Sunteți pe pagina 1din 48

CAPITOLUL 1

Politica vamal
1.1 Instrumente ale politicii vamale
1.1.1 Legile, codurile i reglementrile vamale
1.1.2 Tarifele vamale
1.1.3 Taxele vamale
1.2 Elementele politicii vamale
1.2.1 Tariful Vamal Comun TVC!
1.2.2 Tariful Integrat al Comunit ilor Europene T"#IC!
1.2.3 "cordurile comerciale preferen iale ale $niunii Europene
1. Politica vamal
%olitica comercial este parte component a politicii economice ce vi&ea& sfera rela iilor
economice externe ale acesteia. 'n sens larg, prin politica comercial se (n elege )totalitatea
reglementrilor adoptate de ctre stat, respectiv cele cu caracter *uridic, administrativ, fiscal,
+ugetar, financiar, +ancar, etc., (n scopul promovrii sau restr,ngerii sc-im+urilor comerciale
externe i al prote*rii economice na ionale de concuren strin .
1
.
1
/icolae 0uta coordonator!, Comer interna ional i politici comerciale contemporane, volumul I, Editura Eficient,
1ucure ti, 2222, p. 122
1
'n cadrul politicilor comerciale se disting trei categorii de instrumente i msuri, i anume3
a! Instrumentele politicii vamale tarifare! ce cuprind3
Legile, codurile i reglementrile vamale
Tarifele vamale
Taxele vamale
+! Instrumentele politicii comerciale de natur netarifar
2
4 influen ea& direct volumul fi&ic al
mrfurilor importate (n sensul limitrii importurilor.
c! %olitica comercial promo ional i de stimulare a exportului de mrfuri4 cuprinde totalitatea
reglementrilor adoptate de stat (n scopul de a impulsiona exporturile. Exist dou categorii de
msuri pentru a impulsiona exporturile, i anume3
5suri promo ionale4 influen area poten ialilor clien i externi pentru cumprarea
produselor pentru export
3
6
5suri de stimulare
7
4 urmre te sporirea competitivit ii mrfurilor destinate exportului,
precum i sporirea gradului de co4interesare a productorilor.
%olitica vamal este unul din fundamentele $niunii Europene i este important (n crearea
pie ei unice comunitare. Ea este o component a politicilor economice europene
8
, care cuprinde
totalitatea reglementrilor emise de autorit ile pu+lice i care vi&ea& intrarea i ie irea
mrfurilor dintr4un teritoriu vamal. Implementarea politicii vamale a (nceput (n anul 198:, iar un
pas important a fost crearea uniunii vamale, taxele i restric iile vamale au fost eliminate treptat
(n comer ul dintre statele mem+re.
%olitica vamal se reali&ea& cu a*utorul reglementrilor i a normelor vamale care au fost
adoptate de stat i care vi&ea& mrfurile care intr i care ies din ar. "ceste reglementri
implic3 controlul mrfurilor i a mi*loacelor de transport, plata taxelor vamale precum i
(ndeplinirea formalit ilor vamale. "cest set de reguli formea& politica vamal i repre&int
motivul pentru care cele dou&eci i apte de autorit i vamale ale statelor mem+re lucrea& ca o
singur entitate. ;r uniunea vamal, politica comercial i de de&voltare a $niunii Europene,
pia a agricol comun i coordonarea eficient a politicii economice i monetare nu ar fi posi+ile.
2
<ctavian =-. 1ote&6 5dlina 5ilitarul, %olitica comercial a #om(niei (n perioada de pre i post aderare la
$niunea Europeana, Editura ;unda iei #om(nia de 5(ine, 1ucure ti, 222>, p. 32
3
Ibidem, p.7?
7
Ibidem, p. 83
8
;lorica 0tefanescu, %olitici economice europene, Editura $niversit ii, <radea, 2228, p. :1
2
$niunea vamal *oac rolul unui mecanism care permite aplicarea politicii externe i de
securitate comun, c,nd sunt adoptate msuri, precum sanc iunile sau em+argoul. "cestea sunt
din ce (n ce mai utili&ate pentru a face presiuni asupra rilor pe care Comunitatea le consider a
avea un comportament inaccepta+il.
'n continuarea capitolului vom face o cercetare amnun it a instrumentelor politice vamale.
1.1 Instrumente ale politicii vamale
1.1.1 Legile, codurile i reglementrile vamale
%entru ca uniunea vamal s devin eficient au fost adoptate o serie de legi, de coduri i
reglementri vamale ce sunt constituite (n cadrul Codului i #egulamentului Vamal comunitar.
Codul vamal se aplic sc-im+ului de +unuri i mrfuri dintre statele mem+re, fr s se aduc
atingere reglementrilor speciale prev&ute (n alte domenii. #eglementrile vamale se aplic (n
mod uniform pe (ntreg teritoriul vamal al unui stat comunitar, (n msura (n care nu exist
dispo&i ii contrare prev&ute (n acordurile i conven iile interna ionale din care acel stat mem+ru
face parte.
Teritoriul vamal este )teritoriul pe care se aplic un regim vamal, o anumit legisla ie vamal
a unui stat.
?
.
#om,nia a acceptat (n (ntregime ac@uis4ul comunitar, care a intrat (n vigoare la data de trei
decem+rie 1999. <dat intrat (n $niune, #om,nia i4a armoni&at legisla ia cu cea european.
"c@uis4ul comunitar este (ntr4o permanent evolu ie i cuprinde totalitatea normelor care
reglementea& activitatea institu iilor $E, ac iunile i politicile comunitare, anume3
<+iectivele i principiile politice ce sunt cuprinse (n Tratatele Comunit ii
>
6
Legisla ia adoptat de institu iile $E pentru punerea (n practic a prevederilor Tratatelor
regulamente, directive, deci&ii, opinii i recomandri!6
Aeclara iile i re&olu iile adoptate (n cadrul $E
Legile, codurile i reglementrile vamale cuprind un set de reguli ce tre+uie respectate de
fiecare cet ean i stat mem+ru al $niunii, pentru c doar a a uniunea vamal poate func iona la
?
<ctavian =-. 1ote&, %olitica comercial extern, Edi ia a II4a rev&ut i adugit, Editura ;unda iei #om(nia de
m(ine, 1ucure ti, 222>, p. 37
>
"ctul $nic European, Tratatul de la 5aastric- i Tratatul de la "msterdam
3
capacitate maxim. Ele sunt utili&ate ca factor care diferen ia& modul de aplicare a politicilor
vamale de ctre statele lumii.
1.1.2 Tarifele vamale
Tariful vamal este un catalog ce cuprinde nomenclatorul produselor supuse impunerii
vamale, precum i taxele vamale percepute asupra fiecrui produs. Tariful este elementul cel mai
important al politicii vamale al unui stat, de aceea este folosit de toate statele lumii i cuprinde
taxele vamale care sunt percepute asupra mrfurilor importate sau exportate, dar cuprinde i
mrfurile scutite de impunerea vamal.
La (nceput fiecare stat a avut propiul sistem de clasificare a mrfurilor (n tariful vamal,
criteriul de grupare putea fi alfa+etic, sau (n func ie de originea mrfurilor, sau (n func ie de
gradul de prelucrare.
Clasificarea mrfurilor (n cadrul tarifului vamal al unei ri se face dup anumite criterii,
si anume3
originea mrfii3 animal, mineral i vegetal
:
gradul lor de prelucrare3 materii prime, semifa+ricate i produse finite
com+inarea primelor dou criterii
Exist trei nomeclatoare principale de clasificare a mrfurilor3
a utili!ate pe plan interna ional
%e plan interna ional sunt utili&ate dou tipuri de tarife vamale3 simple i compuse.
Tarifele vamale simple au o singur coloan de taxe vamale pentru toate produsele supuse
impunerii vamale, indiferent de provenienBa lor taxe convenBionale!. "cestea sunt folosite, de
regul, de unele Bri (n curs de de&voltare, deCi (n practic Ci unele dintre acestea folosesc mai
multe tipuri de taxe vamale.
Tarifele vamale compuse con in dou sau mai multe coloane de taxe vamale, fiecare
aplic,ndu4se mrfurilor provenind din diferite Bri. Taxele vamale (nscrise (n aceste coloane pot
fi3 taxe vamale convenBionale, taxe vamale autonome i taxe vamale preferenBiale.
:
Codul Vamal al #om,niei, "rt. 71,
7
Tarifele vamale, implic,nd impunerea vamal, sunt instrumente de politic comercial
admise de ctre ="TT, cu condiBia s nu fie pro-i+itive (n ce priveCte nivelul taxelor vamale!, cu
a*utorul crora se prote*ea& piaBa intern de concurenBa strin, pe +a&a crora se pot negocia
concesii tarifare sau se pot institui uneori msuri de discriminare (n relaBiile comerciale cu
anumite state.
" #tandard International Trade Clasification $#ITC
'n anul 1982, 1iroul de 0tatistic al </$ a ela+orat o Clasificare Tip 0tandard pentru
ComerBul InternaBional 0ITC!. "ceast clasificare a fost fcut deoarece era nevoie de un ordin
statistic care s permit </$ Ci altor organi&aBii s poat urmri la nivel internaBional evoluBia
comerBului exterior al tuturor statelor lumii. "cest sistem de clasificare este (n vigoare Ci ast&i Ci,
potrivit lui, statele raportea& informaBiile statistice vi&,nd evoluBia comerBului lor exterior
volumul valoric, dinamic, structur pe mrfuri, orientare geografic a exportului Ci importului,
etc.!. "ceasta este o clasificare pe cinci cifre3 secBiuni, divi&iuni, grupe, su+grupe Ci po&iBii
tarifare!.
c %omenclatorul &amal de la 'ru(elles
Ain iniBiativa "cordului =eneral pentru Tarife Ci ComerB, tot (n anul 1982, a fost adoptat
la 1ruxelles Convenia privind clasificarea mrfurilor n tarifele vamale, (n cadrul creia a fost
ela+orat un nomenclator unic, denumit iniBial Nomenclatorul Vamal de la Bruxelles (NVB) Ci
ulterior Nomenclatorul Consiliului de Cooperare Vamal de la Bruxelles (NCCV). Di el a suferit
o serie de modificri pe parcurs, rm,n,nd (ns la o clasificare pe patru cifre secBiuni E 21,
capitole E 99, po&iBii Ci su+po&iBii tarifare!. La el au aderat circa 182 de state ale lumii. 0istemul
acesta avea menirea de a uCura negocierile tarifare (n cadrul ="TT4ului
9
.
'ns unele state mem+re ale ="TT nu au aderat la acest nomenclator4 0$", Canada4
av,nd nomenclatoare proprii pentru import Ci pentru export mult mai detaliate dec,t cele ce le4am
pre&entate mai sus.
d #istemul Armoni!at de )escriere i Codificare a *rfurilor
'n iunie 19:3 la 1ruxelles, su+ egida Consiliului de Cooperare Vamal, s4a adoptat un
nomenclator unic, la care s participe toate statele lumii, intitulat Convenia privind sistemul
armonizat de descriere i codificare a mrfurilor!
9
<ctavian =-. 1ote&, %olitica comercial extern, Edi ia a II4a rev&ut i adugit, Editura ;unda iei #om(nia de
m(ine, 1ucure ti, 222>, p. 3>
8
"cest sistem are la +a& cele dou nomenclatoare cel mai larg rsp,ndite pe plan
internaBional /CCV Ci 0ITC!. Clasificarea mrfurilor (n cadrul acestui sistem armoni&at de
descriere Ci codificare a mrfurilor are la +a& criteriul com+inat al originii Ci gradului de
prelucrare a mrfurilor. 0istemul pre&int o serie de avanta*e esenBiale (n raport cu vec-ile sisteme
de clasificare a mrfurilor (n tarifele vamale Ci anume3
4 facilitea& derularea sc-im+urilor comerciale internaBionale prin atenuarea sau eliminarea
divergenBelor cu privire la (ncadrarea tarifar a produselor Ci implicit cu privire la determinarea
nivelului taxelor vamale aplica+ile6
4 facilitea& colectarea, compararea Ci anali&a datelor statistice referitoare la sc-im+urile
comerciale internaBionale6
4 satisface, simultan, nu numai necesitBile de codificare ale autoritBilor vamale, ci Ci pe cele ale
organismelor de statistic, ale productorilor, comercianBilor, transportatorilor, etc.
La acest sistem de descriere Ci codificare a mrfurilor (n tarifele vamale au aderat p,n (n
pre&ent marea ma*oritate a Brilor lumii, inclusiv #om,nia.
'n cadrul anali&elor comparative ale nivelului taxelor din tarifele vamale ale statelor se
ac ionea& cu doi termeni3 dispersia tarifar i disparitatea tarifar.
"ispersia tarifar exprim diferen a care exist (ntre nivelul taxelor vamale pe produse6
acestea tre+uie s corespund gradului de prelucrare Ematerii prime, semifa+ricate i produse
finite4, (n cadrul aceluia i tarif vamal.
"isparitatea tarifar exprim diferen a (ntre taxele vamale pentru acelea i produs, care se
constat (n tarifele vamale diferite ale statelor.
+fectul protectionist al tarifelor vamale
Efectul protecionist al tarifelor vamale mbrac dou forme, i
anume: protecia nominal i protecia efectiv.
#rotecia nominal vi&ea& valoarea (ntregului produs supus impunerii vamale Ci este
exprimat de taxele vamale (nscrise (n tarifele vamale ale statelor, date pu+licitBii. Ae aceea,
aceste taxe vamale mai poart denumirea de taxe vamale nominale.
/ivelul taxelor vamale nominale percepute la importul de mrfuri este diferit de la un
produs la altul, de la o grup de produse la alta6 ca regul general, acest nivel al impunerii
vamale este direct proporBional cu gradul de prelucrare a mrfurilor. Compararea pur cantitativ a
?
nivelului taxelor vamale nominale, fr a se Bine seama de gradul de prelucrare al mrfurilor
supuse impunerii vamale, nu este suficient pentru a aprecia intensitatea acestei acBiuni ca
instrument de protecBie. %entru a aprecia aceast intensitate se operea& cu protecia efectiv, care
vi&ea& valoarea nou creat Ci incorporat (n produsul supus impunerii vamale.
%rotecBia efectiv msoar sporul valorii nou create pe unitatea de produs finit (n
a+senBa tarifului vamal.
1.1., Ta(ele vamale
$n alt instrument important al politicii vamale sunt taxele vamale. Tax vamal este plata
o+ligatorie, perceput de autoritatea vamal la introducerea sau la scoaterea mrfurilor de pe
teritoriul vamal al unui stat mem+ru. Teritoriul vamal este teritoriul asupra cruia un stat are
dreptul exclusiv de *urisdicBie (n domeniul activitBii vamale
12
.
