Sunteți pe pagina 1din 7

1)Care sunt principalele clase de poluanti ai atmosferei ?

-particule in suspensie SPM: emisii autoturisme, central electrice,


activitati industriale)
-NOx: emisii auto, central electrice, industrii
-SOx: industria petroliera, central electrice
-H2S: industria celulozei si a hartiei
-COV: emisii auto
2) In ce consta biodegradarea COV din fluxurile gazoase ?
Din capacitatea miroorganismelor de a degrada COV, folosind carbon organic
ca sursa de hrana, rezulta CO2, H2O si biomasa.
3) Care sunt directiile pe care actioneaza catalizatorii cu actiune
tripla (TWC) si cum ?
Directii: -pt eliminearea NOx: reactii de reducere
-pt eliminarea CO: reactii oxidare
-pt eliminarea hidrocarburilor nearse : reactii oxidare
4) Care este diferenta dintre reducerea selectiva necatalitica (SNCRNOx)
si
reducerea
neselectiva(NSCR-NOx)
Procesele SNCR se bazeaza pe folosirea NH 3 drept agent de reducere,
iar la NSCR se foloseste gazul natural, H2 sau CO
5) Ce masuri intra in categoria metodelor de prevenire pt reducerea
emisiilor de COV ?
-modificari de proces si de echipament (schimbarea materiei prime)
-tehnici suplimentare pt controlul emisiilor de COV
-oxidarea terminca / oxidarea catalitica
6) Care sunt factorii topografici
poluantilor in atmosfera ?

care

influenteaza

dispersia

-formatiuni de relief / vegetatia / solul si natura solului / supraferele acoperite


cu ape / constructiile

7) In ce consta reducerea chimica a oxizilor de azot (NOx) ?


Aceste tehnologii au la baza utilizarea unor agenti de reducere care vor
reactiona cu substanta, in final rezultand N2

8) Care sunt principalii reactivi pe baza de calciu folositi pt


eliminarea SO2 din fluxurile gazoase?
-calcarul (Na2CO3) / oxidul de calciu CaO / hidroxidul de calciu Ca(OH)2
9) Care sunt principalele efecte ale poluantilor in atmosfa?
-reducerea vizibilitatii / formarea cetii atmosferice / smogul / ploile
acide
10) In ce consta regula regula celor 3 T si ce dicteaza aceasta ?
Regula celor 3 T guverneaza eficienta oxidarii si proietarea utilajelor de
oxidare termica:
-temperatura : trebuia sa fie superiara temperaturii de autoinflamare a
poluantului
-turbulenta: pt a realize un amestec cat mai omogen intre poluanti si
oxidant
-timp de stationare: suficient de mare (0.5-1.5 sec)
11.Enumerati factorii meteorologici care influenteaza
poluantilor in atmosfera:

dispersia

Principalii factori meteorologici care au cele mai semnificative si directe


efecte asupra distributiei poluantilor aerului sunt: temperatura, umiditatea,
viteza si directia vantului, radiatiile solare, precipitatiile
12.Care estea genul oxidant care se foloseste la tehnologia de
oxidare a NOx la temperature scazuta?s
Agenul oxidant care se foloseste la tehnologia de oxidare a NOx la
temperature scazutaeste O3 (ozonul)

13.Din ce categorie de poluanti ai atmosferei face parte un solvent


organic volatil?
Un solvent organic volatil face parte din clasa de poluanti antropogeni si
poate proveni de la: emisiile auto, de la rafinariile de petrol si din activitatile
care necesita utilizarea solventilor.

14.Cum se clasifica poluantii aerului in functie de originea lor?


Definitii si exemple:
Poluarea primara este emisa direct in atmosfera de surse identificate si se
gasesc in aceeasi forma in care este atunci cand sunt emisi.
Poluarea secundara este rezultata dintre interactiunea dintre 2 sau mai multi
poluanti primary sau reactioneaza cu constitienti naturali ai mediului.
Ex: gaze rezultate in urma unor procese de oxido-reducere.
15.Care sunt poluantii particulate si care sunt principalele tipuri?
Poluantii particulate definesc particolele solide sau picaturi de lichide al caror
diametru efectiv<<1 mm si cu proprietatea de a ramane un anumit timp in
suspensie in atmosfera.
Principalele tipuri de poluanti particulate sunt: pulberile sau praful, fumul sau
smogul, ceata industriala.
16.Care sunt tipuile de oxizi de azot (NOx) functie de modalitatea de
generare?
NOx termici: rezulta prin oxidarea N2 atmosferic in aerul de combustie
NOx de combustibil: se formeaza prin oxidarea compusilor organici cu N2
prezenti in combustibil.
NOx rapizi: rezulta din oxidarea speciilor intermediare ce contin N2
17.Ce structura are suportul monolithic utilizat pt catalizatorii de tip
TWC. Reprezentati.
18. Care sunt produsii de reactiv rezultati la procesul umed de
desulfurare cu reactivi pe baza de sodiu?

