P. 1
DEZINFECTIA

DEZINFECTIA

|Views: 157|Likes:

More info:

Published by: Ionela Luparu Tudorache on Jul 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2013

pdf

text

original

DEZINFECTIA

DEZINFEC IA este o metod de decontaminare care distruge în propor ie de 99-99,9% formele vegetative ale microorganismelor. I. Mijloace fizice 1. 1. c ldur Prin at usc flambarea incinerarea pasteurizarea fierberea

ed

um

Flambarea este utilizat în laborator; flambarea instrumentelor medico-chirurgicale în recipiente cu alcool este INTERZIS . Incinerarea se utilizeaz pentru obiecte contaminate, f r valoare, reziduuri septice de la s li operatorii, cabinete de tratament, piese anatomice, cadavrele animalelor de laborator. 0 Pasteurizarea: metod de dezinfec ie a lichidelor, la 55-95 C. 0 Dezinfec ia prin sp lare la 60-95 C - c ldur umed + detergent (lenjerie, vesel , sticl rie de laborator, instrumente) Fierberea în ap la 1000C, abur 1000C: distruge în 10-20' formele vegetative ale microorganismelor patogene i unele forme sporulate mai pu in rezistente. Este utilizat pentru alimente, ap . Se pot ad uga substan e care ridic punctul de fierbere (carbonat de sodiu - pentru lenjerie). Dezinfec ia prin c lcare cu aburi - distruge formele vegetative în 5-10 secunde, iar sporii în 50 secunde. 2. 2. Raze U.V. Indica ii: - suprafe e netede - înc peri: boxe de laborator, s li de opera ie Se utilizeaz l mpi pentru dezinfec ie, cu tuburi de 15-30 W cu radia ie direct (f r prezen a omului) sau radia ie indirect . Temperatura mediului trebuie s fie de 15-300, umiditatea de max. 60%; dezinfec ia este precedat de cur enie. II. Mijloace chimice 1. 1. Factori care influen eaz comportarea dezinfectantelor spectrul i puterea germicid num rul ini ial de bacterii pe suportul tratat natura suportului accesibilitatea dezinfectantelor la bacterii (forma, metoda de aplicare i gradul de cur enie al suporturilor) temperatura concentra ia volumul pH-ul timpul stabilitatea în timp

solu ie 10-15 gÅ dezinfec ia juc riilor. etan e. sp late în prealabil termometre: solu ie 10 gÅ. solu ie 40 gÅ recipiente de colectare a reziduurilor. pluta. 2 %) Indica ii: dezinfec ia suprafe elor. b i): solu ie 20 gÅ dezinfec ia lenjeriei de pat. materialele sintetice. dezinfec ia mâinilor: 5 gÅ Se evit asocierea cloraminei cu alte substan e. 20 gÅ (05. platforme prin sp lare. mai ales cu cele alcaline. 2. aplicare i stocare economicitatea lipsa corozivit ii i a efectelor distructive 3. 10% Indica ii: dezinfec ia suprafe elor (pavimente. stropire sau tergere: solu ie 50-100 gÅ excrementele bolnavilor contagio i: pulbere. Ac iune: bactericid. virulicid. 5. 10. 100 gÅ (100 gÅ con ine 2.5 g% clor activ) 1-1. irita ia c ilor respiratorii i a conjunctivelor. 200-400 g/1kg excre ii P strare: recipiente de culoare închis .prezen a materialelor inactive (apa dur . Substan e care elibereaz clor 1. scufundare 30-60' dezinfec ia veselei: solu ie 5-10 gÅ. Toxicitate: irita ii ale tegumentelor (dermite). în concentra ii mari distruge M. Efect asupra florei microbiene gram pozitive i gram negative. temperatur constant . pere i. a obiectelor de sticl . 1. 20. huse din material plastic: solu ie 10-20 gÅ dezinfec ia lenjeriei de pat.Clorura de var (var cloros) con ine 25% clor activ. por elan: solu ie 10 gÅ. Reguli generale de utilizare completeaz cur enia. s punurile i detergen ii anionici) 2. 40. temperatur = 25-35 C Concentra ii: 10-15. 1. clor. 50. 30-60'. a echipamentelor de protec ie: 1-2h. 1. dar nu înlocuie te sterilizarea e condi ionat de o cur enie riguroas prealabil se aplic numai când nu e posibil dezinfec ia prin c ldur umed se utilizeaz un num r sc zut de dezinfectante cu spectru larg bactericid i virulicid în focar se utilizeaz înaintea cur eniei în condi ii de protec ie a muncii HALOGENI (fluor. Solu ia se schimb la 12h. Concentra ii: 5. materia organic . brom. . tuberculosis. iod) 1. 2. 3. pubele. 4. sporicid.2. 20 gÅ pavimente: 20 gÅ mu amale. echipament de protec ie: 1-2h.Cloramina con ine 25-29% clor activ (cloramina B) Ac iune: bactericid . 0 Eficacitate: pH = 6.5. Criterii de alegere eficacitatea u urin a în preparare.1. virulicid . obiectelor pere i: sol.

