P. 1
Rezolvari Variante Bac Romana 2007

Rezolvari Variante Bac Romana 2007

|Views: 3,716|Likes:
Published by Mihai Lordu

More info:

Published by: Mihai Lordu on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

Rezolvare varianta 1 I. 1.

Expresii/locuţiuni: a şti ca pe apă; a bate apa-n piuă; a da apă la moară; a fi o apă şi-un pământ; apă de ploaie; apă chioară; apă la plămâni; a căra apă cu ciurul; a trece ca gâsca prin apă; a-i lăsa gura apă; 2. Sinonime: treieră = trec, vântură, calcă; văpaie = flacără, lumină; muche = creastă, margine, pisc; brazde = unde, valuri; 3. Sens conotativ: Un val de bucurie l-a cuprins pe neaşteptate. Îşi alungă din minte umbra amintirilor urâte. Am simţit deodată un val de emoţie care m-a copleşit. Nu am nicio umbră de îndoială că va promova examenul. 4. Expresivitatea verbelor la imperfect (“păreau”, “păzeau”) denotă o acţiune incertă, de provizorat a imaginii naturii în momentul înserării, când “văpaia” lunii zugrăveşte imagini feerice; verbele la prezentul gnomic (care exprimă acţiunea fără a o raporta la un anumit timp, prezent atemporal-n.n.), predominante în poezie, transmit ideea eternizării naturii, a elementelor care compun tabloul fascinant al înserării, în antiteză cu efemeritatea omului, cu statutul său de muritor. 5. Tema naturii, motivul lacului/ motivul lunii/ motivul nopţii; 6. Ca figură sintactică de construcţie, inversiunea este o formă de dislocare bazată pe schimbarea ordinii normale a cuvintelor, o topică inversată: “molatece valuri”, “vechea zidire”, “ a lunei văpaie”. Inversiunea eminesciană are şi rol prozodic în măsura versurilor, precum şi valoare artistică în muzicalitatea poeziei. Antepunerea epitetului are funcţie stilistică, desăvârşind ambiguizarea sintactică a textului: “în vechea zidire”; “măreaţă comoară de aur”; “negrele trestii”. (Imaginarul poetic transpune artistic peisajul natural prin inversiuni repetate, în variante diverse, atât în grupul nominal cât şi în grupul verbal: “A ierbii/ Molatece valuri”; “a stâncelor muche pe cer zugrăveşte”; “domnitorii ai apei acestei”. etc.); 7. Imaginarul poetic: “În lac se oglindă castelul. A ierbii/ Molatece valuri le treieră cerbii.”; “Iar lebede albe din negrele trestii/ Apar domnitorii ai apei acestei”. 8. Epitetul cromatic în inversiune “negrele trestii” aşezat în antiteză cu epitetul cromatic “lebede albe” conturează o imagine vizuală a lacului (motiv romantic eminescian). O altă figură de stil este metafora lunii - “comoară aprinsă”-, exprimă fascinaţia poetului faţă de astrul tutelar, ca simbol al vrăjii pe care o exercită asupra lumii. “Perdelele-n geamuri scânteie ca bruma” - comparaţie, sugerează imaginea ferestrelor luminate care strălucesc aidoma brumei; “Iar lebede albe din negrele trestii” - antiteză la nivelul versului, realizată prin două epitete cromatice antitetice (alb/negru) compun o imagine impresionantă a lacului luminat misterios de razele lunii. 9. Caracteristici romantice: Poezia face parte din lirica romantică întrucât este descris un tablou nocturn al naturii, cu motive romantice specific eminesciene: luna, cerul, lacul. Imaginile vizuale se îmbină cu cele auditive şi motorii. Natura reuneşte două planuri - uman-terestru şi universal-cosmic -, creând astfel un peisaj nocturn mirific. 10. Prima strofă ilustrează imaginea feerică a castelului care se răsfrânge în lac, forma arhaică a verbului “se oglindă” accentuând plăsmuirea de basm conturată în incipit. Imaginarul poetic profilează un peisaj încântător, în care iarba înaltă de pe malul lacului, pe care o “treieră” cerbii (personificare), pare o prelungire fascinantă a apei, prin epitetul în inversiune “molatece valuri”. Inversiunea “vechea zidire” amplifică ancestralitatea naturii în armonie desăvârşită cu omul, prin comparaţia metaforică “Perdelele-n geamuri scânteie ca bruma”. Expresivitatea verbelor aflate la prezentul gnomic (care exprimă acţiunea fără a o raporta la un anumit timp, prezent atemporal-n.n.) -“se oglindă”, “treieră”, “scânteie” - permanentizează starea emoţională a eului liric, contemplarea extatică a naturii eterne. Subiectul II Text argumentativ: “Adevăratele poezii încep acolo unde se sfârşesc pe hârtie.” (Octavian Goga, “Precursorii”) Consider că această idee filozofică enunţată de Octavian Goga exprimă adevărul artistic ce se ascunde în fiecare creaţie lirică de mare valoare. Este evident faptul că o poezie, dincolo de frumuseţea exterioară reprezentată prin figuri de stil sugestive, imagini poetice bine alese, transmite subtil diverse concepţii, sentimente, idei, stări, viziuni ale poetului. Rolul creaţiilor lirice nu este pur estetic, ci trebuie să emoţioneze, să impresioneze pe cel ce le citeşte, având o încărcătură emoţională, spirituală. De altfel, Titu Maiorescu afirma că poezia trebuie să îndeplinească două “condiţiuni”, una materială şi alta ideală, având rolul să “deştepte” imagini sensibile în fantezia cititorului. În altă ordine de idei, poeziile devin creaţii artistice în adevăratul sens al cuvântului când, după ce au fost citite, stăruiesc în mintea cititorului prin profunzimea, delicateţea, sensibilitatea, subtilitatea mesajului transmis. Astfel, aşa cum susţine şi Octavian Goga, adevărata poezie există, în sensul spiritual, abia în momentul în care îi sunt pătrunse tainele şi înţelesurile, reuşind să impresioneze mai mult decât nişte versuri iscusit alese. În concluzie, susţin că însemnătatea unei creaţii lirice este dată de “puterea” pe care o are asupra cititorului, de timpul – mai scurt sau mai lung – de dăinuire în gândurile sale.

Rezolvare varianta 2 1. Expresii/locuţiuni: a trece drumul; a trece de partea cuiva; a trece peste ceva; a trece la dezbateri; a trece sub tăcere; a trece în revistă; a trece peste greutăţi; a trece clasa; 2. Punctele de suspensie îndeamnă la meditaţie, sugerând totodată o puternică încărcătură emoţională a eului liric. 3. Sens conotativ: * Când s-a uitat la mine, avea fulger în priviri. * În ochii ei înlăcrimaţi sclipeau stele multicolore. 4. Expresivitatea verbelor la modul conjunctiv evidenţiază năzuinţa eului liric de a-şi împlini idealul poetic, stare care se perpetuează la nesfârşit, fără să se întrevadă înfăptuirea dorinţei: “săngăduie”, “s-audă”, “s-asculte”, “să moară”. 5. Tema condiţiei poetului în lume; motivul solitudinii; 6. Prezenţa eului liric: pronumele de persoana I singular:“m-”, “-mi”, “mele”, “mea”; verbe la persoana I singular: “am închinat”, “să trec”; 7. Sentimentul dominant: tristeţe, pesimism, suferinţă, scepticism, deprimare; 8. Primele patru versuri sunt străbătute de o tristeţe sfâşietoare, de o stare pesimistă a eului liric, exprimată prin lirism subiectiv şi evidenţiată chiar din incipit: “Pierdut în suferinţa nimicniciei mele”. Seria comparaţiilor din următoarele două versuri reliefează concepţia filozofică potrivit căreia în lume predomină răul, eul liric simţindu-se neînsemnat, confuz şi nesigur, lipsit de apărare şi stabilitate: “Ca frunza de pe apă, ca fulgerul în chaos”. Eul liric s-a închinat cu evlavie “ca magul la soare şi la stele” pentru a i se îngădui pătrunderea în “vecinicul repaos”. Epitetul în inversiune “vecinicul repaos” are valenţe metaforice, sugerând moartea, ca singură cale spre eternitate. 9. Figură de stil: epitetul “glasu-i singuratec” sugerează starea de solitudine a poetului într-o societate meschină, care nu-i înţelege aspiraţiile spirituale; metafora “o boabă e de spumă” sugerează efemeritatea poetului în lume; 10. Titlul “Pierdut în suferinţă” sugerează chinul lăuntric, starea de deznădejde profundă a eului liric, provocate de sentimentul izolării şi solitudinii în lume, tristeţea sfâşietoare pentru condiţia de muritor, pentru că se simte condamnat la anonimat. Alcătuit dintr-un adjectiv metaforic -”pierdut”- semnifică faptul că sinele poetic este copleşit de frământări lăuntrice, de “suferinţă”, punctele de suspensie prelungind starea de tristeţe şi de meditaţie asupra condiţiei artistului în lume. Subiectul II Dragă Mihai, Încă o dată regret că nu ai înclinaţii pentru cel mai inteligent sport din câte există, şahul, pentru că ai fi avut astfel prilejul să te bucuri împreună cu mine de excursia oferită de organizatori pentru toţi participanţii la concursul internaţional de şah de la Constanţa. Nici nu bănuiam că Delta Dunării este un adevărat paradis, unde strălucirea sălciilor aurii ce cresc pe grinduri m-a emoţionat nespus. Peisajul rezervaţiei naturale este unic, mai ales în amurg, atunci când lumina difuză plăsmuieşte o atmosferă misterioasă prin imaginile feerice de basm, care-ţi dau impresia de “altă lume”, de ceva ireal. Tot acum am văzut pentru prima oară egrete, iar silueta lor elegantă mi-a produs o emoţie cu totul aparte. 29.06.2007, Constanţa

Ceea ce m-a făcut să fiu mândru că trăiesc pe aceste meleaguri a fost faptul că toţi concurenţii veniţi din alte ţări au fost de-a dreptul încântaţi de sălbăticia naturii, iar uimirea lor s-a manifestat prin reacţii pline de entuziasm. Am făcut numeroase fotografii şi de-abia aştept să le comentăm împreună săptămâna viitoare, când ne vom revedea. De altfel, m-am împrietenit cu un japonez şi cu un francez, ceea ce-mi dă prilejul să exersez nu numai limba engleză ci şi limba franceză. Până când ne vom întâlni, te rog să transmiţi prietenilor noştri urările mele de bine, iar ţie îţi doresc distracţie plăcută la concert. Cu prietenie, Sorin/Sorina Mardare Rezolvare varianta 3 1. Polisemia cuvântului “pasc”: Ciobanii pasc oile pe câmp. (a păstori, a păzi) Oile pasc pe izlazul de la marginea satului. (a se hrăni, rupând cu gura iarba, plantele). [Sens figurat: În viaţă necazurile te pasc de pretutindeni.] 2 . Cratima: leagă două cuvinte pronunţate fără pauză (DOOM-2): “Una-i”; marchează absenţa vocalei “î”: “lumea-nchipuirii”; are rol prozodic, acela de a păstra măsura versurilor; 3. Lipsa acordului articolului posesiv la atributul substantival genitival contribuie la păstrarea ritmului (piciorul metric) şi a măsurii în versificaţie; poate fi şi o licenţă poetică motivată de acordul prin atracţie, adică articolul posesiv se acordă cu substantivul cel mai apropiat, “visării”. 4. Efect expresiv: Repetiţia adverbului “unde” construieşte enumerarea simbolică a locurilor care compun spaţiul terestru al naturii (”unde-n ape sfinte se ridică mândre maluri”; “Unde-n ramurile negre o cântare-n veci suspină”). Efectul expresiv al repetiţiei este susţinut, de asemenea, de valenţa divină a revelaţiei eului liric (”sfinţii”) privind iminenţa morţii/ condiţia sa de muritor. 5. Cele patru structuri care evidenţiază reveria eminesciana în text: ‘’Turma visurilor mele”,“pe-a visării lucii valuri” ,“lumea-nchipuirii cu-a ei visuri fericite” “lumea-nchipuirii cu-a ei mândre flori de aur” 6. Elemente de prozodie:- strofe de şase versuri (sextine); - rima împerecheată alternează cu cea îmbrăţişată; - măsura versurilor este de 15-16 silabe; 7. Prezenţa eului liric este argumentată de următoarele mărci lexico-gramaticale: - prezenţa pronumelui de persoana I singular “mele”; “eu”; - prezenţa verbelor la persoana I singular “(le) pasc” - adresarea directă prin:utilizarea pronumelui de persoana a II-a singular: “tu” (vocativ), “te”;- adresarea directă prin prezenţa verbelor la persoana a II-a singular: “Mergi” (imperativ); 8. Imaginarul poetic transfigurează realitatea concretă, a cărei interpretare specific eminesciană implică reflectarea sensibilă a iubirii şi a morţii, prin funcţia expresivă şi estetică a imaginilor vizual-cromatice: strălucirea aurului (”oi de aur”, “flori de aur”) sugerează extazul spiritual al eului liric şi perfecţiunea naturii interioare/exterioare; argintiul lunii armonizează motivele cosmice (soarele şi stelele) sugerând feeria şi candoarea emoţiei lirice (”luna argintie […] basmele copile cresc”); “laur verde” ilustrează victoria speranţei pusă în antiteză cu structurile “ramurile negre” şi “moartea cu-aripi negre” care trimite către prăbuşire spirituală, către moarte. 9. Versurile sugerează ideea unui univers magic, în care se păstrează candoarea şi strălucirea spirituală a basmelor. Astru tutelar în lirica eminesciană, “luna argintie” (epitet cromatic) are puteri supranaturale asupra lumii, iar prin comparaţia cu soarele “palid dulce” îşi extinde vraja şi în timpul zilei, prin inversiunea “a stelelor ninsoare”. Luna, noaptea, stelele sunt motive recurente în poezia eminesciană, evidenţiind apartenenţa la romantism. Astfel, tabloul naturii este unul nocturn, învăluit în mister, luminat doar de aştrii cereşti ale căror “straturi luminoase” creează cadrul propice pentru starea extatică de visare. 10. Antiteza din ultima strofă aşază în opoziţie (contrast) lumea imaginară a fericirii, “lumea-nchipuirii cu-a ei visuri fericite”, cu lumea reală “lumea cea aievea, unde cu sudori muncit”, sugerând contradicţia extaz-nefericire. Subiectul II Text argumentativ: “Prea multă indulgenţă şcolară e un fel de inflaţie de valori” (G. Călinescu, Aforisme şi reflecţii). Sunt de acord cu afirmaţia lui George Călinescu privind indulgenţa şcolară care, dacă este prea multă, duce la scăderea valorilor umane. Formarea personalităţii şi a culturii individului se pregăteşte încă din perioada şcolii. Un prim argument este imprimarea ideii că, în lipsa unei educaţii corespunzătoare, omul nu se poate afirma în totalitate, ceea ce duce la diminuarea valorilor sale spirituale. Cu alte cuvinte, la vârsta adolescenţei, se poate imprima cu uşurinţă o întreagă paletă de trăsături caracteriale şi de comportament, iar prin pregătirea continuă şi serioasă se poate forma şi o cultură generală solidă. De aceea, exigenţa profesorilor este esenţială pentru fiecare dintre noi, corectitudinea notării şi conştientizarea permanentă a elevului privind nivelul de pregătire la care se află constituie principalele pârghii pentru formarea acestuia atât caracterial cât şi spiritual. Elevul trebuie să fie mereu impulsionat de către cadrele didactice, dar totdeauna să existe stimuli diversificaţi dar cu acelaşi scop: educarea în mod eficient şi reliefarea eventualelor talente sau valori. De pildă, atunci când un profesor acordă note mari, fără acoperire în cunoştinţele elevului, se produce o adevărată “inflaţie de valori”, întrucât se uniformizează, prin diminuare, competenţele fiecăruia. Prin urmare, afirmaţia “Prea multă indulgenţă şcolară e un fel de inflaţie de valori” conform căreia severitatea şcolară, în scop instructiveducativ este necesară în stabilirea unei direcţii către găsirea identităţii de sine şi formarea personalităţii în plan spiritual şi cultural, are o baza bine întemeiată, reprezentând un adevăr universal-valabil. Rezolvare varianta 4 1. Sintagma “deolaltă amândoi” pare a fi un pleonasm, întrucât cele două cuvinte sunt apropiate ca sens. Eul liric foloseşte această alăturare a cuvintelor pentru a accentua distanţa dintre cei doi îndrăgostiţi, imposibilitatea împlinirii cuplului erotic: “tot mai departe, deolaltă amândoi”. 2. În versul “Departe doară luna cea galbenă - o pată”, linia de pauză se foloseşte în interiorul enunţului pentru a delimita apoziţia explicativă “o pată”, referitoare la “luna cea galbenă”. Linia de pauză are rol stilistic, deoarece atrage atenţia şi asupra atitudinii afective a eului liric, marcând totodată intonaţia deosebită ce exprimă admiraţia. 3. Sinonime: tot = întreg; un pâlc = un stol; pierzându-se = depărtându-se; suferitoare = triste; 4. Sens denotativ: Îmi place să mă dau pe gheaţă iarna. Sens conotativ: El are o inimă de gheaţă. 5. Figuri de stil: “Oceanul cel de gheaţă” – metaforă ce simbolizează imposibilitatea împlinirii sentimentului de iubire. “luna cea galbenă” – epitet cromatic, ce ilustrează tristeţea astrului tutelar, ca martor tăcut al iubirii pierdute. 6. Mărci lexico-gramaticale: - verbe şi pronume la persoana întâi: “noi”, “mi-aduc aminte”, “mi-apare”, “mă –ntunec”, “îngheţ”; vocativul “iubito”; - adresarea directă - prezenţa persoanei a II-a singular: “tu”, “te pierzi”. 7. Versurile sunt lungi, având măsura de 13-14 silabe şi rima împerecheată. 8. Caracteristici ale poeziei romantice:- tema iubirii;- sentimente romantice ale eului liric: nefericire, tristeţe, melancolie provocate de imposibilitatea iubirii; - spaţiul cosmic este simbolizat prin cadrul nocturn, în care luna şi stelele sunt motive romantice 9. Titlul “De câte ori, iubito…” este reluat în incipitul poeziei pentru a accentua suferinţa provocată de rememorarea clipelor de fericire pierdută. Vocativul “iubito” constituie tânjirea disperată a eului liric, iar punctele de suspensie prelungesc, parcă, într-un timp nedefinit, sentimentul de melancolie. 10. Incipitul poeziei reia titlul, “De câte ori iubito…”, exprimând suferinţa eului liric la amintirea iubirii trecute, care are efect dezolant asupra sensibilităţii poetice, simbolizat prin metafora “oceanul cel de gheaţă” care-i chinuie sufletul. Revenirea iubirii, sugerată prin epitetul metaforic şi cromatic “bolta aurie”, este imposibilă, întrucât la orizont nu se arată nicio stea, ca simbol al deznădejdii. Subicetul II Pârâul Rece, 29.06. 2007

Dragă Carmina, Mă aflu în tabăra de la Pârâul Rece, unde îmi petrec o săptămână din vacanţa de vară, împreună cu un grup de colegi. Totul aici este minunat, vremea este superbă şi am parte de relaxarea mult dorită. Programul nostru îmbină divertismentul cu normele riguroase pe care trebuie să le respectăm. Profesorii sunt toleranţi şi ne implică în activităţi ludice plăcute şi interesante. Ieri am organizat un picnic la poalele muntelui. şi a fost cu adevărat încântător. Mi-am făcut mai mulţi prieteni din

oraşe diferite şi mi-aş dori foarte mult să păstrez legătura cu ei şi să-i invit la noi la Bucureşti, ca să-i cunoşti şi tu. Pe lângă atâtea lucruri frumoase, să ştii că există şi dificultăţi. Cel mai greu îmi este cu trezitul matinal, dar sper că mă voi obişnui şi cu acest impediment. Ţi-aduci aminte că atunci când eram mici ne trezeam cu noaptea în cap, ca să ne ducem la grădiniţă şi să ne jucăm împreună? Tu ce mai faci? Ce noutăţi s-au petrecut în grupul nostru? Abia aştept să ne vedem şi să-ţi povestesc în amănunt programul taberei şi câteva mici secrete. Te îmbrăţişez cu drag şi cu prietenie necondiţionată, George/ Georgiana Rezolvare varianta 5 1. Sinonime: viaţă = trai; clipă = moment; etern = veşnic; zâmbitoare = surâzătoare; 2. Cratima în versul: „ Vedea-vor ochii-mi încã-o datã oare”. Prima cratimă realizează inversiunea verbală la viitor “vedea-vor”, următoarele două cratime leagă două cuvinte pronunţate fără pauză: “ochii-mi”, “încă-o dată”. Rolul prozodic al cratimei constă în păstrarea măsurii şi a ritmului versurilor, iar stilistic, redã muzicalitatea poeziei. 3. Sens conotativ: S-a trezit cu noaptea-n cap. Indată ce razele soarelui se ivirã, micuţa fãcu ochi. 4. Expresii / locuţiuni cu„viaţã”: cu preţul vieţii; plin de viaţã; când ţi-e viaţa mai dragã; a fi între viaţã şi moarte; 5. Imagini artistice ale iubitei: “Frumosul trup, - femeie zâmbitoare!-”; “Tu, blond noroc al unui vis deşert”. 6. Tema iubirii/ motivul visului; 7. Figura de stil: “Amar etern” este epitetul unui adjectiv substantivizat şi exprimă starea de profundă tristeţe provocată de care are rolul de a evidenţia starea de tristeţe profundã provocatã de eşecul în dragoste. 8. Strofa a doua începe cu o exclamaţie retorică a eului liric - “De ce în noapte glasul tãu îngheaţã!”-, cu nuanţă de adresare directă către iubita care nu-i mai este alături. Următoarele versuri se constituie într-o amplă şi patetică interogaţie retorică, din care se desprinde starea de tristeţe profundă care îl macinã. Adresarea directă este evidenţiată afectiv de vocativul urmat de un epitet caracterizator: “- femeie zâmbitoare”. Inversiunea „vedea-vor” are rol de a menţine rima şi ritmul poeziei, iar cratima din structura „ochiimi” are rolul de a menţine mãsura versului. Eul liric contureazã succint dar sugestiv portretul iubitei prin epitete - „Frumosul trup, - femeie zâmbitoare!”-, exprimând nostalgia după iubirea pierdută, iar timpul petrecut împreună este comprimat la “o clipă”. 9. Semnificaţia titlului: Ca majoritatea sonetelor eminesciene, titlul preia incipitul poeziei şi este alcătuit dintr-un verb la gerunziu, “gândind”,care exprimă permanentizarea acţiunii şi pronumele de persoana a II-a “la tine”, numind persoana asupra căreia se răsfrânge sentimentul de iubire. 10. Trăsături romantice: tema iubirii neîmplinite, motivul visului, nefericirea eului liric din cauza imposibilităţii realizării cuplului erotic Subiectul II Text de tip argumentativ: “Şcoala cea mai bunã e aceea în care înveţi înainte de toate a învãţa.” (Nicolae Iorga, Cugetãri). Sunt de acord cu afirmaţia lui Nicolae Iorga - „Şcoala cea mai bunã e aceea în care înveţi înainte de toate a învãţa.”-, în susţinerea căreia aduc următoarele argumente: Ĩn primul rând, excluzând imperativul de a şti sã scrii şi sã citeşti, trebuie sã te deprinzi sã-i asculţi pe ceilalţi, sã poţi prelua învãţãturi şi sã ai capacitatea sã deosebeşti ce e bine să reţii şi ce nu. Ĩn al doilea rând, educaţia omului începe odată cu primele clipe de viaţă, iar prima etapă organizată o constituie perioada preşcolară, de aceea a rămas perfect valabil proverbul “cei şapte ani de acasă”. Şcoala întregeşte paleta complexă a educaţiei într-un mediu instituţionalizat, unde rigoarea, disciplina şi programul ordonat formează personalităţi sănătoase şi competitive pentru societate. Pe de altă parte, orice elev trebuie să-şi organizeze timpul de învăţare, altfel se creează o confuzie totală, se pierde controlul asupra noţiunilor şi conceptelor ce trebuie însuşite, riscul fiind acela al unei munci haotice şi de aceea total ineficiente. În concluzie, foarte important este faptul că mai întâi trebuie să înveţi cum să înveţi, adică să ştii să discerni priorităţile şi interesele în direcţia scopului pe care fiecare om îl are în viaţă. VARIANTA 6 1. Sinonime: străvezie = diafană, palidă; umbra = fantasma; noianul = abisul, adâncul; zadarnic = inutil 2. Rolul virgulei în versul: “Să te ridic pe pieptu-mi, iubite înger scump”: - marchează vocativul “iubite înger scump”; - marchează cezura (pauză ritmică în interiorul versului, pe care-l desparte în două emistihuri, pentru a susţine cadenţa poeziei) 3. Sens conotativ: În vis mi-a apărut un înger. Sens denotativ: Tânărul este slab de înger. 4. Expresii/locuţiuni: a fi cu inima împăcată; a avea inimă de piatră; a nu avea pe cineva la inimă; a muri de inimă rea; 5. Tema iubirii; tema timpului; motivul visului 6. Poezia este o confesiune lirică scrisă la persoana I singular, definind lirismul subiectiv. Ea exprimă nefericirea eului liric pentru iubirea pierdută şi amintirea plină de tristeţe pe care îndrăgostitul şi-o readuce în memorie: “În trista amintire a visului frumos…”. 7. Figură de stil: “iubite înger scump” – „iubite” adjectiv cu tentă de vocativ care denotă aproprierea afectivă a invocaţiei, „înger” fiind o metaforă hiperbolizantă, în final epitetul “scump” punând în valoare intensitatea sentimentului de iubire şi frumuseţea divină a femeii. 8. Trăsături romantice:- iubirea neîmplinită;- iubita-înger;- motivul visului;- nefericirea îndrăgostitului din cauza pierderii iubirii. 9. Titlul reprezintă o revelare a motivului trecerii timpului, amintirile aduse din valurile vremii impresionează prin pregnanţa detaliilor, sunt dulci ca spuma valurilor, dar cu timpul îşi diminuează din amplitudine şi se pierd în marea prezentului. Punctele de suspensie sugerează nostalgia eului liric pentru zădărnicia speranţei că iubita se va întoarce. 10. În prima strofă este evidenţiat sentimentul însingurării poetului, al îndepărtării de iubire, prin evocarea timpului care a trecut implacabil. Eul liric aspiră către o iubire ideală si realizează un scurt dar sugestiv portret al iubitei, folosind epitete şi comparaţii: “braţele de marmur”, părul lung, bălai”, “faţa străvezie ca faţa albei ceri”, “zâmbetul […] dulce”. Frumuseţea unică a fetei este conturată printr-o metaforă inedită: “Femeie între stele şi stea între femei”. Nostalgia şi nefericirea neputinţei de a-şi împlini fericirea reies din ultimele versuri: “Şi întorcându-ţi faţa spre umărul tău stâng/ În ochii fericirii mă uit pierdut şi plâng”. Este prezent şi epitetul „dulce” specific poeziei eminesciene. Eminescu alcătuieşte şi un scurt portret al iubitei care are: „părul lung, bălai:, „faţa străvezie”, „zâmbetul dulce”. Subiectul al II-lea Buşteni, 29.06.2007

Dragă George , Ce rău îmi pare că nu ai venit şi tu cu părinţii în excursie la Buşteni. Aici totul este minunat, pur şi simplu fascinant: aerul este atât de curat , iar peste tot unde îţi arunci ochi zăreşti numai peisaje de un verde reconfortant,. Am chiuit atât de tare încât a reverberat până departe sunetul entuziasmului meu nestăpânit. Uite, de pildă, ieri am făcut o scurtă plimbare cu părinţii pe munte. Am rămas fără cuvinte, deoarece am luat-o pe nişte poteci ce păreau a fi neumblate. Cum le urcam de zor le vedeam cum se împletesc înspre vârful muntelui, iar când am ajuns acolo după două ore de mers încontinuu numi venea să cred ochilor cât de frumoasă era panorama întregii zone. Erau în apropiere câteva piscuri mai înalte dar golaşe, dar încercând să trec de cealaltă parte a muntelui am rămas înmărmurită deoarece erau numai hăuri. Ameţeam numai că mă uitam, aşa că am renunţat imediat la intenţia de a înainta. Imaginea ce se ivea în faţa ochilor era de o sălbăticie nemaivăzută, iar în drumul nostru înspre casă am văzut şi două căprioare care păşteau liniştite în apropierea unei oglinzi de apă. A fost într-adevăr o zi minunată ! Sunt atât de emoţionată şi de surescitată, încât, cu toată oboseala, am vrut să-ţi scriu imediat, ca să-ţi transmit şi ţie o părticică din extraordinarele senzaţii pe care le-am încercat astăzi.

Te îmbrăţişez cu drag, Vasile/ Vasilica Varianta 7 1.Sinonime: zâmbet – surâs; palidă – galbenă, decolorată; demon – diavol, ispită; fidel – credincios 2. Cratima are rolul:- de a lega două cuvinte care să formeze o singură silabă: “pe-al meu”-de a păstra măsura şi ritmul la nivelul strofei,- creează muzicalitate în cadrul versului. 3. Sens conotativ: Toată iarna am dus dorul cireşelor. Taina glasului şoptit mi-a strecurat un fior în suflet. 4. Expresii/ locuţiuni: din tot sufletul; a prinde suflet; om fără (cu) suflet; a avea ceva pe suflet; a-şi trage sufletul; a-i veni sufletul la loc; 5. Tema iubirii; motivul visului; 6. Portretul iubitei: „genele-ţi lunge”, „ochiul tău mare”; 7. În cea de-a doua strofă a poeziei, copila este asemuită cu o fiinţă malefică prin metafora „Eşti demon, copilă”, prin faptul că simpla-i apariţie a reuşit să alunge îngerul păzitor al eului liric: „numai c-o zare […] făcuşi pe-al meu înger cu spaimă să zboare”. 8. Titlul poeziei „Înger de pază”, scrisă de Mihai Eminescu, constituie o metaforă pentru portretul iubitei, ce este asemuită cu un înger „încins cu o haină de umbre şi raze”: „Vedeam ca-n vis pe-al meu înger de pază”. Percepută iniţial ca o făptura demonică, fata este recunoscută de eul poetic, fiind „veghea mea sfânta” – „căci tu – tu eşti el”. 9. Trăsături romantice: iubirea angelică, ideală, proprie omului de geniu (iubire romantică) şi utilizarea unei game variate de figuri de stil comparaţie („vedeam ca-n vis”), metafore („haină de umbre şi raze”, „veghea mea sfântă”), epitete („palidă haină”, „genele lunge”, „ochiul mare). 10. Prima strofă a poeziei „Înger de pază” debutează cu evidenţierea mitului oniric, manifestarea unei stări de extaz ce face posibilă întâlnirea dintre eul liric şi îngerul său de pază: „Când sufletu-mi noaptea veghea în estaze/ Vedeam ca în vis pe-al meu înger de pază”. Portretul îngerului este antitetic, fiind „încins cu o haină de umbre şi raze”. Eul poetic conştientizează prezenţa iubitei, a copilei, a cărei imagine este ştearsă la început, imagine realizată printr-un epitet metaforic: „te văzui într-o palida haină”. Misterul femeii iubite este relevat printr-un vocativ cu determinant dublu: “copilă cuprinsă de dor şi de taină”. Sugerarea păcatului este construită prin alungarea îngerului păzitor de către ochii plini de patimi: „Fugi acel înger de ochiu-ţi învins. Elementele ce compun prozodia sunt măsura versurilor de 11-12 silabe, iar rima versurilor este încrucişată pentru versul I şi III şi îmbrăţişată în ultimele patru versuri. Subiectul al II-lea Text argumentativ: „Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătură, ci să deştepte, cultivând destoiniciile intelectuale, în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toata viaţa”. (Ioan Slavici – Educaţia raţională) Sunt de acord cu afirmaţia lui Ioan Slavici exprimată în „Educaţia raţională” şi anume că „menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătură, ci să deştepte, cultivând destoiniciile intelectuale, în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toata viaţa”. Înainte de toate, şcoala trebuie să pregătească tinerii şi copiii pentru viaţă, ca aceştia să poată face faţă tuturor încercărilor care le pot apărea în timp. Copilul trebuie învăţat să gândească şi să aplice în viaţă ceea ce asimilează pe băncile şcolii, altfel întreaga muncă depusă devine inutilă. În altă ordine de idei, copilul trebuie să conştientizeze faptul că viaţa e imprevizibilă, nu se întâmplă totul ca la carte, pot exista situaţii în care deciziile luate să fie greşite. Şi trebuie trase învăţăminte de pe urma acestor greşeli pentru a nu le repeta. Cu alte cuvinte, trebuie să fii chibzuit în a învăţa, dar şi în a aplica cele asimilate. Până la urma, viaţa e ea însăşi o şcoală pe care trebuie să învăţăm să o parcurgem şi să o absolvim cu succes. În concluzie, trebuie ca mereu să existe o interdependenţă între noţiuni şi practică, între teoria abstractă şi viaţa concretă, întrucât tot ceea ce înveţi trebuie să-ţi folosească, într-un fel sau altul, în viaţa reală. Varianta 8 1. Sinonime: mutra = faţa, chipul; pana = condeiul; incultă – neinstruită, necultivată, stângace; imobilă – neclintită. 2. Punctele de suspensie aflate la sfârşitul celui de al treilea vers al primei strofe îndeamnă la meditaţie asupra superficialităţii societăţii contemporane poetului, unde toţi infatuaţii poartă măşti, încercând să pară altceva decât sunt. 3. Sens conotativ: A întârziat pentru că a rămas în pană de bani. Şi în situaţia aceasta s-a dovedit un om de paie. 4. Expresii cu substantivul “nas”: a fi cu nasul pe sus; a-şi lua nasul la purtare;a da nas în nas cu cineva; a strâmba din nas; a nu fi de nasul cuiva.5. Motive romantice: motivul creaţiei poetice (”Un vers încerc cu pana mea incultă”, “condeiu-n mână tu mi-l pui cu silă”), motivul amintirii (”albumul”, “trecutele petreceri”). 6. Inversiuni: “în care toţi pe sus îşi poartă nasul”; “trecutele petreceri”. 7. Metafora “pana mea incultă” din strofa a doua a poeziei sugerează nesiguranţa eului liric în procesul creaţiei, lipsa de inspiraţie cauzată de ipocrizia ostentativă a contemporanilor. Trăind într-o lume superficială, poetul încearcă, timid şi nesigur, să se întoarcă la valorile eterne şi sa creeze artă. 8. Reluat în incipitul poeziei sub forma unei interogaţii retorice, titlul “Albumul” ilustrează un “Bal mascat cu lume multă/ În care toţi pe sus îşi poartă nasul”. Societatea este alcătuită din personaje superficiale la care importante sunt aparenţele, din caractere artificiale imortalizate în album. Eul liric îi priveşte distant, ca şi când ar privi o fotografie, observându-i cu superioritatea omului de geniu. 9. Trăsături romantice: - ironia romantică (”În care toţi pe sus îşi poartă nasul,/ Disimulându-şi mutra, gândul, glasul…”) - superioritatea omului de geniu aflat în antiteză cu societatea superficială (”Privind în vrav prostia imobilă”.) 10. Incipitul poeziei este o interogaţie retorică, încărcată de ironie şi urmată de o explicaţie plină de sarcasm despre lumea cuprinsă într-un album cu fotografii. Societatea este văzută ca un bal mascat, în care toţi încearcă să-şi ascundă, în spatele măştilor, adevărata faţă şi gândurile. Ironia romantică specific eminesciană conturează imaginea unei societăţi superficiale, lipsite de educaţie şi pline de grandomanie, ilustrată prin îmbinarea locuţiunii verbale populare “pe sus îşi poartă nasul” cu verbul neologic “disimulându-şi” lângă care poetul plasează cu sarcasm substantivul “mutra”, toate acestea sugerând dispreţul rece şi tăios al eului liric. SUBIECTUL al II-lea Dragă Monica, După mai multe peripeţii, am ajuns cu bine în satul Luncani, care se află situat în Câmpia Dunării. Aici locuiesc bunicii mei, pe care nu i-am mai văzut de anul trecut. M-am bucurat să văd că sunt neschimbaţi şi la fel de plini de energie. Atunci când am sosit, bunicul m-a întâmpinat la poartă, unde mă aştepta de vreo două ceasuri, iar bunica aranja o masă întinsă, în care se vedea belşugul ca urmare a hărniciei lor. A doua zi am plecat prin sat, unde am multe cunoştinţe, întrucât am venit aici în fiecare vacanţă. Îmi plac foarte mult luncanii, pentru că sunt oameni veseli, deschişi şi harnici. Trăiesc în legea lor, răspund prompt la toate îndatoririle civice, de aceea satul arată cu totul deosebit, este curat şi plin de flori. În aer pluteşte mereu o adiere de miresme, trandafirii şi crinii parfumează întreaga comunitate. Poate că şi florile îi determină să fie atât de prietenoşi. Parcă şi eu, când sunt aici, devin mai conciliant, mă cuprinde o relaxare binecuvântată şi simt că iubesc mai mult oamenii. Abia aştept să vii aici ca să te relaxezi şi să te refaci după oboseala unui an de muncă. De altfel, bunicii mă întreabă mereu când soseşti, pentru că le este foarte dor de tine. Te îmbrăţişez cu drag şi de-abia aştept să ne revedem, Daniel/ Daniela Varianta 9 1. Sens denotativ- “teiul”; Sens conotativ- “floare”. 2. Rolul cratimei din versul “Şi trimit cuvinte-n vânt” este de a păstra măsura versurilor, ritmul şi muzicalitatea poeziei. Cratima leagă două cuvinte pronunţate fără pauză (DOOM-2) şi marchează absenţa vocalei “î”: “cuvinte-n”; 3. Polisemia cuvântului “floare”: Floarea preferată a mamei s-a uscat Iarna a pictat flori de gheaţă pe geamuri. Mărul din 29.06.2007, Luncani

Expresivitatea poeziei “Ce şopteşti atât de tainic…” de Mihai Eminescu este susţinută de verbele aflate la timpul prezent: “şopteşti”. 7. “eu”. de impulsuri. care relevă o continuă stare de agonie. este accentuată de verbele la gerunziu: “repezind”. este alcătuită din termeni specific eminescieni. o persoană de încredere poate dobândi prieteni adevăraţi mai repede şi de asemenea. reluat în incipit. motivul suspinelor 7. Personal. prin prezenţa pronumelor şi verbelor la persoanei a II-a singular: “tu”. Ultima strofă a poeziei “Ce şopteşti atât de tainic…” de Mihai Eminescu începe cu motivul romantic al visului. Varianta 10 1. 10) Expresivitatea acestea poeziei sporeşte emoţia prin marca lirismului subiectiv manifestat în toată poezia. pământul îmi zâmbeşte/ Şi cerul tot cu stele se îmbracă”.: “eu”. concepţii ori atitudini convingătoare ale cuiva care doreşte să fie privit ca un om pe care te poţi bizui totdeauna. precum şi prin adresarea directă. rece cântu-i”. iar atitudinea hiperbolizată a iubitei capătă dimensiuni cosmice: “Când îmi zâmbeşti. de avânt ori de câte ori îţi propui să faci ceva important pentru tine. Această metaforă. Unii se comportă într-un fel sau altul numai pentru a impresiona. Polisemia cuvântului “a trece”: . “duci cu tine”. de exaltare. mai ales când faci primii paşi”. Prin urmare. cea mai mare/ Aflând o formă.” (Marin Preda. 6. “vis nebun”. Tema iubirii. “zâmbet luciu”.adresarea directă. idee exprimată printr-o exclamaţie retorică: “Şi eu ştiu numai atâta/ C-aş dori odat’să mântui!”. 3. 9) Titlul semnifică atitudinea eului liric privind îmbătrânirea sufletului. a cărei atitudine este definită prin epitete sugestiv. chinuitoare (a) fermeca = a vrăji. sub forma unei exclamaţii retorice. “încep”. tinereţă. tinereţea mea!”. motivul suferinţei. Tema timpului. . Aspiraţia omului de geniu spre iubirea ideală este în antiteză cu nepăsarea iubitei. “de-aş ave lacrimi. Consider că pentru a avea parte de rezultatele dorite în încercarea de a realiza un ideal. . ipostază ilustrată în finalul poeziei prin comparaţia: “Cu priviri streine/ Ca toată lumea treci pe lângă mine”. Speranţa revigorării iubirii s-a stins. Imaginarul poetic: “Îmbătrânit e sufletul din mine/ Ca un bordei pustiu în iarnă grea”. 7. pot să fie diverse piedici. Linia de pauză în versul „De-a ta privire – şi un suflet – unul” are rol explicativ. strofa este un catren. Versurile “Scrisă-i soarta mea în creţii/ Întristatei mele frunţi” exprimă condiţia omului de geniu. “mă” şi verbe la persoana I singular: “trec”. de pasiune. 4. elanul mă stimulează foarte bine. tinereţe. “izvor de cânturi dulci”. . “tinereţea mea”..verbe la persoana I singular: “aş avé”. 8. de înflăcărare în misiunea artistică. să-mi doresc îndeplinirea scopului ales. este nevoie de o sclipire cât de mică de exaltare. feroce. 10. visul. întrucât însufleţirea are o importanţă deosebită atunci când omul se află la început de drum în ceea ce priveşte împlinirea unui ideal. “de mine”. că admiraţia este o reacţie provocată de aspecte superficiale. este nevoie de pasiune. indiferent de felul ei. o nouă formă de învăţământ ori un alt serviciu. prezente în poezie prin “izvor”. sentiment sugerat prin interjecţia afectivă “O”. 9. 6. încrederea este un sentiment profund. “ce-ţi pasă”. 2. actorii nu ar fi atât de expresivi şi de talentaţi dacă n-ar fi dominaţi de pasiune.Mihaela trece în fiecare zi pe la bunica ei. întrucât moartea este inevitabilă. suferinţa se diminuează prin certitudinea sentimentului. “mă furişez”. Sinonime: a creşte = a evolua. ci crezut. inversiunea “deşarte vorbe!” şi semnul exclamării ilustrând disperarea eului liric care suferă pentru iubirea pierdută. “duci”. trebuie să se bazeze pe încredere şi nu pe admiraţie. având parte de încrederea celor din jur este un avantaj mai mare decât obţinerea admiraţiei. fără să ai în vedere că respectivul joacă un rol în ochii celorlalţi. “Entuziasmul este foarte necesar.pronume la persoana I singular: “eu”. Eu consider că orice relaţie între două persoane. “aş puté”. lucru care poate dăuna personalităţii şi poate deturna părerea celorlalţi de la adevărata fire. După cum se ştie. Valoarea expresivă a repetării verbului “a afla” în versurile: “Durerea ce mai crudă. Nu poţi cunoaşte caracterul unei astfel de persoane şi te amăgeşti că poţi avea încredere în ceea ce spune ori face. îmbietoare şi tainice de iubire. dacă ştii sursa durerii. idee exprimată prin metafora “florii”: “Floarea cade. “munţi”. oricât de profundă ar fi aceasta. teiul. mă ajută să continui ceea ce am început.. Expresivitatea poeziei este susţinută de adresarea directă prin verbele la persoana a II-a şi de interogaţiile retorice. entuziasmul este un real impuls atunci când se începe o afacere. “rămân” şi adresare directă la persoana a II-a:“ce-ţi pasă?”. “smulgi”. “şopteşti”. “din mine”. tinereţea mea!” exprimă o puternică stare emoţională.spatele casei a dat în floare. Imaginarul poetic: „Când îmi zâmbeşti.Imaginarul poetic romantic: “floarea ţărmului”. “nu mă uit”. el îşi doreşte să se poată elibera de chinurile sentimentului.. Soarta nefericită a geniului este ilustrată prin imaginea vizuală a ridurilor de pe fruntea plină de gânduri profunde. motivul romantic “izvor” şi epitetul “(cânturi) dulci”. care-i provoacă îndrăgostitului o suferinţă sfâşietoare. “nu pot”. căruia îi sunt hărăzite suferinţa şi tristeţea pentru neputinţa de a-şi împlini idealurile înalte. află uşurare”: Expresivitatea este dată de modurile şi timpurile verbului “a afla” şi de reiterarea lui în acelaşi vers. deşi. a unor planuri. la rândul ei se poate bucura de ajutor la nevoie. îndemnul spre meditaţie. Versul “ O. “mea”. În concluzie. rece = indiferentă. care ţine mai ales de succesul pe care cineva îl are în societate ca persoană publică. Gerunziul “aflând” şi prezentul gnomic “află” exprimă perpetuarea ideii că. “(mă) furişez”. Ultima strofă reia interogaţia retorică din ultimul vers al primei strofe. “nu spun”. Ea face parte din lumea oamenilor de rând. mai ales când faci primii paşi”. Repetiţia interogaţiei “ce-ţi pasă?” amplifică nepăsarea iubitei. Pe de altă parte. nepăsătoare. Tema iubirii. prin prezenţa verbelor şi pronumelor la persoana I : “din mine”. tinereţea mea!” 6. “nu vrei”. motivul umbrei.adresare directă prin pronume şi verb la persoana a II-a singular: “te-ai dus”. 8. Polisemia verbului “a ridica”: *Copilul a fost ridicat în braţe când a început să plângă. “Creaţie şi morală”) Sunt întru totul de acord cu ceea ce afirmă scriitorul Marin Preda. În primul rând. incapabilă să înţeleagă sentimentele superioare. pentru ceilalţi. 4. “trece”. care se formează în timp şi pe baza unor fapte. “mine”. profunzimea simţirii. Subiectul al II-lea Text argumentativ: “Entuziasmul este foarte necesar. pe parcurs.vocativ: “O.pronume la persoana I sing. la persoana a II-a singular. de idei superioare. Sinonime: crudă = nemiloasă. “treci”. a fascina. motivele romantice: izvorul. Titlul poeziei.Timpul trece ireversibil şi implacabil pentru om. Versul este o invocaţie retorică. Punctele de suspensie din ultimul vers au rol stilistic şi semnifică melancolia eului liric. vâjâind”. “încep”. Prezenţa eului liric:. În ceea ce priveşte prozodia. Repetiţia verbului “zâmbeşti-zâmbeşte” accentuează dorinţa eului liric pentru iubirea ideală. marcată de semnul exclamării. *Rezultatul obţinut de Elena nu se ridică la aşteptările doamnei profesoare. Prezenţa eului liric este evidenţiată prin .” (Tudor Vianu) Sunt de acord cu afirmaţia lui Tudor Vianu că este mai bine să fii crezut pentru ceea ce eşti decât admirat. epitetul personificator “Vis nebun” sugerând faptul că iubirea este un sentiment efemer. Probabil că mulţi oameni de ştiinţă nu ar fi reuşit să facă atâtea descoperiri dacă nu simţeau avânt şi fervoare în munca de cercetare. “entuziasmul este foarte necesar. SUBIECTUL al II-lea Text argumentativ: “Nu căuta să fii admirat. „-mi”. 10. În concluzie. “priviri streine”. Certitudinea eului liric este singulară. “trimit”. 3. de nostalgie după tinereţea pierdută. fiind repetată şi în finalul poeziei: “Ce-ţi pasă?”. fără argumente solide. tristeţea pentru trecerea ireversibilă şi implacabilă a timpului. sugerând totodată curgerea implacabilă a timpului. mai ales când faci primii paşi. Un prim argument ar fi. prin vocativul personificat şi repetiţia “tinereţă. pământul îmi zâmbeşte/ Şi cerul tot cu stele se îmbracă” 5. deoarece. Metafora personificatoare “izvor de cânturi dulci” compune o imagine auditivă şi sugerează ideea că şoapta izvorului este asemenea unor vorbe dulci. entuziasmul poate suplini lipsa de experienţă şi este o stare absolut necesară pentru victoria finală. Această permanentizare a sentimentelor eului liric: “Scrisă-i soarta mea în creţii / Întristatei mele frunţi”. a spori. măsura versurilor este de 8 silabe. a seduce. a subjuga 2. sugerează fericirea extatică de care omul de geniu ar fi cuprins dacă idealul său de iubire s-ar împlini. imaginând sentimentul de iubire ce se manifestă între cei doi îndrăgostiţi: “îmi zâmbeşti”. iar punctele de suspensie sugerează nostalgia după vârsta tinereţii. Prezenţa eului liric: pronume şi verbe de persoana I: „îmi” . 8. în viaţă. 4. poetul accentuează unicitatea sentimentului de iubire. Varianta 11 1. 9. plânge de-aş putea” 5. 5. omul este efemer în raport cu eternitatea naturii. iar ritmul este trohaic.

2) Polisemia cuvântului rece: Sezonul rece începe din noiembrie. adesea. „trec”. rai. comparabilă cu o scenă. 5. mă gândesc că oamenii sunt atât de vulnerabili. De asemenea. este o atitudine spontană şi afectivă. motivul iad/rai 6. Lumina simbolizeazã binele. încredere totală în noi.Versul “Sunt beat de lume şi-s păgân” ilustrează concepţia filozofică a lui Lucian Blaga. consider că trebuie sa fim conştienţi ca avem o singură viaţă. . ceea ce este o mare greşeală. savurând din plin orice moment de bucurie sau de tristeţe.” 6) Motivul romantic al visului. Tema cunoaşterii. pe această unitate a contrariilor care asigură Universului stabilitate şi echilibru. “cãldura răului”-oximoronsemnifică forţa păcatului. actorii trebuie să ne jucăm rolul cât mai bine posibil. 3) Enunţul corect: El însuşi (Chiar el) a transcris cu majuscule tot textul dat. blond al vieţii mele”) ilustrează dragostea eului liric pentru iubita ideală. ci numai să simţi o imensă satisfacţie. responsabilitatea de a face în fiecare zi câte ceva folositor nouă sau altora.ingredientele de maximă importanţă fiind pofta noastră de viaţă. Adresarea directă „Tu” sugerează subiectivismul poeziei. orice picătură de ploaie sau rază de soare. Imagine vizuală:” îl lumineazã iadul cu flãcãrile lui” 7. şi. Sprijinul acordat oricărui membru al familiei vine dinlăuntrul nostru. „încremenişi”. Nu am putut niciodată să înţeleg de ce oamenii se feresc să se comporte cu sinceritate. Lumina este metaforă revelatorie pentru “cunoaştere”. pentru a nu avea o „viaţă nefolositoare”. care se opun. 10) Expresivitatea stilistică a poeziei sporeşte emoţia artistică a cititorului prin permanentizarea sentimentului de iubire sugerat de verbele la persoana I şi timpul prezent: „şterge”.SUBIECTUL al II-lea Textul argumentativ: “Este îngăduit să înveţi chiar şi de la duşman” (Ovidiu) Într-adevăr. consider că pentru a avea o viaţă folositoare trebuie să avem o atitudine pozitivă. dacă mai sunt astfel de inşi. consider că este trist oamenii ajung din prieteni duşmani. Subiectul al II-lea Text argumentativ: “O viaţă nefolositoare e o moarte timpurie. “. ternă. La restaurant am mâncat o gustare rece şi o friptură de pui. chip frumos. Titlul poeziei “Lumina raiului” este o metaforã revelatorie care defineşte cunoaşterea lucifericã. iar. cratima înlocuieşte vocala “î” care lipseşte pronumelui (îmi). Un prim argument este acela cã familia îţi este mereu alãturi în momentele grele. motivul sacru/profan. având rolul de a potenţa misterul. chip frumos”. „eu […] îmi strâng”. este inocentă: „ şi-al dragostei copil” şi semnifică pentru eul liric viaţa însăşi. asigurând astfel stabilitate şi echilibru Universului. exprimată în multe dintre creaţiile sale lirice. să avem aspiraţii înalte. amplificând astfel intensitatea sentimentului de dragoste profundă pentru eternitate. a visurilor turme. iar gerunziul verbului „plângând” permanentizează sentimentul de iubire. 7) *„chip frumos”.2.Pentru a picta un tablou de iarnă. idee exprimată prin interjecţia afectivă “O” şi exclamaţia retorică în inversiune. pe care noi. raţiunea trebuie să învingă şi discernământul să fie cel care alege. uneori. Ultimele patru versuri ale poeziei ilustrează teoria filozofică despre manifestarea în lume a Binelui şi a Răului. iar ajutorul necondiţionat nu poate fi definit de egoism. „Tu”. tema timpului. săpat în sufletul lui „ca-n marmura cea rece”. sentiment profund.” (Goethe) Sunt întrutotul de acord cu afirmaţia lui Goethe. ea are părul blond „Tu. altruismul fiind sentimentul ce ne face sã vrem sa ajutãm. „te caut”.Am învăţat la biologie despre inimã. încât ajung atacabili până şi în propriile convingeri. Figuri de stil: “Sunt beat de lume”-metaforã-sugerează ideea filozofică a eului liric care iubeşte cu patimă lumea în care trăieşte. “Tu. În al doilea rând. 4) Prezenţa eului liric: verbe şi pronume la persoana I: „şoptesc”. Textul este construit pe antiteza dintre Bine şi Rău. sacrificiu. egoismul nu poate fi asociat cu familia adevărată sau cu sentimentul de dragoste şi grijã pentru cei apropiaţi. Susţin această părere. sugerând ideea că Binele şi Răul se află în relaţie de reciprocitate: ce rost ar mai avea Raiul. dar totdeauna gestul înseamnă dăruire de sine. existente în aceeaşi cantitate şi de forţe egale. se trădează şi se mint.5) Imaginarul poetic: „Zadarnic şterge vremea a gândurilor urme”. este îngăduit să înveţi de la duşman deoarece de la oricine ai câte ceva de învăţat. ca eventualitate a Răului? Interogaţia retorică este o întrebare filozofică la care gânditorul dă o variantă de răspuns constând în ideea unităţii contrariilor “Bine/Rău”. Uitarea nu acţionează asupra sentimentului profund de dragoste. ci nu să le lămurească. dragoste şi ocrotir. Această idee a vieţii ca spectacol de teatru aparţine antichităţii. cu plãcerea şi bucuria de a ajuta pe cineva drag. De asemenea. pentru pronunţarea celor douã cuvinte într-o singură silabă. în momentul în care iubeşti un om . de această existenţă efemeră pe care fiecare dintre noi o are. A învăţa de la duşman. ci doar cu altruismul. puterea pe care o are rãul asupra oamenilor. întrucât imaginea iubitei este eternizată în mintea eului liric prin comparaţia “săpată ca-n marmura cea rece” şi personificarea “uitarea mână-n noapte a visurilor turme”. deoarece opinia mea este că pentru a putea avea o familie iubitoare şi o relaţie armonioasã cu cei apropiaţi trebuie să nu te gândeşti în primul rând la tine. Cele doua forţe nu pot exista una fãrã cealaltã. înseamnă a învăţa de la oricare alt om. chiar dacă această reacţie presupune. că „O viaţă nefolositoare e o moarte timpurie” şi consider că viaţa trebuie trăită din plin . „şoptesc”. Polisemia cuvântului “inimă”:La jocul de cărţi a câştigat cu un valet şi un as de inimă roşie. La munte bate un vânt rece ca gheaţa. Un prim argument în susţinerea adevărului exprimat de citatul de mai sus ar fi faptul că trebuie să ştim să ne bucurăm de viaţă. “Te caut pretutindeni”. umăr stâng . din iubiţi. poetul realizează un scurt portret fizic al iubitei. ce este pus în evidenţă de flãcãrile iadului. nişte simpli necunoscuţi. fãrã un scop ascuns. „ eşti”. motivul lumină/întuneric. iad. păgân. 9)Dragostea eului liric faţă de iubită este extrem de puternică. Neîncrederea şi dezamăgirile provocate de oameni creează. doar să ştii să faci diferenţa între bine şi rău. un pom cu roade sau floare răsărită. eul liric realizează un scurt portret al iubitei.dar chipul tău nu trece. ele alimentându-se reciproc. blond al vieţii mele”. Universul. Mai întâi. „cum nu pot în braţe să te omor”. Pentru a putea observa binele trebuie mai întâi sã ştim ce înseamnă absenţa sa. care este de o frumuseţe incredibilă. În concluzie. 9. intens. şi isi dovedeşte valabilitatea în viaţa reală a omului. să nu irosim timpul. 10. ci sã încerci sã te intereseze cerinţele celor apropiaţi înaintea celor personale. În concluzie. 8. Se duşmănesc între ei. În concluzie. folosim culori reci. celelalte învăţături pot folosi în viaţă ca să ştii să recunoşti pericolul şi să te fereşti cu dibăcie.Câmp semantic “sacru”: sfânto. dacă n-ar exista Iadul. pentru că numai astfel putem obţine mai mult de la viaţă! Varianta 13 1. În ultimul vers. chiar dacă gestul sau atitudinea ta îţi pot aduce neplăceri. tema iubirii. fără însã a urmãri sau aştepta ceva în schimb.prin utilizarea epitetului „frumos” alăturat chipului. aceştia au cel mai mult de suferit şi pătimit. eretic. având scopuri precise. Subiectul al II-lea Text argumentativ: “Familia este aceea care face ca omul sã treacã de la egoism la altruism”(Auguste Comte) Consider cã afirmaţia lui Auguste Comte este adevãratã. decât să revigorezi energia interioară. iar repetarea adverbului de timp „în veci” sugerează faptul că iubirea este eternă. nu în ultimul rând. orice învăţătură este utilă atunci când ştii cum s-o foloseşti spre binele tău şi al celorlalţi. „Şi toate trec ca vântul . definind cunoaşterea luciferică. de unde a preluat-o şi Mihai Eminescu în poezia “Glossă” şi în proza fantastică şi filozofică “Sărmanul Dionis”. pentru că niciodată nu ştii destule. Rolul cratimei: “ nu-mi”: cratima leagă negaţia de pronume. ”minte-mi” şi adresarea directă ce accentuează subiectivismul poeziei prin verbe şi pronume la persoana a II-a singular:”chipul tău”. “Tu. este destul de greu să nu te gândeşti la binele sãu înainte de toate şi să nu îi oferi tot ce iţi stã în putinţã pentru a-i fi mai bine. în relaţie directă cu argumentele aduse. prăpăstii sufleteşti şi este mai simplu să fie umplut golul cu ură. Sens conotativ: a gândurilor urme. Adresarea directă la persoana a II-a (”chipul tău nu trece”. 8. Cunoaşterea luciferică înseamnă pentru eul liric cunoaşterea prin iubire: omul trebuie să se reveleze în faţa misterelor Universului. Ultimul vers este o antiteză între trecerea ireveresibilă şi chipul femeii iubite. Totuşi. nu durata ei. Varianta 12 1) Sens denotativ: marmura cea rece. rămas veşnic în mintea şi sufletului îndrăgostitului. întrucât esenţială este intensitatea vieţii. 4.Ştiu”: are rol de linie de dialog şi marchează vorbire directã 3. De la duşman este bine să deprinzi strategiile cu caracter de generalitate.

