P. 1
Convertizor Static de Frecventa - CRISTI

Convertizor Static de Frecventa - CRISTI

|Views: 1,879|Likes:
Published by Cristi Vuc

More info:

Published by: Cristi Vuc on Jun 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU“ REŞIŢA FACULTATEA DE INGINERIE

PROIECT DE AN Specializarea

TEHNICI ŞI ECHIPAMENTE MODERNE ÎN INGINERIA ELECTRICĂ

Coordonator Prof. Dr. Ing. RUJA Ion Masterand Vuc Cristian

Reşiţa 2011

UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU” REŞIŢA FACULTATEA DE INGINERIE

PROIECTAREA CONVERTORULUI STATIC DE FRECVENŢĂ

Reşiţa 2011

pentru comanda unui motor asincron cu rotorul în scurtcircuit. cu circuit intermediar.89 DA = 40% n =984 rot/min Pn = 5 KW . cu următoarele date nominale: U = 230/400V F = 50 Hz Cos φ = 0.85 η = 0.DATELE TEMEI DE PROIECT: Să se proiecteze un convertizor static de frecvenţă indirect.

I – Generalităţi Cap.CUPRINS: Cap. IV – Calculul circuitului intermediar Cap. V – Calculul invertorului Cap. II – Alegerea convertizorului Cap. VII – Calculul termic . VI – Alegerea dispozitivului de comanda pe grilă Cap. III – Calculul redresorului Cap.

tranzistoare) si/sau necomandabile (diode). în principal.sunt convertoare alternativ-alternativ. frecventa a tensiunii) tinând cont de cerintele impuse de receptor. dar frecventa tensiunii de iesire poate fi modificata în raport cu cea a tensiunii de intrare. Toate convertoarele contin deci o parte de putere (forta) si o parte de comanda. dupa doua criterii: 1) tipul marimii electrice la intrarea si la iesirea convertorului 2) tipul de comutatie Dupa primul criteriu se disting: .cicloconvertoarele . Fluxul de energie este orientat de la partea de curent alternativ a intrarii spre partea de curent alternativ a iesirii. au rolul unor întrerupatoare. Convertoarele pot fi de asemenea montate între doua surse de energie pentru a face posibila functionarea simultana a acestora. Convertoarele asigura conversia unor cantitati importante de energie. Aceasta impune ca. Aceasta logica este asigurata de schema electronica de comanda.redresoarele . unde scopul principal este obtinerea unui semnal de iesire fidel.sunt convertoare alternativ continuu. deci rezulta un regim permanent format dintr-o succesiune periodica de regimuri tranzitorii. . ca si valoarea sa efectiva. Fluxul de energie este orientat de la partea de curent alternativ la partea de curent continuu. Frecventa tensiunii de iesire este aceeasi cu cea a tensiunii de intrare. dar valoarea sa efectiva poate fi modificata. . Partea de putere a convertorului este realizata cu dispozitive semiconductoare de putere comandabile (tiristoare. Convertorul static are rol de receptor din punct de vedere al sursei de energie si rol de sursa de energie din punct de vedere al sarcinii. Fluxul de energie este orientat de la partea de curent alternativ a intrarii la partea de curent alternativ a iesirii.chopperele .variatoarele de tensiune alternativa -sunt convertoare alternativ-alternativ. Fluxul de energie este orientat dinspre partea de curent continuu a intrarii la partea . având rolul de a modifica parametrii energiei furnizate de sursa (valoare. principalul lor criteriu de dimensionare sa fie randamentul. Închiderea si deschiderea succesiva a acestor întrerupatoare se face dupa o logica impusa de principiul de functionare a convertorului.sunt convertoare curent continuu-continuu. Clasificarea convertoarelor statice de putere se poate face. Acest fapt determina diferente între electronica de putere si electronica de semnal. . Aceste dispozitive functionând în regim de comutatie.CAP I – GENERALITATI Convertoarele statice de putere sunt echipamente statice complexe intercalate între sursa de energie si receptor. forma.

