Sunteți pe pagina 1din 12

Statistică economică

Exemple de grupări, tabele, serii, grafice şi indicatori relativi rezultate din


soluţionarea unui miniproiect statistic
Dintr-o populaţie de 250 de agenţii cu activitate în domeniul transportului terestru de
mărfuri şi persoane se extrage un eşantion de 25 de agenţi pentru care se înregistrează
date la nivelul unui an calendaristic privind urmatoarele variabile:
• mărimea agenţilor economici după numarul de salariaţi (variabilă în raport cu care
agenţii economici se împart în agenţi economici foarte mici, cu un număr de salariaţi
cupris între 2 şi 19 persoane şi agenţi economici mici, cu un număr de salariaţi cuprins
între 20 şi 50 de persoane - col. 1 tabel nr. 1, 2);
• cifra de afaceri în mii lei preţuri curente - col. 3, tabel nr. 1;
• cheltuieli directe de personal în mii lei preţuri curente - col. 4, tabel nr.1.

Tabel nr. 1
Cifra de afaceri, Cheltuieli directe
Nr Categoria de agenţi Număr de mii lei preţuri de personal,
crt economici salariaţi curente mii lei preţuri
curente
0 1 2 3 4
1 FM 5 222 59
2 FM 15 603 143
3 FM 19 789 182
4 M 27 1.143 272
5 M 29 1.281 289
6 FM 6 271 61
7 FM 7 298 70
8 FM 19 808 192
9 M 35 1.740 354
10 M 44 1.980 454
11 M 21 894 202
12 M 27 1.314 272
13 M 37 1.545 372
14 M 21 888 218
15 M 30 1.460 310
16 M 33 1.368 333
17 M 28 1.167 282
18 M 32 1.348 321
19 M 37 1.654 376
20 FM 9 384 89
21 M 21 892 211
22 M 28 1.185 284
23 M 25 1.054 249
24 FM 17 741 184
25 FM 11 484 118

1
Statistică economică

Să se efectueze prelucrarea primară şi prezentarea informaţiilor statistice, după cum


urmează:
1. Să segrupeze şi centralizeze datele pe variante distincte;
2. Să se grupeze datele după variaţia fiecărei caracteristici numerice formând 4 grupe de
mărime egală şi să se centralizeze datele pentru variabilele înregistrate;
3. Să se grupeze datele după variaţia caracteristicilor luate două câte două;
4. Să se reprezinte grafic distribuţiile obţinute la punctele 2 şi 3;
5. Să se calculeze mărimile relative permise de date şi să se reprezinte grafic;

REZOLVARE:

I. Prelucrarea primară şi prezentarea informaţiilor statistice:

Populaţia statistică analizată este formată din 250 de agenţi economici, care prin
modul de organizare reprezintă o unitatea statistică complexă.
Din această populaţie statistică s-au prelevat prin procedee specifice 25 de unităţi
statistice care formează un eşantion (subpopulaţie).
Caracterizarea statistică a celor 25 de agenţi economici se face cu ajutorul a patru
variabile statistice ale căror modalităţi de manifestare la nivelul unităţilor statistice poartă
denumirea de valori sau variante statistice, aşa cum se prezintă în tabelul nr. 2.

Tabel nr. 2
Nr. Modalităţi de Intervalul de
Variabile statistice
crt. manifestare manifestare
A 1 2 3
1. Categoria 2 stări sau categorii foarte mici -FM, mici - M
2. Număr de salariaţi 20 variante sau valori [5;45]1
3. Cifra de afaceri 25 variante sau valori [222;1.980]
4. Cheltuieli directe de personal 25variante sau valori [59;454]
Cifrele aflate între paranteze drepte sunt numere întregi. Sursa: tabel nr. 1, col. 1,2,3,4.

1. Centralizarea datelor statistice se poate realiza fie pe variante sau valori statistice
distinct, fie pe stări sau categorii statistice distincte. Centralizarea datelor statistice pe
variante sau valori distincte este în general anevoioasă deoarece numărul modalităţilor
de manifestare la nivelul fiecărei unităţi statistice poate fi aproape egal cu volumul
colectivităţi analizate (25) şi aşa cum se poate vedea în tabelul nr. 2, acestea se
manifestă într-un interval numeric - col. 2 şi 3. Centralizarea pe variante sub forma
stărilor sau categoriilor distincte este reprezentativă deoarece numărul modalităţilor
de manifestare este de obicei mai mic decât volumul colectivităţii cercetate (2
comparativ cu 25). Numărul unităţilor statistice care prezintă aceeaşi variantă sau
stare statistică poartă denumirea de frecvenţă absolută statistică – tabel nr. 3, col. 2.

2
Statistică economică
Centralizarea agenţilor economici după "categorie"(stare)
Tabel nr. 3
Nrumăr de Cheltuieli directe de
Număr de Cifra de afaceri,
Categoria agenţi personal,
salariaţi mii lei preţuri curente
economici mii lei preţuri curente
1 2 3 4 5
Foarte mici 9 108 4.600 1.098
Mici 16 476 20.913 4.799
TOTAL 25 584 25.513 5.897

2. Gruparea datelor statistice pe intervale egale presupune parcurgerea umătorilor paşi:


P1. Calculul amplitudinii: A = xmax − xmin ;
P2. Determinarea numărului de grupe fie prin calcul ( k = 1 + 3, 322 log n ),
fie stabilit a priori sau la „comandă” ( k = 4 );
A
P3. Determinarea mărimii intervalului de grupare ( h = );
K
P4. Stabilirea limitelor şi a frecvenţelor statistice.

Gruparea agenţilor economici după "numărul de salariaţi"

5 6 7 9 11
15 17 19 19 21
21 21 25 27 27
28 28 29 30 32
33 35 37 37 44

P1. AT = 44 − 5 = 39 persoane;
P2. k sau r =4;
39
P3. h = ≈ 10 persoane;
4
P4. Distribuţia agenţilor economici după "numărul de salariaţi"
Tabel nr. 4
Grupe de agenţi Număr de Cifra de Cheltuieli directe de
Număr de
economici după agenţi afaceri, personal,
salariaţi
numărul de salariaţi economici mii lei mii lei
A B 1 2 3
5-151 5 38 1.659 397
15-25 7 133 5.615 1.332
25-35 9 259 11.320 2.612
35-45 4 153 6.919 1.556
TOTAL 25 583 25.513 5.897
1
Limita inferioară este inclusă în interval

3
Statistică economică

Gruparea agenţilor economici după "cifra de afaceri"

222 603 892 1.167 1.368


271 741 888 1.185 1.740
298 789 1.054 1.281 1.545
384 808 1.143 1.460 1.654
484 894 1.314 1.348 1.980
P1. ACA = 1.758 mii lei;
P2. k sau r =4
P3. h ≈ 440 mii lei

P4. Distribuţia agenţilor economici după "cifra de afaceri"


Tabel nr. 5
Grupe de agenţi Număr de Număr de Cifra de Cheltuieli directe
economici după cifra de agenţi salariaţi afaceri, mii lei de personal,
afaceri,mii lei economici mii lei
A B 1 2 3
1
220-660 6 53 2.262 540
660-1100 7 143 6.066 1.438
1100-1540 8 234 10.266 2.363
1540-1980 4 153 6.919 1.556
TOTAL 25 583 25.513 5.897
1
Limita superioară este inclusă în interval
Gruparea agenţilor economici după "cheltuieli directe de personal"
59 143 211 284 310
61 184 202 289 372
70 182 249 272 376
89 192 272 321 354
118 218 282 333 454
P1. A = 395 mii lei;
P2. k sau r=4;
P3. h=10 mii lei;
P4. Distribuţia agenţilor economici după "cheltuielile directe de personal"
Tabel nr. 6
Grupe de agenţi economici Nrumăr de Nrumăr Cifra de afaceri, Cheltuieli directe
după cheltuieli directe de agenţi de mii lei de personal,
personal,mii lei economici salariaţi mii lei
A B 1 2 3
1
55-155 6 53 2.262 540
155-255 7 143 6.066 1.438
255-355 9 269 12.006 2.717
355-455 3 118 5.179 1.202
TOTAL 25 583 25.513 5.897
1
Limita superioară este inclusă în interval

