Sunteți pe pagina 1din 366

www.muzeulastra.com / www.cimec.

ro
MUZEUL CIVILIZATIEI POPULARE TRADITIONALE ASTRA
' '

CIBINIUM
1990 - 2000
Studii i cercetri privind politica reformei n
etnomuzeologia romneasc: contribuia
Muzeului "ASTRA"

EDITURA "ASTRA MUZEUM"


SIBIU - 2000

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Coperta: Srbtorirea "Ispasului" la biserica de lemn transferat din Bezded Gud. Slaj)
n Muzeul Civilizaiei Populare Tradiionale ASTRA (foto Studioul "ASTRA Film")

COLECTIVUL DE REDACTIE

Dr. Corneliu Bucur


Valer Deleanu
Sebastian Sarsam
Copert i grafic: Ioan Opri
Fotografii: Alexandru Olnascu, Dumitru Budrala, Gabriel Blazsani, arhiva foto a
Centrului de informare i documentare n etnologie "Dr. Cornel Irimie", ef
secie: Cornelia Gangolea, selecie: Lucia Novac
Computerizare: Mihaela Basarab, Claudiu Halmangiu, Liliana Oprescu
Corectur: Carmina Maior
Traduceri texte: englez: Dorana Cioran, Augusta Dumitriu
german: Antonie Dumitru, Gabriela Mihlan
francez: Simona Bealcovschi
Tehnoredactare: Cristian Bostan

EDITURA ''ASTRA MUSEUM''


ISBN 973-99619-0-8

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
SUMAR

Dr. CORNELIU BUCUR: Cibinium 1990 - 2000


SIMONA BEALCOVSCHI: EMYA, Premiul Consiliului Europei, a fost decernat n anul 1993 unei
personaliti din Romnia
KENNETH HUDSON: European Museum of the Year Award. Candidaii pentru anul 2000
(introducere)

I
,
DEIA MUZEUL TEHNICII POPUIAREIA MUZEULCIVILIZATIEI POPUIARE
TRADIIONALE "ASTRA": PERSPECTIVE FENOMENOWGICE DE
OPTIMIZAREA PROIECTELOR TEMATICE I DE REPREZENTARE
MONUMENTAL I OBIECTUAL N EXPOZIIILE N AER LIBER I
PAVILIONARE

I .Dr. CORNELIU BUCUR: Muzeul Civilizaiei Populare Tradiionale - "ASTRA" (1990 - 2000)
2. VALER DELEANU, AUREL ROZOR: Politica de achiziii i reconstrucii n Muzeul Civilizaiei
Populare Tradiionale ASTRA (1990 - 2000)
3. Dr. CORNELIU BUCUR, OVIDIU CALBOREAN: Prezentarea pstoritului n Muzeul Civilizaiei
Populare Tradiionale "ASTRA" din Dumbrava Sibiului
4. SABASTIAN SARSAM: ARA OLTULUi - o "ar " istoric n muzeul rii. Specificitatea i
reprezentarea n domeniul arhitecturii, al gospodriei i meteugurilor tradiionale
5. Dr. CORNELIU BUCUR, REMUS IANCU: Sistemul mulinologic naional reprezentat n Muzeul
Civilizaiei Populare Tradiionale "ASTRA"
6. ALEXANDRU VRTEJ: Dialectica tradiiei n tipologia locuinelor i anexelor gospodreti din
Munii Apuseni (reconstituirea unui "crng" moesc n Dumbrava Sibiului)
7. IOAN FULEA-POPA: Edificii privind viaa public steasc, reprezentare n Muzeul "ASTRA" din
Sibiu (un nou sector expoziional creat dup 1990)
8. VALER DELEANU: Sistemul transporturilor tradiionale. Colecie i reprezentare n Muzeul
Civilizaiei Populare Tradiionale "ASTRA"
9. VALER DELEANU: Expoziia pavilionar - demers complementar fundamental al Muzeului
Civilizaiei Populare Tradiionale "ASTRA"
10. SIMONA BEALCOVSCHI: Un experiment n premier naional: o galerie de sculptur modern,
n complectarea unui muzeu etnografic n aer liber

Semnal

11. LAURENIU TOMA: Biserica de lemn din Sadu Uud. Sibiu): un experiment valoros privind
translarea i restaurarea unui monument istoric

D
MUZEUL "ASTRA" I CULTURA TRADIIONAL A SATULUI CONTEMPORAN
CONCEPTUL DE "MUSEUM VIVUM"
12. Dr. CORNELIU BUCUR: Satul romnesc contemporan i Muzeul "ASTRA" (Recuperarea
contiinei propriei identiti cultural-locale)
13.ANTONIE DUMITRU: Conceptul de "MUSEUM VIVUM" leitmotivul Trgului Creatorilor
Populari din Muzeul Civilizaiei Populare Tradiionale "ASTRA".
14. ILIE COLTOR-CONSTANTINESCU, Srbtorile tradiionale. ntre autentic i reconstituire n
Muzeul "ASTRA".
15. Dr. CORNELIU BUCUR, AURELIA MARCU, MIRELA CREU: Un muzeu fondeaz i
patroneaz o Academie a satului romnesc: ACADEMIA ARTELOR TRADIIONALE DIN
ROMNIA
16. Dr. CORNELIU BUCUR, MARIA DRBAN: Olimpiada Naional "METEUGURI
ARTISTICE TRADIIONALE" i Muzeul Civilizaiei Populare Tradiionale "ASTRA"

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
17. CRISTINA UNGUREANU: ASOCIAIA CREATORILOR POPULARI DIN ROMNIA, iniiat
i coordonat de Muzeul "ASTRA"
18. CRISTINA UNGUREANU, ANGELA OPRIIU: Organizaiile nonguvernamentale fondate de
Muzeul "ASTRA"
19. IOANA LUCA: Valorificarea comercial a creaiei contemporane de art popular: "Galeriile de art
popular ale Muzeului "ASTRA"

m
CONSERVAREA PATRIMONIULUI RFAL I VIRTIJAL N CADRUL
LABORATORULUI ZONALDECONSERVARE I RESTAURARE "ASTRA"

20. VALERIU OLARU: Laboratorul Zonal de Conservare-Restaurare "ASTRA" - Sibiu n programul


internaional de pregtire a restauratorilor din reeaua naional
21. FLORENA MOGA: Metode i tehnici de conservare i restaurare a obiectelor din piele-blan,
utilizate n Laboratorul Complexului Muzeal "ASTRA"
22. CORNELIA KERTESZ: Contribuii ale Laboratorului de restaurare textile la realizarea restaurrii i
conservrii coleciilor Muzeului "ASTRA"
23. OLIMPIA COMAN-SIPEANU, MARIUS COMAN-SIPEANU: Restaurarea iconostasului
Bisericii Episcopale de la Curtea de Arge - un pas important n aciunea de salvare a artei
ecleziastice din Romnia
24. SORIN FOGARASCHER: Conservarea i restaurarea obiectelor ceramice din coleciile
Complexului Muzeal "ASTRA"

IV
SERVICII MODERNE ALE MUZEULUI CONTEMPORAN: INFORMATIZAREA,
MARKETINGUL CULTIJRAL I PEDAGOGIA MUZFAL

25. LUCIA CUNIR: Prelucrarea automat a datelor n Muzeul "ASTRA"


26. Dr. CORNELIU BUCUR, LUCIA CUNIR, VALER DELEANU, colectiv specialiti: Programe pe
INTERNET ale Muzeului "ASTRA"
27. MARIUS ZAMBORI: Importana anchetelor i studiilor sociologice i de marketing n stabilirea
strategii lor optime de marketing cultural
28. MARIUS ZAMBORI: Pedagogie muzeal - ofert original i modern n spiritul educaiei
culturale permanente

V
MUZEULASTRA I FILMUL DOCUMENTAR

29. Dr. CORNELIU BUCUR: Muzeul Astra i filmul documentar


30. SIMONA BEALCOVSCHI: Polisemia documentului filmic
31. DUMITRU BUDRALA: Pelicula de teren - document de cercetare

VI
IMAGINEA MUZEULUI ASTRA N PLAN INTERNAIONAL
Muzeul ASTRA pretuit n lume
32. MARC CHESNEL: Le Musee de la Civilisation Populaire Traditionnele de Roumanie, a Sibiu
33. ROBERTO TOGNI: Musei delia cultura tradizionale delia Roumania
34. TOM KELLEHER: ASTRA - The museum ofmany mills
35. DOBROSLAV ST. PAVLOVICI: Etnografski muzej pod vedrim nebom
36. Impresii despre Muzeul Civilizaiei Populare Tradiionale "ASTRA"

VII
BIBLIOGRAFIE
37. DORIN GOIA: Reform, propuneri i obiective n muzeele din Romnia (Bibliografie selectiv).

4
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
CONTENTS

Dr. CORNELIU BUCUR: Cibinium 1990- 2000


SIMONA BEALCOVSCHI: lnternational recognition. EMYA, the Council of Europe Award has been
awarded in 1993 to a Romanian personality.
KENNETH HUDSON: European Museum ofthe Year Award. The candidates 2000 (lntroduction).

I.
TIIE TRANSmON FROM TIIE MUSEUM OF FOLK TECHNOLOGY TO TIIE MUSEUM OF
TRADmONAL FOLK CIVILISATION "ASTRA": PHENOMENOLOGICAL PERSPECTIVES,
TIIE OPTIMIZATION OF TIIEMATIC PROJECTS AND THE MONUMENTAL AND
OBJECTS REPRESENTATION IN TIIE OPEN AIR AND PA VILIONAR EXIIlBmONS

1.Dr. CORNELIU BUCUR: The Museum of Traditional Folk Civilisation "ASTRA" (1990-2000)
2.VALER DELEANU, AUREL ROZOR.: Policy of acquisitions and reconstructions in The Museum
of Traditional Folk Ci vi lisation "ASTRA" (1990 - 2000)
3.Dr. CORNELIU BUCUR, OVIDIU CALBOREAN: Shepherding in The Museum of
Traditional Folk Civilisation "ASTRA" from Dumbrava Sibiului
4. SEBASTIAN SARSAM: ARA OLTULUI - a historical "country" in the Country Museum.
Speciftcity and representation in architecture, homestead and traditional crafts
5. Dr. CORNELIU BUCUR, REMUS IANCU: The national mulinological system in The Museum of
Traditional Folk Civilisation "ASTRA"
6. ALEXANDRU VRTEJ: The tradition's dialectics in the typology of the houses and homesteads
from Apuseni Mountains (The reconstitution of a traditional village in the Open Air Museum -
Dumbrava Sibiului)
7. IOAN FULEA-POPA: Public institutions concerning public village life. Representation in The
"ASTRA" Museum from Sibiu. (a new exhibiting sector founded after 1990)
8. VALER DELEANU: Folk transportation system - collection and exhibition in "ASTRA" Museum of
Traditional Folk Civilisation
9. VALER DELEANU: Pavilion exhibition - a fundamental complementary approach of The
Traditional Folk Civilisation Museum "ASTRA"
I O. SIMONA BEALCOVSCHI: A national experiment in premiere: a gallery of modern sculpture in an
open air ethnographical museum

11. LAURENTIU TOMA: The wooden church from Sadu (Sibiu county): a valuable experiment,
concerning the reinovai and restauration "in situ" of a historical monument.

D.
"ASTRA" MUSEUM AND THE TRADmONAL CULTURE OF THE CONTEMPORARY
VILLAGE. ''MUSEUM VIVUM" CONCEPT

12. Dr. CORNELIU BUCUR: The contemporary Romanian village and The "ASTRA" Museum (the
recovery of the conscience of seif cultural and local identity)
13. ANTONIE DUMITRU: The concept of "MUSEUM VIVUM" the leit-motiv of the Traditional
Artisans Fair in "ASTRA" Museum
14. ILIE COLTOR-CONSTANTINESCU: Traditional holidays between authenticity and museal
reconstitution in "ASTRA" Museum
15. Dr. CORNELIU BUCUR, AURELIA MARCU, MIRELA CREU: A museum founds and
patronizes an Academy of the Romanian village: The Academy of Traditional Arts from
Roman ia
16. Dr. CORNELIU BUCUR, MARIA DARABAN: The National Contest "Traditional Artistic
Handcrafts" and The "ASTRA"Museum of Traditional Folk Civilisation.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
17. CRISTINA UNGUREANU: The Association of Folk Artisans from Romania, promotead and co-
ordinated by "ASTRA" Museum.
18. CRISTINA UNGUREANU, ANGELA OPRIIU: The non-governmental organizations, founded
by "ASTRA" Museum.
19. IOANA LUCA: The commercial valorization of the contemporary folk art creation. "The Folk Art
Galleries of The "ASTRA" Museum.

m.
CONSERVATION AND RESTORATION OFTHE REAL AND VIRTUAL PATRIMONY IN THE
"ASTRA" ZONAL CONSERVATION AND RESTORATION LAB

20. VALERIU OLARU: "ASTRA" Sibiu Zonal Laboratory of Conservation and Restoration and the
international program on training restorers ofthe national network
2 I. FLORENTA MOGA: Preservation methods and techniques in restoration of leather and fur objects,
utilized in the laboratory of The "ASTRA" Museum Complex
22. CORNELIA KERTESZ: Contributions of the textiles restoration laboratory, to the achievement of
the restoration and preservation of Mhe "ASTRA" M useum 's collections.
23. OLIMPIA COMAN-SIPEANU, MARIUS COMAN-SIPEANU: The restouration of the iconostasis
from Curtea de Arge Episcopal Church -an important step in order to save the ecclesiastic art
from Romania.
24. SORIN FOGARASCHER: The preservation and restoration of ceramic objects from "ASTRA"
Museum collections

IV.
MODERN FACILITIES OF THE CONTEMPORARY MUSEUM: COMPUTERJZATION,
CULTURAL MARKETING AND MUSEAL PEDAGOGY

25. LUCIA CUSNIR: Automation Projects in ASTRA Museum


26.Dr. CORNELIU BUCUR, LUCIA CUNIR, VALER DELEANU ANO SPECIALIST STAFF
"ASTRA": Museum and INTERNET Programs
27. MARIUS ZAMBORI: The mportance of sociologica! and marketing studies and inquiries to
establish optimal strategies of cultural marketing
28. MARIUS ZAMBORI: The museal pedagogy - an original and modern offer focused on permanent
cultural education

V
"ASTRA" FIIM STUDIO

29. Dr. CORNELIU BUCUR:; "ASTRA" Museum and documentary film


30. SIMONA BEALCOVSCHI: The polysemy ofthe cinematographic document
3 I. DUMITRU BUDRALA: Field Footage as a research instrument

VI
"ASTRA" MUSEUM AND TIIE INTERNATIONAL PERCEPTION

32. MARC CHESNEL: Le Musee de la Civilisation Populaire Traditionnele de Roumanie, a Sibiu


33. ROBERTO TOGNI: Musei delia cultura tradizionale delia Roumania.
34. TOM KELLEHER: ASTRA - The museum ofmany mills
35. DOBROSLAV ST. PAVLOVICI: Etnografski muzej pod vedrim nebom
36. Opinions about The Museum of Traditional Folk Civilisation "ASTRA"

VII
BIBLIOGRAPHY

37. DORIN GOIA: Reform, proposals and objectives in the museums from Romania (selective
bibliography)

6
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
INHALTSVERZEICHNIS

Dr. CORNELIU BUCUR: Cibinium 1990 - 2000


SIMONA BEALCOVSCHI: EMY A- ein Preis des Europarates, wurde 1993 einer Personlichkeit aus
Rumnien verliehen
KENNETH HUDSON: European Museum of the Year Award. Die Bewerber des Jahres 2000
(Einleitung)

I
VOM MUSEUM DER BUERLICHEN TECHNIK ZUM MUSEUM
DER 1RADIDONELLEN VOLKSKULTUR ASTRA: PHNOMENOLOGISCHE
PERSPEKTIVEN, OPTIMISIERUNG DES TIIEMATISCHEN PROJEKTES
UND DER DARSTELLUNG DER MONUMENTE UND OBJEKTE
IN DERFREILICIIT- UND PAVILLONAUSSTELLUNG

1. Dr. CORNELIU BUCUR: Museum der traditionellen Volkskultur - ASTRA ( 1990-2000)


2. VALER DELEANU, AUREL ROZOR: Die Erwerbungs- und Wiederaufbaupolitk im Museum der
traditionellen Volkskultur ASTRA - 1990-1999
3. Dr. CORNELIU BUCUR, OVIDIU CALBOREAN: Das Vorftihren der Hirtenschaft im Museum
der traditionellen Volkskultur ASTRA aus dem Jungen Wald
4. SEBASTIAN SARSAM: ARA OLTULUI - Ein historisches Land" im Landesmuseum.
Spezifikum und Darstellung im Bereich der Architektur, des Gehoftes und die traditionellen
Handwerke
5. Dr. CORNELIU BUCUR, REMUS IANCU: Das nationale mulinologische Systhem - dargestellt im
Museum der traditionellen Volkskultur ASTRA
6. ALEXANDRU VRTEJ: Die Dialektik der Tradition in der Typologie der Wohnungen und der
Ergnzungsbauten in den Gehoften aus dem Apuseni-Gebirge (das Wiederaufbauen einer
Motzen-Siedlung im Jungen Wald)
7. IOAN FULEA-POPA: Offentliche Bauten - das offentliche Dorfleben, Darstellung im ASTRA -
Museum aus Sibiu ( ein neuer Ausstellungssektor, nach 1990 geschaffen)
8. VALER DELEANU: Das Systhem der traditionellen Transportwesen. Sammlung und Darstellung
im Museum der traditionellen Volkskultur ASTRA
9. VALER DELEANU: Die Pavillonausstellung - grundlegendes komplementres Vorgehen des
Museums der traditionellen Volkskultur ASTRA
IO.SIMONA BEALCOVSCHI: Ein Experiment in nationaler Premiere: eine Galerie modemer
Skulpturen, in Ergnzung eines ethnographischen Freilichtmuseums

I I .LAURENIU TOMA : Die Holzkirche aus Sadu (Kreis Sibiu): ein wertvolles Experiment
angesichts dem Oberftihren und Restaurieren eines historischen Denkmals

II
DAS ASTRA- MUSEUM UND DIE KULTUR DES ZEITGENOSSISCHEN DORFES
DER BEGRIFF ''MUSEUM VIVUM"

12. Dr. CORNELIU BUCUR: Das rumnische Dorf und das ASTRA - Museum (das Wiedererlangen
des Bewusstseins der eigenen kulturell - lokalen Identitt)
13. ANTONIE DUMITRU: Der Begriff "MUSEUM VIVUM" - Leitmotiv der Mrkte der
volksti.imlichen Handwerker im Museum der traditionellen Volkskultur ASTRA
14. ILIE COLTOR-CONSTANTINESCU: Die traditionellen Feste. Zwischen Authentik und musealer
Wiederherstellung im ASTRA - Museum
15. Dr. CORNELIU BUCUR, AURELIA MARCU, MIRELA CREU: Ein Museum gri.indet und
beschirmt eine Akademie - die AKADEMIE DER TRADITIONELLEN KONSTE AUS
RUMNIEN

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
I 6. Dr. CORNELIU BUCUR, MARIA DRBAN: Der nationale Wettbewerb "TRADITIONELLE
KUNSTHANDWERKE" und das Museum der traditionellen Volkskultur ASTRA
I 7. CRISTINA UNGUREAN: Der Verein der Volkski.instler aus Rumnien
I 8. CRISTINA UNGUREAN, ANGELA OPRIIU: Die vom ASTRA - Museum gegri.indeten
regierungsunabhngige Organisationen
I 9. IOANA LUCA: Dienkommerzielle Verwertung der zeitgenossischen Volkskunst: Die
Volkskunstgalerien des ASTRA- Museums

m
DIE KONSERVIERUNG UND RESTAURIERUNG DES REELLEN UND VIRTUELLEN
ERBGUTES
RAHMEN DES ZONALEN KONSERVIERUNGS- UND RESTAURIERUNGS -
LABORATORIUMSASTRA

20. VALERIU OLARU: Das zonale Konservierungs- und Restaurierungs - Laboratorium ASTRA-
Sibiu im internationalen Vorbereitungsprogramm der Restauratoren aus dem ganzen Land
2 I. FLO RENTA MOGA: Konservierungs- und Restaurierungsmethoden und - Verfahren, angewandt
im Laboratorium des ASTRA - Museums flir Gegenstnde aus Leder und Fell
22. CORNELIA KERTESZ: Beitrge des Laboratoriums flir die Restaurierung der Textilien zur
Restaurierung und Konservierung der Sammlungen des ASTRA - Museums
23. OLIMPIA COMAN- SIPEANU, MARIUS COMAN-SIPEANU: Die Restaurierung des Altars der
Bischofskirche aus Curtea de Arge - ein bedeutender Schritt im Rettungsverfahren der alten
rumnischen Kunst
24. SORIN FOGARASCHER: Die Konservierung und Restaurierung der Keramikgegenstnde aus den
Sammlungen des ASTRA - Museums

IV
MODERNE DIENSTLEISTUNGEN DES ZEITGENOSSISCHEN MUSEUMS :
INFORMATISIERUNG; KULTURELLER MARKETING UND MUSEUMSP DAGOGIK

25. LUCIA CUNIR: Die automate Datenverarbeitung im ASTRA - Museum


26. Dr. CORNELIU, LUCIA CUSNIR, VALER DELEANU und Kollektiv: Die INTERNET -
Programme des ASTRA- Museums
27. MARIUS ZAMBORI: Die Bedeutung der soziologischen Untersuchungen und der
Marketingstudien in der Festlegung der optimalen Strategien im Bereich des kulturellen
Marketing
28. MARIUS ZAMBORl: Museumspdagogik - modernes und originelles Angebot im Sinne der
stetigen kulturellen Erziehung

V
DAS ASTRA-FILM STUDIO

29. Dr. CORNELIU BUCUR: Das ASTRA - Museum und der Dokumentarfilm
30. DUMITRU BUDRAL: Der Gelnde-Filmstreifen - ein Forschungsdokument
3 I. SIMONA BEALCOVSCHI: Die Polysemie des Filmdokuments

VI
DAS ASTRA - MUSEUM AUF INTERNATIONALER EBENE

Internationale Anerkennung
32. MARC CHESNEL: Le Musee de la Civilisation populaire traditionnelle de Roumanie, Sibiu
33. ROBERTO TOGNl: musei delia cultura tradizionale delia Roumania
34. TOM KELLEHER: ASTRA-The museum ofmany mills
35. DOBROSLAV ST. PAVLOVICI: Etnografski muzej pod vedrim nebom
36. Eindri.icke i.iber das Museum der traditionellen Volkskultur ASTRA

