Sunteți pe pagina 1din 3

2.

Trasaturile si functiile marketingului


Marketing, ca si concept teoretic si orientare a activitatii practice (tehnico economice) a intreprinderii se distinde prin trei trasaturi de baza: a) In primul rand, marketingul este o noua conceptie economica, un nou mod de a gandi, o noua filosofie asupra relatiei intreprindere-mediu: Marketingul are la baza doua credinte fundamentale: - orientarea catre nevoile consumatorului trebuie sa subordoneze intreaga activitate a firmei. - tinta interprinderii trebuie sa fie realizarea unui volum de vanzari profitabil. onceptia si orientarea de marketing presupune, de asemenea, ca intreprinderea sa urmareasca in primul rand succesul si nu castigul. astigul este de natura baneasca pe cand succesul firmei cuprinde imaginea, reputatia intreprinderii in mediu, statutul si demnitatea pe care produsele si serviciile sale le confera consumatorilor. !uccesul intreprinderii are la baza doua elemente: - prosperitatea personalului propriu - satisfacerea consumatorului. onceptia de marketing modifica succesiunea functiunilor intreprinderii. !uccesiunea acestora potrivit filosofiei de marketing este urmatoarea: C0 S.P C.D P P.S F.C C

C.C functiunea comerciala ", .#. functiunea de cercetare-dezvoltare $ functiunea de productie $.!. functiunea de personal %. . functiunea financiar-contabila !.$. studiul pietei . . studiul comportamentului consumatorului

ercetarea pietei si a comportamentului consumatorului reprezinta punctul de plecare, oferind informatii privind &starea& mediului in care actioneaza firma. 'ceste informatii se intrunesc in activitatea din prima functiune comerciala. Informatiile sunt apoi preluate de catre departamentul de cercetare-dezvoltare. ontinutul principal al actiunii acestuia este introducerea progresului tehnic si modernizarea produselor e(istente. )ezultatele activitatii de cercetare-dezvoltare sunt apoi aplicate in procesul de productie, sustinut de activitatea de personal si financiarcontabila. iclul se incheie tot cu activitatea din functiunea comerciala, ca de e(emplu: vanzarea, distributia produselor si promovarea produselor. b) In al doilea rand, marketingul este o activitate practica, concreta, care presupune forta de munca corespunzatoare si calificata. !tudiile, cercetariile, actiunile de marketing sunt e(trem de comple(e. omple(itatea lui necesita cunostinte pluri si interdisciplinare, adica specialisti din diverse domenii: economisti, statisticieni, ingineri, psihologi, informaticieni, *uristi etc. +oti acestia trebuie sa fie uniti printr-o trasatura comuna: sa gandeasca intr-o conceptie de marketing, sa fie oameni de marketing. c) In al treilea rand marketingul este stiinta si arta. 1

Marketingul opereaza cu legi, principii proprii cat si imprumutate de la diverse ramuri ale stiintei, utilizeaza metode, tehnici si procedee proprii sau adoptate de investigare, toate acestea confera marketingului statutul de stiinta. !unt frecvent situatii in care limitele stiintei sunt atinse. Intervine aici aportul personal direct al omului de marketing care poate fi decisiv in luarea celei mai bune decizii. #e aici rezuta statutul de arta. 2.1 a) Functiile marketingului

Cercetarea pietei si a consumatorului Informatiile privin piata si consumatorul sunt indispensabile unei fundamentari stiintifice a politicilor si programelor firmei. -btinerea acestor informatii se realizeaza prin studii si cercetari pe piata, studii si cercetari privind consumatorii. $ractic, pozitia firmei pe piata este intr-o continua modificare, deoarece piata se afla intr-o miscare si transformare continua. #in acest motiv, studiul pietei, al consumatorilor trebuie sa aiba un caracter continuu si sistematic. b) Satisfacerea nevoilor si dorintelor consumatorilor 'ceasta reprezinta insasi filosofia marketingului, motivarea si sensul economic, social al e(istentei oricarui agent economic. c) Cresterea eficientei economice In conceptia de marketing profitul este considerat o .recompensa& primita de intreprindere de la consumator pentru satisfactia produsa acestuia in procesul utilizarii produsului. /ogic, asigurarea cresterii eficientei economice se poate realiza numai pe calea satisfacerea nevoilor si dorintelor clientilor. d) Racordarea promta, rapida, flexibila si elastica a firmei la dinamica mediului. 'ceasta presupune un inalt grad de adaptare si corectare rapida, de mobilitate, o capaciatate sinergica (capacitatea de adaptare a tuturor comportamentelor intreprinderii pentru atingerea aceluiasi obiectiv). Indeplinirea acestor functii implica satisfacerea anumitor cerinte, dupa cum urmeaza: - intelegerea corecta a conceptului si filosofiei de marketing de catre tot personalul firmei, - proiectarea, dimensionarea si integrarea in stuctura organizatorica a firmei a departamentului de marketing sub autoritatea directorului, - studiul pietei si a consumatorului, - elaborarea unui program de marketing care sa asigure alocare si utilizarea optima a resurselor firmei. 2.2 Etapele intreprinderii implementarii conecptului de marketing in activitatea

#aca luam in considerare, pe langa activitatea de marketing, alte trei activitati ma*ore si anume: productia, personalul si domeniul financiar-contabil, etaple si promovarea marketingului pot fi delimitate astfel: a) marketingul - functia minora (fig 0.1.a) b) marketingul - functia egala cu celelalte (fig 0.1.b) c) marketingul - functia cea mai importanta (fig 0.1.c) d) marketingul - functia ma*ora (fig 0.1.d) e) marketingul - functia de control (fig 0.1.e)

f) marketingul - functia de control si marketingul functia de integrare (fig 0.1.f)


$ M $ .! . %. . $ M $ .! . $ $ .! . %. . %. . $ M $ .! . M %. . $ .! . %. . $ M $ $ .! . M %. .

fig. 0.1.a

fig. 0.1.b

fig. 0.1.c

fig. 0.1.d

fig. 0.1.e

fig. 0.1.f

Intreprinderile in care marketingul a a*uns la stadiul din fig.0.1.f, pot fi appreciate ca se afla intr-o sitatie normala din acest punct de vedere onferirea functiei de integrare marketingului, paralel cu functia de control a consumatorului este *ustificata prin urmatoarele argumente: - sarcina cheie a firmei este de a atrage si a retine consumatorii, - fara e(istenta consumatorului, firma nu-si poate *ustifica si motiva actiunile, - marketingul are sarcina de a defini consumatorului o oferta superioara fata de concurenta, - marketingul receptioneaza si controleaza daca utilizatorii beneficiaza de satisfactia asteptata si dorita, - marketingul semnalizeaza celorlate departamente asupra gradului de satisfactie oferita consumatorului. 'ceasta functie de integrare, de liant a marketingului poate fi redata in fig 0.0

fig. 0.0.a

fig. 0.0.b

fig. 0.0.c

!imbolurile folosite sunt: Mk - marketingul, % - firma, Md - mediul, - consumator, In fig. 0.0.c cercul mare .mediu& include de fapt .firma& si .consumatorul&, marketingul actioneaza ca un .liant& intre componentele mediului realizand integrarea cat mai buna a acestora in structura si dinamica sa.