Sunteți pe pagina 1din 72

Cuprins

Cuprins ........................................................................................................................................1 1. CERCETARE CALITATIV...................................................................................................2 1.1. Caracterizare succint a organizaiei ...................................................................................2 1.2. Denumirea temei generale e cercetare ...............................................................................2 1.!. Denumirea temei care "ace o#iectul cercetrii calitati$e plec%n e la tema general ........................................................................2 1.&. 'piunea pentru una in meto ele calitati$e e cercetare....................................................2 1.(. 'piunea pentru o meto proiecti$ .................................................................................1( 2. )R'IECTAREA *I TE+TAREA C,E+TI'-AR.L.I DE+TI-AT CERCETRII DE+CRI)TIVE AV/-D 0- VEDERE TE1A 2E-ERAL DE CERCETARE *I RE3.LTATELE CERCETRII CALITATIVE .......................................................................................................................................................14 2.1. 5ormularea ipotezelor generale 6i a ipotezelor statistice....................................................14 2.2. +ta#ilirea o#iecti$elor cercetrii.........................................................................................17 2.!. )rezentarea c8estionarului 9n "orma "inal ........................................................................2: 2.&. )rezentarea aspectelor care au stat la #aza conceperii 6i stucturrii c8estionarului .............................................................................2: !. C'-+IDERA;II 1ET'D'L'2ICE )RIVI-D E*A-TI'-AREA......................................................................................................2! !.1. )opulaia cercetat 6i mrimea acesteia..............................................................................2! !.2. +ta#ilirea mrimii e6antionului...........................................................................................2! !.!. Descrierea succint a unitii e o#ser$are< e e6antionare 6i e analiz.......................................................................................................2& !.&. Alegerea meto ei e e6antionare........................................................................................2& !.(. Asigurarea reprezentati$itii e6antionului= $ali area e6antionului 9n raport cu principalele caracteristici ale populaiei cercetate.....................................................................2( &. A-ALI3A *I I-TER)RETAREA DATEL'R )RI1ARE *I +EC.-DARE...............................................................................27 &.1. +tatistica 9ntre#rilor rele$ante...........................................................................................27 &.2. Estimarea parametrilor populaiei pentru 2 $aria#ile importante ale cercetrii >estimare punctual 6i prin inter$ale e 9ncre ere?....................................................................................&& &.!. Testarea ipotezelor statistice ale cercetrii cu i"erite meto e ..........................................&@ &.&. Testarea i"erenelor intre me ii 6i a i"erenelor intre procente ................................................................................................&7 &.(. Analiza legturii intre ou $aria#ile ...............................................................................(2 &.@. Analiza asocierii intre $aria#ile........................................................................................(4 &.A. Analiz multi$aria#il ........................................................................................................@: (. C'-CL.3II< )R').-ERI....................................................................................................@2 Bi#liogra"ie ...............................................................................................................................@! AneCa 1D ....................................................................................................................................@&

1. CERCETARE CALITATIV
1.1. Caracterizare succint a organizaiei
Acest stu iul este realizat 9n ca rul cercetrii octorale a octoran ei Laura 1ure6an= cercetare octoral cu temaD Etica 6i responsa#ilitatea social 9n omeniul marEetingului >*coala Doctoral< +pecializarea 1arEeting< 5acultatea e *tiine Economice< .ni$ersitatea Transil$ania in Bra6o$? +tu iul e "a a "ost proiectat s e$alueze opiniile< atitu inile 6i comportamentele cetenilor #ra6o$eni 9n legtur cu pro#lemele pri$in protecia repturilor lor 9n calitate e consumatori< protecie realizat e institiii at%t e stat >'"iciul e )rotecie a Consumatorului in Bra6o$? ar 6i pri$ate >Asociaia e )rotecie a Consumatorului in Bra6o$?. Protecia consumatorului este pri$it ca 6i o component esenial a responsa#ilitii sociale a societilor comerciale care es"6oar acti$itate e marEeting< 9n str%ns legtur cu respectarea principiilor eticii 9n a"aceri e ctre acea6i categorie e societi comerciale. Desfurarea acestui studiu se 9ntin e pe trei ireciiD F Protecia drepturilor consumatorului braovean< realizat e institiii at%t e stat >'"iciul e )rotecie a Consumatorului in Bra6o$? ar 6i pri$ate >Asociaia e )rotecie a Consumatorului in Bra6o$?= F Cunoaterea drepturilor sale de ctre consumatorul braovean< F Respectarea drepturilor consumatorului braovean e ctre societile comerciale care es"6oar acti$itate e marEeting.

1.2. Denumirea temei generale de cercetare


Tema general care $a "ace o#iectul cercetrii se $a enumiD 'pinii< atitu ini 6i comportamente ale consumatorilor in i$i uali pri$in promo$area principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale.

1.3. Denumirea temei care face obiectul cercetrii calitative plec nd de la tema general
Tema care $a "ace o#iectul cercetrii calitati$e se $a enumiD )ercepia cetenilor #ra6o$eni pri$in protecia repturilor consumatorilor e ctre societile comerciale.

1.!. "piunea pentru una din metodele calitative de cercetare


1.!.1. #ustificarea opiunii pentru metoda calitativ aleas

A$%n 9n $e ere "aptul ca tema cercetat este o tem e interes general am consi erat nimerit o meto calitati$ e grup< 9n spe 5ocus G grupul. .n 5ocus grup este un inter$iu care ureaz 9ntre 7: 6i 12: minute< con us e un mo erator< 6i la care particip e la 6ase p%n la zece persoane< recrutate pe #aza caracteristicilor emogra"ice sau e comportament comune< caracteristici rezultate in o#iecti$ele cercetrii. 0n acest caz su#iecii se pot potena reciproc< iscuia put%n "i mai pro ucti$. 5ocus G grupul o"eraD F posi#ilitatea pro ucerii unor seturi e ate concentrate espre tema pus 9n iscuie= F o#inera unor etalii ale pro#lemei e cercetat 6i unor aspecte e "actur emoional care nu pot "i o#inute prin cercetri cantitati$e= F interaciunea e grup contri#uie la crearea unor e"ecte sinergice care con uc la o calitate superioar a in"ormaiilor comparati$ cu inter$iurile in i$i uale= F timp e colectare a atelor mult mai re us ec%t 9n cazul inter$iurilor in i$i uale= F 9nregistrarea $i eo a iscuiilor permite stu ierea lim#aHului nonG$er#al al su#iectului. Rezultatele unei cercetri calitati$e nu pot "i generalizate la 9ntreaga populaie int< ele in ic%n oar puncte e $e ere< moti$aii ale su#iecilor participani la stu iu. 1.!.2. Cine realizeaz cercetarea calitativ Cercetarea calitati$ este realizat e ctre octoran a Laura 1ure6an= 9n ca rul cercetrii octorale cu temaD Etica 6i responsa#ilitatea social 9n omeniul marEetingului >*coala Doctoral< +pecializarea 1arEeting< 5acultatea e *tiine Economice< .ni$ersitatea Transil$ania in Bra6o$?. 1.!.3. $rimea eantionului i constituirea lui Te8nica presupune< e o#icei< organizarea a cel puin ou grupuri< "iecare re"lect%n particularitiile unui anumit segment e pia. )rimul "ocusGgrup este "ormat in 4 mem#rii< "emei 6i #r#ai< cu $%rste cuprinse 9ntre 14 6i !( e ani. Al oilea grup este "ormat tot in 4 mem#rii< #r#ai 6i "emei< cu $%rste e peste !( e ani. %antionarea sGa realizat cu aHutorul #azei e ate "ormat in numerele e tele"on ale populaiei #ra6o$ene luate in cartea e tele"on in 2::@< aleg%n uGse aleator un numr e 12 pagini pentru a se cuta posi#ilii inter$ie$ai e grup 6i aplic%n uGse un algoritm e cutare sta#ilit aleator. )entru 9ntocmirea e6antionului sGa utilizat ca meto e e6antionare meto a aleatoare sistematic< iar pasul mecanic >statistic? a "ost I in @ 9n @ persoaneJ< populaia a$ut 9n $e ere "iin cea a 1unicipiului Bra6o$. Recrutarea este una intre cele mai importante etape e organizare a unei iscuii e grup. De o#icei< recrutarea participanilor se "ace cu aHutorul unui c8estionar e recrutare< care s permit selectarea acelor in i$izi ce corespun in punctul e $e ere al unor criterii presta#ilite. C8estionarul e recrutare $a inclu e< eci< 9ntre#ri cu pri$ire la toate caracteristicile consi erate a "i importante >$%rst< seC< ocupaie< e ucaie< $enit lunar me iu personal 6.a.?. Toto at< cu aHutorul c8estionarului< printrGo 9ntre#are speci"ic< se $a elimina posi#ilitatea inclu erii 9n e6antion a unei persoane care< 9n ultimele 6ase luni< a participat la o alt 9nt%lnire e acela6i gen. )entru a se e$ita situaiile 9n care nu se 9ntrune6te numrul e participani orit e cercettor< se recoman recrutarea unui numr mai mare e in i$izi. C&estionarul de identificare 'racolare( se pune 9n practic cu aHutorul inter$iului tele"onic< "iin inter$ie$ate mai multe persoane in populaiaGca ru cercetat< pentru a se aHunge

la cei 1@ titulari 6i 2 rezer$e< care corespun tuturor criteriilor e selecie impuse< ar care 6i con"irm participarea la 6e inele e inter$ie$are. )articipanii la o iscuie "ocalizat e grup sunt remunerai. Este #ine ca acest lucru s "ie a us la cuno6tin 9n momentul recrutrii< preciz%n uGse c8iar suma pe care ar urma s o primeasc. )lata e"ecti$ se $a realiza 9ns numai up 9nc8eierea reuniunii. +umele care pot "i o"erite i"er 9n "uncie e momentul ales pentru es"6urarea iscuiei e grup< ca 6i 9n "uncie e componena grupului >consumatori sau speciali6ti?. C8estionarul e i enti"icare >racolare? a "ost pus 9n practic cu aHutorul inter$iului tele"onic< "iin inter$ie$ate &2 e persoane in populaia cercetat< pentru a se aHunge la cei 1@ titulari 6i 2 rezer$e< care au corespuns tuturor criteriilor e selecie< ar au 6i con"irmat participarea la 6e inele e inter$ie$are< es"a6urate 9n ata e :1.:4.2::A< 9n Bra6o$. )ersoanele care au "ost incluse 9n e6antionul "inal au "ost ulterior inter$ie$ai cu aHutorul aceluia6i c8estionar 6i prin meto a inter$iului "a 9n "a pentru a "i eliminate potenialele pro#leme care pot aprea 9n cazul unei cercetri calitati$e. C8estionarul e i enti"icare >racolare? a su#iecilor e inter$iu "olosit este prezentat 9n continuareD

C)%*+,"-.R D% ,D%-+,/,C.R% 0 R.C"1.R%


-umele meu este Laura 1ure6an 6i a6 ori s $a a resez c%te$a 9ntre#ri care m $or aHuta 9n realizarea unui stu iu. V rog s 9mi acor ai c%te$a minute< cu scuzele e rigoare 6i mulumiri pentru cola#orareK 1. )entru $s. are $reo importan protecia repturilor $s. 9n calitate e consumatorL Da >se continu cu ntrebarea 2? -u >se ncheie? 2. Dumnea$oastr sau cine$a in "amilia 9ntrGunul intre aceste omeniiL umnea$oastr< ru eMprieteni apropiai lucreaz

)rotecia consumatorului >se ncheie? 1arEeting M cercetare 6tiini"ic >se ncheie? -ici unul intre acestea >se continu cu ntrebarea 3? 3. Ai mai participat $reo at la o iscuie in i$i ual sau e grup< in i"erent e tema acesteiaL Da Cu c%t timp 9n urmL 1ai puin e @ luni >se ncheie? 1ai mult e @ luni >se continu cu ntrebarea 4? Care a "ost tema acelei iscuiiL )rotecia consumatorului >se ncheie? Alt tem >se continu cu ntrebarea 4? -u >se continu cu ntrebarea 4? !. V%rsta umnea$oastr este cuprins 9n grupaD 14 N 2( ani= 2@ N !( ani= !@ N &( ani= &

&( N (( ani= &( N (( ani= peste @@ e ani . 2. Venitul net personal >"r alte $enituri "amiliale? se 9nca reaz 9n grupaD su# &:: R'-= &:1 N 4:: R'-= 4:1 N 12:: R'-= peste 12:: R'-.

3. )utei s ne spunei care este ultima 6coal a#sol$it e ctre $s.D *coal general *coal pro"esional Liceu *coal postliceal 5acultate sau stu ii postuni$ersitareD masterat< octorat etc

4. 'cupaia momentan a umnea$oastr esteD specialist cu stu ii superioare= te8nician< secretar< pro"esor= casnic= 6omer= pensionar= alta.

5. Domiciliu sta#il este >inclusi$ numrul e tele"on?D 6. -umele 6i prenumeleD

0n $e erea centralizrii atelor espre participani< $or completa o "i6 e rspuns. 5I* DE R+).-+ -.1ELE.................................................................................................................................... )RE-.1ELE............................................................................................................................. V/R+TA...................................................................................................................................... 'C.)A;IA.................................................................................................................................. L'C.L DE 1.-C.................................................................................................................. VE-IT -ET L.-AR )ER+'-AL............................................................................................. (

ADRE+A...................................................................................................................................... TELE5'-................................................................................................................................... C'D.L 5..................................................................................................................................... CRITERII DE RAC'LARE s "ie interesat e protecia repturilor consumatorului= s nu "i participat 9n ultimele @ luni la o iscuie e grup= $%rsta= seCul= ocupaia= e ucaia= $enitul lunar me iu personal= con"irmarea participrii la 5'C.+< p%n mari 1A.:A.2::A< orele 1A.::. )ARTICI)A-;II La ni$elul grupului "ormat sGa inut cont e criteriile e selecieMrecrutare impuse. De asemenea< numai !:O in e6antion a inclus participani cu stu ii superioare. -u au "ost incluse 9n e6antion persoane cu $enit net personal su# !:: lei. )articipanii la 5ocus 2roup au "ostD )rimul grupD Ta#elul nr. 1 )ersoane participante la primul 5ocusG2rup o persoan< #r#at< 9ntre 14 N 2( ani Hurist o persoan< "emeie< 9ntre 14 N 2( ani stu ent o persoan< "emeie< 9ntre 14 N 2( ani "uncionar pu#lic G o persoan< "emeie< 9ntre 14 N 2( ani inginer Al oilea grupD Ta#elul nr. 2 )ersoane participante la al al oilea 5ocusG2rup o persoan< #r#at< 9ntre !@ N &( ani muncitor cali"icat o persoan< "emeie< 9ntre &( N (( ani asistent me ical o persoan< "emeie< 9ntre &( N (( ani economist o persoan< "emeie< 9ntre !@ N &( ani conta#il o persoan< "emeie< peste @@ ani pensionar o persoan< #r#at< 9ntre &( N (( ani maistru militar o persoan< #r#at< 9ntre !@ N &( ani pro"esor o persoan< "emeie< 9ntre (@ N @( ani pensionar o persoan< #r#at< 9ntre 2@ N !( ani me ic o persoan< #r#at< 9ntre 2@ N !( ani electrician o persoan< "emeie< 9ntre 2@ N !( ani e ucatoare o persoan< "emeie< 9ntre 2@ N !( ani conta#il

1.!.!. /ormularea ipotezelor i obiectivelor cercetrii calitative Cercetarea calitati$ $a a$ea ca o#iecti$e in$estigarea urmtoarelor ireciiD F I enti"icarea cuno6tinelor pe care le au persoanelor inter$ie$ate re"eritoare la repturile lor ca 6i consumatori F E$aluarea interesului su#iecilor inter$ie$ai re"eritor la repturile consumatorului< @

F I enti"icarea cuno6tinelor< in"ormaiilor pe care le au persoanelor inter$ie$ate espre protecia consumatorului= F Determinarea atitu inilor su#iecilor inter$ie$ai "a e protecia repturilor lor 9n calitate e consumatori= F I enti"icarea cuno6tinelor persoanelor inter$ie$ate re"eritoare la ser$iciul e in"ormare o"erit e '"iciul e )rotecie a Consumatorului= F I enti"icarea cuno6tinelor persoanelor inter$ie$ate re"eritoare la ser$iciul e consiliere o"erit e '"iciul e )rotecie a Consumatorului= F E$aluarea acti$itii es"6urate e ctre '"iciul e )rotecie a Consumatorului in perspecti$a su#iecilor inter$ie$ai. Ipotezele cercetrii $or "i urmtoareleD F 1aHoritatea su#iecilor inter$ie$ai cunosc repturile lor< 9n calitate e consumatori F 1aHoritatea persoanelor inter$ie$ate sunt interesai e su#iectele re"eritoare la protecia 6i respectarea repturilor lor 9n calitate e consumatori F 1aHoritatea su#iecilor inter$ie$ai consi er important respectarea repturilor lor< 9n calitate e consumatori< e ctre societile comerciale F 1aHoritatea su#iecilor inter$ie$ai nu cunosc acti$itatea e in"ormare es"6urat e '"iciul e )rotecie a Consumatorului F 1aHoritatea su#iecilor inter$ie$ai nu sunt satis"cui e acti$itatea e consiliere es"6urat e '"iciul e )rotecie a Consumatorului F +u#iecii inter$ie$ai au 9ncre ere 9n societile comerciale care respect repturile consumatorilor F Asociaia e )rotecia a Consumatorului< ca instituie pri$at< nu este cunoscut 9n r%n ul persoanelor inter$ie$ate 1.!.2. Proiectarea 7n detaliu a g&idului operatorului sau moderatorului Am sta#ilit locul< ata precum 6i ora 9nt%lnirii. Am anunat su#iecii participani e urata e"ecti$ a inter$iului< 6i< 9n plus< "aptul c $or "i remunerai< "r< 9ns< a meniona numele societii care $a #ene"icia e cercetarea e pia pe care o realizm. Data tre#uie aleas cu eose#it griH< e$it%n uGse suprapunerea cu sr#tori religioase sau e alt natur< cu e$enimente sporti$e< culturale sau sociale importante. Toto at< este #ine s se e$ite s"%r6itul e sptm%n< inclusi$ ziua e $ineri. Locul e es"6urare a unei iscuii e grup tre#uie s "ie eCtrem e plcut< su"icient e spaios< ast"el 9nc%t participanii s se simt c%t mai con"orta#il. 0n plus< 9ncperea tre#uie s "ie otat cu toate ec8ipamentele necesare. 0n cazul 9n care nu eCist o 9ncpere special amenaHat 9n ca rul societii care se ocup e realizarea unor ast"el e cercetri e marEeting< este posi#il ca o ast"el e sal s "ie 9nc8iriat. -u se recoman organizarea reuniunii 9n ca rul 9ntreprin erii care a solicitat cercetarea< pentru a se e$ita orice asociere cu marca sau cu 9ntreprin erea #ene"iciar. 5ocusGul a$ut loc 9n ata e miercuri 1.:4.2::A ora 1A. Pregtirea condiiilor de desfurare a reuniunii8 F pregtirea g8i i ui e inter$in >g8i ul are rolul e a aminti mo eratorului care sunt pro#lemele care tre#uie a#or ate= nu este $or#a e a impune grupului un set e 9ntre#ri la care tre#uie s rspun < ci e a lansa 9n iscuie pro#lemele respecti$e< 9n "uncie e logica 6i e reaciile grupului?= F pregtirea c8estionarelor care urmeaz a "i completate e participani > e eCemplu< c8estionare construite cu aHutorul te8nicilor proiecti$e?= F pregtirea materialelor care urmeaz a "i prezentate participanilor >anunuri pu#licitare etc.?= A

F pregtirea aparaturii au ioG$i eo= F $eri"icarea ec8ipamentului electronic 6i a ispoziti$elor mecanice care urmeaz a "i utilizate pe parcursul reuniunii= F pregtirea unor gustri >opional< 9n "uncie e suma pe care clientul este ispus s o c8eltuiasc?. Pregtirea g&idului de interviu 5ocus groupGul $a 9ncepe cu o serie e 9ntre#ri structurate care urmresc punerea 9n tem a su#iecilor< care sunt persoane "izice cu omiciliul 9n Bra6o$. Desfurarea reuniunii8 Introducere 1o eratorul a 9nceput iscuia "ocalizat e grup ast"elD IBun ziua 6i #ine ai $enit. V mulumim c ne acor ai in timpul umnea$oastr pentru a participa la aceast iscuie e grup pe tema proteciei repturilor consumatorului e ctre societile comerciale. -umele meu este Laura 1ure6an< sunt octoran 9n omeniul 1arEeting< 5acultatea e *tiine Economice< .ni$ersitatea Transil$ania in Bra6o$. CoGmo eratorul meu este PPPPPPPPPP. V a ucem la cuno6tin "aptul c nu eCist rspunsuri corecte sau gre6ite. -e a6teptm ca rspunsurile umnea$oastr s "ie sincere. V rugm s $ 9mprt6ii 9n mo esc8is punctul e $e ere< c8iar ac acesta nu coinci e cu lucrurile spuse e ctre ceilali participani la iscuie. Dac orii s ez$oltai un comentariu "cut e cine$a< ac orii s $ eCprimai acor ul sau ezacor ul sau ac orii s ai un eCemplu< nu $ s"iii s "acei acest lucru. -e intereseaz ce are e spus "iecare persoan. Vom 9nregistra pe caset aceast iscuie< eoarece nu $rem s pier em in $e ere nici una intre o#ser$aiile pe care umnea$oastr le "acei. -umele umnea$oastr nu $or "i menionate 9n rapoarte< iar comentariile pe care le "acei $or "i con"i eniale. Tre#uie s reinei "aptul c suntem interesai at%t e comentariile poziti$e< c%t 6i e cele negati$e. Dup cum putei o#ser$a< eCist c%te o etic8et cu prenume 9n "aa "iecrei persoane. Acestea ne aHut at%t pe noi< c%t 6i pe umnea$oastr< s ne amintim prenumele "iecrui participant. + 9ncepem. + a"lm mai multe unii espre alii< $or#in pe r%n . +puneiGne pentru 9nceput cum $ numii.J Dup scurta prezentare a participantelor< mo eratorul a 9nceput iscuia legat e protecia repturilor consumatorului pe #aza urmtorului g8i e inter$iu. I. Consumatorul i societile comerciale 1. )entru 9nceput 8ai ei s $or#im puin espre consumatorul e pro use 6i ser$icii comerciale in Rom%nia. 2. Care este relaia intre consumator 6i societatea comercial care 9i "urnizeaz pro use 6i ser$iciiL Ce prere a$ei espre aceste societiL Consi erai c societile comerciale< 9n genere< ar tre#ui in"ormate mai mult 9n legtur cu repturile consumatoruluiL II. Protecia consumatorului 1. Ce prere a$ei espre respectarea repturilor consumatoruluiL >eCemple pro 6i contra?. 2. Consi erai c $ cunoa6tei repturile 9n calitate e consumatorL Care ar "i< 9n opinia $s.< principalele repturi pe care le a$ei 9n calitate e consumatorL >De un e a auzit e aceste repturi G in massGme ia >ziare< ra io< TV?< in iscuiile cu alii. + o"ere eCemple pentru a"irmaiile lor.? !. Consi erai c repturile $s. sunt respectate e societile comerciale e la care ac8iziionai pro use sau ser$iciiL >eCemple poziti$e 6i negati$e 9n acest sens?. III. Oficiul de Protecie al Consumatorului 1. Cunoa6tei acti$itatea e in"ormare a '"iciului e )rotecia a Consumatorului in 1unicipiul Bra6o$L > iscuii espre in"ormaiile o"erite e ')C 6i in"ormaiile orite e $s.?

