Sunteți pe pagina 1din 155

GMEORGHE LiVIATIANC

Pte 4A-te.

6.a

.jr
kt.,

E21

:04N

t
A;

FErIT t

rt.

-4"
11

www.dacoromanica.ro
-

ILTURA

II.

FILE RUPTE
DIN CARTEA RAZBOIULUI

www.dacoromanica.ro

Tip. Cartea de Aur", Smirdan

www.dacoromanica.ro

GHEORGHE I. BRATIANU

FILE RUPTE
DIN CARTEA
RAZBOIULUI

BUCURESTI
EDITURA CULTURA NATIONALA"
2, Pasajul Macca, 2

www.dacoromanica.ro

S'AU TRAS DIN ACEASTA CARTE, PE HARTIE


DE JAPONIA, CINCIZECI DE EXEMPLARE NUMEROTATE DELA A LA Z SI DELA 1 LA 24. EXEMPLARELE DE LUX CUPRIND UN PORTRET INEDIT AL AUTORULUI, LITOGRAFIE ORIGINAL&
DE JEAN AL. STERIADI.

www.dacoromanica.ro

CUVANT INAINTE
Aceste pagini au fost scrise de mult,
la vdrsta obisnuitei a incerceirilor literare* .Sunt peicatele tineretelor", de cari
nimeni nu scapii. Dacei totuqi, m'am ho-

tdrit se i. le public, ascultdnd de an in'demn prietenesc, e pentru cunoaqterea


vremii in care au fost scrise.
Timpul preface total; oamenii rdzboiulai se duc tot mai repede i faptde lor

apar in altd lumina- in ochii armaqilor, cdci

acestora le lipseqte acest imponderabil


al istoriei: atmosfera. Chiar qi aceste evenimente, 'Inca atdt de apropiate, ei le

zdresc prin prizma deformatd a unei

conceptii exclusive: ei cautd in amintirile


razboiului, dupd simpatii i prejudeceiti,

ori nota de revoltii umanitard ori acea

I V. si Neamul Romiinesc, 31 Mai O. 1 Noembrie 1918.


9 Martie 1919.

www.dacoromanica.ro

FILE RUPTE DIN CARTEL RAZBOIULUI

de exaltare militarist& Ei nu mai pot


concepe acest amestec ciudat de contraziceri, de tragic i de comic, de abnegatiune i de egoism, de fried i de vitejie, din care se alceituieqte, prea ade-

sea in fiinta aceloraqi oameni, marea

dramd a realitf ii. Ei nu pot infelege cei

sentimentele qi credintele ademci n'au


nevoie de fdtiirnicia vorbelor rdsundtoare i c ironia insi e adesea numai
masca ce le acopere.

lar dupd dnii, istoricii ce vor veni


vor privi trecutul nostru, aqa cum privim qi noi pe acela care ne-a precedat,
prin ochelarii conqUincloqi ai ratiunei
0iintifice. Vor vedea faptele, vor distinge amiinunte, liniile geografice ale

perspectivei vor fi de .o riguroasil exactitate, vor putea deosebi, in proportiuni


precise, jocul soarelui qi al umbrelor in
desfdqurarea destinelor omeneyti. Ii vor
da frith seamei c timpul intunecd mereu
sticlele prin cari privesc? Ceici este ceva
care reimeine dincolo de geamurile inegrite: e acel albastru nedefinit al lumi-

nii actuale, fdrei de care eel mai des&


veirqit desen riimeine totuqi o naturd
moartd.

Indriiznesc a nddiljdui cd in aceste


insemndri, ce oglindesc veirsta celor noud-

www.dacoromanica.ro

CIIVANT INAINTE

sprezece ani ale voluntarului de atunci,


in cari cititorul ar ccluta zeiclarnic fapte
0 imprejurdri deosebite, va fi reimas

ceva din atmosfera unor vremuri de

luptii 0 de jertfii, o meirturie sinceret la'


judecata viitorului.
G. I. B.

www.dacoromanica.ro

FAPTA

1 POVESTE

www.dacoromanica.ro

Il crolt, comma une brute, a la


ralit des choses".
G. Flaubert.

14, Sf. Nicolae, 1919.

Fapth sau poveste? S fie in cartea


amintirii, care intregete carnetul laco-

nic al zilelor de lupta, numai pagini

'de strict i riguros adevr?


In cartea amintirilor noastre, oameni
i. fapte lasa schite fugare, mai terse
sau mai vii, adesea numai linii uscate
i. mrunte, fara unitate sau.perspectiva.

De ce atunci, can,d e vorba s le povestim, alcatuim in atelierele mintii u-

riae i. marete tablouri, lucrate cu cele


mai vii colon ale inchipuirii? De ce in.locuim icoana realittii, aa cum ni s'a
pastrat, prin zugrveli adesea potrivite
dupa placul i. dorinta altora? Cand se
www.dacoromanica.ro

12

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

face poveste, fapta ce a fost se imbrac


par'ch in haine de sdrbatoare; dar astfel impodobit, mai seaman:a' cu cea pe

care memoria noastr a inregistrat-o?

Prea adesea, dintr'un adevr sfiicios, s'a


prefacut intr'o minciund ingamfatd, dar
totui aceast mincinn e acea care rd-

mane i se raspan;dete. Istoria o primete, o masoard gray i tiinific, o intdrete cu pecetea ei oficiald i o inalta
chiar ca pild generatiilor ce vor sd vie.
Dar dacd povestea noastr de ieri nu
are drept la mai mult crezare, nu sunt

oare la fel acele de alaltaieri, de eds.toate acele cari se resfird dealungul veacurilor in depArtdrile vremii? Trecutul insui s nu fie mai mult
decat un basm prefcut, gloria nepieritoare a stramoilor care ne-a incantat copildria, minciund?
Desigur, pornirea mir4ii omeneti este
greit, de-a Malta trecutul nostru sau

al altora, la culmile cele mai inalte pp


cari inchipuirea le poate atinge. Dar nu
e tot att de greit cufundarea lui in
mlatina pdcatelor zilnice? Cnd ne aRam in mijlocul umii nor, nu vedem de-

ck picdturi mrunte de ploaie furiandu-se prin negura deas. Ace lai nor,
privit de departe, in bdtaia soarelui, pe
www.dacoromanica.ro

FAPTA $1 POVESTE

13

fundul albastru al nemarginirilor cereti, cladete cetati uriae pe piscuri


de ghiata.

Care este insa imaginea cea adevarata: ceata nepatrunsa care infdoara
vremea in care traim, prin care curg,
marunte ca stropii de ploaie, evenimente

a caror valoare i. ale caror urmari nu


le putem deosebi, sau minunile din poveti ale departarilor trecute?
Iar dacd trebuie sh dam cu tavalugul
mediocritdtii peste tot ce rasare, maret
frumos
poate neexact, dar totui
viu
din vremurile cari s'au dus, ne
vom simti oare mai bine in campia neteda i urata a realismului practic i
egoist? Fi-vom mai aproape chiar de adevar, stingand tot ce e luminos, pentru a pdstra, printrrb ciudata rdsturnare
a selectiunii, numai ce este inttmecat i
ters? Este greu sa-i inchipuie stralucirea flacrii, acel care nu vede decat
eenuile ramase In vatra. Daca e greit de-a face din faptd, poveste, nu tiu
eine ar mai putea preface povestea in
faptd. Nimic nu ne-ar mai indemna la
venica intrecere, la lupta fara sfarit
a unei urmariri adesea inelatoare,spre

norii aurii cari rasar i trec in zarile


mai departate ale vietii. i de-aceea este

www.dacoromanica.ro

14

FILE RUPTE DIN OARTEA RAZBOIULUI

bine i este adevdrat, ca peste nemernicia surd a faptelor, pe cari le framantd

in umbrd amintirile, povestea sd-i arunce razele ei luminoase de soare i


de vrajd.

www.dacoromanica.ro

8 AUGUST 1916

www.dacoromanica.ro

Era in ziva de 8 August 1916, o sap-

tmand inainte de inceputul razboiului.


Plecasem dimineata dela Florica in automobil, cu tatl meu, i ne intorceam
la Bucuresti. Ultimele ceasuri fuseserd

pline de griji; linistea apdskoare a zilelor de yard prevestea furt-una. Prinsesem cateva vorbe razlete, pline de
intelesuri:
sd nu ajungem ca Grecla, totul e de preferat acestiii lucru..."
Era oare atat de aproape ceasul both,ririi, lupta pentru intregirea sau chiar
pentru viata neamului nostril?
Automobilul fugea tot mai repede printre norii de praif ai oselii, cerul cenusiu
si Val-1dt arata .a ploaie; intile picdturi
incepuserd s cadd. Tata meu se uita lung
la dealurile de lang5. Florica, la via care
se pierdea in zarea prfuit i ploioas;

in privirea lui trist i intunecat se

intrezarea limpede o mare si dureroas


2

www.dacoromanica.ro

18

FILE RUPTE DIN OARTEA RAZBOIULUI

intrebare. Pe sufletul acestui om, care


pleca s declare razboiul, apasau greu
raspunderile hotririi, poate i teama

nedesluita a nenorocirilor viitoare. Tacerea devenise nesuferit; imi adusei a-

minte ca-i dadusem s citeascd, vre-o


'cloud zile inainte, un mic studiu despre
politica externa a ddmnilor romani. In
aceastd incercare, fusese vorba i 'de
Mihai Viteazul, in care nu mai vedeatn
simbolul tmirii, aa cum 11 zugrdvise
Balcescu; generatia noud dorea Ardealul, nu pe temeiul unor drepturi istorice,

nu pentruca un mare Voivod roman

carmuise doi ani in Alba Julia, ci pentruca, timp de zece veacuri,staruise, sub
jugul strain, o populatie romaneasca asuprit. Amintindu-mi aceste imprejurani, il intrebai ce parere avea asupra
celor citite; i iata conversatia noastra,

aa cum mi s'a intiparit in minte, aproape neschimbatd:

In partea din urma a lucrarii tale,

ai combatut politica lui Mihai Viteazut


Admit ca nu exista atunci la noi sentimen-

tul national, dup cum nu exista nici in


alte tari, dar valoarea lui Mihai Viteazul, ca simbol al intregirii neamului, rdmane intreaga. De cate ori ne gandim

la Ardeal, ne gandim la dansul, el e,


www.dacoromanica.ro

8 AUGUST 1916

19

de fapt, intaia confirmare reald a drepturilor noastre asupra acestei ri. Vezi,
tu ai dat preferintd politicii de conservare i de oportunism a lui 5tefan cel
Mare i a altor Voivozi. Desigur cd a-

cest oportunism e bun la timpul sdu,

dar adu-ti aminte c nu trebuie s confunzi mijloacele cu scopul. Oportunismul in politica e de multe oH un mijloc
foarte bun, nu e ins decat un mijloc.

Peste oscilatiile unei politici oportuniste,


trebuie sa mai fie Inca ceva, mai inalt, mai
nobil, trebuie un scop, un ideal. Nu trebuie s exageram nici intr'un sens, nici

in altul. Nu uita vorba lui Talleyrand:


...Surtout, pas de zele ..."
repet, raspunsei, ca n'am vorbit despre oportunism in general. Am
spus numai Ca a fost folositor lui stefan cel Mare, in vremea lui, i ea parasirea lui de catre Mihai a ad.us poate
dezastrul acestuia..."

TAM meu ma intrerupse: Ai con-

damnat pe Mihai Viteazul, pentrca n'a

reuit. Crezi c o actiune trebuie judecat numai dupa rezultatele ei imediate? Uite, revolutia dela '48 s'a sfarit printr'o catastrofd, i. totui, dupa
cativa ani, tata i cu tovaraii si s'au

intors invingatori i ideile lor au triumwww.dacoromanica.ro

20

FILE RUPTE DIN CARTF4A RAZBOIULUI

fat.. i s nu crezi c micarea lor 'de

atunci a fost fdr folos sau fard urmri: a pregdtit i a deteptat tara.

Prusia, inainte de fazboaiele dela 66 i


TO a trecut prin multe nenorociri; ina-

inte de Sadowa i de Sedan, au fost


Iena i Olmtz. Dar Italia e un exemplu

i. mai potrivit; adu-ti aminte c5. Piemontul in '48-9 a fost zdrobit la Novara, cd revolutia din Italia a fost Inbuit.
Dar toate aceste infrangeri au pregdtit

renaterea Italiei dela '59, a Italiei lui


Victor Emanuel i a lui Cavour. Dar

nu e nevoie s ne ducem aa de departe:

in rdzboiul de astdzi, clacd inving A-

liatii
adicd nu, cand vor invinge Aliacaci aceasta e sigur
situatia Serbiei care a fost zdrobitd, va fi mult mai
bund decat a Greciei care a rmas neutr. Noi putem spune c Mihai ne-a deschis calea, cd a lost im premergtor i
un pregkitor al zilelor de astsazi.._. De-

altfel, e o reguld aproape general in


natuid, ca." acel ce lucreazd la ceva e
un inconitient. Ii d totdeauna seama
lucrtorul de pietre scumpe, de frumusetea giuvaerului pe care-1 cioplete ?
Regii Frantei de altdat nu tiau ca,
adunand moii i petece de phmant sub
www.dacoromanica.ro

8 AUGUST 1916

21

stpanirea lor, formau natia francezd

de astdzi.

pe urmd zici ea' erau In politica

noastr cloud curente: unul de smerenie


altul de ridicare. Aceasta este drept:

pand i Vodd Bibescu spunea la '48:

Soarta acestei tdri e de-a fi in veci sme-

rita". Dar cu astfel de idei, n'am fi ajuns acolo uncle suntem acum; era.nevoie de revolutia dela '48 ca s le
schimbe. De ce pilda i chipul lui Mi,-

hai Viteazul sunt mult mai vii astdzi

in poporul nostru, cleat chiar figura lui


Stefan cel Mare? Fiindcd a dat o -formd
reald aspiratiilor noastre. Si noi ne pu-

tem gdsi in astfel de imprejurdri: nu

tiu cum se va desfura razboiul, putem sh fim invingdtori putem avea


soarta Serbiei, dar vom Ii confirmat, in
mod imprescriptibil, drepturile noastre
asupra pmntului nostru".

Atunci...

Vezi, momentul de fat e hotdritor. Dach se incheie pacea fdrd noi.,


vom fi zdrobiti intre o Ungarie mare
i o Bulgarie mare. Trebuie s vaz
lumea ce voim i pentru ce voim..."
Ploaia incepuse s cadd mai repede.
Simioane, zise tatdl meu, oprete ma.ina i da jos acoyeritoarea". Converwww.dacoromanica.ro

ZZ

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

satia se intrerupse tot aat de neatep-

tat cum incepuse.


Cu acest indreptar am intrat in razboi.

www.dacoromanica.ro

SOARTA SERBIEI

www.dacoromanica.ro

12 Septembrie 1916.

Eu soldatul Neculai I. Urde


din. Reg. 74 comp. 10 Declar pe
cand eram In linia de trdgdtori..

am vdzut la Turtucaia pe cand


pdmantul era -ddramat pe soldatii notri in tranjie de obuzurile Inamicului au fost sur.prini

de inamic i lundui in bainete


pe Soldatii notri ridicandu-i in
sus i in jos, la alti le scoteau
ochi le tdiau urechile, le tdiau
nasu. eu am scdpat cu fuga i

mam retras mai la Stanza de


unde peste cateva minute ma

rdnit la picior, de unde mam re-

tras spre turtucaia, aceasta a

lost pe ziva de 24 August


seara".

Spitalele din Iai sunt pline de rawww.dacoromanica.ro

26

FILE RIIPTE DIN CARTEA RAZBOIULIII

niti: in multe locuri ate doi intr'un pat,


ba i pe jos. Trenuri intregi curg fard
incetare. Au trecut i Rui, i Sarbi de

pe frontul din Dobrogea, soldati din

natere, croiti anume pentru primejdii i


rzboaie. Stan de vorbh cu rnitii notri
i gsesc la toti aceeai impresie: superioritatea artileriei i a mitralierelor
germane i bulgare Ii copleete. Dintre
comandanti, au o incredere nestramutat
in generalul Averescu, dela care ateapt
mntuirea i respingerea vrjmaului.
Sunt trimis la spitalul de langa Seminarul Veniamin, care addpostete pe cei

zguduiti de explozii i cari n'au putut


saii vie in fire. E o privelite pe care
n'o poti uita uor. Inteun colt, un om e
culcat, cu mnile incletate de ptura
care-I invelete: nu mich, nu scoate

nici un sunet. Ochii numai, holbati, cuprini de o groazd pe care nimic nu o


poate opri, se rotesc, la intervale, dela
dreapta spre stanga, urmrind pe tavan
traiectorii imaginare de obuze, al cdror
vajait i-a ramas in urechi. In altd odaie,
unul vorbete: de dimineata a inceput
gi

gura nu i s'a mai opiit. Ascult o

clipd vorbele frd ir.


Ai! Domnu Maior, va s zica la

dreapta artilerie ruseascg, la stnga arwww.dacoromanica.ro

SOARTA SERBIEI

27

tilerie ruseasca, la mijloc noi. Foarte


bine. Numai sa-mi trimiteti toate ordinele in scris, pentruca eu sunt inzestrat
din copilarie cu neauzul... De, D-lor au

facut coala pregatitoare de ofiteri !"


Rstit: *terge ghetele, tine-mi pelerina, o s va imptic pe cei ce nu vor
merge la lupta! *i cand la lupta... hm!
noi inainte cu sergentii i caporalii, iar
D-lui, sublocotenent invattor, pas aler-

gator inapoi! Ei, i la atac, mare greala. Doud batalioane contra dou brigdzi, fard mitraliere, fard tunuri fara
nimic". Se ridica i se reazema cle pat,
privind atent spre fereastr:
Ehei,
da D-ta, Domnule Maior, pe dupa urd!

Aa stau comandantii de batalion? Acolo stau caii i cdrutele, nu oamenii".

Ma uit la doctorul care a intrat de

cateva minute, i ascult i. el: ,NeDesigur. Trebuie


sa fii nebun ca s poti spune astazi a-

bun, nu-i ap?"

semenea adevaruri".

Ma duc la prefectura de politie, cu


nu mai tiu ce cereri ale Crucii Roii.

Intru in biroul prefectului, in fata caruia


un comisar & raportul. Imi face semn

sa agept, pricina nu s'a ispravit. Donr


www.dacoromanica.ro

28

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

nule prefect, 1-am adus pe negustorul


Strul Bercovici din Sararie. Vecinii declara cd a spus ieri in gura mare, citind

comunicatul: O s avem soarta Serbiei". Ce trebuie s fac?".

Prefectul a fdcut semn & intre. Ua se


deschide: 5tru1 Bercovici, congestionat,

e impins inainte, far prea multe menajamente. Domnule Prefect ..." Dar
prefectul are un prilej minunat pentru
o cuvantare i un rechizitoriu, auditoriul e restrans, dar ocazia nu va fi pierVa sd zica" Dumneta ai spus
dutd.
ieri, citind comunicatul Marelui Cartier

General, c vom avea soarta Serbiei?


Dumneta!" Degetul se indreaptd, amenintator, spre Strul Bercovici, care se
cutremurd.

In acesti momenti, cand natiunea


intreaga ii incordeazd sfortarile pentru sacrificiul suprem, Dumneta te indoieti, dumneta strecori cuvinte de
descurajare i de pesimism! (Cuvantul

defetism n'a ajuns Inca pe frontul de


Rsarit). Dumneta, in loc s impartd-

eti entuziasmul i. elanul inaltator al


concetatenilor pentru lupta hotaritoare,
in loc ca inima Dumitale s se inalte in
credinta nestramutata a victoriei, Dumneta insinuezi, prin comentarii perfide,
www.dacoromanica.ro

SOARTA SERBIEI

29

c vom avea soarta Serbiei? Dumneta


eti insensibil la aest spectacol gran-

dios, al natiunii care se ridich pentru a-i


revendica drepturile ei milenare? Dumneta ..."
Perioadele curg, manuite tot mai am-

plu de orator, incantat acum de armonia propriului sau discurs. Strivit sub
aceste acuzatii formidabile, *trul Ber-

covici e nevoit sa." se sprijine de mas ;


pentru peroratie, cu siguranth va lesina.

Caz gray, cuvinte seditioase, soarta


inculpatului se va pecetlui, trul Ber-

covici va infunda pucdria. Dar un glad


luminos, un gaud mntuitor Ii ridicd deodatd.
Domnule prifect, strigd din

rdsputeri, domnule .prifect, cum s v


dovedesc cd este o infamd calumnie?
V a rog sa cercetati, Domnule prifect:
chiar in ziva declaratiei de rdzboiu,
toat lumea a pavoazat la fireastrd, toat

strada a pavoazat la vitrind, dar eu,

Domnule prifect, am pavoazat i la fireastr i la ue ! Puteti s controlati,


sa intrebati, sd intrebati pe Dl. Comisar. i ue, 1 fireastr, Domnule Prifect!

and am ardtat aa un patriotism, pot


eu sa fi spus c vom avea soarta Serbiei?"
Prefectul e nedumerit i zmbete o
www.dacoromanica.ro

30

FILE RUPTE DIN CARTEA RIZBOIULUI

clipd sub musteat.

Evident, Dum-

neta imi arti o stare di fapt... Vorrt


ereta cazul... S mi se fach un raport".
.

Soarta Serbiei ! Amenintare de dezastru, sau, cum a spus acel care poart
raspunderea, sacrificiul care deschide
drumul biruintii?

www.dacoromanica.ro

DEFILARE

www.dacoromanica.ro

28 Martie 1917.

dimineat senind dar Inca rdco-

roas. Zdpada flu s'a topit de tot

pe dealul *orogarilor. Aliniati cu grije,


incolonati, ateptdm defilarea care incheie perioada de instructie a colii de
artilerie. Un capitol s'a sfarit; intoarcern foaia.
Maine ne vom imprdtia, impartiti prin

atatea regimente. Cine tie unde i cand


ne vom regdsi? Ciudat tovdrdie a ase
luni de pregdtire militart: numai rdz-

boiul a putut aduna laolaltd, in randurile aceleeai baterii, elemente atat de

deosebite, prin varst i prin viatd. La


un capdt sunt oameni formati, amanati
pentru stuclii, doctori, profesori, scriitori, avocati, chiar i cativa vechi cheflii bucurehteni, trecuti prin ciurul tuturor experientelor : la celalalt, noi, copii
3

www.dacoromanica.ro

34

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

proaspt ieiti de pe bancile colii, voluntarii. Cu totii am trait insa aceeai


viatd, am purtat aceeai haind, ant inghetat pe acelai camp, am ascultat aceleai porunci; am impartdit aceeai
admiratie pentru plutonierul inflexibil,
copil de o varst cu noi, dar imbtranit
de contiinta autoritatii, acelai respect,
temperat de uoard ironie, fata de profesorul topograf, ascet in haind militara;
aceeai supdrare impotriva absurditatilor unui comandant de baterie de coald
prea veche, aceeai revoltd, adesea, impotriva apasdrii nivelatoare i stupide
a regulamentului care nu cunoate ex-

ceptii. In ateptarea tminrilor cari nu

mai soseau, am pierdut impreund, cloud


luni de grije i de framantare, inconju-

rati de prabuirile i dezastrele retra-

gerii, batand tlpile pe podiul dela Copou. Am urcat in iarn, prin intunerec,

spre cazdrmi, am ieit calari, in primdvard, pe campiile din preajma oraului, semanate de starvuri de cai pe
cari le rupeau cainii flmanzi. Tifosul
exantematic a intins pustiul in jurul nostru, fard totui s ne atingd: tot ne-au
folosit la ceva asprele msuri sanitare,
tunsul radical i nemilos impotriva cd-

ruia protestau unii camarazi mai in


www.dacoromanica.ro

DEFILARE

35

vrasta, cari sufereau In prestigiul kr

'de barbati insurati. Ace leai injuraturi


inerente vieii ostdeti, aceleai glume
late de cazarma, aceleai nemult-mniri
impotriva mancarii de asediu a unei ierni
de mizerie
fasole, cartofi, harpaca,
fasole
aceeai oboseala a zilelor
de lucru neintrerupte, fard duminici in
primele saptamani
ne-au plamdit totui un suflet i o contiinta. comund. Va

ramanea ca o pecete in viata roasted de


mai tarziu, aceasta perioadd de instruc-

tie fortatd, de as,pra pregdtire razboinica. Va ramanea i amintirea scenelor

tragice pe cari le-am trait: saniile gonind dela spitale spre cimitire, incarcate cu trupuri despre cari nu se tia
dac mai micau dinteo ramdit de suflare, sau din zmuncitura drumului des-

furklat. Inteo dimineat mohorit de

iarna, degradarea generalului Socec, pe


frontul trupelor pe cari le comandase, iar
in alt zi,pe povarniul plin de gunoi din
spatele cazarmii, legarea de stalp i im-

pucarea, in fata noastrd, a unui necunoscut despre care nici acum nu sunt
lmurit dacd a fost inteadevar un spion
primejdios sau rrumai un escroc cutezator.

Muzica a pornit, defilarea incepe. In


www.dacoromanica.ro

36

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOILTLUI

pas cadentat, bateriile pornesc. Sunetele almurilor i bataia tobei sunt acoperite de cntecul care izbucnete bi-

ruitor, din sute de piepturi tinere. In-

conjurat de toti generalii i ofiterii Marelui Cartier, Regele Ferdinand .i Re-

gina ne ateaptd. Langa ei, in tunicd


cerulie, un uria pe care de-abia il cuprinde cordonul albastru care-1 incinge:

e generalul Berthelot, capul misiunii


franceze. Cu sabia lipit de umdr, cu
ochii tint la Rege, care ne zmbete
binevoitor, cu piciorul ridicat in ritmul
mecanic al pasului de defilare, trecem
cantnd spre noile noastre destine. Din

greutdtile unei ierni de cumplit restrite,

se desface in aerul primverii o suflare


noud i proaspdt de ndejde. Simtim
in aceastd clipa cd soarta ni s'a hotdrit.
Ne va fi dat sd rdzbundm i s biruim.

www.dacoromanica.ro

1917

SPRE LUPTA

www.dacoromanica.ro

10 lulie 1917.

Ordin de plecare. Seara se las incet peste vai *i. pdduri, intinzandu-i linitea rdcoroas i. umedd peste forfoteala oamenilor i a cailor ce se pregdtesc de drum. Ceasul obinuit al odih-

nei va fi pentru noi micare pornirea


mult ateptat spre btlie. Ne vom a-

\Tanta in zdrile necunoscute, de uncle nu

patrundea 'And la noi decat bubuitul


indbuit de neintrerupt al tunurilor. Din
ascunzdtorile stufoase unde 1-a tupilat
grija aeroplanelor, regimentul se pune

in micare. Prin frunziul des, se zaresc acum coifuri i roti de trsuri; caii

trec i vin pentru inhamare. Oamenii

strani in curele, inarcati de saci i


bidoane, arat fete noud sub umbra cdti-

lor albastre-cenuii. Uzi le se incarcd,


movile, in cdrutele grupului, ordonantele

www.dacoromanica.ro

40

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

aleargd grbite, ofiterii se incing cu

luare aminte. La ora 20, plecarea bateriilor ; ne vom incolona pe oseaua cea
mare a Tecuciului. Aproape fdr voie,
privirile se opresc asupra coltului in
care am poposit trei zile, pierdut in tufe
frd nume, care ne-a addpostit ncIejdile i grijile cdldtoriei rdzboinice. Iarba
calcata in picioare, singurd mai arat lo-

cul cortului, strns de un ceas. Langa

izvorul ce ne-a addpat setea, numai noroiul ne arat urmele, iar printre crengile huceagului doar cateva hrtii rupte
ne vor pdstra amintirea, pand ce vantul
le va risipi. Nimic nu ne leagd de acest

loc frd casd i. fdrd vatr, din care


viata pleacd odat cu tunurile noastre

rtcitoare, i totui gandul se desparte


oarecum anevoie de sdlaul zilelor de
ateptare, chiar acum cand se apropie
implinirea dorintelor, ce ne mnd spre
luptd. Melancolia ne este insd repede ri-

sipit de zgomotul care se tidied dintre tufe: glasuri supdrate izbucnesc deavalma, crengile trosnesc, toate ordo-

nantele noastre dau ndvald prin frunzi.

Si injurdturile curg, zdravene, pe cnd co-

mandantul nostru se plimbd nerdbdtor,


in ateptarea calului i a gdinii scdpate.
In sfarit, iat sosete tine-calul cu cel
www.dacoromanica.ro

1917 - SPRE LUPTA

41

dintai, iar bucatarul rdsare, mandru, cu


cea de-a doua. Incdlecarea! Pe cardri

stramte, printre copaci, ne indreptdm


spre rapa ce tine loc de drum pada' in
osea. Drumul e plin de oameni i de
cai; bateria a doua trece spre incolonare. Caii bine-hraniti i vanjoi trag

puternic tunurile i chesoanele cari dispar sub munti de furaj, oamenii imping
la roate, carul de baterie, greoi cat o ca-

mp rsturnata, astupd drumul ingust.

In hainele lor ruseti, cenuii-verzui, sol-

datii se fac una cu pdmantul pe care-1


intunecd umbrele serii. In scartait de
roate i uruit de tunuri, in ciocniri i
tropot de copite, cu imbranceli i suddlmi, bateria a trecut; la randul lor,
caii notri ii gsesc calea pe urmele ei.

De-odatd, tufele se dau la o parte.

Drumul de care, dard neagrd ce se strecoard din desiul zavoiului, & in o-

seaua mare care ii intinde la poalele


dealurilor panglica nesfarit de praf.
Cat poti cuprinde cu ochiul, se inir
in lumina scazutd a asfintitului senin,
trasuri langa trdsuri, perechi de cai dupd

perechi de cai. Prin norii uori de praf


albicios, coloanele ii ingramdesc in
ordine irurile indelung repetate de oameni, cai, trdsuri i tunuri. Falnic, de-awww.dacoromanica.ro

42

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

lungul bateriilor, trece la trap statulmajor al regimentului patru, colonelul

ha frunte pe un cal negru i zburdalnic.


Cure le, binocluri, hrti i. revolvere arat apropierea frontului. Iar coiful, cu
deosebire, deteaptd amintirea unor vrenuri de mult ingropate i acluce in tabloul modern al tunurilor o not arhaicA.
Cu fetele lor arse de soare i de \rant,

otelite de un an de rdzboi, tunarii notri aduc aminte de legiunile strAmoeti ale Romei. Tesacul lor pare a se
lungi in gladiu, iar din uruitul surd al
sutelor de roti, caH frmnt praful
'And in fundul zdrii, se desluete ca o
amintire din poveti, ca un vers desprins
dintr'o inscriptie:

Vuetul surd de tropdit al legiunilor


in mare *).
S'a fdcut intunerec. Inaintdm la pas,

in aerul rece al noptii. De-abia de se

mai zresc, la cati-va pai, calaretii. Din


noaptea neagrd ce ne invdluie, zgomotul monoton al copitelor de cai se ames-

tech' en zdngdnitul greoi al chesoane-

1 Le pitinement sourd des legions en marche (Heredia,


Trophes).

www.dacoromanica.ro

1917 - SPRE LUPTA

43

lor. Din cand In cand, o sgeata de lu-

mina despica intunecimea, facand sa rasara din umbra, ca stafii, chipuri de oameni i. cai. Iar peste cateva clipe, ri-

clicand talazuri de praf, trece, urland ca


o fiara, un camion hicarcat pana 'n varf.

Trebuie sa fim mai aproape de front.


Lumini trec, fugare, prin deprtarea intunecoasa, o raza de proiector ratacete
o clip printre stele. Iar prin rsunetul
adormitor al marului se aud acum, la
intervale, bufnituri scurte i. grele, ca i

cum, in intunerec, ar tui undeva un

uria.

Am mers la pas toat noaptea. In latratul canilor, am strabatut Tecuciul adormit. Imprejurul nostru, lumea din
neagr se face surd, lucrurile incep a se
deslui. Suntem o ceata de strigoi. Fetele trase, obosite, ochii biruiti de somn;
peste oameni i cai praful i-a aternut
valul cenuiu. Obrajii palizi, ingalbeniti,
ne dau inftiarea unei coloane de morti.
Din ce in ce, lumina crete, cerul spre
rasdrit se face galben. La trap! Ca strigoii din basme, fugim de zorii zilei. Pawww.dacoromanica.ro

44

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

rsim oseaua, ne infimdam printre movile nisipoase, cari ii atern i ele pra-

ful peste noi. Ne indreptdm spre pa-

dure, care trebuie s ne ascund, s lie


fereascd i aci de iscoadele vdzduhului.
Inainte, tot mai repede. In zarea aurie
a rdsdrit un punct negru
aeroplanul.
De-odat un nor negricios pdteazd cerul,

pe urm altul i iar altul. Bubuituri repezi, aduse de vnt, arat cd tunurile
de apdrare 1-au tintit i i-au inchis drumul. Iar noi ne furidm printre copaci,
la marginea padurii ocrotitoare, pe cnd
in zare, fumul rapnelelor plutete lin
in adierea diminetii. Par'cd degetele
mortii, jucndu-se, ar stropi Rdsdritul cu
pete de cerneald.

www.dacoromanica.ro

IN TRANEE

www.dacoromanica.ro

21 lulie.

In valea stramt a Oituzului, vara


aruncd o cldurd de cuptor. Pddurile

dogorite stau In nemicare, nu tremurd


nici o frunzd. Peste satul Herstru prin
care trece oseaua, apasd indoita tAcere
a cldurii i a pustiului. Au rmas casele goale, unele numai cu peretii ciupeste cari s'a prdbuit acoperiul.
Peste ele a suflat prpdul obuzelor, in
luptele mari de ast iarnd; i acum, pe
alocuri se cunosc gropile adnci, lsate
de spargeri. Viata a pierit : a rdmas doar
scheletul satului, casele sale vdruite, albe
ca oasele mortilor.

0 punte ingust i uoard se intinde


peste ap. Oituzul curge, limpede ca un
pardu de munte, pietricelele se desfac,
amanuntit, sub valurile strvezii. Dincolo, dealurile pdcluroase se ridicd spre
www.dacoromanica.ro

48

PILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

munti. Am inceput s' urc, incet, pe


drumul rusesc croit prin coclrii neumblati. Una din bateriile noastre e pitit
in apropiere, intalnesc tunari i cai ce
se duc la ap. Nici un sunet: linitea e
desvdrit i rdzboiul insui pare acum
vre-o ndlucire deprtat a unui vis. Ar-

*ita se revarsd, in valuri grele, peste


frunziul nemicat.
.

0 poiand. In fund, printre trunchii

copacilor se incoldcete sarmd ghimpat.

La mijloc se ridicd", risipite prin iarba


i buruieni, cruci albe de mesteacdn. E
cimitirul Ruilor. Nimeni nu ne spune
eine doarme sub ele somnul de veci al
mortii i crucile strAjuiesc, fdrd nume,
cenua amintirii i a trupurilor moarte.
Trec inainte, i umbra copacilor ma inghite din nou.
Ca o 'brazdd de intunerec, santul iji
deschide groapa la picioarele noastre,
printre copacii dei. Este aa de ingust
i de putin adnc ca." nu se poate sta
in piciove, trebuie s mergem incovo-

iati. Reteaua de sdrma". i. tufiul ne ascund capetele. Nuiele rdu irnpletite urnple fundul trameei; clcdm anevoie prin
noroi i murdrii. Incdrckoare, granate,
www.dacoromanica.ro

IN TRANSEE

49

mdti in cutii de tabl verzui zac risipite prin glod i balega: peste tot, tovaraii pe cari i-am inlocuit .i-au lsat
amintirea murddriei i a indiferentii lor

obosite. Din loc In loc, soldatii notri


stau strajd, neclintii, cu putile pregdtite. Traneea cotete printre tufe; nu
se vdd dect razele soarelui, cari strdbat pe alocuri acoperiul des al crengilor. Dintr'o groapd ce se deschide in peretele antului, iat c rsare, bdrbos si
murdar, prietenul pe care-1 cdutam. Ob-

servator, el nu vede din locul lui cleat


retele de sdrind ce se incurcd in tufi.

Vorbim incet, dumanul e aproape.Spre

dreapta, cdteva focuri de arme rup td-

cerea.

Cu .neputint de a mai rmnea in

sant. -Ieim, ascunzandu-ne dupd trun-

chii de fagi. Suntem la marginea unei


poieni; dincolo, aa de aproape, soarele

se joacd pe alte retele de sarmd. Camei murdare atarnd de crengi ; ieri,

vrjmaul i-a spalat rufele. Ad, inainte


de venirea noastrd, intre Rui i Nemti,

rdzboiul, de fapt, incetase. Se schimbau sziare, provizii, se fceau vizite...


Acum, in ant, e micare: o patruld se

pregdtete de ieire. Oamenii se tardsc

cu bgare de seamd spre lumini, cu


4

www.dacoromanica.ro

50

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

granatele strnse in mani. Au ieit; tree


incete clipele de ateptare frmntat.
Doud bufnituri infundate, unde-va in de-

siul nepdtruns al codrului, ne vestesc

atingerea tintei. Indat se trezesc i


putile, acoperite de rdpaitul metalic al
mitralierii. Gloante se ciocnesc de lemnul copacilor, zgomote de bubuituri i

spargeri rgsar din taina pdurii ce se


deteapt. Dar nu se arat nici coif,
nici macar vdrf de baionet.

Printre crdci se zgrete o bucat de


cer albastru. Sus, pe bolt, plutete senin un aeroplan, sub care Lana glbuie
a rapnelelor se destram pe cer. Ne
gandim la omul care zboard in indltimile vdzduhului, de-asupra anturilor in-

guste i a pdurilor oarbe. Este adevarata cavalerie a vremilor noatre : zburtorul Ii cautd vrjmaul pentru luptd
dreaptd, in cmpiile albastre de dincolo
de nori.
Altddatd, pedestraul nu era desprtit

de cdraret decat de grebnul calului.


Acum unul s'a ingropat In tarand, ca
fiarele codrilor ce fug de lumina zilei,
pe cnd celalalt, ridicfindu-se spre vAz-

duh, plutete printre stele. Iar de va


www.dacoromanica.ro

IN TRAN$EE

51

cadea, va cobori ca vulturul lovit in


zbor, pe cand moartea secerd prin pedestrime ca ucigau1 pddurii, pAndind
pe la spate din ascunsul tufelor tradd-

toare, in cari se va pierde, necunoscut,


pand i gemetul cel de pe urmg.

www.dacoromanica.ro

BATALIA N EVAZUTA

www.dacoromanica.ro

26 lulie.

Din greul noptii a inceput furtuna


i valea linitit clocotete de zgomot.
In bubuitul neincetat de tunuri ascunse,
se incrucieaza prin aer vajaitul i urletul obuzelor. Cu bazait ameninttor de
viespi aprige, suparate, avioanele nemteti se rotesc de-asupra noastra. 0 pasare de pracld zboard chiar acum peste

vale; soarele ii presard cu aur aripele


pe cari se intiparete crucea neagra cu
capete ldtite
crucea de fer i de

moarte. La noi, nimeni nu naica, fiecare

cautd umbra de tufi; tim doar ca in


urma porumbeilor " zbarnaitori, vor
roi peste dealuri norii albi sau fumurii,
din al caror fulger stropete ploaia grea
a gloantelor. lath', dumanul s'a depr-

tat, a pierit ca un punct galben in zare


i acum numai urechea mai prinde ve-

www.dacoromanica.ro

56

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

tile luptei. Vijelia nevdzutd ne zguduie


puternic. In vzduh vajdie i tipa salbatec glasuri din alt lume. Explozii cutremurd aerul, rupand, la intervale, ur-

letul prelung al obuzelor; din cnd in


cnd, o tuf de fum negru sau rocat
rdsare printre copaci sau un stalp de
tarand i praf tanete langd oseaua
Slanicului. Dar vntul le risipete nu-

mai decdt, i taina bdtdliei nevdzute care

framnt pustiul cu furtuna ei de zgomote, se lash' din nou pe suflet.


Lang noi, telefonul zbdrndie; firele

lui subtiri sunt nervii btdliei, pe cari


tiri i ordine aleargd, pripite de pH-

mejdie. Adesea se rup, cnd schijele rdtdcite le izbesc, iar intervalul de tdcere

e plin de griji i de indoieli. Glasurile

se incrucieazd, grdbite: sa tragd grupul

doi, ba sd indeseascd al nostru loviturile, ate cinci de tun. A cdzut o bombd


la Targul Ocna, lngd divizie: ce tragedie! Observatori inebuniti de bombardament intrerup pe eful de Stat major,

care zbiard supdrat. Deodat un glas

a rostit: inamicul inainteazd! Da, a razbit spre stnga, la Oituz, un kilometru


in adncime. La noi de-asemenea se pregdtete de atac. In vale, ca furnicile in
departare, se strecoard prin pduri, dewww.dacoromanica.ro

BATALIA. diEVAZUTA.

57

asupra oselii, rezervele de infanterie


cari merg spre lupt. Tunetul neintrerupt al artileriei sporete mereu, urechile ne tiuie, obosite.

Trecand peste munti, cu pai de uria,

batdlia s'a apropiat. Noaptea a potolit

vijelia tunurilor, dar, In schimb, putile

trosnesc peste vale. Prin intunerec se

inalta o ramura tremuratoare de lumina,


racheta vrajmad ,ce prinde a licdri, o
chi* pe coama nedesluit a unui deal.

Cu pistoalele in mani, pandim in umbra, cu urechea atintit la zgomotele


noptii, in care tacanitul mitralierii inlocuiete dantecul de yard al grierilor.

www.dacoromanica.ro

27 lulie.

S'a isprvit, ne retragem. Sub po-

topul de obuze, a4uri1e s'au fcut morminte, pamntul i-a inghitit aprtorii.

Tot mai aproape se ridich pe creste,

copaci uriai de fum, loviturile dumane.

Coborim, cu caii la 'nand, prin rapa pardului care se prdbuete in vale. Peste
un ceas dealul acesta va fi al vrjmaului, Inca o bucat de pamant rupt din

trupul tdrii. Am pierdut-o noi, noi...

Pe osea, lngd SJltnic, bateriile noastre


se scurg repede, uruind, in trapul cailor,
in bubuiturile de trdsnet al obuzelor

grele ce spintecd valea. Unul a cdzut


in aph; talazuri se ridicA, stropind, din
rdul lovit. Iar noi coborim in asfintit,
spre umbrele vii, sa ne ascundem durerea infrangerii. Suntem invini, cine
tie unde se va putea opri retragerea?
www.dacoromanica.ro

60

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIIILIII

In urma noastr, rascolind pietriul, obuzul nemtesc azvfirle, ca o batjocura,


bolovani peste fugari risipiti...

www.dacoromanica.ro

PE CONA

www.dacoromanica.ro

28 tulle.

In ar0.ta amiezii ne c'autam drumul


printre tufe, venicul tufi ce ne inghite
deopotriv suferinta i avntul. Drumul

strategic erpuiete prin pddure, spre


creasta Conei ce se Tidied drept turn
in cetatea de dealuri pe care o apgram.

Acum ne-am varit inteo poteca ingusta,


poticnind peste raddcini. Vuiet de _glasuri rzbate pand la noi, ne ridicam incet spre coama dealului. Iata-ne iardi

in drum, orbiti o clip de lumina. In

jurul nostru este invalmaeald i zgomot. Infanteriti zapciti aleargsa fard


rost de colo 'And colo. Unde-i comandantul Brigdzii? Ii mort, nu tiu, ne-o
prdpdit!"
Dar colonelul dela artilerie?"
Prizonier, vai, nu tiu, ne-o
dat gata". Bluzele ofilite de soare, albite de praf au culoarea nisipului, fetele
www.dacoromanica.ro

64

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

sunt obosite qi speriate. Un om vine


alergand prin multime: capul ii este in-

fdurat in carpe ptate de sange, ma-

nile cat spre cer. Fratilor, urld cat


il tine gura, m'a ucis Ne-emtii!" In tiptul lui de durere se amestecd plans

de copil. Simtim cum in jurul nostru ii


intinde aripele nevazute panica, spaima
fdr nume a otilor, oarbd i tampit,
fr rost sau inteles.
Dar glasuri noud,poruncitoare, strbat
gaidgia. Capitanul francez, scurt, uscat
i negricios a ieit par'cd din pmant.
Tipa, rstit, amestecand in romaneasca

lui stricatal suduieli strdine: Taq din


gur, magar, idiot, tcq din gur! ll va

tout chambarder, ce cretin!" Un calaret

rdsare la trap din cotitura drumului:


un capitan roman. Fard a se opri se

repede spre fanitul care urld in netire


i-1 izbete in plin, s'albatec. Cu un gemet infundat, omul tace.
Uluiti, soldatii se ingrmdesc in randuH. Poruncile rsun'a, scurte, energice,

oamenii treziti din nlucire ii apucd

putile i pornesc, tdcuti i ascultdtori,


spre creast. Iar in lumina amiezii ce-i

aprinde barba tepoasa i rocat, cdpitanul triumfalor ii infige pintenii in

www.dacoromanica.ro

PE CONA

65

pantecele calului., secernd prin aer cu


biciul disciplinei biruitoare.

Am ajuns pe coasta cealalt. In mijlocul drumului, cu binoclul la ochi, comandantul brigzii de infanterie i colonelul nostru urmresc lupta. State le
majoare s'au intrunit, petlite negre i. ro-

ii stau amestecate. Dealul se las in

jos, spre ra.pile prdpdstioase ale vdii Lu-

pului i creasta Candei pe care drumul


rusesc se incolcete prin tufe, astupat,
inteun loc, de starvuri de cai. Mai de-

parte, sub cerul senin, tinutul se des-

fdoard ca o hartd. In fat, poienile presdrate de arbori rani ale Muncelului, l-

sand sd se ridice in fund profilul paduros al Ungureanului. Dincolo de Iordo-

gatu, dealurile se suie spre muntii vi-

neti, cari inchid zarea cu umbre uoare,


albdstrii. Spre stnga, pddurile se lasd
in valuri verzi spre valea strmtd a Oi-

tuzului, pe care se inir Grozetii i


Herstrdul. Iar departe de tot, privirea
ptrunde 'Ana la oseaua ce cotete
spre hotar, lang casa cea dintal a Harjei

instrdinate. In sfarit, putem pricepe

ceva din micdrile de balaur ale bdtdliei.

hi vale, nori albi de rapnele se agat


5

www.dacoromanica.ro

66

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

de varful copacilor; in fata puncte mici,


negre, rasar prin poiana: unul Cate unul,
pedestraii dumanului se strecoard din
marginea padurii. Nemti, Austriaci, Ungun, Turci? Cine tie ce uniform imbrac aceste furnici, langd can obuzele
noastre ridica, bufnind, valuri de Wand,
inalte cat copacii rzleti. Mai aproape,
la picioarele Conei, mitraliere i puti
ascunse paraie intr'una.
Alaturi de noi, la telefon, comandele
pornesc spre baterii. Distantele se

schimbd mereu: o adevarata burs a


inaltatoarelor. Trei mii cinci sute, trei
mii trei sute, trei mii, cloud mii opt sute,
scddere amenintdtoare.
In spatele nostru, coboard tropaind de

pe creste un batalion. Stint oamenii de


adineauri. Cu revolverul In 'nand, maiorul s'a oprit. Colonelul Colon, batran,
garbovit, cu mustetile albe, s'a ridicat

de-odatd; bratul lui intins arata spre

vale. Pe ei, biei, i-am respins, Ii prdpadim. S mi-i luati la goana!" Cu strigate i urale indbuite irurile se reped
in jos: ochii crunti i hotriti privesc
tint inainte. Puhoiul trece langa noi,
cu puti i mitraliere purtate in spinare,
cu arme ciocnite in fuga de cati i bidoane. Ofiterii incearca sa-5i desparta
www.dacoromanica.ro

PE COSNA

67

unittile; un cdpitan nou-venit schiteazd


un gest eroic, pe care i-1 desmint picioarele tremurande. Viteji i fricoi, au pierit de-avalma in tufiu1 dedesubt, in

care se invarte fara incetare morica

ucigae a tragerii repezi.

Soarele coboard incet spre Apus, seal-

dand crestele in sange. Pe Cona s'a


deslantuit vijelia. Din toate unghiurile

zarii, tunuri de toate calibrele bat (lea-

lul ce se clatind, sub prabuirea gramezilor de ote1. Lipiti de pamant, deabia mai ridicam ochii spre cer. In uieraturi amenintdtoare, rapnele crapa

deasupra noastra, luminand fetele trase


de spaimd cu fulgerul spargerii. Cu ropot de grindind, gloantele starnesc praful i crengile rupte. Adesea, dupd ce
trasnete peste noi, capul proiectilului
coboard vajaind i mucd, spdrgandu-se,
prin tufi. Nici im aclapost, nici un ant:

colbul ridicat de explozii p1utete ca o


negurd. Vartejuri fumurii arunca pietre
i bulgari, izbucnind in sus, spre norii
negri i grei ai obuzelor brizante. Suntern zguduiti 'Ana in adancul firii, deabia de putem, pe furi, s mai rasuf1ara
fumul acru i prafuit. Singur, colonelul
www.dacoromanica.ro

68

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

Hentzescu, nemicat i linitit, ii aprinde pe rand, igri1e. Automobilul!"

a strigat cineva. Din fundul zdrii un


grohait uria se apropie i crete, ascutindu-se in uieratura infricoatd. Un

muget ingrozitor se pravgete pe noi,


ne-am fdcut una cu painantul, ne lipim
strans de tdrana aspra. Cu un urlet de
locomotiv vajaie peste noi ceva fard
margini, fard nume; vantul ne-a pdlmuit,

ne apas o suflare de vijelie. A trecut,


trdsnetul spargerii cutremurd dealul. In
spatele nostru, cerul s'a intunecat : o
perdea de praf galbui i cenuiu se innalt in vazduh. Un pumn m'a izbit cu
putere, trantinclu-ma din nou la pamant.

Bulgari i bolovani ne ploud pe cap,

imi destup anevoie urechea plind de tarand. Treziti din viforul rnortii, ne de-

teptam cu greu la simtire, la viata, pe


cand noaptea desfaoar incet, peste var-

ful frdmantat, mantia ei ocrotitoare de

intunerec.

www.dacoromanica.ro

29 Julie.

Din Rdsdrit, faptul zilei inroete


culmile albdstrii. Ne inghite groapa an-

tului acoperit, prin care ne strecurdm


sub pmnt, ca prin mdruntaiele dealului. 0 dunga de lumina' ne cdlduzete,

in strmtoarea neagrd a traneei strdbate adierea inviordtoare a diminetii :


am ajuns in creastd, la observatorul
blindat. Ingust ca postul de comand al
unei cordbii de rAzboi, ne cleschide, prin-

tre barne, o fereastr largd asupra zdrilor dumane. In lumina crescand a


zilei, privelitea de ieri ni se intinde
iardi inainte, dar cu umbre i colori

schimbate. Este ceva mai Canal. i mai


proaspdt in razele ndscnde ce satern
polei de aur ro peste abureala vdilor
de-abia deteptate din somn. La intervale rani, focuri de pucd plesnesc tawww.dacoromanica.ro

70

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

cerea. Departe, pe osea, lang Harja,


o (lard intunecoas se tardte in praf:
e o coloan vrjma6. Aldturi, pe un
(Iamb, vedem acum i pete albicioase
ninse peste noapte laugh' drum, corturi
fard indoiald. De am avea i noi tunurile

lor grele, balauri a edror suflare sd


treacd muntii

marul linitit de din-

colo s'ar preface in risip sangeroas.


Iar urld furtuna peste antul nostru.
Barnele tremurd, zguduite, pamntul
geme. Sub ploaia de bolovani i. schije,
acoperiul se clatind. Vrtejuri de praf

intunecd vederea, tergand muntii i cerul din ochii notri. Jur imprejur se pr-

buesc loviturile, uierand adesea ate


patru de-odat. Cele prea lungi rad

creasta, fonind, parc'ar trece prin iarb


coasa fdr margini a mortii. Vom mai
trdi s vedem bolta albastr i tihna zi-

lelor calde de yard?

Necontenit, telefonul se rupe, ca un


fir de paianjen in vdltoarea vijeliei. Linitit, ca la o plimbare, telefonistul iese
din ant i. leagd la loc capetele desfacute, in haosul de nimicire ce ne in-

www.dacoromanica.ro

PE 00E3NA

71

yaluie. Dela 77 la 305, nu lipsete nici


o nota in uriaa simfonie a prapadului.
Nervii tremura, obositi de supraincordare; pana i colonelul incepe a-i rasuci mai repede, plictisit, nelipsitele tigari. In invalmaeala gandurilor

m'am,

apucat sa scriu o scrisoare, pe care n'o


voi ispravi
rasare o amintire: in timpul iernii, langa Iai, de pe dealul Sorogarilor, am luat parte la o tragere a

colii de artilerie. Tinta era un steag


ci-ca observator inamic. Vre-o
cloud ceasuri ne siliseram sd-1 dam jos.

ro

Zadarnic; carpa falfaia, sfidatoare, obraznica, de neatins. Avea-vom i noi


norocul acestei papui?

Firul s'a rupt din nou. Cele din urma


cuvinte, ce ne-au ajuns, ne indeamna sa

ieim; infanteria se retrage peste noi,


nu-i chip de ramas pe loc. Pornim, cu
telefoanele de gat, cu mantalele stranse

In brate. La cativa pai, ant-ul e as-

tupat; un obuz i-a prabuit peretii. Prin


gaura din acoperi, ne cataram de barne
sfaramate, tragandu-ne spre lumina. Sub
obuze ce trosnesc, inegrind cerul, ne lasam la vale. Iarai dam inapoi, a trebui sa ma simt zdrobit, desnadjduit de

www.dacoromanica.ro

72

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

incercdrile noastre zdarnice, de silintele aprdrii infrnte. Si totui faptul


singur de-a fi in micare, de-a umbla,
ma umple de o bucurie nebdnuit. Simt
& in mine sufletul in fierbere s'a ealit.
Scdpata, din innec, viata ii cere, brutal,

dreptul la srbtoare. Ieit o clipd din


atingerea apdstoare a primejdiei, sunt
un om nou, dornic de luptg, gata de asalt,

pentru care obuze i gloante nu mai inseamnd decat umbra unei inchipuiri.

Alergnd printre tufe, am ajuns pe

podiul strmt din spatele Conei. Batranul comandant al Brigdzii ne intampind, infuriat; 1-a prsit artileria. Comandantul grupului, sfarindu-i munitiile, i-a retras bateriile mai la vale,

spre Trotu. Colonelul pornete navalnic, intr'acolo. Suntem martorii, fArd


voie, a unei certe furioase intre cele cloud
cdpetenii, care ajunge la scoaterea pisto-

lului. Excesul insui de mnie readuce


sangele rece i linitea. Acum s'a isprvit, au plecat fiecare intr'o parte, zgdriind pdmntul cu pintenii. Aghiotantul
regimentului, ganditor i diplomat, imi
spune : penibild scend".

Ca s sprijinim mai de aproape apa-

www.dacoromanica.ro

PE COSNA

73

rarea crestelor, un tun a fost urcat in

cotitura drumului, la sui. Trage, descoperit, la desnddejde. Tuburile de alamd


inegrite se aruncd gramadd, cu scufiile
de cositor ale rapnelelor roii. Dar iatd
cd se inird pe drum un lung alai de sdrbdtoare. Urcdnd in lumina soarelui spre

tunuri, satul intreg ne card proiectile;


un ir nesfdrit de copii, de fete, de neveste tinere i bdtrdne, de bdietai se
indreaptd spre noi. Spinarea bardnelor
se incovoaie sub povara obuzelor, ne-

vestele le strdng in brave ca pe nite


copii, mdnutele slabe ale bdietilor se incleteazd pe alama sclipitoare. Un no-

rod de cdmei albe i de tulpane viu


colorate a inflorit, ca prin farmec, In
pustietatea ucigdtoare a cdmpului de
bdtdlie.

Am pornit din nou spre creasta pd-

duroasd. Colonelul Keminger chldrete


inainte. Descdlecdm, putile pocnesc in
apropiere ; prin drum, tiuie sinistru
gloante rdtdcite. Intrdm In tufi, ocolind
linia primejdiei. Ne-am iiicurcat, nu mai
este chip sd ne indreptam prin desiul de
nepdtruns. Am pornit spre drum, sa gdwww.dacoromanica.ro

74

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

sesc postul de comanda al Brigazii de


infanterie.
Alerg de-alungul lantului de tragatori.

Culcati pe povarni, oamenii trag, cam


Printre crengi rsare, o
varful apropiat al Conei, acum
dumane. Intre cloud tufe, un om zace
intepenit, cu maim pe pucd,
1-a dodorit oboseala sau somnul cel venic.
N'am vreme sa ma opresc. M'am plictisit de atata indoire .i ascundere, alerg
in netire.

in drum spre pomii rari caH ii Inal

gardul de-asupra tufelor. A vrea s fiu

peste tot, sa ma fac sute de luptatori,


sa imbratiez intreaga _intindere a bataliei. Goarne rasuna prin larma; cred
cd la noi au ramas cele din urmd, In

rzboiul de astazi. Un obuz zvarle trosnind, la cativa pai, radacini, bulgri amestecati cu crengi. Privesc cum van-

tul impratie printre copaci fumul intunecat. Nu-mi mai pas, ma impinge
inainte ceva de-asupra puterilor mele,
o nebunie. Alerg, orbit de razele soarelui i de stralucirea aprinsd a focu-

lui lduntric.

Am pardsit postul de comandd. Inteo gaura, la radacina unui copac, co-

www.dacoromanica.ro

PE $00$NA

75

inandantul brigdzii de infanterie i-a in-

stalat cancelaria. In zgomotul salvelor


cari se trag in apropiere, bdtranul dicteazd, impert-urbabil: V rog, scriti.
Ziva de astzi, ora care este, locul unde
simtem". Trdgand cu coada ochiului spre
creste, aghiotantul scrie din zor.
Acum ne intoarcem prin rapi, la vale.

Asfintitul ii apazd trandafirii palizi pe


varful copacilor. Langa noi, Uri paean de
munte ii optete cntarea, srind peste

stanci. Fragi de pdure ii arath cape-

tele mici, roi.i, prin iarbd: gustul lor acrior rcorete setea ce ne stoarce. Nepdstoare, senind, viata padurii se des-

volta mai departe. Iar incletarea disperat in care se framnt soarta unei

tari, care aruncd in zarul ursitei tot

trecutul i intregul viitor, va trece prin


umbra neschimbald a crengilor, ca cearta
necunoscut a cloud muuroaie de furnici invrjbite ...

www.dacoromanica.ro

30 lulie.

Drumul ce se indoaie pe povarni


mi se pare nesfarit. Tardsc picioare de
plumb, apdsat de chldura arzatoare, istovit de oboseald i de sete. Merg inteo
aiureala netiutoare, indiferened; numai

vointa de-a ma mica ma mai tine in

picioare.

Printre tufe, rniti se las ingrijiti de


sanitari; vata i carpe sangeroase murdaresc frunziul. Mai sus, tot mai sus.
Prin aer optete, ca prin vis sgeata
subtire a gloan
lat un sOldat. Unde-i domnul capitan? Nu tiu, 1-am:
htelor.

vazut pe acolo". Unde?" Nu tiu".


Cum nu tii ?
Nu tiu, vai, 1-0 fi

prins".
Nu-i acolo la dreapta, spre
creased?" Nu tiu, nu v duceti, dom-

nule sublocotenent, vin Nemtii"; i adauga, plangator: ne-o prapdit cu miwww.dacoromanica.ro

78

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

traliera". Iari pe la fleancuri" ca i


altddat; Ii injur sdlbatec, de nu mi-a

fi uitat pistolul, nu tiu nici eu ce a

face. Din fericire, se arat un plutonier,


osta vechiu, care ma indreaptd. Am ajuns. Cdpitanul st nehotdrit in cdrare,
alturi de el, observatorul nostru, cu
revolverul in mand, amenintator, incruntat. Ii dau plicul cu care fusesem trimis. II citete, uimit: Cum, sd contra-

atac cu treisute de oameni pe cari Ii


am aci? Dar uit-te i D-ta, nici trei-

zeci

flu

mi-au rdmas. Spune-mi, ce pot

s fac?"
Cativa soldati, prin tufe, impucd in
vant, fdrd socoteald. E o adtmdturd de
unitati amestecate : din regirnentul de
mar, din divizia noastra, din alte ' re-

gimente aduse in ajutor; vrtejul


i-a imprdtiat ca pe frunzele
moarte, adunnd la un loc rtaciti din
toate pdrtile. 0 ceat rdsare din potech', patru oameni due intre ei o foaie
de cort, pe care zace o gramadd de haine
rupte i came sangeroas. Mai este
viata, in aceste ramaite zdrentuite
de om?
Pardind, trosnete o salvd, cu ciocniri
irt4buite gIoantele se infig in pdmnt.
Un strigdt se ridicd din stanga: yin Nemwww.dacoromanica.ro

PE COSNA

79

tii! Un fugar trece, nebun, in fata noa-

str. Cei patru s'au oprit. Ca la po-

runcd, au scdpat colturile foii i s'au


fdcut nevAzuti. Ca o pard coapt cazand de pe cracd, ranitul s'a prdbuit la
pdmnt, cu un gemet surd. Sangele ro

se prelinge pe carpe. Zgomotul crete


cu invd1m4eala. Pistolul ofiterului se
plimbd in toate directiile, ca acul unei
busole rdtdcite.

Am ajuns la limita din urm a puterilor. Trntit la pgmnt, rdsunetul luptei rdzbate de departe de tot, ca un vis,
prin toropeala grea ce m'a doborit. Exaltarea de ieri s'a imprdtiat ca fumul,

n'a mai ramas decat o zdrobitoare o-

boseald, ce inneacd toate ca intr'un vl


cenuiu. Imprejurul nostru duduie pa-

mntul de tunetul artileriei. Sus pe

creastd, in marginea pomilor rari, obuzele noastre tdnesc, ddrmand padurea.


Barajul ii intinde perdeaua de foc i.
de moarte; opri-va oare aceast stavild
de otel valurile sure ale nvlitorilor?

www.dacoromanica.ro

CONTRA - ATACUL

www.dacoromanica.ro

31 lulie.

Dumnezeu ne-a ascultat; ieri sear/


Vandtorii de Munte au rdzbit la Cireoaia. Vrjmaul se retrage. Soarele bi-

ruintii a rsarit peste noi. Bateria Intdia sd schimbe de pozitie, sus, la


creast! Telefonul zbdrndie de nerfibdare. Inainte! In aerul viu al diminetii

plutete par'cd duhul izbandei inaripate


ce ne 'nand spre culmi. Caii trag puternic
tunuri i chesoane inhmate in pripa".
Mai sus, fiecare pas recucerete o palmd

de pmnt stramoesc, terge urmele

pfingririi vrjmae. Langd noi, un plu-

ton se desfdoard in trgtori, vantul


arduce vuiet de goarne i de urale. In
fatd, pAdurea tace ; crestele s'au golit

de dumani. CAteva impucaturi se mai

ratacesc prin tufi. Tot mai aproape,


lang varful Conei, rsund imbttoare,

www.dacoromanica.ro

84

FILE RUPTE DIN CARTEA. RIZBOIULUI

poruncitoare, goarnele asalt-ului. Uitate


noptile nedormite, oboseala, grijile covaritoare ale zilelor trecute, urcdm, intr'o bucurie fard margini, spre inaltimile

recucerite. led vechile pozitii: poteca


e plind de incarcatoare, de mdti, de

arme. Din loc in loc, pete de sange s'au


inchegat in lutul galben. Hrtii, epci
rotunde, mantale, zac, rupte, printre
crengi. De-a curmeziul drumului, cu
fata de ceard, intaiul mort ni se intinde
la picioare : un bavarez cenuiu. Fa0a
unui fanion galben .i ro a-Lama de
crengi. Calcam peste baionete, peste coifuri greoaie, ocolind granatele de mand
risipite in graba fugii. Prin sapaturi, lopeti i tarncoape au rdmas pe urmele

fugarilor, iar petele roii tot mai dese


i-au scris povestea. Copaci rupti i trasniti s'au pravdlit pe cdrare; obuzele noa-

stre n'au fost trase in zadar. Ne mira

numarul de mati impotriva gazelor cari

stau impratiate; pe cat tiu, noi n'am

tras cu gaze, dar se vede c i-a ine-

bunit bombardamentul.
Aproape de noi, o goarnd incepe can-

tecul Inairitrii. Prin tufie, un lant de

tragatori impucd in vale. Am ieit intr'o


poiand, plini de avant razbunator ; de pe

dealul Candei, din fata, ne primesc fo-

www.dacoromanica.ro

85

CONTRA-ATACUL

curi de pucd. Tiuind, cateva gloante

se pierd printre crengi; ce ne pas? lath'


In sfarit un tun, tras anevoie de patru
cai, impins de tunari can 11 aeaz6 intre

tufe. Obuzele tree din mnd in 'nand,

Intia Ioviturd bubuie prin vale. Ochit


de-adreptul, s'a spart pe creasta din
fata, rscolind copacii. Glasul biruitor al
goarnei se ridicd, aa cum va fi sunat la
Grivita, acum patruzeci de ani; cu strigate de indemn, pedestrimea se avntd
in \Tsai. La simfonia goarnelor i a uralelor, tunul ii adauga basul adnc. Este
In ceasul acesta ceva care rscumpdra
zile intregi de infrangere i desn6dejde.
Si acum, prin colbul subtire al amintirilor, aceast clipd de izband pdtrund,

vie i luminoas, ca o razd de soare


glorioasd i aurie.

Am regsit locul vechiului post de co-

comand. In rap, cartuele trase sau


asvarlite presar iarba. Iat .i ulciorul cu lapte, rmas intreg, aa cum 1-am
p6rAsit; bucuria nevestei din sat, care
se plangea ieri seard c i 1-am pierdut,
Oa la aceasta i-a bdtut joc de baraj, de
trgatori, de mitraliere, de obuze grele;
ne-a ateptat cu credint intoarcerea.
www.dacoromanica.ro

86

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

Md opresc in drum, langd mort. A


fost rdnit intai la cap; nite carpe Ii
infdoard fruntea albd, ca de var. Buzele vinete s'au deslipit; e inch' tandr,
nici barbd, nici musteti. Trdskurile fetii sunt regulate i subtiri. Langd el, in
sange, un album de muzicd: Schubert.
La cativa pai, o scrisoare dintr'un orde1 german, un scris subtire, de femeie.

Mama, logodnic, eine tie? Citesc, ca


o amar ironie, aceastd frazd: Imi pare
aa de bine cd eti acum intr'un loc mai
linitit ..."
Mi se strange ceva in gat. Da, qtiu,
e un duman, un ndvdlitor, tara mea e
incdlcatd, pe acest necunoscut in haine
sure 1-a rdpus apdrarea unui neam cotropit de el i de ai sdi. Dar nu pot opri
valul de mild i de induioare care ma
cuprinde ndvalnic. Acest om a trait, a
simtit, a gandit, a cantat, cum aratd fi-

lele rupte qi prfuite cari 1-au insotit


In adancimile tainice ale mortii. Acestui
necunoscut i se deschideau zArile largi

ale tineretii i ale viitorului; purta In

el o energie, o simtire, o minte frumoasd,

poate. Iar schija nebund care a crutat


ciobul de alaturi, a sframat cantecul

acestei vieti, sparcuind nemiloasd i ne-

tiutoare. Uit cd este imbrdcat in haiwww.dacoromanica.ro

CONTRA-ATACUL

87

nele vrajmaului i nu mai vd decal


omul, un frate de suferint i de jertfa.
5i a vrea, la cdptaiul tineretli secerate,
s scriu In praful sangeros vechile versuri, sdpate unde-va in slova de mormant, ca o recunoatere i o mangaiere:
QVI ANTE DIEM PERIIT,
SED MILES, SED PRO PATRIA.

Pret-utindeni, trupuri nedesluite s'au

prdbuit. In aerul cald al amiezii, se

ridich mirosul greu al leurilor. Cati vor

fi pierit In coltd acesta blestemat, de-

ai notri i de-ai lor? Multi i-au sdpat


singuri groapa In addpostul antului, iar
addpostul ii s'a fcut mormant. Sangele

devine o obsesiime: calci in el la fiecare pas. Pe hartiile risipite, vulturi negri, hrpareti, cruci de fer stau calcate
in praful infrangerii. Ridic o gazet mototolit, o deschid. Das deutsthe Volk...
Poporul german trebuie sa-i intind departe peste hotare semnele puterii sale.
Neamurile celelalte se vor pleca in curand triei noastre nebiruite". Iat i o
scrisoare, cdzuth. alturi: Viata.e grea,
Sfiszstoff ist giftstdff gewoeden, dulcele
www.dacoromanica.ro

88

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

s'a facut otrava. Toate se ispravesc, numai rdzboiul, nu".


Gazeta scrie, imperioasa : Viitorul nostru e sigur, mergem la izbandd clesdvaritd, belugul e cu noi". Scrisoarea
ingana, dureros : Ma uit cu jale la norii

ce pornesc spre voi, lasand soarele s

ne arda holdele. Ce vom manca la


iarna?" Venica i. neschimbata poveste.
Minciuna oficiala a tiparului indbue, cu
pumn de fer, strigatul de grije i de du-

rere al filelor razlete.


.

Ma intorc, trecdnd cu bagare de seama

peste mortii cari astupd cararea. lad

i cel de adineauri. L-am lasat imbracat


i. incaltat, acum picioarele i s'au desgolit. La cdtiva pai, unul din tunarii
notri imi iese inainte, rdzand. Ma uit cu
mirare la pantalonii nol, de culoare surd,
captuiti cu piele la genunchi, la bocan-

cii grei i ferecati cari mi se par in acelai timp noi i cunoscuti. Am inteles,

1-a despoiat pe mort. Ceeace mi s'ar fi


prut o impietate, a-fost pentru el dreptul firesc al razboiului. Si la urma urmei,
de ce nu? Badea Ghita are i el dreptate.
Badea Ghit nu e, ca mine, un nou-venit

pe cdmpul de luptd: a vazut mortii nowww.dacoromanica.ro

CONTRA-ATACUL

89

tri semnati prin valle Ardealului, a


vdzut drumurile retragerii presdrate cu
trupuri romaneti. Ce-i pas lui de

Neamtul sta, un hoit ca toate hoiturile

de Neamt pariv! Bine i-a

fcut. Pdmnt a vrut, pamnt a gsit.


S se invete minte,
de lifte, s

mai umble cu chimicale i mitaluri frd

lege. Ce-a Cautat in tara noastr? far


Badea Ghit, injurnd satisfa.cut printre dinti, i-a insuit hainele cele noud,
in locul zdrentelor sale din refacere.
Da! Badea Ghit are dreptate : este invingdtor .i teafar, cellalt e invins i mort.
S nu ne incurcam in pa'injeniul subtire

al simtirilor gingae de acas. In lupta


suflarea energiei brutale isimple,
a vointii mhrginite dar limpezi va birui intotdeauna.
De pe Inltimile recucerite, ne aruncam privirile inapoi, spre valea in care
ieri ne impingea urgia, din care astzi
ne-a rsdrit biruinta. In lumina nepstoare a verii, intreaga vale a Trotuului
se desfdoard inaintea noastr, cum se
va fi ardtat ieri, ca o vedenie de izbanda
i de pradd, ochilor lacomi ale vrjma-

ilor. Ca un bra.0 sclipitor de argint,


www.dacoromanica.ro

90

FILE RUPTE DIN CARTEA RIZBOIULUI

raul erpuiete spre departrile in cari


muntii se pierd In dealuri albastrii: tara

Moldovii intreagd, ca un covor bogat, ni

se intinde la picioare.
Sub noi, Targul Ocnei pare o jucdrie,
casele mdrunte, stranse grdmadd intre
rau i saline, lsand ici-colo s rdsard
vre-un turn de bisericd. In deprtare,

pete nedesluite arat Targul Trotuului


0i Onetii, de-asupra cdrora se invarte

in zare un aeroplan. Toate aceste le-au


privit acum cateva ceasuri, cu poftd de
cucerire, nvlitorii. Maine trebuiau sd
porneascd urmdrirea prin strdzile One-tilor, iar cel mai tarziu peste cloud sdpOmani, la un an dela intrarea noastr
In rdzboi, erau s calce biruitori peste

Iaii robiti. Inca un ir de dealuri

0i

eram mdturati din cel din urmd colt al


pamantului nostru, visurile noastre cele
mai scumpe risipindu-se in fumul rapnelelor. Dacd treceau ieri de perdeaua

de schije a barajului, dacd un singur


regiment rdzbea pand in apa TrotutuInteadevdr, sunt clipe cari atarnd
deosebit de greu in cumpdna nestatornicd a vremii.
Pe drumul ce urea spre noi, dela Paraul Boghii, e micare i viatd. In lung
alai, femei i copii ne card sus proiectile

www.dacoromanica.ro

CONTRA :ATACUL

91

focoase lucitoare, intorcndu-se la


vale cu tuburile trase i inegrite. Urland, obuzul nemtesc se repede peste
i.

creast, i crapd de ciudd, rscolind pamantul. Fete le se scoald, rdzand de zphceala mdtuii speriate. Cateva gloante
rtdcite mai bazdie prin aer, dar nimic
nu oprete buna-vointa skencelor. Nici
nu-i dau seama cd indeplinesc vre-un
lucru deosebit, vre-o fapta vitejeascd.
Cum se duceau seara la fntan, cu do-

nitele pe umeri, tot astfel ne aduc i


acum hrana gurilor flamnde de otel.
E in vitejia lor ceva atat de simplu, de

obinuit, ca i cum ar fi dela sine inteles


ca i femeile sd infrunte primejdiile rdz-

boiului. Si totmi, prin iadul de foc i


fum, rdzand de urletele ameninttoare
ale ghiulelelor, ele torc firul ce ne leaga

tot mai strns de tard. Ca o noud frizd


a Panateneelor, irul lor ridicd, de-asupra slbiciunilor trecdtoare i a ovdie-

lilor omeneti, intruchiparea Patriei ve-

nice, sApat in trupuri i in suflete, in


tArand i in vzduh, mai trainic deck
chiar in stnca sldvit a Acropolei.
In ochii tuturor, ele sunt icoana vie
a Neamului in primejdie, amintindu-ne

in fiecare chi* de mai era nevoie, cd


un popor intreg, dela Vlk lied la opincfi,

www.dacoromanica.ro

92

FILE RUPTE DIN OARTEA RAZBOIULUI

lupta, pe viata i pe moarte, pentru lege


i moie, pentru vetrele incalcate, pentru

trana sfintita de moatele trecutului.

Nu ne aduc numai plumb i fer, ne inalta


i.

sufletele prin pilda lor intdritoare.

Cad ce semn mai frumos, ce simbol mai

inalt al apardrii hidarjite yoate fi, decat acest sat care se ridica intreg, lup,tand, spre creste i spre slava stramoilor ?

www.dacoromanica.ro

IN BATERIE

www.dacoromanica.ro

August.

S'a hotfirit: la ceasurile 15 va incepe

pregdtirea atacului pe coasta Can:dei,


care ne st in piept i ne oprete inaintarea. Prin tufiul des, oamenii aeazA

proiectile lngd tunuri, uitandu-se pe fu-

ri, printre crengi, la creasta vrjmae


din fatd. Jos hi vale, prin rapi, pedestrimea ateapt semnalul. Cldura amiezii
se lasd greu peste otile gata de luptd.
De-ddatd, langd noi, o flacdrd roie
se repede din frunzi i o detun'atur
groaznicd ne astupd urechile, cutremurand pmantul. Cu un urlet salbatec,

obuzul strpunge vzduhul, zburndspre

ingltimile dumane. hitdiul tun a tras.


Cu bubuituri asurzitoare., celelalte trei
intr i ele in hora. ,Loviturile, la intervale regulate, ne ciocdnesc auzul, zguduind temeliile dealului. Auzim cum se

www.dacoromanica.ro

96

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

aruncd obuzele noastre peste coama Can-

dei, spre vile ascunse.


Dar nici rdspunsul nu intarzie mult.
Cu suierturi aprige, cele nemtesti se infig in pdmnt, rdscolind bulgrli si pietrele. Cu zumzet par'cd de albine, schijele roiesc prin aer, lovind glia vrtoasd
cu o ciocnire scurt si uscatd. S'au de-teptat pe Cndea si mitralierele : urechea
prinde, printre bubuituri si tunetul spargerilor, zgomotul lor de tabl scuturat

de vnt. Mai rar, sinistru si inft.mdat,

dusmanul tine tactul. Ca niste muste supdrate, gloantele lui ascutite zboard

printre tufe. Pe varful Cosnei, cu izbituri de cutremur, balaurul de 305 ridicd


in vdzduh un aclevrat vulcan de fum si
de trand. La cativa pasi, tunul nostru
ne sparge urechile de sase oH pe minut.
Suntem in lad, in iadul zgomotului, str-

batut de flacdrile rosii ale tragerii i


infdsurat in praf fumuriu de explozii.

Ca sa nu lipseascd nimic din orchestra


uriase a bdtaliei, din vale se 'idled sunetul ascutit si monoton al goarnelor
cari imping la asalt, pe cnd pe creastd
se joacd focul de artificiu al rachetelor.
In albastrul boltii ceresti, prin vat albicioas de srapnele, cloud aeroplane
vrjmase incruciseazd, ca ulii, peste dea-

www.dacoromanica.ro

IN BATERIE

97

luri. Acum la paraitul putelor i la


trasnetul artileriei, din vale granatele

de mand ii adauga bufniturile surde i


grele. In jurul nostru este o deslantuire
covaritoare a puterilor de dramare i
de moarte. Simti cum te apas, cum te

zdrobete roata oarb a ursitei; eti o

jucarie, o frunz veteda purtat de van-

tul mortii. Ne lipete de pamant ceva


care intrece frica: e mai mult, e o supunere fard margini Atotputerniciei ce
ne strange viata, cu tot trecutul i vii-

torul ei, in clipa de groazd a prapdului


ce se prbuete pe noi. 'Avdcfkl. Nici-

odat n'am simtit mai puternic de ce


spaima sfanta a nscut intai pe zei.
Ma uit ins la oamenii ce ne incon-

joard. Cu micdri mecanice, de automat,


tunarii Incarca, ochesc, trag, incarcd din
nou. Locotenentul, linitit, privete, masoard, socotete, poruncete. Sub-locote-

nentul, mic i tandr, alearga prin baterie, tipand ordinele, incercand s se faca

auzit prin tunetul asurzitor i neintre-

rupt. Un singur gand Ii tine pe toti: nici


o clipa sd nu inceteze micarea. I-a imbatat i i-a scos in acelai timp de sub
cotropirea primejdiei. Numai micarea
poate infrunta urgiile ce ne intrec pute7

www.dacoromanica.ro

98

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

rile, numai astfel poate birui gandul

zdrobitoarea apasare a primejdiei ce ne


aterne in praful nimicirii.

www.dacoromanica.ro

2 August.

Asaltul de ieri a dat gre. Zddarnicd a fost silinta pedestrimii sd urce


zidul stncos al Candei. Mitraliere ascunse au secerat, i aripile avntului s'au

frnt, ldsdnd doar mortii prin rdpi. Totui ce lesne va fi fost, pe hartd, de-a
se lua dealul ... Cu dor aprig de rdzbunare s'a cdutat loch de unde au pornit
loviturile. Din frunziul uncle se addpostete bateria se zresc pe creasta din
fa-V bordeie pdrsite, sdpate in iarnd
de Rui. Nu vor fi acestea acum vizuinele vrjmaului? Intrebare, pe care tunul numai o poate deslega.
Un ofiter a plecat pe linia de trgdtori,
insotit de un tunar, ca s ne arte la ce

indltime se indoaie printre tufe linia


noastr. Soldatul i-a scos cdmaa i a

atarnat-o ca un steag de varful unei


www.dacoromanica.ro

1 00

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

crci, ca sd se vadd mai lamurit. Inteadevr, aceastd carpd murdard e un


steag, semnul vitejiei necunoscute, care

va pieri in taina pdurii, fdr nume,


laudd sau rdsplatd.

Acum ochirea s'a ispravit. Fddind,


rapnelul a ieit din bubuitura tunului
i un nor de fum alb se aeazd pe crengi,

ca un fulg de zpadd. Prea sus. Cu glas


domol, locotenentul indreapta socotelile :
atat la unghiul terenului, atat la distantd.

Noud sute! Cu o trosniturd uscat de


fdlci infometate, inchizdtorul a inghitit
proiectilul. Trage! Prin zguduirea bu-

buiturii i aburii cenuii ai fumului, teava

se repede inddrdt, lunecnd pe urmd la


loc, ca un arpe uria, negricios i lucitor. Nici nu e nevoie de binoclu; 111'0-

timea e bund. Obuze franceze! Se inurubeazd in pripd dopurile negre i

albe ale focoaselor. E o dimineat caldd


i 1initit de August. Dintre tufe, de-

abia de pocnete din cnd in and o

pucd. In fatd, pe povarniul prpdstios


care a vdzut moartea atator oarneni, nu
micd nimic. Se vdd deschiderile pdrdsite 1 mute ale bordeielor banuite.
Spintecnd valea de-a curmeziul, intdiul obuz rsare dincolo, ca o pand nea-

gra de fum tremurnd in adierea diwww.dacoromanica.ro

IN BATERIE

101

minetii. Tunul de langa noi ii varsd

focul mereu, ridicand praful In jurul adposturilor. Din ce In ce mai aproape,


pipaincl ca degetul ciclopului orbit, pra-

padul le apas. Aproape indat dupa


ivirea vartejului de fum, ne izbete auzul sunetul de rupere i de sfdramare
al spargerii.
Dupd norul exploziei unui obuz, un
brad inalt de fum crete i se ridica de-

parte in vazduh, peste creast, insotit


de un tunet prelungit de spargeri. BuCali de barne i de scanduri zboard pe

culme, presdrind zarea cu petele lor inttmecoase. Drept in tint. A sarit in aer
vre-un depozit de granate.
0 noud loviturd se indreaptd, care as-

tupd cu praf deschiderea unui borclei


vecin. Inca una: trage! Ce s'a fdcut obuzul? 0 clipa de indoiald. Iata insa
c norul de fum rsare drept pe locul

addpostului, zvarlind In aer ramaite de


lemnrie. Dar bucata mai mare, negricioas, saltata de explozie, ce poate fi?
E un om! I-am vdzut bratele i picioa-

rele zvarlite in saritura mortii.

Bucurie printre tunari. Ochitorul spune

multumit: Aiasta o intrat la ei in cas,

intrebe di sndtati". Rad de plcere,


aceti plugari blajini, c i-au facut praf
&a:4

www.dacoromanica.ro

102

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

pe oamenii de dincolo. Nu fara drep-

tate, ins. Tot aa vor fi ras ieri cei

sfartecati de obuzele noastre, secerand,


din ascunziul lor de pandari, atacul infanteriei noastre din valea Lupului. Azi

e randul kr. Trebuie s inteleg acest

adevr atat de banal: nici dragoste fara


patimd, nici rdzboi fara urd.
.

www.dacoromanica.ro

3 August.

M'am intors de pe Cona, cu un o-

fiter francez. Am mers pand la drumul


care desparte sectorul infanteriei de acel
al cavaleriei descdlecate. Pe dreapta, pe-

destrimea i-a fcut anturi adnci, in

cari se poate sta h-i picioare. Dincolo de

drum, ins, intr'o nepdsare sfiddtoare,


cdldretii au zgariat numai pamantul, ad'apostindu-se in prea vestitele m6ti
individuale". Cum se vor impotrivi urgiei calibrelor grele, pe care noi am incercat-o?

Ziva cdlduroas, prea cald, a trecut


destul de linitit. Cdldura apasd tot

mai greu, sub cerul care, din alb-glbui,


incepe a se inchide in cenujiu. Linitea
vdilor e tulburatd, arare, de impucdturi

rzlete. Din ce in ce mai mult, apusul


se intunecd. Nori grei, de cerneal, se
www.dacoromanica.ro

104

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

ingramadesc, zidind in zdri uriae i


negre clddiri. Alungat pan acum de

vijelia de pe pdmnt, furtuna inainteazd

in golul lsat de tunurile mute. Peste


varfurile depdrtate, se joacd licdriri de
fulgere. Cu uruit surd de roti greoaie,
tunetul se apropie. Lumea s'a intunecat,

vntul se ridicd, urland, aternnd tufele in rug smerit inaintea urgiei de


sus. In bubuituri nprsnice de tunuri,
fulgerele alearg5 pe creste. Pichturi de
ploaie, mari i grele, cad ca gloante de
rapnel. Potopul de ploaie inneac vAile

intr'un uvoi nvalnic, prin ceata trAsnetele se prAbuesc, ddrmnd. Acum,


prin bufniturile tunetelor se ridicd deodat, sinistru, tdcdnitul mitralierii. Tu-

nurile de jos, trezite din amortire, ii

amestecd glasul in cntecul adnc al furtunii; granate de mnd ciocanesc valea.


Incetul cu incetul, ins, urgia se poto-

lete i ploaia singur se lasd pe dea-

luri, plangand, cu lacrimi subtiri i reci,


nebunia nimicirii omeneti.

www.dacoromanica.ro

SANGE

1 CERNEALA

www.dacoromanica.ro

9 August.

groapd in povarniul repede al


0
dealului, cu o foaie de cort intins de-

asupra, de bine de rdu, iat addpostul"


comandantului de sector, langd Nicoreti. Din satul vecin s'au adus scaune
i mese, iar intr'o incurcaturd fard capdt
de mosoare i de fire s'au ingramddit
aparatele i telefonitii. Aldturi, in altd
groapd simetrica, fiinteaza biroul", cu
secretarii i copitii sai. Unde sunt statele majoare falnice ale bataliilor de odinioard, cari indreptau, de pe varful
unui deal aezat ca din intamplare in
primul plan, micdrile geometrice ale li-

niilor de bdtaie ? Ce tablou ar putea

zugrdvi privelitea putin esteticd pe care

o infatidm? Jumdtate din addpost Ii

umple comandantul Brigzii, colonelul


Obogeanu, om cu greutate; de-asupra
www.dacoromanica.ro

108

PIM RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULCI

fetei bine-hrgnite, moturile unei capele


soldAteti se ridicd tuguiate i peste ma"-

surd de lungi, ca urechi de iepure. Mai

chipe ar fi poate colonelul Olteanu,


din cavalerie, care st alaturi de el

dar cl'aret fr cal, ingrAmdit cu barbia pe genunchi intr'un colt intunecos,

nici el nu amintete vre-o zugrveala


eroicd. Jur imprejur stain noi, aghiotanti, ofiteri de legkurd, telefoniti, agenti

infanterie, roiori, grdniceri, tu-

nari din patru regimente deosebite, intr'o amesteaturd de picioare, genunchi


i coturi in care e greu s te descurci.
Anturi, la mas, un locotenent face statisticd: Pe ziva de ieri s'au dat in sector aptesprezece atacuri... Pierderi
ofiteri
numele, gradul; elevi
plutonieri
raniti, 18; grade inferioare,
soldati
Domnule, ti-am spus s nu
treci pe elevi la un loc cu ofiterii, pune-i
in coloana de alaturi, odat pentru totdeauna! Allo! Telefonul. Da ... numrul
loviturilor pe ziva de ieri...3507 scrie
omule mai repede, ce dracul! Da, dar
ati uitat numdrul de ordine al comunicarii". Un glas plictisit rAspunde pe fir :
)3

Zi-i 44 i gata".
Un copist se repede, disperat : Unde-i

creioilul albastru, Ii aveam i nu tiu


www.dacoromanica.ro

SANGE EI CERNEALA

109

ce s'a fcut". Al lo! iar telefonul. Domnul General cere situatia mai repede, o
ateapta. nu tie de &rid. Emotie. S'a
gdsit, din fericire, creionul albastru. Dar
uncle se va fi ascuns acum cel ro? Teribil intrebare.
0 uierdtur sdlbatecd intrerupe cercetarea. Un vajdit greoi culcd toat lumea la pamnt
ordonanta imi dispare
sub masd inainte de a-mi fi dat seama

ce se intampl. 0 izbiturd puternicd,


trsnetul exploziei, lumina i cerul au
pierit in fum i praf. Un miros acru
ne curm suflarea; cineva a strigat: E
asfixiant!" Firete, nimeni n'are mascd.
Din fericire, vntul imprdtie ceata intunecoas
nu erau decat gazele spargerii prea apropiate. Ateptdm s cadd
bulgarii i schijele incetul cu incetul

fiecare se aeazd fa loc. In fata ado-

postului s'au schimbat imprejurimile; in


groapa sdpat de obuz, copacul care se

ridica aldturi s'a prbuit de-a lungul,


zmuls din rddcini, ca de suflarea furtunei.

Intdia intrebare : nu-i nimeni lovit ?


Ca prin minune, am scdpat cu totii teferi.

Numai bucdtarul, de afard, se plange


c i-a spart o farfurie. El inO, a ramas
intreg: Dacd are omul zile..." Aparawww.dacoromanica.ro

110

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

tele, ale caror fire se inoadd la loc, zbdr-

ndie iardi, cglimar, penite, creioane,


hartii rsar din toate pArtile, i socotelile reincep, cu toate chitibuurile i
amnuntele formaliste ale contabilitatii
rzboinice.

www.dacoromanica.ro

11 August.

Dimineata incepe in linite. Cu rdb-

dare metodicd, se lucreazd la hdrti 0

crochiuri pentru luptele de ieri i actiu-

nile de maine. Cu un locotenent dela


artileria cdldreatd ne-am apucat sd jucdm ah i ne cufundam in chibzuieli

de inaltd strategie. lath' muzicuta rdguitd a telefonului care incepe. La aparat! Inamicul se pregdtete de atac, bateriile sd facd baraj spre Poiana lui Boboc. Nti. trece mult i cu zborul repede al

aripelor lor nevAzute obuzele ii des-

pied drumul prin vdzduh. Dumanul rds-

punde la noi in vale, i privim cum se


ridicd stalpii negri de fum printre co-

paci. Un om vine alergand, incheindu-se

in pripd. A fugit de fried sau de ruine?

Bucurie! Iota' mdnearea. Ne repezim


www.dacoromanica.ro

112

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

la mamaliga cu lapte ca nite cani framanzi. Dar pranzul nu e numai brand,


indestularea foamei thinuitoare, e i o-

dihna. Inseamna o clipd de slabire a

tensiunei nervoase ce ne intinde de trei


saptamani coarda vieii intr'o neincetata
framantare. A manca, a dormi, ce plcere, ce desfatare nebanuita!
Iar in zgomotul necontenit de bubuituri .i de spargeri, in caraitul uricios
a zece telefoane, creioane i penile alearga grabite pe hartie i scriu, scriu,
scriu, fara oprire, fara sfarit.

S'a facut noapte. La flacara tremuranda a lumandrii, cancelaria Ii urmeazd lucrul. Adorm, deteptat la in-

tervale de vre-o explozie prea apropiata

sau de telefonul care nu se mai saturd

de baraj. Din nou, toropeala ma doboard, din nou ma detept i scartaitul


penitelor pe hartie tot n'a incetat. Se
ingramadesc mereu rapoarte, situatii, cereri, propuneri, desenuri, harti ... nu mai

pot sa le numar, casc, atipesc din nou.


Iar prin somnul nesigur care-mi inchide
pleoapele, vad inteun vis bolnavicios
cum uvoaiele de sange ale rzboiului
www.dacoromanica.ro

RANGE

I CERNEALA

113

se revari inteun lac adanc i tulbure


de cerneala, ingropand jertfa i avantul sub greutatea tot mai deash a hartiei inegrite...

www.dacoromanica.ro

QUO VADIS

www.dacoromanica.ro

13 August.

Schimbam de pozitie. Am plecat in


noapte, pe jos, cu telefonitii dupd mine.
Trebuie s ajungem la Boghii, peste Par-

gareti. A plouat, ne call-tam anevoie


drumul prin noroi i intunerec. Am ajuns pe coama unui deal; ce inseamnh
lumina ro0.e care aprinde valea? Nu
pot fi zorii zilei, caci de-abia a inoptat.
Ma ldmurqte sergentul: Arde Targul
Ocnei". Cu licariri de jratec, focul pre-

face noaptea in sange. Oraul pare un


rug uria, a cdrui jertfa lumineaza, cu
strdluciri de arama, dealuri i paduri.
Cu cat ne apropiem, lucrurile se desluesc mai bine; gara pare a fi o singurd
flacara.
Neputand sd-1 cucereasca, 1-au aprins,

sa facd macar atata rdu. Bietul targ.


Ruii Ii tdiasera gradinile i dumbrawww.dacoromanica.ro

118

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

vile, ii murdarisera strzile, ii pangarisera casutele curate, gospodariile ayezate de orael cuminte i harnic. Acum
Nemtii il prefac in cenue, iar lumina
pojarului se ridica spre cerul negru i
mut ca o chemare de desnadejde.
Ma uit indarat, din cand in cand intunerecul e despicat de dunga albastrie
a rachetelor. Departe, la spatele frontului, lumini tainice se plimbd pe dealuri. Am auzit-o i. in zilele din urma:

am fi intr'o retea de tradare, iscoade

ascunse in haine ruseti ne-ar vinde vrajmaului. Nu numai ne parsesc, ne lash'

sh ne zvarcolim singuri in lupt cu puteri mult mai mari, ci mai adauga tea"clarea i vicleugul la prsire?
Din nou, luminile au pierit i noaptea,

la spate, ii inchide mai strans capacul de umbra i ploaie. Mergem inainte, spre valea inroit de foc.

De cate ori, in copildrie, cand citeam


isprvile naprasnice ale vitejilor din
basme, n'am visat cetati in flacari _peste
cari cdlcau oti imbdtate de biruint i

de prada? Cand vedeam in Letopisete


oraele aprinse de Tdtari, cand imi inchipuiam valurile de foc incingand zidurile palatelor i mandstirelor impresurate, ma lsam ametit de frumusetea

www.dacoromanica.ro

QUO VADIS

119

descrierii. 0 pagind a lui Sienkiewicz,

vazutd mai de curand, imi rasare in


minte. and citeam ca Vinicius alerga

in goana calului spre zarile sangeroase

ale Romei aprinse, aceast inchipuire mi


se prea in acelai timp mareata i. minunata.

Dar iat cd pe pamantul tdrii, pe un


drum romanesc, imi este dat sa-mi caut
drumul la lumina flacarilor aprinse de

vrajma. Privelitea, in loc s ma infioare, sa ma zguduie de groaza i sd


ma copleeasch prin maretia ei salbatech, imi deteaptd in suflet durere i
jale. Maine se va implini anul de cand

vijelia rdzboiului ne-a cuprins, de cand


au rdsdrit, din mormantul veacurilor apuse, vremurile de prapdd i de macel
ale stramoilor. Pada uncle, pand cand?
*tiu mai bine &cat altii cum am intrat in
razboi.i pentru ce luptam, dar din adancimi nebnuite, din ploaia subtire ce se
preface in glod, din intunerecul ce apasa
pe \Tsai, din zarile can l. ard, gramddind
taciune in cuptorul negru al noptii, se
ridica o intrebare dureroas, aceeai, ce
nu mai e literaturd, ci cu adevarat sfaie
in cedsul acesta de restrite, sufletul i

trupul Orli rastignite: Quo vadis, quo


vadis, Domine?

www.dacoromanica.ro

CENUE

www.dacoromanica.ro

17 August.

Am pornit la vale cu rsdritul soarelui, ca sa aducem nite hArti dela Brigada. Raze le roii aprind frunz4ul padurii, strbdtnd i. risipind ceata care

plutete ca un tesut uor i strdveziu


peste apa Trotuului. E rece: se simte
inceputul toamnei, in aer ca i in lumind.

Ce schimbare de trei zile! De cnd am

ieit din iadul Conei i din preajma


Oituzului, uncle s'au mistuit attea batalioane, e par'cd o inviere. Bdtdlia intinsese perdeaua ei de fer inaintea o-

chilor obositi: nu mai puteam vedea cle-

at bulgdri zvarliti in vdzcluh, explozii

prvdlind copacii i ddrmand dealurile.


Imi rdmdsese in urechi vajditul obuzelor
i bazditul schijelor, ce ne urmdreau i
prin somn, intinzand struna nervilor

www.dacoromanica.ro

124

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

pana ce sunetul cel mai slab nu mai putea fi decat zgomot de lupta.
Aci, in padurile Doftanei, ne invatam
din nou cu linitea, cu odihna. Fericire
adanca de-a dormi, fie i pe aternut

de cetini, dar lard cisme, lard hamul

curelelor i al armelor. Ma izbete, ca


o noutate, frumusetea de toamnd a padurii ; pot privi din nou crengi i frunze,

pot auzi ciripitul pasarilor. Am inviat,


iar odata cu mine i lumea. In valurile

repezi ale Trotuului au pierit nalucirile


pustiului 0 ale mortii.
Am ajuns in sat, la Bogata, ne ateaptd
caii. Pe drumul pietruit, trapul nostru ri-

died un vl straveziu de praf albicios.


Soarele urea spre amiaza, incalzind valea ce se stramteaza intre stanci prdpastioase, ca sa se deschida apoi din
nou, largindu-se, adapostind pe coaste
satele inirate pe dealuri. Ne apropiem
de Targul Ocnei. Trotuul cotete, lasdm

la o parte reteaua alba a podului caii

ferate. Spre stanga, inchisoarea ocnelor


ii Inal zidurile de piatra surd, se zdresc dealurile raioase, fara paduri, ale
salinelor. Spre dreapta, Mdgura ridica
spre cer cetatea ei nebiruit de stanca,
pe zidul cdreia paraclisul ii agata bisericuta varuita, de-asupra cioturilor de

www.dacoromanica.ro

CENU*E

125

copaci, taiati in iarnd de Rui. Trecem


la trap peste un podet i copitele cailor
izbesc pietriul strzii, am intrat in ora.

E pustiu. Nici un glas, nici un sunet,

trapul cailor rsund in gol. 0 clddire


mare alaturi ne arat rnduri de gea-

muri sframate: e sinagoga. Ici-colo un


obuz i-a shpat groapa in stradd, zgriind peretii cu ghiarele schijelor. Oare
n'a mai ramas un om in targul pustiit?
Strada cotete. Drept In fata noastrd,
un colt de zid inegrit de fum se ridicd
spre cer, ca un stalp uria. De-abia aci

incepe partea ddramatd. Case intregi


s'au prbuit, lumina soarelui scoate la
iveal, frd crutare, din dardmaturi, colturi de viata luntricd, ascuns. Aci s'a
prvalit in praf peretele din spre stradd.

Odi le par atarnate in aer, vdzute in


tdieturd, ca la teatru, cu mobilele intregi, unele peste altele. Dincolo, din

toat cldirea, numai coul se mai inalt,

negru i singuratic. Barnele rupte ii


incrucieazd capetele peste movile de

cardmizi i ziddrie sfdrmatd. Un miros


copleitor de lucruri arse mai plutete

i acum, dupa trei zile. Caii calcd rar,


peste lemndrie i ziduri drmate. Aci
era strada cea mare, strada prvaliilor;
ici colo se mai cunosc, pe tabla indoit
www.dacoromanica.ro

126

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

de foc, urmele literelor inegrite. Dar in


locul targovetilor grabiti, de-abia de se
strecoard langa peretii gauriti vre-o fe-

mee speriata, purtand in spinare eine


tie ce ramait de gospoddrie, sau
vre-un Rus ratacit trece alene, cu mantaua desfacutd atarnand de umeri, mestecandu-i nepasator semintele i taran-

duii obosit cizmele de iuft prin praful


strzii.

De-altfel, aceasta stradd in care pra-

valii i birturi se tineau lant, prin care

trecea drumul zgomotos al negotului, nu

mai e acum decat un lung ir de pereti


inegriti, in care spdrturile vrjmae au
deschis ui i ferestre noua, inalte uneori

cat casele insei. Colturi de linite i

fericire cinstit i sfiicioasa s'au mistuit


intr'o noapte in flacara rdzboiului. Pri-

vim peste ramditele inegrite ale targului mort, spre culmile din zare; in
departare, varful pleuv al Conei rd-

sare peste pdduri, de unde ochitorii du-mani au indreptat tragerea de dramare

a oraului. Prin aerul linitit al diminetii un vajait prea cunoscut strdbate


tacerea, urmat undeva, in ruine, de o
spargere. Nu-i de-ajuns c au ucis cetatea, trebuie sa-i sfaie trupul inegrit
de flacari, sa-i frmante temeliile insei.

www.dacoromanica.ro

CENII$E

127

Ca im blestem al lucrurilor moarte, Ii


supdrd poate i surpdtura peretilor ce
se mai ridich spre vdzdub, strigdt de
rdzyrdtire al pdmantului sprcuit spre
bolta nepdsdtoare i senind a cerului de

sfdrit de yard. Dar zddarnic vor incerca s teargd 'And i urma pustiirii:

va veni i pentru ei ziva rdzbundtoare,


in care, din trufia lor de nvlitori frd

mild, nu le va ramanea cleat ce au lsat din tdrgul ddrmat: praf i cenue.

www.dacoromanica.ro

IN PADURE

www.dacoromanica.ro

21 August.

Lupta s'a intepenit in tranee si


sArme ghimpate. Chiar in valceaua Iii
care ne-am oprit, laugh' Vrnceanu, se

poate urmri prefacerea care va schimba

incierarea repede a btdliei in asediu


lung i incet. Addpostul nostru va fi
intai o groap peste care se intinde o
foaie de cort, addpost neindestuldtor

impotriva ploii. Pe urm straturi de


bdrne incrucisate n.e vor acoperi, ca sa.".
ale

fereasca de gloante i de schije. Nu

va trece mult i se vor aeza peretii


'de scanduri, cu ui i ferestre scoase
din drdmturile oraului. Sub apArarea barnelor, peste cari se vor ingram4di

straturi groase de pmant btut, cor-

tul pribegiei noastre militare va deveni

o cas, in care vom sta, chiriai fdr


termen, pada la implinirea ursitelor
www.dacoromanica.ro

132

FILE RUPTE DIN CAIITEA RAZBOIULUI

noastre pe aceste meleaguri. Incetul cu


incetul, locuinta se va mobila: ziare ilus-

trate, franceze i engleze, aduse dela

Iai, vor impodobi peretii. Langa patul


de scanduri i cetini telefonul ne va sta

la capatai, numai sarmele agdtate de


tavan, de care vom atarna untut zahrul i alte bunatati; i firma de pe

ue, cu desenul potrivit, lamurind c aci

se afl mai mult decat trei obolani",


vor ardta cd nu s'a putut atinge desdvarirea confortului.
Vom avea langd noi alea Reginei Maria,

pentru a aminti vizita Ei, intr'o zi de


ceatd, pAnd in prima linie de tranee,

insotita de generalul Vditoianu, 'And la


pdzitorul nemicat, cu puca atintit la
antul nemtesc, de care nu-I despart decat cativa pai. Astfel, modestele noastre adaposturi vor intra In istorie.

Inspectie in sector, prin pdure. Ne

strecurdm prin rapi i valcele, pe poteci


inguste in spatele traneelor. Am ajuns
la Rui. Chipuri strdine ne inconjoard.
Aci un uria, ca ochii albatri i parul
aproape albicios, colo un pitic cu
ochii lungi, trai spre tample, cu obrajii
ieii i pielea cafenie
figura clasicawww.dacoromanica.ro

IN PADURE

133

a omenirii din centrul Asiei sau din extremul Rasdrit. Ii strigam in glumd :
Kitaiski? Wade i Ii arata dintii ascutiti, de slbatec.
Sunt Inca bine imbrdcati: bluzele intregi, comode, curele noud, cizme inalte
mldioase. Au coifuri ca ale noastre,
dar in locul.pajurei imparateti, pe care

a zmuls-o viforul Revolutiei, o mand

stangace le-a zugrdvit pe frimte un cap


de mort i cloud fluere incrucipte.
Vecinii notri fac parte dintr'un batalion al mortii, unitate aleasa din multimile zapacite de marea prefacere, pentru a se jertfi, ca pilda, la nastuplenie,
in asaltul apropiat impotriva liniilor du-mane. Ne uitdm la ei cu luare aminte,

nu fard indoiala. In acest detaament


de sacrificiu, nu mai e nici o unitate,

nici o urm a spiritului comun de luptd


i de abnegatiune care face tria unei
ostiri. Artileria i-a mai pdstrat, ca pretutindeni, cadrele: va lupta pand la capat. Dar infanteria, primenit de atatea
ori de focul rdzboiului?
Ca i rassele i limbile deosebite, tot
astfel trebuie sa-i despartd pe aceti luptatori, pe cari o intamplare ciudata i-a
adunat laolalt, ganduri i aspiratiuni
protivnice, amintiri deosebite ale trecu-

www.dacoromanica.ro

134

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

tului, nazuinte deosebite ale viitorului.


Cat i-a tinut impreuna cheagul puter-

nic al stapanirii imparateti, au mers

in randuri, orbete, la porunca celor de


sus. Acum Imperiul s'a prabwit: stanca
uriae ce acoperea i indbuea in acelai
timp, viata noroadelor supuse a fost data

la o parte. Intocmai dupd cum, rosto-

golindu-se stanca, vietatile mrunte ale


pddurii ii cauta alte adaposturi i rosturi noud In trana descoperit i proaspdta, tot astfel i popoarele uriaei armate ruseti, zmulse de sub aphsarea de
veacuri a impardtiei, ii cauta menirea.
Iata ofiterii: doi baieti tineri, cdrora

urgia egalitara nu le-a zmuls Inca in-

signele cusute pe umeri. Vorbesc o frau-

tuzeasca stricatd, pe care o mai ames-

teed cu vre-un cuvant nemtesc. *i la

ei aceeai oboseala, aceeai nedumerire

a rdzboiului pe care nu-1 mai inteleg.


Noi ne apdram pamantul, saracia, nevoile, chemarea insdi a neamului; ei
stau alaturi de noi, fra sa tie pentru
ce au pornit, pe eine slujesc, pentru ce
sa se mai jertfeasca. Unul din ei, mai
sincer, destdinuiete fard nici o ruine
unui camarad al nostru ce tovaraie il

leag de subordonatul sau: Hier, lui


homme, moi femme. Demain..."

www.dacoromanica.ro

IN PADITRE

135

Iar ca un semn al vremii, ni se arata

la o cotiturd, printre brazi, cu barba


rocat sub cozorocul dpcii mototolite,

gradatul evreu, purttorul de cuvant al


comitetului atotputernic, al sovietului,
care hotarete soarta armatei i calduzete paii Revolutiei.

Suntem lmuriti. Frontul nostru nu

se poate rezema pe experiente politice


i sociale. Ce vor face maim, In ceasul

greu, oameni desbinati pe cari nici o

putere i nici o convingere nu-i vor mai

tinea impreuna, in bataia ucigatoare a


armelor?

La intoarcere, o privelite neateptata


ne intepenete intr'o poiand. De-asupra
noastr incrucipaza in vzduh Un aeroplan. Plutete falnic, zbarnaitor., peste
fumul catorva rapnele ce se risipete
zdarnic. De-odatd, ca doi ulii rasariti
din pddure, cloud aparate germane, cu
crucea de fer, se reped spre el, zburand
din cloud clirectii opuse: rapaitul mitralierelor sfaie cerul albastru. Ce va face
pilotul prieten, pe biplanul sdu greoi, impotriva pasdrilor de prada cari 11 urma-

resc? In incordarea noastra a tuturor,


iata-1 ca se 'idled mai sus, drept spre

www.dacoromanica.ro

136

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

soarele ale crui raze ne-au izbit. De-odata, printr'o micare indrdzneat, fugarul s'a intors aproape in loc, iar acum,
cu soarele in spate, primete pe cei doi

nvalitori cu focuri repezi i precise.


Lovitura dumanilor a dat gre. Orbiti

de lumind, tedgand in netire, i ei OA


bdtlia pierdutd i nu se incapatineaza
s'o prelungeascd. In cateva clipe, au pie-

nit dupd munti, mai jute decat se iviseed. Iar noi, can aplauddm din vale,

vitejia din vzduh, vedem in aceast intamplare o chemare i un simbol. Once s'ar intampla, soarele nddejdilor noa-

stre nu va ldsa in cele din urmd urgia

dumand sd ne rApund i s'a" ne prabueasca.

www.dacoromanica.ro

TREN SANITAR

www.dacoromanica.ro

29 August.

Dela ambulanta Diviziei I-a, lngh


Mosoare, uncle un cunoscut ziarist, care

i-a adus aminte c mai e i doctor,

mi-a innoit pansamentul, am mers mai


'departe cu o camionet sanitard. Drum
greu, in lumina asfintitului, prin ruinele
Tdrgului Ocnei, cu teama ochitorului
vrdjma de pe Cona, care poate oricnd

sd ne tinteascd, cu gemdtul neintrerupt

al unui greu rdnit, intins pe targd in-

luntrul camionetei i scuturat fdrd mil

de hopurile oselii stricate. In gard, la


Oneti, triajul a sute de rdniti cari se
ingramadesc mereu; un elev plutonier,
cu piciorul sfrdmat, reclamd cu disperare sa fie aezat cu dTierii. Norocul
ma indreapta spre trenul sanitar care
va porni chiar astdseard.
Iatd-md aezat, cu altii mai uor fawww.dacoromanica.ro

140

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

niti, in vagonul incdpator, cu paturi pre-

gdtite i curate. Infirmiere elegante i


grabite trec lang noi. Trenul pornete
incet: prin Adjudul bombardat de aeroplane, ii va trebui doudzeci i patru
de ore sh ajungd dela Oneti la Bac Au.

Tara s'a micorat, dar drumurile s'au

lungit.
Am regdsit cativa prieteni. Se schimb

impresii i amintiri. Una din ele ma iz-

bete prin tragedia nemrturisit ce o


cuprinde. Iat povestirea, aa cum am
aflat-o i eu, in uruitul rotilor spitalului
nostru rdtdcitor.
Ultimul asalt, la Cireoaia, a lost extrem de greu i de sangeros. Prin desiul nepdtruns al pildurii, pregdtirea artileriei nu s'a putut face indeajtws, iar
cnd infanteria a pornit la ora hotarita,
retelele de sArmd erau intregi i mitralierele dumane neatinse. Pe frontul regimentului din Bacdu, una din ele, cu

deosebire, secera cumplit. In jurul ei


cativa honvezi bine addpostiti i inddrknici opreau in loc inaintarea. Zeci

de oameni, ofiteri din cei mai viteji, au


cazut prada tragerii ucigdtoare a acestei
maini infernale. In sfdrit, un grup mai
norocos, &aid-Liza de un sergent hotarit,

intoarce pozitia; sub loviturile lor, a-

www.dacoromanica.ro

REN SANITAR

141

paratorii se prabuesc peste mitraliera


intepenit. A mai rdmas totui unul: ridied manile spre cer i striga prin larma

care ii inconjoard: Nu dati, fratilor,

ca i eu mi-s Roman". Sergentul insa


nu-i mai stdpanete furia :
Acu ti-ai
adus aminte c eti Roman!" Ii raspunde

cu o injurdtura zdravand. Si granata aruncat cu sete sfaramd in bucati mitraliera i pe apdratorul ei. Dintre toate
tragediile uriaei incdierari, nu este oare
aceasta cea mai sfaietoare?

www.dacoromanica.ro

ARMISTITIU

www.dacoromanica.ro

Decembrie 1917.

De cdteva sdptmani, tunurile au a-

mutit. In urma Ruilor, i noi am in-

cheiat armistitiul : perioadd de reculegere i de ateptare a unor ursite necunoscute. Linite era i. in timpul din

urm, in acest sector al frontului, lucrdrile noastre nu prea erau tulburate


de tragerea vrjmaului; i totui, tdcerea totald a acestei pdci provizorii
tulburd ca ceva necunoscut i tainic.
Poti trece acum in amiaza mare, cu ca-

rute incete i scartditoare, pe drumul


care ne leaga de bateriile acoperite de
pe Magura; poti s te plimbi in voie,
alturi de ant, pan in liniile cele mai

inaintate. De-altfel, ca niciodat, s'au in-

tetit de chteva zile vizite i inspectii;


altele i mai insemnate, ni se vestesc.

Curioasd rasturnare de situatii: in vreme


10

www.dacoromanica.ro

146

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

de armistitiu, cei cari au stat la urma


yin pe front; poate i cei de pe front

vor putea merge pe acas.


Ofiterul de vandtori, vecinul meu de
bordei, ma invita s-1 insotesc la noapte
in prima lithe: se face schimbul de gazete cu inamicul. Dupd ce s'a lasat intunerecul, imbracam mantale i capele soldteti, i ne strecuram pand in traneea

de pe Cirepaia. Un semnal, cdruia altul

Ii rdspunde, la cativa pai. In lumina


nesigurd a ltmei care rdzbate prin co-

drul uscat de iarnd, ne ridicam din ant


prin retelele dese de sarm ghimpatd.
Incerc o senzatie ciudata; iata-ne inteadevar strabatand panic, linititi i siguH, aceti cativa pai, cari au costat

la sfaritul verii viata atator oameni.

La dreapta i la stanga, sarmele ucigatoare se pierd in taina padurii; ici-colo


vre-o razd ratacit de lund lucete printre crengi pe nodurile lor. La dreapta
i la stanga, ele alearga astfel peste Arai
i peste munti, de-alungul raurilor, la
margine de mlatini, in desiu1 codrilor
i prin brazda campiei, dela Balticd la
Dun Are si la Marea Neagr. Hotarul care

desparte omenirea, in Ildsdrit ca i in


Apus, granita ndyMirii care ne despicA
tara in cloud, ldsand de-o parte si de alta,

www.dacoromanica.ro

ARMISTITIU

147

copii i parinti, frati i surori, barbati


i sotii, fara veti de ai lor, par'ca n'ar
mai trai pe acelai pamant. Zidul cel
puternic al imparatilor Chinei, cu turnurile sale inalte, cu portile sale grele,
despartit-a vre-odata mai cumplit i mai

temeinic noroade i stdpaniri cleat aceast retea ubreda i erpuitoare de

sarm spionasa?
0 umbra a rdsdrit, ca i noi, la cativa
pai, din antul apropiat. Cu gulerul ri-

dicat pada' la apca apasata pe ochi,


ofiterul austriac se apropie. Strangem
maim care ni se intinde: e un Roman, un
Ardelean. Schimbam, dupa ritul prescris, gazetele: ii dam Romania i Neamul Romemesc i primim... Lumina i Ga-

zette des Ardennes. Cel putin aici, ziarele tiparite sub ocupatie vor rdmane In
arhiva statului major i otrava propagandei lor nu va pdtrunde mai departe.
Schimbam cateva impresii; adversarul

nostru de acelai sange a luptat pand


mai daundzi pe frontul italian. A fost

greu pe Carso, obuzele sframau stand


i rdscoleau pietre, inzecind astfel raza
lor ucigatoare. Ofiterul nostru informator Ii d cateva scrisori pentru cei din
tara, cu veti dela rude i pdrinti; promite cd le va expedia la destinatie. Un
www.dacoromanica.ro

148

FILE RUPTE DIN CARTEA. RAZBOIULUI

schimb de tigari, i ne-am despartit, alungati de frigul noptii care ne patrunde


pand in oase. Am aruncat repede gaze-

tele lor, dar ce va fi in sufletul osta-

ului de dincolo, i cum va fi citind el


cuvantul nostru, chernarea din restrite
a Romaniei libere?
De ziva sfant-ului Nicolae, ziva maiorului nostru, mare petrecere in addpostul

sau. Dei e armistitiu, dei n'a mai calcat pe acas din prima zi a mobilizdrii,
rnaiorul Dascalescu a rdmas pe front.

Cat timp un singur soldat de sub comanda lui nu va fi putut pleca in permisie la ai sal, el nu intelege sd-i paraseasca unitatea. Ca i capitanul unui

vas, pe timp de furtund. De fapt, fa-

milia lui suntem noi. Razboiul, aceast


grozava incercare, spulberd toate fatarniciile i arata firea adevarat a fiecaruia. Dupd atatea deceptii, nu e o mare
bucurie s descoperi ca el nu vddete
numai slabiciuni i ticaloii, dar i virtuti? Rare-ori un simt mai inalt al datoriei i al dreptdtii s'a imperechiat cu
o mai desavarit simplicitate, cu o mai
prieteneasca modestie. Astfel de caractere iti mai redau incredere in armata

www.dacoromanica.ro

ARMISTITIII

149

*i in omenire. Nu-i de mirare cd in jurul


lui se va strange astdzi tot sectorul.
Caldrim pe oseaua Doftanei, In frigul
diminefd. Ici, colo, Cate un Rus, fard

arme, cu insemnele rupte de pe dpci i


mantale. Ne privesc dumanoi, dar i

temtori. La un cot al oselii, cativa


soldati austriaci s'au intepenit in salu-

tul reglementar. Mirat, unul din noi in-

terpeleazd pe primul Rus care ii iese

in cale: aa v pdziti prizonierii ?"

Niet prizonier, ni se rdspunde cu indignare, na pravizit, na Doftana!" Aa


dar, D-lor au venit in voie, dupd cumparaturi! Starr' bine, in ce privete siguranta frontului.
Iatd, in drum, un grup mai numeros
de soldati rui destrabalati, puhoi fard
reguld, cu mantale desfacute i cdciuli

turtite pe ceafd. Fara voie, gandul se


intoarce la intrarea lor in tars, iarna

trecutd, la irurile lor masive cari zguduiau strdzile Iailor in marul lor Cadentat, la cantecul de inaintare al coloanelor nesfarite cari curgeau pe toate
vaile Moldovei: Russkii-haro0i soldat!,
la privirile dispretuitoare cu cari ofiterii mandri ai tarului mdsurau pe ostaii
notri bdtuti de toate vanturile .i asprimile retragerii. Astazi, au aruncat to-

www.dacoromanica.ro

150

FILE RUPTE DIN CARTEA ILIZBOICLUI

tul la rdspAntii: puti, tunuri, mitraliere,

mdti, grknezi de obuze i. de cartue


netrase. Nu numai armamentul i imbrdcAmintea, nu numai hrana indestu-

ltoare fac tria unei otiri: odat ce

sufletul lipsete, cea mai puternicd armat cu cel mai covaritor material, se
risipete ca o turm lipsit de pdstori.
lath", din desfdurarea insdi a revolu-

tiei, intdia concluzie protivnicd filozofiei


marxiste a materialismului!
.

Acas, de srbdtorile Crciunului. Am

fost poftit la un ceai, cu. lume multd,


doamne, domnipare, ofiteri cu pieptul

plin de decoraSii, din serviciile numeroase ale Marelui Cartier. Oddile

calde, lumin, zgomot, veselie : iat

intr'adevr cd lumea trdiete mai departe, c nu se las oprit de urgiile


rzboiului. 0 domnipard binevoitoare,
zdrindu-md stingher inteun colt, ma in-

treabd din viata frontului. Altele s'au


apropiat, curioase; subiectul e acum "din

cale afard de banal, ce s le mai spun?


Nu tiu ce duh ru ma indeamnd i iat
cd le povestesc ultima ndscocire a istetului meu camarad, prietenul Iancu dela
bateria III-a. Omul practic i-a instalat
un fir special, dela patul lui pana la awww.dacoromanica.ro

ARMISTITIU

151

ddpostul sectiei sale ; cand, aproape in fie-

care noapte, comandamentul il detepta


cu un ordin de tragere, un baraj la o cot
de mult cunoscutd, el transmitea echipei
de noapte porunca, fard a-i mai parasi
culcuul, impdcand astfel confortul cu
indeplinirea obligatiunilor sale i nevoile zilnice ale sectorului.

Vai, eine m'a pus sd desprind prea

de-a dreptul, din realitatea crudd, asemenea impresii pentru asculttoarele


mele! Cea mai mare dintre domnioare

m'a fulgerat cu o privire incarcata i


Auzi, sa
de dispret i de mustrare.
comande tragerea din pat! Pe cand soldatii stau laugh' tunuri! Dacd eu a fi
fost acolo, niciodat n'a fi ingaduit aa
ruine!"

0 privesc, consternat, masor, cu luare


aminte i pdrere de rail, tocurile inalte,
matasa lucitoare a rochiei, mijlocul subtire, surprins de parfumul inddratnic

care ma invaluie. Duduie dragd, daca


ai fi fost inteadevar acolo ... Dar D-ta
te-ai supdrat i la urma urmei nu poti
pricepe. Nu poti intelege cd nu e vorba
de o actiune de aparare sau de atac, ci
de rutina obinuit a vietii de tranee,
de lovituri caH se trageau zilnic, regulat,

aproape la acelai ceas. Ca era vorba


www.dacoromanica.ro

152

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

de rezistenta i de durai, de ateptare,


in care eroismul zgomotos nu-i mai
avea locul. Dar nu, eu sunt un prost i

un necioplit: de pe peretele din feta,

ma privete un tablou care infatieazd

intr'un avant eroic, arja stralucit a

cavaleriei lui Lassa lle, cu sabii ridicate,


dolmane fluturate in vant, cai infasurati
de spume. Aceasta e imaginea rdzboiu-

lui pentru lumea de aci, nu truda fard


slava a traneelor din pdure. Am intrat in salonul elegant cu cizmele pline
de noroiul din anturile Cireoaiei.N'am
respectat conventiunea, nu mi-am inteles
rostul.

De geaba ma minunam daunazi de

desprtirea pe care o hotarnicete o retea de sarm de-asupra unui ant : iat


alta, de se poate, i mai adancd. Fara
tranee, fard sarma ghimpata, razboiul

ne-a desprtit de cei ramai la vatra,


a sapat intre noi o prapastie pe care

ma intreb dacd anii vor putea s'o umple.


Mi-au cerut poveste i le-am dat fapta.

S. poate nepotrivire mai izbitoare?

www.dacoromanica.ro

SUCEAVA

www.dacoromanica.ro

lanuarie 1918.

De cateva zile mergem intins spre


Miazd-Noapte, pe urmele Ru01or cari

se impratie dupa luptele din tinutul


Falticenilor. Revolutia a ajuns in faza

hotaritoare qi armatele lor se destrama.


In locul lor, vom ocupa coltul de Miazazi al Bucovinei, pe care armistitiul 1-a
gasit inca de partea noastra a frontului.
Ce schimbare complecta de decor, de
cateva zile! Caii istoviti 0 infometati,

dupd atatea saptamani de crengi

frunze uscate, incep sa mai prinda ndejde. Noi in0ne, sco0. din vgaunele
muntilor 0 ale codrilor, trecem nedumeriti prin oraqele din valea Siretului,
privind o lume care continua saii teaiasca rosturile 0 viata de totdeauna,*M.fruntand, cum poate, asprimea vremurilor 0 greutatile razboiului. Multi dinwww.dacoromanica.ro

156

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

tre noi, cari n'au trecut prin spitale i

n'au mai fost pe acas, au privit cu


mirare aceste lucruri pentru ei de mult

dispdrute : lumina electricd, asfaltul, pr-

alte deck skencele


de pe valea Trotuului.
Acum insd ne-am oprit din nou In

vdliile, femeile

sate, pe drumul care ne duce de-a curmeziul spre Suceava. Suntem la Rddeni.

In timpul popasului, strbatem gospodriile frumoase i bogate ale acestui


vechiu i mare sat moldovenesc, inconjurat de livezi. Casele sunt incilpdtoare,
ograzile cuprinse. In casa unde ne-am
oprit s ne incalzim, peretii sunt plini
de icoane, de tablouri ieftine, de calen-

dare. lath, drept de-asupra mesei, un

calendar mare, cu chipuri zugrvite pentru fiecare lun. Ma uit mai de aproape:
are i insemndri. Este una, in litere
groase i stngace, chiar in dreptul zilei de 15 August 1916. Ce document in-

teresant! S'a deteptat in mine curiozitatea studentului, proaspdt inscris in


registrele Faculttii. Insemnarea unui
satean in ziva declaratiei razboiului! Ce
document nepretuit pentru cunoaterea
psihologiei populare, ce subiect pentru
un seminar de sociologie. SS-1 citim cu.
luare aminte: are valoarea izvorului di-

www.dacoromanica.ro

SUCEAVA

157

rect, nealterat de nici o interpretare, de

nici un comentar. Dar s nu mai prelungesc ateptarea cititorului; iat ce a


scris gospodarul din Raddeni :
15 August 1916. 0 fdtat vaca.

Am trecut prin Buneti, tacuti, fdr


trmbite i muzicd, fdr alai de cuce-

ritori. Coloana lungd erpuiete printre


casele pustiite de nebunia bolevicd, sub
cerul mohorit i ploios, in uruitul surd al
tunurilor .i al chesoanelor, in noroiul
improcat de copitele cailor ji de mersul greoi al pedestrimii. Cu coifuri ruginite, cu mantale terse de ploaie, arse

de foc, cu fetele aspre, aprinse de bdtaia crivtului, soldatii romni inain-

teazd spre oraul de Scaun al vechii Moldove. Iat insd asfintitul rdsdrind o clipd
dintre norii cei grei de ploaie i de lapovita, care lumineazd, ca un semn de bun

sosit, turlele inalte ale bisericilor domneti. Razele .roii s'au oprit in creasta
dealului, pe strdvechile ziduri de pia-

tr ale cetatii lui Stefan Vodd, acele


de cari s'a spart, in alt veac, trufia lui
Albert Craiul. Iar noi, cari pkrundem,

cei dintai, in aceast Suceava" unde fie-

care piatril ne pomenete de rnarirea


www.dacoromanica.ro

158

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

stramoilor i de slava lor nepieritoare,


noi mergem tacuti i nesiguri; dupd a-

ttea luni de aphrare disperat, nu ne


vine s credem c trecem o .granit, c
am trecut dincolo de stalpii negri i
galbeni, cd suntem stdpani pe pajurele
hrgparete, semnele stdpnirii austriace
rdmase neatinse chiar In timpul lungei
ocupatii ruseti.

Au trecut repede intile zile ; cartiruire, aprovizionare. Trdim in atmosfera de desfacere a puternicei armate
ruseti, care se risipete fr luptd, in
dorinta ei aprigd de pdmnt i de pace.
In gara Itcanilor, tunurile pArsite zac
grmadd, printre movile de puti i de
obuze. Ia cine vrea, ce vrea. Fiecare
din bateriile noastre are acum i o mi-

traliera, cu toate muniile trebuincioase.

Inteo zi, o trupd in haine ruseti strdbate oraul, pstrand, in sunetul asurzitor al unei muzici zgomotoase, o aparent vag6 de incolonare. Aproape la
fiecare ir de soldati fluturd i ate un.
steag: sunt culorile albastre i galbene
ale Ucrainei independente.
Pe strdzi, populatie amestecat i indiferent. La comenduire yin tgranii pletoi din imprejurimi, Moldoveni neaoi,
al cdror grai sfdtos Ii asculti cu bucurie.
www.dacoromanica.ro

SIICEAVA

159

Dar afard, pe Franz Josephs Strasse,

Nemtii, Leii, Rutenii, Evreii ne privesc


cu neincredere i cu dumanie. Am rd-

sarit doar fara veste de peste granita,


in locul trupelor imperiale i craieti
pe cari le ateptau dupa plecarea Ruilor.

De-abia peste cateva zile am patruns


in locuintele Romanilor. Nu le e greu
sa ne lamureasca pentru ce ii ascund
cu atata grije bucuria. Stapanirea noastra e prea nesigura, prea vremelnica:
la fiecare pas ii pandesc vecinii i slugile. 0 pornire imprudenta a inimii .i
vor cadea prada inchisorii i spanzuratorilor imparateti. Si totui, ce adanca, ce

puternicd poate fi credinta unui neam asuprit! Am cunoscut 'Ana atunci numai
din carti sau din spusele altora povestea
Romanilor de sub stdpanirile straine. A-i
vedea in casele lor primitoare, a vorbi cu

ei, fratete, de grijile i de nddejdile

viitorului, e pentru mine o revelatie, uimitoare i dureroas in acelai timp.


Si totui, impotriva realitatii, impotriva semnelor neindoelnice cari ne vesteau zdrobirea unei pad de umilinta i
de asuprire, incepuse s incolteasca in
mintea noastra credinta cal macar acest
colt al Bucovinei ne va ramane. Nebuwww.dacoromanica.ro

160

FILE BUTE DIN CARTEA. RAZBOILTLIII

nie, vis plcut, cel din urm ramas din


prdbuirea attor maH sperante, vedenie ineldtoare, repede risipit.
.

www.dacoromanica.ro

Februarie 1918.

Frmntare i zbucium. Armistitiul

a incetat. Tunurile au tras din nou pe


valea Trotuului. Odihna a fost dulce,
dar scurtd. Toat lumea e alarmatd, bateriile gata de plecare, patrulele briga-

zii pe oselele ce duc spre front. Ce


poate fi dincolo? Unii spun cd in fata
noastra ar fi vre-o cinci sau apte divizii austriace. Ce se va alege de noi?
Am auzit de triunghiul morii, un nou
Rdzboieni, in care vom pieri pand la

urmd pe glia insangerat a Moldovii, sau

de un drum eroic prin nemarginita Rusie, spre tinte indepartate i problematice. Perspectiva aceasta nu incanta pe
nimeni. Cat timp apram pamantul trii, tragem din el izvoare nebdnuite de
energie i de rezistenta. Dar pribegia
prin framantarile revolutiei ruseti, pen11

www.dacoromanica.ro

162

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

tru a mai trage cateva divizii germane


de pe frontul apusean amenintat, lasand vetrele noastre incalcate de dumani i tara asuprita de ei, ne pare tuturor o jertfa fara rost. i Sarbii, acum
doi ani, erau mai aproape de tara lor. De
ne-ar auzi frumoasele conite cari, Incadrand pe invalizii din spitale, au cerut
daundzi, pe strazile Iwilui, razboiul
pand la capat, pana'n Mesopotamia, pana'n Siberia ... Bunul simt romanesc,
care a vazut ceasul hotaririi O. a inteles
nevoia superioara a sacrificiului pentru
a catiga dreptul la intregire, nu se impacd cu gandul de-a lsa, la masa verde
a pacii, pe altii sa ne culeaga rarri4itele
de pe harta Europei.
Oricum ins, datoria trebuie indepli-

nita i pamantul tdrii va fi aparat cu


dintii, cu mania sfanta a desnadejdii.

Cine spunea cd singura mantuire a invinilor e de-a nu mai spera mantuire?


Stain in drum, langa comandantul clivizionului. Caii sunt pregdtiti, tunurile
inhamate. Cu infrigurare crescandd, a-teptam ordinele care ne vor azvarli in
zdrile mohorite i amenintatoare. Cu zgo-

mot de mitraliera in plina tragere, un

motociclist se opre0e langa noi: tin pile


dela divizie pentru comandantul brigawww.dacoromanica.ro

SUCEAVA

163

care atea0t i el la cativa pai.


Ne repezini cu totii s aflam hotrirea.
Emotie. Colonelul citete, incruntat, coboard filiera ierarhicd: Mare le Cartier
General cu ordinul No. cdtre Corpul de
Armatd, Divizie, Brigadd... Cu un zambet sarcastic pe buze, ne intinde acurn
slova oficial, iar noi citim, uimi#: Avand in vedere cd se apropie perioada
in care oile urrneazd sd fete, binevoiti a
intocmi de indat tablouri cu numdrul

acestor animale ce se and in sectorul


ocupat de trupele de sub comanda
D-voastre i a le inainta Marelui Cartier General pada' la data de ..."

Arrnistitiul s'a prelungit, dar cercul


vrjmaului se strange tot mai aspru
i mai apstor in jurul nostru. Pe noi,
la marginea Bucovinei, ne izbete ordinul brutal de retragere, de evacuare.

Ultimele ceasuri sunt sfaietoare. In casa


in care locuiesc, Romanca vrednicd de a
cgrei primire ne-am bucurat, plange desnddjduit, cu fiicele ei. Mi se strecoard
in !nand scrisorile primite din Ord, pentru ca s nu cadd in manile vrjmailor.

La spital, doctorul Teofil Lupu imi incredinteaza un teanc de bancnote ruwww.dacoromanica.ro

164

FILE RUPTE DIN CARTE& RAZBOIULUI

seti i romaneti i ma roaga sa le

dau, in lard, oricarui aezamant de bine-

facere a crede de cuviint, spre a fo-

losi cauzei comune macar cu atat, acum

cand zidul de despartire al hotarului

nedrept se ridica din nou, cine tie pentru cat timp. Vom cunoate multi prieteni in ceasul izbandei; s nu uitam Irish'
pe acei cari in ziva visurilor sfaramate,

a ndejdilor infrante, i-au aratat, cu


vorba i cu fapta, credinta neitramutata in dreptate i au uitat nenorocirea
lor, atat de mare, pentru a se gandi la

alinarea suferintelor noastre.


0, amaracitmea frd margini a acestei
plecari! Am trecut, muti, incruntati, cufundati intr'o cumplit i zdrobitoare

durere, sub privirile triumfatoare ale

strainilor cari se indeseau acum pe


strzi, ranjind i aratandu-ne cu degetul, optindu-i vestea cea mare, bucuria

intrarii apropiate a cdtanelor imparateti, ale cdror strji s'au 1 ardtat la

marginea oraului. Ne-am dus spre valea


Siretului, spre Burdujeni, pierzandu-ne

in ceata ce se lasa de pe cerul de


plumb in vdluri tot mai groase, fard a se
putea desface in lacrimi de ploaie ...

Morile lui Dumnezeu, zice vechea zicatoare, macind incet, dar sigur. De-ar
www.dacoromanica.ro

SUCEAVA

165

putea grabi mdciniu1 lor, pentru a

zdrobi cu un ceas mai de vreme trufia

nesuferit a invingdtorului vremelnic i


a razbuna, prin biruinta dreptdtii, dure-

rile i necazurile acestei clipe cari au

pus \Taxi suferintelor i nzuintelor de


veacuri! Cnd m'am desprtit de gazdele atat de prietenoase, le-am spus, mai

mult ca o mngdiere in care nici eu

nu mai aveam increfiere, ca peste ase


luni ostaii notri se vor intoarce in Suceava desrobit. Si dacd totui a li

fost, macar de rndul acesta, prooroc


in tara mea?

www.dacoromanica.ro

STEAGURILE

www.dacoromanica.ro

lafi, 26 Mai 1918.

Ziva Ina ltarii Domnului. Va fi de


acum inainte ziva de pomenire a vitejilor cazuti in razboi. De dimineata, in
sunetul muzicei i al gorn4tilor, detaamentele cu steagurile lor ii fac intra-

rea in curtea Mitropoliei. In fruntea alaiului, cei cari i in zile grele au fost
mereu in frunte, cei ale caror drapele
acum ciuruite au fluturat, cele dintal, in
vntul rece al mortii
granicerii i va-

natorii. Iar dupa ei, ceath dupa ceata,


steag dupd steag, pajurele infanteriei.

Unul duph altul, se desprind din randu-

rile garzilor de onoare, i se inira in


fata treptelor intrrii, stegari lnga stegari, vulturi lang vulturi, regimentele
dela Dragoslave i Predeal alaturi de
cele din Dobrogea, cele dela Oituz langd

cele dela Maraeti. Steagul regimenwww.dacoromanica.ro

170

PILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

tuhii 13 infanterie e purtat de un dorobant batran, veteran al altui rzboi, cu

vechea lui caciula peste care se mai


inaltd, mandra, pana de curcan. Plevna
invie astfel In mijlocul coifurilor noastre

de otel. Iat acum stindardele, grele de


cusaturi aurii, ale cavaleriei, drapelele
numeroase ale artileriei i, in sfarit,

dupd uniformele sure ale armatei de

uscat, albastrul inchis al marinarilor.


Un general, cu glas rasunator, striga
numele regimentelor decorate: 3 i 10
vandtori, 32 Mircea, ai carui ostai s'au
avantat In camdi asupra mitralierelor
vrajmae, 36 infanterie, al carui stegar
a trecut Dull:area innot, ca s nu-i rmn drapelul In ruinele Turtucaiei, i
atatea allele ...Toat povestea rdzboiului e tesutd in matasa mucata de
gloante.
Rand pe rand, insotite de comandantii

cari le-au dus la lupta, steagurile patrund in biserica. i se ingramddesc in


iruri stranse in fata catapetesmei: o
padure deas, cu frunziul ei matasos,
de-asupra careia vulturii .purtatori de
cruce ii desfdoara aripele aurite.

Tince-

tul cu incetul, Mitropolia se umple de


lame; generalii s'au aezat in stanga,

langa strana Reginei; comandantii de arwww.dacoromanica.ro

STEAGURILE

171

armate ii poarta cordoanele roii. 0


singura uniforma straind: e figura ciu-

data a colonelului canadian Boyle, fa"mas, nu mai tie nici el cu ce scop, pe


meleagurile noastre. Mai in fund, spre
dreapta, chipuri de femei cu valuri negre, pdrintii i rudele celor cari vor fi
pomeniti. In fata steagurilor, o masa de
brad cu mari coroane verzi, printre cari
se desluete, in litere negre pe coliva
alba, inscriptia: Eroilor morti pentru Patrie, 1916-18.
Clopotele sund. Sosesc Regele i Regina, intamp5n4i de Mitropolitul Moldovei, cu crucea in mana. Regina ,i. Prin-

cipeseles au imbracat haina alba a suro-

rilor de caritate, 'Regele i Principele


motenitor sunt in tinutd de campanie.
Parastasul incepe. Peste tabloul de a-

poteozh al steagurilor, rasund acum, jalnica, Venica Pomenire. Gandul se intoarce, far voie, la crucile albe din fundul padurilor, la trupuri ciuntite, agatate i p'utrezite in imbrtiarea ucigae
a retelelor de sarma, la toti cei rapui de
bolile viclene, departe de zgomotul luptelor. Regina plange i putini sunt cei
ai caror ochi nu sunt umezi.
In mijlocul tdcerii, un glas puternic
citete acum numele ofiterilor morti in
www.dacoromanica.ro

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

razboi. 0 armat intreaga se inira in

acest lung pomelnic cu generalii ei, Dragalina, Praporgescu, cu coloneli i ma-

iori, capitani i locotenenti. Au cazut


pentru intregirea neamului, pentru apd-

rarea Orli. Apelul la care nimeni nu


mai rdspuncle s'a ispravit. In cantecul
corului, clopotele rdsung, grave.

Afard, pe strada care poart numele


lui Stefan cel Mare, multimea se indeas sa priveasca defilarea. In fund,
sub chipul turnat in bronz al Voevodului biruitor, trupele se aeaza in coloane. Aldturi de Mitropolit, Regele se
indreapta spre estrada ce i s'a pregatit
in marginea strzii. Iargi rsund trambite i muzici; in capul coloanei, ce inainteaza darz, calarete Principe le Carol,

cu sabia in mana. Dupa el, in fruntea

pdrazii, grupul stralucitor al generalilor,

urmati, pentru intaiai data, de ofiterii

decorati cu Mihai Viteazul". Toate privirile s'au atintit asupra crucilor alba-

stre, cu panglicele de culoarea sangelui


inchegat. Si iata acum steagurile, cate
trei In rand, cu detapmentele i comandantii lor. Toata lumea se descopere.
Gloria unui neam intreg trece in pasul

apsat de defilare al ostailor razboiului.


www.dacoromanica.ro

STEAGURILE

173

Cerul e acoperit de noH de ploaie;


i. in sufletul nostru., nenorocirea .i-a in-

tins negrul zhbranic peste stealucirea zi-

lelor de biruinld i de nklejde. Dar in


urma steagurilor invie ceva din avntul
inceputului. Imi aduc aminte de cuvintele unui capitan sarb, fanit pentru a
treia oard in bdtliile din Dobrogea, pribeag rdmas fard nici o tire dela ai sai,

care-mi spunea in spitalul din Iai, cu


nestrknutat convingere : Din attea
suferinte, trebuie s' ias i zile marl".

Si acum, and trece inaintea noastr,

in falfditul tuturor stindardelor tarii, amintirea attor jertfe i. a-Ca-tor lupte vi-

tejeti, pe caH i dumanii le-au recunoscut, slvindu-le, o spunem cu tot mai


mult incredere, ca o prevestire a unor
intamplari apropiate: nu se poate ca atdta vitejie, i. vitejie dreapt, sa fi fost
in zdar.

www.dacoromanica.ro

INTOARCERE

www.dacoromanica.ro

August 192

...

Zi caldd de yard. De-asupra Targului-Ocnei, pe Mgurd, alai de sarbd-

toare. Biserica schitului e neincaptoare.


Ea nu mai cuprinde pe credincioii, ye-

niti din toate vdile vecine .i chiar din


alte judete ale Moldovei. Un sobor de
preoti in odajdii s'a strans in jurul Episcopului, care a venit anume s sfinteased lacaul de rugaciune, zidit din
nou i impddobit intru slava bisericii
i a slujitorilor ei. Slujba a inceput de
dimineata i tine, ceasuri in ir, dup'd
obiceiul pravoslavnic de tdrnosire. Drumeti, am nimerit aceast zi de sfintire a
bisericii, pentru a improspdta amintirile
ce ne leagd de acest colt de tara i cari
simt Inca pentru noi atdt de vii. Cuprini
de oboseald, oaspetii nepoftiti s'au aezat pe un dmb din curtea schitului, de
12

www.dacoromanica.ro

178

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

pe care vederea lor cuprinde campul intreg, ce 1-a ingsurat de-attea ori, chtiva

ani In urma, in alte imprejurri poate


mai insemnate, dei mai putin srbatoreti.

Cu aceleai sclipiri de sabie lucitoare,

apa Trotuplui ii taie drumul printre


stanci, spre valea largd ce se pierde

in decorul albastriu al dealurilor inalte


din tinutul Bacdului. Pe toate potecile
muntelui, printre tufele i mladele tinere, ce au apucat s creasca din nou
peste pustiul nimicirilor din rdzboi, iruH lungi de tdrani in camdi albe, de
neveste i fete impodobite urea spre

schit, de unde rsund peste vale cn-

trile cucernice ale preotilor i isonul

diaconilor. Nu era ata.t de uoard urcarea Magurei, In vara anului 17...


Slujba s'a incheiat. Clapotele rdsun

puternic peste vai i pduri, chemnd no-

rodul la predicd. Cuvinte inalte purced


peste multime: i se vorbete de filozofie, de morald, de legile venice ale credintei i de dogmele neschimbate ale bi-

sericii. Suntem oare inainte sau dupd

rdzboi? Lupta grozavd care nimicise oraul i satele invecinate, care a drdmat imparatii i h rscolit popoare, a

www.dacoromanica.ro

INTOARCERE

179

fost numai visul imei inchipuiri bolna-

vicioase?

Acum i predica a luat sfarit. Prea


Sfintitul, inconjurat de arhimandriti i.
stavrofori, s'a aezat la umbra, s po-

poseasca, inainte de masa ce s'a pregatit pentru cuvioii oaspeti. i autorita-

tile judetului cari au venit


indeplineasca datoria la aceasta serbare.
Sfioi, drumetii tineri s'au apropiat de

grupul impunator al oficialitacii. Binevoitor, pastorul eparhiei Ii intreaba cu


ce prilej s'au oprit la sfintirea schitului
Mgurii. 'I se raspiMde ca am venit sa
ne revedem sectoarele de lupta. Pre latul se mird: Aci ati luptat in alegerile
din anul trecut? Nu tiam cd aveti sector
politic in acest.judet". N'avem, mar-

turisim cu evidenta confuzie, aci ne-a


fost doar sectorul de front, din timpul
razboiului".

A, da, razboiul Adevarat,ingana


cu mirare urmaul lui Melhisedec, pe

aci a fost razboiul Timpul, dragii


mei, timpul trece atat de iate ..." Pe

aci, sa traiti, Prea Sfintite, se repede


un comisar sclivisit, cu mustatile intoarse i vacsuite cu grije, incins cu o
sabie uriae. Pe aci s'au coborit Nemtii.
Cat pe ce s patrunda in Targul Ocnei.

www.dacoromanica.ro

180

FILE RUPTE DIN CARTEA RAZBOIULUI

Era un bombardament teribil. Eu ma


aflam chiar Ia marginea oraului, am
luat atunci toate mdsurile. Eu am evacuat populatia civil, am oprit trupele
s se retraga peste Trotu, pana ce au
venit Vanatorii de Munte... Am lost
de-altfel decorat". hi scoate pieptul inainte ca la parada, pentru ca toad lumea
sa-i poata admira bdrbdtia i credinta".
E totui o mangaiere: amintirea cruntei
incdierari in care atati viteji au pierit,
far nume i fara rasplata, nu s'a stins
cu desavarire. Comisarul din TargulOcnei a fost decorat.
Anii au trecut repede. Iarba a crescut
peste anturile daramate, adaposturile
cari au infruntat urgia obuzelor nu s'au

putut impotrivi surparii mai incete a

timpului. Cand rdscolim amintirea unor

tragice realitti, cuvantul ratacete in


pustiu, ca suflarea vantului de toamna

care adund i imprtie frunzele vetede,


troienindu-le la raspantii. Revarsarea nemiloas a -timpului se intinde peste faptele i nazuintele noastre, aternand

peste ele prefacere i uitare, in straturi


tot mai groase cu zpada fiecarii ierni.
Dar totui, cand ne cufundm in aceste adancimi ale amintirii, cand culegem din nou aceste fire marunte, din

www.dacoromanica.ro

INTOARCERE

181

cari s'a tesut, cu sute i mii de alte fire,


istoria neamului i desvoltarea trii, nu
facem o ratacire zhdarnicd. De sub ninsoarea tot mai deas a vremii, suferintele, luptele, jertfele trecutului, mai a-

propiat 0 mai departat, vor prinde rdddcind In ogorul romanesc, i vor rodi
cndva, in anii sau in veacurile ce vor
sd vie, primvara mai fericit a vremurilor viitoare. Cdci praful casei dup
maturat, ne spune intelepciunea bdtraneasc, des se ridicd 0 in razele soarelui gioacA, insd nici razele soarelui
a nu lovi oprete, nici pa0i celui ce prin
cas umbl contenete".

www.dacoromanica.ro

TABLA DE MATERIE
5

Cuvnt inainte

Fapta si poveste

11

8 August 1916
Soarta Serbiei

17

25
33
39
47
55
63
83
95

Defilare

Spre lupt
In transee
Bf Ilia nevAzut

Pe Cosna
Contra - atacul

In Baterie
Sfinge 0 cerneal
Quo Vadis
Cenuse

107
117
123

In Pdure
Tren sanitar

131

Armistitiu
Suceava
Steagurile
Intoarcere

,
,

www.dacoromanica.ro

139
145
155
166
177

EDITURA CULTURA NATIONALA"


BIBLIOTECA POBTATIVA"

Au aparut:
ION BARBU

Toe secund (nerouri) Opera premiata


de Soc. Scriitorilor Romani

ION MINULESCU

Celiti-le noaptea

Lei 80
Lei 90

1. IACOBESCII

Quasi (poesii)

Lei 80

PRINCIPESA M. BIBESCU

Doud portrete (Ferdinand al Romaniei

i Anatole France)

Lei 70
Lei 75

A. A. PHILIPPIDE

Stand fulgeiate

OCTAVIAN GOGA

Precursori

Lei 100

D. I. SUCHIANU
ION MINULESOU

Puncte de vedere
Strafe pentru toald lutnea

B. FUNDOIANU

Privelisti (poeme)

G. IBRAILEANU

Privind via(a

31. RALEA.

Allemouiul Note do drum din Spania)

Lei 80
Lei 80
Lei 75
Lei 60
Lei 80

TEODOR SCORTESCU

Popi (1922)

I. VINEA

Paradisul suspinelor

HENR. YVONNE STAHL

Mulusa Matilda Premiul Femi la 1932

N. D. COM.
T. ARGHEZI

Vinul de via(il lungd eclitia a II-a


Flori de mucigai (versuri)

MARIE VORONC a

1 I:UW(0 i (pocme) Opera premiatd de

CAMIL PETRESOU

Transcendentalia (poetne)

(Poeme)

Soc. Scriitorilor Rontani

Lei 70
Lei 80
Lei 80
Lei 40
Lei

80

Lei 80

(tiraj redue la 100 exemplare numerotate)

Lei 250

PrPESSICIUS

Itinerar sentimental (versuri)

Lei 60

CAMIL BALTAZAR

Intoarcerea poetului la uneltele sale

Lmi

40

(poeme)

Romane. StudH
Au apirut:
LEON DONIOI

Noul seminar
cis a prefata do Adrian Maniu

CAMIL PETRESCU

Ultima noapte de drugoste


Intdia noaple de reizboiu

Lei 100
2 volume

epuizat

editia a II-a

Opera premiata de Soc. Scriitorilor Romani


T. ARGHEZI
EUGEN GOGA
GEORGE M. ZAIIFIRESCU

Poarta Neagrii
Cartea Facerii
www.dacoromanica.ro
Madona cu trandafiri

Opera premi ita de Soc. Scriitorilor Romani

Lei 120
2 volume

Lei 160

Lei 60

Romane. Studii
T. ARGHEZI

Cartea cu juarii cu 64 desene in


negru si 4 planse in culori

Lei 160

G. CALINESCU
C. FANTANERU
C. ANTONIADE
N D. COCEA
IRCEA ELIADE

Interior
Machiavelli vol. I editia a II-a
Fecior de stage(' editia a III-a

V ia(a lui Mihai Emineseueditia a II-a

Lei 100
.

Lei 100

Maitregi editia a III-a

Premiul Soc. Tekirghiol-Eforia 1933

Doctoral Taifun

GALA GALACTION
VICTOR ION POPA
PELTZ

Velerim si V eler Doamne editia a II-a


Calea Veiceire$ti

j.

ANTONIADE

G. CALINESCU

SANDU TELEAJEN
G. I. BRATIANU

2 volume

Lei 120
Lei 100

Opera lui Mihai Eminescu


Drumul dragostei

Lei

File rupte din cartea thzboiului

Sub tipar:

Lei 60
Lei 60
Lei 80

Machiavelli vol. II

Arsenic Dental Soc. Tekirghiol-Eforia 1934 -

:ERGIU DAN

Lei 60
Lei 80

Lei 60
Lei 60
80

Lei 60

Cain am devenit huligan


Romdnii e destepli
Tudor Arglzezi

MIHAIL SEBASTIAN
CAMIL PETRESCU
SERBAN CIOCULESCU
TUDOR VIANU
SERGIU DAN

Ion Barba

Surorile V eniamin

Traduceri

Au aprut:

Cazul ludeatorului Sebastian

FRANZ WERFEL

Lei 60

Traducere din limbo germand de


r C. Baltazar

Les Fleurs du mal

CH. BAUDELAIRE

Lei 60

Traducere din limba francezd de


A. A. Philippide

Editille definitive ale scriitorilor clasici romfini


I. L. CAR kGIALE

Opere editie ingrijitii, de Paul Zarifopol


Premiul Soc. Scriit. Romani pentru ed. critice

Au aprut: Tomul I

N uvele .$i Schile

Tomul II
Tomul III

Sub tipar:

Nuvele si Schile

Lei 750, 400 i 200


Lei 800, 450 i 200

Reminiscen(e si Notife Critice

Lei 600, 350 *i 150

Tomul IV

In preparatie: Tomul V

Au apfirut:

M. EMINESOU

In preparatie:
ION CREANGA

Reminisce* $i Notite Critice


Teatru

Poesiieditie ingrijit6, de C. Botez

Lei 250

Opere editie ingrijita de G. T. Kirileanu

Car (ile noastre se gdsesc de vanzare in principalele Obi-aril

din Card; ele se trimit franco la d o mic iii a In fora (ara.

EDITURA
CULTUR
A NATIONALA"
2, Pasajul Macca, 2
'incur esti (I) Telefon Nr. 307-78.
-t

it

Lei 60.
Li

www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și