la stânca maronie. zvâcnesc din când în când Comparaţia “fulgere//[…] ca nişte lungi picioare de păianjen-smulse/ din trupul care le purta” semnifică amploarea ameninţătoare prin care fenomenul naturii prevesteşte schimbarea vremii caniculare. venit din înţelepciunea populară. avansează./gornicul nu mai vorbeşte”). se vedea până în depărtare. “îşi întinde leneş clipele”. Sens conotativ: Mihai este în fruntea listei cu olimpicii de la matematică. nu bogăţia ci liniştea colibei tale te face fericit”. formată din mai multe versuri(„Dăinuie un suflet de adieri. Câmpul semantic al nopţii: stele. 2. tihnit la lăsarea nopţii./ gornicul nu mai vorbeşte”. Llinia de dialog . nu numai în sufletul celui care şi-a împlinit un ideal. Îţi scriu aceste rânduri cu o mare încărcătură de nostalgie. Incipitul poeziei plasează cititorul într-un cadru nocturn. Îţi povestesc toate acestea. De altfel. că dacă e vorba. sânge. Oricine se simte protejat.ca inovaţie modernistă în structura poeziei. pe sprijinul şi dăruirea lor totală..ţară şi aventuri”) şi de complemente.Unde te duci aşa de grăbit? mă întreabă Ioana. iar aerul tare şi limpede îţi producea ameţeală. Ce părere ai? Te aştept cu nerăbdare şi-ţi promit că n-o să regreţi niciun minut petrecut acolo. “meu”. 8. lipsit de agresivitate sonoră. apoi adoarme “între flori de mac”. tot ţinutul. pe care-l absorbeai cu nesaţ prin toţi porii. veşnic = veşnic. Prezenţa eului liric: pronumele şi verbele la persoana I singular “eu”. confort şi siguranţă. prezenţa figurilor de stil: epitete (”lungi picioare”). familia oferă stabilitate. fiecare se poate bucura cu adevărat de realizări. deoarece la “ureche-i ţârâie un greier”. 4. Sens denotativ: Îngrijorarea se vedea pe fruntea lui plină de riduri. 2. „întunericul fără de martori”) eul liric se cufundă într-o stare profundă de meditaţie asupra misterelor lumii: strămoşii.(”fără azi. visurile şi deziluziile. Orice împlinire este trăită la cote amplificate. un pâlc de copaci umbroşi mărginesc locul. Figură de stil: Enumeraţia „păsări. pe care-l explică. împlinirile şi eşecurile. Imaginea auditivă a greierilor constituie o muzică ancestrală. În prima strofă. 5. 3. de complementul de loc “La orizont”. În somn (metaforă pentru o stare de linişte. dar atmosfera. măsura versurilor variabilă. poate trăi în pace şi mulţumire numai în cadrul unei familii bine închegate şi sănătoase moral. 4. fără ieri”) 5. Scrierea unor versuri cu literă mică este un procedeu numit ingambament (enjanbament) care asigură continuitatea ideii poetice. de la verdele intens. având totodată rol stilistic. că-ţi venea să pui mâna pe el. ingambamentul . Figură de stil: Metafora revelatorie “În trupul meu timpul sporeşte de la o zi mai firav” este o confesiune poetică în care eul liric . Linia de pauză se foloseşte în interiorul enunţului pentru a delimita apoziţia “departe”. de calm care îi permite să mediteze şi să reflecteze asupra misterului “ieşirii în lumină”). Săptămâna viitoare va fi un timp ploios. “cântec de lăcuste”). fără ieri”). 8. de împliniri. 4.ne-a dat cele mai înţelepte sfaturi. unde mă aşteaptă brânză şi lapte pe care numai bunicul ştie să le amestece cu mămăligă. regăsire şi întoarcerea la rădăcini. procedeu prozodic numit ingambament (enjambament). poate comunica sincer cu ceilalţi. rimă albă. În noapte. „se liniştesc păsări. motivul nopţii. la capătul lumii. armonizarea spicelor ce-şi “ţin la piept grăunţele/ca nişte prunci ce sug” cu omul. 6. Andreea/Andrei Popescu Varianta 15 1./ fără azi.spicele. Sensul cuvintelor: “sporeşte” = înaintează. încât mănânci până simţi că plesneşti. tema naturii. Modernismul poeziei: prezenţa metaforelor revelatorii. Mai am timp o jumătate de oră ca să scriu tema la română. Subiectul al II-lea Text argumentativ: “Nicăieri nu poate fi omul mai fericit decât în mijlocul familiei sale” (Proverb românesc) Această afirmaţie este în concordanţă cu părerea mea despre relaţiile interfamiliale şi anume că omul se poate dezvolta armonios. cu o adevărată rapsodie de culori. Polisemia cuvântului “timp”: A trecut ceva timp de când nu ne-am văzut. aducându-mi aminte de un loc în care mi-am petrecut cele mai frumoase zile ale copilăriei: la stâna bunicului meu din Carpaţii Orientali. Varianta 16 1. copil din flori. . 9. 2. se dezvoltă. golaşă. personificări (”fulgere fără glas”). moartea etc. Sinonime: se liniştesc = se domolesc. se retrage din mine/înapoi la părinţi”. umplea văzduhul cu un farmec neştiut. Figuri de stil: Personificarea “fulgere fără de glas” sugerează absenţa tunetelor. În ultima strofă a poeziei. oferind un spectacol mirific. Asemenea se petrec lucrurile şi într-un eşec. Ion şi Maria au sosit în acelaşi timp. cu nuanţă metaforică. Una dintre trăsăturile specifice este inovaţia în versificaţie. întunericul. imagini auditive (”ţârâie un greier”. Subiectul al II-lea Vaslui. dăinuie = durează. a prinde floare. Tema timpului filozofic.Varianta 14 1. de la satele ce păreau nişte mărgele înşirate pe linia orizontului. comparaţii (”fulgere […] ca nişte lungi picioare de păianjen”). El capătă dimensiuni umane. Imagini artistice: „Dănţuiesc stele în iarbă”-imagine vizuală şi motorie.marchează începutul vorbirii fiecărei persoane care ia parte la convorbire: ex. principala figură de stil este personificarea. cosmică. unde te invit să vii şi să petrecem împreună vacanţa de vară. Un zvon de ciripit venea de nicăieri. întrucât ea aduce bucuria izbânzii şi în celelalte inimi. Linia de pauză din versul al treilea marchează o pauză în vorbire cu scopul de a accentua chinul căldurii excesive. Stâna bunicului este o întindere mare de iarbă verde şi grasă. fenomenul fiind astfel umanizat. Titlul poeziei semnifică anotimpul descris în textul liric. la sălbăticia locurilor. când toată natura se domoleşte („Se retrag în pădure şi-n peşteri potecile. se poate baza pe sfaturile lor. A doua şi a treia virgulă marchează enumeraţia de substantive („păsări. 6. prezentând un spaţiu personal. de sus. deoarece urmează să mă duc din nou în vârf de munte. unde mâna omului nu a apucat să strice feeria peisajului magnific. floare la ureche.: „În somn sângele meu ca un val. când planul cosmic. motivul arşiţei. se scurge încet. tristeţea fiind împărtăşită cu ceilalţi. reprezentat de stele. În primul rând. având cel mai mare punctaj. Cu drag. al dogoarei din timpul verii. omul este cu adevărat fericit în mijlocul familiei. al originii spirituale a eului liric. 29. care sugerează un spaţiu nelimitat şi un anotimp încremenit de arşiţa dogoritoare din sufletul poetului. liniştit când ştie că are alături persoane care îi doresc binele. Tu ştii că locuiesc în oraşul Vaslui. Tema timpului. Scrierea cu literă mică la începutul unor versuri din poezie este o caracteristică a poeziei moderne.” 3. Întrun cadru nocturn. 7. construit prin personificarea stelelor („dănţuiesc stelele”). nimic nu se compară cu peisajul montan. Caracteristici ale descrierii: imagini vizuale (”La orizont […] fulgere/ […] zvâcnesc din când în când). 7. cu toate simţurile în alertă. “n-am”. deşi strada Primăverii este flancată de pomi şi în fiecare curte există o mare varietate de flori. sunt gata să îl sprijine în mod necondiţionat atunci când are probleme. sprijinul moral făcând posibilă revigorarea forţei interioare şi a curajului de a încerca încă o dată. numai stelele sunt animate. să îngân”. De acolo. în familie. al provenienţei. suflet =spirit. fiind exprimat prin substantivul nearticulat ”vară”. 5.departe. cerul era albastru şi aproape. personificat şi el. Expresii/locuţiuni: în floarea vârstei. este poluată şi. specifică liricii lui Lucian Blaga şi sugerează continuitatea ideilor exprimate anterior. În altă ordine de idei. “nu reiau. Cuvinte în relaţie de sinonimie: lan de grâu . 3. eul liric simte chemarea sângelui. Titlul este o metaforă revelatorie pentru tihna sufletească necesară poetului pentru reculegere.06. cu care împarte bucuriile şi tristeţile.Ilie al Amariei . la orizont . Finalul oferă poeziei profunzimea filozofică specifică operei lui Blaga. 10. 10. “cresc” = se înalţă.2008 Dragă Emil. principalul beneficiar al roadelor. se întrepătrunde cu cel terestru („iarbă”). 6. „zvonuri surde prin arbori” imagine auditivă. care este astfel exprimată într-o frază complexă.“. povaţă pe care o rosteşte bătrâna soacră a lui Ghiţă: “Omul să fie mulţumit cu sărăcia lui. moralistul Slavici îşi începe nuvela “Moara cu noroc” cu un adevăr universal-valabil.linia de pauză marchează o apoziţie: “Moşneagul nostru . ţară şi aventuri”. sânge. în armonie desăvârşită cu pământul şi roadele sale. Folosirea virgulelor are în această poezie diverse roluri. Timpul. prima virgulă coordonează prin juxtapunere două propoziţii (”Se retrag în pădure şi-n peşteri potecile. În concluzie. Poezia „Somn” de Lucian Blaga se înscrie în modernism. a originilor sale (comparaţia „sângele ca un val”). tot în zona Moldovei. ţară şi aventuri” reprezintă simboluri care compun natura telurică şi natura umană. care capătă un aer liniştit. ieşirea în lumină. 9. sânge. încurajarea. Motivul somnului.

umezeală. Varianta 18 1. Cu drag. voi aduce câteva argumente şi exemple edificatoare. “veac”. 3. a reînfiinţa 4. verbele la prezent “se lărgesc”. disperarea. Sinonime: umblăm = mergem. întrucât numai citind îţi poţi forma un vocabular bogat. Prezenţa eului liric: pronumele la persoana I plural:”noi”. a sta pe bară. în a doua. doza de incertitudine asupra ideii ce urmează a fi expusă constituie un motiv puternic pentru confuzia exprimării. Poezia se termină cu o metaforă revelatorie “ Eu trepte în sus – nu reiau”. veac. 10. nu îţi găseşti cele mai potrivite cuvinte cu uşurinţă./ Stropii sar. ne deplasăm. timpul se diminuează. fără soluţie de ieşire din impas: “Şi porţile grele se-nchid”. putând fi consideraţie şi ca o propoziţie incidentă.Trăsături simboliste: stări sufleteşti specifice simbolismului sunt tristeţea. pentru om. Condiţia de muritor ilustrează cât de limitat este destinul omului. găseşti totdeauna cele mai potrivite cuvinte şi poţi impune respect şi consideraţie. veac. de eliberare: “Şi porţile grele se-nchid”. când gradul de cultură nu tinde către zero. În susţinerea acestei opinii. apăsător şi înăbuşitor. 5. numărul 15. Eul liric sugerează trecerea ireversibilă şi implacabilă a timpului pentru om în contrast cu regenerarea continuă a naturii: “Numai în arbori inelele anilor/ mereu se lărgesc” . piaţa tristă. “cred”. ca în toate creaţiile lirice bacoviene. Ingambamentul este un procedeu stilistic specific modernismului care constă în continuarea unei idei poetice în versul următor. în număr de patru. Nici nu-ţi pot reda în cuvinte ce perioadă cu încărcătură emoţională aproape de nesuportat. 7. reflectarea gândirii devenind mai dificilă în momentele în care nu ne găsim cuvintele pentru a exprima fluent şi coerent ideea pe care vrei să o transmiţi. 6. a sta pe gânduri. iar măsura versurilor inegală. 8. dacă nu era mama mea care să mă susţină consecvent în toate situaţiile. clar. spleen-ul.Florilor. unde se grăbeşte omenirea?! Deşi a trecut ceva timp de când ai dat bacalaureatul. iar în ultima. Expresii/locuţiuni cu “a sta”: a sta de vorbă. m-a inspirat. “univers”. tărâm”. Nu aş fi reuşit. str. la care interlocutorul nu face faţă. la şcoală. . m-a motivat şi am învăţat de la ea să-mi stabilesc o ierarhie a obiectivelor mele. a sta la masă. În primul rând. Rima este variabilă. nesiguranţa de sine şi stările confuze de atunci. în continuare. În strofa a doua linia de pauză creează o atitudine afectivă a eului liric. Tema naturii. fără soluţie de evadare. În prima strofă. devenind “mai firav”. care reprezintă o sentinţă a eului liric. în care eul liric se simte claustrat. ci numai prin începerea versului cu literă mică: “Numai în arbori inelele anilor/ mereu se lărgesc”. nu există”. nu exagerez deloc.lea Cluj.“eu fiul lor. există. Cugetări) Nicolae Iorga opinează că până în momentul în care nu ţi se formează limpede. “nu reiau” care accentuează condiţia de muritor a omului în antiteză cu regenerarea continuă a materiei. „Un clavir îngânăncet la un etaj” – imagine auditivă „Stropii sar” – imagine vizuală 6.ilustrează trecerea implacabilă şi ireversibilă a timpului. “Umbra mea stă în noroi ca un trist bagaj-”. 9. cumpănim = cântărim. Ca urmare. renunţă să se mai concentreze şi nu înţelege nimic În concluzie. 3. Apa. Îţi reamintesc adresa mea. “nicicând”. Modernismul aduce noi concepţii. 29 iunie 2008 Dragă Andrei. efectele fiind vizibile atât în sine cât şi în natură. sfaturile mamei. crede-mă. dar fără posibilitatea împlinirii visului. dar a fost o perioadă agitată şi plină de evenimente. “pierdem” 7./ Ninge zoios”. Tema filozofică a poeziei. am intrat la Academia de Studii Economice la toate facultăţile la care am dat examen de admitere. Mihai/ Mihaela Varianta 17 1. 9. procedee şi abordări în literatură. păstrând astfel măsura versurilor. Pe de altă parte. insalubră de “umezeala grea” („Case de fier în case de zid/ Şi porţile grele se-nchid”). 8. este un element dezintegrator de materie ce provoacă eului liric stări de disperare şi degradare psihică. fără a marca aceasta printr-o pauză. Nu am mai vorbit demult şi îmi pare rău că nu ţi-am mai scris. şi. în care să găseşti imediat expresiile propice conturării ideilor. “suntem”. toate fiind sugerate prin simbolurile prezente în poezie: umezeala. Imaginea oraşului de provincie ca spaţiu închis.” (Nicolae Iorga. Expresivitatea poetică presupune exprimarea plastică a ideilor. cred că îţi mai aduci aminte de emoţiile. care trăieşte cu certitudinea că fiecare zi care trece este o treaptă mai puţin către moarte. nu există” stând să se stingă. oraşul aproape amorţit. Câmpul semantic al timpului: “ceas”. În strofa a doua a poeziei „Nocturnă”. atmosfera este apăsătoare. o intonaţie deosebită privind exprimarea stării de deprimare cauzată de iubire/iubită. afirmaţia este întemeiată. tematici. Perenitatea naturii este în antiteză cu efemeritatea omului. Omonimia cuvântului cer: Ỉn urma avionului a rămas pe cer doar un nor de fum. trist bagaj etc. Punctele de suspensie marchează o pauză mare în cursul vorbirii şi îndeamnă la meditaţie. stropi. tărâm s-au şters” reprezintă o enumeraţie metaforică pentru trecerea ireversibilă a timpului şi nemărginirea spaţiului. a sta ca prostul. porţile grele.pronumele la persoana I singular –„mea” 7. Virgulele din prima strofă· marchează o enumeraţie de substantive: “hotare. glodul. există. agonia becului. Ultima strofă începe cu o enumeraţie “Fosforul şi apa. Titlul „Nocturnă” este potrivit ales pentru conţinutul poeziei. apă. Subiectul al II. 10. Un al doilea argument în sprijinul afirmaţiei de mai sus îl reprezintă necunoaşterea unor termeni adecvaţi prin care să dezvolţi subiectul abordat. „să nu mai ştiu” . galbenul sulf”. fire. George Bacovia prezintă oraşul ce „doarme ud în umezeala grea”. ca să mă pot încadra în societate. tema condiţiei omului în lume/ motivul aştrilor. nicicând = niciodată 4. având o locvacitate (vorbărie) obositoare. probabil. să fii sigur că gândul nu s-a limpezit încă. Cuvintele “cer” şi “pământ” din strofa a II-a se află în relaţii de opoziţie. Sunt fericită să te anunţ că am luat medie mare la examenul de bacalaureat. 5.Prezenţa eului liric: . îndrumările pe care se străduieşte să mi le insufle fără ostentaţie. a sta locului. cer = boltă. În ultima strofă predomină verbele la prezent “dau”. în timp ce. peste 9. iar timpul nu ştiu unde zboară atât de repede. Cuvinte derivate de la “a fi”: fiinţă. sugerând în fiecare dintre strofe o trăsătură specifica nopţii: în prima strofă „un bec agonizează. să trec peste aceste dificultăţi de ordin material şi emoţional. deoarece ele “în lamură dau”. Câmp lexical “umiditate”: moină. În oraşul amorţit. lipsa lecturii fiind evidentă. ideea pe care vrei sa o exprimi. După părerea mea. completând imaginea deprimantă a oraşului: “Umbra mea stă în noroi ca un trist bagaj . târziul 2.50 şi victoria aceasta mi-a redat încrederea în valoarea cunoştinţelor mele. a înfiinţa. consider că atunci când gândeşti şi ai într-adevăr ceva de transmis interlocutorului. a desfiinţa. Titlul scris în limba latină “Ecce Tempus” (”Iată timpul”) se identifică în totalitate cu tema filozofică a poeziei. iar iubita face parte din acest decor şi împrumută trăsăturile lui degradate. Altă funcţiune este de a marca înlocuirea vocalei iniţiale “î”. elementele componente ale materiei pe care timpul le favorizează. în cuvântul încet. 8. Versul “Hotare. oboseala psihică. mai ales că este prima mea vacanţă relaxată: Cluj. ud. Altruismul ei. Cratima leagă două cuvinte ca să micşoreze numărul de silabe. precum “toate popoarele”. ca să te oblig astfel să-mi scrii şi poate ne întâlnim şi noi vara aceasta. a fiinţa. fără prea mari eforturi de adaptare. imagine construită printr-o personificare. o variantă de acţiune prin versul “Un bec agonizează. “ne” şi verbe la persoana I plural: ”umblăm”. Linia de pauză din ultima strofă urmează după o comparaţie. cărbunele. Linia de pauză oferă o explicaţie. dăruirea de sine până la sacrificiu. chibzuim. noroi. ninge 2. În strofa a doua verbul la conjunctiv “să îngân” exprimă dorinţa şi năzuinţa eului liric de a fi mereu tânăr. Izbânzile la examene mă determină să iau în considerare. “sporeşte” permanentizează efectele timpului asupra arborilor care mereu întineresc. câţi oameni nu vorbesc încontinuu. Îi cer cartea astăzi.verbele la persoana I singular– „stau”. Subiectul al II-lea Text argumentativ: “Când nu găseşti cuvântul. cât de bătrân!”. inactiv „doarme ud în umezeala grea”. sugerând elementele esenţiale .

îmbelşugat = sărăcăcios. permanentizarea stărilor eului liric: “umblăm”. care aşază în relaţii de opoziţie ipostaza anterioară a copacului cu aceea din finalul poeziei. prin care se construieşte un joc al formei şi al imaginii: forma munţilor care se înalţă semeţi şi repeziţi.figuri de stil: personificări (”dorul lor nebiruit/ Îl logodi cu vasta strălucire”) . epitete în inversiune: “limpedea lumină”. copilul nu va mai recepta cu uşurinţă faptele şi atitudinile din jur şi va avea o gândire confuză sau săracă. Echilibrul universal este asigurat de legile nescrise ale existenţei. Când ne vom întâlni am să-ţi arăt diploma pe care am primit-o şi de care sunt foarte mândru. Sens conotativ: În neguri de trecut. Liniile de pauză din primul vers al ultimei strofe marchează o metaforă explicativă pentru imaginea apei. menţionez faptul că educaţia primară a copilului este făcută de părinţii acestuia. Ca prim argument. Am conceput invitaţiile pentru oficialităţi şi foşti absolvenţi şi am ajutat la crearea discursului pe care trebuia să-l ţină şeful de promoţie din anul acesta. imaginea apei: “şuvoiul apei neîncăpătoare/-şerpuitoare formă veşnic vie-” 6. strălucit = opac. 7. boli psihice etc. De altfel. cum este căderea stelelor. Cele două puncte atrag atenţia asupra explicaţiei sub forma descrierii prin imagini vizuale. prin apoziţia “-Şerpuitoare formă veşnic vie -”. În ziua cea mare totul era pregătit ca la carte. În concluzie. Subiectul al II-lea Sibiu. Mă copleşesc nouri de melancolie. Sinonime: posomorâtă = tristă. care sugerează absenţa oricărei finalizări a stării de prăbuşire. De aceea.”era” şi “a rămas”. de la începutul secolului al XX-lea. a creat roade bogate. Prezentul gnomic al verbelor exprimă o acţiune continuă. cu puţine precipitaţii. s-au oferit coroniţe şi diplome elevilor merituoşi. 9./ fără să vrei. de regulă până la 7 ani. rezistă tuturor vicisitudinilor vremii şi reuşeşte să aibă “rod îmbelşugat”.6). naşterea geologică fiind “un spasm încremenit” cu trăinicie eternă “de granit”. Imagini artistice dinamice: imaginea munţilor:”un braţ semeţ au repezit spre fire”. 10. 2. însă totul rămâne la stadiul de dorinţă. imposibilitatea realizării idealului dă o notă elegiacă poeziei. definită prin epitetul augmentativ în inversiune “augusta toamnă”. care este coleg de clasă cu mine. Antonime: crispate = destinse. 10. renunţare = abandon.care compun Universul. “suntem”. care. Titlul format din substantivul comun. “îl înfăşoară”. necuprinsă = nemărginită. despre care mitologia populară spune că se întâmplă ceva important celui care vede acest fenomen: “Vreo stea când cade din tării. “să bea” 7. artistul. baloanele şi pancartele cu cele mai surprinzătoare texte de bun-venit au fost atracţia principala pentru cei care ni s-au alăturat la această “seculară” sărbătoare. însă numai imaginea îţi rămâne. acestea putând fi opera artistică. 8. “s-o prinzi”. prin imaginarul artistic specific barbilian. violenţă fizică şi verbală. Câmpul semantic al naturii: câmpie. Penultima strofă a poeziei începe cu o metaforă sugestivă pentru dorinţele omului. 8. epitetul în inversiune “obşteasca armonie” asigurând lumii împăcarea cu sine şi gratitudinea pentru “rod îmbelşugat: “În toamna lui. Descrierea . Conjunctivul verbelor “să vrei”. copacul se-nclină către glie”. este cunoscut şi demonstrat ştiinţific faptul că majoritatea infractorilor şi a delincvenţilor juvenili provin din familii dezbinate sau cu grave probleme comportamentale. Fiecare clasă şi fiecare elev trebuia să participe efectiv la sărbătoarea liceului. 4. pentru a fi siguri că totul va ieşi perfect în acest moment unic pentru noi toţi.06. aflat în toamna vieţii.”lui”. adresarea directă la persoana a II-a singular are nuanţă sentenţioasă. Cu drag. Poezia “Copacul” de Ion Barbu este un sonet. Figură de stil: Personificarea copacului. 9. un plan terestru şi un plan cosmic: “tot ce sub noi era pământ” […] “Un cer deasupra ne-a rămas”. cum ar fi consumul abuziv de alcool şi de substanţe ilegale (droguri). poezie cu formă fixă în care ultimele două strofe sunt terţete. Secvenţa lirică începe cu o conjuncţie adversativă.Virgula din primul vers marchează stilistic o enumeraţie.ca mod de expunere în creaţiile lirice: imagini artistice: vizuale (”Sub casca lui de frunze un rod îmbelşugat”). în care eul liric transfigurează prin intermediul imaginarului poetic viziunea sa despre natura impunătoare. Se manifestă aici lirismul obiectiv. “nu-i goneşte”.” (Valeriu Branişte) Sunt perfect de acord cu afirmaţia lui Valeriu Branişte. În final. ocrotite de “casca lui de frunze”. specifică sonetului. am imaginat costume. soarta oarecum blestemată a artistului care. Îţi scriu aceste rânduri pentru a-ţi povesti cele petrecute la festivitatea de împlinire a o sută de ani de la înfiinţarea şcolii noastre. Pregătirile au început cu două săptămâni înainte. măsura versurilor este de 8 silabe. îmbinat cu timpul trecut . aceea că “La toate popoarele civilizate viaţa de familie este baza ordinii sociale şi de stat”. figuri de stil: personificarea (vezi pct. “pierdem”. Liceul Teoretic “Emil Cioran”. care trebuie să imprime în mentalitatea micuţului normele de conduită valabile în societate şi să îi insufle concepţia de bun cetăţean. “ar vrea/ Să sfarăme”.Versul ”Un braţ semeţ au repezit spre tine” reprezintă o imagine vizuala ce simbolizează importanţa pe care aceştia o au în natură. Toamna. 3. dar nu la tine la şcoală. înfăşoară copacul în culorile apusului de soare. “casca lui de frunze”. S-au organizat scenete ancorate în vremea de demult.2007 Dragă Rareş. Ghirlandele de flori.imagini vizuale: “Şuvoiul apei neîncăpătoare”... imaginile stâncilor şi ale apei care îşi fac loc printre stâncile munţilor şi şerpuiesc prin câmpii pentru a ajunge la punctul de vărsare “către mări odihnitoare”. “mergem”. articulat “Copacul” metaforizează poetul. Să ştii că unul dintre absolvenţii liceului nostru. asemenea copacului. Meteorologii anunţă o vreme caldă. Alţii au cântat un repertoriu din vremea aceea. “cade” etc. spre ea te ţii”. 9. înfăşoară = desfăşoară. omul creator de frumos. mândria Clujului. statul încearcă să îndepărteze copii abuzaţi din căminul lor şi să îi plaseze în grija unor asistenţi maternali sau chiar să fie propuşi spre adopţie. dialoguri şi relaţii comportamentale din epocă. Cea de-a doua virgulă este o respiraţie în interiorul versului şi o licenţă poetică. alcătuire. În al doilea rând. Ştefan cel Mare trăieşte prin faptele de vitejie. Aspiraţiile înalte ale omului îl determină să facă eforturi deosebite ca să prindă steaua strălucitoare. Imagini artistice ale copacului: “mii de crengi crispate”. fascinat de evenimente cosmice misterioase. Expresivitatea se defineşte prin împletirea modurilor şi timpurilor verbale. de confuzie existenţială. Varianta 20 1. viaţa de familie armonioasă oferă societăţii cetăţeni cu simţ civic şi comportament social adecvat. pe toţi ne-a cuprins o frenezie fără margini. 10. Lirism obiectiv: Pronumele şi verbele la persoana a III-a singular: “ar vrea “. “obşteasca armonie”. Toţi aveau în privire o încântare nemărginită şi o bucurie greu de controlat. iar copacul se pleacă recunoscător sub greutatea roadelor. Subiectul al II-lea Text argumentativ: “La toate popoarele civilizate viaţa de familie este baza ordinii sociale şi de stat. stânci. “rod îmbelşugat” 6. 3. “să nu ne-ajungă” exprimă năzuinţa de izbândi. Alexandru/ Alexandra Varianta 19 1. întocmire = înfăptuire. Virgula din finalul celui de-al treilea vers desparte regenta de subordonată. Vremea rochiilor cu crinolină a trecut de mult. mări. căruia i se atribuie trăsături umane: “hipnotizat”. întrucât desparte subiectul multiplu de predicat. Dacă acestea nu sunt înfăptuite până la o anumită vârstă. Poezia redă. sugestia este dată de . 29. Schimbarea categoriei gramaticale: “De-un strălucit albastru viziunea lui e plină” 5. apă. însă eu m-am implicat în organizarea festivităţii ca atare. Trăsături ale descrierii: . iar medalia omagială a fost înmânată invitaţilor. “să bea”. Aceste măsuri sunt considerate şanse reale pentru micuţii năpăstuiţi să se integreze în societate şi să fie ţinuţi departe de ilegalităţi. elevi şi profesori. Aparţinând etapei parnasiene a creaţiei lui Ion Barbu. 4. Figură de stil: inversiuneametaforică “vasta strălucire” accentuează imensitatea srălucirii naturii şi asigură realizarea rimei îmbrăţişate a poeziei. Rima este împerecheată. poezia „Munţii” are o structură fixă. dacă părinţii lor decad din drepturi. promoţia 1981 este profesor de matematică la un liceu din Sibiu. imensă 2. 5. “umeda perdea”. aşa că imaginaţia şi-a spus cuvântul.

cei leneşi nu au nicio şansă de a trăi decent. însă când am ajuns la scara blocului. prin care Arghezi sugerează starea de nefericire. prin condiţia comună pe care o au în Univers. iar treizeci de copii au început să câte „La mulţi ani”. care ar putea fi propriul eu creator. Pe lângă felicitările. inventivitate şi dorinţă de progres. . însă am înţeles că o să ne vedem cât de curând. nepotul/nepoata voastră iubitoare. Antonime: sonoră = tăcută. Semnificaţia unei figuri de stil din prima strofă: Metafora “altarului visat” ilustrează aspiraţia oricărui poet de a realiza o operă unică. Titlul „Poetului necunoscut” certifică faptul că această creaţie lirică este o artă poetică. Subiectul al II-lea Text argumentativ: „Munca este legea lumii moderne. Subiectul al II-lea Timişoara. Ezitând. Abia astept să vă văd şi să vă povestesc şi celelalte intâmplări incredibile ce au avut loc în ultima perioadă. 9. 29. ornic 5. Expresii/locuţiuni cu substantivul “casă”: casă de piatră. prezenţa substantivului “altar” conferind creaţiei valenţe sacre. sub pretextul că a lipsit de la şcoală şi are nevoie de caietele mele. ceasul. dă poeziei un ton familiar. Tudor/ Teodora Varianta 21 1. Cu dragoste. Figura de stil: “noiembre prelungă şi sonoră” . cu scopul de a se rosti două silabe în loc de trei. Lirismul subiectiv este motivat de prezenţa mărcilor lexico-gramaticale care confirmă prezenţa eului liric în poezie: verbe şi pronume la persoana I : “am plecat”. prin care eul liric sugerează trecerea timpului. În concepţia lirică a poetului. eul liric dă sfaturi unui interlocutor imaginar. nu pot concluziona decât că Eminescu a exprimat una dintre cele mai profunde observaţii privind societatea din orice timp şi anume că „Munca este legea lumii moderne. unde roboţii iau locul oamenilor în fabrici. Titlul este exprimat printr-un substantiv nearticulat “Despărţire”. începând cu “sau”. la care ea visează în ceasul înserării.2008 Dragă Alin. Omonimia cuvântului “cer”: *Un cer albastru-vineţiu se întrevede printre nori. 4. Harul artistic are origini divine. reprezentat de adresarea directă (pronume la persoana a II a ) autorul dă poeziei un ton sentenţios. Semantica acestui cuvânt sugerează şi intervalul de timp când doi îndrăgostiţi stau despărţiţi. taine = secrete. care exprimă patima creaţiei şi o proiectează într-un timp nedefinit. motivul despărţirii. “ai stat”. am bătut încet când. 8. deodată. “ai împăcat”.Sinonime: beznă = întuneric.punctul marchează încheierea frazei (enunţului) 3. nimicnicie. Tema iubirii. uşa se s-a deschis brusc şi o explozie de artificii a luminat un tort enorm. Imagini vizuale cromatice: “gara cenuşie”.”şerpuitoarea formă”. care nu are loc pentru leneşi” are valabilitate şi în societatea de astăzi. Cei care nu au chef să trudească nu sunt nici măcar invitaţi la interviu. “am auzit”. afirmaţie demonstrată prin argumentele expuse. 10. Un alt argument adus în favoarea acestei afirmaţii este faptul că cei mai săraci oameni sunt cei leneşi. iar rima împerecheată. evidenţiez ideea că. Cei mai mulţi dau vina pe neşansă. Expresivitatea poeziei este dată de folosirea verbelor la conjunctiv şi viitor. cei cărora nu le place munca şi nu pot păstra niciun serviciu. Motivul visului. am avut parte şi de o incredibilă surpriză din partea colegilor. la forma negativă. scânteiere = lumină 2. “ta”. Acest fapt mi-a trezit mici bănuieli că se întâmpla ceva neobişnuit.simbolizează eternizarea stării de melancolie a celor doi îndrăgostiţi (”amândoi”) pentru trecerea timpului şi neputinţa împlinirii iubirii. Eul liric imaginează starea de nelinişte a iubitei care suferă pentru dragostea pierdută. definind lirismul subiectiv. “tu”. Câmp semantic: oră. limbile. 10. “tu”. dar “norocul şi-l face omul” prin strădanie. Prin metafora blestemului -„s-asculţi de el (blestemul)”-. către poetul-simbol al artistului. Rima împerecheată. Am avut parte de cea mai frumoasă aniversare. “s-asculţi”. *Aş vrea să-i cer mamei un cadou mai special. om de casă. într-o lume atât de modernizată . eul liric sugerează ideea că patima creaţiei este înrădăcinată în fiinţa poetului.06.a doua virgulă marchează coordonarea disjunctivă. măsura este variabilă. “ne”. cuvântul este omnipotent şi încărcat cu forţă creatoare pentru revigorare spirituală:„ai să umbli prin suflete-n cuvinte”. a doua propoziţie. Totul a inceput cu un telefon misterios de la o colegă. ideală prin valoare artistică. care nu are loc pentru cei leneşi”. 8. dar şi prevenitor despre condiţia artistului în lume. veselia 2. care nu are loc pentru leneşi”(Eminescu) Afirmaţia „Munca este legea lumii moderne. Îmi pare foarte rău că nu aţi putut sa fiţi cu mine într-o zi atât de importantă . deşertăciune = zădărnicie. 6. “visezi”. Având în vedere cele afirmate mai sus. cadran. 9. să înveţe noi îndeletniciri pentru a putea să-şi găsească un alt loc de muncă. tema timpului. fiind totodată o adresare directă către oricare împătimit al scrisului. adresarea directă prin pronume şi verbe la persoana a II-a singular: “tale”. Comentarea ultimei strofe: Poezia „Poetului necunoscut” este o artă poetică a lui Tudor Arghezi. tema condiţiei poetului/artistului în lume 7. . de deprimare manifestată în orice situaţie a unui cuplu care se destramă. neidentificat. “palidul cadran” 6. stabilind o legătură intimă între generaţii de poeţi. vremea. în sprijinul acestei opinii aduc următoarele argumente: În primul rând. Semnele de punctuaţie din ultima strofă: . păstrând astfel măsura şi ritmul versului 3. de a-şi întreţine familia. de când nu ne-am întâlnit. jalea = bucuria. Următoarele trei versuri se constituie într-o amplă interogaţie retorică şi adresarea directă prin verbe şi pronume la persoana a II-a: “visezi”. Încep prin a vă mulţumi pentru cadoul trimis care îmi este de foarte mare folos. sugerat de epitetul “necunoscut”. Prin lirismul subiectiv. or. sens justificat prin bogăţia câmpului semantic al “timpului”. “cade-n geam zăpada”. fiind atras structural şi în mod decisiv de puterea cuvântului care „leagă şi dezleagă” orice. măsura de 13-14 silabe 5. Cratima leagă două cuvinte. Petrecerea a durat până dimineaţa pentru că atmosfera a fost prietenoasă şi veselă. În ultimă instanţă. care mi-au pregătit o petrecere-surpriză. uzine etc. este statornicit “din veac în veac” în inima poetului şi constituie pentru el viaţa însăşi.prima virgulă coordonează adversativ două propoziţii. prin care se evidenţiază atotputernicia cuvântului în Univers.epitet dublu . veche = nouă. oricât de puţin solicitante ar fi îndatoririle lui ca angajat. în orice anunţ de angajare se specifică faptul că de la viitorul angajat se cere neapărat „dorinţa de muncă”. Prozodia se înscrie în modernism: versurile sunt inegale. cadourile şi urările din partea celor dragi. prin care mă ruga să merg până la ea. propria nelinişte provocată de atotputernicia Cuvântului. Varianta 22 1.bogăţia procedeelor artistice: imaginile vizuale (”Şuvoiul apei neîncăpătoare”) şi de figurile de stil: epitete (”braţ semeţ”. iar imperativul „să n-ai deşertăciune”. “mări odihnitoare”) Subiectul al II-lea Dragii mei bunici. “ai simţit”. “ai stat”. Ultima strofă a poeziei începe cu o interogaţie retorică. omul trebuie să înveţe să-şi schimbe orizontul. plecarea = sosirea. am văzut că era intuneric peste tot. eliptică de predicat. casă de cultură. 7. . a face casă bună cu cineva. tehnologizată. Titlul are şi nuanţă sentenţioasă. secundă. Imaginea vizuală “caden geam zăpada” şi imaginea auditivă “bătaia s-asculţi” amplifică starea de sugerează “răceala” interioară şi bătăile inimii care tânjeşte după iubire. “noastră”. Utilizarea persoanei a II-a pronominale şi verbale: Verbele şi pronumele la persoana a II a atestă adresarea directă a eului liric către poetul necunoscut. m-am îndreptat spre uşa ei. permanentizând-o. 4. care ar fi putu vindeca suferinţa iubirii sau ar fi putut-o amplifica. Nici nu mă aşteptam să primesc atâtea cadouri.

existând pericolul desacralizării lumii. Tonul elegiac sugerează ideea timpului ce se scurge ireversibil şi implacabil pentru om. aceea ca „măcar un glas de goarnă” să răsune în lume. ar restrânge enumeraţia la doi termeni în loc de trei. a ajunge în cer. ori relaţiile dintre fraţii Aglae Tulea-Costache Giurgiuveanu care se urăsc din motive meschine. Conjuncţia “căci”. faptul că timpul se scurge ireversibil. ieri#azi. Aşadar. dezbinarea este iminentă. prin schimbarea funcţiei sintactice din atribut în complement. Abia aştept să ne relaxăm după examene şi să mergem într-o excursie la munte. Expresii/locuţiuni: e strigător la cer. a unei familii şi. Tema sacrului. cărui slujesc de treaptă”. Metafora. 9. 10. Adverbul “mai” este folosit în versul “îngerul meu îşi mai aduce-aminte” pentru a exprima ideea că îngerul păstrează amintirea timp îndelungat. familia îţi poate da o forţă interioară. ca templu măreţ al propriei creaţii artistice. „cioplit cu dalta-n lung”. zilele # nopţii. Lirismul subiectiv se realizează prin prezenţa mărcilor lexico-gramaticale ale eului poetic: verbe la persoana I singular „aş fi”. se face seară”. este o metaforă care simbolizează amărăciunea. 29. Sorin/Sorina Varianta 23 1. prin acelaşi destin de muritor. “saştept”. pentru manifestarea acesteia . “noastre” sugerează faptul că eul liric se autoinclude în omenire. mâhnirea ce pune stăpânire pe sufletul eului liric. 2.intelectualizarea poeziei – viziunea filozofică a raportului spiritual dintre om şi Divinitate (demitizare) . dezbinarea a dus la destrămarea sigură a acestora. însă. prin contrast. Semnul exclamării evidenţiază dorinţa eului liric. să-ţi povestesc ce-am mai făcut în ultimul timp. Singurul pronume la persoana I este la numărul plural. Antonime: larg # strâmte. a face gaură-n cer.06. este un an greu în care trebuie să facem eforturi foarte mari pentru un viitor mai sigur. cu valoare de „dacă”. Poate că am fost cam patetică. Seara şi întunericul cuprind întreaga fire: „În şirul vieţii noastre întreg. al înserării 7. câmpul şi-au pierdut şi floarea/ şi roadele şi frunza şi culoarea”). înţelegându-se că nămolurile ar conţine asfalt. îngerul se molipseşte de relele acestora şi nu-şi mai găseşte locul în cer (“oriunde capul caută să-şi puie/ Locu-i spinos şi iarba face cuie”). de asfalt”. nedreptate strigătoare la cer. consider că înţelegerea. cu sens concluziv şi explicativ. dar şi forţa creaţiei sale. 9. Rolul stilistic al conjuncţiei „de” în cadrul celei de-a doua strofe este de a evidenţia. Bunicii mei au casa în capul satului. Câmp semantic “înger”: “fericirile”. Metafora „stei de stâncă” poate sugera neclintirea şi tăria artistului. destinul fiecăruia evoluând spre eşec. Tema: Timpul efemer. Tema: condiţia de muritor omului în lume. argumentează cu persuasiune afirmaţia de mai sus. ai fi fost încântat să participi la o astfel de manifestare. astfel. se suspectează reciproc şi nu există o relaţie afectivă între ei. Colegii mei au organizat un concurs de cultură generală. Ultima strofă a poeziei debutează cu verbul la condiţional optativ precedat de prepoziţie. Sărbătorirea liceului a căpătat perenitate prin participarea numeroasă şi prin implicarea emoţională a tuturor invitaţilor. o familie “unită şi solidară” poate asigura fiecăruia dintre membrii săi. A fost un eveniment spectaculos. însă totdeauna se impune şi puţină recreere.“Livada. motivul îngerului 7. el devine neputincios în faţa relelor care “încolţesc” şi sunt pe cale să evolueze în lume. aflat în toamna existenţei. un echilibru sufletesc şi o siguranţă în forţele proprii. Cu siguranţă. Relaţiile degradate evidente în cadrul familiei Tulea. iar tatăl este complet indiferent faţă de creşterea lor. căci altfel nenorocul bate la uşă. 5.de pildă. întrucât „de”. 10. Varianta 24 1. Se ştie deja că “unirea a făcut puterea” unui colectiv. unde atmosfera plină de culoare. Ultimele două versuri. dacă heruvimul care ocroteşte omenirea de păcate s-a contaminat de “boală”. singura pe care a slujit-o cu credinţă şi care poate fi o treaptă spre eternizare: “Cu templu în spinare. 3. imagine ce sugerează apropierea morţii. sugerând iminenţa morţii. legând două cuvinte şi formând o singură silabă. George Călinescu în romanul “Enigma Otiliei”. grele”. În concluzie. Motivul nopţii. Prin eliminarea ultimei virgule din versul “Nămoluri fierte.” În primul rând. Scriitori importanţi au ilustrat în operele lor acest aspect social.Mă bucur nespus că mi-am făcut puţin timp pentru a-ţi scrie câteva rânduri. “trupu-i alb” în opoziţie cu “o bună pământească”. apoi s-ar modifica şi sensul comunicării. în lumea muritorilor. Metafora “cripta nopţii” ca şi comparaţia personificatoare “Zilele albe” […]/ Ca nişte bărci tăcute” simbolizează condiţia de muritor a omului. întrucât heruvimul este îngerul aşezat de Divinitate să vegheze cărarea ce duce la pomul vieţii. cântec şi voie bună ne-a emoţionat atât de mult. 6. 6. „să ajung”. câmpul […]floarea” în opoziţie cu “Apele negre […] Nămoluri fierte. cât şi spiritul european pe care încercăm să-l adoptăm cu brio. „aş sta”. verbe ce exprimă o dorinţa”. Cratima ajută la păstrarea măsurii şi a ritmului. ca în alte vacanţe. Refugiul spiritual rămâne poezia. “cerul”. dar este dezolat când realizează că „straja de sus şi-a luat răgaz”. pe măsură ce „zilele albe […] au început să plece. că altfel cedezi nervos. Subiectul al II-lea Text argumentativ: “O familie trebuie să fie unită şi solidară. După cum ştii şi tu pe propria piele. Bolnav de monotonie şi de tare umane. În altă ordine de idei. Eul liric încearcă să se mai agaţe de ultima sa speranţă. Subiectul al II-lea Cluj-Napoca. iar rima încrucişată. ar rezulta că substantivul “de asfalt”. Scopul: „ca să cânte” 4.2008 . 8. care exprimă dorinţa eului liric de a trăi în eternitate: „De-aş fi un stei de peşteri. grele. Comparaţia “Cerul la gust i-ajunge ca un blid/ Cu laptele amar şi agurid” sugerează ideea că relaţia omului cu Divinitatea s-a degradat. a sublinia dorinţa eului liric pentru viaţa. cât şi ca grup. care nu poate aduce decât fericire şi izbânzi în viaţă. încât am uitat şi de examenele ce se întrevăd din ce în ce mai aproape. În contact cu oamenii. comunicarea şi bunăvoinţa sunt trei lucruri esenţiale pentru a te putea integra în societate. o încredere în sine extrem de benefică prin faptul că. aceea a pericolului desacralizării lumii. diferenţă ca de la cer la pământ.limbajul artistic original: estetica urâtului realizat prin relaţii de opoziţie . „de-aş fi”. că şi tu ai fi rămas impresionat de măreţia festivităţii. 3. 8. sugerează o consecinţă cutremurătoare a întregii idei poetice. „slujesc”. „de s-ar clăti”. totodată creează muzicalitate la nivelul versului. solidaritatea lor iubitoare. căci altfel nenorocul bate la uşă” (Thomas Mann) Sunt întru totul de acord cu afirmaţia lui Thomas Mann. intră în construcţii verbale aflate la modul condiţional optativ: „de-ar răsuna”. poetul autoincluzându-se. Trăsături moderniste: . poţi învinge în viaţă toate obstacolele. cu întrebări distincte despre istoria liceului. Sens conotativ: Discursul despre pericolul de a consuma droguri n-a dat roade. „Toamnă de suflet” scrisă de Tudor Arghezi. prin care s-a evidenţiat atât spiritul naţional al românilor. Relaxarea mea a constat în participarea la festivitatea organizată cu prilejul centenarului liceului nostru. 4. răsună # tăcute/mute 2. îngerul devine total dezinteresat de viaţă şi de culoare (“ Livada. cioplit cu dalta-n lung”. semnifică totalitatea încercărilor la care a fost supus sinele poetic. Măsura versurilor este de 13-14 silabe. situaţii ce i-au modelat/ erodat întreaga fiinţă – trup şi suflet. atât ca individ./ Ca nişte bărci tăcute”. suportul religios. Te îmbrăţişez cu drag. chinuit de “buba pământească” apărută pe “trupu-i alb” ca simptom ameninţător pentru desacralizarea omenirii. e picat din cer. dacă simţi sprijinul necondiţionat al celor apropiaţi. Titlul acestei poezii. la care răspunsurile spontane şi pline de vitalitate au stârnit ropote de aplauze. “Tăria” 5. Dacă membrii unei familii au interese divergente. aceea că “ O familie trebuie să fie unită şi solidară. ca. Titlul “Heruvim bolnav” sugerează pericolul care pândeşte omenirea şi anume acela de a-şi pierde spiritualitatea. în care mama exercită o autoritate nefastă asupra dezvoltării personalităţii copiilor. crede-mă.

“ne sărutam”. a-şi da aere. 8. Andrei/Andreea Varianta 25 1. Figuri de stil: "colţul inimii noastre" . a intra în joc. dar şi tandru şi miraculos: "intrând în miracol.epitet în inversiune. din păcate. Martorii îndrăgostiţilor. păsările. între interjecţii identice.continuarea ideii din versurile anterioară. Verbul "suntem" la prezentul gnomic şi gerunziul "intrând" constituie expresia certă a continuităţii românilor în patria lor. că de duşmani mă feresc singur”. existenţa în text a lirismului subiectiv (reflexiv) sunt verbele şi pronumele la persoana I plural: "suntem". şi s-au acordat o mulţime de premii. întrucât el poate afla o mulţime de intimităţi. Doamne. Varianta 26 1. după cele care păstrează una sau mai multe litere din partea iniţială a cuvântului: Scrisoarea Băncii era datată 23 ian. mai ales că vieţuieşti la Călăraşi.limbajul artistic se distinge prin ambiguitatea expresiei: "cuvinte scrise cu colţul inimii noastre" – metaforă ingambamentul . în poezia anilor ‘60. 9. bancurile fără perdea au luat amploare. Enumeraţia “pe bănci/ şi pe statui.Polisemia cuvântului "perdea": Fata sa ascuns repede după perdea. ai veni şi tu aici în fiecare săptămână. Şi să vezi la ce am recurs ca să mă relaxez: În perioada 20-25 iunie a.] albastre" . În ultima vreme. “Fereşte-te deopotrivă de prietenia duşmanului şi de duşmănia prietenului”. peste iarbă…” 3. Enumeraţia “suntem aici/ în viaţă întregi şi în lucrare” are rolul de a eterniza prezenţa românilor pe aceste meleaguri. a. peste iarbă” compune cadrul neomodernist al iubirii. Sinonime: se-adumbrea = se întuneca. Am plecat mai mulţi colegi din liceu şi această deplasare la înălţimi de peste 2000 de metri ne-a purificat la minte şi la trup. 2. care nu are această funcţiune. de prieteni. îndrăgostitul exprimă bucuria sărutului în public. Figura de stil:”clinchet stins” metaforă şi imagine auditivă care sugerează emoţia puternică pe care o simte îndrăgostitul. Până atunci. relaţia presupune ipocrizie: duşmanul se preface că-ţi este prieten şi te distruge după ce îţi află slăbiciunile. şi ei sunt prinşi cu pregătirea pentru bacalaureat şi admiterea la facultate.. Putem lua un exemplu din literatură. Din păcate. fericirea până la cer dă sentimentului valenţe înălţătoare: “Luceau intens. "albe spume" . deoarece el îţi cunoaşte cel mai bine slăbiciunile. 10. se foloseşte după majoritatea abrevierilor. Speram că doar. închipuire. deşi cei doi îndrăgostiţi se simt singuri pe lume: “un aer mat ne-nfăşura. în perioada examenelor. Dacă ai şti câtă exuberanţă ne inoculează muntele. o astfel de activitate te scoate din monotonie şi pe mine m-a făcut să uit pentru o zi g rija examenelor. Imperfectul verbelor “se coborau”. 6. ca să poţi discerne adevărul despre fiecare dintre cei ce vor să pară apropiaţi. 9. incendiare aş putea spune.. stins = estompat. la atingerea delicată a umărului. "O". atunci când se iveşte ocazia. “Sărutul”.configuraţia iubirii într-un lirism pur. doar îl voi îndupleca. a intra în voie cuiva. defineşte sentimentul de iubire tinerească şi unicitatea experienţei pe care eul liric o trăieşte. Ed. 5. 5. şi mă anunţa că sunt restantă cu plata ratelor. Enumeraţia compune ideea că existăm dintotdeauna şi mereu pe aceste meleaguri. raţiunea trebuie să domine orice relaţie. adică la câmpie. în aer liber. care sunt nemuritori prin ceea ce înfăptuiesc mereu. "noastre" şi interjecţia cu valoare afectivă. “luceau”. Subiectul al II-lea Text argumentativ: “Fereşte-te deopotrivă de prietenia duşmanului şi de duşmănia prietenului. Forţa cuvântului. N-aş fi crezut că timpul trece atât de repede… Dar încerc să nu mă stresez prea mult. Expresii/locuţiuni cu “aer”: o gură de aer. “ne-nfăşura”. a intra în vorbă cu cineva. punctele vulnerabile. Pupăza şi-a anunţat zgomotos prezenţa: cioc. “începea” ilustrează expresivitatea strofei. care se împrieteneşte cu George Bulbuc doar pentru a ajunge la Florica. ochiul. care ar constitui adevărate “îndrumări” pentru îndeplinirea scopului său de a-ţi face rău."Dicţionar de ştiinţe ale limbii". linişte… Revenind la eveniment. Ultima strofă a poeziei începe cu o conjuncţie adversativă "Însă". să nu uiţi nicicând proverbul popular:“Fereşte-mă. 4. cu vai mi-a înapoiat volumul pe care i-l împrumutasem anul trecut. . integrali.c. care învaţă în Băişoara. în fantezia cititorului/poetului: “pe statui. nălucire. (DOOM-2): Cu chiu. care accentuează valoarea spirituală a românilor. că s-au organizat multe concursuri. verdeaţă. Ştiu că nu ai fi avut posibilitatea să vii. nu am reuşit să câştig nimic. se foloseşte în interiorul locuţiunilor adverbiale. revin cu picioarele pe pământ şi îţi urez succes la examene! Cu drag. idee ilustrată prin verbul la persoana I plural "suntem" şi substantivul "în viaţă". întregi şi în lucrare".“Dicţionar de ştiinţe ale limbii”. Tema iubirii. Tema: misiunea artistului în lume. pentru prima oară în viaţa.limbajul artistic se distinge prin ambiguitatea expresiei: “steaua neagră a părului tău scurt” – metaforă . de unde rezultă că el te poate doborî cel mai uşor. deci. dar tot am zărit-o. Virgula marchează o enumeraţie. “nu ne-a lovit”. Duşmănia prietenului este chiar mai primejdioasă. aer cald. probabil. eveniment organizat anual în cinstea mediului alpin.epitet cromatic. 8. dar. şters 2. tinerii. ci prelungită. cel mai mult mi-au plăcut concursurile. câtă energie oxigenează creierul. Imagini auditive: “clinchet stins”. cu tandră mirare". a intra în vigoare. a pluti ceva în aer.. perpetuată într-o continuă emoţie cauzată de iubirea ardentă a îndrăgostiţilor: “adumbrea”. "mării [. În concluzie. “în pieţe şi în scuaruri”. Caracteristici ale neomodernismului: . clinchet = sunet de zurgălăi. . “bate-n arbori ora” 6. ca semn de ortografie. Ed. fie de duşmănie. asumată de eul liric. în care emoţia este reală.continuarea ideii din versurile anterioare. la Serbările muntelui. reprezentat printr-un substantiv articulat. cioc.Nemira) 10. Mărcile lexicogramaticale care atestă prezenţa eului liric şi. Chiar din prima strofă. secretele şi este. al simţământului înălţător care atinge cerul. care ajunge la fericire şi extaz. bătăile inimii amplificând fiorul lăuntric al eului liric. fără a se marca versurile prin majusculă (”scindare a unei unităţi lexicosintactice prin dispunerea ei în versuri diferite”. Finalul poeziei marchează începutul iubirii intense. cioc. 3. între cuvinte care se repetă. şi nimeni nu ne-a lovit vreodată cu privirea”. a intra la facultate. Punctul. a fi în aer. ci continuă emoţia sentimentului de iubire. O perdea de fum acoperea peisajul. dar sper că anul viitor să mă vizitezi şi să mergem împreună la Serbările muntelui. iar punctele de suspensie sugerează continuarea enumerării. fie de prietenie. Peisajul este de o splendoare ce nu poate fi descrisă în cuvinte. de fapte sau atitudini personale. În ambele cazuri. Timpurile verbale sunt imperfect şi perfect compus. ceea ce duce la un destin nefericit pentru amândoi. întregi = compleţi.Dragă Alexandru. de asemenea. ultima persoană de la care te-ai aştepta să te lovească. am fost în staţiunea Băişoara. Sinonime: miraj = iluzie.Nemira) .ingambamentul . pe Ion. Virgula. 4. ci să-mi menţin echilibrul. are "lamă de brici". dar nefinalizată. presate de un cer/ pe care-l începea iubirea noastră”. într-o unitate naţională şi un devotament patriotic ce definesc specificul acestui popor: "Însă pentru cei ce suntem aici/ în viaţă. Expresii/ locuţiuni cu "a intra": a intra la apă. dar am făcut cunoştinţă cu băieţi şi fete de vârsta noastră. motive: cuvântul. iar prietenul devenit duşman simulează sinceritatea pentru a-ţi “adormi” bănuielile. este tăios. care în concepţia lui Nichita Stănescu are materialitate.c. ambele valenţe ale prieteniei fiind la fel de riscante Un prim argument ar fi că prietenia cu duşmanul este periculoasă. pentru noi. Iată că am ajuns la sfârşitul liceului. sunt un simbol al zborului. ceea ce exprimă o acţiune trecută de curând. mat = opac. sugerând continuitatea sentimentului de dragoste. motivul sărutului 7. A avut dreptate cine a zis că tinereţea se găseşte la munte – aer curat. ca punct de plecare al iubirii: “un cer […] pe care-l începea iubirea noastră”. pe cabluri. Titlul. 7. Oricum. În viaţă. a intra în bucluc. “Cugetări”) Sunt de acord cu afirmaţia lui Nicolae Iorga. Trăsături neomoderniste: .metaforă. ca semn de ortografie. de clopoţel. pe cabluri. Ultima strofă începe prin conjuncţia copulativă “şi”.” (Nicolae Iorga. fără a se marca fiecare vers prin majusculă ("scindare a unei unităţi lexico-sintactice prin dispunerea ei în versuri diferite".

