Sunteți pe pagina 1din 8

CERCETARE PSIHOPEDAGOGICA

ROLUL UTILIZARII METODELOR SI TEHNICILOR DE


REALIZARE A CONTINUTURILOR ACTIVITATII DIN GRADINITA
IN VEDEREA ADAPTARII
OPTIME LA VIATA SCOLARA

I. Motivarea alegerii temei

Pregatirea copilului prescolar pentru scoala este o chestiune de vie


actualitate in conditiile intensificarii si accelerarii intregului process de
invatamant.Pregatirea multilateral a copilului pentru munca din scoala, dupa
cum s-a mai afirmat, se realizeaza prin intermediul a doua forme
specific:jocul si invatarea, cea din urma la nivelul copiilor de grupa mare,
pregatitoare.
M-am oprit asupra acestei teme deoarece prin anumite metode si
tehnici aplicate atat in cadrul activitatilor dirijate, cat si in cadrul activitatiilor
lober creative, se urmareste atat insusirea de noi cunostinte cat mai ales
consolidarea cunostintelor transimise in vederea pregatirii copillului prescolar
pentru scoala.
Prin diversitatea de metode si tehnici care pot fi aplicate in cadrl
activitatilor de cunoastere a mediului, a activitatilor de dezvoltarea
limbajului, a activitatilor matematice, a scrierii grafice, etc.si in activitatea
didactica de dimineata, contribuie la dezvoltarea intelectuala si in acelasi
timp faciliteaza trecerea cu usurinta la activitatea de tip scolar, iar scopul
final consta in viitoarea utilizare a rezultatelor obtinute.Aceasta inseamna ca
in cadrul fiecarei metode si tehnici aplicate accentual trebuie pus pe
insusirea si aprofundarea de cunostinte.Reusita acestora depinde in mare
parte si de folosirea unui bogat material didactic, in cantitate suficienta
pentru fiecare copil, formand astfel la copii deprinderi de munca intelectuala,
satisfacerea curiozitatii de cunoastere invatand totodata sa analizeze, sa
interpreteze, sa utilizeze, sa citeasca, sa denumeasca anumite obiecte cu
expresii literare.
Prin natura lor, activitatiile desfasurate in gradinita dezvolta copiilor
spiritual de observatie si de investigatie, cultivand imaginatia, gandirea
creatoare, orienteaza activitatea psihica, disciplineaza conduit si contribuie,
in sfarsit , la formarea rapida si mai eficienta a mecanismelor psihice, care
inlesnesc si conditioneaza invatarea, munca, fiind necesare la intrarea
copilului prescolar la scoala.
Pentru obtinerea reusitei acestora, conditia de baza este accea ca
elemental de joc sa ramana o dominanta a intregii activitati din gradinita,
chiar daca sarcinile procesului instructiv devin din ce in ce mai complexe.

1
II.Cadrul teoretic conceptual

Prevederile privind invatamantul prescolar aduc cateva elemente noi,


importante, pentru perspective scolii romanesti.In primul rand este vorda
despre asigurarea continuitatii intre invatamantul prescolar si cel primar prin
instituirea si generalizarea grupelor pregatitoare pentru scoala, aceasta grupa
cuprinzand copiii de 5-7 ani.In invatamantul prescolar s-a lucrat la
restructurarea continuturilor pentru activitatea care se desfasoara la aceasta
grupa.Conceptia care sta la baza acestei restructurari are in vedere realizarea
obiectivelor noii programe centrate pe educatia individualizata, pe
promovarea jocului ca tip de activitate fundamental sip e selectarea acestor
strategii didactice care sa conduca la integrarea copilului in scoala.Daca
pornim de la abordarea globala apersonalitatii copilului accentual a fost pus
pe dezvoltarea acestuia sub aspectul cognitive al limbajului, deci al dezvoltarii
intelectuale a copilului psihomotoric si socio-afectiv, in ccea ce priveste
conceptia refromei in programa gradinitei.Din domeniul acesta sunt:limbajul,
activitatiile matematice, deprinderile motrice cu deosebire exercitiul graphic
pentru usurarea invatarii scrierii in scoala.S-a avut in vedere jocul-exercitiul,
pentru valentele sale formative, deoarece este accesibil varstei, da
posibilitatea copilului sa se realizeze in insusirea de cunostinte achizitionarea
cu priceperile si deprinderile dobandite.
Prin activitatile dirijate si prin cele de libera alegere, gradinita are
posibilitatea de a sistematiza, organiza, complete si corecta informatiile pe
care le detin copiii la intrarea in institutiile de invatamant prescolar.
Gradinita, receptive la innoirile aduse si care se impugn, asigura sanse
egale tuturor copiilor in procesul complex al pregatirii lor pentru scoala.
Sprijinirea viitoarei activitati scolare o realizeaza gradinita prin intermediul
a doua forme specific:jocul si invatarea, la nivelul copilului din grupa mare,
deci atunci cand structurile psihice permit trecerea din planul actiunii in cel al
vorbirii, este considerate drept impuls principal al dezvoltarii inteligentei,
servind la formarea si sistematizarea cunostintelor elementare pe care copiii
le pot dobandi si asimila.
Gradinita, cu sistemul sau educative, ramane factorul de declansare a
evolutiei intelectuale si morale pe care se cladeste personalitatea.
Perioada prescolara imprima cele mai profunde, durabile si fructuoase
amprente asupra individualitatii copilului, acum rasar mladiteleeului si se
consolideaza trasaturile de personalitate.