0copul aplicrii taxelor vamale este3 optimi&area structurii importului de mrfuri, ec-ili+rarea
importului Ci exportului de mrfuri, protecBia productorilor de mrfuri auto-toni.
'n 197>, la propunerea 0$", Consiliul Economic Ci 0ocial al </$ a desfCurat primele
negocieri tarifare cu privire la reducerea taxelor vamale Ci atenuarea unor restricBii din calea
comerBului internaBional, negocieri ale cror re&ultate au fost (nscrise (n tratatul multilateral
"cordul =eneral pentru Tarife Ci ComerB care constituie +a&a *uridic a concesiilor tarifare asupra
crora s4a c&ut de acord precum Ci a regulilor care reglementea& relaBiile comerciale dintre
state. %rin apariBia acestui acord a aprut o nou etap (n politica comercial internaBional, prin
generali&area sistemului de preferinBe vamale. Ae la 1 Ianuarie 1998 ="TT se numeCte
<rgani&aBia 5ondial a ComerBului.
'n relaBiile comerciale ale Brilor care fac parte din grupri comerciale Ci economice se
aplic facilitBi mari cum ar fi scutirea total de taxe vamale (n cadrul CEE ce se constituie (ntr4
o uniune vamal! sau scutite de taxe vamale pentru produsele industriale din Brile "sociaBiei
Europene a Li+erului 0c-im+ o &on de comerB li+er!. CEE a devenit uniune vamal de la 1
12
Codul Vamal al #om,niei, "rt. 3,
>
iulie 198> c,nd taxele vamale (n comerBul intracomunitar au fost suprimate Ci s4a constituit faB
de terBe Bri un tarif vamal comun.
"EL0 s4a constituit prin ConvenBia de la 0tocF-olm (n 19?2 Ci legali&ea& crearea unei
&one a li+erului sc-im+ (ntre > Bri capitaliste de&voltate , numai pentru mrfurile industriale la
care se desfiinBea& taxele vamale. Di (n Brile (n curs de de&voltare s4au reali&at uniuni vamale,
&one de comerB li+er Ci aran*amente preferenBiale.
0istemul de preferinBe vamale nereciproce Ci nediscriminatorii (n favoarea Brilor (n curs
de de&voltare apro+at (n cadrul $/CT"A (n <ctom+rie 19>2 Ci pus (n aplicare (n 19>1 a
consacrat principiul tratamentului preferenBial (n favoarea Brilor (n curs de de&voltare. "cest
sistem permite scutirea complet a taxelor vamale sau reducerea acestor taxe la exporturi (n Brile
de&voltate a produselor provenind din Brile (n curs de de&voltare.
Taxele vamale se aplic conform tarifului vamal. <+iect al impunerii cu taxe vamale sunt
mrfurile importate, exportate sau care sunt (n tran&it pe teritoriul $niunii.
%ltitori ai taxelor vamale sunt persoanele fi&ice Ci *uridice care deBin o+iectul impo&a+il.
Cotele taxei vamale Ci lista mrfurilor supuse acesteia se sta+ilesc de ctre %arlament. Ele se
aplic (n conformitate cu legislaBia Ci cu acordurile internaBionale, la care statele mem+re fac
parte. Cotele taxei vamale sunt unice Ci nu pot fi modificate, cu excepBia ca&urilor prev&ute de
legislaBia (n vigoare sau de acordurile internaBionale, din care statele mem+re fac parte.
'n dependenB de marfa la care se aplic$ exist taxe vamale excepBionale, care se (mpart (n3
Taxele vamale se pot clasifica dup urmtoarele criterii3 dup scopul aplicrii, dup o+iectul
aplicrii, dup modul de percepere i dup modul de sta+ilire de ctre stat a unei taxe vamale ca
urmare a tratatelor, acordurilor, conven iilor i aran*amentelor comerciale
11
.
)up scopul aplicrii taxele vamale vi&ea& latura fiscal sau au ca int o+iectivul
protec ionist, de reducere sau (nlturare a mrfurilor importate. Aup scopul fiscal al impunerii
face ca nivelul taxei vamale s fie mai redus, dup modul protec ionist taxele devin mai mari.
Exist o rat a protec iei nominale prin nivelul taxei vamale de import din tariful vamal, dar este
foarte important s se calcule&e rata protec iei efective 6 taxa vamal urm,nd s se raporte&e la
valoarea adugat o+ inut (n procesul de produc ie i nu la (ntreaga valoare a mrfii importate.
11
/. 0ut coordonator!, op. cit., vol. 1,p. 127
:
)up o"iectul aplicrii$ taxele vamale se pot percepe asupra opera iunii de import, export
sau tran&it.
Taxele vamale de import se aplic mrfurilor importate, c,nd trec grani ele statelor
importatoare. Taxa de import face ca s creasc pre ul produsului importat, astfel cumprtorul
statului respectiv va cumpra, (n general, produse locale dac au aceea i calitate ca produsul
importat.
Taxele vamale de export sunt util&ate rar de statele mem+re i se percep la un numr redus de
mrfuri atunci c,nd acestea trec grani a. "ceste taxe se aplic pentru a suplimenta veniturile
+ugetului de stat, dar i pentru a descura*a exportul, (n favoarea (ncura*rii prelucrrii industriale
a materiilor prime pe plan intern.
Taxele vamale de tran&it sunt utili&ate rar i la un nivel sc&ut, pentu c traversarea mrfurilor
strine prin ar aduce indirect venituri prin utili&area transportului.
)up modul de percepere al taxelor vamale sunt grupate (n3
Taxa ad valorem se calculea& (n cote procentuale faB de valoarea (n vam a mrfii i se
percep de state la importul sau exportul de mrfuri. "ceast tax este cel mai des folosit
(n politica tarifar deoarece este u or de calculat.
Taxa specific se calculea& (n cote fixe pe unitate de marf. Este mai avanta*oas dec,t
taxa ad4valorem pentru c (nltur posi+ilitatea de a nu declara sau de a declara fals
valoarea mrfii (n vam i pentru c are un efect protec ionist atunci c,nd pre urile la
produse scad. Taxa specific are de&avanta*ul c nu este flexi+il (n ca&ul oscila iilor
pre urilor interne datorit nivelului ei fix.
Taxa com+inat aplic concomitent cotele fixe Ci cotele procentuale. Taxele vamale
com+inate )se percep atunci c,nd se o+serv c aplicarea taxei vamale ad4valorem nu este
suficient de eficace ca instrument tarifar de protec ie fapt pentru care la vam se adaug i
taxe vamale specifice.
12
.
)up modul de sta"ilire de ctre stat a unei ta(e vamale ca urmare a tratatelor,
acordurilor, conven iilor i aran-amentelor comerciale convenite (n plan +ilateral, regional sau
multilateral, taxele vamale se (mpart (n3 taxe vamale autonome, taxe vamale de retorsiune, taxe
vamale conven ionale i taxe vamale preferen iale.
12
<ctavian =-. 1ote&, %olitica comercial extern, Edi ia a II4a rev&ut i adugit, Editura ;unda iei #om(nia de
m(ine, 1ucure ti, 222>, p. 37
9
Taxele vamale autonome sunt sta+ilite de fiecare stat, (n mod independent, (n func ie de
politica comercial a acestuia, i nu pe +a&a unor conven ii +ilaterale sau multilaterale (nc-eiate
cu alte state. "ceste taxe se percep asupra mrfurilor care provin din ri cu care un stat nu are
(nc-eiate conven ii sau acorduri comerciale i nu se aplic (n rela iile cu aceste state 4 )Clau&a
na iunii celei mai favori&ate. C/5; 4 principul fundamental al ="TT! . Ae aici decurg dou
trsturi importante3 au un caracter foarte ridicat, fiind, de cele mai multe ori, pro-i+itive, iar a
doua trstur este aceea c nu fac o+iectul negocierilor, fiind o important fr,n (n calea
sc-im+urilor comerciale dintre state.
Taxele vamale de retorsiune se aplic de ctre un stat ca rspuns la politicile neloiale ale altor
state, cum sunt3 politica de dumping i politica de su+ven ionare a exporturilor. "ceste taxe pot fi3
taxe vamale antidumping i taxe vamale compensatorii. "cestea se aplic suplimentar, peste
taxele vamale (n vigoare i nu pot dep i un anumit nivel3
taxele vamale antidumping nu pot dep i mar*a de dumping care este egal cu diferen a
dintre pre ul interna ional al produselor i pre ul de dumping, care, (n general, sunt mai
mici, pentru a se intra pe o anumita pia !6
taxele compensatorii nu pot dep i nivelul su+ven iilor de export sau a primei directe de
export.
0copul acestor taxe este ani-ilarea efectelor negative produse de cele dou politici comerciale
neloiale. "ceste taxe nu se pot percepe dec,t (n urma unei proceduri speciale, prin care s se fac
dovada practicrii unei politici comerciale neloiale i care a produs un pre*udiciu. Aoar existen a
acestor dove&i poate determina aplicarea taxelor de rspuns.
La nivelul ="TT exist dou coduri care prevd (ntreaga procedur ce se aplic (n acest ca& i
anume3 codul antidumping i codul privind su+ven ionarile de export i taxele compensatorii. Ae
la aflarea faptului c se poate ca o ar s practice o politic neloial, rela iile comerciale ale
acestei ri cu ="TT sunt (ng-e ate, i c-iar i rela iile comerciale ale rii respective cu alte ri.
Taxele de retorsiune au o natur du+l3 una tarifar 4 pentru c este vor+a de o tax i una
netarifar 4 fiind o +arier direct prin crearea acelei perioade mari de anc-et.
Taxele vamale conven ionale se sta+ilesc prin (n elegerea cu alte state, conform clau&elor
convenite prin acordurile +ilaterale sau multilaterale. 'n general, se percep asupra mrfurilor care
provin din ri care4 i acord reciproc )Clau&a na iunii celei mai favori&ate.. Arept urmare, au
12
dou trsturi definitorii3 sunt, (n general, mai reduse fa de cele autonome i fac o+iectul
negocierilor (n cadrul ="TT i, mai apoi, (n cadru <5C 4 din 1998.
Taxele vamale preferen iale sunt foarte reduse, uneori egale cu &ero, i se aplic numai
anumitor ri i unor mrfuri importate din anumite ri i nu se extind asupra mrfurilor care
provin din toate rile. "ceste taxe sunt, de fapt, o derogare de la )Clau&a na iunii celei mai
favori&ate. i reflect un regim de favoare. 0e mai numesc i )aran*amente preferen iale. i au
proliferat, (n mod deose+it, (n perioada post+elic. "ceste taxe sunt nereciproce i
nediscriminatorii, ca urmare a unor grupri economice regionale.
1.2 +lementele politicii vamale
%olitica vamala are trei elemente importante3
Tariful Vamal Comun
Tariful Vamal Integrat
"cordurile comerciale preferen iale ale $niunii Europene
1.2.1 Tariful &amal Comun $T&C
1a&a legal a TVC o repre&int3 #egulamentul Consiliului /r. 2?8:G:> din 23 iulie 19:>
privind tariful si nomenclatura statistic i Tariful vamal comunitar Hurnalul <ficial L 28?,
2>G29G19:>!.
'n timp ce li+era circulaBie a +unurilor este principala manifestare intern a uniunii
vamale, Tariful Vamal Comun TVC! formea& aspectul extern, deoarece face posi+il aplicarea
uniform a taxelor vamale la produsele importate din alte Bri dec,t cele ale $niunii Europene,
indiferent de Bara de destinaBie.
IniBial, (n 19?:, TVC a fost creat ca o medie a tarifelor celor Case state mem+re. %e +a&a
articolului 2: al Tratatului, Consiliul a introdus de4a lungul timpului multe amendamente, fie din
proprie iniBiativ, fie datorit negocierii tarifelor (n cadrul <rgani&aBiei 5ondiale a ComerBului
"cordul =eneral asupra Tarifelor Ci ComerBului E ="TT!.
Tariful Vamal Comun se aplic uniform pe (ntregul teritoriu al $E, av,nd rolul de3 a evita
distorsionarea sc-im+urilor prin intermediul taxelor vamale6 a evita orientarea sc-im+urilor (n
11
funcBie de nivelul mai sc&ut al taxelor vamale (n anumite Bri i de a rspunde nevoii de a
menBine controlul la frontiera extern, (n vederea unei +une funcBionri a pieBei unice a $E.
<dat cu preluarea Tarifului Vamal Comun, statele mem+re nu mai au posi+ilitatea de a
modifica, tariful vamal comun sau de a institui (n mod unilateral noi taxe vamale, (n mod
autonom. Consiliului de 5iniCtri (i revine competenBa de a modifica tariful extern comun, la
propunerea Comisiei Europene. "ceasta poart Ci negocierile cu Brile terBe Ci cu organismele
economice internaBionale, cum este <5C.
13
TVC conBine at,t nomenclatorul +unurilor supuse taxelor vamale nomenclatura
com+inat! c,t Ci nivelul taxelor vamale pentru fiecare linie tarifar. TVC este un instrument
important nu numai pentru colectarea taxelor vamale dar Ci pentru (ntocmirea statisticilor privind
comerBul exterior Ci pentru aplicarea msurilor din domeniile politicii fiscale Ci monetare, a
agriculturii sau a comerBului.
Nomenclatura combinat este o list a tuturor tipurilor de +unuri ce pot face o+iectul
comerBului internaBional, +unurile fiind (mprBite (n funcBie de caracteristicile lor (n 9? de capitole
Ci aproximativ 12722 de (ncadrri tarifare. /omenclatura com+inat este folosit at,t pentru
aplicarea sau negocierea tarifelor c,t Ci (n scopuri statistice6 ea are la +a& un instrument
internaBional de clasificare, 0istemul "rmoni&at, administrat de <rgani&aBia 5ondial a Vmilor.
"nual, Comisia face o actuali&are a "nexei I a #egulamentului nr. 2?8:G:>, actuali&are ce
Bine cont de sc-im+rile intervenite la nivel internaBional sau de cele necesitate de reflectarea
evoluBiei politicii comerciale. "ctuali&rile tarifului vala+ile pentru anul urmtor se pu+lic (n
general (n luna octom+rie, cea mai recent actuali&are, vala+il pentru anul 2227, fiind
#egulamentul CE! 1>:9G2223.
Ain momentul unificrii pie ei interne, +unurile pot circula (n mod li+er (ntre statele
mem+re. 'n consecin , tariful vamal comun se aplic +unurilor importate prin grani ele externe
ale $E. Tariful este acela i pentru to i mem+rii CE, dar taxele vamale depind de clasificarea lor (n
nomenclatura (n func ie de natura i de ara de origine.
