CARACTERIZARE MOS COSTACHE Romanul Enigma Otiliei da na tere unei galerii impresionante de personaje, puse în lumin din mai

multe unghiuri: al autorului omniscient, al opiniilor altor personaje, al factologiei, limbajului i gesticii, al gândurilor, al mediului, al vestimenta iei. Tipologia personajelor este de esen clasicist ; conturate realist, sunt caractere dominate de o singur tr s tur fundamental , tipuri general-umane de circula ie universal (avarul, baba absolut , arivistul). Costache Giurgiuveanu este personajul c tre care converg toate energiile, din motive i interese diferite (Otilia i Felix pentru c îl iubesc i îl ocrotesc, Pascalopol pentru ca îi e mil de el i e tutorele Otiliei, calmul Tulea pentru c vrea s îi ia averea). El întruchipeaz tr s turile clasice ale avarului, care se întrep trund cu duio ia patern . B trânul Costache are o comportare bizar , fie din pricina senil t ii, fie simuleaz uitarea din team , din instinct de ap rare fa de cei ce îi vânau averea; este i cazul bâlbâielii, care poate fi i un defect de vorbire, dar i un mijloc de ap rare, dorind s câ tige timp. ci Felix în elege c avari ia este mai mult o manie (mania de a ine banii). De-a lungul romanului, sunt acumulate nenum rate fapte, întâmpl ri, vorbe, gesturi, gânduri care pun în lumin dorin a de a spori averea i zgârcenia b trânului: de la micile ciupele fa de Pascalopol i socotelile înc rcate pentru între inerea lui Felix, pân la ob inerea unor mari câ tiguri anuale realizate prin închirierea unor imobile studen ilor, localuri de restaurant, debite de tutun; de la priva iuni de ordin personal (hran , îmbr c minte, îngrijire medicala) pân la planuri fantasmagorice, de a-i construi Otiliei o cas cu materiale ieftine, ob inute din demol ri, al c rei plan arhitectural îl construie te singur; de la vânzarea de seringi, instrumente medicale ob inute de la studen ii medicini ti, la vânz ri de imobile de pe urma c rora realizeaz sume considerabile de bani, pe care îi ine în cas , ascun i, c ci depunerea la banca nu-i inspira siguran . Con tient c sora lui, Aglae, ca i nepo ii (Aurica i Titi), c rora li se adaug escrocul non alant, abil i jovial St nic Ra iu vor s -l fure, sa îi ia averea, pândindu-l i dorindu-i moartea cât mai devreme, Costache tr ie te drama neputin ei proprii, b trân i neajutorat, dar i neînduplecat când e vorba de bani. De i are îndatorirea de a asigura existen a Otiliei, el amân mereu reglementarea siguran ei fetei. Vorbe te mereu de inten iile sale s o înfieze, s îi fac cas , s pun bani pe numele ei , dar amân întotdeauna pentru c mania lui de a ine banii e mai puternic . De aici teama, suspiciunea c va fi pr dat, crede c banii sunt în siguran numai sub saltea i nu se poate dezlipi de ei. El va ajunge victima propriei suspiciuni, fiind pr dat de St nic , cel care îi gr be te moartea, având un sfâr it tragic. Prin Costache Giurgiuveanu se continu tipologia avarului din literatura român (Hagi Tudose) i universal (Gobseck, Goriot, Grandet), conturându-se un personaj complex.