VII
BIBLIOGRAPHIE

37. DORIN GOIA: Reform, Vorschlge und Vorhaben in den Museen aus Rumniaen (Bibliographie)

8
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
CIBINIUM 1990 - 2000

PREFAT
'
Periodicul bilingv (romno-german) al noului muzeu n aer liber, organizat cu ncepere din
1993, n Dumbrava Sibiului, a debutat n 1966, axndu-se pe prezentarea unor "studii i materiale
privind Muzeul Tehnicii Populare".
Primul volum al periodicului sibian "Cibinium" (1966) prezenta, ntr-un prim grupaj tematic-
muzeologic, eminamente, proiectele noului muzeu: proiectul general al muzeului (C.Irimie), proiectul
de organizare expoziional (P.Niedermaier), proiectul de organizare a unui sector tematic, cel destinat
prelucrrii pieilor i fibrelor (R.Wiener) i al unei grupe tematice (mineritul aurifer - St. Palada) i
criteriile de selecie a monumentelor pentru muzeele n aer liber (B.Zderciuc).
Un al doilea grupaj prezenta unele categorii monumentale i instrumentale ale patrimoniului tehnic-
tradiional (teascurile de ulei, teascurile de vin, morile de vnt dobrogene), ilustrnd, astfel, categoriile
monumentale i instrumentale reprezentabile n primul muzeul naional destinat tehnicilor tradiionale.
Urmau prezentarea unui muzeu similar tematic din Hagen - Germania (ing. Sonnenschein), cronica
anilor 1956/66 (ani premergtori nfiinrii muzeului din Dumbrava Sibiului) i o bibliografie general
privind meteugurile i "instalaiile tehnice populare" (O.Ivanovici).
Volumul secund ( 1967-68), cel mai substanial ca numr de pagini (500), continua seria
materialelor de natur sincronic (etnografice) sau diacronic (istorice) privind: ndeletnicirile i
ocupaiile tradiionale, meteugurile i satele specializate n meteuguri din Romnia, industriile
populare i reeaua naional a instalaiilor hidraulice, cartografiate n 1956, arhitectura popular i
mobilierul rnesc, ca studii de gen.
Grupajul materialelor internaionale prezentau morile de vnt din Cehoslovacia (Josef Vareka),
muzeele n aer liber din Austria (Paul Niedermaier) i conferina european a muzeelor n aer liber de la
Brienz-Elveia (C.I rim ie).
Cronica anilor 1966-1967 (O.Mrgineanu) ncheia volumul cel mai "voluminos".
Cel de al treilea volum ( 1969- 73 ), de numai 320 p, repeta structurarea tematic a volumelor
anterioare. n prim ul grupaj, erau prezentate materiale privind profilul muzeului sibian i perspectiva
interdisciplinar (C.Irimie), dezbaterile n cadrul Consiliului tiinific al Muzeului (Ct. Popa) i
optimizarea activitii de cercetare tiinific i organizare expoziional (C.Bucur), n sfrit,
metodologia cercetrii - identificrii i selecionrii monumentelor pentru muzeul n aer liber
(C.Bucur). Urma, i de aceast dat, proiectul privind organizarea unei grupe tematice, cea a
metalurgiei feroase (St. Palada).
Grupajul secund, substanial i variat tematic, prezenta rezultatul unor cercetri etnografice privind
pescuitul. agricultura, morritul, piuritul, uleitul, dar i prelucrarea lnii, papurei, lemnului, osului,
chiar i a turtei dulci. La acestea se aduga, i de aceast dat, un articol despre arhitectura popular.
Dou muzee din Norvegia i Austria (Stiibing-Graz) cultivau dialogul muzeistic internaional, iar
articolul lui O.Mrgineanu completa bibliografia selectiv, pe aceleai teme ca i n volumele
anterioare.
Volumul al patrulea ( 1974- 78) impresioneaz prin consistena sa tematic: evaluri axiologice la
aniversarea unui deceniu de existen, evaluarea critic a stadiului cercetrilor n domeniul etnografic
(Tr. Herseni) i reevaluarea tiinific modern a parametrilor i specificitii culturii i artei populare
(C.Irimie) sau ai civilizaiei tehnice populare (C.Bucur). Urmau dou articole privind perfecionarea
proiectului tematic al muzeului sibian (Niedermaier, Rudea). n completarea unor articole pe tema
meteugurilor, industriilor, mijloacelor de transport, i instalaiilor de industrie popular, era prezentat
un prim studiu, etnologic, de sintez, despre sistematica general (evoluie i tipologie) a instalaiilor
tradiionale din Romnia (C.Bucur).
Vo Ium u I inaugura seria materia le lor m uzeotehn ice, prezentnd experiena muzeografi lor, arhiteci lor
i restauratorilor sibieni privind "dosarul de unitate", metodologia reconstruciei monumentelor
transferate n muzeele n aer liber, conservarea patrimoniului muzeal i anchetele psiho-socio-culturale,
ca instrument tiinific pentru optimizarea politicilor educaionale i ale relaiilor cu publicul.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Alturi de prezentarea unui nou muzeu european (Szentendre - Ungaria), i cronica activitii de
cercetare i organizare muzeal, volumul se nchidea cu o bibliografie selectiv despre sistemul
ocupaional tradiionale (O.Ivanovici).
Ultimul volum aprut ( 1979-83) fcea bilanul Muzeului la 20 de ani de la nfiinare (C.Bucur),
continua abordrile de tipul eseurile-sintez privind cercetarea multidisciplinar n Romnia i
reactualiza metoda colii Sociologice de la Bucureti (Tr. Herseni).
i acesta prezint unele materiale de sintez, fie cu caracter etnografic (privind botinritul), fie cu
caracter istoric (istoria morii de mn, din antichitatea neolotic pn astzi, pe teritoriul Romniei), dar
i unele materiale etnografice analitice.
n continuare, mai multe articole (R.Wiener, O.Munteanu, V.Deleanu, T.Palada) prezentau
organizarea unor sectoare i grupe tematice din muzeu.
Muzeele din Belgia i Elveia erau prezentate de M.Laenen i M.Gschwendt, iar C.Bucur fcea,
pentru ntia oar, o analiz tipologic i semantic a categoriei monumentelor de tehnic popular.
Urmtorul volum, n pregtire ( 1994-1999), nu a mai aprut datorit vicisitudinilor politico-
econom ice din acea perioad a crizei la nivelul ntregii societi romneti, ceea ce avea s conduc la
cderea sistemului comunist.
Anul 1990 avea s marcheze o cotitur radical, deopotriv n concepia, n proiectarea i n
"fizionomia" muzeului, ct i n structura activitilor i funciile muzeului sibian, definind o reform
real a muzeului ca instituie piramidal a culturii romneti, definite prin cele trei scopuri (sau
obiective) fundamentale, formulate nc din anul 1923, de Grigore Antipa: tiina, cultura i educaia.
Dup zece ani, rennodnd irul apariiei volumului "Cibinium", angajndu-ne, n perspectiv, s
asigurm regularitatea apariiei periodicului "Muzeului Civilizaiei Populare Tradiionale Astra",
prezentm, n volumul de fa, care acoper un deceniu (1990-2000), o experien extrem de bogat i
variat ce definete programul reformei i realizrile pe msur, obinute n urma unei campanii de
mare rigoare conceptual, de insistent investigare, proiectare i experimentare a unor drumuri noi,
metode noi i soluii originale, de angajament total al unui colectiv pluridisciplinar - ntr-un efort
sinergic comun al specialitilor muzeologi i al specialitilor din domeniul serviciilor paramuzeale (al
cror rol strategic i metodologic a crescut enorm, ei devenind parte organic a ntregului "muzeu"), n
aplicarea soluiilor cele mai ambiioase, de avangard, de experien managerial, pe care o considerm
demn de a fi cunoscut, posibil amendat i difuzat, la scar naional.
O prim observaie este aceea a abandonrii contribuiilor descriptiv-etnografice (analizarea
fenomenelor i proceselor cultural-tradiionale, categoriilor monumentale, instrumentale sau obiectuale
studiate direct n teren sau n coleciile muzeale) i profilrii volumului aproape exclusiv pe domeniul
muzeologiei i disciplinelor sau serviciilor complementare.
Actualul volum "Cibinium" este structurat diferit de toate celelalte volume anterioare, pe opt
teme distincte.
Primul grupaj de materiale prezint noua concepie fenomenologic, axat pe istoria civilizaiei,
interdisciplinar - mbrind, deopotriv, perspectivele istorist, antropologist, axiologist,
lingvistic i reprezentativ-teritorial, (la scara "rilor istorice" din ntreg cuprinsul Romniei, dar i la
aceea a zonelor sau subzonelor etnografice, de mare importan i reprezentativitate pentru istoria
cultural i a civilizaiei romnilor din ntreg cuprinsul rii).
De la articolul privind evoluia din stadiul unui "muzeu al tehnicii populare tradiionale", la noul
stadiu de 'muzeu al civilizaiei populare tradiionale din Romnia" (C.Bucur) se trece, prin analiza
concepiei orientrii cercetrii tiinifice aplicate i selecionrii, achiziiei, transferului i reconstruciei
monumentelor din perioada acestor zece ani (V.Deleanu, A.Rozor), la ilustrarea modului de
materializare, n plan patrimonial i expoziional, a noii concepii de restructurare filozofic i tematic
a celui mai bogat (n plan colecionar), mai reprezentativ-tiinific (n planul ilustrrii concret-obiectuale
a istoriei civilizaiei romnilor) i mai amplu (n planul spaial, al reprezentrii expoziionale a muzeului
n aer liber) muzeu din Romnia.
Materialele care urmeaz, trei la numr, prezint concepia nou de ilustrare, polisemantic,
plurifuncional i multivalent n Muzeul Civilizaiei Populare a celor mai ample procese din istoria
civilizaiei romnilor: pstoritul (C.Bucur, O.Calboreanu), morritul (C.Bucur, R.lancu) i mijloacele de
transport (V. De le anu), evideni indu-se efortu I prezentrii unor sistematici i_ tipologii generale pentru
fiecare fenomen sau sistem tehnic instrumental. Celelalte articole vizeaz o perspectiv generoas
asupra patrimoniului arhitectural i etnografic-obiectual din unele "ri" din Transilvania, precum ara
Oltului (Sarsam S.), ara Moilor (Al.Vrtej). Urmtoarele dou articole prezint raiunile completrii
structurii tematice a muzeului cu dou noi sectoare tematice, acela al monumentelor de utilitate

IO
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
public social (I.Fulea), nsumd aici biserica, coala, hanul, crciuma, pavilionul de joc, popicria,
scrnciobul i casa "meteroaiei" (persoana care se ocup cu magia tradiional), n perspectiv, urmnd
a fi aduse i prvlia i opronul cu pompele de stins incendiul, i acela al sculpturii aulice
monumentale, nsumnd - evident, n afara spaiului expoziiei etnografice clasice - peste 20 sculpturi
moderne, n lemn, de inspiraie din cultura tradiional.
Al doilea capitol al lucrrii este format din grupul de materiale ce poate fi cuprins i definit prin
sintagma "museum vivum". Articolele prezentate aici trateaz, potrivit concepiei moderne de ilustrare
i reprezentare n muzeu i a "culturii imateriale", vii, contemporane, experiena extrem de valoroas a
Muzeului "Astra", n plan organizatoric, militant-social i cultural-educativ, pentru revitalizarea,
catalizarea, nnobilarea i transmiterea noilor generaii, a unui patrimoniu cultural vivant, a unor tradiii
active ce definesc identitatea noastr etnocultural.
Dup articolul lui A.Dumitru (care analizeaz conceptul de "museum vivum" i modul de aplicare a
acestuia n Muzeul Civilizaiei Populare Tradiional "Astra"), urmeaz cele privind "Academia Artelor
Tradiionale din Romnia" (Bucur, Marcu, Creu), "Olimpiada meteugurilor artistice tadiionale din
Romnia" (Bucur, Drban), Asociaia creatorilor Populari din Romnia (Bucur, Ungureanu), Galeriile
de art popular (I.Luca) i politica organizaiilor non guvernamentale (C.Ungureanu, A.Opriiu). Dou
articole aduc n circuitul publicisticii de specialitate dou probleme de cea mai mare importan i
adnc semnificaie pentru raiunea educaional a muzeului modern prin legtura organic pe care
trebuie s o cultive cu comunitile de origine a patrimoniului propriu, dar i cu cele ce conserv, n
formele cele mai autentice i expresive, manifestri ale culturii spirituale tradiionale: reconstituirea
obiceiurilor tradiionale n muzeu (Coltor C-tinescu) i recuperarea contiinei propriei identiti
culturale comunitar-steti (C.Bucur) de ctre locuitorii satelor ce au consimit la ofertarea i translarea
propriului patrimoniu, monumental sau obiectual, n Muzeul "Astra".
Cel de al treilea grupaj de materiale prezint activitatea Laboratorului Zonal de restaurare-
conservare, de la materialul generic (care prezint concepia general, structura pe domenii i
specializri ale Laboratorului: V.Olaru), la cele ce prezint atelierele de restaurare pe genuri: pictur
tempera i ulei (Coman-Sipeanu), textile (C.Kertesz), piele-blan (A.Moga), ceramic (S.Fogarasher).
Studioul "Astra Film" i problema de covritoare importan pentru destinul muzeului modern,
constnd din implementarea filmului antropologic, etnologic sau muzeologic, de esen tiinific
documentar, structureaz tematic cel de al patrulea grupaj de articole, semnate de C.Bucur, Dtru
Budrala i SimonaBealcovschi.
Urmeaz grupajul articolelor destinate marketingului cultural (C.Ungureanu), cercetrii i
investigrii socio-culturale a publicului vizitator, real sau potenial (M.Zambori).
Informatizarea patrimoniului (bncile de date electonice) concepia de organizare i funcionare a
Centrului de informare i documentare "Cornel lrimie" (L.Cunir) i lansarea pe Internet a celor opt
programe concepute de Muzeul "Astra", n urma provocrii lansate de Consiliul Europei prin programul
"Europa un patrimoniu comun" (C.Bucur, V.Deleanu i colectivul) se constituie ntr-o adevrat
uvertur n publicistca de specialitate etnomuzeologic.
Capitolul destinat muzeologiei internaionale inaugureaz o perspectiv original, datorat
prestigiului internaional dobndit de Muzeul "Astra", dup 1990, ca o recunoatere a valorii sale
incontestabile n plan mondial: prezentarea articolelor de specialitate aprute n publicaii din Italia,
Frana, Iugoslavia i SUA.
C.Gangolea semneaz un deosebit de sugestiv caleidoscop de impresii culese din pres sau din
ca1tea de onoare a Muzeului, n acest deceniu.
n sfrit, bibliografia ultimilor zece ani, cu privire special la Muzeul "Astra" i etnomuzeologia
romneasc, ncheie un volum care s-a dorit (i sperm s nu fi neonorat sau dezamgit o oglind fidel
a modului n care am primit provocarea Reformei i am rspuns acestei provocri, noi, specialitii
Muzeului "Astra", muzeu devenit n aceti zece ani, incontestabil, o instituie pilot n plan naional, un
naintemergtor n muzeologia romneasc.
La stritul secolului XX i mileniului doi, acest volum reprezint nu doar numai provocarea
Muzeului "Astra" adresat etno-muzeologiei romneti, ci nsi chintesena experienei acestei
cariatide a etno-muzeologiei romneti, care, prin originile sale (Muzeul "Astra" - 1905), aniverseaz,
n acest an, 95 de ani de existen.

11
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto I: Directoruil General al Muzeului ASTRA , dr. Corneliu Bucur i premiul EMYA.
The General Manager ofThe ASTRA Museum, Dr. Corneliu Bucur and the
EMYA prize.

Foto 2: Premiul EMYA, fa .


EMYA prize, front side.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
EMYA, PREMIU AL CONSILIULUI EUROPEI,
AFOSTDECERNAT N ANUL 1993, UNEI PERSONALITTI
DIN ROMNIA '
Simona Bealcovschi

Istoriografic, premiul EMYA (European Museum of the Year Award) a fost instituit n anul
1977 de Consiliul Europei pentru a distinge i recompensa activitatea exceptional a muzeelor
europene. Distincia viza pe de o parte activitatea de salvgardare i de promovare a patrimoniului
continental, dar avansa n acelai timp i conceptul de patrimoniu unic european, n care valorile
identitare urmau s se manifeste ntr-o structur omogen de tipul unitate cultural prin alteritate.
Un alt aspect al iniierii acestei distincii a fost desigur i ncurajarea modernizrii conceptului de
muzeu ca element esential n determinarea valorilor culturale naionale, instituie, cu puternic caracter
educativ prin funcia lui de revigorare a valorilor naional-istorice dar mai ales prin funcia sa secund,
de document viu demonstrnd integrarea i apartenena elementului local - naional n structura
universal a civilizaiei noastre.
i dac n Europa occidental modernizarea muzeelor i absorbia noilor concepte s-a realizat uor,

n rile post comuniste ns, orice iniiativ sau ncercare de modernizare a fost fcut cu eforturi
uriae n condiii adesea descurajante.
Muzeul Civilizaiei Populare Tradiionale ASTRA din Sibiu, a concurat n anul 1993 pentru premiul
EMY A. Era primul muzeu n aer liber din Romnia care propunea modelul de muzeu modern
multifuncional: conceptul de "muzeu viu" experimentat printr-o politic cultural dinamic care viza
revigorarea satului tradiional romnesc i a valorilor autentice dar i experimentul tehnologiilor
moderne (a fost prima instituie din Romnia care i-a creat propriul studiou de film documentar i a
dezvoltat ritmic programe educaionale la toate nivelurile, de la demonstraiile meterilor din timpul
celor dou trguri anuale de meteugari aduli i copii, pn la programe educativ-formative n
colaborare cu Ministerul nvmntului (ex: Olimpiada micilor meteugari) sau cu universiti din
Europa (ex; Universitatea din Trento, catedra de etnografie, Universitatea Libera din Bruxelles, catedra
de sociologie).
Vizitat de mai multe ori de "emisarii" Comitetului EMYA i ai Consiliului Europei (Jeremy
Warren, John Letts i Friedrich Weidacher) analizele fcute pe baza rapoartelor acestora, precum i a
recomandrilor directe a unor personaliti europene din lumea universitar (dr.Roberto Togni-
Universitatea din Milano i prof. dr. Jean Jacques van Mol-Universitatea liber din Bruxelles), au
determinat decizia naltelor foruri europene.
S-a acordat directorului institutiei sibiene, dr. Corneliu Bucur, distincia personal EMY A pe anul
1993 "ca o recunoatere pentru meninerea i dezvoltarea muzeului n pofida tuturor condiiilor

descurajante posibile".
Dincolo de gestul de recunoatere i evideniere a unor merite personale (pasiunea i creativitatea
lui Corneliu Bucur pentru etnologie fiind subliniate n cadrul ceremonialului de decernare a premiilor
din Portugalia), premiul EMYA din 1993 este n sine un omagiu adus muzeologiei romaneti care a
reuit s recupereze prin seriozitatea i originaliatea ctorva instituii, deceniile de clivaj impus i de
absena de la dialogul european.
13
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
EMY A, PRIX DU CONSEIL DE L' EUROPE, FUT AUSSI DECERNE
UNE PERSONNALITE ROUMAINE

En 1977 le Conseil de I'Europe inaugura le prix EMY A (European Museum of the Year
Award) decerne aux meilleures institutions museales continentales qui deroulaient des
programmes modernes de mise en valeur et de sauvegardage du patrimoine. Cette distinction
museale envisageait I' unite culturelle continentale et le developpment du concept de patrimoine
commun europeen. En 1993 ce prix a ete decerne Corneliu Bucur, directeur du Musee de la
Civilisation Populaire Traditionnelle de Sibiu, pour l'epanouissement du concept de "Museum
vivum" et la dynamique de sa politique culturelle, menee partir de la fondation du musee en
1990.

-=--'-- -- -

7 Editorial

- - - - ----- -- - -
8 Ncws
SiriJ..r ;ivi:rtl'cl .li Snni:c '.\luscum
h11urc luntl inb of ~!DA in doutn
fomhn).; inc rt,1scs in th~ tmdgct
Gla~~nw ~eh gallcry of Scouhh .irt
~!imn~ rnaums f\-Jr " 'ithc.lr.:iw;il of support
'.\!CC r~s1s tr o:tinn prnposJls \1clco111C'd
Co)\Clrl\ an,.;t'r\ ra il 1uln:)i,hh

lks11/,1r culw m1.1 /lti) 11111111!1: G11ius pu/Jlii:, llimmitr,


lhanks 10 lundin g ralscd by lhe H'or/,/ Vitw, Vi~ 11,,.ill IJ11,:kfo1111, NtwJ iir brie(. IJ.."V<'fopmr:11 u
Conserv alion Unii, conservalors lrom lhc

~;~~i":i'.M:::~~h: i~ :~~::n~u:t~=~~:ld
lraining inslituUons. At thc Tcictllc
to 16 Europe
Mu.1,11111, /11w11,1r) cu1ui111m11/ :ti.-111111. /11(/111/1$: E1m111, i11 bric( lln.I Kn 111tt!1
ConscrvaUon Ccnlrc, tfamp lon Court, H111lsm1'.> lt/kr
Viorica-Iona Sladcscu wo rks on a
l7lh ccn1ury 1apcstry !rom Powys Cu11e.
This month 's lcaturc on muscum tr;aini ng 20 Views
bcgins wilh cur rcgul<1r q uarterly
.\1111,11111./t11111111/'.>11;1i11111fl .1t'fln111 . /111/111ks1u111111t11:, 111:d1n-it11.l'a{11111nu111s
supplemcnt in !he ccnlrc, including a new
1md,..;.1//,1il.1
column on lraining mattcrs, and conlinucs
on pp2e-J4
lJ,wiJ ~I J :u. : \ c;an ilrl a hv._. 1:i 1h thc )01.11 ~11 of un:s:l'
Ch mt inu 11.lllingcr tJslo hcr own mC'dicinl'
Qt1.11ity Cont1ol: TQ ~ I. US 5750, splinlnt loc:i l iluthority dcpartme n u in10
chcnts Jnd contrac1ors. tloes :111)' of ii h'Ork asi.: Paul Gmling, Adam Sinilh
.:iru.l FJ1z:ibe1h Gooda!!

i-iv l'v!useums Journal Training Supplement


Thc CjuJrll'~!y guitl.;-: to short l:Jinin!) courscs now includes 1hc regu la r
column Tr;,iining on T:Jcl.:

28 Training Matters
Simon liooclhousc .:i:gu.:s for a holistic .:ipp roJch 10 tr.1:u nb

32 School Trip \
jl.'susPcJ:o Lorcmc gi\'cS rhe vl.'rdict on nHl)C'~\
srud11.'S couucs in PJri1,
l.cicc)t..:r .ml! 1-'lorcncl'. .ind John Wos:d dcsi:r ibcs how lhc Sclcnl'C Muscuin is
going 1t lonc with :& :1 nhouse graduate trJining scheme

36 Noticeboard

N1.-;11/.ir 10/1111111, tl1is m u11tli: l'm,/11ctJ 1111if St'/"\.'KCl, E,/11,:11!icm, MG( mwi.
M.-1 1:.-w.1, /),1f.11111t11 r111 11111 "''"'S, E111iw11111cntal mws, Cmi: <11111 nccrss

49 Letters

50 Diary

Volume 9~ Numbc1 1

14

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
L U/UJ/'L

:!: ... 11.ilh1:1\ !h:r1 t.1 ~ 1.. . _.\ nll. 1 .~:1.: ..:h u a:h L'.l i .:,kl'.l! wl! i<.: li Ol tl!.._ !lm11 1.: '.)t ;1if w .1ot . .d tu 10in

AGA.INST :r:.1:!.....:d h >r th1.: 1 m 1~ ur 11 ~1.h: :11 !11.: h urii..J ( l!f


\\'.\1 \ 't'. t t.\ l11.:h 1r ... 11 \\'j .\ s. 1i"1.: li> r" ,~ lX"l 1t.
i\ ~ 1cur l.'i :m 111\IH l~~l \ T Lll.H .K L' r. lk lus .I
... :n i...1 11g :q >jX'.HJIH'. l', b :11 d li1inl :Hin.: :111d t.:.~
! LL l ll, l Hll y .I ft' w S.l ld l li l~ d1d . ' lhO'>L' \\' IJ1 >:1):f\.'\\I
.lfl' l :tl L' ri~ J11y.1J .1:1d (0111pktdy \\ili111g
l ll \ IJ y
;,, d l'Hllt t h~ir tiin1. .1:11.l e nt.rt:r 10 thL'H \\' llfk.

ALL ODOS pro.\l'S :.trnng o pin io n :.. l!l' lt\i..J h is g:r c:H 1xr
.... l/:, 1:1 1y to s: ;1rnl up 10 th i.. rq.: 1: 11 L~ Jnd to kcq i
.iii\ i..' :111 w11..h.:rgrou n1.: spini d 11.t1 inn:i l pr ilk i11

rur.d tr.1d1Uo11S, l.h.') 1'lll' l ll1.: h0\".:m111c11 t':. \\'1,.'ll


Fn,,/nd 1 l\'aid11d1(.'I
.\ l :. 't'mJ iirki.'iC'ht ~

ilt'rir. 1st
i.~ il irn r11r u(llrc.
!... 111ifc:.s11111.\4.'lll1I /om111c11111 irt
: ::.1l. :\11.., tri.1; }11/r11 J.1. :ts '' ;ltoir o(.V11thm.:l

Friedric/1 'v\foirln cl1er (//Id fo/111 p11 : ,iu.: iSL'd ;1111ip.11lt y Io sw.: 11 th illbS.
! k d id J mJ 1or ;01> in L'01 lli 11u in;; to cc;1 (1 1 Corneliu
Letts 111eet a remnrknble t~ll' nir JI l'0 11111 n 11 1i t i i..~ arid ~ d~i n ~ thcir t o t.11 Bucur, the
1.1 H1; '-r:1t ion. ln rl'L"Os11 it ic:1 o! hi s c fl'or~ h..: maverick
Ro111n11ia11 11111scw11 director r1.'\.1..:-.L'-1 :11x:r:-.u11.J\ ci t:1tarn1 .1: thl..' 199 ] Eu h >- Romanian
1.,,,::1:: ~ lu s 1.:u r11 of tli t. Yi..-.u \ \.ird 'for 11 1;uiu :1111 museum
Nl'.UI)' lo:ir ~l;ir~ .il tl r tl h: coll.1p:.1.. o l tllt rl'- '11~: .~Jl d dL'\'t,,'\lljli llb /\ i:o, 11\\1:0,1..'Ul',\ lll l hL' f,H.: l' Ol director
p r n ::iivt C l '.nl:>l.'5C u govi.: r: Hll l ' fH, Ho 111:1ni ;1'.\ .d1;'11)\ ib ll 1x>lit il':1l l\1 )co ~: :.1 ;.;i..1:1 l'llt ' .
~ hL''A' ll ll\ o f Fo lk C 1 vi li ~ .1 1 1on 1~ ino\111;.; ,1 hlH.1 : ~ , ... ~ l ll SL'lllll u l Folk (1 , ::1 >1t u.>n wJs lor
lh <lll ks 10 th\.' v isio n .111d \\'ill -p o\, .... , n f 1t s d iH.'\: 1:11.: ::: p.i!l o f tlil' N;1t io:1.1 : ~lu~Lu111 :.i t lk r
!Or, Com 1.:liu Hunir . 1:1.u1:1,, 1;1d t. T IH.: lt,,() .;u.:r1. 01 .11.: 11 -aH ~ l L' hl'C1111 1.
BuClH f.1 n <l i11 1111l' ll .\\' p ro l1k1 11 ' u1u.k r .1:; 1:1\t i tL1tio11 011 Jb n\\o 11: l 'JSX. ,\ft l."r 1!11.
C.:t'.l ll>l':>1.:u~ rq;i rn c. I h: w ;1, l\\'ic.T .\.ic l.:t.:d, l>ul ..,.1 >.lllt.:d rlvoh 1!1or 1 lh1n11 ""1:-. v11T prL":. id c11t p:
J hvJ ys \.":l!nl ll.1ck tll rou~ l 1 ;rnolh1:r d lx>r. lk : 1 ~1. :i..,11 ll1t1ur 1.uy 0 1u r11.1\ :.:u i..i~ l 11 111m ll h ~ .
olt l'll ll .1d h.l t;L k l.' c xtrl'll h' 1 ~1l.1su r n to prl~t rvl' :I:~ ;: ~11. w.._ 1\f h:1d.: to 111 . . n u:,1.~11 1 1. \Y hl'll !\unu

MPOTRIVA TUTUROR VICISITUDINILOR

Traducere din MUSEUMS Journal


Ianuarie 1994

Dup patru ani de la prbuirea regimului Ceauescu, Muzeul Civilizaiei Populare


Tradiionale din Romnia ocup un loc de frunte datorit viziunii si voinei directorului Corneliu
Bucur.
C. Bucur a ntmpinat numeroase greuti n timpul regimului Ceauescu. Fiind destituit de
dou ori, el a intrat, ntotdeauna, pe ua din spate. A fost nevoit s ia de nenumrate ori msuri
pentru conservarea patrimoniului naional. O biseric tradiional (steasc) a trebuit s fie
"ascuns" timp de ase an i, pentru a fi apoi reconstruit n muzeu .
Bucur este un caracter impresionant. Are o mentalitate de lupttor, este autoritar i exprim opinii
puternice. El i - a folosit personalitatea pentru a se mpotrivi regimului i a pstra "mndria" tradiiilor
rurale, cu toate c regimul manifesta o antipatie bine cunoscut im potriva acestor stri de lucruri.
A realizat o munc important, continund procesul de educare a comunitilor rurale, bucurndu-se
de o important cooperare. Pentru recunoaterea eforturilor sale, i s-a decernat, in anul 1993, premiul
pentru cel mai bun muzeu european al anului , pentru modul in care "a conservat si dezvoltat muzeul n
ci ud a descurajrilor guvernamentale".
Muzeul Civilizaiei a fost fondat ca parte a Muzeului Naional (Muzeul Brukenthal) din Sibiu.
Secia in aer liber, cu o suprafat de I 00 ha, a devenit o instituie independent ncepnd cu anul 1988.
Dup aa zisa revoluie , Bucur a fost, timp de opt luni, vicepreedinte al consiliului revoulionar,
ntorcndu- se apoi din nou n muzeu . Cnd Bucur i-a ntrebat pe vechii colaboratori, ci dintre ei mai
vor s-i continue activitatea alturi de el , doar civa au mai dorit s continue. Cei care au fost de
acord, continu s fie loiali, punndu-i energia i devotamentul n slujba muncii lor.

Friedrich Waidacher
Directorul Muzeului Naional din tiria-Graz (Austria)

John Letts
Preedintele Oficiului pentru Patrimoniu

15

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 3: Premiul EMYA, verso
EMYA prize, obverse.

Foto 2: Premiul EMYA , detaliu .