Tariful Vamal Comun se aplic uniform pe (ntreg teritoriul $E, av,nd rolul de3 a evita
distorsionarea sc-im+urilor prin intermediul taxelor vamale6 a evita orientarea sc-im+urilor (n
13
<ctavian =-. 1ote&6 5dlina 5ilitarul, %olitica comercial a #om(niei (n perioada de pre i post aderare la
$niunea Europeana, Editura ;unda iei #om(nia de 5(ine, 1ucure ti, 222>, p. 121
12
func ie de nivelul mai sc&ut al taxelor vamale (n anumite ri i de a rspunde nevoii de a
men ine controlul la frontiera extern.
<dat cu preluarea Tariful Vamal Comun, statele nu mai au posi+ilitatea de a modifica (n
mod autonom tariful vamal comun sau de a institui (n mod unilateral noi taxe vamale.
Tariful Vamal Comun este un concept care (nglo+ea& mai multe norme de drept vamal
aplica+ile importatorilor si care sta+ilesc taxele pe care ace tia tre+uie s le plteasc.
5odificarea taxelor vamale din Tariful Vamal Comun sunt supuse de ctre Comisia
European spre apro+are Consiliului European, care le poate apro+a cu ma*oritate de voturi. Ae
asemenea, Consiliul apro+ derogrile de la aplicarea Tarifului Vamal Comun, prin aplicarea de
msuri tarifare precum contingentele tarifare, plafoane tarifare, suspendri totale sau parBiale de
taxe vamale.
1.2.2 Tariful &amal Integrat $TA.IC
T"#IC este o versiune electronic a Tarifului Vamal Comun, care a fost introdus (ncep,nd
cu 1999 $niunea European. %rincipalul avanta* al T"#IC4ului este faptul c acesta conBine, pe
l,ng nomenclatura +unurilor Ci taxele vamale, Ci toate prevederile legale aplica+ile (n vmuirea
unui anume +un, ceea ce face ca T"#IC4ul s fie un instrument operaBional extrem de puternic (n
asigurarea uniformitBii aplicrii legislaBiei vamale de ctre toate administraBiile vamale
comunitare. %e l,ng aceasta, T"#IC4ul are avanta*ul c este actuali&at &ilnic Ci poate fi consultat
online, pe Internet, at,t de ctre autoritBi c,t Ci de ctre pu+lic prin sistemul numit AA0 4
0istemul de Aistri+uirea a Aatelor privind Tarifele!. %rin acelaCi sistem AA0 poate fi consultat Ci
+a&a de date privind contingentele Ci plafoanele tarifare, numit TI0 E Contingente Tarifare Ci
0upraveg-ere.
T"#IC a fost sta+ilit (n +a&a "rticolului 2 al #egulamentului Consiliului nr. 2?8:G:>GCEE
de la 2 iulie 19:> privind nomenclatorul statistic Ci tarifar Ci Tariful Vamal Comun.
T"#IC4E$ repre&int un important instrument de lucru, de aplicare uniform a
reglementrilor vamale at,t pentru administra iile vamale ale 0tatelor 5em+re $E c,t i pentru
operatorii economici importatori sau exportatori. T"#IC4E$ este unul dintre sistemele
informatice ale A=T"J$A din cadrul Comisiei Europene av,nd o +a& de date ce co ine toate
13
reglementrile comunitare privind3 nomenclatura T"#IC, msuri tarifare, coduri adi ionale, note
de su+sol, msuri netarifare, documenteGcertificate, cote tarifare, arii geografice etc.
T"#IC4#< este interfa at cu 0istemul de %rocesare "utomat a Aeclara iei Vamal i este
integrat (n mediul opera ional al 0istemului Informatic Integrat Vamal, permi ,nd cunoasterea
rapid, prin simpla consultare de ctre utili&ator, a msurilor aplica+ile, preferin elor tarifare,
referin elor privind temeiul legal, pro-i+i iilor sau restric iilor, procedurii de urmat, documentelor
necesare pentru efectuarea formalit ilorilor vamale.
T"#IC4ul are la +a& nomenclatura com+inat Ci constituie nomenclatorul de +a& pentru
Tariful Vamal Comun, precum Ci pentru (ntocmirea statisticilor de comerB exterior al ComunitBii
Ci de comerB (ntre 0tatele 5em+re.
T"#IC cuprinde dispo&iBiile referitoare la domeniul vamal, conBinute (n legislaBia
specific privitoare la3 0istemul armoni&at de denumire Ci codificare a mrfurilor 0.".!,
/omenclatura com+inat /.C.!, taxe vamale aplica+ile6 suspendri de taxe vamale6 contingente
tarifare6 regimul tarifar preferenBial inclusiv pe +a& de contingente tarifare preferenBiale!6
preferinBele tarifare inclusiv cote Ci plafoane de tarifare!6 sistemul generali&at de preferinBe
tarifare 0=%! aplica+il Brilor (n curs de de&voltare, taxe antidumping sau compensatorii
antisu+venBie!6 pro-i+iBii la import Ci la export6 restricBii la import Ci la export6 coduri adiBionale6
supraveg-erea importurilor, inter&iceri la export, restricBii la export, supraveg-erea exportului,
restituiri la export6 referiri cu privire la reglementrile care au introdus o msur tarifar sau
netarifar6 alte msuri tarifare Ci netarifare aplica+ile (n
procesul de vmuire a mrfurilor
17
.
T"#IC cuprinde aproximativ 1:.222 de su+divi&iuni codificate cu dou cifre
suplimentare sau cu un cod adiBional! create pentru a face distincBie (ntre diverse aspecte ale
elementelor menBionate.
1.2., Acordurile comerciale preferen iale ale Uniunii +uropene
"corduri comerciale preferenBiale, de tip )acorduri de comerB li+er. sunt acele acorduri
prin care prBile au procedat la acordarea reciproc a unor concesii reduceriGeliminri de taxe
17
<ctavian =-. 1ote&6 5dlina 5ilitarul, %olitica comercial a #om(niei (n perioada de pre i post aderare la
$niunea Europeana, Editura ;unda iei #om(nia de 5(ine, 1ucure ti, 222>, p. 128
17
vamale de import, contingente tarifare etc.!. 'n +a&a acestor acorduri, produsele de export
originare dintr4o Bar +eneficia& de facilitBi suplimentare de acces pe piaBa Brii partenere.
"rticolul JJIV din ="TT permite rilor mem+re s forme&e &one de integrare prin care
s4 i acorde reciproc avanta*e comerciale preferen iale, adic mai mari dec,t cele opo&a+ile
rilor care nu fac parte din acel aran*ament. Condi ia de +a& su+ care pot fi (nc-eiate aceste
acorduri este ca dup integrare +arierele comerciale fa de ter i s nu fie mai mari fa de nivelul
anterior. 'n (ntreaga lume, peste 122 de astfel de aran*amente
18
formea& ast&i &one de excludere
de la aplicarea tratamentului nediscriminatoriu. 'n acest mod, cei mai importan i exportatori sunt
parte la acorduri preferen iale reciproce3 statele europene de&voltate (n cadrul $E i "socia iei
Europene a Li+erului 0c-im+ "EL0! i (ntre acestea i fostele ri comuniste din Europa de Est6
0$", Canada si 5exic (n cadrul Konei de Li+er 0c-im+ din "merica de /ord /";T"!6
5E#C<0$# grupea& cele mai importante economii din "merica de 0ud, iar "0E"/ c,teva ri
nou industriali&ate din "sia de 0ud4Est6 forumul de Cooperare Economic din "sia4%acific
"%EC! este o ini iativ fr precedent care (ncearc s reuneasc (ntr4o regiune a li+erului
sc-im+ aproape toate rile care mrginesc &ona %acificului. 5ai mult, anumite ri de&voltate E
(n special $E i 0$" E au extins din diferite motive unilateral preferin ele fa de ri mai pu in
de&voltate. Este sugestiv relativ la anvergura acestor regiuni preferen iale de remarcat c $E, de
exemplu, mai aplic regimul nediscriminatoriu exclusiv doar importurilor din opt state mem+re
<5C3 "ustralia, Canada, Long Mong, C-ina, Haponia, Coreea de /ord, /oua Keeland,
0ingapore, i 0tatele $nite.
Aplicarea acordurior preferen iale i de cooperare /nc0eiate de U+ cu rile ter e
%cord de asociere
1a&a *uridic a acestui tip de acord o constituie, (n principal, art. 312 TCE 23: CEE! care
prevede dreptul Comunit ii Europene de a (nc-eia acorduri cu state ter e prin care se sta+ile te o
asociere, ac iuni comune i proceduri speciale de cooperare. 'n practic, cele mai multe "corduri
de "sociere au i componente comerciale Ereduceri tarifare sau eliminarea restric iilor
cantitative4, astfel (nc,t +a&a lor *uridic include i art. 133 TCE, iar c,teodat i art. 32: TCE.
0e pot distinge trei tipuri de "corduri de asociere3
18
NT<, 1usiness =uide to t-e Norld Trading 0Ostem. =eneva, 1999, p. ?2
18
1. ca form special de asisten pentru de&voltare,
2. ca etap preliminar aderrii
3. ca su+stitut sau aternativ la statutul de mem+ru al $E.
Acorduri preferen iale /nc0eiate cu ri din Africa
&rile %C# (%frica$ Caraibe i #acific)
'(
La data de 23.2?.2222 a fost semnat, la Cotonou, "cordul de parteneriat (ntre $E Ci Brile
"C%, cu o vala+ilitate de 22 ani. 'n pre&ent, >: de Bri din "frica, Carai+e Ci %acific sunt
semnatare ale "cordului de la Cotonou3 7: state africane care acoper toat "frica su+4
0a-arian, 18 state din Carai+e Ci 18 state din %acific!.
Ain 2223 s4au lansat negocieri regionale cu cele ? regiuni "frica de Vest, "frica
Central, "frica de Est Ci de 0ud, Comunitatea 0ud "frican (n vederea de&voltrii, Carai+e Ci
%acific!, (n vederea (nc-eierii unor acorduri de parteneriat economic.
%frica de )ud
'*
"cordul referitor la ComerB, Ae&voltare Ci Cooperare (nc-eiat de $E cu "frica de 0ud a
intrat (n vigoare, pe +a&e provi&orii, la 1 ianuarie 2222, iar de la 1.28.2227 se aplic integral.
"cordul prevede li+erali&area (n procent de 98P a exporturilor "fricii de 0ud ctre $E, (n decurs
de 12 ani de la semnarea acordului, precum Ci (n procent de :?P a exporturilor $E (n "frica de
0ud, (ntr4o perioad de 12 ani.
"corduri similare de cooperare au fost semnate cu 1otsQana, Lesot-o, /ami+ia, acele Bri
africane partenere ale "fricii de 0ud (n R$niunea Vamal 0ud E "frican., dar, cum sc-im+urile
comerciale ale $niunii cu aceste state sunt extrem de modeste, implicaBiile la nivelul comerBului
comunitar nu sunt sesi&a+ile.
Acorduri preferen iale /nc0eiate cu rile din America Latin
16
-ttp3GGeuropa.eu.intGcommGtradeGissuesG+ilateralGregionsGacpGindexSen.-tm
17
-ttp3GGeuropa.eu.intGcommGtradeGissuesG+ilateralGcountriesGsout-africaGindexSen.-tm
1?
+exic
',
"cordul de parteneriat economic, coordonare politic Ci cooperare dintre $E Ci 5exic,
intrat (n vigoare la 1 iulie 2222. %rin acest "cord s4a reali&at3 promovarea comerBului de +unuri Ci
servicii Ci (ncura*area fluxului de investiBii reciproce6 li+erali&area progresiv a sc-im+ului de
mrfuri6 desc-iderea pieBelor pu+lice. "ceast (nBelegere privind comerBul acoper urmtoarele
sectoare3 accesul pe piaB al +unurilor, regulile de origine, reglementrile te-nice, msurile de
natur sanitar Ci fitosanitar, msurile de salvgardare, investiBiile, comerBul cu servicii, ac-i&iBiile
guvernamentale, politica concurenBial, drepturile de proprietate intelectual, mecanismul
disputelor.
%entru +unurile industriale, $E a eliminat p,n al 1 ianuarie 2223 toate taxele vamale, (n
timp ce termenul maxim pentru 5exic este 1 ianuarie 222>6 pentru produsele agricole care intr
su+ incidenBa acestui acord, programul de li+erali&are pentru $E are scadenB anul 222:, iar
pentru 5exic, anul 2212.
C-ile
'.

"cordul de asociere politic, economic Ci de cooperare, semnat la 2? aprilie 22226
prevederile referitoare la comerB se aplic, pe +a&e interimare, din 1 fe+ruarie 2223. "cordul
conBine prevederi referitoare la3 eliminarea +arierelor (n calea comerBului, li+erali&area
investiBiilor Ci a fluxurilor de capital, msuri de natur sanitar Ci fitosanitar, facilitarea
comerBului.
%olitica vamal repre&int o component a politicii comerciale care cuprinde totalitatea
reglementrilor Ci normelor emise de stat prin instituBiile a+ilitate care vi&ea& intrarea sau ieCirea
(n Ci din Bar a mrfurilor Ci care implic3
4 controlul mrfurilor Ci mi*loacelor de transport, cu oca&ia trecerii frontierei vamale6
4 (ndeplinirea formalitBilor vamale6
4 impunerea vamal prin plata creanBelor vamale6
4 alte formalitBi specifice, reglementate prin acte normative.
18
-ttp3GGeuropa.eu.intGcommGtradeGissuesG+ilateralGcountriesGmexicoGindexSen.-tm
19
-ttp3GGeuropa.eu.intGcommGtradeGissuesG+ilateralGcountriesGc-ileGindexSen.-tm
1>
;oarte multe state, printre care Ci #om,nia, practic o politic vamal preferenBial cu
caracter tarifar, ceea ce presupune acceptarea de reduceri sau c-iar eliminarea taxelor vamale la
unele importuri din state sau uniuni vamale cu care sunt (nc-eiate anumite acorduri, cre,ndu4se
astfel facilitBi importante Brilor respective.
"doptarea unei astfel de politici nu este re&ultatul voinBei importatorilor, ci un act
deli+erat al unui stat faB de alt stat cu care au fost (nc-eiate o serie de convenBii +a&ate pe
considerente economico4comerciale o+iective, Bin,ndu4se cont de nivelul de de&voltare diferit al
forBelor de producBie.