hipersensibilitate la iod. virulicid. spori. fungicid. mucoaselor. 24h Factori favorizan i: umiditatea relativ : 80-90%. Substan e care elibereaz iod 2. tuburi de plastic: imersie 10' în solu ie cu con inut de 75 ppm iod liber suprafe e din s li de opera ie (mese. fa de bacili.Wescodyne Ac iune: germicid cu efect asupra florei microbiene gram pozitiv i gram negativ . vaporizare.solu ie 10% (ap distilat ) . c ilor respiratorii (mai pu in intense decât cele provocate de clorura de var). foarte rar. ginecologice): solu ie 5% instrumentarului medical nemetalic (sonde. catetere) înainte de cur are i sterilizare): solu ie 5% Toxicitate: irita ii ale tegumentelor.Conservare: vase închise. timp de ac iune: 6h. Ac iune la suprafa . ferite de lumin . umiditatea relativ 80-90% etan eizarea înc perilor b)Vaporizarea .1.iodofor Ac iune: germicid (bactericid . de pansamente. Toxicitate: irita ii ale tegumentelor. hipersensibilitate la iod. nu difuzeaz . a) a) Pulverizarea concentra ia solu iei:2-5% solu ie 2% = 50 ml formol 40% + 950 ml ap solu ie 5% = 125 ml formol 40% + 875 ml ap timp de contact: 6-24h temperatura 220C. mu amale. Toxicitate: irita ii ale tegumentelor. paviment): tergere. 2.Septosolul . Efect sc zut în prezen a sângelui. mucoaselor. 5% dezinfec ia suprafe elor (mese de opera ii. la rece. Concentra ii: . înmuiere. Concentra ii: 45 ml/10l ap = 75 ppm iod liber 90 ml/10l ap = 150 ppm iod liber 180-200 ml/10l ap = 300 ppm iod liber Indica ii: termometre: tergere cu solu ie cu con inut de 75 ppm iod liber instrumentar: baie în solu ie 20ml Wescodyne + 20g nitrat de sodiu + 1l ap m nu i de cauciuc. ALDEHIDE Formolul = solu ie de aldehid formic 40% Ac iune: bactericid. fungicid ). 2. 2. Metode: pulverizare. foarte rar. temperatura: 22-300C. max.dezinfectant Indica ii: antiseptic: pentru mâini . virulicid .solu ie 5% . pulverizare cu solu ie cu con inut de 75 ppm iod liber Nu se amestec cu s pun sau detergen i. mucoaselor.antiseptic .2. puroiului. viru i.

