Sunteți pe pagina 1din 13

ECOTOXICOLOGIE

Martian Cotrau, Lidia Popa, T. Stan, N. Preda, Maria Kincses-


Ajtay- TOXICOLOGIE, Ed. Didact. Si Pedag, Bucuresti, 1991;

M-me A. Steenhaut – ECOTOXICOLOGIE, Universitate Libre de Bruxelles, Institute for


Environmental Management and Physical Planning,2005;

C. BANU – SUVERANITATE, SECURITATE SI SIGURANTA


ALIMENTULUI, ED. ASAB, 2007;

C. BANU – CALITATEA SI ANALIZA SENZORIALA A


PRODUSELOR ALIMENTARE, ED. AGIR, 2007;

Rodica Cuciureanu – CHIMIA SI IGIENA MEDIULUI SI


ALIMENTULUI, Metode de analiza, Ed. “Gr. T. Popa”, 2003;

grecesc "OIKOS "  casa


ECOLOGIA 
grecesc " LOGOS "  stiinta
Definitie
"Stiinta care se ocupa cu studiul interactiu nii
organismel e vii
dintre 
mediul lor de viata"

"TOXICON ""TOXON " sageata


TOXICOLOGI A  
"LOGOS " stiinta
Definitie
"Stiinta care se ocupa cu studiul efectelor toxicelor
biotice sau abiotice (xenobioti ce) din organisme vii"

1
 
 
 originii 
 fizico  chimice 
 proprietat ilor 
 
 biologice 
 
studiul  mecanismul ui de actiune a TOXICELOR
 izolare 
  
 metodelor de identifica re 
 dozare 
  
 metodelor de anihilare 
 

TOXICON TOXON 

 sageata

Definitie
"Substanta(  otrava)car e exercita toxicitate "

Definitie
toxice exogene(XE NOBIOTICE) exointoxicatie
"Stare patologica   "
toxice endogene  autointoxicatie

INTOXICATIA  TOXICOZA
TOXIEMIA starea patologica  acumulare sange a unui toxic
TOXIINFECTIA  starea patologica  toxine bacteriene

XENOS  strain
XENOBIOTIC 
BIOS  viata

2
1
CHIMICA Analiza chimica subst anorg, org, biologice toxice

2
ANALITICA Metodologia de investigatie a toxicelor

3
CLINICA Efectele toxicelor asupra organismelor vii

4
DIAGNOSTICA si Diagnosticarea si prevenirea intoxicatiilor
PROFILACTICA
5
MEDIULUI =Ecotoxicologia, T. industriala, T. alimentului, T.
fibrelor textile (in, canepa, bumbac), T. acvatica
AMBIANT
6
JUDICIARA =T. medico-legala (implicatiile judiciare ale
producatorilor si utilizatorilor de toxice)
7
EXPERIMENTALA Studiul efectelor toxice pe animale de laborator

8
ALTERNATIVA(in vitro Studiul ef toxice pe culturi de celule,
bacterii,virusuri
9
GENETICA Studiul influentei toxicelor asupra genomului

10
FITOTOXICOLOGIA Studiul toxicelor ce provin din plante(fitotoxine)

11
MICOTOXICOLOGIA Studiul toxicelor elaborate de miceti(micotoxine)

SUBSTANTA
            
 gaz 
         

 STAREA DE AGREGARE  
amorfa 

            solide 
 
 marime particule 


 SOLUBILITATE "coeficientde partiti e"
 I- III(apa,
 alcool)coef mic
 

 9 claseIV- VI(eter)co
ef mediu,TOXICITATEMARE
 
 VII- IX(benzen)
 coef mic

 STAREA DE IONIZARE(i onizarea  absorbtia  )

 CONCENTRAT IA(concent ratia  toxicitate a  )
 DOZA (  cantitateade S care produceun anumitefect toxic

  masacorporala)

 DL  doza care produce efect letal la 50%
 50
 din populatia studiata

3
APRECIEREA ECOTOXICOL OGICA a substantel or
DL50 si DL50 90

IC  INDICE DE CRONICITAT E
DL50
IC  1
DL50 90

CLASIFICAREA SUBSTANTELOR FUNCTIE DE IC

Valaorea IC Tipul substantei

>2 S. bioacumulativa

<2 S. bioneacumulativa

Clas ific are a s ubs tante lo r in func tie de toxic itate (Solcan,
2006)
CATEGORIA DL50(mg/Kg) Exemple

