Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea din Bucureti Facultatea de Litere

Anul I

Specializarea:Comunicare i relaii publice

Particulariti de redactare n textul publicitar Studiu de caz

2013 Cuprins

Argument...................................................................pg.3 Concepte teoretice.......................................................pg.4 Studiu de caz...................................................pg.5 ! " # $ Concluzii...................................................................pg.10 %eclame analizate...................................pg.11 12 13 14 15 &ibliogra'ie................................................................pg.1!

pg.

Argument

(rin prezenta lucrare )mi propun *+ o'er o analiz+ a cinci reclame comerciale din perioada comuni*t+ pentru a reui *+ )neleg mai bine modul lor de redactare dar )n acelai timp di'erenele i a*em+n+rile dintre ace*tea i reclamele comerciale recente.

Am ale* te,tul publicitar deoarece )n prezent publicitatea *e impune drept cea mai in'luent+ modalitate de di*cur* i dore*c prin analiza ace*tor te,te *+ de*cop+r dac+ i reclamele din perioada comuni*t+ cuno*cute pentru rigiditatea lor a-eau un anumit grad de per*ua*iune. Scopul urm+rit )n acea*t+ lucrare e*te analiza ling-i*tic+ la ni-el le,ical *tili*tic i mor'o.*intactic a te,telor ale*e punctul de plecare )n elaborare con*tituindu.l baza teoretic+ apro'undat+ )n ultimele luni. /ucrarea -a 'i *tructurat+ )n doua p+ri dupa cum urmeaz+: (rima parte.prezint+ conceptele teoretice utilizate )n analiz+ A doua parte.e*te con*acrat+ analizei celor cinci te,te publicitare
pg.
3

C ncepte te retice

0e,tul publicitar e*te un me*a1 aparin2nd *tilului publici*tic o *ituaie de comunicare ce pre*upune un emi+tor i un receptor. 3rice reclam+ e*te alc+tuit+ din )mbinarea a dou+ componente *tructurale:imagine i te,t.Atenia ne e*te atra*+ e-ident de imagine de aceea te,tul care o )n*oete trebuie *+ 'ie *curt *uge*ti- amuzant prieteno* )nc2t *+ trezea*c+ intere*ul pentru produ*ul4*er-iciul promo-at. 0oate ace*tea poart+ numele de principiul AI5A 6atenie intere* dorin+ aciune7. 8,i*t+ trei categorii mari de reclame:reclama comercial+ 6pe care o -oi analiza )n ace*t *tudiu de caz7 reclama *ocial+ i cea politic+. (articularit+i de redactare ale reclamei comerciale: (er*ona1ul garant imprim+ un ton optimi*t poziti- bene'ic (ublicul int+ e *egmentat riguro* )n 'uncie de criterii ce in de identitatea con*umatorului.-2r*t+ *e, -enit etc. Con-ieuie*c cele dou+ tipuri de *tructuri con-enionale con'orm principiului lui 5a-id 3gil-91 )n

David Ogilvy,Ogilvy on Advertising,Prion,imperial Works,Perren Street,London,1999,p.102 112

pg.

ceea ce pri-ete *egmentarea *paiului.243 imagine 143 te,t

Studiu de caz 1. (rima reclam+ comercial+ analizat+ e*te o reclam+ la auto-e:iculul 5acia 1310 ap+rut+ )n ;iarul <Sc2nteia= din perioada comuni*t+.

>e*a1ul reclamei e*te unul de poziionare a m+rcii: <?outatea anului.5acia 1310= unde 5acia e*te prezentat+ ca o ino-aie .@ntreaga reclam+ e*te con*tituit+ din detaliile te:nice ale automobilului pentru a e-idenia a-anta1ele pentru con*umator. /a ni-el mor'ologic remarc+m lip*a -erbelor cu e,cepia unui participiu <'abricate= )n *c:imb apar 'oarte multe numerale cardinale: <40= 140= =!0=etc. dar i pre*curt+ri: <mm= =cmc= =Am= ce aparin de domeniul auto. Cu-intele c:eie ale reclamei *unt *cri*e boldat tocmai pentru a e-idenia e*enialul:produc+torul capacitatea cilindric+ per'ormane.

pg.

"

5in per*pecti-+ *intactic+ te,tul are o di*punere *ec-enial+ cu o *tructur+ )nc:i*+ i delimitat+ cantitatiprin *egmentare.

Imaginile ce )n*oe*c te,tul publicitar )n'+ieaz+ produ*ul la care *e 'ace reclam+ )n ace*t caz maina 5acia iar cromatica 'undalului e*te con*tituit+ din portocaliu i galben.

2. Cea de.a doua reclam+ comercial+ e*te o reclam+ la produ*ele co*metice ?i-ea Super ap+rut+ )n ziarul <Sc2nteia= din perioada comuni*t+.

0itlul e*te con*tituit dintr.o propoziie incomplet+ <C)nd alegei un cadou..=care *e continu+ cu corpul te,tului tocmai pentru a e-idenia 'aptul c+ produ*ele ?i-ea Super *unt ideale pentru un cadou per*oanelor dragi dar i pentru a menine cititorul intere*at i pentru a.l 'ace *+ citea*c+ mai departe. /a ni-el mor'ologic *unt 'olo*ite -erbe la per*oana a doua plural 6<g2ndii.-+=7ca o *trategie de per*ua*iune ce are drept *cop meninerea ateniei dar i obinerea

pg.

adeziunii publicului.Sunt utilizate i ad1ecti-e precum <pl+cut= =util= =recon'ortant= pentru a de*crie produ*ul. 5e a*emenea cu-intele c:eie *unt *cri*e boldat:numele produ*ului dar i al produc+torului. ?umele m+rcii e*te *cri* cu ma1u*cule tocmai pentru a *e )nelege c+ e*te ce-a re-oluionar. /a ni-el *intactic utilizarea punctelor de *u*pen*ie *ubliniaz+ *u*pan*ul )n contientizarea unei idei.

0e,tul publicitar e*te )n*oit de imaginea produ*elor dar i de c:ipul unei 'emei care reprezint+ imaginea con*umatoarelor.

3. Cea de.a treia reclam+ comercial+ 'ace re'erire la produ*ele obinute din lemn i e*te o reclam+ ap+rut+ )n ziarul <Sc2nteia= )n perioada comuni*t+.

0itlul e*te con*tituit dintr.o comparaie <A*emenea 'lorilor= pentru a *ugera 'aptul ca produ*ul are aceleai )n*uiri ca o 'loare:ging+ie 'rumu*ee *en*ibilitate. 0itlul ca i numele produ*ului *unt *cri*e )nclinat pentru a atrage atenia cititorului.5e a*emenea numele produ*ului : </uc:ian= 'ace re'erire la pictorul Bte'an
pg.
$

/uc:ian denumit <poetul pla*tic al 'lorilor= de aceea i comparaia din titlu. /a ni-el mor'ologic *unt utilizate -erbe la per*oana a doua plural : <ro*tii= =g2ndii.-+= =)nt2lnii= ce are drept *cop apropierea de public 'iind a*t'el un mod de per*uadare a cump+r+torului. Ad1ecti-ele <con'ort= =pre*tigiu= nu 'ac dec2t *+ aduc+ o imagine 'a-orabil+ a 'irmei )n oc:ii publicului int+. /a ni-el *intactic te,tul are o *tructur+ )nc:i*+ i delimitat+ cantitati- prin *egmentare.

0e,tul publicitar e*te )n*oit i de imaginea produ*ului 6ma*a din lemn7 pe care e*te aezat+ )n mod *imbolic o gla*tr+ cu 'lori '+c2nd re'erire la comparatia din titlu iar culorile 'olo*ite ca 'undal *unt -erde i galben culori ce *e )nt2lne*c de* i )n coloritul 'lorilor.

