Sunteți pe pagina 1din 189

Loredana Sofia Tudor

Elemente de teoria instruirii.


Aplicaii pentru nvmntul precolar i primar

CUP !"S
A #U$E"T TE$A %& P 'CESUL (E )"*+,+$-"T 1. Delimitri conceptuale 2. Abordarea sistemic a procesului de nvmnt 2.1. Perspectiva funcional 2.2. Perspectiva structural 2.3. Perspectiva operaional 3. Procesul de nvmnt ca proces de predare nvare evaluare 3.1. Predarea 3.2. !nvarea 3.3. "valuarea 3.#. $elaia predare nvare % evaluare #. Procesul de nvmnt ca act de comunicare. &omunicarea didactic. 'arcini ( e)erciii aplicative *iblio+rafie selectiv TE$A .& P '!ECTA EA (!(ACT!C+ 1. Delimitri conceptuale 2. ,iveluri ale proiectrii procesului de nvmnt3. "tapele proiectrii didactice #. &omponentele proiectrii activitii didactice 5. Demersuri n proiectarea didactic a leciei ( activitii didactice .. /odele de planificare pentru nvmntul primar 7. /odele de planificare pentru nvmntul pre0colar 'arcini ( e)erciii aplicative *iblio+rafie selectiv TE$A /& ST ATE#!!LE (!(ACT!CE 1. Delimitri conceptuale 2. &aracteristici 0i funcii ale strate+iei didactice 3. &lasificarea strate+iilor didactice #. Dimensiunea structural funcional a strate+iei didactice 5. "laborarea unei strate+ii didactice 'arcini ( e)erciii aplicative *iblio+rafie selectiv TE$A 0& $ET'('L'#!A (!(ACT!C+ 1. Delimitri conceptuale 2. 1unciile metodelor didactice 3. &lasificarea metodelor didactice 5 7

#. /etode didactice clasice versus metode didactice moderne 5. Descrierea metodelor didactice specifice nvmntului pre0colar 0i primar 5.1. /etode de comunicare 0i dobndire a valorilor socioculturale 5.2. /etode de e)plorare sistematic a realitii obiective2 5.3. /etode fundamentate pe aciune practic 5.#. /etode de raionali3are a coninuturilor 0i operaiilor de predare( nvare .. 4nstruirea asistat de calculator- iposta3e ale utili3rii calculatorului n cadrul instruirii asistate 'arcini ( e)erciii aplicative *iblio+rafie selectiv TE$A 1& $!2L'ACELE (E )"*+,+$-"T 1. Delimitri conceptuale 2. &lasificarea mi5loacelor de nvmnt 3. 1unciile peda+o+ice ale mi5loacelor de nvmnt #. /etodolo+ia utili3rii mi5loacelor de nvmnt 5. Descrierea mi5loacelor de nvmnt specifice nvmntului pre0colar 0i primar .. &alculatorul mi5loc de nvmnt. /odaliti de utili3are n nvmntul pre0colar 0i primar. 'arcini ( e)erciii aplicative *iblio+rafie selectiv TE$A 3& 4' $E (E ' #A"!5A E A P 'CESULU! (E )"*+,+$-"T 1. 6r+ani3area procesului de nvmnt 1.1. 1ormele de or+ani3are a procesului de nvmnt 1.2. 6r+ani3area procesului de nvmnt pe clase 0i lecii 1.3. Alte sisteme de or+ani3are a procesului de nvmnt 2. 7ecia ca modalitate fundamental de or+ani3are a procesului de nvmnt 2.1. Definire 2.2. 'tructura leciei ( activitii didactice2.3. 8ipuri de activiti didactice 9nvmntul pre0colar:2.#. 8ipuri de lecii 9nvmntul primar:3. /odaliti de or+ani3are alternative a procesului de nvmnt 'arcini ( e)erciii aplicative *iblio+rafie selectiv

A #U$E"T

TE$A % P 'CESUL (E )"*+,+$-"T

'6!ECT!*E *!5ATE P !" STU(!UL TE$E!& Definirea 0i anali3a procesului de nvmnt ca sistem Descrierea componentelor procesului de nvmnt 0i a relaiilor de interdependen dintre acestea &aracteri3area proceselor fundamentale ale procesului de nvmnt2 predare; nvare; evaluare Descrierea comunicrii didactice 0i a unor modaliti de eficienti3are a acesteia. SU6TE$E& 5. Delimitri conceptuale .. Abordarea sistemic a procesului de nvmnt ..1. Perspectiva funcional ..2. Perspectiva structural ..3. Perspectiva operaional 7. Procesul de nvmnt ca proces de predare nvare evaluare 3.1. Predarea 3.2. !nvarea 3.3. "valuarea 3.#. $elaia predare nvare % evaluare <. Procesul de nvmnt ca act de comunicare. &omunicarea didactic. 'arcini ( e)erciii aplicative *iblio+rafie selectiv C'"CEPTE7C8E!E& proces de nvmnt; abordare sistemic; perspectiv structural; perspectiv funcional; perspectiv operaional; predare; nvare; evaluare; feedbac=; comunicare didactic

%. (elimitri conceptuale
Procesul de nvmnt repre3int2 >activitatea instructiv educativ reali3at n cadru instituional? 9$adu; "3ec@il; 2AA.; p. 1#:>ansamblu de activiti or+ani3ate 0i diri5ate care se desf0oar etapi3at; n cadrul unor instituii speciali3ate; sub ndrumarea unor persoane pre+tite n acest scop; n vederea ndeplinirii unor obiective instructiv % educative? 9Bin+a; 4strate; 2AA.; p. 2A.:. Caracteristici ale procesului de nvmnt: % este o activitatea reali3at n mod intenionat i contient% urmre0te ndeplinirea unor obiective instructiv-educative 9transmitere de cuno0tine; formare de derprindri 0i priceperi; de atitudini; trsturi de persoanlitate etc.: preci3ate prin curriculumul 0colar pe nivele de 0colari3are% se reali3ea3 n cadru instituionali3at; n coal% se reali3ea3 sistematic pe ba3a unui pro+ram ri+uros dispus pe an 0colar semestru 0colar % 3ile 0colare % orar 0colar% se desf0oar n ba3a unor re+ulamente de funcionare; prin respectarea principiilor i normelor psihopedagogice% are caracter bilateral; presupune participarea a doi a+eni educaionali- profesorul 0i elevul% este o activitate complex, dinamic; care presupune aciunea comun; interdependent a mai multor componente2 factori umani; procese; resurse materiale 0i financiare; resurse de timp% este un proces de cunoatere 9raportul formativ informativ:.

.. A9ordarea sistemic a procesului de nvmnt


Abordarea sistemic a procesului de nvmnt se refer la faptul c procesul de nvmnt este o activitate comple) 0i dinamic care funcionea3 ca urmare a interaciunii dintre elementele componente 0i care dispune de mecanisme proprii de reglare i autoreglare. Din acest punct de vedere procesul de nvmnt este un sistem. Din perspectiva sistemic procesul de nvmnt poate fi abordat n trei planuri2 % funcional % structural % operaional

..%. Perspectiva structural 'e refer la componentele procesului de nvmnt. &omponentele procesului de nvmnt sunt 9&er+@it; 1C<.$otaru; 1CCA- 4onescu; 2AA1:2 % finaliti educaionale desemnea3 ce trebuie s tie elevul ; ce trebuie s tie s !ac elevul 9ele se concreti3ea3 n re3ultatele a0teptate s se obin la sfr0itul procesului de nvmnt:% coninuturi 9ansamblul de informaii structurate 0i sistemati3ate:- se distin+ coninuturi 0tiinifice; te@nice; literar%artistice; filo3ofice; reli+ioase; etice etc.:% resurse umane 9elevul, precolarul- pro!esorul % educatoare; nvtor; institutor- ali ageni eduaionali familia; comunitatea:% relaii peda+o+ice 9profesor elev; elev% elev:% metodele didactice% mi5loace didactice% forme de or+ani3are% timp 0colar 9este structurat sub form de an 0colar; semestru 0colar; sptmn 0colar; 3i 0colar; ore de clas:% mediu fi3ic 9clasa; laboratorul; cabinetul; atelierul; amfiteatrul; s0i de sport etc.:% mediul socio%cultural% resurse financiare% procesele de predare; nvare; evaluare% feedba%c= 9asi+ur re+larea 0i autore+larea procesului de nvmnt n raport cu obiectivele urmrite:. Aceste componente se afl n relaii de interdependen; calitatea unei componente 0i modul ei de funcionare influenea3 celelalte componenete 0i calitatea produselor obinute deci; funcionarea ntre+ului sistem. .... Perspectiva funcional 'e refer la raportul dintre procesul de nvmnt 0i conte)tul n care se reali3ea3. Procesul de nvmnt este repre3entat ca o relaie dintre2 % flu) de intrri % 4,PD8 9ceea ce prime0te sistemul din partea mediului:-

% % %

proces % A&84E48A8"A P$6P$4D%F4'G 9aciunile desf0urate:flu) de ie0iri % 6D8PD8 9ceea ce se obine; produsele re3ultate:feedba%c= 9re+lea3 desf0urarea procesului de nvmnt:. 4lu: de intrri !"PUT finaliti educaionale coninuturi resurse umane 9elevul; profesorul: relaii peda+o+ice 9profesor elev; elev% elev: metodele didactice mi5loace didactice forme de or+ani3are timp 0colar mediu fi3ic; socio%culturalresurse financiare Proces 4lu: de ieiri 'UTPUT $e3ultate 2 % cuno0tine % deprinderi practice % deprinderi intelectuale % atitudini % comportamente % aptitudini % trsturi de personalitate % competene profesionale % nivel de cultur % nivel de pre+tire

% % % %

P$"DA$" !,EGHA$" "EA7DA$"

% % % % % %

4eed79ac;
"ig# $ Perspectiva !uncional a procesului de nvmnt

Din punct de vedere practic; la sfr0itul fiecrei secvene didactice 9unitate de nvare; lecie: se impune a se face evaluarea re3ultatelor; pentru a se lua deci3ii adecvate de re+lare a activitii 9feed% bac=:. Pe ba3a evaluarii re3ultatelor n raport cu obiectivele prestabilite; se poate determina eficiena sistemului; care se concreti3ea3a n produse sau re%ultate# ../. Perspectiva operaional

'e refer la desf0urarea procesului de nvmnt n trei etape fundamentale 94ucu; 2AA<; p. <.:2 % proiectarea procesului 9anticiparea modului de desf0urare a activitii didactice:% implementarea procesului 9reali3area efectiv: prin cele trei procese care se desf0oar interdependent2 predare nvare evaluarea performanelor % evaluarea procesului 9anali3a modului de desf0urare a activitii n raport cu obiectivele instrctiv % educative:.

P$6&"'D7 D" !,EGHG/I,8

P$64"&8A$"

4/P7"/",8A$" ( $"A74FA$"

"EA7DA$"A P$6&"'D7D4

"ig# & Perspectiva operaional a procesului de nvmnt

/. Procesul de nvmnt ca proces de predare < nvare < evaluare


/.%. Predarea Predarea este2 >o structur comple) 0i coerent de aciuni care an+a5ea3 elevii ntr%un efort de nvare pe un anumit coninut; reali3at cu profesorul; sau cu a5utorul elevilor; sau c@iar sin+uri? 9&er+@it; 2AA2; p. 23#:>un ansamblu comple) de aciuni 0i comportamente didactice specifice; destinate producerii nvrii? 9&er+@it; 4oan n 4ucu; 2AA1; p. <5:. !n acest accepiune; predarea este o sc@imbare provocat a ceea ce

este n ceea ce trebuie s fie prin an+a5area elevului ntro e)perien nou de nvare. Principalele accepii a predrii sunt2 % predarea ca transmitere; % predarea ca ofert de e)periene; % predarea ca form de diri5are a nvrii; % predarea ca +estiune a nvrii; % predarea ca ansamblu de comportamente didactice specifice. "lementele definitorii ale predrii sunt2 % prevederea; planificarea; proiectarea; producerea sc@imbrii% preci3area naturii sc@imbrilor; adic identificarea finalitilor urmrite% determinarea coninuturilor care vor fi utili3ate pentru a se produce sc@imbarea vi3at% utili3area unor strate+ii specifice pentru a or+ani3a 0i diri5a sc@imbrile% controlul 0i aprecierea naturii 0i calitii sc@imbrilor produse n comportamentul elevilor !n conte)tul actual al abordrii procesului de predare; aceasta se remarc prin urmtoarele nsu0iri 9"3ec@il; 7iliana- ,iculescu; $odica1run3; Eir+il; n Potolea 0i alii; 2AA<; p. 35#:2 % se reali3ea3 ntr%un conte)t 0colar; prelund caracteristicile acestui mediu instituionali3at% are carater colectiv; desf0urndu se cu +rupuri de elevi% urmre0te reali3area unor obiective prestabilite% facilitea3 trecerea de la cunoa0terea savant la cunoa0terea asimilat de ctre elevi% presupune or+ani3area 0i diri5area nvrii cu scopul de a o face mai productiv% provoac asimilarea de ctre elevi a cuno0tinelor; formarea de deprinderi; abiliti; atitudini% presupune interaciuni de tip comunicaional verbale; nonverbale; paraverbale% este un proces comple) de formare de comportamente de3irabile din punct de vedere social /... )nvarea 7a nivel instituional; nvarea didactic 90colar: repre3int2 Jo activitate sistematic de asimilare a valorilor culturale cuno0tine; abiliti; valori; e)periene; atitudini n conte)te(medii proiectate 0i construite pe ba3 de principii or+ani3atoric%didactice; n

spaii amena5ate; cu pro+ram(orar prestabilit; cu planuri; mi5loace 0i materiale suport; n coordonarea si(sau asistena(pre3ena consilierii competente; calificate a unui cadru didactic? 9Potolea 0i alii; 2AA<; p. 232:Jo activitate intelectual 0i fi3ic desf0urat n mod sistematic n vederea nsu0irii unor informaii 0i formrii de abiliti necesare de3voltrii continue a personalitii? 94onescu; /iron; n Potolea; 2AA<; p. 2A.:; avnd att un aspect informativ; centrat pe asimilarea unui coninut informaionale util; dar 0i unul formativ; care se refer la de3voltarea sistemului co+nitiv%operaional al individuluiPrincipalele accepiuni ale nvrii 0colare 9,eac0u; n Potolea; 2AA<; p. 232:2 % activitate; un proces desf0urat de a+eni umani; cu eforturi co+nitiv% operaionale; socioemoionale; acionale 0i atitudinale% se produce n condiii concrete de spaio%temporalitate; de valori; avnd o ritmic individual 0i un fond social definit% vi3ea3 atin+erea unor re3ultate co+nitive; psi@omotorii; afectiv% educaionale; e)primate 0i inte+rate n competene; trsturi de personaliate; proiecte 0i idealuri% se caracteri3ea3 prin reversibilitate; reconstrucie 0i ameliorare; pe ba3 de feedbac=. !nvarea didactic desf0urat ntre 3 0i . ani se nume0te nvare pre0colar; iar ntre . 0i 1< ani % nvare 0colar. &aracteristici ale nvrii la vrsta pre0colar 0i 0colar mic 9Pi0i 73rescu; 2AA5; pp. .<%.C:2 % nvarea este eficient dac sunt stabilite obiective didactice clare 0i adecvate% nvarea este eficient dac profesorul cunoa0te particularitile de vrst 0i individuale ale elevilor ( copiilor% nvarea este eficient dac se utili3ea3 material didactic adecvat 0i de calitate% elevul ( copilul trebuie s fie activ 0i nu un asculttor sau un privitor pasiv% motivaia prea puternic nu este favorabil unei nvri eficiente 9este necesar de3voltarea unui Jnivel optim? de motivaie:% pentru a putea fi nvat u0or de ctre elev ( copil; materialul de nvat trebuie s fie inteli+ibil% nvarea este favori3at de e0alonarea n timp a repetiiilor materialului de nvat-

% %

satisfacia n nvare 0i calitatea nvarii depind de atmosfera +rupului n care se nvanvarea 0colar este influenat; fie po3itiv; fie ne+ativ; de personalitatea educatorului.

/./. Evaluarea $eali3nd o anali3 a conceptului de evaluare; &onstantin &uco0 +rupea3 definiiile date conceptului n trei cate+orii2 % prima cate+orie; definiii tradiionale; care defineau evaluarea ca msurare% a doua cate+orie; definiii care interpretau evaluarea n raport de obiectivele operaionale 0i msurau re3ultatele 0colare n raport de aceste obiective% a treia cate+orie de definiii actuale care se centrea3 pe formularea de 5udeci de valoare asupra proceselor de nvare 0i asupra re3ultatelor 0colare pe ba3a unor criterii calitative. !n abordrile actuale; evaluarea presupune2 % a verifica ceea ce a fost nvat% a verifica ac@i3iiile n cadrul unui pro+res% a 5udeca o activitate; un efort al elevului% a estima nivelul competenei unui elev% a situa elevul n raport cu propriile posibiliti 0i ale celorlali% a repre3enta reu0ita elevului prin raportare la criterii calitative; % a da un verdict asupra valorii unei prestaii a elevului. !n didactica actual accepiunile date evalurii se centrea3 pe Jevaluarea formativ; inte+rat procesului de nvare? 9Eo+ler; 2AAA:2 % este inte+rat or+anic n procesul de nvmnt; raportndu%se la obiectivele didactice 0i avnd un rol de re+lare(autore+larea a ntre+ului proces% accentul se mut de la aprecierea produselor la aprecierea proceselor; n literatura de specialitate fiind pe lar+ clarificat conceptul de evaluare de proces' % evaluarea ndepline0te o funcie formativ; prin re+larea permanent a predrii 0i nvrii% se accentuea3 importana activitii de autoevaluare; de3voltarea capacitii elevului de autoevaluare a propriilor re3ultate ale nvrii 0i a reali3rii de aciuni autoevaluative. % vi3ea3 desc@iderea evalurii spre toate elementele curriculumului 0colar% aprecia3 eficacitatea ansamblului de procese care trebuie s duc la nvare.

/.0.

elaia predare < nvare < evaluare

Anali3at ca proces; procesul de nvmnt repre3int alternarea activitilor de predare nvare evaluare; care interacionea3 or+anic; dialectic; nct peda+o+ii vorbesc n literatura de specialitate despre paradigma triunghiular predare ( nvare ( evaluare# 94onescu /iron; n Potolea 0i alii; 2AA<; p. 2A5:. &ele trei procese se afl ntro relaie de interdependen; intercondiionare reciproc2 procesul de predare induce procesul de nvare; n funcie de calitatea predrii se produce nvarea- pe parcursul activitii de nvare se reali3ea3 evaluarea; pentru asi+urarea unei re+lri 0i autore+lri eficiente- n mod direct; calitatea re3ultatelor depinde de calitatea nvrii care depinde la rndul ei de calitatea predrii. !ntre predare nvare 0i evaluare se stabile0te >o interaciune e)plicit 0i implicit permanent; de influenare 0i spri5in reciproc 9...: alctuiesc o unitate or+anic; se contopesc ntrun sin+ur act; deoarece constituie pri inte+rante 0i definitorii ale unuia 0i aceluia0i sistem procesual unitar.? 9&er+@it; 2AA<; p. 237: !n ceea ce prive0te evaluarea; aceasta acionea3 sub acela0i principiu al interaciunii; avnd o funcie de re+lare continu a predrii 0i nvrii 0i ea nsu0i modelndu%se n raport cu natura 0i cerinele acestor procese; repre3entnd Jun instrument de transformare a nvrii 0i predrii? 9&er+@it; 2AA<; p. 2#1:. "valuarea are un rol activ; de transformare continu a proceselor de predare 0i nvare; de intervenie formativ. Prin evaluare; profesorul urmre0te ceea ce nva elevii; monitori3ea3 succesele 0i e0ecurile; i a5ut s con0tienti3e3e propriile succese 0i e0ecuri; s%0i ameliore3e performanele 0i eforturile. !n raport cu aciunea de predare; evaluarea permite profesorului s elabore3e 5udeci de valoare despre propria activitate 0i eficiena acesteia. !n funcie de re3ultatele evalurii; profesorul 0i va reconstitui activitatea de predare. 4nteraciunea predare%nvare%evaluare este le+at de dou dimensiuni fundamentale ale evalurii; aceea de responsabili3are a elevului n procesul evaluativ 0i cea de introducere a perspectivei metaco+nitive n procesul de evaluare. Aceasta presupune c elevul trebuie s fie con0tiet de ceea ce nva 0i de cum nva 0i s reali3e3e permanent autocontrol 0i autore+lare asupra propriei activiti.

Pentru a se reali3a un act didactic coerent; predarea nvarea evaluarea trebuie s se constituie ca un ntre+ n care predarea 0i evaluarea se vor focali3a pe nvare.

P$"DA$"

!,EGHA$"

"EA7DA$"

"ig# ) *elaia de interaciune reciproc predare ( nvare ( evaluare

0. Procesul de nvmnt ca act de comunicare. Comunicarea didactic.


Procesul de nvmnt este un proces de comunicare pentru c se desf0oar printr%un permanent sc@imb de informaii ( mesa5e cu scopul atin+erii obiectivelor instructiv % educative. Comunicarea educaional +pedagogic, >mi5loce0te reali3area fenomenului educaional n ansamblul su; indiferent de coninuturile; nivelurile; formele sau partenerii implicai? 94acob; n &uco0; 1CC<; p. 223: Comunicarea didactic este o form particular a comunicrii educaionale- este comunicarea care se desf0oar n conte)t 0colar; >obli+astorie n ve@icularea unor coninuturi determinate; specifice unui act de nvare sistematic; asistat? 94acob; n &uco0; 1CC<; p. 223:. &omunicarea didactic pre3int urmtoarele caracteristici2 % urmre0te reali3area obiecvtivelor educative2 transmiterea de informaie re3olvarea de probleme formarea unor capaciti; convin+eri; sentimente; atitudini adoptarea unor deci3ii referitoare la strate+iile didactice; modaliti de lucru etc.-

% % % %

evaluarea re3ultatelor este o comunicare de mesa5e educaionale 9coninuturi cu caracter educaional:procesele de comunicare din 0coal utili3ea3 aspecte observabile; dar 0i aspecte neobservabilecalitatea comunicrii depinde de calitatea relaiilor care se de3volt n clasa de elevi 9dintre profesor 0i elevi; dintre elev elev:rolurile n comunicarea didactic pot fi alternate; profesorul s devin receptor; iar elevul emitor'tructura comunicrii interumane se pre3int astfel2

"ig# - .odelul comunicrii interumane +dup /# .e0er ( 1ppler,

&omunicarea didactic se produce n msura n care ntre repertoriul profesorului 0i repertoriul elevului e)ist elemente comune. Pre3ena acestor elemente comune depinde de modul n care sunt diminuate efectele ne+ative. % % % &omponentele comunicrii didactice sunt2 emitor E persoana care transmite mesa5ele educaionale avnd un scop stabilit 0i fiind motivat s transmit aceste informaii receptor persoana elevul; clasa de elevi ( +rupa de pre0colari % care recepionea3 mesa5ele educaionale n mod con0tient repertoriul emitorului E

% % %

cuno0tine; deprinderi; priceperi; e)periena pe care o transmite profesorul prin actul didactic repertoriul receptorului cuno0tine; deprinderi; priceperi; e)periena pe care oare elevul mesa5e educaionale $E informaii coduri; simboluri % cu coninut educaional utili3ate n activitatea didactic feedbac=%ul >toate mesa5ele verbale 0i nonverbale pe care o persoan le transmite n mod con0tient sau incon0tient ca rspuns la comunicarea altei perosane? 98. K. Lamble 0i /. Lamble n Pni0oar; 2AA<; p. 5<:.

1ormele comunicrii didactice2 % verbal 9se reali3ea3 cu a5utorul limba2ului mi5loacelor verbale- se pre3int sub form scris 0i oral limba2 scris i limba2 oral:% nonverbal 9modul n care sunt utili3ate privirea;mimica; +esturile; postura 0i mi0crile corpului; po3iia 0i distana dintre parteneri n timpul comunicrii:&omunicarea nonverbal are un rol foarte important n activitatea didactic- ea vine s ntreasc; s confirme sau s infirme ceea ce se spune prin cuvinte. % paraverbal 9se reali3ea3 cu a5utorul mi5loacelor paralin+vistice:/i5loacele de comunicare paralin+vistice sunt 9Lolu; 1C<C; n $adu; "3ec@il; 2AA.; p. 15C:2 modalitile de comunicare aparente2 mod de a te mbrca; inuta; postura; maniera de a te face pre3ent; starea de spirit; dispo3iia afectiv paralimba2ul gestual i motor2 mi0crile braelor; ale umerilor; ale capului; +tului care se asocia3 la mimic paralimba2ul asociat cuvntului2 aspecte verbo%motorii 9ritmul vorbirii; debitul; modul de articulare a limba5ului oral:; efectele vocii 9nlimea; intensitatea; variaiile timbrului:-efectele cuvintelor 0i sensurilor acestora 9cuvinte utili3ate; utili3area unor cuvinte cu sens dublu; efestele de sonoritate a fra3elor: elemente asociate mesa2ului scris2 @rtia; formatul; culorile; ilustraiile; punerea n pa+in paralimba2ul mimicii !eei i al privirii.

% % % %

6bstacolele comunicrii didactice2 suprancrcarea mesa5elor educaionaleutili3area unui limba5 inaccesibil elevilorstarea de oboseal a elevilor; dificulti de au3condiii fi3ice necorespun3toare 93+omot; suprapunere de sunete; reverberaia din sala de clas:. &alitatea comunicrii didactice este asi+urat de2 aspecte care in de emitor 9profesorul:2 claritatea mesa5elor preci3ia acestora 9evitarea formulrilor ambi+ue: utili3area unui limba5 adecvat 0i accesibil elevilor 9potrivit nivelului lor de nele+ere; corespun3tor vrstei: structurarea lo+ic a mesa5elor transmise pre3entarea interesant; variat a informaiilor asi+urarea unui climat adecvat comunicrii. aspecte care in de receptor 9elevul:2 capacitate de concentrare cuno0tintele anterioare; care s asi+ure asimilarera 0i nele+erea altor cuno0tine motivaia; interesul pentru nvare cunoa0terea limba5ului utili3at. /odaliti de eficienti3are a comunicrii didactice2 vorbirea corect; desc@is; direct 9care previne sau reduce distorsiunea mesa5elor:ncura5area feed%bac=%ului din partea elevilor 9pentru a cunoa0te n ce msura mesa5ele transmise au fost corect recepionate 0i nelese:ascultarea atent a mesa5elor primite din partea elevilor; concomitent cu efortul de a ntele+e e)act sensul acestor mesa5efolosirea mai multor forme de comunicare didactic pentru acela0i tip de mesa5e 9oral 0i vi3ual; concomitent:repetarea mesa5elor comple)e.

% % % % %

Sarcini = e:erciii aplicative


&e considerati c ar trebui s fac profesorul pentru a optimi3a comunicarea didactic n cadrul leciilorM

")plicai raportul informativ% formativ n procesul de nvmnt.

e>olvai urmtorii itemi cu ale?ere multipl@ ale?ei o sin?ur variant& &omponentele fundamentale ale procesului de nvmnt sunt2 o predarea; nvarea o memorarea; inteli+ena; evaluarea o predarea; nvarea; evaluarea o predarea; evaluarea Abordarea sistemic a procesului de nvmnt vi3ea3 interrelaiile care se stabilesc ntre obiective coninuturi metode mi5loace 0i o alt component. &are este aceastaM o predarea o anali3a o sinte3a o evaluarea "ficiena procesului de nvmnt este condiionat de cone)iunea invers care acionea3 ca o relaie continu ntre flu)ul de intrri; proces 0i flu)ul de ie0iri din proces. Preci3ai care nu este rolul esenial al acesteia. o este mi5loc de activi3are 0i stimulare a elevilor o facilitea3 cunoa0terea 0i aprecierea calitii actului didactic o re+lea3 0i autore+lea3 permanent procesul de nvmnt o stimulea3 eforturile de nvare ale elevilor N&@eia nvrii este deplina an+a5are a elevului n actul didacticO. &are dintre urmtoarele enunuri nu susin aceast afirmaieM o succesul nvrii const n trirea deplin a acestei e)periene; prin an+a5area total a elevului o o nvare eficient presupune utili3area metodelor activ% perticipative o nvarea este o de3voltare pro+resiv a cunoa0terii prin asimilarea unui ba+a5 informaional bo+at o nvarea +enerea3 sc@imbri n felul de a fi; a +ndi; a simi al individului

!nvarea 0colar este nvarea care se produce n urmtoarele condiii2 o n condiiile activitii 0i ambianei 0colare o ntr un cadru social dat o n condiiile unei relaii optime ntre participanii sociali o prin respectarea unor norme le+islative sociale Procesul de nvmnt are o serie de caracteristici care pun n eviden relaia profesor elev. 4dentificai caracteristica ce afectea3 reali3area acestei relaionri. o bilateral o formativ informativ o interactiv o unidirecional &itii cu atenie enunurile de mai 5os. 4dentificai%l pe cel fals. o procesul de nvmnt este o activitate comple) ce se desf0oar n mod or+ani3at 0i planificat pe ba3a unor principii 0i metode; avnd finaliti precise o cel care se ocup de cunoa0terea acestor principii 0i metode este educatorul; care asi+ur n acela0i timp 0i punerea lor n practic o atribuiile 0i rolurile specifice ale profesorului l indic pe acesta ca fiind sin+urul a+ent al procesului de nvmmt o educatorul are rol conductor; el concepe; or+ani3ea3 0i diri5ea3 punerea n funciune a tuturor componentelor procesului de nvmnt !n cadrul procesului de nvmnt; elevii sunt condu0i 0i ndrumai s descopere realitatea obiectiv pentru a o reflecta n con0tiin sub form de ima+ini; noiuni; principii; le+i. Acest lucru demonstrea3 c procesul de nvmnt este2 o un proces de ima+inaie o un proces de ndrumare o un proces de transmitere de cuno0tine o un proces de cunoa0tere &omunicarea didactic este o component vital a procesului de nvmnt care se distin+e prin cteva caliti. &are dintre urmtoarele caliti nu definesc comunicarea didacticM o este o comunicare purttoare de coninuturi educative o e)prim relaia direct dintre componentele aciunii educaionale

o presupune reali3area unor obiective educative o urmre0te influenarea 0i modificarea comportamentului celei educat; prin implicarea activ a lui n actul de comunicare. &omunicarea didactic presupune relaia dintre mai multe componente. &are sunt acesteaM o educator; elev; repertoriul educatorului 0i al elevului; reportoriul comun al acestora o educator 0i elev o predare; nvare; evaluare o obiective; coninuturi; strate+ii didactice

6i9lio?rafie selectiv&
&er+@it; 4oan- Elasceanu; 7a3r 9coord.:; 1C<<; &urs de peda+o+ie; *ucure0ti2 "ditura Dniversitii. &er+@it; 4oan; 2AA22 'isteme de instruire alternative 0i complementare. 'tructuri; stiluri; strate+ii; *ucure0ti2 "d. Aramis. &uco0; &onstantin; 2AA2; Peda+o+ie, 4a0i2 "ditura Polirom. &uco0; &onstantin; 1CC<; Psi@opeda+o+ie pentru e)amenele de definitivare 0i +rade didactice; 4a0i2 "ditura Polirom. "3ec@il; 7iliana; 2AA2; &omunicarea educaional n conte)t 0colar; *ucure0ti2 "DP. 4onescu; /iron- $adu; 4oan 9coord.:; 2AA1; Didactica modern; "diia a 44%a; revi3uit; "ditura Dacia; &lu5%,apoca. 4ucu; $omi; 2AA<; 4nstruirea 0colar; 4a0i2 "ditura Polirom. Bin+a; 4oan- 4strate; "lena; 2AA<; /anual de peda+o+ie; *ucure0ti2 "ditura All. Pi0i 73rescu; /i@aela; 2AA5; Psi@olo+ia educaiei pre0colarului 0i 0colarului mic; Pite0ti2 "ditura Paralela #5. Pni0oar; 4on%6vidiu; 2AA<; &omunicarea eficient; 4a0i2 "ditura Polirom. $adu; 4oan 8.- "3ec@il; 7iliana; 2AA.; Didactica. 8eoria instruirii; Pite0ti2 "ditura Paralela #5. Potolea; Dan- ,eac0u; 4oan- 4ucu; $omi- Pni0oar; 4on%6vidiu; 2AA<; Pre+tirea psi@opeda+o+ic. /anual pentru definitivat 0i +radul didactic 44; 4a0i2 "d. Polirom. Eo+ler; B.; 2AAA; "valuarea n nvmntul preuniversitar; "d. Polirom. 4a0i.

TE$A . P '!ECTA EA (!(ACT!C+


'6!ECT!*E *!5ATE P !" STU(!UL TE$E!& Definirea conceptelor de design instrucional, proiectare didactic, proeict de lecie, plan de lecie Ar+umentarea importanei proiectrii pentru reu0ita activitii didactice Descrierea etapelor proiectrii activitii didactice n nvmntul pre0colar 0i primar $eali3area unei planificri calendaristice anuale ( semestriale la o disciplin din curriculum pentru nvmnt primar !ntocmirea planificrii unei uniti de nvare la o disciplin din curriculum pentru nvmnt primar $eali3area proiectrii unei subteme pentru o tem la ale+ere din nvmntul pre0colar "laborarea unei proiect de lecie ( activitate didactic pentru o lecie ( activitate din curriculum primar ( pre0colar. SU6TE$E& 1. Delimitri conceptuale 2. ,iveluri ale proiectrii procesului de nvmnt 3. "tapele 0i aciunile proiectrii educaionale #. &omponentele proiectrii activitii didactice 5. Demersuri n proiectarea didactic a leciei ( activitii didactice .. /odele de proiectare pentru nvmntul primar 7. /odele de proiectare pentru nvmntul pre0colar 'arcini ( e)erciii aplicative *iblio+rafie selectiv C'"CEPTE7C8E!E& desi+n instrucional; proiectarea didactic; planificare calendaristic anual; planificare calendaristic semestrial; proiectare pe unitate de nvare; proiect de lecie ( activitate didactic

%. (elimitri conceptuale
(esi?n7ul instrucional define0te aciunea de proiectare; prefi+urare a ceea ce se cere sau i propui s reali3e3i; n anumite circumstane; valorificnd anumii factori 0i; pe aceast ba3; adoptnd strate+iile de lucru adecvate 9La+ne; *ri++s:. Proiectarea didactic repre3int ansamblul operaiilor de anticipare a obiectivelor; coninuturilor; strate+iilor didactice de predare % nvare 0i evaluare; precum 0i a relaiilor dintre acestea 9*oco0; Bucan; 2AA7; p. 112:.

.. "iveluri ale proiectrii procesului de nvmnt


Proiectarea didactic repre3int fi)area mental a pa0ilor ce vor fi parcur0i n reali3area procesului instructiv educativ. Proiectarea ?lo9al& % se reali3ea3 pe o perioad mare de timp 9an de studiu; ciclu curricular:. % presupune elaborarea planurilor de nvmnt i a programelor colare# Proiectarea ealonat& "ste activitatea de anticipare a etapelor predrii 0i a aciunilor concrete de reali3are a acesteia; reali3at de ctre fiecare educator prin raportare la patru planuri temporale2 anul 0colar semestrul 0colar sistem de activiti activitate 0colar. !ncepnd cu ciclul primar; proiectarea demersului didactic se reali3ea3 prin patru aciuni2 proiectarea activitii anuale 9ntocmirea plani!icrii calendaristice anuale: proiectarea activitii semestriale 9ntocmirea plani!icrii calendaristice semestriale, proiectarea activitii pe sisteme de activiti 0i uniti determinate de timp 9ntocmirea plani!icrii pe unitate de nvare:-

proiec tarea unei lecii +ntocmirea proiectului de lecie,# !n nvmntul pre0colar; proiectarea demersului didactic se reali3ea3 prin urmtoarele aciuni2 proiectarea activitii anuale 9ntocmirea plani!icrii calendaristice anuale: proiectarea activitii semestriale 9ntocmirea plani!icrii calendaristice semestriale, proiectarea coninuturilor sptmnale 9ntocmirea plani!icrii sptmnale a proiectului tematic sau tema sptmnii: proiectarea unei activiti didactice +ntocmirea proiectului de activitate didactic:-

/. Etapele i aciunile proiectrii educaionale


!n stabilirea etapelor proiectrii educaionale se recomand urmtoarele aciuni 94onescu; 2AA1; p. 1C<:2 Etape )ntre9rile la care rspunde &e se urmre0teM !n ce condiii2 undeM cndM n ct timpM !n ce condiii2 cu cineM pentru cineM &u ce se vor reali3a cele propuseM &um se va procedaM Aciunea peda?o?ic 4dentificarea scopurilor 0i obiectivelor educaionale Anali3a caracteristicilor mediului educaional; a restriciilor e)istente'tabilirea timpului de instruire. Anali3a resurselor psi@olo+ice ale elevilor2 nivelul motivaional; nivelul potenialului intelectual; a capacitilor de nvare etc. Anali3a resurselor materiale e)istente 0i stabilirea resurselor ce vor fi confecionate de educator. "laborarea strate+iei de instruire centrat pe obiectivele operaionale 0i pe coninuturi.

