P. 1
luare de mita

luare de mita

|Views: 1,150|Likes:
Published by Pante Vali

More info:

Published by: Pante Vali on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

INFRACTIUNEA DE LUARE DE MITA

Analiza comparativa intre Codul Penal in vigoare si noul Cod Penal

Std. TUDOR ANCA ANUL III - ID

.................................................7 Cap.....pag.................................................................................. 1 – Notiuni introductive........pag......3 Cap...........................................................pag......9 Cap........................................... 5 – Consumarea şi tentativa.........pag................................................................................. 2 – Reglementarea infractiunii de luare de mita in cele doua Coduri Penale pag...ID Std.............. 8 – Informaţii tehnice............... 3 – Notiune si definitie.............................pag.4 Cap..FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” CUPRINS Cap.........................................10 Cap............. TUDOR ANCA ....12 2 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III ............... 6 – Sancţionare...........................................................................10 Bibliografie..............pag..... 7 – Analizarea infractiunilor de coruptie din noul Cod Penal raportat la alte acte normative internationale............. 9 – Concluzii.................4 Cap..............................5 Cap.............pag... 4 – Elementele constitutive ale infractiunii............................................pag................................................8 Cap.......................pag..................................

). a legii penale. ci reprezintă. social şi economic. Decizia elaborării unui nou Cod penal are la bază o serie de neajunsuri existente în actuala reglementare. Profundele transformări în plan politic. care merită în mod real o sancţiune penală.just. şi anume simplificarea pe cât posibil a textelor de incriminare. în egală măsură. neajunsuri evidenţiate atât de practică. Elaborarea unui nou Cod penal este cerută şi de necesitatea reaşezării în limite normale a tratamentului sancţionator. cu participarea reprezentanţilor Consiliului Legislativ. judecători. un corolar al evoluţiei economico-sociale. 301/2004 şi să le integreze pe baza unei concepţii unitare alături de elemente preluate din alte sisteme de referinţă dar şi din reglementările adoptate la nivelul Uniunii Europene pentru realizarea spaţiului de libertate. pentru elaborarea proiectului noului Cod penal a fost constituită în cadrul Ministerului Justiţiei o comisie formată din cadre didactice universitare. evitarea suprapunerilor între diferitele incriminări şi evitarea suprapunerilor cu textele părţii generale. dar şi a doctrinei şi jurisprudenţei. Decizia de a se trece la elaborarea unui nou Cod penal nu este o simplă manifestare a voinţei politice. lipsită de coerenţă. urmând a se aplica textul general. Astfel. securitate şi justiţie.ID Std. Pentru asigurarea unităţii în reglementarea infracţiunilor este necesară includerea în conţinutul proiectului Codului penal a unor infracţiuni prevăzute în prezent în legi penale speciale şi care au o mai mare frecvenţă în practica judiciară (infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere. practica ultimului deceniu a demonstrat că nu mărirea exagerată a limitelor de pedeapsă este soluţia eficientă pentru combaterea criminalităţii. cu repercusiuni asupra eficienţei şi finalităţii actului de justiţie. care să preia elementele ce pot fi menţinute din Codul în vigoare şi din Legea nr. cu evitarea suprapunerilor inutile de norme în vigoare existente în actualul Cod penal şi în legile speciale. Răspunzând cerinţelor procesului de monitorizare al Comisiei Europene. în proiectul Codului penal trebuie introduse toate acele fapte incriminate în legi speciale. Proiectul noului Cod penal urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective: 1. procurori. ea nu mai trebuie reluată în conţinutul incriminărilor din partea specială. în cazul în care o circumstanţă este prevăzută în partea generală ca şi circumstanţă agravantă generală. şi mai ales în perioada de după 1989. proiectul are ca punct de plecare necesitatea elaborării unui nou Cod penal. care au avut loc în societatea românească în cele aproape patru decenii care au trecut de la adoptarea Codului penal în vigoare. a condus la o aplicare şi interpretare neunitară. supus unor frecvente intervenţii legislative asupra diferitelor instituţii. Astfel.1. În acest sens. TUDOR ANCA . 1 www. Astfel.ro – Expunere de motive 3 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . Analiza Codului penal în vigoare pune în evidenţă un alt imperativ al noilor reglementări din partea specială. cât şi de doctrină. crearea unui cadru legislativ coerent în materie penală. Notiuni introductive Elaborarea şi adoptarea unui nou Cod penal reprezintă un moment crucial în evoluţia legislativă a oricărui stat. actualul regim sancţionator penal reglementat de Codul penal în vigoare. iar în aceste cazuri textul incriminator trebuie conceput astfel încât să se integreze organic în structura proiectului1. nu lasă loc pentru nicio îndoială în privinţa necesităţii adoptării unui nou Cod penal. Pornind de la aceste premise. infracţiuni de corupţie etc. infracţiuni informatice.

pentru care este necesară o abilitate specială a autorităţilor publice. Guvernul României a aprobat in data de 7 iulie 2010. 2. la propunerea Ministerului Justiţiei. în cazul normei de incriminare a luării de mită. * Prin atingerea obiectivelor menţionate se va realiza racordarea legislaţiei penale naţionale la exigenţele contemporane ale principiilor fundamentale ale dreptului penal. 161/2003. Notiune si definitie 4 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . 260/2004) s-a impus completarea cadrului infracţiunilor de corupţie cu o prevedere referitoare la extinderea normelor penale respective în privinţa faptelor de dare şi luare de mită comise de persoanele implicate în soluţionarea litigiilor pe cale de arbitraj intern sau internaţional (art. Într-un alineat distinct este incriminată luarea de mită când este săvârşită de către o persoană care exercită o profesie de interes public. menită să faciliteze aplicarea lor unitară şi cu celeritate în activitatea organelor judiciare. 3. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare. Reglementarea infractiunii de luare de mita in cele doua Coduri Penale In noul Cod Penal. De asemenea. poate fi sau nu autor al luării de mită. De asemenea. ar trebui să conducă la asigurarea previzibilităţii legii penale. Capitolul I. în plan social. dispoziţiile din Legea nr. executorul judecătoresc sau alte persoane care execută o funcţie de interes public. ca o premisă a cooperării judiciare în materie penală bazată pe recunoaştere şi încredere reciprocă. iar pe de altă parte. la care România este parte. în proiect. 3. 288. s-a prevăzut ca pedeapsă complementară interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta. Pentru realizarea în condiţii mai bune a prevenţiei generale. la stabilirea conţinuturilor infracţiunilor de corupţie s-au avut în vedere. simplificarea reglementărilor de drept substanţial. transpunerea în cadrul legislativ penal naţional a reglementărilor adoptate la nivelul Uniunii Europene.ID Std.4 din Protocol). Luarea de mită.2. dar numai în ipoteza comiterii acestei fapte în scopul de a nu îndeplini. infractiunea este incriminata in TITLUL V .Infracţiuni de corupţie şi de serviciu. a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în scopul de a nu face un act contrar acestor îndatoriri. inclusiv cele produse prin Legea nr. art. 2 . este incriminată într-o variantă tip. 286/2009). 5. reglementarea acestor fapte în Codul penal în vigoare. asigurarea satisfacerii exigenţelor decurgând din principiile fundamentale ale dreptului penal consacrate de Constituţie şi de pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului. ca urmare a ratificării de către România a Protocolului adiţional la Convenţia penală a Consiliului Europei privind corupţia (Legea nr. pe de o parte. 4. Prin această dispoziţie se rezolvă mult controversata problemă dacă notarul public. care are un conţinut apropiat de cel din Codul penal în vigoare. coroborată cu modificările preconizate în proiectul Codului de procedură penală. armonizarea dreptului penal material român cu sistemele celorlalte state membre ale Uniunii Europene. În Capitolul I. fără a fi aduse modificări semnificative de fond. proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului penal (Legea nr. TUDOR ANCA . simplificarea reglementărilor de drept substanţial. precum şi la creşterea încrederii generale în actul de justiţie penală.

