Sunteți pe pagina 1din 40

Cuprins

Tema proiectului ...................................................................


Mecanism manivela-piston...............................................
Mecanism cama-tachet de translatie cu rola ....................
Mecanism cu roti dintate .................................................
1. Mecanism manivela-piston
1.1. Sinteza mecanismului functie de unghiul de presiune
1.1.1. Definitia unghiului de presiune
1.1.2. Calculul de proiectare
1.1.3. Scara reprezentarii grafice
1.2. Analiza structurala a mecanismului
1.2.1. Determinarea familiei mecanismului
1.2.2. Determinarea gradului de mobilitate
1.2.3. Descompunerea mecanismului in grupe
structurale
1.3. Analiza cinematica a mecanismului prin metoda
ecuatiilor vectoriale
1.3.1. Pozitii
1.3.2. Viteze
1.3.3. Acceleratii
1.4. Analiza cinematica a mecanismului prin metoda
cinematica
1.4.1. Pozitii, viteze, acceleratii pentru 1=40
1.4.2. Pozitii, viteze, acceleratii pentru 1=320
1.5. Analiza cinetostatica a mecanismului prin metoda
grafo-analitica
1.5.1. Determinarea fortelor utile
1.5.2. Determinarea fortelor de greutate ale
elementelor mecanismului
1.5.3. Determinarea acceleratiilor centrelor de
masa
1.5.4. Determinarea pozitiei centrului de masa al
bielei
1.5.5. Determinarea reactiunilor in cazul 1 = 40
1.5.6. Determinarea reactiunilor in cazul 1 = 320
2. Mecanism cama tachet de translatie cu rola
2.1. Analiza structurala a mecanismului
2.1.1. Determinarea gradului de mobilitate
2.2. Analiza cinematica a mecanismului
2.3. Determinarea parametrilor geometrici de baza la
mecanismul cama-tachet
2.3.1. Definitia unghiului de presiune
2.3.2. Determinarea parametrilor e si S0 prin
procedeul grafic
2.4. Trasarea profilului camei folosind metoda grafica
3. Mecanism cu roti dintate
3.1. Analiza structurala a mecanismului
3.2. Analiza cinematica a mecanismului
3.3. Calculul elementelor geometrice ale angrenajului
cilindric
4. Bibliografie
5. Anexe

Tema proiectului
Mecanismul manivela piston
Sa se proiecteze mecanismul unui motor cu ardere interna in
patru timpi cunoscand :
- schema structurala : desen nr. 1;
- diagrama indicata motorului p=p(s);
p presiunea in cilindru
s deplasarea pistonului
- turatia motorului : n = 2350 rot/min ;
- diametrul cilindrului : dcil = 140 (mm);
- unghiul de presiune maxima : max = 9 () ;
- raportul
cil
h
d
= 1,25 ; h = cursa pistonului;
- masa bielei : m2 = 9 l ; l= lungimea bielei [m] ;
- masa pistonului : m3 = k m2 ; k = 0,31;
- masa manivelei : m1 = k1 m2 ; k1 = 2,1;
- raza de giratie a bielei : = 0,17 l;
- pozitia centrului de masa a bielei :
2
0, 35
BG
l l
- pozitiile unghiulare : - 1 = 30 [];
- 1 = 120 [];
Mecanismul cama-tachet de translatie cu rola
Sa se analizeze si sa se proiecteze un mecanism cama- tachet
de translatie cu rola cunoscand :
- unghiul de faza :
1 = 80 [] unghiul fazei de urcare (ridicare);
2 = 130 [] unghiul fazei de stationare la raza maxima;
3 = 70 [] unghiul fazei de coborare;
4 = 360 (1 + 2 + 3) = 80 []; - unghiul fazei de
stationare la raza minima.
- cursa tachetului : h = 51 [mm];
- legea de miscare a tachetului : tachetul are si la urcare si la
coborare o acceleratie sinusoidala cu perioada sinusoidei 1.
- 1 1 de la manivela mecanismului manivela piston.
Mecanism cu roti dintate
Sa se analizeze din punct de vedere structural si cinematic si apoi sa
se calculeze elementele geometrice ale angrenajului cilindric conform
metodologiei standardizate pentru mecanismul reprezentat in figura
urmatoare :
Se cunosc :
nsm = 950 [rot/min] = constant;
Z2 = 19 [dinti];
Z3 = 23 [dinti];
aw = 200 [mm] distanta constructiva dintre axe;
m = [ 1,25; 2; 5] [mm] la treapta cilindrica;
me = 2 [mm] la treapta conica;
= 90 [];
=
1
30
n
= 223 [ rad/s].
1. Mecanismul manivela piston
1.1. Sinteza mecanismului functie de unghiul de
presiune
1.1.1. Definitia unghiului de presiune
Un parametru deosebit de important pentru buna functionare a
mecanismului este unghiul de presiune.
Acest unghi este format de directia fortei de transmise de biela si
directia vitezei punctului sau de aplicatie.
Cu cat acest unghi este mai mare cu atat solicitarea si uzura
elementelor sunt mai pronuntate, iar randamentul este mai redus.
Daca unghiul de presiune atinge o valoare limita se produce
blocarea mecanismului. De aceea se impune ca unghiul de presiune sa
nu depaseasca o valoare admisibila a. a;
Impunerea unghiului de presiune admisibila a este dictata de
procesul tehnologic sau conditiile de lucru ale mecanismului.

Alegerea unui unghi de presiune foarte mic mareste foarte mult
gabaritul. De aceea de multe ori se realizeaza o optimizare intre unghiul
de presiune si gabarit. Unghiul de presiune se poate calcula cu expresia :
0 1 2
1
2 2
sin( )
sin
l
l
l l
+

,
in rezolvarea maxima se poate calcula cu :
1 4
max
2
sin
l l
l
+

.
In cazul nostru cand 4
l
= 0, unghiul de presiune se defineste ca fiind
unghiul dintre biela BC si directia t-t.
Unghiul de presiune se poate calcula cu formula :
1
2
sin
sin
l
l


;
iar unghiul de presiune maxim :
1
max
2
sin
l
l

.
1.1.2. Calcule de proiectare
Cu ajutorul datelor cunoscute vom afla raza manivela si lungimea
bielei.
Vom nota 1
l r
- raza manivelei, care poate fi calculat cu expresia :
2
h
r
, unde
1, 25 1, 25 140 175[ ]
cil
h d h h mm
, de unde rezulta :
175
87, 5[ ]
2 2
h
r mm
vom adopta r = 88 [mm];
Vom nota 2
l l
- lungimea bielei care se poate calcula in functie de
unghiul de presiune maxim si raza manivelei.
Atunci cand unghiul ia valoare maxima, intre manivela si axa
pistonului se formeaza un unghi de 90

.
max
max
88
sin 564,1
sin 0,156
r r
l
l

l=564,1 [mm]=0,564 [m];


1.1.3. Scara reprezentarii grafice
Vom calcula scara functie de dimensiunea cea mai mare si anume
biela.
1
[ ]
[ ]
lungimea reala m
K
lungimea reprezentata mm

K
K
Lungimea reala [m] = 0,564 [m]
Lungimea reprezentata [mm] = 100 [mm]
1
0, 564
0, 0056
100
m
k
mm
1

1
]
,
l- reprezentat = 100 [mm],
r- reprezentat =
0, 088
17, 6[ ]
0, 005
mm
Marimea reala
[m]
Marimea reprezentata
[mm]
1
l
0,088 17,6
2
l
0,564 100
1.2. Analiza structurala a mecanismului
1.2.1. Determinarea familiei mecanismului
Definitie: Familia unui mecanism (sau lant cinematic) este egala cu
numarul de legaturi comune la care sunt supuse elementele sale.
Miscare
Element
Rotatie Translatie
x

x
V
y
V
z
V
1 - - + - - -
2 - - + + + -
3 - - - - + -
4 - - - - - -
- nu se efectuiaza miscare
+ se efectuiaza miscare
f = 3
1.2.2. Determinarea gradului de mobilitate
Definitii:
a) Gradul de libertate al unui lant cinematic reprezinta numarul de
parametri independenti care determina complet pozitia sa.
b) Gradul de mobilitate reprezinta numarul parametrilor
independenti care pozitioneaza elementele mobile ale unui mecanism
fata de elementul fix.
c) Prin mecanism se intelege un lant ciematic care satisface
urmatoarele conditii:
- este inchis;
- are un element de referinta, element fix, in raport cu care se
studiaza miscarea celorlalte elemente;
- are un numar de cuple conducatoare, stabilit astfel ca miscarea
tuturor elementelor sa fie determinata;
d) Cupla cinematica este legatura mobila stricta dintre doua
elemente cinematice.
e) Clasa unei cuple cinematice este data de numarul de restrictii
impuse miscarii elementului.
M - 3n 2C5 C4 unde:
n numarul elementelor mobile
C5 numarul cuplelor de clasa V
C4 numarul cuplelor de clasa IV
M gradul de mobilitate
1.2.3. Descompunerea mecanismului in grupe structurale
Definitie : Prin grupa structurala se intelege cel mai simplu lant
cinematic cu grad de mobilitate egal cu zero.
Se procedeaza invers ca la formarea acestuia: se indeparteaza
elementul conducator si elementul fix si se identifica grupele structurale
din componenta mecanismului.
Grupa condusa
L = 0
cls = 2
ord. = 2
asp. = 2
1.3. Analiza cinematica a mecanismului prin metoda
ecuatiilor vectoriale (metoda grafo analitica)
1.3.1. Pozitii : 1) 1 = 30 ; 1 = 120
Din masurarea directa de pe desen rezulta :
2) 2 = 356 ; = 352
1) L3 = 638 [mm]; L3 = 515 [mm]
1.3.2. Viteze :
Date cunoscute : 1 = constant
VA = 0
[ ]
1
2
245, 97 246 /
60 30
n n
rad s

;
De aflat : VB, VC, z, VCB.
I. Grupa conducatoare (1,1,1).
VB = VA + VBA
1 BA
V AB
{directie :

AB
modul : 1 AB
l
sens : AB rotit cu 90
in sensul lui 1

VB = 246 0,088 = 21,65 [m/s]


1
21, 65
0, 43
50
B
V
V
V m s
k
P mm

1

1
]

II. Grupa condusa (0,2,2).
VC = VB + VCB (1)
VC = Vc ghidaj + Vcc ghidaj (2)
Vc ghidaj = 0
(1)= (2) B CB Cghidaj CCghidaj
V V V V + +
VCB = 2 x BC {directie :

BC VCC ghidaj { directie :


P
ghidaj
Sens : - sens : -
Modul : - modul : -
Pentru
1
30
21, 64[ / ]
B CB
V V m s
12, 04[ / ]
C CCghidaj
V V m s
2
21, 64
38, 64[ / ]
0, 56
rad s
Pentru 1
120
[ ] 0, 4 25 10
CB V BC
V K l m s
( ) 0, 4 40 16[ / ]
C CCghidaj V puc
V V K l m s
2
10
17, 85[ / ]
0, 56
CB
CB
V
rad s
l

1.3.3. Acceleratii
I. Grupa conducatoare (1,1,1)
1 1
tan 0, 0
A
cons t a
n t
B A BA BA
a a a a + +
2 2
1 1
:
mod :
:
n
BA AB
directie AB
a AB ul l
sens B A
' ;


P

2
1 2
246 0, 088 5325, 4
n
BA AB
m
a l
s

1

1
]
1
:
mod 0
0
t
BA
directia AB
a AB ul
sens
' ;


2
5325, 4[ / ]
n t
B A BA BA
a a a a m s + +
2
2
[ / ]
5325, 4 [ / ]
66, 56
[ ] 80 [ ]
n
BA
a
ba
a m s
m s
k
P mm mm

Grupa condusa (0,2,2)
C4 proiectia punctului C pe ghidaj
4
0
C
a
4 4 4
n t
C B CB CB
r C
C C CC CC
a a a a
a a a a
+ +
+ +

4 4
4
2
C
CC CC
a V
2
2
mod :
:
n
CB CB
directia CB
a ul l
sens C B

' ;


P
2
'
2
'
2
2
[ / ]
[ / ]
[ / ]
C a pac
t
CB a nc
t
CB
CB
a k l m s
a k l m s
a
rad s
l

Pentru 1
30
2
2
2 2 2
2
2
2
2
0
38, 64 0, 56 836[ / ]
67 43 2881[ / ]
67 53 3551[ / ]
2881
5145[ / ]
0, 56
t
CB CB
n
CB CB
t
CB
C
t
CB
z
CB
a l
a l m s
a m s
a m s
a
rad s
l


Pentru 1
120
2
2
2
67 67 4489[ / ]
67 38 2546[ / ]
4489
8016[ / ]
0, 56
t
CB
C
t
CB
z
CB
a m s
a m s
a
rad s
l
1.4. Analiza cinematica a mecanismului prin
metoda analitica. Metoda contururilor vectoriale
Se cunosc :
1 3
1
1
,
,
,
0
AB BC
l l


De aflat :
2
2
2
,
,
,
C
C
C
X
V
a

Calculul numarului de contururi vectoriale independente.


4 3 1
K
C n
unde:

- numarul contururilor vectoriale independente


K
C
- numarul cuplelor cinematice din mecanism
n - numarul elementelor mobile din mecanism
1.4.1. Pozitii, viteze, acceleratii pentru 1 3
30 , 180
Avem conturul inchis ABCD,
AB + BC + CA = 0
I ) Parametrii cinematici de pozitie:
OX |
( )
1 2 3
2
cos cos cos 0
cos30 cos 0 1
C
C
r l X
r l X

+
+
OY |
( )
( )
1 2 3
1
2 1 2
1
2
sin sin sin 0 2
sin
sin sin sin
sin 0, 088 0, 5
arcsin arcsin arcsin 0, 078 4, 47
0, 56
C
r l X
r
l r
l
r
l

+ +


_ _


, ,
2 2
360 4, 47 355, 5; 355, 5
Din (1)

1 2
cos cos 0
C
r l X +
1 2
cos cos 0, 088 cos30 0, 56cos355, 5 0, 07 0, 55 0, 62
C
X r l + + +

[ ] 0, 62
C
X m
II ) Viteze 1
30
( )
1 2
1 2 1 1 2 2
2' cos cos 0 cos cos 0
d d
r l r l
dt dt

+ +

1 1
2
2
cos 88 0,86 246
33, 58
cos 560 0, 99
r
l

2
33, 58
rad
s

]
( )
1 1 2
1' sin sin 0
C
r l V
( ) [ ]
1 1 2 2
sin sin
88 246 0, 5 560 33, 58 0, 07 10824 1316, 33 9507, 6
C
C
V r l
V mm s

+

[ ] 9, 50
C
V m s
III ) Acceleratii
( )
( )
2 2
1 1 1 1 2 2 2 2
2 2 2 2
1 1 2 2
2
2
2
2
2
2' cos sin cos sin 0
246 88 0, 5 33, 58 560 0, 07 sin sin
cos 560 0, 99
2662704 44202
4723,1
554, 4
4723,1
l r l l
r l
l
rad s
rad s

+
+ +

1
]
1
]
( )
( )
2 2
1 1 1 1 2 2 2 2
2 2
1 1 1 1 2 2 2 2
2 2
2
1' sin cos sin cos 0
sin cos sin cos
246 0, 088 0, 86 4723,1 0, 07 33, 58 0, 56 0, 99
4579 185 625 4139
4139
C
C
C
r r l l a
a l r l l
a m s

+
1
]
1.4.2. Pozitii, viteze, acceleratii pentru 1 3
120 , 180
Avem conturul inchis ABCA
AB + BC + CA = 0
I ) Parametrii cinematici de pozitie :
OX |
( )
1 2 3
1 2 2
cos cos cos 0
cos cos 0 1
C
C
r l X
r l X


+ +
+
OY |
( )
( )
1 2 3
1 1
2 1 2 2
2
2
sin sin sin 0 2
sin sin
sin sin sin arcsin
arcsin 0,135
352, 2
C
r l X
r r
l r
l l


+ +
_


,

( )
[ ]
1 2
1 2
1 cos cos 0
cos cos 0, 088cos120 0, 56cos352, 2
0, 044 0, 554 0, 51
0, 51
C
C
C
Din r l X
X r l
X m


+
+ +
+

II ) Viteze
( )
( )
[ ]
1 2
1 2
1 1 2 2
1 1
2
2
2
2 ' cos cos 0
cos cos 0
88 0, 5 256 cos
19, 52
cos 560 0, 99
19, 52
d d
r l
dt dt
r l
r
l
rad s+
+

( )
( )
[ ]
1 1 2 2
1 1 2 2
1 ' sin sin 0
sin sin
88 246 0, 86 560 19, 52 0,13 18617 1421
17
C
C
C
C
r l V
V r l
V
V m s
+

III ) Acceleratii
( )
( )
[ ]
( )
2 2
1 1 1 1 2 2 2 2
2 2 2 2
1 1 2 2
2
2
3
2
2
2 2
1 1 1 1 2 2 2
2 '' cos sin cos sin 0
246 0, 088 0, 86 19, 52 0, 56 0,13 sin sin
cos 560 0, 99
4579, 8 27, 7
8, 2108 10
554, 4
8210, 8
1 '' sin cos sin cos
l r l l
r l
l
rad s
r r l l


+
+ +


2
2 2
1 1 1 1 2 2 2 2
2 2
2
0
sin cos sin cos
246 0, 088 0, 5 8210, 8 0, 56 0,13 19, 52 0, 56 0, 99
2534, 4 597, 09 211, 24
2920
C
C
C
a
a l r l l
a m s+
+
1
]

1.5. Analiza cinetostatica a mecanismului prin
metoda grafo analitica
In cazul analizei cinetostatice se propune sa se determine fortele de
legatura ( reactiunile normale si fortele de frecare ) utilizand principiul
lui DAlambert , care arata ca in orice moment al miscarii fortelor
aplicate, fortele de legatura si fortele de inertie se gasesc in echilibru.
Se ia s = h = 175 mm => s = 175 mm intre PMI si PMS.
Pentru
1 3 1 1 2 4 2
5
2 1
10
30 638 ( ) 3 3
10
3 10
daN N
L mm PMS P P
cm cm
N
P
m
Pentru 1 3
120 515 L mm
( ac si vc au sensuri opuse ) => p2 se ia de
la curba 2 =>
5
2 2 2 2
8 8 10
daN N
p p
cm m

1.5.1. Determinarea fortelor utile
Relatia de calcul a fortelor utile este :
2
4
v
D
F p


Forta utila are :
- punct de aplicatie in C,
- directia paralela cu ghidajul;
- sens (1) daca VC si ac coincid ca sens, atunci Fv se ia din curba 3 ,
sensul fiind al vitezei;
- sens (2) daca VC si ac nu coincid ca sens, Fv se ia din curba 2,
sensul fiind opus vitezei.
Din datele initiale :
2
140 14 10
cil
d mm m


Pentru
5 2 4
1 1
3 10 14 10
30
4
v
F N1
4615.8
v
F N ;

Pentru
5 2 4
1 1
8 10 14 10
120
4
v
F N2
12308.8
v
F N ;

1.5.2. Determinarea fortelor de greutate ale elementelor mecanismului
Din datele initiale :
2
2 2 2 2
2
9 5, 08
0, 564 5, 08 9,8 50
9, 8
BC
m l Kg
l l m G m g G N
g m s' ;


;
3 2
3 3 3
2
2
0, 31 5, 08 1, 57
0, 31
1, 57 9, 8 15
5, 08
9, 8
m K m Kg
K
G m g G N
m Kg
g m s' ;


;
1 1 1 2
1 1 1
2
1
10, 67
10, 67 9,8 105
2,1 9, 8
m Kg m k m
G m g G N
k g m s


' ; ' ;


;
1.5.3. Determinarea acceleratiilor centrelor de masa
Din diagrama acceleratiilor se determina
2
G
a
care are forma vectoriala:
2 2
2
n t
G B B G B a a a a + +
Pentru
1 2
30 : ( ) 45 0.35 45 15.75
c s
b mm g b mm
( )
2 2 2
2
2
2
67
( ) 67 67 4489
67
G
S
G G S a G
a
a mm
a a K a m s
m s
K
mm' ;Pentru
1 2
120 : ( ) ? 0.35 68 23.8
c s
b mm g b mm
( )
2 2 2
2
2
2
61
( ) 4087
67
G
S
G G S a G
a
a mm
a a K a m s
m s
K
mm' ;1.5.4. Determinarea pozitiei centrului de masa al bielei
Din date initiale :
[ ]
[ ]
2
2
2 2
0, 35 ( ) 0, 35 100 35
0, 564 0, 35 0,197
BG S
l l BG mm
BG BG m


Pentru
[ ]
2
1
30 : ( ) 5 0, 005 0.025
G S
b m
Pentru
[ ]
2
1
120 : ( ) 8 0, 005 0.04
G S
b m
1.5.5. Determinarea reactiunilor in cazul 1
30
Grupa condusa
1)
( )
0
0 M F
pentru elementul 2
2 2
12 2 2 2
0
i
t
BC G i F i
R l G B F b M +
2
2
2
2 2
2
mod : 5, 08 4489 22804.12
: . .
: . .
i G
i
G
G
ul F m a N
F directie paralela cu a
sens opus lui a


' ;


( ) ( ) [ ]
12 2 2
1
16 56 16 0,896
i i
F F F
S
b mm b K b m

[ ]
12
0.89
F
b m
12 2 2
2
2
mod : [ ]
: . . .
: .
i
i
ul J M N m
M directie perpendiculara pe planul XOY
sens opus lui' ;


[ ]
2 2
2 2
0.08 0.08 5.08 0.56 5147 656
i bc
M m l N m
2 2
2 2 2
12
656 22804.12 0.89 50 0.05 13313.96 2.5
23770.46
0.560 0.560
i
i i F G t
BC
M F b G b
R N
l
+


3 3
3
mod : 1, 57 3551 5575.07
: . .
: . .
i c
i
C
C
ul F m a N
F directie paralela cu a
sens opus lui a


' ;


2)
[ ] [ ]
12 2 2 3 2 3
12
0; 0
4615.8
230.79 230
( ) 20
t
n
i v i
u
F F
u S
F R R G F F G F R
F
K m mm K m mm
F
+ + + + + + +

;
Se scriu toate fortele aflate la scara :
( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
12
12
2
2
2
2
3
3
3
3
23770.46
( ) 103.34
230
50
0.21 .
230
22804.12
99.14
230
( ) 20
15
0.06 .
230
5575.07
24.23
230
t
t
S
F
S
F
i
i
S
F
u S
S
F
i
i
S
F
R
R mm
K
G
G mm se neglijeaza
K
F
F mm
K
F mm
G
G mm se neglijeaza
K
F
F mm
K
Cele doua necunoscute 12
n
R
si 23
R
se determina grafic.
( ) ( )
12 12 12
? ? ? ?
n n n
F
S S
R mm R K R N
3) F = 0 ; pentru elementul 2.
12 12 2 2 23
0
t n
i
R R F G R + + + +
Se determina grafic
( ) ( )
23 23 23
? ?
F
S S
R mm R K R N
4)
( )
( )
( )
( )
2
3
3
0 3 3 3
3
3
3
0: 0
?
?
?
v
v
v rF rG g
G
S
F
S
v G
g
M F F b G b R L
b mm
b mm
F G b
R N
L

Grupa conducatoare 21 12
R R
1) 21 41 1
0: 0 F R R G + +

Se determina grafic 41
R
( )
( ) ( )
1
1
41 41 41
?
?
?
? ?
S
F
F
S S
G
G mm
K
R mm R K R N


2)
( ) 0
A
M F
pentru elementul 1
[ ]
21 21 21
21 21
0 0 . 0
0
R R R
r e e r r
e
R b M M R b deoarece b
M N m
+

1.5.6. Determinarea reactiunilor in cazul 1
120
Grupa condusa
1)
( )
0
0 M F
pentru elementul 2
2 2
12 2 2 2
?
i
t
BC G i F i
R l G B F b M +
2
2
2
2 2
2
mod : 5, 08 4087 20761.96
: . .
: . .
i G
i
G
G
ul F m a N
F directie paralela cu a
sens opus lui a


' ;


( ) ( ) [ ]
12 2 2
1
22 56 22 1232
i i
F F F
S
b mm b K b m
12 2
2
2
mod :
: . . .
: .
i
i
ul J M
M directie perpendiculara pe planul XOY
sens opus lui' ;


2 2
2 2 2
12
?
i
i i F G t
BC
M F b G b
R N
l
+

3 3
3
mod : 1, 57 2546 3997.22
: . .
: . .
i c
i
C
C
ul F m a N
F directie paralela cu a
sens opus lui a


' ;


2)
[ ] [ ]
12 2 2 3 2 3
12
2
2
0: 0
12308.8
246.17 246
( ) 50
t
n
i v i
v
F F
v S
F R R G F F G F R
F
K m mm K m mm
F
+ + + + + + +

;
Se scriu toate fortele aflate la scara :
( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
12
12
2
2
2
2
3
3
3
3
?
( ) 103.34
246
50
0.20 .
246
20761.96
84.39
246
( ) 50
15
0.06 .
246
3997.22
16.24
246
t
t
S
F
S
F
i
i
S
F
u S
S
F
i
i
S
F
R
R mm
K
G
G mm se neglijeaza
K
F
F mm
K
F mm
G
G mm se neglijeaza
K
F
F mm
K
Cele doua necunoscute 12
n
R
si 23
R
se determina grafic.
( ) ( )
12 12 12
? ? ? ?
n n n
F
S S
R mm R K R N
3) F = 0 ; pentru elementul 2.
12 12 2 2 23
0
t n
i
R R F G R + + + +
Se determina grafic
( ) ( )
23 23 23
? ?
F
S S
R mm R K R N
4)
( )
( )
( )
( )
2
3
3
0 3 3 3
3
3
3
0: 0
?
?
?
v
v
v rF rG g
G
S
F
S
v G
g
M F F b G b R L
b mm
b mm
F G b
R N
L

Grupa conducatoare 21 12
R R
1) 21 41 1
0: 0 F R R G + +

Se determina grafic 41
R
( )
( ) ( )
1
1
41 41 41
?
?
?
? ?
S
F
F
S S
G
G mm
K
R mm R K R N


2)
( ) 0
A
M F
pentru elementul 1
[ ]
21 21 21
21 21
0 0 . 0
0
R R R
r e e r r
e
R b M M R b deoarece b
M N m
+

2. Mecanism cama-tachet de translatie cu rola
2.1. Analiza structurala a mecanismului
Mecanismul cama-tachet de translatie cu rola este un mecanism de
familia a III- a deoarece miscarea tuturor elementelor mecanismului se
face paralela cu un plan dat XOY.
Cunoscand familia, sa se determine gradul de mobilitate si apoi
transformarea cuplei superioare ( de clasa IV ) si sa se descompuna
mecanismul in grupe structurale.

II.1.1. Determinarea gradului de mobilitate
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
5 4 2 1
6 1 5 4 2 1 M f n f C f C f C f C
In cazul mecanismului cama-tachet de translatie cu rola avem:

( ) ( ) ( ) ( )
( )
( )
( )
( )
5 4
5 4
5
4
6 1 5 4
3 1 2
4 1, 2, 3, 4
3
3 , ,
1
9 6 1 2
M f n f C f C
M n C C
n
f
C A C D
C B
M


M = 2 ( grad de mobilitate teoretic )
Elementul 2 este elementul pasiv deoarece rola se foloseste doar
pentru miscarea frecarii ; din frecarea de alunecare se trece prin
intermediul rolei la o frecare de rostogolire.
In acest caz : 5 4
3, 2, 1. n C C
3 2 2 2 1 1 1 M
( grad de mobilitate real )
II.2. Analiza cinematica a mecanismului
Analiza cinematica urmareste determinarea parametrilor de pozitie
si cinematici ai tachetului, cunoscand caracteristicile constructive ale
mecanismului. Miscarea camei este uniforma.
Miscarea tachetului se face cu o acceleratie sinusoidala.
Aceasta lege de miscare se caracterizeaza prin variatia acceleratiei
dupa o lege sinusoidala cu perioada 1.
Ecuatiile sunt :

2
2 2
1
1
1
1
2
1
1 2 2
1
2
sin ,
2
cos ,
2
2
sin ,
4
a d S
C
d
V dS
C C
d
S C C C

_


,


_

+
' ;
,


_

+ +


,
Conditiile pentru determinarea constantelor de integrare la urcare
sunt : la
0, 0;
V


la 1
, S h
si la
0, 0 S
de unde rezulta :
1 2 2
1 1
2
, , 0
h h
c C C, iar ecuatiile devin :
1 1
1 1
2 2
1 1
2
sin
2
2
1 cos ,
2 2
sin
h h
S
V h
a h_


' ;
,

Pentru cursa de coborare se impun urmatoarele conditii fata de
originea O translata : La
0, S h
; la 3
, 0 S
; la
0, 0
V


; de unde
rezulta : 1 2 2
3 3
2
, ,
h h
C C C h, iar ecuatiile devin :
3 3
3 3
2 2
3 1
2
sin
2
2
cos 1
2 2
sin
h h
S h
V h
a h+_


' ;
,
Pentru trasarea diagramelor se vor intocmi tabelele :
1
0 10 20 30 40 50 60 70 80


1
80
51 h mm

S
0
0,633 4,628 13,340 25,493 37,66 46,372 50,367 51
V

0
10,695 25,834 62,290 73,059 62,290 25,834 10,695 0
2
a

0
116,19 164,34 116,19 0 -119,192 -164,344 -116,192 0

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
2
0, 051
0, 001
51
S
lreala m m
V a
K K K
lreprezentat mm mm

3

0 10 20 30 40 50 60 70

3
70
51 h mm

S 51 50.06 44.34 32.699 18.325 6.665 0.929 0


V

0 -15.721 -51.051 -79.346 -79.346 -51.051 -15.721 0


2
a

0 -167.941-209.457-167.941 167.941 209.457 167.941 0


II.3. Determinarea parametrilor geometrici de baza
la mecanismul cama tachet
Parametrii geometrici de baza sunt caracteristici constante care,
impreuna cu profilul camei, definesc din punct de vedere constructiv,
mecanismul. Acesti parametri determina raza minima si raza maxima a
camei ( in cazul mecanismelor plane ) si deci gabaritul acestuia.
Pentru mecanismul cama - tachet de translatie cu rola parametrii
geometrici de baza sunt :
e excentricitate
0
S
- distanta de la centrul rolei la centrul de rotatie al camei
Cu aceasta se pot scrie relatiile :
( )
2 2
min 0
2
2
max 0
r e S
r e S h
+
+ +
2.3.1. Definirea unghiului de presiune
In cazul mecanismelor cu tachet cu rola, determinarea parametrilor
geometrici de baza este legata de notiunea de unghi de presiune.
Prin unghi de presiune se intelege unghiul format intre normala la
profilul camei in punctul de contact si directia vitezei unui punct al
tachetului.
Valoarea unghiului de presiune are o importanta esentiala pentru
functionarea mecanismului. Cu cat acest unghi este mai mare, solicitarile
elementelor si uzura mecanismului devin mai pronuntate, iar
randamentul scade. Exista o valoare a unghiului de presiune numita
unghi de blocare, care provoaca mecanismului.
Ca urmare, unghiul de presiune

, trebuie sa satisfaca relatia :


a


( ) 1
, unde :
a

- unghiul de presiune admisibil


Pentru a satisface relatia
( ) 1
este necesar sa se cunoasca expresia
unghiului de presiune functie de parametrii functionali si constructivi ai
mecanismului .
In cazul mecanismelor cama-tachet de translatie cu rola, unghiul de
presiune

se formeaza intre normele nn si axa tachetului ( OY ) dar si


intre tt si perpendiculara pe axa tachetului ( OX ).
In acest caz se poate scrie expresia unghiului de presiune :
( )
0
2
V
e
tg
S S

+
. In formula
( ) 2
toti prametrii reprezinta marimi orientate,
iar semnul fiecaruia se stabileste prin comparatie cu sensul axelor de
coordonate.
2.3.2. Determinarea parametrilor e si S0 prin procedeul grafic
Se considera tachetul intr-o pozitie oarecare, cu centrul rolei intr-un
punct A. Se aplica in acest punct vectorul
V

si apoi se rabate cu
90
in
sensul lui

. Se procedeaza in acelasi mod pentru mai multe pozitii,


unele considerate in faza de ridicare, iar altele in faza de coborare.
Extremitatile vectorilor obtinuti se unesc prin linie continua. Se obtine
astfel o diagrama
V
S

_

,
. Scarile de reprezentare pentru S si
V

trebuie sa
aiba aceeasi valoare. Axa tachetului imparte curba in doua ramuri : una
corespunzatoare ridicarii, iar cealalta coborarii.
In continuare se traseaza dreapta 1
U
- tangenta la ramura de ridicare
si dreapta 2
U
prin punctul 0
A
, ambele formand cu axa tachetului unghiul
av

- unghiul de presiune admisibil la urcare.


Analog se traseaza dreptele 1
C
si 2
C
pentru ramura de coborare
inclinate cu unghiul ac

- unghi de presiune admisibil la coborare. Centrul


de rotatie al camei O se poate adopta in zona situata in intregime sub
cele 4 drepte.
Cunoscand pozitia centrului de rotatie al camei se cunosc implicit
parametrii e si s0 .
Pentru a obtine o cama cu gabarit minim trebuie sa adoptam centrul
camei astfel ca raza maxima sa aiba valoarea cea mai mica.
Scara
0, 001
S V
m
K K
mm

1

1
]
De pe grafic rezulta :

30 ; e mm

30 0.03
S
e mm K
0
60 S mm
0
60 0.06
S
S mm K m
( )
2 2
min 0
2
2
max 0
0.067
0.114
r e S m
r e S h m
+
+ +
2.4. Trasarea profilului camei folosind metoda grafica
Trasarea grafica se bazeaza pe construirea unui sir de pozitii
succesive ale tachetului in raport cu planul camei. Pentru aceasta se
aplica procedeul inversarii miscarilor.
Se obtine planul camei fix si se deplaseaza elementul care in
realitate este imobil in sens invers deplasarii reale a camei.
Profilul teoretic se obtine unind punctele care in pozitiile succesive
reprezinta centrul rolei.
Profilul real rezulta prin infasurarea cercurilor care reprezinta rola.
Dimensiunile mecanismului sunt :
e = 30 mm
S0 = 60 mm
min
max
47
20
47
94
rola
real
real
real
R mm
R mm
r mm
r mm


3. Mecanism cu roti dintate
3.1. Analiza structurala a mecanismului
Mecanismul cu roti dintate contine atat cuple inferioare, cat si cuple
superioare. Pentru a determina familia observam ca elementele se
deplaseaza si se rotesc paralele cu un plan fix, deci f = 3.
5 4
3 2
3 3 2 3 2
1
M n C C
M
M

3.2. Analiza cinematica a mecanismului


3 1 1
12 34
2 4 4
950
0, 4
2350
n
igl i i
ndeoarece 2 3

. Impunem ca
distanta W
a
sa fie egala cu distanta de referinta dintre axe.
( )
( )
1 2
1 2 1 2
2 2
2
W
m z z
a a m z z a mz mz a
+
+ +
;
unde :
2
1
5 ;
2
61
200
m mm
a mz
z
a mm m


' ;


dinti
[ ]
1 1 1 1 1
12 2
2 2 2 2
34
12
950 61
3050 min
19
0.446
1.434
0.311
n m z n z
i n rot
n m z z
igl
i
iSe considera impus 3
23 z
dinti
4
54 4 3 34 4
3
35.85
z
i z z i z
z

dinti.
Se adopta 4
36 z
dinti.
3.3. Calculul elementelor geometrice
ale angrenajului cilindric

Date initiale privind definirea geometrica a danturii
angrenajului
Poz. Denumirea parametrului geometric Formula de calcul Valoarea U.M.
1
Numere de dinti
1
2
;
.
Z
Z
-
-
61
19
-
-
2
Unghiu de inclinare a dintelui
( ) - 0 [ ]
3 Modul ( standardizat ) STAS 822 82 5 [ ] mm
4 Modul ( normal ) STAS 822 82 5 [ ] mm
Profilul de referinta standardizat

no
h
ao
*
C
STAS 822 - 82 20
1.0
0.25

-
Calculul parametrilor de baza al rotii dintate si
angrenajului
Poz.Denumirea parametrului Formula de calcul Valoarea U.M.
geometric
1
n
=
no
h
an
*
=h
ao
*
c
n
*
=C
o
*
-
-
-
20
1.0
0.25
-
-
-
2 Unghiul de presiune de
referin frontal
( ) cos
n
t arctg tg 20 [ ]
3 Modulul frontal
cos
mn
mt

5 [ ] mm
4 Distana dintre axe de
referin (a)
( )
1 2
2
mt Z Z
a
+

200 [ ] mm
5 Unghiul de angrenare
frontal
( ) arccos cos
W
W
a
t t
a

_


,
20 [ ]
6 Coeficientul normal al
deplasrilor de profil
( )
( )
1 2
2
nS wt t
n
Z Z
X inv inv
tg

+

0 [ ]
nsumat x
ns
7 Repartizarea
coeficientului deplasrilor
de profil pe celedou roi
x
n1
x
n2
Marimea nS
X
se repartizeaza pe
cele doua roti dupa criteriul
admisastfel incat :
1 2 n n nS
X X X +
- -
8 Stabilirea coeficientilor
deplasarii de profil
1
2
X
X

- +0.5
-0.5

-
9 Involuta unghiului de
angrenare
wt t t t
inv inv tg
0.149 -
10Unghiul de angrenare ( ) arg
wt wt
inv 20 [ ]
11Diametrul de divizare
1 1
2 2
d mt Z
d mt Z


305
95
[ ] mm
12Diametrul cercurilor de
picior
( )
( )
* *
1 1 1
* *
2 2 2
2
2
n
n
a n n
a n n
df d mn h C X
df d mn h C X


297.5
77.5 [ ] mm
13Inaltimea de referinta a
dintelui (h)
( )
* *
2
n
a n
h h C mn +
11.25 [ ] mm
14Diametrele cercurilor de
cap
1 1
2 2
2
2
da df h
da df h
+
+
320
100
[ ] mm
15Diametrele de rostogolire
1 1
2 2
cos
cos
cos
cos
t
dw d
wt
t
dw d
wt305
95
[ ] mm
16Diametrele de baza
1 1
2 2
cos
cos
db d t
db d t286.6
89.27
[ ] mm
17Unghiul de presiune
frontal la capul dintelui
1
1
1
2
2
2
arccos
arccos
a
a
db
t
da
db
t
da