În plus conversia continuu-continuu si conversia alternativ-alternativ sunt posibile cu ajutorul convertoarelor cu o structura mai complexa. numite cu faza intermediara de conversie.convertorul continuu-continuu contine un invertor autonom. un circuit intermediar de tensiune alternativa si un redresor.invertoarele autonome . trecând această energie printr-o stare intermediară de curent continuu . La iesire gasim una sau mai multe tensiuni alternative reglabile ca valoarea efectiva si ca frecventa. un circuit intermediar de tensiune sau de curent continuu si un invertor autonom.convertorul alternativ-alternativ contine un redresor.sunt convertoare curent continuu-alternativ. Dupa al doilea criteriu distingem: -convertoare cu comutatie naturala. . Tipul invertorului depinde de natura filtrului intermediar de curent . care transformă energia de curent alternativ de tensiune şi frecvenţă constante de la intrare în energie de curent alternativ de tensiune şi frecvenţă variabile la ieşire . Fluxul de energie este orientat de la partea de curent continuu a intrarii la partea de curent alternativ.de curent continuu a iesirii. apoi inversată cu ajutorul unui invertor autonom de curent (IAC) sau de tensiune (IAT) (Fig. Cu alte cuvinte . -convertoare cu comutatie comandata. Convertizoarele de frecvenţă (CF) cu invertoare autonome (IA) reprezintă nişte convertoare electronice indirecte. Tensiunea de iesire este reglabila.1).1. În acest caz: . aceste convertizoare efectuează o dublă conversie a energiei de curent alternativ consumate : mai întâi ea este redresată cu ajutorul unui redresor comandat (RC) sau necomandat (RNC) . .

care depinde de unghiul de reglare α. fără sistem de reglare automată.unghiul de reglare al redresorului comandat (pentru RNC .1. ci pentru sarcini capacitive. În afară de aceasta. care apar în momentele de comutaţie ale tiristoarelor sau tranzistoarelor invertorului (în figura 1. transmise la intrarea lui prin ventilele deschise în fiecare tact de comutaţie. una dintre care depinde de caracterul şi valoarea impendanţei de sarcină Z2 (φ). iar cea de-a doua reprezintă nişte supratensiuni inductive de autoinducţie. În acest regim tensiunea de ieşire u2(t)→ ∞. α . iar tensiunea nesinusoidală de ieşire u2(t) conţine 2 componente. dt unde φ2 =arctg ωL 2 2 R2 . IAC formează la ieşire un curent alternativ dreptunghiular i 2(t) cu o amplitudine I2m= Id . α =0).continuu .1.1. Din această cauză IAC nu sunt recomandate pentru sarcini inductive . di Supratensiunile de comutaţie L2 2 au o frecvenţă şi o amplitudine relativ dt mare suprapunându-se în formă unor şocuri oscilatoare peste tensiunea u2(t) . este curentul redresat Id : t 1 id ( t ) = Id = [ Ud ( α) −U I (]t) dt = const. Tensiunea redresată ud(t) în acest caz conţine 2 componente : una pulsatorie udL(t). care se filtrează ideal.1.a) . serveşte ca sursă de curent. care apar numai la fronturile curentului i2(t). Însă motoarele asincrone şi sincrone nu fac parte din aceste sarcini. De aceea un astfel de CF. ceea ce poate străpunge tiristoarele sau tranzistoarele motor asincron . L2 . înrăutăţind coeficientul de armonici superioare şi influenţând negativ asupra funcţionării motorului de acţionare şi asupra izolaţiei lui .unghiul de fază al unei sarcini activ inductive sau al unui di2 . adică când Z2 (φ2)=∞ şi i2 (t)=0 .reprezintă supratensiunile de autoinducţie ale inductivităţii dt de sarcină L2 . Ld ∫ 0 unde ud(α) – valoarea momentană a tensiunii de la ieşirea redresorului comandat. care echilibrează contra tensiunea invertorului autonom UI: di u d ( t ) = u dL ( t ) + U d = Ld d + k RU U 1 cos α dt unde U1-tensiunea de curent alternativ de alimentare a redresorului .1a) di2 U 2 ( t) = i2 ( t) ⋅ Z2 ( 2 ) + 2 ϕ L . şi alta medie Ud . IAC mai au încă un dezavantaj principal: nu pot funcţiona normal la mers în gol . kRU – coeficientul de transfer al redresorului în tensiune (KRU =Ed0/E1N). atunci parametrul principal. iar redresorul comandat şi invertorul autonom poartă aceeaşi denumire – de curent : RCC şi IAC (Fig. determinată de reacţia tensiunilor de linie ale acestuia u2(t). având o inductivitate Ld relativ mare . care cade pe inductivitatea de filtrare Ld. când di2/dt→∞ (fig. Dacă acest filtru este inductiv .a ele nu sunt arătate). uI(t) – contra tensiunea invertorului.

În acest caz curentul impus de sursă nu poate fi atins . dacă nu acţionează la timp blocul de protecţie la supratensiuni . − ⋅ 〈 Dacă filtrul circuitului intermediar de curent continuu are un caracter capacitiv şi o capacitate relativ mare (Cd→ ∞). menţinând acelaşi sens al curentului circuitului intermediar : Id = −Ud+ U I 〉 0. care poate fi RU invers coeficientului respectiv al redresorului.invertorului . În acest caz sensul energiei active se inversează prin schimbarea polarităţii tensiunilor redresorului şi invertorului.1. K RU unde K IU = K . Această frânare se obţine prin micşorarea frecvenţei invertorului şi menţinerea unei alunecări negative a motorului asincron .coeficientul de transfer al invertorului în tensiune . CF cu IAC posedă totuşi un avantaj în cazul utilizării unui redresor comandat : permite o frânare recuperativă fără a adăuga vre-un element în schema de putere . care trece în regim de generator . motorul se conectează direct la ieşirea invertorului . Pentru a exclude regimul de mers în gol în practică . de aceea sistemul de comandă încearcă totuşi să instaleze curentul prescris . fără nici un aparat de comutaţie intermediar. iar redresorul şi invertorul autonom poartă aceeaşi denumire – de tensiune : RCT şi IAT (Fig. căruia îi corespunde o tensiune de ieşire : U 2 (t ) =K IU⋅U d= 1 Ud . este tensiunea redresată : t 1 U d ( t) = ∫  id ( t) −I] ( t) dt U=d U c= const i = Cd 0  De aceea un astfel de CF serveşte ca sursă de tensiune . ridicând nelimitat tensiunea. .1.b). Rd Σ deoarece | UI | > | Ud | Pd = ( U d ) I d 0. care se filtrează ideal. iar curentul de ieşire i2(t) depinde de caracterul şi valoarea impendanţei de sarcină Z2(φ2): U (t ) i2 (t ) = 2 Z 2 (ϕ ) În legătură cu aceasta . impunând invertorul să treacă în regim de redresor (UI>0) . atunci parametrul . iar redresorul în regim de invertor condus de reţea (Ud<0) . care este preluată de condensatorul Cd : dUc id ( t ) = I d + id: ( t ) = I d +Cd dt IAT clasice cu tensiuni nemodulate formează la ieşire o tensiune alternativă dreptunghiulară u2(t) cu o amplitudine U 2 m ≡U d . În acest caz deja curentul redresat conţine 2 componente : una medie Id şi alta pulsatorie id~(t) . regimul de mers în gol cu Z2(φ2)=∞ şi i2 (t)=0 pentru IAT este deja un regim normal . deoarece Z 2(φ2)=∞ .