CAPITOLUL 2
#egimul vamal
2.1 #egimurile vamale definitive sau comune
2.1.1 #egimul vamal la export
2.1.2 #egimul vamal la import
2.2 #egimurile vamale suspensive sau temporare
2.2.1 #egimul de tran&it vamal
2.2.2 #egimul de depo&it vamal
2.2.3 Transformarea mrfurilor su+ control vamal
2.2.7 "dmiterea temporar
2.2.8 %erfec ionarea activ
2.2.? %erfectionarea pasiv
1:
2. .egimul vamal
La introducerea sau la scoaterea de pe teritoriul $E a mrfurilor pre&entate la +irourile
vamale, autoritatea vamal a statului comunitar respectiv sta+ile te regimul vamal i procedura
vamal atri+uite mrfurilor respective. #egimul vamal (n $niunea European cuprinde totalitatea
normelor care se aplic (n cadrul procedurii de vmuire, (n func ie de scopul opera iunii
comerciale sau destina ia mrfii. #egimurile vamale sunt de dou tipuri3
#egimuri vamale definitive sau comune
#egimuri vamale suspensive
Codul vamal al $E sta+ile te i tratamentul vamal aplica+il mrfurilor aflate pe teritoriul
vamal al $niunii, p,n c,nd acestea sta+ilesc li+erul (n vam. "stfel, se apro+ intrarea +unurilor
pe teritoriul vamal comunitar, depunerea declara iei sumare i descrcarea +unurilor (n vederea
depo&itrii temporare sau su+ regimul vamal al tran&itului temporar. El reglementea&
tratamentul +unurilor (n func ie de destina ie, sta+ilind (ncadrarea tarifar i o+ inerea unui regim
vala+il definitiv sau suspensiv i apro+area +unurilor (n vederea li+erei circula ii (n spa iul
comunitar dup acordarea Tli+erului de vamT. Codul vamal al $E a+ordea& regimurile vamale
definitive sau suspensive, precum i exceptrile de la plat taxelor vamale, acordate (n cadrul
diferitelor regimuri prev&ute pentru mrfuri.
2.1 .egimurile vamale definitive sau comune
Ain punct de vedere al regimului vamal i al procedurii vamale conexe corespun&toare
$E, opera iunile efectuate de agen ii economici care intr (n categoria regimurilor vamale
definitive sunt opera iunile de import i export din $E. "m+ele tipuri de opera iuni constituie
cele dou regimuri vamale de +a& ale rela iilor comerciale interna ionale.
Ae la 1 ianuarie 1993, aceste regimuri se aplic numai sc-im+urilor comerciale din $E i
rile ter e, spa iul european fiind un teritoriu vamal unic, ca urmare a crerii $niunii vamale.
19
2.1.1 .egimul vamal la e(port
#egimul vamal de export este cel mai simplu regim vamal solicitat de ctre o
firm exportatoare (n momentul (n care aceast export definitiv mrfuri (n afara teritoriului
vamal. %rin regim vamal de export definitiv din $E, din punct de vedere al normelor europene, se
(n elege totalitatea mrfurilor expediate (n straintate pe +a&e contractuale i destinate s rm,n
permanent (n afara teritoriului vamal comunitar, cu excep ia mrfurilor trimise temporar (n
strintate i a mrfurilor care fac o+iectul unei activit i de perfec ionare pasiv
22
.
Toate mrfurile care sunt produse (n $E, precum i cele importate anterior pot fi
exportate, cu excep ia celor care sunt inter&ise la exportul din $E, i anume, mrfurile pro-i+ite
i mrfurile restric ionate (n cadrul politicii comerciale comune.
'n $E, exportul mrfurilor poate fi efectuat de ctre persoane *uridice cu sediul (ntr4un stat
comunitar, (n al cror o+iect de activitate sunt prev&ute aceste opera iuni.
La exportul de mrfuri din $E nu se percep taxe vamale, singura condi ie pentru
acordarea li+erului de vam este aceea ca mrfurile s prseasc teritoriul vamal al $E (n
aceea i stare (n care acestea se aflau (n momentul (nregistrrii declara iei vamale, care se
completea& astfel doar (n scop statistic. Eliminarea taxelor vamale se datorea& intereselor
comunit i europene de a stimula exportul de mrfuri. La exportul de mrfuri din $E nu se aplic
taxa pe valoarea adaugat TV"!. Exportatorul este o+ligat s depun un A"$ de export la +iroul
vamal (n ra&a cruia se afl sediul acestuia sau la locul unde mrfurile sunt am+alate sau
(ncrcate pentru a fi exportate. AeclaraBia vamal la export, completat de ctre declarantul vamal
E exportatorul sau un comisionar vamal E presupune sta+ilirea de ctre acesta a valorii (n vam la
export. La export, valoarea (n vam are de o+icei importanB statistic.
'n ca&uri temeinic *ustificate, declara ia vamal poate fi depus i la un +irou vamal de
frontier din cadrul $E.
Valoarea n vam la export
%reBul facturat importatorului serveCte ca +a& pentru determinarea valorii (n vam,
reducerile acordate importatorului nu sunt incluse (n calculul valorii (n vam la export.
22
Codul Vamal al #om,niei, 222?, Capitolul III4 Exportul, "rt. 1:1,
22
'n funcBie de condiBia de livrare Incoterms 2222!, c-eltuielile de transport tre+uie adugate
sau deduse pentru a avea o valoare franco frontiera Brii firmei exportatore.
<norariile Ci comisioanele pltite agenBilor, comisionarilor vamali Ci expeditorilor sunt
luate (n calculul valorii declarate dac acestea sunt incluse (n preBul facturat al +unurilor
exportate.
2.1.2 .egimul vamal la import
'n ca&ul importurilor, msurile de politic comercial vi&ea&, (n principal, prote*area pieBei
interne din punct de vedere economic Ci socio4cultural.
'n acest sens, se utili&ea& o gam diversificat de instrumente de politic comercial, care
pot fi grupate (n dou categorii3 tarifare Ci netarifare .
/e0imul de import definitiv
Importul definitiv este principalul regim vamal (n $E. "cesta const (n intrarea pe
teritoriul vamal al $E a mrfurilor strine, (n vederea introducerii lor (n circuitul economic, dup
efectuarea formalit ilor vamale i plata taxelor vamale la +ugetul comunitar. Importul de mrfuri
(n $E este li+erali&at. Totu i, anumite categorii de mrfuri sunt supuse unor restric ii cantitative
sau sunt supuse regimului de control, (n conformitate cu anga*amentele interna ionale asumate.
%rin -otr,ri ale autorit ilor comunitare se sta+ile te periodic lista mrfurilor supuse regimului
licen elor. 5etodele i formalit ile de vmuire prev&ute de reglementrile europene se (nscriu (n
principiile generale definite de ="TT <5C!. "ceasta (nseamn c limitele sau li+eralismul
politicii comerciale comune se regsesc (n principiul reciprocit ii concesiilor comerciale.
"gen ii economici din $E sunt o+liga i s reali&e&e importul de mrfuri (n concordan cu
o+iectul lor de activitate i s ia msurile necesare pentru vmuirea marfurilor (n vederea
introducerii imediate a acestora (n circuitul economic. "stfel, ei sunt o+liga i s declare i s
pre&inte mrfurile sosite, depun,nd totodat documentele de vmuire. Ei rspund de (nt,r&ierea
vmuirii mrfurilor cau&at de nepre&entarea (n termenul legal a documentelor.
"utoritatea vamal reali&ea&, (n cadrul regimului vamal de import definitiv, trei
activit i3 vmuirea mrfurilor, (ncasarea taxelor vamale, aplicarea msurilor de politica
comercial a $E.
21
Taxele vamale de import ale $E sunt, (n marea lor ma*oritate, taxe vamale ad4valorem.
/umai pentru 12P din po&itiile tarifare de opt cifre, taxele vamale sunt sta+ilite pe o alt +a&
dec,t ad4valorem3 taxe vamale specifice, taxe vamale mixte (n func ie de anumite elemente
componente sau su+ forma unor plafoane maxime sau minime ale taxelor. Taxele vamale
exprimate (n procente se aplic valorii (n vam a mrfurilor, exprimat (n Euro i sunt cele
prev&ute la data (nregistrrii declara iei vamale.
%lata taxelor vamale se efectuea& (n mod normal (n momentul vmuirii. Conform
principiului, acesta ar fi tre+uit s fie ca&ul i pentru $E, dar (n ciuda calificativului su de pia
unic, pre&int (n continuare frontiere fiscale, iar rile mem+re continu s4 i gestione&e de
manier autonom regimurile de TV". "ceast particularitate conduce la distingerea a dou tipuri
de regimuri vamale la importul de mrfuri (n $E3
%unerea mrfurilor (n li+er practic
%unerea mrfurilor (n consum
#unerea mrfurilor n liber practic
%unerea mrfurilor (n li+er practic se reali&ea& ca urmare a plBii taxelor vamale,
conform tarifului vamal comun TAC E Tarfi "ouanier Commun!. "cest regim vamal permite
li+era circulaBie a mrfurilor (n interiorul $niunii Europene, dar nu permite li+era dispo&iBie pe
teritoriul naBional al unei Bri mem+re. .
#egimul vamal de punere (n li+er practic presupune aplicarea msurilor tarifare
comunitare perceperea taxelor vamale! Ci a celor de politic comercial de exemplu,
contingente, acorduri de autolimitare!.
#unerea mrfurilor n consum
'nseamn c marfa importat nu poate fi oferit spre consum sau comerciali&at dec,t
dup plata diverselor taxe interne caracteristice fiecrui stat mem+ru, taxe indirecte Ci taxe
parafiscale.
Taxele interioare Ci taxele indirecte sunt percepute de ctre autoritatea vamal E de
exemplu, (n ca&ul produselor petroliere Ci a +uturilor alcoolice E, sau de ctre alte administraBii E
taxe aplicate producerii Ci consumului de +uturi alcoolice contri+uBii indirecte! 6 taxe de
garanBie (n ca&ul metalelor preBioase.
Taxele parafiscale au un nivel sc&ut, (n general ele fiind taxe ad4valorem percepute (n
+eneficiul unor organisme profesionale.
22
2.2 .egimurile vamale suspensive sau temporare
#egimurile vamale suspensive sunt opera iuni cu titlu temporar, care au drept efect
suspendarea pl ii taxelor vamale ctre organele comunitare. Ele se acord numai la solicitarea
scris a titularului opera iunii de comer exterior pe o perioad determinat. #egimurile vamale
suspensive (n $E sunt
21
3
#egimul de tran&it vamal,
#egimul de depo&it vamal,
Transformarea mrfurilor su+ control vamal,
"dmiterea temporar,
%erfec ionarea activ,
%erfectionarea pasiv.
"utoritatea vamal european are atri+u ii i dup acordarea li+erului de vam, urmrind
(n principal respectarea condi iilor specifice regimului vamal suspensiv acordat, fix,nd totodat
un termen limit pentru (nc-eierea respectivului regim. #egimul vamal suspensiv se consider
(nc-eiat atunci c,nd mrfurile primesc alt regim vamal. %rin autori&area regimurilor suspensive,
autoritatea vamal ( i asum mai multe riscuri, precum cel de su+stituire a +unurilor, de
sustragere sau dispari ie, de transformare i punere (n consum, (n mod fraudulos. Ae aceea,
acordarea unui regim suspensiv se face numai (n condi iile respectrii anumitor reguli.
#egimurile vamale suspensive se acord la cerere, cu precdere pentru excep iile de
restr,ngere a teritoriuiui vamal al $E, cum ar fi, de exemplu, &onele li+ere, porturile li+ere,
antrepo&itele vamale 4 toate acestea fc,nd parte din teritoriul geografic al $E 4 dar i pentru
opera iuni speciale ca, de exemplu, re4exportul, distrugerea sau a+andonarea +unurilor
noncomunitare. Aac +unurile aflate su+ regim vamal suspensiv sunt introduse definitiv pe
teritoriul vamal al $E, li se va acorda un regim vamal definitiv i vor fi supuse opera iunilor de
vmuire.
La trecerea prin punctul vamal al $niunii, +unurile care +eneficia& de un regim vamal
suspensiv sunt supuse unui control fi&ic. Lucrtorii vamali solicit, totodat, dou tipuri de
garan ii vamale3
21
Codul Vamal al Romniei, Regimuri suspensive si regimuri vamale economice, Sec iunea 1 Dispoziii
comune, !r. 1"7#1$
23
=aran ii fi&ice, pentru identificarea ulterioar a mrfurilor e antioane, mostre,
(nregistrarea numrului de serie, sigilarea autove-iculului de transport!6
=aran ii financiare, pentru a acoperi nivelul taxelor vamale i al altor taxe aplica+ile sau
c-iar a penalit ilor aferente (nclcrii regulilor impuse.
<dat cu efectuarea celor dou opera iuni, mrfurile sunt considerate a fi su+ supraveg-ere
vamal.
#egimul vamal suspensiv se solicit (n scris de ctre titularul opera iunii comerciale, iar
autoritatea vamal comunitar apro+ cererea numai (n ca&ul (n care poate asigura supraveg-erea
i controlul regimului vamal suspensiv. Titularul opera iunii suport c-eltuieli suplimentare
oca&ionate de acordarea regimului vamal suspensiv.
'n regimurile vamale suspensive pot fi plasate mrfuri indiferent de calitate, origine,
provenien , destina ie. /u se pot plasa (n regimuri vamale suspensive acele mrfuri care sunt
supuse unor interdic ii sau restric ii din motive de ordine sau moral pu+lic, de protec ie a
mediului (ncon*urtor, de ocrotire a valorilor na ionale, artistice, istorice sau ar-eologice.
5rfurile se plasea& (ntr4un regim de antrepo&it vamal sau (ntr4unul de admitere temporar, cu
condi ia ca ele sa rm,n (n proprietatea persoanelor din strintate pe toata durata regimului
respectiv.
#egimul vamal suspensiv se acord de +irourile vamale ale $E, prin emiterea unei
autori&a ii prin care se fixea& condi iile de derulare a regimului. "utori&a ia se acord
persoanelor *uridice care pot asigura derularea opera iunilor pe +a&a declara iei vamale i a
documentelor necesare identificrii mrfurilor respective, cu condi ia ca autoritatea vamal a $E
s fie (n masur s efectue&e supraveg-erea i controlul regimului vamal, a a cum reiese i din
cele pre&entate (ntr4un paragraf anterior.
<dat cu declara ia vamal pentru mrfuri supuse unui regim vamal suspensiv, titularul
opera iunii depune la +iroul vamal comunitar o garan ie vamal, care s asigure plata taxelor
vamale de import i a altor taxe, dac acestea se datorea&. Cuantumul garan iei este sta+ilit de
autoritatea vamal. Constituirea garan iei repre&int o o+liga ie pentru titularul opera iunii.
%relungirea termenului pentru care se (nc-eie regimul vamal suspensiv se face la cererea
expres i *ustificat a titularului opera iunii, cu apro+area autorit ii vamale a $E.
