Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul teologic Baptist Emanuel

Cluj-Napoca

Literatură universală
Semestrul 2

Profesor: Ioan Călin Hurgoiu Realizator: Bako Gabor

Februarie 2010
Literatura evului mediu
(457 – cca. 1500 d. Cr.)

- se caract prin diminuarea sistemului sclavagist şi instaurarea sistemului feudal, care duce la o organizare
şi structurare a culturii şi literaturii vremii în 2 direcţii principale:
o literatură dominantă subscrisă aspectelor religioase şi bisericeşti pe alocuri laică, cu influenţe
cavalereşti
o lit subdominantă populară de inspiraţie folclorică;
- indiferent de categorie sau direcţie autorii îşi păstrează anonimatul, creaţiile fiind transmise pe cale
orală, existând mai multe variante ale unei opere, până când era fixată în scris.

Cântecul Nibelungilor
- aparţ lit medievale germane
- mai multe variante orale
- se fixează în scris în sec 13.
- inspirat din mai multe legende
- a circulat în Germania, Islanda, pen. Scandinavică, ins Groenlanda
- alcăt. 39 de cânturi, structurat în 2 părţi
o prima parte: în centrul atenţiei este Siegfried,
 viteaz care cucereşte comoara fraţilor nibelungi,
 îl ucide pe piticul Albricht
 şi pe balaur în sângele căruia se scaldă => invulnerabil
• în acest moment se lipeşte o frunză de locul situat între umeri
 ajunge în cetatea Worms, condusă de regele Gunther, unde se îndrăgosteşte de Krinhilde,
sora acestuia
 Gunther nu îi dă de soţie doar dacă îi promite că îl va ajuta să o cucerească pe Brunhilde,
regina Islandei, de care acesta era îndrăgostit
 se foloseşte de mantia fermecată, Siegfried îl va ajuta pe Gunther şi cei doi se vor căsători
în aceaşi zi
 Brunhild află de şiretlicul celor doi şi se răzbună pe Siegfried, care va fi ucis la vânătoare
de Hagen, care aflase de punctul său vulnerabil.
o a doua parte: în prim-plan Krinhild
 devenită soţia unui rege hun, Etzel (Attila), care va răzbuna uciderea lui Siegfired
• chemându-i la curtea sa pe războincii burgunzi în frunte cu Gunther, pe care-i va
ucide
Cântecul Cidului
- apare în jurul anului 1140
- aparţine lit spaniole,
- în prim-plan pers legendar Don Rodrigo, cunoscut sub numele de Cid (înseamnă conducător)
- acţiunea:
o războiul dintre spaniol şi mauri
o actul de răzbunare al Cidului sau al lui Rodrigo împotriva nobililor care erau căsătoriţi cu fiicele
sale, Evila şi Sola, şi care-l părăsiseră întrun mod umilitor, stârnind dorinţa de răzbunare a
acestuia.
Cântec despre oastea lui Igor
- apare în sec 12
- aparține lit ruse
- surprinde
o bătălia dintre oastea lui Igor şi Polofneţi
o eliberarea sa cu ajutorul forţelor naturii
Cântecul lui Roland
- apare în sec 10-11
- aparţ lit fr.
- rezumat:
o evenimentel din istoria fr din sec 8
o acţ se petrece în jurul unui erou legendar, Roland
o Carol cel Mare, victorios în urma răzb cu maurii,
 îl trimite pe Ganelon ca sol la regele Saragozei,
• singura cetate maură rămasă,
 pt ai cere să se predea
o Ganelon
 cumpărat de mauri
 împins de o ură nemărginită faţă de Roland, îşi trădează regele, spunându-i să se întoarcă
în Franţa pentru că i-au acceptat condiţiile
o pe drumul de întoarcere armata fr. este atacată de către mauri
 în urma unor bătălii sângeroase este omorât şi Roland

Ceea ce au în comun aceste poeme eroice


- aduc în prim-plan imaginea unui personaj intrat în legendă
o care se distinge, prin fapte de eroism şi prin sentimentul patriotic.

S-ar putea să vă placă și