Sunteți pe pagina 1din 46

CUPRINS

pagina CAPITOLUL I LEASINGUL: SURS DE FINANARE A ACTIVELOR IMOBILIZATE

1.1 Noiuni teoretice privind leasingul........................................................ 1.2. Cadrul legal privind leasingul............................................................... 1.3 IAS 17 "Leasingul" - pre ent!ri............................................................. 1.". #odalitai de $inanare a operaiunilor de leasing................................ 1.&. Contractul de leasing............................................................................

3 10 13 1% 21

CAPITOLUL II STUDIU DE CAZ: ANALIZA CONTRACTULUI DE LEASING

2.1. 're entarea societ!ii - S.C. (i) S.(.L................................................. 2.2. Conturi utili ate pentru *nregistrarea operaiilor a$erente contractului de leasing................................................. 2.3. ,nregistr!tile conta-ile la locatar - S.C. (i) S.(.L............................... 2.". I.pactul operaiunilor de leasing asupra renta-ilit!ii locatarului - S.C. (i) S.(.L.................................... 2.&. /e ce leasing 0i nu credit1....................................................................

2"

2+ 27

33 3+

CONCLUZII......................................................................................................... BILIOGRAFIE.................................................................................................... LISTA ANEXELOR............................................................................................

"1 "" "+

CAPITOLUL I LEASINGUL: SURS DE FINANARE A ACTIVELOR IMOBILIZATE


1.1. NOIUNI TEORETICE PRIVIND LEASINGUL 2er.enul de 3creditare45 utili at p6n! de curand *n tran aciile co.erciale5 a $ost *nlocuit cu noiunea de 3$inanare45 av6nd ca scop s! surprind! .ultiple activitai adiacente credit!rii5 $!r! de care derularea sc7i.-urilor econo.ice este aproape i.posi-il!. ,n acest .od5 apar surse alternative de $inanare5 care 5 *n .od general5 ur.ea ! principiile de creditare5 $acilit6nd ast$el relaiile co.erciale. Leasingul este considerat o surs! alternativ! de $inanare5 ap!rut! *n practic! econo.ic! .ondial! pentru a a8uta agenii econo.ici care nu pot s! o-tin! credite de la -!nci5 sau nu vor s!-0i i.pov!re e -unurile .o-ile 0i i.o-ile prin instituirea de ipoteci sau ga8uri. Leasingul este o te7nic! de $inanare care vi ea ! *n pri.ul r6nd5 *ntreprinderile care doresc e9tinderea activit!ii 0i cre0terea per$or.anelor 0i *n al doilea r6nd asigur! progresul te7nic. Leasingul poate $i de$init at6t din punct de vedere 8uridic5 c6t 0i din punct de vedere econo.ic. /in punct de vedere 8uridic5 leasingul repre int! un contract co.ple95 care conine .ai .ulte operaiuni 8uridice5 prin care o persoan! $i ic! sau 8uridic! do-6nde0te dreptul de $olo0ina asupra unui -un $!r! a pl!ti i.ediat preul. /in punct de vedere econo.ic5 leasingul repre int! o te7nic! de $inanare la care au acces at6t persoane $i ice5 cat si persoane 8uridice5 *n care $inanatorul asigur! $ondurile necesare pentru investiie.

Leasing-ul repre int! operaia prin care -ene$iciarul *0i alege utila8ul pe care dore0te s0 *l e9ploate e 0i se pune de acord cu $urni orul utila8ului asupra cracteristicilor te7nice5 a garaniei 0i a celorlalte servicii prestate de acesta. /upa aceea5 apelea ! la o societate de leasing care va cu.para acest utila8 pentru -ene$iciar 0i *l va pune la dispo iia acestuia *n sc7i.-ul unei rate. 'e *ntreaga perioad! de *nc7iriere5 o-iectele luate *n leasing r!.6n *n proprietatea societ!ii de leasing. La s$6r0itul perioadei de leasing5 e9ist! posi-ilitatea celor trei opiuni de a prelungi contractul de leasing5 de a *l re ilia sau de a cu.para -unul la valoarea re idual! : $!r! valoarea a.orti !rii; Leasing-ul repre int! de asea.enea un co.ple9 de te7nici 8uridice5 care r!spund nevoii de $inanare pe ter.en .ediu sau lung. Se poate spune c! leasingul este o operaie triung7iular! legat! *ntre utili ator5 $inanator si van !torul produc!tor. Leasing-ul repre int! un siste. de $inanare su- $or.a *nc7irierii unor .i8loace de producie5 se caracteri ea ! prin< Societ!ile de leasing e9ercit! o in$luena .are asupra pieei5 .ai ales c6nd sunt speciali ate pe anu.ite sorti.ente de -unuri sau seg.ente de piaa conduc6nd la organi area de c!tre in0i0i produc!tori a unor sectoare proprii de leasing Separarea dreptului de posesiune $a! de cel de proprietate (iscul este unul de proprietate de -unuri 0i nu unul de producie5 *n sensul c! proprietarul tre-uie s! se asigure *nainte de a cu.p!ra -unurile c! are cui s! le o$ere *n siste. de leasing pe o durat! care s! ii per.it! acoperirea c7eltuielilor 0i o-inerea unui pro$it. 'otenialii utili atori au dreptul de a alege asupra ec7ipa.entelor 0i $urni orilor5 asta nu *nsea.n! c! .ini.ali ea ! rolul societ!ilor de leasing 'e perioada utili !rii ec7ipa.entelor5 utili atorul pl!te0te o rat!5 rata de leasing5 /urata de *nc7iriere se sta-ile0te $uncie de valoarea ec7ipa.entelor 0i de puterea de ra.-ursare a -ene$iciarului =ene$iciarul la s$6r0itul perioadei de *nc7iriere poate opta pentru re ilierea contractului de leasing5 re*nnoirea contractului 5 ac7i iionarea -unului la un pre care s! ina cont de a.orti are 0i respectiv de valoarea re idual!

Leasing-ul se asea.!n! cu un credit de investiii5 *n ciuda $aptului c! -ene$iciarul nu devine i.ediat proprietar. ,n ceea ce *l prive0te pe $inanator5 leasing-ul este un credit pe ter.en .ediu 0i lung5 garantat de un drept de proprietate. ,n S>A5 datorit! ase.!n!rii leasing-ului cu creditul5 -!ncile sunt autori ate s! e$ectue e direct $inan!ri su- $or.a leasing-ului. ,n practica european!5 societ!ile -ancare nu $ac operaiuni de leasing *n .od direct5 ci prin inter.ediul unor societ!i de leasing speciali ate. Spre deose-ire de credit5 leasing-ul asigur! $inanare integral! a investiiei5 $!r! contri-uia -ene$iciarului *n proporie de 30?-&0? din valoarea investiiei. Creditul tradiional5 investiia este grevat! de sarcini reale :ga85 ipotec!; @ nesigure5 pe c6nd *n cadrul leasing-ului garania este constituit! c7iar de dreptul de proprietate asupra -unului *nc7iriat. Leasing-ul se li.itea ! de locaiune5 acesta $iind o .odalitate de $inanare a investiiilor productive5 .o-iliare 0i i.o-iliare dreptului de $olosint! a -unului5 redevenele pl!tite *n ur.a contractului de leasing includ 0i ratele de a.orti are a -unului. (edevenele leasing-ului prin a.orti !rile cuprinse consu.! din su-stanta ec7ipa.entului p6n! *l aduce la o valoare re idual!5 la $inele contractului5 pe c6nd o *nc7iriere are *n vedere un -un care *0i p!strea ! integral caracteristicile iniiale 0i care per.it utili area lui $!r! s! intre *n calcul u ura. Cel .ai i.portant avanta8 al leasing-ului $aa de locaiune $ace re$erire la dreptul de opiune al utili atorului5 care *i per.ite la s$6r0itul contractului s! cu.pere -unul la un pre egal cu valoarea re idual! devenind ast$el proprietar $!r! s! i se pretind! valoarea iniial! a -unului inc7iriat. Acestea nu se petrec 0i *n cadrul locaiunii. Leasing-ul 0i operaiunea de v6n are *n rate se asea.!n! din unele puncte de vedere. Aceast! ase.!nare const! *n cedarea dreptului de $olosin! asupra -unului *n a.-ele situaii. ,n cadrul v6n !rii *n rate trans.iterea dreptului de proprietate 0i a riscurilor se $ace de la .o.entul *nc7eierii contractului5 pe c6nd *n ca ul leasing-ului5 $inanatorul p!strea ! dreptul de proprietate asupra -unului 0i toate o-ligaiile5 inclusiv riscurile5 revin utili atorului. Clasificarea operaiunilor de leasing

"

A9tinderea operaiunilor de leasing a $ost *nsoit! de o diversi$icare a .odalit!ilor di$erite de organi area5 $inanare 0i co.erciali are5 ast$el se constituie un siste. de criterii de clasi$icare a acestor operaiuni. I. ,n $uncie de calitatea utilizatorului, leasing-ul este< a) Lesi ! "#$%i& ' dac! cel care -ene$icia ! de $inanare este statulB $) Leasi ! "(i)a* ' dac! se reali ea ! $inanarea unei *ntreprinderi private vi 6nd -unuri cu destinaie co.ercial! sau industrial! ori pentru persoane $i ice -unuri de $olosint! *ndelungat!. ,n (o.6nia 5 .a8oritatea contractelor de $inanare *n leasing sunt adesea persoanelor 8uridice. II. ,n $uncie de parile participante la contract5 leasingul este< utili atorul -unului ce $ace o-iect operaiunii5 $inanarea $iind asigurat! de $urni or :locator;5 nee9ist6nd o tera parte cu rol de inter.ediar. $) Leasi ! i +i(e&* - pesupune e9istena societ!ilor speciali ate de leasing5 ce preia $inanarea5 pe cea de prest!ri de servicii precu. 0i asu.area riscurilor operaiunilor de leasing. S,&ie*-.i%e +e %easi !5 pot $i< S,&ie*-.i +e %easi ! !e e(a%e / operea ! cu o ga.! .are de produse5 cu. ar $i ec7ipa.ente industriale5 -unuri de $olosin! *ndelungat!5 i.o-ilelor5 cu destinaie industrial! sau co.ercial!5 $ondul de co.er. Aceste societ!i pot $i $ir.e independente sau sucursale ale unor societ!i $inanciare. S,&ie*-.i +e %easi ! +e i *e(0e+ie(e 1s,&ie*-.i 2i $- &i &# &a"i*a% 3,a(*e 0a(e) / $urni ea ! $onduri societ!ilor de leasing5 *nc7irierea de anga8a.ente cu .!rii produc!tori care *n$iinea ! socitati integrate de leasing participarea la *.pru.uturile $!cute de tere persoane pentru $inanarea unor operaiuni de leasing. S,&ie*-.i +e %easi ! i *e!(a*e / sunt constituite de .ari unit!i care au *n$iinat societ!i de leasing proprii pentru a -ene$icia de avanta8ele ce re ult! din aceste tran acii. 'rintre aceste *ntreprinderi se innu.ara .!rii produc!tori de calculatoare5 electronice 0i din industria aeronautic!5 co.paniile tele$onice. a) Leasi ! +i(e&* ' se reali ea ! prin *nc7eierea contractului *ntre producator 0i

&

III.

