P. 1
Psihologia Varstelor -Suport Curs

Psihologia Varstelor -Suport Curs

|Views: 1,289|Likes:
Published by Dragomir Simona

More info:

Published by: Dragomir Simona on Jun 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2015

pdf

text

original

PSIHOLOGIA VÂRSTELOR

Psihologia vârstelor studiază stadiile dezvoltării psihice de la naştere şi până la maturitate. Procesul dezvoltării psihice se realizează în etape, stadii şi perioade ce caracterizează traseul vieţii umane. De acest întreg traseu al dezvoltării psihice se ocupă psihologia vârstelor, care cuprinde: - psihologia copilului şi adolescentului - psihologia adultului. Principalele perioade de vârstă sunt: - perioada prenatală - din momentul conceperii până la naştere 1. vârsta sugarului 0-1 an 2. vârsta antepreşcolarului 1-3 ani 3.vârsta preşcolarului 3-6/7 ani - mică - mijlocie - mare 4. vârsta şcolară mică 6/7- 10/11 ani 5.vârsta şcolară mijlocie 11-14/15 ani (preadolescenţă sau pubertate) 6.vârsta şcolară mare 14/15- 18/19 ani (adolescenţă) 7. tinereţea 19-25 ani 8. maturitatea 25-55 ani 9. bătrâneţea peste 55 ani longevitatea = durata excepţională a vieţii peste 90 de ani. Înainte de vârsta sugarului putem vorbi despre perioada prenatală care ţine din momentul conceperii şi până la naştere. Atunci se formează structura fundamentală a corpului şi organele. Ritmul de creştere este acum cel mai accelerat din întreaga existenţă. Vulnerabilitatea la factorii de mediu este foarte mare. Astfel în perioada prenatală ţine seama şi prezintă un interes major grija faţă de naşterea unui copil sănătos, evitarea stresului şi a factorilor nocivi. Aceste perioade enunţate cronologic şi funcţional au fost stabilite după următoarele criterii: 1. Sistemul de relaţii cu ceilalţi oameni care se stabileşte pe tot traseul dezvoltării fizice, psihice şi sociale de la naştere şi până la maturitate. În fiecare moment al vieţii( familia, grădiniţa, şcoala…) sistemul de relaţii diferă.

2. Criteriul activităţii conducătoare a vârstei:

- în copilăria fragedă au loc activităţi obiectuale, imitative; - activitatea de joc este cea definitorie pentru preşcolari - învăţarea e activitatea dominantă în perioada şcolară şi universitară; - munca-activitatea principală a perioadei adulte. 3. Criteriul formei instituţionalizate ale influenţelor instructiv-educative tot mai sistematice şi riguroase, după conţinutul lor şi structura organizării (grădiniţă – şcoală - universitate-loc de muncă) 4. Criterii fizice - fiziologice după care se clasifică în: a. Criteriul somatic - evoluţia dentară şi modificarea segmentelor corporale, cum evidenţiază Godin: - Copilărie - dinţi de lapte până la preschimbare - maturizare - apariţia măselelor de minte b) Criteriul fiziologic –predominarea glandelor endocrine cu secreţie internă, cum evidenţiază Berman: - timusul - în întâia copilărie = glanda creşterii - dezvoltarea glandelor sexuale, tiroidei, hipofizei, suprarenalelor. 5. Criterii psihologice - se referă la orientarea psihică a copilului spre exterior, urmată de diversificare ale conduitelor adaptative implicate în viaţa de fiecare zi (Gesell). 6. Criteriul intereselor dominante - în fiecare perioadă de vârstă există alte interese care domină viaţa persoanei (Claparede) 7. Criteriul caracterului specific, al gândirii şi dezvoltarea inteligenţei, iar în acest caz Jean Piaget distinge: a) inteligenţa senzorio-motorie 0-2 ani b) inteligenţa preoperatorie 2-6/7ani c) operaţiilor concrete 6/7- 11/12 ani d) operaţiilor formale(abstracte) după 12 ani.
8. Criteriul particularităţilor vieţii afective – Henri Wallon -

impulsivitatea motorie primară, urmată de includerea afectivităţii în componenta socială şi intelectuală. Curiozitatea epistemică, plăcerea de a cunoaşte, sentimentele morale se dezvoltă pe parcurs. Din aceste criterii rezultă că autorii care propun periodizarea copilăriei după diferite criterii psihologice (modificări în gândire, interese sau viaţă afectivă) atrag atenţia asupra „copilului concret” a cărui dezvoltare se impune a fi studiată: - longitudinal - de la naştere la maturitate - transversal - de la o anumită vârstă

2

Obs. Vârsta cronologică, ca expresie a dezvoltării motorii şi vârsta psihologică (mentală) NU concordă. Astfel, vârsta mentală poate „merge” înaintea vârstei cronologice sau să rămână în urma ei. Vârsta mentală se stabileşte prin calculul statistic al performanţelor intelectuale de care sunt capabili copiii normali la o anumită vârstă. În testările individuale se constată dacă vârsta mentală corespunde vârstei cronologice. Aceasta depinde de mai mulţi factori - ereditate - mediu social - instrucţie - educaţie Societatea a fixat în decursul timpului şi fixează şi azi un fel de cadru general al conduitelor de vârstă prin care se vehiculează unele tipuri de obligaţii şi drepturi. Tipuri de obligaţii şi drepturi: - de a învăţa, a urma o şcoală - de a se informa profesional - maturitate Diferenţele de vârstă se exprimă în: - conduite şi în statutul profesional - în îmbrăcăminte - restricţii de participare la anumite tipuri de mass media (nu au efectul scontat) Ideea principală care stă la baza periodizării este principiul dezvoltării omului în diferite perioade de vârstă. Dezvoltarea omului este un proces prin care se realizează noi structuri funcţionale care diferenţiază comportamentul omului în perioadele de vârstă ducând la o mai bună adaptare la mediu. În psihologie există cel puţin patru modele explicative de dezvoltare umană în aceste perioade de vârstă. 1.Modelul dezvoltării elaborat de Gessell - consideră că procesul dezvoltării umane este reglat şi determinat în principal de factorii interni,ereditari. Acest autor susţine că dezvoltarea psihică este o consecinţă a maturizării biologice pentru că există o anumită relaţie de cauzalitate între maturizarea biologică şi dezvoltarea personalităţii umane în general. Modelul lui Gessel pune accent pe ereditate, ea fiind cauza dezvoltării. 2. Modelul lui Jean Piaget - consideră dezvoltarea produsul interacţiunilor complexe între organism şi mediu, aceste interacţiuni fiind reglate şi

3

social. Vigotsky afirmă că dezvoltarea are un caracter discontinuu şi există două filiere de dezvoltare diferite: a) care are la bază acţiunea factorilor interni. Geneza intelectului uman este înfăţişată ca un proces complex de comportament psiho. Modelul lui Vigotsky Spre deosebire de orientările anterioare care oferă perspectivele unei dezvoltări ce presupune o succesiune strictă a unor etape evolutive. acomodare.(ereditatea. Vigotsky a evidenţiat zona „proximei dezvoltări” ZPD.adaptarea = echilibru între asimilare şi acomodare. 4. există o dependenţă reciprocă.direcţionate de mecanisme funcţionale numite: asimilare. . acomodându-se la starea lucrurilor şi elaborând sisteme de răspunsuri adecvate. În opoziţie cu teoriile precedente care afirmă explicit sau 4 . Acest model stă la baza stadiilor dezvoltării intelectuale.(factorii externi cuprind: mediul socio-uman care cuprinde: influenţele educaţionale organizate (şcoala) şi influenţele neorganizate (tv. astfel încât există raporturi reciproce între factorii interni şi externi ai mediului soci-cultural. proces de socializare treptată a individului prin intermediul însuşirii experienţei umane şi sub acţiunea hotărâtoare a unor factori socio-culturali. cuprinderea lor în operaţii şi acţiuni mentale care pot fi repetate şi activate la nevoie. contribuie la dezvoltarea omului prin acea dozare a cunoştinţelor şi a efortului intelectual (în concordanţă cu acel nivel de dezvoltare). socializare) b) care rezultă ca urmare a interiorizării semnificaţiilor socio-istorice. Factorii externi influenţează educaţionalul prin contribuţiile interne şi găsesc un anumit ecou corespunzător vârstei şi nivelului de dezvoltare psihică şi nivelului de însuşire a cunoştinţelor. Vigotsky evidenţiază că între factorii externi şi interni . echilibrare. Modelul lui Erikson – psiholog american care s-a ocupat de psihologia vârstelor adulte. factori dobândiţi în dezvoltarea ontogenetică. teatru). adică însuşirea funcţiei sociale a obiceiurilor şi cuprinderea într-o schemă de conduită. şi anume măsurile educaţionale corespund nivelului actual şi atingând acel nivel actual. Instituţiile specializate corespund acestei ZPD. Subiectul îşi modifică informaţia asimilată. Dezvoltarea depinde de influenţele educaţionale organizate. 3.asimilarea = încorporarea în plan funcţional de către subiect a obiectelor lumii înconjurătoare. schimb continuu între subiect şi obiect. . Este o absorbţie de ordin funcţional.

. iar în absenţa socializării(educaţiei) nu se pot elabora conştiinţa şi personalitatea umană. În psihologia contemporană se subliniază unitatea factorilor de ereditate. socio-culturali şi nemijlocit psihici.pe parcursul copilăriei există etape care marchează oscilaţii n ritmul de creştere.cu cât organismul este mai tânăr cu atât ritmul creşterii este mai intens. În aceasta constă legea de bază a dezvoltării psihice a copilului Dezvoltarea prezintă anumite caracteristici generale dar şi speciale: 1.creşterea şi dezvoltarea fizică nu este uniformă. socio-culturali şi psihici nu funcţionează izolat ci intercorelat. Uneori avem perioade de salturi. fetele cresc mai uniform şi se maturizează mai timpuriu (cu 2-3 ani înaintea băieţilor). Însăşi activitatea mintală conştientă şi trăsăturile de personalitate(în special caracterul) contribuie la auto-organizare şi autocontrol şi asigură propria dezvoltare. interdependent şi ponderea lor nu este egală. . evidenţiindu-se rolul central al activităţii şi determinării lor educative. există diferenţe de creştere în diferite perioade succesive de vârstă.la naştere băieţii şi fetele au acelaşi start 5 . iar alteori de stopare. omul adult se dezvoltă muncind. Claparede compara creşterea băieţilor şi a fetelor cu o cursă de întrecere: .implicit faptul că vârsta adultă echivalează cu încheierea procesului de dezvoltare. vârsta adultă incluzând trei perioade: a) maturizarea timpurie b) stadiul mijlociu de maturizare c) maturizarea întârziată. Erikson susţine că dezvoltarea are loc toată viaţa. .Caracteristici generale ale dezvoltării fizice: . mediu şi educaţie. copilul se dezvoltă prin educaţie şi învăţătură. înaintând în vârstă ritmul creşterii se diminuează pentru ca la maturitate să stopeze. Fiecare dintre aceşti factori sunt necesari. dar nu şi suficienţi. nu este posibilă dezvoltarea optimă.Există diferenţe între creşterea şi dezvoltarea fetelor şi a băieţilor. Astfel factorii biologici. Rezultă că organismul se dezvoltă funcţional. Fără ereditate normală şi în condiţii de maturizare organică. susţinând punctul de vedere al extinderii sferei conceptului de dezvoltare pe întreaga durată de viaţă a omului. În dezvoltarea psihicului şi comportamentului iau parte factori biologici.

a capacităţii de stăpânire de sine. gândire şi voinţă.sentimente superioare . Însuşirile psihice nu se dezvoltă separat unele de altele ci în raporturi necesare şi în interacţiuni globale. Dezvoltarea psihică se produce stadial. Aşa se explică dezvoltarea psihică care este asincronă la nivele diferite precum şi însuşiri care au ritmuri proprii de dezvoltare la diversele etape de vârstă. apoi gândirea abstractă. memorie. 13/14 ani. II.la vârsta de 6/7 ani fetele o iau înaintea băieţilor (primul avânt) . . în etape distincte cu caracteristici proprii fiecărei vârste: Exemplu: . fetele îi întrec pe băieţi din nou. .în fragedă copilărie predomină emoţiile . Astfel sunt în ordine procesele psihice: .intelectuale. .urmează dezvoltarea memoriei .predominarea atenţiei de la involuntară la cea voluntară .. morale. 6 .în plan afectiv se dezvoltă sentimentele morale şi estetice. Ritmul de creştere fizică este cel mai accelerat din întreaga existenţă umană.băieţii intensifică ritmul la 9/10 ani. însă în fiecare stadiu unul din procesele psihice ocupă un loc dominant în raport cu celelalte.în perioada de pubertate. estetice şi în final imaginaţia şi în special imaginaţia creatoare.Caracteristicile psihocomportamentale care ating nivelul de dezvoltare a adultului tind să rămână relativ stabile. Dezvoltarea psihică a copilului cunoaşte salturi calitative: . le ajung pe fete şi le întrec .apar forme noi de comportament şi cunoaştere.dezvoltarea intensă a gândirii – mai întâi gândirea concret situaţională. . deşi nu există diferenţe în dezvoltarea psihică. reprezentări.dezvoltarea voinţei. Astfel băieţii le între pe fete atât ca forţă fizică cât şi greutate.de la concepere până la naştere În această perioadă se formează structurile fundamentale ale corpului şi organele.emoţii urmate de percepţii. Diferenţele psiho-individuale până la un an Caracterizarea psihologică generală a copilului în diferite perioade de vârstă 1.băieţii la 14/15 ani îşi intensifică din nou ritmul întrecând fetele definitiv. .Perioada prenatală . dar calităţile noi nu le desfiinţează pe cele anterioare ci le ridică nivelul prin restructurări succesive.

altui grup. Acum se manifestă diferenţe între copii. .reflexul suptului este înnăscut. putem spune că el „cucereşte” spaţiul. Copilul învaţă şi îşi reaminteşte experienţele intrauterine. În timpul suptului priveşte mimica mamei. Se dezvoltă limbajul. .-unui grup. stresul răsfrângându-se negativ asupra fătului. merge. se încorporează senzaţii şi peste un timp copilul o recunoaşte pe mamă. au efecte benefice asupra nou-născutului. sociabili pe când alţii devin iritaţi. se caţără. trage. umblă. copilul preferă compania altor copii. s-a constatat că 80 de bătăi/min. 2. cei din grupa a 2-a au devenit iritaţi în aşa măsură încât experimentatorul a renunţat la experiment.accelerarea creşterii motricităţii-apucare. rosteşte primele cuvinte.este dependent de adult. În urma unui experiment efectuat pe nou-născuţi cărora li s-au prezentat înregistrări cu frecvenţe diferite de bătăi cardiace: 80 bătăi/min. fuge. La sfârşitul primului an se dezvoltă ataşamentul faţă de părinţi şi celelalte persoane din familie. Suptul înseamnă mai mult decât „a mânca”.Vulnerabilitatea la factorii de mediu este foarte mare. nervoşi. sporeşte numărul de cuvinte. În concluzie. uşor de distrat.toate simţurile funcţionează. În această perioadă copilul este foarte dinamic. veseli. Astfel unii sunt toleranţi. . sesizarea permanentă a obiectelor. Copiii mângâiaţi nu se dezvoltă normal. La două săptămâni răspunde la solicitarea mamei şi nu reacţionează la gesturile similare ale altei femei. şi sunete întâmplătoare celui de-al treilea grup. Îşi recunoaşte mama şi după miros. S-a constatat că după 4 zile copiii din primul grup au plâns mai puţin şi au crescut în greutate.creştere rapidă (de 3 ori) . Nou-născutul (0-1 an) Caracteristici ale sugarului: .înzestrat cu competenţe . scuturare.are imaginea mintală a obiectelor. 7 . În jurul vârstei de 1 an. adică se îmbogăţeşte vocabularul. . se apropie de lucruri periculoase fără frică (foc). vehemenţi. Starea psihică a mamei are o importanţă deosebită. 120 de bătăi/min. sunt inerţi nu manifestă interes pentru lumea înconjurătoare şi întâmpină greutăţi în însuşirea limbajului.

mişcarea mâinilor.acţionează ca o tendinţă de a vedea caracteristicile esenţiale păstrate care orientează simpatiile. personalitatea se organizează şi creează motivaţia. Pasivitatea se datorează avitaminozei afective = suferă întreaga dezvoltare a copilului. După cum predomină imaginea mamei. şi este legat de imagoul matern. Complexul= un ansamblu de tendinţe inconştiente care determină atitudinile unui individ. iertătoaremamă rea care pedepseşte. Acest complex se constituie în primele luni de viaţă şi persistă mai intens sau mai slab în toate conduitele de dependenţă. mânia. Mulţi autori au semnalat prezenţa acestei cerinţe vitale. prin găsirea în oglindă. aşa va relaţiona copilul cu lumea din jur = proiecţia eului. Spre sfârşitul primului an se manifestă o uşoară evidenţiere a structurilor psihice infantile. având o puternică încărcătură afectivă. adaptabilitate la schimbările de mediu. Intensificarea acestei imagini de sine şi identificarea se va continua la fiecare nivel. prin lărgirea formelor de autodiferenţiere. simpatia evidentă. Aceasta exprimă implicaţia introducerii unui al treilea personaj într-o relaţie afectivă duală. Cercetările au arătat că separaţia de mamă pe o perioadă mai mare de o lună duce la o depresie ce are trei faze: 8 . Freud numeşte aceste stări timpurii afective = COMPLEXE. Printre primele complexe ontogenetice se manifestă complexul servajului care fixează situaţia de dependenţă a alăptării. Are un rol important în identificarea şi intrarea forţei lui „alter” şi a lui „ego”.Pasivitatea: există copii curioşi care se angajează uşor în joc. pentru că visele reflectă acele complexe făcute în fragedă pruncie. Se consideră că teoria complexelor şi „Imago” au revoluţionat psihologia. intensă. Experienţa afectivă are o importanţă deosebită: zâmbetul. zâmbetul. Caracterul se formează în funcţie de situaţia frustrantă. Tot în ontogeneza timpurie se constituie complexul de intruziune care se manifestă în gelozie. De exemplu prima identificare a lui „ego” are loc la 7 luni. dar există şi copii pasivi care pot fi buni observatori. furia şi apoi mirarea. În acest proces copilul are foarte mare nevoie de afecţiune. antipatia. bună sau rea. visele sale etc. „Imago”. Se înregistrează o ritmicitate a vieţii vegetative. în sensul că dacă face ceva interzis îşi dă seama şi încearcă să-şi repare greşeala. El atrage atenţia că aceste complexe se constituie ca efecte psihice nedirijate de conştiinţă şi rămân în experienţa precoce a copilului. râsul. Complexele se formează în primii ani şi au la bază cuplul: dragoste-ură. Apar sentimentele ambivalente: mamă bună.

devine apatic. se dezvoltă treptat.preşcolarul mic 3-4 ani 2. Jocul conduce progresiv la subordonarea principiului plăcerii celui al realităţii (principiului realităţii). scade sociabilitatea creşte pulsul şi atitudinile de refuz.a) la câteva zile după plecarea mamei se observă tulburări de somn. . Jocul contribuie la dezvoltarea şi maturizarea psihologică prin care se conturează personalitatea (copilului) umană. alergie.are dificultăţi de adaptare la grădiniţă. o creştere a acroşării sociale.preşcolarul mare 5-6/7 ani. În jurul vârstei de 2 ani are loc formarea vorbirii în propoziţii. dispune de puţine cuvinte mai ales onomatopeice. 9 .evoluează paralel cu cel situativ. Comunicarea verbală se constituie de la 16 luni datorită: . Vârsta antepreşcolară (1-3 ani) După un an. Există trei feluri de limbaj: a) limbajul mic-primitiv. . restrâns. pronunţă relativ inteligibil cuvinte şi propoziţii fără statut gramatical. 1. somnolent. cu priviri vagi goale. apare înţelegerea celor ce i se povestesc. Copilul la vârsta preşcolară Stadiile preşcolarităţii: 1. permiţându-i acestuia utilizarea unui material abundent.preşcolarul mijlociu 4-5 ani 3.este foarte puţin deosebit de antepreşcolar: . fenomenele.forma de activitate fundamentală este jocul.Preşcolarul mic . încărcat de gesturi (2-5 ani) c) limbajul contextual . vomă. b) limbajul situativ . acţiunile şi însuşirile au nume. b) susceptibilitate la boli. se dezvoltă experienţa perceptiv-senzorială În această perioadă jocul ocupă un loc important în viaţa copilului.copilul descoperă că toate lucrurile. . nu posedă structuri gramaticale.procesele cognitive sunt impregnate de acţiune.puţine cuvinte. c) refuză jucăriile.cerinţei copilului de a se face înţeles.