4
Statistică economică
3.În tabelele nr 6-11 sunt prezentate grupările datelor statistice după variaţia
caracteristicilor luate două câte două.Datele din aceste tabele au ca sursă tabelul nr. 1.
Tabel nr. 7
Grupe de firme după Grupe de firme după categorie TOTAL
numărul de salariaţi FM M
1 2 3 4
5-15 5 - 5
15-25 4 3 7
25-35 - 9 9
35-45 - 4 4
TOTAL 9 16 25
Limita superioară este inclusă în interval
Tabel nr. 8
Grupe de firme după Grupe de firme după categorie
TOTAL
cifra de afaceri FM M
1 2 3 4
220 - 660 6 - 6
660 - 1100 3 4 7
1100 - 1540 - 8 8
1540 - 1980 - 4 4
TOTAL 9 16 25
Limita superioară este inclusă în interval
Tabel nr. 9
Grupe de firme după Grupe de firme după categorie
cheltuieli directe de TOTAL
personal FM M
1 2 3 4
55-155 6 - 6
155-255 3 4 7
255-355 - 9 9
355-455 - 3 3
TOTAL 9 16 25
Limita superioară este inclusă în interval
Tabel nr. 10
Grupe de firme Grupe de firme după cifra de afaceri
după numărul de 220-660 660-1100 1100-1540 1540-1980 TOTAL
salariaţi
1 2 3 4 5 6
5-15 5 - - - 5
15-25 1 6 - - 7
25-35 - 1 8 - 9
35-45 - - - 4 4
TOTAL 6 7 8 4 25
Limita superioară este inclusă în interval

5
Statistică economică
Tabel nr. 11
Grupe de firme Grupe de firme după cheltuieli directe de
după numărul de personal TOTAL
salariaţi 55-155 155-255 255-355 355-455
1 2 3 4 5 6
5-15 5 - - - 5
15-25 - 7 - - 7
25-35 1 - 8 - 9
35-45 - - 1 3 4
TOTAL 6 7 9 3 25
Limita superioară este inclusă în interval
Tabel nr. 12
Grupe de firme Grupe de firme după cheltuieli directe de
după cifra de personal TOTAL
afaceri 55-155 155-255 255-355 355-455
1 2 3 4 5 6
220-660 6 - - - 6
660-1100 - 7 - - 7
1100-1540 - - 8 - 8
1540-1980 - - 1 3 4
TOTAL 6 7 9 3 25
Limita superioară este inclusă în interval
4.Reprezentarea grafică a distribuţiilor obţinute la punctele 2 şi 3 se face cu ajutorul
urmatoarelor figuri: histograma, ogiva şi corelograma.

HISTOGRAMA
Se construieşte în sistemul de axe ortogonal, unde pe abcisă sunt prezentate
intervalele de grupare, iar pe ordonată frecvenţele absolute sau relative. Cu ajutorul
acestui tip de grafic se localizează valoarea modală.
Nr. firme
10

2
Mo Nr. salariaţi
5 15 25 35 45

Grafic nr 1. Distribuţia agenţilor economici după "numărul de salariaţi".


Sursa: Tabelul nr. 3, col A şi B

6
Statistică economică
Nr. firme
9
8
7
6
5
4
3
2
Cifra de
1 afaceri
Mo
220 660 1100 1540 1980

Grafic nr.2. Distribuţia agenţilor economici după "cifra de afaceri".


Sursa: Tabelul nr. 4, col A şi B

POLIGONUL FRECVENŢELOR CUMULATE


Poligonul frecvenţelor cumulate se construieşte în sistemul de axe
rectangular, unde pe abcisă se prezintă valorile de mijloc ale intervalelor de grupare,
iar pe ordonată se prezintă fie frecvenţele relative fie cele absolute cumulate - vezi
tabelul nr. 12, col. 1-3. Cu ajutorul acestui grafic se pune în evidenţă atât locul
medianei cât şi valoarea acesteia.
Tabel nr. 13
Elementele necesare construirii poligonului frecvenţelor cumulate
Grupe de agenţi economici Număr de Centrul Frecv.enţe Frecvenţe
după cifra de afaceri, agenţi intervalului cumulate cumulate
mii lei economici de grupare crescător descrescător
A B 1 2 3
220-660 6 440 6 25
660-1100 7 880 13 19
1100-1540 8 1.320 21 12
1540-1980 4 1.760 25 4

25
20
15
10
5
Me
440 880 1320 1760

Grafic nr. 3. Distribuţia cumulată a firmelor după "cifra de afaceri"


Sursa: Graficul a fost construit de autor pe baza datelor din tabelul nr. 12, col. 1-3
7
Statistică economică

CORELOGRAMA

Se construieşte în sistemul de axe rectangular, unde pe abscisă sunt prezentate


valorile variabilei independente, iar pe ordonată valorile variabilei dependente.
Pentru exemplificare se reprezentă grafic distribuţia agenţilor economici după
numărul de salariaţi şi cifra de afaceri (tabel nr. 9). Pornind de premisa că cifra de
afaceri este dependentă de numărul de salariaţi, pe abcisă se va prezenta numărul de
salariaţi, iar pe ordonată cifra de afaceri – grafic nr. 4.

