Sunteți pe pagina 1din 52

Bibliografie Andriescu, Al., Limba presei romneti n secolul al XIXlea, Iai, Editura Junimea, 1979.

Antip, Felicia, Lumea din ziare, Bucureti, Editura Cartea Romneasc, 1991. Austin, J. ., Cum s faci lucrurile cu vorbe, !iteti, Bucureti, Editura !aralela "#, $%%&. 'uda (a)riela, Metafora publicistic, *n Studii i cercetri lingvistice , $ +II$%%,, iuliedecem)rie, p. $#1-$,&. A.ram, /ioara, reeli curente n limba!ul administrativ, *n R, 190#, nr. $, p. &-,. A.ram, /ioara, "robleme ale e#primrii corecte, Bucureti, Editura Academiei, 1907. Aristotel, "oetica, Studiu introductiv, Bucureti, Editura IRI, 1990. Baudrillard, Jean, Societatea de consum$ Mituri i structuri, Bucureti, comunicare.ro, $%%#. Blnescu, 1l2a, Limba!e de specialitate, Bucureti, Editura 3ni.ersit4ii Bucureti, $%%%. Blnescu, 1l2a, Considera%ii asupra stilului publicistic , Bucureti, Editura 3ni.ersit4ii Bucureti, $%%1. Bnciulescu, +., Limba!ul sportiv, Bucureti, Editura 5port6urism, 190". Bertrand, ClaudeJean 7coord.8, & introducere n presa scris i vorbit , Iai, Editura !olirom, $%%1. Benoist, uc, Semne, simboluri i mituri, Bucureti, Editura 9umanitas, 199#. Bo2dan'asclu, 'oina, 'asclu, Criu, 'pitetul !urnalistic n secolul al XIX lea, 6imioara, Editura Au2usta, 1999. Bolocan, (:., (nele caracteristici ale stilului publicistic al limbii romne literare, *n 5C ;II, 19,1, nr. 1, p. &#-71. Brune, Fran<ois, )ericirea ca obliga%ie$ "si*ologia i sociologia publicit%ii, Editura 6rei, 199,. Cernico.a, /ariana, Stilul publicistic actual, 6imioara, Editura Au2usta, 1999. Cernico.a, /ariana, Interviul, un dialog specializat, 6imioara, Editura Au2usta, 1997 C:araudeau, !atric=, (:i2lione, Rodolp:e, +al, S*o-ul despre libertatea cuvntului ca mit, Iai, Editura !olirom, $%%#.

Coman, /i:ai 7coord.8, Manual de !urnalism, te*nici fundamentale de redactare, Iai, Editura !olirom, 1999. Coteanu, I., .omna literar i problemele ei principale, Bucureti, Editura >tiin4i?ic, 19,1. Coteanu, I., Stilistica func%ional a limbii romne . Stil, stilistic, limba!, Bucureti, Editura Academiei, 197&. C.asn*i Ctnescu, /aria, +itlul !urnalistic, *n Ilie Rad, Stil i limba! n mass media din .omnia, Iai, Editura !olirom, $%%7. C.asn*i Ctnescu, /aria, .etorica publicistic$ /e la parate#t la te#t, Bucureti, Editura 3ni.ersit4ii Bucureti, $%%,. 'ncu, +asile 5e)astian, Comunicarea simbolic$ 0r*itectura discursului publicitar, Clu@Aapoca, Editura 'acia, 1999. 'iaconescu, !aula, Structura stilistic a limbii$ Stilurile func%ionale ale limbii romne literare moderne, *n 5C ;;+, nr. &, 197", p. $$9-$"$. 'orcescu, E., Metafora poetic, Bucureti, Editura Cartea Romneasc, 197#. 'uda (a)riela, Metafora publicistic, *n Studii i cercetri lingvistice , Academia Romn, $ +II$%%,, iuliedecem)rie, p. $#1-$,&. 'umistrcel, 5telian, Limba!ul publicistic, Iai, Editura Institutul European, $%%,. 'umistrcel, 5telian, Limba!ul publicistic romnesc din perspectiva stilurilor func%ionale, Iai, Editura Institutul European, $%%7. 'umistrcel, 5telian, /iscursul repetat n te#tul !urnalistic, Iai, Editura 3ni.ersit4ii BAleCandru Ioan CuDaE, $%%,. Eco, 3m)erto, +ratat de semiotic general , Bucureti, Editura >tiin4i?ic i Enciclopedic, 190$. Eco, 3m)erto, Istoria frumuse%ii, Bucureti, Editura Rao, $%%#. Eco, 3m)erto, Istoria urtului, Bucureti, Editura Rao, $%%7. Felecan, 'aiana, 0specte ale limbii romne contemporane n presa scris, *n Ilie Rad, Stil i limba! n massmedia din .omnia, Iai, Editura !olirom, $%%7. Felecan, Aicolae, +erminologia corpului uman n limba romn, Clu@F Aapoca, Editura /e2a, $%%#. FerrGol, (illes, Fla2eul, AoHl, Metode i te*nici de e#primare scris i oral, Iai, Editura !olirom, 1990. Fontanier, !., )igurile limba!ului, Bucureti, Editura 3ni.ers, 1977. (:eor2:e, +ir2iliu, .evr!irea lumii sau de ce nu mai vrem s ne desprindem de televizor, Bucureti, Editura !rodromos, $%%,. (oddard, An2ela, Limba!ul publicit%ii, Iai, Editura !olirom, $%%$.

(recu, +ictor +., Idealul unit%ii na%ionale n presa romneasc, Clu@F Aapoca, Editura 'acia, 199,. (rIn)er2, aura 7coord.8, Massmedia despre se#e, 0specte privind stereotipurile de gen massmedia din .omnia, Bucureti, Editura 6ritonic, $%%#. (ross, !eter, Colosul cu picioare de lut$ 0specte ale presei romneti post comuniste, Iai, Editura !olirom, 1999. 9ristea, 6:eodor, Structuri pleonastice n presa romneasc actual , *n Ilie Rad, Stil i limba! n massmedia din .omnia, Iai, Editura !olirom, $%%7. Irimia, 'umitru, Introducere n stilistic, Iai, Editura !olirom, 1999. Irimia, 'umitru, Stilul publicistic actual ntre libertatea de e#primare i libertatea de e#presie, *n Ilie Rad, Stil i limba! n massmedia din .omnia, Iai, Editura !olirom, $%%7. /anoliu/anea, /aria, ramatic, pragmasemantic i discurs, Bucureti, Editura itera, 199&. /c u:an, /ars:all, Massmedia sau mediul invizibil , Bucureti, Editura Aemira, 1997. /unteanu, >te?an, Jara '., +asile, Istoria limbii romne literare , Bucureti, Editura 'idactic i !eda2o2ic, 190&. 1ancea, Ileana, Semiostilistica, 6imioara, Editura ECcelsior, 1990. !tra, iana 1tilia, 0specte morfologice i etimologice ale derivatelor cu sufi#e neologice, *n Ilie Rad, Stil i limba! n massmedia din .omnia, Iai, Editura !olirom, $%%7. !nDaru, !etru, Massmedia n tranzi%ie, Bucureti, Editura Funda4ia Rompres, 199,. !etcu, /arian, +ipologia presei romneti, Iai, Editura Institutul European, $%%%. !opescu, Costin, "ublicitatea1 o estetic a persuasiunii , Bucureti, Editura 3ni.ersit4ii din Bucureti, $%%#. !reda, 5orin, +e*nici de redactare n presa scris , Iai, Editura !olirom, $%%,. !op, 'oru, Massmedia i politica$ +eorii, structuri, principii, Iai, Editura Institutul European, $%%%. !opa, 'orin, Comunicare i publicitate, Bucureti, Editura 6ritonic, $%%#. !ruteanu, (eor2e, 2iolen%a societ%ii i brutalitatea lingvistic n mass media, *n Ilie Rad, Stil i limba! n massmedia din .omnia, Iai, Editura !olirom, $%%7. Rad, Ilie 7coord.8, Stil i limba! n massmedia din .omnia, Iai, Editura !olirom, $%%7.
&

Rad, Ilie 7coord.8, Cum se scrie un te#t tiin%ific$ /isciplinele umaniste, Iai, Editura !olirom, $%%0. Radu, Caliopia, Massmedia i democratizarea culturii, Bucureti, Editura >tiin4i?ic i Enciclopedic, 1909. Randall, 'a.id, 3urnalistul universal$ *id practic pentru presa scris, 'a.id Randall, Iai, Editura !olirom, 1990. Rdulescu, /i:aela >t., Metodologia cercetrii tiin%ifice1 elaborarea lucrrilor de licen%, masterat, doctorat, Bucureti, Editura 'idactic i !eda2o2ic, $%%,. Ricouer, !aul, Metafora vie, Bucureti, Editura 3ni.ers, 190". Roca, umini4a, "roduc%ia te#tului !urnalistic, Iai, Editura !olirom, $%%". Roca umini4a, Mecanismele construc%iei mediatice, *n Ilie Rad, Stil i limba! n massmedia din .omnia, Iai, Editura !olirom, $%%7. Ro.en4aFrumuani, 'aniela, Semiotic, societate, cultur, Iai, Editura Institutul European, 1999. Ro.en4aFrumuani, 'aniela, Semiotica discursului tiin%ific, Bucureti, Editura >tiin4i?ic, 199#. Ro.en4aFrumuani, 'aniela, Introducere n semiotic, Bucureti, Editura 3ni.ersit4ii Bucureti, 1991. Ro.en4aFrumuani, 'aniela, Introducere n teoria argumentrii, Bucureti, Editura 3ni.ersit4ii Bucureti, 199" Ro.en4aFrumuani, 'aniela, 0naliza discursului, Bucureti, Editura 6ritonic, $%%#. 5la.e Elena, Metafora n limba romn, Bucureti, Editura >tiin4i?ic, 1991. 5toic:i4oiu Ic:im, Adriana, Creativitate le#ical n .omnia actual, Bucureti, Editura 3ni.ersit4ii Bucureti, $%%,. >te?nescu, 'orin, Sensul i imaginea$ 'seuri de *ermeneutic a imaginarului, Bucureti, Editura 'idactic i !eda2o2ic, 1997. 6:ompson, B. Jo:n, Media i modernitatea$ & teorie social a massmedia, 1radea, Editura Antet, 199,. 6udor, +lad, Interviul$ /e la "laton la "la4bo4, Clu@FAapoca, Editura 'acia, 1997. +asiliu, Emanuel, Introducere n teoria te#tului, Bucureti, Editura >tiin4i?ic i Enciclopedic, 199%. +asilescu, /ircea, Masscomedia, Situa%ii i moravuri ale presei de tranzi%ie, Bucureti, Editura Curtea +ec:e, $%%1. +erde, 1.idiu, Metafor i metafizic, Bucureti, Editura 3ni.ersit4ii Bucureti, $%%#. +erde, 1.idiu, Metafora 5 un concept desc*is, Bucureti, Editura 3ni.ersit4ii Bucureti, $%%".
"

+intilRdulescu, Ioana, 6orma academic i massmedia, *n Ilie Rad, Stil i limba! n massmedia din .omnia, Iai, Editura !olirom, $%%7. +iinescu, +ictor, 2alori le#icale i stilistice n publicistica literar romneasc, Bucureti, Editura Al)atros, 1901. +ldu4, 'umitru, Cuvinte i enun%uri deficitare ca sens n limba!ul massmediei de dup 7898, *n Ilie Rad, Stil i limba! n massmedia din .omnia, Iai, Editura !olirom, $%%7. Ka?iu, Rodica, /iversitate stilistic n romna actual , Bucureti, Editura 3ni.ersit4ii Bucureti, $%%1. Ka?iu, Rodica, 0nafora discursiv n te#tul !urnalistic , *n Ilie Rad, Stil i limba! n massmedia din .omnia, Iai, Editura !olirom, $%%7. KeliDer, Bar)ie, /espre !urnalism la modul serios , Iai, Editura !olirom, $%%7.

1. INTRODUCERE N STUDIUL PRESEI ACTUALE

1.01. 'atorit ?aptului c presa scris1 are o .ast raD de ac4iune, pu)lica4iile periodice 7Diare, re.iste8 auto:tone au a.ut un rol decisi. *n procesul de moderniDare a lim)ii romne literare, pa2ina de Diar ?iind, de cele mai multe ori, dincolo de mesa@ul propriuFDis, locul de *ntlnire a ino.a4iei leCicoF2ramaticale i principalul canal de rspndire a acesteia. Cercetrile din ultima .reme, consacrate ?enomenului pu)licistic romnesc, 7re8con?irm ?aptul c stilul publicistic nu mai poate ?i pus su) semnul contestrii sau al reticen4ei, aa cum sFa procedat *n anii ,%F7%. AnaliDarea principalelor tendin4e din e.olu4ia lim)ii literare, de ieri i de aDi, nu poate ?i conceput ?r s se 4in seama i de limba!ul:stilul presei$ Re?eritor la terminolo2ia din studiile i lucrrile de stilistic romneasc, o)ser.m c no4iunile stil - limba! nu au ?ost su?icient de )ine de?inite, iar utiliDarea lor sFa do.edit a ?i, *n 2eneral, oscilant. Elena !arpal este de prere c *n raport cu lim)a, limba!ele i stilurile func%ionale sunt func%ii ale ei, .ariante a cror de?inire cade *n preocuparea stilisticii ?unc4ionaleL B im)a@ele sunt condi4ionate de natura comunicrii, iar stilurile - de natura mesa@uluiM primele sunt structurate, stilurile structureaDE $. !e parcursul lucrrii noastre .om ?olosi no4iunea de stil, care, credem noi, este mult mai adec.at demersului nostru, din moment ce eCist i o disciplin lin2.istic, stilistica, al crei o)iect are *n .edere stilulM un alt moti. ar ?i
5inta2ma pres scris este un pleonasm de ori2ine ?ranceDM .eDi 6:eodor 9ristea, "leonasme de origine francez, *n BRomnia literar,E ;;I+, 1991, nr. 7, p. 11. !resa nu poate ?i dect scris, deoarece trimite direct la modul *n care se preDint, su) ?orma unui imprimat scris, dar mai ales ca o aluDie la .ec:iul sistem de tipar. Cu.ntul a ?ost eCtins astDi i asupra celorlalte componente ale sistemului mediatic, pro)a)il ca un oma2iu indirect la adresa ?ormei tradi4ionale de eCpresie pu)licisticM .eDi Florea Ioncioaia, Introducere n presa scris, Editura 3ni.ersit4ii BAl.I. CuDaE, Iai, $%%%, p. 11. $ Elena !arpal, Limb, limba!, stil ; o problem de terminologie, *n R, ;;;, 1901, nr. 1, p. 9F1&.
1

?rec.en4a constant a conceptului *n cele mai multe dintre studiile i lucrrile recente consacrate presei. Nn cercetarea stilului publicistic, sFau conturat pn *n preDent, credem, dou modalit4i de a)ordare a acestuiaL - o modalitate de cercetare intern, care .ine din interiorul pro?esiei de Diarist i .iDeaD ?ormarea i per?ec4ionarea acestuia din perspecti.a teoriei comunicrii. Nn preDent, eCist o )o2at )i)lio2ra?ie *n acest sens, care a)ordeaD pe lar2 speci?icul presei scrise 7modul su de operare, ?unc4iile i limitele acesteia8. /a@oritatea acestor lucrri aprute la noi *n ultimii ani repreDint traducerile lucrrilor unor specialiti recunoscu4i *n domeniul presei scrise sau audio.iDuale europene, la care se adu2 o serie de contri)u4ii romneti consacrate identit4ii presei scrise, *n raport cu celelalte componente ale sistemului media 7.eDi )i)lio2ra?ia 2eneral a lucrrii8. - o modalitate de cercetare e#tern, concretiDat *n studiile i lucrrile lin2.itilor i stilisticienilor preocupa4i, *n principal, de e.olu4ia lim)ii literare, de aspectele normati.e i de *mprumuturile leCicale care se mani?est, de re2ul, *n interiorul stilului pu)licistic 7presa poate constitui un punct de plecare i *n cercetrile de sociolo2ie, de istorie a mentalit4ilor, de istorie literar etc.8 Am)ele modalit4i de cercetare sunt complementare, a)ordarea ?cnduFse dintrFo perspecti. pra2matic, cea a @urnalistului pro?esionist, la care se adau2 perspecti.a teoretic a lin2.istului&. Constatrile desprinse *n urma studiilor recente", departe de a ?i eC:austi.e, rele. oportunitatea studierii stilului publicistic actual, ca entitate autonom cu multiple .alen4e eCpresi.e, cu particularit4i speci?ice i cu particularit4i comune cu unul sau mai multe dintre stilurile lim)ii romne literare actuale. 1.02. Stilul publicistic <gazetresc= sFa instituit pe )aDa normelor lim)ii literare, ?iind un stil de esen4 modern, i cuprinde *n s?era sa o 2am de
&

+eDi i Rodica Ka?iu, Interpretarea lim)a@ului @urnalistic, *n Limba romn, nr. 7F9, $%%7L 'i?eren4e destul de mari se pot constata *ntre a)ordrile de tip lin2.istic, pentru care teCtul @urnalistic este plasat *ntrFo tipolo2ie discursi. mai lar2, i cele deD.oltate din interiorul pro?esiei, preponderent aplicati.e, utiliDnd masi. analiDa de con4inut, descriind practicile discursi.e i 2enurile teCtuale speci?ice. Nntre aceste a)ordri metodolo2ice i reDultatele lor nu se sta)ilesc totdeauna puncte de contact, att di?eren4ele ct i asemnrile rmnnd implicite. 3n dialo2 interdisciplinar ar ?i *ns eCtrem de pro?ita)ilM el ar putea ?i pro.ocat de contri)u4iile din ultimii ani ale pro?esorului 5telian 'umistrcel, care .iDeaD trsturi esen4iale i asociate ale lim)a@ului @urnalisticL dominanta ?atic i mani?estarea ei prin utiliDarea clieelor. " /en4ionm *n acest sensL Irina !reda, >mbog%irea le#ico;semantic a limbii romne actuale <Cu privire la perioada post;decembrist=, *n R, ; I, 199$, nr. 9, p. "0&F"9% 7I8M R, 199$, nr. 1%, p. #"1F#"9 7II8M R, 199$, nr. 11F1$, p. #09F#9# 7III8M R, ; II, 199&, nr. 1, p. 19F$0 7I+8M Adriana 5toic:i4oiu, >mprumuturi ?necesare@ i mprumuturi ?de lu#@ n limba!ul publicistic actual , *n Comunicrile ?A4perion@, .olum coordonat de 'imitrie !curariu, Editura 9Operion ;;I, Bucureti, 199$, p. 1,9F17,M arisa 5c:ippel, +e#te i conte#te$ 0specte comunicative i culturale ale presei actuale din .omnia, *n , ; +II, 1997, I, p. #$F#0M Adriana 5toic:i4oiuF Ic:im, &bserva%ii privind influen%a englez n limba!ul publicistic actual, *n , ; +I, 199,, II, p. &7F", 7I8M , ; +I, 199,, IIIFI+, p. $#F&" 7II8.

mi@loace i ?orme de comunicare orale i scrise, care ser.esc la in?ormarea pu)licului *n calitatea sa de receptor, asupra celor mai di.erse e.enimente cotidiene din .ia4a social, politic, economic, cultural, tiin4i?ic, artistic, sporti. etc., *ndeplinind ast?el ?unc4ia de mediatizare, dar i de influen%are a opiniei pu)lice. 6eCtele pu)licistice preDint trsturi speci?ice care decur2 din necesitatea unei in?ormri rapide, eCacte, eCpresi.e i con.in2toare, din caracterul lor dinamic, desc:is *nnoirilor, dar pstrnd, *n 2eneral, un ec:ili)ru ?iresc *ntre tradi4ie i ino.a4ie. 'atorit recepti.it4ii la ino.a4ie i con4inutului su .ariat, *nc de la apari4ia primelor Diare romneti, stilul publicistic a repreDentat unul din principalele instrumente *n procesul de introducere i adaptare a neolo2ismelor, precum i *n ac4iunea de per?ec4ionare, su) aspectul corectitudinii, a normelor lim)ii literare din secolul al ;I;Flea. 'e asemenea, datorit circula4iei i in?luen4ei imediate asupra cititorilor, la care tre)uie s adu2m presti2iul redactorilor i al cola)oratorilor 7*n 2eneral scriitori i oameni de cultur recunoscu4i *n epoc8, presa din secolul al ;I;Flea i de la *nceputul secolului al ;;Flea a contri)uit, *n mare msur, la sta)ilirea i la impunerea unui model de norm scris, considerat literar, 2r)ind ast?el procesul de uni?icare a lim)ii de cultur, printrFo renun4are treptat i contient la elementele re2ionale i populare. Ae2area eCisten4ei stilului pu)licistic sau aneCarea lui la stilul )eletristic repreDint, pro)a)il, i consecin4a indirect a ?aptului c aproape to4i marii notri scriitori, *ncepnd cu /i:ai Eminescu, I. . Cara2iale, Ioan 5la.ici i continund cu 6udor Ar2:eDi, i.iu Re)reanu, (eor2e Clinescu .a., au ?ost i mari 2aDetari. 'e alt?el, *n toate etapele de deD.oltare a societ4ii romneti din secolul al ;I;Flea, apari4ia presei constituind un atri)ut al unei lumi ce tindea spre modernitate, i pn *n preDent, putem constata o cola)orare ?ructuoas i acti. a scriitorilor, *n primul rnd, *n pa2inile Diarelor sau re.istelor. Fenomenul nu este speci?ic doar spa4iului cultural romnesc, marii scriitori iFau *mpletit destinul lor artistic i printrFo cola)orare 7permanent sau ocaDional8 la presa .remiiL +oltaire, 9onorG de BalDac, Pmile Kola, +ictor 9u2o, Al)ert Camus, JeanF!aul 5artre .a. Nntruct cei care practicau Diaristica erau i mari scriitori 7unii dintre acetia, cum ar ?i /i:ai Eminescu, I. . Cara2iale sau 6udor Ar2:eDi, au dat strlucire am)elor domenii8, inter?eren4e stilistice *ntre stilul pu)licistic i stilul )eletristic sFau produs i se produc *n permanen4, cu e?ecte )ene?ice, *n primul rnd, pentru stilul pu)licistic, dar i cu reDultate poDiti.e pentru e.olu4ia literaturii.