. .trece de la o stare la alta. .se instalează unele trăsături caracteriale = nucleul viitoarei persoane.trăieşte intens emoţiile.se adaptează cu mai mare uşurinţă la mediu şi la cerinţele impuse de grădiniţă. .îşi organizează activitatea.vorbeşte cu mândrie despre grădiniţa lui= ataşament .memorează uşor. . .se conturează caracterul voluntar al celor mai multe procese psihice: atenţia.îl preocupă realitatea externă.se adaptează bine în aproape toate situaţiile. 2.Preşcolarul mijlociu . Preşcolarul mare . . 3.are preocupări variate. . . .sensibilitatea la sărbătorirea zilei de naştere.cercul cunoştinţelor se îmbogăţeşte.se începe organizarea voinţei. poate renunţa la ceva trecător.începutul dezvoltării limbajului interior. dar nu-şi propune deliberat acest lucru. . gândirea . .îşi fac loc activităţile de învăţare sistematică. . .comunicările din timpul jocului sunt reduse.se dezvoltă limbajul= 50 cuvinte/ lună.îşi face ordine în lucruri .manifestă maximă receptivitate faţă de lume.jocurile au caracter colectiv. cu toate că jocul rămâne activitatea dominantă. . . . .-este atras de obiectele din jur şi percepe „ceea ce îi sare în ochi”= îi atrage atenţia. 10 . Are capacitate de adaptare de 80%. . .percepţia se transformă treptat în observaţie. . imaginaţia. mişcările sunt bruşte. îşi dezvoltă percepţia orientată cu sarcini şi modalităţi proprii. are loc trecerea de la competiţie la colaborare.este încă neîndemânatic. . .reacţiile emotive sunt controlate.limbajul îşi păstrează caracterul situativ.memoria puternică .identificarea copilului cu grupul din care face parte.jocurile devin activităţi obligatorii. insuficient coordonate.se manifestă primele atitudini.gândirea este subordonată acţiunii cu obiectele. .socializarea .practică jocuri mai bogate în conţinut.nu înţelege indicaţiile referitoare la joc.specific pentru procesele intelectuale este desprinderea lor de noţiuni. . . . atent să facă şi el un cadou. memoria.

de frânare.atenţia voluntară îşi prelungeşte durata . Muşchii lungi ai membrelor superioare şi inferioare progresează mai rapid decât cei scurţi. lipsa de vlagă. Se diminuează activitatea timusului (glanda creşterii) în schimb se intensifică funcţia glandei tiroidiene şi a hipofizei.este inegal dezvoltat. Creierul îşi măreşte volumul( dacă la naştere avea 370 de grame. Cea mai spectaculoasă modificare o întâlnim la nivelul sistemului nervos. la sfârşitul preşcolarităţii este 4/5 din greutatea finală = 1200 g. Se dezvoltă mult zonele corticale ale vorbirii ceea ce permite o extensie a limbajului. abilităţi practice. Aşa se explică de ce ritmul creşterii este mai lent dar mobilitatea este mai mare. . Aceste aspecte legate de asimetrii se întâlnesc numai la om. în sensibilitatea analizatorilor. se stăpâneşte mai bine.. Sistemul muscular . Se dezvoltă forme ale inhibiţiei . neastâmpărul. Predominarea activităţii emisferei drepte se manifestă în orientarea spaţială. Neuronii formează straturile corticale şi creşterea fibrelor mielinice care izolează nervii. fapt care explică de ce preşcolarul efectuează mai uşor mişcări largi. rezultă însuşirea limbajului. predilecţia spre artistic ori spre logic. ample decât cele de precizie solicitate de activităţile de desen. înţelegere (când predomină emisfera stângă). cea de stingere a conexiunilor nervoase stă la baza uitării. de diferenţiere. ceea ce se evidenţiază în activităţile predominante fie pentru limbaj. la 3 ani are 370x3). construit după reguli gramaticale însuşite practic. Se conturează dominanta asimetrică a emisferelor cerebrale. în acţiuni practice. . logică. De asemenea este important să se ţină seama şi de procesul de osificare.limbajul devine mai bogat în resurse verbale. ceea ce stă la baza preciziei.gruparea după criterii logice. iar cea ce amânare a unor reacţii ajută la stăpânirea de sine. în evidenţierea mişcărilor. Problema creşterii în înălţime şi greutate este importantă pentru a rezista la eforturi. Este importantă şi problema biochimismului intern. dinamismul necontrolat. gândire. . 11 . lipsa de reacţie la stimulări de mediu. Se dezvoltă şi viteza de formare a conexiunilor nervoase..se conturează premise importante pentru intrarea în şcoală. capriciul.se ataşează repede şi are deprinderi psiho-comportamentale pe care le pune în funcţiune în programul de viaţă şi activitate. .apare gândirea logică .dispune de mai multă forţă şi agilitate. Repere ale creşterii şi dezvoltării anatomo-fiziologice la preşcolari Creşterea în înălţime şi greutate este în funcţie de alimentaţie şi igienă şi de particularităţile structurii corporale. Celulele se diferenţiază şi îşi perfecţionează funcţiile. Predominarea excitaţiei şi a inhibiţiei creează anumite stări ca: somnolenţa.

igienice. Motricitatea şi acţiunea cu obiectele contribuie la îmbogăţirea şi diversificarea cunoştinţelor despre obiecte cât şi la formarea. reprezintă o tendinţă generală a evoluţiei motricităţii. armonioase. o deprindere să devină o mişcare haotică. Această perioadă „preşcolaritatea mijlocie” a fost numită „vârsta graţiei”. Pe prin plan apare sensibilitatea vizuală ( de 100de ori mai multe informaţii). albastru) ale spectrului solar. devine independent ceea ce contribuie la structurarea personalităţii. Preşcolarul găseşte plăcere în acţiunile practice. copilul care dezmembrează obiectele. de automatizare. imită modelele prezentate. Procesele senzoriale şi perceptive sunt legate de cele motorii. datorită spontaneităţii şi armoniei motricităţii. Cu timpul.Dezvoltarea psihică Una din nevoile fundamentale pe care o resimte preşcolarul este nevoia de mişcare. intenţiile posibile de realizare. mişcare considerată ca element structural al acţiunilor cu obiectele. galben. iar în altele capătă un grad de stereotipizare. (expl. Acţiunea cu obiectele stă la baza formării imaginilor despre obiectul respectiv. În acest caz mişcările se transformă în deprinderi. verde. se verifică prin intermediul acţiunii. Nu este exclus ca o mişcare.). Orice deprindere implică în faza iniţială efectuarea unor mişcări mai ezitante. foloseşte gesturi atunci când povesteşte. spontane.la 5 ani). spontaneitatea în favoarea rigorii şi preciziei mişcărilor. Copilul care ştie să se îmbrace singur. 12 . se individualizează. Între 3-4 ani se diferenţiază şi denumesc culorile fundamentale( roşu. suple. În unele activităţi mişcările sunt libere. Deprinderile se execută corect şi rapid cu minim de consum de energie. Nevoia de acţiune finalizată prin executarea diferitelor mişcări stă la baza dezvoltării psihice a copilului. Sensibilitatea copilului se adânceşte şi se restructurează. structurarea personalităţii copilului. Trecerea de la bruscheţe – graţie . vestimentare. creează un suport de autonomie reală şi îşi conştientizează responsabilităţile în raport cu propria persoană. indigo. violet . aproximativ pe la 6 ani. El îşi formează diferite tipuri de conduite independente (de alimentaţie.forţă. Emoţiile dezorganizează de obicei activităţile motrice. îşi exprimă stările emotive prin mimică. imită acţiunile adulţilor. Pe prim plan trece încărcătura psihologică a mişcării: formarea imaginilor (reprezentărilor). Dezvoltarea psihică este evidentă în domeniul senzorialităţii. graţia se estompează în favoarea forţei. ca pe măsura consolidării ei să asistăm la perfecţionarea execuţiei. mişcările bruşte de la 3 ani sunt înlocuite pe la 4-5 ani cu mişcări fine. dar nu şi cele intermediare (portocaliu. de autoservire) prin care el se detaşează de mediul înconjurător. copilul care priveşte doar de la distanţă obiectul. Exigenţele şcolii care se prefigurează restrângând libertatea de mişcare. Percepţia se formează în cursul acţiunii şi se corectează.

adâncimea datorită participării mai multor analizatori. trece într-un nou stadiu când se eliberează şi copilul poate tactil evidenţia însuşirile obiectului. este situativă şi egocentrică. memoria.Sensibilitatea auditivă devine de 2 ori mai fină iar sensibilitatea tactilă. Jocul este activitatea fundamentală care contribuie la dezvoltarea psihică. intenţionalităţii ceea ce face să apară forme noi şi anume percepţia de observare cu un anumit scop. Copilul are dificultăţi în recunoaşterea tactilă a obiectelor percepute anterior. Relaţia vizuală . mărimea. Percepţiile devin mai direct subordonate gândirii. Psihicul copilului se dezvoltă intens în activitatea de joc. Gândirea evoluează în legătură cu limbajul. Şi atenţia joacă un rol important în dezvoltarea intelectului. Celelalte forme de sensibilitate (gustativă. Percepţia mărimii este mai dificilă. Gândirea rămâne legată de imagine. de conotaţiile afectiv-emoţionale. mai ales stabilitatea atenţiei. Dacă obiectul este cunoscut recunoaşterea este fără dificultate. Nu întâlnim la copii senzaţii în stare pură ele fiind integrale şi subordonate percepţiilor care le individualizează.se dezvoltă mult auzul verbal (fonematic) . gândirea. Psihologia jocului 13 . Sarcina inversă este relativ mai simplă pentru copil. ceea ce înseamnă că gândirea operează cu constructe care nu sunt nici noţiuni individualizate şi nici noţiuni generale. pe caracteristicile lui reale fiind mult mai evidentă. în faţă…) Reprezentările au un caracter intuitiv-concret. Conceptele câştigă treptat în generalitate. care se subordonează văzului (instrument de control) şi auzului. olfactivă) se dezvoltă şi ele dar nu în aceeaşi măsură cu cea vizuală şi auditivă.se dezvoltă mult auzul muzical. imaginaţia care permit depăşirea experienţei senzorial-perceptive. copiii percep forma. limbajul . Intelectul cuprinde procese psihice variate. Gândirea este preconceptuală sau cvaziconceptuală. în precizie luând la rândul lor însuşirea treptată a conceptelor. Se dezvoltă şi percepţiile spaţiale. Se dezvoltă percepţia distanţei (aproape –departe) şi în raport cu anumite repere (spre stânga. Sensibilitatea auditivă la preşcolari cunoaşte specializări: . bazate pe experienţă. centrarea pe obiect. cuvântul are un rol important în dezvoltarea reprezentărilor. Noţiunile sunt empirice. Această legitate se păstrează când este vorba de un obiect necunoscut.tactilă este încă insuficient coordonată. Intelectul înregistrează anumite restructurări. Percepţiile se vor desprinde treptat de particularităţile concrete ale situaţiilor.

pentru că intervine o interpretare mai complexă.ne aminteşte de peşti Copilul se caţără . care cuprinde perioade succesive. b) jocurile ficţiune (jocul cu păpuşa) constituie un nivel de dezvoltare psihică mai înalt. jocurile de ficţiune. după expresia lui Piaget „transformă realul la trebuinţele eului”. între repetiţie şi variabilitate. povestiri şi totul îl cucereşte. Jocurile.În psihologie se menţionează că jocul este o etapă în evoluţia copilului.copilul se străduieşte să perceapă scene. prin acţiune. Teorii psihologice despre joc 1. combină. modifică obiectele creând altele noi. pentru că este orientat spre găsirea căilor de depăşire a unor obstacole. iar prin imitaţie activitatea adultului. imagini. 7. 5. de la jocurile funcţionale. 2.pot fi mişcări foarte simple (cu braţele. a) jocurile funcţionale . achiziţie. 3.copilul adună. d) Jocul de confecţionare . Jocurile constituie o activitate fără a urmări un rezultat ori producerea unui lucru (deosebirea dintre joc şi muncă9. 6. prin diverse contradicţii dintre libertatea de acţiune şi conformarea la schema de joc. jocul= mod de dobândire a cunoştinţelor. jocul0 activitate de gândire. prin joc copilul participă la transformarea ambiantului ceea ce îi produce plăcere. în joc copilul reflectă ambianţa. În jocurile de construcţii se realizează o adaptare la realităţi şi conduc la creaţii inteligente. acţiunea practică şi cuvântul reprezintă mijloacele jocului în procesul cunoaşterii realităţii. 4. între absenţa unui rezultat şi bucuria jocului.vânătorul primitiv 14 . î joc se produce adecvarea la realitate. confecţionare. c) Jocurile de achiziţii (jocul de tipul ochi şi urechi). copilul în baie . jocul se dezvoltă continuu şi implicit dezvoltă personalitatea copilului. Expl. cunoaşterea realităţii. Particularităţile jocului 1. cu degetele) în cadrul loc copiii caută diferite efecte. ceea ce este cunoscut şi recunoscut. Teoria biogenetică a lui Hall Jocul copiilor reproduce în ordine cronologică manifestările evolutive de la omul primitiv până în zilele noastre.

7. 5. Teoria postexerciţiului a lui Carr Susţine că practicarea unor jocuri este folositoare individului. izvor al trebuinţei fireşti de mişcare şi activitate. d) jocul = activitate totală care angajează întreaga fiinţă umană. şi astfel conduita va fi mai complexă. plină de iniţiativă şi fantezii. produce mari satisfacţii.Hall consideră că ontogeneza repetă filogeneza (dezvoltarea speciei umane). duc la creaţii inteligente. Teoria recreaţiunii . de diferitele profesiuni. Teoria nu explică natura psiho-fiziologică a jocului. Teoria lui Piaget . Jocul simbolic reprezintă pentru inteligenţă ceea ce jocul de mişcare este pentru activitatea senzorio-motrică. realizează o adaptare adevărată. Jocul este o îndeletnicire care reconfortează şui tonifică fiind supus odihnei totale (pasive). dar nu toate jocurile sunt foarte plăcute. Jocurile simbolice şi cele de construcţii. confort psihologic. 2. Nevoia de dezvoltare creează nevoia de a se juca. Teoria plăcerii funcţionale . b) jocul = activitate spontană. Teoria surplusului de energie Schiller şi Spencer Jocul = consum de energie suplimentară. Jocul = un pre-exerciţiu în pregătirea pentru muncă. Teoria exerciţiului pregătitor a lui Gross Jocul exersează şi dezvoltă diferite calităţi fizice şi psihice în devenirea fiinţei adulte. curăţindu-l de apărarea unor instincte care contravin modului de viaţă uman. e) în joc = se evidenţiază cele mai valoroase calităţi umane. c) jocul = activitate atractivă. 15 .Buhler Copiii se joacă pentru faptul că simt plăcere în joc. 6. 3. Acest proces se realizează prin canalizarea activităţilor spre cele legate de modul de viaţă al omului.teoria asimilării adaptării Jocul transformă realul printr-o asimilare mai mult sau mai puţin pură la trebuinţele eului. Caracteristicile psihologice ale jocului sunt următoarele: a) jocul = activitate naturală. 4.Lazarus Anticipează teoria modernă a odihnei active.

Jocul ca mijloc formativ şi informativ Jocul ca modalitate de relaţie între eu şi lumea obiectivă şi a relaţiilor constituie formula primară a acţiunii umane. Piaget consideră că imitaţia mişcărilor. Relaţia joc şi organizarea mintală Jocul = formă de organizare a cogniţiei şi implicit o cale de organizare a cunoaşterii. deplasarea adică elaborarea spaţiului şi timpului senzorial (spaţiul şi timpul mintal). Aşa cum precizează Piaget „la dezvoltarea organizării stadiale a structurilor mintale corespund forme precise de joc”. relaţiile jocului au o importanţă majoră pentru că în cadrul jocului se structurează imaginea celuilalt şi a sinelui. Jocul = rezultatul unei coexistenţe subiect. Astfel copilul îşi formează pe baza unor diferenţieri şi integrări de aspecte moral-volitive din mai multe modele selective. Jocul bazat pe reprezentările copilului presupune existenţa unui mecanism de comutare de la realitatea concretă la realitatea mintală. Acest mecanism fiind funcţia semiotică. Mecanismele intime le jocului sunt în esenţă mecanismele învăţării: palparea obiectelor. modificarea structurilor şi funcţiilor mintale şi organizarea lor după modelul activităţii intelectuale. Jocul rămâne forma permanentă a procesului de învăţare. Jocul = este generat ca acţiune de către interstimularea afectivă. limbajul. un model de personalitate care să-i dirijeze propria formare. compensatorie pentru că jocul este superior odihnei pasive. După 6 ani jocul îndeplineşte cerinţele învăţării: transformarea.manipulare s-a constatat că la 6-7 ani copiii deosebesc formele şi mărimile. Felul în care jocul îşi exercită forţa de modelare a personalităţii copilului. jocul cu în comun funcţia semiotică (ştiinţa care studiază semnele) Jocul ca mijloc formativ şi informativ 16 .lume. pentru că ea constituie o structură mintală şi unitară strâns legată între modalitatea stimulîntărire-răspuns. Observarea jocurilor spontane ne dă un tablou bogat al achiziţiilor de abilităţi ale copilului.modificare. Astfel în cadrul jocului de exploatare.f) în joc = activitate recreativă. desenul.

Acţiunea ludică –naturală în joc a) –în comportamentul psiho-motor b) –în organizarea mintală a personalităţii afectiv-emoţionale. acea personalitate şi chiar acele scheme practice pe care le va necesita activitatea de adult. Prin intermediul jocului copilul dobândeşte acea autonomie. cognitiv şi social.” Efectele jocului: 1. Jocul nu 17 . jocul constituind astfel o mare forţă predictivă în plenul dezvoltării psihologice a copilului. Deosebim două coordonate ale jocului: a) coordonata genetică –jocul se constituie ca schimb şi legătură cu mediul înconjurător. 1. implică atât maturizarea cât şi dezvoltarea funcţională a actelor motorii. Apariţia foarte timpurie a jocului în strânsă legătură cu structura afectivă face ca acţiunea ludică să contribuie la structura eului afectiv. Din punct de vedere genetic. jocul are gradaţii care de la o vârstă la alta semnalizează apariţia funcţiilor. motivaţional. b) coordonate -diversitatea formelor acţiunii ludice care este o consecinţă directă a sensurilor genetice ale jocului. primul dintre efectele jocului este cel de transformare al realului care antrenează structura fundamentală a personalităţii. a) Jocul şi comportamentul psiho-motor Acţiunea ludică ocupând primul loc în comportamentul copilului. c) –în structurarea personalităţii. Operaţia de transformare duce la asimilarea realului de către copil . al doilea efect al jocului este cel de reglare. Acestea devin funcţiile reglatoare ale sistemului psihic.Jocul acţionează şi este activat de acest mecanism semiotic care permite ca jocul să devină o acţiune de comunicare. 2. funcţia centrală (cea semiotică) imprimă forma de relaţie obiectuală şi de comunicare. După Piaget„funcţia esenţială a tuturor formelor de joc este aceea că transformă realul printr-o asimilare mai mult sau mai puţin supusă la trebuinţele eului. Schemele exercitate de joc sunt schemele pe care se bazează atât structura cât şi funcţiile personalităţii. de optimizare cognitiv-afectivă. Numeroase studii (Dembo) asupra jocului copiilor nervoşi a arătat efectele lipsei activităţii ludice în copilărie asupra formării personalităţii. La rândul ei această asimilare este organizată de joc.

mişcări simulatorii de tipul gânguritului -întorsul capului -scutură jucările -apucare dirijată -urmăreşte o jucărie în cădere -priveşte jucăria pusă pe masă -ridică jucăria şi o duce la gură(verifică) -se rostogoleşte în pătuţ -face mişcări de pedalare 6-8 luni -trece jucăria dintr-o mână în alta -se întoarce de pe spate pe burtă -poate rămâne şezând -loveşte două jucării între ele -observă imaginea din oglindă -apucă câte o jucărie în ambele mâini. de comportament social 2-3 ani -coboară scara -sare -stă pe un picior -stă pe vârfuri -imită gesturile adultului în acţiuni simple 18 . deci trebuie să urmărim comportamentul psiho-motor pe vârste: 0-6 luni.poate fi conceput în afara comportamentului motor. mici şi le apucă între degetul mare şi arătător -îşi apropie un obiect servindu-se de o sfoară -găseşte jucăria ascunsă -se deplasează şi începe să cucerească spaţiul camerei 12-18 luni -mers independent -mers cu spatele -construieşte turn din cuburi -articulează sunete şi cuvinte 18 luni-2 ani -loveşte cu piciorul bucurându-se -întoarce filele -desenează o linie model -imită acţiuni simple -strică jucăriile -dă mâna -au loc sisteme de joc. 8-12 luni -trage şi aruncă obiectele -culege ob.

