Sunteți pe pagina 1din 12

Statistic economic II

PROIECT STATISTICA ECONOMICA


semestrul al II-lea

I
a)Alegeti din Anuarul Statistic sau din orice revista de specialitate 2
caracteristici care sa se afle intr-; animita relatie de interdependenta, pentru care sa
existe minim 10 perechi de valori.Gasiti modelul care caracterizeaza cel mai bine
legatura dintre cele doua variabile alese si estimati o variabila in functie de cealalta
pe baza ecuatiei de regresie. Calculati si interpretati intensitatea legaturii atat pe
baza graficului cat si cu ajutorul indicatorului adecvat, testati semnificatia
indicatorului calculat.
b)Preluati tabelul cu dubla intrare de la metoda ANOVA efectuat la proiectul
din semestrul I si estimati legatura dintre cele doua caracteristici gasind ecuatia de
regresie, apoi calculati si interpretati intensitatea legaturii atat pe cale grafica cat si
cu ajutorul indicatorului potrivit.
II
a)Alegeti din Anuarul Statistic sau din orice revista de specialitate o
serie cronologica formata din cel putin 7 termeni. Efectuati graficul seriei si trasati
vizual trendul acesteia. Precizati ce tip de serie este, calculati si interpretati toti
indicatorii absoluti, relativi si medii ce caracterizeaza relatiile existente intre
termenii seriei.Verificati relatiile ce exista intre indicatorii calculati cu baza fixa si
cei calculati cu baza in lant, acolo unde este posibil.
b)Estimati trendul seriei cronologice folosind metodele mecanice si cel
mai potrivit model analitic.Demonstrati care este cel mai bun model de ajustare
calculat si extrapolati tendinta pentru urmatoarea perioada.,
Alegeti un fenomen complex la nivelul unei grupe compuse din 3
subgrupe, pentru doua perioade de timp.Calculati si interpretati dinamica relativa
si absoluta atat la nivelul fiecarei grupe, cat si la nivelul intergii grupe.
Descompuneti variatia fenomenului complex pe factori de influenta, verificati
descompunerea geometrica si analitica, interpretati rezultatele.
III
a)Alegeti din publicatiile statistice un indicator valoric exprimat in
moneda nationala (preturi curente) in doua luni diferite(la distanta de 4-14
ani).Calculati IPC aferent perioadei alese si apoi dinamica reala relativa si
absoluta.Interpretati rezultatele obtinute.
b)Alegeti din publicatiile statistice un indicator valoric exprimat in
moneda nationala (preturi curente)in doi ani diferiti (la distanta(4-14ani). Calculati
3

Arbana Gina

Statistic economic II
IPC aferent perioadei alese si apoi dinamica reala relativa si absoluta.Interpretati
rezultatele obtinute.
I
a)Se cunosc salariile medii lunare si consumul mediu de lapte pe
locuitor pe perioada 1993-2002.

xi (lei)

y i (litri)

xy

x2

y2

59717
141951
211373
321169
632086
1042274
1522878
2139138
3019424
3789202
12879212

176,9
179,5
188,6
192.7
192.9
194,4
194
195
197,4
215
1926,4

10563937,3
25480204,5
39864947,8
61889266,3
121929389,4
202618065,6
295438332
417131910
596034297,6
814678430
2585628780,5

3566120089
20150086401
44678545129
103149526561
399532711396
1086335091076
2319157402884
4575911383044
9116921291776
14358051796804
31967453955160

31293,61
32220,25
35569,96
37133,29
37210,41
37791,36
37636
38025
38966,76
46225
372071,64

250
200
Serie1

100

(litri)

150

50

20
2

37
89

42
4

30
19

13
8

21
39

87
8

15
22

27
4

86

10
42

63
20

69

73

32
11

21
13

51
14
19

59
71

Este o legatura liniara,directa si arata o relatie stransa intre x si y, adica la


cresterea lui x creste si variabila y.
Ecuatia de regresie:
Y=a+bx

y = na + b x
xy = a x + b x
i

Arbana Gina

Statistic economic II
1926,4=10a+12879212b
2585628780,5=12879212 a+31967453955160 b
a=184,91
b=0,000006
Y=184,91+0,000006*1522878=194 litri
Intensitatea legaturii:
r=

r=

[(n x

n xy x y

2
i

)(

( x ) n y i ( y )
2

)]

2585628780,5 * 10 12879212 *1926,4


= 0,86
153800437810656 * 9699,44

Este o legatura intensitate puternica, directa.


