P. 1
luare de mita

luare de mita

|Views: 1,144|Likes:
Published by Pante Vali

More info:

Published by: Pante Vali on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

INFRACTIUNEA DE LUARE DE MITA

Analiza comparativa intre Codul Penal in vigoare si noul Cod Penal

Std. TUDOR ANCA ANUL III - ID

............pag.pag.............pag.................................. 8 – Informaţii tehnice.......... 7 – Analizarea infractiunilor de coruptie din noul Cod Penal raportat la alte acte normative internationale.............................10 Bibliografie..........................12 2 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III .FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” CUPRINS Cap.............. 5 – Consumarea şi tentativa..................3 Cap......................................................... 6 – Sancţionare................ 1 – Notiuni introductive.............ID Std..................................................................8 Cap......................... 2 – Reglementarea infractiunii de luare de mita in cele doua Coduri Penale pag..................................................................... TUDOR ANCA .......................pag........................................................................................................pag.................pag............. 3 – Notiune si definitie.................................................................5 Cap........................ 4 – Elementele constitutive ale infractiunii......7 Cap.......................................................4 Cap....pag...............4 Cap......................................9 Cap. 9 – Concluzii.10 Cap..pag.................pag...............

301/2004 şi să le integreze pe baza unei concepţii unitare alături de elemente preluate din alte sisteme de referinţă dar şi din reglementările adoptate la nivelul Uniunii Europene pentru realizarea spaţiului de libertate. pentru elaborarea proiectului noului Cod penal a fost constituită în cadrul Ministerului Justiţiei o comisie formată din cadre didactice universitare. practica ultimului deceniu a demonstrat că nu mărirea exagerată a limitelor de pedeapsă este soluţia eficientă pentru combaterea criminalităţii. În acest sens. lipsită de coerenţă. cu evitarea suprapunerilor inutile de norme în vigoare existente în actualul Cod penal şi în legile speciale.). infracţiuni de corupţie etc. cu repercusiuni asupra eficienţei şi finalităţii actului de justiţie. nu lasă loc pentru nicio îndoială în privinţa necesităţii adoptării unui nou Cod penal.ID Std. judecători. Elaborarea unui nou Cod penal este cerută şi de necesitatea reaşezării în limite normale a tratamentului sancţionator. neajunsuri evidenţiate atât de practică. a condus la o aplicare şi interpretare neunitară. un corolar al evoluţiei economico-sociale. care merită în mod real o sancţiune penală. a legii penale.1. infracţiuni informatice. procurori. Astfel. şi mai ales în perioada de după 1989. care au avut loc în societatea românească în cele aproape patru decenii care au trecut de la adoptarea Codului penal în vigoare. TUDOR ANCA . Analiza Codului penal în vigoare pune în evidenţă un alt imperativ al noilor reglementări din partea specială. supus unor frecvente intervenţii legislative asupra diferitelor instituţii. în egală măsură. cu participarea reprezentanţilor Consiliului Legislativ. Profundele transformări în plan politic. Notiuni introductive Elaborarea şi adoptarea unui nou Cod penal reprezintă un moment crucial în evoluţia legislativă a oricărui stat. Astfel. crearea unui cadru legislativ coerent în materie penală. social şi economic. Pentru asigurarea unităţii în reglementarea infracţiunilor este necesară includerea în conţinutul proiectului Codului penal a unor infracţiuni prevăzute în prezent în legi penale speciale şi care au o mai mare frecvenţă în practica judiciară (infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere. Decizia elaborării unui nou Cod penal are la bază o serie de neajunsuri existente în actuala reglementare. ci reprezintă. Proiectul noului Cod penal urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective: 1. iar în aceste cazuri textul incriminator trebuie conceput astfel încât să se integreze organic în structura proiectului1. urmând a se aplica textul general. Decizia de a se trece la elaborarea unui nou Cod penal nu este o simplă manifestare a voinţei politice. proiectul are ca punct de plecare necesitatea elaborării unui nou Cod penal. în proiectul Codului penal trebuie introduse toate acele fapte incriminate în legi speciale. securitate şi justiţie. dar şi a doctrinei şi jurisprudenţei. ea nu mai trebuie reluată în conţinutul incriminărilor din partea specială. Pornind de la aceste premise. actualul regim sancţionator penal reglementat de Codul penal în vigoare. şi anume simplificarea pe cât posibil a textelor de incriminare. cât şi de doctrină.ro – Expunere de motive 3 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . Răspunzând cerinţelor procesului de monitorizare al Comisiei Europene.just. Astfel. 1 www. care să preia elementele ce pot fi menţinute din Codul în vigoare şi din Legea nr. evitarea suprapunerilor între diferitele incriminări şi evitarea suprapunerilor cu textele părţii generale. în cazul în care o circumstanţă este prevăzută în partea generală ca şi circumstanţă agravantă generală.

78/2000 cu modificările şi completările ulterioare. în proiect. Capitolul I. la care România este parte. s-a prevăzut ca pedeapsă complementară interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta. în cazul normei de incriminare a luării de mită.4 din Protocol). De asemenea. Guvernul României a aprobat in data de 7 iulie 2010. Pentru realizarea în condiţii mai bune a prevenţiei generale. 288. la propunerea Ministerului Justiţiei. 4. ar trebui să conducă la asigurarea previzibilităţii legii penale. la stabilirea conţinuturilor infracţiunilor de corupţie s-au avut în vedere. simplificarea reglementărilor de drept substanţial. a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în scopul de a nu face un act contrar acestor îndatoriri.2. art. care are un conţinut apropiat de cel din Codul penal în vigoare. Reglementarea infractiunii de luare de mita in cele doua Coduri Penale In noul Cod Penal. asigurarea satisfacerii exigenţelor decurgând din principiile fundamentale ale dreptului penal consacrate de Constituţie şi de pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului. este incriminată într-o variantă tip. În Capitolul I. poate fi sau nu autor al luării de mită. proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului penal (Legea nr. Prin această dispoziţie se rezolvă mult controversata problemă dacă notarul public. în plan social. Luarea de mită. pentru care este necesară o abilitate specială a autorităţilor publice. transpunerea în cadrul legislativ penal naţional a reglementărilor adoptate la nivelul Uniunii Europene. 161/2003. inclusiv cele produse prin Legea nr. Într-un alineat distinct este incriminată luarea de mită când este săvârşită de către o persoană care exercită o profesie de interes public. coroborată cu modificările preconizate în proiectul Codului de procedură penală. 260/2004) s-a impus completarea cadrului infracţiunilor de corupţie cu o prevedere referitoare la extinderea normelor penale respective în privinţa faptelor de dare şi luare de mită comise de persoanele implicate în soluţionarea litigiilor pe cale de arbitraj intern sau internaţional (art. Notiune si definitie 4 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . ca urmare a ratificării de către România a Protocolului adiţional la Convenţia penală a Consiliului Europei privind corupţia (Legea nr. 2. 3. reglementarea acestor fapte în Codul penal în vigoare. pe de o parte. De asemenea. * Prin atingerea obiectivelor menţionate se va realiza racordarea legislaţiei penale naţionale la exigenţele contemporane ale principiilor fundamentale ale dreptului penal. precum şi la creşterea încrederii generale în actul de justiţie penală. simplificarea reglementărilor de drept substanţial. dispoziţiile din Legea nr.Infracţiuni de corupţie şi de serviciu. 286/2009). armonizarea dreptului penal material român cu sistemele celorlalte state membre ale Uniunii Europene. menită să faciliteze aplicarea lor unitară şi cu celeritate în activitatea organelor judiciare. TUDOR ANCA . 3. executorul judecătoresc sau alte persoane care execută o funcţie de interes public. fără a fi aduse modificări semnificative de fond. iar pe de altă parte. 5. ca o premisă a cooperării judiciare în materie penală bazată pe recunoaştere şi încredere reciprocă.ID Std. 2 . dar numai în ipoteza comiterii acestei fapte în scopul de a nu îndeplini. infractiunea este incriminata in TITLUL V .

254 (luarea de mită) şi cea regăsită în prezent în art. urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu. neîndeplinirea. in vigoare Art. pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin. a nu indeplini. pretinde ori primeste bani sau alte foloase care nu i se cuvin. 254 alin. care defineşte fapta de luare de mită prin raportare la scop („ … în scopul de a îndeplini. deci. TUDOR ANCA . Elementele constitutive ale infractiunii 2. ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri2. 288 alin. Totodata. ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase. direct sau indirect. 5 Art.Noţiunea reglementării şi incriminării acestei fapte este de a preveni şi combate corupţia unor funcţionari (sau alţi salariaţi) care periclitează grav normala evoluţie a relaţiilor de serviciu precum şi prestigiul organizaţiilor de stat. Modificarea s-a realizat pentru a permite renunţarea la distincţia actuală între luarea de mită şi primirea de foloase necuvenite. Conform Codul Penal in vigoare. (2) 4 constituie infracţiune numai când este comisă în legătură cu neîndeplinirea.1 din C. ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase. potrivit prevederilor art. neîndeplinirea. dar bunurile s-au remis ulterior6. 175 din noul Cod Penal este considerat funcţionar în sensul legii penale persoana care exercită o activitate pentru care a fost învestit de o autoritate publică şi care este supusă controlului acesteia. sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri. în legătură cu îndeplinirea. neîndeplinirea. 288 conţine.2 din noul Cod Penal 6 www. 256. in scopul de a indeplini. ori accepta promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge.ro 5 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . Astfel. direct sau indirect. 288 din proiectul noului Cod penal.ID Std. a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri”). Se poate observa că. acoperind toate situaţiile în care o persoană ia mită în legătură cu îndeplinirea. sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri3. direct sau indirect.1. pentru sine sau pentru altul. pentru sine sau pentru altul. Noul Cod Penal incrimineaza aceeasi infractiune astfel: fapta funcţionarului care.288 alin. reglementarea actuală prevăzută în art. sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri”. luarea de mita este definita ca fiind fapta functionarului care.pen. (1) săvârşită de una dintre persoanele arătate în art. urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu. 254 Cod penal). 4. fapta prevăzută în alin.1 din noul Cod Penal 4 Conform Art. 175 alin. urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu. precum si de catre ceilalti functionari a indatoririlor de serviciu. întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri5. luarea de mită este definită ca fiind „fapta funcţionarului care. pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin. 2 3 Art. forma propusă în Proiect este mai largă. are ca obiect juridic special relatiile sociale referitoare la buna desfasurare a activitatii de serviciu. distincţie care nu face decât să creeze dificultăţi în plan probator atunci când înţelegerea a avut loc înainte de efectuarea actului. spre deosebire de reglementarea actuală (art.manager. Obiectul juridic special Luarea de mita.e-juridic. în legătură cu îndeplinirea. Art. indiferent de actul normativ de incriminare. care presupune indeplinirea cu probitate de catre functionarii publici.

2. 254 din Codul Penal in vigoare se săvârşeşte totdeauna înaintea efectuării actului de serviciu. observam ca si modalitati ale elementului material doar primirea. fie printr-o actiune. 7 www. pretinderea si acceptarea.4. indiferent de actul normativ care o incrimineaza. a formula o pretentie. Coautoratul este posibil. Analizand prevederile art. Totusi.147 C. cat si in noul Cod Penal subiectul activ este determinat ca fiind funcţionarul în intelesul lui art.288 din noul Cod Penal. (conform Codului Penal in vigoare. Exista opinia ca obiectul material al luarii de mita este constituit din prestatia mituitorului7. adică o sporire a activului sau o diminuare a pasivului patrimoniului făptuitorului pe cale ilicită a executării necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu. luarea de mita este lipsita. nerespingerea unei promisiuni nemaifiind incriminata. Elementul material al faptei inctiminata de art. respectiv art. dar pentru existenta acestuia este necesar ca faptuitorul sa aiba calitatea speciala ceruta de lege autorului. de un obiect material. daca actiunea faptuitorului priveste in mod direct un bun.scribd. Acceptarea promisiunii reprezintă încuviinţarea neechivocă privind primirea folosului injust. faptuitorul primeste un bun).pen.Subiect activ Atat in Codul Penal in vigoare. Fapta se comite în legătură cu un folos necuvenit pe care făptuitorul îl primeşte sau urmează a-l primi de la mituitor. a actului pentru a carui indeplinire sau neindeplinire faptuitorul pretinde sau primeste bani ori foloase. Actiunea sau inactiunea faptuitorului trebuie sa fie anterioara indeplinirii. neindeplinirii etc.3. de regula. b.2. putandu-se realiza.Subiect pasiv In cazul acestei infractiuni. astfel incat infractiunea nu poate fi savarsita printr-o inactiune. Nerespingerea promisiunii ilustrează lipsa oricărei riposte de mituire ce i se face. ori a realizării lui necorespunzătoare.2. Folosul nelegal poate fi dobândit şi pentru altul. Primirea înseamnă intrarea efectivă a făptuitorului în posesia folosului ilicit. sub aspectul elementului material.ID Std. 175 din noul Cod). Obiectul material Ca si celelalte infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul. Potrivit Codului Penal in vigoare.constituie o îmbogăţire fără just temei.ro 6 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . Latura obiectivă Luarea de mita are continuturi alternative. Prin "folos care nu i se cuvine" făptuitorului înţelegem orice folos material care\se. constand in bunul respectiv (de ex. ori in acceptarea promisiunii unor astfel de foloase. 2. Subiectul a. fie printr-o inactiune. TUDOR ANCA . subiectul pasiv va fi statul. iar inactiunea consta in nerespingerea de catre acesta a unei asemenea promisiuni. infractiunea are si un asemenea obiect. A pretinde ceva inseamna a cere ceva. actiunea poate consta in pretinderea sau primirea de bani sau alte foloase ce nu i se cuvin faptuitorului. Pretinderea semnifică cererea exprimată fără dubiu de către făptuitor în sensul că doreşte să primească folosul nelegal.

intrucat. face ca să existe infracţiunea în formă consumată.ro 7 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . din punct de vedere al consumării faptei. Dar scopul nu exclude existenţa intenţiei indirecte care apare atunci când făptuitorul nu urmăreşte crearea stării de pericol pentru relaţiile sociale de serviciu. luarea de mită va intra în concurs cu acea faptă penală. ci numai acceptată posibilitatea producerii ei. Intrarea autorului în posesia folosului necuvenit are relevanţă. el vrea sa le pretinda sau sa le primeasca ori sa accepte sau sa nu respinga promisiunea ce i s-a facut. Inţelegerea făptuitorului cu mituitorul în sensul unei ulterioare obţineri a folosului material. infractiunea de luare de mita se savarseste numai cu intentie directa.ID Std.Consumarea şi tentativa Fapta este pe deplin consumată o dată cu realizarea oricăruia din modalităţile normative ale elementului material. chiar daca nu a existat o intelegere intre mituitor si faptuitor anterior efectuarii actului de catre functionar. neîndeplinirii ori întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu. efectuată înainte sau în timpul realizării actului de serviciu. astfel incat primirea folosului dupa indeplinirea actului de serviciu nu mai trebuie sa fie precedata de catre pretinderea sau acceptarea unei promisiuni. potrivit Codului Penal in vigoare. in noul act normativ. in momentul savarsirii faptei. pretinderii sau acceptarii de foloase necuvenite.Când fapta se săvârşeşte prin intermediar. faptuitorul isi da seama. ca banii sau foloasele pe care le pretinde sau primeste ori care constituie obiectul promisiunii pe care o accepta sau nu o respinge. nu se mai face distinctie intre momentul primirii. Avand in vedere prevederile noului Cod Penal. fapta se săvârşeşte cu intenţie directă sau indirectă.Folosul ilicit este dobândit (sau urmărit numai) de către autor în schimbul îndeplinirii. acceptare sau nerespingere a unei promisiuni referitoare la acel folos dobândit de către funcţionar pentru sine sau pentru altul. în scopul efectuării unui act contrar acestor îndatoriri. precum şi pentru prestigiul acesteia. nu i se cuvin si cu toate acestea. Conform opiniilor exprimate in doctrina8. să accepte anticipat acesta. Cu toate acestea. Folosul injust poate fi primit sau pretins şi printr-un intermediar. funcţionarul trebuie să ştie că intermediarul acţionează în numele său şi.euroavocatura. 5. legiuitorul nu 8 www. nemaifiind incriminata infractiunea de primire de foloase necuvenite. Ori de câte ori neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu constituie infracţiune prin ea însăşi. şi criteriul esenţial de deosebire a luării de mită de infractiunea de primire de foloase necuvenite. numai în ceea ce priveşte modalitatea primirii.Latura subiectivă Indiferent ca facem referire la Codul Penal actual sau la noul Cod Penal. cu menţiunea că primirea folosului ulterior efectuării sau neefecturăii actului de serviciu trebuie să fie precedată de o pretindere. asa cum am precizat anterior. Folosul nelegal poate fi remis funcţionarului înainte sau după încălcarea de către acesta a îndatoririlor de serviciu. cele două valori sociale fiind în fapt inseparabile. 2. potrivit Codului Penal in vigoare. Practica a statuat că infractiunea subzistă chiar dacă folosul pretins sau promis făptuitorului nu i se mai remite efectiv. acesta fiind. Infractiunea are ca urmare o stare de pericol pentru desfăşurarea corespunzătoare a serviciului în unitate al cărui angajat este făptuitorul. sau. aceasta deoarece scopul activităţii infracţionale este prevăzut de lege. cel puţin. infractiunea se va consuma in momentul primirii folosului necuvenit. TUDOR ANCA . in noul Cod Penal.5.

Analizand noul Cod Penal. acesta nu poate fi obligat la plata echivalentului unor bunuri pe care doar le-a pretins. Tentativa nu se pedepseşte. iar pentru cazul prevazut la alin. profesorii. aparţinând altei persoane. medicii etc. In ceea ce priveste confiscarea speciala. dacă a fost săvârşită de o altă persoană decât cele arătate în art. 112 din noul Cod Penal .Sancţionare Actualul Cod Penal prevede pentru infractiunea prev. ori chiar le-a restituit mituitorului. sau destinate a fi folosite la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. aceasta a cunoscut scopul folosirii lor. de art. nefiind posibilă la această infracţiune. pentru a asigura scăparea făptuitorului sau păstrarea folosului ori produsului obţinut. Raţiunea textului este de a descuraja pe cei care eventual sunt tentaţi să ia mită în îndeplinirea unor atribuţii de serviciu care vizează acte de control. 10 Art. iar dacă nu se găsesc făptuitorul este obligat la plata echivalentului în bani. aceasta a cunoscut scopul folosirii lor. in vigoare: Fapta prevazuta in alin. 175 (deci. spre exemplu. Nu pot fi confiscate decât bunurile remise în mod efectiv făptuitorului. daca a fost savarsita de un functionar cu atributii de control. noul Cod Penal va avea urmatorul cuprins10: (1) Sunt supuse confiscării speciale: a) bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală. b) bunurile care au fost folosite. c) bunurile folosite. imediat după săvârşirea faptei. respectiv dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta. In ultimul aliniat se prevede că banii sau alte valori care au făcut obiectul luării de mită se confiscă. Mai mult decat atat. art.15 ani. 2 din C. fapta de luare de mită săvârşită de alte persoane decât funcţionarii). fiind ambele infractiuni incriminate conform art. i-au fost promise. valorilor sau oricaror alte bunuri primite de catre functionar din partea mituitorului. aparţinând altei persoane.288 alin. în orice mod. În această categorie sunt incluşi.254. noul act normativ precizeaza strict drepturile de care va fi privat faptuitorul infractiunii de luare de mita. In ceea ce priveste aplicarea unei pedepse complementare. 6.pen. Atunci când fapta a fost comisă de un funcţionar cu atribuţii de control (o calificare specială a subiectului infracţiunii) limita maximă a pedepsei va fi mai mare . 29. pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. 254 alin. noul Cod Penal nu mai prevede varianta agravata a infractiunii de luare de mita. 288 din noul Cod Penal. dacă sunt ale făptuitorului sau dacă. infractiunea fiind sanctionata cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta. TUDOR ANCA . dacă sunt ale făptuitorului sau dacă. Mai mult decat atat .Confiscarea specială 8 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . 9 Art. 1. observam o diminuare a pedepsei. aceasta fiind o forma agravata a infractiunii. prin reducerea limitelor speciale ale pedepsei la jumătate.ID Std. se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.mai face distinctie intre luarea de mita si primirea de foloase necuvenite. O asemanare intre cele doua Coduri este reprezentata de reglementarea privind confiscarea banilor. alin.1 pedeapsa cu inchisoarea de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.3 din noul Cod Penal prevede o forma atenuata a infractiunii sancţionand infracţiunea de luare de mită.

dacă bunurile nu pot fi confiscate întrucât nu aparţin infractorului. Dacă bunurile au fost produse.b) şi c). descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. se va confisca echivalentul în bani al acestora.(1) lit. Analizarea infractiunilor de coruptie din noul Cod Penal raportat la alte acte normative internationale Infracţiunile de corupţie. inclusiv cele produse prin Legea nr. Estonia (maxim 3 ani. descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. Din analiza legislaţiei comparate menţionată mai sus. bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea bunurilor supuse confiscării precum şi bunurile produse de acestea.(1) lit. Codul penal estonian 6.d) bunurile care au fost date pentru a determina săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală sau pentru a răsplăti pe făptuitor. (1) lit. (5) Dacă bunurile supuse confiscării potrivit alin.b) şi c). iar persoana căreia îi aparţin nu a cunoscut scopul folosirii lor. (3) În cazurile prevăzute la alin. (4) Dispoziţiile alin.e) nu se găsesc. în varianta tip şi maxim 4 ani închisoare pentru varianta agravată). se dispune confiscarea în parte. în cazul dării de mită şi maxim 5 ani. au fost elaborate având în vedere pe de o parte. 78/2000 pentru prevenirea. Codul penal provizoriu al provinciei Kosovo.ID Std. 7. au fost analizate prevederile privind infracţiunile de corupţie prezente în următoarele acte normative: 1. cu excepţia bunurilor prevăzute în alin. cuprinse în Capitolul I al Titlului V. în locul lor se confiscă bani şi bunuri până la concurenţa valorii acestora. în varianta tip şi maxim 5 ani închisoare pentru varianta agravată. se poate observa că pedepsele propuse de proiectul noului Cod penal pentru infracţiunile de luare şi dare de mită sunt în concordanţă cu cele existente în Germania (maxim 5 ani închisoare). reglementarea acestor fapte în Codul penal în vigoare. 161/2003 pentru prevenirea. Suedia ( închisoare până 2 ani în cazul infracţiunilor de dare de mită şi luare de mită şi închisoare de până la 6 luni în cazul infracţiunii privind aceptarea de 9 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . (6) Se confiscă. (2) În cazul prevăzut în alin. Finlanda (maxim 2 ani. Reglementarea propusă în proiectul noului Cod penal a avut în vedere analizarea legislaţiei statelor europene. dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia. e) bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzută de legea penală. dispoziţiile din Legea nr. (2). b) nu se aplică în cazul faptelor săvârşite prin presă.b) .(1) lit. b) şi c). ţinând seama de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce şi de contribuţia bunului la aceasta. de asemenea. Codul penal finlandez 3. TUDOR ANCA . dacă valoarea bunurilor supuse confiscării este vădit disproporţionată faţă de natura şi gravitatea faptei. se dispune confiscarea lor în întregime. Codul penal suedez 4. iar pe de altă parte. Astfel. cu modificările şi completările ulterioare. în cazul luării de mită ). modificate sau adaptate în scopul săvârşirii faptei prevăzute de legea penală.(1) lit. elaborat de către Misiunea de Administraţie Interimară a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Kosovo (UNMIK/REG/2003/25 Official Gazette 6 July 2003). Codul penal portughez 5. în varianta tip şi maxim 10 ani închisoare pentru varianta agravată. prin echivalent bănesc. Codul penal german 2. f) bunurile a căror deţinere este interzisă de legea penală. cu aplicarea dispoziţiilor alin.

Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupţiei în sectorul privat. Proiectul de lege este structurat în 4 titluri.just. prin Legea nr.dezincriminarea unor fapte prevăzute în legislaţia specială şi contravenţionalizarea acestora. modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale – rezultatul unei analize a legislaţiei penale în vigoare.Protocolului adiţional la Convenţia penală a Consiliului Europei privind corupţia. am putut observa faptul ca nu s-au adus modificari esentiale in ceea ce priveste incriminarea acestei fapte. realizată pentru prima dată după mai multe decenii. Activitatea comisiilor s-a desfăşurat pe parcursul a aproximativ patru luni. Totodata noul Cod Penal nu mai incrimineaza separat infractiunea de primire de foloase necuvenite. în principal. cu mentiunea ca noul Cod Penal nu mai prevede nerespingerea unei promisiuni. 11 www. activitatea comisiei a urmărit. 260/2004. ca urmare a cuprinderii acestora în Partea specială a noului Codului penal.Informaţii tehnice La nivelul Ministerului Justiţiei au fost constituite două comisii de redactare pentru elaborarea legilor de punere în aplicare a noilor coduri substanţiale – Codul civil şi Codul penal – din acestea făcând parte. TUDOR ANCA . 9. . . În privinţa noului Cod Penal.actualizarea trimiterilor la normele din Partea specială a Codului penal făcute de textele din legislaţia specială.5 sau 8 ani).foloase necuvenite). 6 capitole şi 251 de articole.ID Std. Concluzii Analizand continutul constitutiv al infractiunii de luare de mita prin prisma celor doua Coduri Penale. a măsurilor educative şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. pentru redactarea textelor. . 8. prin Legea nr. inclusiv în sensul prevederii unui termen de promovare a unor proiecte de lege esenţiale pentru reforma sistemului judiciar în materie penală – proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune şi proiectul de lege privind executarea pedepselor.abrogarea unor texte de incriminare din legislaţia specială. acolo unde este cazul. 192 din 31 iulie 2003. .2. ori pentru înlăturarea suprapunerii inutile a unor texte care protejează aceleaşi valori sociale. . Cele 4 titluri reglementează aspecte precum: aplicarea în timp a legii penale. Portugalia ( închisoare de la 6 luni la 1. precum şi în Kosovo (maxim 5 în cazul luării de mită şi maxim 3 ani în cazul dării de mită)11. De asemenea. ratificată de România. au fost avute în vedere şi următoarele instrumente internaţionale : . dispoziţii finale şi tranzitorii.Convenţia penală privind corupţia. dispoziţii legate de interpretarea şi completarea unor texte din Codul penal.ro 10 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. ratificată de România. pe lângă experţi din cadrul Ministerului Justiţiei. aspecte precum: . 27/2002. şi teoreticieni şi practicieni cu experienţă în domeniul dreptului civil şi penal.adaptarea pedepselor pentru infracţiunile care rămân în legislaţia specială potrivit logicii sancţionatorii a noului Cod penal. ca modalitate a elementului material al infractiunii. astfel incat savarsirea acestei fapte se va incadra la prevederile art. adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999. 288 din noul Cod Penal.

Art. adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999. s-a prevăzut ca pedeapsă complementară interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta. deşi nerespingerea primirii unei sume de bani ori alte foloase nu este prezentă în art. 27/200212. 2 alin. ori de a accepta promisiunea unui asemenea avantaj. astfel încât. 256 (primirea de foloase necuvenite). 288 din proiect sancţionează orice fel de acceptare a unei sume de bani sau de alte foloase. Mai trebuie adăugat faptul că noul Cod Penal prevede în mod explicit că primirea folosului necuvenit se poate face şi în beneficiul unei alte persoane decât funcţionarul mituit – „primeşte (. art. 288 conţine.(2)]. Mai mult decât atât. persoana căreia i se oferă bani va comite infracţiunea de luare de mită. 254 (luarea de mită) şi cea regăsită în prezent în art. dacă acceptarea este tacită..(2) din Proiect. O dispoziţie similară se regăseşte şi în art. 3. un folos necuvenit de orice natură. pentru sine sau pentru un terţ. pentru a îndeplini ori a se abţine de la îndeplinirea unui act. În acelaşi sens sunt şi prevederile Convenţiei penale privind corupţia.” Prin urmare. 288 alin. a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în scopul de a nu face un act contrar acestor îndatoriri. direct sau prin intermediul unui terţ. pentru care este necesară o abilitare specială a autorităţilor publice. 288 alin.ID Std. limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. deci. aceasta nefăcând referire la fapta funcţionarului de a nu respinge promisiunea de bani sau alte foloase. În cazul acestor persoane nu se pune problema de a lua mită pentru a face un act conform îndatoririlor lor. 12 Publicată în Monitorul Oficial nr. precizăm că este incriminată luarea de mită când este săvârşită de către o persoană care exercită o profesie de interes public [cu referire la art.b) din Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene 2003/568/JAI din 22 iulie 2003. dar bunurile s-au remis ulterior. De asemenea. sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri. forma expusa în noul Cod Penal este mai largă. dat fiind că pentru aceste acte persoanele în cauză îşi stabilesc un onorariu.(3) din noul Cod sancţionează infracţiunea de luare de mită. fapta unuia dintre agenţii săi publici de a solicita sau de a primi. profesorii. art. tacită sau expresă. Potrivit acestui text. ratificată de România. dacă a fost săvârşită de o altă persoană decât cele arătate în art. direct ori indirect. medicii etc. urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu. 65 din 30 ianuarie 2002 11 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . 288 din proiect este în concordanţă cu Convenţia menţionată. TUDOR ANCA .Astfel.. referitoare la lupta împotriva corupţiei în sectorul privat. executorul judecătoresc sau alte persoane care execută o funcţie de interes public. În această categorie sunt incluşi. orice folos necuvenit pentru el sau pentru altcineva ori de a accepta oferta sau promisiunea cu scopul de a îndeplini ori de a se abţine să îndeplinească un act în exercitarea funcţiilor sale. 175 alin. arată că „fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracţiune. dar numai în ipoteza comiterii acestei fapte în scopul de a nu îndeplini. textul propus prin art. Statele membre trebuie să sancţioneze fapta „de a solicita sau de a primi.) pentru sine sau pentru altul” – ipoteză care nu era explicit reglementată în legea în vigoare. 288. Referitor la art. atunci când s-a săvârşit cu intenţie. conform dreptului său intern.(1) lit. care prin art. Pentru realizarea în condiţii mai bune a prevenţiei generale. Modificarea s-a realizat pentru a permite renunţarea la distincţia actuală între luarea de mită şi primirea de foloase necuvenite. Prin această dispoziţie se rezolvă mult controversata problemă dacă notarul public. în cazul normei de incriminare a luării de mită. distincţie care nu face decât să creeze dificultăţi în plan probator atunci când înţelegerea a avut loc înainte de efectuarea actului. poate fi sau nu autor al luării de mită. spre exemplu. acoperind toate situaţiile în care o persoană ia mită în legătură cu îndeplinirea. reglementarea actuală prevăzută în art. fapta de luare de mită săvârşită de alte persoane decât funcţionarii). 175 (deci. cu încălcarea atribuţiilor sale”. neîndeplinirea. prin Legea nr.

Legea nr.ro – Expunere de motive 7. eliminarea variantei agravate. www. www. precum si introducerea la alin. Noul Cod Penal 3.e-juridic. www. Prin urmare.scribd. atat in ceea ce priveste modalitatile de savarsire a infractiunii de luare de mita. Forma adoptată de Guvernul României şi aflată în dezbatere parlamentară a proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale 12 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . Avand in vedere evenimentele tot mai recente din tara noastra si amploarea pe care acestea au capatat-o.ro 4.3 al art. 254 din actualul Cod Penal.manager. precum si diminuarea pedepselor aplicate prin actualul Cod Penal. TUDOR ANCA . 288 din noul Cod Penal a unei variante atenuate. 27/2002 8.euroavocatura. modalitatea de incriminare a acestei infractiuni a ridicat probleme si controverse in doctrina.ro 5.just.In ceea ce priveste sanctionarea infractiunii. observam o diminuare a limitelor pedepsei prevazuta de art. BIBLIOGRAFIE 1. Codul Penal in vigoare 2.ro 6. tendinta este aceea de a pune la indoiala vointa legiuitorului in ceea ce priveste sanctionarea acestei infractiuni. www.ID Std.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->