C ifr a d e
a fa ceri

1980
* * * *
1540
* * * *
* * * *
1100
* * * *
* * *
660
* * * N u m ăr
* * sa la r ia ţi
220

5 15 25 35 4 5

Grafic nr. 4. Distribuţia firmelor după "număr de salariaţi" şi după "cifra de afaceri"

5.Principalele mărimi relative permise de datele disponibile sunt: mărimile relative de


structură, de coordonare şi de intensitate

Mărimi relative de structură

Calculul acestor mărimi este impus de necesitatea cunoaşterii aprofundate a compoziţiei


acelor colectiităţi care au fost separate în grupe sau subgrupe după variaţia uneia sau mai
multor caracteristici de grupare.Se calculează ca raport între fiecare element sau grup de
xi
elemente faţă de nivelul sau volumul întregii colectivităţii: g i = . Mărimile relative
∑ xi
i

de structură care arată în ce raport se găseşte numărul unităţilor din fiecare grupă
( f i ) şi numărul unităţilor din întreaga colectivitate ( ∑f i
) se mai numesc şi
i

fi
frecvenţe relative: fi =
*
.
∑f i
i

8
Statistică economică
Structura firmelor după numărul de salariaţi, cifra de afaceri , cheltuielile directe de
personal şi după "categorie"
Tabel nr. 14
Categoria Structura firmelor după:
Număr de Număr de Cifra de afaceri, Cheltuieli directe
agenţi salariaţi mii lei de personal,
economici mii lei
A 1 2 3 4
Foarte mici 36,0 18,5 18,0 18,6
Mici 64,0 81,5 82,0 81,4
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
Sursa: Datele din tabel au fost calculate pe baza informaţiilor din tabelul nr. 2

100
Foarte m ici
80 M ici

60

40

20
%
N r. ag. N r. sal. C ifra de C h. dir. de
econom . afaceri personal
Grafic nr. 5. Structura firmelor după "categorie"
Din datele prezentate mai sus, 36% din cele 25 de firme au număr de salariaţi
cuprinşi între 2 şi 19 persoane, iar 64% au un număr de salariaţi cuprinşi între 20 şi
50 de persoane. Aproximativ 82% din numărul total de salariaţi lucrează în cadrul
firmelor mici şi numai circa 18% lucrează în firme foarte mici. De asemenea 82%
din cifra de afaceri pe ansamblu celor 25 de firme este realizată în cadrul firmelor cu
un număr de salariaţi cuprins între 20 şi 50 de persoane. Din graficul nr. 6 se remarcă
ponderea ridicată a cheltuielilor directe de personal în cadrul firmelor mici - 81,4%.
Structura firmelordupă numărul de salariaţi, cifra de afaceri,
cheltuielile directe de personal şi după "numărul salariaţilor"
Tabel nr. 15
Structura firmelor după:
Grupe de agenţi
economici după nr. Număr de Număr de Cifra de afaceri, Cheltuieli directe
de salariaţi agenţi salariaţi mii lei de personal, mii
economici lei
A 1 2 3 4
5-15 20 6,5 6,5 6,7
15-25 28 22,9 22 22,6
25-35 36 44,4 44,4 44,3
35-45 16 26,2 27,1 26,4
TOTAL 100 100 100 100

9
Statistică economică
G ru p e d e firm e
d u p ă n r. d e sa l.

5 -1 5
1 5 -2 5
2 5 -3 5
3 5 -4 5

Grafic nr. 6 Structura firmelor după "numărul salariaţilor"


Sursa: Datele din tabel au fost calculate pe baza informaţiilor din tabelul nr. 3

Din datele prezentate în tabelul nr. 15, rezultă că 36% din cele 25 de firme
analizate au un număr de salariaţi cuprinşi între 25-35 de salariaţi, firme ce realizează
44,4 % din cifra de afaceri realizată pe ansamblu celor 25 de firme.
Tabel nr. 16
Structura firmelor după:
Grupe de agenţi economici Cheltuieli
după cifra de afaceri, mii Număr de Cifra de
Număr de directe de
lei agenţi afaceri,
salariaţi personal,
economici mii lei
mii lei
A 1 2 3 4
220-660 24 9,1 8,9 9,2
660-1100 28 24,6 23,8 24,4
1100-1540 32 40,1 40,2 40,0
1540-1980 16 26,2 27,1 26,4
TOTAL 100 100 100 100
Sursa: Datele din tabel au fost calculate de autor pe baza informaţiilor din tabelul nr. 5