Cianuri, aconitina,
Extrem de toxice <1 stricnina

Paration, Metilparation
Foarte toxice 1-50

Nitrati, Me grele
Moderat toxice 50-500
Triclorfon, Clortion
Slab toxice 500-5 000

Aditivi furajeri (NaCl)


Practic netoxice 5 000-15 000

Substante
Practic lipsite de >15 000 neabsorbabile
nocivitate

4
ORGANIS M
 SPECIA  particularitati anatomice (rumegatoa rele  rezistente )

  perfection ate  sensibile
 RASA  rustice  rezistente
 
  copii si batrani  sensibili
 VARSTA 
  adulti  rezistenti
 MASA PONDERALA  toxicitate a

 SEXUL  hormoni(Sobolanii M  rezistenta la Paration

Alti FACTORI
STAREA DE SANATATE

REGIMULALIMENTAR
FACTORI INDIVIDUAL
I

    
   
 Cianuri 
  
 CAVITATE BUCALA  redusa; Exceptii : Nicotina 
 Alcool 
  
 PRESTOMACE  nula; Exceptie : NH     UREE
transforma re 
 3

 mica(pH acid  ionizare) 
  
 STOMAC   buna : S. acide(barb iturice, alcool) 
  
gradul de plenitudin e
 
  difuzie simpla 
   
 S. hidrosolb  difuzie mediata 
   
(simport)
 
 
 INTESTIN  mare solubil S. liposlb      S.detersiv e 
CHILOMICRONILOR

  TAG  AG  FL  Ch liber, esterif  


  
  
  
  
  

5
 
 gaze 
 
 mare pt  pulberi  
 aerosoli 
 vapori 
  
 stranut, tuse, dispnee
LOCAL
 bronhospas m, edem pulmonar
TOXICODINA MIE

(MEC
 DEACTIUNE)
 SISTEMIC
(cord stang  circul.gen )  MOARTE 
Orgaclorurate

 buna pt S liposolubi le Organofosf orice
Unguente cu Hg,I

leziuni

 mica pt S.hidrosol ubile;Exceptie  plagi
dermatite

 
 RAPIDA
 cea mai 
 PERICULOASA  intoxicati i severe

      
 
S. absorbite digestiv FICAT

CIRCULATIA
  respirat  GENERALA
 
S. absorbite   transcut 
  parent 
 

CIRCULATIA + PROTEINE PLASMATICE


SANGE (ALBUMINE)

6
    
  
      
Solubilita te 

S. hidrosolub ile(Alcool ul) DISTRIBUTI


   toate organele
E UNIFORMA


S. liposolubi le    TESUT ADIPOS
DISTRIBUTI E

  Pb 
  
Me  Sr  DISTRIBUTI
   E
 OASE
  
  Cs 
  Se 
  
Me  As  DISTRIBUTI
   E
 FANERE
  
  Tl 

 FICAT DETOXIFIERE

        rinichi Scop 
ORGANE  pulmon ACTIVARE TOXICITATE
 
     creier
 intestin

METABOLIZA RE FICAT
  OXIDARE 
    polaritate a  
   
MICROZOMIIHEPATICI  EPOXIDARE

mari hidrosolub ilitatea  
 FAZA I            
  DEMETILARE   
  HIDROXILARE  grabi excretarea renala  

 
 ACID GLUCURONIC  
 CONJUGARE   
 FAZA aII a       REST SULFAT   ELIMINARE RENALA 
 GLUTATION  
   

Me(Fe, Zn, Cu, Mn)S. care nu sunt metaboliza te Metaloizi( As, Sn, Sb)
S.volatile (Narcotice volatile)

7
      
   toxice insolubile
 DIGESTIVA 
  toxice greu solubile
  toxice hidrosolub ile
 RENALA 
 metaboliti i toxicelor liposolubi le

 PULMONARA  toxice volatile cloroform
  
  alcooletil ic
 Me grele
 CUTANATA 
  toxice volatile

TIMP DE INJUMATATI RE (T 1/2 )

T1/2  timpul necesar eliminarii a 1/2 din


toxicele existente in organism

TESTE DE ECOTOXICOLOGIE

 efecte nocive directe


 efecte nocive provocate de metaboliti
 
SCOP  evidentier e
 potential de acumulare
 potential de" magnificat ie"biologica