#egimul vamal suspensiv (ncetea& dac mrfurile plasate su+ acest regim primesc o alt
destina ie vamal sau un alt regim vamal. Aac regimul vamal nu (ncetea& (n condi iile anterior
27
men ionate, taxele vamale datorate se (ncasea&, din oficiu, de +irourile vamale comunitare, (n
+a&a unui act constatator, iar opera iunea se scoate din eviden a +iroului vamal al $E. Taxele
vamale se determin pe +a&a elementelor de taxare (n vigoare (n $E la data (nregistrrii
declara iei vamale pentru acordarea regimului suspensiv.
Aac se modific scopul avut (n vedere la acordarea regimului vamal suspensiv, titularul
acestui regim este o+ligat s solicite +iroului vamal (n eviden a cruia se afl opera iunea
acordarea unui alt regim vamal sau a altei destina ii vamale.
2.2.1 .egimul de tran!it vamal
#egimul de tran&it const (n transportul mrfurilor strine nevmuite de la un +irou vamal
la altul fr ca acestea s fie supuse plBii taxelor vamale Ci a msurilor de politic comercial, cu
o+ligativitatea ca astfel de transporturi s se efectue&e su+ supraveg-ere vamal.
22
<peraBiunea de tran&it presupune depunerea unei declaraBii sumare implic Ci
constituirea unei garanBii financiare cauBiune!6 autoritBile vamale pot exercita, totodat,
controale materiale sigilarea mi*loacelor de transport, controlul mrfurilor !
23
.
#egimul de tran&it vamal se consider (nc-eiat atunci c,nd mrfurile i documentele
corespun&toare sunt pre&entate la +iroul vamal de destina ie. Titularul regimului de tran&it este
o+ligat s pre&inte +iroului vamal de destina ie mrfurile (n stare intact, cu msurile de marcare
i sigilare aplicate, (n termenul sta+ilit de autoritatea vamal
27
.
Tran&itul comunitar se refer la circulaBia mrfurilor (ntre dou Bri mem+re ale $E6
exist dou situaBii diferite, dup cum e vor+a de mrfuri av,nd originea extracomunitar Ci care
se afl (n tran&it (ntre dou Bri $E trafic comunitar extern!, sau de mrfuri comunitare care
circul (ntre dou Bri $E trafic comunitar intern!.
/e0imul TI/ (Transit International par /oute)
12
22
Codul Vamal al Romniei, Regimuri suspensive si regimuri vamale economice, Sec iunea a 2%a
&ranziul ,!r. 11' #1$(
2'
Ibidem, Sec iunea 1 Dispoziii comune, !r. 1"8 #)$(
2)
Ibidem, Sec iunea a 2%a &ranziul ,!r. 11),
28
Ibidem$ "rt. 113 2! E +!
28
#egimul TI# permite circulaBia mrfurilor de origine comunitar sau non4comunitar pe
teritoriul Brilor semnatare ale ConvenBiei de la =eneva ConvenBia TI#!, cu condiBia ca
transportul s se fac fr trans+ordri, iar cel puBin o parte a itinerarului s se reali&e&e pe cale
rutier.
TI# are numeroase +eneficii strategice cum ar fi +eneficiile economice pentru rile
implicate sau (ncura*area comer ului regional i interna ional. %entru tran&itul interna ional al
mrfurilor transportate integral sau par ial pe cale rutier sunt reduse durata i costurile.
TI# facilitea& comer ul (n condi ii de siguran , iar mrfurile se deplasea& peste
frontierele interna ionale cu minim de interferen .
rile semnatare a conven iei TI# au +eneficii multilaterale, adic au acces (n 82 de rile
mem+re TI#.

2.2.2 .egimul de depo!it vamal
Aepo&itul vamal se poate utili&a atunci c,nd exist un decala* (n timp (ntre circulaBia
mrfurilor Ci comerciali&area acestora6 acest regim se aplic at,t la import, c,t Ci la export.
"ntrepo&itul vamal este locul agreat de autoritatea vamal, aflat su+ controlul acesteia, (n care
mrfurile pot fi depo&itate (n anumite condiBii. 'n antrepo&itul vamal, se pot depo&ita mrfurile
(nainte ca ele s fie supuse o+ligaBiei de plat a datoriei vamale sau a unor msuri de politic
comercial Ela import4 sau p,n la expedierea lor (n strintate E la export.
3a export, marfa aflat (n depo&it vamal este considerat din punct de vedere *uridic ca fiind
(n afara teritoriului vamal adic exportat!, c-iar dac, din punct de vedere fi&ic, aceasta n4a
prsit Bara de export. "vanta*ul acestei formule este faptul c marfa +eneficia& de toate efectele
fiscale ale regimului de export de exemplu, recuperarea TV"!.
!nrepoziul vamal poae *i+
Antrepozitul public
26
reprezin, anrepoziul vamal care ese disponi-il oric,rei
persoane penru depoziarea m,r*urilor.
Antrepozitul privat reprezin, anrepoziul vamal care ese rezerva depozi,rii
m,r*urilor de c,re de in,orul anrepoziului.
26
Ibidem, Sec iunea a '%a , !nrepoziarea vamal. , !r. 119,
2?
Aepo&itul vamal la export est utili&at, de regul, de ctre exportatorii care practic distri+uBia
direct, cei care constituie stocuri pentru v,n&area (n strintate, pentru livrrile eCalonate la
export etc.
3a import, depo&itul vamal este un regim suspensiv3 vama suspend aplicarea formalitBilor
de vmuire pentru o perioad determinat, la terminarea creia marfa, ieCind din depo&it, va primi
un alt statut. %oate fi utili&at de toate firmele ce reali&ea& opera iuni de import.
"re numeroase avanta*e3 dispun de stocuri, perceperea taxelor vamale i aplicarea msurilor
de politic comercial sunt suspendate p,n (n momentul ,,punerii (n consumT a mrfurilor, iar un
ultim avanta* este acela c (n ca&ul reexporturilor nu sunt percepute taxe vamale.
La import sunt admise toate mrfurile, cu unele excep ii 4mrfuri ce atentea& asupra snt ii
fi&ice sau morale. "plicarea msurilor fiscale i comerciale se face (n &iua ,,punerii (n consumT a
mrfurilor.
.
2.2., Transformarea mrfurilor su" control vamal
Transformarea su+ control vamal permite prelucrarea sau utili&area mrfurilor de origine
terB pe teritoriul vamal al unui stat fr plata taxelor vamale de import Ci fr aplicarea msurilor
de politic comercial, pentru a fi supuse unor operaBiuni care le transform felul sau starea
iniBial. %rodusele re&ultate, numite produse transformate, se introduc (n circuitul economic, cu
plata taxelor vamale de import.
2.2.1 Admiterea temporar
"dmiterea temporar este un regim suspensiv, care se aplic mrfurilor importate
admitere temporar propriu4&is!, celor de export regimul de retur!, precum Ci celor aflate (n
circuit internaBional regimul "T"!. 'n plus, exist dou ca&uri speciale de admitere temporar la
import3 mostrele Ci am+ala*ele.
#egimul de admitere temporar permite utili&area pe teritoriul #omaniei, cu exonerarea
total sau par ial a drepturilor de import i fr aplicarea msurilor de politic comercial, a
mrfurilor strine destinate a fi re4exportate (n aceea i stare, cu excep ia u&urii lor normale.
2>
"dmiterea temporar la import se aplic mrfurilor importate pentru o durat limitat (n
vederea utili&rii pentru activitBi comerciale determinate participare la t,rguri Ci expo&iBii,
(ncercri, demonstraBii etc.!, apoi av,nd loc un reexport. Ele +eneficia& de suspendarea total sau
parBial a taxelor care ar fi impuse (n cadrul unui regim definitiv.
CondiBia de +a& pentru utili&area acestui regim este ca mrfurile s nu sufere nici un fel
de prelucrare sau transformare Ci s fie reexportate (n aceeaCi stare , (n cadrul unui anumit termen
de exemplu, maximum doi ani, (n $E!.
/e0imul de retur se aplic mrfurilor care au fost exportate temporar Ci sunt reimportate6
la import acestea sunt scutite de taxele vamale Ci celelalte taxe specifice regimului comun.
%rocedura este mai simpl (n acest ca&, vama tre+uind totuCi s verifice dac mrfurile
reimportate n4au fcut o+iectul unei prelucrri (n strintate.
'n $E re0imul de retur se aplic mrfurilor care au fost exportate temporar Ci sunt
reimportate, fiind reintroduse (n spaBiul comunitar (ntr4un anumit termen, fr a suferi vreo
modificare, cu excepBia u&urii lor normale.
/e0imul %T% 4 temporar4 admission engl.! E este re&ultatul convenBiei vamale care
presupune acceptarea importurile temporare, cu scutire de taxe, precum Ci exporturile temporare,
li+ere de taxe la reimport. "cest regim vamal permite mrfurilor utili&ate temporar (n strintate,
cu oca&ia t,rgurilor Ci a expo&iBiilor, a misiunilor de prospectare, s fie reimportate fr plata
taxelor vamale.
%rodusele la care se aplic acest regim vamal sunt mostrele, materialele pentru
demonstraBii materialele profesionale sau cu caracter CtiinBific, filmele artistice pentru pre&entare
la festivaluri etc!.
"m+ala*ele urmea&, (n principiu, regimul mrfii conBinute Ci sunt impuse cu aceeaCi tax.
%entru am+ala*ele destinate unor utili&ri repetate, care circul (n mod regulat (n trafic
internaBional, se practic (ns, conform unei convenBii vamale din 19?2, admiterea temporar.
"cest regim se aplic am+ala*elor importate cu marf Ci care urmea& s fie reexportate, precum
Ci acelora importate fr marf, dar destinate unui reexport. #eexportul tre+uie s ai+ loc (ntr4o
perioad determinat (n $E, Case luni pentru am+ala*ele )pline. Ci trei luni pentru am+ala*ele
)goale.!.
5xonerarea partiala de taxe vamale
2:
'n ca&ul mrfurilor plasate su+ regim de admitere temporar cu exonerarea par ial de taxe
vamale, cuantumul taxelor vamale se (ncasea& (n propor ie de 3P din suma care se datora, dac
mrfurile ar fi fost importate. Cuantumul taxelor vamale se (ncasea& (n momentul depunerii
daclarar iei vamale.
Cuantumul se calculea& pentru fiecare lun (n care mrfurile se afl su+ regim de
admitere temporar, fr a putea dep i cuantumul datorat (n ca&ul (n care acelea i mrfuri ar fi
fost importate.
%entru mrfurile plasate (n regim de admitere temporar cu exonerare par ial de drepturi
de import i care, ulterior se import, cuantumul const (n diferen a dintre sumele repre&ent,nd
totalul taxelor vamale i cele (ncasate (n proportie de 3P.
5xonerarea total de taxe vamale
%rintre cele mai u&uale categorii de +unuri admise (n regim de admitere temporar cu
exonerare total de taxe vamale se numr urmatoarele3 material profesional, +unuri destinate a fi
pre&ente la expo&i ii, manifestri6 material pedagogic i tiin ific i material medico4c-irurgical.
"ctele necesare (ntocmirii formalit ilor vamale $niune pentru importul (n regim de
admitere temporar sunt3 factura proform 4 se (ntocme te de ctre exportator i (nso e te coletul
sau se furni&ea& de ctre importator6 cererea de autori&are a regimului de admitere temporar 4
se (ntocme te de ctre importator4 i autori&a ia de admitere temporar 4 se furni&ea& de ctre
importator.
'n ca&urile (n care +unurile intr temporar (n ar potrivit Conven iei Vamale pentru
admitere temporar a mrfurilor "T"!, (nc-eiat la 1ruxelles la ? decem+rie 19?1, la care a
aderat i #om,nia, carnetul "T" (nlocuie te cererea de autori&a ie, iar foaia de carnet volet!
completat ine loc de autori&a ie pentru acordarea regimului de admitere temporar.
Cererea de autori&are a regimului de admitere temporar se depune la +iroul vamal unde
se pre&int marfurile pentru vmuire i tre+uie sa cuprind toate elementele privind utili&area
mrfurilor, ca i locul unde se prevede folosirea mrfurilor admise temporar.
"utori&a ia de admitere temporar se eli+erea& de +iroul vamal la care a fost pre&entat
cererea.
C,nd o marf este am+alat (n mai multe colete este o+ligatorie depunerea unei liste de
colete indic,nd con inutul fiecrui colet 4 se (ntocme te de ctre exportator. Instrumentul de
29
garan ie financiar a taxelor vamale ex3 scrisoare de garan ie +ancar! 4 se furni&ea& de ctre
importator. Certificat de (nmatriculare i cod fiscal 4 se furni&ea& de ctre importator.
2.2.2 Perfec ionarea activ
#egimul de perfec ionare activ const (n supunerea, pe teritoriul #om,niei, la una sau
mai multe opera iuni de transformare sau prelucrare a3
5rfurilor strine destinate a fi re4exportate (n afara teritoriului vamal al #om,niei, su+
form de produse finite, fr a face o+iectul (ncasrii drepturilor de import sau al
msurilor de politic comercial 4 sistem cu suspendare6
5rfurilor importate, introduse (n circuitul economic, dac ele sunt exportate (n afara
teritoriului #om,niei su+ form de produse finite se efectuea& cu (ncasarea drepturilor
de import i restituirea acestora la efectuarea exportului 4 sistem de restituire!.
#egimul de perfec ionare activ se autori&ea& de Airec ia #egional Vamal (n a crei ra&
teritorial se afl sediul titularului opera iunii comerciale, (n +a&a unei cereri pentru acordarea
regimului de perfec ionare activ. Cererea tre+uie s cuprind elementele referitoare la derularea
opera iunii, precum i locurile unde este prev&ut ca aceste opera iuni sa fie efectuate.
'n regimul de perfectionare activa se pot face opera iuni de prelucrarea mrfurilor, inclusiv
monta*ul, asam+larea sau adaptarea lor la alte mrfuri6 de transformarea mrfurilor6 de repararea
mrfurilor, inclusiv remontarea (n forma ini ial i nu (n ultimul r,nd se pot face opera iuni pentru
utili&area unor mrfuri, care de i nu se gsesc (n produsele compensatoare, permit sau facilitea&
o+ inerea acestor produse, c-iar dac ele dispar total sau par ial (n timpul folosirii lor.
"cest regim vamal a fost introdus (n Comunitatea European (n anul 19:8. %entru a putea
+eneficia de acest regim, productorul tre+uie s o+ in o autori&a ie din partea autorit ii vamale
comunitare, prin care se fixea& modalit ile de control al opera iunilor de perfec ionare, precum
i durata de vala+ilitate a regimului. 'n urma perfec ionarii se o+ in, pornind de la produsele
originale, a a4numitele produse compensatorii, care se (mpart (n trei categorii3 produse principale,
produse secundare Ede euri, re&iduri etc.4 i pierderi opera ionale 4prin evaporare, scurgere,
topire etc.