Proiectare

$eali3are

"valuare

$e+lare

&um se va 0ti c s% &onceperea de probe de au reali3at cele evaluare centrate pe obiectivele propuseM operaionale. $eali3area unei retrospective &um s%a procedatM critice 0i autocritice a modului de derulare a activitii instructiv educative 0i reali3area anali3ei metodice a secvenelor de instruire. Administrarea probelor de &e re3ultate s%au evaluare proiectate; anali3area obinutM rspunsurilor 0i a re3ultatelor 0i stabilirea msurii n care au fost atinse obiectivele 4ma+inarea 0i elaborarea unor &e trebuie fcut n strate+ii de instruire continuareM ameliorative 9eventual a unor pro+rame de recuperare; de de3voltare etc.:
"ig# 3 1tapele i aciunile proiectrii pedagogice

0. Componentele proiectrii activitii didactice


Proiectarea activitii didactice anuale presupune urmtorul demers2 a. Anali>a pro?ramei colare 9. Planificare calendaristic anual c. Planificare calendaristic semestrial d. Proiectrii unitilor de nvare e. Proiectarea leciei

"ig# 4 Componentele proiectrii activitii didactice anuale

a. Anali>a pro?ramei colare se reali3ea3 cu scopul de a adapta demersul didactic la caracteristicile clasei de elevi2 PROGRAM COLAR / ANALITIC (model) 5ot de pre%entare +argument , 6biective cadru 6biective de re!erin 1xemple de activiti de nvare Coninuturi +uniti de coninut, 7tandarde curriculare de per!orman 9. eali>area proiectrii activitii didactice anuale i semestriale < planificare calendaristic anual i semestrial orientativA dup urmtorul al+oritm2 '9iective cadru '9iective de referin Coninut curricular Bmanual i alte surseC Dniti de nvare Situaie de nvare Activiti de nvare Evaluare

'9iective operaionale

"ig# 8 Algoritmul reali%rii plani!icrii calendaristice anuale i semestriale

% % % %

Planificare calendaristic anual ( semestrial cuprinde& obiectivele de referin ( competenele specifice urmrite prin predarea disciplineisuccesiunea capitolelor 0i a temelorstabilirea numrului de ore atribuit fiecrei uniti de nvarereparti3area numrului de ore pe tipuri de activiti2 predare; recapitulare 0i sinte3; evaluare; activiti practice; activiti e)tra0colare; evaluri sumative etc. PLANIFICARE CALENDARISTIC ANUAL +model,

Aria curricular 9:omeniul: ###################### :isciplina: ################################################# ;ip de curriculum +nucleu, apro!undat, extindere,: ############### 5# de ore pe sptmn: ########################## 7emes trul 6b# de re!erin =nitate de nvare Coninuturi 9 detalieri
;ipuri de activiti +predare, recapitulare i sinte%, evaluare, activiti practice, activiti extracolare, evaluri sumative, 7unt utili%ate !ormulrile din lista de coninuturi a programei colare

<coala ####################### Pro!esor #################### Clasa #########################

5r# de ore

7ptmna

6bs#

:istribuirea pe uniti de timp

>or !i menionate cu preci%area numru -lui pe care l au n program sau se va

5umele unitii de nvare este dat de pro!esor# ;itlul ales denumete sintetic coninuturile cuprinse

7e stabile -te de pro!eso r n !uncie de importana coninu -tului i de

Poate !i dat numeric +nr# sptmnii, sau calenda -ristic +perioada calenda

.odi!icri aprt e n plani!icare pe parcursu l anulu i

preci%a doar numru l lor

n acea unitate de nvare

nivelul elevilor

-ristic,

cola r

PLANIFICARE CALENDARISTIC SEMESTRIAL +model, Aria curricular 9:omeniul: ##################### :isciplina: ################################################ ;ip de curriculum +nucleu, apro!undat, extindere,: ############## 5# de ore pe sptmn: ########################## 6biective de re!erin 9 compe -tene speci!i -ce =nitate de nva -re Coninuturi 9 teme
;ipuri de activiti +predare, recapitulare i sinte%, evaluare, activiti practice, activiti extracolare, evaluri sumative, 7unt utili%ate !ormulrile din lista de coninuturi a programei colare

<coala ####################### Pro!esor #################### Clasa #########################

5um r de ore

*esurse

7ptmna

6bs#

>or !i menionate cu preci%area numru lui pe care l au n program sau se va preci%a doar numru l lor

5umele unitii de nvar e este dat de pro!eso r;itlul ales denumete sintetic coninu -turile cuprins e n unita-te de nvar

7e stabile -te de pro!eso r n !uncie de importana coninu -tului i de nivelul elevilor

Poate !i dat numeric +nr# sptm nii, sau calenda -ristic +perioada calenda -ristic,

.odi!icri aprute n plani!icare pe parcursul anului colar

>or !i meniona-te cu preci%area numrului pe care l au n program sau se va preci%a doar numrul lor

c. eali>area proiectrii unitilor de nvare = sistem de lecii Proiectarea unitilor de nvare n nvmntul primar se reali3ea3 n urmtorii pa0i2 % stabilirea obiectivelor operaionale innd seama de obiectivele de referin (competenele specifice 0i de coninuturile menionate n pro+rama 0colar% stabilirea succesiunii de parcur+ere a coninuturilor% +ruparea coninuturilor n uniti coerente tematic% corelarea coninuturilor fiecrei +rupri tematice; reali3ate n etapa anterioar; cu obiectivele de referin ( competenele specifice vi3ate% verificarea concordanei dintre demersul didactic propus 0i oferta de resurse didactice de care dispune 0coala% acordarea unui numr de ore pentru fiecare coninut; n concordan cu obiectivele de referin (competenele specifice vi3ate% preci3area metodelor 0i mi5loacelor de nvmnt% preci3area formelor de reali3are a activitii didactice% stabilirea strate+iilor didactice% preci3area metodelor de evaluare% diversificarea activitilor de nvare. Proiectarea unitilor de nvare se completea3 ritmic; pe parcursul anului 0colar. =nitatea de nvare repre3int2 % o structur didactic fle)ibil; unitar din punct de vedere tematic% se desf0oar n mod sistematic 0i continuu; pe o perioad de timp determinat% se finali3ea3 cu evaluare% determin formarea la elevi a unui comportament specific; +enerat prin inte+rarea unor obiective de referin ( competene specifice6 unitate de nvare trebuie s vi3e3e cel puin un obiectiv de referin ( competen specific din fiecare obiectiv cadru ( competen +eneral 0i se derulea3 pe o perioad de cel puin 5 7 ore. PROIECTUL UNITII DE NVARE +model,

A*?A C=**?C=@A*A: ######### :isciplina: ################################################### ;ip de curriculum######################################### 5# de ore pe sptmn: ############################## =nitate de nvare: ################### 5r # de ore alocate: ################### Coninu turi 9 detalieri 6biecti ve de re!erin 9 compe tene speci!ice
>or !i menionate cu preci%are a numrului pe care l au n program

<coala ######################### Pro!esor ####################### Clasa ########################### #

Activi ti de nvar e
Activiti de organi%are a activitii de nvare n clas

*esurse +timp, loc, !orme de organi%are a grupului 9 clasei,


*esurse umane +elev, pro!esor, .ateriale +mi2loace didactice, auxiliare, procedurale +!orme de organi%are, metode didactice, :e timp :e loc

1valuar e

*epere temporale

Coninutu ri selectate pentru a !i valori!icate n vedeea ndeplinirii obiectivelor

.etode de evaluare @a !inalul !iecrei uniti de nvare se va proiecta o evaluare sumativ

Poate !i dat numeric +nr# sptmnii, sau calendaristic +perioada calendaristic,

Proiectarea unitilor de nvare n nvmntul precolar se reali3ea3 sub forma proiectrii sptmnale a proiectului tematic. Proiectrii sptmnal a proiectului tematic cuprinde urmtoarele etape 9Pi0i; 8udor; 'tan; 2AAC; p. ...: 9ve3i modelul de planificare din subcapitolul 2.7:2 Et !e Mome"tele !#o$e%t&l&$ 7tabilirea obiectivelor proiectului Alegerea Co"'$"&t&l %t$($t)'$$ 7tabilirea obiectivelor de re!erin pe domenii experieniale' 7tabilirea subtemelor proiectului

Et ! I

(*" $"te de *"%e!e#e !#o$e%t&l&$ )

subiectului 9 temei Anali%a resurselor +umane, materiale de timp, 7tabilirea direciilor de de%voltare Plani!icarea activitilor proiectului tematic sptmnal Amena2area centrul tematic Alctuirea inventarului de probleme Barta proiectului Proiectarea activitilor de nvare pentru !iecare %i a sptmnii .omentul organi%atoric +Cntlnirea de diminea,

Et ! II + (!e ! #%&#,&l &"e$ ,)!t m-"$)

Captarea ateniei :emersul didactic al subtemelor %ilnice ale proiectului 1nunarea obiectivelor i a subtemei proiectului *eactuali%area cunotinelor anterioare +?nventarul de probleme ( Ce tiu copiii i Ce doresc s a!le , :iri2area nvrii i obinerea per!ormanei( se reali%ea% n manier integrat prin antrenarea copiilor n reali%area obiectivelor propuse att n activitile liber alese ct i n activitile pe domenii experieniale, prin activitate individual sau pe grupuri Asigurarea !eed- bacD-ului ( copiii preci%ea% individual sau prin repre%entaii grupului constatrile !cute prin

participarea direct la activiti 1valuarea i retenia ( anali%area, aprecierea i evaluarea per!ormanelor copiilor 7e reali%ea% de ctre copii sub ndrumarea educatoarei 7e reali%ea% de ctre copii mpreun cu educatoarea 1ducatoarea aprecia% contribuia !iecrui copil la reali%area proiectului i le comunic re%ultatele#

Et ! III + (l ,.-#/$t&l de#&l)#$$ !#o$e%t&l&$ )

?denti!icarea !uncionalitii i utilitii proiectului 1valuarea proiectului 1valuarea per!ormanelor copiilor

d.

Proiectarea leciei = activitii didactice se reali3ea3 dup urmtorul al+oritm2 stabilirea formei de or+ani3are a activitiioperaionali3area obiectivelor didacticeselectarea 0i prelucrarea coninutului didacticelaborarea strate+iilor didacticestabilirea strcuturii leciei ( activitii didacticestabilirea strate+iei de evaluareelaborarea instrumentelor de evaluare.

Proiect de lecie = plan de lecie !n limba5ul peda+o+ic au fost utili3ate ambele denumiri. !n pre3ent; se optea3 pentru utili3area termenului de proiect de lecie; din urmtoarele considerente2 % proiectul de lecie este centrat pe obiective; evidenia3 n mod anticipativ cum devin operaionale coninuturile; cum se utili3ea3 metodele 0i mi5loacele; care sunt aciunile de predare 0i nvare; care sunt modalitile de evaluare etc.- planul de lecie prevede scopurile; coninutul de transmis; pe care l detalia3; structura leciei; etapele instruirii 0i timpul necesar; metodolo+ia de predare stabilit pentru fiecare eveniment al instruirii-

% %

proiectul este o proiectare prin obiective- planul este o proiectare prin coninutproiectul ofer posibilitatea re+lrii din mers; n funcie de conte)tplanul trebuie respectat ntocmai. PROIECT DE LECIE / ACTIVITATE DIDACTIC +model, :ata Clasa 9 Erupa 6biectul de nvmnt Aria curricular 9 :omeniul experienial =nitatea de nvare 9 ;ema 7ubiectul 9 7ubtema 6biectivele operaionale 6$ - ######################################################################################################### 6& - ######################################################################################################### 6) - ######################################################################################################### 6- - F##################################################################################################### 63 - F##################################################################################################### 7trategia didactic .etodologia didactic: .i2loace de nvmnt: "orme de organi%are a nvrii 9predrii: ;ipul leciei 9 activitii didactice: mixt +combinat, .etode de evaluare Deme#,&l d$d %t$%

N# 0 C# t $ & ) -

E(e"$me"tele (et !ele1 mome"tele) .omentul organi%atoric Captarea ateniei *eactuali%area cunotinelor anterioare 1nunarea +anunarea, obiectivelor 9 subiectului 9temei leciei :iri2area nvrii 6binerea per!ormanei i trans!erul cunotinelor Asigurarea conexiunii inverse 1valuarea re%ultatelor nvrii *etenia +!ixarea i sistemati%area cunotinelor, ;ema pentru acas +dac este ca%ul,

O2$e%t$3 (e o!e# '$o 3" le

Co"'$"&t&#$le e,e"'$ l$4 te

St# te5$ d$d %t$%)

3 G

4 8 H

$I

1. (emersuri n proiectarea didactic a leciei = activitii didactice


"r. crt. 4 Etape =ntre9ri Preci3area obiectivelor Ce (o$ . %e6 44 'peraii 1. stabilirea a ceea Jce va 0ti 0i ce va 0ti s fac? elevul (copilul la 0fr0itul activitii(emersuri ale profesorului &onsultai obiectivele cadru ( disciplin Anali3ai obiectivele de referin ( disciplin 1ormulai obiectivele operaionale Anali3a resurselor 2. cunoa0terea potenialului psi@olo+ic al elevilor din C& %e (o$ . %e6 clas ( +rupAnali3ai potenialul psi@olo+ic al elevilor ( copiilor 9nivel de cuno0tine; capacitile de nvare; trsturi de personalitate; motivaie; interese; aptitudini; priceperi; valori; nevoi de nvare: Anali3ai coninutul documentelor 0colare9prelucrarea; sistemati3area 0i eseniali3area lui n funcie de specificul potenialului psi@olo+ic al elevilor ( copiilor:

3. anali3a 0i pre3entarea coninutului nvrii-

#. anali3a resurselor 'tabilii mi5loacele de nvmnt necesaremateriale; spaiale 0i stabilii locul de desf0urare 0i timpul de reali3are temporale disponibilea activitii

444

"laborarea strate+iilor didactice optime C&m (o$ . %e6

5. combinarea metodelor; 'tabilii sarcini de lucru pentru fiecare obiectiv mi5loacelor 0i formelor operaional de ora+ani3are n strate+ii didactice'tabilii metodele didactice de reali3are a activitii .. ima+inarea Jdemersului Ale+ei mi5loacele didactice necesare didactic? al activitii didacticeDecidei asupra formelor de or+ani3are a a elevilor

4E

"laborarea sistemului de evaluare C&m (o$ /t$ d %) m #e l$4 t %ee %e t#e2&$ 6

7. elaborarea strate+iilor de Ale+ei metodele de evaluare pentru fiecare evaluare a eficienei obiectiv operaional activitii didactice. 'tabilii momentul de reali3are a evalurii 9continuu pe parcursul activitii; sumativ la finalul activitii: Decidei asupra modului de continuare a activitii; n funcie de re3iltatele obinute prin evaluare 9activiti recuperatorii sau suplimentare:
"ig# G :emersurile proiectrii leciei 9 activitii didactice

3. $odele de planificare pentru nvmntul primar


PLA"!4!CA E CALE"(A !ST!C+ A"UAL+ A !A CU !CULA +& 7imb 0i comunicare (isciplina& 7imba 0i literatura romn Tip de curriculum& nucleu ". de ore pe sptmn& 7 ore Semes7 trul 4 '9iecti7 ve de referin7 % Unitate de nvare "valuare iniial Coninuturi = detalieri Dcoala ..................................... Profesor .................................. Clasa 4

"r. ore = spt. E

Spt7 mna Prima sptm n

'9s.

Probe de evideniere a ac@i3iiilor dobndite n +rdini2 % probe pentru determinarea raportului percepie(repre3entare% probe de verificare a acuitii vi3uale 0i auditive% prob de determinare a volumului vocabularului% itemi pentru identificarea de antonime-

% itemi pentru reali3area de analo+ii% itemi de completare a lacunelor din enun dat% itemi de inte+rare in enunuri a unor cuvinte date1.1.Propo3iia 1.2.-1.3.- &uvntul. 1.#.-1.5.- 'ilaba. 2.1.2.2.2.3.- #.1. &artea volum; copert; foaie; pa+in; numerotare; direcii de orientare n pa+in. Dialo+ul. 1ormule de iniiere 0i nc@eiere a dialo+ului. Propo3iia ( enunul. &uvinte bisilabice; trisilabice; monisilabice. 6r+ani3area scrierii. "lemente +rafice utili3ate n procesul scrierii. 1valuare sumativ ........ ........ ........ %0 2 2 3 2 # 1
........ ........ ........

'ptm na 44 % 444

44

........ ........ ........

........ ........ ........

........ ........ ........

........ ........ ........

"ot& '9iectivele de referin sunt specificate din pro?rama colar a disciplinei de nvmnt. Planificarea calendaristic anual prevede sptmnile de evaluare iniial i final pentru fiecare semestru colar.

PLA"!4!CA E CALE"(A !ST!C+ SE$EST !AL+ SE$EST UL ! A !A CU !CULA +& 7imb 0i comunicare (isciplina& 7imba 0i literatura romn Tip de curriculum& nucleu ". de ore pe sptmn& 7 ore '9iecti ve de referin7 7 Unitate de nvare Coninuturi = teme Dcoala ........................... Profesor ....................... Clasa 4

"r. ore

esurse

Spt .

'9s.

"valuare Probe de evideniere a ac@i3iiilor iniial dobndite n +rdini2 % probe pentru determinarea raportului percepie(repre3entare% probe de verificare a acuitii vi3uale 0i auditive% prob de determinare a volumului vocabularului% itemi pentru identificarea de antonime% itemi pentru reali3area de analo+ii% itemi de completare a lacunelor din

fi0e de evaluare 'pt. sumativ; 4 alfabetar; litere din plastic; 5etoane cu litere; plan0e cu ima+ini; tabl liniat; cret colorat

enun dat% itemi de inte+rare in enunuri a unor cuvinte date1.1.1.2.1.3.1.#.1.5.2.1.2.2.2.3.- #.1. Propo3i% ia &uvn% tul. 'ilaba. &artea volum; copert; foaie; pa+in; numerotare; direcii de orientare n pa+in. Dialo+ul. 1ormule de iniiere 0i nc@eiere a dialo+ului. Propo3iia ( enunul. &uvinte bisilabice; trisilabice; monisilabice. 6r+ani3area scrierii. "lemente +rafice utili3ate n procesul scrierii. 1valuare sumativ manual 0colar; 'pt. caiet tip; carte 44; de te)te; 444 dicionarul 2 limbii romane; dicionar n 3 ima+ini; fi0e de 2 evaluare; alfabetar; litere # din plastic; 5etoane cu 1 litere; plan0e cu ima+ini; tabl liniat; cret colorat ........ ........ ........ ........ ........ ........ %0 2

........ ........

........ ........

........ ........

........ ........

P '!ECTUL U"!T+,!! (E )"*+,A E

A !A CU !CULA + = (omeniul& 7imb 0i comunicare (isciplina& 7imba 0i literatura romn Tip de curriculum BnucleuA aprofundatA e:tindereC& nucleu ". de ore pe sptmn& 7 ore Clasa 4 Unitate de nvare2 Propo3iia. &uvntul. 'ilaba. "r . de ore alocate& 1# ore 6b. de Activiti de nvare referin &artea volum; 3.5. % e)erciii de e)primare a copert; foaie; propriilor opinii n le+tur pa+in; numerotare; cu diferite evenimente; direcii de orientare persona5e; fenomene n pa+in. % povestirea unor ntmplri personale - repovestiri - dramati3ri % e)primare +rafic a unor &oninuturi ( detalieri $esurse 9timp; loc; forme de or+ani3are a clasei: 8imp2 2 ore "valua% re Perioa da spt. a 44 a

oral; observar 7oc de desf0urare2 e sala de clas sistemati c $esurse materiale2 manualul; creioane colorate; fi0e de evaluare; plan0e;

aciuni % recitri

calendarul naturii; +@icitori; proverbe

Dialo+ul. 1ormule de iniiere 0i nc@eiere a dialo+ului.

1.1. 1.#. 1.5. 2.3.

1orme de or+ani3are2 frontal; activitate pe +rupe; activitate individual % 5ocuri de e)ecutare a unor 8imp2 2 ore oral; comen3i orale date de observar nvtor 7oc de desf0urare2 e % e)erciii de mim sala de clas sistemati % e)erciii de recunoa0tere a c unor momente din te)t pe $esurse materiale2 ba3 de ima+ini manualul; caiete tip; % 5ocuri de ordonare lo+ic instrumente de scris; a unor cuvinte ( enunuri ( fi0e de evaluare; replici plan0e; +@icitori; % e)erciii de percepie proverbe; &D audio; fonic a intonaiei propo3iiei carte cu te)te e)clamative sau intero+ative % 5ocuri de punere n 1orme de or+ani3are2 coresponden cuvnt frontal; activitate pe ima+ine +rupe; activitate % e)erciii de ascultare a individual unor dialo+uri pe teme

spt. a 44 a

Propo3iia ( enunul.

1.2. 2.1. 2.2.

familiare % e)erciii de dialo+ cu persoane diferite n conte)te variate % simulri a unor situaii de comunicare- 5ocuri de rol % e)erciii de selectare a propo3iiei corecte % 5ocuri de ordonare lo+ic a unor cuvinte ( enunuri ( replici % e)erciii de percepie fonic a intonaiei propo3iiei e)clamative sau intero+ative % e)erciii de construcie a unor enunuri cu accent pe pronunie corect; clar % e)erciii de re+lare a tonului; volumului; vite3ei vorbirii % e)erciii de dicie % e)erciii de delimitare a cuvintelor n enunuri % e)erciii de distin+ere a po3iiei unui cuvnt ntr%un

8imp2 3 ore oral; 7oc de desf0urare2 observar sala de clas e sistemati $esurse materiale2 c; manualul; creioane scris colorate; fi0e de evaluare; plan0e; +@icitori; proverbe; caiete tip; instrumente de scris; &D audio; carte cu te)te 1orme de or+ani3are2 frontal; activitate pe +rupe; activitate individual

spt. a 44 a

&uvinte bisilabice; trisilabice; monisilabice.

1.3. 3.1.

enun % alctuire de propo3iii enuniative; intero+ative; e)clamative % e)erciii de sesi3are a mesa5ului unui enun % e)erciii de asociere a sunetului cu litera corespun3toare % e)erciii de identificare a silabelor % 5ocuri de identificare a po3iiei silabelor n cuvinte % e)erciii de descoperire a unor cuvinte care s nceap; s conin sau s se termine cu o silab dat % e)erciii de distin+ere a sunetului iniial; final sau din interiorul unei silabe

8imp2 2 ore

oral; observar 7oc de desf0urare2 e sala de clas sistemati c; $esurse materiale2 scris manualul; creioane colorate; plan0e; +@icitori; proverbe; caiete tip; instrumente de scris; &D audio; carte cu te)te

spt. a 444 a

6r+ani3area scrierii.

#.1.

% e)erciii

de

trasare

1orme de or+ani3are2 frontal; activitate pe +rupe; activitate individual a 8imp2 # ore observar

spt.

"lemente +rafice utili3ate n procesul scrierii.

#.#.

"valuare sumativ ( 1 or

1.1.; 1.2. 1.3.;1. #.;1.5.; 2.1.;2. 2.;2.3.; 3.1.;3. 5.; #.1.;#. #.

elmentelor +rafice % e)erciii de adoptare a po3iiei corecte pentru scris % e)erciii de scriere a elementelor +rafice pre+titoare care s facilite3e scrierea literelor 0i scrierea n duct continuu % reali3area unor etic@ete ( afi0e prin utili3area elementelor +rafice care s personali3e3e anumite obiecte; fenomene; aciuni 8est de evaluare

e 7oc de desf0urare2 sistemati sala de clas c; scris $esurse materiale2 manualul; creioane colorate; fi0e de evaluare; plan0e; caiete tip; instrumente de scris 1orme de or+ani3are2 activitate individual 8imp2 1 or 7oc de desf0urare2 sala de clas $esurse materiale2 creioane colorate; fi0e de evaluare; plan0e; instrumente de scris; 1orme de or+ani3are2 activitate pe +rupe; activitate individual

a 444 a

scris

spt. a 444 a

P '!ECT (E LEC,!E (ata .... Clasa& a 444% a '9iectul de nvmnt& 74/*A P4 748"$A8D$A $6/I,G Aria curricular& 74/*G P4 &6/D,4&A$" Unitatea de nvare& 1A/474A Su9iectul leciei& J1"$/4"$D7 P4 1444 7D4? D" "'6P '9iectivele operaionale& 61 ' citeasc fluent; corect 0i cu intonaie te)tul62 ' construiasc corect @arta pove0tii; identificnd autorul; titlul; ideile principale63 ' formule3e minim dou ntrebri care s nceap cu un cuvnt dat2 JcineM?; JceM?; JcndM?; JundeM?; Jde ceM?6# 's interprete3e adecvat un rol prescris65 ' complete3e corect cadranele folosind e)presii atutudinale. 6. ' +seasc minim cinci cuvinte care au le+tur cu cel datStrate?ia didactic& /etodolo+ia didactic2 conversaia- e)erciiul- e)plicaia; e)plo3ia stelar- plriile +nditoare; e)punerea /i5loace de nvmnt2 osul de pe0te9 plans:Qima+ini- stele din carton pe care sunt scrise ntrebrile2 JcineM?; JceM?; JcndM?; JundeM?; Jde ceM?- foi A# pe care sunt scrise2 titlul; autorul; locul; timpul; persona5ele; ideile principale; problema; soluia; conclu3ia cu a5utorul crora se va reali3a @arta pove0tii- plrii colorate 9albastre; albe; ro0ii; ne+re; ver3i; +albene:Qsarcini corespun3toare pentru fiecare plrie nc@ise n plicuri- sc@elet de recen3ie desenat pe carton- fi0a J$e3olv ce%i placeR?; diplome de creativitate 1orme de or+ani3are a nvrii (predrii2 frontal; pe +rupe; individual. Tipul leciei& mi)t 9combinat: $etode de evaluare& oral; scris

(emersul didactic
"r Crt

1 2

Etapele leciei /omentul or+ani3atoric &aptarea ateniei

'9. op. % %

Coninuturile eseniali>ate ale leciei % salutul% pre3ena la lecie% or+ani3area clasei pe +rupe. % se pre3int Josul de pe0te?2 1 2 3 # 5 . 7 < C

Strate?ia didactic %

e)plicaia e)erciiul 1A 11 12 13 1# 15 1. 17 1< % se e)plic modul de re3olvare2 fiecare elev va ale+e o ima+ine care are scris un numr pe spate; apoi va scrie cuvntul care denume0te ima+inea n dreptul numrului de pe sc@eletul de pe0te. S &e fel de te)t este J1ermierul 0i fiii lui?M S &are este autorulM S Dnde este scris titlulM S Dnde este scris autorulM S &te alineate are te)tulM % se de3lipe0te stelua de carton din mi5locul e)plo3iei stelare pe care este scris titlul leciei de a3i J1ermierul 0i plan0 frontal

$eactuali3a% rea cuno0tinelor anterioare "nunarea 9anunarea:

conversaie frontal e)punerea

"r Crt

Etapele leciei obiectivelor ( ( temei leciei Diri5area nvrii

'9. op.

Coninuturile eseniali>ate ale leciei fiii lui? de "sop. % se anun tema leciei. % se propune elevilor s citim te)tul n lan. 3 @arta pove0tii2 se mpart +rupelor foile A# pe care vor completa cerinele2 Sgrupa $:spunei:titlul, autorul, locul, timpul' Jgrupa &:ordonai ideile principale, spunei care sunt persona2ele' Jgrupa ):spunei care este problema' Jgrupa -:spunei care este soluia' Jgrupa 3:spunei care este conclu%ia# % se lipesc rspunsurile +rupelor pe tabl. % se invit cte un repre3entant al fiecrei +rupe s de3lipesc cte o stea de carton; de pe tabl- pe spatele fiecrei stele am scris cte o ntrebare2 JcineM?; JceM?; JcndM?; JundeM?; Jde ceM? - fiecare +rup formulea3 cte dou ntrebri; n le+tur cu coninutul te)tului; care s nceap cu unul din cuvintele date. % se invit repre3entantul fiecrei +rupe s alea+ un plicfiecare plic conine o sarcin care corespunde culorii unei plrii; astfel2 S plria albastr+moderatorul,: nvtorul-rspunde de modul cum se des!oar

Strate?ia didactic stele din carton frontal e)erciiul e)plicaia

e)plo3ia stelar pe +rupe

"r Crt

Etapele leciei

'9. op.

Coninuturile eseniali>ate ale leciei activitatea celorlalte grupe, d cuvntul membrilor grupelor pentru a-i pre%enta sarcinile de lucru, !ace aprecieri9observaii9adresea% ntrebri suplimentare' J plriile albe +povestitorii,: reali%ai o scurt povestire a textului' J plriile roii +psihologii,: ce sentimente credei c avea !ermierul cnd i vedea !amilia Kmereu nemulumit i pus pe cert L ArgumentaiM J plriile negre +criticii,: spuneti-v prerea n legtur cu comportamentul !amiliei !ermierului# J plriile ver%i +gnditorii,: imaginai-v c ntro %i !ermirul se plimba suprat pe cmp i s-a ntlnit cu un duh care i-a promis c-i va ndeplini trei dorine# Ce credei c i-a dorit J plriile galbene +creatorii,: ce credei c s-a ntmplat mai tr%iu cu !iii !ermierului % sc@eletul de recen3ie2 distribui cele 5 sarcini ale sc@eletului de recen3ie +rupelor astfel2 S grupa $: spune ntr-o propo%iie despre ce este vorba n text' S grupa &: spune ntr-o expresie ce conine textul' S grupa ): printr-un cuvnt, re%um coninutul

Strate?ia didactic

plriile +nditoare plrii plicuri pe +rupe

6binerea performanei 0i transferul cuno0tinelor

e)erciiul conversaia plan0 pe +rupe

"r Crt

Etapele leciei

'9. op.

Coninuturile eseniali>ate ale leciei textului' S grupa -: la ce culoare te gndeti cnd citeti textul :e ce S grupa 3: spune cea mai important idee din text# % se cite0te te)tul pe roluri% se formulea3 propo3iii cu e)presii din te)t% se propune +rupelor completarea cadranelor cu e)presii atitudinale2 am admirat( de3aprobm(n%am neles(am nvat% se lipesc rspunsurile pe cadranele de la tabl% fiecare +rup prime0te o @rtie A3 pe care se afl scris; n centru unul dintre cuvintele2?fermier?; Jfiu?; Jb?; Jfamile?; Jceart?; pentru care trebuie s spun minim cinci cuninte care au le+tur cu cel dat; ct mai repede posibil % se acord d$!lome de %#e t$($t te0 8ema pentru acas2 J$e3olv ce%i placeR?

Strate?ia didactic

7 <

Asi+urarea cone)iunii inverse "valuarea re3ultatelor nvrii $etenia 9fi)area 0i sistemati3area cuno0tinelor: 8ema acas pentru

e)erciiul individual e)erciiul e)plicaia pe +rupe plans; fi0e e)erciiul pe +rupe fi0e de evaluare diplome fi0

1A

E. $odele de planificare pentru nvmntul precolar


PLA"!4!CA E A"UAL+ = SE$EST !AL+ "!*ELUL / < 1 SE$EST UL ! "r. Crt. $ & 3 # 5 . 4 < C 1A 11 12 13 1# $3 1. 17 1< $H 2A Sptmna 7ptmna $ 7ptmna & 'ptmna 3 'ptmna # 'ptmna 5 'ptmna . 7ptmna 4 'ptmna < 'ptmna C 'ptmna 1A 'ptmna 11 'ptmna 12 'ptmna 13 'ptmna 1# 7ptmna $3 'ptmna 1. 'ptmna 17 'ptmna 1< 7ptmna $H 'ptmna 2A Tema anual 1valuare iniial &ine sunt ( suntemM &ine sunt ( suntemM Tema proiectului tematic 1valuare iniial 1amilia mea Lrdinia

>acan intrasemestrial &um este; a fost 0i va fi aici pe PmntM &nd ( cum 0i de ce se ntmplM &u ce 0i cum e)primm ceea ce simimM 8oamna Animalele domestice 'rbtorile de iarn

>acan intrasemestrial &um este; a fost 0i 4arna va fi aici pe PmntM 1valuare !inal 1valuare !inal

Eacan intersemestrial

SE$EST UL !! "r. Crt. $ 2 3 # 5 . 7 < C 1A $$ 12 13 1# 15 1. 17 $8 $H Sptmna 7ptmna $ 'ptmna 2 'ptmna 3 'ptmna # 'ptmna 5 'ptmna . 'ptmna 7 'ptmna < 'ptmna C 'ptmna 1A 7ptmna $$ 'ptmna 12 'ptmna 13 'ptmna 1# 'ptmna 15 'ptmna 1. 'ptmna 17 7ptmna $8 7ptmna $H Tema anual 1valuare iniial Tema proiectului tematic 1valuare iniial

&nd ( cum 0i de ce Animalele slbatice se ntmplM &u ce 0i cum 1 0i < /artie e)primm ceea ce simimM &um este; a fost 0i Primvara va fi aici pe PmntM &um este; a fost 0i Plantele va fi aici pe PmntM &ine sunt ( suntemM Pa0tele >acan intrasemestrial &um este; a fost 0i va fi aici pe PmntM &um este; a fost 0i va fi aici pe PmntM &um este; a fost 0i va fi aici pe PmntM 1valuare !inal &erul Eara Pmntul 1valuare !inal

PLA"!4!CA EA S+PT+$-"AL+ A P '!ECTULU! TE$AT!C Tema anual& &ine sunt ( suntem (urata proiectului& 2 sptmni Proiect tematic& F4amilia meaG '9iective de referin vi>ate& L!$6+ D! C'$U"!CA E& % ' participe la activitile de +rup; inclusiv la activitile de 5oc; att n calitate de vorbitor; ct 0i n calitate de auditor% ' nelea+ 0i s transmit mesa5e simple; s reacione3e la acesteaDT!!",E& % ' nelea+ 0i s numeasc relaiile spaiale relative; s plase3e obiecte ntr%un spaiu dat ori s se plase3e corect el nsu0i n raport cu un reper dat% ' cunoasc elemente ale mediului social 0i cultural; po3iionnd elementul uman ca parte inte+rant a mediului'$ D! S'C!ETATE& % ' cunoasc 0i s respecte normele necesare inte+rrii n viaa social; precum 0i re+uli de securitate personal% '%0i adapte3e comportamentul propriu la cerinele +rupului n care trie0te 9familie; +rdini; +rupul de 5oac:% ' cunoasc 0i s utili3e3e unelte simple de lucru pentru reali3area unei activiti practice% ' fie capabil s reali3e3e lucrri practice inspirate din natur 0i viaa cotidian; valorificnd deprinderile de lucru nsu0iteESTET!C D! C EAT!*& % ' descopere lumea ncon5urtoare cu a5utorul au3ului% ' intone3e cntece pentru copii% ' redea teme plastice specifice desenului% ' e)erse3e deprinderile te@nice specifice modela5ului n redarea unor teme plasticePS!8'$'T !C& % ' cunoasc 0i s aplice re+uli de i+ien referitoare la i+iena ec@ipamentului-

Centre de interes descHise& 6!6L!'TEC+ A T+ cri ilustrate creioane colorate 5etoane plastilin; plan0ete C'"ST UC,!! DT!!",E cuburi piese +eometrice le+o pu33le !nventar de pro9leme& CE DT!$I &opiii 0tiu numele propriu 0i pe cel al membrilor familieiDenumesc obiecte din mediul familial&unosc mediul propriu de via&unosc obiecte de u3 personal.

C EA,!E truse obiecte de u3 personal 7

CE "U DT!$ D! * E$ S+ A4L+$I ' se pre3inte pe sine 0i pe ceilali membrii din familie' +rupe3e obiecte din mediul famialial dup diferite criterii' colore3e o suprafa delimitat' reproduc un fra+ment melodic nvat' recunosc mbrcminte specific' citeasc ima+ini despre familie' reconstituie obiecte din mediul familial' utili3e3e corect instrumente 0i te@nici de modela5-

Planificare sptmnal < sptmnile / i 0 Bdin planificarea anualC& 5!UA D! ACT!*!T+,! (E )"*+,A E (ATA LU"! ALA& Album de familie A(E& Boc didactic J&ine 0tie o povesteM? ALA& Ei3ionare de desene animate A(P& $utine 0i tran3iii J&um ne purtm n familieM? $A ,! ALA& &onfecionare de mr+ele A(E& Boc didactic J&e 0tii despreM? ALA& "uritmie JDansm dup mu3ic? A(P& $utine 0i tran3iii J&nd 5ucriile sunt bucuroase? $!E CU ! ALA& Boc de rol JDe%a +ospodina? A(E& &onvorbire J&um te nume0ti tu 0i membrii famileiiM? ALA& Boc sen3orial J&ine te%a stri+atM?

2'!

*!"E !

A(P& $utine 0i tran3iii JAvem +ri5 de lucrurile noastre? ALA& Activiti de colorare A(E& Boc didactic J&are sunt prietenii tiM? ALA& Audiie mu3ical A(P& $utine 0i tran3iii J&nd 5ucriile sunt bucuroase? ALA& Boc de rol JDe%a familia? A(E& Boc%e)erciiu JAle+e 5ucriile dup criteriu dat? ALA& Boc de mi0care A(P& $utine 0i tran3iii J&nd 5ucriile sunt bucuroase?

6*'"$EAH44 A&84E48A8" /"86D4&G

LU"!

$A ,!

$!E CU !

2'!

*!"E !

ALA& JDesenm; colorm? A(E& Boc didactic JDnde este a0e3atM? ALA& Boc mu3ical J&iupercuele? A(P& $utine 0i tran3iii J&nd 5ucriile sunt bucuroase? ALA& &itire de 5etoane A(E& &onvorbire J1amilia mea? ALA& Ei3ionare de desene animate A(P& $utine 0i tran3iii J&nd 5ucriile sunt bucuroase? ALA& &itire de pove0ti A(E& Aplicaie practic J,oi 0i familia noast? ALA& Audiie mu3ical J*ate vntul frun3ele? A(P& $utine 0i tran3iii J&nd 5ucriile sunt bucuroase? ALA& J&olorea3 cercurile? A(E& Desen J/ama 0i tata? ALA& Dramati3are J$idic@ea uria0? A(P& $utine 0i tran3iii J&nd 5ucriile sunt bucuroase? ALA& Boc de rol JDe%a ma+a3inul? A(E& /emori3are J1amilia ntrea+? ALA& Boc de mi0care J$aele 0i vntorii? A(P& $utine 0i tran3iii J&nd 5ucriile sunt bucuroase?

6*'"$EAH44 A&84E48A8" /"86D4&G

P '!ECT (E ACT!*!TATE (!(ACT!C+ % activitate inte+rat pe domenii e)perieniale % (ata ......... #rupa = "ivelul& mic ( nivelul 4 (omeniul e:perienial = domenii e:perieniale& D7& Q D"& Tema& ;;De vorb cu persona5ele din poveste? *arianta de reali>are& 5oc didactic (urata& 3A minute Scopul activitii2 De3voltarea e)primrii orale; nele+erea 0i utili3area corect a structurilor verbale orale- educarea e)primrii verbale corecte din punct de vedere +ramatical; de3voltarea creativitii 0i e)presivitii limba5ului oral. Sarcina Jocului&
$ecunoa0terea; denumirea pTersona5elor din pove0ti 0i construirea unor dialo+uri dintre acerstea

e?ulile Jocului& % vor putea s participe cat mai muli copii la activitate dac sunt ateni 0i doresc acest lucru. % rspunsurile cele mai frumoase 0i corecte vor fi rspltite de aplau3e Elemente de Joc2 recompensa 0i pedeapsa; aplau3ele; surpri3a. '9iectivele operaionale& 61 ' redea te)tului unei pove0ti prin diferite modaliti 9dialo+ul; povestirea:62 ' formule3e corect propo3iii simple63 ' formule3e corect propo3iii afirmative 0i ne+ative6# ' despart corect n silabe cuvinte date prin metoda intuitiv. 65 ' colore3e n+ri5it persona5ul preferat; respectnd conturul datStrate?ia didactic /etodolo+ia didactic2 e)plicaia; demonstraia; conversaia; dialo+ul; 5ocul % e)erciiu; problemati3area /i5loace de nvmnt2 plan0e cu scene din pove0ti cunoscute de copii; panou de e)punere a materialelor; cartona0e colorate lun+i 0i scurte; cercuri din carton de culori diferite 1orme de or+ani3are a nvrii (predrii2 frontal; individual Tipul activitii& recapitulare % consolidare

$etode de evaluare& oral; scris

(emersul didactic
"r Crt

Evenimentele '9. activitii op. /omentul % or+ani3ato%ric

Coninuturile eseniali>ate ale activitii 6r+ani3area +rupei de eleviDistribuirea metarialului didactic6binerea momentului de lini0te-

Strate?ii didactice frontal

&aptarea ateniei

Pre3enterea invitatelor la e)punere activitate9doamnele educatoare:; introducerea unui persona5 surpri3 frontal 4ntuirea materialului didactic &onversaie2 >1iindc a aflat c vou v conversaia plac pove0tile; ppu0ica 7ui3a ar vrea s afle ce pove0ti cunoa0tei 0i pe care le frontal ndr+ii mai mult. &are sunt pove0tile cunoscute vouM? "numerarea unor pove0ti cunoscute

$etode de evaluare &opiii enumer materialul de lucru2 plan0e; cartona0e colorate; cercuri de carton oral

$eactuali3a% rea cuno0tine%lor anterioare

"nunarea 9anunarea: obiectivelor

'e enun numele 5ocului cu preci3area c frontal vor putea s participe cat mai muli copii la activitate dac sunt ateni 0i doresc acest

&opiii se vor adresa ppu0ii cu enumerarea pove0tilor cunoscute; enunand sau fiind a5utai s identifice pove0tile. &opiii ascult cu atenie pentru a cunoa0te ce sarcini

"r Crt

Evenimentele activitii temei

'9. op.

Coninuturile eseniali>ate ale activitii lucru. 'e specific 0i faptul c rspunsurile cele mai frumoase 0i corecte vor fi rspltite de aplau3e ")plicarea 0i demonstrarea 5ocului % descoperirea unei plan0e; recunoa0terea pove0tii; enunarea persona5elor; recunoa0terea scenei de poveste% dialo+ ntre copii pe rolurile persona5elor din scena ilustrat% ale+erea unui termen nou; specific pove0tii 0i construirea unei propo3iii simple; apoi a uneia de3voltate sau a unei fra3e-

Strate?ii didactice au.

$etode de evaluare

Diri5area nvrii 61 62

e)plicaia problemati% 3area dialo+ul 5ocul% e)erciiu

&apacitatea de a construi o propo3iie simpl 0i de3voltat.

frontal; Desf0urarea de prob a 5ocului material % sarcina pentru aceasta este s e)prime o intuitiv propo3iie; s%i numere cuvintele; ale+nd un cartona0 lun+ sau scurt; pentru propo3iie simpl sau de3voltat. 65 Activitate de colorare a persona5elor din e)erciiu poveste 4ndividual Eerificarea lucrrilor.

"r Crt

Evenimentele '9. activitii op. 6binerea performanei 63

Strate?ii didactice 7a a treia plan0 sarcina este s construiasc e)erciiul un enun afirmativ; apoi unul ne+ativ. frontal

Asi+urarea cone)iunii inverse

$etode de evaluare &apacitatea de a construi propo3iii afirmative 0i ne+ative pentru plan0e acela0i enun Fnele bune vor aprecia lucrrile copiilor cu Aprecierea a5utorul ba+@etei fermecate; druind 1rontal 0i re3olvrii corecte a fiecruia cte un coif de spiridu0 0i o individual sarcinilor date 0i ba+@et fermecat comportamentului. $ecompensarea copiilor. 'e cere copiilor s reali3e3e un dialo+ al persona5elor 0i s despart n silabe un cuvant din poveste; s l marc@e3e prin cercuri 0i s numere cercurile. 'arcina copiilor este de a identifica e)erciiul persona5ele din pove0tile cunoscute individual fi0 de evaluare &apacitatea de a compune un dialo+ pe o tem dat scris

Coninuturile eseniali>ate ale activitii

<

$etenia 0i 6# transferul cuno0tine%lor "valuarea re3ultatelor nvrii

Sarcini = e:erciii aplicative


&aracteri3ai etapele proiectrii didactice n nvmntul primar. Descriei etapele proiectrii didactice n condiiile proiectrii inte+rate 9nvmntul pre0colar:. "laborai planificarea calendaristic anual pentru o disciplin 9la ale+ere: din planul%cadru de nvmnt la clasele 4 4E. "laborai proiectul unei uniti de nvare pentru o disciplin 9la ale+ere: din planul%cadru de nvmnt la clasele 4 4E. $eali3ai proiectarea sptmnal a unei teme ( subteme 9la ale+ere: din curriculum pre0colar n condiiile activitii inte+rate. !ntocmii pro+rama unui opional 9monodisciplinar; interdisciplinar sau transdiciplinar: pentru clasele 4%4E. !ntocmii pro+rama unui nvmntul pre0colar. opional transdiciplinar pentru

6i9lio?rafie selectiv&
*abans=i; 4.K.; 1C73; 6ptimi3area procesului de nvmnt; *ucure0ti2 ".D.P. *oco0; /u0ata- Bucan; Dana; 2AA7; 8eoria 0i metodolo+ia instruirii. 8eoria 0i metodolo+ia evalurii. $epere 0i instrumente didactice pentru formarea profesorilor; Pite0ti2 "ditura Paralela #5. *onta0; 4oan; 1CC#; Peda+o+ie; *ucure0ti2 "ditura A77. *runer; Berome; 1C7A; Pentru o teorie a instruirii; *ucure0ti2 "DP. &er+@it; 4oan; 1C<3; Perfecionarea leciei n 0coala modern; *ucure0ti2 "DP. &o5ocariu; /i@aela Eenera; 2AA2; 8eoria 0i metodolo+ia instruirii; *ucure0ti2 "DP. "3ec@il; 7iliana; Pi0i % 73rescu; /i@aela; 2AA2; 7aborator pre0colar +@id metodolo+ic 9ed. a 44%a rev.:; *ucure0ti2 "ditura EU4nte+ral.

La+ne; $.; *ri++s; 7.; 1C77; Principii de desi+n al instruirii; *ucure0ti2 "DP. 4onescu; /iron; 1C<2; 7ecia ntre proiect 0i reali3are; &lu5%,apoca2 "ditura Dacia. 4ucu; $omi; 2AA<; 4nstruirea 0colar; 4a0i2 "ditura Polirom. Bin+a; 4oan- 4strate; "lena; 2AA<; /anual de peda+o+ie; *ucure0ti2 "ditura All. /unteanu; &amelia- /unteanu; "usebiu ,eculai; 2AAC; L@id pentru nvmntul pre0colar2 o abordare din perspectiva noului curriculum- 4a0i2 "ditura Polirom. ,eac0u; 4oan; 1CCA; 4nstruire 0i nvare; *ucure0ti2 "ditura Ptiinific. ,icola; 4oan; 1CC.; 8ratat de peda+o+ie 0colar; *ucure0ti2 "DP. 8rif; 7etiia; 2AA<; Peda+o+ia nvmntului pre0colar 0i primar; 8imi0oara2 "ditura "urostampa. VVV &urriculum pentru nvmnt pre0colar; 2AAC; *ucure0ti2 "ditura Didactica Publis@in+ Wouse. VVV /. ". &. 8.; D. /. P. 4. P.; 2AA<; &urriculum pentru educaia timpurie a copiilor de la 3 la .(7 ani. VVV /. ". ,.; 1CC<; &onsiliul ,aional pentru &urriculum; &urriculum ,aional pentru !nvmntul obli+atoriu. &adru de referin.

TE$A / ST ATE#!!LE (!(ACT!CE


'6!ECT!*E *!5ATE P !" STU(!UL TE$E!& Definirea conceptului de strate+ie didactic Pre3entarea caracteristicilor 0i funciilor strate+iei didactice Pre3entarea unei clasificri a strate+iilor didactice Descrierea componentelor strate+iei didactice 0i a relaiei de interdependen dintre acestea "laborarea unei strate+ii didactice pentru ndeplinirea obiectivelor specifice unei teme la o disciplin n nvmntul primar "laborarea unei strate+ii didactice pentru ndeplinirea obiectivelor specifice unei teme n nvmntul pre0colarSU6TE$E& 1. Delimitri conceptuale 2. &aracteristici 0i funcii ale strate+iei didactice 3. &lasificarea strate+iilor didactice #. Dimensiunea structural funcional a strate+iei didactice 5. "laborarea unei strate+ii didactice 'arcini ( e)erciii aplicative *iblio+rafie selectiv C'"CEPTE7C8E!E& strate+ie didactic; strate+ii inductive; strate+ii deductive; strate+ii al+oritmice; strate+ii euristice

%. (elimitri conceptuale
'trate+iile didactice repre3int2 Jsisteme de metode; procedee; mi5loace 0i forme de or+ani3are a activitii de instruire ( autoinstruire; inte+rate n structuri operaionale; care au la ba3 o vi3iune sistemic 0i care sunt menite s asi+ure o nvare activ 0i creatoare a cuno0tinelor 0i abilitilor 0i s raionali3e3e procesul instruirii? 94onescu; $adu; 2AA1; p. 1<#:Jun ansamblu de aciuni 0i operaii de predare nvare n mod deliberat structurate sau pro+ramate; orientate n direcia atin+erii; n condiii de ma)im eficacitate a obiectivelor prestabilite? 9&er+@it; 2AA2; p. 27.:.

.. Caracteristici i funcii ale strate?iei didactice


% Caracteristici ale strategiilor didactice 94ucu; 2AA1; pp. C< % CC:2 strate+ia presupune un mod de abordare a unei situaii de instruire att din punct de vedere psi@osocial 9relaii 0i interaciuni: ct 0i din punct de vedere psi@opeda+o+ic 9motivaie; personalitate; stil de nvare:este un demers de optimi3are a instruirii, o modalitate funcional de +estionare a resurselor instrucionale n vederea atin+erii criteriilor de eficien 0i eficacitate ale procesuluirepre3entrile 0i convin+erile psi@opeda+o+icce ale cadrului didactic sunt elemente determinante n construcia strate+ieiprin strate+ie este posibil raionali3area coninuturilor instruirii; determinndu%se structurile acionale pertinente pentru atin+erea obiectivelorpresupune o combinatoric structural n care se intersectea3 elemente de tip probabilist cu cele de tip voluntar la nivelul deci3ieiare o structur multinivelar2 metode de instruire; mi5loace de instruire; forme de or+ani3are a instruirii; interaciuni 0i relaii instrucionaleelementele componente ale strate+iei alctuiesc un sistem ntre care se stabilesc cone)iuni; interrelaii; c@iar interdependeneare caracter normativ; constituind componenta dinamic a situaiilor de instruire; caracteri3at de o mare fle)ibilitate 0i elasticitate intern. Din acest considerent; poart amprenta stilului didactic; a creativitii didactice 0i a personalitii cadrului didactic-

% % % % % % %

nu se identific cu metoda didactic utili3area metodei repre3int o aciune care vi3ea3 nvarea n termenii unei performane imediate; la nivelul unui activiti de predare ( nvare ( evaluare; strate+ia vi3ea3 procesul instruirii n ansamblul su; nu o sin+ur secven de instruireau caracter probabilistic; stocastic ( o anumit strate+ie; c@iar dac este fundamentat 0tiinific 0i adecvat resurselor psi@olo+ice ale clasei; nu poate +aranta reu0ita procesului de instruire; ntruct e)ist un numr mare de variabile care intervin n acest procesnu poate fi asimilat cu lecia pentru c trebuie valorificate n cadrul tuturor tipurilor de activiti desf0urate n binomul profesor elev.

Avnd un rol central n ndeplinirea obiectivelor didactice; n crearea situaiilor de nvare; strate+iile didactice ndeplinesc urmtoarele !uncii 96prea; 2AA7; p. #<:2 % de or+ani3are a procesului de nvmnt% de aran5are; dispunere 0i combinare a metodelor; mi5loacelor; formelor de or+ani3are; n mod con+ruent 0i complementar% de motivare a nvrii 0i de asi+urare a eficienei acesteia% de orientare a demersurilor practice de reali3are a nvrii% de diri5are fle)ibil ctre atin+erea obiectivelor% de conducere 0i coordonare a activitilor de predare nvare evaluare% de apreciere a tuturor variabilelor implicate 0i de adaptare a lor la situaiile aprute% de stimulare a creativitii educatorului prin imbinarea eficient a componentelor strate+iei.

/. Clasificarea strate?iilor didactice


Dup gradul de generalitate sunt strate+ii 9/a+er; 1C.2- /inder; 1CC7- &er+@it; 2AA2- 4onescu; 2AAA:2 % +enerale ( aplicabile la o varietate de situaii% particulare ( potrivite unei situaii specifice% % % % Dup prioritile acordate 9&er+@it; 2AA2:2 strate+ii centrate pe elev ( nvarestrate+ii centrate pe coninut ( predare ( educatorstrate+ii centrate pe elev 0i pe coninutstrate+ii centrate pe +rup.

Dup lo+ica +ndirii pe care elevii o vor urma 9Di Eesta; 1C<3Anderson; 1C<A- ,orman; 1C<5- &ampione; *roTn; 1CC<- 4onescu; 2AAA4ucu; 2AA1; 2AA<- &er+@it; 1CC3; 2AA2:2 % inductive 9strate+ii de tip observativ investi+ativ; inductiv e)perimentale; inductiv%problemati3ante:% deductive 9strate+ii de tip e)plicativ; conversative; e)plicativ problemati3ant:% transductive; diver+ente; +eneratoare de idei ori+inale ( metafore; analo+ii; comparaii% dialectice; care pun accent pe asociaii; interaciuni% ipotetice 9re3olutive: centrate pe construcia de ipote3e; pe problemati3are% analo+ice; care utili3ea3 modele% analitice; ba3ate pe e)aminarea unui obiect% inte+rative sau de sinte3; care urmea3 traseul invers celor analitice% descriptive; centrate pe clasificri; enumerri% interpretative% ludice% mi)te sau combinatoriiDup natura activitii reali%ate 9*loom; /errill; KeletX; 1C<17es+old; 1C<#- &er+@it; 1CC3; 2AA2- 4ucu; 2AA1; 2AA<:2 % strate+ii co+nitive ( de prelucrare a informaiei% strate+ii co+nitiv formative; care presupun de3voltarea unor capaciti 0i aptitudini co+nitive +enerale2 reflecie evaluativ; anali3 critic; de sinte3; de interpretare etc.% strate+ii metaco+nitive 9de nvare a nvrii:% strate+ii acionale sau psi@omotorii% strate+ii afectiv emoionale ( de nvare prin trire afectiv. Dup implicarea creatoare sau noncreatoare a pro!esorului 94onescu; 2AAA- 4ucu; 2AA1- &er+@it; 2AA2:2 % ba3ate pe obi0nuin; pe automatism; ca aplicare a unor reete; a stereotipi3rii unor practici% ba3ate pe comple)e de deprinderi; ca moduri +enerale de abordare a predrii% imitative% novatoare; rod al ima+inaiei 0i inteli+enei profesorului; creatoare de noi tipuri de practici; de abordare combinat a metodelor. Dup gradul de diri2are sau nondiri2are a nvrii 9 6 ,eal; 1C<<- Yertsc@; 1CC1- *arca; 1CC5- Potolea; 1C<C:2

% % %

al+oritmice2 sunt strate+ii al+oritmice propriu%3ise; strate+ii ba3ate pe principiul pro+ramrii 9instruirea pro+ramat:; strate+ii computeri3ate 94A&:semial+oritmiceeuristice 9nvarea prin descoperire; nvarea euristic; nvarea prin re3olvare de situaii problem; nvarea prin observarea investi+aiilor; nvarea inductiv e)perimental; nvarea prin elaborarea de proiecte; nvarea interactiv sau cooperativ 0i strate+iile de tip combinat:creative ( care pun accent pe de3voltarea +ndirii productive; spontaneitii; ori+inalitii 0i +ndirii diver+ente. Dup modul de grupare a elevilor sunt strate+ii2 frontalemicro+rup ( ec@ipde +rupde lucru n perec@iindividualemi)teinteractive; ba3ate pe nvtarea prin cooperare sau prin competiiestrate+ii de stimulare a resurselor personale; cele de difereniere 0i individuali3are sau de personali3are instruirii.

% % % % % % % %

0. (imensiunea structural < funcional a strate?iei didactice


:imensiunea structural a strate+iei peda+o+ice evidenia3 capacitatea acesteia de inte+rare a unor metode procedee % mi5loace % forme de instruire n structuri operaionale superioare. 'trate+iile didactice repre3int; astfel; elemente ale te@nolo+iei didactice care pun accentul pe activitile de proiectare; reali3are 0i evaluare didactic. &omponentele strate+iei didactice2 % modul de abordare a nvrii; respectiv e)perienele de nvare 9prin receptare; prin descoperire; prin problemati3are; prin cooperare; pro+ramat etc.:% sistemul metodolo+ic% sistemul mi5loacelor de nvmnt% formele de or+ani3are 0i desf0urare a activitii educaionale% interaciuni 0i relaii instrucionale-

deci3ia instucional; re3ultat din sinte3a 0i interaciunea celorlalte elemente.

!n plan structural-!uncional; strate+ia didactic este un model de aciune concreti3at la nivelul deci3iei mana+eriale a profesorului. 'trate+ia devine un anumit mod de abordare 0i re3olvare a sarcinilor concrete de instruire pentru reali3area obiectivelor urmrite. "a Jprefi+ure3 traseul metodic cel mai lo+ic 0i mai eficient; ce urmea3 a fi parcurs n abordarea unei nlnuiri de situaii educaionale? 9Poitu; &@erciu; 2AA.; p. CC % 11<:. Prin intermediul su; se urmre0te punerea elevului n faa unor sarcini de natur instructiv educativ; ceea ce presupune utili3area unor metode; procedee; mi5loace; forme de or+ani3are; construirea unor interaciuni 0i relaii care s fac posibil dobndirea cuno0tinelor 0i de3voltarea competenelor la un nivel calitativ superior.

1. Ela9orarea unei strate?ii didactice


J"laborarea unei strate+ii adecvate 0i eficiente nu este o simpl operaie mecanic 9...: este o soluie de tipul re3olvrii metodolo+ice a unei situaii problem de instruire. Pi ea nu poate fi +sit n ba3a aplicrii unor reete? 9&er+@it; 2AA2; p. 27C:. "tape n elaborarea unei strate+ii didactice 9Parent B. 0i ,ero &@. n &er+@it; 2AA2; p. 27<:2 % Anali3a situaiei de instruire; care presupune2 anali3a naturii obiectivelor se va stabili natura coninuturilor 0i se va reali3a structurarea lo+ic a acestora; adic identificarea caracteristicilor tipului de e)perien de nvare celei mai adecvate situaiei date se va proceda la ale+erea metodelor; suporturilor 0i formelor de or+ani3are a activitii se vor identifica caracteristici ale resurselor umane; ale spaiului 0colar; dotarea multimedia; ec@ipamentele e)istente; timp 0colar disponibil; forme de evaluare; retroaciune e)aminarea factorilor psi@opeda+o+ici care influenea3 activitatea 9participarea fi3ic 0i mintal; aplicarea cuno0tinelor; respectarea ritmului individual de nvare; cunoa0terea re3ultatelor proprii; repetiia; motivaia nvrii:-

% %

1a3a de sinte3 n care se va decide asupra modurilor de abordare a activitii; metodelor 0i mi5loacelor didactice; ec@ipamentelor 0i suporturilor didactice; or+ani3area mediului didactic1a3a de inte+rare ntr%un posibil acional a datelor reinute selectiv; n care n raport cu anumite criterii de eficacitate sau de optimi3are care obli+ la ale+erea unora sau altora dintre metodele 0i mi5loacele avute la ndemn; la opiunea pentru anumite combinaii posibile ntre metode 0i resurse dup criterii de Jadecvare? 0i Jeficien? se va concreti3a o strate+ie didactic considerat cea mai potrivit pentru situaia didactic anali3at.

Ale+erea ei va ine seama de o serie de !actori ( variabile 9Bin+a; Elsceanu; 1C<C- 4onescu; $adu; 2AA1- 4ucu; 2AA1- &er+@it; 2AA2; 2AA<6prea; 2AA7:2 % concepia peda+o+ic 0i didactic +eneral a societii% concepia peda+o+ic a educatorului% sistemul principiilor didactice +enerale 0i al principiilor specifice disciplinei% obiectivele +enerale ale disciplinei% natura 0i specificul coninutului 0tiinific% caracteristicile clasei de elevi 9mrimea colectivului; +radul de omo+enitate sau etero+enitate al colectivului; nivelul mediu de pre+tire al clasei; particularitile psi@olo+ice de vrst 0i intelectuale; nivelul de de3voltare intelectual; capacitatea de nvare a elevilor 0i mecanismele adoptate de ace0tia; nivelul motivaional al elevilor pentru activitatea de nvare; sistemul de interese 0i aspiraii ale elevilor; aptitudinile pe care elevii le au pentru obiectul de studiu respectiv% caracteristicile psi@ice 0i fi3ice ale vrstei 0i individualitii elevilor 9capacitate de nvare; re3isten la efort; ritm al +ndirii; suport motivaional 0i atitudinal; e)perien anterioar:% competene 0i caliti umane ale profesorului 9personalitatea 0i competena 0tiinific; psi@opeda+o+ic 0i metodic a cadrului didactic; capacitate de reflecie 0i de anali3 a situaiilor de instruire; e)perien didactic; stil de predare; in+enio3itate 0i creativitate:% natura probelor de evaluare 9e)erciii; sarcini de lucru; activiti practice: 0i tipul evalurii 9sumativ; formativ sau alternante:% dotarea didactico%material a 0colii; caracteristicile spaiului 0colar 0i ale mediului de instruire; resursele care pot fi puse la dispo3iie% timpul 0colar disponibil.

Sarcini = e:erciii aplicative


Ale+ei o tem din pro+rama de limba romn la clasa a 4E%a. Proiectai 2 strate+ii diferite de reali3are a leciei pentru aceast tem. !n cadrul activitilor de practic peda+o+ic identificai strate+iile utili3ate de profesor n reali3area unei lecii 9la o disciplin din planul cadru pentru clasele 4%4E:. !n cadrul activitilor de practic peda+o+ic identificai strate+iile utili3ate de profesor n reali3area unei teme. Pre3entai avanta5e 0i limite ale utili3rii strate+iilor euristice n nvmntul primar.

e>olvai urmtorii itemi cu ale?ere multipl@ ale?ei o sin?ur variant& Ale+ei aprecierea care define0te n modul cel mai adecvat mi5loacele de nvmnt2 o instrumente materiale si te@nice adaptate si selectate n vederea ndeplinirii sarcinilor instructiv%educative o te@nici limitate de aciune o modalitate de predare%nvare o ci folosite n procesul didactic 'trate+ia didactic repre3int2 o un ansamblu eficient de metode o un mod de combinare optim a metodelor si mi5loacelor de nvmnt o un ansamblu de instrumente te@nice folosite n predare si nvare o un set de mi5loace didactice "ficiena n activitatea didactic se asi+ur prin2 o utili3area unor strate+ii al+oritmice o folosirea unor strate+ii inductive o utili3area unei +ame lar+i de strate+ii +enerale 0i particulare

o folosirea unor strate+ii euristice

6i9lio?rafie selectiv&
&er+@it; 4oan- Elsceanu; 7a3r; 1CC<; &urs de peda+o+ie; 8ipo+rafia Dniversitii din *ucure0ti. &er+@it; 4oan; 2AA2; 'isteme de instruire alternative 0i complementare; *ucure0ti2 "ditura Aramis. Poitu; 7aureniu- &@erciu; $odica Diana; 2AA.; 'trate+ii educaionale centrate pe elev; *u3u2 "ditura Alp@a /D,. ,eac0u; 4oan; 1CCC; 4nstruire 0i nvare 9ediia a 44%a revi3uit:; *ucure0ti2 "DP. 6prea; &ren+ua%7crmioara; 2AA7; 'trate+ii didactice interactive 9ed. a 44%a:; *ucure0ti2 "DP. 4onescu; /iron- &@i0; Easile; 2AA1; Didactica modern; &lu5%,apoca2 "ditura Dacia. 4ucu; $omi; 2AA1; 4nstruirea 0colar; 4a0i2 "ditura Polirom.

TE$A 0 $ET'('L'#!A (!(ACT!C+


'6!ECT!*E *!5ATE P !" STU(!UL TE$E!& Definirea conceptelor de tehnologie a instruirii, metodologie, metod, procedeu didactic ")emplificarea ntr%o situaie didactic concret a relaiei dinamice dintre metod 0i procedeu didactic Descrierea funciilor metodelor didactice Pre3entarea unei clasificri a metodelor didactice Descrierea metodelor didactice prin evidenierea avanta5elor 0i limitelor acestora ")emplificarea prin situaii didactice concrete a modului de utili3are a metodelor didactice utili3ate n nvmntul pre0colar 0i primar. SU6TE$E& 1. Delimitri conceptuale 2. 1unciile metodelor didactice 3. &lasificarea metodelor didactice #. /etode didactice clasice versus metode didactice moderne 5. Descrierea metodelor didactice specifice nvmntului pre0colar 0i primar 5.1. /etode de comunicare 0i dobndire a valorilor socioculturale 5.2. /etode de e)plorare sistematic a realitii obiective2 5.3. /etode fundamentate pe aciune practic 5.#. /etode de raionali3are a coninuturilor 0i operaiilor de predare( nvare .. 4nstruirea asistat de calculator- iposta3e ale utili3rii calculatorului n cadrul instruirii asistate 'arcini ( e)erciii aplicative *iblio+rafie selectiv C'"CEPTE7C8E!E& te@nolo+ie didactic; metodolo+ie metod didactic; procedeu didactic didactic;

%. (elimitri conceptuale
Activitatea instructiv%educativ poate fi anali3at la niveluri diferite2 %t$($t te d$d %t$%) repre3int un ansamblu de aciuni interdependente subordonate reali3rii unor finaliti educative. la rndul lor; fiecare %'$&"e didactic permite atin+erea unui obiectiv intermediar; care mi5loce0te ndeplinirea la finalul activitii a obiectivului +eneral. n cadrul fiecrei aciuni se distin+ mai multe o!e# '$$, care servesc atin+erii obiectivului intermediar al aciunii din care fac parte. Din punct de vedere operaional; activitii didactice i corespunde o anumit metodologie didactic- aciunii ( o metod didactic, operaiei ( un procedeu didactic, procedeului ( o tehnic# A A A o a o o
A K activitate K metodolo?ie

a K aciuni

K metode

o K operaii "ig# H 7tructura activitii didactice

K procedee

TeHnolo?ia instruirii = educaional = didactic este un concept inte+rativ care define0te modul sistemic de proiectare, reali%are i evaluare a procesului didactic, n concordan cu obiectivele pedagogice vi%ate# 94onescu; $adu; 2AA1; p. 12#:. !n aceast accepiune modern; conceptul e)prim relaia dinamic ntre componentele de ba3 ale curriculumului 0colar relaia dinamic ntre componentele de ba3 ale curriculumului 0colar2
6biective didactice &oninuturi didactice 'trate+ii didactice de 'trate+ii didactice de evaluare

predare %nvare "ig# $I *elaia dinamic ntre componentele curriculumului colar

!n sens restrns; te@nolo+ia didactic repre3int ansamblul mi5loacelor te@nice audio%vi3uale utili3ate n practica educativ 9radioul; televi3orul; retroproiectorul; computerul:.

$etodolo?ia instruirii = didactic repre3int ansamblul de metode; procedee 0i te@nici didactice utili3ate n procesul predrii 0i nvrii; precum 0i al principiilor; cerinelor de aplicre eficient a acestora pe ba3a unei concepii unitare despre predare ( nvare ( evaluare. $etoda didactic 9de nvmnt ( peda+o+ic ( de predare% nvare ( de instruire: repre3int% etimolo+ic; termenul provine din +r. methodos 9odos Jcale?; Jdrum? 0i metha Jctre?; Jspre?:% cale de aciune comun ntre profesor 0i elevi; care conduce la reali3area obiectiveor didactice urmrite 9/oise; n &uco0; 1CC<; p. 1#3:% un mod de cunoa0tere 0i aciune; un instrument cu a5utorul cruia elevii; sub ndrumarea educatorului; 0i nsu0esc ( aprofundea3 cuno0tine; 0i formea3 0i de3volt deprinderi; capaciti; comportamente; atitudini; competeneProcedeul didactic repre3int2 % Jte@nic limitat de aciune? 9/. Debesse n &er+@it; 1CC7; p. 12:; o component ( instrument al metodei; un sistem de operaii intelectuale 0i(sau practice ale educatorului 0i elevilor; care transpun n plan practic modalitatea concret de aciune a metodelor. aportul dintre metod i procedeu este dinamic 0i fle)ibil; ceea ce nseamn c n funcie de ponderea utili3rii ei n activitatea concret; o metod poate fi !ie metod, !ie procedeu' o metod poate deveni procedeu al unei metode considerat principal n activitatea instructiv%educativ; iar un procedeu poate deveni metod ntr%o situaie instructiv%educativ dac este folosit cu precdere n acea activitate.
")emplu2 1olosirea unui exemplu 9n acest ca3; are statut de procedeu: n cadrul unei expuneri 9are statut de metod: vine s concreti3e3e ideea pre3entat.

!ntr%o activitate didactic ( lecie sunt folosite 1%2 metode 0i mai multe procedee didactice subordonate acestora. "ficiena unei metode didactice depinde de modul n care este valorificat n situaia didactic concret. Criterii n ale?erea metodelor i procedeelor didactice& obiectivele didactice 9de referin 0i operaionale:sistemul principiilor didactice specifice disciplineinatura 0i specificul coninutului 0tiinificunitatea dintre coninut 0i metode n cadrul unei strate+ii didacticeunitatea dintre metode 0i mi5loace n cadrul unei strate+ii didactice-

le+itile procesului predrii le+itile procesului nvrii caracteristicile clasei de elevi2 mrimea colectivului; +radul de omo+enitate sau etero+enitate al colectivului; nivelul mediu de pre+tire al clasei; particularitile psi@olo+ice de vrst 0i intelectuale; nivelul de de3voltare intelectual; capacitatea de nvare a elevilor 0i mecanismele adoptate de ace0tia; nivelul motivaional al elevilor pentru activitatea de nvare; sistemul de interese 0i aspiraii ale elevilor; aptitudinile pe care elevii le au pentru obiectul de studiu respectiv caracteristicile psi@ice 0i fi3ice ale vrstei 0i individualitii elevilor capacitate de nvare; re3isten la efort; ritm al +ndirii; suport motivaional 0i atitudinal; e)perien anterioar competene 0i caliti umane ale profesorului personalitatea 0i competena 0tiinific; psi@opeda+o+ic 0i metodic a cadrului didactic; capacitate de reflecie 0i de anali3 a situaiilor de instruire; e)perien didactic; stil de predare; in+enio3itatea 0i creativitatea sa etc. dotarea didactico%material a 0colii; caracteristicile spaiului 0colar 0i ale mediului de instruire; resursele care pot fi puse la dispo3iie.

.. 4uncii ale metodele didactice


/etodele didactice ndeplinesc urmtoarele funcii cu caracter +eneral 9Bin+a; 4strate; 2AA<- &uco0; 1CC<; &er+@it; 2AA.; 4ucu; 2AA<:2 % !uncia cognitiv % metodele didactice or+ani3ea3; diri5ea3 cunoa0terea de ctre elevi; permit elaborarea de noi cuno0tine% !uncia instrumental +operaional, % metodele didactice repre3int instrumentul care asi+ur relaia elevului cu coninutul de asimilat- la nivelul procesului didactic intermedia3 relaia dintre obiectivele didactice 0i re3ultatele vi3ate% !uncia normativ ( metoda didactic i arat elevului Jcum s nvee?; iar educatorului Jcum s predea? pentru a atin+e obiectivele% !uncia motivaional ( metoda didactic stimulea3 curio3itatea; interesul; dorina elevilor de a cunoa0te 0i aciuna% !uncia !ormativ ( educativ ( prin intermediul metodelor didactice; sunt puse n aciune procesele psi@ice 0i motorii; se formea3 deprinderi; atitudini; opinii; sentimente; caliti morale etc.

/. Clasificarea metodelor didactice


!n literatura 0i practica peda+o+ic de specialitate se ntlnesc modaliti diferite de clasificare a metodelor didactice; mai mult sau mai puin cuprin3toare. Pre3entm n cele ce urmea3 cteva dintre cele mai utili3ate. Dup criteriul istoric 9$obert 7afon; 1C.3 n &er+@it; 2AA.; p. 1A3:; distin+em2 % metode vechi sau Jtradiionale? sau Jclasice?; care presupun n special comunicarea direct cu elevii% metode noi sau Jmoderne? sau Jcentrate pe elev?; care s%au de3voltat ca urmare a inovaiilor peda+o+ice n direcia activi3rii 0i de3voltrii personalitii elevului. Dup modul n care elevii sunt pui n contact cu realitatea se diferenia3 9,ed. 1landers; 1C7A n &er+@it; 2AA.; p. 1A.:2 % metode directe 9elevii sunt pu0i n contact direct cu realitate ncon5urtoare:% metode indirecte 9elevii reali3ea3 un contact indirect cu realitate ncon5urtoare:. 4oan ,icola ilustrea3 urmtoarea clasificare a metodelor didactice 9,icola; 1CC.; n 4onescu; $adu; 2AA1; p. 133:2 % metode 0i procedee e)po3itiv%euristice 9povestirea; e)plicaia; prele+erea; conversaia; problemati3area; descoperirea; demonstraia; modelarea; observaia; lucrarea e)perimental; munca cu manualul etc.:% metode 0i procedee al+oritmice 9al+oritmi3are; instruire pro+ramat; e)erciiul:% metode 0i procedee evaluativ%simulative 9observarea oral; c@estionarea oral; lucrrile scrise; testul docimolo+ic; e)amenul; scrile de apreciere etc.:. 'tanciu 'toian 9n 4onescu; $adu; 2AA1; p. 132:; clasific metodele didactice n 2 % metode ba3ate pe aciune 9e)erciiul; lucrri de laborator; munca cu manualul:% metode iconice 9demonstraia; observarea; e)cursiile 0i vi3itele:% metode simbolice 9e)punerea; conversaia:. Dup gradul de generalitate 9&er+@it; 2AA.; p. 1A#:; metodele se clasific n2 % metode generale; valabile n predarea mai multor discipline-

metode speciale; restrnse la predarea unei discipline sau trepte de nvmnt. Dup criteriul organi%rii individuale 9 sociale a muncii 9idem; p. 1A#:; acestea sunt2 % metode de activitate individual 9ba3ate pe activitate mintal individual:% metode de activitate n perechi 9elev % elev:% metode de activitate n echip 9cu micro+rupuri:% metode de activitate cu grupul 9 clasa 9de activitate frontal; cu toat clasa de elevi:% metode de activitate n grupuri mari 9conferin; videoconferin; vi3ionare de film; de3barere n +rupuri mari:. Dup !uncia pe care o ndeplinesc n procesul de nvmnt 9&er+@it; 2AA.; p. 1A.,; vorbim despre2 % metode de predare 9 nvare 9de transmitere 0i asimilare a cuno0tinelor; de formare de priceperi 0i deprinderi; de fi)are 0i sistemati3are a cuno0tinelor 0i deprinderilor; de aplicare a cuno0tinelor:; % metode de evaluare a re%ultatelor nvrii i a proceselor care le explic# Dup tipurile de nvare 9&er+@it; 2AA.; p. 1A7:; identificm2 % metode de nvare prin receptare 9metode verbale sau receptive:% metode de nvare prin descoperire 9metode euristice; de cercetare:% metode de nvare prin aciune practic 9n cadrul activitilor cu caracter practic%aplicativ:% metode de nvare prin creaie 9n cadrul activitilor cu caracter creativ:. Acela0i autor; clasific metodele n funcie de gradul de structurare 9&er+@it; 2AA.; pp. <.%<C:2 % metode structurate sau algoritmi%ate sau programate, presupun o pro+ramare ri+uroas a coninuturilor 0i activitilor de nvare; prin diri5area ri+uroas a nvrii 9e).2 al+oritmi3area; instruirea pro+ramat; 4nstruirea asistat de calculator etc.:% metode nestructurate sau mai puin structurate, sunt specifice situaiilor de nvare desc@ise; libere; care se construiesc spontan; interveniile profesorului fiind doar sub forma indicrii sarcinilor de ndeplinit 0i monitori3rii aciunii 9e).. de3baterea; discuia; 5ocul didactic etc:. Dup caracterul !ormativ 9 in!ormativ, 4oan Bin+a 0i "lena 4strate 92AA<; pp. 32<%32C: identific dou tipuri de metode didactice2 % metode informative; centrate pe informarea elevilor-

% metode formative; sau Jactive? sau Jsimulative?; centrate pe formarea unor abiliti; priceperi 0i capaciti de a lucra cu informaia. Dat fiind multitudinea sistemelor de clasificare a metodelor didactice 9n literatura peda+o+ic se re+sesc 0i alte criterii de clasificare:; pre3entm n continuare un sistem de clasificarea metodelor didactice de predare%nvare cuprin3tor; care identific ma5oritatea metodelor frecvent ntlnite n activitatea didactic. Dup criteriul sursei ( i%vorului de cunoatere sau de nvare; distin+em patru cate+orii de metode didactice 1 9&er+@it; 2AA.; pp. 11A % 11#:2 !. $etode de comunicare i do9ndire a valorilor socio7 culturale& $etode de comunicare oral& a. metode expo%itive: naraiunea 9povestirea:; descrierea; e)plicaia; demonstraia teoretic; instructa5ul; prele+erea 0colar 0i universitar; prele+erea discuie; e)punerea cu oponent; conferina; conferina%de3batere; informarea; micro%simpo3ionul; instruirea prin nre+istrri sonoreb. metode interactive +interogative, conversative, dialogate,2 conversaia; conversaia euristic; discuia sau de3baterea; discuia% dialo+; consultaia n +rup; preseminarul; seminarul; discuia n mas; de3baterea de tipul mesei%rotunde; seminarul%de3batere; de3baterea de tip P@ilips .(.; brainstormin+ul; discuia diri5at; discuia liber; colocviul; metoda focus%+rup; metoda acvariului; metoda mo3aicului; metoda cubului; sinectica etc. c. metode de instruire prin problemati%are 9nvarea prin re3olvare de situaii%problem: $etode de comunicare scris 9ba3ate pe limba5ul scris sau cuvntul tiprit:2 lectura; munca cu manualul 9studiul individual:; informarea 0i documentarea $etode de comunicare oral7vi>ual 9ba3ate pe limba5ul audio% vi3ual:2 instruirea prin filme; instruirea prin relevi3iune; instruirea prin te@nici video $etode de comunicare interioar 9ba3ate pe limba5ul intern:2 reflecia personal; e)perimentul mintal

%.

.. /. 0.

"acem preci%area c unele dintre ele nu pot !i utili%ate n nvmntul precolar i primar

!!. $etode de e:plorare sistematic a realitii o9iective2 %. metode de e:plorare direct a realitii B9a>ate pe contactul nemiJlocit cu o9iecteleC& observaia sistematic independent 9diri5at sau demidiri5at:; metoda descoperirii; e)perimentul; cercetarea documentelor 0i relicvelor istorice; studiul de ca3; anc@eta de teren; studiul comparativ; elaborarea de mono+rafii.. metode de e:plorare indirect a realitii B9a>ate pe e:plorarea su9stitutelor o9iectelor i fenomenelor reale ,: metode demonstrative 0i metode de modelare; metoda studiului de ca3!!!. $etode fundamentate pe aciune practic2 %. metode de aciune real BefectivC& e)erciiul; lucrrile practice; aplicaii te@nice; elaborarea de proiecte; activiti creative.. metode de aciune simulat BfictivC& 5ocul didactic; 5ocul de rol sau de simulare; nvarea dramati3at; nvarea pe simulatoare!*. $etode de raionali>are a coninuturilor i operaiilor de predare= nvare2 metodele al+oritmice; instruirea pro+ramat; instruirea ba3at pe calculator; 4nstruirea Asistat de &alculator 94A&:; nvarea electronic 8endinele actuale de anali3 a metodelor didactice se centrea3 cu precdere asupra anali3ei metodelor 0i te@nicilor interactive de +rup. Pentru a nu risca preluarea unor clasificri reali3ate de diver0i peda+o+i romni 9Pni0oar; Dobridor; 2AA5- 6prea; 2AA7- Pni0oar; 2AA<: pre3entm n continuare o clasificare sintetic a metodelor 0i te@nicilor interactive de +rup reali3at n funcie de tipul de activitate 9 lecie: 4. /etode 0i te@nici de predare % nvare interactiv de +rup2 metoda predrii ( nvrii reciproce; mo3aicul; '8AD; piramida; lotusul; cubul; acvariul; focus%+rup44. /etode 0i te@nici de re3olvare de probleme prin stimularea creativitii2 brainstormin+; e)plo3ia stelar; plriile +nditoare; P@ilips .(.444. /etode 0i te@nici de fi)are; sistemati3are 0i evaluare interactiv de +rup a cuno0tinelor 0i deprinderilor2 @arta conceptual; ciorc@inele; turul +aleriei; metoda $.A.4.; 5urnalul refle)iv4E. /etode 0i te@nici de cercetare n +rup2 proiectul de cercetare; investi+aia n +rup

0. $etode didactice clasice (e#,&, metode didactice moderne


/odificrile reali3ate la nivelul finalitilor 0i coninuturilor educaionale au determinat restructurarea metodolo+iei didactice utili3ate n practica educaional. Principalele direcii n moderni3area acesteia sunt urmtoarele 94onescu; $adu; 2AA1- &er+@it; 2AA.- Bin+a; 4strate; 2AA<:2 a. /etodolo+ia centrat pe elev 0i pe aciunea acestuia 9a metodelor activ%participative:.etodele activ-participative sunt acele metode care provoac o nvare activ; ba3at pe an+a5area de ctre elev n actul nvrii a capacitilor productiv%creative; a operaiilor de +ndire 0i ima+inaie; a structurilor mintale operatorii 0i co+nitive de care acesta dispune. /etodele active implic n mod real pe elev n actul de nvare; determinndu%l s%0i construiasc sin+ur cunoa0terea; prin intermediul reali3rii unor 5ocuri de rol sau studii de ca3 n care partea de implicare a elevului este puternic. 9$aXnal; $ieunier; 1CC7; p. 2.5: "le determin profesorul s cree3e situaii de nvare n care elevii s utili3e3e activ capaciti; procese 0i operaii mintale de tipul2 observare, identi!icare, comparaie, clasi!icare, calculare, anali% i sinte%, explicarea cau%elor, corectare, sesi%are a esenialului, stabilire de relaii !uncionale, abstracti%are i generali%are, evaluare, interpretare, 2udecat critic, anticipare, !ormare a unei opinii personale, trans!er de in!ormaii n alte contexte, comunicare etc. b. /etodolo+ia centrat pe +rup 9a metodelor interactive:.etodele interactive sunt acele metode care promovea3 nvarea interactiv' ele presupun intensificarea interaciunilor 0i interrelaiilor n cadrul +rupului de elevi; prin ncura5area sc@imburilor de idei; cuno0tine; e)periene; confruntarea de opinii 0i ar+umente n vederea construciei unor cuno0tine noi 0i re3olvrii de probleme. "le permit profesorului s cree3e situaii de nvare centrate pe disponibilitatea elevilor de a coopera 0i colabora pentru a%0i mprt0i reciproc idei; puncte de vedere; e)periene 0i pentru re3olvarea unor conflicte socio%co+nitive. 9*oco0; 2AA2; p. <.:

c. /etodolo+ia centrat pe nvarea prin descoperire 9a metodelor euristice 0i a metodelor de nvare prin cercetare:Cnvarea prin descoperire este acea form de nvare ba3at pe activitatea independent de cutare; de cercetare; de reconstrucie a cuno0tinelor de ctre elev; diri5area reali3at de profesor fiind redus la minim. .etodele euristice sunt acele metode care presupun transformarea; prelucrarea; reor+ani3area de ctre elev a informaiilor de care dispune n vederea obinerii unor informaii noi sau re3olvrii de probleme- elevul este determinat s +ndeasc; s fac asociaii de idei pentru a construi idei noi 0i a re3olva probleme. Aceste metode utili3ea3 raionamente de tip2 % inductiv % pornind de la cuno0tine cu caracter particular 9o situaie concret:; elevul a5un+e la cuno0tine cu caracter +eneral 9concepte; idei; principii:% deductiv pornind de la cuno0tine cu caracter +eneral; elevul a5un+e la cuno0tine cu caracter particular 9de la o noiune; idee definite pentru a a5un+e la un ca3 particular; specific:% transductiv presupune elaborarea unor idei ori+inale; reali3area unor metafore; a unor asociaii neobi0nuite- astfel de raionamente; copiii pot reali3a dup vrsta de < ani. .etodele de nvare prin cercetare sunt acele metode care pun elevul n situaia de >cercettor?; determinndu%l s participe n mod direct; nemi5locit la e)plorarea unei situaii; la re3olvarea unei probleme prin descoperirea re+ulilor care stau la ba3a acestora- elevul trebuie s !ac observaii, s clasi!ice, s msoare, s stabileasc raporturi spaiotemporale, s !ac predicii, s !ormule%e ipote%e, s interprete%e date, s experimente%e etc. d. /etodolo+ia centrat pe nvarea prin aciune 9a metodelor practic%aplicative:Cnvarea prin aciune 9learnin+ bX doin+ Z a nva fcnd; a nva re3olvnd probleme: este acea form de nvare care presupune ca prin aciunea direct a elevului asupra obiectelor; persoanelor; propriului corp; asupra e)presiilor simbolice sau confruntarea direct cu situaii reale; concrete; acesta s descopere noi cuno0tine; s fac asociaii; s re3olve situaii%problem; s aplice cuno0tine anterioare; s le utili3e3e n conte)te noi etc. .etodele de nvare prin aciune ( metodele acionale sunt metodele centrate pe aciunea direct a elevului; n vederea formrii 0i

de3voltrii capacitilor psi@o%motorii; a deprinderilor practice; de munc. "le presupun dou componente2 % nsuirea automatismelor; care asi+ur reali3area rapid; u0oar 0i n condiii de eficien a unei aciuni 9prin metoda e)erciiului; modelrii:% nsu0irea unor procedee de aciune diver+ent fa de modelele cunoscute; de invenie, de descoperire, de creaie 9prin lucrri practice; studiu de ca3; elaborarea de proiecte; activiti creative; metode de simulare:. e. /etodolo+ia ba3at pe utili3area noilor te@nolo+ii de informare 0i comunicare&re0terea potenialului educativ al noilor te@nolo+ii de informare 0i comunicare a determinat convertirea acestora n noi metodolo+ii; care pot fi utili3ate n nvmntul formal2 % inseriile tehnologice n sistemul tradiional 9adic utili3area calculatorului ca mi5loc didactic modern n combinare cu mi5loacele didactice tradiionale:% instruirea asistat de calculator +?AC,' % nvarea electronic +e-learning,, ca nvare asistat de calculator 0i 4nternet. f. /etodolo+ia ba3at pe nvarea independent ( autodiri5at >!nvarea nvrii? +a-i nva pe elevi s nvee, presupune a de3volta n 0coal atitudinea po3itiv a elevilor fa de actul nvrii; a le de3volta dorina de a nva 0i a se forma; a le educa disponibilitatea psi@olo+ic pentru formarea continu. !nseamn a%i deprinde cu te@nici de munc intelectual 9metode de nvare independent; te@nici de informare; de documentare; de cercetare; de e)perimentare etc.:; nvndu%i cum s nvee. Cnvarea autodiri2at 9 independent este o form de nvare care presupune reali3area pe cont propriu a de3voltrii personale n vederea dobndirii de cuno0tine 0i competene ntr%un cadru liber ales 0i urmnd un ritm individual. .etodele de nvare independent includ metodele 0i te@nicile de nvare activ 0i interactiv; de autocunoa0tere 0i autoevaluare; metodele centrate pe studiul individual 9metode de nvare independent; metode de informare 0i documentare; instruirea asistat de calculator; nvarea electronic; folosirea 4nternetului:.

Direciile de moderni3are a metodolo+iei pre3entate anterior scot n eviden caracteristici 0i valene formative ale metodelor >moderne?; specifice nvmntului actual; concomitent cu unele limite ale metodelor >clasice?; proprii nvmntului tradiional. &ert este c; diversificarea metodolo+iei didactice evidenia3 caracterul dinamic 0i inovator al acesteia. ,u se poate afirma ca o metod este mai eficient dect alta; toate metodele dovedindu%0i valenele educative n situaii didactice concrete. Profesorul nu se poate opri la o metod sau un tip de metode 0i va construi demersuri didactice adecvate n care s valorifice capacitile individuale ale elevilor. $etode didactice clasice (e#,&, metode didactice moderne 9dup &er+@it; 2AA.; pp. C<%CC: $etode didactice clasice
&aracterul instruirii Acord prioritate aspectului informativ al educaiei 'unt centrate pe asimilarea coninutului 'e centrea3 pe produs; 0tiina repre3int un cumul de cuno0tine transmise elevilor Profesorul are rolul central; este purttor 0i transmitor de informaii Procesul didactic fundamental este predarea 9actul profesorului: Actul de nvare re3ult din constrn+erea e)terioar 'unt centrate pe cuvnt; pe transmitere de informaii ,u promovea3 nvarea independent 'unt receptive; se reali3ea3 prin activiti reproductive 'unt abstracte 0i formale ,u au un caracter aplicativ $olul profesorului $olul elevului $elaii profesor % Pun accent pe activitatea profesorului; care deine rolul conductor n actul didactic "levul este privit ca obiect al instruirii 'unt diri5iste; impun diri5area ri+id a nvrii

$etode didactice moderne


Acord prioritate aspectului formativ al educaiei 'unt centrate pe e)ersarea 0i de3voltarea capacitilor 0i aptutudinilor elevului 'e centrea3 pe procesul prin care elevii a5un+ s descopere cuno0tinele "levul are rolul central; este or+ani3atorul 0i ndrumtorul propriei activiti de nvare Procesul didactic fundamental este nvarea 9actul elevului: Actul de nvare re3ult din or+ani3area raional a activitii 'unt centrate pe aciunea elevului de e)plorare; e)perimentare; cercetare 'unt utili3ate te@nici de munc independent 'unt activ%participative; fiind ba3ate pe obinerea cunoa0terii prin efort personal 'unt concrete; presupun contactul direct cu realitatea Presupun aplicarea cuno0tinelor; le+area teoriei de practic Pun accent pe activitatea 0i participarea direct a elevului "levul devine a+entul propriei formri !ncura5ea3 munca independent; iniiativa; creativitatea elevilor printr%

'pecificul metodolo+ic

elevi Presupun un control formal; aversiv 'timulea3 competiia Pun accent pe individuali3area nvrii De3volt relaiile ri+ide; autoritariste ntre elevi 0i profesor De3volt motivaia e)terioar 9e)trinsec: a elevilor 9prin constrn+ere:

&aracter motivaional

un control redus din partea educatorului 'timulea3 eforturile elevilor de a se autocontrola; autoevalua; autore+la 'timulea3 cooperarea 0i a5utorul reciproc 'unt interactive; mbin activitatea individual cu cea de +rup De3volt relaiile democratice; de respect reciproc ntre elevi 0i profesor De3volt motivaia interioar 9intrinsec: pentru nvare 9satisfacia dep0irii obstacolului 0i bucuria succesului:

"ig# $$ .etode didactice clasice versus metode didactice moderne

1. (escrierea metodelor specifice nvmntului precolar i primar


1.%. $etode de comunicare oral& a. $etode de comunicare oral e:po>itive& .etodele expo%itive cuprind metodele de transmitere a cunoaterii prin intermediul limba2ului oral# 7e ba%ea% pe comunicarea oral a unei teme ce nu poate !i cunoscut pe ba%a experienei intelectuale, individuale a elevilor# "araiunea Bpoate lua forma povestirii sau a 9asmuluiC& &onst n nararea unor fapte au ntmplri a0a cum s%au petrecut; prin relatarea sau descrierea lor; far a se e)plica cau3ele. &ondiii de reali3are2 % coninuturile activitilor de povestire trebuie alese n concordan cu obiectivele cadru 0i obiectivele de referin; s nfi0e3e aspecte ct mai apropiate de e)periena copiilor; s aib valene educative 0i estetice% studierea anterioar a te)tului literar de povestit 0i adaptarea acestuia la particularitile de vrst 0i individuale ale copiilor% alctuirea planului povestirii2 succesiunea episoadelor 0i identificarea persona5elor 0i trsturilor acestora% se recomand utili3area n timpul naraiunii a unor materiale didactice ilustrative 0i su+estive 9desene; ima+ini; tablouri; 5etoane % mac@ete

proiecii; nre+istrri sonore; diafilme; filme; persona5e; fi+urine; siluete; 5ucrii; marionete; etc.:% e)punerea coninutului trebuie s fie clar; accesibil copiilor; s fie e)presiv 9modularea vocii; sc@imbarea ritmului vorbirii 0i a intonaiei; respectarea pau3elor; mimic 0i +esticulaie adecvate; repetiii etc.:% povestitorul 9cadrul didactic: trebuie s participe direct 0i afectiv la coninutul povestirii pentru a tre3i elevilor adevrate triri afective. &a metod; naraiunea utili3ea3 procedee precum2 e)plicaia; descrierea; conversaia; demonstraia.
")emplu2 7a limba romn; nararea unei pove0ti cu coninut educativ 9>1ata babei 0i fata mo0ului?:7a istorie; educatorul poveste0te un episod istoric- la un moment dat ntrerupe firul aciunii pentru a caracteri3a un persona5; a face o comparaie sau a e)plica un cuvnt necunoscut.

% %

% % %

Avanta5e2 face posibil introducerea elevului ntr%o lume a basmelor; fabulelor; le+endelor; mituri; evenimete istorice; ntmplri spectaculoase din viaa unor eroi etc.; n scopul informrii 0i sensibili3rii acestoraprin lo+ica de desf0urare a evenimentelor; prin simplitatea 0i claritatea ideilor transmise; naraiunea permite de3voltarea la elevi a unor repre3entri vii; clare; facilitnd astfel de3voltarea capacitilor de anali3; comparaie 0i nele+ereprin caracterul aciunilor povestite; naraiunea potate fi utili3at n re+larea moral a comportamentului elevilorprin ornamenti3area discursului cu fi+uri de stil; prin stilul de pre3entare 0i materialul intuitiv utili3at; povestirea reali3ea3 o participare afectiv intens a elevilorcontribuie la de3voltarea motivaiei; a ima+inaiei 0i a disponibilitii pentru nvare-

epovestirea "ste aciunea de povestire reali3at de ctre elev. Aceasta de3volt capacitatea creativ a copilului 0i dorina lui de a se afirma; de a fi n centrul ateniei. !n nvmntul pre0colar 0i primar; educatorul va antrena permanent copiii n reali3area repovestirilor. (escrierea2

&onst n pre3entarea unor trsturi 0i detalii e)terioare ale unui obiect (proces; aspecte ale realitii ncon5urtoare; a modului de via 0i activitate al oamenilor; a caracteristicilor unor persona5e. &adrul didactic red verbal imaginea unui obiect; fapt; caracteristicile unui persona5' cadrul natural i uman n care se desf0oar o aciune- aspecte ale realitii ncon2urtoare; insistnd asupra aspectelor de form; dimensiune; conte)t- modul de via i de munc al unor oameni etc. &ondiii de reali3are2 % att profesorul ct 0i elevii trebuie s fi cunoscut n mod direct n prealabil obiectele 0i persona5ele pe care le descriu% se va utili3a material intuitiv adecvat 9plan0e; mac@ete; sc@eme e)plicative; foto+rafii etc.:% este foarte util reali3area unor comparaii n timpul descrierii; pentru a sublinia semnri 0i deosebiri cu ceea ce este cunoscut de ctre elevi")emplu2 7a 7imba romn; descrierea unui persona5 dintr%un te)t cunoscut; evideniind trsturi fi3ice 0i morale ale acestuia; modul de comportament; relaiile cu alte persona5e.

% % % %

Avanta5e2 de3volt spiritul de observaie al elevilor; capacitatea de a sesi3a 0i anali3a elemente comune sau(0i difereniatoarepermite cunoa0terea obiectiv a realitii ncon5urtoare. 7imite2 e)ist tendina de a se e)a+era cu pre3entarea unor detalii e)terioare nesemnificativeeste o observare mult diri5at 0i direcionat de ctre educator preocupat s ndrepte atenia elevilor spre elemente care trebuie descrise.

E:plicaia2 "ste o form de e)punere oral care presupune de3vluirea; pe ba3a unor ar+umentaii deductive; a unor date noi. Prin e)plicaie; elevii sunt introdu0i n investi+area unor fenomene; sunt pre3entate relaiile cau3ale; esena lucrurilor; direcia desf0urrii unor fenomene. &ondiii de reali3are2 % se enun mai nti de!iniia, regula, principiul, conceptul sau se pre3int un !enomen; un cuvnt nou, o expresie, o situaie; apoi se

anali3ea3; e)emplific 0i ar+umentea3 9se vor identifica premise; cau3e; relaii; sensuri; interpretri; aplicaii posibile care a5ut la confirmarea datelor e)plicate:% e)plicaia devin eficient prin utili3area unor mi5loace te@nice moderne&a metod; e)plicaia utili3ea3 procedee precum2 conversaia 0i demonstraia.
")emplu2 7a 0tiine; educatorul e)plic fenomenul circuitului apei n natur; utili3nd pe parcursul e)plicaiei un set de ntrebri % rspunsuri 9conversaie: pentru a verifica dac elevii au neles corect informaiile transmise7a matematic; e)plicarea modului de re3olvare a unei probleme prin metoda fi+urativ7a educaie plastic; se e)plic modul de efectuare a liniei ca elemeent de limba5 plastic7a limba romn; educatorul preci3ea3 ( e)plic sensul cuvintelor noi din te)t.

% % %

Avanta5e2 este o cale eficace; u0oar 0i rapid de obinere a informaiilor pentru intre+ul +rup de elevi n acela0i timppermite transmiterea unei cantiti mari de informaii ntr%un timp relativ scurtinformaiile sunt pre3entate ntr%o form eseniali3at; lo+ic; sistemati3at; repre3entnd pentru elev un punct de plecare pentru continuarea studiului individual7imite2 utili3at e)cesiv; accentuea3 caracterul pasiv al elevului prin receptarea de%a +ata a cuno0tinelor 0i limitarea descoperirilor 0i cutrilor proprii.

E:punerea2 Presupune pre3entarea oral de ctre educator a unei teme; n structuri bine nc@e+ate; caracteri3ate prin lo+ic; densitate; pre+nan 0i fluen. "ste o cale simpl; direct 0i rapid de transmitere a informaiilor; pre3entndu%se astfel teorii; le+i; idei necunoscute; care nu ar putea fi cunoscute de ctre elevi pe ba3a e)perienei lor intelectuale. 1orme ale e)punerii22 % expunerea ( prelegere 9este o form de e)punere tradiional; care const n pre3entarea sub form de monolo+ a coninutului 0tiinific de ctre profesor; elevii nefiind antrenai naceast aciune:2

1acem preci3area c aceste forme sunt utili3ate cu precdere la nivel +imna3ial; liceal; universitar.

expunerea ( dialogat 9este o form de interaciune ntre prele+erea profesorului 0i interveniile conversative ale elevilor; n vederea e)plicitrii coninuturilor transmise:% expunerea - de%batere 9este o form de interaciune ntre prele+erea profesorului; care e)pune elementele eseniale ale coninutul 0tiinific 0i continuarea activitii prin de3baterea reali3at de elevi 0i profesor pentru clarificarea teoriilor pre3entate:% expunerea cu ilustraii i aplicaii; este o form de e)punere care mbin mesa5ul transmis oral de ctre profesor cu demonstraii intuitive 9desen; e)periment:% expunerea cu oponent 9e)punerea dobnde0te o form dramati3at; fiind reali3at de ctre dou persoane; cadrul didactic 0i un oponent poate fi un alt cadru didactic sau un elev; care are rolul de a pune ntrebri; a formula observaii; a cere lmuriri; simulnd astfel un dialo+ cu profesorul:% expunerea reali3at n sistemul team ( teaching 9e)punerea se reali3ea3 interpelat; dup un plan presatabilit; de ctre o ec@ip de profesori:. &ondiii de reali3are2 % asi+urarea caracterului realist%0tiinific al coninutului transmis 0i includerea informaiilor noi din domeniile transmise% e)punerea se va centra pe transmiterea de informaii eseniale% educatorul va emite ipote3e; teorii; pentru a stimula efortul de investi+are al elevilor 0i a asi+ura activi3area n acest fel a acestora% eficiena e)punerii este asi+urat de anali3a 0i interpretarea critic a unor puncte de vedere% asi+urarea caracterului intuitiv; prin utili3area mi5loacelor didactice adecvate% le+area cuno0tinelor de via; de un conte)t familiar elevilor; pentru a putea fi asimilate% activi3area elevilor prin utili3area n timpul e)punerii a unor procedee retorice; a dialo+ului; a unor de3bateri; aplicaii etc&a metod; e)punerea utili3ea3 procedee precum2 e)plicaia; descrierea; povestirea; conversaia; demonstraia Avanta5e2 % este o cale eficace; u0oar 0i rapid de obinere a informaiilor pentru intre+ul +rup de elevi n acela0i timp% permite transmiterea unei cantiti mari de informaii ntr%un timp relativ scurt-

informaiile sunt pre3entate ntr%o form eseniali3at; lo+ic; sistemati3at; repre3entnd pentru elev un punct de plecare pentru continuarea studiului individual7imite2 prin faptul c prin aceast metod li se ofer elevilor de%a +ata informaiile; ea predispune la pasivism 0i absena spiritului critic.

")emplu2 7a limba romn; pre3entarea 9e)punerea: definiiei unei pri de vorbire 0i a caracteristicilor acesteia.

!nstructaJul "ste o metod care precede sau nsoe0te desf0urarea unei activiti practice cu scopul de a da indicaii obiective; instruciuni despre modul n care este necesar s se reali33e3e activitatea n condiii de eficien. 'e vor preci3a 0i clarifica2 aciunile care trebuie reali%ate ntr%o anumit succesiune- sarcinile pe care elevii le au de ndeplinit condiiile, regulile de ordine i disciplin; modul de comportare al elevilor#
")emplu2 instructa5ul reali3at elevilor n cadrul activitilor practice.

9. $etode de comunicare oral interactive BconversativeC .etodele de comunicare conversative presupun stabilirea unui dialog ntre pro!esor i elevi, n care pro!esorul pune ntrebri elevilor pentru a stimula gndirea, asigura !ixarea cunotinelor noi i retenia +reinerea acestora# Conversaia "ste denumit 0i convorbire, discuie, dialog didactic, metoda interogativ# "ste metoda care const n dialo+ul didactic ntre educator 0i elevi; n care educatorul formulea3 succesiv ntrebri pentru a stimula elevii s%0i nsu0easc cuno0tinele noi sau s fi)e3e; sistemati3e3e 0i evalue3e cuno0tinele pe care le au. 1orme ale conversaiei2 % conversaia euristic % conversaia utili3at cu scopul descoperirii de cuno0tine noi% conversaia de reactuali%are - conversaia reali3at cu scopul reactuali3rii 0i introducerii n tema nou-

conversaia de !ixare +consolidare i sistemati%are, % conversaia utili3at n vederea fi)rii; sistemati3rii cuno0tinelor nsu0ite% conversaia de veri!icare sau control - conversaia utili3at pentru verificrea oral a cuno0tinelor. 6r+ani3area 0i desf0urarea activitilor de convorbire n nvmntul pre0colar presupune respectarea urmtoarelor condiii 9Pi0i; 8udor; 'tan; 2AAC; p. :2 % planificarea la intervale optime de timp% stabilirea tematicii convorbirii 0i a variantei de reali3are n funcie de particularitile de vrst 0i individuale ale copiilor% elaborarea planului convorbirii sub forma unor idei principale sau sub forma ntrebrilor% ale+erea procedeelor 0i a mi5loacelor care s asi+ure participarea activ a tuturor copiilor pe tot parcursul activitii% ntrebrile trebuie s aib un coninut accesibil; s fie n strns le+tur cu tema; s vi3e3e ceea ce este esenial; s in seama de cuno0tinele anterioare ale copiilor; s porneasc de la e)periena de via a acestora; formularea s fie simpl; clar; precis 0i corect 90tiinific 0i +ramatical:% ntrebrile trebuie adresate ntre+ii +rupe; numindu%se apoi copilul care va rspunde% rspunsurile trebuie s fie n concordan cu coninutul ntrebrii; s fie formulate clar; precis; corect din punct de vedere +ramatical; s nu repete rspunsurile anterioare ale cole+ilor; % copiii trebuie obi0nuii s rspund individual; pe rnd 9nu n cor: 0i nu trebuie ntrerupi% corectarea +re0elilor se va face n funcie de felul acestora 9 confu3ii; ine)actitate; pronunare +re0it; e)primare incorect din punct de vedere +ramatical; lipsa de coeren a rspunsurilor etc.: 0i de particularitile individuale ale copiilor. Conversaia euristic Bde descoperireA conversaie socraticC2 Presupune folosirea unei succesiuni de ntrebri; puse cu abilitate de ctre educator 0i n alternan cu rspunsurile primite de la elevi; astfel nct educatorul i ndeamn pe ace0tia s reali3e3e o investi+aie n informaiile de5a cunoscute; pentru a face asociaii 0i s a5un+ la descoperieea de noi cuno0tine sau aspecte ale realitii. &onversaia euristic se pre3int ca Jserii le+ate de ntrebri 0i rspunsuri; la finele crora s re3ulte; ca o conclu3ie; adevrul sau noutatea pentru elevul antrenat n procesul nvrii? 9&uco0; 1CC<; p. 1#<C

% % % % % % % % %

&ondiii de reali3are2 talentul educatorului de a formula 0i pune ntrebri n alternan fireasc cu rspunsurile a0teptateutili3area unui material ilustrativ adcvat care s suscite curio3itatea; interesul; s ofere posibiliti de descriere; e)plicaie etc.succesiunea lo+ic 0i minuioas a ntrebrilor; or+ani3area lor ntr%o structur coerent; lo+icnatura ntrebrilor s fie divers n funcie de obiectivele urmrite 0i de situaiile de nvare 9ntrebri de definire; factuale; de interpretare; de comparare; de e)plicare; de opinie; de 5ustificare: se va pune accent pe ntrebrile care solicit efortul intelectual al elevilor; ntrebri de descoperirefolosirea alternativ a diferitelor tipuri de ntrebri; pentru stimularea +radului de activi3are al elevilordo3area corect a ntrebrilor 0i rspunsurilor % dup ntrebare trebuie lsat o pau3 elevilor pentru a reflecta asupra a ceea ce i se cere 0i a% 0i construi rspunsul adecvataprecierea obiectiv a rspunsurilor; co+nitiv 9prin cuvinte: 0i afectiv 9prin mimic; +estic:; fie prin ncura5area; aprobarea lor; fie prin de3aprobarea; respin+erea; critica acestora. condiii de formulare a ntre9rilor& o s fie precise; clare din punct de vedere al coninutuluio s fie e)primate clar; simpluo s provoace activitatea +ndirii elevilor 9>de ceM?; >cumM?; >ce s%ar ntmpla dacM?; >pentru ceM?; >dac [atunci?; >ce nsemntate areM? JcomparaiR?; >artaiR?: o s fie corecte din punct de vedere +ramaticalo vor fi pre3entate ntr%o ordine lo+ic care s permit descoperirea con0tineloro se vor adresa ntrebri a5uttoareo vor fi variate 0i accesibile; fr a su+era rspunsurile a0teptateo vor fi difereniate n raport cu caracteristicile elevului. condiii de formulare a rspunsurilor Bde ctre eleviC& o s fie corecte; complete; motivante; din punct de vedere al coninutuluio s fie e)primate clar; concis; corect din punct de vedere +ramatical; sub aspectul formeio se vor evita rspunsurile n coro s fie e)primate ntr%o form n+ri5it; precis-

o s se utili3e3e un vocabular corespun3tor. Dup modul de adresare; pot fi utili3ate urmtoarele tipuri de ntrebri 94onescu; 1C<A:2 )ntre9are& E:emplu& frontale 9adresate tuturor elevilor: JCare este cau%a L, K:e ce L directe 9adresat unui anume elev J\, ce te determin s susii acest lucru L inversate 9primind o ntrebare de la un J;u ce cre%i L elev; profesorul i rspunde tot printr%o ntrebare: de releu 0i de completare 9primind o JCe prere avei despre ce a ntrebare de la un elev; profesorul o spus colegul vostruM? repune pentru ceilali elevi; care vor completa rspunsul: de revenire 9profesorul revine asupra unei JColegul vostru a a!irmat ntrebri adresate anterior; dar la care nu c ##### # Ce prere avei L s%a primit un rspuns satisfctor: imperative 9profesorul formulea3 o JAnali%ai urmtoarea cerere: situaie ...? de controvers 9ntrebri la care JPersona2ul N +din text, a rspunsurile a0teptate sunt contradictorii: greit sau nu ?
"ig# $& ;ipuri de ntrebri n !uncie de modul de adresare

!n funcie de obiectivele urmrite; se pot utili3a ntrebri2 9Bin+a; 4strate; 2AA<; pp. 333%33#:2 )ntre9are& E:emplu& de definire JCare L, KCum L, KCe este L, KCum de!inii ### L factuale J&ine L, KCe L , KCum descriei #### L de interpretare 9e)trapolare: J&um exempli!icai ### L, KCum interpretai urmtorul enun 9 proverb L de comparare JPrin ce se aseamn 9 di!erenia% ### L de e)plicare JDe ce L de opinie JApreciai modul de comportare al

de 5ustificare

persona2ului N +din text ,L, KCe prere avei n legtur cu ### L J&um argumentai !aptul c #### L, KPe ce v ba%ai cnd a!irmai c ### L

"ig# $) ;ipuri de ntrebri n !uncie de obietivele urmrite

Dup procesele psi@ice pe care le solicit n elaborarea rspunsurilor de ctre elevi; ntrebrile sunt 9&er+@it; 2AA.; p. 1#3:2 )ntre9are& reproductive reproductiv%co+nitive E:emplu& KCe este L, KCe ai avut de nvat L KCare este L, KCe L, KCine L, KCnd L conver+ente 9de anali3; KCare L, KComparaiL, KArtaiL, KCe sinte3; asociere; comparaie: observai L diver+ente 9se pot da mai KCum L, K:e ce L, KPentru ce L multe soluii corecte: de evaluare 9de apreciere : KCum apreciai L, KCum este L anticipative K:ac ### atunci L, KCe s-ar ntmpla dac L
"ig# $- ;ipuri de ntrebri n !uncie de procesele psihice solicitat

% % %

Avanta5e2 solicit inteli+ena productiv; spontaneitatea 0i curio3itatea; lsnd elevilor mai mult libertate de cutaredeprinde elevii de a re3olva sin+uri o problem de nvarede3volt +ndirea lo+ic; punnd 0i rspun3nd la ntrebri; elevul 0i clarific cuno0tinele-

")emplu2 7a limba romn; clasa a 4E%a; la predarea temei J'ubstantivul? conversaia euristic se reali3ea3 pe ba3a unui te)t scurt 9J Oianca are pe birou un stilou i trei caieteL,# Pentru a conduce actul de cunoa0tere al elevilor; profesorul pune urmtoarele ntrebri2 &e e)prim cuvntul OiancaM &e este eaM 9o fiin: &e e)prim cuvntul stilouM &e esteM 9un obiect: &e e)prim cuvntul caieteM &te obiecte de acest fel suntM &e esteM 9un obiect: &e e)prim cuvntul birouM &e esteM 9un obiect: &e este ; deci; substantivulM 9parte de vorbire care desemnea3 fiine 0i obiecte:

(iscuia i de>9aterea

(iscuia presupune un sc@imb reciproc 0i or+ani3at de informaii; idei; impresii; preri pe ba3a unei teme n scopul clarificrii unor date noi; consolidrii 0i sistemati3rii acestora; anali3ei unor asemnri ( deosebiri ntre diferite elemente; efecturii unor studii de ca3; re3olvrii unor probleme etc. (e>9aterea este o discuie pe lar+ 0i amnunit asupra unei probleme controversate; n care se urmre0te influenarea convin+erilor; atitudinilor 0i comportamentului elevilor. &ondiii de reali3are2 % talentul educatorului n pre+tirea 0i conducerea discuiei 9cunoa0terea dinamicii +rupului 0i utili3area unui plan de desf0urare a discuiei:% reali3area unei discuii presupune cunoa0terea temeinic de ctre elevi a cuno0tinelor pe ba3a crora se reali3ea3 aceasta% asi+urarea caracterului intuitiv; prin utili3area mi5loacelor didactice adecvate 9plan0e; +rafice; @ri; planuri; proiecii etc.:% atitudinea adecvat a elevilor n timpul discuiei prin acceptarea; recunoa0terea 0i valori3area punctului de vedere al celuilalt% reali3area discuiei ntr%un climat socio%afectiv po3itiv; stimulator% mrimea adecvat a +rupului participant; pentru a da fiecrui participant dreptul de a 0i e)prima opinia. Avanta5e2 % d o form de sociali3are activitii de nvare; 9intensific intercomunicarea 0i realaiile din cadrul +rupului; favori3ea3 de3voltarea deprinderilor de cooperare n +rup:% valorific e)periena de cunoa0tere 0i capacitile de cunoa0tere ale elevilor% asi+ur consolidarea 0i transferul cuno0tinelor% de3volt participarea responsabil a elevilor% contribuie la corectarea dficienelor de vorbirea; % facilitea3 de3voltarea operaiilor +ndirii% de3volt creativitatea 0i spontaneitatea n e)primarea ideilor; spiritul critic; puterea de discernmnt; o mai bun cunoa0tere de sine. 7imite2 % subiectivitatea opiniilor pre3entate% timiditatea; reinerea unor elevi n a%0i pre3enta punctul de vedere; fie de teama reaciei cole+ilor; fie datorit lipsei de si+uran asupra calitii 0i corectitudinii opiniei pe care vor s o e)pun.
")emplu2 !n reali3area unei de3bateri pot fi folosite urmtoarele ntrebri2 Ce s-a ntmplatM 9ntrebarea i a5uta pe elevi s%0i clarifice situaia:-

:e ce s%a ntmplat aceasta 9ntrebarea i a5ut pe elevi s ntelea+ cau3ele 0i efectele:7e putea ntmpla i alt!el Cum 9elevii sunt stimulai s +seasc alte modaliti de aciune:Ce ai !i !cut tu ntr-o ast!el de situaie 9elevii sunt stimulai s +seasc 0i alte alternative de re3olvare:Ce cre%i c a simit persoana respectiv Ce ai !i simit tu 9se de3volt capacitatea empatic:A !ost corect :e ce +elevii vor !ace aprecieri,#

c. $etode de instruire prin pro9lemati>are Pro9lemati>area Bre>olvarea de situaii < pro9lemC& &onst n crearea de ctre educator a unor situaii%problematice teoretice sau practice; care solicit elevilor utili3area; restructurarea 0i completarea cuno0tinelor n vederea soluionrii acestor situaii; pe ba3a e)perienei 0i eforului personal declan0at de disconfortul motivaional% afectiv 0i co+nitiv.
P#o2lem repre3int un proces; fenomen dificil de neles; neclar; complicat; +reu de re3olvat; caracteri3at prin noutate n raport cu ceea ce se cunoa0te.

7ituaia (problem2 situaie contradictorie; conflictual; ce re3ult din trirea simultan a dou realiti; cea anterioar 9co+nitiv emoional: 0i elementul de noutate; de surpri3 cu care se confrunt subiectul. Acest conflict incit la cutare; descoperire de soluii noi. 7ituaia (problem cuprinde un ansamblu de ntrebri%problem. Cntrebarea- problem este o ntrebare cvu a5utorul creie se determin una din necunoscutele situaiei problem. 'pecificul acestei metode const n faptul c educatorul nu comunic cuno0tinele; ci de3vluie elevilor si adevruri; punndu%i n situaia de a cuta 0i a descoperi. % % % % 8ipuri de situaii problem2 elevilor li se cere s aplice cuno0tine; deprinderi; capaciti anterior formate n condiii noi; necunoscuteelevilor li se cere s selecte3e dintr%un ansamblu de date numai pe acelea care sunt necesare n re3olvarea unei situaiielevilor li se cere s re3olve o situaie n care apare o contradicie ntre re3olvarea cunoscut 0i posibilitile ei de aplicare; elevilor li se cere s sesise3e dinamica unor fenomene; procese 9e).2 e)plicarea fenomenului cre0terii plantelor:-

$e3olvarea unei situaii%problem se reali3ea3 n dou etape 9Lo+uelin; 1C72:2 "tapa 42 4 1. de!inirea, extragerea problemei 9este etapa n care profesorul creea3 sau pune o problem elevilor; pe care ace0tia o identific cu o dilem, un paradox, o enigm' copiii triesc o situaie problem prin curio3itate; uimire; interes; mirare nelini0te/odaliti pe care profesorul le poate utili3a pentru a pune o problem2 prin comunicare oral; prin material demonstrativ; prin valorificarea unui te)t citit de copii; prin observaii fcute n mediul ncon5urtor etc. 4. 2. !ormularea problemei 9este etapa n care profesorul comunic situaia % problem, ofer e)plicaii elevilor; prin conversaie sau dicuii cu ace0tia:. /odaliti pe care profesorul le poate utili3a2 Earianta 12 profesorul enun problema; iar elevii sunt solicitai s +seasc materialul necesar re3olvrii eiEarianta 22 profesorul aduce elevilor matrialul conflictual; iar elevilor li se cere s sesise3e 0i s enune problema care re3ult de aiciEarianta 32 li se cere elevilor s formule3e o problem pornind de la un material pe care l au la dispo3iie 0i care la prima vedere nu pre3int o formulare problematic"tapa 442 44.1. $e%olvarea situaiei-problem 9profesorul ndrum 0i a5ut elevii s re3olve situaia% problem; i a5ut s formule3e ntrebri; le orientea3 atenia pentru a con0tienti3a elementele c@eie ale problemei; poate interveni cu e)plicaii:44.2. !ntrirea re3ultatelor obinute 9profesorul poate apela la diferite modaliti2 li se cere elevilor s e)plice modalitile de re3olvare sau s 5ustifice soluiile +site- se poate reali3a verificarea practic a soluiilor:. Al+oritmul aplicrii problemati3rii n activitatea didactic2 "tapa Activitatea educatorului Activitatea elevului "tapa 1. Definirea; e)tra+erea 1. $eceptea3 situaia% 4 problemei 9profesorul problem elaborea3 situaia% 2. !0i pune ntrebri% problem; care conine problem; prin care probleme: re3olvndu%le a5un+e la ndeplinirea sarcinilor-

"tapa 44

2. 1ormularea problemei 9profesorul comunic situaia% problem: 1. &oordonea3 aciunea de re3olvare a problemei 2. !ntrirea re3ultatelor obinute

Earianta 1 sau Earianta 2 sau Earianta 3 1. $e3olv problemacomunic re3ultatele

"ig# $3 Algoritmul aplicrii problemati%rii

&ondiii de aplicare2 nu orice coninut poate fi transmis prin metoda problemati3rii- de asemenea; sunt situaii cnd elevii nu dispun de cuno0tintele 0i abilitile necesare utili3rii metodei. 'e poate aplica n combinatie cu de3baterea; studiul de ca3; lectura si nvarea prin descoperire etc. Avanta5e2 % permite consolidarea unor structuri co+nitive 0i operaionale% facilitea3 stimularea spiritului de e)plorare% de3volt un stil activ de munc% cultiv autonomia 0i cura5ul n susinerea propriei po3iii% repre3int una dintre cele mai utile metode; prin potenialul ei euristic 0i activi3ator. 7imite2 % dificulti n identificarea unei situaii%problem 9false situaii problem:%
")emplu2 7a /atematic; o situaie%problem poate fi creat la predarea noiunii de volumul corpurilor- elevii sunt tentai s stabileasc o relaie de e+alitate ntre volumul corpurilor 0i +reutatea lor; dar prin reali3area unor lucrri practice sau a unor e)perimente ei vor descoperi c ntre cele dou noiuni nu este o relaie de e+alitate. 7a Ptiine; o situaie%problem poate fi creat la predarea fenomenului de cre0tere a plantelor- 0i anume; de ce atunci cnd smna ncole0te; rdcina se ascunde n pmnt; iar tulpina se avnt n aerM "levii aduc diferite idei 9ipote3e: pentru a e)plica acest fenomen- de pild; ei afirm c fenomenul este determinat de pre3ena luminii 0i umiditatea solului- sau structura diferit a 0esuturilor rdcinii 0i tulpinii determin acest lucru sau fenomenul de +ravitaie etc. Prin reali3area unor e)perimente aceste ipote3e vor fi infirmate sau confirmate 0i n acest fel; elevii a5un+ la e)plicaia corect. 7a Ptiine; se pre3int elevilor urmtoarea situaie%problem2 >De ce 'oarele se nvrte n 5urul PmntuluiM? 7a 7imba romn; identificarea felului cuvntului >o? n urmtoarele enunuri2. >am v3ut o fat. 6 fat se plimb cu o biciclet pe trotuar.?

1... $etode de comunicare scris Lectura activ "ste citirea activ a unui te)t prin an+a5area urmtoarelor procese2 % perceperea nelesului cuvintelor 0i e)presiilor din te)t% identificarea ideilor principale 0i a detaliilor semnificative- ordonarea ideilor din te)t% reali3area unor predicii asupra a ceea ce va urma; ce se poate ntmpla; care vor fi efectele% Jlucrul pe te)t?; adic solicitarea elevilor s construiasc propo3iii cu cuvinte din te)t; s formule3e idei noi; s reali3e3e re3umatul cu ideile eseniale ale te)tului% reali3area de interpretri; aprecieri critice; ar+umentaii etc. 6 form de reali3are a lecturii n ciclul primar este citirea explicativ, care se ba3ea3 pe anali3a unitar 0i simultan a coninutului 0i a formei artistice de pre3entare a acestuia. /odalitatea de reali3are este2 citirea te)tului pe fra+mente 0i e)plicarea cuvintelor ( e)presiilor necunoscute; formularea ideilor principale; reali3area re3umatului te)tului. &ondiii de reali3are2 % s fie nsoit de e)plicaiile educatorului% se va utili3a material intuitiv adecvat% fiecare elev 0i va pre3enta impresiile; ideile% re+im ordonat de studiu; % do3area efortului de lectur n timp; % alternarea eforului de citit cu rela)area 9pau3e:; % alternarea lecturilor cu coninuturi diferite; % alternarea lecturilor cu activiti de alt natur 9fi3ice; practice; plimbri; 5oac:; % asi+urarea condiiilor er+onomice 9lumin natural 0i concentrarea ei pe te)t; evitarea luminaiei artificiale; nclinarea mesei pe care se afl materialul de citit; po3iia corect la masa de lucru; asi+urarea lini0tii necesare; aerisirea camerei; temperatur constant de lucru % 1< +rade &; evitarea fumatului n camera de lucru etc:. $eali3area eficient a lecturii presupune formarea la elevi a unor deprinderi de munc intelectual2 o Deprinderea de a nele+e corect ceea ce se cite0te ").2 identificarea elementelor eseniale din te)t; anali3a 0i aprecierea materialului citit; interpretarea personal a te)tului; e)tra+erea unor conclu3ii din te)t etc.

o Deprinderea de a 0i pune probleme ").2 utili3area ideilor citite n alte asociaii de idei; interpretarea unor formule; sc@eme; tabele; planuri; foto+rafii etc. o Deprinderea de a nota datele semnificative asimilate n timpul lecturii ").2 0colarii pot utili3a vocabular de termeni; de e)presii frumoase; fi0e de lectur; e)trase cu te3e principale etco Deprinderi de Jlectur creatoare? ").2 reali3area de re3umate; conspecte; planuri; compuneri; articole; elaborarea de scrisori; cereri etc. o Deprinderea de a utili3a corect materiale au)iliare ").2 dicionarul; cule+eri; atlase; albume; @ri; materiale soft o Deprinderi de i+ien a muncii intelectuale % % Avanta5e2 pune n mi0care +ndirea 0i ima+inaia elevilor; incit la asociaii de ima+ini 0i idei; la reflecii 0i triri emotive; la anali3e 0i evaluri; la retrospecii 0i anticipaii.

$unca cu manualul Bstudiul individualC "ste metoda didactic n care? nvarea are ca surs esenial 0i ca instrument de formare a elevului cartea 0colar sau alte surse similare?. 9/oise; n &uco0; 1CC<; p. 155: Aceast metod presupune reali3area de ctre elev a lecturii n mod independent 0i autonom. !n nvmntul primar; repre3int una dintre metodele de ba3. &ondiii de reali3are2 % se reali3ea3 atunci cnd elevii stpnesc priceperi de a folosi n mod eficient independent manualul% pentru a fi eficient trebuie s se reali3e3e permanent; s e)iste continuitate n munca intelectual% are un caracter activ prin structurarea personal a coninutului; prin stabilirea unui ritm propriu pentru studiu 0i a unui plan de reali3are% implic memorare vi3ual; auditiv 0i motric 90colarii trebuie obi0nuii s utili3e3e diferite te@nici de reali3are a studiului individual2 citirea cu voce tare; reali3area unor sc@emati3ri; reali3area unor repetri 0i recapitulri constante; evitarea memorrii de tip Jba3ar? etc.:% este necesar ca elevul s 0i cunoasc propria personalitate pentru a 0i or+ani3a eficient locul 0i timpul de munc intelectual. $olul educatorului2

% % % %

elaborea3 sarcinile de re3olvatstabile0te materialele ce vor fi consultate 9dicionare; enciclopedii; manuale; calculator; fi0e de lucru; etc.:formulea3 indicaii privind modalitile de reali3are a sarcinilor datendrum direct 0i(sau indirect modul de reali3are a studiului individual de ctre fiecare elev.
")emplu 7a 7imba romn; lectura unui te)t dat. 7a educaie moral%civic; lectura te)tului JAdevr minciun?. 7a 4storie; clasa a 4E%a; lectura te)tului J/area Dnire?.

!n aplicarea metodei; se parcur+ urmtorii pa0i2 lectura inte+ral a te)tului; reali3at de profesor 9lectura model: reluarea lecturii inte+rale cu scopul mpririi te)tului n fra+mente lectura fiecrui fra+ment din te)t- n acela0i timp; se e)plic cuvintele noi; se fac preci3ri pentru nele+erea semnificaiei te)tului formularea ideilor principale din fiecare fra+ment al te)tului reali3area planului de idei activarea elevilor n re3olvarea unor sarcini ( ntrebri din te)t; care s dovedeasc c au neles semnificaia acestuia reluarea lecturii inte+rale a te)tului; prin participarea tutturor elevilor n reali3area ei. % % % % % 1./. Avanta5e2 permite nvarea n ritm propriu 0i n funcie de stilul individualde3volt capacitile de planificare; or+ani3are; spiritul de iniiativ 0i ncrederea n forele propriipermite asimilarea unui ansamblu variat de informaiide3volt ima+inaia; creativitatea verbal; procesele psi@icede3volt cunoa0terea de sine; asi+ur educarea unor caliti spirituale$etode de e:plorare sistematic a realitii o9iective a. $etode de e:plorare direct a realitii '9servarea sistematic& &onst n urmrirea atent a unor obiecte; fenomene; pentru a depista aspecte noi ale realitii 0i al ntre+irii unor informaii.

&ondiii de reali3are2 s fie nsoit de e)plicaiile educatoruluise va utili3a material intuitiv adecvatfiecare elev 0i va pre3enta impresiile; ideileAvanta5e2 % are o valoare euristic 0i participativ ntruct se ba3ea3 pe receptivitatea elevilor fa de un fenomen al realitii% este o surs de informaie direct% favori3ea3 formarea unor caliti comportamentale cum ar fi rbdarea; perseverena; consecvena; ima+inaia etc.% de3volt obiectivitetea; spiritul de ri+oare 0i preci3ie; capacitatea de a 5udeca realitatea ncon5urtoare; de a observa lucrurile 0i fenomenele din diferite un+@iuri de vedere% favori3ea3 o percepie polimodal 9multisen3orial: &a metod; observarea utili3ea3 procedee ca descrierea; e)plicaia; conversaia. % % %
")emplu2 7a Ptiine; observarea unor aspecte din realitatea ncon5urtoare 9sc@imbri n viaa plantelor 0i animalelor:- observarea unor fenomene meteorolo+ice 9de e)emplu; Jcitirea? calendarului naturii n nvmntul pre0colar este o modalitate de a determina pre0colarii s identifice ( observe elemente specifice diferitelor anotimpuri:- observarea unor evenimente sociale 9datini; tradiii; manifestri culturale etc.:. 7a /atematic; la tema J1i+uri +eometrice?; observarea diferitelor fi+uri; pentru a identifica numrul de laturi; dimensiunea; le+tura dintre laturi; +rosimea. 7a 7imba romn; clasa 4; observarea literei JA mare de mn?; pentru a identifica sensul de trasare a literei; semnele +rafice componente; modul n care ele sunt le+ate; modul n care se lea+ litera de alte litere n scrierea unor cuvinte scurte.

(escoperirea didactic& "ste metoda didactic n care educatorul concepe 0i or+ani3ea3 activitatea astfel nct s facilite3e elevului reactuali3area e)perienei 0i capacitilor individuale n vederea identificrii prin efort propriu a unor cuno0tine; e)plicaii; le+i; prin parcur+erea identic sau diferit a drumului iniial prin care au fost identificate cuno0tine asemntoare. 8ipuri de descoperire2 % descoperire inductiv 9de la elemente particulare; elevii fac +enerali3ri; construiesc definiii etc.:% descoperire deductiv 9pornind de la adevruri +enerale elevii a5un+ prin efor propriu la cuno0tine particulare:% descoperire analo+ic 9pe ba3a asemnrii unor elemente a dou sisteme diferite; se presupun asemnri ale celorlalte elemente:-

descoperire transductiv 9se a5un+e la pre3entarea metaforic a unor coninuturi; obiecte; fenomene; procese:. &ondiii de reali3are2 % rolul educatorului const n a stimula o atitudine activ a elevului; pentru a ntreine acel nivel optim de incertitudine; astfel nct elevul s reali3e3e o incursiune n propriul su fond aperceptiv% reali3area de ctre educator a unei activiti instructiv%educative individuali3at 9prin distribuirea sarcinilor n cadrul descoperirii n mod difereniat:; prin adaptarea la caracteristicile 0i posibilitile fiecrui elev% s fie utili3at sistematic 0i cu consecven; pentru a asi+ura de3volarea capacitilor euristice ale elevilorAvanta5e2 % are rol formativ; de3voltnd forele psi@ice 0i calitile acestora 9+ndirea; limba5ul; creativitatea; ima+inaia; caliti moral%volitive 0i de caracter etc.:% de3volt motivaia intrinsec 0i potenialul intelectual al elevilor% de3volt trsturile de personalitate% contribuie la formarea 0i de3voltarea unui stil de munc intelectual eficient% de3volt deprinderile 0i capacitile de a utili3a mi5loace te@nice/etoda descoperii utili3ea3 ca procedee problemati3area; studiu de ca3; e)perimentul; observarea; convorbirea euristic; brainstormin+ul; cercetarea documentelor 0i relicvelor istorice. Lucrrile e:perimentale2 "ste metoda didactic care presupune modificarea unui fenomen sau variabile n scopul descoperirii 0i anali3ei efectelor; le+ilor care caracteri3ea3 acel fenomen. 8ipuri de e)perimente2 % e)perimentul cu caracter de cercetare; de descoperire% e)perimentul demonstrativ% e)perimentul aplicativ% e)perimentul de formare a deprinderilor motrice 9e)perimente destinate mnuirii aparaturii; instalaiilor; instrumentelor; a unor substane:&ondiii de reali3are2 % vor fi alese teme u0oare; accesibile% vor fi puse la dispo3iie dispo3itive instrumentale specifice 0i u0or de mnuit-

% % % % % % % % %

asi+urarea msurilor or+ani3atorice optime; prin reali3area unui instructa5 elevilor; astfel nct s nu intervin accidentese reali3ea3 fie individual; fie pe +rupe 92%3 elevi:elevii vor utili3a fi0e de e)perimentAvanta5e2 e)perimentul reproduce fenomenele n procesualitatea lorpoate fi repetat de mai multe ori dac sunt ntrunite condiiile de reproducere a fenomenului respectivare valoare formativ 0i informativutili3area e)perimentului induce un element de problemati3are activitii didacticede3volt capacitile de descoperire 0i investi+atorii ale elevilor; spiritul de observaie 0i raionamentul iductiv; +ndirea creatoare7imite2 tendina de utili3are a e)perimentului demonstrativ; 0i mai puin pe cel de descoperire; care implic participarea activ a elevului1i0 de e)periment 9model: a. 6bservaii asupra fenomenului 0i modul cum se interpretea3 ele ............................................................................................ ............................................................................................ &onclu3ii pariale pe ba3a observaiei ............................................................................................. ............................................................................................. &onclu3ii finale ............................................................................................ ............................................................................................ Aplicabilitatea practic ............................................................................................ ............................................................................................ $spunsuri la ntrebri ............................................................................................ ........................................................................................... "ig# $G# "i de experiment +model,

b.

c.

d.

e.

Cercetarea documentelor i relicvelor istorice&

"ste metoda didactic prin care elevii anali3ea3 documente 0i relicve istorice; n acest fel fiind posibil cunoa0terea trecutului istoric. 8ipuri de documente istorice2 % documente sub form de nscrise, adeverine, pergamente, manuscrise, imprimate pstrate n stare ori+inal n ar@ive; mu3ee; biblioteci; colecii etc% cri; reviste; 3iare; manifeste; proclamaii; declaraii; tratate; discursuri; foto+rafii; desene; @ri; picturi; ilustraii de carte; caricaturi de epoc; serii de mrci po0tale% inscripii pe ceramic; piatr; lemn sau metal; pe 3iduri% sculpturi; sarcofa+e; ceramic; pese de art; piese numismatice; tapiserii% unelte; ma0ini; arme% ceti; fortree; edificii; monumente; tradiii orale din mediul ncon5urtor. De cele mai multe ori; este folosit ca procedeu didactic n cadrul descoperirii; fie ca surs de cunoa0tere; fie ca ilustare a unor e)puneri. &ondiii de reali3are2 % vor fi selectate dacumente u0or de utili3at n lecie% elevii vor utili3a fi0e de observare pentru notarea datelor semnificative ale documentului utili3at 9denumirea documentului; epoca de cnd datea3; locul unde a fost +sit; caracteristici istorice; conclu3ii la care se a5un+e prin anali3a documentului:Avanta5e2 % constituie o autentic surs de cunoa0tere; ndeplinind o funcie euristic% asi+ur caracterul activ al activitii didactice n asimilarea unor cuno0tine teoretice; ndeplinind o funcie ilustrativ% de3volt +ndirea istoric; l a5ut pe elev s cunoasc 0i s aprecie3e trecutul istoric% formea3 atitudini obiective 0i trri afective fa de trecutul istoric7imite2 % observarea unui document istoric cere mult timp% riscul nele+erii fra+mentare n locul unei vi3iuni +lobale asupra faptului istoric.
")emplu2 !n leciile de istorie; clasa a 4E% a; n predarea elementelor de istorie local; pot fi utili3ate urmtoarele strate+ii2 cule+erea datelor despre tradiiile orale specifice 9fntni; ruine; monumente; stnci:; reali3area unor interviuri cu persoane repre3entative din 3on; reali3area unor reconstituiri cu a5utorul desenului; vi3itarea unor cldiri; case memoriale; monumente etc.

9. $etode de e:plorare indirect a realitii (emonstraia& "ste metoda didactic prin care educatorul arat; indic; pre3int obiecte; fenomene; cu scopul de facilita cunoa0terea de ctre elevi a unor aspecte ale realitii; a unor comportamente sau aciuni; pa ba3 de material concret; e)emple 0i ar+umente lo+ice. Presupune pre3entarea unor obiecte; fenomene; substitute ale acestora; cu scopul asi+urrii unui suport concret sen3orial al cunoa0terii. A demonstra nseamn2 % a arta elevilor obiecte; fenomene pentru ca ei s cunoasc realitate ncon5urtoare% a pre3enta elevilor aciuni; operaii; mi0cri% a oferi e)emple; ar+umente pentru susinerea unor fapte; idei1orme ale demonstraiei; n funcie de materialul utili3at2 % demonstraie cu obiecte 0i fenomene reale% demonstraia e)perimentelor de laborator 9e)perimentul demonstrativ:% demonstraie fi+urativ 9cu a5utorul repre3entrilor +rafice %desene; tablouri; sc@eme; plan0e:% demonstraie cu a5utorul desenului la tabl% demonstraie cu a5utorul modelelor 9fi3ice; fi+urative:-% demonstraia cu a5utorul mi5loacelor te@nice% demonstraia aciunilor 0i comportamentelor% demonstraie prin e)emple etc. &ondiii de reali3are2 % eficiena demonstraiei este dependent de modul n care elevii vor fi pre+tii; modul n care li se captea3 atenia; crend o stare de interes; de curio3itate% educatorul s conduc observaia elevilor asupra elementelor caracteristice; eseniale prin ntrebri; indicaii; sublinieri etc% obiectele( fenomenele demonstrate s fie observate cu u0urin de ctre elevi% perceperea lor s fie reali3at prin mai muli anali3atori% se vor pre3enta elementele nu n form static; 0i n dinamismul lor; n anumite stadii de de3voltare a lor% activi3area tuturor elevilor prin solicitarea lor de a reali3a diverse aciuni2 reali3area unor desene; sc@eme; efectuarea unor calcule etc% se va utili3a material intuitiv semnificativ temei 0i care s permit nele+erea fenomenelor(proceselor n mi0care-

n timpul demonstrrii se vor respecta cerinele metodolo+ice adecvate% se va utili3a un ritm adecvat al demonstraiei pentru a se permite elevilor s reali3e3e nsu0irea corect a structurilor propuse% n timpul demonstraiei se va utili3a ca procedeu explicaia# Dtili3ea3 ca procedee observatia; e)punerea 0i conversaia euristic Avanta5e2 % asi+ur o vi3iune de ansamblu asupra unei aciuni; proces; mi0cri% asi+ur nele+erea mecanismului de e)ecuie a unei aciuni; te@nici% de3volt spiritul de observaie; de anali3 0i sinte3; capacitatea de a compara; de a investi+a; a face +enerali3ri% asi+ur cunoa0trea realitii pe ba3a unui material concret; pe ba3 de e)emple 0i ar+umente lo+ice% formea3a capacitatea de a sesi3a ceea ce este semnificativ.
")emplu2 7a /atematic; demonstrarea modului de re3olvare a unei probleme prin metoda fi+urativ 9matematic; clasa a %44 %a:. 7a 7imba romn; clasa 4; demonstratrea modului de e)ecuie a unei litere. 7a Ptiine; la tema >Eolumul?; se arat elevilor c o cantitate de ap turnat nt%o sticl este acea0i care ocup un anumit volum dac este turnat nt%un pa@ar. 7a "ducaie fi3ic; demonstrarea modului de e)ecuie a unei deprinderi fi3ice.

$odelarea2 /etoda modelrii se ba3ea3 pe construirea prin analo+ie a unor raionamente plecnd de la e)istena unor relaii structurale sau funcionale ntre dou obiecte ( fenomene ( procese asemntoare. !n acest fel; se asi+ur accesibilitatea la ceea ce nu este accesibil n mod direct; deoarece cu a5utorul modelului pot fi identificate proprietile unui obiect ( fenomen ( proces ori+inal; cu care are anumite asemnri sau analo+ii esentiale. !n cadrul metodei se utili3ea3 modele construite pe ba3a caracteristicilor eseniale ale ori+inalului cu scopul de a descrie 0i eseniali3a un ansamblu e)istenial imposibil de cercetat n realitate. .odelul este o simplificare; o sc@emati3are; o apro)imare a realitii; cu scopul de a facilita repre3entarea a ceea ce nu este direct observabil n procesele 0i fenomenele realitii- descrie sau reproduce acele nsu0iri eseniale de care este nevoie pentru a e)plica sau demonstra o structur conceptual. &ondiia de ba3 a unui model este analo+ia cu un sistem de referin; cruia trebuie s%i surprind trsturile 0i transformrile specifice.

8ipuri de modele2 obiectuale sunt reproduceri n trei dimensiuni; la scar convenabil; ale obiectelor reale 9poduri; proiectile; tunuri; tancuri; etc.: % fi+urative % sunt ima+ini n dou dimensiuni ale obiectelor 9mula5e; mac@ete; sc@eme; +rafice; desene; foto+rafii;planle; @ri; file; semne convenionale etc.: % simbolice sunt formule simbolice sau matematice care e)prim fenomene ( procese din natur 9formule de calcul: ")emple de modele2 % mac@eta unei ma0ini; a corpului uman% materialul intuitiv. &riterii de utili3are a metodei modelrii2 % construcia unui model trebuie s respecte criteriul similitudinii% modelul s fie simplu 9accesibil observaiei:; i3omorf 9s aplice cu fidelitate ori+inalul:; relevant 9s evidenie3e caracteristicile ori+inalului:; s aib un caracter +enerali3at 9s repre3inte un ori+inal cate+orial:. De cele mai multe ori; modelarea este utili3at ca procedeu n cadrul e)plicaiei 0i demonstraiei. Avanta5e2 % ofer prile5ul elevilor s e)erse3e diferite deprinderi 9motorii; intelectuale:; 0i s aplice cuno0tine noi% imprim un caracter intuitiv practic nvrii% stimulea3 operaiile 0i calitile +ndirii; capacitile de anali3 0i sinte3; de comparaie% de3volt spiritul de observaie% conduce elevii n reali3area unor descoperiri cu a5utorul modelelor. % 1.0. $etode fundamentate pe aciune practic a. $etode fundamentate pe aciune practic real& E:erciiul& "ste metoda didactic care const n efectuarea a unor operaii sau aciuni mintale sau motrice; con0tient sau repetat n vederea ac@i3iionrii sau consolidrii unor cuno0tine sau abiliti. Are caracter al+oritmic; deoarece presupune parcur+erea unor secvene ri+uroase ce se repeta ntocmai 9adic o serie de aciuni care se reiau aproape identic:; determinnd astfel nsu0irea unor comportamente actionale automati3ate ale copiilor. 6biective2

% %

formarea 0i consolidarea unor cuno0tine 0i deprinderinele+erea unor noiuni; re+uli; principii; prin aplicarea lor n situaii noi 0i variate% de3voltarea operaiilor mintale% optimi3area capacitii operatorii a cuno0tinelor; priceperilor 0i deprinderilor% de3voltarea unor trsturi morale; de voin 0i caracter% prevenirea uitrii 0i corectarea unor deprinderi nsu0ite incorect. 8ipuri de e)erciii 9dup funciile ndeplinite:2 introductive; de observaie; de asociaie; de ba3; de e)primare concret 9desen; lucrri manuale; +imnastic:; de e)primare abstract 9lectur; cntec; limba5 vorbit:; repetitive 9de modelare; de vorbire:; de consolidare; operatorii; structurale;de creaie 9alctuire de probleme; 5ocuri de creaie; compunere liber:. &ondiii de reali3are2 % nele+erea de ctre elevi a scopului 0i necesitii reali3rii e)erciiului dat% cunoa0terea de ctre elevi a suportului teoretic 9cuno0tine; re+uli; principii; condiii: al e)erciiilor% aplicarea difereniat a e)erciiilor; n funcie de deosebirile dintre capacitile de nvare ale elevilor% e)ersarea n situaii de nvare diferite; pentru a facilita transferul cuno0tinelor 0i capacitilor nvate% demonstraia prealabil de ctre educator a modului de reali3are a e)erciiului% succesiunea +radat a e)erciiilor n funcie de +radul de comple)itate al acestora% variaia e)erciiilor% verificarea imediat; operativ; controlul 0i autocontrolul con0tient% reparti3area n timp a e)erciiilor% trecerea treptat de la e)erciii diri5ate la e)erciii semidiri5ate; crescnd treptat +radul de independen al elevilor n reali3area acestora% ntr%o situaie de nvare comple) se vor alterna e)erciiile intelectuale cu cele motrice; pentru refacerea capacitii de nvare a elevilor. &a metod didactic; e)erciiul utili3ea3 ca procedee e)plicaia 0i demonstraia. $eali3area prin e)erciii a activitilor didactice n nvmntul pre0colar 0i primar impune respectarea unor condiii peda+o+ice 9Pi0i; 8udor; 'tan; 2AAC; p. ....:2

% % % % % % % % % % % % %

ale+erea e)erciiilor trebuie s asi+ure aciunea cu material didactic dup model 0i apoi individuals se asi+ure manipularea de ctre fiecare copil a materialului didactic individual 9distributiv:; conform unor sarcini precis 0i corect formulate de ctre educators se asi+ure +radarea efortului intelectual n cadrul acelea0i activiti; de la o secven la alta 0i de la o +rup la altas se asi+ure o structur variat de activiti; prin combinarea de e)erciii; care s spri5ine reali3area obiectivelor propusepentru a reali3a funcionalitatea cuno0tinelor trebuie s se reali3e3e corelaii interdisciplinaredup fiecare e)erciiu trebuie s se evidenie3e re3ultatele aciunii 0i e)plicarea soluiei +site; a procedeului folosits se utili3e3e un limba5 adecvat; pe care copiii s 0i%l nsu0easc treptat 0i inte+ralmi5loacele didactice 9demonstrative 0i individuale: trebuie pre+tite din timp conform obiectivelor activitii Avanta5e2 aprofundarea unor noiuni; re+uli; teorii; principiide3voltarea operaiilor mintale 0i constituirea lor n structuri operaionaleprevenirea uitrii sau evitarea confu3iilorformarea 0i consolidarea unor deprinderi; abilitide3voltarea unor trsturi morale; de voin 0i caracter.

")emplu 7a 7imba romn; se reali3ea3 e)erciii de desprire n silabe a unor cuvinte. 7a 7imba romn; la scrierea literelor; se fac e)erciii de scriere a literei n diferite conte)te 9n aer; pe banc cu de+etul; pe caiet cu de+etul; 0i e)erciii de scriere propriu%3is a literei n caiet cu stiloul; repetndu%se de dou%trei ori:. 7a Leo+rafie; se reali3ea3 e)erciii de identificare pe @art a unor elemente +eo+rafice 9ora0e; muni; ape etc.:. 7a /u3ic; se fac e)erciii de ncl3ire a vocii.

Activitatea practic2 $epre3int un ansamblu de aciuni cu caracter practic; con0tient 0i sistematic e)ecutate de elevi 9cu a5utorul educatorului: n scopul aplicrii unor cuno0tine; nele+erii sau consolidrii acestora; verificrii 0i corectrii lor; precum 0i al nsu0irii unor priceperi 0i deprinderi aplicative. 1orme2 aplicaii practice; lucrri de e)ecuie; de construcie; de fabricaie; lucrri de creaie. &ondiii de reali3are2

respectarea principiului cre0terii pro+resive a +radului de dificultate al lucrrilor reali3ate% reali3area n mod obli+atoriu a instructa5ului naintea nceerii activitii concrete% includerea unor elemente de problemati3are; de cercetare sau de creaie personal% reali3area unor lucrri practice care se finali3ea3 cu produse ce au utilitate social; de3voltnd astfel puternic motivaia intrinsec a elevilor 9reali3area unor obiecte pentru autoutilarea laboratoarelor; clasei; cabinetelor; pentru completarea mobilierului 0colar etc:% se pot desf0ura colectiv; pe ec@ipe sau individual. &a metod didactic; activitatea practic utili3ea3 ca procedee demonstraia 0i instructa5ul. Avanta5e2 % au predominant un caracter tran3itiv; adic sunt orientate spre aplicarea cuno0tinelor 0i n direcia transformrii realitii n scopuri utile omului% lea+ teoria de practic; n sensul c elevii sunt pu0i n situaia de a aplica cuno0tinele teoretice asimilate% de3volt spiritul de cooperare% contribuie la ntrirea motivaiei profesionale. % asi+ur formarea unor deprinderi profesionale; te@nice de ba3. 7imite2 % necesit cadru material adecvat; din aceast cau3 nu pot fi reali3ate de cte ori este necessar% consum mult timp; att cu instructa5ul; dar mai ales reali3area lor n condiii optime% elevii trebuie deprin0i cu respectarea re+ulilor de lucru; pentru ndeplinirea adecvat a sarcinilor. 9. $etode de aciune simulat 2ocul didactic2 !n pre0colaritate; JJocul constituie tipul fundamental de activitate; forma de activitate care susine n cel mai nalt +rad de3voltarea psi@ic; prin antrenarea psi@omotorie; sen3orial; intelectual 0i afectiv? 9Pi0i 73rescu; 2AA5; p. 121: !n nvmntul primar; Jocul este Jun element activ n structura celorlalte forme de activitate 9...:. nceputul 0colaritii nseamn deplasarea treptat a ponderii activitii de 5oc spre activitatea de nvare. Bocul 0i 5ustific e)istena nu numai ca mod de adaptare a

copiilor la activitatea 0colar; ci 0i ca form de nvare? 9Pi0i 73rescu; 2AA5; p. 13#:. Bocul este o activitate >n care se nva? 9Pi0i 73rescu; 2AA5; p. 13.:; activitile de 5oc mbinndu%se cu activitile de nvare. 7a clasa 4; de pild; ponderea utili3rii ca timp a 5ocurilor este destul de mare 95ocuri de comunicare; de creaie; de construcie; motrice:. 2ocul didactic este metoda didactic care const n simularea unor aciuni; fapte; mbinnd spontanul cu ima+inarul; elementele de 5oc cu elementele de nvare; pentru a transpune o activitate real ntr%o activitate destins; plcut. &ondiii de reali3are2 % subiectul ales trebuie s fie familiar elevilor; din viaa curent% scenariul de 5oc va fi spontan; crend premisa unei manifestri sincere; naturale a elevilor% activitatea se desf0oar pe ba3a unor re+uli de 5oc care repre3int obiectivele didactice convertite n sarcini de nvare% pre3ena elementelor de 5oc care imprim activitii varietate 0i bun dispo3iie. "tape n or+ani3area 5ocului didactic 9"3ec@il; Pi0i; 2AA2; p. 152% 15#:2 % or+ani3area ba3ei materiale a 5ocului% preci3area coninutului 0i sarcinilor 5ocului% stabilirea re+ulilor 5ocului; e)plicarea 0i demonstrarea lor% stabilirea etapelor 5ocului 9aciunile de 5oc: 0i demonstrarea lor % controlul re3olvrii independente 0i corecte a sarcinilor 5ocului 0i a respectrii re+ulilor de 5oc% aprecierea final a desf0urrii 5ocurilor 0i a re3ultatelor obinute% eventuale ndrumri pentru continuarea 5ocului n alte mpre5urri 0i pentru ima+inarea unor variante ale 5ocului. 8ipuri de 5ocuri didactice2 % dup coninut 0i obiective 95ocuri sen3oriale; de observare a naturii; de de3voltarea vorbirii; aritmetice; de asociere de idei 0i raionament; de construcii; mu3icale; aplicative; demonstrative; de creaie; de memorie; de ndemnare etc.:% dup materialul utili3at 95ocuri cu sau fr material; 5ocuri orale; 5ocuri cu ntrebri; 5ocuri%+@icitori; cu cuvinte ncruci0ate etc.:. Avanta5e2 % ofer >un cadru prielnic pentru nvarea activ; participativ; stimulnd iniiativa 0i creativitatea elevului. 6biectivele educaionale vor fi mai bine reali3ate prin intermediul 5ocului; deoarece prin ns0i natura sa 5ocul cuprinde o motivaie intrinsec; mobili3nd resursele

% % % % %

% % % %

psi@ice ale elevilor; asi+urnd participarea creatoare; captnd interesul; an+a5nd afectiv 0i atitudinal? 9Pi0i 73rescu; 2AA5; p. 13#:asimilarea unor cuno0tine noi; de3voltarea de comportamente; nele+erea unor situaiide3voltarea capacitii de e)primare verbalfortific efortul intelectual 0i fi3ic al elevilor; intensific tririle afective; implicarea emoional a copiilorde3volt motivaia pentru nvare; capacitile creatoareeste un mi5loc eficient >de activi3are a ntre+ii clase; de3volt spiritul de ec@ip; de ntra5utorare; formea3 0i de3volt deprinderi practice elementare 0i de munc or+ani3at 9...:. prin 5oc copiii nva s se a5ute unii pe alii; s se bucure de succesele cole+ilor; s aprecie3e obiectiv succesele altora.? 9Pi0i 73rescu; 2AA5; p. 135:de3volt trsturi de caracter 9spirit critic; spirit de rspundere; iniiativ; cinste; respect; stpnire de sine etc.:. 7imite2 dificulti de ordin co+nitiv din partea elevilor 9cunoa0tere; nele+ere; de percepere a aciunilor: n reali3area 5ocului didacticdificulti de atitudine; de ordin psi@osocial 9de realaionare; stres; bloca5e emoionale:dificulti de adaptare la sarcinile 5ocului.

")emplu 7a matematic; 5ocurile didactice JL@ice0te numrul?; J&utiua cu fi+uri +eometrice?.

2ocul de rol BJocul de simulareC Presupune simularea unor activiti; fenomene etc.; nct participanii interpretea3 diferite roluri; funcii; comportamente; devenind actori ai vieii sociale pentru care se pre+tesc. J$olurile? sunt; de fapt; sarcini de nvatare deoarece elevii care le interpretea3 0i vor e)ersa capacitile necesare ndeplinirii unor responsabiliti. "tape2 % definirea problemei care va face subiectul 5ocului de rol% stabilirea 9ima+inarea situaiei:% proiectarea scenariului; determinarea rolurilor care vor fi 5ucate de participani% distribuirea rolurilor participanilor 0i instruirea lor% interpretarea rolurilor; astfel2

% % % % % % % % % % % %

se vor reali3a 1%2 5ocuri de prob pentru ca participanii s se familiari3e3e cu rolurile primite este recomandat s se inverse3e rolurile; astfel nct fiecare elev s aib prile5ul de a interpreta diverse roluri 9po3itive ( ne+ative; principale ( secundare:. /ai ales pre0colarii; dar 0i 0colarii mici 0i manifest preferinele 0i vor s interprete3e doar o cate+orie de roluri 9prinesa; 3na cea bun etc.: anali3a 0i discutarea situaiei interpretate. Avanta5e2 facilitarea inseriei sociale a elevilorfamiliari3area cu moduri de +ndire; trire 0i aciune specifice unor status%uriformea3 repede 0i corect anumite convin+eri; atitudini; comportamentepune n eviden modul corect ( incorect de comportare ntr%o situaie datasi+ur un autocontrol eficient al conduitelor 0i ac@i3iiilor 9partenerii te sancionea3 rapid dac +r0se0ti:de3voltarea capacitii de empatie; de a identifica 0i evalua opiniile celorlaliformarea capacitii de a re3olva situaii problematiceverificarea corectitudinii comportamentelor formate. 7imite2 este dificil de aplicatnecesit efort 0i timp pentru pre+tirea 0i desf0urarea lui; la unii elevi pot aprea bloca5e emoionale n interpretarea unor roluri-

")emplu2 Bocuri de rol cu subiecte din viaa cotidian 9>De%a mama 0i tata?; >De%a ma+a3inul?; >De%a medicul?; >Fiua mea de na0tere?:. Bocuri de rol cu subiecte din pove0ti 0i din basme 9>De%a &apra cu trei ie3i?; >De%a Alb ca Fpada?; >De%a 'cufia $o0ie?; >D%l Loe?:.

(ramati>area2 "ste o form specific de simulare; care const n utili3area adecvat a mi5loacelor 0i procedeelor artei dramatice. "levii sunt solicitai s citeasc sau s interprete3e roluri ale unor persona5e din pove0ti; fabule; fapte istorice. !n nvmntul pre0colar 0i primar ea poate lua forma unui 5oc de rol n care elevii interpretea3 rolurile unor persona5e. &ondiii de reali3are2

situaia aleas pentru dramati3are s fie accesibil vrstei 0i cunoscut de elevi% este necesar o selecie atent a participanilor 0i de distribuire a rolurilor; n funcie de capacitile lor interpretative% asi+urarea unui cadru fi3ic corespun3tor situaiei dramati3ate/etoda dramati3rilor pre3int acelea0i avanta5e 0i limite trecute n revist la 5ocul didactic 0i 5ocul de rol. !n afar de acestea; se reine c2 % pre+tirea dramati3rii solicit mult timp% este costisitoare din punct de vedere material 9ac@i3iionarea materialelor necesare2 costume; cadrul fi3ic etc:"ste utili3at mai ales n perioadele n care sunt pre+tite diverse manifestri 0colare 9serbri; evenimente locale etc.:.
")emplu2 Dramati3area unui fapt istoric; a unei fabule; povestiri cu sfr0it%problem; a unui fra+ment literar; a unui eveniment actual etc. Bocuri%dramati3ri 9>4edul cu trei capre?; >$idic@ea uria0?; >'area n bucate?:.

1.1. $etode de raionali>are a coninuturilor i operaiilor de predare=nvare Al?oritmi>area2 "ste metoda didactic care se ba3ea3 pe folosirea al+oritmilor. Algoritmul repre3int o succesiune strict de operaii structurate 0i care trebuie efectuate n acea0i succesiune obli+atorie; permind astfel re3olvarea unor probleme%tip. Dn al+oritm are trei caracteristice fundamentale2 % este precis determinat; cu o succesiune fi) a etapelor 0i operaiilor% este valabil pentru toat clasa de elevi% are finalitate cert. 8ipuri de al+oritmi2 % de descriere 9a unor comportamente; coninuturi:; % de re3olvare 9matematici; re+uli +ramaticale; sc@eme operaionale:; % motrici 9de e)ecuie a unei mi0cri:; % de evaluare % didactici 9de predare(nvare: etc. Avanta5e2 % permite reali3area rapid; cu efort minim a unei activiti% face posibil nsu0irea corect a unor structuri operaionale de ba3% reali3area unor e)perimente; studii de ca3; demonstraii presupun utili3area unor structuri al+oritmice. 7imite2

% % %

nbu0e capacitile creative 0i spontaneitatea elevilorbloc@ea3 de3voltarea +ndirii diver+ente; datorit or+ani3rii ri+uroase a pa0ilor de re3olvarenu toate comportamentele pot fi predate utili3nd metoda al+oritmi3rii

")emplu2 7a /atematic; nvarea deprinderii de adunare 9matematic; clasa 4:; nsu0irea modului de re3olvare a problemelor prin metoda fi+urativ 9matematic; clasa a 44%a: se reali3ea3 n primele fa3e prin urmarea unor operaii obli+atorii. De asemenea; la "ducaie fi3ic; nvarea deprinderilor motrice 9educaie fi3ic:.

!nstruirea 9a>at pe calculator Binseria teHnolo?icC "ste o modalitate de instruire ba3at pe utili3area n activitatea didactic a mi5loacelor te@nice 9a calculatorului ca mi5loc de nvmnt:. 'e reali3ea3 sub form de2 4nstruirea Asistat de &alculator 94A&: !nvarea electronic 9e%learnin+: !nstruirea Asistat de Calculator B!ACC &a form de instruire ba3at pe calculator ; 4A&%ul este o modalitate de instruire ce utili3ea3 @ardul 9calculatorul: ca suport tehnic 0i softul 9pro+rame educaionale distribuite pe &D%$om; disc@ete; nre+istrri multimedia:; ca suport in!ormaional# 'e refer la acea situaie de instruire n care se utili3ea3 un sistem computeri3at. 'unt utili3ate so!turi educaionale; adic pro+rame analitice n form electronic; manuale ( cursuri nre+istrate pe suport electroma+netic. Dn soft educaional este structurat n2 obiectiveconinuturi specifice; structurate lo+ic; secvenial- strate+ii de predare% nvare 0i evaluare. 'ofturile educaionale sunt folosite frecvent n nvmntul primar 0i pre0colar; n special fiind construite pentru2 transmiterea sau pre3entarea interactiv de informaii e)ersarea unor structuri n vederea formrii unor deprinderi specifice 9interdisciplinare: demonstrative de re3olvare de situaii%problem de evaluare.
")emplu2 e)erciii de calcul aritmetic; e)erciii de +ramatic; de pronunie 9n nvarea limbilor strine:; aplicarea unor formule de calcul.

% % % % % %

% %

% % % % % % % % % % % %

Avanta5e2 ofer posibiliti mari de transmitere a unor coninuturi noi n condiii de interactivitate 0i diri5are ri+uroaspermite pre3entarea unor secvene de instruire repetitive 9care pot fi reluate de cte ori este nevoie:facilitea3 pre3entarea interdisciplinar a coninuturilorasi+ur o pre3entare interactiv a coninuturilorofer posibiliti de feedbac= imediat; printr%un ansamblu de ntrebri%rspunsuri la care elevul este solicitat s rspund operativsunt astfel structurate; nct cuprind pe ln+ coninutul informativ 0i demonstraii; e)emple; e)periene; simulri ale unor procese; fenomene; oferind elevilor o puternic ba3 concret%sen3orial care s facilite3e nele+erea cuno0tinelorcuprind 5ocuri peda+o+ice 9de aventuri; de +estiune; de ntreprindere:; care solicit elevilor aplicarea creativ a cuno0tinelorcuprind secvene de feedbac= imediat; completate de sarcini suplimentare de repetare; de e)ersare; de spri5in pentru dep0irea dificultilor de asimilare a coninutului; precum 0i secvene de remediere a +re0elilorde3volt n acest fel motivaia elevilor pentru nvare; capacitatea de autoevaluare 0i controleste un mi5loc de individuali3are 0i personali3are a nvrii; respectnd ritmul propriu de nvare 0i stilul de nvare; pro+resul n pa0i micide3volt elevilor capacitile de cutare; selectare 0i prelucrare a informaiei; de anali3 0i sinte3; de comparare; de eseniali3areasi+ur participarea activ a eleuluide3volt perspectivele de nvarea continu. 7imite2 nu permite de3voltarea deprinderilor practicenu stimulea3 capacitile creative ale elevului; solicit n mare parte rspunsuri predeterminatepre3int e)perimente; fenomene; e)periene; dar elevii doar le vi3uali3ea3; nu particip la reali3area lornu e)ersea3 capacitatea de e)primare verbalare efecte ne+ative asupra sociali3rii- i3olea3 elevul de +rupul de cole+i; prieteninu corespunde tuturor stilurilor de nvareduce la prea mult >tutelare?; diri5are ri+uroas a actului de nvare;

% %

timpul ndelun+at petrecut n faa calculatorului are efecte ne+ative asupra de3voltrii fi3iolo+ice 9obe3itate; sedentarism; afeciuni oculare etc.; oboseal:repre3int o modalitate costisitoare din punct de vedere financiar-

?posta%e ale utili%rii calculatorului ca mi2loc de nvmnt n cadrul instruirii asistate: % au)iliar al profesorului; preia o serie de funcii ale acestuia n procesul didactic2 transmiterea de informaii or+ani3area situaiei de nvare prin includerea unor secvene de repetiie; e)ersare; evaluare c@estionarea elevului 0i identificarea lacunelor reali3area unor aciuni de recapitulare evaluarea pro+resului 0colar al elevilor 0i reali3area unui feedbac= imediat 9corectarea +re0elilor; controlul sistematic al cuno0tinelor:% mediator(tutore ( asistent al elevului a5ut elevii s pro+rese3e ntr%un ritm propriu; individual; permite personali3area instruirii datorit coninutului 0i sarcinilor diversificate; e)ersea3 capacitile de +ndire 0i creative ale acestora spri5in elevii slabi; prin secvene cu sarcini suplimentare de repetare; de e)ersare; de spri5in pentru dep0irea dificultilor de asimilare a coninutului spri5inirea eforturilor de autoevaluare ale elevilor)nvarea electronic Be7learnin?C "ste o metod didactic care presupune nvarea prin intermediul mi5loacelor electronice; adic cu a5utorul calculatorului 94A&: conectat la 4nternet. "ste cunoscut 0i sub denumirile de nvmnt electronic, nvmnt on-line, educaie on-line, nvmnt la distan, nvmnt pe Peb# 4nternetul 9,"8 sau &]*"$'PA&": poate fi utili3at prin2 % si+la TTT 9Y6$7D Y4DY Y"*:; % pa+ina Yeb Q &D%$6/; % e%mail 9po0ta electronic:; % 4nternet $elaX &@at 94$&:. !n sistemul educaional; 4nternetul poate fi utili3at prin2

e%mail 9po0ta electronic: % transmiterea 0i primirea de mesa5e; utili3nd elemente multimedia 9sunete; ima+ini; +rafice; filme video:% navi+area pe 4nternet% participarea la +rupuri de discuii 9forum%uri:% construirea unui Teb%site; % utili3area 4nternet $elaX &@at dialo+ul scris Jpe ecran? cu vorbitori de alt limb% utili3area unor J5ocuri de aventuri? 9&er+@it; 2AA2:; utili3nd un scenariu ima+inar. !nvarea electronic este utili3at n nvmntul la distan 94D:; reali3ndu%se n pre3ent ncercri de utili3are n sistemul educaional pe clase 0i lecii la nivel liceal; universitar. 1.3. $etode didactice interactive de ?rup a. $etode i teHnici de predare 7 nvare interactiv de ?rup& $etoda predrii = nvrii reciproce 9$eciprocical 8eac@in+: "ste o metod de nvare a te@nicilor de studiere a unui te)t. 'e poate reali3a pe +rupe 9clasa de elevi este mprit n # +rupe corespun3toare celor # roluri: sau cu toat clasa de elevi. 'unt utili3ate patru strate+ii de nvare2 $e3umarea 9elevii trebuie s fac un re3umat cu ideile principale din te)t: Punerea de ntrebri 9elevii formulea3 ntrebri pe ba3a te)tului &larificarea datelor 9se e)plic termini; e)presii necunoscute: Pre3icerea sau pro+nosticarea 9elevii e)prim idei; opinii; preri despre ceea ce s%a citit:. "tape n reali3area metodei2 % anunarea scopului 0i descrierea celor # strate+ii de nvare% mprirea rolurilor elevilor re%umator, ntrebtor, clari!icator, pre%ictor% or+ani3area pe +rupe a elevilor% lucrul pe te)t; fiecare +rup de elevi lucrea3 pe te)t conform rolului primit% reali3area nvrii reciproce% conclu3ii.

$olurile elevilor presupun urmtoare aciuni de nvare2 *e%umatorii Cntrebtorii Clari!icatorii Pre%ictorii ")tra+ ideile 'tabilesc &larific termini; 1ac predicii principalentrebri pe ba3a e)presii construiesc te)tului re3umatul te)tului 4dentific elemente Adresea3 $spund la $spund la ale te)tului ntrebri ntrebri ntrebri ")pun idei Anali3ea3 $eformulea3 Lsesc alte rspunsurile ideile soluii $spund la &ompletea3 % % ntrebri rspunsurile
"ig# $4 *olurile elevilor n metoda predrii 9 nvrii reciproce

% % % % %

Avanta5e2 deprinde elevii cu te@nici de munc intelectualstimulea3 capacitatea de concentrare asupra te)tului; capacitatea de a desprinde esenialulde3volt capacitatea de e)primare; capacitatea de ascultare activ; de3volt capacitile +ndirii 9anali3; sinte3; +enerali3are; abstracti3are:de3volt motivaia pentru nvare; prin faptul c elevii nva mai bine de la ali elevi.

$o>aicul 9B4L'AY ( metoda +rupurilor interdependente: "ste o metoda ba3at pe nvarea n ec@ip 9team%learnin+:fiecare elev are o sarcin de studiu n care trebuie s devin Je)pert?; avnd responsabilitatea transmiterii informaiilor asimilate celorlali cole+i "tape n reali3area metodei2 % Pre+tirea materialului de studiu2 tema este mprit n 5 subteme pentru fiecare subtem se stabilesc elementele principale 9ntrebri; te)te; enunuri afirmative etc: se reali3ea3 o !i expert cu subtemele propuse; care va fi oferit fiecrui +rup% 6r+ani3area colectivului n ec@ipe de nvare2

fiecare elev din ec@ip prime0te un numr de la 1 la 5 0i are ca sarcin s studie3e n mod independent subtema corespun3toare numrului su; devenind expert' De e)emplu; dac clasa de elevi este mprit n # +rupe cu cte # elevi n fiecare +rup; acestea vor fi structurate astfel2
1 2 3 1 2 3 # 2 3 # 2 3 1 # 1 #

"ig $8a :ispunerea elevilor pe grupuri de lucru n metoda mo%aic

&onstituirea +rupurilor de e)peri2 fa3a discuiilor n +rupul de e)peri2 elevii pre3int un raport individual asupra a ceea ce au studiat n mod independent1 1 1 # # # 3 3 1 2 2 3 3 2 2

"ig $8b :ispunerea elevilor pe grupuri de lucru n metoda mo%aic

$entoarcerea n ec@ipa iniial de nvare2 fa3a raportului de ec@ip2 e)perii transmit cuno0tinele asimilate; reinnd la rndul lor informaiile transmise de cole+ii e)peri n alte subteme1 2 3 1 2 # 2 # 2 3 1 # 1 #

"ig $8c :ispunerea elevilor pe grupuri de lucru n metoda mo%aic

"valuarea2 fa3a demonstraiei2 evaluarea frontal a activitii elevilor. Avanta5e2 de3volt capacitile de +ndire creativ; reflectare; re3olvare de probleme; de e)primare verbalde3volt relaiile de cooperare 0i comunicare n +rup; ntre0te coe3iunea +rupuluidetermin elevii s participe la aciunea de nvare; prin faptul c fiecare dintre ei are de re3olvat o sarcin-

% % %

Piramida = F9ul?rele de >padG Presupune mpletirea activitii individuale cu cea de cooperare n cadrul +rupurilor. "tape n reali3area metodei2 % 1a3a introductiv2 pre3entarea 0i e)plicarea temei% 1a3a lucrului individual2 elevii lucrea3 individual tema 0i notea3 ntrebri posibile% 1a3a lucrului n perec@i2 elevii lucrea3 n perec@i pentru a discuta re3ultatele individualenotea3 alte ntrebri% 1a3a reuniunii n +rupuri mai mari2 se formea3 2 %3 +rupe de elevi din perec@ile e)istente% 1a3a raportrii soluiilor n colectiv2 ntrea+a clasa; reunit; anali3ea3 0i conclu3ionea3 asupra ideilor emise% 1a3a deci3ional2 conclu3ii.
'e lucrea3 frontal 9cu toat clasa de elevi: 'e lucrea3 n +rupuri 9cte # elevi: 'e lucrea3 n perec@i 9cte 2 elevi: 'e lucrea3 individual

"ig# $H *epre%entarea etapelor metodei piramidei

% % % % %

Avanta5e ale metodei2 stimulea3 nvarea n cooperarede3volt ncrederea n forele proprii; prin faptul c fiecare elev de3volt idei care sunt preluate ulterior de perec@ea de elevi 0i de +rupul de elevi din care va face partede3volt relaiile de cooperare 0i comunicare n +rup; ntre0te coe3iunea +rupului7imite2 este +reu de msurat +radul de participare al fiecrui elev la re3olvarea sarcinii- nu permite o evaluare individual; ci una de +rupface posibil neimplicarea unor elevi n re3olvarea sarcinii 9lene social:-

Cu9ul "ste o metod interactiv de +rup folosit pentru e)plorarea unui subiect; situaii; proces; fenomen din mai multe perspective. 'unt reali3ate urmtoarele strate+ii de nvare2 descrie compar anali3ea3 asocia3 aplic ar+umentea3 "tape n reali3area metodei2 % anunarea temei% elevii pre+tesc anterior tema% clasa de elevi se mparte n 0ase +rupe% se utili3ea3 ca mi5loc de nvmnt un cub 9confecionat:- pe fiecare fa a cubului este cte o sarcin de lucru 9descrie; compar; anali3ea3; asocia3; aplic; ar+umentea3 sau altele:% prin aruncarea 3arului; fiecare +rup prime0te o sarcin pe care trebuie s o re3olve% liderii fiecrui +rup pre3int re3ultatele obinute% anali3a re3ultatelor cu toat clasa de elevi 0i stabilirea conclu3iilor.
(escrie Dn Compar &omporta% Asocia> &omporta% Anali>ea> &omporta% Aplic &omporta% Ar?umen7 tea> Proverbul ...

comporta% ment Dn mod de lucru Dn sentiment

mentele a dou persona5e /odul tu de lucru de cel al cole+ului tu $elaiile dintre membrii +rupului

mentul tu cu al unui persona5 cunoscut

mentul unor copii

mentul n situaii noi Afirmaia ....

$elaii de colaborare

4nterpretea3 rolul unui persona5

"ig &I 7trategii de nvare n metoda cubului ")emplu2 &lasa de elevi este mprit n . +rupuri; care e)aminea3 tema conform cerinei nscrise pe faa cubului alocat fiecrui +rup2 :escrie: >Descrie culorile; formele; mrimile(dimensiunile? Compar2 >Lse0te asemnrile 0i diferenele specifice fa de alte realiti? Asocia%2 >Preci3ea3 la ce te ndeamn s te +nde0ti tema dat? Anali%ea%2 >&are sunt elementele componenteM? Aplic2 >&um poate fi folositM? Argumentea%: QPre3int idei pro ( contra ei 0i specific motivele care susin afirmaiile tale?

Acvariul "ste o metod ba3at pe de3batere; n care elevii au de ndeplinit dou roluri2 de participant la discuie 0i de observator. &ondiii de reali3are2 % tema de de3batere este una controversat% elevii se vor pre+ti n prealabil pentru aceast tem% profesorul ndepline0te roluri de +@id; consultant; moderator al discuiilor- un alt profesor poate participa ca obsevator pentru a identifica comportamentul elevilor; modul de re3olvare a conflictelor etc. n timpul desf0urrii metodei% se mpart elevii n 2 cercuri concentrice2 +rupul pe0tilor 9cercul interior: +rupul observatorilor 9cercul e)terior: % fa3a 42 elevii din cercul interior discut tema 9<%1A minute: elevii din cercul e)terior ascult ceea ce se discut; fac observaii despre modul de discuie; de relaionare; contribuie

% %

fiecrui elev; reacii; comportamente ale participanilor etc.- ei completea3 !iele de observaie ei vor pre3enta observaiile fcutefa3a 442 acela0i timp de lucru se va utili3a; dar participanii i sc@imb rolurile fa3a 4442 elevii de3bat problema frontal se stabilesc conclu3ii.
Cerine pentru elevii din cercul interior 7 petii 7 $e3olv sarcinile Cerine pentru elevii din cercul e:terior 7 o9servatorii 7

6bserv comportamentul unui sin+ur cole+ din +rupul interior Ascult ideile cole+ilor din +rup 1ormulea3 ntrebri pentru cole+ii din +rupul interior Descrie comportamentul copiilor pe0ti ,u critic 0i nu cate+orise0te deci3iile copiilor pe0ti !0i sc@imb rolurile "ig &$ Cerine pentru elevi n metoda acvariului

Dtiu = *reau s tiu = Am nvat "ste o metod interactiv n care elevii sunt solicitai s fac aprecieri asupra propriei cunoa0teri. "levii trec n revist ceea ce 0tiu de5a despre o anume tem 0i apoi se formulea3 ntrebri la care se a0teapt +sirea rspunsurilor n cadrul activitii. Etapele& % se formea3 +rupuri de elevi% fiecare +rup face o list cu tot ceea ce 0tiu despre tema abordat% pe tabl ( flipc@art este desenat un tabel cu urmtoarele coloane2
ST!U Ce timI Ce credem c timI ceea ce consider cunoscut n le+tur cu tema * EAU S+ DT!U Ce vrem s timI ceea ce ar dori s 0tie n plus n le+tur cu tema A$ )"*+,AT Ce am nvatI ideile nou asimilate

"ig && 1tape n metoda <tiu 9 >reau s tiu 9 Am nvat

% % %

% % % % %

se cere +rupurilor de elevi s spun ce au scris 0i se notea3 n coloana din stn+a ideile cu care clasa este de acordfolosind acela0i procedeu elevii vor elabora o list de ntrebrielevii vor identifica ntrebrile pe care ei le au despre subiectul abordat; iar profesorul le va lista n a doua coloan a tabelului. Aceste ntrebri evidenia3 nevoile de nvare ale elevilor n le+tur cu tema abordat. 9ce vor s afle pentru c nu 0tiu:. elevii anali3ea3 te)tul 9citirea te)tului; identificarea 0i e)plicarea cuvintelor necunoscute; identificarea ideilor principale; construirea re3umatului te)tului etc.: % reali3area secvenei de diri5are a nvriidup anali3a te)tului; se revine asupra ntrebrilor formulate n a doua coloan 0i se completea3 rspunsurile n ultima coloan JAm nvat?elevii vor face comparaie ntre ceea ce ei cuno0teau de5a despre tema abordat; tipul 0i coninutul ntrebrilor pe care le%au formulat 0i ceea ce ei au nvat prin lecturarea te)telor. se va discuta care din ntrebrile lor au +sit rspuns 0i care dintre ele nc necesit un rspuns. &ondiii de reali3are2 metoda se aplic atunci cnd elevii au capacitatea de a anali3a independent un te)t; de a e)tra+e sin+ur mesa5ul ( informaiile transmise de te)tAvanta5e2 de3volt capacitile de autoevaluare; 0i apreciere obiectiv a propriei cunoa0teri9. $etode i teHnici de re>olvare de pro9leme prin stimularea creativitii&

6rainstormin?ul Basaltul de ideiA metoda Fevalurii amnateGC "ste o variant a discuiei n +rup; avnd ca obiectiv producerea de idei noi sau +sirea celei mai bune soluii pentru o problema de re3olvat; prin participarea tuturor membrilor +rupului. !n nvmntul pre0colar ( primar de re+ul de or+ani3ea3 frontal 9cu toat +rupa ( clasa:. $eali3area lui presupune trei etape distincte delimitate n timp2 % etapa 4 pre+tirea 0edinei de brainstormin+- n cadrul unei activiti didactice ( lecii; aceast etap coincide cu secvena de pre+tire a activitii% etapa 44 % n care sunt produse ideile n cadrul discuiilor sau de3baterilor;

etapa 44 % care are loc la sfr0itul activitii sau c@iar peste 1%2 3ile 0i n care sunt evaluate ideile.

&ondiii de reali3are2 "tapa 42 selecionarea participanilor asi+urarea unui cadru adecvat; stimulativ 9luminos; spaios; pre+tirea mobilierului; pre+tirea aparaturii de nre+istrare etc.:"tapa 442 comunicarea temei de de3batere comunicarea re+ulilor de desf0urare a activitii2 o se inter3ic aprecierile critice; ironi3rile; cen3urrile; contra3icerile; obstrucionrileo se e)prim liber orice idee care%i trece elevului prin minte 9pentru a stimula ima+inatia:o trebuie ascultate cu atenie toate ideile participaniloro se ncura5ea3 asociaiile ori+inale de ideio se cere producerea unei cantiti ct mai mari de ideio ideile vor fi notate ( nre+istrate nct s poat fi evaluate ulterior- /etoda este foarte eficient dac participanii nu 0tiu c ideile lor au fost nre+istrate. etapa de incubaie care permite emiterea unor alte idei noi; alte asociaii de idei- aceast etap poate dura 1%2 3ile sau poate fi o secven din lecie n care se reali3ea3 alte situaii de nvare:"tapa 4442 anali3a ideilor; prelucrarea 0i sistemati3area acestora evaluarea ideilor 0i stabilirea conclu3iilor. Avanta5e2 % i motivea3 pe elevi s nvee% obinerea rapid 0i u0oar a ideilor noi ( soluiilor% ofer elevilor posibilitatea s se e)prime n mod liber% de3volt participanilor ncrederea n sine% contribuie la formarea 0i de3voltarea calitilor ima+inativ%creative; a spontaneitii 0i a unor trsturi de personalitate cum ar fi spontaneitatea; cura5ul de a e)prima un punct de vedere; voina etc. 7imite2 % eficiena lui depinde de calitile moderatorului de a diri5a producerea de idei% ideile ( soluiile e)primate de elevi pot avea un caracter idealist% nu de3volt competene 0i abiliti practice.

")emplu2 8eme pentru brainstormin+2 >6mul 0i universul naturii?.

soluii pentru ocrotirea

Studiul de ca> &onst n etalarea unor situaii tipice; repre3entative; ale cror trsturi sunt cercetate profund; din diferite puncte de vedere- cu scopul de a identifica cau3ele ce au declan0at acest fenomen 0i evoluia acestuia n raport cu alte fapte 0i evenimente similare. 'unt dou alternative n folosirea studiului de ca32 % ca surs de cunoa0tere; n scopul reali3rii unor sarcini de descoperire% ca modalitate practic de reali3are a unor sarcini de aplicare; confirmare&ondiii de reali3are2 % ca3ul va fi selectat n funcie de obiectivele urmrite% ca3ul trebuie ales n funcie de semnificaiile 0i bo+ia trsturilor pe care le pre3int; pentru a putea fi identificate de elevi% ca3ul s fie atractiv; s tre3esc interesul elevilor% ca3ul s conin toate datele necesare% profesorul s preci3e3e corect sarcinile de nvare% ca3ul s fie autentic% +radul de comple)itate 0i dificultate al ca3ului s corespund vrstei copiilor% copiii trebuie s cunoasc etapele re3olvrii unui ca3. /etodolo+ia reali3rii studiului de ca3 presupune trei etape2 "tapa 42 identificarea ca3ului; a situaiei problematice 9real sau posibil:"tapa 442 selectarea metodelor de anali3"tapa 4442 anali3a ca3ului din punct de vedere teoretic; practic44.1. li se cere elevilor s studie3e ca3ul individual 0i s +seasc soluii pentru sarcinile formulate44.2. elevii sunt mprii n +rupuri 0i se continu studierea ca3ului n cadrul fiecrui +rup- fiecare +rup 0i pre3int soluiile44.3. se or+ani3ea3 studiul ca3ului cu toat clasa de elevi- anali3a critic a soluiilor propuse"tapa 4E2 pre3entarea conclu3iilor desprinse Avanta5e2 % de3volt capacitile de descoperire 0i cutare ale elevilor; capacitatea de aplicare a cuno0tinelor-

% %

stimulea3 elevii s caute infomaii; s le selecte3e; s le valorifice; s ia deci3ii n le+tur cu situaia anali3at; s +seasc mai multe modaliti de re3olvare; s anticipe evoluia evenimentelor etc. facilitea3 fi)area 0i sintemati3area cuno0tinelor-

E:plo>ia stelar = star9urstin? = furtuna de ntre9ri &a metod interactiv de de3voltare a creativitii individuale 0i de +rup; e)plo3ia stelar presupune anali3a unei teme centrale ( concept; prin stimularea elevilor s formule3e ntrebri asupra coninutului anali3at pornind de la urmtoarele ntrebri%c@ie2 cine , ce , unde , cnd , de ce

&ine M

& eM

De ceM

tema

&n dM

Dnd eM

"ig# &) *epre%entarea gra!ic a ntrebrilor n cadrul explo%iei stelare

% % % % %

"tape2 Propunerea unei probleme6r+ani3area colectivului n +rupuri; de obicei preferenialeActivitate pe +rupuri pentru a elabora o list cu ct mai multe ntrebri"valuarea calitii ntrebrilor"laborarea de rspunsuri la unele ntrebri.

% %

Avanta5e2 facilita3 aprticiparea tuturor copiilorde3volt capacitatea intero+ativ a acestora; crearea de ntrebri-

Plriile ?nditoare BTHin;in? 8atsC "ste o metod interactiv de de3voltare a creativitii de +rup prin solicitarea elevilor s interprete3e diferite roluri n funcie de semnificaia plriei pe care o poart. Poate fi or+ani3at pe +rupuri n dou variante2 % Earianta 42 fiecare +rup prime0te o plrie de a anumit culoare 0i toi membrii ndeplinesc rolul prescris% Earianta 442 fiecare membru din +rup prime0te o plrie de a anumit culoare 0i el va interpreta n cadrul +rupului rolul prescris"tape n or+ani3area metodei2 % se mpart cele . plrii +nditoare elevilor ( +rupurilor 0i se ofer ca3ul supus discuiei% elevii vor interpreta rolurile n funcie de semnificaia dat de culoarea plriei pe care o poart% rolurile vor fi sc@imbate; astfel ncr fiecare elev s poarte toate plriile. 1iecare plrie repre3int un mod de +ndire oferind o privire asupra in!ormaiilor, sentimentelor, 2udecilor, atitudinii po%itive, creativitii, controlului# Cum trebuie s se comporte cel care poart una din cele G plrii gnditoare:
P+L+ !A AL6+ P+L+ !A 'D!E &aut informaii 'pune ce simte despre ............ 4dentific +re0elile; elemente ne+ative; lacune etc. 6fer su+estii; propuneri; $eali3ea3 aprecieri po3itive Lenerea3 idei noi &aut alternative &e informaii avemM &e informaii lipsescM &um putem obine informaiileM Jsentimentul meu e c........? Jintuiia mea e c ...............? Jnu%mi place felul cum s%a procedat? &are sunt erorileM &e ne mpiedicM 7a ce riscuri ne e)punemM &are sunt obiectiveleM Pe ce se ba3ea3 aceste ideiM &are sunt avanta5eleM Putem face asta 0i n alt modM &um poate fi altfel atacat problemaM Lasim 0i o alt e)plicaieM

P+L+ !A "EA# + P+L+ !A #AL6E"+ P+L+ !A *E (E

P+L+ !A AL6AST +

Define0te problema &larific 'tabile0te conclu3ii

Putem sa re3umm aceste puncte de vedereM &are e urmtorul pasM &are sunt ideile principaleM

"ig &- *olurile plriilor gnditoare

% % % %

Avanta5e2 facilita3 participarea tuturor copiilorde3volt capacitatea creativ; capacitatea de comunicare; capacitile +ndiriide3volt abilitile de cooperare; sociale ale elevilorde3volt capacitatea metaco+nitiv elevului 9l a5ut pe acesta s identifice rolul care i se potrive0te cel mai bine:c. $etode i teHnici de fi:areA sistemati>are i evaluare interactiv de ?rup a cunotinelor i deprinderilor&

CiorcHinele "ste o metod interactiv de evaluare care stimulea3 +sirea cone)iunilor dintre concepte cu +rade diferite de +eneralitate. "tape2 % se scrie un cuvnt ( tem 9care urmea3 a fi cercetat: nivelul 4% se notea3 toate cenceptele; ideile; sinta+mele care au le+tur cu tema respectiv; tr+ndu%se linii ntre acestea 0i tema central % nivelul 44 % pe msur ce se scriu concepte noi; se trasea3 linii ntre toate ideile ce par a fi conectate % nivelul 444% activitatea se opre0te cnd se epui3ea3 toate ideile- se completea3 astfel un ciorc@ine care evidenia3 le+turi ntre concepte cu niveluri defirite de +eneralitate; de la abstract la concret% circ@inele se poate completa fie de la abstract la concret 9de la nivelul 4:; fie de la concret la abstract,ivelul 4 9+eneral (abstract: ,ivelul 44 ,ivelul 444 ,ivelul 4E 9concret:

"ig# &3 *epre%entarea etapelor metodei ciorchinele

$olul profesorului 0i al elevilor2 "DD&A86$D7 'olicit informaii 1ormulea3 ntrebri $estructurea3 'inteti3ea3 /onitori3ea3 "valuea3 'timulea3 'olicit informaii &6P444 &omunic Anali3ea3 &ompar Ar+umentea3 &ompletea3 &aut Asocia3 &orectea3 ")ersea3 &larific etc.

"ig# &G *olul pro!esorului i al elevilor n metoda piramidei

Turul ?aleriei "ste o metod interactiv de evaluare; n care elevii sunt solicitai s evalue3e produsele activitii. "tape2 % se formea3 +rupurilor de elevi% profesorul comunic sarcina de lucru ( o problem controversat cu mai multe soluii posibile % copii re3olv sarcina n +rupuri% se e)pun produse activitii pentru fiecare +rup; reali3ndu%se o +alerie ( e)po3iie% copiii fac turul +aleriei2 unul din membrii fiecrui +rup; J+@idul? a0teapt Jvi3itatorii? 9membrii celorlalte +rupuri: vi3itatorii reali3ea3 comentarii critice; observaii; ntrebri; idei; soluii 0i le notea3 pe o list de observaii% sunt reevaluate produsele prin utili3area listei de observaii fcute de cei care ai vi3itat Jstandul? lor Avanta5e2 % stimulea3 +ndirea; creativitatea 0i nvarea eficient% de3volt motivaia pentru nvare 0i implicarea activ a copiilor7imite2

aprecierile copiilor; mai ales a celor de vrste mici; au un caracter predominant subiectiv 9vor aprecia po3itiv lucrrile celor din +rupul su 0i ne+ativ pe cele ale cole+ilor din alt +rup:-

")emplu2 /etoda este foarte util n cadrul activitilor de Arte 9Abiliti practice; Pictur etc.:; unde evaluarea lucrrilor se reali3ea3 sub forma unei e)po3iii.

$etoda .A.!. B 7 rspunde @ A 7 arunc@ !. 7intero?Hea>C "ste o metod interactiv de evaluare prin care elevii sunt determinai s comunice ceea ce au nvat; printr%un 5oc de aruncarea unei min+i de la un copil la altul. $e+uli de desf0urare2 % cel care arunc min+ea pune o ntrebare; cel care o prinde rspunde la ntrebare 0i apoi pune alt ntrebare 0.a.% cine nu rspunde corect iese din 5oc 0i va rspunde cel care a pus ntrebarea 9are oca3ia de a arunca din nou min+ea:- dac nu 0tie s rspund este eliminat din 5oc 0i va rspunde cel care i%a pus lui ntrebarea 0.a.% n acest fel; n 5oc rmn cei mai bine pre+tii la tema rspectiv. /etoda poate fi utili3at n cadrul leciilor de evaluare sau n etapele de reactuali3are a cuno0tinelor sau reali3area feedbac=%ului. Avanta5e2 % de3volt abilitatea de comunicare interpersonal; de a pune ntrebri% asi+ur un feedbac= rapid al cuno0tinelor% este foarte motivant; se desf0oar sub form de 5oc% de3volt atenia distributiv 0i promtitudinea rspunsurilor.
")emplu2 7a 7imba romn; clasa a 4E%a; la un te)t studiat; pot fi utili3ate urmtoarele ntrebri2 &e 0tii despre [[[[[[.M &are sunt ideile principale din te)t [[[[[[.M Despre ce ai nvat n lecie [[[[[[.M &are sunt persona5ele principale din te)t [[[[[[.M Dnde ( cnd s%a petrecut aciunea [[[[[[.M &um 5ustifici faptul c [[[[[[.M &e i s%a prut mai +reu n lecie [[[[[[.M &um poi aplica cuno0tinele [[[[[[.M &e i s%a prut interesant [[[[[[.M

Lotus Bfloarea de nufrC Presupune deducerea de cone)iuni ntre idei; concepte; pornind de la o tem central; pe ba3a creia sunt definite alte < teme de studiu. "tape2

% % % % % %

&onstruirea dia+ramei'crierea temei centrale n centru dia+ramei"levii se +ndesc la idei principale ale temei- acestea se trec n petalele ce ncon5oar tema central; n sensul acelor de ceasornic1olosirea celor < idei drept idei principale pentru alte < subteme; drept teme centrale pentru alte Jflori de nufr?'e completea3 ct mai multe petale flori de nufr"valuarea ideilor cantitativ 0i calitativ-

"ig# &4 *epre%entarea gra!ic a @otusului

8rile conceptuale BLconceptual mapsGC = Hrile co?nitive BLco?nitive mapsGC = formulare de ar?umentare BFar?ument formsGC $epre3int o metod interactiv de evaluare care presupune completarea unui gra!ic n care sunt incluse conceptele de ba% 9a0e3ate n centrul +raficului:; puse n relaie cu conceptele subordonate 0i relaii 9 trimiteri ntre acestea# "tape2 % se scrie fiecare concept pe cte o foaie 0i fiecare e)emplu pe alte foi; de alt culoare% se aran5ea3 conceptele pe o foaie mare 9poster:; astfel2 cele +enerale sus; cele secundare 5os% se aran5ea3 conceptele astfel nct s decur+ unul din cellalt% se trasea3 linii de la conceptele de sus la cele de 5os; n funcie de relaia dintre ele 0i ntre conceptele de acela0i nivel-

% % %

se scriu cuvintele care definesc relaia 9pe liniile trasate:se trec e)emplelesee reali3ea3 @arta pe o foaie de @rtie. 'e pot utili3a dou variante de reali3are2 Eariana 42 profesorul stabile0te @arta 9conceptele 0i le+turile dintre ele:elevul completea3 spaiile din structura @riiEarianta 442 elevul construie0te @arta8A TA C'"CEPTUAL+ este un # A4!C cu "'(U ! repre3entnd C'"CEPTE "ig# &8 *epre%entarea gra!ic a hrii conceptuale le+nd perc@ile de e)primnd relaiile dintre perec@i cu T !$!TE ! avnd CU*!"TE (E LE#+TU +

Avanta5e2 de3volt capacitile superioare de +ndire 9conceptuali3are; +enerali3are; sc@emati3are:% promovea3 nvarea activ 0i con0tient; contrar memorrii mecanice% favori3ea3 nele+erea 0i aplicabilitatea cuno0tinelor% pot fi folosite n planificarea unor activitiDe asemenea; este foarte eficient demersul de construire a @rii conceptuale la nceputul activitii 0i apoi la sfr0itul ei; prin compararea celor dou @ri putnd fi astfel msurat pro+resul n nvarea conceptelor. 7imite2 % solicit mult timp de lucru% necesit eforturi intelectuale de nivel superior intense 0i bine diri5ate. %
")emplu2 construirea @rilor conceptuale pentru urmtoarele concepte transdisciplinare2 natur; sntate; /i@ai "minescu; $omnia.

2urnalul refle:iv B efle:ive (iarMC "ste o metod intractiv de evaluare prin care elevul este solicitat s reflecte3e asupra propriului proces de nvare; referitor la e)perienele trite; +nduri; opinii; impresii etc. Avanta5e2 % asi+ur de3voltarea abilitilor metaco+nitive ale elevilor% elevul 0i e)prim desc@is opiniile p3itive sau ne+ative 0i e)pectanele% ofer posibilitatea profesorului de a cunoa0te mai bine elevul; ce 0i dore0te de la activitatea didactic7imite2 % necesit timp pentru c trebuie completat periodic% elevii trebuie obi0nuii s emit puncte de vedere asupra propriei activiti.
4uncii ale metodei Autore+larea nvrii &ontrolul aciunilor desf0urate asupra sarcinii de nvare &ontrolul cunoa0terii obinute )ntre9ri la care elevul tre9uie s rspund &e ai nvat nouM &um ai nvatM &are dintre ideile discutate i s%au prut mai interesanteM &e dificulti ai ntmpinatM &e sentimente i%a tre3itM !n ce msur ceea ce ai nvat; i%a satisfcut a0teptrileM Dac ai putea sc@imba ceva; ce ai faceM Adau+ alte comentarii.

"ig# &H Cntrebri speci!ice n utili%area 2urnalului re!lexiv

d. $etode i teHnici de cercetare n ?rup& Proiectul de cercetare "ste o metod de nvare prin cercetare 0i aciune practic; n care elevii; pornind de la o tem de cercetare sunt pu0i ntr%o situaie real; autentic 0i trebuie s re3olve anumite sarcini cu o finalitate real9care corespunde unor necesiti reale la momentul dat:. /etoda are un caracter interdisciplinar; solicitnd de la elevi att cuno0tine teoretice; dar 0i abiliti practice. De aceea; n nvmntul primar; se folose0te n combinaie cu alte metode 9descoperirea. 8ipuri de proiecte2 % de investi+aie%aciune e).2 anc@ete; cule+eri; studii% de aciune ecolo+ic

e).2 de protecie a mediului ncon5urtor; de lupt mpotriva polurii; de nfrumuseare a spaiului% de activitate manual e).2 reali3area unor activiti practice de cre0tere a animalelor; de +rdinrit% de tip constructiv e).2 de confecionare a unor materiale; de construcie a unor modele ( aparate; strn+erea de materiale n vederea or+ani3rii unor evenimente ( e)po3iii% de tip re3olvare de probleme"tape2 % ale+erea proiectului% planificarea etapelor de aciune 9calendarul activitilor2 vi3ite; sc@imburi de e)perien; aciuni practice etc.:% reali3area propriu%3is a aciunilor planificate% aprecierea aciunilor 0i a re3ultatelor obinute sub form de concursuri; e)po3iii; pre3entarea unor produse ale proiectului. Avanta5e2 % de3voltarea abilitile aplicative% de3volt capacitatea de a lucra independent% cultiv +ndirea proiectiv% e)ersea3 capacitile intelectuale 0i creative% de3voltarea abilitilor de investi+are a unor fenomene; de re3olvare a unor situaii%problem% educ trsturile personalitii 9spirit de cooperare; de ec@ip; onestitate:.
")emplu2 n ciclul primar se pot reali3a microproiecte pentru investi+area mediului ncon5urtor; reali3area unor studii; reali3area unor aciuni practice.

!nvesti?aia n ?rup& "ste o metod de nvare; dar 0i de evaluare; care solicit elevilor re3olvarea unei situaii teoretice sau reali3area unei activiti practice prin aplicarea cuno0tinelor de care dispun n situaii noi; variate; avnd la dispo3iie o perioad de timp mai lun+ sau mai scurt. A investi+a nseamn2 a se documenta; a observa fenomene; a e)perimenta; a ale+e metode de lucru; a cule+e 0i interpreta date; a desprinde conclu3ii etc. "tape2 % definirea problemei% identificarea procedurilor care vor fi utili3ate n reali3area investi+aiei-

% % % % % % % %

documentarea; anali3a teoretic a temeicule+erea datelordiscutarea 0i interpretarea datelorpre3entarea raportului final. Avanta5e2 asimilarea de cuno0tinede3voltarea abilitile aplicativeofer elevilor posibilitatea de a aplica cuno0tinele n situaii noi; variatede3voltarea abilitilor de investi+are a unor fenomene.

Sarcini = e:erciii aplicative


")emplificai relaia dinamic dintre metod 0i procedeu didactic ntr%o situaie didactic concret. Anali3ai avanta5e 0i limite ale utili3rii metodelor e)po3itive; ntr%o situaie didactic concret. Anali3ai avanta5e 0i limite ale utili3rii metodelor conversative; ntr%o situaie didactic concret. Proiectai ansamblul de metode 0i procedee necesare reali3rii unei activiti didactice pe o tem la ale+ere 9nvmnt pre0colar:. Proiectai ansamblul de metode 0i procedee necesare reali3rii unei lecii pe o tem la ale+ere 9nvmnt primar:. "laborai o situaie%problem care s fie folosit n predarea unei activiti didactice ( lecii pe o tem la ale+ere. "laborai un studiu de ca3 care s fie folosit n predarea unei activiti didactice ( lecii pe o tem la ale+ere. &oncepei un 5oc de rol care s fie folosit n predarea unei activiti didactice ( lecii pe o tem la ale+ere.

e>olvai urmtorii itemi cu ale?ere multipl@ ale?ei o sin?ur variant& Ale+erea 0i utili3area corespun3toare a metodelor asi+ur2 o identificarea unitilor de coninut cu valoare formativ o nsu0irea mai u0oar a cuno0tinelor o pro+ramarea n timp a predrii%invrii o e)ersarea memoriei /etodele de predare nvare repre3int2 o orientri ce asi+ur cantitatea ma)im de informaie pentru un nivel corespun3tor de 0colari3are o strate+ii care prescriu pas cu pas; cu mare ri+uro3itate aciunile si operaiile predrii%invrii o ci de urmat in vederea atin+erii unor obiective instructiv% educative o enunuri 0i aplicaii fundamentale eseniale 0i repre3entative pentru fiecare disciplin. Procedeul didactic contituie o component2 o a metodei de predare%nvare o a principiului didactic o a unitii de coninut o a formei de or+ani3are a activitii didactice Ansamblul or+ani3at de procedee repre3int2 o continutul nvtmntului o principiul didactic o metoda didactic o strate+ia euristic Preci3ai care dintre enunurile de mai 5os se refer la ansamblul metodelor de predare2 o strate+ia didactic o te@nolo+ia didactic o te@nica de e)ecuie a unei aciuni o metodolo+ia procesului de nvmnt Ale+ei metoda care asi+ur formarea de noi structuri operatorii 2 o metoda e)erciiului o metoda conversaiei o metoda descoperirii o metoda demonstrrii

/etodele activ%participative pun accentul pe 2 o procesele cunoa0terii o motivele e)terioare o ndrumarea pas cu pas o dorina de a observa si a e)plica; de a investi+a &are din metodele pre3entate mai 5os implic cel mai mult elevii n nvare2 o demonstrarea o dialo+ul euristic o e)plicaia o modelarea /etodele activ%participative au n vedere reali3area unuia dintre obiectivele pre3entate2 o de3voltarea unor operaii lo+ice o de3voltarea memoriei o de3voltarea ima+inaiei reproductive o formarea unor repre3entri simbolice Ale+ei metoda care face parte din +rupa metodelor de e)plorare 0i descoperire2 o demonstrarea o lucrri e)perimentale o e)plicaia o e)erciiul Preci3ai care este metoda cuprins n +rupa metodelor de comunicare oral2 o nvarea prin descoperire o demonstrarea o 5ocurile didactice o conversaia Preci3ai care dintre enunurile de mai 5os se refer la metoda e)plicaiei2 o nfi0ea3 direct aspectele realitii ncon5uratoare o red verbal ima+inea unui obiect o precede desf0urarea unei activiti o de3vluie pe ba3a unei ar+umentaii; date noi &are dintre enunturile de mai 5os surpride esena conversaiei2 o observarea independent a unor obiecte si fenomene

o efectuarea unor investi+aii n informatiile e)istente n mintea elevilor o pre3entarea unor ima+ini o nfi0area unor aspecte ale realitii &are este condiia care asi+ur conversaiei re3ultatele dorite2 o ntrebrile s fie e)primate corect 0i simplu o rspunsurile s fie date n cor o timpul de +ndire s fie scurt o s fie puse ct mai multe ntrebri &rearea unor stri conflictuale; contradictorii constituie esena uneia dintre metodele pre3entate2 o metoda al+oritmi3rii o metoda descoperirii o metoda problemati3rii o metoda conversaiei. /etoda e)erciiului si metoda simulrii fac parte din2 o +rupa metodelor e)po3itive o +rupa metodelor de e)ploatare a realitii o +rupa metodelor ba3ate pe aciune o +rupa metodelor de comunicare oral &are dintre actiunile pre3entate sunt specifice activitilor practice2 o a 0ti o a observa o a nva o a nva s acione3i "sena nvrii prin dramati3are const n2 o imitarea unor aciuni 0i fapte o interpretarea unor roluri o ima+inarea unor situaii o imitarea unor ocupaii umane &apacitatea de or+ani3are 0i de diri5are a cunoa0terii; de elaborare a unor cuno0tine; desemnea3 funcia .................... a metodelor didactice2 o motivaional o instrumental o formativ educativ o co+nitiv

Preci3ai care dintre urmtoarele metode a5ut elevii s ptrund n lumea basmelor; fabulelor; le+endelor; miturilor M o e)plicaia o povestirea o descrierea o 5ocul didactic /etoda observrii presupune2 o observarea obiectelor 0i fenomenelor n condiii naturale de e)isten o e)ersarea unor comportamente o anali3a ideilor e)puse ntr%u test o reali3area unor aciuni demonstrative Bocul de rol este o metod care const n provocarea unor discuii plecnd de la o problem real sau fictiv. Distin+ei care din urmtoarele e)presii evidenia3 valoarea formativ a acestei metode. o 5ocul tebuie 5ucat pentru c face plcere 0i ocup timpul elevilor o este o metod eficient de asimilare a unor e)presii din pove0ti o stimulea3 modul de a +ndi; a simi; a aciona al alevilor pe ba3a statutului adoptat o verific corectitudinea 0i fidelitatea interpretrii unor te)te

6i9lio?rafie selectiv&
*oco0; /u0ata; 2AA2; 4nstruire interactiv. $epere pentru reflecie 0i aciune 9ed. a 44%a:; &lu5%,apoca2 "ditura Presa Dniversitar &lu5ean. *oco0; /u0ata- Bucan; Dana; 2AA7; 8eoria 0i metodolo+ia instruirii. 8eoria 0i metodolo+ia evalurii. $epere 0i instrumente didactice pentru formarea profesorilor; Pite0ti2 "ditura Paralela #5. &er+@it; 4oan; 1CC7; /etode de nvmnt; *ucure0ti2 "DP. &er+@it; 4oan; 2AA.; /etode de nvmnt; 4a0i2 "ditura Polirom. &o5ocariu; 2AA2; Eenera /i@aela; teoria 0i metodolo+ia instruirii; *ucure0ti2 "DP. &uco0; &onstantin; 1CC<; Psi@opeda+o+ie pentru e)amenele de definitivare 0i +rade didactice; 4a0i2 "ditura Polirom.