comandată de către un tranzistor consecutiv de frânare . sau unei altei faze în cazul invertoarelor trifazate cu un cosφ>0. pentru asigurarea unei frânari recuperative CF trebuie să conţină 2 redresoare comandate –RCT1 şi RCT2 .c). Însă acest dezavantaj este lichidat în CF moderne prin modulaţie cu frecvenţă înaltă a tensiunii de ieşire . intervalul de timp fiind proporţional ϕ2 cu unghiul φ2 (∆t= ) . care sunt în opoziţie cu avantajele IAC .În cazul unei sarcini activ-inductive cu cosφ>0 la ieşirea IAT nu mai apar supratensiuni de comutaţie . Dacă momentul de inerţie al maşinii de lucru nu este relativ mare . 2) nu permit o schimbare a polarităţii tensiunii redresate Ud=Uc>0 în timpul frânării recuperative . În acest caz redresorul este. când paralel cu condensatorul Cd se conectează o rezistenţă de frânare . ceia ce a cauzat o utilizare prioritară a lor.5. care apar la fronturile tensiunilor dt dreptunghiulare u2(t).5. şi anume: 1) sunt însoţite de supracurenţi de comutaţie în cazul unor sarcini capacitive C2 : dU 2 ∆ik = ∆i2 (t ) = C2 . Aceasta se datorează diodelor inverse conectate antiparalel cu fiecare tiristor sau tranzistor al invertorului de tensiune .1.Ca urmare . iar altul – pentru sensul invers Id<0. în regim de chopper .b). conectate antiparalel : unul pentru sensul direct al curentului I d>0 . IAT posedă însă şi unele dezavantaje . iar coeficientul de ω2 armonici superioare este mai bun (mic).(Fig. care asigură o recuperare a L2 i2 2 energiei reactive . Energia reactivă acumulată se reîntoarce condensatorului de filtrare Cd în cazul invertoarelor monofazate şi trifazate cu un cosφ<0.1.1. . cât şi a tensiunii de ieşire . ceea ce constituie un avantaj important în comparaţie cu IAC .1. Pentru aceasta diodele inverse se deschid la începutul fiecărei comutaţii şi conduc curentul i2f în aceeaşi direcţie . necomandat. Un alt dezavantaj al ambelor tipuri de convertoare şi invertoare clasice îl constituie coeficientul relativ mare de armonici al curentului de ieşire. din care fac parte şi motoarele de curent alternativ . În paragrafele următoare acest tip de invertoare va fi analizat mai profund. Aceste avantaje dau prioritate invertoarelor de tensiune în cazul sarcinilor activ-inductive . frânarea recuperativă poate fi înlocuită cu o frânare reostatică prin invertor. încât puterea activă recuperativă Pd= Ud(-Id)<0. iar invertorul de tensiune asigură o reglare coordonată atât a frecvenţei . cunoscută în occident sub denumirea de comandă PWM (fig. până când acest curent nu-şi schimbă semnul . de obicei. cosφ2IAT>cosφ2IAC. Ca urmare . acumulată de către inductivitatea L2f în timpul creşterii 2 curentului . ci o schimbare a polarităţii curentului redresat Id <0.

Fig.1.1 Scheme bloc ale convertizoarelor de frecvenţă cu invertoare autonome .

circuit intermediar şi invertor.2. 1 ce comandă un motor asincron este alcătuit dintr-un redresor. Fig. În acest mod se poate asigura practice toate cerinţele impuse sistemelor de acţionare cum ar fi: pornirea autometă şi accelerarea controlată. frânarea automată. funcţionarea cu turaţie constantă sau cuplu constant. Fig. 2.CAP II – TIPUL DE CONVERTOR ALES Ansamblul convertor static – motor asincron cu rotorul în scurtcircuit facilitează punerea de accord a caracteristicii mecanice a motorului cu condiţiile impuse de maşinile de lucru cele mai diferite. Schema electrică Convertorul static de frecvenţă din fig.2. schimbarea sensului de rotaţie.1 Schema bloc a unui convertor de frecvenţă indirect cu circuit intermediar 2.1. Convertor static de frecvenţă .

astfel energia de frânare se disipă în rezistenţă. Prin comanda adecvată a tranzistaorelor se obţine la bornele motorului orice tensiune intermediară între tensiunea pozitivă şi cea negativă a circuitului intermediar. Pentru a se evita încărcarea condensatorului la tensiuni periculoase. Datorită diodelor curenţii pot să circule în ambele sensuri prin motor. acesta putând lucra în regim de motor sau generator. CAP III – CALCULUL REDRESORULUI Puntea redresoare trifazată cu diode are rolul de a furniza tensiune continuă pentru circuitul intermediar cu condensator.Puntea redresoare trifazată cu diode are rolul de a furniza tensiune continuă pentru circuitul intermediar cu condensator. ( η 1) 230/400V 50Hz P1 If Pd Ud Id ( η 2) P2 ( η 3) . Menţionăm că puntea redresoare nu poate furniza energie înapoi în reţea. cu ajutorul unui tranzistor suplimentar se conectează în circuit rezistenţa de frânare în momentul în care tensiunea în circuitul intermediar depăşeşte o valoare limită. astfel la fiecare din bornele motorului se poate aplica fie tensiunea pozitivă fie tensiunea negativă a circuitului intermediar. din această cauză la frânare condensatorul C15 se poate încărca la tensiuni periculoase. Invertorul este alcătuit din şase tranzistoare şi diode de limitare a tensiunii inverse.

82 Cu=2 –coeficient de sigurantă URmax/Ud=1.5 – coeficient de sigurantă Iv=0.85 = I f *586.5*12.5 If Id = 0.17KW η1 ∗η 2 0.2 V U2=230V η= P2 = η1 ∗η 2 P 1 P2 P 5 = 2 = = 6.52 A 586.51A Conform calculelor.33 ci=1.52 = 12.34*U2=2.5 1 P= 1 If = P 6170 1 = = 10.81 P = 3*U1 * I f * cos ϕ = 3* 230 * I f * 0.5*Imax=0.22~1200V Imax=1.34*230=538.05 URRM-tensiunea maximă alegerii diodelor URRM=1.23=9.Ud=2.33*1.33*1.81 0.82 Id = = 10.2=1130.05*2*538. aleg din catalog modelul diodelor(anexa I): SKN5/12 .5*19.82 A 0.23A Iventil/Iredresat=0.5 586.82 If 0.82=19.

Fluxul energetic în redresor (cu construcţie clasică cu diode) este unidirecţional. O diodă nu va conduce maxim π/3 radiani dintr-o perioadă.3*12. Între invertor şi circuitul intermediar este posibilă însă circulaţia bidirecţională a energiei.3 milisecunde. acceptându-se o anumită cădere de tensiune pe acest condensator. Astfel maşina absoarbe energie de la circuitul intermediar în regim de motor (mai ales la accelerare) şi returnează circuitului intermediar în intervalele de frânare. bateria de condensatoare ce formează capacitatea se încarcă prin rezistenta de încărcare R. fiind posibilă circulaţia energiei numai de la reţea la redresor.3ms ∆us =40V ism=id=12. Pentru a menţine tensiunea circuitului intermediar între anumite limite este necesar să se elimine energia (sarcina) acumulată în exces în condensator.05µF ∆us 40 Se alege. Ca urmare a energiei returnate circuitului intermediar. Rolul funcţional al acestui circuit va fi explicat pe scurt in continuare. bateria de condensatoare se descarcă prin rezistenţa legată în paralel la bornele condensatoarelor. conform calculelor.82A c= tc * ism 3. condensatorulcu urmatoarele specificatii (anexa 2): Tip: 940C12W1P5K-F Circuitul Intermediar conţine. c= tc * ism ∆us tc=3.82 = = 1. . La decuplarea tensiunii de alimentare. (când maşina funcţionează în regim de generator) energia acumulată în masele de mişcare. Frânarea în regim de generator este întâlnită şi utilizată frecvent în servomecanisme. adică condensatorul va trebui să asigure energia pentru invertor pe durata a aproximativ 3. pe lângă condensatorul C (de mare capacitate şi putere) şi un bloc CDR numit Circuit de Disipare sau Recuperare.CAP IV – CALCULUL CIRCUITULUI INTERMEDIAR Circuitul intermediar este format dintr-condensator C. După cuplarea tensiunii de alimentare. iar calculul acestui circuit constă în calculul a capacităţii C a condensatorului. scurtcircuitată la atingerea tensiunii de 600V pe capacitate. tensiunea condensatorului creşte şi poate ajunge la valori periculoase pentru elementele din schemă. Condensatorul este componenta principală şi trebuie să asigure energia pentru invertor pe durata când diodele din redresor sunt blocate.