32
Compensarea se poate face prin identitate 4produsul compensator este o+ inut pornind de la
produsul importat4 i prin ec-ivalare 4produsul compensator este o+ inut plec,nd de la o marf
ec-ivalent, respectiv cu acelea i caracteristici te-nico4comerciale ca i produsul importat.
5etodologia de reparti ie a mrfurilor de import produse compensatorii ine cont de pierderile
ce pot aprea, acestea fiind par iale mrfurilor de import care tre+uie distruse sau care dispar (n
cursul opera iunilor de perfec ionare activa. "ceast metodologie se efectuea& atunci c,nd este
necesar determinarea taxelor vamale de import percepute sau restituite.
#egimul de draQ4+acF este un regim vamal special, instituit cu scop fiscal. 'n cadrul acestui
regim se restituie total sau par ial taxele vamale de import percepute cu oca&ia introducerii unor
mrfuri (n circuitul economic al $E, cu condi ia ca acestea s fie re4exportate (n aceea i stare,
(ncorporate (n alte mrfuri sau transformate (n alte produse. 0e acord la solicitarea scris a
importatorilor exclusiv pentru mrfurile identifica+ile (n produsele ce fac o+iectul re4exportului,
cu condi ia existen ei posi+ilit ii de a se efectua controlul vamal (n orice moment. "utoritatea
vamal european poate sta+ili un ori&ont temporal (n care s derule&e opera iunea de re4export.
Taxele vamale vor fi restituite titularului regimului de draQ4+acF de catre vama care le4a
acordat, dup ce se va face dovada exportului mrfurilor printr4un +irou vamal intern al $E sau
de frontier, prin depunerea unei copii de pe A"$. Taxele vamale pot fi distri+uite si (n ca&ul (n
care exportatorul este altul dec,t importatorul, cu condi ia s se fac dovada c mrfurile de
export au constituit (n preala+il o+iectul regimului de draQ4+acF sau con in materii prime aflate
su+ inciden a acestui regim. Aac cererile de restituire a taxelor sunt depuse dup acordarea
Tli+erului de vamT la export, organele vamale comunitare nu vor mai accepta restituirea taxelor.
/e0imul de perfec ionare activ6 3o-n6ul activ
/e0imul cu suspendare pleac de la ideea c materiile prime, materialele etc. importate pentru
a fi (ncorporate (ntr4un produs finit nu fac dec,t s tran&ite&e teritoriul naBional, nefiind eligi+ile
pentru aplicarea regimului vamal comun6 astfel, ele +eneficia& de suspendarea plBii taxelor
legate de vmuire.
/e0imul de rambursare presupune faptul c operatorul importator face plata taxelor vamale
conform regimului comun, dar, dup prelucrare, poate solicita Ci va primi ram+ursarea plBii (n
proporBia pe care o au materiile importate (n valoarea produsului finit exportat.
2.2.3 Perfectionarea pasiv
31
%erfec ionarea pasiv permite exportul temporar de mrfuri comunitare (n afara
teritoriului vamal al $E, (n vederea supunerii acestor opera iuni de transformare sau de prelucrare
i ulterior a importului produselor astfel re&ultate, cu exonerarea total sau par ial de taxe
vamale de import. Exportul temporar este supus acelora i msuri de politic comercial care se
aplic i (n exportul definitiv de mrfuri. 'n $E, acest regim este reglementat prin mai multe
directive, el fiind re&ervat firmelor care ( i au sediul pe teritoriul vamal al $niunii.
La import, produsele re&ultate din perfec ionarea pasiv nu sunt impuse la valoarea lor
integral deoarece aceasta include i valoarea materiilor prime exportate anterior!, ci numai la
diferen a de valoare corespun&toare prelucrrii (n strintate. "stfel, (n $E, (n ca&ul
perfec ionrii pasive, se practic impo&itarea diferen iat a produselor compensatorii importate,
taxele vamale, taxele fiscale i parafiscale fiind percepute diferen iat.
/e0imul de perfec ionare pasiv6 3o-n6ul pasiv
%riveCte pe agenBii economici care export materiale Ci vederea prelucrrii lor (n strintate,
urm,nd s reimporte produsul finit. La import, aceste produse nu sunt impuse la valoarea lor
integral, (ntruc,t aceasta include Ci valoarea materiilor prime exportate anterior, ci numai la
diferenBa de valoare corespun&toare prelucrrii (n strintate taxare diferenBial!.
%ractic, taxarea diferenBial const (n deducerea din taxele calculate pentru produsele
finite a mrimii taxelor care s4ar fi ac-itat asupra materiilor exportate pentru prelucrare, dac
acestea din urm ar fi fost importate din Bara unde se reali&ea& operaBiunile de prelucrare.
%entru ca o vam s func ione&e (n parametrii c,t mai perfec i tre+ui s +eneficie&e de un
regim vamal eficient, iar $niunea ne arat ca acest lucru este posi+il. #egimurile vamale definite
i cele suspensive a*ut la o mai +un func ionare at,t c,t prive te exportul, c,t i importul.
Codul Vamal Comunitar este instrumentul prin care se aplic regimurile vamale definite i
cele suspensive, astfel se reglementea& tratamentul +unurilor (n func ie de destina ie, sta+ilind
(ncadrarea tarifar i o+ inerea unui regim vala+il definitiv sau suspensiv i apro+area +unurilor
(n vederea li+erei circula ii (n spa iul comunitar dup acordarea Tli+erului de vamT.
32
CAPITOLUL ,
&muirea mrfurilor
3.1 "specte generale ale vmuirii mrfurilor
3.1.1 %rocedura de vmuire
3.2 I/T#"0T"T
3.2.1 Caracteristici generale ale I/T#"0T"T4ului
3.2.2 <+iectivele I/T#"0T"T
3.2.3 E$#<0T"T
3.3 <pera iunile vamale
3.3.1 Vmuirea mrfurilor de import4export (n $niunea European
3.3.2 Aeclara ia vamal
,. &muirea mrfurilor
33
Vmuirea mrfurilor este o activitate important (n comerBul internaBional, cu incidenBe
asupra alegerii unei anumite strategii logistice. "stfel, capt o atenBie special la nivel naBional,
regional 4de exemplu $niunea European4, dar i la nivel internaBional 4<rgani&aBia 5ondial a
ComerBului Ci alte organi&aBii Ci instituBii.
,.1 Aspecte generale ale vmuirii mrfurilor
<pera iunile de vmuire a mrfurilor se reali&ea& cu a*utorul unor formalit i la importul
i la exportul lor. 'n general, opera iunea de vmuire se efectuea& (ntr4un punct vamal de care
difer ca locali&are (n func ie de tipul de transport utili&at. 'n reali&area opera iunilor de vmuire
se utili&ea& mai multe documente generale i documente specifice.
Aocumentele generale cuprind codul vamal, regulamentul vamal, tariful vamal i
procedurile vamale
24
.
Aocumentele specifice necesare opera iunilor de vmuire au (n componen a lor 3
certificate de origine, certificate sanitare, politici de asigurare pe timpul transportului, lista
coletelor, iar uneori cuprinde i facturi consulare. 'n afara acestor documente de +a& mai este i
factura comercial. Ea con ine denumirea mrfurilor, costul am+ala*elor, pre ul,costul
transporturilor (n afara grani ei, etc. i se folose te pentru calculul valorii care se va men iona (n
declara ia vamal.
Te-nica vmuirii mrfurilor repre&int un ansam+lu de procedee, mi*oace, te-nici,
metode, reglementri interne i interna ionale prin care se reali&ea& verificarea corectitudinii
intrrilor iG sau ie irilor de mrfurilor din ar. "ceast te-nic se poate limita doar la verficarea
documentelor sau mi*ocului de transport sau a unit ii de (ncrctur.
Titlul de transport este important (n controlul vamal deoarece cuprinde denumirea
mrfurilor. Titlul de transport este esen ial (n (nc-eierea unui contract de transport i poart nume
diferite, (n func ie de modalitatea de transport Ede exemplu 3 scrisoare de transport maritim,
fluvial, aerian, scrisoarea de trsur (n transportul feroviar, lista sacilor poCtali pentru trimiterile
prin poCt etc.
'n vmuirea mrfurilor un rol important (l are i regimul vamal, care indica, pe de o parte
dac i unde vor fi pltite taxele vamale, iar pe de alt parte dac i (n ce condi ii marfa va fi
2>
Vei&i capitolu 1. %olitica vamal
37
supus controlului vamal. #egimurile vamale sunt de dou feluri, i anume definite i
suspensive
25
.
,.1.2 Procedura de vmuire
%rocedura vamal repre&int ansam+lul formalitBilor necesare pentru vmuirea
mrfurilor, aceasta se face pentru export sau pentru import.
%revede termene de am,nare a vmuirii foarte scurte Ci utili&area documentului
administrativ unic A"$!. Aeclarantul tre+uie s furni&e&e totodat un anumit numr de
documente anexeGde (nsoBire a declaraBiei. %rocedura poate fi ori (n manier scris, ori
informati&at.
Aocumentele de (nsoBire a declaraBiei vamale sunt3
4 factura comercial care conBine toate informaBiile esenBiale care figurea& (n declaraBie Ci
definesc natura legturii contractuale dintre cumprtor Ci v,n&tor6
4 titlurile de transport conosament, scrisoare de transport aerian, foaie de parcurs! care
releva condiBiile de transport pltit sau nepltit!
4 lista de colisa* care permite verificarea mrfurilor de ctre destinatar, transportator sau
vam6
4 alte documente care se pot dovedi necesare3 licenB de importGexport, certificate de
origine, sanitare sau fitosanitare, certificate de circulaBie, AV1 pentru importuri mai mari
de 3222U.
'n interesul su, declarantul tre+uie s veg-e&e la conformitatea acestor documente pentru
a nu (nt,r&ia inutil termenele vmuirii. Exportatorul tre+uie Ci el s furni&e&e toate documentele
solicitate de clientul su.
<ricare ar fi operatorul (n cau&, orice marf importat sau exportat este vmuit dup
niCte modalitBi precise. AefiniteGinstituite de ctre autoritBile vamale, procedurile vamale
informea& despre regimul vamal atri+uit mrfurilor export simplu, introducere (n consum, etc.!
Ci permit eventualul control. /u tre+uie confundate cu conduita vamal care const (n operaBiunea
de transport Ci care impune, (nc de la sosirea mrfurilor pe teritoriul vamal al ComunitBii, o
expediere ctre cel mai apropiat +irou vamal Ci depunerea unei declaraBii sumare (nainte de
2:
Vei&i capitolul 2. #egimul vamal
38
descrcarea total. 'n transportul maritim, manifestul (ntocmit (n funcBie de port Ci categorie de
cal este remis autoritBilor vamale (ntr4un termen de 27 ore de la sosirea (n port a navei
except,nd duminicile Ci sr+torile legale!. "ceast operaBiune este (n general efectuat de un
agent maritim sau comandantul navei. %entru transportul aerian, manifestul este de asemenea
(ntocmit Ci comunicat vmii odat cu sosirea aeronavei. 'n sf,rCit, (n transportul terestru,
conductorul furni&ea& un document de transport cu titlu de declaraBie sumar.
7bli0aiile procedurii de vmuire se regsesc la nivel documentar Ci logistic
7bli0aiile documentare 4 Aeclarantul ataCea& declaraBiei (ntocmite pe un formular
specific, A"$ Aocumentul "dministrativ $nic!, documente anexe ca factur, list de colisa* Ci,
dup ca&, un certificat sanitar sau fitosanitar, un certificat de origine sau circulaBie, documente
privind controlul comerBului exterior, etc. 'n ca&ul (n care anumite documente o+ligatorii nu pot fi
ataCate declaraBiei, serviciul vamal admite c declaraBia este complet dac declarantul se
anga*ea& su+ garanBia A7: s (ntocmeascGpre&inte ulterior documentele lips. Lic-idarea A7:
tre+uie s intervin (ntr4un termen de la o lun p,n la 7 dup (ntocmirea lui, durat sta+il Ci
definitiv, (n afar de ca&urile de prelungire excepBional necesar evalurii valorii (n vam. 'n
ca&ul (n care (ntreprinderea (Ci d (n antrepri& operaBiunile, aceste o+ligaBii documentare,
indiferent de costul lor, dau naCtere uneori (nt,r&ierilor privind vmuirea datorate unei lipse de
coordonri (ntre firm Ci declarantul su documente comerciale care nu au parvenit
declarantului! sau a unei suprasolicitri a acestuia din urm.
7bli0aiile la nivel lo0istic 4 5rfurile sunt expediate ctre un +irou vamal unde sunt
remise A"$ Ci documentele anex. "legerea acestui +irou nu este tocmai aleatoare, ci Bine cont
de situarea geografic Ci competenBa funcBional. Aepunerea se efectuea& deci la +iroul de
plecare sau de destinaBie cu condiBia s fie competent. Aup acest criteriu, se disting dou
categorii de +irouri vamale3
4 +irouri speciali&ate pentru anumite categorii de mrfuri produse petroliere, de exemplu!
sau pentru aplicarea unor reglementri particulare6
4 +irouri general, cele mai numeroase, pentru toate operaBiunile Ci mrfurile, cu excepBia
celor care revin +irourilor speciali&ate.
"ceast regul de distingere a +iroului vamal se aplic cu o anumit flexi+ilitate pentru a
o adapta organi&rii (ntreprinderilor Ci modalitBilor particulare de v,n&are. TotuCi, la export,
declaraBia va fi depus (n statul mem+ru unde este sta+ilit exportatorul. La nivel logistic, trecerea
3?
pe la +iroul vamal prelungeCte termenul de expediere a mrfurilor. Timpul cerut pentru vmuire
atinge (n general 74? ore la export, cu condiBia ca declarantul s dispun de toate elementele
necesare declaraBiei i 27 ore la import.
'n ca&ul (n care vama doreCte s efectue&e un control fi&ic al mrfurilor, termenul se
mreCte mai ales datorit (ntreruperii de (ncrcare. #e&ult o (nt,r&iere (n punerea la dispo&iBie
sau la expediere a mrfurilor Ci un cost de transport mai crescut din motiv de imo+ili&are a
mi*locului de transport la +iroul vamal.
