Sunteți pe pagina 1din 27

Raspunderea civila in Noul

Cod civil
Raspunderea civila delictuala
Raspunderea civila contractuala
Sediul materiei. Conceptia Noului Cod
Sediul materiei Cartea a-V-a titlul II capitolul IV
Art. 1349 -1350 nu se poate opta intre raspunderea contractuala si delictuala, daca
aceasta din urma ar fi mai favorabila
Esenta raspunderii civile presupune indatorirea de reparare a unui prejudiciu
Raspunderea delictuala indatorirea oricarei persoane de a repara integral toate
prejudiciile cauzate altuia prin incalcarea obligatiei de a respecta regulile de conduita
pe care legea sau obiceiul locului le impune si de a nu aduce atingere drepturilor sau
intereselor legitime ale altora -1349 alin1-2 NCC
Raspunderea contractuala indatorirea oricarei persoane, parte intr-un contract de a
repara prejudiciul cauzat celeilate parti prin neexecutarea obligatiilor pe care le-a
contractat -1350 alin.1-2 NCC
Raspunderea contractuala
Art. 1350 Noul Cod civil debitorul contractual este obligat sa
repare pecuniar prejudiciul cauzat creditorului contractual prin
neexecutare, executare necorespunzatoare ori cu intarziere a
prestatiilor la care este indatorat pe baza unui contract valabil
incheiat
Element de noutate debitorul raspunde contractual si pentru fapta
altuia reglementata expres de art. 1519 NCC debitorul raspunde
pentru prejudiciile cauzate din culpa persoanei de care se foloseste
pentru executarea obligatiilor contractuale(persoane pe care le
substituie sau cu care se asociaza in executarea obligatiilor
contractuale)
Raspunderea contractuala
Conditiile necesare pentru angajarea raspunderii 3 conditii obiective: fapta
ilicita contractuala constand in neexecutarea prestatiilor datorate de
debitorul contractual; prejudiciul cauzat creditorului; raportul de cauzalitate
dintre fapta ilicita si prejudiciu.
Se ridica problema necesitatii existentei vinovatiei sau culpei aceasta se
regaseste reglementata la art. 1547 -1548, debitorul fiind tinut sa repare
prejudiciile cauzate din culpa sa
Astfel, raspunderea contractuala continua sa fie eminamente subiectiva,
avand la baza vinovatia prezumata a debitorului
S-au exprimat critici din aceasta perspectiva, intrucat nu se tine seama de
clasificarea obligatiilor contractuale in obligatii de rezultat si obligatii de
mijloace, nefiind corecta prezumarea culpei debitorului pentru obligatiile de
mijloace doar din simplul fapt al neexecutarii prestatiilor
Raspunderea contractuala
Art. 1527 creditorul are dreptul sa pretinda constrangerea
debitorului la executarea in natura a obligatiei, cu exceptia cazului
cand executarea este imposibila
Art. 1528 creditorul poate executa el insusi, ori sa faca sa fie
executata obligatia, pe cheltuiala debitorului exemple: obligatia de
predare a unor bunuri determinate generic, defrisarea unui teren,
saparea unui sant, mutarea unui gard
Creditorul poate exercita acest drept numai dupa instiintarea
debitorului, fie odata cu punerea in intarziere, fie ulterior
acesteia(art. 1528 alin2)
Raspunderea contractuala
Plata de despagubiri banesti atunci cand executarea in natura nu
este sau nu mai este posibila ori creditorul nu o cere daunele-
interese
Ca si in vechiul Cod civil, daunele-interese continua sa fie
compensatorii si moratorii
Diferenta dintre cele doua vizeaza posibilitatea cumularii cu
executarea in natura cele compensatorii inlocuiesc executarea in
natura, si prin urmare nu se cumuleaza niciodata cu aceasta, decat
daca discutam despre o neexecutare partiala; cele moratorii se
cumuleaza cu executarea in natura, ori, dupa caz cu daunele-
interese compensatorii
Principii pentru stabilirea daunelor-interese
1. Principiul repararii integrale a prejudiciului art. 1531 NCC se tine
