PROCESE REDOX IN ORGANISMUL UMAN

1). Ce sunt reactiile redox ?
Reacţii de oxidare-reducere sau redox: reacţii prin care se combină substanţe chimice care atrag electroni (despre acestea se spune că sunt reduse) cu substanţe chimice care cedează uşor electroni (se spune despre aceste substanţe că oxidează). Un exemplu tipic: sodiul este oxidat de sulf:

2 N a+ S → N a S 2

Doi atomi de sodiu, fiecare având un unic electron de valentă slab atras de către nucleu, cedeaza electronul de pe stratul exterior pentru a completa stratul exterior al unui atom de sulf. Fiecare atom de sodiu este ulterior oxidat, rezultând ioni pozitivi Na+, în timp ce atomul de sulf este redus la un ion negativ S2-. Aceşti ioni cu sarcini electrice opuse se combină, rezultând o molecula de sulfat de sodiu.

2). Reactii redox in bioenergetica:
Mecanismele de transfer ale energiei in celulele sunt componente ale cailor metabolice ale celulelor ce pot fi impartite in anabolice sau sinteza si catabolice sau de descompunere. Reactiile anabolice implica o crestere in structura biologica, iar cea de-a doua lege a termodinamicii are o crestere in entropia sistemului, este nevoie de energie. In contrast, reactiile catabolice implica o crestere a entropiei si o eliberare de energie. Prin urmare este posibila directa legare a reactiilor anabolice si catabolice in organism. Atata timp cat energia eliberata prin catabolism este mai mare ca cea consumata prin anabolism, cea de-a doua lege este indeplinita. Dar in majoritatea reactiilor biologice cele doua aspecte (anabolismul si catabolismul) nu sunt legate direct si in loc de energie multa este utilizata cea intermediara. Deci caile catabiloce genereaza metaboliti (amino-acizi, acizi grasi-glucoza-zahar) si energii mari intermediare ce sunt cu totii folositi in anabolism. Energia compusilor fosfati si energia transferului electronilor sunt doua forme de mare energie intermediara generata de reactiile catabolice. O forma de energie intermediara puternica comuna in metabolism este potentialul de transfer al electronilor sau potentialul de reducere al compusilor. Potentialul de reducere este reprezentat cu E0 ; potential de transfer al electronilor este o masura a afinitatii compusilor pentru electroni. Un potential de reducere negativ inseamna o mai mica afinitate a compusului pentru electroni si acestia sunt transferati de la compusii cu afinitate mica la cei cu afinitate mai pronuntata. Sunt mai multi termeni importanti ce vor fi frecvent folositi pentru a ne referi la transferul de electroni. Un compus organic reduc sau reducator are electroni (i) liberi pentru transfer, deci poate fi considerat un agent reducator. Un agent organic oxidat sau oxidant poate accepta electroni (i), deci este un agent oxidant.

