Sunteți pe pagina 1din 45

Generaliti.

Terminologie
Tehnologia este tiin a care studiaz transform rile la care este supus substan an procesele
tehnologice de lucru i le aplic n vedereaob inerii, n mod optim, a unui produs finit.
Prin echipamentesunt desemnate att ma inile, instala iile i utilajele destinate produc iei de
baz , ct i cele prin care trebuie s se realizeze func iunile auxiliare (ntre inere, transport, alimentare
cu energie, deservire, etc.). Toate aceste echipamente determin necesarul de suprafe e, cl diri i
construc ii industriale pentru a fi ad postite, formnd mpreun mijloacelede baz ale ntreprinderii.
Pe de alt parte, tehnologia adoptat hot r te nivelul productivit ii muncii, sub forma
consumurilor cu materiale, energie i munc , determinnd n final pre ul de cost al produselor, precum
i calitatea i competitivitatea lor.
Un proces este un ansamblu de activit i corelate sau n interac iune care transform elemente
de intrare n elemente de ie ire. Procesul de produc ie cuprinde totalitatea proceselor folosite pentru
transformarea materiilor prime i a semifabricatelor n produse finite, pentru satisfacerea necesit ilor
umane. Procesul de produc ie cuprinde diferite alte categorii de procese.
Procesul tehnologic este o component a procesului de producie i reprezint ansamblul de
operaii mecanice, fizice, chimice, care prin aciune simultan sau succesiv transform materiile
prime n bunuri (fig.1 sau realizeaz asamblarea, repararea ori ntreinerea unui sistem tehnic.
Fig.1. Locul procesului tehnologic n transformareasubstan ei
Din punctul de vedere al reg sirii n produsul fabricat, materialele pot fi:
- materiale de fabrica ie ( materii prime), care constituie substan aproduselor i se reg sesc
total sau par ial n produsul fabricat
- materiale auxiliare, care ajut la fabricarea produselor dar nu constituie substan aacestora i
deci nu se reg sescn produsul fabricat.
Pornind de la materiale naturale brute (rezultate prin extrac ie), prin procese tehnologice de
fabrica ie se pot realiza succesiv: materii prime, semifabricate, piese, subansambluri i ansambluri
(fig.2).
Fig.2. Piramida produselor rezultate n urma unui proces tehnologic
Procesele tehnologice se pot clasifica dup mai multe criterii !
" dup modul de folosire a utilajelor se deosebesc procese tehnologice manuale, mecanizate,
automatizate sau mi#te$
" dup procedeul caracteristic care intervine n cursul desf urrii opera iilor se disting !
procese mecanice, termice, electrice, chimice, electrochimice, termochimice, biochimice
- dup scopul urmrit, conform figurii 3. Astfel:
Procesul de elaborare a semifabricatelor trebuie s asigure calitatea materialului i
propriet ile fizico"mecanice impuse. %e e#trag metale sau alia&e industriale brute din minereuri sau
alte alia&e$ se poate discuta i despre o elaborare secundar, av'nd ca scop creterea puritii
materialului respectiv (b inerea unor tipuri de semifabricate mai poate include i operaii de debitare
din laminate, turnare, deformare la cald (for&are liber, matri are, deformare la rece sau sudare.
Procesul tehnologic de confecionare (denumit de multe ori cu titlul generic )proces de
prelucrare* are ca func ie modificarea formei geometrice i a dimensiunilor piesei de prelucrat, a
+,-./00 P/0+.
P/(1U% 2030-
Proces tehnologic
Subansamblur
i
Piese
Semifabricate
Materii prime
Ansambluri
strii suprafe elor (calit ii suprafe elor materialului sau semifabricatului, n scopul ob inerii piesei
finite. Piesa poate fi prelucrat prin a chiere, prin diferite procedee! strun&ire, frezare, rabotare,
mortezare, gurire etc.$ prin deformare plastic la rece! tanare, ambutisare, ndoire, e#trudare,
stampare, etc.$ prin sinterizare, etc.
Fig.3. 4lasificarea proceselor tehnologice dup scopul urmrit
Procesul tehnologic de tratament termic i acoperiri de suprafa urmre te asigurarea
structurii necesare a materialului i a propriet ilor fizico"mecanice impuse. -ratamentele termice
(clire, revenire, mbtr'nire etc. sau termochimice (cementare, nitrurare etc. aplicate n acest scop se
realizeaz n general dup etapa prelucrrilor de degro are a piesei. Unele piese sunt supuse, de
asemenea, unor tratamente de suprafa (brunare, cromare, nichelare, elo#are etc. n scopul protec iei
suprafe elor de ac iunea coroziv a mediului.
Procesul tehnologic de asamblare este partea final a procesului de fabrica ie prin care se
ob in complete de piese, subansambluri i ansambluri care formeaz produsul final. ,samblarea unui
subansamblu5ansamblu implic activit i de asamblare a unor piese definitiv prelucrate sau a unor
subansambluri, ntr"o succesiune bine stabilit, asigur'nd a&usta&ele i condi iile tehnice indicate n
documenta ia tehnic de e#ecuie.
Procesele tehnologice se realizeaz prin aplicarea metodelor tehnologice.
Metoda tehnologic reprezint un mod principial i sistematic de e#ecutare a unei operaii, a
unei serii de operaii sau a unui ntreg proces tehnologic, comun dintr"un punct de vedere esenial
pentru mai multe clase de procedee tehnologice.
Procedeul tehnologic se refer la mi&loacele prin care se realizeaz o metod tehnologic,
adica difer funcie de utila&ul tehnologic, mediul de lucru, materialul de adaos utilizat, etc. 1ac
metoda tehnologic arat modul principial de e#ecuie, procedeul tehnologic d informaii despre
modul concret de lucru. Procedeele tehnologice sunt alctuite din operaii tehnologice, ce se realizeaz
succesiv sau n paralel.
Opera ia tehnologic este partea component a procesului tehnologic e#ecutat la un singur
loc de munc (de e#emplu, o ma in"unealt, o celul fle#ibil etc. n scopul prelucrrii unei piese
sau a mai multor piese simultan, fr ca obiectul muncii s prseasc locul respectiv, p'n la
terminarea opera iei. (pera ia tehnologic poate fi compus din una sau mai multe faze de prelucrare
consecutive, realizate asupra piesei.
Faza (secven a ) de prelucrare este o parte component a opera iei care const din prelucrarea
unei suprafe e sau a mai multor suprafe e simultan, cu o singur scul a chietoare, respectiv cu mai
multe scule simultan, cu un anumit regim de a chiere i fr demontarea piesei ntre faze. .#emple de
faze ! ciclu de degro are prin strun&ire$ ciclu de gurire ad'nc cu retrageri repetate ale burghiului.
(pera ia de prelucrare rezult ca o reuniune a fazelor sale componente, fr demontarea piesei
i fr transferul cuplului pies"portpies de la o ma in la alta. 6a fiecare demontare a piesei de
prelucrat din dispozitivul portpies se schimb opera ia.
Trecerea de prelucrare este o parte a fazei repetat identic, pe aceea i suprafa , prin care se
ndeprteaz un singur strat de material, printr"o singur deplasare a sculei n raport cu piesa, n urma
creia se ob ine o anumit form geometric.
Mnuirea reprezint un grup de mi cri ale unui operator, necesare desf urrii opera iei,
fazei sau trecerii, ns n cursul crora nu se ndeprteaz material (a chii.
Procesul de prelucrare mecanic (fig.7 este alctuit dintr"o succesiune de opera ii de
prelucrare a suprafe elor ce compun piesa. (pera iile de prelucrare pot fi grupate n urmtoarele tipuri!
8 opera ii de degro are " permit s se nlture (deta eze prin a chiere o cantitate ma#im de
material, elimin'nd neregularit ile fizice ale materialului$
opera ii de semifinisare " realizeaz o bun apropiere de suprafa a finit, asigur
regularitatea a chiei la finisare i asigur precizia geometric de pozi ie a suprafe elor$
8 opera ii de finisare " permit s fie respectate rugozitatea suprafe ei, precizia geometric i
dimensional, cerute prin desenul de e#ecu ie$
8 opera ii de netezire " sunt prelucrri finale ce urmresc ob inerea unei rugozit i minime i a
unei precizii dimensionale i geometrice foarte ridicate a suprafe ei.
Fig.4. Procese tehnologice de prelucrare
Clasificarea proceselor tenologice !e prelucrare
( clasificare mai detaliat a acestei categorii de procese este redat n figura 7, fr ns a avea
pretenia c ea cuprinde ntreaga gam de procedee tehnologice utilizate la scar industrial.
Materiale utili"ate in!ustrial #i proprieti ale acestora
9n cadrul industriei electrotehnice sunt utilizate materiale din cele mai diverse, fie ca materii
prime, fie n calitate de materiale au#iliare. Principalele tipuri de materiale utilizate n aceast industrie
i nu numai sunt reprezentate n figura :. %e disting astfel!
8 metalele (feroase ; oeluri, fonte i neferoase ; aluminiu, cupru, titan, bronzuri, alame, etc.$
8 ceramice ; sunt materiale anorganice nemetalice, cu legturi i structur comple#e, obinute
din materii prime sub form de pulberi prin sinterizare
(proces de nclzire cu sau fr presare simultan, n
timpul cruia se formeaz legturile dintre particule
prin difuzie sau topire parial a unui component. 4ele
mai multe ceramice sunt compui ntre metale i
nemetale. +aterialele ceramice au conductibilitate
termic i conductibilitate electric foarte sczute
fiind materiale electroizolante sau termoizolante n
marea ma&oritate a cazurilor. 9n prezent termenul de
ceramic include o gam de materiale mult mai larg,
utilizate n cele mai diverse domenii cum ar fi
electrotehnic, electronic, industria chimic,
industria metalurgic etc.
8 compozitele " reprezint o combina ie ntre
dou sau mai multe materiale diferite din punct de
vedere chimic, cu o interfa ntre ele. +aterialele constituente i men in identitatea separat (cel
pu in la nivel macroscopic n compozit, combinarea lor gener'nd ns la nivel de ansamblu
propriet i i caracteristici diferite de cele ale materialelor componente n parte. Unul din materiale se
Fig.$. +ateriale utilizate n industrie
nume te matrice i este definit ca form'nd faza continu. 4ellalt element principal poart numele de
armtur
Procesee !e prelucrare
4u schimbarea formei 2r schimbarea formei
4u reducerea masei 2r reducerea masei 2inisarea suprafeelor
/educere mecanic
/educere termic
/educere chimic
1eformare plastic
4u dega&are de achii
4u separare de material
Prin achiere
Prin prelucrri abrazive
1ebitare
<tanare
1ebitare
Prin electroeroziune
4u fascicule
Prelucrare electrochimic
2ormare primar
-urnare
0n&ectare
%interizare
6a cald
6a rece
6aminare
2or&are
+atriare
%emifabricate de tip tabl
%emifabricate masive
9ndoire
,mbutisare
2asonare
.#trudare
/efulare
/ulare
Fig.$. 4lasificarea proceselor
de prelucrare
%trun&ire
2rezare
+ortezare
/ectificare
=urire
(ranforsare i se adaug matricei pentru a"i mbunt i sau modifica propriet ile. ,rmtura
reprezint faza discontinu, distribuit uniform n ntregul volum al matricei (P. +allic>.
Fibrele sunt elementul care confer ansamblului caracteristicile de rezisten la solicitri.
4onsiderate global, principalele categorii de compozite armate cu fibre sunt urmtoarele !
%. Compo"ite cu matrice polimeric ; de obicei sunt r ini termorigide (epo#idice, poliamide sau
poliesterice sau termoplastice, armate cu fibre de sticl, de carbon, de bor sau aramidice (?evlar, cu
monocristale ceramice sau, mai recent, cu fibre metalice. %unt folosite mai ales n aplica ii care
implic temperaturi relativ &oase de lucru (a&ung'nd, n mod e#cep ional, pentru termoplastice
fabricate prin in&ec ie, la nivelul ma#im de 7@@A4.
2. Compo"ite cu matrice metalic ; cel mai frecvent se bazeaz pe alia&e de aluminiu, magneziu,
titan sau cupru, n care se introduc fibre de bor, de carbon (grafit sau ceramice (de obicei de alumin
sau carbur de siliciu. -emperatura de lucru (uzual de cel mult B@@A4 a unui astfel de compozit este
limitat de nivelul punctului de nmuiere sau de topire care caracterizeaz materialul matricei. 1ac
aplica ia avut n vedere implic temperaturi mari, atunci se recomand folosirea ca matrice a unor
alia&e pe baz de nichel sau a unor superalia&e. 1ezavanta&ul acestora este c au greut i specifice mari,
duc'nd la cre terea masivit ii structurii finale.
3. Compo"ite cu matrice ceramic ; au fost dezvoltate n mod special pentru aplica iile cu
temperaturi foarte ridicate de lucru (peste 1@@@A4$ cele mai utilizate materiale de baz sunt carbura de
siliciu (%i4, alumina (,l
C
(
D
i sticla, iar fibrele de armare uzuale sunt tot de natur ceramic (de
obicei sub form de fibre discontinue, foarte scurte.
4. Compo"ite &carbon'carbon( ; cu matrice de carbon sau de grafit i armare cu fibre sau esturi de
fibre de grafit$ sunt foarte scumpe, dar i incomparabile cu alte materiale prin rezistena la temperaturi
nalte (de p'n la D@@@A4, cuplat cu densitatea mic i coeficient mic de dilatere termica. 4ele mai
rsp'ndite sunt compozitele armate cu fibre sunt fibra de carbon, fibra de sticla si ?evlar"ul.
8 polimeri (materiale plastice termoplastice, termorigide, elastomeri, etc. Un polimer se
definete ca fiind un lan lung de molecule av'nd una sau mai multe uniti de molecule (monomeri
care se repet, legate mpreun prin puternice legturi covalente. Un material plastic sau polimeric este
o colecie format dintr"un mare numr de molecule polimer cu structur chimic similar, dar nu
neaprat de aceeai lungime. -ermenul de polimerizare se refer la o reacie chimic sau de ntrire,
care conduce la formarea unui compozit n prezena fibrelor.
Polimerii termorigizi (termoreactivi constituie clasa de polimeri cea mai utilizat ca material
de matrice pentru compozitele armate cu fibre. .i sunt cunoscui ca rini epo#idice sau, simplu,
rini, av'nd iniial form lichid (mai rar form solid.
Polimerii termoplastici sunt compui organici care se topesc la nclzire i iau form de rin.
+aterialele termoplastice au o dezvoltare mai restr'ns comparativ cu materialele termorigide.
Proprietile materialelor pot fi clasificate n mod diferit. 9n general ele sunt mprite n dou
mari categorii!
E proprieti intrinseci ale materialului
E proprieti !e utili"are.
Proprietile intrinseci pot fi fizice i chimice. 6a r'ndul lor, cele fizice se pot mpri n!
E mecanice
E termice
E electrice
E magnetice
Proprietile de utilizare ale unui material sunt str'ns legate de procesele tehnologice de
fabricaie n care este implicat materialul respectiv i de perioada de e#ploatare a pieselor obinute din
acel material. ,v'nd n vedere aceste aspecte, proprietile de utilizare pot fi!
E tehnologice
E de e#ploatare
9n continuare, cu referire la materialele metalice, se vor prezenta doar acele proprieti care
trebuie luate n considerare la stabilirea unui proces tehnologic de prelucrare. Unele dintre aceste
proprieti sunt comune tuturor materialelor amintite, la ele put'ndu"se ns aduga atribute particulare
ale anumitor tipuri de materiale.
Proprieti fi"ico'cimice
Temperatura !e fu"iune este temperatura la care un metal pur trece din starea de agregare
solid n stare lichid.
.ste o constant fizic, spre deosebire de temperatura de solidificare, care depinde de
suprarcire, fiind cu at't mai sczut, pentru unul i acelai metal, cu c't viteza de rcire este mai
mare. ,lia&ele metalice, cu e#cepia eutecticelor i compuilor chimici, se topesc ntr"un interval de
temperaturi. 4el mai uor fuzibil metal este Fg ("DB,BG A4 i cel mai greu fuzibil este H (D71@ A4.
Con!uctibilitatea termic este proprietatea materialelor metalice de a conduce i transmite
cldura cu a&utorul electronilor liberi (gaz electronic. %e msoar n H5mI?.
4u c't coefientul de conductivitate termic este mai mare, cu at't transmiterea cldurii se face
mai rapid. ,ceast transmitere nu poate fi instantanee, deoarece este fr'nat de cldur i densitate.
4ea mai mic conductivitate o au bismutul i mercurul, iar cea mai mare o are argintul, urmat n ordine
descresctoare de 4u, ,l, H, +g i Je, etc.
Con!uctibilitatea electric este proprietatea materialelor metalice de a conduce curentul
electric prin intermediul electronilor liberi. %e caracterizeaz prin mrimea denumit conductivitate
electric K, msurat n %iemens pe metru (%5m. 4onductivitatea electric este inversul rezistivitii i
scade continuu cu creterea temperaturii, cauza fiind fr'narea deplasrii electronilor liberi prin
ciocnirea lor de ionii din reeaua cristalin, tot mai dezordonat la temperaturi tot mai mari. 6a
scderea temperaturii, conductivitatea electric crete, put'nd aprea supraconductibilitatea n prea&ma
lui @L ? la unele metale (plumb. +etalele au ntotdeauna conductivitatea electric mai mare dec't
alia&ele metalice, care n general sunt rezistoare. ,lierea i ecruisarea micoreaz ntotdeauna
conductivitatea electric. 6a temperatura ambiant, cele mai bune conductoare electrice sunt! ,g, 4u,
,u, ,l, iar cele mai slabe sunt! %i, %n, +n, Fg, etc.
,t't conductibilitatea termic, c't i cea electric sunt parametrii ce trebuie luai n considerare
la unele tipuri de procedee de prelucrare, cum ar fi tratamentele termice ce folosesc inducia
electromagnetic, deformarea plastic la rece prin impulsuri electromagnetice (magneto"dinamic,
prelucrarea prin electroeroziune, etc.
)e"istena la coro"iune, sau stabilitatea chimic, este proprietatea materialelor metalice de a
se opune aciunii distructive a agenilor de mediu, denumit coroziune.
4'nd mediul coroziv este un electrolit (mediu cu ioni disociai capabili s primeasc ioni de
metal, coroziunea este un proces electrochimic. 4oroziunea se manifest prin reducerea n greutate,
modificarea structurii, compoziiei chimice, dimensiunilor, culorii suprafeei i proprietilor fizice,
mecanice i tehnologice ale materialelor metalice.
Practic toate materialele metalice n prezena o#igenului se o#ideaz, ns rezistena lor la
o#idare i la coroziune depinde de calitile peliculei de o#izi format la suprafa. 4'nd pelicula de
o#izi este compact, subire i aderent la masa metalului, aceasta izoleaz metalul de agentul coroziv,
iar rezistena la coroziune a acestuia este mare (cazul platinei, iridiului, aurului, cuprului, argintului,
Molframului, zincului, plumbului, nichelului, cromului, molibdenului, titanului etc., care n mod
natural nu corodeaz. 2enomenul se numete pasivizarea metalelor. 4'nd pelicula de o#izi este
poroas i neaderent la masa materialului, aceasta permite contactul permanent dintre material i
agentul chimic, iar fenomenul de coroziune continu p'n la distrugerea complet a materialului, cum
este cazul fierului i al alia&elor acestuia cu carbonul " oelurile i fontele.
4oroziunea poate fi micorat prin evitarea contactului metal electropozitiv " metal
electronegativ (de e#emplu, aluminiul l'ng cupru sau oel aliat, bronzul l'ng oel etc., prin aliere (de
e#emplu, oelurile aliate cu peste 1CN 4r, :"C:N 3i, aliate cu molibden, cupru etc., alia&ele de 4u",l,
4u"Je, 4u"On etc. sau prin protecie anticoroziv! galvanizare, metalizare, placare, tratamente
termochimice, vopsire, lcuire etc.
)efractaritatea sau stabilitatea la cald este proprietatea metalelor i alia&elor de a"i pstra
rezistena mecanic, n special limita de curgere, de a nu se o#ida puternic (form'nd under sau arsur
i de a nu crete inacceptabil n volum n condiii de temperaturi nalte. Pentru aceasta este necesar ca
n masa materialelor metalice s nu se produc transformri secundare care pot micora rezistena
mecanic. ,ceste materiale metalice se numesc refractare sau termostabile i sunt caracterizate prin
limit de curgere mare i rezisten de durat la temperaturi nalte.
Proprieti mecanice
,ceste proprieti determin comportarea materialelor metalice la aciunea solicitrilor
mecanice statice i dinamice de ntindere, compresiune, ncovoiere, forfecare, rsucire, penetrare etc.
1in punctul de vedere al alegerii i utilizrii materialelor metalice pentru industrie, aceste
proprieti au rol preponderent ntruc't ele determin comportarea materialelor metalice n procesele
de prelucrare i mai ales n e#ploatare.
)e"istena la rupere ()
m
*, denumit i rezisten mecanic, reprezint proprietatea
materialelor metalice de a se opune deformrii i ruperii sub aciunea unor fore interne sau e#terne.
/ezistena la rupere este cea mai important proprietate a materialelor, fiind definit ca efortul ma#im
care poate fi suportat de material fr ca acesta s se rup.
+imita !e curgere ,)
c
* reprezint acea valoare a efortului unitar aplicat materialului la care
deformaia va crete fr ca efortul unitar s se mreasc sensibil. ,cest fenomen poart denumirea de
"curgere" a materialului. %e consider prin convenie ca limit tehnic de curgere, acea valoare a
efortului unitar care produce o deformaie remanent de -.2/. ,ceast valoare se noteaz cu )
r -.2
.
9n acest conte#t se poate defini flua0ul, numit i curgere lent sau curgere plastic, care este
proprietatea materialelor metalice de a se deforma lent, continuu i progresiv in timp, sub aciunea unei
sarcini constante. 2lua&ul se accentueaz cu creterea temperaturii.
1lasticitatea este proprietatea materialelor metalice de a se deforma sub aciunea solicitrilor
interne i e#terne i de a reveni la forma i dimensiunile iniiale dup eliminarea solicitrilor. Paloarea
efortului unitar ce poate fi preluat fr a apare deformaii plastice se numete limit !e elasticitate
(notat cu )
e
i, prin convenie, se consider limit elastic acea valoare a efortului unitar care, dup
ndeprtarea sarcinii e#terioare, duce la o deformaie remanent de -.-%/. 1incolo de aceast valoare
a efortului unitar, dup ndeprtarea sarcinii e#terioare, corpul nu mai revine la dimensiunile iniiale,
deformaiile fiind remanente (numindu"se deformaii plastice.
2enomenul de anulare a deformaiilor elastice la ncetarea aciunii forelor de deformare
(denumit i fenomen de revenire elastic sau arcuire elastic duce la modificarea dimensiunilor i
formei piesei prelucrate. ,cest fenomen trebuie luat obligatoriu n considerare la procedeele de
prelucrare prin deformare plastic la rece, dar nu este e#clus nici la prelucrrile prin achiere, ntruc't
afecteaz precizia de e#ecuie a pieselor.
,t't rezistena la rupere /
m
, c't i limita de elasticitate /
e
, respectiv limita de curgere /
c
se
msoar n +Pa (megapascali i se determin n urma unui test de ntindere simpl, prin trasarea
curbei lui Hooke.
Plasticitatea este proprietatea materialelor metalice de a se deforma la volum constant fr
producere de fisuri. %e caracterizeaz prin alungirea la rupere. 2oarte plastice sunt! plumbul, cuprul,
aluminiul, aurul, argintul, nichelul, fierul, oelul moale, alama i bronzurile monofazice etc., toate fiind
materiale cristalizate n sistemul c.f.c.
%uperplasticitatea unor materiale metalice este capacitatea acestora de a se deforma plastic
foarte mult i uniform fr s se rup. ,ceste materiale prezint alungiri mai mari de C@@@N,
deform'ndu"se la eforturi mici, fr a se ecruisa (durifica.
Tenacitatea este proprietatea materialelor metalice de a absorbi energie prin deformare
plastic, adic de a se deforma mult nainte de rupere. 0mplic at't rezisten mecanic, c't i
plasticitate. -enace sunt! cuprul, aluminiul, oelul moale, alamele i bronzurile bifazice, etc.
Fragilitatea este proprietatea materialelor metalice de a se rupe brusc sub aciunea solicitrilor,
fr a suferi n prealabil deformaii plastice. 2ragilitatea este o caracteristic relativ, ea fiind funcie
de temperatura la care are loc solicitarea. ,stfel, sunt materialele fragile la temperatura ambiant i
plastice la temperaturi nalte (Molframul, oelul dur, alamele i bronzurile bifazice etc. 9n general, sunt
fragile materialele cu duritate mare i rezilien mic (fonta alb i cenuie, oelurile clite,
siluminurile etc.. +aterialele fragile nu prezint fenomenul de curgere i nici de g'tuire.
)e"iliena (?4U, ?4P caracterizeaz comportarea materialelor metalice la sarcini
ncovoietoare dinamice (aplicate prin oc. /eziliena este o msur a tenacitii i fragilitii
materialelor metalice$ o rezilien mic nseamn material fragil, iar mare nseamn material tenace.
Prezint importan deosebit n special pentru materialele metalice utilizate la temperaturi ambiante i
sczute.
2uritatea reprezint rezistena opus de materiale la ptrunderea n suprafaa lor a unor
corpuri mai tari i nedeformabile (penetratoare. 1 indicaii despre posibilitatea materialelor de a
rezista la deformaii superficiale i la uzare. .ste proprietatea care se determin cel mai rapid i cel mai
frecvent n practica industrial, evideniind efectul tratamentelor termice, termochimice,
termomecanice, mecanice etc. asupra materialelor respective. 9n funcie de metodele de ncercare,
duritatea poate fi! Jrinell (FJ, /oc>Mell (F/4, Pic>ers (FP, microduritatea sau duritatea Pic>ers
eu microsarcini +FP, %hore (F%, etc.
)e"istena la oboseal este proprietatea materialelor metalice de a rezista la solicitri repetate
i variabile n timp (ciclice sau alternative. %e apreciaz prin efortul ma#im pe care l poate suporta
materialul la un numr foarte mare (1@
Q
R1@
B
de solicitri ciclice, fr a se distruge (rupe. %e
determin pe aa"zisele curbe Hohler.
/ezistena la oboseal este putemic influenat de prezena n material a!
" defectelor interioare (sufluri ; goluri de mici dimensiuni, de form rotund, sferic sau
alungit, care pot apare sub form izolat, n cuib sau n grup$ pori, incluziuni,
microretasuri, fisuri etc.,
" defectelor de suprafa (rugoziti, rizuri, decarburri superficiale, pori deschii,
" concentratorilor de tensiune (crestturi, funduri de filet ascuite, treceri brute fr racordri
de la o seciune la alta, efecte ale coroziunii etc..
-oate aceste defecte i concentratori de tensiune (eforturi sunt surse de amorsare a fisurilor ce
se dezvolt progresiv n timp, p'n c'nd seciunea portant scade mult i materialul se rupe brusc.
/ezistena la oboseal este de asemenea influenat de!
" factori constructivi i tehnologici (forma i mrimea piesei, modul de asamblare i calitatea
suprafeei,
" modul de e#ploatare (felul i frecvena solicitrii variabile, gradul de simetrie al ciclului,
temperatura etc.,
" factori metalurgici (natura, structura, compoziia chimic a materialului, prezena
defectelor, etc..
1cruisarea sau durificarea sub efort reprezint proprietatea materialelor metalice de a"i mri
rezistena mecanic i duritatea prin deformare plastic la rece. ,ceasta se manifest prin necesitatea
creterii continue a forei de deformare pe msur ce gradul de deformare plastic al piesei crete.
2ora necesar continurii deformrii poate deveni la un moment dat at't de mare nc't deformarea s
devin imposibil. /educerea sau eliminarea ecruisrii i, implicit, refacerea capacitii de deformare
se face prin nclzirea materialelor metalice peste pragul de recristalizare (recoacere de recristalizare.
Proprieti tenologice
0ndic capacitatea de prelucrare i modul de comportare a materialelor metalice la diferite
procese tehnologice de fabricaie la rece sau la cald, cum sunt! deformarea plastic, turnarea, achierea,
sudarea, clirea etc. 4ele mai importante proprieti tehnologice sunt! deformabilitatea plastic,
turnabilitatea, sudabilitatea, achiabilitatea, susceptibilitatea la supranclzire i susceptibilitatea
la deformare i fisurare.
2eformabilitatea plastic (la rece sau la cald este proprietatea materialelor metalice de a"i
modifica uor i remanent forma i dimensiunile la volum constant, fr a se fisura sub aciunea
solicitrilor e#terioare. %e caracterizeaz prin! maleabilitate, ductilitate i for&abilitate.
Maleabilitatea este nsuirea materialelor metalice de a putea f uor transformate n foi
subiri$ depinde de reeaua cristalin, prezena impuritilor, a elementelor de aliere etc. %e
apreciaz dup valoarea alungirii specifice. 2oarte maleabile sunt! staniul, aurul, aluminiul,
cuprul, plumbul, argintul, alama, oelul moale etc.
2uctilitatea este nsuirea materialelor metalice de a putea fi uor trase n fire i este
condiionat de coe#istena tenacitii i a maleabilitii (oelul clit este tenace, dar nu este
maleabil i nici ductil, staniul i plumbul sunt foarte maleabile, dar nu sunt tenace i nici
ductile. ,t't maleabilitatea c't i ductilitatea sunt proprieti intrinseci ale materialelor
metalice str'ns corelate cu proprietile mecanice ale acestora.
For0abilitatea este proprietatea materialelor metalice de a se deforma plastic cu uurin
prin lovire sau presare, la temperaturi c't mai sczute, fr a se rupe. 6a oeluri, for&abilitatea
depinde de coninutul de carbon i de incluziuni. 4u c't acestea sunt n cantiti mai mari, cu
at't for&abilitatea este mai redus. 1eformabilitatea la cald (-
def
S -
rec
este superioar celei la
rece (cu e#cepia alamelor monofazice, deoarece limita de curgere a materialelor metalice
scade cu creterea temperaturii.
Turnabilitatea este proprietatea comple# a materialelor metalice de a se putea turna i
solidifica n forme. 4uprinde caracteristicile! fluiditate, contracie i segregaie.
Flui!itatea este capacitatea materialelor metalice topite de a umple c't mai bine forma de
turnare. 1epinde de compoziia chimic a materialului i de temperatura de turnare.
Contracia este nsuirea materialelor metalice (cu e#cepia galiului i bismutului de a"i
micora volumul la solidificare i la rcirea ulterioar. 4ontracia influeneaz starea de
tensiuni dup solidificare i rcire, put'nd duce la deformare i chiar la fisurare. 4ontracia de
solidificare este i cauza formrii retasurilor " goluri de form neregulat care apar la
solidificarea alia&elor cu contractie mare, fie la suprafaa piesei (retasur e#terioar, fie n
interiorul piesei (retasur interioar. .a depinde. de temperatura de turnare, de viteza de
rcire i de compoziia chimic a materialelor metalice.
Ten!ina !e segregaie reprezint tendina impuritilor sau elementelor de aliere de a se
aglomera n anumite pri ale materialului de baz. 2iecare element de aliere sau impuritate
are un anumit coeficient de segregaie care, cu c't este mai mic, cu at't elementul respectiv
se va aglomera mai puternic.
Su!abilitatea este aptitudinea materialelor metalice de a se mbina nedemontabil prin nclzire
local p'n la topire, cu sau fr adaos de alte materiale i cu sau fr presiune mecanic. %udabilitatea
presupune luare n considerare a dou aspecte! comportarea la sudare (posibilitatea obinerii de
mbinri sudate fr defecte i sigurana sudurii n e#ploatare (capacitatea unui material care a fost
sudat de a"i pstra caracteristicile tehnice n prezena unor solicitri. %udabilitatea este influenat de
compoziia chimic, de conductibilitatea termic, de viteza de rcire dup sudare, etc.
A#ciabilitatea este capacitatea materialelor metalice de a putea fi prelucrate prin achiere, cu
consum c't mai redus de scule i energie. ,chiabilitatea este o proprietate comple#. Un material este
cu at't mai prelucrabil prin achiere, cu c't! durabilitatea sculei este mai mare, timpul de achiere a
aceleeai cantiti de achii mai mic, calitatea suprafeei mai bun, solicitarea mecanic i energetic a
mainii"unelte mai mic, precizia de prelucrare mai mare i achiile cu form c't mai convenabil.