deci. ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri2. 288 conţine. pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin. acoperind toate situaţiile în care o persoană ia mită în legătură cu îndeplinirea. direct sau indirect. care presupune indeplinirea cu probitate de catre functionarii publici. neîndeplinirea.pen. a nu indeplini.ID Std. 2 3 Art. direct sau indirect.1. 5 Art. indiferent de actul normativ de incriminare. pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin. (2) 4 constituie infracţiune numai când este comisă în legătură cu neîndeplinirea. forma propusă în Proiect este mai largă. urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu. pentru sine sau pentru altul. 288 alin. distincţie care nu face decât să creeze dificultăţi în plan probator atunci când înţelegerea a avut loc înainte de efectuarea actului. sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri”. în legătură cu îndeplinirea. Noul Cod Penal incrimineaza aceeasi infractiune astfel: fapta funcţionarului care. Totodata. ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase. 175 din noul Cod Penal este considerat funcţionar în sensul legii penale persoana care exercită o activitate pentru care a fost învestit de o autoritate publică şi care este supusă controlului acesteia. ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase. întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri5. 254 alin.288 alin. dar bunurile s-au remis ulterior6. Elementele constitutive ale infractiunii 2. Modificarea s-a realizat pentru a permite renunţarea la distincţia actuală între luarea de mită şi primirea de foloase necuvenite. 254 (luarea de mită) şi cea regăsită în prezent în art. 254 Cod penal).2 din noul Cod Penal 6 www.ro 5 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . neîndeplinirea. urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu. Se poate observa că.1 din noul Cod Penal 4 Conform Art. în legătură cu îndeplinirea. 4. fapta prevăzută în alin. direct sau indirect. in scopul de a indeplini. Astfel. urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu. Art. ori accepta promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge. reglementarea actuală prevăzută în art. are ca obiect juridic special relatiile sociale referitoare la buna desfasurare a activitatii de serviciu. pretinde ori primeste bani sau alte foloase care nu i se cuvin. in vigoare Art. luarea de mită este definită ca fiind „fapta funcţionarului care.1 din C. sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri. 288 din proiectul noului Cod penal. care defineşte fapta de luare de mită prin raportare la scop („ … în scopul de a îndeplini.Noţiunea reglementării şi incriminării acestei fapte este de a preveni şi combate corupţia unor funcţionari (sau alţi salariaţi) care periclitează grav normala evoluţie a relaţiilor de serviciu precum şi prestigiul organizaţiilor de stat. (1) săvârşită de una dintre persoanele arătate în art. luarea de mita este definita ca fiind fapta functionarului care. Obiectul juridic special Luarea de mita. 256. TUDOR ANCA . sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri3. Conform Codul Penal in vigoare.e-juridic.manager. precum si de catre ceilalti functionari a indatoririlor de serviciu. potrivit prevederilor art. 175 alin. pentru sine sau pentru altul. a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri”). spre deosebire de reglementarea actuală (art. neîndeplinirea.

