Sunteți pe pagina 1din 1

..

CSUD
Se aproba,
Director coala Doctoral

(Semntura)

PROCES VERBAL
ncheiat astzi ......................................
cu ocazia admiterii la doctorat, sesiunea .........................................
Subsemnaii, preedintele comisiei.........................................
i membrii comisiei ........
..................................................................................................................
am constatat urmatoarele:
Pentru domeniul ................................................... s-a nscris candidata / candidatul :
.............................................................................................................................................
n urma susinerii probelor de specialitate comisia hotrte :
Numele i prenumele

Calitatea
Preedinte
Membru
Membru

Nota *

Semnatura

* se acord note de la 1 la 10

Se declar
reuit cu media....la forma de doctorat cu frecven:
cu finanare de la bugetul de stat
cu tax
nereuit
Observaii:

PREEDINTE,

(Semntura)
Rubric rezervat Biroului de Studii Doctorale
Decizia Rectorului Universitii de Vest nr. _________________ din _________________________
Candidatul se nmatriculeaz la doctorat n anul I de studii pe un loc _________________________
RECTOR,
Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA

Page 1 of 1