1540-1980

1100-1540
Mil. lei

660-1100

220-660 %
5 10 15 20 25 30 35
Grafic nr.7 Structura agenţilor economici după "cifra de afaceri"

10
Statistică economică
Structura firmelor după numărul de salariaţi, cifra de afaceri,
cheltuieli directe de personal şi după "cheltuielile directe de personal"
Tabel nr. 17
Grupe de agenţi Structura firmelor după:
economici după Cheltuieli
Număr de Cifra de
cheltuieli directe de Număr de directe de
agenţi. afaceri,
personal, mii lei salariaţi personal, mii
economici miloane lei
lei
A 1 2 3 4
55-155 24 9 9 9
155-255 28 25 24 24
255-355 36 46 47 47
355-455 12 20 20 20
TOTAL 100 100 100 100
Sursa: Datele din tabel au fost calculate pe baza informaţiilor din tabelul nr. 7

50
%
40

30

20

10

55-155 155-255 255-355 355-455


Cheltuieli directe de personal, mil. lei
Grafic nr. 8 Structura cifrei de afaceri după "cheltuieli directe de personal"

Mărimi relative de coordonare


Mărimile relative de coordonare caracterizează raportul numeric în care se
găsesc doi indicatori de acelaşi fel, aparţinând unor grupe ale aceleiaşi colectivităţi
statistice sau a unor colectivităţi statistice de acelaşi fel, dar situate în spaţii diferite.

Comparaţii relative ale numărului agenţilor economici, numărului de salariaţi,


cifrei de afaceri şi cheltuielilor directe de personal după "categorie"
Tabel nr. 18
Indicatorul Număr de Număr de Cifra de afaceri, Cheltuieli directe
agenţi salariaţi mii lei de personal,
economici mii. lei
A 1 2 3 4
Foarte mici/Mici 0,563 0,227 0,220 0,229
Mici/Foarte mici 1,778 4,407 4,546 4,371
Sursa: Datele din tabel au fost calculate pe baza informaţiilor din tabelul nr. 2

11
Statistică economică
Din datele prezentate în tabelul nr. 18, se observă că cifra de afaceri de la firmele
"mici" este mai mare de aprox.imativ 4,5 ori decât cifra de afaceri realizate de firmele "foarte
mici" - col.3, rd. 4. De asemenea, cheltuielile directe de personal de la firmele "foarte mici"
reprezintă 22,9% din cheltuielile directe de personal de la firmele "mici" - col. 4, rd. 3.

Cheltuieli dir. de personal

Cifra Cde
i f afaceri
ra de afaceri

Număr de salariaţi

Nr. ag. economici

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Grafic nr. 9 Proporţii între firmele "Mici" şi "Foarte mici" pe principalele variabile statistice

Mărimi relative de intensitate


Mărimi relative de intensitate sunt considerate caracteristici derivate şi se
obţin prin raportarea a doi indicatori absoluţi de natură diferită dar între care se află
o relaţie de interdependenţă.
Pentru exemplificare vom lua în considerare datele din tabelul nr. 4, pe baza
cărora se vor calcula următorii indicatori de intensitate:
- număr mediu de salariaţi pe agent economic
- cifra de afaceri medie pe salariat (productivitatea muncii);
- cifra de afaceri medie pe firmă;

Tabel nr. 19
Număr mediu de Cifra de afaceri Cifra de afaceri per
Grupe de agenţi economici
salariaţi pe firmă, medie per firmă, salariat, mii
după numărul de salariaţi
salariaţi / firmă mii lei/firmă lei/salariat
A 1 2 3
5-15 38/5 = 7,6 1659/5 = 331,8 1659/38 = 43,7
15-25 133/7 = 19,0 5615/7 = 802,1 5615/133 = 42,2
25-35 259/9 = 28,8 11320/9 = 1257,8 11320/259 = 43,7
35-45 153/4 = 38,3 6919/4 = 1729,8 6919/153 = 45,2
TOTAL 583/25 = 23,3 25513/25 = 1020,5 25513/583 = 43,8

În concluzie s-au folosit drept forme de prezentare şi reprezentare serii statistice, tabele şi
reprezentări grafice: histograme, poligoane de frecvenţe, dreptungiuri de structură, cercuri
de structură (graficele nr. 1-9).

12