Analizand prevederile art. Prin "folos care nu i se cuvine" făptuitorului înţelegem orice folos material care\se.2.3. Actiunea sau inactiunea faptuitorului trebuie sa fie anterioara indeplinirii. Exista opinia ca obiectul material al luarii de mita este constituit din prestatia mituitorului7. infractiunea are si un asemenea obiect. fie printr-o actiune. indiferent de actul normativ care o incrimineaza.Subiect pasiv In cazul acestei infractiuni. TUDOR ANCA . constand in bunul respectiv (de ex.scribd.ID Std. de regula. cat si in noul Cod Penal subiectul activ este determinat ca fiind funcţionarul în intelesul lui art. putandu-se realiza. 7 www. Totusi. Nerespingerea promisiunii ilustrează lipsa oricărei riposte de mituire ce i se face. Coautoratul este posibil. Elementul material al faptei inctiminata de art. Obiectul material Ca si celelalte infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul. Primirea înseamnă intrarea efectivă a făptuitorului în posesia folosului ilicit.Subiect activ Atat in Codul Penal in vigoare. dar pentru existenta acestuia este necesar ca faptuitorul sa aiba calitatea speciala ceruta de lege autorului. Fapta se comite în legătură cu un folos necuvenit pe care făptuitorul îl primeşte sau urmează a-l primi de la mituitor. respectiv art.2.ro 6 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . b. Latura obiectivă Luarea de mita are continuturi alternative. astfel incat infractiunea nu poate fi savarsita printr-o inactiune. sub aspectul elementului material. Pretinderea semnifică cererea exprimată fără dubiu de către făptuitor în sensul că doreşte să primească folosul nelegal. Acceptarea promisiunii reprezintă încuviinţarea neechivocă privind primirea folosului injust.pen. 2.288 din noul Cod Penal. Subiectul a. adică o sporire a activului sau o diminuare a pasivului patrimoniului făptuitorului pe cale ilicită a executării necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu. 254 din Codul Penal in vigoare se săvârşeşte totdeauna înaintea efectuării actului de serviciu. (conform Codului Penal in vigoare. 175 din noul Cod). neindeplinirii etc. nerespingerea unei promisiuni nemaifiind incriminata. luarea de mita este lipsita.147 C. daca actiunea faptuitorului priveste in mod direct un bun.4. Folosul nelegal poate fi dobândit şi pentru altul.constituie o îmbogăţire fără just temei. actiunea poate consta in pretinderea sau primirea de bani sau alte foloase ce nu i se cuvin faptuitorului. fie printr-o inactiune. a actului pentru a carui indeplinire sau neindeplinire faptuitorul pretinde sau primeste bani ori foloase. a formula o pretentie. A pretinde ceva inseamna a cere ceva. faptuitorul primeste un bun). iar inactiunea consta in nerespingerea de catre acesta a unei asemenea promisiuni. 2. subiectul pasiv va fi statul. Potrivit Codului Penal in vigoare. pretinderea si acceptarea. ori in acceptarea promisiunii unor astfel de foloase. ori a realizării lui necorespunzătoare. de un obiect material. observam ca si modalitati ale elementului material doar primirea.

Latura subiectivă Indiferent ca facem referire la Codul Penal actual sau la noul Cod Penal. din punct de vedere al consumării faptei. Inţelegerea făptuitorului cu mituitorul în sensul unei ulterioare obţineri a folosului material. acceptare sau nerespingere a unei promisiuni referitoare la acel folos dobândit de către funcţionar pentru sine sau pentru altul. în scopul efectuării unui act contrar acestor îndatoriri. nu se mai face distinctie intre momentul primirii.Folosul ilicit este dobândit (sau urmărit numai) de către autor în schimbul îndeplinirii. chiar daca nu a existat o intelegere intre mituitor si faptuitor anterior efectuarii actului de catre functionar. ca banii sau foloasele pe care le pretinde sau primeste ori care constituie obiectul promisiunii pe care o accepta sau nu o respinge. nemaifiind incriminata infractiunea de primire de foloase necuvenite. neîndeplinirii ori întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu. intrucat. potrivit Codului Penal in vigoare. Dar scopul nu exclude existenţa intenţiei indirecte care apare atunci când făptuitorul nu urmăreşte crearea stării de pericol pentru relaţiile sociale de serviciu. astfel incat primirea folosului dupa indeplinirea actului de serviciu nu mai trebuie sa fie precedata de catre pretinderea sau acceptarea unei promisiuni. ci numai acceptată posibilitatea producerii ei. numai în ceea ce priveşte modalitatea primirii. nu i se cuvin si cu toate acestea. Intrarea autorului în posesia folosului necuvenit are relevanţă. Cu toate acestea. cu menţiunea că primirea folosului ulterior efectuării sau neefecturăii actului de serviciu trebuie să fie precedată de o pretindere. in momentul savarsirii faptei. Folosul nelegal poate fi remis funcţionarului înainte sau după încălcarea de către acesta a îndatoririlor de serviciu. pretinderii sau acceptarii de foloase necuvenite. legiuitorul nu 8 www. TUDOR ANCA . luarea de mită va intra în concurs cu acea faptă penală. 2.ID Std. precum şi pentru prestigiul acesteia.5. funcţionarul trebuie să ştie că intermediarul acţionează în numele său şi. face ca să existe infracţiunea în formă consumată.Consumarea şi tentativa Fapta este pe deplin consumată o dată cu realizarea oricăruia din modalităţile normative ale elementului material. efectuată înainte sau în timpul realizării actului de serviciu. sau. in noul act normativ. in noul Cod Penal. potrivit Codului Penal in vigoare.ro 7 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . asa cum am precizat anterior. el vrea sa le pretinda sau sa le primeasca ori sa accepte sau sa nu respinga promisiunea ce i s-a facut. 5. aceasta deoarece scopul activităţii infracţionale este prevăzut de lege. faptuitorul isi da seama. acesta fiind. cel puţin. Conform opiniilor exprimate in doctrina8. Folosul injust poate fi primit sau pretins şi printr-un intermediar. infractiunea se va consuma in momentul primirii folosului necuvenit. să accepte anticipat acesta. fapta se săvârşeşte cu intenţie directă sau indirectă. cele două valori sociale fiind în fapt inseparabile. Avand in vedere prevederile noului Cod Penal. Practica a statuat că infractiunea subzistă chiar dacă folosul pretins sau promis făptuitorului nu i se mai remite efectiv.euroavocatura.Când fapta se săvârşeşte prin intermediar. Infractiunea are ca urmare o stare de pericol pentru desfăşurarea corespunzătoare a serviciului în unitate al cărui angajat este făptuitorul. infractiunea de luare de mita se savarseste numai cu intentie directa. Ori de câte ori neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu constituie infracţiune prin ea însăşi. şi criteriul esenţial de deosebire a luării de mită de infractiunea de primire de foloase necuvenite.

