P. 1
Www.referat.ro-formarea Constiintei Istorice

Www.referat.ro-formarea Constiintei Istorice

|Views: 1,406|Likes:
Published by Alexandra Rusu

More info:

Published by: Alexandra Rusu on Oct 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

www.referat.

ro

Studiu de caz

Componenta grupei:

-

Cociu Andreea-Cristina – raportor Pascu Alexandra - profesor Moraru-Olteanu Ionela Vîrlan Iuliana Morosan Andrei Daniel – informatician Dascălu Adrian Ianusi Florin Alexandru Data primirii proiectului: 18.10.2010 Data predării proiectului: 18.11.2010

Premisa Datoriă condiţiilor istorice, macate de evoluţia socială, politică şi culturală, în provinciile româneşti, destinul culturii capătă o direcţie nouă începând din secolul al XVII-lea. Atfel, cultura românească nu mai este influenţată hotărâtor de viaţa religioasă sau de activitatea mitropoliţilor, a preoţilor sau a călugărilor. Mai ales, în Moldova şi în Muntenia, cultura se îndepărtează de activitatea mănăstirilor şi a bisericilor.

Influenţa ideilor umaniste îşi pune amprenta tot mai puternic asupra unor minţi luminate, mai întâi ale unor boieri, care vor să recupereze trecutul istoric, spre a nu fi uitat. În felul acesta, apar scrierile lor istoriografice, în care ei încearcă să demonstreze, pentru prima dată, ideea unităţii poporului român şi a latinităţii limbii române. În ţările române s-a manifestat începând cu secolul al XVII-lea, o nouă tendinţă şi anume prezenţa unor idei umaniste influenţate de apariţia unui nou tip de cărturari, oameni cu posibilităţi materiale importante, călători prin ţări străine, cunoscători ai mai multor limbi, deci persoane instruite, iubitoare de cultură. Acesti oameni aveau deseori functii importante în stat. În acest sens, prezenta cronicarilor moldoveni si munteni cu operele lor istoriografice a fost un eveniment deosebit de important în formarea constiintei istorice a poporului român. Cronicarii români ,,deprindeau încă din copilărie, odată cu mânuirea penei de scris, şi folosirea spadei, a arcului şi a buzduganului” după cum aminteşte George Ivaşcu în ,,Istoria Literaturii Române”. De cele mai multe ori ei erau buni militari, ca şi intelectuali, curteni şi artişti, precum cei din Occident. Pe umerii lor apăsau ,,reale şi

grave răspunderi”(George Ivascu). Fiind în centrul evenimentelor, ca militari, oameni politici şi diplomaţi, cronicarii moldoveni şi munteni din secolele al XVII-lea si al XVIIIlea au cunoscut din plin viaţa dramatică şi aspră a locuitorilor de la Carpati şi Dunăre, despre care au relatat în scrierile lor atât de preţioase ca documente istorice. Dar mărturisirile lor sunt însoţite de exprimarea unor sentimente şi gânduri născute în strânsă legătură cu istoria ţării şi cu frământările şi evenimentele ce au avut loc în acele timpuri. Ideile şi tendinţele umaniste din operele cronicarilor români se regăsesc alături de evocarea epică a evenimentelor şi eroilor istoriei, de farmecul limbii şi calităţile stilului narativ arhaic, fapt pentru care creaţiile acestea sunt privite şi astăzi cu bune aprecieri, fiind considerate piatra de temelie a literaturii istoriografice românesti. În literatura istorică medievală românească s-au afirmat personalităţi de mare talent recunoscut unanim, fiecare cu stilul său, întâii noştri prozatori precum: Griogore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, Radu Popescu, Constantin Cantacuzino, etc. Aceştia au materializat visurile lor de înaltare spirituală, nutriţie în vremurile atât de zbuciumate ale istoriei neamului, în lucrările lor, numite în general letopiseţe. Buni cunoscători ai culturii clasice şi ai limbilor greacă şi latină, cronicarii moldoveni şi munteni prin activitatea şi scrierile lor, au determinat apariţia unui umanism specific românesc, cum ar fi elogiul adus Ţărilor Române pentru lupta împotriva expansiunii otomane sau argumentarea originii romane a poporului şi a latinităţii limbii române, punând bazele istoriografiei naţionale. Ţarile Române s-au numărat printre primele centre ale tiparului în Europa de est, la Târgovişte, luând fiinţă prima tipografie. Un rol important l-au avut şi domnitorii luminaţi prin construirea unor biserici sau a unor monumente laice şi care au înfiinţat şcoli domneşti şi biblioteci voievodale: Neagoe Basarab, Constantin Brâncoveanu, Constantin Cantacuzino, Dimitrie Cantemir, etc. Letopiseţele scrise în secolele al XVII-lea de cronicari realizează cea dintâi imagine scrisă a istoriei noastre. În concepţia lor, istoria este purtătoare de valori educative, iar operele lor sunt un act de mare patriotism, pentru că am surprins trecutul nostru istoric, nelasându-l uitârii. Începand din secolul al XVII-lea, restul cultural al bisericii începe să scadă. Mai ales în Moldova, clasa socială a boierimii dobândeşte treptat un loc tot mai important în viaţa culturală a neamului. Această ascensiune apare ca rezultat al mai multor prefaceri adânci produse, care au jucat un rol deosebit în cultura noastră veche. Urmând şcoli înalte în Polonia şi Constantinopol, boierii Moldovei, au venit în contact cu ideile umanismului european care s-au caracterizat prin afirmarea identităţii naţionale în lucrările lor istoriogeografice, la Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce. În vizitele lor, în ţări străine , şi domnii însoţiţi de boieri veneau în contact şi cu viaţa spirituală din acele teritorii, fapt ce a trezit în ei dorinţa de a-şi însuşi orizonturile mai largi ale culturii occidentale, la randul ei, îmbogăţită cu un suflu nou datorat Renaşterii. În mediul cosmopolit al Constantinopolului şi în marea şcoală a Patriarhiei, cu profesori şcoliţi la Roma, Veneţia şi Padova,caţiva boieri români şi-au făcut ucenicia: Nicolae Milescu, domnul Constantin Duca, Sotlnicul Constantin Cantacuzino, Dimitrie Cantemir şi alţii.

l-a jucat umanismul târziu al unor şcoli din Polonia. Deşi nu găsim nici sentimentul naţional. precum şi aceea a originii comune a tuturor românilor trebuie puse de asemenea pe seama influenţei umanismului. a studiului limbii latine şi a autorilor clasici. Un rol însemnat în dezvoltarea istoriografiei. în secolele anterioare.ca să fie cele bune de învătătură. în Polonia. conceptul de glorie (cronicarii crezând că războaiele sunt purtate de monarhi în scopul ilustrării numelui lor). cap şi începătură moşilor”. cunoscut de cronicari direct. istoriografia în limba română s-a născut în acelaşi timp cu ridicarea noii boierimi la sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea. nu într-o limbă neînţeleasă de masele poulare. rolul personalităţii în istorie (ei fiind adepţii teoriei că istoria o fac eroii). În condiţiile istorice prezentate mai sus. Umanismul influenţează concepţia cronicarilor în ce priveşte rolul educativ al istoriei.. Caracteristic Renaşterii. Apariţia ideii unităţii poporului român şi a latinităţii limbii sale. drept replică la rigorile inchiziţiei sau la regulile dogmatismului religios. în cronicile moldoveneşti scrise de călugari în limba slavonă. Limba s-a format în strânsă legătură cu formarea şi dezvoltarea conştiinţei sociale şi istorice şi a unităţii poporului român. ci în limba română. unul care ţinea cu turcii şi altul. Boierii aceştia care se refugiau în ţară străină au cerut şi au primit cetăţenia polonă. totuşi boierii moldoveni. în acelaşi timp. chiar în Moldova. Umanismul este o miscare culturală apărută între secolele al XIV-lea si al XVI-lea care pune în centrul preocupărilor sale omul avandu-se în vedere educaţia trupului şi a minţii sale.Un al doilea curent de cultură occidentală a venit în Moldova din Polonia. şi. Contactul cu şcolile Poloniei şi cu lumea greacă din Constantinopol a înlesnit boierimii noastre să câştige un loc de frunte în cultura principatelor române şi a deschis o nouă eră în istoria literaturii noastre. Rezultatul acestor strânse legături a fost că tinerimea moldoveană a început să frecventeze şcolile polone sau şcolile întemeiate de iezuiţi. Acest măreţ poem al neamului nostru a fost făurit de-a lungul veacurilor în frământările istoriei şi transmis moştenire generaţiilor următoare de către înaintaşi. aceşti istoriografi au scris istoria naţională. Lucian Blaga definea limba drept . datorită următoarelor împrejurări: în moldova secolului al XVII-lea s-au creat două partide. Între cele două partide se iscă lupte înverşunate în care este prinsă toată boierimea. mai ales a celei moldovene. boierii erau nevoiţi să se refugieze. Cronicarii au scris ca să afle . Animaţi de ideea de a spune adevărul. a căror dominaţie era din ce în ce mai apăsătoare. de spiritul critic. Considerând că viaţa .întâiul poem al unui popor”. deveniţi cronicarii secolelor al XVII-lea si al XVIII-lea au meritul de a face din istorie un isntrument al conştiinţei naţionale. sprijinit de poloni. în urma înlăturării limbii slavone în actele de cancelarie şi ca urmare a tendinţelor boierimii de a subordona puterea domnească şi de a întemeia statul feudal nobililor. umanismul a apărut ca o necesitate firească.. care dorea înlăturarea turcilor. unde şi-au găsit adăpost familiile unor mari boieri. ale căror fapte să se servească drept norme pentru urmaşi: . de obicei. ca elevi.Unii sau alţii pierzând.. Ei au creat sub impulsul unui sentiment patriotic pe care îl mărturisesc răspicat în predosliviile lor. iar de cele rele să se ferească”. nici simţul realităţii obiective. de spiritul de obiectivitate. inclusiv tatăl lui Grigore Ureche.

. Durer. numindule. mai degrabă o întruchipare a forţelor. însufleţiţi şi influenţaţi de atmosfera acelor timpuri. pentru antici. toate sub semnul specificului national. Leonardo da Vinci (spirit inteligent enciclopedic). Umanismul românesc s-a dezvoltat mai întai şi mai ales în Moldova feudală. ars pe rug. cultura ia un mare avânt. precum şi prin tipărirea şi traducerea a numeroase cărţi. marii cronicari au demonstrat originea romană a poporului nostru şi a limbii române. nu Pământul. Zeii erau. Prin receptarea trăsăturilor generale ale umanismului european. ca intr-o oglindă şi te priveşte de unde eşti.Letopiseţul Ţării Moldovei”. economice.Căuta-te acum. Grigore Ureche. datorită influenţelor occidentale.De neamul moldovenilor”. . politice şi familiale. o atitudine de respect faţă de natură. deci a identităţii nationale şi a conştiinţei istorice. Jan van Eyck. Aşadar. Studiul De Caz Cronica este o lucrare cu caracter istoric. .. cu profunde cunoştinţe din mai multe domenii ale existenţei. ficare .omului este cea mai importantă. Petraca. Mişcarea umanistă şi-a ales ca modele culturale valorile antichităţii greco-latine. Rafael. Dante. deosebindu-se de dogma monoteistă creştină. politice şi culturale. continuitatea românilor pe teritoriul carpato-dunărean. apărută în Evul Mediu. iar în domeniul ştiinţelor: Galileo Galilei. condiţiile istorice. Cei trei sunt uniţi prin conştiinţa originii romane a neamului şi latinitatea limbii române. Miron Costin şi Ion Neculce. Din galeria acestora. Boccacio. care presupunea o mai mare libertate de gândire şi de liber arbitru. adică italian şi rîmlean”. scria Miron Costin în . prin contacte comerciale. în Evul Mediu. unitatea de neam. . Michelangelo. prin înfiinţarea de şcoli şi alte instituţii ale statului. Giordano Bruno. cuprinzând o consemnare conologică a evenimentelor sociale. cititorule. merită pomeniţi în primul rând. În acelasi timp. Trasătura fundamentală a umanismului românesc constă în redescoperirea rădăcinilor trecutului nostru şi în afirmarea originii latine a limbii române şi a poporului român. în literatură: Picodella Mirandola. politice şi culturale din secolele al XVII-lea si al XVIII-lea au determinat apariţia şirului de mari cronicari moldoveni şi munteni. Credinţa anticilor era. artele şi georgrafia. Cei mai cunoscuţi umanişti sunt: în domeniul artelor plastice: Botticelii. patriotismul. pentru teoria sa conform căreia în centrul Universului s-ar afla Soarele. sociale. etc. mijlocite de anumiţi boieri şi domnitori români cu mediul culrural din Europa.. etc. elementelor şi fenomenelor naturii. Copernic. propunând politeismului (credinta în zei). a valorilor culturale ale antichităţii greco-latine.că eşti drept vlah.. O victimă foarte conoscută a bisericii creştine. desteptând în ei mândria de neam. Nicolo Machiavelli de Cervantes. umanismul recunoştea dreptul funadamental la viaţă. ale căror suflete au vibrat la ideea că neamul nostru are o origine aşa de glorioasă.. uşor de observat. Cronica este sinonim cu letopiseţ şi hronic. Omul umanist avea un spirit enciclopedic. de fapt. a fost Galileo Galilei. Ca urmare iau un mare avant descoperirile ştiinţifice.Poate de aceea ei eu creat cele mai importante opere istoriogeografice.

unde exista o tradiţie rapsodică.cronicarul moldovean Nicolae Costin scrie că Matei Corvin(1443-1490)avea obiceiul după ce „părăsiia de oştit” de „poronciia cîntăreţilor de cînta în canoane faptele a oameni bine numiţi şi îndrăzneţi la războaiele cu turcii.şi în alte ţări..şi aicea în ţară la noi.Mazaris.este pomenit de documente la curtea domnitorului moldovean Petru Aron(1451-1457). Cronicarii sunt autorii de cronici sau de letopiseţe.înfăţişează un cântareţ care fusese la începutul secolului al XV-lea în Ţara Românească şi se înapoiase bogat. Secolul al V-lea Începând din secolul al XV-lea mărturiile despre existenţa unei literaturi populare orale.şi la turci.cu nume bun şi cu laudă celor buni.pisăţ”=a scrie).scrisă pre limba a lor de moşie”. Un scriitor bizantin.şi în Italia. .în stihuri.”.Letopiseţul este o scriere veche cu caracter istoric.pentru că o baladă păstrată în mai multe variante transmite povestirea unei lupte”la vadurile Brăilei” pe la mijlocul veacului al XV-lea între pescari şi orăşeni.”Care obicei. în care evenimentele sunt prezentate în ordine cronologică.diacul Gheorghe.pe deoparte.vedem şi pînă astăzi.se înmulţesc..continuă el.. În predoslovia letopiseţului său de la zidirea lumii pînă la 1601.iară cu ocară celor răi şi cumpliţi.şi turci şi genovezi.şi în Ţara Sîrbească.pe de alta. conform desfăşurării lor (cuvântul provine din limba slavă din ..într-o satiră în proză imitată după Lucian.ca şi piesele databile. Un astfel de cîntăreţ sîrb.la mesăli domnilor.cîntînd lăutarii cîntecele domnilor trecuţi.leto”=ani şi .

Cronica de la Bistriţa”.iese dintr-o fîntînă şi cere socoteală paşei că a cotropit ţara: Ce cauţi în moşia mea Tu şi cu oştirea ta? Soldaţii pun armele şi stranele din biserici pe foc.cunoscut din Cronica lui Ştefan cel Mare.Crivăţul.personificat într-un bătrîn „cu toiag de gheaţă în mînă”.un supravieţuitor retează capul lui Malcoci (Marcoş.Arcoş) sau. Cea mai caracteristică baladă populară. formată din 32 de file de manuscris.natura este aici aliată cu pămîntenii.Din legendă rezultă că balada preamărea vitejia unui flăcău care a izbutit să aducă oastea ţării în ajutorul domnitorului tăbărît în apărare pe un deal.este La fîntîna Gerului.în unele variante. care cuprinde evenimentele cele mai importante din Moldova. din perioada 1457-1499.La sfîrşit.întemeiată pe evenimentul nimicirii expediţiei turceşti a lui Malcocioglu în 1499.O naraţiune populară în proză despre lupta lui Ştefan cel Mare de la Tereblecea.dar stihia Gerului împrăştie cu o suflare flăcările.Atunci paşa dă ordin soldaţilor să despice coşul piepturilor cailor şi să se adăpostească în ele de frig (aseastă imagine o vom regasi în Alexandria) . Se aseamănă foarte mult cu ..la întoarcerea din Pocuţia.când acesta îngenunchie cerând îndurare Gerului.de un ger năpraznic.împotriva tătarilor.răspîndită atît în Moldova cît şi în Ţara Românească.dar nici aşa oastea nu scapă de îngheţ. Cronica lui Ștefan cel Mare Cronica lui Ştefan cel Mare este o lucrare de mici dimensiuni.nasul şi buzele îi cad de frig.are de bună seamă la bază un cântec bătrânesc.Ca în Scrisoare a III-a a lui Eminescu. ambele . Balada povesteşte că oastea turcească a fost decimată în Moldova.sat locuit de unguri lângă Tîrgul Siretului.

Ca stil de redactare a textelor. prezintă puţine detalii despre viaţa domnitorului. vreo 2300. luptele de la Vaslui şi Valea Albă. în ziua de 22. accentul fiind pus activitatea militară. puţine relatări despre alte tipuri de evenimente pot fi regăsite în rândurile lucrării. Ci a fost împuşcat cu o puşcă la glezna stângă. Din cronică nu lipseşte portretul lui Ştefan cel Mare. Atunci a plecat la Chilia. cucerirea cetăţii Chilia. Interesant este şi faptul că în paginile cronicii nu există nici o referire la contribuţia lui Ştefan în domeniul bisericesc. Cronica prezintă preponderent evenimente cu caracter militar sau războinic.conţin informaţii asemănătoare. O astfel de ştire este un eveniment din 1462 (6970): În luna iunie. servea drept izvor de informaţii pentru exteriorul ţării. în timp ce . Cronica începe cu prezentarea anului 1457. an în care Ştefan cel Mare ocupă scaunul domnesc al Moldovei. în ziua de 27. 1459.000: Dumnezeu îl ajută să-i ucidă pe toţi. Ştefan este descris astfel: În luna februarie. motiv pentru care prezintă informaţii despre boierii vremii şi despre viaţa bisericească a lui Ştefan cel Mare. Urmează o prezentare cronologică a războaielor purtate de Ştefan. Ştefan Vodă porni înspre Brăila şi Muntenia şi vărsă mult sânge şi arse târgul cu desăvârşire şi nu lăsă să trăiască pe copil în pântecele maicăi-sale şi spintecă sânul mamei şi spânzură copii de el. respectiv 6. Cronica de la Bistriţa era destinată uzului în interiorul ţării. veni Ştefan Vodă înaintea Chiliei şi nu putu s-o cucerească. precum şi luptele dintre moldoveni şi armata Ţării Româneşti. confruntările cu ungurii.). formate din 13. motiv pentru care cronica are o caracteristică laică.[3] O altă caracteristică a acestei cronici este tipul de evenimente descrise. deosebirea dintre cele două fiind motivaţia scrierii acestora.Cronica lui Ştefan cel Mare”. O altă descriere a cruzimii lui Ştefan este descrisă în contextul luptelor cu armatele turcilor şi a muntenilor.. Pe cei care-i prinse îi trase cruciş în ţeapă. exceptând unii ani neimportanţi pentru autor (1458. mai ales acţiunile pline de cruzime ale acestuia. Secolul al XVI-lea . autorul foloseşte prezentarea laconică. sub forma unor ştiri scurte.000 de oameni. Printre evenimentele prezentate se numără: campania împotriva secuilor. La anul 1470. 1460 etc. prin buric. pe care autorul le consideră fapte vitejeşti[4].

Lupta acestor pături cu marii feudali pentru păstrarea privilegiilor lor.Macarie creează în Moldova o şcoală.Curentului slavonesc i se datorează aici cea mai importantă operă a literaturii romîne vechi.manifestându-se tot în numele autorităţii domneşti.Ţara Romînească şi Transilvania în sec al XVI-lea caractere în parte deosebite de cele din veacul anterior. unde alături de concepţii înapoiate.întemeiate pe formele antice.care cere folosirea unui instrument viu de comunicare.Coresi.Se poate însă deduce viaţa socială din literatura scrisă în alte limbi (slavonă. Secolul al XVI-lea marchează încă de la început o cotitură în cultura şi literatura noastră.introdus prin şcolile latine de pe lângă episcopiile catolice de la Oradea şi Alba Iulia.Ungaria.tipic feudale.datorită unor condiţii social-economice speciale.Umanismul. a avut un caracter antifeudal limitat.încât de o reflectare a vieţii sociale textele româneşti ale secolului al XVI-lea nu se poate vorbi.boierii şi clerul.Italia.tipăreşte cele dintâi cărţi în limba română.sunt fapte în stare să determine importante modificări în suprastructură. Începînd din a doua jumătate a secolului al XV-lea. Factorii principali ai literaturii scrise continuă să fie şi în acest secol reprezentanţii claselor dominante.aduc o înnoire în viaţa social-culturală.caracteristic oraşelor.înregistrăm un curent grecesc care va creşte în secolele următoare. În Ţara Românească.un diacon din Ţara Romîneasca.autorii se silesc să scrie după anumite norme retorice.răspândite nu numai în Transilvania.tendinţe de eliberare socială şi naţională.întrucît acum se ivesc primele manifestări scrise în limba naţională.căci deşi se compune din cronici oficiale.ca urmare a schimburilor dintre sat şi oraş.monument al culturii slavone în ţara noastră.redactate din porunca domnitorilor.care vor câştiga tot mai mult teren şi vor deveni precumpănitoare în secolul următor.beneficiind de anumite privilegii.latină) .totuşi el a însemnat cea dintâi breşă în cultura bisericească.greacă.comparabilă cu Principele lui Machiavelli. „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie”. cât şi a reformei ca produse ale luptei ideologice împotriva feudalismului.unde au fost imprimate. Literatura istorică în limba slavonă merită pe drept cuvânt numele de literatură.păturile orăşeneşti.legăturile comerciale cu oraşe din Polonia.paralel slavonismul. Acţiunea domnească de întărire a autorităţii bisericii ca reazim ideologic al statului a necesitat introducerea tiparului cu însemnate consecinţe pentru dezvoltarea culturii. Literatura orală.oglindă fidelă a luptei antifeudale.Iniţiatorul curentului umanist în Transilvania a fost Nicolaus .dar şi în Ţara Românească şi Moldova.În a doua jumătate a secolului.Luându-şi ca model versiunea medio-bulgară a cronografului bizantin (în versuri) al lui Manasses.prima şcoală literară românească.a fost posibilă pătrunderea atât a umanismului.rămâne şi în acest secol principala cale de manifestare a rezistentei împotriva aservirii.amestecul de populaţii de limbi diferite.corespunzătoare dezvoltării economico-sociale.îndeosebi datorită dezvoltării vieţii orăşeneşti.ecouri ale luptei maselor împotriva exploatării interne şi a jugului turcesc.Literatura originală scrisă în limba română întârzie încă în acest secol.pătrund adesea şi idei înaintate de revoltă împotriva asupririi. eliberând forţele spirituale laice şi deschizând drumul unei noi culturi. În Transilvania.Orânduirea feudală imprimă dezvoltării culturii şi literaturii române în Moldova.Peninsula Balcanică şi Rusia.neîncredinţată scrisului.apariţia unor fenomene de cultură nemaiîntâlnite pînă acum.

cu traducere. însă scrisă slavoneşte. natural. Cronica de la Bistriţa este cea mai veche cronică moldovenească.vor apărea cronici în limba maghiară şi germană.părăsind manifestările exclusive în limba latină.zice cronicarul Azarie.descendent dintr-o familie domnitoare a Ţării Româneşti.Bogdan. ceea ce dă drept a se crede că din vremea acestuia încep letopiseţele moldoveneşti şi de aci încolo se copiază şi se completează şi una din aceste copii este şi manuscrisul numit Cronica de la Bistriţa. fiul lui Muşat. sunt mai ales domnitori ai ţărilor.Ştefan Szekely.sub influenţa reformei.Pe lângă cronicile latineşti ale lui Ştefan Szamoskozi. În Moldova. Se cunoaşte o parte din ea cuprinsă în zbornicul de la Tulcea.Apariţia la sfârşitul acestui secol a unei cronici în limba romînă (Cronica lui Mihai Viteazul) este ea însăşi problematică. „luterani urîţi de Dumnezeu.cum s-a crezut.instalat la domnie în 1561 avusese de gând să pună bazele unei culturi umaniste. Partea care urmează este intitulată . Iar după el domni Iuga Voevod 2 ani”.teolog.în care scop şi adusese în ţară pe eruditul filolog Gaspar Peucer. Roman Voevod 3 ani.. Dezvoltarea lor se poate urmări mai bine în Moldova decât în Muntenia.pe Ioachim Rhaeticus şi Ioan Sommer.Despot a înfiinţat o şcoală medie latină la Cotnari.Eustaţiu Gyulafi. Existenţa unei istoriografii slavone în Ţara Romînească în secolul al XVI-lea nu se poate deocamdată dovedi documentar. astfel că. După acesta domni fiul său Latco Voevod 8 ani. 2.Despot-vodă. adică de la Alexandru cel Bun.din cronica latină a lui Szamoskozi (care a folosit un raport diplomatic prezentat de Petru Grigorovici) şi din memoriul adresat de Mihai Viteazul însuşi marelui duce de Tocsana.ţării moldoveneşti”. Iată începutul acestei cronici. adică genul literar care ne păstrează faptele trecutului. se dau mai multe amănunte.Olahus. care. De aci încolo. aflăm măcar date cronologice. dacă nu aflăm altceva.a căror învăţătură o împărtăşea şi el”.Sebastian Borsos.Bogdan. În Moldova 1.Suntem în domeniul istoriografiei oficial. Acesta s-a publicat însoţită de traducere română de I.Cronica de la Putna. Istoriografia.Mihail Siegler. După el domni Bogdan Voevod 6 ani.Scurta domnie. singura cronică unde se dă acest nume domnitorilor noştri.de curte. pare a fi formată din două .în 1562. trebuie să aibă pomelnice speciale.Ieronim Ostermayer.ginerele lui Melanchton. domni 12 ani.care a predominat în veacul al XVI-lea în Moldova.în Transilvania. Aceste pomelnice şi aceste însemnări cu totul locale dobândesc o importanţă generală prin faptul că cititorii. După el domni fiul său Sas Voevod 4 ani. Dacă umanismul nu s-a putut impune în Moldova sau Ţara Românescă. Însemnările acestea devin din ce în ce mai complete şi ajungem la cronicile primitive. Petru Voevod.folosită de scriitorii care l-au zugrăvit ca personaj literar mai târziu.Originalul românesc se deduce din cronica latină a silezianului Balthasar Walter. După acesta domni fratele său Ştefan Voevod 7 ani. Iar după el domni fratele sau. „În anul 6867(1359) veni Dragoş Vodă în ţara ungurească de la Maramureş la vânat de zimbru şi domnii 2 ani.l-a împiedicat să facă mai mult.istoric şi poet român de limbă latină.cum sunt cele ale lui Gaspar Heltai.terminată în 1563.el a luat în a doua jumătate a secolului al XVI-lea un avânt important. publicată tot de I.Sommer. s-a început prin simple pomelnice prin mănăstiri şi prin însemnări foarte scurte ale evenimentelor din acele mănăstiri.A rămas biografia sa în versuri latine de I.nu chiar o academie.

Ea cuprinde istoria Moldovei de la moartea lui Ştefan cel Mare (1504)până la instalarea lui Petru Rareş. 4. dar reţinut la Iaşi de către Alexandru Lăpuşneanu. căruia îi dă cu belşug toate laudele şi merge uneori până la denaturarea faptelor pentru a putea să vorbească bine despre dânsul. pe de o parte fiindcă n-a fost folosită de Ureche.Cronica lui Macarie. 3. valoarea cronicii e mică şi prin faptul că se arată foarte pătimitor pentru Petru Rares. părerea d-lui Iorga în cercetarea asupra vechilor cornice muntene (excursul II în vol. îl numeşte: . spunând al cui fiu era fiecare domn şi câţi ani a stat pe tron. Lucrarea aceasta a fost publicată de Wojcki(1844) şi tradusă de Haşdeu în . încât a luat expansiuni.Veneau din toate locurile oamenii să se îndulcească de vederea feţii lui. El a fost influienţat de Macarie. de asemenea. bazându-se pe faptul că un adnotator al lui Ureche dă nişte notiţe care se găsesc în această cronică şi zice că le-a găsit într-un letopiseţ sârbesc (adică slavon) al lui Azarie călugărul. Ea are valoare pentru că una din cele mai vechi însemnări istorice moldoveneşti şi ne arată cum se făceau acestea. un sol trimis de regele Sigismund al Poloniei la Poartă. continuând pe Macarie. comparaţiuni. care merge de la 1541 până la 1553.bucăţi:prima mai pe scurt de la Dragoş (1359)până la Petru Aron (1456). de la suirea lui Ştefan cel Mare(1457) până la Petru fiul lui Bogdan Chiorul(1525). El a căutat să imite pe scriitorii slavoni şi în special traducerea slavonă a scriitorului bizantin Manasses. care se temea să nu reclame contra lui. pe de alta fiindcă ne dă lămuriri în privinţa fiilor lui Petru Rareş. dar nu s-au păstrat. Partea întâia e mai mult o simplă genealogie.Macarie a fost egumen la mănăstirea Neamţului şi mai târziu episcop al Romanului. minunatul Alexandru care ca o stea strălucitoare şi-a îndreptat cursul său spre ţara sa”.zice: .Tot lui I. Imitaţiunea a mers aşa departe. Lucrări mai lungi nu s-au putut scrie:aceasta este.a fost descoperită şi publicată cu traducere română de I. Şi-a început cronica pe când era egumen.de blândeţea şi de frumuseţea lui şi se uitau la chipul voevodului ca la chipul lui Hristos”… În Muntenia În Muntenia se vor fi scris. Se pot deosebi două părţi: partea până la Rareş e o compilaţiune după analele putnene. Traducerea lui Brzeski s-a numit Cronica moldo-polonă pentru că a tradus povestirea evenimentelor de la 1359 şi până la 1525. care scrie cu multă pompă retorică.Viteazul şi prea înţeleptul ostaş.Arhiva Istorică”.XVIII). Se pomenesc totuşi două lucrări din secolul XVI: o biografie a patriarhului Nifon şi o istorie a . iar de aci şi până la 1566 a adus de la sine. pomelnice şi scurte însemnări cronologice. Lăpuşneanu este zugrăvit în culorile cele mai favorabile. dar nu a dat atâta importanţă ca dânsul modului de expunere şi s-a preocupat mai mult de fapte. Lucrarea lui. e importantă pentru noi.II al Istor. despre care avem puţine cunoştinţe.. Când vorbeşte despre suirea lui pe tron..Bogdan. Cronica de la Putna a fost tradusă în limba polonă de Nicolae Brzeski. Iar când arată impresia ce-a produs-o asupra poporului.Bogdan se datoreşte şi publicarea Cronicei lui Eftimie.Bogdan o atribuie unui călugăr numit Azarie. cel puţin. după îndemnul lui Petru Rareş şi al marelui logofăt Teodor.. Natural. Eftimie a fost egumen la mănăstirea Neamţului şi a scris cronica din porunca lui Alexandru Lăpuşneanu. istoria lui Rareş e partea principală. alta mai pe larg. Afară de acestea. I.de bunătatea. reflexiuni şi de multe ori le-a pus în cronica sa în locuri în care nu erau nicidecum potrivite.lit sec. în a doua domnie (1541).

gonit de turci din situaţia de patriarh al Constantinopolului. Un polon care se afla la Curte. Autorul ne spune în prefaţă că în 1597 se afla la curtea lui Mihail în Târgovişte.domnitorul Moldovei a numit o comisiune compusă din mai mulţi istorici şi alti oameni de seamă (între care M. Acest Gavril este autorul biografiei lui Nifon pe care a scris-o greceşte şi a trimis-o lui Neagoe.Revista Romană”. În 1857 apare.l-ar găsi cu greu . Taranoviu(Taranovski)a tradus-o în polonă şi de pe această traducere el a dat-o pe latineşte. când ajunge domn (1512-1521). Gavril. Ea nu s-a găsit până acum. Dacă ar vrea cineva să citească azi acest text. cu mai mulţi călugări. pe care un oarecare Huru a copiat-o în anul 1280 de pe un original mai vechi.Tezaur de monumente istorice”. care avea o adevărată adoraţie pentru acest cuvios călugăr. a fost silit să plece din ţară şi s-a dus în Muntele Athos. alta a fost dată la lumină de Haşdeu (în Arhiva istorică). Poate că prima redacţie a logofătului Teodosie a fost românească... dar se cunosc două traduceri: una publicată Haşdeu alta de C. E vorba de aşa zisa Cronică a lui Huru. desigur. Pentru paternitatea lui Neagoe se pronunţă d-l Iorga(în „Istoria literaturii bisericeşti”) pentru un autor deosebit argumentează domnul D. a locuit în Ţara Românească în vremea lui Radu (domn între 1495-1508)şi a cercat să organizeze episcopatul român.A. Macarie . duce Ion Michaele gestarum…) scrisă de Baltasar Walther din Silezia. O redacţie românească s-a publicat în 1843 într-un volum separat. Această îndoială în privinţa autorului şi epocii ne oblige a menţiona o altă chestiune în legătura cu vechea noastră istoriografie. Neagoe. D-l Iorga presupune că Neagoe însuşi a tradus-o în slavoneşte şi în această formă a fost cunoscută pe la începutul secolului XVII. certându-se cu domnul.astfel ca studii asupra condiţiilor materiale nu s-au mai putut face.Îşi poate închipui oricine vâlva produsă de această publicaţie:intâi. aduce cu mare pompă moaştele lui şi le îngroapă la mănăstirea Dealului. unde a şi murit. Nu ştim când şi de cine s-a tradus în româneşte.Săulescu.Erbiceanu. redacţia primitivă a Învăţăurilor lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie.Aceştia făcură un raport prin care afirmară că lucrarea este apocrifă.Kogălniceanu. dar nu-i spune numele) şi aprobată de domn. Cartea latinească ea însăşi este foarte rară. vine şi superiorul mănăstirii din muntele Athos.Negruzzi).căci se tipărise în putine exemplare.vei avea informaţii sigure despre traiul românilor înainte de întemeierea principatelor scrise de un contemporan.lui Mihai Viteazul. dacă n-a fost slavonă. Grecul Nifon.care l-ar fi lucrat cu stirea lui Asachi. Slavonă a fost.O întâmplare mai curioasă a fost faptul că cei ce dăduseră la lumină manuscrisul au declarat că l-au pierdut.C.Rousso (Studii bizantino-române). dar nu e sigur dacă va fi compus el însuşi sau altcineva.Se presupune că autorul este G.Îndată ce s-a dat la lumină lucrarea.vei avea un document românesc din vremea lui Ştefan cel Mare şi apoi.S-a reprodus însă în .Laurian. În anul 1599 s-a tipărit la Gorlici o carte latinescă despre faptele lui Mihai (Brevis et vera descriptio rerum ab illoust. dar n-a reprodus-o cu traducere Papiu Ilarian în . Chiar din detaliile titlului se vede că pe vremea lui Ştefan cel Mare un spătar numit Petre Clănau a găsit în anul 1495 şi a tradus româneşte o cronică. scris de Arbore Campodux. care constituie cea mai interesantă încercare de mistificare literară. Când se sfinţeşte biserica de la Argeş.S-au făcut însă alte câteva studii asupra limbii şi ideilor cuprinse în el şi concluzia a fost că ne aflăm in faţa unei falsificări. dar. în tipografia lui Asachi din Iaşi o broşură intitulată Fragment istoric scris în vechea limbă română din 1495. Acolo a aflat o scurtă descriere a faptelor eroului creştinătăţii făcută de cancelar (adică de logofăt. care a atribuit-o piosului domnitor al Ţării Româneşti.

.celui de pe urmă între călugări.discipol al mitropolitului Teoctist.fost episcop al Romanului...îmi porunciră nemerniciei mele.a nu lăsa ca faptele întîmplate în vremurile şi domniile trecute să rămînă învăluite în mormîntul uitării.ne-a rămas o cronică de la 1504 şi pînă la 1551(întâitul an din domnia lui Ştefan Rareş). .cîte o frază..De la Macarie.smeritului Macarie.şi potrivind chiar unele fapte din cronicarul bizantin întîmplarilor de la noi.” Macarie îşi alege ca model Istoria sinoptică a lui Constantin Manasses..silindu-se şi el „a împodobi cununa povestirii cu vorbe în aur împletite”.împrumutînd adică figuri de stil.versiunea slavonească în proză..scrisă din porunca lui Petru Rareş şi a marelui logofăt Teodor: „.

silit de împrejurări.Pe acesta nu-l interesau treburile ţării.le beleşte feţele.aşezându-l în scaunul epicopal. „nu ca ucigătoarea Dalilă pe Samson.iar Petru îşi îmbrăţişează copiii „ca un vultur ce-şi acopere puişorii fără pene”. pe cei ce se răsvrătiseră.a murit. „om foarte viclean”.autorul făcîndu-şi şi el loc în letopiseţ.Macarie însuşi a fost despuiat de scaun şi lăsat „mai gol decît văzduhul”: „O.Cu Macarie apare caracterul memorialistic al cronicilor.Boierii.sageată fără de fier.continuă letopiseţul(în copia lui Azarie).se pune pe schingiuiri şi pe ferecaţii mai sus-numiţi îi măcelăreşte.tigru mâncător de oameni.doamna îl aşteaptă cu nerăbdare.” Liniştit în fine.suliţă mai ascuţită decât toate!” Iliaş a plecat la Constantinopol şi s-a turcit.fiară crudă.Drept recunoştiinţă.exclamă ex-episcopul..De îndată ce reia domnia.Îşi apleca „urechile şi inima la turcoaice spurcate” şi a luat toate „averile mişcătoare şi nemişcătoare ale episcopilor şi ale mănăstirilor”..rămas „mai gol decât văzduhul”.Pînă şi „barbarului” turc i se face milă de Petru care stă închis „ca fiara în cursă”.soare.sunt luate din Manasses.ci „se lăuda că ştie să prinză păsări în laţ”.Ianoş crai ţine pe Rareş prizonier întocmai cum a ţinut Ghelimer.. „ca nişte câini turbaţi”.episcopul laudă faptele vitejeşti ale domnitorului şi osîndeşte uneltirea boierului Mihu. „suflînd ca vîntul năpraznic de la apus” porneşte toată păgînitatea împotriva Moldovei.zavistie.” Imaginea cu lebăda care stă pe casă. „ca luceafărul ce se ascunde sub pământ sau ca bătrânul Cronos”.La Ciceu.. Petru..domnitorul „îşi hrăneşte cinstitele bătrîneţe cu băi şi băuturi şi mîncări.cum ai putut suferi astfel de fărădelegi ale celui ..Iliaş.ori ca Tindarida pe bărbatul său”(Agamemnon).fapt ce face pe Macarie să izbutească în imprecaţii: „O.pe Inderih(Hilderich).acesta.În 1531. „căci om era şi el”şi în locul lui a venit fiul lui. „prea îngîmfatul stăpînitor al turcilor”.o.dreptate.dar exerciţiile de retorică ale lui Macarie sunt totuşi demne de reţinut.prinţul vandalilor. „ajunse” „în suişul ei”şi pe „smeritul”.Rareş trece la pedepse împotriva viclenilor: „. „rostogolindu-se roata bisericească” de la unii la alţii.ca de altminteri şi celelalte.vor să părăsească pe Petru Rareş.întocmai ca o lebădă cu penele aurite d-asupra unei clădiri.Soliman.fuge neştiind încotro.

n-a fost mai bun.Părerea că recursul la Manasses ar altera însă complet adevărul istoric al cronicii este exagerată.fratele lui Iliaş.din mila lui dumnezeu cu untdelemnul binecuvântării fu pomăzuit de mine.un încătuşat la minte de înşelători vicleni..dar fiindcă i-a încredinţat iarăşi cîrja arhierească.un înşelător al creştinilor.un vîndut diavolului şi afurisitului Muhamet al turcilor.Macarie îl prezintă drept „suflet luminat”. Din cronica lui Manasses. Din respect pentru Ştefan Rareş.nemernicul”.ce au fost un batjocoritor al lui Hristos.Macarie a compilat în special pasajele referitoare la Petru Rareş:fuga în Ardeal(după o vânătoare a împaratului Marcian).mâncări şi băuturi”a împaratului Mihail).deoarece trebuia să arate motivele pentru care domnitorul a fost ucis de boieri un an mai târziu.scăparea din cetatea Ciceiului(după scăparea lui Vasile Macedoneanul din cursele bulgarilor)şi ultimii ani(după viaţa „în băi..El l-a uns domn: „.plecându-şi creştetul său înflorit şi genunchii înaintea feţei împăratului împăraţilor.al cărui nume l-au şi luat de trei ori blestematul!” Se înţelege că Macarie nu poate face abstracţie de persoana lui.Ştefan Rareş.Noul domnitor.Macarie n-a mai continuat cronica.. Eftimie .

în special pe Hădăr.zice el.evlaviosul Io Alexandru voievod mi-au poruncit mie.Iliaş şi-a făcut dascăli pe nişte „afurisiţi”de turci..Călugărul Eftimie.n-a cunoscut cronica lui Macarie decât în redacţia care se opreşte la primul an din a doua domnie a lui Petru Rareş.. „inima i s-a înăsprit ca arama”. „cel mai viclean şi mai răutăcios prin diavoleasca lui învaţătură şi vrăjitorie”.Iar cele ce s-au întamplat de aici înainte.ieromonahului Eftimie.episcopul de Roman.1542: „Până aici.Părăsindu-şi credinţa.pe călugări îi numea vrăjmaşi şi pe diavoli.el care cu adevărat şi de la început au fost fiul şi moştenitorul diavolului celui de oameni ucigător”.Avea harem turcesc şi „început-au neruşinatul a nu mânca carne de porc şi a nu bea vin”.ura pe preoţi şi pe diaconi.ca nu cumva cu trecerea vremilor să se cufunde şi acestea în adâncul uitării.” Cronica lui Eftimie e violent critică faţă de urmaşii lui Petru Rareş şi encomiastică faţă de Alexandrul Lăpuşneanu.s-au scris cu osteneala preasfinţitului părinte al nostru Macarie..celui din urmă între egumeni..egumen la Căpriana.Era împotriva clerului: „.a le scrie pe scurt. .

în prima domnie: „Cu adevărat creştinul Alexandru voievod vorbea cu dulceaţă şi cu înduioşare tuturor.deşi nu avem motive să credem că el nu citise pe cronicarul bizantin. Cronica se încheie cu o povestire în legătură cu alegerea locului mănăstirii Slatina.dar Eftimie se opreşte cu patru ani înainte. Eftimie nu are de ce să se menajeze nici pe Ştefan Rareş.şi toţi câţi se uitau la dânsul înălţau laudă mulţumitoare dumnezeului atotţiitor. Pe Alexandru Lăpuşnenu.iar moartea care i s-a dat i se cuvenea. Azarie . Imaginile lui Eftimie nu pare a veni direct din Manasses. „de dumnezeu alesul”.ca ale lui Macarie.Dar Eftimie se putea adresa acum unui model mai apropiat.încît era ocolit ca un „şarpe îngrozitor”.Mânca de frupt în post şi se juca cu păsările.Era „turbat de nebun”.şi în felul acesta exemplul lui Macarie dădea roade.Diavolul.a luat haraci pînă şi de la mitropolit.pretinde superstiţiosul Eftimie a vrut să împiedice zidirea lăcaşului.Eftimie îl copleşeşte de laude. „plin de mânia femeiască şi bărbătească”.probabil motivate.ca să se turcească.trântind pe Lăpuşneanu cu cal cu tot în apa Moldovei.pe care jurase că nu–şi va lăsa legea.Şi acesta avea hogi şi harem turcesc.între satele Corlăteşti şi Todereşti.într-o anumită măsură.A aruncat crucea.fiincă era bun şi milostiv cu toţi oamenii”.avea cumpătare cuviincioasă în vorbă şi blândeţe şi linişte şi bună rânduială. „sugător de sânge”.Însă domnul a înţeles încercarea şi „cu privire veselă în ochi şi cu inimă slobodă merse mai departe şi ajunse la locul hotârît şi de dumnezeu ales pentru a zidi mănăstirea”.într-o latrină.a minţit că se duce la Poarta să ceară micşorarea tributului. „Lup în piele de oaie”.în realitate plecând definitiv.S-a spurcat într-atâtea orgii şi infamii.Mănăstirea a fost terminată în 1558.din propria lui ţară.Acest lucru s-a întâmplat cam prin 1554.

Azarie n-a cunoscut pe Eftimie.exclamă el la moartea acestuia. „cucernic şi blînd cu toţi”.care „asuprea pe oameni cu dări grele şi de săraci n-avea milă”.Pe timp de foamete.dar luîndu-se cu nebunii şi răii „şi-au plecat urechea la sfaturile lor.fiul lui Solomon”. „bunastare a bisericilor”. „în locul porfirei ţesute în aur s-au îmbrăcat în haina de lînă a călugăriei.Asediat în Suceava de Tomşa.Îi plăceau măscăricii şi distracţiile: .era inocent ca un „miel”şi a fost măcelărit în cortul său „fără milă”.Lăpuşnenu era şi după Azarie „om voinic şi frumos la faţă”.avea însă cunoştinţă de letopiseţul ce mergea până la anul 1551.ar fi vrut(aşa scrie şi Manasses despre Vasile Macedoneanul) să împartă norodului „mertice”. Azarie trece cu vederea măcelul celor 47 de boieri şi prezinta pe Lăpuşneanu ca pe un domnitor exclusiv bisericos.Epoca de linişte a Lăpuşnenului a fost întreruptă de venirea „tiranului” Despot.Lăpuşneanu „ca un vultur scăpat din laţ”.Primind poruncă de la Petru Şchiopul prin mijlocirea marelui logofăt Ioan Golia şi cu binecuvântarea mitropolitului Anastasie.care.fostul şi nemernicul lui ucenic Azarie.fu prins fiincă omorîse un tunar ungur pe nedrept şi fu „călcat şi turtit”de popor.el decide să ducă mai departe letopiseţul lăsat de „părintele dătător de vorbe bogate”: „Până aici au mers alcătuirile ritoriceşti ale părintelui Macarie.era „învăţat în cărţi” şi viteaz. „al doilea Baltazar”.la 1 ianuarie 1558).şi în locul cununii de mărgăritare şi de pietre scumpe au primit tunsura părului şi au îmbrăţişat viaţa monahală şi şi-au schimbat după cinul îngeresc numele în Pahomie”.Bogdan.Să încep dar şi eu.Către sfîrşitul vieţii.ca în vechime Roboam.ce mare şi luminos luceafăr au apus!”.ca ucenic al lui Macarie(„Vai.fiul lui Lăpuşneanu.” Cronicarul reabilitează întîi memoria lui Ştefan Rareş.după părerea lui.reveni în scaun şi „iarăşi străluciră razele binefăcătoare ale pravoslaviei”.

.până în ianuarie 1522) .iar pe alţii îi îngropa de vii”.cum luceşti pe din afară şi pătrunzi în fundul inimii.şi blănile cele moi.Temniţele „gemeau ..căci.Cum faptele au fost repovestite de Ureche.Împrumutând o apostrofă din Manasses.” Azarie şi-a scris cronica între 1574(unde o întrerupe)şi 1577.fără să te saturi vreodată”.scrise în slavoneşte.Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie (Teodosie a urmat la tron tatălui său..rădăcină a tuturor relelor ţesătură a vicleniei.şi hainele ţesute în aur.făcător de nenorociri.Situaţia nu s-a schimbat decît la sosirea lui Petru Şchiopul(din ordinul căruia scrie cronicarul) „.era „rob aurului „şi „ucigaş din fire şi sîngele i se părea mai dulce decît mustul”.băutor de sânge.mănăstirile şi călugării s-au adăpat din undele răcoroase ale binefacerilor lui..cum le învîrteşte şi le suceşti tu pe toate.” Azarie urâşte pe Ion Armeanul..tirane.Jupuia pielea (de pe boieri)ca de pe nişte berbeci.. „pe alţii îi dezghina în patru.nau avut înrîurire asupra literaturii ulterioare.de călugări legaţi în fiare”.omorîtor de prieteni şi vânzător de neam.. Învătăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie Domnitorul Neagoe Basarab(23 ianuarie 1512-15 septembrie 1521)este autorul celui mai însemnat monument al literaturii române în formă slavonă.domnind numai câteva luni.viaţa tuturor au început să curgă lin.pricina tuturor relelor: „O.cîntările dumnezeieşti au răsunat iarăşi în bisericile împodobite cu flori. Opinia lui Azarie este că lui Ion vodă trebuia să asculte sfatul lui Ioan Golia şi să evite războiul cu „oastea turcească cea îngîmfată”.cronica lui Azarie ca şi acelea ale lui Macarie şi Eftimie.lepădat de dumnezeu şi prieten al diavolului.aur.Epoca tratată de el(1551-1574)e bogată în evenimente epice şi dramatice.„..pretinde el.se îndeletnicea cu alergări de cai şi împărţea tovarăşilor săi de joc toată averea sa..dar sfetnicul a vorbit domnitorului ca cineva care ţine discurs unui mort „sau cîntă cîntece de laudă unui surd”.Azarie osîndeşte aurul.Ion vodă s-a arătat ca un al doilea Copronim „în postul cel mare şi-a luat soţie”.

al IX-lea)sau al Învăţăturilor lui Constantin Porfirogeniitul către fiul său(sec.Petru şi Ioan şi pe dragele mele fiice:Stana.Lambros în Catalogue of the greek manuscripts on Mount Athos.Învăţăturile lui Vladimir Monomah către fiii săi(sec.lucru care a făcut pe unii să conteste paternitatea lui Neagoe..şi nu s-a păstrat în întregime în original.din Varlaam. În traduceri şi apoi în copii.Unele din aceste cărţi circulau la noi în copii manuscrise în limba slavonă încă din secolul al XV-lea ca de pildă Viaţa lui Varlaam şi Ioasaf sau Viaţa lui Alexandru cel Mare.vol.împreună cu Viaţa şi traiul sfinţiei sale părintelui nostru Nifon.ci am trimis(să asiste la îngroparea oaselor mamei lui Neagoe)pe iubiţii mei fii:Teodosie.Biblioteca Academiei R.datând din secolele al XVII-LEA şi al XVIIILEA.În opera lui Neagoe Basarab au intrat apoi multe pasaje din Biblie(mai ales din Cartea Regilor).Din astfel de scrieri şi-a extras el preceptele privitoare la conduita etică şi la atribuţiile şi îndatoririle unui bun demnitar.pentru că ei îţi sunt fii şi ţie.conţine numai două fragmente din Învăţături şi a fost publicat de Iosij Naniescu şi C.cum se primesc şi se trimit solii.Cartojan citează un pasaj din care ar reieşi că Teodosie.la data când Neagoe scrie învăţăturile.din scrieri isihastice ca Umilinţa lui Simion cel Nou.şi Ioasaf..ca încât să se sature de oasele tale.cum să-şi trateze boierii şi slugile.O versiune grecească de la începutul secolului al XVII-lea a fost semnalată întâia oară de Sp.sub Mihnea. Ms.iar Octoihul în 1510 sub Vlad cel Tânăr)..Opera a fost redactată în ultimii ani ai vieţii domnitorului.trebuie să admitem că Neagoe era un om cu multă dragoste pentru cultură.adresate fiului său(cum se cade să stea la masă.Învăţăturile au suferit interpolări şi omisiuni.din greceşte): .Recomandările de ordin religios seamănă în parte şi cu cele din Dioptra(Oglinda) lui Filip Solitarul şi Leastviţa lui Ioan Scărarul. Al X-lea).Textul slavonesc(cât s-a găsit)şi cel grecesc nu îngăduie îndoieli asupra paternităţii.El a mutat în 1517 mitropolia de la Curtea de Argeş la Târgovişte.Erbiceanu.nu mai era în viaţă: „.Fragmente din textul slavon au fost descoperite la biblioteca naţională din Sofia în 1895 şi au fost publicate în 1904 de profesorul rus A.fără argumente temeinice.cum se lasă în urmă un nume bun).Ţinând seama că acum apare şi cea de a treia carte tipărită pe teritoriul ţării noastre.sum se face ocârmuirea plăcută oamenilor.Iată cîteva învăţături exprimate aforistic(cităm după traducerea.Aceleaşi modele le-a avut şi un monument al literaturii ruse vechi.P.scrierea lui Neagoe nu e în întregime originală.din Alexandria.a lui Dionisie Areopagitul. Cambridge. al XI-lea).Lavrov sub titlul Slova nacazatelnîia voevodî valaşskogo Ioana Neagoia k sînu Feodosiiu în revista petersburgheză Monumente de literatură şi artă veche.Neagoe a folosit de asemenea literatura bizantină omiletică(Zlatostruja lui Ioan Hrisostomul)şi parenetică.cum se întocmesc oştile.ca şi unele alterări.1895 şi a fost publicată împreună cu traducerea în limba română de Vasile Grecu în 1942. posedă şapte manuscrise din opera lui Neagoe Basarab tradusă în limba română.R.Luxandra şi Anghelina.mai puţin interpolată.Evangheliarul slavon din 1512(Liturghierul a fost imprimat de călugărul sârb Macarie în 1508.N.” Bineînţeles.îndemnătoare la virtute.din Fiziolog şi din Melissa. La întocmirea Învăţăturilor.cum se ţine judecata.după cum îmi sunt şi mie şi pe care domnul dumnezeu i-a luat în cămara sa cerească.CLII.ci o compilaţie de lucrări cu caracter similar.din anul 1682. ca toate operele din această vreme.după modelul Învăţăturile lui Vasile Macedoneanul către fiul său Leon(sec.aproximativ în ultimii cinci.464.I.inadvertenţele datorindu-se editorului Ioan Eclesiarhul.

către puternicii întunerecului veacului acestuia..şi-ţi pare rău apoi..Florile sunt slujitorii şi sfetnicii domnului.ci către domniile.echivalente în literatura noastră maximelor greceşti.că l-ai spus.La judecată cugetarea ta să nu fie şovăitoare.au tăcut.ci şi un mare poet.ale lui Marc Aureliu din literatura latină.către puterile..Precum cariul mănâncă copacul pe dinăuntru de putrezeşte.” „Cuvântul e ca şi vântul..cea dintîi cronică datînd din vremea de cult.care culege mierea nu din toate florile.ca inima să i se îndulcească.Unde este rumeneala feţei şi buzele cele roşii?Iată...s-au deznodat.cumnat cu Stroe Buzescu .căci mincinoşii sunt urâţi de dumnezeu!” „.să asculte numai sfaturile lor cele bune.ci numai din cele bune şi mirositoare.cel mai mare poet român din perioada slavonă...Să nu stăm spre război!Căci nu este nouă lupta către sânge şi carne.Unde sunt mâinile cele albe şi frumoase?Iată..Iubeşte adevărul.” Nicolae Bălcescu a utilizat părţile referitoare la tactica de luptă din Învăţături în studiul său din 1844 Puterea armată şi arta militară la români....” „.datorită logofătului Teodosie Rudeanu..clâtinându-se încoa şi încoace ca trestia în vânt.nu mai găseşte leac.” „Inima omului este asemenea sticlei.Neagoe nu este numai un domnitor înţelept şi vitez..Fiţi înţelepţi şi cuminţi ca albina..nu ni s-a transmis direct.ca şi albina.care în limba românească a secolului al XVII-lea sunt superioare poemului Viaţa lumii de Miron Costin.au căzut.s-au negrit. „.care..ci intr-o prelucare .Unde este părul cel frumos şi pieptănat?Iată...” „.s-au vestejit.şi gândul de răzbunare aşa strică sufletul”.când sufere vreo rănire.....Unde este limba cea repede şi desluşită?Iată. Neagoe deplânge fragilitatea corpului supus putrezirii: „Unde este acum frumuseţea obrazului?Iată.să avem grijă să nu se înece de greutatea lor. Cronica lui Mihai Viteazul În Țara Romănească nu s-a păstrat nici un letopiset in limba slavonă.Unde este clipeala ochilor şi vederilor tale? Iată..pleacă şi nu-l poţi opri.se topiră.sunt în Învăţăturile lui Neagoe Barab către fiul său Teodosie pasaje de o mare elevaţie lirică.s-au frânt.fost mai inainte vistiernic.după ce iese din gură.„..întâile elegii patetice....” Afară de astfel de sfaturi înţelepte.Nu-i de mirare că figura lui de ctitor al bisericii Curtea de Argeş a trecut în legendă.” „Viaţa e ca şi o corabie încărcată de păcate.....Unde sunt grumazii cei netezi?Iată.

invocînd ajutorul Mîntuitorului.ci a coroborat textul cronicii logofătului Teodosie Rudeanu cu informatii orale.cît şi de la alti însemnati şi demni de credintă osteni(non tam walachorum quam aliorum egregiorum militium fide dignis).Baltasar Walther.autorul asază o epigramă asupra icoanei domnitorului.stăteau de fată în războaie si lupte.o scurtă descriere a faptelor lui Mihai Viteazul compusă de cancelar în limba romînă(walachico sermone) şi aprobată de domnitor.l-a prelucrat.Nici zgomotul bombelor..taie în bucăti pe altul si după o luptă de erou se întoarce la ai săi neatins”.scrie Baltasar Walther.merse de se ascunse în pădure.unde relatiunea este foarte asemănătore cu aceea a lui Baltasar Walther: „…Învocînd numele lui dumnezeu m-am încăierat cu ei în asa chip că lupta a tinut toată ziua.a pus putine lucruri de la el.se aruncă singur în sirul inamic.La sfîrsit.în cele mai alese circumstante".asa că în acea zi însusi sinan-pasa a căzut de pe cal într-o prea adîncă mocirlă.Moldavie Transalpinae sive walachide Palatino gestarum) a diplomatului german Baltasar walther-junior din Silezia.Tehnica naratiunii la prezentul istoric vine la Bălcescu tot din Baltasar Walther: „Atunci. .prin mijlocirea solului polon Andrei Taranowski. Innumeros hostes morte fugaque domat.loveste în piept pe unul din căpitanii turci.Nu stiu dacă ardelenii îl vor fi lăsat să treacă.cînd înaintea lui.făcînd turcilor foarte mare pagubă.mergînd curajos.înmînate în 1600 ducelui de Toscana.cînd alăturea de el.apucă în mînă o secure militară.apoi întoarsă în limba polonă.” Cronica lui Baltasar Walther se opreste la anul 1597. Haud satis ingeniosa manus depinget Apellis Carmine vix justo doctus Apollo canet Iste Caput Geticis opponit viribus adest.Episodul a intrat în Romînii sub Mihai voevodViteazul de N.se simte totusi dator să adauge că alesele circumstante nu le-a adunat atît de la valahi.prietenul si corespondentul filozofului Iacob Bőhme.unul dintre cerbi pierind.ci auzind vuietul se ridicau în două picioare si stăteau putin privind”).generosul Io Mihai.si am câstigat cinci tunuri si un steag verde al proorocului lor Mohamed.de durere.în afară de stil.quo fortis robore dextra valet.nici fulgerele tunurilor nu-I înspăimîntau.pe care l-am trimis măriei-sale împăratului.Bălcescu.scrisă şi închinată în Tîrgoviste: Haec ducis est facues:at quae viget ardua virtus Pectore.foarte pretuit de ei si foarte respectat.În bătălia de la Călugăreni.celălalt.latină(Brevis et vera description rerum ab… Ion Michaele.amănuntul cel mai interesant din punct de vedere literar fiind cel mai interesant din punct de vedere literar fiind cel despre cerbii domesticiti ai lui Mihai-vodă care-l însoteau(„Ei se aflau mai cu seamă lîngă cortul domnului.pe care el traducînd-o în latineste o îmbracă . În arhivele din Florenta s-a găsit o povestire propie a lui Mihai Viteazul asupra luptelor sale.cu rusine pentru Sinan-pasa. După cum mărturiseste el însusi.Mărturia lui baltasar Walther este însă cam întortochiată căci desi el însusi declară că a tradus versiunea poloneză a cronicii. Cu toate acestea.asa că în acea bătălie au murit patru pasi si sapte sangiaci. Exiguus numero:sed dextra et pectore magnus.de unde cu multă osteneală a fost scos.Prin urmare nu s-a mărginit să traducă.Baltasar Walther a obtinut la Tîrgoviste în lunile iunie şi iulie 1597.

doamne.Numai la tine e mîntuirea:esti liber.istoria lui Mihai vodă.el e zidul si răzbunătorul gintei crestine.carele au făcut multe războie cu turcii pentru crestinătate.arme si trădare.Redactia folosită în compilatia de letopisete ale Țării Romînesti făcută în a doua jumătate a secolului al XVll-lea.o.” Secolul al XVII-lea Grigore Ureche .tuum propter nomen defende.nici învătatul Apollo să cînte în versuri demne.Mic după număru(ostasilor)dar mare de inimă si cu brat robust.Crist:apără căpitanul care luptă pentru numele tău de silnicie.rogamus A vi.” Nu stim dacă Teodosie Rudeanu si-a continuat cronica după 1597.sin Pătrasco vodă.Christe.armis.cît valorează dreapta-i puternică.proditione ducem.Rugă-mu-te. a ajuta cum vei voi.osti nenumărate stinge prin moarte si goană.. A te sola salus:at liber ut omnia proestas: Saepe tibi domino caussa secunda placet. „Iată chipul domnului:dar cîtă virtute zace în pieptu-i.la capitolul.ti-a plăcut cauza norocoasă.nici mîna ingenioasă a lui Apelles n-ar putea să picteze.precum de aicea înainte să arată diferă sensibil.fraude.El îsi pune capul în luptă cu barbarii.

Scrisoarea sa se numeşte . . începând cu întemeierea Moldovei. iar cel care a stârnit reacţii de revoltă a fost Simion Dascălu. precum şi din scrisorile primite de la străini şi actele aflate la curtea domnească. alimentat de o cultură profundă... Ureche s-a inspirat din toate documentele vremii( cronicile polone şi latine.] au cercat ca să putem afla adevărul. mare spătar în timpul domniei lui Vasile Lupu. Acolo a studiat latina. retorica şi poetica pe textele scriitorilor clasici. [.Primul dintre marii cronicari este Grigore Ureche(1590-1677). Din patriotism. cel mai fidel a fost Uricariul.Letopiseţul Ţării Moldovei” reprezintă începutul istoriografiei în limba română. deoarece şi-a permis să introducă în textul cronicii capitole proprii. după cum însuşi mărturisea: . Grigore Ureche s-a refugiat de cateva ori în Polonia împreună cu familia sa. fiul lui Nestor Ureche. devenind unul dintre sfetnicii domnitorului. care povesteau evenimente istorice pe care le auziseră de la străbuni. gramatica. îndeplinind funcţia de mare logofăt. Nestor Ureche.. spătar. de către Dragoş Vodă până la a doua domnie a lui Aron Vodă. letopiseţele moldovene în limba slavonă). păstrată sub formă de copii şi rămasă neterminată. om cu cultură aleasă. Întors în Moldova. prin care a deformat adevărul istoric... Din numărul mare de copişti. şi luând ca model scrieri istorice străine pe care le-a cunoscut în Polonia. ca să nu mă aflu scriitorii de cuvinte deşarte”. . care a jucat un rol important în viaţa politică a Moldovei. Grigore Ureche începe să redacteze în limba română un Letopiseţ amplu al Moldovei în care vroia să consemneze evenimentele mai importante din istoria ţării. Grigore Ureche ce au fost vornic mare. ale altor boieri bătrâni. Preocupat de faptul că letopiseţul trebuie să consemneze istoria adevărată a Moldovei.Letopiseţul Ţării Moldovei” de când s-au descălecat ţara şi cursul anilor şi de viata domnilor care o consemnează evenimentele desfăşurate între anii 1359-11594. urmaş al unei vechi familii boiereşti. din amintiririle tatălui său. a îndeplinit cateva funcţii: logofăt. Acest letopiseţ este singura sa lucrare cunoscută. apoi mare vornic al Ţării de Jos.

. însuşi să vârâia. acolo îl aflai. La lucruri de războaie meşter. Autorul însuşi mărturiseşte că: . . că ştiindu-se căzut gios.De moartea lui Ştefan Vodă celui Bun... să nu îndepărteze. ţinând foarte mult să fie nu un . ca să nu să înece anii trecuţi şi să nu să ştie ce s-au lucrat. de multe ori la ospeţe omorâea fără judeţu. pe doi iulie 1504.. neleneşu. căruia îi dedică trei sferturi din cronica sa..Predoslovia”. sobru. mânios şi de grabă vărsătoriu de sânge nevinovat. În opera lui mai apare şi ideea originii comune a tuturor românilor din Translvania şi Maramaureş cu aceea a moldovenilor: . au aflat cap şi începătură moşilor. unde era nevoie. intitulat . ci de dreptate”. ca văzându-l ai săi. Acest cronicar e un narator fără podoabe lingvistice. de aceea este considerat primul portret literar: . În capitolul . a unui portret.. Şi unde-l biruia alţii.Cronicarul Grigore Ureche îşi expune intenţiile în capitolul introductiv al lucrării.Fost-au Ştefan-Vodă om nu mare de statu. căruia nu-i lipsesc observaţiile morale în schiţarea.” Grigore Ureche a consemnat în mod obiectiv evenimentele şi întâmplările cele mai importante.. şi lucrul său il ştia a-l acoperi.scriitor de cuvinte deşarte.. să ridica deasupra biruitorilor”. şi pentru aceia raru război de nu biruia.căci de la Râm ne tragem şi cu ale lor (ale latinilor) cuvinte ni-s amestecate”. nu pierdea nădejdea.. cetind cărţile şi izvoarele. în linii mari. cum este cel al voievodului Stefan cel Mare. şi unde nu gandeai.. Grigore Ureche realizează portretul marelui domnitor într-un stil artistic. Istoriograful Ureche a intuit primul originea romană a poporului nostru şi a afirmat ideea latinităţii limbii şi a poporului român. Amintrilea era un om întreg la fire. şi ale noastre şi cele străine.. vă leato 7012”.. .

bântuită de .. E de subliniat importanţa pe care o acordă cronicarul istoriei în trezirea şi dezvoltarea conştiinţei naţionale a poporului. inteligent. De nu mă vor. ori cu voie. bun conducător de oşti. Tipul domnitorului ideal se completează cu aspecte legate de moartea lui Ştefan cel Mare.. Autorul îi laudă însă pe boieri cu dragoste de ţară.în calea răotăţilor” din care cauză . autorul lăudându-l pentru multele războaie câştigate şi pentru dăruirea sa pentru ţară. Atâta jale era. obiceiurile de la curtea domnească. de plângea toţi ca după un părinte al său”.. Nucleele epice şi vorba memorabilă consemnate de cronicar (. apărători ai libertaţii şi independenţei cum este Ştefan cel Mare. realizat concis: aflăm că Ştefan era temperamental. În acelaşi registru. ale căror trăsături principale sunt vitejia şi spiritul de sacrificiu puse în slujba Moldovei.Iară pre Ştefan Vodă l-au îngropat ţara cu multă jale şi plângere în mănăstire la Putna.foamete mare şi lăcuste multe”. dar a glorificat eroica luptă antiotomană a moldovenilor pentru neatârnarea ţării. Menţionarea unor fenomene meteorologice susţine semnificaţia simbolică a morţii domnitorului.. dusă între domnitorii ajutaţi de oaste străină. tot astfel cum mitul eroului exemplar a servit ca punct de plecare pentru o serie de opere literare şi istorice despre domnitorul Ştefan cel Mare. Ureche spune că aceasta este determninată de aşezarea ţării . În privinţa politicii externe a Moldovei.ca sacul fără fund”.. Ureche a scris cronica de pe poziţia marii boierimi.. eu îi voiu pe ei şi de nu mă iubesc eu îi iubescu pre dânşii şi voiu merge. leşi. Ureche îl sanctifica pe voievod”. cronicarul consemnează pericolul expansiunii otomane şi lăcomia sultanilor care este . Legătura cu poporul şi caracterul exemplar sunt redate prin sinecdoca .. ca şi luptele interne pentru tronul ţării.ţară”:.Grigore Ureche s-a străduit sa ofere modele de voievozi cu dragoste de ţară. harnic. . Talentul lui Ureche este dovedit mai ales de schiţarea profilului moral.. Alt portret este acel al domnitorului sângeros Alexandru Lăpuşneanul. viteaz. ruşi şi turci . de multe ori se făceau războaie ca să se apere ţara şi pământul său” prădată şi arsă de tătari.. Prezentarea tablourilor din viaţa internă a Moldovei este realizată simplu şi ilustrează relaţiile dintre domnitori şi boieri.Citând memoria neamului ce îşi plânge părintele. ori fără voie”) au trecut în nuvela lui Costache Negruzzi. . cu toate că a promovat ideea izbăvirii Moldovei de turci numai în alianţa cu Polonia. Dorind controlul domniei de către boierime..

. având elemente descriptive şi patriotice. sobru. găina.. ei zic caro. cronicarul remarcă influenţa altor limbi . Barbu Ştefănescu Delavrancea (Apus de soare.. Grigore Ureche a întampinat greutăţi de exprimare din cauză că nu a avut un model de cronică în limba română. atat de bine realizată încât mulţi scriitori de mai târziu au găsit în această scriere un izvor de inspirţtie.. precum au alte popoare. Cronicarul afirmă şi originea comună a moldovenilor. ce le zicem latini: pâne.. moldovenii au pierit . Cronicarul este conştient de necesitatea ca română să aibă o istorie a lor. conţinând sintaxa slavă amestecată cu cea orală românească.Pentru limba noastră moldovenească”.. ei zic panis. Vasile Alecsandri (Despot-Vodă).. ei zic galina. Cronica lui Ureche este prima scriere din literatura română care se depărtează de stilul bisericesc. afirmă dependenţa romană şi face unele aprecieri referitoare la cuvintele româneşti care seamănă cu cele latineşti: .fierbinţi” pentru trecut. toate cuvintele le-am întelege”. Viforul. Mihail Sadoveanu (Viaţa lui Ştefan cel Mare. Arta scriitorului este pusă în lumină mai ales de capacitatea de a creiona portrete (vezi portretul lui Ştefan cel Mare). etc. muntenilor şi ardelenilor.. Luceafărul). fapt pentru care frazele sunt uneori mai greoaie. creînd. Într-o luptă. scop patriotic şi educativ mărturisit. Nicolae Manolescu. . Dintre aceştia. în .aşişderea şi limba noatră din multe limbi este adunată şi ne iaste amestecat graiul nostru cu al vecinilor de prin prejur”. Şoimii.În capitolul intitulat . NicoarăPotcoavă). Stilul letopiseţului este concis. de la rîmleni. merită amintiţi: Costache Negruzzi (Alexandru Lăpuşneanul). la rândul lor.cîtau înălbit poiana”. că de ne-am socoti pre amănuntu. istorică şi artistică..Istoria critică a literaturii române” subliniază urmatoarele trăsături ale operei: atitudine critică fată de izvoare. Ureche fiind primul autor care a folosit metafora: cronicarii trebuie să fie . lucrări proprii de o mare valoare literară.. carne.

cât şi ale lecturilor sale istorice.Istoria literaturii române” afirmă că: ..Letopiseţul lui Grigore Ureche este o <<construcţie epică de tip linear>> evoluând pe axa timpului istoric[.. Criticul literar Ion Rotaru consideră că: . îl sintetizează”... .portretul moral..Dacă stăm bine să ne gândim.Adevăratul dar a lui Ureche este. cuminte şi plină de ascunzişuri ironice[. după cum Dosoftei. Elvira Sorohan apreciază că: . În mentalitatea povestitorului însă se recunosc atât influenţe latine. va fi influenţat de poezia folclorică.. are un limbaj pitoresc”. pe care îl crează.... primul nostru poet cult. în ansamblul ei. o operă clasică a prozei istorice”.Prima noastră cronică este. . spre luare-aminte.]. într-un mod original... acest prim cronicar de limba natională se va orienta după naraţiunea orală.. Cronicarul (Grigore Ureche) e sfătos şi ţine să facă <<năcăzanie. Nicolae Manolescu spune că: . la acel dar fonetic de a sugera faptele prin foşnitura şi aroma graiului. la care se adaugă optica populară moralistă în interpretarea istoriei”.Aprecieri critice George Călinescu în .] În modul de a povesti.Toată valoarea cronicii lui Ureche se reduce la cuvânt. vorbeşte în pilde şi proverbe.]”. adică învăţătură>> către cititor.[... tonul literaturii române e dat de pe acum. Vorbirea cronicarului e dulce şi cruntă.

că istoria nu o fac masele. cum mărturisea în scrierile sale. pe lângă domnitorul Vasile Lupu. avea să contribuie la elaborarea unor opere dintre cele mai importante în literatura românească veche. în lupta de la Beresteczko. a învăţat carte în Polonia. cronicarul Miron Costin. Nicolae Iorga nota cutremurat că în momentul căderii capului lui Miron Costin . împotriva domnului Constantin Cantemir (tatăl lui Dimitrie Cantemir). În anii ce au urmat a fost suspectat că a participat la un complot.să rămâie întru întunericul neştiinţei”. dar se cunoaşte exact că tânărul s-a bucurat de încredere. Miron Costin a fost implicat în principalele evenimente politice ale epocii. aşa cum credeau umaniştii. întorcându-se în Moldova. probabil ca nobil polon cu obligaţii militare. mare logofăt. Miron Costin Dacă Grigore Ureche a deschis un drum nou în literatura istorică română. Dar cronicarul susţine. În legătură cu viaţa şi activitatea lui Miron Costin în Polonia nu existau ştiri amănunţite. ca aceea despre armonia dintre monarh şi supuşi sunt aparent asemănătoare cu ideile umanismului. a îndeplinit funcţii militare şi diplomatice importante. nelăsându-şi patria . din punct de vedere individualist. urmat şi de alţii. se presupune că ar fi participat. alături de oastea polonă. Idei şi tendinţe mai pronunţat umaniste apar la continuatorul lui Grigore Ureche. ci eroii. fiind omorât din ordinul acestuia. acest drum a fost continuat de Miron Costin. mai trâziu. Ca şi alţi reprezentanţi ai înaltei boierimi. totuşi. cum ar fi: mare vornic. care a trăit între anii 1633 şi 1691. astfel. progresist polonez al secolului al XVI-lea. Aşa s-a stins mintea cea mai luminată din acea vreme a Moldovei. care are cuvinte de laudă pentru predecesor. Unele idei ale lui Ureche.Viziunea realistă a vieţii şi tendinţa de a defini omul ca valoare etică şi socială sunt la Ureche semne de umanism. împreună cu alţi boieri. De aceea el laudă marile personalităţi. Miron Costin. care. împotriva cazacilor şi tătarilor. Marele cronicar moldovean.. pentru dragsotea lui de ţară.

Miron Costin nu s-a limitat la istoria transmisă de bătrâni. „începutul” tărilor si al poporului românesc.nu-i mai trebuia nici o rugăciune..să interpreteze adânc evenimentele istorice.cu rădăcini în originea romană.după cum însusi mărturiseste în prefata cronicii sale.care nu se găsesc în alte izvoare contemporane.în Muntenia si în Oltenia.Asadar.După 1653.Miron Costin a pornit de la gândul de a nu lăsa istoria să intre în umbră. a găsit totuşi.Miron Costin era în măsură să lege faptele.si s-a hotărât să alcătuiască un letopiset integral al Moldovei .din domniile Movilestilor.Letopisetul său are.cronicarul a participat personal la evenimentele interne si.comparatiile si judecătile sugerează cultura clasică a cronicarului(l-a citit pe Plutarh).El povesteste si fapte văzute pe viu în timpul sederii în Polonia. Dar Miron Costin a scris si alte opere:„Letopisetul Tării Moldovei de la Aronvodă încoace”(1675).precum.ca om luminat ce era.reluând firul istoriei cu domnia lui Aron vodă si duce naratiunea evenimentelor până la domnia lui Ștefănită vodă Lupu inclusiv(1661).si care s-a folosit de proverbe populare în formularea unor judecăti.De aceea a continuat cronica lui Grigore Ureche.ci a întrebuintat si izvoare scrise.iar în limba poloneză a redactat: „Cronica Țărilor Moldovei si Munteniei”(Cronica polonă) si „Istoria în versuri polone despre Moldova si Muntenia”(Poema polonă). . În timp ce Ureche a emis idei în legătură cu formarea poporului si a limbii române.carele au fostu de Traian-împăratul”si până în zilele sale.lucrare în care demonstrează originea latină a românilor.etc. în .etc.”..în drumurile diferitelor solii. Întradevăr Miron Costin.mai ales.cu unitatea poporului român din diferite provincii etc.poloneze. „Escopia”...invazia lăcustelor.A„urzit”-spune el „această începătură” a letopisetului cu partea despre colonizarea Daciei. cu o experienţă multiplă de viaţă.Miron Costin.pe larg si pe întelesul tuturor.în care să expună.desi intentia lui a fost să înfătiseze istoria Moldovei de la începuturi.dar vremurile grele nu iau dat răgazul alcătuirii unei lucrări.autorul a rămas cu povestirea departe de evenimentele trăite personal în ultimii treizeci de ani.i-a fost„mult mai pre lesne a scrie de aceste vremi.Maximele.apoi la Viena.fiind animat mereu în toate actiunile sale de dragostea de patrie care a devenit legendară si a fost surprinsă în creatiile populare consemnată de Ion Neculce.iar din „urzitura” aceea a rezultat mai târziu „De neamul moldovenilor”.luând cunostiintă de asemenea neadevăruri si „ocări”..idei denaturate de unii copisti(Simion Dascălul).Deci. militar diplomat.dar a folosit din plin istoria orală si amintirile familiei. timpul necesar să scrie opere de valoare. om de acţiune politică.ca şi opera lui Ion Neculce.cronica sa „Letopisetul Țării Moldovei” contine evenimente din vremea lui Ștefan Răzvan.În această parte avem de-a face cu memorii propiu-zise. Cu o bogată cultură. având un orizont lărgit prin cunoaşterea „terenului” cu prilejul expeditiilor militare în Transilvania.punându-le într-o lumină personală.s-a revoltat.Alexandru Iliasi si Ștefan Tomsa al II-leadin epoca lui Vasile Lupu si Gheorghe Ștefan.poemul filozific„Viata Lumii”.caracter de memorii. fiindcă işi mântuise sufletul cu opera pe care o lăsă neamului său.ca „Alexandria”.care cerea liniste si timp.si este de neînlocuit pentru informatiile sale istorice.cumplitele vremuri” de care pomeneşte mereu.în mare măsură. Miron Costin a continuat cronica lui Ureche.care nu este străin de cărti populare. Când s-a apucat să scrie cronica sa.Totusi.de aceea. „din descălecatul cu cel dintâi.

acest cronicar se ridică peste micile patimi omenesti si judecă obiectiv pe eroii cronicii sale.Astfel el nu narează simple evenimente istorice.. Reprezentant al clasei boieresti.cu scene tragicomic..ci prezintă.care puteau fi evitate „că letopisetele nu sunt numai să le citească omul.având sensul realist istoric al vietii si civilizatiei umane.ca un literat.Miron Costin face observatii critice privind. Cu toată pozitia si ideile sale de clasă.cronicarul remarcă faptul că era însufletit de un instinct de ucigas.Cu o formatie de umanist.ori cetatea Suceava.Laudă vitejia domnitorului care se afla „pururea în fruntea ostii sale”.el fiind adeptul unui stat cu legi interne.caracterul uman.de afirmatiile sale. .cerând să li se dea în mâini boierii exploatatori ca să se răzbune.desi familia lui fugise în Polonia de teama acestuia si personal nu a fost de acord cu toate actiunile voievodului.din zugrăvirea unor drame sociale sau omenesti.notând cu propria lor vorbă că „blestemul săracilor nu cade pe copaci”.„Nespusă vrăsmăsia prostimei!”.Personajele cronicii nu sunt zugrăvite în stil sec istoric.în fata istoriei.fapt ce denotă un mare progres social-politic.că tara într-aceea foamete era..criticându-l pe Gheorghe Ștefan care „în oastea sa de fată n-au fost ci au stătut departe de la oaste”.ce mai mult să fie de învătătură […] ”.istoria nu însemna doar consemnarea faptelor trecute.oameni vii în relatii istorice..si de aceea lui Ștefănită i-au zis Papură vodă.actiunile lor si evenimentele istorice.si consideră că cei mari trebuie să înteleagă si să ocrotească multimile.recunoscându-i meritele..Autorul introduce în cronică amănunte.Fiecare are firea.indiferent dacă i-a fost prieten sau dusman.afirmat în lucrarea sa „De neamul moldovenilor”.”..amintind că pe tărani îi răpunea deseori foamea.descrieri.sub domnia lui Ștefănită Vodă Lupu: „..calităti sau defecte.politice si sociale.Miron Costin se declară împotriva puterii nelimitate a domnului.cât mânca oamenii papură uscată în loc de pâine .exclamă Miron Costin.Miron Costin pune la loc important omul si umanitatea.ci si tragerea unor învătăminte din desfăsurarea evenimentelor..actiuni urmate împotriva unui sfat bun sau privind nechibzuinta lui Vasile Lupu de a nu avea o garnizoană în cetatea Hotinului.El era de principiul.devenită proverb.că este cărturariu bun”domnitorul a răspuns „mai carturar decât dracul nu este altul.ca în anul 1659.Apreciază pozitiv domnia lui Vasile Lupu.cronicarul apără interesele acestei clase în lupta cu domnia.Cronicarul aminteste de revolta tăranilor sub domnia lui Alexandru Ilias(1633) când acestia se tineau ca o haită de lupi de convoiul domnului alungat.Miron Costin nu este indiferent la viata si suferintele maselor populare. Despre Ștefan Tomsa.ca si Grigore Ureche.provocate de boierimea desfrânată.Tot el remarcă suferintele de nedescris ale tărănimii .în care domnul să consulte un sfat legal constituit din boieri.că istoricul dă seama.Călăul domnitorului era un măscărici :„pentru un dioc.omorurile deveniseră pentru domn spectacole de senzatii tari.De aceea.s-au rugat boierii să-l ierte .de pildă.un stat feudal bazat pe o ordine internă.să stie ce au fost în vremi trecute. Miron Costin are un dar deosebit de a percepe si de a fixa în cuvinte caracterul oamenilor si ipostazele în care ei se complac.Conform conceptiei sale.paranteze.mai ales că existenta si puterea lor nu sunt de neglijat:„Adu-ti aminte -repetă el stăpânului tării.capabil de actiune si atitudini felurite.că pe multe gloate de oameni esti stăpân”.deprinderile lui personale.Și totusi l-au omorât si pre acela”.

.asemănând prăbusirea muntilor cu zgomotul mare pe care îl fac pomii cei înalti atunci când sunt doborâti sau casele înalte.comparatii.ci si o galerie de portrete.”si stă „..Cronicarul întrebuintează si comparatii cu efect acustic.negură după negură. Spitit ascutit de observatie.Tablourile sunt pline de nerv si de emotii.metafore.dar se observă că este o năvală de lăcuste în convoi gros si dens.vechi care se dărâmă..zburând aproape de pământ .ori de sămănăturănu rămânea.spunând că la fel ca floarea ofilită de brumă care îsi revine la căldura lină a soarelui.tot asa si tara după greutătile din vremea lui Radu Vodă (Mihnea) si-a revenit la belsugul dinainte.pe cai mare grosi nemtăsti sau turcesti”.Verbul lui inspirat si colorat .Cavaleria polonă(în luptă cu Mihai Viteazul)apare cu sulite „de opt coti de lungi..Nice frunze.ca un zid la războaie”.După cum am văzut..ori de iarbă.sensibil la frumusetile naturii.autorul face cu usurintă comparatii între situatii din viata socială si între fenomenele din natură.în frunte si la piept cu „câte o tablă de hier. Este de citat tabloul invaziei lăcustelor văzut de Costin în Polonia:„pare că vine o furtună.ore întregi.nice pai.După ele rămânea pământul negru împutit.exprimă ..atunci când este vorba de căderea lui Vasile Lupu. Cronica lui Miron Costin nu este numai o însusire de evenimente istorice..cronicarul zugrăveste cu mare măiestrie caractere diverse..pentru fereală de glonturi.”.

asimilarea formelor plastice din graiul popular.care nu sunt făcute cu violente de vocabular ci discret.fiecare purtând un titlu explicativ pentru continutul acestora.Dar naratorul relevă asemănările de port.talentul.P.apoi războaiele romane cu dacii.să scot lumii la vedere felul neamului.Mihail Sadoveanu în „Neamul Șoimărestilor”si în „Nunta Domnitei Ruxanda”.Autorul nu este străin nici de legendele antice literare despre războiul Troiei sau despre Romulus si Remus.Întrebuintează de asemenea vorbirea directă a eroilor.Talentul naratorului stă în capacitatea de a face vie o exprimare plină de idei si de fapte.cronicarul acordă mare importantă problemei originii comune a românilor.expansiunea Imperiului Roman. Energia stilului lui Miron Costin este canalizată spre cugetare si moralizare.moldovenilor si muntenilor.Miron Costin a suferit influenta topicii si vocabularului latin.Nu lipsesc nici paralelele cu numele popoarelor germanice.ca mijloace plastice de exprimare a unei idei:„lupul părul schimbă.Se insistă asupra unitătii de grai a ardelenilor.romanice si slave.Nu lipsesc proverbele în variante vechi.cunoasterea cărtilor populare.conducând la învătămintele desprinse din text.din stiri legate de geografie si istorie pentru ca moldovenii să înteleagă nasterea poporului român.din ce izvor si semintie sântu locuitorii tării noastre.scriitorul introduce si argumente arheologice:inscriptii de piatră.i-au dat posibilitatea lui Miron Costin să găsească imaginile cele mai potrivite.Din cronica lui Miron Costin s-a inspirat B.sau locutiuni în limba populară:„a sta ceva într-un fir de păr”(viata lui Constantin vodă).îmbogătindu-sidocumentarea si din alte izvoare.legende narate după cărti populare sau opere clasice.a fost scrisă pentru a suplini lipsa de informatii din trecutul istoric al acestei tări si pentru a combate „ocările si basmele”(„relatirile neadevărate”) celor ce au făcut adausuri cronicii lui Ureche sau lui Miron Costin. În cuvântul „către cititoriu”(în Predoslovie).Este de remarcat că nu se simte o diferentă între modul de a nara evenimentele cunoscute din izvoare scrise sau din spusele bătrânilor.Cronica are de la un capăt la altul o constructie si un stil caracteristic.Este subliniată din nou ideea responsabilitătii istoricului în fata urmasilor. O altă lucrare importantă a lui Miron Costin este „De neamul moldovenilor. Ca un bun cunoscător al limbii latine si cititor de cărti latinesti.În conformitate cu ideea de responsabilitate a scrisului.monede vechi.influenta sintaxei latine a îngreunat sensul frazei. „De neamul moldovenilor”este structurată în sapte capitole.cucerirea si colonizarea Daciei.dintr-o reală datorie patriotică:„Biruit-cu gândul să mă apuc de această trudă.Constructiile ample se armonizează cu prezenta dictoanelor.dintre romani si români.Hasdeu în„Domnia Arnăutului”(Vasile Lupu).Există o unitate de stil si de artă literară.cu elemente de stil retoric.si modul de a prezenta faptele văzute de el însusi. .El notează chiar si asemănarea între ceremoniile ospătului si ale înmormăntării.după cum însusi mărturiseste autorul.iar nu hirea”.si românii din Țările Unguresti[…]toti un neam si o dată discălecati sântu”.dar totusi în unele locuri.Nicu Gane si altii.cronicarul pledează pentru importanta spirituală a cărtii.Este prezentată Dacia.din ce tară au iesit strămosii lor”.de multe ori plastic ideea si sentimentul.operă de gândire matură si de stil desăvârsit.cetăti vechi. Cultura bogată.prin meditatii si parabole.Aceasta are un profund caracter istoric si.a se oplosi pe langă cineva etc.îmbrăcăminte si încăltăminte.dialogul sau monologul. Pentru alcătuirea unei lucrări.Moldovei si Țării Muntenesti.

potrivit căreia dragostea si lauda cerului este înlocuită cu dragostea si lauda patriei...Cugetările ample si variante ca subiect încarcă de sens discursul narativ.(Nicolae Cartojan „Istoria literaturii române vechi”) „.e o problemă obsedantă.în stare de a exprima orice gând”..el a adoptat conceptia umanistă despre lume si viată.ideile culturii clasice...de Titus Livius”.mult mai putin spontan. ..pretutindeni e vădită tendinta de a comunica gândul cât mai exact.Destinul oamenilor. În acestă lucrare scrisul lui Miron Costin capătă un stil personal distinct.orientat în istoria antică si în geografia universală.de nuvelă si roman”.În literatura română aceste opere sînt echivalente cu istoria De la fundarea Romei din literatura latină.situându-l într-un plan superior fată de acela al predecesorului său(Grigore Ureche)”.(George Călinescu„Istoria literaturii române..istoric si poet..care au sustinut si urmărit. Când îl numea pe Miron Costin „primul nostru mare clasic”.păstrându-i toate registrele si toate fluierele.si De neamul moldovenilor.un număr de proverbe noi..pe lângă cele stiute din popor”.este rodul unei arte”.si prin puterea dramatică cu care stie să înfătiseze lucrurile.naratiunea cronicarului trece dincolo de hotarele genului istoric si se apropie..de la origini până în prezent”) „Pe alocurea.Fraza cu perioadă lungă de tip latin alternează cu exprimarea concentrată dar influenta latină este mai rară.dezvoltându-le. Cunoscând bine limbile greacă si latină.Vladimir Streinu lua drept criterii „relieful si densitatea exprimării lui Miron Costin.Efectul stilistic de o mare calitate rezultă din înlăntuirea frazelor..Umanismul lui Miron Costin are note proprii.Cu el sintaxa literară apare începută si cu desăvârsire încheiată. „Miron observă sistematic.greco-latine.. Aprecieri critice E.de la origini până în prezent”) „Însă adevărata contributie a lui Costin la scrisul românesc este sintaxa.un fel de stea polară a operei lui Costin.desi Miron Costin nu a devenit ateu. Sorohan:„În scrisul lui se întâlneste poezia cu istoria si cu destinul fiimtei umane.care se potrivesc epocii lui avansate..„De neamul moldovenilor” se termină cu o scurtă încercare de a umple golul medieval al istoriei românilor.prin gradatia interesului. George Călinescu:„nu se poate literatura română fără Miron Costin”.cu o largă cultură.si anume există aici un echilibru si o întrepătrundere între exprimarea populară si fraza căutată. Miron Costin este o personalitate complexă:om de actiune politică.Cronicarul găseste de obicei expresii potrivite pentru cele mai fine nuante sufletesti”.literară.el a desfăsurat-o în moldoveneste în spiritulsi cu ajutorul limbii noastre..ca indivizi si colectivitate etnică.(George Călinescu„Istoria literaturii române.(Alexandru Piru „Literatura română veche”) Tot Alexandru Piru spunea:„Fraza lui Miron Costin.El se proiectează în orizontul clasicitătii romanesti....Operele capitale ale lui Miron Costin rămân Letopisetul Tării Moldovei.Ideea creării unei limbi române literare se leagă de conceptia renascentiscilor italieni si apoi poloni.compune.si ceea ce iese de sub pana lui.se distinge prin claritate.precizie si naturalete..care ne-a furnizat.Cunoscător al frazei latine.

îndeosebi despre celelalte provincii româneşti si despre ţările vecine.ci încearcă să creeze opere beletristice(literare). pentru unguri a folosit. un istoric din Făgăras pentru poloni. Lucrările lui Miron Costin în limba polonă vor să ridice negura de pe trecutul Țărilor Românesti. „ şi-au scuturat papuci de prah”. ca să nu ia cu el nimic de pe pământul afurisit. „ Istoria Țarii Unguresti”. Ureche notase după letopisetul lui Istratie logăfătul cum că Ștefanita-voda fusese otrăvit de doamna-sa. plecând din Țara Românească. umplând sărăcia ştirilor cu informaţii de istorie universală. „un istoric lesesc” pentru moldoveni pe Grigore Ureche. „ Istoria Țării Româneşti de când au descălecat pravoslavnicii creştini”. Istoriile domnilor Țarii Româneşti luând-o tot de la întemeiere (1290) şi oprindu-se tot la ultimul an al domine Șerban Cantacuzino (1688).pentru o integrarea lor în geografia Europei. .cum ar fi:„istoria în versuri polone”si „Viata lumii” care dovedesc acest lucru.Cronicarul român face parte dintre acei umanisti care nu se lasă condusi mecanic de de trecut.„De neamul moldovenilor”urmăreste să lămurească pe compatriotii săi în privinta trecutului neamului lor. Letopisetul Bălenilor Letopisetul cantacuzinesc îi răspunde la oarecare distanţă un anonim din facţiunea adversă a Bălenilor într-o croinica intitulată. Pentru turci scoate stiri din istoricul bizantin Gheorgh Phrantzes (Frânţi) în prelucarea lui Teodosiu Zygomalas. Anonimul foloseşte şi el pe Gavril Protul rezumându-l mult mai pe scurt şi adăugând unele ştiri din tradiţie de pildă că Nifon. Noul compilator pune la contribuţie.

„den ce pricină ea va stii”. pre unguri. de-i avea ca pre neste măgari pre toti”). sănătos. o chema Stana şi era fica lui Neagoe Basarab. „dumnezeu să-l ierte”. ginerele banului Gheorghe Băleanu. iar domnitorul fiind compătimit la moarte cu un. Înlocuit în 1658 cu gheorghe ghica agă la el cu aceste cuvinte:„Mergi. Această stire poate fi un adaos târziu al autorului dar apare în toate manuscrisele cunoscute ale cronicii. „porci obraznici”. Domnia lui Matei Basarab este povestită ca şi în letopiseţul cantacuzinesc. rivalul lui Vasile Lupu (se zice că gheorghe stefan învinuia pe Vasile Lupu. i-a dat un inel de recunoaştere şi o sută de galbeni de aur (iarăsi legenda cu inelul). dorobantii si semenii fiind numiti tot.În legătură cu luptele lui Ion vodă Armeanu. „O samă de cuvinte” relativ la Gheorghe Ștefan. De cine este această cronică anonimă a Bălenilor? N. Domnia lui Mihai Viteazul este narată mai ales după vistiernicul Stavrinos domnitorul fiind comparat cu Ahileu şi cu Velisarie „vitiajîi grecilor”. anonimul înţelege actele lui Mihai numai ca pe nişte cuceriri („au supus domniia lui pre turci. dacă au vrut dumnezeu asa”. pre moldoveni.Ca şi Miron Costin şi Stavrinos. „că au umblat cu jupâneasa lui”) Letopisetul cantacuzinesc scrie că în răscoala seimenilor din 1655 a fost ucis între alţii şi Gheroghe Carida vistiarul.” Numai că jupâneasa nu era moldoveancă ci munteancă. Hrizea a fugit din tara refugiindu-se în Moldova la curtea lui Gheorghe Ștefan. descriu cum că de patru ori au bătut Ion-vodă pre turci. „zătăcită” de acelasi Șerban Cantacuzino.Anonimul muntean comentează:„ zău de treabă jupâneasa. C. După opinia cronicarului Duca -vodă a murit în robie otrăvit de un vătaf Crista. ci noi acelia nu le stim”.Se insinuează că si doamnă. Important este deşi n-a cunoscut letopisetul lui Miron Costin autorul are şi despre Moldova ştiri bogate. să-si omoare bărbătuş!. cum îl numea cronica Bălenilor. . nepotul lui. Dovada precisă n-o avem. a umblat cam încet. Anonimul muntean cunoaşte de exemplu anecdota pe care o va însera Neculce în. din îndemnul lui Șerban Cantacuzino. După amănutele cu caracter personal. căreia i se ceruse bani de răscumpărare. fiul vistierului Hrizea. Fiul acestuia Hrizea căsătorit cu una din fiicele marelui ban Gheorghe Băleanu este tatăl cronicarului radu Popescu ca să scape de urgia abătută asupara case sale. cronica Bălenilor se încheie cu împăcarea celor două tabere prin căsătoria smaragdei (aici) Cantacuzino cu Grigore Băleanu. moldoveancă. Cronica a fost scrisă după 1668 şi nu mai devreme de 1693 deoarece într-un loc se arată că Constantin Cantemir a domnit sapte ani (1685-1693).Giurescu a susţinut că ea aparţine mai curînd lui Radu Popescu.De altfel se susţine că voievodul era fiul unei văduve frumoase cu un bun gelep pe la Poarta otomană care „ îngrecînd-o”.de ce nu crede anonimul faptele povestite acolo e o enigmă. de asemenea anonimul găseste „ să laudă moldoveni. ca şi moartea să se afle în cronica lui Grigore Ureche. Gheorghe vistier de la Popesti.Iorga a crezut că de Constantin Căpitanul Filipescu (văr cu mama lui Grigore Băleanu). Războaiele lui Ion-vodă cu turcii.fătul meu.. Ca si letopisetul cantacuzinesc.

sârbeşte.Aşa şi vulturul dupre sfantatul botez cu sfânta crruce în gura luară ca să le fie samnul ţării lor inchipund vulturul cel mare al Romei pentru ca să se ştie că de la Roma au venit rumânii cu semnul împărăţiei..În zilele împăratului Traian au venit de la Italia şi rumânii care după oraşul Roma s-au numit Rumâni şi s-au aşezat rumânii intre sloveanii cei dupre lângă Dunăre luând pre sine şi botezul pravoslavnicesc..La 18 ani intra în serviciul principiului Apafi care-l numeşte capuchehaia la Constantinopol.Cronica lui Brâncovici seamănă cu cronograful lui Mihai Moxa începe de la facerea lumii şi merge oprindu-se mai mult asupra slavilor din sud până la ..Cronica Sloveanilor. Autorul este superior lui Moxa prin faptul că avea cunoştinţă de originea latină a românilor despre care vorbeşte cu mândrie: .dar reprezentantul apărând interesele bisericii ortodoxe îl trădează ducând tratative secret cu ungurii catolici cu Ghica pentru.Iliricului.numele tatane-sau au fost But şi pentru că mult bine şi mare omenire făcuse tata-su lui Jigmond crai au dus pre tatăl Iancului-voda în Ardeal şi i-au dăruit cetatea Hinedoara.de felul din Ţara Muntenească născut din fameae greacă . Brancovici Stăpânirea străină în Transilvania a împiedicat apariţia de cronici despre românii din această provicie.Niculae din Scheii Braşovului cu date privind Ţara Bîrsei de la 1392 când ar fi venit bulgarii la Brasov până în 1633.Atât Gheorghe ...Familia avea moşii întinse în comitatele Arad. Mai importantă este .fratele cunoscutului ortodox ardelean Sava Brâncovici.ca să o aibă cu veacinica stăpânire…” Gheorghe Brancovici s-a născut în 1645 în cetatea Ineului cunoscută din romanul lui Slavici.rumânii.scrise de români.bonum publicum şi pentru lărgirea sfintei bisericii noastre.Un cronicar ardelean:Gh..Apafi îl trimite din nou la capuchehaia la Constantinopole.la Moscova fiind primit de ţarul Alexei Mihailovici.pocania ce au fost rânduit şi ţinut turcii în 1686”după înfrângerea suferită la asediul Vienei.Avem o singură cronică Sf.împreună cu fratele său mitropolitul Sava.Întors în ţară după patru ani merge la începutul anului 1668.” Se aminteşte şi descălecatul Moldovei: .Întru acea vreme rumânii din Maramureş au descălecat în Molddova pentru că o pustiise tătarii şi nimenea nu cuteza să şază într-însa până au descălecat moroşanii.Misii cei din sus şi cei din jos”. ungureşte şi turceşte).Zărand şi Timiş şi era de origine sârbă(Brancovici vorbea româneşte.Despre Iancu Huniade aflăm că era .Brancovici.Mara”.”Descoperind conspiraţia superintendenul calvin Mihail Tofoe ordona arestarea fraţilor Brancovici.” În general cronica se ocupa mai mult de sârbi ştirile despre români fiind sumare luate dintr-o sursă comună cu aceea a lui Moxa.scrisă de Gh.

într-o mare nesiguranţă şi.mâine altuia.Moartea lui Şerban Cantazuzino în 1688 a impiedicat realizarea acestor planuri.sec XXI).Boema.într-o mare prefacere continuă de nume.Gheroghe Brancovici rămâne în Ţara Românească şi în primul an al domnie lui Constantin Brancoveanu apoi habsburgii conferindu-i titlul de grof se întoarce în Transilvania în toamna anului1689.fără a socoti ca definitive o mare parte din concluziile adoptate de cei mai mulţi cercetători asupra istoriografiei noastre. Poate chiar să zică cineva că plutim în aceasta privinţă. Între cronicarii din acest secol se pun de obicei numele a doi membri din familia Cantacuzineştilor. Asupra lor se pot citi cele două memorii ale lui N.şi Sava Brancovici sunt întemniţai însă Gheorghe scăpa şi se refugiază în Ţara Românească.A Murit în 1711 la Egger. Cu greu este însă a stabilii numele autorilor.Manuscrise fără nume sunt atribuite .Arestat la Cladova e dus la Viena şi aruncat în închisoare unde a stat tot restul vieţii 22 ani. Secolul al VIII-lea În Muntenia Numărul cronicilor care s-au scris în veacul XVIII în Ţara Românească este destul de mare.ce e mai curios. În închisoare şi-a refăcut cronica în limba sârbească.Iorga (în „Analele Academiei”.fiul lui Udrişte şi peste câteva zile îl conduce la curtea lui Şerban Cantazuzino. În paginile ce urmează vom vorbi despre cele mai însemnate din manuscrisele istorice şi vom înfăţişa starea de lucruri de acum .Îl primeşte la Craiova banul Radu năsturel.de aceea vom arăta şi toate punctele îndoielnice.Noul domnitor încheiase o alianţă cu creştini şi plănuia restaurarea imperiului bizantin prin ridicarea popoarelor ortodoxe împotriva turcilor.lăsând un voluminos manuscris completat cu împrejurările stagiului sau în Ţara Românească. Stolnicul Constantin Cantacuzino .azi unui personaj istoric.Acest lucru corespundea tocmai aspiraţiilor lui Gheorghe Brancovici care corespundea tocmai aspiraţiilor lui Gheorghe Brancovici care considerându-se urmaş al despoţilor sârbi se gândea la refacerea despotatului sârbesc.

Nu se cunoaşte cu siguranţă tot ce a scris acest stolnic Cantacuzino. După informaţiunile care se găsesc în genealogia Cantacuzinilor(publ.vol.editor G.s-a ajuns la concluzia că nu poate fi Milescu. Se pare că a lucrat mult şi a adunat mult material istoric.1853 .pe vremea lui Brâncoveanu. Titlul lucrării este :Cronica pe scurt a românilor.Iorga consideră pe stolnicul Cantacuzino ca autor.pag. pentru vremea când s-a scris.în „Buciumul”lui Cezar Bolliac.I)care l-a atribuit lui Nicolae Milescu.Concede totuşi că vreun împărat „va fi ridicat ostaşi”din Dacia pentru nevoile sale şi astfel s-a format în Peninsula Balcanică grupul de români . „numai limba lor.căci.ca să fi fost mutaţi cu totul într-altă parte.)şi după alte cercetări.care se numesc „coţovlahi”.că a luat parte în multe ocazii la conducerea ţării. Despre cea dintâi ne spune că Traian „au poruncit de au adus romani lăcuitori”din care se trag locuitorii de astăzi. Restul lucrării.mulţumindu-se a fi .deşi românească ca a acestora”este „mai stricat㔺i „mai amestecată”cu vorbe turceşti şi greceşti.ba de aici i se pricinui şi moartea.În privinţa celei de-a doua se pronunţă hotărât în contra.se arată că s-a născut pe la 1650. Consultând istoricii străini.iar d-l N.este puţin interesant pentru noi.ed. Din aceasta se cunoaşte un fragment care tratează partea privitoare la colonizarea Daciei până în timpul lui Atila . .fiind ucis din porunca domnitorului în 1716.arată din partea autorului şi cultură şi cercetări serioase.2-a.Mai târziu s-au descoperit şi alte manuscrise ale aceleaşi scrieri şi.ce au fost în Dacia .în care va fi avut şi el partea sa de vină . Ar fi putut să devie chiar domn.dar nu a voit. Certuri şi intrigi de familie.care vorbeşte despre viaţa poporului român în timpul năvălirilor barbare.îl depărtară de urmaşul lui Brâncoveanu. Despre aceştia ne dă mai multe amănunte decât Miron Costin fiindcă i-a cunoscut de aproape:„şi încă cu dintr-înşii am vorbit”. El găseşte că seamănă şi în chip şi în obiceiuri cu românii din nordul Dunării.de Ştefan Cantacuzino(1714-1716). Publicat pentru întâia dată într-un volum de cronici vechi(Istoria Moldo-României . dar.autorul arată cu de-amănuntul războaiele dacice şi ajunge la chestia colonizării şi a părăsirii Daciei.discutându-se şi chestia autorului.un bun sfătuitor al acestui nepot . nu este”.„urme de ale acelora romani.Bucureşti 1858) a fost retipărit de Kogălniceanu(Letopiseţe.Ioanid.95şi urm. I se atribuie o Istorie generală a românilor.Viaţa Stolnicului Constantin Cantacuzino a fost studiată de Nicolae Iorga („Analele Academiei „.XXI).că a fost om foarte învăţat care a călătorit prin ţări străine.

După încheierea păcii de la KuciukKainargi(1774)fu silit să se ducă în Rusia unde trăi până la moarte .ci se găseşte în două manuscrise.Cantacuzino de N.În timpul ocupaţiei ruseşti din1769-1774.fu înălţat la rangul de ban şi stărui ca principatele să se anexeze la imperiul ţarului sau să se unească într-un principat autonom sub suzeranitatea câtorva puteri europene. După un al treilea manuscris au tradus şi au publicat greceşte la Viena(1806)fraţii Tunusli(Istoria Ţării Româneşti)pe care a tradus-o Gh.D-l N. Iorga îi atribuie şi o lucrare prin care stabileşte „Cronologia Ţării Româneşti”.A ocupat funcţiuni importante sub unii domni.al cărui autor se socoteşte a fi el însuşi.care nu s-a publicat până acum .1863)şi o operă de statistică şi de istorie. Acestea se pot completa cu ştirile ce se scot din documente publicate de N. Ea se află publicată în Operele lui Const. Iorga (1901. Iorga îi atribuie Genealogia Cantacuzinilor(publicată în „Buciumul” Buc.II).XVIII de acelaşi (vol.Iorga(Acte şi fragmente II)şi cu informaţiile din Istoria literaturii în sec. Radu Popescu . Mihail Cantacuzino Despre Mihai Cantacuzino aflăm câteva amănunte biografice în Genealogia Cantacuzinilor. Născut pe la 1723 va fi făcut studii cum făceau studii toţi fiii marilor boieri pe vremea aceea.pag.asupra Ţării Româneşti.iar în vremea altora a stat retras ori chiar a fost silit să emigreze.19). Sion şi a publicat-o în Bucureşti în 1863.care s-a întâmplat după 1787.el legă relaţii cu generalii ruşi. D-l N.dar n-avem cunoştinţe sigure.

pierzându-şi boieria.Iorga şi în Istoria literaturii în sec .IV.căci fanariotul se coboară drept. Această viţă este foarte strălucită. Despre viaţa lui se găsesc amănunte la „Analele Academiei”(XXI.biv-vel Dvornic.XVIII de acelaşi(vol.care ştia şi limbi străine.că din manuscrisul publicat de Bălcescu în„Magazin”lipseşte începutul.dar atenţie deosebită se dă vieţii lui Nicolae Mavrocordat (1716). Acest manuscris povesteşte ultima parte a domniei lui Brâncoveanu (de pe la 1699 ). Partea aceasta începe arătând „viaţa prea luminatului neam şi al prea înălţatului şi milostivului domn Io Nicolae Alexandru Voevod”. a fost om învăţat.1847)şi într-un volum de cronici. În 1722sau 1723 se retrage la mănăstirea Radu-Vodă din Bucureşti unde trăi vreo 6 ani sub numele de Rafail Monahul.dar nu i-a fost credincios.pe care-l tratează cu multă severitate .G. A ocupat funcţiuni importante sub Constantin Brâncoveanu încă din 1689.Ioanid (Istoria Ţării Româneşti. Domnia lui Ştefan Cantacuzino (1714-1716)este povestită întreagă.I).însă a scăpat de moarte.latineşte şi turceşte. E foarte probabil ceea ce observă I.Buc.dar numai Nicolae Mavrocordat l-a ţinut de aproape şi l-a făcut mare vornic.fiul vistierului Hrizea din Popeşti.Sbiera.în .iar titlul este adăugat de un copist:De aicea sunt cele ce au scris Chir Rafail monahul.iar cronica s-a publicat în „Magazin istoric”(tom.Radu Popescu.greceşte.editat de G.zicând că „nici o bunătate sufletească n-au arătat în viaţa şi domnia lui” şi că după el a rămas „răutate şi blestem”.1859).care pre nume mirenesc l-au chemat Radu Popescu.A reintrat în funcţiune sub Ştefan Cantacuzino.căci se vede că a luat parte la un complot contra domnului.publicate de N.362.

figurează un număr de versuri .s-a hotărât să cerceteze trecutul împărăţiei turceşti-urmează istoria.franceza şi greaca . Versurile acestea sunt însă o simplă înşirare de cuvinte fără nici o însuşire poetică.în care caută să caracterizeze persoana despre care a vorbit. Ienăchită Văcărescu Ienăchiţă Văcărescu (1740-1799) primi în casa părintească o educaţiune îngrijită. După ce stete câtva timp la Braşov.învăţând limbile pe atunci la modă. Viaţa lui a fost studiată cu de-amănuntul de Al. După o prefaţă(proimion)în care spune că.împărţit în două tomuri.dikeofilax al bisericii cei mari a Răsăritului şi spătar al Valahiei”. .În primul tom povesteşte viaţa şi faptele sultanilor de la Mahomet până la 1730.în timpul venirii ruşilor.care domnea şi în timpul lui. Acesta îi arătă multă încredere şi îl trimise chiar să aducă pe fii săi . Din când în când intercalează şi observări asupra faptelor din principate.linie femeiască din Alexandru cel Bun.Fiecare sultan are consascrat un capitol şi la sfârşitul capitolului . se întoarse în urma păcii de la Kuciuk-Kainargi(1774)şi ocupă funcţiuni însemnate sub Alexandru Ipsilante.care fugiseră la Viena. În al doilea merge de la Mahmud I până la SelimIII. Opera lui istorică este: „Istorie a prea puternicilor împăraţi otomani.pe lângă care desigur a cunoscut şi italiana.adunată şi alcătuită pe scurt de dumnealui Ienache Văcărescu.în formă de concluziune. Odobescu în seria de articole asupra „Poeţilor Văcăreşt”i.adică turcească. Restul cronicii este consacrat domniei lui Ion Mavrocordat(1716-1719)şi celei de-a doua domnii a lui Nicolae(1719-1730)până la 1728.aflându-se la Nicopole din cauza tulburărilor din patrie (1788)şi neavând ocupaţie.

astfel că am putea cita abia douătrei din ele.fără să poată izbuti.ci un şir de observaţiuni.în a doua parte.cum este „Spune. Nomenclatura ştiinţifică a trebuit desigur să-l preocupe foarte mult.numai să aducă un folos oarecare şi să dea şi altora îndemn să lucreze ceva mai bun. În Moldova Nicolae Costin . imperfect)ş.a. „cădere nemuitoare”pentru caz genitiv ş. întrebuinţaţi pe atunci în şcolile româneşti şi încolo a introdus termeni italieni ca „nome”. Ca apendice la gramatică. Ca să rezolve chestiunea el a păstrat câţiva termeni slavoni.s-a simţit obligat să facă o încercare cât de slabă.adunate şi alcătuite acum întâi de d-lui Ienache Văcărescul .de pronunţare şi ortografie şi de sintaxă.căci expresiuni ca „spre graiu”pentru adverb. A căutat să formeze şi cuvinte româneşti.nu puteau să rămâie în limbă.inimioară.apoi .uneori mai pe larg.”sostanţă”.perfet şi iperfet”(perfect.pe care le-a transmis urmaşilor prin acel faimos testament: Urmaşilor mei Văcăreşti Las vouă moştenire Creşterea limbii româneşti Şi-a patriei cinstire. Fiindcă vorbim aici cu de-amănuntul de Ienache Văcărescu. Lucrarea nu e o dezvoltare sistematică.Văcărescu a adăugat un mic tractat de prozodie românească.spune!”şi „Amărâtă turturea”.Lucrarea aceasta a rămas în manuscris şi a tipărit-o Papiu Ilarian în „Tezaur de monumente istorice”(tom II).”sojet”. El se ocupă mai întâi de categoriile gramaticale. Când spunea aceasta.cel de acum dikeofilax a Bisericei cei mari a Răsăritului şi Mare Vistier a Principatului Valahiei 1787”.”preterit. Cu toate scăderile ce putem afla în operele lui. trebuie să arătăm că el a tipărit şi o gramatică intitulată: „Observaţii sau băgări de seamă asupra regulelor şi orânduielilor gramaticei româneşti.a.Ienache Văcărescu merită aducerea noastră aminte.pentru că în acel timp limba română nu era studiată. În numeroasele manuscrise cu poezii de ale Văcăreştilor se găsesc şi câteva datorite lui Ienache.alteori mai pe scurt.însă toate cu o inspiraţiune săracă.comparându-l cu timpul în care a scris şi mai cu seamă prin simţirile lui patriotice.el nu cunoştea gramatica tipărită de Ţincai şi Micu(1780). Autorul mărturiseşte că e „om plin de neştiinţ㔺i văzând că nimeni până atunci nu scrisese asupra gramaticei.

Eliberaţi pe chezăşie .fiica fostului domnitor Nicolae Ducă.care.urmă pe tatăl său în Polonia.de unde voia să-şi aducă logodnica.Şase ani mai târziu.Ceea ce-şi propuse stolnicul Constantin Cantazuzino în Ţara Românească va încerca înainte de Dimitrie cantemir în Moldova Nicolae Costin.Ajungeau urmăriţi de oameni stăpânirii la Cetatea Neamţului când veni vestea că domnitorul a murit.Dimitrie Cantemir noul domnitor ales de boieri le oferi protecţie dar Costineştii nesimţindu-se în siguranţă trecură în Ţara Românească.învăţând bine limba latină.tatăl său era ucis în împrejurările cunoscute ordinului domnitorului Constantin Cantemir.revenea în ţară sub Constantin Cantemir în 1685.că n-a rămas nici un document privitor la relaţiile dintre cei doi istorici..Constantin Duca omorând după sfatul lui Nicolae Costin un capegi-basa venit să ancheteze situaţia din ţara perdu domnia care se dădu lui Antioh Cantemir.Curios este ca în tot acest timp Nicolae Costin nu a discutat cu stolnicul Constatin Cantacuzino asupra problemei originii poporului roman.slavonă.pe Ileana.unde se presupune a-şi fi continuat studiile.deşi trecut de vârsta lor(avea peste 20 de ani).Fu arestat de slujitorii stapînirii şi închis în beciul curţii domneşti din Iaşi împreună cu fraţii săi Ioniţă şi Patraşcu.Costineştii erau prigoniţi de vistiernicul Iordache Ruşeţ .In 1683. Uneltirile lui Brancoveanu izbutesc să răstoarne în 1700 pe Antioh Cantemir şi săl înlocuiască cu ginerele sau Constantin Ducă.De altfel.poloneză)îl numea în fuctia de treti-logofăt.Nicolae Costin nu ştia nimic de complotul urzit de unchiul său şi se afla la Bârlad în drum spre Constantinopole.Într-adevăr.Nicolae Costin se întoarse în ţară şi redobândi dregătoria de hatman dar numai pentru trei ani căci în septembrie 1703 noul .matca tuturor răutăţilor”.că stolnicul n-a cerut şi Nicolae Costin nu i-a dat lucrarea tatălui său. Nicolae Costin s-a născut pe la 1660 şi şi-a făcut primele studii la Colegiul iezuit catolic din Iaşi.Peste doi ani.De neamul moldovenilor”..pentru că ştia limbi străine(latină.Hatmanul Nicolae Costin destituit de propiul său cumnat pentru sfatul imprudent fu nevoit să ia din nou drumul pribegiei şi reveni la curtea lui Brancoveanu unde rămase cinci ani(decembrie 1695-septembrie 1700).Cantemir era înlocuit cu Constantin Duca şi în domnia acestuia Costineştii se întorceau la Iaşi unde Nicolae se însura în sfârşit cu Ileana Ducă devenind cumnat al domnitorului şi dobândind funcţia de hatman(1693).Brancoveanu le dădu ospitalitate şi-i trimise la Țaringrad cu misiunea de a mijloci scoaterea lui Dimitrie Cantemir din domnie.greacă.după numai o lună.cel de al doilea fiu al cronicarului Miron Costin.ceea ce-l determina să plece în pribegie.

.R 938) şi .Om foarte instruit şi dornic de a-şi îmbogăţi cunoştinţele Nicolae Constantin nu era din păcate în acelaşi timp un om de concepţie nu avea spiritul sintezei al organizării datelor nici talent literar şi sforţările sale uriaşe lăudabile de a scrie o carte de istorie n-au ca rezultat decât alcătuirea unui corpus de izvoare.care i-a dăruit un ceasornic de aur în valoare de patruzeci de scuzi pentru onorurile făcute şi pe Iosif Pototki.A primit în această calitate pe solul francez spre Constantinopole marchizul Désalleurs.A lăsat multe datorii în urmă şi niciun moştenitor....Kronika litewska”de Matei Stryjkowski.”Ca şi sarmatii(în greceşte:ochi de şopârlă)geţii şi dacii coboară.A. .voievodul Halicului.Origines et occasus transylvanorum”de Laurentiu Toppeltin.Pe urmele părintelui său Nicolae Costin voia să scrie o istorie completă a Ţării Moldovei luând-o dacă s-ar fi putut . . Din .le citează chiar foarte conştiincios dar în loc de a le prelucra le traduce sau le transcrie pur şi simplu fără nici o modificare.B..A trăit mai puţin decât tatăl său..am zice un enorm plagitat.date de geograful Strabon: .pentru plimbare şi cercetarea moşiilor lui”la ţară.sunt copiate literal din .Historia Pannonica sive Hungaricorum rerum” de Antonio Bonfini....Istoria panonică” a lui Bonfine sunt adause unele ştiri despre daci.domnitor Mihail Racovita văr cu Iordache Ruşeţ îl îndepărtează din divan.Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumei până la 1601”este în întregime o operă de compilaţie.ceva mai mult decât 50 de ani.către ţara de ridicare împotriva turcilor.Polonia sive de origine et rebus gestis polonorum”de Martin Cromer..dacă în vremea când a scris Nicolae Costin ar fi existat noţiune de proprietate literară de altfel autorul nu-şi ascunde sursele. ..Când în februarie 1705 Racovita fu şi el mazilit şi se anunţă numirea a doua oară a lui Antioh Cantemir.Nicolae Costin se pregătea să treacă iar în Ţara Românească.Biblie.Asupra morţi sale în septembrie 1712 Axinte uricariul scrie că i-a survenit ducându-se:. Sub Dimitrie Cantemir Nicolae Costin e vel logofăt şi cu toate că domnitorul nuvorbise de planurile sale de alianţă cu ruşii îl vedeam semnat totuşi proclamaţia.Destituit din nou de Mihai Racovită în 1707 este reintegrat în 1709 de Nicolae Mavrocordat care îl numeşte vornic al Ţării de Jos.Astfel predoslovia şi primele cinci capitole ale letopiseţului sunt traduse cuvânt cu cuvânt din .P..dar domnitorul curma vechea nedreptate făcută Costineştilor de bătrânul Cantemir şi-l acorda dregatoriu de mare vornic al Ţării de Sus.un hronograf tip Danovici(ms.Neamul moldovenilor” de Miron Costin în altă ordine şi cu adaose din .Annales ecclesiastici” de Soranus Baronius(1538-1607. .În a doua domnie a lui Nicolae Mavrocordat şi-a menţinut demintate de vel logofăt conferind în primăvara anului 1712 cu agentul suedez Briant.în a doua jumătate a secolului XVlllea cronicari polonezi şi unguri medievali.crede cronicarul prin Gomor din seminţia lui Afet capitolele 6-14.A luat parte la ospăţul dat în cinstea ţarului Petru cel Mare nu şi la bătălia de la Stănilesti.R.Synopsis slavonesc sau Istoria ruşilor”de Inochentie Ghizel.ab ovo”aşa cum procedau metodele cei stăteau în faţă cronografele bizantine tradusă în limba romînă.Nicolae Costin incorporează conform modelului istoria naţională în istoria universal de la creaţiune căutând să fixeze locul pe care poporul romîn îl ocupa în arborele genealogic al neamurilor după .

să pae grozaliv şi straşnic.Ca orice cronică oficială noul letopiseţ de astă dată originalul lui Nicolae Costin străluciră cu atât mai mult...Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii”este în prima parte despre origini fastidios.Cronica domniei dintâi al lui Nicolae-voda Mavrocordat expune istoria Moldovei de la 14 octombrie 1709 dat numiri lui Nicolae Mavrocordat până în septembrie 1711 când s-a întâmplat un cutremur pe timpul căimăcămiei biv vel visternicului Gheorghe Apostol. Partea despre domnia lui Dimitrie Cantemir este concurată de cronică de mai târziu a lui Ion Neculce.îi spinteca obrazul în doaî.Miehovius.precum marturisec cetăţile şi oraşele lor care hotărăsc tot în slovele dava.getii de pe gesim adică palita(prăjina)lungă..Sarmatiae Europae descriptio”de Al.. Începându-şi letopiseţul său după 1700 Nicolae Costin n-a putut să-l ducă mai departe în anul 1601 căci şi compilaţia.Polonia.Guagnini(versiunea poloneză a lui Martin Paszkowski).... În fine..Letopiseţul Ţării Moldovei”de Grigore Ureche.pentru intervalul 1594-1601.Cronica lesenească”a lui Stryjkowski şi .Pannonico Dacicarum libri”de Wolfgang de Bethlen.”lui Cromer.În 1710 domnitorul Nicolae Mavrocordat cunoscândul pe cel mai înrudit istoric al ţării l-a însărcinat să scrie cronica evenimentelor contemporane aşa cum va proceda în Ţara Românească cu Radu Popescu.” Exceptând unele pasaje de acest fel neoriginale fireşte ...cumu-I cu favnii şi cu satiri asea cât s-au născut dintr-insele mulţimea de oameni şi ştiind acele muieri că le-au gonit pentru frumuseta de pre la corturi.adăugând pasaje traduse din . De la întemeierea Moldovei aşezată la anul 1366. .Pe Dlugosz şi pe Wapowski nu i-a cunoscut direct.pentru aceea cinsei copilul I se năştea.Demonstraţia sobră a romanităţii poporului român din .Regni hungarici historia”de Nicolaus Istuanffius şi .ce se înţelege pre limba grecească dais adică război că era acest neam al dacilor foarte războinic..ci prin intermediul lui Cromer.pedant fără o idee călăuzitoare.chronica Polonorum”de Al.…domnul goţilor Idantirsu văzând oştile sale pe dinaintea corturilor multe muieri frumoase desfrînte în curvie le-au gonit de la corturi peste apa Volga. nu vibrează în fata întâmplărilor(.” Tot din Bonfini este scoasă ştirea că primul război al dacilor cu Traian a avut loc la anul 102 precum şi legenda descendenţei hunilor din fauni: .la caracterizat bine Nicolae Iorga)nici nu uzează de procedee retorice.Nicolae Costin transcire letopiseţul tatălui său plus pasaje din..Dimitrie Cantemir stima de sigur pe Nicolae Costin pentru .Unii le zic daci şi davi..Şi o dată cu dacii s-au aşezat pre aceste locuri şi geţii însă ei mai spre răsărit unde este Crîmul acum iar dacii mai spre Dunăre şi mai spre Teara nemţească. traducerea şi adăugirea diverselor izvoare cerea osteneală. ..Nicolae Costin copiază până în a doua domnie a lui Aron-voda Tiranul.inima de pergament”.De neamul moldovenilor”de Miron Costin se pierde într-un hăţiş inextricabil de fapte adesea în nici o legătură cu istoria naţională.care muieri îmblând pin pustiile Juhrii să împreună cu dumnezaii cei de păduri..

opera lui Guevara a fost tradusă mai întâi în italieneşte apoi în nemţeşte şi în 1606 în limba latină de M..Iar acesta ceasornic a domnilor ne învaţă a tocmi viiata ca de puţin folos sunt ceasornicle cele după pravile făcute de vor fi oraseanii impedicati de vicleşugul şi nu vor avea între sine tocmeala şi asazare.Ienăchita Văcărecu care îşi compara iubita cu un canr nu citise însă cartea lui Guevara deoarece acesta critică obicieul femeilor din elita spaniolă de a ţine păsări în colivie maimuţe la fereastră şi câini în braţe în detrimentul creşterii copiilor.Sub emblema unei Biografii romanţate autorul prezintă un manual în folosul tinerilor principi.Horologii Principum sive de vită M.îşi păstrează încă actualitatea prin condamnare războaielor şi pledoaria pentru pace cuprinsă în tălmăcirea românească din ms.predicatorul lui Carol Quintul.Apariţia ei în 1528 la Seilla după un manuscris incomplet şi rău copiat sub titlul..Cyropedia”luiXenofon celebra operă a erei noastre. Viaţa lui Marc Aureliu este în ..”) ...Traducătorul român a readus numărul capitolelor originalului de la 153 la 81 şi le-a grupat altfel în patru cărţi în loc de trei.” Iancu Văcărescu în .Relix de Principes o Marco Aurelio”(Orologiul principilor sau Marc Aureliu).Cronică a domnie dintâi a lui Nicolae Mavrocordat”n-ar fi introdus singure numele lui Nicolae Costin în istoria literaturii române dacă el n-ar fi prelucrat în ultimul an al vieţii un roman clasic al Renaşterii spaniole.Wanckelius ..Ceasornicul domnilor”un pretext pentru o serie de norme privitoare la conducerea familiei şi a statului..…şi dau socoteala cărţii aceştia am vrut să-I pui nume:Ceasornicul domnilor.de episcopul de Mondonedo Antonio De Guevara.pe cei bătrâni ca pe nişte părinţi pe cei de vârsta sa ca pe nişte fraţi pe cei mai tineri ca pe nişte fii..Învăţăturile lui Neagoe Basarab”..învăţătura lui dar date fiind raporturile de altă dată dintre Miron Costin şi Constantin Cantemir Nu avea încredere în el.Principele”lui Machiavelli care însă deşi a publicat in 1534 era cunoscut cu cel puţin 15 ani mai înainte fiind compus tot cam în acelaşi timp cu ..Se sfătuia zice Nicolae Costin numa cu hatmanul Ion Neculce dar recunoştea el totuşi Dimitrie Cantemir încă de la urcare în scaun tratase cu politete pe toţi.Ceasornicul domnilor”dedicat de Nicolae Costin lui Nicolae Mavrocordat.Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii”.Ceasornicul îndreptat”va fructifica ideea din titlul cărţii traduse de Nicole Costin. .Învăţăturile lu Neagoe Basarab către fiul său Teodosie”şi are la baza .Libro aureo de Marco Aurelio Emperador y eloquentissimo orador”preceda numai cu patru ani .iară acesta învaţa cum aceaia vom aduna toate ceasurile şi cum ni se cade a orândui toara viaţa..Ceasornicele sunt aflate spre orânduiala vremilor intru stăpânie. Cartea lui Guevara a fost scrisă cam în aceasi vreme cu .Şi acesta ceasornici nu de năsip nu de soare nu de apă sau de ceasuri ce iasye ceasornicul vierii ca celelate ceasornice sunt pentru ca să cunoască ceasurile de zi şi de noapte..opera de pură compilaţie şi scurtă .intermediarul vesiunii lui Nicolae Costin. Aurelii imperatoris”.Sensul se comunică şi în predoslovia traducătorului astfel: ....o călăuză în viţa de toate zilele şi de stat.204 în cartea întâia capitole lX-Xl: .

în care spune de ostenealele războiului şi de desartare triumfului şi această carte iaste să să cetească domnilor.” Din numeroasele povestiri introduse în ţesătura cărţii.izvorul lui Vasile Damiam.Al treilea se referă la evenimentele dintre1678-1711 din puncutul de vedere al boierilor Gavrilită şi Lupu Costachi şi pare a fi fost scris de un om de casă al familiei Costănestilor.Iorga.6 din Biblioteca Univesitatii din Iasi). Letopiseţul anonim publicat de Kogălniceanu sub numele lui Nicolae Costin reuneşte după cum spune titlul însuşi izvoadele anterioare şi oferă o povestire continua destul de vie şi colorată pentru anii 1661-1709 care ar fi crescut în însemnătate dacă n-ar fi fost sorbită de letopiseţul Ion Neculce.Aicea să număra folosurile păcii. Letopisetul anonim al Țării Moldovei(1661-1709) M.În ceea ce priveşte cele două izvoare folosite de Tudose Dubău ci de autori de asemeanea anonimi.din îndemnul lor.N.Capitolul al zeacele.Giurescu.alcătuit de cineva din anturajul marelui logofăt Teodosie Dubău.dezvăluie toate crimele şi nedreptăţile administraţiei romîne.El villano del Danubio” a devenit faimoasă prin prelucarea lu La Fontaine(Le paysan de Danube).Este vorba de episodul în care un ţăran de la dunăre (din Germania)vine în senatul român cu barba groasă pieptul gol şi păros picioarele în opinci.Sfatuiaste Marco Avrelie pre domn şi pre cei mari ca să seleasca de pururea spre pace şi vreamea de războaie să nu dea…” ..Cap.al şaselea e numai bănuit..Ștefan Pădure în 1712 în fine..Giurescu încă din 1907 deşi...Călinescu şi Mihail Sadoveanu au rămas primul cu îndoieli ceilalţi fără rezerve la opinia lui Kogălniceanu.ce-a fost treti logofăt şi de pre izvodul lui Tudosie Dubău logofătul” si copiat la Iaşi.dar există dovezi ca ea a fost întocmită cu cel puţin trei ani înainte de a fi fost transcrisă în 1712.Cartea lui Marco Avrelie împăratului către Cornilie priiatenul.Şi cu cie tocmala mulţi domni din pricini de nemica au făcut războaie pria greale arata” .. .G.îndeosebi una .de Axinte Uricariul(ms.într-un discurs plin de sfruntări.Alţii au susţinut nu destul de întemeiat ca această compilaţie aparţine copistului lui Axinte Uricariul. Că atribuţia este greşită a dovedit C.Al doilea izvod..Letopisetul Țării Moldovei de la Ștefan-voda snă Vasilie-vodă încoace de unde iaste părăsit de Miron Costin logofătul”scos din ..cuprinde o expunere sumară a domnitorilor de la Dajiba până la Constantin Cantemir(1661-1693).De altfel exista în total 6 izvoade în continuare cronici lui Miron Costin.din îndemnul lui Nicolae Mavrocordat. Kogălniceanu mai atribuia lui Nicolae Costin si .Cel mai însemnat povesteşte răstimpul dintre Dabija-voda şi a doua domnie a lui Antioh Cantemir(1661-1705)şi a fost descoperit şi publicat în 1913 de C.4 septembrie 1715.11.carii iubăscu războiul şi urăsc pacea.Letopiseţul Ţării Moldovei de la Ștefan-voda snă Vasile-voda încoace(16611709) nu a putut fi indentificat şi e mai bine să-l considerăm anonim.haine din păr de capră şi un ciomag în mână şi cu o rară cutezanţă care înmărmureşte auditoriul.În evoluţia istoricografiei moldovene din prima jumătate a secolului al XVlll-lea această cronică anonimă nu trebuie totuşi neglijată.Până în momentul de faţă autorul.Capitolul al nouălea.

Ştiind sigur că aceasta din urmă aparţine lui Axinte Uricariul.De la el ne-au rămas în copii.Nicolae Costin.Boierii aveau cinste şi trecere şi-şi ispraviia trebile singuri de la Nicolaevoda.El este.Canul preoţesc era cinstit slujitori îşi luă merticele şi lefile deplin pre săraci nu-I calca nimenea nici îi mânca ca altădată şi alte bunati multe era în ţara…” .iar nu pren alţii sau pren mite.făcând tranziţia de la Miron Costin la Neculce.În 1720.Fără să aibă o concepţie de bază clar exprimată .Ştia slavoneşte.Dintre toţi domnitori cei mai apropiaţi cu excepţia lui Dimitrie despre care cronicarul n-a ajuns de fapt să scris..Autorul ştia în orice caz slavoneşte căci citează versete din psalmi în limba slavonă şi învătăturile lui Isus Sirah.”Om cu oarecare ştiinţă de carte pe de altă parte Axinte lăuda grija lui Nicolae-voda pentru şcoală şi tipografie în Moldova.prin comentariul adesea naiv al întâmplărilor. ruseşte..Ar rezulta că lucrurile mergeau foarte bine pentru toţi:. „Cronica domniei dintâi a lui Nicolae Mavrocordat” de Nicolae Constantin şi cronica originală a celei de-a doua domnii în Moldova a lui Nicolae Alexandru-voda Mavrocordat ..devenise pisar de cancelarie în 1702 în a doua domnie a lui Constantin Ducă.din toate punctele de vedere.cu toate că anonimul nu se ridică la înălţimea predecesorului său Miron Costin Prin caracterizările de persoane şi situaţii prin importanta pe care o dă faptelor mărunte dar semnificative.Petre.anonimul dobândeşte o fizionomie propie.. greceşte şi latineşte.Letopiseţul de la snă Vasili-vodă”16611709..Totuşi cronica lui Axinte Uricariul este o cronică oficială de curte şi evident din punctul de vedere al obiectivităţii nu se poate pune mare preţ pe ea.Nicolae Mavrocordat îl pune să copieze manuscrise de cronic iar după moartea lui Niclae Costin să continue cronica oficială a Moldovei. Am fi tentati prin urmare să atribuim acest letopiseţ unui îndemn cantemiresc însă caracterul oficial îi lipseşte.slehticiia şi blagorodnicia când nu iaste cu fapte buni nu cinsteşte ce mai vârtos ocăreşte pe om.Cronicile României”..Mihail Kogălniceanu a tipărit-o pentru prima dată în volumul al doilea din . Axinte Uricariul Axinte Uricariul născut pe la 1670 în satul Scânteia din ţinutul Vasluiului fiu al unei oarecare Candachia..Tocmai de aceea aspectul literar e accentuat.opusul cronicarul de tip erudit.sunt Cantemirestii.pentru că ni sa păstrat parţial manuscrisul ei autograf.Letopisetul Țării Moldovei de la Ștefan-voda snă Vasilie-voda” este o cronică prelucrată cu oarecare talent foarte probabil de un reprezentant al micii boierimi dotat cu o cultură mijlocie mai mult bisericească.Cronică a fost redactată între 1714-1716 şi a fost transcrisă mai multe copii în Ţara Românească intrând în compilaţia lui Radu Popescu.A murit prin 1733 retras la moşiile pe care şi le agonisise din slujbele lui.Letopiseţul Ţării Moldovei”de Miron Costin .Letopiseţul ţării Moldovei”de Grigore Ureche . Ca un provenit din clasa de jos Axinte Uricariul are concepţie democratică urăşte aristrocraţia şi este de părere că .Vreme de cinci ani a copiat urice sau hrisoave de unde şi supranumele său(numele de familie nu i se cunoaşte).Din 1708 executa prin diverse localităţi însărcinări de hotărnicii.O ediţie nouă a dat în 1944 Ioan Șt.

seliam agasi=mareşal de curte a unui pasă.dacă un general nu ar fi strigat că e craiul..I-au scos şi pe craiul şi era înfăşurat într-un mender.într-un chip foarte original notat cu haz de cronicar:.în sfârşit focul cuprinzând casa nişte ofiţeri împing încăpăţânatul de rege cu forţa afară.avizii.şi după rădvan mergea chehaelili paşilor şi pe uram merge mehtuhanile batina. sefersah mîrzea=mareşal de curte tătar.silind pe turci să-l ia pe sus. balgibaslîc=tribut de miere.Episodul cel mai interesant al cronici este cel de privitor la ridicare regelui Carol al Xll-lea de la Tighina de către turci.aferim.” Cronica lui Axinte uricariul colcăie de termeni turceşti:(itlac ferman=porunca de slobozit.Aferim. Turcii dau iureş şi intrând pe o fereastră în casă încep a scoate pe suedezi câte doi şi câte tre.Turcii prind de veste şi pândesc cu sinetele.După câteva zile era pornit spre Odriu...Şi asea au purces paşii alăturea înainte şi pe urma lor rădvanul. sănlîc=serbare) si de neologisme(armistiţii.şi-l rădica 6 oameni ca pre un mort şi asea l-au bagatintrun radavan. . odobasă=căpitanul unei comapanii de turcii.spre a nu se strică pacea cu ruşii.Ienicerii dau foc casei dar cei dinăuntru stingând incendiul urcându-se pe acoperiş.complimenturi etc. Dimitrie Cantemir .). ciauslar emini=ofiţer pe lângă marele vizir.bini m-aţi chivernisit”ar fi zis Carol al Xll-lea văzând pe comandantul ienicerilor.Atacul reşedinţei craiului precedat de foc cu cumbarale din baliemezuri este zugrăvit cu mult pitoresc.Rănit la o mână şi zgâriat la nas regele se predă numa copleşit de turci.Se ştie că regele sved se aşezase acolo după înfrângerea de la Poltava şi nu mai voia să se întoarcă în ţară.cât nu i se vedea nice capulnice piciorili.care erau să-l omoare.. silihtar aga=dregător al sultanului un fel de stolni.Regele opune rezistenţă şi nu se dă scos din casă nici mort.

în loc să-i ceară bani.peste câtva timp.dar în curând a trebuit să ia pe faţă partea Rusiei.Câtăva vreme Cantemir s-a părut prieten ambelor părţi.născut în 1673.dar nu fu confirmat de Poartă şi continuă a şedea la Constantinopol.fu trimis la Constntinopol ca ostatec în locul fratelui său Antioh .1723. Soarta armelor dete victorie turcilor şi Cantemir.îl investi cu funcţiuni şi titluri înalte.veniţi din Occident.turcii i-au dat un ajutor bănesc spre a se stabili la domnie.cât şi ca om de încredere al guvernului otoman .cu o sumă de boieri partizani.fugii în Rusia. La moartea tatălui său.Aci ascultă o sumă de învăţaţi.Cantemir fu rugat să primească domnia Moldovei. Când la 1710.care a domnit în Moldova(1685-1693).unde împăratul îl primi cu toată cinstea. fu ales domn de boieri.introduse notele de muzică la turci şi compuse chiar cântări religioase foarte preţuite de turci .Aci se căsători şi el a doua oară cu o prinţesă rusă.Contrar tuturor obiceiurilor.învaţă limba turcească. Supărat că.aliindu-se cu ruşii .se vede însă că acesta nu l-a ascultat şi a trecut mai târziu . .îi dărui câteva moşii.După ce a învăţat în ţară cu un dascăl renumit pe timpul acela Ieremia.Petru cel Mare declară război Turciei..Dimitrie Cantemir . sa hotărât să dea o lovitură grozavă turcilor.a fost fiul lui Constantin Cantemir.i s-au cerut sumele de care fusese cruţat la instalare.după ce făcuse un tratat prin care îşi asigura pentru familia sa domnia ereditară în Moldova.socotit ca destoinic în conducerea armatei. Cu chipul acesta îşi câştigă multe simpatii printre oamenii sus-puşi de la Poartă.el îndemna pe Petru cel Mare să treacă cu armata în Moldova.Pe când lucra la podul ce i se ordonase să facă peste Dunăre.Aci îşi trecu el restul vieţii până la moarte.

Ne înfăţişează o filozofie teologică ascetică.urmează hronicul „vechimii Romano-Moldovlachilor”.susţinând că toate sunt pieritoare pe lume. dintre care cele mai însemnate s-au tipărit de Academia Română în 8 volume(1872-1901).Cantemir a fost un om foarte învăţat. ci o lucrare istorică în care studiază stăruinţa românilor în Dacia şi viaţa lor până la întemeierea principatelor . precum ar arătat titlul.1743)şi germană(Hamburg.Bibliografia de Bianu şi Hodoş ne spune că se află un exemplar în Muzeul britanic din Londra.1755). Hronicul vechimii Romano-Moldovlahilor.faţă cu cunoştinţele istorice şi arheologice de azi . Tratează întreaga istorie a imperiului turc .iară acum pre limba românească.omisiuni de pasagii).Cunostea multe limbi europene şi orientale şi prin lucrările sale se făcu cunoscut în toată Europa astfel ca Academia din Berlin (Societas Regia Berlinensis)îl alese membru la 1714.Despre strămutarea lui Aurelian zice că românii chiar dacă s-au dus în „Misia”. al imperiului româno-bulgar şi ajunge până la ceea ce numesc cronicarii”descălecarea a doua”.Aci vorbeşte de colonizarea Daciei.întâi pre limba latinească izvodit.Tocilescu.după părerea d-lui N.pentru epoca fiecărui împărat.s-a publicat după moartea lui în traducere engleză(Londra.După trei cărţi în „ prolegomena”în care vorbeşte despre daci. Istoria imperiului otoman.1734-1735).scos cu truda şi osteninţa lui Dimitrie Cantemir Voievodul şi de moşie domn al Moldovei şi a svintei rossieneşti împărăţii cniaz .începând cu” Othman sau Osman I. Ea a apărut în traducere franceză (Paris. În schimb se găseşte la Academia Română a doua ediţie(Londra.adică partea principală a operei . trebuie să admirăm vastitatea cercetărilor şi priceperea în utilizarea unui mare număr de izvoare.Iorga)sub titlul:Historia incrementorum atque descrementorm aulae othmanicae.e o lucrare scrisă în româneşte şi greceşte.Săulescu. În volumul al 7-lea se află şi o biografie.sub îngrijirea lui Gr.Ea a apărut în 1901 în vol. Se înţelege că. Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea sau giudeţul sufletului cu trupul.că adevărata fericire e numai când omul se retrage din lume şi trăieşte în frică de Dumnezeu.Din această ediţie nu avem în ţară nici un exemplar.Imprimarea s-a făcut sub îngrijirea lui G.toate înşelătoare.Academia Română a hotărât a publica o a doua ediţie tot după manuscrisul original.care a stăruit de Kisselef şi a obţinut chiar manuscrisul original al lucrării care se afla într-o arhivă în Moscova.dacă ţinem cont de timpul în care a scris-o. Cantemir a lăsat un număr mare de opere.Această ediţie având multe greşeli (schimbări de cuvinte.din iniţiativa mitropolitului Veniamin Costache . Lucrarea aceasta a fost cunoscută şi renumită în toată Europa şi nu şi-a pierdu însemnătatea decât după ce Hammer.dar curând s-au întors în”Dachia”.dar.VIII al scrierilor lui Cantemir .a publicat monumentala sa operă(1834).arată dovezi de stăruinţă a românilor.1698. scrisă latineşte (în1715-1716.scrierea lui Cantemir cuprinde multe erori.despre romani şi despre originea românilor.În Sant Petersburg Anul 7225(1717)nu este o cronică. când era tânăr şi tipărită la Iaşi.1756).respingând „bazna unui Misail şi Simeon”de care se ocupă şi Miron Costin în cartea descălecatului.adică fundarea principatelor. Prima ediţie a acestei scrieri s-a tipărit în anii 1833-36.istoricul german .Face apoi istoricul năvălirilor barbare.şi apoi.fondatorul .

Muntenia este numită împărăţia vulturului şi Moldova leului.familia primei lui neveste.între creierii Leului şi tâmplele Vulturului vivor de chiteală şi holbură de socoteala ca aceasta se scorni>>. Ne arată cum Brâncoveanu a fost pierdut de către Constantin Cantacuzino. Sub formă de alegorie . Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae.scrisă româneşte.imperiului otoman sau aliotman”şi merge pană la Ahmet.Cantemireşti şi BrâncoveniBârlad1889).însărcinat de Academie cu tipărirea acestei scrieri(1878). fiindcă stilul se deosebeşte de stilul celorlalte opere şi fiindcă vorbeşte prea rău de Cantacuzineşti. Este alcătuită din 3 părţi.finanţele.predecesorul lui Mahmud. Vita Constantini Cantemyrii cognomento senis Moldaviae principis povesteşte familiei sale şi dă însemnate detalii asupra celor petrecute în timpul domniei tatălui său. Asupra Istoriei ieroglifice avem o cercetare în scrierea d-lui G.datinile.Iorga (Istoria liter.legile. În 1877 Academia Română a însărcinat pe Grigore Tocilescu să o copieze. Povesteşte în paragrafe scurte intrigile şi luptele dintre aceste două familii.329ş.vol.dovezi pe care le-a arătat Porţii dupa care s-a trimis un agent turcesc să mazilească şi să aresteze pe Brâncoveanu.opera scrisă pe la 1716. Evenimentele Cantacuzinilor şi Brâncovenilor a fost scrisă întâia oară ruseşte. care avea dovezi asupra relaţiilor lui cu Rusia şi Germania. a cărui traducere sa publicat în „Arhiva Românească”(Iaşi 1845)şi apoi de G.care domnea în timpul când a scris cartea. Vedem apoi cum se mazileau .Sion. Cea de-a doua se ocupă de forma de guvern. Aci ne arată cum se aleg domnii şi se dă o listă cronologică a lor.D-l N. Prima cuprinde noţiuni despre geografia fizică şi economică a Moldovei despre împărţirea în ţinuturi.I. Raposatul Sion credea că această lucrare e pe nedrept atribuită lui Cantemir.u.)dă o analiză amănunşită arătând şi situaţia politică din principate din acea vrema.e făcută dupa îndemnul colegilor săi din Academia de la Berlin.Zavira în 1795.pe care autorul o povesteşte în 12 părţi înşirând un mare număr de fabule . Cu aceasta se poate ajuta cineva la înţelegerea operei lui Cantemir.XVIII.sec.între acestea se începe o luptă. Ea s-a publicat întâia dată de Academia Română(1883)de pe un manuscris ce se găseşte în Petersburg şi care el însuşi se arată a fi copie.ConstantinescuRâm(Vrajba dintre Cantacuzineşti. De pe aceasta copie s-a tipărit în 1883. Istoria ieroglifică este şi o lucrare istorică şi o satiră politică.ni se descriu intrigile politice dintre familiile boiereşti de la finele secolului XVIII.a căror deplină înţelegere este foarte grea. Româneşte s-a tradus de două ori:prima dată de Vasile Vârnav.însă într-un stil foarte nelămurit.cu o alcătuire de fraze de tot neobişnuită în limba noastră şi adesea ajungând la obscuritate.apoi s-a tradus în limba germană şi din aceasta în greceşte de către G.deşi pune la urmă o listă în care diferitele nume alegorice sunt explicate. Această lucrare se păstrează în manuscris în biblioteca arhivelor Ministerului de Externe din Moscova. Iată cum începe: <<Mai dinainte decât temeliile Vavilonului a se zidi şi Semiramis într-însul raiul spânzurat (cele din şapte minuni ale lumii unul este)a zidi şi Eufratul între ale Asiei ape vestitul prin uliţe-i a-i porni.

domnii,care erau boieriile şi atribuţiile lor,cum era organizată armata. Amănunte asupra obiceiurilor de la ceremoniile Curţii,de la înmormântarea domnilor ş.a. fac citirea foarte interesantă. Legile,veniturile şi cheltuielile ţării,datinile la nunţi şi la înmormântări îşi au capitolele lor speciale. Preţios este cel care vorbeşte despre „năravurile moldovenilor”în care găsim notiţa următoare: „Ei la începutul războiului sunt foarte viteji şi de al doilea mai slabi la inimă; iar dacă înfrâng protivnicii înapoi,prea rar au bărbăţia să înceapă a treia oară”. A treia tratează despre religiunea moldovenilor şi despre literele de care se slujeau în scris .Aci sunt înşirate o sumă de superstiţiuni ale poporului ca:Tricoliciul,Joimăriţele,Sânzienele ş.a. Tot aici aflăm pasagii importante în privinţa raportului dintre cler şi puterea civilă: „Povăţuirea cea din afară a bisericii este numai a domniei,fără purtarea de grijă cea din lăuntru pentru sufletele este încredinţată mitropolitului… Pe diacon îl pedepseşte preotul;pre preot,protopopul,pre ermonach,egumenul;pre protopop,pre egumen şi pre arhimandrit,episcopul;pre episcop mitropolitul,iar pre mitropolit îl pedepseşte domnia”. Scrierea aceasta a lui Cantemir are o poveste lungă. Se va fi redactat cu rând după 1714 data primirii sale în Academia din Berlin,dar nu s-a publicat în timpul vieţii autorului. Rămânând în stăpânirea fiului său Antioh,nici acesta n-a reuşit s-o tipărească. De la el a trecut prin mai multe mâini până la 1769,când o vedem publicată într-o revistă germană,după care are în fine o bună ediţie la Frankfurt şi Lipsca (1771). După îndemnul mitropolitului Veniamin în 1806 fu tradusă în româneşte ,probabil de Vasile Vârnav,dar traducerea aceasta se rătăci şi astfel văzu lumina tocmai în 1825,la mănăstirea Neamţului,sub titlul de Scrisoarea Moldovei. O a doua(1851)şi o a treia ediţiune(1868) răspândiră această scriere printre românii iubitori de trecutul ţării lor. În 1869 Academia Română aflând de existenţa textului latin,luă măsuri ca să se copieze cele două manuscrise ce se aflau în Biblioteca Academiei teologice din Moscova;apoi tipări în două volume deosebite versiunea latină şi traducerea ei românească făcută de Al.Papiu Ilarian. O ediţie nouă a apărut (1909)în colecţia „scriitorilor români”a librăriei Socec sub îngrijirea d-lui Miron Nicolescu, care în prefaţă dă şi amănunte asupra istoriei manuscrisului. Afară de acestea, Cantemir ne-a lăsat multe scrieri asupra muzicii şi religiunii turceşti şi scrieri filozofice ,după filozoful olandez Van Helmont. Cronica anonimă Racoviteană Mihai Racovită, cel caricaturizat de Dimitrie Cantemir ca Strutocămilă, a pus la cale în cea de a treia domnie a sa de aproape unsprezece ani (1716-1726) un alt letopiseţ al Moldovei în continuarea lui Miron Costin, redactat de un boier intim al său rămas necunoscut. Letopiseţul a fost publicat cam în acelaşi timp de Laurian Bălcescu în, Magazin istoric pentru Dacia” III si de Mihail Kogălniceanu în, Letopiseţul Moldaviei şi Valahiei”, tomul al III-lea, şi s-a atribuit greşit copistului Nicolae Muşte, stări diac de divan”.

Cronica este desigur o compilatie ţinându-se în de-aproape de izvoadele anonime pentru anii 1661-1709, nu fără intervenţii personale mai ales de aici încolo. Anumite întamplări din prima domnie a lui Nicolae Mavrocordat în Moldova (1710) cronicarul lea privit cu ochii lui, altele, următoare le-a auzit de la Mihai Racovită. Pentru cea de a treia domnie a acestuia cronica are caracter encomiastic de curte ca şi cronicele scrise pentru Nicolae Mavrocordat de Nicolae Costin şi Axinte Uricariul, dar pentru evenimentele anterioare oprica e sloboda, autorul nu-i lipsit nici de datul povestirii nici de spirit de observaţie nici de malitie şi nici chiar de a da o anumită concepţie mai mult religioasă, teologică (în manuscrisul publicat de Bălcescu se ia apărarea bătrânilor după, Apoftegmele” lui Plutarh, Pliniu, Fabat”, Seneca, Sf. Augustin s. a, dar pasajul pare intepolat). În general cronicarul dezaproba autoritatea centrală exagerată dar osândeşte şi pe boieri care se viclenesc domnilor cerând îngăduinţa pentru cler şi oamenii dependenţi. Asuprirea turcească este condamnată şi alianţa creştină împotriva paginilor privită cu simpatie. O normă propie o constituie ura faţă de regimul fanariot şi uneltele lui greceşti. Cronica sa începe cu domnia paşnicului Istrati Dabija, pus domn peste voia lui, prin intervenţia Cuparului la Țaringrad. După el a urmat Duca-voda, grec rumeliot venit în Moldova în timpul lui Vasile Lupu şi a fost ucenic, la dughenă la abăgerie”. Pe Nicolae Mavrocordat anonimul nu-l mai prezintă că înaintaşii săi. A luat zice el domnia tarii, cu multă cheltuială şi mândrie grecească”. N-a venit ca un domn, ce ca un leu asupra tuturor”. Vorbea cu tălmaci şi adusese cu el atâţia greci, cât rămăsese Fenericul pustiu în taringrad”. Era, urât şi neplăcut strasnic si răpit la mânie ca să se cutremure toti”. În special cronicarul nu poate suferi pe sfetnicul lui Nicolae Mavrocordat, o arătare de grec anume Spadoni un om urât, podărăcios.. un blestemat şi de nimică, fără de nici meserie”, trăind din specularea minciunilor. Cronica Racoviteană este încă o mărturie de speranţele pe care tările române şi le-au pus în alianta cu rusii. Părerea cronicarului este că în locul şi data luptei aliaţilor cu turcii n-au fost prea bine alese fiind atunci secetă şi arşiţa de asemenea pretenţiile lui Dimitrie Cantemir de a deveni domn neschimbat, veşnic i se par inadmisibile. Ca boier, el e pentru sistemul eligibilităţii, nu pentru monarhie ereditară.Pe Brîncoveanu îl acuza că nu şi-a respectat cuvântul dat, dar uciderea lui şi a familiei sale de către turci şi trădarea Cantacuzilor îi smulg accente de compătimire si indignare. Exclamatiile cronicarului amintesc pe acelea ale lui Miron Costin şi D.Cantemir.

După ce condamna şi pe Nicolae Mavrocordat care a vărsat sângele nevinovat al lui Antim Ivireanu, autorul expune amănuntit a treia domnie a lui Mihai Racovita. Anonimul, antigrecesc consecvent este original şi se străduieşte să prezinte toate faptele drept acte de bravură exclusiv ale domnitorului., Pre domn, scrie ele de altfel cu convingere, ascunzându-i cât poate scăderile, nime să nu-l defaime, că domnul, ori bun, au rău, ferit trebuie” formulă care ne întoarce la Grigore Ureche, cu aproape un secol în urmă. Însa formula e menită să justifice uciderile lui Mihai Racovita, Tăierea boierilor care se viclenise punându-se sub comanda căpitanului Ferent, venit să răpească pe domnitorul moldovean, asa cum serdarul Barbu Cornea răpise pe cel muntean. Cronica se încheie cu începutul domniei lui Grigore al II-lea Ghica, urcat la tron în toamna anului 1726, după mazilirea lui Mihai Racovita, care a plecat la Țaringrad fără să-si achite datoriile bănesti fată de boieri. Noul domnitor si-a câştigat repede simpatia orasului, instalând un ceasornic care bătea orele în turnul portii de la curtea domnească, scăzând birurile şi deschizând scoli gratuite pentru oricine vrea să-si dea copii la învăţătură. Ion Neculce

Superior din punct de vedere literar cronicii lui Miron Costin este „Letopisetul Țării Moldovei de la Dabija Vodă(1661) până la a doua domnie a lui Mavrocordat ”(1743) de Ion Neculce.Acesta este adevăratul continuator a lui Miron Costin,care,reluând traditia cronicilor independente din secolul al VII-lea,a izbutit să ridice istoriografia la cel mai înalt nivel artistic.Ion Neculce a făcut pentru literatură mai mult decât pentru istorie fiind socotit întâiul scriitor care a servit urmasilor nu numai ca izvor,ci chiar ca model,până în zilele noastre(lui Mihail Sadoveanu,de pildă,si nu numai acestuia). Ion Neculce s-a născut în 1672,într-o familie de mari boieri,înrudit,prin căsătorie,cu familia Cantemirestilor.Crescut în vremuri tulburi în Moldova(atacată de

ori despre originea lui Despot vodă sau despre genealogia Mavrocordatilor(din legenda 21) care seamănă.A fost investit cu functii speciale si i s-a acordat multă încredere.unde a stat doi ani.turci).unde educatia umanistă a unchiului său.Pierzând rusii războiul.populară.contin astfel de traditii „ce sîntu audzite din om în om.Ion Neculce a luat parte la războiul rusilor cu turcii.dovedind o rară complexitate psihologică.fiind un adevărat si valoros izvor de inspiratie pentru scriitorii de mai târziu.cum ar fi acelea despre aprodul Purice sau despre Dumbrava Rosie.fapt ce explică aura de legendă a acestor evocări. „O samă de cuvinte” cuprinde un sir de legende transmise de traditia orală si culese de cronicar.naratiunea fiind simplă.Nu era străin de cronica lui Grigore Ureche.o bună parte dintre acestea fiindu-i familiare cronicarului din însăsi viata lui de zi cu zi.mult comprimată.devine un om politic important.anecdotic.Iordache Cantacuzino.dar si faptele cotidiene de pe parcursul a opt decenii.Faptul că Neculce a consultat si alte izvoare apărute înaintea sa este dovedit de unele legende.Desi Neculce afirmă că de la Duca Vodă (1666) până la domnia lui Mavrocordat (1743) n-a mai recurs la niciun izvor „ce au scris sângur.sub Constantin Duca Vodă.trebuie admis că a consultat.fiind permanent în rîndul dregătorilor moldoveni.în timpul domniei lui Dimitrie Cantemir(cu a cărui soră a fost căsătorit).dintru a sa stiintă”.acesta a plecat pentru o vreme în Țara Românească.Ca si Miron Costin.Sub Constantin Mavrocordat a ocupat functia de vornic.când era vornic în Țara de Sus.sapte ani.cu cea din „Istoria ieroglifică”a lui Dimitrie Cantemir si exemplele ar putea continua. Apoi. Cele patruzeci si două de legende.figuri de voievozi.a sensibilitătii sale si a preocupărilor sale politice.Neculce a plecat cu Cantemir în Rusia.administrative si militare.traversând anii mai îndepărtati de vremea lui Neculce.Neculce utilizează pe scară largă si informatiile orale ale rudelor si prietenilor . După cum rezultă din „Predoslovie”.în realitate.tot o cronică.apoi a locuit în Polonia.în lupta de la Stămilesti(1711).interpolată de Simion Dascălul si operele lui Miron Costin.Această culegere este.datorită altui unchi.de oameni vechi si bătrâni”.mare domnitor si el la curtea voievodului.Motivat de această dorintă.Neculce a fost martor de aproape al evenimentelor abia în ultimii ani de domnie a lui Constantin Cantemir.a avut o influentă benefică asupra lui. Ion Neculce a simtit nevoia de a fixa în scris pentru posteritate evenimentele din istoria Moldovei.si alte cronici.Ion Neculce a primit slujba de postelnic.Lucrarea aceasta ilustrează fapte ale eroilor istoriei. Ceea ce face farmecul legendelor lui Neculce este continutul lor educativ.totusi.Neculce a scris „Letopisetul” său.ce presupunea îngrijirea domnitorului. Datorită mintii agere.fără intentia de a impresiona .Șerban Cioculescu(critic si istoric literar) afirmă că Ion Neculce are „pluralităti psihice”. Cu un continut anecdotic „O samă de cuvinte” s-a bucurat de un interes niciodată epuizat.în special. .până la un punct.grupate sub titlul „O samă de cuvinte”si asezate în fruntea „Letopisetului”.fiind repus în drepturi.precedat de „O samă de cuvinte” si de „Predoslovie”.traditiile populare. Treptat.ca si Dimitrie Cantemir în lucrările lui stiintifice.recăpătându-si si averea.după care a revenit în tară.boieri si tărani.domnitor care l-a făcut mare hatman.epicul desfăsurându-se cursiv.Constantin Cantacuzino.Neculce si-a scris cronica la bătrânete.

Ion Neculce si-a pus probabil problema autenticitătii faptelor continute în legendele populare..i-au bătut foarte rău pre turci. prin amintirea faptului că domnitorul construia mănăstiri şi biserici după fiecare izbândă.Barnovschi.„ Ștefan-voda cel Bun când s-au apucat să facă mănăstirea Putna au tras cu arcul dintr-un vîrvu de munte.precum Ștefan cel Mare. Cronicarul are tendinta de a transfera unele figuri din istorie în legendă.Câteva „cuvinte” despre Ștefan: „Ștefan-vodă cel Bun.îl lasă pe cititor să aprecieze autenticitatea întâmplărilor povestite. Și unde au ajunsu săgeata acolo au făcut prestolul în altariu” (masa din mijlocul altarului).de provenientă românească.De la el.care i se părea mai mult decât oportună..Alexandru Lăpusneanul. Neculce pune în lumină credinta în Dumnezeu a lui Ștefan.Deci.specific oralitătii moldovenesti din acele timpuri.istoria amplasării mănăstirii Putna.dar Ion Neculce.devenit apoi Movilă etc.Ieremia Movilă. Portretul lui Ștefan cel Mare se recompune din primele nouă legende care deschid culegerea.tocmai în zilele sale.Ștefan cel Mare.cine precum îi va fi voia.preferinta pentru evocarea marilor personalităti.si nu numai la el.după cum am mai amintit .a.legendele culese si prelucrate de Neculce au în centrul atentiei. Și aşè să aude din oameni vechi şi bătrâni ca câte războai au batut.ridicarea câte unei biserici sau mănăstiri pentru fiecare victorie repurtată pe câmpul de bătălie.Neculce are meritul de a fi introdus legendele populare în literatura cultă.dar neatestate documentar.. atîte mănăstiri cu biserici au făcut”.dar a fost si fascinat de poezia lor.Petru Rares si Vasile Lupu.dorinţa de libertate.dar si pentru preamărirea virtutilor românesti.fiind realizat pe linia trasată de predecesorul Grigore Ureche.după faptele sale de vitejie si de bunătate devenite legendare.Negruzzi.ajutorul dat domnului de aprodul Purice.Despot-vodă.Legendele au în centru figuri ale unor domnitori.Ion Neculce motivează separarea legendelor de cronica propriu-zisă prin faptul că ele dezvăluie întâmplări credibile .iară cine nu le va crede .la Neculce.iar aceste reactualizări căpătau ton de legendă.bine va fi.legenda contine germenii a ceea ce se va constitui mai târziu în curenul romantic.Alecsandri.Petru Rares. .asa va face”. De-a lungul anilor.Se mai desprind şi alte trăsături: spiritul de dreptate. sunt personajele de legendă pe care Neculce le redă în opera sa pentru a face cunoscut trecutul istoric al Moldovei.luand domnia Moldovii si viind turcii în dzilele lui să treacă în Moldova la Gălati.de exemplu.Sadoveanu.logofătul Tăut.Cerînd „O samă de cuvinte” .constituind unul din elementele de bază ale romantismului românesc.Vasile Lupu s.”..iară bine va fi.pe care îl numeste „cel Bun”.reorganizarea oastei după refuzul mamei sale de a-l primi în Cetatea Neamtului în urma insuccesului de la Războieni.mila către cei oropsiti: „Deci Ștefan-vodă au luat plugul fratelui celui bogat si l-au dat celui sărac să fie a lui”.loc arat de prizonieri poloni.Ștefan cel Mare.figura voievodului Ștefan. „cine va ceti si le va crede.Bogdan Vodă.când tara era umilită de străini si se simtea nevoia unor voievozi demni.Cronicarul face astfel distinctia dintre adevărul istoric si fictiune.dar.Include si legenda pădurii Dumbrava Rosie. dragostea de tară.„Ștefan multe războai au bătut.Delavrancea. În dulcele si molcomul stil arhaic.sunt mensionate:luptele de eliberare de sub turci a Chiliei si Cetătii Albe. Un erou se desprinde dintre rânduri cronicarul centrându-I portretul pe o virtute care l-a caracterizat pe domnitorul moldav: vitejia.legendele au căpătat o anumită valoare documentară.ca.subiectele au fost preluate apoi de Bolintineanu.Astfel.ca un adevărat scriitor.

bazată pe fapte trăite. Dar legendele lui Neculce pierd din autenticitate în diversele prelucrări păstrându-şi mai departe adevărata valoare numai în original avându-se în vedere arta de povestitor a cronicarului. balade sau poeme. în primul rând . în locul celui doborât a lui Ștefan ajutându-l pe domnitor să încalece făcându-se aprodul.şi el deplânge supunerea domnilor fata de Poartă si. sau neviclesug.are în cel mai înalt grad caracter memoralistic şi. nici unele de aceste nu sînt. redactate în legende.miraculosul.” . să lipsească.iar vodă i-a spus „Sărace Purice de-oi scăpa eu si tu. Ca şi înaintaşii săi Neculce are o concepţie istorică determinată de apartenenta sa de clasă. nici or pute mânca aceste doao tării cum le mînîncă.”Sau . de epocă în care a trăit şi de stadiul la care ajunsese istoriografia în vremea sa. atunce ti-i schimba numele în Purece Movilă” de la care s-o tras neamul Movilestilor. în corelatie cu naratiunea istorică” spune Ion Dianu în „Prefată” la volumul „Ion Neculce-Letopisetul Țării Moldovei precedat de O samă de cuvinte. Sunt numeroase pasajele în care îşi exprimă revolta fată de lăcomia turcească si protestul hotărât împotriva domnilor fanarioti trimisi în ţările româneşti de turci.” . fiindcă regimul de asuprire externă si internă se înăsprise din cauza domniilor fanariote. si turci în Țarigrad să nu fie.necesitând doar versificatia pentru a fi tranformate în cântece.să citească şi să scrie.povesteste legenda a Vll-a (Într-o duminică fiind la vaslui domnitorul a auzit de un om că are si a pus să fie adus la el omul acela care a spus că are duminică pentru că fratele lui nu-I dă boii în alte zile). „Legenda . mărturiseşte el „ Istoric strein . Cronica sa cuprinzând douăzeci si cinci de capitole. fără ca reconstrucţia. ale trecutului românesc dintre care unele vin din traditia bătrânilor altele din fondul legendar al poporului poate si din cântecele bătrâneşti au format un izvor nepretuit de inspiraţie pentru epica si drama istorică românească din sec. „o movilită. Ei au găsit subiecte de-a gata. până la o a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat”. preocuparea de istorie este mai mare. ci să scrie o operă personală. care i-o oferit calul său. că au fost scrise în inima sa”.atunce poate nu vor fi nici greci (fanarioti) în Moldova si în Țara Muntenească.este lesne de înteles de ce legendele din „ O samă cuvinte de cuvinte” au fost atât de citite si prelucrate de unii dintre scriitori ce au urmat. Intenţia cronicarului nu a fost să alcătuiască o lucrare de informare.literară.Cu o notă de umor este consemnată si povestea aprodului Purice. deci. si lupii să nu mănânce oile în lume . XlX-lea şi al XX-lea. sau frica de Dumnezău. mari boieri. Dacă în „ O samă de cuvinte” Neculce se manifestă ca scriitor propiu-zis indiferent dacă era conştient sau nu de acest lucru atunci în „Letopisetul Țării Moldovei de la Dabija-vodă. Este un mare patriot sincer şi un bun observator profund al fenomenului social istoric şi politic.sau dreptate. reactiile sale sunt chiar mai puternice decât ale predecesorilor săi.spune cronicarul:„ când a vre Dumnezeu să facă să nu fie rugină pe fier. intră în întregime în sfera literaturii. nici or fi boieri. sau omenie . Și Neculce urăste tirania turcească şi luptă pentru independenta tării .” În felul acesta. pentru a le exploata la maximum: „la grec (fanariot) mila. Aceste scene si altele. prezenta mai mult sau mai putin evidentă a supranaturalului constituie pentru proza lui Neculce o particularitate nemaîntîlnită încă într-o comuniune atât de armonioasă. ocupând functii importante pe lângă domnie. „Nu i-au mai trebuit”.

folosind pentru ţărani. ci să rabde ce i se impune. fiind reprezentantul divinităţii pe pământ. Perioada zugrăvită de Ion Neculce. braţul. s-a aliat cu ruşii. în 1711. Neculce nu ascude exploatarea nemiloasă a poporului. Neculce. o spontaneitate asemănătoare lui Ion Creangă. instalat pe tron. vai. Fire comunicativă.Dragostea de tară a cronicarului străbate ca un fir roşu letopisetul şi nu pierde nici un prilej de a se manifesta. în acelaşi timp. în asemenea cazuri. gravă . în scopul scuturării jugului turcesc.de-l lăsară singur” pe vodă. boierii „fugisă de pre lângă dânsul. Însă până la această dată. desigur.boierul are dreptul să se opună.în care cronicarul . animat de acelaşi gând .Nimic nu este lăsat la voia întâmplării. După eşecul lui Dimitrie Cantemir. dă un test de bună-credinţă. cu atât mai puţin. cronicarul s-a povestit pe sine mai mult decât oricare dintre cronicari. „ Țara se bejenisă”.s-a alăturat sincer politicii domnitorului. tăranul nu are dreptul să ridice glasul şi. politică şi socială.personaj al dramei. dorea să întemeieze o monarhie autoritară. Povestea alăturării lui la pactul secret făcut de Dimitrie Cantemir cu Petru cel Mare (tarul Rusiei)e centrată pe ideea corectitudinii sale faţă de domnitor. vai di tară!Ce vremi cumplite au agiunsu si la ce cumpănă au cădzutu. aşadar. „zlotasii fugie cu banii” visteriei. ţările româneşti supuse Imperiului Otoman . „ bucatele să scumpisă în Iasi”. Cronicarul dezaprobă şi conflictele dintre ţărani şi boierii explotatori. să nu vă îndesaţi a pîrî domni.se aflau în decadentă. El a participat afectiv intens la evenimente. condamnând lăcomia turcilor şi blestemând domnii care au pus impozite excesive.se cade să fie ascultat:„ Deci bine ar fi. Patriotismul său ia forma unor strigăte de durere:„ Oh! Oh! Oh! săraca tară Moldovei. cei optzeci si doi de ani din istoria Moldovei. turcii au pus domnitori greci (domni fanarioti). Acest domnitor. Numai că domnii ce au urmat acestuia nu au luptat împotriva turcilor. în stil popular. El a înţeles în chip realist necesitatea solidarităţii dintre boierime şi domn.. se împarte în două etape: până la Dimitrie Cantemir şi după acesta. notează cronicarul. autorul insuflă textului aerul de implicare directă.spune el perfect morală. ce nărocire de stăpâni c-acestia au avut! Ce sorti? de viată tau cădzut”. înţelegând că idealul eliberării poate fi înfăptuit doar prin unirea forţei boierilor cu cea a domnilor. Domnul. fapt ce îi trădează poziţia de clasă. moment de răscruce. . „feliuri de feliuri de spaimă umbla”.e mai amplă .după conceptia lui Ion Neculce. apărându-i pe boieri. cuvinte dispreţuitoare de „ prostime” şi „ mojici”.. respectate de cronicar în cariera sa politică. fraţilor. Pagina autobiografică scrisă sub presiunea dorinţei de a-si explica pozitia. limitele concepţiei lui politice. cu tini.dar expresivă pentru structura interioară a memorialistului care prezintă lucrurile în spirit şi. în 1711. când Dimitrie Cantemir. Doar Dumnăzău di a faci milă. fenomen reflectat în toată amploarea lui în cronica lui Neculce. săracă tară!”. Aceste norme formulate în letopiset fuseseră. încercând să scuture jugul turcesc.ci au mijlocit robia tărilor române.Aceasta explică îndârjirea scriitorului împotriva domnilor fanarioti aduşi de greci la noi. din replici în stil direct şi numeroase observaţii despre atmosfera tensionată. în timpul cărora impozitele au cunoscut cote maxime. mereu atent la suferinţele tării. mai ales. Sensibil mereu la nevoile ţării. stăpân uns de Dumnezeu. „ Oh! Oh! Oh! Vai. dovedind.” Numai când domnul îndeamnă la rele . După boierul Neculce. e construită cu ştiinţa efectelor.

pe dânşii şi pe caii lor”. Nicolae Mavrocordat. Neculce le povesteşte astfel încât. a fost povestit cu amănunte. Neculce i-a apreciat pe domnii cumpătaţi şi i-a condamnat pe cei lacomi. la Neculce.. Birul era „ de vac-un zlot şi de cal un leu să de tot omul. bani obţinuţi. când umoristic (batjocorirea vistiernicului Ilie Cantacuzino). ci şi în letopiseţ: „Jupânesele Cantacuzinilor. despre uciderea fraţilor Costin. cel mai adesea implicat în desfăşurarea faptelor. în special. Chiar când întâmplările sunt numai auzite de la cineva sau citite. dă impresia reabilitaţii şi actualităţii. cu ataşament sau ton critic. de nui-i putè gospodarii să-i biruiască cu hrana. despre mezilirea lui Constantin Duca. cu ajutorul căruia luase tronul: „ Țara era puţină şi boierii era tineri. Neculce.din mulţimea datelor. raportează cronicarul. împreună cu ţiganii cei de dîrvală”si exemplele ar putea continua. împotriva lui Iordache Ruset vistiernicul. a lăsat tătarii să ierneze în ţară. notează cronicarul „ cît . Cronicarul nu găseşte destul cuvinte de ocară pentru lăcomia nemăsurată a Cupărestilor şi. nu ştie cum or schivernisi”. ca prizonier. cum ar fi. ca un autor dramatic. a auzit de la cineva fapta acestui domn. de să trage acel obiceiu spurcat pân-astădzi în pământul nostru. Gheorghe Duca iniţiatorul unui sistem draconic de luat dări. Neculce. despre mazilirea lui Antonie Rusăt. critic. ştie că nimeni altul. în primul rând. cronicarul a ştiut să aleagă. „Sfetnicii” erau „ fără lege” şi cu „ tirănească zavistie. din exploatarea crâncenă a poporului. fiind copil. etc.a. Tonul relatării este când dramatic. Pe ţăran îl numeşte „bietul om”. ca şi când ar cădè nişte pere coopte dintr-un păr. despre văduva vornicului Chiriac Sturdza.Că orice domnu vine îi drag acel obicei şi nu-l mai lasă”. ceea ce se remarcă.Şi drumul lui Duca în Polonia. şi să le înfăţişeze concret. Bătălia de la Stănilesti este cea mai amplă naraţiune de luptă din cronicile noastre:„ asè cădè turcii. desigur. aspectele esenţiale.„ Și au început turcii a să bate pre vrăjmaş”. compătimindu-I pe ţărani: „ tătarii mînca tot carne de vacă şi de oai.Cu spiritual sau ascuţit de observatie si cu filozofia vârstei la care a scris. să învioreze . cu înţelegere sau cu revoltă. ironic. de frica leşilor. obligaţi să plătească bani grei turcilor.. Interesante sunt informaţiile în legătură cu venirea la tron a unor domnitori. când îl scutură oamenii”. cronicarul a condamnat mijloacele nechibzuite prin care Constantin Duca voia să-şi achite datoriile fată de Poartă şi fată de Brancoveanu. este darul povestirii. căruia Constantin Cantemir îi dăduse cheia tarii în mână. şi a realizat un tablou impresionant prin detaliile realiste despre jaful tătarilor. Constantin Mavrocordat s. într-un comentariu de martor. cu reacţia sa sufletească vie. cu duioşie sau ironie.la tot pasul. Dumitrasco-vodă Cantacuzino. pârău pe Grigore Ghica la Poartă că le pusese să care var şi piatră la curţile domneşti. Din punct de vedere literar. cu incidente captivante. Nu numai în „O samă de cuvinte” sunt naraţiuni epice sau anecdote.relatarea istorică. Cronica este plină de amănunte semnificative. rană fără de leac”. Mereu îngrijorat de soarta tării.

începusă toţi a se lipi şi a-l lăuda. giudecător drept. Era om învăţat. ceea ce îl menţine în limitele adevărului şi. şi nu era mândru. un tic. Anastasia. acum. mic de statură. Deci boierii vădzînd ase milă şi nemărire . vriind cu domnia…ase să arăta de bun şi de blând! Tuturor use deschisă şi nemăreţ . Neculce are. fizic şi moral.de vorovie cu toţi copii.la fel şi doamna lui Duca-vodă. . Ștefan-voda şi pe tatăsău.un obicei. pe care încearcă să le generalizeze. Alturi de darul povestirii. Astfel. pus în contrast.Și Antioh vodă „ era mare. Procedeul e mai puţin al istoricului şi mai mult al romancierului .intunecasă lume. dăruind literaturii române o galerie de tipuri umane. fiind unul dintre cele mai obiective: „ Iar. făcând loc şi altor fete. gros. Dumitrasco-vodă Cantacuzino este denunţat într-un portret caricatural . iar despre pasă spune că „ era un păgân rău. înalt . în unele cazuri rămase până azi numai în caracterizările lui. „ burduhos.. Neculce nu înfăţişează personajele istorice din afară. darul portretizării figurilor evocate. Când însă eroul este complex. Lăcomie nu ave mare. lacom peste măsură . o predispoziţie . Ilias-vodă era milostiv din cale afară. cu portretul vizirului Gin Ali-pasa: primul era „ om mare. cronicarul a ştiut să le creioneze fizionomia şi să le sugereze caracterul printr-un gest . aflăm că Dabija vodă împărţea săracilor bucate de la masa lui. nici făce cheltuială tării”. şi al lui Constantin Mavrocordat. Antonie Rusăt îngăduia prea mult feciorilor săi. dar şi cu defecte. Portrete reuşite.Ca şi cum ar arde un stuh mare. rotund la faţă şi oacheş. ca nimeni până la el. în marea lor majoritate. pe nişte vânt mare. sănătos. trestie.. turbat şi mare sorbitoriu de singe asupra creştinilor” şi cronicarul enumeră pe câţi a omorât Gin Ali: pe Brâncoveanu cu copii lui. umbla pe gios. cronicarul nu pierde din vedere trăsăturile individuale. rumăn la fată . om cu merite.. din care cauză a căzut la mare osândă şi lipsă. Gheorghe Duca avea ambiţii mari.de mari violente verbale. şi la mânia lui grăie tot cu cinste şi cu îngăduială. încărcat de vicii. parcă. Chiar dacă nu au fost pesonalităti istorice şi nu au avut roluri epice. tipizând. indiferent. nu cu răstituri. cu multe semne din războaie.. pentru caracterul său.nu gros. atunci autorul îl relevă sub toate laturile. chipeş. făcea divanuri dese. cronicarul deplângând săraca tară.. comentându-i fiecare trăsătură. fată de însuşirile lor morale. fără alaiu”. Constantin stolnic şi pe Mihai spatoriul şi „pre mulţi alţii”. complexe sunt şi ale lui Grigore al ll-lea Ghica. nu cu mărire şi fală..buzat.. lucrurile lui poftie să fie lăudate”.. vărul şi duşmanul primului.dar. Constantin Duca „ era domn cu-ntelepciune. în acelaşi timp.. de nu să vede om cu om şi să vede numai pară cum ieşie din pusci. Despre Constantin Cantemir zice: „ carte nu ştie. domnitorul cel mai apropiat de cronicar. ca aceea a mitropolitului Dosoftei. la minte asedzat. nu conţine laude neîntemeiate. însuşire de romancier. Vorbăreţ. cinstes. şi era un om foarte învăţat bine la carte”. Neculce zugrăveşte figurile celor paisprezece domnitori de care se ocupa. eroi de român. ase să vede ieşind din pusci”. ci ia atitudine faţă de faptele lor.” Portretul lui Dimitrie Cantemir. Tot un mare portret izbutit este şi ce al lui Petru cel Mare. era tiran şi prea mândru. ale artei.o acţiune simplă.. căci personajele sale istorice sunt. concret-istorice. ce numai iscălitura învăţase de o face”.

bogată ruşini le era!.nu se găsesc în lucrarea lui Neculce dar descoperim câteva epitete populare.dusul-au pe Stoica la Brâncoveanul în Bucureşti .mare şi tare ca un leu sta călărimea împrejurul obrazului.pe ocolite.i s-aprinsă inema de voie re.Alte elemente care contribuie la realizare impresiei de artă în cronica lui Neculce sunt tablourile de epocă.ca lupul cu oaia.de a satiriza.toată strădania sa reducându-se la adaptarea cât mai exactă şi fină exprimării la o situaţie dată. capăta viaţă intregul spaţiu în care ele evoluează.Brîncoveanul ave tot doo obrază de prieteşug.în primul rând expunerea lui Neculce este hazul.cu ace socoteală îş strică obrazul şi numeli şi mai rău.pere turcii ca frundza..la cronicar nu sunt neapărat inedite.să nu scape. Epitete.cum ar fi. Tot din vorbirea populară ia Neculce comparaţiile.Cronicarul e inţepător şi cu un firesc umor popular.având. nu lipsite de fast.au făcut cheltuiele fără treabă şi ispravă. Elementele ce dau autenticitate portretelor constau în caracterizarea personajelor prin înzestrarea lor cu sentimente.aşe au oborît pe turci ca şi cum i-ar mătura.Întocmai şi Creangă..pe care le plasează cu uşurinţă.de-s arăta unul către Mihai vodă şi altul cătră Antohi vodă.s-au curăţit de grijă..cu o lacătă cît un şlic de mare la grumadzi.le-a ignorat în mod voit).orale.!.ca cum are merge fulgerul ca stelele.că d-e scăpa.majoritatea conţinând adjectivul „bogat” făce bogată stricăciune Ţării Munteneşti.pe alocuri.cît să cutremura locul:şi s-au strânsu(boierii la Dumitraşco vodă Cantacuzino) ca puii de potîrnichi..că d-e scăpa.Ex:a-şi da din tunuri.dar contribuie totuşi la întărirea şi sugestivitatea ideii exprimate.unde e nevoie.sau . relatarea despre nunta domnitei Catrina Duca cu Ștefan care oferă un moment memorabil.mânca(bani)şi făţiş şi furiş. Din punct de vedere stilistic.intenţia fiind de cele mai multe ori de a moraliza. detaliile de decor.pedestrimea moscalilor stă la război ca un zid nemişcat .Neculce are la îndemână un număr impresionant de construcţii populare.cap n-are.sta asupra lui ca nişte lupi.au şdzut o lună şi mai bine aşe la un loc.au rămas oamenii numai cu sufletili etc.ţîn şi ei prieteşugul ca cînii vinerea.în totală necunoştinţă de procedeele culte(Creangă.intrat-au tătarii în ţară ca lupii într-o turmă de oi.mai târziu.rămaseră ca un roi făr-de matcă.urmare a mândriei leşilor. ba chiar.naratorul spune că „ei să ruga să nu-i împungă ce să-i bată cu biciuştile. În legătură cu păţania de la Dumbrava Roşie. ce le fac „ vii”.menită a atrage din atenţia asupra unui lucru.după cum îi dictează instinctul.capul i-a tăie.cum au sosit în Iaşi.totuşi cunoştinţa de ele.Neculce se aseamănă cu Ion Creangă.Bogat blăstăm şi lacrimi vărsate asupra acelui Enache Aga.au şi început a prinde slujitorii care fusese cu moscalii etc.cît o pistreală de săgeată. indicaţiile ceremoniale.În majoritatea cazurilor.cronicarul recurge la formulări obişnuite în vorbirea curentă de atunci.ca cum ar sta pădurea.iar când îi băte cu biciuştile.Ce bogat blăstăm era asupra lui Şeremet!.că Lupul Costachi. Prin aceasta.De altfel.buni de gură şi de pîză.pica ca perile turcii şi tătarii.ori dintr-o dispoziţie serioasă.chiar de a protesta.în sensul că amândoi au darul de a povesti si utilizează modul povestirii populare. pe lângă faptele lor.de-i robie şi de bogate ori îi şi smintie .potrivite tuturor împrejurărilor.aceste simple figuri de stil care.ca şi cele folosite de scriitorii culţi.aceste bogate nevoi s-au făcut în Moldova. pitoreşti .ca un lup nesăţios.Iata câteva din aceste „formule expresive”:să stînsă pomenirea lui cu sunet..provenit ori din ironie.ne dăm seama că Neculce a preferat tradiţia orală în locul celei scrise.ei să ruga să-i împungă” şi exemplele sunt numeroase. Ceea ce caracterizează.cu aerul de a glumi.

Proverbele şi zicalele populare sunt introduse cu formula „după cum”sau „precum să dzice”.Schimbul de replici la Neculce este încărcat de semnificaţii.amăgitori.s-au făcut mare şi frumoasă nuntă.precum:Ilie Cantacuzino şi Panaitache Morona bivpostelnic mîndri.devenit proverb cu timpul.caracterizări şi portrete.de s-au aprins acest pojar de obicei”.să vă ştiţi chivernisi .ameninţătoare. Caracterul naţional al operei lui Neculce.ca şi înaintea sa.făţarnici. Neculce reproduce artistic realitatea.ca şi literatura populară. Dialogul este des utilizat.vorbit în vremea cronicarului de întreaga populaţie moldovenească.giurători pentru hiece.Din cauza folosirii anecdotelor.de la munteni.echivalentă cu „vorba ceea”a lui Creangă: „După cum să dzice:Calul rîios găseşte copaciul scorţos. Pildele sau scrisului lui Neculce o anume nuanţă etică.şi scriau aşa cum vorbeau.Ion Neculce este considerat ca înaintaş al lui Costache Negruzzi şi Anton Pann a lui Ion Creangă.una din însuşirile stilului popular este o însuşire naturală a artei lui Neculce.fiind unul din scopurile sale. Metaforele sunt şi mai rare: „Duca-vodă.în acelaşi timp.”..dar mai ales cronicarul este un evocator autentic al trecutului şi când povesteşte întâmplări.ca şi cei neinstruiţi.dă într-însa”..Cantemir era tuturor „uşe deschisă”(primitor. Maxima luată din cărţi ori din înţelepciunea populară este precedată dau urmată de un raţionament pe marginea întâmplării expuse. Ion Neculce a constituit şi constituie şi azi un model stilistic.la care el însuşi a luat parte .”.iar pentru afirmarea aspiraţiilor de libertate.că ruga smeritului nuori în cer pătrunde”sau „După cum dzice Scriptura:Cine sapă groapa altuia.sincer).se poate spune.scrierile sale aparţin.sau caracterizează un personaj sau marchează o atitudine sau hotărâre deosebită..altele.tendinţa de-a instrui şi a educa. „deci era prè în val”(agitat).că a fost un precursor al romantismului.din scripturi.Epitetele expresive dau povestirii atmosfera proprie nordului Moldovei. „făcură paci cu taină(muntenii cu Cantemireştii) să nu ştie Duca-vodă.din care nu lipseşte subtitlul..om cu multă experienţă de viaţă la vârsta când şi-a scris cronica unui cunăscător al înţelepciunii celor vechi .Citind letopiseţul „veţi şti a vă feri de primejdii şi veţi fi mai învăţaţi. „şi de acolo..să luaţi seama acestii scrisori.îndată să-mbracă cu cămeşe de gheaţă”(îngheţă de frică).mai mult decât istoriei propriu-zise „literaturii.mărturisit direct: „Rugăm pe dumneavoastră.În timpul cronicarului.deci oamenii culţi vorbeau..numai pace sulcmenită(„falsă împăcare”)”.sentinţe.autorul recunoscând aceasa: „După cum dzice şi Isus Sirah.i-au omorît cu grele şi cumplite morţi etc.în care se încadrează.patriotismul său răzbat pretutideni din creaţiile sale situat într-o lume ostilă.să nu păţiţi şi voi ca şi noi”.dac-audzi că şed Cantemireştii la casăli lor cu paci.n-a existat o limbă literară. Limba în care a scris Ion Neculce este graiul Moldovei de nord.mincinoşi.D.acolo unde poate înlocui o largă relatare.un neîntrecut memorialist.de s-ar întâmpla vreodată să mai vie nişte lucruri ca aceste în ţara noastră . Vorbirea în pilde.tablouri şi descrieri.au sărit scânteia(văcăritul=taxă pe nr de vaci)şi la noi în Moldova.cronica devinde pentru narator un refugiu căci el s-a exprimat din nevoia de a se apăra.Câteva dintre maxime sunt scoase şi din Biblie.proverbe şi zicale.datorită numeroaselor anecdote.iubiţi cetitori tineri.Într-adevăr. .

atent la toate miscările si la toate situatiile.Se străvede în scrisul lui ochiul ager al hatmanului de ostire moldovenească.”(George Ivascu.precum si prin mijloacele de exprimare a acestui continut.Primul si cel mai însemnat în acest sens este humulesteanul Ion Creangă. trăgând concluziile potrivite situaţiilor prezentate şi de aceea .Lupta de la Stănilesti este ca un adevărat ziar plin de detalii senzationaale[…].în povestile si amintirile lui.dar având cu toate acestea un temperament foarte puternic si o inimă în legătură cu inima[…]poporului român asa cum se înfătisează el în Moldova.”(Al.multi din scriitorii nostri importanti sînt în creatia lor artisti ai limbii vorbite.constatare impusă de observarea formelor .Lectura acestei cronici în care o jumătate de secol este desfăsurată pe 300 de pagini dă senzatia transpunerii aievea într-o lume de o extremă varietate si culoare.care pătrunde tâlcul expresiei arhaice va ava surpriza undei lecturi captivante.prin apropierea fermă de spiritul popular şi. „Istoria literaturii române vechi) „.fără cultură si fără orizont.” (N.Ion Neculce ocupă un loc de frunte în ierarhia valorilor literaturii. Cartojan.Neculce reprezintă punctul cel mai de sus atins de arta cuvântului la scriitorii noştri cei vechi . „Istoria literaturii române de la origini până la 1830”) „Neculce este un scriitor popular prin continutul operei sale.adică prin folosirea nu numai a graiului natal. Prin încadrarea firească în tradiţia prozei cronicăreşti. „Istoria literaturii românesti) „Neculce are un extraordinar dar de a prinde phihologia maselor în miscare.Ion Neculce se adresează direct cititorilor .în acelaşi timp naţional.el a fost un cărturar şi un scriitor de mare talent.Cititorul. „Un Saint-Simon moldav în Istoria literaturii române”) „Limba literarî românească formându-se târziu... Piru.un fel de răzes.cum zicea Sadoveanu.în traditia neculceană.în totul corespunzător modului de a fi al eroilor[…].va fi stăpânit de vraja legendei.deci un moldovean de treabă si sfătos.la prima vedere.un boier de tară.care îndeplinea atunci rolul de limbă a întregului popor.prinzănd din învalmăseala multimilor tot ceea ce poate da povestirii sale contur si culoare.<<inima>>cronicarului păstrând-o si fixând-o în dinamismul ei originar[…].acolo unde dovedeste o atitudine plină de întelegerepentru interesele tării.Aprecieri critice „La moldoveanul Ion Neculce ni se înfătisează.Letopisetul Țării Moldovei”) Cel mai mare povestitor român de până la Creangă şi Sadoveanu.Iorga.de muzicalitatea cu „mângâieri blajine a unei vorbiri înflorate”.E neîntrecut în descrierea bătăliilor.opera lui fiind înzestrată cu mai multe valori artistice.El încheie într-un mod lăudabil capitolul de literatură veche românească.”(N.ci si a procedeelor stilistice populare”(Iorgu Iordan. „Introducere la Ion Neculce.un mare povestas[…].care nu si-a pierdut nimic din tonuri si viată.Ce e mai valoros în opera lui Ion Creangă vine din reproducerea autentică a modului de expresie popular.

Unele dintre romanele lui Sadoveanu( „Zodia Cancerului”)conţin elemente ale cronicii lui Neculce.Bolintineanu şi-a luat subiectele poemelor sale: „Danil Sihastrul”.ecouri însemnate asupra literaturii noastre. Opera lui Neculce a pus la dispoziţia scriitorilor români de mai târziu un depozit de subiecte şi teme legate de trecutul nostru istoric.vom avea mulţimirea şi bucuria de a descoperi un artist înzestrat.pe Ion Creangă şi Mihail Sadoveanu. aşadar.cronica să fie considerată o specie literară cu trăsături proprii.şi.prevestindu-i pe fraţii lui.Dumitru Almaş.în ale scrisului.expresive ale limbii şi ale stilului acestui cronicar.ca şi izvor de inspiraţie.şi nu în ultimul rând. Deci.Neculce întemeiază la noi literatura pe teme istorice.Nichita Stănescu etc.cu Dimitrie Cantemir şi stolnicul Constantin Cantacuzino.esteticul depăşind cel mai adesea istoricitatea. „Cupa lui Ştefan”. „Movila lui Burcel”.El face parte dintr-o generaţie de mari personalităţi şi conştiinţe politice şi intelectuale.Deci.direct din „O samă de cuvinte”. Fiind una dintre cele mai importante scrieri deschizătoare de căi noi.de mândria apartenenţei la neamul românesc. „Mănăstirea Putna”. „Altarul Mănăstirii Putna” de Vasile Alecsandri îşi au acelaşi punct de plecare.cu atâtea ecouri asupra urmaşilor.Costache Negruzzi s-a inspirat din ea în „Aprodul Purice”. D. Deşi există discuţii dacă istoriografia aparţine sau nu literaturii. .dar şi alţi scriitori şi-au găsit surse în ea:Radu Boureanu. „Visul lui Petru Rareş”. „Aprodul Purice”.Nu este de neglijat faptul că „O samă de cuvinte”este prima culegere de legende din literatura română care preia întâmplări şi fapte relatate de bătrâni şi le introduce în literatura cultă.oameni însufleţiţi de simţul demnităţii şi independenţei gândirii. „Dumbrava roşie”. atunci opera lui Neculce a demonstart reale calităţi beletristice.fiind marele succes al aşanumitei „renaşteri târzii româneşti” spune Nicolae Iorga.prin aceasta a făcut ca în cadrul genului epic.prin valoarea ei literar-artistică şi istorică creaţia lui Neculce a avut . „Mama lui Ştefan cel Mare”.citind aceste pagini ale literaturii noastre vechi. „Letopiseţul” lui Ion Neculce face dovada expresivităţii literare a limbii romane. „Petru Rareş”.

el fiind adevăratul continuator al celorlalti doi cronicari:„Fără să-si încerce puterile în literatura propriu-zisă.Neculce a făcut pentru literatură mai mult decât pentru istorie si el este întâiul scriitor care a servit urmasilor.la Constantin Cantacuzino si la . Umanismul se manifestă.au făcut traduceri.în „Literatura română veche”.Ion Neculce.cea despre originea divină a monarhiei.umanismul sustinut prin care se demonstra. Reprezentantii umanismului românesc trebuie apreciati pentru pretuirea pe care au acordat-o omului si creatiilor acestuia..cum ar fi.toate aceste idei se regăsesc la marile personalităti : Grigore Ureche.vin din mentalitatea religioasă feudală.ca Dimitrie Cantemir.s-au situat deseori pe pozitiile celor exploatati si..interesul pentru viata morală si practică.deci.scrise în favoarea unui domnitor.oferindu-le modele de întocmire si redactare a cronicilor lor.cu unele exceptii.politice.Miron Costin.continuitatea si unitatea românilor pe aceste meleaguri.adeseori.Concluzii Cronicile din secolul al VII-lea si al VIII-lea din Moldova si din Țara Românescă sunt.influente hotărâtoare si asupra stilului cronicarilor.ca izvor si ca model” spunea Alexandru Piru.culturii.desi boieri.dar cronicarii.fiind mari patrioti.a reusit să ridice istoriografia la un înalt nivel artistic.învătăturii.ceea ce le scad.pentru faptul că sunt primii care au afirmat originea latină a poporului român si a limbii sale. Totusi.în fata lumii de atunci. Umanismul a avut.au contribuit la impunerea limbii române ca limbă de cultură si au reacordat spatiul românesc la mediile spirituale ale Europei.elogiul adus cunoasterii.originea latină a limbii române si descendenta romană a poporului român.Alte idei.au blestemat dominatia turcească.cronici de curte.prin acţiunea unită a popoarelor crestine. Nu trebuie neglijată nici influenta umanismului european.Acesti oameni au întemeiat istoriografia natională.educatiei.istorice. Iubirea de neam si de tară.au înlocuit limba slavonă cu cea românească în biserică si în institutiile politice.reluând traditia lui Grigore Ureche si Miron Costin.interesul documentar si literar.la noi.prin activitatea cronicarilor si a cărturarilor care au introdus tiparul.dorind scuturarea jugului otoman.au dat un impuls formării constiintei nationale si istorice.pentru problemele sociale.pentru cunoasterea si interpretarea ratională a naturii si a istoriei.

conceptie care reprezintă esenta umanismului românesc:cronicarul este responsabil de adevărul celor scrise.la dezvoltarea limbii române literare si a literaturii românesti care a accentuat ideea „. Prin însusi procesul creatiei.s-au inspirat foarte multi scriitori importanti.cronicile trebuie să respecte cronologia evenimentelor.iar la Ion Neculce..după cum am mai amintit. Din operele cronicarilor.Cronicarii au folosit ca surse documentele istorice anterioare sau creatiile populare.Mihail Sadoveanu si altii. Desi cei trei mari cronicari moldoveni:Grigore Ureche.cutremure.ploi.Dimitrie Cantemir.Vasile Alecsandri.prin operele lor.la sudarea constiintei istorice si a celei nationale.în secolele următoare.la ridicarea notiunii de patriotism la rangul de Crez al poporului nostru.toti cronicarii au notat si alte întâmplări petrecute în acele timpuri:invazii de lăcuste.într-o formă mai restrânsă.iar cronicile să fie obiective(să nu fie de partea unui anume domn sau a unui anumit boier).ro/ cel mai tare site cu referate .din momentul în care s-a sfârsit lucrarea precedentă.chiar dacă opera acestuia a fost favorizată de aparitia deja a manifestărilor înaintasilor enumerati mai sus.fiecare letopiset continuând prezentarea faptelor si domnilor.secete.Purtând în cel mai înalt grad constiinta continuitătii.Având si valoare educativă.cu atât sansele ei de durată si de influente ulterioare asupra generatiilor viitoare vor fi mai mari.de apartenentă a prezentului la un curs comun al istoriei”(Dan Horia Mazilu „Cronicarii Moldoveni”).si desigur.totusi operele lor au câteva trăsături comune în ce priveste conceptia despre istorie.la rândul lor.De asemenea.etc.lucrări care au rezistat timpului:Costache Negruzzi.referat.Miron Costin si Ion Neculce apartin unor epoci diferite.creind..orice scriitor de calitate încearcă să exprime epoca în care a trăit si.acesti scriitori au contribuit.cu cât opera o oglindeste(epoca) mai cuprinzător si mai adevărat. Powered by http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->