,chiabilitatea depinde de! natura i tratamentul materialului de prelucrat, de tipul i materialul sculei
achietoare, de condiiile de achiere (degroare, finisare, strun&ire, frezare, rabotare, alezare etc., de
tipul mainii"unelte i natura lichidului de rcire, etc.
Clibilitatea este proprietatea materialelor metalice (n special a oelurilor i fontelor de a
realiza o duritate minim pe o ad'ncime mai mare sau mai mic$ ea caracterizeaz ad'ncimea de
ptrundere a clirii. 1epinde de compoziia chimic, de temperatura de nclzire n vederea clirii, de
mrimea gruntelui, de viteza de rcire, etc. libilitatea se deosebete de capacitatea de clire care
reprezint nsuirea materialelor metalice de a se durifica prin nclzire i rcire brusc (clire.
,ceasta din urm este dat de duritatea ma#im obinut dup clire.
Susceptibilitatea la !eformare #i fisurare se manifest n special n timpul nclzirii i rcirii
materialelor metalice pentru tratamente termice i este cauzat de aciunea tensiunilor interne de natur
termic i structural. (elurile, cu c't au coninutul de carbon i elemente de aliere mai mare, cu at't
sunt mai susceptibile la deformare i n special la fisurare.
Proprieti !e e3ploatare
Proprietile de e#ploatare indic comportarea materialelor metalice n timpul e#ploatrii
organelor de maini, a pieselor metalice i a sculelor. ,ceste proprieti sunt! rezistena la uzare,
fiabilitatea organelor de maini, durabilitatea sculelor i designul.
)e"istena la u"are este proprietatea materialelor metalice de a rezista la aciunea de
distrugere a suprafeelor acestora, prin frecare sau eroziune.
Uzura organelor de maini aflate n contact i n micare relativ poate fi!
" mecanic (contact direct metal"metal$
" abraziv (prezena unor particule abrazive ntre suprafeele de contact$
" de aderen sau prin gripare (determinat de viteze i presiuni de contact mari
" corosiv.
2recvent se nt'lnete uzura mecanic prin oboseal sau uzura Pitting (ciupire la cuplele de
frecare cu contact liniar sau punctiform (rulmeni, roti dinate etc..
/ezistena la uzare crete o dat cu! creterea duritii, creterea calitii suprafeei,
mbuntirea condiiilor de ungere, micorarea vitezei micrii relative i a presiunii de contact, etc.
/ezistena la uzare a materialelor metalice depinde de! compoziia chimic, structura metalografic,
calitatea suprafeelor, duritate, viteza relativ, presiunea de contact, calitatea ungerii, condiiile de
e#ploatare (temperatur, mediu de lucru, etc..
/ezistena la uzare se poate mbunti prin aliere cu elemente care s formeze constitueni cu
duritate mare, prin tratamente termice, termochimice, termomecanice, acoperiri superficiale, etc.
Fiabilitatea reprezint totalitatea nsuirilor care asigur buna funcionare a unui produs (organ
de main, mecanism, main, echipament, instalaie etc. n conformitate cu normele prescrise, chiar
dincolo de termenul de garanie. .a este asigurat n bun parte de calitatea materialelor folosite.
2iabilitatea este corelat i definit de urmtoarele noiuni!
! defectarea" adic ncetarea aptitudinii unui produs de a"i ndeplini funcia$
! rata de defectare" adic raportul dintre numrul total de defectri i durata total de
funcionare$
! timpul mediu p#n la defectare, care este inversul ratei de defectare ntr"o perioad dat$
! timpul mediu $ntre defectri$
! durata medie de via, adic valoarea medie a timpilor p'n la defectare pentru toate
produsele considerate, n condiii date.
2urabilitatea se refer la durata de via a sculelor, fiind definit ca timpul de lucru efectiv
ntre dou recondiionri (ascuiri succesive ale unei scule. 4a i fiabilitatea, durabilitatea este o
caracteristic de e#ploatare comple#, care depinde de! natura materialului sculei, natura materialului
de prelucrat, tratamentele termice i termochimice aplicate sculelor, condiiile concrete de lucru, etc.
2recvent, pentru estimarea acestei proprieti se folosete criteriul uzurii critice, c'nd durabilitatea se
e#prim n minute scurse p'n la apariia uzurii catastrofale i scoaterea din uz a sculei.
2esignul produselor reprezint totalitatea nsuirilor estetice care fac produsul plcut i pasibil
de a fi ncadrat perfect ambiental. ,re importan deosebit n special pentru produsele destinate
consumului (automobile, vehicule, aparatur de uz casnic, aparatur electronic audio"video etc.. %t
la baza uzurii morale a produselor i este determinat de linia modei la un moment dat.
Proce!ee !e elaborare !in in!ustria metalurgic
+etalurgia este disciplina care se ocup cu studiul metalelor i a procedeelor de e#tragere a
acestora din minereuri, respectiv de obinere a alia&elor.
-otalitatea operaiilor necesare e#tragerii metalelor din minereuri n vederea obinerii metalelor
brute se numete elaborare primar.
+etalul brut obinut prin elaborare primar prezint o cantitate mare de impuriti,
neomogenitate structural i deci proprieti nesatisfctoare. Pentru ca metalul brut s poat fi utilizat
n industrie i s prezinte proprieti superioare, n ma&oritatea cazurilor el se prelucreaz printr"o gam
specific de operaii ce formeaz obiectul elaborrii secun!are (fig.Q.
Fig.4. %chema general a elaborrii metalelor
Minereul se definete ca un conglomerat de minerale n care unul sau mai multe metale se
gsesc n cantiti suficient de mari astfel nc't s poat fi e#trase economic.
+inereurile se compun dintr"o parte util i o parte steril ; sterilul (denumit i gang.
+inereurile pot fi mono sau polimetalice, feroase sau neferoase. Pentru ndeprtarea sterilului din
minereuri se folosesc materiale a&uttoare numite fondani, a cror natur chimic permite combinarea
lor cu sterilul, form'ndu"se zgura. Ogura format reine materialul steril, precum i incluziunile
nemetalice sau alte impuriti, favoriz'nd desfurarea proceselor fizico"chimice necesare procesului.
Prepararea minereurilor presupune parcurgerea urmtoarelor etape! preparare mecanic,
concentrare, calcinare, aglomerare (fig.G.
Fig.5. .tapele preparrii minereurilor
Prepararea mecanic presupune sfr'marea minereului, astfel nc't s a&ung la nite
dimensiuni impuse. 1up concasare, minereul este sortat cu scopul de a obine cantiti suficient de
mari de minereu cu aceeai dimensiune. (mogenizarea este urmtoarea operaie de preparare mecanic
care este necesar atunci c'nd se lucreaz cu minereuri provenind din surse diferite, cu diferite
concentraii de mineral util. 1up omogenizare are loc mcinarea, deoarece dimensiunile diferitelor
caliti de minereu pot fi diferite.
oncentrarea este procesul prin care se urmrete creterea concentraiei utilului prin
ndeprtarea forat a sterilului.
alcinarea se face n cuptoare specializate, unde sub aciunea cldurii are loc eliminarea
substanelor volatile, precum i evaporarea apei.
%glomerarea este procesul de preparare a minereurilor n care o mas pulverulent obinut n
etapele anterioare este adus la anumite forme i dimensiuni, precum i o anumit rezisten mecanic,
proprie proceselor de e#tracie a metalului care urmeaz.
Procedeele aplicate pentru e#tragerea metalelor i, ulterior, pentru obinerea alia&elor se
clasific n trei mari grupe!
8 proce!ee pirometalurgice, care se desfoar la temperaturi nalte, fiind nsoite de topirea
total sau parial a minereului$ cldura necesar este dezvoltat prin arderea combustibililor solizi,
lichizi, gazoi sau a elementelor combustibile aflate n componena minereului sau a deeurilor i
subproduselor care alctuiesc ncrctura agregatelor metalurgice$
8 proce!ee i!rometalurgice, care au loc la temperaturi &oase, n soluii aflate la presiuni
constante sau variabile. 9n cadrul acestor procedee, minereul se solubilizeaz, dup care metalul este
e#tras prin electroliz. Prin solubilizare, metalul trece n soluie, sterilul rTm'n'nd insolubil. Prin
decantare sau filtrare sterilul se ndeprteaz.
Fig.6. %chema tehnologicT a prelucrTrii hidrometalurgice
1ei tehnologiile de prelucrare hidrometalurgicT sunt foarte diverse, oricare schemT
tehnologicT de prelucrare de acest tip cuprinde n mod obligatoriu urmTtoarele trei operaii (fig.B!
" solubilizarea (leierea " trecerea n faza lichidT a componentului util din minereu$
" purificarea soluiei$
" separarea componentului util " sub formT de concentrat sau alt produs valorificabil.
8 proce!ee electrometalurgice, n cadrul crora separarea metalului se face prin folosirea
curentului electric. ,ceste procedee pot fi!
" electrotermice, curentul electric fiind utilizat pentru obinerea temperaturilor nalte$
" electrochimice, curentul electric fiind utilizat la electroliza soluiilor sau topiturilor din
care se e#trage metalul.
1up metalele care se elaboreaz metalurgia poate fi!
" metalurgia fierului (siderurgia! e#tractiv i prelucrtoare$
" metalurgia alia&elor neferoase! e#tractiv i prelucrtoare.
+etalurgia fierului sau siderurgia include urmTtoarele operaii principale!
8 elaborarea fontei brute i speciale$
8 elaborarea oelurilor$
8 elaborarea diferitelor alia&e de fier.
1enumirea de ,,siderurgie,, provine de la cele douT cuvinte greceti sideros " fier i ergan !
lucru, lucrare.
Procesele tehnologice din industria metalurgic sunt procese discontinue, bazate pe fenomene
fizico"chimice mari consumatoare de energie termic i electric, necesit'nd utila&e de mare capacitate
care implic costuri mari.
%oluie
steril
0mpuriti
+inereu %olubilizare
%teril
(gang
%oluie
Purificare
%oluie
pur
%eparare
4oncentrat
.vacuare
1laborarea fontei
2onta este un alia& al fierului cu carbonul, coninutul de carbon fiind ntre C,11RQ,QGN. +ai
conine i alte elemente nsoitoare cum ar fi +n, %i, P, %, iar n unele cazuri pot fi adugate n
compoziie, cu scop bine definit, anumite elemente de aliere. %chema tehnologic a elaborrii
materialelor metalice feroase este redat n figura U.
Fig.7. .laborarea materialelor metalice feroase
2onta se obine prin elaborare primar, folosind procedeul pirometalurgic, ntr"un cuptor
vertical nalt nchis ; furnalul. 9n procesul de elaborare a fontei n furnal, se obin fonte brute numite i
fonte de prima fuziune. ,cestea reprezintT produsul primar al combinatelor siderurgice i servesc la
fabricarea fontelor de turnTtorie i a oelurilor.
1up elaborarea primar, fonta este supus unui proces de afinare n care impuritile sunt
eliminate cu scopul de a obine metalul industrial. ,finarea produce o purificare avansat i conduce la
obinerea metalului pur.
2urnalul (fig.1@ i 11 este un cuptor vertical cu funcionare continu, de dimensiuni mari, circa
1@ m diametru i nlimi de p'n la D: m, din crmid refractar format din dou trunchiuri de con.
,cestea sunt numite cuv i etalaj, fiind unite printr"o zon cilindric cu nlime mic fa de
diametru " p#ntecele furnalului. 6a partea inferioar furnalul prezint o alt zon cilindric ; creuzetul,
unde se adun fonta topit. 4reuzetul are prevTzut la partea de &os un orificiu de evacuare a fontei iar la
1,: m mai sus i decalat cu 1B@A un alt orificiu de evacuare a zgurei.
+inereul de fier este introdus n furnal mpreun cu fondanii, cocsul i aer (comburant i este
redus la fier pur care ulterior este carburat la 2e
D
4" cementit, conform reaciilor!
D2e V C4( W 2e
D
4 V 4(
C
D 2e V 4 W 2e
D
4
4ompusul 2e
D
4 se dizolvT n fier, form'nd alia& de fier cu carbon, cu temperaturT scTzutT de
topire. ,cest alia&, la temperatura din etala& se topete i picTturile formate se scurg spre creuzet.
Fig.%-. %chema constructiv a furnalului
1 ; furnal$ C ; conducte pentru evacuarea gazelor$ D ;
cale de rulare$ 7 ; buncr$ : " vagonet
Fig.%%. %chema constructiv a furnalului
,lturi de font n furnal se produce zgura de furnal i gazul de furnal " un gaz combustibil.
ocsul metalurgic este un combustibil cu capacitate caloric ridicat, care n urma arderii
produce o cantitate mic de cenu (ma#. 1@N. .ste un produs artificial rezultat din prelucrarea unor
sorturi de cTrbune n absena aerului, n cuptoare speciale, la temperaturi de U@@"1C@@A4.
omburantul, respectiv o#igenul, necesar arderii cocsului se sufl n furnal prin nite orificii
numite guri de v'nt, cu a&utorul unor turbosuflante.
1laborarea oelului
(elurile sunt alia&e ale fierului cu carbonul, carbonul fiind cuprins ntre @,@CCRC,11N. +ai
conin i alte elemente, unele naturale, provenind de la elaborare (%i, +n, %, P, (, 3, altele introduse
ca elemente de aliere cu scopul mbuntirii proprietilor (3i, 4r, H, +o, P, etc.. Prelucrabilitatea
oelurilor este superioar fontelor.
.#ist mai multe criterii de clasificare ale oelurilor! dup coninutul de carbon, dup compoziia
chimic, dup destinaie, dup procedeul de elaborare, etc.
1up coninutul !e carbon oelurile sunt hipoeutectoide cu X @,GGN 4, eutectoide cu @,GGN 4
i hipereutectoide cu S @,GGN 4.
1up compo"iia cimic oelurile se clasific n oeluri nealiate (sau oeluri carbon i oeluri
aliate. (elurile cu Y @,DN 4 se numesc oeluri moi, cu @,D"@,QN 4 se numesc oeluri semidure, iar
cele cu Z @,BN 4 se numesc oeluri dure. (elul carbon cu Y @,@BN 4 este cunoscut n practic sub
denumirea de fier tehnic.
9n funcie de coninutul total al elementelor de aliere, oelurile aliate se clasific n oeluri slab
aliate (Y :,@N . , mediu aliate (:"1@N . i oeluri $nalt aliate (cu Z1@N ..
1up !estinaie. oelurile se clasific n oeluri de uz general, oeluri cu destinaie precizat i
oeluri pentru scule.
+aterialele metalice de baz utilizate n procesul de elaborare a oelului sunt fonta i fierul
vechi. Proporia n ncrctur a acestora variaz funcie de procedeul de elaborare utilizat i de
calitatea oelului.
(binerea oelurilor se face prin dou metode!
" metoda pirometalurgic ; elaborare n convertizoare
" metoda electrometalurgic ; elaborare n cuptoare electrice.
Procesul comple# de elaborare a oelurilor cuprinde trei etape principale!
1. Afinarea " etapa tehnologic a obinerii oelului n care coninutul de carbon, dar i
coninutul de elemente nsoitoare (%i, +n, %, P, (, 3, este redus p'n la anumite valori prescrise
pentru marca de oel care se elaboreaz. Procesul chimic principal la afinare este o#idarea.
2. 2e"o3i!area ; este necesar deoarece dup terminarea afinrii ( adic atunci c'nd se atinge
concentraia prescris a carbonului, n baia de metal topit e#ist o concentraie mare de o#izi care
dac ar rm'ne n compoziia oelului ar conduce la nrutirea drastic a proprietilor acestuia.
Fig.%2. %chema de funcionare a cuptorului electric
cu arc
Fig.%3. %chema cuptorului cu arc
3. Alierea ; introducerea lor n topitur se face sub form de feroalia&e i ine cont de aviditatea
acestora fa de o#igen. ,stfel, unele elemente de aliere se introduc nainte de dezo#idare (3i, altele
dup dezo#idare (-i, P.
Cuptoarele electrice folosite sunt cele cu arc electric sau cu inducie. %chema de funcionare a
unui cuptor electric cu arc este redat n figura 1C i 1D.
-opirea ncrcturii n vatra (: a acestui cuptor se face datorit cldurii arcului electric care
poate atinge temperaturi de D:@@A 4. ,rcul electric se stabilete ntre electrozii cuptorului (C i
ncrctura (G.