O prietenie ca a noastră nu se stinge niciodată. Vocativul "iubito". emoţii. eu de exemplu. Răbdarea şi tactul sunt cele două arme care înving orice controversă. Tema: iubirea. de aici înainte. Sinonime: chipul = faţa. Pe de altă parte. îmbătrâneşti. dar tinerii sunt nerăbdători. un merit se cuvine să fie mereu recunoscut în deplinătatea lui. . Aşadar.Mihai. la sentimentul de inutilitate a strădaniei. Aici cuvântul sugerează eternitate. Pe de altă parte. care-şi priveşte iubita în ochi atât de adânc.Impactul pe care-l are iubirea asupra eului liric îi dă acestuia iluzia că de pretutindeni îl privesc ochii căprui ai iubitei. odată cu satisfacţia succesului preţuit de ceilalţi. el dăinuie în timp. numit ingambament. unit şi statornic: "Noi suntem. prietenia nu ţine neapărat de vârstă. /piatră cu piatră". fiindcă ei înşişi au învăţat a preţui legământul trainic între oameni. respectat şi încurajat să continue în activitatea sa.Tema iubirii. exclamaţia afectivă şi retorică "oh. ceea ce duce."] . 10. lumea sa sufletească evidenţiază extazul iubirii. *Pentru o familie săracă.Cred că e bine să ii şi printre unii şi printre alţii. nu are ce căuta într-o prietenie. ce părere ai despre alegerea prietenilor? Trebuie să-mi aleg prieteni dintre bătrâni sau dintre cei tineri? . o nemărginire a iubirii. rupte = obosite. în cele din urmă. justificat prin faptul că fiecare dintre aceste substantive stăpâneşte pe rând natura. ba consideră că este dăunător pentru ochi şi pentru şablonizarea creierelor. ci de asemănarea firilor. 9. inspiraţie. În altă ordine de idei. într-o activitate trebuie neapărat răsplătită prin recunoaştere şi preţuire.Efectul stilistic: participiul întins a căpătat valoare de substantiv. care se defineşte prin continuarea ideii din versurile anterioare. De aceea. Sinonime: domneşte = domină. să(-mi) rup = să(-mi) desprind. Forme corecte: "(îşi) subţie" = (îşi) subţiază. săritori.. timp şi. schimbat 2. idealişti. iarbă cu iarbă. nu se cunoaşte = nu este evident. încât în jur se estompează conturul obiectelor: "Eu te privesc în ochi şi-n jur se şterg copacii". Sens diferit: Imediat ce ajung acasă îmi schimb hainele. ştii câte pilde care şi-au dovedit eficienţa mi-a spus bunicul? Cu toate acestea.suind ≠ coborând *Coborând scările.Subiectul al II-lea Continuarea unui dialog pe tema prieteniei [". delicat 2. 8. meritul recunoscut pe jumătate atrage după sine dezamăgirea. a cărei forţă de atracţie este atât de mare. pentru a sugera un imens spaţiu sentimental. afirmaţia lui Camil Petrescu îşi dovedeşte pe deplin valabilitatea. virgula are rolul de a marca vocativul substantivului “ iubito”. forma epistolară a confesiunii accentuează subiectivismul creaţiei şi totodată mărturisirea sentimentului de iubire care însufleţeşte cuplul. numit ingambament. mi-am amintit că uitasem actele acasă. bunicul nu înţelege de ce stau eu ore întregi cu ochii în ecranul calculatorului. Subiectul al II-lea Text argumentativ: “A recunoaşte meritul pe jumătate e a nu-l recunoaşte deloc” (Camil Petrescu) În opinia mea afirmaţia lui Camil Petrescu este cât se poate de adevărată. Varianta 27 1. "limbi romane". Lui nu i se pare nimic interesant. pasiunii şi omul munceşte. eu mă simt mai aproape de cei tineri pentru că învaţă repede tot ce este nou. noi intrăm în relaţie mai ales cu tineri de vârsta noastră şi tocmai de aceea am rămas uimit că. *Arcul este un dispozitiv în formă de spirală folosit pentru amortizarea şocului. dar tot atât de adevărat este faptul că sunt şi invidioşi. am rezolvat adesea neînţelegeri sau chiar conflicte. Ei se tem de tot ce-i nou. Însă. impulsivi. da" sugerează necesitatea eului liric de a-şi "întări" sentimentele şi ideile. aplicând învăţăturile bunicului. După cum se ştie. se dau cu vremurile noi prea impulsiv şi nesincer. iubito. Ed. În versul “Noi suntem. ./ pom cu pom. Câmpul semantic al "comunicării": “cuvintele”. respect de trecut şi de tot ce este măreţ.Metafora "văzduhul serii mi-ar părea căprui". întors = revenit. vulcanici.arc: Naşii lui Bogdan i-au făcut cadou de ziua lui un arc şi săgeţi de jucărie. 9. de aceea atunci când o persoană reuşeşte să ajungă la performanţe.. Repetiţia exclamaţiei retorice "oh. dacă stai numai între bătrâni.Un alt argument ar fi acela că. subţire = fin. Prin titlul poeziei “Scrisoare medievală” este evidenţiata indirect concepţia literară a lui Nichita Stănescu. forţă şi sursă de comunicare erotică: “ Ducem cuvintele acestei limbi romane” 10. frânte. luna se oglindeşte în ochii fetei. te întrec alţii care nu aşteaptă". "tinde-ţi" = întinde-ţi. Varianta 28 1. luna . care sugerează împlinirea cuplului erotic. da" amplifică emoţia intensă a iubirii şi proiectează îndrăgostiţii în lumea spirituală a perechilor: "unu cu unu. Şi cei doi prieteni îşi bat palmele. Trăsături neomoderniste: *Scrierea cu literă mică: este un procedeu prozodic specific modernismului. prelungit şi în neomodernism. nu în cele din urmă. după cum spunea o personalitate americană. fără tragere de inimă În concluzie. ca şi în alte poezii stănesciene. deoarece întotdeauna meritul cuiva care a dus la bun sfârşit o muncă. "(ţi-l) întorn" = (ţi-l) întorc. astfel încât verbul “ a domni” este atribuit fiecăruia dintre ele. a concepţiilor. omul care a reuşit să realizeze ceva cu totul special trebuie apreciat. Scrierea cu literă mică: este un procedeu prozodic specific modernismului. întrucât temelia ei este solidă prin sinceritate şi loialitate. Alexandru! Uită-te la noi. aceiaşi”. fără a se marca fiecare vers prin majusculă ("scindare a unei unităţi lexico-sintactice prin dispunerea ei în versuri diferite". ambiţionând să se autodepăşească. În rezolvarea subiectelor la română am consumat două mine de pix. gest familiar care le confirmă trăinicia relaţiei. trebuie să primească încununarea cu aprecierea binemeritată. *La geometrie . "dacă tot aştepţi momentul potrivit. dar când a apărut mama a schimbat imediat tonul. Mihai striga la mine. talent. . virgula are rolul de a separa interjecţia „O” de verbul „tinde-ţi” şi are valoare afectivă„O. conturul = forma. Indiferent care este mobilul care l-a impulsionat în realizarea scopului. efort.Alexandre. şi anume aceea a materialităţii cuvântului. iar pronumele personal "Eu" accentuează atitudinea îndrăgostitului. Vezi.Valoarea şi rolul/funcţiunea virgulei: Ca semn de punctuaţie. motive: ochiul. tăcerea. suntem prieteni de la patru ani… Au trecut 15 ani! .sentimente.Bineînţeles! E bine să înveţi în viaţă şi de la tineri şi de la bătrâni. Ei sunt şi foarte buni prieteni. Minciuna. motivul: cuvântul material 7. Tinerii sunt entuziaşti. dar câteodată sunt necumpătaţi şi pre orgolioşi. capătă valenţe pline de încărcătură emoţională şi prin el se transmit stări. a preocupărilor şi mai ales deschiderea făţişă în comunicare. Uite. concentrare. trăiri.Nemira) * Cuvântul are materialitate. Poezia se încheie .Da. se naşte ambiţia de a încerca să faci ceva şi mai deosebit. tu. este dificil să aibă o gură în plus la masă. fie ea şi prin omisiune. Iubirea capătă valenţe cosmice. la finalizarea cu succes a unui fapt de care depind mai mulţi oameni. trebuie făcut cunoscut acest succes. să fie apreciată creaţia şi munca depusă. Tipul de acord identificat în versurile “Domneşte pe-aici violetul. iubito. nici un lucru nu e uşor de realizat în viaţă. 4.stângă ≠ dreaptă *Ion şi-a fracturat mâna dreaptă încercând să se caţere în copac. cruţare faţă de semeni.Omonime mine:* Multe mine de cărbuni au fost închise în ultimii cinci ani. aceiaşi". te rog. prea orgolioşi şi adesea răutăcioşi. izbânda trebuie să fie recunoscută întotdeauna. "crenge" = crengi. perceput ca o călătorie în lumea sufletească a îndrăgostiţilor. pasiune. 7. întreg văzduhul este plin de emoţia sentimentului de dragoste.Călinescu. . problema este cu un arc de cerc. la progresul societăţii. în Cronica optimistului: «Bătrânii au experienţă. 5. . . sau de frica de a nu-şi pierde liniştea. Alexandru. reuşita presupune trudă. conchide Alexandru.Ai dreptate. spune Mihai. De altfel. eul liric reordonează Universul după legile iubirii.Să ştii că are dreptate Călinescu. Victoria omului într-un demers. nu se vede. statornicie.] căprui” – epitet cromatic. fără a se marca fiecare vers prin majusculă. “guri” 6. pentru că. 6. La metrou au fost amplasate câteva mine explozive şi de aceea călătorii au fost evacuaţi. prelungit şi în neomodernism. *S-a schimbat de haine imediat ce a ajuns acasă. spune-mi. cleiul tâmplăresc…” este acordul prin atracţie. după o scurtă pauză. nu se ştie. care se defineşte prin continuarea ideii din versurile anterioare. până la urmă. 4. 8. îţi pui toată energia şi mintea în slujba următoarei realizări. Ultimele şapte versuri încep cu o confesiune la persoana I plural. iubitori de omul cu înţelepciune.Figuri de stil: „adormiţilor gutui” – epitet personificator în inversiune. „văzduhul [. efect realizat prin imaginarul poetic. încât ar putea strivi în gene astrul şi îndrăgostitul deopotrivă."Dicţionar de ştiinţe ale limbii". care duce la renunţarea de a mai face efort. un fapt. Iată ce spunea G. 5. 3. Ultima strofă a poeziei potenţează iubirea eului liric. tinde-ţi mâna stângă către ei ” 3. stăpâneşte. Antonime: .

*Astăzi valoarea dolarului a scăzut cu un procent. Subiectul al II-lea Text argumentativ: "Omul nu are prieten mai bun şi duşman mai rău decât pe sine. "o briză". Polisemia verbului “a scădea”: *Din cauza secetei. autoanaliza şi. ci judecă numai faptele. *Epitet cromatic – “ochiul tău verde” 7.Bogdane. Tu ce părere ai.Într-o oarecare măsură sunt de acord cu tine. idee redată prin opoziţia sintactică "amiază/amurg". Titlul poeziei "Viaţa mea se iluminează" exprimă impactul pe care sentimentul de iubire îl are asupra eului liric. a lăsa ( pe cineva) în pace. asfinţit.Dar chiar asta înseamnă! Dacă e oarbă nu se lasă influenţată de înfăţişarea celor aflaţi în conflict. amurg. Dar nu cumva restrângi înţelesul cuvântului egalitate? . în linie temporală descendentă. Funcţii ale comunicării: *funcţia expresivă (emotivă .Eu consider că între un bărbat şi o femeie trebuie să fie egalitate. a nu se lăsa. tatăl cu fiul sau profesorul cu elevul său? Eşti de acord cu mine?"] . metafora "ochiul tău verde" şi comparaţia "cenuşiu ca pământul" sugerează amploarea emoţiei atotcuprinzătoare. Femeile. a lăsa ( pe cineva ) la greu. stare spirituală care-i aduce iluminare eului liric: "viaţa mea se iluminează". În susţinerea ideii că omul nu are prieten mai bun decât pe sine. 9. de unde rezultă că poţi deveni propriul duşman. dar pentru aceasta. cu aceleaşi date de inteligenţă. viziunea despre moarte. stare accentuează şi de prezentul gnomic şi persoana I singular a acestor verbe."De aceea n-ai să mori": -leagă două cuvinte fără pauză. . ca un şarpe dezarmat. a obţinut un alt rezultat. fiind introdus prin "şi" narativ. Sinonime: ţărm = mal. primesc un salariu mai mic decât bărbaţii şi nu sunt lăsate să urce pe scara ierarhică. Comparaţie: "Ţărmul […] te-a urmat/ ca o umbră. *funcţia poetică (estetică/literară . "un minut" sau măcar "o secundă". Varianta 30 1.evidenţiază stările afective ale emiţătorului). treptat # spontan. omul are numeroase slăbiciuni şi este supus multor tentaţii. Dar eu nu sunt de acord cu asta. În altă ordine de idei. . a lăsa corigent. 3. *Adolescenţa este anotimpul iubirii.Sigur că nu. cum se spune. dacă nu le rezistă. "o undă"). eul liric sugerează apogeul. de simţire. mesajul fiind alcătuit din elemente prozodice sau cuvinte cu sens figurat) 5. brusc. cu scopul de a se rosti într-o singură silabă şi a diminua numărul silabelor în vers. atitudine conturată prin interjecţia afectivă "Oho" şi enumeraţia verbelor "alerg". întrucât omul este singurul responsabil pentru propriile fapte. între care "Odă (în metru antic)" şi "Glossă". "să striveşti". a căror semantică (al căror sens) presupune vioiciune. Ultimul vers accentuează dinamismul sentimentului de iubire. 2. a urma = a însoţi. . În concluzie. Mihai Eminescu preia îndemnul "Cunoaşte-te pe tine însuţi" şi-l ilustrează în mai multe creaţii lirice. toate fiind determinate de mai mulţi factori. pentru păstrarea măsurii şi a ritmului (DOOM-2) 3. de obicei. pentru a se rosti într-o singură silabă şi marchează absenţa vocalei “u” de la negaţia "nu". bazat pe sentimentul recunoştinţei pentru contribuţia pe care fiecare dintre ei o are în educaţia şi evoluţia ta către maturitate. el trebuie să se cunoască bine şi corect. "un fir de nisip". iar versul liber din final exprimă speranţa dar şi nesiguranţa eului liric privind durata iubirii. Strofa a patra exprimă intensitatea sentimentului de iubire. imaginea braţului stâng care întoarce chipul iubitei sugerează locul inimii. punctul culminant al creaţiei sale. Figura de stil: Prin metafora “spre un punct sclipit de stea”. tocmai de aceea simbolul dreptăţii este zeiţa legată la ochi. aşa ar trebui să fie….. cu aceeaşi capacitate sentimentală.Da. să-şi controleze reacţiile în diverse situaţii.se manifestă mai ales în poezie. ilustrează dorinţa ferventă a eului liric. o stare de extaz care-i iluminează spiritul. Cratima . mi este un aspect: atât fiul cât şi elevul trebuie să acorde un respect real. a lăsa ( pe cineva) cu ochii în soare.Se spune că ne naştem egali. omul este responsabil pentru propriile fapte. să-şi asume greşelile şi eşecurile. a lăsa de izbelişte. depărtare # apropiere. Rugămintea eului liric se extinde asupra componentelor naturii ("o frunză". a scăzut debitul apelor.. 2.Asta poate însemna şi că justiţia este oarbă… . printre care autocunoaşterea. care sugerează consecinţa pe care dragostea o exercită asupra îndrăgostitului. au scăzut # au crescut. 8. Titlul este reluat în primul vers al strofei a treia. care imploră timpul să-i prelungească starea de extaz pe care i-o oferă iubirea. Incapacitatea de a se autocontrola şi de a-şi impune o disciplină în viaţă poate provoca omului neplăceri şi chiar necazuri. având în vedere că tatăl şi profesorul au deja o experienţă de viaţă care le oferă un ascendent intelectual şi moral asupra fiului/ elevului. "(se) şterg". Andrei! Pot fi egali. prezentă în ultima strofă şi în versul liber din finalul poeziei. oricând. a întovărăşi. iar bărbatul să se ocupe numai de carieră. 4. Expresii/locuţiuni: a lăsa totul baltă. al sentimentului de dragoste. De aceea de cele mai multe ori critica de sine este foarte importantă atât în formarea şi evoluţia unei persoane. epitetul "sclipit" şi determinantul "de . Imaginea artistică “regina mea de negru şi de sare” este o metaforă construită prin antiteză. "fantome-ale verii".apus.Hai. de exemplu. preluată şi de neomodernişti şi sugerează continuitatea ideilor şi imaginilor poetice exprimate anterior. Ed. De altfel. "un timp". Adică. o adresare directă în cazul vocativ. Orice om trebuie să-şi conştientizeze defectele şi calităţile. Antonime: niciodată # întotdeauna. Teme: condiţia poetului în lume. Subiectul al II-lea Continuarea unui dialog pe tema egalităţii [". cărora.simetric. să-şi formeze concepţii solide. Alexandru? . vitalitate. înserare. prin care eul liric sugerează un scurt portret al iubitei şi o chemare. tu spui că numai în prietenia adevărată există egalitate şi îţi dau dreptate. care revigorează spiritul îndrăgostitului. "un an". 5. aşa e. Expresivitatea verbelor la prezentul gnomic reflectă continuitatea şi permanentizarea sentimentului de iubire: "(te) privesc". 10. Astfel. Simetria sintactică "mai lasă-mă". situaţia financiară etc.Da. -Adevărat. având în vedere că această egalitate socială este influenţată de mai mulţi factori. exuberanţă. perceperea realităţii înconjurătoare prin prisma propriilor concepţii şi valori etice dobândite în timp. 7. Nu femeia "să stea la cratiţă". aş aduce argumentul că orice om ar trebui să aibă încredere în sine. pentru viitorul sau formarea personalităţii sale.Nemira) 6. a-l lăsa puterile. poate să-şi facă mult rău. a lăsa (ceva/pe cineva) în urmă. . Apoi. iar destinul depinde în mare măsură de acţiunile sale. cum ar fi: mediul ambiant în care ne naştem. iar discriminarea asta are loc şi la locul de muncă. cât şi în integrarea în societate. fantome = fantasme. *Pentru că a scăzut greşit la exerciţiu. încercând în acelaşi timp să le corecteze. năluci. "(mă) răsfrâng".Pot fi egali din punct de vedere teoretic. ideea autocunoaşterii este definită încă din antichitate şi ilustrată de scriitori în operele lor. că a suna de intrare! Varianta 29 1. Scrierea cu literă mică la începutul unor versuri din poezie este o caracteristică a poeziei moderne. . procedeu prozodic numit ingambament ("scindare a unei unităţi lexico-sintactice prin dispunerea ei în versuri diferite""Dicţionar de ştiinţe ale limbii". Bogdane. Verbele la condiţional optativ şi la conjunctiv la persoana a II-a singular exprimă o eventualitate cu care forţa sentimentului ar putea strivi totul în jur: "ai putea"." (John Lubbock) Consider afirmaţia lui John Lubbock perfect valabilă. Ca simbol al sufletului. ţinând în mână o balanţă. Antiteză: “Morţi târzii şi timpurii. nu în ultimul rând. dar practic este mai greu. dar suntem egali sau cel puţin aşa ar trebui să fim în faţa legii. Dar despre egalitatea între soţi ce spui? . Sens conotativ: *În amurgul vieţii pricepe omul preţul fericirii. a lăsa mască (pe cineva) 4. Cratima leagă două cuvinte.” 6. pururea. "salt". "ţi-l întorn". în toate momentele vieţii. "curg".

Împlinirea ţine de un plan în care lucrurile mărunte. ci că ieri a terminat de citit o carte care a impresionat-o.* Ştefan cel Mare. cinstit de cititori. Laitmotiv: "ne vom aduce aminte" 4. care nu poate fi stinsă de trecerea vremii sau de moartea fizică./ Primului nor care mi-a ieşit în cale/ I-am pus în cap pălăria mea veche. Strofa a treia reliefează ideea că iubirea reţine în amintire tot ceea ce a fost nobil şi luminos în relaţia celor doi îndrăgostiţi.* Fetiţo. Titlul "Puterea amintirii" sugerează ideea că forţa iubirii păstrează intacte emoţiile profunde ale îndrăgostiţilor. 4. o inscripţie pe piatra funerară care eternizează poetul şi creaţia sa artistică. sperând că doar. Varianta 31 1. să înţelegi. trainic. nu numai din trup. Există o vorbă veche. eternitatea ei (a naturii). Aşa cum meditează poetul Mihai Eminescu. înăbuşit de trecerea timpului sau de moartea celor doi îndrăgostiţi. prin transferarea gesturilor umane asupra elementelor din natură: "Am încălţat cu pantofii mei/ Drumul. neavând nimic. mocirlă.măsura variabilă a versurilor (3-13 silabe). prin vocativul "draga mea". el fiind deja la superlativ. 10. lăsând viitorului valori de care ne bucurăm cu toţii. a poetului şi a creaţiei sale. pentru a sublinia efemeritatea omului în lume. veşnicia numelui poetului. 9. "nor" 2. În încheiere. *În hambar. Se ştie că adevărata fericire este dată de bucuria inimii şi a minţii. uneori. . dar totdeauna memoria păstrează şi "tina" ce a întinat. De altfel. Prin urmare. omul poate avea oricâte bogăţii lumeşti./ Cu pantalonii am îmbrăcat copacii/ Până la frunze. "vânt". Strofa a treia din poezia “Inscripţie pe uşa poetului” scrisă de Tudor Arghezi debutează cu ideea că odată cu trecerea timpului faptele poetului se pierd “amintirile. Varianta 32 1. Caracterul alegoric al poeziei: *Contopirea artistului cu natura este sugerată printr-o serie de metafore şi personificări ale atitudinii poetice. Tânărul se arată încântat şi îşi aduce aminte de cartea pe care el o dăruise Elenei.: "Inscripţie pe biserică") Subiectul al II-lea Transformarea unui text din vorbire directă în vorbire indirectă: Îngândurată. care are valabilitate şi astăzi: "Fereşte-mă. atunci când se sfârşesc. pe-ncetul”. imobilă. Semnificaţia cuvântului "piatră": scrierea numelui poetului în piatră sugerează intrarea sa în nemurire prin opera literară pe care oamenii o citesc şi o preţuiesc. Personificarea "două inimi cânta-vor împreună" sugerează bucuria./ Haina i-am pus-o vântului/ pe umeri. eul liric o face asupra sinelui artistic: "m-am dat înapoi". Câmpul lexical al naturii: "copacii". că de duşmani mă feresc singur". ca şi Eminescu. Elena îi spune lui Andrei că nu crede că este bine să fii singur în viaţă. bogăţia lor derivă din setea de cunoaştere. Elena îl lămureşte că este vorba despre jurnalul unui mare om de cultură din secolul al XIX-lea./ au scăzut. o înălţare spirituală. "S-a iscat din morţi poetul". care. ne fac să ne amintim că omul este alcătuit şi din suflet. cu detaşare. Prin comparaţia “s-a iscat din morţi poetul/ ca un cerc dintr-un pătrat”. consecinţele elidării acestui sunet fiind păstrarea ritmului şi a măsurii versurilor. asupra creaţiei lirice rămase ca mărturie a existenţei sale terestre: "Apoi m-am dat înapoi/ În moarte/ Să mă privesc. ms. într-o variantă condensată."*Autoportretul poetului este realizat prin imaginea alegorică a naturii. Doamne. şi-ncet. idee exprimată în penultimul vers. cu o uşoară ironie. dintr-o trăire interioară intensă. întâlnim oameni care nu şi-au clădit viaţa pe considerente materiale şi au preferat să îşi dezvolte ce se găseşte dincolo de efemeritatea trupului. Tocmai de aceea. 8. Verbele aflate la diateza reflexivă amplifică atitudinea de retrospectivă a propriei capacităţi poetice. care rezistă trecerii timpului. 8. "să mă privesc". tină = lut. extazul iubirii. morminte etc. pământ. *Moda veche a crinolinelor a revenit. încât întreaga fire îi conferă statutului de poet veşnicia. a purtat peste treizeci de războaie cu turcii. motivul cuplului. să reţii.rima albă 6. fiecare creaţie din acest ciclu având ca titlu cuvântul "Inscripţie". chiar dacă uneori ai nevoie de singurătate.stea" ilustrează harul celest al poetului şi strălucirea artei sale. poezia "Inscripţiilor" scrise de Tudor Arghezi constituie o lirică inedită în peisajul literaturii române. inertă = nemişcată. de ziua ei. treptat. ca sentiment copleşitor şi durabil. idealul nu derivă din bucurii materiale. virgula se foloseşte în interiorul unei locuţiuni adverbiale 3. care explică subiectul. Valoarea expresivă a adjectivului din versul "Asemănarea era atât de perfectă": adjectivul "perfect" nu are grade de comparaţie. porumbul este vechi de doi ani. 9. 2279) În opinia mea. moartă. Andrei constată. Sinonime: nu se curmă = nu se sfârşeşte. susţinând şi latura romantică a poeziei: "nobil […] lumină"/ "tină". substantivul “cerc” sugerând perfecţiunea creaţiei.virgula marchează vocativul substantivului "fetiţo"* Nu mi-a răspuns la telefon. că Elena a devenit mai înţeleaptă. şi nimic având totul" (Mihai Eminescu. dacă preaplinul material nu este însoţit de o desăvârşire a sufletului. domnul Moldovei. Amintirea este cu atât mai puternică cu cât cuplul păstrează vie dragostea. alcătuită doar din trei versuri scurte. are conţinut profund filozofic. sentiment puternic. fiorul lăuntric. de trecătoarele avuţii. deoarece ea a fost înscrisă în destinul celor doi îndrăgostiţi. mai degrabă. mai ales la rochiile de mireasă. care ţin de concret şi pot fi atinse cu uşurinţă. mulat după sufletul şi după trăirile interioare ale fiecăruia. în realitate. metaforele "argila modelată" şi "urma mânei de care-a fost sculptată" având forţă de sugestie în acest sens. natura 7. Marin Sorescu îi alătură. Aceşti oameni pot părea săraci. dintotdeauna marii săraci ai lumii. dar ea îi mărturiseşte că nu este mai isteaţă. cotidiene nu mai au nicio putere şi este. într-un cândva neprecizat. doar voi renunţa. iar simbolistă deoarece sunt menţionate simbolurile degradării fizice: inertă. Apostroful din expresia: „pân`la urmă” marchează absenţa vocalei "ă". prin prezenţa adverbelor de timp şi de loc: "Mereu şi pretutindeni. Dihotomia eului liric (diviziunea în două părţi) în trup şi spirit oferă posibilitatea contemplaţiei din moarte asupra operei vii. Idealul fiecăruia dintre noi nu ar trebui să fie în vreun fel legat de lumea materială. desăvârşita armonie între fiinţa umană şi elementele lumii înconjurătoare. ţeapănă. Astfel.ca semn de ortografie. ci este proiectată în eternitate. 6. 3. . din punct de vedere material. a autoanalizei pe care. idealul în viaţă trebuie să aibă un caracter spiritual.. redă unul dintre adevărurile vieţii noastre.virgula marchează atributul apoziţional "domnul Moldovei". stăruieşte = insistă. un termen specific gradului superlativ -"atât de". Poezia este romantică prin tema iubirii. sugerând şi piatra de mormânt. dar bogăţia spiritului lor a fost nesfârşită. Timpul viitor al verbelor din ultima strofă proiectează sentimentul de iubire în eternitate. . Modernitatea prozodică a poeziei:. 9.virgula marchează coordonarea prin juxtapunere subordonatele predicative. eternizat de creaţia sa: "De aceea n-ai să mori/ Încă-o dată niciodată". termenii sunt puşi în antiteză. 10. precum şi de adresarea directă. "frunze". adică un roman de aventuri. 5. după criteriile lumii obişnuite. oricând şi orişiunde".pentru a accentua contopirea ideală a omului cu natura. Tema iubirii.rol gramatical: * Pregătirea pentru examenul de bacalaureat înseamnă să citeşti. perseverează. semnificaţia trimite către viaţa după moarte. Polisemia cuvântului "vechi": *A venit la teatru purtând o haină veche. din dorinţa de a vedea ce e dincolo de suprafaţă. nu se opreşte. ce nu poate fi oprit. iubirea va dăinui în veci. au fost artiştii şi filozofii. Andrei este curios să afle dacă se referă la unul dintre romanele ei preferate. Cu toate acestea. Îndrăgostiţii vor fi legaţi de-a pururi prin trăinicia iubirii. asemănarea fiind "atât de perfectă". Dar acest lucru nu înseamnă nimic. iar eul liric foloseşte persoana a II-a singular deoarece se adresează în mod direct oricărui poet nemuritor. . Subiectul al II-lea Text argumentativ: "Am înţeles că un om poate avea totul. care. afirmaţia lui Eminescu este o idee filozofică general-valabilă. de prieteni.strofele inegale. Virgula . intens. *S-a intoxicat de la un hamburger vechi. *Mihaela este cea mai veche prietenă a mea. Strofa a doua a poeziei. 5. Semnificaţia titlului: Titlul “Inscripţie pe uşa poetului” sugerează un epitaf. Mărcile eului liric sunt reprezentate de verbele şi pronumele la persoana I: "ne vom aduce aminte". eul liric sugerează nemurirea poetului prin operă. fii atentă la maşini! . mâl. motivul amintirii 7. urmat de materialul pe care poetul îşi "ciopleşte" ideile (ex. Teme: condiţia poetului în lume." Viziunea de după moarte sugerează şi certitudinea dăinuirii în timp. humă 2. Tema poeziei ilustrează condiţia poetului în lume. moartă. pleonastic. 8.

8. realizată prin pronume şi verbe la persoana a II-a singular: "te". . trebuie să fie o relaţie solidă. Tema: natura . *Profesorul s-a aprins atunci când şi-a dat seama că a fost minţit de elevul său.Ce înţeleaptă ai devenit! surâse uşor ironic Andrei. cu un destin mai fericit sau mai nefericit.E unul din (corect este dintre . Varianta 33 1. 3. pe tema lecturii: . Finalul poeziei reiterează încremenirea cauzată de arşiţa verii. Ultimul catren al poeziei reprezintă o adresare directă imaginară a iubitei către eul liric. fie psihic. "aud". nu mi s-a întâmplat până acum. ca adept al filozofului romantic Arthur Schopenhauer. astfel încât pare fără viaţă. “nicio frunză” accentuează ideea că nimic nu se clinteşte. până la ultima strofă. Rolul cratimei în versul “Dorm şi-arinii de pe maluri” este acela de a lega două cuvinte pentru a se rosti fără pauză. al celuilalt.O.Fie. Sinonime: a scrie = a nota.Nu cred că este bine să fii singur în viaţă. "văd". 2. prin care se evidenţiază ideea că cei care se iubesc pot comunica şi dincolo de moarte. Natura este moleşită de căldura sufocantă. pe care chiar tu mi l-ai oferit de ziua mea. Andrei a revenit pe calea cea bună. se adânceşte. verosimilă a eului liric. Adverb: “Liniştea-i deplin stăpân“ 5. un prieten trebuie să fie alături necondiţionat. fiind capabilă să depăşească orice limită în numele dragostei. iar cântecul sferelor va alina suferinţa celui rămas singur pe pământ. îşi exprimă Andrei satisfacţia. ori a fost doar o inspiraţie de moment? vrea Elena să lămurească gestul băiatului.dar am terminat de citit o carte care m-a pus pe gânduri.Nemira)./ să mă auzi cântând chiar când voi fi murit. "să aud". "scrii" şi prin vocativul "întunecata mea iubită". dintre care patru cu măsura de 8 silabe. dorinţa neputincioasă a eului liric de a-şi întâlni iubita. prin care se evidenţiază eul liric în prima strofă. Atmosfera este apăsătoare. diferită de aceea a naratorului din operele literare. dintr-un jurnal de scriitor afli o mulţime de amănunte despre alte personalităţi contemporane cu el sau opiniile lui despre tot felul de oameni de cultură. 7. sunt: . Varianta 34 1. "(te)-aud". Trăsături ale modernismului: . "eşti".terestru). capătă complexitate şi comunicarea este dincolo de cuvinte. mărturiseşte Elena. Un prieten adevărat este menit să-ţi fie alături şi la bine şi la rău. Titlul “În miezul verii“este sugestiv pentru o zi toridă de vară. 4. o inovaţie prozodică a moderniştilor Subiectul al II-lea Text argumentativ: “O prietenie adevărată nu se poate epuiza prin uzură şi nici nu poate înceta fiindcă părţile şi-au descoperit la un moment dat alte gusturi şi alte interese” (Alexandru Paleologu)) Cred cu tărie că o prietenie adevărată nu se deteriorează din pricina trecerii timpului şi nici din cauza schimbării caracterului individului ori a intereselor. care se vede ca fiinţă din altă lume. Cele doua mărci lexico-gramaticale. Vers care conţine un adjectiv cu valoare expresivă: “Ce departe eşti. iar repetiţia pronumelui “niciun. cameră. se schimbă într-o oarecare măsură. Semnificaţia titlului: “Remember” înseamnă “aminteşte-ţi”. inevitabil. nemişcarea copleşeşte întreaga fire.prezenţa verbelor la persoana I singular: “(te) văd”. pentru că sunt cu adevărat pasionat de genul "jurnal" literar. am citit şi eu acest volum. *După câteva mustrări din partea părinţilor. un duh. Ed./ să mă vezi aieve în cereasca oglind / şi în părul meu stele să se stingă şi să aprindă”.n." 6. întunecatul meu iubit. dimpotrivă. motivul: vara 7. Subiectul al II-lea Continuarea adecvată. Prietenia nu se uzează."Dicţionar de ştiinţe ale limbii". într-o singură silabă. . ilustrată în prima strofă prin metafore şi personificări. a momentelor frumoase petrecute împreună. Raportul dintre eul creator şi univers: Întreaga poezie este o alegorie a uniunii desăvârşite dintre simţirea poetică şi natura universală. îşi explică Andrei pasiunea. .Eu nu mă pot încă desprinde definitiv de creatorul operei şi să mă las "furată" de omul muritor. iar ultimul de 4 silabe. a consemna. Natura inertă este cuprinsă de un calm şi o linişte surprinzătoare. unde domină tăcerea şi nemişcarea. 3. 9. cu 6-8 replici. tema morţii. Epitetul “cereasca oglindă” transfigurează cerul care devine o cale de comunicare între îndrăgostiţi.Citind astfel de jurnale. . . e posibil. ci că structura sa interioară era dominată de scepticism.n. am aflat că Mihai Eminescu nu a fost nefericit ca om. În concluzie. sugerează acţiuni posibile. enumeraţia ”niciun nor”. deoarece. voce = glas. care-l absoarbe total. considerând că astfel pot pătrunde mai adânc în sufletul omului care imaginează alte personaje. Prietenia nu presupune jumătăţi de măsură. 9. Dar cum de ai ghicit că am ajuns cu lectura jurnalului "Însemnări zilnice" al marelui critic junimist chiar la această confesiune a lui despre unicul Mihai Eminescu? . Comentarea versurilor: “Da. Ea îi promite că îi va fi alături pentru vecie. Verbele la modul indicativ . Prozodic. nicio “ amplifică senzaţia de pustietate. E jurnalul unui mare om de cultură din secolul al XIX-lea. Relaţie de opoziţie: "Niciun nor văzduhul n-are/ Foc sub el să mai ascunză. -adresarea directă. să-ţi dea sfaturi şi să te susţină în tot ceea ce faci. după ce o vei fi terminat. "să zăresc". Arşiţa de pe dealuri este asemănată cu atmosfera tăcută şi relaxantă dintr-o "mănăstire arsă". idee ce domină întreaga poezie. . Semnificaţia unei figuri de stil: “Să mă ridic din pat ca o stafie” este o comparaţie care sugerează starea emoţională ireală a eului liric. fie fizic."eşti". 8. cinstită şi permanentă. căzând pe gânduri.din prima strofă ilustrează trăirea reală.10. ci. chiar dacă aceştia aparţin unor lumi diferite (cosmic . . a auzi = a asculta. nu admite motive convenţionale. Stelele vor străluci ca prin minune în părul iubitei. din jurnalul lui Titu Maiorescu. . fără a fi influenţat de comportamentul. titlu ce sugerează îndemnul către neuitarea sentimentului de iubire. scrierea unor versuri cu literă mică este un procedeu numit ingambament ("scindare a unei unităţi lexico-sintactice prin dispunerea ei în versuri diferite". odaie = încăpere. Nimic . . "-mă". Sinonime: nesfârşită = infinită. aflate la modul conjunctiv. Altfel spus.Nu cred. 6. adecvat sau neadecvat. fără niciun fel de interes sau condiţie. viaţa şi univers. văzduh = cer 2. un spirit.Nu. Un prim argument pentru a susţine această idee ar fi faptul că orice om.Să ştii. .Am presimţit! Eram sigur că te apuci imediat să citeşti această carte şi mă bucur că. Sens conotativ: *Simţea de departe căldura sufletească a mamei. întunecata mea iubită”. strofa are cinci versuri. 5. proiectând sentimentul în eternitate. aprobă Andrei.intelectualizarea poeziei – ilustrarea în operele literare a unor concepţii metafizice şi viziuni originale despre lume. dincolo de moarte. egoismul sau invidia. Verbele din strofa a doua. răspunde Andrei. Tema iubirii. Cuvântul “întunecata” este un adjectiv cu valoare expresivă. vom avea despre ce discuta amândoi. păstrând totodată măsura şi ritmul versurilor. rişti să fii dezamăgit de atitudinea sau mentalitatea unui autor! constată Elena cu un uşor surâs amar. "-mi". "scrii" . acest lucru fiind cauzat de împrejurările vieţii. excluzând cu desăvârşire interesul. “e pustiu.adăugă fata . viziunea iubirii şi dincolo de moarte. Scriitorul are o viaţă concretă.) romanele de aventuri pe care le iubeşti atât de mult? întrebă Andrei plin de curiozitate. da! Acum ştiu despre ce vorbeşti! exclamă încântat băiatul. sunt de acord cu afirmaţia lui Alexandru Paleologu. şi nu se’ngână nicio boare”. De exemplu. deplin = total. eul liric se integrează total între elementele Universului. 4. Prietenia înseamnă generozitate şi sprijin permanent. . Comparaţia "Şi e linişte pe dealuri/ Ca-ntr-o mănăstire arsă" are rolul de a accentua imaginea calmului şi a liniştii care străbate întreaga poezie. . "să ridic".Mi-ai oferită această carte pentru că o citiseşi.Da! Nu este uşor! Însă. deoarece consideră că pereţii au urechi. linişte = tăcere. Enunţuri cu sensurile conotative ale cuvintelor “perete” şi “a se aprinde”: *Ea este o fire suspicioasă. 10.”nicio pasăre”. Elena şi Andrei.Nu sunt mai înţeleaptă decât ieri . chiar dacă uneori ai nevoie de singurătate! zise Elena. a dialogului dintre doi colegi. indiferent de urcuşurile şi coborâşurile vieţii. . "să nu pot". cu o ezitare în glas.prezenţa pronumelor de persoana I singular: “ mea”. conferindu-i statutul nemuririi prin săparea numelui său în piatră. versificaţie tipică pentru lirica lui George Coşbuc. că şi pe mine m-a uimit afirmaţia lui Maiorescu! exclamă Elena. unde identificarea sinelui poetic cu natura este perfectă.

plecãrile. Fiecare carte citită oferă o nouă perspectivă asupra vieţii. dorinţă = aspiraţie. 10. evidenţiind nostalgia eului liric şi prin punctele de suspensie din final. plecãrile. a-şi lua gândul (de la ceva). nesiguranţa condiţiei poetului în lume. 6. trebuie să fie Cornelia. adresarea directă către propriul suflet."ale mele". Funcţia cratimei: „ce-mi” . Varianta 36 1. realizată prin persoana a II-a şi vocativ: "suflete. a-l bate gândul. Mă mir când aud această veste.nu se mişcă din cauza căldurii dogoritoare. pentru că ea îmi spusese că pe la începutul lui septembrie va fi la Viena. iar punctele de suspensie sugerează o prelungire a emoţiei. de a-şi regăsi sinele prin eliberarea sufletului.cratima leagă două cuvinte. aşadar transpunerea în vorbire indirectă păstrează persoana naratorului. a-şi pune în gând. comunicare anevoioasă cu personajul. Ea este dezamăgită că n-a reuşit. Lirismul prezent în aceastã poezie este subiectiv. văd la capătul celălalt destul de depărtat. concepţiile originale. adică familia. Caut. navele şi dorinţele” evidenţiază drumurile incerte ale destinului. va avea aceeaşi atitudine grosolană cu mama sa. "scape-le". Virgulele din titlul poeziei marchează interjecţia afectivă "O" şi repetiţia "plecările. „serii”. 5. „ping –pong” . în care sunt surprinse elemente ale satului şi dincolo de acestea. este „o copilărie”. o domnişoară. iar dacă semeni virtute. "dorm". Ĩn al doilea rând. a naratorului-personaj. sugereazã ideea de desprindere spiritualã şi zborul către eliberarea interioară a sufletului. îşi arată îngrijorarea faţă de mine. persistenţa atmosferei în care se desfăşoarăå acţiunea. nepãsarea provoacă reacţii identice din partea celorlalţi. cu totul deosebit de ceilalţi adolescenţi."Dicţionar de ştiinţe ale limbii". Figurile de stil. cu nuanţă onomatopeică. câmp. plecările". atitudine susţinută şi de proverbe populare româneşti: „dupã faptã şi răsplată” sau „ce semeni aia culegi”. 3. în care intrarea era interzisă. a cerceta. Scrierea versurilor cu literă mică marchează ingambamentul. Un exemplu adus pentru a susţine argumentele de mai sus. Ed. exigent. atunci copilul.”. susceptibil. epitetele au rol caracterizator: "adolescent dificil" numeşte în mod direct trăsătura de mofturos. dealuri. nesimţirea. Opera politicã). „stam” sugerează starea de incertitudine. „m-„. Verbele la imperfect „deveneam”. deschide-ţi […] aripele!…" Subiectul al II-lea (20 de puncte) Text argumentativ: „A aştepta sã culegi altceva dintr-un pământ decât ce a fost semãnat în el ar fi o copilãrie. rău va ieşi deasupra. Ultima strofă a poeziei „O. Calitatea stilului: Textul citat se încadrează în stilul beletristic. Afirmaţia „A aştepta sã culegi altceva dintr-un pământ decât ce a fost semãnat în el ar fi o copilărie. deoarece prin utilizarea imaginilor artistice şi a cuvintelor cu sens figurat se conturează· imagini plastice în conştiinţa cititorului. nici măcar păsările nu aleargă prin văzduh. (Atenţi! Textul care precedă dialogurile este la persoana I singular. educaţia primită în familie este ca un bumerang. a neglija. Inversiunile "ieie-şi". de altfel. o persoanã care se comportã necivilizat îi provoacã pe cei din jur sã se comporte la fel. adică o nouă viaţă. năzuros. Personajul îşi formase o lume a lui. În enumeraţia "Deveneam un adolescent dificil.. că dacă semeni răul.”(Mihai Eminescu. După mişcări. Sã-ţi imaginezi cã purtându-te urât cu ceilalţi. "se revarsă". a studia. Cu fiecare lectură nouă. Egoismul. Enumeraţia metaforică „trenurile. „noaptea”. 8. ca îndemn la meditaţie asupra iluziilor. este reprezentat de situaţia în care un elev are o atitudine insolentă şi dã dovadã de proastã creştere faţã de un profesor.Nemira) Varianta 35 1. Subiectul al II-lea Transformarea replicilor dialogului în vorbire indirectă (un fragment din "Hronicul şi cântecul vârstelor" de Lucian Blaga): A doua zi la ora 10 mă duc la Bibliotecă. iar versurile inegale şi monorima conferă poeziei originalitate. a urmări. cu bizarerii şi idei absurde". eul liric se vrea nepăsător în ceea ce priveşte cărările propriului destin. gând la gând. Câmp semantic: timp – „din noapte”. Cornelia n-a sosit încă. Motivul zborului. pentru că arăt foarte rău şi încearcă să mă consoleze. "Dicţionar de ştiinţe ale limbii". Expresii care sã conţinã substantivul „gând”: cãzut pe gânduri.cratima se foloseşte pentru cuvântul compus. Cornelia este hotărâtă să ne căsătorim imediat ce ne vom întoarce în ţară sau imediat ce voi dori eu.. ceea ce argumentează absenţa directă a eului liric: "nu se'ngână". Poezia lui Coşbuc are un aspect monografic. motivul visului 7. simbolizat de metafora "munţii şi-apele". a nesocoti 2. „mi”. să fie de acord cu această căsătorie. deschide-ţi pentru-nalturi. fratele ei susţinând argumentul că sora lui trebuie să-şi termine studiile mai întâi. reprezentat de verbe şi pronume la persoana a III-a singular. a explora = a analiza. 8. limitã. pentru depărtări şi vecinicii. Mă enervez. De altfel. Titlul poeziei lui Aron Cotruş (1891-1961) „O. topica şi punctuaţia sunt relevante pentru anumite stări afective ale naratorului ce se transmit pe parcursul operei şi cititorului. ca modalitate de versificaţie în poezia modernă ("scindare a unei unităţi lexico-sintactice prin dispunerea ei în versuri diferite". comparaţia "zborurile/ ca un stol neobosit de paseri albe" compun o invocaţie cu nuanţă profetică. vor răsări virtuţi. drum = cale. mai adaugi câteva lucruri la cele pe care le-ai învăţat. După ce mă sărută. însă Cornelia îmi dezvăluie motivul pentru care s-a dus la Paris: pentru a-şi îndupleca fratele. 4. 9. greu de mulţumit. Titlul este alcătuit dintr-o repetiţie a substantivului la plural "plecările" precedată de interjecţia afectivă "O" şi urmată de punctele de suspensie. pentru depãrtãri şi vecinicii. când va ajunge la maturitate. pentru pronunţarea într-o singură silabă. deoarece sunt prezente mãrcile lexico-gramaticale: verbe şi pronume la persoana I: „îmi pasă”. afirmaţia lui Mihai Eminescu are aplicabilitate în multe situaţii. " toată ziua". Sinonime: dificil = mofturos. cratima înlocuieşte vocala "î" care lipseşte pronumelui (îmi). dispreţui = a desconsidera. iar copilul respectiv nu are decât de pierdut. o iluzie. în sprijinul cãreia aduc următoarele argumente: Ĩn primul rând. Sinonime: plecare = pornire. autocunoaşterea 7. navele?” introduce interogaţia retorică şi are sens emoţional. plecãrile” de Aron Cotruş. componente-simbol pentru destinul artistului. însă ea se scuză într-un mod tipic feminin: croitoreasa nu-i terminase rochiile comandate şi o tot purta cu vorba. deschide-ţi pentru-nalturi. se întoarce cu efect dublu împotriva celor care au ignorat rolul bunei creşteri. aripele!. 4. "e linişte". Pornesc iar. Pronumele interogativ ce din versul „ce-mi pasã mie unde mã vor duce trenurile. atitudinea şi viziunea asupra existenţei. ei se vor purta frumos. cu "drumurile lumii toate". Teme: adolescenţa. năzuinţă. "de foc". 2. Timpul imperfect exprimă o acţiune începută şi neterminată. "zilnic" 5. 10. capricios. plecãrile” sugereazã starea de mâhnire şi melancolie a eului poetic în năzuinţa sa de a se înălţa spiritual. a mepriza. a gândului plin de speranţă şi de incertitudine totodată. „suflete. "nu se mişcă". "idei absurde" reliefează indirect gândirea abstractă. rută. adică relatarea celor discutate implică persoana I. extremitate. Mă opresc. amintindu-mi că în curând ne vom căsători. "să ascunză". unde exista o barieră între el şi ceilalţi colegi. Încrâncenată. 3. speranţelor. a ignora = a omite. Structuri lexicale care conţin imagini artistice ale zborului: „ca un stol neobosit de paseri albe”. margine = capăt. peisajul reprezentat de luncă. Imperfectul realizeazăå o lărgire a orizontului atât în plan spaţial cât şi temporal.Nemira). către veşnicie: „suflete. traiectorie. de la care. "cruţe-şi". este extraordinar modul în care o carte poate schimba mentalitatea şi chiar firea unui om.. îl determinã pe acesta sã îi scadã nota la purtare sau sã ia alte măsuri mai drastice. În poezia “În miezul verii“ se manifestă lirismul obiectiv. Eul liric îşi asumă destinul. indică un moment trecut şi aduce cititorul în timpul real deschizând o perspectivå dinspre trecut spre viitor. pe care îi dispreţuia şi cu care nu . Ed. Întreaga poezie este dominată de moliciunea specifică arşiţei copleşitoare într-o zi din "miezul verii". când cu gândul n-ai gândi. a luat şi exemplul acesta negativ. dar trăieşte intens speranţa împlinirii dorinţelor arzătoare. vale. Dacă mama se poartă urât cu bunica. 9. ea era sigură că nici eu nu voi ajunge la Viena decât atunci când vor începe cursurile. Ĩn concluzie. a investiga. atât în familie cât şi în şcoală funcţionează acest adevăr evident.. întreaga natură fiind toropită de căldură. putând revoluţiona gândirea.”este adevãratã şi are legătură cu educaţia. incertitudinilor. aripele!.” 6.

Descrierea este modul de expunere predominant în acest fragment. încât vânătorul uită cu desăvârşire scopul pentru care se afla acolo. virgulele marchează apoziţia metaforică "falnic oaspe". cât şi reprezentanţi ai lumii animale (veveriţele. cel mai bun lucru pe care poţi să îl faci este să iubeşti cu toată fiinţa ta şi să nu îţi fie frică de acest simţământ. “Vânătorul la tulpina-i cade-n visuri iubitoare”. în fond. prozaice. 6. deoarece eul liric conturează imagini vizuale ("vultani cu mândre pene"). nu te deranja să mă iubeşti. 9. având o imaginaţie şi o putere de creaţie ce ating forme maxime. Avea mâinile încărcate cu diverse pachete şi Gelu trebui să-i ia câteva. acelaşi sentiment. de atracţie falsă. motorii ("Vânătorul pleacă grabnic"). Frumuseţea naturii este copleşitoare. Trăsături neomoderniste: . la care cugetă aşezat lângă tulpina plopului. fata se grăbeşte la o întâlnire importantă şi misterioasă în acelaşi timp. florile de prin poiene. Mărci lexico-gramaticale ale prezenţei eului liric: verbe şi pronume la persoana I singular: "Am zărit”. iar în fragment sunt prezente imagini vizuale şi auditive compuse prin intermediul unor figuri de stil (“Valuri limpede de aer. eul liric îşi exprimă în mod direct sentimentele. uneori. Consider că iubirea nu cheamă iubire. metafore. intrarea eului liric în lumina ce călăuzeşte către viaţă. În versul: "Şi pe soare. se ridică = se înalţă 2. Adriana îi spune ceva despre un secret. Vizibil încurcată. este important ca cel de care te-ai îndrăgostit să îţi împărtăşească sentimentele. cu o uşoară ironie bonomă. Cei ce se căsătoresc din interes. Varianta 37 1. izbucneşte în râs. Verbe aflate în relaţie de antonimie: "se ridică" # "cade" 4. 3. în aceeaşi clipă. atunci când îţi vei găsi perechea nu vei şti să o preţuieşti şi o vei pierde. Curios. dar refuză să-i dea mai multe detalii./ Trec alin pe faţa lumii şi în treacăt o sărută”epitete. interesul lui pentru condiţia omului în lume. De altfel. Gelu o întreabă pe Adriana de ce fuge şi dacă aceasta îl ocoleşte. cele două virgule marchează vocativul şi adresarea directă către fată. ci doar o formă de ataşare. 8. pentru altfel nu-ţi vei găsi niciodată sufletul pereche. voind parcă să-l evite. participarea afectivă a naturii în viaţa omului. un flux afectiv sincer. Personificarea "Valuri limpede […]/ Trec alin pe faţa lumii şi din treacăt o sărută" sugerează armonia dintre om şi natură. răspunsurile sunt doar simple automatisme. cât să iubeşti tu – cu toată puterea şi cu toată fiinţa” este că nu reflectă adevărul despre iubire. Perspectiva narativă defineşte punctul de vedere al naratorului-personaj (narator autodiegetic). iată/ Se uită la mine cu sufletul…". însă trebuie să profiţi de orice ocazie pe care o ai de a te îndrăgosti pentru că altfel. motivul luminii 7. soarbe = respiră. realizate prin figuri de stil. *Purtarea lui mi-a lăsat un gust amar. "îmi place aici". în pauze. 10. 5. metafora "se uită la mine cu sufletul" sugerează simpatia spontană a fetei pentru eul liric. în realitatea concretă. viziune asemănătoare cu filozofia lui Lucian Blaga (la care naşterea este "ieşirea în lumină"). vânătorul fiind furat de doruri neştiute. 5. Sens conotativ: *Ea are un suflet cald. la începutul versurilor al doilea şi al treilea subliniază fascinaţia pe care natura o revarsă asupra eului liric.absenţa rimei (rimă albă) Subiectul al II-lea : Text argumentativ despre iubire: Părerea mea despre afirmaţia “Iubirea cheamă iubire şi ea. În strofă este prezent şi motivul visului. pe Adriana. Pe de altă parte. "dragă". a duce dorul (cuiva). ("se uită la mine cu sufletul") . candidă. care se bazează pe o multitudine de întrebări retorice: "Nu am timp de răspunsuri. Niciodată nu se întâmplă astfel. Venirea pe pământ a eului liric are un scop declarat. plină de căldură. Semnele de punctuaţie în versul: “Nu. Insistenţele lui Gelu o determină pe fată să-i reproşeze acestuia. . spre celălalt trotuar.versuri inegale. adevărul este că nu îţi poţi alege momentul când te îndrăgosteşti şi dacă te copleşeşte acest sentiment. Varianta 38 1. Fetele schimbă un mic semn de complicitate şi Cecilia. măsură variabilă: de la 3 la 12 silabe . o atracţie spre comunicare. iubit. măsura de 16 silabe 7. Despre a doua parte a acestei afirmaţii: “Nu este atât de important să fii iubit. Întrebarea banală "cum o mai duceţi" este îmbogăţită semantic prin alăturarea emoţională a cuvântului "fericire". Figura de stil din versul "Iar fata aceea. plopul “cu a lui frunză argintie” (epitet cromatic). interesul său pentru condiţia omului în lume. idei regăsite în mai multe creaţii ale lui Marin Sorescu ("Iona"). cred că este într-un fel eronată. fiind plin de frământări. pe care ea i-o întindea grăbită. dragă. dar răspunsul devine inutil. nu-mi răspundeţi. eu” 6. căci. personificate./ Admirând în umbra caldă florile de prin poiene". ilustrând vraja luminilor şi a umbrelor jucăuşe prin iarba şi florile din poiene: "Admirând jocul luminei pe splendoarele verdeţii. Cecilia vine spre ei. 10. o categorie filozofică profund umană. personificare). Şirul de interogaţii retorice sunt banale. "Am zărit lumina pe pământ".ceea ce mulţi cred – cum că iubirea vine cu timpul şi se instalează între cei ce stau împreună. O altă situaţie întâlnită în viaţa reală este atunci când cineva îndrăgostit puternic speră că şi persoana respectivă o să simtă. 10. preferă să umple tabla cu versuri. nu vor cunoaşte niciodată iubirea adevărată.”. care râd de arma lucitoare). Nu este atât de important să fii iubit." Adresarea directă din interogaţii. în care nuanţa uşor ironică se îmbină cu o bonomie plină de delicateţe. "m-am născut". a o duce bine/rău. Sinonime: însoţirea = căsătoria. realizată prin persoana a II-a. este încântat de iubire. Promiţând că îi va explica mai târziu totul. lasă = rămâne. prin naraţiunea la persoana I şi focalizare internă ("împreună cu") Subiectul al II-lea (20 de puncte) Transformarea replicilor dialogului în vorbire indirectă (Mihail Sebastian. iubirea nu cheamă iubire. a duce la bun sfârşit (ceva). iar fata răspunde afirmativ./ Şi pâraie cristaline. Metafora este şi o inedită şi surprinzătoare definiţie a sentimentului de dragoste pură. Ultima interogaţie “Cum o mai duceţi cu fericirea?” se înscrie în originalitatea limbajului artistic propriu lui Marin Sorescu. de lumină şi de frumuseţe. cum se oprise în faţa unei librării. ca o mare nevăzută. în relaţie cu textul poeziei. ea este "amară". 3. cât să iubeşti tu – cu toată puterea şi cu toată fiinţa”. O recunoscu după mantou. căci fata îşi ascundea obrazul. Tema iubirii. lui Gelu i se păru că o recunoaşte. Incipitul poeziei exprimă miracolul naşterii. simţi nevoia să fii. persistă. Ritm trohaic.Verbul la gerunziu “admirând” ce se repeta în strofa a II-a. Poezia aparţine genului liric deoarece modul de expunere predominant este descrierea. Expresii/locuţiuni cu verbul "a duce": a duce tot greul. trecând tocmai strada. lipsite de sinceritate şi conţinut. 9. de aceea eul liric consideră că nimeni nu răspunde cu adevărat: "Mulţumesc. îl salută cu iubire. de exemplu. pentru ca să-i poată strânge stânga. 2. 8. iar punctul semnifică terminarea enunţului. neafectat. Gelu o întreabă cu cine. 4. în cele din urmă. auditive ("mii de glasuri sunătoare"). care explică ipostaza soarelui personificat. falnic oaspe. chiar dacă. Atunci când iubeşti cu toată fiinţa şi cu toată puterea. sunt total dezinteresaţi de răspuns: "Sănătoşi? Voinici?/ Cum o mai duceţi cu fericirea?". simţindu-se diferit şi având alte preocupări. oglindindu-se în geamul jumătate îngheţat al vitrinei. "să văd". de aceea două veveriţe se amuză privind arma care devenise inutilă. a-l duce mintea. Titlul “Am zărit lumina” simbolizează. întrucât.voia să aibă nicio legătură. Ultima strofă reprezintă o imagine vizuală complexă în care sunt prezente atât elemente ale naturii. Eul liric iubeşte viaţa. Părerea mea este că niciun om nu ar accepta să trăiască alături de cineva care nu-i împărtăşeşte sentimentele şi că . El se simte diferit datorită identificării spirituale cu mari poeţi europeni şi autohtoni şi se manifestă diferit. sugerează dorinţa de comunicare a eului liric cu lumea înconjurătoare. În concluzie. stereotipii ale comunicării între oamenii care. Tânărul adolescent simte dorinţa de a se retrage în sine. de un umanism înduioşător. la rândul tău. Râse. pe un ton uşor iritat. că este indiscret. gândind . acompanierea.metafore subtile. Imagini vizuale: “vânătorul pleacă grabnic la a zorilor ivire”. mirată de prezenţa lui Gelu. emană o vrajă atât de puternică. sugerând faptul că-i pasă de oameni: "Şi m-am născut şi eu/ să văd ce mai faceţi". în loc să joace ping-pong. aşa că iubirea nu "cheamă" iubire./ Abia dacă am timp să pun întrebări". „Oraşul cu salcâmi”) Într-o zi de decembrie. şi vultani cu mândre pene".