8uncionarea procedurii de vmuire la export 4 'nc de la sosirea mrfurilor la +iroul
vamal, o declaraBie (n detaliu (ntocmit pe filele 1, 2, 3 ale A"$ este depus cu documentele
anexe3 factur, list de colisa*, declaraBie de export sau licenB dac produsul face o+iectul unui
control al comerBului exterior. Aup (ndeplinirea acestor formalitBi, (n afar de verificare,
serviciul vamal remite exemplarul A"$ privind exportul pe care (ntreprinderea (l foloseCte (n
conta+ilitate ca document *ustificativ pentru exonerarea TV" Ci acord li+erul de vam mrfurilor
care sunt atunci expediate. 'n ca& de aCteptare (n vederea (m+arcrii, acestea sunt admise (ntr4o
maga&ie Ci spaBiu de depo&itare (n vederea exportului prin pre&entarea unui exemplar al
declaraBiei de export pentru o durat care s nu depCeasc ?2 &ile de la &iua (ndeplinirii
formalitBilor vamale de export pentru produsele exportate sau reexportate i 18 &ile de la
depunerea declaraBiei sumare pentru mrfurile (n regim de tran&it.
"erularea procedurii de vmuire la import 4 < declaraBie (ntocmit pe filele ?, >, : ale
A"$ tre+uie depus cu documentele cerute (ntr4un termen de 27 ore except,nd duminicile Ci
sr+torile legale! de la sosirea mrfurilor la +iroul vamal sau (n locurile desemnate de ctre
autoritBile vamale. Aac acest termen nu poate fi respectat, mrfurile sunt depuse (n maga&ii sau
(n spaBii de depo&itare temporar. "ceast depo&itare se operea& pe +a&a unei declaraBii sumare
documentul de transport internaBional este de a*uns, (n general! (ntr4un termen de o &i de la
sosire. Ae la data depunerii declaraBiei sumare, durata de depo&itare (n antrepo&it este limitat la
78 &ile pentru mrfurile expediate pe cale maritim i 22 &ile pentru celelalte ca&uri.
'n ca&ul (n care vama consider declaraBia accepta+il +iroul competent, form
corespun&toare a documentului, pre&enBa tuturor documentelor cerute! trece la (nregistrarea ei.
Aeclarantul este atunci legat de administraBia vamal, (ntruc,t aceast declaraBie nu poate fi
modificat. "ceasta face o+iectul3
4 unei admiteri pentru conformitatea cu eli+erarea +onului de ridicare6
3>
4 sau al unui control care poate fi documentar sau poate lua forma unei verificri a
mrfurilor.
'n ca&ul (n care vama constat o diferenB (ntre mrfurile Ci elementeleGdatele declaraBiei,
le comunic declarantului care este invitat s accepte aceste constatri Ci urmarea
contravenBional de litigiu!. 'n ca& contrar, exist dou situaBii3
4 contestare asupra elementelor uCor identifica+ile greutate, volum, de exemplu! 4 serviciul
verific toate mrfurile ceea ce d naCtere unui proces4ver+al de sec-estru Ci se continu
cu contenciosul vamal.
4 contestare asupra speciei, originii sau valorii mrfurilor 4 se efectuea& un ar+itra* de ctre
Comisia de Conciliere Ci Experti& Vamal CCEV!. Aac una dintre cele dou prBi
contest conclu&iile comisiei, procesul se aduce (n faBa tri+unalului.
#rocedura efectuat n scris sau informatizat4 (n anumite +irouri (nc neec-ipate cu sistemul
0<;I sistemul informatic pentru prelucrarea c-eltuielilor internaBionale!, procedura se
efectuea& (n scris. Aup (nregistrare Ci eventualul control al declaraBiei, marfa poate fi ridicat.
%rocedura informati&at repre&int mai mult de *umtate din operaBii. Ea permite
declarantului (nBelegerea propriei declaraBii prin intermediul unui calculator, Ci a al unei liste
codate. 0istemul efectuea& un control Ci apoi afiCea& Vdevi&ulW operaBiei3 suma c-eltuielilor de
ac-itat, documente de pre&entatG(ntocmit.
AeclaraBia va primi validarea declarantului, ceea ce ec-ivalea& cu (nregistrarea acesteia.
AeclaraBia este atunci datat Ci supus controlului vamal3 controlul fi&ic al mrfurilor circuitul
1!, controlul documentelor circuitul al 24lea! sau acordarea li+erului de vam circuitul al 34lea!.
%rocedurile simplificate de vmuire pot fi3
#rocedura declaraiei simplificate (#")) permite importatorului s dispun de marf (n
cele mai +une termene fr s aCtepte ca toate formalitBile vamale s fie efectuate.
AeclaranBii depun o declaraBie incomplet A0I la import, AE0 la export pe care le
completea& cu o declaraBie glo+al complementar. <peratorii au totodat posi+ilitatea
de a furni&a informaBiile necesare vmii (nainte de sosirea mrfurilor Ci de a accelera
astfel eventualele teletransmisi.
#rocedura de vmuire la domiciliu (#V") permite reali&area operaBiunilor de vmuire (n
sediile (ntreprinderilor 27 - din 27, > &ile din >, fr informarea preala+il a serviciului
3:
vamal except,nd mrfurile plasate su+ sigiliu la import i mrfurile cu exporturi
aprecia+ile sau mrfurile aflate su+ regim economic.
AeclaraBiile su+ form de A"$ incomplet sunt simplificate AI0 sau A"0!. #egulari&area
intervine apoi su+ forma unei declaraBii glo+ale complementare.
%rocedura de vmuire la domiciliu remarc3 (ntreprinderile +eneficiare de procedur de
vmuire la domiciliu sunt o+ligate s4Ci constituie maga&ii Ci arii de depo&itare temporar
5"AT! unde mrfurile vor fi depuse. /u se cere nici o garanBie.
#rocedura de vmuire express simplific vmuirea expedierilor reali&ate (n particular de
casele de expediBie. Este folosit pentru a pune (n aplicare posi+ilitBile EAI sc-im+uri de
date informati&ate!, mai ales la import. "ceast procedur poate fi totodat utili&at (n
mod scris.
La activitatea de vmuire pot participa organele vamale6 importatorii, exportatorii sau
repre&entan ii legali ai acestora (n cadrul opera iunilor de export i import6 transportatorul de
tran&it (n ca&ul operaBiunilor de tran&it Ci de trans+ordare de mrfuri6 declaranBii vamali, Ci
anume persoane fi&ice Ci *uridice, specifice fiecrui regim vamal (n parte, implicate (n alte
operaBiuni de trecere a frontierei (n afara celor clasice de comerB exterior.
Comisionarul n vam este un intermediar speciali&at care are rolul de a3
(ndeplini, (n numele Ci pe contul exportatorilorG importatorilor declararea (n detaliu a
mrfurilor prin depunerea la autoritBile vamale a declaraBiei scrise pentru importul,
exportul, tran&itul, depo&itarea Ci alte operaBiuni de vmuire6
pre&entarea mrfurilor declarate la controlul vamal6
ac-itarea la vam a drepturilor cuvenite.
Li+erul de vam poate fi acordat (n scris sau su+ form electronic. 'n scris, dup pre&entarea
documentelor care s ateste plata datoriei vamale, (n ca&ul (n care au fost (ndeplinite condiBiile
cerute de lege Ci au fost efectuate formalitBile vamale. 0u+ form electronic, (n urma aplicrii
unei proceduri simplificate de vmuire Ci a unei proceduri informatice de plat electronic a
datoriei vamale.
'n cadrul procedurii de vmuire exist trei elemente importante care definesc statutul vamal
al unei mrfi, i anume 3
Valoarea (n vam,
%o&i ia tarifar,
39
<riginea mrfurilor.
Valoarea n vam
Este un element c-eie pentru aplicarea de msuri Ci mai ales pentru aplicarea taxelor
vamale. Valoarea (n vam a*ut la constituirea de garanBii (n cadrul regimurilor vamale Ci la
aplicarea eventual a unor msuri de control pentru comerBul exterior de la 1 ianuarie 1999
4calculul lic-idrii vamale
29
!.
Valoarea (n vam la import
32
este calculat (n dreptul locului la introducere (n cadrul $E,
i re&ult din valoarea tran&ac iei, adic a sumei din factura emis de furni&or, la care se adaug
sau se scad anumite elemente.
Aeterminarea valorii de tran&ac ie se face prin 3 nume deducti+ile dac sunt distincte!,
nume de adugat dac sunt de*a incluse (n pre !, c-eltuieli ulterioare importului transport,
asigurare, lucrri, instalri, monta*!, taxe vamale, alte taxe Ci c-eltuieli cu li+erul de vam, i
comisioane de cumprare.
Valoarea (n vam la export este nesupus taxelor, la locul de ieCire de pe teritoriul
naBional, fiind doar supus c-eltuielilor (n ca& de transport p,n la frontier. "stfel, valoarea (n
vam varia& (n funcBie de modalitatea de transport utili&at3
4 Valoare declarat6
4 Transport pe cale maritim6
4 Transport pe cale terestrGfluvial, transport pe cale aerian6 ,
4 0um ;<1, port de (m+arcare convenit6
4 0um A";, franco la frontiera de exemplu france&!6
4 0um ;C", aeroportul de plecare.
#ozi ia tarifar
%o&iBia tarifar este o denumire atri+uit fiecrui produs (n parte (n funcBie de caracteristicile
definitorii prin intermediul tarifului vamal comun, su+ form de nomenclatur 12 cifre Ci o
liter!. "ceasta poate fi completat de un cod comunitar adiBional C"C<! (n ca&ul (n care
reglementarea cere acest lucru.
0tructura nomenclaturii
31
(n ordinea importan ei ei este urmtoarea 3
29
=-eorg-e 1descu, Valoarea (n vam a mrfurilor de import edi ia a II4a! Ereglementri i comentarii, Editura
Lumina Lex, 1ucure ti, 2222, p.1?
32
#egulamentul Comunitar, 1227G:2
31
Codul Vamal al #om,niei, "rt. 39
72
sistemul armonizat
91
4 reuneCte 92P din comerBul mondial. 'ntreprinderea (ncepe prin
determinarea po&iBiei produsului (n sistemul armoni&at, printre 8219 po&iBii.
nomenclatura combinat
99
4 este folosit pentru necesitBile comerBului intracomunitar Ci
permite ela+orarea de statistici (n cadrul $E.
tariful comunitar inte0rat 4 permite integrarea regulamentelor comunitare specifice
importului.
coduri comunitare adiionale 4 sunt folosite pentru anumite produse (n scopul integrrii
reglementrii neincluse (n tariful comunitar integrat.
nomenclatura 0eneral a produselor 4 este utili&at pentru statisticile naBionale.
nomenclatura vmuirii produselor 4 este folosit pentru indicarea reglementrilor Ci
nivelului taxelor naBionale.
Aeterminarea po&iBiei tarifare este indispensa+il pentru fixarea taxelor vamale ca Ci
pentru controlul comerBului exterior. /umrul po&iBiei tarifare poate fi cutat (n tariful vamal Ci va
permite ulterior consultarea pe microfiCe a reglementrii aplica+ile produsului.
7ri0inea mrfurilor
<riginea este o informaBie necesar (n cadrul aplicrii tratamentului diferenBiat al produselor.
<riginea permite determinarea3
nivelul taxelor de import6 statisticile de comerB exterior sta+ilite (n funcBie de criterii geografice6
aplicarea de reglementri particulare Ci punerea (n practic a politicilor comerciale tratament
preferenBial generali&at, acordul CEEG"EL0, etc.!6
noBiunii comune de origine.
0tatele mem+re ale $E au adoptat o definiBie comun (n scopul asigurrii unei aplicri
uniforme a reglementrilor vamale Ci (n particular, a tarifului exterior comun TEC!.
1unurile o+Binute (n totalitate (ntr4o singur Bar sunt originare din acea Bar. Este ca&ul,
de exemplu, produselor minerale Ci vegetale provenite de pe teritoriul naBional al unei Bri, al
animalelor nscute Ci crescute (n Bara respectiv. Except,nd aceste ca&uri simple, +unurile
transformate care suport transformri presupun deseori contri+uBia mai multor Bri la stadii
diferite de fa+ricaBie sau elementeGmaterii prime importate de origine variat.
37
"stfel c un +un
(n producBia cruia au intervenit materii prime din 2 sau mai multe Bri este originar din Bara unde
a avut loc ultima transformare su+stanBial, *ustificat din punct de vedere economic, efectuat
32
Ibidem$ "rt. 7:
33
Ibidem$ "rt. 78
37
#egulamentul :22G?:, "rt. 7
71
(ntr4o (ntreprindere ec-ipat corespun&tor Ci care a reali&at fa+ricarea unui nou produs sau un
stadiu important al procesului de fa+ricaBie
38
.
<rigine preferenBial
3?
4"numite acorduri (ntre $E Ci o Bar sau un grup de Bri presupun
definiBii preferenBiale ale originii. "ceste acorduri permit punerea (n aplicare a relaBiilor
privilegiate prin acordarea de niveluri de taxe reduse Ci consider,nd ca origine Bara unde a avut
loc ultima transformare suficient. E necesar atunci ca po&iBia tarifar a produsului iniBial s
difere de cea a produsului o+Binut primele 7 cifre!. Tre+uie totuCi notate anumite excepBii de la
aceast regul.
"tri+uirea originii se face (n 2 condiBii3
tre+uie *ustificat originea printr4un Vcertificat de origineW a crui form poate varia.
"ceste certificate se emit de ctre camerele de comerB, serviciile vamale strine, sau orice
alt organism a+ilitatGcompetent.
produsele originare tre+uie transportate direct din Bara de origine ctre Bara de destinaBie,
fiind admise trans+ordarea Ci antrepo&itul vamal (n Brile de tran&it. #emarc3 +unurile
puse (n circulaBie deCi recunoscute ca produse comunitare care pot circula li+er pe
teritoriul $E, nu4Ci pierd originea iniBial care continu s fie menBionat (n declaraBia
vamal Ci documentele comerciale.
,.2 I%T.A#TAT
I/T#"0T"T este sistemul de colectare a datelor statistice (n comerBul cu +unuri (ntre
statele mem+re ale $niunii Europene, dup ce au fost desfiin ate +arierele vamale dintre aceste
state. "cest sistem funcBionea& din data de 1 ianuarie 1993 odat (nfiinBarea %ieBei $nice Ci a
(nlocuit declaraBiile o+iCnuite de comerB ca fiind sursa comerBului statistic (n $niunea European.
'n #om,nia, sistemul I/T#"0T"T a devenit opera ional din 1 ianuarie 222>, o dat cu intrarea
(n $.E.
0istemul I/T#"0T"T are la +a&a o serie de regulamente comunitare.
3>
"ceste
regulamente comunitare sunt utili&ate pentru a fundamenta politicile comunitare (n domeniul
38
Ibidem, "rt. 8
3?