Nn primele dou etape de deD.oltare a stilului pu)licistic 710$9F10,%M 10,%F19%%8#, timp *n care sFau produs mari sc:im)ri *n e.olu4ia societ4ii romneti, *n pa2inile Diarelor au a.ut loc ample campanii de clari?icare ideolo2ic. 6ot *n pres sFau propus solu4ii care pri.eau deD.oltarea, uni?icarea i *m)o24irea lim)ii literare i sFau pu)licat crea4ii literare .aloroase, *ncercnduFse o selec4ie mai ri2uroas a acestora pe )aDa unor criterii estetice ?erme. !resa i literatura cunosc acum o perioad de emula4ie, apropiinduFse, dar i separnduFse din punct de .edere stilistic, prin scopul urmrit, care impunea @urnalistului mi@loace de persuasiune speci?ice, marcate de oralitate *n articolul 2aDetresc. Ca s ?olosim terminolo2ia retoricii antice, literatura tindea tot mai mult ctre un stil ales 7B*naltE8, *n timp ce presa culti.a Bstilul de @osE, *n sensul unei comunicri lr2ite, ?r eCcesele de .ul2aritate din presa actual. 1dat cu apari4ia B'aciei literare Q 710"%8, asistm la o specialiDare a presei, prin editarea primelor re.iste literare, care erau ?ondate i conduse de reputa4i scriitori i oameni de culturL B'acia literarE, su) *ndrumarea lui /i:ail Ro2lniceanu, BRomnia literarS 7Iai, 10##8, condus de +. Alecsandri, BCon.or)iri literareE 7Iai, 10,7F19""8, re.ist ?ondat de 5ocietatea 3unimea i condus de 6itu /aiorescu, B6ri)una S 75i)iu,100"8, editat de I. 5la.ici. !resa literar, nu cuprindea, la *nceputurile ei, numai pu)lica4ii cu caracter strict literar, ea a ?ost *n acea perioad mai mult o pres cultural i politic, cu un spectru lar2, *n domenii cum ar ?iL istoria, ?iloDo?ia, economia, medicina, arta, literatura, ?ilolo2ia etc. !rin pro2ramele lor, cele mai importante pu)lica4ii literare din secolul al ;I;Flea au sta)ilit principii i criterii de periodiDare, de promo.are a .alorilor autentice, de com)atere a eCa2errilor, de sincroniDare a culturii i a literaturii romneti cu 1ccidentul, dar i de pstrare a unui ec:ili)ru *ntre tradi4ie i modernitate. 2. Spe ii !"r#ali$%i e
#

!rocesul e.olu4iei presei romneti lFam structurat *n cinci perioade distincte L 10$9 - 10,%M10,% 19%%M19%% - 19"7M 19"7 - 1909M 199% i pn *n preDent. Cele cinci perioade de a?irmare i deD.oltare a stilului pu)licistic au ?ost puse *n rela4ie direct cu e.olu4ia sistemelor politice i @uridice, acestea determinnd, de re2ul, rela4iile dintre pres i putere. Acest criteriu 2eneral de periodiDare a presei are *n .edere i alte elemente care 4in seama de e.olu4ia sistemelor economice i culturale a societ4ii, eCisten4a unor cititori instrui4i, interesa4i de .ia4a pu)lic, precum i 2radul de deD.oltare a te:nolo2iei de imprimare i de transmitere a in?orma4iei.
,

/a@oritatea Diarelor tiprite *n inter.alul 10$9F10"% i c:iar mai trDiu, a.eau *nscrise pe ?rontispiciu sinta2ma B2aDet politic i literar<l=TEM prin BliterarE se *n4ele2ea, *n primul rnd, tirea, ?aptul di.ers culturalFtiin4i?ic i crea4ia )eletristicM .eDi *n acest sens, Ior2u Iordan, 0lbina romneasc$ 6ote pe marginea primului ei volum, *n .olumul Limba literar. Studii i articole. Edi4ie *n2ri@it i note de !a.el Ju2ui i Ion 6ristaru, Editura B5crisul RomnescE, Craio.a, 1977, p. 1,9.

2.01. 5tilul pu)licistic reunete dou tipuri de comunicareL informativ i afectiv. 6outatea U actualitatea a repreDentat i repreDint scopul esen4ial al 2aDetarului din totdeauna. /ai ales *n prima etap de e.olu4ie a stilului pu)licistic 710$9F10,%8, in?ormarea constituia o latur esen4ial a crezului iluminist i pn la apari4ia BCon.or)irilor literareE presa romneasc mer2e aproape numai cu acest creD. Ra4iunea suprem a apari4iei presei a ?ost aceea de a in?orma, de a *nre2istra i de a interpreta ceea ce se *ntmpl *n lume. Nn 2enurile prin eCcelen4 in?ormati.e 7tirea, in?orma4ia, relatarea8, *ntrFun cu.nt, noutatea este comunicat cu o mare economie de mi@loace, cantitati. i calitati., *n timp ce *n alte 2enuri pu)licistice 7reporta@, ?oileton, comentariu, eseu sau pam?let8, noutatea con%inutului este du)lat de noutatea e#presiei, de ori2inalitatea acesteia. Nn acest caD pu)licistul este interesat nu numai ceea ce spune, ci i de modul cum spune, posi)ilit4ile de comunicare apropiinduFse de Dona literaturii, ?r s ?ie literatur propriuFDis. A.nd *n .edere cele dou tipuri de comunicare speci?ice stilului pu)licistic, am considerat necesar s ?acem o clasi?icare a speciilor @urnalistice, util, credem, *n su)linierea inter?eren4elor de natur stilisticoF lin2.istic dintre stilul publicistic i stilul beletristic. Ast?el de *ntretieri *ntre cele dou stiluri se datoreaD i ?aptului c unele specii sunt comune am)elor stiluri 7eseul, reporta!ul, foiletonul, tableta, pamfletul8. Acestea preDint *ns, *n sensul celor artate mai *nainte, particularit4i distincte, care nu se con?und cu cele ale stilului )eletristic. 5peciile stilului pu)licistic pot ?i clasi?icate *n dou cate2orii principaleL 1 - specii informativeL tirea 7simpl sau comentat8, interviul, reporta!ul, anc*eta. Acestea au drept scop esen4ial, *n primul rnd, s in?ormeDe cititorii asupra principalelor e.enimente interne i interFna4ionale. $ - specii apreciativeL editorialul, tableta, foiletonul, recenzia, cronica, eseul, pamfletul. Acestea sunt teCte de opinie, de atitudine, prin care @urnalistul urmrete nu numai s in?ormeDe, ci, mai ales, s aprecieDe, s interpreteDe ?apte, e.enimente de actualitate, cu scopul de aFl con.in2e pe cititor s se situeDe *ntrFo anumit perspecti. 7s adopte c:iar un anumit comportament8, de re2ul, de natur politic, ideolo2ic sau cultural etc. /a@oritatea speciilor enumerate mai sus sFau ?iCat *n prima @umtate a secolului al ;I;Flea, i, *n 2eneral, ele au cunoscut, de la o etap la alta, o anumit di.ersi?icare la ni.elul mi@loacelor de eCpresie, determinat de e.olu4ia stilului pu)licistic i de desc:iderile ?ireti ale acestuia spre celelalte stiluri ale lim)ii. Btirea, *ntrFo ierar:ie a speciilor @urnalistice, repreDint ?orma de )aD a ?iecrui teCt pu)licistic, toate celelalte specii 7in?ormati.e sau apreciati.e8,
1%

nu repreDint dect o tire eCtins, interpretat sau comentat de @urnalist prin mi@loace lin2.isticoFstilistice care indi.idualiDeaD ?iecare teCt, *n ?unc4ie de inten4iile i personalitatea Diaristului. 'e eCemplu, reporta!ul i foiletonul se apropie de literatura artistic, *n sensul c, ?r s prseasc terenul ?aptelor reale, 2aDetarul recur2e *n comunicare la mi@loacele de eCpresie ale arteiM alte specii pu)licistice, cum ar ?i, comentariul i interviul se apropie uneori de lim)a@ul ?amiliar, iar *n caDul articolelor politice i de populariDare apropierile tind spre stilul tiin%ific. 6otui nici unul din aceste tipuri de teCte nu se poate con?unda cu literatura artistic 7pu)licistica nu este ?ic4iune artistic i nici poeDie8, nici cu .or)irea uDual i nici cu lucrrile tiin4i?ice 7lipsete pro?unDimea i eC:austi.itatea acestora8. 5pecii pu)licistice, cum ar ?i foiletonul sau pamfletul, sFau *ncet4enit *nc de la *nceputurile presei *n lim)a romn. Ion 9eliade Rdulescu, CeDar Bolliac, /i:ai Eminescu, I. . Cara2iale, A.'. Cocea, !am?il >eicaru, 6udor Ar2:eDi, (. Clinescu sunt numai cte.a dintre numele repreDentati.e care au culti.at cu talent aceste specii. !am?letul, de eCemplu, a ?ost *ncet4enit i consacrat de presa secolului al ;I;Flea 7?iind contaminat par4ial i de discursul oratoric i polemic8, *n marile dispute politice i literare care au animat atunci societatea romneasc. /en4ionm c pam?letul este considerat de unii specialiti un B2en de ?rontierE7. +ableta, specie pu)licistic de opinie a perioadei inter)elice, de dimensiuni reduse, permite o mare .arietate a su)iectelor 7consemnarea i comentarea ?aptului di.ers, criticarea unor atitudini, *ndeose)i din domeniul .ie4ii pu)lice8. 5ituat *ntre articolul de pres i eseu, ta)leta *i o?er 2aDetarului posi)ilitatea de a mo)iliDa ima2ina4ia receptorului, c:iar dac trateaD o tem de actualitate. 'e mare concentrare i ?or4 eCpresi., la limita dintre umor i sensi)ilitate, ta)leta a repreDentat o crea4ie a 2eniului Diaristic ar2:eDian prin a?irmarea i consacrarea ei, mai ales, *n pa2inile re.istei BBilete de papa2alE 719$,F19$9M 19&7F19&08. .eporta!ul, specie prin eCcelen4 2aDetreasc, in?ormeaD despre ?apte, e.enimente de interes 2eneral sau ocaDional, prin mi@loace literare de eCpresie speci?ice, ?r s se con?unde cu literatura. 'e?init de (eo Bo2Da ca ?iind Bcel mai sensi)il seismo2ra? al .ie4iiE, reporta@ul este BliteraturaE ?aptului real, *n care pu)licistul se implic direct ca martor ocular i ca participant, printrFo mrturisire personal, de?initorie pentru pro?ilul i talentul personalit4ii sale.
C?. Aort:rop FrOe, 0natomia criticii, Editura 3ni.ers, Bucureti, 197$, p. "17F"10M R. Velle=, A. Varren, +eoria literaturii, Editura pentru iteratur, Bucureti, 19,7. !ornind de la distinc4ia literar :non;literar, teoretiDat i de Velle= i Varren, 5il.ian Iosi?escu, Literatura de frontier, Editura pentru iteratur, Bucureti, 19,9, .a deD.olta i .a nuan4a aceast pro)lem.
7

11

NntrFo epoc *n care memorialul de cltorie, cea dinti ?orm semni?icati. a reporta@ului scris, era ilustrat de personalit4i de prim mrime ale .remii, precum 'inicu (olescu 7socotit pe drept BprinteleE reporta@ului8 care a pu)licat acea BNnsemnare a cltoriei meleE ?cute *n 10$", 10$#, 10$,, punnd ast?el la *ndemna istoricilor 2enului un model de re?erin4, iar la cea a teoreticienilor lui, posi)ilitatea a?irmrii ctor.a dintre cerin4ele de )aD ale reporta@ului. 1 selec4ie, orict de ri2uroas a numelor care au impus memorialul de cltorie *n contiin4a cultural a umanit4ii, nu *i poate i2nora pe C:arles 'ic=ens, cu ale sale BAote americaneE i, *n replic, pe /ar= 6Wain, cu acea parodie )urlesc asupra mora.urilor europene, din BAe.ino.a4ii *n cltorieE sau pe +ictor 9u2o, considerat spre s?ritul secolului alF;I;F lea, patronul reporterilor, care a reuit s pun un dia2nostic precis epocii sale. ucrrile romneti despre reporta@ sunt eCtrem de pu4ine i, *n 2eneral, acestea au a.ut *n aten4ie reporta!ul literar. Autorii unor ast?el de lucrri sunt litera4i, critici sau istorici ai literaturii sau ai presei 7>er)an Cioculescu, Ion 9an2iu, 'umitru /icu, (eor2e /unteanu .a.8. Faptul c aproape to4i autorii care au analiDat, par4ial sau partiDan, statutul reporta@ului, au scos *n e.iden4 mai ales calit4ile de teCt literar, eludnd caracteristicile sale re?eren4iale ?undamentale, le2ate de statutul de teCt pu)licistic, a creat i a perpetuat o ?als percep4ie la ni.elul pu)licului instruitL aceea c reporta@ul este un 2en al literaturii. C:iar dac (eo Bo2Da a?irma c reporta@ul nu e nimic altce.a dect ,,po.estire *n c:ip realist a unor ?apte realeE, el a creat o con?uDie, prin ?aptul c reporta@ele sale au ?ost introduse *n manualele colare ca teCte literare i analiDate ca atare. Con?uDia este *ntre4inut de ?aptul c reporta@ul este sin2urul 2en pu)licistic care permite eCploatarea mi@loacelor stilistice speci?ice proDei. 1rice reporta@ 7c:iar i cel etic:etat ca literar8 este scris cu inten4ia de a ?i di?uDat de un canal mediatic i de a in?orma *n le2tur cu un ?apt petrecut recent. Nn *ncercarea de a de?ini reporta!ul, au ?ost luate *n considerare cel pu4in trei tipuri de de?ini4iiL de?ini4ia de a@utor, care au meritul de a .eni de o)icei, din partea celor care practic reporta@ul, precum F. BruneaFFoC, care a?irma c reporta@ul tre)uie s ?ie un ?ra2ment din .ia4, din care unii tre)uie s *n4elea2 ce este .ia4a, iar al4ii cum tre)uie tritT 'e?ini4iile din dic4ionare se )ucur de cea mai lar2 circula4ie, ele a.nd ri2oare tiin4i?ic. /ic%ionarul '#plicativ al Limbii .omne 7'E;8 a de?init reporta@ul 7?r. reportage8 ast?elL specie publicistic, apelnd adesea la modalit%i literare de e#presie care informeaz asupra unor situa%ii, evenimente de interes social sau ocazional, realit%i geografice, etnografice, economice etc$, culese de obicei la fa%a locului$
1$

/ic%ionarul Limbii .omne Contemporane 7' RC8 de?inete reporta@ul drept un articol de Diar cuprinDnd relatarea unui ?apt, descrierea unui loc, pe )aDa unor in?orma4ii culese la ?a4a locului. Considerm reporta@ul ca ?iind specia pu)licistic al crei scop *l repreDint in?ormarea asupra unor ?apte de actualitate, din realitatea imediat, de interes pentru un pu)lic lar2, *n urma in.esti2rii la ?a4a locului, apelnd adesea la modalit4i literare de eCpresie. Calitatea in?orma4iei care st la )aDa redactrii unui reporta@ este eCtrem de important, deoarece nu orice in?orma4ie poate ?i su)iectul unui reporta@. 'e eCemplu, nu orice in?orma4ii pri.ind ultimele declara4ii ale ministrului de eCterne sau arestarea unui om politic o?er materia prim necesar conceperii i redactrii unui reporta@. 'ar dac, de eCemplu, @urnalistul a?l la o con?erin4 de pres a /inistrului de Interne despre arestarea unui persona@ acuDat de corup4ie, aceast in?orma4ie nu .a ?i tratat *ntrFun reporta@. 'oar dac @urnalistul asist la arestarea persona@ului i are posi)ilitatea de a purta un dialo2 cu acuDatul i cu cei care eCecut arestarea sau sunt martori la e.eniment, doar atunci in?orma4ia este su)iect de reporta@. Nn raport cu e.enimentul, @urnalistul se a?l *n dou ipostaDeL martor sau participant. Au poate eCista reporta@ *n a)sen4a detaliilor o)4inute prin o)ser.are, la locul i *n momentul des?urrii e.enimentelor. +aloarea in?orma4iilor este mai mare atunci cnd acestea se o)4in prin con@u2area celor dou procedeeL o)ser.area i inter.ie.area. 3n alt element important pentru e.aluarea in?orma4iei tratate *n reporta@ este semni?ica4ia ?aptelor preDentate. Au orice ?apt din realitatea *ncon@urtoare este, automat, su)iect de reporta@. El tre)uie de?init de anumite calit4i, *nsuiri, .alori care sFi con?ere semni?ica4ie @urnalistic. Aceste .alori de.in mrci ale semni?ica4iei @urnalistice *n procesul de receptare a mesa@ului de ctre cititorii crora le este adresat mesa@ul. !rin raportarea mesa@ului la receptor 7pu)liculF4int8 au ?ost identi?icate o serie de .alori ale in?orma4iei semni?icati.eL proCimitate temporal, proCimitate spa4ial, neo)inuitul ?aptelor, con?lictul, consecin4ele i captarea interesului. 1rice in?orma4ie tratat *n teCtele pu)licistice se caracteriDeaD prin proCimitate temporal 7actualitate8 i spa4ial 7?apt din realitatea apropiat receptorului8. !ractica @urnalistic e.iden4iaD, *n caDul reporta@ului, capacitatea in?orma4iei de a capta interesul, de a produce emo4ie. Ast?el de reporta@e, care canaliDeaD in?orma4ia spre latura emo4ional, eCploatnd resorturile pro?und a?ecti.e ale ?iin4ei umane 7po.eti despre oameni ?erici4i, ne?erici4i, dispera4i, sin2uri, a)andona4i8 sunt ?rec.ent su)iecte de reporta@. 'e alt?el,