-sulfitul, bisulfitul, sisulfatul de sodium.


19. Care sunt tehnologiile distructive disponibile pt controlul
emisiilor de COV din fluxurile gazoase si de ce sunt numite asa?
-Distrugerea prin oxidarea termica recuperativa
-Distrugerea prin oxidarea termica regenerativa

20.Care suntprincipalele criterii care stau la baza alegerii unui


procedeu de tratare a fluxurilor gazoase cu COV?
In primul rand trebuie avuta in vedere concentratia COV. In functie de
concentratie se pot clasifica in:
-flux gazos cu continut mic de COV adicacurentidiluati.
-flux gazos cu continut mare de COV ,adicacurenticoncentrati.
Pentru fiecare din cei 2 curenti se pot aplicadiferiteprocedee de depoluare in
functie de:
-

Nr componentilor de COV din fluxulgazos


Necesitatea recuperarii /reutilizarii COV

Subiectul II: Eliminarea NOxdin fluxurile gazoase prin tehnologia de


reducere catalitica selectiva(SCR-NOx)
Procesul are loc la temperaturi mici si se foloseste NH 3 drept
catalizator. Un system SCR este format dintr-un system de injective a NH 3 si
un reactor care contine stratul de catalizator.
Sistemele SCR operate la temperature joase sunt mai putin utilizate
deoarece folosesc metale nobile (catalizatori scumpi), iar domeniul de
temperature este foarte mic. La temperature mai mari de 225 Celsiul are loc
conversia NH3 in NOx, cu o scadere majora a selectivitatii.
Operarea la temperature medii (260-450 C) se bazeaza pe catalizatori
de tipul V2O5/TiO2. Operarea sistemelor SCR-NOx la aceste temperature
prezinta unele avantaje:
-domeniul larg de temperature / pretul scazut / posibiliatea tratarii
gazelor cu sulf
Principalul dezavantaj in acest caz: sensibilitatea la temperature mari.
Operarea sistemelor SCR-NOx la temperature ridicate se bazeaza pe
utilizarea zelotilor sintetici, care prezinta cate un maxim de activitate in
functie de temperature, realizant o conversie crescatoare cu temperature. La
temperature de peste 600 C, in prezenta vaporilor de apa, catalizatorul se
poate degrada.
Principalele probleme de operare in cazul SCR-NOx sunt:
-infundarea catalizatorului cu praf
-oxidarea catalitica SO2 la SO3
-scurgerea amoniacului

-otravirea catalizatorului cu SO3


Principalele surse stationare care pot fi echipate cu sisteme SCR-NOx
sunt instalatiile care folosesc combustili fosili: carnune, fractii petroliere,
gaze naturale. Alegerea sistemului depinde de natura combustibilului.

Subiectul III: Reducerea emisiilor de COV din fluxurile gazoase prin


procesul de adsorbtie (etapele procesului de adsorbtie si tehnologia
procesului de adsorbtie a COV din fluxurile gazoase).
Adsorbtia este operatia unitare de transfer de masa prin care un
component in faza fluida (adsorbit) este retinut pe suprafata unei faze solide
(adsorbant). Adsorbtia decurge spontan sub actiunea motrice care apare in
system datorita interactiunii dintre faze.
Pentru a regenera adsorbantul si a-l recupera, adsorbtia este urmate
de desorbtie: fenomenul de eliminare a adsorbitului din system.
Etapele adsorbtiei:
1)-transportul fortat al compusilor spre pelicula de adsorbant
2)-difuzia externa prim filmul limit ace inconjoara pelicula de adsorbant
3)-difuzia interna prin porii adsorbantului
4)-adsorbtia
5)-difuzia externa prin porii adsorbantului
6)-difuzia externa prin filmul limita care inconjoara pelicula de adsorbant
7)-difuzia in atmosfera
Tehnologia procesului de adsorbtie: O instalatie de adsorbtie a COV din
fluxurile gazoase este compusa din 2 sau 3 coloane de adsorbtie care
functioneaza in parallel.

Fluxul gazos poluat cu COV este transpurtat cu ajutorul unei suflante,


este filtrate pt a separa particulele solide si apoi este racit. In continuare,
fluxul gazos intra in coloana de adsorbtie, unde se gaseste stratul adsorbant,
iar moleculele COV sunt retinute prin adsorbtie fizica slab ape suprafata
adsorbantului solid. Fluxul gazos purificat paraseste coloana de adsorbtie iar
concentratia COV este monitorizata permanent.
De asemenea mai sunt monitorizate caderile de presiune in filtru si in
stratul de adsorbant, precum si temperature fluxului gazos la intrarea in
coloana.
In momentul in care concentratia de COV la iesire atinge o valoare
prestabilita, mai mare de limita impusa de legislatie, coloana este izolata (se
intrerupe alimentarea cu flux gazos)
Coloana cu adsorbant saturat este supusa unui process de regenerare
cu abur de presiune joasa sau cu N 2 fierbinte. Regenerarea se face de regula
in contracurent.