P. 1
Teza.xi.SemII

Teza.xi.SemII

|Views: 1,419|Likes:
Published by Bety Martinescu

More info:

Published by: Bety Martinescu on May 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2013

pdf

text

original

Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Socolescu” STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.

010983 TEL / FAX : 310 89 58, 310 89 55, email : ctalp2002@yahoo.com

TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR.1 I. Se dă textul:
„La steaua care-a răsărit E-o cale atât de lungă, Că mii de ani i-au trebuit Luminii să ne-ajungă. Poate demult s-a stins în drum În depărtări albastre, Dar raza ei abia acum Luci vederii noastre, Icoana stelei ce-a murit Încet pe cer se suie. Era pe când nu s-a zărit, Azi o vedem şi nu e. Tot astfel când al nostru dor Pieri în noapte-adâncă Lumina stinsului amor Ne urmăreşte încă. (M. Eminescu – „La steaua”)

CERINŢE: 1. Menţionează câte un sinonim contextual pentru: cale, icoană, s-a zărit, dor. 2. Prezintă rolul cratimei în structura „Pieri în noapte-adâncă”. 3. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul drum. 4. Identifică o temă/ un motiv. 5. Argumentează tipul de lirism. 6. Selectează o sintagma care sugerează timpul. 7. Analizează 2 figuri de stil. 8. Încadrează textul într-un curent/ într-o orientare culturală. 9. Analizează titlul prin raportare la operă. II. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini despre un personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând realismului, având în vedere următoarele repere: - precizarea a două caracteristici ale realismului existente în opera literară studiată şi identificabile în analiza personajului; - prezentarea personajului prin referire la statut, la tipologie şi la evoluţia acestuia; - evidenţierea relaţiilor cu alte personaje reprezentative prin analiza a două scene/ momente semnificative; - exprimarea unui punct de vedere argumentat despre modul în care se reflectă personajul în textul realist, pornind de la următoarea afirmaţie critică a lui Georg Lukacs: „Categoria centrală, criteriul fundamental al concepţiei realiste este tipul, mai precis acea sinteză specială care, atât în câmpul caracterelor, cât şi în acel al situaţiilor, uneşte organic genericul şi individualul. Tipul devine tip, nu prin caracterul de medie şi nici chiar prin caracterul său individual, oricât de aprofundat, cât mai curând prin faptul că în el confluează şi se întemeiază toate

Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Socolescu” STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983 TEL / FAX : 310 89 58, 310 89 55, email : ctalp2002@yahoo.com

momentele determinate din punct de vedere uman şi social, esenţiale unei perioade istorice”.
NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6); pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3; utilizarea limbii romane literare -6; abilităţi de analiză si argumentare -6; ortografie -2; punctuaţie -2; aşezare în pagina, lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.

Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Socolescu” STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983 TEL / FAX : 310 89 58, 310 89 55, email : ctalp2002@yahoo.com

TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR.2 I. Se dă textul: „Afară-i toamnă, frunza 'mprăştiată, Iar vântul svârle 'n geamuri grele picuri; Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri Şi într'un ceas gândeşti la viaţa toată. Pierzându-ţi timpul tău cu dulci nimicuri, N'ai vrea ca nimeni 'n uşa ta să bată; Dar şi mai bine-i, când afară-i sloată, Să stai visând la foc, de somn să picuri. Şi eu astfel mă uit din jet de gânduri, Visez la basmul vechi al zânei Dochii, În juru-mi ceaţa creşte rânduri-rânduri; Deodat'aud foşnirea unei rochii, Un moale pas abia atins de scânduri... Iar mâni subţiri şi reci mi-acopăr ochii” (Mihai Eminescu – „Afară-i toamnă”) CERINŢE: 1. Menţionează un omonim contextual al cuvântului somn, evidenţiindu-l într-un enunţ. 2. Prezintă rolul semnelor de ortografie în structura „Afară-i toamnă”. 3. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul frunză. 4. Identifică o temă/ un motiv. 5. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine de mişcare. 6. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul. 7. Analizează 2 figuri de stil. 8. Argumentează tipul de lirism. 9. Analizează titlul prin raportare la opera. II. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre principalele componente de structură şi de compoziţie ale unui text narativ aparţinând realismului. În elaborarea eseului vei avea în vedere: - prezentarea a patru componente şi/ sau elemente de compoziţie ale textului pentru care ai optat (temă, viziune despre lume, construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, perspectivă narativă, tehnici narative, secvenţă narativă, episod, relaţii temporale şi spaţiale, personaj, modalităţi de caracterizare a personajului etc.) - ilustrarea trăsăturilor realiste alese prin exemple din opera literară analizată; - comentarea a două scene sau secvenţe semnificative pentru curentul literar analizat;

Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Socolescu” STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983 TEL / FAX : 310 89 58, 310 89 55, email : ctalp2002@yahoo.com

-

exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile perspectivei narative , pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Naratorul se află totdeauna de altă parte a baricadei decât personajele, evenimentele şi simţirile lor; înfăţişează o lume care există în afara lui şi poate fi foarte bine închipuită şi în absenţa lui, adopta o poziţie de extrateritorialitate, indiferent că este un comentator locvace sau un regizor impersonal” (N. Manolescu – „Arca lui Noe”).

NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6); pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3; utilizarea limbii romane literare -6; abilităţi de analiză si argumentare -6; ortografie -2; punctuaţie -2; aşezare în pagina, lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.

Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Socolescu” STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983 TEL / FAX : 310 89 58, 310 89 55, email : ctalp2002@yahoo.com

TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR.3 I. Se dă textul: „Fiind băiet păduri cutreieram Şi mă culcam ades lângă isvor, Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam S-aud cum apa sună-ncetişor: Un freamăt lin trecea din ram în ram Şi un miros venea adormitor. Astfel ades eu nopţi întregi am mas1, Blând îngânat de-al valurilor glas. Răsare luna,-mi bate drept în faţă: Un rai din basme văd printre pleoape, Pe câmpi un val de argintie ceaţă, Sclipiri pe cer, văpaie preste ape, Un bucium cântă tainic cu dulceaţă, Sunând din ce în ce tot mai aproape... Pe frunza-uscate sau prin naltul ierbii, Părea c-aud venind în cete cerbii.” (Mihai Eminescu – „Fiind băiet păduri cutreieram ”) CERINŢE: 1. Menţionează un sinonim contextual al cuvântului sună. 2. Prezintă rolul semnelor de ortografie şi de punctuaţie în structura „Răsare luna,mi bate drept în faţă:”. 3. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul apa. 4. Identifică o temă/ un motiv. 5. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine vizuală. 6. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul. 7. Analizează 2 figuri de stil. 8. Argumentează tipul de lirism. 9. Analizează titlul prin raportare la operă. II. Scrie un eseu de 2-3 pagini, despre trăsăturile romanului ilustrate printr-o opera literara care aparţine lui G. Călinescu. În elaborarea eseului vei avea în vedere următoarele repere: - prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea romanului ales (acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.) - prezentarea mişcării literare/ culturale în care se poate integra romanul; - relevarea trăsăturilor romanului ales, ilustrate prin două secvenţe/ episoade narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate; - exprimarea unui punct de vedere argumentat despre roman, pornind de la următorul citat: „Atenta observaţie a socialului, zugrăvirea unor caractere bine individualizate, gustul detaliului, observarea umanităţii sub latura morală, fresca
1

A mânea – (verb) a rămâne peste noapte undeva

Călinescu”. ortgrafie -2.com Bucureştiului de dinainte de Primul Război Mondial. SECTOR 1. punctuaţie -2. 310 89 55. aşezare în pagina. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. OCCIDENTULUI NR. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. 12 BUCURESTI.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6).010983 TEL / FAX : 310 89 58. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. Socolescu” STR. email : ctalp2002@yahoo. CP. naraţiunea la persoana a treia şi menţinerea naratorului omniscient constituie trăsături predilecte ale romanului de tip balzacian. utilizarea limbii romane literare -6. asimilate şi de G. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ . abilităţi de analiză si argumentare -6. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3.

7. Mi-aş mânca cărţile mele . conflict. borta-n perete şi nevasta .măcar totuşi are blană. SECTOR 1.). email : ctalp2002@yahoo. Menţionează un sinonim contextual al cuvântului cânta. Se dă textul: „Ah! garafa pântecoasă doar de sfeşnic mai e bună! Şi mucoasa lumânare sfârâind săul şi-l arde.prezentarea a patru elemente ale textului narativ. . pe scurt. barde Bani n-am mai văzut de-un secol. În pod miaună motanii .. ortografie -2. acţiune.) Cum nu sunt un şoarec. Un regat pentru-o ţigară. Socolescu” STR. 310 89 55.nici că mi-ar păsa de ger. cântă. relaţii spaţio-temporale. abilităţi de analiză si argumentare -6. utilizarea limbii romane literare -6.evidenţierea viziunii despre lume a scriitorului. Identifică o tema/ un motiv.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. II.exprimarea unei opinii argumentate despre tema/ temele analizate.la curcani vânătă-i creasta Şi cu pasuri melancolici meditând umblă-n ogradă.relevarea temei.4 I. s-umplu norii de zăpadă Cu himere!. Ai în vedere şi tonalitatea ironica! 9. Dar de unde? Scârţâie de vânt fereasta.. . . semnificative pentru tema/ temele alese (temă. pornind de la următorul citat: ”Ce este.(. Mi-ar părea superbă. Analizează 2 figuri de stil. un roman? O scriere tipic realistă. modalităţi de caracterizare. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine vizuala. CP.com CLASA A XI-A NR.. te inspiră. 8. vei avea în vedere: . Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul luna.o icoană. 5. Doamne. 12 BUCURESTI.” (Mihai Eminescu – „Cugetările sărmanului Dionis”) CERINŢE: 1. 3. limbaj etc. vin n-am mai băut de-o lună. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. aşezare în pagina. Şi-n această sărăcie.. Argumentează tipul de lirism. În elaborarea eseului. cântă. OCCIDENTULUI NR. 6. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. Prezintă rolul semnelor de ortografie şi de punctuaţie in structura „Şi-n această sărăcie. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. demonstrarea unei idei printr-o experienţă”. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini despre tema şi viziunea despre lume într-un roman de G. te inspiră. Călinescu.. punctuaţie -2. Selectează o sintagma care sugerează timpul. 2. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. Analizează titlul prin raportare la opera. 4.010983 TEL / FAX : 310 89 58. . perspectivă narativă. construcţia subiectului.. Un palat. barde -”. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative. dulce o bucată din Homer. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). .

Lângă marmura cea albă văd fiinţa-i aeriană. a statutului lor social. În elaborarea eseului. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. psihologic.este îngeru-i de pază. 2. 7. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul aripa. final. Peste viaţa-i inocentă. SECTOR 1. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare.010983 TEL / FAX : 310 89 58. ortografie -2. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. 12 BUCURESTI. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. tehnici narative etc. a patru elemente de construcţie a subiectului şi/sau ale compoziţiei (acţiune.”.aripi lungi şi constelate. incipit. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). CP.este îngeru-i de pază. Se dă textul: „Ce-ţi lipseşte să fii înger . Prezintă rolul semnelor de ortografie şi de punctuaţie in structura „O. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. moral etc. Lângă dânsa el se roagă. Identifică o temă/ un motiv. Călinescu. punctuaţie -2.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. relaţii spatio-temporale. 9.evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. vei avea în vedere: . utilizarea limbii romane literare -6.5 I. aşezare în pagina. abilităţi de analiză si argumentare -6. . Argumentează integrarea într-un curent literar/ cultural. perspectivă narativă. 310 89 55. Selectează o sintagmă care sugerează subiectivitatea. aparţinând lui G. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. nu-i umbra ei aceea . O. 5. lângă ea îngenunchează. . viaţa lui cea sântă plană. OCCIDENTULUI NR. Menţionează un antonim contextual al cuvântului înger. construcţia personajelor. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine de mişcare. 6. despre modul în care se reflecta o idee sau tema în nuvela pentru care ai optat. .” (Mihai Eminescu – „Înger şi demon”) CERINŢE: 1. 8.exprimarea unui punct de vedere argumentat.. titlu. prin referire la romanul studiat. 3. Dar ce văd: Pe-a umbrei tale umeri vii ce se întinde? Două umbre de aripe ce se mişcă tremurânde. conflict. nu-i umbra ei aceea . 4. email : ctalp2002@yahoo. . Analizează 2 figuri de stil. Analizează titlul prin raportare la operă. Două aripe de umbră către ceruri ridicate.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N.relevarea trăsăturilor celor două personaje. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor prin raportare la două episoade/ secvenţe ale textului narativ ales. secvenţă narativă. II.).prezentarea. Socolescu” STR.

II. având in vedere: . 2. Ce sate şi câmpie c-un luciu văl îmbracă. Socolescu” STR. într-o perioadă sau orientare tematică. în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. Identifică o tema/ un motiv. 310 89 55.sublinierea a patru elemente ale textului narativ. construcţia subiectului. conflict. particularităţi ale compoziţiei. OCCIDENTULUI NR. .com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. Tu adorat şi dulce al nopţilor monarc! Bogată în întinderi stă lumea-n promoroacă. În mausoleu-ţi mândru. Menţionează doua forme neliterare. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în nuvela aleasă.exprimarea unei opinii argumentate. punctuaţie -2. o. Analizează 2 figuri de stil. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. 4. reflectate întrun roman studiat. reflectată în textul narativ ales. construcţia personajului. Se dă textul: „Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă. limbaj etc. 5. ortgrafie -2. . Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). dormi în pace printre făclii o mie Şi în mormânt albastru şi-n pânze argintie. SECTOR 1. Văzduhul scânteiază şi ca unse cu var Lucesc zidiri. dormi. CP. 9. perspectivă narativă. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. abilităţi de analiză si argumentare -6. o. într-un curent cultural/ literar.evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine vizuala.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. tehnici narative. 12 BUCURESTI. Scrie un eseu de 2-3 pagini. dormi. 7. modalităţi de caracterizare. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul mie. Prin care trece albă regina nopţii moartă. email : ctalp2002@yahoo. Selectează o sintagma care sugerează spatiul. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune. ruine pe câmpul solitar.010983 TEL / FAX : 310 89 58. dormi în pace printre făclii o mie”. aşezare în pagina. O. utilizarea limbii romane literare -6. 6. 8. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „O. Analizează titlul prin raportare la opera. al cerurilor arc. 3.” (Mihai Eminescu – „Melancolie”) CERINŢE: 1.prezentarea temei.) . Argumentează încadrarea într-un curent literar/ cultural. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. .6 I. relaţii spaţio-temporale. prin referire la 2 episoade/ secvenţe narative.

6. email : ctalp2002@yahoo. 2. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul cer. .” (M.010983 TEL / FAX : 310 89 58.7 I. Te-ai simţi pe vecinicie Mort de viu. Vezi pe fruntea-mi liniştită Dulce vis. Acolo-n umeda-i pustie. Vezi în ea. Se dă textul: „Când priveşti oglinda mărei. CP. Ai cunoaşte-atunci bine Traiul meu: Suflet mort. Identifică patru forme neliterare din text şi scrie forma lor actuală. Selectează o sintagma care sugerează subiectivitatea. Unda-n plesnetul ei geme Şi Eol Sună-n papura ce freme Bacarol. Argumentează încadrarea într-un curent sau mişcare literară. Ca-n sicriu. 5. 3. OCCIDENTULUI NR. Nor şi stea. Socolescu” STR. 8. Analizează 2 figuri de stil. 4. Identifică o temă/ un motiv. 12 BUCURESTI.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine de mişcare. De-ai pătrunde c-o privire Al meu sân. Eminescu – [„Când priveşti oglinda mărei”]) CERINŢE: 1. Un minut dacă te-ai pierde. Sub noianul mării verde Şi amar. Ţărmuri verzi şi cerul sărei.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Şi al luncei vânt de vară Călduros Cântă-n lira mea amară Languros. Vezi pe buza mea pălită Un surâs. Tu. 7. măcar. zâmbiri senine – Iată eu. Menţionează un antonim contextual al verbului ai pierde. Să vezi marea-i mâhnire Şi venin. SECTOR 1. 310 89 55.

. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. despre relaţia dintre incipit şi final într-un roman studiat. perspectivă narativă. II.). Socolescu” STR. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. . titlu.ilustrarea trăsăturilor incipitului. utilizarea limbii romane literare -6. CP. abilităţi de analiză si argumentare -6. personaj.exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul romanului ales. 310 89 55. particularităţi ale compoziţiei. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. relaţii spatio-temporale.010983 TEL / FAX : 310 89 58. aşezare în pagina. episod. tehnici narative.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. .comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales. email : ctalp2002@yahoo. Analizează titlul prin raportare la operă. OCCIDENTULUI NR. având în vedere: . Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini. viziune despre lume. .prezentarea a 4 elemente de structura şi/ sau de compoziţie din romanul pentru care ai optat (temă. SECTOR 1. ortografie -2. punctuaţie -2. Călinescu.com 9. scris de G. secvenţă narativă. prin referire la textul narativ ales. modalităţi de caracterizare a personajului etc. 12 BUCURESTI. construcţia subiectului.

com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. Miresei dulci i-ar da suflarea vieţii. CP. modalităţi de caracterizare. despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman de G. abilităţi de analiză si argumentare -6.prezentarea statutului social. Pătrunde luna înălbind pereţii. prin raportare la conflict/ conflictele romanului studiat. OCCIDENTULUI NR. Analizează titlul prin raportare la operă. 9.relevarea principalei trăsături a personajului ales. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine artistica si numeşte felul ei. copile!”. Argumentează caracterul de arta poetică. N-auzi cântări. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. nu vezi lumini de baluri. San Marc sinistru miezul nopţii bate.. Okeanos se plânge pe canaluri. Identifică o temă/ un motiv. 12 BUCURESTI. punctuaţie -2. relaţii spatio-temporale.prezentarea a patru elemente ale textului narativ. ilustrată prin 2 episoade/ secvenţe narative si/sau prin citate comentate. utilizarea limbii romane literare -6. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. psihologic. Izbeşte-n ziduri vechi sunând din valuri. II. 6. 8.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. ortgrafie -2. semnificative pentru realizarea personajului ales (acţiune. SECTOR 1. perspectivă narativă. Socolescu” STR. Rosteşte lin în clipe cadenţate: Nu-nvie morţii – e-n zadar. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini. Menţionează un sinonim contextual al verbului se plânge. Ca-n ţintirim tăcere e-n cetate. moral etc al personajului ales. prin vechi portaluri. aşezare în pagina. El numai-n veci e-n floarea tinereţii.exprimarea unui punct de vedere argumentat despre modul în care se reflectă o idee sau tema romanului în construcţia personajului pentru care ai optat. . 2.). având în vedere: .010983 TEL / FAX : 310 89 58. . email : ctalp2002@yahoo. Preot rămas din a vechimii zile. . Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul viaţa.. conflict. 310 89 55. construcţia subiectului. 3. 5. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Nu-nvie morţii – e-n zadar. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Cu glas adânc. . Selectează o sintagmă care sugerează subiectivitatea. Analizează 2 figuri de stil. cu graiul de Sibile. Călinescu. copile!” (Mihai Eminescu – „Veneţia”) CERINŢE: 1. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. limbaj etc. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. Se dă textul: „S-a stins viaţa falnicei Veneţii. 4.8 I. Pe scări de marmură. 7.

Argumentează încadrarea într-un curent literar. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. 3..prezentarea a patru elemente ale textului narativ semnificative pentru construcţia personajelor alese (temă.exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele doua personaje. Socolescu” STR. Analizează 2 figuri de stil. SECTOR 1. De-atunci răsare lumea.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul umbra. Menţionează două enunţuri prin care să ilustrezi polisemantismul verbului a veni. utilizarea limbii romane literare -6. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine artistica şi numeşte felul ei. aşezare în pagina. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. Analizează titlul prin raportare la operă. De-atunci negura eternă se desface în fâşii. email : ctalp2002@yahoo. Căci era un întuneric ca o mare făr’o rază. Selectează o sintagma care sugerează spaţiul. Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă. 2.). Scrie un eseu de 2-3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui roman studiat scris de G. 5.. . nici nefiinţă. Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochi care s-o vază.. Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns. punctuaţie -2. pe când fiinţă nu era. 12 BUCURESTI. 6.. Şi în sine împăcată stăpânea eterna pace!. . Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). limbaj etc. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative.. soare şi stihii. Când nu s-ascundea nimica deşi tot era ascuns. titlu. modalităţi de caracterizare. II. cel dintâi şi singur. abilităţi de analiză si argumentare -6.. . eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie şi de ortografie în structura „La-nceput. Identifică o temă/ un motiv.. pe când fiinţă nu era. nici nefiinţă. perspectivă narativă.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N.. . Dar deodat-un punct se mişcă. 9. ortgrafie -2. De-atunci şi până astăzi colonii de lumi pierdute Vin din sure văi de chaos pe cărări necunoscute. 310 89 55. 4. Fu prăpastie? Genune? Fu noian întins de apă? N-a fost lume pricepută şi nici minte s-o priceapă..9 I.” (M. Se dă textul: „La-nceput. având in vedere: . CP.”. acţiune.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. OCCIDENTULUI NR..evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje.analiza raporturilor dintre cele două personaje de-a lungul romanului ales. conflict.. mult mai slab ca boaba spumii E stăpânul fără margini peste marginile lumii. relaţii spatiotemporale. lună. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. construcţia subiectului. 8. 7. Călinescu. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. Iată-l Cum din chaos face mumă iară el devine Tatăl Punctu-acela de mişcare. Eminescu – „Scrisoarea I”) CERINŢE: 1. Umbra celor desfăcute nu-ncepuse-a se desface.

totul piere. OCCIDENTULUI NR. Caci în sine împăcată reîncep eterna pace. Socolescu” STR. 2. SECTOR 1. CP. 6. într-a veciniciei noapte pururea adâncă. Menţionează un sinonim al metaforei „catapeteasma lumii”. Şi în noaptea nefiinţii totul cade. acţiune.. Identifică o tema/ un motiv. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului alese/ evidenţierea ipostazelor cuplului/ eului liric prin raportare la două secvenţe/ imagini artistice semnificative.. Căci nimic nu se întâmplă pe întinderea pustie.prezentarea a patru elemente ale textului narativ/ liric semnificative pentru construcţia personajelor/ ipostazele eului liric alese (temă.. Astfel. 7. relaţii spatio-temporale.. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre tema iubirii. Mii de fire viorie ce cu raza încetează. Se dă textul: „Precum pulberea se joacă în imperiul unei raze. ca o umbră-n întuneric. tip de lirism. Călinescu sau Camil Petrescu. totul tace.. . conflict. imagini artistice. Avem clipa.” (M.evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două ipostaze umane.). el îl vede trist roş Cum se-nchide ca o rană printre nori întunecoşi. planuri lirice. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistica şi numeşte felul ei. reflectată într-un text narativ/ liric aparţinând lui Eminescu. 8. 4. . având in vedere: . Cum s-o stinge. 9.10 I.. figuri de stil. construcţia subiectului. Eminescu – „Scrisoarea I”) CERINŢE: 1.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. II. Cum planeţii toţi îngheaţă şi s-asvârl rebeli în spaţ Ei.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. 5.. Căci e vis al nefiinţei universul cel himeric. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul a ajunge. email : ctalp2002@yahoo. Argumentează integrarea textului în romantism. modalităţi de caracterizare. [.. 12 BUCURESTI. Analizează 2 figuri de stil. din frânele luminii şi ai soarelui scăpaţi. . ca o umbră”.analiza raporturilor dintre cele două personaje de-a lungul textului ales/ evoluţiei motivului cuplului. Iar catapeteasma lumii în adânc s-au înnegrit Ca şi frunzele de toamnă toate stelele-au pierit. 3. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Cum s-o stinge. totul piere. Timpul mort şi-ntinde trupul şi devine vecinicie. limbaj etc. perspectivă narativă. titlu. 310 89 55. avem raza care tot mai ţine încă. Selectează o sintagmă care sugerează timpul. Analizează titlul prin raportare la opera.010983 TEL / FAX : 310 89 58.] Soarele ce azi e mândru.

utilizarea limbii romane literare -6. . pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. ortgrafie -2. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. atâtea devieri şi atâtea forme. OCCIDENTULUI NR. CP. aşezare în pagina. punctuaţie -2.010983 TEL / FAX : 310 89 58. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. 12 BUCURESTI.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. încât este destul de greu să găseşti un sâmbure central sau o formă tipică a iubirii.com - exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje/ ipostaze lirice pornind de la următorul citat: „Iubirea are atâtea feţe. SECTOR 1. abilităţi de analiză si argumentare -6. 310 89 55. email : ctalp2002@yahoo. Socolescu” STR.” (Emil Cioran – „Pe culmile disperării”) NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere.

Scrie forma actuală a cuvintelor: sombre. 4. moral etc. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Socolescu” STR.010983 TEL / FAX : 310 89 58.. Selectează o sintagmă care sugerează timpul. 7. al personajului ales. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3..prezentarea a patru elemente ale textului narativ. pustiilor. El aprinse o faclă.. modalităţi de caracterizare. Deschise o uşă c-o cheie de aur. lumei. 2. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI. încât prea că după fiece piatră. chipuri de zei”.. singur într-un mare mormânt. psihologic.Eminescu – „[Avatarii faraonului Tla]”) CERINŢE: 1. Analizează titlul prin raportare la operă.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. limbaj etc. având in vedere: . pănă ce veni în apropierea ei. construcţia subiectului particularităţi ale compoziţiei.. II. aşezare în pagina.. SECTOR 1. relaţii spatio-temporale. Analizează 2 figuri de stil. [.. . izbucnind mai tare.). ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat..” (M. 3. 5. din fiece umbră sclipesc ochi siniştri. încât părţile lovite de ea păreau de zăpadă. perspectivă narativă. chipuri de zei abia lovite de lumina roşie a făcliei.prezentarea statutului social. ţuguietă.. punctuaţie -2. Luna o ningea.11 I. Încadrează textul în romantismul eminescian. zvârlea dungi de lumină în deşertele hale. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul mare. gigantică.. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine de mişcare. nouri. conflict. pănă.exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat. semnificative pentru realizarea personajului ales (acţiune. Înăuntru se-ntindeau colonade. şi cu asta închisese iar după el. CP. se-ntindea pe nisip umbra piramidei. Regele îi făcea drumul pe dunga umbrei.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie si de ortografie în structura „Înăuntru sentindeau colonade. prin arcadele sombre şi sure. ţuguietă. Identifică o temă/ un motiv. abilităţi de analiză si argumentare -6. un punct negru.. Se dă textul: „În singurătatea pustiilor se-nălţa piramida sură cu vârful ajungând la nouri. nimeni în acest lăcaş al morţii. Călinescu.. lizibilitate -1) . ortgrafie -2. era singur. utilizarea limbii romane literare -6.. . reflectate într-un text narativ studiat aparţinând lui G.. mişcător.. a cărei raze treceau fulgerătoare pe chipuri urieşeşti şi negre de zei în umbra umedă a columnelor.. email : ctalp2002@yahoo. 8. din când în când flacăra roşie a făcliei. şi nimeni.]şi lungă. 6. o închise iar după sine. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj. 9. prin coloanele reci. 310 89 55. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere.relevarea principalei trăsături a personajului ales.. izvoare subţiri roiau de sub picioarele zeilor şi se pierdeau în pământ. ..

Socolescu” STR. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul lumină.. 9. Atunci graiu-ţi dulce în veci este mut. 4. 3.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Îmi vine a crede că toate-s nimică. o mare de stele. particularităţi ale compoziţiei. 2. conflict.„Mortua est!2”) CERINŢE: 1. O. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini despre un tip de roman din perioada interbelică. Când viaţa – un basmu pustiu şi urât. Se dă textul: „O. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. având în vedere contextul. 8. modalităţi de caracterizare. Eminescu . Identifică o temă/ un motiv.. într-un curent cultural/ literar. moartea eun chaos. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie şi de ortografie în structura „O. perspectivă narativă.”. Selectează o sintagmă care sugerează subiectivitatea.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. CP. într-o perioadă sau orientare tematică. Să cadă nimicul cu noaptea lui larga. Se poate că bolta de sus să se spargă.. SECTOR 1.. 12 BUCURESTI. o mare de stele. Menţionează un sinonim al substantivului lut. moartea-i un secol cu sori înflorit. Gândirile-mi rele sugrum cele bune.prezentarea a 4 elemente ale textului narativ. email : ctalp2002@yahoo. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine de mişcare. Atunci acest înger n-a fost decât lut. 5. aparţinând lui Camil Petrescu. Să văd cerul negru că lumile-şi cerne Ca prăzi trecătoare a morţii eterne. relaţii spaţiotemporale. Când sorii se sting şi când stelele pică... OCCIDENTULUI NR. o! Capu-mi pustiu cu furtune. Când viaţa-i o baltă de vise rebele. Analizează 2 figuri de stil. moartea e-un chaos. 310 89 55. atunci în vecie Suflarea ta calda ea n-o să învie.”(M. Analizează titlul prin raportare la operă.. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR.com In vederea acordării punctajului pentru redactare.sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. 2 Moruta est! .. II. Dar poate. construcţia subiectului.. limbaj etc. Justifică încadrarea în romantism. având în vedere: .). Ş-atunci de-a fi astfel. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune. 6.12 I.(lat) Este moartă! . . 7..

Sebastian – Eseuri..Cronici. modă. abilităţi de analiză si argumentare -6. Cuvânt după un sfert de veac. SECTOR 1. ziaristică. întâia noapte de război) „Patul lui Procust se desfăşoară. cel de-al doilea atacând problemele intime.dacă partea întâia a acestui roman este o fabulaţie. Socolescu” STR. sport). iubirea şi moartea” (M.010983 TEL / FAX : 310 89 58. în schimb se poate afirma că partea a doua a cărţii. pe două planuri. ortografie -2. 12 BUCURESTI. aviaţie. punctuaţie -2. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. este construită după memorialul de campanie al autorului. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). CP.şi deci eroul Ştefan Gheorghidiu cu soţia lui sunt pură ficţiune.. individuale ale neamului.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. aşezare în pagina. finanţe. pornind de la citatele de mai jos:„. exprimarea argumentata a unui punct de vedere despre roman. . împrumutat cu amănunte cu tot eroului” (Camil Petrescu.com - reflectarea condiţiei personajului protagonist. email : ctalp2002@yahoo. reflectată în textul narativ ales.]. primul cuprinzând pe o suprafaţă largă nenumărate aspecte şi probleme ale vieţii moderne (politică.. prefaţă la ediţia din 1955 a romanului Ultima noapte de dragoste. 310 89 55. altul de roman psihologic. e adică născocită [. unul de roman social. prin referire la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor. aceea care începe cu întâia noapte de război.Memorial) NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. OCCIDENTULUI NR. utilizarea limbii romane literare -6.. cum s-a observat. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3.

într-o specie literară. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). limbaj etc. . CP. 3. II. liră. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine de mişcare.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Identifică o temă/ un motiv. 7. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj. asfinţit de sară. 6. semnificative pentru ilustrarea temei si a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune. perspectivă narativă. Eminescu – „Trecut-au anii”) CERINŢE: 1. într-o perioadă sau orientare tematică. 12 BUCURESTI. prin referire la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ conflictelor. o suflet. Analizează 2 figuri de stil. 2. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. 310 89 55. construcţia subiectului. într-un curent literar.prezentarea a 4 elemente ale textului narativ. ca din nou să tremuri Cu mâna mea în van pe liră lunec. Iar timpul creşte-n urma mea. OCCIDENTULUI NR. ortgrafie -2. utilizarea limbii romane literare -6. Analizează titlul prin raportare la operă. Căci nu mă-ncântă azi cum mă mişcară Poveşti şi doine. având in vedere: .).13 I. particularităţi de compoziţie. conflict.sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul gură. dintr-un text narativ de Camil Petrescu. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. relaţii spatio-temporale. pline de-nţelesuri – Cu-a tale umbre azi în van mă-mpresuri. ghicitori. eresuri. O. Să smulg un sunet din trecutul vieţii. 8. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „O. mă-ntunec!” (M. email : ctalp2002@yahoo. . . Selectează o sintagmă care sugerează subiectivitatea. punctuaţie -2. aşezare în pagina. 9. Ce fruntea-mi de copil o-nseninară. Se dă textul: „Trecut-au anii ca nouri lungi pe şesuri Şi niciodată n-or să vie iară.010983 TEL / FAX : 310 89 58.. Încadrează textul în romantism. abilităţi de analiză si argumentare -6. Abia-nţelese. modalităţi de caracterizare. 4. Menţionează un sinonim contextual pentru termenii să tremuri. reflectată în textul narativ ales. Să fac. asfinţit de sară. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.”. Pierdut e totu-n zarea tinereţii Şi muta-i gura dulce-a altor vremuri. . Socolescu” STR.evidenţierea condiţiei personajului. 5. ceas al tainei. ceas al tainei. SECTOR 1.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR..exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat.

Selectează o sintagma care sugerează timpul. 2.” (M. modalităţi de caracterizare. Menţionează un sinonim contextual pentru ostenite. semnificative pentru construcţia personajelor alese (acţiune..com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. 7. Socolescu” STR. Căci perdelele-ntr-o parte când le dai şi în odaie Luna varsă peste toate voluptoasa ei văpaie.”. Când pluteşti pe mişcătoarea mărilor singurătate! Câte ţărmuri înflorite. având în vedere următoarele repere: . 6. SECTOR 1. într-un curent cultural/ literar. Analizează titlul prin raportare la opera. Deopotrivă-i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii. 310 89 55. tu.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N.sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. Ea din noaptea amintirii o vecie-ntreagă scoate De dureri pe care însa le simţim ca-n vis pe toate. 4.14 I. OCCIDENTULUI NR. II.010983 TEL / FAX : 310 89 58. . 8. tu. stăpân-a mării. 3. 9. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul luna. Şi câţi codri-ascund în umbră strălucire de izvoară! Peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate. Luna. . CP. Se dă textul: „Când cu gene ostenite sara suflu-n lumânare. fecioară. limbaj etc.). Prezintă rolul semnelor de punctuaţie şi de ortografie in structura „Luna. construcţia subiectului. email : ctalp2002@yahoo. Analizează 2 figuri de stil. conflict. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine de mişcare.. 5.. 12 BUCURESTI. suferinţele întuneci. Explică încadrarea în romantism. Câte frunţi pline de gânduri gânditoare le priveşti! Vezi pe-un rege ce-mpânzeşte globu-n planuri pe un veac. Când la ziua cea de mâne abia cuget-un sărac. Străbătute de-al tău farmec ţie singură-ţi arăţi! Şi în câte mii de case lin pătruns-ai prin fereşti. Eminescu – „Scrisoarea I”) CERINŢE: 1. Identifică o tema/ un motiv. Doar ceasornicul urmează lung-a timpului cărare. ce palate şi cetăţi. particularităţi ale compoziţiei.prezentarea a 4 elemente ale textului narativ. perspectivă narativă. într-o perioadă sau orientare tematică. relaţii spatio-temporale. stăpân-a mării. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre relaţiile dintre două personaje într-un text narativ de Camil Petrescu. Mii pustiuri scânteiază sub lumina ta. pe a lumii boltă luneci Şi gândirilor dând viaţă. Deşi trepte osebite le-au ieşit din urna sorţii..

NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Socolescu” STR. OCCIDENTULUI NR. . abilităţi de analiză si argumentare -6. ortografie -2. aşezare în pagina. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). SECTOR 1. CP. utilizarea limbii romane literare -6.exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre relaţiile dintre cele două personaje din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. . email : ctalp2002@yahoo.com - evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje şi relevarea trăsăturilor semnificative pentru ilustrarea relaţiilor prin raportare la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor. punctuaţie -2. 12 BUCURESTI. 310 89 55. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.

7. OCCIDENTULUI NR. Câte oare le vor sparge Vânturile. 12 BUCURESTI. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura: „De-i goni fie norocul.””(M. modalităţi de caracterizare. Ce străbat pământurile.). Eminescu – „Dintre sute de catarge”) CERINŢE: 1. Zboară vecinic îngânându-l Valurile. CP. semnificative pentru realizarea romanului psihologic (acţiune.precizarea a două caracteristici ale romanului psihologic. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistica şi menţionează felul ei. Câte-o să le-nece oare Valurile. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. 8.prezentarea a patru elemente ale textului narativ. despre modul în care se reflecta o idee sau tema textului narativ în romanul psihologic pentru care ai optat. Menţionează doua antonime contextuale pentru noroc. Te urmează în tot locul Vânturile. Analizează titlul prin raportare la operă. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul. 310 89 55. utilizarea limbii romane literare -6. construcţia subiectului. Se dă textul: „Dintre sute de catarge Care lasă malurile.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. aparţinând perioadei interbelice. perspectiva narativa. punctuaţie -2. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. conflict. . ortografie -2. Fie idealurile. limbaj etc. 5. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul vânt. SECTOR 1. Nenţeles rămâne gândul Ce-ţi străbate cânturile. vânturile? De-i goni fie norocul. existente în opera literară aleasă./ Fie idealurile. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). 2.exprimarea unui punct de vedere argumentat. vânturile. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre particularităţile unui roman psihologic. 6. relaţii spatio-temporale. având în vedere: . . Socolescu” STR. 4. . . Identifică o temă/ un motiv. 9.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR.010983 TEL / FAX : 310 89 58. valurile.15 I. reprezentative pentru romanul alese. abilităţi de analiză si argumentare -6. II. referire la o opera literară studiată.evidenţierea relaţiilor dintre două personaje. Analizează 2 figuri de stil. email : ctalp2002@yahoo. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere.” 3. Încadrează textul în romantism. aşezare în pagina. valurile? Dintre păsări călătoare.

stările de suflet. motiv. 12 BUCURESTI. viziunile. Timpul i-au pus coroană de-argint. SECTOR 1. . 4.16 I.analiza a doua elemente care permit încadrarea textului ales în romantism. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre trăsăturile romantismului reflectate întrun text poetic studiat din opera lui M. [. Analizează 2 figuri de stil. perspectivă lirică/ tip de lirism. Alecsandri – „Dumbrava Roşie”) CERINŢE: 1. 7. în fine. creşte Şi splendid maiestoasă la oaste se arată! Un lung fior pătrunde mulţimea-n admirare. Menţionează două forme neliterare şi oferă-le echivalentul literar actual. Ca muntele Ceahlăul în munţii din Carpaţi! El întruneşte-n sine o triplă maiestate: Acea care-o dau anii la conştiinţi curate. 310 89 55. imagine artistică etc. un mod de a fi în lume. Eminescu. incipit.). plan liric. CP. Socolescu” STR. titlu. explicită (poezia ca temă de reflecţie în poem. ţara de aur.. având în vedere: . Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistica şi menţionează felul ei. Şi gloria măreaţă i-au pus cununi de laur.” (V.exprimarea unei opinii argumentate despre textul ales. ca expresia unei muzicalităţi interioare. final. OCCIDENTULUI NR. Încadrează textul în romantism.010983 TEL / FAX : 310 89 58. 9. Identifică o temă/ un motiv. pornind de la următoarea apreciere critica: „Este. II. 3. Prezintă rolul semnelor de ortografie în structura „întruneşte-n sine”. umbra se scoală. poetul care pune haine de imagini pe cadavrul trist şi gol) iar a doua – şi aceasta este esenţială – este indirectă. 8. Se dă textul: „Deodată o lumină fantastic izbucneşte Din zece nalţi mesteacăni cu fruntea-nflăcărată.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Coliba se deschide.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. profunde. dar încă bărbat între bărbaţi. Toţi zic: E Ştefan! Ştefan! Dar! Ştefan e cel Mare Iată-l cărunt.relevarea celor două trăsături romantice prin analiza a doua două episoade/ secvenţe/ imagini artistice semnificative ale textului ales. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul frunte. Acea care răsfrânge a tronului splendoare.] o muzică inconfundabilă. 2. . 5. Selectează o sintagmă care sugerează timpul. ideile. 6. . Ş-acea întipărită de faima-nvingătoare. care devine semnul de identitate al eminescianismului. miturile de care am . şi un mit al poeziei care se manifestă sub două înfăţişări: prima e directă..prezentarea a patru elemente ale textului poetic semnificative pentru construcţia textului şi pentru romantismul eminescian (temă. email : ctalp2002@yahoo. Analizează titlul prin raportare la operă.

aşezare în pagina. 12 BUCURESTI. punctuaţie -2. SECTOR 1. Socolescu” STR. . mitul oniric. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. abilităţi de analiză si argumentare -6. email : ctalp2002@yahoo. mitul întoarcerii la elemente. ortografie -2. bazat pe ideea recosmicizării omului şi mitul creatorului („poziţia şi rostul creatorului în raport cu celelalte experienţe ale sufletului”). I) NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. mitul dascălului (înţeleptul. mitul istoriei. utilizarea limbii romane literare -6. CP.com vorbit până acum3. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. „Opere”. OCCIDENTULUI NR.010983 TEL / FAX : 310 89 58.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. 3 Celelalte şapte mituri identificate de Eugen Simion în poezia eminesciană sunt: mitul naşterii şi morţii universului. 310 89 55. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. toate vin şi se pierd într-un discurs esenţialmente muzical” (Eugen Simion – „Prefaţa” la volumul M. mitul erotic. magul). Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Eminescu.

incipit. 310 89 55.010983 TEL / FAX : 310 89 58.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. 12 BUCURESTI.17. Încadrează textul în romantismul paşoptist. CP.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. 9. Menţionează un antonim contextual pentru sfinţise.relevarea celor două trăsături romantice prin analiza a doua două episoade/ secvenţe/ imagini artistice semnificative ale textului ales. din mijlocul tăriei Vestmântul ei cel negru de stele semănat. . poate prin apropiere de argat . email : ctalp2002@yahoo. imagine artistică etc. 6. A puţurilor cumpeni ţipând parcă chema A satului cireadă.prezentarea a patru elemente ale textului poetic semnificative pentru construcţia textului şi pentru tema/ viziunea despre lume (temă. 4 Argea (popular) = război de ţesut. Tăcere pretutindeni acuma stăpâneşte. Şi vitele muginde întins la jgheab păşea. ce greu.). II.” (I. plan liric. SECTOR 1. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie şi de ortografie în structura „Destins coprinde lumea. nici vântul nu suspină. Rădulescu – „Zburătorul”) CERINŢE: 1. Destins coprinde lumea. Heliade foloseşte cuvântul cu sensul de “lucru pe lângă casă”. Nici frunza nu se mişcă.H. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul. 7. Socolescu” STR. I. motiv. . E noapte naltă.analiza a doua elemente care permit încadrarea textului ales în romantism. Identifică o temă/ un motiv. Scrie un eseu de 2-3 pagini. Analizează titlul prin raportare la operă. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine auditivă. având în vedere: . Analizează 2 figuri de stil.. Şi apele dorm duse şi morele au stat. [. perspectivă lirică/ tip de lirism. final. în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. ce-n braţele somniei”. ce-n braţele somniei Visează câte-aievea deşteaptă n-a visat. Se dă textul: „Era în murgul serei şi soarele sfinţise. OCCIDENTULUI NR. mereu sosise. Şi lătrătorii numai s-aud necontenit. 3. 8. titlu.. naltă. 2. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul vânt. 4. Tăcere este totul şi nemişcare plină: Încântec sau descântec pe lume s-a lăsat.] Dar câmpul şi argeaua4 câmpeanul osteneşte Şi dup-o cină scurtă şi somnul a sosit. 5. reflectate într-un text poetic eminescian.

Caracostea – „Simbolurile lui Eminescu”) NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. aşezare în pagina.com - exprimarea unei opinii argumentate despre textul ales.010983 TEL / FAX : 310 89 58. ortografie -2. utilizarea limbii romane literare -6. în centrul poeziilor lui Eminescu stă un simbol reprezentând o valoare tipică. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. pornind de la următoarea apreciere critica: „Un fapt izbitor: obişnuit. . 12 BUCURESTI. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare.” (D. Socolescu” STR. email : ctalp2002@yahoo. abilităţi de analiză si argumentare -6. 310 89 55. CP. OCCIDENTULUI NR. SECTOR 1. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6).Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. punctuaţie -2.

perspectivă lirică/ tip de lirism.010983 TEL / FAX : 310 89 58. reflectată într-un text poetic studiat din opera lui M.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. în zarea depărtată. sub soare. Eminescu. sar în cale-i şi-i zic: Bine-ai sosit! În aer ciocârlia. . CP. 3. Se dă textul: „În fund. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine vizuală. Analizează titlul prin raportare la operă. răpide ca gândul. 9. Pe crengile pădurii un roi de păsărele Cu-o lunga ciripire la soare se-ncălzesc Şi pe deasupra bălţii nagâţii5 se-nvârtesc. un negru punt s-arată! E cocostârcul tainic în lume călător.18 I. 8. Ah! Iată primăvara cu sânu-i de verdeaţa! În lume-i veselie. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul soare. Identifică o temă/ un motiv. El vine.prezentarea a patru elemente ale textului poetic semnificative pentru construcţia textului şi pentru tema iubirii (temă. numita si ciovlică . 310 89 55. cu o creastă de pene pe cap. Aleargă. 4. Selectează o sintagma care sugerează timpul. final. Al primăverii dulce iubit prevestitor. email : ctalp2002@yahoo. pe cer albastru. 5 Nagâţ = pasăre de balta. Şi cerul şi pământul preschimbă sărutări Prin raze aurite şi vesele cântări!” (Vasile Alecsandri – „Oaspeţii primăverii”) CERINŢE: 1. Socolescu” STR. plan liric. OCCIDENTULUI NR. Încadrează textul în romantismul paşoptist. Menţionează un sinonim contextual pentru tainic. Analizează 2 figuri de stil. de mărimea unui porumbel. sperare. viaţă. motiv. titlu. 6.). pe casă rândunele. amor. se înalţă.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. 5. . imagine artistică etc. la cuibu-i se coboară. La răsărit. incipit. 2.relevarea temei prin analiza a două episoade/ secvenţe/ imagini artistice semnificative ale textului ales. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie şi de ortografie în structura „Ah! Iată primăvara cu sânu-i de verdeaţa!”. având in vedere: . în cercuri line zboară Şi. Iar copilaşii veseli. 7. SECTOR 1. cu peptul dezgolit. II. 12 BUCURESTI.analiza a doua elemente care permit evidenţierea temei. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre relaţia dintre tema iubirii.

pentru că dragostea este căutare. un om cu mâini întinse spre fantasma femeii desăvârşite. pornind de la următoarea apreciere critica: „Pentru Eminescu iubirea este un leagăn de gingaşii erotice. .] El este idealist.010983 TEL / FAX : 310 89 58.. superior. (G. [. email : ctalp2002@yahoo. pe care n-o va găsi niciodată. abilităţi de analiză si argumentare -6. CP. SECTOR 1. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare.com - exprimarea unei opinii argumentate despre textul ales. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6).. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. nici vorbă. punctuaţie -2.. OCCIDENTULUI NR. ortografie -2.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.. o necesitate spirituală de a trai viaţa speţei cu toate deliciile de ordin sufletesc. ci o apariţie concretă şi tangibilă. Călinescu – „Viaţa lui Mihai Eminescu”) NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere.”. utilizarea limbii romane literare -6. aşezare în pagina. 310 89 55. Socolescu” STR. 12 BUCURESTI. însă idealitatea lui nu e simbol cu aripi.

. Cum lucesc în rouă două viorele. temă.. 9. Soarta noastră fuse crudă astă dată: Mica mea oştire fuge sfărâmată. 7. Socolescu” STR. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul gând. Analizează titlul prin raportare la operă. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul. La castel în poartă oare cine bate? Eu sunt.19 I.... Prezintă rolul semnelor de punctuaţie şi de ortografie în structura „Dar deschideţi poarta. 5. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini despre tema şi viziunea despre lume într-un text poetic preferat din opera lui Eminescu. Dulce şi suavă ca o garofiţă.evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie. incipit. Plânge şi suspină tânăra domniţă. Identifică o temă/ un motiv. Turcii mă-ncongior. ranele mă dor” (D. 12 BUCURESTI.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. 8. Bolintineanu – „Muma lui Ştefan cel Mare”) CERINŢE: 1. 6 A cura (învechit) = a curge . 2... Se dă textul: „Pe o stâncă neagră. Turcii mă-ncongior. Analizează 2 figuri de stil. fiul tău dorit. Buclele-i de aur cad pe albul sân.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Vântul suflă rece. 6. Încadrează textul în romantismul paşoptist. Un orologiu sună noaptea jumătate. Ochii săi albaştri ard în lăcrimele.. titlu. email : ctalp2002@yahoo. 3.”. Căci în bătălie soţul ei dorit A plecat cu oastea şi n-a mai venit. Dar deschideţi poarta. 310 89 55. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. SECTOR 1. într-un vechi castel Unde cură6-n poale un râu mititel. având în vedere contextul. Menţionează un sinonim pentru aur. 4.sublinierea a patru elemente ale textului poetic semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (imaginar poetic.. având în vedere următoarele repere: . Transcrie o secvenţa care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. . motiv. CP. Însă doamna soacră lângă ea veghează Şi cu dulci cuvinte o îmbărbătează. OCCIDENTULUI NR.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Eu. Rozele şi crinii pe faţă-i se-ngân. bună maică.. şi de oaste mă întorc rănit. II. într-un curent literar/ cultural. final.

. punctuaţie -2. simbol central. email : ctalp2002@yahoo. elemente de prozodie etc). .exprimarea unei opinii argumentate despre modul în care tema si viziunea despre lume sunt reflectate în textul ales. prin referire la două imagini/ idei poetice. motiv. reflectată în textul poetic ales. CP. 310 89 55. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.010983 TEL / FAX : 310 89 58. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. .Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. 12 BUCURESTI. abilităţi de analiză si argumentare -6. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere.com relaţii de opoziţie şi de simetrie. elemente de recurenţă.prezentarea temei. aşezare în pagina. SECTOR 1. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). utilizarea limbii romane literare -6. ortografie -2. Socolescu” STR. OCCIDENTULUI NR. figuri semantice.

.prezentarea a 4 elemente ale textului narativ. Glasul ei se-ntinde. Râul înapoi se trage. noaptea iese. Analizează titlul prin raportare la operă. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Marea fantomă face semn. având in vedere: .. O fantomă-ncoronată din el iese. CP. Munţii vârful îşi clătesc7. 8. care trece ca prin vine un fior.. de pe stâncă. perspectiva narativă... Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul umbra. prin raportare la conflictul/ la conflictele romanului studiat. 9.. Se dă textul: „Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate. în preajma ei priveşte.relevarea principalei trăsături a personajului ales.. . 6. Identifică o temă/ un motiv. moral etc. vine către ţărmuri. psihologic. ”. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative/ citate comentate..... creşte. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. relaţii spaţio-temporale. Selectează o sintagma care sugerează timpul. . construcţia subiectului. Transilvani-l aude.. al personajului ales. Încadrează textul în romantismul paşoptist. pântre iarbă se strecoară O suflare.. taberi fără număr împrejuru-i înviez. semnificative pentru realizarea personajului ales (acţiune.. Muşchiul zidului se mişcă.. OCCIDENTULUI NR. Ascultaţi! Marea fantomă face semn.. Oştiri. limbaj etc. modalităţi de caracterizare. Dintr-o peşteră.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. din râpă. repetat din stâncă-n stâncă.). Transcrie o secvenţă care conţine o imagine auditivă. Iese. ungurii se înarmez. conflict.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR... învechit) = a clătina .prezentarea statutului social.exprimarea unui punct de vedere argumentat. La Cozia”) CERINŢE: 1. 12 BUCURESTI.20 I. dă o poruncă. Către ţărmul dimpotrivă se întind.. 310 89 55. SECTOR 1. 2. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj al experienţei.. 7. o zăresc... Socolescu” STR. se prelungesc. Analizează 2 figuri de stil. Alexandrescu – „Umbra lui Mircea. mă-mpresoară: De pe muche. stă. Este ceasul nălucirei: un mormânt se dezvăleşte. 3. . 4. II... email : ctalp2002@yahoo. Ş-ale valurilor mândrei generaţii spumegate Zidul vechi al mănăstirei în cadenţă îl izbesc. despre modul în care se reflectă o temă sau o idee în construcţia personajului pentru care ai optat. chipuri negre se cobor. Menţionează un sinonim contextual pentru nălucire.010983 TEL / FAX : 310 89 58.”(Gr. 5. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A 7 A clăti (popular.

) - evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. Menţionează un sinonim contextual pentru închinare. Identifică o temă/ un motiv. 8. 5. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţia dintre cele două personaje.com NR. modalităţi de caracterizare. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. Analizează titlul prin raportare la operă. limbaj etc. relevarea trăsăturilor celor două personaje.. psihologic. ortografie -2. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. 6. CP. la rândul vostru. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Voi. Analizează 2 figuri de stil. din perspectiva situaţiei finale sau a deznodământului.prezentarea a patru elemente ale textului narativ. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul. Socolescu” STR. Că din vultur vultur naşte. să v-aduc o închinare. Ce-aţi probat cu-avântul vostru lumei pusă în mirare. moral etc. OCCIDENTULUI NR. 7. aşezare în pagina. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. din stejar stejar răsare!” (V. dispreţuitori de viaţă. relaţii spatio-temporale. SECTOR 1. Se dă textul: „Juni ostaşi ai ţării mele. însemnaţi cu stea în frunte! Dragii mei vultani de câmpuri. Încadrează textul în literatura paşoptistă. vin să vă privesc în faţă.010983 TEL / FAX : 310 89 58.21 I. utilizarea limbii romane literare -6. Alecsandri – „Odă ostaşilor români”) CERINŢE: 1. conflict. 12 BUCURESTI. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Dragii mei vultani de câmpuri. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul frunte.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. 3. II. perspectiva narativa. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre relaţiile dintre doua personaje ale unui roman al experienţei. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale romanului ales. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ . nepăsători de moarte. 2. email : ctalp2002@yahoo. Ca eroi de mari legende. dragii mei şoimani de munte!”. dragii mei şoimani de munte! Am cântat în tinereţe strămoşeasca vitejie. semnificative pentru construcţia personajelor alese (acţiune. abilităţi de analiză si argumentare -6. a statutului lor social. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. construcţia subiectului. Vin cu inima crescută şi cu sufletul mai tare. 9. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine vizuală. 310 89 55. 4. punctuaţie -2. având in vedere: . Vitejie fără seamăn pe-acel timp de grea urgie Ce la vechiul nostru nume au adaos un renume Dus de Dunărea în Marea şi de Marea dus în lume! Vin acum.

Scrie un eseu de 2-3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume reflectate într-un roman al experienţei. M. vrei să te rugăm poate. baţi cu alta mai mare? Astfel de neştiinţa e lucru cu mirare. În loc să râzi de alţii. Am cuvintele9 mele: aste jocuri plăcute. SECTOR 1. mai bine râzi de tine. 4. având în vedere următoarele repere: 8 9 Împotrivă (aici) = de cealaltă parte a mesei (Aici cu sensul vechi) = motivele (arhaism semantic) 10 Draga mea (franceza) 11 Ioan Pralea (1769 . ce idiot! (. Nici bine. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „A! Ce nenorocire! Ma chérie. 7.com CLASA A XI-A NR. eşti cu mine. O damă ce la jocuri e foarte învăţată. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică. 12 BUCURESTI. poet.Nebun cine te-o crede. A! Ce nenorocire! Ma chérie10.. ia pildă de la Pralea11. 310 89 55. 5. . zău.1847). Dar ce făcuşi acolo! Unde îţi este gândul? Când eu am dat pe riga. Veacul înaintează. 3. sufletul mi-l scot. Apoi şoptind pe taină cu câteva vecine: Vedeţi. email : ctalp2002@yahoo. vezi că ţi-e rândul. CP.. II. Aşa-mi zicea deunăzi. Eminescu îl numeşte „Prale.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. ce soartă. adesea absurde. OCCIDENTULUI NR.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Analizează titlul prin raportare la operă. Dar ţi-am spus. Cu voia dumitale îmi sunt necunoscute. coconiţă. autor de versuri silite. Duhului meu”) CERINŢE: 1. 8. 6. Învaţă dansul. cu totul supărată. Menţionează un sinonim contextual pentru să te rugăm. ce idiot!”. Socolescu” STR. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul gând. Analizează 2 figuri de stil.” (Grigore Alexandrescu – „Satiră. Încadrează textul în romantismul paşoptist. nici nebine nu poci să fac cercare. 9. zise. În Epigonii. Şezi mă rog împotrivă8.22 I. 2. Identifică o temă/ un motiv. că eu din întâmplare. Iar de vrei să faci versuri. firea cea întoarsă” . vistul şi multe de-alde alea. Se dă textul: „Trageţi toţi câte o carte: domnule. şi ce păcat pe mine? Două greşeli ca asta. Caro. în loc să critici greşalele streine.) Aşa. Astăzi chiar şi copiii ştiu jocurile toate. şi vezi de joacă bine.

CP. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. abilităţi de analiză si argumentare -6. aşezare în pagina. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. conflict. modalităţi de caracterizare. relaţii spaţiotemporale. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. prezentarea a 4 elemente ale textului narativ. într-un curent literar/ cultural. particularităţi ale compoziţiei.010983 TEL / FAX : 310 89 58.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. punctuaţie -2.com - - evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. perspectivă narativă. OCCIDENTULUI NR. într-o perioada sau întro orientare tematică. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune. limbaj etc. Socolescu” STR. 12 BUCURESTI. SECTOR 1. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). ortografie -2. prezentarea temei romanului în textul narativ ales. 310 89 55. email : ctalp2002@yahoo. prin referire la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. construcţia subiectului. exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în romanul ales.). utilizarea limbii romane literare -6. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A .

cursul trece pe al vieţei ocean. Aceasta-i singura realitate pe care o pot povesti. 5. Fermecându-ni adapă d-o înalt-învăţătură. 12 BUCURESTI. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul dor. modalităţi de caracterizare. ceea ce aud. II. lui Apollo nu-i străin.prezentarea temei romanului în textul narativ ales.. Însăşi ruga de evlavie unei inimi credincioase Cătră Domnul se înaltă pe aripi armonioase.prezentarea a 4 elemente ale textului narativ. pornind de la una dintre afirmaţiile critice de mai jos: „Să nu scriu decât ceea ce văd. 9. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune.. Ş-o sâmţire legănată prin al muzelor organ. prin referire la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor. Identifică o temă/ un motiv. De cântarea lui Orfeos munţii Traciei s-umpleau Şi de sunetul cel dulce crude fiare se-mblânzeau.010983 TEL / FAX : 310 89 58. . Armonia-a strâns pe oameni în plăcuta societate. într-un curent literar/ cultural. Analizează titlul prin raportare la operă. perspectivă narativă. [. Ca să cerc pe alăută româneasca armonie.evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. despre rele face ură.. conflict. într-o perioada sau întro orientare tematică. Spre virtute versu-mbie. relaţii spaţiotemporale.23 I. SECTOR 1.” (Camil Petrescu – „Noua structură şi opera lui Marcel Proust”) . Analizează 2 figuri de stil. Socolescu” STR. Mângâietă. Fiind germine cu rostul ce-i urzit din cel latin. CP.] eu nu pot vorbi onest decât la persoana întâi. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. Adunând pre ei din codruri în statornica cetate. lui Apollo nu-i străin”. 6. Acest vers.. construcţia subiectului. 4. 7. limbaj etc. Scrie un eseu de 2-3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume reflectate într-un roman al experienţei. 3. 2. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Acest vers.).exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în romanul ales. OCCIDENTULUI NR. . Menţionează un antonim contextual pentru mă-naripează.com NR. ce sună-aice. având în vedere următoarele repere: . ceea ce gândesc eu. Selectează o sintagma care sugerează spaţiul. 8. email : ctalp2002@yahoo. 310 89 55. Încadrează textul în romantismul paşoptist.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. particularităţi ale compoziţiei. Se dă textul: „Un viu dor mă-naripează şi mă-ndeamnă din giunie. . ce sună-aice.”(Gheorghe Asachi – „La patrie”) CERINŢE: 1.

24 . punctuaţie -2. CP. colective sau individuale.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Socolescu” STR. Cultura e valorificarea şi organizarea experienţelor.. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. OCCIDENTULUI NR. deci. 310 89 55. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. abilităţi de analiză si argumentare -6. aşezare în pagina. acest amestec de elemente ce pătrund în conştiinţă prin experienţe. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6).com „Literatura nu e decât un aspect al culturii. 12 BUCURESTI. [. email : ctalp2002@yahoo. ortografie -2.] Literatura va oglindi..” (Mircea Eliade – „Itinerariu spiritual”) NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. SECTOR 1. utilizarea limbii romane literare -6. afirmarea unei poziţii spirituale. Literatura nu va fi decât concretizarea acestor experienţe.010983 TEL / FAX : 310 89 58. în infinite nuanţe.

Şi-n vreme ce odată oricare muritor Privea la voi cu râvna. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul. Analizează titlul prin raportare la operă. Cum totul v-a pierit! Subt osândirea soartei de tot aţi înnegrit! Din slava strămoşească nimic nu v-a rămas. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative/ citate comentate.. conflict.” (Vasile Cârlova – “Ruinurile Târgoviştii”) CERINŢE: 1. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR.relevarea principalei trăsături a personajului ales. având în vedere următoarele repere: . 7. Încadrează textul în romantismul paşoptist. ortografie -2. modalităţi de caracterizare.prezentarea statutului social. Socolescu” STR. cu ochiu-aţintător Acum cu spaimă multă se trage înapoi Îndată ce privirea îi cade drept pe voi. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „O. monument slăvit! În ce mărime nalta şi voi aţi strălucit. despre modul în care se reflectă o temă sau o idee în construcţia personajului pentru care ai optat.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. I. Ce jale vă coprinde. În negura uitării îndată v-a supus. ziduri întristate! O. 2. utilizarea limbii romane literare -6. cum i s-a dat de sus. moral etc. construcţia subiectului. semnificative pentru realizarea personajului ales (acţiune. ziduri întristate! O. limbaj etc. . Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul sus. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). SECTOR 1. . 310 89 55. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. Se dă textul: “ O. punctuaţie -2. psihologic. CP. abilităţi de analiză si argumentare -6. Pă când un soare dulce şi mult mai fericit Îşi revărsa lumina p-acest pământ robit! Dar în sfârşit Saturnu. 5.. 3. aşezare în pagina. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere.com I. 6.prezentarea a 4 elemente ale textului narativ.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Oriunde nu se vede nici urma unui pas.exprimarea unui punct de vedere argumentat. prin raportare la conflictul/ la conflictele romanului studiat. OCCIDENTULUI NR. al personajului ales.). relaţii spatio-temporale. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. Analizează 2 figuri de stil. .25 Se dă textul: . 12 BUCURESTI. 9. Menţionează un sinonim contextual pentru jale. Scrie un eseu de 2-3 pagini in care sa caracterizezi personajul preferat din textele narative studiate în clasa a XI-a. monument slăvit!”. 8. Identifică o temă/ un motiv. 4. perspectivă narativă. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistica şi menţionează felul ei. email : ctalp2002@yahoo. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. II.

Analizează 2 figuri de stil. Pentru ce gemi şi ţipi. Pentru ce zâmbetul tău e aşa de amar. SECTOR 1. Crăciun). titlu. utilizarea limbii romane literare -6. îţi sărută poala şi îţi aduce avuţii din ţinuturile de unde soarele răsare şi de unde soarele apune. prin referire la articolul studiat a patru elemente de construcţie/ sau de compoziţiei (relaţii argumentative/ informative. ca brâiele pestriţe. N-ai ficiori mulţi care te iubesc? N-ai cartea de vitejie a trecutului.prezentarea. râurile cele frumoase şi spumegoase. ţară falnică ca niciuna. OCCIDENTULUI NR.. pentru ce faţa ţi-e îmbrobodită? Nu eşti frumoasă. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. . Socolescu” STR. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie şi ortografie în structura „O. reprezentative pentru concepţia critică a lui Maiorescu.com “Verzi sunt dealurile tale. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. pornind de la citatul: „Odată cu Junimea se produce.. pentru ce faţa ţi-e îmbrobodită?”. cu pomete şi cu flori.. 2. biruită de părinţii tăi.. stil etc. 7. 4. 6. frumoase pădurile şi dumbrăvile spânzurate de coastele dealurilor. abilităţi de analiză si argumentare -6. ţară bogată? Dunărea bătrână. prin referire la un articol critic studiat.. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.precizarea a două caracteristici ale mişcării literare Junimea şi încadrarea ei în epocă din punct de vedere cultural. nopţile tale încântă auzul. Analizează titlul prin raportare la operă..evidenţierea a două citate/ fragmente comentate. trecerea la o nouă paradigmă culturală” (Gh. 8. Încadrează textul în romantismul paşoptist.. râurile. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. soarele înrodeşte brazda. Nu au răsărit florile. de fapt.exprimarea unui punct de vedere argumentat despre modul în care Maiorescu/ Junimea a influenţat cultura română. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine artistica şi menţionează felul ei. . punctuaţie -2. incipit. II.26 .. nu eşti înavuţită?. 5. 310 89 55. final. ocolesc câmpurile. Menţionează un sinonim contextual pentru spânzurate. 12 BUCURESTI.. 9.. cu avuţie şi cu frumuseţe.. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini despre Titu Maiorescu şi Junimea.) . email : ctalp2002@yahoo. ziua farmecă văzduhul. limpede şi senin ceriul tău. O. Titu Maiorescu este „un mit al culturii noastre” (N. mândra mea ţară? Pe câmpiile Tenechiei răsărit-au florile?.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. ţară falnică ca niciuna. mâna Domnului te-a bucurat cu bunuri felurite. tehnici de argumetare/ informare. pâraiele cele răpede şi sălbatice cântă neîncetat lauda ta. ortografie -2. temă.010983 TEL / FAX : 310 89 58.. vulturul din văzduh caută la tine ca la pământul său de naştere. sunt turmele multe şi frumoase ce pasc văile tale. Identifică o temă/ un motiv.” (Alecu Russo – “Cântarea României”) CERINŢE: 1. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). şi viitorului înaintea ta?. munţii se înaltă trufaşi în văzduh. având în vedere următoarele repere: . CP. Manolescu) NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. 3. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul a aduce. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul. aşezare în pagina.. perspectivă critică.

TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 12 A se ardica (verb) – a se ridica . Prezintă rolul semnelor de punctuaţie şi de ortografie în structura „Noaptea-i senină. personaj. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul. Ai obosit.comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales. SECTOR 1. perspectivă narativă.” (M. email : ctalp2002@yahoo. viziune despre lume. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-un text narativ studiat în clasa a XI-a. 5.com I. relaţii temporale şi spaţiale. 6. Noaptea-i senină. Analizează 2 figuri de stil. 2.. Încadrează textul în romantismul eminescian. 3. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. punctuaţie -2. Socolescu” STR. În întuneric ochii mei rămân. Identifică o temă/ un motiv.ilustrarea trăsăturilor incipitului prin referire la textul narativ ales . Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul creanga.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. 310 89 55. CP. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere.) . lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. OCCIDENTULUI NR. 8. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistica şi menţionează felul ei. secvenţă narativă.prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a textului pentru care ai optat (temă. aşezare în pagina. Se dă textul: „Stau în cerdacul tău. II. Crengi mari în flori de umbră mă cuprind Şi vântul mişcă arborii-n grădină. 9. Deasupra-mi stele tremură prin ramuri. . Încet te-ardici12 şi sufli-n lumânare. construcţia subiectului. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6)./ Deasupra-mi crengi de arbori se întind”. Analizează titlul prin raportare la operă. particularităţi ale compoziţiei. Menţionează un sinonim contextual pentru se întind. Eminescu – „Stau în cerdacul tău”) CERINŢE: 1. 4.exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipit şi finalul textului ales. abilităţi de analiză si argumentare -6.010983 TEL / FAX : 310 89 58. 12 BUCURESTI.. cu mâna ta cea fină În val de aur părul despletind L-ai aruncat pe umeri de ninsoare. tehnici narative. utilizarea limbii romane literare -6. episod. Desfaci visând pieptarul de la sân. Ş-alături luna bate trist în geamuri. modalităţi de caracterizare a personajului etc. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. Deasupra-mi crengi de arbori se întind. 7... ortografie -2. În elaborarea eseului vei avea în vedere: . Dar prin fereastra ta eu stau privind Cum tu te uiţi cu ochii în lumină.

Când tu te pierzi în zarea eternei dimineţi.. SECTOR 1. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Departe doară luna cea galbenă – o pată.... despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ realist studiat... semnificative pentru realizarea personajului ales (acţiune.010983 TEL / FAX : 310 89 58.. lizibilitate -1) 13 Deolaltă – formă populară hibridă: deodată.... Analizează titlul prin raportare la operă. psihologic.. 9. ea moare. Oceanul cel de gheaţă mi-apare înainte... aşezare în pagina. Pe bolta alburie o stea nu se arată.. Iar peste mii de sloiuri de valuri repezite O pasăre pluteşte cu aripi ostenite.. 8. conflict. de noi mi-aduc aminte........ 7... relaţii temporale şi spaţiale.. email : ctalp2002@yahoo. .. 2. pierzându-se-n apus. nici bine nu....... . Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul.. 3. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere.. 310 89 55.. ortografie -2. Pe când a ei pereche nainte s-a tot dus C-un pâlc întreg de păsări. construcţia subiectului. iubito..”(Mihai Eminescu – „De câte ori.. Identifică o temă/ un motiv.. împreună . Încadrează textul în romantismul eminescian. Menţionează un antonim contextual pentru ostenite.....27 I..Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N.evidenţierea a două trăsături realiste în construcţia personajului ales.prezentarea a patru elemente ale textului narativ. prin raportare la conflictul/ conflictele textului studiat şi relevarea principalei trăsături a personajului ales. În elaborarea eseului vei avea în vedere următoarele repere: . punctuaţie -2.”) CERINŢE: 1...prezentarea statutului social.....) .. modalităţi de caracterizare.. Din ce în ce mai singur mă-ntunec şi îngheţ. al personajului ales.. Aruncă pe-a ei urmă priviri suferitoare.. 5. Departe doară luna cea galbenă – o pată.. Suntem tot mai departe deolaltă13 amândoi. perspectiva narativă. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul aripă... Scrie un eseu de 2-3 pagini. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. Visându-se-ntr-o clipă cu anii înapoi.... moral etc.....com CLASA A XI-A NR. II. Se dă textul: „De câte ori. ilustrate prin două secvenţe/ episoade narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate.. Analizează 2 figuri de stil.. CP... OCCIDENTULUI NR... Nici rău nu-i pare acuma.... pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3..... limbaj etc. Socolescu” STR. .exprimarea unui punct de vedere argumentat despre modul în care se reflecta o idee sau tema textului ales în construcţia personajului pentru care ai optat. 6. iubito.. utilizarea limbii romane literare -6.... 12 BUCURESTI. 4. abilităţi de analiză si argumentare -6..”..

a statutului lor social. .28 I. Unde pasări ca el Se-ntrec în cântări. 5. semnificative pentru construcţia personajelor alese (temă.evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. construcţia subiectului. 8. conflict. moral etc. Selectează două mărci ale eului liric. vei avea în vedere: . . Prezintă rolul cratimei în structura „Lumea toată-i trecătoare. În elaborarea eseului. perspectivă narativă.” (Mihai Eminescu – „Numai poetul”) CERINŢE: 1. Trece peste nemărginirea timpului: În ramurile gândului. 7. Oamenii se trec şi mor Ca şi miile de unde. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini despre relaţiile dintre două personaje aparţinând unui text narativ realist. psihologic. CP. acţiune. email : ctalp2002@yahoo. limbaj etc.”. modalităţi de caracterizare. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul mare. din perspectiva încadrării în realism. Construieşte un enunţ în care să foloseşti un omonim al lui unde. Identifică o temă/ un motiv. Treierând necontenit Sânul mării infinit. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului ales. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. 6. 310 89 55.). 12 BUCURESTI.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Ce un suflet se pătrunde. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. Încadrează textul în romantismul eminescian. Analizează 2 figuri de stil.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Ca păsări ce zboară Deasupra valurilor.relevarea trăsăturilor celor două personaje.com In vederea acordării punctajului pentru redactare. SECTOR 1. OCCIDENTULUI NR. Socolescu” STR. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. În sfintele lunci. II. 3. 4. Analizează titlul prin raportare la operă. . 2. Se dă textul: „Lumea toată-i trecătoare.exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. Numai poetul.prezentarea a patru elemente ale textului narativ. 9. relaţii spaţiotemporale. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. .

lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. mai blând şi pudic. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. cuvântul pururi. utilizarea limbii romane literare -6. Ca s-o aştern frumos în lungi şiraguri. Puternic iar – de-o vrea – e pururi iambul. 5. paronim al lui cezură.. Socolescu” STR. 4.29 I.010983 TEL / FAX : 310 89 58. 310 89 55.. De poţi s-auzi în el al undei şopot.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N.” (Mihai Eminescu – „Iambul”) CERINŢE: 1. Analizează 2 figuri de stil. II. CP. 12 BUCURESTI. SECTOR 1. faguri”. aşezare în pagina. De e al lui cu drept acest preambul – Aceste toate singur nu le judec. Ce fără piedici trec sunând cezura.com NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. vei avea în vedere: . OCCIDENTULUI NR. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Încadrează textul în romantismul Analizează titlul prin raportare la operă. abilităţi de analiză si argumentare -6. 3. email : ctalp2002@yahoo. ortografie -2. 8. Dar versul cel mai plin. 7. Construieşte un enunţ în care să foloseşti un Prezintă rolul cratimei în structura „mierea-n Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre Identifică o temă/ un motiv. punctuaţie -2. 6. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre particularităţile romanului psihologic. 2. eminescian. 9. Ce plină e ca toamna mierea-n faguri. prin referire la o opera literară studiată.precizarea a două caracteristici ale speciei literare. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine Selectează două mărci ale eului liric. Ce aspru mişcă pânza de la steaguri Trezind în suflet patima şi ura – Dar iar cu dulce glas îţi umple gura Atunci când Amor timid trece praguri! De l-am aflat la noi a spune n-o pot. existente în opera literară studiată: . Se dă textul: „De mult mă lupt cătând în vers măsura. În elaborarea eseului. artistică şi menţionează felul ei.

ortografie -2.] În orice om o lume îşi face încercarea. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. secvenţă narativă. Construieşte 2 enunţuri în care să ilustrezi polisemia lui adânc. titlu. utilizarea limbii romane literare -6. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Identifică o temă/ un motiv. gândirea-i n-o înşală. ş-un gând te-ademeneşte: Că vis al morţii-eterne e viaţa lumii-ntregi. evidenţierea relaţiilor dintre două personaje. adâncă şi tăcută.. 3. de dregi Oricât ai drege-n lume – atunci te oboseşte Eterna alergare.. în faeton de gală Cezarul trece palid. Şi mâna-i care poartă destinele lumeşti. conflict.. Se dă textul: „Pe malurile Senei. Mărirea-i e în taină legată de aceşti. relaţii spaţio-temporale. Socolescu” STR. punctuaţie -2. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul floare. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR.com - prezentarea. în gânduri adâncit. Al undelor greu vuiet.30 I. În orice minte lumea îşi pune întrebarea Din nou de unde vine şi unde merge floarea Dorinţelor obscure sădite în noian? Când ştii că visu-acesta cu moarte se sfârşeşte. Comentează ultimul vers. 310 89 55.. perspectivă narativă.010983 TEL / FAX : 310 89 58. tehnici narative etc. Poporul loc îi face tăcut şi umilit. email : ctalp2002@yahoo. Prezintă rolul cratimei în structura „gândirea-i n-o înşală”. Zâmbirea lui deşteaptă. despre modul în care se reflectă o idee sau temă în romanul pentru care ai optat. a patru elemente de construcţie a subiectului şi/sau ale compoziţiei (acţiune. Cea grupă zdrenţuită în cale-i o salută. CP. SECTOR 1. incipit. Că-n urmă-ţi rămân toate astfel cum sunt. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. prin referire la romanul studiat. construcţia personajelor. Eminescu – „Împărat şi proletar”) CERINŢE: 1. . 6. Privirea-i ce citeşte în suflete-omeneşti. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. Bătrânul Demiurgos se opinteşte-n van. aşezare în pagina. 12 BUCURESTI. vuirea în granit A sute d-echipajuri. 5. reprezentative pentru romanul studiat. 4. abilităţi de analiză si argumentare -6. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. [. final.).. exprimarea unui punct de vedere argumentat.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. 2.” (M. OCCIDENTULUI NR.

secvenţă narativă.” (M. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). ortografie -2.”) CERINŢE: 1. . Menţionează un antonim Prezintă rolul cratimei în Scrie o expresie/ o locuţiune Identifică o temă/ un motiv.31 I. structura „ce-i poetu-n lume. M-am închinat ca magul la soare şi la stele Să-ngăduie intrarea-mi în veşnicul repaus: Nimic să nu s-audă de umbra vieţii mele. Să trec ca o suflare. email : ctalp2002@yahoo.). despre relaţia dintre incipit şi final într-un roman studiat. un sunet. Ca frunza de pe apa. având în vedere: . viziune despre lume.. construcţia subiectului. contextual pentru veşnicul.ilustrarea trăsăturilor incipitului. o scânteie. particularităţi ale compoziţiei.. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3.”. OCCIDENTULUI NR. Eminescu – „Pierdut in suferinţa.. . Necunoscut strecoară prin lume cu încetul Şi nimene nu-ntreabă ce este sau era. . Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini. punctuaţie -2.. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. 2. perspectivă narativă.) Mai bine niciodată el n-ar fi fost pe lume Şi-n loc să moara astăzi. în care să intre cuvântul lume.prezentarea a 4 elemente de structura şi/ sau de compoziţie a romanului pentru care ai optat (temă. relaţii spaţio-temporale. Socolescu” STR. modalităţi de caracterizare a personajului etc. aşezare în pagina. 3. 4. prin referire la textul narativ ales.. Căci ce-i poetu-n lume şi astăzi ce-i poetul? La glasu-i singuratic s-asculte cine vra.com 7. Zadarnica mea minte de visuri e o schele.. . 310 89 55. tehnici narative.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Se dă textul: „Pierdut în suferinţa nimicniciei mele. ca fulgerul în chaos. Ca lacrima ce-o varsă zadarnic o femeie. episod. Analizează titlul prin raportare la operă. 8. Analizează 2 figuri de stil. utilizarea limbii romane literare -6. (.exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul romanului nuvelei ales. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. II. 9. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere.. mai bine murea ieri. titlu. 12 BUCURESTI. abilităţi de analiză si argumentare -6. SECTOR 1. Încadrează textul în romantismul eminescian.. personaj. CP.010983 TEL / FAX : 310 89 58.comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales.

). construcţia subiectului. aşezare în pagina.exprimarea unui punct de vedere argumentat despre modul în care se reflectă o idee sau tema romanului în construcţia personajului pentru care ai optat. 310 89 55. săltăreţele dactile16? Dacă tu ştiai problema astei vieţi cu care lupt. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini. punctuaţie -2. semnificative pentru realizarea personajului ales (acţiune.) De-oi urma să scriu în versuri.. Căci întreb.) Noi avem în veacul nostru acel soi ciudat de barzi. modalităţi de caracterizare. 16 Dactil – picior metric trisilabic. prin raportare la conflict/ conflictele romanului studiat.v/ -v/ etc). Analizează 2 figuri de stil. abilităţi de analiză si argumentare -6. Selectează două mărci ale eului liric. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6).32 I. Este o formula destul de rară in poezia românească. 9.com 5. II. email : ctalp2002@yahoo. Încadrează textul în romantismul eminescian. . NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. 8.. Se dă textul: „De ce pana mea rămâne în cerneală. Troheul este metrul cel mai frecvent al poeziei populare. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. la ce-am începe să-ncercăm în lupta dreaptă A turna în formă nouă limba veche şi-nţeleaptă? (. Socolescu” STR.relevarea principalei trăsături a personajului ales. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. 12 BUCURESTI. psihologic. Ai vedea că am cuvinte pana chiar să o fi rupt. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare.. 7. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. utilizarea limbii romane literare -6. 6. ortografie -2. teamă mi-e ca nu cumva Oamenii din ziua de-astăzi să mă-nceap-a lăuda. mă întrebi? De ce ritmul nu m-abate cu ispita-i de la trebi? De ce dorm îngrămădite între galbenele file. in care silabele neaccentuate/ accentuate sunt dispuse după schema –vv. perspectivă narativă. 14 15 Iamb – picior metric caracterizat prin două silabe prima neaccentuată şi a doua accentuată. Dacă port cu uşurinţă şi cu zâmbet a lor ură. Troheu – picior metric bisilabic.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Care-ncearcă prin poeme să devină cumularzi (. Iambii14 suitori.prezentarea statutului social. conflict. sunt considerate specifice versificaţiei româneşti. . având în vedere: . Analizează titlul prin raportare la operă.prezentarea a patru elemente ale textului narativ. troheii15. ea pe ceruri zugrăveşte” (Eminescu) (. cu prima silabă accentuată şi a doua neaccentuată: “Muchi de stâncă. SECTOR 1. trohaic şi iambic. moral etc al personajului ales.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. relaţii spatio-temporale. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. CP. .. . limbaj etc. vârf de arbor. despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman al experienţei studiat. OCCIDENTULUI NR. Cele două ritmuri bisilabice. ilustrată prin 2 episoade/ secvenţe narative şi/sau prin citate comentate.

3. . Prezintă rolul cratimei în structura „să mă-nceap-a lăuda. 8. Menţionează un sinonim contextual pentru mă întrebi. Selectează două mărci ale eului liric. modalităţi de caracterizare. aşa vii! Cobori încet. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. chemarea asculta-vei? Din neguri reci plutind te vei desface? Puterea nopţii blând însenina-vei Cu ochii mari şi purtători de pace? Răsai din umbra vremilor încoace.exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. 9. II. A ta iubire c-un suspin arat-o. mai aproape. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. Mă-ngâna cântul unei dulci evlavii – Atunci te chem. limbaj etc. 12 BUCURESTI. 6.aproape.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. . aşezare în pagina.33 I. email : ctalp2002@yahoo. Socolescu” STR.010983 TEL / FAX : 310 89 58. CP. SECTOR 1.). 5. acţiune. 7. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui roman psihologic studiat.com Laudele lor desigur m-ar mâhni peste măsură.prezentarea a patru elemente ale textului narativ semnificative pentru construcţia personajelor alese (temă. punctuaţie -2. Identifică o temă/ un motiv. 2. 310 89 55.. având în vedere: . ortgrafie -2. Te pleacă iar zâmbind peste-a mea faţă. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. conflict.evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6).. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului.”. . Încadrează textul în romantismul eminescian.analiza raporturilor dintre cele doua personaje de-a lungul nuvelei alese. . Analizează 2 figuri de stil. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale romanului ales. Se dă textul: „Când însuşi glasul gândurilor tace. utilizarea limbii romane literare -6. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. titlu. Eminescu – „Scrisoarea II”) CERINŢE: 1. Analizează titlul prin raportare la operă. relaţii spaţiotemporale.” (M. Ca să te văd venind – ca-n vis. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. abilităţi de analiză si argumentare -6. OCCIDENTULUI NR. 4. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul viaţa. construcţia subiectului. perspectivă narativă.

semnificative pentru ilustrarea relaţiilor.analiza raporturilor dintre cele două personaje de-a lungul textului ales. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Menţionează un sinonim contextual pentru evlavii.. aşezare în pagina.evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. abilităţi de analiză si argumentare -6. acţiune. titlu. Eminescu – [Când însuşi glasul. atâtea devieri şi atâtea forme.. II. Identifică o temă/ un motiv.exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje pornind de la următorul citat: „Iubirea are atâtea feţe. relaţii spatio-temporale. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. traducător de fabule. 7. Eminescu face aluzie la „Plângerea si tânguirea Valahiei” 19 Din opera lui Negruzzi. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. 5.. având in vedere: . 2. .. Să simt fiorii strângerii în braţe – Pe veci pierduto. Mă cufund ca într-o mare de visări dulci şi senine (.]) CERINŢE: 1. CP.. 4. Analizează 2 figuri de stil. profesor si publicist bănăţean. 9. Selectează două mărci ale eului liric. Încadrează textul în romantismul eminescian. utilizarea limbii romane literare -6.prezentarea a patru elemente ale textului narativ semnificative pentru construcţia personajelor alese (temă. punctuaţie -2. .aproape. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul noapte. 3. 6. statut de capodoperă având nuvela „Alexandru Lăpuşneanul” . email : ctalp2002@yahoo. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Cobori încet.34 I. Căci pe mucedele pagini stau domniile române (.010983 TEL / FAX : 310 89 58.1818). . eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.). perspectivă narativă.) Iar Negruzzi19 şterge colbul de pe cronice bătrâne. 8. limbaj etc. 12 BUCURESTI. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului alese. reflectată într-un text narativ studiat în clasa a XI-a. Analizează titlul prin raportare la operă. Socolescu” STR.1836).. construcţia subiectului. autor al mai multor poezii satirice. Se dă textul: „Când privesc zilele de-aur a scripturelor române. SECTOR 1. mai aproape. 310 89 55.) Văd poeţi ce-au scris o limbă ca un fagure de miere: Cichindeal17 gură de aur. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre tema iubirii.” (Emil Cioran – „Pe culmile disperării”) NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere.”. conflict. ortografie -2.) 17 Dimitrie Tichindeal (1775 .Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N.com Cu geana ta m-atinge pe pleoape.. vecinic adorato!”(M. Mumulean18 glas de durere (. OCCIDENTULUI NR... încât este destul de greu să găseşti un sâmbure central sau o formă tipică a iubirii. prelucrate după sârbul Dositei Obradovici 18 Paris Mumuleanu (1794 . Eminescu retine referirea la operele de inspiraţie istorică.. modalităţi de caracterizare.

20 Termenul epigonii.. . OCCIDENTULUI NR. II. 5. fără inimi. ortgrafie -2.Simţiri reci. urâte Măşti râzânde puse bine pe-un caracter inimic. 12 BUCURESTI. noi nu credem in nimic!(. totu-i lustru fără bază..sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o specie literară/ într-un curent literar/ cultural. reflectată într-un text narativ studiat. Socolescu” STR. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini despre tema familiei. 7. harfe zdrobite. punctuaţie -2.prezentarea a patru elemente ale textului narativ. Grecescul epigonos înseamnă născut in urmă. . cu voi viitorul trece. din perspectiva finalului/ a deznodământului. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. abilităţi de analiză si argumentare -6. totu-i străin!” (M.) Acum râde printre lacrimi când o vede pe Dridri.exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre imaginea familiei. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Iară noi? Noi. Ce cu basmul povesteşte – veselul Alecsandri (. Menţionează un sinonim contextual pentru de-aur. modalităţi de caracterizare. urmaş. aşezare în pagina.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N.com Ş-acel rege-al poeziei. construcţia subiectului particularităţi ale compoziţiei. relaţii spaţio-temporale. CP. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. având in vedere: . ce cu fluierul îţi zice. Cunoscut de Eminescu. conflict. 2. într-o perioadă şi orientare tematică.. Noi suntem iarăşi trecutul. email : ctalp2002@yahoo. 6.) S-a întors maşina lumii. epigonii?. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare.. probabil din literatura germană. SECTOR 1. vecinic tânăr şi ferice.). Voi credeaţi în scrisul vostru. În noi totul e spoială. reflectate în textul narativ ales. Eminescu – „Epigonii20”) CERINŢE: 1. unde epigon se traduce cu „omul care din lipsa de facultăţii creatoare se mărgineşte a răspândi si a prelucra ideile predecesorilor care au făcut epocă. Analizează 2 figuri de stil.010983 TEL / FAX : 310 89 58.. utilizarea limbii romane literare -6. adică imitator” – termenul capătă in poezia sa sensul de urmaş nedemn sau inferior înaintaşilor săi. reflectată în textul narativ ales. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. Selectează două mărci ale eului liric. 8.. Analizează titlul prin raportare la operă. folosit ca titlu al poeziei este de origine greacă. Dumnezeul nostru: umbră.. Ce din frunze îţi doineşte.. 3. limbaj etc. . patria noastră o frază. Mici de inimi. Iară noi? Noi.Simţiri reci. inimi bătrâne. Noi în noi n-avem nimic. . totu-i calp. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). prin referire la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor. trist şi rece. mari de patimi. epigonii?. 9.evidenţierea imaginii familiei. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune. 310 89 55. harfe zdrobite”. Încadrează textul în romantismul eminescian. Identifică o temă/ un motiv. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul a sta. 4. perspectivă narativă.

Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Socolescu” STR. CP. la piept să-mi cazi. Să-ţi desprind din creştet valul. SECTOR 1. Vom fi singuri-singurei. 12 BUCURESTI. 310 89 55. Să-l ridic de pe obraz.010983 TEL / FAX : 310 89 58.35 I. Şi în braţele-mi întinse Să alergi. Unde prispa cea de brazde Crengi plecate o ascund. OCCIDENTULUI NR. email : ctalp2002@yahoo. Se dă textul: „Vino-n codru la izvorul Care tremură pe prund. Pe genunchii mei şede-vei. .com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR.

modalităţi de caracterizare. ortografie -2.). Flori de tei deasupra noastră Or să cadă rânduri-rânduri. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. SECTOR 1.. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. . (. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul creangă. perspectivă narativă. aşezare în pagina. înfiorate. Eminescu – „Dorinţa”) CERINŢE: 1. . particularităţi ale compoziţiei. utilizarea limbii romane literare -6. 2. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune.com Iar în păr. 8.” (M. Încadrează textul în romantismul eminescian. având în vedere: . Or să-ti cadă flori de tei.. 5. construcţia subiectului. Analizează titlul prin raportare la operă. prin referire la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor.exprimarea argumentata a unui punct de vedere despre condiţia arivistului prin raportare la finalul textului. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N.010983 TEL / FAX : 310 89 58. 310 89 55.. Selectează două mărci ale eului liric.prezentarea a 4 elemente ale textului narativ. reflectată în textul narativ ales. Lăsând prada gurii mele Ale tale buze dulci. punctuaţie -2. CP. II. 12 BUCURESTI. abilităţi de analiză si argumentare -6. 6. OCCIDENTULUI NR. .. limbaj etc. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Identifică o temă/ un motiv. Socolescu” STR. 9. Fruntea albă-n părul galbăn Pe-al meu braţ încet s-o culci. 3. Prezintă rolul semnelor de ortografie în structura „şede-vei”. reflectată într-o opera epică studiată. 7. Analizează 2 figuri de stil. conflict.sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie.) Adormind de armonia Codrului bătut de gânduri. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. într-un curent cultural/ literar. Menţionează un antonim contextual pentru ascund. email : ctalp2002@yahoo.reflectarea condiţiei arivistului. relaţii spaţiotemporale. într-o perioadă sau orientare tematică. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. 4. . Scrie un eseu structurat despre condiţia arivistului.

36 I. Se dă textul: „Şi dacă ramuri bat în geam Şi se cutremur plopii. E ca în minte să te am Şi-ncet să te apropii. CP. E ca aminte să-mi aduc .Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Socolescu” STR. Şi dacă norii deşi se duc De iese-n luciu luna. email : ctalp2002@yahoo.010983 TEL / FAX : 310 89 58. 310 89 55. SECTOR 1. E ca durerea mea s-o-mpac Înseninându-mi gândul. OCCIDENTULUI NR.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. Şi dacă stele bat în lac Adâncu-i luminându-l. 12 BUCURESTI.

punctuaţie -2. Analizează titlul prin raportare la operă. având în vedere: . Eminescu – „Şi dacă. abilităţi de analiză si argumentare -6. Că de când nu ne-am văzut Multă vreme au trecut Şi de când m-am depărtat. CP. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. drăguţule. 310 89 55. Se dă textul: „. 5. aşezare în pagina. într-o specie literară. Identifică o temă/ un motiv. Selectează două mărci ale eului liric.”) CERINŢE: 1. într-o perioadă sau orientare tematică. Socolescu” STR. .37 I. din perspectiva finalului/ a deznodământului. OCCIDENTULUI NR. SECTOR 1. Încadrează textul în romantismul eminescian. Construieşte un enunţ în care să foloseşti un omonim al lui lac.com De tine-ntotdeauna. relaţii spaţio-temporale. modalităţi de caracterizare.prezentarea a 4 elemente ale textului narativ. 2. 9. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune. Iarna viscolu-l ascult.sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibila încadrarea într-o tipologie. .. într-un curent literar. 4.). . lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. particularităţi de compoziţie. Ce mai faci. utilizarea limbii romane literare -6. limbaj etc. perspectivă narativă. Multă lume am îmblat.Ia eu fac ce fac de mult.” (M. construcţia subiectului. ortgrafie -2. reflectate în textul narativ ales. email : ctalp2002@yahoo.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. Crengile-mi rupându-le.. reflectată într-un text narativ studiat.exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre condiţia femeii reflectată în textul narativ ales. Apele-astupându-le Troienind cărările . 8. 7. codruţule. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). 12 BUCURESTI. II. 3. 6. Analizează 2 figuri de stil. conflict. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. prin referire la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ conflictelor. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3.evidenţierea condiţiei femeii. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul minte.Codrule. . Prezintă rolul semnelor de ortografie în structura „Adâncu-i luminându-l”. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre condiţia femeii.

com Şi gonind cântările.” (Petre Ţuţea – „Între Dumnezeu şi neamul meu”) NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). ordinea. ci bucuria pură. II. Analizează 2 figuri de stil. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune. perspectivă narativă. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. Încadrează textul în romantismul eminescian. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. .” (M.). Socolescu” STR. Nu plăcerea. prin referire la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor.prezentarea a 4 elemente ale textului narativ. codruţule. drăguţule”. Şi mai fac ce fac de mult. 4. 5. Menţionează un antonim contextual pentru m-am depărtat. OCCIDENTULUI NR. voinţa zămislirii. Pe cărarea spre izvor Ce le-am dat-o tuturor. . 7. 310 89 55. particularităţi ale compoziţiei. CP. conştiinţa datoriei. utilizarea limbii romane literare -6. Analizează titlul prin raportare la operă. aşezare în pagina. email : ctalp2002@yahoo. într-o perioadă sau orientare tematică. modalităţi de caracterizare. pornind de la citatul de mai jos:„ În familie trebuie să stăpânească: iubirea. Împlându-şi cofeile. 8. relaţii spaţiotemporale. într-un curent cultural/ literar. /Ce mai faci. ortografie -2. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul vreme. Mi-o cântă femeile. conflict. 3. . 6. produsă de frumuseţea idealului.010983 TEL / FAX : 310 89 58. abilităţi de analiză si argumentare -6. Eminescu – „Revedere”) CERINŢE: 1. Identifică o temă/ un motiv. . 12 BUCURESTI. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Codrule. reflectată în textul narativ ales. Selectează două mărci ale eului liric. 9. punctuaţie -2. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre tema familiei într-un text narativ studiat având în vedere următoarele repere: . Vara doina mi-o ascult.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N.exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre tema familiei. SECTOR 1. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. construcţia subiectului.sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. limbaj etc.analiza imaginii familiei. 2.

310 89 55. tot mai încet. Mai departe.38 I. Dintre ramuri de arin Melancolic cornul sună.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. Sufletu-mi nemângâiet Îndulcind cu dor de moarte. De ce taci. Codru-şi bate frunza lin. Socolescu” STR. 12 BUCURESTI. email : ctalp2002@yahoo.010983 TEL / FAX : 310 89 58. când fermecată Inima-mi spre tine-ntorn? .Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Mai încet. SECTOR 1. Se dă textul: „Peste vârfuri trece lună. OCCIDENTULUI NR. CP. mai departe.

prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ ales. CP. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Mai departe.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N.relevarea principalei trăsături a personajului ales.. construcţia subiectului.) Unde vei găsi cuvântul . 3. . aşezare în pagina. 2. Eminescu – „Peste vârfuri”) CERINŢE: 1. punctuaţie -2. . II. Dar se scutur multe moarte. ortografie -2. 7. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. email : ctalp2002@yahoo. utilizarea limbii romane literare -6. Construieşte 2 enunţuri în care să ilustrezi polisemantismul lui a bate. 9. Socolescu” STR. Dar când inima-ţi frământă Doruri vii şi patimi multe(.”. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. Analizează titlul prin raportare la operă. abilităţi de analiză si argumentare -6. modalităţi de caracterizare. . 12 BUCURESTI. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul luna./ Mai încet. conflict. Toate bat la poarta vieţii. Identifică o temă/ un motiv. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. moral etc.prezentarea a patru elemente ale textului narativ. 6. 5. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat. 310 89 55.prezentarea statutului social. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintrun text narativ aparţinând lui Camil Petrescu. ale personajului ales.exprimarea unui punct de vedere argumentat. semnificative pentru realizarea personajului ales (acţiune. Înşirând cuvinte goale Ce din coadă au să sune. dar puţine Rod în lume o să poarte. Selectează două mărci ale eului liric. având în vedere: .com Mai suna-vei dulce corn. Analizează 2 figuri de stil. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.. OCCIDENTULUI NR. relaţii spaţio-temporale. Încadrează textul în romantismul eminescian.39 I. perspectivă narativă. E uşor a scrie versuri Când nimic nu ai a spune. 4. Pentru mine vreodată?” (M. mai departe. Se dă textul: „Multe flori sunt.). 8. limbaj etc. psihologic. tot mai încet. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). SECTOR 1.010983 TEL / FAX : 310 89 58.

dar nu mai eşti a ta. ortografie -2. perspectivă narativă. modalităţi de caracterizare. III. moral etc. 9.evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. abilităţi de analiză si argumentare -6. 12 BUCURESTI. iubito. . semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. 7. Nu floarea vestejită din părul tău bălai. OCCIDENTULUI NR. Se dă textul: „Să cer un semn. CP.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare.40 I. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). a statutului lor social.prezentarea a patru elemente ale textului narativ semnificative pentru construcţia personajelor alese (temă. psihologic. Identifică o temă/ un motiv. având în vedere: . Selectează două mărci ale eului liric. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. Încadrează textul în romantismul eminescian. 2. 310 89 55. 8. Analizează 2 figuri de stil. 3. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. Când prin această lume să trecem ne e scris Ca visul unei umbre şi umbra unui vis? La ce de-acu-nainte tu grija mea s-o porţi? La ce să măsuri anii ce zboară peste morţi? . Construieşte un enunţ în care să foloseşti omonimul lui poartă. utilizarea limbii romane literare -6. Prezintă rolul cratimei în structura „inima-ţi”. . din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului.”(M. prin raportare la două episoade/ secvenţe semnificative ale textului ales. Căci singura mea rugă-i uitării să mă dai. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul floare.).. 5. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ aparţinând lui George Călinescu. cu flori deşerte. La ce simţirea crudă a stinsului noroc Să nu se sting-asemeni.relevarea trăsăturilor celor două personaje. aşezare în pagina. ci-n veci să stea pe loc? Tot alte unde-i sună aceluiaşi pârău: La ce statornicia părerilor de rău. 6.exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. spre-a nu te mai uita? Te-aş cere doar pe tine. email : ctalp2002@yahoo. . relaţii spaţio-temporale. 4. limbaj etc.010983 TEL / FAX : 310 89 58. SECTOR 1.com Ce exprima adevărul? Critici. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. punctuaţie -2. conflict. voi. Care roade n-aţi adus – E uşor a scrie versuri Când nimic nu e de spus. Socolescu” STR. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. construcţia subiectului. Eminescu – „Criticilor mei”) CERINŢE: 1. Analizează titlul prin raportare la operă. acţiune.

Identifică o temă/ un motiv. relaţii spaţio-temporale. . Analizează 2 figuri de stil. Ca şi când anii mândri de dor ar fi deşerţi – Că te-am iubit atâta putea-vei tu să ierţi?” (M. 6. utilizarea limbii romane literare -6. 5. email : ctalp2002@yahoo. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune. Eminescu – „Despărţire”) CERINŢE: 1. punctuaţie -2. Analizează titlul prin raportare la operă. Selectează două mărci ale eului liric. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. . 9. Prezintă rolul cratimei în structura „de-acu-nainte”. prin referire la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor. Socolescu” STR. Încadrează textul în romantismul eminescian. într-o perioadă sau orientare tematică. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre tema banului într-un text narativ studiat. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Când voi să uiţi norocul visat de amândoi. abilităţi de analiză si argumentare -6. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul noroc. conflict. cu anii înapoi. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. construcţia subiectului. ortografie -2. 12 BUCURESTI. întrun curent cultural/ literar.sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Ca şi când niciodată noi nu ne-am fi găsit.).reflectarea temei banului în textul narativ ales. Trezindu-te. . 4. 3. aşezare în pagina.prezentarea a 4 elemente ale textului narativ. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). 8. iubito. SECTOR 1. Construieşte un enunţ în care să foloseşti paronimul lui păr. 310 89 55. perspectivă narativă. modalităţi de caracterizare. CP. limbaj etc. având în vedere următoarele repere: . II. OCCIDENTULUI NR. 2. exprimarea argumentata a unui punct de vedere despre tema banului prin raportare la final NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. 7.com Totuna-i dacă astăzi sau mâne o să mor Când voi să-mi piară urma în mintea tuturor. particularităţi ale compoziţiei. Să fie neagră umbra în care-oi fi pierit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->