Sunteți pe pagina 1din 7

FIA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.

4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studiu / Calificarea Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca Psihologie i tiine ale Educaiei Psihopedagogie Special tiinele ale Educaiei Master Terapia Limbajului i Audiologie Educaional/ Specialist n terapia limbajului i audiologie educaional

2. Date despre disciplin 2.1 Denumirea disciplinei Terapia auditiv-verbal 2.2 Titularul activitilor de curs Lector univ. dr. Carolina Haegan 2.3 Titularul activitilor de seminar Dr. Dorina Tala 2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul IV 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 2 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din planul de nvmnt 28 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator Distribuia fondului de timp: Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti: .................. 3.7 Total ore studiu individual 72 3.8 Total ore pe semestru 100 3.9 Numrul de credite 4 4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competene 5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1 De desfurare a cursului 5.2 De desfurare a seminarului/laboratorului Sal de curs dotat cu aparat de video-proiecie Materiale disponibile n format tiprit , electronic, nregistrri audio video pentru demonstraii

1 14 ore 22 25 25 4 2

6. Competenele specifice acumulate Evaluarea psihopedagogic sistematic a copiilor/adolescenilor i adulilor cu tulburri ale limbajului propriu zise sau asociate unor altor tulburri i a celor cu deficien auditiv sau implant cohlear Competene profesionale Interpretarea i utilizarea rezultatelor evalurilor psihopedagogice ale copiilor/adolescenilor i adulilor cu tulburri ale limbajului propriu -zise sau asociate unor altor tulburri i a celor cu deficien auditiv, a comportamentului acestora n diferite situaii de dezvoltare, nvare i de via; Elaborarea unui curriculum adaptat nivelului de dezvoltare, de vrst, etnic i cultural, precum i potenialului de nvare al copilului de vrst anteprecolar i colar, al elevului, studentului, adultului cu t ulburri de limbaj sau deficien auditiv implant cohlear Elaborare PIP si PEP pentru categoriile de dizabiliti sau tulburri menionate mai sus Proiectarea i realizarea de activiti de nvare itinerant, individualizat, i de consiliere psihopedagogic care s permit performana n toate ariile de coninut, facilitnd integrarea ntr-o varietate de medii i contexte a copiilor de vrst anteprecolar i colar, ale elevului, studentului i adultului cu tulburri ale limbajului propriu zise sau asociate unor altor tulburri i a celor cu deficien auditiv implant cohlear Aplicarea normelor etice n cercetrile aciune cu persoane cu tulburri ale limbajului propriu zise sau asociate unor altor tulburri i a celor cu deficien auditiv, precum i n activitile de evaluare, adaptare curricular i consiliere psihopedagogic; Planificarea i implementarea activitilor din cadrul echipei multi-disciplinare pe baza criteriilor relevante conferite de rolul terapeutului de limbaj n echipa multi disciplinar; Utilizarea platformelor de e-learning, a nvrii de tip blended learning i a bazelor de date internaionale pentru dezvoltarea personal i profesional

Competene transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice
Prin parcurgerea acestui curs se urmrete evidenierea liniilor generale ale terapiei auditiv-verbale, cu particularizri n contextul deficienei de auz i a reabilitrii auditiv-verbale n condiiile implantrii cohleare Se va urmri formarea de competene de intervenie terapeutic n sfera auditiv-verbal, n baza diferitelor modele de abordare terapeutic. Se va urmri i formarea de abiliti de proiectare curricular pe dimensiunea auditiv-verbal, n vederea articulrii unui material comprehensiv i la nivelul interveniei n limba romn.

8. Coninuturi 8.1 Curs


Istoricul terapiei auditiv-verbale. Formarea i competenele terapeuilor, elemente de deontologie. Principii i direcii de realizare a terapiei. Particulariti ale terapiei pentru copiii cu diverse tipuri de aparate auditive.

Metode de predare Prelegere

Observaii Prezentare ppt

Prelegere, expunere interactiv

Soft educaional

Factori relaionai cu tablourile deficienelor auditive i disfunciilor verbale. Factori cognitivi, structurali i psiholingvistici Direcii de organizare a terapiei auditiv-verbale. Criterii, condiii, particularizare pe vrste i categorii diagnostice. Adaptri ale resurselor materiale i procedurale n contextul tablourilor disfunciilor auditive i verbale. Metode-jocuri de antrenare a funciei auditive n contextul tablourilor disfunciilor auditive i verbale. Metode i modele de antrenament auditiv. Selecia de materiale verbale pentru antrenamente auditivverbale. Modele de intervenie psihopedagogic n stimularea i recuperarea copiilor cu deficiene de auz i tulburri de limbaj. Programe terapeutice de intervenie n plan receptiv. Programe terapeutice n plan expresiv. Intervenii de reabilitare n hipoacuziile dobndite n perioada postlingvistic. Rolul printelui n calitate de co-terapeut. Activiti de suport destinate prinilor cu copii cu deficit auditiv. Valorificarea sistemelor alternative de comunicare (LPC, AKA, Cued Speech) n terapiile auditiv-verbale. Abordarea curricular a terapiei auditiv-verbale. Configurarea unui program curricular holistic.

Expunere

Prezentare audio-video

Expunere, demonstraie Expunere

Prezentare ppt

Prezentare ppt

Expunere, demonstraie Expunere

Prezentare audio-video

Prezentare ppt

Demonstraia

Aplicaii n contexte educaionale Prezentare ppt Prezentare ppt Prezentare audio-video Prezentare ppt Prezentare ppt

Expunere Expunere Studii de caz Expunere Expunere

Expunere

Prezentare ppt

Bibliografie 1. Clark, G. (2003). Cochlear implants: fundamentals and applications, Springer, New York

3. Bban, A. (2001). Consiliere educaional, Editura Imprimeria Ardealului, Cluj-Napoca. 4. Coeriu, E. (2000). Lecii de lingvistic general. Traducere din spaniol de Eugenia Bojoga. Cuvnt nainte de Mircea Borcil. Editura ARC, Cluj-Napoca. 5. Drago, E. (2000). Introducere n pragmatic. Editura Casa Crii de Stiin, Cluj-Napoca.

6. Gelfand, A.S. (2010). Hearing. An introduction to psychological and physiological acoustics, fifth edition, Informa healthcare.
7. Ivimey, G. P. (1982) Assessing the language skills of Hearing-Impaired Children a Critical review I: Work carried out within a behaviourist paradigm. J Brit. Assn of Teachers of the Deaf. 8. Lafon, J.-C. (1985). Les enfants deficients auditifs. Paris: SIMEP. 9. Lepot-Froment, Christianne, Clerebaut, Nadine (1996, 1999). Lenfant sourd; communication et langage. Bruxelles: De Boek Universite. 10. Lewis, Sue with the Course Team (1996). Language Acquisition in Hearing-Impaired Children. University of Birmingham.

11. Maltby, M. T. (2002). Principles of hearing aid audiology, second edition, Whurr publishers, England.
12. Mescu-Caraman, Lucia. (1983). Structurarea limbajului-obiectiv principal i activitate specific n procesul demutizrii. Metodologia procesului demutizrii. Bucureti: EDP. 13. Metz, Dale i colab. (1990) Speech production stability characteristics of hearing-impaired speakers. Volta Review. 14. Moldovan, I. (2006). Corectarea tulburrilor limbajului oral, Presa Universitar Clujean, Cluj-Napoca.

15. Moller, A.R. (2006). Hearing anatomy, physiology and disorders of the auditory system, second edition, Academic Press, USA
16. Myklebust, H.R. (1964). Auditory Disordes in Children. A manual for differential diagnosis. New York: Grune & Stratton. 17. Olron, P. (1978). Langage et developpement mental. Bruxelles: Piere Mardaga editeur. 18. Olron, P. (1981). Aspects recents de letude psychologique des enfants sourds. Les enfants handicapes; coord. Harrison-Covello et. colab.Paris: PUF. 19. Perier, O. (1987). Lenfant audition dficiente. Aspects mdicaux, ducatifs, sociologiques et psychologiques. Acta Oto-Rhino-Laryngologica Belgica. 20. Pufan, C. (1982). Probleme de surdo-psihologie, volumul II, EDP, Bucureti. 21. Radu, I. (coord.) (1991). Introducere n psihologia contemporan, Editura Sincron, Cluj-Napoca.

22. Sataloff, R.T., Sataloff, J. (2005) Hearing loss, fourth edition, Taylor and Francis Group, New York.
23. Slama-Cazacu, T. (1969). Dialogul la copii, Editura Academiei, Bucuresti.

24. Shier, D., Butler, J., Lewis, R (2003). Holes human anatomy and physiology, eight edition, McGraw Hill.
25. Thomson, S. (2002). Comparison of Word Familiarity: Conversational Words v. NU-6 list Words, Dept. Sp. Ed. & Comm. Dis., University of Nebraska-Lincoln, Lincoln, NE, USA 26. XXX, (1988). Teorii ale limbajului. Teorii ale nvrii. Dezbaterea dintre N. Chomsky i J. Piaget, Editura

Politic, Bucureti.

8.2 Seminar / laborator


Seminar 1: Valorificarea unor curente i metode n educaia deficienilor de auz (oralism, gestualism, comunicare total) Seminar 2: Particulariti ale terapiei auditiv-verbale la copiii cu diverse tipuri de proteze auditive. Seminar 3: Implicaii ale utilizrii limbajului mimicogestual asupra structurrii cognitive. Seminar 4: Structurarea unui material lingvistic i imagistic destinat terapiilor auditiv-verbale la vrsta precolar i colar mic. Seminar 5: Elaborarea de noi instrumente i materiale specifice reabilitrii auditiv-verbale la vrsta adolescenei i la vrsta adult. Seminar 6: Analiza mostrelor de limbaj n diada printe copil Seminar 7: Prezentri de studii de caz i vizionri de secvene de antrenament auditiv-verbal n acord cu metoda abordrii naturale a conversaiei. Seminar 8: Prezentri de studii de caz i vizionri de secvene de antrena ment auditiv-verbal n acord cu metoda moderat structurat. Seminar 9: Prezentri de studii de caz i vizionri de secvene de antrenament auditiv-verbal n acord cu metoda stimul-rspuns.

Metode de predare Expunere interactiv

Observaii -

Proiecte Problematizare Proiecte

Activitate de grup Activitate de grup


Aplicaii practice

Proiecte

Activitate de grup

Demonstraia Exerciiul

Prezentare de caz Prezentri i analize de cazuri Prezentri i analize de cazuri Prezentri i analize de cazuri

Exerciiul

Exerciiul

Seminar 10: Modaliti de adaptare a programelor Problematizare terapeutice n condiii diagnostice particulare (dizabiliti asociate, surdo-cecitate, implant cohlear, protezare cu FM). Seminar 11: Implantul cohlear realizat n condiiile unor hipoacuzii dobndite n perioada postlingvistic. Prezentare de studii i cercetri. Seminar 12: Activiti de suport destinate prinilor cu copii cu deficit auditiv. Seminar 13: Integrarea semnelor de sprijin utilizate n procesul terapeutic auditiv-verbal Seminar 14: Valorificarea bilingvismul ui i bimodalitii n terapiile auditiv-verbale Referate

Fie de lucru.

Referate Exerciiul

Aplicaii practice

Referate

Bibliografie
Bachman, L. (1990). Fundamental Considerations in Language Testing, New- York, Oxford University Press. Bejan, D. (2001). Gramatica limbii romne. Compendium. Ediia a III-a, Editura Echinox, Cluj-Napoca. Bishop, D. V. M. (2003). The Children's Communication Checklist, version 2 (CCC-2), London, Psychological Corporation. Bishop, D. V. M. (2003). The Test for Reception of Grammar, version 2 (TROG-2). London, Psychological Corporation. Flosi, C; Gervasoni, B, (1997). Sentire, udire, ascoltare per comunicare. Testo practico per leducatione e la rieducatione allascolto in funzione della comunicazione linguistica. Famiglie Italiene Associate per laDifesa dei Diritti degli Aidiolosi (F. I. A. D. D.), Erga Edizioni. Grui, G., (1998). Gramatica Normativ, Editura Polirom, Iai. Guu-Romalo, V., (1967). Morfologie structural a limbii romne, Editura Academiei, Bucureti. Ionescu, M. (2005). Instrucie i educaie, Goldi-University Press, Arad. Montandon, A. (1965). Cum interpretm probele funcionale al urechii interne. Bucureti: Editura Medical. Vrsma, E. (1997). Terapia tulburrilor de limbaj. Intervenii logopedice. Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti. Hymes, D.H. (1971). On communicative competence, Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Pamfil, A., (2003). Limba i literatura romn n gimnaziu. Structuri didactice deschise, Paralela 45, Piteti. Paul, R. (2007). Language Disorders from Infancy through Adolescence: Assessment and Intervention, 3rd Edition. St. Louis: Mosby-Year Book. Rondal, J.A.,Seron, X. (1999). Trouble du langage. Editura Pierre Mardaga, Hayen.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Coninuturile acestei discipline asigur dezvoltarea unor competene profesionale i transversale derivate din standardele stabilite la nivel naional pentru subdomeniul Psihopedagogiei speciale. De asemenea, acestea asigur dezvoltarea unor competene profesionale specifice terapiei tulburrilor de limbaj. Aceste competene asigur completarea profilului ocupaional pentru terapeutul limbajului (logoped) fiind racordate i la profilurile ocupaionale europene ale Asociaiei Europene a Logopezilor (CPLOL) i alte organisme profesionale internaionale. Competenele i obiectivele formulate respect interesele i drepturile persoanelor cu deficiene de auz i tulburri de limbaj precum i ale familiilor acestora. 10. Evaluare Tip activitate 10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din nota final


(ponderea n nota final 50%)

Examen scris Consistena i coerena rspunsurilor la ntrebri. Adecvarea cunotinelor de specialitate la specificul cazurilor ce necesit terapii auditiv-verbale.

10.5 Seminar/laborator

Prezentare de referate, verificri pe parcurs, proiecte de corectarerecuperare, studii de caz,

Susinerea unui referat pe o tem aleas. Tratarea unei teme de seminar din prisma interven iei practice. Propunerea de evaluare, demers de recuperare, intervenie propriu zis.

ponderea n nota final 50%

10.6 Standard minim de performan Capacitatea de a evalua, planifica i interveni n conformitate cu unul dintre modelele de terapie auditiv-vebal parcurse la cursuri i seminarii.

Data completrii .......................... Data avizrii n departament ...........................................

Semntura titularului de curs ...............................

Semntura titularului de seminar ...................................

Semntura directorului de departament ............................