Sunteți pe pagina 1din 3

Obiectivele psihologiei educatiei: Caracteristicile dezvoltarii psihice: INVATAREA

Obiectul fundamental al psihologiei caracterul complex Printre primii psihologii care au studiat
educatiei consta in analiza, interpretarea si caracterul plurideterminat si multifactorial invatarea:
explicarea proceselor psihologice implicate caracterul stadial Stern, Jean Piaget, Charlotte, Muller si o
in invatarea scolara precum si studierea caracterul polivalent al achizitiilor serie de psihologi din vestita scoala rusa
tuturor factorilor care pot avea influenta dezvoltarii (Gotski) care au facut descoperiri foarte
pozitiva asupra activitatii didactice si asupra Dezvoltarea ia nastere prin actiunea unitara importante
relatiei educationale. si interdependenta a factorilor dezvoltarii
Obiective generale (ereditate, mediu, educatie) Definitii:
Facilitarea intelegerii stiintifice, a -invatarea este insusirea de catre organism a
dezvoltarii psihice a elevilor, sub influenta Dezvoltarea este procesul care se produce unor raspunsuri la situatii pentru care nu
activitatilor instructiv – educative pe tot parcursul vietii individului detine posibilitati ontogenetice (istoria
Asigurarea cunoasterii psihologice si constand în transformari, schimbari de dezvoltarii personale)
interpretarea multi-laterala a personalitatii ordin cantitativ si calitativ produse la trei -invatarea este efectuarea unor activitati in
elevilor in perspective modelarii ei nivele: scopul de a insusi ceva
complexe de-a lungul varstelor si a etapelor -la nivel biologic constand în schimbari -invatarea este explorarea vie si activa a
de scolarizare fizice, morfologice si biochimice ale situatiilor cu posibilitatea de a sparge
Sprijinirea profesorilor in cunoasterea organismului titparele comportamentale existente si a
conditiilor psihologice ale invatarii -la nivel psihic care consta în aparitia, elabora forme noi de comportare si solutii
desfasurate in scoala instalarea, dezvoltarea, transformarea si creatoare
Analiza in context psihologic si psiho-social optimizarea proceselor, functiilor, -in sensul cel mai larg, invatarea umana
a relatiei profesor – elev in limitele careia se fenomenelor si insusirilor psihice reprezinta insusirea experientei sociale in
desfasoara activitatea didactica si extra- -la nivel social constand în reglarea forme generalizate (achizitii informationale,
didactica conduitei individului în conformitate cu forme noi comportamentale, situatii,
Abordarea studiului psihologic al grupului normele si cerintele impuse de grupul social conduite, etc)
de elevi si al modulului in care fiecare si toti si de societate în ansamblul sau. -in sens restrans, invatarea reprezinta un
laolalta se integreaza in activitatea scolara si Dat fiind faptul ca dezvoltarea se produce la proces evolutiv, informativ . Formativ
in normativitatea de grup toate aceste nivele, reiese faptul ca constand in dobandirea, atocarea procesarea
Obiective specifice dezvoltarea umana este o dezvoltare bio- si valorizarea interna de catre fiinta vie in
1.Organizarea procesului de predare – psiho-socio-culturala. Tinand cont ca faptul mod activ, eexplorativ a experientei de viata,
invatare in functie de obiectul de studiu ca dezvoltarea la nivelulncelor 3 planuri se aceasta soldandu-se cu efecte adaptative si
(continutul si obiectivele operationale) produce cu usoare decalaje în mod simultan cu schimbari de comportament
2. organizarea si fundamentarea procesului în diferite etape de varsta exista intre acese
de evaluare planuri o interdependenta si o Invatarea se deosebeste de
3. realizarea diagnosticului formativ care sa interconditionare reciproca. -componentele native (genetice). Exemplu:
fundamenteze actul educational prin Dezvoltarea psihica este procesul instincul elementar
a.activizarea tuturor potentialitatilor continuu în sens ascendent de -anumite comportamente circumstantiale
elevilor transformari cantitative si calitative care realizate prin obisnuinta
b.dirijarea invatarii pe baza programelor conduc la trecerea de la structuri psihice, -efectele de crestere si de maturizare
individualizate/personalizate primare si putin specializate spre biologica (care devin conditii ale invatarii)
c.desfasurarea predarii/invatarii/evaluarii structuri complexe, bine diferentiate si -efectele adaptative la diferite situatii
intrun cadru afectiv empatic bine specializate. Acestea contribuie la existentiale