seama de pierderea efectiv suferita si de beneficiul nerealizat(solutie
identica si pe vechiul Cod art. 1084) in privinta prejudiciului moral sunt
avute in vedere criteriul gravitatii prejudiciului si criteriul echitatii
2. Principiul repararii prejudiciilor previzibile si a celor care sunt
urmarea directa si necesara a neexecutarii obligatiilor contractuale
art. 1533 NCC preluare art. 1085 si 1086 vechiul cod( in materie delictuala
se raspunde si pentru prejudiciile imprevizibile, in timp ce contractul este
opera vointei si previziunii partilor)
Exceptii de la principiul nr. 2
A) ART. 1533 interpretat per-a-contrario, prima fraza, partea finala daca
neexecutarea contractului se datoreaza intentiei sau culpei grave a
debitorului, el poate fi tinut sa plateasca daune-interese si pentru
prejudiciile imprevizibile cauzate creditorului
B) ART. 1533 debitorul poate fi obligat la repararea numai a prejudiciului
direct, aflat in legatura de cauzalitate directa(creditorul contractual este
victima imediata), dar si in legatura de cauzalitate indirecta( victime
indirecte sunt tertii care sufera un prejudiciu prin ricoseu sau reflectare,
efect al prejudiciului suferit de creditor). Prejudiciul indirect exista atunci
cand intre el si cauza nu exista o legatura necesara ca de la cauza la efect,
si de aceea debitorul nu poate fi obligat sa-l repare
Repararea prejudiciilor
Sunt avute in vedere - prejudiciile actuale
- prejudiciile viitoare certe
Nu sunt avute in vedere prejudiciile viitoare eventuale, a caror producere nu
este sigura vor deveni certe cand s-au produs sau cand este cert ca se
vor produce - nu se confunda cu prejudiciile constand in pierderea unei
sanse - care poate fi reparat in masura probabilitatii sale de realizare(art.
1532 alin.2)
Pierderea unei sanse presupune pierderea posibilitatii unei persoane de a
realiza un castig sau de a evita o pierdere: - neprezentarea unui avocat la
termen, clientul sau pierde sansa de a castiga procesul; proprietarul unui
cal de concurs pierde sansa obtinerii unui castig in cazul in care din cauza
intarzierii transportatorului, acel cal nu ia startul intr-o cursa hipica
Daune interese pentru intarziere in executarea
obligatiilor contractuale
Reglementare art. 1535 -1536 NCC
Se datoreaza de la scadenta datoriei pecuniare pana la momentul platii
integrale de catre debitor a sumei datorate
Se stabilesc si vor fi platite in cuantumul convenit de parti
Daca partile nu au convenit un cuantum, vor fi platite in cuantumul prevazut
de lege, egal cu dobanda legala
Creditorul nu trebuie sa dovedeasca existenta si intinderea prejudiciului ce
i-a fost cauzat prin intarzierea la plata
Cuantumul lor nu se micsoreaza, chiar daca debitorul ar dovedi ca
prejudiciul suferit de creditor ar fi fost mai mic, art. 1535 alin1 fraza finala
nepermitand debitorului o astfel de dovada
Daca anterior scadentei, debitorul datora dobanzi conventionale mai mari
decat dobanda legala, daunele moratorii sunt in cuantumul stabilit inainte de
data scadentei
Daunele-moratorii in cazul celorlalte obligatii de a
face
Se pot stabili prin clauza penala
Daca nu au fost stabilite prin clauza penala, in principiu sunt egale
cu dobanda legala si se calculeaza asupra echivalentului in bani al
obligatiei, incepand cu data de la care debitorul este in intarziere
Daca creditorul face dovada ca prin intarzierea in executare i-a fost
cauzat un prejudiciu mai mare, daunele moratorii vor fi stabilite la
cererea lui la valoarea acelui prejudiciu
Punerea in intarziere a debitorului, conditie necesara in
principiu pentru obligarea lui la daune-interese
Manifestarea unilaterala a creditorului prin care il atentioneaza pe debitor si
ii cere imperativ sa execute prestatia la care este obligat, deoarece din
uitare, neglijenta sau rea vointa nu a executat-o pana in acel moment
Ca principiu, debitorul este considerat pus in intarziere prin simplul fapt al
neexecutarii la scadenta a obligatiei sale, insa formal, este necesara
punerea lui in intarziere
Sediul materiei: 1521-1526 NCC
Art. 1521 punerea in intarziere poate opera la cererea creditorului , sau de
drept
Punerea in intarziere, prin vointa creditorului se realizeaza prin notificare
scrisa sau prin cererea de chemare in judecata
Notificarea scrisa
Se comunica debitorului prin executorul judecatoresc, sau prin orice
alt mijloc care asigura dovada ca i-a fost comunicata
Punerea in intarziere prin aceasta modalitate are caracter supletiv,
in sensul ca fie prin lege, fie prin conventia partilor se poate
prevedea ca punerea in intarziere sa se faca intr-o alta forma, sau
chiar sa o inlature, stipuland ca debitorul va fi pus in intarziere fara
nicio alta formalitate, cand datoria devine scadenta
Daca punerea in intarziere se realizeaza prin notificare, atunci
creditorul trebuie sa acorde debitorului un termen pentru executare
functie de natura obligatiei si de imprejurari
Notificarea scrisa - continuare
Daca nu este acordat acest termen, debitorul poate executa
obligatia intr-un termen rezonabil de la data comunicarii notificarii
Pana la implinirea acelui termen, creditorul poate suspenda
executarea propriei obligatii si plata daunelor-interese
In schimb, nu poate(daca nu se prevede altfel, prin lege): - sa ceara
rezolutiunea/rezilierea contractului/reducerea propriei obligatii in
ipoteza unei executari partiale din aprtea debitorului
Aceste drepturi pot fi exercitate de creditor, daca debitorul il
informeaza ca nu va executa prestatiile in termenul stabilit// sau pot
fi exercitate la expirarea termenului, daca obligatia nu a fost
executata
Cererea de chemare in judecata
Art. 1522 alin. 5 NCC dreptul de a executa obligatia intr-un termen
rezonabil de la data cand cererea de chemare in judecata i-a fost
comunicata, daca nu a fost anterior pus in intarziere daca obligatia
se executa in acest termen, cheltuielile de judecata raman in sarcina
creditorului
Intarzierea de drept in executarea obligatiei - art.
1523NCC
Debitorul se afla de drept in intarziere, atunci cand s-a stipulat ca simpla
implinire a termenului stabilit pentru executare produce acest efect
Precum si in cazurile anume prevazute de lege:
Obligatia trebuia executata intr-un anumit termen, pe care debitorul l-a neglijat, sau
nu a executat-o imediat desi exista urgenta
Debitorul a facut imposibila executarea in natura a obligatiei sau a incalcat o
obligatie de a nu face
Debitorul si-a manifestat neindoielnic intentia fata de creditor de a nu executa
obligatia, sau in cazul unei obligatii cu executare succesiva refuza sau neglijeaza
repetat executarea
Nu a fost executata obligatia de a plati o suma de bani, asumata in exercitiul
activitatii unei intreprinderi
Obligatia se naste din savarsirea unei fapte ilicite extracontractuale
Intarzierea de drept in executarea obligatiei
Creditorul trebuie sa dovedeasca faptul ca debitorul se afla de drept
in intarziere orice clauza contrara se considera nescrisa
Nu se afla in intarziere debitorul care a facut oferta de executare,
chiar fara respectarea formalitatilor, dar creditorul a refuzat fara
temei legitim sa o primeasca
Consecintele punerii in intarziere
1. de la data punerii in intarziere, creditorul este indreptatit sa ceara daune-
interese compensatori(se constata refuzul debitorului de a executa
prestatiile datorate)
2. de la data punerii in intarziere incep sa curga si sunt calculate daunele
interese moratorii
3. de la data punerii in intarziere debitorul raspunde pentru orice pieire
fortuita a bunului, cu exceptia cazului cand legea sau partile au convenit
expres ca o asemenea imprejurare il libereaza pe debitor de insasi
executarea obligatiei fata de vechiul cod civil, NCC prevede ca la art 1274
ca riscul pieirii fortuite a bunului este suportat de debitorul obligatiei de
predare, cat timp bunul nu a fost predat, chiar daca proprietatea a fost
transferata. Debitorul obligatiei de predare pierde dreptul la contraprestatie,
iar daca a incasat-o trebuie sa o restituie. Riscul pieirii fortuite trece la
creditor numai daca acesta a fost pus in intarziere pentru ca a refuzat
nejustificat sa primeasca bunul in cauza
Diminuarea daunelor-interese datorate de debitor in
situatia si in masura in care prejudiciul este imputabil
creditorului
Element de noutate in legislatia romaneasca art. 1534 alin. 1 NCC desi
in doctrina si jurisprudenta a fost antamata
Consta in diminuarea proportionala a despagubirilor datorate de debitor
daca si creditorul, prin actiunea sau omisiunea sa culpabila a contribuit la
producerea prejudiciului
Partile contractante au datoria de a coopera in vederea unei bune executari
a contractului, fiind o datorie comuna si reciproca a acestora
Ex: expeditorul faciliteaza transportul daca transmite in timp util
transportatorului actele necesare pentru indeplinirea unor formalitati
obligatorii; clientul unui croitor trebuie sa se prezinte la acesta la termenele
stabilite, sau de cate ori este necesar
Obligatia creditorului de a evita sau minimiza prejudiciul
pe care debitorul trebuie sa-l repare
Art. 1534 alin. 2 NCC debitorul nu datoreaza despagubiri pentru
prejudiciile pe care creditorul le-ar fi putut evita cu o minima
diligenta. Creditorul poate insa recupera cheltuielile rezonabile
facute in vederea limitarii prejudiciului
Reglementata in acelasi cadru al obligatiei de cooperare si loialitate
CLAUZA PENALA (1)
Art. 1538-1543 conventia sau clauza dintr-un contract prin care debitorul
se obliga sa plateasca creditorului o suma de bani sau sa indeplineasca o
alta prestatie determinata in favoarea acestuia in cazul neexecutarii ilicite a
obligatiilor sale contractuale
Clauza penala are o natura mixta
Clauza penala are la baza : functia reparatorie, functia sanctionatorie si
functia cominatorie
Se repara prejudiciul cauzat creditorului si in acelasi timp se pedepseste
comportamentul ilicit al debitorului care consta in neexecutarea obligatiilor
sale contractuale
Se deosebeste de daunele interese acordate potrivit dreptului comun,
avand in vedere ca in sarcina creditorului nu este prevazuta obligatia de a
dovedi existenta si intinderea prejudiciului( art. 1538 alin. 4NCC)
CLAUZA PENALA (2)
Punerea in executare a clauzei penale nu poate fi cumulata cu
executarea in natura a obligatiei contractuale originare Regula
Exceptia - ar fi posibila doar atunci cand partile au stipulat cumulul
pentru intarzierea in executare a obligatiilor sau executarea de catre
debitor in alt loc decat cel stabilit
Are caracter accesoriu fata de obligatia principala, pentru
garantarea executarii careia a fost stipulata
Poate fi acordata numai daca obligatia principala nu se executa
CLAUZA PENALA (3)
Creditorul are drept de optiune intre a cere executarea in natura a
obligatiei principale, cand este posibila si o doreste si intre a cere
executarea clauzei penale art. 1538alin. 2 NCC
Nu poate fi cumulata cu executarea in natura afara de exceptiile de
la art. 1539 NCC
Debitorul nu are nici un drept de optiune el are doua obligatii
contractuale: 1) cea principala la care s-a angajat prin vointa sa; 2)
cea accesorie si subsidiara executarea prestatiei stabilita in clauza
penala. El este tinut in primul rand la executarea obligatiei
principale, neputandu-se libera prin oferta de executare a clauzei
penale
CLAUZA PENALA (4)
1. Rezolutiunea sau rezilierea contractului principal nu afecteaza existenta
si executarea clauzei penale care a fost stipulata pentru neexecutarea in
natura a obligatiilor debitorului
2. insa, clauza penala stipulata pentru intarzierea in executare va fi
desfiintata ca o consecinta a rezolutiunii sau rezilierii contractului principal
Ca principiu, instantele de judecata nu pot interveni asupra clauzei penale
Exista doua exceptii 1) poate fi diminuata, daca exista o executare
partiala in natura, in limita in care aceasta a profitat creditorului; 2) poate fi
redusa daca este vadit excesiva fata de prejudiciul ce putea fi prevazut de
parti la incheierea contractului, dar si astfel redusa trebuie sa ramana
superioara obligatiei principale
CLAUZA PENALA (5)
Art. 1542 cand obligatia principala este indivizibila, fara a fi solidara, iar
neexecutarea rezulta din fapta unuia dintre codebitori, penalitatea poate fi
ceruta in totalitate fie de la cel care nu a executat, fie de la ceilalti
codebitori, corespunzator partii sale. Acestia se pot regresa contra celui
care a provocat neexecutarea
Art. 1543 cand obligatia principala este divizibila, penalitatea este de
asemenea, divizibila, fiind suportata numai de codebitorul vinovat de
neexecutare si numai pentru partea de care este tinut. Exceptie cand
clauza penala a fot stipulata pentru a nu se face o plata partiala, iar unul
dintre codebitori a impiedicat executarea obligatiei principale in totlaitate; in
aceasta situatie poate fi ceruta acelui codebitor, ceilalti ramanand obligati
numai proportional cu partea fiecaruia din datoria principala, fara limitarea
dreptului de regres contra celui care nu si-a executat obligatia in intregime,
desi ar fi trebuit sa o faca
Arvuna si clauza penala
Art. 1544 -1546 NCC
Arvuna - clauza contractuala accesorie, pe baza careia o parte
remite celeilate parti contractante la momentul incheierii contractului
o suma de bani sau alt bun fungibil, cu titlul de garantie a indeplinirii
obligatiilor si uneori ca despagubire pentru prejudiciul cauzat prin
neexecutare, sau prin dezicerea de contract
Arvuna este confirmatorie si penalizatoare
Arvuna confirmatorie este cu rol de clauza penala daca obligatia
principala este executata, atunci arvuna fie se imputa asupra
prestatiei principale, fie se restituie. In nici un caz daca obligatia
principala este executata in intregime, arvuna nu se poate pastra,
pentru ca s-ar imbogati fara justa cauza
Arvuna si clauza penala
Daca obligatia principala nu este executata, si era in sarcina partii care a dat arvuna,
cealalta parte poate denunta contractul si retine arvuna; cand neexecutarea provine
din partea celui care a primit arvuna, celalalt poate denunta unilateral contractul si
cere restituirea dublului acesteia
Daca partea care si-a executat obligatia opteaza pentru cerere de obligare la
executarea obligatiei sau de rezolutiune, atunci are dreptul la daune-interese in
conditiile dreptului comun
Arvuna penalizatoare cu rol de dezicere este pretul platit pentru denuntarea
unilaterala de catre partea in favoarea careia a fost stipulata fie se pierde, fie
restituie dublul acesteia, functie de partea care a dat-o/platit-o si in beneficiul careia a
fost stabilita. Nu se mai poate cere rezolutiunea sau executarea silita a obligatiei.
Daca nu intervine dezicerea, contractul se consolideaza si arvuna se imputa asupra
obligatiei principale
Daca intervine incetarea contractului din cauze care nu antreneaza raspunderea
partilor, atunci se restituie in toate cazurile