3-5 ani -copiază un cerc -îndoaie hârtia -sare coarda -lucrează cu ambele mâini 5-7 ani -deosebeşte dreapta de stânga la propriul corp -fixarea lateralităţii -joc dominat de mişcare -gamă variată de sisteme sociale şi comportamentale 7-8 ani -abilitate mintală şi manuală -construcţii laborioase -performanţă motrică -dirijează acţiunile conform unui plan mintal 8-9 ani -abilitate în confecţionarea jucăriilor -abilităţi tehnice şi spaţiale -acţiuni organizate de lungă durată 9-12 ani -schema corporală însuşită -viteză.abilităţi sportive de performanţă .(motivul real al întrecerii este mândria personală) ! jocul este o încercare a personalităţii! 14-16 ani -abilităţi motrice plurivalente şi la potenţial maxim. -jocuri de competiţie. pentru că categoria psihică majoră piagetiană o constituie inteligenţa ca formă de echilibru şi adaptare prin cunoaştere.deosebire. Piaget acorda o importanţă deosebită jocului şi în special jocului simbolic. c) Jocul şi inteligenţa 19 . forţă.sport de eprformanţă joc.sport (activitate distractivă şi nu antrenament) b) Jocul şi organizarea mintală În sistemul psihologiei genetice. precizie în mişcare -mişcări coordonate ritmic (dans) -pantomimă -acţiuni organizate de performanţă 12-14 ani .

Cauzele sunt legate nu de instinct ci de cunoaştere. La deficienţii mintali jocul simbolic este slab reprezentat.apogeul jocului infantil. şi deci e necesar pentru echilibrul său intelectual şi afectiv să facă activităţi a căror motivaţie să nu fie adaptare la real ci dimpotrivă asimilarea realului la eul său. Datorită limitelor biofiziologice ale deficienţilor mintali nu vom putea obţine structuri de simboluri de calitate superioare. . de adaptare.la restructurarea de roluri superioare şi anterioare trebuinţelor printr-o utilizare particulară a funcţiei semiotice pentru a exprima ceea ce nu poate fi exprimat şi asimilat numai prin mijloacele limbajului. Observaţie . copilul nu reuşeşte să-şi satisfacă trebuinţele afective şi chiar intelectuale ale eului său.deficienţii mintali nu se joacă sau nu ştiu să se joace.la lichidarea conflictului dintre suspendarea trebuinţelor .Jocul simbolic (Piaget) . Simbolismul jocului se aseamănă cu cel al visului. Jocul transformă realul printr-o asimilare la trebuinţele eului în timp ce imitaţia este o acomodare la modelele exterioare. retragerea din funcţiile de risc sau retragerea din competiţie. Obligat să se adapteze lumii adultului. dar ne vom forma un mecanism de bază al învăţării. deci psihanaliza infantilă utilizează materiale ale jocului. Elementele intelective ale jocului în evoluţia lor autogenetică 0-6 luni -recunoaşte persoanele(surâs) -coordonări intersenzoriale -îşi examinează mâinile -generalizează schemele prime prin asimilarea schemelor noi 6-8 luni -percepe forma obiectelor -apar serii temporale ordonate în funcţie de succesiunea evenimentelor principale -recunoaşte părţile corpului -recunoaşte figura în oglindă -distinge între acţiune şi scopul ei 20 . Jocul presupune existenţa unui mecanism de comutare de la realitatea concretă la realitatea mintală = funcţia semiotică. Capacitatea lor de imitare.fobiile. Funcţia de asimilare a eului pe care o are jocul simbolic se manifestă sub diferite forme (afectiv) care se află în slujba unor interese cognitive: . de stocare de informaţie. este minimă şi nu pot învăţă spontan să se joace. agresivitatea sau identificarea cu agresorul.

jocuri de rol -creează jucării 21 .-determină permanenţa ob. -descoperă cauzalitatea spaţială. imitaţie intenţională 2-3 ani -reprezentări globale -imitarea globală a modelului -improvizaţiile pornesc de la realitate -descrie o imagine -jocul de construcţii dirijat de schemă 3-5 ani -transportarea acţiunilor exterioare ale modelului în jocul simbolic -nedisjuncţie între real şi imaginar -are simţul umorului. 8-12 luni -curiozitatea -reprezintă grupurile corporale -debutul intenţionalităţii -interes pentru explorarea obiectuală -scheme simbolice -acomodarea intenţională repetările sunt condiţionate de noutate 18-2 ani -arată 5 părţi ale corpului -face turn din trei cuburi -are reprezentări. imitaţie amânată. elemente de analiză şi sinteză -elaborarea unui plan de joc -reproduceri identice sau analoage. 5-7 ani -imitarea fidelă a adulţilor -operează prin deducţii.analiza intelectivă a modelului uman selectare din filme şi lecturi . 7-8 ani -performanţa interindivizi în scopul afirmării de sine -etica de joc (să nu trişezi9 -înţelege consensul materiei -are loc anticiparea şi retroacţiunea 8-9 ani .

cu excepţia creaţiilor artistice nu există o trăire mai intensă ca în joc. 9-12 ani -predispoziţie pentru explorare -nevoia de a-şi ordona cunoştinţele -are perspectiva propriului progres -înţelege consensul greutăţii. Afectivitatea la: 0-6 luni . mânie.copilul este receptiv la manevrele de calmare. 6-8 luni -stare de nelinişte -ataşare afectivă de persoane sau jucării -interes pentru culori -întărirea prin noutatea descoperirii -egocentrismul 8-12 luni -primele motive ludice interne -creşte satisfacţia de reuşită 22 . deghizări -înţelege consensul volumului -v= s/t 15-16 ani -scop îndepărtat al jocului -stăpâneşte raţionamentul logic (şah.motivaţia acţiunii este plăcerea. 12-14 ani -improvizaţii dramatice. Nevoia de joc o constituie necesitatea relaţiei afective cu mediul. veselie. contagiune afectivă legată de mimică. . furie.bucuria la vederea mamei .-respectă regulile .precizarea consecinţelor încălcării regulilor. factor la care ia parte. Trăirea totală a situaţiei exprimă participarea afectivă.manifestări afective: plăcere. Copilul trăieşte realitatea evenimentelor. impulsivitate afectivă . table) d) Jocul şi dezvoltarea proceselor motivaţionale În nici o activitate umană. atitudinea adultului. voce.

-debutul decentrării afective -securitate afectivă în mediul curent -curiozitate -bucuria obstacolului învins 1-2 ani -plăcerea de a strica jucării -nevoia de afectivitate -ataşament şi simpatie 2-3 ani . 5-7 ani -atitudine de înţelegere faţă de cei mici -admiraţie faţă de adulţi -simpatii şi antipatii 7-8 ani -afirmarea de sine -urmăreşte succesul imediat -sentiment de dreptate. cinste .curaj -autonomie morală -respect reciproc -atracţie pentru modelele din filme -detaşarea de personaj 9-12 ani -libertate afectivă -domină dorinţa de câştig imediat .conştiinţa de grup -expansivitate -nevoia de autonomie -comportament de apărare şi atac 12-14 ani 23 . responsabilitate.preia simpatiile şi antipatiile -aversiune pentru activităţi în care a eşuat -timiditate şi culpabilitate 3-5 ani -simpatia faţă de adulţi -iluzia autonomiei totale create de jocul simbolic -refuză eşecul -reacţionează la umilinţe.

el fiind creat nu pentru a distribui satisfacţie afectivă ci pentru muncă organizată. alte cauze) 24 . Şcoala dezvăluie respectul faţă de muncă şi responsabilitate ca trăsături psihice active. funcţii şi roluri. Studiile de psihologie şcolară înregistrează dificultăţi multiple de adaptare generate fie: . Învăţarea şcolară va solicita intens activitatea intelectuală iar procesul de însuşire gradată a cunoştinţelor . Şcoala îi dezvăluie copilului viaţa socială. De ce ţinem minte prima zi de şcoală? –pentru că eşti pregătit psihologic.de o bază psiho-fiziologică precară( instabilitate neuro-psihică) . morale şi estetice. Şcoala oferă cunoştinţe pe care el nu le poate dobândi singur. educatori fără experienţă. dificili. Mica şcolaritate este perioada când se modifică substanţial regimul de viaţă şi muncă al copilului.-sociabilitate -adeziune la un scop colectiv -dorinţa de afirmare -criza juvenilă -alternanţa unei conduite copilăreşti şi elementele unei conduite adulte 14-16 ani -amor propriu -identificarea cu sine -dezvoltarea conştiinţei de sine -predomină sentimente intelectuale. Învăţarea devine tipul fundamental de activitate. un spirit de ordine şi disciplină atât în acţiuni cât şi în gândire. Mediul şcolar este complet diferit de cel familial. planuri şi programe cu valoare structurală pentru activitate. Astfel primii 4 ani de şcoală. Copilul îşi câştigă un statut nou. un stil de muncă intelectuală independentă şi un regim de activitate intelectuală psihică de răspundere. prestigiu. cuprinsă în programe va contribui la organizarea şi dezvoltarea strategiilor de învăţare pentru toată viaţa. au o importanţă deosebită pentru dezvoltarea fizico-psihică şi socială.dificultăţi legate de mediul şcolar (sarcini copleşitoare. chiar dacă au fost pregătiţi prin frecventarea grădiniţei. sistematică şi disciplină. Şcoala impune modele de viaţă. realizând o instrucţie şi o educaţie instituţionalizată şi obligatorie. adică pentru adaptarea la regimul de şcoală. Caracterizarea vârstei şcolare mici Intrarea copilului în şcoală este un moment foarte important în viaţa lui. o poziţie socială. Şcoala aduce în viaţa copilului un anumit orar.

Mediul şcolar are un climat mai puţin protector. deci e nevoie de logoped. ceea ce-i dă încredere în forţele proprii şi stimulează activismul lui. Şcolarul mic se ataşează cu uşurinţă de adult. apare precizia reacţiilor. iar colegii nu sunt dispuşi să dea dovadă de atâta înţelegere. auditivă şi caracterul concret al gândirii ceea ce reclamă folosirea materialelor intuitiv-concrete. stare de confort psihologic. După 7 ani este intensă osificarea la nivelul bazinului precum şi procesele de calcificare la nivelul osaturii mâinii. abilitate fizică şi chiar vestimentaţie şi sociabilitate. copilul stăpâneşte destul de bine sistemul limbii materne. performanţe. Însuşirea laturii semantice (a sensului). 122-124 cm) În dezvoltarea funcţiilor sistemului nervos se accentuează procesul de diferenţiere a excitaţiei şi inhibiţiei. despre care a vorbit K. Când intră în şcoală. Se constată o dezvoltare considerabilă a analizatorului kinestezic.. Aşa apar ierarhizările.fixaţiile afective negative (negativismul rezultat al educaţiei greşite în f familie) . tendinţă permanentă de mişcare. Se dezvoltă musculatura fină necesară pentru scris. climat pe care şi l-a dorit copilul. Procesul de osificare este intens. Dacă se constată pronunţări incorecte putem vorbi despre o dezvoltare incorectă a laturii fonetice. inferioritate. simte nevoia să fie recompensat. se străduieşte să execute cât mai corect sarcinile şcolare. superioritate. când copilul se simte bine. Se dezvoltă considerabil procesele senzoriale. inteligenţă. (20-24 kg. există trei atribute ale conceptelor ce se modifică odată cu vârsta. Soluţionarea acestui decalaj între social şi intelectual depinde de cadrul didactic. 25 . însuşirea laturii fonetice. Levin.mutaţiile bruşte(noi exigenţe şi îndatoriri) duc la şocul şcolarităţii asemănător cu cel al naşterii şi al debutului pubertăţii. Conduita şcolarului mic se caracterizează prin vioiciune. rangurile. dominanţe. se perfecţionează precizia reacţiilor motrice. Cadrul didactic înclină în raporturi mai puţin intime. O mare sensibilitate vizuală. diferenţierile fonematice se încheie în perioada preşcolară. fără teama de a fi ridicol. Copiii se compară între ei după gradul de instruire. Particularităţi psiho-fiziologice Vârsta de 6-10 ani este favorabilă dezvoltării forţelor fizice şi intelectuale ale copilului. de tactul lui în crearea unui climat psihologic favorabil.

apreciază corect noţiunile de azi-ieri-mâine.rezultatul unei eredităţi favorabile dar şi 26 . „un fenomen de precocizare”. În procesul activităţii de învăţare se dezvoltă procesele de cunoaştere.are o importanţă deosebită pentru dezvoltarea psihicului. aprecierea duratei percepute şi a succesiunii evenimentelor este influenţată de starea lor emoţională şi caracterul activ.înţelesul ce este acordat unui concept de copil şi gradul în care sensul cuvintelor devine relativ asemănător şi acceptabil din punct de vedere social. Însuşirea gramaticii contribuie la dezvoltarea gândirii pentru că exprimarea precisă şi corectă din punct de vedere gramatical este o cerinţă a gândirii logice. Se orientează bine în timp datorită datelor calendaristice. prin instruire în familie (învăţare de acasă). Însuşirea limbii scrise contribuie la perfecţionarea limbii vorbite. În întregul proces de însuşire a scris-cititului se evidenţiază trei etape: 1. Emoţiile neplăcute provoacă o dilatare a timpului. În şcoală se dezvoltă şi expresivitatea limbajului. . Accesibilitatea .claritatea. Elevul de vârstă şcolară mică face paşi foarte pronunţaţi în dezvoltarea intelectuală care nu se consumă numai prin rigorile lecţiilor şcolare. 2. Statutul . iar cele plăcute o comprimare a duratei. Cerinţele exprimării corecte se zăresc cel mai bine în limbajul scris. Se diferenţiază sunetele şi corespondentele lor grafice şi să fie asociate mintal astfel încât atunci când elevul vede litere să poată pronunţa sunetul şi invers.Apreciază corect durata unei ore. Însuşirea citit scrisului . . perceperea formei obiectelor cu prilejul activităţii de desen. Validitatea conceptelor . Diferenţierea sunetelor/literelor ca elemente componente ale cuvintelor.1. 3. Consolidarea citit-scrisului din primele 2 clase. La 6-7 ani copilul stăpâneşte peste 300 de concepte pe care le utilizează în vorbire. concomitent se face o pregătire a capacităţii de scriere. 2. 3.de înţelegere şi folosire a conceptelor. . Precocitatea poate fi: . Acest lucru se realizează prin despărţirea cuvintelor în silabe. Copilul începe să perceapă cuvinte şi propoziţii ca fenomene de limbă cu anumite reguli. Limbajul continuă să se dezvolte şi sub aspectul structurii gramaticale. exactitatea şi stabilitatea de folosire pe planul gândirii. In contextul vieţii există o creştere a aptitudinilor intelectuale.se dezvoltă reprezentările spaţiale ceea ce permite să poată deosebi dreapta de stânga cu referire la sine şi la alţii.

Astfel. Învăţarea devine tipul fundamental de activitate. . De ce ţinem minte prima zi de şcoală? –pentru că eşti pregătit psihologic. . Procedând prin diferenţieri succesive de la global la elemente prime are loc analiza şi sinteza ca în învăţarea cititului. dar lipsită de independenţă.analiza obiectelor şi fenomenelor percepute. Condiţiile de bază pentru asigurarea unei percepţii corecte sunt: . cuprinsă în programe va contribui la organizarea şi dezvoltarea strategiilor de învăţare pentru toată viaţa. se constată o lărgire a câmpului vizual central şi periferic. Decisive sunt condiţiile de formare optimă a personalităţii copilului. Deseori apar nivelări şi chiar regresiuni. o poziţie socială . reprezentări. La 6-7 ani. cât şi propriul său mod de gândire. învăţătura nu dirijează procesul dezvoltării ci îi impune elevului atâtea cunoştinţe de-a gata. mărimii .creşte acuitatea perceptivă. El trebuie să reţină tot ceea ce se poate învăţa.orientarea percepţiilor cu ajutorul cuvintelor dascălului. care pot provoca nelinişte intelectuală. 27 . Copilul îşi câştigă un statut nou. Elevul este o fiinţă activă. ceea ce nu sare în ochi).prestigiu. senzaţii. Oamenii caracterizaţi prin „lene intelectuală” ocolesc dificultăţile. Învăţarea şcolară va solicita intens activitatea intelectuală iar procesul de însuşire gradată a cunoştinţelor . Precocitatea nu oferă întotdeauna garanţia performanţelor excepţionale. funcţii şi roluri. .se dezvoltă scheme logice legate de sensul cuvintelor. dar şi o creştere a preciziei în diferenţierea formei. . percepţii . Pentru a trezi interesul este necesar ca învingerea dificultăţilor să satisfacă o anumită trebuinţă. -. participarea la actul perceptiv a cât mai multor organe de simţ. Toate acestea stau la baza dezvoltării proceselor cognitive. Copilul începe să gândească dacă are probleme noi (fără analogie).pentru a ajuta procesul de observare şi generalizare este necesară prezentarea unui material intuitiv variat.distanţei.condiţii optime de dezvoltare. .compararea şi stabilirea asemănărilor şi deosebirilor (gândirea). Caracterizarea vârstei şcolare mici Intrarea copilului în şcoală este un moment foarte important în viaţa lui. Copiii generalizează percepţia dirijată duce la dezvoltarea spiritului de observaţie (percepţie selectivă) Copilul sesizează ceea ce este mai ascuns.. Şcoala îi dezvăluie copilului viaţa socială. Aceste aspecte perceptive contribuie la dezvoltarea gândirii.

chiar dacă au fost pregătiţi prin frecventarea grădiniţei. adică pentru adaptarea la regimul de şcoală. Şcoala aduce în viaţa copilului un anumit orar. sistematică şi disciplină. stimulatoare poate fi realizată prin sublinierea succeselor în timpul efectuării diferitelor activităţi şcolare şi în special o trăire favorabilă emoţională se realizează prin acel climat psihic de optimism în clasă. Activitatea şcolară la clasele primare în primele 2 clase mai ales.Şcoala impune modele de viaţă. Se ştie că trăirea afectivă a actelor motrice dinamizează şi măreşte capacitatea de recepţie a copilului. de a râde cineva pe seama lor. cultivă respectul faţă de muncă. de veselie şi colaborare cu ceilalţi fără teamă de a fi ridicol. In practica şcolară există numeroase jocuri care stimulează interesul copilului pentru diferite activităţi. deprinderi intelectuale. Mediul şcolar este complet diferit de cel familial. Conduita şcolarului mic se caracterizează prin vioiciune. Şcoala oferă cunoştinţe pe care el nu le poate dobândi singur. Se constată o dezvoltare considerabilă a analizatorului kinestezic. tendinţă permanentă de mişcare. pozitivă. un spirit de ordine şi disciplină atât în acţiuni cât şi în gândire. ceea ce este foarte important în învăţarea scrisului. realizând o instrucţie şi o educaţie instituţionalizată şi obligatorie. formează disciplină şi responsabilitate ca trăsături psihice active. Mica şcolaritate este perioada când se modifică substanţial regimul de viaţă şi muncă al copilului. el fiind creat nu pentru a distribui satisfacţie afectivă ci pentru muncă organizată. planuri şi programe cu valoare structurală pentru activitate. au o importanţă deosebită pentru dezvoltarea fizico-psihică şi socială. şi practice. O trăire psihică favorabilă. legat de confortul psihic al copilului. multilateralitate şi atractivitate şi de aceea este de dorit ca procesul de instruire să îmbrace un caracter de joc la care copilul 28 . Creşterea în înălţime şi greutate este proporţională (20-24 kg. trebuie să se caracterizeze prin simplitate. Astfel primii 4 ani de şcoală. Şcoala dezvăluie respectul faţă de muncă şi responsabilitate ca trăsături psihice active. Prin axarea pe activităţi complexe şi variate şcoala formează capacităţi de activitate. apare precizia reacţiilor. un stil de muncă intelectuală independentă şi un regim de activitate intelectuală psihică de răspundere. 122-124 cm) În dezvoltarea funcţiilor sistemului nervos se accentuează procesul de diferenţiere a excitaţiei şi inhibiţiei. Particularităţi psiho-fiziologice Vârsta de 6-10 ani este favorabilă dezvoltării forţelor fizice şi intelectuale ale copilului. În această perioadă începe să se dezvolte inhibiţia de diferenţiere care constă în precizia reacţiilor şi precizia cunoştinţelor la elevi. se perfecţionează precizia reacţiilor motrice.