2. Cunoa6tei ser$iciul e consiliere a '"iciului e )rotecia a Consumatorului in 1unicipiul Bra6o$L Ai "olosit ser$iciul e consiliere a '"iciului e )rotecia a Consumatorului in 1unicipiul Bra6o$L !. Cu ce categorii e pro#leme $Gai con"runtat 9n utilizarea ser$iciului e consiliere a '"iciului e )rotecia a Consumatorului in 1unicipiul Bra6o$L >eCempli"icai? &. Cunoa6tei Asociaia e )rotecie a Consumatorului in 1unicipiul Bra6o$L Ce prere a$ei espre acti$itatea acesteia ca alternati$ pri$at a '"iciului e )rotecia a Consumatorului in 1unicipiul Bra6o$L IV. Produse necorespun toare achi iionate 1. Care ar "i principalele tipuri e pro#leme pe care leGai 9nt%mpinat la 9ntre#uinarea pro uselor sau ser$iciilor ac8iziionate e $s.L Ai apelat la ser$iciul e consiliere a '"iciului e )rotecia a Consumatorului 9n aceste situaiiL VGau "ost rezol$ate pro#lemeleL >eCempli"icai? 2. La ce categorii e pro use ac8iziionate e $s. ai 9nt%mpinat cel mai es pro#lemeL Ai a$ut ne$oie s utilizai ser$iciul e consiliere a '"iciului e )rotecia a ConsumatoruluiL !. ECist o $aloare minim a pro uselor necorespunztoare ac8iziionate e $s. care s $ etermine s utilizai ser$iciul e consiliere a '"iciului e )rotecia a ConsumatoruluiL Care ar "i acestaL >argumentai? &. Cu ce tip e comportament $Gai 9nt%lnit 9n cazul societilor comerciale 9n momentul returnrii pro uselor necorespunztoareL Cum ai apreciat acest tip e comportamentL Ce prere $Ga lsat societatea 9n cauzL 1.!.3. "binerea datelor primare calitative. Procedura adoptat La 6e in au participat c%te 4 su#ieci< "emei 6i #r#ai. ;in%n cont e cantitatea< ar mai ales e calitatea rspunsurilor recoltate putem consi era c 5ocusGul 6iGa atins o#iecti$ele urmrite. Cum participanii la iscuii au a$ut pro"esii i"erite 6i locuiesc 9n Bra6o$< putem consi era c a "ost asigurat reprezentati$itatea grupului< iar rspunsurile primite e la toate cele 4 persoane ale "iecrui grup au "ost su"iciente< ele punct%n con"orm normelor stan ar e realizare ale unui 5ocus 2roup 6i put%n "i luate 9n consi erare 9n totalitate e ctre mo eratori pentru a "i analizate 6i interpretate 9n $e erea 9ntocmirii Raportului "inal al cercetrii. Coninutul inter$iurilor a "ost analizat cu aHutorul unei grile ela#orat pornin e la pro#lematica stu iului 6i 9n "uncie e o#iecti$ele analizei. In"ormaiile o#inute 9n urma unei iscuii "ocalizate e grup au "ost supuse unei analize e coninut< care< 9n cercetrile e marEeting< este o analiz tematic 9n care tema este unitatea e "ragmentare< e co i"icare 6i e analiz. Analiza e coninut este o te8nic "olosit pentru colectarea 6i organizarea in"ormaiilor 9ntrGun "ormat care le permite cercettorilor s "ac in"erene espre caracteristicile 6i 9nelesul mesaHelor. 5ormate simple pot "i ez$oltate prin rezumarea in"ormaiilor sau calculul "rec$enei a"irmaiilor. 5ormate mult mai compleCe pot "i create pentru analiza ten inelor sau etectarea i"erenelor su#tile 9n intensitatea in"ormaiilor. 1.!.4. .naliza i interpretarea datelor obinute9 utilizarea metodei analiza de coninut A$%n 9n $e ere caracterul i actic al lucrrii am luat spre analiz rezultatele o#inute 9n urma es"6urrii primului "ocusGgrup. )rimul "ocusGgroup a a$ut ca participani "emei 6i #r#ai cu $%rsta cuprins 9ntre 14 6i !( e ani care sunt interesai e protecia repturilor lor 9n calitate e consumatori. 0n urma iscuiilor purtate< sGa "cut o analiz a in"ormaiilor o#inute< at%t pe $ertical< c%t 6i pe orizontal.

0n ceea ce pri$e6te analiza rezultatelor o#inute am "olosit grila e sintez. Aceasta cuprin e pe orizontal categoriile e teme 6i su#teme< iar 9n "iecare celul sunt trecute aprecierile sau opiniile "iecrui su#iect e inter$iu pentru "iecare tem sau su#tem.
C.+%:"R,, D% +%$% ,. Consumatorul i societile comerciale IG1. Consumatorul IG2. Consumatorul 6i societatea comercial ,,. Protecia consumatorului IIG1. Drepturile consumatorului IIG2. Cunoa6terea repturilor $s. ca 6i consumator IIG!. Respectarea repturilor consumatorului e ctre societile comerciale ,,,. "ficiul de Protecie a Consumatorului IIIG1. +er$iciul e in"ormare o"erit e '"iciul e )rotecie a Consumatorului IIIG2. +er$iciul e consiliere o"erit e '"iciul e )rotecie a Consumatorului IIIG!. )ro#leme legate e '"iciul e )rotecie al Consumatorului IIIG&. Asociaia e )rotecie a Consumatorului< alternati$ pri$at a ')C ,;. Produse necorespunztoare ac&iziionate IVG1. Tipuri e pro#leme 9nt%lnite la pro usele ac8izionate e $s. IVG2. Tipuri e pro use necorespunztoare ac8iziionate e $s. IVG!. Valoarea minim a pro usului necorespunztor ac8iziionat care s etermine "olosirea ser$iciului e consiliere o"erit e ')C IVG&. Comportamentul societilor comerciale 9n momentul returnrii pro uselor necorespunztoare C.+%:"R,, D% +%$% ,. Consumatorul i societile comerciale F nu 6tiu e ce nu ne respect repturile F sunt respectate 9ntrGo oarecare msur F nu prea le cunosc F ac le cunosc nu le respect F poate c ar tre#ui s "ie mai in"ormate F nu prea cunosc F reptul e aGmi "i sc8im#at pro usul stricat F nu stiu ac societile le cunosc pe toate F ar tre#ui s o"ere in"ormaii espre repturile consumatorilor F nu am apelat la acest ser$iciu FG F cre c este reaG$oin *ubiectul nr. 1 F "r clieni "irmele ar a "aliment *ubiectul nr. 2 F clientul este cel mai important *ubiectul nr. 3 F eu sunt oar unul intre mulii clieni ai unei societi< nu contm prea mult *ubiectul nr. ! F oar #anii conteaz< at%ta timp c%t putem alege< noi< clienii suntem cei mai importani F se g%n esc oar la pro"itul lor

F nu prea sunt respectate F pro usele tre#uie s respecte stan ar ele F cre c prin instan le respect

F cunosc oar 9n mare... F ac nu merge tre#uie sGmi ea #anii F le respect< 9n #un msur

F nu cunosc

F a lGam "olosit< am "ost parial mulumit F cu personalul

F nGo cunosc

F ar putea "i o $ariant

F ar tre#ui s ne in"ormeze espre ceea ce a$em e "cut c%n a$em pro#leme cu un pro us F am apelat< ar nu am "ost eloc mulumit F c%n mGau contactat era prea t%rziu F nu 6tiu mare lucru

F nu stiu espre ser$iciul e in"ormare

F nu am a$ut ne$oie 9nc FG

F nGo cunosc

F pro use alimentare stricate

F 9nclaminte care sGa stricat la a oua purtare F 9nclminte F ac a6 a$ea timp mGa6 uce 6i pentru ( lei ca am muncit #anii a6tia F am primit #anii 9napoi 9mpreun cu scuze

F imprimeuri la 8aine care sGau us up prima purtare F 9m#rcminte F la peste (: R'- a6 apela

F alimentare F su# o sut e R'- nici nu m uc

F electrocasnice e proast calitate< se e"ecteaz 9n timpul termenului e garanie F electrocasnice F nu mGam g%n it< cre c !: e R'-

F nGam primit #anii 9napoi ar am putut lua alte pro use

F mGa o#ligat s iau alte pro use 9n sc8im#

F am primit un pro us similar 9n sc8im#

*ubiectul nr. 2 F sunt "irme care ein monopolul<

*ubiectul nr. 3 F clientul este cel mai important

*ubiectul nr. 4 F consumatorul creaz cererea

*ubiectul nr. 5 F ac $or pro"it< "irmele tre#uie s

1:

IG1. Consumatorul IG2. Consumatorul 6i societatea comercial ,,. Protecia consumatorului IIG1. Drepturile consumatorului IIG2. Cunoa6terea repturilor $s. ca 6i consumator IIG!. Respectarea repturilor consumatorului e ctre societile comerciale ,,,. "ficiul de Protecie a Consumatorului IIIG1. +er$iciul e in"ormare o"erit e '"iciul e )rotecie a Consumatorului IIIG2. +er$iciul e consiliere o"erit e '"iciul e )rotecie a Consumatorului IIIG!. )ro#leme legate e '"iciul e )rotecie al Consumatorului IIIG&. Asociaia e )rotecie a Consumatorului< alternati$ pri$at a ')C ,;. Produse necorespunztoare ac&iziionate IVG1. Tipuri e pro#leme 9nt%lnite la pro usele ac8izionate e $s. IVG2. Tipuri e pro use necorespunztoare ac8iziionate e $s. IVG!. Valoarea minim a pro usului necorespunztor ac8iziionat care s etermine "olosirea ser$iciului e consiliere o"erit e ')C IVG&. Comportamentul societilor comerciale 9n momentul returnrii pro uselor necorespunztoare

acolo nu contm F se g%n esc oar la pro"itul lor

F oar ac sunt o#ligate $or aciona 9n acest sens F sunt multe "irme care nu le respect F reptul e a miGl repara F in eCperie societile 9mi respect repturile

F unele societi 96i respect clienii

asculte e client F sunt societi care respect repturile consumatorilor

F cre c sunt respectate F reptul la garanie F numai ac le amenin cu ')CGul

F eu 9mi cunosc repturile< ar ele nu prea sunt respectate F reptul e a nu cumpra pro use stricate F ac e ne$oie le respect

F a6a 6i a6a F reptul la securitate F nu prea le respect

F s o"ere in"ormaii pertinente F am apelat 6i am primit #anii 9napoi F nu au "ost pro#leme F am auzit $ag espre ea

F nu mi se par utile in"ormaiile o"erite F am apelat< ar ureaz mult F pro#leme cu #irocraia F nu cunosc< ar "i o $ariant=

F in"ormaii espre stan ar ele e calitate ale pro uselor F nu am apelat FG F nu cunosc

F s ne eCplice mo ul e aciune F nu am apelat FG F ar "i o $ariant=

F materiale e construcie care in cauza am#alaHului e"ect sGau eteriorat F materiale e construcie F in i"erent e $aloare pro usului a6 apela la ')C

F un miCer pe care lGam "olosit oar e ou ori F electrocasnice F nu consi er c a6 rezol$a pro#lema ac mGa6 eplasa p%n la ')C

F pro use e calculatoare ac8iziionate eHa stricate F electronice F nu prea am timp sa apezez

F neatenia la termenul e garanie a pro uselor alimentare F pro use alimentare F peste (: R'-

F am primit #anii

F nGam primit nimic

F nu am primit nimic< a tre#uit s cumpr alte pro use la "el

F am primit oar scuze

.naliza pe vertical Primul participant< #r#at< cu $%rsta cuprins 9ntre 14 6i 2( e ani< care este interesat e protecia repturilor lui 9n calitate e consumator< consi er c "r clieni "irmele ar a "aliment< ar cu toate acestea repturile consumatorului nu sunt respectate a6a cum ar tre#ui. Drepturile consumatorului sunt respectate oar 9ntrGo anumit msur< e6i societile comerciale cunosc aceste repturi. )articipantul consi er c nuG6i cunoa6te repturile 9n calitate e consumator a6a cum ar tre#ui. Re"eritor la '"iciul e )rotecie a ConsumatoruluiD su#iectul nu cunoa6te ser$iciul e in"ormare o"erit e acesta< ar a "olosit< 9n sc8im#< ser$iciul e consiliere eclar%n uGse parial mulumit e acti$itatea e consiliere a ')C. )ro#lemele 9nt%mpinate au "ost legate e personalul 11

'"iciului e )rotecie a Consumatorului. +u#iectul nu cunoa6te Asociaia e )rotecie a Consumatorului. Tipul e pro use necorespunztoare ac8iziionate e participant sunt cele alimentare< iar tipul pro#lemei 9nt%mpinat a "ost proasta conser$are a acestora p%n a "i cumprate< ast"el c acestea erau stricate la cumprare e6i se 9nca rau 9n termenul e garanie. Limita minim pri$in $aloarea pro usului necorespunztor ac8iziionat pentru care ar utiliza ser$iciul e consiliere o"erit e ')C este e 1:: e R'-. Legat e comportamentul societilor comerciale 9n momentul returnrii pro uselor necorespunztoare su#iectul sGa pl%ns c nu a primit #anii 9napoi pe pro usul respecti$< ar a putut ac8iziiona alte pro use 9n $aloare egal cu pro usul necorespunztor reclamat. ! doua participant< "emeie< cu $%rsta cuprins 9ntre 14 6i 2( e ani< care este interesat e protecia repturilor ei 9n calitate e consumatoare< consi er clientul ca "iin cel mai important< iar "irmele nu cunosc 9n pro"unzime repturile consumatorilor< tre#uin s "ie mai in"ormate. Cel mai important rept al consumatorului 9l reprezint reptul e a "i sc8im#at pro usul stricat. )articipanta consi er c nuG6i cunoa6te repturile 9n calitate e consumator a6a cum ar tre#ui. Re"eritor la '"iciul e )rotecie a ConsumatoruluiD participanta consi er c ser$iciul e in"ormare o"erit e acesta ar tre#ui 9m#untit< ne"iin ne$oit< p%n 9n prezent s "oloseasc ser$iciul e consiliere al ')C. )articipanta consi er Asociaia e )rotecie a Consumatorului o posi#il alternati$ pri$at a ')C. Tipul e pro use necorespunztoare ac8iziionate e participant 9l constituie 9nclmintea< iar tipul pro#lemei 9nt%mpinat a "ost 9n legtur cu limita minim e ura#ilitate a pro uselor< 9n sensul c 9nclmintea ac8iziional sGa stricat la a oua purtare. 0n legtur cu $aloarea minim a pro usului necorespunztor ac8iziionat care s etermine "olosirea ser$iciului e consiliere o"erit e ')C< participanta a"irm c ac ar a$ea timp sGar uce 6i pentru ( lei< pentru c #anii pltii pe pro usul necorespunztor sunt #ani muncii. Legat e comportamentul societilor comerciale 9n momentul returnrii pro uselor necorespunztoare participanta a primita #anii 9napoi 9mpreun cu scuze pentru acea situaie neplcut. ! treia participant< "emeie< cu $%rsta cuprins 9ntre 14 6i 2( e ani< care este interesat e protecia repturilor ei 9n calitate e consumatoare< este e consi er consumatorul< luat 9n mo in i$i ual< nu prea important pentru societile comerciale< "irmele cunosc%n repturile consumatorilor< ar nerespect%n uGle in reaG$oin. Cel mai important rept al consumatorului 9l reprezint reptul e a "i respectate stan ar ele e calitate ale pro uselor. )articipanta consi er c repturile consumator sunt cel mai #ine respectate cu aHutorul instanei. Re"eritor la '"iciul e )rotecie a ConsumatoruluiD participanta consi er c ser$iciul e in"ormare o"erit e acesta ar tre#ui 9m#untit< ne"iin mulumit nici e ser$iciul e consiliere al ')C< pe care lGa "olosit. )ro#lema 9nt%mpinat a "ost "aptul c personalul ')C au contactatGo s o 9ntre#e espre natura pro#lemei >a "olosit numrul cu apel gratuit 6i a lst pe mesaH reclamaia sa? mult prea t%rziu< eHa situaia respecti$ se rezol$ase. )articipanta recunoa6te c nu 6tie prea multe espre Asociaia e )rotecie a Consumatorului. Tipul e pro use necorespunztoare ac8iziionate e participant 9l constituie 8ainele< iar tipul pro#lemei 9nt%mpinat a "ost 9n legtur cu calitatea pro uselor< 9n sensul c imprimeurile e pe materialul "ustei cumprate sGau us la prima purtare. Limita minim pri$in $aloarea pro usului necorespunztor ac8iziionat pentru care ar utiliza ser$iciul e consiliere o"erit e ')C este e (: e R'-. Legat e comportamentul societilor comerciale 9n momentul returnrii pro uselor necorespunztoare participanta sGa pl%ns c nu a primit #anii 9napoi pe pro usul respecti$< "iin o#ligat a ac8iziiona alte pro use 9n $aloare egal cu pro usul necorespunztor reclamat. ! patra participant< "emeie< cu $%rsta cuprins 9ntre 14 6i 2( e ani< care este interesat e protecia repturilor ei 9n calitate e consumatoare< consi er c oar #anii conteaz pentru societile comerciale< consumatorul "iin luat consi erare e societi oar pentru c el poate 12

alege 9ntre acestea 6i alte societi e acela6i pro"il< "irmele respect%n repturile consumatorilor< oar pentru c se g%n esc la propriul pro"it. )articipanta cunoa6te repturile consumatorului oar 9n mare< cunoa6te principalele repturi< iar 9n cazul 9n care este ac8iziionat un pro us care nu merge< societatea $%nztoare tre#uie s 9napoieze #anii. )articipanta consi er c repturile consumator sunt respectate 9n #un msur. Re"eritor la '"iciul e )rotecie a ConsumatoruluiD participanta a"irm c nu cunoa6te ser$iciul e in"ormare o"erit e acesta< nea$%n ne$oie< eocam at e ser$iciul e consiliere o"erit e ')C. )articipanta recunoa6te c nu cunoa6te Asociaia e )rotecie a Consumatorului. Tipul e pro use necorespunztoare ac8iziionate e participant 9l constituie electrocasnicele< iar tipul pro#lemei 9nt%mpinat a "ost 9n legtur cu calitatea pro uselor< 9n sensul c acestea se e"ecteaz 9n timpul termenului e garanie. Limita minim pri$in $aloarea pro usului necorespunztor ac8iziionat pentru care ar utiliza ser$iciul e consiliere o"erit e ')C ar "i e !: e R'-. Legat e comportamentul societilor comerciale 9n momentul returnrii pro uselor necorespunztoare participanta recuno6te c a primit un pro us similar 9n sc8im#. !l cincelea participant< #r#at< cu $%rsta cuprins 9ntre 2@ 6i !( e ani< care este interesat e protecia repturilor lui 9n calitate e consumator< consi er c clieni conteaz pentru "irme< cu eCcepia cazului 9n care eCist monopol 9n omeniul respecti$< repturile consumatorului sunt respectate oar pentru c societile comerciale se g%n esc la pro"itul lor. Drepturile consumatorului sunt respectate< cel mai important "iin reptul la garanie. )articipantul consi er c societile comerciale respect aceste repturi cel mai #ine ac sunt ameninate cu ')CGul. Re"eritor la '"iciul e )rotecie a ConsumatoruluiD su#iectul consi er c ser$iciul e in"ormare o"erit e acesta ar tre#ui 9m#untit< 9n sensul 9n care tre#uie o"erite consumatorului in"ormaii mai pertinente. )articipantul a "olosit ser$iciul e consiliere eclar%n uGse mulumit e acti$itatea e consiliere a ')C 9n sensul c a apelat o at 6i a primit #anii 9napoi< ne9nt%mpin%n pro#lemele legate e acti$itatea '"iciului e )rotecie a Consumatorului. +u#iectul eclar "aptul c a auzit $ag e Asociaia e )rotecie a Consumatorului. Tipul e pro use necorespunztoare ac8iziionate e participant au "ost materialele e construcie< iar tipul pro#lemei 9nt%mpinat a "ost proasta conser$areMtransport aMal acestora p%n a "i cumprate< ast"el c acestea erau stricate la cumprare. Limita minim pri$in $aloarea pro usului necorespunztor ac8iziionat pentru care ar utiliza ser$iciul e consiliere o"erit e ')C este e : e R'-< participantul eclar%n c ar apela la ')C in i"erent e $aloarea acestui pro us. Legat e comportamentul societilor comerciale 9n momentul returnrii pro uselor necorespunztoare su#iectul a recunoscut c a primit #anii 9napoi pe pro usul respecti$< oar up ce ')CGul a "ost implicat. !l aselea participant< #r#at< cu $%rsta cuprins 9ntre 2@ 6i !( e ani< care este interesat e protecia repturilor lui 9n calitate e consumator< consi er c clieni sunt cei mai importani pentru "irme< repturile consumatorului sunt respectate oar atunci c%n societile comerciale sunt o#ligate s le respecte< recunosc%n c< 9nc< eCist multe societi comerciale care nu le respect. Cel mai important rept al consumatorului este reptul la reparaie 9n cazul 9n care consumatorul ac8iziioneaz un pro us stricat< sau care se e"ecteaz 9n termenul e garanie. )articipantul recunoa6te c< lui personal< societile comerciale iGau respectat aceste repturi< ar cunoa6te multe persoane care sGau pl%ns c nu le sunt repturile respectate< 9n calitate e consumatori. Re"eritor la '"iciul e )rotecie a ConsumatoruluiD su#iectul consi er c ser$iciul e in"ormare o"erit e acesta ar tre#ui 9m#untit< 9n sensul 9n care tre#uie o"erite consumatorului in"ormaii mai utile. )articipantul a "olosit ser$iciul e consiliere eclar%n uGse nemulumit e acti$itatea e consiliere a ')C 9n sensul c a apelat o at ar a urat "oarte mult p%n iGa "ost rezol$at pro#lema. Legat e acti$itatea '"iciului e )rotecie a Consumatorului pro#lemele 9nt%mpinate "iin legate e #irocraie. +u#iectul eclar "aptul nu cunoa6te Asociaia e )rotecie a Consumatorului< ar aceasta ar putea constitui o alternati$ pentru ')C. 1!

Tipul e pro use necorespunztoare ac8iziionate e participant au "ost electrocasnicele< iar tipul pro#lemei 9nt%mpinat a "ost calitatea acestora< eclar%n c a cumprat recent un miCer care sGa stricat up ou utilizri. +u#iectul consi er c nu 6iGar rezol$a pro#lemele ac ar utiliza ser$iciul e consiliere o"erit e ')C. Legat e comportamentul societilor comerciale 9n momentul returnrii pro uselor necorespunztoare su#iectul sGa pl%ns c nu a primit #anii 9napoi pe pro usele respecti$e. ! aptea participant< "emeie< cu $%rsta cuprins 9ntre 2@ 6i !( e ani< care este interesat e protecia repturilor ei 9n calitate e consumatoare< consi er consumatorul un creator al cererii pentru societi< unele "irmele respect%n repturile consumatorilor. )articipanta cunoa6te repturile consumatorului ar consi er c acestea nu 9i sunt respectate. )articipanta consi er ca "iin cel mai important reptul consumator e a nu cumpra pro use stricate< societiile comerciale respect%n repturile consumatorilor oar ac este ne$oie. Re"eritor la '"iciul e )rotecie a ConsumatoruluiD participanta a"irm c ser$iciul e in"ormare o"erit e acesta tre#uie 9m#untit cu in"ormaii legate e stan ar ele e calitate pe care ar tre#ui s le 9n eplineasc i$ersele pro use< ne"olosin ser$iciul e consiliere o"erit e ')C. )articipanta recunoa6te c nu cunoa6te Asociaia e )rotecie a Consumatorului. Tipul e pro use necorespunztoare ac8iziionate e participant 9l constituie electronicele< componentele e calculator< iar tipul pro#lemei 9nt%mpinat a "ost 9n legtur cu calitatea pro uselor< 9n sensul c acestea erau stricate la cumprare. )articipanta eclar c nu are timp s apeleze la ')C. Legat e comportamentul societilor comerciale 9n momentul returnrii pro uselor necorespunztoare participanta se pl%nge c nu a primit #anii "iin o#ligat s cumpere 9nc o at pro usele respecti$e. ! opta participant< "emeie< cu $%rsta cuprins 9ntre 2@ 6i !( e ani< care este interesat e protecia repturilor ei 9n calitate e consumatoare< consi er c pentru ca societile comerciale s ai# pro"it< acestea tre#uie s asculte clientul< maHoritatea "irmelelor respect%n repturile consumatorilor. )articipanta 9i cunoa6te repturile ca 6i consumatorului a6a 6i a6a< cunoa6te principalele repturi. )rincipalul rept 9l consi er reptul la securitate 9n timpul utilizrii pro uselor ac8iziionate. )articipanta consi er c repturile consumator nu 9i sunt respectate. Re"eritor la '"iciul e )rotecie a ConsumatoruluiD participanta a"irm c ser$iciul e in"ormare o"erit e acesta ar tre#ui 9m#untit< ar tre#ui s se eCplice consumatorilor mo ul e aciune 9n cazul i"eritelor pro#leme 9nt%mpinate 9n relaiile cu societile comerciale< nea$%n ne$oie< eocam at e ser$iciul e consiliere o"erit e ')C. )articipanta eclar c Asociaia e )rotecie a Consumatorului ar putea "i o $ariant pentru ')C. Tipul e pro use necorespunztoare ac8iziionate e participant 9l constituie pro usele alimentare< iar tipul pro#lemei 9nt%mpinat a "ost 9n legtur cu calitatea pro uselor< 9n sensul c in neatenie< ne$eri"ic%n termenul e garanie al pro uselor< ac8iziioneaz "rec$ent pro use eCpirate. Limita minim pri$in $aloarea pro usului necorespunztor ac8iziionat pentru care ar utiliza ser$iciul e consiliere o"erit e ')C ar "i e (: e R'-. Legat e comportamentul societilor comerciale 9n momentul returnrii pro uselor necorespunztoare participanta se pl%nge c tot ceea ce a primit p%n 9n prezent 9n acea situaie au "ost scuze. .naliza pe orizontal 0n urma analizei sGa constatat "aptul c su#ieii consi er consumatorul ca "iin "oarte important pentru pro"itul societilor comerciale< eoarece clientul creaz cererea pentru anumite categorii e pro use. )e "on ul acestei atitu ini< impresia general 9n urma iscuiilor e grup este c respectarea repturilor consumatorului 9n Rom%nia 9nc las e orit. )rincipalele repturi ale consumatorului e$i eniate 9n ca rul iscuiilor e grup se leag e reptul e garanie 6i reptul e securitate.