1

→NADH Notatii: NADH=nicotinamide ademine dinucleotide ATP=adenozine trifosfate 3). NAD+ exista in celule intr-o stare fosforica ca NADP+ ce este similara cu potentialul de reducere.poate sa nu fie insotit si de transfer de p+. Invers. celulele folosesc oxigen pentru a descompune glucoza si pentru a îi reţine energia în molecule de adenozintrifosfat(ATP). Similar cu orice alta reactie chimica. H2 la 1 M si 25 C are potentialul standard E = 0mV. In general NAD este folosit in reactii catabolice.06 kcal/v-mol).transferati si F este constanta lui Faraday(23. Dupa definitie numai un compus redus poate fi oxidat si numai unul oxidat poate fi redus. e vor circula de la H2 de referinta la proba. Depinzand de moleculele organice. Prin definitie. altul trebuie sa fie oxidat. cele doua transferuri de e. In reactiile biologice nu exista surse sau scaderi electronice. daca proba A are o mai mare afinitate pentru e decat H. O reactie oxidanta insotita de inlaturarea p+ este catalizata de enzime numite dehidrogenoase.) si daca proba A are o mica afinitate pentru e decat H2.ale compusilor sunt recunoscute de enzime diferite. Electroni pot sa circule intre cele doua celule galvanice prin intermediul puntii de sare (K.NaNO3. valoarea G a unei celule depinde de concentratia relativa a produsilor si reactantilor.Oxidarea se refera la cedarea de electroni: Fe(2+) Fe(3+) +ereducerea se refera la acceptarea de electroni: Fe(3+) +e- Fe(2+). Intr-o pereche redox transferul de electroni are loc de la un reducator cu afinitate mica pentr e. Nota ΔE este diferenta in potentialul de reducere al reactiei de oxidare din reactia de reduce. Respiratia celulara: 1. INTRODUCERE Respiraţia celulară este un proces prin care celulele produc energia necesară pentru a supravieţui. de e. ele fiind folosite pentru cai metabolice diferite. n este nr. În respiraţia celulară. Diferenta de energie este eliberata si disponibila spre a fi folosita. Cele mai intalnite coenzime in celule sunt NAD+ si FAD. Energia libera a unui sistem redox se calculeaza prin Δb=nFΔE . De exemplu cand NADH este oxidat intr-un cuplu redox cu reducerea pana la lactate.Respiraţia celulară este esenţială pentru supravieţuirea celor 2 . Din acest motiv electrodul de H2 este folosit pentru a masura potentialele diferitelor celule galvanice. iar in acest caz E0>0mV. Totusi. etc. e vor circula de la proba de referinta. Reactiile ce implica transfer de electroni in perechi sunt reactii redox. Asadar un potential standard redox pozitiv inseamna o mai mare afinitate pentru e ce trebuie sa circule de la afinitate mica la una mare ceea ce reprezinta o crestere a entropiei. pe cand NADP+ este folosit in rectii anabolice.la un oxidant cu o afinitate mai mare. reactia de reducere a 2H(+) + 2e. iar un voltmetru va indica potentialul de reducere a probei A ca fiind negativ (E0<0 mV). prin urmare cand un compus este redus. transferul de e. Transformarea NAD+ in NADH: NAD++ 2e-+H.

la care doar 25% din energie este utilizată. Glicoliza În organismul animalelor se produce un proces asemănător fermentaţiilor monohazaridelor. Cele două componente esenţiale ale respiraţiei sunt oxigenul şi glucoza Animalele obţin glucoză mâncând plante. CUM FUNCŢIONEAZĂ RESPIRAŢIA CELULARĂ Procesul respiraţiei celulare apare în patru stadii: glicoliză. În momentul în care consumul de energie al moleculei creşte. Simultan ATP devine ADP care poate fi folosit din nou în respiraţia celulară pentru a produce mai mult ATP. proces care este endoterm. grupul PO4 este eliberat din grupul cu 3 atomi de carbon şi se combină cu o moleculă de ADP. glicogenul. şi anume fermentaţia monozaharidelor până la acid lactic. pe care omul o foloseşte pentru a-şi menţine temperatura corporală. eliberând energie ce alimentează celula. La încheierea glicolizei au apărut produse necesare în etapele ulterioare ale respiraţiei celulare: două molecule de 3 . la care punctul de plecare este glucoza. unde acidul lactic este adus de sânge. o altă enzimă înlătură al treilea grup fosfat. o enzimă îndepărtează un atom de hidrogen şi doi electronidin fiecare moleculă.mai multe organisme întrucât energia conţinută în glucoză nu poate fi folosită în celule fără a fi stocată în ATP. Acest proces este cunoscut sub numele. în cazul glicolizei. Reformarea glicogenului se face în muşchi. Un grup fosfat are formula P04. Aici se obţin două molecule ATP. sub acţiunea unei enzime. o polizaharidă conţinută în muşchiul animal. Când cele două grupuri cu 3 atomi de carbon sunt separate de grupurile fosfat. rezultând apă. ciclul Krebs. sunt transformate în două molecule piruvat C3O3H3 . Prin adăugarea unui al treilea grup fosfat se obţine ATP. Respiraţia celulară transferă cam 40% din energia glucozei în ATP. În glicoliză. doi atomi de hidrogen sunt înlăturaţi din fiecare grup cu trei atomi de carbon şi se leagă de atomii de Oxigen liber din citoplasmă. O altă enzimă împarte glucoza în două pentru a forma două grupuri de trei atomi de carbon. În fazele finale ale glicolizei. Spre deosebire de fermentaţia alcoolică. La următorul pas al respiraţie celulare. el dă energia necesară producerii travaliului muscular. Procesul este reversibil: o parte din acidul lactic sintetizează din nou glicogenul. În următorul pas. de glicoliza. ca arderea benzinei. stadiul de tranziţie. Restul energiei din glucoză este eliberat sub formă de căldură. şi lanţul de transport al electronilor. fiecare cu câte o moleculă de fosfat. este transformat în eteri fosforici printr-o reacţie de tipul: glicogen + H3 PO4 → fosfat de glucoză Transformarea glicogenului în acid lactic este un proces exoterm. glucoza este descompusă cu ajutorul enzimelor şi altor molecule ce se află în citoplasmă. Aşadar ADP este compus din grupul din 3 atomi de carbon şi restul a două grupuri fosfat. Atomii sunt transformaţi în ioni de hidrogen. 2. Respiraţia celulară este uimitor de eficientă comparată cu alte procese de conversie a energiei. dar mai ales în ficat. Un ion şi doi electroni sunt transferaţi la nicotinamid adenin dinucleotid (NAD+) pentru a forma două molecule de NADH. Enzimele unesc două grupuri fosfat la glucoză pentru a-I mări reactivitatea.