EMYA prize, front detail.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
EUROPEAN MUSEUM OF THE YEAR AWARD
CANDIDATU PENTRU ANUL2000
' (Introducere)

Kenneth Hudson
preedinte EMF

Proiectul E.M.Y.A., acum Forumul Muzeului European, i-a nceput activitatea n 1976, iar
primul premiu a fost acordat n 1977. Introducerea la broura de anul trecut a prezentat un scurt istoric
al acestui proiect i date n legatura cu dezvoltarea organismului care raspunde de el.
Anul acesta, la nceput de nou mileniu, este mai bine s privim nspre ceea ce ne asteapt, nu nspre
viitorul Forumului, care este supus unor factori imprevizibili. Cel mai potrivit este s vedem ce se poate
ntampla n lumea muzeului european pe perioada urmtorilor 20 de ani, care de fapt se refer, n mod
direct, la existenta acestui proiect. Dac o asemenea ncercare ar fi fost fcut n 1976, ne ntrebm care
ar fi fost rezultatele. Am fi putut oare s facem estimari n mod corect? Previziunea n oricare domeniu,
este destul de riscant, aa nct este ntelept s fii modest.
Fr s ncercam s le aezam ntr-o ordine prioritar, putem afirma existena a cinci factori care au
determinat situaia actual a muzeului european, diferena fat de ceea ce a fost acum 20 - 25 de ani.
Primul factor. ndelungata separare ntre Europa comunist i non comunist a disprut, i acum este
posibil s ne gndim la Europa c la o singur entitate. Circulaia oamenilor i a ideilor este mult mai
uoar decat a fost. Nu trebuie ns s exagerm n aceast afirmaie. Mostenirea cultural a fostului
sistem comunist este nc prezent, evidena i, aa dup cum muli rui sau romni o afirm probleme
financiare vor urma s apar ca urmare a clatoriilor n vest. Dar, un simbol al schimbrii momentane
este c Forumul are corespondeni naionali rui i romni i faptul c ambele ri au avut sau au
candidai la EMY A.
Al doilea factor. Standardul profesional al celor mai multe muzee, din est i vest, s-a ridicat n mod
considerabil. Tot mai muli experi muzepgrafi sau consevatori primesc o pregatire de lunga durat,
actualizat n domeniul lor i tot mai multe muzee angajeaz oameni cu pregatire special.
Al treilea factor. Numrul muzeelor a continuat s creasc. S-a estimat c 2/3 din muzeele de azi nu
existau n 1950. Creterea a fost mai mare n unele ari fa de celelalte, dar pe ansamblu creterea s-a
evideniat la nivelul tuturor arilor europene. Unii consider anii '90 c ani de vrf, din punctul de
vedere al numrului de muzee n Europa, fapt care va putea fi confirmat abia n anii urmtori.
Al patrulea factor. Expresia "calitatea publicului" a fost inventat de noi cu cinci ani n urm, pentru
a descrie acele aspecte ale muzeului ce-l pot face atractiv i satisfcator pentru consumatori, ntr-o lume
n care competiia pentru satisfacerea timpului liber al publicului este ntr-o continu cretere. Expresia
"calitatea publicului'', se foloseste acum la modul general att n englez ct i n traducere. Cuvntul
"consumator" este nlocuitorul pentru '"vizitator" c termen propriu zis, dar i concept n acelai timp.
Nevoia de a da mai mult atenie expresiei "calitatea publicului", public care solicit cafenele i alte
mijloace care s le ofere plceri, duc n mod inevitabil la dotarea i funcionarea mai costisitoare a
muzeelor. Creterea inevitabil a bugetelor muzeelor, n ncercarea de a reui pe piata de consum, este o
cararcteristic a ultim ilar 20 de ani. Eforturile de a strnge fonduri n acest scop au fcut foarte diferit
activitatea multor directori - manageri de muzee.
Al cincilea factor. Exist un curent aproape necunoscut nainte de anii '90, i anume acela de a
angaja persoane fr experien n activitatea muzeelor, att n cele mari ct i n cele mijlocii.
Retrospectiv, 1999 va fi probabil considerat un an deosebit de semnificativ. n acest an, British Museum
i Muzeul Tehnicii din Viena au angajat femei din doemniul comercial i le-au investit c director -
manageri pe problemele economice ale muzeelor. Nu mai exist persoana numita "Director" cu
calificare academic, care din start poate fi considerat ca cel mai indicat. La British Museum, noul
director - manager lucreaz n paralel cu directorul existent i are acelasi statut i salariu.
Exemplul celor doua prestigioase muzee va fi, fr ndoiala. luat n considerare pe plan internaional.
Un precedent s-a creat i trebuie aplicat n mare msura n anii urmtori.

17

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Aceti cinci factori valabili pentru perioada 1970-2000, nu pot s funcioneze mult n urmtorii 20
de ani, dar pe de alt parte, ei pot indica curente ce se vor dezvolta n continuare, spre mai bine sau mai
ru. Un lucru este totui sigur, n 2000 avem aproape la fel de puine informaii statistice de baz despre
muzeele Europei ca i n 1970. Nu avem nregistrri accesibile n legtur cu numrul angajailor sau al
celor pe care i angajeaz sau sumele de bani pe care le-au primit i cheltuit n anul precedent. Nu avem
cifre depre numrul consumatorilor obinuii sau proporia ntre aduli i copii, cifre care s fie demne
de crezare. Sunt unele muzee mai mari care ne ofer informaii mai mult sau mai puin din rutin. Cu
exceptia Finlandei, nu este posibil s se obin o imagine total. Este vorba aici de un aspect al muncii
asociailor naionale care au cstigat mult n influen i prestigiu n ultimii ani. n principal, se
presupune din cauza statisticilor reale care iau timp i bani pentru a le colecta i actualiza. Pn n 2020
sperm c acest situaie s se mbuntteasc. n prezent, muzeele importante ofer acces la
informaiile computerizate privind coleciile, orarul de funcionare i cteodat numele celor mai
importani membri ai colectivului, dar prea puin despre alte situaii. Este un pas nainte fa de ceea ce
acum 20 de ani se putea afla, dar mult prea puin pentru cineva care se intereseaz de muzee i vrea
informaii solide, concise i simple.
Exemplul Finlandei este deja demn de urmat. Asociaiile muzeelor adun i analizeaz informaiile
din toat ara, tipresc o brour prezentnd statisticile esentiale exprimate n procentaje pe 3 direcii:
"muzee tip'', "deinute de cineva"i "finanate de cineva". Putem astfel afla de exemplu c 23% dintre
muzee sunt deinute de asociaii i fundaii, 12% sunt finanate de stat i 65% de municipalitai. tim de
asemenea c Finlanda are peste 1000 de muzee, atrgnd peste 5 milioande de vizitatori pe an,
echivalentul populaiei unei ari. Aproximativ 500 de muzee sunt profesioniste i sunt deschise tot anul.
Multe muzee sunt mici, muzee locale, de tipul celor ecologice care sunt deschise doar pe timpul verii.
Nu cunoastem nici o alt ar european care s deina o privire comprehensiv despre muzeele sale.
Nu avem la dispoziie nimic asemntor de exemplu din Marea Britanie, Spania sau Germania. Pn n
2020 sperm c att publicul naional ct i cel european va fi mai bine deservit.
n elaborarea previziunilor noastre pentru perioada 2000 - 2020 ne-am bazat n principal pe opiniile
comitetului Forumului international, care a caltorit mult, a avut multe contacte n strintate i care
este n msur s fac judecai echilibrate pentru a evita dezvoltri supradimensionate pe viitor n rile
lor. De asemenea ne-au fost transmise gnduri i sfaturi din partea ctorva dintre corespondenii notrii
naionali.
Un consens considerabil l avem n privina ctorva puncte. Sumele de bani publici care permit
funcionarea sau subsidierea muzeelor nu pot crete pentru a face faa inflaiei i n anumite ari n care
muzeele nu sunt considerate de ctre politicieni ca i "copiii preferai", n mod inevitabil aceste instituii
vor eua ? Mari eforturi trebuiesc fcute pentru a convinge persoane din clasa mijlocie s patroneze
muzeele nu numai din punct de vedere financiar (n cea mai mare msur) dar i din considerente
politice. Aceste eforturi pot sau nu pot avea succes i pot scdea clar standardul muzeelor fcndu-le
mai puin atractive publicului vizitator existent. Persoane cu abiliti financiare excepionale vor fi tot
mai cutate n aceast situaie dar alegerea lor trebuie fcut cu mare atenie pentru a evita numirea unor
persoane care sunt foarte bune n gsirea i gestionarea banilor dar nu prezint alte caliti necesare
funcionrii unui muzeu. Se va intensifica btlia dintre sustinatorii muzeelor centrate pe obiect i cele
axate pe multimedia i aceast orientare va solicita o mare dexteritate managerial i abilitatea de a
menine un echilibru rezonabil ntre acestea dou. Dac acest echilibru nu se realizeaz exist un real
pericol, computerul poate s devina "rege" iar muzeele i expozitiile virtuale s ne copleeasc (s
nving) pn n 2020.
Aceste concluzii sunt gndurile majoritii colegilor notri. Unii totui au idei valoroase dar
personale, nemprtite de toi, idei care clarific anumite domenii ale problemei prezise i merit c
atare o meniune detaliat.
1ntluenat ntr-o oarecare msur de originea s elveiana, Hans Woodtli este convins c secolul XXI
va fi epoca de privatizare n muzee, c de altfel n toate domeniile. Aceasta ar putea prea surprinztor
i chiar ocant "dar cine se atepta n 1980 c televiziunea, telefoanele, serviciile potale i
transporturile pe caile ferate s fie privatizate n Europa" ? Privatizarea poate fi un mare avantaj pentru
directorul de muzeu. "Aceasta i ofera deplina responsabilitate i ansa s experimenteze i s se
apropie mai mult de consumatorii si pentru c el i percepe ca pe niste consumatori".

18

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
"Tradiia intrrii gratuite la muzee aproape c va dispare, ea fiind depit. Orice lucru de bun
calitate i merit un pre potrivit. Dac numarul de consumatori scade atunci cnd se introduce taxa
este clar calitatea slab a muzeului. La muzeele unde consumatorii pltesc, numrul lor nu ne spune
totul despre calitate, dar ne spune totui destul de multe".
Definiia ICOM a muzeului, ca instituie non-profit aparine zilei de ieri i ea va dispare nainte de
2020, ne spune Hans Woodtli. Un muzeu ca orice firm comercial trebuie s se ntrein, trebuie s
scoat un profit pentru a avea bani de dezvoltare i a-i putea ngriji bunurile, coleciile.
Treptat muzeele se vor desprinde de universiti. Patronatul universitilor aparine secolului 19,
situaie care ncurajeaz birocraia i inhib posibilitile de cretere i schimb. Dac cu diferite ocazii
muzeul are nevoie de sfatul unui specialist trebuie s aib o persoan potrivit n colectiv sau s apeleze
la unul din afar, de dinafar. Principala responsabilitate a muzeului este aproape ntotdeauna cea fa
de public n general, iar implicarea direct a universitii face mai dificil rezolvarea situaiei
respective.
Din Croaia, avnd proaspete amintirile comunismului, Tomislav Soia are o prere mai puin
optimist vis a vis de trecerea treptat a muzeelor ntr-o lume privatizat. Pn nu de mult muzeele
puteau fi privite c oaze de pace i retragere intelectual i spirituala n mujlocul unor oceane de
comportament agresiv i destructiv. Aceste zile se duc i n urmtorii 20 de ani "muzeele se vor
transforma din ce n ce mai mult n ceva n care afacerile i realizarea de profit vor domina. Dar aceasta
va nsemna sfritul unui vis n care muzeele pot s joace rolul de corectare i curire a societii".
Hermann Shaefer, directorul fondator al Muzeului de Istorie Contemporana a Germaniei din Bonn i
a recentului deschis "Zeitgeschichtliche Forum" din Leipzig a fcut urmtoarea prediciti remarcabila i
demn de luat n considerare: "n 2007 la 50 de ani de la tratatul de la Roma va fi deschis Muzeul
Istoriei Europene. Acesta va prezenta istoria european de la nceputurile ei n Creta pn n prezent,
folosind tehnologia modern n interpretarea obiectelor originale."
Totui Hermann Shaefer nu face nici o sugestie referitor la unde ar putea fi acest muzeu de pionierat
nici ce fel de persoan va fi angajat i nici nu ofer indicii de unde vor proveni fondurile necesare. Un
astfel de muzeu cu greu ar putea fi preluat i realizat de cineva. Probabil sub ndrumarea Uniunii
Europene fiecare ar ar putea fi convins s contribuie financiar la constituirea i funcionarea
muzeului. n acest caz ar trebui s fie o expozitie constituit n multe exemplare, care s prezinte istoria
cu ajutorul copiilor i nu cu obiecte originale. Un muzeu central plasat n Bruxelles, Paris, Roma sau
chiar Bonn nu ar prezenta un interes deosebit i nici nu ar fi atractiv pentru cineva care triete n St.
Petersburg sau Lisabona. Ar trebui probabil instalat, amenajat ntr-un tren care s circule constant n
toata Europa, cu un colectiv i cu texte explicative care s fie schimbate n functie de ar. Bine gndit
i organizat, un muzeu de acest gen ar capta imaginaia i atenia publicului i anual ar avea milioane de
consumatori cu condiia c acesta s fie n mod continuu actualizat. Se vor percepe taxe de intrare cu
ajutorul crora se va asigura funcionarea.
Hermann Schaefer mai face alte dou previziuni ferme pe care noi ceilali colegi le prezentm ntr-o
manier destul de vag. "Va urma"- spune el - "un val de nchidere definitiv a muzeelor". Pe o piaa a
agrementului competitiv i n continu cretere "muzeele care nu sunt n stare s aib un anumit numr
de vizitatori sunt sortite eecului". Dar el nu preceizeaz care anume ar fi acest numr de vizitatori. Este
dificil s faci o generalizare n aceast privin, ntruct circumstanele variaz considerabil. Turitii au
tendina s considere muzeele nvechite, plasate ntr-un mediu nconjurator pitoresc i lipsite de
desftri, ca bizare, "ciudate", reflectnd savoarea local, iar localnicii nu vor gsi un motiv anume
pentru care s-i treac pragu I.
Cteva, posibil mai multe muzee, vor renuna la lupt n urmtorii 20 de ani i se vor nchide. Altele
se pot uni (asocia) pentru a putea funciona c o unitate viabil, iar altele pot decide s nu acioneze
deloc la nivel comercial. Ziua n care am putea vorbi de "Muzeul Comunitii" se apropie. Exist deja
semne n ri att de diferite cum ar fi Germania i Slovenia unde asemenea muzee s-ar pute nfiina.
Ele ar putea avea n totalitate ca angajai, voluntari care financiar se pot sustine pe alte ci, dar care
datorit ocupaiei i experienei posed o palet larg de nsuiri. Ei ar putea organiza muzeul c pe un
fel de club i s ncurajeze publicul s-l simt i s-l considere c atare. Majoritatea muzeelor
comunitaii vor fi preocupate de istoria locala n diferitele ei forme. Ei ar trebui s adauge la coleciile
lor cadouri i moteniri pentru a-i asigura continuitate legal. Majoritatea ar trebui s fie nregistrate ca
fundaii, dei unele cum sunt n Germania de azi ar putea funciona sub umbrelele municipalitii iar
autoritatea local va suporta cheltuielile legate de cldire, lumin, ncalzire, curenie. Pare sigur c n

19

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
urmtorii 20 de ani asemenea tipuri de muzee ale comunitatii cu angajai voluntari s fie expermentate
ntr-un numr ct mai mare. Muzeul viabil comercial nu este singura posibilitate.
Hermann Schaefer este ngrijorat n privina consumatorilor actuali i poteniali care nu sunt
suficient de educai pentru a nelege i a aprecia ceea ce muzeele le ofer. i acesta pentru c muzeele,
din cnd n cnd se mbuntesc, n timp ce colile eueaz dorind s predea istoria dupa dorina i
abilitatea lor. Aa ncat, consider el, "muzeele trebuie s apeleze la sursele de baz pentru c colile n
mod constant vor eua n aceast privin". Aceasta presupune c muzeele s aib un sens al
responsabilitii sociale cu un obiectiv aproape de nerezolvat. Este de ateptat s fie solicitate cu cereri
din partea persoanelor care n mod virtual nu tiu nimic sau, care deja tiu multe lucruri. Dac nu
reuesc s-i atrag pe cei care nu tiu nimic vor fi categorisite ca "elitiste". Dar i dac i irosesc banii
i efo1turile pentru atragerea acestei categorii de public, va fii n detrimentul celei de-a doua categorii
care merit atenie i ncurajare.
Aceasta este o problema relativ nou la care muzeele nu au trebuit s fac faa acum 20 de ani.
ncepnd de acum i pn n 2020, colile pun muzeele n situaia de a face din ce n ce mai mult o mare
parte din ceea ce le-ar reveni lor, dar autoritile educaionale nu pot s plteasc muzeele pentru a lua o
sarcin n plus, care va fi considerat ca o binevenit oportunitate i nu ca o sarcin.
Esena acestei probleme ne-a fost pus foarte clar i concis de ctre un director al unui execelent i
foarte bine organizat muzeu de art din nordul Italiei. Coleciile lui sunt n mod deosebit bine
reprezentate prin tablouri ale Renaterii italiene. "mi irosesc timpul" a declarat el. "Oamenii care vin la
acest muzeu nu tiu nimic despre motivele clasice sau despre istoria religiei cretine. Ei sunt ignorani
n aceasta privina mult mai mult dect au fost prinii lor. Eu nu prea tiu multe despre subiectele
multor picturi. Este imposibil, dar dac a avea putere i bani, ceea ce a dori s fac este s interzic
oricrei persoane s ntre n muzeu fr c n prealabil s urmeze un curs de baza referitor la subiectele
principale legate de picturile Renaterii. Situaia fiind alta, majoritatea se perind prin galerii fr s
aib cea mai vag idee despre ceea ce vd.
De peste 20 de ani Alied Rensen Oosting a organizat "Noorder Dierenpark" la Emmen, un mic
oraei n nordul Olandei. Virtual, pornind de la mai nimic, avnd astazi o cifr anual de vizitatori de
1,5 milioane, muli dintre ei venind din Germania - frontiera fiind foarte aproape - muzeul este o
combinaie imaginativ dintre un muzeu de istorie natural i etnografie. Conine o savan de tip zoo,
tr cuti i cu 14 elefani i este bine dotat cu cafenele i restaurante. Scopul muzeului este clar unul
educational. El se folosete de designeri buni pentru realizarea de frecvente expoziii temporare i
plateste pentru a primi cele mai bune sfaturi tiinifice.
Ea a cltorit mult n interiorul i n afara Europei i a fcut un studiu aprofundat despre muzeul de
istorie i a ajuns la concluzia c muzeul trebuie s se ocupe de schimbrile (oscilaiile) dictate de mod.
n jurul lui 1970 a observat cum atenia concentrat spre obiectele n sine s-a schimbat nspre povestea
(istoria) din spatele acestora. Replici ale acestora i alte metode au fost abordate pentru a fi siguri c nu
lasa loc lacunelor n prezentarea istoriei, povestirilor. "n zilele noastre, obiectele i conservarea lor sunt
din nou la mod".
"n jurul lui 201 O", ea crede "c accentul pe povestire va reveni, iar obiectul n sine nu se va mai
estompa n cadrul su n aceeai msur ca n 1970. Din cauz globalizrii culturale, a internetului i a
dispariiei treptate a caracteristicilor naionale i regionale, societatea va fi familiarizat din ce n ce mai
puin cu obiectele i se va simi o cretere a dorinei pentru lucrurile vechi care erau diferite". Acesta
situaie s-ar putea ntampla foarte bine i se ntmpl deja i ea ar trebui s sporeasc interesul pentru un
anumit gen de muzeu i ar trebui s creasc interesul pentru un anumit gen de muzeu n proximii ani.
Dar ceea ce noi neconstrni numim "trecutul" are diferite aspecte i dimensiuni. Exist trecutul
personal, cel familial, al comunitii, trecutul regional i naional i noi avem nevoie permanent de cei
care s ne reaminteasc de toate acestea, pentru a ne salva i a nu fi complet rupi de rdcinile noastre.
Multe gospodrii au colecii de obiecte care se constituie n mini muzee i numai spaiul restrictiv le
mpiedic s creasc. Din acest motiv muzeul comunitii este o necesitate social. El reprezint o
supap de salvare mpotriva aglomerrilor din mini muzeele de familie i este un magazin comunal i
un spaiu de expunere pentru o selecie de materiale ce reprezint modul de via al generaiilor
anterioare. Ne-am putea foarte bine atepta c numrul acestor muzee cu caracter de voluntariat s
creasc continuu. Ele mplinesc o nevoie att psihologic ct i social iar caracterul i stilul lor sunt
prea puin afectate de mod dei persoanele implicate care au vizitat muzee mai mari ar putea s fie

20

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
tentate s le fac ct mai atractive. Dezvoltarea n paralel a doua reele de muzee nu este neverosimil.
Una din ele s fie organizat pe baze tiinifice cu un colectiv pltit i care s aib n vedere piaa
comercial. Cealalt s fie condus de voluntari i care s funcioneze pentru satisfacerea publicului
local. Fiecare, pe ci diferite, ar putea s fie de mare ajutor copiilor de coal. Nici una nici alta nu e
neaprat nevoie s-i ia denumirea de "muzeu". De fapt una dintre cele mai interesante trsturi a
muzeelor noi n perioada anilor '90 a fost tendina de a evita titlul de "muzeu". Muzeul de Stat al
Istoriei Naturale din Leiden, Olanda, recent deschis este cunoscut sub denumirea "Naturalis"; Muzeul
de tiin i Tehnologie din Amsterdam funcioneaz cu denumirea curoasa de "Noul Metropolis". Un
muzeu de istorie regional nou nfiinat la Basingstoke, Anglia, a fost botezat "Milestones". Exist
numeroase astfel de exemple privind acesta tendina modern, n special n nord-vestul Europei i exist
toate motivele pentru care aceasta practic s se extind n urmtorii 20 de ani la muzeele noi infiinate,
iar la cele vechi s fie schimbat denumirea. "Muzeul Milestones" este interesant de remarcat fiind de
doua ori de mare actualitate: prin denumirea lui i la fel c i "Muzeul Tehnicii" din Viena are un
"manager n business" cu responsabiliti totale n conducere i un director sau muzeograf nvechit.
Dar oricare ar fi titulatura persoanei respectiv, tipul de persoan aflat n funcia unui muzeu sensibil
la aspectul comercial, trebuie s nceap s se schimbe. Cu ct funcionarea muzeelor devine din ce n
ce mai profesionist i eficient ele risc mai puin s devin uniforme i plictisitoare pentru
consumatori, fiind ntotdeauna n cautarea a ceva nou i diferit care s satisfac cerintele publicului.
Muzeul standard poate fi mai aproape de noi dect l credem. Aleid Rensen - Oosting crede c "va veni
timpul cnd directorii de muzee puin excentrici, n stare s-i conduca muzeele ntr-un stil unic, vor fi
foarte cutai pe viitor. Genul de persoan inspirat i creativ, un pic nebun n sensul bun, care va las
partea financiar a afacerii n seama contabilului."
Ea crede c partial i pentru acest motiv, i anume lipsa unui stil individual i al personalitatii duc la
situaia c mari muzee s-i piard treptat din farmecul i savoarea lor. Sunt semnale care arat c
oamenii ncep s prefere muzeele mai mici, mai specializate, mai imaginative, care s fie asimilabile i
ntelese la o singur vizit. Nu trebuie ns s gndim c ntotdeauna un muzeu mic este neaparat i un
muzeu bun care rspunde nevoilor reale. n Norvegia Hans Christian Seborg, directorul muzeului din
Alta, a observat cteva noi muzee ce au fost create n ncercarea de a promova idei abstracte sau care
comemoreaz evenimente istorice i asta nu neaparat pentru c ar exista material ce trebuie conservat
sau pentru c s-ar fi identificat un public potential interesat. n anumite cazuri el constat "c ar fi fost
probabil mai bine s se fi nfiinat un institut de cercetare, o arhiv, o biblioteca, o sal de expoziii, o
cas de cultur sau o coal dect un muzeu." Dar ideea de muzeu este mult mai acceptat printre
politicienii locali sau naionali, pentru c ei consider c o cauz sau un eveniment nu a fost onorata
ndeajuns pn cnd nu i-ai oferit (organizat) un muzeu. Oamenii de afaceri sunt confinsi c un muzeu
inseamna profit de ordin turistic."
Norvegia este una dintre rile n care traditionalul sprijin de fonduri din partea statului continua s
fie foarte puternic. Rezultatul inevitabil este cel al unei nemulumiri considerabile pentru c aceeai
suma de bani urmeaz s fie mprit anual ntre tot mai multe muzee. Muzeele sunt consecvent fortate
s cheltuiasc excesiv din venitul lor pentru ntreinerea cldirilor, iar sumele rmase nu sunt suficiente
pentru a avea grija de colecii aa cum ar trebui i pentru finanarea unor dezvoltri avantajoase.
Norvegia, la fel c Frana, a ajuns s neleag c muzeele nu mai pot rmne un serviciu public n
sensul vechi al termenului i c trebuie s se ajung la situaia c fiecare muzeu s devin o unitate
autonom cu putere proprie de organizare i folosire a finanelor i care s-i deteremine propria
politica. n Franta, aa cum Jean Jaques Bertaux sublinia, aceasta va implic schimbri legale
revoluionare i ele vor aprea curnd. "Guverne succesive trebuie s ajung ct mai rapid la situaia de
a aproba o lege a muzeelor care va permite acestora s primeasc statutul de institutie cultural
public." Aceasta va fi un pas mare nspre libertatea managementului, iar deciziile statului nu sunt
singurele care se implic n funcionarea muzeelor. Un numr mare de muzee din Frana, c dealtfel i
din Europa, aparin unor autoriti locale mici care nu au bani pentru a le susine. Sub acest gen de
administrare, aceste muzee nu au libertatea de aciune n afaceri. Sunt semnale c aceste mici uniti
administrative, pe care le controleaz, n mod treptat devin contiente de necesitatea unei cooperari
pentru un mai bun management. Aceasta ar putea s se ntmple destul de curand prin stabilirea unor
reele de muzee cu servicii comune i cu o independen mai mare.

21

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
n urmtorii 20 de ani, muzeele n fiecare ar din Europa se vor dezvolta pornind de la o baz
diferit,din punct de vedere al teoriilor, obiceiurilor i al practicilor. Schimbrile vor avea loc n mod
consecvent la diferite intensiti i ceea ce ntr-o ar poate prea o adevarata revoluie, ntr-o alta va fi o
simpl evoluie. n zilele noastre ideile se rspndesc mult mai rapid dect nainte. Conferinele i alte
agenii de comunicare vor demonstra de asemenea:
I. c nu va mai exista o singura ar care s dein monopolul ideilor creative i
2. c cele mai folositoare inovaii pot fi adaptate pe diferite ci care s le permit s treac peste
graniele naionale.
Forumului Muzeului European i place s cread c n cei 23 de ani de existen nu a avut un rol
nensemnat n identificare noilor curente i n publicarea lor internaional. Aceast funcie a fost
considerat ca fiind major. Premierile anuale au fost o cale spre o evaluare final i nu un final n sine.
Introducerea la aceast brour intenioneaz a fi o contribui ie la procesul ideilor n micare.
Pentru cei din lumea muzeal este de ineles atitudinea att optimist ct i pesimist n perspectiva
urmtorilor 20 de ani. Pentru cei care au fost obinuii s gndeasc muzeele ca locuri foarte serioase i
care au urmrit numai latura cunotiinelor tiinifice, acetia vor fi speriai de actul de popularizare i
de sentimentul c consumatorul are ntotdeauna dreptate. Pentru cei care consider munca n muzeu c
o sarcin profesional se vor opune sau oricum vor regreta lrgirea i creterea colectivului de voluntari.
Cei a cror experien a acionat n muzee cu finanare public vor tinde s priveasca contribuia banilor
privai ca un pas important napoi. Cei care nu au crescut i nu au fost educai s considere coputerele
ca instrumente normale de lucru, vor avea o temere n a folosi orice gen de interpretare sau prezentare
care se bazeaz n mare msur pe acestea. Cei care au considerat ntotdeauna muzeele c pe niste
locuri folosite de oameni care au o buna educaie generala vor fi cutremurai la ideea de a ncerca s
atrag pe acei concetaeni a cror educaie las mult de dorit. Toate aceste temeri i anxieti ne-au fost
transmise n timpul pregtirii acestei lucrri (activiti) cu caracter de previziune.
Pe de alt pai1e sunt muli aceia care recunosc situaia inevitabil i adesea chiar teama c nu sunt
pregtii s se adapteze acesteia. Persoane bine informate cum este cazul Ioannei Papantoniou,
fondatoarea Muzeului de Arta Populara din Nafplion, Grecia, sau Ilhan Temizsoy, directorul Muzeului
Civilizatiei Anatoliene din Ankara, au trecut prin experiena imenselor mbuntiri ce au avut loc n
muzeele din rile lor n ultimii 20 de ani, ca rezultat al mixajului dintre iniiativ privat i public. Ei
consider c situaia va continua s devin n mod sigur mai bun dac nu vor fi rzboaie, dezastre
naturale i s existe posibilitatea pentru directorii de muzeu, designeri, tehnicieni i oameni de creaie
de a cltori n strintate i de a lua contact cu idei noi, proaspete. Este de remarcat cum o persoana ca
llhan Temizsoy, conductorul unui muzeu finanat de stat afirm c n Turcia numrul muzeelor private
este cu siguran n cretere i c va fi o "fertilizare ncruciat din punctul de vedere al ideilor i al
practicilor ntre ele i muzeele publice". Se sper c n toate rile, nu numai n Turcia, n anii urmtori,
aceasta fe11ilizare "n cruci", va avea loc ntre muzee de toate tipurile i mrimile ntr-o msur care nu
s-a realizat pn acum.
Mulumit videoului i computerului sunt deja posibile vizite extrem de selective la marile muzee n
confortul i linistea propriei case fr s trebuiasc s te apropii fizic de muzeu. Furnizarea i punerea n
circulaie a unui astfel de material cu sigurana va crete n viitorul apropiat, dar el este un substitut
sraccios pentru lucrul real i priveaz muzeele de stimulii de a munci din greu pentru satisfacerea
consumatorilor lor. Muzeele la distan, "muzeele virtuale" nu conin nici o dimensiune a calitii
publicului, nu ofer nici o plcere social i priveaz de ocazii valoroase de a pune ntrebri i a primi
rspunsuri, o trsatur a muzeelor moderne, o solicitare n continu cretere. Nu exist nici un motiv s
credem c muzeele care se cer a fi vizitate vor dispare n perioada prevzut de noi. Ele i vor schimba
fr ndoial n mare msur caracteristicile dar este puin probabil c tehnologia computerizarii s duc
la dispariia lor. Att localnicii ct i turitii simt nevoia unei varieti de locuri pentru a merge n timpul
lor liber, i muzeele bine organizate vor face parte din timpul lor liber. Dezvoltarea celui mai bun tip de
muzeu pentru o situaie particular, cere o abordare flexibil i o bun cunoatere a publicului real,
utilizatori distinci "'imaginari". Prea multe muzee de azi din ntreaga Europa se gndesc la aceia care
i-au patronat n zilele de odinioar. Ei exist probabil nc, dar din nefericire numrul lor descrete n
fiecare an. Succesorii lor au o formaie diferit i au cerine diferite vis a vis de muzeu, nainte ca ei s
fie gata s se despart de banii lor.

