Sunteți pe pagina 1din 13

ECOTOXICOLOGIE

Martian Cotrau, Lidia Popa, T


Ajtay- TOXICOLOGIE, Ed. Di
grecesc "OIKOS " = casa
ECOLOGIA
grecesc " LOGOS " = stiinta
Definitie
M-me A. Steenhaut ECOTOXICOLOGIE
"Stiinta care se ocupa cu studiul interactiu nii

dintre Environmental Management and Physical


organismel e vii
mediul lor de viata"

"TOXICON ""TOXON "= sageata


TOXICOLOGI A
"LOGOS "= stiinta
C. BANU
Definitie SUVERANITATE
"Stiinta care se ocupa cu studiul efectelor toxicelor
bioticeALIMENTULUI, ED.
sau abiotice( xenobioti ce)din organism e vii" ASAB, 2

C. BANU CALITATEA SI A
PRODUSELOR ALIMENTAR
1


originii
fizico chimice
proprietat ilor

biologice

studiul mecanismul ui de actiune a TOXICELOR
izolare

metodelor deidentifica re
dozare

metodelor de anihilare

TOXICON TOXON =

= sageata

Definitie
"Substanta( = otrava) car e exercita toxicitate "

Definitie
toxice exogene( XENOBIOTICE)= exointoxicatie
"Stare patologica "
toxice endogene = autointoxicatie

INTOXICATIA = TOXICOZA
TOXIEMIA = starea patologica acumulare sange a unui toxic
TOXIINFECTIA = starea patologica toxine bacteriene

XENOS = strain
XENOBIOTIC
BIOS = viata

2
1
CHIMICA An

2
ANALITICA Me

3
CLINICA Efe

4
DIAGNOSTICA si Dia
PROFILACTICA
gaz


STAREA DE AGREGARE
amorfa

5 MEDIULUI
=E

so lide

m
arime particule

SOLUBILITA TE "coeficient departitie"


I-III(apa, alcool)coef m ic

AMBIANTfib
9claseIV -VI(eter)co ef mediu,TOXICITATE

MARE
VII -IX(benzen) coef m
ic

STAREA DE IONIZARE( i onizarea absorbtia )

CONCENTRAT
JUDICIARA
6
=T
IA( concent ratia toxicitate a )
DOZA ( = cantitatea deS care produce unanum

it efect toxic

DL
masa corporala)
= doza care produce efect letal la 50%
pro
50

7
din populatia studiata
EXPERIMENTALA Stu

8
ALTERNATIVA(in vitro Stu
ba
9
GENETICA Stu

10
FITOTOXICOLOGIA
3
Stu
APRECIEREA ECOTOXICOL OGICA a substantelor
DL50 si DL5090

IC = INDICE DE CRONICITAT E
DL50
IC = 1
DL5090

Clasificarea substantelo
2006)
CATEGORIA DL
CLASIFICAREA SUBSTANTE
Extrem de toxice <1
Valaorea IC
Foarte toxice
>2 1-5

Moderat toxice
<2 4
50-
SPECIA particularitati anatomice( rumegatoarele = rezistente)

perfectionate = sensibile
RASA rustice = rezistente

copii si batrani = sensibili
VARSTA
adulti = rezistenti
MASA PONDERALA toxicitatea

SEXUL hormoni( Sobolanii M= rezistentala Paration

Alti FACTORI
STAREA DE SANATATE

REGIMUL ALIMENTAR
FACTORI INDIVIDUALI


Cianuri

CAVITATE BUCALA = redusa; Exceptii : Nicotina
Alcool

PRESTOMACE = nula; Exceptie :NH UREE
transformare
3

mica( pH acid ionizare)

STOMAC = buna : S. acide( barb iturice, alcool)gradul de plenitudin e

difuzie simpla

S. hidrosolb difuzie mediata

( simport)INTESTIN = mare solubil S. liposlb S.detersiv e
CHILOMICRO NILOR

( TAG + AG + FL + Ch liber, esterif )


5

gaze

= mare pt pulberi
aer osoli
vapori

stranut, tuse, dispnee
LOCAL
bronhospas m, edem pulmonar
TOXICODINA MIE

( SISTEMIC
MEC DE ACTIUNE)

( cord stang circul.gen ) MOARTE


Orgaclorur ate

= buna pt S liposolubi leOrganofosf orice
Unguente cu Hg,I

leziuni

= mica pt S.hidrosol ubile; Exceptie plagi
dermatite


RAPIDA
= cea mai
PERICULOASA = intoxicatii severe


respirat


S. absorbite transcut
parent

S. absorbite digestiv

6

=

Solubilita te =

S. hidrosolub ile( Alcool ul)DISTRIBUTI


toate organele
E UNIFORMA


S. liposolubi le TESUT ADIPOS
DISTRIBUTI E

Pb

Me Sr DISTRIBUTI
E
OASE

Cs
Se

Me As DISTRIBUTI
E
FANERE

Tl

FICAT DETOXIFIERE

rinichi Scop
ORGANE pulmon ACTIVARE TOXICITATE

creier
intestin


METABOLIZA RE FICAT
OXIDARE
polaritatea
mari
MICROZOMII HEPATICI EPOXIDARE
hidrosolubilitatea
FAZA I
DEMETILARE
HIDROXILARE grabi excretarea renala
ACID GLUCURONIC
CONJ UGARE
FAZA aII a REST SULFAT ELIMINARE RENALA
GLUTATION