Semnificatia legaturii:
Testul lui Fisher:

nk
r2
10 2 0,7396
F=
*
=
*
= 22,72
2
k 1 1 r
2 1 0,2604

F calculat > F tabelar(11,259)

II.
a)Se cunoaste evolutia numarului de casatorii pe perioada 1993-2002.
Anul

Nr.casatorii

D1 / 0

Di / i 1

I1/ 0

I i / i 1

R1 / 0

Ri / i 1

95,44
99,81
97,69
97,81
98,77
96,36
97
95,67
99,30

-4,56
-4,74
-6,94
-8,7
-10,09
-13,35
-15,96
-19,6
-20,16

-4,56
-0,19
-2,31
-2,19
-1,23
-3,64
-3
-4,3
-0,7

A1 / 0

Ai / i 1

%
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

161595
154221
153943
150388
147105
145303
140014
135808
129930
129018

-7374
-7652
-11207
-14490
-16292
-21581
-25787
-31665
-32577

-7374
-278
-3555
-3283
-1802
-5289
-4206
-5878
-912

100
95,44
95,26
93,06
91,03
89,91
86,65
84,04
80,40
79,84

%
1615,95
1615,95
1615,95
1615,95
1615,95
1615,95
1615,95
1615,95
1615,95
1615,95

%
1615.95
1542,21
1539,43
1503,88
1471,05
1453,03
1400,14
1358,08
1299,30
Arbana Gina

Statistic economic II
Total

1447325

-32577

79,84

180000
160000
140000
120000
100000

80000

60000
40000
20000
0
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Este o serie cronologica de intervale.

-Indicatori absoluti:
Di / 0 =modificare absoluta (spor sau scadere absoluta) calculata cu baza fixa
Di / 0 = y i y 0 =
Di / i 1 = y i y i 1 marime absoluta calculata cu baza in lant

Interpretare:Putem afirma ca nr. casatoriilor a scazut de la an la an.In anul 1997


fata de anul 1993 numarul casatoriilor a crescut cu 14490 de casatorii.
In anul 2001 fata de 2000 nr. casatoriilor a scazut cu 5878 de casatorii.
Relatii:

i / i 1

= Dn / 0 = y n y 0

Arbana Gina

Statistic economic II
-Indicatorii relativi:
yi
indicele cu baza fixa
y0
y
= i indicele cu baza in lant
y i 1

Ii /0 =
I i / i 1

Interpretare: In anul 1995 fata de anul 1993 nr.casatoriilor a scazut de 0,9526 ori.
In anul 1999 fata de anul 1998 nr.casatoriilor a scazut de 0,9636 ori.
Relatii:

i / i 1

= In/0 =

yn
y0

Ri / 0 = I i / 0 % 100 ritmul de crestere (scadere )a sporului cu baza fixa


Ri / i 1 = I i / i 1 % 100 ritmul de crestere (scadere)a sporului cu baza in lant

Interpretare: In anul 1999 fata de anul 1993 nr. casatoriilor a scazut cu 13,35%.
In anul 1998 fata de anul 1997 nr. casatoriilor a scazut cu 1,23%.
Ai / 0 =

y0
valoarea absoluta a unui procent de crestere(scadere)cu baza fixa
100

Interpretare: In perioada 1993-2002 in medie fiecare procent in scadere a


nr.de casatorii echivala cu un nr. de 1616 casatorii mai putin.
Ai / i =1 =

y i 1
valoarea absoluta a unui procent de crestere(scadere) cu baza in lant
100

Interpretare: In anul 2002, reducere cu 0,7% a nr. de casatorii fata de anul anterior a
insemnat ca pentru fiecare procent mai putin nr,de casatorii a scazut in valoare
absoluta cu aproape 1300 casatorii.

Indicatorii medii:
-nivelul mediu y =

yi

1447325
= 144732,5 casatorii
10

In medie in fiecare an s-au inregistrat 144733 casatorii.

Arbana Gina

Statistic economic II
yn y0
n 1
-sporul mediu
129018 161595
D=
= 3619,66
9
D=

In medie an de an casatoriile au scazut cu aproape 3620 de casatorii.


-indicele mediu de crestere I = n1

yn
= 0,9752 sau 97,52%
y0

In medie an de an casatoriile au scazut de 0,9752 ori.


-ritmul de crestere R = I % 100 = 2,48%
In medie an de an nr.casatorii;or a scazut cu 2,48%

b)Estimarea trendului prin metode mecanice:


-metoda sporului mediu Yti = y 0 +ti * D
-metoda indicelui mediu Yti = y 0 * I

ti

Arbana Gina

Statistic economic II
yi

ti

Yti = 161595 3619,66t i

( yi Yti ) 2

Yti = 161595 * ( 0,9752 )

161595
154221
153943
150388
147105
145303
140014
135808
129930
129018

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

161595
157975
154356
150736
147116
143497
139877
136257
132638
129018

0
14092516
170569
121104
121
3261636
18769
201601
7333264
0

161595
157587
153679
149868
146151
142526
138992
135545
132183
128905

0
11329956
69696
270400
910116
7711729
1044484
69169
5076009
12769

1453065

25199580

1447031

25194328

1447325

ti

( yi Yti ) 2

-metode analitice:

-liniara

y = na + b ti
y = a ti + b ti

ti

1447325=10a
-586829=330b

a=144732,5
b=-1778,3

Y=144732,5+1778,3x

Arbana Gina

Statistic economic II

y
yt
yt

ti

=parabola

= na + b t i + c t i2

= a t i + b t i + c t i
2

2
i

= a t i + b t i + c t i
2

1447325=10a+330c
-586829=330b
47612853=330a+19338c

a=144677,7
b=-1778,3
c=1,66

Y=144677,7+1778,3x+1,66 x 2

yt i
-1454355
-1079547
-769714
-451164
-147105
145303
420042
679040
909040
1161162
-586829

ti

81
49
25
9
1
1
9
25
49
81
330

Y = 144732,5 1778,3t i

( yi Yti ) 2

160737
157181
153624
150067
146511
142542
139398
135841
132284
128728
1446913

736164
8761600
101761
103041
352836
7623121
379456
1089
5541316
84100
23684484

yt i

13089195
7556829
3848575
1353492
147105
145303
1260126
3395200
6366570
10450458
47612853

ti

6561
2401
625
81
1
1
81
625
2401
6561
1933
8

Y = 144677,7 1778,3t i + 1,66t i

160817
157207
153611
150028
146458
142901
139358
135828
132311
128807
1447326

( yi Yti ) 2
605284
8916196
110224
129600
418609
5769604
430336
400
5669161
44521
22093935

( yi Yti ) 2
n
10

Arbana Gina

Statistic economic II
1 = 1587,43
2 = 1586,2
3 = 1538,97
4 = 1486,40
4 < 3< 2 < 1

Cel mai bun model de ajustare este cel al parabolei


In cazul de fata, dreptei, avem:
v=

*100 = 1,09%
y

Extrapolarea pentru anul 2003:

Yti = 144677,7 1778,3 * 12 + 1,66 * 144 = 123577

III Se cunoaste un set de date cu privire la cantitatile si preturile medii la


unele produse vandute pe piata taraneasca din judetul Bacau.
Denumirea UM
produsului
Cartofi
Morcov
Oua de
gaina
Total

Aprilie 2005
q1
p1
50200
10000
3200
8000
8900
4500

i q1 / 0

i p1/ 0

i1 / 0

Kg
Kg
buc

Martie 2005
q0
p0
49500
12000
2700
10000
7300
5000

101,41
118,5
121,92

83,33
80
90

84,51
94,8
109,72

q 0 p 0 (mil.)
594
27
36,5
657,5

q1 p1 (mil.)
502
25,6
40,05
567,65

q 1 p 0 (mil.)
602,4
32
44,5
678,9

Indicii individuali:

11

Arbana Gina

Statistic economic II
-ai volumului fizic
i q1 / 0 =

q1
* 100
q0

Interpretare:Cantitatea desfacuta la produsukl cartofi a inregistrat in luna


aprilie o crestere de 1,014 ori (dinamica relativa)sau cu 1,41%(modificare
relativa).
-ai pretului
i p1/ 0 =

p1
* 100
p0

Interpretare:La produsul morcov rezultatul obtuinut arata ca sa inregistrat o


scadere a pretului de vanzare pe kg de 0,8 ori(dinamica relativa) sau cu 20%
(modificare relativa)
-ai volumului valoric
i v1/ 0 =

v1
* 100
v0

Interpretare:La produsul oua de gaina, volumul valoric a pr;dusului a crescut


de 1,09 ori(dinamica relativa) sau cu 9.72%(modificare relativa)

Indicii de grup:

v
1/ 0

I v ( q )1 / 0
I1/ 0

q p = 567,65 = 0,86(dinamica..relativa).sau.86%.sau14%(mod ificare..relativa)


q p 657,5
q p = 678,9 = 1,03(dinamica..relativa).sau.103%.sau.3%(mod ificare..relativa)
=
q p 657,5
q p = 567,65 = 0,84(dinamica..relativa).sau.84%.sau.16%(mod ificarea..relativa)
=
q p 678,9

v( p)

Descompunerea geometrica:
v

I1/ 0 = I1/ 0

v(q)

* I1/ 0

v( p)

12

Arbana Gina

Statistic economic II
Modificarea absoluta:
D v1 / 0 =
D1 / 0

v(q)

D1 / 0

v( p)

q p q p = 567,65 657 = 89,85 mil.um


= q p q p = 678,9 657,5 = 21,4mil.um
= q p q p = 567,65 678,9 = 111,25mil.um
1

Descompunerea aritmetica:
D v 1 / 0 = D1 / 0

v(q)

+ D1 / 0

v( p)

Interpretare:
Valoarea vanzarilor a scazut de 0,86 ori sau cu 14% ceea ce reprezinta in
valoare absoluta -89,85 milioane u.m.Aceasta scadere este determinata strict de
modificarea preturilor care au generat o scadere de0,84 ori sau cu 16% ce
reprezinta in valoare absoluta -111,25 milioane u.m.Sub influenta stricta a cantitatii
valoarea vanzarilor a cunoscut o crestere de 1,03 ori sau cu 3% ceea ce reprezinta
in valoare absoluta 21,4 milioane u.m.

IV
a)Se cunosc salariile medii lunare in 02.1994 - 141950 lei,in 05.1999
1920000
1,617
*1,278 * 1,569 * 2,514 * 1,406 * 1,245 = 12,84
1,111
1920000
sal .mediu .. real
I 05.1999 / 02.1994
=
= 1,053...sau105,3%(+5,3%)
141950 * 12,84
IPC 05.1999 / 02.1994 =

Salariile medii lunare au crescut in 05.1999 fata de 02.1994 de 1,053 ori sau
cu +5,3,ceea ce reprezinta in valoare absoluta 97362 .Salariul din 05.1999 ,
adica1822638lei arata cat arreprezenta valoarea salariului din 02.1994.
13

Arbana Gina

Statistic economic II

D sal .real 05.1999 / 02.1994 = 1920000-1822638=97362

b)

CA1996 = 30mil
CA2002 = 100mil
IPC

02.2005 / 07.2000

I 02.2005 / 07.2000

CA.. reala

D02.2005 / 07.2000

CA..reala

1,407
*1,303 *1,178 *1,141 *1,093 *1,014 = 2,20
1,241
100
=
= 1,52..ori..sau152%( +52%)
66
= 100 66 = 34..milioane

CA a crescut in 02.2005 fata de 07.2000 cu 1,52 ori sau 153% sau cu


+53%, ceea ce reprezinta in valoare absoluta 34 milioane.
CA din 07.2000
30milioane ar fi in 02.2005 66 milioane

14

Arbana Gina