Sunteți pe pagina 1din 41

Antibiotice i chimioterapice antimicrobiene Antibioticele sunt substante naturale produse de diverse microorganisme, cu efect antimicrobian asupra agen ilor

biologici patogeni pentru om i animale. Chimioterapicele antimicrobiene sunt substan e semisintetice sau sintetice, cu efect selectiv si inhibitor asupra agen ilor biologici patogeni pentru om i animale. CLASIFICARE Clasificarea antibioticelor i chimioterapicelor antimicrobiene, func ie de structura chimic : Antibiotice 1.AB betalactamine. 1.Dibactami -Penami (peniciline): -Peniciline naturale; - Peniciline antistafilococice; -Aminopeniciline; -Carboxipeniciline; -Ureidopeniciline; -Amidinopeniciline. -Penemi - Carbapenemi -Cefeme (cefalosporine) -Carbacefeme. 2.Monobactami 3.Tribactami 2. AB aminoglicozide - streptomicina, kanamicina, gentamicina, spectinomicina, neomicina, tobramicina, amikacina, netilniicina 3.AB macrolide - eritromicina, oleandomicina, spiramicina, roxitromicina, diritromicina, claritromicina, fluritromicina, azitromicina. 4.AB lincomocine (lincosamide) - lincomicina, clindarnicina 5.AB glicopeptidice - vancomicina; teicoplanina, daptomicina 6.AB cu spectru larg - tetracicline, amfenicoli 7.Grupul rifampicinei 8.AB polipeptidice - polimixine i bacitracina Chimioterapice antimicrobiene : 1.Chinolone si fluorochinolone; 2.Sulfaimide antibacteriene 3.Diaminopirimidine:trimetoprim; 4.Deriva i de nitrofuran; 5.Deriva fi de chinolin ; 6.Deriva i de imidazol;

7.Deriva i de formaldehid Alte structuri: acid mandelic, dapsona, mesalazina; Alte antimicrobiene: linezolid,acid fusidic. SPECTRUL ANTIMICROBIAN Totalitatea microorganismelor sensibile la un antibiotic sau chimioterapic reprezint specul antimicrobian al acestuia. Spectrul antimicrobian ini ial al antibioticelor i chimioterapicelor s-a ngustat n timp prin dezvoltarea rezisten ei diferitelor bacterii MOD DE AC IUNE Antibioticele i chimioterapicele antimicrobiene pot ac iona asupra microorganismelor patogene, bactericid sau bacteriostatic. Ac iunea bactericid const n intoxicarea ireversibil a germenilor microbieni. Ac iunea bactericid poate fi: -bactericid absolut - afecteaz germenii att n stare de repaus ct i n faza de multiplicare: polimixinele; -bactericid degenerativ - afecteaz germenii numai n faza de multiplicare : peniciline, cefalosporine, aminoglicozide. Ac iunea bacteriostatic const n inhibarea multiplic rii germenilor. Germenii pot fi omor i in vivo ca urmare a interven iei mecanismelor de ap rare ale organismului. Mecanism de ac iune bacteriostatic au: sulfamidele, tetraciclinele, cloramfenicolul, macr lidele, lincosamidele. Mecanismele de ac iune la nivelul celulei bacteriene sunt urm toarele: 1.ac iune asupra peretelui celular (inhibarea sintezei peptoglicanului care intr n constitu ia peretelui bacterian): betalactamine, vancomicin ;, 2.ac iune asupra membranei citoplasmatice (modific bariera osmotic a membranei bacteriilor gram-negativ, care pierd constituien i citoplasmatici i mor) - polimixinele; 3 . inhibarea sintezei proteice ribozomale prin legarea de subunit ile: -30S: tetracicline; -50S: cloramfenicol, macrolide, lincosamide; Antibioticele i chimioterapicele cu efect bacteriostatic la doze terapeutice sunt utilizate n: 1.infec ii u oare sau medii; 2.bolile ciclice cu tendin spontan la vindecare, deoarece dup oprirea multipilic rii bacteriilor organismul declan eaz mecanismele proprii de ap rare antiinfectioas . Antibioticele bactericide se utilizeaz n urm toarele situa ii: 1.infec ii bacteriene cu focare greu sterilizabile (endocardite, osteomielite, tromboflebite, tuberculoz ); 2.infec ii bacteriene cronice sau cu tendin la cronicizare

3.pacien i imunodeprima i. REZISTEN A LA ANTIBIOTICE I CHIMIOTERAPICE Rezisten a microbiana reprezint capacitatea microorganismelor patogene de a se men ine n stare activ i de a se multiplica n prezen a AB i CT. Rezisten a poale fi: a) Natural - este determinata genetic i reprezint capacitatea microorganismelor de a se multiplica i dezvolta n prezen a unui anumit antibiotic sau chimioterapie. Exemplu: bacilul Koch a fost i a r mas rezistent la benzilpenicilin . b) Dobndit - poate fi de natur genetic i negenetic . AB i CT difer ntre ele prin propriet ile farmacocinetice, propriet i care le influen eaz profilul farmacoterapic i farmacografic. Absorb ia i implicit biodisponibilitatea AB i CT pe diferite c i influen eaz calea de administrare a acestora. Administrarea oral este cea mai avantajoas i se preteaz a fi folosit in infec iile u oare i medii, dar nu toate substan ele ating concentra ii plasmatice eficiente pe aceast cale. | Durata tratamentului este influen at de situa ia clinic . De exemplu n gonoree necomplicat se poate administra o singur doz de spectinomicin . Utilizarea AB i CT n sarcin se face cu pruden , deoarece multe substan e traverseaz bariera placentar realiznd concentra ii mari n lichidul fetal. Este contraindicat administrarea de: 1.Aminoglicozide (streptomicina i kanamicina), datorit poten ialului nefrotoxic i ototoxic; 2.Tetracicline, deoarece se acumuleaz n oase i mugurii dentari, producnd tulbur ri de cre tere i colorarea din ilor; pentru mam sunt hepatotoxice; 3.Amfenicoli, deoarece pot produce leucopenie reversibil , aplazie medular ireversibil la fat i sindrom gri la nou-n scut; 4.Fluorochinolonele, deoarece n studiile efectuate pe animale de laborator s-a dovedit acumularea lor n cartilajele de cre tere. 5.Sulfamidele antimicrobiene, n primul trimestru de sarcin s-au dovedit a fi teratogene la animale de laborator, iar in ultimul trimestru pot produce hiperbilirubinemie . Utilizarea AB i CT local (topic) este util n infec ii cutanate i dermatoze infec ioase,arsuri infectate, infec ii bacteriene ale c ilor aeriene superioare (sub form de aerosoli), instila ii locale. Pentru a putea fi utilizat topic, un AB sau CT trebuie s ndeplineasc anumite condi ii: -s nu fie iritant pentru esuturi; -s nu prezinte capacitate alergizant mare; -rezisten a s se instaleze rar; -spectrul antimicrobian s fie ct mai larg; 1. PENICILINE Penicilinele se pot clasifica, dup origine, n :

Peniciline naturale, care dup calea de administrare pot fi: Injectabile: -cristalizate: benzilpenicilina; -s ruri cu ac iune retard (peniciline depozit): procainbenzilpenicilina, benzatinben zilpenicilina; Orale: - fenoximetilpenicilina, feneticilina Peniciline de semisintez , care dup spectrul antimicrobian se pot subclasifica n: a) Peniciline antistafilococice: oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina, flucloxacilina, nafcilina; b) Peniciline cu spectru larg (aminopeniciline) :ampicilina, amoxicilina, c)Peniciline active fa de Pseudomonas: - carboxipeniciline: carbenicilina, ticarcilina; -ureidopeniciline: piperacilina, azlocilina; Mecanismul ac iunii antibacteriene Mecanismul ac iunii antibacteriene este bactericid, penicilinele fiind active numai n faza de proliferare a germenilor. Farmacotoxicologie Reac iile adverse provocate de peniciline sunt: 1.Reac ii alergice Penicilinele au poten ial alergizant foarte mare, frecven a reac iilor alergice fiind de 1-10% din bolnavii trata i cu peniciline. Manifest rile alergice cele mai fracvente sunt urticarie i eritem cutanat (aproximativ 60% din totalul reac iilor alergice); cea mai grav reac ie alergic este ocul anafilactic i are frecven a de 0,02%-1-0% din cazuri (evolu ia este letal ).Riscul de apari ie a reac iilor alergice este crescut n urm toarele condi ii: administrare'antibioticului la persoane cu antecedente alergice; benzilpenicilina are capacitatea antigenic foarte mare, imprimat de substan a ca atare, sau datorat impurit ilor con inute; procainbenzilpencilina elibereaz procaina cu poten ial alergizant crescut; ampicilina este puternic sensibilizant producnd frecvent erup ii cutanate; aplicarea local pe tegumente sau mucoase cre te riscul alergiilor; administrarea parenteral (mai ales intravenoas ) prezint cel mai mare risc de declan are a reac iilor adverse; terenul alergic i astmul bron ic sunt factori favorizan i. 2.Reac ii adverse toxice: convulsii la doze mari (40-80 milioane Ul/i.v./zi);

hepatit (oxacilin ); ; nefrit (meticilin ); hemoragii (carbenicilina, datorit efectului antiagregant plachetar); 3. Efect iritant local: - la administrare i.v. poate apare flebita local - la administrare i.m. apar dureri la locul injec iei. Pentru evitarea acestei reac ii se recomand nceperea tratamentului cu cantit i, mici de antibiotic. PENICILINE NATURALE CRISTALIZATE INJECTABILE BENZILPENICILINA (PENICILINA G) Fcin:Benzilpenicilina este inactivat de acidul clorhidric din stomac, biodisponibilitatea oral fiind foarte redus . Dup administrare i.m. ca sare sodic sau potasic se absoarbe rapid, realiznd concentra ii plasmatice maxime n 15-30 minute.Concentra iile sanguine active se men in 6 ore. Tl/2 este 30 minute - 1 or .Traverseaz placenta,trece pu in n laptele matern. Ftox.: Reac iile adverse produse de benzilpenicilin sunt: -Convulsii -Sensibilizare dup administr ri repetate, -Reac ii alergice: oc anafilactic, boala serului, astm bron ic, edem angioneurotic, dermite de contact -Locale: dureri la locul inject rii i.m., infiltra ii nodulare, abcese,tromboflebite dup perfuzii i.v., prelungite. Fepid.:Este contraindicat administrarea penicilinelor n caz de alergie, aplicare local pe tegumente i mucoase (cre te riscul alergizant), infec ii cu germeni rezisten i (mai ales stafilococ penicilinazopozitiv). Fter.:Este antibiotic de elec ie n: -infec ii cu pneumococ:.pneumonii, meningite, septicemii; -infec ii cu streptococ hemolitic: angine, erizipel, scarlatn , otit , septicemii; -infec ii cu meningococ: meningit , meningococemie; -profilactic n reumatismul poliarticular acut, pl gi zdrobite (tetanos, gangren gazoas ); Fgraf:Se administreaz cel mai frecvent i.m. profund, sau i.v. n perfuzie. Solu ia se prepar extermpore n ser fiziologic steril. Nu se asocieaz cu alte medicamente n aceea i sering . Stabilitatea n solu ie este de maxim 24 ore la frigider (+4C). Adult, n infec ii moderate 1-2 milioane Ui/zi; n infec ii grave 2-20 milioane Ui/zi, frac ionat la 4-6 ore. Nou-n scut, doua uzual i.m. sau i.v. este 60 000 Ul/kg/zi sau 1 milion Ul/kg/zi n 2 prize (la interval de 12 ore) n primele s pt mni de via i n 2-3 prize n s pt mnile 2-4 de via .;

Sugar, n infec ii u oare i medii doze uzuale i.m. sau,i.v.,40 000-100 000 Ul/kg/zi; n infec ii severe 200 000-400 000 Ul/kg/zi pn la 1 milion Ul/kg/zi, n 4-6 prize. Copil mic n infec ii medii,doza uzual i.m. sau i.v. 40 000-60 000 Ul/kg/zi; n infec ii severe 400 000-500 000 Ul/kg/zi n 4-6 prize. Probenecid cre te efectul antimicrobian al penicilinei G, deoarece diminua secre ia tubular activ a antibioticului. PENICILINE INJECTABILE CU EFECT RETARD
PROCAINBENZILPENICILINA

Fcin.: Este o sare cristalin a benzilpenicilinei cu procaina care se folose te n suspensie apoas . Administrat i.m. se absoarbe lent de la locul injec iei, pe m sura dizolv rii, fiind un preparat cu ac iune retard.Concentra iile active se men in 24 ore. Spectrul antimicrobian este al penicilinei G, dar nivelurile plasmatice sunt reduse i variabile i nu pot controla infec iile severe. Ftox.: Reac iile adverse sunt comune cu benzilpeniciiina, la care se adaug i riscul alergizant al procainei. Fter., Fgraf.:Este util n tratamentul infec iilor u oare sau moderate cu germeni sensibili la penicilina G si pentru profilaxie: -faririgite streptococice i scarlatin i.m. 600 000 UI o dat /zi timp de 10 zile; -uretrit gonococic necomplicat i.m. 4,8 milioane Ui/zi; -sifilis recent 1 200 000 Ui/zi timp de 10 zile. Prepararea suspensiei se face imediat naintea administr rii (ap distilat sau ser fiziologic). Administrarea se face i.m. profund. BENZATINBENZILPENICILINA (MOLDAMIN) Fcin.:Este o sare a benzilpenicilinei, cu caracter retard, utilizat ca suspensie apoas . Realizeaz niveluri plasmatice prelungite, dar joase, frecvent variabile, acestea fiind eficace doar pe germeni foarte sensibili. Nivelul plasmatic activ se men ine 3-4 zile (cu varia ii n func ie de preparat). Fdin.:Spectrul antibacterian este identic cu cel al penicilinei G (activitatea este redus datorit concentra iei plasmatice reduse). Ftox.:Reac iile adverse alergice sunt mai rare ca ale benzilpenicilinei.

