P. 1
DEZINFECTIA

DEZINFECTIA

|Views: 157|Likes:

More info:

Published by: Ionela Luparu Tudorache on Jul 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2013

pdf

text

original

DEZINFECTIA

DEZINFEC IA este o metod de decontaminare care distruge în propor ie de 99-99,9% formele vegetative ale microorganismelor. I. Mijloace fizice 1. 1. c ldur Prin at usc flambarea incinerarea pasteurizarea fierberea

ed

um

Flambarea este utilizat în laborator; flambarea instrumentelor medico-chirurgicale în recipiente cu alcool este INTERZIS . Incinerarea se utilizeaz pentru obiecte contaminate, f r valoare, reziduuri septice de la s li operatorii, cabinete de tratament, piese anatomice, cadavrele animalelor de laborator. 0 Pasteurizarea: metod de dezinfec ie a lichidelor, la 55-95 C. 0 Dezinfec ia prin sp lare la 60-95 C - c ldur umed + detergent (lenjerie, vesel , sticl rie de laborator, instrumente) Fierberea în ap la 1000C, abur 1000C: distruge în 10-20' formele vegetative ale microorganismelor patogene i unele forme sporulate mai pu in rezistente. Este utilizat pentru alimente, ap . Se pot ad uga substan e care ridic punctul de fierbere (carbonat de sodiu - pentru lenjerie). Dezinfec ia prin c lcare cu aburi - distruge formele vegetative în 5-10 secunde, iar sporii în 50 secunde. 2. 2. Raze U.V. Indica ii: - suprafe e netede - înc peri: boxe de laborator, s li de opera ie Se utilizeaz l mpi pentru dezinfec ie, cu tuburi de 15-30 W cu radia ie direct (f r prezen a omului) sau radia ie indirect . Temperatura mediului trebuie s fie de 15-300, umiditatea de max. 60%; dezinfec ia este precedat de cur enie. II. Mijloace chimice 1. 1. Factori care influen eaz comportarea dezinfectantelor spectrul i puterea germicid num rul ini ial de bacterii pe suportul tratat natura suportului accesibilitatea dezinfectantelor la bacterii (forma, metoda de aplicare i gradul de cur enie al suporturilor) temperatura concentra ia volumul pH-ul timpul stabilitatea în timp

50.2. b i): solu ie 20 gÅ dezinfec ia lenjeriei de pat. brom. 20 gÅ (05. obiectelor pere i: sol. Toxicitate: irita ii ale tegumentelor (dermite). 1. Solu ia se schimb la 12h. a echipamentelor de protec ie: 1-2h. scufundare 30-60' dezinfec ia veselei: solu ie 5-10 gÅ. dezinfec ia mâinilor: 5 gÅ Se evit asocierea cloraminei cu alte substan e. virulicid. stropire sau tergere: solu ie 50-100 gÅ excrementele bolnavilor contagio i: pulbere. dar nu înlocuie te sterilizarea e condi ionat de o cur enie riguroas prealabil se aplic numai când nu e posibil dezinfec ia prin c ldur umed se utilizeaz un num r sc zut de dezinfectante cu spectru larg bactericid i virulicid în focar se utilizeaz înaintea cur eniei în condi ii de protec ie a muncii HALOGENI (fluor. pere i. 4. a obiectelor de sticl . huse din material plastic: solu ie 10-20 gÅ dezinfec ia lenjeriei de pat. 10% Indica ii: dezinfec ia suprafe elor (pavimente. Criterii de alegere eficacitatea u urin a în preparare. 20. sp late în prealabil termometre: solu ie 10 gÅ. pluta. temperatur constant . iod) 1. materia organic . solu ie 10-15 gÅ dezinfec ia juc riilor. tuberculosis. sporicid. platforme prin sp lare. 30-60'. Ac iune: bactericid. etan e. 1. echipament de protec ie: 1-2h. 2. temperatur = 25-35 C Concentra ii: 10-15. 20 gÅ pavimente: 20 gÅ mu amale.Clorura de var (var cloros) con ine 25% clor activ. 200-400 g/1kg excre ii P strare: recipiente de culoare închis . por elan: solu ie 10 gÅ.prezen a materialelor inactive (apa dur . aplicare i stocare economicitatea lipsa corozivit ii i a efectelor distructive 3. 1.Cloramina con ine 25-29% clor activ (cloramina B) Ac iune: bactericid .5. Efect asupra florei microbiene gram pozitive i gram negative. virulicid . . 3. 100 gÅ (100 gÅ con ine 2. 2. Substan e care elibereaz clor 1. 5. 0 Eficacitate: pH = 6. Reguli generale de utilizare completeaz cur enia. materialele sintetice. mai ales cu cele alcaline. 2 %) Indica ii: dezinfec ia suprafe elor. irita ia c ilor respiratorii i a conjunctivelor.1. clor.5 g% clor activ) 1-1. în concentra ii mari distruge M. pubele. Concentra ii: 5. s punurile i detergen ii anionici) 2. solu ie 40 gÅ recipiente de colectare a reziduurilor. 10. 40.