22

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
I
DE LA MUZEUL TEHNICII POPULARE" LA
MUZEUL CIVILIZATIEI POPULARE
TRADITIONALE' ASTRA":
'
PERSPECTIVE FENOMENOLOGICE
DE OPTIMIZARE A PROIECTELOR TEMATICE
I DE REPREZENTARE MONUMENTAL
I OBIECTUAL N EXPOZIIILE
N AER LIBER I PAVILIONARE

MUZEUL CIVILIZATIEI POPUi.ARE TRADITIONALE- "ASTRA"


(1990 - 2000) '

Dr. Corneliu Bucur

"Muzeele etnografice sunt nu numai colecii de material


tiinific, ci i un tel de scar intuitiv de proporii a
civiliZlliei omeneti" (Simion Mehedini)

I.. MUZEUL N AER LIBER DIN DUMBRAVA SIBIULUI

1. UN MUZEU AL TEHNICII POPULARE LA ROMNI?

Ideea organizrii unui muzeu n aer liber grandios (96 ha), profilat pe creaia tehnic
tradiional a poporului romn, a prut multora, de ce s n-o mrturisim, o adevrat aventur. Motivul?
Simpla impresie c nu ar exista un patrimoniu corespunztor, cantitativ (monumental i obiectual) i
calitativ, care s motiveze i s fac posibil o astfel de iniiativ bazat pe o "tradiie" cultural, tratat
cu ostentaie dar nu i cu argumente tiinifice, pe plan european, privind caracterul "eminamente
pastoral" sau, n cel mai fericit caz, "agro-pastoral", al civilizaiei tradiionale a poporului romn.

23

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Departe de a mprti o astfel de opinie, antemergtorii notri au lansat, nc din 1897', ideea
necesitii realizrii unui asemenea muzeu. Parial l-au i nfptuit, la scar pavilionar, n cadrul
Muzeului ASTREI (Asociaiunea Transilvan pentru Literatura Romn i Cultura Poporului Romn,
fondat n 1861 ), nfiinat n 1905 2 Valoroas, n concepia lui Cornel Diaconovici, "urzitorul
Programei" Muzeului din 1905, a fost includerea - parese, n premier european - alturi de exponate
aparinnd tuturor genurilor artei populare, a numeroase machete de instalaii de industrie popular.
Aceasta a fost marea uvertur a abordrii etnomuzeale a universului civilizaiei tehnice tradiionale a
unui popor european.
Muzeul n aer liber a fost proiectat, la Sibiu, nc din anul 1940 (meritul revenindu-i lui R.Vuia,
directorul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, refugiat aici dup Dictatul de la Viena din acel an) 3, dar
el se va nfptui abia n 1963, dup laborioase colocvii naionale, ncepute din anul 1961, din iniiativa
lui Cornel Irimie, cel care avea s fie i ntiul su director. 4 Urzitorul proiectului tematic i tehnic al
primului muzeu "naional", specializat tematic (pe civilizaia tehnic tradiional) a fost asistat de cei
doi colaboratori, competeni i eficieni, care au fost Herbert Hoffmann (etnolog) i Paul Niedermaier
(arhitect).
Ce a motivat "ndrzneala" muzeologilor din anii 1960?
Descoperirea existenei - n baza anchetei ntreprinse, n anul 1957, la scar naional, de ctre
Corn isia de Stat a Apelor - a 5518 instalaii hidraulice de cea mai divers structur tematic i variaie
tipologic 5 , la care s-a adugat contiina supravieuirii, in actu, a numeroase "monumente de tehnic
popular", acionate uman, animalier sau de energia eolian, precum i a unui impresionant de bogat i
divers instrumentar tehnic tradiional, utilizat n cele mai diferite meteuguri rurale i urbane, de
tradiie secular sau milenar, n ntreaga ar.
Ideea reunirii acestui patrimoniu al creaiei tehnice populare ntr-un muzeu de reprezentare naional
6
a stat la baza Proiectului Tematic de organizare a Muzeului Tehnicii Populare.
Se ndeplinea, astfel, dup o jumtate de secol, testamentul lui Simion Mehedini, potrivit cruia:
''acela care vrea s-i dea seama tiinific despre elementele civiliZEiei unui popor i s cerce a-l
caracteriza ca o variant a omenini; trebuie s culeag, cu cea mai mare ngrijire, toate uneltele sale, i
anume, n exemplare autentice care s poarte semnul muncii" Cu amendamentul, extrem de important,
adugat de acelai autor, c: "lng obiectul etnografic, trebuie s stea i descrierea muncii svarit de
acel obiect". 8

2. CONCEPIA I STRUCTURA INIIAL A


MUZEULUI TEHNICII POPULARE

n ceea ce privete concepia tiinific, a predominat tendina etnografic, factologic-


tipoligist, respectat riguros n cadrul celor patru mari sectoare tematice iniiale: al alimentaiei
populare, al meteugurilor de prelucrare a vegetalelor i mineralelor, al meteugurilor textile de
creaie vestimentar i al transporturilor.
9

Criteriile structurrii fiecrui sector au fost acelea ale: gruprii tematice pe procese de lucru i pe
categorii de produse, de asemeni, pe tehnologii de producie, i ale evoluiei i prezentrii tipologice a
mecanismelor (instalaiilor).
Ampla colecie de monumente, unelte i instalaii, constituit i expus n aer liber, evidenia faptul
c n cadrul patrimoniului cultural tradiional al romnilor, alturi de monumentele de arhitectur
popular i cele de memorialistic, alturi de o remarcabil creaie artistic (ce a fcut s se vorbeasc,
n Europa deceniilor trei i patru, despre Romnia ca despre "ara artei populare") a existat o netiut,
nici chiar de noi, dar cu att mai uluitoare pentru cei ce aveau s ne descopere dup constituirea acestui
10
formidabil patrimoniu muzeal, categorie a "monumentelor de tehnic popularii' Concept tiinific
original, introdus de noi, n premier publicistic - de specialitate - european, reprezint o paradigm
nou a patrimoniului cultural construit, monumental, i el evidenieaz disponibilitatea dintotdeauna a
poporului romn pentru creaia tehnic, pentru dialogul cultural universal, pentru asimilarea celor mai

24
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
noi idei i invenii tehnice din spaiul circummediteranean, deopotriv din Occident i Orient i
capacitatea de a ncorpora aceste virtui ntr-o oper de construcie remarcabil. Apartenena tipurilor
instrumentale la aria i semnificaia unui spaiu al sintezei cultural-europene explic i diversitatea
tipologic-instrumental i implicit, interesul acestei colecii muzeale, din spaiul nord-dunrean, pentru
tiina i cultura european i chiar mondial.

, DE IA UN MUZEU AL TEHNICII POPUIARE


3. TRANZITIA
,
IA UN MUZEU AL CIVILIZA TIEI ,
POPUIARE TRADITIONALE

Un amplu studiu interdisciplinar (teza noastr de dostorat) , demarat n 1967, ambiiona, de la


11

acest nivel de cunoatere etnografic (sincronic) a faptelor de civilizaie tehnic tradiional din
Romnia, s parcurg, diacronic, n sens invers, ntreaga istorie multimilenar a romnilor pentru
cunoaterea (descoperirea) a nsi devenirii istorice a faptelor de civilizaie, (nu afirma, oare, Franz
Boas, c: "pentru un istoric nu este suficient s tie cum sunt lptele, ci cum au devenit ceea ce
sunt"?) 12 Cercetrile ntreprinse, timp de 8 ani, au fost concludente. Ele au marcat un nou destin pentru
muzeul sibian: dintr-un muzeu etnografic n aer liber, care se limitase s prezinte, constatativ, valorile
culturii tradiionale ale unui popor i ale minoritilor naionale conlocuitoare, trebuia reconceput,
fundamental, proiectul pentru organizarea unui muzeu de istoria civilizaiei populare tradiionale
(preindustriale) Cu trei condiii eseniale: s se renune la selecia i reprezentarea unidimensional
13

(etnografic) a valorilor patrimoniale, criteriu aplicat, pn astzi, n toat lumea, la toate muzeele
etnografice (pavilionare sau n aer liber), s se promoveze, deopotriv n cercetarea tiinific i n
prezentarea expoziional, principiul interdisciplinariti/' i s se asigure o complementaritate
expoziional n una i aceeai instituie, att n aer liber, ct i pavilionar.
Prezentarea expoziional mixt: pavilionar i n aer liber, ntr-o relaie de complementaritate,
organic, presupune o concepie tiinific unitar, un discurs tiinific i expozitiv omogen, o integrare
armonioas a celor dou categorii de valori expuse, pe fondul unei interdeterminri tematice absolute.
Odat noua strategie tiinific elaborat, concepia nsi despre muzeul n aer liber s-a schimbat:
dintr-o expoziie factologic, aceasta a devenit o instituie cultural-tiinific de studiere i reprezentare
a fenomenologiei culturii tradiionale prin categoria faptelor de civilizaie expuse.
Profilul etnografic se transform, inevitabil, ntr-unul antropologic-cultural. Pe primul plan al
interesului specialitilor muzeologi, nu mai rmne monumentul, unealta, instalaia (obiect al studiului,
al coleciei, al reprezentrii expoziionale, dar nu i scop), ci fenomenul cultural, reprezentat de
ansamblul artefactelor ce-l materializeaz i ilustrarea evoluiei acestora.
Aadar, dintr-o colecie factologic, de cea mai mare valoare tiinific-etnografic, indiscutabil,
muzeul sibian a deplasat accentul spre un muzeu al fenomenologiei culturii i civilizaiei populare din
spaiul naional. Urmare imediat: n locul tipologiei instrumentale (rmas n plan subsidiar), pe prim
plan trece reprezentarea ct mai complex a faciesului cultural al celei mai diverse ipostazieri
ocupaionale a poporului romn, acoperind practic aproape ntreg sistemul su ocupaional: de la
vntor i pescar, la apicultor, botinar i lumnrar, de la cresctor de animale n stabulaie (n
gospodrie), la pstor i cioban care practic tranhumana, de la pomicultor i viticultor, la legumicultor
i agricultor, de la oloier, la morar, de la pdurar i lemnar, la iar, dogar, rotar, msar, sptar, lingurar
(rudar). fluierar i cobzar, de la dulgher, la tmplar, de la pietrar i miner, la fierar i tempar, de la olar,
la crmidar, de la cojocar, la estor, de la piuar, la drstar, de la iconar (pe lemn, pe sticl), la crucier,
sculptor n lemn i n piatr. Fiecare monument devine un complex etno-cultural care-i propune s
ilustreze habitatul, tehnicile de construcie, stilul arhitectonic, tehnicile de producie, standardul cultural
de via, arta popular, de creaie proprie sau "de import'', viaa spiritual - inseparabil de ntreaga
creaie n plan material - caracterul autarhic sau de economie deschis pentru pia al vieii locuitorilor
i nc multe altele.
n aceast perspectiv, am nceput a lucra - cu toat opoziia vehement a unor factori ce ne imputau
costul lucrrilor, mult mai ample prin transferarea ntregii gospodrii i nu doar numai a "atelierului de

25
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
producie", prin extinderea inventarului monumentelor la cvasitotalitatea celor utilizate ntr-o
gospodrie rneasc i nu doar numai la inventarul "tehnic", n ultim instan, prin suprafaa de teren
util, considerat ca exagerat - nc din anii 1975.

4. MUZEUL CIVILIZA TIEI POPULARE TRADITIONALE- ASTRA


' '
4.1. EXPOZITIA N AER LIBER

mpiedicai de dogmele i prejudecile regimului comunist dictatorial s traducem n via un


asemenea generos proiect, am "rbufnit" imediat dup decembrie 1989.
Renscut sub noua "firm", muzeul sibian a trecut nentrziat la traducerea n via a vastului
program, prefigurat nc din anii 197911989.
Au fost reconstruite monumentele aflate de ani de zile n depozite (crciuma din Btrni - Prahova,
pavilionul de joc din Botiza Maramureului, biserica de lemn din Bezded-Slaj), proiectndu-se multe
altele (hanul din Tulghe-Harghita, troi de sat i de hotar din Mrginimea Sibiului, prvlia steasc,
casa vrjitoarei, morminte de pstori din jurul staului din Ludeti, progadia bisericii, cu crucile de
morminte, din Slaj, remiz de pompieri, o coal rural i multe altele).
Un obiectiv ndelung amnat, din aceleai considerente politice, a devenit acum actual: reprezentarea
minoritilor naionale din perspectiva revelrii aportului lor nemijlocit la furirea civilizaiei populare
din Romnia (nsi numirea instituiei a ocolit "nchiderea" spre civilizaia "romneasc" i
deschiderea spre toate componentele etnice ale civilizaiei populare tradiionale din Romnia).
A fost proiectat o uli de sat cu gospodrii reprezentative pentru toate etniile germanice: sai,
vabi, land Ieri, "ipteri" (n numr de I 0-12), culminnd cu o biseric fortificat (una de mici
dimensiuni), care s evidenieze multiplele aspecte ale civilizaiei germanice din Transilvania,
deopotriv din sfera arhitecturii populare, a creaiei tehnice i artistice, a vieii spirituale.
Prezena muzeului la Sibiu (n sudul Transilvaniei, deci) ne-a condus spre accentuarea (printr-o
ampl reprezentare) a problematicii etno-culturale din aceast provincie istoric renumit prin multi i
inter-culturalitatea ei, urmnd ca Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj s accentueze, aceeai
problematic, pe componenta etnic maghiar, specific nordului Transilvaniei.
Achiziionarea de monumente pentru aceast nou grup tematic a nceput nc dinainte de '89
fiind urgentat, acum, (dup '90) de ampla emigrare a populaiei germane din Transilvania i de
imperativul salvrii de la distrugere a unor valori reprezentative ale acestei culturi, pentru salvarea
crora, prin prezervarea in situ, nu exist nc, cel puin deocamdat, o reglementare juridic.
Pentru completarea imaginii despre convieuirea celor dou etnii n spaiul sud-transilvnean i
modul de reflectare a particularitilor proprii i comune ale acestora n creaia lor artistic, a fost
elaborat tematica i ntreprinse demersurile pentru un viitor muzeu pavilionar n "Casa Haller"
(monument de secol XV - de excepional valoare documentar-istoric i arhitectonic), avnd la
dispoziie o colecie de peste 6.000 obiecte de art popular germanic din Transilvania.

4.2. EXPOZITL\ PA VILIONARA

nc din anul 1989 (intuind finalul regimului dictatorial), am nceput construirea unui pavilion
expoz1jional (n centrul muzeului n aer liber dar n afara circuitului expoziional al monumentelor
originale), care va gzdui expoziiile tematice axate pe cele mai diverse aspecte ale istoriei civili23iei
popu1are
I d"111 Romama 15 .
A

Pregtirea expoziiilor pavilionare pe o asemenea problematic am nceput-o prin lansarea, nc din


anul 1979, a "Colocviilor naionale interdisciplinare de istoria civilizaiei populare din Romnia" care
16

s-au bucurat de cel mai larg interes din partea celor mai diverse categorii de specialiti din muzee,
institute de cercetare ale Academiei i universiti, din cele mai diverse domenii ale tiinelor social-
istorice.

26
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Contribuiile lor, reunite n volumele publicate i cele ce ateapt a fi tiprite, evideniaz un uria
17
volum de informaii inedite care confirm existena unei distincte "civilizaii tehnice" , alturi de cele
"agricol", "pastoral", "cinegetic", "piscicol", "meteugreasc" ("a lemnului", "a lutului", "a
pietrei'', "a metalelor") i care, reunite ntr-un sistem unitar, comprehensiv, redau imaginea de ansamblu
a civilizaiei populare din Romnia, deopotriv n perspectiva sincronic i diacronic.
Introducerea, tot mai pregnant n ultimii ani, decisiv din 1990, a criteriului delimitrii originalitii
civilizaiei populare romneti din arealul celei universale, prin promovarea principiului cercetrii
comparatistice la scar european, va ridica nivelul informaiei tiinifice din expoziiile pavilionare
(istoricul morii, al mijloacelor de transport, al sistemelor de tescuit, al agriculturii, al pstoritului, al
energiilor naturale, al metalurgiei, al mobilierului, al portului, al ceramicii al porturilor, etc.), integrnd
civilizaia romnilor n civilizaia european.
Promovnd consecvent acest principiu i benefiind de un tezaur patrimonial de valoare excepional
format din coleciile SKV (Societatea Transilvanic Carpatic), realizate de cltorii naturaliti sai din
Sibiu, pe alte continente (n special n Africa), completate de colecia cadourilor oferite familiei
expreedintelui Romniei, Nicolae Ceauescu, de guvernele numeroaselor ri vizitate timp de 30 de ani
(colecia a fost transferat, parial, muzeului sibian prin Ordinul Ministerului Culturii din 26 aprilie
1991 ), n luna septembrie 1992 s-a organizat (n "'Casa Hermes", recent restaurat n acest scop), sub
egida Ministerului Culturii, prima expoziie permanent de etnografie universal din Romnia.
4.3. SERVICIILE COMPLEMENTARE AUDIO-VIZUALE

Universul faptelor de civilizaie dintr-un muzeu cu un asemenea profil i program tiinific i


cultural oblig la introducerea serviciilor complementare audio-vizuale, ca o modalitate absolut
indispensabil cunoaterii compleze i dinamice a ntregii procesualiti a creaiei, vehiculrii
depozitrii i consumului valorilor de civilizaie.
Finalizarea (cu sacrificii i chiar cu riscuri greu de imaginat, minimalizate astzi, pentru muli) a
Pavilionului de prestri servicii culturale de la intrarea principal n muzeu (prevzut cu o sal de
proiecie film cinematografic, diasonuri, audiii muzicale, etc.), ofer posibilitatea, ndelung ateptat,
de proiecie, deopotriv a peliculelor de documentare muzeal (care prezint muzeul), ct i a celor
tiinific-documentare (care prezint fenomenele cele mai diverse n sfera culturii i civilizaiei
populare). n parte realizate (nc din anii 1969/1970 cnd am produs, n colaborare cu Institutul de
Film tiinific din Gttingen-Germania, un numr de 49 filme cu acest caracter) , altele abia de acum
18

nainte urmnd a fi realizate de echipa de specialiti recent constituit n cadrul muzeului, n acest scop.
Studioul '"Astra Film'' constituie o premier n plan european i chiar mondial (nici un alt muzeu nu
deine un studiou profesionist de film etnologic, antropologic i muzeologic, la nivelul unei dotri
profesioniste i la acela al unei calificri profesionale la cel mai nalt nivel, pe plan continental) iar
contribuia sa la emanciparea discursului muzeologic de sub tirania fetiismului obiectual este
covritoare.
Fr o filmotec complet, pe toat problematica fenomenologiei abordat de acest muzeu, scopul ar
fi mplinit numai pe jumtate.
Proiectul lansat imediat dup Revoluie, de constituirea la Sibiu, pe lng Muzeul Civilizaiei
Populare din Romnia, a Arhivei filmului documentar-tiinific privind civilizaia satului romfinesc
confer instituiei sibiene valoarea unui adevrat Centru cultural european pentru cunoaterea i
conservarea tradiiilor culturale ale acestei adevrate matrice a civilizaiei europene, care a fost i
rmne SA TUL.

4.4. Sf''1lVJCilJL PEN'TilU RELAIILE CU PUBLICUL I DE MARKc!ING CULTURAL

Coleciile
unui muzeu reprezint. dincolo de valoarea lor cultural i documentar-istoric,
indiscutabil,
un pretext cultural - afirm la primirea sa n Academia Romn, n 1927, Grigore Antipa,
fondatorul Muzeului de Istorie Natural din Bucureti - "'adevratul scop al muzeelor fiind tiina-

27
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
19
cultura-educaia" . n scopul dezvoltrii procesului cultural-educativ pentru impunerea definitiv a
Muzeului Civilizaiei Populare Tradiionale "Astra" n contiina publicului de toate etniile, vrstele i
categoriile socio-profesionale, au fost iniiate, n ultimii ani, o serie de programe de o valoare cu totul
deosebit - unanim apreciate - viznd, deopotriv, planurile instructiv-educaional i recreativ-turistic.
Pentru cunoaterea creaiei meteugreti contemporane i educarea publicului vizitator n spiritul
tradiiilor artei populare, muzeul sibian a iniiat, din anul 1986, Trgul creatorilor populari din Romnia.
Ajuns, iat, la a XV-a ediie, aceast prestigioas manifestare naional strnge, n jurul zilei de 15
august (Sfnta Maria), peste 200 de creatori populari din toat ara, de ambele sexe, din toate grupele
etnice, de cele mai diferite vrste i din toate genurile artei populare sau ale meteugurilor utilitare.
mbrcai n costumele lor tradiionale i gzduii, pe toat durata trgului, n chiar monumentele
provenite din satele sau zonele etnografice de origine, ei i desfac produsele publicului vizitator, le
lucreaz sau le finiseaz n faa acestuia, explic ntreg ritualul muncii sau funciei lor tradiionale,
oferind imaginea satelor romneti de odinioar, n plin zi de trg tradiional.
Pentru educaia publicului vizitator n spiritul valorilor folclorului literar, muzical i coregrafic,
autentic, pe scena de spectacole n aer liber, situat pe lac (ntr-un amfiteatru ce poate gzdui pn la
20.000 de spectatori), sunt organizate, n sezonul estival, mari spectacole folclorice, cel mai prestigios
fiind festivalul "Cntecele Munilor" (n luna septembrie), ce reunete interprei i ansambluri din toate
judeele rii sau chiar din toat lumea. Dar cel mai atractiv spectacol l ofer, nendoielnic, "hora
satului", organizat n zilele de srbtoare i repaos sptmnal, n chiar "opronul de joc" adus din
Maramure, el nsui instalat "dup datin", n apropierea crciumii, redat la funcia sa originar
publicului vizitator.
Pentru educaia locuitorilor Romniei n spirtul cultivrii i preuirii propriilor valori etno-culturale
tradiionale, din 1995 se organizeaz vizitarea muzeului de ctre locuitorii satelor din care au fost
transferate monumentele aflate n muzeu (i nu numai din acestea).
Programul ncepe cu oficierea serviciului divin, de chiar preotul satului, la bisericua de lemn din
muzeu, continu, apoi, cu vizitarea muzeului i oprirea la monumentul provenit din satele de origine i
se ncheie cu servirea dejunului la crciuma din muzeu, moment urmat de hora stenilor n pavilionul de
joc din faa crciumii. n hora ce se ncinge intr cu dezinvoltur, cu bucurie, cu pricepere sau mai
puin "experien", toi tinerii dornici s joace dup datina strbun, oraele Romniei avnd astzi mai
mult de trei ptrimi a locuitorilor, provenii, n prima sau cel mult a doua generaie, de la ar.
ntr-o asemenea concepie polivalent, muzeul n aer liber nvie, nemairmnnd un sanctuar ce
conserv doar relicve. El devine una dintre instituiile active ce conserv, dinamic, cele mai valoroase
tradiii culturale ale poporului, antrennd nsi populaia la prezentarea i la transmiterea lor viitorimii.
Dintr-o instituie pasiv, memorialistic i decorativ, muzeul devine, pe zi ce trece tot mai mult, o
instituie de frontispiciu a culturii i tiinei contemporane, n plin ofensiv pentru conservarea dar i
pentru activarea tradiiilor culturale, tezaur tiinific-documentar capabil s redea o imagine, tot mai
amnunit i exact, despre nsi devenirea civilizaiei unui popor.

4.5. CENTRUL DE INFORMJ\REI DOCUMENTARE "CORNEL IRIMIE"

perioada anterevoluionar, perspectiva introducerii tehnicii digitale n muzeu, a


n
informatizrii sistemului de eviden a ntregului patrimoniu, erau deziderate de natura viitorului mai
ndeprtat.
Cel dinti proiect lansat n 1990, alturi de restructurarea tematic a Muzeului n aer liber, a fost
acela de fondare a Centrului de informare i documentare, bazat exclusiv pe informatic i aparatura
digital.
Perspectiva realizrii unei bnci de date computerizate coninnd ntreg universul informaional,
obiectual, scris, imagistic i auditiv referitor la istoricul instituiei, la consistena patrimoniului, la
sursele documentare complementare - tiinifice i tehnice, a devenit din ideal, o realitate. Iar ansa
valorificrii superioare a acestui imens univers patrimonial i informaional, prin utilizarea de ctre
absolut toi salariaii instituiei, indiferent de statutul i compartimentul de activitate (cercetare

28
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
tiinific, organizare expoziional, activiti culturale, contabilitate, restaurare-conservare, personal,
gestiune tehnic, etc.) a permis ridicarea standardelor de activitate ale Muzeului "Astra", n acest
deceniu, la cote valorice internaionale.
De aici i pn la lansarea site-ului Muzeului pe Internet sau la lansarea, de asemeni pe Internet, a
programelor ocazionate de provocarea Consiliului Europei (12/13 septembrie 1999, Bucureti i Sibiu)
pe tema sinergiei trinitii patrimoniale (patrimoniul natural-cultural-uman) sub genericul "Europa - un
patrimoniu comun", nu a mai fost dect un pas, pe care specialitii Muzeului "Astra" l-au fcut cu
deosebit succes.

