UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI ALE COMUNICĂRII

Comunicarea intrainstituţională
Asistent drd. : Paul Fărcaş

Despre comunicarea internă Probleme care apar legate de comunicarea internă Instrumente ale comunicării interne . 3. 2.CUPRINS 1.

DESPRE COMUNICAREA INTERNĂ Multe companii declară că “angajatul este cea mai importantă resursă”.1. însă ele nu fac altceva decât să-şi exploateze proprii angajaţi De ce e important să comunicăm cu publicul intern?      Dorim să transmitem valori organizaţionale către angajaţi. multiplicatori ai brandului şi ai companiei Pentru omogenizarea echipei si integrarea fiecărui individ în structura unui anumit departament Pentru a motiva si a păstra angajatii Pentru a promova transparenţă şi pentru a câştiga încrederea în companie şi management Pentru a gestiona eficient situaţiile de criză şi pentru a facilita posibilele schimbări la nivel de organizaţie .

comunicare şi marketing  Agenţia de relaţii publice şi comunicare  Angajaţii  .Cine se ocupă de comunicarea internă în interiorul unei companii? Echipa de conducere  Departamentele de resurse umane.

evenimente Informaţii noi despre companie (în toate tările în care aceasta este prezentă) Comunicare motivaţională pentru diverse aniversări şi ocazii festive (e. schimbări la nivel de organizaţie şi alte informaţii ale departamentului de resurse umane Noutăţi din companie. concurenţă Realizări ale companiei.g.Ce comunicăm în interiorul unei companii?          Diverse proceduri. campanii. succese individuale şi ale echipelor Rezultate financiare Lansări de noi produse şi servicii. industrie. COSMOTE sărbătoreşte un an pe piaţa românească!) Situaţii de criză Acţiuni şi iniţiative educaţionale şi de responsabilitate socială .

sarcini. aspecte profesionale): Prezentări post-recrutare pentru noii angajaţi Discursuri şi interacţiuni directe ale CEO şi echipei de conducere Evenimente speciale pentru angajaţi şi familiile acestora (teambuildings. întâlniri interdepartamentale Implicarea angajatilor în programe de responsabilitate socială Materiale educaţionale (e. şedinţe. mediul înconjurător etc. „gazeta de perete‟ Sesiuni „open house‟.Care sunt canalele prin care comunicăm?  Comunicare formală (tot ceea ce se referă la activităţi.g. petreceri. blogzone Videoconferinţă anuală cu toate filialele            . forum-uri de chat. conferinţe. materiale interne Concursuri interne. aniversări) Intranet. email. newsletter. albume foto/video. training-uri. sănătate.) Rapoarte interne Canale alternative: SMS.

m.a.d)  Identificarea leaderilor de opinie din cadrul organizaţiei şi informarea acestora pe căi informale  . ieşiri la cafea cu colegii ş. Comunicarea informală (tot ceea ce se referă la relaţii socio-afective) Conectare permanentă şi directă la sursele de informaţii informale la toate nivelurile ierarhice (întâlniri one-onone informale.

Pentru a preveni acest fenomen este necesară o strategie de informare continuă a angajaţilor care va limita posibilitatea de denaturare a informaţiilor. În acest sens se va crea teren favorabil zvonurilor şi bârfelor. . neclară sau de slabă calitate.Alte aspecte referitoare la comunicarea formală şi informală În cazul în care canalele formale nu sunt suficiente sau informaţia care circulă pe această cale este insuficientă. canalele informale vor fi supradimensionate.

Angajaţii sunt îndrumaţi să răspundă unor întrebări (două/patru) şi li se spune că răspunsul vizează unul din proiectele organizaţiei:     Cu cine aţi vrea să colaboraţi dintre colegi? Sociograma De cine credeţi că aţi fost ales? atracţiilor Cu cine nu aţi vrea să colaboraţi? Sociograma De cine credeţi că aţi fost respins? respingerilor .Determinarea reţelelor de comunicare informală Pentru determinarea caracteristicilor comunicării informale se aplică metoda analizei sociometrice.