1&

+unt "oarte puine persoanele care eclar "aptul c au cuno6tin e eCistena ser$iciului e in"ormare o"erit e '"iciul e )rotecie al Consumatorului< iar i eea gereral este c acesta tre#uie s o"ere in"ormaii e or in general care pri$esc reptul consumatorilor mai pertinente. 0n ceea ce pri$e6te ser$iciul e consiliere o"erit e '"iciul e )rotecie al Consumatorului Humtate intre su#iecii participani au a"irmat "aptul c 9l cunosc 6i au apelat la acest ser$iciu< parerile legate e e"iciena acestuia 9n situaiile prezentate "iin at%t pro c%t 6i contra. )rincipalele categori e pro#leme cu care su#iecii sGau con"runtat 9n utilizarea acestui ser$iciu sunt legate e #irocraia eCcesi$. Asociaia e )rotecie al Consumatorului este relati$ necunoscut participanilor la 5ocus grup. 1aHoritatea nu au auzit e aceast instituie pri$at< iar cei puini care au auzit nu cunosc 9n etaliu acti$itatea acesteia. 0n urma iscuiilor sGa relie"at "aptul c pro#leme apar la o gam larg e pro use at%t alimentare c%t 6i electrice< electronice< 9ncalminte< 9m#rcminte< materiale e construcii. 1aHoritatea su#iecilor participani consi er util s apeleze la ')C oar ac $aloarea pro usului ac8iziionat ep6e6te o anumit sum e #ani< acest lucru "iin pro$ocat 9n special e lipsa timpului.Analiz%n 9n ca rul iscuiei e grup comportamentul societilor comerciale 9n momentul returnrii pro uselor necorespunztoare 9n maHoritatea cazurilor #anii nu au "ost restitui< o parte primin 9napoi pro use e aceea6i $aloare. 1.!.5. Concluzii i propuneri Ca o concluzie a iscuiilor se esprin urmtoarele ireciiD F Consumatorii inter$ie$ai 96i cunosc< 9n general repturile< ar consi er instituiile care ar tre#ui s le proteHeze repturile mult prea puin interesate< F 0n Rom%nia societile comerciale ar tre#ui s se preocupe mai mult e respectarea repturilor consumatorilor< F '"iciul e )rotecie a Consumatorului ar tre#ui s se implice mai mult 6i mai acti$ 9n pro#lemele 9nt%mpinate e consumatoriD at%t 9n sensul in"ormatizrii acestora >in"ormaii mai utile?< ar 6i al consilerii consumatorilor >mai puin #irocraie< mai mult operati$itate eoarece e multe ori aHutorul 9nt%rziat poate s "ie inutil? . F Asociaia e )rotecie a Consumatorului ar tre#ui s acioneze mai mult 9n irecia me iatizrii ei< eoarece este "oarte puin cunoscut e cei a cror repturi le proteHeaz.

1.2. "piunea pentru o metod proiectiv


Cercetrii calitati$e i sGa asociat e asemenea ca meto proiecti$ Ite8nica completrii "razeiJ. Aceasta presupune ca su#iectul s completeze o propoziie sau o "raz lsat neterminat cu ceea ce 9i $ine ime iat 9n minte. .tilizarea acestei meto e "ace posi#il o#inerea unor rspunsuri e o "i elitate mult mai mare 9n comparaie cu rspunsurile la 9ntre#ri pe aceea6i tem< eoarece "ac apel la su#con6tientul in i$i ului. )entru a a"la mo ul 9n care societile comerciale au 9n $e ere protecia repturilor consumatorilor< su#iecilor li sGau a resat urmtorul set e 9ntre#riD F )roteHarea repturilor consumatorului e ctre societile comerciale care es"6oar acti$itate e marEeting este ...................................................................................... F Cunoa6terea repturilor mele ca 6i consumator este ................................................ F +ituaia real 9n ceea ce pri$e6te respectarea repturilor consumatorului e ctre societile comerciale care es"6oar acti$itate e marEeting 9n Rom%nia este ...................................... 1(

F '"iciul e )rotecie a Consumatorului este o instituie............................................... F In"ormarea consumatorilor 9n pri$ina repturilor acestora< realizat e ctre ')C este o msur ............................................................................................................ F +er$iciul e consiliere o"erit e ')C este .................................................................... F +ocietile comerciale tre#uie s ai# o atitu ine .......................................... "a e consumatori F 1iGa6 ori ca acti$itatea ')C s "ie ............................................................................. Analiza rezultatelor o#inute 9n urma aplicrii acestei meto e proiecti$e este prezentat 9n urmtorul ta#elD
/R.<. C"$P1%+= Prote>area drepturilor consumatorului de ctre societile comerciale care desfoar activitate de mar?eting este Cunoaterea drepturilor mele ca i consumator este *ituaia real 7n ceea ce privete respectarea drepturilor consumatorului de ctre societile comerciale care desfoar activitate de mar?eting 7n Rom nia este "ficiul de Protecie a Consumatorului o instituie ,nformarea consumatorilor 7n privina drepturilor acestora@ realizat de ctre "PC@ este o msur *erviciului de consiliere oferit de "PC este *ocietile comerciale trebuie s aib o atitudineAAA.fa de consumatori $iBa dori ca activitatea "PC s fie *ubiectul nr. 1 satis"ctoare *ubiectul nr. 2 las e orit *ubiectul nr. 3 #un *ubiectul nr. ! promt

o#ligatorie proast

"acultati$ rea

important necorespunztoar e

#ene"ic #un

important eCecelent

necesar necesar

care apr repturile consumatorului "oarte #un

e stat #ine$enit

util corect s ia 9n consi erare pl%ngerile 9ntemeiate ale consumatorului *ubiectul nr. 2 negati$

important onest o#iecti$

necesar cinstit util

inutil e respect util

/R.<. C"$P1%+= Prote>area drepturilor consumatorului de ctre societile comerciale care desfoar activitate de mar?eting este Cunoaterea drepturilor mele ca i consumator este *ituaia real 7n ceea ce privete respectarea drepturilor consumatorului de ctre societile comerciale care desfoar activitate de mar?eting 7n Rom nia este "ficiul de Protecie a Consumatorului o instituie

*ubiectul nr. 3 necorespunztoare

*ubiectul nr. 4 insu"icient

*ubiectul nr. 5 negati$

un lucru #un satis"ctoare

necesar rea

#un necorespunztoare

important a6a 6i a6a

necesar

util

"r rost

incapa#il

1@

,nformarea consumatorilor 7n privina drepturilor acestora@ realizat de ctre "PC@ este o msur *erviciului de consiliere oferit de "PC este *ocietile comerciale trebuie s aib o atitudineAAA.fa de consumatori $iBa dori ca activitatea "PC s fie

#un

util

necesar

eCecelent

prost #un 9n sluH#a consumatorului

"oarte util corect s me ieze 9ntre consummator 6i societate

util normal s resol$e promt pro#lemele consumatorului

#ene"ic loial util

1A

2. PROIECTAREA I TESTAREA CHESTIONARULUI DESTINAT CERCETRII DESCRIPTIVE AVND N VEDERE TEMA GENERAL DE CERCETARE I REZULTATELE CERCETRII CALITATIVE
2.1. /ormularea ipotezelor generale i a ipotezelor statistice
2.1.1. ,potezele generale ale cercetarii F .n numr relati$ re us e ceteni ai Bra6o$ului consi er important promo$area principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre societile comerciale F .n numr relati$ re us e ceteni ai Bra6o$ului nu sunt satis"cui e acti$itatea e consiliere es"6urat e '"iciul e )rotecie a Consumatorului F .n numr relati$ re us e ceteni ai Bra6o$ului are 9ncre ere 9n societile comerciale care sunt responsa#ile social F Asociaia e )rotecia a Consumatorului< ca instituie pri$at< nu este cunoscut 9n r%n ul unui numr relati$ re us e ceteni ai Bra6o$ului. 2.1.2. ,potezele statistice ale cercetrii F ,:D 1e ia aprecierilor pentru interesul unui numr relati$ re us e ceteni ai Bra6o$ului "a e su#iecte cu pri$ire la repturile consumatorului este e & puncte. F ,1D 1e ia aprecierilor pentru interesul unui numr relati$ re us e ceteni ai Bra6o$ului "a e su#iecte cu pri$ire la repturile consumatorului este i"erit e & puncte. F ,:D 1e ia aprecierilor pentru 9ncre erea 9n acti$itate es"6urat )rotecie a Consumatorului in ora6ul Bra6o$ este e ! puncte. F ,1D 1e ia aprecierilor pentru 9ncre erea 9n acti$itate es"6urat )rotecie a Consumatorului in ora6ul Bra6o$ este i"erit e ! puncte. e '"iciul e '"iciul e e

F ,:D 7: O intre su#ieci consi er important promo$area principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre societile comerciale. F ,1D 1ai puin e 7: O intre su#ieci consi er important promo$area principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre societile comerciale. F ,:D Cel mult (: O intre su#ieci sGau lo$it e pro#leme care s necesite "olosirea ser$iciului e consiliere o"erit e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul Bra6o$< re"eritor la pro usele ac8iziionate. F ,1D 1ai mult e (: O intre su#ieci sGau lo$it e pro#leme care s necesite "olosirea ser$iciului e consiliere o"erit e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul Bra6o$< re"eritor la pro usele ac8iziionate. 14

F ,:D -u eCist i"erene 9ntre #r#ai 6i "emei cu pri$ire la 9ncre erea 9n acti$itatea es"6urat e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul Bra6o$. F ,1D ECist i"erene 9ntre #r#ai 6i "emei cu pri$ire la 9ncre erea 9n acti$itatea es"6urat e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul Bra6o$. F ,:D -u eCist i"erene pe grupe e $enit cu pri$ire la interesul "a e su#iecte cu pri$ire la repturile consumatorului. F ,1D ECist i"erene pe grupe e $enit cu pri$ire la interesul "a e su#iecte cu pri$ire la repturile consumatorului. F ,:D -u eCist i"erene 9ntre "emei 6i #r#ai 9n ceea ce pri$e6te importana acor at promo$rii principiilor eticii si responsa#ilitii sociale e ctre societile comerciale. F ,1D ECist i"erene 9ntre "emei 6i #r#ai 9n ceea ce pri$e6te importana acor at promo$rii principiilor eticii si responsa#ilitii sociale e ctre societile comerciale. F ,:D -u eCist i"erene 9ntre ni$elele e pregtire 9n ceea ce pri$e6te importana acor at promo$rii principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre societile comerciale. F ,1D ECist i"erene 9ntre ni$elele e pregtire 9n ceea ce pri$e6te importana acor at promo$rii principiilor eticii si responsa#ilitii sociale e ctre societile comerciale.

2.2. *tabilirea obiectivelor cercetrii


.*P%C+% D% C.<= 1 1sura 9n care un numr relati$ re us e ceteni ai Bra6o$ului consi er importante respectarea principiilor eticii 6i a responsa#ilitii sociale e ctre societile comerciale. D-+R%C=R,1% C%RC%+=+"RE1E, 1. 0n ce msur un numr relati$ re us e ceteni ai Bra6o$ului consi er important respectarea principiilor eticii e ctre societile comercialeL 2. 0n ce msur un numr relati$ re us e ceteni ai Bra6o$ului consi er important respectarea responsa#ilitii sociale e ctre societile comercialeL Care este gra ul e cuno6tere al unui numr relati$ re us e ceteni ai Bra6o$ului cu pri$ire la repturile lor 9n calitate e consumatoriL 1. Care este opinia unui numr relati$ re us e ceteni ai Bra6o$ului cu pri$ire la protecia repturilor lor 9n calitate e consumatori e "C,%C+,;%1% C%RC%+=+"RE1E, 1. Determinarea msurii 9n care un numr relati$ re us e ceteni ai Bra6o$ului consi er important respectarea principiilor eticii e ctre societile comercialeL 2. Determinarea msurii 9n care un numr relati$ re us e ceteni ai Bra6o$ului consi er important respectarea responsa#ilitii sociale e ctre societile comercialeL 1surarea gra ului e cuno6tere al unui numr relati$ re us e ceteni ai Bra6o$ului cu pri$ire la repturile lor 9n calitate e consumatori. 1. Cunoa6terea opiniei unui numr relati$ re us e ceteni ai Bra6o$ului cu pri$ire la protecia repturilor lor 9n calitate e consumatori e 17

2. I enti"icarea gra ului e cuno6tere al unui numr relati$ re us e ceteni ai Bra6o$ului cu pri$ire la repturile lor 9n calitate e consumatori !. Atitu inea unui numr relati$ re us e ceteni ai Bra6o$ului cu pri$ire la protecia repturilor lor e ctre '"iciul e )rotecie a

Consumatorului &. I enti"icarea gra ului e 9ncre ere a unui numr relati$ re us e ceteni ai Bra6o$ului cu pri$ire la '"iciul e )rotecie al Consumatorului

ctre '"iciul e )rotecia a ConsumatoruluiL 1. 0n ce msur unui numr relati$ re us e ceteni ai Bra6o$ului au utilizat ser$iciile o"erite e '"iciul e )rotecie a ConsumatoruluiL 2. Care este gra ul e 9ncre ere al unui numr relati$ re us e ceteni ai Bra6o$ului cu pri$ire la acti$itatea es"6urat e '"iciul e )rotecia al ConsumatoruluiL 1. Care este opinia unui numr relati$ re us e ceteni ai Bra6o$ului cu pri$ire la protecia repturilor lor 9n pri$ina me iului 9nconHurtor e ctre 2ar a e 1e iuL 2. Care este opinia unui numr relati$ re us e ceteni ai Bra6o$ului cu pri$ire la protecia repturilor lor 9n calitate e angaHaiL

(. I enti"icarea opiniilor unui numr relati$ re us e ceteni ai Bra6o$ului cu pri$ire alte su# omenii ale responsa#ilitii sociale ale societilor comerciale

ctre '"iciul e )rotecia a Consumatorului. 1. Determinarea msurii 9n care unui numr relati$ re us e ceteni ai Bra6o$ului au utilizat ser$iciile o"erite e '"iciul e )rotecie a Consumatorului. 2. Determinarea gra ului e 9ncre ere al unui numr relati$ re us e ceteni ai Bra6o$ului cu pri$ire la acti$itatea es"6urat e '"iciul e )rotecia al Consumatorului. 1. Cunoa6terea opiniei unui numr relati$ re us e ceteni ai Bra6o$ului cu pri$ire la protecia repturilor lor 9n pri$ina me iului 9nconHurtor e ctre 2ar a e 1e iu. 2. Cunoa6terea opiniei unui numr relati$ re us e ceteni ai Bra6o$ului cu pri$ire la protecia repturilor lor 9n calitate e angaHai.

2.3. Prezentarea c&estionarului 7n forma final


C8estionarul< 9n "orma sa "inal< este prezentat 9n aneCa 1 a prezentului proiect.

2.!. Prezentarea aspectelor care au stat la baza conceperii i stucturrii c&estionarului


AranHarea 9n pagin 6i or inea 9ntre#rilor este eCtrem e important eoarece aceasta in"lueneaz ecizia su#iectului e a coopera la es"6urarea inter$iului 6i e a rspun e la toate 9ntre#rile. C8estionarul 9ncepe cu c%te$a 9ntre#ri simple< e acomo are a su#iectului cu tematica cercetrii. .rmeaz 9ntre#ri mai i"icile< ce au "ost plasate 9n partea e miHloc a c8estionarului< intercalate cu 9ntre#ri u6oare< cu scopul e a nu o#osi su#iectul 6i ca s nu re"uze s rspun sau s o"ere in"ormaii e sla# calitate. Am utilizat 6i 9ntre#ri "iltru pentru a selecta 9n ca rul cercetrii< pe cei care nu pot rspun e la c8estionarul propriuGzis sau la anumite 9ntre#ri. 0ntre#rile e i enti"icare ale respon enilor au "ost plasate la s"%r6itul c8estionarului. Acestea permit escrierea su#iecilor 9n raport cu o serie e criterii emogra"ice 6i socioGeconomice. +ipul de 7ntrebri utilizate. 2:

C8estionarul cuprin e &7 e 9ntre#ri< intre careD F 0ntre#ri esc8iseD 17< !1 Ca 9ntre#ri 9nc8ise sGau "olositD F 0ntre#ri simple< cu rspunsuri e tipul Da sau -uD 1< 11< 1!< 1A< 14< 2(< !:< !2< !&< !@ F 0ntre#ri care presupun o alegere unicD !< &< A< 12< 1@< 22< 2!< 2&< 2@< 2A< !!< !(< !A< !7< &:< &&< &(< &@< &A< &4< &7 F 0ntre#ri care presupun o alegere multipl intre mai multe $ariante propuseD @< 1: F 0ntre#ri miCteD 12< 2:< 21< 2&< 2@< 24< 27< !4< &1< &2< &! F 0ntre#ri "iltruD 1< 11< 1A< 14< 2(< !:< !2< !&< !@< F 0ntre#ri e caracterizare a su#iecilorD &&< &(< &@< &A< &4< &7 F 0ntre#ri e opinieD !< &< 1&< 1@< 24< 27< !4< !7< &:< &1< &! F 0ntre#ri ierar8izate pe ranguriD (< 1( +ipuri de scale folosite +cala este "olosit pentru a msura< e o#icei cantitati$< caracteristica supus cercetrii< 9n "uncie e amplasarea aprecierii 9n limitele scalei respecti$e. 0n ela#orarea c8estionarului sGau utilizat urmtoarele tipuri e scaleD +cala nominalD F +cala nominalD 1< @< 1:< 11< 1!< 1A< 14< 2(< 24< 27< !:< !2< !&< !@ F +cala nominal e clasi"icareD !< &< A< 12< 2:< 21< 2&< 2@< 2A< !!< !(< !A< !4< !7< &1< &2< &!< &&< &(< &@< &A< &4< &7 +cala or inalD F +cala or inalD (< 1( F Di"ereniala semanticD 4< 1&< 22 F +cala +tapelD 1@ F +cala lui LiEetD &: +cala inter$alD F +cala cu a Hecti$e #ipolare e sens opusD 7< 2! F +cal continuD 2 +cala proporionalD F +cal proporional cu msurare irectD 17 1egtura dintre 7ntrebri Legtura intre 9ntre#ri este e$i eniat 9n urmtoarea sc8emD

21

22

3. CONSIDERAII METODOLOGICE PRIVIND EANTIONAREA


3.1. Populaia cercetat i mrimea acesteia
)opulaia cercetat este reprezentat e persoanele cu $%rsta e peste 14 ani< e am#ele seCe< omiciliate 9n Bra6o$. Au "ost luate 9n calcul persoanele cu $%rsta e peste 14 ani< eoarece populaia cercetat a$ut 9n $e ere este cea a ult. 0n urma atelor o#inute la Recensm%ntul in anul 2::2< populaia Bra6o$ului e peste 14 ani este e 2!1&@@ persoane. +tructura acesteia pe categorii e $%rst este urmtoareaD Categorii de v rst 14 G 27 ani !: G !7 ani &: G &7 ani (: G (7 ani @: e ani 6i peste @: e ani +"+.1 -umr persoane @:A&: !4(@4 (27!7 !!A@7 &(&(: 231!33 Procente 2@<2O 1@<AO 22<7O 1&<@O 17<@O 1FFG

Distri#uia populaiei #ra6o$ene 9n "unctie e seC este prezentat 9n urmtorul ta#elD *eH 5eminin Br#tesc +"+.1 -umr persoane 121&74 1:77@4 231!33 Procent (2O &4O 1FFG

3.2. *tabilirea mrimii eantionului


)entru a etermina mrimea e6antionului 9n cazul unei e6antionri aleatoare am a$ut 9n $e ere ni$elul e precizie al estimrii at e eroarea a mis 6i inter$alul e 9ncre ere. Am luat 9n consi erare un ni$el al erorii a mise e Q!O cu un ni$el e 9ncre ere e 7(O. Con"orm ta#elului istri#uiei z acestor $alori le corespun e $aloarea 1.7@. Datorit lipsei e in"ormaii cu pri$ire la p >procentul celor care au rspuns RDAJ?< acesta $a "i consi erat e (:O. 1rimea e6antionului 9n cazul procentelor a "ost eterminat up urmtoarea "ormulD
n=
2

p# "2

.n eD
# =1 p

zS G ptratul coe"icientului z corespunzator ni$elului e 9ncre ere= p G estimarea procentului 9n caz e succes T G estimarea procentului 9n caz e e6ec E G ni$elul erorii a mise eCprimat 9n procente 2!

n G mrimea e6antionului Ast"el a$emD n U >1<7@?2 V (: V (: M !2 n U 1:@A Deoarece aceast cercetare este cu scop i actic< nu $oi putea respecta aceast mrime sta#ilit a e6antionului= e aceea $oi "orma un e6antion in 1:: e su#ieci< #ra6o$eni a uli. 0n aceste con iii eroarea $a "i calculat up "ormulaD
"= p # n

E U 1<7@ V W >(: V (: M 1::? E U XMG 7<4

3.3. Descrierea succint a unitii de observare@ de eantionare i de analiz


.nitatea e e6antionare pentru cercetarea a$ut 9n $e ere este gospo ria. .nitatea e o#ser$are o reprezint in i$i ul< iar unitatea e analiz este reprezentat e locuitorii municipiului Bra6o$ e peste 14 ani.

3.!. .legerea metodei de eantionare


)entru constituirea e6antionului am ales s aplic o e6antionare aleatoare< care o"er "iecrui in i$i aceea6i pro#a#ilitate e a "ace parte in e6antion. )entru constituirea e6antionului "inal a "ost "olosit e6antionarea multista ial. 1unicipiul Bra6o$ este alctuit in 12 cartiere. Din r%n ul acestor cartiere au "ost alese !. La ni$elul "iecrei zone sGa realizat o list cu toate strzile ce intr 9n alctuirea acestora. +Gau ales c%te ( strzi in "iecare cartier 6i sGa 9ntocmit o list cu imo#ilele e pe "iecare stra . 5iecare imo#il e pe strzile menionate a "ost parcurse 9n mo sistematic. +trzile selectate pe "iecare cartier sunt prezentate 9n ta#elul urmtorD 3on Tractorul 5lorilor 2ri$iei +trzi selectate In epen enei< Aluminiului< 'lte< Ciocanului< Aleea Constructorilor Al#strelelor< BuHorului< Busuiocului< Lm%iei< 5erigii E. Raco$i< -icopole< Co rii Cosminului< Tu or Vla imirescu< Vulcan

Totalitatea gospo riilor< 9n care locuie6te cel puin o persoan cu $%rsta peste 14 ani< in r%n ul imo#ilelor selectate sunt 9n numr e !2!. 2ospo riile cuprinse 9n aceste imo#ile e$in unitile e e6antionare. Inclu erea acestor gospo rii 9n e6antion se poate "ace utiliz%n o mo alitate e e6antionare strati"icat proporional pre eterminat a$%n 9n $e ere carecteristicile $%rst 6i seC. Ast"el a$%n 9n $e ere caracteristica $%rst $om a$eaD 2&

; rst 14 G 27 ani !: G !7 ani &: G &7 ani (: G (7 ani @: e ani si peste @: e ani +"+.1

*tructura la nivelul populaiei 2@.2&O 1@.@@O 22.4AO 1&.(7O 17.@&O 1FF.FFG

$arime eantion 24: 1A4 2&& 1(@ 21: 1:@A

$arime subeantion 2@ 1A 2! 1( 2: 1::

Lu%n 9n consi erare caracteristica seCD *%I C.RC.J, /%$%, +"+.1 *tructura la nivelul populaiei &4O (2O 1::O $arime esantion (12 ((( 1:@A $arime subeantion &4 (2 1::

;in%n cont e caracteristicile a$ute 9n $e ereD $%rst 6i seC structura la ni$elul e6antionului $a "i urmtoareaD ; rst0*eH 14 G 27 ani !: G !7 ani &: G &7 ani (: G (7 ani @: e ani 6i peste @: e ani +"+.1 $rime eantion $rime sub eantion /%$%, C=RC.J, +"+.1 /%$%, C=RC.J, +"+.1 1&@ 1!& 24: 1& 1! 2@ 72 4( 1A4 7 4 1A 12A 11A 2&& 12 11 2! 41 A( 1(@ 4 A 1( 1:7 222 1:1 212 21: 1F34 1: 22 7 !5 2: 1FF

Inclu erea locuinelor 9n e6antion se $a "ace prin meto a e6antionrii aleatoare simple. Din moti$e e timp< "inanciare 6i a$%n 9n $e ere caracterul i actic al lucrrii $om alege spre analiz un su#e6antion "ormat in 1:: su#ieci.

3.2. .sigurarea reprezentativitii eantionului9 validarea eantionului 7n raport cu principalele caracteristici ale populaiei cercetate
;alidarea eantionului 7n funcie de repartizarea populaiei pe seHe. Vali area e6antionului se realizeaz prin interme iul unui test e comparare a i"erenelor intre procente. La ni$elul populaiei #ra6o$ene pon erea "emeilor este e (2O< iar cea a #r#ailor este e &4O. +tructura e6antionului pe seCe este urmtoareaD

2(

5reTuencY Vali 5emeiesc Br#tesc T'TAL (& &@ 1::

)ercent (&.: &@.: 1::.:

Vali percent (&.: &@.: 1::.:

Cumulati$e )ercent (&.: 1::.:

,:D )rocentul respon enilor e seC "eminin la ni$elul e6antionului este egal cu cel 9nregistrat la ni$elul populaiei cercetate. ,1D )rocentul respon enilor e seC "eminin la ni$elul e6antionului nu este egal cu cel 9nregistrat la ni$elul populaiei cercetate. ,:D Z U p 6i ,1D Z [ p Relaia tesului e i"eren a procentelor esteD p (2 (&
obs

p >1:: p ? n

(&>1:: (&? 1::

= :<&

)ro#a#ilitatea cu care garantm rezultatele este ) U 7(O. Valoarea teoretic corespunztoare coe"icientului z in ta#elul repartiiei normale stan ar izate este< 9n cazul unui test #ilateral 1<7@. +e o#ser$ cD zo#s \ z]M2 U^ se a mite ipoteza nul< eci e6antionul poate "i $ali at 9n con iiile unei pro#a#iliti e 7(O. ;alidarea eantionului 7n funcie de repartizarea populaiei pe categorii de v rst )opulaia Bra6o$ului e peste 14 ani 9mprit pe urmtoarele categorii e $%rst se prezint ast"elD +tructura populaiei Bra6o$ului 9n "uncie e $%rst Categorii e $%rst 5rec$ene a#solutea#solute 14 N 27 ani @:A&: !: N !7ani !4(@4 &: N &7ani 2(7!7 (: N (7ani !!A@7 @: e ani 6i peste @: &(&(: T'TAL 2!1&@@ )rocente 2@<2O 1@<AO 22<7O 1&<@O 17<@O 1::O

E6antionul realizat prezint urmtoarea structur pe categorii e $%rstD +tructura e6antionului 9n "uncie e $%rst
Vrsta dumneavoastra: Frequency 18 - 29 ani 27 30 - 39 ani 17 40 - 49 ani 23 50 - 59 ani 15 60 de ani si peste 18 Total 100 ercent 27.0 17.0 23.0 15.0 18.0 100.0 Valid ercent 27.0 17.0 23.0 15.0 18.0 100.0 !u"ulati#e ercent 27.0 44.0 67.0 82.0 100.0

Valid

+e $a realiza $ali area e6antionului pentru "iecare categorie e $%rstD 1( 9ntre 14 N 27 e ani. 2@

)resupunem c e6antionul "ormat in 2@O persoane 9ntre 14 N 27 ani este $ali . La ni$elul populaiei aceast categorie e $%rst reprezint 2@<2O ,:D Z U p 6i ,1D Z [ p Relaia testului e i"eren a procentelor esteD
obs

p
p >1:: p? n

2@<2 2@ 2@>1:: 2@? 1::

= :<:&

)ro#a#ilitatea cu care garantm rezultatele este ) U 7(O. Valoarea teoretic corespunztoare coe"icientului z in ta#elul repartiiei normale stan ar izate este< 9n cazul unui test #ilateral 1<7@. +e o#ser$ cD zo#s \ z]M2 U^ se a mite ipoteza nul< eci e6antionul poate "i $ali at 9n con iiile unei pro#a#iliti e 7(O. 2( 9ntre !: N !7 e ani. )resupunem c e6antionul "ormat in 1AO persoane 9ntre !: N !7 ani este $ali . La ni$elul populaiei aceast categorie e $%rst reprezint 1@<AO ,:D Z U p 6i ,1D Z [ p Relaia testului e i"eren a procentelor esteD
obs

p
p >1:: p ? n

1@<A 1A 1A>1:: 1A? 1::

= :<:2

)ro#a#ilitatea cu care garantm rezultatele este ) U 7(O. Valoarea teoretic corespunztoare coe"icientului z in ta#elul repartiiei normale stan ar izate este< 9n cazul unui test #ilateral 1<7@. +e o#ser$ cD zo#s \ z]M2 U^ se a mite ipoteza nul< eci e6antionul poate "i $ali at 9n con iiile unei pro#a#iliti e 7(O. 3( 9ntre &: N &7 e ani. )resupunem c e6antionul "ormat in 2!O persoane 9ntre &: N &7 ani este $ali . La ni$elul populaiei aceast categorie e $%rst reprezint 22<7O ,:D Z U p 6i ,1D Z [ p Relaia testului e i"eren a procentelor esteD
obs

p
p >1:: p ? n

22<7 2! 2!>1:: 2!? 1::

= :<::(

)ro#a#ilitatea cu care garantm rezultatele este ) U 7(O. Valoarea teoretic corespunztoare coe"icientului z in ta#elul repartiiei normale stan ar izate este< 9n cazul unui test #ilateral 1<7@. +e o#ser$ cD zo#s \ z]M2 U^ se a mite ipoteza nul< eci e6antionul poate "i $ali at 9n con iiile unei pro#a#iliti e 7(O. !( 9ntre (: N (7 e ani. )resupunem c e6antionul "ormat in 1(O persoane 9ntre (: N (7 ani este $ali . La ni$elul populaiei aceast categorie e $%rst reprezint 1&<@O 2A

,:D Z U p 6i ,1D Z [ p Relaia testului e i"eren a procentelor esteD


obs

p
p >1:: p ? n

1&<@ 1( 1(>1:: 1(? 1::

= :<:!

)ro#a#ilitatea cu care garantm rezultatele este ) U 7(O. Valoarea teoretic corespunztoare coe"icientului z in ta#elul repartiiei normale stan ar izate este< 9n cazul unui test #ilateral 1<7@. +e o#ser$ cD zo#s \ z]M2 U^ se a mite ipoteza nul< eci e6antionul poate "i $ali at 9n con iiile unei pro#a#iliti e 7(O. 2( @: e ani 6i peste @: e ani. )resupunem c e6antionul "ormat in 2:O persoane e @: e ani 6i peste @: e ani este $ali . La ni$elul populaiei aceast categorie e $%rst reprezint 17<@O ,:D Z U p 6i ,1D Z [ p Relaia testului e i"eren a procentelor esteD
obs

p
p >1:: p ? n

17<@ 2: 2:>1:: 2:? 1::

= :<:2

)ro#a#ilitatea cu care garantm rezultatele este ) U 7(O. Valoarea teoretic corespunztoare coe"icientului z in ta#elul repartiiei normale stan ar izate este< 9n cazul unui test #ilateral 1<7@. +e o#ser$ cD zo#s \ z]M2 U^ se a mite ipoteza nul< eci e6antionul poate "i $ali at 9n con iiile unei pro#a#iliti e 7(O. 0n aceast situaie nu se impune o redresare a structurii eantionului < eoarece aceasta coinci e cu structura populaiei. 0n cazul 9n care ar "i "ost necesar re resarea sGar "i realizat pentru toate cele ( categorii e $%rst pentru a se pstra structura populaiei totale 6i $olumul e6antionu6ul propus. +pre eCemplu< ac 9n cazul persoanelor 9ntre (: G (7 e ani ar "i "ost c8estionai 2& su#ieci >2&O in total 1:: su#ieci? 9n loc e 1::C1&<@< a ic 1& persoane< ar "i rezultat o i"eren e 2& G 1& UU 1: su#ieci. Re resarea sGar "i realizat ast"elD in cele 2& c8estionare completate e persoanele 9ntre (: G (7 e ani ar "i alese aleator 1: ce $or "i eCcluse in e6antion< pentru a se pstra $aloarea re resat e 1& su#ieci la aceast categorie e $%rst.

24

4. ANALIZA I INTERPRETAREA DATELOR PRIMARE I SECUNDARE


!.1. *tatistica 7ntrebrilor relevante
!.1.1 Rezultatele msurrii cu scala respectiv a 12 7ntrebri i a variabilelor de caracterizare 1. 0ntre#area 1. )entru $s. are $reo importan promo$area principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre organizaiile care acioneaz 9n me iul economicL Da >se trece la ntrebarea 2? -u >se trece la ntrebarea 44?
Statistics entru d#s. are #reo i"portanta pro"o#area principiilor eticii si responsa$ilitatii sociale de catre or%ani&atiile care actionea&a 'n "ediul econo"ic ) Valid 100 (issin% 0 (ean .94 *td. +rror o, (ean .024 *td. -e#iation .239 Variance .057 Pentru dvs. are vreo importanta promovarea principiilor eticii si responsabilitatii sociale de catre organizatiile care actioneaza n mediul economic Frequency 6 94 100 ercent 6.0 94.0 100.0 Valid ercent 6.0 94.0 100.0 !u"ulati#e ercent 6.0 100.0

Valid

). -/ Total

Pentru dvs. are vreo importanta promovarea principiilor eticii si responsabilitatii sociale de catre organizatiile care actioneaza n mediul economic
). -/

Ca eCpresie a ten inei centrale se poate etermina mo ulul reprezentat e rspunsul cu "rec$ena cea mai mare. 0n acest caz rspunsul cu "rec$ena cea mai mare este RDa< pentru mine are $reo importan promo$area principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre societile comercialeJ< pentru care au optat 7& O in su#ieci. 2. 0ntre#area 2. Care este importana pe care o acor ai promo$rii consec$ente a principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre organizaiile care acioneaz 9n me iul economicL 27

Importan PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP Importan "oarte mare re us


Statistics !are este i"portanta pe care o acordati pro"o#arii consec#ente a principiilor eticii si responsa$ilitatii sociale de catre or%ani&atiile care actionea&a 'n "ediul econo"ic0 ) Valid 94 (issin% 6 (ean 4.15 *td. +rror o, (ean .096 (edian 4.00 (ode 5 *td. -e#iation .927 Variance .859 *1e2ness -.966 *td. +rror o, *1e2ness .249 3urtosis .893 *td. +rror o, 3urtosis .493

Care este importanta pe care o acordati promovarii consecvente a principiilor eticii si responsabilitatii sociale de catre organizatiile care actioneaza n mediul economic? Frequency i"portanta redusa 2 3 22 4 28 4"portanta ,oarte "are 42 Total 94 99 6 100 ercent 2.0 22.0 28.0 42.0 94.0 6.0 100.0 Valid ercent 2.1 23.4 29.8 44.7 100.0 !u"ulati#e ercent 2.1 25.5 55.3 100.0

Valid

(issin% Total

istogram

50

40

30

y c n u q e r F

20

10

0 0 1 2 3 4 5 6

Care este importanta pe care o acordati promovarii consecvente a principiilor eticii si responsabilitatii sociale de catre organizatiile care actioneaza n mediul economic?

(ean 5 4615 *td. -e#. 5 06927 ) 5 94

Valoarea mo al precum 6i me iana se situeaz pe ni$elul & al scalei< me ia "iin e &.:: puncte pe o scal e la 1 la (. Au "ost calculai 6i a#aterea stan ar 6i a#aterea stan ar e la me ia e6antioanelor< pe #aza crora se pot calcula eroarea e e6antionare 6i estimarea me iei la ni$elul populaiei totale. A#aterea stan ar e la me ia e6antioanelor este eD :<:7@. 3. 0ntre#area !. Cum apreciai< 9n momentul e "a< 9n general< mo ul 9n care i"eritele organizaii promo$eaz< 9n me iul economic< principiile eticiiL +unt promo$ate< 9n #un msur +unt promo$ate< parial -u sunt promo$ate
Statistics !u" apreciati6 'n "o"entul de ,ata6 'n %eneral6 "odul 'n care di,eritele or%ani&atii pro"o#ea&a6 'n "ediul econo"ic6 principiile eticii0 ) Valid 94 (issin% 6 (ode 2.00

!:

Cum apreciati! n momentul de "ata! n general! modul n care di"eritele organizatii promoveaza! n mediul economic! principiile eticii? Frequency Valid *unt pro"o#ate6 'n $una "asura *unt pro"o#ate6 partial )u sunt pro"o#ate Total 99.00 9 68 17 94 6 100 ercent 9.0 68.0 17.0 94.0 6.0 100.0 Valid ercent 9.6 72.3 18.1 100.0 !u"ulati#e ercent 9.6 81.9 100.0

(issin% Total

Cum apreciati! n momentul de "ata! n general! modul n care di"eritele organizatii promoveaza! n mediul economic! principiile eticii?
70

60

50

40

y c n u q e r F

30

20

10

0 *unt pro"o#ate6 'n $una "asura *unt pro"o#ate6 partial )u sunt pro"o#ate

Cum apreciati! n momentul de "ata! n general! modul n care di"eritele organizatii promoveaza! n mediul economic! principiile eticii?

Rspunsul al oilea Iprincipiile eticii sunt promo$ate parial e societiile comercialeJ< su#iecii au ales acest rspuns 9n proporie e A2<!O. )e locul II< se a"l al treilea rspuns< 14<1O intre su#ieci consi er%n c Iprincipiile eticii nu sunt promo$ate e societiile comercialeJ. Cei mai puini su#ieci consi er "aptul c Iprincipiile eticii sunt promo$ate 9n #un msur e societiile comercialeJ 9n proporie e 7<@O. !. 0ntre#area A. A$%n 9n $e ere propria $s. eCperien< cum consi erai c se regsesc principiile eticii 9n omeniul proteciei repturilor consumatoruluiL
Statistics /#7nd 'n #edere propria d#s. e8perienta6 cu" considerati ca se re%asesc principiile eticii 'n do"eniul protectiei drepturilor consu"atorului0 ) Valid 94 (issin% 6 (ode 2.00
#vnd n vedere propria dvs. e$perienta! cum considerati ca se regasesc principiile eticii n domeniul protectiei drepturilor consumatorului? Frequency Valid *e re%asesc 'n "asura ,oarte "are *e re%asesc 'ntr-o anu"ita "asura )u se re%asesc Total 99.00 5 81 8 94 6 100 ercent 5.0 81.0 8.0 94.0 6.0 100.0 Valid ercent 5.3 86.2 8.5 100.0 !u"ulati#e ercent 5.3 91.5 100.0

(issin% Total

#vnd n vedere propria dvs. e$perienta! cum considerati ca se regasesc principiile eticii n domeniul protectiei drepturilor consumatorului?
100

80

60

y c n u q e r F

40

20

0 *e re%asesc 'n "asura ,oarte "are *e re%asesc 'ntr-o anu"ita "asura )u se re%asesc

#vnd n vedere propria dvs. e$perienta! cum considerati ca se regasesc principiile eticii n domeniul protectiei drepturilor consumatorului?

!1

Rspunsul al oilea Iprincipiile eticii se regsesc 9ntrGo anumit msur 9n omeniul proteciei repturilor consumatoruluiJ< su#iecii au ales acest rspuns 9n proporie e 4@<2O. )e locul II< se a"l al treilea rspuns< 4<(O intre su#ieci consi er%n c Iprincipiile eticii nu se regsesc 9n omeniul proteciei repturilor consumatoruluiJ. Cei mai puini su#ieci consi er "aptul c Iprincipiile eticii se regsesc 9ntrGo msur "oarte mare 9n omeniul proteciei repturilor consumatoruluiJ 9n proporie e (<!O. 2. 0ntre#area 11. Cunoa6tei "aptul c 9n ora6ul $s. "uncioneaz '"iciul e )rotecie a ConsumatoruluiL Da >se trece la ntrebarea $2? -u >se trece la ntrebarea 32?
Statistics !unoasteti ,aptul ca 'n orasul d#s. ,unctionea&a 9,iciul de rotectie a !onsu"atorului0 ) Valid 94 (issin% 6 (ean .9149 *td. +rror o, (ean .02894 *td. -e#iation .28054 Variance .079
Cunoasteti "aptul ca n orasul dvs. "unctioneaza %"iciul de Protectie a Consumatorului? Frequency 8 86 94 6 100 ercent 8.0 86.0 94.0 6.0 100.0 Valid ercent 8.5 91.5 100.0 !u"ulati#e ercent 8.5 100.0

Valid

(issin% Total

). -/ Total 99.00

Cunoasteti "aptul ca n orasul dvs. "unctioneaza %"iciul de Protectie a Consumatorului?


). -/ (issin%

Ca eCpresie a ten inei centrale se poate etermina mo ulul reprezentat e rspunsul cu "rec$ena cea mai mare. 0n acest caz rspunsul cu "rec$ena cea mai mare este RDa< cunosc "aptul c 9n Bra6o$ "uncioneaz ')CJ< pentru care au optat 71.( O in su#ieci. 3. 0ntre#area 12. De un e ai a"lat e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul $s.L
Statistics -e unde ati a,lat de 9,iciul de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s.0 ) Valid 86 (issin% 14 (ode 3.00

!2

&e unde ati a"lat de %"iciul de Protectie a Consumatorului din orasul dvs.? Frequency 12 7 26 6 7 20 8 86 14 100 ercent 12.0 7.0 26.0 6.0 7.0 20.0 8.0 86.0 14.0 100.0 Valid ercent 14.0 8.1 30.2 7.0 8.1 23.3 9.3 100.0 !u"ulati#e ercent 14.0 22.1 52.3 59.3 67.4 90.7 100.0

Valid

(issin% Total

:iare ;adio Tele#i&iune 4nternet !onsultarea le%iilor -iscutii cu altii /lte surse Total 99.00

&e unde ati a"lat de %"iciul de Protectie a Consumatorului din orasul dvs.?
30

25

20

15

y c n u q e r F
10 5 0 :iare ;adio Tele#i&iune !onsultarea le%iilor /lte surse 4nternet -iscutii cu altii

&e unde ati a"lat de %"iciul de Protectie a Consumatorului din orasul dvs.?

Rspunsul al treilea Iam a"lat e '"iciul e )rotecie al Consumatorului prin interme iul tele$izuniiJ< su#iecii au ales acest rspuns 9n proporie e !:<2O. )e locul II< se a"l al cincelea rspuns< 2!<!O intre su#ieci eclar%n c Iau a"lat e '"iciul e )rotecie al Consumatorului in iscuiile cu aliiJ. Cei mai puini su#ieci consi er "aptul c Iau a"lat e '"iciul e )rotecie al Consumatorului prin interme iul internetuluiJ 9n proporie e AO. 4. 0ntre#area 1&. V rugm s apreciai gra ul e utilitate 9n acor area in"ormaiilor in omeniul proteciei consumatorului a urmtoarelor mo alitiD 1. )agina e internet a Autoritii -aionale pentru )rotecia Consumatorului
Statistics a%ina de internet a /utoritatii )ationale pentru rotectia !onsu"atorului ) Valid 84 (issin% 16 (ean .8214 (edian 1.0000 (ode 2.00

Pagina de internet a #utoritatii 'ationale pentru Protectia Consumatorului Frequency 7 3 20 22 32 84 16 100 ercent 7.0 3.0 20.0 22.0 32.0 84.0 16.0 100.0 Valid ercent 8.3 3.6 23.8 26.2 38.1 100.0 !u"ulati#e ercent 8.3 11.9 35.7 61.9 100.0

Valid

(issin% Total

-eloc util utin util /sa si asa .til Foarte util Total 99.00

!!

