Sunteți pe pagina 1din 64

UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACAU Facultatea de Stiinte Economice Programul de masterat Contabilitate, Audit si Informatica de Gestiune

PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE

Note de curs
Master, CAIG, anul I 2012-2013

Lect. univ. dr. Romic Adam

CUPRINS
1. No iuni generale privind sistemele informatice 1.1. Conceptul de sistem informatic 1.2. Rolul sistemului informatic n procesul decizional 2. Tehnici de proiectare a sistemelor informatice 2.1. Principii de baza in proiectarea si realizarea sistemelor informatic 2.2. Modele ale ciclului de viata al sistemului informatic 2.3. Etape de realizare a sistemelor informatice 3. Metodologii de analiza si proiectare a sistemelor informatice 3.1. Metodele sistemice 3.2. Metodele orientate obiect 3.3. Metodele orientate agent 4. Fundamentele sistemelor multiagent 2 2 6 8 8 11 17 18 18 18 19 21 21 22 26 27 29 29 33 35 37 40 42 42 45 46 49

4.1. Concepte i caracteristici ale agen ilor


4.2. Taxonomia agentilor software

4.3. Sistemele multiagent 4.4. Aplica ii i avantaje ale sistemelor multiagent


5. Virtualizarea afacerilor cu tehnologia agent 5.1. Modele de afaceri electronice 5.2. ntreprinderea virtual versus ntreprinderea tradi ional 5.3. Caracteristici i tipuri de ntreprinderi virtuale 5.4. Abordarea sistemului informa ional din perspectiva tehnologiei agent 5.5. Modelarea avansurilor spre decontare prin tehnologia workflow bazat pe agen i 6. Modele de referin pentru standardizarea sistemelor bazate pe tehnologia agent 6.1. Modelul FIPA 6.2. Comunicarea ntre agen i 6.3. Limbajul KQML Bibliografie

Capitolul 1.
NO IUNI GENERALE PRIVIND SISTEMELE INFORMATICE 1.1. Conceptul de sistem informatic

Definit ini ial de ctre Academia Francez (n 1966), ca fiind tiin a prelucrrii ra ionale, ndeosebi prin maini automate, a informa iei,1 considerat ca suport al cunotin elor umane i al comunicrilor n domeniile tehnicii, economice i sociale, informatica se contureaz ca activitate practic i concep ie teoretic, pe msura dezvoltrii calculatoarelor electronice i a perfec ionrii tehnologiei de prelucrare a datelor. Ca domeniu distinct de activitate, informatica preia treptat toate sarcinile dintr-un sistem economico-social privind elaborarea de metode, tehnici, concepte i sisteme pentru prelucrarea automat a informa iei. Din acest punct de vedere informatica este definit ca fiind tiin a care se ocup cu studiul i elaborarea metodelor de prelucrare a informa iei cu ajutorul sistemelor automate de calcul. Ca activitate practic, informatica are o existen dinamic; ea apare i se dezvolt dintr-o necesitate obiectiv, aceea de a rezolva problemele complexe privind prelucrarea datelor. n stadiul actual de maturizare a informaticii, aceasta trebuie s urmreasc dou obiective majore: pe de o parte, s realizeze prin metode i tehnici proprii, sisteme informatice performante prin care s se asigure accesul larg la informa ie, iar pe de alt parte, s asigure utilizarea eficient a tuturor resurselor sistemelor de calcul. Activitatea uman, indiferent sub ce form se desfoar, este generatoare de informa ii. Cu ct aceast activitate este mai complex i mai dinamic, cu att volumul de informa ii crete i se diversific tinznd s frneze sau chiar s blocheze procesul decizional. Apare astfel un conflict ntre creterea volumului de informa ii i posibilit ile limitate ale sistemelor clasice de prelucrare, sisteme ce nu pot furniza informa ii ct mai rapide, complete i corecte necesare lurii deciziilor. n aceste condi ii, rolul informaticii este decisiv n deblocarea i fluidizarea sistemelor informa ionale i decizionale, prin asigurarea gestiunii, prelucrrii i distribuirii informa iei ntr-un mod ct mai eficient ctre utilizatori. Ca domeniu de activitate, informatica cuprinde toate activit ile legate de proiectarea, realizarea i exploatarea sistemelor de prelucrare automat a datelor, n scopul creterii eficien ei activit ilor umane, Informa iile i cunotin ele au o mare importan att pentru dezvoltarea personalit ii umane, ct i pentru evolu ia vie ii i societ ii democratice. Nici societatea i nici indivizii ei, nu pot evolua, nu pot progresa satisfctor dac nu dispun de informa ii. Prin intermediul informa iilor se asigur transferul cunotin elor de la o genera ie la alta, se asigur accesul la cele mai avansate realizri ale omenirii2. Conceptul de informa ie reprezint o no iune de maxim generalitate care semnific o tire, un mesaj, un semnal, etc. despre evenimente, fapte, stri, obiecte, etc. n general despre forme de manifestare a realit ii care ne nconjoar. Forma de exprimare i transmitere a informa iilor o reprezint comunicarea. Informa ia are sens de noutate pentru cel cruia i se adreseaz, indiferent de forma pe care o ia (tire, semnal, comunicare). Se poate spune deci c informa ia este un mesaj, dar cu precizarea c nu orice mesaj este o informa ie. Dac mesajul nu transmite nici o noutate i nu are un suport real, atunci acesta nu prezint interes pentru receptor i deci nu are caracter de informa ie. Informa iile dobndite n urma unui proces de informare ntr-un anumit domeniu, formeaz cunotin ele despre acel domeniu, iar mul imea acestora reprezint patrimoniul de cunotin e. Cunotin ele reprezint o nsumare n timp a tuturor informa iilor dobndite ntr-un anumit domeniu. Data este forma de reprezentare material a informa iei. Datele reprezint suportul formal al informa iei care se concretizeaz n cifre, litere, simboluri, coduri i alte semne plasate pe supor i tehnici de date. Datele reprezint obiectul prelucrrii pentru informatic, materia prim a acesteia i numai prin asociere cu realitatea pe care o reflect, se poate spune c informatica genereaz informa ii.
1 2

Arsac, J., Informatica, Editura Enciclopedica Romna, Bucuresti, p. 71 Trauth, E.M., Kahn, B.K., Warden, F., Information literacy. An introduction to information systems, MacMillan Publishing Company, 1991

Datele ob inute n urma procesului de prelucrare pot avea calitatea de informa ii pentru o anumit categorie de utilizatori sau rmn simple date dac i pierd calitatea de noutate semantic. n practic, de multe ori termenul de informa ie este utilizat pentru a desemna date, iar expresia "prelucrarea informa iilor" nlocuiete expresia "prelucrarea datelor". Se poate considera c datele prelucrate, n msura n care afecteaz n sens pozitiv comportamentul receptorilor (oameni sau maini), au calitatea de informa ii. n procesul prelucrrii i utilizrii informa iilor, acestea sunt privite din trei puncte de vedere: - din punct de vedere sintactic, cnd se urmrete aspectul formal al reprezentrii acestora, n sensul c datele care se prelucreaz se supun riguros anumitor reguli de validitate; - din punct de vedere semantic, urmrindu-se semnifica ia, n elesul informa iei (con inutul real al informa iei) ce deriv din datele prelucrate; - din punct de vedere pragmatic, urmrindu-se utilitatea, adic msura n care sunt satisfcute cerin ele utilizatorilor. Dei informatica are n vedere n primul rnd aspectul formal al informa iei, n procesul prelucrrii datelor nu se poate face abstrac ie de nici unul dintre cele trei aspecte (sintactic, semantic i pragmatic). Chiar dac n procesul prelucrrii datelor se pornete de la un interes pragmatic, acesta nu se poate realiza dac nu se respect anumite reguli de sintax i semnifica ie privind datele supuse prelucrrii. Sistemul informa ional asigur gestiunea tuturor informa iilor din cadrul unui sistem economic, folosind toate metodele i procedeele de care dispune. La studierea unui sistem trebuiesc analizate in principal urmatoarele aspecte: mediul in care acesta functioneaza partile componente ale sistemului relatiile care se manifesta in cadrul sistemului intrarile si iesirile sistemului obiectivul(ele) sistemului Sistemul informatic este un ansamblu tehnico-organizatoric de metode, procedee, echipamente de calcul si personal de specialitate, prin care se asigura culegerea, verificarea, transmiterea, stocarea si prelucrarea informatiilor in vederea fundamentarii si elaborarii deciziilor Dupa cum rezulta si din definitie, putem spune ca sistemul informatic este format din urmatoarele componente principale: - resursele materiale (hardware-ul) - totalitatea elementelor necesare pentru introducerea datelor, prelucrarea datelor, stocarea programelor si rezultatelor obtinute, comunicarea rezultatelor - resursele logice (software-ul) totalitatea programelor ce asigura functionarea si exploatarea controlata a sistemului: sistemele de operare, sisteme de gestionare a bazelor de date, programe utilitare, pachete de programe, software de aplicatii etc - baza de date ansamblul datelor stocate in vederea prelucrarilor prin programele de aplicatii. - personalul intregul personal care intr-un fel sau altul folosesc sistemul informatic: specialisti (analisti de sistem, programatori, proiectanti de sisteme, ingineri de sistem, administratori baze de date, operatori) si nespecialisti (consultanti, utilizatori finali beneficiari ai serviciilor oferite de sistemele informatice etc.) - metodologiile principiile, proiectele si procedurile aplicate in sistemele informatice pentru a fi realizate sarcinile stabilite Ansamblul informa iilor i deciziilor (caracterizate prin con inut, frecven , calitate, volum, form, suport), necesare desfurrii unei anumite activit i sau opera ii i care se transmit ntre dou posturi de lucru, formeaz un flux informa ional. ntre circuitul informa ional i fluxul informa ional exist o strns dependen n sensul c circuitul informa ional reflect traseul (drumul) i mijlocul care asigur circula ia unei informa ii de la generarea ei i pn la arhivare, iar fluxul informa ional reflect ansamblul informa iilor vehiculate, necesare unei anumite activit i. Sistemul informa ional cuprinde, ntr-o concep ie unitar, circuitele i fluxurile informa ionale, la care se adaug metodele i tehnicile de prelucrare a informa iilor. Fluxul informational este compus din informatii strategice, tactice si operative. La nivel strategic sistemul informational sprijina luarea deciziilor de catre conducere. Acestea sunt rezultate pe termen lung, privesc intreaga activitate desfasurate in intreprindere. Informatiile se refera la: - valoarea rezultatelor financiare necesare stabilirii modului de repartizare a profitului - starea financiara actuala 3

modul de utilizarea a capacitatilor de productie.

La nivel tactic, informatiile oferite de sistemul informational sprijina luarea deciziilor privind planificarea activitatilor ce vor fi desfasurate in firma pe termen mediu. La nivel operational sistemul informational sprijina luarea deciziilor pentru desfasurarea activitatilor curente ale firmei, informatii referitoare la productie (stoc de materii prime, materiale), aprovizionare cu materii prime, materiale, la desfacere, situatia mijloacelor fixe, situatia necesarului de mijloace de plata, a obligatiilor de plata , cu termene de scadente. Sistemul informatic este o component a sistemului informa ional3 i anume, acea parte a acestuia care preia i rezolv sarcinile de culegere, prelucrare, transmitere, stocare i prezentare a datelor, cu ajutorul sistemelor de calcul. Pentru a-i ndeplini rolul n cadrul sistemului informa ional, sistemul informatic cuprinde ansamblul tuturor resurselor, metodelor i tehnicilor, prin care se asigur prelucrarea automat a datelor. Procesul de prelucrare automat a datelor n cadrul unui sistem informa ional, reprezint tocmai procesul prin care datele sunt supuse opera iilor de culegere, transmitere, prelucrare i stocare.

Principalele activit i dintr-un sistem informatic sunt cele de prelucrarea informa iilor. Acestea includ4: a - Introducerea datelor; b - Procesarea datelor pentru ob inerea de informa ii; c - Ieirea produselor informa ionale; d - Stocarea resurselor informa ionale; e - Controlul performan elor sistemului. Introducerea datelor datele despre tranzac iile comerciale sau despre alte evenimente trebuie s fie adunate i pregtite pentru prelucrare. Introducerea se refer la editarea de nregistrri. Odat introduse, datele pot fi transferate pe un suport (magnetic/optic) pn la prelucrare.

3 4

Reix, R., Informatique applique la gestion, Les Editions Foucher, Paris, 1990, vol.2, p.7 Bernard-Faqouillet, E., Boufares F., Informatique pour la comptabilite et la gestion, Editions Eska, Paris, 1995, p.18.

Prelucrarea datelor datele care sunt subiectul activit ilor de prelucrare cuprind: calcule, comparri, sortri, clasificri sau nsumri. Aceste activit i organizeaz, analizeaz i manipuleaz datele convertindu-le n informa ii pentru utilizatori. Ieirea produselor informa ionale informa iile rezultate n urma prelucrrii apar n forme variate pentru a fi transmise utilizatorilor n forma solicitat de acetia. Informa iile trebuie s ndeplineasc anumite condi ii de calitate ce se refer n general la: timp viteza cu care informa ia ajunge la utilizator; con inut atributele care confer valoare informa iei; form felul n care ajunge la utilizator; Stocarea produselor informa ionale aceast activitate nu constituie o component foarte important n cadrul sistemelor informatice. Ea reprezint activitatea dintr-un sistem informatic n care datele i informa iile sunt depozitate ntr-un mod organizat n vederea unei utilizri ulterioare. Atunci procesul de regsire este necesar utilizatorilor prin rapiditatea i acurate ea sa. Suporturile utilizatorilor pentru stocarea datelor i informa iilor sunt n general magnetice sau optice. Controlul performan elor sistemului reprezint o activitate de mare importan n cadrul sistemului informatic o reprezint controlul performan elor sale.

1.2. Rolul sistemului informatic n procesul decizional


Sistemele informatice joac un rol important n a asigura suportul activit ilor manageriale i opera ionale n business. Din acest motiv exist posibilitatea de a clarifica tipologia sistemelor informatice la nivel conceptual n5: - Sisteme informatice opera ionale - sisteme pentru procesarea (prelucrarea) tranzac iilor - sisteme pentru controlul proceselor; - sisteme pentru colaborarea la nivelul organiza iei - Sisteme informatice pentru management - sisteme informatice pentru management (n general); - sisteme informatice pentru fundamentarea deciziei;

Sistemele informatice opera ionale sunt necesare pentru a prelucra datele generate i utilizate n opera iile de business. Aceste sisteme produc a varietate de produse informa ionale pentru uz intern sau extern care vor fi prelucrate mai departe de ctre sistemele informatice pentru management. n general acestea au rolul de a procesa date privind business-ul si de a controla procese industriale. Sistemele informatice de prelucrare a tranzac iilor sunt orientate ctre prelucrarea datelor rezultate din business sau opera ionale: vnzri, cumprri, inventar i ofer o varietate de produse informatice (liste, situa ii etc.) de uz intern sau extern. Prelucrarea datelor se face n urma acumulrii (la o perioad de timp) sau n timp real. Sistemele informatice pentru controlul proceselor sunt acele sisteme care utilizeaz computerul pentru a controla anumite procese fizice (linii de produc ie robotizate, fabrici automate etc.) Sistemele informatice pentru colaborarea la nivelul organiza iei sunt sisteme care utilizeaz o gam larg de tehnologii informatice pentru a asigura colaborarea, comunicarea dintre angaja ii (membrii) unei organiza ii. Aceasta ajut la schimbul de idei, mpr irea resurselor, coordonarea ntre membrii. Scopul acestor sisteme informatice este de a crete productivitatea i creativitatea echipelor i grupurilor de lucru dintr-o ntreprindere modern. Sistemele informatice pentru management6 sunt orientate spre a oferi suport i informa ii pentru autoritatea efectiv de luare a deciziei. Ele asigur suportul pentru necesit ile decizionale de la nivelul de vrf (strategic), la cel de mijloc (tactic) sau cel opera ional. Sistemele informatice pentru management ofer o varietate de rapoarte
Nitchi, S., Racovitan, D., si colectiv, Bazele prelucrrii informa iilor i tehnologie informa ional, Editura Intelcredo, Deva, 1996, pp. 2124. Mawhinney, C.H., Millet, I., Executive information systems: A critical perspective, in Information and Management, nr. 23, 1992, pp. 83-92.
6 5

specifice folositoare n activit ile manageriale curente. Produsele informatice pot fi ob inute la cerere, periodic sau cnd apar necesit i excep ionale. Sistemele informatice pentru fundamentarea deciziei ofer managerilor utilizatori informa ii ntr-un mod interactiv ori de cte ori este nevoie. Managerii i genereaz informa iile de care au nevoie pentru decizii, folosind modele decizionale i baze de date specializate. Sistemele informatice pentru activitatea executiv7 sunt sistemele care asist nivelul mediu i de vrf al managementului organiza iei. Ofer un acces imediat i uor la informa iile necesare atingerii obiectivelor strategice ale firmei. Au un mod uor de operare i n elegere. Inteligen a artificial - este o combina ie ntre tiin i tehnologie, al crei scop este de a dezvolta computere care pot gndi. Se pornete de la ideea c dezvoltarea de func ii ale computerului sunt asociate n mod normal cu inteligen a uman. Sistemele expert - sunt sistemele bazate pe computer i care i utilizeaz cunotin ele n aplica ii specifice cu o complexitate ridicat i care ac ioneaz similar cu un consultant uman. Aceste sisteme se compun dintr-o baz de cunotin e (informa ii) i nite module software care se interfereaz i comunic apoi rspunsul la ntrebrile utilizatorului. Sistemele de management a cunotin elor. Cele mai multe organiza ii au realizat c au devenit companii de creare de cunotin e pentru a supravie ui i se dezvolt ntr-un mediu de business ntr-o continu i rapid schimbare. Aceste sisteme sunt dezvoltate pentru a gestiona nv mntul organiza ional i business know-how-ul. Sisteme informatice strategice - asigur rolul strategic al sistemelor informatice care implic utilizarea tehnologiei informa iei pentru dezvoltarea de produse, servicii, care se vor constitui n avantaje strategice fa de competitori pe pia a global. Aceast necesitate a creat sisteme informatice strategice care sprijin pozi ia competitiv i strategia ntreprinderii. Un sistem informatice strategic poate fi orice tip de sistem informatice care ajut organiza ia s ctige un avantaj competitiv, s reduc din distan a competitiv sau s-i ndeplineasc obiectivele strategice. Sistemele informatice pentru business - aceste sisteme pot sprijini direct att activit ile opera ionale ct i pe cele de management din zona business-ului: contabilitate, finan e, managementul resurselor umane, marketing, turism i management opera ional. Pot fi att sisteme informatice opera ionale ct i sisteme informatice pentru management. Sistemele informatice integrate - sistemele informatice din lumea real sunt de fapt combina ii integrate a mai multor tipuri de sisteme informatice. Acestea sunt sisteme informatice bazate pe computere care combin activit ile desfurate de mai multe tipuri de sisteme informatice. Cele mai multe sisteme informatice sunt elaborate pentru a produce informa ii i pentru a sprijini luarea deciziilor la diferite niveluri ale managementului, dar i pentru inerea de diverse eviden e i prelucrare a tranzac iilor8.

7 8

ERMES, Systemes dinformation. La perspective du management, Edition Masson, Paris, Milan, Barcelone, 1994, p.32 Oprea, D., Premisele i consecin ele informatizrii contabilit ii, Editura Graphix, Iasi, 1994,p.22

Capitolul 2. Tehnici de proiectare a sistemelor informatice


2.1 Principii de baza in proiectarea si realizarea sistemelor informatice Proiectarea si realizarea sistemelor informatice are la baza urmatoarelor principii generale: 1. fundamentarea realizarii sistemelor informatice pe criterii de eficienta economica. Acest principiu presupune: - evaluarea cheltuielilor necesare pentru conceperea, realizarea, implementarea si exploatarea curenta a sistemelor informatice - compararea cheltuielilor cu efectele economice directe si indirecte obtinute in urma implementarii 2. participarea nemijlocita a beneficiarului la conceperea si realizarea sistemului, presupune: - adoptarea si transpunerea in practica de catre beneficiar a tuturor masurilor cu caracter organizatoric necesar desfasurarii proiectarii si introducerii in exploatare a sistemului - participarea beneficiarului cu specialistii proprii la elaborarea conceptiei si realizarii efective a sistemului informatic - definirea obiectivelor si performantelor viitorului sistem - definirea cerintelor informationale la care urmeaza sa raspunda sistemul - stabilirea si mobilizarea resurselor umane si financiare pentru realizarea sistemului - pregatirea personalului din compartimentele functionale pentru angajarea in activitatea de informatica 3. asigurarea calitatii solutiei adoptate, presupune: - aplicarea celor mai eficiente metode si tehnici de proiectare - specificarea unor caracteristici de calitate care sa fie validate si controlate pe parcursul realizarii sistemului adoptarea de solutii in concordanta cu resursele disponibile, presupune: - corelarea permanenta a proiectarii SI si caracteristicile echipamentelor de tehnica de calcul existente sau prevazute a intra in dotare - integrarea si valorificarea cat mai completa a echipamentelor de calcul de diverse tipuri existente deja in dotarea beneficiarului.

4.

Proiectarea sistemelor informatice de gestiune se realizeaza in functie de particularitatile sistemelor de conducere, operational si informational ale fiecarei organizatii. n vederea proiectrii abordarea sistemic reprezint cea mai bun solu ie, si are in vedere parcurgerea mai multor etape din aa numitul ciclu al dezvoltrii de sisteme informatice9, respectiv: 1. Investigarea sistemului -> Studiul de fezabilitate 2. Analiza sistemului existent -> Necesit ile func ionale 3. Proiectarea sistemelor -> Specifica iile de sistem 4. Implementarea sistemelor -> Sistemul opera ional 5. ntre inerea sistemului -> mbunt irea sistemului Investigarea sistemului10 Primul pas n procesul de elaborare este de a investiga sistemele existente. Aceast investiga ie poate include studii preliminare ale sistemului informatic propus cu solu ii pentru rezolvarea problemelor ce vor urmri: determinarea faptului c exist sau nu o problem;

elaborarea unui studiu de fezabilitate;

10

Hoffer J.A., George J.F., Valacich J.S., - Modern Systems Analysis and Design, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., Menlo Park, CA, 1996 Lungu I., Sabau G., Velicanu M., Muntean M., Ionescu S., Posdarie E. - Sisteme informatice, Editura Economica, 2003

dezvoltarea unui plan de management.