&uco0; &onstantin; 2AA.; 4nformati3area n educaie. Aspecte ale virtuali3rii formrii; 4a0i2 "ditura Polirom. "3ec@il; 7iliana; Pi0i % 73rescu; /i@aela; 2AA2; 7aborator pre0colar +@id metodolo+ic 9ed. a 44%a rev.:; *ucure0ti2 "ditura EU4nte+ral. 4onescu; /iron; 2AA2; 'trate+ii de activi3are a elevilor n procesul didactic; &lu5%,apoca2 "ditura Dniversitii. 4onescu; /iron- &@i0; Easile; 2AA1; Didactica modern; &lu5%,apoca2 "ditura Dacia. 4ucu; $omi; 2AA<; 4nstruirea 0colar; 4a0i2 "ditura Polirom. Bin+a; 4oan; 4strate; "lena; 2AA<; /anual de peda+o+ie; *ucure0ti2 "ditura All. $adu; 4oan 8.- "3ec@il; 7iliana; 2AA.; Didactica. 8eoria instruirii; Pite0ti2 "ditura Paralela #5. ,icola; 4oan; 1CC#; Peda+o+ie; *ucure0ti2 "DP. 6prea; &ren+ua%7crmioara; 2AA7; 'trate+ii didactice interactive 9ed. a 44%a:; *ucure0ti2 "DP. Pni0oar; 4on%6vidiu; 2AA<; &omunicarea eficient; 4a0i2 "ditura Polirom. Pni0oar; 4on%6vidiu- Dobridor; 4on%,e+re; 2AA5; Ptiina nvrii; 4a0i2 "ditura Polirom. Pi0i; 73rescu /i@aela; 2AA5; Psi@olo+ia educaiei pre0colarului 0i 0colarului mic; Pite0ti2 "ditura #5. Pi0i; 73rescu /i@aela; 8udor; 'ofia 7oredana- 'tan; /aria /a+dalena; 2AAC; A fi 0i a deveni educator. *une practici n nvmntul pre0colar 0i primar; Pite0ti2 "ditura Dniversitii din Pite0ti. Eoiculescu; "l.; 2AA1; Peda+o+ie pre0colar; *ucure0ti2 "ditura Aramis.

TE$A 1 $!2L'ACELE (E )"*+,+$-"T


'6!ECT!*E *!5ATE P !" STU(!UL TE$E!& Anali3a funciilor peda+o+ice a mi5loacelor de nvmnt Descrierea mi5loacelor de nvmnt specifice nvmntului pre0colar 0i primar Anali3a e)i+enelor psi@opeda+o+ice n utili3area mi5loacelor de nvmnt 4dentificarea valenelor peda+o+ice ale mi5loacelor te@nice de nvmnt ")emplificarea unei situaii didactice concrete de utili3are a mi5loacelor te@nice de nvmnt 9nvmntul pre0colar ( primar: Ar+umentarea aspectelor po3itive 0i a limitelor utili3rii calculatorului ca mi5loc de nvmnt n nvmntul pre0colar ( primar SU6TE$E& 1. Delimitri conceptuale 2. &lasificarea mi5loacelor de nvmnt 3. 1unciile peda+o+ice ale mi5loacelor de nvmnt #. /etodolo+ia utili3rii mi5loacelor de nvmnt 5. Descrierea mi5loacelor de nvmnt specifice nvmntului pre0colar 0i primar 'arcini ( e)erciii aplicative *iblio+rafie selectiv C'"CEPTE7C8E!E& mi5loacelor de nvmnt; materiale didactice; caracter polivalent; mi5loace audio%vi3uale; mi5loace te@nice; mi5loace multimedia; soft educaional

%. (elimitri conceptuale
$ateriale didactice 9concept utili3at foarte des n practica 0colar: se refer la materialele intuitive care a5ut direct; imediat la reali3area procesului didactic. Pro+resul te@nolo+iei a determinat nlocuirea acestui concept cu cel de mi2loace didactice# .aterialele didactice cuprind instrumentele didactice >tradiionale? utili3ate n procesul didactic; fiind o parte component a mi2loacelor didactice# $iJloacele didactice = de nvmnt = de instruire este un concept cuprin3tor care desemnea3 totalitatea resurselor materiale produse ori adaptate 0i selectate n conformitate cu criterii peda+o+ice 0i psi@olo+ice; n scopul reali3rii obiectivelor instructiv educative ale procesului de nvmnt. Acestea cuprind pe ln+ instrumentele didactice tradiionale; mi5loacele te@nice; audio%vi3uale 0i electronice.

.. Clasificarea miJloacelor de nvmnt


!n literatura peda+o+ic se ntlnesc modaliti diferite de clasificare a mi5loacelor didactice. Pre3entm n cele ce urmea3 cteva dintre cele mai repre3entative. % % % % % % Dup evoluia istoric 9'c@ramm; 1C77- 4onescu; &@i0; 2AA1:2 mi5loace de nvmnt din +eneraia 4 9tabl; manuscrise; obiecte de mu3eu:mi5loace de nvmnt din +eneraia 44 9manualul; te)te imprimate:mi5loace de nvmnt din +eneraia 444 9foto+rafia; diapo3itivul; nre+istrri sonore; filmul 0i televi3iunea:mi5loace de nvmnt din +eneraia 4E 9te@nicile moderne; ma0inile de instruire:mi5loace de nvmnt din +eneraia E 9calculatorul electronic:mi5loace de nvmnt din +eneraia E4 9noile te@nolo+ii de comunicare TTT; e%mail; 4P 8eep@onX; videoconferine:. Dup !uncia pe care o ndeplinesc 9&er+@it; 1CC<:2 de informare 0i demonstrare2 materiale intuitive naturale 9plante; roci; substane c@imice; aparate; instrumente:-

% % % %

substitute tridimensionale ale realitii 9mula5e; mac@ete; corpuri +eometrice:; substitute bidimensionale ale realitii 9foto+rafii; albume; tablouri; documente; cri; albume; atlase; dicionare; tablouri; panouri: repre3entri simbolice 9simboluri verbale; repre3entri +rafice; numere 0i formule matematice ( fi3ice( c@imice; +rafice; note mu3icale:de e)ersare 0i formare a deprinderilor2 instrumente de laborator; instrumente mu3icale; aparate sportive; ec@ipament de atelier; trusede raionali3are a timpului didactic2 modele; tipare; 0abloane; 0tampile; @ri de contur; ma0ini de multiplicat; calculatoare de bu3unar; computere etc. de verificare 0i evaluare a re3ultatelor 0colare2 teste; referate; proiecte; portofolii; computere etc. te@nice2 vi3uale 9epiproiectorul; epidiscolul; diascolul; videoproiectorul; camera de luat vederi; instalaia video: audio 9radioul; pic=%up; ma+netofon; casetofon; reportofon; plaXer%&D: audio%vi3uale 9videocasetofon; camer de luat vederi n cone)iune cu un monitor 8E:

/. 4unciile peda?o?ice ale miJloacelor de nvmnt


/i5loacele didactice ndeplinesc n procesul didactic urmtoarele funcii2 % de comunicare 9transmit informaii despre obiectele; faptele; fenomenele; procesele studiate:% ilustrativ demonstrativ 9susin; ilustrea3 un fapt; o afirmaie; servesc ca instrumente utili3ate de profesor n reali3area un e)periment sau o demonstraie:- mi5loacele didactice au rolul de a susine procesul de nvare 0i de a valori3a coninutul supus nvrii% stimulativ ( de motivaie a nvrii 9stimulea3 curio3itatea; interesul pentru cunoa0tere:% formativ educativ 9prin modul n care sunt concepute 0i utili3ate ele contribuie la formarea +ndirii lo+ice; a capacitilor de anali3 0i sinte3; la activarea ateniei- sunt instrumente mediatice n formarea

unor deprinderi psi@omotrice- facilitea3 activitatea independent a elevilor:% de raionali3are a efortului de nvare 9servesc ca instrumente care faclitea3 0i optimi3ea3 eforturile elevilor:% de evaluare a perfomanelor 0colare 9sunt utili3ate n aciunea de evaluare a randamentului 0colar al elevilor:. Dtili3area mi5loacelor didactice n situaii educaionale concrete evidenia3 c un anumit mi5loc didactic ndepline0te o funcie n mod predominant; dar; indirect; vi3ea3 0i celelalte funcii. Aceasta nseamn c un mi5loc didactic ndepline0te toate funciile n ponderi diferite n funcie de situaia educaional creat; avnd astfel un caracter polivalent.

0. $etodolo?ia utili>rii miJloacelor de nvmnt


"ficiena mi5loacelor de nvmnt n procesul didactic este determinat pe de o parte de calitatea lor; dar 0i de metodolo+ia folosit de profesor pentru inte+rarea acestora n activitatea didactic. 'elecia anumitor tipuri de mi5loace de nvmnt se reali3ea3 n raport cu funcia lor didactic; de msura n care asi+ur caracterul complementar al predrii 0i nvrii. 6 selecie a mi5loacelor dup criteriul tradiional modern; a0a cum e)ist n pre3ent tendina de a utili3a cu precdere mi5loace moderne n defavoarea celor tradiionale sau invers; nu este o soluie potrivit. 8oate mi5loacele sunt eficiente n condiiile n care sunt folosite adecvat n fiecare situaie educaional concret. Dtili3area unui sin+ur tip de mi5loc; indiferent de cate+oria din care face parte; nu asi+ur ma)imul de eficien- mi5loace de nvmnt de diferite tipuri vor fi selectate 0i combinate n funcie de situaia educaional concret; n cadrul unei strate+ii didactice creat de profesor n raport cu celelalte componente ale procesului de nvmnt. Potenialul peda+o+ic al mi5loacelor de nvmnt depinde n mare msur de competenele 0i miestria peda+o+ic a profesorului n proiectarea 0i utili3area lor; de modul n care acesta prelucrea3; interpretea3 0i restructurea3 informaiile transmise cu a5utorul mi5loacelor. !n acest sens; selecia mi5loacelor de nvmnt 0i valorificarea potenialului peda+o+ic al acestora se va reali3a n funcie de urmtoarele criterii:

a. n raport cu celelalte componente ale procesului de nvmnt 9ca parte component a unei strate+ii didactice:2 % obiectivele didactice urmrite% specificul activitii didactice 9tipul de activitate ( lecie:% +radul de compatibilitate ntre metodele 0i mi5loacele didactice folosite% adaptarea mi5loacelor la sarcinile care vor fi reali3ate n activitate% natura 0i modul de or+ani3are a coninutului didactic% particularitile de vrst 0i ritmul de lucru al elevilorb. n raport cu randamenul 0colar al elevilor2 % eficiena lor n transmiterea unor informaii noi 0i n formarea unor deprinderi 0i priceperi intelectuale % msura n care ele vor facilita ndrumarea efortului intelectual al elevilor% +radul n care vor asi+ura activi3area elevilorc. competene metodolo+ice ale educatorului2 % creativitatea peda+o+ic a acestuia n selectarea; combinarea 0i utili3area mi5loacelor ddiactice% competenele te@nice ale educatorului 9cunoa0terea; utili3area 0i valorificarea potenialului mi5loacelor te@nice:d. er+onomia spaiului 0colar % calitatea mi5loacelor didactice% a0e3area bncilor% iluminat% vi3uali3area mi5loacelor didactice. % % % % % % % Criterii de evaluare a eficienei miJloacelor de nvmnt& calitatea mi5loacelor didactice utili3ateorientarea coninutului de idei+radul de participare al elevilor la activitate nivelul de stimulare a interesului pentru nvareantrenarea capacitilor intelectuale ale elevilorcapacitatea euristic 9msura n care le facilitea3 elevilor accesul la descoperire; i determin s fac comparaii; s re3olve situaii% problem etc.:capacitatea operaional 9msura n care facilitea3 de3voltarea unor deprinderi 0i priceperi practice:potenialul motivaional 9stimularea 0i de3voltarea aptitudinilor; a spiritului de creaie:.

1. (escrierea miJloacelor de nvmnt specifice nvmntului precolar i primar


$iJloace audio < vi>uale $epre3int ansamblul obiectelor 0i instrumentelor care transmit informaie peda+o+ic ce va fi perceput de elevi prin simurile auditiv 0i ( sau vi3ual. Acestea sunt2 % tabla 9suport pentru pre3entarea de sc@eme; +rafice; idei; re3olvarea de e)erciii; reali3area de sinte3e etc.:% !lipchart-ul 9suport de @rtie de dimensiuni mari utili3at pentru scrierea ideilor; sc@emelor; +raficelor etc.:% tabla magnetic % manualul 9 manualele alternative 9instrument de nvare penru elevindepline0te funcii de informare; de motivare; de +@idare a nvrii; formativ%educativ:; % materiale naturale % materiale conservate 9redau obiectele pstrnd caracteristicile de form 0i mrime- e). ierbare; insectare; materiale biolo+ice prelevate:% mi2loace bidimensionale 9redau fidel ima+inea unui obiect; avnd funcie informativ dar 0i motivaional- e). foto+rafii; picturi; desene; documente; @ri; atlase; plan0e; ilustraii; albume; tablouri:% mi2loace tridimensionale 9substitute care reproduc obiecte 0i fenomene care nu pot fi studiate datorit dimensiunilor sau nu sunt accesibile contactului direct- e). mula5e; mac@ete; corpuri +eometrice; +lob pmntesc; forme de relief miniaturi3ate; @arta; corpul uman; structura planetei; aparate 0i ma0ini etc:. $iJloace audio7vi>uale teHnice $epre3int ansamblul mi5loacelor de nvmnt care utili3ea3 suport te@nic pentru transmiterea informaiei peda+o+ice. !n funcie de caracterul static sau dinamic al ima+inii pre3entate; ele sunt2 % mi5loace te@nice care redau ima+ini statice2 retroproiectorul 9folii: epiproiectorul 9foto+rafie: diascopul 9diafilm: diaproiectorul 9diapo3itive: % mi5loace te@nice care nre+istrea3 0i redau sunetul2 radioreceptor 9emisiuni radio:

casetofon; ma+netofon; reportofon 9&D; casete; ben3i ma+netice: mi5loace te@nice care redau ima+ini dinamice2 telereceptorul 9emisiuni 8E: cineproiectorul 9film: calculatorul 9&D; DED: mi5loacele multimedia-

Pre3entm; n continuare; cteva caracteristici specifice acestora2 "oliile transparente % suporturi pe care sunt redate idei; concepte eseniale; sc@eme; tabele etc. cu a5utorul retroproiectorului; cu rolul de a pre3enta structuri teoretice sau practice sinteti3ate; eficienti3nd efortul de predare al profesorului 0i cel de nvare al elevului:% pot fi utili3ate spre sfr0itul 0colaritii mici; dac elevii dovedesc capacitatea de a interpreta structuri informaionale:iapo%itivele % suporturi pe care sunt imprimate ima+ini ce pot fi redate pe un ecran cu a5utorul unui aparat numit diaproiector; putnd fi mrite sau mic0orate% au rolul de a ilustra ceea ce se comunic verbal% sunt utili3ate mai ales n nvmntul pre0colar; avnd un puternic efect motivaional asupra elevilorCnregistrri audio % suporturi care redau cu fidelitate materialul nre+istrat% sunt folosite frecvent n nvmntul pre0colar 0i primar; fie ca suport ilustrativ 9n activitile de limbi strine pentru a reda modele corecte de pronunare:; fie ca suport afectiv%motivaional 9n cadrul activitilor creative:"ilmul didactic % metodolo+ia utili3rii filmului didactic2 selecia filmului n funcie de obiectivele didactice urmrite nainte de difu3area filmului; profesorul va face o introducere n care va stabili espectele ce trebuie urmrite- poate utili3a un plan de idei; care s +@ide3e atenia elevilor dup pre3entarea filmului se vor reali3a discuii pentru clarificarea informaiilor transmise-

avanta5e2 ofer posibilitatea de a pre3enta materiale abstracte; pe cale vi3ual 0i auditiv pot fi redate procese; fenomene; fcnd posibil nele+erea mecanismelor de producere a lor permite reproducerea unor procese 0i fenomene n ritm lent pentru a putea fi nelese stimulea3 funciile co+nitive; interesele de cunoa0tere ale elevilor; cre0te capacitatea de retenie a materialului informaional. sunt folosite frecvent n nvmntul pre0colar 0i primar; fie ca suport ilustrativ 9n activitile de limbi strine pentru a reda modele corecte de pronunare:; fie ca suport afectiv%motivaional 9n cadrul activitilor creative:-

1misiunile ;> % constituie un mi5loc educaional cu multiple valene educative; determinate de urmtoarele avanta5e pe care le ofer2 pre3int fenomene care nu sunt accesibile direct datorit distanelor n spaiu; derulrii lor n intervale mari de timp; din cau3a dimensiunilor mari etc difu3ea3 informaia rapid ofer o diversitate de informaii; din domenii variate n cadrul nvmntului la distan sunt difu3ate lecii; emisiuni cu coninut 0colar% la vrstele mici pot fi valorificate n cadrul activitilor formale2 emisiunile pentru copii filmele de desen animat; de0i acestea din urm sunt n ultimii ani foarte controversate datorit coninutului lor violent; cu efecte ne+ative asupra de3voltrii personalitii copiilor nre+istrri video ale unor secvene din eminiunile 8E; n funcie de coninutul 0ctiinific pe care l ofer 0i pe care profesorul le poate utili3a n cadrul activitilor de la 0coal.i2loacele multimedia % cuprinde ansamblul suporturilor electroma+netice 9cu nre+istrare di+ital: purttoare de informaie structurat n sub form de secvene de instruire; fra+mente demonstrative; materiale tip te)t de lecturat; materiale de simulare.

% %

Dtili3ea3 elemente multimedia; care mbin textul cu imaginea static sau animat cu gra!ica; cu sunetul 0i cuvntul; !ilme scurte:. acestea sunt2 softurile educaionale repre3int pro+rame analitice n form electronic- sunt pro+rame ( cursuri nre+istrate pe suport electroma+netic- un soft educaional este structurat astfel2 obiective; coninuturi specifice or+ani3ate sub form de secvene de nvare; strate+ii didactice de predare%nvare 0i evaluare suporturi electroma+netice 9&D; DED; disc@ete; placa de sunet 0i bo)e active: cu secvene audio%video nre+istrat suporturi electroma+netice cu materiale descrcate de pe 4nternet 9&D%$6/; cursuri on%line: reviste; cri; cursuri electronice casete video; transmisii video casete audio; transmisii audio comunicare asincron prin e-mail; listservs, Pebblogs; !orumuri de discuii' comunicare sincron prin chat, videocon!erine, telecon!erine, ntlniri on-line.

Sarcini = e:erciii aplicative


Anali3ai specificul mi5loacelor de nvmnt n nvmntul pre0colar. Anali3ai specificul mi5loacelor de nvmnt n nvmntul primar. Pre3entai aspecte po3itive 0i(sau ne+ative ale utili3rii calculatorului ca mi5loc de nvmnt n nvmntul pre0colar 0i primar. ")emplificai o situaie didactic concret de utili3are a mi5loacelor te@nice de nvmnt 9nvmntul pre0colar ( primar:.

4dentificai criterii de calitate pe care trebuie s le ndeplineasc mi5loacele de nvmnt pentru a fi utili3ate n activitile didactice.

6i9lio?rafie selectiv&
&er+@it; 4oan- Elsceanu; 7a3r; 1CC<; &urs de peda+o+ie; 8ipo+rafia Dniversitii din *ucure0ti. &o5ocariu; Eenera /i@aela; 2AA2; 8eoria 0i metodolo+ia instruirii; *ucure0ti2 "DP. &uco0; &onstantin; 2AA.; 4nformati3area n educaie. Aspecte ale virtuali3rii formrii; 4a0i2 "ditura Polirom. 4onescu; /iron- &@i0; Easile; 2AA1; Didactica modern; &lu5%,apoca2 "ditura Dacia. 4ucu; $omi; 2AA<; 4nstruirea 0colar; 4a0i2 "ditura Polirom. Bin+a; 4oan; 4strate; "lena; 2AA<; /anual de peda+o+ie; *ucure0ti2 "ditura All. $adu; 4oan 8.- "3ec@il; 7iliana; 2AA.; Didactica. 8eoria instruirii; Pite0ti2 "ditura Parallela #5. 8eodor; /onica; >Probleme peda+o+ice ale folosirii mi5loacelor de nvmnt n lecie?; n >$evista de peda+o+ie?; nr. C ( 1C<A. 8eodor; /onica; >/i5loacele de nvmnt n a doua 5umtate a secolului al \\ lea?; n >$evista de peda+o+ie?; nr. # ( 1CCA.

TE$A 3 4' $E (E ' #A"!5A E A P 'CESULU! (E )"*+,+$-"T


'6!ECT!*E *!5ATE P !" STU(!UL TE$E!& &aracteri3area sistemului de nvmnt pe clase 0i lecii Anali3a leciei ca modalitate fundamental de or+ani3are a procesului de nvmnt Pre3entarea tipurilor 0i variantelor de lecii ( activiti didactice Descrierea structurii diferitelor tipuri de lecii "laborarea unui proiect de lecie ( activitate didactic pentru fiecare tip de lecie ( activitate didactic Ar+umentarea valenelor formative ale utili3rii activitii pe +rupe n nvmntul primar 0i pre0colarSU6TE$E& 1. 6r+ani3area procesului de nvmnt 1.1. 1ormele de or+ani3are a procesului de nvmnt 1.2. 6r+ani3area procesului de nvmnt pe clase 0i lecii 1.3. Alte sisteme de or+ani3are a procesului de nvmnt 2. 2. 7ecia % modalitate fundamental de or+ani3are or+ani3are a procesului de nvmnt 2.1. Definire 2.2. 'tructura leciei ( activitii didactice2.3. 8ipuri de activiti didactice 9nvmntul pre0colar:2.#. 8ipuri de lecii 9nvmntul primar:2.5. 1orme de reali3are a activitii de instruire n nvmntul primar 0i pre0colar 9frontal; individual; +rupal; n colaborare: 3. /odaliti de or+ani3are alternative a procesului de nvmnt 'arcini ( e)erciii aplicative *iblio+rafie selectiv C'"CEPTE7C8E!E& forme de or+ani3are a procesului de nvmnt; lecia ( activitate didactic; clasa de elevi ( +rupa de copii; activiti para0colare; activiti peri0colare; activitate frontal; activitate individual; activitate pe +rupe; activitate n colaborare; nvarea prin cooperare; nvarea prin competiie.

%. 'r?ani>area procesului de nvmnt


%.%. 4ormele de or?ani>are a procesului de nvmnt 4ormele de or?ani>are a procesului de nvmnt repre3int structura or+ani3atoric; adic cadrul de or+ani3are 0i desf0urare a activitilor didactice formale 0i nonformale; ansamblul modalitilor specifice de reali3are a procesului de nvmnt. Clasificarea nvmnt& % % % formelor de or?ani>are a procesului de

Dup ponderea activitii !rontale, de grup sau individuale: activiti frontale2 predomin activitatea desf0urat cu ntrea+a clas de eleviactiviti de +rup2 predomin activitatea desf0urat cu +rupuri de eleviactiviti individuale2 predomin activitatea desf0urat individual; sarcinile de nvare sunt individuale. Dup strategia didactic predominant: activiti care utili3ea3 strate+ii de comunicare2 predomin metodele didactice de comunicare 9de3bateri; e)punerea; e)plicaia etc.:activiti care utili3ea3 strate+ii de cercetare2 predomin metode didactice ba3ate pe cercetarea elevilor 9studiul de ca3; descoperirea etc.:activiti care utili3ea3 strate+ii e)perimentale2 predomin metodele didactice e)perimentale 9e)perimentul; proiectul; lucrri practice etc.:activiti care utili3ea3 strate+ii aplicative2 predomin metode didactice aplicative 9lucrri practic aplicative; modelarea etc.:. Dup locul de des!urare: activiti or+ani3ate n mediul 0colar sub ndrumarea profesorului 9n clas; laboratoare; ateliere; cabinete:activiti or+ani3ate n mediul e)tra0colar sub ndrumarea unor persoane speciali3ate 9n teatre; mu3ee; case de cultur; tabere; cluburi; cercuri 0tiinifice etc.:.

% % % %

% %

% %

Dup !ormele educaiei cu care corelea%: activiti formale 9reali3ate n 0coal n concordan cu normele 0colare:activiti nonformale 9reali3ate n cadre instituionali3ate altele dect 0coala n concordan cu normele de or+ani3are specifice:. Acestea sunt2 activiti paracolare 9activiti care se desf0oar n mediul socio%profesional2 initi economice; 0tiinifice; frime etc.: activiti pericolare 9activiti care se desf0oar n mediul socio%cultural2 biblioteci; cluburi; mu3ee; case de cutur; cercuri 0ciinifice etc.:. activiti informale 9reali3ate aleatoriu; nediri5at; nesistematic n afara unui cadru instituionali3at:. Din punct de vedere al construciei curriculumului: activiti curriculare 9or+ani3ate n funcie de cerinele curriculumului 0colar truc@i comun sau curriculum la deci3ia 0colii:activiti e)tracurriculare 9or+ani3ate n funcie de opiunile cadrului didactic 0i ale elevilor; neprev3ute n curriculum%ul 0colar sebri; e)cursii; vi3ite etc:.

% %

%... 'r?ani>area procesului de nvmnt pe clase i lecii &aracteristici2 % activitatea didactic se reali3ea3 cu colective de elevi% e)ist o anumit perioad de 0colari3are 0i personal calificat% elevii sunt +rupai pe clase; n funcie cu vrsta cronolo+ic 9unde este ca3ul; se ine cont 0i de vrsta mental; nivelul de pre+tire al elevului:% trecerea elevilor de la un an la altul se reali3ea3 pe ba3a promovrii 9n funcie de re3ultatele obinute:% coninutul instructiv educativ este structurat pe discipline de nvmnt ( teme; reparti3at pe cicluri 0colare 0i pe ani de studiu; conform planului de nvmnt% coninutul disciplinelor ( temelor este stabilit prin pro+rame pentru fiecare an de studiu; 0i mprit pe uniti de coninut ( subteme ( capitole% pro+ramul 0colar este or+ani3at pe an 0colar avnd o structur proprie fiecrui sistem de nvmnt 9semestre; trimestre:% pro+ramul unei 3ile se desf0oar pe ba3a unui orar 0colar-

procesul de instruire se reali3ea3 cu toi membrii clasei prin lecii 0i forme de or+ani3are alternative.

6r+ani3area procesului de nvmnt pe clase 0i lecii presupune respectarea a trei aspecte psi@opeda+o+ice2 a# Eruparea elevilor pe clase +constituirea clasei de elevi, Clasa de elevi repre3int o +rupare de elevi cu un anumit +rad de omo+enitate determinat de +ruparea elevilor dup urmtoarele criterii2 % vrst cronologic clasa reune0te elevi care au apro)imativ acea0i vrst cronolo+ic- pot aprea ns diferene de vrst de 1%2 ani ntre elevi 9amnare; mbolnvire; repetarea clasei etc:% particulariti psiho!i%ice comune specifice nivelului de de3voltare onto+enetic; caracteristic diferitelor vrste 9ve3i profilul psi@olo+ic al fiecrei vrste:De0i e)ist aceste caracteristici comune specifice vrstei; copiii se deosebesc prin caracteristici individuale cu influen foarte mare asupra performanelor 0colare 9de3voltarea intelectual; starea de sntate; capacitatea de efort 0i de nvare:% nivel de pregtire apropiat 9pre+tire anterioar; nivel de de3voltare a deprinderilor 0i priceperilor etc.:&u ct diferenele dintre membrii clasei sunt mai mari; cu att nivelul de etero+enitate la nivelul clasei cre0te. Practic; activitatea didactic se reali3ea3 cu clase de elevi etero+ene. Din acest considerent; pentru asi+urarea performanelor 0colare sunt utili3ate diferite modaliti de reali3are a activitii didactice cu clase de elevi etero+ene2 % mbinarea activitii didactice cu ntre+a clas cu activiti adaptate la necesitile unor +rupuri de elevi 9activiti de recuperare cu elevii care au dificulti de nvare; activiti de pre+tire intensiv a elevilor cu aptitudini; activiti de aprofundare n domenii de cunoa0tere distincte:% mbinarea activitilor de diri5are cu momente de munc independent% alternarea activitilor frontale cu cele or+ani3ate pe +rupuri 0i cu cele individuale% diferenierea sarcinilor de lucru din punct de vedere al dificultii 0i volumului de munc% stimularea a5utorului reciproc dintre elevi.

b# :es!urarea procesului de nvmnt pe lecii Lecia repre3int forma principal de or+ani3are a activitii didactice cu clase de elevi etero+ene. 7ecia repre3int activitatea comun a profesorului cu elevii clasei n vederea reali3rii unor obiective instructiv educative determinate n funcie de care se predau coninuturi didactice 0i se or+ani3ea3 activiti de nvare ale elevilor. c# Parcursul colar ale elevilor Parcursul 0colar ale elevilor se refer la evoluia acestora de%a lun+ul unei perioade de 0colari3are 9ciclu 0colar ( an 0colar: caracteri3at prin performanele 0colare obinute de elevi n raport de obiectivele instructiv%educative vi3ate pe termen lun+ ( scurt. %./. Alte sisteme de or?ani>are a procesului de nvmnt Acestea pot fi anali3ate din dou perspective2 a. ca alternative la sistemul de nvmnt pe clase i lecii: Alternativ Sistemul monitorial % % Planul (alton % % % Caracteristici e)perimentat de *ell 0i 7ancaster; la sfr0itul sec. al \E444%lease reali3ea3 o instruire n cascad2 profesorul instruie0te un numr restrns de elevi care devin monitori 0i vor instrui ali eleviiniiat de Welen Par=@urst; la nceputul sec. \\ n ora0ul Dalton din '.D.A.se or+ani3ea3 clase pe disciplineactivitatea se desf0oar n laboratoare pe discipline dotate cu materiale de studiu ordonate dup +radul de dificultate 0i comple)itateelevii studia3 independent; conform unui pro+ram individual Jcontract?; +@idai de profesorpromovarea elevilor de la o etap la alta se reali3ea3 pentru fiecare elev n parte n funcie de nivelul de asimilare a coninutului dat; iniiat de &arleton Y. Yas@burne; la nceputul sec. \\-

% % Sistemul Ninnet;a %

$etoda (ecrolM Ba centrelor de interesC

Sistemul proiectelor

$etoda 4reinet Bmetoda naturalC

$etoda (ottrens

$etoda o?er Cousinet Ba muncii pe ?rupeC Planul 2ena

% se or+ani3ea3 clase pe materii; elevii pot fi n clase diferite la materii diferite% promovea3 nvmntul individuali3at; n funcie de ritmul 0i nclinaiile individuale ale copiilor% iniiat de 6vide DecrolX; la nceputul sec. \\% procesul de nvmnt este or+ani3at pe clase% coninutul didactic este difereniat pe centre de interes, adic pe teme care corespund nevoilor 0i curio3itii elevilor% se lucrea3 pe patru Jcentre de interes?2 @ran; aprare contra intemperiilor; lupt mpotriva prime5diilor; nevoia de activitate n comun% elaborat de Yilliam W. Kilpatric=; la nceputul sec. \\% activitatea se desf0oar pe +rupe sau individual% metoda utili3at este metoda proiectelor% activitatea didactic se reali3ea3 pornind de la teme de interes pentru elevi; sinteti3nd informaii din diverse domenii 0tiinifice% este o variant a metodei DecrolX; e)perimentat de &elestin 1reinet n 1rana; la nceputul sec. \\% n 0coal sunt utili3ate imprimeriile elevii 0i tipresc sin+uri manualele din te)te compuse de ei n0i0i% conceput de $obert Dottrens; la nceputul sec. \\% promovea3 nvmntul individuali3at; ba3at pe utili3area fi0elor de lucru individuale% activitatea se desf0oar pe +rupe; n funcie de particularitile de vrst ale elevilor% activitatea de ba3 este 5ocul% iniiat de Peter Peterson; la nceputul sec. \\% activitatea se desf0oar pe +rupe formate din elevi de vrste diferite; ntre care e)ist o diferen de 2%3 ani2 .%C ani; C%12 ani; 13%1# ani% planul de nvmnt este stabilit pentru fiecare

$etoda 6oucHet

Sistemul $annHeim

+rup de elevi% se ba3ea3 pe activitatea direct a elevului; % curriculum este structurat pe teme; pentru fiecare tem elevii reali3ea3 o di3ertaie pe care s o susin n clas% iniiat de dr. 'ic=in+er; la nceputul sec. \\% activitatea se desf0oar pe +rupe formate din elevi dup criteriul de3voltrii intelectuale2 clase cu elevi dotai; clase cu elevi slabi; clase cu elevi mediocrii-

"ig# )I Alternative educaionale la sistemul de nvmnt pe clase i lecii

b. ca alternative educaionale actuale +noile educaii,: Alternativ Bnoile educaiiC Peda?o?ia Naldorf Caracteristici % activitatea se desf0oar cu clase de elevi, formate din elevi cu acea0i vrst% componena clasei nu se modific n timprepetarea clasei nu este acceptat; dect n ca3uri deosebite; cnd se decide c elevul este ntr3iat din punct de vedere psi@ic 0i fi3ic% un loc important n curriculum 0colar l au artele 9lucrul manual; arti3anatul; torsul; esutul; sculptura; pictura; for5area; modelarea etc.:; limba2ul 9vorbire; scriere; lectur:; istoria, geogra!ia, limbile strine, matematica, tiinele, activiile corporale, religia% relaia profesor elev se ba3ea3 pe respect reciproc 0i ntra5utorare% promovea3 principiul e+alitii ntre elevi; indifederent de ras; etnie; reli+ie; se) etc.% accentuea3 colaborarea 0coal familie; implicarea direct a prinilor n or+ani3area activitii 0colare% promovea3 educaia centrat pe elev% activitatea se desf0oar cu grupuri de elevi pe centre de activitate n funcie de interesele 0i nevoile elevilor 9centre de lectur; 0tiine; matematic; arte; teatru; 5ocuri etc.:-

Pro?ramul 9M Step

Step

Educaia $ontessori

% utili3ea3 metode didactice ba3ate pe cercetare 0i descoperire% accentuea3 colaborarea 0coal familie; implicarea direct a prinilor n or+ani3area activitii 0colare% iniiat de dr. /aria /ontessori% promovea3 principiul educaiei individuali%ate; pentru a oferi fiecrui copil posibilitatea de a se de3volta la ma)im 0i de a% 0i re3olva sin+ur problemele% c@eia nvrii este automotivarea pentru nvare% conceperea unui mediu de instruire cu obiecte moci; u0or de manipulat"ig# )$ Alternative educaionale actuale

!n sistemul de nvmnt romnesc sunt instituionali3ate aceste alternative educaionale la nivelul nvmntului pre0colar 0i primar.

.. Lecia ca modalitate fundamental de or?ani>are a procesului de nvmnt


..%. (efinire 7ecia repre3int2 % termenul provine din latinescul lego, legere 0i nseamn lectur cu voce tare a unui manuscris important, citire din manual, memorare de texte de ctre elevi' % forma principal n care se or+ani3ea3 0i se desf0oar activitatea profesorului cu clasa de elevi% repre3int un demers didactic unitar care vi3ea3 reali3area unor obiective instructiv-educative; are un anumit tip de coninut; presupune o modalitate specific de interaciune elev ( educator; un cadru metodologic i instrumental adecvat 0i un mod de evaluare. % este Jo entitate de nvmnt; care este ceva mai mult dect o form sau un cadru de or+ani3are; cci presupune mecanisme 0i le+iti de structurare 0i funcionare ce trebuie bine cunoscute? 9&er+@it; 1C<3; p. 1#:% este form or+ani3atoric principal de reali3are a predrii nvrii evalurii; care presupune derularea unor etape ( evenimente (

% % % %

momente ( secvene didactice; ce intercorelea3 0i se potenea3 reciproc- acestea sunt specifice tipului de lecievi3ea3 reali3area unor obiective instructiv educativeare un coninut didactic ordonat lo+ic n uniti de coninutpresupune reali3area unei nlnuiri de secvene didactice; strate+ii didactice; a unor moduri de lucru ale profesorului cu eleviipre3int o structur determinat 9fa3e; etape; secvene ale leciei: n funcie de obiective; tipul de lecie etc.-

4acem preci>area c lecia desemnea> activitatea fundamental de or?ani>are a procesului de nvmnt reali>at n nvmntul preuniversitarA ncepnd cu ciclul primar. )n lim9aJul educaional este utili>at termenul de Lactivitate didacticG n ca>ul activitilor cu precolarii. (in acest considerentA acolo unde se impun diferenele conceptuale n pre>entarea informaiilor vom face distincie ntre lecie i activitate didactic. .... Structura leciei = activitii didactice Demersul didactic al desf0urrii leciei ( activitii didactice cuprinde urmtoarele etape ( momente (secvene 9La+ne; *ri++s; 1C77; p. 13<:2 Captarea ateniei presupune pre+tirea unei stri de concentrare; de interes necesare receptrii ( nele+erii coninuturilor nvrii; avnd rolul de a diri5a elevii spre ceea ce urmea3 a nva. /odaliti de reali3are2 elemente de problemati3are; de noutate; de surpri3; folosirea unor materiale didactice ilustrative; +@icitori; scurte poe3ii; 5ocuri e)erciiu; calcul mintal; cntece preferate de copii; e)ecutarea unor e)erciii psi@omotrice etc. eactuali>area coninuturilor nvate anterior presupune reactuali3area Jideilor ancor?; Jcuno0tinelor ancor? cu scopul de a facilita nele+erea noilor cuno0tine; aplicarea n situaii noi a cuno0tinelor nvate anterior; formarea unor noi deprinderi. Acest moment contribuie la sporirea motivaiei pentru nvare 0i facilitea3 transferul de la o activitate la alta. Enunarea o9iectivelor i a temei Bsu9iectului:2 este recomandabil s se reali3e3e n termeni ct mai clari 0i convin+tori; pe nelesul copiilor. &ontribuie la captarea ateniei 0i a curio3itii; la an+a5area con0tient a elevilor n reali3area sarcinilor de nvare.

(iriJarea nvrii = pre>entarea noului coninutA a sarcinilor de nvare include interveniile educatorului menite s conduc la reali3area obiectivelor propuse. /odaliti de reali3are2 solicitri verbale adresate elevilor sub forma ntrebrilor prin intermediul crora ei sunt stimulai s efectue3e operaii de identificare; denumire; comparare; seriere; ierar@i3are; descriere; e)plicare etc. 4ntensitatea diri5rii; adic frecvena interveniilor educatorului; varia3 n raport cu vrsta copiilor; cu nivelul de3voltrii intelectuale; cu natura cuno0tinelor; deprinderilor 0i atitudinilor ce urmea3 a fi asimilate; cu momentele leciei etc. Pre3entarea coninutului nvrii se reali3ea3 prin combinarea celor trei tipuri de modaliti 9*runer; 1C7A:2 acional +activ, care presupune contactul direct; nemi5locit al elevului cu materialul nou; ceea ce%i ofer posibilitatea de a%l e)amina direct 0i concret prin intermediul simurilor iconic +mi2locit, care presupune substituirea realitii prin ima+ini sau ansambluri de ima+ini fi+urative 0i +rafice ce redau aspecte inaccesibile sau +reu accesibile unei percepii obi0nuite simbolic care se reali3ea3 prin intermediul limba5ului 0i a altor sisteme de semne convenionale cu a5utorul crora realitatea este redat ntr%o form abstracti3at; desprins de percepia direct a realitii; dar fcnd apel la ea. '9inerea performanei este momentul n care sunt atinse obiectivele operaionale propuse 'e reali3ea3 prin activiti independente ale elevilor frontale; individuale sau pe +rupe n care li se formulea3 sarcini de nvare 9s caute; s a0e3e; s ilustre3e; s ordone3e; s desene3e; s enumere; s povesteasc; s scrie; s reproduc etc.:. Asi?urarea feed < 9ac;7ului Bcone:iunii inverseC are rol n re+larea 0i autore+larea comportamentului elevilor care pot afla msura n care au fost ndeplinite sarcinile didactice 0i de a compara re3ultatele activitii cu modul de activitate pre3entat de ctre educator. 'e reali3ea3 verbal 9aprobare; de3aprobare: sau nonverbal 9+est; atitudine aprobatoare sau de respin+ere: sau prin raportarea rspunsurilor copiilor la un model oferit de ctre educator 9anali3a lucrrilor n ca3ul activitilor plastice; activitilor practice:. Evaluarea re>ultatelor presupune msurarea 0i aprecierea performanelor n nvare 0i se face prin raportarea re3ultatelor obinute la obiectivele operaionale stabilite n prealabil.

!n nvmntul primar aprecierea se reali3ea3 prin calificative acordate pe ba3a descriptorilor de performan punnd n eviden pro+resele elevilor fa de re3ultatele anterioare. !n nvmntul pre0colar aprecierea se reali3ea3 calitativ prin diferite forme de recompense acordate copiilor. /odaliti de reali3are sunt diverse 9fi0ele de evaluare; re3olvarea de e)erciii :. Asi?urarea =intensificarea reteniei i transferului se refer la sedimentarea 0i inte+rarea re3ultatelor nvrii n structuri co+nitiv% acionale din ce n ce mai cuprin3toare. $etenia nseamn fi)are; ntiprirea cuno0tinelor 0i deprinderilor- ea se poate reali3a att n etapa reactuali3rii ct 0i n diri5area nvrii 0i obinerea performanei ca fi)are pe parcurs precum 0i n ultima parte a leciei ca retenie final; a)at pe elementele eseniale ale temei. 8ransferul se reali3ea3 prin utili3area coninuturilor ntr%un alt conte)t dect cel n care a fost pre3entat 9aplicarea n practic a coninuturilor teoretice; concreti3area coninuturilor abstracte; transferul dintr%un domeniu n altul etc.:. /omentele 9evenimentele: instruirii sunt +eneral valabile pentru toate tipurile de activiti didactice; dar numrul lor poate fi diferit de la o activitate la alta; ale+erea 0i ordonarea lor reali3ndu%se n funcie de sarcina didactic 0i de obiectivele propuse. 6rdonarea lor este fle)ibil; supl; fiind conceput astfel nct s asi+ure condiii optime nvrii. ../. Tipuri de activiti didactice Bnvmntul precolarC !n nvmntul pre0colar; curriculum prevede urmtoarele tipuri de activiti didactice 9dup sarcina didactic: 9"3ec@il; Pi0i; pp. 131% 133:2 a. Activitate didactic de predare < nvare de noi cunotine % secvenele didactice n care educatoarea comunic noi cuno0tine dein ponderea cea mai mare n activitate comparativ cu celelalte secvene% copiii 0i nsu0esc cuno0tine noi% se formea3 0i se de3volt capaciti instrumental % operaionale; comportamente noi% variante de activitate didactic: 2oc didactic, povestire, convorbire, lectur dup imagini, observare, memori%are# 9"3ec@il; Pi0i; 2AA2; p. 132:.

Proiect de activitate didactic BstructurC


(ata #rupa = "ivelul (omeniul e:perienial = domenii e:perieniale Tema '9iectivele operaionale 61 % ................................................................................................................................. 62 % ................................................................................................................................. 63 % ................................................................................................................................. 6# % ................................................................................................................................. 65 % ................................................................................................................................. Strate?ia didactic /etodolo+ia didactic2 /i5loace de nvmnt2 1orme de or+ani3are a nvrii (predrii2 Tipul activitii& de predare < nvare de noi cunotine $etode de evaluare

(emersul didactic
"r. Crt Evenimentele Bmomentele activitiiC /omentul or+ani3atoric &aptarea ateniei $eactuali3area cuno0tinelor anterioare "nunarea 9anunarea: obiectivelor temei Diri5area nvrii 6binerea performanei 0i transferul cuno0tinelor Asi+urarea cone)iunii inverse "valuarea re3ultatelor nvrii $etenia 9fi)area 0i sistemati3area '9iective operaio7 nale Coninuturile eseniali>ate ale activitii Strate?ia didactic

1 2 3 # 5 .

7 < C

"r. Crt

Evenimentele Bmomentele activitiiC cuno0tinelor:

'9iective operaio7 nale

Coninuturile eseniali>ate ale activitii

Strate?ia didactic

% % %

e. Activitate didactic de formare a deprinderilor intelectuale = practice secvenele didactice de activitate independent a copiilor are ponderea cea mai mare comparativ cu celelalte secveneeducatoarea are rolul de a preci3a temele; de a descrie 0i e)plica etapele 0i de a demonstra modelul de reali3are a activitiivariante de activitate didactic: 2oc didactic, activitate pe ba% de exerciii de creaie# 9"3ec@il; Pi0i; 2AA2; p. 132:. Proiect de activitate didactic BstructurC
(ata #rupa = "ivelul (omeniul e:perienial = domenii e:perieniale Tema '9iectivele operaionale 61 % ..................................................................................................................................... .. 62 % ..................................................................................................................................... .. 63 % ..................................................................................................................................... .. 6# % [................................................................................................................................... 65 % [.................................................................................................................................. Strate?ia didactic /etodolo+ia didactic2 /i5loace de nvmnt2 1orme de or+ani3are a nvrii (predrii2 Tipul activitii& de formare a deprinderilor intelectuale = practice $etode de evaluare

(emersul didactic

"r. Crt

1 2 3 # 5 .

7 < C

Evenimentele Bmomentele activitiiC /omentul or+ani3atoric &aptarea ateniei $eactuali3area cuno0tinelor anterioare "nunarea 9anunarea: obiectivelor temei Diri5area nvrii 6binerea performanei 0i transferul cuno0tinelor Asi+urarea cone)iunii inverse "valuarea re3ultatelor nvrii $etenia 9fi)area 0i sistemati3area cuno0tinelor:

'9iective operaio7 nale

Coninuturile eseniali>ate ale activitii

Strate?ia didactic

f. Activitate didactic de consolidare a cunotinelor i deprinderilor % sarcina didactic dominant este fi)area ( consolidarea; aprofundarea 0i aplicarea cuno0tinelor 0i deprinderilor dobndite anterior; prin repetarea 0i sistemati3area lor pe ba3a activitii independente a elevilor% scopul este att lr+irea ariei de cuno0tine ct 0i aprofundarea 0i fi)area cuno0tinelor; deprinderilor 0i priceperilor precum 0i acoperirea lacunelor; corectarea confu3iile 0i nenele+erile prin e)plicaii suplimentare% variante de activitate didactic: 2oc didactic, repovestire, convorbire, lectura educatoarei, memori%are, activiti practice# 9"3ec@il; Pi0i; 2AA2; p. 133:. Proiect de activitate didactic BstructurC
(ata

#rupa = "ivelul (omeniul e:perienial = domenii e:perieniale Tema '9iectivele operaionale 61 % ............................................................................................................................... 62 % ............................................................................................................................... 63 % ............................................................................................................................... 6# % [........................................................................................................................... 65 % [........................................................................................................................... Strate?ia didactic /etodolo+ia didactic2 /i5loace de nvmnt2 1orme de or+ani3are a nvrii (predrii2 Tipul activitii& de consolidare a cunotinelor i deprinderilor $etode de evaluare

(emersul didactic
"r. Crt Evenimentele Bmomentele activitiiC /omentul or+ani3atoric &aptarea ateniei $eactuali3area cuno0tinelor anterioare "nunarea 9anunarea: obiectivelor temei Diri5area nvrii 6binerea performanei 0i transferul cuno0tinelor Asi+urarea cone)iunii inverse "valuarea re3ultatelor nvrii $etenia 9fi)area 0i sistemati3area cuno0tinelor: '9iective operaio7 nale Coninuturile eseniali>ate ale activitii Strate?ia didactic

1 2 3 # 5 .

7 < C

?. Activitate didactic de recapitulare i sistemati>are a cunotinelorA deprinderilor i priceperilor

% %

sarcina didactic o repre3int; pe ln+ consolidarea cuno0tinelor; deprinderilor 0i priceperilor 0i ordonarea; sistemati3area; completarea 0i transferul coninuturilor cuprinse n mai multe activiti anterioare 9sunt numite activiti de sinte3 sau activiti finale:se reali3ea3 printr%o abordare interdisciplinar 0i transdisciplinar care va favori3a coerena coninuturilorvariante de activitate didactic: 2oc didactic, repovestire, lectur dup imagini, memori%are, concursuri, lucrri practice# 9"3ec@il; Pi0i; 2AA2; p. 133:. Proiect de activitate didactic BstructurC
(ata #rupa = "ivelul (omeniul e:perienial = domenii e:perieniale Tema '9iectivele operaionale 61 % ............................................................................................................................... 62 % ............................................................................................................................... 63 % ............................................................................................................................... 6# % [........................................................................................................................... 65 % [........................................................................................................................... Strate?ia didactic /etodolo+ia didactic2 /i5loace de nvmnt2 1orme de or+ani3are a nvrii (predrii2 Tipul activitii& de recapitulare i sistemati>are a cunotinelorA deprinderilor i priceperilor $etode de evaluare

(emersul didactic
"r. Crt Evenimentele Bmomentele activitiiC /omentul or+ani3atoric &aptarea ateniei $eactuali3area cuno0tinelor anterioare "nunarea 9anunarea: obiectivelor temei '9iective operaio7 nale Coninuturile eseniali>ate ale activitii Strate?ia didactic

1 2 3 #

"r. Crt

5 .

7 < C

Evenimentele Bmomentele activitiiC Diri5area nvrii 6binerea performanei 0i transferul cuno0tinelor Asi+urarea cone)iunii inverse "valuarea re3ultatelor nvrii $etenia 9fi)area 0i sistemati3area cuno0tinelor:

'9iective operaio7 nale

Coninuturile eseniali>ate ale activitii

Strate?ia didactic

% % %

H. Activitate didactic de evaluare a cunotinelorA deprinderilor i priceperilor sarcina didactic ofer posibilitatea reali3rii unui feed%bac= constnd n identificarea msurii n care au fost reali3ate obiectivele propuseofer posibilitatea identificrii modificrilor produse la nivelul cuno0tinelor; priceperilor 0i deprinderilorvariante de activitate didactic: 2oc didactic, activiti practice# 9"3ec@il; Pi0i; 2AA2; p. 133:. Proiect de activitate didactic BstructurC
(ata #rupa = "ivelul (omeniul e:perienial = domenii e:perieniale Tema '9iectivele operaionale 61 % ............................................................................................................................... 62 % ............................................................................................................................... 63 % ............................................................................................................................... 6# % [........................................................................................................................... 65 % [........................................................................................................................... Strate?ia didactic /etodolo+ia didactic2 /i5loace de nvmnt2 1orme de or+ani3are a nvrii (predrii2 Tipul activitii& de evaluare a cunotinelorA deprinderilor i priceperilor $etode de evaluare

(emersul didactic
"r. Crt. 1 2 Evenimentele BetapeleA momentele activitiiC /omentul or+ani3atoric &aptarea ateniei "nunarea 9anunarea: obiectivelor ( subiectului ( temei de recapitulat $eactuali3area cuno0tinelor anterioare "valuarea re3ultatelor nvrii $etenia '9iective operai7 nale Coninuturile activitii Strate?i a didactic

3 < C

..0. Tipuri de lecii Bnvmntul primarC !n nvmntul primar; se reali3ea3 urmtoarele tipuri de lecii 9dup sarcina didactic:2 a. Lecia de predare < nvare Bcomunicare = asimilare de noi coninuturiC "ste lecia n care principala sarcin didactic o repre3int predarea ( comunicarea ( sistemati3area ( verificarea cuno0tinelor; atitudinilor; valorilor noi de ctre educator dar 0i asimilarea ( nvarea ( nele+erea acestora de ctre elevi&ondiii de reali3are2 - pre+tirea clasei pentru activitate- verificarea temei efectuate acas- reactuali3area cuno0tinelor ancor- sensibili3area elevilor fa de coninutul nou ce urmea3 a fi predat- comunicarea obiectelor leciei n manier accesibil elevilor; - participarea activ a elevilor la procesul de nsu0ire al cuno0tinelor- fi)area; consolidarea 0i transferul noilor cuno0tine-

- evaluarea continu. Eariante2 @ecia combinat +mixt,: sarcina didactic cade n e+al msur pe predarea ( nvarea de noi cuno0tine; formarea de deprinderi intelectuale; fi)area ( sistemati3area 0i evaluarea acestora. Are cea mai mare pondere n nvmntul primar. @ecia de comunicare a cunotinelor propriu ( %is: sarcina didactic se centrea3 pe comunicarea 0i asimilarea 9nele+erea: noilor cuno0tine; care poate dura c@iar 3A 35 minute; obinerea performanei transferndu%se altei lecii. Proiect de lecie BstructurC
(ata Clasa '9iectul de nvmnt Aria curricular Unitatea de nvare Su9iectul leciei '9iectivele operaionale 61 % ............................................................................................................................... 62 % ............................................................................................................................... 63 % ............................................................................................................................... 6# % [........................................................................................................................... 65 % [........................................................................................................................... Strate?ia didactic /etodolo+ia didactic2 /i5loace de nvmnt2 1orme de or+ani3are a nvrii (predrii2 Tipul leciei& mi)t 9combinat: $etode de evaluare

(emersul didactic
"r. Crt Evenimentele BetapeleA momentele lecieiC /omentul or+ani3atoric &aptarea ateniei $eactuali3area cuno0tinelor anterioare "nunarea '9iective operaio7 nale Coninuturile eseniali>ate ale leciei Strate?ia didactic

1 2 3 #

"r. Crt

5 .

7 < C 1A

Evenimentele BetapeleA momentele lecieiC 9anunarea: obiectivelor ( subiectului (temei leciei Diri5area nvrii 6binerea performanei 0i transferul cuno0tinelor Asi+urarea cone)iunii inverse "valuarea re3ultatelor nvrii $etenia 9fi)area 0i sistemati3area cuno0tinelor: 8ema pentru acas 9dac este ca3ul:

'9iective operaio7 nale

Coninuturile eseniali>ate ale leciei

Strate?ia didactic

9. Lecia de formare de deprinderi "ste lecia n care sarcina didactic vi3ea3 formarea unor deprinderi intelectuale; practice 0i motorii; precum 0i formarea deprinderilor de activitate independent; prin antrenarea capacitilor intelectuale 0i a te@nicilor de munc intelectual; prin aplicarea n practic a cuno0tinelor din diferite domenii ale cunoa0terii&ondiii de reali3are2 - e)plicarea scopului activitii ce urmea3 a fi reali3at de elevi- reactuali3area cuno0tinelor necesare efecturii lucrrii- descrierea fa3elor lucrrii prin intermediul creia se formea3 deprinderea- demonstrarea modului n care urmea3 s fie efectuat lucrarea- pre3entarea unui model al lucrrii; efectuate anterior- efectuarea propriu%3is a lucrrii de ctre elevi; sub control; cu +rad de independen din ce n ce mai mare- anali3a modului n care a fost efectuat lucrarea 0i aprecierea acesteia prin raportare la criteriile anterior formulate- eventual; refacerea lucrrilor care nu au ndeplinit criteriile stabilite. Eariante2

lecia de !ormare a deprinderilor intelectuale 9vi3ea3 dobndirea procedeelor de munc intelectual; de munc independent; de aplicare a cuno0tinelor n practic:; ").2 leciile de limba romn; matematic 9citit ( scris; comunicare scris (oral; calcul matematic; compuneri etc: lecia de !ormare a deprinderilor practice 9vi3ea3 formarea 0i de3voltarea abilitilor practice n diferite domenii: ").2 leciile de abiliti practice; educaie artistico plastic; educaie mu3ical; educaie fi3ic. lecia de !ormare a deprinderilor motrice ").2 lecia de educaie fi3ic. Proiect de lecie BstructurC
(ata Clasa '9iectul de nvmnt Aria curricular Unitatea de nvare Su9iectul leciei '9iectivele operaionale 61 % ............................................................................................................................... 62 % ............................................................................................................................... 63 % ............................................................................................................................... 6# % ............................................................................................................................... 65 % ............................................................................................................................... Strate?ia didactic /etodolo+ia didactic2 /i5loace de nvmnt2 1orme de or+ani3are a nvrii (predrii2 Tipul leciei& formare 0i de3voltare a deprinderilor intelectuale $etode de evaluare

(emersul didactic
"r. Crt. 1 2 3 Evenimentele BetapeleA momentele lecieiC /omentul or+ani3atoric &aptarea ateniei $eactuali3area cuno0tinelor '9iective operaio7 nale Coninuturile leciei Strate?ia didactic

"r. Crt. #

5 . 7 < C

Evenimentele BetapeleA momentele lecieiC anterioare "nunarea 9anunarea: obiectivelor ( subiectului ( temei leciei Diri5area nvrii 6binerea performanei Asi+urarea cone)iunii inverse "valuarea re3ultatelor nvrii $etenia 9fi)area 0i sistemati3area cuno0tinelor:

'9iective operaio7 nale

Coninuturile leciei

Strate?ia didactic

c. Lecia de consolidare a cunotinelor i deprinderilor "ste lecia n care sarcina didactic dominant este fi)area ( consolidarea; aprofundarea 0i aplicarea cuno0tinelor 0i deprinderilor dobndite anterior; prin repetarea 0i sistemati3area lor pe ba3a activitii independente a elevilor. &ondiii de reali3are2 % de obicei se or+ani3ea3 fie dup temele comple)e fie dup cele dificile pentru a lr+i aria de cunoa0tere sau pentru acoperi lacunele sau a corecta confu3iile 0i nenele+erileEariante2 lecia de consolidare a cunotinelor teoretice 9aprofundarea prin repetare selectiv a unor cuno0tine fundamentale: lecia de consolidare a deprinderilor practice i intelectuale 9repetarea prin e)erciii bine do3ate a deprinderilor de citit; scris; calcul matematic etc.:Proiect de lecie BstructurC
Clasa '9iectul de nvmnt Aria curricular Unitatea de nvare Su9iectul leciei

'9iectivele operaionale 61 %.............................................................................................................................. 62 % ............................................................................................................................. 63 % ............................................................................................................................. 6# ............................................................................................................................. 65 % ............................................................................................................................. Strate?ia didactic /etodolo+ia didactic2 /i5loace de nvmnt2 1orme de or+ani3are a nvrii (predrii2 Tipul leciei2 lecie de consolidare a cuno0tinelor; deprinderilor 0i priceperilor $etode de evaluare

(emersul didactic
"r. Crt. 1 2 3 Evenimentele BetapeleA momentele lecieiC /omentul or+ani3atoric &aptarea ateniei "nunarea obiectivelor ( subiectului ( temei leciei $eactuali3area cuno0tinelor anterioare Diri5area nvrii 6binerea performanei 9aplicaii: Asi+urarea cone)iunii inverse "valuarea re3ultatelor nvrii $etenia 8ema pentru acas '9iective operaio7 nale Coninuturile leciei Strate?ia didactic

# 5 . 7 < C 1A

d. Lecia de recapitulare i sistemati>are a cunotinelor i deprinderilor

"ste lecia n care sarcina didactic o repre3int; pe ln+ consolidarea cuno0tinelor; deprinderilor 0i priceperilor 0i ordonarea; sistemati3area; completarea 0i transferul coninuturilor cuprinse n mai multe lecii anterioare sau la sfr0itul unui capitol sau la sfr0itul semestrului ( anului 0colar 9sunt numite lecii de sinte3 sau lecii finale:&ondiii de reali3are2 - preci3area coninutului; a principalelor probleme ce vor fi recapitulate- formularea unui plan de recapitulare- recapitularea coninutului pe ba3a planului tematic- reali3area unei sc@eme sau sinte3e; cuprin3nd datele eseniale- e)plicaii suplimentare; pentru completarea unor lacune; clarificarea unor coninuturi insuficient nelese- stabilirea unor corelaii ntre cuno0tine- reali3area unor transferuri de cuno0tine prin re3olvarea unor lucrri care solicit folosirea cuno0tinelor recapitulate- e)plicaii privind continuarea activitii de nvare a elevilor acas- teme pentru acas. Proiect de lecie BstructurC
(ata Clasa '9iectul de nvmnt Aria curricular Unitatea de nvare Su9iectul leciei '9iectivele operaionale 61 % .................................................................................................................................. 62 % .................................................................................................................................. 63 % .................................................................................................................................. 6# % [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[. 65 % [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[. Strate?ia didactic /etodolo+ia didactic2 /i5loace de nvmnt2 1orme de or+ani3are a nvrii (predrii2 Tipul leciei2 recapitulare 0i sistemati3are a cuno0tinelor 0i deprinderilor $etode de evaluare

(emersul didactic

"r. Crt 1 2

5 . 7 < C 1A

Evenimentele BetapeleA momentele lecieiC /omentul or+ani3atoric &aptarea ateniei "nunarea 9anunarea: obiectivelor ( subiectului ( temei de recapitulat $eactuali3area cuno0tinelor anterioare 9inclusiv verificarea temei pentru acas: Diri5area nvrii 6binerea performanei Asi+urarea cone)iunii inverse "valuarea re3ultatelor nvrii $etenia 0i transferul 8ema pentru acas

'9iective operaio7 nale

Coninuturile leciei

Strate?ia didactic

e. Lecia de evaluare a cunotinelor i deprinderilor "ste lecia n care sarcina didactic const n identificarea calitii 0i cantitii re3ultatelor 0colare ale elevilor sub forma cuno0tinelor 0i deprinderilor. &ondiii de reali3are2 - stabilirea coninutului tematic ce urmea3 a fi verificat- preci3area elementelor eseniale- cunoa0terea tematicii de ctre elevi- verificarea 9prin msurare 0i apreciere: coninutului tematic prin diferite metode-

- n aprecierea re3ultatelor trebuie s se sublinie3e elementele mai puin cunoscute; +re0elile sau lacunele caracteristice- dac este ca3ul e)plicaii suplimentare pentru completarea lacunelor 0i corectarea erorilor.

Proiect de lecie BstructurC


(ata Clasa '9iectul de nvmnt Aria curricular Unitatea de nvare Su9iectul leciei '9iectivele operaionale 61 % ............................................................................................................................... 62 % ............................................................................................................................... 63 % ............................................................................................................................... 6# % ............................................................................................................................... 65 % ............................................................................................................................... Strate?ia didactic /etodolo+ia didactic2 /i5loace de nvmnt2 1orme de or+ani3are a nvrii (predrii2 Tipul leciei& evaluare a cuno0tinelor 0i deprinderilor $etode de evaluare

(emersul didactic
"r. Crt. 1 2 Evenimentele BetapeleA momentele lecieiC /omentul or+ani3atoric &aptarea ateniei "nunarea 9anunarea: obiectivelor ( subiectului ( temei de recapitulat '9iective operai7 nale Coninuturile leciei Strate?i a didactic

"r. Crt. 3 # 5 .

Evenimentele BetapeleA momentele lecieiC $eactuali3area cuno0tinelor anterioare "valuarea re3ultatelor nvrii $etenia 8ema pentru acas

'9iective operai7 nale

Coninuturile leciei

Strate?i a didactic

..0. 4orme de reali>are a activitii de instruire BfrontalA individualA ?rupalA nvarea n cola9orareC 'r?ani>area frontal repre>int activitatea didactic desf0urat cu ntrea+a clas de elevi; avnd urmtoarele caracteristici 9Pi0i; 8udor; 'tan; 2AAC; p. ...:2 - educatorul este emitor de mesa5e; cuno0tine- elevul este receptor de mesa5e; cuno0tine- educatorul deine un rol central n or+ani3area relaiilor n cadrul +rupului de elevi; el controlea3 activitatea- educatorul prelucrea3 0i accesibili3ea3 materialul co+nitiv; elevul asimilea3 informaia se transmite un volum mare de cuno0tine ntr%un timp relativ scurt metodele de predare nvare au caracter e)po3itiv pot fi introduse diferenieri la nivelul tipului de ntrebri 0i al timpului de rspuns nvarea este foarte puin centrat pe elev; nevoile; interesele; aptitudinile acestuia rmn ntr%un plan secundar. ")emple de or+ani3are a nvmntului frontal n nvmntul pre0colar 0i primar2 lecie ( activitate didactic activiti de laborator vi3ite e)cursii vi3ionare de spectacol

'r?ani>area individual este forma de or+ani3are n care sarcinile de nvare sunt individuale; iar controlul activitii este de asemenea individual. 'e poate desf0ura n dou forme2 % acelea0i sarcini de nvare pentru toi elevii unei clase% sarcini de nvare diferite pentru fiecare elev n parte; corespun3toare ritmului su de lucru; nevoilor 0i stilului de nvare ale acestuia activitate difereniatA personali>at. &ate+orii de activiti individuale difereniate; personali3ate2 % activiti individuale de recuperare 7 se adresea3 elevilor cu lacune n cuno0tine% activiti individuale de consolidare 7 au drept scop corectarea +re0elilor colective 0i individuale pe care le fac elevii- i a5ut pe ace0tia s nelea+ mai bine 0i s%0i fi)e3e noiunile predate anterior% activiti individuale de de%voltare Bfi0e de activitate suplimentar: %conin sarcini comple)e care pun probleme n faa elevilor foarte buni; pentru a le solicita capacitile% activiti individuale de creativitate 7 cuprind sarcini de un nivel superior; care s solicit +ndirea; ima+inaia; creativitatea elevilor. "le se adresea3 n special elevilor foarte buni. Avanta5e2 % fiecare elev are 0ansa de a reu0i; prin acordarea timpului de lucru necesar; prin sarcini de nvare adecvate ca +rad de dificultate; prin sarcini suplimentare etc% permite corectarea rapid a +re0elilor; umplerea lacunelor de nvare% facilitea3 cre0terea randamentului 0colar al elevilor7imite2 % or+ani3area unor activiti individuali3ate este dificil n condiiile activitii didactice cu clase cu un numr relativ mare de elevi% de asemenea; sunt necesare condiii aterial or+ani3atorice specifice 9de mobilier; mi5loace didactice etc:% este necesar o do3are adecvat a timpului individual de lucru pentru a nu suprasolicita; obosi; plictisi elevul. ")emple de or+ani3are a nvmntului individuali3at n nvmntul pre0colar 0i primar2 distribuirea unor sarcini individuale n conte)tul activitii reali3ate cu ntre+ +rupul de elevi 9munca independent recomandarea unor teme de studiu individual 9acas; n bibliotec; prin utili3area calculatorului; pre+tire pentru e)amen:-

re3olvarea unor fi0e de activitate individualre3olvare de e)erciiielaborarea unor compuneri; referate; proiectelectur suplimentarelaborare de material didacticreali3area individual a unor lucrri practice; desene; plan0e; re3olvarea unor probleme.

'r?ani>area ?rupal = pe ecHipe = pe ?rupuri mici 9# 5 elevi: sau n perecHi 9cte 2 elevi: se caracteri3ea3 prin 9Pi0i; 8udor; 'tan; 2AAC; p. ...:2 - +ruparea se poate reali3a preferenial pe ba3a relaiilor interpersonale sau dup interese; capaciti; re3ultate 0colare etc.- sarcinile de lucru pot fi comune tuturor +rupurilor sau pot fi difereniate astfel nct s facilite3e succesul n obinerea re3ultatelor 0colare- se va pune accent pe competenele sociale care influenea3 deopotriv nvarea 0colar; social 0i ima+inea de sine. 1orme de or+ani3are a activitii didactice pe +rupuri mici 9$adu; 4.8.; "3ec@il; 7.; 2AA5; p. 1A# % 1A5:2 % +rupul de descoperire constituit pentru reali3area unei investi+aii% +rupul de confruntare constituit pentru provocarea unei competiii ntre elevi% +rupul de interevaluare constituit pentru antrenarea elevilor n actul de evaluare; pentru familiari3area lor cu criteriile de notare% +rupul de antrenament 9sau de spri5in reciproc: constituit n funcie de preferinele elevilor; pentru a stimula relaiile de ntra5utorare n re3olvarea unor sarcini didactice% +rupul de de3voltare constituit periodic din acei elevi care au nevoie de asisten 0i consiliere suplimentar. /odaliti de constituire a +rupurilor n nvmntul pre0colar 0i primar 9Pi0i; 8udor; 'tan; p. ...:2 % gruparea la ntmplare cerei elevilor din clas s numere 1; 2; 3; #; 5. &ei cu acela0i numr sau cei cu numere pare(impare vor forma un +rup cerei elevilor s note3e fiecare pe cte o @rtie animalul(persona5ul preferat. 'e vor +rupa n funcie de aceste preferine. % distribuirea strati!icat

+rupai elevii n funcie de performanele anterioare 9calificativul la un test; media la o disciplin:; formnd +rupul celor mai buni; +rupul celor cu re3ultate medii; +rupul celor cu re3ultate slabe. !ormarea grupurilor de ctre educator nu distribuii toi elevii turbuleni n acela0i +rup elevii cu re3ultate foarte bune(slabe vor fi distribuii n +rupuri diferite elevii timi3i vor fi distribuii n +rupuri cu elevi care s%i stimule3e. elevii se grupea% singuri +rupul fetelor 0i +rupul bieilor +rupul elevilor buni 0i cel al elevilor slabi educatorul notea3 pe bileele cte un cuvnt din diferite proverbe; n funcie de cte +rupuri vrea s forme3e 9Outuruga mic rstoarn carul mare; .eseria este brar de aur:. "levii vor cuta acei cole+i care au pe bileel cuvintele cu a5utorul crora se formea3 proverbele.

!n cadrul activitii cu pre0colarii 0i 0colarii mici activitatea pe +rupuri mici poate fi folosit n urmtoarele activiti2 intercorectarea temei(sarcinii 9elevii sc@imb caietele ntre ei: compunerea unei probleme 9concurs: cutarea unor sinonime pentru un cuvnt dat alctuirea planului de idei al unui te)t re3olvarea unor rebusuri reali3area bio+rafiei unui autor formularea unui dialo+ pe o tem dat 9J7a medic?: concursuri; cercuri de elevi; vi3ite sesiuni de comunicare serate literare redactarea unor reviste de3baterea unei teme; formularea unor conclu3ii; a unor puncte de vedere luarea unei deci3ii comentarea unui comportament 9e)2 btaia dintre elevi: formularea 0i re3olvarea unor situaii problematice 9probleme: planificarea 0i derularea unui proiect 5ocul de rol pe o tem dat.

% % % %

'r?ani>area n cola9orare& este o form de or+ani3are a elevilor ( copiilor pe +rupuri mici 9# 5 elevi: sau perec@ieste o >form de relaii? ntre elevi; implic nvarea n +rup pentru re3olvarea unui interes comun; n cadrul creia membrii +rupului se nva reciproc; fiecare contribuie activ 0i efectivse a)ea3 pe relaiile implicate de re3olvarea unei sarcini 96prea; 2AA7; p. 13C:include nvarea prin cooperare 0i nvarea prin competiie#

Cnvarea prin cooperare presupune activitatea comun a elevilor dintr%un micro+rup n vederea ndeplinirii unui scop comun. % se a)ea3 pe procesul de re3olvare a unei sarcini didactice 96prea; 2AA7; p. 13C:. Cnvarea prin competiie presupune activitatea comun a elevilor dintr%un micro+rup n re3olvarea unei sarcini; dar care se caracteri3ea3 printr%un nivel sc3ut de interaciune ntre participani; fiecare membru urmrind propriul scop. Cnvarea prin cooperare 'timulea3 interaciunea ntre elevi 'pri5in reciproc ntre participani; efort susinut din partea tuturor pentru ndeplinirea scopului/otivaia este determinat de dorina de ndeplinire a scopului comun!ncrederea n forele proprii"valuarea +enerea3 atitudini de ameliorare; de facilitare a succesului celorlali&omunicare bun n interiorul +rupului'entimente de acceptare 0i simpatie&re0terea stimei de sineDiminuarea an)ietii fa de 0coalCnvarea prin competiie 4nteraciune slab ntre cole+i $ivaliate; concuren ntre participani; fiecare 0i urmre0te scopul/otivaia este determinat de dorina de afirmare a fiecrui participant7ipsa ncrederii n ceilali; e+oism "valuarea +enerea3 invidii; atitudini ostile unul fa de cellalt7ips de comunicareLenerea3 conflicte; a+resivitatePromovea3 norme 0i aspiraii nalte 8eam de e0ec; an)ietate'timulea3 efortul 0i productivitatea.

Atitudin educator.

po3itive

fa

de

/. $odaliti de or?ani>are alternative a procesului de nvmnt


7ecia repre3int principala form de or+ani3are a procesului didactic. !n afara de aceasta; se reali3ea3 0i alte modaliti de or+ani3are alternative2 Activiti desf0urate n 0coal % reali3ate de colectivul didactic din 0coal2 consultaii 9discuii dintre elevi 0i profesori pe teme nenelese sau pentru care sunt necesare aprofundri: meditaii 9activitatea suplimentar a elevului cu profesorul n afara orelor de clas: cercuri 0tiinifice; literare; artistice 9n funcie de preferinele; interesele; aptitudinile elevilor: 0e3tori literare 5ocuri 0i concursuri 0colare serbri 0colare cenacluri ntlniri cu personaliti din diferite domenii 0tinifice; culturale; artistice etc. reali3ate n parteneriat cu alte instituii educative2 aciuni de educaie sanitar; rutier Activiti desf0urate n afara 0colii 9e)tra0colare: ")cursia didactic 9are funcie co+nitiv- asi+ur contactul direct cu realitatea; cu fenomenele n mediul n care ele se produc sau n locurile unde se pstrea3 animite colecii mu3ee; e)po3iii; case memoriale: Ei3ite didactice Activiti cultural distractive Ei3ionri de spectacole; filme tematice

8abere 0tiinifice 0i de creaie /anifestri cultural% educative reali3ate n cluburi ale elevilor; case de cultur;

vi3ionri de spectacole bri+3i cultural%educative

biblioteci; mu3ee etc. ")cursii 0i drumeii "misiuni radio 0i 8E

"ig# )& .odaliti de organi%are alternative a procesului de nvmnt

Sarcini = e:erciii aplicative


$edactai proiectul unei lecii 9de un anumit tip: pentru o disciplin din curriculum pentru nvmntul primar. $edactai proiectul unei activiti didactice 9de un anumit tip: pentru o disciplin din curriculum pentru nvmntul pre0colar. $edactai proiectul unei activiti didactice inte+rate. "laborati structura unei lecii n cadrul careia anumite secvene pot fi reali3ate pe ba3a instruirii asistate de calculator. Anali3ai comparativ avanta5e 0i limite ale formelor de instruire frontal; individual; pe +rupe. Anali3ai comparativ avanta5e 0i limite ale sistemului de nvmnt pe clase 0i lecii. 4dentificai valene eduative ale utili3rii activitii pe +rupe n nvmntul primar 0i pre0colar. Proiectai o e)cursie didactic; enumernd2 etapele; condiiile de reali3are; responsabilitile participanilor; resursele necesare.

e>olvai urmtorii itemi cu ale?ere multipl@ ale?ei o sin?ur variant& 1orma de or+ani3are a procesului de nvmnt este definit ca2 o mod de structurare a coninutului instruirii o structurarea pro+ramului de desf0urare a procesului didactic o +ruparea elevilor n colectivitate

o interactiunea optim dintre componentele procesului de nvmnt si or+ani3area acestuia Preci3ai care este criteriul care st la ba3a +ruprii leciilor n tipuri de lecii2 o specificul disciplinei de nvmnt o sarcina didactic o nivelul de 0colaritate o coninutul informaional 'tructura unei lecii se stabile0te n funcie de2 o obiectivele urmrite o aciunile desf0urate in lecie o relaia educator%elev o pre+tirea stiinific a elevilor &are dintre urmtoarele etape ale unei lecii nu are un rol decisiv n cadrul leciei de transmitere ( nsu0ire de informaiiM o anunarea temei 0i a obiectivelor o efectuarea unor lucrri practice o retenia 0i transferul o obinerea performanei &are dintre etapele urmtoare nu este indispensabil n cadrul unei lecii de recapitulare 0i sistemati3areM o reactuali3area cuno0tinelor o pre3entarea unor lucrri model o preci3area materiei supus recapitulrii o retenie 0i transferul &omple)itatea procesului de nvmnt face necesar utili3area unor forme variate de desf0urare a lui. &are sunt acesteaM o activitile frontale o activitile de competiie reali3ate de elevi n clas o e)cursii; vi3ite; cercuri culturale o activiti pe +rupe de elevi 7ecia este unitate didactic de ba3. &are dintre urmtoarele enunuri corespund acestei afirmaiiM o confer sistematicitate 0i continuitate procesului didactic o este o form comod de or+ani3are o are o limit temporal clar care structurea3 coninutul informaional al disciplinelor de nvmnt

o se pre3int ca o modalitate de interaciune ?face to face? dintre educator 0i elevi

6i9lio?rafie selectiv&
*abans=i; 4.K.; 1C73; 6ptimi3area procesului de nvmnt; *ucure0ti2 ".D.P.. *oco0; /u0ata- Bucan; Dana; 2AA7; 8eoria 0i metodolo+ia instruirii. 8eoria 0i metodolo+ia evalurii. $epere 0i instrumente didactice pentru formarea profesorilor; Pite0ti2 "ditura Paralela #5. *onta0; 4oan; 1CC#; Peda+o+ie; *ucure0ti2 "ditura A77. *runer; Berome; 1C7A; Pentru o teorie a instruirii; *ucure0ti2 "DP. &er+@it; 4oan; 1C<3; Perfecionarea leciei n 0coala modern; *ucure0ti2 "DP. "3ec@il; 7iliana; Pi0i % 73rescu; /i@aela; 2AA2; 7aborator pre0colar +@id metodolo+ic 9ed. a 44%a rev.:; *ucure0ti2 "ditura EU4nte+ral. La+ne; $.; *ri++s; 7.; 1C77; Principii de desi+n al instruirii; *ucure0ti2 "DP. 4onescu; /iron; 1C<2; 7ecia ntre proiect 0i reali3are; &lu5%,apoca2 "ditura Dacia. 4onescu; /iron; &@i0; Easile; 1CC2; 'trate+ii de predare 0i nvare; *ucure0ti2 "ditura Ptiinific. ,eac0u; 4oan; 1CCA; 4nstruire 0i nvare; *ucure0ti2 "ditura Ptiinific. $adu; 4oan; 8.; 1C7<; !nvmntul difereniat. &oncepii 0i strate+ii; *ucure0ti2 "DP. 'in+er; /. 9coord.:; 2AA2; L@iduri metodolo+ice de aplicare a pro+ramelor 0colare pentru clasele 4%4E; editate de &,&. Hrcovnicu; E.; 1C<<; !nvmntul frontal; nvmntul individual; nvmntul pe +rupe; *ucure0ti2 "DP.