Sociometria permite obţinerea următoarelor date despre sfera informală:    Identificarea liderului informal precum şi a celorlalte centre de influenţă (sunt persoanele cu cele mai multe alegeri) Identificarea microgrupurilor care compun grupurile formale de angajaţi Identificarea elementelor izolate: “diadele”şi marginalii Analiza sociometrică reprezintă o modalitate de a caracteriza d. .v socio-afectiv orice structură formală. Astfel.p. decât cea organizaţională. ci persoane cu interese mai pronunţate în alte sfere ale vieţii.d. persoanele marginale nu reprezintă neapărat persoane cu dificultăţi de adaptare socială.

prin strategii de intervenţie. PROBLEME CARE APAR LEGATE DE COMUNICAREA INTERNĂ [1] dar nerezolvate în Câteva probleme recunoscute majoritatea organizaţiilor:     Stresul Influenţa personală Participarea diferenţiată la sarcinile de grup Conflictele Aceste probleme pot fi rezolvate fie la nivel global. pentru a-şi menţine echilibrul în organizaţie şi randamentul în realizarea sarcinilor). fie la nivel individual (angajaţii pot gestiona problemele la nivelul lor. .2.

. care vin în contradicţie cu misiunea şi scopurile organizaţiei. PROBLEME CARE APAR LEGATE DE COMUNICAREA INTERNĂ[2] Conflictul –provine din lat.2. Conflictul presupune o atmosferă tensionată şi neînţelegeri în privinţa unuia sau mai multor aspecte ale activităţii în organizaţie O dată declanşate. “conflictus” cu sens de “interferare violentă”. deci atingerea acestora va fi afectată sau compromisă în cazul unor conflicte de anvergură. conflictele presupun scopuri colaterale pentru angajaţi. dezacord şi tensiuni între membrii unui grup.

 După localizare. neprevăzută. dar trecătoare al cărei ecou durează de la câteva minute la câteva zile (încidentele au loc atât între colegi apropiaţi cât şi între colegi care nu lucrează direct unii cu alţii  . percep greşit) Interpersonale (angajat – angajat ) Intra-grupal (într-un departament. pentru că indivizii fie se exprimă greşit. în funcţie de extensia ariei acoperite: Intrapersonale (conflictele interioare ale angajaţilor generează celelalte conflicte.Clasificarea conflictelor: a. stare care poate să nu fie conştientizată Incidentul: o întâmplare neplăcută. c. o secţiune a organizaţiei) După vizibilitate: conflicte manifeste sau latente După nivel: Disconfortul: indivizii implicaţi au o stare de disconfort trecătoare. care nu afectează fundamental relaţia.    b.

astfel relaţia devine sursă de stres şi există momente în care izbucneşte Criza: manifestarea cea mai evidentă (cei implicaţi se manifestă agresiv verbal sau fizic) După sisteme/părţi: Simetrice: tabere şi resurse egale (două departamente) Asimetrice: indivizi sau resurse inegale (manager contra angajat. mai mulţi angajaţi contra unuia singur) . este vorba de schimbarea constantă a atitudinii persoanelor grupurilor implicate. neînţelegerile apar şi din diferenţe între stiluri de viaţă sau apartenenţa la generaţii diferite) Tensiunea: similar cu disconfortul.   d. dar mai intensă. însoţită de opinii persistente. ceea ce duce la o deteriorare constantă şi lentă a relaţiei (în unele organizaţii.   Neînţelegerea: înţelegerea greşită sau confuză a mesajului şi faptelor celuilalt.

gen: ameninţare. empatici. orgolioşi. egalitari în concepţii. hărţuire – strategii neraţionale. flexibili. întreprinzători. o mai mică dorinţă de a câştiga respectul celorlalţi şi o mai scăzută coeziune a grupului Strategii de influenţă incorecte – se referă la tendinţa de a-i influenţa pe ceilalţi angajaţi prin modalităţi frustrante. în grupurile competitive se observă o mai mare independenţă individuală. chiar cu preţul unor neînţelegeri. vor fi atenţi la păstrarea echităţii în interiorul grupului de lucru . în timp ce “cooperanţii”. independenţi ca stil de lucru vor căuta în orice împrejurare să-şi crească la maxim beneficiul personal.Cauze ale conflictelor: De obicei există un complex de cauze – dintre cele mai des întâlnite sunt cele la nivel interpersonal:    Competiţia (cu varianta luptei pentru resurse limitate) – când succesul oricărui membru presupune eşecul altuia. incorecte şi unilaterale Orientarea interpersonală: “competitivii”. sancţionare. angajaţii ambiţioşi.

Diferenţe de personalitate (personalităţi accentuate.  . persoane cu probleme sau conflicte interne)  Probleme de comunicare: blocaje sau perturbări care fac ca mesajele să fie greşit emise sau receptate şi de aici influenţa asupra asupra relaţiilor dintre angajaţi (care îşi percep ca ameninţate scopurile şi obiectivele personale)  Factorii externi (intervenţia conştientă sau nu a altor persoane într-o relaţie interpersonală) : unii angajaţi se folosesc de influnţa pe care o au în plan informal sau interpersonal pentru a declanşa conflicte între alţi angajaţi. de a lucra mai eficient decât cei implicaţi sau de a câştiga o funcţie managerială la diverse nivele sau de a fi mai bine văzuţi de şefi). cu scopul de a câştiga diverse avantaje (de exemplu.

 . care prin exteriorizări violente afectează climatul în organizaţie). să fie afectată eficienţa unui departament sau a întregii organizaţii)  Intensitatea conflictului (dacă e vorba de un conflictcriză.Intervenţia managerială în gestionarea conflictelor este influenţată de 2 variabile: Amplitudinea conflictului (atunci când un conflict interpersonal tinde să ia proporţii. să se formeze tabere.

Strategiile de gestionare a conflictelor pot să presupună: Sublinierea şi încurajarea cooperării în defavoarea competiţiei  Modificări în structura formală (separarea persoanelor implicate în conflict)  Crearea unui sistem clar de recompensare şi promovare care să descurajeze strategiile incorecte de câştig ale influenţei  Un sistem de comunicare formală şi informare a angajaţilor care să prevină zvonurile  .

39..30L397 470./..90  50784.:5079:7-j7../.039:..431.j :3...059.50397:.3.701.:/0.94709073 3907..7.45:/0.3.90390730 O !74-020/0..3 .07803..01.~47/3970.03~..9.. :....0 O ..008.8:57.-30 .07.:.008j1070 902808..4 1:3.~  .~80 144808.704....0 /00025: /0..331472..j:~/0 01 O .90 /0. 31:03~.:/0.~./031:3~./0.45:70 4-0.90L3970.:L35.:70.70-4.025.8.~8.:3:.70L  507.2.~02.10703~0/0507843.9.9.70..2033~.431.12..0780..42:3..05.~03907507843. 9. 208.:574-0208.3.50.00507843.: 3907507843. 9..j.:8.947 50784.9j~.3.908.~ ..43 9039j8.08.039/0..90 507843.8:57.30.

~0 .9:: /.90.3.j .431.-0 259:/30.~ 390389.20398.2./0:3..10.431.431.9j01.9 3907507843.9 .47-.3/:3.79.9j/0.90.3..j0.70.7j .10.9:L347..431.93/08j.70573090747j7...3907.3.9:: .9047 089031:03~..2.L397047.40390.574547~ 8j80147200 9.7.431.03~.jL308943.9.: .07.03~..9:3.:3:/05.-070 8j10.

3j.70.4.:7.431..701472.900/008943.42509~0 O 4/1.42:3....9:7.70 57424.70..70. 9.:3:88902.470. .:7.70 ..3.3047 25.425038..70.0 31:03~0 O &388902/0.44507j7L3/01.9003. .70.9 O 70.708j/08. L3.43:70 O .7/070.~47..50784.90/0.7..90475498j 5708:5:3j $:-3070.j 805.1472.00897.j7L3897:..431..708j570.70.j 31472.90L3.$97.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful