P. 1
Teza.xi.SemII

Teza.xi.SemII

|Views: 1,417|Likes:
Published by Bety Martinescu

More info:

Published by: Bety Martinescu on May 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2013

pdf

text

original

Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Socolescu” STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.

010983 TEL / FAX : 310 89 58, 310 89 55, email : ctalp2002@yahoo.com

TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR.1 I. Se dă textul:
„La steaua care-a răsărit E-o cale atât de lungă, Că mii de ani i-au trebuit Luminii să ne-ajungă. Poate demult s-a stins în drum În depărtări albastre, Dar raza ei abia acum Luci vederii noastre, Icoana stelei ce-a murit Încet pe cer se suie. Era pe când nu s-a zărit, Azi o vedem şi nu e. Tot astfel când al nostru dor Pieri în noapte-adâncă Lumina stinsului amor Ne urmăreşte încă. (M. Eminescu – „La steaua”)

CERINŢE: 1. Menţionează câte un sinonim contextual pentru: cale, icoană, s-a zărit, dor. 2. Prezintă rolul cratimei în structura „Pieri în noapte-adâncă”. 3. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul drum. 4. Identifică o temă/ un motiv. 5. Argumentează tipul de lirism. 6. Selectează o sintagma care sugerează timpul. 7. Analizează 2 figuri de stil. 8. Încadrează textul într-un curent/ într-o orientare culturală. 9. Analizează titlul prin raportare la operă. II. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini despre un personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând realismului, având în vedere următoarele repere: - precizarea a două caracteristici ale realismului existente în opera literară studiată şi identificabile în analiza personajului; - prezentarea personajului prin referire la statut, la tipologie şi la evoluţia acestuia; - evidenţierea relaţiilor cu alte personaje reprezentative prin analiza a două scene/ momente semnificative; - exprimarea unui punct de vedere argumentat despre modul în care se reflectă personajul în textul realist, pornind de la următoarea afirmaţie critică a lui Georg Lukacs: „Categoria centrală, criteriul fundamental al concepţiei realiste este tipul, mai precis acea sinteză specială care, atât în câmpul caracterelor, cât şi în acel al situaţiilor, uneşte organic genericul şi individualul. Tipul devine tip, nu prin caracterul de medie şi nici chiar prin caracterul său individual, oricât de aprofundat, cât mai curând prin faptul că în el confluează şi se întemeiază toate

Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Socolescu” STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983 TEL / FAX : 310 89 58, 310 89 55, email : ctalp2002@yahoo.com

momentele determinate din punct de vedere uman şi social, esenţiale unei perioade istorice”.
NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6); pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3; utilizarea limbii romane literare -6; abilităţi de analiză si argumentare -6; ortografie -2; punctuaţie -2; aşezare în pagina, lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.

Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Socolescu” STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983 TEL / FAX : 310 89 58, 310 89 55, email : ctalp2002@yahoo.com

TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR.2 I. Se dă textul: „Afară-i toamnă, frunza 'mprăştiată, Iar vântul svârle 'n geamuri grele picuri; Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri Şi într'un ceas gândeşti la viaţa toată. Pierzându-ţi timpul tău cu dulci nimicuri, N'ai vrea ca nimeni 'n uşa ta să bată; Dar şi mai bine-i, când afară-i sloată, Să stai visând la foc, de somn să picuri. Şi eu astfel mă uit din jet de gânduri, Visez la basmul vechi al zânei Dochii, În juru-mi ceaţa creşte rânduri-rânduri; Deodat'aud foşnirea unei rochii, Un moale pas abia atins de scânduri... Iar mâni subţiri şi reci mi-acopăr ochii” (Mihai Eminescu – „Afară-i toamnă”) CERINŢE: 1. Menţionează un omonim contextual al cuvântului somn, evidenţiindu-l într-un enunţ. 2. Prezintă rolul semnelor de ortografie în structura „Afară-i toamnă”. 3. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul frunză. 4. Identifică o temă/ un motiv. 5. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine de mişcare. 6. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul. 7. Analizează 2 figuri de stil. 8. Argumentează tipul de lirism. 9. Analizează titlul prin raportare la opera. II. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre principalele componente de structură şi de compoziţie ale unui text narativ aparţinând realismului. În elaborarea eseului vei avea în vedere: - prezentarea a patru componente şi/ sau elemente de compoziţie ale textului pentru care ai optat (temă, viziune despre lume, construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, perspectivă narativă, tehnici narative, secvenţă narativă, episod, relaţii temporale şi spaţiale, personaj, modalităţi de caracterizare a personajului etc.) - ilustrarea trăsăturilor realiste alese prin exemple din opera literară analizată; - comentarea a două scene sau secvenţe semnificative pentru curentul literar analizat;

Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Socolescu” STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983 TEL / FAX : 310 89 58, 310 89 55, email : ctalp2002@yahoo.com

-

exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile perspectivei narative , pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Naratorul se află totdeauna de altă parte a baricadei decât personajele, evenimentele şi simţirile lor; înfăţişează o lume care există în afara lui şi poate fi foarte bine închipuită şi în absenţa lui, adopta o poziţie de extrateritorialitate, indiferent că este un comentator locvace sau un regizor impersonal” (N. Manolescu – „Arca lui Noe”).

NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6); pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3; utilizarea limbii romane literare -6; abilităţi de analiză si argumentare -6; ortografie -2; punctuaţie -2; aşezare în pagina, lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.

Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Socolescu” STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983 TEL / FAX : 310 89 58, 310 89 55, email : ctalp2002@yahoo.com

TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR.3 I. Se dă textul: „Fiind băiet păduri cutreieram Şi mă culcam ades lângă isvor, Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam S-aud cum apa sună-ncetişor: Un freamăt lin trecea din ram în ram Şi un miros venea adormitor. Astfel ades eu nopţi întregi am mas1, Blând îngânat de-al valurilor glas. Răsare luna,-mi bate drept în faţă: Un rai din basme văd printre pleoape, Pe câmpi un val de argintie ceaţă, Sclipiri pe cer, văpaie preste ape, Un bucium cântă tainic cu dulceaţă, Sunând din ce în ce tot mai aproape... Pe frunza-uscate sau prin naltul ierbii, Părea c-aud venind în cete cerbii.” (Mihai Eminescu – „Fiind băiet păduri cutreieram ”) CERINŢE: 1. Menţionează un sinonim contextual al cuvântului sună. 2. Prezintă rolul semnelor de ortografie şi de punctuaţie în structura „Răsare luna,mi bate drept în faţă:”. 3. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul apa. 4. Identifică o temă/ un motiv. 5. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine vizuală. 6. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul. 7. Analizează 2 figuri de stil. 8. Argumentează tipul de lirism. 9. Analizează titlul prin raportare la operă. II. Scrie un eseu de 2-3 pagini, despre trăsăturile romanului ilustrate printr-o opera literara care aparţine lui G. Călinescu. În elaborarea eseului vei avea în vedere următoarele repere: - prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea romanului ales (acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.) - prezentarea mişcării literare/ culturale în care se poate integra romanul; - relevarea trăsăturilor romanului ales, ilustrate prin două secvenţe/ episoade narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate; - exprimarea unui punct de vedere argumentat despre roman, pornind de la următorul citat: „Atenta observaţie a socialului, zugrăvirea unor caractere bine individualizate, gustul detaliului, observarea umanităţii sub latura morală, fresca
1

A mânea – (verb) a rămâne peste noapte undeva

eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Călinescu”. 12 BUCURESTI.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. naraţiunea la persoana a treia şi menţinerea naratorului omniscient constituie trăsături predilecte ale romanului de tip balzacian. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare.010983 TEL / FAX : 310 89 58. email : ctalp2002@yahoo. Socolescu” STR. ortgrafie -2. OCCIDENTULUI NR. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. 310 89 55. CP. aşezare în pagina. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. abilităţi de analiză si argumentare -6. punctuaţie -2. utilizarea limbii romane literare -6. SECTOR 1. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ . asimilate şi de G.com Bucureştiului de dinainte de Primul Război Mondial.

SECTOR 1.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. . s-umplu norii de zăpadă Cu himere!. .măcar totuşi are blană.la curcani vânătă-i creasta Şi cu pasuri melancolici meditând umblă-n ogradă. Dar de unde? Scârţâie de vânt fereasta. 2. . pornind de la următorul citat: ”Ce este. Prezintă rolul semnelor de ortografie şi de punctuaţie in structura „Şi-n această sărăcie. Şi-n această sărăcie. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. construcţia subiectului. 12 BUCURESTI. 8. abilităţi de analiză si argumentare -6.. vin n-am mai băut de-o lună. barde Bani n-am mai văzut de-un secol. În pod miaună motanii . Călinescu.o icoană. dulce o bucată din Homer. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul luna.nici că mi-ar păsa de ger.. punctuaţie -2. 7.evidenţierea viziunii despre lume a scriitorului. Ai în vedere şi tonalitatea ironica! 9.. Un regat pentru-o ţigară. 6. borta-n perete şi nevasta . Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini despre tema şi viziunea despre lume într-un roman de G. Socolescu” STR. Doamne.) Cum nu sunt un şoarec. . cântă. semnificative pentru tema/ temele alese (temă. demonstrarea unei idei printr-o experienţă”. perspectivă narativă. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative.4 I. vei avea în vedere: . 4. OCCIDENTULUI NR. acţiune. conflict. Mi-aş mânca cărţile mele . pe scurt. barde -”. Selectează o sintagma care sugerează timpul. 310 89 55. CP. email : ctalp2002@yahoo. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere..” (Mihai Eminescu – „Cugetările sărmanului Dionis”) CERINŢE: 1.). te inspiră. aşezare în pagina. În elaborarea eseului. 5. Un palat.com CLASA A XI-A NR. Analizează 2 figuri de stil. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare.. cântă.(. modalităţi de caracterizare..exprimarea unei opinii argumentate despre tema/ temele analizate. 3. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine vizuala. Menţionează un sinonim contextual al cuvântului cânta. Identifică o tema/ un motiv. ortografie -2.prezentarea a patru elemente ale textului narativ. Se dă textul: „Ah! garafa pântecoasă doar de sfeşnic mai e bună! Şi mucoasa lumânare sfârâind săul şi-l arde. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). .relevarea temei. Argumentează tipul de lirism. te inspiră. utilizarea limbii romane literare -6. relaţii spaţio-temporale. un roman? O scriere tipic realistă. limbaj etc.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Analizează titlul prin raportare la opera. Mi-ar părea superbă. II.

6. . pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. . NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. construcţia personajelor. Menţionează un antonim contextual al cuvântului înger. perspectivă narativă. . Transcrie o secvenţa care conţine o imagine de mişcare. prin referire la romanul studiat. incipit. Analizează 2 figuri de stil. aşezare în pagina. aparţinând lui G. despre modul în care se reflecta o idee sau tema în nuvela pentru care ai optat. tehnici narative etc. 8. 3.). relaţii spatio-temporale. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). viaţa lui cea sântă plană. 5. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. Socolescu” STR..010983 TEL / FAX : 310 89 58. Două aripe de umbră către ceruri ridicate. nu-i umbra ei aceea . SECTOR 1. utilizarea limbii romane literare -6. Lângă dânsa el se roagă. Se dă textul: „Ce-ţi lipseşte să fii înger . Identifică o temă/ un motiv.este îngeru-i de pază. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul aripa. Analizează titlul prin raportare la operă. nu-i umbra ei aceea . . II. Lângă marmura cea albă văd fiinţa-i aeriană.evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor prin raportare la două episoade/ secvenţe ale textului narativ ales. 12 BUCURESTI. O. ortografie -2. lângă ea îngenunchează.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR.relevarea trăsăturilor celor două personaje. vei avea în vedere: . moral etc. 310 89 55. Peste viaţa-i inocentă. 7. 9. a statutului lor social. email : ctalp2002@yahoo. abilităţi de analiză si argumentare -6. din perspectiva tipologiei în care se încadrează.exprimarea unui punct de vedere argumentat. Selectează o sintagmă care sugerează subiectivitatea.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N.este îngeru-i de pază. punctuaţie -2. secvenţă narativă. În elaborarea eseului. CP. Prezintă rolul semnelor de ortografie şi de punctuaţie in structura „O.aripi lungi şi constelate. a patru elemente de construcţie a subiectului şi/sau ale compoziţiei (acţiune. titlu. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. Dar ce văd: Pe-a umbrei tale umeri vii ce se întinde? Două umbre de aripe ce se mişcă tremurânde. conflict.5 I. Călinescu. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. 2. Argumentează integrarea într-un curent literar/ cultural. psihologic.” (Mihai Eminescu – „Înger şi demon”) CERINŢE: 1.prezentarea.”. 4. final. OCCIDENTULUI NR.

eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. Menţionează doua forme neliterare. limbaj etc. tehnici narative.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în nuvela aleasă. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „O. construcţia subiectului. construcţia personajului. ruine pe câmpul solitar. 9.evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. SECTOR 1. dormi.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere.prezentarea temei. Văzduhul scânteiază şi ca unse cu var Lucesc zidiri. în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. Socolescu” STR. dormi în pace printre făclii o mie”. . Argumentează încadrarea într-un curent literar/ cultural. În mausoleu-ţi mândru. CP.exprimarea unei opinii argumentate. perspectivă narativă.010983 TEL / FAX : 310 89 58.6 I. Scrie un eseu de 2-3 pagini. 4. o. având in vedere: . lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. dormi în pace printre făclii o mie Şi în mormânt albastru şi-n pânze argintie. aşezare în pagina. 7. Ce sate şi câmpie c-un luciu văl îmbracă. dormi.sublinierea a patru elemente ale textului narativ. utilizarea limbii romane literare -6. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). 12 BUCURESTI. abilităţi de analiză si argumentare -6. modalităţi de caracterizare. într-un curent cultural/ literar. punctuaţie -2. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine vizuala. II. Analizează 2 figuri de stil. într-o perioadă sau orientare tematică. email : ctalp2002@yahoo. Prin care trece albă regina nopţii moartă. Se dă textul: „Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă. OCCIDENTULUI NR. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. . o. 3. al cerurilor arc. particularităţi ale compoziţiei. relaţii spaţio-temporale. reflectată în textul narativ ales. Identifică o tema/ un motiv.) . Analizează titlul prin raportare la opera. ortgrafie -2. reflectate întrun roman studiat. . 6. prin referire la 2 episoade/ secvenţe narative. 5. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul mie. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune. O. 310 89 55. 2.” (Mihai Eminescu – „Melancolie”) CERINŢE: 1. conflict. Tu adorat şi dulce al nopţilor monarc! Bogată în întinderi stă lumea-n promoroacă. Selectează o sintagma care sugerează spatiul. 8.

Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. 5. 7. Ai cunoaşte-atunci bine Traiul meu: Suflet mort. Sub noianul mării verde Şi amar. Analizează 2 figuri de stil. SECTOR 1. Ţărmuri verzi şi cerul sărei. 3.7 I. Eminescu – [„Când priveşti oglinda mărei”]) CERINŢE: 1. Ca-n sicriu. 6. 310 89 55. Acolo-n umeda-i pustie. OCCIDENTULUI NR. Vezi în ea. Vezi pe buza mea pălită Un surâs. Argumentează încadrarea într-un curent sau mişcare literară. Unda-n plesnetul ei geme Şi Eol Sună-n papura ce freme Bacarol. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul cer. De-ai pătrunde c-o privire Al meu sân. . Te-ai simţi pe vecinicie Mort de viu. Identifică patru forme neliterare din text şi scrie forma lor actuală. 12 BUCURESTI. Menţionează un antonim contextual al verbului ai pierde. Tu. Se dă textul: „Când priveşti oglinda mărei. Un minut dacă te-ai pierde. Să vezi marea-i mâhnire Şi venin. Identifică o temă/ un motiv. 2. Socolescu” STR.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR.” (M.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Vezi pe fruntea-mi liniştită Dulce vis. zâmbiri senine – Iată eu. Selectează o sintagma care sugerează subiectivitatea. măcar. 4. email : ctalp2002@yahoo. 8. Şi al luncei vânt de vară Călduros Cântă-n lira mea amară Languros. Nor şi stea. CP. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine de mişcare.

prin referire la textul narativ ales. tehnici narative.exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul romanului ales. II. ortografie -2. titlu. . episod. secvenţă narativă.com 9. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini. Socolescu” STR. despre relaţia dintre incipit şi final într-un roman studiat. punctuaţie -2. personaj. . utilizarea limbii romane literare -6. OCCIDENTULUI NR. 310 89 55. modalităţi de caracterizare a personajului etc. având în vedere: . NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. Analizează titlul prin raportare la operă. email : ctalp2002@yahoo. viziune despre lume. Călinescu.comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales.010983 TEL / FAX : 310 89 58. construcţia subiectului. scris de G. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. CP. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.). . perspectivă narativă.ilustrarea trăsăturilor incipitului. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. relaţii spatio-temporale. abilităţi de analiză si argumentare -6.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. particularităţi ale compoziţiei.prezentarea a 4 elemente de structura şi/ sau de compoziţie din romanul pentru care ai optat (temă. . 12 BUCURESTI. SECTOR 1. aşezare în pagina.

perspectivă narativă.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Analizează 2 figuri de stil. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine artistica si numeşte felul ei. Cu glas adânc.8 I. 310 89 55. prin raportare la conflict/ conflictele romanului studiat.relevarea principalei trăsături a personajului ales. Rosteşte lin în clipe cadenţate: Nu-nvie morţii – e-n zadar. 6. ortgrafie -2. 4. abilităţi de analiză si argumentare -6. construcţia subiectului. Selectează o sintagmă care sugerează subiectivitatea. conflict. OCCIDENTULUI NR. Socolescu” STR.exprimarea unui punct de vedere argumentat despre modul în care se reflectă o idee sau tema romanului în construcţia personajului pentru care ai optat. Se dă textul: „S-a stins viaţa falnicei Veneţii. Ca-n ţintirim tăcere e-n cetate. 8.010983 TEL / FAX : 310 89 58. . punctuaţie -2. Izbeşte-n ziduri vechi sunând din valuri. Argumentează caracterul de arta poetică. limbaj etc.. nu vezi lumini de baluri. 3. Pe scări de marmură. El numai-n veci e-n floarea tinereţii. N-auzi cântări. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. .. relaţii spatio-temporale. despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman de G. utilizarea limbii romane literare -6. copile!” (Mihai Eminescu – „Veneţia”) CERINŢE: 1. semnificative pentru realizarea personajului ales (acţiune. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Nu-nvie morţii – e-n zadar. având în vedere: . Călinescu. San Marc sinistru miezul nopţii bate. prin vechi portaluri. CP. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Miresei dulci i-ar da suflarea vieţii.). Analizează titlul prin raportare la operă. 12 BUCURESTI. moral etc al personajului ales. Preot rămas din a vechimii zile. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. cu graiul de Sibile.prezentarea a patru elemente ale textului narativ. 9. Identifică o temă/ un motiv. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul viaţa. psihologic. SECTOR 1. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. Pătrunde luna înălbind pereţii.prezentarea statutului social. ilustrată prin 2 episoade/ secvenţe narative si/sau prin citate comentate. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. . 5. II. Okeanos se plânge pe canaluri. . email : ctalp2002@yahoo. modalităţi de caracterizare. 2. copile!”. aşezare în pagina. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini. 7. Menţionează un sinonim contextual al verbului se plânge.

. De-atunci răsare lumea. soare şi stihii. abilităţi de analiză si argumentare -6.. 310 89 55. limbaj etc. Menţionează două enunţuri prin care să ilustrezi polisemantismul verbului a veni... pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3.. . Socolescu” STR. utilizarea limbii romane literare -6. Şi în sine împăcată stăpânea eterna pace!. .). Umbra celor desfăcute nu-ncepuse-a se desface. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative. modalităţi de caracterizare. Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. 8. II.010983 TEL / FAX : 310 89 58. pe când fiinţă nu era. Identifică o temă/ un motiv. SECTOR 1. nici nefiinţă. Călinescu. email : ctalp2002@yahoo.. Dar deodat-un punct se mişcă. Analizează 2 figuri de stil. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere.” (M. Se dă textul: „La-nceput. pe când fiinţă nu era. Căci era un întuneric ca o mare făr’o rază.. 2. nici nefiinţă. construcţia subiectului. 3. Iată-l Cum din chaos face mumă iară el devine Tatăl Punctu-acela de mişcare. având in vedere: . lună. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6).exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele doua personaje. relaţii spatiotemporale. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. 9. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine artistica şi numeşte felul ei. . 5. De-atunci şi până astăzi colonii de lumi pierdute Vin din sure văi de chaos pe cărări necunoscute. Analizează titlul prin raportare la operă. 7. perspectivă narativă. OCCIDENTULUI NR.analiza raporturilor dintre cele două personaje de-a lungul romanului ales. . 6. Eminescu – „Scrisoarea I”) CERINŢE: 1. cel dintâi şi singur. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. acţiune.. Fu prăpastie? Genune? Fu noian întins de apă? N-a fost lume pricepută şi nici minte s-o priceapă.. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui roman studiat scris de G. 4. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie şi de ortografie în structura „La-nceput. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare.evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. conflict. 12 BUCURESTI.. punctuaţie -2. Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns. ortgrafie -2.. mult mai slab ca boaba spumii E stăpânul fără margini peste marginile lumii.”. Argumentează încadrarea într-un curent literar. titlu. Când nu s-ascundea nimica deşi tot era ascuns. Selectează o sintagma care sugerează spaţiul.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR.prezentarea a patru elemente ale textului narativ semnificative pentru construcţia personajelor alese (temă. Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochi care s-o vază.. CP.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. aşezare în pagina. De-atunci negura eternă se desface în fâşii.9 I. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul umbra.

. figuri de stil.evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două ipostaze umane. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre tema iubirii. 7.010983 TEL / FAX : 310 89 58. ca o umbră-n întuneric. imagini artistice. Mii de fire viorie ce cu raza încetează. Argumentează integrarea textului în romantism. construcţia subiectului. relaţii spatio-temporale.. Călinescu sau Camil Petrescu. conflict. titlu.10 I.prezentarea a patru elemente ale textului narativ/ liric semnificative pentru construcţia personajelor/ ipostazele eului liric alese (temă. planuri lirice.] Soarele ce azi e mândru. Cum planeţii toţi îngheaţă şi s-asvârl rebeli în spaţ Ei. Identifică o tema/ un motiv. 5. Eminescu – „Scrisoarea I”) CERINŢE: 1. totul piere. reflectată într-un text narativ/ liric aparţinând lui Eminescu. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistica şi numeşte felul ei. Avem clipa. Căci nimic nu se întâmplă pe întinderea pustie. Socolescu” STR. 8.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR.. 2. CP. II. într-a veciniciei noapte pururea adâncă. email : ctalp2002@yahoo. din frânele luminii şi ai soarelui scăpaţi. 12 BUCURESTI. Analizează titlul prin raportare la opera. 6. 310 89 55. ca o umbră”.. Astfel. [.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Cum s-o stinge..” (M. . totul tace. 4. acţiune. Timpul mort şi-ntinde trupul şi devine vecinicie.). Cum s-o stinge..analiza raporturilor dintre cele două personaje de-a lungul textului ales/ evoluţiei motivului cuplului. Iar catapeteasma lumii în adânc s-au înnegrit Ca şi frunzele de toamnă toate stelele-au pierit. Caci în sine împăcată reîncep eterna pace. Analizează 2 figuri de stil. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului alese/ evidenţierea ipostazelor cuplului/ eului liric prin raportare la două secvenţe/ imagini artistice semnificative. Şi în noaptea nefiinţii totul cade. perspectivă narativă. limbaj etc. având in vedere: . SECTOR 1. 3. . 9. Se dă textul: „Precum pulberea se joacă în imperiul unei raze. el îl vede trist roş Cum se-nchide ca o rană printre nori întunecoşi. Selectează o sintagmă care sugerează timpul. avem raza care tot mai ţine încă.. Căci e vis al nefiinţei universul cel himeric. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul a ajunge. OCCIDENTULUI NR. totul piere. modalităţi de caracterizare. .. tip de lirism. Menţionează un sinonim al metaforei „catapeteasma lumii”.