Intrarea lui în vis e-ngăduită”: măsura 12 silabe. idee susţinută şi de autorul G. însă nu neapărat şi cu ceilalţi din jurul tău./ Şi negură. nu are altă cauză”. Te felicit şi sunt sigură că vei ajunge la olimpiada internaţională. Cu drag. Colegii sunt extraordinari şi ne ajutăm reciproc. zi şi noapte.să surâd’’. pe Gheorghiţă şi pe Minodora. căreia îi pot deschide un drum în viaţă. 3. trebuie să fii de bună credinţă cu toţi din jurul tău. "sunt". (Mariana Claudia Drăguţ) Varianta 40 1.. îşi dedică viaţa acestei cauze şi acestei făpturi. nu există devotament mai puternic.Vorbiţi încet. cuvinte înscrise în câmpul semantic al "suferinţei".”. Două trăsături a ale lirismului subiectiv: Folosirea pronumelor şi verbelor la persoana I: "sunt". încearcă să facă ceea ce este mai bun pentru ei. conform tradiţiilor creştineşti. a se crăpa de ziuă. Acum ceva timp. "Doar sufletul îmi lunecă prin casă".” Gândurile eului liric. precum şi prezenţa imperativului . precum şi prin imperativul "vorbiţi". 2. * Mama m-a crescut în spiritul adevărului. adresare directă prin folosirea persoanei a II-a: "te" 6.-n întuneric. în viaţă. o jertfă aşteptând”. şi viscol. În ceea ce priveşte prozodia. contemplaţie. odată cu trecerea timpului. Reacţia poetică este asemenea unui tigru care îşi caută prada: “La umbră.-n întuneric. gândirea-mi se arată. . şi viscol. a înfăşura = a acoperi. iubirea faţă de o persoană dragă. Comparaţia “La umbră. o jertfă aşteptând” exprimă puterea agresivă a gândurilor poetice.. inclusiv onestitatea. a face casă bună cu cineva. . . elevii de la Colegiul "George Coşbuc". Teme: natura şi iubirea 7. 4.vorbiţi”. sintetizând ideile poetice exprimate în strofele anterioare. care se manifestă în pustiu. rima încrucişată şi ritmul iambic. Conjuncţia căci din versul “Căci astfel e acum viaţa-mi osândită” are rolul de a introduce o idee explicativă. “o lungă agonie”. “mea”. măsura versurilor este de 13-14 silabe. În ceea ce priveşte iubirea mamei pentru copil. credinţa. întrucât o mamă este dispusă a face orice sacrificiu pentru copilul ei. Mie mi s-a părut că aceasta este o viziune destul de limitată asupra onestităţii şi a respectului faţă de tine şi de ceilalţi.. dacă îmi ajut prietenii apropiaţi sau pe cineva la care într-adevăr ţin. precum şi suferinţele provocate de neputinţa împlinirii iubirii. sentiment sugerat de metafora "valea chinuirii" ce sângerează de durere.Napoca. Fenomenele ce pot distruge totul în calea lor .. Eu consider că. În strofa a treia a poeziei este exprimată durerea profundă a eului pentru că iubirea este departe. Eu îţi ţin pumnii şi-ţi doresc putere de …exerciţii.. a munci cu ziua 4. Ibrăileanu: “Iubim mai mult pentru ceea ce dăm decât pentru ceea ce ni se dă – şi mai ales pe aceia pentru care ne jertfim. Jertfa sângerândă intră în concordanţă cu durerea şi convulsiile din sufletul eului liric: “Şi prada îi e gata…De fulger luminată. se află în concordanţă deplină cu starea interioară devastatoare a eului liric: "Şi tot ce e de groază. Pare că şi bestiile iadului vor să-i provoace frământări din ce în ce mai chinuitoare: “Adaoge chiar iadul şerpi. a fi înalt cât casa. În al doilea rând. dacă sunt dispusă a face anumite sacrificii pentru respectivele persoane. a fi om de casă. Îţi mulţumesc pentru scrisoarea ta. a învălui. 8. se află în căutarea unui mijloc prin care să-şi îndeplinească idealul de iubire şi să facă lunga agonie să dispară. ce e în armonie/ Cu focul care arde în pieptu-mi sfâşiat. Ibrăileanu. Ca să-ţi dai seama de relaţiile dintre noi. Comparaţia “Durerea mea e mută ca deznădăjduirea” şi personificarea “durerea […] mută” evidenţiază o imagine dezolantă a durerii eului liric şi a pierderii speranţei de împlinire a iubirii. Florina. la Ploieşti şi vom putea discuta mai pe larg despre toate lucrurile. Subiectul al II-lea Text argumentativ despre devotament: "Iubim mai mult pentru ceea ce dăm decât pentru ceea ce ni se dă . . 8. Prezenţa eului liric: pronume şi verbe la persoana I: “–mi”. fin. În concluzie. gândirea-mi se arată. de a fi alături de persoana iubită. Varianta 39 1. 10. ce exprimă deznădejdea devoratoare şi adânceşte sufletul în întuneric. mânia interioară provocate de imposibilitatea iubirii eului liric este în armonie cu natura dezlănţuită. Folosirea virgulei: Ca semn de punctuaţie.. Versul "Şi negură. îl sprijină pe Gheorghiţă în formarea personalităţii de la adolescenţă la maturitate.şi mai ales pe aceia pentru care ne jertfim. a mamei pentru copil. deoarece devotamentul. are o importanţă deosebită. alcătuite din elementele naturii dezlănţuite. Trăirea interioară este intensă. personajul Vitoria Lipan din romanul “Baltagul”.o să rămân”./ Ca tigrul în pustiuri. peste zi. Poetul foloseşte elementele din natură pentru a contura mai sugestiv profunzimea şi intensitatea sentimentelor erotice. Titlul poeziei sugerează tema dominantă şi anume suferinţa provocată de neputinţa împlinirii cuplului erotic. devotamentul pentru o cauză sau faţă de o persoană are o semnificaţie specială. 6. zile fripte.mele”. Ceilalţi colegi s-au împărţit în grupe. 5. învăţa sau care încearcă să-mi ofere mie ceea ce este mai bun. . 3. încrederea. Cea mai mare iubire din lume. . şi cer întărâtat"-. intrare = pătrundere. Agonia. şi cer întărâtat" . o concluzie a simţămintelor poetice exprimate anterior. virgulele din primul vers marchează o explicaţie cu nuanţă apoziţională: "Vorbiţi încet. împlinirea şi bucuria sufletească sunt mult mai mari decât în cazul în care mie mi se oferă un sprijin. El crede că. Versul “Încerce acum soarta să-mi crească suferirea” sugerează ideea că destinul îi este potrivnic şi. La şcoală mă descurc bine. *După ce aluatul pentru cozonac este preparat./ Ca tigrul în pustiuri. “ întâlnesc”. M-am bucurat că ai câştigat olimpiada la matematică. casă de piatră. am să-ţi relatez o situaţie petrecută de curând. Agonia. Suferinţa sfâşietoare este cauzată de neîmplinirea idealului de iubire şi de permanentele dezamăgiri din viaţă: “Încerce acum soarta să-mi crească suferirea. Cea mai mare iubire din lume. pentru a fi onest cu tine..2007 Dragă George. acces.Subiectul al II-lea : Scrisoare despre ce înseamnă să fii onest: Cluj. deoarece niciunul dintre noi nu este capabil să-l convingă pe celălalt că nu are dreptate. Sinonime: vis = reverie. în plină zi. Această dispută ţine de vreo săptămână. întunecate de suferinţa profundă. ca şi aşteptarea obositoare de revigorare a relaţiei cu lumea înconjurătoare. furii ce muncesc. Sper să ne vedem curând. Polisemia verbului "a creşte": *Copilul ei are o condiţie fizică şi psihică foarte bună şi creşte într-un an cât alţii în doi. fiind în acelaşi timp şi prieteni.. îşi creşte copiii. Poate dau eu o fugă la tine.“Îmi place a naturii sălbatică mânie. onestitatea înseamnă să fii sincer cu tine. Expresii/ locuţiuni cu substantivul "zi": zi de zi. Epitetul în inversiune "lirica fiinţă" ilustrează sensibilitatea excesivă a sufletului poetic.îmi lunecă”.”. în funcţie de propria opinie despre importanţa corectitudinii în comportamentul fiecărui cetăţean. sau poate chiar în şoaptă". fraged = delicat. durerea. Tu ce părere ai? Aş fi foarte curioasă să-ţi aflu opinia. amărăciunea eului liric se amplifică. zi liberă. Expresii/locuţiuni: a fi casa casă şi masa masă. Valoarea expresivă a conjuncţiei "căci" (din structura:"Căci va pleca"): Conjuncţia "căci" are valoare concluzivă. a mamei pentru copil./ Ca valea chinuirii se vede sângerând”. Prima strofă a poeziei exprimă starea de oboseală intensă a eului liric:. Deşi este o mamă foarte severă. de Mihail Sadoveanu. pe care o pot ajuta. colegul meu. nu are altă cauză" (Garabet Ibrăileanu) Sunt de acord cu ceea ce afirmă G. trebuie lăsat să crească aproximativ o oră. am avut o dispută cu Andrei.Virgulele au rolul de a separa termenii unei enumeraţii.06. Ritmul şi măsura versului .îmi’’.. sentimentele capătă valenţe tot mai mari. Mărcile lexico-gramaticale atestă lirismul subiectiv prin pronumele şi verbele de persoana I: .îmi". 29. Loialitatea face parte din categoria valorilor morale care ar trebui respectate de fiecare individ în parte. L-am întrebat şi pe profesorul de filozofie şi el a spus că onestitatea este un concept filozofic complex iar acesta poate fi privit din mai multe perspective. sintagma poate fi considerată o sugestivă definiţie a poetului. ritmul iambic 7. Neputinţa comunicării îi provoacă o stare de moliciune sugerată de comparaţia "sunt neputincios ca mătasea". de la o zi la alta. Titlul reprezintă un substantiv articulat. lucru reliefat prin comparaţia “Durerea mea […]/ E neagră ca şi ziua când nu te întâlnesc”. 5. sau poate chiar în şoaptă”. 2. 9.

8. firească. a înzăpezi. "voi citi". Expresii/ locuţiuni cu verbul "a lăsa": a lăsa baltă. În versul: „Frunzelor. iar foşnetul acestora sunt asemănătoare ciripitului păsărelelor. Cu toate acestea. a lăsa în voie. "nu înţeleg". până şi întrebarea care aştepta răspunsul s-a stins: "Şi întrebarea care-l aştepta/ A murit. atunci când conştientizează că sufletul. starea lirică sugerând delicateţe. întrucât ochii percep numai ceea ce este la suprafaţa lucrurilor sau fiinţelor. atitudinea şi chiar capacitatea de comunicare. Consider că iubirea este cel mai emoţionant şi pur sentiment existent în viaţa oricărui om şi poate apărea oricând şi la oricine. sensul. În primul rând. „îmi”. deszăpezit. 5. poeta exprimă o idee îmbogăţită cu idei filozofice profunde privind unicitatea sufletului omenesc. acolo unde privirea nu poate ajunge. apelându-se la aluzie. înzăpezit. textul liric reflectă un trecut plin de confuzii ("Mă uit în trecut şi nu înţeleg"). să se bucure de o floare. dar şi curiozitate. Însă. Prin interjecţia afectivă „O” se sugerează miracolul pe care-l trăieşte poeta. perioadă din care îşi aminteşte doar rănile sufleteşti." 10. Cuvinte bisilabice: „Vântul”. de scădere a capacităţii de receptare a lumii înconjurătoare. Ei bine. Mărci ale eului liric . temă aleasă de noi. când poetul-actant este incapabil de comunicare ("neputincios"). însoţită de slăbiciune fizică. Ana Blandiana exprimă dorinţa puternică de a se întoarce la origini. întrucât ni sa părut interesantă. pe lângă prietenie şi relaţiile umane. Crezi că sunt în pericol să mă îndrăgostesc? Dar el? De-abia aştept să vin la Piteşti ca să vorbim şi să-ţi povestesc ce-a mai fost.. nici un: *Nu am nici un prieten. *Fineţea stilului se realizează prin întrebuinţarea acelor cuvinte ce exprimă în mod subtil ideea.06. dar numai cu inima. deoarece poeta construieşte discursul liric pe două valenţe ale cunoaşterii. stătea retras şi circumspect. la şcoală. În altă ordine de idei. s-a simţit bine alături de noii colegi. spre deosebire de trup. pentru că nu are limită de vârstă. predându-se deplin . Răspunsurile la întrebări abstracte despre harul poetic şi creaţia lirică. Ioana. nici mai mulţi. să-ţi dezvălui care a fost prima impresie . Subiectul al II-lea Scrisoare despre iubire: Timişoara. Intuiţia omului este o trăsătură foarte importantă şi cred că. Din perspectivă temporală. cu un simţ aparte. „mei” . ţinuta. 8. El s-a uitat lung la mine şi apoi mi-a destăinuit că şi pentru el sentimentul de iubire este unic. 5.sufletul îmi lunecă”. În ultimele trei versuri ale poeziei. de cele mai multe ori. a lăsa rece. păsărilor. Varianta 41 1. înzăpezire. 9.sunt neputincios”.06 Dragă Horaţiu. fie că se referă la o decizie. aflate în contratimp: întrebarea şi răspunsul. nu durează prea mult.sufletul aşteaptă’’. numai cu inima poţi pătrunde esenţa lucrurilor. atunci când dezamăgirea a pus deja stăpânire pe artist şi interesul s-a diminuat vlăguit de aşteptare: "Niciun răspuns nu se naşte/ Decât când nimeni nu mai are/ Nevoie de el". când suntem atraşi de o persoană. ceea ce amplifică eufonia lirică. cred că mai întâi observăm îmbrăcămintea./ Sufletul meu niciodată. Formele niciun şi nici un: niciun: *Niciun copil nu are media zece la matematică. poţi să "vezi" şi dincolo de aparenţe. susţinea el.ce ilustrează continuitatea stării de oboseală. "doar sufletul îmi lunecă prin casă". "unei limbi". dimpotrivă. însoţită de slăbiciune fizică . deci nemotivată. „frunze”. 10. Poeta vede natura ca pe un loc unde poate să se descarce de sentimentele apăsătoare. Figură de stil: Prin folosirea comparaţiei personificatoare „ţipă ca păsările” poeta compară frunzele cu nişte stoluri de păsări. că este sentimentul cel mai înălţător pe care-l poate simţi omul. simptome sigure ale unei "astenii" accentuate. Varianta 42 1. începi să simţi un flux care poate fi seducător sau. oamenii s-au îndepărtat de natură. Polisemia cuvântului "a întoarce": *Mâine se va întoarce de la Călăraşi. gingăşie. ceea ce este esenţial este invizibil pentru ochi" este cât se poate de adevărată din punctul meu de vedere. dar rămăsesem amândoi cu un fior lăuntric greu de explicat. despre trecerea timpului vin adesea prea târziu. 2. a fost primit cu multă căldură.. Titlul sugerează starea de oboseală intensă şi prelungită. nefast.Expresivitatea versurilor este ilustrată de verbele la prezentul gnomic (etern). Timpul capătă proporţii hiperbolizate. Prima lui zi de şcoală în oraşul nostru a fost foarte agitată din cauza mutării lui la bunici şi asta l-a făcut să se simtă puţin dezamăgit. peştilor” virgula marchează o enumeraţie 3. "să spun" 7. Titlul este reprezentativ pentru întreaga poezie. "semne" 4. un fir de iarbă… În concluzie. ce încântă auzul. Figură de stil: „Durerea mersului” este o metaforă personificatoare şi semnifică. ultimele versuri conţinând un verdict amar. „icre” 4. Uimit de patetismul meu. 29. creând un cadru rustic. "voiam". fiind ilustrată în poezie prin versurile inegale şi absenţa rimei. Sincer. Imagini artistice: „arborii chirciţi de vântul fierbinte”. deoarece nu cunoştea pe nimeni. dar mai ales să-ţi relatez ce am vorbit cu el. *Şi-a întors cămaşa pe dos. după trecerea unei anumite perioade. obeze # slabe: *Majoritatea fetelor şi-ar dori să fie slabe. Amândoi voiam să ne cunoaştem mai bine şi eu am început discuţia prin a-i explica ce reprezintă pentru mine iubirea. fie că se referă la o persoană. *Toţi cei aflaţi în curtea liceului au întors capul după Mihaela. la început nu mi se păruse prietenos. Versul "Azi sunt neputincios ca o mătasă" este reluat şi modificat în finalul poeziei: "Azi sunt ca o mătasă". „pradă”.doar sufletul îmi lunecă prin casă”. de miracolele fascinante care aduc relaxare şi emoţie estetică în sufletul oricui. Ştefan. am simţit că mi-au luat obrajii foc şi probabil că m-am înroşit foarte tare atunci când am negat cu vehemenţă. pe lângă un pom cu mugurii gata să plesnească şi ochii nu remarcă nimic?… Numai sensibilitatea inimii poate face omul să vibreze la misterele firii. dar pe parcurs impresia mea despre el s-a schimbat. Ştefan m-a întrebat dacă sunt îndrăgostită şi vorbesc din experienţă proprie. deszăpezire. Am vorbit cu el despre hobby-urile lui. 2.” 9. Prin titlul „De ce nu m-aş întoarce printre pomi?”.. nu poate să lase dovezi concrete pe pământ. o pasăre. Cu drag. capătă un înţeles benefic. Am fost plăcut impresionată de ultima ta scrisoare şi iată că m-am hotărât şi eu să–ţi scriu pentru a-ţi povesti despre noul meu coleg de clasă. Subiectul al II-lea Text argumentativ despre iubire: "Numai cu inima poţi vedea lucrurile corect. împăcare cu sine. . unde frunzele personificate sunt asemenea unor stoluri şi „ţipă ca păsările”. 9. Familia lexicală a cuvântului "zăpadă": zăpadă. ca să se facă manechine. De câte ori nu trecem nepăsători pe lângă un peisaj încântător. de a se bucura de frumuseţile naturii. Calităţi particulare ale stilului: *Armonia (muzicalitatea) este dată de sonoritatea caldă. dar trebuie dublat de raţiune. eul liric se simte lipsit de energie. Apoi am notat câteva idei pentru lucrarea noastră de grup.. durerea profundă cauzată de trecerea ireversibilă şi implacabilă a timpului. ghidarea după instincte nu dă greş. a fost iubirea. a deszăpezi. motivul cărţii 6. şi un prezent sumbru care exprimă eşecul definitiv în cunoaştere: răspunsul nu mai vine şi chiar întrebarea care-l aştepta a murit. în viziunea poetei. ceea ce este esenţial este invizibil pentru ochi" (Antoine de Saint-Exupéry Afirmaţia "Numai cu inima poţi vedea lucrurile corect.. a lăsa în pace. „stolurile de frunze” 6. Tema naturii. Horaţiu. Antonime: desculţe # încălţate: *Cizmele încălţate de ea erau primite cadou. s-a comportat manierat şi a ştiut să se facă plăcut şi ascultat. nu poate să nască urmaşi: „Trupul meu poate să nască urmaşi. După câteva zile. clipele sunt obeze şi par "ani şi anii epoci". Sensul cu nuanţă negativă din prima strofă. la ora de română am fost în aceeaşi grupă de lucru şi tema lucrării noastre. ce nu se poate multiplica. 3.. deoarece orice dragoste oarbă. . -. Câmpul semantic al cărţii: "alfabetul". Scepticismul poetei este accentuat în finalul poeziei de o tristeţe sfâşietoare. Tema condiţiei poetului. „unde mă pot rostogoli plângând”.Pronume şi verbe la persoana I singular: "mă uit". urmând ca cititorul sau interlocutorul să descopere esenţa comunicării. "Neputincios ca o mătasă". Foarte târziu. motivul frunzelor 7.

"au trecut leproşi cu zurgălăi". ce încântă auzul. în consecinţă acesta nu trebuie. a-i sta cuiva în putere. dar fãrã acest devotament relaţia de iubire nu poate rezista în timp. argumentele aduse pledează pentru susţinerea concepţiei că familia este unul dintre factorii principali care se preocupă de educaţia omului. Expresii/ locuţiuni cu verbul "a trece": a trece clasa. 10. Un prim argument în susţinerea afirmaţiei lui Ioan Slavici . naivă = copilăroasă. te dăruieşti în totalitate persoanei dragi. stranie. atât în plan profesional cât şi sentimental. norii au chip de păsări. Ultimele şase versuri ale poeziei constituie o descriere stranie a naturii. care este mai presus de orice frumuseţe a lumii. de aceea imaginile par stângace.natura umanizată reuneşte cele douã planuri. al bucuriei de a aduce pe lume urmaşi. Un alt argument în favoarea afirmaţiei este acela că un copil abandonat de părinţii naturali şi crescut într-o familie care l-a adoptat trebuie să fie recunoscător acesteia din urmă. . apelându-se la aluzie. ceea ce amplifică eufonia lirică. a trece cu vederea. "zurgălăi". motivul visului 6. Expresii/ locuţiuni cu substantivul "putere" : putere de înţelegere. adică folosirea cuvintelor cu sens conotativ. pentru fericire prin iubirea de oameni. Un exemplu grăitor este cuplul Persida-Naţl. *Fineţea stilului se realizează prin întrebuinţarea acelor cuvinte ce exprimă în mod subtil ideea. În poezie se manifestă prezentul gnomic (etern) pentru a sugera permanentizarea sentimentului de admiraţie a eului liric pentru veşnicia şi încremenirea naturii. Mărci ale eului liric: “nu-mi place” –pronume. misteruri = enigme. Sugestia textului liric este ilustrată prin multitudinea figurilor de stil şi a procedeelor artistice: personificări ("al undei murmur". îmbinând planul terestru cu cel cosmic: nourii au "chip de păsări" şi plutesc deasupra înalţilor plopi. epitete personificatoare „frunzele[. întreaga societate este organizată pe familii oriunde în lume şi în orice epocă. Tema iubirii şi a naturii. sau un desen făcut de copil. Subiectul al II-lea Text argumentativ despre educaţie: "Copilul nu datoreşte părintelui viaţa. metafore ("misterul de amor". "vertical") şi cu cel popular ("bubă rea". dar a creşte un copil este un proces complex şi de durată. Sinonime: privelişte = peisaj. În altă ordine de idei. În absenţa devotamentului. el este esenţial în menţinerea neştirbitã a acesteia. va trebuie să cumpăr vreo cinci caiete. al clipelor fascinante petrecute alături de cei dragi. o activitate constantă desfăşurată în scopul de a-şi forma deprinderea scrisului. care este o metaforă pentru viaţă.] nebune”. răbdarea şi înţelegerea se manifestă cu pricepere. iar orice abatere de la aceste principii este grav sancţionată de autor. sfaturile pe care părinţii le dau copiilor sădesc principii solide care formează. devotamentul faţă de persoana iubită este o dovadă certă a dragostei pe care i-o porţi şi poate salva oricând relaţia. Trăsături romantice: .ar fi faptul că familia a constituit întotdeauna un spaţiu de viaţă al împlinirii celor mai profunde aspiraţii omeneşti de fericire şi de armonie.„frunzelor. Formele niciun/nici un: *Nu a venit niciun elev la şcoalã. urmând ca cititorul sau interlocutorul să descopere esenţa comunicării. ci creşterea" (Nicolae Iorga) Sunt de acord cu afirmaţia lui Nicola Iorga şi consider că a da naştere unui copil este un miracol. Titlul sugerează un "exerciţiu" poetic. Creşterea unui copil nu înseamnă numai hrană şi îmbrăcăminte. purtătoare a valorilor etice şi spirituale ale societăţii. a cărui relaţie s-a degradat din cauza comportamentului deplasat al bărbatului şi care este salvată prin dragostea plină de îngăduinţă şi înţelepciune cu care femeia l-a înconjurat. “iluzii îngereşti”. Imagini artistice: “Spinii pe deal sunt mari ca nişte plopi”. Registrul stilistic este bogat şi variat. păstrând astfel măsura şi ritmul versurilor. ciudată = neobişnuită. "vântul îţi şopteşte"). 5. faţă de care dovedeşti credinţă şi fidelitate. priveliştea e strâmbă. alcătuit din îmbinarea arhaismelor ("burg". Imaginea asfinţitului din finalul poeziei este realizată printr-o metaforă personificatoare cu totul originală. "se târâie"). ce exercită asupra oricărui membru o stare de bine. "mucava") cu neologismele ("perspectivă". conturând un peisaj feeric. Consider cã dragostea nu apare din dorinţa de a fi devotat unei anumite persoane. să le fie recunoscător pentru viaţa pe care a primit-o. a fi în putere. se stinge. contribuind la succesele acestuia. De aceea este o legătură intrinsecă între familie şi societate.imagine auditivă 6. văzută ca miracol: "misteruri de amor" . putere de convingere. iar soarele este ca o bubă rea. 3. Scriitorul francez Balzac susţinea că dacă între membrii unei familii relaţiile sunt degradate. ci presupune o relaţie spirituală profundă. a trece hopul 4. iar vântul tăios "se târâie prin văi". Figură de stil: "al undei murmur melodios" inversiune şi personificare. Sens conotativ: *Trăim abia dimineaţa iubirii noastre şi de aceea suntem atât de înflăcăraţi. care s-a preocupat de formarea personalităţii sale şi de asigurarea unui viitor în societate. “nu cer”-verb 7. *De îndatã ce s-a angajat. ea se degradează şi. N-a dat niciun telefon astăzi. altfel. una determinând-o pe cealaltă în egală măsură. cum ar fi: metafora „stolurile de frunze”. idee ilustrată şi de George Călinescu în romanul "Enigma Otiliei". plesnite = fisurat. păsărilor. fiind mai degrabã un efect. bizară. De asemenea. o personalitate puternică. cerul stă "vertical". sugerând natura participativă care se emoţionează alături de eul liric la trăirea intensă a sentimentului de iubire. cum ar fi respectul. în cele din urmă. 8. chiar dacă i-a fost teribil de greu. Varianta 43 1. putere de cumpãrare. 9. întregul peisaj fiind realizat ca o pictură naivă. în cele din urmã. dacă tactul. peste deal". În altă ordine de idei. cumpătarea. Conjuncţia adversativã “dar” din primele douã strofe are rolul de a sublinia sentimentul îndrãgostitului şi trãsãturile persoanei iubite. 4.motivul visului 9. În concluzie. tristeţe. În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament. cinstea.„Familia este temelia vieţii sociale” . "Dar lumea nimic n-are ca tine de frumos" // "Dar nu e nimic dulce ca dulcea ta zâmbire". Varianta 44 1. şi-a luat zborul din casa părintească. sensul. Priveliştea bizară este "strâmbă". soarele "se sparge-n ceafa zării. ciobit 2. ci părinţii lui. prin utilizarea figurilor de stil. *Nu a cumpãrat de la magazin nici un creion. consider că. a fi la putere. "nu e nimic dulce ca dulcea ta zâmbire"). În concluzie. firească. iubirea este expusă riscului degradãrii şi. copilul nu este cel care decide venirea sa pe lume. atunci când iubeşti. familia deţine un rol important în educarea şi dezvoltarea unui copil. în cele din urmă. încântător . decenţa în vorbire şi atitudini. peştilor”. „soarele aspru” Subiectul al II-lea Text argumentativ despre familie: "Familia e temelia vieţii sociale" (Ioan Slavici) Întreaga creaţie a lui Ioan Slavici este o pledoarie pentru echilibru moral. şi floarea şi verdeaţa".intensitatea sentimentului de iubire. iar soarele are "chip de bubă rea". frecvenţa epitetului "dulci" ("sunt dulci ale doritei suvenire". fiind ilustrată în poezie prin versurile inegale şi absenţa rimei. a trece la fapte. neapărat. de împlinirea acestuia pe plan spiritual. inocentă. Sinonime: plãcut = agreabil. durere = chin. dispariţiei. nici două. 8. 10. atunci întreaga societate este viciată. devotamentul este esenţial în menţinerea neştirbită a sentimentului de iubire. crăpat. reper etic esenţial. Teme: natura şi timpul 7. 3. o comunicare sinceră şi mai ales o atentă şi constantă preocupare pentru educaţia lui. În structura “se sparge-n ceafa zării” cratima este utilizată pentru a ţine locul vocalei “î” şi pentru a se pronunţa într-o singură silabă.imagine vizuală. Mai întâi. un caracter viguros. neîmblânzită = neîndurãtoare.. grija faţa de lucrurile încredinţate. politeţea. Un prim argument în susţinerea acestei concepţii este că. *Pentru tema la română nu ajunge nici un caiet. Tot ceea ce se poate zări împrejur seamănă cu nişte case înconjurate de copaci. crudă. Calităţi particulare ale stilului: *Armonia (muzicalitatea) este dată de sonoritatea caldă. "suflet pe pasurile-ţi zbor") Subiectul al II-lea Text argumentativ : “Deşi nu devotamentul provoacã iubirea. uman-terestru cu cel universalcosmic: "Şi roua şi zefirul. gelozia şi suspiciunea sunt duşmani siguri care ucid iubirea. care presupune efort şi dragoste. 5. suferinţă. principii prezente şi în concepţia lui Slavici. 10. Comparaţia “Priveliştea-i ciudată şi naivă/ Ca hărţile cu case şi copaci” sugerează imaginea copilăroasă pe care o are peisajul admirat de eul liric. . desenate parcă de un pictor naiv. nici două. Preceptele. sinceritatea. pentru păstrarea armoniei în familie.” (Antonesei) Afirmaţia lui Liviu Antonesei este plinã de înţelepciune. Încrederea în partener este o altă condiţie necesară în menţinerea cuplului. taine 2. în această "mare" minunată.

/ Un noroc de două veri”) îl fac să îşi identifice destinul cu cel al mesteacănului: „ E povestea noastră-ntreagă/ Scrisă-n veştedele foi” 8. ne înseninează. "cade noaptea". Tonul este încărcat de dorinţe. cratima desparte cuvintele în silabe/ leagă două cuvinte pronunţate fără pauză/ 3. cuplul fiind despărţit de multă vreme. a fi umbra cuiva. deoarece. ne înconjurăm de copii veseli. Abia aştept să te întorci ca să vorbim despre multe nimicuri şi să ne plimbăm prin parc. personificarea frunzelor semnificând participarea întregii naturi la suferinţa eului liric: "plânsul frunzelor". ajutându-ne să privim mai încrezători către viitor. sinele poetic recurge la tentaţii patetice. este o metaforă care sugerează tristeţea şi melancolia poetului şi care are o varietate de conotaţii: "trist apus". Subiectul al II-lea Text argumentativ: „Totul se schimbă. Sinonime: foaie = frunză. Ca semn de ortografie. metaforă personificatoare sugerând extazul iubirii. într-un cândva nesigur: "să ne plouă". Prin incredibile răsturnări de situaţie şi energizat de dragostea pentru soţia şi copiii lui. un plan interior al trăirilor eului liric. este nevoit să ducă una dintre cele mai disperate lupte pentru supravieţuire. exprimă şi tema poeziei. „târziu şi trist”. Verbele la conjunctiv exprimă dorinţa eului liric de a-şi împlini iubirea. 3.9. 8. iar amintirea zilelor petrecute sub ocrotirea copacului („El mi-a adumbrit. În poezia „Apus” de Octavian Goga.În concluzie. „cade” = „se cufundă”4. însă simţim mereu nevoia de a ne întoarce la copilărie. este. Epitetul dublu antepus substantivului apus. "Amurg". Trebuie să-l vezi şi tu ca să-mi spui ce părere ai şi să comentăm împreună scenele din film. jucăuşi. semnifică moartea unei iubiri care aduce mâhnire în sufletul eului liric. cu tot?". peste care apusul aşterne uitarea. pe care este nevoit să le părăsească în vara vieţii. 2. copilăria este o stare spirituală de care avem nevoie la orice vârstă. „a cădea cerul pe cineva”.6. Nu a trecut decât o săptămână de când ai plecat la bunici. Strofa a patra reprezintă o adresare directă a eului liric către iubita misterioasă. motiv pentru care Marian a considerat că trebuie să mergem să vedem un film. Îmbinarea planului interior al trăirilor şi stărilor de spirit ale eului liric cu planul exterior al naturii cu imaginea toamnei se manifestă în versuri sugestive: "Zgriburind din trup se-ndoaie". Incipitul poeziei este o metaforă personificatoare – „Iubirea mea-i o blândă rază”-. în sfârşit. Expresii/ locuţiuni cu substantivul "umbră": *a rămâne în umbră. este semnificativ pentru tema întregii poezii. „Apus”. cu speranţă şi entuziasm. care dezvăluie sugerarea amurgului naturii şi al omului. iar întunericul. „ne” . a curge = a cădea. Prezenţa eului liric este motivată de adresarea directă şi de mărcile lexico-gramaticale. Planul interior/ planul exterior: "Amurg" poate fi considerată atât o poezie dedicată anotimpului toamna. Titlul poeziei. Tema iubirea. reprezentate de pronume şi verbe la persoana I şi a II-a: „tu” . filmul regizat de Mel Gibson. / Mi s-a mai fărmat un vis". gusturile. Varianta 45 1. odată cu trecerea timpului ne schimbăm obiceiurile. Raza efemeră se stinge în întunericul nopţii şi. Eu m-am cam plictisit fără tine şi am stat în general în casă. tânjea după vârsta spirituală a inocenţei într-o interogaţie retorică: "Unde eşti. a se fărâma = a se distruge. deoarece efectul razei nu este de a lumina. ca să-mi povesteşti cum e pe-acolo. "o rază care moare". Mihaela şi-a deschis o fereastră spre suflet. iubirea se pierde în umbra trecutului. încărcat de regrete şi dorinţe nerealizate. a se zdrobi 2. dar mie mi se pare că a trecut mult mai mult. motivul nopţii 7. izbândă. ca simboluri ale adoraţiei şi pierderii iubirii. care construieşte un portret romantic şi idilic al sentimentului. "umbra zilei ce s-a dus…". format dintr-un substantiv cu sens conotativ. Măsura în primul vers este de 9 silabe iar rima este încrucişată. „durerată”. „să le-mpartă”. Sens conotativ: *Confesându-se. a face umbră pământului. plânsul 7. Figură de stil: Epitetul în inversiune „vânătul amurg” sugerează un asfinţit al naturii şi al vieţii la fel de trist. torturi.Verbe sinonime: „priveşte” = ”te uit”. strălucirea transformându-se în obscuritate. o anumită candoare şi un optimism uneori inocent. Suferinţa din inima îndrăgostitului. . Adverbul "unde" care introduce interogaţia retorică sugerează faptul că cei doi îndrăgostiţi se despărţiseră demult. Figura de stil „apune-o mie de poveşti” este o metaforă care sugerează frumoasele poveşti de iubire ale îndrăgostiţilor. În concluzie. ci ea apune "o mie de poveşti". copilărie/ Cu pădurea ta. 29 iunie 2007 Dragă Alina. Metafora personificatoare din finalul poeziei. Mihai Eminescu. care sugerează aspiraţia eului liric de a-şi recăpăta iubirea. filmul este mult prea brutal şi violent. săracul. de aceea. pentru că în aceea perioadă reuşeam să ne bucurăm de lucruri simple. Rima încrucişată. dar bineînţeles că Marian era foarte încântat de lumea aceea misterioasă a trecutului antic. "să oprim". pierdută. motive: visul. natura. "s-a mai dezlipit o foaie. Sunt prea multe scene sângeroase.5.9. "asfinţit". La primit cu braţele deschise. care se află la răscruce. să ne entuziasmăm şi să credem cu toată inima în visurile noastre. Subiectul al II-lea Scrisoare despre relatarea unui film: Bacău. Mihai şi-a deschis. care ar dori cu patimă regăsirea fericirii de altă dată: "E povestea noastră-ntreagă / Scrisă-n veştedele foi…". Tânjind după iubita pierdută. Expresivitatea versurilor este dată de verbele la conjunctiv (" să ne plouă". Din punctul meu de vedere. cu care să trecem mai uşor peste obstacolele ivite în viaţă. lumina razei fiind efemeră şi condiţionată de apusul soarelui. nu mereu reuşim să găsim în noi sursa bucuriei pure de altădată şi. Sper să-mi scrii şi tu cât mai repede. nu oferă îndrăgostitului nicio speranţă de revenire a iubirii. „a-i cădea cu tronc”. lupte. odată cu ea. Tema iubirii şi a naturii. După multe ezitări. A luat el bilete şi am fost la "Apocalypto". prin cadrul exterior al naturii. Ce mai face fratele tău? Să-i saluţi şi pe bunicii tăi şi să le transmiţi din partea mea multă sănătate! Cu drag. Sfârşitul dragostei este implacabil. în care verbele proiectează sentimentul într-un viitor nedefinit. a manevra din umbră. între două etape ale vieţii. Pe de altă parte. cu sacrificii umane. provocat de fericire şi suferinţă totodată. dar este şi un sugestiv tablou al sufletului. Trecuta poveste de iubire umple de tristeţe sufletul îndrăgostitului. de fapt. "Plânsul frunzelor ce mor". "cade noaptea" ilustrează tristeţea eului liric pentru pierderea sentimentului erotic. afară de nevoia noastră de copilărie” (Mihai Ralea) Sunt întru totul de acord cu această afirmaţie. „să ne plouă”. Vânătul amurg de toamnă este sfârşitul unei perioade. Expresii/ locuţiuni cu verbul "a cădea": „a cădea la examen”. sfârşitul unei poveşti de dragoste asemănată cu un apus. emoţionale: "Şi cu braţele-amândouă/ Să oprim căderea lor?". noroc = şansă. În primul rând. Varianta 46 1.10. În primele trei strofe predomină elementele de pastel. „să le culeagă”. "biata rază solitară". care semnifică sfârşitul unui vis de iubire. candoare şi ingenuitate de care avem nevoie la orice vârstă ca să trăim frumos. 4. „să oprim căderea lor”. Sens conotativ: În amurgul vieţii oamenii devin mai înţelepţi şi mai răbdători. cu privirile lor inocente şi curioase. „a cădea la pat”. cu discrete sugestii pentru planul interior al trăirilor: "Frate bun mi-a fost copacul". reprezentând totodată şi ideea poetică. vizionarea filmului fiind interzisă minorilor sub 18 ani. copilăria este o sursă de veselie. Titlul. 10. gustul amar al destrămării unor visuri ale sinelui poetic. Din punct de vedere stilistic. lumina provine de la „o blândă rază”. Dezamăgirea căderii frunzelor. tot ceea ce un copil poate şi trebuie să facă este reprezentat de mulţumirea acestuia faţă de părinţii care s-au străduit pentru creşterea şi educaţia lui. Opoziţia dintre lumină şi întuneric sugerează zbuciumul interior al eului liric. măsura de 7-8 silabe6. metaforizat prin expresiile: "trist apus".5. Culoarea deschisă a pereţilor înveselesc încăperea. De altfel. sufletul. luminează „umbra zilei ce s-a dus”. aspiraţia către posibila fericire fiind ilustrată printr-o interogaţie retorică. Acţiunea e plasată la sfârşitul civilizaţiei Maya descrie experienţele traumatizante prin care trece un om luat prizonier şi care încearcă să se întoarcă la familia sa. „să culeagă”). Prima strofă. care. Sunt sigură că ai auzit de el. "să oprim". cel care a cunoscut atât de bine tulburările sufletului omenesc. amintirea iubirii rămânând definitiv în trecut. Întunericul este adus de apus.

te-nfiorează“5. a fi cu degetu-n gură. În cel de-al patrulea vers al ultimei strofe. Creaţie artistică. se particularizează printr-un limbaj propriu. drept căpătâi – ghitara” are rolul de a marca atributul apoziţional "ghitara" care explică substantivul "căpătâi". susţinea că acestea sunt ficţiuni proprii oricărui film. opera transmiţând mesajul poetic generaţiilor viitoare şi înscriindu-se astfel în posteritate şi nemurire. a avea pe cineva la degetul mic.4. În concluzie. Subiectul al II. 2. 10. mai nou."10. Figură·de stil: metafora “cununi nepieritoare” exprimă gloria veşnică şi nemuritoare a poeziei. în societatea actuală arta este ignorată. întâlnirile reale cu iubitul fiind întâmplătoare. În artă. misiunea operei. Subiectul al II-lea Text argumentativ despre voinţă: "Voinţa poate fi. a număra pe degete. astfel compensând această lipsă.lea Scrisoare priind relatarea unei discuţii purtate cu un coleg despre un film vizionat împreună Bacău. ci este dezvoltată şi exersată odată cu trecerea timpului. Tonul afectiv sugerează exprimarea directă a compasiunii de care eul liric este puternic impresionat privind soarta poetului şi a poeziei. Vocativ: “Subt degete-mi răsună. deşi nu sunt talentate. Expresii/ locuţiuni cu substantivul "deget": a nu mişca un deget. că producătorii au vrut să şocheze cu un astfel de subiect. oricât de mare ar fi dorinţa reputaţiei. precum şi repetiţia adverbului "nici" accentuează scepticismul eului liric privind gloria Poeziei. excelează printr-o voinţă puternică. În general. / nici diadem. Un grup de tineri. a se ascunde după deget. cu ajutorul epitetelor („loc osândit”). fiecare în alt fel. un motiv de mândrie" (Honoré de Balzac) Honoré de Balzac exprimă ideea conform căreia atât talentul cât şi voinţa reprezintă trăsături pozitive ale caracterului nostru. care „a-nvrednicit” o „aleasă frumuseţe” prin harul său. pe tehnologie… Tu ce părere ai? Scrie-mi de urgenţă. s-aude.4. iar măsura este de 11 silabe. "sară".9. fiind capabil ca într-un „loc osândit” să înfiinţeze „raiul”. moral. Un prim argument este susţinut de situaţia persoanelor care. De asemenea. care nu mai este interesată de valorile spirituale. de har ca să poţi crea un tablou. Polisemia cuvântului vreme : *A venit vremea sặ ne luăm “la revedere”. i se conferă unicitate. este în antiteză cu statutul recent de cerşetoare. M-am gândit să îţi scriu câteva rânduri pentru a–ţi povesti şi ţie discuţia pe care am avut-o cu un coleg din clasa vecină. de pe vremea marilor războinici şi până astăzi. crezul artistic7. de preocupări spirituale şi îşi duce existenţa bazându-se din ce în ce mai mult pe aparate. poate face „cerul să coboare jos” iar „veacurile să răsune”. urgisită Poezie!…". Substantivul “Poezie” este scris cu majusculă deoarece este o personificare şi. când superficialitatea contemporanilor este sugerată de metafora "uşi de cafenele". în funcţie de caracterul şi mentalitatea fiecărui individ. ştii că sunt uşor colerică. veacurile răsună. iar Poezia nu mai stârneşte emoţie estetică. O fată îşi consuma iubirea numai la celular. mijloacele lingvistice de realizare a subiectivităţii sunt adresarea directă prin folosirea vocativului "Poezie". toate experienţele sofisticate care se fac au dus la degradarea mediului ambiant şi. Astfel. întrucât arta este rodul talentului şi al trudei. ca o creaţie ce îi conferă poetului aură divină. în anumite cazuri cea din urmă poate fi considerată o calitate primordială şi un motiv de mândrie bine întemeiat.06. ura "detună". nu totdeauna reuşeşti să ai succes în orice domeniu. pasionaţi de celulare. Poezia desfăta zeii. opera sa fiind "slăvită" pentru valoarea incontestabilă. Ion/Ioana .Ioana Varianta 47 1.5. Cinstirea. se află în antiteză cu prezentul decăzut.6. imaginea despre trecut. cred că este nevoie de foarte mult talent. orice situaţie era rezolvată la celular.2007 Dragă Alina. Traian. spre deosebire de acesta. la pericolul încălzirii globale. nici straie orbitoare…”. Părerea mea a fost că nu este normal ca un aparat să înlocuiască atitudinile şi sentimentele umane şi că orice exagerare atrage după sine necazuri. În perioada de glorie. după ce timp de patru ani am fost ca o familie. Trăsăturile poetului sunt de natură romantică. personificată subtil în ipostaza unei femei. a da un deget şi a lua toată mâna. Un tânăr are o afecţiune la ureche.. Opoziţie: „loc osândit” / „raiul”8.9. Conjuncţiile adversative "dar". Tema: condiţia poetului în lume. reuşind să aibă succese de invidiat în domeniul respectiv. Pe de altă parte. după cum ilustrează şi Tudor Arghezi în poezia "Testament". aşa cum exprimă Nichita Stănescu ("Către Galateea"). menirea ei de a transmite oamenilor emoţia ideilor lirice rămânând singura dar adevărata avere spirituală. o operă literară sau muzicală. O altă motivaţie este aceea că linia de pauză ţine locul predicatului "ai pus".7. din cauza acestui hobby. voinţa este o trăsătură pozitivă superioară talentului. nu este o însuşire cu care ne naştem. ci doar "simţiri rebele". colegul respectiv. altfel spus. exagerări specifice romantismului. Omonimia cuvântului "liră": * O liră turcească valorează 0. rima – încrucişată6. trebuie şi multă sârguinţă. cerul coboară la el. Pe vremea bunicilor nu existau filme horor. 8. prin aceasta. Astăzi vremea va fi însoritặ şi cu temperaturi destul de ridicate. Măsura – 14 silabe . pentru a-i face viaţa mai comodă. în legătură cu un film american difuzat de HBO şi intitulat "Celularul". iubirea este "flăcări". Eu m-am aprins. al omului. Prima strofă începe cu un verb la prezentul etern (gnomic) “te văd”. cu ajutorul căreia. manifestată din cele mai vechi timpuri. hiperbolizate prin forţa excepţională a spiritului liric: când se închină.2. acasă la Georgeta. *Prietenia lor a durat vreme de doi ani. Relaţia dintre poezie şi timp: Întreaga poezie este construită pe strânsa legătură între poezie şi timp. Întreaga poezie pledează pentru sensibilitatea artistului. În a doua strofă a poeziei. a-şi muşca degetele. mai mult decât talentul. întrucât "epigonii" nu sunt capabili să aprecieze arta adevărată. Varianta 48 1. “ghitară”. dar numai talentul poate naşte artişti. În al doilea rând. asfaltul care a înlocuit iarba. poezia. Am văzut filmul împreună. "ghitara" este aşezată "drept căpătâi". urgisită" aflate tot în vocativ. eul liric compune portretul spiritual al poetului. urmat de o enumeraţie de substantive ce personifică Poezia care nu mai este apreciată şi preţuită de contemporani. Omul s-a îndepărtat de natură. întrucât Heliade Rădulescu transfigurează viziunea sa despre menirea artistului. ca oricărui substantiv propriu. metafora “aleasa frumuseţe” sugerează poezia. Argumentul lui era că orice invenţie tehnologică modernă este în sprijinul omului. Abateri de la norma literară: „subt” . într-o sâmbătă după-amiază. iar sufletul "seninul […] luminos". au de suferit. Ne-a dat numeroase exemple din viaţa reală. "nu mai porţi brăţară·. Metafora "Averea ta întreagă e-o ghitară" semnifică ideea că Poezia nu a încetat să "cânte". comparaţiilor („Dragostea lui e flăcări şi ura lui detună”). Filmul construieşte o viziune foarte interesantă despre utilitatea unui telefon celular. "ci". dar şi consecinţele pe care le are exagerarea folosirii lui. În versul "Sărmană. financiar etc. Stilul retoric: interogaţia retorică "În veacul nostru cine-ţi smulge-o floare?". condiţia ei actuală fiind de cerşetoare a culturii: “Şalul vechi de cerşetoare”. În acelaşi timp. 3. “diadem”. a cărui menire este să răsune peste veacuri. Rima este îmbrăţişat·. * Cântând la liră a vrăjit-o pentru totdeauna. a cărui operă trebuie să transmită mesaje oamenilor şi peste veacuri să aibă forţă de pătrundere în lume: "Când cântă el. voinţa poate rezolva prestigiul profesional. astfel încât ele să devină notorii şi să "nască" artistul. sugerând decăderea umanităţii. Linia de pauza din versul “Dormi prin ruini. definită prin podoabele de preţ pe care le etalează. liră. altuia îi fusese furat celularul şi folosit într-un jaf armat. oraşul nebun al americanilor. în care celularul a fost personajul principal. numai talentul nu ajunge. „ast” 3. ştii cât de nerăbdătoare sunt! Te sărut cu drag şi te îmbrăţişez. deoarece.711 dolari americani. urgisită Poezie!…". inversiunilor („aleasă frumuseţe”) şi metaforelor hiperbolice („veacurile răsună”). acestea constituind un alt argument prin care poezia "Destăinuirea" se poate defini ca artă poetică romantică. De pildă. Abateri de la norma limbii literare actuale: “ruini”. exclamaţia retorică "Sărmană. aflate în antiteză şi într-o sugestivă viziune romantică. social. precedată de enumeraţia adjectivelor "sărmană. şi i-am argumentat cu evidenţa că toate descoperirile au avut un procent nociv împotriva omului. 29. Eu sunt de părere că afirmaţia mai sus enunţată este întemeiată şi regăsită în viaţa reală a oricărui om. o altă trăsătură a artei poetice prezentă în text se referă la misiunea creaţiei sale. comunicare între ei de asemenea. Poezia „Destăinuirea” este o artă poetică. Acţiunea se petrece la New York. omagierea Poeziei. idealizată prin preţuirea de către umanitate a valorilor spirituale.

