P. 1
Orasul Brasov

Orasul Brasov

|Views: 68|Likes:
Published by Gavrilesku

More info:

Published by: Gavrilesku on Apr 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2012

pdf

text

original

BRAßOV

corona kronstadt brassó

Text [i legende / Text and captions Marius Oprea Fotografii / Photos Mircea Savu Andrei B`lt`re]u ßtefan Petrescu Dan Ioan Dinescu Imagini de arhiv` / Archive images NOI Media Print Biblioteca Academiei Române Grafic` / Graphic layout Iulian Capsali DTP Gabriel Nicula Versiune englez` / English version Alina Cârâc Redactare / Editing Laura Pamfil Director de proiect / Project manager Arpad Harangozo Ovidiu Morar .

BRAßOV corona kronstadt brassó .

17th century (after Georg Kreckwitz. Totius Principatus Transylvaniae accurata descriptio) . Totius Principatus Transylvaniae accurata descriptio) Brasov. secolul al XVII-lea (dup` Georg Kreckwitz.Bra[ov.

in the West Copil`ria ora[ului 17 The childhood of a city Vârsta de aur 45 The golden age Ora[ul între ra]iune [i istorie 55 The city between reason and history Oamenii de dincolo de ziduri 69 The people beyond the walls Pre]ul modernit`]ii 77 The price-tag of modernity Ora[ul con[tiin]elor 83 The city of consciences Epilog 91 Epilogue .Cuprins Contents Bra[ovul. în Apus 9 Brasov.

8 .

pentru a reîntrona în ora[ spiritul celor ce au ridicat-o. dar prea pu]in din spirit. Bra[ovul. The Black Church. The city’s past is daily rediscovered under the shallow coats of paint applied in the last fifty years. For they belong to a population practically gone. pentru a fi? Primul pas este încercarea de a în]elege sensurile reconstruc]iei chipului vechi al locului. But is it enough to restore the Black Church in order to rekindle in the city the spirit of those who built it? Is it enough to declare oneself European in order to be European? A first step would be an attempt to grasp how the place is being returned to its former looks. Brasov. [i-a pierdut individualitatea zi de zi în a doua The true city. indiferent c` sunt în Ardeal. Here. its secret heart still evades my understanding. Moldavia or in the Wallachian plain lost their individual touch 9 . Moldova sau câmpia valah`. the old towers of Brasov boast myths and legends remote from those strolling up and down its streets today. au r`mas istorie. Exploring and assuming the past has become a process of value-assignment. trecutul ora[ului este redescoperit aproape zilnic sub pojghi]a sub]ire a tencuielilor din ultima jum`tate de secol. date la o parte pentru a aduce înapoi la lumin` vechile fresce. the tradition and renown of a big medieval commercial center. no matter whether situated in Transylvania. Ajunge îns` s` restaurezi Biserica Neagr`. in the West Ora[ul adev`rat. ajunge s` te proclami european. tradi]ia [i renumele unui mare centru comercial medieval. inima sa tainc` îmi scap` înc` în]elegerii. Aici. Explorarea [i asumarea trecutului a devenit un proces de valorizare. care ne-a l`sat zidurile vechi ale amintirii. în Apus Brasov. ca [i celelalte ora[e din restul ]`rii. that bequeathed to us old ramparts of memory yet too little of its spirit. Ast`zi. pertain to history. removed now to reveal the glory of old frescoes. Biserica Neagr`. whose notaries would issue papers acknowledged and bearing value even in the most God forsaken corners of Europe. Ele apar]in unei popula]ii practic disp`rute.Bra[ovul. vechile turnuri ale Bra[ovului au totu[i mituri [i legende str`ine de cei ce îi anim` ast`zi str`zile. just like the other towns in Romania. în care hârtia scris` de un notar era valabil` [i purt`toare de valori pân` în cel mai îndep`rtat col] al Europei.

f`r` ca restul localnicilor s` in the second half of the 20th century. Brasov’s forte was once the Plane Factory. Fabrica a fost demontat` [i transportat` dup` r`zboi în U.Gloria Bra[ovului a fost Fabrica de Avioane. Nu e de ajuns s` ui]i umilin]ele [i înfrângerile pentru a le anula efectele. and gray atmosphere dotted by red flags. A fost înfiin]at` prin decret regal în 1925. Recent history needs also to be understood and assumed. jum`tate a secolului trecut. It is not only the old looks that must be recovered. when they received the same uniform structure of apartment blocks. Aici s-au produs avioane de vân`toare care au fost utilizate în cursul celui de-al doilea r`zboi mondial. During WW2 it produced reliable fighter planes. Dar nu numai vechiul chip trebuie recuperat. pentru a primi în schimb aceea[i uniform` gri a blocurilor. One should put the past to a test of consciousness. Trecutul trebuie supus unui examen de con[tiin]`. Let us not forget that the Transylvanian Saxons in the old town were deported en masse in the autumn of 1944 and 10 . After the war.S. set up by royal decree in 1925.S. the plant was dismantled and taken to the Soviet Union. deporta]i în mas` în toamna anului 1944 [i prim`vara anului 1945. It is not enough to forget humiliation and defeat in order to wipe out their effects. S` nu uit`m c` în casele sa[ilor din vechiul ora[. un cenu[iu pavoazat cu steaguri ro[ii.R. Istoria recent` trebuie [i ea în]eleas` [i asumat`.

visible not only in the facade but also in the spacious yet subdued interiors. This construction designed by Horia Creanga has preserved to this day the solemn features of the period. in their turn built in the area of the city’s northern wall. .Hotelul Aro (redenumit Carpa]i în anii în care Bra[ovul se numea „ora[ul Stalin“) a fost construit în 1934-1935 pe locul unei vechi biserici reformate [i al unei farmacii. la rândul lor ridicate în zona vechiului zid de nord al ora[ului. exprimate nu doar de fa]ad`. Cl`direa a fost proiectat` de arhitectul Horia Creang` [i p`streaz` pân` ast`zi prestan]a [i tr`s`turile epocii. ci [i de interioarele largi [i sobre. Aro Hotel (renamed Carpati in the years when Brasov was called Stalin City) was erected between 1934 and 1935 in the place of an old reformed church and of a pharmacy.

dup` moda vienez` a timpului. Coming from the Tampa Hill down Castle Street. ora[ul vechi are o putere aparte – cea a unei zone în care s-au p`strat case vechi. on Customs Street. altfel greu de observat de aproape. proiectat` de arhitectul Iosif Carl Lamasch la finele secolului al XVIII-lea. .Coborând dinspre Tâmpa spre Strada Castelului. there rises the dome (noticeable only from a distance) of the Roman-Catholic Church designed by architect Iosif Carl Lamasch at the end of the 18th century in the Viennese fashion of the time. In between. cupola bisericii romano-catolice din Strada V`mii. Deasupra lor se înal]`. împ`r]ite de str`du]e pavate cu granit. one never loses the feeling of the old town very much present in the venerable houses separated by little streets paved with granite.

Brasov. Declarate monumente istorice. Many are genuine historical monuments. ßi tot Bra[ovul este ora[ul spring of 1945 without a single gesture of opposition from the remaining inhabitants (which caused the irremediable break of the German community from the places where they had contributed to the making of history for more than right centuries). pe care unii dintre locuitori îl consider` un ultim bastion al Europei în Balcani. aflat` în zona Por]ii ßchei. cl`diri precum cea din imagine. Bra[ovul. Buildings like the one in the photo. au fost adu[i în anii industrializ`rii for]ate familii care în cel mai bun caz cunoscuser` ora[ul ca turi[ti.Arhitectura interbelic` a l`sat ora[ului o amprent` specific`. who at best had known the town as tourists. situated in the Schei Gate area have been spared the “demolition” drive of the ’80s. which many of its inhabitants consider Europe’s last bastion in the Balkans. Families like mine. au fost salvate de proiectul de „sistematizare“ a ora[ului din anii ’80. Inter-war architecture left its specific mark on the town. were brought in their place during the years of forced industrialization. s-a numit vreme de un deceniu „ora[ul Stalin“. încerce s` împiedice în vreun fel tragedia (ceea ce a [i produs iremediabila ruptur` a comunit`]ii germane de locurile în care au f`cut istorie mai bine de opt secole). bore the name of Stalin for more .

delimiteaz` din exterior altarul. Chipul lui adev`rat. upon its primeval times. 14 . in Livada Postei. când se r`sfrânge pe acoperi[ul de ardezie al Bisericii Negre [i al caselor dimprejur. în`l]ate fie în zona de sub Tâmpa. reflected over the roofing slate of the Black Church and the surrounding houses. Exist` asemenea momente în care ora[ul parc` încremene[te [i se întoarce în sine. Wrought-iron balconies. protestând fa]` de politica de genocid a regimului.Pagina urm`toare: revoltei muncitorilor din 1987. se întâlnesc la majoritatea caselor negustore[ti ale veacului al XIX-lea. the Weavers’ Bastion. poate fi privit câteodat` în lumina apusului. and the statues mark on the outside the limits of the altar. concurrently with the very bricks buttressing up these beams can be best admired in the twilight. spre Bastionul ¥es`torilor. E un ora[ a c`rui coloan` vertebral` sunt bârnele caselor sale vechi – înc` în picioare. or the area going to Poiana Brasov. Partea de est a Bisericii Neagre Ferestrele cu ancadramente gotice [i statuile. spre începuturi. cl`dit demult. the town seems to stand still and turn upon itself. sau al pictorului Liviu Babe[. Next page: The eastern side of the Black Church The windows with Gothic frames. created once upon a time. window frameworks ornamented with angels and griffins that support the water drains are characteristic for most of the 19th century merchant houses in the Tâmpa area. ancadramente de ferestre ornate cu chipuri de îngeri [i grifoni care sprijin` canalele de scurgere a apei. At such times. Brasov is also the town of the 1987 worker revolt. the town of painter Liviu Babes who set himself on fire in March 1989 in protest against the genocide policy of the regime. than a decade. Beans of the still standing old houses make up the town’s spine. fie spre Poiana Bra[ov. Its true face. în Livada Po[tei. care s-a autoincendiat în martie 1989. Balcoane din fier forjat.

15 .

16 .

In the early 20 century. Its initial data are most often than not gone or insufficient. un localnic pasionat de arheologie. dating from the late Neolithic and the early Bronze Age. La rândul lor. the birth of a city is a thing of approximation. La începutul secolului al XX-lea. Julius Teutsch. It is the tomb of a roaming shepherd from the steppes north of the Black Sea. numeroase urme arheologice descoperite în Generally. The numerous archaeological finds uncovered in the 1980s at the foot of the southern slope of the Tampa. Datele sunt de cele mai multe ori disparate [i insuficiente. bisericile [i str`zile sale vechi. the material artifacts unearthed by archaeologists round off a portrait that otherwise would evince too little to be able to present an image of bygone times. less than one-thousandth part of its written story is preserved. La poalele versantului sudic al Tâmpei.Copil`ria ora[ului The childhood of a city Na[terea unui ora[ r`mâne. obiectul aproxim`rilor. în genere. written sources mirror less than one hundred thousandth from what really happened once. in the Cetatii Valley indicate that the place had been inhabited since the early Neolithic. Thus. din istoria scris` a unui loc s-a p`strat un procent mai mic de 1:1000. În genere. As a rule. th 17 . churches and streets. Then. pe Valea Cet`]ii. izvoarele scrise reflect` mai pu]in de 1:100 000 din ceea ce s-a întâmplat de fapt. datând din perioada de trecere de la neoliticul târziu la epoca bronzului: este vorba de un mormânt de înhuma]ie al unui p`stor nomad. descoperea chiar în apropierea por]ii centrale a Bisericii Negre cele mai vechi vestigii g`site între zidurile ora[ului. Under its old houses. Bra[ovul ascunde multe dintre aceste semne ale trecutului. Tocmai de aceea dovezile materiale g`site de arheologi completeaz` un portret care altfel ar avea insuficiente tr`s`turi pentru a închega imaginea locurilor în vremurile de demult. In their turn. originar din stepele de la nordul M`rii Negre. Brasov hides many tokens of the past. Julius Teutsch. Sub casele. a native with a passion for archaeology discovered not far from the central gate of the Black Church the oldest vestiges ever found within the walls of the city.

namely in the Bronze Age. unelte de piatr` [i bronz) care a dat chiar numele unei culturi preistorice (Schneckenberg. v`zu]i de pe ßaua Tâmpei. stone and bronze implements) that gave its name to a prehistoric culture (Scheneckenberg. din zona în care se ridicase odinioar` cetatea Bra[ovia (castrum Brassoviense). care a descoperit pe Dealul Melcilor o mare a[ezare. într-o litografie de la începutul secolului al XIX-lea.ßcheii Bra[ovului. the area where once rose the Brasovia citadel (castrum Brassoviense). as the German appellation of the place goes). a Romanian shepherd admiring the snowcapped Cristianul Mare Peak. In the foreground. d`râmat` din ordinul lui Iancu de Hunedoara între 1453 [i 1455. Cea mai mare concentra]ie de popula]ie în timpurile preistorice a fost atestat` pe colinele ora[ului în epoca bronzului de arheologul Alfred Prox. Multe dintre obiectele g`site în archaeologist Alfred Prox attested the biggest concentration of population in prehistoric times. pulled down on order by Iancu of Hunedoara (Huniady) between 1453 and 1455. În plan apropiat. anii ’80 au atestat locuirea zonei înc` din neoliticul timpuriu. dup` denumirea german` a locului). a big settlement with an extremely rich inventory (ceramics. on the Melci Hill. un p`stor român privind panorama ce se deschide din acest loc spre vârful înz`pezit Cristianul Mare. Many of the objects brought to light during the archaeological digs before WW1 or 18 . scattered on the city hills. He also excavated. Early 19th century lithograph featuring Scheii Brasovului seen from the Tâmpa Saddle. cu un inventar deosebit de bogat (ceramic`. Generally.

at Solomon’s primului r`zboi mondial sau în perioada interbelic` (podoabe de bronz [i aur. the fortifications of the citadel erected by the Austrians starting in 1553-1554 on the Sfântul Martin Hill. ceramic`) se afl` ast`zi în colec]iile Muzeului de Preistorie din Berlin. later called the Citadel Hill. fortifica]iile cet`]ii ridicate de austrieci începând cu 1553-1554 pe Dealul Sfântul Martin. zona a fost populat` relativ intens pân` în timpul r`zboaielor daco-romane. Vechea vatr` a ora[ului a fost un loc propice a[ez`rilor omene[ti: alimentat` de câteva pârâuri de munte [i ap`rat` de colinele ora[ului. situat` în 19 . period lithograph. View from the Bartolomeu district. care a luat apoi numele de Dealul Cet`]ii.Vedere a ora[ului dinspre cartierul Bartolomeu. In the foreground. într-o litografie secol XIX. ceramics) can be found today in the collections of the Prehistory Museum of Berlin. the area was relatively densely populated until the Daco-Roman wars. Brasov’s old hearth was most suitable for human settlement: bathed by several mountain rivers and girdled by protective hills. când o mic` fortifica]ie dacic`. The Romans leveled the small Dacian fortification situated at Scheii Brasovului. campaniile arheologice de dinaintea between the two world wars (bronze and gold ornaments. În plan apropiat.

În urma inunda]iilor din 1809. funda]iile fortifica]iilor au fost sl`bite. Lithograph depicting the fortifications on the Citadel Hill seen from one end of the Lunga Street. The 14th century saw the building. and also of the Graft canal used to drain the waters trickling down from the slopes of the Warthe Hill. iar zidurile au fost sprijinite cu arcuri de sus]inere. Litografie înf`]i[ând fortifica]iile de pe Dealul Cet`]ii. in the northwest of the town. pentru drenarea apei scurse de pe pantele Dealului Warthe. 20 .În secolul al XIV-lea s-a ridicat în partea de nord-vest a ora[ului un zid de ap`rare cu opt turnuri [i s-a s`pat canalul Graft. a[a cum se vedeau dinspre cap`tul Str`zii Lungi în secolul al XIX-lea. the 19th century. of a defense wall with eight towers. and buttresses had to be added to the walls. The floods of 1809 weakened the foundations of the fortifications.

.

fortified by double mounds and wooden palisades. a[a cum se vedeau în secolul al XIX-lea. Struck by lightening on July 23. în secolele XI-XII. Vestiges from the Roman epoch have been found on the Sprenghi Hill of Brasov (which guards the old church of Bartolomeu). just like an inscription in the camp set up by the Romans at Rasnov. where archaeological evidence attests to a population made up of Romanians. and in the Middle Ages as well. The map of geographer Ptolemayos. They guarded the current radius of the city. A fost ridicat în secolul al XIV-lea pe un pinten stâncos al Dealului Warthe. unde dovezile arheologice atest` o popula]ie mixt` de români. în aceste locuri se stabile[te o important` comunitate de slavi. O dat` cu epoca migra]iilor. înalte de aproape 7 m. dating to the 12th century. care au dat chiar numele ora[ului. In fact. Slavs. nearly seven meters high. mentions the Dacian tribe of the Cumidavensi as living in the area. Hence the name. one of the Sprenghi Hill and the other at the top of Tampa. and at Stejeris. Vestigii de epoc` roman` s-au g`sit la Bra[ov pe dealul ßprenghi (care str`juie[te vechea biseric` din Bartolomeu) [i la Stejeri[. care se afla în zon`. At that time. datând din secolul al XII-lea: diademele. La 23 iulie 1559 a fost lovit de un tr`znet [i a ars. The tower was erected in the 14th century on an overhang of the Warthe Hill. The Black Tower and the Graft Canal in the 19th century. and Petchengs. an accidental find further verified these connections: while digging at a house foundation a Byzantine hoard was unearthed. În zorii Turnul Negru [i Canalul Graft. la Pietrele lui Solomon. written in a document from 1294. gold and silver bracelets and rings similar to the ones discovered a few decades ago on the Lower Evului Mediu. preserved to this day. keeping up close ties with the area south of the Carpathians. they were the ones who established the present name of the town. br`]`rile [i inelele din aur [i argint sunt similare cu cele descoperite cu câteva decenii în urm` la 22 . În acest timp. zona era una a frontierei cu ]inuturile din sud. slavi [i pecenegi. on the hills to Poiana Brasov. 1559. It contained diadems. the area represented a frontier with the southern regions. pomenesc de tribul dacic al cumidavensilor. într-un document din 1294. având strânse leg`turi cu spa]iul sud-carpatic. men]ionat ca atare (Brasov). pe dealurile dinspre Poiana Bra[ov.ßcheii Bra[ovului. Bras is the term southern Slavs used for fortification. au fost ridicate aici dou` cet`]i. it caught fire. a community of Slavs settled here. o descoperire întâmpl`toare proba aceste leg`turi: la s`parea unei funda]ii de cas` a fost scos la iveal` un tezaur bizantin. in the 11th-12th centuries two citadels were erected there. Ele str`juiau actualul perimetru al ora[ului. înt`rite cu valuri duble de p`mânt [i palisade de lemn. In the early Middle Ages. a fost distrus` de romani. una pe Dealul ßprenghi [i cealalt` pe [aua Tâmpei. In the period of migrations. Rocks. În 1878. In 1878. ca [i în Evul Mediu. bras fiind termenul slavilor din sud pentru «fortifica]ie». Harta geografului Ptolemaios [i inscrip]ia descoperit` în castrul pe care romanii l-au întemeiat la Râ[nov. r`mânându-i numele sub care e cunoscut pân` ast`zi.

Biserica Sfântul Nicolae din ßcheii Bra[ovului. The best known priest family to have served here for six generations is the Tempea. starting with the 15th century. a l`sat o istorie [i o cronic` a acestui l`ca[ de cult. 23 . Cea mai cunoscut` familie de preo]i. The Saint Nicholas Church of Scheii Brasovului in a two-century-old lithograph. and books from various Wallachian and Moldavian princes as they often worked as interpreters or messengers. odoare [i c`r]i de la domnitorii munteni [i moldoveni. slujind aici vreme de [ase genera]ii. Attested to by a Papal Bulla from 1399 that mentioned an Orthodox Church at Corona. a fost ridicat` din zid drept ctitorie a voievodului muntean Vlad C`lug`rul. cu un rol esen]ial în p`strarea credin]ei [i identit`]ii românilor bra[oveni. fiind atesta]i în mai multe documente [i hrisoave ca t`lmaci sau soli ai acestora. care aminte[te existen]a unei biserici ortodoxe în Corona. The Romanian priests here received gifts of canonicals. Atestat` documentar de o bul` papal` din 1399. într-o litografie de acum dou` veacuri. They drew up a history and a chronicle of this religious abode that played such a considerable role in preserving the faith and the identity of Brasov Romanians. printr-un act din 1495. religious valuables. Wallachian Prince Vlad the Monk rebuilt it in stone as spelled out in the 1495 foundation deed. Preo]ii români de aici au primit danii în ve[minte. începând cu secolul al XV-lea. familia Tempea.

Ridicate în secolul al XIV-lea. being the best preserved fortification in Brasov. Defense bastion in the area of the Coppersmiths’ Gate (end of the Republic Street today) securing the entrance into the city from Blumana. ca majoritatea fortifica]iilor ora[ului. and houses now the town’s medieval museum. Overall view of the Weavers’ Bastion.Bastion de ap`rare din zona Por]ii C`ld`rarilor (în cap`tul str`zii Republicii de ast`zi). 24 . Atestat documentar din 1522. ad`postind ast`zi un muzeu al Bra[ovului medieval. situated in the southwest of the town. care asigura intrarea în ora[ dinspre Blum`na. fiind demolate în 1857 pentru a l`sa loc unor noi construc]ii. The bastion is attested to 1522. zidurile cu bastioanele [i poarta de acces au fost avariate grav în timpul unui cutremur din 1802. being then demolished in 1857 to make room for new constructions. It was erected at the expense of and defended by the care of the local weavers. the walls featuring bastions and an access gate were seriously damaged by the 1802 earthquake. Vedere de ansamblu a Bastionului ¥es`torilor. Erected in the 14th century just like most of the city fortifications. este cea mai bine p`strat` fortifica]ie a ora[ului. situat în col]ul de sud-vest al ora[ului. a fost ridicat pe cheltuiala [i ap`rat prin grija ]es`torilor din ora[.

standing as an area of “free burgs“. in the Byzantine center of The Hungarian royalty hesitated for nearly two centuries to stretch its sovereignty over these lands south east of Transylvania. Dinogetia. Primele încerc`ri de colonizare [i catolicizare de la mijlocul secolului al XII-lea au dat gre[. r`mase o zon` a „târgurilor libere“.Panoram` a Bra[ovului (1851) de pe Drumul Poienii: de la dreapta spre stânga. se v`d Biserica Sfântul Nicolae. Colegiul Andrei ßaguna). Regalitatea maghiar` a întârziat aproape dou` secole s`-[i întind` suzeranitatea asupra acestor ]inuturi din sud-estul Transilvaniei. fortifica]iile de pe Dealul Cet`]ii. Dun`rea de Jos. the Black Tower. dup` cum o atest` diploma acordat` de Andrei al II-lea. regele Ungariei. Gimnaziul Ortodox (azi. which 25 . the King of Hungary. Turnul Negru [i Turnul Alb [i. the fortifications on the Citadel Hill. Biserica Neagr`. cavalerilor teutoni în 1211. dating from the mid 12th century. and the White Tower. ceea ce a Danube. the Black Church. în dep`rtare. to the Teutonic Knights in 1211. failed. în centrul bizantin de la Dinogetia. a ccording to a diploma granted by Andrew II. the Saint Nicholas Church. The first attempts at colonization and Catholicization. Far away. Panorama of Brasov (1851) seen from Poienii Road: from right to left. the Orthodox College (today Andrei Saguna College).

Numele germane pe care ordinul teutonilor le-au dat a[ez`rilor din ¥ara Bârsei (Kronen – Coroana – pentru Bra[ov. In exchange for a series of privileges. Rosenau . care primeau o serie de privilegii. The Teutonic Order gave German names to the settlements in the Land of Barsa (Kronen .Halciu. identical to those in the Koblenz area. chiar dac` nu este vorba de vechiul centru al cet`]ii este posibil` la Bra[ov datorit` în`l]imilor care înconjoar` vechile cartiere ale ora[ului ca un zid protector. care le interzicea s`-[i prompted the settlement here of the Teutons.a. Nussbach . dominated by the Tampa „bastion”. de unde se pare c` proveneau cei mai mul]i cavaleri. Helsdorf pentru H`lchiu. where most of the knights seemingly came from. în schimbul asigur`rii frontierei de sud-est a regatului maghiar. In Brasov.o. Helsdorf .).Rasnov.Pl`cerea „vederii de sus“.Maierus. they safeguarded the southeastern frontier of the Hungarian kingdom. a. which forbade them to erect 26 . determinat stabilirea aici a teutonilor. dominat de „bastionul“ Tâmpei. you can always enjoy a view from above even if it is not of the old center. Nussbach pentru M`ieru[ [. Encroaching the regulations. Mountains. Rosenau devenit Râ[nov. Înc`lcarea privilegiului. girdle the old districts.) sunt acelea[i cu cele din zona Koblenz.s.The Crown for Brasov.

Statui care str`juiesc contraforturile Bisericii Negre. Statues guarding the buttresses of the Black Church the construction of which began in 1383. Într-adev`r. aici „începe [i se termin` Europa“. ultima catedral` gotic` din partea oriental` a Europei. the emblem of the city. devenit emblem` a ora[ului este. construit` începând cu anul 1383. is geographically the last Gothic cathedral erected in Eastern Europe. Dup` expresia scriitorului bra[ovean Gheorghe Cr`ciun. „it is here that Europe begins and ends. As Brasov writer Gheorghe Craciun put it. în ordine geografic`.” This impressive monument. impresionantul monument. 27 .

dup` care sarcina între]inerii [i ap`r`rii a fost încredin]at` breslei post`varilor. which he attributed to a Kirghiz . a fost ini]ial încredin]at spre ap`rare breslei aurarilor. when a part of Subotai’s army crossed to Transylvania through the Oituz pass. The Drapers’ Bastion that defends the southeastern corner of Brasov (16th century) was initially in the care of the local goldsmiths.Bastionul Post`varilor. Bra[ovul nu a fost ocolit de marea n`v`lire a t`tarilor. The same German researcher Alfred Prox discovered in 1937 a saddle decoration on the Sprenghi Hill. f`r` ca secuii condu[i de voievodul Posa s` li se poat` opune. and the Szecklers led by prince Posa failed to stop them. construiasc` în zon` fortifica]ii de piatr` (a[a cum teutonii au ridicat la Feldioara sau Codlea) a atras alungarea teutonilor din ¥ara Bârsei. când în martie 1241 un corp din oastea lui Subotai intra în Transilvania pe la Pasul Oituz. after which its upkeep was entrusted to the drapers’ guild. care ap`ra col]ul de sud-est al cet`]ii Bra[ovului (secolul al XVI-lea). Alfred Prox. Brasov was not spared the big Tartar inroad of March 1241. Acela[i cercet`tor german. descoperea în 1937 pe Dealul ßprenghi stone fortifications in the area (as the Teutons did at Feldioara or Codlea) resulted in their banishment from the Land of Barsa.

Prima sa atestare documentar` cert` o d` abatele Fredericus din Hamborn. The respective establishment was called Catherine’s Court and most probably. când teutonii aduc aici coloni[ti sa[i din zona Sibiului. Sibiu). in Hungarian documents. când spore[te num`rul popula]iei. nu departe de Villa Hermani (Hermannstadt. Într-adev`r. sau Corona în cele germane.“ The story of the city proper began in the 13 th century when the Teutons brought over Saxon colonists from the area of Sibiu. and consequently the population augmented considerably. A parchment dating from 1399 reads that it was issued “in oppido de Corona seu vulgariter Brasco nuncupato“. or Corona. The Hungarian royalty stepped up the colonization after the great Tartar inroad. a[ez`mânt care purta numele Curtea Ecaterinei [i fiind foarte probabil chiar cel vizitat de abate la 1235. The town had meanwhile acquired a birth certificate. care viziteaz` m`n`stirile Transilvaniei în 1235. Între timp. De acum înainte. and cited the Crown Diocese. written sources spoke either of Brasso. izvoarele scrise vorbesc în paralel de Brasso. Then the Teutons colonized the region with peasants from their lands on the left bank of the Rhine. traces of a monastery of nuns were discovered under the current building of the Honterus High School.o aplic` de [a. teutonii colonizeaz` regiunea cu ]`rani adu[i de pe posesiunile lor de pe malul stâng al Rinului. in German deeds. It was first mentioned in a document by abbot Fredericus of Hamborn. From that moment on. ora[ul î[i dobândise „certificatul de na[tere“. Astfel. that is “in the town called Corona or Brascho. who visited Transylvania’s monasteries in 1235. Indeed. în documentele maghiare. Sibiu). In 1222. la data atest`rii horseman in Subotai’s army. o diplom` regal` interzice a[ezarea în ¥ara Bârsei a „supu[ilor regali“ din zonele învecinate. Istoria propriu-zis` a ora[ului începe o dat` cu secolul al XIII-lea. pe care o atribuia unui c`l`re] kirghiz din oastea lui Subotai. în 1222. At the date when it was attested 29 . Coloniz`rile sunt intensificate de regalitatea maghiar` dup` marea n`v`lire t`tar`. men]ionând-o [i pe cea din Dioceza Corona. care preiau vechiul nume al locului. din zonele învecinate ora[ului Koblenz. sub actuala cl`dire a liceului „Honterus“ s-au g`sit urmele unei m`n`stiri de maici. in the vicinity of Koblenz. the abbot visited it in 1235. a royal diploma banned the relcoation of “subjects to the Crown“ from the neighboring areas to the land of Barsa. Dup` ce. Un act din 1399 este dat chiar „in oppido de Corona seu vulgariter Brascho nuncupato“ („în ora[ul numit Corona sau mai popular Brascho“). not far from Villa Hermani (Hermannstadt. in the vernacular.

30 .

Its population soon doubled. in the 15-16 centuries it was the most densely populated town of the entire Romanian medieval space. Its geographic situation at a crossroads of communication with the east and the south of the Carpathians just like the establishment of weekly fairs. a câte 30 de gospod`rii. the population in the town and the suburbs had grown: there lived “at the limits of Catholic Christianity a host of Greeks. the town featured five small German colonies with 30 houses each. în afara zidurilor coloniilor germane din Bartolomeu [i din zona Bisericii Negre. urmat` de cium` în anii 15091510 scade num`rul lor. The famine. pe teritoriul actual al ora[ului existau cinci mici colonii germane. Situarea sa geografic` într-un punct de întret`iere a c`ilor de comunica]ie cu estul [i sudul Carpa]ilor. care pe întreaga durat` a secolului al XVI-lea r`mâne în jur de 10 000 de persoane.000 inhabitants. Primele liste de contribuabili de la sfâr[itul acestui secol arat` o popula]ie estimat` la 13 000 locuitori. popula]ia ora[ului [i a suburbiilor crescuse: tr`iau aici „la grani]ele cre[tin`t`]ii catolice o mul]ime de greci. ca [i împ`mântenirea „târgurilor“ s`pt`mânale de aici a f`cut ca la mijlocul secolului al XV-lea Bra[ovul s` fie socotit deja unul din centrele comerciale importante ale Transilvaniei. armeni“. Louis I put the 13 Saxon communes in the Land of Barsa under his administration in exchange for having the inhabitants erect and maintain the city of Bran in a period marked by the threat of Ottoman expansion. outside the walls of the German colonies of Bartolomeu and the area of the Black Church. Cu toate acestea.000 inhabitants. cu un total de 600 de locuitori. The first lists of taxpayers dating to the end of this century showed an estimated 13. în secolele XV-XVI Bra[ovul este ora[ul cu cel mai mare num`r de locuitori din întreg spa]iul medieval românesc. followed by the pest of 1509-1510 reduced the number so that throughout the 16 century the burg had only 10. Nonetheless. Un secol mai târziu. turned 15 century Brasov into one of the most important commercial centers of Transylvania. Armenians. Brasov won its autonomy in 1377. and a total of 600 inhabitants. with over 6000 inhabitants. Bulgarians. Wallachians. Autonomia Bra[ovului a fost câ[tigat` [i pecetluit` în 1377. într-o epoc` in a document. dar foametea. valahi. Popula]ia se dubleaz` în scurt` vreme. At the same prosperous th th th 31 . A century later. când regele Ungariei Ludovic I îi confer` spre administrare [i cele 13 comune s`se[ti din ¥ara Bârsei în schimbul ridic`rii [i între]inerii de c`tre localnici a cet`]ii Branului. având peste 6 000 locuitori.documentare. bulgari. when Hungary’s King.

the craftsmen here specializing in the manufacture of all sorts of weapons. sub supravegherea direct` a regelui Sigismund de Luxemburg. time. marcat` de pericolul expansiunii otomane. ora[ul devenise un adev`rat arsenal. This made it that the Hungarian 32 . Sub Iancu de Hunedoara. care ad`postea sediul administrativ al Bra[ovului medieval. the administrative headquarters of medieval Brasov. În mijloc. me[te[ugarii de aici specializându-se în f`urirea de arme. the town acquired its fortification works under the direct supervision of King Sigismund of Luxembourg. the people of Brasov were allowed to mint their own currency. se distinge fa]` de restul cl`dirilor vechea Cas` a Sfatului. în genere. Tot în aceast` epoc` de prosperitate se ridic` [i fortifica]iile ora[ului. The town had meanwhile become a genuine armory. standing out from the rest of the constructions is the old Council House.Panoram` a Pie]ei Sfatului. între timp. dominând pia]a central`. Panorama of the Council Plaza seen from the Tampa. bra[ovenii primesc chiar drept s` bat` moned` proprie. între 1395 [i 1427. de pe Tâmpa. cannons included. inclusiv tunuri. between 1395 and 1427. Under Iancu of Hunedoara (Hunyadi). In the middle. ceea ce a f`cut ca.

f`cea leg`tura printr-un pod de lemn între Turnul Alb de pe Dealul Str`jii (Warthe) [i incintele de ap`rare ale ora[ului din col]ul s`u nordic. Brasov’s seal dating to the respective period featured a crown. iar în 1358 este pomenit un jude primar al Bra[ovului. Primele forme de administrare a ora[ului men]ioneaz` în 1342 c` acesta era condus de patru senatori. ridicat în secolul al XV-lea.Bastionul Graft. through a wooden bridge. Graft bastion. semn al na[terii ora[ului ca o colonie înfiin]at` Royalty turned a kind eye to Brasov since it was the most important source of supply for the Hungarian armies. Sigiliul ora[ului. the crown was 33 . reprezint` o coroan`. the White Tower on the Guards’ Hill (Warthe) and the city’s defense precincts in the north. the symbol of the city’s birth as a colony by the will of the Hungarian royalty. erected in the 15th century. ap`rat [i între]inut pe costurile breslei [elarilor. The town’s first forms of administration included four senators running the settlement in 1342. atitudinea regalit`]ii maghiare în raport cu ora[ul s` r`mân` binevoitoare: Bra[ovul era cea mai important` surs` de aprovizionare a armatelor Ungariei. defended and kept at the expense of the Harness Makers’ Guild connected. while in 1358 a mayor judge was recorded. datând din aceast` perioad`. Two centuries later.

.

Detalii ale Bastionului Graft: gur` de foc [i pentru aruncarea smoalei topite. Parts of the city’s old architecture have been preserved unaltered for centuries. care pot fi descoperite deopotriv` de c`l`tor [i localnic în multe locuri din zona centrului vechi sunt o istorie a locurilor în imagini. 35 . For example. Travelers or locals alike may easily discover such gems in the old center area with its air of calm strength. Astfel de por]iuni ale ora[ului. the doorframe and the access steps to this small entrance on the southwestern side of the Black Church. deopotriv` pline de for]` [i calme.Din vechea arhitectur` a ora[ului s-au p`strat por]iuni care nu au fost modificate de veacuri – cum este ancadramentul u[ii [i treptele de acces la o mic` intrare de pe latura de sud-vest a Bisericii Negre. Details of the Graft Bastion: opening for firepower and for throwing molten pitch.

and part of an inscription unfortunately not preserved entirely. A century later. Under the arcade supporting the fortification. Dou` secole mai târziu. Pe sub arcada de sus]inere a fortifica]iilor se vede Bastionul Graft. Medieval Brasov also had employees of the local administration with very specific jobs: archive workers. un me[ter de tunuri. a cannon master. ca simbol al tr`iniciei. ale[i câte patru pentru fiecare cvartal al ora[ului (Portica. Un secol mai târziu. Corpus Christi. iar la 1420 începe construirea Casei Sfatului. Catharina [i Petri). Inter-war image of the Alley and the Canal beyond the Walls. din rândurile Imagine interbelic` a aleii [i canalului de Dup` Ziduri. Bra[ovul medieval avea [i angaja]i ai administra]iei locale. a school rector. and its need for weapons and money was met by the local craftsmen. represented as placed on a root. the community was led by 100 men (centumviri). un archebuzier. optând mai degrab` pentru negocieri. elected by four for each quarter of the city (Portica. Spre sfâr[itul veacului al XIV-lea. comunitatea era condus` de 100 de b`rba]i (centumviri). Towards the end of the 14 century. In 1420. the meeting place in the Big Square. an arquebusier. cu o por]iune dintr-o mare inscrip]ie care din p`cate nu s-a mai p`strat. That is why episodes such as the th negustorilor [i me[terilor de vaz` numi]i câte 25 pentru fiecare cvartal de c`tre magistrat. a token of endurance. la 1397. Tocmai de aceea. as it enjoyed the shelter of its walls. from 1577. guards of the city gates. un capelan. fiind asumat` ca stem` a ora[ului prin scrierile lui Johannes Honterus. an apothecary. Bra[ovul nu a ie[it în eviden]` în tumultul de conflicte ale Evului Mediu. paznici ai por]ilor ora[ului. a chaplain. la ad`postul zidurilor ora[ului [i a nevoii de arme sau bani pe care me[te[ugarii s`i o puteau satisface. iar din 1577 un jude al târgului. cu func]ii precise: arhivari. în documente apare [i prima list` complet` a notabilit`]ilor: 16 senatori. Brasov did not stand out within the conflicts sparked in the Middle Ages. organistul Bisericii din Cetate (Biserica Neagr`). and was also assumed as the town’s coat-of-arms in the writings of Johannes Honterus. a town judge who supervised the prices on the markets. appointed 25 for each quarter by the magistrate from among the most respectable merchants and craftsmen. un vilic (administrator economic) [i judele ora[ului. un farmacist.prin voin]a regalit`]ii maghiare. an economic administrator (vilic). Catharina and Petri). being rather partial to negotiations. and a county judge. an organist for the City Church (the Black Church). in 1397. episoade 36 . the construction began of the Holy Council House. care supraveghea „mercurialul“ pie]ei ora[ului [i folosirea unor m`suri corecte. one can take a glimpse of the Graft Bastion. rectorul [colii. and. documents give a first complete list of the most notable inhabitants of the place: 16 senators. coroana apare a[ezat` pe o r`d`cin`. and saw to the application of correct measures. Corpus Christi. locul lor de adunare din Pia]a Mare a ora[ului.

37 . pân` la [an]urile vechii cet`]i. and at that time it represented the main access way from the Schei.Poarta Catharinei (sau Ecaterinei) este cea mai bine p`strat` poart` de acces în ora[. A fost ridicat` în 1559 pe cheltuiala magistratului Johannes Benkner [i constituia în epoc` principala poart` de acces c`tre ora[ dinspre ßchei. Catherine’s Gate is the best preserved access gate in town. fiind în centrul unui ansamblu de fortifica]ii care ie[eau în afara zidului de incint`. It stood in the middle of an ensemble of fortifications that went beyond the precinct wall. It was erected in 1559 at the expense of Judge Johannes Benkner. to the citadel moat.

care a distrus o mare parte a ora[ului. Aici se afla sediul administrativ al ora[ului. In the mid 18th century it was restored and it gained a tower in Baroque style after the devastating fire of 1689. known as the Praetorium. fiind men]ionat` drept Praetorium. dateaz` din urma unei restaur`ri a cl`dirii de la mijlocul secolului al XVIII-lea. dup` incendiul devastator din aprilie 1689.Casa Sfatului a fost men]ionat` pentru prima dat` la 1420. Actuala înf`]i[are. cu turnul înalt. 38 . which destroyed most of the town. ridicat în stil baroc. the Council House was then the administrative heart of the town. First mentioned in 1420.

bearing the inscription 1573. The present-day shape of the Weavers’ Bastion dates to the mid 17th century. Forma de ast`zi a Bastionului ¥es`torilor dateaz` de la mijlocul secolului al XVIII-lea. can indicate the year when the fortification works were concluded. .Vedere exterioar` [i de incint` din Bastionul ¥es`torilor. poate indica anul în care lucr`rile de ridicare a fortifica]iei au fost încheiate. inscrip]ionat 1573. Outer and inner view from the Weavers’ Bastion. An eastern tower of the bastion. Un turn de r`s`rit al bastionului.

din apropierea Por]ii ßchei – cea mai îngust` strad` din ora[ele României – sunt micile bucurii pe care Bra[ovul le ofer` oricui îl prive[te [i caut` s` îl în]eleag`. 40 . În actele vechi ale ora[ului s-au p`strat chiar retaliatory expedition of Vlad the Impaler that destroyed the town suburbia in 1460 and impaled the people of Brasov fallen prisoner were diligently inscribed in the Saxon chronicles of the time. near the Schei Gate. care a distrus în 1460 suburbiile ora[ului [i i-a tras în ]eap` pe bra[ovenii prizonieri a r`mas în memoria cronicilor s`se[ti din epoc`. Next page: Graft Bastion and what is left of the inscription that once gave the story of how the construction was erected and defended by the Saddler Makers’ Guild. old chimneys. îndeletnicindu-se îndeosebi cu spionajul în favoarea uneia sau alteia dintre taberele aflate în confruntare prin aceste p`r]i [i cu furnizarea de arme [i informa]ii cui dorea [i cui pl`tea mai bine. The inhabitants served more than once as messengers or translators for Wallachian princes. It is placed between two openings on which molten pitch was thrown. dispus` între cele dou` guri de aruncare a smoalei. Slate roofs. În rest. Pagina urm`toare: precum expedi]ia de pedepsire a lui Vlad ¥epe[.Acoperi[uri de ardezie. engaging quite often in espionage to the benefit of one or the other of the camps under confrontation or in the supply of weapons of information to whoever wanted and paid more. vechi hornuri [i unica Strad` a Sforii. and the one and only Rope Street. These are some of the sights that delight the eye in Brasov. localnicii au servit nu o dat` drept soli sau translatori domnitorilor munteni. The old parchments of the town Bastionul Graft [i resturile inscrip]iei care vorbea odinioar` despre ridicarea [i ap`rarea sa de c`tre breasla [elarilor. the narrowest street in Romania.

.

Cre[tinismul, într-un ora[ de frontier` cu lumea „barbar`“, a[a cum erau percepute de c`tre localnici ]inuturile din sud [i est, aflate sub suzeranitate otoman`, a fost deopotriv` pav`z` [i flamur` pentru bra[oveni. Semnele credin]ei pot fi întâlnite în toate bisericile vechi ale ora[ului. Christianity, in a frontier town surrounded by a „barbarian” world, as the people in the south and the east, under Ottoman sovereignty were perceived, was the shield and banner of Brasov. Christian tokens can be found in all the city’s old churches.

42

men]iuni ale unor sume de bani pentru iscoadele magistra]ilor, numi]i exploratores, trimi[i acolo unde comas`rile de trupe sau alte întâmpl`ri puteau semnala evolu]ii care s` priveasc` într-un fel sau altul soarta ora[ului. Unul dintre ace[ti exploratores pare a fi fost Neac[u din Câmpulung, care în 1521 îi trimitea lui Hans Benkner, judele Bra[ovului, un raport am`nun]it al mi[c`rilor otomane la Dun`re, faimoasa scrisoare ce a devenit primul document scris în limba român`.

mention sums of money paid to spies hired by magistrates, the so-called exploratores sent to places where the stationing of numerous troops or other happenings could trigger off developments concerning, one way or another, the destiny of the city. Such an explorator seems to have been Neacsu of Campulung, who in 1521 send Hans Benkner, the judge of Brasov, a detailed report on the Ottoman movements at the Danube. It is in fact the first document written in Romanian.

43

44

În cap`tul care d` spre actuala Pia]` a Sfatului. pe locul restaurantului Cerbul Carpatin se aflau atât atelierele cizmarilor [i pantofarilor. day workers on the building sites of the municipality or the guilds. on the spot of today’s Cerbul Carpatin Restaurant stood the shops of shoemakers and the headquarters of their th 45 . Moldova sau Valahia [i. sub amenin]area amenzilor ustur`toare ale v`tafilor de strad` sau chiar ale judelui. De pild`. When night fell no stranger was allowed to remain within the walls.Vârsta de aur The golden age La ad`postul zidurilor. Craftsmen held the biggest share of the town’s population starting with the late 15 century. At dawn. In 1489. grupându-se pe str`zi. and pots. nici un str`in de ora[ nu mai putea poposi între ziduri. ori în atelierele me[te[ugarilor. iar pe The life of the town went on smoothly under the protection of its walls. they represented 37% of the population. cât [i sediul breslei lor. today’s Republic Street was called the Coppersmiths Street as it harbored most of the workshops that produced by copper and brass vessels. At the end towards the Council Plaza. or apprentices from the various shops would show up. ]`rani cu produse. when the gates were thrown open. via]a Bra[ovului î[i urma un curs lini[tit. strada Republicii de ast`zi era numit` strada C`ld`rarilor. the music. and especially the popular area of Schei. Peasants with their produce. aici aflându-se mai toate atelierele care produceau vase mari [i vesel` din aram` [i cositor. waves of merchants coming from Transylvania. o dat` cu deschiderea por]ilor. muzica. and the tumult of the city. Din zori. Moldavia or Wallachia would flow into the town square and markets. dinspre suburbii curgeau c`tre pia]a ora[ului negustorii veni]i dinspre Ardeal. For instance. La l`sarea serii. grouped on streets. cu prec`dere din zona mai populat` a ßcheilor. feasts and games had to stop too under the daunting threat of a fine assessed by street militia or by the judge himself. muncitori cu ziua pe [antierele de construc]ii ale municipalit`]ii sau breslelor. Ponderea în ora[ o aveau înc` de la sfâr[itul secolului al XV-lea me[te[ugarii: în 1489 ei reprezentau 37% din popula]ie. ospe]ele [i jocurile trebuiau s` înceteze [i ele. iar forfota ora[ului.

Turnul Alb a fost ridicat în a doua jum`tate a secolului al XV-lea. and by armor makers. me[te[ug atestat ca fiind p`strat din genera]ie în genera]ie de familia Neidel. Privilegia]i în aceast` lume a me[te[ugurilor erau aurarii (cei ce prelucrau metalele pre]ioase) [i armurierii.were captured by the Turks in 1583 during a plundering raid over the city. while the city’s tanning shops were situated on present-day Balcescu Street. ele Str`juind ora[ul de pe un pinten de stânc` al Dealului Str`jii (Warthe). sub supravegherea atent` a breslei. A special position in this world of the crafts was held by goldsmiths who processed rare metals.actuala strad` B`lcescu se aflau atelierele de t`b`c`rie ale ora[ului. This trade was attested as being preserved from generation to generation by the Neidel family. Still guarding the town from a overhang of the Guard Hill (Warthe). au fost recuperate de austrieci ca prad` de r`zboi. cu prilejul unei incursiuni asupra ora[ului. as well as the education of fiind înc` în stare de func]ionare. guild. privind atât calitatea materiei prime [i a produsului finit. cât [i educarea calfelor. The statutes of the guilds laid down precise regulations – breach of which was punished by substantive fines – regarding the quality of the raw materials and the finished products. until the 18 th century. in particular the Brasov manufacturers of guns. statutele breslelor impuneau reguli precise. pân` în secolul al XVIII-lea. cu deosebire turn`torii bra[oveni de tunuri. and then recovered by the Austrians as war booty. 46 . la 1716! De altfel. trebuie men]ionat c` dou` tunuri fabricate la Bra[ov [i jefuite de turci în 1583. Ca m`rturie a calit`]ii m`rfurilor produse la Bra[ov. sub pedeapsa unor amenzi substan]iale. As a symbol of the quality of the goods made in Brasov mention should be made that two cannons crafted in Brasov . the White Tower was erected in the 15th century.still in operation in 1716 .

The cold stone of the Gothic window frames and buttresses is softened by warmly colored petunias carefully arranged in pots. R`ceala pietrelor de la ferestrele gotice [i de la contrafor]i face pandant cu petuniile din ghivecele grijuliu aranjate.Fiecare ungher din Bra[ov poate deveni pitoresc. Every nook in Brasov is picturesque. .

the Black Tower with its 10m tall walls once towered over the city. fiind legat cu un pod de lemn de zidurile ora[ului. cu zidurile sale înalte de 10 m. the tower was connected by a wooden bridge to the city walls. It was abandoned in the 18th century. Turnul Negru. A fost p`r`sit la sfâr[itul secolului al XVIII-lea. 48 . Used for defense and observation purposes. Erected at the end of the 14th century on the rock above the Blacksmiths’ Bastion (today housing the National Archives of Brasov). domin` ora[ul. Turnul avea rol de ap`rare [i observa]ie.Ridicat la sfâr[itul secolului al XIV-lea pe o stânc` deasupra Bastionului Fierarilor (care ad`poste[te ast`zi sediul Arhivelor Na]ionale din Bra[ov).

la finele c`rora un examen practic [i o petrecere consfin]eau trecerea de la stadiul de ucenic la cel de me[ter. în func]ie de importan]a lor în economia ora[ului [i de veniturile me[te[ugarilor lor. for four years. Then a party further celebrated the apprentice turned master. Breslele. and of the income made by their craftsmen. cu o adâncime de 81 m. din interiorul fortifica]iei de pe Dealul Cet`]ii. the guilds received in administration and upkeep parts of and bastions on the defense wall. în restaurant). In exchange. they 49 . when a restaurant was opened here). la a c`ror zidire contribuiau cu bani [i for]` de munc` the apprentices under the careful eye of the guild. Function of their importance in the economy of the town. primeau în administrare [i între]inere por]iuni [i bastioane din sistemul de ap`rare al ora[ului. a[a cum arat` ast`zi (dup` restaurare [i transformarea lor. inside the Citadel Hill fortification. Fântân` atestat` din 1623. The Citadel Hill fortifications as they are today (after their restoration in the mid’ 80s.Fortifica]iile de pe Dealul Cet`]ii. la mijlocul anilor 80. vreme de patru ani. 81 m deep fountain attested to 1623. at the end of which a practical exam had to be taken.

aduceau [i ele mari beneficii localnicilor. Privilegiile comerciale. ad`ugate la calitatea deosebit` a m`rfurilor produse. Commercial privileges. The best preserved today is the Weavers’ Bastion. Bastions and flying buttresses under the Guard Hill (Warthe) in the area called today Beyond the Walls. [i care. Bastionul ¥es`torilor.Bastioane [i arcuri de sprijin de sub Dealul Str`jii (Warthe). cel mai bine p`strat ast`zi dintre acestea ad`poste[te în interior un mic muzeu al me[te[ugurilor. Bra[ovenii au primit în 1408 [i 1412 dreptul de a vinde [i cump`ra cu ridicata [i cu am`nuntul în toate ora[ele got the name of and bore the coat-of-arms of the respective guilds. brought benefits. Between 1408 and 1412 the people of Brasov received the right to buy and sell wholesale and by retail from all the cities of Transylvania. huge prompted by the special quality of the manufactured. which houses a small museum of the craftsmen. Thus they practically 50 . care completeaz` colec]iile muzeului ora[ului din vechea Cas` a Sfatului. în zona numit` ast`zi Dup` Ziduri. rounding off the town’s collections to be found in the old Council products House. primeau numele [i dreptul de a purta stema breslei care le avea în grij`. în schimb.

candelabra. The White Tower after restoration. candelas or book bindings offered to monasteries by Romanian princes were produced by the master goldsmiths of Brasov. To say nothing of the special commercial relations with Moldavia and Wallachia: cups. Transilvaniei. pân` la Vidin [i Marea Adriatic` în sud [i sud-vest. as their commercial privileges opened up to them foreign routes to Moscow and Vladimir in the east. comer]ul din celelalte centre urbane s`se[ti. în condi]iile în care aveau privilegii comerciale care le-au deschis rute externe pân` la Moscova [i Vladimir în est. candelabre. to Hungary and Vienna in the east. devenit dup` restaurarea sa recent` unul dintre cele mai frumoase monumente ale ora[ului. to Vidin and the Adriatic in the south and south-east. subordonându-[i practic subordinated commerce in the other Saxon urban centers.Turnul Alb. Ungaria [i Viena la est. candele sau ferec`turi de c`r]i oferite ca danii m`n`stirilor de domnitorii români au ie[it din mâinile unor 51 . one of the most beautiful monuments in town. ca s` nu mai vorbim de rela]iile comerciale deosebite cu Moldova [i ¥ara Româneasc`: numeroase cupe.

.

unde în 1545 a fost ridicat` Casa de Comer] (col] cu actuala strad` Hirscher.Procesiune la festivalul Junii Bra[ovului – o tradi]ie str`veche Cea mai veche atestare documentar` dateaz` din 26 martie 1728. the building is being restored today). the Big Plaza. such as the May family who plied their trade in the 17 and 18 centuries. The town’s commercial center stood in the Council Plaza. care au lucrat în secolele XVII-XVIII. th th 53 . where in 1545 the Trade House was erected (on the corner with Hirscher Street. me[teri aurari bra[oveni precum cei din familia May. Centrul comercial al ora[ului se afla în Pia]a Mare (Pia]a Sfatului). cl`direa se afl` în curs de restaurare). Procession at the Junii Bra[ovului festival – an ancient tradition The oldest document record in which this festival is mentioned is from 26th of March 1728.

54 .

ob[tea românilor din ßchei [i-a zidit propria [coal` la 1495. Johannes Honterus. he studied in Vienna and traveled then throughout Europe. În 1532 alc`tuie[te prima hart` a Transilvaniei. The name of Johannes Honterus. Înc` din 1388. [i-a legat destinul de cel al ora[ului. când este amintit Theodoricus. scholar. Besides his own works. tip`re[te scrierile lui Platon. he drew up the first map of Transylvania and a year later he returned home where he laid the foundations of the first printing house. unde pune bazele unei tipografii (la care. Cicero. scriind în cursul acestui periplu. unde predase înv`]`ceilor din 1480 un „Gheorghe gr`m`tic“. N`scut în 1498 pe strada Neagr` (azi B`lcescu) la num`rul 40. “scolarium succentor in Corona“. while outside the city walls the Romanian community of Schei founded its own school in 1495. c`rturar. pe lâng` propriile lucr`ri. printer. there existed a school near the Black Church. 55 . During his tour. La 1544 ia fiin]` prima [coal` de fete. func]iona o [coal` pe lâng` Biserica Neagr`. scolarium succentor in Corona. on the ruins of an older one where a grammarian called Gheorghe had taught his pupils in 1480. and in 1558 a Hungarian one was opened. editor. and promoter of the Reform is closely connected to this town. iar în afara zidurilor Bra[ovului. when we find a mention of Theodoricus. As early as 1388. [i o Cosmografie (descriere a lumii). Seneca sau Sfântul The town’s judges and magistrates paid special attention to schools and culture. iar din 1558 apare o [coal` maghiar`. promotor al Reformei. Aristotel. a studiat la Viena [i a c`l`torit apoi prin Europa. pe ruinele alteia mai vechi. Born in 1498 at 40. pe lâng` o gramatic` a limbii latine.Ora[ul între ra]iune [i istorie The city between reason and history Juzii [i magistra]ii ora[ului au acordat o deosebit` aten]ie [colilor [i culturii. he wrote a Latin grammar and a Cosmographia (description of the world). Neagra Street (Balcescu today). In 1532. iar un an mai târziu se întoarce acas`.The first school for girls was set up in 1544.

in front of the German High School bearing the scholar’s name. care au fost distruse în marele incendiu din 1689. These foundations laid by the great humanist were destroyed by a fire in 1689. fiind ref`cute dup` 1743 în actuala form`. ridicat` în 1898 fa]a liceului german care îi poart` numele.Statuia lui Johannes Honterus. Cl`direa actual` a liceului este ridicat` pe locurile unde se aflau biblioteca [i [coala ctitorite de marele umanist. pe latura sudic` a Bisericii Negre. . Statue of Johannes Honterus. erected in 1898 on the southern side of the Black Church. and rebuilt after 1743 as they are today. The present-day construction takes the place of a former library and school.

sosea la Bra[ov diaconul Coresi „ot Târgovi[te“. sus]inut` de comenzi de carte venite din he would print writings by Plato. Seneca. a întemeiat o [coal` de renume. to Constantin Brancoveanu Street) feel crushed by the daring architecture of the modern epoch. Honterus established the first public library of Transylvania. La pu]in timp dup` moartea lui. dintre care o parte plecau [apte ani mai târziu s`-[i continue studiile în str`in`tate. cu o colec]ie impresionant` de c`r]i. Augustin). with 126 students. precum cea din imagine (aflat` în fa]a Liceului ßaguna. Shortly after his death. spre strada Constantin Brâncoveanu) se simt strivite de arhitectura îndr`znea]` a timpurilor moderne. and Saint Augustine. In 1547. Honterus înfiin]a [i prima bibliotec` public` din Transilvania. Cicero. a renowned school was founded.Uneori. In 1541. with the support of the town’s leaders. dean Coresi “ot Targoviste“ arrived at Brasov and began an ample 57 . Aristotle. vechile case ale ora[ului. cu 126 studen]i. cu sprijinul conducerii ora[ului. Part of them left Brasov after seven years to further their education abroad. care a început o ampl` activitate tipografic`. The old houses in town. like the one in the photo (situated in front of the Saguna High School. În 1541. housing an impressive number of books. În 1547.

the library. partea judelui Bra[ovului. George Baritiu. ßcolile. Benkner. and also by Wallachian princes. În 1564. Johannes printing activity. Între 1557 [i 1583. Johannes Benkner. pre]ul lor crescând de cinci[ase ori. their price growing five to six times. mostly orders placed by the Brasov judge. C`r]ile diaconului Coresi aveau s` fie socotite o raritate deja un veac mai târziu. înfiin]at` în 1546. proprietate a judelui. c`r]ile [i biblioteca au dus faima locurilor. Between 1557 and 1583. dar [i a domnitorilor munteni. The County Library bears the name of the 1848 scholar and revolutionary from Brasov. al`turi de produsele me[te[ugarilor. The schools. and the books made the fame of the place. tip`re[te 17 titluri în român` [i slavon`. care poart` numele c`rturarului [i revolu]ionarului pa[optist bra[ovean George Bari]iu. un c`l`tor italian 58 . pe hârtie fabricat` într-o manufactur` bra[ovean`.Sediul Bibliotecii Jude]ene. he printed 17 titles in Romanian and Old Church Slavonic on paper manufactured at Brasov in a workshop owned by the judge and set up in 1546. A century later the books of dean Coresi were already deemed rarities.

Deasupra acoperi[urilor caselor din centrul vechi se înal]`. cupola bisericii romano-catolice din Strada V`mii. De la începutul secolului al XVII-lea. Adep]i în mas` ai alongside the products manufactured here. dup` moda baroc` a timpului. cu o bogat` colec]ie de c`r]i. On Customs Street. având [i o foarte pre]uit` [coal` pentru toate artele libere. care poate sta al`turi de cele mai vestite biblioteci“. In 1564. p`strat` cu inteligen]` diplomatic` în raport cu puternicii vremurilor din afara zidurilor sale pare a se spulbera. pacea intern` a a[ez`rii. vedea Bra[ovul drept „cel mai înfloritor dintre toate ora[ele transilvane. the domestic peace of the settlement. concluded diplomatically with the powerful of the day outside the walls of the city. proiectat` de arhitectul Iosif Carl Lamasch la finele secolului al XVIII-lea. At the turn of the 17 century. altfel greu de observat de aproape. an Italian traveler perceived Brasov “as the most flourishing of all the Transylvanian cities. and a rich collection of books that can vie with the most famous libraries“. with a quite remarkable school for all the free arts. there rises the dome (noticeable only from a distance) of the Roman-Catholic Church designed by architect Iosif Carl Lamasch at the end of the 18th century in the Baroque fashion of the time. th 59 .

Instantanee în centrul vechi al ora[ului In the old center of the town .

Erected after 1460. Turnul Alb. a fost încredin]at spre paz` [i ap`rare breslelor cositorarilor [i ar`marilor. Recent restoration works returned it to the looks of 1723. Restaurarea recent` i-a redat forma pe care o avea dup` ultima sa reconstruc]ie din 1723. the White Tower. an impressive exterior fortification served to defend and protect the guilds of tinsmiths and coppersmiths.Ridicat dup` 1460. when it had first been reconstructed. impozant` fortifica]ie exterioar` a ora[ului. .

volum publicat în 1542. În 1603. gra]ie scrierilor lui Honterus [i în special a lucr`rii Reforma bisericii bra[ovene [i din toat` ¥ara Bârsei. the Brasov Saxons could not stay out of the big religious confrontation of the time. and especially of the Hapsburg Empire’s Catholic offensive. generalul imperial Basta. The Black Church after recent restoration and consolidation works. Adepts en masse of Luther’s Reform. a volume published in 1542. the buttresses on the northern side. In the foreground. In 1603. owing to the writings of Honterus and especially to the work The Reform the Church of Brasov and of all the Land of Barsa. statuile de pe contrafor]ii laturii nordice. pretextând c` negustorii bra[oveni ar fi pactizat cu turcii. Reformei lui Luther. dup` recentele lucr`ri de restaurare [i consolidare. În plan apropiat. instala în fruntea ora[ului un guvernator imperial.Biserica Neagr`. imperial general Basta under pretext that the merchants of Brasov had made a pact with 62 . în persoana lui Jaques began to vanish. sa[ii bra[oveni nu puteau r`mâne în afara marilor confrunt`ri religioase ale timpului [i în special în fa]a ofensivei catolice a Imperiului Habsburgic.

when the town judge resumed his authority. In ten days. dar precedentul era creat: în 1688 Bra[ovul era cedat suzeranit`]ii habsburgice de c`tre Dieta de la F`g`ra[.Baurin. Via]a ora[ului în secolele Evului Mediu este de altfel pres`rat` de calamit`]i. 1689 another misfortune befell Brasov: to boot the occupation of the Hapsburgs. fed up with “imperial advantages“. on April 21. such as paying contributions of over 100. whom the rebels had elected mayor judge. The rebels established a new city leadership and took the city arsenal. în frunte cu me[terul aurar Kaspar Kreisch. placed at the head of the burg an imperial governor. But a precedent had been set. al`turi de alte localit`]i pierdute în favoarea acesteia de Principatul Transilvaniei. Brasov was ceded to the Hapsburgs by the Fagaras Diet. A year later. 1688. o alt` nenorocire se ab`tea asupra Bra[ovului: un incendiu de propor]ii a distrus în câteva ore cea mai mare parte a sa. Five heads of the revolt. epidemics and 63 . când magistratul ora[ului [i-a rec`p`tat autoritatea. The town’s life in the Middle Ages was fraught with such calamities. committing a host of felonies“ that ended only after a year. Acesta „a st`pânit aici în mod neru[inat [i arogant. unrest broke out despite the attempts of the Brasov magistrates to calm spirits. led by master goldsmith Kaspar Kreisch. nemul]umirile au izbucnit. He ruled the place “shamelessly and arrogantly. On May 12.000 florins to keep the armies of Vienna. Un an mai târziu. ßtirea a provocat r`scoala bra[ovenilor. la 21 aprilie 1689. fiind decapita]i în Pia]a Sfatului. ales de r`scula]i jude primar. ajunse la por]ile ora[ului. epidemii [i episoade r`zboinice care tulbur` nu o dat` the Turks. trupele habsburgice. R`zvr`ti]ii au impus o nou` conducere a ora[ului [i au ocupat arsenalul cet`]ii. the Hapsburg troops reached to gates of the town and began to storm it. s`vâr[ind multe samavolnicii“. care pân` atunci cunoscuser` deja „binefacerile“ imperiale sub forma unor contribu]ii de peste 100 000 florini pentru între]inerea armatelor Vienei. cinci conduc`tori ai revoltei. care au luat sfâr[it dup` un an. Zece zile mai târziu. ad`ugându-se ocupa]iei „papista[ilor“ imperiali. were beheaded in the Council Plaza. La 12 mai 1688. alongside other localities lost by the Principality of Transylvania. The news sparked an uprising of the Brasov people. cu toate încerc`rile magistra]ilor bra[oveni de a domoli spiritele. In 1688. a big fire destroyed most of the town in a matter of hours. unul dintre valonii care l-au asasinat la Câmpia Turzii pe Mihai Viteazul. au trecut la cucerirea lui. one of the Walloons who assassinated prince Michael the Brave on the Turzii Plain. Jacques Baurin.

Some of the victims of this epidemic were buried out of town.lini[tea pa[nic` a negu]`torilor [i war episodes that often troubled the peace of its merchants and craftsmen. O parte dintre victimele acestei din urm` epidemii au fost îngropate în afara ora[ului. when Judge Michael Hermann and the town physician also died. r`mânând în anale epidemiile din 1553-1554 [i 1603-1604. Ora[ul a fost lovit în numeroase rânduri de acest flagel. culminând în 1660 cu „ciuma cea mare“. which to me[te[ugarilor bra[oveni. This scourge hit the town repeatedly. 1603 and 1604. când chiar judele Michael Hermann [i Bra[ovul într-o stamp` din secolul al XVII-lea Brasov in a print from the 17 century th medicul ora[ului au murit. O prim` epidemie de cium` este semnalat` de documente în 1495. dincolo de Podul Lepro[ilor (pe locul în care se intersecteaz` 64 . A first pest epidemic was attested in documents dating from 1495. To mention only the epidemics of 1553-1554. culminating with the big plague of 1660. beyond the Lepers’ Bridge (at the junction of Castani and Iuliu Maniu Streets.

relativ frecvente în ora[ele medievale. Thus the big fire of 1689 destroyed the valuable library of Johannes Honterus of which only 26 volumes could be saved. Fires. Incendiile. several shattering the Back Church. also stayed in the memory of Brasov people through the damage inflicted.) Earthquakes also caused much fear and damage. Cutremurele produc [i ele mai mult spaim` decât daune. cele mai mari dintre acestea aducând uneori însemnate stric`ciuni Bisericii Negre. Marele incendiu din this day has preserved the nickname of Evil Hour. crumbling one of the bastions. loc care a r`mas pân` ast`zi cu numele de Ceasul r`u). relatively frequent in medieval towns. Brasov in a print from the early 19th century In close-up the Black Church and the reformed Church on Customs Street. and parts of the town’s defense walls. strada Castanilor cu strada Iuliu Maniu.Bra[ovul într-o stamp` de la începutul secolului al XIX-lea În plan apropiat se v`d Biserica Neagr` [i biserica reformat` din strada ßirul V`mii. as well as the interior and 65 . n`ruind unele dintre bastioane [i por]iuni din zidul de ap`rare al ora[ului. r`mân în memoria colectiv` a bra[ovenilor prin dimensiunile pagubelor provocate.

Început` în anul 1383. Incendiat` în anul 1668. pe locul unei biserici în stil romanic. and traces of the conflagration could be seen until its 20th century restoration. construc]ia bisericii a continuat pân` în 1477. biserica a p`strat urmele dezastrului pân` la restaurarea din secolul al XX-lea. The construction of the church began in 1383. . Photograph taken before the restoration. The works lasted till 1477. Fotografie înainte de restaurare. In 1668. it caught fire. replacing a Roman style religious abode.

67 . cât [i interiorul [i exteriorul Bisericii din Cetate. a distrus atât valoroasa bibliotec` a lui Johannes Honterus. for a long time left a scorched ruin and then for ever after bearing the name of the Black Church. exterior of the Citadel Church. r`mas` pentru mult` vreme o ruin` înnegrit` [i pentru todeauna cu numele de Biserica Neagr`.Interiorul bisericii Sfânta Maria. cunoscut` ulterior drept Biserica Neagr` The interior of the Saint Mary Church. din care s-au salvat abia 26 volume. subsequently known as the Black Church 1689 de pild`.

68 .

when under the Tolerance Edict. O lung` serie de domnitori munteni [i chiar Aron-Vod` al Moldovei fac numeroase danii acestui a[ez`mânt. prin memorii. s-a dezvoltat în timp o puternic` comunitate româneasc`. atestat` documentar de o bul` papal` din 1399 [i ctitorit` cu temelii de piatr` în 1495. dreptul la propria administrare. Emperor Joseph II allowed them to settle in the city but only if they bought houses. the Romanians of Brasov began to draw up memorandums asking for the right to self-administration. Their discrimination. wooden one. de c`tre Vlad C`lug`rul. Având chiar [i o [coal` proprie din 1495. Several Wallachian rulers and also Prince Aron of Moldavia donated numerous valuables to this abode. was partly eliminated in 1782. Their district had developed around an old wooden church. ridicat` cu temelii de piatr` pe locul uneia mai vechi din lemn. în cartierul românesc al ßcheilor Bra[ovului. attested by a Papal Bulla of 1399 and erected in stone in 1495 by Vlad the Monk. românii bra[oveni încep s` cear`. and thus acquired citizen 69 . românii nu erau accepta]i în ora[ dup` l`sarea întunericului [i nu-[i puteau ridica locuin]e sau biserici în interiorul zidurilor. Cartierul românesc se dezvoltase în jurul unei vechi biserici de lemn. iar discriminarea lor în raport cu locuitorii din interiorul cet`]ii este par]ial înl`turat` în 1782.Oamenii de dincolo de ziduri The people beyond the walls Dincolo de poarta Ecaterinei. al`turi de familiile înst`rite ale negustorilor greci (aromâni) [i români din partea locului. când prin Edictul de toleran]`. the Romanians were not accepted in town after dark and could not build houses or churches within the precincts. a powerful Romanian community took shape. Prince of Wallachia. împ`ratul Iosif al II-lea le permite s` se stabileasc` în ora[. domnitor al ¥`rii Române[ti. as compared to the inhabitants of the town proper. As of 1735. in the Romanian district of Scheii Brasovului. Din 1735. With their own school founded in stone on the place of an older. just like the well-off families of Greek (MacedoRomanian) and Romanian merchants in the area. dar Beyond the Ecaterina Gate.

5 665 erau români. 717 maghiari [i 230 de alt neam.775 Germans and 2.984 as to 8. the percentage of Romanians still remained high: 7. Next to Romanians. 5665 were Romanians. A roster from the latter half of the 18 century provides data on the ethnic relations in the city. to make room for new constructions at a time when several ruins of the Medieval Crown fell prey to modern architecture.382 Hungarians. v`zut` dinspre interiorul zidurilor Vechile fortifica]ii din preajma ei au fost demolate dup` 1926. the town also featured another important th 70 . [i s` dobândeasc` astfel [i dreptul de a deveni cet`]eni ai Bra[ovului. Thus.782 tax payers registered in 1761. dintr-un total de 13 782 contribuabili înregistra]i în 1761.Poarta Ecaterinei. Conscrip]iile din a doua jum`tate a secolului al XVIII-lea ofer` date [i în leg`tur` cu raporturile etnice din ora[. pentru a face loc unor construc]ii într-o epoc` în care mai multe ruine ale Coronei medievale au c`zut prad` Bra[ovului modern. procentul românilor avea s` se men]in` însemnat: 7 984. Astfel. 717 Hungarian. 7 170 germani. Caterina’s Gate seen from within the walls The old fortifications surrounding it were demolished in 1926. and 230 of other nationalities.170 Germans. of a total of 13. numai prin cump`rare de case. În 1849. fa]` de rights in Brasov. In 1849. 7.

to facilitate access from the Romanian district into town. în ora[ exista o important` comunitate de negustori aromâni. pentru a u[ura accesul spre ora[ din cartierul românesc. It 71 . Al`turi de români. of the Iorghidan. between 1827 and 1828. ridicat` cu contribu]ia financiar` a negustorilor [cheieni. that of Macedo-Romanian merchants who had been among the first to settle in town. oameni de cultur`. men of culture. editors and leaders of the national movement animated the life of the city. built by the financial contribution of Schei merchants. Ciurcu and Nica families whose descendants. 8 775 germani [i 2 382 maghiari. Ciurcu [i Nica. ca [i familiile Orghidan. after the imperial decree had allowed other than Saxons to purchase houses within the precincts. Printre ei s-a num`rat [i cunoscutul Hagi Constantin Pop. printre primii a[eza]i în „cetate“ dup` decretul imperial care permitea cump`rarea de case în ora[ [i stabilirea între zidurile sale [i a altor cet`]eni decât sa[ii. ai c`ror urma[i. Among them mention should be made of the well-known Hagi Constantin Pop.Veche fotografie a Por]ii ßchei. Old photograph of the Schei Gate. construit` între 1827-1828. colony. Ioanovici. Ioanovici.

72 .

alt` limb` devine peste noapte cea mai important`. in 1838. of the Gazette of Transylvania and of the Sheet for the mind. Înainteaz` peste tot încet. ridicat între 1851 [i 1856 dup` planurile arhitectului ßtefan Emilian. they eat polenta and cheese. who turned the town into a genuine capital of the Transylvanian revolution. pân` la împlinirea visului Unirii. m`nânc` m`m`lig` cu brânz`. Other flags are being taken out. inim` [i literatur`. Un bra[ovean din epoc`. fondatorul la 1838 a Gazetei Transilvaniei [i a Foii pentru minte. 73 . încheia astfel romanul s`u autobiografic Corona: „tr`im la un loc cu [i mai mul]i Palatul Po[tei The Post Palace was not only the big number but especially the intellectual quality of the 1848 generation of Brasov Romanians. pictorul sas Adolf Meschendorfer. aduc f`r` grij` copii pe lume [i din cauz` c` mâna lor de lucru e mai ieftin`. au adus în prim-planul evenimentelor tumultoase de atunci personalit`]i ca George Bari]iu. a hundred thousand Romanian peasants got together and. Cunoa[tem de secole aceast` mi[care.? The Romanian nation continued to assert itself after the 1848 revolution. 1918. On December 1. Ei au transformat ora[ul într-o veritabil` capital` a revolu]iei transilvane. ci mai ales calitatea intelectual` a genera]iei pa[optiste a românilor bra[oveni. Afirmarea na]iunii române a continuat în deceniile urm`toare revolu]iei de la 1848. la Alba-Iulia se adun` 100 000 de ]`rani români. They make slow but tenacious strides. dar tenace. who are more demanding. A Brasov character. during those hectic times. care sunt mai preten]io[i. câ[tig` din concuren]a cu maghiarii [i cu sa[ii. sprijini]i de marile familii de negustori de aceea[i credin]`. personalities such as George Baritiu. shedding streams of merry tears they solemnly proclaimed the union with the români. Alte steaguri sunt scoase la iveal`. au fost prezen]e vii în via]a ora[ului. Nu doar num`rul mare. Saxon painter Adolf Mechendorfer concluded thus his autobiographic novel. Or the Iacob and Andrei Muresianu brothers. proclam` în mijlocul Colegiul Andrei ßaguna. Biserica lor ortodox` îi înconjoar` ca un zid de ap`rare. until the Union dream was fulfilled.editori [i lideri ai mi[c`rii na]ionale. Their Orthodox Church surrounds them like a protective wall we have known this movement for centuries. the first Romanian periodicals in Transylvania. The Crown: “We live alongside ever more Romanians. La 1 decembrie 1918. another language has become more important overnight. heart and for literature. supported by the great families of merchants of the same faith that brought to the fore. founder. [i fra]ii Iacob [i Andrei Mure[anu. The Andrei Saguna College built between 1851 and 1856 on the designs of architect Stefan Emilian. primele periodice române[ti din Ardeal. they bring children into this world without a care and because their labor is cheaper they win the competition against Hungarians and Saxons.

Cimitirul din curtea bisericii st` m`rturie despre genera]iile de români care au tr`it în cartierul ßchei – unul dintre cele mai vechi cartiere ale Bra[ovului. dup` multe avataruri. one of the oldest of Brasov. founded by Prince Neagoe Basarab. The cemetery in the church yard testifies to generations upon generations of Romanians who lived in the Schei district.Biserica Ortodox` Sfântul Nicolae construit` din ini]iativa viitorului domnitor Neagoe Basarab a fost. After considerable mishaps. terminat` în 1738. was finished in 1738. the Saint Nicholas Orthodox Church. 74 .

translator and printer. din incinta Bisericii Sfântul Nicolae (ßcheii Bra[ovului). and before their Hungarian and Saxon brothers they promised solemnly to grant them the same rights for which that they had been pining for centuries on end. Muzeul Primei ßcoli Române[ti. traduc`tor [i me[ter tipograf.“ 75 . Hanes Begner of Brasov called him to Târgoviste to print Romanian books.Statuia diaconului Coresi (1510-1581). lacrimilor de bucurie unirea cu ]ara-mam` [i se oblig` solemn fa]` de fra]ii lor maghiari [i sa[i s` le acorde toate acele drepturi dup` care ei în[i[i suspinaser` secole de-a rândul“. Statue of deacon Coresi (1510-1581). A fost chemat de la Târgovi[te de Hanes Begner din Bra[ov pentru a tip`ri c`r]i române[ti. motherland. The museum of the first Romanian School within the Saint Nicholas Church (Scheii Brasovului).

76 .

In the 19 century some of the constructions were pulled down. actualul local al Cerbului Carpatin din Pia]a Sfatului. Only a few door and window frames are left of the initial architecture as well as the Hirscher coat-of-arms dating to 1545. strânse una într-alta de jur-împrejurul Pie]ii Sfatului.Pre]ul modernit`]ii The price-tag of modernity În anii epocii moderne [i ai perioadei interbelice. fiind în`l]ate [i l`rgite. chipul Bra[ovului se schimb` cu încetul. pân` aproape la umplerea tuturor spa]iilor libere ale vechilor gr`dini. practic reconstruit` în 1857: din arhitectura ini]ial` au r`mas câteva ancadramente de u[i [i ferestre. the Black Church and the streets of the old center that exude an orderly air. Acesta este în primul rând rezultatul marelui incendiu din 1689. Few monuments preserve today the characteristics of the Renaissance as they have been altered and remade. Pu]ine monumente mai p`streaz` tr`s`turile Rena[terii. dup` care casele din „cetate“ au fost 77 . Printre acestea se num`r` [i Casa Hirscher. stema veche a ora[ului [i blazonul familiei Hirscher din 1545. the founders and builders of the town. To mention only the Hirscher House. cuddled together around the Council Plaza. as well as in the inter-war period. This is above all the outcome of the great 1689 fire when most of the houses in the citadel were reconstructed according to the fashion of the th întemeietori ai ora[ului. their inner yards being taken up by new rooms. the current Cerbul Carpatin Complex in the Council Plaza. f`r` a-[i pierde îns` tr`s`turile sale esen]iale: casele mai degrab` austere. occupying almost all the available space of the former gardens. potrivit spiritului vechilor constructorii In the years of the modern age. fiind modificate [i ref`cute. unele cl`diri dispar. ocupând cur]ile interioare cu noi înc`peri. the looks of Brasov gradually changed without losing any of its essential traits: the rather austere houses. others were either elevated or enlarged. practically built anew in 1857. befitting the spirit of the ancient Saxons. a Bisericii Negre [i pe str`zile centrului vechi au r`mas cu acela[i aer care inspir` ordine [i austeritate. sa[i. sau î[i schimb` înf`]i[area. În veacul al XIX-lea.

deprived of the abundance of exterior decoration specific for the respective trend.Cl`dire ale c`rei fastuase decora]ii fac din fa]ad` o bijuterie baroc` Sumptuous decorations turn this facade into a Baroque gem reconstruite influen]a dup` moda vremii. îns` sub la time. Începând cu a doua Pagina urm`toare: Casa Bahmuller (1906). 16. with a Baroque touch adapted to the more severe local taste. Next page: jum`tate a veacului al XIX-lea. pentru a face loc unei popula]ii din ce în ce mai century. This is basically visible in the style of most of the buildings. the medieval city “could no longer cope with history“ as the inhabitants began to demolish what previous generations had erected in order to make room for an ever growing population. situat` în Strada Republicii la nr. bra[ovenii începând s` d`râme ceea ce construiser` genera]iile din urm`. for more and more The Bahmuller House (1906). 78 . ora[ul medieval „nu mai poate rezista în fa]a istoriei“. adaptat` austeritatea local`. lipsite de abunden]a de decora]iuni exterioare caracteristice stilului. situated at 16. Starting from the latter half of the 19 th baroc`. predominant` [i vizibil` în stilul majorit`]ii construc]iilor. Republic Street.

.

Fortifica]iile care m`rgineau ora[ul spre nord.Vedere a Bra[ovului la începutul secolului al XX-lea. Aceea[i soart` au avut-o peste dou` decenii 80 . numeroase [i a unor ateliere. The first to fall victim to modernization were the old walls of the city. În dreapta. Brasov in the early 20th century seen from Poienii Road. au fost demolate în 1857. in the area of the presentday Coroana hotel were demolished in 1857. dinspre Drumul Poienii. The fortifications which surrounded the town in the north. storehouses and shops. antrepozite [i magazine din ce în ce mai mari. the Baiulescu House. aflate în cap`tul dinspre actuala Prefectur` cu al str`zii poarta Republicii. at the end of the Republic Street to the Prefect’s House. where today stands Purzengasser. together with the Purzengasser Gate. The same happened twenty years later to the Gate on the Black Street. practically blown up in considerable part. On the right. din zona în care ast`zi este Hotelul Coroana. Casa Baiulescu. spulberate practic pe por]iuni mari de aceast` extindere. împreun` numerous workshops. în plan apropiat. Primele victime ale moderniz`rii sunt zidurile vechi ale cet`]ii. in the foreground.

with the introduction of the steam tramway. În 1891. realizat` în 1896 de Friedrich Hermann. Veche panoram` a str`zii ßirul V`mii (azi Mure[enilor). precum [i turnurile de ap`rare din exterior dinspre Dealul Stejeri[. Singurele por]i r`mase în picioare sunt Poarta ßcheilor [i Poarta Ecaterinei. prints. care secole de-a rândul fusese principala poart` de acces în ora[ a c`l`torilor sau localnicilor întor[i din peregrin`ri. and it renders the 17 century likeness of the town. 81 . on the northern end of the Mureseni Street. Au r`mas neschimbate pân` ast`zi zidurile [i vechile bastioane de ap`rare ale ora[ului de la poalele Tâmpei. as well as the outer defense tower close to the Stejaris Hill. the Black and White Towers. care desp`r]eau vechea cetate a sa[ilor de cartierul românesc. care se p`streaz` în muzeul din incinta Bastionului ¥es`torilor [i red` chipul a[ez`rii. a[a cum ar`ta el în veacul al XVII-lea. was also pulled down.Poarta Str`zii Negre. Turnul Negru [i Turnul Alb. the Schei corner. Old lithographs. photos. the big Customs Gate. care p`streaz` intact vechiul spirit al locului. la cap`tul nordic al str`zii Mure[enilor. For centuries. In fact. th Imaginea de alt`dat` a ora[ului nu s-a pierdut nici ea. with the Reformed Church in the foreground the Star Supermarket and the Horse Fair Gate on Gheorghe Baritiu Street. de pe strada Gheorghe Bari]iu. de pe locul în care ast`zi se afl` magazinul Star [i Poarta Târgului Cailor. which preserve intact the spirit of the place. The only gates still standing are Scheilor and Ecaterinei that once separated the old city of the Saxons from the Romanian district. cu biserica reformat` în prim-plan Old panorama of the Sirul Vamii (Muresenilor today) Street. it had been the city’s gate of access to for travelers or inhabitants who returned from their journeys. the atmosphere of the entire town still has something magic about it. în cap`tul dinspre ßchei. Ne-o redau vechi litografii. Unchanged to this day have remained the walls and the old defense bastions at the foot of the Tampa Hill. and a big-scale mockup made in 1896 by Friedrich Hermann mirror this even better. In 1891. in front of the current Rector’s building. The piece is sheltered by the museum within the Weavers’ Bastion. fotografii [i o machet` de mari dimensiuni. când în ora[ este introdus tramvaiul cu aburi este demolat` [i marea Poart` a V`mii din dreptul actualei cl`diri a Rectoratului. stampe.

82 .

de parc` ora[ul se afla sub asediu sau în vremea unei epidemii de cium`.7 l ulei. composed by Andrei Muresianu were first heard. precum cele de câteva secole în urm`. canned peas. vinegar. With food so drastically limited the city seemed under siege or afflicted by a pest epidemic as centuries before. conserve de maz`re. a[a cum fusese în anii absolutismului austroungar. dou` pungi de pui pentru toat` familia. After a century and a half. 1 kg de zah`r. la finele regimului comunist. coming in 83 .Ora[ul con[tiin]elor The city of consciences Bra[ovul nu este doar ora[ul Bisericii Negre. Romanian!“. ra]iile constau în 0. 600 grams of salami. 125 grams of butter. române!“. pentru c` puii din anii socialismului înc`peau câte doi într-o pung`). În aliment`ri nu se mai g`seau decât picioare de porc. un pui (de fapt. in this city where the inhabitants were pushed to the limit of mere survival. în tumultul revolu]iei pa[optise. cu garnitur` de piure Brasov is not only the town of the Black Church but also the place when during the 1848 revolution the words of the anthem “Awaken Thee. and Vietnamese shrimp chips. dar [i aceea de neg`sit. ap` mineral` medicinal`. s-au auzit pentru prima oar` versurile imnului „De[teapt`-te. The city’s famished population would queue up for fish balls with mashed potatoes (flakes). într-un ora[ ai c`rui locuitori erau împin[i la limita de jos a supravie]uirii. Peste un secol [i jum`tate. one kilo of sugar.7 l of cooking oil. Popula]ia înfometat` a ora[ului st`tea la coad` la chiftelu]e de pe[te. towards the twilight of the communist age. o]et [i creve]i vietnamezi. Early in 1987 monthly rations consisted of half a kilo of pork.5 kg carne de porc cu os [i gr`sime. All one could find were trotters. cântecul redevenise interzis. 0. mineral water for medicinal purposes. 0. La începutul anului 1987. bones and lard included (even so very hard to find). one chicken (actually two bags including four tiny socialist-grown chicks). de 125 gr. hrana era drastic ra]ionalizat`. 600 grame mezeluri. The food stores in Brasov were practically empty. compus de Andrei Mure[anu. un pachet de unt mic. the revolutionary song was banned just like in the years of AustroHungarian absolutism. ci [i locul în care.

Stalin City was 84 . Bearing such a name. servite pe t`vi]e de carton. cum s-a numit Bra[ovul în primul deceniu al regimului comunist. Atâta vreme cât vechiul ora[ Kronstadt (Corona) a purtat numele lui Stalin. Banii astfel economisi]i erau utiliza]i la ciopâr]irea vechiului chip al a[ez`rii. Localnicilor little cardboard trays. care amenin]a distrugerea a ceea ce mai r`m`sese neatins din anii „ora[ului Stalin“. parc` nimic nu se putea întâmpla la poalele Tâmpei. Its inhabitants dreaded that everything would stay for ever gray and hostile. dar nu mai mult de dou` por]ii pentru o persoan`. The money thus saved was used to further mutilate the old settlement following a so-called cityscaping plan that threatened to turn to ruin all that was left of Brasov.Bra[ovul. not more than two servings per person. pe vremea când se numea „ora[ul Stalin“ Brasovul at the time when it was called Stalin City din fulgi de cartofi. or Stalin City. as it was called for more than ten years in the early communist regime. în baza unui a[a-zis proiect de „sistematizare“. the only thing of value being the past. it seemed as if nothing could enliven the settlement at the foot of the Tampa.

85 .Blocuri muncitore[ti din cartierul Steagul Ro[u [i gara central` a ora[ului în anii „construirii socialismului“. Workers’ blocks-of-flats in the Red Banner District and the city’s railway station in the years of „socialist construction”.

Brasov was allowed to resume its old name. strigând sloganuri anticeau[iste [i anti-comuniste. November 15. steagurile partidului colorau în ro[u str`zile. who could not believe their eyes. coloanei care num`ra câteva sute de muncitori.9 %. Pân` într-o zi din toamna anului 1987.9 percentage. Traffic came to a standstill as bus drivers left their cars and joined the revolt.li se p`rea c` totul va r`mâne ve[nic cenu[iu [i du[m`nos. apoi de cuplul Ceau[escu. At the end of the 1950s when not even the Romanian communists spoke enthusiastically about Stalin any more. similare unor ghetouri.m. It was elections time and the party flags bathed the streets in red.R.C. Until one autumn day in 1987. that is for the well-known 99. Mii de oameni. Thousands of people among whom pupils and students 86 . lini[tea ora[ului a fost spulberat`. ardelenii nu mai erau ardeleni. Planes were no longer planes but tractors. Pe str`zi nu mai patrula nici un mili]ian. ci tractoare. Singurele evenimente care r`sturnau via]a politic` [i social` a noului ora[ industrial r`mîneau vizitele fulger întreprinse de Gheorghiu-Dej. iar mesele festive erau deja întinse la Prim`rie [i Comitetul Jude]ean al P. iar singurul lucru care mai avea pre] în via]a lor era trecutul. Muncitorii uzinei Steagul Ro[u au ajuns în centru. când despre Stalin nu mai vorbeau cu emo]ie nici m`car comuni[tii români. other inhabitants of Brasov. Not a single militiaman dared patrol the streets. [oferii troleibuzelor abandonau ma[inile [i se al`turau revoltei. while festive dinners were laid at the City Hall and the County Committee of the Romanian Communist Party. and worker districts filled every suburbia like as many ghettoes. 15 noiembrie 1987 nu a fost o zi obi[nuit` pentru comuni[ti. Around 10. Pe drum. 1987 was no ordinary day for the communists. „Ora[ul Stalin“ începea s` se dezvolte parc` nefiresc: avioanele nu mai erau avioane. the quiet of the city was shattered. Everybody waited for the returns. circula]ia era blocat`. The workers of the Steagul Rosu works flooded the city center. În jurul orei 10 a. Aveau loc alegeri. and later by the Ceausescu couple. La sfâr[itul deceniului ’50. growing somewhat unnaturally. joined the few hundreds. On their way to the central plaza. i s-au al`turat bra[oveni c`rora nu le venea s` cread` ce se întâmpl`. iar cartierele muncitore[ti. adic` binecunoscutul procent 99. ocupau fiecare margine a ora[ului. Bra[ovului i s-a permis s`-[i reia numele. Transylvanians were no longer Transylvanians but Moldavians or Oltenians. chanting antiCeausescu and anti-Communist slogans. Se a[teptau rezultatele. The only events that unsettled the political and social life of the new industrial city remained the blitz visits paid by party leader Gheorghiu-Dej.

R.Cl`direa Prefecturii din Bra[ov. On November 15. câteva cuvinte din „De[teapt`-te române!“. a Hungarian worker. Iosif Farkas. La un moment dat. cel mai impresionant finally found the courage to stage a demonstration. All of a sudden. Oamenii încercau s`-l cânte. aveau în sfâr[it curajul s` protesteze. The moment the protesters reached the County Hospital timid lyrics from Awaken Thee. fostul Palat al Justi]iei (ridicat în 1902) În anii comunismului. cuvintele [i tonul au fost date de un muncitor maghiar. Prefect’s office in Brasov (erected in 1902).. nici muzica imnului interzis. dar nu mai [tiau nici versurile. People tried to sign the whole song it but they barely managed the banned hymn. Iosif Farkas. the most impressive moment of 87 . aici a func]ionat Comitetul Jude]ean P.C. In the Communist period it housed the County Committee of the Romanian Communist Party. the old anthem composed in the days of the 1848 revolution. remembered the tone and the lyrics. A fost. ocupat de muncitorii revolta]i la 15 noiembrie 1987. În momentul în care coloana protestatarilor a ajuns în fa]a Spitalului Jude]ean s-au auzit. in the opinion of many eyewitnesses. 1987 angry workers stormed the building. rose to the sky. în opinia martorilor. timid. It was. Romanian. vechiul imn compus în zilele revolu]iei de la 1848. printre care elevi [i studen]i.

Biserica Sfânta Treime The Holy Trinity Church

moment al protestului, reprimat cu cruzime în aceea[i zi: 61 de muncitori au fost condamna]i [i deporta]i din ora[, departe de familiile lor, situa]ie în care s-au aflat pân` la revolu]ia din decembrie 1989. Doi dintre ei, tineri de pân` în 30 de ani, Cornel Vulpe [i Vasile Vieru, au murit departe de cas`, în urma toturilor suportate pe parcursul anchetelor Securit`]ii. Un an [i ceva mai târziu, pe 2 martie 1989, un pictor bra[ovean, Liviu Babe[ s-a autoincendiat pe o pârtie de

the protest that was repressed beastly on the same day. 61 workers were sentenced and deported far from their families until the revolution of December 1989. Two of them, 30year old Cornel Vulpe and Vasile Vieru died away from home as a result of the beatings and tortures inflicted by the Securitate. A year after that on March 2, 1989 a painter of Brasov, Liviu Babes set himself on fire on a ski run at Poiana Brasov in front of numerous foreign tourists. He carried a banner, which read:

88

schi din Poiana Bra[ov, în prezen]a a numero[i turi[ti str`ini, purtând o pancart` pe care scria „Bra[ov – Auschwitz! Stop murder!“ Crima al c`rui final îl cerea cu pre]ul propriei vie]i Liviu Babe[ a luat sfâr[it abia în urma jertfei altor 73 de bra[oveni, mor]i în decembrie 1989. Sângele lor a redat via]a sufletului mutilat al ora[ului.

“Brasov – Auschwitz! Stop murder!“ But the massacre that Liviu Babes wanted to halt at the cost of his own destruction was to end only when other 73 persons of Brasov sacrificed their lives in December 1989. Their blood toll instilled fresh breath into the maimed city.

Rupt de aglomera]ia urban`, la Bra[ov po]i g`si [i o potec` spre solitudine Leaving the modern bustle behind, in Brasov you can always find a peaceful corner

90

If admired at twilight from one of the surrounding hills. se ridic` peste acoperi[uri [i turnuri de demult [i se înal]` la cer.Epilog Epilogue Bra[ovenii au un mod absolut personal în care simt ora[ul. Chiar [i c`l`torii care au stat numai câteva zile la Bra[ov vorbesc despre aceste locuri cu o adânc` [i sincer` nostalgie. Puterea lui se resimte la desp`r]ire. Even the travelers who stay only a few days in Brasov feel something special about this place. Forgotten voices and images seem to float over the old streets. the city becomes an indelible sensation. ora[ul devine o senza]ie. But the real magic of Brasov can be fully grasped only when you have left it. Such an experience never becomes obsolete. From a distance. Marius Oprea Marius Oprea 91 . Aici este casa lor. the city speaks to them in a familiar language. O asemenea experien]` nu se pierde. about their home. talking about it with deep and earnest nostalgia. Privit în lumina apusului de pe dealurile care îl str`juiesc. De departe. ora[ul vorbe[te [i poate fi în]eles. The people of Brasov have a personal feeling about their city. rising above rooftops and towers from by-gone epochs. Voci [i imagini uitate se împletesc pe vechile str`zi.

biserica ortodox` Sfânta Adormire din Pia]a Sfatului. erected by Brasov Romanians between 1895 and 1896. . ridicat` de românii bra[oveni între 1895-1896.Instantanee din Bra[ov: Strada Mure[enilor. Snapshots from Brasov: Mureseni Street. on the site of an older chapel. pe locul unei mai vechi capele. the Orthodox Holy Dormition Church in the Council Plaza.

.

Iarna în Bra[ov Winter in Brasov 94 .

Poiana Bra[ov a fost fondat` în anul 1895. Ast`zi este una dintre cele mai exclusiviste sta]iuni turistice din ]ar`. . it hosted the first ski competition in Romania. it is one of the most posh tourist resorts in Romania. In 1909. Today. În anul 1909 aici a avut loc prima competi]ie de schi din România. Poiana Brasov was founded in 1895.

2001. cel ce mi-a furnizat unele date din istoria Bra[ovului. Tuturor acestora. în primul rând. Edit. Bra[ovul de odinioar`. as well as to my friend Horia Salca who supplied some of the data on the history of Brasov. Note The work of Mariana Maximescu and Ion Dumitrascu O istorie a Brasovului (A History of Brasov) Phoenix Publishing House. precum [i prietenului meu Horia Salc`. în]eleg sufletul acestui ora[. Brasovul de odinioara. 2002. precum [i albumul editat de Aristotel C`ncescu [i Titus M`zg`reanu. Edit. 2002. O istorie a Bra[ovului. I am grateful to all these people. Foton. as well as the album edited by Aristotel Cancescu and Titus Mazgareanu. Phoenix. . (Brasov Yore) printed by Foton.Not` Sursele de inspira]ie pentru text [i explica]iile ilustra]iilor au fost. for they all understand the soul of this city like I do. lucrarea profesorilor Mariana Maximescu [i Ion Dumitra[cu. la fel ca [i mine. le sunt recunosc`tor pentru faptul c`. have inspired this text and provided the illustrations.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->