O mare sensibilitate vizuală. Se dezvoltă considerabil procesele senzoriale. Şcolarul mic se ataşează cu uşurinţă de adult. la clasele primare se pun 2 probleme importante de profilaxie psihopedagogică: este greşită atât suprasolicitarea cât ş subsolicitarea potenţialului fizic şi psihic al copiilor de vârstă şcolară mică. competiţie. Percepţia este procesul prin care se extrage informaţia utilă iar copilul manifestă selectivitate coerenţă şi subtilitate privind legături cu experienţa personală. capacităţile senzorio-perceptive şi interpretative ale percepţiei la şcolarii mici devin mai acute şi eficiente şi aceste capacităţi senzorio-perceptive se 29 . ei sunt capabili să se joace timp îndelungat cu toate acestea este necesar ca efortul fizic şi intelectual să fie dozat. se străduieşte să execute cât mai corect sarcinile şcolare. dar problemele de competiţie se pun deja la vârsta şcolară mică. simte nevoia să fie recompensat. care se găsesc la limita posibilităţilor copilului. sub nivelul potenţialului real al copiilor deoarece doar prin dificultăţi. dar ele dobândesc un caracter pronunţat la vârsta şcolară mijlocie şi mare. Aceasta nu înseamnă că activitatea şcolară să fie prea uşoară. La vârsta şcolară mică apar în mod pregnant problemele de profilaxie psihopedagogică. Deşi în mai mică măsură. Suprasolicitarea determină tendinţa de abandonare a activităţii. proces care nu este ereditar ci se dobândeşte. Dezvoltarea intelectuală Primul aspect al modificărilor mai semnificative pe planul dezvoltării intelectuale se exprimă în schimbări ale caracterului investigativ al percepţiei şi dezvoltarea observaţiei ca instrumente ale cogniţiei. precum şi al bazinului. În ciuda faptului că. produce plictiseală şi chiar indisciplină. dar şi procesele de calcificare la nivelul osaturii mâinii. al claviculei şi al coloanei vertebrale. aprecieri şi note. Învăţătorul poate avea aici o mare influenţă asupra activităţii elevilor de aceea sfaturile sunt folosite cu mult tact. iar predominarea unei atenţii involuntare presupune organizarea întregii activităţi şcolare în mod plăcut atractiv şi cu o coloratură emoţională. In plus. După 7 ani este intens procesul de osificarea la nivelul toracelui. auditivă şi caracterul concret al gândirii ceea ce reclamă folosirea materialelor intuitiv-concrete.. Astfel.să participe cu plăcere. şi mai mult pe ajutorul direct acordat elevilor în diferite forme de activitate şcolare. activitatea motrică pare inepuizabilă la şcolarii mici. Tot procesul instructiv-educativ este necesar să se bazeze mai puţin pe aspecte de performanţă. ei simt nevoia să fie răsplătiţi prin laude. Se dezvoltă musculatura fină necesară pentru scris. Pentru că competiţia face discrepanţă şi este de ocolit în primele clase. numai aceasta poate fi stimulent pentru eforturile din ce în ce mai mari iar copilul să poată gusta din satisfacţia succesului. Astfel.

se referă la claritatea. exactitatea şi stabilitatea de folosire pe planul gândirii a conceptelor. 1. există trei atribute ale conceptelor ce se modifică odată cu vârsta. ieri. Validitatea conceptelor . La 8-10 ani copilul stăpâneşte peste 300 de concepte pe care le utilizează în vorbire. neplăcute. În ceea ce priveşte percepţia timpului. Statutul conceptelor . şcolarii mici utilizează corect noţiunile: azi. Şcolarul mic apreciază relativ bine distanţele mai mici cu care este familiarizat: distanţa de 1m. deci e nevoie de logoped. dar mai ales raportate la realitate. datorită faptului că ora este unitatea de timp a activităţilor şcolare. Timpul astronomic. diferenţierile fonematice se încheie în perioada preşcolară. în mod treptat. de bună dispoziţie. care se realizează prin tehnici de citire. înţeleg scurgerea timpului. provoacă o dilatare a timpului. In condiţiile vieţii şcolare se îmbunătăţeşte foarte mult percepţia spaţială. însuşirea laturii fonetice. Stările penibile fac ca activitatea să pară insuportabil de lungă. Dacă se constată pronunţări incorecte putem vorbi despre o dezvoltare incorectă a laturii fonetice. Când intră în şcoală. copilul stăpâneşte destul de bine sistemul limbii materne. 30 . În legătură cu reprezentările spaţiale. 2. mâine. obiectiv şi timpul „psihologic” nu concordă. Emoţiile plăcute comprimă subiectiv duratele şi accelerează succesiunile. 3. Însuşirea limbajului presupune şi dezvoltarea expresivităţii în vorbire. Se dezvoltă percepţia formei obiectelor şi aceasta se antrenează mai ales cu prilejul activităţilor de desen.înţelesul ce este acordat unui concept de copil şi gradul în care sensul cuvintelor devine relativ asemănător şi acceptabil din punct de vedere social. şcolarul mic poate deosebi dreapta de stânga cu referire la sine. aprecierea mărimilor şi a distanţelor. Într-o stare de bucurie. Însuşirea limbii scrise contribuie la perfecţionarea limbii vorbite. se exercită şi se dezvoltă.antrenează. în schimb emoţiile negative. Cerinţele exprimării corecte se zăresc cel mai bine în limbajul scris. Accesibilitatea de înţelegere şi folosire a conceptelor. Limbajul continuă să se dezvolte şi sub aspectul structurii gramaticale. apreciază corect durata unei ore. De asemenea. se orientează bine în datele calendaristice. Copilul începe să perceapă cuvinte şi propoziţii ca fenomene de limbă cu anumite reguli. timpul trece pe nesimţite. Însuşirea gramaticii contribuie la dezvoltarea gândirii pentru că exprimarea precisă şi corectă din punct de vedere gramatical este o cerinţă a gândirii logice. Referitor la însuşirea laturii semantice (a sensului) a limbii. Aprecierea duratei percepute şi a succesiunii activităţilor şcolare este pregnant influenţată de starea lor emoţională şi caracterul activ al activităţii desfăşurate. 1km. dar şi la alte persoane.

In contextul vieţii există o creştere a aptitudinilor intelectuale. să cânte la instrumente muzicale asemenea adulţilor. continuă şi bine organizată. Precocitatea poate fi: -rezultatul unei eredităţi favorabile dar şi consecinţele condiţiilor optime de dezvoltare. De aceea. Copilul învaţă să numere. Acest lucru se realizează prin despărţirea cuvintelor în silabe. Studiile înregistrează dificultăţi multiple de adaptare. Copiii se compară între ei după gradul de instruire. pentru a pătrunde într-un nou univers de legături sociale şi pentru a-şi asuma îndatoriri. In astfel de cazuri spunem despre copii că este precoce. cum ar fi încăpăţânarea. performanţe. Fie dificultăţi legate de fixaţiile afective negative ale copiilor. fie pe o bază psihofiziologică precară. să citească înainte de 6 ani. cum ar fi instabilitatea neuropsihică. Precocitatea nu oferă întotdeauna garanţia performanţelor excepţionale. negativismul. În întregul proces de însuşire a scris-cititului se evidenţiază trei etape: 1. prin instruire în familie (învăţare de acasă). Acest mediu şcolar este creat pentru a distribui satisfacţii şi nu pentru a crea aspecte distractive. sarcini copleşitoare. Diferenţierea sunetelor/literelor ca elemente componente ale cuvintelor. Se diferenţiază sunetele şi corespondentele lor grafice şi să fie asociate mintal astfel încât atunci când elevul vede litere să poată pronunţa sunetul şi invers. Mediul şcolar aduce cu el un climat mai puţin protector. Aşa 31 . Elevul de vârstă şcolară mică face paşi foarte pronunţaţi în dezvoltarea intelectuală care nu se consumă numai prin rigorile lecţiilor şcolare.Însuşirea citit scrisului . iar colegii nu sunt dispuşi să dea dovadă de atâta înţelegere.superior dotat. Deseori apar nivelări şi chiar regresiuni. educatori dificili şi fără experienţă. Mutaţiile bruşte în viaţa micului şcolar şi mai ales noile exigenţe i-au determinat pe specialişti să vorbească despre „şocul şcolarizării” pe care l-au asociat cu debutul pubertăţii. caracterul încrezut şi superficialitatea. Cadrul didactic înclină spre raporturi mai puţin intime. ci pentru o muncă disciplinată. 2. abilitate fizică şi chiar vestimentaţie şi sociabilitate. să deseneze. se poate sublinia că mica şcolaritate este perioada când se modifică substanţial regimul de muncă şi de joacă. Ca o concluzie la toate acestea. adaptarea la şcoală. ca rezultat al unei educaţii greşite în familie.are o importanţă deosebită pentru dezvoltarea psihicului. „un fenomen de precocizare”. Decisive sunt condiţiile de formare optimă a personalităţii copilului. concomitent se face o pregătire a capacităţii de scriere. Consolidarea citit-scrisului din primele 2 clase. la ocupaţiile şi relaţiile şcolare presupune o oarecare maturitate din partea copilului. fie dificultăţi legate de mediul şcolar. inteligenţă.

apar ierarhizările. încât pubertatea presupune şi încheierea procesului de maturizare. Este o perioadă a vieţii omeneşti care se situează între copilărie şi adolescenţă. Se definitivează circumvoluţiile şi scizurile creierului mare. iar băieţii puşti. Membrele inferioare şi superioare cresc. Creşte considerabil numărul fibrelor de asociaţii. dominanţe. În această perioadă însă creierul nu creşte prea mult. În felul acesta şcoala îşi exercită calitatea ei formatoare asupra evoluţiei copilului de vârstă şcolară mică. maturizarea intervine cu circa 1-2 ani mai repede decât la băieţi. inferioritate. mai ales funcţionarea cardiovasculară şi respiratorie. există totuşi o relativă continuitate. când copilul se simte bine. Particularităţile psihofiziologice Transformările biologice constau în primul rând în procesul maturizării funcţiilor sexuale. Modificările biologice sunt secundate de fenomene psihice. despre care a vorbit K. Particularităţi psihologice 32 . Se dezvoltă caracterele sexuale secundare şi apare atracţia specifică spre sexul opus. dar prea mici să fie trataţi ca şi adulţi. Se constată un ritm rapid de creştere în înălţime şi în greutate. fără teama de a fi ridicol. de tactul lui în crearea unui climat psihologic favorabil. Aşadar băieţii şi fetele din această vârstă sunt deja prea mari să fie consideraţi copii. Soluţionarea acestui decalaj între social şi intelectual depinde de cadrul didactic. Deşi în pubertate dezvoltarea psihică este accelerată. Este o etapă ontogenetică a conturării personalităţii. în schimb au loc profunde procese în dezvoltarea funcţională a scoarţei cerebrale. se măresc articulaţiile şi apare disproporţia. ceea ce-i dă încredere în forţele proprii şi stimulează activismul lui. rangurile. De aceea fetele sunt domnişoare. Este perioada de tranziţie şi de aceea pune anumite dificultăţi. climat pe care şi l-a dorit copilul. VÂRSTA ŞCOLARĂ MIJLOCIE (PREADOLESCENŢA) Se mai numeşte şi pubertate. Levin. Se intensifică simţitor forţa fizică şi se produc modificări în activitatea organelor interne. La fete în general. Etapa ca atare se exprimă mai ales prin numeroase modificări biologice secundate de unele fenomene psihice cu rezonanţă în conduita socială. o mişcare ce se desfăşoară în direcţiile începute în anii copilăriei. cuprinsă între 11-15 ani. Pubertatea este caracterizată prin faptul că marchează încheierea copilăriei şi încep fazele de maturizare. superioritate. stare de confort psihologic.

pubertatea propriu-zisă (12-14 ani). ceea ce creează disconfort psihic. Se dezvoltă sentimente intelectuale legate de cunoaştere.Această perioadă contradictorie. fapt ce trage antrenarea în activităţi extraşcolare. Este perioada exagerărilor. comportamentul este dominat de voinţă. Glandele cu secreţie internă funcţionează mai intens. La băieţi se manifestă exagerările. morale legate de comportament corect şi sentimente estetice legate de realizarea frumosului în ţinută şi comportament. 2. De această criză sunt responsabili factorii sociali şi educaţionali. a dizgraţiei. a creşterii neuniforme. cu sentimentul echităţii şi 33 .femeie-copil. 3. cu o largă disponibilitate sentimentală. este caracterizată printr-o creştere mai evidentă în înălţime şi neproporţionalitate. simţul critic la care se adaugă complexul emoţional bogat. A nu le acorda o atenţie cuvenită ar putea fi o serioasă eroare pedagogică. Aceasta a fost numită „vârsta hainelor scurte”. Conduita generală capătă caracteristici de alternanţă între momente de vioiciune şi apoi de lene. curiozitate. Cresc membrele. Ea este condiţionată şi de factori fizici. cu noi cerinţe şi solicitări mai diversificate cantitativ şi calitativ. băieţii manifestă o schimbare în conduită şi vocabular. plină de conduite timide. Se manifestă independenţa gândirii care se asociază cu sentimentul autonomiei morale. dar în perioada pubertăţii trebuie să distingem următoarele trei etape: 1. dispare complexul de inferioritate şi are loc trecerea la adolescenţă. Ea devine stăpână pe sine. Apare acum idealul de viaţă. nesigure. etapa prepubertală (10-12 ani) se exprimă printr-o accelerare şi intensificare a creşterii. mai ales analiza critică. Tinerele fete trec aici prin 2 faze . Se dezvoltă şi intelectul. constituie pentru această etapă o schimbare generală a cadrului de desfăşurare a învăţării şcolare. apar primele gânduri despre profesiune şi primele orientări spontane spre activităţi de interes social. neurofiziologici şi sociali. La aceasta se adaugă stângăcia în reacţii. Intrarea într-un nou ciclu de şcolarizare. Astfel se formează premisele unor trăsături intelectuale. dar şi afecţiune. trecerea în extreme.femeie-adolescent. cu diferite stări psiho-afective şi comportamentale. etapa postpubertală –la puţin timp după atingerea punctului culminant al pubertăţii. Capacitatea sistemului muscular creşte. Aceasta este etapa schimbărilor. articulaţiile şi apoi trunchiul. ceea ce se evidenţiază în ritmul accelerat de creştere. morale şi estetice tot mai apropiate de adolescent şi tânăr. La aceasta se adaugă discreta modificare a statutului de elev. Creşterea în înălţime. greutate şi cu o motricitate mai bine stăpânite. capătă mai multă rigoare şi are loc o creştere intensă a organismului în ansamblu. Preadolescenţii traversează această perioadă dificilă cu un bun echilibru psihic şi în condiţii de deplină integrare socială. psihologic traducând aceasta ca o „criză juvenilă”. .

de aceea se aplică procedee individuale şi sfaturi. scade atenţia. cristalizarea lor şi orientarea spre adolescenţă. se pune problema de competiţie şcolară. stimularea cu tact. între domenii spre care manifestă aptitudini reale. Se poate face apel la curiozitatea copiilor pentru însuşirea temeinică a cunoştinţelor. arte plastice etc. competiţiile inegale ca nivel de pregătire şi vârstă. Se cere preîntâmpinarea unor întreceri. Un loc important ocupă realizarea a ceea ce se numeşte stabilitatea stării neuropsihice care se manifestă în capacitatea de a-şi menţine i conduită egală şi o constantă 34 . fizică. concentraţia. originalitatea. rapiditatea ei. şi de aceea e necesară încurajarea.al onoarei. dovedesc apropierea de adolescenţă şi maturitate. Nivelul înalt de dezvoltare a calităţilor intelectuale şi anume profunzimea gândirii. Se pune în mod evident criteriul interesului dominant pentru diferite activităţi. dar şi spiritul critic care nu admite erori şi apreciază corect aceste aspecte intelectuale. În această perioadă are loc conturarea deplină a personalităţii ca efect al restructurării tuturor forţelor psihofizice. La pubertate se pune problema aptitudinilor. Are loc autoeducarea unor valoroase calităţi de personalitate. Se poate face apel la înţelegere. din diferite domenii: chimie. Este vârsta când se poate învăţa tehnica. O indicaţie psihologică valabilă pentru toate vârstele constă în desfăşurarea întregii activităţi într-o atmosferă de optimism. Perioada pubertăţii solicită mult tact şi anumite consideraţii metodice în organizarea activităţii şcolare. sport. dar nu se poate disocia care pune mai multe probleme. Se mai pune aici şi criteriul de efort neuropsihic şi criteriul legat de rezistenţa la oboseala psihică. bogăţia cunoştinţelor însuşite în cadrul şcolii şi în afara ei determină restructurări în metodica instruirii. Depistarea aptitudinilor speciale cu ajutorul unor teste pentru matematică. independenţa gândirii. Posibilităţile crescute ale procesului de cunoaştere. De aceea perioada pubertăţii este importantă din punct de vedere psihologic. şi această vârstă poate fi caracterizată prin formarea pasiunilor. De asemenea. bazat pe valorificarea întregului potenţial al forţelor psihologice. bine dozat. Şi aici se pune problema profilaxiei psihopedagogice. dar comportamentul trebuie să fie plin de tact. lauda. a clasei. Aceasta se leagă de grija pentru solicitări pe măsură. sugestii în orientarea spre diferite domenii. Se cristalizează sentimentele de dragoste şi prietenie. Se evidenţiază prin caracterul inegal în depunerea efortului involuntar. apar stări de plictiseală. în concordanţă cu nivelul real al dezvoltării preadolescenţilor. explicarea elementelor şi implicaţiilor fiecărui act specific legat de domeniul activităţii. deoarece este clar exprimată teama de a nu apare ridicol în faţa grupei. Este dificilă atât pentru băieţi cât şi pentru fete. Se cere aici antrenamentul sistematic. De la interes se cultivă pasiunea. se diminuează capacitatea de stăpânire de sine de care este capabil un preadolescent.

