Sunteți pe pagina 1din 11

Teste control tgd

1. Explicati etimologia termenului drept si respectiv acceptiunile filosofica si juridica a acestuia dobandite inca din antichitate. 2. Care sunt acceptiunile mai alrg utilizate ale termenului drept in limbaj juridic? Explicati acceptiunile termenului drep in expresiile: drept obiectiv, drept subiectiv, drept pozitiv, drept substantial sau material, drept procesual sau procedural, drept national, drept international, drept comunitar, : stiinta dreptului sau stiintele juridice s.a. 3. Explicati pe scurt procesul istoric de aparitie al stiintei dreptului, principalele caracteristici ale acestei stiinte si metodele sale de cercetare. 4. De ce stiinta dreptului sau stiintele juridice constituie un sistem si care sutn componentele de structura ale acestuia? 5. Din enuturile de mai jos, notati cu X varianta corecta care exprima acceptiunea termenului de drept obiectiv si cu XX pe cea care corespunde acceptiunii de drept material sau substantial: ( ) ansamblul normelor juridice cu continut procedural; ( ) ansamblul normelor juridice care reglementeaza raporturi din sfera existentei materiale; ( ) ansamblul normelor existente in societate; ( ) ansamblul normelor care reglementeaza raporturi patrimoniale; ( ) ansamblul normelor juridice cu continut normativ propriu-zis; ( ) ansamblul normelor instituite si aplicate de organele statului. 6. Din enunturile de mai jos, notati cu x varianta corecta care exprima acceptiunea termenului de drept subiectiv si respectiv cu xx pe cea care corespunde acceptiuni de drept procesual sau procedural: ( ) ansamblul normelor juridice care reglementeaza raporturile dintre subiectii umani (persoane fizice); ( ) dreptul subiectiv este prerogativa (indreptatirea) unui subiect concret intr-un raport juridic determinat; ( ) ansamblul normelor juridice in vigoare; ( ) dreptul ce apartine unei persoane in virtutea prevederilor normei de drept; ( )ansamblul normelor care au continut normativ propriu-zis privind raporturi sau relatii sociale; ( ) ansamblul normelor care cuprind in continutul lor modalitati, mijloace sau proceduri de aplicare ale normelor dreptului material. 7. Care sunt elementele fundamentale ale limbajului si care este intelesul notiunii de concept? 8. Normativitatea juridica, respectiv, reglementarea prin norme de drept a raporturilor sociale are un specific al ei. Explicati acest specific.

9. Enuntati si explicati pe scurt factorii mai relevanti care determina existenta si evolutia dreptului. 10. Dreptul este un fenomen social-istoric doar determinat sau si determinant asupra unor sfere ale existentei sociale? Exemplificati procesul invers de determinare a dreptului asupra evolutiei unor factori, conditii sau relatii social-istorice. 11. Precizati notiunile de cultura, civilizatie, valori si explicati legatura dintre drept si valori, cu deosebire corelatia care exista intre valorile morale si valorile juridice:. 12. Care sunt principalele orientari in definirea dreptului si care este definitia mai larg acceptata a conceptului de drept? 13. Pentru definirea dreptului, unii autori utilizeaza conceptul de constante sau permanente ale dreptului. Ce se intelege in acest context prin constante sau permanente si care sunt aceste constante in : sfera continutului normelor de drept, in asa-numitul dat al dreptului si, respectiv, in sfera aparatului conceptual al limbajului juridic. 14. Explicati notiunea generica de sistem si retineti cateva din definitiile acestuia. 15. Care sunt principalele proprietati (caracteristici) ale sistemului? 16. Ce se intelege in limbaj sistemic prin: - intreg parte sau element; - element structura; - structura-functie; - autoreglare sistemica. 17. Dreptul-ca drept obiectiv-este considerat sistem De ce? 18. Enuntati si explicati componentele de structura ale dreptului ca sistem 19. Ce este norma juridica? 20. Ce este institutia juridica? 21. Ce este ramura de drept? 22. Care sunt principalele criterii de delimitare a ramurilor dreptului si care sunt principalele ramuri ale sistemului dreptului romanesc? Explicati pe scurt continutul acestora. 23. Ce intelegeti prin notiunea generica de principiu sau principii? 24. Delimitati intelesul notiunii de principiu de celelalte categorii asemanatoare dar nu si identice, ca de exemplu, fata de: concepte si categorii, norme generale, axiome sau postulate. 25. Explicati notiunea de principii ale dreptului si particularitatea formelor acestora precum si imperativitatea (sau forta de obligativitate) ale acestora. 26. Ce delimitari si clasificari ale categoriilor de principii ale dreptului sunt posibile? Exemplificati aceste delimitari si clasificari. 27. Explicati etimologia si acceptiunile sau sensurile temenului stat. 28. Comentati problematica definitiei notiunii de stat si formualti definitia (definitiile) mai larg acceptate a statului. 29. Ce se intelege prin constantele statului si explicati continutul acestor constante in cele doua mari acceptiuni ale notiunii de stat: in acceptiunea istorico-geografica si respectiv, in acceptiunea politico-juridica. 30. Elaborati un referat pe tema : Notiunea generica de putere-puterea politica si puterea de stat. Utilizati in acest demers si cunostintele insusite de la disciplina Drept Constitutional. 31. Enuntati si explicati principalele caracteristici ale puterii de stat. 32. Elaborati un referat explicativ pe tema Legatura dintre stat si drept in teoria si practica juridico-politica.

33. Explicati notiunea generica de norma- norma sociala. 34. Enuntati si explicati principalele caracteristici ale normelor sociale-posibilele clasificari ale acestora. 35. Explicati si definiti notiunea de norma juridica. 36. Care sunt principalele caracteristici ale normelor juridice prin care se delimietaza de celelalte categorii de norme sociale? 37. Ce intelegeti prin structura logico-juridica interna: a normei juridice si care sunt aceste elemente de structura. Explicati situatiile in care unul sau altul din aceste elemente de structura pot sau nu pot sa lipseasca din alcatuirea unei norme de drept elaborata sub forma unui text-articol singular sau al unui grupaj de texte-articol. 38. Detaliati explicarea ipotezei- ca element al structurii unei norme juridice. 39. Ce se untelege prin dispozitie- ca element al normei juridice si care sunt principalele categorii de dispozitii din cuprinsul normelor de drept? 40. Explicati sanctiunea ca element de structura al unei norme juridice si clasificarea acestora. 41. Cre sunt principalele criterii de clasificare a normelor juridice si clasificarea acestora dupa criteriile enuntate? 42. Notati cu X care din caracteristicile normelor mai jos enuntate sunt specifice numai normelor juridice: ( ) au un caracter generic, impersonal, adresandu-se unor subiecti poterntiali; ( ) au o dinamica specifica-evolueaza in fuctie de evolutia generala a societatii; ( ) se adreseaza si actioneaza numai in raport cu persoanele cu discernamant; ( ) nerespectarea lor atrage constrangerea statala; ( ) urmaresc incurajarea, stimularea, prohibirea, prevenirea, etc. A unor conduite umane; ( ) pot creea sau determina aparitia unor raporturi juridice; ( ) actioneaza atata timp cat sunt in vigoare; ( ) pot sa reglementeze si sa prevada consecintele (efectele) unor evenimente care se produc independent sau relativ independent de vointa oamenilor. 43. Notati cu X variantele enunturilor de mai jos pe care le considerati corecte: ( ) ipoteza subinteleasa ( relativ determinata) a normei juridice arata probabilitatea sau posibilitatea conduitei sau a faptei; ( ) ipoteza concret determinata a normei juridice poate lipsi din structura unui text-articol concret; ( ) ipoteza normei juridice arata conduita, actiunea, inactiunea, etc. Ce trebuie respectate. ( ) ipoteza normei juridice arata circumstantele faptei, actiunii, inactiunii etc si ale starii subiective ale autorului in momentul savarsirii faptei; ( ) ipoteza normei juridice poate constitui o circumstanta agravanta sau atenuanta in aplicarea acelei norme; ( ) ipoteza normei juridice nu vizeaza calitati juridice ale subiectilor conduitei sau faptei prevazute in dispozitia ei, calitatile speciale ale acestora. 44. Notati cu X variantele enunturilor de mai jos pe care le considerati corecte: Dispozitia ca element de structura al normei juridice, indica: ( ) masura luata de organul de aplicare; ( ) poate lipsi din structura unui text articol concret; ( ) este actul juridic prin care se dispune solutionarea unui caz de incalcare a normei de drept;

( ) arata conduita, fapta, actiunea, inactiunea, dreptul, obligatia etc, prevazute de norma juridica; ( ) nu poate lipsi din continutul unei reglementari juridice sub forma unor textearticol normative; ( ) indica sanctiunea prevazuta de acea norma juridica. 45. Notati cu X variantele enunturilor de mai jos pe care le considerati corecte: Sanctiunea- ca elemnt al normei juridice este sau reprezinta: ( ) actul de dispozitie emis in vederea solutionarii unui fapt ilicit ( ) este faza finala a procesului de aplicare a normei juridice; ( ) este consecinta nerespectarii sau incalcarii dispozitiei prevazuta in acea norma de drept; ( ) este masura prevazuta de norma si luata de organul de stat competent impotriva vointei celui vinovat de savarsirea faltului ilicit; (sanctiunile sunt specifice doar normelor cu dispozitii imperative (onerative sau prohibitive). Tinand seama de structura trinomic (cele trei elemente) ale normei juridice, notati cu (x) variantele corecte ale enunturilor de mai jos: ( ) o norm juridic poate fi elaborat printr-un singur text-articol; ( ) o norm juridic poate fi elaborat printr-un grupaj de textearticole; ( ) fiecare text-articol dintr-un act normativ reprezint intotdeauna o norm juridic; ( ) nu intotdeauna un text-articol dintr-un act normativ reprezint o norm juridic; ( ) toate normele juridice sunt elaborate pe structura cumulativ a celor trei elemente de structur; ( ) sunt norme juridice care nu cuprind in mod cumulativ toate cele trei elemente de structur; ( ) din structura unei norme juridice poate lipsi ipoteza; ( ) din structura unei norme juridice nu poate lipsi ipoteza; ( ) din structura unei norme juridice poate lipsi dispozitia; ( ) din structura unui text-articol al unei reglementri juridice poate lipsi dispozitia; ( ) din structura unei norme juridice (fie c este elaborat printr-un singur text-articol, fie printr-un grupaj de texte-articol) nu poate lipsi dispozitia; inand seama de categoriile de dispozitii cuprinse in structura normelor juridice (vezi clasificarea dispozitiilor): ( ) toate normele juridice sunt onerative sau prohibitive; ( ) toate normele juridice prescriu sanctiuni; ( ) nu toate normele juridice prevd implicit si sanctiuni. Exerctii aplicative: Alegeti si analizati din perspectiva elementelor de structur ale normei juridice cel puin cate trei norme din: - Codul penal

Constitutie; Codul rutier; Alte legi sau acte normative publicate in Monitorul oficial.

46. - Ce se inelege prin noiunea de elaborare a normelor juridice? Explicai coninutul acestei noiuni. 47. - Precizai coninutul principiilor care trebuie s stea la baza elaborrii unui act normativ (a normelor juridice) si ale etapelor procesului de elaborare a acestora. 48.- Care sunt prile constitutive ale unui act normativ? Precizai in acest context accepiunea noiunii de act normativ si respectiv, acela de articol normativ. 49.- Ce inelegei prin limbajul si stilul procesului de elaborare a normei juridice? 50.- Din perspectiva limbajului si a stilului de elaborare a normelor juridice, al tehnicii juridice, noiunea de ficiune si respectiv, cea de prezumie au un ineles propriu limbajului juridic. Explicai coninutul acestor noiuni. 51. - Cunoscand principiile, etapele si structura general a unei norme juridice (ipotez-dispoziie-sanciune) si respectiv, structura general a unui act normativ incercai: 1. Redactarea unui text-articol care s cuprind o norm juridic pentru reglementarea unei relaii sociale date. 2. Redactarea unei norme juridice compus din mai multe textearticol pentru reglementarea unei relaii sociale complexe. 3. Redactai un proiect de act normativ (Lege, Hotrare de Guvern, Hotrare a Consiliului local etc.) pe un anumit domeniu de activitate sau relaii sociale. 4. Luai un act normativ oarecare in vigoare si incercai operaiunea de amendare si respectiv, de modificare a acelui act normativ 52.- Explicai inelesul specific al noiunii de izvor de drept. Ce sunt izvoarele directe, izvoarele indirecte, izvoarele scrise, izvoarele nescrise ale dreptului? 53.- Care este principalul criteriu de clasificare a izvoarelor dreptului in sistemul juridic romanesc si care este aceast clasificare? 54.- Explicai principalele caracteristici ale izvoarelor dreptului care au putere de lege. Ce este legea si care sunt actele normative cu putere de lege? 55.- Care sunt principalele caracteristici ale izvoarelor (actelor normative) subordonate legii si care este denumirea lor cu titlu de exemplificare? 56.- Care sunt alte posibile izvoare ale dreptului. Prezentati pe scurt denumirea, particularittile si conditiile in care acele norme sau acte normative pot constitui izvoare de drept.

57.- Precizai inelesul noiunii de aciune a normei juridice in timp, in spaiu si asupra persoanei. 58.- Care este principiul de baz si cele dou principii conexe pentru aciunea in timp a normei juridice? Explicai coninutul acestora. 59.- Ce se inelege prin intrarea in vigoare a unei norme juridice si care sunt regulile posibile potrivit crora este reglementat intrarea in vigoare a normelor de drept in diferitele sisteme juridice? 60.- Cum este reglementat in sistemul nostru juridic intrarea in vigoare a normelor de drept? 61.- Explicai problema duratei de valabilitate (de aplicare) a normei juridice. 62.- Explicai problema incetrii aciunii in timp a normei juridice (iesirea din vigoare). Ce este abrogarea si care sunt formele acesteia? 63.- Ce alte forme de incetare a aciunii in timp a normei sunt posibile? 64.- Care sunt excepiile de la principiul de baz al aciunii normei juridice in timp? Explicai ce se inelege prin retroactivitate si care sunt situaiile de retroactivitate? Ce inelegei prin ultraactivitate si care sunt situaiile de excepie ale ultraactivitii? 65.- Ce se inelege prin aciunea normelor juridice in spaiu (in teritoriu) si care este principiul care st la baza acestei aciuni? 66.- Care sunt si in ce constau excepiile de extrateritorialitate (de neaplicare a normelor interne asupra unor categorii de persoane aflate in teritoriul statului)? Teste de autoverificare: 67. Denumii forma de incetare a aciunii in timp a normei juridice care corespunde urmtoarelor situaii: - noul act normativ ce intr in vigoare reglementeaz in alt mod respectivele raporturi sociale, cu alte cuvinte, noile prevederi sunt incompatibile cu vechile prevederi :_______________________________; - noul act normativ ce intr in vigoare specific doar faptul c dispoziiile contrare prezentei reglementri se abrog: ___________________________________________________________; - norma nu mai are obiect de reglementare: __________________. 68. In sistemul nostru juridic, momentul de intrare in vigoare a actelor normative este reglementat astfel: (notai cu (x) variantele considerate corecte): ( ) toate actele normative intr in vigoare la data publicrii lor; ( ) toate actele normative intr in vigoare la data prevzut in textul lor; ( ) actele normative publicate in Monitorul Oficial intr in vigoare la data de apariie a Monitorului Oficial; ( ) actele normative publicate in Monitorul Oficial intr in vigoare la 3 zile de la data publicrii in Monitorului Oficial dac in textul actului normativ respectiv nu este prevzut o alt dat ulterioar; ( ) actele normative locale intr in vigoare la data publicrii,

comunicrii sau afisrii lor; ( ) actele normative care nu se public in Monitorul Oficial intr in vigoare la data prevzut in textul lor. 69. Enunai principiul de baz al aciunii in timp a normei juridice si excepiile de la acest principiu. 70.In continuare, enunai si explicai, pe scurt, care sunt situaiile de excepie ale retroactivitii si ultraactivitii legii: 71.Aplicarea normelor juridice in spaiu si asupra persoanelor este subordonat principiului teritorialitii. Acest principiu presupune (notai cu (x) variantele corecte din enunurile de mai jos): ( ) toate actele normative ale organelor de stat au o aplicabilitate efectiv pe intreg teritoriul statului; ( ) nu toate actele normative ale organelor de stat se aplic efectiv pe intregul teritoriu al statului; ( ) principiul teritorialitii este de strict sau absolut aplicare. 72.Regimul juridic actual aplicat strinilor aflai pe teritoriul Romaniei este: ( ) regimul naional; ( ) regimul special; ( ) regimul clauzei naiunii celei mai favorizate. 73.- Delimitai coninutul noiunilor de realizare, respectiv, de aplicare a dreptului (a normelor juridice) si care sunt principalele ci de realizare a dreptului. 74.- Ce se inelege prin act de aplicare, si care sunt asemnrile si respectiv, deosebirile dintre actul juridic normativ si actul juridic de aplicare. 75.- Enunai si explicai coninutul principalelor faze de aplicare individual a normelor juridice. 76.-Ce inelegei prin analogie in drept si care sunt accepiunile si domeniile (ramurile de drept) in care poate fi aplicata. 77. -Notai cu (x) care din cele dou noiuni are o accepiune mai larg: ( ) realizarea dreptului; ( ) aplicarea dreptului. 78.-In continuare: a) Enunai care sunt cile de realizare a dreptului: b) Denumii care sunt si explicai, pe scurt, in ce constau fazele de aplicare individual a normei juridice: 79.-Notai cu (x) care din urmtoarele demersuri de aplicare a normei juridice aparine fazei denumite stabilirea elementelor juridice: ( ) culegerea, consemnarea si reinerea datelor, faptelor, imprejurrilor relevante pentru aplicarea normei juridice; ( ) delimitarea, prin individualizarea normei aplicabile strii de fapt respective si individualizarea sanciunii; ( ) elaborarea dispoziiei de aplicare;