ea este sfărâmată în grupuri acetil CH3CO. fiecare moleculă de piruvat se transformă într-un grup acetil. În această scurtă fază enzimele transferă ioni de hidrogen şi electroni din cele două molecule de piruvat la doua molecule NAD+ pentru a forma încă două molecule NADH. Acţionând ca agenţi de transport. structură deseori numită uzina energetica a celulei. numita guanosintrifosfat (GTP). un prim deşeu al respiraţiei celulare. eliminaţi sub forma de CO 2. Această membrană întinsă este acoperită cu sute de mii de enzime care dirijează respraţia celulară.NADH şi două molecule de piruvat. În ciclul lui Krebs se consumă apă şi se elimină CO 2 şi H. ciclul acidului citric are o deosebită importanţă pentru sinteza şi degradarea hidraţilor de carbon. moleculele de NADH şi FADH2 îşi depun încărcătura de electroni şi ioni de hidrogen lângă moleculele ce formează lanţul. hidrogenul format este oxidat enzimatic printr-un proces însoţit de eliberarea unei cantităţi mari de energie. La iniţierea ciclului. dar următoarea moleculă are o atracţie mai puternică şi îi atrage către ea. a grăsimilor şi proteinelor din organism. înainte de a se combina cu oxigenul şi a forma apa. Faza de tranziţie reprezintă un scurt pasaj biochimic între glicoliză şi ciclul Krebs. Prin urmare. este difuzat în afara celulei. De asemenea. Înainte ca hrana să intre în ciclul acidului citric. În organismele ale căror celule au nucleu. Se eliberează de asemenea patru electroni. Moleculele de ATP şi GTP sunt utilizate pentru procesele consumatoare de energie ale celulei. Fiecare mitocondrie este acoperită cu o membrană care este înfăşurată de multe ori. Ciclul Krebs Serie de reacţii chimice produse în celule al căror rezultat final este descompunerea moleculelor din hrană în energie. Prima moleculă din lanţ atrage electronii. Lantul de transport al electronilor. O altă enzimă înlătură CO2 din fiecare moleculă de piruvat. Acest dioxid de carbon. Cele două molecule de ATP apărute în cursul glicolizei sunt folosite pentru reacţii celulare ce necesită energie. Numeroasele enzime permit ca o mare cantitate de ATP să fie podusă simultan într-o mitocondrie. Un alt produs al ciclului este o altă moleculă purtătoare de energie. aflat 4 . apă şi dioxid de carbon. creatinfosfatul. molecula de oxaloacetat este regenerată. molecula de acid citric pierde doi dintre atomii săi de carbon. rezultând acid citric C3H4OH. la plantele superioare şi în cele mai multe bacterii. Între ciclul acidului citric şi metabolismul proteinelor există o interdependenţă. Dioxidul de carbon format se elimină la respiraţie. Faza de tranziţie Moleculele de piruvat se mută din citoplasmă în structuri specializate ale celulei numite mitocondrii unde au loc celelalte faze ale respiraţiei celulare. apărând o moleculă bogata în energie numita adenosintrifosforic (ATP). La încheierea ciclului. Electronii trec de-a lungul lanţului până găsesc O 2. Aceasta moleculă se poate combina cu un alt grup acetil pentru a iniţia încă un ciclu de reacţii care produce mai multă energie pentru acoperirea nevoilor organismului. există o strânsă legătură între ciclul Krebs şi ciclul acizilor graşi. este folosita pentru a furniza energie suplimentara celulelor musculare şi nervoase. Se manifestă la toate animalele. care circulă în celulă de-a lungul unei serii de molecule purtătoare. fiecare grup acetil se combină cu o moleculă de oxaloacetat. ciclul are loc în mitocondrii. O altă moleculă energizată. În celelalte faze ale ciclului. În urma acestor reacţii. Cele două molecule acetil împreună cu două molecule de coenzima A intră în aşa numitul ciclu al lui Krebs. Reacţiile lanţului de transport al electronilor apar în câteva molecule apropiate din membrana mitocondrială.

sunt produse de condensare a monozaharidelor. Produsele naturale -fructele. rezultă 38 molecule de ATP pentru fiecare moleculă de glucoză procesată. celuloza. cristaline. 4). In organismele vii au loc variate reactii in urma carora din substante cu molecule mai simple rezulta substante cu molecule mai complicate sunt transformate in substante cu molecule mai simple. ei eliberează energie care este utilizată de o enzimă pentru a sintetiza ATP din ADP şi grupuri de fosfaţi din mitocondrie. Respiraţia celulară este în legătură cu alte sisteme metabolice care pot ceda respiraţiei celulare molecule în diferite momente ale ciclului. ceea ce oferă celulei o resursă stabilă de astfel de molecule pentru a realiza respiraţia celulară. Cu toate că glucoza este principala sursă pentru sintetizarea ATP. Dupa numarul de atomi de carbon din molecula. Împreună cu cele două molecule ATP produse în cursul glicolizei şi cele patru molecule generate în ciclul lui Krebs. solubile in apa. Milioane de molecule de ATP sunt sintetizate în fiecare secundă.Ca urmare se deosebesc monozaharide cu grupa aldehidica . O clasa de derivati ai monozaharidelor sunt substantele tanante din categoria galotaninurilor. Prin incalzire. fructoza. de exemplu alcooli si fenoli.în ultima moleculă din lanţ. Oxigenul are cea mai mare afinitate pentru electroni din lanţ şi de aceea el reţine electronii. Monozaharide Monozaharidele pot fi considerate produse de oxidare a unor alcooli polihidroxilici.contin cantitati importante de glucoza. Ele au gust dulce. În cele mai multe celule. Combinaţia de electroni. După ce NADH şi FADH2 cedează electronii şi ionii de hidrogen. utilizată de celulă în alte reacţii. Zaharul . amidonul. pentoze. monozaharidele se impart in bioze. lanţul produce 32 molecule de ATP. Toate monozaharidele sunt substante neutre. Monozaharidele sunt foarte raspandite in natura. tetroze. mai greu solubile in alcool si insolubile in eter. si monozaharidecu grupa cetonica . Glicozidele. celulele pot produce ATP pornind şi de la alte molecule. cat si in forma combinata. monozaharidele se caramelizeazasi apoi se carbonizeaza. Abilitatea de a utiliza molecule alternative păstrează activă producţia de ATP chiar dacă se epuizează glucoza. atat in stare libera. trioze. ele sunt convertite la NAD+ şi FAD2+. numite aldoze. exista insa monozaharide fara gust sau cu gust amarui. Se estimează că o singură celulă din creierul uman foloseşte 10 milioane de molecule de ATP în fiecare secundă. etc. etc. numite cetoze. dar majoritatea se deplasează în citoplasmă. foarte raspandite substante. ioni de hidrogen şi oxigen formează apa. Unele dintre ele rămân în celulă pentru a-i oferi energia necesară. heptoze. unde sunt folosite la activitatea celulară.Dupa cum a fost oxidata o grupa de alcool primar sau de alcool secundar rexzulta o grupa aldehidica sau o grupa cetonica adica hidroxi-aldehide sau hidroxi-cetone. Solutiile monozaharidelor naturale prezinta activitate optica. care sunt însoţiţi de ionii de hidrogen. Pe masură ce electronii avansează pe lanţul de transport. din care acestea se pot obtine prin hidroliza. cloroform etc. O constanta caracteristica a lor este rotatia specifica. 5 . hexoze.