4.pregatirea de specialitate a profesorilor, optimizarea functionala a proceselor psihice, -schimbarile de comportament provocate de
dar mai ales la pregatirea psiho-pedagogica a personalitatii si a comportamentului unele fenomenene (oboseala, consumul de
5.sudierea impactului psihologic pe care individual. droguri, consumul de medicamente) –
structura organizatorica si ambientala il are Factori: produc schimbari de comportament, dar nu
asupra activitatii de invatare Ereditatea – transmite predispozitii din cauza invatarii
6. studierea si proiectarea strategiilor ereditare (se transmit mai ales trasaturi fizice
didactice in scopul formarii culturii generale – culoare ochi, talie, inaltime, par, forma Teorii prestiintifice care deschid drumul
a culturii de specialitate si a personalitatii unghiilor; fiziologice – forta, echilibrul, unor studii experimtanle asupra invatarii si,
armonioase si creatore intensitatea proceselor corticale – excitatia si implicit unor teorii mult mai elaborate (vezi
7.cunoasterea, studierea si explicarea tuturor inhibitia) precum si tipul de activitate cursul anterior)
mecanismelor psihice, a legitatilor si a nervoasa superioara. Pe plan psihic, Teoriile bazate pe actiunea factorilor
particularitatilor psihice ale elevilor si ale componente genetice transmise ereditar se dezvoltarii
profesorului implicate în activitatea intalnesc în structura temperamentala. Se Teoriile ereditariste – cele care
didactica. transmit o serie de predispozitii spre boli accentueaza rolul predominant al ereditatii –
psihice. arl Lorenz
Mediul – contribuie la actualizarea Teoriile ambientaliste – cele care
predispozitiilor genetice, persoana umana accentueaza rolul mediului
fiind influentata atat de mediul fizic, conditii Teoriile interactioniste – care releva si
climatice, relief, arie geografica, mai ales de accentueaza rolul interactiunii si
mediul social – grup de prieteni, familie. interconditionarii dintre factorii dezvoltarii.
Educatia joaca rol în dezvoltare prin faptul Suprasolicita in mod corect relatia de
ca face legatura intre ceilalalti doi factori ai interactiune si interconditionare ditnre toti
dezvoltarii. Prin educatie, se valorifica cei trei factori ai invatarii
predispozitiile genetice. Se organizaeaza Teoriile care au accentuat rolul educatiei
conditiile de mediu, ea contribuind atat la – fara anumite predispoziti
achizitii de ordin informational prin
instructie, cat mai ales la unele de ordin
formativ care contribuie la structurarea si
consolidarea personalitatii. Treptat pe axa
varstelor, invatarea devine autoinvatare si
educatia – autoeducatie
Teorii moderne ale invatarii umane situatie anterioara) (plange chiar daca ii dai Teoria instruirii – Jerome Bruner –
Teoria psiho-genetica – Jean Piaget – din jucarie) sustine ca dezvoltarea este direct
perspectiva acestei teorii, invatarea este un -Mobilitatea mintala limitata – capacitatea dependenta de educatie si de invatare care
proces de achizitie de informatii si redusa a copilului de a realiza anumite prin calitatea lor pot determina aparitia
comportamente care se realizeaza pe baza operatii mentale si de a utiliza mai multe capacitatilor si achizitiilor corespunzatoare
experientei anterioare si pe baza formarii criterii (experienta cu cuburi colorate, stadiului de invatare. Invatarea sau
stadiale a unor structuri operationale diferite forme , marimi, culori) asimilarea cunostintelor se pot produce prin
Jean Piaget considera ca invatarea se -Integrare defectuoasa a claselor (nu se prelucrarea informatiilor in 3 feluri:
realizeaza prin doua procese fundamentale: poate integra in clase) Prin manipularea si actiunea cu obiectele
– asimilarea – consta in achizitionarea Stadiul operatiilor concrete (7~8 – 10~11 (cunoasterea activa)
continuturilor informationale deosebit de ani) - Este un stadiu cu achizitii deosebite Prin organizarea perceptuala si imagistica
diverse si de complexitati tot mai crescande mai ales in plan operational (cunoasterea iconica sau imagistica)
Acomodarea – consta in ajustarea -Compunerea auditiva a claselor – in acest Prin mecanismul simbolic (cunoasterea
schemelor/structurilor operationale in stadiu copilul reuseste sa faca toate simbolica)
diferite stadii de dezvoltare spre a putea operatiile cu multimi; fara a utiliza insa in Cele trei modalitati se achizitioneaza treptat
procesa informatii mod corect si simbolurile din teoria astfel incat copilul isi formeaza anumite