.lectrozii din grafit sunt alimentai prin nite cabluri
fle#ibile (1 de la un transformator trifazat. 4uptorul este
alimentat prin ua de lucru (B. Jolta (U prezint nite orificii
prin care electrozii pot fi cobor'i dup ncrcarea cuptorului.
6a sf'ritul elaborrii topitura se basculeaz prin &gheabul (D
n oala (7 cu a&utorul unui sistem hidraulic (G, cuptorul fiind
spri&init pe o in curbat (Q.
Convertizoarele cu o#igen sunt nite cuptoare
basculante n care se obine oel plec'nd de la font lichid,
fr surs e#terioar de cldur. 4ldura necesar desfurrii
proceselor este dat numai de reaciile e#oterme care au loc la
afinare.
.laborarea n convertizorul 61 (6inz"1onaMitz se
caracterizeaz prin afinarea fontei lichide cu o#igen tehnic de
mare puritate (UU,:"UU,BN, insuflat n baia metalic pe partea
superioar cu o presiune de B"1B atm, cu a&utorul unei lnci
rcit cu ap. %chema de principiu a convertizorului 61 este
prezentat n figura 17.
4aptul lncii construit din cupru este prevzut cu
D"U duze (orificii prin care se sufl o#igenul tehnic cu viteza
dorit. =azele rezultate din procesele de afinare sunt captate
de hot i transportate la sistemul de epurare.
1atorit presiunii mari cu care &etul lovete suprafaa, se creeaz n baie o ad'ncitur, fonta din
zona respectiv fiind mpins n &os i nspre perei. %e creeaz astfel o micare descendent n
mi&locul bii i una ascendent pe perei, deci se produce o amestecare puternic a bii care conduce la
creterea vitezei de reacie i la omogenizarea bii din punct de vedere al temperaturii i al compoziiei
chimice.
Meto!e #i proce!ee !e prelucrare !imensional
Turnarea metalelor #i alia0elor metalice
-urnarea este procesul prin care un metal n stare lichid, datorit forei gravitaionale sau a unei
alte fore, ptrunde ntr"o form de turnare cpt'nd, dup solidificare, configuraia acesteia (fig.1:.
Fig.%$. %chema de principiu a turnrii
-urnarea metalelor include turnarea semifabricatelor masive (lingou i turnarea pieselor.
,vanta&ele turnrii sunt!
Fig.%4. %chema convertizorului 61
&! convertizor" '! lance( )! hot(
*! orificiu de evacuare( +! baie
metalic.
se pot realiza piese cu
geometrie complicat, inclusiv
geometrie interioar,
" prin unele procedee de
turnare se obin piese finite, care
nu mai necesit prelucrri
ulterioare$ schema de principiu a
unei astfel de forme de turnare
este redat n figura 1Q.
se pot fabrica piese
mari de ordinul zecilor i chiar a
sutelor de tone,
unele procedee de
turnare se pot adapta produciei de serie mare i mas.
6ingourile sunt semifabricate masive obinute prin solidificarea metalului lichid n nite forme
metalice numite lingotiere. 6ingourile sunt ulterior prelucrate prin for&are sau prin laminare, forma
lingoului fiind diferit funcie de procedeul de prelucrare pentru care este destinat.
4ea mai cunoscut clasificare a procedeelor de turnare este cea n funcie de numrul de turnri
realizate ntr"o form. %e disting astfel urmtoarele procedee de turnare!
" n forme temporare ; se utilizeaz la o singur turnare
" n forme semipermanente ; dup cteva turnri forma necesit mici reparaii
" n forme permanente ; se utilizeaz la sute sau mii de turnri.
1up solidificare piesa astfel obinut se scoate din form fie prin distrugerea formei (forme
temporare, fie prin desfacere, n cazul formelor semipemanente sau permanente metalice realizate din
dou sau mai multe pri.
Formele temporare se realizeaz din amestecuri de formare obi nuite (nisip + argil ) sau
speciale (nisip + lian i speciali). Formele semipermanente se realizeaz din ciment, ipsos, etc. Formele
permanente se realizeaz din font , o el, aliaje neferoase.
1ei formele metalice permanente au avanta&ul c se utilizeaz pentru mai multe turnri, ele
sunt mai scumpe datorit prelucrrilor comple#e pe care le necesit realizarea lor. 1e aceea procedeul
de turnare cel mai utilizat este procedeul de turnare n forme temporare.
Prelucrarea materialelor metalice prin !eformare plastic
9n cadrul prelucrrilor prin deformare plastic, forma piesei se obine prin redistribuirea
parial sau total n spaiu a volumului de material al semifabricatului. %e pot obine semifabricate
care ulterior vor fi supuse altor procedee de prelucrare mecanic n scopul obinerii piesei finite sau se
pot obine direct piese finite, cu o precizie dimensional i de form geometric ridicate, precum i cu
o bun calitate a suprafeei.
Juna desfurare a procesului de deformare plastic este legat de necesitatea unei plasticiti
ridicate a materialului, tradus ntr"o limit de curgere sczut i o ductilitate mare. ,ceste proprieti
sunt puternic dependente de temperatur. ,stfel, n funcie de intervalul de temperaturi la care are loc
deformarea se disting urmtoarele procedee (fig.1G!
" deformare plastic la rece, ea desfur'ndu"se la temperaturi mai mici dec't temperatura de
recristalizare a materialului$
" deformarea plastic la semicald sau la cald, la temperaturi peste temperatura de recristalizare.
Fig.%5. -ipuri de procedee de prelucrare prin deformare plastic
Fig.%4. Principiul formei de turnare
6a deformarea plastic la rece, cu c't crete gradul de deformare crete, cu at't rezistena la
rupere, respectiv limita de curgere i duritatea materialului vor cpta valori mai mari. 4oncomitent,
alungirea la rupere i g'tuirea la rupere scad. 9n consecin, cu c't materialul va fi deformat mai mult,
cu at't mai mult el va deveni mai rezistent, mai puin plastic i se va opune mai mult deformrii,
merg'nd uneori p'n la rupere. 2enomenul se numete ecruisare. 6a deformarea plastic la cald,
fenomenul ecruisrii nu apare.
/efacerea capacitii de deformare a materialului se face prin nclzire, adic prin tratamentul
termic de recoacere de recristalizare, acesta anul'nd efectele nedorite ale ecruisrii.
( alt clasificare a procedeelor de deformare plastic este bazat pe tipul semifabricatului de la
care pornete prelucrarea. Putem ncadra procesele de deformare plastic n dou mari categorii!
" procese de deformare plastic a semifabricatelor masive (deformri volumice$ din aceast
categorie fac parte barele, profilele, lingourile, calupurile, etc., adic semifabricate la care toate cele
trei dimensiuni sunt semnificative. 1intre procesele de deformare plastic volumic amintim!
laminarea, for&area liber i n matri, e#trudarea, tragerea i trefilarea, etc.
" procese de deformare plastic a tablelor i benzilor, semifabricate la care lungimea i limea
sunt semnificativ mai mari dec't grosimea. 1in aceast categorie amintim! tanarea, ndoirea i
profilarea, ambutisarea, prelucrrile prin fasonare, etc.
1up viteza de deformare, aceste tipuri de procedee se pot mpri n!
" procedee de deformare cu viteze mici (v 1@ m5s$
" procedee de deformare cu viteze mari (v 1@ m5s. ,ici sunt cuprinse procedeele de
deformare ce folosesc tehnica impulsurilor purttoare de mari energii (deformarea prin e#plozie,
deformarea prin detonarea unei amestec de gaze combustibile, deformarea prin impulsuri magnetice,
deformarea electrohidraulic, etc..
+aminarea
.ste procedeul de deformare plastic la cald sau la rece, realizat prin trecerea foat a
materialului printre doi cilindri care se rotesc n sensuri contrare sau n acelai sens. 1e obicei, pentru
a obine un anumit grad de deformare plastic, se realizeaz mai multe treceri succesive ale
materialului printre cilindri. %chema de principiu este redat n figura 1B.
Fig.%6. Principiul laminrii
Utila&ul de lucru poart denumirea de laminor, iar produsul rezultat " laminat. Prin laminare se
obin bare, profile simple, table, benzi, etc.
Procedeele de laminare se mpart n dou categorii!
" laminare longitudinal (fig.1U
" laminare transversal sau elicoidal (fig.C@
Prin laminare longitudinal se prelucreaz oelurile nealiate i slab aliate, pornindu"se de la
lingouri sau semifabricate turnate continuu i a&ung'ndu"se la semifabricate plane (tabl sau band
sau profile cu destinaie general i special, ine de cale ferat etc. 6aminarea se poate efectua ntre
cilindri netezi, n cazul produselor plate sau n canale inelare numite calibre, practicate n corpul
cilindrului de lucru, n cazul profilelor. Pentru cazul cel mai rsp'ndit al laminrii longitudinale,
cilindrii au sensuri diferite de rotaie, a#ele cilindrilor fiind paralele ntre ele i plasate n plan vertical.
.tapele necesare obinerii prin laminare a profilului 0 este redat n figura C1.
9n cazul laminrii transversal " elicoidale, cilindrii bitronconici au acelai sens de rotaie, a#ele
fiind n plan orizontal decalate la un anumit unghi, pentru a asigura micarea de avans a
semifabricatului. %e obin evi laminate, laminorul purt'nd denumirea de laminor perforator de evi.
Fig.2%. .tapele de realizare prin laminare a profilului 0
For0area #i matriarea
2or&area reprezint procesul de deformare plastic la cald prin care materialul este comprimat
ntre dou scule numite nicovale. 1ac sculele folosite nu restr'ng n nici un fel curgerea materialului,
procesul mai este denumit i forjare liber. 1ac sculele au forma unor plci plane, procesul se mai
numete i turtire (fig.CC.
Prin for&are liber se obin piese cu configuraie relativ simpl i precizie dimensional redus
precum! discuri, arbori, inele sau tuburi. 1in punct de vedere principial, for&area liber se poate realiza!
a* cu plci plan paralele (fig.CDa$
b* o plac plan i una inelar (fig.CDb$
c* cu dou plci inelare (fig.CDc.
1ac for&area se realizeaz ntre dou scule
profilate (denumite matrie, materialul fiind
obligat s copieze forma cavitilor din sculele
respective, procedeul poart de denumirea de
forjare $n matri sau, altfel spus, matriare
(fig.CD. +atriarea conduce la realizarea de piese
Fig.%7. Laminarea longitudinal
Fig.2-. Laminare transversal -elicoidal
1- cilindri de lucru bitronconici, 2 -semifabricat, 3
- ebo , 4 - dorn perforator, 5 -bara port dorn
Fig.22. Principiul turtirii
finite de dimensiuni mici i mi&locii, cu o configuraie geometric comple#, fiind un procedeu de
mare productivitate.
9n practic se nt'lnesc dou procedee de prelucrare mecanic prin matriare (formare
volumic, at't la cald c't i la rece!
Matriare 8n matrie !escise. 4aracteristica acestui procedeu este c se lucreaz cu un mic
surplus de material, care se e#pulzeaz din cavitatea util a plcii active, form'nd o bavur n planul de
separaie dintre cele dou semimatrie (fig.C7. 9ndeprtarea bavurii implic e#istena unor operaii
suplimentare de prelucrare.
Matriarea 8n matrie 8ncise. 9n acest caz se lucreaz fr bavur la planul de separaie,
volumul semifabricatului trebuind s fie egal cu volumul piesei finite. .#trudarea i tamparea sunt
dou dintre procedeele ce aparin acestei categorii.
Un avanta& al acestor procedee de deformare fa de prelucrrile prin achiere l constituie
continuitatea fira!ului piesei, ceea ce face ca rezistena mecanic a piesei finite s fie mai mare.
9tamparea
<tamparea este procedeul de deformare plastic local a materialului, cu modificarea grosimii
acestuia, pentru obinerea unui relief pe suprafaa piesei. .#emplele tipice sunt reprezentate de baterea
monezilor, a medaliilor i decoraiilor sau de realizare a inscripionrilor.
9n general, tamparea se
e#ecut n matrie nchise (fig.CQ.
1ei relieful poate fi de mic
ad'ncime, presiunile necesare n
proces sunt mari, datorit apariiei
fenomenului de turtire.
13tru!area
.#trudarea este operaia de
deformare plastic n volum prin
compresiune, desfurat pe baza
curgerii plastice a materialului printr"
Fig.23. -ipuri de for&are liber
Fig.2$. .#emple de piese e#ecutate n matrie
deschise
Fig.24. +atriarea n matri deschis
Fig.24. <tamparea
Proce!eul !e Scia !e principiu pentru
e3tru!are Profile pline Profile tuulare
13tru!are
!irect
13tru!are
in:ers
13tru!are
combinat
13tru!are
lateral
Fig.27. -ipuri de e#trudare
un orificiu al plcii active de e#trudare sau prin spaiul limitat al &ocului dintre poanson i placa de
e#trudare, piesa cpt'nd astfel o form dorit a seciunii transversale (fig,CG. %e pot obine piese cu
configuraii simple sau comple#e (fig.CB.
,n funcie de sensul curgerii materialului $n raport cu sensul de aciune al forei (for
transmis prin poanson, e#trudarea poate fi clasificat n (fig.CU!
e#trudare direct " o detaliere a acestui procedeu este redat n figura D@$
e#trudare invers (indirect$
e#trudare combinat$
e#trudare lateral.
Piesele cu configuraie geometric comple# se obin, de regul, n urma unei succesiuni de
operaii de e#trudare, acestea put'nd fi nsoite i de alte operaii de formare volumic. .#emplificarea
obinerii unei piese printr"o succesiune de operaii de e#trudare este prezentat n figura D1.
Tragerea #i trefilarea
-ragerea este procesul prin care seciunea transversal a unei bare se reduce la trecerea prin
deschiderea unei scule numit matri de tragere (fig.DC. %pre deosebire de e#trudare, unde fora de
deformare era aplicat prin mpingere, aici este aplicat prin tragere.
Fig.3%. .#trudri succesive
Fig.25. Principiul e#trudrii
Fig.26. Piese e#trudate
Fig.3-. .#trudarea direct
Un caz special de tragere
este trefilarea s#rmelor. 1iferena
dintre tragere i trefilare este dat
de diametrul produselor care se
proceseaz. -ragerea se refer la
materiale cu diametru mare (bare,
pe c'nd tragerea s#rmelor !
trefilarea se aplic s'rmelor cu
diametru mic care sunt trase printr"
o scul numit filier.
Pentru tragerea evilor, pe
l'ng matrie, din sculele de tragere
mai fac parte dornurile, lungi
sau scurte, fi#e sau mobile
(fig.DD.
Pentru a rezista la
uzura intens din proces,
matria sau filiera se
realizeaz din materiale
speciale, n general din carburi
dure sinterizate dar, pentru
aplicaii speciale, se fac chiar
din diamant.
0nstalaiile de tragere
sau trefilare pot fi!
! singulare, conin'nd
o singur filier, utilizate
pentru tragerea s'rmelor groase$
! multiple, pentru s'rme cu diametru
mic, atunci c'nd instalaia este prevzut cu
dou sau mai multe filiere prin care
semifabricatul este tras succesiv, diametrul
fiind astfel micorat progresiv.
Prelucrarea pieselor masi:e prin rulare
1in gama prelucrrilor prin rulare
prezint o importan deosebit rularea filetelor (fig.D7 i a roilor !inate !e mo!ul mic.
Principalele avanta&e ale deformrii prin rulare, n comparaie cu prelucrarea prin achiere,
sunt! productivitate ridicat, rezisten mecanic i la oboseal mai mare
datorit ecruisrii i fibra&ului continuu, precizie satisfctoare i caliti
bune ale suprafeelor prelucrate.
Prelucrarea prin rulare a filetelor
2iletele se realizeaz prin deformarea plastic corespunztoare a
straturilor de suprafa a semifabricatelor, pe baza imprimrii profilului
filetului prin rostogolirea (rularea semifabricatului ntre dou sau mai
multe scule cu profil con&ugat. 4ele mai cunoscute variante tehnologice
sunt cele cu role (fig.D:.sau cu bacuri plane (fig.DQ
Fig.32. %chema procesului de tragere
Fig.33. -ragerea evilor
Fig.34. 2ilete realizate prin
rulare
Fig.34. -refilare cu filiere multiple
-acurile plane au forma unor plci masive prismatice, acestea av'nd pe feele active un profil
con&ugat profilului care se ruleaz. Unul din bacuri este fi#, iar cellalt mobil, deplas'ndu"se cu viteza
;
s
(lucr'ndu"se deci cu avans tangenial.