Racemicul este o substanta cu gust dulce. apoi in acid D-zaharic. maltoza. De asemenea. etc. ca si glicerinaldehida. cristalizata acicular care dimerizeaza usor. De asemenea. ci rezulta prin reactii de degradare a pentozelor. D (+)-manoza. D-glucoza trece intai in acid D-gluconic. In stare anhidra se topeste la 146C. pentozanii. prin reducere trece in alcoolul hexahidroxilic D-sorbitol. Glicerin aldehida se prepara cu greutate. Dihidroxiacetona se poate obtine din glicerina prin oxidare cu brom sau pe cale fermentativa. In forma stabila. Industrial se prepare din amidon. cele mai importante sunt : D (+)glucoza.si polizaharidelor. Dintre stereoizomerii aldo-pentozelor sunt mai importanti: L (+)-arabinoza. De asemenea se gaseste in stare combinata.etc. care se dimeriziaza de asemenea cu usurinta. cum si doua perechi de stereoizomeri ai cetopentozelor. fie sub forma de dizaharide (lactoza. mai putin in stare libera. se mai utilizeaza in industria textila (vopsitorie. Prin oxidare. imprimerie si ca apret). Dintre hexoze. Din solutie apoasa cristalizeaza in mod obisnuit in forma alfa cu o molecula de apa. insa in amestec cu alti compusi. In solutie da toate reactiile caracteristice grupei carboxil. prin hidroliza dau pentoze. Este o substanta cu gust dulce. Hexozele sunt foarte raspandite in natura. este folosita la fabricarea oglinzilor. mai mult sub forma de polizaharide si glicozide. sau zaharul de struguri. care se topeste la 72C. Exista patru perechi de stereoizomeri ai aldo-pentozelor. glucoza are structura piranozica. D (+)-galactoza si D (-)-fructoza. ele nu se intalnesc in natura. Avand proprietati reducatoare. fie ca atare in sucul de fructe dulci sau in flori. D (+)-Glucoza.Monozaharide mai importante: Triozele nu se gasesc libere in natura. Glucoza este intrebuintata ca inlocuitor de zahar in cofetarie si la prepararea lichiorurilor. in paie . Acestia apar in regnul vegetal in lemn. cristalina. In cantitati mici se mai gaseste in sange limfa. D (-)-fructoza este cea mai importanta ceto-hexoza. Glucoza se obtine prin hidroliza a oligo. In forma racemica se poate obtine prin oxidarea moderata a glicerinei. sub presiune mica. Tetrozele sunt mai putin importante. In stare solida este dimerizata. este foarte raspandita in regnul vegetal. impreuna cu glucoza intra in 6 . De asemenea. celobioza) sau polizaharide (amidon si celuloza). Pentozele se gasesc in natura sub forma unor polizaharide. in coji de seminte. cum si a glicozidelor. si anume este o alfa-piranoza. D(+)-xiloza si D (-)-riboza. pri hidroliza cu acid clorhidric diluat. sub forma de glicozide. se cunosc glicozide in a caror structura se gasesc pentoze. urina. Glicerinaldehida racemica se paote scinda in enantiomeri. Mai importante sunt glicerinaldehida si dihidroxiacetona . 2 atm. zaharoza. Prin fermentarea glucozei cu drojdie de bere se btin ca produse principale bioxid de carbon si etanol. substante siropoase. ( La bolnavii de diabet cantitatea de glucoza din urina si sange este marita). Ea se gaseste alaturi de glucoza in fructe dulci si miere.

In aceste combinatii. Aldo-heptoze au fost obtinute pe cale de sinteza pornind de la hexoze. desi apartine seriei D. odata cu glucoza. Ea este puternic levogira. Heptozele sunt mai putin importante. In natura exista doua heptoze. Prin reducerea fructozei se obtin doi hexitoli : D-manitol si D-sorbitol.compozitia dizaharidei zaharoza. De aceea inainte se numea levuloza. 7 . prin hidroliza zaharozeisau prin hidroliza inulinei. Fructoza se obtine. in stare libera se gaseste insa sub forma piranozica. fructoza se gaseste sub forma furanozica. si anume doua ceto-heptoze. Se topeste la 103 C si este solubila in apa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful