P. 1
I.L. Caragiale - O Faclie de Paste

I.L. Caragiale - O Faclie de Paste

5.0

|Views: 5,149|Likes:
Published by Ion Ciorici

More info:

Published by: Ion Ciorici on Jul 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

O FĂCLIE DE PAŞTE

de Ion Luca Caragiale

Leiba Zibal, hangiul de la Podeni, stă pe gânduri la o masă subt umbrarul de dinaintea dughenii, aşteptând dilijenţa, care trebuia să fi sosit de mult; e o întârziere de aproape un ceas. Este lungă şi nu prea veselă istoria vieţii lui Zibal; dar aşa cum e prins de friguri, tot e o petrecere pentru el să ia pe rând una câte una fazele ei mai însemnate... Precupeţ, vânzător de mărunţişuri, samsar, câteodată şi mai rău poate, telal de straie vechi, apoi croitor şi ştergător de pete într-o ulicioară tristă din Ieşi - toate le încercase după accidentul care-l făcuse să-şi piarză locul de băiat într-o mare dughiană de vinaţuri. Doi hamali coborâseră în beci un boloboc sub privigherea băiatului Zibal. O neînţelegere se ivi între dânşii la împărţeala câştigului. Unul din ei luă un crâmpei de lemn ce-l găsi la-ndemână şi lovi în frunte pe tovarăşul său, care căzu ameţit şi plin de sânge la pământ. Băiatul, văzând sălbătăcia, dete un ţipăt de alarmă, dar mizerabilul se repezi să iasă din ogradă şi, trecând pe lângă baiat, ridică mâna asupră-i... Zibal pică leşinat de spaimă. După o zăcere de câteva luni când se întoarse la stăpân, locul lui era ocupat. Atunci începu lupta grea pentru viaţă, care se îngreună şi mai tare prin căsătoria cu Sura... Răbdarea însă osteneşte soarta rea. Fratele Surei, hangiu la Podeni, muri, şi hanul rămase lui Zibal, care urmă negoţul pe seama lui. Aci se află el acuma de cinci ani. Are strânsă o avere bunicică în bani şi vinaţuri bune, îngrijite, o marfă care totdeauna face parale. De sărăcie a scăpat Leiba, dar sunt toţi bolnavi, şi el şi femeia şi copilul -friguri de baltă. ... Şi oamenii sunt răi şi pricinaşi în Podeni!... Ocări... batjocuri... suduituri... acuzări de otrăvire prin vitriol... Dar ameninţările! Ameninţarea este mai grea pentru un suflet ce se clatină uşor decât chiar lovitura. Ceea ce munceşte acum pe Leiba mai mult decât tremurătura frigurilor este o ameninţare. "A! goi ticălos!" gândeşte el oftând. Ticălosul este badea Gheorghe - pe unde o fi! - un om cu care Zibal a avut o daraveră foarte neplăcută. Gheorghe venise într-o dimineaţă de toamnă la han, obosit de drurn; ieşea din spital - zicea - şi căuta de lucru. Hangiul l-a luat în slujbă. Dar Gheorghe s-a arătat a fi om prea brutal şi prea ursuz... suduia mereu şi mormăia singur prin ogradă. Era o slugă rea, leneş şi obraznic... şi fura. Într-o zi a ameninţat pe balabusta îngreunată, care-l ocărâse cu drept cuvânt, so lovească în pântece... altadată a asmuţit un câine asupra lui Ştrul cel mic. Leiba i-a făcut numaidecât socoteala şi l-a trimis. Dar Gheorghe nu voia să se ducă; el pretindea cu violenţă că s-a fost tocmit pe un an. Atunci hangiul a spus că merge în deal la primărie să ceară vătăşei ca să-l alunge.

1

care se dete cât putu înapoi. a mişcării lui vrând să scoată ceva din sân şi a cuvintelor lui ameninţătoare.. Într-un târg aşa mare. pofte de călcare. peste tarabă. pe urmă a început să râză de jidanul fricos şi să-l batjocorească. apoi la subprefectură... să denunţe pe ameninţător. cerând să fie păzit. Noaptea care venea era noaptea Paştelui. Cu capitalul lui se poate deschide un negoţ frumos în Ieşi. Leiba să fie sănătos. cum era hanul izolat departe de sat şi chiar de şosea. Ce mai trebuie multă bătaie de cap aici. într-un sat unde oamenii sunt răi şi săraci. de Leiba. 2 . Sus pe deal. mai ales de când cu drumul-defier. din şipotele ce izvorăsc de sub dealuri. se auzeau clopotele bisericii. Deşi asta se petrecuse de mult... O să cinstească pe comisar.. pe ipistat. "Leibă. Subprefectul. Leiba a mers la primărie. Ce viaţă zgomotoasă şi veselă! Acolo găseşti la orice ceas. care ocoleşte foarte pe departe mlaştinele. se repeta bine impresia figurii lui Gheorghe. în mintea omului prins de friguri. În partea despre miazăzi mai cufundat. În târg. aci aproape deloc. soseşte dilijenţa. Cine plăteşte bine este bine păzit. ca să nu deştepte în adevăr. "Dar poate că l-au prins până acuma!" ... în mijlocul văii. Dar subprefectul.. strigă Sura din-năuntru. l-a povăţuit să fie cuminte. se adună." Valea Podenilor este o văgăună închisă din patru părţi de dealuri păduroase. în satul depărtat ca la doi chilometri printre bălţi. nişte băltaie adânci. Ce bine era să-l fi mai răbdat Leiba măcar până la sosirea acestor oameni!. Dar Gheorghe era acum cine ştie unde. Să ştii că ţiam făcut şi eu socoteala!" Atunci intrară muşterii în dughiană. deşi terenul e mlăştinos. o să şază aproape de comisie.. jupâne. deasupra cărora se ridică ca nişte perii stufişuri de rogoz. . E un han în Ieşi. Din nenorocire. Cum se deştepta aşa de limpede acea amintire? Era Sâmbăta Paştelui. Şi apropiindu-se crunt. nu întuneric şi tăcere ca în valea singuratică a Podenilor.. îl căutară pe badea Gheorghe un pomojnic şi doi călăraşi: era bănuit pentru o pricină. hanul are zidurile şi beciurile bine uscate. coane Leiba?. unde. totuşi. "Să ne vedem sănătoşi la înviere. coane Leiba!" adăogă Gheorghe depărtându-se. zi şi noapte. scadenţa făgăduielii lui Gheorghe. Şi se aude aşa de ciudat când ai friguri: aci foarte tare. stă hanul lui Leiba: e o clădire veche de piatră... Iacă mă duc". pe sergent..acolo în colţ. Zibal mai stă la Podeni doar până la câştiu viitor. Leiba a stăruit călduros să-l facă a înţelege gravitatea lucrului. Gheorghe a început să rânjească zicând: "Ce te-ai spăriet. s-aud zurgălăii..Gheorghe a vârât repede mâna în sân strigând: "Iudă!" şi a voit să se năpustească asupra stapânului. sosea atunci o haraba încărcată cu muşterii. sănătoasă ca o mică cetăţuie. nici să nu mai pomenească de aşa ceva... noaptea e zgomot şi lumină. Mai târziu. a primit întâi peşcheşul "modest" adus de Leiba.Oricum.. peste câteva zile..un han unde toată noaptea cântă fetele la Café Chantan.. cu un aer mai serios. îi şopti: "Să mă aştepţi în noaptea Paştelui.. un tânăr foarte vesel. pe domnul comisar cu fetele şi cu alţi poreţi. să ciocnim ouă roşii. ce loc bun pentru o dughiană ... Între partea băltoasă şi partea mai ridicată despre miază-noapte. gheşeftul scade mereu?..

. ca un om ce cade dintr-o nemăsurată înălţime. S-a bătut cu toţi soldaţii.. Pe uliţa mare e o circulaţie vie. De ce? Jandarmii dezleagă mâinile nebunului.. dar adineaori scăpase.. gura i-e plină de sânge şi stupeşte mereu firele pe care le-a smuls cu dinţii din barba jidanului... Sănătatea. Un zgomot s-auzi. o neîntreruptă fâşiitură de roate pe răzoare. care-i arde tare. cu inima înnodată. pe care un goi răutăcios din mulţime l-a îmbrâncit peste nebun. şi gândul începu să depene pe fusul conştiinţei bolnave mai rar. se repede ţintă pe cele trei trepte. care începuse să încingă faţa mlaştinelor.E legat acuma. Nebunul dă un ocol cu ochii şi-şi opreşte privirile care ard spre uşa lui Zibal. care merge bine... tot mai rar şi înmuind treptat formele şi colorile închipuirilor. Mulţimea se dă într-o parte făcând un loc larg împrejurul lui. omul îşi încolăceşte braţele pe masă şi-şi aşează pe dânsele capul. a pus mâna pe un tâlhar!" Cortejul se apropie. o trosnitură care cu nimic nu se poate compara. să nu dee peste hoi.. . apucând în palma dreaptă capul copilului. "Aha! gândeşte Leiba.. Leiba iese în uşa dughienii să se uite în calea ei. acompaniată de ciocăniturile ritmate ale trapătului de potcoave pe luciul asfatului. el cată lung în zare către răsărit. .La glasul Surei.. cu o treapta mai jos priveşte Sura cu copilul în braţe. E cu picioarele goale. O crâşmă în miezul târgului. şi se lasă iarăşi jos..... se vede pieptul lat. şi dinspre Copou se văd venind o grămadă de oameni. des.. Sura se dezlipeşte din mulţime şi urcă lângă Leiba pe treptele crâşmii. "Nu vine. gesticulând şi strigând foarte mişcaţi. o streajă şi fel de fel de public. o moliciune plăcută coprinse nervii omului..» Pe un jidan." Leiba de pe trepte vede bine. Prin cămaşa-i. le izbeşte pe unul de altul cu atâta putere că le confundă ca pe nişte ouă moi. la întâlnirea celor două titve smăcinate una pe alta. sfâşiată de luptă..E un nebun scăpat de la Golia. nebunul l-a muşcat de obraz. în cea stânga pe al Surei.. Leiba se ridică greoi de pe scaun. E un om cu o cherestea uriaşă: un cap ca de laur. 3 . ... şi într-o clipă. Sură? întrebă el. dete să ţipe: "O lume întreagă mă lasă cu dinadinsul pradă unui nebun!" Dar glasul mut nu se supuse voinţii. Mulţimea pare că escortează pe cineva: militari.. "Ce e.. ţi s-o fi părut. Noaptea Paştelui.. barba şi mustăţile aspre şi împâslite. Leiba. nici pomeneală de dilijenţa.Să închidem dughiana. Toata lumea s-a oprit.Sura lipseşte cu copilul de mult d-acasă.." răspunde el balabustei. O dughiană veselă. La căldura soarelui de primavară. acoperit ca şi capul de un stuf de păr. Este în adevar un nebun furios pe care-l ţin câte doi oameni de fiecare parte. . părul negru. Deodată însă circulaţia se opreşte. Foarte trudit. La toate uşile dughienelor se înghesuiesc privitorii curioşi. Gheorghe. pumnii sunt strâns legaţi unul peste altul cu o curea tare. Şi aţipi. Tâlhari. întinzându-şi membrele obosite. scrâşneşte din dinţi. Ieşii.

Tinerii pasageri erau doi studenţi. o frază de o nuanţă lirică. Deformarea. cătră lumină!" Zibal era departe de a fi priceput "luminoasa" teorie. călătorii curioşi putuseră cerceta în voie teatrul crimei.. Cinci victime. medicinistul era mai bine preparat decât filosoful.. se întâmplase peste noapte o călcare cu omor în hanul unui jidov. "Lasă-mă în pace! strigă hangiul smucindu-se şi îmbrâncindu-l cu toată puterea. Nu vezi că sunt bolnav? Lasă-mă-n pace!" Dilijenţa soseşte în sfârşit cu aproape trei ceasuri de întârziere. chipul lui de o caracteristică asprime şi bestialitate. la aceeaşi masă... şi până să se găsească alţii în sat. La tactul de mai sus al poştii. Ceea ce pricepuse însă Leiba mai bine decât oricine. Leiba tremura scuturat de un puternic acces de friguri şi asculta aiurit. "Este evident. se rostogoleau aşa de înalte vorbe."spre cer. care de-abia de curând a reuşit să stea numai pe labele dinapoi şi să-şi ridice capul în sus. Viţiul de concepţie. după o bună ospătare cu un vin aşa de bine născut şi aşa de bine crescut ca vinul lui Zibal. Apoi urmă ceva. Dar cazul de reversie! Darwin. luat ca tip.. jidane? întrebă râzând glumeţul. cătră lumină!". soseşte harabaoa poştei".Proastă glumă! zice Sura din pragul crâşmei. Acest portret.. s-ar fi crezut că a fost o cruntă răzbunare. Paludismul. adaogă medicinistul. Haeckel. după prostul său obicei."Scoală.. sau fapta nebuniei religioase. să sparii omul din somn.. din care până mai adineori păstra 4 .. ţărănoi mijic!" Leiba sări drept în picioare. în cari străluceşte o profundă admiraţie pentru cuceririle ştiinţei moderne. La cazul de reversie conductorul face nişte ochi mari. era portretul lui Gheorghe. are braţele peste măsură lungi şi picioarele prea scurte. se povestesc câteodată executări de aşa absurdă sălbaticie. În anecdotele despre sectarii iluminaţi. voi să apuce pe Zibal în braţe să-l gâdile.. care irita rău pe jidan. fruntea îngustă şi turtită. poftit de ei. Lombroso.. găsise vreme să miroasă şi puţin Schopenhauer . Dormi la nămiez. unul în filosofie. care se aşează împreună cu conductorul.. era ilustraţia izbitoare a teoriei. e un rudiment de om: e.. Scoală că-ţi vin muşterii. în aerul umed al Podenilor. Dar amănuntele! Dacă nu s-ar fi găsit prădată. mergeau să petreacă în orăşelul lor natal. Apoi nevroza! . Tâlharii îi furaseră.. ai?. Între ei se încinse o înaltă dezbatere academică despre crimă şi cauzele ei. De aceea.. fiara. bătătoare la ochii deprinşi. occiputul tare dezvoltat. mai bine decât chiar conferenţiarul. Hangiul omorât ţinea şi schimbul cailor. cazul de reversie el îl cunoştea în carne şi oase.Atâtea şi atâtea cuceriri ale ştiinţei moderne. Din convorbirea călătorilor se lămurea bine împrejurarea. jidane!" strigă cineva trosnind tare cu o nuia pe masă. Sunt doi călători. spre cer.. altul în medicină. Entuziastul tânăr. Atavismul... cum am zice. şade bine. Şi.. Pentru întâia oară poate. aşa de nobile subtilităţi de gândire. care trebuia neapărat să umple de respect pe conductor. fie chiar din partea unui medicinist. după atâta emoţie. între Darwin şi Lombroso. "Te-ai spăriet. ". Alcoolismul cu urmările-i patologice.. La vârsta de douăzeci de ani. şi dacă trebuie să fim drepţi. criminalul propriu-zis...

Dilijenţa era departe. nu voi să intre goi aici".. smulşi fără veste din braţele binefăcătorului somn de mâna fiarei cu chipul omenesc şi jertfiţi unul câte unul. el a tresărit şi a oprit-o încet şi cu ochii sperioşi: "Nu te mişca. El a trecut apoi sub gang şi s-a pus s-ascută pe treapta de piatră a pragului securea de tăiat lemne. Fără îndoială . Leiba o urmărise cu privirile până ce. încât dânsa. năucita într-un colţ. Dar nu e o părere. el intră cu pasul împleticit în gangul hanului.Leiba nu e bine deloc.... după fiece gâlgâitură de sânge. a trebuit să se supună. la întrebările ei stăruitoare. un bărbat.. La întâiul pas. urmau machinal gândul tremurând repede. cotind la stânga. i se redeştepta acum în spirit cu o perfectă palpabilitate până în cele mai neînsemnate amănunte. Dânşii vorbesc încet de tot. Leiba e în adevăr bolnav. el merge la poarta gangului tocmai când călăreţii trec prin dreptul ei în pasul cailor. Ţipetele nebune ale copilului retezate de junghiul care-i despică pântecele. Şi cea din urmă jertfă. O încordare înaltă a atenţiei ascute simţirea auzului în singurătatea nopţii. fără vreun zgomot apreţiabil de o ureche neprevenita. bubuituri de mai înfundate. Tremură de nu se poate ţine pe picioare. Zibal scoate picioarele din papuci şi râmâne în colţuni.. resemnându-se să amâne pentru mai târziu lămurirea acestor împrejurări. La fiece bătaie. O scuturătură puternică îl apuca dintre spete. Parcă sunt tropote de cai. Sura a stins lampa. el. e tare bolnav. nisipul strivit sub papucul lui face o scârţâitură prea indiscretă. Femeia avea dreptate. În tăcerea nopţii. Soarele scăpătase şi el după coasta de la apus. pierduţi în întuneric.Dar dacă o fi plecat? 5 .... jidanul fără apărare în mâna goilor. E noapte deplină. s-a culcat şi acuma doarme alături de Ştrul. însă nu atâta încât Leiba să napuce foarte bine aceste câteva vorbe: . Zibal şade de mult pe pragul ce dă în gang şi ascultă. Buzele lui Leiba. Leiba. Leiba are "idei la cap". o horcâială surdă. Deocamdată... Ce e mai îngrijitor decât toate. şi seara începea să-mpăinjinească dulce formele din valea Podenilor. Gâtul spart de secure.gândeşte Sura ... convorbiri misterioase şi agitate... ea s-a împotrivit. tocmai când se isprăvea şabăsul... fripte de friguri... Pe drumul care abate din şosea încoace se aud venind paşi de cai.. ale cărei căpătâie stau în câte-o bortă în ziduri. şi nu vrea să se odihnească. ea se pierduse pe după deal.... dar aşa de scurt i-a repetat omul porunca. care.. Procesul mai grozav decât execuţia. De trei ori au bătut muşterii în uşa dughenii. strigând cu glasuri cunoscute să le deschiză. auzul pare că luptă să şi vază. Ce? Zgomote nehotărâte vin din depărtare. Zibal se scoală şi vrea să se apropie de poarta mare a gangului. prin deschizătura căruia iese. două femei şi doi copii fragezi."S-a culcat devreme. cu toată obida. Aşa. se puse să rumege în minte tot ce auzise. a răspuns aspru şi a trimis-o să se culce poruncindu-i să stingă numaidecât lumina.. când ochiul e dezarmat şi neputincios. căci ce înţeles poate avea tot ce face el de câteva zile şi mai ales ce a făcut astăzi? Crâşma a închis-o înainte de aprinsul lumânărilor. . ţestele prea slabe pentru mânile năprasnice ale nebunului de adineaori.numai trăsăturile fundamentale. posomorât.. asistă la toate astea aşteptându-şi rândul. Hangiul. Poarta este bine închisă cu o bârnă grea d-a curmezişul.

Sunt mai mulţi oameni afară. De cine era vorba?. Puse după aceasta la loc şipul.. Apoi luă lampa şi o puse pe firida ferestrii.. cu toată voinţa lui de a-şi birui slăbiciunea nu avu mai mult succes.Poarta o deschiz eu. el e... A! dacă ar trece şi restul acestei lungi nopţi ca jumătatea întâia! . Zibal are nevoie să se rezeme: el se sprijineşte în palma stângă pe poartă şi cu dreapta îşi acopere ochii. Dar este destul pentru ca să vază bine în ungherele cunoscute ale dughienii.. Da' eu aş fi vrut".. prindem cuibul întreg.. numai prin graţia maşinii apar de jur-împrejur nişte bendiţe verticale foarte subţiri de-o lumină aproape cu totul moartă.... intră în dughiană. îi ştiu meşteşugul? Să-i croim ferestruica... se opri înecat de această impresie. el nu putu prinde un gând întreg. Cui o să-i vie rândul aldată?. Un sfredel mare se aude rozând ţesăturile uscate ale blănii bătrâne de stejar.. .. . o hotărâre. şi aprinse o lampă mică cu petrol. A doua încercare.. Şi ce căutau pe drumul de lături . Care va să zică a trecut de miezul nopţii. Zgomotul acesta monoton supără pe Zibal... Vorbesc încet: “. Nu se mai poate înţelege nimica. ne apropiem de ziuă.. A doua trosnitură..I-o veni rândul aldată... E o idee de lumină.O trosnitură de nisip strivit sub talpă! Dar el e în colţuni şi nici n-a mişcat măcar piciorul. Cine să se fi culcat sau să fi plecat?. trase un chibrit.. şi Gheorghe!.. O osteneală zdrobitoare se lăsă pe cerbicea lui Zibal. Aceste sunete erau şi mai supărătoare. Spăla un pahăruţ în cada cu trei picioare de lângă tărabă şi voi să-şi toarne rachiu bun dintr-un şip. care da în gang. 6 ... şi înghiţi de câteva ori din şip. aci. ... "Să fie Gheorghe?" Leiba simţi că i se sting puterile şi se aşeză la loc pe prag.un drum pe care nu intră cineva decât anume ca să se abată la han?... renunţă la pahar. foarte aproape.. care atingând scândura produse o ciocnitură de speriat..... Am văzut când a stins lumina. Toacă pentru înviere. fitilul e aşa de jos lăsat încât flacăra stă ascunsă în interiorul capsulei de alamă. Aiurit.. Mai multe." Şi se simţiră pipăiturile cu care omul de afară măsura distanţa pe lemn.... Îi era sete. dar gâtul şipului începu să clănţănească tare pe buzele paharului. Bârna trece pe aici. pe paveaoa şi pe zidul din potrivă al gangului se zugrăviră nişte bande late de-o lumină cu prea puţin mai deasă decât o închipuire.. Şi ce altceva vrea acela?. lăsându-l să cază domol în apă.... da...... Clopote în deal. Între frânturile de gânduri ce se rostogoleau în capul său.. Leiba se scoală apăsându-şi pieptul cu mâna şi căutând să întoarcă înapoi un nod rebel ce i se ridică în gât... Omul nostru puse mâna pe limba ce se legana şi-i stinse mişcarea. Da. Cine e acela care ar fi vrut altceva?. A! e cu mult mai mică deosebirea între soare şi cea mai de nimic scânteie. decât între aceasta şi întunericul orb! Ceasornicul ţăcănea în perete. Zibal se aşeză iar pe prag întinzându-şi urechea la pândă.. a bătut în deal ceasul Învierii.Mai bine. E desigur cineva afară. Un moment.. pe poartă.....Dacă-ţi spun eu că doarme.. Gura lui era uscată. Atunci. oamenii aceia s-au prea depărtat.

.. .... care merge la o ţintă lesne de ajuns. adu herestreul. cu călcâiul pe pântecele ei. 7 . repetă el surâzând cu o clipire fioroasă. are să fie instrumentul casnei lui Zibal şi a tutulor ai lui. până să atingă inima. când bucata va fi cu totul dezlipită de trupul întreg al lemnului. Planul era uşor de înţeles: patru borte în patru unghiuri ale unui pătrat. ca o vită ce-şi pleacă sub lovitura din urmă grumazul.Atunci. omul se-nmuie din încheieturi şi încet se lăsă să cază în genunchi.. ca şi cum se temea de indiscreţia zidurilor. Doi gâzi or să ţină victima răstignită jos. luă ceva. încât în cadrul ei rotund.. Dar Leiba îşi trage repede mâna stângă: vârful instrumentului. se produse în urechea omului din-năuntru foarte tare şi lămurit: "Leiba! soseşte dilijenţa!" Era neîndoios glasul Surei.. un moment de fericire. ca în blana de lemn moartă. pe care s-o oprească din zvâcniturile-i nebune şi s-o ţintuiască pe loc! O sudoare de moarte scăldă tot trupul lui Zibal. imaginea sfredelului lua nişte dimensii ne-maiînchipuite. în centrul pătratului s-a înfipt sfredelul mai dinainte. goii sunt la Leiba în casă. "Mai sunt trei". aşa de mare în sfârşit. şi Gheorghe. pătrunzând de partea asta... apucă bârna. peste câteva minute. ieşi înapoi cu acelaşi tact. da! s-o ţintuiască pe loc!" Se petrecu atunci în această fiinţă un fenomen ciudat.. învârtindu-se mereu. şi se duse în vârful deştelor la poartă. da! s-o ţintuiască pe loc!" Şi rămase tâmp cu ochii holbaţi pe lumina de la fereastră. Ceea ce se petrecea în acel creier ieşea din sfera gândirii umane: viaţa se ridicase la o treaptă de exaltare din care toate se vedeau.. Mişcă din cap... O caldă rază de speranţă. O limbă îngustă de herastrău trece prin borta întâia şi începe să ronţâie în mişcări dese şi regulate. o mână puternică se introduce. Surâsul său se caracteriza acum şi mai tare. şi cu precauţia celui mai încercat vânător intră binişor în dughiană. cu siguranţa unui om sănătos şi puternic. Unealta. luă o bizară seninătate. A mai gândi la scăpare?. dar deodată: "Da. adânc. mai adânc. o să vâre încet..Lucrarea din afară urmează cu metoda şi stăruinţă. gândi Leiba.. o dă într-o parte şi. tremurătura lui se opri. Absurd! În creierul care ardea. abaterea dispăru şi figura-i descompusă de-o atât de îndelungata criză. Căută sub tarabă. "Amu. Şi acelaşi sfredel. între ele herăstrăul trage liniile... "Da! s-o ţintuiască pe loc!… gândi el pierdut. ca şi cum ar fi zis: "Mai am încă vreme". Leiba a văzut acuma de patru ori la rând dintele răsucit de oţel pătrunzând în partea lui şi trăgându-se înapoi afară.. de proporţii haotice." zise Gheorghe. ascunzând obiectul ce-l ţinea în mână. monstrul putea sapară în picioare fără să se aplece.. se pipăiau enorme.. El se ridică drept. şi borta devenea tot mai mare şi mai mare. Leiba se apropie curios să vază jocul uneltei. printr-un capriţiu neexplicabil al intimelor jocuri.. se auzeau. şi începu lucrul între bortele inferioare. pătrunsă ca de acuma ea însăşi trebuie să se părăsească pe ea însăşi. creştea la infinit. o complectă răsturnare... sfredelul în osul viu al pieptului. l-a înţepat în palmă. Herăstrăul roase cele din urmă fibre de lângă borta către care tinsese. O linie între cele două puncte superioare ale pătratului era pe sfârşite. Câteva momente el stete astfel încremenit pe altă lume. se trageafară. este iar un vis!. prin golul rămas.

O mână mare şi vânjoasă intră. pe locul unde era să dispară pătratul scobit. Două răcnete o însoţiră. Pe un scaun de lemn... ne-apucă ziua!" zise un glas de afară îmboldit parcă de voinţa omului dinăuntru.... Începu să râză cu un hohot care zgudui bolta gangului şi intră repede în dughiană. prin ochii lui scăpărase o inspiraţie excentrică. Lucrătorul porni cu multă activitate. Tâlharul gemea greu. "Ce-i asta?. Ieşiau de la înviere. Ca un savant care. pe când Zibal înfăşură cu putere căpătâiul liber al laţului de butucul fix de la uşa gârliciului. Tovarăşii lui Gheorghe părăseau lui Zibal prada prinsă cu atâta isteţime. Gangul era luminat. un ochi pe care Leiba îl ţinea deschis cu mâna stângă. atinse mâna tâlharului cu sticla fierbinte: o crispaţie violentă a degetelor se produse urmată de un vaiet surd. Până să n-atingă încă bârna pe care o caută. nu se mai simte nimic. în timp ce cu mâna dreaptă ţinea strâns celălalt căpătâi. Mijea de ziuă. Se auziră apoi paşi depărtându-se grabnic.. şi toate punctele pătratului sunt unite. el îşi muşcă buza de jos. "Haha!" fusese o urâtă amăgire: lucrarea începe din nou. care se mişcau. .. La vederea acestui fenomen.. altul de triumf: mâna era "ţintuită pe loc".. Mâna era umflată şi degetele încovoiate. "Mai iute. Ieşind pe prag. cuprins de-o nepomenită dezolare. pe dealul din faţă se plimbă un stol de lumini mici şi vioaie. era ingenios combinat: o frânghie lungă legată cu un căpătâi de butuc: la o lungime potrivită. Toate cele din ajun îi reveniră în minte.. Laţul. atunci auzi gemete înfundate la poartă.Un fior: frigurile se întorceau iar. unul de pierzare... Şi la această închipuire.. se aud două răcnete... Se petrecea ceva rău. bre. femeia fu izbită de o grozavă privelişte... parcă auzise prin somn nişte răgete îngrozitoare.. Leiba nu era în odaie. Sura deschise oleacă fereastra. Să fi plecat?. Jidanul apropiă de ea lampa. aci ascunzându-se. mai iute!" Acum se auzeau iar clopotele în deal. sta Zibal. părea că vrea s-apuce. . săltau..Într-o clipă operaţia fusese gata. Sări jos din pat şi făcu lumină.. La momentul cerut. El nu se culcase deloc.. "Mai iute! gândi Leiba cu nerăbdare. în amestecul unor elemente. Patul lui Leiba era nedesfăcut. cu coatele pe genunchi şi cu barba rezemată în mâini. S-a dus?" fulgera prin mintea omului dinăuntru.. omul nostru era muncit de-o neînţeleasă dorinţă de a vedea lucrul cât mai degrabă sfârşit. ar căuta să prinză un secret 8 .. Jidanul se repezi în dughiană. Zibal trecu cu lampa în gang. luă lampa şi cu o învârtitură sigură ridică fitilul sus de tot: lumina captivă între gratii ieşi d-asupra veselă şi victorioasă. aci ivinduse iarăşi.. Zibal dete drumul ochiului şi apucând repede cu amândouă mâinile căpătâiul liber cu o smucitură supremă trase înâuntru braţul întreg. Zibal tresări.Dar ceva grozav: lucrarea de afară s-a oprit cu desăvârşire. tremurând. coborî iute pe scăricică. Femeia îşi aruncă ochii pe fereastră.. Înfiorată. . În sfârşit! Sfredelul trage încetinel în afară bucata în patru colţuri. încât.... Încă puţine mişcări. Hotărât..Aplecă lumina prea aproape. după încordarea braţului se vedea că renunţase la o inutilă zbuciumare.... Sura se deşteptă deodată. redând viaţă hotărâtă formelor nebuloase din preajmă-i.. Unde era?. şi el se pune a o urmări cu bătăile de inimă a celui mai cald interes..

care ştie că la un drum lung nu se porneşte cu pasul pripit. se ridică grav în picioare. . ca un călător cuminte. năvăli înăuntru. se agită în mişcări extravagante. Se făcea ziuă bine. Mâna cocea şi se umfla încetinel fără mişcare. încet de tot şi apoi înţepenesc sub jocul unui copil crud.. merge la Ieşi să spună rabinului că Leiba Zibal nu-i jidan. dând cu linişte lumea la o parte... Un miros gras de carne arsă se răspândea în gang. o fâşiitură se auzi şi mici plesnituri. Sura se aruncă şi trase bârna.erau parcă labele unui gândac. toţi cu făcliuţele de Paşte aprinse. jidane? întreabă unul.El n-auzise urletele de afară ale nenorocitului: era acum prea interesant ce vedea ca să mai auză. pentru că Leiba Zibal a aprins o făclie lui Christos!" Şi omul plecă încetinel spre răsărit la deal. "Leiba! ce e?" repetă femeia. "Leiba!" Zibal îi făcu semn să nu-l deranjeze. negru şi inform.. Era sfârşit.. "Cum a fost pricina. care stătuse până aci nemişcat. apoi amorţeala cuprinzându-le încet pe unul câte unul . Zibal urmărise cu nesaţiu toate contorsiunile. 9 . Zibal ţine ochii aţintiţi asupra unui lucru spânzurat. la o potrivită înălţime. care se zgârcesc şi se întind.subtil al naturii ce de mult îi scapă şi-l necăjeşte.. tare. zise hangiul cu tonul înalt şi cu un gest larg. Poarta se deschise de perete târând trupul lui Gheorghe spânzurat de braţul drept. Leiba Zibal este goi.. pe un alt scaun. Zibal priveşte fără să clipească procesul de descompunere a mâinii ce desigur nu l-ar fi cruţat pe dânsul. toate crispaţiile stranii ale degetelor. "Ce e? ce e?" Îndată înţeleseră ce fusese. El îşi făcu loc să treacă. Zibal.. . Mulţimea sătenilor. mai încet. sub care. Sura dete un ţipăt. arde o făclie mare.Leiba Zibal.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->