Sunteți pe pagina 1din 4

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

REBRA

PROCEDURA TEHNICA
IN%ECTAREA PILOTILOR &ORATI DE MARE ADANCIME
Co PTE'0("

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa). "

i* +

IN%ECTAREA PILOTILOR &ORATI DE MARE ADANCIME


COD! PT ' 0("

LISTA DE SEMNATURI
Nume si prenume Data Semnatura Elaborat Ing.Scurtu Daniel Florin 01 - 1 .0!. 010 Verificat Ing.Birsan Cornel 1"-1#.0!. 010 Aprobat Scurtu Ioan 0.0!. 010

&ISA DE E,IDENTA A EDITIILOR-RE,I.IILOR Nr. Crt.


1
E$itia% &e'i(ia

Data
01.0!. 010

)arti mo$ificate
+o$ificari $e structura si informatie

Aprobat *Nume * Functia*Semnat. Scurtu Ioan

LISTA DE DI&U.ARE- RETRA/ERE


Nr. Crt DES,INA,A& E-. Nr. E$itia* &e'i(ia DA,A SI N.+E*SE+NA,.&A DE % )&I+I&E &E,&A/E&E A. Documentului aplicabil A. Documentului retras

MODI&ICARI E&ECTUATE IN PROCEDURA


Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. ,e-t e-istent Continutul mo$ificarii

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
IN%ECTAREA PILOTILOR &ORATI DE MARE ADANCIME
Co PTE'0("

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa). 2

i* +

1. SCOP Prezenta procedur are drept scop stabilirea metodologiei de injectare a pilotilor forati de mare diametru. 2. DOMENIU DE APLICARE Prezenta procedur se aplic pentru procesele si tehnologiile executate de S.C. Dimex 2000 Company S. .!. ebra. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA ".#.Documentatia tehnica de executie specifica lucrarii. ".2. C$%&'$&(ormati) pentru )erificarea calitatii si receptiei lucrarilor de constructii si instalatii aferente. 4. TERMINOLOGIE, DEFINITII SI ABREVIERI -funda !!"# !nd!$#% & fundatiile la care transmiterea incarcarilor la teren se poate face atat prin suprafata bazei cat si prin suprafata laterala* -$ad!#$# + elemente de legatura intre fundatii si ele)atii* &. DESCRIEREA PROCEDURII G#n#$a"! a ! Prezenta procedura detaliaza tehnologia de executie a injectarii bazei pilotilor forati cu lapte de ciment. ,njectarea pilotilor forati se efectueaza la o temperatura a mediului ambiant de cel putin -$0C. ,n cazul temperaturilor sub -$0C se )or lua masuri speciale. care )or fi stabilite impreuna cu dirigintele de santier* ,njectarea )a fi supra)egheata permanent de catre conducatorul punctului de lucru. care )a respecta cu strictete pre)ederile proiectului si a caietelor de sarcini D!'()*! !+# '! !n' a"a !! Dispoziti)ul de injectare montat in pilotul forat este alcatuit din toba de injectare. realizata conform pre)ederilor din proiect. si tubulatura de injectare. alcatuita din trei te)i metalice. Dispoziti)ul se fixeaza de carcasa de armatura a pilotului si se lanseaza in sapatura odata cu aceasta. luandu&se masuri de protejare a te)ilor impotri)a infundarii pe parcursul operatiunilor de betonare si spargere a capului pilotului. ,nstalatia de injectare este formata din/ malaxor pentru prepararea amestecului ciment&apa. 0asul malaxorului )a a)ea o capacitate de min #00l si )a fi pre)azut cu robinet de golire. Daca este necesar. se poate folosi si un )as tampon. plasat sub robinetul de golire.pre)azut cu o sita pentru retinerea e)entualelor impuritati. 0asele )or fi gradate. pentru a permite urmarirea permanenta a cantitatii de amestec injectate* pompa de injectie. cu racorduri flexibile pentru fixarea pe te)ile pilotilor. Pompa de injectie )a a)ea un debit de min. #000l1ora. )a asigura o presiune de cel putin "0atmsi )a fi pre)azuta cu manometru etalonat* manometru de retur. montat pe tea)a din pilot la care debitul apei iesite in cursul operatiunii de spalare a te)ilor este cel mai mare* aparat de ni)elment si mira. pentru masurarea permanenta a e)entualei ridicari a pilotului.

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
IN%ECTAREA PILOTILOR &ORATI DE MARE ADANCIME
Co PTE'0("

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa). 0 In,#% a$#a

i* +

,nainte de inceperea injectarii se )or spala te)ile prin injectare de apa cu o presiune de "&$ atm timp de #&" minute. cuplandu&se pompa de injectare la una din cele " te)i de injectare ale pilotului. pana ce se constata ca apa iese curata pe celelalte doua te)i ale dispoziti)ului* Se monteaza manometrul de retur pe tea)a cu debitul cel mai mare* Se obtureaza cea de&a treia tea)a la inceputul injectarii. in momentul in care iese lapte de ciment* Se executa malaxarea amestecului de apa&ciment. care pentru inceput )a a)ea raportul a1c20.$. acesta putand fi modificat pe parcursul operatiunii de injectare . in functie de natura terenului si de rezultatele obtinute. cu acordul dirigintelui de santier. Pentru obtinerea unui amestec omogen. malaxarea se )a efectua cu un agitator a)and cel putin #$00 rot1min si )a dura cel putin $ minute. ea fiind apoi reluata dupa #0 minute de pauza pentru o durata de " minute. ,n cazul folosirii unui )as tampon. malaxarea intermitenta a laptelui d eciment se )a efectua cu un dispoziti) cu turatie mica 3cca #00 rot1min4* Se incepe injectarea. sporind in mod lent presiunea pana ce laptele de ciment )a rupe polietilena care protejeaza orificiile tobei. dar fara a depasi )aloarea de 20 atm. 5omentul ruperii polietilenei este marcat de scaderea brusca a presiunii inregistrate pe manometru* ,njectarea se face lent. in trepte de cca " atm. pana la o presiune maxima de 20 atm. inregistrandu&se atat cantitatile de lapte de ciment cat si diferentele de presiune intre cele doua manometre. Prima treapta )a fi de $ atm.* 6recerea la o treapta superioara de presiune se )a face daca timp de 2&" minute nu se mai inregistreaza patrunderea de lapte de ciment la baza pilotului* Deoarece la )alori mari ale presiunii pastei de ciment se creeaza o subpresiune relati) ridicata la capul pilotului. se )a urmari daca apar e)entuale tendinte de ridicare a capului pilotului. determinate prin ni)elment. Daca se constata aceasta tendinta se )a reduce presiunea maxima* ,njectarea pilotilor se )a face incepand cu pilotii din zona centrala si continuand spre margini* Considerentele care )or fi a)ute in )edere pentru a decide oprirea injectarii unui pilot sunt/ Injectare normala: atingerea presiunii limita de 20 atm. dupa injectarea unei cantitati totale de lapte de ciment de max. 2mc* injectarea cantitatii de 2mc lapte de ciment. fara a atinge )aloarea maxima de presiune de 20 atm. ,n acest caz. diferenta de presiune inregistrata la manometrul retur fata de manometrul pompei de injectare nu )a fi mai mare de 2&" atm* Situatii speciale: atingerea presiunii de 20 de atm fara a se rupe polietilena de protectie. ,n acest caz )a fi anuntat imediat dirigintele de santier* aparitia tendintei de ridicare a pilotului* iesirea la suprafata a laptelui de ciment in jurul pilotului sau in zonele din )ecinatate* Pentru fiecare pilot se )or completa datele pre)azute in fisa de injectare

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
IN%ECTAREA PILOTILOR &ORATI DE MARE ADANCIME
Co PTE'0("

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa). + -. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI &Documentele necesare pentru realizarea prezentei proceduri sunt/ 7proiectul de execu8ie 7planul de trasare 7caietul de sarcini esponsabilitatea efectuarii operatiilor re)ine sefului santier. 0erificarea lucrarilor se face de catre responsabilul tehnic cu executia de )erificarile facute. :cesta )a face )erificate. Directorul general adjunct )a notifica in scris si necesare functie de complexitatea si durata executiei. .. INREGISTRARI - FORMULARE Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor: ordin de incepere a lucrarilor fisa de injectare proces )erbal de )erificare

i* +

punctului de lucru si a sefului de C9 care )a informa responsabilul inregistrarile in dosarul lucrarilor alte responsabilitati. si daca sunt