,
_


,
26.41
26.78
[ ]
18Unghiul de inclinare pe
cilindrul de baza
( )
b

( ) arcsin sin cos


b
an 0 [ ]
19Unghiul de inclinare pe
cilindrul de cap
( )
aL

1
aL
aL
arctg tg

1
]
0 [ ]
20Coeficientul normal
minim de deplasare a
profilului in limita
subtaierii
2
1 * 1
min
2
2 * 2
min
sin
2 cos
sin
2 cos
n
n
a
a
Z t
Xn h
Z t
Xn h

-2.56
-0.61
-
21Verificarea lipsei de
subtaieri
( )
( )
min 1
min 2
L
L
Xn Xn a
Xn Xn a

-
-
22Coeficientul de scurtare a
capului dintelui
1 2
cos
1
2 cos cos
C nS
Z Z t
D X
wt


+ _

,
0 -
23Raza de curbura a
profilului frontal in
punctul de intrare/iesire
din angrenare
1 2 2
2 1 1
sin 0, 5
sin 0, 5
w ZW a
w ZW a
f a db tg t
f a db tg t
45.87
-2.76

[ ] mm
24Jocul la cap ( )
( )
1 2 1
2 1 2
0, 5
0, 5
W
W
C a df da
C a df da
+
+
1.25
1.25
[ ] mm
25Verificarea existentei
jocului la cap preconizat
( )
( )
1
2
0, 2
0, 2
C mn a
C mn a


-
-
26Gradul de acoperire
frontal
2 2 2 2
1 1 2 2
2 sin
2 cos
da db da db aw tw
mn t

1.849 -
27Gradul de acoperire axial
sin
0, 2 0, 6
a
b
mn
b a
a0.87
b=40

-

28 Gradul de acoperire total

+
2.719 -
Calculul dimensiunilor de masurare ale danturii
Poz. Denumirea parametrului geometric Formula de calcul Valoarea U.M.
1 Unghiul de presiune frontal pe
cilindrul de diametrul

2
n n
d X m +
1
2
1 1
2
1
2 2
cos
arccos
2 cos
cos
arccos
2 cos
N
n
N
n
Z t
tw
Z X
Z t
tw
Z X

1
+
]
1

1
+
]
22.4
26.78
[ ]

2 Numarul teoretic de dinti pentru
masurarea lungimii (cotei )
peste dinti
1 1 1
1 2
1
2 2 2
2 2
2
2
cos
2
cos
WN n n
b
WN n n
b
tg t X tg Z
N inv t
Z
tg t X tg Z
N inv t
Z


1

1
]
1

1
]
4.99
2.03 dinti
3 Numarul real ( adoptat ) de
dinti pentru masurarea lungimii
( cotei ) peste dinti
( ) 1 2
N
reprezinta rotunjirea la valoarea
intreaga adoptata a valoarii

( ) 1 2
0, 5 N +
5
3 dinti
4 Lungimea ( cota ) normala peste
N dinti
( )
( )
1 1
1
1
2 2
2
2
0, 5 2
cos
0, 5 2
cos
n
n n n
n
n
n n n
n
N X
W N m
tg Z inv t
N X
W N m
tg Z inv t


+ 1

1
+
]
+ 1

1
+
]
110.82
81.42
[ ] mm
5 Raza de curbura a profilului
frontal la capatul dintelui
1 1 1
2 2 2
0, 5
0, 5
a b a
a b a
d tg t
d tg t
71.166
22.527
[ ] mm
6 Verificarea incadrarii punctelor
de contact
nN
W
pe flancurile
evolventice ale dintelui
1
1 1
2
2 2
0, 5
cos
0, 5
cos
n
a
n
a
W N
f
W N
f

< <
< <
45.87<
110.82
-2.76<
81.42
-

7 Coarda constanta normala a
dintelui
2
1 1
2
2 2
cos sin 2
2
cos sin 2
2
an n n n n
an n n n n
S X m
S X m


_
+

,
_
+

,
8.54
5.33
[ ] mm
8 Inaltimea la coarda constanta a
dintelui
( )
( )
1 1 1 1
2 2 2 2
0, 5
0, 5
an an n
an an n
h da d S tg
h da d S tg5.945
2.453
[ ] mm
9 Conditia de masurare a coardei
1 1 1
2 2 2
cos
0, 5
cos
cos
0, 5
cos
b
an
n
b
an
n
f db tg t S
f db tg t S

_
< +

,
_
< +

,
45.27<
56.7
-2.76<
19.08
-
Calculul parametrilor geometrici si cinematici calitativi
ai angrenajului
Poz. Denumirea parametrului
geometric
Formula de calcul Valoarea U.M.
1 Segment de intrare in
angrenare
( )
2 2
2 2 2
sin
2
da db dw tw
AC

12.575
[ ] mm
2 Segment de iesire din
angrenare
( )
2 2
1 1 2
sin
2
da db dw tw
CE

38.02
[ ] mm
3 Alunecarea relativa la capul
dintelui a

2 1
1
1 2
1 2
2
2 1
1
1
a
a
f Z
a Z
f Z
a Z0.46
0.58
[ ] mm
4 Alunecarea relativa la
piciorul dintelui f

2 1
1
1 2
1 2
2
2 1
1
1
f
f
a Z
f Z
a Z
f Z-1.375
-0.846
[ ] mm