,n $uncie de modul de calcul al costurilor pe baza crora se calculeaz ratele de leasing5 leasing-ul este<

a) Leasi ! e* - ratele se calculea ! nu.ai pe -a ! preului net de v6n are a -unului $!r! alte c7eltuieliB $) Leasi ! $(#* se caracteri ea ! prin $aptul c! ratele de leasing5 includ c7eltuielile cu *ntreinerea5 reparaiile 0i cu asigurare. 'rin inter.ediul leasingului -rut se ur.!re0te o leg!tur! .ai str6ns! *ntre produc!tor 0i c7iria0. IC. a) ,n $uncie de ponderea ratelor n preul de vnzare al bunului5 se distinge Leasi ! ,"e(a.i, a% 13# &.i, a%) / perioad! este .ai .ic! dec6t durat! econo.ic! de via! esti.at! a ec7ipa.entului 0i presupune recuperarea unei p!ri din -unul *nc7iriat *n perioad! de locaie. Lacatorul a0teapt! s! recupere e toate costurile prin re*nnoirea contractului sau *nc7irierea c!tre ali locatori. Societatea de leasing *0i asu.! riscurile u urii .orale 0i r!spunde de $urni area pieselor de sc7i.-5 e$ectuarea eventualelor reparaii 0i plat! ta9elor 0i i.po itelor. ,n cadrul acestui tip de leasing 5 ec7ipa.entul *nc7iriat nu este a.orti at co.plet. Leasingul operaional este $olosit .ai ales de societ!i de leasing sau de produc!torii de .!r$uri $oarte c!utate pe pia! cu. ar $i cu.puterele5 copiatoarele de -irou5 auto.o-ilele 0i ca.ioanele. $) Leasi !#% 3i a &ia( 1+e &a"i*a%) - repre int! relaii *ntre p!ri care pe parcursul perioadei de aciune contractului *ntre ele presupune ac7itarea unor rate de leasing cu acoper! valoarea deplin! a a.orti !rii utila8ului sau o .are parte din ea5 c7eltuielile adiionale5 precu. 0i venitul locatorului. Leasingul $inanciar nu o$er! .entenana5 nu poate $i re iliat de nici una dintre p!ri 0i este co.plet a.orti at. La s$6r0itul perioadei de *nc7iriere -unul poate trece *n proprietatea utili atorului 5 ac7it6nd valoarea re idual! a -unului *nc7iriat. 'e plan internaional 5 contractul de leasing $inanciar se *nc7eie pe o perioad! de -a ! 5 care *n .od $recvent este .ai scurt! dec6t durat! de $olosin! a o-iectului *nc7iriat 0i nu se poate re ilia de nici una din p!ri5 iar riscurile sunt trans$erate utili atorului. Societatea de leasing este doar un inter.ediar $inanciar *ntre $urni orul -unului 0i utili ator. Leasingul $inanciar poate $i <

cu plat parial - la s$6r0itul perioadei de *nc7iriere se deter.in! valoarea re idual! a o-iectului $olosit5 iar utili atorul va pl!ti di$eren! dintre preul de ac7i iie 0i valoarea re idual! 0i do-6nd! a$erent!.

cu plat integral - ratele sunt calculBate dup! ter.inarea perioadei de -a ! *ntreprin !torul s!-0i poat! acoperii c7eltuielile 0i s! reali e e do-6nd! pentru captalul investit plus un anu.it -ene$iciu care spore0te pe .!sur! cre0terii duratei de *nc7iriere.

C.

,n $uncie de particularitile tehnicii de realizare5 se disting< care proprietarul av6nd nevoie urgen! de $onduri -!ne0ti5 *0i vinde *ntreprinderea unei societ!i de leasing 0i apoi o *nc7iria ! printr-un contract de leasing o-i0nuit. Scopul acestor operaiuni este acela de a trans$or.! $ondurile i.o-ili ate *n $onduri disponi-ile. /up! e9pirarea perioadei pri.are5 *n ti.pul c!reia societatea de leasing reintra *n posesia $ondurilor investite5 proprietarul iniial are dreptul s! r!scu.pere *ntreprinderea la un pre sta-ilit dinainte. Acest tip de operatiune se utili ea ! de regul!5 pentru -unuri i.o-iliare5 dar uneori 0i pentru -unuri .o-iliare5 ele per.i6nd o $inanare pe ter.en lung *n condiii .ai si.ple dec6t prin procedeele tradiionale :*.pru.uturile ipotecare sau e.isiunile de valori .o-iliare;.

a) Lease/$a&4/#% - este o $or.! special! a leasingului 0i cuprinde operaiuni prin

C6n !torul Locatar

2rans$er! dreptul de proprietate asupra -unului 2rans$er! dreptul de utili are a -unului Locator

Cu.p!r!torul

$) Leasi !#% a&*i, a( ' este o te7nic! pus! la punct de Droupe.ent EranFais /GAntreprises5 care a $ost inventat! pentru a *nt6.pina cerinele tot .ai .ari ale *ntreprinderilor .ici si .i8locii *n ceea ce prive0te atragerea de $onduri Hperaiunile de leasing acionar se poate sinteti a ast$el< H societare pe actiuni de di.ensiuni .ici sau .i8locii *0i .a8orea ! sau poate c7iar s!-0i constituie capital propriu prin e.iterea de noi actiuni care sunt su-scrise de un $ond de investiii Acest $ond cedea ! *n locaie aciuni societ!ii e.itente care v!rsa5 in sc7i.-5 periodic5 o c7irie5 *n -a a unui contract de locaiune5 7

La *nc7eierea contractului5 societatea e.itent! are posi-ilitatea de a r!scu.para propriile aciuni5 la un pre convenit *ntre p!rti5 inad cont 0i de v!rs!.intele e$ectuate prin plata c7iriilor. Hperaiunea practic! *n aceast! .aniere este oarecu. asea.!n!toare cu 3sale and lease -ac)-ul4 $olosit pentru -unurile .o-ile sau i.o-ile.

Aceast! operaiune se .ai poate des$!sura 0i prin cedarea *n locaie a titlurilor unei alte societ!i dec6t societatea e.itent! care5 la s$6r0itul contractului poate deveni proprietar! a aciunilor. 'otrvit unor autori5 c7iria *n leasing acionar ar tre-ui s! in! sea.! at6t *n perioad! de a.orti are a capitalului5 c6t 0i de rat! do-6n ii legat! de i.o-ili area capitalului5 *n .!sur! s! asigure o re.unerare adecvat! a titlurilor e.ise de $ond5 acoperirea c7eltuielilor generale de gestionare 0i eventual! depreciere a $ondului. $) Mas*e( %easi !#% 1%easi !#% +e &, *ai e(e) ' este utili at adesea de e9peditorii de .!r$uri 0i de c!r!u0i pentru care este .ai avanta8oas! *nc7irierea de containere decat ac7i iionarea lor5 cu *ntreinerea5 repararea5 preg!tirea unui personal cali$icat. Acest leasing apare in dou! variante< 2A(# LAASIND5 ceea ce repre int! o *nc7iriere pe ter.en dat 2(I' LAASIND sau *nc7irierea cu voia8ul 0i *n care intra *n calcul po iia containerelor pe trasee 0i regi.ul e9ploat!rii lor. #arile co.panii de leasing au c!utat s!-0i *nt!reasc! po iiile pe pia! $olosind .odalit!i noi5 speci$ice acestui sector5 cu. ar $i5 de e9e.plu contractele co.ple9e de *nc7iriere 3.aster lease sIste.4. Con$or. acestui tip de contract celul care i se dau cu c7irie containerele5 i se acord! dreptul s! lase containerele goale5 iar aducerea lor *n punctele unei noi *nc!rc!ri se $ace de c!tre co.pania proprietar!.. &) Leasi !#% e5"e(i0e *a% ' repre int! o te7nic! de reali are a unei operaiuni de leasing care se utili ea ! *n scopul pro.ov!rii e9portului de .a0ini 0i utila8e5 care consta *n *nc7irierea acestora pe ter.en scurt5 cu condiia s! $ie ac7i iionate de -ene$iciarii locaiunii dac! sunt corespun !toare cerinelor5 sau s! $ie restituite dac! pre int! unele nea8unsuri +) Ti0e ' s6a(i !#% / presupune siste.ul de *nc7iriere *n ti.pi parta8ai5 si.ultan .ai .ultor clieni care *0i *.part .inutele sau orele utili are @ $uncionare. Ast$el5 pentru intensi$icarea utili !rii calculatoarelor electronice 0i a altor utila8e5 %

dup! unele aprecieri5 prin ti.e s7aring5 un co.puter de .are putere este $olosit de 300 @ "00 de *ntreprinderi5 *ncat ta9a lunar! pl!tit! de $iecare -ene$iciar a8unge s! $ie de 3 p6n! la " ori .ai redus! dec 7t cea perceput! prin leasing o-i0nuit. Siste.ul ti.e @ s7aring a $ost lansat a-ia *n 10+&5 de catre $ir.a Deneral Alectric5 iar circa dou! decenii s-a e9tins *n peste 100 000 de *ntreprinderi5 ast$el *nc6t dup! unele date statistice5 peste %0? din parcul .ondial de .ari co.putere sau e9ploatate prin acest siste.. e) O"e(a.i# i +e 6i(e / repre int! *nc7irierea pe ter.en scurt a unor .i8loace de transport5 utila8e 0i aparate5 inclusiv a service-ului a$erent. /e e9e.plu5 *nc7irierea cu ora sau cu iua a auto.o-ilelor sau a unor utila8e de constructii. Av6nd *n vedere perioada $oarte scurt! de *nc7iriere 0i si.plitatea operaiunilor de 7ire 0i renting5 unii speciali0ti le consider! ca $iind $or.e de trecere de la *nc7irierea o-i0nuit! la leasing 3) O"e(a.i# i +e (e *i ! ' se *ntelege o operaie de *nc7iriere revoca-il!5 de scurt! durat!5 dar .ai lung! dec6t 7ire. Ca 0i la 7ire5 se .anipulea ! -unuri care pot $i usor 0i repede *nc7iriate. At6t tentingul5 7ire si ti.e @ s7aring nu sunt operaiuni de leasing clasic5 deoarece *n perioada de -a a acestea pot $i revocate de una din p!ri5 iar la e9pirarea contractului nu e9ist! o pro.isiune unilateral! de v6n are a -unului utili atorului. 1.8. CADRUL LEGAL PRIVIND LEASINGUL ,n (o.6nia5 activitatea de leasing este regle.entat! prin Hrdonana Duvernului nr. &1J1KK7 privind operaiunile de leasing 0i societ!ile de leasing5 repu-licat! *n anul 2000. Acest an nor.ativ a $ost .odi$icat 0i co.pletat 0i ulterior repu-lic!rii5 a.enda.entele cele .ai i.portante $iind aduse prin Legea nr. 2%7 din + iulie 200+. ,n con$or.itate cu prevederile legale5 leasing-ul c! operaie econo.ic! este de$init ast$el: operatiunilor de leasing prin care o parte, denumit locator/finanator, transmite pentru o perioad determinat dreptul de folosin asupra unui bun al crui proprietar este, celeilalte pri, denumit utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plti periodice, denumit rat de leasing, iar la sfr itul perioadei de leasing locatorul/finanatorul se oblig s respecte dreptul de opiune al utilizatorului de a K

cumpr bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a nceta raporturile contractuale! Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumprarea bunului nainte de sfaristul perioadei de leasing , dar nu mai devreme de "# luni, dac prile convin astfel i dac achita toate obligaiile asumate prin contract! Con$or. legii5 operaiunile de leasing se clasi$ic! *n leasing $inanciar 0i leasing operaional.

H operaie de leasing poate $i clasi$icat! drept $inanciar! dac!<

riscurile 0i -ene$iciile a$erente dreptului de proprietate trec asupra utili atorului din .o.entul *nc7eierii contractului de leasingB partile au prev! ut e9pres c! la e9pirarea contractului de leasing se trans$er! utili atorului dreptul de proprietate asupra -unuluiB utili atorul are opiunea de a cu.p!ra -unul *n .o.entul e9pir!rii contractului5 iar valoarea re idual! e9pri.at! *n procente este .ai .ic! sau egal! cu di$erena dintre durat! nor.al! de $uncionare .a9i.! 0i durat! contractului de leasing5 raportat! la durata nor.al! de $unctionare .a9i.!5 e9pri.at! *n procente.

perioada de $olosire a -unului *n siste. de leasing acoper! cel putin %0? din durata nor.al! de utili are a -unului5 c7iar dac! *n $inal dreptul de proprietate nu este trans$erat.

Caloarea total! a ratelor de leasing5 .ai putin c7eltuielile accesorii5 este .ai .are sau egal! cu valoarea de intrare a -unului. 2re-uie re.arcat5 ast$el5 c! *n general o operaie de leasing $inanciar este

*ndreptat! c!tre ac7i iia -unului $inanat. Hricu.5 $ie datorit! duratei .ari de utili are5 $ie datorit! su.elor .ari ac7itate de utili ator se poate u0or constat! c! utili atorul5 la $inele contractului5 poate consider! practic proprietatea asupra -unului c! $iind asu.at!. Nu *n ulti.ul r*nd5 valoarea de ac7i iie sc! ut! a -unului la data $inali !rii contractului5 $ace $oarte pro-a-il! e9ercitarea opiunii de cu.p!rare 0i trans$erarea dreptului de proprietate.

10

Se consider! leasing operaional dac! nu sunt *ndeplinite nici una dintre condiiile .ai sus .enionate. Hperaiunile de leasing pot avea c! o-iect -unuri i.o-ile5 precu. 0i -unuri .o-ile de $olosin! *ndelungat!5 a$late *n circuitul civil5 cu e9cepia *nregistr!rilor pe -and! audio 0i video5 a pieselor de teatru5 .anuscriselor5 -revetelor 0i a drepturilor de autor. Hperaiunile de leasing pot avea c! o-iect -unuri i.o-ile5 precu. 0i -unuri .o-ile de $olosin! *ndelungat!5 a$late *n circuitul civil5 cu e9cepia *nregistr!rilor pe -and! audio 0i video5 a pieselor de teatru5 .anuscriselor5 -revetelor 0i a drepturilor de autor. ,n ca ul o-ligaiilor p!rilor *n cadrul unei operaii de leasing5 regle.ent!rile s-au .odi$icat de-a lungul ti.pului prin introducerea unor noi prevederi. Ast$el5 H.D. nr. &1J1KK7 repu-licat! *n 20005 pu-licat! *n #onitorul H$icial nr. +0+ din 13 iulie 200+5 locatorulJ$inanatorul se o-lig!< s! respecte dreptul locataruluiJutili atorului de a alege $urni orul de -unuri5 potrivit intereselor saleB s! contracte e -unul cu $urni orul dese.nat de locatarJutili ator5 *n condiiile e9pres $or.ulate de c!tre acesta sau5 dupa ca 5 s! do-6ndeasc! dreptul de$initiv de utili are asupra progra.ului pentru calculator s! *nc7eie &, *(a&* +e %easi ! cu locatarulJutili atorul 0i s! trans.it! acestuia5 *n te.eiul contractului de leasing5 drepturile ce deriva din contract5 cu e9cepia dreptului de dispo iie5 iar *n ca ul progra.elor pentru calculator5 s! trans.it! dreptul de utili are asupra progra.elor pentru calculator c!tre locatarJutili ator5 $!r! a-0i .ai putea e9ercita acest +(e"* pe perioad! derul!rii contractului de leasingB s! respecte +(e"*#% +e ,".i# e al locataruluiJutili atorului de a cu.p!ra -unul5 de a prelungi contractul de leasing5 $!r! a sc7i.-a natura leasingului5 ori de a *nceta raporturile contractualeB s! *i garante e locataruluiJutili atorului 3,%,si *! linistit! a -unului5 *n condiiile *n care acesta a respectat toate clau ele contractualeB a asigura5 printr-o societate de asigurare5 -unurile o$erite *n leasing5 dac! prin contractul de %easi !5 partile nu au convenit alt$el. 11

O$%i!a.ii%e %,&a*a(#%9#*i%i:a*,(#% con$or. H.D. nr.&1J1K%7 pu-licat! *n #.H. nr +0+ din 13 iulie 200+5 sunt< s! e$ectue e recepia 0i s! pri.easc! -unul la ter.enul 0i *n condiiile de livrare agreate cu $urni orulB s! e9ploate e -unul con$or. instruciunilor ela-orate de c!tre 3#( i:,( 0i s! asigure instruirea personalului dese.nat sa il e9ploate eB s! nu greve e de sarcini -unul care $ace ,$ie&*#% &, *(a&*#%#i de %easi ! dec6t cu acordul $inanatoruluiB s! ac7ite toate su.ele datorate con$or. contractului de %easi ! - rate de leasing5 asigur!ri5 i.po ite5 ta9e -5 in cuantu.ul 0i la ter.enele .enionate *n contractB s! suporte c7eltuielile de *ntreinere5 precu. 0i orice alte &6e%*#ie%i a$erente -unului sau din contractul de leasingB

s! *0i asu.e pentru *ntreaga perioad! a contractului5 *n lipsa unei stipul!ii contrare5 totalitatea o-ligaiilor care decurg din $olosirea -unului direct sau prin prepusii s!i5 inclusiv riscul pierderii5 distrugerii sau avarierii -unului utili at5 din cau e $ortuite5 0i continuitatea plailor cu titlu de (a*a de %easi ! p6n! la ac7itarea integral! a valorii contractului de leasingB

s! per.it! locatoruluiJ$inanatorului veri$icarea periodic! a st!rii 0i a .odului de e9ploatare a -unului care $ace ,$ie&*#% &, *(a&*#%#i de leasingB s! *l in$or.e e pe locatorJ$inantator5 *n ti.p util5 despre orice tul-urare a dreptului de "(,"(ie*a*e venit! din partea unui tertB s! nu aduc! .odi$ic!ri -unului 0i s! nu sc7i.-e locul declarat *n &, *(a&* $!r! acordul locatoruluiJ$inanatorului. s! restituie -unul *n con$or.itate cu prevederile contractului de %easi !

/repturile 0i o-ligaiile vor $i stipulate *n contractul de leasing5 p!rile av6nd dreptul de a nu se li.it! la prevederile pre entate anterior. Con$or. H.D. nr. 2%J2+.01.200+ societ!ile de leasing care des$!0oar! leasing $inanciar tre-uie s! se *nscrie *n (egistrul instituiilor $inanciare ne-ancare 0i de ase.enea este necesar s! *ndeplineasc! cerinele .ini.e de capital social - ec7ivalentul *n .oned! naional! a 200.000 euro. Aceast! .!sur! este i.pus! *n vederea *.-un!t!irii supraveg7erii siste.ului de leasing $inanciar.

12

1.;. IAS 1< =LEASINGUL>/ "(e:e *-(i IAS 175 Leasingul a $ost apro-at *n 1K%2 0i a intrat *n vigoare *ncep6nd cu 1 ianuarie 1K%". p6n! *n anul 1KK75 IAS 175 Cpnta-ilitatea operaiunilor de leasing5 a $ost singurul standard pro.ulgat cu privire la conta-ili area operaiunilor de leasing din cadrul Standardelor Internaionale de Conta-ilitate. Acest Standard Internaional de Conta-ilitate a $ost revi uit 0i a intrat *n vigoarepentru situaiile $inanciare *ncep6nd cu 1 ianuarie 1KKK. /i$erene *ntre IAS 17 iniial 0i IAS 17 revi uit< IAS 17 iniial de$inea leasingul c! un contract prin care locatorul

trans.ite locatarului dreptul de a utili a un -un5 *n sc7i.-ul unei c7irii pl!tite de locator. ,n cadrul standardului revi uit ter.enul de 3c7irie4 este *nlocuit cu 3plata sau o serie de plati4 ,n ur.a aplic!rii principiului prevalentei econo.icului asupra 8uridicului 5 procesul de clasi$icare a tran aciilor de leasing tre-uie s! ai-! la -a ! .!sura *n care riscurile 0i avanta8ele a$erente drepturilor de propietate asupra -unului ce este o-iectul unui contract de leasing aparin locatorului sau locatarului. IAS 17 revi uit adaug! noi ele.ente pentru identi$icarea categoriei de leasing din care $ace parte o anu.it! situaie : procesul de clasi$icare este .ult .ai co.ple9; IAS 17 revi uit preci ea ! necesitatea e9cluderii c7iriilor

contingente *n .o.entul *n care se deter.in! plaile .ini.e de leasing. IAS 17 revi uit preci ea ! c! *n ca ul leasingului $inanciar *n cadrul valorii -unului care este o-iectul contractului de leasing s! $ie incluse costurile direct a$erente activit!ilor *ntreprinse de locatar pentru *nc7eierea contactului de leasing. IAS 17 iniial o$erea posi-ilitatea locatorului de a alege .etoda

de alocare a venitului $inanciar5 0i anu.e5 recunoa0terea venitului con$or. unui .odel care s! re$lecte o rat! periodic! a renta-ilit! ii constant!. #odelul se -a ! $ie pe valoarea investiiei nete nerecuperate a locatorului *n leasing $inanciar sau valoarea investiiei nete *n nu.erar nerecuperat! a locatorului *n cadrul aceluia0i tip de leasing.

13

Standardul revi uit speci$ic! c! recunoa0terea veniturilor $inanciare tre-uie s! se reali e e ast$el *nc6t s! se re$lecte o rat! periodic! a renta-ilit! ii constana care s! se -a e e pe .etod! investiiei nete nerecuperate a locatorului *n cadrul leasingului $inanciar. Noul standard o-lig! at6t locatorul c6t 0i locatarul s! pre inte *n totalul pl!ilor .ini.e de leasing tre-uie reconciliate cu valoarea pre ent! a datoriilor a$erent leasingului5 pe trei intervale de ti.p< p6n! la un an5 *ntre 1-& ani5 peste & ani : solicitat pentru locatar;. 2otalul investiiei -rute a$erente leasingului tre-uie reconciliate cu valoarea pre ent! a pl!ilor .ini.e de leasing55 de *ncasat tot pe cele trei intervale de ti.p .ai sus .enionate. : solicitat pentru locator;. C7etuielile $inanciare a$erente celor pre entate .ai sus. reducerile de valoare cu.ulate a$erente ratelor .ini.e de leasing de pri.it ce nu pot $i *ncasate c7iriile contingente5 *nregistrate la venituri de c!tre locatori. Con$or. IAS 175 clasi$icarea leasingului are in vedere .asura in care riscurile si avanta8ele a$erente titlului de proprietate asupra unui -un in regi. de leasing revin locatorului sau locatarului. (iscurile presupun posi-ilitatile de a se inregistra pierdere ca ur.are a unor $actori cu. sunt u ura .orala5 gradul de utili are a -unului este sca ut5 din cau a unor variatii a unor venituri datorate .odi$icarii conditiilor pietei. Avanta8ele presupun cresterea valorii sau din reali area valorii re iduale. Hperatiunile de leasing pot $i clasi$icate in leasing operational si leasing $inanciar. LEASING OPERAIONAL I.o-ilul este evideniat *n -ilantul $inanatorului La nivelul utili atorului ratele de leasing a$erente contractului de leasing operaional repre int! c7eltuieli *nregistrate la nivelul contului de pro$it 0i pierdere LEASING FINANCIAR I.o-ilul este evideniat *n -ilantul utili atorului La nivelul utili atorului5 doar ele.entul de do-6nd! : 0i co.isoane; precu. 0i a.orti area i.o-ilului repre int! c7eltuieli *nregistrate la nivelul contului de pro$it 0i pierderi C7eltuielile cu ratele de leasing pot $i C7eltuielie cu do-6nda 0i cele cu deduse integral la nivelul utili atorilor la a.orti area i.o-ilului sunt deducti-ile calcularea i.po itului pe pro$it 2a9e locale sunt ac7itate de $inanator. 2a9ele locale sunt ac7itate direct de

.od detaliat ur.atoarele<

1"

utili ator /ac! *n ur.a unei tran acii de v6n are 0i de lease-ac) are ca re ultat un leasing operaional orice pro$it sau pierdere tre-uie recunoscut i.ediat. Cerinele standardului *n aceasta situaie sunt pre entate *n ur.atorul ta-el<
Ci(&#0s*a.e Va%,a(ea &, *a$i%- e!a%&# )a%,a(ea ?#s*Va%,a(ea &, *a$i%- 0ai 0i&- +e&7* )a%,a(e ?#s*recunoa0terea i.ediat! a pro$itului Va%,a(ea &, *a$i%- 0ai 0a(e +e&7* )a%,a(ea ?#s*-

P(e.#% +e )7 :a(e s*a$i%i* %a )a%,a(ea ?#s*-

P(,3i*

$!r! pro$it

neaplica-il recunoa0terea i.ediat! a pierderii

Pie(+e(e

E!r! pierdere

neaplica-il recunoa0terea i.ediat! a pro$itului recunoa!terea i.ediat0 a pierderii pierdere a.6nat! si a.orti at! pro$it a.anat si a.orti at $ara pierdere

P(,3i* P(e.#% +e )7 :a(e s#$ )a%,a(ea ?#s*Pie(+e(e e&,0"e sa*+e "%-.i%e )ii*,a(e +e %easi ! %a , )a%,a(e i 3e(i,a(- "(e.#%#i "ie.ei Pie(+e(e &,0"e sa*- +e "%-.i%e )ii*,a(e +e %easi ! %a , )a%,a(e i 3e(i,a("(e.#%#i "ie.ei P(e.#% +e )7 :a(e 0ai 0a(e +e&a* )a%,a(ea ?#s*P(,3i* Pie(+e(e

$!r! pro$it recunoa0terea i.ediat! a pierderii pierdere a.6nat! si a.orti at! pro$it a.antat si a.orti at $ara pierdere

$!r! pro$it :1;

.:1;

.:1; pro$it a.anta si a.orti at :2; .:1;

:1; Caloarea conta-il! a unui activ tre-uie s! $ie di.inuat! p6n! la nivelul valorii 8uste. :2; 'ro$itul este di$erenta *ntre valoarea 8ust! 0i preul de v6n are pentru c! valoarea conta-il! va $i di.inuat! la nivelul valorii 8uste.
2ran acii care deter.in! pierderi

'ierderea se recunoa0te i.ediat

2ran actii care deter.in! pro$it

/ac! v6n !torul cedea ! .a8oritatea drepturilor de utili are a activului : valoare actual! a c7iriilor re ona-il! LM 10? din valoarea 8usta a -unului v6ndut;

/ac6 v6n !torul cedea ! un nu.ar de drepturi de utili are prea .are pentru a $i considerat .inoritar 0i prea .ic pentru a $i .a8oritar :valoarea 1& actual! a c7iriilorN10?5 dar LK0? din valoarea 8ust! a activului;

/ac! v6n !torul cedea a doar o .ic! parte a drepturilor de utili area :valoarea actual! a c7iriilorNMK0? din valoarea 8usta a activului;

Se recunoaste i.ediat pro$itulB se a.ana partea Onere ona-il!4 a c7iriilor 0i se a.orti ea ! i.ediat ca o a8ustare a c7eltuieli Di3e(e .e @ *(e cu c7iria

IAS 1<

Se recunoastea pro$itul pentru partea care depaseste pl!tile de leasing :pentru leasingul operational; sau valoarea de inregistrare a OMFP -unului :daca =Leasi !#%> 2i 1<A8 este leasing de capital; la data v6n !rii

Se a.6na pro$itul 0i se a.orti ea 6 pe perioada de leasingJpe durata de viaa a activului

,n cadrul H#E'-ului $or.ul!rile sunt .ai e9acte $olosindu-se procente $a! de IAS 17 unde sunt pre entate *n .od general. Aria de cuprindere a riscurilor 0i -ene$iciilor trans$erate utili atorului nu este -ine de voltat! *n conte9tul H#E'-ului $!r! de IAS 17. ,n cadrul H#E'-ului nu e9ist! criteriul privind valoarea actuali at! a ratelor .ini.e de leasing5 nu e9ist! noiunea de valoarea re idual! garantat! 0i negarantat!. Aceste noiuni nu e9ist! deoarece nu sunt regle.entate 8uridic.

Costurile accesorii *n cadrul leasingului operaional sunt suportate de locatorul con$or. H#E'5 pe c6nd costurile iniiale5 costurile direct de ad.inistraie5 pu-licitate5 ta9a de consultant! con$or. IAS 17 sunt suportate de locator 0i se re$era *n $ond la contraprestaia pentru utili area activului *nc7iriat.

Con$or. H#E' nu e9ist! posi-ilitatea acord!rii de sti.ulente locatarului *n vederea *nc7eierii unui nou contract de leasing5 nu se pot include *n contract unei clau e de re iere din partea locatarului : de e9e.plu c6nd -unul este dep!sit te7nologic;. Se poate re ilia doar de locator. Societatea de leasing tre-uie s! re$lecte *n $acturile privind c7iria de leasing operaional c6t repre int! a.orti area 0i c6t repre int! *n .od corespun !tor -ene$iciarul lor.

>tili atorul suport! c7eltuiala de asigurare 0i c7eltuiala de *ntreinere a -unului dar nu el va *ncasa desp!gu-irea *n ca de producere a riscului pentru o-iectul asigurat5 con$or. H#E'.

1+

C7eltuielile cu pri.ele de asigurare5 cele de *ntreinere 0i reparaii sunt re$lectate distinct *n cadrul c7eltuielilor de e9ploatare ale locatarului pe cand *n IAS 17 ele $ac parte din valoarea dreptului de $olosina al -unului e9ploatat *n leasing operaional.

Con$or. IAS 17 deprecierile de valoare ale activelor5 constatate cu oca ia co.pens!rii valorii nete conta-ile cu valoarea recupera-il! se recunosc ca a.orti are sau depreciere *n $uncie de caracterul reversi-ilit!ii lor. Con$or. H#E' recunoa0terea deprecierilor su- $or.a unui provi ion pentru depreciere.

1.B. MODALITAI DE FINANARE A OPERAIUNILOR DE LEASING a; 'ri.a .odalitate de derulare 0i $inanare a operaiunilor de leasing este aceea *n care societatea de leasing $inanea ! -unul pe -a a unor resurse $inanciare atrase5 de o-icei5 de la -!nci. Aceast! .odalitate este cel .ai des *nt6lnit! *n practic!. =anca veri$ic! -onitatea societ!tii de leasing5 *nainte de a o credita5 uneori veri$ica 0i -ene$iciarul. Aceasta le solicit! docu.ente din care s! reias! capacitatea lor de ra.-ursare a creditului. /e ase.enea va accepta garanii av6nd ca o-iect -unurile ce $ac o-iectul contractului de leasing. /o-6nda pe care o percepe -anca5 adica *n acest ca $inanatorul operaiei de leasing5 va $i trans$erat! -ene$iciarului !n cadrul ratei de leasing. =anca poate s! acorde credite societ!ii de leasing5 pentru ac7i itionarea -unului5 dar tre-uie s! *ndeplineasca unele conditii< - tre-uie s! e9iste contractul de leasing din care s! re ulte natura -unului *nc7iriat5 cota de a.orti are sta-ilit!5 valoarea de ac7i itie a -unului5 0i perioada pentru care -unul este *nc7iriat. - perioada de ti.p pentru care se acord! creditul nu tre-uie s! depaseasc! durata des$!0ur!rii contractului de leasing - societate de leasing tre-uie s! *0i desc7id! un cont la -anca creditoare ast$el *ncas!rile din c7irie se vor $ace prin inter.ediul acestui cont.

17

- /e o-icei !n practic! e9ista 0i condiia con$or. c!reia contractul de leasing s! nu poat! $i re iliat *nainte de e9pirare. Sc7e.a de derulare a leasingului cu $inanare -ancar! este pre entat! *n sc7e.a nr. 1.
:7;

F#( i:,( :1; :&; S,&ie*a*ea +e %easi ! :";

Be e3i&ia( :+;

S&6e0a :2;

(.1

Me&a is0#%

+e

+e(#%a(e a %easi !#%#i :3; Ba &a 13i a *a.,(#%) 1. =ene$iciarul adresea ! societaii de leasing o cerere de o$ertaB 2. Societatea de leasing apelea ! la un credit -ancar pe ter.en .ediu sau lungB 3.=anca creditea ! societatea de leasing *n vederea des$!0ur!rii operaiei de leasingB ". Societatea de leasing accept! cererea -ene$iciaruluiB &. Cu.p!rarea -unului de c!tre societatea de leasing de la $urni orB +. ,nc7eierea contractului de leasingB 7. =unul este pus la dispo iia -ene$iciarului. $) O a +,#a 0,+a%i*a*e +e +e(#%a(e si 3i a .a(e a ,"e(a.i# i%,( +e %easi ! es*e a&eea *n care $inanatorul5 *n acest ca societatea de leasing5 dispune de $onduri proprii necesare pentru $inanarea operaiunii. ,n ca ul acesta ratele de leasing vor cuprinde *n structur! lor do-6nd! pe care -ene$iciarul ar $i pl!tit-o unei -!nci dac! ar $i apelat la un credit -ancar. Societatea de leasing :$inanatorul; tre-uie s! se asigure c! do-6nd! este atractiv! pentru -ene$iciar i a&,"e(- @

a&e%ai *i0" (is&#% +e "%asa0e * a% s#0ei

a *(e a*e 1+,$7 +- a&,"e(- 2i "(,3i*#% )i:a*). Modalitatea acesta se ragsete n schema nr.2.

1%

F#( i:,( :3;

:3; :+;

Be e3i&ia( :1; :2; :";

:&;

Fia .a*,( 1s,&ie*a*ea +e %easi !) :7;

S&6e0a (. 8 Me&a is0#% +e +e(#%a(e a %easi !#%#i 1. =ene$iciarul iniia ! operaiunea 0i se adresea ! societ!!ii de leasing cu o cerere de o$ert!B 2. Societatea de leasing accept! cererea de o$ert!B 3. Sta-ilirea contractului dintre $urni or 0i -ene$iciar prin care se sta-ile0te c! societatea de leasing preia $inanarea operaiuniiB ". ,nc7eierea contractului de leasing dintre $inanator 0i -ene$iciarB &. Cu.p!rarea -unului de c!tre societatea de leasingB +. 'unerea -unului la dispo iia -ene$iciaruluiB 7. =ene$iciarul pl!te0te societ!tii de leasing costul su- $or.a de rate e0alonate pe perioada de vala-ilitate a contractului. &) H a treia $or.a de derulare 0i $inanare a operaiunilor de leasing este aceea *n care $urni orul este c7iar $inanatorul tran aciei. Aceast! $or.! este speci$ic! *ntreprinderilor cu o producie .are care *0i v6nd produsele su- $or.! de leasing. Hperaiunea aceasta presupune participarea a doua pari5 0i anu.e producatorul -unului 0i utili atorul s!u. :1; Fi a:2; .a*,(#% 13#( i:,(#%) :3; S&6e0a (. ;: Me&a is0#% +e +e(#%a(e a %easi !#%#i Be e3i&ia(#%

1K

1. Lansarea cererii de o$ert! de c!tre -ene$iciarB 2. Eurni orul accept! cererea -ene$iciaruluiB 3. ,nc7eierea contractului de leasing +) H a patra .odalitate de derulare 0i $inanare a operaiunilor de leasing este

*ntalnit! *n tran aciile cu ec7ipa.ente cu o valoare $oarte .are 0i de aceea la $inanare participa 0i alte societ!i de $inanare pe langa societatea de leasing. Societ!iile de $inanare *0i recuperea ! $ondurile investite din ratele de leasing *ncasate de la -ene$iciar nu.ai pe perioada de derulare a contractului de leasing. Darania de ra.-ursare a ratelor de leasing o repre int! garaniile o$erite de c!tre -ene$iciarul societ!ii de leasing speci$icate *n contractul de leasing.

F#( i:,(i :&;

:7; :1; :"; S,&ie*a*ea +e %easi ! :2; :2; S,&ie*a*ea +e 3i a .a(e :+;

Be e3i&ia(i S&6e0a (. B: Me&a is0#% +e +e(#%a(e a %easi !#%#i

S,&ie*a*ea +e 3i a .a(e

1. =ene$iciarul adresea ! o cerere de o$ert! societ!ii de leasingB 2. Societatea de leasing este $inanata de o societate de $inanare sau .ai .ulteB 3. Societatea de leasing accept! cererea -ene$iciaruluiB ". Cu.p!rarea -unului de catre societatea de leasing de la $urni orB +. ,nc7eierea contractului de leasingB 7. Eurni orul pune -unul la dispo iia -ene$iciarului.

1.A. CONTRACTUL DE LEASING 20

'ri.ele re$erire cu privire la contractul de leasing se reg!sesc *n Legea nr.KKJ1KKK care sta-ile0te ele.entele .ini.e necesare *nc7eierii acestuia precu.< p!rile :locatarulJ$inanatorul 0i utili atorul;5 descrierea -unului5 valoarea total! a contractului5 valoarea ratelor de leasing 0i ter.enul de plat! a acestora5 perioad! contractual! 0i clau a privind o-ligaia asigur!rii -unului5 cu preci area c! *n ca ul leasingului $inanciar se speci$ic! 0i valoarea iniial! a -unului precu. 0i clau a privind dreptul de opiune al utili atorului cu privire la cu.p!rarea -unului. Aceea0i lege $ace re$erire 0i la situaia *n care utili atorul nu pl!te0te ratele de leasing ti.p de dou! luni consecutive5 $inantatorul are dreptul de a re ilia contractul de leasing 0i utili atorul are o-ligaia de a restitui -unul5 s! pl!teasc! ratele scadene inclusiv daunele interese dac! *n contract nu se prevede altceva. ,n situaia *n care $inanatorul nu respect! dreptul de opiune al utili atorului5 acesta datorea ! daune - interese *n cuantu. egal cu valoarea re idual! a -unului sau cu valoarea sa de circulaie5 calculat! la data e9pir!rii contractului de leasing. La recunoa0terea *n conta-ilitate a contractelor de leasing vor $i avute *n vedere prevederile contractelor *nc7eiate *ntre p!ri5 precu. 0i legislaia *n vigoare. Antit!ile care aplic! principiul prevalenei econo.icului asupra 8uridicului vor ine cont 0i de cerinele acestuia. Con$or. acestui principiu5 pre entarea valorilor din cadrul ele.entelor din -ilan 0i contul de pro$it 0i pierdere se $ace in6nd sea.! de $ondul econo.ic al tran aciei sau al operaiunii raportate 0i nu nu.ai de $or.! 8uridic! a acestora. Acest principiu are aplica-ilitate la re$lectarea *n conta-ilitate a contractelor *ncadrate *n categoria leasingului $inanciar. Speci$icul acestor contracte const! *n $aptul c! dreptul de utili are devine prioritar dreptului de proprietate5 ast$el *nc6t are loc trans$erul riscurilor 0i avanta8elor se.ni$icative de la proprietar c!tre utili ator. Acestuia din ur.a *i revin toate -ene$iciile econo.ice generate de utili area -unului care $ace o-iectul leasingului $inanciar 0i va suporta 0i riscurile asociate utili !rii -unului. 'otrivit regle.ent!rilor conta-ile5 un activ se recunoa0te *n -ilan dac! repre int! o resursa controlat! de c!tre entitate c! re ultat al unor eveni.ente trecute5 de la care se a0tepta s! genere e -ene$icii econo.ice viitoare pentru entitate 0i al c!rui cost poate $i evaluat *n .od credi-il. 21

Contractul de leasing $inanciar se *nc7eie pentru perioad! de -a ! care este .ai .ic! dec6t durat! de $olosin! a activului *nc7iriat 0i nu poate $i re iliat de niciuna din p!ri. ,n cadrul acestui contract5 tras$erul avanta8elor 0i riscurilor se.ni$icative a$erente propriet!ii creea ! condiiile pentru c! -unul s! $ie recunoscut *n -ilanul utili atorului5 el $iind cel care *nregistrea ! 0i a.orti area -unului respectiv. 'entru activul care $ace o-iectul unui leasing $ianciar5 propietarul :locator; re$lect! o crean! i.o-ili at! *n -ilanul s!u5 iar cu oca ia ra.-urs!rii $inan!rii evidenia ! 0i costul acestei $inan!ri5 respectiv venituri $inanciare. C7iar dac! din punct de vedere 8uridic -unul nu aparine utili atorului5 regle.ent!rile *n vigoare sunt ela-orate pe -a ! principiului prevalenei econo.icului asupra 8uridicului. Agenii econo.ici care *ntoc.esc situaii $inaciare anuale $or.ate din cinci co.ponete aplic! acest principiu at6t la *ntoc.irea situaiilor $inanciare anuale :individuale;5 c6t 0i cele consolidate5 ceilali care *ntoc.esc situaii $inaciare si.pli$icate aplic! acest principiu doar la *ntoc.irea situaiilor $inanciare consolidate. Leasingul operaional repre int! orice contract de leasing *nc7eiat *ntre locator 0i locatar5 care trans$er! locatarului riscurile 0i -ene$iciile dreptului de proprietate5 .ai puin riscul de valori$icare a -unului la valoare re idual!5 0i care nu *ndepline0te niciuna din condiiile prev! ute de Codul $iscal. ,n cadrul leasingului operaional nu acionea ! principiul prevalenei econo.icului asupra 8uridicului5 de aceea -unul predat locataruluiJutili atorului r!.6n evideniate *n conta-iliatate locatoruluiJ$inanator pe *ntreag! perioad! de leasing. ,n ca ul ac7i iion!rii -unurilor introduse *n ara de c!tre utili atori *n -a ! contractului de leasing *nc7eiat cu societ!ii de leasing nere idente5 ace0tia au o-ligaia s! pl!teasc! ta9a va.al! 0i 2.C.A.5 calculate la valoarea re idual! a -unului din .o.entul *nc7eierii contractului de v6n are-cu.p!rare. =a ! de calcul a ta9elor va.ale nu poate $i .ai .ic! de 20? din valoarea de intrare a -unului5 indi$erent dac! p!rile au convenit contractual o valoare re idual! .ai .ic!. 'e c6nd *n cadrul contractului de leasing operaional tre-uie *nscrise *n vederea i.po it!rii veniturilor acestora su- $or.e de redevene5 at6t valoarea ratelor c6t 0i partea de -ene$iciu. /ac! prin contract nu se identi$ic! partea de -ene$iciu5 *ntreag! rat! de leasing se consider! redevene 0i se i.po itea ! c! atare. 22

CAPITOLUL II STUDIU DE CAZ: ANALIZA CONTRACTULUI DE LEASING

8.1.

PREZENTAREA SOCIETII ' S.C. RIC S.R.L.

S.C. (i) S.(.L. a $ost *n$iinat! *n anul 2007 0i are c! o-iect de activitate 3Co.ert cu ridicat! al ec7ipa.entelor 0i $urnirurilor de $ier!rie pentru instalaii sanitare 0i de incal irea4 - cod CAAN "+7". Sediul societ!ii este *n =ucure0ti5 sector 35 str Calea =u !ului5 nr 125 cu sediul la aceea0i adres!. Capitalul social al societ!ii su-scris 0i v!rsat este *n valoare de 3&00 lei. 'entru inerea conta-ilit!ii $olose0te un progra. co.puteri at autori at. Avidenei conta-il! se des$!0oar! con$or. standardelor ISA 0i IAS5 se ela-orea ! lunar statele de plat!5 se ine evidena personalului5 a .aterialelor5 a $acturilor pe clieni 23

:stocuri5 $acturi e.ise5 $acturi ac7itate;5 evidena conta-il! a produselor. Societatea co.ercial! are un nu.!r de K salariai5 $iind condus! de un director general 0i de ad.inistrator. Conta-ilitatea societ!ii este inut! de un conta-il5 anga8at cu contract de .unc!5 *n progra.ul de conta-ilitate Avo Pperiance. 'rogra.ul avi at 0i liceniat5 progra. prede$init cu *nregistr!ri conta-ile 0i are .ai .ulte .odule< salarii5 producie5 co.er5 gestiune co.ercial!5 tre orerie etc.. Euncionea ! *n $or.! - 3pe 8urnale45 *nregistr6ndu-se toate docu.entele pri.are 0i actele 8usti$icative5 la data la care au $ost e.ise5 *n $iecare 8urnal au9iliar *n parte< - $urnalul de cumprri - $acturi de cu.p!rare de .ar$! 0i servicii5 c7eltuieli diverseB - $urnalul de vnzri - $acturi de v6n are5 e.ise de $ir.! c!tre clieni persoane 8uridice 0i persoane $i iceB - registrul de cas - c7itanele de *ncasare de la clieni persoane 8uridice5 *ncas!rile a$erente -onurilor de cas! de .arcat : prin speci$icarea 2CA colectat ""27 se trans$era auto.at in 8urnalul de v6n !ri;5 c7itane de plat! c!tre $urni orii de .ar$!5 servicii 0i alte -onuri $iscale de c7eltuieli diverseB - $urnalul de ban @ ordine de plat!5 -ilete la ordin5 CAC5 : *ncas!ri 0i pl!i prin -anc!;B - $urnalul de operaiuni diverse @ note de conta-ilitate5 respectiv regulari !ri de 2CA5 nota de salarii5 nota de a.orti are5 nota de *nc7idere a contului de pro$it 0i pierdere :aceasta se $ace auto.at;5 alte note conta-ile. - %alana de verificare Situaiile $inanciare anuale sunt *ntoc.ite *n con$or.itate cu ur.atoarele principii conta-ile< &rincipul continuitii activitii @ societatea *0i continu! *n .od nor.al $uncionarea *ntr-un viitor previ i-il $!r! a *ntra *n i.posi-ilitatea continuit!ii activit!ii sau $!r! reducerea se.ini$icativ! a acesteia. &rincipul permanentei metodelor @ societatea aplic! acelasi reguli5 .etode5 nor.al privind evaluare5 *nregistrarea 0i pre entarea *n conta-ilitate a ele.entelor patri.oniale5 asigur6nd co.pati-ilitatea *n ti.p a in$or.aiilor conta-ile.

2"

&rincipiul prudenei @ s-a inut sea.a de toate a8ust!rile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor5 precu. 0i de toate o-ligaiile previ i-ile 0i de pierderile poteniale care au luat na0tere *n cursul e9erciiului $inanciar.

&rincipiul independenei e'erciiului @ au $ost luate *n considereare toate veniturile 0i c7eltuielile e9erciiului5 $!r! a se ine sea.a de data *ncas!rii sau e$ectu!rii pl!ii. &rincipiul evalurii separate a elementelor de activ i pasiv - *n vederea sta-ilirii valorii totale corespun !toare unei po iii din -ilant s-a deter.inat separat valoarea $iec!rui ele.ent individual de activ sau pasiv.

&rincipiul necompensrii @ valorile ele.entelor ce repre int! active nu au $ost co.pensate cu valorile ele.entelor ce repre int! pasive5 respectiv venituri cu c7eltuieli5 e9cepie $iind cele ad.ise de lege.

&rincipiul prevalenei economicului asupra $uridicului @ in$or.aiile pre entate *n situaiile $inanciare re$lect! realitate econo.ic! a eveni.entelor 0i tran aciilor5 nu nu.ai $or.a lor 8uridic!. 'oliticile conta-ile se.ni$icative aplicate de (i) S.(.L.

#oneda de raportare a situaiilor $inanciare5 e$ectuate de societatea co.ercial! .ai sus .entionat!5 sunt intoc.ite *n lei 0i e9pri.ate *n lei. 2ran aciile *n .oned! str!in! sunt *nregistrate la cursul de sc7i.- la data tran acion!rii. La s$6r0itul e9erciiului5 creanele 0i datoriile e9pri.ate *n valut! sunt convenite *n lei la cursul de sc7i.- de la data -ilanului 0i di$erenele de curs sunt *nregistrate *n contul de pro$it 0i pierdere.

Creanele co.erciale 0i alte creane sunt evideniate *n -ilan la valoarea lor recupera-il!. Eurni orii 0i alte datorii sunt evideniate la costul istoric. Nu s-au constituit propi ioane. (e ultatul $inaciar include 0i di$erenele de curs valuar. . 8.8. CONTURI UTILIZATE PENTRU DNREGISTRAREA

OPERAIILOR AFERENTE CONTRACTULUI DE LEASING

2&

=unurile de natur! i.o-ili !rilor corporale pri.ite *n leasing $inanciar sunt *nregistrate c! active *n conturile -ilaniere corespun !toare din grup! 21 OI.o-ili ari corporale4 0i c! datorie pe ter.en lung *n contul -ilanier 1+7 OAlte i.pru.ururi 0i datorii asi.ilate4. /o-6nd! a$erent! contractului de leasing se *nregistrea ! *n contul 1+%7 O/o-6n i a$erente altor *.pru.uturi 0i datorii asi.ilate4 Eacturile pri.ite de la locator pentru ratele de leasing di.inuea ! datoria pe ter.en lung5 adic! se de-itea ! contul 1+7 OAlte *.pru.uturi 0i datorii si.ilate4 cu cot! parte din valoarea de intrare a -unului respectiv 0i se de-itea ! contul +++ OC7eltuieli cu do-6n ile4 cu do-6nd! $iec!rei rate. ,n corespondena cu aceste dou! conturi se creditea ! contul "0" OEurni ori de i.o-ili !ri4. Ac7itarea avansului 0i a ratelor se va reali ! prin inter.ediul contului la -!nci. /ac! contractul de leasing este $inanciar5 atunci *n conta-ilitatea locatarului tre-uie s! se reg!seasc! calcularea 0i *nregistrarea a.orti !rii -unului care $ace o-iectul leasingului $inanciar. Conturile $olosite pentru *nregistrarea a.orti !rii sunt +%11 OC7eltuieli de e9ploatare privind a.orti area i.o-ili !rilor45 prin creditarea acestuia *n corespondena cu contul 2%13 OA.orti area instalaiilor55 .i8loacelor de transport5 ani.ale5 plantaii4. ,n .o.entul *n care se pri.esc $acturile de la $inanator repre ent6nd cotele de leasing se creditea ! conturile< 1+7 OAlte *.pru.uturi 0i datorii asi.ilate45 +++ OC7eltuieli privind do-6n ile45 ""2+ O2.C.A. deducti-ila45 +13 OC7eltuieli cu pri.ele de asigurare45 +&% OAlte c7eltuieli de e9ploatare4 0i se credirea ! contul "0" OEurni ori de i.o-ili !ri4. /in anul 2007 se calculea ! 2.C.A. 0i la do-6nd!. 2rans$erul dreptului de propietate se *nregistrea ! cu a8utorul conturilor 1+7 OAlte *.pru.uturi 0i datorii asi.ilate45 ""2+ O2.C.A. deducti-il!4 0i "0" OEurni ori de i.o-ili !ri4. 8.;. DNREGISTRRILE CONTABILE LA LOCATAR ' S.C. RIC S.R.L.

2+

,n vederea anali !rii contractului de leasing din puctul de vedere al utili atorului5 S.C. (i) S.(.L. ac7i iionea ! o .a0in!5 S)oda (oo.ster con$ort 1." #'I %+ C'5 *n ur.! unui contract de leasing *nc7eiat pe o perioad! de "% luni :" ani; *ncep6nd cu 1%.01.200%. La s$6r0itul perioadei de leasing -unul va r!.6ne *n posesia utili atorului $apt ce deter.in! clasi$icarea contractului *n cadrul contractelor de leasing $inanciar. Costul de ac7i iie a .a0inii este de 13 K"1.1% euro5 durat! de via! econo.ic! este de & ani 0i .etod! de a.orti are este cea linear! :valoarea anual! a a.ortti arii lineare este *n valoare de 27%%.23+ euro;. Ta$e%#% (. 1 Ca(a&*e(is*i&i%e &, *(a&*#%#i +e %easi ! 3i a &ia(
Costul de ac7i iie Avans Co.ision /urata contract 13 K"1.1% 2 7%%.2" 20K.12 " Auro Auro Auro ani (ata de leasing Caloare re idual! (ata de do-6nd! Cota de i.po it 220.K2 2 7%%.2" 7.70 1+ Auro 20? ? ?

Ta$e%#% (.8 S&a+e *a( +e "%a*i 1 3a(a TVA) De*a%ie(e (a*N#0a( (a*e 0 1 2 3 " & + 7 % K 10 Da*e Ra*e +e s&a+e .e %easi ! 1e#(,) 1e#(,) la 27%%.2 se.nare " 3J1J200% 220.K2 "J1J200% 220.K2 &J1J200% 220.K2 +J1J200% 220.K2 7J1J200% 220.K2 %J1J200% 220.K2 KJ1J200% 220.K2 10J1J200% 220.K2 11J1J200% 220.K2 12J1J200% 220.K2 Ca"i*a% 1e#(,) 27%%.2" 1"K.3& 1&0.31 1&1.27 1&2.2& 1&3.22 1&".21 1&&.1K 1&+.1K 1&7.1K 1&%.2 27 D,$7 +1e#(,) 0 71.&7 70.+1 +K.+& +%.+7 +7.7 ++.71 +&.73 +".73 +3.73 +2.72 C,0isi,a e +e asi!#(a(e 1e#(,) 1"%.+1 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 Va%,a(e S#0a +e (e:i+#a%"%a*1e#(,) 1e#(,) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27%%.2" 3+K.&3 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23

dec 200%. 12 13 1" 1& 1+ 17 1% 1K 20 21 22 23 2" 2& 2+ 27 2% 2K 30 31 32 33 3" 3& 3+ 37 3% 3K "0 "1 "2 "3 "" "& "+ "7 "% TOTAL

1J1J200% 2J1J200K 3J1J200K "J1J200K &J1J200K +J1J200K 7J1J200K %J1J200K KJ1J200K 10J1J200K 11J1J200K 12J1J200K 1J1J200K 2J1J2010 3J1J2010 "J1J2010 &J1J2010 +J1J2010 7J1J2010 %J1J2010 KJ1J2010 10J1J2010 11J1J2010 12J1J2010 1J1J2011 2J1J2011 3J1J2011 "J1J2011 &J1J2011 +J1J2011 7J1J2011 %J1J2011 KJ1J2011 10J1J2011 11J1J2011 12J1J2011 1J1J2012 2J1J2012

220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 220.K2 1;;E8. B

1&K.22 1+0.2" 1+1.27 1+2.3 1+3.3" 1+".3K 1+&."& 1++.&1 1+7.&% 1+%.+& 1+K.73 170.%2 171.K2 173.02 17".13 17&.2& 17+.37 177.&1 17%.+& 17K.7K 1%0.K& 1%2.11 1%3.2% 1%"."& 1%&.+" 1%+.%3 1%%.03 1%K.23 1K0."& 1K1.+7 1K2.K 1K".1" 1K&.3% 1K+.+" 1K7.K 1KK.17 200."& 201.73 111A8.< 1

+1.7 +0.+% &K.+& &%.+2 &7.&% &+.&3 &&."7 &"."1 &3."" &2.27 &1.1K &0.1 "K "7.K "+.7K "&.+7 "".&& "3."1 "2.27 "1.13 3K.K7 3%.%1 37.+" 3+."7 3&.2% 3".0K 32.%K 31.+K 30."7 2K.2& 2%.02 2+.7% 2&.&" 2".2% 23.02 21.7& 20."7 1K.1K 88;E.FE

7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 7".31 0 ;AFF.<1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27%%.2"

2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 2K&.23 300K.1+

8<GG.8B 1E<B<.;A

Caloarea $inanciar! M avans Q total rat! capital @ rat! capital la se.nare M 27%%.2" Q 111&2.71 @ 27%%.2"

2%

M 11 1&2.71 euro A.orti are M 13 K"1.1% euro J" ani M 3 "%&.3 euro a) nregistrarea bunului n regim de leasing financiar n patrimoniul locatarului, la o valoare de 13 941.18, curs valutar la 18. 1.! 8 3."8#3 lei. Caloarea de intrare in lei< 13 K"1.1% R 3.+%&3 M &1 37% lei

&1.37% lei

2131
"Ac7ipa.ente te7nologice"

1+7

&1.37% lei

3Alte i.pru.uturi si datorii asi.ilate4

b) nregistrarea facturii repre$ent%nd avansul n valoare de ! &88.!4 euro, comision de administrare, c'eltuieli nmatriculare, ()* 19+, cursul valutar este de 3.&## lei,euro. - ane.a 1) Avans M 2 7%%.2" euro R 3.7&&0 leiJeuroM 10 "+K.%" lei Co.ision de ad.inistrare M 20K.12 euro R 3.7&&0 leiJeuroM 7%&.2& lei C7eltuieli de *n.atriculare M 2+K euro R 3.7&& leiJeuro M 1 010.10 lei 2.C.A. 1K? M : 10 "+K.%" Q 7%&.2& Q 1 010.1; R 0.1K M 2 330.3K lei

1" &K&.&% lei 10 "+K.%" lei 7%&.2& lei 1 010.1 lei 2 330.3K lei

? 1+7 3Alte *.pru.uturi 0i datorii asi.ilate4 +22 "C7eltuieli privind co.isioanele 0i onorariile" +2% "Alte c7eltuieli cu serviciile e9ecutate de terti" ""2+ 32CA deducti-il!4

"0" 3Eurni ori de i.o-ili !ri4

1" &K&.&% lei

c) /fectuara pl0tii avansului n valoare de 1! !!&.8# lei. 1" &K&.&% lei "0" M &121 1" &K&.&% lei

2K

3Eurni ori de i.o-ili !ri4

3Conturi la -!nci *n lei4

d) 1e data de &. !.! leasing. -ane.a !)

8 se prime2te de la locator factura pentru prima rat0 de

Co.ision de asigurare< 1"%.+2 euro R 3.73&0 leiJeuro M &&&.1 lei 2.C.A. 1K? M &&&.1 lei R 0.1K M 10&."7 (ata de leasing : capital; < 1"K.3& euro R 3.73&0 leiJeuro M &&7.%2 lei 2.C.A. 1K? M &&7.%2 lei R 0.1K M 10&.KK (ata de leasing :do-6nda;< 71.&7 euro R 3.73&0 leiJeuro M 2+7.31 lei 2.C.A 1K? M 2+7.31 lei R 0.1K M &0.7K lri /i$erene de curs valutar cu 2CA < %0.+1 euro R 3.73&0 leiJeuro M 3&%.2K lei A8ustare rat! leasing :do-6nd!; < SCapital de ra.-ursat R :euri-or 01.02.0% @ euri-or 1%.01.0%; J 12T R curs valutar 11 1&2.71 euro R : ".1K0? - ".1K&?; J12 T R 3.73&0 leiJeuro M 0.1K lei

2 000.&" lei &&7.%2 lei

2+7.12 lei 31K."2 lei &&&.1 lei 301.0% lei

? 1+7 3Alte *.pru.uturi si datorii asi.ilate4 +++ "C7eltuieli cu do-6n iile" ""2+ "2.C.A. deducti-il!" +13 3C7eltuieli cu pri.ele de asigurare4 +&% 3Alte c7eltuieli de e9ploatare4

"0" 3Eurni ori de i.o-ili !ri4

2 000.&" lei

e) 3e pl0te2te factura aferent0 primei rate de leasing n valoare de !

.#4 lei.

30

2 000.&" lei

"0" 3Eurni ori de i.o-ili !ri4

&121 3Conturi la -!nci *n lei4

2 000.&" lei

(n lunile urmtoare nregistrrile contabile sunt la fel ca la punctul d) i e)! f) Se "(i0e2*e 3a&*#(a a3e(e *- %# ii +e&e0$(ie "e *(# #%*i0a (a*- a3e(e *- a #%#i 8HHG. 1a e5a ;) Co.ision de asigurare< 7".31 euro R 3.%700 leiJeuro M 2%7.&% lei 2.C.A. 1K? M 2%7.&% lei R 0.1K M &".+" (ata de leasing : capital; < 1&K.22 euro R 3..%700 leiJeuro M +1+.1% lei 2.C.A. 1K? M +1+.1% lei R 0.1K M 117.07 lei (ata de leasing :do-6nda;< +1.7 euro R 3.%700 leiJeuro M 23%.7% lei 2.C.A 1K? M 23%.7% lei R 0.1K M "&.37 lri /i$erene de curs valutar< 2.%7 euro R 3.%700 leiJeuro M 11.11 lei 2.C.A. 1K? M 11.11 R 0.1K M 2.11 A8ustare rat! leasing :do-6nda; < SCapital de ra.-ursat R :euri-or 01.12.0% @ euri-or 1%.01.0%; J 12T R curs valutar 11 1&2.71 euro R : 3.&7"? - ".1K&?; J12 T R 3.%700 leiJeuro M 1K.27

1 3"K.K1 lei +1+.1% lei

? 1+7 3Alte i.pru.uturi si datorii asi.ilate4

"0" 1 3"K.K1 lei 3Eurni ori de i.o-ili !ri4

21K.&1 lei "C7eltuieli cu do-6n iile" ""2+ "2.C.A. deducti-il!" 2%7.&% lei +13 3C7eltuieli cu pri.ele de asigurare4 11.11 lei +&% 3Alte c7eltuieli de e9ploatare4 21&.&3 lei

g) 3e nregistrea$a plata facturii din luna decembrie n valoare de 1 349.91 lei. 31

1 3"K.K1 lei

"0" 3Eurni ori de i.o-ili !ri4

&121 3Conturi la -!nci *n lei4 8.

1 3"K.K1 lei

') 3e nregistrea$0 amorti$area aferent0 anului !

Caloare a.orti are M 3 "%&.3 euro R 3.%700 leiJeuro M 13 "%%.11 lei 13 "%%511 lei +%11 "C7eltuieli de e9ploatare privind a.orti area i.o-ili !rilor" M 2%13 "A.orti area instalaiilor5 .i8loacelor de transport5 ani.alelor5 plantaiilor< 13 "%%511 lei

8.B.

IMPACTUL

OPERAIUNILOR

DE

LEASING

ASUPRA

RENTABILITII LOCATARULUI ' S.C. RIC S.R.L. ,n ta-elul nr. 3 0i ta-elul nr. " sunt pre entate situaii $inanciare ale societ!ii (i) S.(.L.5 av6nd rolul de locatar5 *nainte 0i dupa reali area operaiunilor de leasing $inanciar. Ta$e%#% (. ; Bi%a .#% &, *a$i% si0"%i3i&a* /%ei/ D#"a %easi !#% 3i a &ia( 2K0.127500 3.033."2&500 1.%7K.&"3500 K%1.337500 32

E%e0e *e Active i.o-ili ate Active circulante Stocuri Creane

D ai *e 0500 %7.%71500 0500 &00500

/isponi-lit!i C7eltuieli *n avans ACTIV / T,*a% Capitaluri proprii /atorii $inaciare pe ter.en lung /atorii $inanciare pe ter.en scurt PASIV / T,*a% Indcatorul lic7idit!tii curenta Indicatorul lic7iditatii i..ediate Dradul de *ndatorare M /2#L J Capitaluri proprii

%7.371500 0500 G<.G<1IHH K2%500 0500 %+.K"3500 G<.G<1IHH 1501 1501

172.&"&500 23.7+1500 ;.;B<.;1;IHH -1."27.&7&500 1.3&K.0&2500 3."1&.%3+500 ;.;B<.;1;IHH 05%K 05+1 -05K&

Ta$e%#% (. B C, *#% +e "(,3i* 2i "ie(+e(e "(es&#(*a* E%e0e *e Ci$ra de a$aceri Alte venituri din e9ploatare C7eltuieli cu .ateriile pri.a 0i .aterialele consu.a-ile C7eltuieli de personal Alte c7eltuieli de e9ploatare C7eltuieli cu a.orti area Re:#%*a*#% +i e5"%,a*a(e C7eltuielile cu do-6n ile Re:#%*a*#% 3i a &ia( Re:#%*a*#% e5*(a,(+i a( I.po itul pe pro$it Re:#%*a*#% $(#* Re:#%*a*#% e* 4entabilitatea financiar0 D ai *e 0500 0500 0500 0500 2.+30500 / %ei / D#"a %easi !#% 3i a &ia( 1.""7.K72500 0500 7"."+7500 &K&.371500 &2%.&%"500

0500 %0.&%"500 :2.+%"500 ; :1.017.0K1500; 0500 112500 1+.K"0500 :"11."12500;

0500 0500 0500 0500 :2.&72500 ; :1."2%.&03500; :2.&72500 ; :1."2%.&03500; :2577; 1500

33

54e$ultat net , Caitaluri proprii 4entabilitatea economic0


5 4e$ultat brut,Capitaluri investit

:0503; 0500

:05"3; 05"3

Vi*e:a +e (,*a.ie a a&*i)e%,( *,*a%e


J CA9Ca"i*a%#(i "(i"(ii

*entabilitatea financiar nainte + ,#-.#) / /#0 + ,#,..) *entabilitatea financiar dup leasingul financiar + ,"1#2-32)/,"1#.-.-) + " *entabilitatea economic nainte + ,#-.#) / 0.0." + ,3,32) *entabilitatea economic dup leasingul financiar + ,"1#2-32)/ 221.2"2 + , 3,12) ,n ur.! anali ei situaiilor $inanciare ale societ!ii locatare5 *nainte 0i dup! reali area operaiunii de leasing $inanciar se pot o-serv! unele .odi$ic!ri se.ini$icative. Leasingul $inanciar da dreptul de proprietate asupra -unului *nc7iriat 0i datorit! acestui drept este *nregistrat activul *n -ilanul societ!ii locatare5 .a8or6nd valoare conta-il! a .i8loacelor $i9e 0i *n contrapardida5 datoriile $ir.ei. Lic7iditatea curent! co.par! ansa.-lul lic7idit!ilor poteniale :active curente trans$or.a-ile *n .oned! *ntr-un ti.p scurt de ti.p; 0i datoriile e9igi-ile pe ter.en scurt. Aceast! lic7iditate se aprecia ! c! $iind $avora-il! atunci c6nd are o valoare cuprins! *ntre 2 0i 25&. ,n ca ul de $a! av6nd de a $ace cu o valoare su-unitara5 pute. spune c! $ir.! nu *0i poate acoperi datoriile curente din activele circulante5 ceea ce contravine regulilor de $inanare. H valoare su-unitara a indicatorului lic7idit!ii curente nu tre-uie interpretat! c! $iind negativ *n ca ul *n care activele circulante au o perioad! de valori$icare .ai .ic! dec6t ter.enul de plat! al datoriilor pe ter.en scurt. Lic7iditatea i.ediat! arat! capacitatea co.paniei de a-0i ac7ita datoriile curente doar din creane 0i din lic7idit!i :disponi-ilit!i;. H valoare su-unitara arat! c! stocurile deinute de $ir.e sunt $inanate din datorii pe ter.en scurt. Dradul de *ndatorare arat! capacitatea $ir.ei de a se $inana din resurse proprii. adic! independena $inanciar! a acesteia. Caloarea su-unitara a acestui indicator arat! c! *ntreprinderea nu este dependena de creantierii s!i5 iar $ir.! va putea o-ine credite pe ter.en lung :ar avea cu ce s! le garante e;.

3"

Dradul de *ndatorare arat! capacitatea $ir.ei de a se $inan! din resurse proprii. adic! independena $inanciar! a acesteia. Caloarea su-unitara a acestui indicator arat! c! *ntreprinderea nu este dependena de creantierii s!i5 iar $ir.! va putea o-ine credite pe ter.en lung :ar avea cu ce s! le garante e;. ,n cadrul contului de pro$it 0i pierdere se poate o-serv! c! operaiunile de leasing deter.in! cre0terea c7eltuielilor cu a.orti are 0i a celor cu do-an iile. C7eltuielile cu a.orti area cre0te de la ero la %0&%" lei5 iar cele cu do-an iile ating nivelul de 1+K"0 lei. /i$eren! dintre -ilanul din 31.12.2007 0i cel din 31.12.200% apare 0i la nivelul renta-ilit!ilor :econo.ic! 0i $inanciar!;5 dar 0i la nivelul gradului de *ndatorare. Societatea co.ercial! a *nregistrat pierdere at6t la s$6r0itul anului 2007 c6t 0i la s$6r0itul anului 200%. 'ierderea *n 200% este *n valoare de 1"2%&03 lei 5 iar *n 2007 2&72 lei 5 de unde se vede 0i consecine -unului ac7i iionat *n leasing $inanciar. /in cau a c! societatea a *nregistrat pierdere aceast! nu pl!te0te o.po it pe pro$it.

8.A.

DE CE LEASING KI NU CREDIT L

Societatiile se a$l! *n situaia de a avea nevoie de unul sau .ai .ulte ec7ipa.ente te7nologice *n vederea continu!rii sau *.-un!t!irii activit!ii *0i pun pro-le.! de a alege una dina ceste c!i de $inanare. /ac! $ondurile proprii nu sunt su$iciene soluia o poate repre enta ac7i iia cu plat! *n rae a -unului respectiv sau luarea acestuia *n regi. de leasing $inanciar. Societatea va opta pentru variant! care va avea nivelul cel .ai sc! ut al costului. 'resupune. c! S.C. (i) S.(.L. tre-uie s! decid! *ntre a ac7i iiona un autoturis. cu plat! *n rate 0i a o *nc7iria *n siste. de leasing $inanciar.

3&

'reul de ac7i iie este 13 ""+ euro 0i durat! nor.al! de via! a autoturis.ului este de & ani5 de-a lungul c!ruia se va a.orti a linear :2+%K euro anual;. ,n condiiile ac7i iion!rii activului *n siste. de leasing $inanciar pe o perioad! de & ani5 rat! lunar! de leasing este de 2"0.01 euro :$!r! 2.C.A.;5 co.ision de ad.inistrare 2+%.K euro 0i avansul este de 201+.7& euro. Caloarea re idual! care va $i pl!tit! de societate la s$6r0itul perioadei de leasing este de 201+.7& euro. Dra$icul de ra.-ursare *n ca ul leasingului $inanciar este pre entat *n ta-elul nr.+. Ta$e%#% (. A Leasi ! M 1re ac'i$iie *vans client )aloare finanat0 Comision de management 6ob%nda de finanare 7umar rate TOTAL CONTRACT 1& / e#(, / 3-(&# T.V.A. T.V.A. 13""& 1&KKK5&& 201+57& 23KK5K3 11"2%52 & 13&KK5+2 2+%5K 31K5KK

2 K5&

2K7257 3&375&1 +0 1FFGFI8 A 1EGAFIFB

Ta$e%#% (.F S&a+e .a( %easi ! Re+e)e .e D,$7 +a 1e#(,) 1e#(,) 201+57& 0 1 2 3 " & 2+%K 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 0 K05"7 %K52K %%51 %+5%K %&5+% Ca"i*a% 1e#(,) 0 0 1"K5&" 1&0572 1&15K1 1&3512 1&"533 3+ / e#(,/ T,*a% &# T.V.A. 1e#(,) 23KK5K3 31K5KK 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 SOLD 3-(T.V.A. 1e#(,)

Avans co. .anage.ent

1127%571 111275KK 10K7+50% 10%225K+ 10++%5+"

+ 7 % K 10 11 12 13 1" 1& 1+ 17 1% 1K 20 21 22 23 2" 2& 2+ 27 2% 2K 30 31 32 33 3" 3& 3+ 37 3% 3K "0 "1 "2 "3 "" "& "+ "7 "% "K &0

2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501

%"5"+ %3523 %15KK %057" 7K5"% 7%52 7+5K2 7&5+3 7"533 73502 7157 70537 +K502 +75+7 ++53 +"5K3 +35&" +251& +057" &K532 &75%K &+5"& &"5KK &35&3 &250& &05&+ "K50+ "75&& "+503 ""5"K "25K& "153K 3K5%1 3%523 3+5+3 3&502 335" 3157+ 30511 2%5"& 2+57% 2&50K 2353K 215+7 1K5K"

1&&5&& 1&+57% 1&%502 1&K527 1+05&3 1+15%1 1+350K 1+"53% 1+&5+% 1++5KK 1+%531 1+K5+" 1705KK 17253" 173571 17&50% 17+5"7 1775%+ 17K527 1%05+K 1%2512 1%35&+ 1%&502 1%+5"% 1%75K+ 1%K5"& 1K05K& 1K25"+ 1K35K% 1K&5&2 1K750+ 1K%5+2 20052 20157% 20353% 20"5KK 20+5+1 20%52& 20K5K 2115&+ 213523 21"5K2 21+5+2 21%53" 220507

2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1

10&1350K 103&+53 101K%52% 1003K501 K%7%5"7 K71+5+7 K&&35&% K3%K52 K2235&3 K0&+5&" %%%%522 %71%5&% %&"75&K %37&52& %2015&" %02+5"+ 7%"K5KK 7+72513 7"K25%+ 7312517 713050" +K"+5"% +7+15"+ +&7"5K% +3%7502 +1K75&% +00+5+3 &%1"517 &+2051K &"2"5+% &2275+1 &02%5KK "%2%57K "+27501 ""235+3 "21%5+" "012503 3%0357% 3&K35%% 33%2532 31+K50K 2K&"517 27375&& 2&1K521 22KK51"

37

&1 &2 &3 &" && &+ &7 &% &K +0 TOTAL

2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 2"0501 1FFGFI8A

1%52 1+5"& 1"5+% 125%K 1150K K52% 75"& &5+1 357+ 15%K 8E<8I<

2215%1 2235&+ 22&533 227512 22%5K2 230573 2325&+ 23"5" 23+52& 23%512 11B8<IE

2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 2%&5+1 1EGAFIFB

2077533 1%&3577 1+2%5"3 1"01532 11725" K"15+7 70K512 "7"572 23%5"7 053&

,n ca ul situaiei luat! c! e9e.plu costul leasingului este de 235%"?5 lunadu-se *n calcul co.isionul de .anage.ent *n valoare de 2+%.K euro 0i avansul *n valoare de 201+.7& euro. Consider!. c! alternativ! de $inanare un credit pentru investiii pentru ac7i iionarea aceluia0i activ la aceea0i valoare c! *n ca ul leasingului $inanciar. 'entru a contracta creditul (i) S.(.L. tre-uie s! pl!teasc! un co.ision de gestiune de 3? aplicat la costul activului5 *n valoare de "0% euro 0i un avans de 201+.7& euro. /o-6nd! aplicat! *n ca ul creditului pentru investiii este de %.%%2?. :datele se reg!sesc 0i *n ta-elul nr.7; Ta$e%#% (. < C, +i.ii +e a"(,$a(e &(e+i* "e *(# i )es*i.ii @ e#(, Va% &(e+i* N( (a*e a"(,$ Ra*a a +,$1M) A)a s C,0isi, a&,(+a(e &(e+i* Ta$e%#% (. G S&a+e .a( &(e+i* "e *(# i )es*i.ii Ra**,*a%1e#(,) 32K 32K 32K 32K 32K C(e+i* N+,$7 +1e#(,) 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 C(e+i* 1e#(,) 1%1 1%2 1%" 1%& 1%+ D,$7 +1e#(,) "% "% "% "% "% C,0isi,a e %# a(e 1e#(,) 13"1K 13237 130&3 12%+% 12+%2 13+00 +0 %5%%2 201+.7& 3?

N( (a*ei 1 2 3 " &

3%

+ 7 % K 10 11 12 13 1" 1& 1+ 17 1% 1K 20 21 22 23 2" 2& 2+ 27 2% 2K 30 31 32 33 3" 3& 3+ 37 3% 3K "0 "1 "2 "3 "" "& "+ "7 "% "K &0

32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K

2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1

1%% 1%K 1K1 1K2 1K3 1K& 1K+ 1K% 1KK 201 202 20" 20& 207 20% 210 211 213 21" 21+ 21% 21K 221 222 22" 22+ 227 22K 231 232 23" 23+ 23% 23K 2"2 2"3 2"& 2"+ 2"% 2&0 2&2 2&" 2&+ 2&% 2+0

"% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "% "%

12"K" 1230& 1211" 11K22 1172K 11&3" 1133% 111"0 10K"1 107"1 10&3% 1033& 10130 KK23 K71& K&0& K2K" K0%1 %%+7 %+&1 %"3" %21& 7KK" 7771 7&"7 7322 70K" +%+& ++3& +"02 +1+% &K32 &+K& &"&& &21" "K71 "727 ""%0 "232 3K%2 3730 3"7+ 3220 2K+3 2703

3K

&1 &2 &3 &" && &+ &7 &% &K +0 TOTAL

32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 1E<BH

2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 2%1 1FGFH

2+1 2+3 2+& 2+7 2+K 271 273 27& 277 27K 1;FHH

"% "% "% "% "% "% "% "% "% "% 8GGH

2""2 217% 1K13 1+"+ 137+ 110& %32 &&7 27K 0

Costul *.pru.utului pentru investiii se ia un considerare un co.ision de acordare a creditului *n valoare de "0% euro 0i un avans de 201+.7& euro este de "%.32?. acesta este .ai .are dec6t cel o-inut *n acelea0i condiii *n ca ul leasingului $inanciar. Ta$e%#% (.G Leasi ! 3i a &ia( sa# &(e+i* "e *(# i )es*i*ii O"e(a.i# e Leasing $inanciar Credit pentru investiii C,s* M 235%+ "%532

,n ur.! paralelei $!cute *ntre costul unui autoturis. luat *n siste. de leasing $inanciar 0i ac7i iionat *n ur.! unui credit pentru investiii5 variant! de $inanare .ai puin costisitoare este leasingului $inanciar : procentele sunt *n te-elul nr. %;. /eci5 *n ca ul S.C. (IU S(L se reco.anda ac7i iionarea autoturis.ului *n siste. de leasing $inanciar.

C, &%#:ii

/e ec7ili-rele care au condus la declan0area 0i glo-ali area cri ei econo.ice *0i $ace resi.ite e$ectele 0i pe pia! de leasing. Acestea in$luenea ! pia! at6t *ntr-un .od indirect5 prin di.inuarea unor seg.ente ale activit!ii econo.ice5 c6t 0i *n .od direct5 prin cre0terea costurilor cu re$inanarea.

"0

'ia! de leasing $inanciar este str6ns legat! de nevoia de investiii sau de consu. a clieniilor5 $apt ce deter.in! a$ectarea acestui tip de pia! deoarece *n ca ul unei cri e econo.ice investiiile 0i consu.ul se di.inuea !. Acest $eno.en se *nt6.pl! pentru c! se si.te o sc!dere a gradului de lic7iditate 0i tendina .anagerilor este de a di.inua consu.ul 0i de a acion! cu prudena *n ca ul unei investiii. 'e ti.p de cri ! gradul de prudenialitate *n a$aceri cre0te $apt ce deter.in! di.inuarea rit.ului de cre0tere al pieei de leasing. C! un e$ect al sc!derii gradului de lic7iditate5 societatiile care doresc s! *nc7eie un contract de leasing apelea ! la leasingul operaional. Acest lucru se *nt6.pl! deoarece costurile legate de *ntreinerea .a0inilor5 scad5 $apt ce d! posi-ilitatea $ir.ei s! *0i ur.!reasc! activitatea nor.al!. H parte din societ!ile co.erciale *nt6.pin! unele di$icult!i *n leg!tur! cu nivelul de lic7iditate de care dispune. /ac! aceste *ntreprinderi au *nc7eiat un contract de leasing va avea unele pro-le.e cu privire la plata ratelor scadene a leasingului5 $apt ce va in$luena des$!0urarea activit!ii societ!ii de leasing. Instituiile $inanciare ne-ancare au *nregistrat o pierdere total! de &13.3 .ilioane de lei :13K." .ilioane de euro; $a! de un pro$it de "&.+ .ilioane lei :13.++ .ii euro; *n 2007. 'rincipalul $actor care a deter.inat aceste re ultate a $ost generat de deteriorarea co.porta.entului de plat! a de-itorilor5 c! o consecin! a cri ei econo.ice. ,n ur.! cre0terii ratelor nepl!tite la ti.p de leasing stocul de -unuri5 recuperate de la r!u-platnici5 care au $!cut o-iectul unui contract de leasing. H .are parte din -unurile recuperate sunt auto.o-ile. /e .ulte ori $ir.ele de leasing v6nd *n pierdere .a0inile recuperate deoarece preul .ediu pentru o .a0in! a sc! ut cu apro9i.ativ 3&? $a! de perioad! precedent!. /in cau a dependenei $ir.elor de leasing $a! de nivelul de $inanare de pe pia! inter-ancar!5 sunt in$luenate prin scu.pirea $inan!rii5 sc!derea nu.!rului creditelor acordate clienilor5 prin cre0terea do-an iilor la $inanare at6t *n euro c6t 0i *n lei. H .are in$luena asupra di.inu!rii rit.ului de cre0tere al pieei de leasing o are sc!derea v6n !rilor autove7iculelor noi5 c! e$ect al ta9ei de poluare 0i al cre0terii costurilor de $inanare. Acest lucru in$luenea ! *ntr-o .are .!sur! pentru c! leasingul auto care cea .ai .are pondere *n cadrul pieei de leasing. At6t -locarea pieei i.o-iliare c6t 0i sc!derea v6n !rilor de pe pia! auto se resi.te la nivelul $ir.elor de leasing. "1

Ta$e%#% (. E Va%,a(ea a&*i)e%,( 3i a .a*e 10ii E#(,) @ 3# &.ie +e $# #% &, *(a&*a*


Ve6i&#%e E&6i"a0e *e I0,$i%ia(e T,*a% "ia*a %easi ! 8HHA 1+&35%1K 31"5077 "75+2& 8.H1AIA8 1 8HHF 2""%5&0& +72501 1"75"%% ;.8FGIHH ; 8HH< 33+05+&& 112+5233 "+153%1 B.EBGI8F E 8HHG 33%35%0+ 10%25011 3&15%37 B.G1<IFAB

Piaa leasingului din Romnia n funcie de principalele bunuri (mii euro) 2 !"2 #
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 314,077 47,625 2005 2.015,52 1653,819 3.268,00 2448,505
Imobiliare

4.948,27 3360,655

4.817,65
Vehicule

3383,806

Echipamente

672,01 147,488 2006

1126,233 461,381 2007

1082,011 351,837

Total piata lea in!

2008

Fi!#(a 1. Pia.a %easi !#%#i +i R,07 ia @ 3# &.ie +e $# #% &, *(a&*#%#i "e "e(i,a+a a i%,( 8HHA / 8HHG

At6t piaa leasingului *n ansa.-lu5 c6t 0i toate co.ponentele acesteia descrise de cele trei tipuri principale de -unuri care $ac o-iectul contractului :ve7icule5 ec7ipa.ente 0i i.o-iliare; pre int! o evoluie ascendent! pe *ntreaga perioad! a anilor 2003 @ 2007. ,n anul 200% *ns!5 doar contractele de leasing privind ve7iculele .ai *nregistrea ! o cre0tere $a! de anul anterior5 dar 0i aceasta la un nivel e9tre. de redus de doar 05+7?. Caloarea total! a contractelor de leasing *n 200% este de ".%175+&" .ii euro5 din care nivelul ve7iculelor $inanate prin leasing este de 33%35%0+ .ii euro5 al ec7ipa.entelor de 10%25011 .ii euro5 iar nivelul -unurilor i.o-iliare $inanate prin leasing este de 3&15%37 .ii euro. Caloarea contractelor de $inanare a ec7ipa.entelor industriale prin leasing a *nregistrat o sc!dere de 35K? $a! de anul precedent *n ti.p ce sectorul i.o-iliar a *nregistrat un regres considera-il de 2"? *n acela0i interval de ti.p.

"2

Aceast! reducere poate $i e9plicat! de i.pactul cri ei $inanciare internaionale asupra do.eniului i.o-iliar5 cau 6nd o *ng7eare a tran aciilor i.o-iliare 0i respectiv a activit!ilor de construcii. (esi.irea e$ectelor cri ei $inanciare *n cadrul societ!ii de leasing se poate o-serv! prin cre0terea *nt6r ierilor la plat!5 cre0terea cererilor de ree0alonare5 cre0terea cererilor pentru perioade de graie. Acestea pot trans$or.! societatiile de leasing *n v6n !tori pentru c! ace0tia vor $i nevoii s! v6nd! -unurile recuperate de la clienii r!uplatnici. =ine*neles c! acest lucru nu este dorit de c!tre $ir.ele de leasing. Acestea din ur.! doresc s! *ncase e ratele de leasing *n totalitate 0i di.inuarea clienilor r!u-platnici. ,n ciud! i.pactului cri ei $inanciare asupra (o.6niei5 leasingul r!.6ne o surs! i.portant! pentru $inanare. =ine*neles c! e9ist! posi-ilitatea contract!rii unui credit nu.ai c! *n ur.! paralelei $!cute *n cadrul capitolului II5 la punctul 2.& 4e ce leasing i nu credit5 se poate o-serva c! leasingul este .ai avanta8os deoarece costul acestuia este .ai .ic dec6t cel al unui credit.

BIBLIOGRAFIE

A&6i0 Vi,%e*a C,("#% e5"e(.i%,(

OLeasing @ o a$acere de succes45 Ad. Acono.ic!5 200& OD7id pentru *ntelegerea 0i aplicarea Standardelor

"3

C, *a$i%i 2i &, *a$i%i%,( A#*,(i:a*i +i R,07 ia D(a!,*-I V. D(a!,*-I M. O$(e?aI L. Ci,$a #I A. Mi6ai Ris*eaI Ba)i*a I.

Internationale de Conta-ilitate LAASIND4 Ad. C.A.C.C.A.(.5 =ucuresti 200" OA-ord!ri practice *n $inanele $ir.ei45 Ad. Irecson5 =ucure0ti 200& OConta-ilitatea $inanciara a intreprinderii4 Ad. >niversitar! 200&

M#s*ea Se($a I Ra:)a I A +(ei&a Pe*(eI L#0i i.aI E%e aI Ra+# V. RRR

OEunda.netarea deci iei de $inantare 0i ac7i ie *n leasing" Ad. A.S.A. 2007 O/irecii de de voltare a leasingului in (o.ania4 Ad.SS.N.T 200%

P,*-(7(ea G#)e( #%#i (.<891EE; privind i.portul te.porar *n regi. de leasing O(+, a .a G#)e( #%#i societ!ile de leasing4 Le!ea (. 8G< +i F i#%ie 8HHF (. A198G august 1KK7 privind OHperaiunile de leasing 0i

QQQ Fi a .eI $- &iI asi!#(-(i: "#$%i&a.ie "e *(# a!e .ii e&, ,0i&i (.198HHA T(i$# a e&, ,0i&- (.8A98HHA T(i$# a e&, ,0i&- (.;B98HHA

""

Ges*i# e 2i &, *a$i%i*a*ea 3i(0ei (. ;98HHF Re)is*a +e +(e"* &,0e(&ia% (.;98HHF Re)is*a Fi a .e P#%i&e 2i C, *a$i%i*a*e (. .;98HHF A#+i* 3i a &ia( (. ;98HH< Ca"i*a% (. B;98HH< Ges*i# ea 2i &, *a$i%i*a*ea 3i(0ei (. ;98HH< Ges*i# ea 2i &, *a$i%i*a*ea 3i(0ei (. B98HH< Re)is*a Fi a 2* P#$%i&e 2i C, *a$i%i*a*e (. B98HH< T(i$# a e&, ,0i&a (. ;F98HH< T(i$# a e&, ,0i&a (. ;E98HH< Ges*i# ea 2i C, *a$i%i*a*ea Fi(0ei (. E98HHG C, *a$i%i*a*eaI e5"e(i:a 2i a#+i*#% a3a&e(i%,( 8HHG

LISTA ANEXELOR

"&

A e5a 1 @ 5actura nr #..60" din data #"!3"!#330 ce conine avansul a$erent contractului de leasing. A e5a .8 @ 5actura nr! 2330/2 din data 3.!3#!#330 a$erent! pri.ei rate de leasing A e5a ; @ 5actura nr! 66.1"- din data 32!"#!#330 a$erenta ulti.ei ratei de leasing din anul 200%. A e5a B @ 7ontractul de leasing financiar! A e5a A @ 7ontractul de vnzare cumprare la $inele contractului de leasing $inanciar. A e5a F @ %ilanul contabil si contul de profit si pierdere!

"+