6a rularea filetelor cu ajutorul rolelor se poate adopta metoda rulrii ntre dou (fig.D:a sau
ntre trei role (fig.D:b. 9n primul caz, piesa este susinut de o rigl, iar avansul radial S
r
este asigurat
de o singur rol. 9n cel de"al doilea caz, avansul este asigurat simultan de ctre cele trei role sau
numai de rola superioar.
Prelucrarea prin rulare a roilor !inate
%chemele tehnologice tipice nt'lnite la prelucrarea prin rulare a roilor dinate sunt!
cu role< cu dou (fig.DG sau trei role (fig.DB$
cu scule tip cremalier (fig.DU$
Fig.3$. /ularea filetelor cu role
Fig.34. /ularea filetelor cu bacuri
Prelucrarea ntre dou role se utilizeaz n cazul roilor dinate de lime redus, lucr'ndu"se
doar cu avans radial, n timp ce roile dinate de lime mare se prelucreaz ntre trei role, cu avans
a#ial. 9n timpul prelucrrii, rolele scul de rulare se angreneaz fr &oc cu semifabricatul, capul
dintelui de pe scula de rulat form'nd piciorul dintelui la roata rulat, iar piciorul dintelui de pe scul "
capul dintelui pe semifabricat.
9n cazul prelucrrii cu scule tip cremalier, se pot obine roi dinate de modul mic precum i
caneluri.
Proce!ee !e !eformare plastic la rece a tablelor. Clasificare.
Prelucrrile prin presare la rece sunt acelea care se e#ecut prin deformarea plastic a
materialului, cu sau fr detaare de material, la temperaturi sub temperatura de recristalizare.
Procedeele de presare cu detaare de material, total sau parial, prin forfecare, folosind o
pereche de tiuri asociate, poart denumirea de procedee de tiere.
Fig.36. /ularea roilor dinate
cu trei role
Fig.35. /ularea roilor dinate cu
dou role
Fig.37. /ularea roilor dinate cu
scule cremalier
1ac tierea se efectueaz pe utila&e de tipul foarfecelor, fr dispozitive speciale, tiurile
asociate (elementele active fiind fi#ate direct pe suportul mobil i respectiv fi# al mainii, atunci
operaia de tiere poart denumirea de deitare.
1ac tierea se efectueaz pe utila&e de tipul preselor, cu a&utorul unor scule numite #tane, n
componena crora intr cele dou tiuri asociate ale elementelor active, atunci operaia respectiv
poart denumirea de "tanare.
( alt grup de procedee de deformare plastic o constituie procedeele de matriare. ,cestea se
caracterizeaz prin aceea c deformarea are loc fr detaare de material, modific'ndu"se forma i
dimensiunile semifabricatului prin redistribuirea total sau parial a volumului de material cu a&utorul
unor scule numite matrie.
( ultim grup de procedee o constituie procedeele de asamlare prin presare la care, prin
tierea i deformarea materialului se realizeaz mbinarea a dou sau mai multe piese.
4ele mai importante procedeee din cele D categorii sunt redate n tabelele 1, C i D.
Tabelul %. Procedee de tiere
Clasa !e
operaii
2enumirea
operaiei
Scema prelucrrii 2efinirea #i caracteristicile
operaiei
2ebitare
pe
foarfeci
1ebitare
-iere dup un contur deschis, cu
a&utorul a dou tiuri asociate
montate direct pe elementul fi# i
respectiv, mobil, al unui utila& de
tipul foarfecelor.
9
T
A
=
>
A
)
1
1ecupare "
Perforare
%epararea complet a piesei sau
deeului de restul materialului
(band sau individual se face prin
tiere dup un contur nchis. 1ifer
doar prin ceea ce se consider
"deeu" i respectiv "pies".
<liuire
-iere dup un contur deschis, cu
separarea complet a unei poriuni
de material aflat la marginea
semifabricatului.
Tabelul 2. Procedee de deformare plastic
Clasa !e
operaii
2enumirea
operaiei
Scema prelucrrii 2efinirea #i caracteristicile
operaiei
?
=
2
@
A
)
1
9ndoire
simpl
+odificarea formei unui
semifabricat prin ncovoiere n &urul
unei a#e de simetrie (numit linie
de $ndoire, cu o raz de curbur
dat.
Profilare
9ndoirea tablelor sau a benzilor
dup linii de ndoire paralele ntre
ele i paralele cu marginile iniiale,
n scopul obinerii unor profile de
lungime relativ mare.
,mbutisare -ransformarea unui semifabricat
plan ntr"o pies cav.
A
M
B
C
T
A
S
A
)
1
-ragere pe
calapod
-ransformarea unui semifabricat
plan ntr"o pies profilat, prin
ntindere i tragere pe un calapod.
F
A
S
@
=
A
)
1
/eliefare
2ormarea pe pies a unui relief de
mic ad'ncime, n vederea obinerii
unor inscripii sau a mririi
rigiditii.
Jordurare
2ormarea la marginea unei piese
cave a unei borduri semicirculare
sau circulare n seciune
transversal.
Umflare
+rirea seciunii transversale a
unei piese cave sau tubulare, prin
presare radial spre e#terior.
='tuire
/educerea seciunii transversale a
unei piese cave sau tubulare, prin
presare radial spre interior.
2iletare prin
fasonare
/ealizarea pe o pies cav sau
tubular a unui filet cu profil divers,
prin reliefare de mic ad'ncime, cu
sau fr modificarea intenionat a
grosimii materialului.
Tabelul 3. Procedee de asamblare
Clasa !e
operaii
2enumirea
operaiei
Scema prelucrrii 2efinirea #i caracteristicile
operaiei
A
S
A
M
B
+
A
)
1
2luire
,samblarea capetelor a dou
semifabricate, prin ndoiri paralele
cu muchia, cu sau fr band de
adaos J.,.
,grafare
,samblarea a dou
semifabricate, prin ndoirea limbilor
unuia peste orificiul celuilalt sau
prin crestarea i ndoirea simultan
semifabricatelor.
4apsare
,samblarea a dou sau mai multe
piese, prin deformarea unor capse
sau a gulerului uneia dintre piese,
care strbat orficiile e#ecutate n
celelalte piese.
%ertizare
,samblarea a dou piese prin
str'ngerea paralel a materialului
uneia din piese n &urul celeilalte, n
scopul rigidizrii lor.
<temuire
.tanarea unei asamblri, prin
ndesarea materialului la locul de
mbinare.
Prelucrri prin #tanare
Prelucrrile prin tiere constituie o grup de procedee de deformare plastic la rece la care are
loc separarea materialului, total sau parial, dup un contur nchis sau deschis, sub aciunea unor
perechi de tiuri asociate (muchii tietoare. -ierea se poate efectua pe utila&e de tipul foarfecelor
(debitare sau cu dispozitive speciale numite tane, pe utila&e de tipul preselor (tanare. 4ele dou
tiuri aparin elementelor active ale sculei, adic poansonului i plcii acti:e (fig.7@. 4'teva forme
de poansoane i plci active sunt prezentate n figura 77.
( variant tehnologic utilizat pentru obinerea unor piese cu o precizie dimensional i de
form geometric mult mai bun este "tanarea de precizie. .a se e#ecut pe tane speciale, echipate
cu elemente ce creaz o stare de compresiune spaial n material, uniform distribuit de"a lungul
conturului de tiere, nc nainte de nceperea tierii propriu"zise. ,ceast stare se menine pe toat
durata desfurrii procesului de tiere (fig.71. 1iferena de calitate dintre cele dou suprafee
rezultate n urma tanrii
normale i respectiv a tanrii de precizie este prezentat n figura 7C.
?n!oirea #i profilarea
9ndoirea este operaia de deformare
plastic prin care se realizeaz modificarea
formei unui semifabricat prin ncovoiere plan,
n &urul unei muchii rectilinii, denumit linie de
$ndoire. 4'teva scheme de principiu ale
operaiei de ndoire sunt prezentate n figura 7:.
Fig.43. -ipuri de piese obinute prin tanare de precizie
Fig.4-. %chema de principiu a tanrii
Fig.4%. 1ecuparea de precizie
Fig.42. Piese obinute prin tanare
Fig.44. 2olosirea muchiilor nclinate
Fig.4$. 1iferite scheme de ndoire
9ndoirea poate fi aplicat pieselor individuale (folosind matrie cu forme specifice pieselor ce
urmeaz a fi obinute sau poate fi utilizat pentru obinerea profilelor de lungimi mari din f'ii de
tabl sau din semifabricate continue de
tip band (profilare. Profilarea poate fi
realizat pe prese speciale de ndoit de
tip ab>ant (fig.7Q sau pe maini
speciale de profilat cu role (fig.7G, n
acest din urm caz materialul fiind
deformat la trecerea succesiv prin mai
multe perechi de role.
Profilele formate la rece rezultate prin profilarea tablelor i benzilor din oel sau sau din alte
metale i alia&e deformabile la rece sunt produse de calitate superioar, de mare precizie dimensional,
grosime constant i greutate minim la o anumit rezisten mecanic a profilului, fiind posibil astfel
realizarea unor construcii uoare, cu linie simpl i estetic.
9ndoirea poate fi aplicat i semifabricatelor tubulare (evilor, n scopul obinerii diferitelor
configuraii spaiale. 9ndoirea evilor se e#ecut cu a&utorul unor maini speciale de ndoit evi sau a
unor dispozitive prevzute cu role, aa cum se vede n figura 7B. 6a acest dispozitiv rolele au un profil
semicircular, funcie de diametrul evii. Pentru a evita deformarea seciunii, eava se umple cu nisip,
alice de plumb sau ap, introduc'ndu " se dopuri la capete sau se folosesc dornuri fle#ibile interioare.
Fig.44. Profilarea pe prese de tip ab>ant
Fig.45. Profilarea pe maini cu role
Fig.46. Pariante de ndoire a evilor
Ambutisarea
,mbutisarea este operaia de deformare plastic prin care un semifabricat plan este transformat
ntr"o pies cav (fig.7Ua sau prin care se continu deformarea unui semifabricat cav n scopul
creterii ad'ncimii i, implicit, a micorrii seciunii transversale a acestuia (fig.7Ub. 4ontinuarea
deformrii unui semifabricat cav se poate face fr suierea pereilor piesei (fig.7Ub sau cu
suierea intenionat a pereilor piesei (fig.7Uc, n care grosimea dup ambutisare g
%
< g.
,mbutisarea este un procedeu comple#, modul de desfurare a acesteia depinz'nd de forma
geometric i materialul piesei ambutisate, de tehnologia de deformare utilizat, de construcia
matrielor de ambutisare, de utila&ele de presare folosite, de tipul de lubrifiant utilizat, etc.
1up forma geometric, piesele obinute prin ambutisare se pot grupa n urmtoarele categorii!
piese cu forme de revoluie$
piese paralelipipedice (de tip cutie$
piese comple.e i asimetrice (caroserii de automobile sau elemente de caroserie.
,mbutisarea se realizeaz cu matrie de ambutisat (fig.:@a. 9n funcie de comple#itatea piesei,
ambutisarea se realizeaz n una sau mai multe faze succesive.
Fig.$-. ,mbutisarea
Fig.47. ,mbutisarea
%chema de principiu a realizrii prin ambutisare a pieselor cave cilindrice pe scule cu elemente
active rigide este prezentat n figurile :@b i :1.
1eformarea semifabricatului plan ncepe odat cu apsarea poansonului asupra prii centrale a
materialului, semifabricatul fiind tras treptat n spaiul &ocului dintre poanson i placa de ambutisare.
%e formeaz astfel pereii laterali cilindrici ai piesei ambutisate.
,mbutisarea cu subierea intenionat a pereilor (fig. :C este caracterizat de un grad mare de
deformare, fiind utilizat la obinerea unor piese cu raport mare ntre nlime i diametru. 6a aceste
piese, grosimea fundului piesei este mai mare dec't cea a pereilor. ,mbutisarea cu subierea pereilor
se face de obicei ntr"o succesiune de operaii, pornind de la un semifabricat cav, realizat printr"o
prim operaie de ambutisare obinuit. %ubierea pereilor este determinat de trecerea forat a
semifabricatului printr"un &oc mai mic dec't grosimea acestuia.
,mbutisarea se poate realiza i cu scule care au un singur element activ rigid, cellalt element
fiind nlocuit de un mediu fluid sub presiune (ambutisare hidraulic. %ub aciunea presiunii
hidrostatice e#ercitate de ctre fluid semifabricatul se deformeaz, prelu'nd forma elementului activ
rigid. 4azul utilizrii plcii active rigide este prezentat n figura :D, transmiterea presiunii realiz'ndu"
se prin intermediul unei membrane de cauciuc, cu scop de etanare.
,cest procedeu are avanta&ul e#ercitrii unei presiuni uniforme pe suprafaa semifabricatului,
ceea ce duce la egalizarea solicitrilor din material i, implicit, la creterea gradului de deformare
posibil de realizat. Un alt avanta& l reprezint simplificarea construciei sculei, mai ales pentru piesele
mari, asimetrice i de form comple#.
Proce!ee !e prelucrare prin a#ciere
Generaliti
Prelucrarea prin achiere este o metod tehnologic de obinere a pieselor finite prin
ndeprtarea succesiv de material sub form de achii, de pe un semifabricat, cu a&utorul unei scule
achietoare, folosind un utila& denumit main!unealt. Piesa final va fi generat prin modificarea
succesiv a formei i dimensiunilor semifabricatului.
%emifabricatele supuse prelucrrii prin
achiere se obin prin turnare, laminare, for&are,
matriare. 0ndiferent de modul de obinere,
semifabricatul %2 prezint, fa de piesa final
P, un surplus de material (adaosul de prelucrare
,P, care trebuie ndeprtat n cadrul
prelucrrii prin achiere (fig.:7. .ste
important, din punct de vedere economic, ca
acest adaos s fie c't mai mic, mrimea lui
influen'nd direct productivitatea procedeului
de achiere.
,legerea tipului de semifabricat se face pe baza unui studiu tehnico"economic, urmrind un
cost minim de obinere a piesei.
Fig.$%. %chema de
principiu a ambutisrii
Fig.$2. %chema
ambutisrii cu subierea
pereilor
Fig.$3. %chema ambutisrii hidraulice
Fig.$4. ,daosul de prelucrare la achiere
Pentru formarea i desprinderea achiilor de pe semifabricat, ntre acesta i scula achietoare
trebuie s e#iste o micare relativ, determinat de maina unealt. ,ceast micare este reprezentat
de micarea de achiere, micare ce are dou componente!
" micarea de achiere principal, prin care are loc desprinderea achiilor de pe suprafaa
semifabricatului$ viteza cu care se e#ecut se numete vitez de achiere$
" micarea de achiere secundar, denumit i micare de avans, prin care noi straturi de
material sunt aduse sub aciunea tiului sculei achietoare$ viteza cu care se e#ecut se numete vitez
de avans sau, mai simplu, avans.
,ceste micri pot fi circulare sau rectilinii, continue sau discontinue.
,daosul de prelucrare poate fi ndeprtat n una sau mai multe treceri, n cadrul uneia sau mai
multor operaii i faze. +rimea stratului de material ndeprtat de pe suprafaa semifabricatului la o
singur trecere se numete ad'ncime de achiere. /iteza de achiere" avansul i ad#ncimea de achiere
formeaz parametrii unui regim de achiere.
(rice prelucrare prin achiere se efectueaz n dou faze!
" degroare, n decursul creia se elimin cea mai mare parte din adaosul de prelucrare, piesa
apropiindu"se de forma i dimensiunile finale$
" finisare, n decursul creia se elimin restul
adaosului de prelucrare ating'ndu"se cotele finale, n
condiiile de precizie dimensional i de form prescrise.
%e cunosc mai multe procedee de prelucrare prin
achiere care se deosebesc ntre ele, n primul r'nd, prin
scula achietoare i prin cinematica procesului de
achiere.
Principalele procedee de prelucrare prin achiere
sunt! strun&irea, rabotarea, frezarea, burghierea, broarea,
rectificarea, etc. Pentru fiecare procedeu de prelucrare
prin achiere e#ist un sistem tehnologic specific.
Strun0irea
0trunjirea este prelucrarea prin achiere e#ecutat
cu cuitul de strun&it, pe maini"unelte denumite
strunguri. /eprezint procedeul de prelucrare prin
achiere cu cea mai frecvent utilizare, fiind metoda de
baz pentru obinerea corpurilor de revoluie.