2. stropire pere i: 1Å prin tergere. Lizoform concentra ia: 2% timp: 2-3h Conservare: în recipiente bine închise.TEGO 103 G Ac iune: în dilu ie 1:100 bactericid (18-210C) asupra Staf. M. tuberculosis. tegumentelor (dermite). aparatelor electrice a ezarea saltelelor i pernelor suspendate sau oblic 0 înc peri înc lzite. Pseudomonas aeruginosa. Bromocet 20% la 1l ap 2Å = 10 ml sol. pulverizare mobilier: 1Å prin tergere. ustensile de buc t rie: 1Å prin imersie 30'. alergii. E. auriu. pulverizare receptoare telefonice. TENSIDE DE SINTEZ 1. timp de 3h 3 concentra ia de aldehid formic : 3-10 g/m aer a = concentra ia în grame aldehid formic /m aer b = concentra ia în grame aldehid formic în formolul comercial x = cantitatea de formol în ml c) Înmuierea pentru dezinfec ia lenjeriei: Deroform. 3 Corynebacterium diphteriae. dup sp lare chiuvete: 2Å salv ri. Proteus. fungicid (Candida). tuberculosis i Pseudomonas aeruginosa fungicid Concentra ie: 1Å = 5 ml sol. juc rii: 1Å prin tergere vesel . 2Å prin tergere. parafinate. Toxicitate: irita ii ale mucoaselor. min.Bromocet = solu ie 20% Ac iune: bactericid cu efect asupra florei microbiene gram pozitive i unii gram negativi nu ac ioneaz asupra M. jum tate din cantitatea de formol. mijloace auto: 2Å prin pulverizare Observa ie: nu e compatibil cu s pun i detergen i anionici Toxicitate: slab iritant pentru esuturi i mucoase. Bromocet 20% la 1l ap Indica ii: pavimente: solu ie 1Å. 22 C dup 6-24h. temperatur pân la 100C.etan eizare acoperirea prizelor. .coli. aerisire 2-4h pentru neutralizarea vaporilor restan i se utilizeaz amoniac.

TEGO 103 S Ac iune: bactericid. tuberculosis fungicid (Candida) Concentra ie: sol.2% + 80 ml ap sol. prin tergere instrumente: solu ie 0.Concentra ie: sol. la 18-210C 1-15' distruge germenii G +. G 1 h distruge M. mijloace auto. 1% = 10 ml TEGO + 990 ml ap sol.04% = 20 ml sol. 0. distruge M. aparate telefonice.4% = 32 g Vesfene 256 la 7.2% + 90 ml ap Indica ii: suprafe e (mese. 0. fungicid Concentra ie: sol. pentru uz extern = Fenosept. mobilier.solu ie 2% COMPU I ORGANO-MERCURICI 1. 1.5 l ap sol. salv ri .timp de contact min.0. juc rii. 10% = 100 g Vesfene 256 la 900 ml ap Indica ii: .02% = 10 ml sol. Toxicitate: D. în 10'. = 3g/kg corp 3. Vesfene 256 Ac iune: spectru larg cu efect bactericid asupra florei G+ i Gfungicid în concentra ie de 1%. 3. 1. 1% = 10 ml TEGO + 990 ml ap Indica ii: pavimente. 2% = 20 ml TEGO + 980 ml ap Indica ii: instrumente înainte de cur at i sterilizat antiseptic tegumentar .10' vesel .2% (Merfen) Ac iune: bactericid.02% + nitrat de sodiu 2Å Toxicitate: crescut Solu ia apoas 2Å borat fenil-mercuric.0.0. tuberculosis Concentra ie: sol.04%. COMPU I FENOLICI 1. cl tire cu ap . 0. instrumentar): sol. Solu ie de borat fenil-mercuric 0.L.imersie 10' Dup dezinfec ie. pere i.

(ac iune mai pu in intens ) Concentra ie: sol.4% prin tergere. Toxicitate: iritant.sol. post-operatorie a pielii în zona câmpului operator asepsia zonei cutanate în care se face injec ia dezinfec ia pl gilor Observa ie: e incompatibil cu s punul. . 2. Clorhexidina .suprafe e . Concentra ie: ca atare.L. prin tergere.R. bactericid Concentra ie: ca atare Indica ii: dezinfec ia lenjeriei. 0. 1% ca atare. Timp de contact: 0 2h la temperatura de 20-24 C 0 1h la temperatura de 40-50 C Toxicitate: nu b) Hidrox Formula: 80-100 g hidroxid de sodiu 100 g Dero 10 l ap Ac iune: bactericid. 1. virulicid. Cantitatea necesar : 4l/1 kg lenjerie. Dezinfectante preparate în spital a) Deroform Formula: 800 g detergent 300 g carbonat de Na 250 g formol 40% 100 l ap Ac iune: virulicid.spray Ac iune: antiseptic topic cu efect bactericid asupra germenilor G+ (ac iune intens ) i G. prin pulverizare Indica ii: asepsia pre-. pulverizare spa ii: solu ie 10% ALTE DEZINFECTANTE 1. 2. Toxicitate: reac ii de sensibilizare a pielii dermite de contact interzis în chirurgia O. Indica ii: pavimente. alternativ cu cloramina.

2. Dezinfec ia chimic a saloanelor. tergere umed tergerea pavimentului cu ap cald . Dup dezinfec ie. s li de na teri se face zilnic prin: tergerea l mpilor cu dezinfectante tergerea meselor operatorii cu detergen i amfolitici 2%. prematuri. TEGO 103 G 1% 2. care e mai rezistent decât Stafilococul hemolitic. Pentru infec iile respiratorii se folosesc culturi de Stafilococ auriu (tulpina Oxford). cur enie general : îndep rtarea prafului. Stafilococ hemolitic În s li de opera ie. testele bacteriologice se pun în plicuri de pânz steril . biberonerii nu se admite prezen a bacteriilor amintite. saloane de nou-n scu i. proteus. sp lare. Bromocet 1Å. O bun dezinfec ie distruge flora în propor ie de 99-99. UTILIZAREA DEZINFECTANTELOR ÎN PRACTIC 1. la maxim 45 zile în unit ile cu profil neinfec ios: pulverizare formol 3-5% 3 vaporizare formol 5 g/m nebulizare Vesfene 10% Anterior. TEGO tergerea mobilierului. laboratoare de solu ii perfuzabile. pat) pentru aeromicroflor se utilizeaz metode sediment rii Koch în pl ci Petri Dup termostatarea prelevatului se determin num rul total de germeni prezen a E. Dezinfec ia bolcurilor operatorii. sugari. Pentru infec ii intestinale se folosesc culturi de E. cloramin 2% tergerea mobilierului du detergen i cationici.9%. Flora bacterian : se preleveaz prin tergere cu tampon umezit pe suprafa a delimitat (pere i. a ezate în pl ci Petri pentru aeromicroflor sau în p r ile profunde ale lenjeriei.Metoda bacteriologic Condi ii de igien : aeromicroflora suprafe e lenjerie utilaje din blocuri alimentare Flora microbian se determin anterior i posterior dezinfec iei. na tere.CONTROLUL EFICACI II DEZINFEC IEI CHIMICE 1.coli (tulp. pere ilor cu detergen i cationici 2% sau cloramin 1-2% .coli. suprafe elor plane. se termostateaz pe medii adecvate. iar num rul total de germeni nu trebuie s dep easc normele.Alt metod : supunerea unor tulpini bacteriene test opera iei de dezinfec ie în focare de boli infec ioase. Bruxelles) pu in patogen. mese. detergen i amfolitici. carbonat de sodiu 1-2%.

saltele: pulverizare formol 3-5% vapori de aldehid formic 8. 1-2h limpezire în solu ie de clorur de var 1-2% deroform. a pere ilor cu cloramin 1-2%.5-1% ciclic. recipiente. Dezinfec ia mâinilor: sp lare cu ap i s pun 0 alcool etilic 70 fenosept 0. materii fecale.1Å 6. crezol 5-10% 11. sput ): volum egal de cloramin 5%. 1-2h 7.5% înc lzit . Dezinfec ia autosanitarelor: tergere. stropire cu cloramin 0. stropire cu: clorur de var 10% lapte de var 20% creolin . Haine de lân . 1-2h clorur de var pulbere 200-400g/kg 10. Latrine. Dezinfec ia lenjeriei: imersie în solu ie înc lzit de cloramin 1-2%. bromocet 2Å 5. covoare. bl nuri. Produse patologice (v rs turi. TEGO 103 1%. pulverizare cu formol 5%. var cloros 20%. Vesel . Cabinete stomatologice: ventila ie formolizare de dou ori pe s pt mân sp larea zilnic a pevimentelor cu sod de rufe 1-2%. bromocet 1Å fierbere 15-30' în solu ie de carbonat de sodiu 2% 9.5-1% dezinfec ia instrumentarului prin imersie în cloramin 1-2%. detergen i cationici 1Å tergerea mobilierului.s pt mânal formolizare i nebulizare cu Vesfene 10% 3. Cadavre: incinerare învelite în p turi îmbibate cu cloroform 5%. fenosept 1Å 4. detergen i amfolitici 0. cloramin 1-2%. tacâmuri: 30' în cloramin 0. platforme de gunoi. Fântâni: . var cloros 5% i îngropare la minim 2m într-un strat de clorur de var i pulbere 12.

1. FIRAM.Precau ii generale. obiectelor de sticl .clorur de var. 3 3 Norme tehnice privind efectuarea steriliz rii i p strarea sterilit ii obiectelor i materialelor sanitare 1.3.2.2. cu respectarea tuturor prevederilor cuprinse în cartea tehnic a fiec rui aparat. în func ie de aparat. înmuierea timp de 8-15 minute în ap rece sau ap cu adaos de amoniac sau carbonat de sodiu în concentra ie de 1-2%. PREG TIREA INSTRUMENTELOR I A MATERIALELOR PENTRU STERILIZARE 1.1.1.1. seringile folosite la injec ii cu substan e uleioase se degreseaz cu neofalin . materialelor de cauciuc i a altor materiale care nu se deterioreaz prin tratamentul termic respectiv. sp lare cu ap c ldu i carbonat de sodiu 1-2% 1. a instrumentelor. 1-2g clor activ = 4-8g clorur de var 25%/m ap . temperaturile i timpul de sterilizare reprezint valori de siguran pentru eficacitatea steriliz rii. 2. se repet pân ce mirosul de clor dispare. Aranjarea truselor i pachetelor pentru sterilizare trebuie s asigure: p trunderea uniform a agentului sterilizant în interiorul truselor i pachetelor (evitarea pres rii materialelor moi în recipientele utilizate). MIJLOACE CURENTE I MODUL DE STERILIZARE Sterilizarea la autoclave i etuve (cuptoare cu aer cald) se efectueaz numai de c tre persoane instruite de SIAM. uscare) potrivit c r ii tehnice a fiec rui aparat. Preg tirea instrumentelor i materialelor pentru sterilizat se face în spa ii bine precizate. 1.3. Personalul care efectueaz sterilizarea la autoclav trebuie s asigure: deschiderea colierelor casoletelor i orificiilor cutiilor cu m nu i înainte de introducerea în autoclav i închiderea lor imediat . la scoatere. purjare. Periile.1.1. cl tirea abundent 1. a performan elor reale ale aparatului i fiec rui tip de înc rc tur .1. fântâna se gole te i se a teapt refacerea apei. seringilor.1. 2. ACIRAM. în momentul scoaterii din aparat i în continuare.1. sterilizare. . 1.2. Presiunile.3. recipientele i alte ustensile utilizate la cur ire se spal i se decontamineaz cu solu ii clorigene sau prin fierbere.1. pân la 15-20 g/m în epidemiile hidrice.1. evitarea posibilit ilor de contaminare a con inutului trusei.1.Sterilizarea la autoclave Autoclavele pot fi folosite pentru sterilizarea materialelor textile. 1.Cur irea minu ioas prin: 1. 2. respectarea timpilor ciclului de sterilizare (înc lzire. evitarea degrad rii materialelor. Pentru a se asigura o bun circula ie a aburului în timpul steriliz rii este recomandabil ca seringile i cutiile cu instrumente sau materiale de cauciuc s fie în autoclav pe rafturi sau în navete de sârm . inunda ii dup 2-3 ore.1.

d) d) apa steril pentru sp larea chirurgical se prepar în ziua utiliz rii ei. înainte de a fi utilizate. 2. potrivit instruc iunilor de utilizare din cartea tehnic a acestora.5.1. timp de minimum 30 minute. Se va atrage aten ia c purj rile la autoclavul (vertical) cu pere i dubli se efectueaz prin robinetul montat la baza autoclavului. a instrumentelor de mic chirurgie. reglând astfel aceast surs încât fierberea s se poat efectua pe toat perioada timpului recomandat. apa folosit trebuie s îndeplineasc condi iile de potabilitate. 2. b) b) sunt admise numai conducte f r mufe. În timpul ciclului de sterilizare este interzis s se deschid aparatul la temperaturi peste 800C.4.Decontaminarea prin fierbere prelungit a seringilor.pupinele) se efectueaz la temperatura de 1800C. se toarn ap suficient pentru a acoperi în întregime instrumentele sau materialele pe toat durata fierberii. men inerea temperaturii realizate în tot timpul indicat pentru sterilizare. r cirea aparatului. la o presiune de sterilizare de 1. se va urm ri realizarea corect a tuturor purj rilor conform indica iilor din cartea tehnic a fiec rui aparat. Condi ii de eficacitate: Preg tirea instrumentelor i materialelor potrivit indica iilor de la pct. 0 timp de o or de la atingerea acestei temperaturi sau 160 C timp de 2 ore. fierberea seringilor. a unor materiale de cauciuc etc. Dup efectuarea steriliz rii. c) c) eliminarea oric rei posibilit i de contaminare a apei sterile prin stagnarea în sistemul de distribu ie (cu interzicerea coturilor în form de ³U´ sub nivelul conductei). Se pot utiliza fie fierb toare electrice. timpul maxim de sterilizare este de 3 /2 h. a unor instrumente de mic chirurgie i a unor materiale de cauciuc. în urm toarele condi ii: asigurarea umidit ii necesare ac iunii formaldehidei prin introducerea a 3-5ml ap pe un tampon de vat . se pot admite.Sterilizarea apei pentru sp lare chirurgical . 2. se a eaz capacul u or întredeschis (înclinat) i se d drumul la sursa de c ldur . formolul din cutie se neutralizeaz prin introducerea pe acela i tampon de vat a unei cantit i de 2 ml amoiniac 5% cu un timp de contact de 30 minute. 1 În aceste condi ii. ca metode de decontaminare. Personalul care efectueaz sterilizarea la cuptorul cu aer cald trebuie s asigure a ezarea materialelor astfel încât aerul s circule u or între obiecte. respectând planurile delimitate prin rafturi.Pentru asigurarea unei bune evacu ri a aerului din autoclav. i pentru cistoscoape se recomand sterilizarea cu trioximetilen în etuve Janet metalice.Sterilizarea la etuve (cuptoare cu aer cald . fie cutii de instrumente pentru care se folose te surs exterioar de c ldur . În situa ia când unitatea nu dispune de aparatur de sterilizare. cu aprobarea centrului sanitaroantiepidemic. Sterilizarea la etuve se folose te pentru obiecte metalice sau de sticl . se spal de reziduuri prin 5 cl tiri în ap steril . Dup aranjarea materialelor. Conductele pentru aducerea apei sterile de la autoclave la sp l torie trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii: a) a) distan a maxim de la autoclav la punctul de distribu ie nu va dep i 20m. 0 3 asigurarea unei temperaturi de 60 C prin introducerea cutiei Janet într-o etuv ITM de 100 dm . Ciclul complet al unei steriliz ri are trei timpi: înc lzirea la temperatura indicat pentru sterilizare. se efectueaz în autoclave pentru sterilizarea apei. utilizate în urologie. Obiectele astfel sterilizate.2. dup terminarea timpului de înc lzire. . Este interzis scoaterea rafturilor. 2. f r pic turi. pân la ie irea aburului în jet continuu.5kgf/cm2 i un timp de sterilizare de 30 de minute.Sterilizarea cu trioximetilen Pentru sonde care nu pot fi autoclavate.3.

2.Aprecierea func ion rii aparatelor: testul cu glucoz i citrat de sodiu pentru controlul steriliz rii la autoclav testul cu acid benzoic indic temperatura atins la un moment dat i în locul din autoclav în care a fost plasat testul. Banderola va cuprinde urm toarele date: ziua i ora steriliz rii.1. Stafilococ patogen. aparatul la care s-a sterilizat i num rul ciclului din tura respectiv . 24h citire: men inut aspectul (culoare. al i germeni patogeni Exudat nazal. 4. Dup fierbere. dac r mân acoperite i dac extragerea instrumentelor s-a f cut cu respectarea tehnicilor aseptice. incubare la 56 C. 3. apoi se închide capacul printr-o mi care de transla ie.2. indicativul persoanei care a sterilizat. p strarea acestora pân la distribu ie în depozite de sterile sau în locurile cu aceast destina ie. Compresa utilizat trebuie s r mân complet curat . În aceste locuri este interzis depozitarea sau p strarea altor materiale. 4. cutia. Proteus.Aprecierea calit ii cur irii instrumentelor: tergerea acestora cu o compres curat (uscat sau umectat cu alcool etilic 70%) înc rcat pe o pens adecvat .NORME 5. caserole sau alte tipuri de ambalaje se aplic banderol de hârtie (care se rupe cu ocazia deschiderii. METODE DE AUTOCONTROL A EFICIEN EI STERILIZ RII 4. 3. se scurge astfel încât apa s se evacueze într-o singur direc ie pentru a nu contamina interiorul dup ce a atins marginile recipientului. 4. Controlul steriliz rii Bacteriologic: Stearotest 120 (suspensie limpede violet) 0 dup sterilizare. Trusele astfel preg tite pot fi utilizate timp de 2 ore. 5. pe cutii. faringian 5. Aceste date se înscriu în registrul tipizat pentru eviden ierea activit ii sta iei de sterilizare. transparen ) = sterilizare corect virajul în galben = sterilizare sub parametrii optimi 0 virajul în ro cat pân la galben = dep it temperatura de 120 C . MEN INEREA STERILIT II I RESPECTAREA NORMELOR DE TEHNIC ASEPTIC Pentru men inerea sterilit ii obiectelor i materialelor sterilizate este necesar s se asigure etan eitatea containerelor cu sterile. con inutul ambalajului. Durata de valabilitate a sterilelor este de 24 ore de la sterilizare. înainte de folosire). cu condi ia men inerii containerului închis.Controlul microbiologic al personalului sanitar Controlul tegumentelor pân la 40 germeni/mân nu se admit: coci enteropatogeni.Timpul de fierbere se calculeaz din momentul când apa d în clocot i trebuie s fie de minimum 30 minute. Imediat dup sterilizare. STERILITATEA .1. în dulapuri închise între inute în perfect stare de cur enie. având capacul întredeschis.

C. Saloane de copii < 1 an. Laboratoare de solu ii perfuzabile.). biberon rii. s li de al ptare. 15 minute examinarea probelor: dup termostatare la 370C. Controlul sterilit ii materialelor prin tergere cu un tampon steril îmbibat în ap peptonat 1%.3. la în l imea unei mese. saloane prematuri B. respectiv mediu 2 (I. B.4.5.C. 5. Controlul apei sterile: îns mân area direct a 5-10ml într-un balon cu gura larg con inând 20-50ml mediu 1 (I.). 10.C. În timpul lucrului dup efectuarea cur eniei 200 300 500 300 600 1000 Denumirea spa iilor controlate A. s li de na teri. A. S li de opera ie. a doua grup se expune într-un col al înc perii. la în l imea unei mese (60cm de la podea) num r necesar de pl ci: 1 plac Petri la 10 m3 aer i nu mai pu in de 5 pl ci într-o înc pere expunerea se face cu deschiderea în jos timp de 5. introduse în eprubete (de 180/18mm sau 220/20mm) ce con in 10-15ml mediu 1 (I.) 5. 24h Limite maxime admise: (num r total de germeni (NTG)/m3) La 10-15 min.C. saloane ATI .5. Aeromicroflora pentru fiecare înc pere se folosesc dou grupe de cutii Petri cu diametrul de 10cm cuprinzând o plac cu geloz nutritiv 2% i o plac cu geloz -sânge 5-10% expunere: o grup de pl ci se expune în mijlocul înc perii. saloane noun scu i C. depozit de sterile.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->