Fig. un randament de 83% şi calculăm puterea electrică Pe = = = 7087 W Calculăm curentul de la ieşirea invertorului: I2 = I2 = = = 10. pentru un motor de 5 KW.Acest lucru se poate realiza sau prin disipare pe un rezistor de putere sau prin recuperarea energiei cu un circuit electronic suplimentar prezentat în figura.1 Circuit de recuperare a energiei în regim de frânare al motorului CAP V – CALCULUL INVERTORULUI Tensiunea de linie Ul = 380 V Tensiunea de fază Uf = = = 220 V Calculăm puterea electrică a motorului: Pe = Alegem din caracteristicile motoarelor asincrone. 4. În general. soluţia cu recuperarea energiei se recomandă în cazul acţionărilor cu mai multe motoare care au etajele de putere conectate la un circuit intermediar comun.74 A Calculăm valoarea de vârf a tensiunii de fază: .

74 · 2.f = Uf · f = 220· = 310.74 · = 15. pe baza căreia se alege tranzistorul: Icat ≥ I2 2.5 Icat ≥ 26. pe baza căreia se alege tranzistorul: Ucat ≥ Uf 2.82 A Aleg tranzistoare tip IGBTde la firma Infineon.5 pentru ventilaţie naturală.2 V Adoptând un coeficient de siguranţă de 2.5 Ucat ≥ 550 V Calculăm valoarea de vârf a curentului de fază: Î2 = I2 · Î2 = 10. calculăm curentul de catalog. • circuite snubber pentru fiecare IGBT – pentru supratensiune. • termistor sau termorezistenţă – pentru supratemperatură.5 Icat ≥ 10.tip: BSM 25 GD 120 DN2. Formerly Eupec. . I = 25A.5.5 Ucat ≥ 220 · 2.(anexa 3) Protecţia IGBT se realizează cu: • siguranţe ultrarapide la valoarea de 70 A/400Vac pe fiecare fază – pentru scurtcircuit. cu următoarele date tehnice: U =1200V. de 2.15 A Adoptând un coeficient de siguranţă în curent. • cu traductor de curent rezistiv sau inductiv – pentru suprasarcină. calculăm tensiunea de catalog.

ALEGEREA DISPOZITIVULUI DE COMANDA PE GRILA Echipamentul este protejat la apariţia accidentală a următoarelor situaţii: . Amorsarea tranzistoarelor este controlată în tensiune şi se face cu un impuls pozitiv de amplitudine şi putere corespunzătoare aplicat între grilă şi emitor.Figura 4. impulsurile de comandă la tranzistoarele IGBT fiind blocate.scurtcircuit. Protecţia cu circuit snubber a IGBT CAP VI. . Comanda invertorului trifazat are drept scop obţinerea unui sistem trifazat de tensiuni sinusoidale la ieşire şi respectiv menţinerea curentului de sarcină la valorile stabilite. Se utilizează principiul comenzii după câmp – modificare simultană a tensiunii şi frecvenţei ce alimentează motorul trifazat pentru a se păstra constant fluxul magnetic şi implicit cuplul electromagnetic.supratensiune in circuitul intermediar. . Blocarea dispozitivelor se face prin reducerea tensiunii la zero sau mai avantajos şi mai sigur este controlul blocării tranzistorului cu o tensiune negativă.suprasarcină (I2t).supratemperatură. . (2) comanda vectorială. Metodele de comandă ale invertorului trifazat sunt: (1) metoda generării PWM sinusoidale – metoda modulării în lăţime a pulsurilor. . iar alimentarea motorului este întreruptă. La apariţia oricărei situaţii de defect. invertorul primeşte comanda "stop".

6. circuitele modulatoare PWM generează trei semnale logice de comandă.2. astfel încât să se controleze unul din următoarele sisteme de mărimi: . . În funcţie de mărimile controlate şi de algoritmul de modulaţie.pentru controlul tensiunilor de la ieşirea invertorului: mărimi de referinţă pentru valorile medii pe puls ale tensiunilor de ieşire (care aproximează valorile instantanee). formate din pulsuri cu lăţime variabilă. . Schema bloc de comanda a unui invertor realizata cu ajutorul modulaţiei PWM sinusoidale Conform schemei de principiu de mai sus. aceştia pot fi. .1. de exemplu: . sau amplitudinea şi frecvenţa sistemului trifazat de tensiuni.fluxul prin motor şi cuplul generat de acesta.sistemul trifazat al tensiunilor de la ieşirea invertorului.sistemul trifazat al curenţilor prin fazele motorului.Figura 6. Reglarea turaţiei motorului asincron trifazat la flux şi cuplu prestabilit Fig. Lăţimea pulsurilor se sintetizează cu ajutorul unor algoritmi de modulaţie PWM.

.pentru controlul fluxului şi cuplului: mărimi de referinţă pentru valorile instantanee ale fluxului şi cuplului. Figura 6. VB =V r sin(ω1t-2π/3) VC =V r sin(ω1t-4π/3) . Tensiunile VB şi VC vor avea forme de undă identice. In procesul de generare a semnalelor de comandă se folosesc trei unde sinusoidale de referinţă: VA =V r sinω1t .. Generarea semnalelor de comandă pentru tehnica PWM sinusoidală trifazată şi forma de undă a tensiunii de pe faza A .3. însă vor fi defazate în urma tensiunii VA cu 2π/3 rad şi respectiv 4π/3 rad.pentru controlul curenţilor prin fazele motorului: mărimi de referinţă pentru valorile instantanee ale curenţilor. VA.

pentru o sarcină cu conexiunea în stea. Comanda turaţiei unui motor de curent alternativ trifazat cu rotor în scurtcircuit utilizând convertor static de frecvenţă cu raport U/f constant a) Controllerul de turaţie Este realizat în jurul unui regulator PI ce controlează alunecarea motorului. Pentru creşterea amplitudinii fundamentalei tensiunii de la ieşirea unui invertor PWM cu modulaţie sinusoidală. fără a se ajunge în zona de supramodulaţie se creşte valoarea raportului de modulare in amplitudine spre unu. Figura 6.4. valoarea alunecării. este însumată cu turaţia motorului pentru a realiza frecvenţa prescrisă a invertorului.dacă vrC < vtr se comandă tranzistorul QC. Rezultă astfel diagrama de conducţie din figura 8 pe baza căreia se pot genera formele de undă ale tensiunii de la ieşirea invertorului. . La trasarea formelor de undă a tensiunii VA s-a presupus că impedanţele de sarcină sunt egale. vtr . . . . Semnalele de comandă se generează respectând următoarea logică: .dacă vrA > vtr se comandă tranzistorul Q+A. maximul amplitudinii fundamentalei tensiunii de fază este Vd/2.Toate aceste unde se compară cu o undă triunghiulară unică. Dacă se consideră tensiunea de intrare în invertor Vd şi raportului de modulare in amplitudine unu. . Ultima frecvenţă este însumată pentru a genera tensiunea necesară menţinerii raportului U/f constant. Cum se observă în Figura .dacă vrB > vtr se comandă tranzistorul Q+B.dacă vrC > vtr se comandă tranzistorul Q+C. .dacă vrA < vtr se comandă tranzistorul QA. calculată de regulatorul PI.dacă vrB < vtr se comandă tranzistorul QB.

Pentru comanda IGBT pe o fază (braţ) se realizează următoarea schemă bloc (prima parte – modulatorul PWM): Controler turaţie (generator sinusoidal sinus cu amplitudine reglabilă + Poartă ŞI Comparator Generator de semnal triunghiular triunghi _ de frecvenţă şi amplitudine fixă se m nPa Wl M Q+A Semnal PWM inversat Q -A Figura 6. pentru a evita conducţia simultană a tranzistoarelor IGBT din acelaşi braţ de punte.Figura 6. Această întârziere se va denumi pe scurt decalarea semnal . Comanda se realizează prin intermediul circuitului de comandă al invertorului care cuprinde două părţi: modulatorul PWM şi circuitul de comandă directă pe grilă. comanda de intrare în conducţie a fiecărui tranzistor este întârziată faţă de comanda de blocare a celuilalt tranzistor din acelaşi braţ de punte. datorată timpilor de blocare nenuli ai dispozitivelor semiconductoare.Controller de turaţie cu raport U/f constant Comanda IGBT din invertor nu se poate realiza direct cu circuitul care realizează legea de reglare. În implementările practice. Inversarea este realizată cu o poartă logică de tip ŞI.6 Schema bloc a comenzii invertorului – prima parte –modulatorul PWM Semnalul PWM trebuie inversat pentru a nu aduce simultan în conducţie două IGBT de pe aceiaşi ramură şi a provoca scurtcircuit.5 .

El se trece printr-un circuit integrat specializat. pentru a evita conducţia simultană a tranzistoarelor IGBT din acelaşi braţ de punte. un optocuplor sau un transformator adaptor de impedanţă de înaltă frecvenţă – vezi Figura 20 – : Semnal PWM Circuit generare . În implementările practice.8. întârzierea poate fi generată fie de către modulatorul PWM. comanda de intrare în conducţie a fiecărui tranzistor este întârziată faţă de comanda de blocare a celuilalt tranzistor din acelaşi braţ de punte.timp mort” Circuit de comandă efectivă pe grilă : CI specializat. întârzierea poate fi generată fie de către modulatorul PWM. fie de către circuitele de comandă ale tranzistoarelor.. În practică. datorată timpilor de blocare nenuli ai dispozitivelor semiconductoare. Schemă bloc de circuit de comandă a unui invertor trifazat . transformator adaptor QA+ + A Semnal PWM inversat Circuit generare . optocuplor. Semnalul PWM nu se poate nici acum aplica direct în grila IGBT deoarece nu are puterea necesară comenzii unor astfel de tranzistoare. Circuit de comandă directă pe grila IGBT la un braţ al punţii la un invertor trifazat Semnalul PWM trebuie inversat pentru a nu aduce simultan în conducţie două IGBT de pe aceiaşi ramură şi a provoca scurtcircuit.comenzii (denumirea în engleză este „dead-time”). fie de către circuitele de comandă ale tranzistoarelor.. Inversarea este realizată cu o poartă logică de tip ŞI.7. Această întârziere se va denumi pe scurt decalarea comenzii (denumirea în engleză este „dead-time”). În practică. optocuplor.timp mort” Circuit de comandă efectivă pe grilă : CI specializat. Figura 6. transformator adaptor QA- Figura 6.

ANEXA 1 .

ANEXA 2 .

ANEXA 3 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->