Curajul acestei femei este un exemplu de voinţă supraomenească într-o situaţie primejdioasă. "Şi ce-a putut să fie s-a sfârşit…"..2. Nu a trecut decât jumătate de an de la momentul în care am devenit un stat european şi deja se se simt multe schimbări în învăţământul universitar. “tichete”. nu te-am văzut de mult! *Ei sunt cei mai buni prieteni ai mei. pentru că am fost extrem de ocupată în ultima parte a anului. tradiţiile. eul liric întrebându-se. mă gândesc ce o să se întâmple cu ţara noastră? Toţi. care te face să te întorci din drum şi te abate de la traiectoria ta. lucioasă. 9. Un exemplu ar fi cel în care o mamă româncă şi-a salvat fetiţa de sub roţile unei maşini. care sugerează apariţia iubirii în viaţa omului. iubirea "celor doi călători" a fost fără substanţă. *Am de făcut un drum la Călăraşi.8. Epitetul antepus. şi o grămadă de oportunităţi. Titlul “Cântec de drum” este specific simbolismului. *Drumul către Constanţa se parcurge în cel puţin trei ore. numai că ceea ce ne împiedică să o eliberăm este frica de eşec.muzicalitatea poeziei prin repetiţia verbului "a fi".Unde-aş fi fost de nu m-aş fi oprit/ Şi nu mi-aş fi vândut ei tot norocul?…" 10. sofisticat2. Cu drag. altădată = demult. De altfel. Tema iubirii. suferinţă asemănătoare cu o înjunghiere. “bagaj”.lea Scrisoare despre integrarea României în Uniunea Europeană Adjud. încât a impresionat toată adunarea. prezentă în multe poezii erotice ale lui Minulescu. sunt cunoscute cazuri în care mamele îşi salvează copiii din situaţii neobişnuit de periculoase. din proprie experienţă.călătoria ca simbol al iubirii: cei doi îndrăgostiţi au călătorit împreună cu sentimentul iubirii. Elemente de prozodie:. fiind o construcţie incidentă: "Dar într-o zi o fată . ”mea”./ N-a fost decât un searbăd început".lea Text argumentativ: "Curajul e vederea peste propria fiinţă şi peste orice primejdie a unui scop. iar la noi se va importa forţă de muncă asiatică şi vom ajunge o ţară mixtă.E. dulceagă. Totuşi. viziunea asupra iubirii trecătoare făcând parte din experienţa de viaţă a oricărui om.4. *Aparatul emană unde electromagnetice. o creaţie sentimentală cu nuanţă elegiacă.Ghilimele puse la sintagma "fapt divers" marchează ironia amară şi sensul conotativ al expresiei3. propria spiritualitate?… Nu ştiu ce să mai zic. Sensul denotativ al sintagmei "fapt divers" este de întâmplare minoră. insipidă. A fost “o chestiune” de curaj şi de voinţă. De altfel. Repetarea verbului "a fi" este o exprimare stilistică ludică. Oare o să ne pierdem definitiv specificul naţional. o energie de luptă enormă.organizarea poeziei în catrene (strofe de patru versuri). iluzie. Aceleaşi dificultăţi ale vieţii cu care s-au luptat oamenii dintotdeauna le trăieşte şi eul liric. iar simbolul "drum" semnifică existenţa umană pe pământ." (Nicolae Iorga) Sunt de acord cu afirmaţia lui Nicolae Iorga: “Curajul e vederea peste propria fiinţă şi peste orice primejdie a unui scop”. tind să plece din ţară pentru un trai mai bun şi aşa se pierd toate şansele de a mai putea evolua România… tot ce e bun pleacă. Varianta 50 1. “a călători”. Antonime: lucioasă # mată. Sinonime: minciună = neadevăr. pe care îndrăgostiţii nu o pot controla: "n-a fost nimic"/ "ar fi putut să fie".bat-o focul -"3. nici bagaje). totul a fost un iureş năucitor. Formula ludică a iubirii. În concluzie. motivul suferinţei pentru iubire7. Trăsături simboliste:. ce nu se ştie/ În care timp şi-n care loc s-a petrecut!…". Figură de stil: metafora "Lama. obiceiurile. *Ei.autoadresare prin interogaţie retorică: "-Unde-aş fi fost de nu m-aş fi oprit / Şi nu mi-aş fi vândut ei tot norocul?…" 6. sinele poetic având un sentiment de regret. ţinând cont că anul acesta Sibiul este Capitala Culturală a Europei.măsura de 10-11 silabe 7. Rolul cratimei în structura “mă-mbată”: Cratima înlocuieşte prima vocală a cuvântului „îmbată”. Toate acestea. 29.2007 Dragă Marian. complex. 10. Titlul "Romanţă negativă" defineşte întreaga poezie. totuşi. pot spune că fiecare dintre noi are ascunsă în sine o putere de muncă. Iubirea s-a sfârşit înainte să înceapă. deoarece a renunţat la propria traiectorie în viaţa de până atunci. "Şi-atâta tot".4. roză = trandafir. am desfăşurat nişte activităţi la liceu şi la Casa de Cultură din Adjud. care ar fi fost soarta lui şi ce-ar fi ajuns dacă nu se îndrăgostea? Semnificaţia subtilă a iubirii este ilustrată în ultimul vers.6. O mulţime de manifestări au apărut aşa. oricum. "searbăd". "semnal de alarmă"5. dar niciunul n-a fost pregătit pentru această relaţie( n-au avut tichete. mi-am luat inima în dinţi şi am reuşit să îmi stăpânesc anxietatea. fetişcană 5. Tema iubirii. "o scurtă nebunie". Ştefana Varianta 51 1. "voiam".rima:îmbrăţişată. prin bursele oferite cât şi dezvoltarea profesională pentru care se organizează cursuri. i se părea obositoare. sunt atâtea avantaje şi. *Tusea ei este alarmantă. împreună # separat. peste noapte. pentru a se rosti fără pauză şi păstrează măsura şi ritmul versurilor3. este şi aici o viziune specifică a sentimentului. din orice epocă în căutarea iubirii. iubita fiind alintată prin sintagma "bat-o focul". constituie un avantaj extraordinar să poţi avea o slujbă mai bine plătită în afară. în care emoţia se transmite cu uşurinţă cititorului. autoadresarea sub forma interogaţiei retorice are nuanţă meditativă şi persiflantă totodată. Simbolul "cântec" exprimă bucuria şi muzica inimii îndrăgostite. fără importanţă. ca orice om. opacă. Subiectul al II. a răsuna = a vibra. Ultima strofă o poeziei reprezintă momentul întâlnirii eului liric cu iubirea. În primul rând. atunci când ai cu adevărat un scop important. . care. pe care presa o menţionează printr-o ştire sau un scurt articol. Credeam că nu voi putea niciodată să îmi înving frica de zbor cu avionul. fătucă.. a coborî # a urca. Subiectul al II. reiterând (reluând) primele versuri şi asigurând astfel o simetrie lirică întregii poezii: "Din ce-a putut să fie. ridicând pur şi simplu vehiculul. Aştept să-mi scrii şi să-mi împărtăşeşti opiniile tale despre intrarea ţării noastre în U. prin semantica muzicală a cuvântului "Cântec" şi determinantul "de drum". accentuează ideea că. un joc de timpuri verbale. motivul nopţii. expresie plină de gingăşie şi haz. iubirea a fost lipsită de vlagă. Omonime: *I-am luat în dar un inel. a cânta. Polisemia cuvântului "drum": *Femeia şi-a ales drumul ei în viaţă. Câmpul semantic al termenului "călătorie": “călători”. Expresii/ locuţiuni care să conţină cuvântul „viaţă”: a da viaţă. Polisemia cuvântului „strună”: *A luat vioara şi a început a zice din strună cu atâta foc. Familia lexicală a cuvântului "fată": fetiţă. de afirmaţie şi negaţie. tineri şi mai puţin tineri. atâtea dezavantaje… Sunt curioasă să ştiu tu ce ai mai făcut? Cred că ai fost tot atât de ocupat. se recunoaşte cu uşurinţă atitudinea de persiflarea fermecătoare ca particularitate a poeziilor erotice simboliste scrise de Ion Minulescu. Dar pusă în situaţia de a călători peste ocean pentru a-mi vizita o rudă bolnavă. "am colindat" etc.06. “tren”. pentru un scop primordial: iubirea pentru copilul ei. Mărci lexico-gramaticale ale prezenţei eului liric: . curajul reprezintă abandonarea de sine în situaţii limită. * Dacă nu-ţi ţii . cândva 2. iar diplomele sunt recunoscute în străinătate. ” am colindat”. a-şi da viaţa pentru cineva. cu prilejul integrării României în Uniunea Europeană. Ultima strofă se constituie într-o concluzie a discursului liric. mai cu viaţă. Accentul ideatic din finalul poeziei accentuează uşoara persiflare cu care este privită o dragoste care "n-a fost" şi de aceea amintirea nu mai păstrează nici detaliile de timp şi loc ale manifestării ei: "simplu «fapt divers». Liniile de pauză separă structura de restul poeziei. simplu # complicat. sugerând ideea aluzivă că tot norocul vieţii lui s-a consumat atunci când a întâlnit "o fată" de care s-a îndrăgostit: ". Nu ţi-am mai scris de mult. superficială. asemenea unui "fapt divers".verbe şi pronume la persoana I : ”am pornit”. *Florin Piersic este o stea în lumea filmului românesc. motivul drumului8. plin de viaţă. În finalul poeziei. Pe lângă pregătirile pentru bacalaureat. de la început. În al doilea rând. fără viaţă. de cuţit" sugerează durerea provocată de pierderea fulgerătoare a iubirii. Figură de stil: epitetul triplu "drumuri lungi şi vechi. În sens conotativ. există şi o zicală populară despre chinurile iubirii: "am simţit un cuţit în inimă". 4.9. ca simbol al nestatorniciei şi incertitudinii iubirii. Derivate ale cuvintelor "noapte" şi "alarmă": La ora opt se înnoptează. precum şi noutăţi despre… cum mai stai cu dragostea?.Varianta 49 1. lăsând o rană care a sângerat o vreme în inima celor doi îndrăgostiţi. bătătorite" sugerează căile dificile străbătute de orice om. neînsemnată. dar au avut la-ndemână "semnalul de alarmă".

aşezat ca incipit şi final. deci te luptă/ Cu dragoste de ea.5. starea de oboseală spirituală fiind reliefată prin personificarea “dorul vieţii-n mine tace”. acordă prea mult timp jocurilor. pe care sinele poetic şi-o adresează ca meditaţie reflexivă asupra lumii. alcătuită din 13 versuri distribuite în 3 catrene şi un vers liber. nu este marcat versul liber! . Personificarea exprimă sentimentul de tristeţe al eului liric. un important furnizor de informaţii. moartea. ci doar să fim mai atenţi la detalii şi să renunţăm la orgolii prosteşti. cu dor”. “trece”) şi prin refrenul “Din al oglindei luciu rece”. care constituie şi cuvântul-cheie al discursului liric. măsura şi ritmul versurilo 3. în care eul liric se simte claustrat. însă pentru tineri a început să devină un viciu şi. oricât de imposibil de depăşit ar fi acestea.simbolul oglinzii. de a trăi. zace = stă. obida = ciudă. comparaţia “izvor ce gata e să sece”. “înece”. Figură de stil din strofa a doua: personificarea „zâmbeşte aceeaşi lună” sugerează superioritatea astrului care contemplă amuzat trecerea implacabilă a timpului numai pentru om. fără a se interesa măcar asupra a ceea ce era scris. “pace”. “Dar unde e cea de-altădată?”. spre meditaţie asupra lumii. fără să se întrevadă vreo finalitate a acestei stări interioare a sinelui poetic. 29 iunie 2007 Dragă Cristi. totodată. Concluzia nu poate fi decât una singură şi anume că. Lirismul subiectiv: Prezenţa eului liric în poezie este evidentă prin mărcile lexico-gramaticale ale acestuia: pronume la persoana I „mă”. Expresii/locuţiuni cu substantivul “suflet”: a pune suflet. a-i scoate sufletul (cuiva). în ipostaza artistului. reflectate în structura interioară a eului liric: “se desface”. pe parcursul întregii poezii. „luna”. deoarece menirea omului este de a se lupta cu viaţa. de unde au luat referatul cu tema respectivă. metafora “al oglindei luciu rece”. aşa cum exprima şi George Coşbuc în poezia “Lupa vieţii”: “O luptă-i viaţa. De asemenea. izolare. Ioana . impresionat. Cromatica acestei strofe este redată prin sugestia cuvântului “umbră”. În primul rând. singurătate.(În cerinţă. care-i amplifică tristeţea şi melancolia pentru condiţia sa efemeră. are rolul de a accentua apăsarea sufletească. “preface”. „e-aceeaşi” sugerează permanentizarea sentimentului de deziluzie. periculos. Dacă reuşim să plecăm puţin capul.).Macedonski prin volumul “Poema rondelurilor”. dar nu de tot să te smereşti” Viaţa tuturor este presărată cu greutăţi şi bucurii. Cratima în versul “De apă-adâncă” leagă două cuvinte pentru a se pronunţa fără pauză şi pentru a păstra. . moartea spirituală a poetului. Trăsături simboliste: . Îţi pot argumenta această afirmaţie prin faptul că. Aşadar. nu se mai manifestă. Subiectul al II. vis = reverie. Al doilea substantiv din titlu. Ştiam cât de mult îţi plac calculatoarele şi că eşti pasionat de Internet. motive: oglinda. care este şi laitmotivul poeziei.lea Eseu argumentativ despre demnitate: “La întâmplări grele să te pleci. dar nu de tot să te smereşti”. dezolare sugerată de izvorul ce este gata să sece. este destul de serios. cu sufletul la gură. Câmpul semantic al “oglinzii”: luciu. şi mai mult de jumătate dintre elevi au folosit Internetul. eternitate-efemeritate. pentru că nu trebuie să te umileşti. Ultima strofă sintetizează tema poeziei. nu într-atât încât să devenim slugarnici. ce ilustrează greutatea sufletească. cărora fiecare om le face faţă cum ştie mai bine. “petrece” 6. însă. în ziua de azi.calul în strună. ideal pe care ţi l-ai împlinit cu mult efort şi seriozitate. trecerea ireversibilă a timpului. atunci problemele noastre vor fi mult mai uşor de rezolvat. Nu am mai vorbit de când ai devenit student şi m-am gândit să-ţi scriu. surprinzător prin ideile tale şi. deoarece. Consider că mulţi copii. Nu multă lume observă acest aspect. motivul rozei. cu trup şi suflet. profesoara de istorie ne-a dat o temă pentru un referat pe care noi trebuia să o dezvoltăm. epitet cromatic şi “cântă tot pe vechea strună”. de vârsta mea sau mai mici. comunicării în eter cu alte persoane şi nu mai dau importanţă studiului. însă totdeauna trebuie să funcţioneze raţiunea. ci să te înclini în faţa celor care-ţi pot fi de folos atunci când te afli într-o situaţie-limită. sufocantă.7. motivul lunii. “petrece”. Timpul prezent al verbelor din prima strofă are valenţă gnomică (eternă) şi exprimă continuarea. 9. dorul de viaţă. Finalul poeziei simbolizează. „mine” şi interogaţia retorică. iar comparaţia ilustrează absenţa oricăror emoţii interioare. Figură de stil: Epitetul “luciu rece” exprimă detaşarea poetului de lumea reală. aşa cum se subînţelege şi din afirmaţia: „La întâmplări grele să te pleci. a-i merge la suflet 5. pentru că sunt foarte curioasă să ştiu cum te simţi în urma unui succes atât de mare. pe când ea este eternă ca şi Universul.6. de aceea el face o ultimă încercare de a evada prin vis “Un fel de vis de opium trece”. Sper că tu ţi-ai păstrat personalitatea şi ai rămas acelaşi băiat inteligent. Metafora “Din al oglindei luciu rece”. însă realitatea este mult mai puternică. Tema: condiţia omului în lume. Numele “rondel” vine de la adjectivul „rond” (rotund). este motivul literar al poeziei care se manifestă ca refren. sugerând eternitatea Universului în antiteză cu efemeritatea omului. structurate în 3 catrene şi un vers liber.n. Antiteza: “de-altădată”/ “azi”. personificare. din care nu am reţinut mai nimic. Subiectul al II. înscrisă în lirica lui Al. Eul liric. Mai mult decât atât. trebuie să fim raţionali şi să acceptam ajutorul când ne este oferit. deoarece are drept caracteristică reluarea unuia sau a două versuri sub forma de refren. năzuinţă. Ultima strofă. a-şi trage sufletul. neputinţa eului poetic de a mai trăi în această lume sufocantă. “tace”. Tema: reflectarea lumii în sufletul artistului. claustrarea într-un spaţiu fără soluţii de evadare şi în cele din urmă. care sugerează înclinaţia eului lirice spre reflectare. determinată de timpul trecător. sufletul satului. a avea ceva pe suflet. suferă. oamenii nu se cunosc şi îşi transmit informaţii sau păreri fără să cunoască adevărata personalitate sau fire a interlocutorului. vom pierde nişte prietenii sau posibile prietenii. sesizează. Am aflat că eşti la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din Bucureşti. constituind şi laitmotivul discursului liric.8. ca orice viciu. în timpuri de restrişte. Ultima strofă a poeziei are nuanţă ultimativă. care simbolizează negrul. acelaşi prieten de nădejde. aşadar. eul liric percepe o schimbare esenţială.9. Te îmbrăţişez cu drag. Simetria poeziei este ilustrată de reiterarea versului “Deşi pe cer e-aceeaşi lună”. Consecinţa firească a fost că toţi aveam cam acelaşi referat. deoarece Internetul fură personalitatea tinerilor. “sece”. Poezia „Rondelul lunei” păstrează aceeaşi formă fixă de 13 versuri. care precizează specia literară cu formă fixă. dorinţă 2. de curând. Desigur că Internetul reprezintă. sufocat în acest spaţiu al lumii înconjurătoare. exprimă apăsarea sufletească. suflet curat. pentru că nu vom accepta ajutorul celorlalţi. Sinonime: pace = linişte. a lua de suflet un copil. element prozodic specific liricii simboliste. ce îi provoacă sentimentele apăsătoare de tristeţe. aceştia nemaiavând propria părere despre atâtea aspecte ale vieţii. 8. pace spirituală.lea Scrisoare despre impactul Internetului asupra vieţii unui tânăr din ziua de azi. “schimbată”/ “aceeaşi”. de întâmplările fericite trebuie să profităm la maxim.n. Varianta 52 1. permanentizarea sentimentului de linişte. „e schimbată”. Al doilea argument ar fi faptul că. Iaşi. comunicarea pe Internet este ca între roboţi. “zace”. 10. Deşi luna pare să aibă aceeaşi lumină “argintată”. sugerând veşnicia Universului. poţi avea un accident grav. visul 7. nu trebuie să ne dăm bătuţi în faţa greutăţilor. dacă ne încăpăţânăm să ne păstrăm trufia şi să facem totul de unul singur. bineînţeles. neputinţa de a mai trăi într-o lume sufocantă. Prezentul etern (gnomic) al verbelor „mă-ncunună”. dar eu nu prea îţi împărtăşesc părerea.muzicalitatea versurilor realizată prin monorimă (silaba “ce” închide fiecare vers: “rece”. conducând la moartea lentă a sufletului său. apă 4. ducând la o izolare periculoasă pentru societate. 10. Refrenul. care constituie şi refrenul poeziei. amărăciune. versul-refren “Din al oglindei luciu rece” asigură muzicalitatea versurilor şi amplifică eufonia în notă simbolistă a întregii poezii. cu certitudine vom eşua în viaţă. izolarea. Titlul este format din două substantive :”rondel”. “desface”. accentuând antiteza trecut-prezent. din punctual meu de vedere.

6. frunzele moarte şi coloristica ruginie a toamnei Subiectul al II. Subiectul al II. plin de viaţă. “părul tău de aur roşu”. ritmul trohaic şi măsura versurilor de 11-12 silabe. refuzând să trădeze neamul căruia îi aparţine. considerând şi ele că trebuie introduse mai multe ştiri şi articole despre evenimente culturale. neputinţa eului liric de a scăpa din această ipostază. care-i întristează sufletul şi-l goleşte de bucurii este sugerată de amintirea casei părinteşti. “părul tău de frunze moarte”. deoarece cheia trecutului este ruginită şi nu poate întoarce timpul înapoi. aspiraţie. la persoana a II-a singular: „Vii de unde?”. lucruri ce cred că sunt de prost gust şi nu fac altceva decât să creeze tinerilor o imagine negativă asupra României. Varianta 54 1. vecie. Actele de eroism sunt.lea Text argumentativ despre eroism: „Nu numai că eroismul nu se poate porunci. odaia copilăriei.Varianta 53 1. “Albă casă. “Vii de unde? din ce veac? din ce mormânt?” // “Nimănuia ori a mea? pe vecie ori nicicând?”. însoţite de epitete în inversiune: „Albă casă. În structura „aleea-naltă”. Imagini artistice: “aleea-naltă de castani”. Iată de ce îţi scriu: acum două zile am participat la o dezbatere privind influenţa mass-media asupra tinerilor. 10. motivul toamnei 7. Virgulele din versul. Prezenţa imaginilor vizuale -”Precum seara. iluzie. Expresivitatea strofei este construită prin alternanţa prezent/ trecut a verbelor “pierde”. Titlul „Toamnă” de Ion Pillat îmbină sensul denotativ cu cel conotativ al termenului. Figura de stil: comparaţia „cheia ruginită. zile negre”. de solitudinea şi neputinţa poetului de a întoarce timpul. care amplifică suferinţa eului liric pentru trecerea rapidă şi dureroasă a timpului. 4. care amplifică procesul de stingere a vieţii. Figură de stil: Structura „castanii de cărbune” reprezintă o metaforă pentru întreaga natură. De altfel. “mă”. Eului liric nu i-a mai rămas decât trecutul. stare simbolizată de determinantul cu nuanţă cromatică „de cărbune”. sunt de acord cu afirmaţia lui Nicolae Iorga şi anume că eroismul nu se poate poruncişi că nu poate fi răsplătit pe măsură. trecutul. “amintirea cheamă viaţa”. Dar acestea sunt recunoaşteri materiale. “toamnă”. a pierde din vedere. pentru toamna ce se poate manifesta şi în sufletul poetului.şi a imaginilor auditive -”auzi sunând vecernii”. Nu poate fi impusă sau poruncită. “frunzarele rărite”6. Rima este încrucişată. iar pentru ei contează ratingul. ce departe” are valoare afectivă şi sugerează emoţia excesivă a eului liric. al simţirii cu cel exterior al naturii. Expresivitatea strofei este dată de prezentul etern şi gerunziul verbelor care exprimă continuitatea stărilor de tristeţe. vuietul vântului.peisajul rustic descris prin elemente proprii unei naturi feerice: păsările migratoare. că publicul este interesat mai ales de acest fel de fapte vulgare.8. Tema naturii. Prozodia se defineşte prin rima încrucişată. a pierde şirul. “mână”/ “a rămas”. nu sunt întru totul de acord cu cea de a doua parte a citatului. neagră frunză. Tema: timpul. În primul rând. cratima marchează pronunţarea celor două cuvinte fără pauză. reprezintă specia lirică în care sunt exprimate sentimente de tristeţe. sugerând amurgul vieţii. năzuinţă 2. Singura fiinţă ce mai „animă” castanii este o „cucuvaie într-un pom”. o înălţare spirituală şi o purificare pe care puţini au şansa să o simtă. care nu folosesc în nici un fel eroilor şi cred că la acest fel de “recompensă” se referă Nicolae Iorga. dor = alean. În opinia mea. nucii. 2. Decizia protagonistului de a se sacrifica pentru poporul său.întoarcerea nostalgică la vârsta copilăriei. bani. „a mea”. care tind spre binele absolut şi sunt gata să sacrifice totul pentru o cauză ori un ideal. 9. Au fost destule persoane care mi-au susţinut punctul de vedere. Prezenţa eului liric se face simţită prin formele verbale la persoana I: „simt” şi pronominale: „mi-”. de înaltă ţinută morală. Îmi cer scuze că nu ţi-am scris mai devreme. pentru un ideal. Câmpul semantic al cuvântului “timp”: veac. „Toamnă. de melancolie ale eului liric. pe viaţă şi pe moarte. sentimentele elegiace sunt exprimate prin interogaţiile retorice. pentru ţara sau poporul său. picanterii din viaţa lor privată. răsplata eroismului fiind strict sufletească.5. 10. întrucât nu mai e „nicio frunză” pe crengile acestora. ca o frunză” sugerează ideea că anotimpul toamna. a-şi pierde gândurile4. iar măsura versurilor este de 15 silabe. prin metaforele “vecernii” şi “clopot”.lea Scrisoare despre impactul mass-media asupra vieţii tinerilor de vârsta ta: Braşov. De aceea. deci. Trăsături ale tradiţionalismului: . acesta este şi argumentul posturilor de televiziune şi al revistelor de scandal. frunzele rărite ale copacilor. putred parc”. nostalgia sfâşietoare după timpul ce s-a scurs ireversibil şi viaţa ce a trecut prea repede: “zile albe. în care natura încheie un ciclu din viaţa sa: „Roata timpului îşi pierde uruirea”. Aşa cum sunetul vecerniei cheamă oamenii la slujbă. creându-i o stare de melancolie. 5. înlocuieşte vocala iniţială “î” şi are rol prozodic de a păstra măsura şi ritmul versurilor 3. a foşnetului pe care îl face trăsura. prin metafora “doar trecutul: cucuvaie într-un pom”. neagră frunză. 3. Strofa a treia a poeziei “Toamnă” de Ion Pillat este construită printr-un şir de comparaţii sugestive pentru ilustrarea antitetică trecut-prezent. se difuzează prea multe ştiri despre crime. separă propoziţia incidentă “iată-ne-mpreună” şi izolează apoziţia “gospodină ce porţi cheia” de substantivul pe care îl explică. dar e cu neputinţă să-l răsplăteşti” (N. Gerunziul „foşnind” utilizat în cadrul celei de-a doua strofe a poeziei sugerează permanentizarea sunetului. iată-ne-mpreună. de melancolie. Similitudinea dintre anotimpul care dezgoleşte natura şi anotimpul vieţii eului liric. Sinonime: singur = solitar. pentru conştientizarea trecerii ireversibile a timpului. eroismul este o caracteristică a fiecărui om în parte. pe câmpie când fâşii se prinde ceaţa”. de deprimare totală. gerunziul compune o imagine auditivă: “În berlina foşnind surd pe frunza moartă”. un act de eroism. vremii. „Unde ţi-e râsul?”. degradaţi. În concluzie. prin câteva motive specifice tradiţionalismului: casa părintească. Această disponibilitate nativă este caracteristică persoanelor morale. Expresii/ locuţiuni cu substantivul “viaţă”: a da viaţă. eroismul nu poate fi impus. axa fundamentală a spiritualităţii românului. a-şi pierde minţile. această pasăre fiind prevestitorul morţii. la fel ca pe orice alt gest sau atitudine care impresionează. fiecare persoană alege dacă să facă. dar timpul nu se mai poate întoarce. motivul toamnei 7. bătăi şi astfel de situaţii în care protagoniştii sunt oameni viciaţi. precum şi prin formulele de adresare directă. capătă sens conotativ. “clopot în declin” accentuează contopirea simţirii poetice cu natura înconjurătoare. ce pare a fi moartă. Titlul poeziei „Elegie” scrisă de Ion Pillat. în sens denotativ. încât abia am mai găsit câteva clipe să mă ocup şi de mine. precum şi informaţii despre alte state. Iorga) În principiu. “frunzarele rărite”. iar ziarele şi revistele aduc în prim-plan scandaluri între persoane publice.8.9. de regulă. faţă de trecerea ireversibilă a timpului. răsplătite prin monumente ridicate în memoria celor ce s-au sacrificat pentru o idee nobilă. Prin urmare. poezia este o elegie pentru sentimentul de nostalgie pentru „vechii ani”. Venirea toamnei influenţează existenţa eului liric. anii. Ultima strofă a poeziei „Elegie” de Ion Pillat începe printr-o enumeraţie a unor elemente din cadrul natural. nicicând. Aş exemplifica o atitudine de eroism cu totul aparte gestul lui Apostol Bologa din romanul lui Liviu Rebreanu. a pierde postul. vis = reverie. evoluţia economică şi politică a ţării noastre. . este cu siguranţă un act de mare curaj. conturând astfel o imagine rece. Expresii/ locuţiuni cu verbul “a pierde”: a pierde vremea/timpul. care aduce publicitate şi. 29 iunie 2007 Dragă Adrian. a lua viaţa cuiva. Imagini artistice ale toamnei: “Nucilor ce ancorează pentru iarnă-n al tău port”. a-şi pierde capul. accentuând tristeţea eului liric faţă de trecerea ireversibilă şi implacabilă a timpului. de jale. iar răsplata nu poate fi decât în sufletul generos al eroului. “Pădurea spânzuraţilor”. De pildă. singura ce îl poate mângâia în prezentul sumbru. putred parc”. „m-”. a planului interior.sugerarea credinţei religioase ortodoxe. Adverbul „ce” în fragmentul „…ce străine. . „Numai toamna mi-a rămas şi amintirea”. soluţia salvării spirituale fiind doar amintirea: „Numai toamna mi-a rămas şi amintirea”. gospodină ce porţi cheia” marchează substantivul în cazul vocativ “toamnă”. care rămâne peste timp în amintirea eului liric. . odaie = cameră. dar în ultimul timp am avut atâtea de făcut. sau nu.

ceea ce denotă o umanizare dureroasă a timpului personificat. tristeţea lui sfâşietoare. Astfel. personificări (”cerul des/ Îngenunchează”). indiferent de situaţie. Îndrăgostitul îi restituie iubitei amintirile „îţi dau înapoi gândul din marginea pădurii” şi iubirea ce i-a purtat-o „şi sufletul pe care. divergenţe şi au constituit un mod de diferenţiere atât a lucrurilor materiale cât şi a oamenilor. element întâlnit deseori în creaţia lui Eminescu. măsura versurilor este de 10-11 silabe. “Amintirea cu miros de colb pătrunde-n nări” . Cratima este folosită în structura „mă-ndemni” pentru a pronunţa cele două cuvinte fără pauză./ Ţesând cu fulgii vânăt giulgi de scrum”. a sta de vorbă. a duce cu vorba (pe cineva). care exprimă ideea că despărţirea este plasată în acelaşi loc unde îndrăgostiţii s-au întâlnit prima oară. vorbe în vânt. al sentimentelor. ţi l-am păstrat”. Imaginea dezolantă a trecerii timpului este realizată prin scrierea cuvântului cu literă mare. sunt de acord cu afirmaţia lui Arghezi: “Altă pâine banul muncit şi altă pâine fură banul şiret”. Cratima în structura “Şi-mprăştie” leagă două cuvinte pentru a se pronunţa fără pauză.imagine auditivă 6. care sugerează un tablou ambiguu. motivul amintirii7./ Ţesând cu fulgii vânăt giulgi de scrum”). 4. motive: seara. fiind asemuită cu o “sprânceană” ce se încruntă. prezentând astfel urâţenia şi ura naturii.3. care cade parcă pe pământ. 2. 8. scrum”. nu vei obţine o satisfacţie sufletească. metafore (”giulgi de scrum”) . sugerând starea de tristeţe. 5. sugerând percepţia cu totul particulară a pierderii iubirii. ) Încă din cele mai vechi timpuri banul a dat naştere la multe conflicte. Subiectul al II. Trăsături ale descrierii:. Aştept veşti de la tine! Cu drag. iar rima este încrucişată. . Totuşi. sper să-mi poţi spune şi tu punctul de vedere referitor la aceasta temă – poate reuşim să influenţăm mass-media. semnificând “noroi”. Pot spune că sunt de acord cu afirmaţia “Altă pâine banul muncit şi altă pâine fură banul şiret”. Valoarea expresivă “cât” şi “câtă”. Philippide ca un “biet copac” cu “trupul frânt şi crengile vâlvoi”. a-şi face un drum în viaţă. deoarece este important să ai conştiinţa împăcată. drum lung. Văzduhului i se atribuie metafora “zdrenţe-atârnă”. trebuie să ai personalitate şi să nu te laşi influenţat ori tentat de tot felul de atracţii. mohorât = trist. “Pe apă vântul trece cu foşnet de mătăsuri” . însă. a ieşi în drum. *Mi-am cumpărat un lac de unghii incolor. . puritatea şi epitetul “murdar”. melancolie ale eului liric. 10. stare ilustrată şi prin prezenţa semnului exclamării din finalul poeziei.prezenţa figurilor de stil: epitet în inversiune (”vânăt giulgi”). cel puţin din punctul meu de vedere. a găsirii unei soluţii de supravieţuire spirituală a eului liric. Titlul este o metaforă. o lume în care puterea banului are ultimul cuvânt.10. înlocuieşte vocala iniţială “î” şi păstrează măsura şi ritmul versurilor. apăsător. drum de fier. Ultima strofă descrie o imagine dezolantă a naturii. În acest cadru. De aceea cred că nu merită “să furi” banul. Tema iubirii. 3. eternităţii. a nu sufla o vorbă4. având în vedere societatea nedreaptă. Cele două adjective pronominale nehotărâte sunt mărci ale superlativului absolut şi sugerează distanţa enormă dintre cei doi îndrăgostiţi. Sinonime: nelinişte = îngrijorare. precum şi pentru păstrarea măsurii şi ritmului versurilor. despre fata de la pagina 5 şi mai ştiu eu ce astfel de rubrici.imagine vizuală. de culoare maro.cadrul natural realizat prin imagini artistice: “Pe apă vântul trece cu foşnet de mătăsuri” imagine auditivă. arta. deoarece fac parte dintre cei care pun preţ pe valoarea morală şi nu pe cea oferită de bani. Imagini artistice: „De-aici pădurea-ncepe cu scorburi şi cu cerbi” . contribuind şi la conturarea imaginii vizuale. melancolie şi solitudine a eului liric. uneori galopant. Expresii/ locuţiuni cu termenul “drum”: a ieşi în drum. fiind şi singurele elemente ce au rămas neschimbate şi eterne „Castelul e istoric şi lacul e pătrat”. într-o oare care măsură chiar grotesc. mai trebuie doar să dea cu lac parchetul. a pune o vorbă bună. “Amintirea-i cu miros de colb şi de gunoi” . dens. “zdrenţe”. Personificarea dâmbului care-şi încruntă sprânceana uneşte planul exterior al naturii cu cel interior al simţirii poetice. teamă. dacă noi ne „ridicăm” la nivelul unor astfel de ştiri superficiale. Varianta 56 1. 8.” (Tudor Arghezi. Cuvântul stil înseamnă un mod de exprimare.lea Scrisoare despre impactul telefoniei mobile asupra vieţii de zi cu zi: Timişoara.prezenţa figurilor de stil: epitete cromatice „stâlpi rumeni”.imagine auditivă. dezolant: “Un biet copac se clatină răzleţ/ Cu trupul frânt şi crengile vâlvoi” cu trimiteri către sentimentele de tristeţe. “vântul suflă veşnicie”. Reiterarea ultimului vers este un laitmotiv. peste care “vântul suflă veşnicie”. Ultimele patru versuri constituie o adresare directă iubitei imaginare. Expresii/locuţiuni: vorbă de duh. pentru înlocuirea vocalei iniţiale „î”. Totul depinde însă de mentalitatea fiecăruia şi de prisma prin care te uiţi la viaţă. Titlul poeziei. pe parcursul timpului. Omonimia cuvântului „lac”: *În fiecare seară se adunau pe malul lacului la poveşti. veşnicie = eternitate 2.conturarea unui peisaj de toamnă. iar colina e personificată. ci dimpotrivă. pentru că. solitudinea 7. fiecare om având propriile criterii de clasificare a valorilor. Destrămarea cuplului este evidentă şi reliefată prin înapoierea sentimentelor ce le-au simţit cândva. “Iar seara-n câmp se deapănă mărunt. din simplul motiv că banul în sine s-a devalorizat.imagine olfactivă . *Şi-a cumpărat geacă şi geantă de lac. se ilustrează absenţa oricărei speranţe. continui să cred că adevărata valoare umană nu este cea pe care banul o oferă.imagine olfactivă. simbol al iubirii. lipsită de reguli. Daniela Varianta 55 1. În ultimul catren al poeziei. o atitudine care particularizează o persoană. a rămâne pe drumuri. la dezbatere au participat şi tineri dezinteresaţi de informaţii mai valoroase decât cearta dintre X şi Y. Tema naturii. “De-aici pădurea-ncepe cu scorburi şi cu cerbi” . imagini auditive (”Un croncănit răzleţ răsună crunt”). Figură de stil: metafora personificatoare „Nemărginirea gâtu-şi întinde între noi” sugerează îndepărtarea spirituală şi de comunicare tot mai mare şi iremediabilă între cei doi îndrăgostiţi. sumbru.imagine vizuală 6. decide valori şi competenţe. a da drumul cuiva. metafora personificatoare “Cerul cu mâini crăpate de vânt” Subiectul al II. metafora “văzduhu-n zdrenţe atârnă pe câmpie” ilustrând starea deprimată a eului liric. dacă le pot numi aşa… Oricum.Pe de alta parte. Oricare ar fi comportamentul celor din jur. în versul “Cât pământ ne desparte acum şi câte gări”.imagine vizuală. toată gama de stări dureroase ce se manifestă în consecinţă. iar timpul nu-şi urmează drumul său firesc. zălog. Este adevărat că pare mai simplu să furi şi să te bucuri de confortul oferit de bani.5. “strivit în pumni de nouri”. Titlul poeziei ilustrează sensul conotativ al termenului şi semnifică stilul personal al eului liric de a compune un cadru natural exterior şi unul interior. Imaginea este aceea a “cerului mohorât”. care “păşeşte strâmb” prin noroiul existenţei. a purta vorba. „cât pământ ne desparte acum şi câte gări”. vorbă lungă. pe lângă faptul că este un act imoral.9. gradul de satisfacţie oferit de banul muncit este mai mare. Adverbul “mărunt” este un epitet care descrie căderea ninsorii în fapt de seară. Imagini artistice: “Un croncănit răzleţ răsună crunt” .prezenţa imaginilor artistice: imagini vizuale (”Iar seara-n câmp se deapănă mărunt. Copacul. 22 mai 2007 Dragă George. des = înnorat. a apuca pe alt drum.8. păşind strâmb prin noroiul care-l încetineşte. Este destul de greu să îţi menţii această convingere. frumuseţea. Trăsături ale descrierii: . Nu înţeleg cum ne vom descurca pe viitor. prin alăturarea termenilor: substantivul “desen” ce poate reprezenta creaţia. peste drum. a avea drum de făcut. Figură de stil: epitetul şi personificarea “cerul des îngenuncheat” descrie un cer de iarnă înnorat. *Pentru a termina definitiv repararea casei. căreia eul liric îi transmite “nepregătite vorbe” prin care îi restituie “gândul” pe care aceasta ar mai putea să-l păstreze pentru el.lea Text argumentativ: “Altă pâine cumpără banul muncit şi altă pâine fură banul şiret. În concluzie. mlădios şi graţios este prezentat de Al.

răsari. „cântări funebre”-imagine auditivă 8. Măsura versurilor este de 10-11 silabe .stările de tristeţe. note. epitetele cromatice compun o imagine şocantă a simţirii poetice. Ieri am primit cadou un nou telefon mobil. În fond. motivul înserării6.muzicalitatea este exprimată direct sau sugerată prin enumerarea diferitelor sunete. el le-a fost dăruit oamenilor de către Creator.prezenţa parcului funebru. “funerare”. nestăpânită. cratima leagă două cuvinte pentru a le pronunţa fără pauză.2. trudiţi = muciţi. deoarece ne-a uşurat foarte mult viaţa. a pălit de-a lungul timpului.3. făcând comunicarea mult mai rapidă şi. “note vagi”.transmit o stare de confuzie. Sufletul poetului. simbolizată de albastrul safirelor şi pacea violetă. întrucât “a refuza” este mai uşor decât“ a înţelege”. *Despre evenimentul de la Ateneu a apărut doar o singură notă întrun ziar. oamenii s-au afundat treptat în propria plasă ţesută din ipoteze şi minciuni.. compoziţii şi ansambluri muzicale: “vesperala simfonie”.*în structura a doua. dezolare. Iubita este fiinţa care readuce în inima eului liric dragostea.lea Întocmirea unei cereri: . *Pe cer stelele străluceau misterios. imi. cratima se foloseşte pentru scrierea corectă a unui cuvânt compus. Rima în prima strofă este îmbrăţişată iar în următoarele trei strofe este încrucişată. ne ajută să economisim timp şi bani. poţi să mă întrebi de ce îţi scriu şi nu-ţi trimit SMS-uri. întrucât dispare precum “zarea călătoare”. Verbul la gerunziu. morbid. Titlul poeziei. puterea de a rodi. descătuşând = eliberând. fiind format prin asocierea a două figuri de stil. mele. Finalul emană o “linişte regală”. ca simboluri ale stării de nevroză şi halucinaţie. (arbore înalt.verbe la persoana a II-a: trimiţi. Iorga) Pentru societate. Câmpul semantic al “luminii”: strălucitoare. ci se veştejeşte şi moare. muzicale. dificultatea cea mai mare este aceea de a te hotărî asupra căii pe care vrei să o urmezi în viaţă. pot primi mai repede şi răspunsul tău. e greu să ai dorinţa de a-l găsi”. Iorga şi cred că adevărul poate fi identificat adesea. ilustrată prin metafora ”florile fiinţei mele”. Varianta 58 1. *La grădina botanică au adus o nouă specie de cer. la fel ca majoritatea valorilor morale. ilustrând continuitatea stării de contemplare a orizontului. apui. serale). iar eul liric se simte trist şi dezamăgit până când sentimentul înălţător apare din nou. moarte spirituală sugerate de simboluri cromatice. În al doilea rând. motivul parcului. “Nu e greu să găseşti adevărul. depresive. ladeprimarea “cu-ndoliate crisanteme” . “-ndoliate”. *La examen a obţinut note mari. deşi sunt multe situaţii în care minciuna e preferabilă adevărului. asemenea plantei care se roteşte după soare. Însă. eu. Virgula din primul vers al strofei a treia desparte interjecţia „O” de restul propoziţiei. închise. Asocierea culorilor pastelate cu cele tari creează un impact vizual puternic asupra cititorului. exprimând certitudinea fericirii viitoare: “simt”. e greu să ai dorinţa de a-l găsi. Ultima strofă a poeziei schimbă registrul liric.10. de la nuanţele luminoase la cele întunecate. culori reci. imagine vizuală ce ar putea simboliza ivirea iubitei. consider că ceea ce contează mai mult în viaţă nu este capătul drumului. în acelaşi timp. spleen. iar pentru a-l redescoperi. Catrenul are măsura de 10-11 silabe şi rima încrucişată. prin sensul conotativ pe care-l are substantivul compus “floarea-soarelui”. sunt întru totul de acord cu afirmaţia lui N. mei. cu efecte nocive pentru om: “parcul rozelor senzaţii cundoliate crisanteme”. cu predilecţie lui Topîrceanu. Catrenul are rimă încrucişată. Această invenţie va micşora distanţa dintre Timişoara şi Brăila. Tema naturii. *Când i-a zâmbit. prin asocierea culorilor cu diferite pietre preţioase „cerul dur de ametist”. “neagră”.verbe la persoana I: -nvârt. -mi. lipsit de substanţă şi a căpătat un înţeles abstract. versuri lungi cu măsura de 18 silabe. ridic. “amurgul trist” etc .personificare ce exprimă nădejdea că va regăsi fericirea pierdută. este în continuă căutare a iubirii care îl încălzeşte. Sens conotativ al cuvintelor “noapte” şi “raze”: *În ziua secerişului. aceştia ar trebui să caute adânc în sufletele lor. Subiectul al II. Pentru început. “nostalgii”.5. stau.Vreau să îţi spun că sunt foarte fericită.cromatica este exprimată direct sau sugerată. Semnul exclamării din versul al doilea evidenţiază o exclamaţie retorică şi este semn de punctuaţie pentru propoziţia exclamativă. “la bemol” .4. Refuzând adevărul. ci parcursul străbătut. dar dorinţa de a-l găsi este o atitudine umană greu de dobândit. Suava imagine auditivă a simfoniei pure linişteşte. “Câmpul plin” este metafora pentru sufletul poetului în care se iveşte o “harnică speranţă”. Sinonime: făptură = fiinţă. adevărul. Subiectul al II.de la speranţa cu “rozele senzaţii”. caracteristice poeţilor simbolişti. aşa că de acum încolo ne va fi mult mai uşor să comunicăm. simt. tine. deoarece simţămintele deprimante sunt sugerate de “pacea violetă”. entuziastă. *Acest instrument de percuţie scoate note acute. “floarea-soarelui”. care începe să pulseze sub acţiunea sentimentului ce-i “urcă prin arterele rebele”. Ultimele două strofe sugerează revenirea speranţei pentru a trăi o nouă iubire. deoarece. revigorându-i întregul trup. “calmul pur al simfoniei”. calmează starea interioară a eului liric. “safire”. tu.10. iar negrul este reiterat în cele mai surprinzătoare asociaţii: “negre sfere siderale”. “cântări funebre”. de a-şi desăvârşi opera sub razele binefăcătoare ce-i mângâie sufletul.4. marcând o pauză de rostire şi având nuanţă emoţională. Omonime cu “cer” şi “note”. viaţă şi. Dorin/Dorina Teodorescu Varianta 57 1. “funerare”. fiind dublată de apariţia neaşteptată a unei negre siluete. stări dezolante: “-ndoliate”. Nici cu pozele nu va mai fi o problemă.? Pentru că abia aştept activarea cartelei pentru a putea vorbi cu tine. Astfel. după cum afirmă şi Nicolae Iorga.9. Mărci lexicogramaticale ale eului liric:.8.7. ne va face comunicarea şi schimbul de informaţii mult mai uşor. 2. răsai6. motivul solitudinii. Este din ultima generaţie 3G. “muribundă”. Există MMS-ul şi astfel vom putea vedea mai repede pozele făcute în diferite situaţii şi locuri în care am fost. pentru înlocuirea vocalei iniţiale “î” şi pentru păstrarea măsurii şi ritmului versurilor.5.. înrudit cu stejarul) *Cer numai să i se facă dreptate. Adevărul poate fi un principiu de viaţă ce trebuie urmărit. acea “frenetică substanţă” ce constituie esenţa vieţii.Cromatica poeziei este variată. mi-. decât să îţi scriu în fiecare zi câte o scrisoare. întrucât o floare fără lumină şi fără soare nu poate rodi. adevărul nu a dispărut. Eul liric este sortit să caute şi să descopere acest sentiment fără de care nu ar putea crea.pronume de persoana a II-a : ta. metafora soarelui sugerând lumina şi strălucirea acestui sentiment. este reprezentativ pentru simbolism. Tema iubirii. În concluzie. a depărtărilor. o imagine auditivă (armonii) şi o imagine vizuală (vesperale = de seară. în nota tristeţii simboliste. Figură de stil: Personificarea “zarea călătoare” ilustrează efemeritatea sentimentului de iubire. senzaţie care se prelungeşte la nesfârşit prin punctele de suspensie. “ore funerare”. Cred că trebuie să îi mulţumim celui care a inventat telefonia mobilă. a găsi adevărul presupune o atitudine asumată în cele mai multe circumstanţe.pronumele la persoana I singular: mă. “o neagră siluetă”7. Rolului stilistic al gerunziului în versul: “Orisontând în ritmul mistic albumul stinselor poeme…”. îi dă strălucire.adresarea directă prin :. Finalul poeziei este funebru. obosiţi. aplec. Şi atunci.” (N. de la agitaţia sumbră la o “linişte regală”. exprimă o acţiune în desfăşurare şi de durată. devenind fad. Folosirea a două semne de punctuaţie din strofa a treia. sătenii s-au trezit cu noaptea în cap. raze. “tăcuta orchestrare”. Iubirea îi dă poetului forţa creatoare. o rază de speranţă s-a ivit în sufletul tinerei fete. Consider că este mult mai rapid şi mai ieftin să îţi trimit un SMS ca să aflu ce mai faci. „orisontând”. Atmosfera devine magică. Imagini artistice: „cerul dur de ametist”-imagine vizuală. Semnul întrebării din ultimul vers marchează o interogaţie retorică „ Ce rugi […] se desinau în atmosferă pe cerul dur de ametist?” şi este semn de punctuaţie pentru propoziţia interogativă. Rolul cratimei în sructurile “mă-nvârt” şi “floarea-soarelui”: în prima structură. Titlul poeziei ilustrează dependenţa eului liric de iubire. Alte sugestii cromatice sunt conţinute în referirile la pietre preţioase: violetul ametistului şi albastrul safirului. Poetul caută iubirea.lea Text argumentativ: “Nu e greu să găseşti adevărul. “violetă”. Eugen Simion a făcut nişte note critice privind opera politică a lui Mihai Eminescu. de bulversare. mai presus de toate.9. iar când o găseşte realizează că acesta trecător. BIP-uri etc. Trăsături simboliste. Culorile aşezate în antiteză . (se) desinau-(se) desenau 3. Cu drag. Abateri de la normele actuale: crisanteme-crizanteme. Cele două cuvinte sunt neologisme. ca element citadin simbolist. soare. frenetică = exaltată.

personificare. a dispărea. şi-o raclă îţi pare-odaia toată. motivul iernii. când natura doarme. nu poţi fi fericit cu adevărat. negre. dau peste-ntinderi roată”. Eul liric foloseşte persoana a II-a în adresarea directă către orice om. fără drept de tăgadă. singurul reper de protecţie şi mângâiere în viforoasa iarnă. *Nu se cunoaşte natura virusului gripal care s-a răspândit în tot oraşul. nu poţi cunoaşte viaţa în toate aspectele ei. *Am cumpărat un tablou cu natură moartă. “ninge-ntr-însul necontenit de-un veac”) cu cele auditive (“urlă crivăţ”). Sugestia textului liric este ilustrată prin figuri de stil. Strofa este o cvinarie (strofă de cinci versuri). iar ochii ei. deoarece “o raclă îţi pare-odaia toată”.2. după cum spunea Stendhal. lipsiţi de grija zilei de mâine. ca oglindă a sufletului.”7. pentru că totul îţi vine de la sine şi bogăţia nu-ţi poate aduce bucurii reale ori satisfacţii profunde. numai că aceştia aduc mulţumire doar dacă sunt munciţi de noi. 9. La Premiile “Oscar” au fost prezente toate stelele cinematografiei americane. ninge. Ultima strofă evocă împlinirea sublimă a iubirii. nr. a apune. nu-ţi poţi fixa şi conştientiza limitele. veghe = pază. lacul. În societatea contemporană. cratima are rolul fonetic de a păstra măsura versurilor de la 11 la 10 silabe.9. – “nostru”. Subiectul al II. boltit = arcuit 5. cu puritatea nuferilor care plutesc pe luciul lacului şi cu lumina misterioasă a lunii. Domnului Director al Companiei de Asigurări „Viitorul”. vă rog să aveţi bunăvoinţa de a mă primi în audienţă. stelele şoptesc. negre). domiciliată în Sibiu. cuplul s-a desăvârşit erotic şi se visează deja împreună “sub umbrarul (iederei) de vecie”. ca urmare a inventivităţii. în general. deoarece nu poţi fi cu adevărat fericit decât dacă tu eşti în stare “să devii bogat. implicarea nu este totală. Omonime “somn”: *Este târziu şi mi s-a făcut somn. comparaţii: “gândurile pleacă în stol funinginit. “ne”. agitaţie sentimentală sugerată de substantivul „insomnii”. atunci când vezi înflorind câştigurile. Ultimele două strofe ale poeziei: În penultima strofă.” Primul argument s-ar referi la satisfacţia simţită atunci când ai reuşit într-o afacere a cărei idee îţi aparţine. care-i goneşte somnul şi liniştea. când munceşti pentru banii proprii. ca o dedublare a sinelui: “De frig te-nghemi. aportul pe care îl ai nuţi aduce satisfacţii prea mari şi de multe ori se întâmplă să nu te potriveşti cu cele gândite şi organizate de altcineva. Repetarea comparaţiei în a doua strofă: Poetul Ion Vinea foloseşte această repetiţie de comparaţii pentru a accentua comuniunea erotică dintre cele două inimi. Sinonime : orologiu = ceas. care se simte claustrat în propriul spaţiu.pronume la persoana I singular – “mea”. idee sugerată de metafora cu nuanţă antitetică “atâta somn şi moarte şi-atâta alb e-n suflet”.lea Text argumentativ: „ Nu să fii bogat te face fericit.6. prin care se sugerează efectele naturii dezlănţuite şi în fiinţa umană. Cuplul se împlineşte. . “ciori ca de funingeni aştept-un hoit trântit”. Câmpul semantic al iernii: “crivăţ”. Ultimul vers sugerează ideea că cele două suflete erau predestinate să se întâlnească. “nostru”. ei au devenit “nostru” şi au aceleaşi aspiraţii. În al doilea rând.4.8. Motivul visului (oniric). pronumele apare la persoana I plural. în chibzuieşti. “negre”. El îşi cheamă cu gândul iubita în fiecare noapte. “Inima mea te cheamă”. Subsemnata. ninge” sugerează cititorului imaginea vizuală de ninsoare abundentă./ ca luna pe fundul fântânii”.pronume la pers I plural. sugerând apropierea morţii. …. În ultima strofă. pe care o conduceţi şi aş dori să-mi oferiţi prilejul de a vă convinge despre seriozitatea şi capacitatea mea pentru a face faţă cu succes într-un post de agent de asigurări. Subiectul II Scrisoare de intenţie: Stimate Domnule Director. reverberaţiile comuniunii om-natură.pronume la pers. Varianta 60 1. Tema naturii. Figuri de stil: * “foc sărac” – epitetul compune imaginea vizuală a focului din vatră. asemănând sufletul iubitei cu cu nuferii şi luna: “ca nuferii în iezere line. cromatice (ciorile ce. “tăi”. “ca-ntr-un sfârşit de veac”5.2. Repetiţia “ninge. pronumele la persoana a II a singular exprimă nerăbdarea eului liric de a fi alături de iubita sa. *A pescuit în Dunăre un somn uriaş.10. se cufundă în inima lui: “Ochii tăi se deschid în mine”.10. o legătură trainică asemănătoare cu aceea a doinei care alină veghea în stâne. iar primul vers al strofei a doua sugerează comuniunea dintre sufletele celor doi îndrăgostiţi. deoarece soarta i-a legat unul de altul “cu lanţurile-i prinse de soartă”. şi imagini vizuale. Gândurile sumbre sunt comparate cu ciorile “şi gândurile pleacă în stol funinginit/ ca ciorile ce. Sens conotativ “inima”. prin care compară ochii iubitei cu doinele ce se aud în stâne. Ultima strofă amplifică starea de tristeţe şi suferinţă a eului liric. “luna” 3. În ultimă instanţă. unde predomină culoarea neagră sugerând starea depresivă în care este cufundat eul liric. prin rostirea fără pauză a substantivului “lanţurile” şi a pronumelui personal “i”. “stelele”: *Din cauza întunericului. de parcă este sfârşitul lumii. cele două inimi se contopesc într-un destin comun. fiind îmbiaţi de iedera boltită să-şi petreacă „visul nostru de viaţă şi moarte[…] sub umbrarul ei de vecie”. pus la numărul plural. la pers I plural în ultima strofă: În incipitul poeziei./ca ciorile ce. absolventă a Liceului Teoretic „Octavian Goga” din localitate. “ciori ca de funingeni”. “mine”.8. epitete “negre”) care compun un peisaj unic prin îmbinarea imaginilor vizuale (“în vatră-i foc sărac”. fântâna) şi cosmice (luna). dacă ar fi să întrebi fiecare om ce îşi (mai) doreşte în viaţă. ori către sine însuşi. versurile sunt lungi. sugerând împlinirea extatică a iubirii în sufletul eului liric.* “urlă crivăţ” . “ne”. este într-adevăr nevoie de bani. eul liric foloseşte imaginea auditivă. afirmaţie care şi-a dovedit valabilitatea în toate epocile.Mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric:. Dacă afacerea este preluată de la părinţi. că „Nu să fii bogat te face fericit. “ca doinele în veghile stâne”. altfel îi iubeşti. deoarece iubirea s-a împlinit. Câmpul semantic al cuvântului “noapte”: “stelele”. motivul lunii 7.4. cuplul de îndrăgostiţi este sudat. În această strofă sunt prezente imagini vizuale precum “prin hogeaguri fumul se-ncercuieşte roată”. strada Nicolae Bălcescu. 18. răspunsul cel mai frecvent ar fi „bani”. ci să devii bogat”(Stendhal). eforturilor şi propriei seriozităţi. Sibiu Varianta 59 1..adresarea directă: “Inima mea te cheamă din noapte”6. Concluzia este. Solicit această audienţă. i-a sărit inima din piept. imagini artistice realizate printr-un şir de comparaţii. Titlul este sugestiv pentru starea emoţională puternică în care se află eul liric. “atâta alb”. Trecerea pronumelor de pers a II a sg. “iarnă”. al iubirii. În structura “lanţurile-i”. “Ochii tăi se deschid în mine” (se spune că ochii sunt oglinda sufletului). 29 iulie 2007 Vă mulţumesc. ilustrate prin pronumele “ne”. ci să devii bogat”. Contrastul alb-negru evidenţiază zăpada abundentă care acoperă apocaliptic întreaga fire şi simbolul morţii sugerat prin “ciorile”. deoarece doresc să mă angajez pentru perioada vacanţei de vară la Compania de Asigurări „Viitorul”. nu-i poţi risipi cu inconştienţă şi-ţi poţi face bucurii fără să ai sentimentul vinovăţiei că iroseşti banii altcuiva. a (se) stinge = a (se) păli. “ninge”. În structura “pare-odaia” cratima este folosită pentru pronunţarea celor două cuvinte fără pauză şi pentru păstrarea măsurii şi a ritmului strofei3. Pentru a putea trăi liniştiţi. dacă ai fi bogat de mic copil. Forţa iubirii reuneşte într-o armonie desăvârşită emoţia spirituală a doinelor cu elementele telurice (nuferii. în măsura timpului de care dispuneţi. reflectată în apa fântânii.Domnule Director. provocând emoţii puternice cititorului. Planul exterior al naturii se îmbină cu planul interior al simţirii. a II a singular – “te”.”.“natură” *Primăvara natura se trezeşte la viaţă. Silvia Leonte. cu măsura de 13-14 silabe.

Sinonime: a secera = a ucide. a distruge.precizarea timpului real. studiul mai mult sau mai puţin aprofundat al disciplinelor ştiinţifice ca aritmetica. îl fricţionează cu oţet de leuştean. Ştefan a Petrei. în detrimentul disciplinelor laice: aritmetica. Printre elevii participanţi la deschidere. geografia. întrucât ilustrează un aspect al vieţii reale: şcoala moldovenească de la jumătatea secolului al 19 lea (1952). Stilistic. se găsea şi naratorul-personaj.6. belea = necaz. vracii. Exerciţiile şi exemplele date elevilor erau preluate din viaţa cotidiană. numiţi popular “doftorii satului”. lucru despre care mi-am dat seama atunci când lucrat în vara precedentă. Ca podăriţă. cu oamenii lui “gospodari tot unul şi unul”.de o boală necruţătoare. Expresii/ locuţiuni: “am tras o raită”.regionalisme: “mere turture”. gramatica. În continuare. care explică cine era Vasile Bordeianu: “Abia spre ziuă s-a îndurat Vasile Bordeianu. 10. „droaga”. în care autorul descrie fapte din propria viaţă. “amânar”. exprimată printr-o comparaţie. Ghica-Vodă şi Nică Oşlobanu. 2. aplicând regula de trei simple. personajele prezente în text sunt: Nică. A reuşit în afaceri pentru că a făcut toate lucrurile cu cap. În structurile: “cumpăra-ni” şi “fost-a” cratima indică inversiuni şi marchează pronunţarea fără pauză a cuvintelor pe care le leagă. prezintă cu discontinuitate anumite momente din viaţa sa. materiile studiate erau predominant religioase. 26. ca toţi sănătoşii”. unde vânzarea era bună. Anexez un curriculum vitae şi. pentru că era prea leneş şi delăsător. Varianta 62 1.. “podul Cărăgiţei”. Fragmentul este o autocaracterizare a naratorului.auxiliarul a avea este. frumos îmbrăcaţi şi aranjaţi. Adus acasă. impresii. era prezent.cuvinte şi expresii populare: “frecătură”. “blând cum era”. combinaţii neaşteptate de cuvinte . fără a urmări cuprinderea întregii vieţi. examene. Polisemia cuvântului cap: Capul mafiei locale a fost prins de poliţie azi dimineaţă. A lucrat atât de mult la matematică încât îl doare capul.veridicitatea faptelor: izbucnirea holerei.regionalisme: „isonari”. eliberat de liceul susmenţionat. se petrec lucruri ciudate. Rememorarea întâmplării îl determină pe naratorul-personaj să se roage pentru odihna lui moş Ţandură şi a tovarăşului său. aparţinând literaturii memorialistice. de spunere către cititor. Ambele structuri ilustrează registrul popular şi oralitatea textului. cu două”. Alt sens al cuvintelor “a petrece”.registrul popular al limbajului: cuvinte şi expresii populare („era faţă” „de-a rândul”.2007 Domnului Director al restaurantului “Mc Donald’s. ci sunt selectate fapte ce devin momente de referinţă în . care susţin umorul şi oralitatea stilului. Menţionez că am înclinaţii certe pentru acest fel de ocupaţie. de s-a dus în Humuleşti”. rând pe rând5. specialitatea “lucrător în comerţ”. “îmi ardea sufletul în mine”4. la Humuleşti. aspru.8. Alin Stoian Giurgiu. Subiectul II Rezumatul textului citat la Subiectul I. Textul aparţine realismului. cu accent pe învăţăturile religioase. „puricale”. Orbită de dorinţa de a-şi vedea fiul popă. artistic. în care îşi evidenţiază defectele şi comoditatea la învăţătură: „bun de hârjoană şi slăvit de leneş. Autocaracterizare6. “fost-a”). mediu social în care Nică evoluează de la copilărie la adolescenţă. “hoştinele”7.3. “leneş fără pereche”. „iţari”. deoarece pe acolo trecea toată lumea. mai ales. la restaurantul Mc Donald’s.Mă numesc Alin Stoian. Şcoala de odinioară apare ca o anexă a Bisericii. “stâna în dumbrava Agapia”.exclamaţii: „Dumnezeu săl ierte!”.06. care erau la bunul plac al profesorilor. impresionat de cuvintele domnitorului. părintele Duhu.9. Vă adresez rugămintea de a mă angaja în postul vacant de vânzător pentru perioada vacanţei de vară. expresie populară care numeşte dimineaţa. înconjurat de o mulţime de lume. precedat de formula tipică “vorba ceea”: “Lucrul rău nu piere cu una. pus în situaţii şi împrejurări verosimile: vizita domnitorului şi atitudinea oamenilor..formule specifice oralităţii: “vorba ceea”. se remarcă registrul popular -”bun de hârjoană”. deoarece sunt îndemânatic. Virgulele izolează atributul apoziţional de restul propoziţiei. unde fusese trimis de părinţi tocmai ca să-l ferească de maladie. A doua zi. Ghica-Vodă. Realismul este ilustrat prin: . îl împachetează în fierturi de plante. are loc la Târgul-Neamţului inaugurarea Şcolii Domneşti la care participă domnitorul Moldovei. Galaţi Varianta 61 1. prin leacuri tradiţionale.7. definind astfel arta naraţiunii lui Ion Creangă. sentiment la fel de puternic ca şi spaima cumplită pe care o trăsese atunci când acesta se îmbolnăvise. V-aş rămâne recunoscător dacă mi-aţi fixa o zi în această săptămână pentru un interviu sau pentru o discuţie în care v-aş putea convinge despre calităţile mele. sunt absolvent al Liceului Economic din Galaţi. din opera literară “Amintiri din copilărie” de Ion Creangă: În 1852.. după care copilul “am adormit mort”. tulbură # limpezesc. liniştesc 4. supărat că stareţul Nionil îi reţinuse salariul pe nedrept. “a dat holera peste mine”. trăsături care susţin arta naraţiunii specifică lui Ion Creangă. “m-a lăsat în voia mea”. Antonime: blând # fioros. pe care îl conduceţi. autorul este Ion Creangă. Conţinutul lecţiilor era la aprecierea subiectivă a dascălului şi. Examenele şi testările se dădeau înaintea unui stareţ ale cărui principale îndemnuri erau acelea de a neglija materiile laice care „amărăsc inima şi tulbură sufletul” şi de a se dedica studiului „ceaslovului şi psaltirii”. cu subiectivitate. strungarul nostru. precum şi materiile predate. în speranţa unui răspuns favorabil. *De la o vreme. care “a secerat” o mulţime de oameni 8. “pe la toacă”. amărăsc # înveselesc. de aceea perspectiva narativă defineşte naraţiunea la persoana I. sever. sistemul de învăţământ de atunci. stare fiziologică bună. nenorocire5. naratorul este şi personajul principal. 3. Aş vrea să adaug că sunt pasionat de acest gen de activitate. 10. exerciţii de matematică. Menţionez că am luat cunoştinţă despre existenţa postului de vânzător din anunţul pe care dumneavoastră l-aţi publicat în ziarul “Adevărul” şi vă informez că am atestat în această profesie. “de-a rândul” = pe rând. întrucât povestirea la persoana I şi oralitatea stilului dau impresia de confesiune. Autoironia specifică lui Creangă despre firea sa neastâmpărată se manifestă şi aici printr-un proverb popular. expunerea se face la persoana I. “Lucrul rău nu piere cu una cu două”. cozonacii sunt pufoşi. *Dacă se frământă bine aluatul. iar clădirea şcolii se afla pe lângă un aşezământ bisericesc. tatăl lui Nică.pronumele este postpus verbului. Mara are avantajul de a-şi aşeza coşurile cu marfă la capul podului.prezenţa interjecţiilor: “iată”. “cofă”).. care-l vindecaseră. plină de umor. “după câtă minte avea”. forma populară a inversiunilor verbale (”cumpăra-ni”. dativul etic (”cât mi ţi-i melianul”). influenţat foarte mult de Biserică.“slăvit de leneş”. „helgea”. gramatica. întâmplări trăite. Protagonistului-narator nu-i ardea de şcoală. Trăsături ale domnitorului Ghica-Vodă exprimate în mod direct de către narator: „frumos la chip”. Nică. postpus verbului. prin forma inversată a verbelor: “cumpăra-ni” . Amintirile sunt o specie literară epică în proză. mama îl răsfaţă pe băiat. atât ca urmare a predispoziţiei sale cât şi ca rezultat al educaţiei greşite primite de la mama sa. “n-am închis ochii”. 9. Relaţia naratoruluipersonaj cu cititorul este apropiată. Întâmplările şi evenimentele nu sunt relatate într-o ordine cronologică. “pe la august […] de la 48″ şi a localităţilor: “Humuleşti”. fiind relatate întâmplările unui tânăr elev. care ţine un discurs emoţionant şi pilduitor. *Toată săptămâna m-am frământat din cauza examenului. s-a trezit “sănătos. leneş # harnic. În acest text. “după câtă minte avea”-. profesorii erau de cele mai multe ori slujitori ai Bisericii. zâmbitor şi amabil cu clienţii dar. transformă situaţia personală într-o problemă de matematică. metaforă pentru starea gravă în care se afla. Aceste trăsături îl pun în antiteză cu ceilalţi copii veniţi la şcoală din dorinţa sinceră de învăţa. . Părintele Duhu. “a frământa”: *Vom petrece minunat în această excursie. Comentariu citat: Naratorul-personaj se îmbolnăveşte de holeră la stâna de la Agapia. Opera “Amintiri din copilărie” de Ion Creangă are ca temă evocarea vieţii satului românesc din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi anume a satului Humuleşti. năpastă. Mărci ale oralităţii: . Autorul-narator şi protagonistul totodată. “fost-a” . “cofăiel”. “ia”. în Târgul-Neamţului. este descris sistemul de învăţământ de la acea perioadă. am o mare putere de muncă. geografie. Mărci ale oralităţii:. doar-doar acesta va învăţa carte. Sensul expresiilor: “era faţă” = era de faţă. cu dascălii lui. în funcţie de acesta. părintele Duhu şi stareţul Nionil. leneş fără păreche””. Atitudinea tatălui exprimă bucuria imensă că băiatul era acum sănătos tun. lecţiile din clasă etc.formule specifice oralităţii: „zicea el”. este îngăduitor cu băiatul care abia scăpase cu viaţă din ghearele holerei şi-l lasă pentru o vreme în voia lui. autobiografice. de asemenea. În relatarea amintirilor. vă transmit întreaga mea consideraţie. “crida”.

iar semnul întrebării este folosit pentru formularea interogaţiilor retorice. Tovarăşul său de drum începe să râdă grozav. Mă uimeşti din ce în ce mai mult. Sinonime: neguţător = negustor. atitudinea şi relaţiile cu alte personaje. Ajunşi în Sălcuţa cotesc la stânga. prin polisemie. Semnele de punctuaţie în enunţul “. Succesiunea construcţiilor exclamative şi interogative sugerează perspectiva auctorială omniscientă. 9.punctul marchează finalul enunţului 3. Explicarea afirmaţiei: “Pe Abu-Hasan mai mult l-a mâhnit părăsirea din partea prietenilor. Am aflat cu surprindere şi bucurie. este faptul “că e saşiu. Din decizia de a-şi împărţi averea în două. care amplifică starea uluire a personajului. din fapte.6. 10. Expresii/locuţiuni din textul dat: “să-şi ducă viaţa “. deoarece autorul începe cu fixarea locului şi a timpului -“din poeniţa vine domol”. Te rog să nu uiţi să mă inviţi atunci când vei lansa cartea. Singurul defect. Abu-Hassan fusese fericit când avusese prieteni alături de el. un tânăr călăreţ vine din Poeniţa şi se îndreaptă către conacul de la Sălcuţa. (bucurie) 4. a pieri = a dispărea. Se pare că totuşi. el adună “o ceată de vârsta şi de teapa lui”. decid să se oprească la conac pentru o gustare. “s-au făcut nevăzuţi”.conturarea eroului. 29. înainte de nămiez”. Sensul expresiilor “nu a luat seama” = nu a sesizat. Opinia : Tovarăşul de drum al tânărului este un personaj bizar cu sugestii către diabolic. Ştiu că tipărirea unei cărţi este costisitoare şi nu te credeam în stare. sugerând faptul că. intitulată “Suflet de poet” Bucureşti. în ziua de 24 aprilie. prin portretizare directă.cu prezentarea personajelor “un călăreţ” . care sugerează şi structura satanică a personajului. după tufişul movilei pe care era construită biserica. Sinonime: domol = încet. Naratorul omniscient apreciază că statutul social al călătorului este acela de negustor şi. La vale. Când a rămas fără bani. epitetul “dimineaţa caldă” accentuează ideea că astrul nu străluceşte cu mare putere. întrucât fusese ţinut “sub străşnicie” de tatăl său. Cei doi decid să străbată drumul împreună.7. “da piept în piept”5. a răsărit = a apărut.virgula delimitează vocativul substantivului “fiule” de restul propoziţiei. timpul “soarele nu s-a ridicat nici de doua suliţe. în mod indirect. Pe drum întâlneşte un alt călăreţ şi se miră că nu-l observase mai devreme.”:. Consider că este o adevărată izbândă faptul că. naraţiunea la persoana a treia.5. 8. conturează un tânăr cu părul roşcat. personajul eponim al creaţiei lui I. 2. în stil indirect liber. este un tânăr care moşteneşte o avere însemnată după moartea tatălui său. Caracterizarea personajului: Abu-Hassan. sclipeşte undoind aerul dimineţii calde. în zare adâncă. ai deja o notorietate de invidiat.linia de dialog semnifică vorbirea directă (cuvintele mamei lui Abu-Hassan. Modurile de expunere prezente în text sunt : naraţiunea şi dialogul. apoi dispare brusc. sub umbrarul de la han. o parte care să-i asigure traiul şi cealaltă pe care s-o risipească pe distracţii. Subiectul al II-lea Scrisoare cu început dat. bogăţie sinonimică. agale. l-au părăsit şi prietenii. nu a băgat de seamă. Cerul este limpede. îi face aşa ca o ameţeală. vreme = timp 2. păsările primăverii se-ngână şi care de care se-ntrec în feluri de glasuri.derivare cu prefixul “ne” 4. şi când se uită drept în ochii tânărului. deşi abia în primul an de facultate. decât îl încântase mai înainte semnele lor de dragoste.”Fragmentul ilustrează descrierea unei păduri de mesteceni la începutul primăverii.semnul întrebării indică sfârşitul propoziţiei interogative. este utilizat pentru a evidenţia uimirea personajului. însă sentimentul de mâhnire de acum este foarte puternic. cu un fel de durere la apropietura sprâncenelor”. alene.şi vesel.L. Volumul cuprinde şi poezii scrise în liceu? Mi-aduc aminte că unele mi-au plăcut şi mie foarte mult. Instanţa narativă: Perspectiva narativă este auctorială. prin adresare directă fiului). prin care naratorul ştie ce simte şi ce gândeşte personajul. Varianta 64 1. 7. totul este liniştit şi senin. 10. că tocmai ţi-a apărut prima carte de poezie. când a scăpat ca prin minune de holera necruţătoare. sprinten . intitulată atât de sugestiv “Suflet de poet”. Aceştia fugeau de el şi îl evitau deoarece acum nu mai putea să îi îndoape cu bunătăţi. Subiectul al II-lea Rezumatul textului de la Subiectul I. Soarele încălzeşte uşor atmosfera. iar naratorul omniscient şi obiectiv. avuţie = avere. să faci rost de sponsori. La un moment dat. topică şi punctuaţie şi se adresează mai ales imaginaţiei şi sensibilităţii cititorului. Peisajul este animat doar de ciripitul vesel al păsărilor umanizate prin personificarea “se-ntrec în feluri de glasuri”. 3. O calitate generală/particulară a stilului: stilul este beletristic (artistic) şi se defineşte prin folosirea cuvintelor cu sens conotativ. mai ales că cei patru ani de liceu petrecuţi împreună au fost suficienţi pentru a ne cunoaşte bine unul pe celălalt. 6. (atitudine) *Un copil reprezintă soarele în viaţa unei mame. Comentarea fragmentului:“E a doua zi de Sfântul Gheorghe. textul fiind un monolog interior. Ioana Popescu Varianta 63 1. adresată fostului coleg . procedeu care compune şi o imagine auditivă. Instanţa narativă este reprezentată de naratorul omniscient şi naraţiunea la persoana a treia. 9. Momentul subiectului: Textul a fost extras din expoziţiune.06. încât banii nu-i ajung decât un an. El merge agale neavând motiv să se grăbească. Prietenos şi generos. care îl zăreşte în depărtare. Fragmentul dat rememorează o întâmplare miraculoasă din viaţa copilului în vârstă de 9 ani (anul de naştere al scriitorului este 1939). până departe. Într-o dimineaţă de primăvară. fără urmă de nori. deşi nu sunt un iubitor de poezie şi nici nu mă pricep. “să se pună pe petreceri”. Aş fi curios să văd şi coperta şi mai ales numele tău pe ea. trăsăturile caracteriale ale lui Abu-Hassan. Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului:*treizeci – compunere (trei+zeci)*Abu–Hassan –compunere prin alăturarea cu cratimă *costisitoare – derivare cu sufixe*nemăsurat . Felicitări! Să ştii că o să mă laud la toată lumea că am fost colegi. Te îmbrăţişez cu admiraţie. “nu prind de veste” = nu a observat. nu a fost atent. tu ai întrecut orice aşteptări. iar amintirile plăcute se uită mai uşor decât cele dezagreabile.“cu faţa vioaie”. privind apariţia primei cărţi de poezie a acestuia.Călinescu). fiule? a-ntrebat bătrâna. s-a ivit.2008 Dragă Adrian. spre nedumerirea tânărului. Nu pot să cred că ai reuşit să-ţi publici poeziile şi că ţi-ai împlinit atât de repede visul.Ce ai. “boierul”. Titlul reprezintă numele de natură orientală al personajului din text. este adevărat că la Litere. a “copilăriei copilului universal” (G. organizează petreceri atât de costisitoare. Întotdeauna dezamăgirile marchează oamenii mult mai profund decât cele pozitive. Semnul exclamării. “La conac” de I. reies chibzuinţa dar şi dorinţa de a petrece. Din text reies.L. deoarece a . Sensurile conotative ale cuvintelor “aer” şi “soare”: *Când a venit de la Paris avea un aer occidental. deoarece vreau neapărat să am un exemplar cu autograf.Caragiale. deoarece le-ar prinde bine puţină companie. iar mâhnirea şi dezamăgire profundă reies indirect din atitudinea şi gândurile lui. Valoarea expresivă a semnelor de punctuaţie din fragmentul “Mare minune!… Unde a putut pieri? A intrat în pământ?”. imagine vizuală susţinută de epitetul “zare adâncă”. focalizarea dindărăt. prin imagini artistice.8.” După ce a rămas fără avere. vioaie = veselă. Momentul subiectului din care textul a fost extras este expoziţiunea. iar în păduriştea de mesteacăni de pe poala din bătaia soarelui. să soliciţi sprijinul unui membru al Uniunii Scriitorilor pentru a-ţi confirma talentul poetic. Abu-Hassan a rămas şi fără prieteni. ceată = grup. “a doua zi de Sfântul Gheorghe”. un “om plăcut la înfăţişare şi tovarăş glumeţ”. cu firea ta visătoare. urmat de punctele de suspensie. Ceru-i fără pată cât de slabă în tot largu-i de jur împrejur. Abu-Hassan este protagonistul eponim al operei. zăresc acoperişul nou al turnului şi tânărul se închină.Caragiale.

„sã-i pãtrundă firea”. *Pentru examen. „nu era în stare sã mintã”. a jigni. Conjuncţia adversativă „însã” are rolul de a sublinia generozitatea şi nobleţea sufletească faţă de alţi oameni. era plin de compasiune. 29 iunie 2008 Dragă Radu. apoi s-a dus să sărute mâna episcopului…”. sã judeci strâmb. în ciuda acestor lipsuri.indirectã. el având o construcţie spiritualã cu totul aparte şi fiind preocupat mai mult de soarta celorlalţi decât de a sa. lipsit de adãpost şi rãbdând la ger. dar. Te îmbrăţişez cu drag. Şi vremea ţine cu noi.caracterizare directă de către narator: „era de o vigoare trupeascã extraordinarã”. Subiectul al II lea Scrisoare despre portretul lui Mihai Eminescu realizat de Ioan Slavici: Pucioasa.3. “clerical”. pe care. Ĩn susţinerea acestei afirmaţii. Rolul stilistic al conjuncţiei „însã” din enunţul: „El însã era lipsit cu desãvârşire de ceea ce în viaţa de toate zilele se numeşte egoism…. sã umbli orbecãind prin o lume pentru tine pustie”. Sinonime: vigoare = forţă. Îţi recomand sã citeşti şi tu cartea lui Ioan Slavici. Linia de pauză în enunţul „Nenorocirea cea mare a vieţii e – zicea el – sã fii mărginit. Eminescu este conştient de genialitatea cu care a fost înzestrat şi considera că nu avea voie sã greşeascã.10. Afirmaţia sugereazã autocritica asprã pe care Eminescu o dovedea faţã de sine. fără a fi egoist sau vanitos. sã ştii puţine. transformare. Abia aştept sã-ţi aflu părerile… Cu drag. Ĩn al doilea rând. sunt o serie de obiective turistice interesante în zonă: Castelul Cantacuzino. *Vlad face Facultatea de Limbi străine pentru că vrea să lucreze în diplomaţie. sã ştii puţine. Modul de expunere utilizat în fragmentul dat este naraţiunea. precum şi Casa memorială Cezar Petrescu. nu era egoist „era lipsit cu desãvârşire de ceea ce în viaţa de toate zilele se numeşte egoism”.4. şi era sincer. sã umbli orbecãind prin o lume pentru tine pustie” şi „sã fii nevoit a căuta afarã din tine compensaţiuni pentru munca grea a vieţuirii. A trecut mult timp de când nu am mai luat legătura cu tine şi. zdrenţuit. am făcut abia cinci variante la română şi mai am de făcut nouăzeci. Mihai Eminescu.5. îmi pare rãu. încã de la începutul fragmentului.4. aduc urmãtoarele argumente: Ĩn primul rând. încât ai impresia că tot ceea ce vezi nu este real: munţii Bucegi apar ca o cetate străjuind oraşul. Sunt împreună cu un grup de colegi şi ne distrăm de minune. pentru că vrea să intre în show-biz. o vacanţă reuşită. însã. sincer. suferinţele. Mihai Eminescu sugereazã ideea cã pentru el nimic nu era mai important decât amorul propriu. îi ştia firea excesivă şi viaţa mizerã pe care a dus-o: „flãmând. În opinia lui Slavici. 2.6. exemplar = volum. “episcop”.9. Eu cred cã Slavici a reuşit sã realizeze un portret destul de realist. arhivar = funcţionar. a atinge = a afecta. sã nu vezi cu ochii tãi. virgula are rolul de a coordona prin juxtapunere propoziţiile de acelaşi fel. „zice el”. Mă aflu în oraşul Buşteni. schimbare. *La Şcoala de Artă Populară face muzică. Staţiunea este liniştită. în speranţa că am reuşit să te atrag într-un univers al liniştii şi al măreţiei pe care numai natura îl poate crea. precum şi deosebirile flagrante dintre el şi ceilalţi oameni. iertãtoare cu ceilalţi şi intransigentă cu sine m-a impresionat cel mai mult. accentuând tendinţa acestuia spre excese şi autocriticã necruţătoare. Petrec. a leza. ci numai tovarăşi de chefuri.*„grădinã de frumuseţe” – metaforã. sã înţelegi rãu. dăruirea de sine. întrucât nu poate face compromisuri. lipsit de adãpost şi rãbdând la ger”. unde peisajul este copleşitor. Douã modalitãţi de caracterizare. 29 iunie 2007 Dragã Vlad. Imaginea este mirifică. Sinonime: prefacere = evoluţie. Slavici îl admiră pe Eminescu pentru „vigoare trupeascã extraordinarã”. Aerul curat de aici îmi dă o poftă nemaipomenită de viaţă şi abia aştept să fac ascensiuni şi să urc la Babele cu telefericul . a fi mãrginit = a fi limitat. Florina Varianta 66 1. iubea adevărul. el nu şi le-ar permite. Îţi scriu tocmai pentru că am gãsit de curând o carte în care Ioan Slavici îi face un portret prietenului său. Eminescu nu a fost înţeles de contemporani. deşi a avut o viaţã tristã. turiştii.zicea el . direct şi deschis în orice situaţie: „în gândul lui cea mai învederată dovadã de iubire şi de stimã era sã-i spui omului şi-n bine şi-n rãu. în opoziţie cu nepăsarea faţă de propriile suferinţe şi dureri.conştientizat că relaţiile cu tinerii se bazaseră doar pe interese materiale şi că un an întreg nu avusese niciun prieten. adevãrul verde-n faţã”. unde îmi petrec două săptămâni din vacanţă. Casa de Cultură din Buşteni. “consistorial”5. Acesta îşi aminteşte cã Mihai Eminescu era o fire veselã. Particularităţi ale . întrucât era mereu flãmând. şi să-mi scrii imediat impresiile tale. Poetul considerã ca fiind aspecte negative în lumea sa: „sã fii mărginit. dar nu ai cum să te plictiseşti.6. un geniu ignorat când era în viaţã şi adulat abia dupã ce s-a stins. Era „senin şi vecinic voios” indiferent de situaţie. Comentarea afirmaţiei lui Eminescu: „Ceea ce li se poate ierta altora nu pot sã-mi permit eu”. lipsit de adãpost. Am să îţi aduc multe fotografii făcute cu panorama munţilor care parcă îţi zâmbesc călduros. Modul în care descrie existenţa precară a lui Eminescu este şocantă.sã fii mărginit.”7. vanitate = orgoliu. De asemenea. Figurile de stil din cele douã structuri lexicale: „munte de om” şi „grădinã de frumuseţe”:* „munte de om” – hiperbolă. evlavioasă2. Trãsãturi ale lui Eminescu – omul.” este folositã pentru delimitarea unei incidente. În enunţul “Iar Huţu a primit scrisoarea. considerându-l o „grădinã de frumuseţe”. zdrenţuit. “episcopie”. a cetit-o şi s-a întors. punând în evidenţã trãsãturi importante ale lui Eminescu: genialitatea.. prin mentalitate/cuvintele personajului: “Nenorocirea cea mare a vieţii e . se fundamentează pe o sinceră şi solidă prietenie. „Eminescu – Omul”. el era „acelaşi om senin şi vecinic voios”. firea sincerã a acestuia. Tu ce mai faci ? Cum ai terminat anul şcolar? Închei această scrisoare. sã nu vezi cu ochii tãi. Firea lui miloasã. el era acelaşi om senin şi vecinic voios”. fiind cel mai aspru critic al sãu 8. din fragmentul dat reiese faptul cã Slavici îl cunoştea pe Eminescu foarte bine. „flãmând. Peisajul este magnific. Subiectul al II-lea Scrisoare Buşteni. *Are talentul de a face bani din orice. prezente în textul dat:. Mihai Eminescu „era de o vigoare trupeascã extraordinarã”. Polisemia cuvântului “a face”: *Şi-a făcut o vilă la Snagov. zdrenţuit. sã înţelegi rãu.”. 3. Ioan Slavici şi Mihai Eminescu. el putând înţelege defectele şi greşelile altora. durerile …altora”. Andreea Varianta 65 1. ambiţie. „ce-l atingeau pe el erau trebuinţele. întrucât aceştia nu erau în stare să despartă opera de viaţa omului. astfel că am putut urca până la Cascadă. Câmpul semantic al “teologiei”: “cuvioasă”. sã judeci strâmb. cu adevărat. cuvioasă = credincioasă. Chiar îmi lipsesc discuţiile noastre despre marile personalităţi ale culturii române. Relaţia dintre cei doi scriitori. vitalitate.

Chiar dacă mă simt foarte bine în excursie alături de ceilalţi colegi. O calitate particulară a stilului este oralitatea reprezentată de numeroase locuţiuni.10. trăsături indirecte reieşite din atitudinea podarului („De-acu ţi se rupe moşia în două! urmă bătrânul cu râsu-i răutăcios”). ce compun imaginea vizuală a casei. şi a celor morale. tu trebuie să te pregăteşti foarte bine pentru olimpiada de săptămâna viitoare. realizate prin interjecţia “Iaca”. Subiectul al II lea Rezumatul textului reprodus la Subiectul I. “mă simţeam”. Câmpul lexical al apei: “pod” “mal” “râului” “bălţii” 5. drept un om cu frică de Dumnezeu. o personalitate demnă de respect. a face ochi dulci cuiva. Om al locului. podul se prăbuşeşte. “ascultam”. Anişoara este caracterizată direct de narator. pe care nu-l înduioşează disperarea inutilă a tânărului. Dascălul Clăiţă se mândrea cu Huţu. podarul Moş Pahomie. din “Venea o moară pe Siret”. 10. de auditiv. Uluirea şi nepriceperea îi dădeau o naivitatea feciorelnică. spunându-i că Siretul nu face cum vor oamenii. da! Sigur că m-am gândit la tine când am trecut prin localitatea natală. privind calm la prăbuşirea podului şi fiind conştient că niciun om nu poate opune rezistenţă naturii: „Iaca. să-ţi povestesc în amănunt tot ce am făcut în excursie. îi cum vrea el”. Le-am spus că o să-i vizitezi cât de curând. “stâlpul de dincolo se pleca încet-încet”.3. trăieşte în aceste locuri de o viaţă şi le cunoaşte foarte bine. “îşi caută de treabă”. El este caracterizat direct de către narator ca un bătrân înţelept.06. vorbele bărbatului. Etape ale desprinderii podului: “Odgonul slăbea”. cel care a scris opera “Cântecul lebedei”. sugerează stările nostalgice ale naratorului. 2. prin propoziţii exclamative care sugerează teama. “buzele ei zâmbeau mereu”. prietenos.” marchează o pauză mai lungă în vorbire prelungind starea afectivă provocată de forţa apei. prin evidenţierea trăsăturilor fizice. nu te supăra aşa de repede. impetuos. Tare m-aş bucura să-ţi văd faţa când citeşti rândurile acestei scrisori. care-şi poate stăpâni reacţiile.“cârlionţi zburdalnici” . Ştii că tu eşti mândria clasei şi a şcolii noastre! Datorită ţie. aprig. “ş-o poruncit”. Portretul eroinei este realizat în mod subiectiv. Verbele la imperfect. Andrei Varianta 67 1.9. prin percepţia pasionată a naratorului-personaj. povesteşte la persoana I despre iubita sa. Tocmai se duceau la primărie. sub forţa învolburată a râului. specifice stilului indirect: “a râs”. de scânduri”6. ascultător şi recunoscător faţă de dascălul său. bogăţie sinonimică. Moş Pahomie. Părea o fire veselă. iar dărâmăturile au pornit-o vijelios spre Galaţi. domol.oralitatea este definită prin cuvinte şi expresii populare: “şerpar”. Ce să-ţi mai spun. O calitate generală/particulară a stilului: stilul este beletristic (artistic) şi se defineşte prin folosirea cuvintelor cu sens conotativ. să stea o vreme la Viena şi să ajungă funcţionar la episcopie. Varianta 68 1. Ce să-ţi fac dacă tu eşti tocilarul clasei? Hai. Prima dată când se întâlnise cu soţul său. Caracterizarea lui moş Pahomie: Protagonistul fragmentului. domol = calm. ca efect stilistic. Parcă te aud spunând: “ Eşti iar la munte norocosule!” Ei. omniprezent şi obiectiv. topică şi punctuaţie şi se adresează mai ales imaginaţiei şi sensibilităţii cititorului. fragilă. plăpândă = delicată. pentru că îţi ducem dorul. liniştit. 8. Figuri de stil din penultimul alineat:. liceul nostru este cel mai cunoscut din Ploieşti. resemnarea “De-acu s-o sfârşit!” ori deprimarea neputinţei umane: “Mare huiet. 29. a pizmui = a invidia4. aşa cum îl ai tu. aşa cum îşi cunoaşte baba. Vorbire directă: “― E bine!”8. a-şi da ochii peste cap. Moşierul îl trimisese pe Nastratin cu oameni ca să ajute la salvarea podului. Nu am putut să mă abţin şi am râs cu lacrimi. modestă” . zglobiu = vesel. care relatează faptele prin naraţiunea la persoana a treia. Am trecut pe lângă râul în care ai căzut în excursia trecută. purta o rochiţă albastră presărată cu . În cele din urmă. prin propriile vorbe. expresii populare şi regionalisme. prin polisemie. “zicea”7. de lemne. miraţi.verbe “dicendi”. el observă imediat slăbiciunea stâlpului de care era legat capătul odgonului şi-i anunţă pe ceilalţi că nu se poate face nimic. sub privirile neputincioase ale oamenilor care sunt convinşi acum că s-a sfârşit. pentru că am dat nas în nas cu bunicii tăi. Calităţi ale lui Huţu: este respectuos cu oficialităţile bisericeşti. iar ochii albaştri îi lăcrimau gânditori.epitet personificator ce sugerează farmecul tineresc al fetei 6. ci cum vrea el. Rolul stilistic al acestora sugerează nesiguranţa naratorului şi rememorarea unor acţiuni ce-i provoacă sentimente de nostalgie. care să facă cinste tuturor sătenilor. “şăicile”. dar transmitea o tristeţe bizară şi misterioasă. Nu mai are nimeni simţul umorului. Autorul este Liviu Rebreanu. veselă. acolo-i slăbăciunea… zise el cu linişte”. că ajunsese să cunoască lumea. deoarece surâsul era “adumbrit de o melancolie stranie”. intercalări. Punctele de suspensie aflate la sfârşitul propoziţiilor marchează pauzele din firul narativ şi. exprimă o acţiune începută în trecut care nu s-a finalizat. Protagonistul-narator o descrie în mod direct ca fiind tăcută şi plăpândă. “să fi umblat prin ţări străine”. Podarul este ironic şi batjocoritor cu Iordache Nastratin. precum şi limbajul moldovenesc şi ţărănesc al personajelor dau textului expresia de spunere. Anişoara. Expresiile populare “căzu pe gânduri”. dărâmare2. Oralitatea stilului se defineşte prin registrele stilistice care se manifestă în acest fragment. Expresii/locuţiuni cu substantivul “ochi”: ochi pentru ochi. Protagonistul fragmentului este caracterizat indirect. îi cum vrea el. naratorul. dar Moş Pahomie îl ironizează. doar unul este Mihai Florian!… Gata! Te laud prea mult şi nu e bine! Deja am vorbit cu doamna dirigintă şi ne-a promis că o să mai facem o excursie în care să poţi şi tu să vii cu noi. aceştia fiind neputincioşi în faţa apelor dezlănţuite ale Siretului.enumeraţie de epitete cu nuanţă personificatoare. să umble prin ţări străine. “gingaşă şi blândă”. se cumpăneau = se legănau.5. Subiectul al II lea Întocmirea unei scrisori cu început dat: Predeal. este chemat de oamenii strânşi pe malul Siretului pentru a repara un pod aproape distrus de apele umflate ale râului Siret. Atitudinea dascălului sugerează faptul că şi dintr-o şcoală de ţară se poate ridica un învăţat. Huţu are şi simţul umorului “nimeni nu râdea mai din toată inima decât dânsul”. Punctele de suspensie în fragmentul “Şi şerpele acesta de odgon iar îl legam de stâlp… Mare vuiet. Ai fost tare caraghios atunci şi. care ştie că puterile devastatoare ale naturii nu pot fi stăvilite de oameni: „Nu-i cum vrem noi. Prin aceste vorbe. Sensul conotativ al cuvântului “rază”: * Razele sufletului său îi încălzeau pe cei din preajma lui.2007 Salut amice. cumplit lucru-i apa!”. De asemenea. chiar dacă luaseşi o căzătură groaznică. a da ochii cu cineva. eu tot iţi simt lipsa. Sensul afirmaţiei: “Nu-i cum vrem noi.” 9. Sinonime: năvalnic = furtunos. “micuţă şi albă”. Te salută amicul tău. se clătinau. în relaţie directă cu firea locatarilor. 7. de Mihail Sadoveanu: Podarul. Dar. prin care se transmite cititorului o puternică emoţie.personificare: “Undele tulburi se frământau cu mânie”metaforă: “…săpau goluri care alergau rotitoare”4. prin numeroasele intercalări . regionalismele numeroase. totuşi. Sinonime: stranie = ciudată. În aceeaşi modalitate de expresie a oralităţii se înscrie topica şi punctuaţia textului beletristic. care este şi personaj. care-i fusese elev în Cocorăşti. “căutau”. “a zis”. moş Pahomie îşi exprimă convingerea că forţele naturii nu pot fi controlate de oameni.stilului:.8. şovăielile privind propriile sentimente3. năruire = prăbuşire. decât baftă la învăţat şi ne vedem luni la şcoală. “cearcă”. mai aveai simţul umorului. adresându-se imaginaţiei şi sensibilităţii acestuia. tulburau”. ascultând cu ochii mari. cititorul receptând realismul faptelor şi sentimentelor7. prin imagini artistice. “priveam”. pentru că eu mă bucur să am un amic cum eşti tu. *O timidă rază de speranţă îi lumina ochii. ştii doar că am glumit. sensibilă. “Odgonul scăpătă din partea cealaltă”: “Urmă o năruire pripită de grinzi. oricum. “Cum se poate!”.“într-o căsuţă albă. Figuri de stil:. Perspectiva narativă este definită prin naratorul omniscient.

încât reuşise să cucerească inimile multora.5. farmecul şi zâmbetul răpitor al fetei. neţărmurită. a căpăta viaţă. După patru ani.2008 Dragă Emil. .”. 7. Dragostea celor doi tineri fusese plină de pasiune şi entuziasm. “neam”. pe care o priveşte “galeş”. pe viaţă. 9. Fetei îi face mare plăcere să-şi asculte tatăl povestind întâmplări din tinereţe. Bătrânul are o imagine clară a tinerei. relevă faptul că “fetişcana” din tinereţea lui moş Costin. fiinţă gingaşă.narator omniscient (vocea auctorială). indirect. concretizat prin forma de imperfect a verbelor identificate în ultimele alineate. învăluie= acoperă. îţi voi face totuşi o propunere. Sinonime: nădejde = speranţă. ataşamentul fiicei faţă de tatăl ei. Tudor. deoarece a intrat în politică: “Tot atunci a pus cruce vieţii uşoare. cuvintele aparţinând altui personaj3.prin naraţiune.timpul povestirii este prezentul folosit în prima parte a textului: “…moş Costin şade pipernicit şi tăcut. ca ea. 5. Deşi trecuse vreme lungă de atunci. cu preţul vieţii. Din când în când. Figuri de stil prezente în enunţul: “Olga Dobrescu. spre a avea o meserie”. pe care o cunoscuse în tinereţe şi care era îndrăgită de multă lume. cu avere”:.caracterizare indirectă. indulgentă. ajungând să ocupe portofoliul ministerial. sau n-am putut?”). a termina şi este folosită pentru a exprima ideea că Policarp a încetat să mai aibă o viaţă uşoară după moartea soţiei. Naratorul se găseşte într-o criză a iubirii. înfricoşat parcă de frumuseţea ei. trăsătură care-i adusese notorietate şi prestigiu6. El remarcă. Mi-ar placea să ne însoţeşti şi tu. şi pizmuiam grozav razele care o mângâiau în dragă voie şi a căror mângâiere ea o sorbea ca o alintare de dragoste. Expresia din fraza: “Poate-mi furase şi mie inima”. exemplu. Consider că relaţia dintre cele două personaje. bună. 10. Avem de gând să pescuim. pildă = învăţătură. 9. să-i facă să se îndrăgostească de ea sau pur şi simplu să o îndrăgească. 2.“fiinţă gingaşă” – epitet caracterizator. După ce îşi priveşte fiica. în fine. devine responsabil pentru copil şi face carieră în politică şi ca jurist. prin propriile vorbe. a ieşi în lume. iar Ileana răsuceşte firul de in. îşi roagă tatăl să-şi continue povestirea. el se căsătorise cu o femeie frumoasă. drăgăstos. pe care o descrie cu mult drag. prin imagine vizuală: “o barbă superbă […] cea mai frumoasă şi mai îngrijită barbă din România”. se distinge. pentru nimic în lume. el îşi aminteşte clar de tânără. cârlionţat. prin naraţiunea la persoana a III-a. . tăticule…mai spune!”. Moş Costin stă pe prichiciul cuptorului. Cu prietenie. Olga îi trece cu vederea soţului escapadele amoroase la care el nu renunţase nici după căsătorie. Varianta 69 1. Gândeşte-te serios la propunerea mea. Îşi urmărea ascendenţa până la Vlad Ţepeş. fiind greu de recunoscut chiar şi de către cei din satul natal. “hodorogită”. semnificând sensibilitatea şi delicateţea sufletească: “. că femeia iubită ascundea în inima ei o tristeţe bizară. Ghilimelele folosite în sintagma “omul justiţiei” marchează un citat. Indulgentă şi înţelegătoare. frumoasă. timp. a fost o soţie ideală. în care se află apa pentru mămăligă. “vlăstar”4.personaj-narator (moş Costin). a da viaţă.descriere a trăsăturilor fizice. cu privirile pribege…”. fără pic de viaţă. iar pe nboi ne aşteaptă o bine meritatată vacnţă. 8. Titlul operei “Cântecul iubirii” este o metaforă care sugerează frumuseţea poveştii de iubire trăite în tinereţe şi evocate de către personajul moş Costin. din nuvela “Cântecul iubirii” de Liviu Rebreanu: Se lasă amurgul şi lumina pătrunde în casă tot mai puţin. cu avere” – enumeraţie de epitete caracterizatoare7. ar fi o adevărată aventură. Aşa era lumea. moş Costin şi Ileana. 10. 6. este foarte apropiată şi firească între tată şi fiică. care sugerează tinereţea şi gingăşia fetei: “fetişcană ca un bobocel înrourat” . însă după alţi patru ani femeia moare.06. că iubirea pentru soţia sa îl orbise în aşa măsură. Sinonime: amurg= înserare. După cum bine ştii.timpul povestit este trecutul. a veni pe lume. reiese direct mândria despre obârşia sa străveche boierească: “Cu nimica nu se mândrea mai mult bătrânul decât cu neamul său.floricele vinete-închise.Spune. a căror inimă a fost furată de frumuseţea. punctele de suspensie (”Am iubit-o… […] Nu ştiu…”) amplifică starea de panică şi agitaţie interioară. frumoasă. aşa cum sugerează naratorul omniscient: “Olga Dobrescu […] a fost o soţie ideală. Eu şi colegii mei am hotărât ca după absolvirea examenului de bacalaureat să facem o excursie în Deltă. tânăr= june. vreme= perioadă. de zâmbetul ei. 8. povestindu-i despre iubirea lui din trecut: “…apoi cu vocea lină. întâmplări ce înainte păreau nesemnificative macină sufletul naratorului şi îl fac să se întrebe şi mai mult dacă iubirea lor este adevărată. tulburându-le sufletul până în profunzimi nebănuite. “poate”. Caracterizarea lui Policarp Faranga:. bătrânul începe să-i descrie o fetişcană. Punctele de suspensie folosite în mod repetat în text sunt pauze afective în fluxul narativ şi sugerează reflecţiile rememorării unor întâmplări din trecut. Mulţi plecaseră de tineri de acasă şi s-au întors după foarte mult timp. te anunţ că nu vei găsi nicăieri un ţinut mai misterios decaât aici. Fata. Câmpul semantic al cuvântului “amurg”: “înserare”. Tipuri de timp: . şcoala s-a terminat de aproape două saptamâni. farmecul şi puritatea Anişoarei. 3. Expresii/locuţiuni cu substantivul “viaţă”: a-şi vedea de viaţă.“ soţie ideală. Avea un trandafir alb în piept şi altul în părul blond. sugerând indirect tinereţea. şovăiala chinuitoare şi suferinţa declanşată de această descoperire dureroasă. mai pătrunde în casă câte o adiere rece. parc-ar citi în carte vremile trecute. dintr-o dată. să ne distrăm pe cinste. Detalii. Şi tu ai nevoie de relaxare şi de o schimbare de decor. Relaţia dintre Policarp Faranga şi Olga Dobrescu este construită de narator prin viziunea personajului masculin. escapadă = aventură 2.din faptele şi relaţia sa cu alt personaj.10. Caracterizarea personajului Ileana: . duios şi îi îndeplineşte dorinţa. pentru că pe atunci tinerii din oaste erau trimişi în ţări străine şi stăteau acolo zeci de ani. Expresii/ locuţiuni cu substantivul “lume”: a pleca în lume. Focul din vatră pâlpâie în jurul ceaunului. sugerând rememorarea unor fapte petrecute cândva: “Eram pe-atunci ostaş tânăr şi slujeam în Italia…”. recunoscând că îi furase şi lui inima. Tipurile de narator: . cu glas emoţionat. Prin diminutivul “tăticule” este sugerată iubirea puternică.” Subiectul al II-lea Tulcea. Moş Costin îi spune fiicei sale că în acea vreme el era ostaş în Italia. avea atâta farmec. exclamaţiile şi interogaţiile retorice (”Şapte ani n-am observat tristeţea sufletului ei! N-am vrut. voievod = domnitor. indulgentă. “o guriţă cât o cireaşă coaptă şi doi ochi albaştri cum e cerul când e mai limpede”.caracterizare directă de către narator. După ce gustase din toate plăcerile vieţii uşoare. Registrele stilistice: cuvinte şi expresii populare -“adumbrit” “pripăşită” “pizmuiam”. să facem un foc de tabără. “copil”. începe”. Închidea ochii la numeroasele escapade pe care Poly le-a continuat şi după căsătorie”. Expresia ”a pune cruce” înseamnă a sfârşi. 29. Varianta 70 1. Câmpul semantic al “familiei”: “frate”. pe viaţă şi pe moarte. Deşi te cunosc şi ştiu cât de greu părăseşti paradisul montan din Sinaia ta natală. să calaaaaaaaaătorim cu vaporul. pe care el nu o poate înţelege. Deşi nu cred ca sunt omul cel mai potrivit să te determine să ne însoţeşti. se naşte Puiu. “umbre” 4. intrând în politică. cu ochii închişi. Adverbul dubitativ. flăcău. bună. “soţie”. Şi lui moş Costin îi este tare dragă Ileana. Naratorul omniscient povesteşte la persoana a III-a despre viaţa . “cernită”. întrucât şi el fusese unul dintre cei care au iubit-o. Pierderea soţiei îl trezeşte brusc la realitate. Subiectul al II lea Rezumatul textului reprodus la Subiectul I. bună şi cu avere. tăticule… mai spune!” 9. “lumina ruginie”. infidelitatea şi comportarea fluşturatică faţă de soţie. că femeia iubită devenise pentru el o necunoscută. care se confesează prin naraţiunea la persoana I. Caracteristici ale descrierii portretistice în conturarea personajului Policarp Faranga: descriere directă de către narator prin epitete caracterizatoare: “omul serios şi grav”. încât nu observase că sentimentele ar putea să nu fie reciproce. . care-i dezvăluie sensibilitatea interioară: “Spune.se îmbină armonios cu limbajul cult metaforic: “O priveam doar pe furiş.

nr. Sinonime: gazetă = ziar. “Bâscoveanu trecu în goană”. nămeţii. fulgii4. nemaiavând pe nimeni. Câmpul semantic al cuvântului “zăpadă”: viforniţă. la o mătuşă. organismul ei este foarte slăbit.6. troienind. prin confesiunea trăirilor naratorului. la cafenea. strada Nicolae Jiga. Cuvintele “faianţă” şi “cuminte” să aibă alt sens decât în text: *Faianţa are culoarea cerului senin. mergând împreună la masă. Constanţa Mihai Petrescu Varianta 71 1. Câmpul semantic al “arhitecturii”: “palat”. Numele şi funcţia personajelor implicate în dialog: Barbu Petrescu. Acţiunea se bazează pe fapte. Rolul indicilor spaţiali este de a reflecta un spaţiu real. (sau dacă aş spune ar părea neverosimil. mozaic şi lemn tare vopsit în alb”. de unde reiese statutul de intelectual al personajuluinarator.Cunoaştere a limbilor engleză.3. *Permisul European de Conducere a Computerului. Anca a slăbit 10 kilograme. Naratorul-personaj oferă câteva detalii biografice despre Baroneasa R. El o vizitează frecvent pe Baroneasa R. cafenea = bar. reconfortându-l prin atenţia şi prin întrebările ei serioase Varianta 72 1. îl revigorau în totalitate. în copie. prietenia cu frumoasa femeie era flatantă pentru narator. îmi vindeca oboseala prin bucuria de a privi ca o filtrare a sângelui obosit de munca otrăvită a tipografiei. Repetarea cuvântului “împreună” accentuează preocupările comune ale celor cinci-şase prieteni. “mă”.5. la plimbare şi la teatru. considerând că trebuie să părăsească ţara. “Cu nimic nu se mândrea mai mult bătrânul decât cu neamul său”. acela al conacului unde locuia pitarul Barbu Petrescu. mozaic şi lemn tare vopsit în alb”. de a indica cititorilor locurile pe unde personajele trebuie să treacă şi itinerarul pe care să-l urmeze pentru a ajunge la destinaţie: Sălătruc. De asemenea. ştie tot ceea ce gândesc. În al doilea alineat. Parantezele evidenţiază explicaţia suplimentară pe care naratorul simte nevoia să o ofere cititorului. următoarele documente doveditoare: * Diploma de bacalaureat. cât dura vizita. înţesat = împânzit. care se realizează prin întrebuinţarea acelor cuvinte ce exprimă în mod subtil ideea. O altă trăsătură a descrierii este tehnica detaliului utilizată cu măiestrie de Camil Petrescu: blocul avea faţada “pe trei străzi. franceză. căci nu făceam decât să-i repet cele ce scriau gazetele)”. întâmplări şi evenimente. “cubistă” 4. local.nivel avansat . O trăsătură generală/particulară a stilului este fineţea. 1998-2000 Anexez. măreţia palatului fiind unică în Europa. Prin folosirea registrului arhaic se compune atmosfera epocii istorice din preajma revoluţiei de la 1848. care stimulează toate funcţiile vieţii vegetative. căruia i se adresează prin sintagma “dacă vreţi”: “N-aş putea spune ce vorbeam cu Baroana […]. într-un oraş cu o arhitectură deosebită.prezenţa verbelor de declaraţie: “strigă”.] îi strigă omul de pe cal”. viscolul. fiind nedespărţiţi la masă. la care am obţinut premii în toţi anii în care am luat parte. “case”. “bloc”.pitar. *Atestatul de cunoaştere a limbilor străine: engleză. Sentimentele contradictorii ale naratorului faţă de Baroneasă: „nici nu cred că eram îndrăgostit de ea…”/ „Dar eram totdeauna cuprins de o cuminte fericire …” 7. Subiectul al II-lea Redactează un curriculum vitae (CV) valorificând datele dintr-o cerere: CURRICULUM VITAE Obiectivul interviului: angajarea pentru postul de operator PC Numele şi prenumele: Manolescu Andrei Domiciliul: Râşnov. Textul narativ se defineşte prin naraţiune şi dialog ca moduri de expunere specifice genului epic.. “zeci de apartamente. jurnal. care îl fascinează pe narator cu frumuseţea şi cu franceza ei senzuală.stolnic7. având rol afectiv şi stimulativ pentru ritmul alert al acţiunii: “Pitarul Barbu Petrescu se pomeni că vine spre conac”. aglomerat. Gheorghe Bâscoveanu. franceză. spaniolă. 9. Naratorul este omniscient şi obiectiv. “petreceam”.participarea la concursul “Micii jurnalişti”.”. Subiectul al II-lea Rezumatul textului de la Subiectul I. “Nu întârzia!”. toate bronz auriu.. la plimbare sau la teatrul de varietăţi . dacă vreţi comic. în ipostaza unui gazetar. “Pitarul îngălbeni”. Constanţa. dacă nu patru. reies farmecul şi atracţia pe care eroina o exercită asupra bărbatului: “prietenia ei mă flata. Conversaţiile cu Baroneasa aveau un farmec aparte şi-l relaxau după munca nocivă de la tipografie. “faţadă”. *Copilul este cuminte numai dacă i se promite o jucărie. cum puţine erau pe vremea aceea în Europa întreagă. urmând ca cititorul sau interlocutorul să descopere esenţa comunicării. la cafenea.personajelor. numărul 48 . Subiectul al II-lea Redactează un curriculum vitae (CV) valorificând datele dintr-o cerere CURRICULUM VITAE Obiectivul interviului: angajarea pentru postul de corespondent de presă al ziarului “Bună Dimineaţa. *Diplomele obţinute la concursul “Micii jurnalişti”. se întorsese în oraşul natal. care formează un grup omogen. Caracteristicile naratorului subiectiv sunt evidenţiate prin folosirea verbelor şi pronumelor la persoana I. 8. “întrebă”9. “apartament”.participarea la acţiuni de voluntariat ale Asociaţiei “Jurnalişti fără frontiere” . casă de raport armonioasă. se compune un succint portret fizic prin epitete: Baroneasa era o “brună ca o creolă” şi “cea mai frumoasă femeie din oraş”. emoţie = înduioşare. spaniolă . Veştile despre fuga stolnicului Matei Lăcusteanu îl sperie pe pitar şi-l determină să plece cât mai repede „într-un ceas suntem gata şi noi”. 10. din opera “Contesa bolnavă” de Camil Petrescu: Naratorul-personaj. Utilizarea punctelor de suspensie în replica stolnicului Bâscoveanu marchează pauze în fluxul ideilor şi evidenţiază starea de agitaţie interioară atunci când îi explică pitarului motivul pentru care trebuia să se grăbească. de unde. În mod indirect. strada Nicolae Milescu. fior 2. îşi petrece timpul liber cu un cerc de prieteni. Grebleşti. profilul Jurnalism. “să repet” etc. Turnu Roşu etc. apelându-se la aluzie. o unguroaică refugiată la Timişoara. promoţia 2002 * Cursurile de Jurnalism organizate de Asociaţia “Jurnalişti fără frontiere” * Cursurile organizate de ECDL România Abilităţi: . care era originară din „Temişoara”. Prin caracterizare directă. se refugiase la Arad. cu acelaşi tip de preferinţe.” 10.Operator PC Experienţă: . Verbele la perfect simplu se folosesc pentru a sugera o acţiune sau stare de dată recentă. deşi subiectele discutate se rezumau doar la ceea ce scriau gazetele.adresarea directă prin vocativul substantivelor şi imperativul verbelor: „Boierule[. Particularităţi ale vorbirii directe /ale stilului direct:. Erau aceste două ore ca o muzică diafană de lumină. împărţit în câteva zeci de apartamente.48 Studii absolvite: * Colegiul Naţional “Mihai Viteazul. finalizată de curând. organizat la Palatul Copiilor din Constanţa.. Tomis!” din Constanţa Numele şi prenumele: Petrescu Mihai Domiciliul: Constanţa.prezenţa dialogului. prin povestirea la persoana a III-a. ninsoare. la care participă un număr mare de personaje. “vorbeam”. 8. ce simt şi ce intenţionează să facă ele: Olga “închidea ochii la numeroasele escapade pe care Poly le-a continuat şi după căsătorie”.3. mănăstirea Cotmeana. prin naraţiunea subiectivă şi prin implicarea acestuia în evenimente până la substituirea lui de către personaj: “mi-”. eliberat de ECDL România 25 iunie 2007. căci în spate erau grădini. Polisemia cuvântului “a slăbi”: *Datorită regimului. sensul.5. toate bronz auriu. *Din cauza efortului..2. “eram”.6. iar cele două ore. descrierea arhitecturii oraşului este realizată prin imagini vizuale: partea cealaltă a bulevardului era “ocupată jumătate de un imens palat.

Am observat că majoritatea scaunelor din metrou sunt ocupate de tineri şi de bărbaţi. mânã-n mânã. găsindu-şi refugiul într-un fotoliu vechi “în fotoliul ei. promoţia 2002 * Cursurile organizate de ECDL România Abilităţi: . Iritată de prezenţa lui Felix şi a Otiliei. în esenţă. la Computer Serv SA Braşov. “ţărănească”. de respectarea anumitor reguli. “o mică comodă Louis-Philippe”. în finalul căruia Moş Costache. Caracteristici ale prozei realiste: . începu prinţesa sever. Politeţea nu se poate învăţa. fiecare este influenţat de mediul în care trăieşte. ea-şi îndreaptă toată energia asupra fratelui său. semnată de domnul director al firmei Computer Serv SA Braşov 25 iunie 2007. Calicia personajului este relevată indirect şi de efortul imprudent de a căuta şi cere cheile (”Che….Studii absolvite: * Colegiul Naţional „Ion Barbu”. deşi suferise un accident cerebral şi trebuia să stea nemişcat. căruia îi reproşează că se oboseşte prea mult ca să construiască încă o casă. fiecare veac şi-a pus amprenta asupra ideii de politeţe. Interpretarea textului: “fizionomia aspră […] a unui căpitan de vapor care comandă în timp de naufragiu”. 10. . prin naraţiunea la persoana a III-a8. oricât de mult ar încerca familia. cere cu insistenţă şi efort cheile. copilul părea din ce în ce mai uimit de multitudinea culorilor mişcătoare. Calităţi generale/ particulare ale stilului: Corectitudinea utilizării limbii literare şi cursivitatea ideilor (înşiruirea clară a ideilor/ aspectelor/ întâmplărilor) 8. trăsătura de caracter a Aglaei.semnul întrebării marchează sensul interogativ al propoziţiei 3. în mare parte.4. “surtuc”. “nădragi”. “vechime”. el e în inimă” (Ion Heliade-Rădulescu. *Atestatul de cunoaştere a limbilor străine: engleză. *Permisul European de Conducere a Computerului. 5. 10. “ladã mare de nuc sculptat”. “iminei”. .nivel avansat .“ca şi când n-ar fi fost niciodată vreun conflict între ea şi ei” 9.participarea la Olimpiadele şcolare de informatică în toţi cei patru ani de liceu. Sens conotativ al cuvintelor “legat”.prin utilizarea detaliului în prezentarea mobilierului din încăpere9. totuşi. “înconjurată”. *Stătea nemişcată. cred. sunt legat de mâini şi de picioare şi nu pot zice nimic. a pierde ocazia. Structuri/ sintagme obiecte de mobilier: “divan slujind şi de pat”. din romanul “Enigma Otiliei” de George Călinescu: Accidentul cerebral al lui Moş Costache declanşează o adevărată strategie de ocupaţie a casei bolnavului de către Aglae care. a-şi pierde controlul 4. următoarele documente doveditoare: * Diploma de bacalaureat. snoabă şi rece.numeroasele imagini vizuale. a se pierde în faţa cuiva (a se emoţiona). Limbajul cult:. peste mânã. De aceea. intervenţia naratorului în replica unui personaj: “. Cele douã virgule marchează propoziţia incidentă. sunt îmbrâncit şi dat la o parte din uşa ce pare prea îngustă. că indecenţa este la loc de frunte şi uneori de laudă. se agită şi dă comenzi ca “să salveze” pentru sine averea lui Moş Costache de eventuali atentatori. George Cãlinescu prezintã în “Scrinul negru” relaţia dintre om şi mediu. în relaţie directă cu scăderea bunului-gust şi al bunului-simţ totodată. nu pot decât să trag un semnal de alarmă pentru degradarea rasei umane. alocuri . Textul este o descriere prin:. în copie. deşi bolnav. eliberat de ECDL România şi recunoscut de M. de civilizaţia anturajului. Gustul cel bun nu se învaţă. “bãnci ordinare de lemn”.utilizarea detaliului în descrierea îmbrăcămintei personajului. infatuată.Dar voi ce faceţi?”:. pe sub mână. *Diplomele obţinute la Olimpiadele şcolare de informatică în toţi cei patru ani de liceu.angajat. Totuşi. Îmbrăcămintea sărăcăcioasă. Cuvinte derivate: “repezeală”. franceză. Fraza redã vorbirea directã. Perspectiva narativă se defineşte prin naratorul obiectiv şi omniscient şi prin naraţiunea la persoana a III-a 6.Cunoaştere a limbilor engleză. 7. cu vechime de doi ani. Cuvinte derivate: prefãcut . indirect. În altă ordine de idei. Comparaţia sugerează. însă acesta nu se poate învăţa. îmbãtrânit . că limbajul este din ce în ce mai vulgar. intrând în magazin. . Anexez. se considerã superioarã celorlalţi oameni. . el critică relaţiile interumane şi prezintã realitatea contemporanã într-un mod obiectiv. până la brâu.C. “lamentabil” şi prin folosirea cuvintelor împrumutate din alte limbi “secrétaire”. aflat. care. che-i-le!”). Naratorul este omniscient şi obiectiv (narator heterodiegetic). avarul. salvat din naufragiul vieţii”.Ed. deşi. Reprezentant al curentului literar realism. *Calificativul obţinut în urma celor doi ani de muncă la Computer Serv SA Braşov *Scrisoarea de recomandare. Câmpul semantic al “vestimentaţiei”: “ciorapi de lână”. cu o privirea autoritară asemănătoare cu aceea a unui căpitan de vapor în timp de naufragiu.linia de dialog introduce vorbirea directă. de educaţia primită în copilărie şi adolescenţă. franceză. dintre individ şi societate.alcătuirea complexă şi intelectualizată a frazelor7. care are rol caracterizator . fumuriu 2. Trăsături ale Prinţesei Hangerliu: exigentã şi autoritară. a se lua de mânã cu cineva. cu privirea lipită de vitrina magazinului. “Opere”. a da o mână de ajutor. a cere mâna cuiva. politeţea ţine de bunul-gust al fiecãrui om. Avariţia bătrânului este sugerată destul de transparent în tot textul. Mai întâi. Varianta 74 1.3. De asemenea. Semnele de punctuaţie din structura “. Polisemia cuvântului “a curge”: *Pe măsură ce imaginile curgeau pe ecranul televizorului. “îngrijorat”. Subiectul al II-lea Text argumentativ: “Politeţea este adunarea la un loc a gustului celui bun a fiecărui veac. Aglae hotărăşte că bolnavul trebuie imediat dezbrăcat şi trece la fapte fără să mai aştepte consimţământul cuiva. Moş Costache ilustrează. dar. comportamentul decent vine din bunul-gust al fiecãrui om. “ începu prinţesa sever”. III) Afirmaţia lui Ion Heliade-Rădulescu despre politeţe se poate aplica oricãrei perioade istorice şi consider că îşi dovedeşte perfect valabilitatea.5. “cămaşa de noapte”.folosirea neologismelor: “domiciliu”. că. Expresii/ locuţiuni cu verbul “a pierde”: a pierde vremea. *Părul bălai îi curgea pe spate. replica unui personaj. a-şi pierde şirul (gândurilor).“fizionomia aspră a unui căpitan de vapor care comandă în timp de naufragiu”. şireturile rupte şi înlocuite cu bucăţi de sfoară. “un secrétaire Louis XVI de lemn de trandafir”6. conceptul nu s-a schimbat foarte mult. Să fie acesta “bunul-gust” al veacului nostru?! În concluzie.. neîngrijită şi veche îi stârneşte Aglaei alte reproşuri aluzive la adresa Otiliei. nădragii de stambă. de familie. a pierde concursul. ca un adevărat căpitan în timp de naufragiu. a da mâna. ca tip de personaj. “lipit”: *În situaţia dată. “pantaloni”.naratorul obiectiv şi omniscient şi focalizarea zero (”dindărăt”) Subiectul al II-lea Rezumatul textului reprodus la Subiectul I.Monseniore. *Ploaia curgea pe streşini cu un zgomot ciudat. mi s-a spus că ai fi botezat catolic de mama lui Filip al nostru”. trăsătură ce reiese indirect din vestimentaţia lui veche şi neîngrijită: ciorapii rupţi de unghiile de la picioare. spaniolă . Varianta 75 1. Expresii/locuţiuni cu substantivul “mânã”: a pune mână de la mânã. “grosime” 2.Operator PC Experienţă: . parcă mileniul trei a adus cu sine o diminuare a gradului de politeţe. Registrul cult al limbii. el este adânc înrãdãcinat în personalitatea fiecãrui om. a face cu mâna. el ţine. mână spartă. Braşov Andrei Manolescu Varianta 73 1. repartizează membrii familiei cu scopul de a păzi cu străşnicie averea bătrânului. spaniolă. deşi politeţea este un concept moral cunoscut tuturor. relaţiile între oameni. prin două citate: . a avea la mână pe cineva.