4.6. LABORATORUL ZONAL DE CONSE.RV1\RE I RESTAURARE


MUZEUL N AER LIBER

Un muzeu se definete, fundamental, prin raportarea la patrimoniul su specific, iar funciile


clasice ale muzeului rmn sacrosancte i n epoca modern: colecionare - depozitare - conservare -
restaurare - expunere.
Condiiile expunerii n aer liber i substana original, dimensiunile patrimoniului monumental
prezentat n muzeele etnografice n aer liber, fac din activitile de conservare-restaurare, cele mai
importante sarcini (obiective) n activitatea polivalent a muzeelor, n general, i a muzeelor n aer liber,
n special.
Contient de importana strategic a restaurrii-conservrii, pentru asigurarea rezistenei i sntii,
n timp, a patrimoniului su extraordinar (printre cele mai bogate, diverse i valoroase - pentru ilustrarea
ntregii civilizaii populare tradiionale din Romnia - din ntreaga muzeologie naional), ncepnd din
ianuarie 1990, unul dintre cele mai importante sectoare n care am investit considerabil a fost
Laboratorul de restaurare-conservare.
Strategic, am lansat dou programe distincte:
I. organizarea, n imobilul din Piaa Mic nr. 12 (monument istoric fondat pe o construcie
francofon, de sec. XIV-XV, evolund prin epocile renaterii i barocului transilvan, restaurat din
pivni pn n mansard), a laboratoarelor de restaurare pentru patrimoniul mobil, avnd seciunile:
pictur tempera, ceramic, textile-port-broderie, cojoc-piele-blan i podoabe-bijuterii.
2. Dezvoltarea n Dumbrava Sibiului a unor laboratoare moderne, cu o tehnologie de mare eficien,
pentru domeniile: monumente, mobilier, metale i piatr.
Dar dincolo de modernizarea edificiului, de dotarea cu aparatur modern, cea mai important
investiie a fost n pregtirea personalului, n continua sa specializare, n promovarea disciplinei
conservrii-restaurrii, n tematica programelor universitare, n invitarea unor reputai specialiti din
Europa occidental (universitari i practicieni) la colaborri bilaterale, n incinta muzeului.

II .. DE LA O ANALIZ DE CAZ IA O POSIBIL PROBLEMATIZARE


A CATEGORIEI INSTITUTIONALE

5. Aniversarea centenarului ntiului muzeu n aer liber din Europa (Skansen-Suedia 1891 -
1991) ne-a oferit ocazia - la nceputul deceniului pe care l ncheiem n acest an - de a realiza o
retrospectiv - nu numai analitic, ci ndeosebi critic - i o evaluare, de asemeni critic, a situaiei
actuale i, n msura n care vom putea s ne asumm demersul, la o perspectiv a acestui tip de
instituie muzeal, indiscutabil cel mai generos dintre toate muzeele, n efortul lor general, de
reconstituire documentar-tiinific i de reprezentare cultural (expoziional) a civilizaiei populare
tradiionale (preindustriale) a poporului romn.
Abordarea subiectului se impune a fi realizat de maniera unei analize structurale polivalente.

5.1. CONCEPTL\ TIINTIFIC A PROIECTARII I ORGANIZARII MUZEULUI N AER


LIBER NTRE BvrPIRISM (ROMATIS.M) I SCIENTISM (REALISM)

5.1.1. Perspectiva romantic, iniial, a parcului etnografic, conceput i realizat ca o rezervaie


de arhitectur tradiional, n care replicile concurau preponderent originalele, fr a se remarca o
preocupare de reprezentare a faptelor de civilizaie, bazat pe un studiu riguros tiinific al realitii
(care s conduc la selecionarea, dup criterii tiinifice, a monumentelor), a cedat locul, treptat,

29
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
instituiei cultural-tiinificemoderne, modelat dup un proiect complex, elaborat pe ideea
reprezentrii categorial-tematice i serial-tipologice, a ilustrrii, ct mai complete, a realitii, n toat
diversitatea sa zonal-teritorial i etno-cultural.
Un astfel de proiect, pe ct de ambiios, pe att de fesabil, presupune, ab initio, pe lng
colecionarea valorilor originale tridimensionale - monumente, obiecte, instrumentar de munc - i
acumularea substanial a unei imense arhive informaionale, tiinifice, tehnice, documentare i
artistice. Dublul efort, colecionar i documentar-tiinific, confer, n egal msur, muzeului, valoare
de scop, rezultat i obiect al cercetrii tiinifice.
5.1.2. Cercetare fenomenologic i obiectual. Strategia investigrii realitii cultural-
tradiionale a satului european a cunoscut, nc din perioada interbelic, att pe plan naional ct i pe
plan continental, o interesant i favorabil inversare a prioritilor de la obiect la fenomen, spre cea de
la fenomen la obiect. Dac n cadrul primei alternative, accentul cade pe valoarea intrinsec, pus n
eviden de particularitile morfologice i funcionale sau de valoarea artistic a obiectelor expuse (am
putea numi acest criteriu de evaluare - "exterior"), n cea de a doua alternativ, este vizat
reprezentativitatea monumentelor, pentru a ilustra variile aspecte ale fenomenelor culturii i civilizaiei
tradiionale privite ntr-o concepie sistemic unitar, ceea ce ne oblig la definirea unei perspective
tematice bine determinate i urmrite n mod riguros prin raporturile existente ntre toate componentele
fiecrei grupe sau sector tematic (criteriu definit de noi "interior").
n funcie de perspectiva reorientat fundamental i condiionat prin problematica extrem de
complex, asumat, concepia tiinific a cercetrii muzeale a evoluat de la una descriptiv-obiectual la
una integrativ-fenomenologic i, prin relaia de condiionare, de la una unidisiciplinar (n spe,
etnografic) spre cea multidisciplinar. n cazul Romniei, n perioada interbelic, tiina care a aspirat
la cuprinderea exhaustiv a vieii satului, deopotriv tradiional i contemporan, n cadrul curentului
pstrat sub numele de "coala sociologic de la Bucureti" 20 , a fost sociologia.
Concepia a evoluat i dup 1940, ajungndu-se astzi, din ce n ce tot mai mult, la o perspectiv
interdisciplinar 21
Departe de a rmne simple colecii etnografice, orict de complete i riguros structurate ar fi
muzeele etnografice n aer liber (s pstrm, totui, aceast numire a lor, devenit clasic i acceptat n
mod convenional, unanim) sunt, tot mai mult, i ntr-o msur tot mai mare, muzee ale civilizaiei
popu lare trad iionale .
22

Examinnd, din perspectiva fenomenologic, universul faptelor de civilizaie popular, tocmai n


scopul ilustrrii muzeale, adecvate i realiste, conform tezei celebre a lui Fr. Boas ("pentru istoric - i
cu att mai mult pentru istoricul civilizaiei, am aduga noi sprijinindu-ne pe definiia dat etnografiei
de George Vlsan, n 1927, ca fiind <<nsi istoria culturii - Kultturgescheichte - neleas
24
evolutiv>> 23 - important nu e s tie faptele cum sunt, ci cum au ajuns s fie cea ce sunt" ), am putea
conchide c satul a fost, dintotdeauna, i a rmas, n domeniile economic - incluznd aici i creaia
tehnic - i cultural, tributar att arhetipurilor culturale (datorate, n cazul comunitilor europene
originare, unor profunde rdcini conservate dintr-o perspectiv ndeprtat, de istorie antic, a
civilizaiei continentale 2\ ct i dialogului cultural-geografic (evideniat de procesele de aculturaie
intercontinental) sau celui cultural-axiologic (n cadrul propriului sistem cultural) purtat, pe de o parte,
cu numeroase alte grupuri etnice, pe de alt parte, cu mediul cultural-istoric (al cetii antice, al feudei
medievale - laic i eclesiastic - sau cu oraul modern). Prin aceasta nu ignorm existena unei enclave
etnografice autarhice, excesiv de conservatoare, dar, pentru cadrul major al culturii europene, esenial
a fost difuziunea, dialogul cultural.
lat de ce credem nu numai posibil, ci chiar evident, faptul c muzeul n aer liber nu este, dect n
sensul propriu al cuvntului (n sensul respectrii locului de provenien - de regul i nu n mod absolut
- a patrimonioului), un "muzeu al satului" (sintagm destul de frecvent ntlnit pe plan european),
termenul de "popular" nefiind, nicidecum, sinonim cu "rural".
n concluzie, putem afirma, cu toat ncrederea, c, att n concepia tiinific de fundamentare a
proiectului tematic, ct i n modul de organizare propriu-zis (ncepnd cu selecia exponatelor)
aceast categorie de muzee reflect un proces cultural-istoric, egal de important pentru mediul urban i
cel rural, profilul su fiind. deci, acela al unui muzeu de istorie a civilizaiei populare.
Chiar dac ne-am rezuma la un simplu exemplu (i aceasta numai din economie de spaiu), spre
pild, instrumentarul muncii (cel dinti indice material al progresului social-istoric al omenirii) i
contieni c numrul valorilor circumscrise acestuia ar putea fi nmulit prin abordarea i a altor

30
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
domenii ale creaiei populare: al arhitecturii, al artei, al portului, al mijloacelor de transport, al
organizrii interiorului, al locuinei, etc apare evident c faptele de civilizaie aparinnd universului
cultural al satului tradiional trdeaz, ades, proveniena lor urban. Aceast realitate cultural-istoric
(vezi revoluia tehnic medieval care a condus, ntre secolele XI-XIV, la rspndirea, n toat Europa,
26
a "industriilor populare medievale" , prin morile de toate felurile: "de gru", "de ulei", "de scndur",
"de piatr", "de fier", "de meliat", "de tors", "de hrtie", "de praf de puc" 27 ) ce poate (mai mult,
trebuie) a fi, ilustrat n muzeele n aer liber ale Europei - oblig la prsirea atitudinii fetiiste a
"etnografilor romantici", constnd din susinerea, cu orice pre, a originilor rneti (steti) a tuturor
valorilor culturale-tradiionale (facem cuvenita precizare c aceasta este mai puternic n Europa-
central i rsritean, acolo unde i tradiia vieii rurale a fost, pe toat durata unui mileniu i jumtate,
mai puternic). n sfrit, putem abandona linitii i clieul potrivit cruia "popular"= stesc.
Mai conservator prin tradiie (pasiv sau reflexiv) - acesta se impune, prin determinri de ordin
tehnic-material. subordonate la rndul lor, demograficului dar i "tradiionalului", normelor cutumiare,
care s-au nscut i s-au pstrat, cel mai adeseori, la popoarele condamnate, de propria lor istorie i de
istoria universal, s triasc n "timpii lungi ai istoriei" i fortificat tocmai de trirea ntru tradiiile sale
culturale -, satului trebuie s-i recunoatem, mai degrab, rolul de vehicul cultural ce transport spre
28

secolul XXI, valori culturale arhetipale, milenare sau chiar aucestrale, alturi de valori noi, inovate sau
nnoite i apoi difuzate n lumea satului, din cea a oraului, care le abandoneaz mediului mai
conservator.
Astfel, supravieuirea morilor de ap i de vnt n economia rural, pn n zilele noastre, ni se pare,
mergnd pe linia aceluiai exemplu, elocvent.
n aceast situaie, a mai considera muzeul n aer liber "un muzeu al satului", n sensul absolut al
termenului, ar fi o eroare! A-l proiecta i organiza, ns, n continuare, dup o asemenea concepie, ar fi
chiar o abdicare pgubitoare de la cele mai valoroase progrese fcute n acest domeniu, circumscris, n
mod egal, tiinei i culturii. Iat de ce perspectiva cea mai generoas devine aceea a conceperii acestui
gen de muzeu ca un muzeu interdisciplinar al istoriei civilizaiei populare.

5.2. PATRIMONIUL MUZEULUI N AER LIBER

A
5.2.1. Patrimoniul tiintific-documentar
,

ln mod curent, prin patrimoniul unui muzeu se neleg categoriile obiectivate, tridimensionale,
monumentale sau obiectuale (inclusiv instrumentale) prezentate n expoziia muzeal. ntr-o viziune
modern, conceptul acoper, n integritatea sa, totalitatea valorilor i informaiilor (documentaiei)
tiinifice i tehnice complementare i indispensabile cunoaterii multilaterale a valorilor muzeale.
Rapoartele tiinifice de teren, fiele descriptive de obiect (sau de monument), hrile repartiiei i
densitii teritoriale, ci ieele filmelor fotografice i cinematografice, desenele, acuarelele releveelor,
planurile de situaie, ridicrile topografice, aerofotografiile, benzile audio, casetele video, toate la un loc
formeaz corpusul informaional indispensabil unei documentarii temeinice despre oricare din valorile
transferate n muzeele n ae liber.
5.2.2. Patrimoniul muzeelor n aer liber.
Potrivit acestei concepii, patrimoniul fizic al muzeelor n aer liber, n totalitatea sa, primete
noi contururi i chiar o nou structur, nvederndu-se att posibilitatea extinderii ariei de provenien
spre mediul urban, ct i introducerea seriilor tipologice pentru a marca, efectiv, ntreaga evoluie
dinamic a fenomenului.
5.2.2.1. Patrimoniul monumental. Numeroasele progrese, pe plan european i naional, n
cea mai fertil zon a muzeului n aer liber, cea a concepiei tematice, a fcut posibil apariia, dup
1950, a mai multor muzee specializate tematic, prin abordarea, preferenial sau exclusiv, a unui
anumit gen al patrimoniului monumental, pornind, n primul rnd, de la ideea aprofundrii i ilustrrii
unui domeniu distinct al culturii i civilizaiei populare i bazndu-se, evident, pe existena real a
bogiei i diversitii de patrimoniu, n msur s justifice o asemenea alternativ ambiioas. Citm
dintre ele cele mai renumite profiluri ale muzeelor specalizate tematic: "muzeul agriculturii", "al
pstoritului". "al mineritului" ("al petrolului", spre exemplu, sau "al srii"), "al pomiculturii i
viticulturii" - precum cel de la Goleti , "al tehnicii populare" - precum cel de la Sibiu, nscut sub
29

aceast titulatur n 1963 , n sfrit, ca o sintez larg cuprinztoare i integratoare a tuturor acestor
30

31
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
posibile variante, "al civilizaiei populare" - aa cum a evoluat i s-a desvrit "Muzeul Civilizaiei
Populare Tradiionale Astra'', la Sibiu 31
Cum este i firesc, o asemenea concepie a condus la delimitarea net, n cadrul patrimoniului
monumental, a unor categorii distincte, deosebite prin particulariti definitorii: pe lng categoriile
clasice (generice) ale monumentelor istorice i memorialistice 32 , arheologice i etnografice, au aprut,
mai nou, "monumentele de arhitectur popular"" i "monumentele de tehnic popular" .
14

Efortul de tipologizare riguroas - la scar naional sau european - reclamnd, firete, n prealabil,
ample campanii de nregistrare i un considerabil efort tiinific de clasificare i repertoriere
35
tipologic , de delimitare a ariilor tipologice prin izmorfe culturale, are ca rezultat, n plan naional,
regional sau continental evidenierea individualizrii formelor culturale n cadrul unui proces viu al
dinamicii culturii. marcat, deopotriv - aa cum am mai amintit pe parcursul lucrrii - de "conservarea
tradiiei" i de "trdarea tradiiei", amplu proces dialectic care ilustreaz complexul fenomen al
evoluiei proceselor culturale n spiritul adevratei tradiii ("trado-ere").
5.2.2.2. Patrimoniul mobil. i problematica acestuia se nscrie n aceai dinamic, avnd ca
scop constituirea unui repertoriu patrimonial mobil, categorial i tipologic, ct mai divers, ct mai
complet, reconstitutiv, deopotriv, pentru cele mai diverse orizonturi, faciesuri i structuri culturale,
pentru ilustrarea difereniat a mediului rural, "'tradiional", influenat de repetate asimilri ale unor
valori superioare, de esen urban sau aulic-religioas (cazul centrelor de olari, iconari. estoare.
ncondeietori de ou etc., de pe lng mnstirile Bucovinei, Olteniei sau Transilvaniei).
O alt perspectiv muzeal, dintre cele mai interesante, este cea a reflectrii, prin patrimoniul mobil,
a diferenelor notabile existente ntre cele mai diverse "categorii socio-profesionale" tradiionale
(vntor, pescar, agricultor, botinar, viticultor, artizan, meteugar, oloier, morar. piuar. drstar,
jograr). O not distinctiv a interiorului locuinei rneti ine, n mod general, de particularitile
fiecrei zone etnografice i chiar ale fiecrui sat n parte, de categoria social, de apartenen i, n mod
particular, de natura activitilor practicate n mod constant de fiecare familie, comunitate sau obte. Un
accent cu totul particular ni-l ofer fenomenul artei populare, adeseori involuat, ndeosebi dup al doilea
rzboi mondial, spre pseudovaloare i chiar spre kitsch.
5.2.2.3. Sub raportul complexelor culturale atestate de interiorul locuinelor gsim foarte
interesant atitudinea diverselor muzee fa de modul de tratare a problemei organizrii interiorului
locuinei rneti, numai aparent minor.
Unele dintre muzee. de regul cele mai vechi, pltesc un sever tribut concepiei estctiwnte. excelnd
prin acordarea unei im portane exagerate valori lor decorativ-artistice, ceea ce compromite originalitatea
mediului i-i confer un aspect idealizat, articificial, mai degrab de expoziie de art popular, dect de
interior funcional ce ar trebui s reflecte, fidel, realitatea socio-cultural i tehnico-economic, n spirit,
estetico-funcional, concret a fiecrui caz n parte.
Alte muzee, mai noi - care au aprofundat mai adnc complexa realitate socio-cultural, studiat i
reprezentat muzeal - se preocup, asiduu, de redarea imaginii ct mai autentice. detaliate i exacte a
statutului social-economic, cultural-spiritual, artistic i tehnic, al fiecrui "tip profesional" reprezentat n
muzeu.
Materializarea acestui efort presupune respectarea regulilor (aspectele de tipicitate, n cazul fiecrei
categorii "socio-profesionale"). ct i a excepiilor (aspectele de particularizare, de personalizare) i
utilizarea n expoziie, att a valorilor clasice, ct i a valorilor "modeme", aa cum se ntmpl i n
via, ceea ce face mult mai credibil un astfel de interior.

5.3. PEISAGISTIC\ l\1UZE.\L\.

S-ar putea afirma, fr team de exagerare, c un muzeu n aer liber reprezint 33% concepie,
34% patrimoniu i 33% terenul i peisagistica lui.
5.3.1. Ct privete peisagistica muzeal, concepia i aplicaia practic a amenajrii spaiului
e:-.pozii i lor muzeale n aer liber a evoluat, consensual cu ntreaga concepie muzeologic, de la
atitudinea empiric a pstrrii peisajului original al parcului destinat a gzdui o expoziie muzeal-
etnografic, ignornd, n acest caz, orice inadverten ntre parametrii naturali ai ecosistemului din care
a fost ""extras" monumentul i ai celui n care a fost "'plantat" acesta.

32
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
5.3.2. n cazul n care a fost ales un teren nepopulat (vid de vegetaie) sau slab populat, practica
folosit n perioada interbelic (cazul i al Muzeului Satului din Bucureti) era cea a realizrii unui
peisaj neutru, n mod fortuit, prin plantri compacte sau individuale, fr nici o preocupare de a modela
o fizionomie anume a peisajului "construit", n relaie direct cu ansamblul cultural constituit, fr nici
o preocupare de relaionare cu peisajul de origine a monumentului.
5.3.3. Abia n ultimele trei decenii, mai timid, la nceput i mai insistent din anii 1980, a fost
avansat n literatura de specialitate, n dezbaterile intermuzeale i n practica celor mai avansate muzee
din Europa, o adevrat concepie tiinific n problema peisagisticii .
36

Studiului exhaustiv al terenului i vegetaiei i se adaug componenta esenial - etnobotanica


perspectiva originar- prin care ntreaga fizionomie a unui muzeu etnografic n aer liber este modelat
potrivit caracteristicilor eseniale i de detaliu ale mediului i zonei de provenien a fiecrui monument
n parte. Aici trebuie s citm, spre exemplu, cultivarea speciilor de plante vechi, azi disprute.
Apreciind noua orientare n aceast problem att de delicat cum este "modelarea" naturii, trebuie
s relevm faptul c i noi considerm c aceasta este singura modalitate de susinere tematic i
completare organic a expoziiei muzeale, specifice expunerii n aer liber a patrimoniului monumental.
Introducerea ntr-un asemenea peisaj "umanizat~' n afara culturilor florei originare, a psrilor i a
animalelor (att ca elemente de "naturalizare" a peisajului, ct i ca "valori de inventar" ale
gospodriilor rneti), a evoluat, la rndul su, de la atitudinea empiric, nedifereniat, pn la un
proiect tiinific (ntlnit spre exemplu la Hessenpark, n Germania, autor de proiect prof. Eugen
care vizeaz i speciile animaliere perfect adaptate, cronologic i zonal, provenienei
37
Ernst)
monumentelor.
Abia n faa unor asemenea preocupri, care aduc botanitii i zoologii, arhitecii peisageri i
pomicultorii sau floricultorii, alturi de muzeografi, ntr-un demers comun, interdisciplinar, nelegem
pe deplin noile demersuri ale complexului i elevatului proces de edificare i necontenit lucrare asupra
unor proiecte mai vechi ale muzeelor n aer liber.

5.4. JlJNCfIILE i\IUZEULUI IN 1\ER LIBER

5.4.1. Conservatic. Muzeul s-a nscut i continu a fi, n principal, un tezaur de valori
conserate ntr-un spaiu amenajat. n concuren cu alternativa conservrii in situ (mult mai generoas
prin ansa oferit de conservare a valorilor n chiar locul lor de origine), muzeul n aer liber se relev,
deopotriv pe plan european i naional, ca opiunea preferat pentru numeroase ri, ndeosebi din
nordul, centrul i sud-estul Europei, att datorit imposibilitii salvrii i prezervrii a numeroase
monumente in situ, ct i prin atracia, utilitatea i eficiena turistic oferit de soluia reunirii, ntr-un
singur loc, a unui numr att de mare de monumente provenite din cele mai diverse coluri ale rii, sau
ale unor zone etnografice, provincii istorice ori spaii administrative (jude, departament, "land").
Ceea ce a conferit, ns, valoare tiinific, valabilitate i durat ntreprinztoarei iniiative inagurate
de Artur Hazelius, la Stockholm, n 1891, rmne capacitatea organizrii, pe principii tiinifice, a
dificilei i extrem de laborioasei activiti de conservare propriu - zis a unui patrimoniu monumental
att de numeros i divers, care presupune, nainte de toate, cunoaterea i aplicarea celor mai diverse
tehnici de construcie, de acoperire i de decorare, pentru a sfri cu dificila oper a restaurrii i
conservrii tuturor obiectivelor din patrimoniul muzeelor n aer liber, de o factur att de divers.
Organizarea unor mari laboratoare de conservare i restaurare, cuprinznd i echipele de restauratori
de monumente (construcii), pe lng acest gen de muzee, evidenieaz aceast soluie ca unica n
msur s salveze i s pstreze un imens patrimoniu la scar european, rar - repetm - s eliminm
din strategia cultural a conservrii patrimoniului, prezervarea in situ.
5.4.2. Instructiv. Accelerarea ritmului dispariiei valorilor cultural-tradiionale din lumea
oraelor i a satelor, ndeosebi dup al doilea rzboi mondial, vis-a-vis de preocuparea, tot mai
insistent, a societii omeneti de a pstra pentru viitorime imaginea ct mai veridic a vechii civilizaii
preindustriale, confer muzeului n aer liber o importan deosebit n plan documentar - istoric, graie
tocmai posibilitii pstrrii imaginii reale, de visu, prin conservarea valorilor monumentale originale.
ntia valoare a patrimonilui este aceea de a informa, de a transmite cunotine despre valorile de
cultur i de civilizaie, disprute sau pe cale de a dispare.
Reconstituirile sau demonstraiile originale privind cele mai diverse forme de activitate, punerea n
funciune a unor instalaii acionate de cele mai diverse energii, prezentarea meteugurilor - deopotriv

33
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
a celor ce produc valori utilitare, ct i artistic-decorative - in actu, a obiceiurilor n desfurarea lor
tradiional, folosind chiar recuzita original din patrimoniul muzeelor, toate la un loc fac dovada
posibilitii, practic nelimitate, de elaborare a celor mai diverse scenarii n plan instructiv-informativ.
Organizarea, de ani de zile, n Muzeul din Dumbrava Sibiului, a leciilor cu teme din cele mai
diverse tiine (istorie i istoria culturii, antropogeografie i etnobotanic, fizic i astronomie, literatur
i arte plastice), n relaie direct cu programa colar, transform muzeul ntr-o veritabil coal pentru
discipoli de toate vrstele, metoda intuitiv de nsuire a noilor cunotine dnd rezultate remarcabile,
iar valoarea demonstrativ a monumentelor i patrimoniului mobil, utilizate ca cel mai valoros material
didactic ridicnd experimentul la valoarea de tiin.
ansa organizrii unor cursuri de iniiere a mai tinerelor generaii n practicarea activitiilor
tradiionale, n chiar regia i sub ndrumarea de specialitate a muzeografilor sau colaboratorilor acestora
(invitai din satele n care s-au pstrat, pn azi, asemenea practici) confer muzeului rolul de coal de
meserii (cadrul organizat cu asisteni de specialitate pentru transmiterea de cunotine n scopul
deprinderii practicrii unor activiti culturale tradiionale, de cea mai divers factur tehnic).
5.4.3. Documentar - tiinific
5.4.3.1. Muzeele nu ar avea, nici pe departe, importana pe care o dein azi n societate, dac
ar fi rmas simple colecii de curioziti. Odat nzestrate cu o arhiv tiinifico-documentar ce asigur
identitatea cultural riguroas a fiecrui monument sau obiect, ele reconstituie ntreg scenariul
producerii sau funcionrii oricrei manifestaii sau proces cultural, reitereaz parcursul istoric al
multora dintre acestea, coborndu-l pn la origini, reface - n msura posibilului - traseele proceselor
culturale pe vaste spaii geografice, stabilete, pe baze etimologice, posibile sau reale, filogenii i
ntredeschide perspectiva ontogeniei proceselor etnoculturale fundamentale. Astfel, muzeele - n
general i cele cu expunere n aer liber, n special - au dobndit un important prestigiu tiinific, egal ca
importan cu cel cultural.
Releveele monumentelor, materialul grafotecilor, fototecilor, filmotecilor, videotecilor, diatecilor,
bandotecilor pstreaz un tezaur informaional, absolut inegalabil, ce se nscrie n efortul rescrierii
istoriei civilizaiei populare ca o contribuie tiinific fundamental.
5.4.3.2. Dintre toate i tocmai datorit insuficienei valorificrii a acestei disponibiliti,
filmul etnografic tiinific-documentar este chemat s joace un rol extrem de important n efortul
concertat de reconstruire i de pstrare a unei imagini ct mai complete i amnunite despre valorile
tradiionale ale civilizaiei populare, de esen fenomenologice.
Filmarea in actu a celor mai diverse subiecte i cu prioritate absolut a celor pe cale de iminent
dispariie, ca i a reconstituirilor posibile datorit supravieuirii unor subieci buni cunosctori ai
tradiiilor satului, asigur nregistrarea pe pelicul a unor subiecte fierbini, fa de care oamenii de
tiin din ntreaga lume manifest un interes deosebit.
Iniiativa Institutului de Film tiinific din Gottingen de a realiza, n Romnia anului 1969, circa 50
filme etnografice cu caracter tiinific-documentar i integrarea lor n Arhiva internaional a filmului
tiinific-documentar ("Encyclopedia Cinematographica") a fost un nceput de bun augur ce se cere a fi
continuat pn la constituirea unei asemenea Arhive Naionale a Filmului tiinific-documentar
etnografic, de incontestabil urgen i importan tiinific naional.
ansa nregistrrii pe pelicul a vieii adevrate n toate compartimenele sale, ofer muzeelor
etnografice, n general, i celor n aer liber, n special, perspectiva completrii informaiile obiectuale cu
o arhiv de prim mn a nsi fenomenologiei satului tradiional, capabil s transforme muzeele n
adevrate instituii de cercetare tiinific modern, n care coleciile i arhivele se completeaz n cel
mai fericit mod.
n sfrit, posibilitatea nregistrrii pe pelicul a celor mai diverse tehnici de construcii, a
tehnologiei di ferii lor meteugari. asigur informaia indispensabil transmiterii acestor tehnici
generaiilor viitoare de meteri constructori i meteugari, prelungind astfel nsi viaa monumentelor,
a muzeului nsui.
5 .4.3 .3. O alt categorie de izvoare de excepional im portan, tezaurizat de muzeul
etnografic n aer liber, este aceea cu caracter etnolingvistic rezultat din culegerea sistematic din
teren, odat cu obiectele sau cu transferul monumentelor, a denumiri lor locale (regionale) a tuturor
pieselor sau prilor constitutive ale unei construcii sau instalaii, a tuturor obiectelor de inventar mobil,
a uneltelor i prilor lor componente, a motivelor decorative i culorilor etc.

34
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Urmrirea circulaiei termenilor, n teritoriul naional i internaional, coroborat, apoi, cu
investigarea istoric, paleoetnografic, chiar arheologic, poate conduce la descoperiri revelatoare. S
citm aici spre exemplificare, cazul tezii (estimologie dacic)- vltorii (latin) - vielii sau viegii (et.
slav) - respectiv vanyola (denumire maghiar provenit din etimonul slav), cel al instalaiei metalice
pentru tiat lemnul: fierstru (et. latin: ferum-rostrum),joagr (et. germ.:Sger) sau firez (et. maghiar:
flirezs), ori cel al morii cu roat orizontal: cu fcaie (et. necunoscut, posibil dacic, de la a fci), cu
ciutur (et. lat. cytula, ae) sau cu titirez (et. nec.). Toate cele trei instalaii evideniaz, prin etimologia
lor daco-roman - evident primordial, strvechimea existenei lor i nentrerupta continuitate, de peste
dou ori milenar, ca i punerea n circulaie a termenilor alogeni (de mprumut), pe o arie circumscris
locuirii mai compacte a colonitilor slavi, maghiari i germani.
5.4.4. Educational
- ' n plan educaional, a muzeelor, prin calitatea istoric (diacronic) a tezaurului
lntia ndatorire,
lor de valori, care ofer o cltorie sui generis prin tunelul timpului, este aceea de a face educaia
patriotic.
La baza ntregului proces educaional trebuie s stea cunoaterea i preuirea efortului de milenii, a
zeci i zeci de generaii, pentru edificarea unei civilizaii n permanent progres. Cunoaterea etapelor
acestui proces de acumulare i cretere calitativ n planul superior al culturii, reflectat n plan material
prin valorile civilizaiei (nu spunea Miquel de Unamuno c definiia cea mai scurt dar i cea mai
cuprinztoare a civilizaiei este "cultura in actu'?) , presupune, n primul rnd, cunoaterea faptelor de
38

civilizaie n progresie istoric (deci evolutiv), dar i a celor ce supravieuiesc, peste milenii, n form
neschimbat - pe care Andre Varagnac le numea "arhecivilizaie" - asigurnd nsui fundamentul
39

ntregului proces cultural. Or, muzeele etnografice cu expunere n aer liber (ca i cele pavilionare) fac,
din plin, tocmai aceast demonstraie, prin valorile monumentale i instrumentale tezaurizate aici.
Caracterul etno-cultural al patrimoniului lor le asigur un loc predominant tocmai n procesul
cunoaterii valorilor clasice ale propriei culturi i civilizaii intrate n tradiie prin transmiterea lor n
cadrul culturi orale, direct, din generaie n generaie, pstrnd semnul muncii, al vieii, indispensabil
efectu Iu i afectiv.
Muzeele n aer liber sunt, totodat, i "atelierul" cel mai adecvat de cunoatere a proceselor naterii
i nnobilrii cu nsemnele spiritului (harului artistic) a ntregii creaii de art a popoarelor lumii. Or,
unde se pot forma i adnci, ct mai profund posibil, sentimentul rafinat al preuirii artei frumosului
dect n nsui atelierul de creaie al meteugarilor-artiti, ca i n locuinele celor care au beneficiat, n
calitatea de consumatori avizai, de aceste creaii ... ?
Iniiativa organizrii, n aceste muzee, a trgurilor meteugarilor (creatorilor populari) vine s
ncununeze funcia amintit.
n sfrit, muzeul n aer liber este amfiteatrul ideal pentru cele mei diverse spectacole folclorice
(literare, muzicale i coregrafice), parade ale portului popular, prezentare a obiceiurilor din ciclul
muncii i al vieii, care gsesc, n inventarul monumentelor i n interiorul acestora, recuzita i scena
ideal de reprezentare.
5.4.5. Turistic-recreativ
Caliti le naturale i culturale specifice muzeelor n aer liber stimuleaz, pe zi ce trece tot mai
mult. cele mai diverse categorii de public, s le viziteze sau chiar i numai s se promeneze pe aleile lor,
spre deplin relaxare i tonificare.
O vizit n muzeu este, pentru cei mai vrstinici, cea mai plcut ntoarcere n timp i readucere
aminte a tririlor proprii n satele de origine; n bttura unei case rneti timpul nu numai c pare a se
opri, acele ceasornicului Chronos fcnd parc o cltorie ntoars pe ecranul timpului i al amintirilor,
ci c reuete s conserve o atmosfer a epocilor trecute.
Pentru cei mai tineri, lumea mirific a satului renviat n muzeu inspir la idil, dragoste, tandree,
visare, aici unde ne putem regsi cu adevrat n adncul gndului i sentimentului (sau reflexiei), mai
aproape de obrile lumii, de leagnul civilizaiei poporului nostru.
O plimbare cu minicarurile, cu lotcile pescreti, pe lacul din muzeu, cu trsurile de epoc sau cu
bicicleta pe aleile muzeului, nu face dect s nvioreze, s dinamizeze, s reconforteze, s refac, deci,
din potenialul fizic i psihic. poate diminuat naintea unei vizite n muzeu.
Antrenarea ntr-o hor de zeci de ani i n obiceiurile satelor (popicele, spre exemplu, de ce nu?) ar fi
poate cel mai plcut program la ncheierea unei sptmni de lucru.

35
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Pentru cei mai mici, nvarea jocurilor tradiionale ale vrstei lor i practicarea lor n muzeu s-a
dovedit a fi unul dintre cele mai agreate programe coroborate cu vizitarea muzeului.
Proieciile de filme tematice, de diaporame, asistarea la serviciul religios, duminical sau n zilele de
srbtori religioase, oficiat la bisericua de lemn din muzeu, chiar oficierea de cununii i botezuri cu tot
ritualul tradiional, urmat de servirea mesei la crciuma sau hanul muzeului, rnduit dup vechile
obiceiuri, ridic, la cote superioare, opiunea celui mai divers public, pentru muzeu.
Departe de a mai fi simple semne decorative ale culturii popoarelor, muzeele etnografice n aer liber
au devenit, graie unei primeniri necontenite a funciilor lor, n permanent progres i n armonie cu
nsi viaa, adevrate instituii ale frontispiciului edificiului cultural-naional, capabile s se implice n
cele mai complexe programe socio-culturale, aducndu-i o contribuie original i meritorie n
propirea tiinei i culturii naionale.

Note:

Corneliu Bucur, Programul ASTREI privind conscrvarc,1 patrimoniului cultural naional i valorificarea sa
1

expoziional-muzeal, n Astra 1861-1950, /25dcanide/;1 Fnfiinarc, Sibiu, 1987.


2
!dem
J CORNELIU BUCUR, Muzeele etnografice n aer liber din Romnia n "Complexul Muzeal Sibiu", Anuar,
Sibiu, 1987.REF, tom. 37, nr. 5, p. 479-495, Bucureti, 1992.
Cornel lrimie, Muzeul tehnicii Populare, Actualitate, concepie, profil tematic i plan de organizare, n
4

"Cibinium ", 1966.


Idem, Ancheta statistic n legtur cu reeaua de instalaii tehnice de ap pe teritoriul Romniei; n "Cibinium ",
5

1967-1968 i Proiectul tematic de organizare a Muzeului Tehnicii Populare (Sibiu, 1963, mc.).
Simion Mehedini, C1racteniarea etnografic a unui popor prin munca i uneltele sale, n Civilizaie i cultur,
6

Ed. Junimea, lai, 1986, p. 57.


7
Idem
8
Idem
9
Ghid Muzeul Tehnicii Populare, Sibiu, 1986.
Corneliu Bucur, Monumentele de telmic;i populaai - categoric dist1i1ct;i a patrimoniului cultural-naional, n
10

"Cihinium" 1979-1983.
Idem. Introducere la r~>toria civilizaiei tehnice populare romneti; tez de doctorat, Institutul de Istoria Artei,
11

Bucureti, 1982 (ms).


12
Fr. Boas, Methods ofEthnologic American Anthropologie, SN. 22, 1920, dup CI. Levy-Strauss, Antropologie
cultur;J/, Ed. Politic, Bucureti, 1978, p. 13.
n Corneliu Bucur, Civilizaia tehnic popular. Concept, structur, caracteristici. Reprezentarea sa n Muzeul
Tehnicii Populare, n "Cibinium'', 1974-1978.
14
Corneliu Bucur, Etnografie i arheologic, etnologie i istorie-interferene n cercetarea interdisciplinar a
civilizaiei populare romneti; n "Studii i comunicri de istoria civilizaiei populare dli1 Romnia, I, Sibiu,
1981.
15
Corneliu Bucur, Civiliz1:1f1~1 te/mic;/ popular, loc.cit.
16
"Studii i comunidri de i>toria civiliZEicipopulare din Romnia", 1-2, Sibiu, 1981.
17
Corneliu Bucur, CrCilia tclmic;i. n lstoni1 g;ndini i crcCJici ti1i1ifice i tehnice romneti, Editura Academiei,
Bucureti, 1982.
18
Der Film im Dinste der Wissenschafi, Gttingen, 1961, Fr. Simon, C.Bucur, Siidost-Europa, Rumanien, Mahlen
in einer LO!lclradmuhlc ln RuD,iria, Film E 1626.
19
Grigore Antipa, Organizarea muzeelor n aer liber, n ''Academia Romn. Memoriile tiinifice': seria a III-a,
voi. I, Bucureti, 1923, p. 28.
10
Ovidiu Bdina, Dimitrie Gusti. Contribuii la cuno,1terea operei i activitii sale. Editura tiinific, Bucureti,
1965.
21
Corneliu Bucur, Jzvoarc/c etnogmfice i reli1tcgrare.1 lor n cercetarea 1i1terdiscip/Jiiar, a civilizaiei populare
romneti: n "Studii i comunicri de istoria civilizaiei populare din Romnia", I, Sibiu, 1981.
22
Radu Florescu. M uzec ;J/e .'><1t1rlw; Realiz:in; preocupri, proiecte, n "Muzee cu caracter etnografic-sociologic
din Romnia", Muzeul Brukenthal, Sibiu, 1971.
23
George Ylsan, O tiinii nouk ctnogrnfi<1, Cluj, 1927.
2
~ Fr. Boas, op.cit.
25
Mircea Eliade, Istoria credli1felor i ideilor rcligiom;c, 1-111, Editura tiinific i enciclopedic, Bucureti, 1986-
1988.
2
(' Bertrand Gille, Les problemes de L 'energie et de mechanisme. n Les orgines de la civilisation technique, Paris,
1962; Jaques le Goff, Civilizaia occidentului mcdiev.11, Editura tiinific, Bucureti, 1970.

36
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
27
Constantin C. Giurescu. Contribuii la 1~tona tili1ei i tehnicii romneti n secolele XV, nceputul secolului
XIX. Editura tiinific, Bucureti, 1973.
K Mircea Eliade, Eseuri, Editura tiinific, Bucureti, 1991.
2

29
Dumitru Ghe.Maican. Muzeul Viticulturii i Pomiculturii din Romnia, Prefa de Vasile Novac, Bucureti,
Editura Sport-Turism, 1983.
~o Cornel lrimie, Muzeul Tehnicii Populare ... , loc.cit.
" Corneliu Bucur, Muzeul 11 aer liber. Obiect. Concepie. Tipologie. Patrimoniu. Func,ti1: Principiile i
metodologia organiz:irii(Material depus la CDPC-Bucureti spre multiplicare, 1991, p. 96).
12
Liviu tefnescu. Activitatea muzeografic a lui Nicolae Iorga, n "Revista Muzeelor", I, Bucureti, 1965.
11
Grigore Ionescu, Arhitectura popu/mii ronincascii, Bucureti, 1957; Constantin Joja, Arhitectura romneasc n
contextul european, Editura Tehnic, Bucureti, 1989.
14
Corneliu Bucur, Monumentele de tehnic popular - categorie d1:stinct a patrimoniului cultural-naional, n
"('ibinium", 1979-1983.
15
Corneliu Bucur, Evoluie i tipologic n si'itcmatica instalaiilor tmd1/iona/c dli1 Romnia, n "Cibinium", 1974-
1978.
31' Paul Niedermaier. Proiectul de s1:~tcnx1tiz1rc a sectorului de etnografic 11 aer liber ,1/ Muzeului Goleti; n
Muse11111, Studii i comunicri de istorie i etnografie, Goleti. Arge, 1974.
17
Karl Baremerth. Eugen Ernst. Ral f Reutter, Freilichlmuseum Hessenpark, Fiihrer durch die Baugruppe. Lahndill
Ohm. Hessepark. 1987; Eugen Ernst, Lernen Hessenpark . Paedogugi che Grund/asen und Berriihungen im
/lessichen Freilichtmuseum. Hessenpark, 1985.
18
Miquel de Unamuno. Vcritcs arbitr:11ics. KRA. 1925, dup Al. Tnase, Introducere n filozofia culturii, Editura
ti1i1filic/i. Bucureti:
I 968, p. I 52.
19
Andrc Yaragnac. Archcocivilisalion el hcnrcs de vie, n "Etimologia Europac", I, 1967, p. 2.

THE MUSEUM OF TRADITIONAL FOLK CIVILISATION "ASTRA"


( 1990 - 2000)

SUMMARY

"ETHNOGRAPHICAL MUSEUMS ARE MORE THAN


colleclirms <d'scienlific material (work)
they are in a way an intuitive scale of
proportions. for human civiliza/ion".

Simion Mehedini

The idea of an open-air museum specialized in Romanian folk technology was since 1897.
Partly it was achieved by the Transylvanian Association for Romanian Literature and Culture of the
Romanian Peoplc (ASTRA}, fi.rnndcd n 1861. Later, n 1940 the museum was projected n "Dumbrava
Forest" - Sibiu and it was achicved and named "Museum of Folk Technology" in 1963.
The museum was planned as a thematic museum with 4 sectors. Its patrimony was made up of folk
technology monumcnts. ln time the museum devcloped and obviously it had to change its profile from
ethnographical one into anthropological and cultural one. It became a museum of Traditional Folk
Civilization ( 1990) and the name "ASTRA" was added in 1992.
ln the years of 90 s the museum developed into a muscal complex with an open-air exhibition, a
permanent thematic exhibition, additional audio - visual facilities (ASTRA Film Studio), public
relations and cultural marketing, a departmcnt of ethnographical documentation, a lab of conservation
and restoration.
As a resuit of a new concept ion in projccting and organizing the open- air museum, namely from an
interdisciplinar) perspective, its palrimony was diversified. thc ecological character was amplified and
its runctions '"ere locused on: conscrvation, training, documentation, scicnce, education and tourism -
enlerta inmcnt.

37
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto I: Vedere aerian a sectorului: Procese i pocedee pentru obinerea i prelucrarea
produselor animale i vegetale n scop alimentar (grupa tematic pescuit i grupa
tematic morrit).
View of the sector: Processing of animal and vegetable products, for
nourishment. Processes and procedures (fishing and tlour-milling thematic group).

Foto 2: Vedere aerian a sectoarelor: Procese i pocedee pentru prelucrarea materiilor


prime n vederea obinerii materialor de construcie i a obiectelor de uz
gospodresc (grupa prelucrarea argilei - ceramic popular); Procese i procedee
de prelucrare a pieilor i fibrelor animale i vegetale pentru mbrcminte i
obiecte de uz utilitar gospodresc .
View of the sectors: Processing of raw material for construction and domestic
use (the group for clay processing - folk ceramic). Processes and procedures of
leather, animal and vegetal fibres, for clothes and household items.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 3: Cu preedintele Comisiei Internaionale EMYA, prof.univ. Roberto Togni
(Italia) i arhitectul Alessandro Negri (Italia) creatorul trofeului EMYA primit de
Corneliu Bucur n Portugalia (1993) ca distincie personal .
With the President ofthe International EMYA Committee Roberto Togni,
University Professor (ltaly) and Alessandro Negri, Architect (Italy), founder
ofthe EMYA trophy, received by Corneliu Bucur in Portugal (1993) as personal
distinction.

Foto 4: Explicnd progresele notabile ale Muzeului ASTRA conducerii Asociaiei


Europene a Muzeelor n Aer Liber dr.Ingmar Johanson (secretar) i dr.Christopher
Zeuner (preedinte) , mai 1993 .
Explaining the outstanding developments of ASTRA Museum to Dr.Ingmar
Johanson (secretary) and Dr.Christopher Zeuner (president) ofthe European
Association of the Open A ir Museums, May 1993.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 5: Festivitatea de aniversare a 30 de ani de existen a Muzeului n Aer Liber
ASTRA, 1993.
The aniversa1y of30 years ofthe ASTRA Museum ofTraditional Folk
Civilisation, 1993 .

Foto 6: Creatori populari n vizit la Paris, iulie 1993.


Folk aitisans visiting Paris, July 1993.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 7: La marea expoziie naional a creaiei artistice populare organizat n anul
1994 la Bucureti, de Centrul Naional de Creaie i Valorificare a Culturii Populare,
n prezena Ministrului Culturii Marin Sorescu i a directorului Victor Parhon.
At the great national exhibition of folk art, organized n 1994 n Bucharest by
the National Centre ofCreation and Valueing the Folk Culture, n the presence of
Marin Sorescu, Ministry of Culture and Victor Parhon, Director .

Foto 8: Zilele Academiei Artelor Tradiionale din Romnia ediia a Vrr-a, 1994.
Primirea n Academie a rneternlui fluierar Ion Arsene.
The Days ofthe Traditional Folk Arts Academy ofRomania, the 7th edition,
1994. The reception in the Academy of the piper craftman Ion Arsene.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 9: Zilele Academiei Artelor Tradiionale din Romnia, ediia a XXVI -a, 1997.
Primirea n Academie a interpreilor populari Veta Biri i Gheorghe Turda.
The Days of the Traditional Folk Arts Academy of Roman ia, the 26th edition,
I 997. The reception in the Academy of the folk singers Veta Biri and Gheorghe
Turda.

Foto I O: Olimpiada Copiilor "Meteuguri artistice tradiionale" , 1998.


The Children 's Contest" Traditional artistic handycrafts", 1998.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 11: Conducnd delegaia meterilor populari din Romnia la Festivalul Folcloric
Internaional din Washington DC (S.U .A.), 21 iunie - 4 iulie 1999 (alturi de
reprezentanii Africii de Sud).
Guiding the delegation ofthe folk craftsman from Romani a at the International
Folklife Festival from Washington DC (U.S .A.) 21 June - 4 July 1999 (with the
representations of South Africa).

Foto 12: Festivitile de decernare a diplomelor participanilor la edii a


a XVI-a a Trgului Creatorilor Populari din Romnia, 1999.
The awarding festivity of the participants diplomas, at the 16th
edition ofthe Folk Artisans Fair from Roman ia.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 13: n Zilele Trgului Creatorilor Populari din Romnia, ediia a XVI-a.
O nou generaie i anun debutul. Continuarea tradiiei este asigurat.
On the Days ofthe Folk Artisans Fairfrom Romania, the 16th edition.
A new generation announces its debut. The continuation of the tradition s
guaranted.

Foto 14: Vernisajul gospodriei pastorale i de confecionare a lumnrilor din


seu de oaie transferat din Rinari , judeul Sibiu, 18 mai 1999.
The opening ofthe pastoral homestead and the candles manufacturing
from sheep tallow, transfered from Rinari , Sibiu County, 18th of May 1999.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
A
POLITICA DEACHIZITII I RECONSTRUCTII , ,

,
IN MUZEUL CIVILIZATIEI ,
POPUIARE TRADITIONALE "ASTRA"
(1990 - 2000)

Valer Deleanu
Aurel Rozor

0.1. UN STADIU NOU


ncepnd din februarie 1990, Muzeul Tehnicii Populare secie a Complexului Muzeal
Brukenthal, a devenit Muzeul Civilizaiei Populare Tradiionale din Romnia i din 1992 Muzeul
Civilizaiei Populare Tradiionale "ASTRA".
Apariia unui nou muzeu etnografic n constelaia muzeelor romneti nu era doar rezultatul unei
schimbri organizatorice, o nou instituie muzeal, prin autonomie administrativ i prin modificarea
denumirii sale ci, n primul rnd o schimbare de esen, de concepie i profil, de filozofie a gndirii
unei asemena instituii, cu consecine n strategia sa de dezvoltare i de adaptare a activitilor sale prin
valorificarea n spirit modern, a tradiiei etnomuzeologiei romneti ( transilvane ndeosebi) i a
tendinelor muzeologice moderne, n spe, valorificarea activitii programatice a Societii ASTRA
(dar i practice, pn la desfiinarea ei n anul 1954), precum i rspunsul original i competent dat
solicitrilor/sfidrilor actuale, n cercetarea, conservarea i valorificarea patrimoniului etnografic, prin
implementarea metodologiilor tiinifice contemporane, n domeniu.
Conceput ca o deschidere original, noul stadiu de dezvoltare a muzeului sibian, rezult de
asemenea (prin premize), din dezbaterile i rezolvarea specific, de ctre muzeu, a unor probleme ale
cercetrii etnologice i muzeologice n anii 70-80 ai secolului (nc al nostru) XX. Tocmai aceast
rezolvare necesar a unor asemenea probleme a dat muzeului nc de pe atunci, imperativul unei
deschideri tematice i a gndirii sale conceptuale: de la domeniul "restrns" al tehnicii populare, la cel
targ" i "generos", n concordan cu realitile etnografice ce caracterizeaz cmpul de civilizaie pe
paliere convergente: tradiie i coninut popular.

0.2. O NOUABORDARE TEMATIC: FENOMENOLOGIA SATULUI


Concepia tematic iniial a Muzeului Tehnicii Populare se limita la reprezentarea muzeal a
unui sector/segment bine delimitat i compartimentat al dimensiunii ocupaionale a civilizaiei
tradiionale (i populare) din Romnia. Pe aceast strategie M.T.P. a realizat o premier muzeografic
un muzeu n aer liber tematic, de reprezentare a tehnicii satului, dar numai a tehnicii; cnd a fost ns
vorba de reprezentarea contextual a acestei tehnici (n esen instrumental), practica muzeal de
valorificare a patrimoniului, n principal alctuit din monumente de tehnic popular, intra n
segmentri i extrageri de context, ce srceau semnificaiile i spriritul "tehnicii populare" pn la
depersonalizare. Practica muzeal realizat n cadrul muzeului n aer liber a trebuit s depeasc" n
mers'' ngust im ea proiectu Iu i iniial iar reuniuni le tiinifice ale "Sfatu lui special iti lor" etnografi i de
alt specialitate, s constate ceea ce muzeul ncerca s rezolve: nevoia reprezentrii muzeale n cadrul
deschis al civilizaiei populare.
Mediul carpatic de via i spirit oferea pe plan ocupaional o generoas diversitate instrumental i
energetic pe planul tehnicii populare, manifestat pe diverse nivele (casnic, gospodresc, n ateliere,
complexe (pre )industriale rneti, specializri ocupaionale specifice i originale). Dar asocierea
mediului de via cu mediul social, cu cel spiritual, pe plan sin- i diacronic, (n care tehnica popular
reprezenta o structur, o parte, nu un ntreg) evidenia o imagine multistructural, complex, dinamic,
integratoare n timp i n spaiu, msurabil (chiar cuantificabil), realitate cunoscut i de care a inut
cont att programul ASTREI, ct i cercetarea exemplar de teren a colii sociologice de la Bucureti i
care se delimita i categorial: civilizaia popular, cu difereniere specific tradiional, cmp
conceptual i operaional pentru etnom uzeografie.
Muzeul Tehnicii Populare a rezolvat includerea tematic i dimensiune tradiional nu numai a
tehnicii populare (nivele energetice, paliere tehnice, fluxuri tehnologice, resurse i produse) dar i a
ocupaii lor i 111 eteuguri lor, domenii etnografice i "economice" ce nu puteau fi desprinse din

45

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
contextul de civilizaie. Dioscuiile legate de contextele de dezvoltare a ocupaiilor, ndeosebi la nivel
de gospodrie, unitate de via complex a locuirii steti, au dezvluit c tematica muzeului apare
"ngrdit" doar prin reprazentarea tehnicii popualre (chiar privit tiinific i detaliat), fiind necesar o
abordare mai complex, mai inegratoare, mai conform realitilor de teren.
Intr-o nou etap de dezvoltare a muzeului, dup 1990, principala schimbare a profilului muzeului
sibian (ajuns la o bogie patrimonial de excepie i la o experien apropiat de o adevrat coal
etnomuzeologic) a constat n deschiderea sa tematic spre ntreaga fenomenologie a satului romnesc
(i nu numai), fenomenologie care reprezint "substana" civilizaiei sale populare (dar i modul n care
aceast fenomenologie se "reprezint").
Toate acestea, fr a se renuna la principiile sale "clasice" de reprezentare tematic a acestei
fenomenologii, fr a deveni un alt muzeu dup alte metode, tradiional coninute n mesajul i formele
de rezolvare muzeologic ale altor muzee etnografice n aer liber din ar. Dei tematic, M.T.P. nu
reprezenta dect o latur, o parte a civilizaiei poporului romn, reprezentarea sa muzeologic era
compartimentat de multe "goluri" tematice, de "lipsuri" fenomenologice ce glisau semantic amploarea
civilizaiei generate de mediul carpatic i pericarpatic i de specificul cultural (identitatea cultural)
romnesc "lipit" de acest mediu, spre un domeniu restrns, chiar dac bine reprezentat muzeal. Dar
reprezentarea ntr-un muzeu n aer liber a civilizaiei populare tradiionale oblig la rezolvarea unor
probleme etnomuzeale ce de obicei se legau de muzeul pavilionar i nu "sub cerul liber" precum n satul
real: spritualitatea popular, ludic sau religioas, alimentaia i buctria sa specific, obiceiurile i
magia, viaa instituional i attea altele observabile pe teren i care alctuiau integralitatea de
civilizaie popular tradiional.
O astfel de deschidere tematic a fost fcut de Muzeul Civilizaiei Populare Tradiionale "ASTRA"
n anii 90 i rezultatele se dovedesc viabile.

0.3. O NOUABORDARECONCEPTUAL: COMPLEXITATEA SATULUI


O nou imagine muzeologic a satului romnesc n reprezentarea: viziunea tematic i
conceptele legate de instrumentarul tehnic ocupaional, se modific: acesta devine o conponent
patrimonial n raport cu nivelele de organizare a spaiului i resurselor incluse n procese active,
concepute acum ca parte a civilizaiei satului, nu numai ca iventivitate individual, social" sau
econom ic". Instrumentarul obiectual i tehnic-constructiv vzut nu numai ca realitate de civilizaie
material vectorizat prin progres, ci mai ales ca realitate spiritual ntr-un ansablu de via funcional,
n care pri i relaii se ntreptrund, sensurile i simbolurile se conjug i viaa satului apare sinegetic,
ca integrare de sisteme mereu vii i creatoare, mereu intluentabile i intluend prin conexiuni inverse,
ce trebuiesc rezolvate muzeologic prin nelegerea deschiderii i reconceptualizare pe baza recepionrii
complexitii satului pornind de la o baz existenial manifestat n cmpul de civilizaie i n
decodificarea mesajelor sale prin rspunsuri noi la modificrile realizate de deschiderea tematic spre
dimensiunea civilizaiei. Mesajul, odat acceptat de muzeu, mbogete nelegerea fenomenologiei
complexe a satului pe criteriile muzeologiei. nelegnd complexitatea i n timp (diacronic), ca o relaie
prin tradiional ntre trecut, prezent i chiar viitorul civilizaiei populare, patrimoniului muzeului, cel
existent dar i cel virtual, pate fi privit ca o funcie a acestei civilizaii, patrimoniu protejat dar i pus s
"vorbeasc" unui public adeseori rupt" i el de context, educat de organizare i de formatizare
u ltrafuncional izat.
Toate acestea au impus muzeului modificri conceptuale pentru a rspunde prin lrgirea tematicii i
nelegerii complexitii ca fond al civilizaiei populare, de la cercetarea patrimoniului i pn la
introducerea de noi concepte muzeologice prin interferen cu mbogirea coninutilui activitii prin
aceast deschidere. Ceea ce s-a repercutat i n politica de achiziii i de reconstrucii de monumente
transferate n ultimul deceniu.

1.REMODELAREA PROGRAMULUI

Noul stadiu de dezvoltare a Muzeului n Aer Liber a pornit dela remodelarea programului
ncepnd cu:
(I). Renodarea cu tradiia: programul ASTREI, program deschis etnomuzeologic spre
fenomenul de civilizaie romnesc reprezentat n ntregime i complex, n ansamblu;

46
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
(2). Reluarea n practic a spiritului" colii sociologice gustiene: metodologia cercetrii
fenomenologice a satului romnesc i cldirea noului muzeu n acest spirit pe plan patrimonial i
organizatoric;
(3). Valorificarea experienei etomuzeale a MTP i regndirii sale n condiii de deschidere"
tematic: orientare spre acele domenii de civilizaie ignorate" de programul vechiului muzeu;
continuitate de preocupri pe dimensiuni noi etnomuzeologice, diversificate i integratoare;
Programul s-a remodelat prin mpletirea aplicrii proectului iniial, viziunea lrgit asupra unei
realiti concepute mai amplu i recldit prin aportul unor moteniri cumulative din pcate ignorate
cteva decenii, sub influena unor presiuni exterioare continuitii preocuprilor etno-sociologice i
etnom uzeale romneti.

2. TENDINE

O serie de rezultate din act1v1tatea muzeului pun n eviden tendinele acestei remodelri
asupra structurii muzeului i asupra politicii sale de cretere/dezvoltare patrimonial.
2.1. Fenomenologia habitatului.
Una dintre cele mai interesante experiene ale deschiderii tematice ale muzeului a fost
ncercarea de reprezentare a civilizaiei locuirii romneti printr-o form fenomenologic specific i
arhaic din ara Moilor, cu o mare for de supravieuire n timp: crngul"- habitat generat de relaii
de neam n peisajul carpatic, la nlimi de peste 600 m i cu funcii ocupaionale i spirituale proprii.
Ideea a aprut pe baza preocuprilor de achiziionare a unei gospodrii de dogar din zon dar care, n
condiiile unei cercetri tematice lrgite", n raport cu civilizaia popular, adus dup 1990 i la
ncercarea de lrgire" a reprezentrii tematice (n spaiul sectorului de prezentare a prelucrrii
lemnului) prin intermediul unui crng" din zon, n condiii muzeografice specifice Dumbrvii i care
s prezinte i gradele diferenierii cultural sociale n contextul de civilizaie a unui asemenea habitat, dar
i n cadrul zonal, ca rezultat al modificrilor modului de via i a mentalitii locuitorilor rii Moilor
n secolul XIX. Rezultatul este unicat n etnomuzeologia romneasc n aer liber: un crng" alctuit
din trei gospodrii difereniate n cadrul civilizaiei populare tradiionale, seciune paradigmatic n
realitatea Munilor Apuseni dealungul unui secol: gospodria de dogar din Tomueti (nivelul ranului
mo trind din ocupaii specifice locale la nceputul sec.XIX)// gospodria de preot cu coal
tradiional, din Stneti (nivelul unui intelectual" al satului n acelai timp ran i preot, ntr-o
cas/gospodrie evoluat, la mijlocul sec.XIX)// gospodria de negustor ambulant din Goieti (nivelul
unui meteugar-comerciant n a doua jumtate a secXIX); toate diferenierile fiind reprezentate prin
arhitectur, prin inventar casnic i gospodresc, prin organizarea interiorului, prin reprezentarea
influenelor i a nivelelor de poziie social n sat. Reconstituirea unui mod de via complex (habitat,
arhitectur, ocupaii, etc.)i dinamic, tradiional i rural sub forma crngului" din Munii Apuseni, n
muzeu, exprim aceast tendin de lrgire" a ariei tematice spre un fenomen real, dar reprezentat n
condiii muzeologice concrete.
2.2. Dublete arhitecturale tradiionale.
Conform proiectului iniial MTP, reprezentarea arhitecturii populare s-a realizat n cadrul
sectorului de prelucrare a lemnului i a meteugurilor, avnd lemnul ca resurs primar. Pornind de la
nevoia de reprezentare a meteugului dulgheritului s-a rezolvat problema prin reprezentarea
rezultatului acestui meteug-cas tradiional rneasc. n condiiile dinainte de 1990 s-a neles c nu
e posibil limitarea meteugului la o cas sau dou, atta timp ct acestea, n realitate erau nucleele"
unui organism de civilizaie complex-gospodria romneasc. Diacronic nsi rezultatul meteugului
se modific: casa rneasc la nceput de secol se diferenia fa de cea de la finele secolului (n
sec.XIX, dar i n sec.XX). De aceea s-a simit nevoia spargerii" tiparului tehnic meteugresc"
practicat n MTP nc nainte de 1990, prin impunerea unui model de civilizaie n arhitectura popular
sub forma transferului nu numai a unei gospodrii ce purta pecetea dulgheritului popular (zonal) ci i
aceea de a pune n dialog diacronic dou momente sincronice, difereniate n nivel de practicare a
meteugului, i de gust i mentalitate a locuirii. nceput prin realizarea unui dublet arhitectural
maramurean, continuat cu unul gorjan (complexele arhitecturale" Clineti/Berbeti, MM//
Stolojani/Tg.Crbuneti, GJ.), continuate ulterior de dialogul arhitectural bucovinean: Straja
(gospodrie de dogar) /Cmpulung Moldovenesc (gospodrie de confecionare a instumentelor
muzicale). n condiiile n care dup 1990 s-a putut reconstrui i biserica din lemn din Bezded (SJ),

47
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
dialogul arhitectural a devenit o expresie a complexitii cmpului de civilizaie popular, cu
reprezentarea unor relaii componente ale cmpului, rezolvate muzeologic:

"complexul maramurean" biseric de lemn


(Ci ineti/Berbeti) (Bezded), edificiu de cult avnd
case de locuit n context la baz arhitectura casei de locuit;
sin-i diacronic gospodresc

"complexul gorjan" relaie arhitectonic


(Stolojani/Tg.Crbuneti) n raportul sat-sat mare evoluat
case de locuit n context spre ora (prin faza "trg")
sin-si diacronic ocupaional
gospodresc-agricol

"complex bucovinean" relaia arhitectural


(Straja/Cmpulung Moldovenesc); n raportul sat-ora (fost "obte
case de locuit n context gospodresc; de sate"), ambele practicnd
gospodrie de meteugari n lemn; meteuguri n lemn;

Deschiderea spre orizonturi de civilizaie popular tradiional intuit (prin argumente tiinifice n
continuare susinute) nc nainte de 1990 s-a dovedit benefic ulterior, fiind verificat prin multiplele
semnificaii ale relaiilor din cmpul de civilizaie suspomenit.
2.3. Cas tradiional -civilizaie i funcie
Reprezentarea muzeografic a arhitecturii populare n contextul civilizaiei populare, a gsit n
muzeul sibian i o altfel de interpretare tiinific i muzeal: reprezentarea ei ca loc de locuire (spaiu
de via biologic i social, familial) i ca loc de munc (spaiu de realizare a ocupaiilor casnice sau
de atelier meteugresc), pornind de la valoarea n sine (istoric, etnografic, artistic, arhitectural) a
unor construcii ce prin transfer n muzeu au devenit monumente de civilizaie popular tradiional.
Organizate muzeal prin refacerea interiorului tradiional i puse n relaie cu rolul de intrare" n
gospodrie prin porile construite de obicei n apropierea lor (elemente arhitecturale i artistic
ornamentate, n tipologia lor constructiv), case tradiionale transferate din Maramure (Brsana) sau
Mrginimea Sibiului (Cacova/Fntnele), fiecare reprezentnd un alt tip constructiv, continuate cu o
tipologie a porii de intrare (poarta cu trei stlpi din Vadul lzei/poarta cu cinci stlpi din
ugatag/"vrani" maramurean iar n cazul casei din Cacova Sibiului poarta integrat constructiv n
alctuirea casei), aceste case-monumente de civilizaie popular au putut s-i gseasc rolul muzeal
funcional de amplasare la trei dintre intrrile muzeului, astfel nct vizitatorii s fie din primul moment
de la intrare, n prezena valorilor de arhitectur romneasc, pe fond de civilizaie rural i tradiional.
O funcie asemntoare, ntrunind reprezentare i valorificare muzeal, a primit-o i casa tradiional
din Horezu (VL) adpostind atelierul de olrit, exemplar tipic i valoros de arhitectur din Oltenia
submontan i care muzeal are ca funcie demonstrarea meteugului olritului (practicat ntr-un centru
deja "clasic"). pentru vizitatorii muzeului. Experiena va fi continuat i n cazul casei tradiionale din
Tilica (SB) pentru demonstraii privind practicarea unui meteug casnic tradiional-confecionarea
straielor (n tandem cu piua+ drsta din Gura Rului, SB).
2.4. Edificii de utilitate public-sector muzeal tematic.
Cea mai spectaculoas realizare a Muzeului sibian dup 1990 este dezvoltarea sectoarelor
tematice, celor patru sectoare iniale fiindu-le adugate dou sectoare noi, dintre care sectorul edificiilor
publice fiind n curs de realizare rapid (ntre 1990-1999 aici fiind transferate sau reconstruite ase
monumente i cercetate pentru achiziie alte patru). Iniial sectorul a fost gndit dup ce s-a transferat n
muzeu donaia colectivitii steti din Bezded (SJ) - biserica din lemn, amplasat n sectorul de tehnici
de prelucrare a lemnului, ca o dovad a meteugului dulgheresc, dar dup 1990, dup reconstruirea ei
i dup ce funcionalitatea ei ca edificiu public stesc i-a gsit rost muzeografic prin slujbele religioase
pentru public fcute dumineca i la srbtori religioase, prelungirea permanent a acestei funcii publice
i prin alte forme de via steasc, prin realizarea unui sector aparte de prezentare a monumentelor
specifice unui asemenea domeniu, a devenit o realitate.

48
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Reconstrucia n 1990 - 1991 a bisericii din Bezded (SJ), a pavilionului de jos din Botiza (MM), dar
mai ales a crciumii din Btrni (PH), valoros monument din punct de vedere arhitectural, datnd de la
mijlocul secolului XIX, au conturat direciile de realizare a noului sector. n acelai timp se creiau
condiii de relaionare a scopurilor pur muzeologice, de salvare patrimonial cu cele de valorificare
funcional pe principiul "museum vivum", de rspuns la cerinele publicului i la exigenele
muzeografiei moderne privind serviciile oferite de o asemenea instituie. A urmat achiziia, transferul i
reconstruirea hanului din Tulghe, la fel, programat pentru a fi deschis publicului vizitator, serviciile
fiind oferite n cadrul unui ambient ce mbina tradiia cu reprezentarea muzeal. S-a inut cont ca aceste
funcii reconstitutive ale tradiiei s fie prezente n cadrul unor monumente ce semnific particulariti
zonale, etnice, arhitecturale, de mentalitate, sociologice (gzduind n preajma lor spaii de desfurare a
unor spectacole populare, obiceiuri, nedei, s dea vizitatorilor un crmpei din tradiia lor rural: relaii
umane n trguri, iarmaroace, practicarea datinilor, s simt satul ca spaiu spiritual de civilizaie,
solemn sau ludic, n biseric sau ntr-un local de gzduire i cinstire a oaspeilor. Completarea
sectorului a mers n direcia reprezentrii unor monumente - edificii publice de desfurare a cntecului,
jocului, divertismentului popular: o popicrie din Pltini (SB), un scrnciob din Bicazul Ardelean
(NT). Dezvoltarea sectorului poate fi generoas: n planul cercetrii i achiziiilor se afl i o coal
steasc, o prvlie, o primrie, o remiz de pompieri dar i alte monumente prezente pe uliele satelor
sau pe hotar: cruci, troie, fclntni i puni utilizate ca locuri de practicare a obiceiurilor ("cmci de
pomenire"). Printre aceste monumente, replica troiei brncoveneti de la Arpau de Jos (SB) i va gsi
un loc semnificant privind relaia dintre istoric i etnografic.
2.5. "Casa Meteroaiei"
ndrzneala de a reprezenta chiar i fenomene greu de introdus pe teritoriul muzeelor n aer
liber. aa cum este magia popular, a mers n muzeul sibian spre transferul i reconstrucia unei "case a
mctcroaici" satului, respectndu-se att poziia spaial i social a unei asemenea magiciene rurale,
dar i rolul ei n practicarea unor ritualuri strvechi, n pstrarea unor obiceiuri i tratamente
preti inifice ( etnoiatrie etc.). Dei aparinnd comunitii, "mctcroaia" i avea statutul propriu
reprezentat muzeal prin relativa "izolare" sectorial i de vizitare, tocmai pentru a corespunde
atmosferei practicrii ritualurilor oculte sau criptice pentru concetenii ci. Casa "mctcroaici" este un
monument arhitectonic valoros din Spna (MM). sat cu profunde afiniti cu tradiia spiritual
(pre )ro1rnncasc.
2.6. Dezvoltarea (corn pictarea) sectoarelor tematice
Completarea, conform proiectului tematic i a cercetrilor tematice. a sectoarelor ocupaional -
meteugreti realizate n cadrul vechiului muzeu, a continuat i dup 1989, prin depistarea i
achiziionarea "golurilor tipologice" sau identificarea unor monumente inedite, care nu existau n
proiectul iniial, dar care constituiau noi argumente de civilizaie tradiional n spaiul carpatic i
pericarpatic. i n acest caz s-a urmrit ca patrimoniul muzeal s cuprind aspecte ct mai largi ale
civilizaiei populare.
Astfel grupa pescuit popular s-a mbogit cu reconstruirea unei gherii, anex gospodreasc
specializat n conservarea gheii (i a petelui), modelul muzeal fiind arhitectural de form conic,
form cunoscut n spaiul Deltei Dunrii i pe Dunre nc din vechime, relaionndu-se cu alte
construcii de acest fel. cu funcii variate. prezente n diverse zone ale Romniei, cum ar fi Pavilionul de
joc din Botiza (MM) n sectorul edificiilor publice, dar i staulul poligonal, construcie pastoral legat
de pstoritul in vatra satului i n hotarul din imediata sa apropiere (adpost de oi) realizare tehnic
deosebit n relaia spaiu funcional I material de construcie: ntmpltor un asemenea staul "rotund"
cu acoperi conic a supravieuit pn n secolul XX nu departe de vechea vatr de locuire i cult a
dacilor n Munii Ortiei: staulul poligonal de la Ludetii de Sus (HD), transferat n muzeu, ridic prin
calitatea sa de relict arhitectural cu funcie schimbat, noi abordri n argumentarea supravieuirilor
ocupaional - arhitecturale. Antroplogic, reprezentarea unui asemenea monument n sectorul pastoral a
fost completat cu un grup de 3 "morminfi de ogrnd'~ cu cruci pictate, obicei practicat n satele izolate
cum este cel de provenien a staulului, unde lipsa bisericii i a cimitirului meninea tradiia ngroprii
"IJ fim du I ogr<iZii ".
Complexitatea unor elemente de civilizaie popular pe fond tradiional a fost i motivul transferului
din Rinari (SB) a unei gospodrii pastorale cu atelier de confecionare a lumnrilor din seu de oaie:
monumentul nu numai c reprezint relaia dintre ocupaii i meteuguri n aceeai gospodrie: pstorit
~i "/um:niirit" pc baza unei alte resurse dect cea apicol (legnd n muzeu dou sectoare tematice:

49
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
pstoritul de apicultur popular - unde la gospodria din Sebeul de Jos (SB) este mai demult
reprezentat i "botinritul" i "lumnritul" folosind ca resurs ceara albinelor), dar i pe plan
arhitectural influena modelului ''francon" al colonitilor sai din sudul Transilvaniei asupra arhitecturii
romneti din satele Mrginimii Sibiului.
Grupa tematic "Agricultur" i, legat de ea sectorul ce grupeaz colecia mulinologic a muzeului
sibian (una dintre cele mai complete i mai diverse colecii muzeale de acest gen din lume) a beneficiat
de o dezvoltare important dup 1990. Gospodriei de agricultor i pstor din Fene (SB) i s-a adugat
gospodria agropomicol Mierta (SJ), n cadrul creia s-a reconstruit o ur pe tlpi provenit din Dragu
(SJ) i de care este legat i achiziia unei cmri ( ''pejmj') din Rstolu Mare (SJ). Nivelul
gospodriei agricole transilvnene (maramureene) pe planul tehnic - constructiv, arhitectural i
ocupaional demonstrnd importana ocupaiilor agricole n tradiie dar i de deschidere spre schimbri
majore de civilizaie, demonstrat prin gospodria din Deseti (MM) este rezolvat n muzeu prin soluii
muzeologice - arhitecturale interesante de amplasare i reconstruire. Alturi, n sectorul uleitului
popular, gospodria de oloier din Zrand (Livada, HD) va completa i pe planul casnic producerea
uleiului, alturi de nivelul de atelier, rezolvat anterior nc din faza de nceput a MTP.
Cum s-a mai spus, sectorul mulinologic a fost completat dup 1990 prin reconstituirea unui tip
disprut: moara cu cai. Pe baza unor martori constructivi i de instalaie a morii, cu documentaie pus
la dispoziie cu amabilitate de Muzeul Etnografic din Kikinda i consultarea specialitilor de la Muzeul
Agriculturii din Budapesta, s-a reuit reconstituirea unei asemenea mori (care poate face oricnd
demonstraia funcionrii ei) existente n Snpetru (TM) pn aproape de mijlocul sec. XX, n plin
cmpie a Banatului. Prin forma conic a arpantei i aria circular de utilizare, se adaug altor
construcii de acest fel din muzeu, dovedind aria lor larg de rspndire.
Completarea sectorului s-a fcut i prin achiziia unei mori cu alvan (dispozitiv de reglare a roii
hidraulice pe vertical, n funcie de nivelul debitului scurgerii) - moara din Ciocmani (BH). De
asemenea, n 1999 a fost achiziionat i o moar cu elevator din Roscani (HD).
Pentru reprezentarea unor alte aspecte ale civilizaiei lemnului, pietrei, metalelor, au fost depistate i
transferate: un gater din uncuiu (CJ), o gospodrie - atelier de prelucrare a chihlimbarului din Coli
(BZ) meteug tradiional nc puin reprezentat, aproape deloc muzeal, dar care nu poate lipsi dintr-un
muzeu al civilizaiei populare, precum i n curs de cercetare i achiziie, o gospodrie de pietrar din
Cupeni (MM) n ara Lpuului.
Reprezentarea n alt sector - textilele populare i procedeele de prelucrare a plantelor tehnice - inul i
cnepa - a unor fenomene tradiionale i contemporane n civilizaia popular a pus n muzeu fa n fa
gospodria de prelucrare a cnepii i inului din ara Oltului, Lisa (BV) cu gospodria de funar din
Ssui (SB) sat aflat de cealalt parte a Oltului: arhitectura casei i anexelor gospodreti, structurile
ocupaionale, relaiile umane interetnice i istorice, vorbesc de puni de contact ntre culturi i civilizaii
conexe prin convieuire. Semnificaii etnosociale contemporane sunt puse n eviden i n cazul
gospodriei din Spna (MM) specializat n confecionarea straielor, dintr-un sat n care surpriza
etnologic actual const n intensitatea de practicare a unui meteug care, n alte pri, e n reflux i
chiar considerat disprut.
Pentru dezvoltarea i, mai ales, punerea n eviden a importanei acestora n civilizaia rneasc
sub influena urban i a modernizrii mijloacelor tehnice de producie, complexele de industrie
rneasc, ce ncununeaz gradul de organizare productiv tradiional a satului i sensibilitatea
acestuia la revoluia (pre)industrial, complexului de industrii populare din Polovragi (GJ), singurul
care exista n muzeu nainte de 1990, cu excepia celui din Tometi (HD) din sectorul de prelucrare a
lemnului, i s-a adugat un valoros complex textil (pive, drste, vltori), valoros prin dimensiuni,
arhitectur, rol n zon i spectaculozitate constructiv, provenit din Rucr (AG). Din aceleai motive
dar structurat pe alte componente, complexul de instalaii Srbi (MM) este pe cale s se adauge
celorlalte dou complexe industriale rneti.
2.7. Sculpturile monumentale n lemn
Un sector nou, inedit, l constituie din 1994 cel al sculpturilor monumentale n -lemn, realizate
n cele trei etape ale Festivalului - concurs "Constant1i1 Brncui': de artiti plastici, sculptori, ce au pus
la baza creaiei lor tradiia sculpturii i prelucrrii rneti a lemnului. Deschis tuturor creatorilor ce se
inspir din arta lemnului n civilizaia popular, festivalul a premiat creaii pe care muzeul le
adpostete n scop estetic - educativ: plasate n rscrucile aleilor, la intersectarea unor sectoare
tematice, dar grupate i pe aleea de legtur ntre Hanul din Tulghe i Cabana Diana. Semnificaia lor

50
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
const n relaia n timp ntre creaia tradiional anonim rneasc i motenirea lsat societii
contemporane, ca spirit i durat. Adpostirea unei asemenea colecii ntr-un sector aparte a muzeului
corespunde idealurilor ASTREI de punere n legtur a trecutului cu prezentul n programul de
reprezentare muzeal a civilizaiei romneti, ca semn al identitii sale culturale n integralitatea sa
specific.
2.8. Concluzii dup un deceniu
Exemplele de mai sus, puse n spaiul tendinelor pe care muzeul sibian al ASTREI le-a urmrit
ntre anii 1990 - 1999, argumenteaz concepia de dezvoltare a patrimoniului sau specific pe planul
eforturilor de achiziie, transfer i reconstrucie monumental i de remodelare a concepiei sale asupra
domeniului de acoperire pe care patrimoniul su o indic. Deschiderea tematic de la "ngustimea"
tehnic a conceptualitii, la cea "larg" de civilizaie popular tradiional, ea nsi conceput ca
"s/Cr deschis'; pus n judecata specialistului i a publicului, a rezistat, s-a dovedit viabil i de
perspectiv, aa cum a fost "sim,tit" i nainte de 1990 i spre care a tins dup. Cu att mai mult cu ct
nsi "examenul" european pe plan muzeologic, din relatrile specialitilor de marc, a fost trecut cu
succes.
Vrful de lance al "deschiderii" tematice a muzeului n anii '90 l-a constituit sectorul edificiilor
publice, sector considerat a fi n stadiul nou prin care trecea evoluia instituiei, rezultanta interferenei
dimensiunii material - ocupaionale i de arhitectur cu bogia de spiritualitate din cuprinsul cmpului
de civilizaie al comunitilor rurale din Romnia.
Dou centre de greutate dau prioritar muzeului, n cadrul noului sector, semnificaia acestei realiti:
viaa religioas, concentrat n jurul monumentului reprezentat de biserica din Bezded (i continuat de
alte monumente cu caracter de cult rspndite i n alte sectoare: torie, cruci etc.) i, de cealalt parte,
spiritualitatea ludic avnd drept repere de reprezentare muzeologic edificiile de petrecere din spaiul
ocupat de cele dou hanuri, pavilioanele de joc, popicria, scrnciobul etc. Evident, viaa satului i
cmpul de civilizaie tradiional corespunztor, cuprinde i alte centre de gravitaie public n satul real
(i de reprezentare muzeal) n plan funcional public cu rezolvri tehnic - constructive i arhitecturale
specifice vor fi completate prin viitoare monumente ce vor fi transferate (o coal, o primrie, prvlie
etc.) astfel nct funciile acestor edificii i edificiile nsi s reprezinte att tradiia, ct i modificrile
ei n sec. XIX-XX. Pe aceast cale Muzeul duce la capt programul iniial al Societii ASTRA, prin
intermediul metodologiei tiinifice etnografice i muzeografice la cumpna secolelor XX-XXI.
Rmne ca deziderat de viitor modalitatea n care deschiderea european a muzeului n prezent, s
profileze interferenele de civilizaie romneasc cu aria I ariile de civilizaie tradiional european I
europene, depind n acest fel, dar n continuarea preocuprilor programatice ale Societii, care n
viziunea noastr nu excludeau ci implicau cadrul european al civilizaiei populare romneti, stadiul
actual al muzeului.

3. CUANTIFICAREA "DESCHIDERII"

Aplicarea acestei politici de achiziii i reconstrucii n cadrul conceptului tematic de


"deschidere" se poate cuantifica prin valorile cantitativ - statistice acumulate ntr-un deceniu de practic
muzeologic i msurat prin cteva repere semnificative ale acestei deschideri spre civilizaia
popular.
n total au fost achiziionate, transferate i reconstruite 34 de monumente astfel:
"', 9 monumente achiziionate nainte de 1990: Moara cu cai din Snpetru (TM); Moara cu 2 ciuturi
i dubl transmisie Ru de Mori (HD); Moara din Rogojelu (BH); Casa din Stneti (AB); Biserica din
Bezded (SJ); Gospodria de oloier din Livada (HD); Piua i drsta din Gura Rului (SB); Crciuma din
Btrni (PH); Pavilionul de joc Botiza (MM), din care 8 reconstruite n acest deceniu i una n curs de
reconstruire;
""' 25 de monumente achiziionate dup 1990: Gospodria pastoral cu atelier de confecionare a
lumnrilor din seu de oaie Rinari (SB); Gheria Mahmudia (TL); Staul poligonal (cu "mormin,t1i de
ograd') Ludetii de Sus (HD); Gospodria de agricultor Miera - Dragu (SJ); Gospodria de agricultor
Deseti (MM); Moara cu alvan Ciocmani (BH); Moara cu elevator Rocani (HD); Casa de dulgher
Tomueti (AB); Gospodria de negustor ambulant Goieti (AB); Gospodria de dulgher Straja (SV);
Gospodria de pietrar Cupeni (MM); Casa atelier de olar Horezu (VL); Casa tradiional Brsana (cu
poarta monumental din Vadu lzei, MM); Casa tradiional Tilica (SB); Casa tradiional Fntnele

51
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
(cu toria pictat, Sibiel, SB); Gospodria de confecionare a straielor Spna (MM); Gospodria de
prelucrare a cnepii i inului Lisa (BV); Hanul din Tulghe (HG); Popicria din Pltini (SB);
Scrnciobul din Bicazul Ardelean (NT); "Casa Meteroaiei" Spna (MM); Casa tradiional cu vrani
(i poart cu cinci stlpi, ugatag, MM); Complexul cu industrii textile Rucr (AG); Pejnia (cmara de
alimente) din Rstolu Mare (SJ); Complexul de industrii Srbi (MM); Gospodria - atelier de
prelucrare a chihlimbarului Coli (BZ), din care 15 au fost reconstruite iar JO se afl n curs de
reconstruire;
n total aceste monumente cuprind 85 de construcii reprezentnd case, anexe gospodreti, pori,
troie, fntni etc. Numeric monumentele de arhitectur cuprind: 14 case de locuit, 11 uri, 2 oproane,
I cmar alimente, 6 cotee, 9 pori, 3 fntni.
Pe sectoare mari:
- 12 monumente n cadrul sectoarelor ocupaionale i 15 monumente n sectoarele meteugreti
(prelucrarea lemnului, pietrei, metalului, lutului, fibrelor animale i vegetale, complexe de industrie
rneti), la care n sectorul edificiilor de utilitate public se adaug:
- 7 monumente transferate i reconstruite (pe lng cele 3 mai vechi, dar reconstruite dup 1990).
Aceste 7 monumente sunt: Hanul din Tulghe, Popicria, "Casa meteroaiei", Chiocul de joc din
Btrni, scrnciobul, precum i 2 troie deja reconstruite. Cellalt nou sector, al statuilor monumentale
din lemn cuprinde:
- 17 exemplare instalalte n muzeu pe o alee anume destinat.
Tot acest efort, depus n I O ani, se nscrie ca o dovad a punerii n practic a programului de
deschidere spre civilizaia popular tradiional i a reuitei acestui mod de concepe noul stadiu de
dezvoltare a instituiei noastre. Muzeul n Aer Liber ASTRA devine astfel ncununarea programului
Societii ASTRA, ca cel mai modern i mai reprezentativ muzeu al civilizaiei populare romneti din
ar.