Dezvoltarea inteligentei se produce stadial multimilor competente respectiv:
prin jocul dintre cele doua procese -Abilitatea de a defini corect notiunile A invata sa faca
fundamnetale: asmiliarea si acomodarea -Ordonarea elementelor unei multimi dupa A invata sa reprezinte
Cand se produce echilibrul dintre asimilare mai multe criterii si aplicarea unor operatii A invata sa verbalizeze ( poate denumi)
si acomodare adica dupa un sir de acumulari concrete asupra acestora Bruner este adeptul invatarii structurale care
cantitative, are loc saltul calitativ si implicit -Multiplicarea claselor – copilul poate sa presupune:
trecerea la un stadiu superior de dezvoltare. inteleaga si s aopereze cu clase multiple Cunoasterea structurii si relatiilor dintre
Acesta include toate achizitiile stadiilor Stadiul operatiilor formale sau logice elemente
anterioare astfel incat de la un stadiu la altul -Copilul nu mai opereaza numai prin Organizarea si structurarea continutului
pe axa dezvoltarii invatarea devine tot mai gandirea concret operatori ci si prin invatarii in unitati logice si sintetice
complexa si mai nuantata. gandirea formal-operationala prin care se
depaseste campul informational obtinut doar Teoria invatarii ca proces de formare a
Stadiile dezvoltarii inteligentei conform prin perceptie directa concreta. actiunilor mintale – Scoala Ruse: A. M.
acestei teorii: -In acest stadiu (corespunzator pubertatii si Leontiev, P. Golpenin, Vgotki
Stadiul inteligentei senzorio-motor (0-2 adolescentei) copilul opereaza cu simboluri Reprezentantii scolii ruse spun ca operatiile
ani) pe toate coordonatele temporale, opereaza concrete se concentreaza pe plan mental
-Achizitiile stadiului cu certitudini cu informatii reale,, dar si cu Procesele si operatiile psihice cu care se
-Senzatii vizuale, auditive, cutanate mai informatii posibile, presupuse opereaza pe plan mental uzand de notiuni nu
putin gustative si odorifice In acest stadiu, pot fi formulate ipoteze, sunt altceva decat actiunile externe cu
-Exersarea reflexelor rationamente, judecati de valoare, gandirea obiectele si imaginile din stadiile anterioare
neconditionate/innascute care fac parte din conform lui Piaget atingand prin inteligenta stadiului formal sau notional esentializate,
zestrea ereditara a fiecarui copil si care au formal - operatorie limita maxima. sublimate, descarcate de elemente
efecte adaptative: deglutitita, mictiunea si neesentiale . acest proces de esentializare
defecatia sde produce in etape:
-Reactitivate activa primara (plans) Familiarizarea cu sarcina de invatare
-Reactiile circulare primare (ex: urmarirea formandu-se baza orientativa a sarcinii
cu privirea, prehensiunea=apucarea, miscari Actiunea materiala/materializata
instantanee la sunet, intoarcerea capului) Verbalizarea/transpunerea actiunii in planul
-Reactii circulare secundare = inceputul limbajului extern
diferentierii intre scop si mijloc Transpunerea actiunii de invatare in limbajul
-Coordonarea schemelor de actiune si extern pentru sine
aplicarea lor la situatii noi Transpunerea actiunii de invatare in planul
-Reactii circulare tertiare – descoperirea intern
unor noi scheme de actiune prin
experimentarea activa
-Trecerea la reprezentari (15-18 luni):
copilul poate anticipa unele rezultate ale
actiunilor sale si poate face transferuri
simple
Se exerseaza comportamentul – imitativ
Permanenta obiectului
Stadiul preoperator/preoperational
(stadiul gandirii intuitive) (2,5 -3 – 6 ani)
-Generalizarea timpurie a conceptelor dupa
criterii multiple, unele intamplatoare
(interpretari animiste (copilul insufleteste
obiecte: ursulet de plus , papusa);
artificializarea semnificatiilor naturale
(copilul incepe sa faca rationamente
simpliste – urias-munte), interpretari
circulare (reactii prin reciprocitate ex: vantul
misca norii)
-Egocentrismul copilului (sentimentul de
posesivitate, egoism) (perceptiv si cognitiv
constand in centrarea pe sine excesiva –
depasirea egocentrismului infantil se
realizeaza prin experienta, prin comunicare
si asimilarea informationala
-Concentrarea pe unul sau pe un numar
foarte mic de aspecte alee realitatii
Inconsecventa unui criteriu de selectare
-Centrarea pe situatie/pe o stare momentara
(rupe jucaria, p studiaza fara a reveni la o
Cunostintele cognitive sunt Continutul invatarii scolare reprezinta o In invatarea scolara (predare, invatare, evaluare)
