Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT INTEGRAT PE O ZI ,, VESTITORII PRIMĂVERII ”

ED. FLOAREA STAN

Grădiniţa cu PP „ Prichindel “ , Gălăuţaş , Harghita Grupa: combinată Tema de studiu: Când , cum şi de ce se întâmplă? Tema săptămânală: „ Vestitorii primăverii “ Subiectul zilei : „ Vestitorii primăverii “ Tipul activităţii: comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe fixare şi concolidare a priceperilor şi deprinderilor

Scopul zilei:

Îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre vestitorii primăverii ( păsări, insecte, flori ) , consolidarea cunoştinţelor referitoare la anotimpul primăvara. Valorificarea deprinderilor de lucru însuşite prin realizarea unor lucrări estetice.

SCENARIU DIDACTIC

Întâlnirea de dimineaţă

Pauza de masă

Activităţi liber alese ( sectoarele )

Activităţi pe domenii experimenţiale ( activitate integrată DLC + DOS + DEC )

Activităţi de dezvoltare personală ( jocuri şi activităţi recreative )

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ

ADP:

Copiii se adună în sala de grupă. Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineaţă , întâlnirea de grup dintre educatoare şi copii prin intermediul unui cântecel şi apoi a alulului de dimineaţă. Cântecelul: „ Vine, vine primăvara “ Educatoarea:

Bună dimineaţa păsărele! Astăzi sunte-ţi cele mai frumuşele A-nceput o nouă zi Bună dimineaţa , dragi copii! Copiii vor fi surprinşi de prezenţa în grupă a „ Zânei Primăvară “ care are o mulţime de surprize şi care doreşte să-i cunoască. Sunt invitaţi să se aşeze pe perniţe şi să se salute. Se va face prezenţa prin strigarea numelui copilului.

Se va completa calendarul naturii, cu data , ziua , luna , anul , un copil va dărui anului încă o biluţă din luna mai reprezentând o zi din an. Se va discuta despre vremea de afară , despre cum ne-am îmbrăcat , cum trebuie să ne hrănim , cum trebuie să ne păstrăm sănătatea. Zâna Primăvară are în coşuleţ o scrisoare pentru copii:

Scumpii noştri copilaşi , Noi „ Vestitorii primăverii “ suntem foarte bucuroşi că mama noastră Primăvara ne-a trezit la viaţa, ne-a îmbrăcat în hăinuţe noi şi ne-a luat cu ea intr-o călătorie aventuroasă care se termină abia la sfârşitul lunii mai. Astazi am dori să petrecem o zi frumoasă cu voi şi să descoperiţi toate surprizele pe care vi le-am pregătit.

Prietenii voştri

Cine credeţi că va trimis scrisoarea?

Care Vestitori ai primăverii au venit la voi?

Ce ai face dacă ai fi rândunică , un fluturaş , un sturz , o albinuţă , o furnică ?

Ce ai vorbi cu o rândunică, un fluturaş, etc

?

Astăzi o vom ajuta pe „ Zâna Primăvară “ să înveţe poezia „ Primăvara “ de Vasile Alecsandri. Ea doreşte ca atunci când se va întâlni cu sora ei mai mare „ Vara “ să o încânte cu această poezie şi apoi o vom bucura pe „ Zână “ îmbogăţindu-i grădiniţa cu rândunele , fluturaşi , albinuţe. Copiii vor primi medalioane de la „ Zâna Primăvară “ cu desene reprezentând „ Vestitorii Primăverii “ şi vor fi împărţiţi în trei grupe : „ Fluturaşii “ , „ Rândunelele “ , „ Albinuţe “.

RUTINA MICUL DEJUN

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

„ Aceştia suntem noi ” –Prezenţa

Primirea copiilor

Calendarul naturii , omul zilei , noutăţi

Mă pregătesc pentru activităţi – deprinderi specifice Tranziţie – cântecele , poezioare

Program distractiv –„ De ziua Primăverii ”

- Dans

- Jocuri cu text şi cânt

- Masă festivă ( suc , prăjiturele )

- Jocuri de mişcare

- Premierea copiilor cu „ Diploma Primăverii “

PROIECT DE ACTIVITATE PENTRU SECTOARE ( activităţi liber alese )

Grupa: combinată Educatoare: Stan Floarea Tema de studiu: Când , cum şi de ce se întâmplă ? Subtema: Vestitorii primăverii

Demunirea activităţii: „ Activităţi liber alese “

1. Construcţii – „ Căsuţe pentru păsărele “

2. Joc de rol „ Albinuţele harnice – gospodinele “

3. Bibliotecă – „ Citim imagini despre primăvară “ „ Cartea Primăverii “

4. Artă- „ Coroniţa primăverii “

Forma de organizare: individuală Scopul activităţii: îmbogăţirea reprezentărilor copiilor despre anotimpul primăvara

Obiective operaţionale:

Construcţii:

- Să construiască din lego căsuţe pentru păsărele ;

- Să asigure ordine la masa de lucru ;

Joc de rol:

 

- Să pregătească mâncare pentru păsărele ;

- Să vorbească clar , coerent în propoziţii simple sau dezvoltate ;

- Să motiveze expresia „ Gospodinele sunt harnice ca nişte albinuţe “ ;

Bibliotecă:

 

- Să observe cu atenţie imaginile din albume ;

- Să formuleze enunţuri corecte din punct de vedere gramatical ;

Artă:

- Să coloreze cu creioane colorate coroniţa primăverii ;

- Să ducă la bun sfârşit sarcina data.

SCENARIUL DIDACTIC

ETAPELE

CONŢINUTUL

METODE ŞI

EVALUAREA

ACTIVITĂŢII

ŞTIINŢIFIC

PROCEDEE

1.Moment

Se asigură condiţiile necesare bunei desfăşurare a activităţii. Pregătirea materialului didactic.

   

organizatoric

 

Sectoarele voi fi pregătite iar pe poezioara :

 

Comportamentul nonverbal şi verbal al copilului

2. Captarea

Bat din palme clap , clap , clap Din picioare trap , trap , trap Ne –nvârtim , ne răsucim Spre sectoare noi pornim

atenţiei

 

Copiii observă materialele de la fiecare sector , educatoarea le prezintă sarcinile de lucru şi îşi aleg sectoarele.

Observaţia

Conversaţia

 

Constructii:

Explicaţia

Asigurarea interesului copiilor pentru activitatea propusă

Având cuburile de pe masă construiţi căsuţe pentru păsărele. Joc de rol:

Demaontraţia

3. Anunţarea temei şi a obiectivelor

Aveţi pe măsuţă vesela necesară pentru a demonstra că sunteţi harnice ca albinuţele , că sunteţi adevarate gospodine. Pregătiţi mâncare pentru păsărele , pentru fluturaşi , etc Bibliotecă:

Conversaţia

 

Observaţi cu atenţie imaginile din albume şi încercaţi să le citiţi. Artă:

Cu creioanele colorate desenaţi coroniţa primăverii.

 

După explicaţiile primite copii încep să lucreze la setorul ales aşteptând şi prezenţa mea la fiecare sector pentru ajutor şi valorificare. La bătaia mea din palme copiii vor schimba sectoarele astfel reuşind să treacă pe la fiecare sector.

Conversaţia

 

4.Desfăşurarea

Evaluarea

activităţii

individuală

Exerciţiul

5.Încheierea

Vom analiza lucrările realizate , voi face aprecieri individuale şi colective referitoare la implicarea lor în activitate , a comportamentului acestora pe parcursul activitaţii

Conversaţia

Induviduală

activităţii

Globală

ACTIVITATEA PE DOMENII EXPERIENŢALE ACTIVITATE INTEGRATĂ:

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE NIVEL I SI II Memorizare – Primăvara de Vasile Alecsandri

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE + DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV Lipire cu diferite materiale:

Nivel I – Fluturaşul – pufarine Albinuţa – hârtie mototolită Nivel II Rândunica – paste făinoase care apoi se vor picta cu pensula

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

NIVEL I

NIVEL II

să înţeleagă şi să transmită imagini simple , să reacţioneze la acestea ;

-

- sa-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical ;

să recepteze un text care i se citeşte ori i se potriveşte , înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia ;

-

să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natura şi viaţa cotidiană , valorificând deprinderile de lucru însuşite.

-

să recepteze un text care i se citeşte sau i se povesteşte înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia ;

-

-

să fie capabil să realizeze lucrări practice

 

inspirate din natură şi din viaţa cotidiană , valorificând deprinderile de lucru însuşite ;

să obţină efecte plastice , forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii .

-

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

STRATEGII DIDACTICE:

NIVEL I

NIVEL II

- să participe la explicarea expresiilor poetice prin identificarea elementelor semnificative din machetă ;

- să participe la explicarea expresiilor poetice prin identificarea elementelor semnificative din machetă ;

-şi însuşeacă cuvinte noi: sturz , turturele , dumbrăvioară ;

-

-

-şi însuşească cuvinte şi expresii noi:

„ sturz galben auriu” , „ turturelele se-ngână” dumbrăvioară ;

-

să recite corect şi expresiv poezia ;

-

să găsească sensul opus şi sensul asemănător

-

cuvintelor din text prin jocul exerciţiu „Cum

să completeze piramida cu ajutorul ghicitorilor ;

să aşeze corect în tablou elementele din poezie obţinând cartea „ Primăvara “ ;

-

să aplice prin lipire în conturul desenat de educatoare materialele primite ;

-

este şi cum nu este ( sinonime , antonime ) ;

să completeze piramida cu ajutorul ghicitorilor ;

-

să aşeze corect în tablou elementele din poezie obţinând cartea „ Primăvara “ ;

-

-

să realizeze lucrări estetice.

să aplice prin lipire în conturul desenat de educatoare materialele primite ;

-

să aplice culoarea pe suprafeţele date cu pensula ;

-

să asigure ordine şi acurateţe la masa de lucru realizând lucrări estetice .

-

a) Metode şi procedee:

- observaţia , conversaţia , explicaţia , demonstraţia , exerciţiul , problematizarea , învaţarea prin descoperire , piramida , metoda ciorchinelui , turul galeriei , ghicitori.

b) Materiale didactice:

- Zâna Primăvară , coşuleţ cu surprize , flori , rândunele , albinuţe , fluturaşi pentru coroniţă ,

aracet , leggo , machetă reprezentând poezia Primăvara de Vasile Alecsandri , imagini pentru completarea piramidei , o minge , paste făinoase , pufarine , hârtie creponată , diplome , cartea primăverii , veselă , etc

SCENARIUL DIDACTIC

EVENIMENTUL

CONŢINUTUL INSTRUCTIV -EDUCATIV

METODE ŞI

EVALUARE

DIDACTIC

PROCEDEE

1.Moment

Asigurarea conditiilor optime pentru buna desfăşurare a activităţilor: aerisirea sălii de grupă , pregătirea materialului didactic , aranjarea materialelor.

   

organizatoric

 

Copiii vor intra de la baie pe cântecelul „ Rândunica a sosit” Zâna Primăvară este prezentă în grupă şi doreşte să petreacă o zi cu copiii şi să le dăruiască multe surprize. Ea ne-a adus o machetă de primăvară: copaci înfloriţi , câmp înflorit , fluturaşi , albinuţe , păsări ( rândunele , sturzi , turturele )

Conversaţia

Copiii

introductivă

manifestă

atenţie, interes

2.Captarea atenţiei

Observaţia

pentru

musafirul

Învăţarea prin

prezent

descoperire

„Zâna

Primăvară”

 

Iată ce îndrăgită este Primăvara care ne-a adus numai bucurii. Spuneţi tot ce vă vine în minte când vă gândiţi la anotimpul „Primăvara”. Insist asupra înţelegerii cuvintelor şi expresiilor: „câmp înverzit” , „sturz galben auriu “ turturele , dumbrăvioară.

Conversaţia

 

dirijată

3. Discuţii pregătitoare

Metoda

Evaluare orală

ciorchinelui

 

Explicaţia

 

Observaţia

 

Toate aceste frumuseţi şi bucurii aduse de primăvară m-au făcut să-mi amintesc o poezie despre acest anotimp: „Primăvara “ de Vasile Alecsandri. - Vreţi să o ajutăm pe Zâna Primăvară să înveţe această poezie?

 

Receptarea

mesajului

4.Anunţarea temei

Conversaţia

transmis

 

Voi recita clar şi expresiv poezia în întregime:

   

Primăvara de V.Alecsandri 1.A trecut iarna geroasă Câmpul iată-l înverzit Rândunica cea voioasă La noi iarăşi a sosit

Ascultă cu

atenţie poezia

Observarea

comportament

 

ului

5.Prezentarea

2.Dintr-o creangâ-n alta zboară, Sturzul galben auriu Salutare primăvară Timp frumos bine-ai venit!

copiilor

optimă a

conţinutului

3.Turturelele se-ngână, Mii de fluturi vezi zburând, Şi pe harnica albină Din flori miere adunănd

4.Cântă cucu-n dumbrăvioară Pe copacul înflorit Salutare primăvară Timp frumos , bine ai venit!

Expunerea

La cea de-a doua recitare voi indica elementele semnificative din poezie , prezentate în machetă. Pentru a treia recitare voi executa gesturi şi mimica necesară fiecărui vers în parte:

Explicaţia

Observaţia

Urmăresc cu

atenţie

elementele

semnificative

din poezie

sosirea rândunelelor , zborul sturzului de pe o creangă pe alta , ciripitul turturelelor , cântecul cucului , etc

Exerciţiul

Demonstraţia

Observ atenţia

copiilor

 

Învăţarea poeziei se face pe unităţi logie:

Conversaţia

 

6.Reproducerea

-

prima strofă repetând fiecare

Observ

poeziei de către copii

vers după mine

pronunţarea

a doua strofă la fel , cu reluarea primei strofe

-

Exerciţiul

clară şi

corectă a

 

-

repetarea poeziei în întregime

 

cuvintelor

cu tot grupul , în grupuri mici , individual

 

Îi ajut pe copii în recitarea poeziei şi le urmăresc pronunţia cuvintelor , respectarea pauzelor pentru respiraţie , recitarea expresivă. Voi introduce jocul de mişcare „ Cuibul păsărelelor”. Joc exerciţiu „Cum este si cum nu este”. Zâna Primăvară încearcă să recite poezia şi vă rog să fiţi atenţi şi să ascultaţi varianta ei:

 

Moment

recreativ

Joc exerciţiu

1.A trecut iarna călduroasa Câmpul iată-l veştejit Rândunica cea bucuroasă La noi iarăşi a venit

Problematizarea

Verificarea

antonimelor şi

7.Asigurarea

a sinonimelor

conexiunii inverse

 

2.Dintr-o creangă-n alta zboară Sturzul galben auriu Salutare primăvară Timp urât bine ai venit

3.Turturelele se-ngână Mii de fluturi vezi stând Şi pe leneşa albină Din flori miere adunând.

4.Cântă cucu- n pădurice Pe pomul înflorit Salutare primăvară Timp plăcut bine-ai venit!

Cu ghicitorilor voi completa piramida. 1.Care pasăre din lume Tot îşi strigă numele ( cucul )

O săgeată de cărbune Zboară iute peste lume ( rândunica )

Piramida

Urmăresc

răspunsurile

orale ale

 

copiilor

Pasăre galben- aurie Zboară iute peste lume ( sturzul ) 2.Din flori picuri de dulceaţă Strânge de cu dimineaţă ( albina )

Ghicitori

 

Mi-a venit în zbor rotat Musafir neaşteptat Picături de piruzea Pe aripi de catifea ( fluturaşul )

 

Evaluare orală

1.Zăpada s-a topit Câmpul a-nverzit Cine a sosit? ( primăvara )

Joc cu text şi cânt! Fluturaşul

 

În încheierea primei părţi a activităţii vom completa cartea „Primăvara” cu elemente semnificative din poezie. TRANZIŢIE „ În pădurea cu alune” - cântecelul

 

Evaluarea

8.Fixarea

orală

activităţii

Conversaţia

Aşezarea

imaginilor

formând

cartea

„Primăvara”

 

Se asează la măsuţe pentru a realiza:

Explicaţia

 

9.Asigurarea

Nivel I:

retenţiei şi a feedback-ului

a) grupa albinuţelor: „Albinuţe “ cu hârtie mototolită b) grupa fluturaşilor: „ Fluturaşi” cu pufarine Nivel II:

Demonstraţia

Observaţia

a)grupa rândunelelor:

Observaţia

„Rândunica” cu paste făinoase şi tempera.

Munca

sistematizată

individuală

10.Obţinerea

Lucrările copiilor vor ajunge în dumbrăvioara primăverii. Grupurile de copii vor trece pe la aceste exponate şi vor face aprecieri asupra modului cum s- au realizat lucrările.

Turul galeriei

Analiza

performanţelor

lucrărilor

Evaluare orală

 

Pentru toată munca lor „ Zâna Primăvară” le înmânează tuturor copiilor „Diploma Primăverii”. Pe vor face aprecieri individuale şi pe grupuri asupra întregii activităţi.

 

Evaluare

Convorbire

individuală şi

11. Evaluare

pe grupuri

Stimulente

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI

Tema de studiu: Când , cum şi de ce se întâmplă? Subiectul: Program distractiv – „ De ziua Primăverii “ Forma de realizare:

- activităţi cu întreaga grupă Obiective operaţionale;

- să participe cu plăcere la ziua dedicată Primăverii ;

- să execute paşi de dans dovedind ritm şi coordonare ;

- să joace utilizând corect mişcările şi regulile , jocuri de mişcare la alegere ;

- să intoneze cântece pentru copii execuând corect mişcările sugerate de text ;

- sa-şi formeze capacitatea de a intra cu cei din jur respecând normele de comportare civilizată

Stategii didactice:

Materialul didactic: coroniţe de primăvară , prăjiturele , suc , costume diferite , diplome Metode şi procedee:

- conversaţia , explicaţia , exerciţiul , demonstraţia

ETAPELE

 

METODE ŞI

 

ACTIVITĂŢII

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC

PROCEDEE

EVALUARE

1.Moment

Se asigură condiţiile necesare unei bune desfăşurări a activităţii.

   

organizatoric

2.Captarea

Se realizează prin costumarea lor şi dorinţa Zânei de a participa la ziua ei.

Conversaţia

Comportamentul non-verbal al copiilor

atenţiei

 

Astăzi este o zi specială , şi anume Ziua Primăverii , de aceea noi ne-am pregătit cu prăjiturele şi suc , cu dansuri , jocuri şi cântecele.

Conversaţia

Evaluarea

individuală

3.Discuţii

Explicaţia

pregătitoare

Observ

Demonstraţia

comportamentul

 

fiecărui copli

4. Obţinerea performanţelor

Copiii vor servi toţi musafirii cu prajiturele şi suc , o vor felicita pe Zâna Primăvara.

Conversaţia

 

Evaluarea

 

Exerciţiul

individuală

5.Evaluarea şi

Pentru toatp activitatea de astazi o să fiţi răsplătiţi cu Diplome din partea Zânei şi felicitări pentru buna participare la toate activităţile.

   

încheierea

activităţii

Conversaţia

Diplome