4. Cea de.a patra reclam+ comercial+ ap+rut+ tot in ziarul <Sc2nteia=din perioada comuni*t+ 'ace re'erire la tele-izoarele cu circuite integrate.

0itlul <0ele-izoare cu circuite integrate=e*te *cri* )ngroat i are o dimen*iune mai mare dec2t corpul

pg.

te,tului pentru a atrage atenia cititorului i pentru a.l determina *+ citea*c+ mai departe. /a ni-el mor'ologic *e ob*er-+ utilizarea -erbelor la per*oana a doua plural : <putei= =dorii= care are drept *cop apropierea de public. @n )nceput *unt prezentate bene'iciile adu*e de noile tele-izoare cu circuite integrate pentru a determina con*umatorul *+ cumpere produ*ul *unt prezentate m+rcile de tele-izor precum *i preul la care pot 'i ac:iziionate. /a ni-el *intactic te,tul are o *tructura )nc:i*+ i delimitat+ cantitati- prin *egmentare.

Ceea ce atrage atenia cititorului prima dat+ cand pri-ete acea*t+ reclam+ e*te paleta cromatic+ di-er*+ utilizat+ pentru 'undalul reclamei.5e a*emenea te,tul e*te )n*oit de o imagine a produ*ului dar i de o imagine cu *iluetele a trei per*oane '+c2nd re'erire la publicul int+.

5. Cltima reclam+ comercial+ 'ace re'erire la preparatele con*er-ate prin 'rig i e*te o reclam+ din ziarul <Sc2nteia= ap+rut )n perioada comuni*t+.
pg.
9

0itlul e*te compu* din trei ad1ecti-e: <apeti*ante nutriti-e practice=tocmai pentru a e-idenia a-anta1ele ace*tor produ*e i pentru a determina cump+r+torul *+ le ac:iziioneze.5e a*emenea titlul e*te *cri* cu o alt+ culoare i mai mare dec2t re*tul te,tului tocmai pentru a atrage atenia cititorului. /a ni-el mor'ologic *e ob*er-+ utilizarea *ub*tanti-elor ce denume*c m2nc+ruri:=ciorbe= =*oteuri= =de*erturi= iar 'olo*irea interogaiei retorice : <SecretulD=are rolul de a *t2rni curiozitatea cump+r+torului i de a.l 'ace *+ citea*c+ mai departe. /a ni-el *intactic te,tul are o *tructur+ )nc:i*+ i delimitat+ cantitati- prin *egmentare.

0e,tul e*te )n*oit i de o imagine cu o 'emeie g+tind tocmai pentru a ilu*tra c+rui tip de public )i e*te adre*at+ reclama.

pg.

10

C ncluzii Ca o concluzie printr.o analiz+ am+nunit+ a 'ormelor te,telor publicitare dar i a imaginilor ce le )n*oe*c am realizat c+ e,i*t+ mari di'erene )ntre reclamele comerciale din perioada comuni*mului i cele din zilele noa*tre. %eclamele din perioada comuni*t+ *unt caracterizate de rigiditate *tructura te,telor e*te aceeai 'iind delimitate cantitati- prin *egmentare. Imaginile 'olo*ite ilu*treaz+ )ntotdeauna produ*ul *au publicul c+ruia i *e adre*eaz+ reclama . 5e cele mai multe ori reclamele nu au )n compoziia lor -erbe prezent2nd doar detalii te:nice iar puinele -erbe prezente *unt la per*oana a doua plural cu *copul apropierii publicului.

%eclame analizate
pg.
11

1.

2.
pg.

12

3.
pg.
13

4.

pg.

1!

5.

pg.

1"

Bibli gra!ie

3lga &+l+ne*cu <%edact+ri de te,te= &ucureti editura Ariadna 1$$# 200" Suportul de cur*

pg.

1#