Sunteți pe pagina 1din 16

AGENIA

NAIONAL
PENTRU ROMI

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND CERCETAREA
DISCIPLINAR A PERSONALULUI
CONTRACTUAL DIN CADRUL
ANR

COD
PROCEDUR:
PO SAL. - 1
Nr. Exemplar: 1

SERVICIUL ECONOMIC, ADMINISTRATIV


I RESURSE UMANE
AVIZAT
APROBAT
ef Serviciul Economic, Administrativ i Resurse PREEDINTE
Umane
Oana Fodor
Ilie Dinc

ntocmit
Expert
Diana Prvu

Data intrrii n vigoare

Exemplar n regim controlat:

DA

NU

(Se ncercuiete varianta valabil)


Avertisment:
- Acest document este proprietatea intelectual a Ageniei Nationale pentru Romi.
- Orice utilizare sau multiplicare, parial sau total, fr acordul scris al proprietarului este interzis.

1
Editia 1

Revizia 0

AGENIA
NAIONAL
PENTRU ROMI

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND CERCETAREA
DISCIPLINAR A PERSONALULUI
CONTRACTUAL DIN CADRUL
ANR

COD
PROCEDUR:
PO SAL. - 1
Nr. Exemplar: 1

CUPRINS

Nr. capitol

Numele capitolului n cadrul procedurii operaionale

6.

Scopul procedurii operaionale


Domeniul de aplicare al procedurii operaionale
Cadrul legal
3.1 Legislaie primar
Definiii i abrevieri ai termenilor utilizai n cadrul procedurii
operaionale
4.1 Definirea termenilor
4.2 Abrevieri
Responsabiliti
5.1 Responsabilitile privind implementarea procedurii operaionale
cercetarea disciplinar
5.2 Lista persoanelor responsabile pentru elaborarea, verificarea i
aprobarea versiunii sau pentru cazul n care este necesar revizuirea
versiunilor procedurii operaionale.
5.3 Situaia versiunilor i reviziilor procedurii operaionale
5.4 Lista de diseminare a versiunii sau pentru cazul n care este necesar
revizuirea a versiunilor procedurii operaionale
Descrierea procedurii operaionale privind cercetarea disciplinar

7.
8.

Identificarea Riscurilor
Anexe

1
2
3
4

5.

2
Editia 1

Revizia 0

Pagina

AGENIA
NAIONAL
PENTRU ROMI

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND CERCETAREA
DISCIPLINAR A PERSONALULUI
CONTRACTUAL DIN CADRUL
ANR

COD
PROCEDUR:
PO SAL. - 1
Nr. Exemplar: 1

1. SCOPUL PROCEDURII OPERAIONALE


Prezenta procedur reglementeaz activitatea de cercetare disciplinar a personalui
contractual angajat n cadrul Ageniei Naionale pentru Romi sediul central i birourile
regionale, astfel nct sa fie respectate prevederile legale n domeniu, iar procesul s se
desfoare cu operativitate.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplic n cadrul Agentiei Nationale pentru Romi sediul central i Birourile
Regionale Alba, Brila, Clrai, Cluj, Craiova, Iai, Timioara.
3. CADRUL LEGAL AL ACTIVITII DE SALARIZARE
3.1. LEGISLAIE PRIMAR

Codul Controlului Intern din 4 iulie 2005 cuprinznd standardele de management/control


intern la entitile publice;
Ordinul nr. 946 din 4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd
standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor
de control managerial;
Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003, cu completrile i modificrile ulterioare;
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritile i
instituiile publice;
Contractele individuale de Munc;
Regulamentul de Ordine Interioar al Ageniei Naionale pentru Romi
4. DEFINIII I ABREVIERI AI TERMENILOR UTILIZAI N CADRUL
PROCEDURII OPERAIONALE
4.1. DEFINIREA TERMENILOR
ABATEREA DISCIPLINAR este o fapt n legatur cu munca i care const ntr-o
aciune sau inaciune svrita cu vinovie de ctre salariat, prin care acesta a ncalcat
normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munc, ordinele i dispoziiile
conductorilor ierarhici. Astfel, abaterea disciplinar poate fi comisiv, constnd ntr-o
aciune, prin care se ncalc o obligaie de a nu face sau omisiv, constnd n nendeplinirea
unei obligaii de a face.
ACTUL ADIIONAL LA CONTRACTUL DE MUNC - reflect modificarea
contractului individual de munc n timpul executrii acestuia. Actul adiional se ncheie n
termen de 15 zile de la data ntiinrii n scris a salariatului. Modificarea contractului
individual de munc pentru care trebuie s se ncheie act adiional se refer la urmtoarele
elemente : durata contractului, locul muncii, felul muncii, condiiile de munc, salariul,
timpul de munc i timpul de odihn.
CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC - Contractul n temeiul cruia o persoana
fizic, denumit salariat, se oblig sa presteze munc pentru i sub autoritatea unui angajator,
3
Editia 1

Revizia 0

AGENIA
NAIONAL
PENTRU ROMI

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND CERCETAREA
DISCIPLINAR A PERSONALULUI
CONTRACTUAL DIN CADRUL
ANR

COD
PROCEDUR:
PO SAL. - 1
Nr. Exemplar: 1

persoana fizic sau juridic, n schimbul unei remuneraii denumite salariu. Clauzele
contractului individual de munc nu pot conine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul
minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munc. Contractul
individual de munc se ncheie pe durat nedeterminat. Prin excepie, ns, contractul
individual de munc se poate ncheia i pe durat determinat, n condiiile expres prevzute
de lege. Contractul individual de munc este reglementat prin Codul Muncii.
EDIIE A UNEI PROCEDURI OPERAIONALE este forma iniial sau actualizat,
dup caz, a unei proceduri operaionale, aprobat i difuzat.
FUNCIA PUBLIC reprezint ansamblul atribuiilor i responsabilitilor, stabilite n
temeiul legii, n scopul realizrii prerogativelor de putere public de ctre administraia
public central, administraia public local i autoritile administrative autonome.
PERSONALUL CONTRACTUAL reprezint persoanele angajate n temeiul unui contract
individual de munc ncheiat n baza Codului Muncii.
PROCEDURA OPERAIONAL reprezint prezentarea formalizat, n scris, a tututor
pailor ce trebuie urmai, a metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n vederea
realizrii activitaii, cu privire la aspectul procesual.
REVIZIA N CADRUL UNEI EDIII reprezint aciunile de modificare, adaugare,
suprimare sau altele asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediii
a procedurii operaionale, aciuni care au fost aprobate i difuzate
SANCIUNILE DISCIPLINARE sunt mijloace de constrngere prevzute de lege, avnd
cascop aprarea ordinii disciplinare, dezvoltarea spiritului de rspundere pentru ndeplinirea
contiincioas a ndatoririlor de serviciu i respectarea normelor de comportare, precum i
prevenirea producerii unor acte de indisciplin

5. RESPONSABILITI

5.1. RESPONSABILITILE PRIVIND IMPLEMENTAREA


OPERAIONALE PRIVIND SALARIZAREA

PROCEDURII

ntocmit : Expert n domeniul resurselor umane


Verificat: ef SEARU
Avizat: Viza CFP
Aprobat: Preedinte

4
Editia 1

Revizia 0

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND CERCETAREA
DISCIPLINAR A PERSONALULUI
CONTRACTUAL DIN CADRUL
ANR

AGENIA
NAIONAL
PENTRU ROMI

COD
PROCEDUR:
PO SAL. - 1
Nr. Exemplar: 1

5.2. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA I APROBAREA


EDIIEI 1 N CADRUL EDIIEI PROCEDURII OPERAIONALE PRIVIND DOMENIUL
RESURSELOR UMANE

1.1.
1.2.
1.3.

Elemente
privind
responsabilii/
operaiunea
1
Elaborat
Verificat
Aprobat

Numele i
prenumele
2

Funcia
3
Expert resurse umane
Sef SEARU
Preedinte ANR

Data

Semntura

5.3. SITUAIA EDIIILOR I A REVIZIILOR N CADRUL EDIIILOR PROCEDURII


OPERAIONALE PRIVIND DOMENIUL RESURSELOR UMANE

2.1.

Ediia sau, dup


caz, revizia n
cadrul ediiei
1
Ediia 0

2.2.

Revizia 1

Sef SEARU

2.3.

Revizia 2

Preedinte ANR

Componenta
revizuit
2

Modalitatea
revizuirii
3
Expert resurse umane

Data la care se aplic


prevederile ediiei
sau revizuirii
4

5.4. LISTA CUPRINZND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZ EDIIA SAU, DUP


CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIIEI PROCEDURII OPERAIONALE PRIVIND
DOMENIUL RESURSELOR UMANE

Scopul
difuzrii

Exempla
r nr.

Compartime
nt

3.1.

1
Aplicare

2
1

3
SEARU

3.2.
3.3.
3.4.

Aplicare
Aplicare
Informare

2
3
4

SEARU
SEARU
Controlul
intern

Funcia
4
Expert
resurse
umane
ef Serviciu
Expert CFP
Preedinte
comisie

Nume i
prenum
e
5

Data
primirii

Semntur
a

5
Editia 1

Revizia 0

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND CERCETAREA
DISCIPLINAR A PERSONALULUI
CONTRACTUAL DIN CADRUL
ANR

AGENIA
NAIONAL
PENTRU ROMI

3.5.

Aplicare

3.6

Aplicare

3.8

Informare

Juridic i
contencios
adminsitrativ
Comisia
de
cercetare
disciplinar
ANR

3.9.

Arhivare

SEARU

COD
PROCEDUR:
PO SAL. - 1
Nr. Exemplar: 1

Consilier
juridic
1 preedinte
i 3 membri
Toi angajaii
ANR
Expert
resurse
umane

6. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAIONALE PRIVIND CERCETAREA


DISCIPLINAR
Prezenta procedur reglementeaz modalitatatea i etapele care trebuie parcurse n vederea
ntocmirii documentelor aferente cercetrii disciplinare a personalului contractual din cadrul
Ageniei Naionale pentru Romi sediul central, Birourile Centrale Alba, Craiova, Brila,
Iai, Clrai, Cluj i Timioara.
Rspunderea disciplinar (capitolul II art. 247 252 din Codul Muncii) a salariatului i
dreptul corelativ al angajatorului de a aplica o sanciune disciplinar se nate n momentul n
care o fapt este calificat drept abatere disciplinar, n urma efecturii cercetrii disciplinare
prealabile. Poate constitui abatere disciplinar oricare dintre faptele enumerate n
Regulamentul Intern, precum i orice alt fapt, care const ntr-o aciune sau inaciune
svrit cu vinovie de ctre salariat, prin care sunt nclcate normele legale, regulamentul
intern, contractul individual de munc, ordinele i dispoziiile legale ale conductorilor
ierarhici, sau normele de comportare care duneaz interesului instituiei. Pentru investigarea
abaterilor disciplinare, se nfiineaz Comisia de Cercetare Disciplinar, denumit n
continuare Comisia de Disciplin.
6.1 ETAPELE CERCETRII DISCIPLINARE

Fazele aciunii disciplinare sunt:


1.
2.
3.
4.
5.
6.

sesizarea, n scris, a conducerii instituiei n legatur cu savrirea unei abateri disciplinare


numirea unei comisii n vederea realizrii cercetrii disciplinare
convocarea salariatului de ctre comisia de disciplin, pentru a-i susine apararea
cercetarea faptei i constatarea savririi sau nu a abaterii disciplinare
ntocmirea unui proces verbal
ntocmirea i comunicarea ordinului de sancionare a salariatului.
6.1.1. Sesizarea

Pentru investigarea abaterilor disciplinare, se nfiineaz Comisia de Cercetare Disciplinar,


denumit n continuare Comisia de Disciplin. Sesizarea ndreptat mpotriva unui salariat se
adreseaz conducerii instituiei de ctre:

6
Editia 1

Revizia 0

AGENIA
NAIONAL
PENTRU ROMI

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND CERCETAREA
DISCIPLINAR A PERSONALULUI
CONTRACTUAL DIN CADRUL
ANR

COD
PROCEDUR:
PO SAL. - 1
Nr. Exemplar: 1

a. eful serviciului/departamentului/compartimentului/biroului celui care a savrit abaterea


disciplinar;
b. prin autosesizare, atunci cand persoanele abilitate s aplice sanciunea conducerea ageniei,
afl n mod direct de faptul c s-a svrit o abatere disciplinar;
c. de orice alta persoan care, avnd cunotine despre svrirea abaterii, sesiseaz despre
aceasta conducerea instituiei.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Sesizarea trebuie sa cuprind:


numele, prenumele i funcia deinut de persoana care a facut sesizarea
numele, prenumele, funcia i serviciul/departamentul/compartimentul/biroul n care i
desfoar activitatea salariatul care a svrit abaterea
data la care a avut loc abaterea
fapta care constituie obiectul sesizarii descrierea pe larg
dovezile pe care se sprijina acuzaiile
precizarea sau nu a cunoaterii de ctre salariat a regulii sau procedurii pe care a ncalcat-o
data i semnatura celui care a ntocmit sesizarea
(3) Sesizarea se formuleaz n scris i este insoit, dup caz, de nscrisurile care o susin.
(4) Sesizarea conducerii cu privire la svrirea unei abateri disciplinare de ctre angajaii
societii, urmat de aplicarea sanciunii disciplinare, nu poate avea loc mai tarziu de 6 luni
de la data savririi faptei.
(5) Sesizarea se depune la Serviciul Economic, Administrativ i Resurse Umane.
(6) Data nregistrrii reprezint data lurii la cunotint de ctre cel ce urmeaza s aplice
sanciunea.
6.1.2. Numirea unei comisii n vederea realizrii cercetrii disciplinare

Conducerea instituiei, fiind astfel sesizat, va dispune numirea comisiei de cercetare


disciplinar.
Comisia de cercetare discplinar va fi numit prin Ordin emis de preedintele ANR i va fi
format din 1 preedinte, minim 3 membri i 1 secretar.

Competena Comisiei de Disciplin este limitat la cercetarea faptelor svrite de salariaii


din cadrul instituiei.
Principiile care stau la baza antrenrii rspunderii disciplinare sunt:
prezumia de nevinovie, conform creia se prezum angajatul cercetat disciplinar ca fiind
nevinovat att timp ct vinovia sa
nu a fost dovedit;
garantarea dreptului la aprare, conform cruia se recunoate dreptul angajatului cercetat
disciplinar de a fi audiat, de a cunoate toate actele cercetrii i de a prezenta dovezi n
aprarea sa;
celeritatea procedurii, care presupune obligaia Comisiei de a proceda la soluionarea cauzei
cu respectarea termenului de 30 de zile, conform art. 252 din Legea nr. 53/2003;
contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilitii persoanelor aflate pe poziii
divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legtur cu abaterea
disciplinar pentru care a fost sesizat Comisia;
proporionalitatea, conform cruia trebuie respectat un raport corect ntre gravitatea abaterii
disciplinare, circumstanele svririi acesteia i sanciunea disciplinar propus a fi aplicat;
7
Editia 1

Revizia 0

AGENIA
NAIONAL
PENTRU ROMI

a)

b)

c)
d)

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND CERCETAREA
DISCIPLINAR A PERSONALULUI
CONTRACTUAL DIN CADRUL
ANR

COD
PROCEDUR:
PO SAL. - 1
Nr. Exemplar: 1

legalitatea sanciunii, conform cruia pot fi aplicate sanciunile prevzute de lege conform
Codului Muncii;
unicitatea sanciunii, conform cruia pentru o abatere disciplinar nu se poate aplica dect o
singur sanciune disciplinar.
Comisia de Disciplin are urmtoarele atribuii principale:
efectueaz cercetarea preliminar n urma sesizrii n scris a faptei i n acest sens Comisia:
verific elementele de form i de fond ale sesizrii;
identific obiectul sesizrii;
stabilete, dac este cazul, ca n afar de salariat s mai participe i alte persoane a cror
prezen este necesar pentru stabilirea adevrului i soluionarea cauzei;
efectueaz cercetarea disciplinar prealabil, propriu-zis, n cadrul creia poate solicita
documentele considerate necesare i concludente pentru aflarea adevrului i soluionarea
cauzei;
ntocmete, n baza procesului verbal de edint, raportul de finalizare a cercetrii
disciplinare a faptei;
transmite raportul preedintelui ANR n vederea emiterii deciziei de sancionare;
Cercetarea disciplinar a faptei reprezint o condiie obligatorie ce trebuie ndeplinit n
cadrul aciunii disciplinare.
Sub sanciunea nulitii absolute, nici o masur, cu excepia averismentului scris nu poate fi
dispus mai nainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
Odat sesizat, conducerea instituiei are obligaia de a dispune nceperea anchetei
disciplinare pentru constatarea svrsirii abaterii.
Ancheta disciplinar presupune cercetarea:
mprejurrilor n care s-a savrit fapta
gradului de vinovie al salariatului
consecinelor abaterii disciplinare
comportrii generale n serviciu a salariatului
eventualelor saciuni disciplinare suferite anterior de acesta.
n vederea desfurarii cercetrii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat n scris de
comisia mputernicit de ctre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data,
ora i locul ntrevederii.
Comisia mputernicit de ctre angajator pentru a efectua cercetarea disciplinar, poate
solicita o not scris de la salariatul cercetat, not n care se cuprinde poziia acestuia fa de
fapta pentru care este cercetat i mprejurarile pe care le consider necesare s le invoce n
apararea sa.
n cazul n care salariatul refuz s se apere, se va ncheia un proces verbal din care sa rezulte
refuzul salariatului presupus a fi vinovat, document ce va purta i semntura angajatului
cercetat.

8
Editia 1

Revizia 0

AGENIA
NAIONAL
PENTRU ROMI

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND CERCETAREA
DISCIPLINAR A PERSONALULUI
CONTRACTUAL DIN CADRUL
ANR

COD
PROCEDUR:
PO SAL. - 1
Nr. Exemplar: 1

Neprezentarea salariatului la convocarea facut n condiiile prevzute la alin. (5) fr un


motiv obiectiv, d dreptul angajatorului s dispun sancionarea fr efectuarea cercetrii
disciplinare prealabile.
n cursul cercetrii disciplinare prealabile salariatul are dreptul s formuleze i s susin
toate aprrile n favoarea sa i s ofere persoanei imputernicite s realizeze cercetarea, toate
probele i motivaiile pe care le consider necesare, precum i dreptul s fie asistat, la cererea
sa, de ctre un reprezentant al sindicatului al carui membru este sau de ctre reprezentantul
salariailor, dup caz.
n toate cazurile, n cadrul cercetrii disciplinare prealabile, este obligatorie ascultarea
salariatului pesupus a fi vinovat i verificarea susinerilor acestuia n aprare.
6.1.3. Convocarea salariatului de ctre comisia de disciplin

Convocarea salariatului pentru a i se lua nota explicativ se realizeaz:


a) prin semnarea convocatorului, salariatul semnnd de primire un exemplar al
convocatorului.
b) prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire n cazul n care salariatul care a
svrit abaterea disciplinar lipsete de la locul de munc, refuz s semneze
convocatorul sau este angajat n cadrul unuia dintre birourile regionale ale Ageniei
Naionale pentru Romi.
6.1.4. Cercetarea faptei i constatarea savririi sau nu a abaterii disciplinare

Pentru cercetarea abaterilor svrite de salariai, conducerea instituiei va numi o comisie


format din minim 3 membri, cu drept de vot i un membru din organizaia sindical din care
face parte salariatul sau un reprezentant al salariailor, dac persoana cercett disciplinar
opteaz pentru reprezentare. Dup efectuarea cercetrii prealabile de ctre persoanele
desemnate de conducere n acest sens, propunerile referitoare la aplicarea sanciunilor se
nainteaz mpreun cu ntreaga documentaie catre conducerea ageniei, n vederea aplicrii
sanciunii disciplinare.
6.1.5. ntocmirea unui proces verbal

Modul de desfurare a anchetei disciplinare, precum i rezultatele acesteia se consemneaz


ntr-un proces verbal ce va purta semntura membrilor Comisiei precum i semntura
persoanei cercetate.
Procesul verbal va conine n mod obligatoriu componena comisiei, obiectivul comisiei de
disciplin, procedurile realizate pn n prezent, acte procedurale, descrierea desfurrii
cercetriii disciplinare efective i meniuni.
Dup ncheierea edinei de cercetare disciplinar, Comisia numit n vederea realizrii
cercetrii disciplinare prealabile va ntocmi un raport final ce va conine descrierea procedurii
aa cum s-a desfurat precum i propunerea de sancionare.
Raportul va conine n mod obligatoriu componena comisiei, obiectivul comisiei de
disciplin, procedurile realizate pn n prezent, acte procedurale, concluzii, constatri,
propuneri i meniuni.

9
Editia 1

Revizia 0

AGENIA
NAIONAL
PENTRU ROMI

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND CERCETAREA
DISCIPLINAR A PERSONALULUI
CONTRACTUAL DIN CADRUL
ANR

COD
PROCEDUR:
PO SAL. - 1
Nr. Exemplar: 1

6.1.6. ntocmirea i comunicarea ordinului de sancionare a salariatului.

Aplicarea sanciunii disciplinare


Sanciunea se stabilete, pe baza procesului verbal ntocmit, dupa cercetarea prealabil a
salariatului de ctre preedintele instituiei.
Individualizarea sanciunii:
Sanciunile pe care le poate aplica instituia n cazul n care salariatul savarseste o abatere
disciplinar sunt:
c) avertismentul scris;
d) suspendarea contractului individual de munc pentru o perioad ce nu poate depi 10
zile lucrtoare;
e) retrogradarea din funcie, cu acordarea salariului corespunztor funciei n care s-a
dispus retrogradarea, pentru o durat ce nu poate depi 60 de zile;
f) reducerea salariului de baz pe o durat de 1-3 luni cu 5-10%;
g) reducerea salariului de baz i/sau, dup caz, i a indemnizaiei de conducere pe o
perioad de 1-3 luni cu 5-10%;
h) desfacerea disciplinar a contractului individual de munc.
Sanciunea se aplic n raport cu gravitatea abaterii disciplinare svrite de ctre salariat
avndu-se n vedere:
a) mprejurrile n care s-a svrit fapta
b) gradul de vinovie a salariatului
c) consecinele abaterii disciplinare
d) comportarea general a salariatului n relaiile de munc
e) sanciunile aplicate anterior.
Preedintele dispune aplicarea sanciunii disciplinare prin ordin emis n form scris, n
termen de 30 de zile calendaristice de la data lurii la cunotinta despre svrirea abaterii
disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data svrsirii faptei.
Pentru o abatere disciplinar se poate aplica numai o singur sanciune.
Sub sanciunea nulitii absolute, n ordin se cuprind n mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinar;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul
individual de munc sau codul de conduit aplicabil personalului contractual care au
fost nclcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost nlturate aprrile formulate de salariat n timpul
cercetrii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, n condiiile prevzute la
art. 251 alin. (3), nu a fost efectuat cercetarea;
d) temeiul de drept n baza cruia sanciunea disciplinar se aplic;
e) termenul n care sanciunea poate fi contestat;
f) instana competent la care sanciunea poate fi contestat.

10
Editia 1

Revizia 0

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND CERCETAREA
DISCIPLINAR A PERSONALULUI
CONTRACTUAL DIN CADRUL
ANR

AGENIA
NAIONAL
PENTRU ROMI

COD
PROCEDUR:
PO SAL. - 1
Nr. Exemplar: 1

Ordinul de sancionare se comunic salariatului n cel mult 5 zile calendaristice de la data


emiterii i produce efecte de la data comunicrii.
Comunicarea se poate face:
personal, n situaia n care ordinul de sanctionare este nmnat direct salariatului
sancionat, caz n care pe formularul ce ramane la angajator se va meniona data la
care s-a facut comunicarea;
recomandat la domiciliul sau reedina comunicat de salariat, cu confirmare de
primire.
Contestarea ordinului de sancionare
Salariatul are dreptul de a contesta ordinul de sancionare la instana judecatoreasc
competent teritorial de care aparine. Dreptul persoanei sancionate de a se adresa
instantelor judecatoresti este garantat.

7. IDENTIFICAREA RISCURILOR
Toi paii precizai n cadrul prezentei proceduri sunt obligatorii, lipsa oricruia dintre ei
poate conduce la anularea ntregii cercetri disciplinare.
Nr.
Crt.
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.0.

OBIECTE AUDITABILE

RISCURI SEMNIFICATIVE

Necorelarea activitii cu legislaia n vigoare


Nerespectarea termenelor
Numirea unei comisii
Necorelarea activitii cu legislaia n vigoare
Nerespectarea termenelor
Convocarea salariatului
Necorelarea activitii cu legislaia n vigoare
Nerespectarea termenelor
Ascultarea aprrilor
Necorelarea activitii cu legislaia n vigoare
Nerespectarea termenelor
9. Cercetarea faptei i constatarea Necorelarea activitii cu legislaia n vigoare
savririi sau nu a abaterii Nerespectarea termenelor
disciplinare
10. ntocmirea unui proces verbal
Necorelarea activitii cu legislaia n vigoare
Nerespectarea termenelor
11. ntocmirea raportului comisiei
Necorelarea activitii cu legislaia n vigoare
12.
Nerespectarea termenelor
13. Recomandrile comisiei
Necorelarea activitii cu legislaia n vigoare
Nerespectarea termenelor
14. ntocmirea ordinului de sancionare Necorelarea activitii cu legislaia n vigoare
Nerespectarea termenelor
15. Comunicarea
ordinului
de Necorelarea activitii cu legislaia n vigoare
sancionare
Nerespectarea termenelor

8. Sesizarea

11
Editia 1

Revizia 0

AGENIA
NAIONAL
PENTRU ROMI

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND CERCETAREA
DISCIPLINAR A PERSONALULUI
CONTRACTUAL DIN CADRUL
ANR

COD
PROCEDUR:
PO SAL. - 1
Nr. Exemplar: 1

16. ANEXE
8.1. Anexa 1 Convocare
8.2. Anexa 1 Proces verbal
8.3. Anexa 1 Raportul comisiei de disciplin

Anexa 1

CONVOCARE

Doamna/ domnul.........................., domiciliat/ n judeul.......,localitatea ........, sector .........,


str. ........, nr. ....., bl. ......., ap. ....., ocupnd funcia de ........ n baza contractului individual de
munc nr. ...... nregistrat n data de .............., este convocat/ s se prezinte la sediul central
al instituiei, camera .......... n data de ..................., orele ................, n vederea cercetrii
disciplinare n conformitate cu art. 251 alin. 2 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Cercetarea disciplinar se realizeaz ca urmare a referatului nregistrat cu nr. ......... din data
de .............
n cursul cercetrii disciplinare prealabile angajatul are dreptul s formuleze n scris i s
susin toate aprrile n favoarea sa cu privire la cele constatate i sesizate.
Neprezentarea la convocare, fr un motiv obiectiv, d dreptul Preedintelui s dispun
sanciunea disciplinar, fr efectuarea cercetrii.
La ntrevedere va participa comisia desemnat prin ordinul nr. ........din data de............. emis
de Preedintele Ageniei Naionale pentru Romi pentru a efectua cercetarea disciplinar.
V informm c avei dreptul s beneficiai de dreptul de a fi asistat, la cererea
dumneavoastr, de ctre un reprezentant al sindicatului al carui membru suntei sau de ctre
reprezentantul salariailor, dup caz.

Data
Semnturi
Comisia
Preedinte ......................
Membru..........................
Membru..........................
Membru..........................
Am luat la cunotin de prezenta convocare............................
(semntura salariatului convocat i data
12
Editia 1

Revizia 0

AGENIA
NAIONAL
PENTRU ROMI

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND CERCETAREA
DISCIPLINAR A PERSONALULUI
CONTRACTUAL DIN CADRUL
ANR

COD
PROCEDUR:
PO SAL. - 1
Nr. Exemplar: 1

Anexa 2
Proces verbal

ncheiat astzi ............... ora ............, la sediul Ageniei Naionale pentru Romi din Splaiul
Independenei nr. 202 A, sector 6, Bucureti, camera 40 cu ocazia desfurrii cercetrii
disciplinare prealabile a doamnei/domnului...................................., avnd funcia de
......................... Comisia s-a ntrunit n temeiul titlul XI Rspunderea juridic, cap. 2
Rspunderea disciplinar, art. 263 268 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii
1. Componena comisiei:
....................................n calitate de preedinte al comisiei;
....................................n calitate de membru;
....................................n calitate de membru;
....................................n calitate de membru;
....................................n calitate de membru;
....................................n calitate de secretar
2. Obiectivul comisiei de disciplin potrivit Ordinului preedintelui ANR nr. ....... din data
..........:
3. Procedurile realizate pn n prezent:
- Procedura disciplinar a fost declanat la solicitarea reprezentantului legal al
instituiei n urma .........................
- n data de .................... s-a nregistrat referatul nr. ........, ntocmit de
doamna/domnul............................., n funcia de, prin care se constat nclcarea dispoziiilor
imperative stipulate de legislaia n vigoare de ctre doamna/domnul.......................
- n urma analizei referatului, preedintele ANR, a dispus demararea procedurilor
disciplinare privind problemele identificate i sesizate....................................
- n data de ........................... s-a numit comisia pentru cercetare disciplinar prin
ordinul nr......
- Astfel n data de ......................... doamna/domnul.....................a luat la cunotin de
convocarea nr. ................ la comisia de disciplin, ce va avea loc pe ..................., respectnd
termenul legal de 5 zile.

4. Acte procedurale

Convocarea a respectat toate preverile legale respectiv:


Motivul care face obiectul cercetrii disciplinare (referatul nr. ........ ntocmit n data
de.................. de doamna/domnul............, funcia n cadrul Ageniei Naionale pentru Romi);
13
Editia 1

Revizia 0

AGENIA
NAIONAL
PENTRU ROMI

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND CERCETAREA
DISCIPLINAR A PERSONALULUI
CONTRACTUAL DIN CADRUL
ANR

COD
PROCEDUR:
PO SAL. - 1
Nr. Exemplar: 1

Aducerea la cunotiin a faptei care face obiectul cercetrii disciplinare


prealabile(convocarea nr. ....... din data de ..............) n termenul legal de 5 zile lucrtoare;
Data i semntura la primire;
5. Desfurarea cercetriii disciplinare
6. Meniuni
Prezentul proces verbal astzi ora .............., n .......... exemplare.

....................................n calitate de preedinte al comisiei -....................................


....................................n calitate de membru -.......................................................
....................................n calitate de membru - ......................................................
....................................n calitate de membru -.......................................................
....................................n calitate de membru -.......................................................
....................................n calitate de secretar - .......................................................

.......................................n
calitate
.........................................................

de

salariat

cercetat

disciplinar

14
Editia 1

Revizia 0

AGENIA
NAIONAL
PENTRU ROMI

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND CERCETAREA
DISCIPLINAR A PERSONALULUI
CONTRACTUAL DIN CADRUL
ANR

COD
PROCEDUR:
PO SAL. - 1
Nr. Exemplar: 1

Anexa 3
Raportul comisiei de disciplin

ncheiat astzi ....................., la sediul Ageniei Naionale pentru Romi din Splaiul
Independenei nr. 202 A, sector 6, Bucureti, camera .........cu ocazia desfurrii cercetrii
disciplinare prealabile a doamnei/domnului...........,avnd funcia de............................
Comisia s-a ntrunit n temeiul titlul XI Rspunderea juridic, cap. 2 Rspunderea
disciplinar, art247 252 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificrile i
completrile ulterioare.
1. Componena comisiei:
....................................n calitate de preedinte al comisiei;
....................................n calitate de membru;
....................................n calitate de membru;
....................................n calitate de membru;
....................................n calitate de membru;
....................................n calitate de secretar
2. Obiectivul comisiei de disciplin potrivit Ordinului preedintelui ANR nr. .......... din data
de..........
3. Procedurile realizate pn n prezent:
4. Acte procedurale

5. Concluzii
6. Comisia a analizat i constat urmtoarele:

nclcarea ...............................
- Constatare : ...............................
- Consecin : ..............................

nclcarea ...............................
- Constatare : ...............................
- Consecin : ..............................

15
Editia 1

Revizia 0

AGENIA
NAIONAL
PENTRU ROMI

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND CERCETAREA
DISCIPLINAR A PERSONALULUI
CONTRACTUAL DIN CADRUL
ANR

COD
PROCEDUR:
PO SAL. - 1
Nr. Exemplar: 1

nclcarea ...............................
- Constatare : ...............................
- Consecin : ..............................

6. Propunere
Activitatea de cercetare realizat de comisie disciplinar a vizat urmtoarele aspecte:

mprejurrile n care faptele imputate au fost constatate:


Gradul de vinovie
Consecinele faptelor svrite: riscurile la care este expus instituia prin nclcarea
prevederilor legale i contractuale.
7. Meniuni

Comisia de disciplin, numit prin ordinul nr. ............ din .................. al preedintelui
Ageniei Naionale pentru Romi, propune ........................... potrivit art. ......... alin ....... lit.
........... din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificrile i completrile ulterioare.

Prezentul raport s-a ntocmit astzi ora ......., n ... exemplare.

....................................... n calitate de preedinte al comisiei -.....................................


.......................................n calitate de membru -.......................................................................
.......................................n calitate de membru - ...................................................................
.......................................cu studii juridice n calitate de membru -........................................
.......................................n calitate de membru -......................................
.......................................n calitate de secretar - .........................................................

16
Editia 1

Revizia 0