Sunteți pe pagina 1din 12

Plan : Introducere. 1. Caracteristica general Turismului rural. 1.1 Atributele caracteristice turismului rural. 2 Tipuri de turism rural in Moldova.

2.1 Caracteristicile tipurilor de turism rural . 3 De icientele practicarii tipurilor de turism rural in !epublica Moldova. 3.1 Directii strategice de de"voltare si ameliorare a practicarii tipurilor de turism rural in !epublica Moldova. Conclu"ie .

Introducere
Republica Moldova, ca destinatie turistica, dispune de un bogat potential pentru vizitatorii sai. Turismul are toate sansele de a ameliora balanta de plati a statului prin majorarea exportului de servicii turistice. Produsul turistic al tarii reprezinta un ansamblu complex de mediu, atit natural, cit si creat de oameni (patrimoniu, cultura, activitati, servicii pentru vizitatori). Republica Moldova dispune de un valoros potential turistic natural, care se impune prin atractii de un pitoresc deosebit, constituind unul dintre cele mai bogate resurse turistice. Elementele reprezentative ale potentialului natural, care pot conferi o calitate necesara dezvoltarii turismului sint relieful republicii, potentialul turistic !idrografic, vegetatia si fauna, relief si geologie, ariile naturale protejate, monumente ale naturii " !idrologice, rezervatiile naturale, rezervatiile peisagistice,silvice, patrimoniul cultural etc. #alorificarea acestor resurse turistice se realizeaz$ %n cadrul tupurilor de turism practicate ca Turism de recreiere Turism religios Turism vitivinicol Turism de s$n$tate &i recreiere Turism pentru umparaturi Tursim rural

Pe parcursul acestei lucrari vreau s$ analizez Turismul Rural din Republica Moldova &i tipuri de turism rural practicate %n domeniului turismului rural importan'$ &i puncte slabe.

1.Caracteristica general Turismului rural.


Turismul rural este un fenomen de data recenta. (n '$ri europene se practic$ de cateva decenii spontan sau organizat. )eea ce este nou %ns$, se refer$ la dimensiunea fenomenului in spa'iul rural. *ceasta expansiune este determinata de existenta a doua motivatii pentru turismul rural + pe de,o parte este vorba de relansarea si dezvoltarea domeniului rural, iar pe de alta parte de o forma de turism alternativa, la turismul de masa, traditional . (n ansamblul economiei globale a turismului, turismul rural se defineste ca fiind valorificarea turistica

,a spatiilor rustice+ ,a resurselor naturale+ ,a patrimoniului cultural+ ,a imobilelor culturale+ ,a traditiilor satesti + ,a produselor agricole + prin intermediul unor produsee de marca (consacrate) ilustrative ale identitatii regionale, care sa acopere nevoile consumatorilor in materie de primire, alimentatie, activitati recreative, divertisment si diverse servicii, in scopul unei dezvoltari locale, durabile si a unui raspuns adecvat la nevoile de recreere din societatea moderna, intr,o noua viziune sociala oras, sat. -esi actioneaza in spatiul rural, agroturismul si turismul rural sunt doua concepte care pentru unii autori reprezinta acelasi lucru iar pentru altii sunt doua notiuni diferite.Practica arata ca aceste doua categorii se identifica pana la un moment dat, care scoate in evidenta elemente de identitate, incluziune, cat si elemente diferite care le conduc la departajare.diferentiere.Turismul rural este un concept care cuprinde activitatea turistica organizata si condusa de populatia locala si care are la baza o stransa legatura cu mediul ambient, natural si uman. Termenul de turism rural are intelesuri diferite in tari diferite. Exemple ,in /inlanda " inc!irierea unor cabane, sau oferireaa de servicii in mediul rural de tip !rana sau transport+ ,in 0ngaria " 1turism la sat2, presupune activitate si servicii in sate+ cazare la preturi mici, implicarea in activitati agricole. ,in 3lovenia " 1turismul la ferma2 " oaspetii locuiesc cu familiile de fermieri. ,in 4landa, camparea la fermeunde majoritatea serviciilor sunt legate de activitati precum ciclismul, plimbari cu cai, etc. ,in 5recia , cazare in camere mobilate in stil traditional, cu mic dejun traditional de multe ori preparat din produse realizate in casa. (n Republica Moldova Turismul rural este o forma de turism care se desfasoara in mediul rural, valorificand resursele turistice locale (naturale, culturale, umane) ca si dotarile si ec!ipamente turistice, inclusiv pensiunile si fermele agroturistice. (n lipsa unei definitii adecvate a turismului rural agreata pe teritoriul 0E, termenul folosit este acel de 1turism verde2. )uloarea simbol avand rolul de a distinge aceasta forma de turism de celelalte cum sunt turismul alb " sporturile de iarna+ turismul albastru " vacanta la mare, turism al luminilor " turismul urban. (n acest sens 1turismul verde2 poate fi definit ca o activitate

turistica practicata atat in zonele rurale cat si in alte locuri de pe litoral unde turismul specific nu este prea dezvoltat+ in zonele de dealuri si montan precum si in alte spatii rurale. *tat turismul rural cat mai ales agroturismul se bazeaza pe potentialul spatiului rural, pe oameni si produse specifice locului care trebuie sa se adapteze cerintelor pietii turistice, trebuie sa,si amenajeze gosposdariile pentru a fi la nivelul standardelor de calitate dorite de turisti, sa puna in valoare traditiile culinare specifice locului. *groturismul reprezinta actiunea de deplasare a unei persoane intr,o localitate rurala, nepoluata, avand un specific agrar finalizata pentru un sejur de cel putin 67 de ore intr,o gospodarie taraneasca, consumull de produse locale alimentare si nealimentare, coabitarea, observatia, asistenta si coparticiparea in comunitatea siciala locala prin respectarea normelor ce fac posibila intreaga actiune. *groturismul se contureaza ca o activitate capabila sa valorifice excelentul de cazare existent in gospodariile taranesti spre consumul persoanelor care pe o perioada determinata de timp, vin in asezarile rurale pentru odi!na, recreere, agrement. *ceasta activitate turistica are un caracter ocazional. 3pre deosebire de agroturism, turismul rural are un caracter permanent si dispune de o structura de primire eterogena reprezentata nu numai prin gospodariile taranesti ci si prin campinguri, sate taranesti. (n acest caz activitatea de baza a persoanelor implicate este prestarea de servicii turistice iar veniturile realizate au un caracter permanent.

1.1 Atributele caracteristice turismului rural


*groturismul prezita mai multe trasaturi care il diferentiaza de turismul clasic prin ,consumul turistic se petrece in mediul rural unde esentiale sunt calitatea pensiunii, serviciilor de primire (ferme) + ,oferta turistica este autentica condusa de oamenii locului + ,este o activitate complementara activitatii agricole si nu alternativa acesteia + ,ofera populatiei cu venituri reduse posibilitatea de odi!na, de recreere in vacante, 8ee9,end,uri, in peisajul mediului rural cu valori culturale educative si cu o ospitalitate specifica + ,nu necesita investitii foarte mari pentru amenajari de infrastructura sau suprastructura turistica + ,se evita marile aglomerari turistice de pe litoral sau din statiunile balneae sau montane + ,este un sistem difuz prin specificul ofertei sale diversificate si marea diseminare in spatiu + ,nu aduce prejudicii prea mari mediului natural sau a celui construit insa trebuie sa se tina cont de un anumit plan ecologic si fizic + ,nu este compatibil pentru turismul de masa.

2 Tipuri de turism rural


Turismul %n mediul rural constituie un remediu benefic pentru a evada din stresul urban &i de a beneficia de facilit$'ile care le ofer$. Mediul rural din Republica Moldova, cu comunitatile agricole si satele sale pitoresti, constituie o sursa importanta pentru , prestarea serviciilor de cazare traditionala de tip rural+ , oferirea unor posibilitati pentru vizitatori de a se incadra in activitatile si preocuparile rurale+ , familiarizarea cu folclorul, distractiile si traditiile locale+ , prezentarea mestesugurilor cu posibilitatea de participare la procesul de lucru ca atare+ , dupa oferirea o unor posibilitati reconstructie, de ar procurare putea fi a produselor pentru mestesugaresti. turistilor. (n mediul rural din Republica Moldova exista multe cladiri construite in stil traditional, care, eventuala utilizate cazarea Mediul rural cu comunitatile sale, cu o bogata cultura si traditii populare, desfasurind activitati agricole specifice, reprezinta elemente esentiale pentru dezvoltarea turismului rural. (n Republica Moldova practicarea acestei forme de turism poate sa aduca beneficii directe comunitatilor rurale, unde salariile populatiei sint sub nivelul mediu, creind noi locuri de munca si venituri suplimentare pentru fermieri. 3atenii pot oferi servicii de cazare in gospodariile proprii. -e mentionat , insa, ca nu exista nici o evidenta a acestor structuri de cazare si nu este elaborat cadrul legislativ necesar pentru a incuraja dezvoltarea turismului rural. -intre tipurile de turism care pot fi practicate in mediul rural sunt Turism de vacan'$ Turism de s$natate &i frumuse'e Turism cultural Turism de aventur$ Turism de afaceri :i alte forme %n dependen'$ de dorn'ele &i necesita'ile turistului.

2.1 Caracteristicile tipurilor de turism rural in Moldova


Turismul de vacan#a Constituie o oportunitate deosebita de apet rece timpul liber destinat vacan'ei %ntrun mediu linistit de recreere &i de eliberare de stresul urban. Aceasta forma de turism este motivata de dorinta de intoarcere la natura, la viata si obiceiurile traditionale si presupune sederea in gospodaria taraneasca. Turismul de sanatate si rumusete (n Republica Moldova functioneaza statiuni balneoclimaterice si de odi!na care ofera prestatii in cadrul turismului de sanatate si frumusete. Ele sint amplasate in locuri atractive pitoresti, oferind diferite servicii de tratament. (n aceste statiuni se odi!neste populatia auto!tona si un numar neinsemnat de clienti permanenti din strainatate. -e mentionat cele mai importante statiuni ;) balneoclimaterice <=ufarul *lb< ()a!ul)+ <)odru< (0ng!eni, >irjauca)+ <?ucuria,3ind<+ <=istru< (#adul lui #oda) etc. b) de odi!na si recreere <#ictoria< (3oroca)+ <*lbinuta< (0ng!eni)+ <)odru< (0ng!eni, ?a!mut)+ <-umbrava *lba< (?alti)+ <*lbasadorf< (Taraclia, *lbota) etc.. Republica Moldova detine in proprietate si un sir de statiuni balneoclimaterice si de recreere amplasate pe teritoriul 0crainei (Trus9avet, 3erg!eev9a, 4desa, @oblevo, Aato9a etc.). Particularitatile climaterice favorabile ale Republicii Moldova permit aplicarea in statiunile balneoclimaterice a diferitelor metode de tratament !elioterapia, aeroterapia, talasoterapia, terencuroterapia, curative, reprezinta ampeloterapia, un factor peloidoterapia, de dezvoltare balneoterapia a turismului etc. balnear. (zvoarele cu ape minerale din Republica Moldova (peste 7B), dispunind de inalte calitati determinant Turism cultural Republica Moldova dispune de un variat potential cultural care, prin valoarea sa, prezinta interes pentru activitatea turistica si poate atrage, fluxuri turistice.Potentialul cultural,turistic al

Republicii Moldova, pe linga vestigiile si monumentele sale istorice, in numar de peste CD mii, se suplimenteaza cu institutiile de cultura si arta, cu colectivele de creatie etnografica si de folclor, cu ar!itectura populara si centrele artizanale si mestesugaresti. *ctualmente sint cunoscute peste CE mii de mesteri potentiali, dintre care 6DE sint membri ai 0niunii Mesterilor Populari./olclorul muzical are o valoare deosebita, fiind prezentat de 6BE de ansambluri etnofolclorice de maturi si F6E de ansambluri etnofolclorice de copii, de circa GGE de orc!estre de muzica populara. )olectivele de creatie se intrunesc la diferite festivaluri. Toate acestea, in ansamblu, pot fi valorificate cu succes in turism. Turism de aventur $ste un model de practicare a turismului in mediul rural a carei caracteristica reprezint$ spontanietatea sejurului , f$r$ a avea un plan de sejur anumit, loc de cazare etc. Mai des este intalnit %n r%ndu iubitorilor de distractii &i %n special persoanelor tinere. Turism pro esional %de a aceri&' Este practicat un interes de serviciu sau un interes individual de c$tre oamenii de afaceri ce desf$&oar$ activit$'i economice &i sociale.Hn mediu rural este practicat %nprivin'a organiz$rii &i planificarii un business, sau s$ se informeze cu unele te!nici de dezvoltare a afacerii %n mediul rural.

3 De icientele practicarii tipurilor de turism rural in !epublica Moldova.


Tursimul ruaral este o forma de turism care se practica nu an atat de mare masura in Republica Moldova.-atorita acestui fapt se atesta un nivel scazut de dezvoltare a acestei ramure si prezenta a unor numeroase deficiente rezultate din uram fiecarui tip de turism practicat in mediul rural.)auza aparitiei deficientelor care impedica practicarea pe larg a activitatii de turism in mediul rural sunt rezultate dintr,un sir de factori. Deficientele practicarii turismului rural : , =umarul redus al structurilor de cazare in mediul rural, precum si lipsa unui cadru legislativ ce ar reglementa dezvoltarea acestora. , =ivelul redus de constientizare de catre populatia rurala si autoritatile din teritoriu a necesitatii dezvoltarii turismului rural si a avantajelor acestuia pentru tara noastra.

, Iipsa unei pregatiri adecvate a populatiei din mediul rural pentru a primi vizitatori din tara si de peste !otare. , Iipsa cunostintelor despre valoarea reala a patrimoniului turistic rural si valorificarea insuficienta a acestuia. , Iipsa de investitii in infrastructura rurala. , (nsuficienta dotarii te!nico,edilitare (canalizare, alimentarea cu apa, energie electrica, gazificare etc.) in mediul rural necesare turismului rural si problema in!umarii deseurilor. , *bsenta unor rute rurale trasate (itinerare pentru automobilisti, ciclisti, drumeti etc.). , Iipsa informatiei despre diferite evenimente culturale din mediul rural (!ramul satului, sarbatori traditionale, festivaluri etc.). , Iipsa facilitatilor turistice in imediata apropiere a atractiilor rurale (servicii de g!idaj si interpret, alimentatie si comert cu suvenire, grupuri de asistenta medicala etc.). , (ndiferenta, uneori vadita, a comunitatilor locale fata de degradarea patrimoniului rural. , 3tarea nesatisfacatoare a cailor de acces spre obiectivele turistice amplasate in localitatile rurale. Deficientele practicarii tursimului de sanatate in mediul rural: , =u exista o coordonare si reglementare la nivel de stat a activitatii institutiilor balneoclimaterice. , 3patiile de cazare nu sint, in majoritatea lor, amenajate in stil modern si nu corespund exigentelor pentru turismul international. , 0tilajul medical si mobilierul sint invec!ite. , Personalul nu poseda limbi de circulatie internationala. , 3tarea te!nica a cladirilor si infrastructura aferenta sint deplorabile. , =u exista oferta pentru agrement aditional ( bazine de inot, terenuri de tenis etc.). , Iipsesc posibilitatile pentru o alimentatie diversificata conform exigentelor turistilor. , =u exista materiale promotionale de calitate editate in limbi de circulatie international. Deficientele practicarii turismului cultural in mediul rural : , (mperfectiunea sistemului de ocrotire a patrimoniului cultural+ ca rezultat, multe obiective culturale (monumente de ar!itectura, monumente istorice, obiecte de arta, teatre, palate de

cultura) se afla intr,o stare de degradare si nu pot fi incluse in circuitul turistic. , Iipsa panourilor informationale in apropierea acestor obiective. , Iipsa sistemului de publicitate a monumentelor. , Iipsa accesului amenajat pentru vizitatori spre cele mai importante monumente si situri culturale. , Iipsa capacitatilor de primire pentru vizitatori in zonele cu o deosebita atractie culturala. , Iipsa spatiilor amenajate adecvat pentru organizarea activitatii mesterilor populari. , Iipsa sistemului de magazine destinate comercializarii obiectelor de artizanat. , Iipsa modalitatii de stimulare economica a tinerilor pentru antrenarea lor in domeniul artizanatului. , Iipsa oportunitatilor de formare initiala profesionala in domeniul mestesugurilor si artizanatului. )it si alte deficiente ce le are fiecare din tipurile de turism practicate in catrul mediului rural precum in cazul turismului de aventura persoanele care practica acest timp de turism in mediul rural sunt dispusi la pericolul sanatatii personale datorita lipsei asigurarii de sanatate la timp in cazul unor accidente, dataorita faptului ca mediul rural nu dispune de asistenta medicala urgenta, iar de plasarea in unele locuri ale tarii a asistentei medicale este imposibila datorita infrastructurii neadecvate cit si a distantei lungi in timp, ceia ce pune in risc sanatatea si viata persoanelor.

3.1 Directii strategice de de"voltare si ameliorare a practicarii tipurilor de turism rural in !epublica Moldova
Pentru practicarea tipurilor de turism an mediul rural este necesar implimentarea unor directii si strategii de dezvoltare pentr ameliorarea situatiei si valorificarea adecvata a spatiilor si patrimoniului touristic rural , ca , Elaborarea si implementarea cadrului legislativ necesar cu privire la turismul rural. , Efectuarea clasificarii structurilor de primire a turistilor in localitatile rurale. , (dentificarea comunitatilor rurale in care exista posibilitati pentru implementarea unor proiecte, pilot in domeniul turismului rural. , )rearea in teritoriu a serviciilor de specialitate in domeniul turismului.

, )rearea bazei informationale, editarea de g!iduri si cataloage privind oferta de turism rural. , Elaborarea si promovarea proiectelor investitionale pentru crearea, repararea si modernizarea infrastructurii generale si a celei turistice.

, (mplementarea unui program de instruire la nivelul autoritatilor administratiei publice locale si al populatiei. , * elabora un de program primire guvernamental turistica privind din dezvoltarea cadrul turismului acestor balnear. statiuni.

, * efectua acreditarea statiunilor balneoclimaterice, a bazelor de odi!na si recreere, a clasifica structurile , * efectua analiza resurselor de ape minerale din Republica Moldova si a calitatii acestora din punct de vedere balneoclimateric si a elabora proiecte investitionale spre a fi promovate pe piata internationala. , * asigura implementarea unui program de training pentru managerii statiunilor si unitatilor relevante in vederea unui management si mar9eting turistic eficient. , * implementa un program de mar9eting in general pe republica si in particular pentru statiuni. , * include in sistemul de cercetari statistice in domeniul turismului rapoarte statistice ale statiunilor balneoclimaterice si statiunilor de odi!na si recreere. , * amenaja zonele de odi!na si recreere in conformitate cu standardele international , Perfectionarea si dezvoltarea activitatilor de protectie si restaurare a obiectivelor patrimoniului cultural. , (nstalarea panourilor informationale in apropierea celor mai importante obiective culturale. , Elaborarea unui sistem de publicitate a monumentelor. , *menajarea cailor de acces spre diferite obiective culturale. , )onstructia si amenajarea capacitatilor de cazare a vizitatorilor in zonele cu un deosebit potential cultural. , /acilitarea crearii si functionarii atelierelor specializate pentru artizanat si mestesuguri populare, si includerea acestora in circuitul turistic. , /acilitarea vinzarii obiectelor de artizanat prin diferite retele de magazine. , 4rganizarea instruirii si a formarii profesionale a specialistilor in acest domeniu prin intermediul scolilor polivalente. , Promovarea si desfasurarea evenimentelor culturale in incinta muzeelor.

Conclu"ii:
(n prezent aportul turismului in economia nationala este relativ nesemnificativ. =ivelul calitativ scazut al capacitatilor de cazare si venitul obtinut din activitatea turistica plaseaza Republica Moldova printre tarile in care turismul este slab dezvoltat. (n ultimii CE ani, evolutia circulatiei turistice in Republica Moldova manifesta o tendinta relativa de reducere a numarului de vizitatori, ca rezultat al efectelor negative din sfera economico,sociala a tarii. 0na dintre cauzele reducerii numarului de vizitatori sositi in Republica Moldova a fost generata de sc!imbarile conjuncturale pe pietele turistice si de lipsa investitiilor in infrastructura turistica a tarii. Mar9etingul a fost, de asemenea, neglijat, Republica Moldova nefiind astfel promovata eficient pe pietele turistice internationale. =e mai vorbin de turismul rural al tarii care constituie un punct slab de dezvoltare dar constitiund un punct de evolutie in ultimii ani ce detesta o crestere intr-o oarecare masura semnificativa. Ritmul de crestere a dezvoltarii turismului rural este nevoie de ridicat cu ajutorul programelor statale de dezvoltare a turismului, implimentarea unor strategii, investitii semnificative in domeniu. Dtorita acestor investitii vomobtine un nou model de practicare a turismullui.Aceasta forma de turism este motivata de dorinta de intoarcere la natura, la viata si obiceiurile traditionale si presupune sederea in gospodaria taraneasca (ferma sau pensiune agroturistica ) sau intr-o pensiune. Turistul poate fi implicat, mai mult sau mai putin, in activitatile traditionale ale respectivei zone sau gospodarii. Astfel, el poate participa la recoltarea fructelor, mulsul oilor, pescuit, etc. entru a fi favorabile agroturismului, localitatile rurale trebuie sa fie situate intr-un mediu fara factori poluanti, detinatoare a unor valori etnofolclorice, culturale si traditii satesti, cu un bogat trecut istoric sau a altor resurse turistice care permit realizarea unor oferte diversificatesi personalizate, satisfacand motivatiile turistilor (recreere, tratament, sport, vanatoare, pescuit, artizanat, muzee si case memoriale, situri ar!eologice, ocupatii raditionale, pastorit, viticultura, pomicultura,

apicultura etc.) care, in afara functiilor administrative economice si culturale proprii, asigura servicii pentru turisti, din tara si strainatate. "n ideea unei dezvoltari turistice a comunitatilor rurale, satul turistic este definit ca asezare rurala, pitoreasca, situata intrun cadru natural nepoluat, pastratoare de traditii si un bogat trecut istoric care indeplineste functia de primire si gazduire a turistilor pentru petrecerea unui sejur de durata nederminata. "n functie de caracteristicile geografice ale zonelor, satele turistice se grupeaza in# etnofolclorice, de creatie artistica si artizanala, peisagistice si climatice, viti-pomicole, pescaresti si de interes vanatoresc, pastorale, pentru practicarea sporturilor de iarna.Din toate aceste activitati ce le pot efectua turistii in cadrul turismului rural va aduce un beneficiu tarii din punct de vedere economic si va duce la valorificarea eficienta patrimoniului turistic al tarii .

S-ar putea să vă placă și