Conservare: vase închise. hipersensibilitate la iod. nu difuzeaz . pulverizare cu solu ie cu con inut de 75 ppm iod liber Nu se amestec cu s pun sau detergen i. umiditatea relativ 80-90% etan eizarea înc perilor b)Vaporizarea . la rece. Concentra ii: . puroiului. mucoaselor. mu amale. virulicid . vaporizare. ALDEHIDE Formolul = solu ie de aldehid formic 40% Ac iune: bactericid. Metode: pulverizare. 5% dezinfec ia suprafe elor (mese de opera ii. tuburi de plastic: imersie 10' în solu ie cu con inut de 75 ppm iod liber suprafe e din s li de opera ie (mese. spori. Ac iune la suprafa .1. a) a) Pulverizarea concentra ia solu iei:2-5% solu ie 2% = 50 ml formol 40% + 950 ml ap solu ie 5% = 125 ml formol 40% + 875 ml ap timp de contact: 6-24h temperatura 220C. fa de bacili. timp de ac iune: 6h. Concentra ii: 45 ml/10l ap = 75 ppm iod liber 90 ml/10l ap = 150 ppm iod liber 180-200 ml/10l ap = 300 ppm iod liber Indica ii: termometre: tergere cu solu ie cu con inut de 75 ppm iod liber instrumentar: baie în solu ie 20ml Wescodyne + 20g nitrat de sodiu + 1l ap m nu i de cauciuc. mucoaselor.Septosolul . 24h Factori favorizan i: umiditatea relativ : 80-90%. max. mucoaselor. Efect sc zut în prezen a sângelui. fungicid ). virulicid. 2. ginecologice): solu ie 5% instrumentarului medical nemetalic (sonde. foarte rar.antiseptic .iodofor Ac iune: germicid (bactericid . catetere) înainte de cur are i sterilizare): solu ie 5% Toxicitate: irita ii ale tegumentelor. ferite de lumin .2. viru i.dezinfectant Indica ii: antiseptic: pentru mâini . foarte rar. hipersensibilitate la iod. înmuiere. Toxicitate: irita ii ale tegumentelor. Toxicitate: irita ii ale tegumentelor. Substan e care elibereaz iod 2. de pansamente.Wescodyne Ac iune: germicid cu efect asupra florei microbiene gram pozitiv i gram negativ . paviment): tergere. fungicid. 2. c ilor respiratorii (mai pu in intense decât cele provocate de clorura de var).solu ie 10% (ap distilat ) . temperatura: 22-300C.solu ie 5% . 2.

timp de 3h 3 concentra ia de aldehid formic : 3-10 g/m aer a = concentra ia în grame aldehid formic /m aer b = concentra ia în grame aldehid formic în formolul comercial x = cantitatea de formol în ml c) Înmuierea pentru dezinfec ia lenjeriei: Deroform. tuberculosis. ustensile de buc t rie: 1Å prin imersie 30'. pulverizare mobilier: 1Å prin tergere. E. Bromocet 20% la 1l ap Indica ii: pavimente: solu ie 1Å. min.TEGO 103 G Ac iune: în dilu ie 1:100 bactericid (18-210C) asupra Staf.coli. fungicid (Candida). juc rii: 1Å prin tergere vesel . tegumentelor (dermite). . tuberculosis i Pseudomonas aeruginosa fungicid Concentra ie: 1Å = 5 ml sol. auriu. alergii. 2.etan eizare acoperirea prizelor. aerisire 2-4h pentru neutralizarea vaporilor restan i se utilizeaz amoniac. Bromocet 20% la 1l ap 2Å = 10 ml sol. Lizoform concentra ia: 2% timp: 2-3h Conservare: în recipiente bine închise. aparatelor electrice a ezarea saltelelor i pernelor suspendate sau oblic 0 înc peri înc lzite. jum tate din cantitatea de formol. Proteus. temperatur pân la 100C. 22 C dup 6-24h. Toxicitate: irita ii ale mucoaselor. M. TENSIDE DE SINTEZ 1. 3 Corynebacterium diphteriae. mijloace auto: 2Å prin pulverizare Observa ie: nu e compatibil cu s pun i detergen i anionici Toxicitate: slab iritant pentru esuturi i mucoase. parafinate. pulverizare receptoare telefonice. Pseudomonas aeruginosa. dup sp lare chiuvete: 2Å salv ri. stropire pere i: 1Å prin tergere. 2Å prin tergere.Bromocet = solu ie 20% Ac iune: bactericid cu efect asupra florei microbiene gram pozitive i unii gram negativi nu ac ioneaz asupra M.

5 l ap sol. instrumentar): sol.02% + nitrat de sodiu 2Å Toxicitate: crescut Solu ia apoas 2Å borat fenil-mercuric. 2% = 20 ml TEGO + 980 ml ap Indica ii: instrumente înainte de cur at i sterilizat antiseptic tegumentar . distruge M. 1% = 10 ml TEGO + 990 ml ap sol. fungicid Concentra ie: sol. 1.0. cl tire cu ap . Solu ie de borat fenil-mercuric 0. 1.L. aparate telefonice. tuberculosis fungicid (Candida) Concentra ie: sol. salv ri . 0.2% (Merfen) Ac iune: bactericid. la 18-210C 1-15' distruge germenii G +. 3. mobilier. TEGO 103 S Ac iune: bactericid.10' vesel . în 10'.2% + 80 ml ap sol. juc rii.0. pentru uz extern = Fenosept.imersie 10' Dup dezinfec ie.solu ie 2% COMPU I ORGANO-MERCURICI 1.2% + 90 ml ap Indica ii: suprafe e (mese. 1% = 10 ml TEGO + 990 ml ap Indica ii: pavimente.02% = 10 ml sol.04%. 0. G 1 h distruge M. prin tergere instrumente: solu ie 0.04% = 20 ml sol. Vesfene 256 Ac iune: spectru larg cu efect bactericid asupra florei G+ i Gfungicid în concentra ie de 1%. pere i. Toxicitate: D.0. 0. tuberculosis Concentra ie: sol. = 3g/kg corp 3.timp de contact min. 10% = 100 g Vesfene 256 la 900 ml ap Indica ii: .4% = 32 g Vesfene 256 la 7. mijloace auto. COMPU I FENOLICI 1.Concentra ie: sol.

Concentra ie: ca atare. 2.sol. Timp de contact: 0 2h la temperatura de 20-24 C 0 1h la temperatura de 40-50 C Toxicitate: nu b) Hidrox Formula: 80-100 g hidroxid de sodiu 100 g Dero 10 l ap Ac iune: bactericid. 2.L. .R. Toxicitate: iritant. prin tergere. Dezinfectante preparate în spital a) Deroform Formula: 800 g detergent 300 g carbonat de Na 250 g formol 40% 100 l ap Ac iune: virulicid. Cantitatea necesar : 4l/1 kg lenjerie. 0. bactericid Concentra ie: ca atare Indica ii: dezinfec ia lenjeriei. Clorhexidina .4% prin tergere. Toxicitate: reac ii de sensibilizare a pielii dermite de contact interzis în chirurgia O. virulicid. post-operatorie a pielii în zona câmpului operator asepsia zonei cutanate în care se face injec ia dezinfec ia pl gilor Observa ie: e incompatibil cu s punul.(ac iune mai pu in intens ) Concentra ie: sol.spray Ac iune: antiseptic topic cu efect bactericid asupra germenilor G+ (ac iune intens ) i G. pulverizare spa ii: solu ie 10% ALTE DEZINFECTANTE 1. alternativ cu cloramina. prin pulverizare Indica ii: asepsia pre-. Indica ii: pavimente. 1. 1% ca atare.suprafe e .

Bromocet 1Å. biberonerii nu se admite prezen a bacteriilor amintite. O bun dezinfec ie distruge flora în propor ie de 99-99. sugari. s li de na teri se face zilnic prin: tergerea l mpilor cu dezinfectante tergerea meselor operatorii cu detergen i amfolitici 2%. laboratoare de solu ii perfuzabile. pat) pentru aeromicroflor se utilizeaz metode sediment rii Koch în pl ci Petri Dup termostatarea prelevatului se determin num rul total de germeni prezen a E. saloane de nou-n scu i. TEGO tergerea mobilierului. tergere umed tergerea pavimentului cu ap cald . prematuri.CONTROLUL EFICACI II DEZINFEC IEI CHIMICE 1. proteus. Bruxelles) pu in patogen. Flora bacterian : se preleveaz prin tergere cu tampon umezit pe suprafa a delimitat (pere i. testele bacteriologice se pun în plicuri de pânz steril . cur enie general : îndep rtarea prafului.Alt metod : supunerea unor tulpini bacteriene test opera iei de dezinfec ie în focare de boli infec ioase. pere ilor cu detergen i cationici 2% sau cloramin 1-2% . Stafilococ hemolitic În s li de opera ie.coli. sp lare. na tere. TEGO 103 G 1% 2. 2. suprafe elor plane. cloramin 2% tergerea mobilierului du detergen i cationici. Pentru infec iile respiratorii se folosesc culturi de Stafilococ auriu (tulpina Oxford). mese. UTILIZAREA DEZINFECTANTELOR ÎN PRACTIC 1. se termostateaz pe medii adecvate.9%. a ezate în pl ci Petri pentru aeromicroflor sau în p r ile profunde ale lenjeriei. iar num rul total de germeni nu trebuie s dep easc normele. Dup dezinfec ie. Dezinfec ia bolcurilor operatorii.Metoda bacteriologic Condi ii de igien : aeromicroflora suprafe e lenjerie utilaje din blocuri alimentare Flora microbian se determin anterior i posterior dezinfec iei. detergen i amfolitici. Dezinfec ia chimic a saloanelor. Pentru infec ii intestinale se folosesc culturi de E. care e mai rezistent decât Stafilococul hemolitic.coli (tulp. carbonat de sodiu 1-2%. la maxim 45 zile în unit ile cu profil neinfec ios: pulverizare formol 3-5% 3 vaporizare formol 5 g/m nebulizare Vesfene 10% Anterior.

var cloros 5% i îngropare la minim 2m într-un strat de clorur de var i pulbere 12. platforme de gunoi. tacâmuri: 30' în cloramin 0. fenosept 1Å 4. Cabinete stomatologice: ventila ie formolizare de dou ori pe s pt mân sp larea zilnic a pevimentelor cu sod de rufe 1-2%. 1-2h 7. bromocet 2Å 5. sput ): volum egal de cloramin 5%. saltele: pulverizare formol 3-5% vapori de aldehid formic 8. Latrine. covoare.5% înc lzit . stropire cu: clorur de var 10% lapte de var 20% creolin . a pere ilor cu cloramin 1-2%. 1-2h clorur de var pulbere 200-400g/kg 10. var cloros 20%. bromocet 1Å fierbere 15-30' în solu ie de carbonat de sodiu 2% 9. Cadavre: incinerare învelite în p turi îmbibate cu cloroform 5%. Dezinfec ia lenjeriei: imersie în solu ie înc lzit de cloramin 1-2%. cloramin 1-2%. Haine de lân . stropire cu cloramin 0. detergen i cationici 1Å tergerea mobilierului. Dezinfec ia mâinilor: sp lare cu ap i s pun 0 alcool etilic 70 fenosept 0. Fântâni: .5-1% ciclic. 1-2h limpezire în solu ie de clorur de var 1-2% deroform. materii fecale. pulverizare cu formol 5%.5-1% dezinfec ia instrumentarului prin imersie în cloramin 1-2%.1Å 6. bl nuri. Vesel . TEGO 103 1%. Dezinfec ia autosanitarelor: tergere. detergen i amfolitici 0. recipiente. crezol 5-10% 11. Produse patologice (v rs turi.s pt mânal formolizare i nebulizare cu Vesfene 10% 3.

sp lare cu ap c ldu i carbonat de sodiu 1-2% 1. 2.Cur irea minu ioas prin: 1.1.1. Periile. Preg tirea instrumentelor i materialelor pentru sterilizat se face în spa ii bine precizate.clorur de var.1. 1.3. sterilizare.1.1.1. materialelor de cauciuc i a altor materiale care nu se deterioreaz prin tratamentul termic respectiv.3. 3 3 Norme tehnice privind efectuarea steriliz rii i p strarea sterilit ii obiectelor i materialelor sanitare 1. 2. fântâna se gole te i se a teapt refacerea apei.1. seringile folosite la injec ii cu substan e uleioase se degreseaz cu neofalin . .1. MIJLOACE CURENTE I MODUL DE STERILIZARE Sterilizarea la autoclave i etuve (cuptoare cu aer cald) se efectueaz numai de c tre persoane instruite de SIAM. 1. seringilor.2. în func ie de aparat.1. înmuierea timp de 8-15 minute în ap rece sau ap cu adaos de amoniac sau carbonat de sodiu în concentra ie de 1-2%.Precau ii generale. recipientele i alte ustensile utilizate la cur ire se spal i se decontamineaz cu solu ii clorigene sau prin fierbere. 1. a performan elor reale ale aparatului i fiec rui tip de înc rc tur . temperaturile i timpul de sterilizare reprezint valori de siguran pentru eficacitatea steriliz rii. Personalul care efectueaz sterilizarea la autoclav trebuie s asigure: deschiderea colierelor casoletelor i orificiilor cutiilor cu m nu i înainte de introducerea în autoclav i închiderea lor imediat . evitarea degrad rii materialelor. purjare.2. Aranjarea truselor i pachetelor pentru sterilizare trebuie s asigure: p trunderea uniform a agentului sterilizant în interiorul truselor i pachetelor (evitarea pres rii materialelor moi în recipientele utilizate). în momentul scoaterii din aparat i în continuare. la scoatere. 2. PREG TIREA INSTRUMENTELOR I A MATERIALELOR PENTRU STERILIZARE 1.Sterilizarea la autoclave Autoclavele pot fi folosite pentru sterilizarea materialelor textile. inunda ii dup 2-3 ore. cu respectarea tuturor prevederilor cuprinse în cartea tehnic a fiec rui aparat. obiectelor de sticl .1.1. pân la 15-20 g/m în epidemiile hidrice. Pentru a se asigura o bun circula ie a aburului în timpul steriliz rii este recomandabil ca seringile i cutiile cu instrumente sau materiale de cauciuc s fie în autoclav pe rafturi sau în navete de sârm .1. FIRAM.1. 1-2g clor activ = 4-8g clorur de var 25%/m ap .3. cl tirea abundent 1. Presiunile. se repet pân ce mirosul de clor dispare. uscare) potrivit c r ii tehnice a fiec rui aparat. ACIRAM. a instrumentelor. evitarea posibilit ilor de contaminare a con inutului trusei.2. respectarea timpilor ciclului de sterilizare (înc lzire.