Studiul de fezabilitate este un studiu preliminar care investigheaz necesarul de informa ii i determin necesarul de resurse, costuri, avantaje precum i fezabilitatea proiectului propus. n acest sens, fezabilitatea poate fi: - fezabilitate organiza ional care se canalizeaz asupra modului n care sistemul informatic propus atinge obiectivele organiza iei; - fezabilitate economic care pune accentul pe costurile i beneficiile sistemului propus n rela ie cu osturile dezvoltrii i operrii sale; - fezabilitate tehnic care se ocup de necesit ile de hardware i software i de modul n care acestea pot fi achizi ionate n timp; - fezabilitate opera ional ce analizeaz dac managerii, angaja ii etc., pot opera, utiliza sistemul propus. Analiza sistemului existent Analiza sistemelor reprezint un studiu asupra necesit ilor informa ionale ale utilizatorului final. Ea implic studii detaliate asupra: 1. informa iilor necesare pentru organiza ie i utilizatorii finali; 2. activit ile, resursele i produsele existente n cadrul sistemului informatic prezent. Premergtor elaborrii unui nou sistem trebuie fcut o analiz a sistemului prezent (manual sau informatic). Aceasta analiz implic studiul activit ilor, resurselor i produselor. Se mai analizeaz modul n care sistemul actual utilizeaz: hardware, software, persoanele, convertirea lor n produse informatice; cum se efectueaz introducerea, transmiterea, prelucrarea i controlul datelor. Proiectarea sistemelor Design-ul sistemului dac analiza sistemului descrie ce fel de sistem trebuie folosit pentru ndeplinirea scopului, design-ul sistemului specific cum sistemul i va atinge obiectivele. Design-ul este constituit din specifica ii utilizate pentru: - dezvoltare de softuri; - achizi ia de hardware; - testarea sistemului; - alte activit i legate de implementarea sistemului. Totodat, design-ul sistemului are la baz trei activit i: - designul interfe ei cu utilizatorul; - datele utilizate; - procesul. Design-ul interfe ei se refer la interac iunea ce va avea loc ntre utilizatorul final i program (aplica ie). Acesta trebuie s fie atractiv i uor de utilizat, s poat fi folosite i alte echipamente de introdus date (de exemplu un scanner). Interfa a cu utilizatorul are n vedere: - ecranele de afiare; - dialogurile interactive calculator/utilizator; - formulare de introducere a datelor; - documente; - rapoarte; Design-ul datelor are n vedere structura bazei de date i a fiierelor ce vor fi utilizate de noul sistem informatic. n acest caz trebuie avut n vedere: - atributele sau caracteristicile entit ilor (obiecte, oameni, locuri, eveniment) prin care sistemul informatic propus - rela iile ce se stabilesc ntre aceste entit i; - specificarea elementelor prin care fiecare entitate va fi urmrit de ctre SI propus; - stabilirea condi iilor pentru ca datele utilizate s fie valide. Design-ul procesului aceast activitate are n vedere resursele software, adic programele utilizate precum i procedurile prin care acestea vor fi utilizate de sistem. Astfel, n aceast etap, se vor elabora: - specifica ii detaliate de programe i proceduri; - specifica ii care s ntre in controlul func ional i s analizeze performan ele sistemului. Specifica iile de sistem - vor fi orientate ctre: - resursele hardware; - resursele software;

- resursele de personal. Implementarea sistemului Implementarea de sisteme informatice bazate pe computer ntr-o organiza ie implic, din punct de vedere managerial schimbri majore n procesele comerciale, n structurile organiza ionale precum i n rela iile de munc. Implementarea de sisteme informatice trebuie vzut ca un proces care asigur respectarea planului elaborat. Astfel, procesul de implementare urmrete investigarea, analiza i designul ca etape ale dezvoltrii sistemului. Activit ile principale ale procesului de implementare sunt: 1. Achizi ionarea de software, hardware i servicii; 2. Dezvoltarea de software; 3. Pregtirea (trainingul) personalului; 4. Elaborarea documenta iei de sistem; 5. Elaborarea sistemului pilot. ntre inerea sistemului n general ntre inerea sistemului privete testarea, documentarea, trainingul i alte activit i legate de ea. 1. Testarea sistemului, implic urmtoarele activit i: - testarea hardware-ului i a conexiunilor; - testarea i modificarea (dac e cazul) a programelor; - testarea procedurilor de prelucrare a informa iilor. 2. Documentarea Servete ca o metod de comunicare a personalului responsabil cu dezvoltarea, implementare i ntre inerea sistemelor informatice. Aceasta e important n diagnoza erorilor i a reparrii lor. Documentarea implic: - manuale pentru procedurile opera ionale; - mostre de formulare pentru introducerea datelor; - mostre de rapoarte. 3. Trainingul Este un component vital care servete la buna func ionate a sistemului. Acesta poate include: - pregtirea introducerii datelor - pregtirea procedurilor de lucru - pregtirea personalului n n elegerea necesit ii sistemului - pregtirea specific pentru anumite elemente de hardware i software 4. ntre inerea propriu zis Este reprezentat de activit ile de monitorizare, evaluare i modificare opera ional a sistemului prin care se pot face i unele mbunt iri. Func iile de ntre inere includ: - o postimplementare care vine s asigure c sistemul i ndeplinete obiectivele i corespunde ateptrilor - efectuarea de corec ii n dezvoltarea sau utilizarea sistemului care include i o revizuire periodic sau un audit pentru sistem pentru a se asigura c sistemul func ioneaz corespunztor - efectuarea de schimbri n sistem datorate modificrii mediului de afaceri sau a activit ii n general.

10

2.2. Modele ale ciclului de viata al sistemului informatic


n timp au fost elaborate mai multe modele ale ciclului de via al SI11, autorii ncercnd s identifice, n viziune proprie, etapele de dezvoltare a produsului software. Modelele elaborate au cunoscut mbunt iri permanente ncercndu-se adaptarea lor la noile cerin e ale modelrii orientate obiect, precum i inserarea unor etape specifice managementului proiectelor. Modelul cascad Modelul cascad (Waterfall Model) a fost elaborat de W.W. Royce12 la nceputul anilor 70. Este un model de referin n literatura de specialitate caracterizat prin parcurgerea secven ial a fazelor ciclului de via , faze care la rndul lor sunt formate din activit i iar acestea din urm din subactivit i. Modelul prezint urmtoarele avantaje: - controlul total al fazelor, datorit modului de ordonare a acestora; - uor de nsuit de ctre membrii echipelor de analiz i proiectare; - fiecare faz se ncheie cu o verificare a solu iei oferite i asigur o documenta ie prezentnd solu ia elaborat. Ca dezavantaje, se pot enumera: - sistemul se pred doar dup parcurgerea etapelor anterioare, ceea ce nseamn o lung perioad de timp; - acord o foarte mare importan fazei de analiz; - nu corespunde inteniilor de abordare dinamic a sistemelor; - nu este deschis schimbrilor ce pot interveni pe parcurs; n timp au fost propuse variante mbunt ite ale modelului: - modelul cu revenire la pasul urmtor (waterfall model with back flow) - modelul cu reluare de la faza ini ial (Da Capo Waterfall Model). n versiuni mai noi ale modelului cascad, primele faze grupeaz activit i specifice gestiunii proiectului aceste elemente lipsind n modelul ini ial.

Figura 1- Modelul cascad

Modelul in V Modelul n V este o variant a modelului cascad care aduce elemente calitative noi importante. Un element caracteristic al modelului este introducerea conceptelor de sistem i componente (subsisteme) aplicndu-se teste explicite pentru creterea controlului asupra modului n care se desfoar etapele. Fazele plasate n partea superioar a modelului se caracterizeaz prin implicarea direct a viitorului utilizator.

11 12

Digital - A Guide to Use Digital Program Methodology, 1996 Royce W. W., - Managing the Development of Large Systems, Proceeding of WESTCON, CA, USA, 1970

11

Bra ul stng al diagramei, parcurs descendent, reunete fazele n cadrul crora se realizeaz, pas cu pas, proiectarea i realizarea sistemului informatic. Detalierea activit ilor de proiectare, codificare i asamblare a componentelor se realizeaz gradual. De altfel, Ould, creatorul modelului n forma lui consacrat, a prevzut doar latura din stnga unde efortul principal de proiectare se focalizeaz pe descompunerea sistemului pe componente. Bra ul drept al diagramei cuprinde reprezentarea fazelor asigurnd asamblarea progresiv a componentelor sistemului pe msura testrii lor individuale, pn la ob inerea sistemului global i acceptarea acestuia de ctre beneficiar. n cadrul modelului se remarc realizarea distinc iei dintre verificare i validare. Prima se refer la testarea sistemului n diversele stadii pe care le parcurge, iar validarea urmrete s identifice n ce msur sistemul corespunde cerin elor ini iale, ceea ce constituie un punct slab al modelului datorit ntrzierii cu care se produce aceast validare13. Avantajele modelului sunt: - sistemul poate fi livrat i pe componente independente, realizate la perioade scurte de timp; - proiectul sau sistemul final poate fi realizat de mai multe echipe sau persoane datorit modularizrii lui. Dintre dezavantaje pot fi enumerate: - imposibilitatea aplicrii lui n toate cazurile, deoarece n unele cazuri nu exist elementele necesare descompunerii ntregului; - componentele pot fi realizate numai dup ce ntregului sistem i se defineste arhitectura, ceea ce presupune cunoasterea si formularea cerintelor din faza de nceput de abordare a sistemului; - de fiecare dat cnd se adaug o noua component, sistemul poate fi considerat unul nou, astfel nct eforturile de integrare a acestora n ntreg sunt destul de mari. Modelul n V i-a oferit lui Rumbaugh elementele necesare pentru modelul pe care l-a elaborat n 1991 i totodat este punct de plecare pentru modelele n W i X.

Figura 2 - Modelul n V

13

Sommerville I., - Software Engineering, lth Edition, Addison-Wesley, UK, 1989

12

Modelul in W Acest model reia ideea modelului n V pe care l dezvolt i perfec ioneaz prin integrarea activit ilor de validare la nivelul fazelor de proiectare.

Figura 3 - Modelul W

Modelul incremental Modelul incremental14 este o alt variant a modelului cascad care promoveaz ideea proiectrii i realizrii independente a componentelor dup definirea arhitecturii globale a SI.. Sistemul va putea fi livrat beneficiarului i etapizat pe msura realizrii componentelor (n func ie de priorit ile formulate de beneficiar) dar ntr-o astfel de abordare pot aprea dificult i legate de integrarea componentelor n sistemul final. Din figur se observ faptul c primele dou etape definirea cerin elor i analiza sunt identice cu cele dou etape de nceput ale modelului cascad, ns din momentul definirii arhitecturii SI fiecare component i urmeaz propriul ciclu de via . Spre deosebire de modelul n V care presupunea integrarea componentelor, testarea i validarea acestuia, de aceast dat se ofer i posibilitatea livrrii independente a componentelor SI ctre beneficiar fr a se exclude i posibilitatea livrrii SI final avnd toate componentele integrate.

14

Stanciu V. (coordonator) Sisteme informatice financiar-monetare, ASE, p. 30

13

Modelul spiral Modelul spiral, elaborat de Barry Boehm, se bazeaz pe acelai principiu ca i modelul evolutiv. Modelul presupune construirea mai multor prototipuri succesive n condi iile realizrii unei analize a riscului pe fiecare nivel. Fazele de dezvoltare sunt reluate la fiecare itera ie n aceeai succesiune i presupun: 1. Analiza riscurilor 2. Realizarea unui prototip 3. Simularea i testarea prototipului 4. Determinarea cerin elor n urma rezultatelor testrii 5. Validarea cerin elor 6. Planificarea ciclului urmtor Ultimul ciclu conduce la realizarea versiunii finale a sistemului informatic.

Figura 4 - Modelul spiral n centrul spiralei este plasat cunoaterea cerin elor i estimarea costurilor la nivel preliminar. Evolu ia SI urmeaz desfurarea spiralei nregistrnd acumulri succesive ale costurilor i este marcat de succesiunea prototipurilor, fiecare dintre acestea valorificnd acumulrile realizate al nivelul prototipului anterior. Interac iunea dintre faze nu este reliefat direct atta timp ct modelul prevede o succesiune continu a rafinrii legate de decizii pe care riscurile proiectului le asociaz cu urmtoarea detaliere. Modelul eviden iaz aten ia acordat planificrii, cutrii de solu ii alternative, evalurii riscurilor i validrii solu iilor pentru fiecare prototip, vzut ca un stadiu distinct n realizarea sistemului informatic. n ingineria software, un prototip este folosit att pentru validarea ct i pentru identificarea cererilor utilizatorilor, pentru verificarea solu iei de proiectare i a oferi baza dezvoltrii ulterioare a proiectului de sistem informatic. Apelarea la utilizarea prototipului este consecin a faptului c un model func ional este mai uor de n eles de ctre viitorul utilizator dect un set de diagrame nso ite de documenta ie. Prototipul func ional presupune proiectarea sistemului, realizarea primului prototip func ional, verificarea msurii n care rspunde cererilor formulate de utilizator i rafinarea acestei prime solu ii, prin dezvoltri viitoare care adaug noi func ionalit i pn la ob inerea variantei finale a sistemului.

14

Modelul fntn artezian Modelul fntn artezian i are izvoarele n modelul spiral (ierarhic) i modelul vrtej de ap. Pornete de la cunoaterea lumii reale, a cerin elor i elaborarea studiului de fezabilitate. Se parcurg apoi etapele de: analiz, proiectarea sistemului, proiectare component, codificare, testare component, testare sistem, utilizare, ntre inere, dezvoltare.

Figura 5 - Modelul fntn artezian n cazul sistemelor informatice realizate pe baza modelelor de proiectare orientat obiect (POO) modelul fntn artezian este preferat modelului cascad i acesta datorit necesit ii fuzionrii unor etape ale ciclului de via i creterii gradului de itera ie. De aceast dat se pune accentul mai degrab pe clase dect pe sistem. Se consider mai adecvat s nu se aib n vedere doar ntregul sistem la fiecare etap a ciclului de via , ci mai degrab la identificarea claselor ce-i urmeaz propriul ciclu de via . Modelul evolutiv Modelul evolutiv15 pornete de la realizarea unui studiu ini ial privind obiectivele viitorului SI a crui arhitectur este definit ulterior. Fiecare component astfel definit i va urma propriul su ciclu de via (definirea cerin elor, analiz, proiectare, realizare, testare, utilizare) urmnd s fie livrat beneficiarului n momentul finalizrii. SI reprezint ansamblul unor componente n interac iunea lor, fiind rezultatul unei concep ii bazate pe arhitecturi deschise i flexibile. O astfel de abordare este apropiat celei orientat obiect caracterizate prin ncapsularea datelor i func ionalit ii obiectelor. Reprezentarea grafic a modelului evolutiv este influen at de modelul circular a crui caracteristic o reprezint marcarea unui ciclu complet al SI printr-un cerc.

Figura 6 - Modelul evolutiv

15

Carmichael A.R., Object Development Methods, SIGS Books, New York, 1994

15

Modelul minge de baseball Modelul minge de baseball (dezvoltarea concuren ial) propus de CODD, Yourdon i Nicola pleac de la ideea renun rii la paii succesivi n realizarea sistemului n favoarea promovrii activit ilor desfurate n paralel. Este vorba de analiza orientat obiect (AOO), proiectarea (design) orientat-obiect (DOO) i programarea orientatobiect (POO). ntr-o astfel de abordare, AOO ar beneficia de rezultatele DOO i POO; DOO, beneficiaz de rezultatele AOO i POO, iar POO valorific rezultatele AOO i DOO.

Figura 7 Modelul minge de baseball Modelul pinball Modelul pinball elaborat n 1994 de S.W.Ambler este caracteristic ciclului de via al produselor software realizate cu ajutorul metodologiilor orientate-obiect. Modelul este realizat dup principiul deplasrii aleatoare a unei bile ntrun sistem mecanic cu arc (de tip flipper) n vederea atingerii unor inte, reprezentate de obiective ale proiectrii i programrii OO. Tampoanele, obstacolele i bra ele mobile (din partea de jos) apar innd spa iului de joc corespund urmtoarelor activit i: aflarea clasei de apartenen a atributelor i metodelor, determinarea rela iilor dintre obiecte, definirea agregrilor, motenirilor, scrierea codului, testarea, implementarea sistemului.

Figura 8 - Modelul pinball

Modelul RAD Modelul RAD16 (Rapid Application Development), cu varianta sa european PD (Participatory Design), se caracterizeaz printr-un numr redus de faze, utilizarea prototipurilor n faza de realizare i participarea activ a viitorilor utilizatori. Etapele prevzute de model sunt: ini ializare, formularea cerin elor, proiectare, realizare, implementare.

Figura 9 - Modelul RAD Fiecare din etapele enun ate se descompune n faze prezentnd urmtoarea structur: lucrri preliminarii, sesiunea participativ (la activitatea grupului de specialiti se altur i utilizatorii), lucrri de sintez (concluzii).
16

Martin, J., Rapid Application Development, New York, MacMillan, 1991

16

2.3. Etape de realizare a sistemelor informatice


In opinia celor mai multi autori, metodologia de proiectare si realizare a sistemelor informatice se desfasoara prin parcurgerea urmatoarelor etape: 1. identificarea cerintelor si a fezabilitatii sistemului: - determinarea a ceea ce nu functioneaza in vechiul sistem si identificarea obiectivelor noului sistem - analize de prefezabilitate tehnica, operationala, economica, juridica si a programarii in timp - stabilirea comitetului coordonator a proiectului noului sistem si a echipei de proiectare 2. analiza de sistemului informational existent - studierea si documentarea sistemului curent si depistarea problemelor cu care se confrunta - colectarea informatiilor despre cerintele noului sistem - integrarea cerintelor si realizarea unui model al noului sistem 3. proiectarea conceptuala (de ansamblu) a sistemului - realizarea modelului conceptual al noului sistem - luarea deciziei asupra modului de realizare a softului de aplicatii - descrierea detaliata a noului sistem 4. proiectarea de detaliu a noului sistem - proiectarea formularealor si a rapoartelor - proiectarea interfetelor si a dialogurilor - proiectarea bazelor de date 5. elaborarea si testarea programelor - construirea unei versiuni operationale a sistemului 6. implementarea sistemului - conversia de la vechiul sistem la noul sistem - instruirea utilizatorilor pentru exploatarea noului sistem - test final pentru acceptarea noului sistem 7. exploatareasi intretinerea noului sistem informatic - punerea in functiune a noului sistem - evaluarea performantelor noului sistem si a modului de satisfacere a ceintelor - inregistrarea tuturor modificarilor aparute in sistem

17

2.4 Analiza

sistemului informational existent

Tehnici de culegere a datelor Analiza sistemului informational existent are scopul de a efectua un studiu complex asupra activitatilor si fluxurilor informationale, a volumului de informatii prelucrate, a ariei de cuprindere a sistemului informational, in vederea stabilirii cerintelor generale ce vor fi asigurate prin intermediul noului sistem informatic. In vederea culegerii cu succes a datelor se recomanda sa se tina seama de urmatoarele principii: - nu se considera nimic cunoscut dinainte - orice informatie trebuie sustinuta prin date certe - nu se porneste cu idei preconcepute in privinte solutiilor de imbunatatirea a sistemului informational contabil - in timpul culegerii datelor nu se elaboreaza solutii - sa se tina seama in permanenta de obiectivele analizei In general, la culegerea datelor colectivul de analiza poate intimpina doua categorii de dificultati: - din partea sistemului (conducatorii compartimentelor cand sunt intrebati in detaliu cu privire la sistemul existent, impotriva aparentelor, de multe ori nu stiu sau mai curand raspund ce cred sau cum ar vrea sa functioneze sistemul pe care il conduc). - din partea analistor din cadrul colectivului de analiza, care pot fi superficiali, slab pregatiti profesional, fara spirit analitic, lipsiti de tenacitate etc. In analiza unui sistemu informational contabil se utilizeaza mai multe procedee sau metode de culegere a datelor: - observarea directa - studierea documentatiei existente - participarea personala la intocmirea activitatilor - inventarierea documentelor sistemului informational - chestionarul - interviul Folosirea unui procedeu nu exclude folosirea concomitenta sau ulterioara si a unui alt procedeu. Alegerea unui anumit procedeu de culegere a datelor depinde de: - complexitatea si particularitatile sistemului informational - aria de cuprindere a acestuia - conditiile de lucru si experienta personalului implicat Observarea directa a activitatilor desfasurate - se realizeaza prin deplasarea analistilor de sistem in compartimentele functionale, pentru a surprinde sfera si particularitatile activitatilor desfasurate de fiecare compartiment. Observarea directa se foloseste pentru o analiza cat mai obiectiva a modului de efectuare a operatiilor de prelucrare, a documentelor utilizate, a timpului necesar realizarii fiecarei operatiuni. Studierea documentatiei existente poate include: bugetem, planuri de conturi, corespondenta firmei, diagramele fluxurilor de date, regulamentul de ordine interioara, regulamentul de organizare si functionare, manuale de referinta si alte materiale privind procedurile manuale si cele executate pe calculator. Participarea la executare activitatilor din sistemul informational consta in executarea efectiva a anumitor lucrari complexe in paralel cu personalul compartimentelor respective. Procedeul permite obtinerea de date certe cu privire la volumul activitatilor si gradul de dificultate in
18

realizarea acestora, inclusiv timpul de raspuns al compartimentelor implicate in rezolvarea lucrarilor cu caracter complex. Inventarierea documentelor utilizate in sistemul informational contabil consta in identificarea si descrierea tuturor documentelor din sistemul informational. Prin acest procedeu se verifica gradul de utilizare a documentelor tipizate si alte tipuri de documente care se vehiculeaza in sistem. Chestionarul este un procedeu care are la baza o lista de intrebari adresate personalului din compartimentele functionale, pentru a raspunde in scris cu privire la anumite elemente necesare studiului sistemului informational Interviul consta in studiul sistemului informational prin dialog direct intre analisti si personalul din compartimentele implicate. Acest procedeu este eficient deoarece reprezinta modalitatea principala de investigare a aspectelor pozitive si a neajunsurilor sistemului informational analizat. In vederea culegerii cu succes a datelor se recomanda sa se tina seama de urmatoarele principii: - nu se considera nimic cunoscut dinainte - orice informatie trebuie sustinuta prin date certe - nu se porneste cu idei preconcepute in privinte solutiilor de imbunatatirea a sistemului informational contabil - in timpul culegerii datelor nu se elaboreaza solutii - sa se tina seama in permanenta de obiectivele analizei In general, la culegerea datelor colectivul de analiza poate intimpina doua categorii de dificultati: - din partea sistemului (conducatorii compartimentelor cand sunt intrebati in detaliu cu privire la sistemul existent, impotriva aparentelor, de multe ori nu stiu sau mai curand raspund ce cred sau cum ar vrea sa functioneze sistemul pe care il conduc). - din partea analistor din cadrul colectivului de analiza, care pot fi superficiali, slab pregatiti profesional, fara spirit analitic, lipsiti de tenacitate etc. In analiza unui sistemu informational contabil se utilizeaza mai multe procedee sau metode de culegere a datelor: - observarea directa - studierea documentatiei existente - participarea personala la intocmirea activitatilor - inventarierea documentelor sistemului informational - chestionarul - interviul Folosirea unui procedeu nu exclude folosirea concomitenta sau ulterioara si a unui alt procedeu. Alegerea unui anumit procedeu de culegere a datelor depinde de: - complexitatea si particularitatile sistemului informational - aria de cuprindere a acestuia - conditiile de lucru si experienta personalului implicat Observarea directa a activitatilor desfasurate - se realizeaza prin deplasarea analistilor de sistem in compartimentele functionale, pentru a surprinde sfera si particularitatile activitatilor desfasurate de fiecare compartiment. Observarea directa se foloseste pentru o analiza cat mai obiectiva a modului de efectuare a operatiilor de prelucrare, a documentelor utilizate, a timpului necesar realizarii fiecarei operatiuni.

19

Studierea documentatiei existente poate include: bugetem, planuri de conturi, corespondenta firmei, diagramele fluxurilor de date, regulamentul de ordine interioara, regulamentul de organizare si functionare, manuale de referinta si alte materiale privind procedurile manuale si cele executate pe calculator. Participarea la executare activitatilor din sistemul informational consta in executarea efectiva a anumitor lucrari complexe in paralel cu personalul compartimentelor respective. Procedeul permite obtinerea de date certe cu privire la volumul activitatilor si gradul de dificultate in realizarea acestora, inclusiv timpul de raspuns al compartimentelor implicate in rezolvarea lucrarilor cu caracter complex. Inventarierea documentelor utilizate in sistemul informational contabil consta in identificarea si descrierea tuturor documentelor din sistemul informational. Prin acest procedeu se verifica gradul de utilizare a documentelor tipizate si alte tipuri de documente care se vehiculeaza in sistem. Chestionarul este un procedeu care are la baza o lista de intrebari adresate personalului din compartimentele functionale, pentru a raspunde in scris cu privire la anumite elemente necesare studiului sistemului informational Interviul consta in studiul sistemului informational prin dialog direct intre analisti si personalul din compartimentele implicate. Acest procedeu este eficient deoarece reprezinta modalitatea principala de investigare a aspectelor pozitive si a neajunsurilor sistemului informational analizat. Studiul sistemului informational existent Studiul sistemului informational existent presupune o cunoastere detaliata a : a) structurii organizatorice a unitatii b) activitatilor si mijloacelor de calcul folosite c) fluxului informational rezultat d) determinarea volumului de date din sistemului informational e) identificarea cheltuielilor de functionare a sistemului informational existent a) Studiul structurii organizatorice vizeaza urmatoarele aspecte: cunoasterea obiectivelor activitatii de baza descrierea operatiilor tehnologice, a fluxului de productie determinarea modului de ierarhizare a sectoarelor de productie si a compartimentelor functionale referiri la forma de contabilitate, metode de evidetierea valorilor materiale si cea de calculatie a costurilor

Fiecare compartiment si post din organigrama este privit sub aspectul legalitatii si oportunitatii, al sarcinilor ce-I revin, al functiilor si numarului de personal incadrat, a posibilitatilor de perfectionare a organizarii si functionarii, avand in vedere avantajele prelucrarii automate a datelor. b) Studiul activitatilor si a dotarii cu tehnica de calcul vizeaza: natura si specificul activitatilor desfasurate documentele utilizate in cadrul fiecarei activitati si compartimentele functionale implicate dotarea cu tehnica de calcul si gradul de utilizare a acesteia Studierea documentelor utilizate in unitate are in vedere determinarea informatiilor privitoare la:
20

felul documentelor utilizate frecventa si termenul intocmirii temeiul legal al emiterii acestora numarul de exemplare utilizate pentru fiecare document stabilirea fluxului informational al fiecarui document daca documentul este sub forma tipizata sau nu ce decizii se iau be baza datelor din document care sunt informatiile din documentele existente care raman nevalorificate ce echipamente de calcul sunt folosite pentru intocmirea fieacarui document determinarea gradului de incarcare a compartimentului cu documente

Analiza are menirea sa puna in evidenta gradul de automatizare a executarii lucrarilor sistemului informational contabil, limitele mijloacelor de calcul folosite si posibilitatile de integrare a acestora in sistemele de calcul mult mai evoluate. c) Studiul fluxurilor informationale are ca obiective: sa stabilieasca activitatile in detaliu si circulatia privind fiecare fel de document si exemplar, de la aparitia (emiterea) lui pana la arhivare sa stabileasca compartimentele implicate in emiterea documentelor, prelucrarea datelor si valorificarea rezultatelor prelucrarii datelor prezentarea intr-o forma grafica cat mai sugestiva, uzand de semne conventionale, a prelucrarilor la care sunt supuse datele din documente in cadrul compartimentelor unde circula identificarea deficientelor de circulatie a documentelor (fluxuri informationale paralele, inutile, stationari prelungite in cadrul compartimentelor), pentru a fi eliminate din sistemul informational determinarea gradului de utilizare a documentelor tipizate verificarea oportunitatii datelor din documentele utilizate, in scopul precizarii datelor neutilizate, nevalorificate in totalitate sau neincluse in continutul documentelor determinarea gradului de incarcare si solicitare a fiecarui compartiment implicat in cadrul functionarii intregului sistem integrarea sistemului informational specific cu alte sisteme informationale externe

d) Studiul volumului datelor in sistemul informational contabil Informatiile pentru stabilirea volumului de date din sistemul informational contabil se culeg odata cu studiul documentelor si al circulatiei acestora. Analiza volumului datelor se realizeaza prin intocmirea unui tabel cuprinzand elementele cantitative de date despre fiecare document cum ar fi: - denumirea documentului - frecventa intocmirii - nr. maxim si mediu de documente intocmite pe perioada frecventei - nr. mediu de randuri completate pentru fiecare fel de document pe perioada frecventei - nr. de exemplare pentruu fiecare fel de document - evolutia probabila a numarului mediu din fiecare fel de document in urmatorii 5 ani Concomitent cu descrierea acestor documente se vor urmari si sistemul de coduri utilizat in unitate pentru a fi preluate in viitorul sistem informatic, facand astfel sa existe o compatibilitate a datelor preluate. Analiza documentelor sub aspectul volumului de date, corelata cu numarul de posturi din statul de functiuni sau cu acela al personalului efectiv incadrat pe compartiment, permite se se puna in evidenta : volumul de ansamblu al documentelor, al datelor continute, exprimat in numa de randuri (inregistrari, articole) volumul de munca necesar
21

gradul de incarcare-solicitare a personalului incadrat gradul de folosire a tehnicii de calcul Pe baza evaluarilor facute prin studierea volumului datelor din sistemul informational, echipa de analiza poate formula recomandari privind: - tipul configuratiei echipamentelor de calcul necesare viitorului sistem informatic - numarul si capacitatea unitatilor periferice , etc. e) Studiul costurilor de functionare a SIC asigura determinarea categoriilor de cheltuieli efectuate in scopul comensurarii efortului financiar al unitatii pentru intretinerea sistemului. 2.5. Structurarea cerintelor sistemului. Modelarea proceselor Toate metodologiile folosite in realizarea unui sistem apeleaza la operatiunea de modelare logica a datelor si a prelucrarilor sub forma diagramelor fluxurilor de date (DFD). Scopul diagramelor fluxurilor de date (DFD), pentru o anumita componenta organizatorica sau functionala (sectie, birou, compartiment, intreaga unitate, o anumita activitate vanzari, cumparari, incasari, plati etc) este de a scoate in relief urmatoarele aspecte: - sursa datelor de prelucrat - operatiunile de prelucrare prin care trec datele - destinatia datelor prelucrate - legatura existenta intre prelucrari si activitatea de memorare a datelor Diagrama fluxurilor de date poate fi utilizata in doua moduri: pentru documentarea unui sistem existent sau pentru schitarea unuia in curs de proiectare. DFD pot fi clasificate in : - Diagrame de context - Diagrame ale fluxului de date logic - Diagrame ale fluxului de date fizic In practica cele mai multe produse de proiectare automata a sistemelor informatice (produsele CASE), apeleaza la doua tehnici de construire a DFD: Gane&Sarson si Yourdon & DeMarco. Aceste tehnici, in general, folosesc patru simboluri de baza pentru a reprezenta sistemele informationale si anume : Obiect Entitate externa Sageata Flux de date Dreptunghi deschis la dreapta Dreptunghi cu colturi rotunjite
22

Simbolul Gane & Sarson Patrat ingrosat

Simbolul Yourdon & DeMarco Patrat

Sageata care poate lua diverse forme Linii paralele

Loc de memorare / pastrare Proces (prelucrare)

Cerc

a) Diagrama de context este diagrama de pe cel mai inalt nivel al sistemului informational, prin care se descriu fluxurile datelor in si din sistem, din si spre entitatile externe sistemului analizat.

Plata

CLIENT
Depunere
Proces de incasare

BANCA
Fig. 4.1. Descrierea activitatii de incasare a unui client

Entitatile externe cele mai relevante: Client si Banca Fluxurile de date ale sistemului cu mediul sau: Plata si Depunere b) Diagrama fluxului de date logice (DFDL) este o reprezentare simbolizata a unui sistem, prin care se evidentiaza procesele sistemului, precum si intrarile sau iesirile de date in/din procese. Prin ea se reprezinta ce activitati efectueaza sistemul, fara sa specifice cum, unde sau de catre cine sunt executate activitatile. DFDL pentru exemplul anterior ar putea arata astfel:

Plata

CLIENT
Incasare

Validare incasari

Depunere
Pregatire depunere bani

Contabilizare
Inregistrare vanzare

BANCA

Jurnal_vanzari

Fig. 4.2 DFDL incasare client

23

Dupa cum se observa, din aceasta diagrama nu putem sti cum este efectuata "plata", sub forma de cec, bani lichizi ? etc. c) Diagramele fluxului de date ale sistemului fizic sunt o reprezentare schematica a sistemului prin care sunt scoase in evidenta entitatile interne si externe ale sistemului, precum si fluxul datelor in si din aceste entitati. O entitate interna poat fi o persoana, un loc (sectie, compartiment) sau un echipament (calculator) din sistem cate contribuie la transformarea datelor. Din aceasta cauza diagrama fluxului de date fizice (DFDF) specifica unde, cum si de cine este realizat acest proces al sistemului.

Bani

CLIENT
Vanzator

Monetar + Bani Foaie de varsamant + Bani


Casier

Contabilitate

BANCA
Registru de casa

Jurnal_vanzari

Fig. 4.3. DFDF incasare client

In DFDF cercurile definesc entitatile interne. In figura de mai sus : Client Plateste la Vanzator Vanzator Jusitificare-Vanzari la Casier etc. Deci, se observa unde merg banii si cum sunt pastrate informatiile privind incasarile, dar de exemplu, nu stim cu exactitate ce face Vanzatorul. Concluzie: a. DFDL permit reprezentarea activitatilor sistemului, in timp ce DFDF descriu infrastructura sistemului, ambele fiind necesare pentru intelegerea completa a sistemului. b. DFD nu scot in evidenta factorul timp. De exemplu, nu rezulta daca un flux de date apare constant, cu repetitie zilnica, saptamanala sa.m.d. De asemenea, nu reiese ca un proces este executat intr-un moment sau altul. Aceste aspecte pot fi evidentiate prin intermediul diagramele starilor de tranzitii.(DST). DST reliefeaza modul in care procesele unei diagrame a fluxului de date si stari diferite in timp ale aceluiasi proces sunt ordonate in timp. DST sunt forme de redare a logii folosite indeosebi in analiza si proiectarea orientata-obiect. c. Procesul de descompunere a analizei unui sistem este foarte subiectiv. El poate inceta in orice moment, dar poate fi reluat si ulterior daca se considera utila descompunerea, o importanta deosebita avand-o DFD logice. d. Atunci cand se intentioneaza realizarea unor diagrame ale fluxurilor de date mai complexe, se recomanda ca inainte de demararea procesului de construire a diagramei, sa se inceapa cu crearea unei liste a entitatilor externe si a intrarilor/iesirilor cu aceste entitati.. e. Prin analiza DFD finale pot rezulta urmatoarele concluzii : - fluxuri de date redundante

24

- date care intra in prelucrari, dar nu sunt folosite - date ce sunt actualizate identic in mai multe locuri. f. Diagramele fluxului de date prezinta atat datele stocate in sistem, cat si procesele de prelucrare prin care trec acestea, indicand relatiile existente intre datele sistemului si procesele de prelucrare. 4.4. Tehnica Yourdon & DeMarco Tehnica Yourdon & DeMarco sugereaza ca un sistem sa fie reprezentat prin urmatorul set de diagrame: - o diagrama de context - se recomanda ca nici o diagrama sa nu cuprinda mai mult de 7 procese de prelucrare (cercuri) - o diagrama de nivel 0 indicand principalele subsisteme ale sistemului - pana la 7 diagrame de nivel 1, indicand principalele functii (aplicatii) ale fiecarui subsistem - pana la 49 de diagrame de nivel 2, indicand detaliile fiecarei functii sai ale fiecarei aplicatii Ex. Diagrama de context pentru procesul de vanzare-cumparare:
CLIENTI

Comenzi vanzare Comenzi aproviziona


FURNIZORI

BANCA

Documente de

Prelucrare stocuri vanzari si cunmparari de marfuri

Date vanzari

MANAGEMENT

Diagrama fluxurilor de date pentru vanzarea produselor


PRODUSE

Date despre Comen zi


Prelucrare comenzi

Clienti

Date vanzari

VANZARI

25

2.6 Implementarea sistemului informatic Obiectivele pe care trebuie sa le realizeze implementarea unui sistem informatic fac ca momentul punerii in functiune sa se identifice cu momentul trecerii in exploatare a sistemului. Orice intrerupere a mentinerii in exploatare dupa momentul punerii in functiune, inseamna nereusita acestei actiuni. Sunt unele metodologii care recomanda punerea in functiune a noului sistem informatic in paralel cu vechiul sistem de prelucrare a datelor. Este evident ca, in asemenea cazuri, obiectivul urmarit nu este acela de punere in functiune, ci este acela de experimentare a noului sistem. Implementarea sistemului informatic proiectat depinde de modul in care beneficiarul asigura conditiile de punere in functiune. Acesta activitate presupune:

B. Instruirea personalului utilizator A. Difuzarea instructiunilor de executare a procedurilor mnuale si automate

C. Asigurarea conditiilor organizatorice D. Asigurarea resurselor hard Asigurarea conditiilor de implementare E. Asigurarea fondului informational

A. Difuzarea instructiunilor de executare a procedurilor manuale si automate Aceste instructiuni se pot grupa astfel: instructiuni pentru beneficiar - au rolul de a da posibilitatea beneficiarului sa cunoasca procedurile manuale si automate ce trebuie sa le execute. Ele cuprind: - prezentarea succinta a aplicatiei si a fluxurilor informationale - prezentarea noilor documente proiectate si a instructiunilor de completare aferente - prezentarea situatiilor de iesire (listelor, ecranelor), a modului de folosire si interpretare a acestora instructiuni pentru unitatea de prelucrare. Ele cuprind: - modalitatile de prezentare si receptie a documentelor primare si a situatiilor cu rezultate finale - modalitatile de pregatire si verificare a purtatorilor tehnici de informatii precum si de corectare a erorilor aferente - modalitatile de operare pe parcursul fluxului de prelucrare si de interventie in cazul unor incidente ce pot apare in timpul executiei programelor. B. Instruirea personalului utilizator, presupune: sensibilizarea beneficiarului in probleme de informatica - urmareste sa aduca la cunostinta avantajele folosirii tehnicii de calcul precum si noua disciplina informationala impusa. Aceasta se poate face prin cursuri de initiere de scurta durata organizate de proiectant la sediul acestuia sau la sediul beneficiarului. atragerea personalului cu putere de decizie in activitatea de implementare - este garantia asigurarii la timp si integrale a conditiilor necesare implementarii, lucru ce va duce implicit la incadrarea acestei etape in termenele stabilite de proiectant pregatirea psihologica a personalului unitatii beneficiare - are drept scop convingerea acestuia ca introducerea tehnicii moderne nu urmareste reducerea personalului ci usurarea muncii acestuia, preluarea unei parti din personal in activitati de informatica si reorientarea altei parti in activitati utile unitatii. Acest lucru va da posibilitatea crearii unui climat favorabil implementarii solutiei proiectate.
26

Pregatirea utilizatorului consta in instruirea acestuia cu privire la: - noile modele de documente de intrare, regulile de completare si de utilizare a acestora, inistandu-se asupra necesitatii completarii clare, precise, fara ambiguitati a tuturor rubricilor din documente - modalitatile de verificare si de transmitere a documentelor, atributiile fiecarei persoane in completarea si verificarea documentelor de intrare - utilizarea corecta a codurilor - descrierea continutului informational al situatiilor de iesire, analiza si folosirea acestora pentru luarea deciziilor, modul de interpretare a rezultatelor si a mesajelor. C. Asigurarea conditiilor organizatorice necesare Conditiile organizatorice ce trebuie asigurate implementarii noului sistem se refera in primul rand la asigurarea transpunerii in practica a modificarilor organizatorice preconizate in etapa de proiectare, la lansarea efectiva a documentelor proiectate si la instituirea noilor fluxuri informationale. In al doilea rand se refera la constituirea nucleului de informaticieni in cadrul unitatii beneficiare, nucleu ce trebuie format inainte de inceperea proiectarii si implementarii si apot dezvoltat cantitativ si calitativ pe parcursul realizarii sistemului informatic. O alta problema care permite o buna organizare a implementarii este planficarea activitatilor specifice acestei etape, lucru ce se poate face cu ajutorul unor grafuri Grantt, a metodei A.D.C. (analizei drumului critic), PERT. D. Asigurarea resurselor hard , se poate realiza in trei moduri: prin dotarea unitatii beneficiare cu unul sau mai multe sisteme de calcul prin perfectarea accesului la o unitate de informatica pentru un anumit numar de orecalculator printr-o solutie mixta, care presupune rezolvarea unot probleme de volum mic in cadrul unitatii, iar pentru problemele mai complexe sa se apeleze la capacitatea unei unitati de informatica cu o dotare corespunzatoare, lucrandu-se eventual in regim de teleprelucrare. O alta conditie este asigurarea unui spatiu corespunzator desfasurarii activitatii nucleului de informatica, care sa permita realizarea unor lucrari de calitate, asigurarea integritatii, securitatii si confidentialitatii fondului de date manipulat, precum si asigurarea multiplicarii documentelor primare reproiectate in concordanta cu prevederile proiectului tehnic de detaliu, a instructiunilor de completare si utilizare aferente. De o deosebita importanta este de asemenea asigurarea materialelor consumabile specifice functionarii sistemelor informatice. E. Asigurarea fondului informational Presupune pregatirea datelor reale si incarcarea fisierelor sau bazei de date in vederea testarii si punerii in functiune a noului sistem, pregatire ce se face prin: - constituirea fisierelor sau entitatilor bazei de date, prin culegerea fondului informational necesar si stocarea a cestuia pe purtatori tehnici de informatie. Pentru aceasta va fi necesara, in prealabil, o ampla munca de colectare, ordonare, codificare, incarcare si validare a datelor. - preluarea partiala sau integrala a datelor dintr-o serie de fisiere deja create, cu ajutorul unor programe de conversie a fisierelor. Executarea procedurilor de conversie se aplica atunci cand exista deja un sistem informatic sau aplicatii informatice in functiune, ce trebuiesc inlocuite. De asemenea, conversiile se impun atunci cand prin realizarea si implementarea esalonata in timp a componentelor noului sistem informatic, pentru realizarea legaturilor functionale dintre acestea, sunt necesare proceduri de conversie cum ar fi: conversii de fisiere, conversii de programe sau conversii de proceduri.

27

2.7 Strategii de implementare a sistemelor informatice Strategiile de implementare urmaresc gasirea celor mai adecvate cai, metode, proceduri fata de conditiile si situatiile concrete existente, pentru realizarea obiectivelor de realizare si utilizare a sistemelor informatice. Dintre variantele de solutii posibile pentru punerea in functiune a unui sistem informatic, pot fi mentionate: a) punerea in functiune simultana a tuturor componentelor sistemului informatic si pe intreaga lui sfera de actiune. O asemenea solutie se recomanda in cazul unor sisteme de o complexitate mai redusa sau in cazurile cand sistemele informatice respective nu pot functiona prin punerea in functiune esalonata a componenetelor sistemului informatic. b) punerea in functiune simultana a tuturor componentelor sistemului informatic, dar cu esalonarea in timp in ceea ce priveste sfera de cuprindere. Se aplica de regula la sistemele informatice generalizabile pe un numar mai mare de unitati. Punerea in functiune a sistemului respectiv la toate unitatile prevazute se poate esalona pe o perioada mai mare, in funcite de numarul unitatilor si de posibilitatile de asigurare a conditiilor si resurselor necesare. c) punerea esalonata in functiune a componentelor sistemului informatic. Aceasta varianta se aplica in cazul sistemelor informatice complexe, in functie de criteriile care stau la baza stabilirii prioritatilor in esalonarea punerii in functiune a diferitelor componente a sistemului informatic. Perioada de esalonare a punerii in functiune a unui sistem informatic complex este determinata intr-o mare masura de dimensiunea, calitatea si modul de alocare a resurselor financiare, umane si materiale pentru proiectarea si darea in exploatare a acestor sisteme. Alegerea momentului punerii in functiune Momentul punerii in functiune a unei componente a unui sistem informatic corespunde datei cand prima sa aplicatie informatica se da in functiune. Declansarea momentului punerii in functiune se plaseaza in zona operatiilor de culegere, inregistrare si transmitere a datelor, corespunzand astfel debutului ciclului de operatii tehnologice ale aplicatiei. Momentul punerii in functiune trebuie sa corespunda cu inceputul unei perioade (ciclu) semnificativ din activitatea unitatii respective (inceput de an calendaristic, introducerea unei noi forme de organizare, lansarea in productie a unei noi tehnologii etc.) Inainte de activitatea de punere in functiune trebuie sa se asigure o perioada de timp corespunzatoare cerintelor de indeplinire a conditiilor de pregatire calitativa a momentului punerii in functiune. Momentul punerii in functiune se alege si in functie de posibilitatea de pregatire a categoriilor de personal in realizarea noilor sarcini. Activitatile de punere in functiune a noului sistem sau a unei componente nu reprezinta inlocuirea unui sistem informational, ci ea are si sarcina dificila de a inlocui si unele conceptii depasite cu privire la rolul, locul si calitatea acestui sistem. Aceste activitati in mod aproape inevitabil, reprezinta o confruntare directa intre nou si vechi. Pentru exploatarea sistemului se pot folosi mai multe procedee: - functionarea concomitenta atat a sistemului manual existent cit si a sistemului automat proiectat - experimentarea sistemului proiectat pe baza datelor provenite din perioade precedente - inlocuirea directa a sistemului existent cu cel proiectat a) Functionarea in paralel atat a sistemului manual existent cat si a sistemului proiectat cuprinde o perioada de cca 1-3 luni in care se verifica si se compara rezultatele obtinute de sistemul de prelucrare automata a datelor si de catre sistemul existent. Renuntarea la sistemul manual se va

28

face numai dupa ce intregul lant de programe a fost executat fara incidente si fara erori, de mai multe ori. Cu toate ca functionarea in paralel este mai dificila si mai costisitoare, implicand eforturi mai mari, este totusi mai eficienta deoarece permite sa depisteze unele erori si anomalii de la cadrul proiectat. Printre cauzele care conduc la aparitia erorilor se mentioneaza: - intocmirea necorepunzatoare a documentelor de intrare - atribuirea incorecta a codurilor - erori de programare - utilizarea necorespunzatoare a programelor Avantaje: - asigura eliminarea eventualelor erori exitent fara ca aceasra sa impiedice desfasurarea normala a activitatii beneficiarului - evidentiaza cauzele generatoare de erori - verifica si compara in permanenta rezultatelel celor doua sisteme - realizeaza actualizarea si intretinerea bazei de date in ambele sisteme - organul de decizie poate folosi informatiile sistemului existent pana cand noul sistem informatic intra definitiv in functiune b) Experimentarea sistemului proiectat folosind date provenite din perioade precedente prezinta aceleasi avantaje ca procedeul anterior. In plus, evita aglomerarea excesiva a personalului, in perioadele de varf si nu are timpul de executie limitst in raport cu perioada pentru care se face experimentarea c) Inlocuirea imediata (directa) a sistemului existent cu cel proiectat poate fi aplicata numai in situatii deosebite, in functie de volumul si importanta problemei, de marimea unitatii beneficare si de masurile organizatorice intreprinse. Etapa de implementare a sistemului informatic se finalizeaza atunci cand noul sistem functioneaza in conformitate cu cerintele stabilite prin proiect, atunci cand se realizeaza corelarea procedurilor manuale si automate, se completeaza corect documentele de intrare, se obtin in timp util informatiile dorite pe toate nivelele de conducere, se atinge ritmul de exploatare si se obtin performatenle scontate. Etapa de implementare nu poate fi considerata incheiata daca nu se definitiveaza intreaga documentatie a proiectului. Aceasta presupune definitivarea atat a manualelor de prezentare cat si a celor de utilizare si exploatare. Lucru impus de necesitatea realizarii unei concordante depline intre sistemul proiectat si documentatia sa. 2.8. Exploatarea si intretinerea sistemelor informatice Activitatile de exploatare si intretinere a sistemului informatic pus in functiune, urmaresc asigurarea realizarii continue a parametrilor tehnici, economici si functionali ai sistemului respectiv, in concordanta cu proiectul elaborat si cu dinamica cerintelor activitatii de conducere si operative din unitatea respectiva. Acestor activitati le revine sarcina de realizare a exploatarii curente si a consolidarii functionarii sistemului informatic pus in functiune pe intreaga perioada pentru care s-a preconizat a fi utilizat, perioada care se inscrie intr-un ciclu. Acest ciclu de viata al sistemului informatic, este determinat de frecventa perfectionarilor de fond in domeniul tehnicii de calcul, precu, si in domeniul evolutiei produselor program. Totodata, acest ciclu corespunde si cerintelor de perfectionare a metodelor si tehnicilor utilizate in activitatile de conducere din unitatile economico-sociale. Activitatile de exploatare si intretinere se pot grupa astfel: - activitati de exploatare - activitati de intretinere
29

activitati de inregistrare a cerintelor de reproiectare

Activitatile de exploatare se concentreaza in principal asupra executiei curente a operatiilor de culegere, transmitere, validare, prelucrare, vizualizare a datelor, prin respectarea stricta a instructiunilor tehnice de lucru. Ele vizeaza responsabilitatea utilizatorului si a personalului din informatica in exploatarea sistemului informatic. Activitatile de intretinere a sistemului informatic se refera atat la realizarea constanta a parametrilor sistemului proiectat si aflat in exploatare, cat si la introducerea in sistem a unor perfectionari curente, care conduc la ridicarea nivelului parametrilor tehnico-functionali si economici ai sistemului respectiv. Activitatile de inregistrare a cerintelor de reproiectare a sistemului informatic in functiune vizeaza pregatirea trecerii la reproiectare, respectiv la un nou ciclu de parcurgere a etapelor de realizare a sistemelor informatice. Dintre sarcinile avute in vedere la exploatarea si intretinerea sistemului informatic pot fi mentionate: - organizarea si urmarirea executiei operatiilor de actualizare a fisierelor si/sau a bazelor de date la momentele stabilite, operatii de importanta deosebita pentru mentinerea in functiune a sistemului informatic - imbunatatirea continua a calitatii datelor, reducerea timpului de raspuns a sistemului si reducerea costurilor pe unitate de informatie prelucrata si valorificata - introducerea perfectionarilor in tehnologia de prelucrare automata a datelor - organizarea si intretinerea arhivelor de date inregistrate pe suporti magnetici - asigurarea reviziilor tehnice si reparatiilor echipamentelor de prelucrare a datelor Practica demonstreaza ca neglijarea activitatilor de mentinere in functiune, intretinere si dezvoltare a sistemelor informatice implementate, conduce la inregistrarea unei scaderi constante dupa momentul punerii in functiune, mergand uneori pana la nivelul de periclitare a functionarii sistemului. In momentul in care se ajunge ca perfectionarile ce se impun in cadrul sistemul informatic sa afecteze o buna parte a sistemului in functiune, cand ele sunt mai generale ca sfera de actiune si mai radicale din punct de vedere al tehnicilor si procedeelor utilizate, inseamna ca s-a ajuns la o situatie conflictuala intre cerinte si existente si se cere o reproiectare a intregului sistem, o trecere evidenta la un nou ciclu de perfectionare. Perfectionarile curente ce se cer a fi aduse sistemului informatic in functiune nu trebuie sa afecteze solutiile tehnice si organizatorice de fond prevazute de catre proiectul initial, ci sa le completeze, sa le perfectioneze.

30

Capitolul 3. Metodologii de analiza si proiectare a sistemelor informatice


Exista mai multe metode de abordare privind realizarea sistemului informatic. In mod general, ele pot fi grupate astefel: - metode empirice, nefundamentate sistemic - metode sistemice, orientate spre sistem: - metoda descompunerii functionale - orientate spre functii - metode ale fluxurilor de date - orientate spre procese - metoda analizei informationale - orientate spre date, bazate pe diagramele entitate-relatie. - metode orientate-obiect - metode orientate agent 3.1.Metodele sistemice - propuse si utilizate in anii 1980 - se bazeaza pe aplicarea teoriei sistemelor in analiza intreprinderii - sistemul informational/informatic este abordat prin prisma datelor si prelucrarilor, care sunt studiate si modelate independent si reunite cat mai tarziu cu putinta - acorda prioritate datelor fata de prelucrari a) Metoda descompunerii functionale (orientate-functii) presupune descompunerea fiecarei functii in subfunctii, pana cand se obtin forme usor de transpus in intructiunile limbajelor de programare. Conceptele au fost introduse mai intai in programarea structurata si apoi in proiectare, urmate de analiza. Dintre autorii remarcabili care au abordat descompunerea functionala enumeram pe: DeMarco, Yourdon, Constantine, Jakson, Warnier. b) Metoda fluxurilor de date (orientate-proces) are un mare grad de asemanare cu descompunerea functionala si este deseori descrisa ca analiza structurata. Prin aceasta metoda sunt definite cu claritate evenimentele din lumea reala la care sistemul trebuie sa raspunda si interactiunile dintre utilizator si sistem. De asemenea, sunt descrise incluse fluxurile datelor si transformarile la nivel inferior prin intermediul dictionarului de date, respectiv al specificatiilor de procese. Ex. Diagrama fluxurilor de date pentru vanzarea produselor foloseste liniile pentru reprezentarea fluxurilor de date si a cercurilor pentru procese.
PRODUSE
Date despre produse

Comenzi vanzare

Clienti

Prelucrare comenzi

Date vanzari

VANZARI

c) Metode orientate spre date presupune sa se identifice obiectele lumii reale si apoi descrierea lor cu ajutorul atributelor. Aceasta metoda are la baza modelarea datelor cu ajutorul diagramelor entitate-relatie (Peter Chen 1976).

3.2. Metodele orientate obiect Metodele de analiza si proiectare orientate obiect au aparut dupa anul 1990 preluand cele mai bune idei ale programarii structurate pe care le-a combinat cu concepte noi. La 17 noiembrie 1997, OMG (Object Management Group - un consortiu american format din peste 800 de companii ce produc si distribuie aplicatii la orientate obiect) a hotarat unificarea celor mai utilizate si mai apreciate metode de analiza si proiectare, prin realizarea unui standard in domeniul construirii sistemelor software, respectiv a unui LIMBAJ DE MODELARE UNIFICAT - UML (Unified Modeling Language). 31

Limbajul de modelare unificat (UML) utilizeaza simbolisitici grafice in simbioza cu adnotarile textuale care conduc la: - o intelegere mai rapida si completa a domeniului problemei - schimbarea instantanee a nivelului de abstractizare a prezentarii cu ajutorul instrumentelor - automatizarea activitatilor In cadrul metodelor orientate obiect, sistemul informatic este perceput ca o structura de obiecte autonome, ce se organizeaza si coopereaza intre ele. Un obiect este o abstractizare a datelor elementare si poate fi descris astfel: Obiect = Identitate + Comportament + Stare Datele si prelucrarile prin care este implementat comportamentul obiectului sunt incapsulate si sunt inaccesibile celorlate obiecte. De asemenea, fiecare obiect poate participa la compunerea altor obiecte mai complexe. Un obiect apartine unei clase, iar o clasa este o grupare logica a obiectelor care au aceeasi structura si un comportament similar. In incheiere, ii citam pe autorii James Martin si James Odell, care in lucrarea Object-Oriented Methods: A Foundation, spunea Exista multe metode de realizare a sistemelor, ele vor exista intotdeauna si trebuie sa existe intotdeauna. Diferite activitati pot avea caracterisitici diferite care sa necesite moduri diferite de abordare. Provocarea consta in selectia si integrarea acestor metode. 3.3. Metode orientate agent Metodologiile orientate agent i tehnicile de modelare aferente au devenit o prioritate pentru dezvoltarea sistemelor multiagent. n ultimii ani au fost propuse numeroase metodologii pentru proiectarea sistemelor orientate-agent: Kendall .a. (1995), Burmeister (1996), Kinnz i Georgeff (1996), Brazier (1997), Drogoul i Zucker (1998), Lind (2000), Odell (2000), Wooldridge (2000), Shehorz i Sturm (2001), DeLoach (2001), Bresciani (2002), Wagner (2002), Burrafato i Cossentino (2002), Padgham i Winikoff (2002). Multe din metodologiile orientate-agent existente nu sunt nc finalizate pentru a fi utilizate efectiv n industria dezvoltrii software: ele au rmas nc n sfera cercetrii sau sunt destinate numai proiectrii unui unor agen i specifice, sau nu sunt descrise cu detalii suficiente. Dintre metodologiile care au fost considerate complete de ctre specialiti - sunt descrise n detaliu, ofer instrumente de sprijin n proiectare se numr metodologiile MaSE (DeLoach, 2001), Tropos (Bresciani, 2002), Gaia (Wooldridge, 2000) i PASSI (Burrafato i Cossentino, 2002), Prometheus (Padgham i Winikoff, 2002).

32

Metodologia Prometheus, elaborat de Lin Padgham i Michael Winikoff [PadgWini04] n colaborare cu compania Agent Oriented Software (http://www.agent-software.com), definete n detaliu procesele pentru specificarea, proiectarea, implementarea i testarea sistemelor software orientate-agent. Metodologia const din trei faze principale : 1. specificarea sistemului se concentreaz pe identificarea obiectivelor i func iilor de baz ale sistemului, a intrrilor (percep iilor) i ieirilor (ac iunilor); 2. proiectarea arhitecturii sistemului utilizeaz rezultatele fazei anterioare pentru a determina ce tipuri de agen i va con ine sistemul i cum acetia vor interac iona; 3. proiectarea detaliat a sistemului urmrete arhitectura intern a fiecrui agent i cum va reac iona acesta n cadrul sistemului pentru ndeplinirea obiectivelor stabilite.

33

Capitolul 4. FUNDAMENTELE SISTEMELOR MULTIAGENT 4.1. Concepte i caracteristici ale agen ilor Tehnologia agen ilor reprezint o nou paradigm pentru conceptualizarea i dezvoltarea sistemelor informatice, care astzi i gsete aplica ii n diverse domenii de activitate: industria energetic, aeronautic, robotic, psihologie, comer electronic, financiar-contabil, instruire interactiv, medicin etc. Tehnologia agent i are originea la nceputul anilor 1980, cnd companii ca Apple i Hewlett-Packard au promovat dezvoltarea sistemelor pentru automatizarea secven elor de comenzi folosite frecvent de ctre utilizatori. Caracteristica principal a acestor sisteme a fost caracterul lor de programe de independente, capabile de a solu iona sarcini ce preau a fi de competen pur uman. Cercetrile din domeniu au reuit s treac de la abordrile pur teoretice la aplica ii concrete ce utilizeaz tehnologia agent: comer ul electronic, managementul re elelor de telecomunica ii, modelarea i optimizarea traficului de cltori i de marf, coordonarea traficului aerian, regsirea informa iilor n mediul Internet, optimizarea proceselor de produc ie industrial, jocuri virtuale pe calculator, proiectri de aplica ii tehnice, simulri de fenomene sociale i multe altele. Originea tehnologiei agent este nrdcinat n tiin a inteligen ei artificiale, care are ca obiectiv explorarea bazelor sociologice i psihologice i dezvoltarea acelor mecanisme, metode i echipamente capabile de comportament inteligent, care s permit sistemelor (agen ilor) s interac ioneze la fel ca oamenii, n scopul rezolvrii unor probleme complexe. Eterogenitatea celor implica i direct n cercetarea i crearea de aplica ii orientate agent, a mpiedicat pn acum apari ia unei defini ii unice pentru conceptul de agent software", sau agent inteligent". Termenul de agent deriv din limba latin, provenind de la participiul verbului agere a conduce, a interpreta, a face. Conform dic ionarului Collins English Dictionary, termenul de agent se refer la o persoan, care ac ioneaz sau este capabil s ac ioneze sau este mputernicit s ac ioneze pentru altcineva. Oxford Dictionary definete agentul ca fiind o persoan ce ac ioneaz n numele cuiva, o persoan sau companie care ac ioneaz ca un broker i ofer un serviciu specific. Conform Dic ionarului Explicativ al Limbii Romne, un agent este un reprezentant al unei institu ii, organiza ii, etc. care ndeplinete anumite nsrcinri"; sau un factor activ, eficient, care provoac diverse fenomene fizice, chimice, etc." [DEX]. Defini ia unui agent scoate n eviden dou atribute cheie ale acestuia: (i) un agent execut sarcini i (ii) un agent ac ioneaz n numele cuiva. Aceste caracteristici au stat la baza definirii agentului software ca fiind acea entitate de calcul, care execut autonom activit ile ordonate de un anumit utilizator. Orice agent are un proprietar, care i stabilete obiectivele de realizat i i asigur implementarea ntr-un anumit mediu. Pentru a putea ac iona n acel mediu agentul trebuie s de in acea arhitectur care s-i permit n elegerea mediului respectiv, s-l perceap i s ac ioneze asupra acestuia (figura nr. 4.1).

Figura nr. 4.1 Arhitectura abstract a unui agent

Un agent este o entitate situat ntr-un mediu, pe care l percepe i asupra cruia ac ioneaz continuu - n concordan cu propria agend - pentru a atinge anumite scopuri. Dup Michael Wooldridge [Wooldridge99] pentru ca o entitate s fie considerat agent, trebuie s aib cel pu in urmtoarele caracteristici: autonomie, reactivitate, comportament orientat spre scop, abilitate social. Autonomia este una din caracteristicile esen iale ale unui agent, respectiv capacitatea acestuia de a ac iona independent, n func ie de modificrile survenite n mediul pe care acesta l monitorizeaz i conform obiectivelor pe care agentul le urmrete. A fi reactiv nseamn ca agentul s perceap mediul n permanen , prin intermediul senzorilor i imediat s reac ioneze la modificrile survenite, prin executarea anumitor ac iuni. n ac iunile pe care agentul le ntreprinde, acesta urmrete ntotdeauna ca acestea s aib ca efect atingerea unui anumit obiectiv, respectiv s poat s identifice cile de atingere a obiectivului, iar dac acest lucru nu mai este posibil s sesizeze din timp posibilele variante de schimbare a obiectivului. Aceasta nseamn s aib un comportament dirijat spre scop.

34

Abilitatea social presupune ca agentul s aib acea arhitectur intern care s-i permit s schimbe informa ii cu al i agen i sau alte entit i, adic s comunice cu acetia i s fie capabil s negocieze i s coopereze pentru atingerea obiectivelor. Din punctul de vedere al schimbului de informatii cu mediul, ac iunile pot fi (i) de perceptie capacitatea agentului de a-i percepe mediul de execu ie, (ii) de micare abilitatea de a migra de la sine de pe o platform pe alta, (iii) de comunicare capacitatea agentului de a intereac iona cu alti agen i.prin intermediul unui limbaj de comunicare inter-agent. Literatura de specialitate abund n defini ii, caracterisitici i propriet i ale agen ilor. Termenii tehnici i de pia sub care agen ii sunt ntlni i n literatura de specialitate pot fi confuzi, deoarece numele lor descriu diferite componente ale agen iilor, mediul n care ei triesc, activit ile executate i arhitectura modulului de cunotin e. Stuart Russell i Peter Norvig [Russell02] au definit agentul ca fiind acea entitate care poate percepe mediul prin senzori i poate ac iona asupra acestui mediu prin efectori. Problema fundamental a agentului este s aleag dintre toate ac iunile posibile la un moment dat, pe cea care l ajut cel mai mult la ndeplinirea obiectivelor pentru care a fost proiectat. Pattie Maes (Massachusetts Institute of Technology) [Maes07] a definit agen ii ca fiind acele sisteme de calcul care se regsesc ntr-un mediu dinamic complex i care ac ioneaz autonom n acest mediu prin realizarea unui set de scopuri sau sarcini, pentru a-i ndeplini obiectivele planificate. De regul, un agent are o anumit gam de ac iuni pe care le poate efectua. Mul imea tuturor ac iunilor posibile ale unui agent poart denumirea de capacitate efectoric. Ted Selker de la IBM Almaden Research Center a lansat o defini ie interesant, pornind de la ideea c activit ile de rutin sau cu un caracter repetitiv, pot fi delegate unui agent software: "un agent este acea entitate software care tie s fac lucrurile aa cum probabil le-ai face tu nsu i dac ai avea timp" . Agentul care poate s interac ioneze cu al i agen i, s se adapteze la schimbrile survenite n mediu i s-i mbunta easc comportamentul - adic s nve e din fiecare situa ie ntlnit - este un agent inteligent. Inteligen a unui agent este dat de capacitatea de nv are i n elegere pe care o posed. S-a scris mult pe seama propriet ilor minimale pe care s le de in un agent pentru a fi considerat agent inteligent. Concluzia este c dezvoltatorii agen ilor, i-au nzestrat cu anumite propriet i, n func ie de mediul n care urmau s activeze. Astfel un agent care are ca obiectiv dirijarea unei nave de zbor, respectiv su inerea echipajului navei n pstrarea traseului spre destina ie i executarea acelor manevre n func ie de modificrile condi iilor meteo i de al i participan i la traficul aerian, va avea o arhitectur diferit de a unui agent de cutare pe Internet sau a unui agent personal. 4.2. Taxonomia agen ilor software Agen ii sunt proiecta i s ac ioneze ntr-un mediu particular, cum ar fi un sistem de operare, o aplica ie, o re ea de calculatoare. Internetul, sistemul de operare i agen ii web sunt exemple de agen i eticheta i n func ie de mediul lor. Asisten ii, exper ii i vrjitorii pentru o anumit aplica ie, sunt agen i de asemenea eticheta i n concordan cu mediul n care acetia ac ioneaz. Caracteristicile unui agent referitoare la coordonare, cooperare, comportament etc., nu sunt uor de realizat avnd n vedere c mediile n care poate ac iona agentul sunt foarte diferite. De aceea, deocamdat vom ntlni o diversitate de tipuri i arhitecturi de agen i, care sunt specifice anumitor medii i care pot ac iona doar n mediul respectiv. Tipul unui agent este stabilit n concordan cu sarcinile acestuia (agent de cutare, de filtrare etc.) i n concordan cu arhitectura modulului de cunotin e cu care este nzestrat - nva de la utilizatori, acumuleaz cunotin e, utilizeaz reguli de inferen e etc. De regul, numele agentului descrie mediul n care ac ioneaz, obiectivele, aptitutidinile cu care acesta este nzestrat sau ac iunile specifice pe care acesta le ntreprinde. O clasificare de referin a agen ilor a fost realizat de Stan. Franklin i Art Graesser (Institute for Intelligent Systems University of Memphis) [FrankGra96], care n analogie cu arborele filogenetic din biologie, au identificat opt categorii de agen i (figura nr. 4.2)

35

Hyacinth Nwana (Advanced Applications & Technology Department BT Laboratories) [Nwana96], consider c atributele ideale pentru agen i sunt autonomia, capacitatea de nv are i capacitatea de cooperare cu al i agen i. Ponderea acestor caracteristici n totalul structurii conduc la ob inerea agen ilor colaborativi de nv are, a agen ilor interfa , a agen ilor colaborativi i a agen ilor inteligen i, care au fost considera i ca fiind acele entit i care dispun de autonomie, interac ioneaz n permanen cu mediul, posed capacit i de cooperare i comunicare cu al i agen i i sunt nzestra i cu mecanisme de ra ionament (figura nr. 4.3)
Agen i inteligen i Agen i colaborativi de nv are

Cooperare

nv are

Agen i colaborativi

Autonomie

Agen i interfa

Figura nr. 4.3 Taxonomia agen ilor dup H. Nwana [Nwana96]

Michael.R. Genesereth i Steven.P. Ketchpel (Computer Science Department Standford University) [GenesKetch94], au propus urmtoarea taxonomie agent: (figura nr. 4.4)

Tipuri de agenti

Agen i colaborativi

Agen i interfa

Agen i mobili

Agen i de informa ii

Agen i reactivi

Agen i hibrizi

Agen i inteligen i

Figura nr. 4.4. Taxonomia agen ilor dup M.R. Genesereth i S.P. Ketchpel [GenesKetch94]

n func ie de mediul software n care sunt situa i i de activit ile desfurate, agen ii pot fi clasifica i astfel [CagHarr97]: Agen i desktop o Agen i sistem operare: sunt agen ii care ofer asisten utilizatorilor cu interfa a sistemului de operare; de exemplu ei pot monitoriza evenimentele de la nivelul sistemului de operare i executa diverse sarcini atunci cnd utilizatorul nu mai lucreaz o anumit perioad; o Agen i aplica ie: agen ii interfa care ofer asisten utilizatorilor ntr-o aplica ie particular; o Agen i aplica ii multiple: agen ii care ajut utilizatorii n rezolvarea unei suite de aplica ii. Agen i Internet o Agen i de cutare Web: agen i Internet care ofer utilizatorilor servicii de cutare; o Agen i de server Web: agen i Internet care locuiesc pe un site Web pentru a oferi servicii agent; o Agen i de filtrare a informa iilor: agen i Internet care filtreaz informa iile electronice n concordan cu preferin ele specifice ale utilizatorilor; o Agen i de regsire a informa iilor: agen i Internet care transmit un pachet de informa ii personalizate n concordan cu preferin ele utilizatorilor; o Agen i de notificare: agen i Internet care notific un utilizator de apari ia unor evenimente de interes personal al utilizatorului ; o Agen i de servicii: agen i Internet care ofer servicii specializate utilizatorilor; o Agen ii mobili: agen i Internet care migreaz dintr-un loc n altul, s excute sarcini specificate de utilizator. Agen i Intranet o Agen i de colaborare: agen i care proceseaz o schem de lucru automat; o Agen i de automatizare a proceselor: agen i care execut o schem automat a unui proces de afaceri; o Agen i baz de date: agen i care ofer servicii pentru utilizatorii bazelor de date; o Agen i de brokeraj a resurselor: agen i care execut alocarea resurselor n arhitecturile client/server.

36

Dup complexitaea problemelor, obiectivele i activit ile concrete pe care agen ii le rezolv, acetia pot fi grupa i n: asisten i personali o agent de informare - ex. MAXIMIS [Maes, a994] pentru gestionarea i filtrarea emailurilor, NewT [Maes, 1994] pentru filtrarea tirilor; o agent de cumprare - ex. Jango [Doorembos, 1997]; o agent interfa ex. Mailtalk [Cohen, 1994], COLLAGEN [Rich&Sidner, 1997]; o agent pentru jocuri i realitate virtual ex. [Hayes-Roth, 1995], [Cassel, 1994]; o agent de control pentru robo i ex. [Burgard, 1998]; o agent de control al aparatelor de zbor ex. [Muscettola, 1998]; sisteme distribuite o managementul proceselor de afaceri i a sistemelor workflow ex. ADEPT; o managementul sistemelor industriale - ex. ARCHON; o controlul traficului de zbor - ex. OASIS; o sisteme informa ionale cooperative, biblioteci digitale - ex. Carnot [Huhns, 1992]; o sisteme de control multi robot; o simulari sociale - ex. proiectul EOS [Doran&Palmer, 1995]. Taxonomia agen ilor poate fi fcut i dup alte criterii cum ar fi: dup mediul n care se desfoar, dup sarcinile pe care le execut, dup arhitectura lor de control, dup mecanismele de control utilizate, dup starea lor intern, dup tipul de interfa cu care sunt nzestra i, dup aplica iile pe care le rezolv, dup rolul acestora etc. Agen ii inteligen i, numi i i agen i cognitivi, au toate propriet ile agen ilor software (autonomie, abilitate social, reactivitate, proactivitate) dar n plus, sunt conceptualiza i folosind no iuni ce se aplic de obicei oamenilor, cum ar fi: - no iuni mentale epistemice : convingeri, cunotin e; - no iuni mentale de atitudine: inten ii, obliga ii, angajamente, decizii; - ra ionalitate; - adaptabilitate sau capacitate de nv are. Modulul de cunotin e al unui agent inteligent con ine regulile dup care acesta se ghideaz pentru a-i atinge obiectivul. Cunotin ele pot fi cptate prin tehnicile men ionate n figura nr. 4.5.
Agent

Cunotin e

Agenda de activit i

Aptitudini de comunicare

Cunotin e apriori

nv are

Activit i

Utilizator

Alti agen i

Specificate de: -dezvoltator -utilizator -sistem

Dialog Re ele neuronale Memorie Cazuri Expertiz

Cutare iinforma ii Filtrare informa ii

Interfa sociala

Limbaj de comunicare interagent

Figura nr. 4.5 Arhitectura general a unui agent inteligent

Deprinderile de comunicare ale agentului afecteaz modul cum interac ioneaz el cu utilizatorul. n mediile distribuite, modulul de comunicare controleaz interac iunea cu al i agen i. Interfa a utilizator (uman) servete ca un canal de comunica ie cu utilizatorul, folosind diverse tehnici de comunicare (mesaj de email, interfe e multimedia). Pentru comunicarea interagent, se folosete un limbaj de comunicare agent (ex. KQML, Telescript, Agent Tcl, Knowledge Interface Format (KIF), Agent Communication Language (ACL)) Dup Paulo Leitao (Polytechnic Institute of Braganca Portugal) [Leito00] arhitectura unui agent inteligent este bazat pe patru module i o baz de cunotin e, care con ine toate informa iile relevante despre comportamentul agentului i a mediului (figura nr. 4.6): - modulul de luare a deciziilor controleaz toate activit ie agentului i include un rezolvitor de probleme i luare decizii. Procesul de luare a deciziilor cuprinde analiza informa iilor disponibile, aplicarea mecanismelor de decizie, evaluarea deciziei i nv area. Pentru luarea deciziilor, modulul utilizeaz baza de cunotin e local i cnd nu dispune de suficiente informa ii pentru luarea unei decizii, este pornit procesul de cooperare cu al i agen i;

37

- modulul de cooperare gestioneaz cooperarea cu agen ii externi, solicitarea cooperrii cu al i agen i, colectarea rspunsurilor i trimiterea acestora ctre modulul de luare a deciziilor. Acest modul implementeaz mecanisme de negociere (de ex. un protocol de negociere Contract Net Protocol); - modulul de comunicare urmrete interac iunea cu al i agen i i definete un limbaj de comunicare. Nivelul fizic al acestui modul con ine acele protocoale de comunicare care s permit interac iunea dintre aplica ii (ex. CORBA);

Figura nr. 4.6. Arhitectura unui agent generic, dup P. Leitao [Leito00]

- modulul de control i monitorizare are menirea de a monitoriza activit ile din mediu i de ac iona asupra acestuia conform deciziilor luate pentru atingerea obiectivului. - baza de cunotin e memoreaz toate cunotin ele despre mediu i despre comportamentul agentului, sub diferite dipuri de cunotin e cum ar fi: constrngeri, obiective, proceduri, reguli, experin e, tehnici i structuri organiza ionale. Michael Wooldridge [Wooldridge99], clasific agen ii inteligen i, dup arhitectura acestora, n patru categorii: - agen i baza i pe logic deciziile sunt luate pe baza deduc iilor logice (Yves Lesperance, 1996 York University Canada; Klaus Fischer, 1994); - agen i reactivi luarea deciziilor este implementat ca o mapare direct a situa iei de ac iune (Brooks, Maes); - agen i BDI luarea deciziilor depinde de manipularea unor reprezentri a convingerilor, dorin elor i inten iilor agentului (Anand Rao, Michael Georgeff, 1992); - agen i multi-nivel luarea deciziilor este realizat printr-un anumit numr de niveluri software, fiecare reprezentnd explicit diferite niveluri de abstractizare a mediului (Muller, 1995 ; Fergusson, 1995). Dintre aceste tipuri de agen i, o aten ie deosebit o merit agen ii BDI, a cror arhitectur a devenit un standard pentru diferite modele de agen i. Arhitectura BDI a unui agent inteligent dup Michael P. Georgeff (Australian Artificial Intelligence Institute) convingeri (engl. Beliefs), dorin e (engl. Desires), i inten ii (engl. Intentions). Acest model are ca punct de plecare filosofia ra ionamentului practic, care presupune mai nti stabilirea scopului, printr-un proces deliberativ, i apoi identificarea mijloacelor disponibile pentru atingerea acelui scop.

Platforma agent Sistem gazd Servicii sistem

Platforma agent Sistem gazd

Platforma agent Sistem gazd

Figura nr. 4.7. Arhitectura de baz a unui agent mobil

38

O caracteristic special a agen ilor este mobilitatea. Un agent mobil este acel agent care poate transfera codul i starea sa n cadrul re elei, acolo unde poate s-i execute cel mai bine taskurile. Astfel, agen ii mobili sunt entit i ce posed un comportament, o stare i o loca ie. Acetia pot migra pe diverse platforme, n fiecare moment identificndu-se cu o anumit loca ie (site-ul pe care a ajuns), un anumit comportament (sarcina pe care o realizeaz n acea situa ie/stare) i starea corespunztoare (figura nr. 4.7.). Aspectele suplimentare pe care trebuie s le defineasc arhitectura unui agent mobil se refer la: - migrarea agentului pe diferite platforme respectiv cum i unde se mut un agent mobil; - autentificarea cum sa se identifice corect un agent mobil de un alt cod care poate fi un virus; - secretizarea - pstrarea confiden ialit ii datelor transportate de agent; - securitatea cum se poate proteja un agent mobil moptriva virusilor sau de gazde distructive i cum se poate proteja un sistem gazd de un agent mobil distructiv; - performan a care va fi efectul n situa ia aglomerrii unei re ele de multipli agen i mobili; - interoperabilitatea cum comunic un agent mobil cu alti agen i sau platforme agent. 4.3. Sistemele multiagent Un sistem multiagent este o aplica ie software capabil s rezolve o problem, prin structurarea sistemului ntr-un numr de agen i, amplasa i ntr-un anumit mediu, cu scopul de a atinge diferite cerin e func ionale i de calitate a sistemului. Capacitatea unui singur agent este limitat de cunotin ele sale, de resursele de calcul disponibile, de perspectiva sa asupra domeniului studiat, fiecare agent avnd o perspectiv par ial i imprecis asupra sistemului (figura nr. 4.8.).
Agent Interac iuni

Rela ii organiza io

Sfera de influen

Mediu
Figura nr. 2. 1. Viziunea unui agent asupra mediului (adaptare dup http://www.csc.liv.ac.uk/mjw/pubs/imas/)

Astfel, pentru un domeniu problem complex, solu ia este dezvoltarea unui numr specific de agen i, specializa i n rezolvarea unor aspecte particulare a problemei. Prin utilizarea expertizei proprii, a resurselor i informa iilor locale, agen ii pot lucra cooperativ pentru formularea de solu ii par iale i ulterior prin integrarea solu iilor par iale cu a altor agen i, pot construi o solu ie global care s conduc la ndeplinirea obiectivele sistemului. Sistemele multiagent abordeaz modul cum mai mul i agen i pot lucra mpreun pentru rezolvarea unor probleme complexe, pornind de la premisa c un agent este capabil s lucreze autonom i s rezolve o anumit sarcin. Cercetrile din acest domeniu s-au concentrat pe tehnicile de distribuire a datelor i a controlului i de coordonare a activit ilor agen ilor, astfel nct fiecare s-i rezolve propriul interes sau s satisfac un obiectiv comun. Un sistem multiagent este caracterizat prin urmtoarele aspecte [Weiss99]: - fiecare agent are informa ii sau abilit i incomplete sau insuficiente pentru rezolvarea problemei globale; - agen ii au diferite sfere de influen asupra mediului (care pot s se ntreptrund); - agen ii sunt reuni i de anumite rela ii organiza ionale; - agen ii interac ioneaz prin comunicare; - nu exist un sistem global de control; - datele sunt descentralizate; - calculele sunt asincrone. Un agent are una sau mai multe limitri: cognitive, fizice, temporale, institu ionale [MostRanaFou04]. Limitrile cognitive provin de la faptul c un agent poate de ine datele i cunotin e limitate. Un anumit agent poate fi limitat fizic, datorit arhitecturii sale sau datorit resurselor disponibile la un moment dat. Putem ntlni limitri temporale, n cazul n care atingerea unui anumit obiectiv depete durata planificat pentru execu ia acelei sarcini

39

sau perioada de timp pentru care sunt disponibile anumite resurse. Limitrile institu ionale pot fi de ordin juridic sau politic. n proiectarea unei aplica ii multiagent, plecnd de la arhitectura agen ilor i a sistemului, este necesar s se stabileasc dou aspecte generale: care sunt cunotin ele pe care le de ine un agent i cum poate un agent s acceseze i utilizeze cunotin ele unui alt agent. Dup tipul de agen i utiliza i putem avea sisteme multiagent cu: - agen i omogeni agen ii au aceeai structur intern (scopuri, ac iuni, cunotin e) i aceeai procedur de selec ie a ac iunilor; - agen i eterogeni agen ii au scopuri diferite, ac iuni diferite i arhitecturi diferite. Dup gradul de cooperare de inut de agen ii individuali avem: - agen i cooperativi agen i care coopereaz n rezolvarea problemei distribuite; - agen i auto-interesa i agen ii sunt concuren i i i urmresc propriul interes. Pentru men inerea unei coeren e globale asupra sistemului, agen ii trebuie s fie capabili s-i determine propriile scopuri i s comunice cu ceilal i agen i, astfel nct s-i coordoneze comportamentul i ac iunile. Mediile multiagent furnizeaz o anumit infrastructur ce specific protocoalele de comunicare i de interac iune ntre agen i. Comunica ia trebuie definit pe niveluri diferite, plecnd de la nivelul cel mai de jos, folosit de cel mai slab agent. Pentru a comunica, agen ii trebuie s ntre n dialog, unde pot avea rolul de master (activ), slave (pasiv) sau poate fi un dialog egal de tipul peer-to-peer. Motivele pentru care este necesar coordonarea ntr-un sistem multiagent sunt: - previne haosul nici un agent nu de ine o privire de ansamblu asupra ntregului sistem; - agen ii posed cunotin e i aptitudini de exemplu, personalul unui spital. ce este format din infirmiere, anesteziti, asisten i, doctori etc, trebuie s se coordoneze pentru a trata pacien ii; - ac iunile agentului sunt frecvent n rela ie cu a celorlal i agen i - un agent trebuie s atepte un alt agent s execute o alt sarcin n prealabil. Planificarea distribuit permite agen ilor s-i modeleze planurile unii altora. Agen ii comunic pentru a construi i actualiza planurile i modelele individuale pn cnd toate conflictele sunt nlturate. Activitatea de rafinare a modelelor are loc pn cnd toate converg ctre un plan global coerent. Rezolvarea unei probleme complexe presupune descompunerea planului general i alocarea de subplanuri ctre diferi i agen i. Alocarea sarcinilor se poate efectua dup mai multe variante. O prim variant presupune existen a a doi agen i specifici: un agent supervizor, care cunoate cum s descompun un anumit plan, i un agent mediator, care cunoate care agen i sunt capabili s execute acele sarcini. A doua variant este cazul n care agentul mediator nu are abilit ile necesare pentru a executa o alocare complet a sarcinilor. n acest caz, supervizorul mai nti va descompune planul complex i apoi va trimite o descriere a fiecrei activit i ce trebuie executate de ctre mediator. Mediatorul ataeaz la fiecare descriere abilit ile i calificrile necesare, apoi efectueaz o licita ie. Agen ii poten iali utilizeaz aceste informa ii pentru a decide dac se nscriu sau nu la aceast licita ie. Structura organiza ional este cel mai simplu scenariu de coordonare, deoarece organiza ia are implicit definite responsabilit ile, abilit ile, conectivitatea i fluxul de control al agen ilor. Ea ofer cadrul necesar desfurrii activit ilor i interac iunilor prin definirea rolurilor, cilor de comunicare i rela iilor de autoritate.

4.4. Aplica ii i avantaje ale sistemelor multiagent


Sistemele multiagent reprezint o nou tehnologie software cu avantaje n rezolvarea distribuit a problemelor i n rezolvarea problemelor de natur distribuit. Rezolvarea unei probleme complexe de ctre un sistem multiagent se poate face prin distribuirea de sarcini mai multor agen i din cadrul sistemului. Fiecare agent va fi specializat n rezolvarea de subprobleme n domeniul su., iar pentru solu ionarea unor probleme comune, va interac iona cu al i agen i. Exist mai multe modalit i de a clasifica aplica iile tehnologiei agent: dup tipul de agen i, dup tehnologia utilizat pentru implementarea agen ilor, sau dup domeniul de aplicare. Dup acest ultim criteriu, avem urmtoarele aplica ii ale sistemelor multiagent: a) Aplica ii industriale Aplica iile industriale ale tehnologiei agent au fost printre primele dezvoltate, nc de prin 1987. De exemplu, s-a folosit protocolul de contractare n re ea pentru medii de fabrica ie. Astzi agen ii sunt folosi i ntr-o mare varietate de aplica ii industriale. - Controlul proceselor. Exist o platform software numit ARCHON, pentru construirea de sisteme multiagent pentru aplica ii de control al proceselor, cum ar fi administrarea transportului energiei electrice (nordul Spaniei) i controlul acceleratoarelor de particule [JennCor98]; - Fabrica ie. Parunak descrie sistemul YAMS (Yet Another Manufacturing System [Parunak87]), care aplic protocolul de contractare n re ea la controlul fabrica iei, n care o ntreprindere este modelat ca o ierarhie de celule de lucru, fiecare celul de lucru ocupndu-se de un anumit aspect al fabrica iei; celulele de lucru vor fi ulterior grupate n sisteme de fabrica ie flexibile, care vor forma o uzin, iar o companie poate avea mai multe uzine, care i pot partaja func ionalitatea i capacit ile. Scopul lui YAMS este de a administra eficient procesul de produc ie al acestora;

40

- Controlul traficului aerian. Kinny i colaboratorii descriu un sistem de control al traficului aerian, bazat pe tehnologia agent, numit OASIS, folosit cu succes la aeroportul din Sydney; agen ii sunt folosi i pentru a reprezenta att avioanele, ct i diferitele sisteme de control aerian care opereaz [KinnyGeorgeff96]; - n robotic colectiv un ansamblu de robo i coopereaz pentru un scop comun; robo ii sunt agen i inteligen i fizici ce compun un SMA. n robotica colectiv exist dou domenii principale: robotica celular i robotica cooperativ; robotic celular se refer la construirea de robo i modulari, n care micarea este rezultatul coordonrii unui ansamblu; n robotica cooperativ, robo ii i coordoneaz micrile i coopereaz pentru a-i ndeplini sarcinile atribuite; un exemplu este controlul vehiculelor aeriene autocomandate (UAV - unmanned air vehicle); b) Aplica ii comerciale - Administrarea informa iei; Volumul imens de informa ie disponibil prin Internet reprezint o problem real foarte serioas; n acest sens, agen ii inteligen i se ocup de filtrarea i de informa iei; - Comer ul electronic; Comer ul este aproape n ntregime condus de interac iunea uman, dar anumite activit i comerciale pot fi automatizate, deci anumite decizii comerciale pot fi lsate n sarcina unor agen i; - Administrarea afacerilor; directorii companiilor iau decizii pe baza unei combina ii de judec i i informa ii de la mai multe departamente, dar ob inerea de informa ie pertinent, consistent i actualizat n cadrul unei mari companii este un proces complex i consumator de timp. Din acest motiv, unele companii au dezvoltat sisteme multiagent necesare managementului. Proiectul ADEPT [JenningsNor98] abordeaz aceast problem privind un proces de afaceri ca o comunitate de agen i furnizori de servicii, care negociaz ntre ei. Fiecare agent reprezint un rol sau un departament diferit din ntreprindere i este capabil s ofere unul sau mai multe servicii. c) Aplica ii medicale Sistemele multiagent s-au dezvoltat i n urmtoarele domenii ale informaticii medicale: - monitorizarea pacien ilor; Sistemul Guardian descris de Barbara Hayes-Roth [HayesRoth98] este conceput pentru a ajuta n administrarea i monitorizarea pacien ilor din laboratorul de chirurgie intensiv; - ocrotirea snt ii; J., Huang [Huang95] a descris un prototip de sistem de ngrijire medical bazat pe un sistem multiagent. d) Alte aplica ii - amuzament Agen ii au un rol evident n jocurile pe calculator, n teatrul interactiv i n aplica iile legate de realitatea virtual. aceste sisteme tind s con in caractere animate semi-autonome, ce pot fi n mod natural implementate ca agen i; - simulare i lumi artificiale. Sistemele multiagent au fost folosite i pentru simularea unor sisteme vii, de exemplu a unui ecosistem cu animale de prad i victime. Exist mai mul i parametri care intr n calcul, iar fiecare animal (de prad sau victim) poate fi vzut ca un agent inteligent, care are scopul fie de a vna, fie de a se feri din calea vntorilor. Aa cum unele animale atac n grupuri (ex. haitele de lupi), se poate simula negocierea agen ilor prdtori n vederea atingerii scopului comun; - instruire asistat de calculator, dac ne gndim la sistemele bazate pe agen ii pedagogici. Sistemele multiagent sunt capabile s ofere mai multe avantaje: - vitez i eficien agen ii pot opera asincron i n paralel, fapt ce duce la creterea vitezei; - robuste e eecul unuia dintre agen i nu implic cderea sistemului deoarece al i agen i sunt gata s preia acele sarcini; - flexibilitate sistemul poate fi extins pentru rezolvarea de probleme de dimensiuni mai mari adaugnd noi agen i; - costuri reduse un sistem multiagent poate fi construit la un cost mai sczut dect un sistem centralizat; - dezvoltare i reutilizare agen i individuali pot fi proiecta i separat de specialiti, sistemul poate fi testat i ntre inut mai uor i este posibil reconfigurarea i reutilizarea agen ilor n diferite scenarii de aplica ii. n concluzie, tehnologia sistemelor multiagent este una dintre cele mai promi toare tehnologii ale momentului.

41

Capitolul 5. Virtualizare afacerilor cu tehnologia agent 5.1. Modele de afaceri electronice


Se poate spune c odat cu intrarea n era Internetului i a e-business-ului, s-au produs transformri fundamentale ale structurilor socioeconomice. Succesul n afaceri implic din partea organiza iilor, n primul rnd apel la tehnologia informatic i extinderea rela iilor de afaceri n afara limitelor teritoriului na ional. Tehnologia i n special Internetul au schimbat modul n care se fac afacerile. Internetul ofer infrastructura tehnic ce permite prezen a online, respectiv abilitatea de a comunica cu clien iii, partenerii de afaceri, de a avea acces usor i rapid la informa ii direct de la serviciu sau de acas. Internetul reprezint infrastructura prin care se vehiculeaz informa ia de orice fel: text, sunet, voce, imagine, video. In esen , el este o re ea global realizat din re ele mai mici, prin care se reunesc milioane de calculatoare din ntreaga lume, prin infrastructura telecomunica iilor. Tehnologia World Wide Web (www) introdus Tim Berners-Lee n anul 1990, a schimbat fundamental Internetul, astfel nct astazi nu se mai face de fapt o distinc ie ntre Web i Internet. Din punct de vedere tehnic, spa iul Web pune la dispozi ie un sistem global i standardizat de comunicare multimedia, informa iile fiind organizate asociativ i distribuite n func ie de cerin ele utilizatorilor. Pe msur ce Internetul a devenit mai sofisticat, i site-urile Web i-au adaptat cerin ele. Schimbrile din Internet pot fi grupate n patru genera ii de siteuri web17 : - genera ia I - site-uri web simple de tip "brosura on-line". Ini ial companiile erau mul umite s aibe o simpl prezen pe Internet. Dezavantajele acestor tipuri: nu erau site-uri interac ive, cititul con inutului on-line consuma timp i tindea s fie dificil, timp mare de download a informa iilor; - genera ia a II-a - site-uri web structurate pe specificul intern al companiei: informa ii despre strategia i misiunea companiei, locuri de munc, tiri din pres, mesajul preedintelui companiei. Aceasta genera ie este mult mai apropiat de un site Intranet i se caracterizeaz prin prezen a numeroas a imaginilor n pagini, fr multe informa ii afiate, vizitatorii trebuind s selecteze anumite imagini pentru a obtine informa ii mai detaliate cu privire la produse, pre uri. - genera ia a III-a - site-uri web ce utilizeaz elemente simple de navigare (cuvinte pentru navigare n loc de imagini), iar con inutul este orientat spre vizitator. Elementele de navigare utilizeaz explica ii text pentru un download rapid. Vizitatorii pot accesa informa iile dorite din cteva click-uri fr a atepta ncarcarea unor imagini mari. Imaginile tind s fie ct mai reduse n dimensiune, informa iile interne despre companii pot fi gasite pe site, dar nu mai sunt afiate/centrate pe pagina home. - genera ia IV-a reprezint viitorul Internetului. Ea seaman cu genera ia a III-a, diferen ele fiind n spatele scenelor. Ele sunt strns legate de toate aspectele companiei. Cnd un client cauta o informa ie dntr-un astfel de site, informa ia este generat dintr-o baz de date specific pentru clien i. De exemplu, pe site-ul Dell Computers http://www.dell.com/ poti s configurezi dinamic calculatorul pe care doreti s-l cumperi, prin alegerea op iunilor din meniurile afiate pe site. Chiar dac nu cumperi acel calculator, compania pstreaz op iunea pentru o cercetare de marketing, respectiv pentru a o ajuta s identifice caracteristicile mai mult sau mai putin cutate. Internetul face posibil i usor pentru ca companiile s ofere clien ilor o prezenta pe intreg globul. Prin intermediul Internetului, produsele companiei pot fi accesate direct i de asemenea: - face nerelevant mrimea companiei: fie c sunt mai mari sau mai mici, firmele au acelai acces la clien i i pot crea acela i tip de prezen n mediul Internet; - face nerelevant loca ia companiei. Clien ii localiza i oriunde pot uor accesa site-ul companiei. De asemenea, timpul zonal este nerelevant. Internetul este accesibil 24 de ore din 24, apte zile din apte. Bazele de date i email-urile au caracteristici tipice interac ive. Nici una dintre ele nu necesit interac iune uman pentru a oferi clien ilor informa ii despre produse i servicii; - crete feedback-ul - po i avea acces instantaneu la reac ia clientului i un feedback la programele de marketing i la pre urile produselor lansate pe web. Din acest punct de vedere, se poate spune c ntreprinderile mici au un avantaj. Pentru ele este mai usor si modifice infrastructura intern i s se adapteze la noile cerin e ale comer ului online, fa de marile companii care vor necesita schimbri ale infrastructurii interne pentru a deveni sisteme flexibile i func ionale n mediul Internet.

17

Rosen, A., E-Commerce Question and Answer Book, AMACOM Books, 1999, p. 10

42

Internetul aduce mult mai aproape compania de clien i i de furnizori. Un site Internet permite o prezen web pentru publicul general. Un site Intranet utilizeaz tehnologia Internet pentru a oferi angaja ilor proprii acces la informa iile interne. Aceste site-uri sunt separate de Internet prin intermediul unor metode de securitate, astfel nct persoanele din afara organiza iei s nu poat avea acces la informa iile private. Pe un site Extranet, partenerii de afaceri - pe baza unei parole protejate - pot accesa informatii pe care publicul general nu poate (figura nr. 5.1)

Angajatii firmei

Parteneri de afaceri

Consumatori

Intranet

Extranet

Internet

Figura nr. 5.1. Tehnologia Internet i modele de afaceri electronice

Comer ul electronic (e-commerce), n concep ia Organiza iei Economice de Cooperare i Dezvoltare (OECD), reprezint desfurarea unei afaceri prin intermediul re elei Internet, vnzarea de bunuri i servicii avnd loc offline sau online. Exist deja multe modele pentru derularea afacerilor pe Internet. Acestea pot fi clasificate n func ie de numrul de furnizori, prestatori de servicii ctre clien i, astfel: 1-catre-1 (e-shop) mai mul i-ctre-1 (e-mall) mai mul i-ctre-mai mul i (e-licita ie). Dup tipul clientului, ce are o anumit formare profesional, anumite interese i preferin e, putem avea urmtoarele modele de afaceri de comer electronic (figura nr. 5.2) un consumator - Business-to-Consumer (B2C sau BTC) - se refer la rela iile dintre comerciant i consumatorul final, fiind considerat comer electronic cu amnuntul; o alt firm - Business-to-Business (B2B sau BTB) - cuprinde toate tranzac iile ce se efectueaz ntre doi sau mai mul i parteneri de afaceri, care actioneaz pe Internet prin utilizarea de nume i parole pentru paginile de web proprii; administra ia public - Business-to-Government (B2G sau BTG) acoper toate tranzac iile dintre firme i autorit i administrative locale sau centrale (pentru acest model de afaceri se mai utilizeaz i termenul Business-to-Administration); un angajat - Business-to-Employee (B2E) se refer la tranzac iile din interiorul unei firme, destinate personalului angajat al firmei i efectuate prin sistemul intranet propriu.

Figura nr. 5.2. Modele de afaceri de comer electronic

Alte rela ii stabilite prin intermediul re elei Internet, adiacente comer ului electronic, sunt: government to government (G2G), government to business (G2B), government to consumer (G2C), consumer to government (C2G), consumer to business (C2B) i consumer to consumer (C2C), fiind sintetizate n tabelul de mai jos:

43

Guvern (G) G2G coordonare B2G administra ie, logistic

Intreprinderi (B) G2B informare

Consumatori (C) G2C informare

Guvern (G)

Intreprinderi (B)

B2B comer electronic

B2C comer electronic

Consumatori (C)

C2B C2G achitare taxe online compara ie pre uri

C2C licita ii online

Tabel 1 - Tipuri de rela ii n comer ul electronic

Analiznd evolu ia comer ului n mediul Internet, prin analogie cu clasificarea site-uri-lor web efectuat de A. Rosen, se poate spune c aceasta ar putea fi mpr it n 4 faze distincte: informare electronic. n aceasta etap, companiile au recep ionat valoarea Internetului n primul rnd ca un mediu de comunica ie. Interac iunea consumatorului cu un site web tip "brosura" al unei companii, este limitat doar la citirea unor texte i a vizualizrii unor imagini. Realizarea tranzac iilor i interac iunea cu clien ii sunt nc conduse de medii tradi ionale cum sunt telefonul sau faxul. business-to-consumer. Modele de comer electronic sau concentrat pe aplica iile care permit tranzac ii i interac iuni ntre companie i consumator (modelele de afaceri B2C). business-to-business. n aceasta faz ini iativele de comer electronic sunt concentrate pe aplicatiile B2B care permit tranzac ii i interac iuni ntre companii i partenerii de afaceri. e-enterprise. Aceast faz este caracteristic acelor companii ale cror pie e con in att aplica ii B2C ct i B2B. Practic acestea au implementat acele tehnologii comune care s le permit utilizarea diferitelor categorii de eaplica ii care s deserveasc ambele segmente de pia a (ex. American Express, Dell Computers) n figura nr. 5.3 sunt reflectate fazele evolu iei comer ului prin intermediul Internetului, cu precizarea c nu este indicat o dat de ncepere i de finalizare a unei anumite faze. n fapt aceste etape se suprapun, astfel nct unele companii opereaz n faza de informare electronic iar altele n etapa e-business. Pu ine firme i-au integrat diferitele faze ntr-o form coerent astfel inct s poat trece la faza urmtoare de integrare, respectiv faza de eEnterprise.
Integrare

e - Enterprise

Business to business Business to customer Informare electronica

1995

1997

1999

2000

Figura nr. 5.3. Fazele de evolu ie a comer ului prin Internet

Dac n trecut sistemele informatice ale firmelor s-au dezvoltat n jurul unor necesit i legate n principal de gestiunea resurselor ntreprinderii - planificarea produc iei, gestiunea stocurilor i livrrilor, eviden a contabil i financiar, eviden a resurselor umane, astzi accentul se pune din ce n ce mai mult pe deschiderea acestor sisteme informatice pentru a e-interac iona cu mediul de afaceri nconjurator. Implementarea acestui poten ial n cadrul unei ntreprinderi, presupune culegerea datelor din sistemele opera ionale, transformarea datelor n informa ii, a informa iilor n cunotin e i a cunostin elor n decizii i ac iuni.