Codul Vamal al #om,niei, "rt. 87488
3>
-ttp3GGQQQ.intrastat.roGdiScri.p-p,
72
politicilor vamale, dar i (n alte politici cum ar fi cele economice sau monetare. Ele determin
cota +ugetului comunitar care (i revine fiecrui stat comunitar. #egulamentele comunitare stau la
+a&a calcului indicatorilor macroeconomic care eviden ia& evolu ia economic i social a unei
ri.
,.2.1 Caracteristici generale ale I%T.A#TAT6ului
,5
I/T#"0T"T4ul are cerinBele Ci implicaBii ce sunt egale pentru toate statele mem+re $.E.
%artea esenBial din contul +alanBei de plti a 1ncii Centrale Europene sunt statisticile de comerB.
Ele sunt considerate un factor important (n performan ele economice ale $.E. Aatele statistice
sunt folosite de departamentele guvernamentale pentru a putea sta+ili mai uCor politicile
comerciale Ci iniBiativele din noile &one comerciale.
'nainte de crearea %ieBei $nice a $.E., toate datele din comerBul cu +unuri (ntre rile
mem+re Ci cele nemem+re erau colectate (n sisteme administrative. <dat cu introducerea %ieBei
$nice, informaBiile statistice din comerBul cu alte state mem+re nu au mai fost adunate ca o parte
component a sistemelor importGexport, astfel I/T#"0T"T4ul a fost introdus pentru a (nlocui
sistemele administrative.
I/T#"0T"T4ul repre&int formularul de raport o+ligatoriu pentru firmele care sunt
supuse TV"4ului Ci care reali&ea& comerBul cu +unuri cu alte state mem+re $.E., dac profitul
din sc-im+ul cu +unuri a depCit suma de un milion de euro (n anul anterior. 'n acest raport, at,t
volumul de profit la export c,t Ci cel de la import sunt luate (n calcul separat. Aac o firm supus
pre&entrii raportului I/T#"0T"T nu a reali&at nici un sc-im+ de +unuri cu una din statele
mem+re $.E. (n perioada conta+il, este pre&entat (n raport cu &ero.
#apoartele I/T#"0T"T tre+uie pre&entate la <ficiul 0tatistic din Bara de origine a firmei
av,nd o +a& lunar Ci p,n (n a &ecea &i a lunii urmtoare din perioada conta+il. Aac o firm
nu reuCeCte s pre&inte raportul (n timpul sta+ilit este impus o amend. #aportul I/T#"0T"T
cuprinde urmtoarele date3 descrierea detaliat a +unurilor, (ncadrarea tarifar a +unurilor, Bara de
origine a +unurilor, codurile de tran&acBie, condiBia de livrare I/C<TE#50, numele, adresa Ci o
cale de contact a exportatorului sau a importatorului.
%entru sistemul I/T#"0T"T autoritBile vamale furni&ea& date autoritBilor naBionale
3:
Ibidem
73
institutelor naBionale de statistic! despre ieCirile Ci sosirile +unurilor.
"utoritBile naBionale au responsa+ilitatea de a aduna urmtoarele date3
+unurile comerciali&ate
valoarea +unurilor
cantitatea +unurilor
perioada de referinB
natura tran&acBiei
ieCirile Ci intrrile mrfurilor (n Bar
numrul de identificare alocat prBii responsa+ile cu furni&area informaBiilor
0tatisticile comunitBii acoper o categorie mare de +unuri (n ceea ce prive te comerBul
extern Ci cel (ntre statele mem+re $.E. < parte din aceste +unuri sunt acoperite de statisticile la
antrepo&ite.
Teritoriu statistic al ComunitBii cuprinde (ntreg teritoriul $.E. cu excepBia
departamentelor france&e (ndeprtate de graniBele sale, asta (nsemn,nd ca =reenland, insulele
Canare, Ceuta Ci 5elilla sunt excluse din teritoriul statistic, (n timp ce insulele 5adeira Ci "&ore
ce Bin de %ortugalia Ci insulele 1aleare ce Bin de 0pania sunt incluse (n teritoriul statistic $.E. (n
care se aplic I/T#"0T"T4ul.
,.2.2 O"iectivele I%T.A#TAT
<+iectivele I/T#"0T"T sunt acelea de3
a defini clar prioritBile pentru a indica care lucrri vor fi sau nu posi+ile Bin,ndu4se cont
de resursele care sunt disponi+ile6
a satisface exigenBele politicilor comunitare Ci de adapta informaBia statistic conform
necesitBilor consumatorilor6
a asigura o comunicare normal i regulat (ntre serviciile Comisiei, ca utili&atori politici
al statisticilor comunitare, Ci furni&ori (n cadrul sistemului statistic comunitar, de care
depinde punerea la dispo&iBie a datelor6
de a reduce la maxim sarcina care apas persoanele interogate6
a organi&a, (ntr4un mod c,t mai eficace activitBile necesare pentru atingerea scopurilor
producBiei, proiectelor importante, cu privire la infrastructur sau sectoare, va fi pus la
punct prin te-nicile de gestiune a proiectelor6
de a proceda astfel (nc,t statisticile comunitare s fie compara+ile cu cele din alte &one ale
77
lumii, Bin,nd cont de normele apro+ate de organi&aBiile internaBionale competente.
a cerceta continuu mi*loacele de ameliorare a calitBii (n privinBa actuali&rii! statisticilor
comunitare Ci uniformi&are a normelor Ci a pertinenBei6
a supraveg-ea procesul de furni&are a datelor pentru o+Binerea celui mai +un raport cost G
eficacitate posi+il6
,.2., +U.O#TAT
E$#<0T"T este <ficiul 0tatistic al ComunitBilor Europene cu sediul ia Luxem+urg, care
(mpreun cu Comitetul director de informaBie statistic, este (nsrcinat de aplicarea programului
statistic comunitar, Ci anume3
4 de a ela+ora un ansam+lu de norme Ci metode care permite producerea statisticilor
imparBiale, fia+ile, pertinente Ci a unui +un raport cost4eficacitate,
4 conform principiilor de difu&are a statisticii comunitare, de a le face accesi+ile,
organelor comunitare, guvernelor statelor4mem+re, operatorilor sociali Ci economici,
mediilor academice Ci pu+licului, (n generat, (n vederea formulrii, aplicrii, urmrii Ci
evalurii politicilor comunitare.
E$#<0T"T activea& conform principiilor independenBei CtiinBifice, fia+ilitBii,
o+iectivitBii, pertinenBei, raporturilor cost4eficacitate, confidenBialitBii statistice Ci transparenBei.
E$#<0T"T adun datele colectate de ctre instituBiile statistice naBionale ale celor 18 Bri4
mem+re Ci (n unele domenii activitBi! din ElveBia, 0tatele $nite ale "mericii Ci Haponia. El
supraveg-ea& comparata $itate a datelor informaBiei! folosind o metodologie armoni&at (ntre
instituBii. E$#<0T"T sta+ileCte programele statistice multianuale (n cola+orare cu direcBiile
generale ale Comisiei Europene Ci instituBiile naBionale de statistic ale B,rilor mem+re.
%rogramul statistic este axat, (n special, asupra sectoarelor relevante ale politicilor
comunitare. "cestea, fiind puternic de&voltate, acoper aproape toate domeniile statisticii.
0tatisticile comunitare sunt (mprBite (n 9 teme3
4 statistic general, inclusiv statistica regional6
4 economie Ci finanBe6
4 populaBie Ci condiBii sociale,
4 industrie, comerB Ci servicii6
4 agricultur Ci pescuit6
4 comerB exterior6
4 transport6
78
4 mediul (ncon*urtor Ci energie6
4 cercetare4de&voltare.
'n momentul aderrii #om,niei la $.E., (n ca&ul unui import sau export cu o alta Bara
mem+r $.E., declaraBia vamal o+ligatorie se va (nlocui cu declaraBia statistic.
%entru operaBiunile de export4import cu parteneri din afara $E, prelucrarea informaBiilor
referitoare la statistica de comerB exterior se face de ctre oficiile sau institutele naBionale de
statistic ale fiecrei B,ri din $E, pe +a&a datelor extrase din declaraBiile vamale. La nivelul $E
aceste date (mpreun cu cele referitoare la sc-im+urile intracomunitare! se centrali&ea& de
E$#<0T"T <ficiul de 0tatistic al ComunitBilor Europene!.
'ntruc,t (n interiorul $E nu se efectuea& vmuirea mrfurilor, colectarea informaBiilor
statistice referitoare la comerBul cu +unuri (ntre statele mem+re se face pe +a&a declaraBiilor
statistice o+ligatorii ale agenBilor economici din Brile $E, (n cadrul sistemului I/T#"0T"T.
%regtirea Ci implementarea sistemului I/T#"0T"T (n #om,nia se +a&ea& at,t pe legislaBia
european, c,t Ci pe legislaBia naBional.
'n vederea (ntocmirii declaraBiilor statistice, oficiileGinstitutele naBionale de statistic din
fiecare Bar mem+r a $E ela+orea& Ci pun la dispo&iBie agenBilor economici gratuit, (n sistem
informatic, sau pe suport de -,rtie, formularele care tre+uie completate.
'n $E este considerat declarant orice persoan fi&ic sau *uridic, pltitoare de impo&ite,
care (nc-eie un contract comercial cu un partener strin, av,nd ca o+iect livrarea sau ac-i&iBia
intracomunitar de mrfuri Ci care derulea& efectiv acest contract.
AeclaraBia statistic se depune at,t pentru livrri c,t Ci pentru ac-i&iBii intracomunitare,
inclusiv pentru cele (n contrapartida, indiferent de tocul (n care (Ci au sediul v,n&torul Ci
cumprtorul.
AeclaraBiile statistice nu se (ntocmesc pentru3
4 +unurile introduse sau scoase din Bar de persoanele fi&ice ca Ci de misiunile diplomatice
sau oficiile consulare acreditate Ci de mem+rii acestora6
4 operaBiunile de livrare sau ac-i&iBie intracomunitare su+ o anumita valoare6
4 mi*loacele de plat legale, aurul monetar, titlurile de valoare, acBiunile Ci o+ligaBiunile
transferate6
4 a*utoarele de urgenB (n ca& de de&astre Ci calamitBi naturale,
4 admiterea temporar, (n ca&ul mrfurilor care sunt reexportate dup cel mult 27 de luni,
ca Ci al celor aduse la t,rguri, expo&iBii Ci alte manifestri cu caracter similar6
7?
4 mostre Ci materiale pu+licitare.
AeclaraBiile tre+uie completate Ci transmise p,n (n cel mult 18 &ile de la sf,rCitul lunii
calendaristice (n care s4a efectuat livrarea sau ac-i&iBia intracomunitar. Aac facturarea mrfii se
face ulterior expedierii, luna de declarare va fi considerat cea urmtoare lunii (n care marfa s4a
livrat.
Ae exemplu, pentru o marf care se livrea& (n ;ranBa (n luna mai, dar este facturat cu
luna iunie, luna de declarare va fi iunie.
%entru o marf ac-i&iBionat din Italia (n luna august, dar facturat cu luna septem+rie,
declararea se va face pentru luna septem+rie.
AeclaraBia statistic I/T#"0T"T se va transmite la I/0 numai (n format electronic Ci va
conBine informaBii privind3
4 fluxul comercial introducere, expediere!6
4 perioada de referinB luna calendaristic!6
4 date de identificare pentru firma care efectuea& operaBiuni de comerB intracomunitar cu
+unuri sau, dac este ca&ul Ci pentru declarantul terB6
4 statul mem+ru partener, (n funcBie de fluxul comercial6
4 codul +unului la nivel de : cifre conform /omenclatorului Com+inat, care st la +a&a
tarifului vamal de import!6
4 codul pentru natura tran&acBiei6
4 modul de transport6
4 condiBii de livrare, conform I/C<TE#506
4 cantitatea (n Fg Ci (n unitate de msur suplimentar6
4 valoarea facturatGfiscal6
4 valoare statistic.
CondiBii ce tre+uie (ndeplinite pentru completarea declaraBiilor statistice
;ormularul de declaraBie statistic se completea& (n lim+a oficial a B,rii (n care sunt
(nregistraBi agenBii economici pentru cei din #om,nia 4 (n lim+a rom,n!, prin utili&area unui
procedeu de dactilografiere, mecanografic sau similar, cu culoare neagr sau al+astr, sau (n
procedura informatic.
'n ca&ul completrii manuale, datele tre+uie (nscrise (n mod li&i+il, cu spaBii li+ere (ntre
ele.
Aup completare, formularele sunt trimise (n sistem informatic, sau, (n ca&ul celor
completate manual, (n original, la oficiulGinstitutul central de statistic nu se admit trimiteri prin
fax!. Ae asemenea, paginile formularelor completate manual nu tre+uie lipite sau capsate.
7>
Aac valoarea sau cantitatea nu sunt cunoscute ia data completrii formularelor, ele sunt
apreciate c,t mai corect posi+il, iar ulterior, dup o+Binerea datelor finale, se trimit (n scris sau
prin procedur informatic la oficiileGinstitutele centrale de statistic rectificrile necesare Xpentru
diferenBe cantitative de peste 1 2P, sau diferenBe valorice mai mari de 8222 euro!.
AeclaraBiile privesc totalul livrrilor Ci ac-i&iBiilor intracomunitare efectuate lunar (n
relaBiile cu partenerii din Brile mem+re ale $niunii Europene.
'n ca&ul unor greCeli de declarare, se trimit (n scris sau prin procedur informatic la
oficiileGinstitutele centrale de statistic formularele corectate (nsoBite de copii ale celor care conBin
greCeli. Aac spaBiile din cadrul formularelor sunt insuficiente, se anexea& file cu completri.
"genBii economici care trimit formularele prin internet tre+uie s fie autori&aBi (n
preala+il, primind un cod, conform metodologiei sta+ilite de oficiileGinstitutele centrale de
statistic. Transmiterea prin internet se poate face (n una din urmtoarele 3 forme3
4 Completarea Ci transmiterea datelor printr4un formular pus la dispo&iBie on4line. "ceast
form este vala+il pentru acele firme care au doar puBine miCcri de marf, lunar.
4 Transmiterea datelor printr4un program informatic, (n ca&ul firmelor care nu miCc mai
mult de 12 tipuri de marf, lunar.
4 Transmiterea datelor printr4un program de dialog cu organul statistic.
;ormularele declaraBiilor statistice pentru livrrile Ci ac-i&iBiile intracomunitare sunt
identice (n toate Brile din $E, conBin,nd aceleaCi ru+rici care se regsesc Ci (n declaraBiile vamale
de export 4 import. Tre+uie menBionat c agenBii economici au latitudinea s trimit datele
statistice respective (n sistem informatic Ci pe exemplarul 2G> al declaraBiei vamale.
,., Opera iunile vamale
7: