Sunteți pe pagina 1din 19

MERCADIA GROUP

Departament Responsabil: Human Resources Employee Services Mercadia Resposabil Implementare: (functia responsabilului)

Data implementarii: 01.10.2011

Procedura Cercetare Disciplinara

Procedura: PROCEDURA DE CERCETATE DISCIPLINARA Responsabil implementare: Departamentul Resurse Umane Data intocmirii: 12.09.2011 Data implementarii:

1. POLITICA: Politica Grupului Mercadia in ceea ce priveste disciplina muncii este aceea ca angajatii au dreptul sa fie informati despre ceea ce se asteapta de la ei (in termeni de performanta, comportament, atitudine, etc), precum si ceea ce s-ar putea intampla in cazul in care regulile companiei sunt incalcate. Compania va actiona in stricta conformitate cu principiile legislatiei romanesti (Codul Muncii Legea nr.53/2003, republicata, Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National, Contractul Colectiv de Munca pe Ramura de Activitate - Comert, Contractul Colectiv de Munca pentru fiecare entitate din cadrul grupului juridic), in cazurile legate de disciplina muncii. Masurile disciplinare trebui sa fie: Bazate pe respect, ele nu trebuie sa jigneasca demnitatea angajatului; Progresive, sa se inceapa cu cele mai blinde masuri si sa fie luate masuri suplimentare numai in cazul in care problemele sunt recurente; Non-discriminare - in ceea ce priveste rasa, convingeri, sex, orientare sexuala, stare civila sau handicap. 2. DOMENIUL DE APLICARE: Domeniul acestei proceduri este legat de circumstantele in care un angajat poate fi supus unei actiuni disciplinare, precum si la consecintele care rezulta din aceasta. 3. SCOPUL: Scopul acestei proceduri este de a oferi tuturor managerilor din grupul de companii Mercadia orientari clare pentru a se documenta si pentru a rezolva problemele de natura disciplina in cadrul juridic actual.

4. DEFINITIA ABATERII DISCIPLINARE: Grupul Mercadia dispune de prerogative disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara. Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca, si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele, regulamentul intern, contractul individual de munca sau Contractul Colectiv de Munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

-1-

MERCADIA GROUP

Departament Responsabil: Human Resources Employee Services Mercadia Resposabil Implementare: (functia responsabilului)

Data implementarii: 01.10.2011

Procedura Cercetare Disciplinara

5.

CUI SE ADRESEAZA: angajatilor din magazinele MIC. RO, BET CAFE ARENA, MACRO, miniMAX (sefi de magazin/agentii, asistenti comerciali/ operatori, lucratori comerciali) si Managerilor de Zona; angajatilor din HUB si managerilor de HUB; angajatilor de pe micmobile angajatilor din platformele miniMAX (Bolintin Deal, Pantelimon etc.) si sefilor de depozit; angajatilor din Head Quarter

6. ROLURI SI RESPONSABILITATI: Responsabilitatile managerului de zona /sefului de agentie/magazin: Intocmeste raportul disciplinar care va contine documentatia abaterilor disciplinare ale angajatului subordonat (direct/indirect) si il comunica Departamentului de Resurse Umane. Responsabilitile Directorului General al entitii: Desemneaza membrii Comisiei de Cercetare Disciplinara pentru fiecare abatere disciplinara in parte. Responsbilitatile Departamentului de Resurse Umane: Ofera consultanta permanenta cu privire la problemele disciplinare, pe aceasta procedura. Monitorizeaza respectarea acestei proceduri si informeaza Directorul General al entitatii cu privire la orice incalcare. Participa in Comisia de Cercetare Disciplinara. Pune in aplicare deciziile Comisiei de Cercetare Disciplinara.

7. FLUX: Superiorul direct sesizeaza savarsirea de catre salariat a unor fapte care constituie abateri disciplinare catre: Managerul de zona, in cazul angajatilor din magazine/agentii si de pe micmobile; Seful de depozit, in cazul angajatilor din platforme; Director general, in cazul angajatilor din Head Quarter.

Superiorul direct sau persoana care solicita demararea unei cercetari disciplinare trebuie sa anunte si sa transmita imediat catre Departamentul Resurse Umane un raport scris (datat si semnat), care sa contina referiri exacte si detaliate despre faptele comise, dovezile pe care se sprijina, procedurile sau punctele din Regulamentul Intern incalcate si, daca este cazul, si numele altor persoane implicate (model in Anexa 1). Totodata, superiorul direct al salariatului trebuie sa adune probe relevante, marturii ale martorilor, nota explicativa a angajatului sau angajatilor implicati, precizandu-se opinia acestora cu privire la cele intamplate. Faptele nu pot fi sesizate mai tarziu de 30 zile de la data la care au fost constatate. In urma consultarii cu Departamentul Resurse Umane, Superiorul Direct si urmatoarea linie de management se constata gravitatea faptei si se ia decizia inceperii/neinceperii procedurii de cercetare disciplinara.
-2-

MERCADIA GROUP

Departament Responsabil: Human Resources Employee Services Mercadia Resposabil Implementare: (functia responsabilului)

Data implementarii: 01.10.2011

Procedura Cercetare Disciplinara

Departamentul Resurse Umane va demara procedura de cercetare disciplinara, respectand termenele si pasii prevazuti de prevederile legale in vigoare. Directorul General dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei. Departamentul Resurse Umane va pune in aplicare sanctiunea hotarata de catre Directorul General, la propunerea Comisiei de cercetare disciplinara.

8. TIPURI DE SANCTIUNI: Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt: avertismentul verbal- nu presupune neaparat o cercetare disciplinara; avertisment scris nu presupune neaparat o cercetare disciplinara; retrogradarea din functie cu acordarea salariului, corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile; reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%; reducerea salariului si, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%; desfacerea disciplinara a contractului de munca. Sunt interzise amenzile disciplinare. Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune. Sanctiunea disciplinar se radieaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunii disciplinare se constata prin decizie a angajatorului, emisa in forma scrisa. Avertismentul verbal : Va fi aplicat de superiorul direct care va discuta cu persoana subordonata despre diferenta dintre comportamentul asteptat si comortamentul actual. Vor fi identificate potentialele modalitati de rezolvare ale problemei, si impreuna se vor identifica masurile ce vor fi luate in scopul imbunatatirii comportamentului salariatului. Salariatului respectiv i se va comunica faptul ca aceasta este etapa averismentului verbal prima sanctiune disciplinara, si ii vor fi prezentate urmatoarele sanctiuni disciplinare. Dupa aceasta etapa, supraveghetorul va observa daca problema a fost rezovata si daca comportamentul salariatului respecti s-a imbunatatit. In cazul in care: Problema a fost rezolvata, dar reapare dup un timp; Devine evident c sursa tuturor problemelor n activitatea angajatului este o chestiune de atitudine; Problema nu a fost rezolvata, vor fi aplicate sanctiunile disciplinare urmatoare. Pentru toate celealte sanctiuni disciplinare o investigatie disciplinara trebuie sa fie initiata in conformitate cu aceasta procedura, in functie de gravitatea faptelor si persistenta/recurenta problemelor legate de disciplina muncii. Acest proces poate fi finalizat in faza averismentului scris, sau poate fi demarata actiunea de cercetare disciplinara.

-3-

MERCADIA GROUP

Departament Responsabil: Human Resources Employee Services Mercadia Resposabil Implementare: (functia responsabilului)

Data implementarii: 01.10.2011

Procedura Cercetare Disciplinara

Avertismentul scris: Daca in urma raportului intocmit de superiorul direct, si a consultarilor dintre Departamentul de Resurse Umane, Managerul de zona, si Managerul de Operatiuni se constata ca fapta respectiva nu este de o gravitate care sa presupuna demararea actiunii de cercetare disciplinara, salariatului in cauza i se va aplica un avertisment scris. Avertismentul scris va fi intocmit de Departamentul de Resurse Umane si va fi transmis Managerului de zona care il va inainta spre semnare salariatului respectiv. Acestuia i se vor readuce la cunostinta sanctiunile disciplinare care ii vor fi aplicate in situatia in care nu isi revizueste comportamentul fata de disciplina muncii. Aplicarea unui numar de trei avertismente scrise, intr-un interval de 12 luni, poate atrage concedierea disciplinara a celui in cauza. 9. MODALITATEA DE STABILIRE A SANCTIUNILOR: Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport de gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele: a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita; b) gradul de vinovatie al salariatului; c) consecintele abaterii disciplinare; d) comportarea generala in serviciu a salariatului; e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta. Sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura de sanctionare nu poate fi dispusa inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. Pentru cercetarea abaterii disciplinare i propunerea sanci unii, angajatorul constituie o Comisie de Cercetare Disciplinara. Din Comisia de cercetare disciplinara vor face parte: superiorul direct/Managerul de zona, un reprezentant al Departamentului Resurse Umane si un reprezentant al Departamentului Juridic. In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de Departamentul de Resurse Umane, cu cel puin 5 zile lucratoare inainte de data propusa pt. intalnire, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii (vezi Anexa nr. 2). Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute mai sus, fara un motiv obiectiv, anuntat in scris, pana la data precizata in convocare, da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara realizarea cercetarii. Angajatorul are posibilitatea legala, in functie de gravitatea faptei, de a suspenda contractul individual de munca al salariatului supus cercetarii disciplinare, pe durata derularii acesteia. Efectul principal al suspendarii contractului individual de munca este ca, pe de-o parte, salariatul nu mai este tinut de obligatia de a presta munca, iar, pe de alta parte, angajatorul nu mai este tinut de obligatia de a-i plati salariul. Decizia de susprendare a contractului individual de munca va fi intocmita de Departamentul de Resurse Umane si va fi adusa la cunostinta salariatului o data cu convocarea in vederea cercetarii disciplinare prealabile, sau ulerior, in timpul derularii cercetarii disciplinare. Decizia de suspendare isi produce efectele de la data la care aceasta este comunicata celui in cauza.

-4-

MERCADIA GROUP

Departament Responsabil: Human Resources Employee Services Mercadia Resposabil Implementare: (functia responsabilului)

Data implementarii: 01.10.2011

Procedura Cercetare Disciplinara

Vinovatia: Unul dintre elementele cele mai importante care vor trebui clarificate in cadrul cercetarii disciplinare este vinovatia, avand in vedere ca, in lipsa acesteia, salariatul nu raspunde disciplinar. In lipsa vinovatiei si in functie de natura faptelor savarsite, salariatul ar putea face obiectul unei proceduri de concediere pentru necorespundere profesionala. In acest sens, este de precizat ca decizia de sanctionare disciplinara emisa pentru o fapta comisa, fara vinovatie, din cauza necompetentei profesionale risca sa fie anulata in caz de litigiu. In cadrul cercetarii se vor stabili faptele i urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, precum i orice date concludente pe baza carora sa se poata stabili existenta sau inexistenta vinovatiei. In cursul cercetarii disciplinare prealabile, salariatul are dreptul sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere, persoanelor imputernicite sa realizeze cercetarea, toate probele si motivatiile pe care le considera necesare. De asemenea, salariatul are dreptul sa cunoasca toate actele i faptele cercetarii si sa solicite in aparare probele pe care le considera necesare. Nota explicativa: In cursul cercetarii disciplinare comisia va solicita o nota explicativa de la salariat, in care acesta va descrie pozitia lui fata de acuzatiile care ii sunt aduse, precum si dovezile pe care le invoca in apararea sa. Comisia propune aplicarea sau neaplicarea unei sanciuni disciplinare dup finalizarea cercetrii. Procedura de cercetare disciplinare trebuie sa fie finalizata in termen de 30 de zile de la data inregistrarii raportului scris in care este mentionata posibila abatere savarsita de salariat. Lucrarile comisiei de disciplina se consemneaza intr-un raport, care trebuie sa cuprinda: 1. indicarea subiectului abaterii disciplinare; 2. descrierea faptei; 3. descrierea modului in care s-a desfasurat cercetarea disciplinara prealabila si ascultarea salariatului; 4. prezentarea conditiilor si imprejurarilor in care fapta a fost savarsita; 5. prezentarea consecintelor abaterii disciplinare, a comportarii generale in serviciu a salariatului si eventualelor sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre salariat; 6. stabilirea gradului de vinovatie a salariatului; 7. probele administrate si propunerile persoanei/comisiei imputernicite de catre angajator sa realizeze cercetarea disciplinara prealabila de clasare a cauzei sau de sanctionare disciplinara a salariatului; La stabilirea sanctiunii se va tine seama de cauzele i gravitatea faptei, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de gradul de vinovatie a salariatului, de eventualele sanciuni disciplinare suferite anterior de catre acesta. In baza propunerii Comisiei de cercetare disciplinara, Directorul General v-a aproba sanctiunea iar Departamentul de Resure Umane va emite decizia de sanctionare pe care o va comunica salariatului.

10. TERMENE SI PREVEDERI LEGALE: Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie intocmita in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta de savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei. Sub sanctiunile nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu :
-5-

MERCADIA GROUP

Departament Responsabil: Human Resources Employee Services Mercadia Resposabil Implementare: (functia responsabilului)

Data implementarii: 01.10.2011

Procedura Cercetare Disciplinara

a) b) c)

d) e) f)

descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; precizarea prevederilor din actul incalcat; motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile neprezentarii salariatului la convocare, nu a fost efectuata cercetarea; temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica; termenul in care sanctiunea poate fi contestata; instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata;

Toate elementele prevazute de lege si enumerate mai sus trebuie sa apara in decizia de concediere disciplinara. In caz contrar, instanta va proceda la anularea deciziei si, la cererea salariatului, va dispune reintegrarea acestuia in functia anterior detinuta, cu plata salariilor indexate, pe care le-ar fi primit in perioada dintre data concedierii constatate ilegale si data reintegrarii efective. Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii. Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta. Pentru a evita situatia in care salariatul refuza sa semneze de primire decizia, angajatorul poate efectua comunicarea acesteia, ca solutie practica, prin intermediul unui executor judecatoresc. Acesta are dreptul, conform legii, sa afiseze la domiciliul salariatului decizia, in cazul in care salariatul refuza sa semneze de primire, iar procedura de comunicare va fi considerata indeplinita. Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicari.

-6-

MERCADIA GROUP

Departament Responsabil: Human Resources Employee Services Mercadia Resposabil Implementare: (functia responsabilului)

Data implementarii: 01.10.2011

Procedura Cercetare Disciplinara

ANEXA NR. 1 NR.........../.................

RAPORT/REFERAT n atentia Directorului General,

Subsemnatul ................................, avand functia de ............................... la SC........................... punct de lucru/departament ________________, i n virtutea atribuiilor stabilite prin contractul individual de munca,fisa postului si Regulamentul Intern, va aduc la cunostinta urmatoarele: In data de ....................., la orele .............., verificand modul de indeplinire a atributiilor de serviciu ale salariatului/ei ................................................................., am constatat urmatoarele: (descrierea detaliata a faptei) .......................................................................................................................................... ..................... Prin faptele sale, salariatul/a a incalcat urmatoarele dispozitii din fisa postului/ RI / Contract Colectiv de Munca / procedurile interne de lucru: .......................................................................................................................................... ........................................ Faptele au fost savarsite in urmatoarele imprejurari: ......................................... si au produs urmatoarele consecinte ........................................................................................................... Fata de cele relatate mai sus, va rog sa dispunei masurile pe care le considerati corespunzatoare. Nume prenume, Data,

*La acest raport/referat se vor anexa toate documentele scrise care vin in sprijinul celor relatate.

-7-

MERCADIA GROUP

Departament Responsabil: Human Resources Employee Services Mercadia Resposabil Implementare: (functia responsabilului)

Data implementarii: 01.10.2011

Procedura Cercetare Disciplinara

ANEXA NR. 2 *convocare in vederea cercetarii disciplinare Nr.........../..............

CONVOCARE

Catre, Doamnul/Doamna ............................... ,

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, va informam ca in data de.................... , orele..................., sunteti invitata la sediul nostru din Soseaua Pipera, Nr. 1B, oras Voluntari, Judet Ilfov Cladirea Cubic Center Etaj 2, Deparatament Resurse Umane, pentru a clarifica detaliile legate de incidentele aparute in Agentia/ Magazinul/Depozitul *se vor specifica toate informatiile furnizate in Raport/referat de superiorul direct........................................................ S.C. ......................................... S.R.L. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la nr. de telefon: .............................domnul/doamna.............................................. si situatia Dvs. in raport cu societatea angajatoare

HR Manager,

..

-8-

MERCADIA GROUP

Departament Responsabil: Human Resources Employee Services Mercadia Resposabil Implementare: (functia responsabilului)

Data implementarii: 01.10.2011

Procedura Cercetare Disciplinara

ANEXA NR. 3 * decizie de suspendare a contractului individual de munca

DECIZIA nr............... /..............................

Subscrisa, S.C................................ S.R.L, cu sediul declarat in ..................... , sector ...., Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr ..........., cod fiscal..................... , reprezentata prin............................, in calitate de Administrator: Avand in vederea raportul/referatul intocmit de ..................................- functie , in care se aduce la cunostinta conducerii societatii abaterea disciplinara savarsita de doamna/domnul ........................................., , incalcand astfel prevederile cap....... , cap......... si cap. ....... din Regulamentul Intern al societatii . Conform art. 52 lit. a din Legea nr. 53/2003 republicata -Codul muncii,

D E C I D E:

Art.1. Incepand cu data de ....................se suspenda contractul individual de munca al doamnei/domnului.......................... , avand functia de ........................... in cadrul societatii, conform art.52 alin 1 lit. a din Codul Muncii, pe perioada cercetarii disciplinare. Art.2. Prezenta decizie va fi dusa la indeplinire de Departamentul Resurse Umane.

Art.3. Prezenta decizie se poate contesta in termen de 30 de zile, la Tribunalul .

Reprezentant legal, ...........................

Am luat la cunostinta Data..

-9-

MERCADIA GROUP

Departament Responsabil: Human Resources Employee Services Mercadia Resposabil Implementare: (functia responsabilului)

Data implementarii: 01.10.2011

Procedura Cercetare Disciplinara

ANEXA NR. 4 * decizie de numire a Comisiei disciplinare

DECIZIA NR................/...............................

Societatea S.C. ................... ..... S.R.L., avand sediul in ......................................., inmatriculat n Registrul Comerului .................... sub nr. ..................... si avand cod unic de inregistrare ..........................., reprezentata legal de domnul/doamna ............................. in calitate de Administrator Unic persoana juridica, Avand in vedere referatul nr.............................. intocmit de doamna/domnul......................... , in calitate de ........................., cu privire la incalcarea procedurilor interne si a prevederilor Regulamentului Intern, Cap...... ........., Cap...... .......... aduse la cunostinta angajatorului prin raportul/referatul nr. ......................., prin faptul ca ....................................................................; D E C I D E:

Art.1 Se infiinteaza o Comisie disciplinara, cu rolul de a efectua cercetarea disciplinara prealabila a abaterilor salariatilor mentionati mai sus, conform art. 247 si 251, alin. 1 din Codul Muncii si art. ..........din Regulamentul Intern. Art. 2 Din Comisia disciplinara, vor face parte urmatorii: - _____________________________, functia __________________________ - ____________________________, functia __________________________ - ______________________________,functia __________________________ Art.3 Comisia va efectua cercetarea disciplinara prealabila in perioada .................................... si va prezenta rezultatele cercetarii intr-un raport ce va fi inaintat Directorului General pana in data de .................... care va cuprinde: indicarea subiectului abaterii disciplinare, descrierea faptei, descrierea modului in care s-a desfasurat cercetarea disciplinara prealabila si ascultarea salariatului, prezentarea condiiilor si imprejurarilor in care fapta a fost savarsita, prezentarea consecinelor abaterii disciplinare, a comportarii generale in serviciu a salariatului i a eventualelor sanciuni disciplinare suferite anterior de catre salariat, stabilirea gradului de vinovatie a salariatului, probele administrate i propunerile persoanei/comisiei imputernicite de catre angajator sa realizeze cercetarea disciplinara prealabila de clasare a cauzei sau de sanctionare disciplinara a salariatului. Art. 4 - (1) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana/comisia imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea disciplinara
- 10 -

MERCADIA GROUP

Departament Responsabil: Human Resources Employee Services Mercadia Resposabil Implementare: (functia responsabilului)

Data implementarii: 01.10.2011

Procedura Cercetare Disciplinara

prealabila, precizandu-se obiectul, data, ora i locul intrevederii. Comisia il va convoca in scris pe salariatul cercetat, cu cel puin 5 zile lucratoare inainte. (2) In cursul cercetarii disciplinare prealabile, salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea disciplinara prealabila toate probele i motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este. (3) Salariatul are dreptul sa cunoasca toate actele i faptele cercetarii si sa solicite in aparare probele pe care le considera necesare. (4) Comisia numita pentru efectuarea cercetarii disciplinare prealabile are obligatia de a lua o nota scrisa de la salariatul ascultat, nota in care se va preciza poziia salariatului fata de fapta pe care a comis-o i imprejurarile invocate in apararea sa. Art. 5 Comisia de cercetare disciplinara prealabila isi va desfasura activitatea cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare (Legeag nr 53/2003, republicata Codul Muncii), precum si a CCMUNN .................si ale Regulamentului intern, raspunzand pentru activitatea desfasurata. Art. 6 Cercetarea disciplinara prealabil impune stabilirea urmtoarelor aspecte: a) mprejurarile n care fapta a fost savarsita; b) gradul de vinovatie a salariatului; c) consecintele abaterii disciplinare; d) comportarea generala in serviciu a salariatului; e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta. Art. 7 Prezenta decizie va fi comunica membrilor comisiei in termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.

Reprezentant legal,

- 11 -

MERCADIA GROUP

Departament Responsabil: Human Resources Employee Services Mercadia Resposabil Implementare: (functia responsabilului)

Data implementarii: 01.10.2011

Procedura Cercetare Disciplinara

ANEXA NR. 5 *Decizie de diminuare salariala

DECIZIA NR. ......../............................

Societatea S.C.......................... S.R.L., avand sediul............................... , inmatriculata la Registrul Comertului................ sub nr.................. i avand cod unic de inregistrare..................... , reprezentata legal de .............................. , in calitate de Administrator Unic persoana juridica; Avand in vedere fapta dnei/dnului..................... , avand functia de............................... , care, conform referatului nr........................ intocmit de dna./dnul................. , in calitate de ................. , a incalcat prevederile fisei postului, a procedurilor de lucru si a Regulamentului Intern Cap. .... ...... , Cap...... ; Tinand cont de faptul ca s-a efectuat cercetarea disciplinara, angajata/angajatul................fiind convocat in data de................. , pentru a-si formula si sustine punctul de vedere cu privire la cele expuse in referat, si fiind intocmit raporul Comisiei de cercetare disciplinara; In temeiul prevederilor Cap........... din Regulamentul intern si tinand cont de faptul ca ii sunt aplicabile prevederile art. 248, alin. 1, lit. c) din Codul Muncii;

D E C I D E:

Art.1 (1) Sanctionarea angajatului............................ functa................... prin aplicarea sanctiunii disciplinare de reducere a salariului de baza pe o perioada de ........luni cu ...................., in perioada....................... (2) Prin prezenta decizie va avertizam n scris c la urmatoarea incalcare a prevederilor contractului individual de munca, fisei postului, procedurilor interne, Regulamentului Intern sau CCM aplicabil, tinand cont ca va aflati la............ abatere disciplinara, vi se va aplica o sanctiune disciplinara mai grava pentru savarsirea de abateri repetate de la regulile de disciplina muncii conform art. 264 , alin (1) din Codul Muncii. Art. 2. (1) Motivul/ele de fapt al /ale sancionrii disciplinare il constituie nerespectarea Regulamentului Intern, si anume Cap. ....... (2) Gradul de vinovatie a salariatului: . (3) Consecintele abaterii disciplinare sunt urmatoarele: .....................................

- 12 -

MERCADIA GROUP

Departament Responsabil: Human Resources Employee Services Mercadia Resposabil Implementare: (functia responsabilului)

Data implementarii: 01.10.2011

Procedura Cercetare Disciplinara

(4) n stabilirea sanctiunii disciplinare au fost avute n vedere comportarea generala in serviciu a salariatului si faptul ca angajatul nu se afla la a prima sanciune disciplinara, aceasta mai avand ..........avertisment/te scris primit/e in luna/lunile......... / anul . Art. 3. Motivul de drept al aplicarii sanctiunii disciplinare il constituie art. 247-252 din Legea nr. 53/2003, republicata Codul muncii, in special art. 248 alin. (1) lit. c) din Codul muncii si Cap. .......,din Regulamentul Intern.

Art.4 Prezenta decizie se aduce la indeplinire de catre Departamentul de Resurse Umane si Departamentului financiar-contabilitate. Art.5 Prezenta decizie va fi comunica salariatului in termen de 5 zile de la data emiterii conform art. 252, alin. 3 din Codul Muncii. Comunicarea se va preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta. Art.6 Decizia poate fi contestata la instanta judecatoreasca in raza careia isi are domiciliul salariatul, in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii, cf. art. 268, alin. 5 din Codul Muncii.

Reprezentant legal,

Subsemnatul, ______________, am luat la cunostinta de prezenta DECIZIE, astazi, ___/___/_____ Semnatura Salariat ______________________

- 13 -

MERCADIA GROUP

Departament Responsabil: Human Resources Employee Services Mercadia Resposabil Implementare: (functia responsabilului)

Data implementarii: 01.10.2011

Procedura Cercetare Disciplinara

ANEXA NR. 6 *decizie de concediere disciplinara

DECIZIE DE CONCEDIERE DISCIPLINARA Nr. ................/......................

Ca urmare a referatului din data .de sesizare a conducerii societatii de catre doamna/domnulfunctia-------------, cu privire la savarsirea de catre salariata .avand functia de., a abaterilor disciplinare constand in faptul ca salariata/salariatul , mentionate in sus mentionatul referat, In baza raporului/.. al Comisiei de cercetare disciplinara privind cercetarea abaterilor disciplinare savarsite de , In temeiul dispozitiilor art. 247 si art. 248 alin. (1) lit. e din Legea nr. 53/2003, republicata Codul muncii si potrivit prevederilor Regulamentului de Ordine Interioara al subscrisei Cap. 8. 3. , Cap. 8.4. si Cap. 8.5.

S.C. . SRL avand sediul . ., Nr. de inregistrare la Registrul Comertului nr. Cod fiscal. , prin dl. .. Administratorul SC . SRL

DECIDE:

Art. 1. Sanctionarea dnei/domnului . , avand functia de din cadrul SC. SRL,cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca in temeiul dispoziilor art. 248 alin. 1 lit. e coroborat cu art. 61 lit. a din Codul Muncii, incepand cu data luarii la cunostinta de catre salariata/salariat a prezentei decizii,

- 14 -

MERCADIA GROUP

Departament Responsabil: Human Resources Employee Services Mercadia Resposabil Implementare: (functia responsabilului)

Data implementarii: 01.10.2011

Procedura Cercetare Disciplinara

Art. 2. Motivele de fapt urmatoarele:.

ale

concedierii

disciplinare

sunt

*se vor mentiona pe larg toate fazele cercetarii disciplinare, apararile salariatului, decizia Comisie de cercetare disciplinara, eventualele sanctiuni disciplinare anterioare. In urma analizarii tuturor documentelor mai sus mentionate, a situatiei de fapt si a obligatiilor liber asumate de catre salariat prin semnarea contractului individual de munca si acceptarea fisei postului, Regulamentului de Ordine Interioara si a dispozitiilor Codului Muncii (in calitate de angajat /salariat), subscrisa a procedat la intocmirea prezentului inscris. 1) Obiectul abaterii disciplinare il reprezinta faptele in legatura cu munca salariatei, care constau intr-o actiune savarsita cu vinovatie de catre aceasta, prin care s-au incalcat: - normelor de comportare din unitate si anume: .. Capdin Regulamentul Intern . Cap din Regulamentul Intern de a respecta programul de munca si disciplina muncii:

Cap. ... din Regulamentul Intern ; - ordinele si dispozitiile conducatorilor ierarhici, respectiv incalcarea Deciziei 2) Salariata/salariatula mentionat, in cadrul cercetarii disciplinare prealabile din data de ., faptul ca . Salariata/salariatul a motivat.. . Avand in vedere atat precizarile angajatei/angajatului cat si comportamentul acestuia, comisia de cercetare a inlaturat apararile sale, pe urmatoarele considerente: -; -; 3) Faptele au fost savarsite in urmatoarele imprejurari: in timp ce trebuia sa isi exercita atributiile de serviciu.

4) Consecintele abaterii disciplinare - prejudicierea materiala a subscrisei ..

Art. 3. Motivul de drept al aplicarii sanctiunii disciplinare il constituie art. 247-252 din Legea nr. 53/2003, republicata Codul muncii, in special art 61 lit a) coroborat cu art. 248 alin. (1) lit. e din Codul muncii, republicat.

- 15 -

MERCADIA GROUP

Departament Responsabil: Human Resources Employee Services Mercadia Resposabil Implementare: (functia responsabilului)

Data implementarii: 01.10.2011

Procedura Cercetare Disciplinara

Art. 4. Prezenta decizie se poate contesta in termen de 30 de zile de la data comunicarii, la Tribunalul din circumscriptia in care reclamantul isi are domiciliul sau resedinta.

Art. 5. (1) Compartimentul Resurse Umane si Contabilitate vor aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii. (2) Prezenta decizie s-a intocmit in 2 exemplare din care 1 exemplar pentru salariata si 1 exemplar pentru angajator, si isi produce efectele de la data comunicarii sale.

Data ......................................

Angajator S.C. .................. S.R.L. Prin ................... - Administrator

Am luat la cunostinta : _____________________________________________________________ ( data, numele in clar si semnatura salariatului)

- 16 -

MERCADIA GROUP

Departament Responsabil: Human Resources Employee Services Mercadia Resposabil Implementare: (functia responsabilului)

Data implementarii: 01.10.2011

Procedura Cercetare Disciplinara

ANEXA NR. 7 *Raportul Comisiei de cercetare disciplinara

RAPORTUL Nr............... /................... al sedintei Comisiei disciplinare privind cercetarea abaterilor disciplinare savarsite de .........................- functia

In data de ............................... a avut loc cercetarea disciplinara prealabila a abaterilor de la prevederile Regulamentului Intern si fisei postului ale salariatului ............................, avand functia de ..........................., angajat la ......................., consemnate in referatul nr. .......................intocmit de dl ........................, avand functia de ............................... Conform referatului nr................................. angajatii mentionati mai sus au incalcat prevederile Regulamentului Intern, Cap................... , punctul ....................... In scopul desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, in baza deciziei nr ....../........., s-a constituit o Comisia de cercetare disciplinara formata din: .......................................................... ........................................................... .............................................................

Comisia de cercetare disciplinara a emis convocari catre toti cei implicati in evenimentul respectiv in vederea prezentarii acestora in data de..................... convocari ce au fost expediate cu confirmare de primire, astfel: convocarea nr................ catre dl. ............................;

Toate confirmarile de primire au fost primite la sediul firmei inainte de data cercetarii disciplinare. In data de ....................... , s-au prezentat la Comisia de cercetare disciplinara toti cei convocati, cu exceptia angajatului ......................, luandu-se note explicative tuturor celor implicati.
- 17 -

MERCADIA GROUP

Departament Responsabil: Human Resources Employee Services Mercadia Resposabil Implementare: (functia responsabilului)

Data implementarii: 01.10.2011

Procedura Cercetare Disciplinara

Conform notelor explicative data de catre salariati........................................................ . Apararea salariatului a fost inlaturata ......................................................................... Fapta savarsita a avut ca urmare........................................................................... Salariatul a mai fost sanctionat anterior disciplinar prin decizia......./...........fiindu-i aplicata urmatoarea sanctiune disciplinara..................................... Tinand cont de cele prezentate in acest raport, de notele explicative date de catre angajati, avand in vedere prevederile art. 248, alin. 1 din Codul Muncii cu privire la sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul savarsirii de abateri disciplinare, Comisia de cercetare disciplinara propune urmatoarele: sanctionarea dnei./dlui..............- functia, ....) din Codul Muncii si Cap..... interne de lucru. prin ................... conf. art. 248, alin. (1), lit.

din Regulamentul Intern, ca urmare a incalcarii

prevederilor fisei postului si ale Cap.........din Regulamentul Intern, precum si a procedurilor

COMISIA DE CERCETARE DISCIPLINARA

- ........................................... , functia ............................................., semnatura - ............................................ , .functia .............................................., semnatura - ........................................... , .functia ..............................................., semnatura

*La acest raport se vor anexa toate documentele aferente cercetarii disciplinare.

- 18 -

MERCADIA GROUP

Departament Responsabil: Human Resources Employee Services Mercadia Resposabil Implementare: (functia responsabilului)

Data implementarii: 01.10.2011

Procedura Cercetare Disciplinara

ANEXA NR. 8 *Flux procedura

Convooaca angajatul Intcmeste Raportul de cercetare disciplinara Reprezentant Departament HR Administratorul numeste Conducerea societatii Superiorul direct sesizeaza Departamentul HR Manager de Operatiuni Comisia de cercetare disciplinara Superior direct Reprezentant Departament Juridic Emite decizia de sanctionare disciplinara Comunica decizia de sanctionare disciplinara

- 19 -

S-ar putea să vă placă și