Sunteți pe pagina 1din 3

Teme referat

1. Apariţia şi dezvoltarea conceptului de guvernanţă corporativă


2. Modele de guvernanţă corporativă
3. Grupurile de interes (stakeholders – salariaţi, creditori, furnizori, clienţi, obligatari,
societatea în ansamblu etc) şi rolul lor în cadrul companiilor
4. Guvernanta corporativa si relatia companie – investitori (programele de tip
“Investors relations” şi rolul IR- officer)
5. Cultura organizaţională: concept şi modalităţi de manifestare
6. Principiile OECD – apariţie şi dezvoltare
7. Codurile de guvernanţă corporativă în Europa de Est – privire comparativă
8. Codurile de guvernanţă corporativă în statele europene dezvoltate – analiză
comparativă
9. Ratingurile de guvernanţă corporativă şi importanţa lor
10.Practicile de guvernanţă corporativă în băncile europene – posibilităţi de ameliorare
11.Rolul standardelor de guvernanţă corporativă în dezvoltarea pieţelor de capital
12. Criza creditelor sub-prime din SUA – cauze şi învăţăminte
13.Etica şi integritate în afaceri – concept şi dimensiuni
14. Importanţa codurilor de etică şi bune practici ale companiilor
15.Responsabilitatea socială corporativă în România
16.Responsabilitatea socială corporativă la nivel european
17. Eforturi la nivel Uniunii Europene privind practicile de guvernanţă corporativă
(directive, planuri de acţiune, grupuri de lucru)
18.Practicile de guvernanţă corporativă în ţările din Europa Centrală şi de Est
19. Practicile de guvernanţă corporativă în România
20. Analiza Codului de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti în raport
cu Legea societăţilor comerciale
21. Rolul auditului intern în îmbunătăţirea standardelor de guvernanţă corporativă
22. Guvernanţa corporativă şi managementul riscului. Conceptul de Enterprise wide
risk management (ERM)
23.Criza financiară internaţională şi carenţele practicilor de guvernanţă corporativă în
bănci
24. Practicile de guvernanţă corporativă în băncile americane
25. Rolul firmelor de audit în întărirea guvernanţei corporative
26. Transparenţa informaţiei financiar-contabile şi guvernanţa corporativă
Bibliografie recomandată pentru referate:

1. Marcel Ghiţă – Guvernanţă corporativă, Editura Economică, Bucureşti, 2009


2. Morariu Ana, Suciu Gheorghe, Stoian Flavia – Audit intern şi guvernanţă corporativă, Editura
Universitară, 2008
3. Radu Filip, Irina Eugenia Iamandi - Etică şi responsabilitate sociala corporativă in afacerile
internaţionale, Editura Economică, 2008
4. Voicu Dan Dragomir - Guvernanata corporativa si sustenabilitate in Uniunea Europeana, ED
Economica, Buc, 2010
5. Cristina Mioara Vasile – Autoritatea manageriala si un nou model de guvernanta corporativa,
Ed ASE, Bucuresti, 2009
6. Onofrei Mihaela – Guvernanta financiara corporativa, Ed Wolters Kluver, 2009
7. Codul de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti, 2009, disponibil la
www.bvb.ro
8. Organisation for Economic Cooperation and Development OECD - Principles of Corporate
Governance, 2004 www.oecd.org, pe scurt traduse se găsesc la
http://www.guvernantacorporativa.ro/
9. Gabriela Iordache – Guvernanţa corporativă; suport de curs; www.ase.ro

***
10. Basel Committee on Banking Supervision - Enhancing Corporate Governance for Banking
Organisations, februarie 2006 http://www.bis.org/publ/bcbs122.pdf
11. European Corporate Governance Institute ECGI http://www.ecgi.org/codes/all_codes.php
12. Cadbury, A. – „Foreword to Corporate Governance and Development”, Global Corporate
Governance Forum, Focus 1, 2003
13. Shleifer, A., Vishny, R. - “Survey of Corporate Governance”, Journal of Finance no. 52, 1997
14. Cartea Albă a administrării corporaţiilor în Sud-Estul Europei, Pactul de stabilitate, Acordul
Europei de Sud-Est pentru reformă, investiţii, integritate şi creştere economică, 2002 OECD –
“The White Paper on Corporate Governance in South-Eastern Europe”, 2003, available at
www.oecd.org
15. Comparative Study Of Corporate Governance Codes Relevant to the European Union And Its
Member States, On behalf of the EUROPEAN COMMISSION, Internal Market Directorate
General, 2002
16. SG Emerging Funds Equity Research - The Straight and the Narrow – Standards of Corporate
Governance
17. OECD - Draft Action Plan by the South East Europe Corporate Governance Roundtable to the
Ministerial Meeting of the Investment Compact, Vienna, 26 -27 June 2006
18. Using the OECD Principles of Corporate Governance. A BOARDROOM PERSPECTIVE,
OECD, 2006
19. European Corporate Governance Conference Report, The Hague, The Netherlands, 2004
20. European Association of Securities Dealers - Corporate Governance Principles and
Recommendations, May 2000
21. Oman, C. - Corporate Governance and National Development, Development Centre OECD,
Working Paper 180/2001
22. Pajuste, A., - Corporate Governance and Stock Market Performance in Central and Eastern
Europe. A study of nine countries, 1994 - 2001, Working Paper 2002
23. Klapper, L. and Love, I. - Corporate Governance, Investor Protection, and Performance in
Emerging Markets, Working Paper 2818, World Bank Policy Research, 2002
24. Centre for financial market integrity – CFA Institute - The Corporate Governance of Listed
Companies: A Manual for Investors, 2005
25. Heidrick & Struggles - CORPORATE GOVERNANCE IN EUROPE: WHAT’S THE
OUTLOOK?, 2005
26. I. Duca, R. Gherghina - Remarks on corporate governance standards and their importance,
disponibil la http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1347650
27. I. Duca şi colectiv - Corporate Governance Practices’ Implementation in Romania –
achievements, deficiencies, action items, disponibil la http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?
abstract_id=1348194
28. M. Vuţă, I. Duca şi colectiv - How Romanian Managers Perceive the Corporate Social
Responsibility and its Costs and Benefits, disponibil la http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?
abstract_id=1347368
29. Global Corporate Governance Forum – Developing Corporate Governance Codes of Best
Practice – User Guide, 2005
30. Investor Relations Program - Recent Developments and Issues, IMF, 2004,
http://www.imf.org/external/np/icm/2004/102604.htm
31. Commission Green Paper 2001 Promoting a European Framework for Corporate Social
Responsibility, COM (2001)366 Final
32. Holme, L., Watts, R. Corporate social responsibility: making good business sense, The World
Business Council for Sustainable Development, 2000
33. Korka, M. Corporate Social Responsibility in România: From Theory to Practice, Transition
Studies Review, Springer Verlag, 2005, 12 (1),
34. McWilliams A., Siegel D. S., Wright P. M. Corporate Social Responsibility: Strategic
Implications, Rensselaer, Working Papers in Economics, Number 0506, May 2005
35. International Institute for Sustainable Development The ISO and Corporate Social
Responsibility, Issue Briefing Note: Perceptions and Definitions of Social Responsibility, 2004