( ) delimitarea grupajului de norme aplicabile acelei stri de fapt, in vederea incadrrii juridice a faptei. 80.-Actul juridic de aplicare individual si respectiv, actul normativ au cateva caracteristici comune. Notai cu (x) care din caracteristicile de mai jos sunt proprii actului de aplicare individual: ( ) produce efecte in timp intre limitele momentului de intrare in vigoare si cel al abrogrii; ( ) este emis de organele competente ale statului pentru cazuri sau situaii concrete, determinate; ( ) este emis de organele competente ale statului pentru a reglementa in mod generic anumite raporturi sociale; ( ) are intotdeauna ca efect nasterea, modificarea sau stingerea unui raport juridic concret; ( ) modificarea, anularea, contestarea sau atacarea lui se fac numai la nivelul unui organ ierarhic; ( ) isi inceteaz efectele prin abrogare. 81.-Dispoziia de aplicare sau soluionare a unui fapt juridic este (notai cu (x) rspunsurile corecte): ( ) element al normei juridice; ( ) act cu caracter de aplicare normativ; ( ) act cu caracter de aplicare individual; ( ) faz de transpunere in practic, de aplicare a normei juridice. 82.-Notai cu (x) care din enunurile de mai jos sunt caracteristice actului juridic individual, de aplicare: ( ) pot fi emise de organele puterii legislative, executive si judectoresti; ( ) produc efecte juridice in timp intre limitele intrrii si a iesirii lor din vigoare; ( ) produc efecte juridice in timp odat cu momentul aplicrii lor la o cauz sau situaie dat; ( ) au un caracter generic si impersonal; ( ) se adreseaz unui caz sau situaii concrete; ( ) pot fi atacate sau contestate numai la nivelul organului de stat emitent. 83-Notai cu (x) variantele considerate corecte: Analogia este: ( ) principiu general al dreptului; ( ) o excepie de la condiiile necesare nasterii sau apariiei unui raport juridic; ( ) presupune aplicarea unei norme asemntoare; ( ) presupune aplicarea unei norme de la un caz sau situaie asemntoare; ( ) analogia dreptului presupune aplicarea unei legi de la un caz asemntor; ( ) analogia legii presupune soluionarea cauzei pentru care nu exist o lege expres prin aplicarea principiilor generale ale dreptului. 84.- Rspundei la urmtoarele intrebri: Care este inelesul noiunii de interpretare a normei juridice? De ce este necesar interpretarea ei? Care

este obiectul interpretrii normei? 85- Se stie c procesul de interpretare nu este reglementat prin norme de drept adic, nu este supus unor reglementri juridice exprese. Cu toate acestea procesul de interpretare se desfsoar totusi dup anumite principii si reguli. Care sunt aceste principii si reguli generale dup care se face interpretare? 86.- Enunai si explicai care sunt formele de interpretare a normei juridice. 87.- Enunai si explicai care sunt metodele de interpretare a normei juridice. 88.- Rezultatul interpretrii poate fi: literal sau declarativ, extensiv si restrictiv. Explicai coninutul acestor rezultate posibile ale interpretrii. 89.-Ce se inelege prin abuzul de drept si prin frauda de lege? 90.-Interpretarea normei juridice se numeste a fi autentic in cazul in care (notai cu (x) rspunsul considerat corect): ( ) dezvluie integral voina legiuitorului exprimat in acea norm; ( ) corespunde strii de fapt obiective; ( ) este realizat de organul de stat care a emis norma supus interpretrii. 91.-Interpretarea normelor juridice are mai multe forme si metode. 92.-Notai cu (x) care din variantele enunurilor de mai jos sunt sau corespund formelor de interpretare: ( ) interpretarea cazual (de caz); ( ) interpretarea logic; ( ) interpretarea oficial; ( ) interpretarea sistematic; ( ) interpretarea general; ( ) interpretarea neoficial; ( ) interpretarea istoric; ( ) interpretarea gramatical. 93.- Ce este un raport juridic fa de celelalte raporturi sau relaii sociale nejuridice? 94.- Explicai legtura de determinare dintre norma juridic si raportul juridic. 95.- Enunai si explicai caracteristicile raportului juridic care il delimiteaz de celelalte raporturi sociale nejuridice. 96.- Explicai condiiile care sunt necesare pentru apariia sau crearea unui raport juridic. 97.- Ce este faptul sau faptele juridice si explicai clasificarea acestora in evenimente si aciuni? 98.- Explicai inelesul noiunii de eveniment ca form a faptului juridic. 99.- Ce se inelege prin aciuni ca forme ale faptului juridic? 100.- Care este inelesul noiunii generice de act si a celui de act juridic? Care sunt sensurile noiunii de act juridic. 101.- Formulai o clasificare posibil a actelor juridice enunand criteriile

acestei clasificri. 102.- Enunai si explicai elementele de structur ale raportului juridic: subiectele, coninutul, obiectul raportului juridic. 103.- Ce este capacitatea juridic a subiectului raportului juridic? 104.- Ce este persoana fizic si care este capacitatea juridic a acesteia? 105.- Ce este colectivitatea de persoane fizice si care este capacitatea juridic a acesteia? 106.- Ce este persoana juridic si care este specificul capacitii juridice a acesteia? Care sunt condiiile sau elementele constitutive pentru nasterea sau constituirea unei persoane juridice? 107.-Enunai principalele categorii de persoane juridice. 108.- In ce const coninutul unui raport juridic? Explicai inelesul noiunilor de drepturi si obligaii care formeaz coninutul unui raport juridic. 109.- Explicai in ce const obiectul unui raport juridic. 110.- Explicai in ce const specificul raporturilor juridice de constrangere din perspectiva specificului subiecilor, al coninutului si al obiectului acestui gen de raporturi juridice denumite de constrangere. 111.-Norma juridic si raportul juridic au ca o trstur comun caracterul lor voliional. Care dintre ele are ins un caracter dublu voliional? (notai-o cu (x)) ( ) norma juridic; ( ) raportul juridic. 112.-Explicai, pe scurt, in ce const acest caracter dublu voliional: 113.- Explicai coninutul noiunii generice de rspundere social. 114.- In raport cu celelalte forme ale rspunderii sociale, rspunderea juridic are o serie de caracteristici proprii. Prezentai aceste caracteristici si in final formulai o posibil definiie a rspunderii juridice. 115.- Delimitai coninutul noiunilor corelative: rspundere sanciune; rspundere responsabilitate. 116.- Ca relaie social specific rspunderea juridic are la baz o serie de principii. Care sunt si in ce constau aceste principii ale rspunderii juridice? 117.- Pentru ca rspunderea juridic s devin operaional, adic s fie pus in aciune sunt necesare intrunirea cumulativ a catorva elemente si condiii. Enunai si apoi explicai in detaliu fiecare din aceste elemente si condiii. 118- Detaliai explicaia problemei subiecilor rspunderii juridice. 119- Ce este conduita ilicit? Precizai in prealabil inelesul noiunii generice de conduit sau conduit uman care poate fi: licit sau ilicit si poate s constea intr-o aciune sau inaciune si care, in limbaj juridic se exprim in mod frecvent prin expresia de fapt juridic (licit sau ilicit). Spre deosebire de noiunea generic de conduit (licit sau ilicit) noiunea de fapt juridic cuprinde dou elemente definitorii. Care sunt acestea? 120.- Explicai ce se inelege prin aciune si inaciune ca modaliti de realizare a faptului ilicit.

121.- Ce se inelege prin noiunea de vinovie si cum se contureaz ea ca o condiie pentru rspunderea juridic? 122.- Explicai cele dou mari forme sub care se constituie vinovia: intenia (dolul) si culpa. 123.- Explicai legtura cauzal dintre fapta ilicit si rezultatul duntor ca o condiie pentru existena rspunderii juridice. 124.- Care sunt principalele forme ale rspunderii juridice si in ce const particularitatea acestora? 125.- Care sunt si in ce constau cauzele care inltur rspunderea juridic?