” (Emil Cioran – „Pe culmile disperării”) NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. utilizarea limbii romane literare -6. ortgrafie -2. punctuaţie -2. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. 12 BUCURESTI. încât este destul de greu să găseşti un sâmbure central sau o formă tipică a iubirii. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. 310 89 55. aşezare în pagina.com - exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje/ ipostaze lirice pornind de la următorul citat: „Iubirea are atâtea feţe. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). email : ctalp2002@yahoo. CP. abilităţi de analiză si argumentare -6. Socolescu” STR.010983 TEL / FAX : 310 89 58. OCCIDENTULUI NR. . atâtea devieri şi atâtea forme.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. SECTOR 1.

nimeni în acest lăcaş al morţii.. . Prezintă rolul semnelor de punctuaţie si de ortografie în structura „Înăuntru sentindeau colonade.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR.. din când în când flacăra roşie a făcliei. Analizează titlul prin raportare la operă. OCCIDENTULUI NR. gigantică.Eminescu – „[Avatarii faraonului Tla]”) CERINŢE: 1. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine de mişcare.. II. ortgrafie -2. abilităţi de analiză si argumentare -6. lizibilitate -1) . 3.exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat. prin arcadele sombre şi sure. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj. [....prezentarea statutului social.11 I. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. prin coloanele reci. email : ctalp2002@yahoo. 8. o închise iar după sine. nouri. 12 BUCURESTI. 310 89 55. şi cu asta închisese iar după el. limbaj etc. modalităţi de caracterizare. El aprinse o faclă.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. ţuguietă. singur într-un mare mormânt.. era singur. 7. şi nimeni. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). 4. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul mare.. chipuri de zei abia lovite de lumina roşie a făcliei..” (M. 9. Încadrează textul în romantismul eminescian. SECTOR 1. conflict. aşezare în pagina. Călinescu. încât părţile lovite de ea păreau de zăpadă. mişcător. ţuguietă... psihologic.. a cărei raze treceau fulgerătoare pe chipuri urieşeşti şi negre de zei în umbra umedă a columnelor. construcţia subiectului particularităţi ale compoziţiei.. .. al personajului ales. Identifică o temă/ un motiv. 5.010983 TEL / FAX : 310 89 58. pustiilor. încât prea că după fiece piatră. Înăuntru se-ntindeau colonade. se-ntindea pe nisip umbra piramidei. 2. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. din fiece umbră sclipesc ochi siniştri. Deschise o uşă c-o cheie de aur. 6. relaţii spatio-temporale.prezentarea a patru elemente ale textului narativ.. izvoare subţiri roiau de sub picioarele zeilor şi se pierdeau în pământ. zvârlea dungi de lumină în deşertele hale. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat. având in vedere: . . pănă. un punct negru. Socolescu” STR. punctuaţie -2.]şi lungă.. perspectivă narativă. Se dă textul: „În singurătatea pustiilor se-nălţa piramida sură cu vârful ajungând la nouri. Analizează 2 figuri de stil. lumei. chipuri de zei”. Regele îi făcea drumul pe dunga umbrei.. semnificative pentru realizarea personajului ales (acţiune. Scrie forma actuală a cuvintelor: sombre. utilizarea limbii romane literare -6. CP. reflectate într-un text narativ studiat aparţinând lui G. Selectează o sintagmă care sugerează timpul.relevarea principalei trăsături a personajului ales. Luna o ningea. izbucnind mai tare..). pănă ce veni în apropierea ei. moral etc.

(lat) Este moartă! . o! Capu-mi pustiu cu furtune. perspectivă narativă. moartea eun chaos. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune. 310 89 55. aparţinând lui Camil Petrescu. Socolescu” STR. moartea-i un secol cu sori înflorit. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Se dă textul: „O. 9. particularităţi ale compoziţiei. O. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul lumină.sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. 2 Moruta est! . construcţia subiectului. 6. conflict. Să văd cerul negru că lumile-şi cerne Ca prăzi trecătoare a morţii eterne.. 5. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine de mişcare. Identifică o temă/ un motiv.. Să cadă nimicul cu noaptea lui larga.„Mortua est!2”) CERINŢE: 1.. modalităţi de caracterizare.. 2. având în vedere contextul. relaţii spaţiotemporale. 7.). atunci în vecie Suflarea ta calda ea n-o să învie. 3. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie şi de ortografie în structura „O. Analizează 2 figuri de stil.. într-un curent cultural/ literar. 8. într-o perioadă sau orientare tematică. limbaj etc. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR.”. Eminescu . Selectează o sintagmă care sugerează subiectivitatea. având în vedere: . Analizează titlul prin raportare la operă. SECTOR 1.prezentarea a 4 elemente ale textului narativ.. Se poate că bolta de sus să se spargă. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini despre un tip de roman din perioada interbelică. CP... 4. 12 BUCURESTI. Menţionează un sinonim al substantivului lut. Justifică încadrarea în romantism. o mare de stele. o mare de stele.com In vederea acordării punctajului pentru redactare.”(M. Ş-atunci de-a fi astfel. moartea e-un chaos. Gândirile-mi rele sugrum cele bune. Dar poate.12 I. . Atunci graiu-ţi dulce în veci este mut. OCCIDENTULUI NR.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Când viaţa-i o baltă de vise rebele. Îmi vine a crede că toate-s nimică. Când viaţa – un basmu pustiu şi urât.. Când sorii se sting şi când stelele pică. Atunci acest înger n-a fost decât lut.. email : ctalp2002@yahoo. II.

Socolescu” STR. împrumutat cu amănunte cu tot eroului” (Camil Petrescu. cum s-a observat.. e adică născocită [. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. modă.şi deci eroul Ştefan Gheorghidiu cu soţia lui sunt pură ficţiune. iubirea şi moartea” (M. primul cuprinzând pe o suprafaţă largă nenumărate aspecte şi probleme ale vieţii moderne (politică. utilizarea limbii romane literare -6. prefaţă la ediţia din 1955 a romanului Ultima noapte de dragoste. Cuvânt după un sfert de veac.. prin referire la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor. aşezare în pagina.. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. abilităţi de analiză si argumentare -6. ortografie -2. altul de roman psihologic. cel de-al doilea atacând problemele intime. este construită după memorialul de campanie al autorului.com - reflectarea condiţiei personajului protagonist. . 12 BUCURESTI. unul de roman social. exprimarea argumentata a unui punct de vedere despre roman. reflectată în textul narativ ales. email : ctalp2002@yahoo.Memorial) NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. aviaţie. punctuaţie -2. 310 89 55. pe două planuri. întâia noapte de război) „Patul lui Procust se desfăşoară.010983 TEL / FAX : 310 89 58.Cronici.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. CP. finanţe. Sebastian – Eseuri. pornind de la citatele de mai jos:„. OCCIDENTULUI NR. în schimb se poate afirma că partea a doua a cărţii. ziaristică. aceea care începe cu întâia noapte de război.]. SECTOR 1.dacă partea întâia a acestui roman este o fabulaţie. individuale ale neamului.. sport).

6. punctuaţie -2. Să smulg un sunet din trecutul vieţii. Încadrează textul în romantism. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. modalităţi de caracterizare. Analizează titlul prin raportare la operă. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. dintr-un text narativ de Camil Petrescu.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Selectează o sintagmă care sugerează subiectivitatea. ceas al tainei. într-un curent literar. o suflet. Se dă textul: „Trecut-au anii ca nouri lungi pe şesuri Şi niciodată n-or să vie iară. CP. eresuri. . utilizarea limbii romane literare -6. reflectată în textul narativ ales. aşezare în pagina.. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj. II. ceas al tainei. Menţionează un sinonim contextual pentru termenii să tremuri. Eminescu – „Trecut-au anii”) CERINŢE: 1. 3. conflict. 12 BUCURESTI. Identifică o temă/ un motiv.sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. 310 89 55. SECTOR 1. Iar timpul creşte-n urma mea. având in vedere: .. O. într-o specie literară.13 I. ghicitori. 5.prezentarea a 4 elemente ale textului narativ. abilităţi de analiză si argumentare -6. 9. relaţii spatio-temporale. . Abia-nţelese. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). email : ctalp2002@yahoo. OCCIDENTULUI NR. Pierdut e totu-n zarea tinereţii Şi muta-i gura dulce-a altor vremuri. Socolescu” STR. 4. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. semnificative pentru ilustrarea temei si a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune. liră.”. limbaj etc. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „O. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul gură.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. ca din nou să tremuri Cu mâna mea în van pe liră lunec.evidenţierea condiţiei personajului. construcţia subiectului. Analizează 2 figuri de stil. 2. perspectivă narativă. Să fac. într-o perioadă sau orientare tematică. asfinţit de sară. 7. Căci nu mă-ncântă azi cum mă mişcară Poveşti şi doine. prin referire la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ conflictelor. pline de-nţelesuri – Cu-a tale umbre azi în van mă-mpresuri. asfinţit de sară. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine de mişcare. particularităţi de compoziţie.010983 TEL / FAX : 310 89 58. ortgrafie -2. mă-ntunec!” (M. . 8. .). Ce fruntea-mi de copil o-nseninară.exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat.

relaţii spatio-temporale. 4. stăpân-a mării. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie şi de ortografie in structura „Luna. . Menţionează un sinonim contextual pentru ostenite. Analizează 2 figuri de stil. Deşi trepte osebite le-au ieşit din urna sorţii. conflict. într-un curent cultural/ literar. 8. Când pluteşti pe mişcătoarea mărilor singurătate! Câte ţărmuri înflorite. 12 BUCURESTI. Ea din noaptea amintirii o vecie-ntreagă scoate De dureri pe care însa le simţim ca-n vis pe toate. pe a lumii boltă luneci Şi gândirilor dând viaţă.14 I. tu. Identifică o tema/ un motiv. 3.010983 TEL / FAX : 310 89 58. limbaj etc. Mii pustiuri scânteiază sub lumina ta.. stăpân-a mării.).Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. având în vedere următoarele repere: .prezentarea a 4 elemente ale textului narativ. ce palate şi cetăţi. modalităţi de caracterizare. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul luna. 310 89 55. Eminescu – „Scrisoarea I”) CERINŢE: 1. tu. Câte frunţi pline de gânduri gânditoare le priveşti! Vezi pe-un rege ce-mpânzeşte globu-n planuri pe un veac. Analizează titlul prin raportare la opera.sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. Selectează o sintagma care sugerează timpul.. particularităţi ale compoziţiei. 5. Străbătute de-al tău farmec ţie singură-ţi arăţi! Şi în câte mii de case lin pătruns-ai prin fereşti. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine de mişcare. email : ctalp2002@yahoo. semnificative pentru construcţia personajelor alese (acţiune. Deopotrivă-i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii. Când la ziua cea de mâne abia cuget-un sărac. într-o perioadă sau orientare tematică. Şi câţi codri-ascund în umbră strălucire de izvoară! Peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate. fecioară.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. Luna. 9. 7. II.” (M. Socolescu” STR. Se dă textul: „Când cu gene ostenite sara suflu-n lumânare. perspectivă narativă. 6.”. OCCIDENTULUI NR. SECTOR 1.. CP. Explică încadrarea în romantism. construcţia subiectului. suferinţele întuneci. Doar ceasornicul urmează lung-a timpului cărare. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre relaţiile dintre două personaje într-un text narativ de Camil Petrescu. . Căci perdelele-ntr-o parte când le dai şi în odaie Luna varsă peste toate voluptoasa ei văpaie. 2..

eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. . NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere.exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre relaţiile dintre cele două personaje din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. aşezare în pagina. utilizarea limbii romane literare -6. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). . pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. Socolescu” STR. SECTOR 1. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. abilităţi de analiză si argumentare -6.com - evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje şi relevarea trăsăturilor semnificative pentru ilustrarea relaţiilor prin raportare la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor.010983 TEL / FAX : 310 89 58. OCCIDENTULUI NR. ortografie -2.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. 310 89 55. 12 BUCURESTI. CP. email : ctalp2002@yahoo. punctuaţie -2.

limbaj etc. CP. punctuaţie -2. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.prezentarea a patru elemente ale textului narativ. . Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Zboară vecinic îngânându-l Valurile. semnificative pentru realizarea romanului psihologic (acţiune. referire la o opera literară studiată.). abilităţi de analiză si argumentare -6. Eminescu – „Dintre sute de catarge”) CERINŢE: 1. Socolescu” STR.15 I. 12 BUCURESTI. construcţia subiectului. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul. 310 89 55.” 3. 2. Câte oare le vor sparge Vânturile. email : ctalp2002@yahoo. 8. 4. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre particularităţile unui roman psihologic. OCCIDENTULUI NR.evidenţierea relaţiilor dintre două personaje. Te urmează în tot locul Vânturile. . Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul vânt. Menţionează doua antonime contextuale pentru noroc. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. Fie idealurile. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. II. conflict. Încadrează textul în romantism. . aparţinând perioadei interbelice. 9. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura: „De-i goni fie norocul. .010983 TEL / FAX : 310 89 58. Nenţeles rămâne gândul Ce-ţi străbate cânturile.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. aşezare în pagina. SECTOR 1. relaţii spatio-temporale. vânturile. utilizarea limbii romane literare -6. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistica şi menţionează felul ei. Analizează titlul prin raportare la operă. 7.precizarea a două caracteristici ale romanului psihologic. vânturile? De-i goni fie norocul. Se dă textul: „Dintre sute de catarge Care lasă malurile. reprezentative pentru romanul alese. ortografie -2. Identifică o temă/ un motiv. modalităţi de caracterizare. valurile? Dintre păsări călătoare. existente în opera literară aleasă. 6. 5. Analizează 2 figuri de stil. Ce străbat pământurile. Câte-o să le-nece oare Valurile.exprimarea unui punct de vedere argumentat.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. perspectiva narativa. având în vedere: ./ Fie idealurile.””(M. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. valurile. despre modul în care se reflecta o idee sau tema textului narativ în romanul psihologic pentru care ai optat.

