Sunteți pe pagina 1din 30

Ministerul Educaiei i Tineretului al Republicii Moldova Academia de Studii Economice din Moldova Facultatea Contabilitate si audit Catedra "

Contabilitate si audit"

TEZA DE CURS pe tema: " Contabilitatea veniturilor din activitatea operationala "

Autor Gorobcenco Aliona, student la anul III, grupa Con-287

Conductor tiinific:

Conf. univ, dr. GRUMEZA DUMITRU

Chiinu, 2011

Plan : .INTRODUCERE 1.Notiuni generale privind veniturile din activitatea operationala , pag 1 -3. 2.Metode de evaluare si constatare a venitului, pag 3-9. 3. Analiza rapoartelor financiare pe anul 2008,2009, pag 9-11. 4.Formule contabile referitoare la contabilitatea venitului operational cu documente justificative legate de aceste inregistrari contabile si analiza contului 221, 521, 534.2, 611.1, 611.2, pag 1221. Incheiere .

Introducere: Aceasta teza cuprinde tematica: contabilitatea veniturilor din activitatea operationala in aspect teoretic, precum si practic reiesind din datele intreprinderii INEP-LUCK S.R.L , r-nul Hincesti , s. Nemteni. Teza contine aspecte teoretice inspirate din mai multe surse in domeniul propus, precum si anexe: date din documente contabile si financiare ale intreprinderii. Conform Legii RM cu privire la antreprenoriat si intreprinderi Nr. 845- VIII din 03.01.92, care stabileste ca agentii economici au dreptul , in numele lor , sa desfasoare activitatea de antreprenoriat in Republica Moldova si determina principile juridice, organizatorice si economice ale acestei activitati. Legea nominaizat nu se extinde asupra persoanelor juridice si asupra persoanelor fizice care desfasoara o alta activitate decit cea de antreprenoriat. Antreprenoriat este activitatea de fabricare a productie, executarea a lucrarilor si prestare a servicilor, desfasurate de cetateni si de asociatile acestora in mod independent , din propria initiativa , in numele lor, pe riscul propriu si sub raspunderea lor patrimoniala cu scopul de a-si asigura o sursa permanenta de venituri. In opinia noastra, tema aleasa este caracteristica pentru toate intreprinderile ca de exemplu, Societate Comerciala(SC), Societate cu raspundere limitata (SRL) , Societatile pe actiuni (SA) si altele a caror scopul principal este obtinerea venitului si obtinerea venitului din activitatea operationala din prestarea servicilor care satisface anumite necesitati ale persoanelor fizice si juridice. Societatea comerciala Inep LuckS.R.L este inregistrata la camera de inregistrare de stat Nr 1003605150157 pe data 11.06.1996(Anexa Nr. 1) . In primul rind este de mentionat faptul ca Inep-Luck este o intreprindere privata ,activitatea ei fiind n domeniul constructilor. Societatea comerciala Inep-Luck activeaza in baza licentei Seria A MMII Nr. 022633 eliberata la 29 septembrie 2004. (AnexaNr. 2 si 3).Deasemeanea societatea comerciala a fost inregistrara la Serviciul Fiscal De Stat ca platitor de TVA nr. 6500401 pe data de 01.04.2004 (Anexa Nr.4). Societatea comerciala Inep-Luck este o societate cu rspundere limitat,

proprietar fiind o singura persoana, care asigura concomitent si conducerea activitatii. Numarul mediu scriptic al personalului in anul 2010 constitue paisprezece persoane. Pentru caracterizarea se pot lua in considerare si urmatoarele criterii: marimea cifrei de afaceri,adica valoarea produselor vindute sau a servicilor prestate, valoarea adaugata, valoarea capitalului propriu adica ansamblul mijloacelor financiare ale intreprinderii. Indicatori generali pentru determinarea profitul obtinut din activitatea operationala avem nevoie de urmatorii indicatori generali ; PB,AVO,CC, CGA,ACO acesti indicatori le putem gasi in RAPORTUL DE PROFIT SI PIERDERI , Anexa nr.2. Cu ajutorul acestor indicatori vom afla suma venitului obtinut de intreprindere pe parcursul anului de gestiune din vinzarea produselor activitatii operationale. Structura acestui venit este reflectat in anexa nr.2 la raportul financiar Anexa la Raportul de profit si pierdere paragraful 1 .1 Venitul din vinzari .

1. Notiuni generale privind activitatea operationala. Standardele Naionale de Contabilitate SNC 18 Venitul aprobat prin Ordin nr.174 din 25.12.97 a Ministerul Finanelor //Monitorul Oficial 88-91/182, 30.12.1997 stabilete criteriile de constatare a venitului, modul de msurare i de reflectare a acestuia n rapoartele financiare. Venitul reprezinta afluxul global de avantaje economice in cursul perioadei de gestiune rezultat din procesul activitatii ordinare a intreprinderii , sub forma de majorare a activelor sau de micsorare a datoriilor, care conduc la cresterea capitalului propriu, cu exceptia sporurilor pe seama aporturilor proprietarilor intreprinderii. Venitul cuprinde numai afluxul global de avantaje economice obtunute sau care urmeaza sa fie obtinute de intreprindere in conturile ei. In componenta venitului nu se includ sumele incasate in numele tertelor personae, de exemplu , cum sunt taxa pe valoare adaugata , accizele. Taxa pe valoarea adaugata si accizele nu se considera ca venituri ale intreprinderii, intrucit acestea sunt incasate in numele organelor de stat si se varsa in buget. Incasarile globale obtinute de intreprindere din insarcinarea organizatilor terte, din vinzarea produselor sau marfurilor acestora, deoarece aceste sume nu constituie un avantaj economic al intreprinderii si nu influenteaza capitalului propriu al acesteia. Sumele incasate la efectuarea operatiilor de intermediere in numele proprietarului de produse si transmise acestuia de asemenea nu constituie venitul intermediarului . In aceste cazuri, venitul agentului cuprinde numai comisionele. De exemplu, venitul persoanei care organizeaza licitatii consta din sumele de comision scazute din pretul de vinzare, incasate de la comparator si alte comisioane. In mod similar se determina si venitul persoanelor care organizeaza calatorii, cuprinzind numai comisioanele din vinzarea biletelor, dar nu valoarea globala a biletelor, platita de clienti. In functie de sursele de intrare , veniturile se subdivizeaza ; 1.Venituri din activitatea operationala 1

2.Venituri din activitatea neoperationala. Venituri din activitatea operationala cuprind sumele rezultate din activitatea de baza a intreprinderii. Acestea cuprind : venituri din vinzari ( incasarile din vinzarea produselor, marfurilor, prestarea servicilor, operatile de barter, contractile de constructie.); alte venituri operationale - sumele primite sau de primit din iesirea vinzarea, schimbului a activelor curente, cu exceptia produselor finite si marfurilor, arenda curenta precum si sub forma de amenzi, penalitati, despagubiri, recuperari de daune materiale rezultate de modificari ale metodelor de evaluare a activelor curente). Venitul din vinzari reprezinta valoare de vinzare (fara TVA) a marfurilor, produselor vindute, lucrarilor executate, servicilor prestate care se refera la activitatea de baza a intreprinderii. Pentru generalizarea informatiei privind veniturile din vinzari este destinat contul 611 Venitul din vinzari in care, in particular , se reflecta veniturile din ; -Vinzarea si alte iesiri de marfuri , produse ( transmiterea in capitalul statutar al altor intreprinderi, schimbul cu alte active); -Prestarea servicilor de reparatie ( daca prestarea acestor servicii constituie activitatea de baza a intreprinderii); -Executarea lucrarilor de constructie-montaj , de cercetare proiectare , de prospectiune, de cercetari stiintifice si altor lucrari ; -Prestarea servicilor de vinzare a marfurilor in consignatie ( daca prestarea acestor servicii constituie activitatea de baza a intreprinderii); -Prestarea servicilor de transport de marfuri si pasageri; -Prestarea servicilor de comunicatie; -Operatiuni de arenda (leasing) (daca aceste operatiuni se refere la activitatea de baza a intreprinderii);-Operatiuni pe baza de barter ( schimb de active si servicii) ; 2

-Alte operatiuni aferente activitatii de baza a intreprinderii. Alte venituri operationale include veniturile care apar in procesul desfasurarii activitatii de baza a intreprinderii, insa nu se refera la veniturile din vinzari. Pentru generalizarea informatiei privind alte venituri operationale este destinat contul 612 Alte venituri operationale in care, in particular , se reflecta: -Veniturile din vinzari si alte iesiri ( transmiterea in capitalul statutar, schimbul cu alte active etc.) de materiale , OMVSD , investitii pe termen scurt si alte active curente ( in afara de produse si marfuri); -Veniturile din transmiterea in folosinta temporara a activelor nemateriale ( daca acestea nu constituie activitatea de baza a intreprinderii ) ; -Veniturile din transmiterea in arenda operationala ( leasing, locatiune) a bunurilor ( daca acestea nu constituie activitatea de baza a intreprinderii ) ; -Valoarea de piata a plusurilor de active curente constatate la inventariere; -Amenzile, penalitatile si despagubirile primite sau care urmeaza a fi primite de la intreprinderi si persoane pentru incalcare de catre acestea a clauzelor contractuale -Veniturile sub forma recuperarii prejudiciului material cauzat intreprinderii; -Suma datoriilor decontate in legatura cu expirarea termenului de prescriptie ( in continuare datorii cu termenul expirat) privind creditele bancare, imprumuturile si dobinzele aferente , privind facturile comerciale, privind sumele deponente sis pre decontare si alte operatiuni; -Suma depasirii valorii realizabile nete a stocurilor de marfuri si materiale conform evaluarii precedente( in limita valorii de intrare / costul lor); 2. Metodele de evaluarea si constatarea venitului Conform prevederilor Legile Republicii Moldova 1163 din 24.04.97 Codul fiscal //Monitorul Oficial 62/522, 18.09.1997Articolul 44, 45, 46,47,48 Regulile de eviden i aplicarea lor si

prevederele SNC .18 Venitul , aprobat prin ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova nr . 174 din 25.12. 1997 . Venitul se evalueaz la valoarea venal primit sau care urmeaz a fi primit cu minusul rabaturilor i reducerilor comerciale admise de ntreprindere. Valoarea venal rezultat din tranzacii este stabilit prin acordul dintre ntreprinderea respectiv i cumprtorul sau utilizatorul activului.n majoritatea cazurilor venitul este exprimat suma venitului poate fi mai mic sau mai mare dect valoarea venal a produselor, mrfurilor i serviciilor vndute. De exemplu, la vnzarea mrfurilor cu reduceri de pre (adic la o sum mai joas dect preul de vnzare obinuit), venitul este constatat la suma cea mai mic, dar nu la preul obinuit. La vnzarea mrfurilor i serviciilor n credit suma nominala a incasarilor viitoare de mijloace bneti, prin urmare, i suma venitului constatat,va fi mai mare dect valoarea venal. n acest caz venitul din vnzri cuprinde: a) venitul din vnzarea mrfurilor i serviciilor care se evalueaz prin scontarea tuturor ncasrilor viitoare de mijloace bneti n baza cotei procentuale estimative (imputabile); b) venitul sub form de dobnzi, care reprezint diferena dintre venitul din vinzarea mrfurilor i serviciilor i suma nominal a ncasrilor viitoare de mijloace bneti. Cota procentual estimativ utilizat pentru scontarea ncasrilor viitoare de mijloace bneti se determin lund ca baz: a) cota procentual existent pentru activele sau datoriile financiare cu un nivel analog al riscului creditar sau b) cota procentual care sconteaz valoarea nominal a activului sau a datoriei financiare pn la preul curent al mrfurilor i serviciilor n cazul vnzrii acestora cu plata n numerar. Schimbul de produse, mrfuri i servicii identice cu aceeai valoare nu se consider tranzacie aductoare de venit. Schimbul pe produse, mrfuri i servicii neidentice (operaii pe baz de barter) se consider drept o tranzacie aductoare de venit. n acest caz venitul se evalueaz la valoarea venal a mrfurilor i serviciilor primite, corectat cu suma mijloacelor 4

bneti sau a echivalentelor acestora virate (primite). n cazul n care valoarea venal a produselor, mrfurilor i serviciilor primite nu poate fi determinat cu un grad nalt de certitudine, venitul se evalueaz la valoarea venal a produselor, mrfurilor transmise pe calea schimbului sau a serviciilor prestate, corectat cu suma mijloacelor bneti sau a echivalentelor acestora virate (primite). Venitul se constat n baza metodei calculrii n perioada de gestiune n care a fost obinut, indiferent de momentul efectiv al intrrii mijloacelor bneti sau altei forme de compensare. n cazul apariiei diverselor incertitudini constatarea venitului se admite cu respectarea urmtoarelor criterii: a) existena unei certitudini ferme c avantajele economice ce fac obiectul tranzaciei vor fi obinute de ntreprindere; b) existena unei posibiliti reale de a determina cu exactitate suma venitului. n unele cazuri aceste criterii pot fi respectate numai dup ncasarea mijloacelor bneti sau dup nlturarea incertitudinilor aprute. De exemplu, la executarea operaiilor de export pot aprea dificulti n legtur cu primirea autorizaiei emise de autoritile statului strin privind transferarea mijloacelor bneti obinute din exportul mrfurilor. n acest caz venitul nu se constat pn la momentul obinerii autorizaiei respective. n cazul apariiei unor ndoieli privind ncasarea sumei cuvenite, inclus anterior n venit, aceast sum se raporteaz la cheltuieli, i nu la diminuarea sumei venitului constatat iniial. Veniturile i cheltuielile ce fac obiectul uneia i aceleiai tranzacii sau operaiuni economice snt constatate n aceeai perioad de gestiune. De exemplu, diversele componente ale cheltuielilor, ce compun costul vnzrilor, snt constatate concomitent cu veniturile rezultate din vnzarea produselor finite, mrfurilor sau din prestri de servicii. n SNC 18 constatarea venitului se efectueaz pe fiecare tranzacie. ns n anumite circumstane venitul poate fi constatat pe componente distincte ale unei tranzacii. De exemplu, dac preul de 5

desfacere a mrfii include o anumit sum necesar pentru deservirea ei ulterioar, venitul pentru aceast parte a preului este constatat nu la momentul vnzrii, dar pe msura prestrii serviciilor. n alte cazuri, dimpotriv, venitul se constat concomitent pentru dou sau mai multe tranzacii interdependente. Acest lucru este condiionat de faptul c suma venitului pentru o singur operaie nu poate fi determinat cu exactitate fr a lua n considerare tranzaciile precedente sau viitoare. De exemplu, ntreprinderea poate s vind mrfuri i concomitent s ncheie contracte de cumprare ulterioar a acestora peste o perioad anumit, negnd prin aceasta efectul comercial independent al unei tranzacii distincte. n acest caz venitul se constat concomitent pentru ambele tranzacii. Venitul din vnzri de produse finite i mrfuri Venitul din vnzri de produse finite i mrfuri se constat in baza metodei calcularii n cazul livrrii i transmiterii ctre cumprtor a drepturilor de proprietate asupra acestora. Venitul nu se constat dac cheltuielile aferente obligaiilor de garanie nu pot fi supuse unei evaluri veridice prealabile. n acest caz orice ncasri din vnzri snt considerate drept datorii pn la expirarea termenului de garanie pentru deservirea mrfurilor vndute. Venitul din prestrea servicilor Venitul provenit din prestri servicii se constat n baza metodei calculrii pe msura efecturii acestora pe fiecare tranzacie sau pe stadii distincte ale acesteia. Serviciile se presteaz n conformitate cu clauzele stipulate n contract pe durata uneia sau a mai multor perioade de gestiune. Dac termenul de prestare a serviciilor nu depete durata unei perioade de gestiune, venitul se constat dup ncheierea tranzaciei. Cnd serviciile, conform unuia i aceluiai contract, se presteaz pe o durat mai mare dect perioada de gestiune, venitul se constat pe stadii distincte ale tranzaciei potrivit metodei procentului de execuie (procentajului ndeplinit), adic n perioadele de gestiune n care se presteaz serviciile. 6

Constatarea venitului n baza acestei metode se admite la respectarea urmtoarelor criterii: a) momentul ncheierii tranzaciei sau a unui stadiu distinct al acesteia poate fi determinat cu un grad nalt de certitudine la data ntocmirii rapoartelor financiare; b) cheltuielile suportate n procesul tranzaciei i necesare pentru ncheierea acesteia pot fi determinate cu exactitate. ntreprinderea efectueaz evaluarea exact a venitului dup realizarea unui acord cu celelalte persoane participante la tranzacie privind: a) drepturile fiecrei pri, avnd putere juridic i referitoare la prestarea i consumarea serviciilor; b) compensaia presupus; c) metodele i condiiile de plat. n aceste scopuri ntreprinderea trebuie s dispun de sisteme eficiente de planificare i de gestiune financiar intern. Dup prestarea serviciilor ntreprinderea reexamineaz i, n caz de necesitate, corecteaz mrimea venitului constatat iniial. Venitul pe stadiile de ncheiere a tranzaciei poate fi determinat n baza uneia din urmtoarele metode: a) volumului efectiv al lucrrilor executate; b) corelaiei procentuale a serviciilor prestate efectiv la o dat prestabilit fa de volumul total al acestora prevzut de contract; c) corelaiei procentuale a cheltuielilor suportate la o dat prestabilit fa de suma total a acestora prevzut de contract. Veniturile nu se constat pe baza plilor intermediare i a avansurilor ncasate de la beneficiari pn la ncheierea integral a tranzaciei sau a stadiilor distincte ale acesteia. n scopuri practice, cnd serviciile snt prestate n cadrul unui numr nedeterminat de operaiuni, pe durata unei anumite perioade de timp, care nu pot fi repartizate exact pe stadii 7

venitul se constat pe baza metodei liniare, dac nu exist dovezi c alte metode identific mai corect stadiul de terminare a tranzaciei. n cazul n care una dintre operaiuni (stadiu) de prestare a serviciilor este mai important dect celelalte operaiuni constatarea venitului se amn pn la executarea acestei operaiuni (stadiu) importante. Cnd rezultatul tranzaciei nu poate fi determinat cu un grad nalt de certitudine, venitul se constat numai n mrimea cheltuielilor suportate, care au fost sau, posibil, vor fi recuperate. Dac rezultatul tranzaciei nu poate fi determinat cu un grad suficient de certitudine i exist probabilitatea nerecuperrii consumurilor suportate, venitul nu se constat, iar consumurile se raporteaz la cheltuieli. Dac incertitudinile existente anterior, care au afectat evaluarea exact a rezultatelor tranzaciei (contractului) au disprut, venitul se constat n baza metodei calculrii pe msura efecturii acestora pe fiecare tranzacie sau pe stadii distincte ale acesteia. Intreprinderea INEP-LUCK S.R.L in prezent se ocupa cu prestarea servicilor privind constructile de cladiri, instalatii si retele tehnico edilitare, reconstructii. Intreprinderea presteaza diverse lucrari legate de activitatea de constructie . Sortimentul acestor lucrari include:1 Terasamente si lucrari de teren 1.1 Lucrari de terasiere.1.2 Lucrari de drenaj . 2 Executarea constructilor 2.1 Constructii din zidarie cu inaltimea limitata la doua nivele.2.2 Cladiri din beton armat monolit.2.3 Lucrari de amenajarea teritoriului.3 Lucrari de protectie a constructilor si utilajelor. 3.1 Invelitori si sarpante, izolatii hidrofuge. 3.2 Izolatii termice.3.3 Izolatii anticorozive.4 .Lucrari de finisare a constructilor 4.1 Tencuieli , placaje exterioare si interioare.4.2 Pardoseli.4.3 Produse de timplarie.4.4 Profile si ornamente decorative .5. Instalatii si retele interioare5.1 Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare 5.2 Instalatii si retele termice.5.3 Instalatii si retele de gaze cu presiune joasa.6 .Instalatii si retele exterioare.6.1 Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare.7. Montarea utilajelor si instalatilor tehnologice.7.1 Contoare de apa.7.2 Contoare de energie termica.Calitatea servicilor prestate de intreprinderea Inep-Luck S.R.L reprezinta un factor principal pentru obtinerea 8

succesului de piata , cel mai important criteriu in luarea deciziei de cumparare este calitatile ergonomice, dupa care urmeaza. 3.Analiza rezultatului financir pe anul 2008,2009.(Anexa Nr.5 si 6 din Forma nr.2Raportul de profit si pierdere). Tabelul 1 Analiza rezultatelor financiare pe anul 2008, 2009 Indicatori AP (2008)mii lei AG(2009)mii lei Rezultatele financiare anului 2009 in raport cu 1 2 3 11852301 10658627 1193674 10,07 RF anul 2008 4 =(3-2) 3147442 2837259 310183 - 0,08 Rezultatele financiare anului 2009 in raport cu RF anul 2008 5 3/2X100% 136,2 136,3 135,1 99,2

1.rd. 010 Venitul din 8 704 859 vinzari (mii lei) 2. rd. 020Costul de vinzare (mii lei) 3. Profitul brut (mii 7 821 368 883 491

lei) (rd 010-020) 4. 030 Rentabilita tea 10,15 venitului din vinzari (030/010)*100%

Calcule arata ca rentabilitatea venitului din vinzari s-a redus cu 0.08 (10.15-10.07)puncte procentuale, aceasta diminuare a fost determinate din cauza majorare costului din vinzari cu 2837259 mii lei sau cu 136,3% pe cnd Venitul din vnzari s-a majorat doar cu 136,2 la sut fata de anul precedent. Tabelul 2 RAO = PB+ AVO CC- CGA ACO . Calculul influentei factorilor asupra modificarii RAO(Anexa Nr.5 si 6 , Forma Nr.2 Raportul de profit si pierdere). 9

Indicatori 1 PB AV CC CGA ACO RAO RAF Profit perioadei de gestiune Cheltueli privind impozitul pe venit

AG(2008) 2 883491 217 656123 68346 158805 -103615 55190

AG(2009) 3 1193674 150 1011552 91943 90029 -3295 86734

Abaterea absoluta 4=3-2 +310183 - 67 +355429 +23597 -68776 -100320 + 31544

Rezultatul influentei 5=3/2 135,1 69,1 154,2 134,5 56,7 -96,8 157,2

Conform calculilor reflectate in tabel in perioada analizata RAO s-a micorat cu 68776 lei , necatind la faptul c PB n perioada de gestiune a anului 2009 s-a majorat cu 310183 lei sau cu 10 135,1 la suta, aceasta micsorare a RAO a fost conditionata de cresterea CGA cu 355 429 lei sau cu 154,2 la sut si a ACO cu 23597 lei sau 134,5 la suta. Totodata este de mentionat faptul, ca PPG a intreprinderii s-a majorat in anul 2009 cu 31544 lei sau 157, 2 la suta fata de anul 2008 din contul micsorrii pierderilor din AF cu 100320 lei sau cu 96,8 la suta .Totodata observam ca fata de anul precedent a crescut CC cu 54 mii lei ,CGA cu 263896 mii lei. Sub influenta negativa a acestor factori RAO s-a micsorat cu (54+263896+33008)=296958 mii lei. Pe viitor marimea RAO poate fi majorat pe seama reducerii CGA si ACO. In perioada anului 2008 inreprinderea Inep-luck a efectuat livrari in valoare de 8 704 858, 75 lei la contul 611(Anexa Nr.7). Deasemenea din livrarea produselor reflectate la 611.1 intreprinderea a obtinut o suma de 4 983 349,04 lei(Anexa Nr.8), iar livrarile din realizarea

marfurilor reflectate la 611.2 in suma de 3721509 .71 lei(Anexa Nr.9). Pe parcursul anului 2009 venitul din vinzari a constituit 11 852 301. 14 lei reflectate la contul 611(Anexa Nr.10). La subcontul 1 al contului 611 (venitul din vinzarea produselor) a efectuat livrari in marime de 6 045 390, 80 lei (Anexa Nr.11) , iar la subcontul 2 aceluiasi cont constituie 5 759 483,03 lei (venitul din vinzarea marfurilor ,Anexa Nr.10). Servicile prestate de intreprinderea Inep-Luck catre Institutle Publice au constituit in perioada anului 2008 au constituit -3206392.25 lei in raport cu livrarile totale acumulate in debitul contului 221 a anului respectiv in valoare de 11 624 171.14 lei , sau 27,58 % (Anexa Nr.12). Iar in 2009 intreprinderea Inep-luck a efectuat lucarari in valoare de 5 231 209,45 lei lei in raport cu livrarile totale -15 890 659.08 lei , sau 32,92%(Anexa Nr.13).

11 4. Formule contabile referitoare la contabilitatea venitului operational cu documente justificative legate de aceste inregistrari contabile si analiza contului 221, 521, 534, 611.1, 611.2. Calcularea platii (fara TVA) pentru bunurile transmise in arenda operationala(leasing, locatiune).(Factura fiscala Nr.11 de pe 27 noiembrie 2009). Debit contului 228Creante pe termen scurt privind veniturile calculate -4800 lei Debit contului 534 .2Datorii privind taxa pe valoare adaugata 960 lei Credit contului 612.2Venituri din arenda curenta -5760 lei.

Calcularea platii (fara TVA) pentru bunurile transmise in arenda operationala(leasing, locatiune).(Factura fiscala Nr.2 de pe 25 august 2009) Debit contului 228 Creante pe termen scurt privind veniturile calculate-3600 lei Debit contului 534 .2 Datorii privind taxa pe valoare adaugata 720 lei Credit contului 612.2 Venituri din arenda curenta -4320 lei.

Reflectarea valorii de vinzare (fara TVA) a marfurilor , produselor si servicilor vindute altor intreprinderi si persoane cu achitarea ulterioara(Factura fiscala Nr.3 de pe data de 28 decembrie 2009) .Debit contului 221 Creante pe termen scurt aferente facturilor comerciale - 175 830 lei Debit contului 534.2Datorii privind taxa pe valoare adaugata 35 166 lei Credit contului 611 _Venitul din vinzari- 210 996 lei.

Reflectarea valorii de vinzare (fara TVA) a marfurilor , produselor si servicilor vindute altor intreprinderi si persoane cu achitarea ulterioara(Factura Fiscala Nr 4de pe data de 20 ianuarie 12

..Debit contului 221 Creante pe termen scurt aferente facturilor comerciale - 15 900 lei Debit contului 534.2 Datorii privind taxa pe valoare adaugata 3180 lei Credit contului 611 Venitul din vinzari_- 19 080 lei.

Reflectarea valorii de vinzare (fara TVA) a marfurilor , produselor si servicilor vindute altor intreprinderi si persoane cu achitarea ulterioara(Factura fiscala 5 de pe data de 8 iunie 2009). .Debit contului 221 Creante pe termen scurt aferente facturilor comerciale - 267 404 lei Debit contului 534.2 Datorii privind taxa pe valoare adaugata 53 480 lei Credit contului 611 Venitul din vinzari _- 320 884 lei.

Reflectarea valorii de vinzare (fara TVA) a marfurilor , produselor si servicilor vindute altor intreprinderi si persoane cu achitarea ulterioara(Factura fiscala Nr.6 de pe data de 30 septembrie 2009). .Debit contului 221 Creante pe termen scurt aferente facturilor comerciale - 240 940.79 lei . Debit contului 534.2 Datorii privind taxa pe valoare adaugata 48 188.16 lei. Credit contului 611 _ Venitul din vinzari- 289 128. 95 lei.

Reflectarea valorii de vinzare (fara TVA) a marfurilor , produselor si servicilor vindute altor intreprinderi si persoane cu achitarea ulterioara(Factura fiscala Nr. 7de pe data de 11 decembrie 2009). .Debit contului 221 Creante pe termen scurt aferente facturilor comerciale - 670.95 lei . Debit contului 534.2 Datorii privind taxa pe valoare adaugata 134.19 lei. 13 Credit contului 611 Venitul din vinzari_- 805.14 lei. Reflectarea valorii de vinzare (fara TVA) a marfurilor , produselor si servicilor vindute altor intreprinderi si persoane cu achitarea ulterioara(Factura fiscala Nr .8 de pe data de 30 decembrie 2009). .Debit contului 221 Creante pe termen scurt aferente facturilor comerciale - 477 646.95 lei . Debit contului 534.2 Datorii privind taxa pe valoare adaugata 95 529.39 lei. Credit contului 611 Venitul din vinzari_- 573 176. 34 lei.

Analiza contului 221 pe anul 2008.( Anexa Nr.14)

Soldul initial 1,576,004.99 lei. 1) Intrarea mijloacelor banesti pentru achitarea creantelor pe termen scurt aferente facturilor comerciale.(2008) Dt 241 Ct 221 185,236.65 lei . Dt 242 Ct 221 8,981,645.32 2) Achitarea creantelor pe seama: a) datoriilor fata de furnizori si antreprenori ( in cazul efectuarii decontarilor prin compensarea cererilor reciproce) .(2008) Dt521 Ct 221 rulaj ct- 1,768,295.16, rulaj dt- 1,573,420.94. 3) Reflectarea TVA pentru trecerea in cont , conform facturii fiscale . Dt 534.2 Ct 521- 1,149,517.23 4) Reflectarea valorii de vinzare a produselor finite , fara TVA . Dt221 Ct 611 8,704,858.75 lei.(2008). 5) Reflectarea datoriilor (fara TVA) fata de alte intreprinderi si persoane pentru consumul de apa, energie electrica si toate tipurile de servicii(reparatia mijloacelor fixe ,audit, consultanta) 14

prestate pentru necesitatile generale si administrative ale intreprinderii. Dt 713 Ct 521 2,607.35 lei. 6) Reflectarea pierderilor privind diferentele de curs valutar aferente conturilor valutare si operatilor in valuta straina. Dt 722 Ct 221 103,615.20 lei. (2008) . Rulaj creditor- 11,624,171.14 lei. Rulaj debitor 10,848,025.46 lei. Sold final al contului 221- 2,352,150.67 lei.

Analiza contului 221 pe anul 2009 (Anexa Nr.15) Sold initial -2,352,150.67 lei. 1) Anularea creantelor compromise pe seama rezervei privind datoriile dubioase Dt 222 Ct 221 423,801.27 lei . 2)Intrarea mijloacelor banesti pentru achitarea creantelor pe termen scurt aferente facturilor comerciale Dt 241 Ct 221- 1,426,579.57 lei . Dt 242 Ct 221 11,240,398.80 lei . 3)Reflectarea pierderilor aferente operatiilor anilor precedenti,constatate in anul de gestiune, apartenenta carora la anii precedenti se confirma documentar. Dt 331 Ct 221-5,556.46 lei. 4)Achitarea creantelor pe seama datoriilor fata de furnizori si antreprenori (in cazul efectuarii decontarilor prin compensarea cererilor reciproce). Dt 521 Ct 221 rulaj ct-2,353,638.31, rulaj dt-2,731,148.71 lei. 5)Reflectarea TVA pentru trecerea in cont, conform facturii fiscale 15

Dt 534.2 Ct 521 -1,684,719.63 lei. 6) Reflectarea valorii de vinzare (fara TVA) a marfurilor , produselor si servicilor vindute altor intreprinderi si persoane cu achitarea ulterioara. Dt 221 Ct 611-11,852,301.14 lei. 7)Reflectarea diferentelor de curs valutar nefavorabile aferente creantelor in valuta straina la fiele perioadei de gestiune. 722 Ct 221 3,295.02 lei. Rulaj creditor al contului 221 15,890,659.08 lei .

Rulaj debitor al contului 221- 15,830,779.83 lei. Soldul final al contului 221- 2,412,029.92 lei.

Analiza contului 521 pe anul 2008(Anexa Nr.16) Sold initial 2,078,408.95 lei. 1) Acceptarea spre plata a facturilor de la furnizori si antreprenori; a) valori intrate Dt 521 Ct 121- 52,937.50 lei. Dt 521 Ct 211- 3,370,571.21 lei. Dt 521 Ct 213- 6,281.67 lei. Dt 521 Ct 217 3,625,986.31 lei .

2) Achitarea creantelor pe seama datoriilor fata de furnizori si antreprenori . Dt 521 Ct 2213)Achitarea documentelor de de decontare si plata ale furnizorilor si antreprenorilor din contul de decontare. 16 Dt 242 Ct 521 -9,764,605.50 lei. 4)Achitarea datoriilor fata de alte intreprinderi si persoane pe seama angajatilor intreprinderii. Dt521 Ct 532-rulaj ct-1,573,420.94 si rulaj dt- 1,768,295.16 lei. Reflectarea TVA aferenta sumei datoriilor restabilite, decontate anterior in legatura cu expirarea termenului de prescriptie. 5)Dt 534 Ct 521 -1,716,009.97 lei. b) servicile prestate Dt 521 Ct 713 318,552.34 lei .

Dt 521 Ct 714 56,869.29 lei Dt 521 Ct 811- 1,609,020.23 lei. Rulaj creditor 12,897.716.13 lei. Rulaj debitor 12,524,523.68 lei. Sold final al contului 521- 1.705,216.50 lei.

Analiza contului 521 pe anul 2009 (Anexa Nr.17) Sold initial 1,705,216.50 lei. 1)Acceptarea spre plata a facturilor de la furnizori si antreprenori; c) valori intrate Dt 521 Ct 121- 12,989.29 lei. Dt 521 Ct 211- 3,578,588.09 lei. Dt 521 Ct 213- 7,056.66 lei. Dt 521 Ct 217 9,243,515.39 lei . 2)Achitarea creantelor pe seama datoriilor fata de furnizori si antreprenori. Dt 221 Ct 521 rulaj ct- 2,731,148.71,rulaj dt- 2,353,638.31 lei. 17 3)Reflectarea in calitate de sume spre decontare a mijloacelor primite de la alte intreprinderi sub forma de plata pentru lucrari efectuate. Dt 227 Ct 521-11,801.97 lei. 4)Achitarea documentelor de de decontare si plata ale furnizorilor si antreprenorilor din contul de decontare Dt 242 Ct 521 rulaj ct-11,268,723.87 si rulaj dt-337,921.80 lei. Dt 251 Ct 521 4,049.67 lei. Dt 534 Ct 521 2,036,897.93 lei . d) servicile prestate

Dt 521 Ct 713 112,770.96 lei . Dt 521 Ct 714 60,693.66 lei

Dt 521 Ct 811- 458,931.43 lei. Rulaj creditor 14,011,674.55 lei. Rulaj debitor 18,207,053.19 lei. Sold final al contului 521- 5,900,595.14 lei.

Analiza contului 534.2 pe anul 2008 (Anexa Nr.18) Sold initial (-873.441.71) lei. 1) Calcularea TVA aferenta servicilor prestate Dt 221 Ct 534.2- 1,149,517.71 lei. 2) Reflectarea datoriilor la buget privind tax ape valoare adaugata si accize in cazul coincindentei momentelor de vinzare si achitare a facturilor. Dt 534 Ct 242 989,725.00 lei. 3) Reflectarea impozitului pe venit din valoarea servicilor (fara TVA ) achitate, care sint prestate de alte intreprinderi . 18 Dt 521 Ct 534.2- 1,716,009.97 lei. 4)Retinerea impozitului pe venit din sumele ratelor de asigurare conform contractelor de asigurare si reasiurare . Dt 533 Ct 534.2-14,500.00 lei. Rulaj creditor 1,716,009.97 lei. Rulaj debitor- 2,153,742.23 lei. Sold final al contului 534 .2 (-435,709.45) lei.

Analiza contului 534.2 pe anul 2009(Anexa Nr.19)

Sold initial (-435,709.45 ) lei. 1) Reflectarea TVA aferenta servicilor prestate. Dt 221 Ct 534.2 -1,684,719.63 lei. 2)Reflectarea datoriilor la buget privind tax ape valoare adaugata si accize in cazul coincindentei momentelor de vinzare si achitare a facturilor. Dt 534 Ct 242 354,918.00 lei. 3)Reflectarea impozitului pe venit din valoarea servicilor (fara TVA ) achitate, care sint prestate de alte intreprinderi Dt 521 Ct 534.2-2,036,897.93 lei. Rulaj creditor 2,036,897.93 lei. Rulaj debitor- 2,039,637.6lei. Sold final al contului 534 .2 (-432,969.75) lei.

Analiza contului 611.1 pe anul 2008( Anexa Nr.20) Sold initial -0 . 1) Reflectarea valorii produselor vindute , servicilor prestate , lucrarilor executate in antrepriza la preturi de livrare (fara TVA si accize) aferente facturilor prezentate spre achitare cumparatorilor si clientilor terti Dt 611 Ct 221- 4,983,349.04 lei. 2) Trecerea la finele anului de gestiune a venitului din vinzarea produselor acumulate la rezultatul financiar Dt 351 Ct 611.1 4,983,349.04 lei. Rulaj creditor- 4,983,349.04 lei. Rulaj debitor 4,983,349.04 lei. Sold final al contului 611.1- 0 lei. 19

Analiza contului 611.1pe anul 2009(Anexa Nr.21). Sold initial -0 . 3) Reflectarea valorii produselor vindute , servicilor prestate , lucrarilor executate in antrepriza la preturi de livrare (fara TVA si accize) aferente facturilor prezentate spre achitare cumparatorilor si clientilor terti Dt 611 Ct 221- 6,045,390.80 lei. 4) Trecerea la finele anului de gestiune a venitului din vinzarea produselor acumulate la rezultatul financiar Dt 351 Ct 611.1 6,045,390.80 lei. Rulaj creditor- 6.045,390.80 lei. Rulaj debitor 6,045,390.80 lei. Sold final al contului 611.1- 0 lei. 20

Analiza contului 611.2 pe anul 2008(Anexa Nr. 22). Sold initial -0 . 5) Reflectarea valorii marfurilor vindute , servicilor prestate , lucrarilor executate in antrepriza la preturi de livrare (fara TVA si accize) aferente facturilor prezentate spre achitare cumparatorilor si clientilor terti Dt 611 Ct 221- 3,721,509.71 lei. 6) Trecerea la finele anului de gestiune a venitului din vinzarea marfurilor acumulate la rezultatul financiar Dt 351 Ct 611.1 3.721,509.71lei. Rulaj creditor- 3,721,509.71 lei.

Rulaj debitor 3,721,509.71 lei. Sold final al contului 611.1- 0 lei.

Analiza contului 611.2 pe anul 2009(Anexa Nr.23) Sold initial -0 . 7) Reflectarea valorii marfurilor vindute , servicilor prestate , lucrarilor executate in antrepriza la preturi de livrare (fara TVA si accize) aferente facturilor prezentate spre achitare cumparatorilor si clientilor terti Dt 611 Ct 221- 5,753,483.03 lei. 8) Trecerea la finele anului de gestiune a venitului din vinzarea marfurilor acumulate la rezultatul financiar Dt 351 Ct 611.1 5,753,483.03 lei. Rulaj creditor- 5,753,483.03 lei. Rulaj debitor 5,753,483.03 lei. Sold final al contului 611.1- 0 lei. 21

Incheiere In prezentul material au fost examinati indicatorii principali ai activitatii intreprinderii InepLuck S.R.L. in domeniul constructiei.Deci in urma studierii bilantului contabil (anexa 3) si a raportului financiar putem spune ca intreprinderea Inep-LuckS.R.L are activitatea de baza n domeniule prestrii servicilor de contrucii.Pentru a efectua analiza rezultatelor din activitatea economico- financiara a fost utilizat raportul financiar, inclusiv Forma nr.1 bilantul contabil, Forma nr.2 Raportul de profit i pierderi i anexa 5 la raportul dat, Formanr. 4 - Raportul privind fluxul mijloacelor banesti, Anexa 5 pentru anii 2008-2009, Registrele de evidenta contabila a conturilor 611, 612,221,228. Analizind aceste compartiment s- a constatat o reducere

in dinamica a profitului net cu mentionarea cauzelor respective. Dupa parerea mea consider ca intreprinderea Inep-Luck S.R.L sa treaca la SIRF deoarece raportarea conform SIRF ofera un sir de avantaje indiscutabile fata de SNC. In primul rind ele asigura un salt in ce priveste transparenta, simplitatea si credibilitatatea datelor din rapoartele financiare ale entitatii.In al doilea rind , ele asigura comparabilitatea perfecta a datelor raportate de alte entitati autohtone, ci cu datele entitatilor din orice punct al lumii, ridicind piata investitionala din RM la un nivel mondial. In acelasi timp trecerea la raportarea conform SIRF implica costuri foarte mari,, cit financiare , atit si intelectuale.Din aceasta cauza majoritatea entitatilor nu sunt gata pentru implementarea acestora, facind imposibila o reforma acontabilitatii la nivel national in acest sens. Raportarea veniturilor conform SNC si SIRF difera semnificativ.In primul rind, Raportul privind profitul si pierderile autohton are o forma fixa , stabilita prin legislatie si nu este flexibil pentru adaptarea la necasitatile entitatii. In acelasi timp, conform SIRF,Contul de profit si pierdere are o forma libera , cu conditia ca acesta va include un sir de indicatori obligatorii , specificati in IAS 1 . Forma fixa a raportului privind profitul si pierderile, in primul rind face dificila vizualizarea informatiei financiare a entitatilor cu activitatea specifica .

.In al doilea rind duce la incalcarea principiului pragului de semnificatie, conform caruia orice element care are o valoarea semnificativa trebuie prezentat in situatile financiare separate, deoarece forma fixa a raportului nu face posibila dezvaluirea a carorva elemente separat.Diferita este si tratarea referitor la veniturile extraordinare.SNC permite recunoasterea si reflectarea in raportul financiar a acestor venituri , pe cind SIRF nu permite recunoasterea nici un element ca fiind element extraordinar sic ere reflectarea acestora in componenta cistigurilor.Un moment cheie este termenul altor venituri globale . Acestea sunt acele venituri care desi corespund definitie de venit,adica genereaza cresteri a capitalului altele decit cele obtinute prin contributii de la fondatori , nu participa la

formarea profitului net , ci se reflecta direct in conturile capitalului. Conform SNC , astfel de venituri globale nu se reflecta in Raportul de profit si pierderi.Standartele internationale nu sunt legate deloc de forma juridical, pe cind in practica autohtona, actele normative in domeniul contabilitatii se bazeaza pe legislatie civila, adica pe forma juridica. Acesta contituie principalul impediment de ordin psihologic la reflectarea in evidenta contabila a operatiunilor in conformitate cu SIRF. In urma studiului a fost utilizata literature de specialitate si mai multe surse de informatie care sunt anexate in raport.

22 Bibliografie: Legile Republicii Moldova 1163 din 24.04.97 Codul fiscal //Monitorul Oficial 62/522, 18.09.1997 Legea RM cu privire la antreprenoriat si intreprinderi Nr. 845-VIII din 03.01.92. SNC .18 Venitul , aprobat prin ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova nr . 174 din 25.12. 1997, Comentarile cu privire la aplicarea S.N.C .18 Venitul aprobate prin ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova nr.16 din 29.01. 1999, S.N.C .2 Stocuri de marfuri si materiale , aprobat prin ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova nr. 174 din 25.12. 1997, S.N.C .11 Contracte de constructii , aprobat prin ordinul Ministerului F Finantelor al RM nr.16 din 29. 01.1999, S.N.C .4 Particularitatile contabilitatii la

intreprinderile micului business , aprobat prin ordinul Ministerului Finantelor al RM nr.32 din 03.03.2000, Legea nr. 845 XII cu privire la antreprenoriat . Contabilitatea financiara .Editia a II-a . Colectiv de autori : coordinator A. Nederita. ACAp , Chisinau , 1999.

Anexe: Anexa Nr.1 Certificat de inregistrare 11.06.1996 codul fiscal 1003605150157. AnexaNr. 2 Licenta Seria A MMII Nr.022633. Anexa Nr.3 Anexa la licenta . Anexa Nr.4 Certificat de inregistrarea a subiectului impunerii cu TVA 6500401. AnexaNr.5 Raportul financiar pe anul 2008. Anexa Nr.6 Raportul financiar pe anul 2009. AnexaNr.7 Factura fiscala seria Nr. SU2920806 Anexa Nr.8 Soldul rulajului contului 611.1 . Anexa Nr.9 Soldul rulajului pe anul 2008.(pe subconturi).

Anexa Nr.10 Soldul rulajului pe contul 611,anul 2009. Anexa Nr.11 Soldul rulajului pe contul 611.1 , anul 2009. Anexa Nr. 12 Soldul rulajului a contului 221, pe anul 2008. Anexa Nr. 13 Soldul rulajului a contului 221 , pe anul 2009. Factura fiscala Nr.1 Factura fiscalaNr.2 . Factura fiscala Nr. 3 Factura fiscala Nr.4 Factura Fiscala Nr.4 Factura fiscala Nr.5 Factura fiscala Nr.6 Factura fiscala Nr.7 Factura fiscala Nr.8 Anexa Nr.14 Analiza contului 221 pe anul 2008. Anexa Nr.15 Analiza contului 221 pe anul 2009. Anexa Nr.16 Analiza contului 521 pe anul 2008. Anexa Nr.17 Analiza contului 521 pe anul 2009. Anexa Nr.18 Analiza contului 534.2 pe anul 2008. Anexa Nr.19 Analiza contului 534.2 pe anul 2009. Anexa Nr.20Analiza contului pe anul 611.1 pe anul 2008. Anexa Nr.21Anaiza contului 611.1 pe anul 2009. Anexa Nr.22 Analiza contului 611.2 pe anul 2008. Anexa Nr.23 Analiza contului 611.2 pe anul 2009.

22