2
III.Scopul si obiectivele
cercetarii

1.Evidentierea importantei educatiei timpurii in dezvoltarea comunicarii


verbale la copiii de varsta prescolara;
2.Reliefarea importantei achizitionarii unui vocabular adecvat varstei,
particularitatilor si nevoilor personale ale copiilor;
3.Relevanta utilizarii metodelor si procedeelor adecvate in vederea adaptarii
optime a prescolarilor la activitate scolara;
4.Identificarea gradului de influenta al mediului needucativ asupra dezvoltarii
abilitatilor de comunicare si de achizitionare a elementelor de limbaj la copilul
de varsta prescolara.

IV.Tipul cercetarii

Cercetarea de fata se include in sfera studiilor calitative urmarind


demersul stiintific si metodologic al tezelor de specialitate din domeniul
pedagogiei scolare.In functie de obiectivele propuse urmareste sa puna in
evident importanta achizitionarii unui vocabular conform varstei,
particularitatilor si nevoilor individuale ale copiilor de varsta prescolara.

V.Ipoteza cercetarii

Presupun ca:
Implementarea unui program de activitati in care se utilizeaza un set de
metode si tehnici specifice invatamantului prescolar determina imbunatatirea
sesizabila a abilitatilor de comunicare contrubuind la imbogatirea limbajului,
in vederea adaptarii optime la viata scoalara.

VI.Variabilele cercetarii

Variabile independente
Natura materialelor si metodelor folosite in avticitatile specific interventiei
Mediul socio-educativ de provenienta

3
Variabile dependente
Varsta de dezvoltare a limbajului
Nivelul de dezvoltare al inteligentei si a proceselor psihice

VII.Metodele de cercetare utilizate

In cadrul cercetarii am insistat pe folosirea urmatoarelor


metode:anamneza, studiul documentelor personale, observatia,
metoda testelor, experimentul.
In cercetare am folosit atat metode de culegere a datelor cat si metode de prelucrare
a datelor pe care le voi prezenta succint in continuare.
Observatia a avut drept scop surprinderea unor elemente ale comunicarii atat in
activitatile liber alese in care copilul se manifesta spontan si liber mai aproape de
ceea ce este mai putin controlat si cenzurat, cat si in cadrul activitatilor commune
desfasurate cu intreaga grupa de copii sub indrumarea directa a
educatoarei.Datele obtinute au fost consemnate si folosite mai ales in analiza de
caz.
Anamnezia a vizat culegerea de informatii despre parinte, evolutia sarcinii, starea
de sanatate, despre conditiile materiale si socio-culturale ale familiei, despre
calitatea influentelor asupra copilului.
Studiul documentelor personale a fost menit sa completeze datele obtinute prin
primele doua metode sis a ofere o imagine mai complete asupra subiectilor
investigate.Pe baza studiului documentelor personale ale copiilor s-au obtinut date
despre provenienta sociala ale acestora, starea lor de sanatate,despre relatiile
care exista in familie si despre nivelul cultural al parintilor.
Testul, proba psihologica .Aceasta metoda am folosit-o atat in faza pre-
experimentala, rezultatele acesteia oferindu-mi posibilitatea de a obtine informatii
obiective asupra dezvoltarii psihice si a pregatirii copilului pentru scoala, din punct
de vedere fizic, psihic, afectiv, etc.
Experimentul a constat in masurarea efectului produs ca urmare a introducerii
unuia sau mai multor factori experimentali-spre exemplu utilizarea metodelor
specific grupei pregatitoare.Experimentul se desfasoara folosind mai multe
tehnici:tehnica grupului. Pe care se experimenteaza, tehnica grupelor
paralele(experimentala si de aproximativ acelasi nivel de cunostinte, acelasi
numar de subiecti si fiind aproximativ egale din punct de vedere al varstei.

VIII.Esantionarea populatiei studiate si


esantionul de continut

4
Esantionul de subiecti
In vederea urmaririi obiectivelor si a verificarii ipotezei specific
formulate, am curpins in cercetare un numar de 20 de copii cu varste
cuprinse intre 5 si 7 ani care au frecventat in anul scolar 2008-2009
gradinita.Cei 20 de copii supusi investigarii noastre provin din grupa
pregatitoare.
Prima grupa, numita Grupa A(grupa de control), este formata din
10 copii cu varste curprinse intre 5 si 7 ani din care 5 fete si 5 baieti de la
Gradinita Nr.9-Bistrita.Din cei 10 copiii ai grupei A, 5 copii(din care un copil
este adoptat din centru de plasament de circa 6 luni), provin din familii
organizate cu relatii armonioase, 3 copii provin din familii organizate dar cu
relatii tensionate si 2 copii provin din familie dezorganizata, copilul fiind
incredintat mamei care s-a recasatorit.Din cei 5 copii care sunt crescuti in
familii organizate 2 au frati cu varste mai mari decat ei si 1 are frate mai
mic.Din numarul total de 10 copii 4 sunt in primul an de frecventare a
gradinitei, iar ceilalti au avut o frecventa redusa.
Grupa B(grupa experimental) este formata din 10 copii, 4 baieti si
6 fete de la gradinita Nr.6-Bistrita, din care 9 provin din familii organizate iar
1 copil este incredintat de parinti(care sunt plecati din tara) spre ingrijirea
bunicii.
Din prezentarea de mai sus reiese faptul ca exista diferente intre
mediile socio-culturale din care provin copiii celor doua grupe care au
repercursiuni asupra dezvoltarii comunicarii si limbajului acestora.
Un numar de 4 copii din grupa A sunt in primul an de frecventare a
gradinitei si ceilalti6 nu frecventeaza zilnic gradinita. Cei din grupa B sunt
in al doilea an de frecventare a gradinitei.Analiza efectuata a permis
evidentierea faptului ca influentele mediului educative oferit de activitatile
instructive-educative din gradinita, care respecta particularitatile de varsta
si individuale, sunt favorabile dezvoltarii psihice a copilului.

Esantionul de continut

Activitatile de educarea limbajului au fost adaptate unitatilor de invatare


corespunzatoare temei saptamanii.Spre exemplu:jocul dramatizareDe-a
punguta cu doi bani;dramatizariAnotimpurile,Greierele si furnica;jocuri
de stimulare a comunicarii orale:Povesteste ce ai visat,Povesteste cum
ti-ai petrecut vacant;jocuri de exersare a pronuntiei corecte:Spune ;a fel
ca mine,Descopera unde am gresit; jocuri de realizare a abstractizarii si
generalizarii:Cum se numesc toate acestea la un loc,Ghici la ce cuvant
m-am gandit;jocuri pentru dezvoltarea imaginatieiHai sa facem o
poveste.

5
IX.Durata cercetarii

Semestrul II al anului scolar 2008-2009.

X.Modalitati de interpretare si
valorificare

Modalitatea de verificare si evaluare a rezultatelor obtinute s-a realizat


prin introducerea scorurilor in tabele si compararea acestora cu valorile
standard ale testelor aplicate.S-au analizat pe rand rezultatele(sub forma de
punctaje) si s-au interpretat prin analiza comparative a procentelor obtinute
de copiii din cele doua grupuri:experimental si de control.

Prezentarea si interpretarea rezultatelor


Rezultate obtinute la testul initial:

Ite Grupe Punctaj Procent


m

G.experimental 100%
1 10p

G. de control 60%
6p

G.experimental 90%
2 9p

G. de control 5p 50%

G.experimental 16p 80%


3
G. de control 40%
8p

G.experimental 21p 70%


4
G. de control 30%
9p

G.experimental 80%

6
5 24p

G. de control 40%
12p

Rezultatele testului initial, prezentate comparativ pe cei


5 itemi.

7
Interpretarea rezultatelor:

Observand tabelul de mai sus putem concluziona asupra urmatoarelor


aspecte.Datorita faptului ca asupra grupului experimental s-a actionat prin
aplicarea de metode si procedee specifice si s-au realizat activitati, jocuri
didactice cu caracter stimulativ si de dezvoltare a limbajului, atat in anul
anterior cat si in anul curent, regulat, se pot observa diferente semnificative
a procentelor calculate in urma punctajelor obtinute.
Aceste aspect de diferentiere se datoreaza faptului ca cele doua grupe
sunt diferit constituite, grupa de control cuprinzand mai multi copii proveniti
din medii sociale defavorizate, la care rata frecventarii gradinitei este
scazuta si asupra carora nu s-a intervenit prin activitatile care au fost
realizate la grupul experimental.