2. Prezintă rolul semnelor de ortografie în structura „întruneşte-n sine”.] o muzică inconfundabilă. Toţi zic: E Ştefan! Ştefan! Dar! Ştefan e cel Mare Iată-l cărunt.relevarea celor două trăsături romantice prin analiza a doua două episoade/ secvenţe/ imagini artistice semnificative ale textului ales. ideile. 7. motiv. stările de suflet. Coliba se deschide. explicită (poezia ca temă de reflecţie în poem. 6. Alecsandri – „Dumbrava Roşie”) CERINŢE: 1. ca expresia unei muzicalităţi interioare. care devine semnul de identitate al eminescianismului. 9.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR.analiza a doua elemente care permit încadrarea textului ales în romantism. un mod de a fi în lume. 12 BUCURESTI. Selectează o sintagmă care sugerează timpul. şi un mit al poeziei care se manifestă sub două înfăţişări: prima e directă. Încadrează textul în romantism. II. 3. .exprimarea unei opinii argumentate despre textul ales. email : ctalp2002@yahoo. în fine. 8. Identifică o temă/ un motiv. umbra se scoală. ţara de aur. pornind de la următoarea apreciere critica: „Este.). profunde. Analizează 2 figuri de stil. Acea care răsfrânge a tronului splendoare. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre trăsăturile romantismului reflectate întrun text poetic studiat din opera lui M.16 I. titlu. Ş-acea întipărită de faima-nvingătoare. 4.prezentarea a patru elemente ale textului poetic semnificative pentru construcţia textului şi pentru romantismul eminescian (temă. miturile de care am . Analizează titlul prin raportare la operă. creşte Şi splendid maiestoasă la oaste se arată! Un lung fior pătrunde mulţimea-n admirare. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistica şi menţionează felul ei. Menţionează două forme neliterare şi oferă-le echivalentul literar actual. dar încă bărbat între bărbaţi.. Timpul i-au pus coroană de-argint. OCCIDENTULUI NR. poetul care pune haine de imagini pe cadavrul trist şi gol) iar a doua – şi aceasta este esenţială – este indirectă.” (V. Socolescu” STR. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul frunte. 5. 310 89 55. viziunile.010983 TEL / FAX : 310 89 58. final. având în vedere: . . Eminescu. perspectivă lirică/ tip de lirism. [. Ca muntele Ceahlăul în munţii din Carpaţi! El întruneşte-n sine o triplă maiestate: Acea care-o dau anii la conştiinţi curate.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. CP. Se dă textul: „Deodată o lumină fantastic izbucneşte Din zece nalţi mesteacăni cu fruntea-nflăcărată. Şi gloria măreaţă i-au pus cununi de laur. plan liric. SECTOR 1.. incipit. . imagine artistică etc.

pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. . toate vin şi se pierd într-un discurs esenţialmente muzical” (Eugen Simion – „Prefaţa” la volumul M. bazat pe ideea recosmicizării omului şi mitul creatorului („poziţia şi rostul creatorului în raport cu celelalte experienţe ale sufletului”).com vorbit până acum3. „Opere”. SECTOR 1. ortografie -2. I) NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. abilităţi de analiză si argumentare -6. mitul oniric. mitul dascălului (înţeleptul. Eminescu. CP. 12 BUCURESTI.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. mitul întoarcerii la elemente. email : ctalp2002@yahoo. punctuaţie -2. Socolescu” STR. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). magul). mitul istoriei. OCCIDENTULUI NR. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. utilizarea limbii romane literare -6. mitul erotic. 310 89 55. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. 3 Celelalte şapte mituri identificate de Eugen Simion în poezia eminesciană sunt: mitul naşterii şi morţii universului. aşezare în pagina.010983 TEL / FAX : 310 89 58.

în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. 5. Încadrează textul în romantismul paşoptist. din mijlocul tăriei Vestmântul ei cel negru de stele semănat. 8.” (I. [. 12 BUCURESTI. II. . CP.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Socolescu” STR. Analizează titlul prin raportare la operă. . Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul. I. nici vântul nu suspină. OCCIDENTULUI NR. reflectate într-un text poetic eminescian.). email : ctalp2002@yahoo.17. ce-n braţele somniei”. SECTOR 1.] Dar câmpul şi argeaua4 câmpeanul osteneşte Şi dup-o cină scurtă şi somnul a sosit. Nici frunza nu se mişcă. 7. Analizează 2 figuri de stil. Destins coprinde lumea.relevarea celor două trăsături romantice prin analiza a doua două episoade/ secvenţe/ imagini artistice semnificative ale textului ales.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. 310 89 55. 2. A puţurilor cumpeni ţipând parcă chema A satului cireadă. Scrie un eseu de 2-3 pagini.H. imagine artistică etc. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie şi de ortografie în structura „Destins coprinde lumea. Tăcere pretutindeni acuma stăpâneşte. 9. titlu. poate prin apropiere de argat . 3.. 4 Argea (popular) = război de ţesut. Şi apele dorm duse şi morele au stat. 6. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul vânt. final. motiv. Rădulescu – „Zburătorul”) CERINŢE: 1. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine auditivă. Şi vitele muginde întins la jgheab păşea. având în vedere: . mereu sosise.prezentarea a patru elemente ale textului poetic semnificative pentru construcţia textului şi pentru tema/ viziunea despre lume (temă. Heliade foloseşte cuvântul cu sensul de “lucru pe lângă casă”. incipit. naltă. ce greu. plan liric. Şi lătrătorii numai s-aud necontenit. Se dă textul: „Era în murgul serei şi soarele sfinţise.010983 TEL / FAX : 310 89 58.. Identifică o temă/ un motiv. ce-n braţele somniei Visează câte-aievea deşteaptă n-a visat. Tăcere este totul şi nemişcare plină: Încântec sau descântec pe lume s-a lăsat.analiza a doua elemente care permit încadrarea textului ales în romantism. Menţionează un antonim contextual pentru sfinţise. perspectivă lirică/ tip de lirism. E noapte naltă. 4.

lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. abilităţi de analiză si argumentare -6. Socolescu” STR. aşezare în pagina. pornind de la următoarea apreciere critica: „Un fapt izbitor: obişnuit.com - exprimarea unei opinii argumentate despre textul ales. Caracostea – „Simbolurile lui Eminescu”) NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. 310 89 55. ortografie -2. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. 12 BUCURESTI.” (D. OCCIDENTULUI NR. utilizarea limbii romane literare -6. punctuaţie -2.010983 TEL / FAX : 310 89 58. CP. SECTOR 1. email : ctalp2002@yahoo. . în centrul poeziilor lui Eminescu stă un simbol reprezentând o valoare tipică. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3.

Scrie un eseu de 2-3 pagini despre relaţia dintre tema iubirii.analiza a doua elemente care permit evidenţierea temei. sub soare. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul soare. de mărimea unui porumbel. un negru punt s-arată! E cocostârcul tainic în lume călător. în zarea depărtată. . Iar copilaşii veseli. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine vizuală. Selectează o sintagma care sugerează timpul. pe casă rândunele. Al primăverii dulce iubit prevestitor. viaţă.). incipit. răpide ca gândul. Identifică o temă/ un motiv. 5. 4. imagine artistică etc. . amor. Analizează 2 figuri de stil. 5 Nagâţ = pasăre de balta. pe cer albastru. II. motiv. La răsărit. email : ctalp2002@yahoo. 2. cu peptul dezgolit. 12 BUCURESTI. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie şi de ortografie în structura „Ah! Iată primăvara cu sânu-i de verdeaţa!”.prezentarea a patru elemente ale textului poetic semnificative pentru construcţia textului şi pentru tema iubirii (temă. sperare.010983 TEL / FAX : 310 89 58. 3. 9. SECTOR 1. Încadrează textul în romantismul paşoptist. Ah! Iată primăvara cu sânu-i de verdeaţa! În lume-i veselie.18 I. OCCIDENTULUI NR. Analizează titlul prin raportare la operă. la cuibu-i se coboară. Socolescu” STR. sar în cale-i şi-i zic: Bine-ai sosit! În aer ciocârlia. titlu. CP. 6. în cercuri line zboară Şi. perspectivă lirică/ tip de lirism. se înalţă. numita si ciovlică . 310 89 55. El vine. 8. cu o creastă de pene pe cap. Menţionează un sinonim contextual pentru tainic. 7.relevarea temei prin analiza a două episoade/ secvenţe/ imagini artistice semnificative ale textului ales. Aleargă. Pe crengile pădurii un roi de păsărele Cu-o lunga ciripire la soare se-ncălzesc Şi pe deasupra bălţii nagâţii5 se-nvârtesc. Eminescu. Şi cerul şi pământul preschimbă sărutări Prin raze aurite şi vesele cântări!” (Vasile Alecsandri – „Oaspeţii primăverii”) CERINŢE: 1. plan liric. Se dă textul: „În fund.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. reflectată într-un text poetic studiat din opera lui M. având in vedere: . final.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N.

ortografie -2. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3.010983 TEL / FAX : 310 89 58. 12 BUCURESTI..com - exprimarea unei opinii argumentate despre textul ales. nici vorbă. utilizarea limbii romane literare -6. (G. pornind de la următoarea apreciere critica: „Pentru Eminescu iubirea este un leagăn de gingaşii erotice. [. email : ctalp2002@yahoo. o necesitate spirituală de a trai viaţa speţei cu toate deliciile de ordin sufletesc. însă idealitatea lui nu e simbol cu aripi. 310 89 55. . Călinescu – „Viaţa lui Mihai Eminescu”) NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). un om cu mâini întinse spre fantasma femeii desăvârşite..”. SECTOR 1. OCCIDENTULUI NR. pentru că dragostea este căutare.] El este idealist. superior.. ci o apariţie concretă şi tangibilă. pe care n-o va găsi niciodată. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. aşezare în pagina. Socolescu” STR. CP.. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. abilităţi de analiză si argumentare -6. punctuaţie -2.

6 A cura (învechit) = a curge . Menţionează un sinonim pentru aur. email : ctalp2002@yahoo. 4. 310 89 55. incipit.sublinierea a patru elemente ale textului poetic semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (imaginar poetic... Turcii mă-ncongior.. 6. într-un curent literar/ cultural.19 I. 3. final.. Bolintineanu – „Muma lui Ştefan cel Mare”) CERINŢE: 1. bună maică. Socolescu” STR. Însă doamna soacră lângă ea veghează Şi cu dulci cuvinte o îmbărbătează.”. Se dă textul: „Pe o stâncă neagră. Turcii mă-ncongior. CP. fiul tău dorit. 12 BUCURESTI. Căci în bătălie soţul ei dorit A plecat cu oastea şi n-a mai venit. Eu.. 7. Analizează 2 figuri de stil. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul. Cum lucesc în rouă două viorele. Identifică o temă/ un motiv. ranele mă dor” (D.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. OCCIDENTULUI NR..Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. II. Ochii săi albaştri ard în lăcrimele. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini despre tema şi viziunea despre lume într-un text poetic preferat din opera lui Eminescu. La castel în poartă oare cine bate? Eu sunt. Dar deschideţi poarta. Analizează titlul prin raportare la operă.. într-un vechi castel Unde cură6-n poale un râu mititel. având în vedere contextul. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul gând.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Dulce şi suavă ca o garofiţă. Plânge şi suspină tânăra domniţă.evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie. Buclele-i de aur cad pe albul sân. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie şi de ortografie în structura „Dar deschideţi poarta.. temă. Încadrează textul în romantismul paşoptist. Soarta noastră fuse crudă astă dată: Mica mea oştire fuge sfărâmată. 2. având în vedere următoarele repere: . 5. 8. şi de oaste mă întorc rănit... Un orologiu sună noaptea jumătate. 9. SECTOR 1. . Vântul suflă rece. motiv. titlu. Rozele şi crinii pe faţă-i se-ngân.

prezentarea temei. elemente de recurenţă. 310 89 55. reflectată în textul poetic ales. punctuaţie -2. simbol central. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. figuri semantice. motiv. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.com relaţii de opoziţie şi de simetrie. email : ctalp2002@yahoo. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Socolescu” STR.exprimarea unei opinii argumentate despre modul în care tema si viziunea despre lume sunt reflectate în textul ales. utilizarea limbii romane literare -6. ortografie -2. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. . abilităţi de analiză si argumentare -6. . pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. CP. SECTOR 1. aşezare în pagina. elemente de prozodie etc). . prin referire la două imagini/ idei poetice.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N.

