Sunteți pe pagina 1din 5

1. Xerost~mia este ~ aCl~za!reev_cnta in rand~l varstnieilor' 50% dmtre aeqtla plangandu-se de senza!Ia de gura uscaUl. 2.

Speranta de viata este mai ere scuta in randul barbatilor. 3. Progresele inregistrate in domeniul medical eonstituie una dintre eauzele imbatranirii popula!ici. 4. Seaderea auzului poate aparea ca efect advers al unor medicamente. 5. Sdiderea densitatii osoase observata la pacientii in varsta duce la instalarea osteoporozei. 6. Xerostomia poate apiirea secundar consumului unor medicamente. 7. Bolile cardiovasculare reprezintii a treia cauzii de deces 1'nlume. 8. Obezitatea ~ifumatul se numiira printre principalii factori de rise ai aterogenezei. 9. Simptomul de debut in infarctul miocardic acut la varstnic este durerea preeordiala. 10. Infarctele miocardice la varstnici pot fi silentioase ~iuneori pot fi descoperite intampliitor In cursul necropsiilor. 11. Hipotensiunea arterial a ortostatiea este definita ca 0 crqtere a presiunii sisto lice ell mai mult de 20 mmHg, In trecerea de la clinostatism ]a ortostatism. 12. Pensionarea ~i decesul partenerului pot cauza aparitia tulburarilor psihiee la batrani. 13. Unele medicamcnte pot avea incontinenta anaia ca efect adverso 14. Printre cauze]e majore de incontinenta anant se numara hernia hiatala ~i dislipidemia. 15. Grupa B de sange ~i sexul ferninin se numara printrc conditiile care favorizeaza aparitia cancerului gastric. . . 1_6:-9arele-eptdemieleg-iee-asociaza riscul crescut de cancer la persoanele Cllpielea deschisa la culoare, Cllochii verzi sau alba~tri, blonzi, ro~cati sall ~ateni. 17. Boala de reflux gastroesofagian se numara printre cauzc- Ie majore de abdomen acut chirurgical. 18. Coma hiperosmolara este cea mai grava complicatie aCllta a pacientilor cu diabet zaharat de tip II, noninsulinodependent. 19. Obezitatea de gradul al III-lea semnifica un surplus de 20-30% din greutatea ideala. 20. Diabetul reprezinta un factor de risc independent pcntru bolile cardiovasculare, atat la femei cat ~i la barba!i. 21. Obczitatea este cea mai comuna dereglare de nutritic, manifestata printr-o scadere excesiva a tesutului adipos. 22. Adenomul de prostata este cea mai importanta afectiune a prostatei, frecvent lntalnita la barbatii peste 60 de ani. 23. Starea de deshidratare se manifesta semiologic prin scaderea pulsului :;;itegumente umede. 24. Paloarea este un semn important al anemiilor, apreciat prin examinarea tegumentelor :;;imucoaselor. 25. In tratarnentul pruritlllui seniI se adrninistreaza antihistaminice,lotiuni calmante, anxiolitice, psihoterapie, vitaminoterapie. 26. Indcpaliarea chirurgieala a nevilor pigmentari favorizeaza malignizarea. 27. lncontinen!a urinara imperioasa este earacterizata de 0 dorinta puternica, bmsca de a urina, dificil de suprimat, eare duce la pierderi involuntare de urina. 28. Osteoporoza este a tlliburare metaboliea a oSllllli, determinata de ere:;;tereaprogresiva a dcnsitatii osoase~ 29. Dupa instal area menopauzei are lac 0 seadere a pierderilor de masa osoasa . - ...---- -- 30 ..- Terapia 6-cupafionala are un fol ilnportant 111recuperarca complexa a varstnicului alaturi de terapiile medicamentoase, psihoterapie, fizioterapic ~i kinetoterapie.

31. Escara este 0 zona de necroza ischemica provocata de presiunea exercitata asupra tesuturilor moi cuprinse intre planlll osos :;;iplanul de compresiune. 32. Medicamentelc administrate in doze echivalente adultului ating la paeientul varstnic 0 concentratie sanguina mai mare, prin scaderea proteinelor plasmatice necesare legarii medicamentelor, dar ~i datorita diminuarii capacitatii de metabolizare a acestora. 33. Scopul terapiei ocupationale este de a ajuta pacientul sa-~i recupereze motricitatea :;;isa-:;;ireia activitatile cotidiene. 34. Geriatrii ~i psihologii recomanda institutionalizarea ca prima optillne de lngrijire a pacientilor varstnici .. 35. Adaptarea la statutul de pensionareste mai facila la cei care, prin pregatirea profesionala, i':;;ipot continua activitatea :;;idupa pensionare. Raspunsuri: 1- A, 2 - F, 3 - A, 4 - A, 5 - A, 6 - A, 7 - F, 8 - A, 9 - F, lOA, 11- F, 12 - A, 13 - A, 14- F, 15 - F, 16 - A, 17 - F, 18 - A, 19-F, 20 -A, 21-F, 22-A, 23 -F, 24-A, 25 -A, 26-F, 27 -A, 28 - F, 29 - F, 30 -A, 31 -A, 32 -A, 33 -A, 34 - F, 35-A 6. Printre modifidirile fiziologiee ale anatomiei eordllilli se I1U111 ara : a. sdiderea tensillnii arteriale ., b. ere~terea In greutate a inimii; e. scleroza ~i calcificarea valvelor cardiace. Camplement multiplu 7. Modifidirile fiziopatologice legate de varsta care predispun la aparitia BRGE sunt : a. hernia hiatala ; b. hernia inghinala; c. scaderea peristaltismului. 1. Declinul fiziologie al functiei vizuale se manifesta prin: a. crqterea dificultatii de adaptare la Intunerie ; b. dificultate In distingerea culorilor; c. aparitia cataractei. ~. In hipotcnsiunea arterIala o11ostatica apar urmatoarele-me~---'--l eaI1lsme compensatoare : a. Ingustarea calibrului vaselor sanguine; b. sdiderea ritmului cardiac' , c. cte~terea ritmului cardiac. 2. Aparitia tulburarilor psihice la batn1ni este favorizaHi de anumiti factori: a. plcearea eopiilor din casa parinteasca ; b. padisirea locuintei proprii; c. pensionare. 9. Sdiderea auzului cste determinata de 0 serie de factori printre care: a. expunerea repetata ~iprelungita la zgomote exeesive; b. mcdieamentele ototoxice; c. presbiopia. 3. Declinul fiziologie al funetiei vizuale se manifestft prin : a. ingustarea dimpului vizual; b. difieultate la eitit; e. cre~terea tensiunii intraoeulare. 4. Printre cauzele irubatranirii populatiei se numara : a. imbunaUitirea conditiilor de trai ; b. d~:e~tereamorbiditatii ~i a mortalitatii ; c: s'caderea natalitatii

10. Tratamentul diabetului zaharat senil include: a. dieta ~i medieatie hipoglicemianti:i; b. aj lIstarea stiluluide viata; c. eduearea varstnicului asupra posibilelor complieatii. 5. Speranta de viata : a. este mai crescuUi la femei ; b. este m~i crescuta la barbati; c. a crescut in ultimele decenii. 11. Selectati afilmatiile adevarate despre infarctul mlOcardie: a. la adultul tanar debuteaza eu durere preeordiala; b. la varstnic debuteaza eu dispnee sau poate fi silent,ios' , c. la adultul tanar dispneea este principalul simptom. 12. Starile depresive aparin: a. nev1'oze, boli ce1'ebrale degenerative; b. rnclancolia de involutie; c. traume psihice, neadaptare. 13. Scaderea auzului se poate datora: a. unor infectii virale sau bacteriene ; b. trasului la tinta; c. nicio va1'ianta nu este adevarata. 14. P1'intre cauzele care favorizeaza apa1'itia incontinentei anale se numara: a. leziuni sau traumatisme ale sfincterului anal sau ale ne1'vilor care 11inerveaza; b. hernia hiatala; c. dizabilitati fizice. 15. Scaderea densitatii osoase la varstnici : a. duce 1ainstalarea osteoporozei ; b. favo1'izeaza aparitia fracturi1or; c. favorizeaza aparitia fracturilor de col femoral. 16. Xerostomia: a. poate fi detenninaUi de sindromul Sjogren; b. poate aparea secundar consumului unar medicamente; c. este 1'arintalnita 1apacientii varstnici. 17. Factorii de risc implicati in aterogeneza sunt: a. hipertensiuriea arteriaUi; b. dislipidemia; c. fumatul. 18. Accidentul vascular cerebral: a. este 0 cauza majora de morbiditate ~i martalitate In lume' b. fo.n~a hcmoragica este 0 urgenta chirurgicala; , c. clm~c se poate manifesta prin cefalee intensa, paralizie a fetel, bratului, piciorului. 19. Cauzele endogene de Imbatnlnire a pielii sunt: a. cxpunerea la radiatiile ultraviolete; b. e1'orile de alimentati.e' , c. nerespectarea ritmului veghe-somn. 20. Printre factarii de rise eel mai frecvent Intalniti la varstni-.. 1 . ' Cll Cll .1lpertensiunc artcriala se nllma-ra'-:--------------a. obezitatea; b. sedcntarismul' ,

c. dieta bogata In sare. 21. Mo~i~carilc fiziopatologice legate de varsta care prcdispun la apantla BRGE sunt: > a. reducerea peristaltismului ; b. Intarziere In evaclIarea gastrica; c. fumatul. 22. Simptomele somato-psihice ale sindromu1ui de imobilizare sunt: a. escare;;i complicati.i urinare ,. b. tu1burari circulatorii, atrofie musculara; c. i~somnie, anxietate, dep1'esie, stare confuzionala, negatiVIsm. 23. Printre factorii de risc ai aterogenezei se numara: a. obezitatea; b. hipotensiuneaarteriala' , c. fumatul. 24. Printre cauzele abdomenului acut chirurgical regasim: a. apendicita acuta; b. peritonita acuHi; c. hcmoragiile digestive. 25. Cele mai obi~nuite tipuri de anemie care apar la varstnic slInt: a. anemia feripriva intalnita in hemoragii digestive, ma1nutritie; b. anemia pernicioasa (Biermer), datorata deficitu1ui de vitamina B12; c. anemiile secundare: anemii nefrogene, din mixedem, he----patopatii cronice. 26. Somnul este 0 stare fiziologiea, ce se caracterizeaza prin: a. cre~terea temperaturii corpu1ui cu aproximativ 0,5-1 C; b. suprimarea temporara a eon:;;tientei ; c. incetinirea ritmului cardiac :;;irespirator. 27. Dintre medicamentele eu potential nefrotoxie mentionam: a antiinflamatoare1e nesteroidiene (acid acetilsalieilic, ibu.profen) ; b beta-Iactamine1e (oxacilina, meticilina, ampicilina, penicilina G, amoxicilina); c amillog1ieozide1e (gentamicina, amikacina, neomicina, kanamieina). 28. Depresia se traduce prin: a. aparitia unui sentiment de inutilitate :;;ide e:;;ec; b. tristete; c. stare de indiferenta. 29. In ctioJogia fraeturilor prezente la varstnici regasim numeroase conditii predispozante: a. diderile; b. anemia fcripriva; c. boJi care impun imobilizare preJungita. 30. Simptomatologia adenomului de prostata cuprinde: a. miqiuni dificile, dureroase ; b. jet urinar slab sau intrerupt; c. senzatie de golire incompleta a vezicii urinare. 31. Simptomatologia deshidraUirii cuprinde : a. hmba praJlta; b. sdiderea pulsu1ui;

e. hipotensiune mteriala OltostaticiL 32. Incontinenta de stres sau de efort: a. semnifica pierderea involuntara de urina dupa un cfOlt de tuse, ras, stranut, urcatul scarilor; b. este resimtita ca 0 dorinta putemica, brusca de a urina, dificil de suprimat; c. poate apihea ea reactie adversa a unor medica mente . 33. In etiologia fracturi10r prezente la varstniei regasim: a. afcqiuni neuro1ogice :;;ipsihice care prezinta risc de ca.dere; b. vCltije:;;i tulburari de echilibru; c. prezenta unoI' boli demineralizante (mielom, metastaze osoase, diabet zaharat). 34. Cauzele institutionalizarii pe tennen lung sunt multiple: a. imposibilitatea asigurarii unei ingrijiri adecvate la domiciliu b. picrderea autonomiei ~i a capaciUWi de autoingrij ire; c. lipsa suportului din pa11eafamiliei. 35. Dccizia de institutionalizare trebuie sa tina seama de: a. dorinta pacientului ; b. stare a de sanatate fizica ~i psihica; c. gradul de autonomie. Raspunsuri: 1 - a, b; 2 - a, b, c; 3 - a, b; 4 - a, c; 5 - a, c; 6 - b, c; 7 - a; C 8 - a C' 9 - a b' 10 - a b c,' 11 - a, b; 12 - a, b, c; 13 - a, b ; , " " " . 14 - a, c; 15 - a, b, c; 16 a, b; 17 - a, b, c; 18 - a, c; 19 - b. c; ?O-a - ",b e2l-a " b'22-a ,b,c;23-a,c;24-=-a,b,c;25-a, b C 26 - be' 27 - a b C,' 28 ~ a, b, c; 29 - a, c; 30 - a, b, c; "I' " " 31 ~ a, c; 32 - a, c; 33 - a, b, c; 34 - a, b, c; 35 - a, b, c.