8. care nu simte însă durerea. care îşi reprimă cu efort durerea pentru ca şi Paraschiv să se ardă cu fasolea fierbinte. În ultimul alineat al textului. care reiese indirect din atitudinea lui. da. unui alter-ego sau altui personaj imaginar.imaginile auditive: “susur noptatic”. Expresii/ locuţiuni cu verbul “a lua”: a lua ochii. creând ea o atmosferă melancolică. precum metafore personificatoare (“când soarele se pleacă”.Na. fiind prea fericit să-şi vadă fratele atât de furios. „a sta de vorbă”. Perspectiva narativă se defineşte prin naratorul obiectiv şi omniscient (heterodiegetic) şi naraţiunea la persoana a III-a 7. Fetele încep să râdă în hohote şi Niculae. Alexandru Odobescu realizează o descriere a naturii prezentată aşa cum apare ea la apusul soarelui. Două particularităţi ale oralităţii: . Oralitatea stilului: . tu ce faci acolo?!”:. sau cu care nu avem o relaţie apropiată. arătându-l pe Paraschiv cu degetul. rece faţă de cei cu care intrăm în contact. “vânatul”. La început mama nu înţelege ce se întâmplă. apelând la o imagine vizuală – „late pene negre“. monolog interior. Subiectul al II . Reacţia descrisă de narator este comică şi stârneşte râsul: „ochii i se beliră” şi „scoase un răcnet”. 3. a regionalismelor : „hulpav” „dumicat”. Subiectul al II-lea Text argumentativ despre politeţe: „Politeţea este o pudoare şi o necesitate de distanţă. „aşa de bun”. 8. a exclamaţiilor ( „. Moduri de expunere: naraţiunea. ”sunete uşoare şi nedesluşite”). 6. da.4. specifice: “să şedem strâmb şi să judicăm drept” 7. „grumaz”. „Ce. O altă sursă este comicul de situaţie.prezenţa cuvintelor şi expresiilor populare.5. epitete (“farmecul tainic”.[…] se trăseseră mult în orbite”. pe când exemplul din text era o interogaţie retorică) 3. replica unui personaj. începe să dea din picioare. Varianta 77 1.6. omniscient (heterodiegetic) şi omniprezent.”ţârâitul greierilor”. 5. Expresii/ locuţiuni cu verbul “a sta”: „ a sta de veghe”. „mămăligă”. atitudinea politicoasă poate deveni un scut în relaţiile cu persoanele pe care nu le vrem foarte aproape de noi. starea de solitudine accentuată de apusul soarelui. nu e bine de trăit?” 8. “vânătoare”. în opinia mea corectă. Cele două notaţii „cu o înfăţişare de nepătruns şi nu prea tare” şi „mărturisi el naiv” conturează cu mai mare acurateţe portretul lui Ilie Moromete. “vulturi” 4. din romanul “Moromeţii” de Marin Preda: Membrii familiei Moromete se află la seceriş. iar Catrina îi cheamă la masă. „Asta ce-o mai fi?”). Expresia “îl cârpi pe Niculae” înseamnă lovitură. Paraschiv. Mai întâi. Modul de expunere folosit de autor este descrierea.lea Rezumatul textului de la Subiectul I. care face haz de necaz. la persoana a II-a. Comicul de caracter se distinge din disimularea şi jocul teatral ale lui Moromete care-l păcăleşte pe Paraschiv şi-l ridiculizează în faţa fraţilor lui. relevată indirect prin atitudinea sa contemplativă. respectuos. a se lua cu vorba. Moromete rupe o bucată de mămăligă şi întinde în fasole. care sugerează amurgul în relaţie directă cu sufletul călătorului. care să exprime consideraţia şi preţuirea pe care o avem faţă de o persoană pe care nu o cunoaştem foarte bine. o purtare manierată. expresia “cu atâta sete” redă nesaţul cu care l-a lovit. ”slaba suspinare ieşită din sânul obosit al naturii”). Moromete ii spune să bea apă şi mărturiseşte. Figuri de stil: . Naratorul relatează întâmplarea la persoana I. „îşi pironi privirea”. ci şi toate celelalte întâmplări prin care trece pe parcursul acestei experienţe.construcţii interogative – „Dar ce-i faci firei?“. Câmp semantic al “ploii”: apa. separându-l de restul propoziţiei exclamative.Hai. le întreabă calm pe fete de ce nu au spus că nu au încălzit fasolea. Vânătorul stă la pândă cât mai nemişcat. „îl cârpi” ). realizând ce a făcut tatăl său. încât îi dau lacrimile. care găseşte în vânătoare relaxare. faptul că întotdeauna se lăsa purtat de gândurile sale. Enunţuri cu semnul întrebării:. fiindcă poate fi percepută ca un comportament sobru. Îl minte pe Paraschiv („Eu credeam că e rece”) cu un aer „naiv”. că ar putea trăi şi o sută de ani.folosirea dialogului („. „ A. Gheorghe?”. figuri de stil. O trăsătură a sensibilităţii vânătorului este iubirea de natură.”. Varianta 76 1. reuşind să aducă situaţiile în favoarea lui. vânătorul este fermecat de . apanaj al oamenilor educaţi. locuţiuni şi expresii populare ( „se făcu roşu la faţă”. “vânătorul”. Oralitatea stilului este dată în acest text prin folosirea numeroaselor regionalisme. ”susur noptatic”. detaşare de problemele vieţii cotidiene. “nestatornică” 2. 9. orale: „amesticătură”.. Câmpul semantic al “mâncării”: “fasolea”. ironic al personajului.linia de dialog introduce vorbirea directă. descrie penele prădătorilor.“pasărea vicleană” . „ici”. dar imediat ţipă şi se enervează. aşa e!” Prima virgulă marchează vocativul substantivului Gheorghe în propoziţia interogativă.La masa!”). din care cauză se arde cu fasolea fierbinte. Semnul întrebării indică propoziţia interogativă şi semnul exclamării finalizează propoziţia exclamativă. Tema monologului interior al lui Moromete se referă la nesiguranţa vieţii asupra căreia cugetă.”murgul-serei începe a se destinde”. Valoarea expresivă a două adjective din fragmentul: “vulturii cei falnici cu late pene negre. dar şi ca un mijloc de a menţine distanţa faţă de cei care nu ne sunt agreabili. naratorul omniscient observând cu obiectivitate şi descriind cu precizie reacţiile şi comportamentul batjocoritor..” se manifestă atât persoana I cât şi persoana a II-a singular. acesta conturează atât cadrul natural în care se desfăşoară vânătoarea. bea apă”). Registrul oral/colocvial: „Ce ziseşi tu. Totodată. „cu o înfăţişare de nepătruns”. “reîncepe”. “ceapă”. Privirea sa îndreptată „mereu în zarea câmpiei” evidenţiază detaşarea faţă de cei din jur. „boabele”. picături. autorul asociază acestei atmosfere farmecul tainic al singurătăţii care creşte şi mai mult în sufletul călătorului impresionat de acest decor. pentru a nu fi simţit de pradă: “…mâinile şi picioarele au mai puţin de lucrat”. prin prezenţa cuvintelor “noptatic” şi “suspinare”. Gheorghe? A. După cum spune Odobescu. În concluzie. cuvinte populare sau îmbinări de cuvinte specifice adresării directe. Astfel. „a sta să cadă”.De ce nu ai scris tema la matematică?(ambele enunţuri interogative presupun un răspuns. aşa e!”. exprimând nedumerirea şi uimirea personajului faţă de atitudinea mamei. 5. fiind narator-personaj în textul dat şi se adresează. dar se arde atât de rău. politeţea înseamnă pudoare. dar totul a fost rostit încet. 10. 10. Registrul stilistic popular se defineşte prin fraze cu sintaxa simplă („Mama nu inţelegea. nu e bine de trăit?”. dar este posibil să piardă pământul şi atunci n-ar mai avea cu ce să-şi hrănească familia. iar prin “late”. Mama îl ceartă pe Niculae pentru că nu o lasă în pace şi îi spune să stea cuminte. Politeţea este. cu care are un schimb de păreri asupra principiilor vânătoreşti 9. dar şi dorinţa de a menţine o anumită distanţă sufletească faţă de respectiva persoană. păstrându-şi cumpătul. trăsătură evidenţiată prin caracterizarea directă făcută de autor „ el se stăpâni”. a interogaţiilor („-Ce să fie rece?” ). adică i-a dat o palmă.semnul întrebării şi semnul exclamării au valoare stilistică. 3. 4. El este un om obişnuit. Ilie Moromete. o necesitate de distanţă.Când a plecat Marius? . Pentru a accentua această comuniune a naturii cu solitudinea umană. gândindu-se că vârsta n-ar fi o problemă.”când soarele se pleacă spre apus” este o metaforă personificatoare. “susur noptatic se înalţă […] ca o slabă suspinare…” relevă. “nedesluşite”. În textul de mai sus. venind cu o tigaie de fasole care părea rece şi închegată. Modul de expunere: descrierea 6. Naratorul este obiectiv. cu toată forţa. că el credea că e rece. 9. a lua parte. Paraschive. Disimularea este o trăsătură definitorie a protagonistului. adjectivul cu valoare stilistică de epitet antepus. Vânătorul nu iubeşte numai vânătoarea în sine. Ilie Moromete este tipul ţăranului mucalit. lichid. cât şi portretul vânătorului. dar după aceea le spune că de abia a luat tigaia de pe foc. în principiu trebuie să aibi dreptate.cele două virgule marchează vocativul substantivului “mamă”. Câmpul semantic al “vânătorii”: “vânătorească”. pentru că presupune o anumită cuviinţă. Este stăpân pe sine şi ştie să-şi controleze reacţiile. deoarece politeţea denotă atât o decenţă comportamentală izvorâtă din respectul pentru persoana cu care relaţionăm. imagini vizuale: “soarele se pleacă”. politeţea poate fi privită atât ca un comportament ales. a doua virgulă delimitează adverbul afirmativ “da”. Comparaţia din ultima frază. Semne de punctuaţie în fragmentul: “Ce ziseşi tu.epitet personificator.7. Acesta îl plesneşte pe Niculae. astfel încât să nu-l audă Catrina. „a sta degeaba”. de asemenea. În fragmentul: “Nu tăgăduiesc. lacom şi absent. “a râni”. „sâcâită”. Odobescu foloseşte o varietate de procedee artistice . cu fruntea lui bombată şi cu ochii feriţi sub arcade puternice şi drepte. 2. trebuindu-i „cel puţin o secundă în plus ca să vie aproape şi să înţeleagă ce-i spuneai”. 10. mamă. El nu bea apă şi.formule populare. precum şi cei suri al căror cioc ascuţit şi aprig la pradă”: adjectivul „vulturii cei falnici“ sugerează măreţia acestor păsări maiestuoase şi impunătoare. naiv.2. a-şi lua zborul.” (Tudor Arghezi – Scrieri) Afirmaţia lui Tudor Arghezi este. nori. „Uită-te la mine”. care sugerează eşecul vânătorilor. Semnele de punctuaţie din construcţia “. care reliefează lăcomia şi lipsa prezenţei de spirit a lui Paraschiv. „dumicatul”. Derivate: “îngrijorarea”. “Ce. “bumben”. un bărbat de „peste şaizeci de ani” (autocaracterizare-monolog interior) este descris în mod direct din punct de vedere fizic: ”[…] chipul osos. îl imită pe tatăl său şi ia fasole din tigaie.

nu îl pasionează politica şi nici dansul sau jocul de cărţi. pasiunile şi lipsa de interes faţă de politică. dar nu te înalţi decât prin caracter” (Ovid Densuşianu. De exemplu. Nu este religios. Ideal ar fi ca baza comportamentului uman să fie învăţătura. Varianta 79 1. la care invită toată suflarea târgului pentru a le spune nişte banalităţi despre sine. auditive. Folosirea frecventặ a imperfectului denotặ o acţiune începutặ şi neterminatặ.”. de a gândi. Astfel. Valoare expresivă a două adjective din enunţul: “Un sunet prelung şi jalnic de aramă sunătoare”. Deşi s-au mirat de această poftire. “moale” # tare. Consider că afirmaţia criticului are fundament real şi corect. Convenienţe specifice scrisorii care lipsesc din text: localitatea. fie dintr-un interes pentru persoana ta. Subiectul al II -lea Text argumentativ despre conştiinţa de sine: “Noi suntem ceea ce faptele noastre sunt” (T. în scurt timp nu mai rămâne nimic? Un al doilea argument ar fi faptul că. babe. încât se subiectul este inepuizabil.. Câmpul semantic al naturii: “munţi”. “lanţ”. El menţionează până şi programul său de somn şi vestimentaţia sa de iarnă şi nu numai. noi toţi “suntem ceea ce faptele noastre sunt”. 7. “nenumărate”. întrucât poţi deranja multă lume din jur. formula de adresare. Câmp semantic al “bijuteriilor”: “pendantivă”. deoarece în mod frecvent faptele vorbesc despre noi ş reprezintă totodată şi trăirile noastre exteriorizate. De altfel. popular. “regăsi” 2. lipsa voinţei şi a ambiţiei l-au determinat să nu urmeze un liceu. după ce s-a mânca şi s-a băut. care se percepe astfel în ochii şi gândurile unui trecător. deşi în copilărie a excelat la şcoală. «Mă bărbieresc de trei ori pe săptămână». “briliante”. orice îndrăgostit având tendinţa de a exagera însuşirile celuilalt. având ca argument comportamentul şi atitudinea acestuia. dar nu toţi ştiu să profit de cele învăţate. Puţini sunt cei care reuşesc să îşi folosească atât cunoştinţele acumulate în şcoală. satisface curiozitatea ieşenilor prin organizarea unei petreceri la prânz. domiciliul. foarte departe” repetiţia adverbului de loc compune o imagine amplă a peisajului. ca marcă a adresării directe: «Boieri. mic. ci să rămână în satul natal. Una fără cealaltă este inutilă. starea civilă. caracterul slab. deoarece. semnătura 6. Adjectivele “prelung” şi “jalnic” au valoare artistică de epitet dublu şi compun o imagine auditivă ce creează o stare de tânguire. În concluzie. Este necăsătorit. “departe. «frace». Câmpul semantic al “vestimentaţiei”: «peptar de flanelă». B. Monologul adresat este modul de expunere dominant (pentru că întreaga scrisoare relatează discursul personajului B. Structuri lexicale specifice exprimării orale: . le-a dezvăluit amănunte din viaţa sa personală. se desprinde cu siguranţă lipsa unei educaţii solide ori. iar analiza în profunzime a personalităţii este pasibilă de erori mai mari sau mai mici. fără să ai control şi conştienţă. Astfel se explică numeroase divorţuri care au loc în societatea contemporană şi te întrebi cum. Faptele spun multe despre noi. a descoperit “o reţetă” de a tempera curiozitatea locuitorilor din târgul de provincie şi. toate faptele trebuie să aibă o logică şi nimic ar trebuie să fie la voia întâmplării: subconştientul lucrează permanent. iar personalitatea să se formeze pornind de la principii solide.B. 9. “gloata curioşilor” 5.substantive în vocativ. Varianta 78 1. 3. Figuri de stil: “pulberea de lumină roşietică” . Personajul B. imaginea vizuală a soarelui la apus emană vrajă şi încântare. cât şi cele desprinse din experienţele vieţii concrete. persiflante: «sunt holtei şi n-am de gând să mă-nsor/ Nu-mi bat capul de politică şi n-am nicio opinie». detalii despre rude. Comicul de situaţie şi comicul de limbaj. ca să nu fie pus în situaţia de a auzi despre sine tot felul de scorneli. cred că se pot descoperi. sugerează emoţia puternică în faţa măreţului tablou al înserării. stă cu chirie şi trăieşte din venitul unei moşii. nici să primească vizite. atunci când comportamentul cuiva este strident. pe parcursul unei relaţii sentimentale. înainte de plecare. specifică stilului epistolar 8. ”surtuce”.» În primul rând.B. pot spune că sunt întru totul de acord. 10. de nesiguranţă·. cum ar fi. respectarea normelor literare ale limbii. îi poţi aprecia calităţile şi defectele cu obiectivitate şi să constaţi în mod raţional că sentimentul ce rămâne după despărţire poate fi: prietenie sau dispreţ. “îngheţată”. imens # limitat. “răsfirat” # îngrămădit 2. “amurgul începuse a se ridica din adâncuri”. în momentul în care renunţi voit sau obligat la cineva. “pârâu”. *Cine trece acest examen este boier! 3. În structura “Amurgul începuse a se ridica din adâncuri…”. dar nu te înalţi decât prin caracter. Subiectul al II-lea Text argumentativ despre om şi caracter: “O măsură sigură a caracterelor este sentimentul ce-ţi rămâne pentru un om după ce l-ai iubit: amiciţie sau dispreţ. Antonime: “cotigită” # dreaptă. punctele de suspensie au rolul de marca o întrerupere în fluxul lecturii. la care a invitat pe toţi “magnaţii” târgului: “bărbaţi. toţi membrii unei comunităţi au şansa de a studia. În altă ordine de idei. Cuvinte derivate: “nerăbdare”. “împrospătat”. 8. «brânză bună în burduf de câine».momentele de singurătate pe care i le rezervă. B. 5. “mesteacăni” 4. dintr-o mare iubire care uneşte “pe viaţă” doi oameni. aceea că «Învăţătura îţi dă lumină. mod de a ne purta se supun analizei şi comentariului celor din jur. trăsăturile de caracter ale unui om. “sălcii”.imagini artistice: vizuale. se bărbiereşte de trei ori pe săptămână şi nu are o garderobă vastă.imagine vizualặ.expresii populare specifice vorbirii: “vreo nevoie îl sileşte a ieşi în ţinut”.B. “Opere” I) Titu Maiorescu opina că un om poate fi evaluat din punct de vedere al caracterului numai prin prisma iubirii.prezenţa figurilor de stil: epitete. Comicul de limbaj este prezent în text prin folosirea unor expresii şi atitudini ironice. «Mă-nchin cu plecăciune» . Subiectul al II-lea Text argumentativ despre învăţătură: “Învăţătura îţi dă lumină. “diamante” . repetiţii 10. Arhaisme: “pre postilion”. Perspectiva narativă se defineşte prin naratorul-personaj şi naraţiunea la persoana I. Textul citat se încadrează în stilul beletristic. fie ca banalitate a vieţii. metafore.B. incapacitatea acelei persoane de a ţine cont de normele etice impuse de societate. mai rău. mai ales aceia care confundă libertatea cu lipsa de civilizaţie: “Libertatea ta se termină acolo unde începe libertatea celorlalţi”. În structura “Regalitatea solitară a femeii în faţa oglinzei”. cucoane şi cuconiţe». nu îi place nici să facă. impresia este dublată de părtinire. învăţătura fără caracter este ca pâinea fără cuţit. Descrierea este principalul mod de expunere. B. care evidenţiază sentimentele de admiraţie şi încântare a naratorului-personaj pentru tabloul naturii în amurg. dans şi jocurile de cărţi. 9. dar este atât de complexă.B. această pasiune a sa. Vianu – “Jurnal”) În ceea ce priveşte citatul din “Jurnalul” lui Tudor Vianu referitor la conştiinţa de sine. cauzele fiind multiple. “abia apucă a se coborî”. atitudine. «surtuce» 4. “un sunet prelung şi jalnic de o aramặ sunătoare” -imagine auditivặ 6. afirmaţia lui Titu Maiorescu nu numai că-şi dovedeşte valabilitatea. nu a lipsit nimeni şi. Acesta este un exemplu de lipsă de caracter sau.pe înserat. femei. Comicul de situaţie este ospăţul organizat de B. “încungiură” 2. În primul rând.) 7.metaforă· ce sugerează farmecul amurgului. construit prin: . O altă calitate generală a stilului este corectitudinea. întrucât numai astfel omul ar putea străluci cu adevărat prin forţa caracterului său. libertate nu înseamnă să faci orice.a. cum atât de convingător afirma Tudor Vianu. despre modul nostru de a fi. Sens conotativ: *S-a ales praful şi pulberea de lucrarea ta. «galoşi blăniţi». el îşi face o succintă autobiografie: este din Iaşi. Sunt de părere că orice reacţie. ghilimelele marchează gândurile trecătorului. În concluzie. comunică personal auditoriului principalele date personale. În susţinerea aceleaşi concepţii. “valţ”. prin utilizarea imaginilor artistice şi a cuvintelor cu sens figurat se conturează· imagini plastice în sufletul şi conştiinţa cititorului. fete ş. există o maximă de care fiecare ar trebui să ţină seama. În concluzie. În general. sugerând totodată autoironia femeii. unde să continue munca pământului. Un alt argument ar fi un exemplu din viaţa reală. Varianta 80 1. motorii. Am cunoscut de curând un agricultor care. “mazurcă”.” (Titu Maiorescu. Perspectiva narativă este subiectivă. “filigranat”. iar ca efect stilistic. 3. “Opere I”) Sunt de acord cu afirmaţia lui Ovid Densuşianu. dar şi o stare incertặ.. zgomotos sau gesturile sunt indecente. certitudinea valorii sale umane putând fi stabilită doar când percepţia subiectivă (a iubirii) s-a consumat şi rămâne exclusiv privirea obiectivă asupra insului ca atare.B.

pronume la persona I: „mi”(mie). În strofa a cincea. Totodată. “orgoliu” . tristeţea eului poetic. Ultima strofă a poeziei macedonskiene. 10. se dezbină”. Iubirea implică admiraţie şi presupune cunoaştere totală. iubirea şi admiraţia se pot dobândi diferit. deoarece contemplarea naturii se concretizează prin descrierea peisajelor: . „Rondelul coroanelor nepieritoare”. compune tabloul pădurii în amurg. trebuie sa porneşti la timp”. În concluzie.prezenţa neologismelor: “cinematograf”. Atât în titlu cât şi în textul poetic sunt îmbinate cele două planuri: planul uman-terestru reprezentat de “codri” şi planul universal – cosmic reprezentat de “lună”. nu mai devreme.” 6. 10. În strofa a patra predomină personificarea naturii: “Lin prin iarbă scotoceşte/ Apa-n prund şi-n pietricele”. În strofele a patra şi a cincea se îmbină armonios natura terestră -“apă. Pe de altă parte. În structura „e-n”. a sta cu burta la soare. dar se poate pierde tot atât de uşor.“ umbre negre” – epitet cromatic. care compun cadrul natural. scurgându-şi lumina uneia în alta într-o singură lacrimă orbitoare e străluciri. dacă cineva doreşte să devină un pianist profesionist. Sens conotativ “lumina”: Lumina razelor unei noi iubiri îmi încălzeşte sufletul. nepieritoare 4. Oricât se va strădui. fiind astrul tutelar şi martor al sentimentelor poetului. “surâd”. prin detaliul îmbrăcămintei şi a bijuteriilor 8. 2. atletul întârziat nu va ajunge în faţa plutonului. cu puternice rezonanţe metaforice: “Cercei din pietre alese cu ape minunate. ce încântă auzul şi este proprie poeziei. pe când iubirea este un sentiment mult mai profund . luminile mari păreau abia cât nişte briliante. 9. care necesită timp şi multă dăruire. “prund” 5. centenari 2. Mi-era drag ca lumina ochilor. Subiectul al II-lea Text argumentativ: “Poţi admira ce nu ai înţeles cu totul. simt = observ. faţă-n faţă. . cu sugestie către tristeţea eului liric. trebuie să porneşti la timp. în spate. în funcţie de context 5. Sinonime: solitari = singuratici. care alcătuiesc natura terestră. şi vor sprinta mai mult ca să nu fie ajunşi. Banul guvernează o lume rece şi dură. în care totul este artificial şi toţi îşi orientează viaţa în funcţie de posibilităţile materiale.tristeţea şi solitudinea. a căuta pete-n soare 5. Titlul poeziei “Luna iese dintre codri” este o imagine vizuală şi motorie care ilustrează un fenomen al naturii şi momentul înserării. îmbinând planul terestru cu cel cosmic. “Înfăşat în întuneric/ Eu nu văd. Prezentul etern (gnomic) al verbului sugerează veşnicia naturii. Mărci lexico-gramaticale ale prezenţei eului liric:. 3. care permanentizează admiraţia emoţională a poetului. spre deosebire de iubire. care creează un personaj principal feminin. 8. sentimente redate de natura armonizată cu trăirile interioare ale poetului: “norii/ Lin se-mbină. O particularitate a stilului este armonia (muzicalitatea) dată de sonoritatea caldă. după cum spune şi Nicolae Iorga. Antonime: se îmbină ≠ se dezbină. motivul pădurii. scânteietoare. Expresii/locuţiuni cu substantivul “faţă”: a face faţă cuiva. “rouă”. prelungindu-se la nesfârşit starea. Câmpul semantic al “apei”: “lac”. mă simt atât de singur!”. Când ne stabilim adevăratul ideal.”Un galonat”. dar nu poţi iubi decât ce ai înţeles bine. teamă. a rămâne cu ochii în soare. “invizibil”. ore întregi. Verbul la gerunziu “suind” din strofa a doua a poeziei exprimă mişcarea continuă a astrului tutelar al Universului. În cele două strofe sunt prezente imagini vizuale şi motorii: “Lin prin iarbă scotoceşte / Apa-n prund şi-n pietricele”. 7. “lacul. pentru că ei îl vor şti acolo.fraza amplă. atitudinea personajului sau naratorului.”. Atât iubirea cât şi admiraţia sunt sentimente umane pozitive. Semnificaţia enunţului “Îi aduse. aceasta este cât se poate de corectă: un atlet. scăpărau două scântei uriaşe în urechile ei”.neliniştea. trebuie să porneşti la timp” este întru totul adevărată. ambele fiind motive romantice tipic eminesciene. 3. Spaţiul cosmic este conturat prin cadrul nocturn. Figuri de stil în versurile “Zugrăveşte umbre negre/ Pe linţolii de zăpadă”: . “Un surâs dispreţuitor strivea gura fără a-i strica arcul subt voaleta scurtă care abia apuca buzele. motivul lunii 7. O funcţie a descrierii este realizarea portretului personajului principal. “aşteptau”. compunându-i o imagine de “regină scoborâtă din landaurile ei superbe” şi admirată de trecători. În primul rând. Derivate cu sufixe: frunziş. 9. a cărui prezenţă este semnalată de interogaţia retorică: “Oare ce-or surâde ele?”. susţin cu toată convingerea afirmaţia istoricului Nicolae Iorga:”Poţi admira ce nu ai înţeles cu totul. „mi”(mei). faţă bisericească. Semnificaţia unei figuri de stil în strofa a II a: epitetul „paşii solitari” sugerează sentimentul de solitudine care domină eul liric şi îl face să se simtă nefericit într-o lume superficială. cromatica roşietică a apusului fiind imaginată ca “flăcări tot mai tari”. “tăia” “strivea”. faţă de masă. Perspectiva din care este făcută descrierea este obiectivă şi aparţine autorului. care se deosebesc prin modalitatea de manifestare: admiraţia presupune o percepţie detaşată şi exterioară.verb la persoana I:”simt”. amurg. aşa cum îl numeşte Manuela. Imaginea vizuală ”Aleea e-n apus de soare” capătă valenţe hiperbolice. Se remarcă muzicalitatea interioară a versurilor. înlocuieşte vocala „î” din cuvântul „în” şi menţine măsura versurilor de 8-9 silabe. Spre exemplu. În concluzie. dată de versul-refren care accentuează şi tema poeziei şi care este specific poeziei cu formă fixă numită rondel. “se ducea”. presupune profunzimi nebănuite şi se manifestă după legi numai de ea ştiute. nu mai târziu. 10. trebuie să fie realist. 7. Valoare expresivă a timpului prezent în versul: ”Mi-aşterne umbra sub picioare”. Tema naturii. Manuela 9. 6. Varianta 82 1. Iată de ce voi aduce argumente în favoarea afirmaţiei lui La Fontaine: “Nu serveşte la nimic alergatul. cea care dezvoltă sentimentul. firească. 8. trebuie să sesizăm timpul potrivit pentru a reuşi şi pentru a nu pierde timpul preţios pe care nu îl căpătăm înapoi. Cadrul nocturn intensifică aceste sentimente: “Stelele palid tremurânde/ Ard prin negurile sure”. percep. deoarece performanţa presupune “să porneşti la timp” în cursa artei. Admiraţia este un sentiment care se poate dobândi în urma unei fapte bune sau în urma unei reuşite care a surprins sau a bucurat persoana respectivă. “Stele palid tremurânde/ Ard prin negurile sure”. Particularităţi ale limbajului cult: . Structura “ Maiestatea –Sa banul” se referă la conceptul care guvernează lumea :banul. a-i lua faţa. sunt umanizate “şi-s cu neguri îmbrăcate/ Lac.”(La Fontaine) Orice ne-am propune în viaţă. faţă acră.”. nu ar reuşi să recupereze un avans al concurenţilor dacă nu ar porni odată cu ei. dumbravă şi pădure”. dar nu poţi iubi decât ce ai înţeles bine” Varianta 81 1. ceea ce ilustrează participarea afectivă a naturii în concordanţă cu singurătatea.4.exprimă o acţiune începută în trecut şi neterminată. a fi de faţă. precum şi verbele la prezent “scotoceşte”. entuziasmul este un sentiment care se poate dobândi destul de uşor. luând afirmaţia ad literam.“linţolii de zăpada” – metaforă . sensul conotativ al afirmaţiei este la fel de adevărat. nu aud şoapte. iubirea este un sentiment mult mai complex care necesită mai mult timp pentru a se dezvolta. dumbravă şi pădure”. “Luna” este un motiv romantic tipic eminescian. Imagini vizuale:”Înapoi. “lungind” umbrele lor negre. Expresii/ locuţiuni care să conţină cuvântul „soare”: a fi soarele cuiva. ţinând cont de cele precizate mai sus. Când încercăm să obţinem ceva. soare cu dinţi. cratima leagă două cuvinte pronunţate fără pauză. trebuie să se apuce de studiat şi să repete zilnic. un omagiu” sugerează reacţia unui trecător la vederea femeii frumoase şi elegante. Poezia “ Luna iese dintre codri” aparţine romantismului. “parada”. dumbrava şi pădurea”. 4. Tema naturii. acţiunea. Sosirea nopţii exprimată în titlul poeziei îi provoacă eului liric starea de nelinişte.cu spaţiul cosmic -“stelele”-. Subiectul al II-lea Text argumentativ despre punctualitate: „Nu foloseşte la nimic alergatul. în care motivul romantic al stelelor participă direct la trăirile eului liric.Verbele la imperfect -”se legăna”. “Ah. tristeţe. este responsabilul pentru “stofele mlădioase” şi “nenumărate giuvaeruri” pe care le poartă. cu gestul lui aiurit. seculari = străvechi. de la o vârstă fragedă. Manuela. În al doilea rând. “Florile surâd în taină”. sugerând totodată şi lumina ei misterioasă care proiectează difuz contururile lucrurilor. oricât de bun ar fi. Răsfrângerea amurgului în sinele poetic sugerează veşnicia naturii. să ne gândim dacă într-adevăr avem şanse să ajungem unde ne dorim sau nu.” (Nicolae Iorga) Părerea mea este că. apus = asfinţit. idee ilustrată de epitetul “copacii seculari” şi metafora “coroane-n veci nepieritoare”.teama. incapabilă să-l înţeleagă. afirmaţia „Nu foloseşte la nimic alergatul . trebuie să profităm de orice şansă ivită la timpul potrivit. cântătoare. permanentizarea comuniunii om-natură 6.

Titlul poeziei „Iubire” de Lucian Blaga sintetizează. “să nu mă suprim”. sugerând unicitatea eului liric în condiţia generală a umanităţii (”singura viaţă mare/ la care noi participăm”). ce semnifică faptul că urmează o explicaţie: „Iubeşti – când simţiri se deşteaptă/ că-n lume doar inima este”. se adresează receptorului operei lirice. natura fiind în armonie deplină cu acest sentiment tocmai prin faptul că este noapte. iar dacă ne gândim la viitor. 9. Figuri de stil: „sumbre vâltori” – epitet în inversiune. Repetiţia verbului „iubeşti” la începutul fiecărei strofe este un procedeu artistic numit simetrie sintactică (anaforă) şi are rolul de a evidenţia intensitatea şi profunzimea acestui sentiment înălţător. 3. Desigur nu pot afirma că este greşită şi nu o pot contesta. în care un rol determinant îl au metaforele vizuale. unghiurile din care sunt evidenţiate . e marea trecere către o „altă poveste”: „că-n drumuri la capăt te-aşteaptă/ nu moartea. acordă o importanţă deosebită sentimentelor. către călătorie în cunoaştere: Columb. destinele personajelor. mai întâi de toate. diafană. îmi păstrez opinia că. evidenţiind înclinaţia sa către căutare. Prin urmare. 7. 6. când ţi-e lumea mai dragă 4. iubirea este revelatoare. printr-un şir de metafore transparente. „bălaiul surâs” – epitet în inversiune. un film istoric despre Ştefan cel Mare se bazează pe adevărul istoric. 8.”. de râsul lumii. Ultima strofă ilustrează această trăsătură pentru că poetul se simte singur.verbele la persoana I “sunt”. Eroina este întocmai tipul feminităţii. De exemplu. Imaginarul artistic este modul de percepţie a lumii înconjurătoare de către orice artist. ceea ce poate semnifica o generalizare asupra întregii lumi. dumbravă şi pădure”. 6. iar respectiva creaţie este doar reprezentarea frumoasă a acelei realităţi. cu verbul la persoana a II-a. ci. „Iubeşti”. Subiectul al II-lea Text argumentativ “Nu există în largul lumii un drum mai plin de emoţii. aş gândi la un loc trecutul. Asemănarea cu elementele-simbol ale Universului este sugestivă prin ignorarea însuşirilor definitorii ale acestora. prezentul şi viitorul. pentru nimic în lume. metaforizat.în versul “Numai eu. de a captiva. Varianta 83 1. o femeie este foarte sensibilă şi emotivă. Rolul virgulelor în prima strofă:. făptură = fiinţă 2. ci un început. fără să facă distincţie între fapte mai mult sau mai puţin semnificative.pronume la persoana a II-a: “-ţi”. familia înseamnă strămoşii. “aş fi mort”. motivul timpului. Strofa a patra a poeziei „Iubire” de Lucian Blaga începe. De aceea. Titlul se regăseşte pe parcursul întregii poezii. noi şi urmaşii noştri. care explică cine sunt “eu”. a se avânta = a se repezi. fie în pictură. urmat de linia de pauză. Varianta 84 1. Cel mai concret exemplu prin care se poate demonstra acest lucru este fiecare dintre noi.” (Paul Doumer. Tema vieţii şi a morţii. mai ales prin faptul că artistul nu face referire la propriile trăiri. Substantivul „iubire” este nearticulat. de lucruri uimitoare decât sufletul unei femei. ci. 9. în care cuvântul-material specific liricii stănesciene defineşte sinele poetic. de când e lumea şi pământul. adică păsărea fără aripi. un alt înţeles. coordonate copulativ prin juxtapunere. fiind rodul talentului. iubeşti când întreaga ta fiinţă realizează faptul că în viaţă eşti dominat de acest sentiment nobil. fie în cinematografie. Tudor Arghezi susţine aceeaşi idee a rădăcinilor strămoşeşti şi a viitorimii în poezia “Testament”. 7.“luna iese dintre codri”. astfel că moartea nu reprezintă un capăt. sunt de acord cu afirmaţia lui Doumer. dacă ne gândim la trecut ne dăm seama că acesta este reprezentat de strămoşii noştri. De aici pot deduce că şi viaţa mea se eternizează prin strămoşi în trecut. Caracteristici ale neomodernismului: – ambiguizarea limbajului artistic. În concluzie. virgulele delimitează atributul apoziţional “străinul”. dar şi tuturor celor care au experimentat profunzimea acestui sentiment. aceea că reprezintă principalul nucleu fără de care o societate nu ar putea exista. astfel cred că poporul român este o familie. Nu consider că o familie trebuie să fie alcătuită numai din persoane care sunt rude. „surâs al comorii” – personificare. Anacolut: “Numai eu. şi un popor poate fi considerat o familie.manifestarea reflecţiei filozofice. „comorii” – metaforă revelatorie pentru iubire. fiecare catren reprezentând o definiţie a iubirii: iubeşti când eşti învăluit de bucurie sau de tristeţe. e o treaptă către o altă viaţă. 3. “te”. Mărcile lexico-gramaticale ale eului liric prin formele de adresare directă: . *M-am enervat şi i-am spus totul verde-n faţă despre caracterul lui. Locuţiunea conjuncţională “ca şi cum” are rol comparativ şi sugerează contopirea eului liric cu natura universală 5. Mărci lingvistice al prezenţei eului liric: . 10. .-/[…]/ amintirea lor mi se dăruie pentru totdeauna” (ar fi trebuit: Numai mie amintirea lor mi se dăruie). a se deştepta = a se trezi. . cu vremea.. Iarna pictează flori de gheaţă la ferestre. “participăm”. *Deşi are părul grizonant.lea Text argumentativ despre familie: “Prin familie viaţa individului se eternizează. Ea reacţionează în toate situaţiile sentimental. de neprevăzut. dar şi al efortului depus. de lucruri uimitoare decât sufletul unei femei. Dacă ne privim în acest moment. ci altă poveste”. de a transmite sentimente receptorului. tânărul simţea că-i luase inima foc. Sinonime: suavă = gingaşă. ea reprezintă atât trecutul. 4. Tema iubirii. Niciodată nu ştii ce-i în sufletul unei femei şi de aceea ea este mereu surprinzătoare. *A început să plouă cu bani peste el.verbe la persoana a II-a: „Iubeşti”. Subiectul al II-leaText argumentativ: ”Arta nu doreşte reprezentarea unui lucru frumos. arta are rolul de a impresiona.” În primul rând. 10. “noi”. cuvântul “familie” şi-a pierdut adevăratul simbol pentru omenire. Camil Petrescu a făcut o afirmaţie general-valabilă în orice epocă sau societate. străinul. un amestec fascinant de candoare şi siguranţă de sine. a-şi lua lumea în cap. În primul rând. aşa ia în stăpânire viitorul prin descendenţii săi. cămila fără cocoaşă.scrierea cu literă mică la începutul unor versuri din poezie sugerează continuitatea ideilor exprimate anterior. un mister al sufletului omenesc.” (Camil Petrescu) Sunt de acord cu afirmaţia lui Camil Petrescu. “mea”. artistică despre voievodul moldovean. Eul liric face referire la cei trei navigatori şi exploratori ca simboluri ale strălucirii existenţe umane (”cer cu doi sori”). Un exemplu edificator ar fi Otilia din romanului lui George Călinescu. ca şi celelalte catrene. Versurile sugerează o autoportretizare spirituală a eului liric. „ţii”.“eu” ilustrează relaţiile de opoziţie între condiţia umană în general şi identificare sinelui poetic. înălţător: „doar inima este”. Totodată. Magelan şi Nansen. iar prin urmaşi în viitor. însă cred că. pur. Expresii/locuţiuni cu substantivul “lume”: om de lume. concentrează întreaga concepţie a poetului despre acest sentiment. Familia a căpătat. însemnând că realitatea este transpusă imaginativ. o operă estetică izvorăşte din sensibilitatea artistică a creatorului său. prin particularizarea propriilor aspiraţii şi prin autocunoaştere: “Numai eu. o stare de beatitudine şi împlinire. De altfel. de neprevăzut. în care eul liric se integrează până la identificare: “cer cu doi sori/ şi nor care plouă pe mare…”. . altă percepţie. motivul străinului/ călătorului. “Lin prin iarbă scotoceşte/ Apa-n prund şi-n pietricele”. procedeu prozodic numit ingambament. aceea că “nu există în largul lumii un drum mai plin de emoţii. Frumuseţea spirituală este eternă şi aparţine Cosmosului. între sentiment şi raţiune. Elementele de prozodie sunt reprezentate de rima încrucişată şi măsura versurilor de 9-10 silabe. “mi” . mierea face floare. “Cartea copiilor mei”) Dacă ar fi să găsesc o definiţie pentru cuvântul “eternitate”. fie în literatură. adică prin virgulă. Alternanţa “noi” . a realiza. femeia rămânând o enigmă. „faci”. pentru că era frumoasă foc. când lupţi pentru a învinge greutăţile. realizăm că marcăm prezentul. “Şi-s cu neguri îmbrăcate/ Lac. S-a îndrăgostit imediat de ea. Sens conotativ al cuvintelor “foc” şi “verde”: *În aşteptarea iubitei. “îţi”. Polisemia verbului “a ploua”: *Plouă continuu de trei zile. Precum se cufundă în trecut prin strămoşii săi. În concluzie. cu predilecţie trăirilor interioare intense care sunt în perfectă armonie cu peisajul naturii. Prin frumuseţea ei. Polisemia cuvântului “floare”: De ziua mea am primit o floare în ghiveci.marchează o enumeraţie de propoziţii eliptice de predicat. „avânţi”.pronumele la persoana I: “eu”. străinul. sugerând o exaltare a spiritului. 5.” ( Kant) Sunt de acord cu afirmaţia marelui filozof. Dacă laşi borcanul desfăcut. Subiectul al II. prezentul cât şi viitorul oricărui individ. când eşti împlinit sau dezolat. 8. “Enigma Otiliei”. ci reprezentarea frumoasă a unui lucru. străinul”. bărbatul acela este totuşi verde. după părerea mea. dar creaţia imagistică este o reprezentare “frumoasă”. evident descendenţii sunt aceia care îl formează. de-a lungul timpului. deschide drumuri. 2.

Oglinzile au fost. la început. prin naraţiunea la persoana I: “eram”. multe dintre ele fiind memorate şi recitate. Comentarea fragmentului: “Ca în puterea unei vrăji. aşa cum dragostea pentru natură l-a inspirat pe Mihai Eminescu şi l-a legitimat ca poet original şi genial. “privi”. să dea senzaţia că faci o călătorie împreună cu el. 5. creându-i o înălţare. cuvânt format prin compunere: “bele-arte”. graţie căreia a creat numeroase poezii în care natura capătă diferite ipostaze. punctele de suspensie sugerează reflecţia. se desfăşura fermecătoare trâmba de vedenii. care. care se arătau foarte încântaţi de imaginea estetică pe care o compuneau acestea. ceea ce face ca opera să aparţină esteticii şi nu documentului istoric arid. am o piatră pe inimă. Tema naturii şi a iubirii este predominantă în lirica eminesciană şi creează emoţii unice în sufletul cititorului. fiorul. năpădit 2.epitet antepus: “lung freamăt”. o emoţie. încât să fie dominat de pasiunea respectivă. Mijloace lingvistice pentru subiectivitatea textului: . “să cunoaştem” 4. 10. tot aşa oricine creează din dragoste un produs artistic are parte de recunoaştere legitimă. Ca în puterea unei vrăji. 8. Un exemplu grăitor îl constituie Mihai Eminescu. în funcţie de opera respectivă. veşnic îndrăgostit de frumuseţile naturii.narator omniscient şi obiectiv. se bucură de fiecare dată când le aude cântate. dans. Subiectul al II-lea Text argumentativ : “Orice dragoste care duce la creaţie îşi dobândeşte legimitatea. zare = orizont. . grijă.” Fragmentul ilustrează în principal harul povestitorului de a crea imagini vizuale puternic. cu dânsul am făcut în închipuire lungi călătorii. “strigă” şi fixează cadrul acţiunii. Comparaţia “localnicii trec pe lângă masa lui fără să cumpere. . masa a devenit suportul pe care vânzătorul aşază oglinzile. “puhoiul de lumini poleia noroiul”). imaginaţia negustorului a creat “mai mult combinaţii de jocuri cu oglinzile decât negoţ”. Imaginile artistice . o bogăţie spirituală.pronume la persoana I: ” noastră”. Mai întâi. dar mereu în relaţie spirituală cu simţirea poetică: “Floare albastră”. “nobile flori”). Activitatea sa reprezintă comerţul cu oglinzi. Semne de punctuaţie: . de a îmbogăţi spiritual şi nu de a reda efectiv un obiect ce nu reuşeşte să transmită nimic sau să emoţioneze. dar care a avut parte de multe eşecuri. marfa negustorului Ion Popescu.comparaţia “un lung freamăt ca o rugăciune” compune o imagine auditivă care exprimă ideea că splendorile naturii se înalţă până la valenţe divine. care-ţi crea o stare de relaxare. necunoscut. în care este cuprins de vraja vedeniilor. ca să arunce lumina în evantaie pe trotuar […]”: . aduc următoarele argumente: În primul rând. o reflecţie. prin consecvenţa cu care aplică în practică propriile principii. “deodată” 4. îndeletnicire. aievea. creează imagini atractive pe trotuar în locul vânzării. Imagine vizuală: “vântul toamnei spulberă troiene ruginii de frunze”. Semnificaţia figurilor de stil din enunţul: “Un lung freamăt se înălţa ca o rugăciune”:.” În susţinerea opiniei. 9. auditive.narator-personaj. *În post nu ai voie să mănânci nimic de dulce. Însuşiri ale povestitorului: . dar dacă îi urmăreşti o vreme constaţi că le . Varianta 85 1.personificarea:”Alte oglinzi […] să arunce lumina. reuşeşte să creeze un produs artistic şi să dobândească astfel “legimitatea” în acel domeniu. “să trec”. natură.punctul atestă finalul enunţului. Ion Popescu. mai ales că se îndeletniceau cu arta plastică. lent. Caius discută despre “Masa cu oglinzi”. imagine auditivă: “un lung freamăt se înălţa ca o rugăciune. idee ilustrată cu o confesiune la persoana I. Tema: obiect de negoţ (masa cu oglinzi). profesor de modelaj la Şcoala de arte frumoase. printr-o comparaţie despre vraja de care se simţea cuprins: “nu-mi fusese dat nici să visez”. Tema naturii. Înaintea ochilor mei. există foarte mulţi oameni care perorează norme morale şi par intransigenţi în aplicarea lor. . 8.Este. Imagini artistice în enunţul: “Alte oglinzi stau uşor înclinate. Plăcinta cu mere nu este atât de dulce. În concluzie.figurile de stil predomină în text şi compun o imagine feerică a unui tablou din natură: epitete (”bogata ghirlandă”. metafore (”beteala lunii pline”.linia de dialog: marchează vorbirea directă. “îşi prinde”. Sinonime: străin = absent. prin naraţiunea la persoana a III-a: “se ridică”. a zugrăvi = a contura. domnul Marteş. Tipuri de narator: . cu dânsul am făcut în închipuire lungi călătorii. Fascinaţia jocului de lumini emanat de oglinzile negustorului constituie un farmec aparte. Caracteristici ale descrierii: . 3. Tocmai de aceea el face acum “mai mult combinaţii de jocuri cu oglinzile decât negoţ”.” . a număra = a considera.. rolul artei este de a sensibiliza sufletele oamenilor prin reprezentarea artistică a unui lucru. cât prin ceea ce fac” (Mihai Eminescu) Sunt întru totul de acord că oamenii se diferenţiază nu atât prin ceea ce spun. îi învaţă poeziile. “Dorinţă”.diverse aspecte sociale. o creaţie trebuie să atingă sensibilitatea celui ce o vizualizează.înzestrat cu o mare forţă de sugestie prin cuvinte: “găsea cu uşurinţă mijlocul de a însemna şi încă într-un grai a cărui deprindere o pierduse […]. Astfel. cotropit = invadat. ci mai ales prin faptele lor. *De când am minţit-o pe mama. aceea că “Orice dragoste care duce la creaţie îşi dobândeşte legimitatea. dar. Astfel. emoţionându-l.”(Lucian Blaga) Sunt de acord cu afirmaţia exprimată de Lucian Blaga. De asemenea. Polisemia cuvântului “dulce”: *Fetiţa de atunci avea un zâmbet dulce. Semnele de punctuaţie în enunţul: “Dar încântarea începuse: omul vorbea…”: două puncte marchează explicarea cauzei care declanşează încântarea naratorului pentru povestirea personajului. Sinonime: agale = încet. cu timpul. imagine olfactivă: “mireasmă florilor de oleandru se aşternea amară”. 2. “m-am născut”. contemplarea faţă de întâmplarea ce-i stârnise interesul. culori etc. arta trebuie să impresioneze receptorul. preocupare = ocupaţie. .virgula indică vocativul “domnule Marteş” . şi studentul său. Negustorul. emoţia contemplării naturii. Cuvânt format prin derivare: ”nedumeriri”. “plecam”.verbe la persoana I: “plecăm”. Sens conotativ: “oglindă” şi “piatră”: *Se spune că ochii sunt oglinda sufletului. atunci când cineva are o înclinaţie atât de puternică pentru muzică. comparaţii (”un freamăt […] ca o rugăciune”) . ca şi cum ar trece pe lângă un copac de mult ştiut şi nemişcat de la locul lui” sugerează faptul că obiectul de negoţ devenise o parte din priveliştea oraşului. distras. Subiectul al II-lea Text argumentativ despre consecvenţă: “Oamenii nu se deosebesc atât prin ceea ce zic. . motivul oglinzii 7. cufundându-se într-o visare. Varianta 86 1. introduce replica adolescentului: “. călătorii cum nu-mi fusese dat nici să visez… omul vorbea”. obişnuit = firesc. banal. sugerând faptul că nu poate excela în meseria de negustor. “-mi”. asemenea copacilor pe care oamenii se obişnuiseră să-i vadă zilnic în acelaşi loc. “am crescut” 10. motivul creaţiei artistice 7. domnule Marteş. cu închipuirea.povestitor talentat: “stăpân pe meşteşugul de a zugrăvi cu vorba. “înşiruite” . dar aceasta “nu-i aduce aproape nimic” pentru că localnicii nu cumpără. de mai bine de un secol. călătorii cum nu-mi fusese dat nici să visez… omul vorbea. astfel încât ele să reflecte lumina pe trotuar şi să atragă astfel privirile oamenilor.imagini artistice: imagine vizuală: “vântul toamnei spulberă troiene ruginii de frunze”. 3. de care profesorul şi discipolul se arată foarte interesaţi. este un “om întreprinzător”. În concluzie. olfactive compun tabloul naturii “fermecătoare” pe care naratorul le percepe aievea.vizuale. să-i transmită o stare. Numele lui se înscrie în banalitate. “Sara pe deal”. 9. imagine olfactivă: “mireasmă florilor de oleandru se aşternea amară” 6.imagine vizuală: “lumina în evantaie pe trotuar” (metaforă) 6. încât să ţi se facă sete. 5. “să visez”. Cele două personaje. a creiona.

verosimil.adjectiv: *Am primit un cadou ciudat.” (Mircea Eliade) Fiecare trecere într-o nouă etapă a vieţii imprimă asupra oamenilor stări dintre cele mai variate. cred că autorul “Adolescentului miop” este perfect îndreptăţit să facă această afirmaţie. a i se părea. tata a ridicat glasul la mine. aceştia se dovedesc a fi diletanţi sau amorali şi. întrucât limbajul se compune din cuvinte şi expresii populare precum:“Apăi“. că nu le recunoaşte şi ascultă curios dialogul lor. În concluzie. “de ţi-e dat“. demnitatea şi concizia. “ba. e sfâşiat de melancolie şi totodată. Îl iubeşte ca pe lumina ochilor. Atmosfera stranie din odaia în care zăcea muribundul Ion este sugerată de liniştea care se aşterne prevestitoare de moarte. Sinonime: adevărat = veridic. e sfâşiat de melancolie şi. . ca să-şi poată începe «adevărata viaţă». e nerăbdător să se vadă cât mai repede eliberat de ea ca să-şi poată începe adevărata viaţă“. De pildă. Se miră. a prinde (pe cineva) cu minciuna. a prinde drag de cineva. Sinestezie: “mirosul sărat al ploii. povestitorul subiectiv îşi pune amprenta asupra oamenilor şi faptelor. Ana şi Maria. este confuz. a prinde pasărea din zbor. având în vedere argumentele menţionate mai sus. 7.încalcă fără să-şi dea seama şi acest lucru se întâmplă pentru că. Cuvântul “nemişcat” este format prin derivare. un om şi jumătate. fără să dea naştere la confuzii sau la interpretări echivoce. real. deoarece adevărul este. Registre stilistice: limbaj colocvial şi limbaj popular 9. a bănui. . nu de puţine ori. Femeile fac focul şi aşteaptă să se încălzească apa. iar exprimarea bătrânului este spontană.Perspectiva narativă este reprezentată de naratorul omniscient şi obiectiv. devenind atemporale 9. prin propriul filtru de gândire. teamă. prin interogaţia retorică se sugerează îndoiala bătrânului că amintirile sale ar transmite întocmai adevărul pe care-l trăise pe front. semnul întrebării marchează sfârşitul unei propoziţiei interogative. precum şi monologul interior al lui Mitru 3. clară. Sens conotativ cu “glas” şi “lumină”: *Când a aflat că n-am fost la şcoală. nu vorbe”. De asemenea. afirmaţia lui Eminescu este indubitabil adevărată. faptul că ele sunt pe vecie întipărite în mintea şi sufletul personajului. Expresii/locuţiuni cu verbul “a prinde”: a-l prinde pe Dumnezeu de picior. deci “Un adolescent care simte cum depăşeşte adolescenţa. precum fericire. există şi persoane care nu fac atâta paradă de capacităţile lor profesionale sau de moralitatea lor. sunt de părere că fiecare adolescent. Varianta 87 1. Ploaia se înteţeşte şi ele se duc în bucătăria de vară. Calitatea stilului: claritatea exprimării artistice în ilustrarea gândurilor şi sentimentelor personajelor. Subiectul al II-lea: “[…] un adolescent. . 7. Tema războiului. Motivul ploii. trebuie să fii vigilent. De asemenea. am observat că oamenii care susţin cu ostentaţie că urăsc minciuna. sperând să-şi dea seama cine erau. Mitru o recunoaşte pe cea mai tânără. În pădure am ascultat glasul frunzelor uscate. e nerăbdător să se vadă cât mai repede eliberat de ea ca să-şi poată începe adevărata viaţă“. 5. om de suflet. dezorientat şi. un fel de album de fotografii cu baterii. totodată. 10. Verbele la indicativ prezent din replicile bătrânului exprimă ideea de permanentizare a amintirilor din război. În al doilea rând. sunt şi cei care mint cel mai mult. simte că lasă în urmă o parte din sine. Ghilimele marchează replicile celor două femei. Dar mai presus de toate. Se înţelesese din vorbele lor că era primăvară. a istorisi 2. e nerăbdător să se vadă cât mai repede eliberat de ea. 6. tema timpului. În sprijinul acestei afirmaţii. mirosul acela de iarbă crudă venind dinspre pădure” 6. cine ar înţelege ce vrei să spui?”. om de ştiinţă. a povesti = a relata. Având în vedere cele spuse mai sus sunt întru totul de acord cu afirmaţia lui Mircea Eliade:“Un adolescent care simte cum depăşeşte adolescenţa. om de nimic. Perspectiva narativă se defineşte prin naratorul omniscient şi obiectiv. din “Pasărea şi umbra” de Sorin Titel: După ce Mitru îşi termină ţigara şi sfârşeşte de cântat. pentru că în cele mai dese situaţii. respingere. iar cuvântul “nemaiînţelegând” este format prin compunere 2. iar după mai multe povestiri repetate. pentru că nu putea dormi şi urmărea ploaia. în rândul cărora este proaspăt intrat. om de paie. “ciudat” . totodată. nu trebuie să le povesteşti altora. De fiecare dată când relatează o întâmplare.substantiv: *Astăzi am avut ocazia să întâlnesc un ciudat în adevăratul sens al cuvântului. melancolie. pentru că se gândeşte că Ion este pe moarte. modul de expunere utilizat este dialogul împletit cu naraţiunea la persoana a treia. prin focalizarea zero sau “dindărăt” şi prin naraţiunea la persoana a treia. Cele două femei care se foiau prin curte nu-l surprind. 3. aduc următoarele argumente: În primul rând. Părerea mea este că atunci când vezi că cineva se laudă ostentativ. în fond. care se gândesc cu teamă că au ieşit de sub aripa ocrotitoare a tutorilor lor. “să te sumeţeşti“. refuz = împotrivire. regret şi. înlocuit de amintirile pe care naratorul le păstrează în minte imediat după ce le-a povestit. În enunţul “[…] dar şi dacă ţi le-ai aminti. Păşirea în viaţa de adult îi marchează adânc pe majoritatea adolescenţilor. 8. treptat. a prinde de veste. Bătrânul susţine că povestirea unor întâmplări trecute este un mod prin care se pierde autenticitatea informaţiilor. mai rămâne o vreme la gura podului. iar stilistic. 8. care simte cum depăşise adolescenţa. deoarece de fiecare dată reţii numai ceea ce ai spus anterior şi treptat te îndepărtezi de adevăr. motivul luminii. 4. amintirea este complet denaturată. motivul amintirii.numeral: *Am rezolvat doar zece variante la matematică. Varianta 88 1. Locuţiuni cu substantivul “om”: om ca toţi oamenii. Bineînţeles că acestea sunt stări trecătoare pe care oricine le poate depăşi cu puţin ajutor din partea familiei şi a prietenilor care-i sunt alături. a presupune = a crede. a nara. ei nu cred în principiile respective. 5. *Cartea a văzut lumina tiparului la doi ani de la plecarea lui din ţară. Subiectul al II-lea Rezumatul textului citat la Subiectul I. e sfâşiat de melancolie […] şi. Secvenţa descriptivă: “Se aşternu liniştea. însă faptele lor demonstrează profesionalism şi integritate etică. naraţiunea la persoana a III-a. dar totodată îşi doresc cu ardoare să-şi construiască propriul drum în viaţă pentru a se putea afirma aşa cum de multe ori au visat s-o facă în copilărie. înainte de postul Paştelui. Pentru a păstra vii în memorie întâmplările.din contră“. Schimbarea categoriei gramaticale: “zece”. 4. adolescentul intrat în starea de melancolie. puţin speriat de necunoscut. în timp ce privesc cerul curioase. să vadă dacă va mai continua să plouă. Una dintre calităţile stilului prezentă în textul dat este simplitatea sau capacitatea de a folosi cuvinte accesibile care să exprime cel mai elocvent ideea susţinută. a-i prinde bine. după cum se ştie. redând acţiunea aşa cum o vede el. Alte calităţi ale acestui text sunt oralitatea. lumina creează o imagine plăsmuită prin efectul cromatic definit de repetarea aceleaşi culori prin epitete diferite: “fâşie palidă” şi “galben murdar”. păşind spre maturitate. poate. 10. lumina în odaia în care zăcea Ion era aprinsă şi arunca în întunericul răsfirat de-afară o fâşie palidă. doreşte aprig să se debaraseze de acest sentiment negativ pentru a se putea afirma faţă de ceilalţi adulţi. însă. focalizarea zero. Aşadar. vrea să-şi vadă visurile copilăriei realizate şi atunci este necesar să depăşească momentul melancoliei pentru că viaţa este scurtă şi plină de imprevizibil. o parte din viaţa sa şi atunci e copleşit de melancolie. Registrul stilistic în care se înscrie textul este oralitatea.substantiv: *A luat un zece la română! . în viaţă trebuie să te conduce după deviza “fapte. Când ele revin în curte. de un galben murdar”. fluentă şi uşor de înţeles pentru diverse categorii de cititori. deoarece romanul său s-a dovedit a fi o oglindă pentru tinerii ce lasă în urmă dulcea lume a adolescenţei. îţi creează probleme sau dezamăgiri. a face om (pe cineva).

triumfător = victorios. 9. se ducea la vătaf “şi-i făcea o mulţime de linguşiri”. Două cuvinte/ structuri care aparţin registrului stilistic popular: . prima jumătate a secolului al XIX-lea. reflecţii. Încântat de primire. cu duioşie. *Aflarea rezultatelor bune de la olimpiada l-a lăsat fără cuvinte. 8. tăinuit. chinuieşte şi-ai s-auzi iarba cum creşte”. 4. Indici de spaţiu: “în sat”. să reţină numai ceea ce îi poate folosi în setea de îmbogăţire. ici e plin”. Polisemia cuvântului “a lăsa”: *Mama şi-a lăsat copilul să iasă afară. înţelepciunea este un apanaj personal.”. imaginaţie. Este evidentă afecţiunea Ioanei pentru narator. Figuri de stil. Sinonime: statornică = stabilă. din care cauză nu conştientizează dimensiunea şi consecinţele faptei sale. întregul fragment reprezintă o autointrospecţie a naratoruluipersonaj. “ambiţios”. fără gust. ciocoi. Registrul arhaic al limbii: ciubuc. “ ciubuc”. iar după ce pleca boierul. el fiind hotărât ca. 2. machiavelismul şi făţărnicia personajului: „îl făcea pe fanariot să-l creadă cel mai credincios şi devotat dintre servitorii săi”. registru arhaic: “feligenele”. Indirect. Structura de parvenit este evidentă. Într-o autoanaliză personajul-narator se îndoieşte de capacitatea sa de a fi în stare de aceeaşi dăruire totală atât de vizibilă la Ioana. fermă.“să te găteşti de plecare”. (a se descărca). Andreea a luat notă maximă.. învingător. 2. 10. poate fi considerată o marfă. În concluzie. acesta dezvăluind că era îndreptată spre el “cu ochii. Scriitorul foloseşte persoana a II-a în al patrulea alineat deoarece simte nevoia unei confesiuni către cititor. ca fiind “un om extraordinar”. (a uimi). nu înţelege de ce e necesară plecarea din sat (”De plecare…”) 3.viziunea este obiectivă. Chiar dacă împrumuţi sau îţi însuşeşti ideile unor filozofi sau ale unor oameni de cultură. Cu alte cuvinte el încearcă acum să observe dacă a procedat corect în anumite situaţii. * A lăsat caietul pe marginea biroului. Sinonime: chinuite = suferinde. Apartenenţa fragmentului la categoria prozei realiste: . “ciocoi”. (a conduce). Comparaţia “schimbând culorile ca marea cea aşa de apropiată” sugerează viteza cu care automobilul traversează împrejurimile. . momentele de tristeţe şi de bucurie. dar constată că poartă o rochie urâtă. 4. . simţind nevoia de a se autoanaliza pentru orice iniţiativă. cu toată carnea….Varianta 89 1. “am întors în minte”. vreme = timp. După ce naratorul-personaj observă îmbrăcămintea Ioanei. “automobilul”. a se face = a se preface. surprind şi instinctul de a mă analiza”. felegean. “turburate”. Perspectiva narativă: se defineşte prin naratorul obiectiv şi omniscient. menite să-l ajute în îmbogăţirea şi ascensiunea pe scara socială. înţelepciunea pe care o vinzi nu este în fapt nimic altceva decât înţelepciunea cumpărată. *Nu şi-a dat seama că a vorbit mult la telefon şi fără să vrea l-a lăsat bateria. *Pentru a se împlini din punct de vedere profesional. sârguinţă.“uite. osebit. . sugerând tenacitatea în ambiţia de a parveni: “voinţa tare şi statornică învinge toate obstacolele”. cu gura. Câmpul semantic al cuvântului “ambiţie”: voinţă. .”. Textul începe prin a prezenta împrejurimile traversate în timpul călătoriei cu automobilul şi în portretizarea Ioanei 6. naratorul reliefează duplicitatea şi viclenia personajului. Metafora “urme de sânge” face trimitere la imaginea vizuală a lanurilor de grâu în care macii roşii fascinează privirea. propriile tale cugetări. oaspeţii sunt întâmpinaţi de Ioana. perseverenţă. cu toate că pe unii nici nu îi cunoştea. 9. diferitele peisaje având alte nuanţe cromatice. 3. anevoioase. formulă artistică modernă specifică introspecţiei. fapt datorat chibzuinţei dobândite de-a lungul anilor. deoarece “să zicem numai că Păturică ar fi fost în stare să dea contemporanilor săi o dovadă strălucită că ea se realizează câteodată”. deoarece autorul povesteşte o întâmplare din viaţa sa. zel 5. precum şi de peisaj.prezintă fapte verosimile ale epocii. hotărâre. idei. era amabil cu servitorii. Subiectul al II-lea Text argumentativ despre înţelepciune:“Înţelepciunea este o marfă pe care cine o vinde a cumpărat-o. rupt de realitate. izbânzile şi eşecurile. “câteva zorzoane”.“nu vreau să cază vina pe mine”. idee exprimată în poezia “În zadar în colbul şcolii”: “Ci trăieşte. Încă de la apariţia personajului feminin. 7. care se bucură la vederea automobilului. Numai experienţa proprie de viaţă. De aceea. La poarta casei. însuşiri neapărat necesare unui personaj care doreşte să parvină. Prin afirmaţia “Întotdeauna. scărei. “trenul”. nu propria ta experienţă. rustic = ţărănesc. aflăm că Ioana este timidă. invariabilă.” (Nicolae Iorga) Sunt de acord cu afirmaţia lui Nicolae Iorga conform căreia înţelepciunea. Modul de expunere predominant este naraţiunea. cea mai spontană posibilă. Subiectul II Rezumatul textului dat la Subiectul I. 4. Punctele de suspensie sunt folosite pentru a marca ezitarea şi dezorientarea lui Dragomir după comiterea crimei. Un alt argument pentru care înţelepciunea nu este şi nu trebuie să fie o marfă care se poate vinde ar fi faptul că înţelepciunea se câştigă numai învăţând din propriile greşeli sau din ceea ce observăm în jur şi ne însuşim din atitudinile celorlalţi. Varianta 91 1. Oralitatea: cuvinte şi expresii populare: ”a se crăpa de ziuă”. fără excepţiune. 6. biruitor. În acelaşi timp. pe frunte cu câţiva pistrui…. autorul se simte intimidat de numărul mare de oameni care îi urează bun venit. definitivă. Varianta 90 1. în mod indirect. în care atitudinea şi mentalitatea ciocoilor este tipică pentru această categorie umană. accentuând totodată atitudinea dilematică a bărbatului. . Mihai Eminescu are aceeaşi concepţie despre înţelepciunea ca rezultat direct al trăirilor proprii. acest lucru nu înseamnă că ai devenit brusc un înţelept. În mod direct. Sinonime: căutătură = privire. să ajungă “om mare şi niciun obstacol nu putea să-l abată de la această idee fixă”. Punctele de suspensie din ultima frază a textului simbolizează o pauză făcută de autor pentru a medita asupra fetei care-l “primea cu tot sufletul…”. prin orice mijloace. “în curte”. în cazul în care ajunge să fie vândută şi cumpărată. Monologul se foloseşte deoarece textul este o confesiune scrisă la persoana I.utilizarea detaliilor în firul narativ 10. ” se zice că”. Un alt mod de expunere evident este descrierea. statornic. Atunci când simţi pe pielea ta urmările greşelilor. Rolul proverbelor rostite de Păturică este unul mobilizator pentru sine însuşi. 7. Portretul fizic al personajului este dezvăluit în penultimul paragraf. *L-am lăsat la şcoală înainte de a pleca la serviciu. care „făcu tot ce putu spre a deveni perfect în arta ipocriziei şi a perfidiei”. însuşire sugerată indirect de faptul că ea vine în întâmpinarea naratorului fără gesturi din cauză că “se apropiau şi alţii…”. acesta fiind confuz. Registrul stilistic colocvial: “uliţe chinuite”. înghesuite. din faptele. ascuns = pitit. vătaf. instinct = simţ. fără gust şi cu picioarele goale în pantofi. “Ioana” de Anton Holban: Automobilul părăseşte centrul Bazargicului. zel = hărnicie. lucrată de ea.“căutătura”. raportată la un moment din viaţa sa. bunăvoinţă. împărtăşindu-i gândurile în mod direct şi conferind caracter de generalizare a stărilor emoţionale. atitudinile sale se desprind şi alte trăsături. ca să-i câştige de partea lui şi să adoarmă bănuielile: „el se purta cu mare amabilitate către toţi servitorii casei. Inteligent şi ambiţios. “în casa . În primul rând. Câmp semantic al “călătoriei”: “pasageri”. pe măsură ce omul înaintează în vârstă. “picătura găureşte piatra” 8. coboară pe uliţe şi se îndreptă spre Cavarna. “valiză”. o priveşte cu dragoste. Sensuri diferite ale cuvintelor “maximă” şi “a împlini”: *La examenul de limba română. gânduri = cugetări. un lucru pe care îl dobândeşti în timp şi pe care nu-l poţi cumpăra sau vinde. înclinare. De altfel. ezitările şi cutezanţele te pot face să devii o persoană înţeleaptă. sub orice iniţiativă de a mea. reflex. 3. Faptele sale scot în evidenţă. îmbrăcată foarte dezordonat. omniscientă şi naraţiunea la persoana a III-a. (a da permisiunea). focalizarea zero şi naraţiunea la persoana a III-a. cu mâinile. a omorî = a ucide. cu siguranţă vei lua aminte data viitoare devenind astfel mult mai atent în luarea unor decizii. Ioana fiind “arsă de soare. el „căta să înveţe carte multă”. postelnic. De altfel. capătă o concepţie mai amplă şi mai profundă asupra lucrurilor. 5. Registru stilistic. personajul-narator împărtăşeşte faptul că are simţul responsabilităţii. “ a se deştepta”. va trebui să fie promovat în funcţia de director. 2. Afirmaţia: “făcu tot ce putu spre a deveni perfect în arta ipocriziei şi a perfidiei” ilustrează faptul că toate eforturile lui Dinu Păturică şi întreaga sa energie sunt direcţionate în desăvârşirea ipocriziei şi perfidiei. când în Ţara Românească se dezvoltă o nouă clasă socială: ciocoimea. îi ajuta la lucrările lor şi le împlinea dorinţele”. Păturică este caracterizat în mod direct de carte narator. “praful a bătut stofa” 5.ilustrează o anumită perioadă istorică. cu toate că intenţia ei fusese să o facă pretenţioasă.

este rupt de realitate şi conectat în lumea visurilor. instituţie care însă se desfiinţează. a lua seamă. care reproduce o întrebare pusă în trecut şi reluată în prezent prin povestire. “Ce-mi ziceam eu?” şi a exclamaţiilor „Nu plânge: eşti volintir!” 9. 10. prietenului său. dar şi pentru îndrumarea actorilor care prezintă această operă pe scena unui teatru. 2. a pune bazele a ceva (a realiza. care ajută la descrierea personajelor. deoarece a fost înşelat de amanta sa. bineînţeles. libertatea de exprimare şi legalitatea constituţiei. 8. foc = amar. a pune pe gânduri. “cu căldură şi sinceritate. De asemenea. Atitudini ale lui Robespierre.prezenţa interogaţiilor retorice . a ţine seamă. faţă de care are gesturi familiare şi i se adresează cu afecţiune. la fel ca şi în citatul. aceea a intransigenţei. sosind acasă.Caragiale este susţinută prin comicul de limbaj: . Varianta 93 1. nu dă mâna”. Registrul stilistic neologic: “independenţii”. din care reiese echilibrul şi prietenia pe care i-o poartă lui Robespierre.cuvinte pronunţate greşit sau aparţinând limbajului colocvial: „volintir”. realizată tot prin didascalii “Plânge”. am plâns şi am iertat-o… pe urmă am prins-o iar. cum ar fi: “Aide. 10. comicul este conturat prin repetarea unor sintagme (paralelism sintactic) şi relatarea unor întâmplări care exprimă propriile defecte de caracter. de a ne dezvolta. căci eu ţin mult la amor. întrucât fragmentul citat este extras dintr-o comedie. nu plânge: eşti volintir!”.“Ce te faci Mache?…De desperare. 6. 5. a produce). Polisemia cuvântului “bun”: Profesorul este bun la suflet (binevoitor). din comedia “D-ale carnavalului”. sau mai puţin. “Îşi încheie repede minteanul la piept”. 7. oferă indicaţii importante cu privire la gestica şi mimica lui. e ceva ce se trezeşte. “încai să mă fac martir”. afirmă că o iartă pe Miţa pentru ultima dată şi în cazul în care va fi iar înşelat. în antiteză cu Robespierre. nu de multe ori. a pune ţara la cale.expresii specifice vorbirii orale. Exemplificarea unei metafore şi a unei inversiuni: . unui voluntar nu îi stă bine să fie deznădăjduit şi-i propune să-şi pună masca şi să-l însoţească. deosebindu-se de Robespierre. 4. Expresii/ locuţiuni cu “seamă”: a băga în seamă. dramaturgul îl caracterizează direct şi în antiteză cu Robespierre: “cordial”. cu inima deschisă. 8. Covorul acesta este bun (potrivit) pentru camera mea. ele sporesc tensiunea şi conflictul dramatic. Maximilien. spre nefericirea personajului. deoarece ei ne pot trezi dorinţa de a cunoaşte. dispus să treacă peste orice pentru a se concilia cu Robespierre. Anca şi Dragomir. dar şi caracterizare indirectă. „râde febril”. ca şi îmbrăcămintea lor”. 3. Pampon încearcă să îl încurajeze. dar. “dezolat”. Prin didascalii. este starea afectivă puternică de nelinişte.Caragiale Crăcănel îi povesteşte. socotind că oamenii nu au devenit mai buni şi nici mai bogaţi. 3. a-şi da seama. piedici = obstacole. 4. Subiectul al II-lea Text argumentativ: “Înţelepciunea nu e ceva ce se învaţă. Într-o seară. Comentarea particularităţilor construcţiei dialogului dramatic: Dialogul este purtat de două personaje. Sinonime: nediscutat = nedisputat. Danton este sincer şi prietenos. Subiectul al II-lea Rezumatul fragmentului citat la Subiectul I. şi iar am plâns şi iar am iertat-o. -“ … până o socoti Dumnezeu c-a venit ceasul să te cheme să te judece el mai bine”. 6. ce-am zis eu?” Paralelism sintactic:-„Am plâns. Totul se obţine prin dorinţă şi voinţă. de a descoperi. Părerea mea este că rolul indicaţiilor scenice din acest fragment este atât unul caracterizator. Anca încearcă să afle motivul crimei. sunt semne de punctuaţie întrebuinţate atunci când se reproduce întocmai un text scris sau spus. . caracterizare indirectă realizată prin limbaj şi nume. încheiată. cum ar fi: “Vorba d-tale: femeie! Ochi alunecoşi…”. ci îşi mişcă personajele cu ajutorul didascaliilor care contribuie la conturarea personajului masculin.ta”. de I. durere. Modalităţi de caracterizare: Caracterizare directă făcută de dramaturg prin didascalii-“hotărât”. despărţit astfel de restul propoziţiei. Două sintagme care indică raportarea la divinitate: -“Nu ţi-a fost milă şi păcat de Dumnezeu! … ” . Crăcănel găseşte pe masă un bilet. a pune bază pe cineva (a te baza). 9. şi iar am plâns şi iar am iertat-o. 5. Rolul indicaţiilor scenice în conturarea personajului masculin: Didascaliile reliefează stările interioare ale lui Dragomir “Dragomir face nişte ochi foarte miraţi” şi atitudinea personajului faţa de fapta sa “Râde febril”. care are rolul de a fi interpretată pe scenă. Interogaţiile retorice au o importanţă deosebită în acest text.de unde reiese sensibilitatea personajului. 8.L.L. Varianta 92 1. de bună-voie în garda naţională pentru a uita de supărare. Un prim argument pentru a susţine această idee este acela că în multe cazuri un elev poate ajunge la performanţe cu ajutorul îndrumărilor şi sfaturilor. Având în vedere argumentele aduse mai sus. Punctele de suspensie sunt utilizate pentru a marca ezitarea şi nesiguranţa personajelor sau pentru a mări tensiunea dramatică. hotărât. . de-o seamă (cu cineva). a găsi = a descoperi. 6. aşa cum s-ar fi cuvenit dacă revoluţia şi-ar fi atins ţelurile. suferinţă. dar cam des…aşa cam de vreo cinci-şase ori…”. reieşite din didascalii: “rămâne rece”. a afla. *Cornul cu ciocolată pe care l-am mâncat azi a fost foarte bun (gustos). totul depinde de dorinţa noastra de a-l trezi şi de poveţele celor din jur care ne călăuzesc. De aceea o şcoală de înţelepciune e posibilă” Înţelepciunea este o calitate pe care o avem. Motivul dezacordului referitor la măsurile teribile este acela că cele două personaje au păreri contradictorii asupra revoluţiei şi a măsurilor ce asigură succesul ei. nemulţumire între idealurile sale şi modul în care s-au concretizat ţelurile revoluţiei. “cu buze nervoase”. Doamna de matematică este un bun profesor (bine pregătit). numele lor fiind scrise la începutul fiecărei replici. “răvăşel”. Danton gândeşte exact contrariul şi consideră că revoluţia era aproape încheiată şi că Robespierre încalcă drepturile omului. 7. dar şi fermitate opiniilor. Indici de timp: “seară”. acest lucru îl determină să se înroleze. ţel. Autorul nu este prezent în text. ţelurile revoluţiei nu sunt atinse…”: virgula are rolul de a marca vocativul substantivului propriu -„Maximilien”-. Sinonime: iatac = dormitor. O trăsătură a lui Robespierre care poate fi dedusă din prezenţa repetată a interogaţiilor în replicile sale. dar Dragomir este incapabil să rostească o propoziţie completă. pot spune că sunt de acord cu citatul “Înţelepciunea nu e ceva ce se învaţă. Fata încearcă să-l convingă pe Dragomir să părăsească satul pentru a nu fi şi ea învinuită de crima comisă. odaie. “aide” . Folosirea virgulei din fragmentul: „Ai dreptate. 9. “care va să zică”.“ … între pereţii de sare umezi … ” – metaforă . “cald”. Din textul de mai sus reiese că Danton este cordial. cât a suferit. “înrolat”. iar metafora “între pereţi de sare umezi”. În timp ce Robespierre susţine folosirea unor metode teribile. dar cam des…” 7. “acum”. Înţelepciunea este o calitate cu care toţi ne naştem. sfârşită = terminată. a-i pune cătuşele. În sufletul lui Crăcănel reînvie încă o speranţă şi. fireşte = desigur. Textul dat aparţine genului dramatic deoarece dialogul este principalul mod de . menire = scop. pe care o iubea mult. însă nu totdeauna. Cu ajutorul indicaţiilor scenice autorul îşi mişcă personajele şi le conturează simţămintele ori gesturile: “ El se uită la ea lung”. “ martir”. Profesorii au un rol foarte important în această formare. Interogaţie retorică:“Ce-mi ziceam eu?”. a idealurilor abstracte. asta depinde foarte mult de mediul în care ne formăm şi de oamenii cărora le luăm în considerare sfaturile. ci numai frânturi de fraze. „Te-ai culcat?”. deoarece. nedezbătut. Pampon. frica şi reacţiile necontrolate. “amor”. se va însura cu ea. din care află că a fost părăsit pentru că era plictisitor şi lipsit de importanţă.“Om eşti tu?…?” – inversiune. 2. îndeamnă cititorul la intuirea întâmplărilor şi acţiunile personajelor. impedimente. Comicul de limbaj din fragmentul citat este ilustrat prin greşeli de exprimare şi cuvinte pronunţate greşit de personaje. necaz. cum plâng şi-acum. Ghilimelele sau semnele citării. de a realiza. autocaracterizare: “dacă nu pot să mă stăpânesc! Mi-e naturelul simţitor”. a pune de mămăligă. Miţa. Oralitatea stilului lui I. Metafora „adâncimi de omenie şi vis” semnifică faptul că Robespierre se ascunde sub o mască. De aceea o şcoală de înţelepciune e posibilă” deoarece în fiecare dintre noi poate exista un mic geniu. 10. dar trebuie trezită. dezorientarea ”face nişte ochi foarte miraţi”. e ceva ce se trezeşte. sugerând agitaţia. a pune coarne. Prin folosirea interogaţiilor retorice se amplifică suspansul. “să-mi mai uit focul” . Este caracterizat indirect prin limbajul folosit. insă unii o dezvoltă mai mult. în fond. Este adevărat şi faptul că prin muncă asiduă obţii ceea ce îţi doreşti. care exprimă incultura personajelor şi frivolitatea acestora. toate acestea şi multe alte calităţi care pot forma înţelepciunea. nu de multe ori. se subliniază suferinţa la care va fi supus Dragomir pentru crima comisă. “am plâns şi-am iertat-o… pe urmă am prins-o iar. a pune la zid. plângând. Expresii/locuţiuni cu verbul “a pune”: a pune masa.

lupta dintre personaje. 9. nămol = mâl. care nu cunosc odihna intelectuală şi care îşi menţin întotdeauna simţurile treze pentru a putea recepta informaţii pe care să le şlefuiască prin propria sensibilitate. 5. preocupată fiind numai de interese materiale. deşi era bolnav de ftizie. sălbăticie. 4.adresarea directă la persoana a II-a. în sensul efectelor curative pe care soarele. avem tendinţa să-l judecăm. o înlănţuire de poveţe. ca piaţa de lângă turnul Sfatului. *Mai bine ţi-ai toarce pe limbă vorbele înainte de a le rosti. dar se teme să vină ca să nu o supere. care este alegerea vieţii: om sau neom. căldura le-ar avea asupra bolii sale. Subiectul al II-lea Text argumentativ despre iertare: “Cu iertarea dobândeşti şi pe duşman prieten“ (Iordache Golescu) De cele mai multe ori. Bălcescu iubeşte cu patimă România. Varianta 95 1. nu pot îndura ca prietenul meu cel mai bun să vorbească despre moartea lui… Ar fi îngrozitor…”. dezamăgit 2. “niciodată”. Lucian Blaga face trimitere la cartea orientală în care înţeleapta Şeherezada începe să povestească întâmplări pline de tâlc. *L-a măsurat curios din creştet până-n tălpi. Moaşa îi destăinuie Persidei că mama sa cunoaşte secretul şi că ar dori să-şi viziteze fiica. îşi ascunde capul între perne . a da voie. “uliţi”.expresii populare: “se ţine de posne“. neomenoase. atitudini şi idei. de aceea. vânzător = negustor. Punctele de suspensie din replicile lui Bălcescu sugerează o stare emoţională excesivă a personajului şi creează. cu tot soarele Mediteranei. Alecsandri se dovedeşte un prieten adevărat. Modurile de expunere prezente în textul dat sunt naraţiunea şi descrierea 6. comunitate. Alecsandri este revoltat.interogaţii retorice(’’Ce ştii tu? Ce ştiţi voi?’’). Metafora “neadormiţii. în viaţa reală. . Portretul psihic al lui Bălcescu reiese în mod indirect din textul dat. Depinde de fiecare persoană. Prin cele două interogaţii retorice. de caşcaval.numele fiecărui personaj este menţionat înaintea replicii. comerciant.expunere.regionalisme: “iarmaroc“. Două caracteristici ale condiţiei artistului sunt: nefericirea (”sunt mâhnit”. prezenţa indicaţiilor scenice sau a didascaliilor. Depinde de personalitatea şi conştiinţa fiecăruia. Astfel de atitudini nu fac decât să-l ţină pe “vinovat la distanţă”. ei sunt “chinuiţi” şi frământaţi de noiane de întrebări şi incertitudini. . care se manifestă prin respectul faţă de semenii de lângă tine şi prin ajutorul pe care-l acorzi în toate situaţiile. Modalităţi de realizare a oralităţii: . a vieţui. unde se simte totdeauna mult mai bine cu sănătatea decât sub “soarele leşinat al Mediteranei”.’’am să mor cu tot ajutorul lor’’. Şi în România sunt destule persoane care au aceste porniri rele. Anton Pann!”. sunt de acord cu afirmaţia „Nu sunt decât doua căi pe lume: omenia şi neomenia”. “va mirosi cartea îmbelşugat şi pestriţ. Bălcescu este sigur că. cenuşiu = gri. să-l acuzăm şi. evocând natura dezlănţuită şi crudă şi. a trimite vorbă. după cum însuşi autorul ei sugerează. totodată. *Drumul vieţii are căi nebănuite şi pline de surprize. Uneori.numele personajelor este specificat în dreptul fiecărei replici. ce se leagă între ele. nu tuşise niciodată în cele trei săptămâni cât a durat călătoria.expresii onomatopeice (”ah”). ‘Povestea vorbei’. purtare blândă. va încerca să satisfacă intelectul tuturor celor ce doresc să-i înţeleagă tainele. Sens conotativ al cuvintelor “a toarce” şi “mătase”: *De când şi-a pierdut slujba s-a închis în el şi a tors atâta amărăciune. noroi. straie = veşminte. 10. reproşându-i prietenului său că nu-i cunoaşte firea şi nu-i înţelege sentimentele profund patriotice:”Ce ştii tu?”. conflictul dramatic ilustrează opoziţia. de garoafe şi mătăsuri”. atitudine cuviincioasă şi respectuoasă. care ’’mi-ar face de zece ori mai bine decât soarele leşinat al Mediteranei’’. proprii unei persoane.există un conflict între cele două personaje ale operei bazat pe scepticism. Câmp semantic al cuvântului “timp”:”ieri”. Fragmentul dat aparţine genului dramatic deoarece: . iar faţă de efortul depus pentru creaţia “luminii”. el dă numai indicaţii scenice prin intermediul didascaliilor (”merge la balustrada vaporului”). Neomenia îmbracă diferite forme. 8. Bazil”. *Dacă de mic a fost crescut în mătase. Cartea “Povestea vorbei” va fi. pornind de la afirmaţia: „Nu sunt decât două căi pe lume: omenia şi neomenia” ( Călinescu) Antonimele „omenie şi neomenie” sunt derivate din cuvântul „om” şi de aceea sunt definitorii pentru fiinţa umană.principalul mod de expunere prezent în text este dialogul. Considerându-se un neînţeles. Sinonime: a îngădui = a permite. “Apus” şi “Răsărit” sunt scrise cu majusculă. nereuşind să înţeleagă cum acestuia nu-i plac “porturile însorite şi parfumate ale Mediteranei”. înţelegătoare. “zece ani”. “Cum poţi să vorbeşti aşa?” 7.dialogul şi adresarea directă: “Vino acasă. vrea să-i simtă ’’pământul sub tălpi’ şi să-i audă glasul: ’’am ascultat până am adormit orăcăitul broaştelor’’. dându-le noi înţelesuri. Expresii sau locuţiuni cu substantivul “vorbă”: a intra în vorbă cu cineva. sensibil şi iubitor. “o lună”. . chinuiţii. iar fata. care reprezintă exact contrariul omeniei. Bălcescu îşi exprimă neputinţa de a fi înţeles de către Alecsandri şi de societate. întrucât “înţelepciunea se toarce singură ca poveştile din “O mie şi una de nopţi”. nerăsplătiţii luminii” sugerează condiţia nefericită a creatorului de artă şi incapacitatea societăţii de a-i înţelege şi de a-i răsplăti meritele. Prin munca lor istovitoare.autorul lipseşte din textul dramatic.structura textului este alcătuită din replici . copleşită de durere şi emoţie. tata este talpa casei. personajul eponim devine convingător atunci când argumentează că nici medicul ’’nu mai pricepe nimic’’ din faptul că. “sunt amărât”) şi chinurile creaţiei provocate de îndoieli artistice: “Câteodată mă mângâi cu gândul că poate n-am noroc ca să vorbească în mine şi mai tare darurile”. încât să-i ajungă pentru două vieţi. eu nu pot fi decât parţial de acord cu următoarea afirmaţie a lui Iordache Golescu: “Cu iertarea dobândeşti şi pe duşman prieten”. nu va putea îndura viaţa aspră. (’’ce ştii tu?’’).. atunci când cineva greşeşte faţă de noi. . Bălcescu realizează că nici ceilalţi oameni nu-i înţeleg idealismul incurabil. Aşadar. Atitudinea sceptică a Ioanei: ”Uite eu nu mai cred”. scopul fiind să-şi prelungească viaţa şi să încerce să sădească în sufletul sultanului crud sentimente de mult uitate precum mila. 8. “trei săptămâni”. . mărturisindu-i moaşei că ea însăşi nu-i vrednică de vizita mamei sale. Sinonime: societate = lume. ci sugerează două civilizaţii corespunzătoare zonelor geografice: Occidentul şi Orientul 3. Aceste cuvinte nu desemnează cele două momente ale zilei. de învăţături şi de sfaturi înţelepte. a duce cu vorba (pe cineva) 4. . deoarece sunt utilizate cu sens metaforic. . 3. indignat de atitudinea lui Bălcescu.dialogul . în realitatea vieţii sociale se întâlnesc destul de des aceste forme. Vocea ei de mătase îmi mângâia auzul şi-mi aducea alinarea. “Neadormiţii” sugerează starea de continuă căutare a artiştilor.adresarea directă. aşa cum reiese din finalul textului: “Ah. ”De ani de zile tot te lauzi” 7. Subiectul al II-lea Text argumentativ despre omenie. Textul dat aparţine genului dramatic deoarece: . dragostea sfâşietoare de ţară. Atunci. a se afla. Pe de altă parte. Reversul este omenia. Varianta 94 1. precum şi scrierea numelor personajelor înaintea replicilor. iertarea poate ameliora relaţiile interumane. pauze afective. Subiectul al II-lea Transformarea unui dialog (din romanul “Mara” de Ioan Slavici) în vorbire indirectă: Moaşa Persidei îi sugerează acesteia că ar fi mai bine să trimită pe cineva ca să o cheme pe mama sa. “şatră” 6. Fata neagă imediat cele auzite. 5. În opinia mea. sub car’’). de la minciună la furt şi mai grav la crimă. plumburiu 2. însă există şi situaţii când este zadarnică. înrăutăţind şi mai mult conflictul deja existent. moaşa o anunţă că mama ei a sosit. indiferent de pregătirea pe care aceştia o au. supărat. însă fata îi spune că nu are rost să-şi mâhnească mama destăinuindu-i secretul în aceste împrejurări şi că preferă să i-l spună după ce problemele ei se vor rezolva. *După bacalaureat. Sens conotativ cu “talpă” şi “drum”: *În familia noastră. departe de ţară. chiar să ne răzbunăm pentru răul pricinuit. “o oră”. sentimentale în vorbire. fiecare absolvent apucă pe alt drum. a sta de vorbă.Ascultă. 10. . deşi plouase şi dormise pe iarba de sub car. eu nu mai cred!” . din gândurile şi vorbele personajului. încearcă să-l facă pe Alecsandri să priceapă (’’Ascultă … şi înţelege’’) că natura ţării este ca un cămin pentru el (’’ploua şi dormeam pe iarbă. “Uite. mai mult decât orice. 9. neomenia înseamnă cruzime. cu adieri de verdeţuri şi peşte. dragostea şi iubirea. Este uşor să faci rău. uneori.principalul mod de expunere este dialogul. societatea rămâne indiferentă în privinţa artei. Oralitatea textului: . trist. deoarece teoria lui George Călinescu se reflectă şi astăzi. mâhnit = îngândurat. a ţine de vorbă. “apa nu vine la moară” . a sălăşui = a trăi. prin formule specifice oralităţii: “. mai greu este să faci bine. Patriot înflăcărat. În concluzie. Pentru a putea fi înţeleasă şi de către cititorul mai puţin avizat. răutate şi lipsă de onestitate. Omenia reprezintă un complex de calităţi.

“o vreme”. După părerea mea. cei trei ţărani se reped spre locomotivă când aud glasul conductorului. “Azi-noapte.”prund de înţelepciune”-. ca pe ceva protocolar. cu glas aspru. atitudine care-l determină pe bătrânul Nicolae să-şi ceară. trânteşte geamul ghişeului. necăjiţi şi nepricepuţi să se poarte şi-l roagă pe şef să fie mai înţelegător cu ei. 3. jargon: “parol”. deşi este sigur că el va fi moştenitorul (“Păi n-are cui s-o lase… Singurul lui moştenitor sunt eu […]” ). este sincer cu sine însuşi şi are demnitatea de a recunoaşte că într-adevăr a greşit. El este gândul tăinuit în suflet. Indici de timp: “zilele”. nădejde = speranţă. unele mai grave. Expresii/locuţiuni cu substantivul “inimă”: de la inimă la inimă. “e mult de-atunci” 6. trebuie să menţionez că există persoane care cer iertarea ca o formalitate.un personaj din Biblie. 3. “naufragiu”. “sat”. la felul în care a pornit-o. 5. “apele”. deoarece duşmanul continuă să joace rolul lupului în haină de oaie şi să-şi urmărească în continuare interesele meschine fără să ţină cont de principii morale. plecat pe mare cu vaporul. “munţii”. ea îşi exprimă de faţă cu ginerele său speranţa că Tache. ori cu bani. “ăsta”. fapt ilustrat de exclamaţia de la început: “Ţi-ai găsit!”. Înţelepciunea domoleşte “veninul” lui Zamolxe. Tache…[…]” ). vânjoasă = puternică. Varianta 97 1. Sinonime: amurg = asfinţit. Miza face o aluzie subtilă la eventualitatea unei catastrofe asemănătoare şi în cazul unchiului Tache. înţelegerea şi compasiunea pentru semenii tăi. 7. Şeful îi aruncă biletele şi-l admonestează jignindu-l. În acest caz nu cred că afirmaţia lui Iordache Golescu mai este valabilă.(suport) *Şi-a cumpărat scaune cu picioare de metal. În al doilea rând. Spirache îi cunoaşte fratelui său năzuinţele sale vechi. înserare. neologic: “favoarea”. Faptul că se menţine foarte bine la vârsta lui şi nu se îmbolnăveşte devine “enervant”. a-şi lua inima în dinţi. 5. Caracteristici ale monologului dramatic: o caracteristică a monologului dramatic este didascalia din incipitul textului (”singur”) care evidenţiază faptul că în scenă nu mai există alt personaj decât Zamolxe şi. Invidia. ca urmare. 4. În concluzie. 9. după care continuă să săvârşească aceleaşi greşeli. Conflictul dintre Zamolxe şi poporul său este cauzat de incapacitatea dacilor de a înţelege menirea profetului lor (”dar tu. a avea inima deschisă. în Universul întreg. apus.“ăla”. parabola cu Orbul. sugerând astfel şi o stare emoţională. rol. ne-nţelegând-mi rostul. 8. moţăie = picoteşte. numărându-şi banii unsuroşi pe marmora albă a ghişeului. Mihai şi-a luxat piciorul. Ajunşi pe peron. de adresarea directă la persoana a II-a. Sens conotativ cu “gură” şi “gheţar”: *Ca de obicei.”dimineaţa”. “livadă”. doar ca să păstreze aparenţele. “Pe cum a pornit-o”. “un orb bătrân”. “gentilă”. fiind iritată pentru că bărbatul avea o grijă excesivă pentru viaţa lui. ci. Două particularităţi ale construcţiei dialogului dramatic: existenţa replicilor şi precizarea numelui personajelor înaintea fiecărei replici (“CHIRIACHIŢA: Ţi-am mai spus eu…. sugerând timpuri ancestrale. Nicolae cumpără două bilete până la Salva. trăsătură ce reiese în . prin comunicarea cu Dumnezeu. Bineînţeles. iar substantivul “catastrofă” ilustrează un eveniment tragic. “Atâta n-are… Dar pe jumătate şi poate şi mai bine. fratele acestuia. accident ce i-ar putea îmbogăţi imediat. parantezele de autor/ indicaţiile scenice: “SPIRACHE (modest)”. aşa cum reiese din text: Din cauza diferenţei de vârstă (“el e mai mare cu douăzeci şi vreo câţiva decât mine”) între Tache şi fratele lui nu există o relaţie foarte apropiată. mărcile subiectivităţii. regional: “fistichiu”. 9. acesta nu poate discuta decât cu sine însuşi. iertare. ceea ce denotă că odată relaţia dintre ei fusese mai apropiată: “Vrea să se facă hagiu…era o veche dorinţă a lui”. îi oferim posibilitatea de aşi corija comportamentul şi atitudinea şi de a nu mai repeta în viitor aceeaşi greşeală. Indici de spaţiu: “munţii”. amintindu-şi învăţăturile Divine. Alte trăsături ale monologului dramatic sunt interogaţia retorică din final “De ce mi-au sfârticat cu pietre gura. 2. tot prin intermediul replicilor sale: când Spirache ajunge la concluzia că fratele său are “exact şaptezeci şi ceva de ani în cap”. “orb bătrân” şi personificarea “…Voiam să răzvrătesc/şi munţii…”. variaţia stilistică. pentru că îi este scârbă când îi vede şi. În enunţul “E mult de-atunci. feciorul şi baba privesc rugător la şeful care ţăcănea biletele şi care îi privea cu dispreţ. Rolul expresiv al punctelor de suspensie: Punctele de suspensie din prima replică a Chiriachiţei au rolul de a atrage atenţia asupra spuselor sale şi reprezintă o pauză de gândire a personajului privind mult aşteptata moştenire. consider că iertarea este un drept ce nu trebuie acordat gratuit. Subiectul al II-lea Transformarea dialogului în vorbire indirectă: Nicolae Tabără. Relaţia dintre Tache şi Spirache. Ea este interesată numai de partea materială a vieţii. a jura cu mâna pe inimă 4. este un merit de care trebuie să beneficieze doar cei care dovedesc dorinţa şi forţa de a-şi schimba comportamentul pentru că. *Din îmbinarea silabelor accentuate şi neaccentuate dintr-un vers rezultă piciorul metric sau măsura versului. Chiriachiţa este superstiţioasă. poftă. Prin această replică. Se identifică. considerând moştenirea pe care Tache ar putea să le-o lase ca fiind unica speranţă: “Singura nădejde e tot frate-tău. dar. “ceruri”. pe care fiecare dintre noi “îl purtăm de mână”. se răsteşte la unul dintre călători. Conductorul strigă să se urce în tren şi. un dezastru. a revolta. *Ţipa ca din gură de şarpe. “păi”. consider că acest lucru este posibil doar dacă vinovatul nu este dominat de orgolii. întrucât ea spera ca el să moară mai repede şi ca familia să-i moştenească averea colosală. când i-am spus că nu eşti la şcoală. mai ales. a răzvrăti = a răscula. sunt de acord cu citatul menţionat mai sus deoarece cred că iertând o persoană care a greşit faţă de noi. rost = chemare. menire. mi-ai lovit/ cu pietre vorbele”). Un cuvânt/ structură reprezentativ(ă) pentru fiecare dintre următoarele registre stilistice ale limbii: colocvial. Orice om este fiul lui Dumnezeu. “SPIRACHE (îi taie vorba)”. izvorul pe care-l laşi “să-ţi curgă pe picioare”. Dacia rosteşte aceste cuvinte şi cu o uşoară ironie. De asemenea.Singura nădejde e tot frate-tău. Tache…”. a fi cu inima împăcată.În primul rând. repetarea adverbului “mult” ilustrează o perioadă îndelungată ce s-a scurs de la încercarea lui Zamolxe de a-i creştina pe daci. “de când era în faşă”. dacă acesta nu va avea de gând să trăiască o sută de ani. […]”. (membrul inferior al corpului omenesc) *Mihaela are o veioză cu picior. a ridica 2. Transformare în vorbire indirectă: Chiriachiţa spune că singura nădejde este tot Tache. va pieri pe vapor în călătoria spre Ierusalim: “O avea Dumnezeu milă şi de voi şi l-o lua vreun curent pe vapor”. dorinţă = năzuinţă. Sinonime: neam = popor. În viziunea lui Zamolxe. opinia lui Zamolxe este în concordanţă cu adevărurile din Biblie şi asemănarea lui Dumnezeu cu un orb bătrân mi se pare cea mai potrivită pentru ca poporul neînţelegător să priceapă că nu e bine să arunci cu pietre. deoarece în text există figuri de stil: metafore -”neam de urşi”. naţiune. trebuie să înveţi ce este iubirea. Şeful le porunceşte să plece. 10. 8. *M-a înspăimântat gheţarul din ochii tatălui tău. din inimă. Dumnezeu este în tot şi în toate. “Îl prefaci în soare şi-l aduni cu ochii”. a avea inima de gheaţă. iertând un astfel de duşman. *Are casa aşezată la piciorul dealului. apoi îşi dau seama că apucaseră într-o direcţie greşită şi se întorc. trebuie să se fi îmbarcat la Constanţa pentru Constantinopole”. Meschină şi lipsită de scrupule. 7./ când astfel le vorbisem despre tine/ în dimineaţa ceea?”. râvnă. strâmbând din nas. sau. aspiraţie. viţă. fapt ce-i stârneşte acestuia mânia şi revolta: “Voiam să răzvrătesc/ şi munţii împotriva ta”. Polisemia cuvântului “picior”: *La meciul de fotbal. ea nu se poate abţine să nu afirme cu o uşoară răutate şi invidie în glas că are “Şi milioane tot cam pe-atâtea… Se vede că de când era în faşă a strâns în fiecare an câte unul”. epitete -”religie nouă şi vânjoasă”. Totuşi. viguroasă. El se scuză spunând că aşa i-a lăsat Dumnezeu. poate. dimpotrivă. parol…”-reflectă exasperarea Daciei faţă de cumnatul Tache şi de starea lui de sănătate. el face gură din orice. prin prefaceri în elemente ale naturii ce se insinuează apoi în componente ale spiritul uman: “îl întrupezi în floare şi-l ridici în palme”. Sensul structurii “ Splendidă catastrofă”. Varianta 96 1. mult”. “catastrofă”. va trece suta. că doar e om învăţat. minunat. deoarece textul este corect din punct de vedere gramatical. proşti. Replica -“Ţi-ai găsit! Cumnatul Tache să răcească… Se păzeşte de răceală de e şi enervant. Spirache nu este capabil să vorbească despre fratele lui mai mare decât cu date aproximative. îl blestemă şi îl jigneşte. ca trăsătură definitorie a Chiriachiţei este ilustrată în mod indirect. Oximoronul “Splendidă catastrofă” alătură doi termeni aflaţi în antiteză. umil. îl poţi transforma în cel mai devotat prieten. Spirache nu se arată foarte interesat de banii lui Tache: “[…] eu. Una dintre calităţile generale ale stilului este corectitudinea. 6. *Bolnavul se făcuse gheţar. 10. Miza consideră că. reprezentate de pronumele şi verbele la persoana I. ori fără bani…tot gazeta aia o s-o citesc…”. doleanţă. avidă de îmbogăţire. de asemenea. Chiriachiţa este caracterizată în mod indirect prin vorbele şi prin modul de gândire. întrucât adjectivul “splendidă” se referă la ceva măreţ. incerte: “are exact şaptezeci şi ceva de ani în cap… Cam p-aci”. În ceea ce priveşte moştenirea. Scrierea cu majusculă a cuvântului “Orbul” se motivează prin faptul că defineşte un substantiv propriu.

“frontoane”. reies indirect din prezentarea casei mobilate cu distincţie a lui Pascalopol: “La capetele scării vegheau doi copii din marmură”. care ştie cum să-i trateze pe cei din jur. Variaţia stilistică se defineşte prin limbajul solemn care alternează cu cel familiar (colocvial) şi cu cel popular. “Interiorul i se păru lui Felix cu mult mai rafinat decât şi-ar fi putut închipui. un nume simplu. conferind exprimării delicateţe. exprimarea este logică. a identifica. “neamul” etc. fineţe. 2. greoi. Adrian îşi doreşte din răsputeri să-şi amintească numele respectivei persoane. Sens conotativ al cuvintelor “a acoperi” şi “a apăsa”: *Gloria şi faima l-au acoperit pe tânărul care a ţinut piept duşmanilor. dar totuşi gravă. este exprimată. conflictuale. nu este obligat să acţioneze împotriva dorinţei sale. Sentimentele de dragoste profundă şi ataşament faţă de “uliţele şi casele bătrâneşti” sunt comune tuturor locuitorilor respectivei localităţi. ci înseamnă a te bucura de drepturile tale atâta timp cât nu îngrădeşti drepturile celorlalţi. “uniformă de asociaţie goliardică”. notate de autor în indicaţiile scenice: “Chiriachiţa dă o pasenţă”. adică să nu dea vrabia din mână pe cea de pe gard”. omul nu poate face tot ceea ce îşi doreşte. astfel încât să se simtă bineveniţi în casa lui. senină. 4. Libertatea este o acţiune conştientă a oamenilor. dar de factură îngrijită”. de a alege şi de a decide în legătură cu propria persoană. 4. are sens: “Într-o vreme. însă societatea îi oferă libertatea de a-şi controla propria viaţă. *Georgescu a apăsat cuvântul “nobil” atunci când s-a referit la tatăl lui. Câmpul semantic al cuvântului “armă”: “iatagane”.30. “sonerie”. în ce ţară vrea şi chiar liber să-şi schimbe naţionalitatea. aşa de rezervat şi convenţional”. Adjectivele fumurii şi înalte exprimă ideea că respectiva clădire aparţine Bucureştiului vechi. “omul. El nu este silit să facă lucruri pe care nu le doreşte. este liber să se stabilească unde vrea. monologul şi descrierea. în uniformă de asociaţie goliardică. Prin faptul că “Pascalopol însuşi deschise uşa” este sugerată politeţea şi distincţia unui moşier şi burghez rafinat. aceştia având posibilitatea de a acţiona după propria voinţă. aceştia având o puternică legătură spirituală cu ţinutul natal: “ am fost legaţi de pământul ăsta”. în schimbul unor lucruri străine. 10. vrând să afle cine a stabilit ora asta.cuvintele din text sunt folosite cu sensurile lor de bază bine cunoscute. ci în faptul că ei nu trebuie să facă ce nu doresc”. Vocea este singurul reper al acelei persoane care l-a marcat. relaţiile dintre personaje sunt încărcate de tensiune. “rafinat”. în ipostază de martor al evenimentelor. pe care nu o ştia: “Aveam destule fete frumoase aici […] De ce era să alergi în alte părţi?”. dar de factură îngrijită”. făcându-i cunoştinţă acestuia cu personajele şi întâmplările acţiunii. religia după propria dorinţă. căsătoria. de prost-gust. de unde reiese că este un domn cu o cultură solidă. este un personaj distins. 6. care. rude. de o nobleţe desăvârşită. nu există neclarităţi în exprimare şi în transmiterea mesajului: “Otilia sună apăsat soneria electrică. o persoană de o nobleţe deosebită din înalta societate. “stucuri”.dialogul: “Maria: Nelegiuiţilor…Adică…ce mai vorbesc eu de clacă…” . despre care nu ştiau prea multe. este mediatorul între naratorul obiectiv al romanului şi cititorul fictiv. 7. Adjectivul fumurii sugerează vechimea acesteia. Perspectiva narativă modernă defineşte punctul de vedere al naratorului omniscient (heterodiegetic) şi omniprezent asupra evenimentelor relatate la persoana a III-a. prin cuvinte cu sensurile lor de bază bine cunoscute: “pământul”. dacă vrea să-şi întemeieze o familie sau nu. fără a influenţa libertatea celorlalţi din jur. Subiectul al II-lea Text argumentativ despre libertate: “ Libertatea nu constă în faptul că oamenii pot face tot ce doresc. Întrerupându-l din ceea ce intenţiona să facă. Gazda. nu găseai doi oameni să nu fie neamuri”. întrucât toţi oamenii care aparţineau acelor meleaguri şi-au iubit pământul. personajul martor. “săgeţi exotice”. Numele personajelor se menţionează înaintea fiecărei replici. “biroul avea o masă simplă de stejar”. oaspeţii. “n-a dat vrabia din mână pe cea de pe gard” 5. măsliniu la faţă. cu trăsături fine şi ascuţite”. Libertatea de conştiinţă este dreptul oricărui cetăţean de a avea o opinie proprie în orice domeniu de activitate. în târgul acesta. pe câtă vreme aveai norocul aici”. Polisemia cuvântului “vreme”: *Am stat multă vreme pe gânduri fiindcă nu ştiam ce alegere să fac. Varianta 98 1. Subiectul al II-lea Transformarea dialogului în vorbire indirectă (un fragment din opera “În curte la Dionis” de Mircea Eliade) Orlando îi spune lui Adrian să-l însoţească. Scriitorul este prezent numai în didascalii: “Octav (mişcat)…”.”. Proverbul “ n-a dat vrabia din mână pe cea de pe gard…” sugerează ideea că locuitorii din satul în care a crescut şi doctorul Micu. “pistoale cu mânere sidefate”. se opreşte din mers. proverbe: “să dibuieşti”. Registrul stilistic cult: “picturi murale alegorice. “Un mare chilim vechi. De exemplu. vină = culpă. 9. Leonida Pascalopol. *Era vremea să îi ajute pe ceilalţi. în târgul acesta. el este liber să-şi aleagă meseria. 8. Leonida Pascalopol este caracterizat şi în mod direct prin ochii lui Felix. Calităţi ale stilului: *Claritatea . Acţiunea. locuitorii acelui sat nu erau dispuşi să-şi asume riscul de a găsi “un noroc străin. emoţionale ale personajelor. . decât una de pe alte meleaguri. precum şi marcarea stărilor afective. 3. a fi liber în alegerile tale şi în acţiunile tale. baftă. În primul rând. Orlando. o calitate generală a stilului. greşeală. Aşa cum reiese şi din proverb. în care cititorii îşi pot contura propria imagine asupra întâmplărilor şi descrierilor prezentate. eleganţă: “se vedeau chiar picturi murale alegorice. trăsături ce reies în mod indirect din faptul că “Pascalopol însuşi deschise uşa”. Orlando vrea să afle de unde ştia Adrian de 4. ne-am iubit uliţele şi casele bătrâneşti”. Eleganţa. unde vrea să examineze vitrina. în textul dat. zicând că se află în căutarea sălii catalane. cunoscând numai omul. prin relatare la persoana a IIIa. cam convenţionale şi reci. astfel încât aceştia să se simtă respectaţi. În altă ordine de idei. să aleagă dacă vrea să înveţe sau nu. ci în faptul că ei nu trebuie să facă ce nu doresc” şi consider că este definiţia ideală pentru ceea ce înseamnă libertate. Textul aparţine genului dramatic întrucât modul de expunere dominant este dialogul: “Octav (mişcat): Unchiule…/ Maria: Nelegiuiţilor…Adică…ce mai vorbesc eu de clacă”. aşa de rezervat şi convenţional”.“Ne-am iubit târgul în care ne-am deschis ochii. ştie cum să-şi primească prietenii. fără a-i priva pe ceilalţi de libertatea lor. surprins. “Interiorul i se păru lui Felix cu mult mai rafinat”. De aceea. “pe pereţi se vedeau tablouri alese cu gust”. “el însuşi conducea pe tinerii oaspeţi în apartamentul lui”. de bună calitate. 9. În ceea ce priveşte iubirea. Există şi un al doilea narator homodiegetic. Stilul nu este confuz. În text nu este prezentă exprimarea vulgară. “arhitectură”. Felix. “anticamera”. fericire. a cunoaşte = a şti. Adjectivul înalte reliefează masivitatea clădirii.mod indirect din acţiunile sale. aşa de rezervat şi convenţional”. Claritatea. libertatea nu trebuie înţeleasă ca un abuz de drepturi şi de putere. un veritabil reprezentant al clasei burgheze. Neologisme: “forjat”. 7. era de preferat ca un fecior să-şi aleagă nevastă o fată din satul lui. Mărci ale oralităţii: . Sinonime: neam = familie. faptul că scurgerea implacabilă a timpului şi-a lăsat o amprentă vizibilă asupra clădirii.cuvinte şi expresii populare. gusturile rafinate. a fi liber nu înseamnă a fi stăpânul absolut al lumii. 5. “vlagă”. noroc = soartă. în replica rostită de doctorul Micu. 3. 8. Adrian spune pur şi simplu că asta e ora pe care i-a fixat-o. Ataşamentul doctorului Micu faţă de locurile natale: “am fost legaţi de pământul ăsta” . “ai zvântat-o”. fiind presărat şi cu elemente de umor: “Într-o vreme. Este utilizată forma de plural a pronumelor personale la persoana I. “tânăr student de universitate germană. În concluzie. dar care i-a scăpat din minte. Moduri de expunere: dialogul. ci trebuie înţeleasă ca o posibilitate de a alege după propria voinţă şi în legătură cu propria persoană. “casele bătrâneşti”. o acoperea”. 6. a unei ordini sociale. supărătoare. nu au renunţat la ceea ce aveau şi cunoşteau deja. (Jean Jacques Rousseau) Sunt de acord cu afirmaţia lui Jean Jacques Rousseau şi anume că “ Libertatea nu constă în faptul că oamenii pot face tot ce doresc. cam convenţionale şi reci. extrem de rafinat: “cunoscând numai omul. *Demnitatea stilului este dată de folosirea cuvintelor cuviincioase. nu găseai doi oameni să nu fie neamuri…doar venetici”. pe care o “ştiau părinţii”. Varianta 99 1. unei epoci clasice. ceea ce denotă o solidă educaţie şi o eleganţă desăvârşită: “el însuşi conducea pe tinerii oaspeţi în apartamentul lui”. omul face parte dintr-o societate în cadrul căreia el interacţionează cu alţii şi în cadrul căreia se supune anumitor legi înfiinţate tocmai în scopul menţinerii unui echilibru. “uliţele”. o voce clară. şansă. astfel fiind creată o imagine vizuală deosebită a Capitalei din acea epocă. Un efect stilistic obţinut prin folosirea punctelor de suspensie în textul dat îl constituie crearea unor pauze meditative. Adrian se scuză politicos. politicos. 2. în culori dulci de otavă.

Pereche de antonime: surâdea ≠ plângea 4. În concluzie. tot ceea ce se află în jurul lui îl leagă şi îi aduc aminte de Adriana. 5. Slavici) Ghiţă i se adresează lui Lică. se poate spune că libertatea este. În caz contrar ea riscă să devină o libertate negativă. apoi se duce în pivniţă să aducă vin rece. Adriana. Perspectiva narativă utilizată în text este omniscientă. Aşadar. Dorinţa de alinare este aşa mare.10. o mulţime de sentimente îi invadează sufletul. Adriana) şi este prezent şi naratorul. însă un alt tovarăş care îi însoţea intervine şi mărturiseşte că el se teme de faptul că Ghiţă s-ar putea să-i mint . Prin punctele de suspensie din text. de o nobleţe desăvârşită:”rezervat şi convenţional”. sfârşind acele rânduri. “cu trăsături fine şi ascuţite”. nici libertatea nu ar exista daca nu s-ar manifesta opusul ei: constrângerea. adevăr-minciună etc. “Interiorul i se păru lui Felix cu mult mai rafinat”. Leonida Pascalopol reprezintă tipul burghezului rafinat. l-a părăsit. Dar obsesia femeii iubite este atât de puternică. “Umblă fără ţintă. tavanurile decorate cu stucuri”. neînţelegând faptul că Adriana. există personaje (Gelu. însă îşi exprimă această dorinţa cu o oarecare teamă. “neliniştit”. “plângea”. fu unul de mânie. agresiv. ştearsă. Calitate generală/ particulară a stilului prezent în text: Claritatea . Patru expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul “braţ”: “a lua la braţ (pe cineva)”. o femeie. După ce conştientizează că l-a părăsit iubita. Lică îi răspunde că va lua banii cu el pentru că ce-i în mână nu-i minciună. urmat de confuzie. se sugerează tensiunea şi implicarea emoţională a personajului-narator 3. Subiectul al II-lea Text argumentativ despre libertate: “Principiul guvernământului democratic e libertatea” (Aristotel. Sinonime: brutal = dur. Realizarea de tipologii atestă realismul operei. “surâdea”. deoarece ea trebuie să se încadreze întotdeauna în nişte parametrii ai decenţei. “a da braţul (cuiva)”. mânie = furie. “a ţine în braţe”. 10. limitată şi condiţionată de lege. fără să lase urme sau cicatrice. ale cărei întâmplări sunt povestite la persoana a III-a. prin faptul că fiecare personaj este dominat de o trăsătură definitorie. Comentariu: Gelu trece printr-o serie de stări sufleteşti după ce citeşte biletul din care află că iubita sa. adăposturi. avea să-l părăsească. însă consider că aceasta presupune şi respectarea unor legi morale ori civice. refugii = ascunzători. Iese din casă fără să poată gândi. Rămas singur cu tovarăşii săi. Nu-şi poate stăpâni emoţia. care a fost a lui totdeauna şi care avea un rol foarte important pentru echilibrul său emoţional. 8. “copleşit” 6. “emoţie”. naraţiunea la persoana a III-a şi focalizarea zero (”dindărăt”). sunt de accord cu afirmaţia lui Aristotel conform căreia la baza oricărei societăţi democratice stă libertatea.cuvintele din text sunt folosite cu sensurile lor de bază bine cunoscute. nu putea să-şi imagineze femeia iubită la braţ cu alt bărbat. acesta încearcă să-l liniştească spunându-i că poate este mai bine aşa. “Pascalopol însuşi deschise uşa”. Câmp semantic al “sentimentelor”: “mânie”. Astfel. “orgoliu”. orgolii = trufii. Lică îşi dă seama că ar fi fost mai bine să fi ascultat de Răuţ şi să fi lăsat o slugă la cârciumă. “(a primi) cu braţele deschise”. Gelu este confuz. o caracteristică a oricărei societăţi democratice constă în exercitarea libertăţii atâta timp cât aceasta nu încalcă libertatea celor din jur. violent. În opinia mea. vanităţi. Primul sentiment a fost de mânie. “Politica”) Toate categoriile fundamentale după care omul interpretează lumea se grupează într-un lung şir de binarităţi: bine-rău. Spaţiul unde se desfăşoară acţiunea aparţine perspectivei realiste şi anume străzi şi repere de clădiri din oraşul Bucureşti: “străbăteau Calea Victoriei de la capătul dinspre Dâmboviţa până în apropiere de Biserica Albă”. încât merge fără ţintă pe străzile pe care nu le mai recunoaşte. nu există neclarităţi în exprimare şi în transmiterea mesajului: “Primul gând al lui Gelu. uşile erau largi şi cu frontoane de lemn bogat ornamentate. nu avea orgolii sau momente în care se închidea în sine. paradoxal. încât face tot posibilul să se îndepărteze de locurile ce îl legau de femeia pe care a iubit-o. 7. “Pe pereţi se vedeau tablouri alese cu gust”. intră la cinematograf. 2. “descumpănea”. cu o anumită dimensiune socială şi psihologică. dar iese fără să observe că filmul nu se terminase.” 9. care a fost a lui în întregime. pe străzi pe care nu le cunoştea”. sperând ca aceasta imensă durere ar putea fi uitată. spunându-i ca să-i lase lui banii. de I. Ghiţă îi dă replica şi îl asigură că banii nu îl vor ţine legat de Lică. Fragmentul prezentat este un text narativ deoarece are acţiune. Caracteristici ale prozei realiste: Utilizarea tehnicii detaliului în descrierea arhitecturală a casei lui Leonida Pascalopol reprezintă o caracteristică a prozei realiste: “Ferestrele şi încăperile erau înalte. prin monolog. nu reuşeşte să înţeleagă cum putea. Subiectul al II-lea Transformarea unui dialog în vorbire indirectă ( fragment din “Moara cu noroc”. sperând că va găsi mângâiere într-o plimbare prin oraş ori prin vizionarea unui film. Varianta 100 1. “revolta”. să îl părăsească. femeia care nu avea secrete faţă de el.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->