" MAGNIFICAT IE"BIOLOGICA 
 conc.de  alungul lanturilor trofice

      CLASIFICAR
     E      
 Teste simple(de ecotoxicit ate directa) 
 
 Teste integrate 
 Teste in conditii de teren(in ecosisteme ) 

8
TESTEDE ECOTOXICIT ATE DIRECTA

(24  96ore)
IMEDIATA
Clasificar e 
TERM.
MEDIU (14 28 zile)
 Monitoriza
re efectnocivas.UNEI SINGURESPECII
SCOP   intr unbiotopartificial (CI50 sauCL50 )

 alge
 SPECII 
TESTATEpuricidebalta

 pesti
 

9
TESTE INTEGRATE
 microsistemartificial
ef.nocivas.
SCOP  monitoriza
 lanturitrofice


 examencliniczilnicalanimalelor
 DL
 50
EVALUARE  examennecropsic

biochimic  sange
 examen
  
 hematologi c urina

 IC

TESTECONDITII DE TEREN
 uitila
florei 
 daunatoare
SCOP  monitoriza rea ef toxicas 
faunei utila
 
 daunatoare
culturi agricole

APLICARE
  fanaturi
luciuri de apa

 FOTODEGRAD ARE

 BIODEGRADARE
 monitoriza PROCESE  BIOTRANSFORMARE

 alte cai METABOLIZARE

 BIOACUMULA RE
 1/2
T
CAPACITATE DE PENETRARE

EVALUARE 
PERSISTENT A

      % 

10
TERMENOLOGIE ADIACENTA

 subst. chimice reziduale 


 
 deseuri industriale 
POLUARE  trecerea unor noxe  
gaze de esapament
 
 gaze de ardere 
 
  sol 
   flora  afectare

 mediul de viata  aer  afectare
    OM
  apa  fauna 
 

CONTAMINAR E  actiunea de a intra in contact cu


 obiect 
 
un agent contagios  organism purtatori de germeni patogeni
 alta sursa
 

CONTAMINARE = CONTAGIUNE

CONTAGIUNE
 organism BOLNAV          
TRANSMITER EA AGENTULUI PATOGEN

  BOALA 
organism SANATOS   
  BOALA 

INFECTA(a)
 A CONTRACTA O INFECTIE

 BACTERIE

 VIRUS
AGENT PATOGEN 
MICET

 PRODUS METABOLIC 

11
ECOTOXICOL OGIA
  plante, miceti
 
 produse  bacterii, virusuri
 studiul substantel or toxice   insecte , paraziti
 
 sintetizat e  OM

   VIETIIPLANETEI
AFECTAREA

ECOTOXICOL OGIA PRODUSULUI ALIMENTAR

 studiul substantel or toxice din ALIMENT

MATERIA PRIMA    POLUARE


ACCIDENTAL


 PROCES TEHNOLOGI C    AMELIORARE
ADITIVI ALIMENTARI


PRELUCRARETERMICA       
PIROLIZA SUBST. ORGANICE

 descoperir ea toxicelor din alimente 


 
 decelarea originii toxicelor din alimente 
 evaluarea efectelor toxice ale acestora 
 
 elaborarea metodologi ei de investigat ie 
 
 modalitati de prevenire a poluarii alimentelo r 
 inlocuirea aditivilor toxici 
 
 elaborarea unei strategii de perfect. a legislatie i (LMA) 
 elaborarea unei conduite de alimentati e " salubra" 
 

12
PRINCIPALELE SUBSTANTE POLUANTE ALE ALIMENTULUI
  OCl 
  
 PESTICIDE OP 
  Piretroide 
  
  CO, CO 2 
  
  NO, NO 2 
 POLUANTI INDUSTRIALI Me grele, Metaloizi 
  
  Nemetale 

 
  Antibiotic e 
  
Chimiotera pice
 REZIDUURIde MEDICAMENTE 
  Antiparazitare 
  
 Vitamine
  
  Coloranti 
 ADITIVI ALIMENTARI 
  Antiagreganti.... 
 
 REZIDUURIde ADITIVIFURAJERI  Hormoni, vitamine 
  Oligoeleme nte 

 
 SUBSTANTE de PIROLIZA ORGANICA 

13

S-ar putea să vă placă și