formolul din cutie se neutralizeaz prin introducerea pe acela i tampon de vat a unei cantit i de 2 ml amoiniac 5% cu un timp de contact de 30 minute. apa folosit trebuie s îndeplineasc condi iile de potabilitate. Personalul care efectueaz sterilizarea la cuptorul cu aer cald trebuie s asigure a ezarea materialelor astfel încât aerul s circule u or între obiecte. 2. 0 timp de o or de la atingerea acestei temperaturi sau 160 C timp de 2 ore. se a eaz capacul u or întredeschis (înclinat) i se d drumul la sursa de c ldur . se pot admite.3. b) b) sunt admise numai conducte f r mufe. Conductele pentru aducerea apei sterile de la autoclave la sp l torie trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii: a) a) distan a maxim de la autoclav la punctul de distribu ie nu va dep i 20m. Se pot utiliza fie fierb toare electrice.pupinele) se efectueaz la temperatura de 1800C.2. . pân la ie irea aburului în jet continuu. dup terminarea timpului de înc lzire. 2. potrivit instruc iunilor de utilizare din cartea tehnic a acestora. cu aprobarea centrului sanitaroantiepidemic. timpul maxim de sterilizare este de 3 /2 h. înainte de a fi utilizate. Dup efectuarea steriliz rii. Ciclul complet al unei steriliz ri are trei timpi: înc lzirea la temperatura indicat pentru sterilizare. reglând astfel aceast surs încât fierberea s se poat efectua pe toat perioada timpului recomandat.Pentru asigurarea unei bune evacu ri a aerului din autoclav.Sterilizarea apei pentru sp lare chirurgical . se efectueaz în autoclave pentru sterilizarea apei. men inerea temperaturii realizate în tot timpul indicat pentru sterilizare. 1 În aceste condi ii. în urm toarele condi ii: asigurarea umidit ii necesare ac iunii formaldehidei prin introducerea a 3-5ml ap pe un tampon de vat . a unor materiale de cauciuc etc. se toarn ap suficient pentru a acoperi în întregime instrumentele sau materialele pe toat durata fierberii. În situa ia când unitatea nu dispune de aparatur de sterilizare. a unor instrumente de mic chirurgie i a unor materiale de cauciuc. f r pic turi. Obiectele astfel sterilizate. c) c) eliminarea oric rei posibilit i de contaminare a apei sterile prin stagnarea în sistemul de distribu ie (cu interzicerea coturilor în form de ³U´ sub nivelul conductei).1. se va urm ri realizarea corect a tuturor purj rilor conform indica iilor din cartea tehnic a fiec rui aparat. Este interzis scoaterea rafturilor. respectând planurile delimitate prin rafturi.5. fierberea seringilor. se spal de reziduuri prin 5 cl tiri în ap steril . Condi ii de eficacitate: Preg tirea instrumentelor i materialelor potrivit indica iilor de la pct. Se va atrage aten ia c purj rile la autoclavul (vertical) cu pere i dubli se efectueaz prin robinetul montat la baza autoclavului.Decontaminarea prin fierbere prelungit a seringilor. 0 3 asigurarea unei temperaturi de 60 C prin introducerea cutiei Janet într-o etuv ITM de 100 dm . timp de minimum 30 minute. fie cutii de instrumente pentru care se folose te surs exterioar de c ldur . i pentru cistoscoape se recomand sterilizarea cu trioximetilen în etuve Janet metalice. 2.5kgf/cm2 i un timp de sterilizare de 30 de minute. ca metode de decontaminare.Sterilizarea la etuve (cuptoare cu aer cald . În timpul ciclului de sterilizare este interzis s se deschid aparatul la temperaturi peste 800C. la o presiune de sterilizare de 1. 2. r cirea aparatului. Dup aranjarea materialelor.4. d) d) apa steril pentru sp larea chirurgical se prepar în ziua utiliz rii ei. utilizate în urologie.Sterilizarea cu trioximetilen Pentru sonde care nu pot fi autoclavate. Sterilizarea la etuve se folose te pentru obiecte metalice sau de sticl . a instrumentelor de mic chirurgie.

Aceste date se înscriu în registrul tipizat pentru eviden ierea activit ii sta iei de sterilizare. cu condi ia men inerii containerului închis. 24h citire: men inut aspectul (culoare. în dulapuri închise între inute în perfect stare de cur enie. caserole sau alte tipuri de ambalaje se aplic banderol de hârtie (care se rupe cu ocazia deschiderii. 3. incubare la 56 C. MEN INEREA STERILIT II I RESPECTAREA NORMELOR DE TEHNIC ASEPTIC Pentru men inerea sterilit ii obiectelor i materialelor sterilizate este necesar s se asigure etan eitatea containerelor cu sterile. 5. Durata de valabilitate a sterilelor este de 24 ore de la sterilizare. Trusele astfel preg tite pot fi utilizate timp de 2 ore. 4.1.Controlul microbiologic al personalului sanitar Controlul tegumentelor pân la 40 germeni/mân nu se admit: coci enteropatogeni. Banderola va cuprinde urm toarele date: ziua i ora steriliz rii. Dup fierbere.Timpul de fierbere se calculeaz din momentul când apa d în clocot i trebuie s fie de minimum 30 minute. p strarea acestora pân la distribu ie în depozite de sterile sau în locurile cu aceast destina ie.2. Proteus. indicativul persoanei care a sterilizat. 4.NORME 5. apoi se închide capacul printr-o mi care de transla ie. STERILITATEA . faringian 5. Compresa utilizat trebuie s r mân complet curat . cutia. 3.2. se scurge astfel încât apa s se evacueze într-o singur direc ie pentru a nu contamina interiorul dup ce a atins marginile recipientului. înainte de folosire). transparen ) = sterilizare corect virajul în galben = sterilizare sub parametrii optimi 0 virajul în ro cat pân la galben = dep it temperatura de 120 C . aparatul la care s-a sterilizat i num rul ciclului din tura respectiv . Imediat dup sterilizare. având capacul întredeschis. dac r mân acoperite i dac extragerea instrumentelor s-a f cut cu respectarea tehnicilor aseptice. 4. În aceste locuri este interzis depozitarea sau p strarea altor materiale. Controlul steriliz rii Bacteriologic: Stearotest 120 (suspensie limpede violet) 0 dup sterilizare. pe cutii. con inutul ambalajului.1.Aprecierea func ion rii aparatelor: testul cu glucoz i citrat de sodiu pentru controlul steriliz rii la autoclav testul cu acid benzoic indic temperatura atins la un moment dat i în locul din autoclav în care a fost plasat testul.Aprecierea calit ii cur irii instrumentelor: tergerea acestora cu o compres curat (uscat sau umectat cu alcool etilic 70%) înc rcat pe o pens adecvat . al i germeni patogeni Exudat nazal. Stafilococ patogen. METODE DE AUTOCONTROL A EFICIEN EI STERILIZ RII 4.

saloane prematuri B. saloane ATI .5.4. la în l imea unei mese. Aeromicroflora pentru fiecare înc pere se folosesc dou grupe de cutii Petri cu diametrul de 10cm cuprinzând o plac cu geloz nutritiv 2% i o plac cu geloz -sânge 5-10% expunere: o grup de pl ci se expune în mijlocul înc perii. la în l imea unei mese (60cm de la podea) num r necesar de pl ci: 1 plac Petri la 10 m3 aer i nu mai pu in de 5 pl ci într-o înc pere expunerea se face cu deschiderea în jos timp de 5. Controlul apei sterile: îns mân area direct a 5-10ml într-un balon cu gura larg con inând 20-50ml mediu 1 (I.). Controlul sterilit ii materialelor prin tergere cu un tampon steril îmbibat în ap peptonat 1%.C. 24h Limite maxime admise: (num r total de germeni (NTG)/m3) La 10-15 min.C. 10.). Laboratoare de solu ii perfuzabile. depozit de sterile.) 5. 5. Saloane de copii < 1 an. În timpul lucrului dup efectuarea cur eniei 200 300 500 300 600 1000 Denumirea spa iilor controlate A. biberon rii. C. respectiv mediu 2 (I. S li de opera ie.C.3. saloane noun scu i C. introduse în eprubete (de 180/18mm sau 220/20mm) ce con in 10-15ml mediu 1 (I.5. 15 minute examinarea probelor: dup termostatare la 370C. s li de na teri. A. B. s li de al ptare. a doua grup se expune într-un col al înc perii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->