Sunteți pe pagina 1din 12

1. Unde a aparut prima oara marketingul: a. SUA, b. in tarile Europei Occidentale, c. Anglia d.

Japonia

2.Care dintre gruparile de mai jos contine integral functii ale marketingului? a. vanzarea,cumpararea,maximizarea profitului b. maximizarea profitului, investigarea pietei, a necesitatilor de consum, satisfacerea in conditii superioare a nevoilor de utilizare si/sau consum c. satisfacerea in conditii superioare a nevoilor de utilizare si/sau consum, investigarea pietei, a necesitatilor de consum, standardizarea. 3.Functia premisa a marketingului este: a) b) c) d) Maximizarea eficientei economice, Satisfacerea in conditii superioare a nevoilor de consum, Conectarea dinamica a intreprinderii la mediul economic- social, Investigarea pietei, a necesitatilor de consum..

4.Momentul aparitiei marketingului este plasat: a) b) c) d) In antichitate In prima jumatate a secolului al XIX-lea La inceputul secolului XX Dupa cel de-al doilea razboi mondial

5.Aparitia marketingului este legatata, in principal, de : a) b) c) d) Diviziunea sociala a muncii; Marile descoperiri geografice Dinamismul social-economic Explozia demografica

6.Cea mai importanta asociatie internationala a specialistilor in marketing din Europa este: a) A.M.A; C. WAPOR b) A.D.E.T.E.M. d. ESOMAR

7.In ordinea cronologica a aparitiei, prima specializare a marketingului a fost: a) b) c) d) Marketingul industrial, Marketingul bunurilor de consum Marketingul serviciilor Agromarketingul

8.Intreprinderile conduse pe principiul marketingului urmaresc satisfacerea nevoilor:

a. Produsului,

b. organizatiei,

c. angajatilor d. cumparatorilor

9.Ca functie a marketingului, maximizarea eficientei economice reprezinta: a. b. c. d. O functie premise O functie mijloc Obiectiv Implicita

10.Ca functie a marketingului, concectarea dinamica a intreprinderii la mediul extern reprezinta: a. b. c. d. O functie premise O functie obiectiv O functie mijloc O functie implicita

11.Noul concept de marketing specific celei de a doua jumatati a secolului 20 are ca element central: a. Piata b. consumatorul c. produsul d. intreprinderea

In conformitate cu noul concept de marketing, unitatea economica isi concentreaza eforturile pe: a. Nevoile firmei. B. produs. C.societate d. consumator

12.Definitia data marketingului de catre Philip Kotler, conform careia acesta reprezinta activitatea umana orientate in directia satisfacerii nevoilor si dorintelor consumatorului prin intermediul procesului schimbului face parte din randul: a. b. c. d. Definitiile inguste Definitiile clasice Definitiilor largi Definitiilor coerente

13.In ceea ce priveste evolutia raportului dintre macromarketing si micromarketing in procesul tranzitiei la economia de piata, nu este reala afirmatia potrivit careia: a. Macromarketingul are un spatiu mai larg de actiune b. Prezenta si actiunile macromarketingului urmaresc ,printre altele, crearea climatului necesar pentru afirmarea marketingului la nivel microeconomic c. Are loc o crestere continua a micromarketingului d. Aplicarea marketingului la nivel microeconomic este preponderenta 14.Mediul de marketing reprezinta un concept: a. sinonim celui de mediu extern b. care include deopotriva mediul extern,mediul intern si relatiile dintre acestea c. definit de relatiile in care opereaza o firma

d. nu exista un astfel de concept 15.Micromediul influenteaza activitatea intreprinderii: a. b. c. d. direct, slab si permanent indirect, slab si pe termen termen lung direct, puternic si permanent bruste, dar usor previzibile

16.Inovatiile si inventiile sunt elemente specific prin care se poate exprima evolutia: a) b) c) d) mediului economic mediului tehnologic mediului natural micromediului

17.Clasele sociale si rolul lor in societate sunt reflectate de: a. b. c. d. mediul cultural mediul demographic mediul politic mediul social

18.Piata de consum este exprimata de: a) b) c) d) cererea consumatorilor individuali piata bunurilor de consum piata bunurilor de consum si cererea consumatorilor individuali client personae juridice.

19.Piata potential este exprimata mai exact prin: a. volumul ofertei b. volumul cererii c. volumul vanzarilor d. toate la un loc 20.Volumul vanzarilor exprima cel mai exact: a) b) c) d) piata potential piata teoretica piata efectiva toate la un loc

21.In cadrul mediului extern al intreprinderii, agentiile de publicitate fac parte din: a) b) c) d) macromediul intreprinderii categoria prestatorilor de servicii organismele publice mediul institutional

22. Printre componentele micromediului intreprinderii se numara: a. b. c. d. echipamentele industriale structura pe grupe de varsta a clientilor furnizorii de forta de munca resurse natural utilizate

23. Cota relativa de piata a intreprinderii a. se calculeaza prin raportarea propriei sale cote de piata la cea a celui mai important concurent b. exprima ponderea ce ii revine acesteia in piata produsului sau a grupei de produse din care face parte; c. este un indicator de exprimare a structurii pietei; d. se calculeaza prin raportarea volumului de vanzari al intreprinderii la vanzarile toatale ale produsului pe piata respective. 23.Relatia dintre doua intreprinderi producatoare de pantofi barbatesti reprezinta: a. b. c. d. concurenta directa concurenta indirect concurenta lateral concurenta neloiala

24.Amenintarile pentru firma sunt datorate: a. b. c. d. concurentei actiunilor guvernului unor piedici aparute ca urmare a evolutiei favorabile a mediului actiunilor greviste ale propriilor salariati

25.Componenta macromediului intreprinderii formata din totalitatea elementelor care privesc sistemul de valori, obiceiurile, traditiile, credintele si normele care guverneaza statutul oamenilor in societate reprezinta: a. b. c. d. mediul politic mediul institutional mediul demographic mediul cultural

26.Teatrele si cinematografele existente intr-o localitate urbana se gasesc in relatii de: a. b. c. d. concurenta neloiala concurenta implicita concurenta directa concurenta indirecta

27.Vanzarile intreprinderii Y erau, in 2000, de 40 miliarde lei in timp ce vanzarile concurentului aflat pe pozitia secunda s-au ridicat la valoarea de 34,5 miliarde lei. Care a fost cota relative de piata a intreprinderii Y in acel an? a.0.86, b.0.60 c.1,16 d.0.75

28.Nonconsumatorii absoluti reprezinta categoria publicului: a. b. c. d. care nu cumpara temporar produsele intreprinderii care nu vor achizitiona sau utiliza in present sau in viitor produsul care continua sa cumpere produsul in ciuda calitatilor slabe ale acestuia care a incercat produsul dar este nemultumit de performantele acestuia.

29.Strategia cresterii cotei de piata a intreprinderii este sinonima cu: a. b. c. d. strategia cresterii strategia active strategia adaptive strategia ofensiva

30.Strategia concentrata reprezinta o varianta a strategiei de piata pe care o poate adopta o intreprindere tinand cont de pozitia sa fata de: a. b. c. d. schimbarile pietei dinamica pietei structura pietei nivelul competitiei

31. Creatorul conceptului de marketing-mix este: a. b. c. d. Neil H. Borden Philip Kotler William J. Stanton Rom Markin

32.Conceptul de marketing mix include elemente specific referitoare la: a. Produs,personal,promovare, distributie b. Strategia focalizata

c. Produs,prt,personal,distributie d. Produs,prt,promovare,personal 33. O intreprindere care se adreseaza cu politici de marketing specific fiecarui segment de piata adopta o strategie: a. b. c. d. Nediferentiata A exigentelor ridicate Active Diferentiata

34. Din perspective utilizarii metodei BCG, un produs care reprezinta un success commercial va trece, pe rand, prin categoriile: a. b. c. d. Pietre de moara-dileme-vaci de muls-vedete Pietre de moara-dileme-vaci de muls-dileme Dileme-vedete-vaci de muls-pietre de moara Vaci de muls-vedete-dileme-pietre de moara

35.Lansarea pe aceleasi piete a unor sortimente noi, imbunatatie, ale unui produs, realizate, pe baza unor tehnologii asemanatoare cu cele ale produsului initial poarta denumirea de: a. b. c. d. Strategia de extindere a pietei Strategia de extindere a liniei produselor Strategia de inlocuire Strategia de diversificare laterala

36. Diversificarea orizontala a gamei de produse presupune: a. b. c. d. Prelungirea in amonte sau aval a unei linii de produse Dezvoltarea gamei de produse in directii conexe structurii de baza Cresterea numarului de produse in cadrul unei linii existente Cresterea numarului de linii de produse in cadrul gamei.

37. Cresterea riscului de tara reflecta, in mod special, inrautatirea mediului a. b. c. d. Economic si demografic Demografic si tehnologic Politic si economic Tehnologic si natural

38. Denigrarea concurentilor intreprinderii reprezinta: a. O forma de concurenta monopolista b. O forma de concurenta neloiala c. O modalitate de promovare a produsului d. O politica de comunicare a intreprinderii

39.O expresie a mediului demografic in care isi desfasoara activitatea intreprinderea este: a. ponderea populatiei ocupate in economie b. dimensiunea produsului intern brut c. structura pe grupe de varsta a clientilor potentiali d. legislatia privind concurenta 40.Strategia cresterii cotei de piata a intreprinderii este sinonima cu : a. S. Cresterii c. S. Adaptiva b. S. Activa d. S. Ofensiva

41.Cand o intreprindere decide sa se adreseze unui numar de 3 segmente din cele 10 identificate pe o piata, ea adopta: a. S diferentiata c. S. Concentrata b. S restrangerii d. Marketingul segmentat

42. Politicii de marketing ii sunt specifice, in modul cel mai cuprinzator: a. valorificarea maxima a oportunitatilor zilnice, dezvoltarea productiei, cresterea productivitatii; b. orientarea spre cumparatori, concentrarea spre atingerea unor obiective strategice, integrarea eforturilor de marketing; c. focalizarea pe produs, productivitatea, motivarea angajatilor. d.analiza mediului concurential, mijloace tactice, motivarea angajatilor, dezvoltarea productiei, cresterea productivitatii. 43.Strategia de piata recomandata unei intreprinderi de anvergura medie, prezenta pe o piata in crestere si cunoscand schimbari substantiale la nivelul unui an este: a. S. Exigentei medii c.S. adaptiva b.S. mentinerii volumului de activitate d. S. Diferentiata

44. Largimea gamei de produse este data de: a. numarul de produse distincte pe care le contine o linie de produse b. numarul de linii de produse ce compun o anumita gama de produse c. gradul de apropiere al produsului de consumatorul final

d. distanta dintre cel mai bun si cel mai slab calitativ produs al gamei 45.Diversificarea orizontala a gamei de produse presupune: a. prelungirea in amonte sau aval a unei linii de produse b. dezvoltarea gamei de produse in directii conexe structurii de baza c.cresterea numarului de produse in cadrul unei linii existente d. cresterea numarului de linii de produse in cadrul gamei 46. Faptul ca firma Ford dispune de societati de asigurare proprii reprezinta: a. o diversificare orizontala a gamei sale de produse b. o diversificare verticala a gamei sale de produse c. o diversificare laterala a gamei sale de produse d. o diversificare in diagonala a gamei sale de produse 47.Marca reprezinta: a. o componenta acorporala a produsului c. o componenta a mediului tehnologic b. o componenta a mediului cultural d.o componenta corporala a produsului

48.Intreprinderea Oradinum S.A. realizeaza confectii textile dispunand de 4 linii de fabricatie: costume barbatesti- 12 modele, pardesiuri barbati 6 modele, taioare femei- 5 modele, galanterie barbati (camasi si pijamale) 14 modele. Prezicati care este lungimea,largimea si profunzimea gamei de fabricatie: a.12,6,5,14,35,4 c. 14,12,5,6,4,35 b. 4,35,14,5,6,12 d.37,4,12,6,5,14

49. Concurentii si organismele publice reprezinta 2 componente de: a. macromediul de marketing c. micromediului de marketing b.mediului intern de marketing d. Sistemului mediilor de informare

50.Un criteriu psihografic utilizat pentru definirea clientilor organizatiei este: a. mediul de resedinta c. stilul de viata b. Marimea veniturilor d. Locul cumpararii

METODA BOSTON CONSULTING GROUP BCG

Situatia portofoliului de activitati al firmei Alfa producatoare si distribuitoare de produse de folosinta indelungata este urmatoarea:

S-ar putea să vă placă și