3 din noul Cod Penal prevede o forma atenuata a infractiunii sancţionand infracţiunea de luare de mită. de art.1 pedeapsa cu inchisoarea de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi. 288 din noul Cod Penal.Sancţionare Actualul Cod Penal prevede pentru infractiunea prev. sau destinate a fi folosite la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală.ID Std. art. In ceea ce priveste confiscarea speciala. 2 din C. dacă sunt ale făptuitorului sau dacă. noul act normativ precizeaza strict drepturile de care va fi privat faptuitorul infractiunii de luare de mita. noul Cod Penal nu mai prevede varianta agravata a infractiunii de luare de mita. ori chiar le-a restituit mituitorului. b) bunurile care au fost folosite.Confiscarea specială 8 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . In ultimul aliniat se prevede că banii sau alte valori care au făcut obiectul luării de mită se confiscă. 29. 9 Art. pentru a asigura scăparea făptuitorului sau păstrarea folosului ori produsului obţinut. imediat după săvârşirea faptei. nefiind posibilă la această infracţiune. spre exemplu.pen. În această categorie sunt incluşi. dacă a fost săvârşită de o altă persoană decât cele arătate în art. daca a fost savarsita de un functionar cu atributii de control. Raţiunea textului este de a descuraja pe cei care eventual sunt tentaţi să ia mită în îndeplinirea unor atribuţii de serviciu care vizează acte de control. alin. observam o diminuare a pedepsei. aceasta a cunoscut scopul folosirii lor.288 alin. valorilor sau oricaror alte bunuri primite de catre functionar din partea mituitorului. 6. infractiunea fiind sanctionata cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta. Mai mult decat atat . in vigoare: Fapta prevazuta in alin. medicii etc. i-au fost promise. In ceea ce priveste aplicarea unei pedepse complementare. 1. iar pentru cazul prevazut la alin. Tentativa nu se pedepseşte. 10 Art. iar dacă nu se găsesc făptuitorul este obligat la plata echivalentului în bani. fiind ambele infractiuni incriminate conform art. dacă sunt ale făptuitorului sau dacă. c) bunurile folosite. aceasta a cunoscut scopul folosirii lor. în orice mod. aceasta fiind o forma agravata a infractiunii. 112 din noul Cod Penal . aparţinând altei persoane. profesorii.mai face distinctie intre luarea de mita si primirea de foloase necuvenite. O asemanare intre cele doua Coduri este reprezentata de reglementarea privind confiscarea banilor. fapta de luare de mită săvârşită de alte persoane decât funcţionarii). pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. respectiv dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta. acesta nu poate fi obligat la plata echivalentului unor bunuri pe care doar le-a pretins. Atunci când fapta a fost comisă de un funcţionar cu atribuţii de control (o calificare specială a subiectului infracţiunii) limita maximă a pedepsei va fi mai mare . TUDOR ANCA . 254 alin. noul Cod Penal va avea urmatorul cuprins10: (1) Sunt supuse confiscării speciale: a) bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală.254.15 ani. Mai mult decat atat. Analizand noul Cod Penal. se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. Nu pot fi confiscate decât bunurile remise în mod efectiv făptuitorului. aparţinând altei persoane. prin reducerea limitelor speciale ale pedepsei la jumătate. 175 (deci.

