Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA I: SISTEMUL RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE

In cadrul economiei de piata resursele indiferent de forma lor de manifestare,au un caracter limitat comparativ cu nevoile societatii. Resursele economice reprezint totalitatea elementelor care pot fi utilizate pentru producerea de bunuri materiale i servicii destinate satisfacerii nevoilor. Ele cuprind dou mari componente, i anume: resursele umane i resursele materiale . Resursele economice trebuie nelese n dublu sens: ca stoc sau potenial existent, la un moment dat; ca flux, adic atrase i utilizate n circuitul economic (factori de producie). Ele influeneaz asupra economiei nu numai prin cantitatea, structura i calitatea, ci i prin eficiena utilizrii lor. Resursele pot fi: -Resurse naturale care trebuie abordate n dinamica lor. n acest sens, progresul tiinifico-tehnic duce la: lrgirea limitelor geografice ale cunoaterii i exploatrii resurselor naturale; la extinderea limitelor economice ale exploatrii resurselor; la sporirea eficienei, a randamentului utilizrii resurselor. Raritatea resurselor exprim limitele resurselor, insuficiena lor n raport cu nevoile. Raritatea impune costuri. Necesitatea de a alege alternative de folosire a resurselor disponibile presupune costuri. Orice activitate antreneaz un sacrificiu, adic renunarea la alte alternative. n teoria economic, se consider c orice activitate are un cost de oportunitate. -Resurse de forta de munca- totalitatea persoanelor care au varsta si sunt capabile de munca care pot fi sau sant ocupate intr-o ramura a economiei nationale; -Resurse financiare reprezinta totalitatea mijloacelor banesti necesare realizarii obiectivelor economice si sociale intr-un interval de timp determinat. Resursele financiare pot fi : -resurse publice; -resurse private; - resurse mixte

Resursele financiare publice sunt formate din: -resurse financiare ale administratiei publice centrale si locale; -resurse financiare ale asigurarilor sociale de stat; -resursele institutiilor publice cu caracter autonom. Resursele financiare private sunt formate din: -resurse financiare ale agentiilor economici privati; -resursele institutiilor si unitatilor fara scop lucrativ; -resursele populatiei. Resursele financiare mixte au drept componenta, asocierea dintre institutii publice si private in urma caruia se pot fructifica operativ resursele financiare cu diferite destinatii in ambele sensuri. Factorii care influienteaza sistemul resurselor financiare publice sunt: factorii economici- dezvoltarea economica imprima o evolutie pozitiva a produsului intern brut care duce la sporirea veniturilor impozabile; -factorii monetari care isi transmit influienta prin pret,daca preturile cresc au loc fenomene de tip inflationist care conduc la sporirea resurselor financiare obtinut din taxe si impozite; -factorii sociali- preocuparea statului prin sporirea resurselor financiare destinate asigurarii nevoilor de educatie, asigurarilor sociale de stat,asigurarilor de sanatate,etc; -factorii politici-prin masurile de politica economica,sociala si financiara are influiente asupra productiei si veniturilor cu conotatii in planul resurselor financiare. -factorii financiari au in vedere realizarea opimului dintre crestera cheltuielilor publice si crestera avutiei nationale si a produsului intern brut, orce deficit bugetar necesita acoperire de care incuba resurse financiare sporite. Gruparea resurselor financiare se poate realiza in raport de: -continutul economic; -din punct de vedere al structurii organizatorice; -din prisma bugetului general consolidat; - -ritmicitatea incasarilor la buget; --in raport de provenienta.

Din punct de vedere al continutului economic ,resursele financiare publice pot fi: -venituri fiscale; -resurse de trezorarie; -imprumuturi publice interne si externe. Dupa structura organizatorica a statelor resursele financiare publice sunt: -resursele statelor de tip federal; -resursele statelor de tip unitar. Prin prisma bugetului general consolidat resursele financiare sunt grupate in: -resurse financiare ale bugetului de stat; - resurse financiare ale asigurarilor sociale de stat; -resurse financiare cu destinatie speciala; -resurse financiare ale bugetelor unitatiilor administrativ-teritoriale. Ritmicitatea incasarilor la buget -resurse financiare ordinare; -resurse financiare extraordinare. In functie de provenienta -resurse financiare interne; - venituri financiare externe. Principalele categorii de resurse publice sunt: - resurse ale bugetului de stat; -venituri fiscale; -venituri nefiscale; -venituri de capital. Resurse ale bugetului asigurarilor sociale de stat venituri fiscale; -venituri nefiscale.

Resursele bugetelor locale -venituri proprii; - fiscale; -nefiscale. -cote si sume defalcate din veniturile bugetului de stat; - cote aditionale la unele venituri ale bugetului de stat si bugete locale. Resursele fondurilor speciale

-fondurile speciale.