Cunostinte declarative selectie pertinenta a informatiilor din diferite sunt implicate procesele psihice pentru
Cunostinte procedurale (a sti sa faci) stiinte, arte, limbi straine, etc ordonate dupa receptionarea informatiei (senzatii, perceptii,
reprezentari) pentru prelucrarea informatiei
Cunostinte de control/autocontrol criterii logice si psihologice in concordanta (gandire/inteligenta, imaginatie/limbaj,
Informatiile (intrarile) sunt procesate cu cerintele societatii si cu idealul creativitate), procese care asigura retentta
datorita operatiilor mentale (scrierea, educational. informatiilor (procese reglatorii – vointa,
selectia si comparatia, analiza, sinteza, -Invatarea scolara se desfoara in mod depridneri, trasaturi caracteriale), procese care
generalizare, categorizare, abstractizare, sistematic organizat pe perioade lungi de asigura sustienrea energetica a invatarii (dinamica
concretizare logica, conceptualizare). timp (semestre, an scolar, an academic) fiind temperamentala, motivatia, procesele afective) si
Învatarea este un proces complex la care condusa in mod stiintific de catre persoane trasaturile de personalitate
participa trei blocuri functionale si competente si specializate in domeniul pe
operationale: care il predau. Tipuri, forme si niveluri ale invatarii
Blocul A constituit dintr-o serie de -Invatarea scolara se subordoneaza legile
formatiuni nervoase la nivelul carora se motivatiei, reglariii si autoreglarii. Invatarea Diversitatea de forme si tipuri de invatare, care se
produce o prima prelucrare a informatiilor. scolara reprezinta un act social sau o clasifica in functie de observatii empirice, fie in
Blocul B la nivelul caruia informatia partial interactiune care presupune relatia functie de rezultatele cercetarilor experimentale
prelucrata si codificata se transmite la fundamentala profesor-elev, profesor- Criteriul 1 – in functie de modul de invatare
Invatarea din propria experienta
nivelul centrilor corticali din scoarta student, prin intermediul careia se Invatarea din experienta altora (social –
cerebrala in zonele specializate pentru realizaeaza schimbul de mesaje instrumentala)
diferite operatii mentale. Aici se produce informationale, se formeaza deprinderi, Invatarea didactica – vizeaza in primul rand
decodificarea, prelucrarea aprofundata si priceperi, capactitati, se modeleaza dimensiunile cognitive, formarea personalitatii si a
stocarea continutului informational personalitatea in formare si se obtine feed- unor deprinderi
Blocul C constituit din centrii corticali din back-ul. Invatarea sociala – vizeaza formarea unor
lobul frontal care realizeaza prelucrarea de -Invatarea scolara este o activitate comportamente dezirabile social, formarea
dimensiunii morale a personalitatii, realizandu-se
finete a informatiei si transmiterea acesteia secventiala care implica in fiecare unitate de in contexte interpersonale si grupate
in cunostinte prin intelegere logica. -invatare o relatie judicios organizata si Criteriul 2 – dupa continut
Fiecare emisfera cerebrala este specializata reglata intre predare, invatare, evaluare.. Senzorio-motrica – formarea unor deprinderi
intr-un anumit mod deprelucrare a -Invatarea scolara implica echilibrul dintre senzorial perceptibil din motorii
informatiei (emisfera stanga este aspectele informative (transmitere directa de Invatarea verbala – invatarea unui material verbal
predominant analitica, logica, abstracta, informatii) si cele formative (formarea de prin descoperirea semnificatiilor si generalizarea
controland mai ales procesele gandirii deprinderi, modelarea trasaturilor de emotiilor
Cognitiv – inteligenta si operationala care consta
conceptuale, emisfera dreapta este personalitate, structurarea caracterului, in insusirea cunostintelor si operatiilor mentale,
predominant afectiva, intuitiva, sintetica, formarea unor priceperi practice, ambele utilizate in rezolvarea de probleme
artistica, muzicala, spatiala) structurarea de sentimente si emotii, etc) Invatarea afectiva care consta in modelarea
afectiv-emotionala
Din perspectiva stiintelor cognitive, Factorii implicati in invatarea scolara Invatarea morala – asimilarea normelor,
invatarea repr. Un mod de procesare a Particularitatile elevilor: principiilor si conduitelor morale
inform. Realizata datorita mecanismelor -Stare de sanatate generala bune, fizica si psihica; Criteriul 3 – dupa actiunea cu stimuli
-receptivitate, dispozitia si motivatie pentru Asociativa (stimul – reactie, operanta)
