Sunteți pe pagina 1din 3

CHESTIONARUL DE ATRIBUIRE A RESPONSABILITĂŢII

(ARQ)

AUTORI: A. Ralf Hakstian şi Peter Suedfeld


SCOP: Măsoară dorinţa de atribuire a responsabilităţii specifice.
DESCRIERE: ARQ este un instrument care are 40 de itemi proiectaţi a măsura atribuirea
responsabilităţii. Conceptual, atribuirea responsabilităţii este similară de locul responsabilităţii şi
locul controlului. ARQ-ul este compus din 4 subscale:
- concentrarea pe tradiţional (TF: itemii 1, 5, 14, 18, 22, 26, 29, 31, 33, 39) reflectă
atribuirea responsabilităţii pe autoritatea tradiţională ca de pildă părinţii şi şcoala şi este
îndeaproape legată de conservatorism;
- difuzarea responsabilităţii (DR: itemii 2, 6, 8, 11, 15, 19, 23, 27, 30, 34, 36, 38) este
tendinţa de a vedea grupurile sociale ca loc de autoritate;
- exercitarea responsabilităţii (ER: itemii 3, 9, 12, 16, 20, 24, 40) evaluează cât de mult o
persoană a exercitat autoritatea;
- focalizarea individuală a responsabilităţii (IFR: itemii 4, 7, 10, 13, 17, 21, 25, 28, 32, 35,
37)reflectă credinţa în mai multă etică individualistă îndreptată spre interior.
NORME: Datele normative sunt strânse de la 654 de studenţi în ultimul an de facultate. Ele nu au
diferenţe normative între femei şi bărbaţi. TF a avut o medie de 46,65 şi o deviaţie standard de
10,53. Pentru DR media a fost de 56,13 şi deviaţia standard a fost 9,03. Pentru ER cifrele sunt
36,67 şi 6,76 şi pentru IFR media şi deviaţia standard au fost 56,91 şi 7,93.
SCORARE: După notarea inversă a itemului 12, notarea pentru fiecare subscală este simpla sumă
a notelor itemilor desemnaţi. Pentru a menţine o variaţie normală a scorurilor, scorurile însumate
pot fi împărţite cu numărul de itemi ai subscalei. Aceasta va produce o variaţie a scorului de la 1
la 7 cu scoruri mai mari ce vor reflecta o mai mare atribuire a responsabilităţii.
FIDELITATE: Subscalele au o consistenţă internă modestă. De la două studii realizate pe
studenţi de colegiu coeficientul alfa variază de la 0,56 la 0,76 şi media 0,68. Coeficientul de
stabilitate pentru o perioadă de o săptămână test-retest variază între 0,74 şi 0,9, cu media de 0,84.
VALIDITATE: Validitatea corespunzătoare a fost evidenţiată de corelaţia scorurilor pe scalele
înrudite conceptual. Scorul ARQ nu a corelat cu Rotter’s Locus of Control Scale. Câteva dovezi
de validitate a grupurilor cunoscute sunt disponibile precum am văzut în diferenţele de scorurilor
TF pentru catolici şi protestanţi comparativ cu cei neafiliaţi la o religie.
REFERINŢE INIŢIALE (PRIMARE): Hakstian,A.S., Suedfeld,P., Ballard, E.J., şi Rank.D.S.
(1986). Chestionarul responsabilităţii atribuite: Dezvoltare şi extensii empirice, Journal of
Personality Assessment, 50, 229-247. Instrumentul a fost reprodus cu permisiunea lui A. Ralph
Hakstian.
DISPONIBILITATE: Presa liberă.
INSTRUMENT pentru PRACTICĂ

Indică în ce grad suntem de acord cu fiecare item punând unul din numerele de mai jos:
7 = puternic de acord
6 = oarecum de acord
5 = puţin de acord
4 = nici de acord, nici împotrivă
3 = puţin împotrivă
2 = oarecum împotrivă
1 = puternic împotrivă

------ 1. Întotdeauna am un înalt respect pentru părinţii mei.


------ 2. Soarta joacă un rol important în vieţile noastre.
------ 3. Am foarte multă responsabilităţi la actuala mea slujbă şi activităţile extra-
curriculare:
------ 4. Majoritatea oamenilor în şomaj sunt leneşi.
------ 5. Mergem des la biserică când eram copil.
------ 6. Toţi bătrânii ar trebui să primească pensii.
------ 7. Abilitatea ar trebui recompensată.
------ 8. Statul este responsabil pentru buna stare a cetăţenilor săi.
------ 9. Îmi place să preiau conducerea.
------ 10. Comportamentul bun ar trebui recompensat iar comportamentul rău pedepsit.
------ 11. Ca student aş prefera ca şi studenţii să aibă un cuvânt de spus în numirea
profesorilor.
------ 12. Prefer să urmez decât să conduc.
------ 13. Orice persoană normală este responsabilă pentru acţiunile sale.
------ 14. Eu şi familia mea suntem foarte apropiaţi.
------ 15. Ţara mea ar trebui să facă primul pas spre dezarmarea lumii.
------ 16. Fac sugestii deseori.
------ 17. Tâlhăria cu violenţă ar trebui să fie sever pedepsită.
------ 18. Părinţii mei sunt întotdeauna doritori să-mi dea sfaturi sau lucruri care sunt
importante pentru mine.
------ 19. Studenţii ar trebui să decidă cum vor să le fie evaluate cunoştinţele de la cursuri
de către profesori.
------ 20 Am primit multe responsabilităţi copil fiind.
------ 21. Personalitatea ta este aşa cum ţi-o faci.
------ 22. Pornografia ar trebui cenzurată pentru a proteja inocenţa.
------ 23. Ca student aş prefera ca ceea ce învăţ să depindă de mine.
------ 24. Am fost deseori lider de grup.
------ 25. Societatea ar trebui să recompenseze doar meritele.
------ 26. Destinul uman este hotărât de o Fiinţă Supremă.
------ 27. Când o ţară face tot posibilul dar nu are resurse pentru a se susţine, este
responsabilitatea altor ţări să-i vină în ajutor.
------ 28. Dreptatea este mai bună decât mila.
------ 29. Oamenii pot fi controlaţi de forţe supranaturale.
------ 30. Ca profesor aş simţi că este de datoria mea să mă asigur că nici unul din studenţii
mei nu vor cădea la examene.
------ 31. Mă bucur când merg la biserică.
------ 32. Dacă un copil insistă să aibă un căţel, ar trebui ca el să aibă responsabilitatea
îngrijirii lui.
------ 33. Raiul este răsplata pentru aceia care au urmat principiile credinţei lor.
------ 34. Toate deciziile ar trebui luate de grupuri.
------ 35. Părinţii nu ar trebui să susţină financiar copiii care ar putea să se descurce singuri.
------ 36. Studenţii ar trebui să aibă o reprezentare egală la toate nivelele administrative ale
şcolii cu privire la orice problemă.
------ 37. Societatea nu este datoare să te întreţină.
------ 38. Studenţii ar trebui să fie responsabili pentru evaluarea şi concedierea profesorilor.
------ 39. Părinţii mei mergeau des la biserică atunci când eram copil.
------ 40. În trecut am deţinut multe poziţii cu responsabilitate

S-ar putea să vă placă și