Pagina de internet a #utoritatii 'ationale pentru Protectia Consumatorului


40

30

t n c r e P

20

10

0 -eloc util utin util /sa si asa .til Foarte util

Pagina de internet a #utoritatii 'ationale pentru Protectia Consumatorului

5. 0ntre#area 1!. A$ei in"ormaii espre eCistena ser$iciului e in"ormare 9n omeniul proteciei consumatorului o"erit e Autoritatea -aional pentru )rotecia ConsumatoruluiL Da -u
Statistics /#eti in,or"atii despre e8istenta ser#iciului de in,or"are 'n do"eniul protectiei consu"atorului o,erit de /utoritatea )ationala pentru rotectia !onsu"atorului0 ) Valid 86 (issin% 14 (ean .3953 *td. +rror o, (ean .05303 *td. -e#iation .49179 Variance .242
#veti in"ormatii despre e$istenta serviciului de in"ormare n domeniul protectiei consumatorului o"erit de #utoritatea 'ationala pentru Protectia Consumatorului? Frequency 52 34 86 14 100 ercent 52.0 34.0 86.0 14.0 100.0 Valid ercent 60.5 39.5 100.0 !u"ulati#e ercent 60.5 100.0

Valid

(issin% Total

). -/ Total 99.00

#veti in"ormatii despre e$istenta serviciului de in"ormare n domeniul protectiei consumatorului o"erit de #utoritatea 'ationala pentru Protectia Consumatorului?
). -/ (issin%

Ca eCpresie a ten inei centrale se poate etermina mo ulul reprezentat e rspunsul cu "rec$ena cea mai mare. 0n acest caz rspunsul cu "rec$ena cea mai mare este R-u am in"ormaii espre ser$iciul e in"ormare 9n omeniul proteciei consumatorului o"erit e A-)CJ< pentru care au optat @:.( O in su#ieci. 6. 0ntre#areaD 1A. VGai lo$it e pro#leme care s necesite "olosirea ser$iciului e consiliere o"erit e '"iciului e )rotecie a Consumatorului in ora6ul $s. re"eritor la pro usele ac8iziionate e $s.L Da >se trece la ntrebarea $%? -u >se trece la ntrebarea 2&? !&

Statistics V-ati lo#it de pro$le"e care sa necesite ,olosirea ser#iciului de consiliere o,erit de 9,iciului de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s. re,eritor la produsele ac<i&itionate de d#s.0 ) Valid 86 (issin% 14 (ean .5581 *td. +rror o, (ean .05386 *td. -e#iation .49952 Variance .250
V(ati lovit de probleme care sa necesite "olosirea serviciului de consiliere o"erit de %"iciului de Protectie a Consumatorului din orasul dvs. re"eritor la produsele ac)izitionate de dvs.? Frequency 38 48 86 14 100 ercent 38.0 48.0 86.0 14.0 100.0 Valid ercent 44.2 55.8 100.0 !u"ulati#e ercent 44.2 100.0

Valid

(issin% Total

). -/ Total 99.00

V(ati lovit de probleme care sa necesite "olosirea serviciului de consiliere o"erit de %"iciului de Protectie a Consumatorului din orasul dvs. re"eritor la produsele ac)izitionate de dvs.?
). -/ (issin%

Ca eCpresie a ten inei centrale se poate etermina mo ulul reprezentat e rspunsul cu "rec$ena cea mai mare. 0n acest caz rspunsul cu "rec$ena cea mai mare este RDa< mGam lo$it e pro#leme care s necesite "olosirea ser$iciului e consiliere o"erit e '"iciul e )rotecia Consumatorului in ora6ul Bra6o$J< ((<4 O in su#ieci. 1F. 0ntre#area 14. Ai epus $reo at o reclamaie la '"iciului Consumatorului in ora6ul $s. re"eritoare la pro usele ac8iziionate e $s.L Da >se trece la ntrebarea $'? -u >se trece la ntrebarea 24?
Statistics /ti depus #reodata o recla"atie la 9,iciului de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s. re,eritoare la produsele ac<i&itionate de d#s.0 ) Valid 48 (issin% 52 (ean .4167 *td. +rror o, (ean .07191 *td. -e#iation .49822 Variance .248

e )rotecie a

#ti depus vreodata o reclamatie la %"iciului de Protectie a Consumatorului din orasul dvs. re"eritoare la produsele ac)izitionate de dvs.? Frequency 28 20 48 52 100 ercent 28.0 20.0 48.0 52.0 100.0 Valid ercent 58.3 41.7 100.0 !u"ulati#e ercent 58.3 100.0

Valid

(issin% Total

). -/ Total 99.00

!(

#ti depus vreodata o reclamatie la %"iciului de Protectie a Consumatorului din orasul dvs. re"eritoare la produsele ac)izitionate de dvs.?
). -/ (issin%

Ca eCpresie a ten inei centrale se poate etermina mo ulul reprezentat e rspunsul cu "rec$ena cea mai mare. 0n acest caz rspunsul cu "rec$ena cea mai mare este R-u am epus $reo at o reclamaie la '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul Bra6o$ J< pentru care au optat (4<! O in su#ieci. 11. 0ntre#area 22. C%t e mulumit ai "ost "a e mo ul e rezol$are a reclamaiilor $s. e ctre '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul $s. re"eritor la pro usele ac8iziionate e $s.L
Ct de multumit ati "ost "ata de modul de rezolvare a reclamatiilor dvs. de catre %"iciul de Protectie a Consumatorului din orasul dvs. re"eritor la produsele ac)izitionate de dvs.? Frequency Total ne"ultu"it 4 )e"ultu"it 3 (ultu"it 13 Total 20 99.00 80 100 ercent 4.0 3.0 13.0 20.0 80.0 100.0 Valid ercent 20.0 15.0 65.0 100.0 !u"ulati#e ercent 20.0 35.0 100.0

Valid

(issin% Total

Ct de multumit ati "ost "ata de modul de rezolvare a reclamatiilor dvs. de catre %"iciul de Protectie a Consumatorului din orasul dvs. re"eritor la produsele ac)izitionate de dvs.?
70

60

50

40

t n c r e P

30

20

10

0 Total ne"ultu"it )e"ultu"it (ultu"it

Ct de multumit ati "ost "ata de modul de rezolvare a reclamatiilor dvs. de catre %"iciul de Protectie a Consumatorului din orasul dvs. re"eritor la produsele ac)izitionate de dvs.?

Rspunsul al treilea Iam "ost mulumit e mo ul e rezol$are a reclamaiei epuse la ')CJ< su#iecii au ales acest rspuns 9n proporie e @(O. )e locul II< se a"l primul rspuns< 2:O intre su#ieci eclar%n c Iam "ost total nemulumit e mo ul e rezol$are a reclamaiei epuse la ')CJ. Cei mai puini su#ieci consi er "aptul c Iam "ost nemulumit e mo ul e rezol$are a reclamaiei epuse la ')CJ 9n proporie e 1(O. 12. 0ntre#area 2!. C%t 9ncre ere a$ei 9n acti$itatea es"6urat e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul $s.L -u am eloc 9ncre ere 1 2 ! & ( Am "oarte mult 9ncre ere

!@

Statistics !7ta 'ncredere a#eti 'n acti#itatea des,asurata de 9,iciul de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s.0 ) Valid 20 (issin% 80 (ean 2.8500 *td. +rror o, (ean .31851 (edian 4.0000 (ode 4.00 *td. -e#iation 1.42441 Variance 2.029 *1e2ness -.558 *td. +rror o, *1e2ness .512 3urtosis -1.763 *td. +rror o, 3urtosis .992

Cta ncredere aveti n activitatea des"asurata de %"iciul de Protectie a Consumatorului din orasul dvs.? Frequency )u a" deloc incredere 7 3.00 2 4.00 11 Total 20 99.00 80 100 ercent 7.0 2.0 11.0 20.0 80.0 100.0 Valid ercent 35.0 10.0 55.0 100.0 !u"ulati#e ercent 35.0 45.0 100.0

Valid

(issin% Total

istogram

12

10

y c n u q e r F
4 2 0 0600 1600 2600 3600 4600

Cta ncredere aveti n activitatea des"asurata de %"iciul de Protectie a Consumatorului din orasul dvs.?

(ean 5 2685 5600 *td. -e#. 5 1642441 ) 5 20

Valoarea mo al precum 6i me iana se situeaz pe ni$elul & al scalei< me ia "iin e &.:: puncte pe o scal e la 1 la (. Au "ost calculai 6i a#aterea stan ar 6i a#aterea stan ar e la me ia e6antioanelor< pe #aza crora se pot calcula eroarea e e6antionare 6i estimarea me iei la ni$elul populaiei totale. A#aterea stan ar e la me ia e6antioanelor este eD :<!14(1. 13. 0ntre#area !:. Cunoa6tei alte alternati$e ale '"iciului e )rotecie a Consumatorului in ora6ul $s.L Da >se trece la ntrebarea 3$? -u >se trece la ntrebarea 32?
Statistics !unoasteti alte alternati#e ale 9,iciului de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s.0 ) Valid 91 (issin% 9 (ean .0549 *td. +rror o, (ean .02402 *td. -e#iation .22914 Variance .053

!A

Cunoasteti alte alternative ale %"iciului de Protectie a Consumatorului din orasul dvs.? Frequency 86 5 91 9 100 ercent 86.0 5.0 91.0 9.0 100.0 Valid ercent 94.5 5.5 100.0 !u"ulati#e ercent 94.5 100.0

Valid

(issin% Total

). -/ Total 99.00

Cunoasteti alte alternative ale %"iciului de Protectie a Consumatorului din orasul dvs.?
). -/ (issin%

Ca eCpresie a ten inei centrale se poate etermina mo ulul reprezentat e rspunsul cu "rec$ena cea mai mare. 0n acest caz rspunsul cu "rec$ena cea mai mare este Rnu cunosc alte alternati$e ale ')CJ< pentru care au optat 7&<( O in su#ieci. 1!. 0ntre#area !&. Ai 9nt%lnit cazuri 9n care societatea comercial ac8iziionat pro usul cu pro#leme s $ returneze preul pro usului respecti$L Da >se trece la ntrebarea 3&? -u >se trece la ntrebarea 3(?
Statistics /ti 'nt7lnit ca&uri 'n care societatea co"erciala de la care ati ac<i&itionat produsul cu pro$le"e sa #a returne&e pretul produsului respecti#0 ) Valid 94 (issin% 6 (ean .4894 *td. +rror o, (ean .05184 *td. -e#iation .50257 Variance .253

e la care ai

#ti ntlnit cazuri n care societatea comerciala de la care ati ac)izitionat produsul cu probleme sa va returneze pretul produsului respectiv? Frequency 48 46 94 6 100 ercent 48.0 46.0 94.0 6.0 100.0 Valid ercent 51.1 48.9 100.0 !u"ulati#e ercent 51.1 100.0

Valid

(issin% Total

). -/ Total 99.00

#ti ntlnit cazuri n care societatea comerciala de la care ati ac)izitionat produsul cu probleme sa va returneze pretul produsului respectiv?
). -/ (issin%

!4

Ca eCpresie a ten inei centrale se poate etermina mo ulul reprezentat e rspunsul cu "rec$ena cea mai mare. 0n acest caz rspunsul cu "rec$ena cea mai mare este RDa< am 9nt%lnit cazuri 9n care societatea comercial e la care am ac8iziionat pro usul cu pro#leme miGa returnat preul pro usuluiJ< pentru care au optat (1<1 O in su#ieci. 12. 0ntre#area 2(. Ai "olosi ser$iciul e consiliere o"erit Consumatorului in ora6ul $s. c8iar ac ai a$ea ne$oieL Da >se trece la ntrebarea 2)? -u >se trece la ntrebarea 2(?
Statistics /ti ,olosi ser#iciul de consiliere o,erit de 9,iciul de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s. c<iar daca ati a#ea ne#oie0 ) Valid 60 (issin% 40 (ean .5500 *td. +rror o, (ean .06477 *td. -e#iation .50169 Variance .252

e '"iciul

e )rotecie a

#ti "olosi serviciul de consiliere o"erit de %"iciul de Protectie a Consumatorului din orasul dvs. c)iar daca ati avea nevoie? Frequency 27 33 60 40 100 ercent 27.0 33.0 60.0 40.0 100.0 Valid ercent 45.0 55.0 100.0 !u"ulati#e ercent 45.0 100.0

Valid

(issin% Total

). -/ Total 99.00

#ti "olosi serviciul de consiliere o"erit de %"iciul de Protectie a Consumatorului din orasul dvs. c)iar daca ati avea nevoie?
). -/ (issin%

Ca eCpresie a ten inei centrale se poate etermina mo ulul reprezentat e rspunsul cu "rec$ena cea mai mare. 0n acest caz rspunsul cu "rec$ena cea mai mare este RDa< am "olosit ser$iciul e consiliere o"erit e ')CJ< pentru care au optat (( O in su#ieci. Dntrebrile de identificare 1. 0ntre#area &&. Care este ultima 6coal a#sol$it e $s.L
Statistics !are este ulti"a scoala a$sol#ita de d#s.0 ) Valid 100 (issin% 0 (ode 5.00

!7

Care este ultima scoala absolvita de dvs.? Frequency 8 36 9 39 8 100 ercent 8.0 36.0 9.0 39.0 8.0 100.0 Valid ercent 8.0 36.0 9.0 39.0 8.0 100.0 !u"ulati#e ercent 8.0 44.0 53.0 92.0 100.0

Valid

*coala pro,esionala =iceu *coala postliceala Facultate *tudii postuni#ersitare> "asterat6 doctorat6 etc. Total

Care este ultima scoala absolvita de dvs.?

4 0

3 0

2 0

y c n u q e r F
10 0
= ic e F a u c u * tu d a te

4O intre respon eni au ca ultim 6coal a#sol$it 6coala general< !@O intre respon eni au ca ultim 6coal a#sol$it liceul< 7O intre respon eni au ca ultim 6coal a#sol$it 6coala postliceal< !7O intre respon eni au ca ultim 6coal a#sol$it "acultatea< 4O intre respon eni au ca ultim 6coal a#sol$it stu iile postuni$ersitare.
ra t6 e tc .

2. 0ntre#area &(. 'cupaia umnea$oastr actual esteD


Statistics 9cupatia du"nea#oastra actuala este> ) Valid 100 (issin% 0 (ode 2.00
%cupatia dumneavoastra actuala este: Frequency 11 24 6 6 5 14 3 20 3 8 100 ercent 11.0 24.0 6.0 6.0 5.0 14.0 3.0 20.0 3.0 8.0 100.0 Valid ercent 11.0 24.0 6.0 6.0 5.0 14.0 3.0 20.0 3.0 8.0 100.0 !u"ulati#e ercent 11.0 35.0 41.0 47.0 52.0 66.0 69.0 89.0 92.0 100.0

o c * la a p ro s ,e io n a la

Care este ultima scoala absolvita de dvs.?

o c * la a p o tl s e ic a la

lt

ii

p o

s tu

n i# e

rs it a

re

>

"

a s te

ra

t6

d o

c to

Valid

+le#?student *pecialist?cadru cu pre%atire superioara Te<nician?"aistru?'n#ata tor?,unctionar =ucrator operati# 'n ser#icii?co"ert (uncitor cali,icat?"eserias atron?"ana%er?director *o"er ensionar !asnic /lta Total

%cupatia dumneavoastra actuala este:

25

20

1 5

y c n u q e r F

1 0

0
T e < n ic ia n ?" ! a s n ic
r a

lt /

lis ia c e p *

u =

u (

+ # le ?s d tu t n e

" o

n e

?" n o tr a

c ra to r

c n it r o

r e

n io

a is

p o

a c

tio %cupatia dumneavoastra actuala este: n a

ru d a c t? c u p re ti a % re s

e % a n a

tr u ?' n # a

ta to r? ,u

ti# ra e

,ic li " t? a

n c

'n s r# e ic

c e ir d r?

e s s ria e

r to

ii

?c

" o

rt e

ra a rio e p u

&:

E6antionul rezultat este "ormat in 11O ele$iMstu eni< 2&O ca re cu pregtire superioarMspeciali6ti< @O sunt te8nicianMmaistruM9n$torM"uncionar< iar @O sunt lucrtori operati$i 9n ser$iciiMcomer< 2:O sunt pensionari< iar (O sunt muncitori cali"icai. 3. 0ntre#area &@. 0n ce inter$al se 9nca reaz $enitul net lunar al umnea$oastrD
Statistics @n ce inter#al se 'ncadrea&a #enitul net lunar al du"nea#oastra> ) Valid 100 (issin% 0 (ode 2.00
*n ce interval se ncadreaza venitul net lunar al dumneavoastra: Frequency su$ 400 ;9) 18 'ntre 401 - 800 ;9) 35 'ntre 801 - 1200 ;9) 22 'ntre 1201 - 2000 ;9) 19 peste 2000 ;9) 6 Total 100 ercent 18.0 35.0 22.0 19.0 6.0 100.0 Valid ercent 18.0 35.0 22.0 19.0 6.0 100.0 !u"ulati#e ercent 18.0 53.0 75.0 94.0 100.0

Valid

*n ce interval se ncadreaza venitul net lunar al dumneavoastra:


40

30

20

y c n u q e r F
10 0 su$ 400 ;9) 'ntre 401 - 800 'ntre 801 - 1200 ;9) ;9) 'ntre 1201 2000 ;9) peste 2000 ;9)

*n ce interval se ncadreaza venitul net lunar al dumneavoastra:

)entru 14O in cei 1:: e su#ieci< $enitul lunar este su# &:: lei noi< 22O au a"irmat c au un $enit net cuprins 9ntre 4:: 6i 12:: lei noi< iar @ persoane se 9nca reaz la categoria peste 12:: lei noi. !. 0ntre#area &A. V%rsta umnea$oastrD
Statistics V7rsta du"nea#oastra> ) Valid 100 (issin% 0 (ode 1.00
Vrsta dumneavoastra: Frequency 18 - 29 ani 27 30 - 39 ani 17 40 - 49 ani 23 50 - 59 ani 15 60 de ani si peste 18 Total 100 ercent 27.0 17.0 23.0 15.0 18.0 100.0 Valid ercent 27.0 17.0 23.0 15.0 18.0 100.0 !u"ulati#e ercent 27.0 44.0 67.0 82.0 100.0

Valid

Vrsta dumneavoastra:

30

25

20

15

y c n u q e r F
10 5 0 18 - 29 ani 30 - 39 ani 40 - 49 ani 50 - 59 ani 60 de ani si peste

Vrsta dumneavoastra:

&1

2A intre respon eni au $%rsta cuprins 9ntre 14 N 27 e ani >2AO?< 1A su#ieci sunt 9ntre !: N !7 ani >1AO?< 2! O au $%rsta cuprins 9ntre &: N &7 ani< iar 1(O sunt 9ntre (: N (7 ani. Cei e @: e ani 6i peste @: e ani sunt 14O. 2. 0ntre#area &4. Care este starea ci$ilL
Statistics !are este starea ci#ila0 ) Valid 100 (issin% 0 (ode 1.00
Care este starea civila? Frequency 63 25 9 3 100 ercent 63.0 25.0 9.0 3.0 100.0 Valid ercent 63.0 25.0 9.0 3.0 100.0 !u"ulati#e ercent 63.0 88.0 97.0 100.0

Valid

!asatorit )ecasatorit -i#ortat Vadu# Total

Care este starea civila?

70

60

50

40

y c n u q e r F

30

20

10

0 !asatorit )ecasatorit -i#ortat Vadu#

Care este starea civila?

E6antionul rezultat este "ormat in @!O respon eni cstorii< 2(O necstorii< 7O sunt i$orai< iar !O $ u$i. 3. 0ntre#area &7. +eCulD
Statistics *e8ul> ) (ode
Se$ul: Frequency 52 48 100 ercent 52.0 48.0 100.0 Valid ercent 52.0 48.0 100.0 !u"ulati#e ercent 52.0 100.0

Valid (issin%

100 0 1.00

Valid

Fe"eiesc Aar$atesc Total

Se$ul:

60

50

40

30

y c n u q e r F
20 10 0 Fe"eiesc Aar$atesc

Se$ul:

E6antionul rezultat este constituit in (2O "emei 6i &4O #r#ai.

&2

!.1.2. Rezultatele msurrii pentru dou 7ntrebri relevante 7n raport cu 1B2 caracteristici ale subiecilor ,. 23. C%t 9ncre ere a$ei 9n acti$itatea es"6urat e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul $s.L -u am eloc 9ncre ere 1 2 ! & ( Am "oarte mult 9ncre ere !4. V%rsta umnea$oastrD
Cta ncredere aveti n activitatea des"asurata de %"iciul de Protectie a Consumatorului din orasul dvs.? + Vrsta dumneavoastra: Crosstabulation V7rsta du"nea#oastra> 18 - 29 ani 3 30 - 39 ani 2 40 - 49 ani 60 de ani si peste 2 Total 7

!7ta 'ncredere a#eti 'n )u a" deloc incredere !ount acti#itatea des,asurata B 2it<in !7ta de 9,iciul de rotectie 'ncredere a#eti 'n a !onsu"atorului din acti#itatea des,asurata orasul d#s.0 de 9,iciul de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s.0 B 2it<in V7rsta du"nea#oastra> B o, Total 3.00 !ount B 2it<in !7ta 'ncredere a#eti 'n acti#itatea des,asurata de 9,iciul de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s.0 B 2it<in V7rsta du"nea#oastra> B o, Total 4.00 !ount B 2it<in !7ta 'ncredere a#eti 'n acti#itatea des,asurata de 9,iciul de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s.0 B 2it<in V7rsta du"nea#oastra> B o, Total Total !ount B 2it<in !7ta 'ncredere a#eti 'n acti#itatea des,asurata de 9,iciul de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s.0 B 2it<in V7rsta du"nea#oastra> B o, Total

42.9B

28.6B

28.6B

100.0B

37.5B 15.0B

100.0B 10.0B

50.0B 10.0B 2

35.0B 35.0B 2

100.0B

100.0B

50.0B 10.0B 5 6

10.0B 10.0B 11

45.5B

54.5B

100.0B

62.5B 25.0B 8 2

100.0B 30.0B 6 4

55.0B 55.0B 20

40.0B

10.0B

30.0B

20.0B

100.0B

100.0B 40.0B

100.0B 10.0B

100.0B 30.0B

100.0B 20.0B

100.0B 100.0B

Dintre cei care nu au eloc 9ncre ere 9n acti$itatea es"6urat e ')C >A persoane?D ! au 9ntre 14 N 27 ani a ic &2.7O< 2 au 9ntre !: N !7 ani >24<@O?< iar 2 au @: e ani 6i peste >24<@O?. ,,. &. Cum apreciai< 9n momentul e "a< 9n general< mo ul 9n care i"eritele organizaii promo$eaz< 9n me iul economic< cerinele responsa#ilitii socialeL +unt promo$ate< 9n #un msur +unt promo$ate< parial -u sunt promo$ate &A. V%rsta umnea$oastrD

&!

Cum apreciati! n momentul de "ata! n general! modul n care di"eritele organizatii promoveaza! n mediul economic! cerintele responsabilitatii sociale? + Vrsta dumneavoastra: Crosstabulation V7rsta du"nea#oastra> 18 - 29 ani 2 30 - 39 ani 2 40 - 49 ani 50 - 59 ani 60 de ani si peste Total 4

!u" apreciati6 'n "o"entul de ,ata6 'n %eneral6 "odul 'n care di,eritele or%ani&atii pro"o#ea&a6 'n "ediul econo"ic6 cerintele responsa$ilitatii sociale0

*unt pro"o#ate6 'n $una "asura

Total

!ount B 2it<in !u" apreciati6 'n "o"entul de ,ata6 'n %eneral6 "odul 'n care di,eritele or%ani&atii pro"o#ea&a6 'n "ediul econo"ic6 cerintele responsa$ilitatii sociale0 B 2it<in V7rsta du"nea#oastra> B o, Total *unt pro"o#ate6 partial !ount B 2it<in !u" apreciati6 'n "o"entul de ,ata6 'n %eneral6 "odul 'n care di,eritele or%ani&atii pro"o#ea&a6 'n "ediul econo"ic6 cerintele responsa$ilitatii sociale0 B 2it<in V7rsta du"nea#oastra> B o, Total )u sunt pro"o#ate !ount B 2it<in !u" apreciati6 'n "o"entul de ,ata6 'n %eneral6 "odul 'n care di,eritele or%ani&atii pro"o#ea&a6 'n "ediul econo"ic6 cerintele responsa$ilitatii sociale0 B 2it<in V7rsta du"nea#oastra> B o, Total !ount B 2it<in !u" apreciati6 'n "o"entul de ,ata6 'n %eneral6 "odul 'n care di,eritele or%ani&atii pro"o#ea&a6 'n "ediul econo"ic6 cerintele responsa$ilitatii sociale0 B 2it<in V7rsta du"nea#oastra> B o, Total

50.0B

50.0B

100.0B

8.7B 2.1B 16

11.8B 2.1B 12 17 13 12

4.3B 4.3B 70

22.9B

17.1B

24.3B

18.6B

17.1B

100.0B

69.6B 17.0B 5

70.6B 12.8B 3

73.9B 18.1B 6

86.7B 13.8B 2

75.0B 12.8B 4

74.5B 74.5B 20

25.0B

15.0B

30.0B

10.0B

20.0B

100.0B

21.7B 5.3B 23

17.6B 3.2B 17

26.1B 6.4B 23

13.3B 2.1B 15

25.0B 4.3B 16

21.3B 21.3B 94

24.5B

18.1B

24.5B

16.0B

17.0B

100.0B

100.0B 24.5B

100.0B 18.1B

100.0B 24.5B

100.0B 16.0B

100.0B 17.0B

100.0B 100.0B

Dintre cei care consi er ca "iin nepromo$ate< 9n momentul e "a< cerinele responsa#ilitii sociale e ctre societile comerciale >2: persoane?D 2! au 9ntre 14 N 27 ani a ic 2(O< ! au 9ntre !: N !7 ani a ic 1(O< @ au 9ntre !: N !7 ani >!:O?< 2 au 9ntre &: N &7 ani a ic 1:O< iar & au @: e ani 6i peste >2:O?.

!.2. %stimarea parametrilor populaiei pentru 2 variabile importante ale cercetrii 'estimare punctual i prin intervale de 7ncredere(
%stimarea mediei8 0ntre#area 17. 0n ultimul an e c%te ori ai apelat la ser$iciul e consiliere o"erit e '"iciului e )rotecie a Consumatorului in ora6ul $s.L

&&

&escriptives @n ulti"ul an de c7te ori ati apelat la ser#iciul de consiliere o,erit de 9,iciului de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s.0 (ean 95B !on,idence 4nter#al ,or (ean 5B Tri""ed (ean (edian Variance *td. -e#iation (ini"u" (a8i"u" ;an%e 4nterquartile ;an%e *1e2ness 3urtosis *tatistic 1.2000 .8743 1.5257 1.2222 1.0000 .484 .69585 .00 2.00 2.00 1.0000 -.292 -.734 *td. +rror .15560

=o2er Aound .pper Aound

.512 .992

+e $a estima numrul e cazuri 9n care au apelat #ra6o$enii la ser$iciul e consiliere o"erit e '"iciului e )rotecie a Consumatorului in Bra6o$< raportat la ultimul an. 1e ia o#inut la ni$elul e6antionului >1.2 cazuri? este consi erat o estimare punctual a me iei la ni$elul populaiei. Limita in"erioar a inter$alului e 9ncre ere >9n con iiile unei pro#a#iliti e 7(O? este e :.4A cazuri >La_er Boun ?< iar limita superioar este e 1.(! cazuri >.pper Boun ?. Ast"el< la ni$elul populaiei totale putem garanta cu o pro#alilitate e 7(O c me ia situaiilor 9n care #ra6o$enii au apelat la ser$iciul e consiliere o"erit e '"iciului e )rotecie a Consumatorului in Bra6o$ poate lua $alori 9n inter$alul `:.4A cazuri= 1.(! cazuria. Eroarea e a6antionare este e :<!!< $aloare care se sca e 6i se a un e la me ia e6antionului pentru o#inerea inter$alului e 9ncre ere. Cel mai mic numr e cazuri pe care respon enii lGau in icat este e : cazuri< iar cel mai mare e 2 cazuri. %stimarea procentului8 0ntre#area 1. )entru $s. are $reo importan promo$area principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre organizaiile care acioneaz 9n me iul economicL
&escriptives entru d#s. are #reo i"portanta pro"o#area principiilor eticii si responsa$ilitatii sociale de catre or%ani&atiile care actionea&a 'n "ediul econo"ic (ean 95B !on,idence 4nter#al ,or (ean 5B Tri""ed (ean (edian Variance *td. -e#iation (ini"u" (a8i"u" ;an%e 4nterquartile ;an%e *1e2ness 3urtosis *tatistic .94 .89 .99 .99 1.00 .057 .239 0 1 1 .00 -3.762 12.401 *td. +rror .024

=o2er Aound .pper Aound

.241 .478

+e $a estima procentul persoanelor pentru care promo$area principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre societile comerciale are $reo importan. 1e ia caracteristicii #inare eCprimat 9n $alori relati$e este e :<7&. 0n procente< acesta semni"ic "aptul c 7&O intre mem#rii e6antionului consi er important promo$area principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre societile comerciale. La ni$elul populaiei totale putem estima cu o pro#a#ilitate e 7(O c procentul celor care consi er important promo$area principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre societile comerciale se situeaz 9n inter$alul `47O= 77Oa. Eroarea aleatorie e e6antionare este e 7<4 up cum rezult in "ormula e calcul a inter$alului e 9ncre ereD

p p+

.n eD Z U procentul celor care pose caracteristica > e la ni$elul populaiei cecetate?. pU procentul al ni$elul e6antionului &(

U $aloarea in ta#elul istri#uiei normale pentru un ni$el e semni"icaie ] >] U :<:(?. U a#aterea stan ar e la me ia e6antioanelor 9n aczul scalei #inare.. 0n cazul e "a a$emD 7& N 1<7@ C :<:( b Z b 7& X 1<7@ C :<:( Eroarea aleatoare e e6antionare este e 7<4O

!.3. +estarea ipotezelor statistice ale cercetrii cu diferite metode


+estarea ipotezelor 7n cazul medieiD Ipoteza 1D F ,:D 1e ia aprecierilor pentru interesul "a consumatorului este e & puncte. F ,1D 1e ia aprecierilor pentru interesul "a consumatorului este i"erit e & puncte. ,:D c: U & puncte ,1D c: [ & puncte
%ne(Sample Statistics ) @n ce "asura sunteti interesat de su$iecte cu pri#ire la drepturile consu"atorului0 94 (ean 4.1596 *td. -e#iation 1.07066 *td. +rror (ean .11043

e su#iecte cu pri$ire la e su#iecte cu pri$ire la

repturile repturile

Dup cum se o#ser$ in ta#elul e mai sus< la ni$elul persoanelor care au rspuns la acest 9ntre#are< me ia aprecierilor pentru interesul "a e su#iecte cu pri$ire la repturile consumatorului este e &<1( puncte< cu o a#atere stan ar e 1<:A puncte.
%ne(Sample ,est Test Value 5 4 95B !on,idence 4nter#al o, t<e -i,,erence =o2er .pper -.0597 .3789

t @n ce "asura sunteti interesat de su$iecte cu pri#ire la drepturile consu"atorului0 1.445

d, 93

*i%. C2-tailedD .152

(ean -i,,erence .1596

)entru testarea acestei ipoteze sGa aplicat testul t +tu ent. Valoarea lui t a#s este e 1<&&(= comparat cu t:.:(< 7! U 2<:1 >$aloarea pentru un test #ilateral? rezult c t a#s d t:.:(< 7! 6i se respinge ,1 accept%n uGse ipoteza alternati$. Valoare ni$elului e semni"icaie >+ig 2Gtaile U :<1(2? este mai mare ec%t ] U :<(< rezult c se accept ,:. Aceea6i ecizie se poate lua 6i 9n urma o#ser$rii limitelor inter$alului e 9ncre ere< acestea nu sunt poziti$e< aceasta 9nseamn c se respinge ipoteza ,1 6i se accept ipoteza ,: con"orm creia 1e ia aprecierilor pentru interesul "a e su#iecte cu pri$ire la repturile consumatorului este e & puncte. Ipoteza 2D F ,:D 1e ia aprecierilor pentru 9ncre erea 9n acti$itate es"6urat )rotecie a Consumatorului in ora6ul Bra6o$ este e ! puncte. F ,1D 1e ia aprecierilor pentru 9ncre erea 9n acti$itate es"6urat )rotecie a Consumatorului in ora6ul Bra6o$ este i"erit e ! puncte. ,:D c: U ! puncte ,1D c: [ ! puncte e '"iciul e '"iciul e e

&@

%ne(Sample Statistics ) !7ta 'ncredere a#eti 'n acti#itatea des,asurata de 9,iciul de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s.0 (ean *td. -e#iation *td. +rror (ean

20

2.8500

1.42441

.31851

Dup cum se o#ser$ in ta#elul e mai sus< la ni$elul persoanelor care au rspuns la acest 9ntre#are< me ia aprecierilor pentru 9ncre erea 9n acti$itate es"6urat e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul Bra6o$ este e 2<4( puncte< cu o a#atere stan ar e 1<&2 puncte.
%ne(Sample ,est Test Value 5 3 95B !on,idence 4nter#al o, t<e -i,,erence =o2er .pper

t !7ta 'ncredere a#eti 'n acti#itatea des,asurata de 9,iciul de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s.0

d,

*i%. C2-tailedD

(ean -i,,erence

-.471

19

.643

-.1500

-.8166

.5166

)entru testarea acestei ipoteze sGa aplicat testul t +tu ent. Valoarea lui t a#s este e G :<&A1= comparat cu t:.:(< 7! U 2<:1 >$aloarea pentru un test #ilateral? rezult c t a#s d t:.:(< 7! 6i se respinge ,1 accept%n uGse ipoteza alternati$. Valoare ni$elului e semni"icaie >+ig 2Gtaile U :<@&!? este mai mare ec%t ] U :<(< rezult c se accept ,:. Aceea6i ecizie se poate lua 6i 9n urma o#ser$rii limitelor inter$alului e 9ncre ere< acestea nu sunt poziti$e< aceasta 9nseamn c se respinge ipoteza ,1 6i se accept ipoteza ,: con"orm creia 1e ia aprecierilor pentru 9ncre erea 9n acti$itate es"6urat e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul Bra6o$ este e ! puncte. +estarea ipotezelor in cazul procentului8 Ipoteza 1D F ,:D 7: O intre su#ieci consi er important promo$area principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre societile comerciale. F ,1D 1ai puin e 7: O intre su#ieci consi er important promo$area principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre societile comerciale. ,:D : U 7:O ,1D : d 7:O
%ne(Sample Statistics ) entru d#s. are #reo i"portanta pro"o#area principiilor eticii si responsa$ilitatii sociale de catre or%ani&atiile care actionea&a 'n "ediul econo"ic (ean *td. -e#iation *td. +rror (ean

100

.94

.239

.024

Dup cum se o#ser$ in ta#elul e mai sus< la ni$elul persoanelor care au rspuns la acest 9ntre#are< me ia caracteristicii #inare este e :<7&< ceea ce semni"ic "aptul c 7&O intre su#ieci apreciaz ca "iin important promo$area principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre societile comerciale< cu o a#aterea stan ar e :<2! >2!O?. Valoarea a#aterii stan ar e la me ia e6antioanelor este e :<2!7.

&A

%ne(Sample ,est Test Value 5 0.9 95B !on,idence 4nter#al o, t<e -i,,erence =o2er .pper

t entru d#s. are #reo i"portanta pro"o#area principiilor eticii si responsa$ilitatii sociale de catre or%ani&atiile care actionea&a 'n "ediul econo"ic

d,

*i%. C2-tailedD

(ean -i,,erence

1.676

99

.097

.04

-.01

.09

0n cazul testului unilateral s%nga pentru a se accepta ipoteza nul ar tre#ui ta#s ^ t] Cum ta#s U 1<@A@= se accept ,:. Aceea6i ecizie se poate lua 6i pe #aza ni$elului e semni"icaie minim pentru care se poate accepta ipoteza alternati$< care este mai mare ca :<:(< ceea ce semni"ic "aptul c putem garanta cu o pro#a#ilitate e 7(O c 7: O intre su#ieci consi er important promo$area principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre societile comerciale. De asemenea inter$alul e 9ncre ere pentru i"erena intre me ia populaiei 6i $aloarea presta#ilit conine $aloarea zero< prin urmare nu se poate accepta ,1. Ipoteza 2D F ,:D Cel mult (: O intre su#ieci sGau lo$it e pro#leme care s necesite "olosirea ser$iciului e consiliere o"erit e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul Bra6o$< re"eritor la pro usele ac8iziionate. F ,1D 1ai mult e (: O intre su#ieci sGau lo$it e pro#leme care s necesite "olosirea ser$iciului e consiliere o"erit e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul Bra6o$< re"eritor la pro usele ac8iziionate. ,:D : b (:O ,1D : ^ (:O
%ne(Sample Statistics ) V-ati lo#it de pro$le"e care sa necesite ,olosirea ser#iciului de consiliere o,erit de 9,iciului de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s. re,eritor la produsele ac<i&itionate de d#s.0 (ean *td. -e#iation *td. +rror (ean

86

.5581

.49952

.05386

Dup cum se o#ser$ in ta#elul e mai sus< la ni$elul persoanelor care au rspuns la acest 9ntre#are< me ia caracteristicii #inare este e :<((< ceea ce semni"ic "aptul c ((O intre su#ieci sGau lo$it e pro#leme care s necesite "olosirea ser$iciului e consiliere o"erit e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul Bra6o$< re"eritor la pro usele ac8iziionate< cu o a#aterea stan ar e :<&7 >&7O?. Valoarea a#aterii stan ar e la me ia e6antioanelor este e :<(!4@.
%ne(Sample ,est Test Value 5 0.5 95B !on,idence 4nter#al o, t<e -i,,erence =o2er .pper

t V-ati lo#it de pro$le"e care sa necesite ,olosirea ser#iciului de consiliere o,erit de 9,iciului de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s. re,eritor la produsele ac<i&itionate de d#s.0

d,

*i%. C2-tailedD

(ean -i,,erence

1.079

85

.283

.0581

-.0490

.1652

0n cazul testului unilateral la reapta t:.:(< 4( U 1<74. Compar%n $aloarea lui ta#s U 1<:A7 cu t:.:(< 4( U 1<74 rezult c ta#s \ t:.:(< 4(< eci se accept ,:. Aceea6i ecizie se poate lua 6i pe #aza ni$elului e semni"icaie minim pentru care se poate accepta ipoteza alternati$< care este mai mare ca :<:(< ceea ce semni"ic "aptul c putem &4

garanta cu o pro#a#ilitate e 7(O c cel mult (: O intre su#ieci sGau lo$it e pro#leme care s necesite "olosirea ser$iciului e consiliere o"erit e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul Bra6o$< re"eritor la pro usele ac8iziionate. De asemenea inter$alul e 9ncre ere pentru i"erena intre me ia populaiei 6i $aloarea presta#ilit conine $aloarea zero< prin urmare nu se poate accepta ,1.

!.!. +estarea diferenelor dintre medii i a diferenelor dintre procente


+estarea diferenelor dintre medii8 ,. 23. C%t 9ncre ere a$ei 9n acti$itatea es"6urat e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul $s.L -u am eloc 9ncre ere 1 2 ! & ( Am "oarte mult 9ncre ere !6. +eCul. F ,:D -u eCist i"erene 9ntre #r#ai 6i "emei cu pri$ire la 9ncre erea 9n acti$itatea es"6urat e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul Bra6o$. F ,1D ECist i"erene 9ntre #r#ai 6i "emei cu pri$ire la 9ncre erea 9n acti$itatea es"6urat e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul Bra6o$. ,:D c1 U c2 ,1D c1 [ c2
-roup Statistics *e8ul> !7ta 'ncredere a#eti 'n Fe"eiesc acti#itatea des,asurata de 9,iciul de rotectie a !onsu"atorului din Aar$atesc orasul d#s.0 ) 9 11 (ean 3.1111 2.6364 *td. -e#iation 1.26930 1.56670 *td. +rror (ean .42310 .47238

)entru grupul "ormat in 7 "emei< in totalul e 2: e su#ieci care au o"erit un rspuns la aceast 9ntre#are< sGa o#inut o me ie e !<11 puncte cu o a#atere stan ar e 1<2@. La ni$elul grupului "ormat in #r#ai me ia este e 2<@! puncte cu o a#atere stan ar e 1<(@. Di"erena intre aceste me ii este e aproCimati$ :<( puncte.
.ndependent Samples ,est =e#eneEs Test ,or +quality o, Variances t-test ,or +quality o, (eans 95B !on,idence 4nter#al o, t<e -i,,erence =o2er .pper -.88703 -.85756 1.83653 1.80706

F !7ta 'ncredere a#eti 'n acti#itatea des,asurata de 9,iciul de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s.0 +qual #ariances assu"ed +qual #ariances not assu"ed 5.164

*i%. .036

t .732 .749

d, 18 18.000

*i%. C2-tailedD .473 .464

(ean -i,,erence .4747 .4747

*td. +rror -i,,erence .64818 .63416

Testul 5is8er se aplic pentru a testa egalitatea $ariaelor e la ni$elul celor ou grupuri. Valoarea ni$elului e semni"icaie este e :<:!@ care este mai mic ec%t ] U :<:(.< eci se respinge ipoteza nul 6i se accept ipoteza 1 con"orm creia $arianele intre cele ou grupuri nu sunt egale. Citirea se $a "ace pe primul r%n al ta#elului. ta#s U :<A! care pentru un test #ilateral tre#uie s se 9nca reze 9n inter$alul `G2<:1< 2<:1a. >t:.:(< 14 U 2<:1?. Cum :<A! aparine acestui inter$al< 9nseamn c se accept ipoteza nul a ic nu eCist i"erene 9ntre #r#ai 6i "emei cu pri$ire la 9ncre erea 9n acti$itatea es"6urat e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul Bra6o$. Aceea6i ecizie poate "i luat 6i pe #aza ni$elului e semni"icaie< acesta este mai mic ec%t :<:( >+ig. N taile U :<:!@?< eci se respinge ipoteza alternati$. Inter$alul e 9ncre ere conine $aloarea : < 9nseamn c cele ou me ii la ni$elul celor ou grupuri pot "i egale.

&7

II. !3. 0n ce inter$al se 9nca reaz $enitul net lunar al umnea$oastrD F ,:D -u eCist i"erene pe grupe e $enit cu pri$ire la reptul e in"ormare al consumatorului. F ,1D ECist i"erene pe grupe e $enit cu pri$ire la reptul e in"ormare al consumatorului. ,:D c1 U c2 ,1D c1 [ c2
-roup Statistics @n ce inter#al se 'ncadrea&a #enitul net lunar al du"nea#oastra> F5 3.00 G 3.00 ) 45 49 (ean .9556 .6735 *td. -e#iation .20841 .47380 *td. +rror (ean .03107 .06769

-reptul la in,or"are al consu"atorului

)entru grupul "ormat in &( persoane cu $enituri me ii este e :<7( puncte< "iin 9ntre ni$elul : 6i 1 al scalei. La ni$elul grupului "ormat persoane cu $enituri ri icate me ia precierilor este e :<@A puncte.
.ndependent Samples ,est =e#eneEs Test ,or +quality o, Variances t-test ,or +quality o, (eans 95B !on,idence 4nter#al o, t<e -i,,erence =o2er .pper .12981 .13344 .43436 .43074

F -reptul la in,or"are al consu"atorului +qual #ariances assu"ed +qual #ariances not assu"ed 94.257

*i%. .000

t 3.679 3.788

d, 92 67.106

*i%. C2-tailedD .000 .000

(ean -i,,erence .2821 .2821

*td. +rror -i,,erence .07667 .07448

Valoarea ni$elului e semni"icaie este : care este mai mic ec%t ] U :<:(< eci se respinge ipoteza nul 6i se accept ipoteza 1 con"orm creia $arianele intre cele ou grupuri nu sunt egale. Citirea se $a "ace pe primul r%n al ta#elului. ta#s U !<@A7 care pentru un test #ilateral tre#uie s se 9nca reze 9n inter$alul `G2<:1< 2<:1a. >t:.:(< 72 U 2<:1?. Cum !<@A7 nu aparine acestui inter$al< 9nseamn c se respinge ipoteza nul a ic eCist i"erene ni$elul e $enit cu pri$ire la su#iectele cu pri$i e la repturile consumatorului. Aceea6i ecizie poate "i luat 6i pe #aza ni$elului e semni"icaie< acesta este mai mic ec%t :<:( >+ig. N taile U :?< eci se respinge ipoteza alternati$. Inter$alul e 9ncre ere conine $aloarea : < 9nseamn c cele ou me ii la ni$elul celor ou grupuri pot "i egale. +estarea diferenelor dintre procente8 ,. 1. )entru $s. are $reo importan promo$area principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre organizaiile care acioneaz 9n me iul economicL !6. +eCul. F ,:D -u eCist i"erene 9ntre "emei 6i #r#ai cu pri$ire la importana acor at promo$rii principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre organizaiile care acioneaz 9n me iul economic. F ,1D ECist i"erene 9ntre "emei 6i #r#ai cu pri$ire la importana acor at promo$rii principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre organizaiile care acioneaz 9n me iul economic. ,:D Z 1 U Z 2 ,1D Z 1 [ Z2

(:

-roup Statistics *e8ul> Fe"eiesc ) 52 Aar$atesc 48 .96 .202 .029 (ean .92 *td. -e#iation .269 *td. +rror (ean .037

entru d#s. are #reo i"portanta pro"o#area principiilor eticii si responsa$ilitatii sociale de catre or%ani&atiile care actionea&a 'n "ediul econo"ic

Din r%n ul "emeilor 72O au eclarat c este important promo$area principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre organizaiile care acioneaz 9n me iul economic. Br#aii consi er important promo$area principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre organizaiile care acioneaz 9n me iul economic 9n proporie e 7@O.
.ndependent Samples ,est =e#eneEs Test ,or +quality o, Variances t-test ,or +quality o, (eans 95B !on,idence 4nter#al o, t<e -i,,erence =o2er .pper -.130 .060

F entru d#s. are #reo i"portanta pro"o#area principiilor eticii si responsa$ilitatii sociale de catre or%ani&atiile care actionea&a 'n "ediul econo"ic +qual #ariances assu"ed +qual #ariances not assu"ed 2.221

*i%. .139

t -.736

d, 98

*i%. C2-tailedD .463

(ean -i,,erence -.04

*td. +rror -i,,erence .048

-.745

94.179

.458

-.04

.047

-.129

.059

Valoarea lui 5 calc este e 2<221. Aceasta se compar cu 5 :<:(= 74= 9ns cum ta#elul istri#uiei 5is8er nu conine aceast $aloare< $oi lua ecizia pe #aza ni$elului e semni"icaie. Valoarea lui +ig. U :<1!7 este mai mare ec%t ] U :<:(< eci se accept ipoteza nul con"orm creia $arianele intre cele ou grupuri sunt egale< ast"el put%n garanta cu o pro#a#ilitate e 7(O c $arianele celor ou grupuri sunt egale. Citirea se $a "ace pe primul r%n al ta#elului= ta#s U G :<A!@ care pentru un test #ilateral tre#uie s se 9nca reze 9n inter$alul `G2<:1< 2<:1a. >t :.:(< 74 U 2<:1?. Cum G :<A!@ aparine acestui inter$al< 9nseamn c se accept ipoteza nul a ic nu eCist i"erene 9ntre "emei 6i #r#ai cu pri$ire la importana acor at promo$rii principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre organizaiile care acioneaz 9n me iul economic. Aceea6i ecizie poate "i luat 6i pe #aza ni$elului e semni"icaie< acesta este +ig. N taile U :<&@!< eci se accept ipoteza nul. +umele capetelor inter$alul e 9ncre ere sunt i"erite< 9nseamn c inter$alul inclu e $aloarea : < ast"el se accept ipoteza nul. ,,. 1. )entru $s. are $reo importan promo$area principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre organizaiile care acioneaz 9n me iul economicL !!. Care este ultima 6coal a#sol$it e $s.L F ,:D -u eCist i"erene pe ni$el e pregtire cu pri$ire la importana acor at promo$rii principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre organizaiile care acioneaz 9n me iul economic. F ,1D ECist i"erene pe ni$el e pregtire cu pri$ire la importana acor at promo$rii principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre organizaiile care acioneaz 9n me iul economic. ,:D Z 1 U Z 2 ,1D Z 1 [ Z 2
-roup Statistics !are este ulti"a scoala a$sol#ita de d#s.0 F5 5.00 ) 47 G 5.00 53 .92 .267 .037 (ean .96 *td. -e#iation .204 *td. +rror (ean .030

entru d#s. are #reo i"portanta pro"o#area principiilor eticii si responsa$ilitatii sociale de catre or%ani&atiile care actionea&a 'n "ediul econo"ic

(1

.ndependent Samples ,est =e#eneEs Test ,or +quality o, Variances t-test ,or +quality o, (eans 95B !on,idence 4nter#al o, t<e -i,,erence =o2er .pper -.062 .128

F entru d#s. are #reo i"portanta pro"o#area principiilor eticii si responsa$ilitatii sociale de catre or%ani&atiile care actionea&a 'n "ediul econo"ic +qual #ariances assu"ed +qual #ariances not assu"ed 1.928

*i%. .168

t .687

d, 98

*i%. C2-tailedD .494

(ean -i,,erence .03

*td. +rror -i,,erence .048

.697

96.014

.487

.03

.047

-.061

.127

Valoarea lui 5 calc este e 1<724. Aceasta se compar cu 5 :<:(= 74= 9ns cum ta#elul istri#uiei 5is8er nu conine aceast $aloare< $oi lua ecizia pe #aza ni$elului e semni"icaie. Valoarea lui +ig. U :<1@4 este mai mare ec%t ] U :<:(< eci se accept ipoteza nul con"orm creia $arianele intre cele ou grupuri sunt egale< ast"el put%n garanta cu o pro#a#ilitate e 7(O c $arianele celor ou grupuri sunt egale. Citirea se $a "ace pe primul r%n al ta#elului= ta#s U G :<@4A care pentru un test #ilateral tre#uie s se 9nca reze 9n inter$alul `G2<:1< 2<:1a. >t :.:(< 74 U 2<:1?. Cum G :<@4A aparine acestui inter$al< 9nseamn c se accept ipoteza nul a ic nu eCist i"erene pe ni$el e pregtire cu pri$ire la importana acor at promo$rii principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre organizaiile care acioneaz 9n me iul economic. Aceea6i ecizie poate "i luat 6i pe #aza ni$elului e semni"icaie< acesta este +ig. N taile U :<&7&< eci se accept ipoteza nul. +umele capetelor inter$alul e 9ncre ere sunt i"erite< 9nseamn c inter$alul inclu e $aloarea : < ast"el se accept ipoteza nul.

!.2. .naliza legturii dintre dou variabile


!.2.1. +abele de contingen ,. 24. Ce $aloare a pro usului ac8iziionat $Gar etermina s "olosii ser$iciul e consiliere o"erit e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul $s. atunci c%n a$ei ce$a e reclamatL PPPPPPP PPPPPPP PPPPPPPP PPPPPPP PPPPPPP :G1: R'- 1:G(: R'(:G1:: R'1::G2:: R'- peste 2:: R'!3. 0n ce inter$al se 9nca reaz $enitul net lunar al umnea$oastrD

(2

Ce valoare a produsului ac)izitionat v(ar determina sa "olositi serviciul de consiliere o"erit de %"iciul de Protectie a Consumatorului din orasul dvs. atunci cnd aveti ceva de reclamat? + *n ce interval se ncadreaza venitul net lunar al dumneavoastra: Crosstabulation @n ce inter#al se 'ncadrea&a #enitul net lunar al du"nea#oastra> 'ntre 401 'ntre 801 'ntre 1201 peste su$ 400 ;9) 800 ;9) 1200 ;9) 2000 ;9) 2000 ;9) 3 3 5

!e #aloare a produsului 0-10 ;9) ac<i&itionat #-ar deter"ina sa ,olositi ser#iciul de consiliere o,erit de 9,iciul de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s. atunci c7nd a#eti ce#a de recla"at0

10-50 ;9)

50-100 ;9)

100-200 ;9)

peste 200 ;9)

Total

!ount B 2it<in !e #aloare a produsului ac<i&itionat #-ar deter"ina sa ,olositi ser#iciul de consiliere o,erit de 9,iciul de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s. atunci c7nd a#eti ce#a de recla"at0 B 2it<in @n ce inter#al se 'ncadrea&a #enitul net lunar al du"nea#oastra> B o, Total !ount B 2it<in !e #aloare a produsului ac<i&itionat #-ar deter"ina sa ,olositi ser#iciul de consiliere o,erit de 9,iciul de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s. atunci c7nd a#eti ce#a de recla"at0 B 2it<in @n ce inter#al se 'ncadrea&a #enitul net lunar al du"nea#oastra> B o, Total !ount B 2it<in !e #aloare a produsului ac<i&itionat #-ar deter"ina sa ,olositi ser#iciul de consiliere o,erit de 9,iciul de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s. atunci c7nd a#eti ce#a de recla"at0 B 2it<in @n ce inter#al se 'ncadrea&a #enitul net lunar al du"nea#oastra> B o, Total !ount B 2it<in !e #aloare a produsului ac<i&itionat #-ar deter"ina sa ,olositi ser#iciul de consiliere o,erit de 9,iciul de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s. atunci c7nd a#eti ce#a de recla"at0 B 2it<in @n ce inter#al se 'ncadrea&a #enitul net lunar al du"nea#oastra> B o, Total !ount B 2it<in !e #aloare a produsului ac<i&itionat #-ar deter"ina sa ,olositi ser#iciul de consiliere o,erit de 9,iciul de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s. atunci c7nd a#eti ce#a de recla"at0 B 2it<in @n ce inter#al se 'ncadrea&a #enitul net lunar al du"nea#oastra> B o, Total !ount B 2it<in !e #aloare a produsului ac<i&itionat #-ar deter"ina sa ,olositi ser#iciul de consiliere o,erit de 9,iciul de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s. atunci c7nd a#eti ce#a de recla"at0 B 2it<in @n ce inter#al se 'ncadrea&a #enitul net lunar al du"nea#oastra> B o, Total

Total 11

27.3B

27.3B

45.5B

100.0B

30.0B 3.8B

10.3B 3.8B 2

31.3B 6.4B 6

14.1B 14.1B 17

11.8B

41.2B

35.3B

11.8B

100.0B

6.9B 2.6B 10

41.2B 9.0B 8

37.5B 7.7B 5

33.3B 2.6B 2

21.8B 21.8B 25

40.0B

32.0B

20.0B

8.0B

100.0B

34.5B 12.8B 5

47.1B 10.3B

31.3B 6.4B

33.3B 2.6B

32.1B 32.1B 12

58.3B

41.7B

100.0B

70.0B 9.0B

17.2B 6.4B 9

15.4B 15.4B 13

69.2B

15.4B

15.4B

100.0B

31.0B 11.5B 29

11.8B 2.6B 17

33.3B 2.6B 6

16.7B 16.7B 78

10

16

12.8B

37.2B

21.8B

20.5B

7.7B

100.0B

100.0B 12.8B

100.0B 37.2B

100.0B 21.8B

100.0B 20.5B

100.0B 7.7B

100.0B 100.0B

0n ta#elul e contingen prezent mai sus se poate o#ser$a c in r%n ul persoanelor cu $enit su# &:: e R'- !:O consi er c $aloarea minim a pro usului ac8iziionat iGar etermina s "oloseasc ser$iciul e consiliere o"erit e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in Bra6o$< atunci c%n a$ei ce$a e reclamat< ca "iin 9nca rat 9n inter$alul : N 1: R'-. ,,. 23. C%t 9ncre ere a$ei 9n acti$itatea es"6urat e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul $s.L -u am eloc 9ncre ere 1 2 ! & ( Am "oarte mult 9ncre ere !4. V%rsta umnea$oastrD (!

Cta ncredere aveti n activitatea des"asurata de %"iciul de Protectie a Consumatorului din orasul dvs.? + Vrsta dumneavoastra: Crosstabulation V7rsta du"nea#oastra> 18 - 29 ani 3 30 - 39 ani 2 40 - 49 ani 60 de ani si peste 2 Total 7

!7ta 'ncredere a#eti 'n )u a" deloc incredere !ount acti#itatea des,asurata B 2it<in !7ta de 9,iciul de rotectie 'ncredere a#eti 'n a !onsu"atorului din acti#itatea des,asurata orasul d#s.0 de 9,iciul de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s.0 B 2it<in V7rsta du"nea#oastra> B o, Total 3.00 !ount B 2it<in !7ta 'ncredere a#eti 'n acti#itatea des,asurata de 9,iciul de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s.0 B 2it<in V7rsta du"nea#oastra> B o, Total 4.00 !ount B 2it<in !7ta 'ncredere a#eti 'n acti#itatea des,asurata de 9,iciul de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s.0 B 2it<in V7rsta du"nea#oastra> B o, Total Total !ount B 2it<in !7ta 'ncredere a#eti 'n acti#itatea des,asurata de 9,iciul de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s.0 B 2it<in V7rsta du"nea#oastra> B o, Total

42.9B

28.6B

28.6B

100.0B

37.5B 15.0B

100.0B 10.0B

50.0B 10.0B 2

35.0B 35.0B 2

100.0B

100.0B

50.0B 10.0B 5 6

10.0B 10.0B 11

45.5B

54.5B

100.0B

62.5B 25.0B 8 2

100.0B 30.0B 6 4

55.0B 55.0B 20

40.0B

10.0B

30.0B

20.0B

100.0B

100.0B 40.0B

100.0B 10.0B

100.0B 30.0B

100.0B 20.0B

100.0B 100.0B

0n ta#elul e contingen prezent mai sus se poate o#ser$a c in r%n ul persoanelor cu $%rst 9ntre 14 N 27 e ani &2<7O nu au eloc 9ncre ere 9n acti$itatea es"6urat e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul Bra6o$. !.2.2. +estul
2

I. F ,:D -u eCist i"erene 9ntre "emei 6i #r#ai 9n ceea ce pri$e6te importana acor at promo$rii principiilor eticii si responsa#ilitii sociale e ctre societile comerciale. F ,1D ECist i"erene 9ntre "emei 6i #r#ai 9n ceea ce pri$e6te importana acor at promo$rii principiilor eticii si responsa#ilitii sociale e ctre societile comerciale. ,:D 'iH U E iH ,1D 'iH [ E iH 5rec$enele a#solute onser$ate 6i "rec$enele a#solute a6teptate sunt prezentate 9n ta#elul e mai Hos.

(&

Se$ul: + Cum apreciati! n momentul de "ata! n general! modul n care di"eritele organizatii promoveaza! n mediul economic! principiile eticii? Crosstabulation !u" apreciati6 'n "o"entul de ,ata6 'n %eneral6 "odul 'n care di,eritele or%ani&atii pro"o#ea&a6 'n "ediul econo"ic6 principiile eticii0 *unt *unt pro"o#ate6 'n pro"o#ate6 )u sunt $una "asura partial pro"o#ate !ount 5 34 9 +8pected !ount 4.6 34.7 8.7 !ount 4 34 8 +8pected !ount 4.4 33.3 8.3 !ount 9 68 17 +8pected !ount 9.0 68.0 17.0

*e8ul>

Fe"eiesc Aar$atesc

Total

Total 48 48.0 46 46.0 94 94.0

ECist i"erene 9ntre "rec$enele o#ser$ate 6i "rec$enele a6teptate la ni$elul tuturor su#grupurilor "ormate prin 9ncruci6area celor ou $aria#ile.
C)i(Square ,ests Value .127 a .128 .001 94 d, 2 2 1 /sy"p. *i%. C2-sidedD .938 .938 .973

earson !<i-*quare =i1eli<ood ;atio =inear-$y-=inear /ssociation ) o, Valid !ases

a. 2 cells C33.3BD <a#e e8pected count less t<an 5. T<e "ini"u" e8pected count is 4.40.

Deoarece celulele cu $alori su# ( reprezint mai mult e 2:O< testul este consi erat ne$ali . II. F ,:D -u eCist i"erene 9ntre #r#ai 6i "emei cu pri$ire la 9ncre erea 9n acti$itatea es"6urat e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul Bra6o$. F ,1D ECist i"erene 9ntre #r#ai 6i "emei cu pri$ire la 9ncre erea 9n acti$itatea es"6urat e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul Bra6o$. ,:D 'iH U E iH ,1D 'iH [ E iH 5rec$enele a#solute onser$ate 6i "rec$enele a#solute a6teptate sunt prezentate 9n ta#elul e mai Hos.
Se$ul: + #vnd n vedere propria dvs. e$perienta! cum considerati ca se regasesc principiile eticii n domeniul protectiei drepturilor consumatorului? Crosstabulation /#7nd 'n #edere propria d#s. e8perienta6 cu" considerati ca se re%asesc principiile eticii 'n do"eniul protectiei drepturilor consu"atorului0 *e re%asesc *e re%asesc 'n "asura 'ntr-o anu"ita )u se ,oarte "are "asura re%asesc !ount 3 41 4 +8pected !ount 2.6 41.4 4.1 !ount 2 40 4 +8pected !ount 2.4 39.6 3.9 !ount 5 81 8 +8pected !ount 5.0 81.0 8.0

*e8ul>

Fe"eiesc Aar$atesc

Total

Total 48 48.0 46 46.0 94 94.0

ECist i"erene 9ntre "rec$enele o#ser$ate 6i "rec$enele a6teptate la ni$elul tuturor su#grupurilor "ormate prin 9ncruci6area celor ou $aria#ile.

((

C)i(Square ,ests Value .170a .171 .087 94 d, 2 2 1 /sy"p. *i%. C2-sidedD .919 .918 .768

earson !<i-*quare =i1eli<ood ;atio =inear-$y-=inear /ssociation ) o, Valid !ases

a. 4 cells C66.7BD <a#e e8pected count less t<an 5. T<e "ini"u" e8pected count is 2.45.

Deoarece celulele cu $alori su# ( reprezint mai mult e 2:O< testul este consi erat ne$ali . !.2.3. +estul KolmogorovB*mirnov I. )rimul test $a 9ncerca s e$i enieze eCistena unor i"erene semni"icati$e 9ntre opiniile "emeilor 6i #r#ailor "a e aprecierile pri$in implicarea 2rzii e 1e iu 9n protecia me iului 9n zona Bra6o$ului. F ,:D Di"erena maCim intre cele ou "rec$ene cumulate este :. F ,1D Di"erena maCim intre cele ou "rec$ene cumulate este i"erit e :. Din totalul celor &( e su#ieci care 6iGau eCprimat opinia pentru acest 9ntre#are &@ sunt "emei< iar &! #r#ai.
Frequencies Harda de (ediu se i"plica puternic 'n protectia "ediului din &ona Araso#ului. *e8ul> Fe"eiesc Aar$atesc Total ) 46 43 89

a ,est Statistics

(ost +8tre"e -i,,erences 3ol"o%oro#-*"irno# : /sy"p. *i%. C2-tailedD

/$solute ositi#e )e%ati#e

Harda de (ediu se i"plica puternic 'n protectia "ediului din &ona Araso#ului. .124 .124 -.089 .586 .882

a. Hroupin% Varia$le> *e8ul>

Di"erena maCim intre "rec$enele cumulate este :<:7( 9n $aloare a#solut >7<(O?. D calc U :<12& $a "i comparat cu $aloarea lui D ] pentru n1 U &@< n2 U &!. Aceast $aloare se calculeaz up relaiaD
* =1<!@ n1 + n 2 &@ + &! =1<!@ = :<244 n1 n 2 &@ &!

A$%n 9n $e ere "aptul c ni$elul e semni"icaie este mai mare ec%t :.:(< acesta etermin acceptarea ipotezei nule. ConcluzieD 0ntre cele grupuri nu eCist i"erene 9n ceea ce pri$e6te aprecierile pri$in implicarea 2rzii e 1e iu 9n protecia me iului 9n zona Bra6o$ului. II. Al oilea test $a 9ncerca s e$i enieze eCistena unor i"erene semni"icati$e 9ntre opiniile "emeilor 6i #r#ailor "a e aprecierile pri$in "aptul c 2ar a e 1e iu ispune e resurse su"iciente pentru a asigura protecia me iului 9n zona Bra6o$ului. F ,:D Di"erena maCim intre cele ou "rec$ene cumulate este :. F ,1D Di"erena maCim intre cele ou "rec$ene cumulate este i"erit e :. (@

Din totalul celor &( e su#ieci care 6iGau eCprimat opinia pentru acest 9ntre#are &@ sunt "emei< iar &! #r#ai.
Frequencies *e8ul> Harda de (ediu dispune Fe"eiesc de resurse su,iciente Aar$atesc pentru a asi%ura protectia "ediului din Total &ona Araso#ului.
a ,est Statistics

) 46 43 89

(ost +8tre"e -i,,erences 3ol"o%oro#-*"irno# : /sy"p. *i%. C2-tailedD

/$solute ositi#e )e%ati#e

Harda de (ediu dispune de resurse su,iciente pentru a asi%ura protectia "ediului din &ona Araso#ului. .040 .040 -.035 .191 1.000

a. Hroupin% Varia$le> *e8ul>

Di"erena maCim intre "rec$enele cumulate este :<:7( 9n $aloare a#solut >7<(O?. D calc U :<:&: $a "i comparat cu $aloarea lui D ] pentru n1 U &@< n2 U &!. Aceast $aloare se calculeaz up relaiaD
* =1<!@ n1 + n 2 &@ + &! =1<!@ = :<244 n1 n 2 &@ &!

A$%n 9n $e ere "aptul c ni$elul e semni"icaie este mai mare ec%t :.:(< acesta etermin acceptarea ipotezei nule. ConcluzieD 0ntre cele grupuri nu eCist i"erene 9n ceea ce pri$e6te aprecierile pri$in "aptul c 2ar a e 1e iu ispune e resurse su"iciente pentru a asigura protecia me iului 9n zona Bra6o$ului. !.2.!. .naliza varianei '.-";.(. Aplic%n un test al $arianei $oi 9ncerca s sta#ilesc ac eCist o in"uen a $enitului su#iecilor asupra "rec$enei e apelare la ser$iciul e consiliere al ')C 9n ultimul an. Ipoteza nul in ic ineCistena unei in"luene a $enitului su#iecilor asupra "rec$enei e apelare la ser$iciul e consiliere al ')C 9n ultimul an< iar ipoteza alternati$ ne in ic eCistena unei legturi 9ntre aceste ou $aria#ile. In icatorii statisticii escripti$e repartizai pe grupuri sunt prezentai 9n ta#elul ce urmeazD
&escriptives @n ulti"ul an de c7te ori ati apelat la ser#iciul de consiliere o,erit de 9,iciului de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s.0 95B !on,idence 4nter#al ,or (ean =o2er Aound .pper Aound 1.0000 1.0000 .8344 1.7370 .5426 1.8574 .8743 1.5257

) su$ 400 ;9) 'ntre 401 - 800 ;9) 'ntre 801 - 1200 ;9) Total 3 7 10 20

(ean 1.0000 1.2857 1.2000 1.2000

*td. -e#iation .00000 .48795 .91894 .69585

*td. +rror .00000 .18443 .29059 .15560

(ini"u" 1.00 1.00 .00 .00

(a8i"u" 1.00 2.00 2.00 2.00

1e ia 9nregistrat pentru grupul "ormat in persoane al cror $enit personal net este mic< este e 1 caz 9n ultimul an< a#aterea stan ar "iin :. )entru cei cu un $enit me iu< me ia este e 1<24 e cazuri 9n ultimul an< cu o a#atere stan ar e :<&4. )entru persoanele al cror $enit personal net lunar este mare< me ia 9nregistrat este e 1<2 cazuri 9n ultimul an.

(A

,est o"

omogeneity o" Variances

@n ulti"ul an de c7te ori ati apelat la ser#iciul de consiliere o,erit de 9,iciului de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s.0 =e#ene *tatistic 9.720 d,1 2 d,2 17 *i%. .002

Analiza sGa realizat pe #aza ni$elului e semni"icaie >+ig. U :<::2?< care este mai mic ec%t :<:(< eci $arianele la ni$elul populaiei totale sunt i"erite.
#'%V# @n ulti"ul an de c7te ori ati apelat la ser#iciul de consiliere o,erit de 9,iciului de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s.0 *u" o, *quares .171 .092 .034 .137 9.029 9.200 d, 2 1 1 1 17 19 (ean *quare .086 .092 .034 .137 .531 F .161 .174 .064 .259 *i%. .852 .682 .803 .618

Aet2een Hroups

C!o"$inedD =inear Ter"

.n2ei%<ted Iei%<ted -e#iation

Iit<in Hroups Total

0n ta#elul A-'VA prezentat mai sus sunt calculate sumele ptrate corespunztoare $ariaiei 9ntre ni$ele< $arianei 9n interiorul ni$elelor 6i $arianei totale< gra ele e li#ertate corespunztoare "iecrei $ariane< me iile sumelor ptratelor 6i $aloarea testului 5is8er. 5 calc U :<1@1 \ 5 :<:(= 2= 1A< eci se accept ,:< con"orm cruia me iile o#inute la ni$elul celor ! grupuri sunt egale. )rin urmare $enitului su#iecilor nu eCercit nici o in"luen asupra "rec$enei e apelare la ser$iciul e consiliere al ')C 9n ultimul an. Aceea6i ecizie poate "i luat 6i pe #aza ni$elului e semni"icaie minim pentru care putem accepta ,: >+ig. :<4(2?< "iin mai mare ec%t :<:(< se accept ipoteza nul.

!.3. .naliza asocierii dintre variabile


Determinare a coeficienilor de asociere Voi pune 9n e$i en intensitatea legturii 9ntre seCul respon enilor 6i aprecierea "a e mo ul 9n care societile comerciale promo$eaz principiile eticii. 2 )rin aplicarea testului < a rezultat c nu eCist legtur 9ntre cele ou $aria#ile.
Case Processing Summary !ases (issin% ) ercent

Valid ) *e8ul> J !u" apreciati6 'n "o"entul de ,ata6 'n %eneral6 "odul 'n care di,eritele or%ani&atii pro"o#ea&a6 'n "ediul econo"ic6 principiile eticii0 ercent

Total ) ercent

94

94.0B

6.0B

100

100.0B

(4

Se$ul: + Cum apreciati! n momentul de "ata! n general! modul n care di"eritele organizatii promoveaza! n mediul economic! principiile eticii? Crosstabulation !u" apreciati6 'n "o"entul de ,ata6 'n %eneral6 "odul 'n care di,eritele or%ani&atii pro"o#ea&a6 'n "ediul econo"ic6 principiile eticii0 *unt *unt pro"o#ate6 'n pro"o#ate6 )u sunt $una "asura partial pro"o#ate !ount 5 34 9 +8pected !ount 4.6 34.7 8.7 !ount 4 34 8 +8pected !ount 4.4 33.3 8.3 !ount 9 68 17 +8pected !ount 9.0 68.0 17.0
C)i(Square ,ests Value .127 a .128 .001 94 d, 2 2 1 /sy"p. *i%. C2-sidedD .938 .938 .973

*e8ul>

Fe"eiesc Aar$atesc

Total

Total 48 48.0 46 46.0 94 94.0

earson !<i-*quare =i1eli<ood ;atio =inear-$y-=inear /ssociation ) o, Valid !ases

a. 2 cells C33.3BD <a#e e8pected count less t<an 5. T<e "ini"u" e8pected count is 4.40.

Coe"icientul e msurare a asocierii intre $aria#ilele nominale


Symmetric /easures Value .037 .037 .037 94 /ppro8. *i%. .938 .938 .938

)o"inal $y )o"inal ) o, Valid !ases

<i !ra"erEs V !ontin%ency !oe,,icient

a. )ot assu"in% t<e null <ypot<esis. $. .sin% t<e asy"ptotic standard error assu"in% t<e null <ypot<esis.

Valoarea ni$elului e semni"icaie in ic "aptul c acest coe"icient este apropiat e : >:<:!? ce ce semni"ic ineCistena unei legturi 9ntre cele ou $aria#ile. Determinare a coeficienilor de corelaie )entru a calcula un coe"icient e corelaie >coe"icientul +pearman? $oi a$ea 9n $e ere urmtoarele 9ntre#riD
Frequencies !are este ulti"a scoala a$sol#ita de d#s.0 *coala =iceu postliceala Facultate @n ulti"ul an de c7te ori ati apelat la ser#iciul de consiliere o,erit de 9,iciului de rotectie a !onsu"atorului din orasul d#s.0 F (edian 0 G5 (edian 6 0 2 0 4

e corelaie al rangurilor

(7

b ,est Statistics

) (edian !<i-*quare d, /sy"p. *i%.

@n ulti"ul an de c7te ori ati apelat la ser#iciul de consiliere o,erit de 9,iciului de rotectie a !onsu"ator ului din orasul d#s.0 12 1.0000 6.000a 1 .014

a. 4 cells C.0BD <a#e e8pected ,requencies less t<an 5. T<e "ini"u" e8pected cell ,requency is 2.0. $. Hroupin% Varia$le> !are este ulti"a scoala a$sol#ita de d#s.0

!.4. .naliz multivariabil


Din r%n ul meto elor e analiz multi$aria#il mGam oprit asupra analizei corespon enelor multiple >analiza omogenitii? intre ! $aria#ile msurate cu scal nominalD cum sunt promo$ate principiile eticii< cum sunt promo$ate cerinele responsa#ilitii sociale 6i seCul respon enilor.
Case Processing Summary !ases .sed in /nalysis
.teration istory -i,,erence ,ro" t<e re#ious 4teration .000010

100

4teration 15a

Fit 1.080565

a. T<e iteration process stopped $ecause t<e con#er%ence test #alue 2as reac<ed.

0igenvalues -i"ension 1 2 +i%en#alue .557 .523

&iscrimination /easures -i"ension 1 !u" apreciati6 'n "o"entul de ,ata6 'n %eneral6 "odul 'n care di,eritele or%ani&atii pro"o#ea&a6 'n "ediul econo"ic6 principiile eticii0 !u" apreciati6 'n "o"entul de ,ata6 'n %eneral6 "odul 'n care di,eritele or%ani&atii pro"o#ea&a6 'n "ediul econo"ic6 cerintele responsa$ilitatii sociale0 *e8ul> 2

.828

.759

.829

.780

.015

.032

@:

&iscrimination /easures
068

!u" apreciati6 'n "o"entul de ,ata6 'n %eneral6 "odul 'n care di,eritele or%ani&atii pro"o#ea&a6 'n "ediul econo"ic6 principiile eticii0

066

064

2 o s n e m i &
062

*e8ul>
060 060 062 064 066 068 160

&imension 1

+e o#ser$ c proieciile $aria#ilei seCul respon enilor pe cele ou aCe este "oarte aproape e origine< ceea ce semni"ic o lips e importan a contri#uiei acesteia aspra celorlalte ou $aria#ile.
3uanti"ications

)u sunt pro"o#ate
1

!u" apreciati6 'n "o"entul de ,ata6 'n %eneral6 "odul 'n care di,eritele or%ani&atii pro"o#ea&a6 'n "ediul econo"ic6 principiile eticii0 !u" apreciati6 'n "o"entul de ,ata6 'n %eneral6 "odul 'n care di,eritele or%ani&atii pro"o#ea&a6 'n "ediul econo"ic6 cerintele responsa$ilitatii sociale0 *e8ul>

Fe"eiesc
0

Aar$atesc *unt pro"o#ate6 partial *unt pro"o#ate6 partial

2 o s n e m i &
-1

*unt pro"o#ate6 'n $una "asura

-2

*unt pro"o#ate6 'n $una "asura


-1 0 1 2 3 4

&imension 1

@1

5. CONCLUZII, PROPUNERI

0n urma prelucrrii atelor culese e la un e6antion "ormat in 1:: e su#ieci sGa aHuns la urmtoarele concluziiD F 1aHoritatea respon enilor #ra6o$eni consi er important promo$area principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre societile comerciale< pentru care aceasta au optat 7& O in su#ieci. F Doar 7<@O O intre respon enii #ra6o$eni consi er c principiile eticii sunt promo$ate 9n #un msur e societiile comerciale< restul consi er%n c principiile eticii nu sunt promo$ate e societiile comerciale >14<1O?. 1area maHoritate a respon enilor #ra6o$enilor consi er c principiile eticii sunt promo$ate parial e societiile comerciale >A2<!O?. F La "el< oar (<!O intre respon enii #ra6o$eni consi er c principiile eticii se regsesc 9ntrGo msur "oarte mare msur 9n omeniul proteciei repturilor consumatorului< restul consi er%n c principiile eticii nu se regsesc 9n omeniul proteciei repturilor consumatorului >4<(O?. 1area maHoritate a respon enilor #ra6o$enilor consi er c principiile eticii se regsesc 9ntrGo anumit msur 9n omeniul proteciei repturilor consumatorului >4@<2O?. F 0m#ucurtor este "aptul c maHoritatea respon enilor #ra6o$eni cunosc "aptul c 9n Bra6o$ "uncioneaz '"iciul e )rotecia Consumatorului< 9n proporie e 71.( O. F Dar Autoritatea -aional e )rotecia Consumatorului 9mpreun cu '"iciul e )rotecia Consumatorului in Bra6o$ ar tre#ui s epun e"orturi mai mari 9n acti$itatea e in"ormare a consumatorilor< eoarece peste @:<(O intre respon enii #ra6o$eni au eclarat c nu am in"ormaii espre ser$iciul e in"ormare 9n omeniul proteciei consumatorului o"erit e A-)C. F .n procent e ((<4 O in su#ieci au eclarat c sGau lo$it e pro#leme care s necesite "olosirea ser$iciului e consiliere o"erit e '"iciul e )rotecia Consumatorului in ora6ul Bra6o$. Dar intre ace6tia (4<! O nu au epus $reo at o reclamaie la '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul Bra6o$. F (1<1 O intre respon eni #ra6o$eni au 9nt%lnit cazuri 9n care societatea comercial e la care au ac8iziionat pro usul cu pro#leme s le returneze preul pro usului.

@2

Cibliografie
1. Aga#rian< 1D !nali a de coninut. E itura )olirom< Ia6i. 2::@. 2. Balaure< V.D +ar,etin-. E itura .ranus< Bucure6ti. 2:::. 3. BlYt8e< e.D Comportamentul consumatorului. E itura Teora< Bucure6ti< 1774. !. Bulai< A.D .ocus / 0rup< E itura )ai eia< Bucure6ti< 2:::. 2. Ctoiu< I. >coor .?D Cercetri de mar,etin-. E itura .ranus< Bucure6ti< 2::2. 3. Constantin< C. G 1isteme informatice de mar,etin- / !nali a i prelucrarea datelor de mar,etin-. !plicaii n 1P11. E itura In"omarEet< Bra6o$< 2::@. 4. Datculescu< ).D Cercetri de mar,etin- / Cum ptrun i n mintea consumatorului2 cum msori i cum anali e i informaia. E itura Bran #uil ers 2rup< Bucure6ti< 2::@. 5. Drgan< e.C.< Demetrescu< 1.C.D Practica prospectrii pieei. E itura Europa -ou< Bucure6ti< 177@. 6. 2ueguen< -.D Psiholo-ia consumatorului. / .actorii care ne influenea comportamentul de consum. E itura )olirom< Ia6i< 2::@. 1F. ,o_itt< D< Cramer< D.D Introducere n 1P11 pentru psiholo-ie. E itura )olirom< la6i< 2::@. 11. fotler< ).< Armstrong< 2.D Principiile mar,etin-ului. E itura Teora< Bucure6ti< 2::(. 12. frueger< R.< CaseY< 1.A.D +etoda .ocus 0rup. E itura )olirom< Ia6i< 2::(. 13. Le"ter< C.D Cercetarea de mar,etin- / 3eorie i aplicaii. E itura In"omarEet< Bra6o$< 2::&. 1!. Le"ter< C. >coor .?D +ar,etin-. $ol I< E itura .ni$ersitii ITransil$aniaJ< Bra6o$. 2::@. 12. 1al8otra< -.D +ar,etin- research / an applied orientation. )earson E ucation< )rentice ,all. 2::@. 13. 1ar er< E.D Comportamentul consumatorilor. E itura Teora< Bucure6ti< 2::2. 14. )rutianu< +.< Anastasiei< B.< eiHie< T.D Cercetarea de mar,etin- / 1tudiul pieei pur i simplu . E itura )olirom< Ia6i< 2::(. 15. Rotariu< T.< Ilu< ).D !ncheta sociolo-ic i sonda4ul de opinie. E itura )olirom< Ia6i< 1777. 16. +c8i""man< L.< Lazar fanuE< L.D Consumer beha5ior. )earson E ucation< )rentice ,all< 2::A. 2F. +il$erman< D.D Interpretarea datelor calitati5e. E itura )olirom< Ia6i< 2::&.

@!

.neHa 18
6ni5ersitatea 3ransil5ania din 7rao5 .acultatea de 8tiine "conomice 8coala *octoral DataD gggg august 2::A -umrul c8estionaruluiD gggggg.

C)%*+,"-.R
"pinii@ atitudini i comportamente ale consumatorilor individuali privind promovarea principiilor eticii i responsabilitii sociale

Bun ziua M searaK -umele meu este Laura 1ure6an. 0n prezent 9n ca rul *colii Doctorale se realizeaz un stu iu cu pri$ire la promo$area principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre organizaiile care acioneaz 9n me iul economic. 0n acest sens $ rugm s a$ei ama#ilitatea e a ne rspun e la urmtoarele 9ntre#ri. V asigurm c toate atele sunt con"i eniale.

1. )entru $s. are $reo importan promo$area principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre organizaiile care acioneaz 9n me iul economicL Da >se trece la ntrebarea 2? -u >se trece la ntrebarea 44? 2. Care este importana pe care o acor ai promo$rii consec$ente a principiilor eticii 6i responsa#ilitii sociale e ctre organizaiile care acioneaz 9n me iul economicL Importan PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP Importan "oarte mare re us 3. Cum apreciai< 9n momentul e "a< 9n general< mo ul 9n care promo$eaz< 9n me iul economic< principiile eticiiL +unt promo$ate< 9n #un msur +unt promo$ate< parial -u sunt promo$ate !. Cum apreciai< 9n momentul e "a< 9n general< mo ul 9n care promo$eaz< 9n me iul economic< cerinele responsa#ilitii socialeL +unt promo$ate< 9n #un msur +unt promo$ate< parial -u sunt promo$ate i"eritele organizaii i"eritele organizaii

@&

2. 'r onai< 9n "uncie e importana pe care o acor ai< urmtoarele componente ale responsa#ilitii sociale a organizaiilor care acioneaz 9n me iul economicL > !cordai locul $ componentei pe care o considerai cea mai important2 locul 2 componentei pe care o situai pe un loc secund s.a.m.d.? )rotecia consumatorului )rotecia me iului 9nconHurtor )rotecia angaHailor PPP PPP PPP

3. Care in urmtoarele principii consi erai c aparin omeniului eticiiD >+ai multe ale-eri? Corectitu ine 9n sta#ilirea preului +er$irea clientului cu tot ceea ce acesta 96i ore6te In"ormare pri$in pro usul ac8iziionat Retragerea e la $%nzare a pro uselor consi erate periculoase )roteHarea consumatorului e preurile mrite arti"icial 9n caz e monopol Li#ertate e alegere a consumatorului )u#licitatea s nu ezin"ormeze consumatorii )reul pentru un pro us sau ser$iciu promo$at prin pu#licitate s "ie cel real

4. A$%n 9n $e ere propria $s. eCperien< cum consi erai c se regsesc principiile eticii 9n omeniul proteciei repturilor consumatoruluiL +e regsesc 9n msur "oarte mare +e regsesc 9ntrGo anumit msur -u se regsesc 5. 0n Rom%nia unii oameni cunosc o mulime e lucruri espre protecia consumatorului< 9n timp ce alii nu cunosc nimic. D$s. un e $ situai pe urmtoarea scalD PPPPPPP -u cunosc eloc PPPPPPP Cunosc puin PPPPPPP Cunosc PPPPPPP Cunosc "oarte multe

6. 0n ce msur suntei interesat e su#iecte cu pri$ire la repturile consumatoruluiL 9Indicai un ni5el ntre cele dou limite consider:nd e-al distana dintre dou ni5ele consecuti5e ale scalei; Deloc interesat 1 2 ! & ( 5oarte interesat

1F. Care sunt repturile pe care le are o persoan care ac8iziioneaz un pro usL > +ai multe ale-eri? Dreptul la securitate al consumatorului Dreptul e a nu "i eza$antaHat al consumatorului Dreptul la in"ormare al consumatorului Dreptul e a "i ascultat al consumatorului Dreptul la consiliere al consumatorului Dreptul e a alege pro use 6i ser$icii al consumatorului

11. Cunoa6tei "aptul c 9n ora6ul $s. "uncioneaz '"iciul e )rotecie a ConsumatoruluiL Da >se trece la ntrebarea $2? -u >se trece la ntrebarea 32? @(

12. De un e ai a"lat e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul $s.L 3iare Ra io Tele$iziune Internet Consultarea legiilor Discuii cu alii Alte surse CareL ...................................

13. A$ei in"ormaii espre eCistena ser$iciului e in"ormare 9n omeniul proteciei consumatorului o"erit e Autoritatea -aional pentru )rotecia ConsumatoruluiL Da -u 1!. V rugm s apreciai gra ul e utilitate 9n acor area in"ormaiilor in omeniul proteciei consumatorului a urmtoarelor mo alitiD 1o aliti )agina e internet a Autoritii -aionale pentru )rotecia Consumatorului Tele"onul cu apel gratuit a Autoritii -aionale pentru )rotecia Consumatorului 12. 'r onai 9n "uncie e importana lor< urmtoarelor mo aliti e in"ormare "olosite e Autoritatea -aional pentru )rotecia ConsumatoruluiL >V ru-m s le notai n ordinea importanei lor2 ncep:nd cu $ pentru cel mai important2 2 pentru urmtorul2 etc.? Variante )agin e internet Tele"on cu apel gratuit Tele$iziune Ra io 3iare 13. Cum apreciai utilitatea in"ormaiilor o"erite e Autoritatea -aional pentru )rotecia Consumatorului 9n omeniul proteciei consumatoruluiL X! X2 X1 utilitatea informaiilor serviciului de informare 7n domeniul proteciei consumatorului G1 G2 G! "oarte util util Apreciere a6a 6i a6a puin util eloc util

@@

14. VGai lo$it e pro#leme care s necesite "olosirea ser$iciului e consiliere o"erit e '"iciului e )rotecie a Consumatorului in ora6ul $s. re"eritor la pro usele ac8iziionate e $s.L Da >se trece la ntrebarea $%? -u >se trece la ntrebarea 2&? 15. Ai epus $reo at o reclamaie la '"iciului e )rotecie a Consumatorului in ora6ul $s. re"eritoare la pro usele ac8iziionate e $s.L Da >se trece la ntrebarea $'? -u >se trece la ntrebarea 24? 16. 0n ultimul an e c%te ori ai apelat la ser$iciul e consiliere o"erit e '"iciului e )rotecie a Consumatorului in ora6ul $s.L ......................................................................................................... 2F. 0n ce pro#leme ai solicitata inter$enia '"iciului e )rotecie a Consumatorului in ora6ul $sL >+ai multe ale-eri? 2aranii ale pro uselor Etic8etarea pro uselor Calitatea pro uselor Durata ura#ilitii minimale a pro uselor +er$iciile are urmeaz a "i prestate up $%nzarea pro uselor 'miterea unor in"ormaii eseniale pri$itoare la i enti"icarea 6i caracterizarea pro uselor Alta CareL ......................................... 21. La ce categorii e pro useMser$icii ai epus reclamaii la '"iciului Consumatorului in ora6ul $sL >+ai multe ale-eri? )ro use alimentare 0m#rcminte 0nclminte Electronice Electrocasnice +er$icii Alte pro use CareL ......................................... e )rotecie a

22. C%t e mulumit ai "ost "a e mo ul e rezol$are a reclamaiilor $s. e ctre '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul $s. re"eritor la pro usele ac8iziionate e $s.L PPPPPPP Total nemulumit PPPPPPP -emulumit PPPPPPP 1ulumit PPPPPPP 5oarte mulumit

23. C%t 9ncre ere a$ei 9n acti$itatea es"6urat e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul $s.L 9Indicai un ni5el ntre cele dou limite consider:nd e-al distana dintre dou ni5ele consecuti5e ale scalei. 1e trece la ntrebarea 2)? -u am eloc 9ncre ere 1 2 ! & ( Am "oarte mult 9ncre ere @A

2!. Care este principalul moti$ care $Ga 9mpie icat s utilizai ser$iciul e consiliere o"erit e '"iciului e )rotecie a Consumatorului in ora6ul $s. re"eritor la pro usele ac8iziionate e $s.L >o sin-ur ale-ere? Timpul 'rarul '"iciului )rotecie a Consumatorului -u am a$ut ne$oie Altul CareL .........................................

22. Ai "olosi ser$iciul e consiliere o"erit e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul $s. c8iar ac ai a$ea ne$oieL Da >se trece la ntrebarea 2)? -u >se trece la ntrebarea 2(? 23. Care este moti$ul pentru care nu ai "olosi ser$iciul e consiliere o"erit e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul $s. ac ai a$ea ne$oieL > O sin-ur ale-ere. 1e trece la ntrebarea 34? -u 9mi inspir 9ncre ere Timpul e rezol$are al cererii este "oarte lung -u 9mi place s m cert Altul CareL .........................................

24. Ce $aloare a pro usului ac8iziionat $Gar etermina s "olosii ser$iciul e consiliere o"erit e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul $s. atunci c%n a$ei ce$a e reclamatL PPPPPPP :G1: R'PPPPPPP 1:G(: R'PPPPPPPP (:G1:: R'PPPPPPP 1::G2:: R'PPPPPPP peste 2:: R'-

25. Care ar "i< 9n opinia $s.< principalele a$antaHe ale utilizrii ser$iciului e consiliere o"erit e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul $s. 9n cazul ac8iziionrii unui pro us care nu $ satis"aceL >+ai multe ale-eri? )osi#ilitatea e a completa reclamaia 6i onGline >pe internet? )osi#ilitatea "olosirii unui numr e tele"on cu apel gratuit pentru reclamaie In"ormarea 9n legtur cu repturile $s. pe care le a$ei 9n calitate e consumator In"ormarea 9n legtur cu pa6ii care tre#uie urmai pentru a recupera preul pro usului reclamat AHutorul acor at 9n recuperarea preului pro usului reclamat Altele CareL ......................................... 26. Care ar "i< 9n opinia $s.< incon$enientele utilizrii ser$iciului e consiliere o"erit e '"iciul e )rotecie a Consumatorului in ora6ul $s. 9n cazul ac8iziionrii unui pro us care nu $ satis"aceL >+ai multe ale-eri? )rogramul '"iciului e )rotecie a Consumatorului care coinci e cu orele $s. e ser$ici +e iul '"iciului e )rotecie a Consumatorului care este eparte e casa $s. sau e ser$iciul $s. Timpul lung 9n care este rezol$at reclamaia )osi#ilitatea ca reclamaia s nu "ie rezol$at 9n mo "a$ora#il 2enerarea unei stri e con"lict Altele CareL ......................................... @4

3F. Cunoa6tei alte alternati$e ale '"iciului e )rotecie a Consumatorului in ora6ul $s.L Da >se trece la ntrebarea 3$? -u >se trece la ntrebarea 32? 31. Ce alte alternati$e ale '"iciului e )rotecie a Consumatorului cunoa6teiL > se trece la ntrebarea 33? .................................................................... 32. Cunoa6tei Asociaia e )rotecie a Consumatorului in ora6ul $s.L Da >se trece la ntrebarea 33? -u >se trece la ntrebarea 34? 33. Consi erai c Asociaia e )rotecie a Consumatorului poate "i o alternati$ a '"iciului e )rotecie a ConsumatoruluiL Da -u -u 6tiu 3!. Ai 9nt%lnit cazuri 9n care societatea comercial pro#leme s $ returneze preul pro usului respecti$L Da >se trece la ntrebarea 3&? -u >se trece la ntrebarea 3(? 32. De c%te ori 9n ultimii 2 ani $i sGa returnat preul pro uselor e care nu ai "ost mulumitL nicio at 1 N 2 ori ! N & ori mai mult e & ori e la care ai ac8iziionat pro usul cu

33. Au "ost situaii 9n care societile comerciale e la care ai ac8iziionat pro usul cu pro#leme s $ returneze preul pro usului respecti$ oar up ce au "ost ameninate cu o reclamaie la '"iciul e )rotecie a ConsumatoruluiL Da >se trece la ntrebarea 3)? -u >se trece la ntrebarea 3%? 34. De c%te ori 9n ultimii 2 ani $i sGa 9nt%mplat ca societatea comercial e la care ai ac8iziionat pro usul cu pro#leme s $ returneze preul pro usului respecti$ oar up ce a "ost ameninat cu o reclamaie la '"iciul e )rotecie a ConsumatoruluiL nicio at 1 N 2 ori ! N & ori mai mult e & ori

35. Ce opinie a$ei espre acele societi comerciale care 9n acti$itatea lor au 9n $e ere respectarea repturilor consumatoruluiL >+ai multe ale-eri; Am 9ncre ere 9n ele @7

Consi er c au o atitu ine transparent "a e clienii lor Consi er c 96i respect clienii Cre c sunt o#ligate 9n a a$ea o ast"el e atitu ine pentru a nu "i penalizate Cre c este o atitu ine prin care urmresc oar pu#licitatea Alta CareL .........................................

36. 0n ce msur agenii economici acioneaz in perspecti$a proteciei me iului 9nconHurtor 9n zona Bra6o$uluiL 0ntrGo mare msur 0ntrGo anumit msur 0ntrGo mic msur 0ntrGo "oarte mic msur

!F. V rugm s $ eCprimai opinia 9n legtur cu urmtoarele in"ormaiiD F 2ar a e 1e iu se implic puternic 9n protecia me iului in zona Bra6o$ului. PPPPPPP PPPPPPP PPPPPPPP PPPPPPP Acor total Acor Dezacor Dezacor total F 2ar a e 1e iu ispune e resurse su"iciente pentru a asigura protecia me iului in zona Bra6o$ului. PPPPPPP PPPPPPP PPPPPPPP PPPPPPP Acor total Acor Dezacor Dezacor total F 2ar a e 1e iu prin comisarii regionali< comisarii 6e"i 6i comisarii si< precum 6i persoane 9mputernicite in ca rul acesteia< are acces oric%n 6i 9n orice incint un e se es"6oar o acti$itate generatoare e impact asupra me iului. PPPPPPP PPPPPPP PPPPPPPP PPPPPPP Acor total Acor Dezacor Dezacor total F 2ar a e 1e iu are posi#ilitatea realizrii e controale inopinate asupra instalaiilor cu impact maHor asupra me iului in zona Bra6o$ului. PPPPPPP PPPPPPP PPPPPPPP PPPPPPP Acor total Acor Dezacor Dezacor total !1. Ce opinie a$ei espre societile comerciale care se preocup e"ecti$ e proteHarea me iului 9nconHurtorL >+ai multe ale-eri; Am 9ncre ere 9n ele Consi er c au o atitu ine transparent "a e clienii lor Cre c sunt o#ligate 9n a a$ea o ast"el e atitu ine pentru a nu "i penalizate Cre c este o atitu ine prin care urmresc oar pu#licitatea Alta CareL .........................................

!2. Din c%te 6tii $s.< 9n ca rul organizaiilor care opereaz 9n me iul economic< care intre urmtoarele repturi sunt 9nclcateL >+ai multe ale-eri; Dreptul angaHailor la salariu Dreptul angaHailor e aG6i negocia contractul in i$i ual e munc Dreptul angaHailor la conce iu Dreptul angaHailor la gre$ Dreptul angaHailor e a le "i asigurat securitatea 9n timpul es"6urrii muncii lor A:

Dreptul angaHailor e a le "i asigurat igiena 9n timpul es"6urrii muncii lor Dreptul angaHailor e a "i proteHai 9n perioa e e canicul Drepturile salariatelor gra$i e sau mame Altul CareL .........................................

!3. Ce opinie a$ei espre societile comerciale care se preocup e respectarea repturilor angaHailorL >+ai multe ale-eri; Am 9ncre ere 9n ele Consi er c este o msur e"icient e moti$are a personalului Cre c sunt o#ligate 9n a a$ea o ast"el e atitu ine pentru a nu "i penalizate Cre c este o atitu ine prin care urmresc oar pu#licitatea Alta CareL ......................................... 0-TREBRI DE IDE-TI5ICARE A +.BIEC;IL'R DE I-TERVI. !!. Care este ultima 6coal a#sol$it e $s.L *coal general *coal pro"esional Liceu *coal postliceal 5acultate +tu ii postuni$ersitareD masterat< octorat< etc.

!2. 'cupaia umnea$oastr actual esteD Ele$Mstu ent +pecialistMca ru cu pregtire superioar Te8nicianMmaistruM9n$torM"uncionar Lucrtor operati$ 9n ser$iciiMcomer 1uncitor cali"icatMmeseria6 )atronMmanagerM irector *omer Lucrtor necali"icat )ensionar Casnic Ca ru militarMpoliistMagent e paz Alta CareL ....................................

!3. 0n ce inter$al se 9nca reaz $enitul net lunar al umnea$oastrD su# &:: R'9ntre &:1 N 4:: R'9ntre 4:1 N 12:: R'9ntre 12:1 N 2::: R'peste 2::: R'-

!4. V%rsta umnea$oastrD 14 N 27 ani !: N !7 ani &: N &7 ani (: N (7 ani A1

@: e ani 6i peste !5. Care este starea ci$ilL Cstorit -ecstorit Di$orat V u$

!6. +eCulD 5emeiesc Br#tesc V !"#$"!%! &'()*" +,#-.,*-*'/

A2