Sunteți pe pagina 1din 88

DRFGO VITENCU.

CAlD IA] lAS


llIr 1V A)
_ l _ _ _ _ _ __ __ @ @ @
MIC TRFTFT DESPRE UCRFINOMFNIE
CERNAuTI, 1934.
EDITURF SOCIETAII MFZILILOR
I RAzAILOR BUCOVINENI.
www.dacoromanica.ro

C A N D D A I N A S
L U I I V A N . . .


E D I T U R A S O C I E T A T I I M A Z I L I L O R
I R A Z A I L O R B U C O V I N E N I .
www.dacoromanica.ro

C U t t l r i e -

www.dacoromanica.ro
P U N C T D E V E D E R E :

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
M I C R A I D I S T O R I C
C U P O P A S U R I S T A T I S T I C E
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
5 2 - 1 5 6
1 7 4 9
i 1 2
6 ,
1 7 4 2


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
R A Z 4 H $ 1 C O L O N I V I I .
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
D
I
O
N
I
S
I
E

B
E
J
A
N

i . , : f . L . ! , : r 4 e a g i t n t y
D I O N I S I E B E J A N
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
A R G U M E N T E D I N T A B A R A A D V E R S A .


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
R E V I Z I O N I S M U C R A I N O M A N :
U C R A I N A M A R E
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ros n . . t


H . t . . . .
' M e i 4

T r n a a a
, !
a


0 M u .


4 l s w p C I n u l a
n o w
n e a .www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
U c r a i n a M a r e
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
M A S S A S I I N S T I G A T O R I I .


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
E X C R O C I P O L I T I C !
$ 1 C A N A L I I N A T I O N A L E .
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
D E S I N F E C T A R E A S A T E L O R N O A S T R E
I A L T E M A S U R I D E P R O F I L A X I E .


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
B L O C U L R O M A N E S C .


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
P E R S P E C T I V A L A C A P A T D E D R U M .


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
C A N D D A I N A S L U I I V A N
c u p r i n d e :www.dacoromanica.ro
T I P O G R A F I A M I T R O P O L I T U L S I L V E S T R U
C E R N A U T I
P R E T U L 3 0 L E I .
www.dacoromanica.ro