%trun&irea unei suprafee cilindrice de revoluie
este cel mai simplu e#emplu de prelucrare prin strun&ire (fig.::. 9n cazul n care scula e#ecut o
micare de avans comple#, cu componente at't pe direcie longitudinal c't i pe cea transversal
(perpendicular pe a#a piesei, se pot prelucra suprafee mai complicate precum suprafeele conice,
profilate sau chiar suprafee poligonale (fig.:Q i :G.
6a strun&ire, micarea
de rotaie (micarea
principal este e#ecutat de
pies, cuitul realiz'nd o
micare rectilinie ; de avans
longitudinal, transversal sau
combinat.
Fre"area
Fig.$$. Principiul strun&irii
Fig.$4. -ipuri de strun&ire
2rezarea este operaia de achiere la care ndeprtarea adaosului de prelucrare se face cu
a&utorul unei scule cu mai muli dini numit frez (fig.:B, care e#ecut micarea principal de rotaie,
micarea de avans (pe direcie perpendicular pe a#a de rotaie fiind e#ecutat, n general, de
semifabricat. 6a aceast operaie dinii nu sunt n contact permanent cu semifabricatul astfel c vom
avea o detaare discontinu a achiei. 1iscontinuitatea achierii se reflect n apariia vibraiilor, care
nsoesc de regul procesul de frezare.
2rezarea este un procedeu de prelucrare de mare universalitate, caracterizat printr"o
productivitate ridicat, motiv pentru care
se poate utiliza cu succes n producia de
unicate, dar i de serie. %e pot prelucra
suprafee de forme variate! plane,
profilate, suprafee de revoluie, filete,
danturi. Productivitatea operaiei de
frezare este mai ridicat dec't la alte
operaii unde achierea se produce cu un
singur dinte, cum este strun&irea.
2rezarea este de mai multe tipuri,
n funcie de dispunerea tiurilor fa de
corpul sculei!
8 cilindric ; dac tiurile sunt pe partea
cilindric, dinii fiind realizai fie direct din
corpul frezei, fie sub forma unor plcue din
materiale dure (carburi metalice, aplicate prin
lipire sau prindere cu uruburi (fig.:U$
8 frontal ; dac tiurile sunt pe
suprafaa frontal a frezei (fig.:B$
8 cilindro"frontal ; cu muchiile tietoare
at't pe suprafaa cilindric lateral, c't i pe
suprafaa frontal (fig.Q@.
,a cum s"a menionat anterior, pot fi
obinute prin frezare (fig.Q1 i QC!
" suprafee plane orizontale sau verticale,
utiliz'nd freze frontale, cilindrice sau cilindro"
frontale$
Fig.$5. -ipuri de strun&ire
Fig.$6. 2rez frontal
Fig.$7. 2rezarea cilindric
Fig.4-. 2rezarea cilindro"frontal
Fig.4%. %uprafee obinute prin frezare
Fig.42. %uprafee obinute prin frezare
" suprafee nclinate, utiliz'nd freze tronconice sau folosind nclinarea cu un anumit unghi a
dispozitivului de fi#are al frezei pe maina unealt
" canale de pan sau alte tipuri de canale, utiliz'nd freze deget sau freze cu profil adecvat
canalului ce se prelucreaz$
" danturi ale roilor dinate, utiliz'nd freze profilate conforme cu geometria dinilor ce trebuie
realizai, mpreun cu alte dispozitive au#iliare.
Prelucrarea ale"a0elor
-urghierea 1gurirea2 este operaia de achiere e#ecutat n vederea obinerii unui aleza& din
material plin, folosind o scul numit burghiu, care e#ecut at't micarea principal de rotaie c't i
micarea de avans a#ial (fig.QD. 4ele mai cunoscute tipuri de burghie sunt cele elicoidale. ,ceast
denumire deriv din construcia special a sculei, construcie n care se folosesc canale elicoidale,
canale ce formeaz un fel de elevator de achii. .ste tiut faptul c o problem deosebit n cazul
burghielor este cea a eliminrii achiilor, pentru c achierea se produce n interiorul piesei i nu prea
e#ist spaiu pentru evacuarea acestora.
%e
folosesc diferite tipuri de maini de gurit (verticale, orizontale, radiale, multia#, n coordonate, etc, n
funcie de diametrul burghiului utilizat, numrul de aleza&e necesare, precizia cerut la poziia relativ
dintre orificiile realizate, etc.
Prelucrarea aleza&elor dup
operaia de gurire, n vederea obinerii
unei precizii dimensionale i a unei
caliti a suprafeei mai ridicate, se poate
face prin operaiile urmtoare !
[ lrgire sau ad'ncire (fig.Q7$
[ alezare (fig. Q:$
[ lamare (fig.Q:$
[ superfinisare! honuire, lepuire, rodare.
3rgirea este operaia de mrire
a diametrului unui aleza& pe ntreaga sa
lungime.
(peraia de ad#ncire este
asemntoare cu cea de lrgire i de
multe ori confundat cu aceasta. Pentru o
mai bun distingere ntre cele dou
operaii se definete ad'ncirea ca fiind
prelucrarea unui aleza& e#istent prin
mrirea diametrului acestuia numai pe o
anumit lungime a lui (la capt.
3amarea este operaia de
prelucrare prin achiere a unei suprafee
Fig.43. (peraia de gurire
Fig.44. 6rgirea i ad'ncirea
Fig.4$. 6amarea i alezarea
plane la captul unui aleza&. 1enumirea operaiei vine de la numele sculei, lamator, care const dintr"o
lam introdus ntr"un corp de rotaie.
(peraia de alezare constT din finisarea unei guri cilindrice (sau conice, prelucrat n
prealabil cu burghiul sau lrgitorul. ,lezarea prelucreaz cu precizie ridicat i la o rugozitate a
suprafeei corespunztoare finisrii! /a W @.B" 1,Q \m.
)abotarea #i morte"area
4abotarea este un procedeu de prelucrare
prin achiere la care scula (cuitul de rabotat
e#ecut n plan orizontal o micare rectilinie
alternativ, ca micare principal, iar piesa
e#ecut micarea de avans intermitent n timpul
cursei n gol a sculei. 1ireciile celor dou micri
sunt perpendiculare una pe alta. .ste posibil i
varianta n care micarea de avans este e#ecutat
de cuit, cea principal fiind efectuat de piesa
fi#at pe masa mainii unelte (fig.QQ.
5ortezarea este prelucrarea la care
micarea principal de achiere (rectilinie"
alternativ se e#ecut ntr"un
plan vertical de ctre scul, iar
micarea de avans se e#ecut
intermitent de ctre semifabricat.
Prin aceste procedee se
obin suprafee orizontale i
verticale, nclinate, profilate,
canale, fiind folosite n producia
individual, de serie mic sau
mi&locie.
+ainile unelte pe care se
e#ecut rabotarea se numesc
maini de rabotat!
" dac micarea principal este efectuat de scul, maina se numete main de rabotat
transversal sau eping$
" dac micarea principal este efectuat de pies, maina se numete main de rabotat
longitudinal sau rabotez.
Bro#area
-roarea este o operaie de prelucrare prin achiere a
suprafeelor interioare i e#terioare, profilate sau nu, pentru o
producie de serie sau mas, rezult'nd o calitate a suprafeei
Fig.44. /abotarea
Fig.45. +ortezarea
Fig. 46. Jroarea unui canal de pan interior
Fig.47. Jroarea pe main de
broat vertical
corespunztoare finisrilor (/a Y @,B \m i o precizie dimensional foarte mare, cu a&utorul unei scule
numit bro. ,ceasta este o scul cu mai muli dini, modul de generare al suprafeei rezult'nd din
fig. QB, cu referire la prelucrarea unui canal de pan. Prelucrarea se realizeaz prin simpla tragere sau
mpingere a broei cu viteza principal de achiere v
z
.
6a broarea interioar, broa este poziionat i ghidat n timpul lucrului de ctre buca de
ghidare, care se introduce n gaura iniial e#istent n pies. Jroarea poate fi utilizat at't pentru
suprafee interioare, c't i e#terioare.
%e remarc faptul c la acest procedeu nu e#ist dec't micare principal, iar avansul este
obinut prin dispunerea relativ a dinilor broei. -roa este o scul cu mai muli dini, grupai n dini
achietori i dini de calibrare. 1inii achietori, dispui n zona ,"J, sunt supranlai succesiv unul
fa de cellalt cu supra$nlarea a, care reprezint de fapt avansul pe dinte. 1inii de calibrare, dispui
n zona J"4, au supranlarea nul, ei av'nd doar rolul calibrrii suprafeei prelucrate de dinii
achietori i constituind totodat o rezerv pentru dinii achietori, pe msura uzrii i reascuirii
acestora. 1in acest motiv cinematica mainilor de broat este foarte simpl neav'nd lan cinematic de
avans (fig.QU.
9ndeprtarea adaosului de prelucrare se realizeaz n mod obinuit la o singur trecere a sculei
n raport cu piesa, rezult'nd forma i dimensiunile finale ale suprafeei prelucrate (fig.G@. %chema de
principiu a brorii unui aleza& profilat din fig.G@ este redat n figura G1. .vident, forma broei este
corelat cu forma aleza&ului ce urmeaz a fi prelucrat.
,v'nd n vedere precizia i comple#itatea sculei achietoare, broarea este o operaie scump,
acesta fiind i motivul pentru care nu se folosete dec't la producia de serie mare sau mas unde
productivitatea foarte mare compenseaz preul ridicat al operaiei. ,ici broarea tinde s nlocuiasc,
tot mai frecvent, prelucrrile prin rabotare, mortezare, frezare, strun&ire, alezare i chiar rectificare.
Filetarea prin a#ciere
%e aplic at't la aleza&e (guri ; filetare interioar, c't i pieselor de tip arbore ; filetare
e#terioar. %e folosesc scule de achiat cu forme con&ugate celor ce trebuie s fie prelucrate.
2iletarea aleza&elor se face cu tarodul, care prezint pe suprafaa e#terioar un canal elicoidal
identic cu filetul ce trebuie realizat av'nd practicate, deasemenea, canale longitudinale pentru
evacuarea achiilor. Prelucrarea se poate face cu un singur tarod sau cu
mai muli tarozi, n serie, ultima variant fiind folosit mai ales la filetele
de precizie.
2iletele e#terioare se prelucreaz cu filiere. ,cestea au o
construcie invers tarodului, dispun'nd de o suprafa achietoare
cilindric interioar cu o form corelat cu a filetului ce trebuie prelucrat,
incluz'nd i canalele de evacuarea a achiilor.
2iletarea poate fi realizat i prin strun&ire, cu a&utorul cuitelor
profilate de filetat (fig.GC, sau a bacurilor de filetare av'nd profilul n
funcie de profilul filetului de realizat. 1easemenea, filetarea poate fi
realizat i prin frezare.
)ectificarea
Fig.5-. -ipuri de suprafee realizabile
prin broare
Fig.5%. Jroarea unui aleza&
1 ; pies$ C ; suport$ D ; dispozitiv prindere$ 7 " bro
Fig.52. 2iletare cu cutitul
4ectificarea este o prelucrare de finisare prin achiere e#ecutat cu corpuri abrazive, pe maini
de rectificat, urmrindu"se obinerea unei caliti superioare a suprafeei i a unei mari precizii
dimensionale i de form. %e mai poate utiliza i n cazul materialelor ce nu se pot prelucra prin alte
procedee datorit duritii foarte ridicate.
%cula utilizat ; discul abraziv " este un corp de rotaie ca i freza, dar care, n locul dinilor,
posed un numr foarte mare de tiuri mici, formate din granule abrazive nglobate n corpul abraziv.
6a rectificarea materialelor foarte dure se utilizeaz granule abrazive din diamant.
/ectificarea este caracterizat de temperaturi mari n zona de achiere (U@@1C@@4, deoarece
granulele abrazive trec prin adaosul de prelucrare cu viteze foarte mari (1:1@@ m5s i cu fore de
frecare mari. 1in acest motiv achiile detaate se obin sub form de sc'ntei sau de picturi
incandescente.
Principalele procedee de rectificare, n funcie de forma suprafeei ce trebuie prelucrat, sunt!
8 Plan (fig.GD! cu periferia corpului abraziv ; rectificare periferic$
cu partea frontal a acestuia ; rectificare frontal$
8 4ilindric (fig.G7! interioar$
e#terioar$
8 Profilat (fig.G: i de copiere
8 %uprafeelor elicoidale
8 1anturi roi dinate
8 2r v'rfuri (fig.GQ
-ot operaii de rectificare se consider i lefuirea cu band abraziv sau prelucrarea cu granule
libere sau semilibere (emulsii abrazive.
%culele abrazive sunt
confecionate din granule de
material abra"i: prinse cu a&utorul unui liant. Principalele materiale abrazive folosite la construcia
Fig.53. /ectificarea plan
Fig.54. /ectificare cilindric
1 ; pies$ C ; piatr abraziv
Fig.5$. /ectificare
profilat
Fig.54. /ectificare fr v'rfuri
corpurilor abrazive sunt! electrocorindonul, carbura de siliciu, carbura de bor, nitrura cubic de bor i
diamantul.
3iantul este constituit dintr"un material mai moale dec't granulele i este solicitat at't mecanic
c't i termic. 4el mai utilizat liant este cel ceramic, urmat de rini sintetice, liani minerali, organici i
metalici. 6iantul are rolul s rein granulele n corpul abraziv at't timp c't acestea nu sunt uzate i s
le permit dislocarea de ctre forele de achiere mrite, atunci c'nd s"au uzat. 9n aceast idee, prin
!uritatea sculelor abra"i:e se nelege fora de legare a granulelor n corpul abraziv i este cu at't
mai mare cu c't rezistena liantului este mai ridicat i legturile dintre granule sunt mai puternice.
%e recomand ca la prelucrarea materialelor dure s se foloseasc pietre abrazive moi i invers,
deoarece materialele dure uzeaz mai repede granulele i acestea trebuie s fie mai uor eliberate, n
timp ce la achierea materialelor moi, granulele abrazive uz'ndu"se mai ncet, trebuie reinute mai mult
de liant.
Proce!ee !e superfinisare
(binerea unei caliti deosebite a suprafeelor precum i a unei precizii deosebite impune
folosirea unor procedee speciale numite generic de suprafinisare sau superfinisare. Prin aceste
procedee se obine o rugozitate e#trem de bun (/a W @,@1C:R@.@C \m i o precizie dimensional de
ordinul micronilor, cu condiia ca i semifabricatul s aib o precizie corespunztoare (/a W @,7R
1,Q\m. ,daosurile de prelucrare la aceste procedee sunt foarte mici, scopul principal al acestora fiind
obinerea unei netezimi deosebite a suprafeei.
Principalele procedee de suprafinisare sunt! lepuirea, honuirea, rodarea, superfinisarea.
+epuirea este procedeul de ndeprtare pe cale mecanic a unor particule de material de pe
suprafaa piesei cu a&utorul unor granule abrazive sub form de emulsii sau paste introduse ntre pies
i sculele de lepuit " scule de forma unor discuri fabricate din materiale mai moi dec't materialul de
prelucrat (font moale, cupru, alam, plumb, oel moale etc.
Donuirea este operaia de finisare prin abraziune a unor suprafee interioare sau e#terioare cu
a&utorul unor scule numite honuri. ,cestea sunt prevzute cu o serie de bare abrazive, montate elastic
pe un corp de rotaie pentru a se putea ]umfla* ca urmare a micrii de rotaie i prin fora centrifug
s apese pe suprafaa de honuit.
+icarea de rotaie a honului este nsoit i de o micare de translaie, astfel c urmele de la
operaia de honuire au un aspect de reea, av'nd i rolul de a reine mai bine uleiul pentru ungere la
cilindrii motoarelor cu ardere intern la care este specific operaia de honuire.
Superfinisarea numit i :ibronete"ire este procedeul de netezire e#ecutat cu a&utorul unor
bare abrazive de granulaie foarte fin, cu micri de lucru foarte comple#e (p'n la 1C micri
combinate, cu viteze de achiere i presiuni reduse, n prezena unui lubrifiant abundent. %chema de
prelucrare prin superfinisare depinde de forma suprafeei care trebuie prelucrate. Principiul prelucrrii
este ca o granul abraziv s e#ecute c't mai multe micri distincte fr ca traiectoriile s se
suprapun.
)o!area const n suprafinisarea unei mbinri care trebuie s fie foarte precis i de obicei
etan, prin introducerea unor granule abrazive ntre cele dou piese i aplicarea unei micri relative
ntre piesele con&ugate. %e aplic la robinete, supape de motoare cu ardere intern sau alte aplicaii.
1in cele prezentate mai sus rezult c pentru fiecare procedeu de prelucrare prin achiere e#ist
maini"unelte i scule specifice, care realizeaz performane ma#ime privind precizia i productivitatea
prelucrrii. -rebuie menionat ns c mainile"unelte moderne, mai ales cele universale, prin
echiparea lor cu dispozitive accesorii speciale permit realizarea de prelucrri i prin alte procedee dec't
cel de baz, reduc'nd prin aceasta cheltuielile de investiii i costul produselor.
Tenologii necon:enionale. Clasificare
Procedeele de prelucrare prin achiere prezentate anterior devin ineficiente din punct de vedere
economic sau chiar imposibil de aplicat n anumite situaii, cum ar fi!
" suprafeele de prelucrat au configuraii comple#e$
" prelucrarea unor piese confecionate din metale i alia&e cu proprieti deosebite$
" obinerea unei precizii dimensionale foarte ridicate i a unei caliti foarte bune a suprafeelor
prelucrate$
" realizarea unor aleza&e microdimensionale.
,ceste limitri au determinat apariia i dezvoltarea unor metode de prelucrare noi care se
numesc tehnologii neconvenionale, la care ndeprtarea adaosului de prelucrare se face sub form de
microparticule, ca urmare a interaciunii dintre pies i un agent eroziv. ,gentul eroziv este un sistem
fizico ; chimic sau fizico ; mecanic comple#, care cedeaz piesei energie de natur electric,
electromagnetic, electrochimic, termic, chimic, mecanic sau de radiaie. .nergia agentului eroziv
distruge stratul superficial al piesei de prelucrat prin topire, vaporizare, sublimare, ruperi de material
sub form de microparticule sau prin coroziune. 9n toate cazurile, pentru erodarea stratului superficial
al piesei de prelucrat, energia
agentului eroziv trebuie s
depeasc energia de legtur a
particulelor de material. 1e
asemenea, particulele erodate
trebuie ndeprtate din spaiul de
lucru deoarece ele pot fr'na sau
chiar pot opri continuarea
eroziunii.
9n acelai timp,
tehnologiile neconvenionale au
un cost de prelucrare mai ridicat,
datorit valorii mari a utila&elor i
gradului avansat de automatizare.
Procedeele clasice de prelucrare
sunt mai eficiente la piesele cu
prelucrabilitate uoar i
comple#itate redus, iar
tehnologiile neconvenionale sunt
indicate la piesele cu
prelucrabilitate dificil i
comple#itate ridicat.
4lasificarea procedeelor
de prelucrare prin eroziune se
face dup mai multe criterii
(natura energiei distructive,
natura agentului eroziv,
fenomenul fundamental, etc.. 9n
fig.GG se prezint o clasificare
dup natura agentului eroziv.
Prelucrarea prin electroero"iune
Prelucrarea prin electroeroziune se bazeaz pe efectele erozive comple#e, discontinue i
localizate ale unor descrcri electrice prin impuls, amorsate repetat ntre electrodul ; scul # i piesa
de prelucrat $ (fig. GB, care sunt conectate la sursa de curent 6. Piesa i electrodul ; scul sunt
scufundate n dielectricul % i ntre ele e#ist un spaiu 0
numit interstiiu de prelucrare, n care au loc
descrcrile electrice. ,cestea conduc la desprinderi de
material at't din electrodul ; scul, c't mai ales din
pies.
9n canalele de descrcare se formeaz plasm,
care topete i vaporizeaz rapid materialul piesei,
fenomenul petrec'ndu"se sub forma unor microe#plozii
care se aud i se vd. %imultan apar i unde de oc
mecanice care, mpreun cu gazele care iau natere,
dilat canalele de plasm i conduc la apariia unor bule
Fig.55. 4lasificarea tehnologiilor neconvenionale dup natura
agentului eroziv
Fig. 56 %chema de principiu
a prelucrrii prin electroeroziune
de gaz n interstiiul de lucru. Presiunea n aceste bule este foarte mare, astfel c ea asigur i
evacuarea particulelor erodate din microcraterele formate, evacuare la care mai contribuie i circulaia
forat a dielectricului.
Producerea unei descrcri este urmat de o cretere local a interstiiului, ceea ce determin ca
urmtoarele descrcri s se amorseze n noi zone.
2enomene erozive similare cu cele de pe suprafaa piesei de prelucrat apar i pe suprafaa
electrodului ; scul. Pentru o eroziune minim a sa, electrodul ; scul se conecteaz la polul optim, n
funcie de stadiile descrcrii i se e#ecut din materiale cu o bun conductibilitate termic sau cu o
temperatur de topire ridicat (,l, ,g, 4r, 4u, 3i, H, Or, grafit, etc..
/eglarea interstiiului de lucru dintre electrozi se face n mod automat, el trebuind s fie
constant, pentru evitarea fenomenului de scurtcircuitare. ,cest fenomen ar conduce la aparitia unor
caviti mult mai mari dec't n cazul descrcrilor normale i la rebutarea pieselor. 0nterstiiul de lucru
este mai mare la degroare i mai redus la finisare.
Un rol important n procesul de prelucrare electroeroziv l are dielectricul utilizat, adic
lichidul n care are loc descrcarea electric i circulaia lui, de care depinde n mare msur
productivitatea prelucrrii. 4irculaia dielectricului asigur ndeprtarea particulelor erodate care ar
conduce la scurtcircuitarea interstiiului de lucru. 4a dielectrici pentru prelucrarea prin electroeroziune
se utilizeaz apa, uleiurile industriale i petrolul. 4el mai bun dielectric este un amestec de B@N petrol,
1BN pcur i CN pulbere de sulf, iar pentru desfurarea normal i continu a procesului de
electroeroziune, dielectricul trebuie curat de reziduuri prin filtrare.
Prin electroeroziune pot fi
prelucrate toate tipurile de
materiale bune conductoare de
electricitate, fie c sunt moi, fie
c sunt dure sau e#tradure. 4a
urmare, alegerea materialului
pentru electozii ; scul se face n
funcie de materialul care se
prelucreaz, astfel ncat s se
obin o uzur minim la o
dislocare ma#im de material de
prelucrat. 1e asemenea, alegerea
materialului electrodului ; scul
se face n funcie de numrul
pieselor care se e#ecut. ,stfel,
n producie de unicate i de serie
mic, se alege un material mai
ieftin (cupru, alam, grafit, iar
pentru producia de serie mare se
alege un material mai rezistent,
dar mai scump (pulberi sinterizate de cupru ; grafit, Molfram ; cupru.
%chema de principiu a mainii universale de prelucrat prin electroeroziune este prezentat n
fig. GU! & ; generator de impulsuri$ ' ; regulator de avans$ ) ; electrod ; scul$ * ; piesa de prelucrat$
+ ; cuva cu dielectric de lucru$ 7 ; rezervor cu dielectric$ P
H
; pompa hidraulic$ 8 ; filtru$ 9 ;
radiator de rcire. /egulatorul de avans asigur un interstiiu optim i este alctuit dintr"un motor
electric de curent continuu i un mecanism care transform micarea de rotaie a motorului ntr"o
micare rectilinie ; alternativ :. 1e asemenea, comanda
servomecanismului de avans se poate realiza prin
motoare pas cu pas, n acest caz deplasrile fiind foarte
precise, put'nd atinge c'iva microni.
Prelucrarea prin ero"iune electrocimic
Prelucrarea prin eroziune electrochimic se
bazeaz pe fenomenul dizolvrii anodice, adic trecerea
n soluie a materialului din care este confecionat anodul
Fig.57. %chema de principiu a mainii universale de prelucrat prin
electroeroziune
Fig.6-. Prelucrarea electrochimic
prin nite reacii chimice simple. ,vanta&e! productivitatea prelucrrii este ridicat$ precizie
dimensional i calitatea suprafeelor prelucrate sunt foarte bune$ prelucrarea nu conduce la modificri
structurale sau tensiuni superficiale n piesele prelucrate$ posibilitatea obinerii unor piese la forma
final, fr prelucrri ulterioare. 9n acelai timp, procedeul necesit instalaii costisitoare, iar controlul
parametrilor de lucru este dificil.
9n interstiiul de lucru au loc o serie de fenomene fizico ; mecanice i chimice, datorit trecerii
curentului electric prin electrolit, ntre electrodul ; scul i pies. 0onii pozitivi de la anod trec n
soluie i reacioneaz cu ionii negativi e#isteni n electrolit, form'nd compui chimici (hidro#izi
metalici care se depun ca reziduuri n electrolit (fig.B@. %imultan, la catod se dega& hidrogen,
mpreun cu sruri rezultate ca produse de reacie (no#e. 1in acest motiv cuvele trebuie nchise i
prevzute cu aerisire forat. Productivitatea prelucrrii electrochimice este cantitatea de material
dizolvat chimic sub aciunea curentului electric, n unitatea de timp.
9n procesul de prelucrare electrochimic, electrolitul ndeplinete urmtoarele funciuni!
" asigur nchiderea circuitului electric ntre electrodul ; scul i pies$
" nltur microparticulele din zona de prelucrare$
" nltur cldura produs n procesul de lucru.
4a electrolii se utilizeaz soluie de D@N 3a4l si ?4l, 1@N F
C
%(
7
, :N 3a(F, 3a4l, 3a3(
D
.
Un e#emplu tipic al prelucrrii electrochimice l constituie prelucrarea paletelor de turbin.
6a prelucrarea prin eroziune electrochimic, pe suprafaa piesei de prelucrat se formeaz o
pelicul pasiv care mpiedic desfurarea n continuare a eroziunii. 1up modul cum se nltur
aceast pelicul, e#ist mai multe metode de prelucrare prin eroziune electrochimic!
eroziunea electrochimic natural "
ndeprtarea produselor eroziunii se face cu
a&utorul gazelor care se formeaz n procesul
de prelucrare.
eroziunea electrochimic hidrodinamic
" ndeprtarea peliculei pasive se face prin
aciunea mecanic a electrolitului introdus cu
presiune i vitez mare ntre electrodul ; scul
i pies (fig.B1! & ; sursa de curent continuu$
' ; regulator de avans$ ) ; electrod ; scul$ *
; pies$ + ; cuva cu electrolit$ 4z ; rezervor
cu dielectric$ P
H
; pomp hidraulic$ 8 ;
filtru$ 7 ; instalaie de rcire$ :, :: ; micri
ale electrodului ; scul.
.lectrozii se confecioneaz din oel
ino#idabil, alam, bronz sau alia&e de
aluminiu.
8 eroziunea electrochimic abraziv ! se bazeaz pe desfurarea simultan a unei prelucrri
electrochimice cu depasivizarea mecanic forat prin intermediul unor granule abrazive nglobate n
construcia electrodului ; scul..
Prelucrarea prin ero"iune cimic
Prelucrarea prin eroziune chimic se bazeaz pe atacul suprafeei de prelucrat cu o substan
chimic activ. (peraia se realizeaz prin introducerea piesei de prelucrat n soluii speciale,
ndeosebi n soluii sodice. 4ompoziia acestora se alege n funcie de natura metalului de prelucrat i
de cantitatea de material care se ndeprteaz n unitatea de timp. Precizia de prelucrare este
condiionat de oprirea la timp a eroziunii chimice.
-ehnologia de prelucrare prin coroziune chimic se poate realiza pe ntreaga suprafa a piesei
sau numai pe anumite zone ale piesei. 9n al doilea caz, se realizeaz acoperirea zonelor care nu sunt
supuse prelucrrii cu o mas din material plastic rezistent la agenii corozivi.
Prelucrarea prin ero"iune cu plasm
Fig.6%. %chema de principiu a prelucrrii prin
eroziune electrochimic hidrodinamic
Plasma este o substan aflat ntr"o stare de agregare asemntoare celei gazoase, puternic
sau complet ionizat, alctuit dintr"un amestec de molecule, ioni i electroni. ,re o bun
conductibilitate electric, o temperatur ridicat i emite radiaii electromagnetice i lumin.
-emperatura plasmei variaz n limite foarte largi, ncep'nd de la temperatura mediului
ambiant (plasma din tuburile cu descrcri n gaze rarefiate, p'n la milioane de grade (plasma
nuclear.
9n industrie se folosete plasma aprut ca
urmare a descompunerii atomilor unor gaze n electroni
i ioni, sub aciunea temperaturilor nalte, numit
plasm termic. .a apare cu precdere ntr"un arc
electric produs ntre un electrod i duza rcit cu apa i
are temperaturi de D@@@@ Q@@@ , realiz'ndu"se cu
un generator numit plasmatron (fig.BC.
=azul plasmagen trebuie s asigure protecia
electrodului la o#idare, fiind neutru n raport cu
materialul acestuia (H, grafit, zirconiu, hafniu.
,ceast condiie este ndeplinit n cea mai mare parte
de gazele inerte monoatomice (,r, Fe. %"ar putea
utiliza i unele gaze biatomice (3
C
, F
C
care ar asigura
transferul unei cantiti mai mari de cldur, dar
acestea nu sunt pure, conin'nd urme de o#igen care
favorizeaz o#idarea i uzarea rapid a electrodului.
1up modul realizrii arcului electric, avem doua variante de plasmatroane!
" cu arc de plasm, c'nd arcul se produce ntre electrod i pies, piesa fiind
electroconductoare$
" cu jet de plasm, c'nd arcul se produce ntre electrod i duza rcit cu ap, piesa fiind rea
conductoare de electricitate, iar plasma este suflat n e#terior de presiunea gazului, sub form de &et.
,plicaiile tehnologice ale prelucrrii cu plasm sunt legate de tierea metalelor, prelucrri prin
achiere, metalizare i sudarea cu plasm.
Prelucrarea cu fascicul !e electroni
Procedeul se bazeaz pe
fenomenul de emisie
termoelectronic, adic pe
proprietatea unui catod nclzit de a
emite un flu# de electroni. 2asciculul
de electroni cu densitate i energie
cinetic mare este accelerat i
focalizat asupra piesei de prelucrat
ntr"un spaiu vidat.
.nergia cinetic a flu#ului se
transform n cldur la impactul
electronilor cu piesa, conform schemei din fig. BD! a ;
formarea sursei termice$ b ; formarea craterului de
eroziune$ c ; repetarea impulsului$ & ; fascicul de
electroni$ ' ; pies$ ) ; strat de material transparent
pentru electroni$ * ; crater de eroziune$ + ; zon lichid$
7 ; zon solidificat.
.lectronii ptrund prin stratul superficial i a&ung
p'n la o anumit ad'ncime, unde energia lor cinetic se
transform n cldur, temperatura fiind de circa
Q@@@
. +aterialul este vaporizat, form'ndu"se un
crater din care este e#pulzat n e#terior, dup care
Fig.62. %chema de principiu a plasmatronului
cu &et de plasm
a b c
Fig.63. %chema prelucrrii cu fascicul de electroni
Fig.64. 0nstala ie de prelucrare cu fascicul
de electroni
operaia se repet. 2asciculul de electroni este transmis sub form de impulsuri cu durata de
7 Q
1@ 1@

s i cu frecvena de
7 C
1@ 1@ Fz.
( instalaie de prelucrare cu fascicul de electroni este prezentat n fig. B7! & ; transformator
cobor'tor de tensiune$ ' ; catod din H sau -a, nclzit la CD@@ $ ) ; gril anodic$ * ; anod$ + ;
bobine de focalizare$ 7 ; incit vidat$ 9 ; fascicul de electroni$ ; ; pies$ < ; dispozitiv binocular de
urmrire i control$ &=, && ; snii pentru deplasarea piesei n coordonate rectangulare (micrile : i
::. 0nstalaia se mai numete tun electronic. Pidul este destul de naintat, pentru evitarea ciocnirii
electronilor de moleculele de aer i creterea preciziei focalizrii lor.
Prelucrarea cu fasciculul de electroni are aplicaii n sudur (se pot suda materiale cu punte de
fuziune ridicate sau incompatibile ntre ele, gurire (materiale dure i e#tradure, orificii foarte mici, de
ordinul zecilor de microni, topirea materialelor refractare.
Prelucrarea cu laser
Unul din cele mai noi procedee utilizate n construciile de maini, electrotehnic, electronic,
mecanic fin, aeronautic i comunicaii este cel cunoscut sub denumirea de 6,%./ (6ight
,mplification b^ %timulated .mission of /adiation W ,mplificarea luminii prin stimularea emisiei de
radiaii.
6aserele sunt dispozitive care amplific lumina i produc raze clare de lumin, ce trec rapid din
infrarou n ultraviolet. ( raz de lumin este clar atunci c'nd undele sau fotonii ei se propag toate
mpreuna. 1e aceea, lumina laser poate fi! e#trem de intens, foarte direcionat (sub forma unui
fascicul i foarte pur n culoare (n frecven.
6aserele foreaz atomii s stocheze si s emit lumina ntr;un fascicul coerent. .lectronii dintr
"un atom, intr;un mediu laser sunt la nceput pompai (sau energizai, p'n la o limita de e#citare, de
ctre o surs de curent electric. .i sunt apoi )stimulai* cu fotoni e#terni s emit energia stocat tot
sub form de fotoni$ acest proces este cunoscut sub denumirea de emisie stimulat.
,mplificarea luminii se face prin micarea fotonilor ntre
dou oglinzi paralele stimul'ndu ; se astfel emisia. 6umina
monocrom, direcionat i foarte intens, n final iese prin
una dintre oglinzi, care este parial argintat.
Prile constituente ale unui laser sunt (fig.B:!
" me!iul acti: " este partea esenial a unui dispozitiv
laser, adic un mediu n care se gsesc atomii aflai ntr"o
stare energetic superioar celei de echilibru. 9n acest
mediu activ se produce amplificarea radiaiei luminoase.
,cesta poate fi solid, lichid, gaz sau un material
semiconductor care poate fi e#citat la un nivel mai mare de
energie$
" sistemul !e e3citare ; este necesar pentru obinerea de
sisteme atomice cu mai muli atomi ntr"o stare energetic
superioar. .#ista mai multe moduri de a realiza e#citarea
atomilor din mediul activ, n funcie de natura mediului.
,cesta poate fi optic, chimic, electric. %e folosesc
descrcrile electrice, e#citarea /2 e#tern, bombardamentul cu electroni sau o reacie chimic. 1ar
descrcarea electric este cea mai des folosit.
" re"onatorul optic ; este un sistem de lentile i oglinzi necesare pentru prelucrarea optic a
radiaiei emise. 1ei la ieirea din mediul activ razele laser sunt aproape perfect paralele, rezonatorul
optic este folosit pentru colimarea mult mai precis, pentru concentrarea razelor ntr"un punct calculat,
pentru dispersia razelor sau alte aplicaii necesare.
Prelucrrile cu a&utorul fasciculului laser se bazeaz pe efectele generate la contactul cu
suprafaa semifabricatului sau cu o substan aflat n vecintatea semifabricatului al unui fascicul
laser av'nd caracteristici energetice i spaial ; temporale adecvate, fascicul diri&at i focalizat cu
a&utorul unui sistem de lentile i oglinzi optice.
4u a&utorul laserului, se pot e#ecuta operaii de!
8 debitare, gurire, gravare
Fig.6$. %chema de principiu a unui
dispozitiv laser cu mediu solid
1" rezonatorul optic$ C" mediul activ$ D"
surs de energie$ 7" fascicul laser
8 obinere de piese cu dimensiuni mici n materiale fragile, tenace, moi, dure, e#tradure,
materiale ceramice, sticl, materiale semiconductoare i macromoleculare, cauciuc, lemn, h'rtie,
esturi, oeluri, alia&e refractare i rezistente la coroziune, aluminiu, titan, zirconiu, cupru, pietre
preioase i semipreioase, diamant tehnic
8 sudare cu laser a oelurilor ino#idabile.
Metalurgia pulberilor
+etalurgia pulberilor face parte din tehnologiile metalurgice neconvenionale i reprezint
ansamblul procedeelor utilizate pentru obinerea de semifabricate i produse finite folosind tehnologii
de prelucrare prin agregare de pulberi metalice. ,ceste tehnologii const n obinerea i utilizarea
pulberilor metalice, ca atare, sau sub forma unor produse compactizate i sinterizate.
Pulberea este materialul alctuit din particule (granule de metale pure, alia&e, de compui
intermetalici sau de amestecuri mecanice ale mai multor componeni i ale cror dimensiuni pot varia
n limitele @,1...1@@@ \m. +rimea granulelor utilizate n agregarea pulberilor, pe scar industrial,
este ns cuprins n limite mai restr'nse (1...7@@ \m. Pulberile sunt fabricate prin diferite metode i
procedee care depind de natura materialului, volumul de producie, caracteristicile urmrite, puritatea
i aplicaiile lor.
Procesul de obinere a pieselor prin agregare de pulberi cuprinde trei operaii principale!
amestecarea, formarea i tratamentul termic de sinterizare (fig.BQ. 9n funcie de cerinele dimensionale
i de e#ploatare ale piesei sinterizate se stabilete pulberea metalic i aditivii (lubrifiani, elemente de
aliere, liani ce urmeaz a fi folosii.
8ormarea este a doua operaie
din procesul tehnologic de obinere a
pieselor sinterizate i se poate
desfura la rece sau la cald, n
prezena sau absena presiunii.
0interizarea este un proces de
sudare, densificare i recristalizare
prin nclzirea unor aglomerate de
pulberi, proces ce se desfoar la o
temperatur sub cea de topire a
principalului component din amestecul
de pulberi.
,vanta&ele tehnologiei sunt urmtoarele!
" utilizarea complet a materiei prime n comparaie cu alte procedee de fabricare$
" obinerea de piese cu forme comple#e, de precizie ridicat i calitate bun a suprafeei,
elimin'nd astfel prelucrrile mecanice ulterioare$
" reproductibilitate ridicat, chiar i n cazul pieselor complicate ca form$
" fle#ibilitate n proiectare i n fabricare$
" proprieti mecanice superioare! duritate ridicat, rezistena la rupere i impact, rezisten la
oboseal$
" structura fin i controlat$
" obinerea unor proprieti noi, unice " aceste proprieti sunt legate de prezena porilor n
structur i sunt reprezentate de capacitatea de
autolubrifiere i de filtrare$
" cost sczut pentru serii de fabricaii mari.
4el mai folosit procedeu este procedeul prin
presare!sinterizare. 9n acest caz, pulberea sau amestecul de
pulbere sunt presate n matrie" confecionate din oeluri
speciale, carburi metalice sau materiale ceramice,
aplic'ndu"se principiul presrii unilaterale sau bilaterale
(fig.BG. 9n cel de"al doilea caz, se obin piese cu
omogenitate mai mare. Pentru presarea pulberilor n matri
se utilizeaz prese mecanice i hidraulice de mare putere.
Fig.64. (binerea pieselor prin agregare de pulberi
Fig.65. Principiul presrii unilaterale (a
i bilaterale (b !1 " manta$ C ; poanson
superior$ D ; poanson inferior$ 7 ; piesa
presat$ : " arc.
Piesele formate prin presare se supun operaiei de sinterizare, care se realizeaz prin nclzire
la o temperatur egal sau superioar temperaturii de recristalizare, practic la @,G:...@,B@ din
temperatura de topire a componentului principal. 9n urma sinterizrii, se mrete rezistena mecanic
prin formarea unei legturi continue n masa produsului. %e utilizeaz cuptoare speciale i instalaii
ane#e pentru prepararea mediilor protectoare.
Proce!ee !e su!are
0udarea este o metod de mbinare nedemontabil a dou corpuri solide prin stabilirea, n
anumite condiii de temperatur i presiune, a unor fore de legtur ntre atomii marginali aparin'nd
celor dou corpuri de mbinat. Procedeul se poate realiza cu sau fr material de adaos. 1ac
mbinarea este omogen (metalul de adaos este de aceeai natur cu cel de baz procedeul se numete
sudare, iar dac mbinarea este eterogen (materialul de adaos este de natur diferit fa de cel de
baz atunci procedeul se numete lipire.
%udabilitatea metalelor este o proprietate a acestora care definete capacitatea lor de a realiza
imbinri nedemontabile care s corespund condiiilor impuse de e#ploatare. Pentru oeluri, o
sudabilitate bun se asigur pentru un coninut de p'n la @,7 ; @,: N 4. 1intre fonte, sunt sudabile
numai cele cenuii, lundu"se ns unele msuri speciale. 4uprul se sudeaz bine dac nu conine (
C
mai mult de @.@7 N. ,lamele i bronzurile se sudeaz greu deoarece conin zinc, respectiv staniu,
elemente uor fuzibile. ,luminiul i alia&ele sale se sudeaz deasemenea greu, datorit o#idrii
metalului topit i conductivitii termice mari. %e sudeaz bine nichelul i alia&ele sale.
Procesele de sudare se pot mpri n dou grupuri principale! sudare prin topire i sudare $n
stare solid.
0udarea prin topire folosete cldura pentru a topi local metalul de baz. 9n multe procese de
sudare prin topire se aduce din e#terior metal de adaos cu aport de volum dar i de rezisten. %udarea
prin topire include urmtoarele grupuri generale!
" sudare cu arc electric ; utilizeaz cldura arcului electric pentru topirea local a
pieselor de sudat. +area ma&oritate a acestor procese folosesc material de adaos$
" sudare prin rezisten proprie sau prin presiune ; cldura necesar procesului se
obine prin efectul termic al curentului electric care strbate suprafaa de contact dintre cele dou piese
pe care este aplicat o presiune sczut.
" sudare cu flacr ; cldura se obine prin arderea unui amestec de gaz combustibil, n
general acetilen i o#igen.
Oona de mbinare are, mai ales n cazul
mbinrilor sudate prin topire, o structur diferit de a
materialelor care se sudeaz. 1up solidificare, n
vecintatea mbinrii sudate prin topire se observ
zonele indicate n fig.BB.
0udarea $n stare solid se refer la mbinarea
care se obine prin presare i nclzire local, de cele mai
multe ori, dar sub temperatura de topire. 4'teva procese
reprezentative din aceast categorie!
" sudarea prin difuziune ; combin o presiune &oas aplicat la nivelul suprafeei de
sudare cu temperatura$
" sudarea prin frecare ; cldura necesar sudrii apare prin frecarea celor dou corpuri
de mbinat$
" sudare ultrasonic ; se realizeaz prin aplicarea unei presiuni medii asupra corpurilor
care se sudeaz i o vibraie cu frecven ultrasonic, paralel cu suprafaa de sudare. 4ombinarea dintre
presiunea de contact i micarea oscilatorie conduce la crearea de legturi atomice ntre atomii
marginali ai pieselor de asamblat.
%unt cinci tipuri de
mbinri de baz pentru a
integra dou pri n una
singur, aa cum se vede n
figura BU.
0udarea cu arc electric
poate fi cu aciune direct sau
Fig.67. -ipuri de mbinri
Fig.66. Oone la sudarea prin topire
indirect (fig.U@. 6a metoda direct un electrod este chiar piesa de sudat, iar cel de"al doilea electrod
este bara metalic ce amorseaz arcul electric. Parianta indirect are la baz nclzirea prin radiaie a
piesei de la cei doi electrozi ; bare metalice.
9n cazul arcului direct
materialul de adaos poate proveni
din electrod, c'nd acesta este fuzibil,
sau se aduce din e#terior atunci c'nd
se utilizeaz electrozi din Molfram,
nefuzibili.
,rcul electric cu aciune
indirect se stabilete ntre doi
electrozi din Molfram, topirea
materialului de adaos i a
materialului de baz realiz'ndu"se
cu a&utorul cldurii dezvoltate de
arcul electric.
,rcul electric cel mai utilizat este arcul electric n curent continuu cu aciune direct i electrod
fuzibil. 4onectarea electrodului la minusul sursei poart numele de cone.iune direct i se recomand
la sudarea pieselor masive. one.iunea invers se utilizeaz la sudarea tablelor subiri pentru a evita
perforarea acestora, temperatura ma#im dezvolt'ndu"se pe electrod.
Su!area sub strat !e flu3 ; arcul
electric se formeaz ntre materialul de adaos
; s'rma electrod 7 i materialul de baz 1
(fig.U1. 1atorit temperaturii mari a arcului
electric, s'rma electrod i o parte a
materialului de baz se topesc, form'nd o
baie de metal topit : care se solidific
form'nd cordonul de sudur B.
1e asemenea stratul de flu# C se
topete form'nd o baie de zgur topit care
se solidific la suprafaa cordonului de
sudur G. 6a sudarea sub strat de flu# se
dega& vapori de ap, gaze, care formeaz o
cavitate, arcul electric fiind practic acoperit.
Procedeul presupune automatizarea, deoarece este imposibil ca sub stratul de flu# s se asigure
manual at't o vitez de avans a s'rmei c't i o vitez de naintare n condiiile pstrrii constante a
lungimii arcului electric. 9n acest sens avansul s'rmei electrod este asigurat cu a&utorul unor capete de
construcie special.
Su!area 8n me!iu !e
ga"e protectoare " se
caracterizeaz prin aceea c
arcul electric este acoperit de
o ptur de gaz care nu are
nici o interaciune chimic cu
metalul topit, rolul su fiind
acela de a prote&a arcul
electric. 4ele mai utilizate
gaze sunt argonul i heliul. 6a
sudarea n mediu de gaze
protectoare deosebim dou
procedee (fig.UC!
" procedeul de sudare cu electrod nefuzibil H0=,
" procedeul de sudare cu electrod fuzibil +0=.
Procedeul >:? @ Aolfram inert gaz. ,rcul electric se formeaz ntre electrodul nefuzibil (H i
piesa de sudat D, fiind prote&at de o pelicul de gaz protector (,r care nvelete arcul electric.
+aterialul de adaos C este topit indirect prin nclzire n arcul electric. 4apul de sudare ; pistolet 7 este
Fig.7-. %udarea cu arc electric
a arc electric direct " electrod fuzibil, b arc electric direct ;
electrod nefuzibil, c arc electric cu aciune indirect
Fig.7%. %udarea sub strat de flu#
Fig.72. %udarea n mediu de gaze protectoare
a. H0=" Molfram"inert"gas, b. +0=" metal"inert"gas
rcit cu aer, cu a&utorul gazului care l strbate sau cu ap. Procedeul este recomandat la sudarea
aluminiului, cuprului sau a oelurilor ino#idabile.
Procedeul de sudare 5:?. 4a material de adaos la acest procedeu se utilizeaz o s'rm
nenvelit B cu diametru ntre @,Q ; Cmm antrenat mecanic printr"un tub de cupru Q cu rol de ghida& i
de contact electric. 9n &urul electrodului se sufl o perdea circular de gaz inert. -ehnologia sudurii n
argon este asemntoare de cea a sudrii n arc electric obinuit.
( variant aparte a folosirii gazelor n procesul de sudare prin topire este sudarea $n mediu de
bio.id de carbon 5%? @ metal activ gaz. 6a acest procedeu gazul, care nu mai este inert, are un rol de
protecie dar i un rol activ particip'nd la anumite reacii chimice n procesul de sudare. %chema de
principiu este asemntoare variantei +0=.
0udarea prin presiune ! este
un proces de sudare utilizat pe scar
larg n construcia de autoturisme i
n industria bunurilor de larg
consum. Procedeul se bazeaz pe
trecerea unui curent electric de valori
ridicate printr"un contact, nclzirea
acestuia la temperaturi nalte i
rcirea sub presiune. 4unoscut i ca
sudare electric prin rezisten de
contact, procedeul prezint trei
variante (fig.UD!
" sudare n puncte
" sudarea cap la cap
" sudarea n linie
%udarea n puncte se realizeaz n principiu prin
trecerea unui curent electric important furnizat de un
transformator de sudur D, prin piesele de sudat C, presate cu
o for 2 cu a&utorul unor electrozi din cupru 1. 4ontactul
dintre piese se nclzete i sub aciunea forei are loc o
deformare plastic local care aduce atomii n poziii
favorabile realizrii de noi legturi atomice. %udarea cap la
cap, utilizat mult n industria s'rmei sau pentru sudarea
profilelor laminate, folosete acelai principiu.
%udarea n linie poate fi vzut tot ca o sudare n puncte la care punctele au o densitate mare i
se suprapun, electrozii fiind de data aceasta sub form de role (fig.U7
.
Fig.73. %udarea prin presiune i rezisten electric de contact
Fig.74. %udarea n linie