Me( Fe, Zn, Cu,Mn)S. care nu sunt metabolizateMetaloizi( As, Sn, Sb)
S.volatile( Narcotice volatile)

7
toxice insolubileDIGESTIVA

RENALA

toxice greu solubile
toxice hidrosolub ile
metaboliti i toxicelor liposolubi lePULMONARA toxice volatile cloroform

alcooletil ic
Me grele
CUTANATA
toxice volatile

TIMP DE INJ UMATATI RE (T 1/2 )

T1/2 = timpul necesar eliminarii a 1/2 din


toxicele existente in organism

TESTE DE ECO
efecte nocive directe
efecte nocive provocate de metaboliti

SCOP = evidentiere
potential de acumulare
potential de"magnificatie"biologica

" MAGNIFICAT IE" BIOLOGICA =
conc.de alungul lanturilor trofice

CLASIFICAR
E
Testesimple(deecotoxicitate directa)

Testeintegrate
Testein conditiide teren(in ecosisteme
)

8
TESTEDE ECOTOXICIT ATE DIRECTA

IMEDIATA(24 96ore)
Clasificare
TERM.MEDIU(14 28zile)
Monitorizareefect nocivas.UNEISINGURESPECII
SCOP= intr unbiotopartificial (CI50 sauCL50 )

alge
SPECIITESTATEpurici debalta

pesti

9
TESTEINTEGRATE
microsistemartificial
SCOP= monitorizaef.nocivas.
lanturitrofice


examenclinic zilnicalanimalelor
DL
50
EVALUARE examennecropsic

examenbiochimic = sange

hematologic urina

IC

TESTE CONDITII DE TEREN


uitila
florei
daunatoare
SCOP = monitoriza rea ef toxicas
faunei utila

daunatoare
culturi agricole

A fanaturi
PLICARE

luciuri de apa

FOTODEGRAD ARE

BIODEGRADA RE
= monitoriza PROCESE BIOTRANSFO RMARE

alte cai METABOLIZA RE

BIOACUMULA RE
T1/2
CAPACITATE DE PENETRARE

EVALUARE
P ER SISTEN T A

=
%

10
subst.chimicereziduale
TERMENOLOGIE ADIACENTA
deseuriindustrial
POLUARE = trecereaunornoxe
egazedeesapament

gazede ardere

sol
flora afectare

mediulde viata aer afectare

OM
apa fauna

CONTAMINAR E = actiuneadea intrain contactcu


obiect

un agentcontagios
organismpurtatoridegermenipatogeni
altasursa

CONTAGIUNE

CONTAMINARE =
= organismBOLNAV
TRANSMITEREA AGENTULUI PATOGEN

= BOALA
organismSANATOS
BOALA

INFECTA(a)
= A CONTRACTA O INFECTIE

BACTERIE

VIRUS
AGENT PATOGEN
MICET

PRODUS METABOLIC

11
ECOTOXICOL OGIA
plante, miceti

produse bacterii, virusuri
= studiul substantel or toxice insecte , paraziti

sintetizat e( OM

VIETII PLANETEI
AFECTAREA

ECOTOXICOL OGIA PRODUSULUI ALIMENTAR

= studiulsubstantel
or toxicedin ALIMENT

MATERIA PRIMA POLUARE


ACCIDENTAL


PROCESTEHNOLOGI C AMELIORARE
ADITIVI ALIMENTARI


PRELUCRARETERMICA
PIROLIZA SUBST.ORGANICE

descoperirea toxicelor din alimentedecelarea originii toxicelor din alimente
evaluarea efectelor toxice ale acestora

elaborarea metodologiei de investigatie

modalitati de prevenire a poluarii alimentelor
inlocuirea aditivilor toxici

elaborarea unei strategii de perfect. a legislatiei (LMA)
elaborarea unei conduite de alimentatie " salubra"

12
OCl

PRINCIPALELE SUBSTAN

PESTICIDE OP
Piretroide

CO, CO 2

NO, NO 2
POLUANTI INDUSTRIAL I
Me grele, Metaloizi
Nemetale


Antibiotice

Chimiotera pice
REZIDUURI de MEDICAMENT E
Antiparazitare

Vitamine

Coloranti
ADITIVI ALIMENTARI
Antiagreganti....

REZIDUURI de ADITIVI FURAJ ERI Hormoni, vitamine
Oligoelemente


SUBSTANTEdePIROLIZA ORGANICA

13