Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza financiara, n acceptiunea sa de baza a diagnosticului global strategic, este orientata spre investigarea unor aspecte complexe (performantele

globale ale ntreprinderii, perenitatea acesteia), convergente n ultima instanta cu obiectivele economico-financiare ale fiecarui agent economic. Cresterea gradului de complexitate a activitatii economice a ntreprinderilor, n contextul mecanismelor pietei, are implicatii profunde n procesul de conducere, care nu se poate realiza pe baza de rutina, ci pe o studiere atenta a realitatii, pe o analiza stiintifica care sa faciliteze adoptarea deciziilor corespunzatoare. Prin esenta ei, activitatea de conducere, indiferent de nivelul la care se exercita si de domeniul pe care-l vizeaza, implica cunoasterea temeinica a situatiei date, a ntregului complex de cauze si factori care o determina, fapt care se realizeaza prin intermediul analizei economico-financiare. Integrata n activitatea de conducere a firmei indiferent de forma de proprietate analiza economico-finanaciara constituie un instrument a carui utilitate este validata pe deplin de teoria, dar n special de practica economica. n ciuda diversitatii de pozitii ale utilizatorilor analizei financiare, obiectivele acesteia sunt relativ convergente: aprecierea performantelor ntreprinderii si a riscurilor la care aceasta este supusa si reformularea de recomandari n consecinta. Subordonat acestor obiective, problematica analizei financiare vizeaza: -rezultatele si performantele ntreprinderii; -rentabilitatea; -valoarea patrimoniala a ntreprinderii; -echilibrul financiar si riscul; CURS 1 POLITICI SI STRATEGII FINANCIARE Continutul finantelor private Finantele private sunt privite ca practica, politica si teorie. 1 Practica financiara-obiectivul este maximizarea valorii intrep deci cresterea averii actionarilor. Stapanirea tutror mijloacelor si intrumentelor de atingere a acestui ob face ob gestiunii financiare.Gestiunea fin trebuie sa respecte 3 cond: *obtinerea nei rentab separate de actionari in rap c alte oportunitati de investitii oferite de piata financiara si in rap c gradul de risc asumat prin investitia cap in respectiva intrep. *asig unei bune solvabilitati a intrep fata de creditori lucrand intr-un mediu aleator. *asigurarea unei bune flexibilitati de actiune pt toti participantii la viata intrep Analiza fin: ca prima act a practicii financiare poate fi studiata act interna a responsab intrep si ca act externa din partea actualilor si potentialilor parteneri ai intrep.In analiza interna se urm identificarea potentialului de degajare de luxuri nete de trezorerie (cashflow), iar in analiza externa se urm echilibrul fin realiz nivelul fondului de rulment si rentab intrep la nivelul marjei de acumulare, al rap de autofin. Principalele actiuni ale analizei fin se pot desf in sccesiune sau etape independente de lucru: -analiza echi fin pe baza bilantului -analiza marjelor de rentab pe baza contului de rez -diagnosticul fin al rentab si riscului intrep

-analiza fluxurilor fin pe baza tab de finantare Bugetarea intrep- atragerea de capitaluri externe,pastrarea si atragerea segmentilor de piata si altor operati de strategie si tactici ec gasesc in analiza fin o baza de fundamentare. Gestinea fin este ansambll act de adm a resurselor banesti a intrep putem distinge: o gest fin pe ts a activelor si pasivelor circlante si o gestine fin pe termen mediu si lung a activelor si pasivelor permanente. 2 Politica fin :finantele fac obiectul unei politici a managerilor care este expresia unui comportament a unei alegerii, decizii tactice ce vizeaza atingerea in cea mai buna masura a ob de maximiz a valorii, la nivelul intrep se det 3 politici fin considerate la incept independente: a)pol de investitii b)pol de finantare c)pol de divident