44

Astfel, o serie de companii au investit masiv pentru dezvoltarea unor sisteme i procese care s permit integrarea opera iunilor proprii cu partenerii de afaceri i oferirea unor servicii mai bune clien ilor finali. n era e-Enterprise, ntregul lan valoric de la procurarea de materii prime i livrarea mrfurilor ctre consumatori i managementul clien ilor, se realizeaz prin combinarea proceselor interne i externe i a rela iilor cu clien ii, furnizorii, distribuitorii, partenerii i competitorii. n acest mod, e-ntreprinderile evolueaz rapid spre organiza iile virtuale (figura nr. 5.4).

ntreprinderi virtuale

Intreprindere

Comer electronic

B2

Intreprindere

Intreprindere

Client

B2

Figura nr. 5.4. Evolu ia ntreprinderii ctre organiza iile virtuale

Avantajul competitiv al unei e-ntreprinderi este viteza i agilitatea de care d dovada n stabilirea unui model de afaceri electronic. Impactul fa de rela ia tradi ional productor-consumator este profund. Prin oferirea informa iilor n timp real n intregul lant valoric, companiile ii pot indrepta modelele de afaceri ce au n centrul aten iei clientul (tabelul nr. 2)
Tabel 2 - Etape n evolu ia ctre o organiza ie virtual

1. Firme independente 2. Anumite firme incep s coopereze n lan ul valoric 3. Cooperarea continu n interiorul ierarhiei pentru a proteja resursele de concuren a din exterior 4.. Unit ile nalt ierarhizate continu s evolueze

Func ia de baz a unei pie e, electronic sau nu, este de a facilita tranzac iile de bunuri i servicii. Pentru mul i vnztori de produse fizice, comer ul electronic se simplific doar la un canal alternativ de vnzare a produselor. Dar spre deosebire de alte canale alternative de distribu ie (vnzarea prin pot, vnzarea la domiciliu), comer ul electronic lucreaz cu produse fundamental diferite - i anume produsele digitale - care sunt altfel fabricate, livrate i consumate dect produsele fizice. Solu iile de comer electronic ofer o gam larg de avantaje companiilor de orice mrime: Venituri mai mari - comer ul electronic permite diversificarea surselor de venituri prin includerea de noi produse i servicii Web; Lrgirea pie elor - comer ul electronic permite vnzarea produselor i serviciilor dincolo de limitele pie ei fizice actuale, la un cost mai redus dect n cazul altor alternative tradi ionale; Culegerea on-line de informa ii despre clien i - comer ul electronic ofer informa ii importante privind comportamentul de cumprare al clien ilor. Aceste informa ii pot fi folosite pentru a stabili i pstra rela ii solide cu to i clien ii, pentru a cerceta dorin ele i impresiile cumprtorilor despre produsele firmei; Costuri reduse - comer ul electronic mrete volumul de vnzri al firmei, reduce costurile de marketing i de vnzare; Cooperarea ntre firme - comer ul electronic faciliteaz coooperarea ntre firme i ofer acces pe noi pie e. Comer ul electronic permite chiar i celor mai mici furnizori, indiferent de pozi ia lor geografic, s fac afaceri n ntreaga lume.

45

5.2. ntreprinderea virtual versus ntreprinderea tradi ional


Urmare a competi iilor foarte puternice la care trebuie s fac fa ntreprinderile, acestea caut solu ii de a intra pe pia cu produse i servicii de calitate i la pre uri atractive. Scderea ciclurilor de inovare, schimbarea situa iilor pe pia ca i creterea specializrii n segmente de pia individuale, au condus la noi moduri de gandire economic, ncurajnd ntreprinderile s coopereze, chiar dac uneori ele se afl ntr-o direct competi ie. Descoperirile recente din domeniul comunica iilor i tehnologiilor informatice distribuite, au schimbat modul de conducere a afacerilor. Avnd c tehnologii drept agen ii software i comer ul electronic, ntreprinderile nu mai au grani e geografice i socio-culturale i au devenit enitit i care nu ac ioneaz doar pe o pia global, ci i dimensioneaz resursele pe pia a interna ional. Trendul existent este de crearea de alian e strategice, unde ntreprinderi individuale lucreaz mpreun pentru atingerea unui obiectiv comun. Aceast cooperare permite ntrepriderilor s mpart aptitudini, costuri, s acceseze reciproc pie ele i resursele i uneori s reduc riscul investi ional. No iunea de ntreprindere virtual (virtual enterprise) con ine un numr mare de modele, cu diferite caracteristici, n func ie de formele i mediile n care le putem ntlnim. Teoria ntreprinderilor virtuale a aprut n SUA, n completarea teoriei ntreprinderilor agile care se referea la acele ntreprinderi, capabile s-i modifice rapid produc ia n func ie de evolu ia pie ei i s integreze din mers tehnologiile informa ionale. Obiectivul cheie al unei organiza ii virtuale este de a capta o agilitate maxim: s produc orice, oricnd i oriunde cu o productivitate i eficien crescut. O ntreprindere virtual poate fi definit c fiind o alian temporar de companii independente, reunite prin intermediul tehnologiei informa ionale cu scopul de a exploata oportunit ile pie ei. Fiecare partener va contribui cu propria cunoatere, pricepere i iscusin pentru realizarea obiectivului ntreprinderii virtuale. Cand obiectivul a fost atins sau a oportunitatea pie ei a disprut, ntreprinderea virtual se dizolv.

. VE
Oportunitate de afaceri Membru VE

Oportunitate de afaceri

Companie tradi ionala

Oportunitate de afaceri

Membru VE

Oportunitate de afaceri

Membru VE

Oportunitate de afaceri

Membru VE

Figura nr. 5.5- ntreprinderea virtual versus ntreprinderea tradi ional (dup ALIVE project - Katholieke Univerisitet Leuven - Law School)

Dac pentru a ini ia o afacere este nevoie de un anumit capital fizic, o ntreprindere virtual poate potential demara n jurul unei oportunit i a pie ei, cu ajutorul capitalului uman. Economisind bani prin necheltuirea acestora pe spa ii de produc ie, de desfacere, mijloace de transport, utilaje, echipamente, etc, companiile sunt capabile s investeasc mai mult n acele activit i ce permit ob inerea unui avantaj competitiv. Astfel, o ntreprindere virtual poate angrena mai multe resurse dect o ntreprindere posed n mod curent. Caracteristic pentru o ntreprindere virtual este oportunitatea de afaceri aparut pe pia i faptul c diferite companii ii unesc for ele pentru atingerea unui anumit obiectiv (obtinerea unui profit ct mai mare). Modelul unei companii tradi ionale, comparativ cu unul al unei ntreprinderi virtuale, arat ca n figura nr. 5.5. Cum se creaz o ntreprindere virtual? S presupunem c dorim s fabricm un model de ui de o calitate deosebit, dintr-o materie prim relativ ieftin. Pe Internet gsim suficiente informa ii despre diferite locuri de unde putem procura materia prima. Pentru transportul materiei prime trebuie s atragem o companie specializat, care s le transporte la fabricantul care va produce uile pentru firma noastr. De asemenea, dorim ca usile s fie atractive, s aibe un design placut. Penrtu aceasta, nu vom angaja o echipa de designeri ci vom contacta o agen ie de designeri care s participe alturi de noi la acest proiect. Mai rmne de stabilit unde i cum vom vinde usile pe care le-am fabricat. Pentru a fi siguri c atingem cerin ele clien ilor, contactm o agen ie de marketing pentru a explora pia a i care de asemenea, ne va deveni un partener strategic. In final, nu vom investi bani ntr-un magazin de vnzare cu amanuntul, dar vom contacta diveri comercian i care sa distribuie prin re elele lor de magazine produsele noastre. Astfel am creat o ntreprindere virtual. Dac ne imaginm c ajungem o firma de top n industria fabricrii uilor, 46

populatia va percepe compania noastr ca avnd circa 1000 de salariati, spa ii de produc ie extinse, o re ea de distribu ie lrgit etc. Practic, pentru crearea unei ntreprinderi virtuale nu se utilizeaz dect tehnologia informa ional ntr-un mod anume. Instrumentele groupware i tehnologiile de informa ionale i de comunica ii permit micilor firme s ac ioneze ca unele mari. ntreprinderile tradi ionale (prin contrast cu ntreprinderile virtuale) integreaz sub o singur umbrel toate func iile necesare pentru oferirea produselor i serviciilor pe care acestea le creaz. Beneficiul major al acestei structuri este acela c toate resursele i toate activi ile desfurate sunt sub un singur punct de control, lucruri ce permit integrarea rezultatelor, monitorizarea activit ilor i luarea deciziilor pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt i lung. De asemenea, existnd un singur punct de control, sunt uor de optimizat diferite fluxuri de opera iuni (detaarea angaja ilor de la o activitate la alta, schimbarea locatiilor pentru optimizarea logisticii etc). n schimb, integrarea ntr-o singur organiza ie a tuturor activit ilor necesit investi ii masive i capital. John Byrne n 1993, n lucrarea sa The Virtual Corporation18, a definit ntreprinderea virtual c fiind o re ea temporar de companii independente - furnizori, clien i - reunite prin intermediul tehnologiilor informatice, pentru a partaja aptitudinile i costurile i de a accesa oportunit ile pie ei. Companiile se reunesc rapid pentru a exploata oportunit ile pie ei i ntreprinderea virtual se dizolv dup realizarea obiectivului stabilit. O.F. Arnold19 a definit ntreprinderea virtual c fiind o alian ntre ntreprinderi independente, institu ii sau indivizi, care furnizeaz un serviciu pentru realizarea unei afaceri comune. Entit ile actioneaz la exterior ca o singur corpora ie prin cooperarea cu capacit i, aptitudini i resurse proprii. Cooperarea este coordonat prin utilizarea de tehnologii de comunica ie i informatice foarte flexibile. Procesul de produc ie nu este suplinit doar de un singur partener. Fiecare partener reprezint un nod al ntreprinderii virtuale care adaug o anumit valoare (un pas n fluxul de produc ie). ntreprinderea virtual se materializeaz prin selectarea resurselor i a competen elor de baz din diferite firme i gruparea lor intr-o singura entitate de afaceri (figura nr. 5.6).

Figura nr. 5.6. ntreprindere virtual realizat pe lan ul valoric aprovizionare-produc ie-desfacere

J.E. van Aken (1998) a definit ntreprinderea virtual ca fiind o organiza ie retea, care este structurat i condus n asemenea maniera nct opereaz fa de clien i i alte entitati externe ca o organiza ie complet i cu identitate. A. Mowshowitz20 a subliniat importan a cooperrii i coordonrii activit ilor ntre membrii unei organiza ii virtuale i a definit metamanagementul - managementul activit ilor organizate virtual - ca fiind esen a unei organiza i virtuale. Bob Travica21 a definit organiza ia virtual c fiind o colec ie temporar sau permanent de indivizi, grupuri, departamente organiza ionale sau ntregi organiza ii, dispersate geografic, care sunt dependente de comunica iile electronice pentru a sus ine proceselor lor de produc ie.
ntreprinderea 1 ntreprinderea 2

ntreprindere virtual

ntreprinderea 3

ntreprinderea 4

Figura nr. 5.7. Crearea unei ntreprinderi virtuale prin unificarea competen elor de baz ale partenerilor (dupa Fischer, K.22 )

Byrne, J., The Virtual Corporation, in Business Week, p. 98-103, Feb. 8, 1993 Arnold, O.F., Wolfgang H.M., Seiber P., Virtual Integration, 2000, http://www.itvd.uni-stuttgart.de/wa/man/projects/virtex Mowshowitz, A., Virtual Organisation: A Vision of Management in the Informa ion Age, in: The Informa ion Society vol. 10, United Kingdom, 1994, p.267-288 21 Travica, B., The Design of the Virtual Organiza ion, www.hsb.baylor.edu/ramsover/ais.ac.97/papers/travica/ 22 Fischer, K., Mller, J., Heimig, I., Agents in Virtual Enterprises http://citeseer.nj.nec.com/ fischer96intelligent.html, 1996
18 19 20

47

W. Jansen, H. Jgers i G.Steenbakkers (1997) au definit organiza ia virtual ca fiind o combina ie de diferite entit i (persoane i/sau organiza ii) dispersate geografic, care i-au propus s realizeze un obiectiv comun, prin unificarea competen elor lor de baz. Entit ile componente se bucur de un statut egalitar i sunt dependente de infrastructura informa ional i de telecomunica ii pentru coordonarea activit ilor lor. Pentru atingerea obiectivului ntreprinderii virtuale, fiecare entitate component particip cu competen ele lor forte (de baz), respectiv acele activit i, produse, servicii, tehnologii, cunotin e i iscusin e care reprezint for a i inima meseriei ntreprinderii (figura nr. 5.7). n figura nr. 11, ntreprinderile 1-4 sunt unit i independente, care pentru a profita de o oportunitate a pie ei i pentru a ob ine un avantaj competitiv, s-au reunit ntr-o ntrepindere virtual pentru a realiza un flux de activit i Ai- Ei, mai eficient dect al concurentilor. Fiecare ntreprindere executa un lan valoric n cinci pai i va furniza ctre ntreprinderea virtual procesele par iale de afaceri pentru care detine cele mai nalte competen e de baz .

5.3. Caracteristici i tipuri de ntreprinderi virtuale


Pie ele globale i competi ia motiveaz crearea organiza iilor virtuale. ntreprinderea virtual este o form de joint venture dar cu importante diferen e. Ea este o alian temporar a companiilor membre care se reunesc pentru a ctiga avantajul unei oportunit i a pie ii. Fiecare companie membr va oferi toate competen ele sale de baz pentru reuita ntreprinderii virtuale. Caracteristica cheie a unei ntreprinderi virtuale este dependenta de oportunit i. Oportunitatea de afaceri este inima unei ntreprinderi virtuale. Companiile care se reunesc caut s ntmpine o oportunitate a pietii i i unesc for ele pentru a atinge un set de obiective. Cnd oportunitatea pie ii a disprut, ntreprinderea virtual se dizolv. La nfiin area unei ntreprinderi virtuale este important de identificat care este scopul sau motiva ia unei companii de a se reuni ntr-o re ea. Motiva ia poate fi extinderea grani elor companiei pentru a mentine un control asupra partenerilor vitali (de ex. pentru mentinerea unui control al calitatii) sau poate fi participarea cu anumite competen e de baz pentru a fructifica alturi de al i parteneri oportunit ile pie ei. O ntreprindere virtual poate fi descris ca un scenariu unde entit i individuale - oameni, agen i software sau organiza i - se reunesc ntr-o echip pentru a realiza un obiectiv specific. n vederea atingerii obiectivelor propuse, partenerii coopereaz, schimb informa ii, partajeaz cunotin e i aptitudini. ntreprinderile virtuale nu sunt rigide, ele nu au n permanen aceeai structur - fiind posibil retragerea unui partener din cadrul alian ei sau asocierea concomitent la mai multe ntreprinderi virtuale. ntreprinderile virtuale sunt o echip de parteneri ce au obiective comune i conlucreaz pentru atingerea acestor obiective. ntreprinderile virtuale sunt caracterizate de o multitudine de aspecte specifice. Literatura de specialitate ncearc s le clasifice i s le ordoneze dup importan a fiecrui aspect, s sublinieze care din factori sunt op ionali sau nu pentru a exista o ntreprindere virtual, sau care din factori sunt factorii cheie ai unei ntreprinderi virtuale. Ce ce este unanim acceptat, este faptul c ntre to i factorii care caracterizeaz un model de ntreprindere virtual, exista o interdependen ce asigur atingerea scopurilor propuse. ntreprinderile virtuale pot fi caracterizate dup urmtoarele aspecte esen iale: a) Structura O ntreprindere virtual este o re ea de organiza ii, dispersate geografic, dar care sunt reunite prin intermediul tehnologiilor informa ionale i de comunica ie. ntreprinderea virtual difer de o organiza ie retea n principal prin rolul important pe care -l joac tehnologiile informa ionale, prin gradul nalt de cooperare i de ncredere al tuturor partenerilor (orice organiza ie virtual este o organiza ie retea, dar nu orice organiza ie re ea este o organiza ie virtual). Structura ntreprinderei virtuale se caracterizeaz prin aceea c este o structur dinamic -organiza iile parsi sau ataa alian ei n orice moment. nu exist o schem organizatoric - o ntreprindere virtual este o re ea de toate tipurile de structuri organiza ionale i este dificil de a schi a o schem organizatoric. De asemenea, nu exist ierahii n structura unei ntreprinderi virtuale, deoarece partenerii sunt egali (structur egalitar). ntreprinderea virtual este o organiza ie bazat pe ncredere i pe o participare egalitar concentrat pe atigerea unui anumit obiectiv. n alian ele strategice, ncrederea este reglementat prin proceduri i contracte. O structur egalitar conduce la sporirea eficien ei i responsabilit ii, fiecare partener jucnd un anumit rol pentru atingerea rezultatului final. Independen temporal i geografic - o ntreprindere virtual se caracterizeaz prin dispersia geografic a partenerilor. Comunicarea ntre acetia se face prin intermediul tehnologiilor nforma ionale i de comunica ie, astfel nct distan a nu mai constituie o problem (de exemplu asisten a tehnic pentru Sun Microsistems poate fi ob inut printr-un singur numr de telefon rutat n func ie de ora zonei locale, la centre de servire din California, Anglia sau Australia). Distan a este de exemplu irelevant pentru transmiterea informa iei sau pentru comercializarea produselor digitale, dar este o constrngere important cu privire la durata transportului de materii prime sau mrfuri. Locatiile partenerilor i distan a dintre ei reprezint probleme strategice n func ie de cerin ele lan ului valoric aprovizionare-desfacere a ntreprinderii. Durata de via . Pe aceast tem au fost multe discu iii din partea specialistilor, majoritatea ns descriind ntreprinderea virtual ca o alian temporar. Conceptul deriv n parte din ct rapiditate i flexibilitate este

48

nevoie pentru a capta scurta oportunitate a pie ii. Vzute din aceast perspectiv, ntreprinderile virtuale sunt organiza ii bazate pe proiect, care exist pn cnd acesta este realizat sau abandonat. Unele ntreprinderi virtuale sunt bazate pe proiect, altele au o durat limitat, n timp ce altele cum ar fi ntreprinderile mari multina ionale exist de ani de zile i se adapteaz continuu la schimbrile mediului. Capacitatea de a se transforma rapid i de a se adapta la condi iile pie ei, redau flexibilitatea ntreprinderilor virtuale. n cazul unor condi ii stabile, ntreprindere virtual poate re ine aceeai parteneri pentru o perioad considerabil de timp, n timp ce n cazul unor condi ii instabile, ntreprinderil virtuale vor schimba constant partenerii cu scopul de a ntmpina noile cerin e. Astfel, putem avea ntreprinderi virtuale temporare sau permanente. b) Procesele O alt caracteristic esten ial a ntreprinderilor virtuale este aceea ca au la baz o nalt specializare i calificare a membrilor si, respectiv partajarea competen elor forte ale fiecrui partener - capacitati, tehnologii, know-how, aptitudini etc. (n englez core competence). Cu toate c outsourcing-ul proceselor de sus inere este o practic de afaceri modern, n cazul ntreprinderilor virtuale este o caracteristic esen ial. Pentru ntreprinderea virtual este specific externalizarea nu numai pentru activit ile de sus inere ci chiar i pentru activit ile opera ionale pentru care nu se posed o nalt expertiz (competen de baz). ntreprinderea virtuala va re ine numai procesele care ofer un avantaj competitiv semnificativ i care sunt dificil de copiat/realizat de competitori23. Excelen a n afaceri a partenerilor este foarte important deoarece fiecare partener, prin competen a sa, face posibil ca s creeze o organiza ie care are cea mai nalta calificare pentru procesele respective ("best- of -everything"). Flexibilitatea, agilitatea i adaptabilitatea sunt elementele cheie al partenerilor dintr-o ntreprindere virtual. Intr-o ntreprindere virtual ideal, to i partenerii contribuie cu competen ele lor de baz pentru a atinge obiectivele ntregii organiza ii. Partenerii colaboreaz, i impart resursele, costurile, profiturile, riscurile i pie ele. Aceasta ns presupune un grad nalt de ncredere i implicare din partea tuturor membrilor ntreprinderii virtuale. Soarta fiecarui partener i ntreprinderii virtuale depinde de ceilal i parteneri. Rela iile semi-stabile i partajarea riscului fac ca partenerii s devin dependen i, iar ca urmare a partajrii informa iilor i cunotintelor, trebuie s existe o cantitate mare de ncredere ntre to i partenerii. c. Tehnologia informa ional i a comunica iilor Tehnologia informa ional i a comunica iilor reprezint un alt factor cheie pentru existenta unei ntreprinderi virtuale. ntreprinderile virtuale au nevoie de flexibilitate i rapiditate de la membrii lor i necesit un sistem de cooperare inter-ntreprinderi capabil s sus in schimbul de informa ii i cunotinte ntre partenerii dispersa i geografic. Cerin ele tehnologice pentru o ntreprindere virtual sunt: - aplica ii de prelucrare distribuit a datelor - groupware pentru procese de integrare - sisteme interoperabile ntre to i partenerii - conectivitate intern i extern ntre indivizi. Tehnologiile informa ionale i de comunica ii reprezint motorul ntreprinderii virtuale i au misiunea este de a procesa i distribui informa iile n timp real n intregul sistem, pentru a permite luarea rapid a deciziilor i coordonarea ac iunilor. d. Identitate ntreprinderea virtual este o alian dintre mai multe ntreprinderi independente, care nu are o suprastructur, dar care este perceput de te ele par i c o singura entitate. Entitatea central a ntreprinderii virtuale este responsabil de formularea deciziilor pentru anticiparea i adaptarea rapid la cerin ele pie ei i va armoniza ntreaga re ea de firme independente. Membrii ntreprinderii virtuale sunt parteneri i i mentin independen a pe toata durata existen ei alian ei. Problemele care se ridic din punct de vedere juridic, nc nu au rspunsuri foarte clare. Totul graviteaz n jurul prevederilor legale cu privire la existen a i func ionarea ntreprinderii virtuale. Faptul c ter e par i percep ntreprinderea virtual c o singur entitate, acestea pot invoca fie faptul c au fost induse n eroare la semnarea unui anumit contract fie c ntreprinderea virtual nu avea competen a legal de a semna acel contract ntruct nu este o entitate cu personalitate juridic. Fr personalitate juridic, ntreprinderea virtual nu poate avea legal bunuri, nu are o na ionalitate, nu are un sediu, nu poate angaja salariati Dac partenerii doresc s dea legal personalitate ntreprinderii virtuale, nu se nc bine precizat legea crui stat este aplicabil atta timp ct ntreprindere virtual nu are un sediu social localizat ntr-o anumita tar. O solu ie ar fi s i se dea ntreprinderii virtuale o entitate legal sau s se dezvluiasc identitatea unora sau a tuturor membrilor alian ei. Aplicarea acestei solu ii afecteaz caracteristica legat de flexibilitatea ntreprinderii virtuale la oportunit ile de afaceri, care presupune o structur dinamic, n permanent schimbare. Este prioritar interesul legitim al ntreprinderii virtuale sau protejarea ter elor pr i cu care aceasta intr n contact? Prea multe formalit i i informa ii solicitate vor pune n pericol fundamentele pe care se bazeaza ntreprinderea virtual. Prea pu ine informa ii sau identificri neclare pericliteaz drepturile ter ilor pr i i activitatea de afaceri n general.

23

Boudreau M.C., LochDaniel, K., Straud, R.D., Going Global: Using Informa ion Technology to Advance the Competitiveness of the Virtual Transna ional Organisation, Academy of Management, No. 12.4, 1998

49

5.4. Abordarea sistemului informa ional din perspectiva tehnologiei agent


Dup cum am observat, agentul inteligent este acea entitate implementat ntr-un anumit mediu, cu scopul de a studia i capta, prin intermediul unor senzori, modificrile acestuia i de a ac iona autonom sau de a coopera cu alte entit i, astfel nct s-i ating obiectivul pentru care a fost implementat. Agen ii prezint un alt mod de abordare i de gestionare a complexit ii problemei ntruct ofer o nou variant de descriere a proceselor i sistemelor complexe. Considernd, de exemplu, proiectarea unui sistem pentru aprobarea unor aplica ii de credit, acesta implic interdependen e ntre sucursalele bncii, firma care depune cererea de credit, institu ia unde se raporteaz creditele acordate i automatizarea procesului de aprobare. Construind acest sistem utiliznd tehnologia curent, vom observa dificultatea i complexitatea activit ilor, deoarece descompunerea sistemului oblig proiectantul s considere concepte de nivel de baz (ex. aplica ia de credit, balan a de verificare, ratingul creditului etc.) la definirea arhitecturii generale a sistemului. Mai mult, definirea protocolului de comunica ie i interfe elor care vor permite bncii s schimbe date cu CRB i solicitan ii de credit, va necesita un timp suplimentar. n proiectarea unui sistem orientat agent, solu ia sistemului va include un agent client, un agent consilier credit, un agent analist credit etc. Proiectarea unui sistem din aceasta perspectiva se va focaliza pe comportamentul agen ilor i pe comunicarea dintre acetia. Astfel, se va uura procesul de proiectare deoarece nivelul de abstractizare este mult mai nalt i programarea problemei insist pe comportamentul specific al agentului. Pentru proiectarea unei aplica ii bazate pe agen i, Y. Lesperance [Lesper03], propune abordarea problemei n dou etape principale, la nivel micro (agent) i la nivel macro (sistem multiagent), respectiv clarificarea urmtoarelor aspecte: - arhitectura agentului stabilirea specifica iilor formale ale propriet ilor agentului, strile mentale ale acestuia i modul cum reac ioneaz la anumite evenimente; - limbajul de programare agent stabilirea limbajelor utilizate pentru programarea agen ilor i implementarea lor; - protocoalele de negociere proiectarea mecanismele pentru atingerea acordurilor dintre agen ii competitivi; - alocarea sarcinilor i coordonarea proiectarea mecanismelor de alocare a sarcinilor, partajarea resurselor i planificarea multiagent; - limbajul de comunicare agent stabilirea limbajelor de comunicare, con inutul acestora, ontologiile; - platforma multiagent proiectarea platformelor multiagent i a infrastructurii necesare, serviciile de baz pentru agen i (yelow pages, white pages, servicii de re ea etc.). Jennings N.R., Sycara K. i Wooldridge M.J., [JennSyc98] au abordat proiectarea aplica iilor bazate pe agen i plecnd de la o ntrebare foarte simpl, dar plin de con inut: ce ofer n plus tehnologia agent fa de celelalte tehnologii, astfel nct s utilizm acest model de proiectare? Propriet ile i caracteristicile agen ilor / sistemelor multiagent, pot descrie cazurile n care paradigma tehnologiei agent este recomandat, iar avantajele utilizrii tehnologiei agent trebuiesc judecate din prisma a dou direc ii: abilitatea sa de a rezolva noi tipuri de probleme i abilitatea sa de a mbunt i eficien a solu iilor curente. Tehnologia agent reprezint nivelul superior de abstractizare n modelarea ntreprinderilor i a aplica iilor economice. Modelarea bazat agent este o tehnic puternic de simulare, n care un sistem este modelat ca o colec ie de entit i autonome de luare a deciziilor, numite agen i. Multe din ac iunile executate de utilizatori pot fi acum delegate ctre diferi i agen i software. Utilizarea tehnologiei agent n sistemele informa ionale presupune s dispunem de diferite tipuri de agen i cooperativi, nzestra i cu obiectivele fiecrei activit i, cu procedurile standard aplicabile i cu un tezaur de informa ii i cunotin e, pentru a putea executa sarcinile trasate. Caracteristicile cheie ale agen ilor, prin care sunt diferen ia i de alte entit i software sunt: autonomia, abilitatea de a percepe, de a n elege i de a ac iona n mediul lor, respectiv abilitatea de a coopera cu al i agen i pentru rezolvarea problemelor complexe. Inteligen a unui agent este dat de cantitatea de cunotin e cu care este nzestrat, la care se adaug capacitatea de nv are i ra ionament pe care o poate etala agentul, n vederea atingerii unui comportament orientat spre obiectivele de ndeplinit. n sistemul informa ional al unei organiza ii, putem utiliza agen ii software n activit i precum: - cutarea pentru culegerea, analiza, integrarea i arhivarea informa iilor; - informarea utilizatorilor cu privire la disponibilitatea informa iilor despre un domeniu de interes; - negocierea pentru achizi ia de informa ii, servicii sau bunuri; - explicarea relevan ei i calit ii unei informa ii; - nv area i adaptarea la schimbrile condi iilor din mediul monitorizat. Sistemul informa ional al unit i bancare, modelat cu ajutorul tehnologiei agent, poate arta ca n figura 5.8 n modelul prezentat, agen ii pot executa activit i specifice compartimentelor sau structurilor organiza ionale pe care le reprezint cum ar fi rela ii clien i, credite, logistic, resurse umane, contabilitate etc., comunic ntre ei i n plus sunt capabili s rezolve i s anticipeze anumite comportamente. Modelrile complexe ncorporeaz re ele neuronale, algoritmi i tehnici de nv are i reprezentare a lumii reale. Comportamentul unui agent trebuie n eles i descris n rela ie cu structura social a organiza iei i cu obiectivele generale ale acesteia. Astfel, agen ii sunt entit i individuale situate ntr-un mediu, care reac ioneaz la acest mediu i la ceilal i agen i, negociaz i se coordoneaz pentru atingerea obiectivelor trasate.

50

Contabilitate Res. Umane Credite Logistic Casierie Rela ii clien i

Structura organiza ionala

Agent Personal

Agent Contabilitate

Sistem multiagent
Agent Rel. clienti

Agent Logistic

Agent Credite

Agent Casierie

Mediul tranzac iilor

Figura 5.8. Modelul conceptual al sistemului informa ional bazat pe agen i

Figura 5.9. exemplific un model conceptual al procesului de analiz i acordare a unui credit unei societ i comerciale, cu ajutorul agen ilor. Ipoteza problemei de modelat este urmtoarea: o societate comerciala solicit un credit de la banc, agentul ofi er rela ii clien i comunic cu clientul n vederea completrii documenta iei necesare, pe care o transmite ulterior agentului analist credit, prin intermediul a agen ilor coordonatori director rela ii clien i i director credite. Cererea de credit este aprobat n urma deciziei colective dintre agentul director banc, agentul analist risc, agentul analist risc, agentul director rela ii clien i i agentul director credite. Acordarea creditului se realizeaz prin intermediul agen ilor ofi er rela ii clien i, ofi er de cont i casier, iar monitorizarea i rambursarea creditului se realizeaz prin intermediului agent administrator credite.
Agentul Director banca

Agentul Director Relatii clienti

Agentul Director credite

Agentul Analist risc

Agentul ofiter relatii clien i

Agentul ofi er de cont

Agentul casier

Agentul Analist de credit

Agentul Adtor credit

Figura 5.9. Model conceptual de analiz i aprobare credit bazat pe agen i

Mike Papazoglou, profesor la Tilburg University - Olanda, [Papazoglou01], face o clasificare a agen ilor utiliza i n aplica iile e-business, plecnd de la ideea c este necesar s se organizeze agen ii n func ie de competen ele i func ionalit ile acestora. Astfel, se pot distinge patru categorii de agen i (figura 5.10): 1. Agen ii aplica ie. O aplica ie B2B implic un numr mare de agen i aplica ie, n care fiecare agent este specializat ntr-un domeniu de expertiz, ofer acces la cunotin ele disponibile din domeniul respectiv i lucreaz cooperativ cu al i agen i pentru rezolvarea unei probleme complexe. 2. Agen ii personali lucreaz direct cu utilizatorii pentru a le oferi ajutor n prezentarea, organizarea, colectarea i regsirea informa ilor. Agen ii personali observ i monitorizeaz ac iunile ntreprinse de utilizator, i nva comportamentul i modul de ra ionament dup care i sugereaz metode mai bune de rezolvarea a sarcinilor. Metodele de nv are folosite de agen i sunt: observarea i imitarea utilizatorului; recep ionarea unui feedback negativ sau pozitiv de la utilizator; recep ionarea unor instruc iuni explicite de la utilizator.

51

3. Agen i de activit i generale sunt agen ii care execut o variat gam de activit i comerciale cu caracter general, care pot fi adaptate la nevoile specifice ale unei organiza ii. De exemplu, agen i de cutare care navigheaz prin mediul electronic pentru a cuta parteneri de afaceri sau informa ii despre produse; agen i de negociere pentru vnzare sau cumprare produse; agen i marketing pentru prospectarea produselor i serviciilor de pe Internet; agen i juridici i financiari care ofer informa ii cu privire la legisla ie, taxe, prghii de control. Agen ii brokeri pentru ebusiness ofer facilit i precum localizarea informa iilor pe Web sau a altor agen i care pot fi solicita i n rezolvarea unor probleme (agen ii de tip pagini albe, pagini aurii, agen i de rutare etc). Agen ii de cutare i negociere sunt agen ii care pot negocia termenii unei tranzac ii (descrierea ofertei, propunerilor, termenele de plata, modalit i de livrare, penalit i, documente necesare etc.).
Tipologia agen ilor business Agen i marketing

Agen i aplica ie Agen i juridici Agen i pentru activit i generale Agen i personali Agen i financiari Agen i nivel sistem Agen i workflow Agen i de negociere

Agen i wrapper Agen i de tranzac ii Agen i brokeri

Agen i translatori

Agen i de integrare

Agen i de cautare

Agen i informa ionali

Figura 5.10. Tipologia agen ilor e-business (adaptare dup Mike Papazoglou [Papazoglou01])

4. Agen i suport nivel sistem n aceast categorie intr agen ii pentru interoperabilitate (agen ii translatori, agen ii de integrare), agen ii workflow i agen ii de tranzac ii. Agen ii pentru interoperabilitate suport interfa a ce permite schimbul de informa ii cu diferite sisteme informa ionale sau aplica ii software. De exemplu, integrarea companiilor n jurul lan ului de aprovizionare, face posibil ca un agent aplica ie ce de ine informa ii din sisteme, s acceseze sistemul ERP al unei alte companii, unde verific stocul la produsele descrise n comand i ulterior s acceseze sistemul unei companii de distribu ie/transport, unde programeaz un transport, utiliznd adresa clientului i informa iile despre condi iile de livrare. Tranzac iile n e-business sunt utilizate pentru a interschimba orice de la informa ii despre produs i propuneri de pre la n elegeri financiare i juridice. Utilizarea agen ilor workflow n aplica iile e-business, simplific procesarea, monitorizarea i controlul tranzac iilor prin automatizarea unui numr de activit i i aplicarea restric iilor n timpul proceselor. n literatura de specialitate, sunt descrise mai multe metodologii de proiectare a sistemelor multiagent, cu varia ii de reprezentri formale sau de semantic: Gaia (Wooldridgce, Jennings, Kinnz, 2000), PASSI (Cossentino, Potts, 2002), MASSIVE (Lind, 2001), MaSE (Wood, DeLoach, 2001), AUML (Odell, Parunak, Bauer, 2001) etc. Metodologiile de proiectare a sistemelor bazate pe agen i, propun anumite etape de analiz i proiectare. Obiectivul etapei de analiz este de a n elege sistemul i structura sa. Organizarea sistemului este vzut ca o colec ie de roluri, ntre care exist anumite rela ii. n Gaia, de exemplu, exist dou modele: modelul rolurilor i modelul interac iunilor. Modelul rolurilor identific rolurile cheie din sistem, iar modelul interac iunilor exprim rela iile i dependen ele dintre diferite roluri. n faza de proiectare, se transform modelele de analiz, n trei modele: modelul agent care identific tipurile de agent care vor fi implementate n sistem i instan ele agent pentru fiecare tip; modelul serviciilor identific serviciile principale care sunt apelate la executarea rolurilor de ctre agen i; i modelul cunotin elor care documenteaz legturile de comunica ie dintre diferi i agen i. Toate metodologiile utilizate pot fi rezumate ca avnd dou scopuri bine conturate, ce se finalizeaz cu ob inerea a dou modele: proiectarea nivelului domeniu modelul extern care surprinde identificarea tipurilor de agen i, a scopurilor lor, a responsabilit ilor, a interac iunilor dintre acetia i definirea protocoalelor de coordonare pentru fiecare tip de interac iune. Acest model trebuie s rspund la urmtoarele ntrebri: - de ca i agen i avem nevoie? - ce canal de comunica ie utilizeaz agen ii? - ce protocoale de comunica ie utilizeaz agen ii?

52

- cum este structurat o conversa ie ntre agen i? - cum este configurat o comunitate agent? - cum i coordoneaz agen ii ac iunile? proiectarea nivelului agent modelul intern - care are ca obiectiv definirea arhitecturii pentru fiecare tip individual de agent, respectiv definirea ac iunilor i structurilor de date identificate: - cum va modela fiecare agent realitatea? - care este structura intern a unui agent? - agen ii sunt identici sau eterogeni Concluzia este c un sistem multiagent care modeleaz o organiza ie, trebuie s simuleze structura acesteia, s fie capabil s se adapteze la schimbrile structurale, la interac iunile i obiectivele care apar, iar integrarea tehnologiei workflow cu tehnologia agent, presupune crearea unui agent sarcin pentru fiecare activitate corespondent unei instan e a procesului.

5.5. Modelarea avansurilor spre decontare prin tehnologia workflow bazat pe agen i
S presupunem un alt scenariu: la nivelul unei organiza ii exist urmtorul flux n solicitarea unei sume n avans pentru o deplasare n delega ie (figura 5.11): - angajatul completeaz ordinul de deplasare i solicit suma necesar pentru aceast deplasare; - eful de departament i directorul aprob aceast cerere; - o secretar, n baza aprobrii ob inute, vireaz banii n contul angajatului.

Salariat

Sef departament Aprobare sef direct

Director

Secretariat

Solicitare avans

Aprobare director

Virare suma n cont

Ordin de deplasare

Informa ii despre delega ie Confirmare deplasare

Confirmare sum Suma aprobat Creditare cont salariat

Figura 5.11. Fluxul pentru ridicarea unui avans spre decontare

Acest workflow este un ablon pentru multe instan e de acelai tip. O instan a acestui workflow va fi creat ori de cte ori un angajat va pleca de exemplu, n delega ie la un curs de instruire. n acest caz, un workflow bazat pe agen i este un flux de activit i n care agen ii interpreteaz, coordoneaz i sprijin executarea respectivului proces. ntr-un astfel de sistem exist mai multe tipuri de agen i care conduc un workflow, respectiv: - agentul workflow (AW) reprezint i sprijin o instan a unui workflow i controleaz ntreaga execu ie a procesului; - agentul proces (AP) pentru fiecare definire de proces, este creat un agent proces. El poate fi vzut ca un depozit care con ine unul sau mai multe abloane pentru fiecare proces definit; - agentul sarcin (AS) este responsabil pentru o sarcin dintr-o instan a procesului. El este creat de AW i trebuie s caute un subiect, s transmit acestuia descrierea sarcinii i, dup execu ia acestuia, s trimit rezultatele ctre agentul workflow; - agentul list_subiect (ALS) memoreaz structura organiza iei mediului workflow. n exemplul nostru o mapare a tuturor salaria ilor i rolurile asignate; - agentul personal (APe) este un agent interfa ntre subiect i agen ii sarcin care vor fi crea i i vor coordona comunicarea dintre salaria i i agen ii sarcin. Ideea de baz n manipularea activit ilor dintr-un workflow baza i pe agenti este crearea unui agent sarcin pentru fiecare activitate corespondent unei instan e a procesului. n cazul nostru, fluxul se execut astfel (figura 5.12): 1. Execu ia fluxului ncepe cu agentul workflow (AW) ini iat de salariatul X, care are nevoie de o sum de bani pentru deplasarea la un curs. Agentul workflow (AW) ntreab pe agentul proces (AP), ce sarcin trebuie s execute. Agentul workflow, primete de la agentul proces (AP) o list de sarcini ce trebuiesc executate i n baza acestei liste va crea cte un agent sarcin (AS) pentru fiecare sarcin;

53

2. Agentul sarcin (AS) trebuie s gseasc un subiect pentru a executa sarcina. Pentru aceasta, el migreaz ctre agentul list_subiec i (ALS), de unde ob ine o list cu subiec ii ce pot executa sarcina. Din aceast list, alege un subiect s i migreaz ctre acesta (alegerea unui subiect din list se poate face aleatoriu sau pe baza unor criterii); 3. Dup ce agentul sarcin (AS) a migrat la subiectul selectat, agentul personal al subiectului S (APe), este informat despre faptul c un task nou ateapt s fie executat; 4. Agentul personal (APe) informeaz acum subiectul, respectiv eful care trebuie s semneze ordinul de deplasare, prin scrierea unui mesaj pe ecran sau printr-un mesaj audio. Subiectul execut sarcina n conformitate cu informa iile transmise de ctre agentul sarcin (AS);
Agent Proces Aprobare decont Agent Task Aprobare cerere Agent Personal dl. Popescu

Agent Workflow Instan a nr 122

Agent Task Aprobare cerere

Agent Task Aprobare cerere

Agent Personal dl. Ionescu

Agent Lista_Subiecti Director Sef Serviciu 1 Sef Serviciu 2 dl. Popescu dl. Ionescu dl. Vasikescu Agent Task Aprobare cerere

Figura 5.12. Fluxul bazat pe agen i pentru ridicarea unui avans spre decontare

5. Cnd opera ia este gata, agentul sarcin migreaz napoi ctre agentul list_subiec i (ALS) pentru a actualiza baza dinamic cu privire la informa iile colectate despre subiectul S n execu ia taskului.

54

6. Modele de referin pentru standardizarea sistemelor bazate pe tehnologia agent 6.1. Modelul FIPA
O serie de organisme interna ionale cum ar fi FIPA - The Foundation for Intelligent Physical Agents, OMG - Object Management Group, IFAAMAS - International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent Systems, KAoS - Knowledgeable Agent-oriented System, General Magic Group etc., i-au propus s standardizeze anumite concepte i infrastructuri pentru tehnologia agent, care s permit implementarea unor sisteme deschise, respectiv definirea unui cadru de dezvoltare a platformelor pentru agen i inteligen i, care s permit interoperabilitatea ntre diferite sisteme software, o direc ie de cercetare extrem de actual. Pentru dezvoltarea sistemelor bazate pe tehnologia agent, trebuie determinate i standardizate anumite caracteristici att ale platformelor ct i ale agen ilor. Aspectele care fac obiectul standardizrii se refer la modul de nscriere a unui agent ntr-o anumit platform, modul de transport al codului agentului, comunicarea cu al i agen i i nu n ultimul rnd, securitatea agen ilor i a informa iilor de inute de acetia. Interoperabilitatea dintre diferite sisteme agent (respectiv platforme n care agen ii pot fi executa i, transfera i i gestiona i) va fi cu att mai mare cu ct conven iile privind transferul, transportul i ciclul de via al agen ilor vor fi mai standardizate. Conform IFAAMAS, interoperabilitatea survine din trei domenii [IFAAMAS07]: - din conven iile de reprezentare a numelui i loca iei agen ilor; - din definirea unui modul comun IDL1 privind tipul, structura i opera iile sistemului agent; - din informa ii privind modul de utilizare a acestor standarde. Din cercetrile noastre a rezultat c, pentru realizarea interoperabilit ii ntre diferite sisteme bazate pe tehnologia agent, trebuie s se respecte o serie de cerin e cu privire la managementul platformei agent, transportul agen ilor, comunicarea ntre agen i, managementul i execu ia agen ilor, securitatea i integritatea agen ilor. Aceste cerin e pot fi clasificate astfel: a) cerin e pentru o platform agent: - s fie un mediu deschis, distribuit i eterogen - platforma nu trebuie s limiteze un anumit tip de hardware sau software; - s suporte un anumit nivel de abstractizare care s-i permit distinc ia dintre obiectele mobile i cele sta ionare; - s ofere un set generic de agen i care s poat fi extini de ctre programatori i integra i n propriile aplica ii; - s garanteze execu ia corect a codului unui agent programatorul trebuie s fie informat corect (transparen a platformei) despre regulile sau restric iile de programare ale platformei agent, astfel nct s poat determina corect comportamentul sistemului de agen i; - s defineasc precis modelul comportamental al agentului cum i cnd sunt executate metodele invocate de agent i n ce ordine de prioritate; - s ofere posibilitatea execu iei mai multor agen i n acelai timp; - s asigure flexibilitatea i robuste ea interac iunii ntre agen i; - s poat calcula necesarul de resurse pentru agen i i s decid dac resursele pot fi alocate sau nu unui agent; - s ofere mecanisme care s permit agen ilor s-i nregistreze serviciile disponibile; - s in un fiier de tip "log" despre starea agen ilor cnd un agent sosete n sistem, agentul sistem creeaz pentru agentul respectiv un profil de date ntr-un format predefinit, recunoscut de ceilal i agen i din sistem; - s notifice utilizatorii, agen i sau un alt sistem bazat pe tehnologia agent dac a aparut o eroare n sistem; b) cerin e privind transportul agen ilor: - agen ii pot migra pe orice platform accesibil migra ia nu este limitat la un singur domeniu; - agen ii mobili trebuie s fie capabili s-i planifice execu ia i migrarea ctre alte platforme agent; - migrarea agentului nu presupune doar transportul datelor agentului ci i reconstruirea agentului n platforma de destinatie - o platform trebuie s transporte la loca ia de destina ie toate datele definite de agent i trebuie s cunoasc cum s reconstruiasc fiecare element; - dup migrare, activitatea agentului trebuie s continue i nu doar s fie repornit; - un agent care se pierde n spa iu n timpul transportului trebuie s informeze agen ia despre aceast eroare; c) cerin e privind comunicarea ntre agen i: - agen ii trebuie s fie capabili s comunice cu al i agen i sau obiecte CORBA agen ii trebuie s interac ioneze ntre ei i cu mediul lor pentru a oferi informa ii i servicii; - obiectele externe trebuie s fie capabile s comunice cu agen i; - agen ii mobili trebuie s fie capabili s execute comunica ii sincrone i asincrone; - agen ii trebuie s fie capabili s trimit un mesaj la mai mul i agen i simultan; - platforma trebuie s ofere o separare arhitectural i func ional a facilit ilor de comunicare de baz de cele inteligente nu este obligatoriu pentru un agent s utilizeze tehnici de comunicare inteligente; - platforma agent trebuie s ofere o interfa standard care s permit schimbul de mesaje ntre agen i cu interfa de comunica ie necunoscut fiecare agent trebuie s gestioneze comunica iile cu al i agen i, urtiliznd interfa a standard n cazul n care agentul nu este din aceeai agen ie; - agen ii trebuie s fie capabili s-i execute propriile sarcini, n paralel cu munca altor agen i;

55

- agen ii nu trebuie s se influen eze ntre ei excep ie fiind doar cnd doresc s fac acest lucru prin metodologiile de comunicare; - un agent trebuie s fie capabil s-i manipuleze i controleze starea - autonomia agentului se reflect i n cunoaterea propriei stri interne; d) cerin e de securitate: - o platform trebuie s fie protejat mpotriva viruilor; - agen ii i agentul sistem trebuie s detecteze buclarea execu iei unui cod pentru prevenirea blocrii sistemului; - un agent trebuie s fie protejat mpotriva schimbrii codului i datelor; - stocrile locale ale agentului sistem trebuiesc protejate mpotriva accesului neautorizat; - pentru men inerea secretului mesajelor, platforma agent trebuie s ofere facilit i de codificare a comunicrilor; - un agent de sistem bazat pe tehnologia agent trebuie s fie capabil s controleze utilizarea resurselor procesorului; - un agent de sistem trebuie s fie capabil s se autentifice n fa a unui alt agent de sistem; - un agent de sistem trebuie s verifice originea unui alt agent, nainte de a-l accepta; - un agent trebuie s posede un istoric al traseului parcurs un agent de sistem poate decide acceptarea sau nu a unui agent, verificnd istoricul platformelor pe care a func ionat agentul respectiv; - un agent de sistem trebuie s controleze accesul la interfe ele sale externe; - un agent trebuie s fie protejat mpotriva terminrii neautorizate sau copierii neautorizate; - un agent trebuie s pstreze un fiier "log" despre activit ile importante aprute i s le raporteze proprietarului su. Modelul FIPA [FIPA0100] este un model de referin logic, pentru crearea, nregistrarea, comunicarea, migrarea i terminarea execu iei unui agent i cuprinde urmtoarele componente (figura 6.1):