2. perspectiva narativă. Muşchiul zidului se mişcă... . 3..... Munţii vârful îşi clătesc7.. ”.. Ascultaţi! Marea fantomă face semn. conflict.. care trece ca prin vine un fior. CP. pântre iarbă se strecoară O suflare. vine către ţărmuri. Se dă textul: „Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate.. o zăresc.. 5. 9. 310 89 55. Către ţărmul dimpotrivă se întind. al personajului ales. taberi fără număr împrejuru-i înviez. ungurii se înarmez. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj al experienţei. Transilvani-l aude. Iese.20 I. Dintr-o peşteră. Ş-ale valurilor mândrei generaţii spumegate Zidul vechi al mănăstirei în cadenţă îl izbesc. limbaj etc. modalităţi de caracterizare. 4. .. repetat din stâncă-n stâncă. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul umbra. Oştiri. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Marea fantomă face semn. Socolescu” STR. Glasul ei se-ntinde. construcţia subiectului. chipuri negre se cobor.. email : ctalp2002@yahoo. Încadrează textul în romantismul paşoptist.”(Gr. Râul înapoi se trage. psihologic.. despre modul în care se reflectă o temă sau o idee în construcţia personajului pentru care ai optat. Selectează o sintagma care sugerează timpul. se prelungesc.). . OCCIDENTULUI NR..prezentarea a 4 elemente ale textului narativ. semnificative pentru realizarea personajului ales (acţiune.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. Menţionează un sinonim contextual pentru nălucire. 7. Analizează 2 figuri de stil. dă o poruncă. La Cozia”) CERINŢE: 1..Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. mă-mpresoară: De pe muche.prezentarea statutului social.exprimarea unui punct de vedere argumentat. 6.relevarea principalei trăsături a personajului ales. creşte. noaptea iese. învechit) = a clătina ... Transcrie o secvenţă care conţine o imagine auditivă. având in vedere: . de pe stâncă. II.010983 TEL / FAX : 310 89 58. O fantomă-ncoronată din el iese. Este ceasul nălucirei: un mormânt se dezvăleşte.. 8. din râpă.. prin raportare la conflictul/ la conflictele romanului studiat. moral etc. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A 7 A clăti (popular. relaţii spaţio-temporale. SECTOR 1. Alexandrescu – „Umbra lui Mircea. Analizează titlul prin raportare la operă. Identifică o temă/ un motiv. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative/ citate comentate. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere..... în preajma ei priveşte. stă. 12 BUCURESTI.

8. dispreţuitori de viaţă. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). punctuaţie -2. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. perspectiva narativa. Vin cu inima crescută şi cu sufletul mai tare. Analizează 2 figuri de stil. dragii mei şoimani de munte!”. 310 89 55. Voi.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. SECTOR 1. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Dragii mei vultani de câmpuri. conflict. relaţii spatio-temporale. construcţia subiectului. 9. Analizează titlul prin raportare la operă. CP.. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. dragii mei şoimani de munte! Am cântat în tinereţe strămoşeasca vitejie. utilizarea limbii romane literare -6. Ce-aţi probat cu-avântul vostru lumei pusă în mirare. să v-aduc o închinare. 12 BUCURESTI. 7. modalităţi de caracterizare. Încadrează textul în literatura paşoptistă. psihologic. 3. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ . email : ctalp2002@yahoo. limbaj etc. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. aşezare în pagina.prezentarea a patru elemente ale textului narativ. Că din vultur vultur naşte. la rândul vostru. OCCIDENTULUI NR. 6. a statutului lor social. II. din stejar stejar răsare!” (V. Se dă textul: „Juni ostaşi ai ţării mele. 2. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre relaţiile dintre doua personaje ale unui roman al experienţei. nepăsători de moarte. din perspectiva situaţiei finale sau a deznodământului. însemnaţi cu stea în frunte! Dragii mei vultani de câmpuri. Identifică o temă/ un motiv.010983 TEL / FAX : 310 89 58. moral etc. Menţionează un sinonim contextual pentru închinare. având in vedere: . Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul frunte.21 I. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine vizuală.) - evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţia dintre cele două personaje. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale romanului ales. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare.com NR. ortografie -2. semnificative pentru construcţia personajelor alese (acţiune. Socolescu” STR. 5. abilităţi de analiză si argumentare -6. 4. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. Vitejie fără seamăn pe-acel timp de grea urgie Ce la vechiul nostru nume au adaos un renume Dus de Dunărea în Marea şi de Marea dus în lume! Vin acum. Alecsandri – „Odă ostaşilor români”) CERINŢE: 1. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul. relevarea trăsăturilor celor două personaje. Ca eroi de mari legende. vin să vă privesc în faţă.

II. şi vezi de joacă bine. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică. Scrie un eseu de 2-3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume reflectate într-un roman al experienţei. Eminescu îl numeşte „Prale. baţi cu alta mai mare? Astfel de neştiinţa e lucru cu mirare. şi ce păcat pe mine? Două greşeli ca asta. Încadrează textul în romantismul paşoptist.com CLASA A XI-A NR. Apoi şoptind pe taină cu câteva vecine: Vedeţi. Analizează 2 figuri de stil. firea cea întoarsă” .. Veacul înaintează. Caro. Duhului meu”) CERINŢE: 1. adesea absurde. 4. Socolescu” STR. Analizează titlul prin raportare la operă. Dar ţi-am spus.) Aşa. 2. 6. autor de versuri silite. Se dă textul: „Trageţi toţi câte o carte: domnule. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul. . vezi că ţi-e rândul. coconiţă. 3. O damă ce la jocuri e foarte învăţată. CP. 5. Dar ce făcuşi acolo! Unde îţi este gândul? Când eu am dat pe riga. poet. În loc să râzi de alţii.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N.. Învaţă dansul.” (Grigore Alexandrescu – „Satiră. Astăzi chiar şi copiii ştiu jocurile toate.Nebun cine te-o crede. SECTOR 1. M. email : ctalp2002@yahoo. 7. în loc să critici greşalele streine. vistul şi multe de-alde alea. ce idiot! (. 12 BUCURESTI. ia pildă de la Pralea11.22 I. În Epigonii. OCCIDENTULUI NR. ce soartă. sufletul mi-l scot. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „A! Ce nenorocire! Ma chérie. Şezi mă rog împotrivă8.010983 TEL / FAX : 310 89 58. vrei să te rugăm poate. Identifică o temă/ un motiv. mai bine râzi de tine. cu totul supărată. Cu voia dumitale îmi sunt necunoscute. având în vedere următoarele repere: 8 9 Împotrivă (aici) = de cealaltă parte a mesei (Aici cu sensul vechi) = motivele (arhaism semantic) 10 Draga mea (franceza) 11 Ioan Pralea (1769 . Menţionează un sinonim contextual pentru să te rugăm. nici nebine nu poci să fac cercare. Aşa-mi zicea deunăzi. Iar de vrei să faci versuri. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul gând. zău. Am cuvintele9 mele: aste jocuri plăcute. eşti cu mine. zise. A! Ce nenorocire! Ma chérie10. Nici bine. 9. ce idiot!”. că eu din întâmplare. 310 89 55.1847). 8.

prin referire la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor. SECTOR 1. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A . particularităţi ale compoziţiei. Socolescu” STR. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6).010983 TEL / FAX : 310 89 58. email : ctalp2002@yahoo. ortografie -2. 12 BUCURESTI. OCCIDENTULUI NR. relaţii spaţiotemporale. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune. utilizarea limbii romane literare -6. abilităţi de analiză si argumentare -6. modalităţi de caracterizare. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. punctuaţie -2. conflict. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3.). 310 89 55. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. într-un curent literar/ cultural. prezentarea a 4 elemente ale textului narativ. exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în romanul ales. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. aşezare în pagina. într-o perioada sau întro orientare tematică.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N.com - - evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. prezentarea temei romanului în textul narativ ales. limbaj etc. CP. perspectivă narativă. construcţia subiectului.

ce sună-aice. [. Aceasta-i singura realitate pe care o pot povesti.. lui Apollo nu-i străin. 12 BUCURESTI. relaţii spaţiotemporale. .). Scrie un eseu de 2-3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume reflectate într-un roman al experienţei.exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în romanul ales.] eu nu pot vorbi onest decât la persoana întâi. 8. 4.evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. ceea ce aud. . ceea ce gândesc eu. ce sună-aice. Identifică o temă/ un motiv. cursul trece pe al vieţei ocean. limbaj etc. Fiind germine cu rostul ce-i urzit din cel latin. pornind de la una dintre afirmaţiile critice de mai jos: „Să nu scriu decât ceea ce văd. SECTOR 1. despre rele face ură. II. modalităţi de caracterizare. Acest vers. Însăşi ruga de evlavie unei inimi credincioase Cătră Domnul se înaltă pe aripi armonioase. conflict..” (Camil Petrescu – „Noua structură şi opera lui Marcel Proust”) .23 I. Fermecându-ni adapă d-o înalt-învăţătură. Mângâietă.com NR. Se dă textul: „Un viu dor mă-naripează şi mă-ndeamnă din giunie. email : ctalp2002@yahoo. Spre virtute versu-mbie. particularităţi ale compoziţiei. Ş-o sâmţire legănată prin al muzelor organ. construcţia subiectului. Analizează titlul prin raportare la operă. într-un curent literar/ cultural. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune. 3. CP. prin referire la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor.. 310 89 55. Armonia-a strâns pe oameni în plăcuta societate.prezentarea temei romanului în textul narativ ales.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. 2. . Transcrie o secvenţa care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. Ca să cerc pe alăută româneasca armonie. OCCIDENTULUI NR.prezentarea a 4 elemente ale textului narativ. 6. De cântarea lui Orfeos munţii Traciei s-umpleau Şi de sunetul cel dulce crude fiare se-mblânzeau. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Acest vers. lui Apollo nu-i străin”.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Încadrează textul în romantismul paşoptist. Selectează o sintagma care sugerează spaţiul..”(Gheorghe Asachi – „La patrie”) CERINŢE: 1. perspectivă narativă. 9. 7. Adunând pre ei din codruri în statornica cetate. 5. Menţionează un antonim contextual pentru mă-naripează. Socolescu” STR. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul dor. având în vedere următoarele repere: . Analizează 2 figuri de stil. într-o perioada sau întro orientare tematică.

OCCIDENTULUI NR. email : ctalp2002@yahoo.. în infinite nuanţe. SECTOR 1. Socolescu” STR. CP. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. punctuaţie -2. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6).. afirmarea unei poziţii spirituale.com „Literatura nu e decât un aspect al culturii. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. acest amestec de elemente ce pătrund în conştiinţă prin experienţe.” (Mircea Eliade – „Itinerariu spiritual”) NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. colective sau individuale.24 .010983 TEL / FAX : 310 89 58. Literatura nu va fi decât concretizarea acestor experienţe. utilizarea limbii romane literare -6. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. aşezare în pagina. abilităţi de analiză si argumentare -6. deci.] Literatura va oglindi.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. 12 BUCURESTI. ortografie -2. [. Cultura e valorificarea şi organizarea experienţelor. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. 310 89 55.

Menţionează un sinonim contextual pentru jale. al personajului ales. conflict. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „O. II.010983 TEL / FAX : 310 89 58.exprimarea unui punct de vedere argumentat.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Scrie un eseu de 2-3 pagini in care sa caracterizezi personajul preferat din textele narative studiate în clasa a XI-a. 310 89 55. . cu ochiu-aţintător Acum cu spaimă multă se trage înapoi Îndată ce privirea îi cade drept pe voi. 9. aşezare în pagina. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul sus. . 6.” (Vasile Cârlova – “Ruinurile Târgoviştii”) CERINŢE: 1. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. modalităţi de caracterizare. ziduri întristate! O. Ce jale vă coprinde. 7.).. semnificative pentru realizarea personajului ales (acţiune.. Analizează 2 figuri de stil. psihologic. monument slăvit!”. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistica şi menţionează felul ei. 8. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. perspectivă narativă. moral etc. 4. monument slăvit! În ce mărime nalta şi voi aţi strălucit. Încadrează textul în romantismul paşoptist. ziduri întristate! O. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. Cum totul v-a pierit! Subt osândirea soartei de tot aţi înnegrit! Din slava strămoşească nimic nu v-a rămas. 12 BUCURESTI. punctuaţie -2. CP. . utilizarea limbii romane literare -6. despre modul în care se reflectă o temă sau o idee în construcţia personajului pentru care ai optat. relaţii spatio-temporale. având în vedere următoarele repere: . prin raportare la conflictul/ la conflictele romanului studiat. cum i s-a dat de sus.com I. Socolescu” STR.prezentarea a 4 elemente ale textului narativ. I. OCCIDENTULUI NR. abilităţi de analiză si argumentare -6. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul. limbaj etc. SECTOR 1. Analizează titlul prin raportare la operă. Oriunde nu se vede nici urma unui pas. Şi-n vreme ce odată oricare muritor Privea la voi cu râvna. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative/ citate comentate. construcţia subiectului.25 Se dă textul: .prezentarea statutului social. 3. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. ortografie -2. 2. email : ctalp2002@yahoo. În negura uitării îndată v-a supus. Pă când un soare dulce şi mult mai fericit Îşi revărsa lumina p-acest pământ robit! Dar în sfârşit Saturnu. Se dă textul: “ O.relevarea principalei trăsături a personajului ales. 5. Identifică o temă/ un motiv.