b) şi c). (4) Dispoziţiile alin. au fost analizate prevederile privind infracţiunile de corupţie prezente în următoarele acte normative: 1. se dispune confiscarea în parte. în varianta tip şi maxim 4 ani închisoare pentru varianta agravată). iar pe de altă parte. Dacă bunurile au fost produse. 7. în locul lor se confiscă bani şi bunuri până la concurenţa valorii acestora.e) nu se găsesc. prin echivalent bănesc. bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea bunurilor supuse confiscării precum şi bunurile produse de acestea.(1) lit. se dispune confiscarea lor în întregime. în cazul dării de mită şi maxim 5 ani. modificate sau adaptate în scopul săvârşirii faptei prevăzute de legea penală. Codul penal estonian 6. Codul penal suedez 4. iar persoana căreia îi aparţin nu a cunoscut scopul folosirii lor. Codul penal german 2. f) bunurile a căror deţinere este interzisă de legea penală. Codul penal portughez 5. (5) Dacă bunurile supuse confiscării potrivit alin. dacă bunurile nu pot fi confiscate întrucât nu aparţin infractorului. au fost elaborate având în vedere pe de o parte. (2).b) şi c). Finlanda (maxim 2 ani. Codul penal provizoriu al provinciei Kosovo. Reglementarea propusă în proiectul noului Cod penal a avut în vedere analizarea legislaţiei statelor europene. elaborat de către Misiunea de Administraţie Interimară a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Kosovo (UNMIK/REG/2003/25 Official Gazette 6 July 2003). cu modificările şi completările ulterioare. inclusiv cele produse prin Legea nr. dispoziţiile din Legea nr. în cazul luării de mită ). TUDOR ANCA . (2) În cazul prevăzut în alin.d) bunurile care au fost date pentru a determina săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală sau pentru a răsplăti pe făptuitor. dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia. b) şi c). se va confisca echivalentul în bani al acestora. 161/2003 pentru prevenirea. Suedia ( închisoare până 2 ani în cazul infracţiunilor de dare de mită şi luare de mită şi închisoare de până la 6 luni în cazul infracţiunii privind aceptarea de 9 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . e) bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzută de legea penală. (1) lit. în varianta tip şi maxim 5 ani închisoare pentru varianta agravată.ID Std. 78/2000 pentru prevenirea. (6) Se confiscă. cu aplicarea dispoziţiilor alin. cuprinse în Capitolul I al Titlului V. dacă valoarea bunurilor supuse confiscării este vădit disproporţionată faţă de natura şi gravitatea faptei. Codul penal finlandez 3. se poate observa că pedepsele propuse de proiectul noului Cod penal pentru infracţiunile de luare şi dare de mită sunt în concordanţă cu cele existente în Germania (maxim 5 ani închisoare).(1) lit. de asemenea.(1) lit. Estonia (maxim 3 ani. Din analiza legislaţiei comparate menţionată mai sus. reglementarea acestor fapte în Codul penal în vigoare. descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.b) .(1) lit. cu excepţia bunurilor prevăzute în alin. Analizarea infractiunilor de coruptie din noul Cod Penal raportat la alte acte normative internationale Infracţiunile de corupţie. în varianta tip şi maxim 10 ani închisoare pentru varianta agravată. ţinând seama de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce şi de contribuţia bunului la aceasta. descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. Astfel. (3) În cazurile prevăzute la alin. b) nu se aplică în cazul faptelor săvârşite prin presă.

8. . 27/2002. Activitatea comisiilor s-a desfăşurat pe parcursul a aproximativ patru luni. . pe lângă experţi din cadrul Ministerului Justiţiei. am putut observa faptul ca nu s-au adus modificari esentiale in ceea ce priveste incriminarea acestei fapte. Totodata noul Cod Penal nu mai incrimineaza separat infractiunea de primire de foloase necuvenite. prin Legea nr. au fost avute în vedere şi următoarele instrumente internaţionale : . în principal.foloase necuvenite). aspecte precum: . pentru redactarea textelor.2. prin Legea nr. 288 din noul Cod Penal. ratificată de România. TUDOR ANCA . activitatea comisiei a urmărit.adaptarea pedepselor pentru infracţiunile care rămân în legislaţia specială potrivit logicii sancţionatorii a noului Cod penal. 11 www. acolo unde este cazul. Cele 4 titluri reglementează aspecte precum: aplicarea în timp a legii penale. cu mentiunea ca noul Cod Penal nu mai prevede nerespingerea unei promisiuni. 260/2004. De asemenea.actualizarea trimiterilor la normele din Partea specială a Codului penal făcute de textele din legislaţia specială. dispoziţii legate de interpretarea şi completarea unor texte din Codul penal. modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale – rezultatul unei analize a legislaţiei penale în vigoare.ro 10 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999.dezincriminarea unor fapte prevăzute în legislaţia specială şi contravenţionalizarea acestora. realizată pentru prima dată după mai multe decenii. ratificată de România.5 sau 8 ani).Informaţii tehnice La nivelul Ministerului Justiţiei au fost constituite două comisii de redactare pentru elaborarea legilor de punere în aplicare a noilor coduri substanţiale – Codul civil şi Codul penal – din acestea făcând parte. 9. ori pentru înlăturarea suprapunerii inutile a unor texte care protejează aceleaşi valori sociale. precum şi în Kosovo (maxim 5 în cazul luării de mită şi maxim 3 ani în cazul dării de mită)11. . 6 capitole şi 251 de articole. astfel incat savarsirea acestei fapte se va incadra la prevederile art. În privinţa noului Cod Penal. şi teoreticieni şi practicieni cu experienţă în domeniul dreptului civil şi penal.ID Std.Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupţiei în sectorul privat.abrogarea unor texte de incriminare din legislaţia specială. publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.Protocolului adiţional la Convenţia penală a Consiliului Europei privind corupţia. inclusiv în sensul prevederii unui termen de promovare a unor proiecte de lege esenţiale pentru reforma sistemului judiciar în materie penală – proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune şi proiectul de lege privind executarea pedepselor. Proiectul de lege este structurat în 4 titluri.Convenţia penală privind corupţia.just. ca urmare a cuprinderii acestora în Partea specială a noului Codului penal. . . Concluzii Analizand continutul constitutiv al infractiunii de luare de mita prin prisma celor doua Coduri Penale. a măsurilor educative şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. ca modalitate a elementului material al infractiunii. dispoziţii finale şi tranzitorii. Portugalia ( închisoare de la 6 luni la 1. 192 din 31 iulie 2003.

în cazul normei de incriminare a luării de mită. Potrivit acestui text. Mai trebuie adăugat faptul că noul Cod Penal prevede în mod explicit că primirea folosului necuvenit se poate face şi în beneficiul unei alte persoane decât funcţionarul mituit – „primeşte (.. prin Legea nr. distincţie care nu face decât să creeze dificultăţi în plan probator atunci când înţelegerea a avut loc înainte de efectuarea actului. limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. dar bunurile s-au remis ulterior. În cazul acestor persoane nu se pune problema de a lua mită pentru a face un act conform îndatoririlor lor. orice folos necuvenit pentru el sau pentru altcineva ori de a accepta oferta sau promisiunea cu scopul de a îndeplini ori de a se abţine să îndeplinească un act în exercitarea funcţiilor sale. dar numai în ipoteza comiterii acestei fapte în scopul de a nu îndeplini. persoana căreia i se oferă bani va comite infracţiunea de luare de mită. 288 din proiect este în concordanţă cu Convenţia menţionată. 288.. art. textul propus prin art. aceasta nefăcând referire la fapta funcţionarului de a nu respinge promisiunea de bani sau alte foloase. Art. 288 din proiect sancţionează orice fel de acceptare a unei sume de bani sau de alte foloase. un folos necuvenit de orice natură. medicii etc. care prin art. conform dreptului său intern. astfel încât. pentru a îndeplini ori a se abţine de la îndeplinirea unui act.Astfel. profesorii. pentru sine sau pentru un terţ. 12 Publicată în Monitorul Oficial nr. O dispoziţie similară se regăseşte şi în art. reglementarea actuală prevăzută în art. 288 alin. arată că „fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracţiune. direct sau prin intermediul unui terţ. Statele membre trebuie să sancţioneze fapta „de a solicita sau de a primi. 2 alin. spre exemplu. precizăm că este incriminată luarea de mită când este săvârşită de către o persoană care exercită o profesie de interes public [cu referire la art. Prin această dispoziţie se rezolvă mult controversata problemă dacă notarul public. Referitor la art. În acelaşi sens sunt şi prevederile Convenţiei penale privind corupţia.b) din Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene 2003/568/JAI din 22 iulie 2003. 175 alin. executorul judecătoresc sau alte persoane care execută o funcţie de interes public. cu încălcarea atribuţiilor sale”. poate fi sau nu autor al luării de mită. sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri.(2) din Proiect. dacă a fost săvârşită de o altă persoană decât cele arătate în art. atunci când s-a săvârşit cu intenţie. forma expusa în noul Cod Penal este mai largă. 256 (primirea de foloase necuvenite).(1) lit. ori de a accepta promisiunea unui asemenea avantaj. ratificată de România. fapta unuia dintre agenţii săi publici de a solicita sau de a primi. deşi nerespingerea primirii unei sume de bani ori alte foloase nu este prezentă în art. dat fiind că pentru aceste acte persoanele în cauză îşi stabilesc un onorariu. 65 din 30 ianuarie 2002 11 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . pentru care este necesară o abilitare specială a autorităţilor publice. tacită sau expresă. referitoare la lupta împotriva corupţiei în sectorul privat. TUDOR ANCA . neîndeplinirea. 288 conţine. Mai mult decât atât.” Prin urmare. 175 (deci. 27/200212. Pentru realizarea în condiţii mai bune a prevenţiei generale. fapta de luare de mită săvârşită de alte persoane decât funcţionarii). dacă acceptarea este tacită.(2)]. urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu. De asemenea. În această categorie sunt incluşi. a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în scopul de a nu face un act contrar acestor îndatoriri. 288 alin.ID Std. direct ori indirect. Modificarea s-a realizat pentru a permite renunţarea la distincţia actuală între luarea de mită şi primirea de foloase necuvenite. acoperind toate situaţiile în care o persoană ia mită în legătură cu îndeplinirea.(3) din noul Cod sancţionează infracţiunea de luare de mită. 254 (luarea de mită) şi cea regăsită în prezent în art. deci. 3. art. s-a prevăzut ca pedeapsă complementară interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta. adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999.) pentru sine sau pentru altul” – ipoteză care nu era explicit reglementată în legea în vigoare.

modalitatea de incriminare a acestei infractiuni a ridicat probleme si controverse in doctrina.e-juridic. 254 din actualul Cod Penal. 27/2002 8. Noul Cod Penal 3. www.In ceea ce priveste sanctionarea infractiunii.manager. eliminarea variantei agravate. TUDOR ANCA .ro 4.ro – Expunere de motive 7. www. BIBLIOGRAFIE 1. Prin urmare. tendinta este aceea de a pune la indoiala vointa legiuitorului in ceea ce priveste sanctionarea acestei infractiuni.ro 5. Legea nr. www.ro 6. www.3 al art. precum si introducerea la alin.ID Std.just. observam o diminuare a limitelor pedepsei prevazuta de art.scribd.euroavocatura. Forma adoptată de Guvernul României şi aflată în dezbatere parlamentară a proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale 12 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . precum si diminuarea pedepselor aplicate prin actualul Cod Penal. Avand in vedere evenimentele tot mai recente din tara noastra si amploarea pe care acestea au capatat-o. Codul Penal in vigoare 2. 288 din noul Cod Penal a unei variante atenuate. atat in ceea ce priveste modalitatile de savarsire a infractiunii de luare de mita.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->