1. Agentul actorul fundamental de pe o platform agent (engl. Agent Platform, AP), care combin una sau mai multe aptitudini ntr-un model de execu ie integrat. Un agent trebuie s aib cel pu in un proprietar o organiza ie / o persoan i trebuie s permit accesul la un software extern, utilizatori umani i alte facilit i de comunicare. Pentru identificarea sa fr echivoc, un agent are o etichet Agent Identifier (AID). Agent Identifier (AID) este o colec ie extensibil de perechi de valori-parametru, ce poate fi completat dinamic cu ajutorul lui Agent Platform n func ie de cerin e, cu nume, func ie, roluri etc. Exemplu: (agent-identifier :name director@banca.com :addresses (sequence iiop://banca.com/acc)) Un AID cuprinde parametrul name, care este un identificator global unic i se recomand a fi format din numele agentului i adresa de domiciliu a platformei agent (HAP Home Agent Platform Adress), separat prin caracterul @. Numele unui agent nu poate fi schimbat pe parcursul ciclului de via al unui agent. Parametrul addresses, este o list de adrese de transport unde un mesaj poate fi livrat. O adres de transport este o adres fizic la care un agent poate fi contactat i este specificat n protocolul de transport mesaje. Un anumit agent poate suporta mai multe metode de comunicare i poate con ine mai multe valori de adrese n parametrul addresses. Parametrul resolvers este o list de nume de adrese de servicii. Numele unei rezolu ii este un serviciu oferit de Agent Management Services - AMS prin intermediul func iei search. 2. Platforma2. Platforma Agent (AP) ofer o infrastructur fizic n care agen ii pot fi elabora i, respectiv un sistem de calcul, sistem de operare, software suport pentru agen i, componente de management a agen ilor (DF, AMS, MTS) i agen i;

56

3. Facilitatorul Director (DF) este o component esen ial a platformei agent, ce ofer servicii de tip "pagini aurii" pentru al i agen i. Agen ii i pot nregistra serviciile lor prin DF sau pot interoga DF pentru a afla ce servicii sunt oferite de al i agen i. Pe o platform agent pot exista mai mul i agen i facilitatori. Func iile acceptate de un DF sunt: register, deregister, modify i search. Orice agent care dorete s-i publice serviciile ctre al i agen i, trebuie s gseasc un facilitator director i s solicite nregistrarea descrierii sale. n orice moment, un agent poate solicita facilitatorului director s-i modifice descrierea. De asemenea, tot prin intermediul facilitatorului director, un agent poate solicita cutarea anumitor servicii oferite de al i agen i . Facilitatorul Director are o identificare unic ntr-o platform agent, respectiv: (agent-identifier :name df@hap :addresses (sequence hap_transport_address)) 4. Message Transport Service (MTS) asigur comunicarea propriu-zis dintre agen ii din diferite platforme agent; 5. Software entitatea ce descrie toate colec iile de instruc iuni executabile non-agent accesibile printr-un agent. 6. Agent Management System (AMS) este un agent care exercit un control de supervizor asupra accesului i utilizrii platformei agent. Pe o platform agent exist doar un singur agent AMS. El con ine un repertoar cu identificatorii agen ilor nregistra i n platform i ofer servicii de tip "pagini albe" pentru al i agen i. Fiecare agent ini iat pe o platform trebuie s se nregistreze cu agentul AMS pentru a ob ine un identificator valid, nregistrare care implic autorizarea de a accesa MTSul platformei agent pentru a trimite i recep iona mesaje. Agentul AMS are un identificator AID rezervat i anume: (agent-identifier :name ams@hap :addresses (sequence hap_transport_address)) Un agent AMS trebuie s fie capabil s execute urmtoarele func ii: register, deregister, modify, search i getdescription. Agentul AMS este responsabil de managementul opera iunilor din platforma agent, respectiv crearea i tergerea agen ilor sau migrarea ctre alte platforme. AMS asociaz fiecrui agent din platform un ciclu de via . El poate s dea instruc iuni platformei agent pentru ca aceasta s execute urmtoarele opera ii: suspend agent, terminate agent, create agent, resume agent execution, invoke agent, execute agent, resource management.

Figura 6.2. Ciclul de via al unui agent [FIPA2300]

Agentul AMS are urmtoarele responsabilit i n legtur cu mesajele transmise n fiecare stare a ciclului de via al unui agent (figura 6.2) : - active MTS transmite normal mesajele agentului; - initiated/waiting/suspended MTS re ine mesajele pn cnd agentul revine n starea activ; - transit aceast stare este specific doar agen ilor mobili. MTS re ine mesajele pn cnd agentul revine n starea activ; - unknown MTS re ine sau respinge mesajele n func ie de politica de configurare a acestuia. Strile de tranzi ie ale unui agent pot fi atinse prin urmtoarele metode: create creaz sau instaleaz un agent nou; invoke - apeleaz un agent nou; destroy terminarea for at a unui agent - poate fi ini iat doar de AMS i nu poate fi ignorat de ctre agen i; quit terminarea cu succes a unui agent; suspend trecerea unui agent ntr-o stare de suspendare aceast stare poate fi ini iat doar de AMS;

57

resume - activeaz un agent din stare suspendat - aceast stare poate fi ini iat doar de AMS; wait pune agentul ntr-o stare de ateptare - poate fi ini iat doar de agen i; wake up activeaz un agent aflat n stare de ateptare - poate fi ini iat doar de AMS; move valabil doar pentru agen i mobili pune agentul ntr-o stare de tranzit - poate fi ini iat doar de ctre agen i; execute valabil doar pentru agen i mobili aduce agentul din starea de tranzit - poate fi ini iat doar de ctre AMS. Toate aceste aspecte vor fi folosite n abordrile noastre referitoare la utilizarea tehnologiei agent n aplica iile financiar contabile.

6.2. Comunicarea ntre agen i


ntruct agen ii pot avea arhitecturi interne i abilit i diferite, este necesar s se utilizeze anumite specifica ii privind infrastructura agen ilor i a aplica iilor bazate pe tehnologii agent, care s permit o interoperabilitate n transportul mesajelor i o compatibilitate n ceea ce privete formele de reprezentare a limbajului de comunicare agent i a con inutului limbajului. n sistemele bazate pe agen i, agen ii interac ioneaz ntre ei, schimb informa ii, cunotin e i servicii (figura 6.3):

Pentru a interac iona i schimba informa ii, agen ii trebuie s comunice ntr-un anumit limbaj. Plecnd de la aceast premis, Genesereth M.R. i Ketchpel S.P. [GenesKetch94] au elaborat urmtoarea axiom privind defini ia unui agent: un program software este agent software dac i numai dac el comunic corect ntr-un limbaj de comunicare agent. Din cercetrile noastre a rezultat c limbajele de comunicare agent trebuie s ndeplineasc anumite cerin e legate de: - form, respectiv un limbaj de comunicare agent trebuie s fie declarativ, cu sintactic simpl, uor de n eles de ctre utilizatori. Deoarece limbajul de comunicare va fi integrat ntr-o gam variat de sisteme, sintaxa lui trebuie s fie extensibil; - con inut, respectiv un limbaj de comunicare agent trebuie s fie structurat ntr-un mod care s fie util pentru toate sistemele. Trebuie fcut distinc ie ntre limbajul de comunicare care exprim acte comunicative - i con inutul limbajului care exprim lucruri despre un domeniu. Limbajul trebuie s aib definit un set de primitive care s poat fi extins; - semantic, respectiv descrierea semantic a limbajelor de comunicare i a primitivelor este de regul limitat la descrierile n limbaj natural, dar este necesar i o descriere formal, care s permit interac iunea dintre diverse aplica ii; - implementarea, adic trebuie s fie eficient att n ceea ce privete viteza, ct i lrgimea de band utilizat; - re eaua, respectiv un limbaj de comunicare agent trebuie s se potriveasc foarte bine cu tehnologiile moderne din domeniul re elelor. Astfel, el trebuie s suporte toate tipurile de conectare de baz i conexiuni sincrone i asincrone. Protocoalele de nivel nalt trebuie s fie independente de mecanismele de transport utilizate; - mediul. Mediul n care agen ii opereaz va fi foarte distribuit, eterogen i extrem de dinamic. Pentru a oferi un canal de comunica ie cu lumea din afara acestui mediu, un limbaj de comunicare agent trebuie s ofere instrumente pentru tratarea acestor fenomene, s suporte interoperabilitatea cu alte limbaje i protocoale; - fiabilitate. Un limbaj de comunicare agent trebuie s faciliteze securitatea comunica iilor dintre agen i, s garanteze autenticitatea agen ilor i s asigure mecanisme pentru identificarea i semnalarea erorilor n procesul de comunicare. Din punct de vedere tehnic, comunicarea ntre agen i se realizeaz utiliznd protocoalele de transport ultracunoscute gen TCP-IP, HTTP, IIOP. Noi am constatat c limbajul care tinde s devin standard pentru comunicarea ntre agen i este KQML (Knowledge Query and Manipulation Language). KQML a fost conceput att ca un format al mesajelor ct i ca un protocol de manipulare a mesajelor, care s permit partajarea cunotin elor ntre agen i.

58

6.3. Limbajul KQML


KQML este un protocol pentru schimbarea informa iilor i cunotin elor i se caracterizeaz prin faptul c toate informa iile pentru n elegerea con inutului mesajului sunt incluse n structura comunica iei. KQML poate transporta expresii codificate n orice limbaj de reprezentare, inclusiv ASCII. Caracteristicile limbajului KQML [FininLabrou95] , sunt: - mesajele KQML sunt opace la con inutul pe care l transport; - primitivele limbajului sunt numite performative i definesc ac iunile pe care agen ii le pot ntreprinde n comunicare; - mediul n care agen ii comunic prin KQML, trebuie s con in un agent special numit facilitator (mediator, router), care coordoneaz comunica iile dintre agen i, respectiv: - localizeaz agen ii dup nume sau abilit i; - descompune i trimite mai departe mesajele agen ilor; - furnizeaz servicii de traducere i mediere; - stocheaz temporar informa ii. Protocolul de baz este definit de urmtoarea structur: (KQML performativa : sender <word> : receiver <word> : language <word> : ontology <word> : content <expression> ) Pentru a n elege mesajul, receptorul trebuie s n eleag limbajul i s aib acces la ontologie. O ontologie este o specifica ie a obiectelor, concep iilor i rela iilor dintr-un anumit domeniu [FininLabrou95]. Un agent trebuie s-i reprezinte cunotin ele ntr-un vocabular specific unei ontologii. To i agen ii care partajeaz aceeai ontologie pentru reprezentarea cunotin elor pot s n eleag cuvintele n limbajul de comunicare agent. Agen ii care vorbesc KQML apar unii fa de al ii drept clien i i servere, iar comunica iile pot fi sincrone sau asincrone. Mesajele KQML pot fi imbricate, adic con inutul unui mesaj KQML s fie un alt mesaj KQML. De exemplu, dac Agent1 nu poate s comunice direct cu Agent2 (dar poate s comunice cu Agent3), Agent1 l poate ruga pe Agent3 s trimit mesajul mai departe pentru Agent2. Limbajul KQML este alctuit pe trei niveluri: (figura 6.4) - nivelul comunica iei permite identificarea emi torului i a receptorului i ob inerea unui identificator unic asociat cu comunica ia; - nivelul mesaj specific protocolul utilizat pentru a transmite mesajul, ontologia i anumite descrieri despre con inut; - nivelul con inut con inutul efectiv al mesajului.

Figura 6.4. Structura unui mesaj KQML

Performativele utilizate de KQML pot fi grupate n urmtoarele categorii: - interogri de baz : evaluate, ask-one, ask-all; - interogri multi-rspuns: stream-in, stream-all; - performative de rspuns: reply, sorry; - performative informative generice: tell, cancel, achieve, unachieve; - performative generatoare: standby, ready, next, rest; - performative de notificare: advertise, subscribe, monitor; - performative de facilitare: broker, recommend, recruit. Considerm cazul n care agentul A dorete s cunoasc adevrul despre propozi ia x i agentul B poate avea rspunsul la propozi ia x n baza sa de cunotin e i exist un facilitator F disponibil. Exist urmtoare situa ii: a) Dac A cunoate c agentul B are cunotin e despre x, atunci el poate trimite cererea direct la B, utiliznd un protocol simplu point-to-point (figura 2.13).

59

Figura 6.5. Comunicare prin performativa ask

b) Dac A nu cunoate ce agen i sunt disponibili sau care din ei au cunotin e despre domeniul lui x, atunci A utilizeaz o performativ subscribe, prin care cere facilitatorului F s monitorizeze adevrul despre x. Dac dup aceea B l informeaz pe F n legtur cu adevrul despre x, atunci F poate s-l informeze pe A despre acest lucru (figura 6.6):

Figura 6.6. Comunicare prin performativa subscribe

c) O alt situa ie pu in diferit este cea n care A l roag pe F s gseasc un agent care poate procesa performativa ask(x). Independent, agentul B l informeaz pe F c dorete s accepte performative de genul ask(x). F avnd aceste dou mesaje, i trimite mai departe agentului A, rspunsul despre domeniul lui x (figura 6.7.)

Figura 6.7. Comunicare prin performativa broker

d) Dac agentul A utilizeaz o alt performativ prin care l informeaz pe agentul F c este interesat s cunoasc adevrul despre x, atunci performativa recruit roag receptorul s gseasc un agent care dorete s recep ioneze i s proceseze aceast performativ. n acest caz, rspunsul va fi transmis direct agentului care a ini iat cererea (figura 6.8)

Figura 6.8. Comunicare prin performativa recruit

60

e) O ultim variant este aceea n care agentul A i cere lui F s-I recomande unui agent cruia s-i adreseze o performativ ask(x). Agentul F, tiind c agentul B accept performative ask(x), i transmite lui A numele agentului B. Agentul A este liber s ini ieze dialog cu agentul B (figura 6.9):

Figura 6.9. Comunicare prin performativa reccomend

Unul dintre cele mai importante rezultate ale eforturilor FIPA este limbajul de comunicare ntre agen i FIPA ACL (FIPA Agent Communication Language). Acest limbaj se bazeaz pe teoria actelor de vorbire: mesajele sunt ac iuni sau acte de comunicare. Specifica iile limbajului ofer descrierea unor protocoale de nivel nalt, cum ar fi solicitarea unor ac iuni, Contract Net i mai multe tipuri de licita ii. Sintaxa FIPA ACL este identic cu cea a limbajului KQML, cu excep ia unor nume diferite pentru anumite primitive. Limbajul KQML a fost considerat o bun perioad de vreme limbajul care tindea s devin standard pentru comunicarea ntre agen i. Probabil din ncercarea de a standardiza prea devreme, existnd prea pu ine sisteme multiagent implementate, limbajul KQML a rmas un limbaj de comunicare inter-agent de referin . Comunicarea ntre agen ii FIPA are loc n limbajul de comunicare implicit fie FIPA-ACL, fie ACL/XML. Folosind XML se pot specifica ontologiile dorite pentru diferite domenii de aplica ie. Conform FIPA, con inutul unui mesaj poate fi exprimat n orice limbaj de con inut. Utilizarea XML ca limbaj de con inut are avantajul prezentrii facile a mesajelor de comunicare dintre agen i i aplica iile web existente.

61

BIBLIOGRAFIE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Adam, R., Contributii la utilizarea sistemelor multiagent in aplicatiile financiar bancare, Teza de doctorat, Universitatea A.I. Cuza, Iasi, 2009 Adam, R., The management of business processes aided by the agent technology, Studii i Cercetri tiin ifice, seria tiin e Economice, ISSN 1224-9858, Nr. 12, Universitatea Bacu, 2007 Adam, R., Oportunit i ale utilizrii tehnologiei agent n sistemele informa ionale financiar-contabile, Studii i Cercetri tiin ifice, seria tiin e Economice, ISSN 1224-9858, Nr. 11, Universitatea Bacu, 2006 Adam, R., Using Agent Technology for Customer Relationship Management in banking, InfoBUSINESS 2004 "Innovative Applications of Information Technologies in Business and Management", International Symposium, 2004, Iai Adam, R., Noua economie i mediile de afaceri moderne, Studii i Cercetri tiin ifice, seria tiin e Economice, ISSN 1224-9858, Nr. 9, Universitatea Bacu, 2004 Adam, R., ntreprinderile virtuale versus ntreprinderile tradi ionale, Revista INFOREC nr. 29, ASE Bucureti, 2004 Andone, I., Tabr, N., (coordonatori), Contabilitate, tehnologie i competitivitate, Editura Academiei Romne, Bucureti, 2006 Andone I., Tugui Al., s.a., Dezvoltarea sistemelor inteligente in economie, Editura Economica, Bucuresti, 2001; Andone, I., Arhitecturi pentru afaceri electronice bazate pe agen i inteligen i, n Informatica Economic, Nr. 3, Dec 2001 Andone, I., Tugui, A., Sisteme inteligente n management, contabilitate, finan e, bnci, marketing, Editura Economic, Bucureti, 1999 Arnold, O.F., Wolfgang H.M., Seiber P., Virtual Integration, 2000, http://www.itvd.unistuttgart.de/wa/man/ projects Arsac, J., Informatica, Editura Enciclopedica Romna, Bucuresti, Bernard-Faqouillet, E., Boufares F., Informatique pour la comptabilite et la gestion, Editions Eska, Paris, 1995 Boudreau M.C., LochDaniel, K., Straud, R.D., Going Global: Using Informa ion Technology to Advance the Competitiveness of the Virtual Transna ional Organisation, Academy of Management, No. 12.4, 1998 Byrne, J., The virtual Corporation, Business Week, pp. 36-41, 1993 Caglyan, A., Harrison, C., 1997, Agent Sourcebook, John Wiley & Sons, Inc., Canada Carmichael A.R., Object Development Methods, SIGS Books, New York, 1994 DeLoach, S., Wood, M., Sparkman, C., 2001, Multiagent Systems Engineering, International Journal of software Engineering and Knowledge Engineering, Vol. 11, No. 3 Digital - A Guide to Use Digital Program Methodology, 1996 ERMES, Systemes dinformation. La perspective du management, Edition Masson, Paris, Milan, Barcelone, 1994 Finin, T, Labrou, Y., Mayfield, J., KQML as an agent communication language, in Jeff Bradshaw (Ed.), Software Agents, MIT Press, Cambridge, 1995 FIPA00001 - Abstract Architecture Specification, Foundation for Intelligent Physical Agents, 2000, www.fipa.org FIPA00023 - Agent Management Specification, Foundation for Intelligent Physical Agents, 2000, www.fipa.org Fischer, K., Mller, J., Heimig, I., Agents in Virtual Enterprises http://citeseer.nj.nec.com/ fischer96intelligent.html, 1996 Fotache, D., Groupware. Metode, tehnici i tehnologii pentru grupuri de lucru, Editura Polirom, Iai, 2002 Franklin, S., Graesser, A., 1996, Is It an Agent or Just a Program? A Taxonomy for Autonomous Agents. In Proceedings of the Third International Workshop on Agent Theories, Architectures, and Languages, New York: Springer-Verlag. Genesereth, M.R., Ketchpel, S.P., 1994, Software Agents, Communications of the ACM, vol. 37, no. 7. Ghilic-Micu, B., Afacerile n economia digital, Revista Informatica Economic, nr. 3(23)/2002 Ghilic-Micu, B, Stoica, M., Organiza ia virtual, Ed. Economic, Bucureti, 2004 Hoffer J.A., George J.F., Valacich J.S., - Modern Systems Analysis and Design, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., Menlo Park, CA, 1996 Jennings, N. R., Norman, T.J., Faratin, P., ADEPT: An Agent-based Approach to Business Process Management, 1998, http://www.ecs.soton.ac.uk/~nrj/ Jennings, N., Sycara, K., Wooldridge, M., A Roadmap of Agent Research and Development, Int. Journal of Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, 1, 1998. Joldes, R., Olteanu, E., Ciortea, M., Deaconu, S., Proiectarea sistemelor informatice, Editura Universit ii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, 2004 Leito, P., An Agile And Cooperative Architecture For Distributed Manufacturing Systems, Proceedings of ASI2000 International Conference, Bordeaux, France, 2000 Lesperance, Y., Introduction to Intelligent Autonomous Agents and Multiagent Systems, Knowledge Representation/ Intelligent Agents, Fall, 2003

62

36. Lungu I., Sabau G., Velicanu M., Muntean M., Ionescu S., Posdarie E. - Sisteme informatice, Editura Economica, 2003 37. Maes, P., Agents that Reduce Work and Information Overload, MIT Media Laboratory, CHI97 Software Agents Tutorial, 1997 38. Maes, P., 2007, pagin web personal , http://web.media.mit.edu/~pattie/ 39. Martin, J., Rapid Application Development, New York, MacMillan, 1991 40. Mawhinney, C.H., Millet, I., Executive information systems: A critical perspective, in Information and Management, nr. 23, 1992 41. Mostfaoui, S.K., Rana, O., Foukia, N., Self-Organising Applications: A Survey, http://www.hec.unige.ch/ recherches_publications/cahiers, 2004 42. Mowshowitz, A., Virtual Organisation: A Vision of Management in the Informa ion Age, in: The Informa ion Society vol. 10, United Kingdom, 1994 43. Nitchi, S., Racovitan, D., si colectiv, Bazele prelucrrii informa iilor i tehnologie informa ional, Editura Intelcredo, Deva, 1996 44. Nwana, H.S., 1996, Software Agents: An Overview, Knowledge Engineering Review, 11(3): 205-244 45. Oprea, D., Airinei, D., Fotache, M., Sisteme informa ionale pentru afaceri, Ed. Polirom, Iai, 2002 46. Oprea, D., Mesni , G., Sisteme informa ionale pentru manageri, Ed. Polirom Iai, 2002 47. Oprea, D., Analiza si proiectarea sistemelor informationale economice, Ed. Polirom, Iasi, 1999 48. Oprea, D., Premisele i consecin ele informatizrii contabilit ii, Editura Graphix, Iasi, 1994 49. Padgham, L., Winikoff, M., Developing Intelligent Agent Systems: A Practical Guide, John Wiley and Sons, 2004 50. Padgham, L., Winikoff, M., Prometheus: A Methodology for Developing Intelligent Agents, RMIT University, Melbourne, http://www.jamesodell.com/ AOSE02-papers/aose02-04.pdf 51. Papazoglou, M., Agent-Oriented Technology n Support of E-Business, Communications Of The ACM, April 2001, Vol. 44, No. 4 52. Patrut V, Adam R., Orzanizatia virtuala ca entitate contabila, Revista CECCAR, nr. 5, Mai 2011, Bucuresti 53. Popescu, G., Popescu, E., Elaborarea sistemelor informatice n contextul informatic actual, Editura Universit ii din Constan a, 2001; 54. Reix, R., Informatique applique la gestion, Les Editions Foucher, Paris, 1990 55. Roca, I., Macovei, E., Davidescu, N., Proiectarea sistemelor informatice financiar-contabile, Editura Didactic i Pedagogic, 1993; 56. Royce W. W., - Managing the Development of Large Systems, Proceeding of WESTCON, CA, USA, 1970 57. Rosen, A., E-Commerce Question and Answer Book, AMACOM Books, 1999 58. Russell, S., Norvig, P., 2002, Artificial Intelligence - A Modern Approach, second international edition, Prentice Hall 59. Shoham, Y., Agent-oriented programming, Artificial Intelligence, (60):51-92, 1993. 60. Sommerville I., - Software Engineering, lth Edition, Addison-Wesley, UK, 1989 61. Stanciu V. (coordonator) Sisteme informatice financiar-monetare, ASE 62. Sycara, K., Multiagent Systems, AI Magazine Vol. 19, No. 2. Intelligent Agents, 1998 63. Travica, B., The Design of the Virtual Organiza ion, www.hsb.baylor.edu/ramsover/ais.ac.97/papers/travica/ 64. Trauth, E.M., Kahn, B.K., Warden, F., Information literacy. An introduction to information systems, MacMillan Publishing Company, 1991 65. Wooldridge, M., Intelligent Agents, in Multiagent Systems. A Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence, Weiss, G., The MIT Press, 1999 66. Weiss, G., Multiagent Systems. A Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence, The MIT Press, 1999

63