Titu Maiorescu este „un mit al culturii noastre” (N. pornind de la citatul: „Odată cu Junimea se produce. 4. tehnici de argumetare/ informare. . Încadrează textul în romantismul paşoptist. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie şi ortografie în structura „O. limpede şi senin ceriul tău. 2. râurile. Identifică o temă/ un motiv. nu eşti înavuţită?.. SECTOR 1. punctuaţie -2.. mâna Domnului te-a bucurat cu bunuri felurite. aşezare în pagina.” (Alecu Russo – “Cântarea României”) CERINŢE: 1. ţară bogată? Dunărea bătrână.010983 TEL / FAX : 310 89 58.precizarea a două caracteristici ale mişcării literare Junimea şi încadrarea ei în epocă din punct de vedere cultural.. Socolescu” STR. 3. ca brâiele pestriţe.prezentarea. 8. Manolescu) NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere..26 . eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.. prin referire la un articol critic studiat. utilizarea limbii romane literare -6. vulturul din văzduh caută la tine ca la pământul său de naştere. Crăciun). II. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine artistica şi menţionează felul ei. N-ai ficiori mulţi care te iubesc? N-ai cartea de vitejie a trecutului. 5. ocolesc câmpurile.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. soarele înrodeşte brazda. CP. râurile cele frumoase şi spumegoase. Pentru ce zâmbetul tău e aşa de amar.evidenţierea a două citate/ fragmente comentate. ţară falnică ca niciuna. . 6. cu avuţie şi cu frumuseţe. şi viitorului înaintea ta?. perspectivă critică. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul. incipit. ortografie -2. O. titlu...) . lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. Analizează 2 figuri de stil. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. trecerea la o nouă paradigmă culturală” (Gh. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul a aduce. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. mândra mea ţară? Pe câmpiile Tenechiei răsărit-au florile?. de fapt.. biruită de părinţii tăi. Analizează titlul prin raportare la operă. ţară falnică ca niciuna.. munţii se înaltă trufaşi în văzduh. final. reprezentative pentru concepţia critică a lui Maiorescu.com “Verzi sunt dealurile tale. pentru ce faţa ţi-e îmbrobodită? Nu eşti frumoasă. Pentru ce gemi şi ţipi. 12 BUCURESTI. Menţionează un sinonim contextual pentru spânzurate. având în vedere următoarele repere: . nopţile tale încântă auzul.exprimarea unui punct de vedere argumentat despre modul în care Maiorescu/ Junimea a influenţat cultura română. ziua farmecă văzduhul. cu pomete şi cu flori. pâraiele cele răpede şi sălbatice cântă neîncetat lauda ta. OCCIDENTULUI NR. 9. abilităţi de analiză si argumentare -6.. 7. stil etc. email : ctalp2002@yahoo. 310 89 55. frumoase pădurile şi dumbrăvile spânzurate de coastele dealurilor.. îţi sărută poala şi îţi aduce avuţii din ţinuturile de unde soarele răsare şi de unde soarele apune. prin referire la articolul studiat a patru elemente de construcţie/ sau de compoziţiei (relaţii argumentative/ informative. Nu au răsărit florile. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini despre Titu Maiorescu şi Junimea.. sunt turmele multe şi frumoase ce pasc văile tale. temă.. pentru ce faţa ţi-e îmbrobodită?”.

Analizează 2 figuri de stil. Menţionează un sinonim contextual pentru se întind. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistica şi menţionează felul ei.comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales./ Deasupra-mi crengi de arbori se întind”.ilustrarea trăsăturilor incipitului prin referire la textul narativ ales . 12 BUCURESTI. Ai obosit. În elaborarea eseului vei avea în vedere: . relaţii temporale şi spaţiale. punctuaţie -2. ortografie -2.. 5. Se dă textul: „Stau în cerdacul tău. 2. Crengi mari în flori de umbră mă cuprind Şi vântul mişcă arborii-n grădină. OCCIDENTULUI NR. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. 3. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-un text narativ studiat în clasa a XI-a. cu mâna ta cea fină În val de aur părul despletind L-ai aruncat pe umeri de ninsoare. Noaptea-i senină. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. construcţia subiectului. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie şi de ortografie în structura „Noaptea-i senină. 7. Eminescu – „Stau în cerdacul tău”) CERINŢE: 1. abilităţi de analiză si argumentare -6.com I.010983 TEL / FAX : 310 89 58. SECTOR 1. aşezare în pagina.. utilizarea limbii romane literare -6. II. Analizează titlul prin raportare la operă..prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a textului pentru care ai optat (temă. 4. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipit şi finalul textului ales. tehnici narative. În întuneric ochii mei rămân. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul. 8. viziune despre lume. 310 89 55. Încadrează textul în romantismul eminescian. CP. Dar prin fereastra ta eu stau privind Cum tu te uiţi cu ochii în lumină.) .. email : ctalp2002@yahoo. Deasupra-mi crengi de arbori se întind. 6. Ş-alături luna bate trist în geamuri. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul creanga. secvenţă narativă. Identifică o temă/ un motiv. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. Încet te-ardici12 şi sufli-n lumânare. episod. particularităţi ale compoziţiei. modalităţi de caracterizare a personajului etc. 9. .” (M. Deasupra-mi stele tremură prin ramuri.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. personaj. Socolescu” STR. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 12 A se ardica (verb) – a se ridica . Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). perspectivă narativă. Desfaci visând pieptarul de la sân.

”. email : ctalp2002@yahoo.. Pe bolta alburie o stea nu se arată.evidenţierea a două trăsături realiste în construcţia personajului ales. semnificative pentru realizarea personajului ales (acţiune. Scrie un eseu de 2-3 pagini. Analizează titlul prin raportare la operă. Suntem tot mai departe deolaltă13 amândoi... 8.. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. nici bine nu. modalităţi de caracterizare......... iubito...... utilizarea limbii romane literare -6. 2....010983 TEL / FAX : 310 89 58. iubito. Nici rău nu-i pare acuma. Identifică o temă/ un motiv.. ilustrate prin două secvenţe/ episoade narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate.... Din ce în ce mai singur mă-ntunec şi îngheţ. al personajului ales. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. Oceanul cel de gheaţă mi-apare înainte. 4.. conflict.. abilităţi de analiză si argumentare -6.. Departe doară luna cea galbenă – o pată...... OCCIDENTULUI NR.exprimarea unui punct de vedere argumentat despre modul în care se reflecta o idee sau tema textului ales în construcţia personajului pentru care ai optat.prezentarea statutului social. Analizează 2 figuri de stil. 310 89 55... În elaborarea eseului vei avea în vedere următoarele repere: .....prezentarea a patru elemente ale textului narativ. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul aripă.. ea moare.. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul....) ... 9... pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3.... Aruncă pe-a ei urmă priviri suferitoare.”(Mihai Eminescu – „De câte ori..”) CERINŢE: 1. moral etc.... psihologic..... de noi mi-aduc aminte.... Când tu te pierzi în zarea eternei dimineţi.27 I. 6.com CLASA A XI-A NR. Încadrează textul în romantismul eminescian. . Iar peste mii de sloiuri de valuri repezite O pasăre pluteşte cu aripi ostenite. Menţionează un antonim contextual pentru ostenite. 3. 12 BUCURESTI. pierzându-se-n apus.. II. limbaj etc.. împreună . Pe când a ei pereche nainte s-a tot dus C-un pâlc întreg de păsări..... .. construcţia subiectului. CP. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6).. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Departe doară luna cea galbenă – o pată.. prin raportare la conflictul/ conflictele textului studiat şi relevarea principalei trăsături a personajului ales. SECTOR 1.. 7. lizibilitate -1) 13 Deolaltă – formă populară hibridă: deodată.. Se dă textul: „De câte ori.. despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ realist studiat...Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. . Socolescu” STR..... punctuaţie -2. 5. perspectiva narativă. aşezare în pagina.. relaţii temporale şi spaţiale.. Visându-se-ntr-o clipă cu anii înapoi. ortografie -2..

” (Mihai Eminescu – „Numai poetul”) CERINŢE: 1. Încadrează textul în romantismul eminescian. modalităţi de caracterizare. II. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. 8. 310 89 55. Construieşte un enunţ în care să foloseşti un omonim al lui unde. perspectivă narativă. CP. semnificative pentru construcţia personajelor alese (temă. 12 BUCURESTI. conflict. . eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. 5. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul mare. Oamenii se trec şi mor Ca şi miile de unde. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului ales. acţiune. vei avea în vedere: . În elaborarea eseului. limbaj etc. 6. Treierând necontenit Sânul mării infinit. 9. 3. În sfintele lunci. 4. Se dă textul: „Lumea toată-i trecătoare. Socolescu” STR. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. Analizează titlul prin raportare la operă. 7.28 I.relevarea trăsăturilor celor două personaje.). . Prezintă rolul cratimei în structura „Lumea toată-i trecătoare. OCCIDENTULUI NR. a statutului lor social.evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. Identifică o temă/ un motiv.010983 TEL / FAX : 310 89 58. 2. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei.com In vederea acordării punctajului pentru redactare. Unde pasări ca el Se-ntrec în cântări. Ca păsări ce zboară Deasupra valurilor. . moral etc. Trece peste nemărginirea timpului: În ramurile gândului. din perspectiva încadrării în realism. SECTOR 1.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini despre relaţiile dintre două personaje aparţinând unui text narativ realist. relaţii spaţiotemporale. psihologic. . Ce un suflet se pătrunde.exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. Selectează două mărci ale eului liric. din perspectiva tipologiei în care se încadrează.prezentarea a patru elemente ale textului narativ. Numai poetul. construcţia subiectului. email : ctalp2002@yahoo.”. Analizează 2 figuri de stil.

010983 TEL / FAX : 310 89 58.. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre particularităţile romanului psihologic. Ce aspru mişcă pânza de la steaguri Trezind în suflet patima şi ura – Dar iar cu dulce glas îţi umple gura Atunci când Amor timid trece praguri! De l-am aflat la noi a spune n-o pot. prin referire la o opera literară studiată. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. 9. punctuaţie -2. faguri”. 5. Ca s-o aştern frumos în lungi şiraguri. Socolescu” STR. utilizarea limbii romane literare -6. Dar versul cel mai plin. 7. Puternic iar – de-o vrea – e pururi iambul. 8. eminescian. Încadrează textul în romantismul Analizează titlul prin raportare la operă. Ce fără piedici trec sunând cezura. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare.29 I. II. 4. 2. aşezare în pagina.com NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere.precizarea a două caracteristici ale speciei literare. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine Selectează două mărci ale eului liric. artistică şi menţionează felul ei. cuvântul pururi. De poţi s-auzi în el al undei şopot. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. existente în opera literară studiată: . 6. În elaborarea eseului. mai blând şi pudic.” (Mihai Eminescu – „Iambul”) CERINŢE: 1. Se dă textul: „De mult mă lupt cătând în vers măsura. email : ctalp2002@yahoo. OCCIDENTULUI NR. ortografie -2. vei avea în vedere: . Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). 310 89 55. paronim al lui cezură. Ce plină e ca toamna mierea-n faguri. SECTOR 1. De e al lui cu drept acest preambul – Aceste toate singur nu le judec. CP. abilităţi de analiză si argumentare -6. Construieşte un enunţ în care să foloseşti un Prezintă rolul cratimei în structura „mierea-n Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre Identifică o temă/ un motiv.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. 12 BUCURESTI. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. Analizează 2 figuri de stil. 3..

aşezare în pagina.. incipit. 4.. despre modul în care se reflectă o idee sau temă în romanul pentru care ai optat. secvenţă narativă. 2. abilităţi de analiză si argumentare -6. Prezintă rolul cratimei în structura „gândirea-i n-o înşală”. În orice minte lumea îşi pune întrebarea Din nou de unde vine şi unde merge floarea Dorinţelor obscure sădite în noian? Când ştii că visu-acesta cu moarte se sfârşeşte. .010983 TEL / FAX : 310 89 58. Că-n urmă-ţi rămân toate astfel cum sunt. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. Şi mâna-i care poartă destinele lumeşti. Se dă textul: „Pe malurile Senei. gândirea-i n-o înşală. adâncă şi tăcută. relaţii spaţio-temporale.. Construieşte 2 enunţuri în care să ilustrezi polisemia lui adânc. prin referire la romanul studiat. ortografie -2. evidenţierea relaţiilor dintre două personaje. utilizarea limbii romane literare -6. Bătrânul Demiurgos se opinteşte-n van. în faeton de gală Cezarul trece palid. Mărirea-i e în taină legată de aceşti. Comentează ultimul vers. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3.). OCCIDENTULUI NR. Zâmbirea lui deşteaptă. Al undelor greu vuiet. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. titlu. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare.” (M. 310 89 55.. în gânduri adâncit. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul floare. Cea grupă zdrenţuită în cale-i o salută. de dregi Oricât ai drege-n lume – atunci te oboseşte Eterna alergare. 6. Poporul loc îi face tăcut şi umilit. punctuaţie -2. [. Socolescu” STR.. a patru elemente de construcţie a subiectului şi/sau ale compoziţiei (acţiune. 3.] În orice om o lume îşi face încercarea. final. vuirea în granit A sute d-echipajuri.com - prezentarea. Identifică o temă/ un motiv. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). CP. perspectivă narativă. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. construcţia personajelor. Privirea-i ce citeşte în suflete-omeneşti. 12 BUCURESTI. SECTOR 1. reprezentative pentru romanul studiat. exprimarea unui punct de vedere argumentat. conflict. email : ctalp2002@yahoo. tehnici narative etc. ş-un gând te-ademeneşte: Că vis al morţii-eterne e viaţa lumii-ntregi. Eminescu – „Împărat şi proletar”) CERINŢE: 1. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. 5.30 I.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N.

despre relaţia dintre incipit şi final într-un roman studiat.. 8.31 I. Să trec ca o suflare. mai bine murea ieri. Ca frunza de pe apa.. 2. având în vedere: . NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. email : ctalp2002@yahoo.prezentarea a 4 elemente de structura şi/ sau de compoziţie a romanului pentru care ai optat (temă.).Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. punctuaţie -2.”) CERINŢE: 1. (. contextual pentru veşnicul. 4. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. structura „ce-i poetu-n lume.comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales. Necunoscut strecoară prin lume cu încetul Şi nimene nu-ntreabă ce este sau era. 9. Se dă textul: „Pierdut în suferinţa nimicniciei mele. secvenţă narativă.”. un sunet. abilităţi de analiză si argumentare -6. Analizează titlul prin raportare la operă. Ca lacrima ce-o varsă zadarnic o femeie. . 12 BUCURESTI. Zadarnica mea minte de visuri e o schele. viziune despre lume. prin referire la textul narativ ales. perspectivă narativă. modalităţi de caracterizare a personajului etc. o scânteie.. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. ortografie -2.) Mai bine niciodată el n-ar fi fost pe lume Şi-n loc să moara astăzi. relaţii spaţio-temporale. OCCIDENTULUI NR. Căci ce-i poetu-n lume şi astăzi ce-i poetul? La glasu-i singuratic s-asculte cine vra. utilizarea limbii romane literare -6. titlu. Eminescu – „Pierdut in suferinţa. Menţionează un antonim Prezintă rolul cratimei în Scrie o expresie/ o locuţiune Identifică o temă/ un motiv. tehnici narative. Analizează 2 figuri de stil.. Socolescu” STR.com 7.. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini. Încadrează textul în romantismul eminescian. . episod. II.. 310 89 55.. particularităţi ale compoziţiei. SECTOR 1. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). M-am închinat ca magul la soare şi la stele Să-ngăduie intrarea-mi în veşnicul repaus: Nimic să nu s-audă de umbra vieţii mele. CP. aşezare în pagina. în care să intre cuvântul lume.. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. personaj. 3. construcţia subiectului. ca fulgerul în chaos.exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul romanului nuvelei ales.ilustrarea trăsăturilor incipitului. .010983 TEL / FAX : 310 89 58.” (M. .

eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. CP. . Se dă textul: „De ce pana mea rămâne în cerneală. aşezare în pagina.prezentarea a patru elemente ale textului narativ. modalităţi de caracterizare. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. conflict... Troheu – picior metric bisilabic.prezentarea statutului social. 310 89 55. . construcţia subiectului. Socolescu” STR. ..com 5. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. perspectivă narativă. 8. Selectează două mărci ale eului liric. prin raportare la conflict/ conflictele romanului studiat. troheii15. cu prima silabă accentuată şi a doua neaccentuată: “Muchi de stâncă. 16 Dactil – picior metric trisilabic. Cele două ritmuri bisilabice.. semnificative pentru realizarea personajului ales (acţiune. teamă mi-e ca nu cumva Oamenii din ziua de-astăzi să mă-nceap-a lăuda. Ai vedea că am cuvinte pana chiar să o fi rupt. . 14 15 Iamb – picior metric caracterizat prin două silabe prima neaccentuată şi a doua accentuată. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini. trohaic şi iambic. sunt considerate specifice versificaţiei româneşti. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. ea pe ceruri zugrăveşte” (Eminescu) (. ilustrată prin 2 episoade/ secvenţe narative şi/sau prin citate comentate.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. OCCIDENTULUI NR. in care silabele neaccentuate/ accentuate sunt dispuse după schema –vv. SECTOR 1. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3.32 I. moral etc al personajului ales. ortografie -2. Încadrează textul în romantismul eminescian. mă întrebi? De ce ritmul nu m-abate cu ispita-i de la trebi? De ce dorm îngrămădite între galbenele file. Este o formula destul de rară in poezia românească. 6. limbaj etc. II. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6).). Analizează 2 figuri de stil. 12 BUCURESTI. Căci întreb.) De-oi urma să scriu în versuri. despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman al experienţei studiat. Analizează titlul prin raportare la operă. punctuaţie -2. la ce-am începe să-ncercăm în lupta dreaptă A turna în formă nouă limba veche şi-nţeleaptă? (.exprimarea unui punct de vedere argumentat despre modul în care se reflectă o idee sau tema romanului în construcţia personajului pentru care ai optat. abilităţi de analiză si argumentare -6. Care-ncearcă prin poeme să devină cumularzi (. având în vedere: . Iambii14 suitori.v/ -v/ etc). NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. vârf de arbor. Dacă port cu uşurinţă şi cu zâmbet a lor ură.relevarea principalei trăsături a personajului ales.010983 TEL / FAX : 310 89 58. utilizarea limbii romane literare -6. psihologic. email : ctalp2002@yahoo. săltăreţele dactile16? Dacă tu ştiai problema astei vieţi cu care lupt. Troheul este metrul cel mai frecvent al poeziei populare. 7. 9.) Noi avem în veacul nostru acel soi ciudat de barzi. relaţii spatio-temporale.

.. Selectează două mărci ale eului liric. aşezare în pagina. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. Ca să te văd venind – ca-n vis. construcţia subiectului. OCCIDENTULUI NR. Prezintă rolul cratimei în structura „să mă-nceap-a lăuda. 2. mai aproape. Menţionează un sinonim contextual pentru mă întrebi. . 6. 9. perspectivă narativă. relaţii spaţiotemporale.com Laudele lor desigur m-ar mâhni peste măsură. . Socolescu” STR. 310 89 55. 12 BUCURESTI.evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. titlu.exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje.33 I.aproape. 7. Analizează titlul prin raportare la operă.010983 TEL / FAX : 310 89 58. 5.” (M. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul viaţa. acţiune. limbaj etc. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale romanului ales. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor.prezentarea a patru elemente ale textului narativ semnificative pentru construcţia personajelor alese (temă. Identifică o temă/ un motiv. SECTOR 1. Încadrează textul în romantismul eminescian. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. abilităţi de analiză si argumentare -6. modalităţi de caracterizare.. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. Analizează 2 figuri de stil. 8. . TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. II. 3.”. CP.analiza raporturilor dintre cele doua personaje de-a lungul nuvelei alese. Mă-ngâna cântul unei dulci evlavii – Atunci te chem. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. având în vedere: . eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. A ta iubire c-un suspin arat-o. aşa vii! Cobori încet. utilizarea limbii romane literare -6. Te pleacă iar zâmbind peste-a mea faţă. Eminescu – „Scrisoarea II”) CERINŢE: 1. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui roman psihologic studiat. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. email : ctalp2002@yahoo. ortgrafie -2. punctuaţie -2. chemarea asculta-vei? Din neguri reci plutind te vei desface? Puterea nopţii blând însenina-vei Cu ochii mari şi purtători de pace? Răsai din umbra vremilor încoace. 4.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Se dă textul: „Când însuşi glasul gândurilor tace.). conflict.

5. statut de capodoperă având nuvela „Alexandru Lăpuşneanul” . Analizează 2 figuri de stil. modalităţi de caracterizare. Căci pe mucedele pagini stau domniile române (.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N.evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. acţiune. 7. Analizează titlul prin raportare la operă. email : ctalp2002@yahoo.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre tema iubirii.. 2. Eminescu face aluzie la „Plângerea si tânguirea Valahiei” 19 Din opera lui Negruzzi. II. Eminescu – [Când însuşi glasul.) 17 Dimitrie Tichindeal (1775 . CP.).. . utilizarea limbii romane literare -6. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. conflict. abilităţi de analiză si argumentare -6. având in vedere: .1818). Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6).”. relaţii spatio-temporale.1836). profesor si publicist bănăţean. Socolescu” STR. 3.. . OCCIDENTULUI NR. 9. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Cobori încet..) Iar Negruzzi19 şterge colbul de pe cronice bătrâne. atâtea devieri şi atâtea forme.. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. reflectată într-un text narativ studiat în clasa a XI-a.]) CERINŢE: 1. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. Să simt fiorii strângerii în braţe – Pe veci pierduto. Selectează două mărci ale eului liric. Eminescu retine referirea la operele de inspiraţie istorică.exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje pornind de la următorul citat: „Iubirea are atâtea feţe. construcţia subiectului.. 310 89 55. 6. Identifică o temă/ un motiv. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului alese.analiza raporturilor dintre cele două personaje de-a lungul textului ales. mai aproape. vecinic adorato!”(M. Se dă textul: „Când privesc zilele de-aur a scripturelor române. încât este destul de greu să găseşti un sâmbure central sau o formă tipică a iubirii. Mumulean18 glas de durere (.. limbaj etc.prezentarea a patru elemente ale textului narativ semnificative pentru construcţia personajelor alese (temă. autor al mai multor poezii satirice. Mă cufund ca într-o mare de visări dulci şi senine (. SECTOR 1. 12 BUCURESTI. prelucrate după sârbul Dositei Obradovici 18 Paris Mumuleanu (1794 .) Văd poeţi ce-au scris o limbă ca un fagure de miere: Cichindeal17 gură de aur.34 I. 4. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. punctuaţie -2. traducător de fabule. perspectivă narativă.. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. ortografie -2.. Încadrează textul în romantismul eminescian.com Cu geana ta m-atinge pe pleoape. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul noapte. . aşezare în pagina.aproape. titlu.” (Emil Cioran – „Pe culmile disperării”) NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere.. Menţionează un sinonim contextual pentru evlavii. 8.

reflectate în textul narativ ales. abilităţi de analiză si argumentare -6. Menţionează un sinonim contextual pentru de-aur. epigonii?.com Ş-acel rege-al poeziei. Noi în noi n-avem nimic. În noi totul e spoială. unde epigon se traduce cu „omul care din lipsa de facultăţii creatoare se mărgineşte a răspândi si a prelucra ideile predecesorilor care au făcut epocă. II. într-o perioadă şi orientare tematică. limbaj etc.Simţiri reci. Încadrează textul în romantismul eminescian.evidenţierea imaginii familiei... Selectează două mărci ale eului liric. reflectată în textul narativ ales. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. 4.) Acum râde printre lacrimi când o vede pe Dridri. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini despre tema familiei.prezentarea a patru elemente ale textului narativ..) S-a întors maşina lumii. Ce din frunze îţi doineşte. totu-i lustru fără bază.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. trist şi rece. email : ctalp2002@yahoo. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. vecinic tânăr şi ferice. cu voi viitorul trece. din perspectiva finalului/ a deznodământului. utilizarea limbii romane literare -6. OCCIDENTULUI NR. punctuaţie -2. epigonii?. prin referire la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor. patria noastră o frază. folosit ca titlu al poeziei este de origine greacă.Simţiri reci. totu-i calp. adică imitator” – termenul capătă in poezia sa sensul de urmaş nedemn sau inferior înaintaşilor săi. construcţia subiectului particularităţi ale compoziţiei. Mici de inimi. 9. . harfe zdrobite. Analizează titlul prin raportare la operă.. aşezare în pagina. totu-i străin!” (M. perspectivă narativă. 12 BUCURESTI. . Grecescul epigonos înseamnă născut in urmă. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Iară noi? Noi. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini..sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o specie literară/ într-un curent literar/ cultural. probabil din literatura germană.. reflectată într-un text narativ studiat. urâte Măşti râzânde puse bine pe-un caracter inimic. Dumnezeul nostru: umbră. Voi credeaţi în scrisul vostru. Noi suntem iarăşi trecutul. Identifică o temă/ un motiv. 8. relaţii spaţio-temporale. Ce cu basmul povesteşte – veselul Alecsandri (. 3. Iară noi? Noi. Socolescu” STR. 7.010983 TEL / FAX : 310 89 58. modalităţi de caracterizare. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune. . lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. Analizează 2 figuri de stil. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). fără inimi. 310 89 55. CP. conflict.. mari de patimi. urmaş.exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre imaginea familiei. noi nu credem in nimic!(.. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul a sta. harfe zdrobite”. . ce cu fluierul îţi zice. Cunoscut de Eminescu. inimi bătrâne. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. Eminescu – „Epigonii20”) CERINŢE: 1. SECTOR 1. 6. 2. 20 Termenul epigonii.). având in vedere: . ortgrafie -2. 5.

Unde prispa cea de brazde Crengi plecate o ascund. OCCIDENTULUI NR. Să-ţi desprind din creştet valul. Se dă textul: „Vino-n codru la izvorul Care tremură pe prund. Socolescu” STR. la piept să-mi cazi.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N.35 I. . email : ctalp2002@yahoo. 12 BUCURESTI. Vom fi singuri-singurei.010983 TEL / FAX : 310 89 58. 310 89 55.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. SECTOR 1. Să-l ridic de pe obraz. Şi în braţele-mi întinse Să alergi. CP. Pe genunchii mei şede-vei.

CP. 6. .sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie.. Fruntea albă-n părul galbăn Pe-al meu braţ încet s-o culci. Analizează titlul prin raportare la operă. relaţii spaţiotemporale. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. 4.reflectarea condiţiei arivistului. 12 BUCURESTI. 7. ortografie -2. email : ctalp2002@yahoo. aşezare în pagina. 3.com Iar în păr. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune. Încadrează textul în romantismul eminescian. 9. Flori de tei deasupra noastră Or să cadă rânduri-rânduri. modalităţi de caracterizare. Socolescu” STR. Identifică o temă/ un motiv.. particularităţi ale compoziţiei. abilităţi de analiză si argumentare -6. (.. Scrie un eseu structurat despre condiţia arivistului. într-un curent cultural/ literar.).exprimarea argumentata a unui punct de vedere despre condiţia arivistului prin raportare la finalul textului. având în vedere: . 5. perspectivă narativă. Prezintă rolul semnelor de ortografie în structura „şede-vei”. Or să-ti cadă flori de tei. punctuaţie -2. limbaj etc. reflectată într-o opera epică studiată.) Adormind de armonia Codrului bătut de gânduri. . Menţionează un antonim contextual pentru ascund. .prezentarea a 4 elemente ale textului narativ. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul creangă. utilizarea limbii romane literare -6. 310 89 55. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. Selectează două mărci ale eului liric. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Analizează 2 figuri de stil.010983 TEL / FAX : 310 89 58.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Lăsând prada gurii mele Ale tale buze dulci. SECTOR 1. II. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. . pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. prin referire la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor.. OCCIDENTULUI NR. 8. conflict. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. înfiorate. Eminescu – „Dorinţa”) CERINŢE: 1. 2.” (M. reflectată în textul narativ ales. construcţia subiectului. într-o perioadă sau orientare tematică.

Socolescu” STR. 310 89 55. E ca aminte să-mi aduc . Şi dacă norii deşi se duc De iese-n luciu luna.36 I. E ca în minte să te am Şi-ncet să te apropii. 12 BUCURESTI.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. email : ctalp2002@yahoo. Şi dacă stele bat în lac Adâncu-i luminându-l. E ca durerea mea s-o-mpac Înseninându-mi gândul.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Se dă textul: „Şi dacă ramuri bat în geam Şi se cutremur plopii. CP. SECTOR 1.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. OCCIDENTULUI NR.

prin referire la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ conflictelor. modalităţi de caracterizare. într-o specie literară. aşezare în pagina. 4. . Analizează titlul prin raportare la operă. Iarna viscolu-l ascult. abilităţi de analiză si argumentare -6. într-un curent literar. Că de când nu ne-am văzut Multă vreme au trecut Şi de când m-am depărtat. din perspectiva finalului/ a deznodământului. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. codruţule. .com De tine-ntotdeauna. limbaj etc. email : ctalp2002@yahoo. 7.).Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. relaţii spaţio-temporale. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre condiţia femeii. având în vedere: . 5.”) CERINŢE: 1. CP. Socolescu” STR. Identifică o temă/ un motiv. II. Ce mai faci. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. Încadrează textul în romantismul eminescian. . Analizează 2 figuri de stil. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul minte. Apele-astupându-le Troienind cărările .prezentarea a 4 elemente ale textului narativ.evidenţierea condiţiei femeii. 12 BUCURESTI. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Construieşte un enunţ în care să foloseşti un omonim al lui lac. construcţia subiectului. 2. perspectivă narativă.Codrule. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. reflectate în textul narativ ales.37 I. 8. Prezintă rolul semnelor de ortografie în structura „Adâncu-i luminându-l”. Selectează două mărci ale eului liric. 6. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. utilizarea limbii romane literare -6. 310 89 55. particularităţi de compoziţie. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. 9.sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibila încadrarea într-o tipologie. conflict. .exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre condiţia femeii reflectată în textul narativ ales.. 3. punctuaţie -2. Multă lume am îmblat. Eminescu – „Şi dacă. SECTOR 1.” (M. ortgrafie -2. Se dă textul: „. într-o perioadă sau orientare tematică. Crengile-mi rupându-le.010983 TEL / FAX : 310 89 58. OCCIDENTULUI NR. drăguţule. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.. reflectată într-un text narativ studiat.Ia eu fac ce fac de mult.

construcţia subiectului. OCCIDENTULUI NR. 4. prin referire la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor. într-un curent cultural/ literar. . 8. ordinea.prezentarea a 4 elemente ale textului narativ. II.). particularităţi ale compoziţiei.com Şi gonind cântările. Socolescu” STR. Selectează două mărci ale eului liric. într-o perioadă sau orientare tematică. Analizează titlul prin raportare la operă. email : ctalp2002@yahoo. Nu plăcerea. /Ce mai faci. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. Şi mai fac ce fac de mult. Mi-o cântă femeile.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Analizează 2 figuri de stil. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre tema familiei într-un text narativ studiat având în vedere următoarele repere: . Identifică o temă/ un motiv. conflict. ci bucuria pură.” (M. punctuaţie -2. produsă de frumuseţea idealului. 12 BUCURESTI. Încadrează textul în romantismul eminescian. 9. Vara doina mi-o ascult. Menţionează un antonim contextual pentru m-am depărtat. 6. aşezare în pagina. reflectată în textul narativ ales. . Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul vreme. relaţii spaţiotemporale. conştiinţa datoriei. CP. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. pornind de la citatul de mai jos:„ În familie trebuie să stăpânească: iubirea. SECTOR 1. perspectivă narativă. . 2. utilizarea limbii romane literare -6.” (Petre Ţuţea – „Între Dumnezeu şi neamul meu”) NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. Eminescu – „Revedere”) CERINŢE: 1. ortografie -2. codruţule. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. 7.analiza imaginii familiei. 310 89 55.010983 TEL / FAX : 310 89 58. 5. voinţa zămislirii. . drăguţule”. limbaj etc. 3. abilităţi de analiză si argumentare -6. modalităţi de caracterizare. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune. Împlându-şi cofeile.sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. Pe cărarea spre izvor Ce le-am dat-o tuturor. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Codrule.exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre tema familiei.

SECTOR 1. când fermecată Inima-mi spre tine-ntorn? . CP. email : ctalp2002@yahoo.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. 310 89 55. Codru-şi bate frunza lin. Mai încet.010983 TEL / FAX : 310 89 58. 12 BUCURESTI. tot mai încet. Socolescu” STR. Sufletu-mi nemângâiet Îndulcind cu dor de moarte. mai departe. OCCIDENTULUI NR. Mai departe. Se dă textul: „Peste vârfuri trece lună. Dintre ramuri de arin Melancolic cornul sună.38 I.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. De ce taci.

construcţia subiectului. dar puţine Rod în lume o să poarte. Analizează 2 figuri de stil. 12 BUCURESTI. 4. utilizarea limbii romane literare -6. limbaj etc. 5. punctuaţie -2. 3.. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. ortografie -2. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. Eminescu – „Peste vârfuri”) CERINŢE: 1. psihologic. Dar se scutur multe moarte. perspectivă narativă.39 I. abilităţi de analiză si argumentare -6. OCCIDENTULUI NR.com Mai suna-vei dulce corn. 2. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Mai departe.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. semnificative pentru realizarea personajului ales (acţiune. II..”. Socolescu” STR. email : ctalp2002@yahoo. SECTOR 1. aşezare în pagina. modalităţi de caracterizare. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintrun text narativ aparţinând lui Camil Petrescu. Încadrează textul în romantismul eminescian. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. Dar când inima-ţi frământă Doruri vii şi patimi multe(. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat. Selectează două mărci ale eului liric. prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ ales.exprimarea unui punct de vedere argumentat. Analizează titlul prin raportare la operă. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul luna. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. Identifică o temă/ un motiv. ale personajului ales.relevarea principalei trăsături a personajului ales. moral etc. 7. CP. Înşirând cuvinte goale Ce din coadă au să sune. . . . conflict.010983 TEL / FAX : 310 89 58. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. Se dă textul: „Multe flori sunt. având în vedere: . Construieşte 2 enunţuri în care să ilustrezi polisemantismul lui a bate.) Unde vei găsi cuvântul .prezentarea statutului social. Pentru mine vreodată?” (M. tot mai încet./ Mai încet. Toate bat la poarta vieţii. E uşor a scrie versuri Când nimic nu ai a spune. 8. mai departe.). 9. 310 89 55.prezentarea a patru elemente ale textului narativ. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. 6. relaţii spaţio-temporale. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere.

din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. limbaj etc. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul floare. punctuaţie -2. psihologic.40 I. 12 BUCURESTI. SECTOR 1. construcţia subiectului. Prezintă rolul cratimei în structura „inima-ţi”. ortografie -2. . Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. iubito. Care roade n-aţi adus – E uşor a scrie versuri Când nimic nu e de spus. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ aparţinând lui George Călinescu. Analizează 2 figuri de stil. cu flori deşerte. modalităţi de caracterizare. III.relevarea trăsăturilor celor două personaje. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. 6.evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. . din perspectiva tipologiei în care se încadrează. perspectivă narativă.prezentarea a patru elemente ale textului narativ semnificative pentru construcţia personajelor alese (temă. OCCIDENTULUI NR. Căci singura mea rugă-i uitării să mă dai. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. 4.com Ce exprima adevărul? Critici.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. 9. La ce simţirea crudă a stinsului noroc Să nu se sting-asemeni.exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. spre-a nu te mai uita? Te-aş cere doar pe tine. Când prin această lume să trecem ne e scris Ca visul unei umbre şi umbra unui vis? La ce de-acu-nainte tu grija mea s-o porţi? La ce să măsuri anii ce zboară peste morţi? . relaţii spaţio-temporale. Construieşte un enunţ în care să foloseşti omonimul lui poartă. Identifică o temă/ un motiv. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. .”(M. 3. dar nu mai eşti a ta. voi. Încadrează textul în romantismul eminescian. moral etc. a statutului lor social. Se dă textul: „Să cer un semn. 2. Selectează două mărci ale eului liric. Analizează titlul prin raportare la operă. abilităţi de analiză si argumentare -6. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. având în vedere: . acţiune. 310 89 55. 5. 7. 8. Socolescu” STR.). ci-n veci să stea pe loc? Tot alte unde-i sună aceluiaşi pârău: La ce statornicia părerilor de rău. prin raportare la două episoade/ secvenţe semnificative ale textului ales. conflict.. utilizarea limbii romane literare -6. aşezare în pagina. CP. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Nu floarea vestejită din părul tău bălai. Eminescu – „Criticilor mei”) CERINŢE: 1. email : ctalp2002@yahoo.010983 TEL / FAX : 310 89 58.

exprimarea argumentata a unui punct de vedere despre tema banului prin raportare la final NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere.reflectarea temei banului în textul narativ ales. . într-o perioadă sau orientare tematică. Analizează 2 figuri de stil. Să fie neagră umbra în care-oi fi pierit. 7. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre tema banului într-un text narativ studiat. Construieşte un enunţ în care să foloseşti paronimul lui păr. prin referire la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor. Selectează două mărci ale eului liric. Ca şi când niciodată noi nu ne-am fi găsit. aşezare în pagina. OCCIDENTULUI NR. utilizarea limbii romane literare -6. întrun curent cultural/ literar. limbaj etc. 2. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. Încadrează textul în romantismul eminescian. Eminescu – „Despărţire”) CERINŢE: 1. având în vedere următoarele repere: . relaţii spaţio-temporale.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. iubito. . 12 BUCURESTI. perspectivă narativă. 4. 6. particularităţi ale compoziţiei. ortografie -2. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune. Socolescu” STR. construcţia subiectului. conflict. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul noroc. cu anii înapoi. Ca şi când anii mândri de dor ar fi deşerţi – Că te-am iubit atâta putea-vei tu să ierţi?” (M.010983 TEL / FAX : 310 89 58. II. Analizează titlul prin raportare la operă.). 9. Identifică o temă/ un motiv.com Totuna-i dacă astăzi sau mâne o să mor Când voi să-mi piară urma în mintea tuturor. modalităţi de caracterizare. punctuaţie -2.sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. Trezindu-te. Când voi să uiţi norocul visat de amândoi. email : ctalp2002@yahoo. . 3.prezentarea a 4 elemente ale textului narativ. SECTOR 1. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. Prezintă rolul cratimei în structura „de-acu-nainte”. 5. CP. 310 89 55. abilităţi de analiză si argumentare -6. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). 8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->