este o dovadă a importanţei acordate în societatea noastră puterii fizice. Încetinirea ritmului evolutiv în perioada pubertăţii poate să aibă repercusiuni psihologice relativ importante. aici intervin şi sarcinile psiho-igienei. De aceea se are în vedere că această perioadă începe cu o intensă creştere fizică. Pubertatea se manifestă mai ales printr-o dezvoltare a particularităţilor corporale şi întărirea fizică. care evidenţiază trecerea de la copilărie la adolescenţă. De aceea băieţii acordă io mare importanţă puterii fizice. Şcolarii de această vârstă adesea. emoţii puternice. Se urmăreşte aplicarea unor măsuri pentru a proteja organismul şi pentru a asigura sănătatea fizică şi psihică. Nu are un statut precis. Pubertatea este considerată ca o criză psihologică. Unele fete arată ca femeile mature. Aceasta se numeşte criza de originalitate juvenilă. ceea ce creează probleme suplimentare şi solicită preîntâmpinarea dificultăţilor educaţionale. însă negativă pentru fete. Ei sunt capabili de a-şi pune în funcţiune mecanismele de autoapărare la stres. dar poate fi precoce sau întârziată. în timp ce altele îşi păstrează dimensiunile şi formele de copil. la fel şi băieţii. de asemenea nu le dă satisfacţie. Sunt tulburări care provin din situaţia ambiguă: nici copil. Aceasta presupune o mare capacitate de adaptare în cele mai diferite situaţii: teama de diferite concursuri. Maturizarea precoce a băieţilor duce la apariţia unei mai mari satisfacţii. o adevărată izbucnire. Preîntâmpinarea suprasolicitării sistemului nervos şi studiul condiţiilor şi mecanismelor de adaptare la stres psihic. asociată adesea cu dificultăţi şi tulburări caracteriale. Astfel schimbările caracteristice pubertăţii sunt o experienţă pozitivă pentru băieţi. Concluziile ar fi următoarele: Pubertatea este ansamblul de transformări psiho-organice legate de maturizarea psihologică şi socială. Nu întâmplător în această perioadă apar dereglări psihice. Dacă îşi afirmă independenţa se loveşte de interdicţia adulţilor. prezintă un deficit de aptitudini intelectuale. nici adult. ca atribut al bărbăţiei. cum sunt studierea condiţiilor de mediu în familie şi mediu şcolar asupra activităţii şcolare. Fetele sunt oarecum stânjenite de faptul că apariţia lor fizică este mai femeiască faţă de celelalte. Pubertatea este perioada care în climatul nostru debutează între 11-14 ani. iar dacă refuză să-şi asume responsabilităţi.performanţă şcolară. rămâne nesigur. 35 . de exemplu sentimentul de inferioritate sau manifestarea atitudinii puerile şi a unei personalităţi imature. La fete maturizarea precoce provoacă efecte inverse. Variaţii semnificative ale sincronizării la pubertate au loc în mod surprinzător în clasa a VII-a şi a VIII-a . de exemplu aptitudinea de a relaţiona abstract ori în gândire dar şi în sentimente.

totuşi ritmurile dezvoltării organice şi psihologice nefiind egale pot avea loc unele dificultăţi de adaptare la cerinţele sociale mereu crescânde. fizionomie. dar şi prieteni. distanţa dintre eu şi sinele. material . psihice şi sociale. Adolescenţa se caracterizează printr-o importantă creştere şi transformare corporală şi psihică. fizică şi cea psihosocială e un raport de interdependenţă. cămin. a propriei personalităţi b) naşterea gândirii personale şi descoperirea lumii valorilor c) integrarea treptată în valorile vieţii Principala problemă a adolescenţei e aceea a identificării de sine. Între structura organică. obiecte. deci multe materiale se referă la tot ce posedă o persoană. Sinele cuprinde 3 feluri de elemente structurale: . unde avem în vedere propria imagine corporală. a dezvoltării conştiinţei de sine. cărţi.sinele spiritual. E perioada de vârstă cea mai complexă. Percepţia de sine alimentează ideea de sine care se modifică. E vorba de intensificare a percepţiei de sine.sinele social .în sens numai biologic sau numai psihosocial. Adolescenţa are 3 caracteristici dominante: a) afirmarea eu-lui.sinele corporal. asemenea dificultăţi care pot genera crize. Are loc trecerea în stadiul superior al dezvoltării fizice. dar în condiţiile familiare şi educaţionale normale.. se corectează mereu iar procesul de autoidentificare rămâne deschis. pot fi evitate. ţinută. îmbrăcăminte. ceea ce permite ieşirea din societatea de tip tutelar. vecini. cel ce e cunoscut de eu. Personalitatea constă din eu-l cel ce cunoaşte şi este conştient de sinele. E contraindicată tratarea unilaterală .(Cine sunt eu?) James a fost primul psiholog american care a acordat atenţie problemei dezvoltării conştiinţei de sine şi a analizat psihologic. Sinele corporal-material –se referă la corp. E perioada integrării în viaţa cultural-socială mai largă. 36 .ADOLESCENŢA Caracteristici psihologice generale Adolescenţa se referă la perioada 14/19 ani.

constă din reputaţia şi recunoaşterea unei identităţi umane. Unii o posedă deja la 14/15 ani. capacitatea de a-şi regla gândirea în toate verigile sale de desfăşurare. Sinele social încorporează o experienţă socială de roluri şi de statute sociale. E mai important nu atât ce fel de probleme rezolvă omul cât aspectul care vizează modul . ( Cum gândesc eu?) La finalul adolescenţei. ca de pildă onoarea. Dezvoltarea funcţiilor cognitive şi intelectuale la adolescenţi cuprinde 2 aspecte: a) calitativ: se referă la faptul că adolescentul rezolvă problemele intelectuale mai uşor. repede şi eficient comparativ cu copilul de vârstă şcolară mică şi mijlocie. Studierea progreselor structurale în dezvoltarea intelectului o avem drept model în lucrările lui Piaget. ceea ce dă naştere unor dispute cu scopul explicaţiei cauzale. stilul cum îl face. Acesta spune că elevii din clasele mai mari. Activitatea lor de gândire e mult mai activă şi independentă. mijlocii şi mari a evidenţiat la adolescenţi o importantă dezvoltare a gândirii teoretice. Particularităţile aptitudinilor intelectuale ale adolescenţilor Leites. perioada naşterii gândirii ipotetico-deductive. iar alţii nu sunt capabili pentru aceasta nici la vârsta adultă. comparând particularităţile activităţii intelectuale la şcolarii mici. a capacităţii de a abstractiza şi a alege ipoteze alternative şi de a face în mod corect analiza propriei sale gândiri. băieţii şi fetele manifestă priceperea de a valorifica cunoştinţele şi faptele studiate în scopul argumentării. E consideraţia pe care o obţine o persoană în mediul său. reputaţia persoanei are o mai mare pondere decât altele. a tendinţelor şi a aptitudinilor psihice de care dispune.Sinele social. mai des şi insistent pun întrebarea DE CE? şi exprimă îndoieli. Vârsta de 12 –15 ani este după Piaget. privind caracterul convingător al explicaţiilor date de profesori la lecţii. Sinele spiritualexprimă prin conştiinţa propriei activităţi. Există deosebiri individuale în privinţa dezvoltării capacităţii ipoteticodeductive. bazată pe informaţii bogate. Unele componente ale sinelui. Pentru adolescenţi e caracteristică tendinţa spre a face generalizări şi a căuta principii generale şi legi la care se referă exemple particulare. Adolescenţa constituie o perioadă importantă în dezvoltarea aptitudinilor intelectuale. b) Cantitativ: vizează progresele în structura proceselor intelectuale. Piaget susţine că aproape jumătate dintre adulţi nu se descurcă în rezolvarea de probleme de gândire care solicită prezenţa 37 .

Pe mulţi psihologi îi tulbură ideea lui Piaget că dezvoltarea calitativă a intelectului se încheie deja la începutul tinereţii. artiştilor. depăşeşte factorii cognitivi. Studiul creativităţii în psihologia contemporană. gânditorilor a demonstrat că cea mai productivă perioadă în viaţa omului e între 20-40 ani. cu anumite variaţii în funcţie de profesii. 38 . Abordarea creativităţii sub aspectul vârstelor se bazează pe studiul procesului de gândire cu scopul de a evidenţia gândirea creatoare. dacă nu ar fi dublată şi susţinută de o afectivitate corespunzătoare.trăsături de caracter (modestia). Însă după stadiul rezolvării problemelor cu care se finalizează modul lui Piaget. Dezvoltarea intelectului în adolescenţă şi în tinereţe e strâns legată de dezvoltarea aptitudinilor creatoare.dispoziţia sper autoevaluare critică .gândirii formal-operaţionale. Studiul făcut asupra oamenilor de ştiinţă.independenţa în gândire şi acţiune . Piaget sublinia că în ceea ce priveşte aptitudinile intelectuale. Creativitatea intelectuală se evidenţiază la adolescenţi prin participarea la diferite concursuri. urmează încă un stadiu caracterizat prin capacitatea de a găsi. Gândirea creatoare ca şi capacitatea de creaţie în adolescenţă devine o stare psihică promovată de societate prin competiţii. Psihologii americani Dennis şi Lehman au studiat creativitatea sub aspectul vârstelor. de cea necreatoare. Inteligenţa umană ar însemna ceva sec. Această calitate se manifestă nu numai în activitatea intelectuală. a capacităţii de a depăşi limitele obişnuite. constituie un caz particular al activismului personalităţii creatoare. care presupun nu pur şi simplu însuşirea informaţiilor ci manifestarea iniţiativei. a pune a vedea probleme nerezolvate încă. Abordarea creativităţii sub aspectul vârstelor reclamă stabilirea legăturii între productivitatea creatoare maximă şi vârstă. de a introduce modificările necesare „din mers”. prin metoda analizei produselor activităţii. tinerii îşi valorifică mai eficient acestea în domeniile de activitate care pentru ei prezintă o importanţă şi un interes. agerimii intelectuale. concursuri. Tot mai mult se face necesară analiza creativităţii la nivelul întregi personalităţi. de aceea pentru a evidenţia potenţialul intelectual real al personalităţii e necesar înainte de toate să precizăm sfera intereselor dominante în care omul îşi valorifică la maximul aptitudinile.atitudinea de asumare a riscului . Din păcate parametrii creativităţii şi însuşirile de personalitate care le însoţesc nu sunt studiate. Au fost evidenţiate calităţile de personalitate ca: . Aptitudinile nu sunt creative prin ele însele ci devin creative pe măsură ce sunt activate şi valorificate prin motive şi atitudini creative.

toate aceste particularităţi însoţesc creativitatea.Potenţialul creator al personalităţii nu se reduce deloc la calitatea intelectului de care dispune omul. Adevărul psihologic e că persoanele care ating un nivel superior de creativitate se remarcă prin caracteristici specifice. Totuşi la indivizi creatori această însuşire se manifestă mai frecvent şi mai pronunţat. ei doresc să experimenteze totul. Sper deosebire de activitatea suplă de adaptare.(BERLYNE) Berlyne consideră această curiozitate ca fiind o caracteristică general umană. o dinamizează. prin anumite calităţi ale percepţiei (spiritul de observaţie). cognitivă. 39 . aceste însuşiri la adolescenţi ating nivelul maxim. Unul din motivele fundamentale ale personalităţii creatoare e curiozitatea perceptivă. la toate aceste caracteristici creative se adaugă şi puterea de muncă. prin spontaneitate de idei şi combinarea acestora cu imaginile şi prin disponibilităţi temperamentale şi de caracter. să pună întrebări neobişnuite şi-şi asumă adeseori riscuri care depăşesc limitele familiarului. deosebite calităţi ale voinţei. creativitatea are un caracter orientat spre scop. o susţin. prin însuşiri ale motivaţiei. epistemică. Incontestabil. S-a constatat în cazul copiilor creativi că ei sunt înclinaţi spre cele mai variate forme de explorare a obiectelor.

se formează nişte deprinderi motorii . mult mai adecvată situaţiei (de exemplu copilul caută o jucărie pierdută). Stadiul inteligenţei senzorio-motorii Este împărţit în 6 perioade distincte: a) perioada exerciţiilor reflexe ( de la naştere la 1 lună). c) perioada reacţiilor circulare secundare (5-9 luni). ceea ce evidenţiază aşa numitele reacţii circulare. respectiv vârsta adolescenţei.are loc trecerea de la nivelul reflexelor înnăscute. stadiul inteligenţei senzorio-motorii ( de la naştere la 2 ani) stadiul inteligenţei preoperatorii (2-7 ani) stadiul operaţiilor concrete (7-12 ani) stadiul operaţiilor formale (12-17/18 ani). d) perioada expansiunii reacţiilor circulare secundare (9-12 luni)- acum se formează o schemă mintală globală. 4. răsucirea ei. Pe această conduită se bazează concluzia şi convingerea lui Piaget că obiectul căutat are la bază o imagine mintală numită reprezentare. integrate într-un ansamblu. Piaget a elaborat stadiile dezvoltării gândirii şi inteligenţei copilului de la naştere până la maturizare. investigaţie. e) Perioada reacţiilor circulare terţiale (12 -18 luni) 40 . 2. de exemplu jucăria este scuturată de copil pentru a produce sunete pe care acesta le percepe .STADIALITATEA COGNITIVĂ. apărare) la organizarea unor acţiuni senzorio-motorii coerente. ceea ce evidenţiază începutul formării reflexelor condiţionate. agitarea. 3.Jean PIAGET J. 1. Acesta a stabilit patru stadii: 1. adică acestea sunt reacţii mai complexe. b) perioada reacţiilor circulare primare (1 lună-5 luni) se evidenţiază astfel: la vederea unei persoane declanşează din partea copilului o reacţie vocală urmată de apucarea unei jucării. necondiţionate (orientare.

mărime.(Aşa se explică faptul că un băţ reprezintă „calul”. 3. Piaget a fost primul care a sesizat şi evidenţiat acest aspect. de aceea este important să se facă exerciţii. funcţii. Acesta împreună cu psihologul rus. în jocul său) f) perioada inteligenţei senzorio-motorii (18 luni . 41 . care devine mai obiectivă. 2. iar la 12 ani reuşesc să înţeleagă conservarea volumului. Piaget a evidenţiat că până la 11/12 ani copiii gândesc ceea ce văd. Piaget a dezvăluit mult mai târziu aceste aspecte ale inteligenţei senzoriomotorii. reduplicări şi omisiuni de silabe. Stadiul operaţiilor concrete (7-12 ani) In acest stadiu copiii înţeleg conservarea materiei. Vigoczky au colaborat mai ales în ceea ce priveşte rolul limbajului în activităţile practice şi trecerea lor în acţiuni mintale. Problema clasificării obiectelor permite evidenţierea întârzierii mintale. descrescător a elementelor unor mulţimi. Totodată. acestea nu pot fi executate corect. activităţi practice cu obiectele. în acest stadiu. formă. Are loc formarea reprezentărilor. Este perioada invenţiei de mijloace noi prin combinare mintală. se constituie operaţiile de scriere. de ordonare în şir crescător. precum şi operaţii de clasificare a obiectelor după diverse criterii : culoare. imaginilor mintale exersate în diferite activităţi de percepere a obiectelor( desenarea unui obiect prezentat anterior şi care nu mai este prezent) şi interiorizarea acţiunii mintale (acţiuni practice Ce facem? Se transformă în acţiuni mintale).Constă în orientarea în ambianţă. se observă greşeli tipice care constau în inversiuni de silabe în cadrul cuvintelor (zahăr-hazăr). În ceea ce priveşte limbajul oral. deoarece copilul ajunge să-şi subordoneze mijloacele scopurilor şi să recurgă la noi mijloace.2 ani) marchează trecerea spre etapele inteligenţei sistematice. Acest stadiu al inteligenţei preoperatorii este foarte importantă în dezvoltarea inteligenţei copilului. La 9 ani aceştia recunosc conservarea greutăţii. de interiorizare a acţiunilor mintale. Stadiul inteligenţei preoperatorii (2-7 ani) În acest stadiu are loc însuşirea practică a limbajului. îmbogăţirea vocabularului şi corectarea pronunţiei greşite. Fără interiorizarea acţiunii. exprimarea prin silabe foarte condensate sau printr-o exprimare condensată.

De aceea. prin îmbinarea propoziţiilor în unităţi mai mari. Se dezvoltă capacitatea de stăpânire a judecăţilor. La rândul ei adaptarea este rezultatul interdependenţei a două componente: . Epistemologia genetică a lui Piaget 42 . cercetătorii formulează o ipoteză care apoi o verifică prin investigaţii. Stadiul operaţiilor formale (12. Această activitate presupune capacitatea anticipativă a gândirii.17/18 ani) Se dezvoltă operaţii logice de clasificare. fraze.acomodarea care presupune o restructurare a modelelor de cunoaştere şi depăşirea stării anterioare prin transformarea experienţei cognitive aşa cum se evidenţiază de Piaget. atunci) şi are la bază gândirea cauzală. când domină gândirea concretă şi operaţiile concrete cu obiectele. de la naştere la 17/18 ani. . în cele 4 stadii de dezvoltare intelectuală a copilului.asimilare de noi informaţii. Piaget a ajuns la constituirea unei teorii originale asupra genezei şi mecanismului gândirii numită teoria operaţională şi astfel Piaget a devenit întemeietorul psihologiei genetice care abordează inteligenţa ca formă superioară de adaptare eficientă. ipoteză şi efect. 4. astfel gândirea operează pe baza percepţiei. în lucrările de cercetare. care se exprimă de obicei prin ipoteză şi deducţie (dacă. aplicând anumite probe prin care verifică ipoteza şi formulează concluziile. În concluzie. numeraţie. În acest stadiu. adică se repliază asupra sa însăşi şi are loc controlul (cum gândesc eu?).Acest stadiu se leagă de vârsta şcolară mică. manipulări spaţiotemporale (geometria). Gândirea devine reflexivă.. mereu schimbătoare. are loc trecerea de la operarea asupra realului la operarea asupra posibilului. studenţii.. discursuri şi raţionamente complexe. care analizează relaţia dintre cauză. deducţie. pe baza cercetărilor experimentale privind dezvoltarea ontogenetică a gândirii la copii. optimă la situaţii noi. O asemenea gândire reflexivă uzează norme logice şi matematice. permisă. Caracteristic acestui stadiu este raţionamentul ipotetico-deductiv.

în ontogeneză (procesul de dezvoltare individuală în plan neuropsihic şi psihosocial)ceea ce i-au permis acestuia să evidenţieze relaţia dintre individ şi mediu ca o interacţiune reciprocă subsumată nevoi de adaptare. de umanizare progresivă. În sens psihologic. presiunii lucrurilor. Centrat pe caracteristicile pozitive a ideii de structură în viaţa psihică. pe baza unor îndelungate şi minuţioase experimentări ale copilului. Autoreglajul evidenţiază procesul în care anticiparea operaţională. subliniază Piaget. valoare. Subiectul nu se supune în mod pasiv. Adaptarea se desfăşoară ca un echilibru între asimilare şi acomodare. prin asimilare Piaget înţelege încordarea şi cuprinderea în plan funcţional. de către subiect a obiectelor lumii înconjurătoare. Este un echilibru de schimb continuu între subiect şi obiect. energie la copii şi-n diferite perioade de vârstă. precum şi operaţiile 43 . şi se exprimă prin procesul de asimilare şi acomodare. Este vorba de absorbţie de ordin funcţional. astfel geneza intelectului uman e reprezentată ca un proces complex de comportamente psihosociale.O influenţă substanţială asupra psihologiei. forţă. de sisteme operatorii susceptibile de a fi repetate activ la nevoie. Piaget înlătură contradicţiile şi exagerările diverşilor structuralişti. în operaţii conceptuale. timp. încorporarea în plan funcţional a obiectelor şi cuprinderea lor adecvată în scheme de conduită. iar polii acestui echilibru sunt polul biologic şi polul psihic. mişcare. Cercetând elaborarea conceptelor de spaţiu. El îşi modifică şi restructurează ciclul asimilator şi se acomodează la starea lucrurilor elaborând sisteme de răspunsuri adecvate. Totalitatea specificităţii structurii nu are nevoie să recurgă la elemente străine de natura sa. integrală şi realistă asupra desfăşurării fenomenelor psihice. Întregul comportament al persoanei este o continuă restabilire a echilibrului său cu ambianţa în procesul de adaptare. Cum? Înlăturând neajunsurile teoriei gestaltiste şi aspectele mecaniciste ale behaviorismului. stadiile dezvoltării intelectuale la om constituie geneza epistemologiei genetice de Piaget. de socializare treptată a individului prin preluarea experienţei sociale umane. reţinând 3 caractere fundamentale: a) totalitate b) transformare c) autoreglaj. susţine Piaget. sub acţiunea hotărâtoare a unor factori socio-culturali. într-o „canava” de operaţii şi acţiuni mintale. Generalitatea structurilor este un sistem de transformări cu legi proprii care derivă din corelaţiile elementelor din cadrul sistemului. privind intelectul. retroacţiunea (feed-back-ul) mecanismele de autoreglaj şi modificările ritmice sunt de mare importanţă. viteză. Piaget ajunge la o viziune dinamică.

evidenţiind modul în care se structurează cunoaşterea ştiinţifică a individului. Rapiditatea şi oportunitatea răspunsurilor nu este întotdeauna şi un indiciu de calitate. Din acest punct de vedere asupra mijloacelor de psihodiagnoză ale inteligenţei. Înseamnă că inteligenţa. constituindu-se în structuri globale complexe. decât în raport cu o cultură şi într-un anumit moment al evoluţiei acesteia. mai ales elaborarea lor. Ele pot fi datorate unei forme mai simple de inteligenţă calificată ca fiind „asociativă” sau răspunsurile inteligente se datorează promptitudinii activării intelectului omului căruia îi corespunde deşteptăciunea. ca dimensiune a personalităţii. persistă o serie de îndoieli în legătură cu artificialismul probelor şi în legătură cu adecvarea probelor la condiţiile culturale concrete la diferite categorii de oameni. afirmă Piaget. adecvarea la situaţii concrete sunt susceptibile de evaluări formale sau de conţinut. supleţe. Piaget ajunge la o epistemologie genetică. de examinarea critică a mijloacelor ce satisfac optim un scop. concrete. utilizată în coordonarea acţiunii.logice. cât şi a conţinuturilor pe care le asimilează copiii în fiecare stadiu. în felul acesta inteligenţa corespunde anumitor modele culturale însuşite prin preluarea experienţei sociale. variind de la o vârstă la alta. Acest principiu al unităţii operaţiilor individuale cu acţiunea colectivă şi cu reacţiunea cu ceilalţi generează noi ipoteze pentru explicarea multor fenomene psihosociale. sunt produsul vieţii acestora în societate. Conduita inteligentă se demonstrează mai mult prin forţa şi exactitatea previziunii decât prin replicile de efect. organice. ori rezultatul activităţii vieţii lor nervoase. Piaget afirmă că ambele soluţii sunt valabile. Omul nu este ci devine inteligent şi aceasta în raport cu condiţiile social-istorice. Erorile devin evidente când inteligenţa este concepută 44 . La întrebarea dacă operaţiile intelectuale pe care le-a studiat Piaget la copii. nu poate fi generală. atât în privinţa razei de acţiune a structurilor mintale. Fiecare stadiu dispune de o organizare totală prin includerea achiziţiilor stadiului precedent. cu formarea operaţiilor logice corespunzătoare. deşi aceasta are o anumită importanţă. Aceste stadii se succed într-o anumită ordine. Acesta susţine că este vorba de aceleaşi operaţii care reglează schimbul intelectual dintre indivizi ca şi acţiunile de coordonare din lăuntrul fiecărei individualităţi. implicând reacţii generatoare de aptitudini şi acestea se corelează cu aptitudinile. dar depăşindu-le pe acestea. aferente acestor noţiuni. Eficacitatea rămâne dependentă de complexitatea elaborării. De exemplu. răspunsurile inteligente caracterizate prin perspicacitate. inteligenţa se structurează în condiţiile adaptării sociale. Important de semnalat este faptul că fiind un factor global de adaptare. Gradul de eficienţă al adaptării inteligente nu poate fi redus la astfel de elemente cum este viteza de reacţie.

voinţei. adică să o îndeplinească în gând. acţiunea devenind mentală.(Galperi) Termenul de interiorizare a dobândit o semnificaţie nouă. imaginaţiei. să confirme însuşirile generale şi esenţiale ale obiectelor. memoriei. imită acţiunile altora. Deşi rezultă din interiorizarea acţiunii materiale. Începe deci cu o acţiune materială. experimentatorul îşi valorifică posibilităţile şi aptitudinile pentru a înţelege răspunsurile verbale şi reacţiile motrice ale copilului. ajunge să o reprezinte şi să o reproducă verbal pentru că finalmente să o poată modela mintal. În cazul unei succesiuni rapide ale acestor componente. Omul. o execută personal. după ce are loc trecerea în planul limbajului intern. adică denumirea cu voce tare. copilul în formare.anistoric şi impersonal şi când la acestea se asociază şi transparente măsuri discriminative în profitul intereselor de clasă. cu scopul de a-şi adapta metoda şi de a obţine cele mai precise răspunsuri la întrebările puse. ştiinţifice a copilului. Totuşi există anumite deosebiri între o asemenea interpretare a metodei clinice care reflectă cele mai generale particularităţi ale metodei piagetiene şi 45 . ca metodă clinică. Aceste etape au fost evidenţiate de psihologul rus Vigoczky. în baza căruia s-a dezvoltat cunoscuta teorie a activităţii intelectuale şi s-au efectuat experimente interesante de către o serie de psihologi care au preluat ideile lui Piaget. Aşa explică Piaget apariţia operaţiilor intelectuale care devin anticipative şi care se exteriorizează în comportament. Esenţa acestei metode constă în investigarea multitudinii formelor posibile de conduită a copilului în situaţiile în care acţionează succesiv: stimul-reacţie-stimul-reacţie. Particularităţile metodei experimentale a lui Piaget în investigarea dezvoltării inteligenţei la copii Metoda folosită de Piaget în scopul investigării inteligenţei copilului se defineşte tradiţional. ca şi ecoul epistomologiei genetice în filozofia contemporană e considerabilă. Urmează apoi operarea pe plan verbl. acţiunile mentale dispun de un specific al lor: anume ţin de subiectivitate. subordonându-se legilor gândirii. contribuţia lui Piaget la dezvoltarea psihologiei moderne. adică o operare efectivă cu obiectele. În concluzie. care defineşte calea prin care se constituie operaţiile şi actele intelectuale prin asimilarea operaţiilor şi acţiunilor externe. iar opera piagetiană în totalitatea ei devine clasică. Fructuoase pentru investigaţiile în procesele intelectuale s-a dovedit şi ideea interiorizării acţiunii materiale în planul mintal al subiectului. organizată astfel încât să ilustreze.

Acest procedeu permitea pe calea interogării pacientului. Piaget l-a întrezărit în aşa numita „convorbire clinică” care este procedeul consacrat cercetărilor în psihiatrie. Se menţionează că Piaget împreună cu colaboratorii săi a elaborat peste 50 de metodici care se completau mereu şi se precizau în comparaţie cu cele anterioare. în această „vânătoare” a urmărit descifrarea schemelor cognitive. Astfel. De zeci de ani. obţinând astfel date care în mod indirect evidenţiau structura. experimentatorul putea urmări diferite.variantele metodicii aplicate de Piaget în diferitele cicluri de investigaţii psihologice. în cercetările iniţiate de Piaget. comparând-o cu „vânătoarea” după gândul copilului. investigarea activităţii intelectuale se transformă dintr-o înregistrare banală a reacţiilor şi judecăţilor copilului. Psihologul elveţian Claparede a exprimat metaforic esenţa noii metode a lui Piaget. Prototipul metodei de studiere a acestor scheme mintale la copii. Metodica aplicării testelor se baza pe evaluarea cantitativă a rezolvării corecte a sarcinilor prezentate subiecţilor. Aceste date erau consultate. o mare importanţă o reprezintă tocmai judecăţile greşite. Piaget. pe calea analizei răspunsurilor copilului la întrebările experimentatorului. Datorită acestui procedeu. Piaget a trecut de la tehnica interogatoriului. specifice copilului. Astfel. deoarece ele deschid posibilităţile descifrării schemelor mintale ascunse. uneori chiar ciudate desfăşurări ale gândirii copilului. pe baza metodei prezentate au fost schiţate următoarele 3 direcţii privind evoluţia activităţii cognitive a copilului: 46 . la studierea gândirii în condiţiile experimentului psihologic. începând cu cele elementare până la cele mai complexe. ori Piaget considera că pentru un psiholog. Astfel. pe parcursul rezolvării unor sarcini standard. într-un proces de interacţiune între cel investigat şi experimentator. nucleul gândirii. Piaget a ajuns la concluzia că întrebările spontane şi răspunsurile prompte ale copilului constituie „cheia” în cercetarea dezvoltării intelectuale. Iniţial metoda clinică s-a constituit ca reacţie de răspuns la solicitările procedurale ale testului psihologic standard cu care Piaget a făcut cunoştinţă în laboratorul lui Albert Binet (Simon-Binet au elaborat „Prima scară metrică de măsurare a inteligenţei”). evidenţiate în procesul interogării aprofundate. evidenţierea sindromului aflat în spatele simptomelor evidente care se află la suprafaţă. vânătoare care se prelungeşte până ce nu devine infectă. Piaget era convins că structurile mintale cele mai dezvoltate sunt rezultatul structurilor şi a combinărilor de structuri şi scheme de nivel inferior. în timp ce cauzele rezolvării corecte sau eronate rămâneau în afara analizei.

ci din acţiunea cu obiectul. Metoda clinică i-a permis lui Piaget să pătrundă mai adânc în inteligenţa gândirii copilului decât testele lui Binet. ceea ce îngrădea posibilitatea studierii directe a mecanismelor dezvoltării psihice. Cu toate acestea. spre diferenţierea subiectului de obiect. ele sunt atribuite obiectelor prin acţiunea subiectului. c) structurile logico-matematice nu există în obiecte ca atare. Pe lângă aceasta. Piaget a ajuns la concluzia că pentru cunoaşterea şi evidenţierea genezei operaţiilor intelectuale este necesară urmărirea îmbogăţirii experienţei copilului privind manipularea obiectelor. b) de la interpretarea magică şi fenomenologică a lumii spre interpretarea bazată pe cunoaşterea cauzelor obiective. la studiul coordonării acţiunilor copilului cu obiectele. Aceste direcţii de dezvoltare a inteligenţei copilului au fost interpretate în termenii echilibrului expresiv privind funcţiile cognitive. în diferite vârste) pentru că se baza pe analiza unor structuri de gândire deja constituite. ele pot fi însă deduse şi sistematizate pe baza următoarelor premise teoretice evidenţiale: a) structura intelectului se evidenţiază ca rezultat al coordonării schemelor de acţiune ale subiectului cu obiectul. în primii doi ani de viaţă. ceea ce înseamnă abstragere simplă. metoda lui Piaget rămâne în esenţă tot o metodă transversală ca şi testul lui Binet (nu longitudinală. un alt neajuns a variantei iniţiale a metodei clinice a fost caracterul ei pur verbal. precum şi cunoaşterea ideilor structuralismului l-au determinat pe Piaget să corecteze anumite aspecte. orientarea exclusivă asupra cercetării planului verbal al gândirii. c) de la fixarea inconştientă asupra propriului punct de vedere spre descentralizarea succesivă şi completă. Piaget a susţinut ideea că gândirea provine din acţiune şi era convins că limbajul reflectă direct acţiunea. cum ar fi să treacă de la analiza formelor verbale ale conduitei copilului.de la sincretismul iniţial. Cu toate acestea. fapt constatat de Piaget ulterior. în primii ani. astfel pentru a surprinde logica copilului trebuie studiate răspunsurile verbale ale acestuia. a) 47 . de asimilare şi acomodare ce au loc sub efectul experienţei sociale dobândite de copil. Studiul formelor gândirii. b) schemele de acţiune rezultă nu din obiectul însăşi. (de fapt studiul gândirii preconceptuale). ceea ce se numeşte abstragere reflexivă. Trecând însă la studierea structurilor conduitei intelectuale ale copilului. Cerinţele referitoare la organizarea şi desfăşurarea experimentului şi asigurarea exteriorizării structurii intelectului copilului nu sunt prezentate de Piaget într-o formă sistematică.

sistemul de legături în concordanţă cu structura internă şi principiile de funcţionare a gândirii. Adesea întâlnim tineri inteligenţi. cu studiul reproducerii statice a aspectului fizic a cunoaşterii. ci şi experimentală. între 1925-1929. apare riscul înlocuirii studiului logicii operaţionale a gândirii copilului. este necesară o strategie educaţională care constă în îmbinarea intelectului critic cu activismul personalităţii. ci din acţiunea cu ele. În caz contrar. marcând perioada nouă. De aceea este important să se facă apel la studiul genezei gândirii. Trăsătura esenţială a gândirii logice este de a fi operatorie. iar analiza ei comportamentală recurge la simpla descriere. ceea ce este cunoscut în matematică sub denumirea de comutativitate. Piaget consideră că această proprietate matematică nu a fost extrasă din însuşirile fizice ale pietricelelor. p. 1956. la construirea ei progresivă în dezvoltarea gândirii. de trecere de la analiza gândirii verbale spre cercetarea laturii operaţionale a procesului de gândire. a căror inteligenţă(preţios capital !) rămâne nevalorificată eficient. pentru a-i feri de ele. interiorizând-o. dar pasivi. unii autori( cf Văideanu. În vederea formării şi dezvoltării stilului propriu de gândire şi acţiune la copii şi tineri. spunea Piaget.Drept exemplu a acestor premise poate servi următoarea situaţie pe care Piaget o prezintă ca fiind favorabilă pentru evidenţierea şi abstragerea reflexivă şi pentru interpretarea acesteia: Copilul se joacă cu pietricele. pentru a le pune mai bine în lumină şi. totodată. Rolul pe care-l jucau în această activitate pietricelele a fost rolul material care satisface cerinţele minime pentru manipulare. 157) sugerează ideea să exagerăm cu atenţie greşelile elevilor. Gândirea scapă de multe ori introspecţiei. de la naştere până la vârsta adultă. Totodată subiectul trebuie să realizeze. 48 . Toate acestea constituie premise în formarea concepţiei operaţionale piagetiene asupra intelectului. „Era nevoie de un timp pentru a înţelege că rădăcinile operaţiilor logice se situează mai adânc de legăturile lingvistice”. Experimentul care urmăreşte investigarea formelor logice ale intelectului. iar „primele mele cercetări asupra gândirii au fost concentrate asupra aspectului lingvistic”. Pentru cultivarea cu pregnanţă a activismului şi a stilului propriu. aranjându-le în mod diferit şi de fiecare dată numărându-le. Astfel. spune Piaget. privind caracterul gândirii. Totodată copilul descoperă independenţa cantităţii obiectelor de forma aranjării şi de numărarea lor. stilul piagetian se evidenţiază nu numai printr-o fundamentare teoretică. pentru că în pietricele nu există nici modul de aranjare şi nici suma lor. în mod independent. adică de a prelungi acţiunea. presupune includerea acţiunii cu obiectele.

cadrele didactice interesându-se numai de situaţiile(cazurile) în care elevii fac greşeli în mod frecvent şi organizează exerciţii în plus pentru înlăturarea erorilor. tot aşa de normale ca şi soluţiile corecte. prin cercetările experimentale legate de dezvoltarea gândirii(inteligenţei) la copii.34). de faptul că în unele situaţii se cer parametri intelectuali şi de personalitate(în special factorii motivaţionali). 3). Dar un astfel de procedeu nu înlătură erorile în toate cazurile. 173). p. întrebările lor de tip „de ce?” solicită demonstrarea logică.aprecierea concordanţei dintre procesul unei activităţi şi rezultatul obţinut. care solicită din partea copiilor completarea unor fraze. după opinia noastră.102-104). convingerile. Rezultă că procesul de formare a stilului propriu. Observaţiile noastre arată că aceeaşi persoană poate da dovadă în unele situaţii de un stil propriu de gândire şi acţiune. idealurile. 1995). „Stilul retoric”.284. direcţionarea activităţii psihice în scopul de a alege procedeele stilistice adecvate situaţiei concrete. Un nivel corespunzător de dezvoltare a judecăţii logice. a stilisticii de astăzi. independenţa în gândire şi în acţiunile practice (cf Sardakov. „fiindcă…”. iniţiat de Piaget.72. cu rădăcini recunoscute în retorica antică(veyi infra. În acest caz. având drept scop convingerea auditoriului (cf Corniţă. direcţională. „din cauză că…”etc. p. trecându-le în categoria unor fenomene normale. 5). care a evidenţiat erorile tipice. evaluativ-critică etc). a trebuinţei de „a dovedi” şi de „a-i convinge pe alţii”. iar în altele. şi care exprimă un 49 .5%. precum şi pe analiza întrebărilor copiilor de 6 ani: doar în proporţie de 1. Orientarea. Este vorba. Priceperea de a sesiza. parametri informaţionali şi evaluativ-logici. Şi experimentul. Potrivit observaţiilor lui Piaget. Un nivel suficient de formare a personalităţii: concepţia. o eventuală greşeală devine prilej de explicaţii suplimentare şi de reluare de la capăt a datelor problemei(situaţiei) unde s-a greşit. 4). Jean Piaget (1923. 1951. evidenţiază momentele apariţiei gândirii demonstrative. conţinând conjuncţii compuse „pentru că…”. Eroarea este un proces ce trebuie descifrat şi cunoscut cum se cuvine. p. trebuinţa de a justifica şi a demonstra rămâne încă rudimentară la copil până la vârsta de 7-8 ani. iniţiatorul psihologiei genetice. acest aspect al erorilor la elevi este adesea neglijat. Meritul în această privinţă îi revine lui Piaget. 1932. iar în altele nu. care îmbină diferite procedee şi funcţiile acestora (informaţională. 1963. elimina şi chiar preîntâmpina strecurarea erorilor şi lipsurilor în activitate-funcţie stilistică esenţială-presupune: 1). Această idee se bazează pe urmărirea şi înregistrarea discuţiilor dintre copii. p. străbate anumite etape în formarea şi dezvoltarea aptitudinilor stilistice. pp. 2).În practica şcolară. Cunoştinţe suficiente din domeniul respectiv.

raport cauzal evidenţiază că priceperea de a demonstra şi de a-i convinge pe alţii se formează numai începând cu vârsta şcolară mică. Cum ia naştere gândirea demonstrativă la copil ? La această întrebare Piaget răspunde: întâlnirea părerii noastre cu părerile altora produce la noi îndoială şi, totodată, nevoia de a dovedi. Astfel, autorul face o distincţie între la dispute şi la discussion, precum şi între la discussion primitive şi la discussion veritable. Spre deosebire de discuţie, disputele sunt însoţite de gesturi şi ameninţări; primele dispute sunt fără cuvinte(sau în ultimă instanţă fără dialoguri) şi precedă la discussion: până la 4-5 ani, copiii, în majoritatea cazurilor, se ceartă (se disputent), fără să vorbească, prin „ limbajul gesturilor” şi „limbajul atitudinal”, constată Piaget. La discussion începe din momentul în care interlocutorii se limitează la susţinerea propriilor puncte de vedere, în loc să se bată, să se critice sau să se ameninţe unii pe alţii(în jurul vârstei de 5 ani). Dar aceasta este încă la discussion primitive, fără dovedire; discuţia însoţită de demonstraţie şi argumentare pentru susţinerea propriului punct de vedere are loc abia la şapte ani şi jumătate. De ce nu mai devreme? Pentru că, după Piaget, gândirea copilului este egocentrică: el gândeşte pentru sine, nu se preocupă să fie înţeles de către cei din jur şi, în consecinţă, nu simte nevoia de a demonstra ceva şi de a convinge pe cineva. Cum întreaga activitate a preşcolarului se caracterizează prin egocentrism, „instinctul social” se dezvoltă cu întârziere. Prima perioadă, caracterizată prin simţul critic la copil, începe pe la 7-8 ani (Piaget, 1951, p. 34). Şi, dacă mult timp copilul rămâne străin de necesitatea argumentării şi demonstrării, aceasta se răsfrânge asupra modului de gândire. Judecata logică este întotdeauna o demonstraţie: logica înseamnă de fapt arta de a demonstra, iar problema gândirii deductive e subordonată ordinii strict logice, adică problema gândirii demonstrative la copii se transformă în problema dezvoltării gândirii lor logice. Trebuie să subliniem că „demonstrarea” şi „argumentarea” figurează de obicei în procesele judiciare şi în disputele ştiinţifice. Cu toate că în procesul judiciar, de exemplu, are loc o dispută între acuzator şi apărător, argumentele sunt aduse nu pentru celălalt, ci la adresa judecătorului, cu care nici unul dintre ei nu are nici o dispută. Tot aşa şi în disputele ştiinţifice: fiecare om de ştiinţă este preocupat să-l convingă pe cititor de corectitudinea propriului punct de vedere. Astfel, atât judecătorul, cât şi cititorul constituie o a treia persoană, cu care nu au avut nici o dispută. Aceasta ţine de stilul juridic şi de cel ştiinţific. În consecinţă, există dispute fără demonstrare, după cum există demonstrarea fără dispute. Scopul demonstrării este însă recunoaşterea propriei poziţii ca fiind adevărată, deoarece demonstrează ceva persoanei din partea căreia aşteaptă o asemenea recunoaştere, şi nu neapărat persoanei cu care se dispută. Iată de ce se demonstrează ceva judecătorului, cititorului, ascultătorului, elevului, studentului etc.

50

Metoda folosită de Piaget în scopul investigării copilului se defineşte tradiţional ca metodă clinică. Esenţa ei constă în investigarea multitudinii formelor posibile de conduită a copilului în situaţiile în care acţionează succesiv: stimul-reacţie-stimul-reacţie. În cazul unei succesiuni rapide a acestor componente, experimentatorul îşi valorifică posibilităţile şi aptitudinile, pentru a înţelege răspunsurile verbale şi reacţiile motrice ale copilului, cu scopul de a-şi adapta metoda şi a obţine cele mai precise răspunsuri la întrebările puse. Totuşi, există anumite deosebiri între o asemenea interpretare a metodei clinice, care reflectă cele mai generale particularităţi ale metodologiei piagetiene şi variantele metodicii aplicate de J. Piaget în diferitele cicluri de investigaţii psihologice. Jean Piaget, împreună cu colaboratorii săi,a elaborat peste 50 de metodici, care se completează mereu şi se precizau în comparaţie cu cele anterioare, ajungând astfel la concluzia că întrebările spontane şi răspunsurile prompte ale copilului constituie „cheia” în cercetarea dezvoltării intelectuale. Iniţial, metoda clinică s-a constituit ca reacţie de răspuns la solicitările procedurale ale testului psihologic standard, cu care J. Piaget a făcut cunoştinţă în laboratorul lui A. Binet, iniţiatorul primei scări metrice de măsurare a inteligenţei. Metodica aplicării testelor se baza pe evaluarea cantitativă a rezultatelor corecte a sarcinilor prezentate subiecţilor, în timp ce cauzele rezolvărilor (corecte sau greşite)rămâneau în afara analizei. Ori, Piaget consideră că, pentru un psiholog, mai mare importanţă prezintă tocmai judecăţile greşite, eronate întrucât ele deschid posibilitatea „descifrării” schemelor mintale ascunse, specifice gândirii copilului. Prototipul metodei de studiere a acestor scheme mintale a fost întrezărit de Piaget în aşa-numita „convorbire clinică”- procedeu consacrat cercetărilor în psihiatrie, care permitea, pe calea interogării pacientului, evidenţierea sindromului aflat în spatele simptomelor evidente, situate la suprafaţă(Piaget, 1952). J. Piaget a trecut de la tehnica interogatoriului la studierea gândirii în condiţiile experimentului psihologic: pe calea analizei răspunsurilor copilului la întrebările experimentatorului puteau fi obţinute date care, în mod indirect, evidenţiau structura(nucleul) gândirii, aceste date fiind „consultate” în continuare în procesul interogării aprofundate. Datorită procedurii respective, investigarea activităţii intelectuale se transforma dintr-o înregistrare banală a reacţiilor şi a judecăţilor copilului(pe parcursul efectuării unor sarcini standard) într-un proces de interacţiune între cel investigat şi experimentator. Astfel,experimentatorul putea urmări diferite, uneori chiar ciudate desfăşurări ale gândirii copilului. Claparede(1965) a exprimat metaforic esenţa noii metode a lui Piaget, comparând-o cu „vânătoarea” după gupă gândul copilului, care se prelungeşte atâta timp cât nu devine „infectată”. Zeci de ani, Piaget a urmărit în această
51

„vânătoare” „descifrarea” schemelor cognitive, începând cu cele elementare, până la cele mai complexe, de nivel superior. El era convins că „structurile mintale cele mai dezvoltate sunt rezultatul transformărilor şi al coordonărilor de structuri sau de scheme de nivel inferior”(1976, p.187). Astfel, în cercetările iniţiate de Piaget pe baza metodicii prezentate, au fost schiţate următoarele trei direcţii magistrale privind evoluţia activităţii cognitive a copilului: 1. de la sincretismul iniţial, altfel spus confruntarea rezultatelor acţiunilor proprii cu schimbările obiective ale realităţii, spre diferenţierea subiectului - obiect; 2. de la interpretarea magică şi fenomenologică a lumii, spre interpretarea bazată pe cunoaşterea cauzelor obiective; 3. de la fixarea inconştientă asupra propriului punct de vedere, spre descentralizarea succesivă şi completă. Aceste direcţii de dezvoltare a inteligenţei copilului au fost interpretate în termenii echilibrului progresiv privind funcţiile cognitive de asimilare şi acomodare ce au loc sub influenţa experienţei sociale dobândite de copil (Piaget, 1930; Piaget, 1932; Inhelder et al., 1974). Metoda clinică i-a permis lui Piaget să pătrundă mai adânc în desfăşurarea activităţii mintale a copilului, decât testele lui Binet-Simon. Şi totuşi, metoda lui Piaget rămâne în esenţă tot o metodă „transversală” ca şi testul, pentru că se bazează pe analiza(chiar şi mai aprofundată) a unor structuri de gândire deja constituite, ceea ce îngrădeşte posibilitatea studierii directe a mecanismelor dezvoltării psihice. Pe lângă aceasta, un mare neajuns al variantei iniţiale a metodei clinice l-a reprezentat caracterul ei pur verbal. Ulterior, J. Piaget a constatat neajunsul orientării exclusive asupra cercetării planului verbal al gândirii. Şi, deşi a susţinut ideea potrivit căreia gândirea provine din acţiune, el era totuşi ferm convins că limbajul reflectă direct acţiunea. Astfel, pentru a surprinde logica proprie copilului, trebuie studiate răspunsurile lui verbale. Trecând însă la studierea structurilor conduitei intelectuale ale copilului în primii doi ani de viaţă. Piaget a ajuns la concluzia că, pentru cunoaşterea şi evidenţierea genezei operaţiilor intelectuale, este necesară urmărirea îmbogăţirii experienţei copilului privind manipularea obiectelor(Piaget, 1952, p.247). Studiul formelor gândirii preconceptuale, precum şi cunoaşterea ideilor structuralismului l-au determinat pe Piaget să introducă anumite corective: trecerea de la analiza formelor verbale ale conduitei copilului la studiul coordonării acţiunilor lui cu obiectele. Cerinţele referitoare la organizarea şi desfăşurarea experimentului şi asigurarea exteriorizării structurilor proprii intelectului copilului nu sunt prezentate de către J. Piaget într-o formă sistematică. Ele pot fi însă deduse şi sistematizate pe baza analizei următoarelor premise teoretice:
52

84). p. După cum mărturisea Piaget într-un studiu critic din 1962.1. marcând perioada nouă (1925-1929) de trecere de la analiza gândirii verbale spre cercetarea laturii operaţionale a procesului de gândire. structurile logico-matematice nu există în obiecte ca atare. 1965. în formă de cerc etc. apare riscul de a înlocui studiul logicii operaţionale a gândirii subiectului cu studiul reproducerii statice. p. p. structura intelectului se evidenţiază ca rezultat al coordonării schemelor de acţiuni ale subiectului cu obiectele. subiectul trebuie să realizeze în mod independent sistemul de legături(cantitative şi spaţiale) în concordanţă cu structura internă şi principiile de funcţionare a gândirii. 2. Totodată. aranjându-le în mod foarte diferit: în rânduri drepte. 1970. Stilul piagetian se evidenţiază nu numai printr-o fundamentare teoretică ci şi prin una experimentală privind caracterul operator al gândirii. adică de a prelungi acţiunea. 1962). numărându-le de fiecare dată. experimentul. ci sunt atribuite obiectelor prin acţiunile subiectului. „trăsăturile esenţială a gândirii logice este de a fi operatorie. În caz contrar. pe care J. Drept ilustrare a acestor premise poate servi următoarea situaţie. 1969. era nevoie de timp pentru a înţelege că rădăcinile operaţiilor logice se situează mai adânc de legăturile lingvistice. Cu alte cuvinte. iar primele lui cercetări asupra gândirii se concentrează înainte vreme prea mult asupra aspectului lingvistic (Piaget. singura metodă fecundă este de a face apel la studiul genezei structurilor gândirii la surprinderea construirii lor progresive în cursul dezvoltării. 53 . rolul pe care-l jucau pietricelele a fost rolul materialului. iar analiza ei comportamentală recurge la simple descripţii. 3. De aceea. urmărind investigarea formelor logice ale intelectului. Piaget consideră că această însuşire matematică a comutativităţii nu a fost extrasă din însuşirile fizice ale pietricelelor. Inhelder.118).86). Totodată. ci din acţiunile cu ele. schemele de acţiuni rezultă nu din obiectele înseşi(abstragerea simplă) ci din acţiunile cu obiectele (abstragerea reflexivă). Gândirea dispune de structuri complexe care scapă introspecţiei. pentru că în pietricelele ca atare nu există nici modul de aranjare a lor şi nici suma lor. Piaget o prezintă ca fiind favorabilă pentru evidenţierea şi interpretarea „abstragerii reflexive”: copilul se joacă cu pietricelele. al „aspectului fizic” al cunoaşterii. presupune includerea într-o formă sau alta a acţiunilor cu obiectele. de la naştere şi până la vârsta adultă (Piaget. ceea ce este cunoscut în matematică sub denumirea de comutativitate. ce satisface cerinţele minime pentru manipulare (Piaget. Toate acestea constituie premise în formarea concepţiei operaţionale piagetiene asupra intelectului. el descoperă independenţa cantităţii obiectelor de forma aranjării şi de numărul lor. interiorizând-o”(Piaget.

a cunoaşterii aşa cum apare ea în diferitele etape ale dezvoltării infantile. copilului i se prezintă doi bulgări de plastilină. pentru copil cantitatea de mărgele nu s-a conservat. de la 7 la 12 ani. J. are o gândire concretă. de la naştere până la 2 ani. conservarea greutăţii-numai după 9-10 ani. c) are acelaşi volum (pentru volum se face următoarea experienţă: se cufundă într-un pahar cu apă bulgărele-martor şi se întreabă dacă „plăcinta” sau „cârnăciorul” ar ocupa tot atâta loc). dacă unor copii li se dă să pună mărgele în două pahare egale. Deci până la 7-8 ani conservarea cantităţii nu este apreciată de copil. aliniate cu mici intervale între ele. alţii vor spune despre „cârnăcior” că are mai multă plastilină (orientându-se după lungime). stadiul operaţiilor concrete. tot după experimentele lui Piiget. nu depăşeşte datele percepţiei sale. prin interiorizarea percepţiilor şi mişcărilor sub formă de imagini-reprezentări şi sub formă de „experienţe mintale”. Aşa cum rezultă din analiza stilului şi metodei sale experimentale. fără să-i intereseze analiza raporturilor. pe care o au la dispoziţie. ei vor construi un rând exact de aceeaşi lungime dar nu se vor ocupa de număratul elementelor. cuprinzând stadiul inteligenţei senzoriomotorii. ei vor spune că în paharul mai îngust sunt mai multe(chiar şi atunci când copilul a umplut cele două pahare concomitent. iar admirabila lui descriere a formelor cunoaşterii de care dau dovadă copiii în fiecare stadiu al 54 . ei apreciază numărul de jetoane numai după spaţiul ocupat. Din acest experiment rezultă că. se caracterizează. şi stadiul operaţiilor formale. judecăţile copilului sunt dominate de impresiile perceptive. În sfârşit. având aceleaşi dimensiuni şi aceeaşi greutate. Un exemplu: dacă se prezintă unor copii de 4-5 ani şase jetoane albastre. Gândirea preconceptuală. după Piaget. trecând mărgelele dintr-un pahar mai larg în altul mai îngust. În toată perioada gândirii preconceptuale. Copilul va răspunde că „plăcinta” conţine mai multă plastilină (având în vedere suprafaţa”. Piaget este profund interesat de natura cunoaşterii în sine. punând cu o mână o mărgea roşie întrun pahar şi cu cealaltă mână o mărgea albastră în paharul al doilea). şi li se cere să ia dintr-o grămadă. În acest caz. Piaget a evidenţiat stadiile dezvoltării intelectuale ale copilului (stadiul inteligenţei senzorio-motorii. stadiul inteligenţei preoperatorii. în care gândirea străbate două etape: etapa gândirii preconceptuale şi etapa gândirii conceptuale. iar copilulu este întrebat dacă „plăcinta” (sau „cârnăciorul”): a) conţine tot atâta plastilină. b) are aceeaşi greutate. iar apoi conţinutul unuia din pahare să-l verse în alt pahar mai îngust. Tot aşa. de la 12 la 17 ani). de la 2 la 7 ani. apoi sunt modelate unul în „plăcintă” sau în „cârnăcior”.Aplicând în mod consecvent metodologia genetică în studiul gândirii. iar a volumului-la 11-12 ani. al inteligenţei preoperatorii şi al operaţiilor concrete. Până la aceste vârste. copilul „gândeşte ce vede”. tot atâtea jetoane roşii şi să le aşeze la fel.

Fără îndoială. adeseori este greşit interpretat de către cei ce cred că principala sa vocaţie e psihologică. Principala sa vocaţie este epistemologică”(ibidem). Aşadar. totul se reduce la particular. Judecăţile copiilor sunt particulare. pp17-18).dezvoltării lor exprimă structura logică implicită. Bruner (1970. Totuşi. Astfel. legat de experienţa lui perceptivă. fiind legate de realitatea intuitivă de care „se îndepărtează” doar foarte puţin. se referă la obiectul concret cu care operează. ele sunt categorice. diferite de gândirea adulţilor. ceea ce nu corespunde realităţii. „figura cea mai proeminentă în materie de dezvoltare cognitivă este. Logica nu este însă ereditară. Când copilul explică ceva. după care procedează copilul în tratarea sarcinilor intelectuale. ci se constituie şi se dezvoltă treptat în procesul operării cu obiectele. conchide Bruner. Jean Piaget. scrie J. gândirea copiilor are o logică şi o organizare specifică. cunoscut şi familiar. 55 . în faza preconceptuală. ceea ce este de o covârşitoare importanţă. Noi şi generaţiile care ne vor urma îi vom fi recunoscători pentru munca lui de pionierat. De aceea. astăzi. este utilitatea şi forţa operei descriptive a lui Piaget.

cultul plăcerii.stadiul moralităţii bunelor relaţii de a fi recunoscut a fi un coleg bun . în cadrul cărora există şi nişte stadii. stadiul moralităţii hedoniste (de plăcere) – o conceptie etica. I. Răspunsurile copiilor i-au permis să stabilească : I. Astfel. Mexic. are dreptate . normelor şi ordinelor. legilor. Între 10 – 13 ani copilul se află la nivelul moralităţii convenţionale este nivelul conformării la normele exterioare pentru a avea un statut bun. Turcia.copilul ascultă pentru a nu fi pedepsit 2. II. în stadiul moralităţii ascultării pedeapsa şi recompensa sunt criterii puternice. Kohlberg le-a prezentat copiilor din Canada.stadiul respectării autorităţii. Între 4 – 10 ani copilul se afla la nivelul premoral (perioada preconvenţională) 1. este preferabil de a salva viaţa unei singure persoane importante sau de a salva vieţile unor persoane oarecare dar numeroase. Kohlberg s-a interesat de etapele parcurse de copil pe plan moral şi stabileşte 3 niveluri de evoluţie. Pentru a ajuta pe cineva aflat într-o situaţie extremă se poate recurge la furt? Aceste dileme.se îndoieşte) iar faptele sunt judecate după consecinţele lor. Taiwan. Anglia. 56 . Aici avem: .Laurence KOHLBERG L. Nivelul moralităţii convenţionale ( 10 – 13 ani ) III. ex. La acest nivel standardele de judecare sunt etichetele culturale ale anturajului (bun – rău. Nivelul autonomiei morale ( după 13 ani) Kohlberg a aplicat metoda de judecare a unor dileme morale. stadiul moralităţii ascultării .STADIALITATEA MORALA . e sursa de beneficii . Nivelul premoral ( 4 – 10 ani ) II. În al II-lea stadiu este conformarea la normă. morala potrivit căreia scopul vieţii e plăcerea. a prezentat copiilor de diferite vârste nişte dileme ( ura ).copilul îndeplineşte cerinţele pentru a fi recompensat. ex. .

.stadiul moralităţii contractuale şi al acceptării democratice a legilor. stabilit de Piaget.III. conceptelor şi cerinţelor juridice. Acestea se bazează pe reciprocitate. Această problemă nu dezvoltă mult aspectele totuşi se bazează pe ceea ce a evidenţiat Piaget. Aici interacţionează 3 niveluri distincte: nivelul preraţional care include ansamblul trebuinţelor şi afectivitatea primară. egalitate. ataşament raţional). Acesta a lansat ideea că nivelul logic al dezvoltării inteligenţei nu este decât ca potenţialitate şi nu dat general uman şi în absenţa 57 . . hotărât în temeiul unor scopuri şi valori aflate dincolo de datele prelucrate raţional. Dezvoltând cercetările lui Piaget. Concluzia ce se desprinde este că dezvoltarea morală implică componenta cognitivă (cunoaşterea fenomenelor). demnitate. componenta voliţională în structurarea şi formarea conştiinţei şi conduitei morale. . pe activitatea cognitivă şi nu se răsfrânge asupra conduitei morale. şi cuprinde: . care sunt mai mult bazate pe raţiune. Orientarea în universul normelor morale se face după propria ierarhizare a acestora şi pentru a evita autocondamnarea. acţiunile copiilor la acest nivel sunt simple răspunsuri nefiltrate raţional. Kohlberg abordează dezvoltarea morală a copilului şi adolescentului de pe poziţiile structuralismului cognitiv. prin semnificaţiile personale acordate conceptelor de justiţie. Modelul propus de Kohlberg este valabil doar pentru o anumită dimensiune a moralităţii. componenta afectivă (plăcerea cu care respectă cerinţele. Legile nu sunt intangibile şi pot fi schimbate pe considerente raţionale vizând utilizarea lor generală.nivelul transraţional care generează nivelul autonomiei morale şi include sentimentele superioare (dragostea. Acest model se considera util pentru urmărirea şi înţelegerea dezvoltării raţionamentului moral.stadiul moralităţii principiilor individuale de conduită. cea cognitivă (judecata morală) bazată pe răspunsurile la dileme morale. Nivelul autonomiei morale – este nivelul interiorizării şi acceptării personale a cerinţelor morale.nivelul raţional activităţile desfăşurate au la baza gândirea între 10 – 13 ani şi alegerea lucidă între mai multe variante de acţiune şi sunt orientate spre scop. devotamentul etc) adică acele elemente ce permit tinerilor să acţioneze lucid. Are loc în preadolescenţă şi apoi adolescenţă Este vorba de nivelul de acceptare a normelor morale în grupul de referinţă. se cristalizează propriul sistem de valori morale. de experienţele sale imediate. Preadolescenţa şi adolescenţa definesc normele morale în termeni proprii.

58 . Rolul inteligenţei în direcţionarea judecăţii morale şi a comportamentului moral se evidenţiază în stadiile dezvoltării morale. a le pune în prisma raţiunii. Piaget demonstrează experimental că evoluţia judecăţii morale a copilului parcurge nişte faze: 1. asta e ceea ce apreciem şi nu mai urmărim dacă ceea ce ştie aplică în viaţă. moduri de comportare bazate pe anumite obiceiuri şi tradiţii sociale legate de sărbători (Crăciun. Dar normele morale sunt respectate şi datorită opiniei publice (presiunea implicită/ explicită a atitudinii celorlalţi). Bune moravuri = decenţă în comportare. noţiuni. se referă la o serie de practici. faza autonomiei morale. 2. seturi de prescripţii privind comportamentul omului în relaţiile cu semenii săi. Se pune problema cum înţelege copilul. sentimente şi atitudini morale care reflectă principiile şi normele morale ale colectivităţii din care facem parte. Paşte) care diferă de la o zonă la alta. când copilul preia urme de comportament şi se comportă corect pentru că „aşa trebuie” fără a le filtra. Se ştie că noi ne mulţumim dacă elevul are cunoştinţe. Moralitatea reflectă gradul. Societatea apreciază. Moravurile reprezintă un concept mai general. măsura în care un grup. mulţi oameni sunt indiferenţi. corectitudine. convingeri. Conştiinţa morală se referă la un sistem de norme şi reguli care reglementează comportamentul omului în funcţie de anumite valori(onestitate. Problema educaţională centrală este formarea conştiinţei şi conduitei morale. Conştiinţa morală este formată din întregul sistem de reprezentări. Kohlberg dezvoltă ideea lui Piaget pentru a evidenţia dezvoltarea morală a copilului recurgând la ideea punerii copilului în faţa unei dileme morale. traduse în acte de conduită de către propria conştiinţă. o persoană se conformează normelor sau regulilor morale.unui antrenament sistematic acest nivel poate să nu fie realizat chiar în cadrul normalităţii dezvoltării. Normele şi regulile morale sunt înţelese ca şi nişte cerinţe. Conduita morală este formată din întreaga activitate pe care o desfăşoară omul şi avem în vedere faptele şi acţiunile omului apreciate de societate din punct de vedere al cerinţelor morale. sinceritate) toate fiind larg răspândite şi împărtăşite la nivelul societăţii. Piaget susţine că între nivelul inteligenţă – comportament este o strânsă legătura. normele morale sunt interiorizate. cu societatea şi sunt caracterizate prin nivelul înalt de interiorizare. deciziile morale au la bază procese deliberative şi judecata proprie Aceste idei au o mare aplicabilitate în educaţie. opinia publică dar în multe cazuri nu are forţa necesară.

Înseamnă că inteligenţa sănătoasă se răsfrânge în comportamentul bun al omului. De aceea răufăcătorii nu se caracterizează prin sănătate mintală este deviere de la normă. faptă ) când concordă spunem că faptele sunt expresia conştiinţei. când omul apare aşa cum este de fapt. concrete a unor fapte de conduită cunoscute la persoane din familie. sau mai târziu pot fi imagini reprezentative închipuite pe baza experienţei proprii. La temelia neonestităţii precum şi în cazurile de diferite boli mintale stă lipsa de sinceritate cu semenii săi şi chiar cu sine însuşi. este vorba de relaţia între conduită şi conştiinţa. caută să facă „obrazul mai arătos decât este”. Sănătatea mintală este corectitudinea comportamentului moral. Contează mult componenta afectivă. conduita traduce în faptă conştiinţa. omul vrea să apară altfel decât este. ci în cea mai apropiată. Din acest punct de vedere alternativa e alta „A fi şi a apărea”. În primul caz conduita este o expresie a conştiinţei concentrată (gând. Camuflarea conştiinţei prin conduită ne creează masca. vorbă. 59 . influenţa lor asupra conduitei morale a omului Reprezentarea morală este modalitatea de redare în imagini intuitive. De aceea suprema expresie a sănătăţii mintale rămâne sinceritatea şi naturaleţea. La temelia onestităţii umane stă sinceritatea. În condiţiile de sănătate mintală şi socială. „A fi sau a nu fi” (Hamlet)Sub unghiul rostului omului în lume Shakespeare a avut dreptate. Apare deosebirea gând. situaţie de atac sau acţiuni antisociale. între ceea ce ştie şi ceea ce face omul. dar omul nu trăieşte numai în perspectiva ontologică. ataşamentul emoţional şi avem în vedere convingerile şi atitudinile. O bună vreme din istoria omenirii. cu ea începe nebunia. făţărnicie. ea e „micul nostru teatru”. şi în plan intelectual şi în plan mintal. Dacă masca e jucată faţă de alţii ea este escrocherie. Colaborarea dintre conduită şi conştiinţă ne dă rolul social al persoanei. acea mască care ascunde cum e omul în realitate. faptă. De la greci şi romani încoace s-a impus ideea că a avea minte = a nu minţii. conduita trădează sau ascunde conştiinţa. în caz de boală. Dacă masca e jucată faţă de noi înşine. fără a se preface. cea socială. a minţii şi a avea minte era unul şi acelaşi lucru. cunoştinţele morale şi formează componenta intelectuală.O deosebită valoare teoretică şi practică o au cunoştinţele care prezintă un sistem de reprezentări şi noţiuni. Rolul reprezentărilor şi al noţiunilor morale. şcoală. În al II-lea caz conduita este un mecanism de apărare ca în boală. Componenta volitivă se referă la fapte de comportament efectiv. vorba.

compoziţia morală a comportamentului oamenilor e redat şi reflectă legături dintre cuvânt şi faptă.rol de proiecţie a propriei personalităţi în procesul comportamental şi consecinţele firesc aşteptate.rol de proiectare şi anticipare a conduitei.structura imaginilor mintale e o construcţie mintală a întâmplărilor reale şi e o expresie particulară. în reprezentările morale nu avem de a face cu reproducerea fotografică a faptelor de conduită ci cu remodelarea lor şi aceste modele comportamentale sunt preluate prin imitaţie.de impregnare a imaginilor concrete de comportament cu afectivitate şi cu stări atitudinale Reprezentările morale se realizează în procesul intercunoaşterii persoanelor fiind mereu raportate la imaginea grupului despre persoana dată. De aceea tinerii admiră exemple comportamentale şi preiau modele. Caracteristicile reprezentărilor morale sunt: . .obiectul reprezentării morale constituie nu doar stimuli ci şi situaţii de comportament . care nu sunt scrise dar care sunt respectate prin tradiţii şi obiceiuri.rol de acceptare sau rectificare a comportamentului propriu şi al celorlalţi. intuitivă a gândirii privind comportamentul social . locul de muncă.de modalitate şi instrument prin care persoana îşi interiorizează experienţa de comportament social.Reprezentările morale sunt reproduceri mintale a comportamentului oamenilor cunoscuţi. Dacă omul nu are corect formate reprezentările. Reprezentarea morală exprimă proprietăţile valorice ale conduitei organizate în mod social şi fixate în colectivitate. Prin conţinut. Aşa se formează reprezentările morale îndeplinind importante funcţii : . Astfel. concretă. şcoala. . . . Reprezentările şi noţiunile greşite îl dezorientează pe copil în aprecierea faptelor antisociale.de dirijare a comportamentului individualităţii colective fără de care nu e posibilă integrarea comportamentală a individului. fără respectarea noţiunii morale adecvate nu e posibilă o conduită corectă în concordanţă cu normele societăţii. nu are un comportament corect. Reprezentările şi noţiunile greşite se răsfrâng negativ asupra comportamentului uman 60 . .reprezentarea are un caracter colectiv al comportamentului oamenilor începând cu familia. Nu încape nicio îndoială că fără cunoaşterea normelor morale.

tocmai în conduita corectă. ideile.componenta voliţională (care pune stăpânire pe om) şi cunoştinţele ştiinţifice trec în convingeri. ele interiorizate devin convingeri. sinteză diferenţiere şi apreciere corectă a a trăsăturilor morale de comportament. Ea reflectă fidel forma în care experienţa anterioară e păstrată şi organizată în fiecare om în parte. Atitudinea morală ne permite să acordăm persoanelor un credit şi să anticipăm că acea persoană va avea un comportament corect în realizarea unor cerinţe sociale. în timp. bogăţiile etc). locul natal. judecăţile de valoare care motivează şi călăuzesc activităţile şi conduita omului.componenta afectivă (trăiri emoţionale pozitive) . Dacă noţiunile şi judecăţile morale nu sunt formate corect se răsfrâng negativ asupra comportamentului. conştiinţa morală îmbină un sistem de reprezentări. percepţii şi de acte de voinţă care permite să anticipăm asupra conduitei prealabile a unei persoane. Între aceşti doi poli ca şi înăuntrul fiecărui pol pot fi înregistrate diferite nuanţe afective ale negativului sau pozitivului atitudinal ca şi trecerea de la o atitudine pozitivă spre o atitudine negativă şi invers. Atitudinea morală este o variabilă psihologică stabilă structurată.componenta cognitivă (bazată pe înţelegerea situaţiei) . în cadrul relaţiilor dintre persoană şi ambianţa sa (mediul social). Atitudinile morale se caracterizează prin direcţia şi orientarea care poate avea un caracter pozitiv sau negativ. judecăţi. Conştiinţa morală se îmbină cu conduita morală şi se reflectă în cazuri normale. Reţinem că ştiinţa morală. Cel mai înalt sentiment politico-moral este cel patriotic.Noţiunile umane reflectă fenomene complexe de natură psihosocială şi normele se formează după aceleaşi legităţi de analiză. Sentimentele mai pot fi intelectuale şi estetice. emoţii. voinţa ). istoria. Ele constituie o organizare durabilă de motive. Atitudinea morală constituie cheia înţelegerii organizării comportamentului omului pe termen lung. Noţiunile morale sunt generalizări. obiceiuri. Sentimentele morale au obiectul şi sursa de cultivare începând cu familia. afectivă. convingeri şi atitudini morale care reflectă gradul de înţelegere şi pregătire a omului în plan moral. limba. 61 . cultura. reflectă conştiinţa lui morală (are componentă intelectuală. iar convingerile morale inhibă reprezentările. Convingerile morale se compun şi cuprind în conţinutul lor: . se extinde asupra întregii ţări (sentimente patriotice ce includ tradiţii.

mersul. 3. Astfel el stabileşte 8 stadii care acoperă perioada întregii vieţi a omului. Copilăria mijlocie (3 . O asemenea atitudine însă nu este definitivă. teza centrală a teoriei sale este că potenţialul de dezvoltare al individului capătă împlinire pe tot parcursul existenţei sale. deoarece fără grija acesteia copilul nu poate să se dezvolte. În cartea sa “Copilărie şi societate” care a apărut în 1950. Acum are loc dezvoltarea motricităţii în mod special. Stadiul infantil (0 . neîncrederea faţă de lume în general şi faţă de oameni în special. Erikson aduce trei contribuţii majore a stadiului personal şi susţine că: 1. în cazul în care îngrijirile care i se dau sunt de bună calitate. În primul an de viaţă bebeluşul este total dependent de ceilalţi.6 ani ) 62 . 2. Pe lângă stadiile descrise de Freud numite stadiile psiho-sexuale exiată stadii psihosociale în cursul cărora individul stabileşte orientări noi importante pentru el însuşi şi pentru lumea sa socială. 3. Fiecare stadiu posedă atât o componentă pozitivă cât şi o componentă negativă. Fiecare etapă a vieţii omului este deschisă unei noi achiziţii psihosociale ca urmare a unei crize de dezvoltare. prin care se înţelege interacţiunea individului cu el însuşi şi cu mediul său. 2.1 an) Factorii sociali în acest stadiu factorul social este mama. dacă este neglijat. Copilărie mică (1 . iar alegerea se efectuează sub influenţa interacţiunii sociale.3 ani) Factorii sociali sunt părinţii. suspiciunea. Dezvoltarea individului are loc de la un capăt la altul al existenţei sale. Erikson e singurul psiholog (american) care s-a ocupat şi de studierea vârstelor adulte. fie încrederea sau cel de neîncredere. deplasarea şi copilul dobândeşte primele deprinderi de autoservire. E. copilul va cunoaşte teama. Erikson prezintă stadialitatea în dezvoltarea psihosocială. se va vedea dezvoltându-se având o încredere fundamentală. 1. Dimpotrivă. deci în primul an de viaţă apar stări bipolare. iar copilului i se dezvoltă simţul autonomiei sau simţul îndoielii.STADIALITATEA PSIHOSOCIALĂ – Erik ERIKSON E.

Această concepţie a lui Erikson care relativizează importanţa conflictelor din copilărie şi influenţa părinţilor. îndeminarea sau perioada inferiorităţii. Deci orice tânăr simte nevoia de a-şi împărţi viaţa cu o altă persoană. 8. identitatea şi căutarea răspunsului “cine sunt eu şi după ce metode să mă conduc. corectate. Este vârsta jocului şi jocul cultivă la aceşti copii initţativa şi activismul. potrivit celor desclarate de Erikson. depăşite. de la părinţi.iar peste 90 ani este longevitatea) Această vârstă este marcată de integritatea personală.Copilăria mare (6-12 ani) Se caracterizează prin sigârguinţă. sunt modele însuşite din familie. închiderea în sine. Până la acest stadiu. 6. Tânărul adult (20-35 ani) Se caracterizează prin intimitate. Şcoala şi grupul de joacă sunt factorii sociali de mare influenţă. nevoia de a avea prieteni şi de a împărtăşi intimitatea sa sau opusul intimităţii este izolarea. este perioada ingeniozităţii în care se afirmă priceperea. Preadolescenţa şi adolescenţa (12-20ani) Aici se dobândeşte identitatea psihosocială. nu ignoră rolul pe care îl poate avea socitatea şi subiectul însuşi în formarea sa. iar pe altă parte poate să apară disperarea. regretul pentru ceea ce nu a putut realiza. 4. sentimentul eşecului. de a găsi un prieten de viaţă şi în caz că suferă o dezamăgire în această privinţă. retragerea. adică preadolescentul şi adolescentul înţelegând de unde vine şi încotro se indreaptă sau dimpotrivă observă cum se statorniceşte la el difuziunea rolului şi sentimentul de a nu şti ce este el şi încotro se îndreaptă. profesori şi de la persoane cunoscute de mare prestigiu sau personajele literare. individul îşi priveşte cu satisfacţie viaţa trecută. copilăria mijlocie. a propriei personalităţi. Erikson pune accent în principal pe simţul identităţii a 63 . În plus tratarea psihosocială a vârstelor de către Erikson este dătătoare de speranţă pentru că la fiecare vârstă eşecurile anterioare pot fi eliminate. joacă un rol foarte important. 5. mediul familial. Adultul sau vârsta matură (35-55 ani) În această perioadă creşte responsabilitatea şi realizarea profesională cât şi responsabilitatea faţă de familie. În centrul personalităţii adolescentului se situează conştiinţa de sine. Bătrâneţea (60 ani. 7. în această prietenie atunci apare izolarea şi nu mai are încredere în nimeni.Se caracterizează prin iniţiativă şi finalitatea în acţiuni.

cărui forme constituie o problemă deosebit de acută în adolescenţă. în stadiul maturizării (35 . prin rezultate remarcabile. Datorită nevoilor copiilor. În cazul în care omul a avut unele insuccese în această comunicare intimă. În lucrarea sa “Bazele cercetării psihologice moderne a adulţilor” . dragostea dintre soţi este pe planul al doilea. 1. bărbaţii o găsesc în căsătorie şi în profesiune. a realizărilor proprii este negativă. Stadiul maturizării timpurii – se caracterizează prin stabilirea relaţiilor intime cu persoane de mare prestigiu. părinţii fiind gata pentru orice. puncte de vedere proprii. Erikson evidenţiază trei stadii de dezvoltare în special al adulţilor: 1. Stadiul mijlociu. considerând-o ca şi încheiată. se instalează sentimentul izolării susţinut de senzaţia ca nu se poate baza pe nimeni decâî pe propria sa persoană. la oamenii ajunşi la o maturizare statornică se formează opinii. Stadiul mijlociu – perioada cuprinsă între 35-45 ani marchează reevaluarea scopurilor. Se poate lua în considerare afirmaţia lui Piaget. Astfel stadiul maturizării timpurii se caracterizează printr-o mare putere. Stadiul maturizării timpurii care se realizează (25 . pentru care suntem în stare să sacrificăm totul.35 ani) 2.apărut în 1964. unii chiar şi la vârsta de 60 ani au un comportament infantil. stabilitatea cea mai eficientă a maturizării timpurii. potrivit căruia se poate să nu se atingă niciodată maturizarea omului. Fără un simţ ferm al identităţii (“cine siut eu?”) maturitatea adevărată nu poate fi atinsă. el îşi pune întrebări în legătură cu realizările sale şi mai ales întrebări vizavi de ceea ce nu a înfăptuit din ceea ce şi-a propuse în tinereţe şi întrucât visele tinereţii sunt adesea irealizabile. Astfel. 64 . de fapt este “floarea vârstei” când capacitaţile. modelul eriksonian este recunoscut ca fiind cel mai cuprinzător. În această perioadă adultul trece adesea printr-o criză. Deci familia este o comunitate de creştere în dragoste a copiilor.45 ani) 3. atât în domeniul lor profesional cât şi în viaţă. 2. Această criză e numită “criza omului care a trecut de jumătatea vieţii sale” care îşi priveşte viaţa în mod pesimist. Stadiul maturizării întârziate (după 45 ani. aspiraţiilor de viaţă ale omului. în care consştientizează că jumătate din viaţa sa a trecut. aptitudinile ating cel mai înalt nivel. în schimb cresşte în convergenţă longitudinală a iubirii de copii. Cercetările psihologice ale unor autori care s-au referit la Erikson evidenţiază că. fiind prea târziu de a mai schimba ceva. convingeri mai ales când ei se impun. Dacă această dragoste scade în reciprocitate între soţi. Însă nu toţi oamenii trec prin asemenea crize. în tratarea vârstelor. în acest stadiu mijlociu cuprins între 35-45 de ani. dragostea faţă de copii şi răspunderi faţă de ei fac ca răspunderile plăcute să stimuleze depăşirea oricăror dificultăţi materiale şi de timp.60ani). Din aceste motive. autoaprecierea succeselor obţinute până atunci.

nu era încântat de locul de muncă. În această ipostază omul continuă să fie constant productiv în tot ceea ce face până la adânci bătrâneţi. De aceea. Iar când omul devine indiferent şi pasiv din diferite cauze. la asemenea persoane apare sentimentul de devalorizare şi sentimentul ratării personale care marchează perioada de stagnare. Concluzia este că pentru acest stadiu înaintat în vârstă. lipsită de activitism. fără coloratură emoţională. În schimb. nu depun nici un efort. Stadiul maturizării întârziate (45-60 ani) apare numai în cazul în care omul depăşeste în mod voit şi în mod conştient criza specifică stadiului mijlociu. activismul omului. abia aşteaptă să nu mai facă nimic. fără o autoanaliză calitativă. pentru omul care niciodată nu-şi pune întrebări privind realizările şi mai ales neîmplinirile sale. se îmbolnăveşte şi se stinge. fără probleme legate de existenţa sa şi a realizărilor sale. neliniştea căutărilor şi continua perfecţionare a activităţii este hotărâtoare. faţă de moarte. nu-i plăcea profesiunea pe care o practica. îşi pierd activismul necesar pentru dezvoltarea lor ulterioară. omul avea un stereotip la locul de muncă. abia aşteaptă să se pensioneze sau pur şi simplu din cauza unei comodităţi. această perioadă se derulează în mod inexpresiv. Atitudinea vârstnicilor faţă de scopurile vieţii.3. şi se încheie cu simpla încetare a activităţii profesionale. 65 . Aceste persoane încetează de a se mai dezvolta şi de a-şi reînnoi personalitatea. în acest caz. Aceşti oameni care nu au trecut criza specifică vârstei îşi pierd vivacitatea spune Erikson. foarte frecvent se întâmplă ca persoana odată ce se pensionează. faţă de tineri. după care a apărut altceva iar el nu a mai rezistat. unii zicând că s-a schimbat stereotipul dinamic.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->