cognitive. invatare; Repetitiva (consta intr-un lant de asociatii repretate
Activitatea de procesare informationala se un nivel intelectual cat mai dezvoltat (al proceselor pana se formeaza un stereotip dinamic)
prod astfel: cognitive, nivelul inteligentei generale) Prin transfer – transformarea unor cunostinte sau
-informatiile care contribuie la realizarea -prezenta unor aptitudini speciale (mai ales pentru deprinderi dintr-un anumit domeniu sau context in
unei sarcini de invatare sunt procesate initial studiile de psecializare) alt domeniu sau in alt conext nou
în memoria de lucru; se formeaza imaginea -contiincios, motivat pentru invatat; Discriminativa – diferentierea unor elemente care
operativa a sarcinii în curs de rezolvare -dezvoltarea si educarea unor factori non-cognitivi compun sarcina de invatare
cu rol in invatarea scolara: motivati pentru Invatarea prin imitatie – se produce in grup prin
-pe baza acesteia se formeaza repr foarte invatare, trasaturi caracteriale puternice, trasaturi reproducerea unor comportamente, socuri verbale,
particularizate, dinamice, continand si date pozitive de personalitate, disciplina mentala si vestimentare
intuitive si contribuind la rez sarcinii. scolara, relatii pozitive cu membrii familiei, Criteriul 4 – dupa modul de organizare a
-pe baza acestor reprez se formeaza modelul profesorii, colegii, spirit de colaborare, dar si de stimulului
mintal si sunt stocate în memoria de lunga competitie, indice de maturizare afectiva ridicat, Algoritmica
durata în calitate de cunostinte stabilizate nivel ridicat al reglajului voluntar Euristica (creativa) – imaginatia si procedeele
care vor permite intelegerea si rezolvarea nu imaginative
Particularitatile profesorilor Modelare si analogica – modele figurate, scheme,
numai a sarcinii actuale, ci si a altor sarcini, Circumscriu activitatea didactica, o aptitudine machete, proprie stiintelor
actiuni, acestea constituind iesirile. generala si complexa care se structureaza inca din Criteriul 5 – dupa gradul de constientizare
timpul studiilor, consolidandu-se si nuantandu-se Dintr-o singura incercare – cvasi-inconstienta
În cazul în care este nevoie de completare, pe masura exersarii profesiei, devenind in final Latenta – are la baza invatarea cu sarcini de
corectare, transfer, particularizare a unor maiestrie didactica invatare
informatii în plus se activeaza legatura Componentele aptitudinii didactice Spontana, neintentionata si inconstienta
inversa (feed-back) scoarta cerebrala Competenta in domeniul in care s-a specializat Prin incercare si eroare
Competenta psiho-pedagogica care implica o serie Subliminala – se produce de la sine fara interventia
primind aceste noi inf pe care le proceseaza, de informatii psihologice, pedagogice, de constiintei datorita impactului pe care il are
completand cunostintele. psihologia varstelor, de personologie, de stimulul respectiv
psihopedagogie speciala, dar si aptitudini si Hipnotica
Informatiile sunt procesate datorita atitudini pedagogice (rabdare, empatie, Constienta si dirijata – presupune constientizare,
operatiilor mentale: selectie, analiza, generozitate, toleranta, capacitate de cooperare, intelegere logica, anticipare, creativitate
concretizare logica, abstractizare care obiectivitate, etica profesionala, implicare
produc reorganizari, restructurari, emotionala si profesionala, simtul umorului)
Competenta psiho-sociala si maganeriala,
completari, rationamente, control si relatonare interpersonala, capacitate de relationare,
autocontrol. capacitatea de a gestiona procesul de predare si
timpul afectat
Particularitatile pozitive si favorabile activitatii
Caracteristicile invatarii scolare scolare (dragoste pentru profesie si pentru
Invatarea scolara reprezinta activitatea pe partenerii implicati, un stil didactic personal,
care o desfasoara individul uman in diferte capacitate de utilizare a tuturor formelor de limbaj
in activitatea de predare, evaluare, invatare)
etape de varsta in mod sistematic si continuu Factori care se refera la situatia de invatare:
intr-un cadru socialmente organizat in Specificul cognitiv al disciplinei predate
vederea insusirii cunostintelor, formarii Natura sarcinilor de invatare
dependentelor, capacitatilor si pentru Strategia didactica utilizat (metode, instrumente,
dezvoltarea progresiva a personalitatii material didactic, material pentru munca
independenta a elevului)
Stilul didactic