1&

analiDa reporta@elor poate demonstra c, i stilistic, reporta@ul pune accent pe acele detalii ce ac4ioneaD direct asupra sensi)ilit4ii cititorilor +e*nici de redactare a reporta!ului$ NntrFo epoc *n care ima2inea este omnipreDent, reporta@ul scris .iDualiDeaD in?orma4ia, *i con?er autenticitate i credi)ilitate, ?ace c:iar concuren4 te:nicilor audio.iDualului, )a c:iar i eCploateaD te:nica spectacolului. Reporta@ul *m)in te:nicile narati.e cu cele ale 2enului dramatic 7decor, persona@, dialo2, punere *n scen8. Arta reporterului deri. din capacitatea acestuia de a conduce ?irul nara4iunii, ?r aFl pierde *n multitudinea de ?apte nesemni?icati.e, de detalii ?r .aloare de in?orma4ie, rele.ant pentru conteCt. 6e:nicile narati.e sunt esen4iale pentru ela)orarea unui reporta@. Construc4ia unui reporta@ presupune, deci, eCisten4a a dou planuri ce se *ntreptrundL planul nara4iunii 7?apte, *ntmplri, locul i timpul ac4iunii, persoane8 i planul punerii *n scen 7decor, dialo2, citate, e?ecte .iDuale, auditi.e, ol?acti.e i tactile8. Colectarea in?orma4iilor pentru un reporta@ este mult mai la)orioas dect pentru alte tipuri de teCte @urnalistice 7tire, relatare8, deoarece interesul @urnalistului este *n e2al msur atras de elementele ?actuale 7CineX CeX 3ndeX CndX CumX 'in ce cauDX Cu ce consecin4eX8 i de elementele de atmos?er 7Cum sunt oameniiX Cine sunt acetiaX8. 'e multe ori, documentarea pentru un reporta@ )un poate s dureDe cte.a Dile, dar i cte.a sptmni. 3n reporta@ triete mai ales din ima2inile luate la ?a4a locului. 'ac reporta@ul trateaD e.enimente dramatice 7accidente, deDastre naturale8, *n teCt .or ?i inserate ima2ini care s arate amploarea e.enimentului, ?r *ns a ?i ocante, deoarece acest lucru conduce la o pro?und sensi)iliDare a pu)licului, inutil i uneori duntoare. Nn punerea *n pa2in a unui reporta@, ilustra4ia nu repreDint doar un element care con?er liDi)ilitate teCtului, ci un aspect important *n construc4ia teCtului de care tre)uie s se 4in seam. ECist di?eren4e *ntre modul *n care se realiDeaD un reporta@ care trateaD e.enimentele la cald, *ntrFun cotidian, i strate2ia pu)licistic pri.ind reporta@ul unui ma2aDin 7sptmnal sau lunar8. Bouc:er a?irma c reporta@ul nu este po.estirea, minut cu minut, a ceea ce ai .Dut, auDit, trit, ci o reconstruc4ie. Reporta@ul reconstruiete o realitate trit de reporter cu a@utorul ?aptelor, detaliilor, ima2inilor semni?icati.e pentru ceea ce a sim4it @urnalistul. ECist cte.a re2uli de )aD de care un @urnalist tre)uie s 4in seam *n redactarea unui reporta@L teCtul tre)uie s ai) un *nceput, o parte de mi@loc i un ?inal. Construc4ia sa poate ?i uor asemnat cu monta@ul unui ?ilm, *n msura *n care acesta asam)leaD scene, ima2ini 7primFplan, plan de detaliu, portret8 care urmresc un ?ir narati.. 1 alt re2ul important este acea c autorul reporta@ului nu plaseaD *n primul para2ra? ideea teCtului i
1"

nu comunic eCplicit cititorului care este mesa@ul esen4ial pe care *i propune sFl transmit. Aadar, cititorul nu este aruncat direct i de la *nceput *n mieDul e.enimentului. 5e poate spune c *n ?elul acesta autorul induce cititorului o stare de nelinite. 3tiliDarea primului para2ra? pentru enun4area ideii teCtului creeaD cititorului ateptri clare, pe care parcur2erea teCtului le .a elimina. Aceast amnare a transmiterii in?orma4iilor esen4iale pentru *n4ele2erea e.enimentului, a su)iectului reporta@ului, treDete curioDitatea receptorului i sporete interesul pentru lectur al acestuia. 'e o)icei, primul para2ra? enun4 ideea principal a teCtului, dar unii autori de reporta@e pre?er s utiliDeDe primele para2ra?e pentru a deD.olta idei secundare i s enun4e ideea reporta@ului *n interiorul teCtului. Aceast te:nic de redactare are drept o)iecti. captarea aten4iei i pstrarea interesului pentru lectur. 1 alt parte a reporta@ului este partea de mi@loc a teCtului, asemenea unei structuri, care este reDultat al asam)lrii scenelor, portretelor, dialo2urilor, detaliilor, con2ruent cu ideea teCtului. Jurnalistul este 2:idat de principiul economiei, adic el este contient c un numr mare de persona@e sau o a2lomera4ie de portrete, dialo2uri, detalii ar duce la diluarea con4inutului reporta@ului. 6alentul @urnalistului se o)ser. din capacitatea acestuia de a re4ine pentru monta@ doar elementele semni?icati.e i ?unc4ionale. 'e asemenea, un )un @urnalist tie s e.ite punerea unor capcane 7?ormulri pre4ioase, prea te:nice, locuri comune, ?raDe lun2i, succesiuni de si2le sau ci?re, in?orma4ii incomplete despre persoane sau situa4ii8 cititorului. 5in2ura 2ri@a a autorului atunci cnd redacteaD corpul teCtului este aceea de a relansa lectura i interesul pentru con4inutul teCtului, odat cu *nceputul ?iecrui para2ra?. Redarea para2ra?ului ?inal al reporta@ului este tot att de important ca i monta@ul scenelor cu semni?ica4ie sau conceperea para2ra?ului ini4ial. Finalul poate ?i conceput prin introducerea unui element de noutate 7noutate, *n raport cu in?orma4iile eCistente *n teCt8L o scen puternic, detalii de culoare, un citat semni?icati.. ECist nenumrate modalit4i stilistice i teCtuale prin care poate ?i conceput para2ra?ul ?inal, dac se accept ideea c eCist attea modalit4i de a realiDa un reporta@, c4i @urnaliti eCist. Nn ?inalul reporta@ului nu se enun4 niciodat concluDii, nu se dau sentin4e i se e.it tonul moraliDator. Formulrile senten4ioase i moraliDatoare tre)uie e.itate, deoarece ele nu sunt coerente cu tipolo2ia teCtului pe care *l repreDint reporta@ul. !e ln2 cele enumerate anterior, reporta@ul mai dispune de cte.a elemente constituti.eL titrarea 7 titlu, supratitlu, su)titluri sau titluFsu)titlu8, apoul, plasat de o)icei *ntre titlu i teCt sau *ntre su)titlu i teCt i care este
1#

e.iden4iat prin caracterul de liter di?erit ?a4 de cel al teCtului i titlului. >apoul repreDint o modalitate prin care se mrete liDi)ilitatea unui teCt a crui dimensiune depete dou mii sau dou mii cinci sute de semne, i uureaD lectura prin ordonarea in?orma4iilor *n structuri de teCt e.iden4iate prin elemente tipo2ra?ice disticte 7corp i caracter de liter di?erit, ?ormat .aria)il, utiliDnd spa4iile al)e pentru crearea contrastelor8. 'in punct de .edere al concep4iei unui reporta@, apoul poate reDuma teCtul pentru a in?orma cititorul *n le2tur cu con4inutul acestuia, poate o?eri in?orma4ii de spri@in sau poate o?eri date despre modul *n care sFa des?urat documentarea @urnalistului la ?a4a locului. >apoul poate ?i in?ormati., incitati. i ?unc4ional. Reporta@ul este un tip de teCt care .alori?ic apoul ca element constituti. al teCtului, att din ra4iuni te:nice 7pentru creterea liDi)ilit4ii unui teCt, de o)icei, de dimensiuni mari8, ct i din necesit4i de redactare, *n scopul ordonrii i ierar:iDrii in?orma4iilor, e.iden4ierii in?orma4iilor semni?icati.e sau *n scopul conturrii circumstan4elor preDen4ei @urnalistului la ?a4a locului i *n momentul des?urrii e.enimentului. Ilustra%ia i legenda repreDint un alt element constituti. al reporta@ului. !reDen4a ilustra4iilor *n reporta@ este impus de *nsi de?ini4ia acestuia, care .iDualiDeaD in?orma4ia, ?cnd ast?el concuren4 te:nicilor audio.iDualului. Ilustra4ia nu repreDint pentru reporta@ doar un simplu detaliu 2ra?ic, ea ?iind complementar teCtului i necesar credi)ilit4ii acestuia. Ilustra4iile, pe de alt parte sunt *ntotdeauna *nso4ite de o eCplica4ie 7le2end8. 'e multe ori, un reporta@ este completat cu mai multe ima2ini, care autenti?ic, *n ?elul acesta, in?orma4iile eCistente *n teCt. 3na din te:nicile ?undamentale care con?er speci?icitate reporta@ului este cea a alternan4ei planurilor. !entru unii autori, aceast te:nic are caracter de le2e i domin *ntrea2a acti.itate de asam)lare a scenelor, detaliilor *ntrFo compoDi4ie semni?icati. i unitar. Alternan4ele se mani?est di?erit *n reporta@e, *n ?unc4ie de personalitatea @urnalistului, de amploarea documentrii teCtului i *n ?unc4ie de structura de teCt dominant 7nara4iunea, portretul sau descrierea8. !ot ?i identi?icateL alternan4a plan lar2F plan restrns, ?raD scurtF?raD lun2, para2ra? scurtFpara2ra? lun2, plan narati.Fdescripti.Uanecdot. 'e asemenea, alternan4ele con?er reporta@ului un ritm alert, *n plus trecerea )rusc de la un plan la altul relanseaD lectura i men4ine treaD curioDitatea cititorului. 5tilul reporta@ului

1,

Nn .iDiunea lui /ar= 6Wain, reporta@ul se supune celor patru re2uli de aurL acurate%ea, claritatea, credibilitatea i adaptarea stilului la eveniment 7?apte i persoane8 sau stilul potri.it$ 0curate%ea se re?er *n termeni 2enerali la actul de a comunica in?orma4iile cu eCactitate. !entru autorul amintit anterior, acurate4ea *nseamn utiliDarea cu.ntului potri.it, acel cu.nt care denumete eCact realitatea. Acurate4ea se o)4ine doar dac autorul reporta@ului respect re2ulile de ?ormare corect a enun4urilorM adic .a e.ita eu?emismele sau peri?raDele, .a ?olosi cu.inte care se pot raporta la o)iecte din realitate, .a elimina .er)ele care intr *n construc4ia unui numr ?oarte mare de locu4iuni i eCpresiiL a avea, a face, a fi. 3tiliDarea lor *n eCces diminueaD acurate4ea i eCpresi.itatea oricrui teCt @urnalistic. Claritatea este acea calitate a unui teCt de a ?i *n4eles *n con?ormitate cu inten4ia autorului. 3n teCt clar este un teCt coerent, iar coeren4a este dat de ordinea lo2ic a ideilor i de respectarea re2ulilor 2ramaticale, speci?ice lim)ii *n care este redactat teCtul. ipsa clarit4ii *nseamn am)i2uitate, ceea ce nu constituie o calitate a comunicrii e?iciente. 'e asemenea, pentru claritatea teCtului este indicat e.itarea ?raDelor su)ordonate, cci acestea pot diminua interesul pentru lectur a cititorului. !unctua4ia este esen4ial pentru construirea unor enun4uri clare i lo2ice, aspect ?undamental al transmiterii unor in?orma4ii eCacte. Ea repreDint pentru cel ce redacteaD un teCt ceea ce repreDint pauDa sau sc:im)rile de ton pentru po.estitor. Fr punctua4ie, cititorul nu .a sesiDa ordinea lo2ic a ideilor, iar comunicarea nu .a ?i e?icient. 1ri de cte ori sunt utiliDate semnele citrii, este necesar s ?ie preciDat sursa, adic autorul teCtului reprodus. 'e asemenea, se e.it ?olosirea paranteDelor, punctelor de suspensie care, inserate *n eCces diminueaD claritatea, dau natere interpretrilor sau scad interesul pentru lectur. Credibilitatea este acea *nsuire a unui teCt de a ?i con.in2tor, c:iar i pentru cel mai eCi2ent cititor. /odalitatea cea mai si2ur de a cti2a *ncrederea pu)licului este aceea de a redacta un teCt *ntrFun lim)a@ simplu i accesi)il, cu respectarea normelor lim)ii literare. 3n ?actor ce contri)uie la o)4inerea credi)il4ii este titlul unui teCt @urnalistic. El are, de asemenea, rolul de a crea ateptri cititorului. Credi)ilitatea repreDint pentru massF media 2aran4ia succesului i a permanen4ei pe pia4a presei. Foarte important *n comunicare pentru reporta@ele preDentate *ntrFo ?orm oral este tonalitatea utiliDat. Ast?el, o tonalitate coloc.ial demonstreaD c autorul se simte apropiat de pu)lic i mani?est simpatie ?a4 de ?aptele preDentate. 6onul neutru, ?oarte pu4in sau deloc marcat a?ecti., poate ?i interpretat *n sensul unei atitudini o)iecti.e ?a4 de
17

e.enimente i de distan4are ?a4 de pu)lic. 6onul moraliDator indic atitudinea de superioritate a autorului ?a4 de pu)lic, iar tonul umoristic sau cel ironic marc:eaD o atitudine critic ?a4 de ?aptele preDentate i simpatie ?a4 de cititor. 3neori, e.enimentele sunt percepute de @urnalist ca ?cnd parte din Dona deriDoriului i, pentru a ?i *n ton cu realitatea, reporterul pre?er ?ormulrile ironiceM dar reporta@ul nu este un teCt @urnalistic care s ?ie inte2ral construit *n ton ironic. 6otui, structura sa narati. permite o introducere sau un ?inal conceput ironic. Frec.en4a termenilor ar2otici i a celor din lim)a@ul ?amiliar poate ?i interpretat ca o modalitate prin care @urnalitii *ncearc s atra2 un pu)lic lar2, cu un ni.el de instruc4ie medie. 1 alt eCplica4ie a preDen4ei *n teCtele de pres a termenilor de ar2ou, a lim)a@ului ?amiliar i a unor aspecte speci?ice lim)ii .or)ite 4ine de inten4ia @urnalitilor de a crea iluDia oralit4ii *n comunicarea @urnalistic. Folosirea *n eCces a ar2oului sau a lim)a@ului ?amiliar poate s a?ecteDe *n mod ne2ati. claritatea, acurate4ea i credi)ilitatea teCtelor @urnalistice. Tipologia repor%a!"l"i Conceperea unei tipolo2ii a reporta@ului este un demers pur i simplu didactic i teoretic i repreDint reDultatul e.alurii i analiDrii reporta@elor, aa cum apar ele *n presa scris actual. Cunoaterea tipurilor de reporta@ i a criteriilor de clasi?icare a reporta@elor *i a@ut pe @urnaliti s *n4elea2 mecanismele ce stau la )aDa producerii unor teCte @urnalistice de o asemenea compleCitate. Cel dinti tip de reporta@ este reporta!ul de atmosfer, *n care inten4ia autorului este, *n principal, de a crea culoarea local a e.enimentului, de a o?eri detalii semni?icati.e, care s recreeDe atmos?era lumii, pe care @urnalistul a cunoscutFo la ?a4a locului, de aFl a@uta pe cititor s .ad, s simt, ca i cum ar ?i ?ost el *nsui martor la e.eniment. Formula reporta@ului de atmos?er poate prea pleonastic, deoarece, dac nu eCist detalii de atmos?er, nu eCist reporta@. 6eCtul, *n acest caD, propune sFl transporte pe cititor la ?a4a locului, trans?ormnduFl *n martor. Cea deFa doua clas de reporta@e cuprinde reporta!ele de eveniment. Acest tip de reporta@ nu presupune a)sen4a elementelor de atmos?er, ci doar plasarea cititorului *n planul al doilea 7*n raport cu inten4ia de comunicare8. Aadar, cititorul este plasat *n mi@locul ?aptelor, cu a@utorul detaliilor de atmos?er. 1 alt modalitate de a clasi?ica reporta@ele o constituie e.aluarea semni?ica4ieiUcompleCit4ii e.enimentului. Aceast tipolo2iDare este
10

speci?ic manualelor de @urnalism americaneM autorii acestor manuale clasi?ic reporta@ele dup calit4ile e.enimentului, dup compleCitatea i semni?ica4ia ?aptelor. 1 alt clasi?icare a reporta@ului este cea propus de !:ilippe (aillard, care a distins dou mari cate2orii de reporta@eL cele specialiDate 7cronici parlamentare sau politice, @udiciare, sporti.e8, i cele mai pu4in specialiDate, care trateaD su)iecte ?r le2tur *ntre ele, al cror tip este reporta@ul de in?ormare 2eneral. 'up tema reporta@ului, pot ?i reporta!e de specialitate, reporta!e politice, reporta!e economice, reporta!e social;cet%eneti, reporta!e culturale, reporta!e sportive, reporta!e de informare general, reporta!e de cltorie, reporta!e portret, reporta!e publicitare etc. 'up modul *n care este structurat e.olu4ia nara4iunii, eCist reporta!e propriu;zise, reporta!e cola!, reporta!e eseu, reporta!e povestire i reporta!e anc*et$ 'up componen4a dominant a personalit4ii reporterului, eCist reporta!e descriptive, reporta!e de medita%ie filozofic i reporta!e de dezbatere etic. Reporta@ul 2aDetresc pornete de la realitate, *n2rdete *ns ?anteDia cititorului, de.ine re?eren4ial, @urnalistul scrie U relateaD de la ?a4a locului, *n calitatea sa de martor, despre ceea ce .ede sau *ncearc s reconstituie, *n mod amnun4it, e.enimentul. 3n scurt istoric al reporta@ului e.iden4iaD contri)u4ia esen4ial a scriitorilor la deD.oltarea acestei specii pu)licistice. 'inicu (olescu, 'imitrie Bolintineanu, (ri2ore AleCandrescu, +. Alecsandri, Camil !etrescu, Ion +inea, (eo Bo2Da sunt doar cte.a nume de scriitori care au practicat cu talent reporta@ul. 'seul gazetresc, specie a?lat la intersec4ia criticii literare cu pu)licistica, a cunoscut o strlucit a?irmare prin contri)u4ia lui !aul Kari?opol, ucian Bla2a, Camil !etrescu, /i:ai Ralea, (eor2e Clinescu .a. Eseurile 2aDetreti se deose)esc *ns de eseurile unor ?iloso?i, economiti, istorici sau lin2.iti, acestea ?iind ade.rate studii sa.ante, de mare ri2oare, i numai din modestie ast?el de autori *i spun eseiti, deoarece au contiin4a c nu au epuiDat *n totalitate compleCitatea su)iectelor cercetate. EseistulF2aDetar ?ace *ns BoperE de minim in?ormare, ?r erudi4ie, cu un minim de ?i2uri de stil, la ni.elul unui cititor mediu, care este interesat s tie ce.a mai mult din pa2ina de Diar. Interviul$ 6ermenul pro.ine de la ?ran4uDescul entrevue i desemneaD o *ntre.edere direct, ?a4 *n ?a4, *ntre dou sau mai multe persoane. 'ei eCist multe tipuri de inter.iuri, scopul comun rmne adunarea in?orma4iilor i *n4ele2erea altor persoane, printrFun proces plani?icat de

19

*ntre)ri i rspunsuri0. 'e?ini4iile, acoperind toat 2ama situa4iilor interac4iunilor .er)ale interpersonale, di?er prin preeminen4a acordat, de la caD la caD, uneia dintre cele dou componenteL ntrebare sau rspuns. 'eose)irea *ntre dialo2urile cotidiene i cele institu4ionaliDate o 2sim, aadar, *n .aria4ia cantitati. a unuia dintre cei doi .ectori. 6udor +lad, *ntrF o lucrare ce analiDeaD inter.iul *n e.olu4ia sa, de la !laton pn *n Dilele noastre, consider c S*n cadrul dialo2ului comun, al con.ersa4iei cotidiene putem .or)i despre o anume superioritate a rspunsului 7T8, *n .reme ce *n situa4iile 7su) o ?orm sau alta8 institu4ionaliDate, *ntre)area do)ndete un rol cel pu4in la ?el de consistentE9. 'e?ini4iile aplicate dialo2ului, cel pu4in *n situa4iile institu4ionaliDate 7inter.iuri de an2a@are, ?ormulare etc8, surprind, aproape toate, raportul )idirec4ional dintre actorii implica4i *n acest proces, pe de o parte, i rela4ia lor direct dependent de conteCtul socioFcultural *n care se des?oar dialo2ul, pe de alt parte. 'ialo2ul, relie?nd destinatarul, trimite la situa4ia alocuti., utiliDeaD simultan mai multe cadre de re?erin4 i se caracteriDeaD prin preDen4a elementelor metalin2.istice i prin ?rec.en4a ?ormelor intero2ati.e. Nn practica massFmedia, interviul este perceput ca o con.ersa4ie plani?icat i controlat *ntre dou persoane, care are un anumit scop, cel pu4in pentru unul dintre participan4i. Au orice declara4ie este un inter.iu, tre)uie s eCiste o structur dialo2al a declara4iei pentru ca aceasta s emit preten4ii de inter.iu. Interviul nu este un 2en @urnalistic .erita)il dect dac este preDentat ca atare *ntrFun *ntre2 articol sau *ntrFo por4iune important a unui articol. 5e *n4ele2e de la sine c orice sau aproape orice reporta@ include inter.iuri, discu4ii cu persoane )ine in?ormate, dar care, de re2ul, nu sunt citate. Inter.iul, *n ade.ratul su sens, considerat, deci, ca un tip special de reporta@, are drept scop s dea cu.ntul unei personalit4i, s lmureasc o situa4ie, s pun *n .aloare pe cine.a sau toate acestea la un loc. Nn aceste condi4ii, reporterul are misiunea s incite la con.ersa4ie persoana inter.ie.at, s o determine s spun ceea ce ar putea interesa pu)licul lar2. Interviul implic o rela4ie dialo2al *ntre minimum doi interlocutori, )aDat pe alternan4a *ntre)areF rspuns, i are ca scop o)4inerea, clari?icarea i transmiterea unor in?orma4ii utile pentru cel care ia inter.iul. Inter.iul se a?l *n le2tur direct cu anc*eta, din perspecti.a scopului 7o)4inerea in?orma4iei8 i a rolurilor discursi.e ale comunicatorilor 7care sunt )ine delimitateL inter.ie.ator i inter.ie.at8. 'ei interlocutorii au un statut clar la ni.elul rolului lor
0

James Vatson Y Anne 9ill, /ictionar4 of media Ccommunication studies , ?i?t: edition, ondon, Arnold, $%%%, p. 1#7. 9 6udor +lad, Interviul$ /e la "laton la "la4bo4, Clu@FAapoca, Editura 'acia, 1997, p. $$.
$%

discursi., *n cadrul inter.iului este di?icil determinarea Braportului de ?or4eE care se sta)ilete *ntre inter.ie.ator i inter.ie.at, *ntruct acesta depinde de particularit4ile tipului de inter.iu, de ?unc4ia i de personalitatea celui inter.ie.atL din punctul de .edere al structurii dialo2ale, inter.ie.atorul este cel care domin sau conduce comunicarea, pe cnd, din punctul de .edere al con4inutului in?orma4ional .e:iculat *n sc:im)ul de replici, cel inter.ie.at are rolul de a ?urniDa materialul in?orma4ional 7in?orma4ia propriuFDis8. Inter.iul se deose)ete de dezbatere i conversa%ie prin disimetria rolurilor interac4ionale. 'in punct de .edere structural, orice inter.iu este construit dintrFo succesiune de *ntre)ri i rspunsuri, ?undamentul acestuia ?iind *ntre)rile, *ntruct rspunsurile inter.ie.atului repreDint un e?ect al tipului de *ntre)are i al ?elului *n care aceasta a ?ost ?ormulat. Nn domeniul @urnalisticii, no4iunea de inter.iu este perceput din dou puncte de .edere 1%L ca surs de in?ormare i ca 2en pu)licistic. Cea deFa doua modalitate de a percepe inter.iul pu)licistic intereseaD i domeniul comunicrii, *ntruct acesta repreDint un dialo2 specialiDat, o ?orm de interac4iune .er)al de natur ?ormal. Inter.iul poate ?i pu)licat *n presa scris sau di?uDat la radio i tele.iDiune. +ipologia interviurilor publicistice este .ariat. Aceste inter.iuri se clasi?ic *n ?unc4ie de di.erse criterii, dintre care putem aminti cte.aL a8 scopul imediat i func%ia interviului11L ; interviul de informa%ie 7urmrete datele concrete, ?aptele, o?erind in?orma4ii, preciDri, descrieri de la persoanele implicate *n e.enimente8M F interviul de interpretare 7persoana inter.ie.at este un specialist sau un comentator specialiDat care eCplic i interpreteaD un ?apt sau un e.eniment, e.itnd s ?ac apel la prerile sale pentru a ?i impar4ial8 M ; interviul de opinie i comentariu 7preDint reac4ia celui inter.ie.at ?a4 de un anumit e.eniment, relie?nd opinia i poDi4ia personal8 M ; interviul emo%ional 7urmrete s preDinte starea de spirit pro.ocat de un e.eniment celui inter.ie.atL )ucurie, nemul4umire, re.olt etc.8 M ; interviul de atmosfer 7are rolul de a caracteriDa un e.eniment, un loc sau un 2rup social prin caracteristicile de lim)a@ ale celui inter.ie.at, prin .estimenta4ie, prin mimic sau prin comportament8 M ; interviul de promovare 7urmrete s atra2 aten4ia pu)licului asupra unui e.eniment social, cultural, sporti.L inau2urarea unei institu4ii, premiera unui spectacol, .ernisa@ul unei eCpoDi4ii, o competi4ie sporti. interna4ional etc.8 M
1% 11

/ariana Cernico.a, Interviul, un dialog specializat, 6imioara, Au2usta, 1997, p. 0 Ibidem, p. 190F199
$1

F interviul portret 7are ca scop conturarea personalit4ii celui inter.ie.at, surprinDnd aspectele ce 4in de domeniul care lFa consacrat i nu numaiL scriitor, artist, sporti., politician etc.8 M F interviul stradal sau vo# pop;ul 7presupune o succesiune de cte.a scurte inter.iuri realiDate pe strad, cu trectori alei la *ntmplare, i are ca scop ilustrarea atitudinii opiniei pu)lice sau ni.elul de cunoatere al unei pro)lemeM se utiliDeaD *n emisiunile de tiri, *n tal=Fs:oWFuri, *n documentarele de tele.iDiune i *n anc:ete, *n unele emisiuni de di.ertisment8. )8 gradul de formalism impus de rela%iile dintre interlocutoriL ; interviul neprotocolar 7*n care inter.ie.a4ii sunt oameni o)inui4i8 M ; interviul semiprotocolar 7cei inter.ie.a4i sunt lideri politici, ?unc4ionari superiori, oameni de a?aceri, directori de institu4ii etc.8 M ; interviul protocolar 7cei inter.ie.a4i sunt conductori de state, 2u.erne, or2aniDa4ii interna4ionale etc.8. c8 numrul de participan%iL F interviul cu un reporter i un intervievat 7apare cel mai ?rec.ent *n pres8M ; interviul cu un reporter i mai mul%i intervieva%i 7se ?olosete pentru ?aDa de documentare *n realiDarea materialelor de pres, dar i pentru a pune *n e.iden4 curentele de opinie8M ; interviul cu mai mul%i reporteri i un singur intervievat 7este situa4ia tipic a con?erin4ei de pres8M ; interviul cu mai mul%i reporteri i mai mul%i intervieva%i 7se *ntlnete *n caDul deD)aterii sau al mesei rotunde8. Inter.iul este un 2en pu)licistic preten4ios, care *m)in su)til te:nica intero2a4iei @urnalistice i inspira4ia de moment, ela)orarea i spontaneitatea, cura@ul i delicate4ea - toate du)late de o )un cunoatere att a partenerilor de discu4ie, ct i a operei lor, *n sens 2eneric, a *n?ptuirilor care *i recomand interesului pu)lic. Ale2erea interlocutorilor este un prim test de serioDitate i pro?esionalism pentru un autor de inter.iuri. Inter.iul de.ine *n secolul al ;;IFlea un instrument pu)licistic mai direct i mai prompt dect articolul de opinie, o cale mai rapid i mai pro.ocatoare de ?ormulare a unui punct de .edere. Cu 2reu se poate 2si astDi un cotidian sau o re.ist sptmnal care s nu ai) inserate *n pa2inile sale inter.iuri. Nn Diaristic, cu.ntul interviu are dou sensuriL metod de ob%inere a unor informa%ii i gen ziaristic$ Interviul este strns le2at de aproape toate 2enurile @urnalistice, ?iind un mi@loc de cule2ere a in?orma4iilor, o modalitate de realiDare a documentrii. Nn acest caD, *ntre.ederea nu este ?cut dect *n .ederea o)4inerii, de la o persoan c:estionat, de in?orma4ii, rela4ii despre
$$

pro)lematica studiat. 5pre deose)ire de inter.iul propruFDis, rolurile participan4ilor sunt complet di?eriteL Qinter.ie.atul repreDint o)iectul in.esti2a4iei, iar Diaristul su)iectul cercetrii.Q Inter.iul, ca 2en Diaristic prorpiuFDis, se constituie dintrFo serie de *ntre)ri i rspunsuri. El este o *ntre.edere solicitat, pro.ocat de Diarist. ReDultatul acestei *ntre.ederi, con.or)irea, este pu)licat *n pres, di?uDat la radio sau tele.iDiune. Inter.iul tre)uie s cuprind urmtoarele etapeL alegerea temei i a interlocutorului, documentarea, pregtirea ntrebrilor, realizarea i redactarea interviului. Elementul ini4ial *n ela)orarea inter.iului este ale2erea temei i a interlocutorului. Au orice tem ?ace o)iectul unui inter.iu. Inter.iul poate rspunde unei sarcini la Di sau poate s urmreasc realiDarea unor o)iecti.e de durat ale pu)lica4iei. Indi?erent de scopul urmrit, de tema aleas, inter.iul presupune, *nainte de toate, eCisten4a unui interlocutor care are ce.a de spus. Nn a)sen4a acestuia, tema propus poate ?i realiDat prin reporta@, articol, consemnare sau orice alt 2en pu)licistic. Ast?el, o condi4ie a inter.iului este eCisten4a unui interlocutor. !rocesul de crea4ie al inter.iului *ncepe cu ale2erea temei i a interlocutorului. 'up ce @urnalistul iFa ales partenerul de dialo2, el se .a in?orma asupra datelor personale ale acestuia, asupra e.olu4iei sale pro?esionale. 'e asemenea, nu tre)uie pierdute din .edere nici trsturile temperamentale. Este ?oarte important s cunoti dac partenerul de dialo2 este socia)il sau irasci)il, dac este taciturn, dornic de reclam sau compleCat, ?erinduFse de pu)licitate, dac este entuDiast, 2eneros sau indi?erent. Cunoaterea acestor calit4i sau de?ecte ale interlocutorului este necesar pentru sta)ilirea adec.at a ?ormulei de solicitare a inter.iului, pentru modul de pre2tire al *ntre)rilor i pentru maniera *n care .a ?i orientat dialo2ul. !asul urmtor *n realiDarea unui inter.iu este documentarea propriuF Dis. Jurnalistul .a studia domeniul de acti.itate al interlocutorului i .a analiDa acti.itatea depistnd centrele de maCim interes, de actualitate. 6oate acestea sunt elemente indispensa)ile pentru ?ormularea *ntre)rilor. !entru a pune *ntre)ri interesante i pentru aFl ?eri pe interlocutor de rspunsuri 2enerale, Diaristul tre)uie s se mite nestin2:erit pe terenul interlocutorului. Jurnalistul *i .a cti2a poDi4ia de conductor al discu4iei numai *n msura *n care .a reui s ridice pro)lematica speci?ic la o *n4ele2ere 2eneralFuman. Ale2erea i ?ormularea *ntre)rilor eCprim pre2nant 2radul de documentare preala)il i talentul @urnalistului. C:eia inter.iului este *ntre)area. Nn ma@oritatea caDurilor, calitatea *ntre)rilor determin calitatea rspunsurilor. Cnd Diaristul nu .a a.ea dect cunotin4e 2enerale despre preocuprile interlocutorului su, *ntre)rile sale, orict de ele.at eCprimate
$&

ar ?i, nu .or pro.oca altce.a dect rspunsuri plictisitoare i .a2i. Nntre)rile ?ormeaD sc:eletul inter.iului. !e acest sc:elet se .or mula rspunsurile. ECprimarea precis a ideii, conciDia, simplitatea, ?ormularea la o)iect sunt alte calit4i pe care le impune 2enul. Nntre)rile *ntrFun inter.iu tre)uie s nu se re?ere la domenii cunoscute Diaristului, s nu ai) caracter 2eneral, s nu ?ie puse mai multe *ntre)ri deodat, s nu ?ie lun2i, s nu ?ie de tipul la care s se rspund prin da sau nu, s nu su2ereDe rspunsul, s nu ?ie ipotetice etc. 3n ade.rat maestru *n tiin4a stimulrii interlocutorului de.ine acel Diarist care reuete s creeDe un climat de sinceritate i con?esiune, realiDnd o con.or)ire, aparent simpl, spontan, Q?r preten4iiQ, ce determin rspunsuri re.elatorii. 1rice tem, orict de important ar ?i ea, poate ?i ucis printrFo tratare i punere *n pa2in monoton, la ?el un inter.iu prost conceput i lipsit de :ar nu mai poate ?i sal.at nici de personalitatea strlucitoare a interlocutorului i nici de )un.oin4a cititorului. 'in punct de .edere al con4inutului, *ntre)rile se clasi?ic *nL factuale, de opinie, de motiva%ie, mrturii. >ntrebrile factuale au con4inut concis, direct, la o)iect. >ntrebrile de opinie .iDeaD 2ndirea, sistemul de cunotin4e al interlocutorului, prerea, atitudinea i reac4iile sale la anumi4i stimuli sociali. >ntrebrile de motiva%ie e.iden4iaD cauDele i condi4iile opiniilor sau ?aptelor. Ele au o pondere *nsemnat *n anc:et, dar apar i *n unele tipuri de inter.iuri. >ntrebrile de mrturie au rolul de a solicita opiniile unor persoane care repreDint o colecti.itate social, de.in martori ai colecti.it4ii umane. 3rmtoarea etap este realizarea interviului. Nnainte de a *ncepe duelul de idei i de a ataca pro)lemele de ?ond, se recomand o scurt Qdiscu4ie pre2titoareQ, necesar pentru crearea unei am)ian4e desc:ise i a unui climat propice *n care interlocutorul s se poat mo)iliDa, pre2ti pentru dialo2. Q'iscu4ia pre2titoareQ se do.edete a a.ea o importan4 co.ritoare. Jurnalistul tre)uie sFi ?oloseasc tactul, ?armecul, inteli2en4a ca s cti2e respectul i *ncrederea interlocutorului. 5e *ntmpl ca *nsi Qdiscu4ia pre2titoareQ, rsturnnd orice plan preconceput, s se trans?orme *n *nceputul inter.iului. 3neori Qdiscu4ia pre2titoareQ poate da inter.iului o turnur neateptat, rsturnnd ordinea *ntre)rilor i lo2ica planului presta)ilit. Nn numeroase inter.iuri se poate ?olosi un procedeu al c:estionrii numit Qte:nica *nln4uirilor lo2iceQ. Acest procedeu const *n sta)ilirea unor ntrebri;verig, care, odat puse, .or ?i completate prin *ntre)ri auCiliare, spontane, enun4ate dup cerin4ele dialo2ului i calitatea
$"

rspunsului. Ast?el, aceste .eri2i .or constitui un lan4. 'e multe ori, dac prima *ntre)are este )ine aleas, dac este adec.at la temperamentul intelocutorului, succesul inter.iului este asi2urat. Nncepnd con.ersa4ia, *ntre)rile *i .or urma planul lo2ic ?ie c @urnalistul .a 4ine cont de conteCtul rspunsurilor *n ?ormarea urmtoarei *ntre)ri, ?ie c le .a ?ormula independent de rspunsurile anterioare. 6e:nica *nln4uirilor lo2ice asi2ur un dialo2 .iu, de la e2al la e2al, *ntrFo micare li)er de idei, Diaristul tre)uind s de4in o )un cunoatere a domeniului pus *n discu4ie, s ?ie *nDestrat cu mo)ilitate de 2ndire i spontaneitate. 3ltima etap a unui inter.iu este redactarea. Ea const *n ?inaliDarea i pre2tirea inter.iului pentru tipar. /iestria @urnalistului const tocmai *n suple4ea cu care se orienteaD de la caD la caD, dup cum impune personalitatea interlocutorului i materialul cules. Nn unele situa4ii, inter.iul este att de interesant, de )o2at *n idei, *nct orice comentariu *n plus .a prea arti?icial. Alteori, personalitatea partenerului de discu4ie impune nota4ii comportamentale, considera4ii asupra acti.it4ii sale. Jurnalistul are li)ertatea oricrei inter.en4ii pu)licistice cu o sin2ur condi4ieL s nu de?ormeDe ?aptele sau declara4iile interlocutorului. ECist mai multe tipuri de inter.iuri care pot ?i clasi?icate *n ?unc4ie de scopul urmrit i de motiva%ia acestuia. /ai eCist i inter.iuri care preDint un e.eniment, un su)iect de actualitate cu a@utorul unor interlocutori competen4i, de mare autoritate *n domeniul pe care *l repreDint. Acest tip de inter.iu are o introducere *n care Diaristul anun4 tirea propriuFDis, persoana interlocutorului, moti.ul ale2erii temei i a partenerului de discu4ie. Ideea este apoi deD.oltat de interlocutor, Diaristul a.nd rolul s atra2 aten4ia prin *ntre)ri, asupra aspectelor celor mai semni?icati.e. Nn acest tip de inter.iu, cititorul este in?ormat despre un e.eniment, despre anumite sc:im)ri, nout4i din .ia4a social, economic sau politic, este pus *n situa4ia de a cunoate o prere. Inter.iurile care urmresc s realiDeDe un portret ?ac cunoscute o pro?esiune de credin4, o stare de spirit, o mrturie de crea4ie, o personalitate remarca)il. !ream)ulul poate ?i constituit din datele )io2ra?ice ale interlocutorului. Acestea pot ?i inserate i pe parcursul inter.iului. Acest tip de inter.iuFportret este interesant, deoarece preDint 2ndurile, )io2ra?ia, portretul interior al unei personalit4i. 3n alt tip de inter.iuri sunt cele ce ?ac cunoscute opinii, puncte de .edere. Nn ast?el de inter.iuri pot ?i eCprimate poDi4ii critice, de deDapro)are ?a4 de ?apte culese din realitatea apropiat. 'e cele mai multe ori aceste opinii sunt pu)licate su) ?orma declara4iilor. Kiaristul poate solicita i *n mod special anumite declara4ii unor personalit4i ale .ie4ii politice, oameni de presti2iu ale cror opinii
$#

intereseaD pu)licul. Nn ?unc4ie de participarea @urnalistului la inter.iu, se pot distin2e dialogul i interviul colectiv. Nn dialo2, rela4ia @urnalistFinterlocutor se modi?ic, ?iecare dintre cei doi parteneri poate adresa reciproc *ntre)ri. Interviul colectiv sau masa rotund este o deD)atere ce implic mai mul4i participan4i reuni4i de Diarist pentru a discuta despre o anumit tem. Kiaristul are misiunea de a *ndruma i de a conduce discu4iile. Acest rol *i impune mult tact i preDen4 de spirit. Fiecare inter.en4ie a sa tre)uie s ?ie o concluDie, o sinteD a ideilor eCprimate pn *n acel moment. Kiaristul .a ?i preocupat mereu s dea un caracter dinamic unei ast?el de discu4ii. Reuita unei mese rotunde este asi2urat de conciDia inter.en4iilor. Replicile eCtinse, 2reoaie, cu tendin4a de a se trans?orma *n ade.rate prele2eri, sunt di?icil de urmrit. Inter.iul corespunde curioDit4ii i dorin4ei oamenilor de a cunoate *ndeaproape preocuprile, ideile i ?aptele celor de la care se ateapt preciDri, rspunsuri, eCplica4ii despre un ?apt, un e.eniment. !ersoanele crora li se iau inter.iuri sunt oameni de stat, diploma4i, sa.an4i, actori etc. 3n )un inter.iu, preciDa C:ilton R. Bus:, este acela *n care reporterul se su)stituie cu succes cititorului. Rolul @urnalistului nu este acela de a introduce, ostentati., propria sa personalitate *n inter.iu, ci de a pune *n lumin personalitatea i opiniile aceluia cruia i se ia inter.iul. Cte.a din calit4ile pe care tre)uie s le ai) un @urnalist suntL Qresponsa)ilitatea, independen4a, sinceritatea, eCactitatea i decen4aQ. Inter.iul, 2en pu)licistic de?init de dic4ionare drept o Bcon.or)ire *ntre o personalitate politicZ, culturalZ etc. i un Diarist, *n cursul cZreia acesta *i pune *ntre)Zri spre a a?la pZrerile personalitZ4ii *n di.erse pro)leme 7de actualitate8, *n .ederea pu)licZrii lor *n presZ sau di?uDZrii lor la radio i tele.iDiuneS 7/ic%ionarul e#plicativ al limbii romne8, a constituit i constituie dintotdeauna, att la noi ct i la al4ii, un punct de atrac4ie pentru cititorii de toate .rstele. Nn cadrul acestui 2en pu)licistic, inter.iul cu caracter literar 7*n4ele2nd prin asta nu doar ?orma, 4inuta 2eneralZ a teCtului, ci i co4inutul8 a ocupat i ocupZ un loc aparte. Con4inutul acestuia, *ntruct.a pri.ile2iat, *i con?erZ, dincolo de orice alte .irtu4i, i pe aceea de a transcende timpului *n care a ?ost realiDat, ideile i opiniile pe care le cuprinde a.nd .aloare, de cele mai multe ori, i peste timp. 2.02. 'in cele preDentate se poate constata c *ntre @urnalistic i literatur a eCistat i eCist o permanent le2tur, *n am)ele sensuri, cu e?ecte )ene?ice pentru cele dou domenii, ?r ca acestea s se con?unde. 6eCtele pu)licistice nu preDint, *n 2eneral, calit4i artistice i pu)licitii nici nuFi propun ast?el de inten4ii, scopul principal ?iind acela de a in?orma, de a con.in2e i de a in?luen4aM ele se constituie *ntrFun tip de proD aparte, non;
$,

artisticM nu au persona@e i nici nu preDint o des?urare narati., apelul la ?ic4iune ?iind eCclus. ECcep4ie ?ace pam?letul, *n care apare un BnaratorE irasci)il i su)iecti., dar aici tre)uie s .edem o de.iere de la canoanele stilului pu)licistic, care ar tre)ui s ?ie o)iecti., nu pasionalM de art nu se poate .or)i *n acest caD. 'e asemenea, un reporta@, orict de BliterarE ar ?i redactat, nu de.ine prin aceasta oper de ?ic4iune, pentru a ?i con?undat cu stilul )eletristic. Aadar, *ntre scriitura literar i cea pu)licistic eCist deose)iri importante. 'ac prima este autoFre?eren4ial, trimi4nd la o lume ima2inar ce eman din ea *nsi, cea deFa doua este re?eren4ial, )aDnduFse i orientnd lectura spre o realitate care eCist independent i *n a?ara teCtului @urnalistic. Nn timp ce literatura se *ntemeiaD pe construc4ii ela)orate, predominante ?iind procedeele stilistice, adeseori de mare ra?inament, pu)licistica are ca suport teCte clare, accesi)ile omului o)inuit, eli)erate de arti?iciile inerente actului de BliteraturiDareE1$. 2.0&. Nn ceea ce pri.ete ?olosirea ?i2urilor de stil, teCtele pu)licistice nu depesc, *n 2eneral, o anumit limit, *nct s ?ie con?undate cu teCtele literare. A.nd o lar2 desc:idere spre un receptor etero2en i asumnduFi o ?unc4ie de mediatiDare permanent, emi4torulF@urnalist, *n ?unc4ie de specia pu)licistic pe care o practic, poate utiliDa di.erse mi@loace de contactare emo4ional a cititoruluiL le#ic figurat, proverbe, ma#ime sau e#presii, !ocuri de cuvinte, compara%ii, epitete, antiteze, perifraze i digresiuni etc. Frec.ent *ntlnite sunt epitetele i compara%iile, dar ?r preocuprile de e?ect stilistic din stilul )eletristic. 'eose)irea esen4ial dintre compara4ia utiliDat *n stilul )eletristic i cea din teCtele pu)licistice const *n ?aptul c, *n .reme ce compara4ia poetic plasticiDeaD, Bre.eleaDE i e.oc, cea din stilul pu)licistic delimiteaD sau circumscrie 7 compara%ia poate ?i *ntlnit i *n stilul reli2ios, @uridicoFadministrati. sau tiin4i?ic, *n acesta din urm a.nd rolul de a eCplica ori de a de?ini anumi4i termeni, *n mare parte neolo2isme8. 'atorit speci?icului stilului pu)licistic, care const *n re?lectarea la ni.elul leCicului a multiplelor inter?eren4e din realitatea social, politic, cultural, tiin4i?ic etc., compara4iile au, aparent, din punct de .edere semantic, o componen4 etero2en, comparatul ?cnd parte, de o)icei, din leCicul socialFpolitic, care constituie una din dominantele acestui stil. Nn ceea ce pri.ete comparantul, compara4iile a.eau *n structura lor, mai ales *n a doua @umtate a secolului al ;I;Flea, cu.inte apar4innd, cel mai ?rec.ent, domeniului mitolo2ic i reli2iosL BCam de pe la 10"# *ncepe *ns *n mintea scriitorului )ucuretean o su?icien4 nepomenit i o decdere intelectual cu
1$

/i:ai Coman, Introducere n sistemul mass;media, Editura !olirom, Iai, 1999, p. 10".

$7

att mai prime@dioas cu ct Eliade era pri.it *n .remea lui ca un fel de oracolE. 7/. Eminescu, I;, &"18M BRusia au *nceput do.ada, cauDa sla.ilor de sud a de.enit o cauD european, *ndrtnicia turcilor notorie, *nct ruii, declarnd rD)oi, *i .or spla minile ca "ilat din "ont, cci au do.edit c turcul e de .in, c el tre)uie esterminatE. 7/. Eminescu, I;, &%98. !u)licistul poate recur2e i la alte ?i2uri de stil 7metafore, personificri, enumera%ii, repeti%ii, inversiuni, e#clama%ii, interoga%ii etc.8, dar ?olosirea acestora se ?ace *n mod deli)erat pentru a con.in2e pe cititor i nu pentru realiDarea unei emo4ii estetice. 'e eCemplu, metafora *n stilul pu)licistic este, aproape *ntotdeauna decoda)il, ea nu opaciDeaD, ci eCpliciteaD enun4ul, prin intermediul unor analo2ii discursi.e. Kiaristul nu construiete o nou realitate 7artistic8, ci comunic un punct de .edere, in?ormeaD, relateaD, urmrind *n acelai timp, pe ct posi)il, s ?ie o)iecti.. Func4ia ce o implic stilul pu)licistic con?er meta?orei o particularitate pe care nu o *ntlnim *n stilul )eletristic, caracterul de clieu, de ?ormul stereotip, *n2:e4at *n limitele unor enun4uri determinate 1&. a ?el, in?orma4iile transmise de a2en4iile de pres o?iciale nu se pot con?unda cu ri2orile unui teCt @uridicoFadministrati. sau o?icial. 'esi2ur c Diarele pu)lic i au pu)licat i teCte cu caracter tiin4i?ic sau administrati. 7primele Diare romneti au a.ut un rol important *n di?uDarea terminolo2iei tiin4i?ice, administrati.e sau politice, dar i *n adaptarea corect a cu.intelor *mprumutate8, dar *ntrFun lim)a@ speci?ic, gazetresc. 'e eCemplu, comentarea unei le2i sau a unei dispoDi4ii administrati.e se realiDeaD, de re2ul, la un ni.el ct mai accesi)il, mediu, e.itnduFse, pe ct posi)il, termenii de strict specialitate, lim)a@ul utiliDat ?iind mai pu4in Bte:nicE, pentru c Diaristul se adreseaD, *n primul rnd, unui pu)lic lar2 i nu specialistului care stpnete un cod metalin2.istic propriuM accesibilitatea este una dintre caracteristicile teCtelor pu)licistice, alt?el acestea nu iFar putea *ndeplini ?unc4ia de in?ormare. eCicul stilului pu)licistic se *nscrie *ntrFo not de speci?icitate, *n care predomin neolo2ismele de uD 2eneral, *n special din domeniul socialFpolitic, eCcluDnd *ns din principiu termenii te:nici. Nn ciuda caracterului BintermediarE, *n raport cu celelalte stiluri, stilul pu)licistic nu se poate con?unda cu acestea. 1rict de Btiin4i?icE ar ?i redactat un articol de ?ond dintrFun Diar, acesta nu de.ine lucrare sau oper de tiin4. Ast?el, se poate constata c leCicul teCtelor pu)licistice elimin
+eDi Criu 'asclu 7coord.8, Imaginea n stilurile nonartistice ale limbii romne literare n secolul al XIX;lea, 6ipo2ra?ia 3ni.ersit4ii 6imioara, 190,, p. $&. Autorii identi?ic mai multe tipuri de meta?ore speci?ice acestor stiluriM ast?el stilului pu)licistic *i este caracteristic metafora rezumativ, la care se adau2 metafora negativ i metafora aluziv, *n timp ce *n stilul tiin4i?ic dominant este metafora ; defini%ie.
1&

$0

din principiu termenii de specialitate, iar atunci cnd acetia sunt ?olosi4i, ?oarte limitat *ns, sunt eCplica4i *n conteCt, pentru un pu)lic lar2, altul dect acela al oamenilor de tiin4 din domeniul respecti.. Fr s constituie un procedeu caracteristic doar stilului pu)licistic, eCplicarea *n conteCt a unor termeni te:nici sau a unor *mprumuturi recente sFa practicat *n toate etapele de e.olu4ie ale acestui stil. !rocedeul B2losriiE neolo2ismelor 7pro.enite din di.erse domenii de acti.itate8, *n cuprinsul articolelor sau *n su)solul pa2inilor, era ?rec.ent utiliDat *n prima etap de a?irmare i de consolidare a stilului @urnalistic. 'e cele mai multe ori termenii noi erau eCplica4i *n paranteD, prin notarea *n teCt a unui ec:i.alent .ec:i, a unui calc sau prin *niruirea termenilor noi, alturi de sinonime cunoscute 1". 'in necesitatea unei mai )une *n4ele2eri a teCtului, procedeul sFa ?olosit *n toate etapele de e.olu4ie a stilului pu)licistic, lFa ?olosit i Eminescu *n pu)licistica sa i se ?olosete i *n presa actual. 'in necesitatea unei mai )une *n4ele2eri a teCtului, procedeul se ?olosete i *n presa actualL ,,Br)atul din ?oto2ra?ia de mai sus nu este pro2ramator sau analist la un centru de calcul, ci unT Diarist careFi scrie articolul pentru 2aDet. Nn loc sFl dactilo2ra?ieDe la o main de scris o)inuit, redactorul *l )ate la o consol special cu un 'i$pla( F un ecran asemntor celui de la televizor [T\ printrFo apsare pe un )uton, articolul se trans?orm *n cartele per?orate sau )enDi ma2netice care, *ntrFo ?aD ulterioar, de.in fotoza%uri i sunt introduse automat *n pa2ina de Diar.E7.omnia liber, , ianuarie, 1970, p.,8. ,, 'e cinci ani Clin a descoperit uni.ersul calculatorului, iar de doi ani sFa specialiDat *n )a *i#g 7spargere de re%ele pe baz de date i informa%ii secrete .E8 7'venimentul zilei, 10 ianuarie, 1997, p. &8. a ?el, in?orma4iile transmise de a2en4iile de pres o?iciale nu se pot con?unda cu ri2orile unui teCt @uridicoFadministrati. sau o?icial. 'esi2ur c Diarele pu)lic i au pu)licat i teCte cu caracter tiin4i?ic sau administrati. 7primele Diare romneti au a.ut un rol important *n di?uDarea terminolo2iei tiin4i?ice, administrati.e sau politice, dar i *n adaptarea corect a cu.intelor *mprumutate8, dar *ntrFun lim)a@ speci?ic, gazetresc. 'e eCemplu, comentarea unei le2i sau a unei dispoDi4ii administrati.e se realiDeaD, de re2ul, la un ni.el ct mai accesi)il, mediu, e.itnduFse, pe ct posi)il, termenii de strict specialitate, lim)a@ul utiliDat ?iind mai pu4in ,,te:nicE, pentru c Diaristul se adreseaD, *n primul rnd, unui pu)lic lar2 i nu specialistului care stpnete un cod metalin2.istic propriuM accesibilitatea este una dintre caracteristicile teCtelor pu)licistice, alt?el nu iFar putea *ndeplini ?unc4ia de in?ormare. eCicul stilului pu)licistic se *nscrie *ntrFo not de speci?icitate, *n care predomin neolo2ismele de uD 2eneral, *n
1"

Al. Andriescu, Limba presei romneti n secolul al XIX;lea, Editura Junimea, Iai, 1979, p. 0,F07.

$9

special din domeniul socialFpolitic, eCcluDnd *ns din principiu termenii te:nici.

&. Ter+i#ologia poli%i , &.01. 6erminolo2ia socialFpolitic, mai mult dect cea tiin4i?ic sau @uridic, a imprimat stilului pu)licistic un caracter particularM din aceast cauD stilul pu)licistic a ?ost cercetat *n strns le2tur cu terminolo2ia politic1#, care constituie o particularitate esen4ial a acestuia, *n ciuda unor a?irma4ii recente i near2umentate, care nea2 acest ?aptL B!rintre ]stilurile ?unc4ionale^, cel publicistic 7@urnalistic8 nu beneficiaz de o terminologie proprie, *mprumutnd, dup caD, elemente speci?ice altor stiluri 7tiin4i?ic, )eletristic sau administrati.8 i a)ordnd, *ntrFun c:ip accesi)il, pro)leme ale actualit4ii imediate sau de interes comun pentru pu)licul lar2E1,. 6erminolo2ia socialFpolitic - preciDeaD 'umitru Irimia - cuprinde dou straturi leCicaleL un prim strat *l constituie fondul principal le#ical, care repreDint nucleul esen4ial al stilului pu)liFcistic17, iar cel deFal doilea ni.el *l constituie termenii pro.eni4i din alte stiluri 7tiin4i?ic, @uridicoFadministrati., reli2ios8 sau din lim)a literar comun. Cele mai multe dintre neolo2ismele apar4innd primului strat leCical includ termeni cu caracter interna4ional care sFau ?iCat *n di?erite etape de e.olu4ie a stilului pu)licistic, ponderea acestora ?iind deterFminat de ?actori interni 72radul de deD.oltare a societ4ii, e.olu4ia sistemelor politice auto:tone8, la care se adau2 ?actorii eCterni, care re?lect trans?ormrile socialFpolitice din .ia4a interna4ional. Cei mai mul4i termeni politici 7ma@oritatea neolo2isme de ori2ine ?ranceD, dar i de alte ori2ini8, apar4innd acestui prim ni.el leCical, sFau ?iCat *nc din prima etap de a?irmare i de constituire a stilului pu)licistic 710$9F10,%8, caracteriDnduFse, *n 2eneral, prin sta)ilitate, pu4ini dintre acetia cunoscnd muta4ii semantice sau di?erite conota4ii, determinate de speci?icul .ie4ii politiceL aboli%ionist, balota!, capitalist, clas, comunism, congres, constitu%ional, constituant, contrarevolu%ie, democra%ie, despotism,
C?. (:. Bolocan, (nele caracteristici ale stilului publicistic al limbii romne literare , *n 5C , ;II, 19,1, nr. 1, p. &0F&9. 1, Ilie >te?an Rdulescu, 2orbi%i i scrie%i corect, Editura 6eora, Bucureti, 1999, p. 1&9. 17 C?. 'umitru Irimia, Structura stilistic a limbii romne contemporane , Editura >tiin4i?ic i Enciclopedic, Bucureti, 190,, p. $11.
1#

&%

dictatur, libertate, meeting, parlament, partid, partid, proletari, propagandistic, republic democratic, revolu%ie, terorism etc.10 &.02. 6ermenii celui deFal doilea strat leCical Bse *nscriu *n terminolo2ia socialFpoliticFeconomic sau primesc numai amprenta stilului pu)licistic, *n ansam)lu sau prin unele din .ariantele saleE19. Aici se includ, *n primul rnd, neolo2ismele, dar i elementele .ec:i romneti, care *ns deD.olt sensuri neolo2ice *n sinta2me de tipul L banc de <date, informa%ii, organe, snge=, cortin de fier 7?r. rideau de fer, en2l. iron curtain8M sinta2ma se ?olosea ,,neo?icialE i *nainte de 1909 *n s?era politicului, cu sensul ,, de linie care despr4ea Europa *n 4ri comuniste i 4ri necomuniste, *n timpul rD)oiului receE 7Florica 'imitrescu, /ic%ionar de cuvinte recente [/C. D\, edi4ia a IIF a, Editura o2os, Bucureti, 1997, p. 7&.8, limb de lemn$% 7re?eritor mai ales la discursul politic dinainte de 1909, caracteriDat aproape eCclusi. prin ?ormule *ncremenite, 2olite de con4inut i de eCpresi.itate8 , pia% liber, pia%a comun, plat cas*, rzboi rece etc. Am)ele straturi leCicale sunt dominate *ns de neologisme, *n special de ori2ine en2leD, anglicisme,$1 termenul desemnnd *mprumuturi recente din en2leDa )ritanic i american, incomplet sau deloc adaptateL bab4;sitter, bac,ground, banner, big;store, bod4guard, boom, boss, brain;drain, briefing, bro,er, business 7cu .arianta ironic ,,)iDnesE8, cameraman, camping, cargo, cartel, cas*, c*arisma 7cu .arianta ,,carismE8, c*arter, cop4rig*t, dealer, disc !oc,ei, dut4;free, fast food, flopp4 disc, fi#ing, globe;trotter, grant, *app4;end, *it, *old;up, *ot;line, intercit4, !eep, ,no-;*o-, leasing, life, lap;top, lobb4, loo,, management, mass media, mar,eting, master, mouse, pager, picnic, part4, poster, puzzle, ranc*, rac,et, rating, recordman, s*o-man, site, speec*, sponsor, staff, stand;b4, summit 7dar i termenul ?ranceD sommet=, supermar,et, tabloid, tal,;s*o-, training, trend, 4esman etc. !rin intermediul presei au ptruns astDi *n lim) un numr aprecia)il de cu.inte recente, preponderente ?iind anglicismele. Au neFam propus s insistm asupra cauDelor care determin ptrunderea masi. a cu.intelor de ori2ine en2leD 7mod, lene intelectual sau neputin4a de a 2si ec:i.alentul romnesc8, ?enomenul *ns ni se pare ?iresc 7mani?estnduFse i la ni.elul altor lim)i de cultur europene8, atta timp ct nu a?ecteaD procesul de
+eDi Al Andriescu, &p$ cit$, p. 9$F9&. 6erminolo2ia politic a ?ost di?uDat i ?iCat mai ales de presa politicL BCurierul romnescE, BAl)ina romneascE, B(aDeta de 6ransil.aniaE, dar i de alte pu)lica4ii, dup cum terminolo2ia tiin4i?ic i te:nic a ?ost ?iCat de literatura de specialitate, prin intermediul manualelor i periodicelorM .eDi, de asemenea, A. A. 3rsu, )ormarea terminologiei tiin%ifice romneti, Editura >tiin4i?ic, Bucureti, 19,$, p. 9F1%. 19 'umitru Irimia, &p$ cit., p. $1$. $% +eDi Fran<oise 6:om, Limba de lemn, Ed. 9umanitas, Bucureti, 199&. $1 Autorii /ic%ionarului de neologisme 7'A&8 de?inesc anglicismele ast?elL ,,eCpresie proprie lim)ii en2leDe, cu.nt de ori2ine en2leD, *mprumutat de o alt lim), *nc neinte2rat *n aceasta.E 7p. ,08
10

&1

comunicare. Nn le2tur cu acest ?enomen lin2.istic, care sFa intensi?icat dup 1909 *n ma@oritatea 4rilor estFeuropene, /ioara A.ram su)linia, *ntrFo con?erin4 academic, urmtoareleL ,,Aecesare i c:iar ur2ente sunt ac4iunile de *nre2istrare i de descriere a an2licismelor din punctul de .edere al lim)ii romne, de normare i de eCplicare pentru a se asi2ura utiliDarea lor corect i unitar [T\.E$$ 1 parte dintre aceste cu.inte recente tinde s se impun la ni.elul lim)ii literare, unele ?iind de@a asimilate i ?rec.ent ?olosite, inclusi. *n lim)a .or)it 7a accesa, computer, fan, *ard, *it, !ob, management, mar,eting, mar,et, non;profit, soft, star, stres, top etc.8, altele sunt pre?erate *n .irtutea principiului economiei lim)ii 7 summit pentru ntlnire politic la cel mai nalt nivel, card pentru carte de credit, clip pentru scurt film <publicitar= difuzat la televiziune etc.8, unele *ns ?ac concuren4 inutil unor termeni cu sensuri )ine preciDate *n sistemul leCical al lim)ii romne contemporaneL agreement pentru acord 7?inanciar, comercial8, dealer pentru distribuitor, .om uard Service pentru Serviciul .omn de "az, ?r a a.ea o )aD re?eren4ial proprie, impus de apari4ia unei noi realit4i eCtralin2.istice. !ornind de la distinc4ia ?cut de 5eCtil !ucariu *n Limba romn, I, "rivire general, Editura /iner.a, Bucureti, 197,, Adriana 5toic:i4oiuF Ic:im *ncadreaD anglicismele 7ne*nre2istrate *n dic4ionarele romneti de neolo2isme8 din presa actual *n mprumuturi ,,necesareE i mprumuturi ,,de lu#@$ >mprumuturile ,,necesare@ sunt repreDentate de ,,cu.inte sau unit4i ?raDeolo2ice care nu au corespondent romnesc sau care preDint anumite a.anta@e *n raport cu termenul auto:ton 7preciDie, )re.iloc.en4, eCpresi.itate, circula4ie interna4ional8. Jinnd seama de compleCitatea discursului pu)licistic, caracteriDat prin *mpletirea ?unc4iilor re?eren4ial 7in?ormati.8, conati. 7persuasi.8 i eCpresi., an2licismele ,,necesareE pot ?i moti.ate denotati. sau stilistic 7conotati.8.E$& Celelalte an2licisme, anglicismele ,,de lu#@L ,,repreDint *mprumuturi inutile i, *n unele caDuri, c:iar duntoare. Ele sunt nemoti.ate sau posed moti.a4ii de tip ne2ati., precum .eleitarismul intelectual i a?ectarea, traduse prin sno)ism lin2.istic, insu?icienta cunoatere a resurselor lim)ii materne, comoditatea sau 2ra)a, care - mai ales *n caDul Diaritilor - nu le permit s
$$

/ioara A.ram, 0nglicismele n limba romn actual, EAR, Bucureti, 1997, p.$0M .eDi i poDi4ia eCprimat de 6:eodor 9ristea, /espre scrierea i pronun%area unor anglicisme, *n ,,Romnia literarE, ;I, 1970, nr.$,, p.#L ,,Nn ceea ce ne pri.ete considerm c asimilarea corect a an2licismelor 7i a altor neolo2isme8 este mai important dect acceptarea sau respin2erea acestora *n numele unor principii care pot prea ori c:iar sunt, uneori, cel pu4in discuta)ile.S $& Adriana 5toic:i4oiuFIc:im, 2ocabularul limbii romne actualeL dinamic, influen%, creativitate, Ed. All Educational, Bucureti, $%%1, p. 0#M idem, &bserva%ii privind influen%a englez n limba!ul publicistic actual, *n , ; +I, 199,, II, p. &7F",7I8M , ; +I, 199,, IIIFI+, p. $#F&"7II8.

&$

re?lecteDe asupra ec:i.alen4elor leCicale, pentru a ale2e termenul cel mai adec.at. Nntruct asemenea termeni nu ?ac dect s du)leDe cu.inte 7sau unit4i ?raDeolo2ice8 romneti, ?r a aduce in?orma4ii suplimentare 7de natur co2niti. sau eCpresi.8, ei constituie mani?estri tipice de an2lomanie, putnd ?i *ncadra4i *n cate2oria aaFnumitelor ,,cultismeE.$" Apari4ia an2licismelor *n lim)a romnZ a ?ost determinatZ de necesitatea de a desemna realitZ4i eCtralin2.istice noi. 5pre eCemplu, termeni precum soft-are, *ard-are, mouse, c*at, e;mail, computer au pZtruns *n leCicul romnesc datoritZ ?aptului cZ, *n domeniul in?ormaticii, nu sFa realiDat traducerea lor. 'omenii precum sportul i economia au impus, de asemenea, ?olosirea unor termeni prelua4i din lim)a en2leDZ i adapta4iL fotbal, basc*et, sc*i, fitness, tenis, mar,eting, supermar,et, management etc. !e ln2Z necesitatea ?ireascZ de ?olosire a termenilor prelua4i din lim)a en2leDZ, eCistZ unele tendin4e ale unor cate2orii sociale, care utiliDeaDZ, *n mod .oit, cu.inte en2leDeti, dei eCistZ un ec:i.alent sinonim al acestora. Frec.en4a ridicatZ *n ?olosirea unor cu.inte en2leDeti care au, totui, corespondent *n lim)a romnZ 7eCL !ob pentru slu!bE, part4 pentru petrecere, loo, pentru nfE%iare, *air;st4list pentru coafezE= desemneaDZ conturarea unei mode lingvistice eCistente *n lim)a@ul presei actuale. /oda lin2.isticZ constZ *n ?olosirea 7uneori, *n eCces8 a cu.intelor preluate din lim)a en2leDZ. Folosirea lor nu este strict necesarZ i are loc din ra4iuni stilistice 7alternarea termenului .ec:i cu cel nou, preluat din lim)a en2leDZ, pentru e.itarea repeti4iei8 L living;room 7camerZ de Di8, tal,;s*o- 7masZ rotundZ8, -ee,;end 7s?rit de sZptZmnZ8. 'upZ cantitatea in?orma4ionalZ pe care o aduce, eCistZ o clasZ de an2licisme care au adaosuri semantice preluate din lim)a en2leDZ. ECistZ cu.inte care iFau lZr2it aria semanticZ, do)ndind un al doilea sens ce a ?ost preluat din lim)a en2leDZL a nominaliza cu semni?ica4iaL a indica, a denumi, a specifica, este utiliDat cu sensul 7preluat din lim)a en2leDZ8L a desemna pe cineva pentru un anumit scop M audien%E cu semni?ica4iaL ntrevedere acordatE unui solicitator, este utiliDat 7din lim)a en2leDZ8 cu sensulL public$ !e ln2 *mprumuturile din alte lim)i, preponderente ?iind, *n ultimul deceniu, cele din en2leDa american i )ritanic, semnalm eCisten4a i testarea *n pa2inile Diarelor a unor cu.inte ?ormate ocaDional, ansele lor de a se impune ?iind minime, deoarece depind de un anumit conteCt eCtralin2.istic *n care au ?ost createL albanizare, bantustanizare, bulgarizare, cuponiad, democratur, dosariad, dug*enizare, eficientizare,
$"

Adriana 5toic:i4oiuFIc:im, &p$ cit., p. 9"F9#.

&&

fesenist, iugoslavizare, lovilu%ie, mancurtizare, megascandal, mineriad, neocomunist, osanalit, post;tranzi%ie, scenarit, sc*izofrenizare, talibani, tomboliad etc. Nn ?unc4ie de dominanta stilistic a teCtelor pu)licistice 7ironic, satiric, solemn etc.8 se *ntlnesc i termeni populari, re2ionali, ar:aici i, *n ultimii ani, numeroase cu.inte i eCpresii ar2otice, pe care lim)a literar le respin2e 7eCcep4ie ?cnd operele )eletristice, *n care ar2oul ser.ete ca mi@loc de ,,indi.idualiDareE a persona@elor8 L a da : a trage o %eap L ,,>i C. a dat o %eap la 'acia FeliCE 7'venimentul zilei, 1" noiem)rie,199,, p. $8, a trage 7_a cumpra8L ,,5enatorii i trag telefoane mo)ileE 7Fiua, $% aprilie 1990, p.1$8, a ciordiL 7titlu8 ,,Cioa) a ciordit de.iDa Casei Re2ale a RomnieiE 7Fiua, " aprilie 199#, p. 18. 1dat cu apari4ia primelor Diare sFa sim4it ne.oia ?iCrii acestor neolo2isme, *n 2eneral, termeni te:nici. Fr ca trsturile stilului pu)licistic s depind, *ntrFo msur prea mare, de terminolo2ia te:nic ?olosit *n pres, acetia au contri)uit *ns, prin ?rec.en4a lor ridicat, la ?iCarea lor *ntrF o serie de *m)inri tipice. 5in2uri, aceti termeni te:nici nFar ?i putut *ndrept4i eCisten4a unui stil pu)licistic autonom$#. /ai mult dect oricare stil ?unc4ional care utiliDeaD modalitatea scris de comunicare 7paralel cu cea audio.ideo8, stilul pu)licistic, spre deose)ire de celelalte stiluri, este desc:is, *n 2eneral, modi?icrilor de eCpresie ale di?eritelor cate2orii sociale, teCtele pu)licistice re?lectnd realitatea imediat *n ansam)lul ei. Aeluarea *n considerare a ariilor de contact, eCistente *ntre toate stilurile lim)ii literare scrise 7)eletristic, tiin4i?ic, @uridicoF administrati. i reli2ios8, ar putea conduce la ne2area eCisten4ei tuturor stilurilor, ceea ce ar constitui o eroare. Asemenea inter?eren4e au eCistat i *ntre stilurile lim)ii literare .ec:i, c:iar dac, cu eCcep4ia stilului religios, nu se poate .or)i pentru aceast perioad de stiluri ?unc4ionale *n accep4iunea modern a termenului. Este i concluDia la care a@un2e autoarea unei recente lucrri, consacrate lim)a@ului )i)lic romnescL B5e poate spune, deci, c *n aceast perioad de *nceput nu a lipsit o anumit interac4iune *ntre .ariantele lim)ii literare, direc4ia ?iind, *n mod e.ident, dinspre teCtele reli2ioase spre cele laice, i *n mai mic msur in.ersE$,. &.0&. 'at ?iind marea di.ersitate a mesa@elor care compun stilul pu)licistic, este ?iresc ca acesta s deD.olte o )o2at re4ea de rela4ii cu celelalte stiluri, circumscrise unor domenii socioFculturale mai ?ermeL cu stilul administrati., prin a)ordarea unor pro)leme sociale, ci.ice, de lar2
Al. Andriescu, &p$ cit., p. 11#F11,. Aiculina Iaco), Limba!ul biblic romnesc<7GHI;79II8. 0specte ale evolu%iei limbii romne literare pn la 79HI, .ol. I, Editura 3ni.ersit4ii B>te?an cel /areE 5ucea.a, $%%%, p. 19.
$, $#

&"

interes, cu stilul )eletristic, mai ales prin reporta@e i inter.iuri, iar cu stilul tiin4i?ic, prin teCtele de populariDare a tiin4elor. Aceste interac4iuni nu sunt *ns unidirec4ionale, ci ele se pot mani?esta, *ntrFo msur mai mare sau mai mic, i *n sens in.ers. AleCandru (raur considera c tocmai caracterul etero2en al presei *i con?er statutul de stil autonomL BNnsui ?aptul c *n Diare apar elemente din toate celelalte stiluri este su?icient ca s putem .or)i de un stil al presei. 1 unitate care are puncte comune cu toate celelalte unit4i se do.edete c:iar prin aceasta di?erit de toateE$7. Ast?el de *ntreptrunderi se pot mani?esta i *ntre celelalte stiluri 7@uridicoF administrati. cu tiin4i?ic, )eletristic cu reli2ios etc.8, ?r ca prin aceasta stilul Ustilurile sFi piard identitatea. Fenomenul se *nscrie *ntrFun amplu proces de Bpermea)iliDareE a 2rani4elor dintre .ariantele ?unc4ionale ale lim)ii, ?apt remarcat i *n unele cercetri recente $0. 'eterminarea eCact a stilurilor lim)ii literare sau *ncadrarea ri2id *ntrFo sc:em, reducti)il la cte.a stiluri principale, *n care stilurile s apar ca unit4i de acelai ran2, net separa)ile, prin eCcluderea ne@usti?icat a unora 7stilul pu)licistic8 sau prin omiterea inten4ionat a altora 7stilul reli2ios8, ?r s se 4in seama de compleCitatea ?enomenelor stilistice nu pare a ?i su?icient de *ntemeiat i producti. *n cercetrile actuale de stilistic. Re?erinduFse la eCcluderea ne@usti?icat a stilul pu)licistic din Bsc:emele sistemelor stilisticeE, Rodica Ka?iu men4iona urmtoareleL BNn sc:emele sistemelor stilistice nu intra *ntotdeauna nici lim)a@ul @urnalisticL cu @usti?icarea c are o prea mare di.ersitate interioar 7*ntre editorial, reporta@ i cronica sporti., de pild, di?eren4ele lin2.istice ?iind ?oarte mari8. !oate c i *n acest caD eCistau moti.e strate2iceL cum cea mai mare parte din teCtul @urnalistic se identi?ica per?ect *n acei ani cu discursul o?icial, a caracteriDa pu)licistica *nsemna implicit a .or)i despre lim)a@ul politicE$9. P"bli i%a%ea ro+-#ea$ ,. $ "r% i$%ori "ublicitatea este ?orma prin care se promo.eaD, audio sau .iDual, orice ?el de )un, ser.iciu, companie sau idee. !ri.it din perspecti. istoric, pu)licitatea poate ?i *n4eleas ca ?cnd parte din propa2and, primele mani?estri de acest ?el ?iind le2ate de cererile su.eranilor din Asiria i din Caldeea de a li se *nscrie .ictoriile militare pe monumente.
Al. (raur, 2ocabularul presei, *n B!resa noastrE, ;+, 197%, nr. 1$, p. $7. C?. /ioara A.ram, 2ocabularul actual al limbii romne, *n B im)a i literatura romnE, ;;+I, 1997, nr. &, p. &F,M An2ela BiduF+rnceanu, /inamica sensurilor n romna actual, *n , ; +II, 1997, IIIFI+, p. &9F"". $9 Rodica Ka?iu, &p$ cit$, p. 0.
$0 $7

&#

6ermenul public, de unde sFa ?ormat publicitate, a ?ost, ini4ial, utiliDat *n sens @uridic ca pu)licitate a deD)aterilor, deli)erare pu)lic, desc:is, spre deose)ire de cons?tuirile *nc:ise. Nn secolul al ;+IIIFlea, termenul latin publicus a dat cu.ntul publicist, desemnnduFse persoana care scria despre dreptul pu)lic. 6ermenul publicitate a ?ost atestat *n lim)a ?ranceD, din care lim)a romn are cele mai multe *mprumuturi, *n anul 1,09, i a.ea sensul de ac4iune de a aduce la cunotin4a pu)licului, iar ulterior, a cptat cel de recunoatere sau notorietate pu)lic. 5copul direct al pu)licit4ii este stimularea dorin4elor clien4ilor i ?ormarea unei ima2ini poDiti.e cu pri.ire la o idee sau un o)iect promo.at. !u)licitatea apeleaD la nenumrate ?orme de manipulare psi:olo2ic, mai mult sau mai pu4in e.idente. Nn preDent, pu)licitatea a atins un ni.el *nalt de producere. !u)licitatea a eCistat *nc din cele mai .ec:i timpuri. Nn perioada &%%% F #%% *.e.n., una dintre primele ?orme de pu)licitate era repreDentat de un semn distincti., o pictur pe peretele unei cldiri, care reuea s atra2 pri.irile celor din @ur. Ast?el de semne au ?ost descoperite pe Didurile Ba)ilonului sau ale oraului !ompei. 3lterior, e2iptenii au *nceput s utiliDeDe )uc4i de stnc pentru a sculpta di?erite mesa@e *n scopul in?ormrii, pietre pe care le lsau pe mar2inea drumurilor sau *n pie4ele unde ?ceau comer4. Nn .ec:ea Rom, mesa@ele pictate sau desenate pe pere4ii cet4ilor sau *n anumite locuri )ine sta)ilite se utiliDau pentru *ndemnarea oamenilor la .ot sau pentru promo.area a?acerilor locale. Aoi ?orme de pu)licitate au ?ost repreDentate ulterior de apari4ia Bstri2torilorE, persoane care ludau prin stri2te *n pie4ele centrale i *n cet4ile medie.ale calitatea eCtraordinar a mr?urilor persoanelor care *i an2a@au. 3na dintre personalit4ile timpului, care a a@utat indirect la e.olu4ia pu)licit4ii, este (uten)er2, prin in.entarea presei tipo2ra?ice, care a dus la apari4ia a?ielor de mici dimensiuni, cu desene sau cu mesa@e semni?icati.e de promo.are, a?ie care erau de cele mai multe ori lipite pe Didurile oraelor sau rspndite *ntre oameni. Aceast ?orm de pu)licitate sFa do.edit a ?i una eCtrem de e?icient, *ntruct ?orma de rspndire era mult mai mare, iar promo.area se putea ?ace pe o distan4 mai mare. 3tiliDarea ?oilor .olante sau a a?ielor de mici dimensiuni destinate in?ormrii este atestat *n /oldo.a *nc din anul 1,"$. Aceste tipuri de a?ie sFar putea clasi?ica *n trei cate2oriiL anun%ul standard, scurt i simplu, anun%ul;afi, pu4in mai lun2 i cu elemente tipo2ra?ice i reclama. A?iele de teatru au aprut mai trDiu, eCemplare de acest ?el ?iind datate din anul 179" sau 1010.

&,

!rimul anun4 pu)licitar, redactat i pltit de un romn, pare s ?i aprut *n anul 17"0, *n Diarul +*e Sout* Carolina azette, numrul din $1F$& octom)rie. ID.oarele istorice arat c acest prim anun4 pu)licitar sFa ?cut la solicitarea preotului emi2rant 5amuil 'amian, care studia ?enomenul electricit4ii i ?cea eCperien4e de electricitate *n pu)lic, dup cum arat sursele documentare. 'e asemenea, unele ?orme de pu)licitate apar i *n primele 2aDete romneti, Curierul romnesc i 0lbina romneasc, unde alturi de in?orma4iile de interes 2eneral, apreau aa numitele BmeDate, .nDri sau *ntiin4ri particulareE, prin intermediul crora se c:emau cititorii la a)onamente, cu promisiunea c .or a.ea o B2aDet util pentru toat treapta de oameniE.&% Curierul romnesc poate ?i considerat primul Diar romnesc care are o pa2in sau un supliment dedicat pu)licit4ii. Acest prim supliment, numit >ntiin%are, are dimensiuni mai mici dect 2aDeta, iar *n pa2inile sale se anun4a pu)licarea di?eritelor .olume, precum i in?orma4ii cu re?erire la acel e.eniment. Nn caDul 0lbinei romneti, in?orma4iile cu caracter pu)licitar i comercial .or ?orma un supliment care .a purta numele de >ntiin%are despre azeta .omneasc din Iei. 1 prim ?orm eCtins a pu)licit4ii din Romnia este repreDentat de BanunciulE, care de.ine destul de rapid o constant a pu)lica4iilor acelor .remuri, moti. pentru care un contemporan aprecia, su) o ?orm critic, ?aptul c 2aDetele romneti erau alctuite din Bpreocuparea de ce ?ace +od i (u.ernul, no.itale din luntru, no.itale din a?ar, ?oileton, nu.ele, critici, poeDii ori2inale i anunciuriE.&1 3n domeniu important *n creterea posi)ilit4ilor de crea4ie i de eCprimare *n domeniul pu)licit4ii lFa constituit apari4ia ilustra4iilor, iar 2aDeta care o?er cel mai )un eCemplu este 0lbina romneasc care anun4a tiprirea unei pu)lica4ii ilustrate, intitulat Icoana Lumei$ )oaie pentru ndeletnicirea moldo;romnilor, care a aprut pn *n decem)rie 10"1 i apoi *ntre anii 10"# - 10",, la Iai. Nn anul 100,, pa2inile primelor pu)lica4ii romneti cuprindeau .i2nete i c:enare cu moti.e ?lorale ce separau anun4urile de teCtele redactate, 2ra.uri, iar mai trDiu, c:iar ?oto2ra?ii. Apari4ia ?oto2ra?iei a repreDentat un alt element important care a dus la eCtinderea pu)licit4ii. Nn numrul din 19 martie 10"& al 2aDetei 2estitorul romnesc, apare Bmadam Vil:elmina !riDE, care *i anun4a Batelierul de p !odu /o2ooaiei, ln2 )iserica cu )radul, *n casele lui C:lade=E.
&% &1

/arian !etcu, Istoria presei romne, Editura 6ritonic, Bucureti, $%%$ idem
&7

Anii urmtori a.eau s aduc pentru pu)licitate noi apari4ii. 3n nou suport pu)licitar *l constituia cartea potal, atestat la 5i)iu *n anul 100&, sau *n .ec:iul re2at *ntre anii 109$ - 109". 'e cele mai multe ori, editorul mesa@ului pu)licitar era *n acelai timp i ne2ustorM acesta este i caDul lui C.A Rosetti, considerat a ?i un pionier al pu)licit4ii. Nn anul 10",, acesta desc:idea Bo pr.lieE su) ?irma B5ta)ilimentul C.A. RosettiE, unde *ncepea comer4ul de li)rrie. Nn anul 10#7, Rosetti editeaD 2aDeta .omnul$ Fiaru politicu, comercial, literar, *n ale crui pa2ini apar mai multe modele de pu)licitate.

!rima pu)lica4ie cu speci?ic pu)licitar a ?ost 2aDeta )isptmnal Cantor de avis i comers, care a aprut la Bucureti *n anul 10&7 i care *l a.ea ca redactor i editor pe Ka:aria Carcalec:i. 3lterior, *n anul 10"$, *i .a sc:im)a titlul *n Cantor de avis <Jiroul de anun%uri=. Nn anul 10&9, la Brila .a aprea re.ista Mercur, *n care .or ?i inserate anun4uri despre circula4ia .aselor de mr?uri, pre4urile cerealelor i alte in?orma4ii cu caracter pu)licitar. /ai trDiu, *n anul 10#&, la Bucureti apare 0nun%torul romn, un @urnal care a.ea s pu)lice mesa@e pu)licitare *ntrFo manier total modern ?a4 de ceea ce eCistase *n presa de pn atunci. Ast?el, *n perioada 10&7 - 19%%, numrul pu)lica4iilor cu caracter pu)licitar atin2ea un numr de $, de titluri. Nn anul 100%, 'a.id Adania ?ondeaD prima a2en4ie de pu)licitate din Romnia, care a.ea sFi poarte numele.

&0

!n la acel moment, pu)licitatea din Romnia a trecut prin mai multe ?aDeL stri2tul mr?urilor *n ?a4a pr.liilor i *n Donele cele mai circulateM QanunciurileQ 7Q*ntiin4rileQ8, sau QmeDaturileQ, Q.nDrileQ sau Q*ntiin4rile particulareQ, care erau in?orma4ii despre mar?a su) ?orma unor teCte scurte i apruser *n Diarele .remii *ncepnd cu anul 10$9. Acestea din urm a.eau o ?orm concis pe care aDi o numim Qmica pu)licitateE. Alturi de di?eritele trucuri care eCistau c:iar i *n acele timpuri *n domeniul pu)licit4ii, proprietarii a2en4iilor de pu)licitate .or e.iden4ia rolul special al pu)licit4ii. 6ari?ele de pu)licare ale anun4urilor erau tiprite ln2 titlurile 2aDetelor, *n mici casete i di?ereau *n ?unc4ie de pa2ina *n care aprea anun4ul pu)licitar, de la "% de )ani pn la $ lei. /ai scumpe erau inser4iunile i reclamele pu)licitare pu)licate *n +rompetta Carpa%ilor, unde un rnd de coloan pe prima pa2in costa & lei. Cele mai multe pu)lica4ii costau *ntre # i 1% )ani, iar, de cele mai multe ori, pu)licitatea ocupa ultima pa2in a 2aDetelor, ?cnduFse trecerea de la teCtele redac4ionale prin c:enare sau elemente 2ra?ice ?lorale. !u)licitatea a a@utat de ?oarte multe ori c:iar la creterea tira@elor 2aDetelor i Diarelor din acele .remuriM totodat, a contri)uit la dinamiDarea acti.it4ii comerciale i a di.erselor ?orme de comunicare social, prin intermediul ei, popula4ia o)4innd in?orma4ii suplimentare. 3lterior, pu)licitatea sFa deD.oltat prin apari4ia radioului, care a ?ost elementul media cu cel mai mare impact la data apari4iei sale. !roiectat i pri.it ca o uria institu4ie i element cultural, nu a durat mult ca mesa@ele pu)licitare s apar *n pro2ramele de radio. Ca un eCemplu eloc.ent din anul 19$9, cel mai di?uDat mesa@ pu)licitar din acea .reme era o reclam a unei mrci de mutar. !u)licitatea radio?onic a ?ost concesionat 5ociet4ii Ade.rul, care o)4inea un comision de &%` din *ncasriM condi4iile care tre)uiau *ndeplinite pentru ca un produs sau o marc s )ene?icieDe de pu)licitate radio?onic erau destul de ri2uroase, ca de eCemplu, teCtul pu)licitar tre)uia s cuprind *ntre &%% i 0#% de cu.inte. Aici costurile nu erau de *nlturat, *ntruct .aloarea ?iecrui cu.nt radiodi?uDat era de 1# lei. E.olu4ia pu)licit4ii se poate o)ser.a i prin sec.en4ele pu)licitare. 1 prim cate2orie este repreDentat de mesa@ul pu)licitar numit BanunciuE, Ba.isE sau Binser4iuneE. Ast?el, *n anul 100,, indi?erent dac a?acerea unui comerciant ?unc4iona sau nu, se puteau cumpra dou pa2ini de pu)licitate *n primul almana: comercial modern din Bucureti, *n care alturi de teCtulF reclam, se putea altura o ima2ine repreDentati., care putea repreDenta un mesa@ pu)licitar. /ai trDiu, apare un alt eCemplu pentru e.olu4ia sec.en4ei pu)licitare. 'ac un cltor poposea prin Bucuretiul anului 109$, putea

&9

rmne la 9otelul Aem4oaica, con?orm mesa@ului pu)licitar care aprea *n toate 2aDetele, re.istele i Diarele de la acea .reme.

!erioada 10"& - 19%% este repreDentat de e.olu4ia ?oto2ra?iei, iar pu)licitatea *i pune i ea amprenta. 'ei de.ine imperati., prin ?ormule de 2enul BAu ocoli4ia ...E sau B1pri4iF. aici ...E, pu)licitatea *i sc:im) ast?el modalitatea de a)ordare i de preDentare. 6e:nolo2ia *ncepe i ea s se materialiDeDe prin mesa@ele pu)licitare, precum cele preDentate mai @os.

"%

Instaurarea re2imului comunist *n Romnia a dus la diminuarea acti.it4ii pu)licitare, *ntruct nu mai eCista o pia4 real, concuren4ial. Nn anul 19#% se ?ormeaD Societatea de Stat pentru '#ploatarea Cr%ilor "otale, ilustratelor, portretelor oficiale i tablourilor populare , care constituia un monopol de stat prin care se eCercita cenDur asupra tuturor ?ormelor de pu)licitate. Colec4ia re.istei .eclama i te*nica comercial constituie o surs a ceea ce repreDenta pu)licitatea *n acea .reme. Nn ciuda sistemului eCistent, pu)licitatea a continuat s se deD.olte cu pai si2uri. !rin intermediul ei, au rmas do.eDi de necontestat a e.olu4iei comer4ului, economiei i c:iar a politicii. /area campanie de pu)licitate din anul 19,0 a repreDentat pentru Romnia o mic parte din creterea economic de care a.ea ne.oie *n acele momenteM pentru acea campanie, sFau tiprit pn la 7%%.%%% de ?luturaiFpu)licitari, care au ?ost distri)ui4i att *n 4ar, ct i *n Bucureti. 'e asemenea, *n ciuda re2imului strict al comunismului, a2en4iile de pu)licitate au aprut *n numr su?icient de mare. Nn anul 197&, redac4ia re.istei .eclama i te*nica comercial pu)lica o preDentare concis a celor nou a2en4ii de pu)licitate care eCistau la acel momentL Scnteia 7care asi2ura pu)licitatea *n Diare precum .omnia liber, Informa%ia Jucuretiului, Steagul rou, *n re.istele )emeia, Btiin% i cultur, Munca de partid8M Isiap 7a2en4ie de pu)licitate prin pres a Nntreprinderii de stat pentru imprimate i administrarea pu)lica4iilor, care asi2ura pu)licitatea *n pu)lica4ii precum Contemporanul, "robleme economice, )lacra, +ribuna8M .ecom 7dependent de /inisterul Comer4ului Interior, aceast a2en4ie eCecuta a?ie pu)licitare, :rtie de am)ala@ cu teCte i desene de reclam, pliante de reclam, precum i lucrri de 2ra?ic pu)licitar8M .ecoop 7o *ntreprindere de reclam i pu)licitate apar4innd Centrocoopului, al crei o)iecti. principal *l repreDenta realiDarea de materiale pentru reclama comercial, panouri de 2ra?ic pu)licitar, ?ilme i alte mi@loace de reclam pentru in?ormarea consumatorilor8M "ublicom 7a2en4ie de pu)licitate pentru comer4ul eCterior, care asi2ura pu)licitatea *n Romnia pentru ?irmele din strintate, prin anun4uri, panouri, con?erin4e, realiDnd totodat i reclama produselor romneti pentru strintate8M

"1

"ubliturism 7a2en4ie de pu)licitate pentru turism, dependent de /inisterul 6urismului i care asi2ura pu)licitatea necesar pentru deD.oltarea turismului8M Is decorativa 7su)ordonat Comitetului de 5tat pentru cultur i art, realiDa pu)licitatea *n cadrul eCpoDi4iilor, *n 4ar i *n strintate8M Iil ciclop 7de4inea ser.icii pentru eCecutarea reclamelor luminoase cu neon, eCecuta panouri i decora4iuni pu)licitare stradale8M 0rtis 7a2en4ie de pu)licitate a Fondului !lastic8. !u)licitatea a de.enit, dup 1909, un o)iect de cercetare. !ractica *ndelun2at, eCperien4a celor ce o utiliDeaD au a@utat la ?ormarea unui sistem de re2uli i norme *n pu)licitate. !u)licitatea a@un2e s ?ie predat *n coli, particulare i de stat, precum i *n academii sau uni.ersit4i. Nnc de la *nceput, pu)licitatea a ?ost considerat drept o punte de legtur ntre productor, distribuitor i consumator. 'ei a)ia dup ?oarte mult timp sFau ?ormat o serie de re2uli cu re?erire la utiliDarea pu)licit4ii, se poate totui considera c *nc de la *nceputuri, procesul conceperii unei ac4iuni de pu)licittae a.ea *n .edere trei principii, care astDi au reuit s se deD.olte prin intermediul mediilor de comunicare mult mai a.ansateL principiul selec%iei argumentelor, care pri.ete ale2erea acelei caracteristici a produsului sau a ser.iciului, cea mai con.in2toare de a declana actul de cumprareM principiul convergen%ei mi!loacelorL com)inarea armonioas a tuturor mi@loacelor posi)ile pentru a asi2ura cea mai )un punere *n .aloare a ar2umentului pu)licitar i principiul uniformit%ii publicit%ii, prin care ac4iunea de pu)licitate tre)uie conceput *n aa ?el *nct s ac4ioneDe asupra cate2oriilor de consumatori tipici, ne2li@nd cate2oria atipicilor. /. Ra'io"l 0i %ele1i2i"#ea /.01. ConstituinduFi o structur speci?ic, determinat de impunerea i de deD.oltarea presei scrise, stilul pu)licistic cunoate, de mai )ine de @umtate de secol, i o .ariant audiovideo, consecin4 a deD.oltrii altor mi@loace de comunicareL radioul i televiziunea, crora li se adau2 *n preDent presa electronic. Autorul canadian /ars:all /c. u:an era de prere c mi@locul de transmitere a in?orma4iei eCercit, pe un alt plan dect in?orma4ia propriuFDis, o in?luen4 a receptorului prin ?aptul c *i modi?ic

"$

deprinderile de percep4ie i structura spiritual, indi?erent de con4inutul comunicat&$. Au .om insista aici asupra di?eren4elor eCistente *ntre presa scris i celelalte medii de comunicare, dar ?acem preciDarea c Bpresa de :rtieE are a.anta@ul de aFi o?eri cititorului li)ertatea de ale2ere a in?orma4ieiL cel care citete Diarul are posi)ilitatea de a selecta i de a decide sin2ur asupra unui anumit su)iect, *n ?unc4ie de propriile con.in2eri i interese imediateM tele.iDiunea i radioul impun consumatorului de in?orma4ie o anumit ordine *n receptarea acesteia. Au *n ultimul rnd, tre)uie a.ut *n .edere, presti2iul pe careFl are cu.ntul scris ?a4 de cel .or)it. Fr a intra *n detalii care apropie sau di?eren4iaD cele trei mi@loace de comunicare i care constituie, *n ultim instan4, trei B.rsteE&& ale stilului pu)licistic, eCist *n preDent tendin4a de a eCtinde conceptul de stil i asupra radioului i tele.iDiunii, aa *nct unii autori .or)esc i de un Bstil al radiouluiE sau de un Bstil al tele.iDiuniiE. Aceste dou stiluri - sus4ine +ictor +iinescu - se indi.idualiDeaD di?eren4iat Bpotri.it *ncrcturii estetice, muDicii i altor elemente icono2ra?iceE 7autorul a a.ut *n .edere eCclusi. criteriul canalului de transmisie8&". /.02. 5tilul pu)licistic actual este reDultatul deD.oltrii i moderniDrii presei scrise, care sFa impus, *n raport cu celelalte medii 7radioul i tele.iDiunea8, ca un sistem clasic de comunicare, de interpretare i de in?luen4are. !resa scris are i o prioritate 2enetic ?a4 de celelalte douL radioul sFa instituit ca o replic .or)it a presei scrise, iar tele.iDiunea i radioul ?olosesc unele 2enuri pu)licistice 7reporta@ul, inter.iul etc.8, care sF au constituit i sFau a?irmat mai *nti *n pres&#. BaDnduFne pe ?aptul c leCicul ?olosit *n .arianta scris a stilului pu)licistic i, *n 2eneral, structurile mor?olo2ice i sintactice coincid celor din .arianta oral 7di?eren4ele nu sunt semni?icati.e i pri.esc mai ales
&$

C?. /ars:all /c. u:an,

ala#ia

utenberg$ &mul i era tiparului , Editura !olitic, Bucureti,

197#. RG2is 'e)raO, Cours de mKdiologie gKnKrale, !aris, (allimard, 1991 ?ace, *n ?inalul cr4ii sale, o preDentare interesant a B.rstelorE mediilor de comunicare. Autorul distin2e o prim perioad ce se *ntinde pn la apari4ia tiparului 7logosp*Lre8, numit LMge t*KologiNueL B bGcriture est de 'ieuL :iGro2lOp:e, au sens ?ort. 'ieu dicte, lb:omme note et dicte c son tour. 1n lit a.ec les lG.res, et en 2roupeE. Apari4ia i rspndirea tiparului, cea deFa doua perioad 7 grap*osp*Lre8, numit LMge mKtap*4siNueL B5u)ordination de lbima2e au teCte, apparition de lbauteur 7et de lbartiste8 comme 2arant de .GritG, a)ondance des rG?Grences Gcrites, li)ertG dbin.ention. 1n lit a.ec les OeuCE. Cea deFa treia etap B LMge de lMKlectron, dui ?ait descendre le li.re de son piGdestal sOm)olidue, comme vidKosp*Lre 7mal2rG le rele accru de lMauditus8. e .isi)le en e??et O ?ait autoritGM en contraste a.ec lbomnipotence antGrieurement reconnue auC 2randes In.isi)les 7'ieu, lb9istoire et Raison8E [p. &09\. &" +ictor +iinescu, Structuri narative moderne n mesa!ele mass;media , *n Comunicrile ?A4perion@, .ol. #, Editura 9Operion ;;I, Bucureti, 199,, p. $$9. &# /i:aela 5cnteie, Introducere n semiotic, Editura !O2malion, !iteti, 199,, p. 9#.
&&

"&

ni.elul ?onetic, nerele.ant *n .arianta scris8, credem c nu putem admite eCisten4a a dou BstiluriEL unul al radioului i altul al tele.iDiunii. /ai de2ra) leFam putea considera dou 7su)8.ariante BinterneE ale aceluiai stil ?unc4ional, alturi de 7su)8.arianta scris. 'eose)irile dintre cele trei 7su)8.ariante ale stilului pu)licistic pri.esc, *n primul rnd, mi@loacele te:nice de transmitere a in?orma4iei, care, este ade.rat, eCercit i ele, pe un alt plan dect in?orma4ia propriuFDis, o in?luen4 asupra receptorului prin aceea c *i modi?ic par4ial deprinderile de percep4ie, structura spiritual, atitudinile i comportamentele. Nn 2eneral, se consider c de eCisten4a unui stil pu)licistic autonom, cu un pro?il stilistic distinct di?eren4iat de al celorlalte stiluri ale lim)ii romne literare, se poate .or)i *n @urul anului 10,%L B'i?eren4ierea stilului pu)licistic *n cadrul 2eneral al lim)ii romne literare, se adncete dup 10"% i este terminat, *n liniile ei mari, *n 10,%E &,. !ornind de la aceast opinie, sus4inut *n ma@oritatea studiilor i lucrrilor consacrate presei, am considerat necesar s su)liniem ?aptul c procesul de structurare a stilului pu)licistic se .a de?initi.a odat cu intrarea i a?irmarea *n pres a marelui poet i 2aDetar /i:ai Eminescu, care, *n perioada intensei acti.it4i @urnalistice de la BCurierul de IaiE i de la Diarul B6impulE, alturi de 5la.ici i Cara2iale 7?r a pierde *ns din .edere i contri)u4iile altor scriitoriF2aDetari din epoc8, a reuit s imprime stilului pu)licistic romnesc atri)utele deplinei modernit4ii. 3. 4a$$.+e'ia. Deli+i%,ri o# ep%"ale 3.01. Alturi de celelalte mi@loace de comunicare *n mas, cu un impact deose)it *n procesul de 7re8modelare social i cultural a indi.idului, presa, *n 2eneral, a ?ost i rmne *nc un seismo2ra? recepti. la aproape toate e.enimentele interne i interna4ionale, indi?erent de natura acestoraL sociale, politice, tiin4i?ice, culturale sau sporti.e, o arm psi:olo2ic, care, de cele mai multe ori, iFa do.edit e?icien4a, un instrument de in?ormare i de interpretare, de in?luen4 i de manipulare, de propa2and i diploma4ie 7c:iar dac unii nu .or dori, pro)a)il, s recunoasc acest ?apt8. Jurnalismului se spri@in pe )inecunoscutul model liniar al comunicrii, ?ormulat, *nc din 19"0, de ctre 9arold '. assWell 1 CI6'O 7emi4torul8 C' FIC'O 7mesa@ul8 - C(MO 7canalul8 F C(IO 7receptorul8 - C( C' ')'C+O 7e?ectul8. Cu eCcep4ia celui de al treilea element al modelului, C(MO, care se raporteaD la mi@locul de comunicare *nsui 7presa scris,
&,

Al. Andriescu, &p$ cit$, p. 7,.

""

radio, tele.iDiune, a.nd calitatea de canal de transmitere a mesa@ului8, se poate lesne o)ser.a c @urnalistica repreDint o acti.itate asumat de @urnaliti al crei scop const *n a aduce la cunotinta pu)liculuiFreceptor aspecte ale .ie4ii de toate Dilele, ?iltrate, procesate i di?uDate la ni.ele de interes di?eren4iate i *n modalit4i pu)licistice di.erse. 1 asemenea acti.itate a do)ndit eCtindere *n interiorul prea cunoscutei sinta2me interna4ionaliDate, mass;media$ (rosso modo, mass;media a ?ost 2rupat *n trei cate2oriiL 1. /i@loace tiprite 7cr4i, Diare, re.iste, a?ie, imprimate di.erse8M $. /i@loace )aDate pe ?ilm 7?oto2ra?ie, cinemato2ra?ie8M &. /i@loace electronice 7radio, tele.iDiune, tele?on, .ideocaseto?on, .ideoteC, ?aC, calculator, C'FR1/ etc.8. 'up cum se o)ser., sinta2ma mass;media desemneaD orice mi@loc de comunicare *n mas, comunicare care nu este posi)il ?r un intermediar, autor de mesa@ ctre receptori. 5uportul mediatic este ?ie emi4torul mesa@ului, ?ie canalul de transmitere a mesa@ului. Introducerea calculatorului *n acti.itatea de pres a *m)o24it QmediaQ clasice cu o ade.rat industrie a casetelor audio i .ideo, telematica 7te:nica transmiterii la mare distan4 i a .alori?icrii in?orma4iilor, care com)inZ in?ormatica cu sateli4i i alte procedee moderne de comunica4ii8, teleteCtul, pota electronic, iar ca o *ncununare a acestor )ine?aceri ale ala#iei Marconi, Internetul$ Mass;media, *n care includem, *n primul rnd, presa scris, aceasta a.nd o prioritate 2enetic ?a4 de celelalte mi@loace de in?ormare, preDint o importan4 considera)il *n orice comunitate cultural, astDi ?iind o .erita)il institu4ie, in?ormarea corect i rapid de.enind o necesitate o)iecti. *n deD.oltarea intelectual a indi.idului, *n or2aniDarea .ie4ii sale sociale i *n 7re8modelarea sa 2eneral F uman. 'ic4ionarele lim)ii en2leDe 7*n .arianta american *n care a aprut acest termen8 de?inesc mass;media ast?elL ,,mass medium n., pl. mass mediaL un mi@loc de comunicare 7cum ar ?i Diarele, radioul, ?ilmele, tele.iDiunea8 menit s se di?uDeDe *n mase i s sta)ileasc etaloanele, idealurile i 4elurile acestora, ?olosit de o)icei la pluralE&7. Nn lim)ile ?ranceD i 2erman, caracteristicile pluralului sunt puse *n e.iden4L les mKdias i die Medien. Nn sensul cel mai rspndit astDi, prin ,,mediumE 7lat. media, pl$ medium8 se *n4ele2e canalul prin care mesa@ul parcur2e distan4a de la emi4tor spre receptor. Nn preDent, termenul media *nlocuiete *ntrea2a eCpresie mass; media, semni?icnd, simultan, te:nica de producere i de transmitere a mesa@elor, suma mesa@elor ast?el di?uDate.
&7

PebsterMs +*ird 6e- International /ictionar4, /erriamF Ve)ster, 190,.

"#

a noi, termenul mass;media nu este *nre2istrat de toate dic4ionarele i lucrrile normati.e, iar unele din de?ini4iile propuse nu sunt su?icient de ri2uroase, *n ceea ce pri.ete con4inutul i orto2ra?ierea acestuia. /ic%ionarul e#plicativ al limbii romne </'X=, Editura Academiei, Bucureti, 197#, de?inete termenul 7scris ?r cratim8 drept ,,comunica4ii de masE7'E;, #$,8, ?r aFi men4iona 2enul i numrul, ?cnd trimitere la cu.ntul comunica%ie, unde la sensul & se men4ioneaDL 7*n sinta2ma8 ,,comunica%ii de mas _ totalitatea mi@loacelor te:nice de comunicare a in?orma4iilor 7pot, tele2ra?, tele?on, radio, tele.iDiune, cinema, pu)lica4ii etc.E8 7'E;, 1798. /ic%ionarul de neologisme, edi4ia a IIIF a, Editura Academiei, Bucureti, 1970, autori, Florin /arcu i Constant /aneca, *nre2istreaD i de?inete termenul 7scris cu cratim8 ast?elL ,, mass; media s.n. _ totalitatea mi@loacelor te:nice de comunicare *n mas a in?orma4iilor 7radio, tele.iDiune, cinemato2ra?, pu)lica4ii, disc, ma2neto?on etc.8 [pron. mes midia en2l., ?r. it. mass media communicatiosE\. Critica)il este, dup opinia lui Andrei Banta, su2estia de pronun4are ?acultati. i completarea etimonului cu communications care creeaD o con?uDie, *ntruct *n en2leD, a?irm autorul, aceast ?orm nu eCist &0. Nn ciuda recomandrii de pronun4are ?acultati., mes midia, aproape to4i .or)itorii lim)ii romne actuale rostesc mas i nu mes, media i nu midia, pronun4area mas media de.enind c.asi2eneral, i, dup prerea noastr, corect 7s nu uitm c cele dou cu.inte care compun sinta2ma sunt de ori2ine latinL massa, ;ae i medium, ;ii, pl. media8. Florica 'imitrescu, *n /ic%ionarul de cuvinte recente, edi4ia a IIFa, Editura o2os, Bucureti, 1997, trateaD sintetic i corect mass;media, dar nu speci?ic sensul de plural 7care reDult dintrFun eCemplu citat la efemerizare8. /ic%ionarul ortografic, ortoepic i morfologic al limbii romne 7'11/ $, $%%#8, Editura Academiei, Bucureti, recomand ?orma mass; media [_ 7presa audio.iDual8 7FdiFa8 s. ?. <o mass;media independent=, art. <mass;media actual, 2. d. art. mass;mediei <prin intermediul mass;mediei=\. Nn @urul conceptului de mas sFau purtat numeroase polemici 7sociolo2ice, psi:olo2ice, ?iloso?ice8. 3nii autori au su)liniat ?aptul c *n lim)a@ul secolului al ;I;Flea, masa desemna pturile sociale in?erioare, con2lomeratele sociale amor?e, periculoase i .iolente&9, termenul opunnduFse ,,mul4imiiE i ,,pu)liculuiEL primul termen se re?er la o
&0

+eDi Andrei Banta, Mass media, *n R, ; I, 199$, nr.&, p.1&1F1&&. Re?eritor la su)stanti.ul compus mass;media, .eDi /ioara A.ram, &rtografia pentru to%i, Editura Academiei Romne, Bucureti, 199%, p.9%M /atilda Cara2iuF/ario4eanu, Mass;media, *n ,,Romnia literarE, 199%, nr.11, p.7. &9 5tGp:ane 1li.esi, Aistoire politiNue de la tKlKvision, !aris, 1990, p.$7F"1.

",

2rupare uman localiDat precis, dominat de impulsuri a?ecti.e, ira4ionale i care se mani?est prin ac4iuni punctuale i impre.iDi)ileM ,,pu)liculE repreDint un ansam)lu, limitat numeric, de indi.iDi, care au contiin4a apartenen4ei la o comunitate de interese i care se mani?est coerent, rareori cu .iolen4. 3nul dintre cei mai recunoscu4i specialiti ai domeniului, Jean CaDeneu.e, de?inete media ast?elL ,,/edia desemneaD *n principiu procesele de mediere, mi@loacele de comunicare i se traduce, *n 2eneral, cu sinta2ma comunica%iile de mas. ReDult c media _ mi@loace de in?ormare 7comunicare8, iar mass;media _ mi@loace de comunicare pentru un pu)lic lar2, de mas, mi@loace in.entate i ?olosite de ci.iliDa4iile moderne i care au drept caracteristic esen4ial uriaa lor putere corelat cu un .ast cmp de ac4iuneE"%. a rndul lor, autorii /ic%ionarului mass;media, consider c termenul media se re?er, simultan, la o te:nic anume, la un mod de ?olosire a acestei te:nici, la un pu)lic determinat, la institu4iile speci?ice i la anumite 2enuri sau ?orme de eCprimare"1. /a@oritatea celor care au de?init mass;media pierd din .edere ?aptul c mass;media nu transmit doar in?orma4ii propriuFDise, ci rolul acestora este i de a influen%a, de a ?orma anumite con.in2eri sau c:iar de a manipula *ntrFun anume ?elM de aceea am considerat ca ?iind mai eCact de?ini4ia propus de autorii /ic%ionarului politic, care de?inesc mass;media ast?elL ,,Ansam)lul mi@loacelor i modalit4ilor te:nice moderne de informare i influen%are 7s.n.8 a maselor sau, alt?el spus, comunica%ia de mas realiDat prin pres, radio, t., cinemato2ra?, discuri i alte mi@loace. (ruparea lor *ntrFo sin2ur cate2orie se *ntemeiaD pe ?aptul c toate contri)uie la crearea culturii de mas, proprie ci.iliDa4iei moderne, di?erit de cultura reDer.at pu)licului instruit, cultur di?uDat prin institu4ii de *n.4mnt i cr4iE"$. 'e?ini4ia de mai sus preDint a.anta@ul c e.iden4iaD un amnunt ?oarte important, trecut cu .ederea de acei care au *ncercat s de?ineasc termenulL mass;media nu sunt neutre ?a4 de in?orma4iile pe care le .e:iculeaD, dei mi@loacele comunicrii de mas sunt secundare, deri.ate, dependente, dup prerea noastr, de principalul mi@loc de comunicare 1 vorbirea. Att vorbirea, ct i mass;media transmit, concomitent cu di.ersele in?orma4ii particulare, i propriul lor mesa@, 2eneral i constantL un anumit mod de n%elegere, de interpretare i de apreciere a lumii. +or)irea oral, dar mai ales cea scris al?a)etic, comunic un model intelectual,
"% "1 "$

Jean CaDeneu.e, La sociKtK de lMubicuitK, Editura 'enoelF(ont:ier,197$, p.1% Francis Balle7coord.8, /ictionnaire des mKdias, arousse, !aris,1997, p.1"9. 5.6ma, /ic%ionar politic, Editura Academiei Romne, Bucureti, 199&, p.1,7.

"7

ra4ional, lo2ic de *n4ele2ere, iar mi@loacele audioF.ideo, de eCemplu, transmit un model pra2matic, senDorial, a?ecti. de pricepere. ,,!rin mesa@ul lor propriu, inerent structurii lor, preciDeaD 9enri Vald, mi@loacele de mas ale comunicrii particip i ele la ?ormarea ideilor pe care le transmitE"&. Nn preDent, termenul media are tendin4a s se rup de cellalt element al sinta2mei 7,,massE8 i s acopere, sin2ur, aria de semni?ica4ii speci?ice acestui su)stanti. compus, 2enernd ast?el di.erse cu.inte deri.ateL mediacra%ie, mediamat, mediologie, mediativitate, multimedia, mediere, a mediatiza, mediatizare, ultimii doi termeni a.nd o ?rec.en4 din ce *n ce mai ridicat nu numai *n mediile de specialitate. Jo:n Fis=e acord termenului media dou accep4iiL a8 a2en4ie intermediar care a)iliteaD un proces de comunicareM )8 deD.oltare te:nolo2ic apt s ampli?ice suporturile pe care se realiDeaD o lar2 tipolo2ie a comunicriiL scrieri, discursuri, 2estic, comportament, micare, peisa2istic, alte componente ale mesa@elor *n coduri indi.iduale sau miCte, pe unul sau mai multe canale. !rin urmare, *n comunicarea propriuFDis, media are o ?unc4ie )i.alent, intermediaD mesa@ul *ntrFun anume cod, repreDint o modalitate te:nic apt s transmitUdi?uDeDe un mesa@. Cnd *n uDul leCical curent se aude ?ormularea Smedia tiprite sau audio.iDualeE, *n4elesul care primeaD nu este acela de Sce anume se transmiteE, ci cine anume transmite, radioul, Diarul, tele.iDiunea *n ipostaDe de suporturi te:nice. 5. Pre$a a %"al, . 6#%re liber%a%e 0i i#'epe#'e#7, Alturi de alte institu4ii ale statului, )iserica i armata, presa se a?l de ani )uni pe primele locuri *n topul credi)ilit4ii i al *ncrederii acordate de popula4ie institu4iilor democra4iei, dup cum au demonstrat toate sonda@ele realiDate de specialiti, spre deose)ire de parlament i 2u.ern care ocup constant ultimele locuri *n aceleai sonda@e. Nn plan economic, *n ultimii ani, presa trece printrFo perioad de concentrare a propriet4ii, procesul de concentrare a mi@loacelor de in?ormare *n mas, *n ceea ce numim trustizarea presei romneti, ?iind departe de a se ?i *nc:eiat. Nn mod normal, concentrarea propriet4ii *n minile a trei, patru sau cinci oameni de a?aceri sau 2rupuri de a?aceri nu este un pericol *n sine, ca proces. Att timp ct interesele lor de a?aceri nu con.er2, li)ertatea presei *n 2eneral nu ar tre)ui s ai) de su?erit *n mod ?undamental. !ro)lemele ar putea s apar *n momentul unei alian4e *ntre aceste 2rupuri media, care s in:i)e anumite deD)ateri, s manipuleDe opinia pu)lic sau s eCercite presiuni pe anumite
"&

9enri Vald, Mass;Media, *n ,,5ecolul $%E, 190&, nr.&F"F#, p.&7.

"0

Done institu4ionale *n )ene?iciul propriu. 6otodat, perioada $%%# - $%%, a ?ost marcat de e.enimente deose)ite i 2ra.e, cu caracter de unicat, care au in?luen4at comunitatea @urnalistic din Romnia, cum ar ?i caDul celor trei @urnaliti capti.i *n Ira= 7$%%#8 sau Campania 2oci Curate 7$%%,8 pentru deconspirarea @urnalitilor cola)oratori ai ?ostei 5ecurit4i. !otri.it .aportului <DIIQ;DIIG= <Libertatea i independen%a presei n .omnia=, *ntocmit de 3niunea 5indical /edia 5ind, ,,nu putem .or)i de o ade.rat A !A6RA !36ERE *n stat, atta .reme ct mai sunt multe pro)leme de reDol.at la ni.elul presei romneti. i)ertatea de eCprimare, independen4a massFmedia i responsa)iliDarea sunt deDiderate care pot ?i *n?ptuite numai printrFo .oin4 comun a tuturor celor implica4i pe pia4a media, @urnaliti, patroni, an2a@a4i sau ?reelanceri, or2aniDa4ii sindicale, patronale i pro?esionale etc. *n scopul *ndeplinirii unui unic deDideratL in?ormarea prompt i corect a pu)liculuiE. 5Fa .or)it i sFa scris *n presa romneasc postdecem)rist cum c a.em deFa ?ace cu o perioad de tranDi4ie, care se re?lect *n toate aspectele, ni.elurile .ie4ii politice, sociale, economice, culturale etc. ale societ4ii romneti, i, implicit, *n domenii pro?esionale, cum este i cel al @urnalismului. 'eopotri. *n discursurile tiin4i?ice, critice i *n ?elurite interac4iuni sociale, de tip coloc.ial, termenul tranDi4ie apare o)sesi., adesea cu conota4ii ne2ati.e sau cu su)*n4ele2erea ?aptului c prelun2irea acestei stri *ntrDie apari4ia unor reale sc:im)ri poDiti.e sau re.enirea la normalitate. 'in perspecti. teoretic, se poate considera c presa din Romnia a a)andonat )rusc modelul totalitarist, tinDnd spre cel al societ4ii )aDate pe principiile i .alorile democraticeL li)erul acces la in?orma4ii, li)ertatea de eCprimare a opiniilor, li)era circula4ie a ideilor. 6ranDi4ia implic o succesiune de trans?ormri, nu numai *n .ia4a politicoFeconomic, ci i *n ceea ce pri.ete mentalit4ile, o)iceiurile, ateptrile indi.iDilor din interiorul sistemului mediatic. Recunoaterea drepturilor democratice, aa cum preciDeaD di.eri analiti, nu presupune neaprat eCercitarea deplin a acestora *n planul .ie4ii politice, sociale i nici *n realitatea mediatic. 'ependen4a sistemului mediatic ?a4 de puterea politic i di.ersele presiuni economice eCercitate asupra lui sunt cte.a dintre pro)lemele cu care se con?runt presa romneasc actual.

"9

1 anc:et realiDat la *nceputul anului $%%# de ctre redac4ia azetei !urnalitilorHH rele.a ?aptul c 7#` din reponden4i apreciau c puterea ?ace presiuni indirecte asupra presei, dup cum urmeaDL prin pr2:ii economice 7pre4ul :rtiei, lipsa spri@inului ?inanciar, distri)u4ia pre?eren4ial i condi4ionat a su).en4iilor, sistemul taCelor i impoDitelor pentru pu)licitate8, prin )locarea accesului la in?orma4ii M prin intimidri directe i icane 7procese de calomnie, e.acuri din sedii, amenin4ri din partea pre?ec4ilor, a 2rDii ?inanciare, interceptarea con.or)irilor tele?onice i a coresponden4ei etc.8 'intrFo alt perspecti., presa romneasc a trecut *ntrFun timp scurt, printrFo serie de modi?icri pe care leFa cunoscut media occidental i american *ntrFo perioad mai lun2 de timp. Aceste modi?icri au reDultat din le2turile a trei ?enomeneL fragmentarea, conglomerarea i globalizarea. Re2sim aceste ?enomene *n etape di?erite de deD.oltare a presei romnetiL dac la *nceput o)ser.am apari4ia :aotic a unui numr tot mai mare de canale mediatice aprute din interesul pie4ei de a a@un2e la se2mente de pu)lic tot mai *n2uste, tendin4a actual a massFmediei romneti, *n plan or2aniDa4ional, este aceea de creare a unor concerne multimedia, cu capital auto:ton sau strin 76rustul de !res !R1, AA6EAA, REA I6A6EA etc.8 'e asemenea, trusturi de pres interna4ionale controleaD o parte a presei romneti, cum este caDul, *ntre altele al Casei Interna4ionale de Editur RIA(IER. Nn s?rit, 2lo)aliDarea *n pres, se re?er la eCpansiunea ?enomenelor ?ra2mentrii i con2lomerrii dincolo de ?rontierele na4ionale. Fenomenul 2lo)aliDrii a a.ut drept consecin4 *n massFmedia romneasc, printre altele, standardiDarea ?ormelor i con4inuturilor mediatice, prin care se estompeaD particularit4ile culturilor na4ionale. Nn ultim instan4, a.em deFa ?ace cu prea pu4in ori2inalitate i creati.itate in.estite *n produsele mediatice, att *n s?era in?orma4iei, ct i a di.ertismentului. Aceast standardiDare, potri.it aceluiai .aport, poate ?i o)ser.at i la noi, spre eCemplu, *n eCercitarea func%iei de divertisment a massFmediei. 6oate posturile comerciale de tele.iDiune de la noi, c:iar i cel pu)lic, au importat ?ormate de emisiuni de di.ertisment produse de companii media interna4ionale, pe care le re2sim pe posturile comerciale 2ermane, italiene, ?ranceDe, olandeDe, spaniole, etc. 'in aceast cate2orie ?ac parte emisiunile cu pu)lic, interacti.e, de 2en Surprize, Surprize, Iart;m, /in dragoste, Jig Jrot*er etc. 3n alt ?ormat important este tal,;s*o-;ul, care se ?ocaliDeaD pe teme politice, sociale sau economice. 'ac adu2m la
""

)%%p89920:.;3.12:.1&29$ear )<=> a )e84*f2=?ER@+EA8BBB.+e'ia$i#'.ro9

#%

acestea di?uDarea constant a serialelor i ?ilmelor de ?ic4iune produse la 9ollOWood, a teleno.elelor sudFamericane, am putea .or)i despre o Scultur a di.ertismentului mediaticE la scar 2lo)al. 'i.ertismentul e preDent i *n presta4ia posturilor de radio comerciale, locale sau na4ionale, mai pu4in radioul pu)lic. Nn comunicarea radio, tendin4a de *m)inare a in?orma4iei cu di.ertismentul, aaFDisul infotainment, se realiDeaD prin alternan4a dinamic a in?orma4iilor i muDicii. (enurile i .edetele muDicale promo.ate sunt *n mare parte aceleai pe toate posturile. !unctele de .edere critice re?eritoare la ?unc4ia de di.ertisment a massFmediei au *n .edere, pe de o parte, ponderea acesteia *n raport cu celelalte ?unc4ii - in?ormati., ?ormatoare de opinii, tri)un de deD)atere, transmiterea culturii - i, pe de alt parte, .aloarea i calitatea cultural a produc4iilor de acest 2en. ?. Tabloi'i2area 3na din cele mai importante caracteristici ale e.olu4iei massFmedia este trecerea de la o pres militant, de opinie, la una de ?apt di.ers. Aceast sc:im)are de re2istru sFa produs *ntrFun inter.al de timp ?oarte scurt i a cuprins toate componentele massFmediei, printrFo amal2amare a stilurilor, 2enurilor i ?ormatelor. Modul tabloid de a ?ace pres nu a a@uns s repreDinte un tip de produs i de discurs @urnalistic independent de celelalte 7cu care coeCist *n sistemul 2lo)al8, ci a de.enit un ?el de plasm care scald toate tipurile de media i toate ?ormele de discurs @urnalistic. Alear2 dup senDa4ionalul ie?tin i Diarele cu preten4ii, ai cror directori sau redactoriFe?i se consider Slideri de opinieE i .or s conteDe ca .oci cu autoritate. Amestecul *ntre comer4ul cu tiri mor)ide i dorin4a de presti2iu mediatic este, i el, un semn al neaeDrii criteriilor, al primiti.ismului moral de care societatea noastr nu reuete s scape. Acest ?enomen de amestecare a 2enurilor i a re2istrelor a condus, ine.ita)il, la o criD de identitate a presei romneti. Stilului tabloid a condus la 2eneraliDarea unui sin2ur tip de discurs @urnalisticL )om)ardarea cu su)iecte minore, preDentate ca i cum ar ?i realit4i, e.enimente sau procese de *nsemntate, *n timp ce ?aptele sau tendin4ele strin2ente cu care oamenii se con?runt Dilnic sunt i2norate, minimaliDate sau reduse la notele scandaloase. ] 5enDa4ionaliDarea ^ .ie4ii de Di cu Di conduce la stereotipie M eCcesele strnesc un interes anecdotic i sl)esc att ideea de in?ormare, ct i ne.oia de in?ormare. Este rele.ant caracterul ] isteric ^ al unei pr4i a presei romneti, care eCa2ereaD pn la a)surd unele su)iecte cu impact social minor, dar care i2nor temele de

#1

interes pu)lic ma@or. 'ecupa@ul ta)loid i stilul spectaculos plaseaD presa *n poDi4ia de ?urniDoare de di.ertisment i pe @urnaliti *n ipostaDa de cei care distreaD. Nn aceste condi4ii, scderea lent a audien4ei presei centrale eCprim colapsul unui model, 2eneraliDat i repetat pn la a)surd, precum i incapacitatea celor care ?ac Diare de a o?eri un model alternati.. +abloidizarea a de.enit i o caracteristic a tele.iDiunilor. Ea este e.ident att la ni.elul pro2ramelor de di.ertisment, prin pri.ile2ierea emisiunilor i ?ormatelor ?acile, populare i senDa4ionaliste, ct i acela al pro2ramelor de in?ormare. Nn acest ultim caD distin2em dou tipuri de strate2iiL F unele emisiuni de in?ormare care se re?er numai la e.enimente de ?apt di.ers, precum i emisiunile care mimeaD ?ormatul de in?ormare, dar care au *n mod eCclusi. i pro2ramatic con4inuturi de tip senDa4ionalist M F @urnalele de actualit4i din prime time"#, care iFau modi?icat structura pentru a ?ace loc tirilor de tip ta)loid i c:iar pentru a le plasa *n poDi4ii pri.ile2iate. Aceast tendin4 este surprinDtoare dac ne 2ndim c succesul tele.iDiunilor comerciale sFa datorat la *nceput 7199,F19908 tocmai promo.rii stilului neutru, sistemului de ierar:iDare a in?orma4iei i personaliDrii tirilor prin per?orman4a unui preDentator, toate ?iind caracteristici ale ?ormatelor occidentale de @urnale de actualit4i. 'fectele tabloidizrii se resimt i la nivelul limba!ului !urnalistic L acesta *i pierde neutralitatea i ec:ili)rul i se las in.adat de termeni *ncrca4i de conota4ii a?ecti.e. a captul acestui proces se a@un2e, prin e?ectul cumulat al 2oanei dup e?ecte dramatice i al precarit4ii culturii 2enerale i pro?esionale a celor din pres, la de2radarea ocant a lim)a@ului promo.at de @urnaliti.

"#

Inter.alul orar *n care posturile de radio i de tele.iDiune se )ucur de o audien4 maCim. 6ermenul este

speci?ic emisiunilor de radio, *n timp ce pentru tele.iDiune se ?olosete termenul pea, time 7?rec.ent *ns ?ace re?erire la am)ele suporturi8.

#$