Datorit persisten ei n organism (are caracter retard), manifest rile clinice pot fi grave.Local produce la locul injec iei i.m. durere; noduli. Fepid:Este contraindicat administrarea benzatinbenzilpenicilinei, n urm toarele cazuri: -infec ii cu germeni pu in sensibili; - infec ii grave care necesit niveluri plasmatice ridicate de benzilpeniciiina; antecedente alergice; copii sub 3 ani sau mai mari dac au mas muscular redus . Fter. i Fgraf::Este indicat n tratamentul infec ilor u oare cu germeni sensibili la benzilpeniciiina i pentru profilaxie. Se administreaz n: Faringit streptococic i scarlatin 1 200 000 UI o singur injec ie; Pentm profilaxia infec iei streptococice la bolnavi cu reumatism poliarticular acut 1,2 milioane UI o dat pe s pt mn ; Sifilis, 2 400 000 UI i.m. la intevale de 4-5 zile; 2 doze pentru profilaxie n sifilisul primar seronegativ; 3 doze n sifilisul primar seropozitiv; 5 doze n sifilisul secundar recent i sifilis tardiv f r afectare nervoas i cardiac . Prepararea suspensiei se face imediat naintea administr rii. Administrarea se face imedial, i.m. profund cu ac gros. PENICILINE ORALE FENOXIMETILPENICILINA (Penicilina V) Fcin.:Se administreaz oral ca sare de potasiu sub form de comprimate sau ca sare a benzatinei sub form de sirop.Este relativ stabil la ac iunea acidului clorhidric din stomac, avnd o biodisponobilitale oral medie de 50%. Alimentele i scad absorb ia,este preferabil ca administrarea s se fac pe stomacul gol. Tl/2 este- aproximativ 45 minute. Eliminarea este predominant renal . Fdin.: Spectul antimicrobian este similar penicilinei G, dar concentra iile plasmatice reduse permit utilizarea ei numai n infec ii u oare i medii cu germeni foarte sensibili. Fter.:Este indicat n infec ii u oare: faringite, otite, sinuzite mai ales la copii i pentru profilaxie. Fgraf.:Adul i, oral (pe stomacul gol) 400 000-1 milion Ul/kg/zi la 4-6 ore. Nou-n scut, 50 000 UI/kg/zi n 2-3 prize. Sugar i copil pn la 6 ani, 50 000-200 000UI/kg/zi n 4 prize. Copil peste 6 ani; 1-10 milioane Ui/zi la 4-6 ore. Profilaxia reumatismului 800 000 Ui/zi, n 2 prize.

PENICILINE ANTISTAFILOCOCICE OXACILINA Fcin.:Biodisponibilitatea dup administrare oral este aproximativ 33%, datorit absorb iei intestinale reduse. Are difuziune bun n esuturi. Tl/2 este scurt. Fdin.:Spectrul antimicrobian este comun penicilinelor antistafilococice. Fter.:Este indicat exclusiv n tratamentul infec iilor stafilococice. Fgraf.:Se administreaz oral i injectabil.Adul i, oral 2-3 g/zi (pn la 6g/zi) n 4-6 prize. Nou-n scut 20-30 mg/kg/zi. Sugar i copil mic 50-80 mg/kg/zi (pn la 100-200 mg/kg/zi) n 4 prize. Administrarea oral se face de preferin pe stomacul gol n afec iuni u oare sau medii;I.m. sau i.v., la adul i 2-12 g/zi frac ionat la 4-6 ore, iar la copii 100-300 mg/kg/zi.Solu ia se prepar imediat nainte de administrare, cu ap distilat steril . Nu se asociaz cu alte medicamente n aceea i sering . CLOXACILINA Fcin.:Are biodisponibilitate oral mai mare comparativ cu oxacilina (43%). Fgraf.:Se administreaz oral sau i.m., ca sare sodic n infec ii stafilococice. Adult 250-500 mg la 6 ore. Copii (cu greutate mai mic de 20 kg), doza este de 50 mg/kg/zi. DICLOXACILINA Fcin.:Biodisponibilitatea dup administrarea oral este de 50-85%. Nivelurile plasmatice eficace se men in 6 ore. Epurare predominant renal . Fgraf.:Administrat oral sau i.m., ca sare sodic n infec iile stafilococice. Adul i i copii mari 250-500 mg la 6 ore. Copii cu greutate sub 20 kg, 25 mg/kg/zi. NAFCILINA Fcin.:Absorb ia este incomplet i inegal din intestin. Legarea de proteinele plasmatice este de aproximativ 90%. Nu se acumuleaz n insuficien a renal . Tl/2 mediu este aproximativ 1 or . Fgraf.:n infec ii de gravitate medie se administreaz i.m. 500 mg la 4-6 ore. In infec ii severe se administreaz i.v. lent sau n perfuzie 500 mg-lg la 4 ore. La copii dozele sunt 25 mg/kg i.m. la 12 ore, nou-n scu i 10 mg/kg la 12 ore. PENICILINE CU SPECTRU LARG AMPICILINA Fcin.:Este rezistent la ac iunea acidului clorhidric din stomac, iar absorb ia se realizeaz din intestin. Biodisponibilitatea oral este relativ redus (aproximativ 60%). Absorb ia este redus dac administrarea se face pe stomacul plin (scade cu 30%).Are distribu ie bun n esuturi, realiznd concentra ii mari n lichidele biologice. Trece in L.C.R. n concentra ii mici (difuziunea este

mai bun n meningite, cnd realizeaz concentra ii mai mari, de aproximativ 40-70% comparativ cu cele plasmatice). Fdin.:Spectrul antimicrobian este larg, comun penicilinelor din aceast grup . Ftox.:Reac iile adverse sunt manifestate prin erup ii cutanate (cca.9%).La nivelul aparatului digestiv pot sa apara epigastralgii, diaree,candidoz . Fter.:Ampicilina este indicat n: -meningite bacteriene acute la copii, provocate de H. influenzae, pneumococ sau meningococ; - sinuzite, otita medie, bron ite cronice acutizale cu H. influenzae, pneumococ, streptococ piogen; -uretrit gonococic ; -infec ii urinare cu germeni sensibili: colibacili sau Proteus mirabilis; -infec ii biliare cu colibacili sensibili; -medica ie de alternativ n febra tifoid i paratifoid ; -gastroenterita salmonelozic neinvaziv . Fgraf.:Se administreaz oral, i.m. i n perfuzie i.v Adult, oral 2-4 g /zi n 4 prize la 6 ore. Copii 100-200 mg/kg/zi n 3-4 prize; nou-n scut 50-100 mg/kg/zi n 3-4 prize. Injectabil (i.m. sau i.v., n perfuzie), se administreaz n afec iuni severe, adult 4-12 g/zi n 4 prize, copii 200-400 mg/kg/zi n 4 prize. AMPICILINA + SULBACTAM Fdin.:Sulbactam este inhibitor de beta lactamaz , care are eficacitate antibacterian redus dac sar utiliza singur. Asociat cu ampicilina l rge te spectrul antimicrobian al acesteia i asupra germenilor produc tori de beta lactarnaze. Ftox.:Reac iile adverse sunt asem n toare celor produse de ampicilin . Fter.:Asocierea este indicat n infec ii cu germeni produc tori de betalactamaze, rezisten i la ampicilin , astfel: -infec ii ale tractului respirator; -infec ii ginecologice, puerperale, avort septic; -infec ii gastrointestinale; -infec ii ale pielii i esuturilor moi; -infec ii osteoarticulare. Fgraf.:Asocierea ampicilina - sulbactam se face n raport de 2/1, existnd comprimate de 375 mg i pulbere pentru solu ie injectabil 1 g/0,5 g, 0,5 g/0,25 g; 0,25 g/0,125 g. La adult comprimatele orale se administreaz de 4 ori/zi, iar injectabil i.m sau i.v, administrarea se face la 6 ore.

AMOXICILINA

Fcin.:Are biodisponibilitate oral mai mare (96%) comparativ cu ampicilina. Absorb ia nu este influen at de prezen a alimentelor. Concentra ia plasmatic realizat este mai mare comparativ cu ampicilina Are difuziune mai bun n esuturi, inclusiv n secre iile traheobron ice. Tl/2 mediu este 1,7 ore. Eliminarea se face renal, 86% n form activ . Fgraf.:Se administreaz oral, i.m., i.v. n infec ii u oare i medii se administreaz astfel: -adult 250 mg la 6-8 ore; -copii sub 2 ani 62,5 mg la 8 ore; -copii 2-10 ani 125 mg la 8 ore. In cazurile grave se administreaz doze mai mari: -adult, 2-4 g/zi (n 3 prize), -copil.2 g/zi (n 3 prize). In enterocolite 1-2 g/zi. Gonoree 3 g/zi (doz unic ). Otit medie la copii (2-10 ani) 750 mg de 2 ori/zi, timp de 2 zile. I.m.-500fmg la 8 ore la adul i, iar la copii 50-100 mg/kg/zi n 3 prize. I.v., n infec ii severe 500 mg la 8 ore. AMOXICILINA + ACID CLAVULANIC Fcin.:Farmacocinetica amoxicilinei i acidului clavulanic sunt asem n toare. Fdin., Fter.:Acidul clavulanic este un inhibitor al betalactamazelor produse de stafilococi i de bacilii gram negativ, i n asociere cu amoxicilina l rge te spectrul antimicrobian al acesteia. Spectrul antimicrobian al asocierii i indica iile terapeutice sunt acelea i cu ale asocierii ampicilin - sulbactam. Fgraf.:Asocierea amoxicilin -clavulanat de potasiu se face n raport de 2/1 sau 4/1.Comprimatele orale pentru adul i 375 mg, 675 mg ( 500+ 125), 1 g( 875+125), se administreaz la 8 ore. Pulberea suspensie sau siropul pentru copii, con in 156,25 mg/5 ml, 312 mg/5 ml i se administreaz la 8 ore sau la 12 ore, n func ie de gravitatea infec iei. Flacoanele injectabile con in 625 mg, 1.2 g, administrarea facndu-se la 8 ore. PENICILINE CU SPECTRUL LARG, ACTIVE PE PSEUDOMONAS Clasificare: Carboxipeniciline: carbenicilina, ticarcilina; Ureidopeniciline: raezlocilina, azlocilina, piperacilina.

Spectrul antimicrobian cuprinde: .

-bacterii gram-pozitive; (coci i bacili); sunt active pe ace ti germeni la concentra ii mai mari comparativ cu benzilpenicilina; -bacili gram-negativ, inclusiv Pseudomonas (efectul apare la concentra ii mari dc antibiotic, dar care sunt bine suportate de organism): Rezisten a bacterian apare prin producerea de beta-lactamaze i este ncruci at cu alte antibiotice din clasa beta-lactamine. Sunt indicate n infec ii cu Pseudomonas (piocianic) singure sau asociate cu aminoglicozide sau ciprofloxacin . CARBENICILINA Fcin.:Nu se absoarbe dup administrare oral , de aceea se administreaz i.m. sau i.v. Are difuziune bun n esuturi, dar nu trece n L.C.R. prin meningele neinflamat. Realizeaz concentra ii mai mari dect cele plasmatice n bil . Tl/2 este aproximativ 1 or , dar cre te n insuficien a renal i hepatic . Fdin.:Spectrul antimicrobian este cel corespunz tor grupei. Ftox.:Reac iile adverse sunt: 1.Reac ii alergice, n special erup ii cutanate; 2.Accidente hemoragice, la doze mari i la bolnavi cu insuficien renal , deoarece are ac iune antiagregant plachetar i prelunge te timpul de sngerare; 3.Hepatice: cre terea transaminazelor serice, hepatit ; 4.Renale 5.Convulsii la doze mari; 6.Tulbur ri electrolitice (apar n cazul unui tratament intensiv, cu doze mari): Fter.:indica ia principal este tratamentul infec iilor cu Pseudomonas: pneumonie, infec ii respiratorii, meningite, abcese cerebrale, arsuri infectate, infec ii cutanate, infec ii urinare. In infec iile grave se asociaz frecvent cu aminoglicozidele (gentamicina) pentru cre terea eficacit ii i ntrzierea apari ia rezisten ei. Se poate folosi n infec ii urmare, genitale, eu Enterobacter, E. coli, Proteus Fgraf.:Se administreaz ca sare disodic i.m. sau i.v n doze de 100-600 mg/kg/zi n func ie de gravitatea infec iei i de agentul patogen: - infec ii severe sistemice cu Pseudomonas sau anaerobi, la adult se administreaz 20-40 g/zi frac ionat la 4-8 ore; -infec ii urinare cu Pseudomonas 50-10 mg/kg/z|: In insuficien a hepatic i renal se reduc dozele i se cre te intervalul dintre doze.Nu se asociaz cu aminoglicozidele n aceea i sering sau sac perfuzor. TICARCILINA Fdin. i Fter.: Are propriet i asem n toare carbenicilinei fiind indicat n:

- septicemii, infec ii ale pielii i esuturilor moi provocate de germeni sensibili, inclusiv Pseudomonas; -infec ii urinare cu bacili gram-negativ sensibili inclusiv enterococ; - infec ii respiratorii, infec ii intraabdominale i pelvine Fgraf.:I.v. 3 g la 4 ore sau 4 g la 6 ore; n infec ii urinare necomplicate se administreaz i.m., 1-2 g la 8-12 ore.In insuficien a hepatic se administreaz o doz /zi iar n insuficien a renal se administreaz cel mult 2 g la intervale mai mari: 8-12 ore. Asocierea ticarcilin -acid clavulanic, are spectru antibacterian extins i asupra germenilor produc tori de betalactamaze. Flacoanele injectabile con in 1,6 g, 3,2 g, administrarea facndu- se i.v. la 6-8 ore. PIPERACILINA Fdin.:Are spectrul asem n tor carboxipenicilinelor, cu avantajul c este mai activ pe Pseudomonas (tulpinile sensibile sunt 86-89%), enterococi i Klebsiella. Ftox.: Reac ii adverse sunt asem n toare carbenicilinei cu avantajul c produce mai rar hipokale mie i accidente hemoragice. Fter. i Fgraf.:Este indicat n infec ii intraabdominale, pulmonare, urinare, ginecologice, ale pielii, oaselor i articula iilor, infec ii gonococice cu germeni sensibili. I.v. 125-300 mg/kg/zi frac ionat la 4-6 ore. (nu se dep esc 2 g/doz ). n insuficien a renal se m re te intervalul dintre doze la 8-12 ore. Asocierea piperacilin -tazobactam, extinde spectrul antimicrobian al piperacilinci i asupra germenilor produc tori de betalactamaze. AZLOCILINA Fter.:Este indicat n infec ii grave cu Pseudomonas: infec ii pulmonare, infec ii urinare, septicemii, la pacientii imunocompromi i. Se asociaz frecvent cu aminoglicozide. Se administreaz i.v., 2-5 g Ia 8 ore n func ie de gravitatea infec iei. 2. CEFALOSPORINE Farmacocinetic In func ie de gradul de absorb ie dup administrarea oral , cefalosporinele se clasific n: 1.cefalosporine active oral, stabile la ac iunea acidului clorhidric: cefadroxil, cefalexin, (gen.I); cefaclor, cefuroxim axetil (gen. II); ceftibutem, cefetamet pivoxil ( gen.III); 2.cefalosporine inactive oral, administrate parenteral i.m sau i.v. Legarea de proteinele plasmatice este variabil , astfel: cefalosporine cu procent de legare redus 50% : cefalexin, cefotaxim; cefalosporine cu procent de legare mediu 50% : cefalotin; cefalosporine cu procent de legare mare 80% : cefazolin, ceftriaxon. Tl/2 plasmatic este variabil:

-Tl/2 scurt : cefalotina Tl/2 mediu : cefazolina, cefoperazona, latamoxef; -Tl/2 lung : ceftriaxona i cefalosporinele orale. Toate cefalosporinele au difuziune bun n esuturi i n lichidele biologice, dar difer ntre ele n func ie de gradul de difuziune n lichidul cefalorahidian. Cefalosporinele din genera ia I i II nu difuzeaz prin meningele normal, iar la bolnavi cu meningit concentra iile n lichidul cefalorahidian sunt ineficace terapeutic. Cefalosporinele din genera ia III i IV (excep ie ceftazidima i cefixima), realizeaz concentra ii active n lichidul cefalorahidian n caz de meningite. Eliminarea cefalosporinelor se face predominant renal prin filtrare glomerular i secre ie tubular (secre ia tubular poate fi redus prin asocierea cu probenecid). Farmacodinamie Clasificare dup calea de administrare: A) Cefalosporine parenterale: - Genera ia I: cefazolin , cefalotin , cefapirin -Genera ia a-II-a: cefamandol, cefuroxim, cefoxitin -Genera ia a-III-a: cefotaxim, ceftriaxona, ceftazidima, cefoperazona -Genera ia a-IV-a: cefepima ; B) Cefalosporine orale: 1.Cefalosporine orale vechi": Genera ia I: cefalexina, cefadroxil, cefradin ; Genera ia a-II-a: cefaclor; 2.Cefalosporine orale noi": cefuroxim-axetil, cefotaxim-hexetil, ceftibuten, cefetamet, cefterampivoxil, cefprozil. Farmacotoxicologie Reac iile adverse comune cefalosporinelor sunt: Reac ii de hipersensibilizare manifestate curent prin erup ii cutanate maculo papulare, febr . Mai rar se nregistreaz urticarie , bronhospasm i oc anafilactic. Reac iile alergice sunt ncruci ate cu penicilinele, de aceea trebuie evitate la bolnavii care au avut n antecedente accidente alergice de tip imediat ( oc anafilactic) sau de tip ntrziat (urticarie) la peniciline. Produc snger ri prin tulbur ri de coagulare, cu sc derea concentra iei de protrombin , ca urmare a reducerii sintezei de vitamin K Nefrotoxicitatea este mai intens la cefaloridin (de aceea s-a retras din uz) i este poten at penfru toate, cefalosporinele de asocierea cu aminoglicozidele. Hepatotoxicitatea se manifest prin cre terea transaminazelor serice, a fosfatazei alcaline. Produc litiaz biliar reversibil la ntreruperea tratamentului. Convulsiile apar n cazul folosirii unor doze mari mai ales la sugar i copil mic. Reac ii adverse gastrointestinale : gre uri, v rs turi; n mod excep ional poate ap rea colit pseudomembranoas cu Clostridium difficile, cu Candida sau cu stafllococi meticilino reizisten i.Reac ii adverse locale

: flebit i durere la locul administr rii intramusculare. Alte reac ii adverse : intoleran la alcool, cu apari ia efectului de tip disulfiram. Farmacoterapie Cefalosporinele simt antibiotice de rezerv , utile n cazul n care antibiotocele clasice nu sunt eficace terapeutic. Indica iile terapeutice difer n func ie de genera ia din care fac parte, astfel: Cefalosporinele din genera ia I sunt utile n infec ii cu bacterii gram pozitive, rezistente la peniciline. Substan ele active dup administrare oral sunt indicate n infec ii u oare i medii, 'acute sau recidivante n sfera ORL, infec ii respiratorii, infec ii ale pielii i esuturilor moi, infec ii urinare. Substan ele administrate parenteral sunt utile pentru profilaxia infec iilor chirurgicale (interven ii cardiovasculare, intraabdominale, ortopedice). In cazul infec iilor sistemice cu bacili gram negativ sensibili, se asociaz cu aminoglicozide. Nu se utilizeaz n meningite, deoarece nu traverseaz bariera hematoencefalic n concentra ii active terapeutic. Cefalosporinele din genera ia II sunt indicate n infec ii cu germeni rezisten i la peniciline i cefalosporine din genera ia I. Se pot utiliza ca monoterapie n infec ii ORL, bronhopulmonare, urinare de gravitate u oar sau medie, sau asociate cu aminoglicozide i fluorochinolone n infec ii sistemice grave, sau mixte (germeni aerobi i anaerobi). Cefalosporinele din genera ia III se utilizeaz n cazuri grave, selec ionate, astfel: - infec ii nosocomiale cu bacili gram negativ multirezisten i; -septicemii cu germeni neidentifica i la bolnavi imunocompeten i sau imuno-deprima i, -meningite cu H. influenzae, pneumococi, meningococi. Cefalosporinele din genera ia IV sunt utilizate exclusiv pentru tratamentul infec iilor grave cu bacterii gram pozitive i bacili gram negativ, eventual asociate cu aminoglicozide pentru l rgirea spectrului antimicrobian (exemplu: infec iile cu Pseudomonas aeruginosa). CEFALOSPORINE PARENTERALE DIN GENERA IA I CEFALOTINA Fcin.:Dup administrare oral nu se ating concentra ii plasmatice eficiente. Absorb ia i.m. este rapid i complet . La administrare i.v. realizeaz concentra ii plasmatice mari,difuziunea n esuturi este bun , redus n LCR (concentra ii ineficiente). Spectrul antimicrobian este asem n tor benzilpenicilinei i cuprinde n plus stafilococul penicilinazosecretor (este rezistent la majoritatea betalactamazelor stafilococice). Este indicat n infec ii severe cu germeni sensibili: septicemie, endocardit , peritonit , avort septic, infec ii respiratorii, urinare, ale esuturilor moi. Fgraf.:Administrarea se face i.v. lent sau n perfuzie i i.m. Adult 0,5-1 g la 4-6 ore; se poate cre te n cazuri grave la 12 g/zi. Copii 100 mg/kg/, frac ionat n 4 prize la 6 ore (nu se vor dep i 120 mg/kg/zi).

CEFAZOLINA Fcin.:Inactiv dup administrare oral . Realizeaz concentra ii plasmatice mari dup administrare i.m. sau i.v. Fdin., Ftox., Fter.: Asem n toar cefalotinei. Fgraf.:Se administreaz i.m. sau i.v. Adult: 500 mg-2 g la 6-12 ore n func ie de gravitatea infec iei (nu se dep csc 6 g/zi). n insuficien a renal se cre te intervalul dintre doze. Copii 2550-100 mg/kg/zi n func ie de gravitatea infec iei. CEFALOSPORINE PARENTERALE DIN GENERA IA II CEFAMANDOL Fcin.:Dup administrare oral nu atinge concetra ii plasmatice active. Fdin.:Spectrul antimicrobian cuprinde: -coci gram pozitiv: pneumococ, streptococ, stafilococ auriu, stafilococ epidermidis; -bacili gram negativ colibacili, K. pneumoniae, Proteus mirabilis, Citrobacter, Providencia, H. influenzae. Sunt rezisten i: stafilococul rezistent la meticilin , Listeria, Pseudomonas. Ftox.:Reac iile adverse sunt comune cefalosporinelor . Se evit consumul de alcool deoarece apar ecte de tip disulfiram. Fter.:Este indicat n infec ii cu stafilococi, Haemophilus rezistent la ampicilina, pneumonii cu K. neumoniae, infec ii urinare, chirurgicale. Fgraf.:Administrare i.m. sau i.v. lent, perfuzie. Adul i 500 mg - 1 g la 4-8 ore. n infec ii grave se poate cre te la 12 g/zi. Copii 50 mg/kg/zi n 3-4 prize. La sugari i copii 30-100 mg/kg/zi. CEFUROXIMA Fcin.:Cefuroxima ca atare este inactiv dup administrare oral . Sub form de cefuroxim-axetil are biodisponibilitale oral bun . n mucoasa intestinal i n snge hidrolizeaz i elibereaz cefuroxima. Difuziune bun n esuturi cu realizarea de concentra ii active n LCR (de aceea este util tratamentul meningitelor cu H. influenzae). Fdin.:Spectrul antimicrobian cuprinde : -bacili gram negativ, inclusiv unele tulpini rezistente de E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Providencia, H.influenzae rezistent la ampicilin ; -bacili gram negativ anaerobi, inclusiv Bacteroides fragilis; -coci gram pozitiv: streptococi, pneumococi, stafilococi. Ftox.:Reac iile adverse sunt comune cefalosporinelor. Fter.:Este indicat n infec ii cu germeni sensibili: cu stafilococi; H. influenzae rezistent la ampicilin ,pneumonii, infec ii urinare, infec ii chinirgicale; infec ii cu enterobacteriaceae (se asociaz cu aminoglicozide n cazurile grave).

Fgraf.:Oral, cefuroxim axetil, 500 mg de 2 ori/zi n infec ii ale aparatului respirator (pneumonii, bron ite) i 125 mg de 2 ori/zi n infec ii urinare. Se administreaz i.m. (suspensie) i i.v. (solu ie).Adul i i.m. sau i.v.: 750 mg de 3 ori/zi; n infec ii grave se poate cre te la 1,5 g de 3 ori/zi. CEFOXITINA Fcin.: Este inactiv dup administrare oral . Dup administrare i.m. are difuziune bun n esuturi. Eliminare renal predominant nebiotransformat . Fdin.: Spectrul antimicrobian cuprinde : - coci gram pozitiv: pneumococ; - coci gram negativ: gonococ; - bacili gram negativ: E. coli, Proteus mirabilis; - bacterii anaerobe: B. fragilis, Peptostreptococus, Ftox.: Reac iile adverse sunt comune cefalosporinelor. Fter.:Este indicat (datorit spectrului antimicrobian) n infec ii mixte cu aerobi i anaerobi (peritonit , infec ii intraabdominale, pelvine); uretrit gonococic cu germeni rezisten i Ia peniciline; preoperator pentru prevenirea infec iilor chirurgicale. Fgraf.:Adult, i.m. sau i.v., 1-2 g la 8 ore. Copii 20-40 mg/kg la 6-8 ore; nou-n scut 20-40 mg/kg la 12 ore n prima s pt mn de via i la 8 ore la 1-4 s pt mni. CEFALOSPORINE PARENTERALE DIN GENERA IA A III-A CEFOTAXIMA Fcin.:Nu se absoarbe oral. Difuziune bun n esuturi i lichide biologice (ascitic, din urechea medie), inclusiv ochi i LCR (cnd meningele este inflamai realizeaz concentra ii mai mari). Fdin.:Spectrul antimicrobian cuprinde: -bacili gram- negativ cu rezisten multipl : E. coli, Klebsiella, Enterobacter (unele tulpini sunt rezistente), Proteus, SalmonellaShigella, Yersinia, H. Influenzae -coci gram pozitiv: streptococi,staflicoci (excep ie cei rezisten i la meticilin ); -coci gram negativ: gonococ, meningococ; -bacili gram pozitiv: B. difteric; anaerobi (efect moderat): CI. perfringens,Pseudomonas aeroginosa este rezistent. Ftox.:Reac iile adverse sunt comune cefalosporinelor, dar cu frecven mai mare a snger rilor prin hipovitaminoz K. Fter.:Este indicat n infec ii grave: septicemii, endocardite, meningite cu germeni sensibili; Pielonefrita din timpul sarcinii cu germeni gram negativ coli- formi rezisten i la alte antibiotice. Fgraf.:Adul i 1-2 g/zi la intervale de 8-12 ore. La nevoie se poate cre te ia 12 g/zi. In infec ii urinare 2 g/zi. n meningite, aproximativ 6 g/zi la 8 ore. Sugari i copii mici 50- 100 mg/kg/zi; nou-n scut 50 mg/kg/zi.

In insuficien a renal se reduce doza cu 50%. CEFTRIAXONA Fcin.:Inactiv pe cale oral . Distribu ie bun n esuturi, inclusiv n LCR. Concentra iile active se men in 24 ore. Eliminare renal n form activ (60%) i prin bil 40%. Tl/2 mediu este 7 ore, ceea ce permite o administrare pe zi. Fdin.:Cefalosporin cu spectru larg, care cuprinde: -coci gram pozitiv: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus vi ridans, Streptococcus agalacticae, stafilococul auriu (excep ie cel rezistent la meticilin .); -coci gram negativ: Neisseria gonohorea, Neisseria meningitidis. -bacili gram negativ: H. para-influenzae, Pr. mirabilis, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus indol-pozitiv, Serratia, Salmonella, Shigella, Brucella, Yersinia; Fter.:Este indicat n infec ii grave cu germeni sensibili: -meningite (excep ie cele produse de Monocytogenes); -infec ii urinare i respiratorii severe; -infec ii ale pielii, ale oaselor i articula ilor; - pentru profilaxia chirurgical . Fgraf.:I.m. sau i.v., 1-2 g ntr-o priz pe zi sau frac ionat la 12 ore. In infec ii grave i meningite se pot administra pn la 4 g/zi. Durata tratamentului este de 4-14 zile. n gonoreea necomplicat o singur doz de 250 mg i.m. Profilaxia chirurgical 1 g cu 2 ore nainte de interven ia chirurgical . La copii 50-75 mg/kg; n cazuri grave 100 mg/kg f r a dep i 4 g. CEFOPERAZONA Fcin.:Inactiv oral. Nu trece n LCR. Fdin.:Spectrul antimicrobian asem n tor cefotaximei, dar este mai pu in activ pe Enterobacteriaceae dact alte substan e din genera ia a 3-a. Ftox.:Reac iile adverse sunt comune cefalosporinelor i n plus produce: -hemoragii (se controleaz timpul Quick, se administreaz vitamina K); -frecvent produce diaree; -la asocierea cu alcool n timpul tratamentului i timp de 5 zile dup oprirea lui apare reac ie de tip disulfiram. Fter.:Este indicat n: -infec ii cu bacili gram negativ la bolnavi cu insuficien renal (deoarece nu se elimin renal); -asociat cu aminoglicozidele n infec ii cu Pseudomonas; pneumonii cu germeni gram negativ sensibili. Adul i 1-2 g, i.m. sau i.v. la 12 ore. n infec ii grave se poate ajunge la 9 g/zi. CEFTAZIDIMA Fcin.:Inactiv oral. Difuziune bun n esuturi. Concentra ii variabile n LCR.

Fdin.:Spectrul antimicrobian este asem n tor cefotaximei cu dou deosebiri: -este cea mai activ cefalosporin din genera ia a 3-a pe Pseudomonas aeruginosa; -eficacitate mai slab pe cocii gram- pozitiv. Ftox.:Produce reac ii adverse alergice, diaree, grea , vom . Fter.: Infec ii cu germeni sensibili. Se poate asocia cu vancomicin , clindamicin , aminoglicozide la bolnavi imunocompromi i. Fgraf.:I.m. sau i.v., 1 g la 8-12 ore. In infec ii grave, 2 g la 8 ore. In infec ii urinare necomplicate, 50 mg la 8 ore. Copii 30-50 mg/kg la 8 ore (cel mult 6 g/zi).

CEFALOSPORINE PARENTERALE DIN GENERA IA A IV-A

CEFEPIMA
Fcin.:Absorb ie oral redus , de aceea nu se folose te pe aceast cale pentru efect sistemic.Dup administrarea i.v. realizeaz concentra ii plasmatice mari;dup administrare i.m., concenfra iile plasmatice sunt de 2-3 ori mai mici. Trece n LCR. Fcin.:Spectrul antibacterian este larg, i cuprinde: -bacili gram negativ: Proteus indol-pozitiv, Serratia, Klebsiella, Enterobacter, E.coli, Citrobacter, Salmonella, Shigella, Pseudomonas (mai activ dect ceftazidima), H. influenzae, Bordetella, Pasteurella, Yersinia enterocolitica; -coci gram negativ: Neisseria gonorrhoeae; -coci gram pozitiv: stafilococ auriu (excep ie stafilococul rezistent la meticilin ), streptococi (piogen, pneumoniae, anaerobic). Sunt rezisten i majoritatea anaerobilor i Listeria i'iunocitogenes. Ftox.:Reac iile adverse cele mai frecvente, sunt: cefalee, gre uri, erup ii cutanate, diaree. Este contraindica ii asocierea cu imipenen sau polimixina B, datorit efectului antagonist. Fter.:Este indicat ca monoterapie n infec ii urinare, ale pielii, esuturilor moi, septicemii.In infec ii grave cu Pseudonronas (pneumonii nosocomiale, bolnavi imunocompromi i) se asociaz cu alte antibiotice active pe acelasi germen: peniciline, cefalosporine, chinolone. In infec ii intraabdominale se asocieaz cu metronidazol sau clindamicin . Fgraf.:I.v.:~0,5 g, 1 g, 2 g, la 12 ore. n infec ii foarte grave intervalul dintre prize este 8 ore. l.m.:0,5 g, i g la 12 ore.Dozele se reduc n insuficien a renal . CEFALOSPORINE ORALE Cefalosporine orale vechi" CEFALEXINA Fcin.:Este activ dup administrare oral , avnd o biodisponobilitate medie pe aceast cale.

Fdin.:Spectrul antimicrobian cuprinde bacterii gram pozitive i unii bacili gram negativ: E. coli, .Proteus, K l e b s i e l l a . Fgraf:Adult: oral 0,5-1 g de 3 ori/zi (la 8 ore). Copii 50-100 mg/kg/zi la 8 ore. In insuficien renal se m re te intervalul dintre doze. CEFACLOR Fcin.:Absorb ie oral bun (cca. 80%), sc zut n prezen a alimentelor. Difuziune bun n esuturi, excep ie LCR. Fdin.:Spectrul antimicrobian cuprinde: - coci gram pozitiv: stafilococi (excep ie tulpinile rezistente la meticilin ), streptococi ,pneumococi; -coci gram negativ: gonococi, meningococi; -bacili gram pozitiv: B. difteric, clostridii; -bacili gram negativ: H. influenzae, E. coli, Klebsiella, Proteus mirabilis, Shigella. Ftox.:Reac iile adverse sunt comune cefalosporinelor. Fter.:Infec ii respiratorii, ORL, urinare cu germeni sensibili. Fgraf.:Oral, adult 750 mg/zi la 8 ore. Copii i sugari 20 mg/kg/zi n 2-3 prize. n insuficien renal se reduc dozele. Cefalosporine orale noi" CEFIXIMA Fcin.: Biodisponibilitatea dup administrare oral este medie, aproximativ, 40-50%. Tl/2 este aproximativ 3 ore. Fdin.:Spectrul antimicrobian este larg, cuprinznd germeni gram negativ i gram pozitiv. Activitate redus pe stafilococi. Ftox.: Reac iile adverse sunt comune cefalosporinelor. Fter.:Este indicat n: -infec ii urinare necomplicate cu E. coli, Pr. mirabilis; -otit medie cu H. influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes; -amigdalite, faringite cu Streptococcus pyogenes (ca alternativ a penicilinelor); -bron it acut i bron it cronic acutizat cu germeni sensibili (Streptococcus pneumoniae, H. influenzae). ; Fgraf.:Oral 400 mg/zi ntr-o priz sau 2 prize (la 12 ore). La copii 8 mg/kg/zi.In insuficien renal se reduc dozele n func ie de clearence-ul creatininei. CEFTIBUTEN Fcin.:Absorb ie oral bun Fdin.: Asem n tor cefiximei, dar cu activitate mai slab pe pneumococ.

Fter.:Este indicat n infec ii respiratorii, otite, infec ii urinare, enterit , gastroenterit la copii cu bacili gram negativ. Fgraf.:Oral 400 mg/zi, doz unic /zi. CEFETAMET Fcin.:Absorb ie oral bun , cu realizarea de concentra ii sanguine active. Fdin.:Spectrul antimicrobian este asem n tor cefiximei cu urm toarele deosebiri: -este mai activ pe bacili gram negativ; -este mai slab activ pe stafilococi. Fter.:Este indicat n infec ii respiratorii, ORL, infec ii urmare (inclusiv gonococice). Fgraf.:Administrare oral ca ester, cefetamet pivoxil, care elibereaz lent substan a activ . Doza recomandat 500 mg la 12 ore. Se reduc dozele n insuficien a renal . CEFPODOXIMA Fdin., Fter.:Administrat oral sub form de ester proxetil elibereaz lent substan a activ . Are spectrul antimicrobian i indica iile terapeutice asem n toare cefiximei. Fgraf.:Oral, adul i 100-200 mg la 12 ore. Doze mai mari n infec iile pielii, 400 mg la 12 ore. Copii, 8 mg/kg/zi n 2 prize. 3. CARBAPENEMI Sunt antibiotice beta lactamice active asupra unor bacterii gram pozitive i gram negative aerobe i anerobe. IMIPENEM Fcin.:Nu se absoarbe dup administrare oral . Difuziune bun n esuturi, cu concentra ii active n lichidul cerebrospinal. Tl/2 mediu este de cca. 30 minute. n insuficien a renal Tl/2 ajunge la 4 ore. Fdin.:Spectrul antimicrobian este foarte larg i cuprinde: . - coci gram pozitiv: stafilococi penicilinazo- i nepenicilinazosecretori, streptococi, pneumococi; stafilococii rezisten i la meticilin i pneumococii rezisten i la penicilin au sensibilitate variabil ; -coci gram negativ: gonococ, meningococ; -bacili gram negativ: E. coli, Klebsiella, Proteus, Salmonella, Serratia, Shigella,, Pseudomonas, H. influenzae; -anaerobi, inclusiv B. fragilis. Mecanismul de ac iune este bactericid. Ftox.: Reac iile adverse sunt: -digestive: grea , vom , diaree; -hepatice: cre terea enzimelor hepatice; -erup ii cutanate (alergia este ncruci at cu penicilinele);

-la doze mari (peste 4 g/zi) i n prezen a insuficien ei renale pot ap rea convulsii. Fter.:Este indicat n infec ii nosocomiale cu germeni gram negativ multirezisten i, infec ii n care sunt suspectate bacterii aerobe i anaerobe sau Pseudomonas aeruginosa. Se poate asocia cu o aminoglicozid n infec iile cu Pseudomonas i la bolnavii febrili. Fgraf.:Se administreaz n perfuzie i.v. (1 g dizolvat n 200 ml ap ) sau i.m. (suspensie).Dozele sunt 0,5 g de 3 ori /zi sau 1 g de 4 ori/zi la bolnavi imunocompromi i i n infec ii cu Pseudomonas. n insuficienta renal se reduc dozele. MEROPENEM Fdin., Fter.:Carbapenem asem n tor imipenemului, care prezint avantajul ca nu produce convulsii i se poate folosi n meningite produse de pneumococi, meningococi,H. influenzae (2 g la 8 ore). Se administreaz i.m. sau i.v. sau perfuzii scurte 0,5-1 g la 8 ore 4.MONOBACTAMI Sunt antibiotice beta lactaminice active pe bacili gram negativ aerobi, incluznd i germenul Pseudomonas aeruginosa. AZTREONAM Este inactiv dup administrare oral , deoarece este inactivat de flora intestinal . Fdin.:Spectrul antimicrobian cuprinde: bacili gram negativ aerobi: Klebsiella, Serratia, E. coli, H. influenzae, inclusiv Pseudomonas.Mecanismul de ac iune este bactericid. Rezisten a se poate instala pentru Pseudomonas. Ftox.:Reac iile adverse produse de aztreonam sunt: -digestive: grea , vom , diaree; -hepatice: cre terea transaminazelor; -erup ii cutanate: teoretic reac iile adverse alergice sunt ncruci ate cu al i beta lactami, dar inciden a acestui tip de reac ii adverse este redus (sub 1%); frecven a este mai mare la persoane cu alergie la peniciline sau cofalosporine; -dureri la locul injec iei i.m.; flebit la locul injec iei i.v. Fter.:Este indicat n: -infec ii cu bacili gram negativ: septicemii, infec ii urinare, pelvine, intraabdominale, respiratorii (reprezint o alternativ a aminoglicozidelor, nefiind oto- sau nefrotoxic, sau a penicilinelor i cefalosporinelor la bolnavi alergici la acestea); -infec ii nosocomiale cu bacili gram negativ rezisten i la alte antibiotice sau chimioterapice. Se asociaz cu alte antibiotice sau chimioterapice n infec ii polimicrobiene n care sunt implicate bacterii gram negative i bacterii anacrobe. Fgraf.:Se administreaz i.m. sau i.v.n infec ii moderat-severe doza este 2 g la 12 ore. n infec ii grave cu Pseudomonas 2 g la 8 ore. n infec ii urinare 0,5 g la 12 ore. n insuficien renal se

reduc dozele i se cre te intervalul dintre prize (la un clearence al creatininei mai mic 10 ml/min. se administreaz 0,5 g la 12-24 ore). MACROLIDE Clasificare dupa origine: 1.Substan e naturale, eritromicina, oleandomicina, josamicina, spiramicina. 2.Substan e de semisintez ,roxitromicina, diritromicina, claritromicina, azitromicina. Clasificare dup ordinea introducerii n terapie: Genera ia 1. eritromicina, oleandomicina, josamicina, spiramicina. Genera ia 2: roxitromicina, diritromicina, claritromicina, azitromicina, telitromicina Spectrul antibacterian cuprinde: coci gram pozitiv, inclusiv slafilococii penicilinazosecretori; bacili gram pozitiv; coci gram negativ; mycoplasme; Chlamydii; Rickettsii; Treponeme; actinomicete. Mecanismul de ac iune const n inhibarea sintezei proteice ribozomale.La concentra ii terapeutice obi nuite, efectul este bacteriostatic, iar la concentra ii mari este bactericid.Rezisten a bacterian se instaleaz prin urm toarele mecanisme : sc derea permeabilit ii peretelui bacterian pentru antibiotic; alterarea subunit ii ribozomale 50 S; inactivarea prin hidroliz enzimatic REPREZENTANTI ERITROMICINA Fcin.:Este un antibiotic natural din culturi de Streptomyces erythreus, cu caracter bazic. Are absorb ie redus pe cale oral , deoarece este inactivat de sucul gastric. Se administreaz ca preparate enterosolubile cu biodisponibilitate variabil . Alimentele reduc absorb ia eritromicinei. Difuzeaz bine n toate esuturile, cu excep ia lichidului cefalorahidian.. Trece prin placent i laptele matern. Se concentreaz n ficat unde se metabolizeaz . Fdin.:Are efect bacteriostatic sau bactericid n func ie de concentra ia antibioticului, microorganism i faza de cre tere a microorganismului. Spectrul antimicrobian este comun grupei, fiind activ pe: - coci gram pozitiv: pneumococ, streptococ piogen, stafilococ penicilinazosecretor;

-coci gram negativ: Neisseria ghonoreae i Neisseria meningitidis (moderat sensibili); -bacili gram pozitiv: bacilul difteric (foarte sensibil), Clostridium perfringens, Clostridium tetani, Listeria monocytes; -Mycoplasma pneumoniae; -Treponema palidum; -Rickettsii; -Chlamidii. Ftox.:Reac iile adverse produse de eritromicin sunt: -digestive: grea , vom , diaree, anorexie. -rar fenomene alergice: erup ii cutanate, febr , eozinofilie. -rar aritmii cardiace, (mai ales la cardiaci i n asociere cu terfenadina). -foarte rar produce hepatit colestatic . -la doze mari poate apare hipoacuzie tranzitorie. CI: -insuficien hepatic ; -insuficien renal (se cre te intervalul dintre doze deoarece cre te riscul ototoxicit ii). Fter.:Este utilizat ca antibiotic de elec ie n: -pneumonia cu Mycoplasma pneumoniae; -difterie - pentru eradicarea bacilului la purt tori; -tuse convulsiv ; -pneumonia cu Chlamydia trachomatis la sugari; Reprezint medica ie de alternativ la bolnavi alergici la penicilin , n infec iile cu germeni sensibili, inclusiv pentru profilaxia rec deri lor n reumatism poliarticular acut.Rezultate bune se ob in n tratament topic n acneea vulgaris. Fgraf.:eritromicina propionat 250 i 500 mg se administreaz la 6 ore, cu o or nainte sau la trei ore dup mas . Adul i n infec ii medii 20-25 mg/kg/zi; infec ii grave 0,5 g de 4 ori/zi (2 g/24 h). n infec ii genitale cu Chlamydia trachomatis 2 g/zi timp de.3 s pt mni. Copii: 40-80 mg/kg/24h. Eritromicina lactobionat (n infec ii grave eu germeni sensibili: pneumonii cu Mycoplasma sau pneumococ) 0,5-1 g la 6 ore. Interac iuni medicamentoase. Cre te toxicitatea pentru teofilin , carbamazepin , ergotamin , anticoagulante orale, astemizol, terfenadin , ciclosporin , bromocriptin , deoarece nhib citocromul P450 i produce inhibi ie enzimatic .Produce ischemie grav ; cu terfenadina cre te riscul aritmiilor cardiace. JOSAMICINA Fcin.:Absorb ia oral este superioar eritromicinei (aproximativ 60%); Fdin., Ftox.:Propriet ile farmacodinamice i farmacotoxicologice sunt similare eritromicinei.

Fgraf.:Se administreaz oral, 1,5-2 g/zi n 3-4 prize. In cazuri grave se poate cre te la 3g /zi. Copii 35-50 mg/kg/zi n 3-4 prize. SPIRAMICINA Antibiotic macrolid asem n tor eritromicinei. Fgraf.: Adult, oral 6-9 milioane U.I./zi n 2-3 prize, i.v. perfuzie lent 1.5 milioane U.I./zi la 8 ore. ROXITROMICINA Fcin.:Macrolid semisintetic stabil la ac iunea acidului clorhidric i cu absorb ie crescut din intestin. Concentra iile plasmatice sunt de 4 ori mai mari ca ale eritromicinei; difuziunea n esuturi i lichide biologice mai bun comparativ cu eritromicina. Tl/2 este lung, 12 ore, ceea ce permite 2 administr ri/zi. Fdin., Ftox.:propriet ile farmacodinamice i farmacotoxicologice sunt similare eritromicinei. Fgraf.:Se folose te n infec ii ale aparatului respirator, urinar, genital, piodermite i alte infec ii cutanate cu germeni sensibili. Dozele uzuale la adul i 300 mg de 2 ori /zi (la 12h). La copii 2,5- l'5 mg/kg corp de 2 ori pe zi. CLARITROMICINA Fcin.:Bidisponibilitate superioar eritromicinei (aprox. 55%). Se concentreaz n esuturi, realiznd concentra ii mai mari dect cele plasmatice. Fdin.:Spectru asem n tor eritromicinei, dar este activ i pe M. avium, Helicobacter pylori; mai activ dect eritromicina pe Legionella, Chlamydia. Fter.:Are acelea i indica ii terapeutice cu eritromicina, dar este util i n infec iile intracelulare prezente n stadiile terminale ale sida. Fgraf.: Adult 250-500 mg la 12 ore. Copii 15 mg/kg corp/zi n 2 prize la 12 ore. AZITROMICINA Fcin.:Biodisponibilitate oral medie, sc zut n prezen a alimentelor. Se acumuleaz n esuturi i se elibereaz lent, avnd un Tl/2 tisular de 60 de ore Fdin.: spectru asem n tor eritromicinei, dar este activ i pe unele bacterii gram negative: H. influenzae, Moraxella catarrhalis, Legionella, Neisseria, Bordetella. Ftox.:Tulbur ri gastrointestinale minore. Ocazional:, erup ii cutanate, cefalee, ame eli. Fgraf.:Adul i, oral, 500 mg/zi prima doz , apoi 250 mg/zi 4 zile, sau 500 mg/zi, timp de 3 zile. n uretrit cu Chlamidia i infec ii cu transmitere sexual , o doz unic de lg. Interac iuni:Cu medicamente b io transformate de sistemul oxidazic microzomal dependent de.citocromul P450 (warfarina, teofilina, midazolam etc.). LINCOSAMIDE (LINCOMICINE)

Reprezentan i: clindamicina, lincomicina CLINDAMICINA Fcin.:Are biodisponibilitate oral mare .Difuziune slab n LCR i creier. Trece prin placent . Fdin.:Este bacteriostatic la doze obi nuite i bactericid la doze mari. La asociere cu eritromicina sau cloramfenicol poate apare antagonism, datorit competi iei pentru locurile de legare. Spectrul antibacterian cuprinde: - majoritatea bacteriilor gram-pozitive: pneumococ, streptococ piogen, streptococ viridans, stafilococ auriu (tulpinile rezistente la meticilin sunt rezistente i la clindamicin ), bacilul difteric; - anaerobi patogeni, mai ales Bacteroides fragilis. - protozoare: Toxoplasma gondi, Plasmodium, Pneumocystis carinii, Babcsia. Ftox.: Este un antibiotic de rezerv , deoarece poate produce colit pseudomembranoas , scaune diareeice cu mucus i snge, colici abdominale i febr . Fenomenul apare deoarece favorizeaz suprainfec ia intestinal cu tulpini rezistente de Clostridium difficile. Alte reac ii adverse sunt: diaree banal (10-20%); erup ii cutanate (10%). Rar, produce: reac ii adverse hematologice (leucopenie, trombopenie), afectare hepatic , glosit , stomatit , vaginit . Fter.: Este antibiotic de prim alegere n infec ii grave cu anaerobi: pulmonare, pelvine, abdominale, septicemii grave cu cu Bacteroides fragilis. n infec ii mixte cu aerobi i anaerobi se asocieaz frecvent cu gentamicina. Antibiotic de alternativ n actinomicoze, infec ii streptococice, la bolnavi alergici la benzilpenicilin i cefalosporine. Este util n tratamentul infec iilor stafilococice cu stafilococi sensibili. Local se utilizeaz n acnee vulgar i rozacee. Fgraf.:Pe cale oral se folose te clorhidratul de clindamicin , iar injectabil fosfatul de clindamicin . Oral, 150-300 mg la 6 ore; n infec ii grave 450 mg la 6 ore. Local solu ie 2% n acnee. LINCOMICINA Fcin.:Este antibiotic lincosamidic natural, produs de Streptomyces lincolnesis. Are absorb ie incomplet din tubul digestiv i difuziune bun n esutul osos. Fdin.:Este activ pe coci i bacili gram pozitiv: pneumococ, streptococ piogen i viridans, stafilococ auriu, B. antihracis CI. tetanii. Are utilizare restrns n infec ii stafilococice osoase, peritonite, datorit reac iilor adverse mai grave comparativ cu clindamicina. Fgraf.: Oral, 500 mg la 6-8 ore;' i.m., 600 mg la 12-24 ore; perfuzie, 600 mg la 8-12 ore.

AMINOGLICOZIDE Farmacocinetic Toate aminoglicozidele au absorb ie oral redus .Dup administrare oral se elimin integral prin scaun.Absorb ia este complet dup administrare i.m., cu realizarea unor concentra ii plasmatice maxime n aproximativ o or de la administrare. Administrate i.v., n perfuzii repetate cu durat scurt , realizeaz concentra ii plasmatice mari cu efect de scurt durat (30-60 minute). Acest mod de administrare este de preferat n infec ii sistemice grave, deoarece permite ob inerea unor concentra ii plasmatice ridicate, pentru scurt timp i cu risc toxic minim. Tl/2 este scurt, aproximativ 2-3 ore. Difuziunea n esuturi este bun , mai pu in n LCR (realizeaz concentra ii ineficace). Se concentreaz n diverse esuturi i eritrocite, de unde se elibereaz lent (dup ncetarea tratamentului sc pot elimina n cantit i mici aproximativ 30 de zile). Trec prin placent , realiznd concentra ii de 25% din concentra ia plasmatic a mamei. Farmacodinamie Mecanismul de ac iune este bactericid. P trund n celulele bacteriene prin difuziune i transport activ i se fixeaz pe subunit ile ribozomale 30S, inhibnd astfel sinteza proteic bacterian . Spectrul antimicrobian cuprinde: -bacili gram negativ aerobi: Enterobacter, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabi- lis, Proteus indol pozitiv, Pseudomona aeruginosa, Salmonella, Seratia, Shigella. -coci gram pozitiv: stafilococi (tulpinile rezistentela meticilin sunt rezistente i la genta- micin ). -Mycobacterium tuberculosis - streptomicina i kanamicina. Ac iunea antibacterian scade n prezen a puroiului deoarece o parte din moleculele de antibiotic se leag de acizii nucleici elibera i prin liza celular ; de asemenea, n condi iile anaerobiozei locale este inhibat mecanismul activ care transport antibioticul n interiorul celulei baceriene.Mecanismul transportor activ este inhibat n mediu acid i prin asocierea cu cationi bivalen i (calciu i magneziu n cantit i mari). Sunt antibiotice cu indice terapeutic mic, cu concentra ia plasmatic eficace terapeutic apropiat de cea toxic .Principalele reac ii adverse sunt oto- i nefrotoxicitatea. Ototoxicitatea se manifesta prin leziuni cohleare i vestibulare. Aminoglicozidele realizeaz concentra ii mari n perilimfa din urechea intern (TI/2 lung, 10-18 ore), producnd distrugerea

celulelor senzoriale i degenerescen a retrograd a nervului acustic.Netilmicina are cel mai redus efect ototoxic. Ototoxicitatea este favorizat de folosirea unor doze mari, tratament prelungit, vrst naintat , sc derea volumului intravascular: oc, deshidratare, febr prelungit , tratament cu diuretice. Leziunile cohleare se manifest prin tinitus, senz ie de nfundare a urechilor, urmate de surditate. Leziunile vestibulare se manifest prin: cefalee, grea , vom , tulbur ri de echilibru, nistagmus, urmate dup 1-2 s pt mni de ataxie. Fenomenele pot fi ireversibile. Nefrotoxicitatea apare datorit acumul rii aminoglicozidelor n parenchimul renal (Tl/2 = 35200 ore) i depinde de concentra ie. Este favorizat de prezen a leziunilor renale, vrst naintata, sc derea volumului intravascular, asocierea cu alte medicamente nefrotoxice. Amikacina i netilmicina au cea mai mic nefrotoxicitate. Interactivii medicamentoase Cresc ototoxicitatea aminoglicozidelor: diureticele de ans :furosemid, acid etacrinic, bumetanid), cisplatin. Cresc nefrotoxicitatea aminoglicozidelor: cefalosporine, polimixine,amfotericin B, furosemid. Cresc intensitatea blocului neuromuscular produs de aminoglicozide: curarizante, anestezice generale, miorelaxante centrale, sulfat de magneziu. Farmacoterapie Sunt antibiotice indicate n infec ii grave cu bacili gram negativ aerobi sensibili (inclusiv n meningite), rezisten i la alte antibiotice mai pu in toxice. Se folosesc frecvent asociate cu alte antibiotice pentru l rgirea specrului antimicrobian i pentru efectul sinergic: -n infec ii grave cu Pseudomonas se asociaz cu carbenicilina sau cu alte peniciline sau cefalosporine active pe acest germen; -n infec ii cu enerococ se asociaz cu benzilpenicilina, ampicilina sau vancomicina; - n infec ii grave cu stafilococi penicilinazo pozitiv se asociaz cu oxacilina; In infec ii grave cu Klebsiella i infec ii pneumococice nosocomiale se asociaz cu o cefalosporin ;n infec ii cu Bacteroides fragilis se asociaz cu cloramfenicol, clindamicin , ticarcilin , metronidazol.

AMINOGLICOZIDE DIN GENERA IA I STREPTOMICINA Fcin.:Absorb ie digestiv redus cu eliminare integral prin scaun dup administrare oral . Difuziune redus n esuturi i LCR. Dup administrarea i.m. concentra iile sanguine active se men in 8-12 ore. Traverseaz placenta, realiznd la f t concentra ii de 50% fa de concentra ia mamei. Tl/2 este 2-4 ore la adul i normali, dar cre te n insuficien renal . Tl/2 la nou-n scu i i prematuri este aproximativ 7 ore. Fdin.:Spectrul antimicrobian cuprinde: -bacili gram negativ: Klebsiella, Salmonella, Shigella, Haemophilus influenzae, Brucella, Pasteurella; -bacilul Koch uman; -coci gram pozitiv: stafilococi; -coci gram negativ: meningococi. Streptococii sunt n mare parte rezisten iRezisten a bacterian se instaleat lent pentru bacilul Koch (30-60 zile) i rapid pentru E. coli (3-4 zile).Rezisten a pentru bacilul Koch poate fi ntrziat prin asocierea cu alte chimioterapice. Ftox.:Toxicitatea sistemic este relativ mare, i este dependent de durata tratamentului, doza zilnic , calea de administrare. 1.SNC: lezarea perechi a 8-a de nervi cranieni cu tulbur ri vestibulare: ame eli, tulbur ri de echilibru, frecvente la vrsnici i renali (pot fi reversibile n 10-18 luni de la oprirea administr rii sau pot fi definitive), tulbur ri auditive (pierderea acuit ii auditive). 2.Rinichi: nefrotoxicitate redus . 3.Reac ii alergice: erup ii cutanate nso ite uneori de febr , prurit, eozinofilie. 4.Ochi: scotoame prin afectarca nervului optic. Fter.:Este indicat n principal n tratamentul tuberculozei n asocia ii polichimioterapice. In infec ii cu ceilal i germeni sensibili are utilizare limitat datorat reac iilor adverse. KANAMIC1NA Fcin.:Propriet ile farmacocinetice sunt asem n toare gentamicinei. Fdin.:Spectrul antimicrobian cuprinde: -bacili gram negativ: E.coli, Salmonella, Shigela, Proteus, Klebsiella, Aerobacter; -coci gram pozitiv: streptococ; -bacil tuberculos. Este ineficace pe Pseudomonas, pneumococ, streptococ piogen i viridans, Enterococ, anaerobi.

Ftox.:Produce ototoxicitate pn la surditate ireversibil , tulbur ri de echilibru. Nefrotoxicitatea se manifest cu tulbur ri glomerulare i tubulare (tratamentul nu trebuie s dep easc 7-10 zile i 1015 g/tratament).Are ac iune curarizant . Dup administrare oral poate produce gre uri, colit , sindrom de malabsorb ie. Fter.:Este indicat n infec ii grave cu stafilococ (bronhopneumonie, abces pulmonar, endocardita, septicemie), infec ii cu bacili gram negativ.Oral este utilizat pentru preg tirea interven iilor pe colon. Local,penfru profilaxia i tratamentul infec iilor oculare. Fgraf.: Adult, i.m.: 15 mg/kg/zi frac ionat la 8-12 ore. Nu sc dep esc 1,5 g/24 ore i 15 g/cur . Noun scut: 7,5 mg/kg frac ionat n 2-4 doze. Sugar: 5-15 mg/kg/zi frac ionat n 2-4 doze.

NEOMICINA Fcin.:Absorb ie oral redus , cu ac iune limitat la nivel intestinal. Fedin.:Spectrul antimicrobian este asem n tor streptomicinci. Ftox.:Are ototoxicitatea i nefrotoxicitate mare, care nu permit administrarea sistemic . La folosire local produce reac ii alergice manifestate prin erup ii pruriginoase. Administrat oral n tratamente prelungite poate duce la apari ia unui sindrom de malabsorb ie intestinal . Fter.:Este utilizat n infec ii digestive cu germeni sensibili, pentru preg tirea interven iilor pe colon, com hepatic (datorit reducerii florei intestinale mic oreaz producerea de amoniac). Local n piodermite, furuncule, eczeme infectate, arsuri i pl gi infectate. Preparatele de uz topic asociaz neomicin , bacitracin i polimixin B sulfat. Fgraf.:Infec ii digestive la adult 1-2 g/zi, la copii 50 mg/kg/zi frac ionat la 6 ore. Pentru preg tirea preoperatorie pe colon 4 g/zi timp de 2-3 zile. Coma hepatic : 4-8 g/zi. Local pe piele sub form de unguente, pulberi, sprayuri cu neomicin 0,5-1%. n oftalmologie pentru tratamentul conjunctivitei, blefaritei, infec iilor postoperatorii i posttraumatice, colir 0,5%. SPECTINOMICINA Fcin.:Nu se absoarbe dup administrare oral Fdin.:Spectrul antimicrobian cuprinde germeni gram pozitiv i gram negativ pe care actioneaza bacteriostatic. Rezisten a germenilor se instaleaz rapid.

Ftox.:Produce: ame eli, erup ii cutanate, urticarie, febr , frison. La administrare i.m. poate produce irita ie local . Fter.:Este utilizat exclusiv n tratamentul gonoreei la bolnavi alergici Ia penicilin . Fgraf.:Gonoree: 2 g, o injec ie i.m. AMINOGLICOZIDE DIN GENERA IA II GENTAMICINA Fcin.:Absorb ia din tubul digestiv este neglijabil . Dup administrare i.m. realizeaz concentra ii plasmatice eficace n 60-90 minute. Circul n snge nelegat de proteinele plasmatice. Concentra ia activ se men ine 8 ore. Tl/2 este variabil: adul i normali 1-4 ore; n insuficien renal cre te, n anurie Tl/2 este aproximativ 70 ore. Fdin.:Spectrul antimicrobian cuprinde: -bacili gram negativ: Serratia, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, E. coli, Enterobaetci; -coci gram pozitiv: stafilococi (stafilococii rezisten i la meticilin sunt rezisten i i la gen tamicin ) - efect moderat; Ftox.:Este ototoxic , producnd mai ales tulbur ri vestibulare, i nefrotoxic Fter.:Este indicat n infec ii grave cu germeni gram negativ sensibili (bronhopulmonare, meningite, digestive, hepatobiliare, ale oaselor, arsuri infectate). Se asociaz cu carbenicilina n infec ii cu Pseudomonas; ampicilina n infec ii cu colibacil sau Proteus; cefalosporine n infec ii cu Klebsiella; benzilpenicilina sau ampicilina n endocardita cu enterococi rezisten i la streptomicin .In arsuri infectate se folose te pe cale sistemic i topic. Fgraf.:La adult se administreaz i.m. i i.v., perfuzie lent (10-30 min.). Doza pentru o dat este 80 mg la 12 ore, iar n cazuri grave 80 mg la 8 ore (2-3 mg/kg corp/zi), timp de 7-10 zile.In infec ii sistemice grave se poate cre te doza pn la 6 mg/kg/zi, mp r ite n 3 - 4 prize, timp de 2 3 zile. Durata total a tratamentului n insuficien renal nu trebuie s dep easc 6 zile (se recomand utilizarea altui antbiotic dac nu se rezolv infec ia dup acest interval). Dozele recomandate la copii cu func ie renal normal sunt: -nou-n scut (1-10 zile) 2 mg/kg la 12 ore; se poate cre te la 3 mg/kg la 12 ore sub controlul nivelului plasmatic; -sugar 1,5 mg/kg la 8 ore (se poate cre te la 2 mg/kg la 8 ore);.. Local, pe piele: unguent sau crem 0,1%; n sacul conjunctival, unguent oftalmic 0,3%.

TOBRAMICINA Fdin.:Spectrul antimicrobian este asem n tor gentamicinei, dar cu activitate mai intens pe Pseudomonas i Serratia i mai redus pe ceilal i germeni gram negativ. Efectul este sinergic cu ampicilina sau benzipenicilina pe enterococ. Ftox.:Asem n tor gentamicinei, dar cu nefrotoxicitate mai redus . Fgraf.:Se adminstreaz i.m. sau i.v., perfuzie, doza la adult fiind 3-5 mg/kg/zi, mp r it n 3 prize, n infec ii sistemice cu germeni sensibili. Pentru efect local, n infec ii ale ochiului cu bacterii sensibile, se utilizeaz sub form de solu ie oftalmic 0,3%, sau unguent oftalmic 0,3%. AMINOGLICOZIOE DIN GENERA IA III AMIKACINA Fdin.:Derivat semisintetic al kanamicinei eficace pe multe tulpini de enterobacteriacee rezistente la gentamicin i tobramicin . Poten ialul de dezvoltare al rezisten ei este redus. Spectrul antimicrobian cuprinde bacili gram negativ: Proteus, Pseudomonas, Serratia, Enterobacter; Ftox.:Ototoxicitatea este mare, producnd mai ales leziuni cohleare; nefrotoxicitatea este redus . Fter.:Se folose te n infec ii cu bacili gram negativ rezisten i la gentamicin i tobramicin ; ca tratament empiric n infec iile nosocomiale. Fgraf.:Adult (cu func ie renal normal ), se administreaz i.m., sau i.v. lent sau perfuzie. Doza zilnic este 15 mg/kg/zi la 8-12 ore. Nu se dep esc 1,5 g/zi, iar durata tratamentului nu ttebuie s dep easc 7 - 1 0 zile. n timpul tratamentului se face controlul func iei renale i auditive. Se reduc dozele n insuficien a renal , sau se cre te intervalul dintre administr ri. Nou-n scut, doza ini ial 10 mg/kg, apoi 7,5 mg/kg la 12 ore. NETILMICINA Are propriet i asem n toare gentamicinei cu deosebirea c este activ pe tulpinile rezistente la gentamicin i tobramicin . Este mai pu in oto- i nefrotoxic dect alte aminoglicozide. Fgraf.:Administrarea se face oral (acelea i doze ca gentamicina), n infec ii nosocomiale cu germeni gram negativ i infec ii ale bolnavilor imunocompromi i.

Local, se utilizeaz n infec ii cu germeni sensibili, ale ochiului i anexelor sale, ca solu ie oftalmic 0,3%. GLICOPEPTIDE Reprezentan i: vancomicina, teicoplanina VANCOMICINA Fcin.:Se absoarbe limitat din intestin i se eliminar prin scaun dup administrare oral . Dup administrare i.v (500 mg), nivelul plasmatic este maxim dup 1-2 ore. Tl/2 este variabil n func ie de vrst , fiind 5-6 ore la adult, 2-3 ore la copii, aproximativ 4 ore la sugari i 5-10 ore la noun scu i. Are distribu ie.larg n esuturi cu realizarea de concentra ii eficace n pl mni, inim , rinichi, oase i n lichidele biologice: pleural, peritoneal, pericardic.Difuziunea este redus n umoarea apoas i lichidul cefalorahidian (concentra iile sunt ineficace terapeutic i n meningite). Fdin.:Mecanismul ac iunii antibacteriene este bactericid prin inhibarea consolid rii peretelui cclulelor bacteriene. Inhib i sinteza ARN citoplasmatic. Ftox:Are efect ototoxic, ireversibil numai la doze mari.Nefrotoxicitate la doze mari La administrare injectabil rapid sau n solu ie concentrat poate produce reac ie anafilactoid trec toare caracteristic sindrom om ro u" (red man" sau red neck" syndrome). Nu se administreaz i.m. datorit ac iunii iritante. Fter.:Antibiotic de rezerv utilizat n: -infec ii cu stafilococi rezisten i la meticilin ; -infec ii cu pneumococi rezisten i la peniciline i cefalosporine; -endocardite date de streptococi (n endocardita cu Streptococ viridans este alternativ a penicilinei la boln vi alergici), - antibiotic de alternativ n infec ii grave cu bacterii gram pozitiv, la bolnavi cu alergie Ia AB betalactamice; - profilactic n cadrul interven iilor cardiovasculare sau ortopedice pentru implante protetice, pentru prevenirea infec iilor cu S. epidermidis sau S. aureus, rezisten i la meticilin . Fgrf: Administrarea orala: Adulti: doza obisnuita totala zilnica este de 500 mg pana la 2 g, divizata in 3-4 doze, timp de 7-10 zile. Copii: doza obisnuita zilnica este de 40 mg/kg divizat in 3-4 doze timp de 7-10 zile. Doza zilnica totala nu trebuie sa depaseasca 2 g.

TEICOPLANINA Fcin.:Nu se absoarbe dup administrare oral . Dup administrare i.m. are biodisponibilitate 90%. Volumul de distribu ie este mare, cu concentra ii terapeutice n oase, ficat, pancreas, bil , peri- toneu. Nu difuzeau prin meningele neinflamat. Fdin.:Spectrul antimicrobian i mecanismul de ac iune este similar vancomicinei. Ftox.:Reac iile adverse au intensitate i frecven mai mic dect ale vancomicinei. Fter.:Acelea i indica ii cu vancomicina Fgraf.:Se administreaz i.v. (n bolus n decurs de 5 minute) sau i.m. n infec ii moderate, doza de atac este de 400 mg la 12 h, iar doza de men inere 200-400 mg o dat /zi. n infec ii grave (endocardit , osteomielit ), doza de atac este 400-800 mg la 12 h, iar doza de men inere 400 mg o dat /zi.

ANTIBIOTICE CU SPECTRU LARG In aceast grup se ncadreaz dou tipuri de substan e : tetracicline i amfenicoli. TETRACICLINE Antibiotice produse de diferite specii de Streptomyces Clasificaredup genera ii: -genera ia I-a: tetraciclin , clortetraciclina, oxitetraciclina, demeclociclina; -genera ia aII-a:doxiciclina, minociclina. Profilul farmacocinetic al tetraciclinclor este diferit n func ie de genera ia din care fac parte.Astfel, tetraciclinale din genera ia a-II-a (doxiciclina, minociclina) sunt mai lipofile, ceea ce le confer avantaj din'punct de vedere al biodisponibilit ii, distribu iei n esuturi i elimin rii.Absorb ia tetraciclinelor se face n stomac i duoden. Biodisponibilitatea tetraciclinei dupa- administrare oral este mai mic de 80%, iar a doxiciclinei i minocicliriei este de 90100%. Alimentele (mai ales lactatele), medicamentele antiacide cu Ca, Mg, Al, ferul, formeaza chela i mai ales cu tetraciclinele din prima genera ie i scad biodisponibilitatea oral a acestora. Tl/2 plasmatic este 10-11 ore pentru tetraciclin i 12-22 ore pentru doxiciclin .

Difuziunea n esuturi este bun pentru tetraciclinele din genera ia a-II-a (doxicilina), datorit liposolubilit ii crescute, realiznd astfel concentra ii mari n pl mni, saliv , bil , organe genitale feminine i prostat .In lichidul cefalorahidian numai minociclina realizeaz concentra ii active. Trec bariera placentar i n laptele matern. Tetraciclinele se acumuleaz n oase i din i. Mecanismul de ac iune este bacteriostatic, prin legarea specific de subunit ile ribozomale30S, cu mpiedicarea sintezei proteice bacteriene. Spectrul antimicrobian este larg i cuprinde: coci gram pozitiv: streptococi, stafilococi, pneumococi; coci gram negativ: gonococ, meningococ; bacili gram pozitiv: B. anthracis, Listeria;unele tulpini de E. coli, Klebsiella, Enterobacter, H. influenzae, Proteus; - spirochete: Treponema palidum, Leptospira. Reac iile adverse produse de tetracicline simt: .: - la nivelul aparatului digestiv: irita ie gastric i intestinal , grea , vom , pirozis, dureri epigastrice (frecvent pentru oxiteraciclin i doxiciclin );mai rar ulcere esofagiene; pentru evitarea acestui fenomen se administreaz cu mult ap i se evit administrarea nainte de culcare; -disbacterioz intestinal prin favorizarea dezvolt rii infec iilor cu Candida, fenomen frecvent pentru tetraciclinele din prima genera ie; -stomatit , irita ie perianal complicat cu suprainfec ii i hipovitaminoz . -la nivel hepatic: pot produce infiltrarea gras a ficatului (la doze mari mai ales n administrare parenteral ); efectul toxic hepatic este favorizat de insuficien a renal , coexisten a altor boli hepatice, malnutri ie, sarcin ; - la nivel renal:afectarea toxic a rinichiului cu degenerescen a gras a celulelor tubulare; -diabet insipid nefrogen rezistent la vasopresin (frecvent pentru demeclocilin ); - preparatele cu termen de valabilitate dep it produc o tubulopatie proximal de tip sindrom Fanconi, manifestat prin poliurie, polidipsie, proteinurie, aminoacidurie, gli- i s cozurie, acidoz , gre uri, v rs turi;fotosensibilizare; - la nivel de oase i din i: se acumuleaz i formeaz chela i de tetraciclin cu ortofosfati; de calciu. Se produce colorarea n brun a din ilor cu hipoplazia smal ului dentar. Acest fenomen afecteaz denti ia de lapte dac se administreaz in a doua jum tate a sarcinii i denti ia definitiv dac se administreaza la copii pn la 8 ani. Prin depunerea n oase pot produce inhibarea cre terii copiilor. Farmacoepidemiologie Tetraciclinele sunt contraindicate n - in insuficienta renala(excep ie doxiciclina), deoarece se acumuleaz toxice; -femei gravide; -copii mai mici de K ani; i produc fenomene

-este conliaiudical asocierea tetracicline- peniciline, deoarece apare antagonism. Tetracicline do prima genere ie TETRACICLIN Fcin.:Biodisponibilitate oral bun (77-80%), sc zut de asocierea cu alimente (mai ales produse lactate) i medicamente care con in calciu, magneziu i fier, antiacide alcalinizante. Difuziune n esuturi mai mic dect tetraciclinele din genera ia a Il-a Fdin.:Spectrul antimicrobian este larg, specific grupei. Ftox.:Reac iile adverse sunt cele specifice grupei. Fter.:Indica ii de prim alegere ale tetraciclinei sunt: -holer ; -infec ii cu Chlamydia; -pneumonii cu Mycoplasma. -gonoree; -acnee (doze mici administrate timp ndelungat). In infec ii urinare are utilizare limitat , datorit numeroaselor tulpini de bacili gram negativ deveni i rezisten i; n exacerb rile bron itelor cronice are efect modest datorit tulpinilor de pneumococi deveni i rezistenti. Fgraf.:Adul i, oral 2-4 g/zi n 4 prize egale (la 6 ore). n gonococie urogenital 2 g/zi n 4 prize,timp de 5 zile, la bolnavi alergici la peniciline. In infec ii genitale cu Chlamidia trachomatis, durata tratamentului este de cel pu in 3 s pt mni.La tineri, n acnee vulgar lg/zi minimum 6 luni, sau 250 mg/zi x 4/zi, timp de 7 - 10 zile, apoi doza minim eficace. La copii, dup apari ia denti iei definitive, 25-50 mg/kg/zi n 4 prize egale. Local, preparatele olalmice (unguente, coliie) de concentra ie 0,5-1%. Exist preparate destinate administr rii i.m. sau i.v., dar sunt rar folosite, deoarece sunt instabile i iritante, cu risc de toxicitate hepatic crescut. ROLITETRACICLINA Fcin.:Este un derivat al tetraciclinei, care este solubil n ap ,la pH neutru, elibernd prin hidroliz tetraciclina Fdin., Ftox.: Asem n tor tetraciclinei. Fter. i Fgraf.:Este indicat exclusiv n infec ii grave cu germeni sesibili. Dozele uzuale sunt 150 mg/12 ore i.m. sau 75 mg/24 ore i.v. Poate fi administrat intrapleural, intraperitoneal, intraarticular, intravezical sau n cavit ile abceselor.

DEMECLOCICLINA Fcin.:Absorb ie digestiv medie (60-65%), Tl/2 este mai lung comparativ cu tetraciclin (16 ore). Fdin.: Similar tetraciclinei. Ftox.:Reac iile adverse simt specifice grupei dar cu o inciden a disbacteriozei intestinale redus . Frecven mai mare de apari ie a diabetului insipid.(reversibil), deoarece mpiedic ac iunea vasopresinei la nivelul tubilor renali. . ., ' Prezint cel mai mare risc de reac ii fototoxice dintre tetracicline. Fter. i Fgraf.:Are indica iile terapeutice ale tetraciclinfei i se administreaz oral n doz de 300 mg la 12 ore. Tetracicline de a doua genere ie DOXICICLINA Fcin.:Absorb ie oral crescut , peste 90%, cu biodisponibilitate pu in influen at de alimente,lapte, cationi bivalen i sau trivalen i. Fierul scade absorb ia doxiciclinei. Are o liposolubilitate de 5 ori mai mare comparativ cu tetraciclin , de aceea are o distribu ie tisular mult mai bun . Realizeaz concentra ii mai mari dect concentra iile plasmatice, n esutul bron ic, pulmonar, secre iile respiratorii, ovar, miometru, la nivel renal. Spectrul antimicrobian este asem n tor tetraciclinei, cu deosebirile: -cocii gram pozitiv: streptococi, pneumococi, stafilococi sunt sensibili la concentra ii mici de antibiotic, iar num rul tulpinilor rezistente este redus; -bacili gram negativ aerobi, gonococi, Bacteroides fragilis - este mai activ dect tetraciclin . Ftox.: Reac iile adverse sunt comune tetraciclinelor, cu deosebirile: -disbacterioza i suprainfec iile intestinale sunt rare; -reac iile fototoxice sunt reduse comparativ cu demeclociclina. Nu se acumuleat n insuficien a renal . Interac iuni: -scad Tl/2 al doxicilinei, cu 50%, inductorii enzimatici: fenitoina, carbamazepina, fenobarbital, consumul cronic de alcool; Fter.: Este indicat n: . - episoadele acute ale bron itelor cronice, deoarece este foarte activ pe stafilococ, pneumococ i H. influenzae i datorit concentra iilor mari realizate n secre iile bron ice; - pneumonii atipice produse Mycoplasma; - sinuzite (deoarece realizeaz concentra ii mari n secre iile sinusale);

- infec ii pelvine produse de gonococi, E. coli i al i bacili gram negativ aerobi, Bacte-

roides fragilis, Chlamydia;

Fgraf.:Adult, oral200 mg/zi o singur priz n prima zi,apoi 100 mg/zi o priz la 24 de ore. Copii (peste 7 ani) 4 mg/kg n prima zi (o singur priz ), apoi 2 mg/kg (o priz ) la 24 ore. In cazurile grave se men inedoza ini ial mai multe zile. MINOCICLINA Fcin.:Absorb ie complet din tubul digestiv, foarte pu in influen at de alimente, lapte, cationi bivalen i sau trivalen i, cu excep ia fierului. Tl/2 este aproximativ 18 ore. Are liposolubilitate de 25 de ori mai mare comparativ cu tetraciclin , de aceea are difuziune foarte bun n esuturi. Realizeaz concentra ii mari n secre iile traheobron ice, esutul, pulmonar, secre ii sinuzale, amigdale, lichid prostatic. Fdin.:Spectrul antimicrobian este asem n tor tetraciclinei Ftox.:Reac iile adverse sunt comune tetraciclinelor, dar prezint n plus: -toxicitate vestibular deoarece se acumuleaz n epiteliul nervos vestibular. Frecvent produce: gre uri, tinitus, ame eli, tulbur ri de echilibru, vertij (fenomene reversibile). Poate produce Ia sugari bombarea fontanelei, iar la adul i hipertensiune intracranian ; - la administrare prelungit poate produce pigmentarea pielii, unghilor, a sclerei. Fter.:Este indicat n: -infec ii stafilococice grave; -pneumonii; -infec ii cu anaerobi; -infec ii ale SNC cu germeni sensibili; - profilaxia infec iilor meningococice; -acnee rebel Fgraf.:Adul i, oral 200 mg ini ial, apoi 100 mg la 12 ore. Copii (peste 8 ani), ini ial 4 mg/kg apoi 2 mg/kg la 12 ore. 10.2. AMFENICOLI In aceast grup se ncadrez substan e naturale, cloramfenicol (produs de Streptomyces venezuelae) i substan e de sintez , tiamfenicol, antibiotice clasice, care ns n prezent au utilizare terapeutic restrns din cauza reac iilor adverse grave: deprimarea m duvei hematoformatoare ireversibil. Spectrul antibacterian este larg. CLORAMFENICOL

- prostatit cronic cu germani gram negativ s u Chlamydia; - profilactic, o doz /zi pentrn evitarea diareei c l torilor produse de E. coli. -

Fcin.:Cloramfenicolul baz se absoarbe bine oral, avnd o biodisponibilitate variabil 7590%. Are liposolubilitate mare, cu difuziune bun i rapid n toate esuturile, inclusiv n lichidul cefalorahidian.Traverseaz placenta, realiznd la lat concentra ie egal cu cea matern . Mecanismul de ac iune este bacteriostatic prin fixare pe subunitatea 50S a ribozomilor inhiband sinteza proteic . Activ asupra:E. coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Haemophlus influenzae, Siihnoiii-llii, liimclla, Fricdl nder; Pseudomonas acruginosa este rezistent. stafiloococ auriu penicilinazosecretor;gonococ, menigococ; Ftox.:Gravitatea reac iilor adverse produse dc cloramfenicol este mare, ceea ce i restrnge utilizarea terapeutic : 1.Reac ii adverse hematologice: -deprimarea hematopoezei: anemie aplastic , leucopenie, agranulocitoz , trombocitopenie; manifest rile clinice constau n hemoragii i infec ii. Fenomenul este ireversibil i poate apare n cursul tratamentului sau dup ncetarea lui la diferite intervale de timp. Este favorizat de cure prelungite i repetate, fiind independent de doz . -anemie (benign ), inso it de leucopenie i trombocitopenie; normalizarea tabloului sanguin se face la 1-3 s pt mni dup oprirea tratamentului; 2.Reac ii adverse la nivelul aparatului digestiv: -diaree, v rs turi, dureri la defeca ic ( doze mari, 2-3 g/zi); -hemoragii intestinale (la doze mari n tratamentul de atac al febrei tifoide); - pe mucoase produce :stomatitetulbur ri neuropsihice de ordin toxic: nevrit optic , confuzie mintal , delir. 3.Reac iile adverse toxice (sunt dependente de doz , durata tratamentului, concentra ia plasmatic ). Apar fenomene toxice acute, de tip sindrom cenu iu". Riscul este mare la nou-n scu i i se manifest prin anorexie, vom , distensie abdominal , diaree cu scaune verzi, tahipnee, cianoz , colorarea cenu ie a pielii, letargie. Moartea survine la 3 zile dup debutul simptomelor. Interac iuni: -inductorii enzimatici ca fenobarbitalul cresc epurarea cloramfenicolului -cloramfenicolul este inhibitor enzimatic i cre te concentra ia plasmatica pentru anticoagulante cumarinice, fenitoina, sulfamide antidiabetice. Contraindica ii: - nu este indicat n infec ii cu germeni sensibili la alte antibiotice i chimioterapice;nu se fac serii repetate de tratament. -n cursul tratamentului se fac examene hematologice i se opre te administrarea la primele semne de deprimare medular . Fter.: Este antibiotic de rezerv , utilizat n infec ii grave pentru care nu exist alt alternativ terapeutic : -febr tifoid ;

-meningite, laringotraheite (la copii), pneumonii (la adul i) cu H. influenzae; abcese cerebrale (cu bacterii anaerobe); -septicemii de origine abdominal (asociat cu amikacina); Fgraf.:Adul i, oral 2-4 g/zi; copii 50-100 mg/kg/zi mp r it n 4 prize (administrare la 6 ore). Doza total la adult (pentru o cur de tratament) nu trebuie s dep easc 25 g, iar la copii 700 mg/kg, iar durata tratamentului nu trebuie s fie mai lung de 14 zile. Local, unguente 1-2%. I.v. doza zilnic la adul i 1-2 g n 3-4 prize (la 6-8 ore). TIAMFENICOL Este un analog al cloramfenicolului.Are avantajele: -realizeaz concentra ii mari n urin i bil ; -riscul anemiei aplastice este mic. ANTIBIOTICE POLIPEPTIDICE Cuprind dou grupe de substan e: 1.polimixinele - active pe bacili gram negativ: E. coli, Klebsiella, Salmonella, Pasteurella, Bordetella, Enterobacter. 2.bacitracina - activ pe coci gram pozitiv: streptococi, stafilococi; bacili gram pozitiv: Clostridii, bacilul difteric i pe coci gram negativ: gonococi, meningococi. POLIMIXINE Caracteristici: -altereaz membrana citoplasmatic a bacteriilor gram negative ireversibil, avnd ac iune bactericid absolut ; -au toxicitate sistemic mare (sunt nefrotoxice, neurotoxice, produc dezechilibre electrolitice, paralizia musculaturii striate), de aceea se utilizeaz sistemic doar n infec ii foarte grave cu bacili gram negativ. POLIMIXINA B Fcin.:Polimixina B sulfat nu se absoarbe dup administrare oral (nu apar efecte sistemice). Distribu ie n esuturi bun , cu concentrare la nivelul membranelor celulare; n creier i LCR realizeaz concentra ii ineficace terapeutic. Fdin.:Mecanismul de ac iune este bactericid absolut (datorit moleculei ce con ine o por iune lipofil i una hidrofil , se inser ntre lipidele i proteinele membranei citoplasmatice bacteriene pe care o altereaz ireversibil).

Spectrul antimicrobian cuprinde: -bacili gram negativ:.E. coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacler, Salmonella, Pasteurella, Bordetella; -Pseudomonas aeruginosa este sensibil la concentra ii mai mari. Pu ini sensibili sunt: Proteus i Serratia. Ftox.: Produce reac ii adverse de tip toxic, de aceea se folose te foarte rar sistemic. Are poten ial nefrotoxic mare. La doze mari (2,5 mg/kg) administrate i.m. produce proteinurie, cilindrurie, hematurie, scade filtrarea glomerular i cre te azotemia. Poate produce necroz tabular acut . Fenomenele sunt reversibile la oprirea tratamentului. Toxicitatea renal cre te la asociere cu alte antibiotice nefrotoxice (aminoglicozidice). Poate produce tulbur ri electrolitice: hiponatremie, hipocloremie, hipopotasemie. Are efect neurotoxic manifestat prin vertij, tulbur ri de vedere, parestezii periorale. Produce paralizia musculaturii striate cu oprirea respira iei (din aceast cauz , polimixina nu se asociaz cu medicamente curarizante, aminoglicozide, care prezint de asemenea efect paralizant neuromuscular i nu se administreaz la bolnavi cu miastenia gravis). Are efect iritant local, cu apari ia de dureri la locul injec iei i.m. La aplicare topic poate produce senza ie de arsur , n ep tur , edem local. La folosirea abuziv poate favoriza dezvoltarea suprainfec iilor micotice, sau selec ionarea de tulpini bacteriene rezistente. Contraindica ii: -miastenia gravis -asocierea cu alte deprimante ale pl cii motorii: curarizante, aminoglicozide; -insuficien renal . Fter.: Indica iile terapeutice ale polimixinei sunt: -oral n dispepsii colibacilare la sugari i copii i n dizenteria colibacilar ; -sub form de aplica ii locale n otita extern , ulcere corneene, infec ii oculare; -profilactic i curativ, local n interven ii chirurgicale; -ca aerosoli n infec ii traheobron ice cu bacili gram negativ; -sistemic numai n infec ii grave, (care nu r spund la aminoglicozide) cu bacili gram negativ sensibili (Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa); Fgraf.: Dozarea se face n unit i : 10000 UI con in 1 mg polimixin B. Preparatele de uz topic (solu ii, unguente) con in asocieri cu bacitracina, neomicina (pentru l rgirea spccliului de no iune). Oral se administreaz fractionat, la 8 ore, n dozele: -100000-200000 Ul/kg/zi penfru sugari; -750000-1,5 milioane Ui/zi copii pn la 2 ani; -1,5-2,25 milioane Ui/zi copii 2-5 ani; -3-4 milioane Ui/zi pentru copii mai mari de 5 ani adul i. I.m. i i.v. dozele recomandate sunt 15000-25000 Ul/zi. n insuficien renal se reduc dozele.

COLISTINA Absorb ie dup administrare oral foarte redus ; nu se absoarbe prin mucoase Fdin.:Spectrul antirnicrobian i mecanismul de ac iune sunt similare polimixinei B. Ftox.:Asem n tor polimixinei B, dar efcctele adverse sunt mai reduse ca frecven i intensitate Pentru utilizare oral i topic se foloseste sulfatul de colistin , indicat : -oral: - gastroenterite cu germeni sensibili; -preg tire pentru interven ii chirurgicale pe colon - topic: - instila ii articulare i oftalmice; Pentru utilizare injectabil i.m. sau perfuzii i.v. se folose te metansulfonat de sodiu, indicat n infec ii severe: septicemii, endocardite, infec ii urinare cu bacili gram negativ sensibili cnd alte antibiotice sau chimioterapice nu sunt eficace. Fgraf.:Oral, adul i i copii peste 12 ani 1,5-3 milioane UI la 8 ore. Copii 1-12 ani 1 milion UI la 8 ore. Sugari 100000 Ul/kg/zi la 6-8 ore. Prematuri i nou-n scu i 50000 Ul/kg/zi la 6-8 ore. Local sub form de: comprese, pulveriz ri, instila ii, injec ii intraarticulare, intiapleurale solu ii cu 1 milion UI colistin i 20-50 ml solu ie ser fiziologic. BACITRACINA Caracteristici: -este un antibiotic natural produs de Bacillus subtilis, care cuprinde un amestec de polipep- tide, principalul component fiind bacitracina A; -spectrul antibacterian cuprinde coci gram pozitiv (streptococi, stafllococi); bacili gram pozitiv (bacii difteric, clostridii) i coci gram negam v (meningococ, gonococ); -se utilizeaz exclusiv local, deoarece are nefrotoxicitate mare. Fdin.:Mecanismul de ac iune este bactericid prin mpiedicarea form rii peretelui bacterian. Spectrul antibacterian cuprinde: -bacterii gram pozitiv (coci i bacili): stafilococi, streptococi, clostridii, bacil difteric; -coci gram negativ: gonococ, meningococ; Ftox.: Are nefrotoxicitate crescut , de accea nu se folose te n administrare sistemic . Fter.:Se utilizeaz local sub form de : -unguente(pt aplicare local sau pe piele: eczeme infectate, ulcer cutanat infectat, pl gi chirurgicale infectate), -pulberi sau solu ii.

S-ar putea să vă placă și