DIE ''ERWERBUNGS- UND WIEDERAUFBAUPOLITIK"


MUSEUM DER VOLKSKULTUR "ASTRA" SIBIU (1990 - 2000)

Zussammenfassung

Ab Februar 1990, entwickelte sich im Netz der ethnographischen Museen aus Rumanien ein
neues Museum, das Museum der Volkskultur "ASTRA", mit seiner thematischen Oeffnung fiir die
Phnomenologische Darstellung der gesamten Problematik des traditionellen rumnischen Dorfes,
welche, vorherig nur in einem Abschnitt, im Museum der Volkstechnik prsentiert wurde.
Die thematische "Offnung" zum weiten Horizont der traditionellen Volkskultur bedeutete ein neues
Stadium fiir das Freilichtmuseum aus dem Jungen Wald aufgrund der "Rtickkehr" zum alten Programm
des ASTRA Vereins und den Erfahrungen der soziologischen Schule von Dimitrie Gusti. Das
thematische Projekt orientiert sich folglich zu einer neuen konzeptuellen Interpretierung und
Organisierung des Kulturerbes. Durch das Hinzuftigen von zwei neuen Sektoren zu den ursprtinglichen
vier (der Sektor der Baudenkmler ftir ffentlichen Gebrauch und der Sektor der monumentallen
Skulpturen) entlang eines Jahrzehnt, wurde diese "Offnung" durch 34 neu erworbene und im Museum
wiederaufgebaute Baudenkmler experimentiert.

52
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
~

:.r~. :":~-.:. .: \


~~...act'
-~

.

'?!~-..,;.:~-,.r;.
' .mL
----.

Principalele obiective muzeale reconstituite i


date n circuitul de vizitare ntre anii 1990-1999

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
V. Sectorul edificiilor publice
VI. Sectorul expoziiei de sculptura monumental

....,

v'i---~
s El 18. ~

I. Gherie, Mahmudia (TL) 9. Moar, Rogojelu (BH) 20. Complex de industrie textil, Rucr (AG)
2. Staul poligonal i morminli de ograd, I O. Moar cu alvan, Ciocman (CJ) 21. Crcium Jrneasc, Btrni (PH)
Ludetii de Sus (HD) 11. Gospodrie de dogar, Tomu1eti (AB) 22. Pavilion de joc, Baliza (MM)
3. Gospodrie pastoral cu atelier de prelucrare a 12. Gospodrie de preot, cu coal, Stneti (AB) 23. Han, Tulghe (HG)
lumnrilor din seu de oaie, Rinari (SB) 13. Gospodrie de negustor ambulant, Goieti (AB) 24. Casa meteroaiei, Spna (MM)
4. Gospodrie de oloier, Livada (HD) 14. Joagr, uncuiu (BH) 25. Popicrie, Pltini (SB)
5. Gospodrie de agricultor, Miera-Dragu (SJ) 15. Gospodrie de dogar, Straja (SV) 26. Scrnciob, Bicazul Ardelean (NT)
6. Gosporie de agricultor, Deseti (MM) 16. Cas de olar, Horezu (VL) 27. Biseric i troit, Bezded (SJ)
7. Moar cu cai, Smpetru (TM) 17. Gospodrie de confec!ionat straie, Spna (MM) 28. Cas tradiional, Brsana i poart, Vadu !zei (MM)
8. Moar cu dou ciuturi i dubl transmisie, 18. Gospodrie de prelucrat cnepa i inul, Lisa (BV) 29. Cas cu vraniJ, Brsana i poart cu cinci stlpi,
Ru de Mori (HD) 19. Piu i drst, Gura Rului (SB) ugatag (MM)

Monumente transferate, reconstruite i n curs


de reconstruire n Muzeul n Aer Liber ASTRA
ntre anii 1990-1999
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto I: Gherie, Mahmudia (TL).
Eisgrube, Mahmudia (TL).

Foto 2: Staul poligonal, Ludetii de Sus (HD).


Polligonaler Stal!, Ludetii de Sus (HD).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 3: "ura pe tlpi" Dragu, reconstruit n cadrul gospodriei
agropomicole Miera (SJ), imagine din timpul reconstruciei.
"Soskelscheune" Dragu, rekonstruirt in der Agrar- und
Obstbauwirtschaft Miera (SJ), ansicht waehrend der
Rekonstruktion.

Foto 4: Gospodrie de agricultor, Deseti (MN).


Landwirtschaftsgehoeft, Deseti (MN).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 5: Moar cu cai, Snpetru (TM) .
Pferdemuehle, Snpetru (TM).

Foto 6: Moar cu dou ciuturi i transmisie dubl, Ru de Mori (HD)


Turbinenmuehle mit zwei Loeffelraedern , Ru de Mori (HD).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 7: Biseric de lemn, Bezded (SJ).
Die Holzkirche aus Bezded (SJ).

Foto 8: Hanul din Tulghe (HG).


Traditioneller Gasthof, Tulghe (HG).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 9: Han rnesc (crcium), Btrni (PH).
Traditionelle Schanke, Btrni (PH).

'. ~/:1
\ ' ,. l

\. '~J.'
\ {

. ~ .." l t
1.- . --~..:'
\

Foto I O: Cas din Tomueti (AB).


Traditionelle Haus, Tomueti (AB).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 11 : Cas de preot i coal, Stneti (AB).
Pfarrhaus und Schule, Stneti (AB).

,...;

Foto 12: Cas de negustor ambulant, Goieti (AB).


Gehoeft ei nes wandemden Haendlers, Goi eti (A B).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 13: Gospodrie de dogar, Straja (SV).
Gehoeft und Werkstatt eines Fassbinders, Straja (SV).

Foto 14: Complex de industrii textile, Rucr (AG).


Komplex Bauerlicher Textil industrie, Rucr (AG).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 15: Cas atelier de olar, Horezu (VL).
Toepferhaus und Warkstatt, Horezu (VL).

Foto 16: Gospodrie atelier de confecionat straie, Spna (MM).


Gehoeft zur Herstellung von Steppdecken, Spna (MM).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 17: Casa Meteroaiei , Spna (MM).
"Haus der Zauberin", Spna (MM).

Foto 18: Cas tradiional, Brsana (MM).


Traditionelles Haus, Brsana (MM).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 19: Cas tradiional cu " vrani' ', Brsana (MM).
Traditionelles Haus mit Zauntor, Brsana (MM).

Foto 20: Cas tradiional , Cacova-Fntnele (SB).


Traditionelles Haus, Cacova-Fntnele (SB).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 21: Troi cu Christ, Bezded (SJ) ..
Kreuz, Bezded (SJ).

------- ..__,,...--:-

Foto 22: Joagr, uncuiu


(BH).
Saegemuehle, uncuiu (BH).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 23: Troi
cu cruce pictat, Sibiel (SB).
Bemaltes Kreuz, Sibiel (SB).

Foto 24: "Crngul" din Munii Apuseni reconstituit n Muzeul n Aer Liber ASTRA.
"Crng" aus dem Apuseni Gebirge, rekonstruirt im ASTRA Museum.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 25: Moar , Rogojelu (CJ).
Wassermuehle, Rogojelu (CJ).

Foto 26: Gospodrie atelier de confecionat instrumente muzicale, Cmpulung Moldovenesc (SV).
Gehoeft und Warkstatt eines Alphombauers, Cmpulung Moldovenesc (SV).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 27: Expoziia "Valori cretine
n civilizaia popular
romneasc" . Seciunea "Ciclurile vieii ".
The exhibition "Christian values in the romanian
folk civilisation". Section "Life ciclis".

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
PREZENTARFA PSTORITULUI
N MUZEUL CNILIZA IEI POPUIARE TRADIIONALE 'ASTRA'
DUMBRAVA SIBIULUI

Dr. Corneliu Bucur


Ovidiu Calboreanu

A. INTRODUCERE

a. n anul 1967 Muzeul Tehnicii Populare semna un contract de colaborare tiinific cu


eminentul etnograf, etnolog i muzeolog, Ion Chelcea, ctitor al Muzeului Etnografic al Moldovei 1
Obiectul contractului era elaborarea concepiei tiinifice privind prezentarea PSTORITULUI n
Muzeul Tehnicii Populare i depistarea primelor monumente ce aveau s jaloneze noua grup tematic
din cadrul Sectorului cel mai cuprinztor al muzeului n aer liber din Dumbrava Sibiului, cel destinat
proceselor, procedeelor i instrumentarului tehnic de obinere i preparare a produselor agro-alimentare
(nsumnd ocupaiile de vntoare, pescuit, albinrit - botinrit - prelucrarea cerii, creterea
animalelor, pomicultur, viticultur i agricultur i industriile uleit i morrit).
Eminentul cercettor al culturii i civilizaiei etnografice romneti a trasat, cu o rigoare
metodologic remarcabil, structura noii grupe tematice, achiziionnd i transfernd n muzeu dou
monumente de o valoare incontestabil: coliba cu surl din Stic (J. Arge) i stna din Muntele Puru
(J. Alba), stabilind, totodat, amplasamentul viitoarelor construcii prevzute tematic.
n nota general a concepiei iniiale de organizare a expoziiei n aer liber din Dumbrava Sibiului,
cercetrile i achiziiile vizau construciile specializate legate de viaa pastoral, neintegrate, ns,
gospodriilor de sat.
lntia bre n aceast viziune muzeografic a constituit-o transferul n muzeu a gospodriei cu ocol
nchis ("cas cu curte nchis") din Mgura Branului (J. Braov).
n afara multiplelor spaii destinate adpostirii animalelor (dou grajduri, o crosnie adosat casei, n
exterior), depozitrii fnului (tot podul atenanselor, cu excepia deci a casei, unde ptrunde fumul de la
instalaiile de foc cu vatr liber din cas) sau pentru prelucrarea lactatelor ("fierbtoarea") aflat
deasupra gropii de cartofi, pentru prima oar erau aduse n faa vizitatorilor, funciile de adpost,
locuire, depozitare bunuri casnice i alimentare, activiti domestice, economice i artistice ale celor ce
creteau, ngrijeau i recoltau sau prelucrau produsele animaliere.
Perspectivele antropologic, sociologic i artistic, complementare perspectivelor tehnic-
constructiv i tehnologic (exclusive pn nu de mult n preocuprile noastre i la Muzeul n aer liber
din Sibiu, precum la toate celelalte muzee similare, cu excepia celui de la Bucureti) au nvederat
drumul nou pe care trebuie s mergem n viitor.
Succesul expoziional vdit (n interesul publicului vizitator) al gospodriei de la Mgura ne-a
ncurajat s perseverm n aducerea n muzeu a construciilor care ilustraz ntregul univers socio-
cultural i artistic al pstorilor. Aa a nceput aventura realizrii celui mai amplu complex expoziional
destinat pstoritului din toate muzeele Romniei.
Colaboratorul lui I .Chelcea i cel care avea s-i continue opera pn n 1989, Constantin Popa, a
prezentat detaliat, n articolul su cu aceast tem din volumul "Cibinium" 1974-1978 2, raiunile
tiinifice ale acordrii unei importane i unui teritoriu att de mari, prezentrii pstoritului tradiional
al romnilor n Muzeul Tehnicii Populare.
Reinem din importanta sa contribuie tiinific i muzeografic, argumentul vechimii i istoricitii
fenomenului pastoral, al importanei sale economice i sociale, ca element al binomului ocupaional
agro-pastoral, rspndit pe toat suprafaa rii, din cele mai vechi timpuri, prezentarea tipologic
riguroas a formelor de organizare a vieii pastorale, implicnd criteriile de stabilitate sau mobilitate n
spaiul pastoral (legate de valorificarea tuturor resurselor vegetale locale, din hotarul agricol al satului, a
celor din zona de fnee i din punile alpine, ct i a celor complementare, prin iernarea la mari

69

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
distane geografice, n zonele cu clim cald, implicnd ampla micare pendulatorie de tip
transhumant).
Central n definirea tuturor tipurilor pastorale frecvente n spaiul romnesc este arhitectura
pastoral specializat: grajdul cu ura de fn, n sate, surla, coliba, oborul, staulul (fix sau muttor),
colna i crosiile incluse n gospodria n faza incipient de organizare (ca structur arhitectornic
complex)- n zona de fnae, stnile (cu sau fr comarnic inclus n construcie, din lemn sau din
piatr) - n cazul punilor alpine, n sfrit, grajdurile, urile, fnarul i partea rmas din strvechiul
staul, incluse n impozantele ansambluri arhitectonice devenite printr-o permanent restructurare
modernizare, asimilare de valori alogene i decantare a acestora, care sunt gospodriile pstorilor care
au practicat transhumana.
O abordare chiar i numai a acestui areal de probleme privind tipologia construciilor pastorale, pe
lng cea a tehnologiilor i instrumentarului pastoral, prea la nceput un obiectiv greu de atins, mai
ales c n nici un muzeu din ar nu se abordau ntr-o perspectiv att de complex i generoas
reprezentarea universului pastoral.
Anul 1990 avea s "complice" i mai mult lucrurile, supunnd colectivul tiinific al muzeului la un
efort tiinific de colecionare i de reprezentare muzeal suplimentar.
Muzeul Tehnicii Populare a fost "transformat" n "Muzeul Civilizaiei Populare Tradiionale din
Romnia" (cognomenul "Astra" a fost recuperat n mod legitim i ntru totul justificat, abia n 1992(
Aceast transformare nu a reprezentat o simpl chestiune "de etichet".
nc din anul 1979, anul lansrii colocviilor naionale interdisciplinare privind istoria civilizaiei
populare romneti , noua conducere (instalat la crma muzeului n aer liber n 1969), a luat iniiativa
4

orientrii profilului tematic, concepiei tiinifice de cercetare, fenomenologic i aplicativ-muzeal


(finalizat cu depistarea de monumente i valori obiectuale) i optimizrii proiectului de organizare a
Muzeului n aer liber, spre cunoaterea i reprezentarea ntregii civilizaii populare tradiionale,
incluznd, desigur, creaia tehnic, dar depind-o evident, ntru totul.
Din acel moment, n atenia noastr a specialitilor, muzeografi i cercettori, au intrat nu numai
aspectele concrete, materiale, tridimensionale, privind construciile, tehnicile de realizare,
funcionalitatea i instrumentarul sau procesele tehnice gzduite n acestea, ci ntreaga fenomenologie
istoric (cauzele specializrii n transhuman, ncepnd cu sec. XIV, a unor comuniti rurale romneti
din sudul Transilvaniei aflate n vecintatea puternicelor orae industriale i meteugreti ale sailor,
la rndul lor, beneficiarii industriilor hidraulice difuzate ntre sec. XI i XIII, n toat Europa de
clugrii cistercieni - cei mai reputai ''ingineri" hidraulicieni din Europa/, social (desluirea i
reprezentarea muzeal a importanei stratificrii sociale i specializrii pastorale din momentul
disoluiei obtilor steti i formrii categoriilor sociale de "oieri" - proprietari de mari turme de oi,
trimise n transhuman - i "ciobanii" - angajai cu plata n natur i mai trziu i n bani, pentru
nsoirea turmelor lui n periplul lor transhumant att de periculos i supus attor vicisitudini) 6
economic (evaluarea tuturor manifestrilor adiacente i complementare pstoritului, cum ar fi
meteugurile de prelucrare a pieilor i blnurilor, comercializarea produselor proprii, prin excelen a
lnii, brnzeturilor i crnii, dar i a produselor din zona de origine - la drumurile ctre punea de
iarn, sau a celor din zonele de iernat la ntoarcerea, primvara, acas, spre punile de vrat) , n
7

sfrit, cultural (evidenierea asimilrilor culturale multiple venite fie din partea alogenilor sai:
fortificarea gospodriei cu ziduri nalte care ncastreaz poarta i portia, pietruirea curii, introducerea
sobelor de cahle lucrate de breslele urbane, a mobilierului pictat, a meselor "tron", de mod baroc-
europcan), fie din teritoriile strbtute n transhuman (introducerea ultramarinului adus din Orient,
prin Balcani, n vopsirea vineie a gospodriilor, n special a casei, implementarea n decorul locuinelor
a unor motive cu valoare de simboluri naionale, i fotografiile lui Aurel Vlaicu i a monumentului su
de la Bicoi, etc.).
O asemenea problematic - i nu am fcut dect s o prefigurm tematic, cci ea se extinde i la
sfera spiritual (crucile de morminte de la staulul din Ludeti, monumentele funerare de jertf, cu un
ritual ce coboar n orizonturile precretine ale unui timp istoric uitat - aa numitele "mmi" din
Munii Jinei) i domeniul cutumelor juridice, specifice lumii pstoreti, spre a culmina n folclorul
literar, ludic, muzical 8 , de o vigoare i o strlucire fr egal, aa cum o demonstreaz ansamblurile care
evolueaz pe scena i n amfiteatrul din muzeul n aer liber - este de natur s clarifice att extinderea
spre arii i zone necunoscute i nerealizate pn acum n etnomuzeografia romneasc, a problematicii
pastorale ct i beneficiile uriae n planul dezvoltrii coleciei muzeale i implicit al cunoaterii
culturale, oferite de noua concepie tematic la care ne-a obligat noua concepie general a unui "muzeu
al civilizaiei populare romneti".

70
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
b. Strict obiectual privind lucrurile, devoltarea grupei tematice a pstoritului din Muzeul n aer
liber a nsemnat - n prelungirea cursului evenimentelor ntrerupte n expunerea lui Ctin Popa, la nivelul
colibei din Stic, a stnilor din Puru (J.Alba) i Giuvala (J.Dmbovia) i gospodriei cu ocol ntrit din
Mgura (J.Braov) - achiziia, transferul i reconstrucia staulelor din Rinari (J.Sibiu) i Ludetii de
Sus (J.Hunedoara), a gospodriei de fnae "cu coln" din Cmpu lui Neag (Hunedoara), a
gospodriilor de oieri transhumani din Rinari (J.Sibiu) combinat cu atelierul pentru lumnri din seu
de oaie, i din Poiana Sibiului, combinat cu atelierul de prelucrat i esut lna (motiv pentru care a fost
amplasat n sectorul industriilor textile).
Prezentarea acestor monumente o considerm revelatoare pentru concepia noastr muzeografic,
amintit mai sus.

B. ARHITECTUR PASTORAL

Pstoritul se integreaz structurilor socio-economice arhaice, venind n completarea unei


agriculturi de subzisten, asigurnd produse primare (pe lng materiile prime destinate prelucrrii) i
derulndu-se nc din vremurile n care omul respira n ritmul naturii.
Dispunnd de condiii naturale favorabile, pstoritul a fost rspndit n toate zonele rii, constituind
o permanen a istoriei i economiei tradiionale a poporului romn, nu ntmpltor din universul vieii
pastorale ni s-a pstrat cele mai multe elemente lingvistice din fondul daco-roman. Acest fenomen a
constituit obiect de studiu pentru istorici, lingviti, etnografi, sociologi, folcloriti, geografi i alii care
au ncercat s stabileasc geneza, evoluia, morfologia, aria de rspndire i implicaiile sale n
ansamblul civilizaiei carpato-danubiene. Cercetrile asupra pstoritului avnd o lung tradiie, nu
numai n tiina romneasc, dar i n cea european, ndeosebi datorit transhumanei, specializare
medieval a pstoritului ovin extensiv pentru producerea lnii n cantiti industriale reclamate de noile
industrii hidraulice.
"n cadrul cercetrilor privind dezvoltarea vieii economice a poporului nostru, o deosebit
importan prezint studiul pstoritului. Acesta a constituit n trecut una din ocupaiile de seam ale
poporului romn, dar niciodat exclusiv". "Pstoritul este practicat ntr-o simbioz fireasc i necesar
cu agricultura", "structurile cele mai vechi de via social din cuprinsul societii romneti i prin ele
s-au pstrat cile de legtur cu civilizaiile preistorice prin stratificarea continu i supravieuire". 9
Intercondiionarea om-animal se prezint ca o relaie extraordinar de complex, polivalent i
infailibil de-a lungul diferitelor epoci istorice. Ea presupune din partea omului o cunoatere desvrit
a etologiei speciilor animale, iar odat cu animalul domestic intervenia uman devine decisiv.
Creterea animalelor practicat de poporul romn de-a lungul vremii cunoate patru tipuri eseniale
i o mare diversitate i varietate n funcie de ponderea acestei ocupaii n economia aezrilor,
sistemelor sau instrumentarului utilizat, de etapele ciclului pastoral, de tipurile de stn i tehnici de
preparare a produselor, de participarea mai redus sau mai larg a grupului uman la activitatea
pastoral, fiecare avnd particulariti i variante distincte. Cea mai mare parte a acestora sunt strns
legate de agricultur, de centre stabile de aezare.
n cadrul acestei ocupaii, principalele preocupri ale omului au fost legate de ntreinerea n bune
condiii a animalelor (asigurarea hranei i a adposturilor, prelucrarea i comercializarea produselor
obinute de la animale). Din aceste necesiti au aprut i au evoluat, pe msura ctigrii experienei,
adevrate complexe economice pastorale, pe structura crora s-a constituit o realitate cultural
original. Aceast complex realitate cultural a condus n mod firesc la ideea prezentrii ocupaiei
pstoritului n muzeu, pentru a-i releva trsturile eseniale n cadrul mai larg al sectorului tematic
dedicat tehnicilor tradiionale, folosite pentru obinerea i prelucrarea produselor vegetale i animale, n
scopul satisfacerii nevoilor de hran.
Pentru realizarea acestei spectaculoase demonstraii a tipologiei adposturilor pastorale, prezentate
evolutiv i pe zone reprezentative s-au luat n considerare urmtoarele criterii:
a) ansambul relaiilor din interiorul sistemului pastoral (delimitarea teritoriilor, reele de circulaie,
sisteme de comunicare, de schimburi, sisteme social-religioase, cutume, viaa spiritual, relaii de
munc, construcii specializate etc.),
b) legturile i intercondiionrile dintre acesta i alte sisteme (economice, relaii de proprietate,
juridice, politice, culturale etc.)- relaii polivalente care surprind rolul i importana pstoritului ntr-un
cadru mai larg, precum i
c) arhitectura pastoral n particular, ca referire mai pronunat la construciile cu caracter sezonier
sau efemer, deosebit de importante pentru mediul rural.

71
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Considernd arhitectura ca un fenomen complex, a crui genez reprezint momentul trecerii de la
simpla contrucie la obiecte estetice i apoi artistice, iar arhitectura popular romneasc matrice
planimetrico-spaial a unor componente ale arhitecturii aulice, realizm importana acesteia.
Coninutul arhitecturii reprezint modul de satisfacere prin spaii locuite a unor cerine materiale i
spirituale ale societii sub aspect practic-utilitar i estetico-ideologic, iar fonna, ca organizare a
coninutului reprezentnd unitatea dialectic a trei componente: funciunea, soluia constructiv i
expresia plastic, arhitectura fiind definit de raportul dintre form i coninut 10
Din aceast perspectiv, arhitectura popular reprezentat n Muzeul ASTRA, ilustreaz ideal
mestria constructiv a ranului romn i ingeniozitatea de a gsi soluii adecvate att posibilitilor
constructive dictate de natura terenului sau a materialului, ct i organizarea spaiului funcie de scopul
cruia i este destinat, pstrnd armonia proporiilor i criteriul estetic.
Problematica arhitecturii pastorale prezint cteva particulariti inerente programului su utilitar.
Prima dificultate n constituirea construciilor respectiv este dat de topografia specific arealului
lor de rspndire i dezvoltare, dat fiind c att staulele din zonele de fnee ct i gospodriile ntrite
ale satelor risipit susin o economie aparte. Aadar, adaptarea sistemului constructive consacrate n
vatra satului (din vale) la terenul accidentat reprezint o caracteristic esenial a acestora.
Urmeaz apoi problema materialelor disponibile, i utilizarea optim a acestora. Circumstanele sunt
favorabile; pe parcursul ntregii ei desfurri istorice, materialul esenial arhitecturii autohtone, cum ar
fi lemnul sau piatra, sunt abundente - nu le este greu maetrilor constructori rani s-i exercite
tehnicile constructive stpnite ! apoi, creativitatea i aplicabilitatea, determinat de o perfect orientare
practic produc nu doar simple replici ale construciilor din vale ci diversiti subsumate aceluiai scop -
funcionarea perfect a economiei pastorale i, implicit, a industriei casnice textile.
A treia oportunitate valorificat inteligent este distribuirea impecabil a spaiilor, n raport cu
destinaia lor (specializat).
i astfel sub imperiul acestor trei factori obiectivi spaiile devin tot mai elaborate, construciile mai
trainice, iar sistemele habitaionale dezvoltate n condiii limit fac suportabil viaa cotidian i munca
de rutin.
Construciile complexe (i cum s-a amintit mai sus, robuste) au proliferat pe msura ctigrii
experienei att n arta construciei ct i n vieuirea ndelungat n satele risipite sau rsfirate, ntr-o
relativ izolare, n condiii de autarhie economic. Ulterior sistemul s-a generalizat; nu trebuie uitate
ns dou lucruri - n Mrginimea Sibiului i nu numai exist o influen francon, iar al doilea aceast
gospodrie ntrit se ntlnete i n alte ri europene, fiind rezultatul condiiilor obiective de natur
geografic, istoric, economic
11

Dovad a sedentarismului pastoral ca model de organizare a vieii pastorale din cele mai vechi
timpuri (Vergiliu, amintete n Georgicele, iernarea animalelor de ctre daci n staule), o constituie
"robusteea construciilor din zona fnaelor i chiar zona alpin, avnd un caracter solid,
multifuncional, adevrate gospodrii - replici ale celor din vatra satului." 12 Zona de fnae este relativ
ntins pe teritoriul rii noastre, dar numai n cteva regiuni ea este mai compact (Valea Jiului, Munii
Sebeului, Munii Apuseni, nord-vestul Moldovei). Aezrile umane din aceast zon au n general
caracter risipit, o parte a locuitorilor fcnd deplasri n funcie de sezon i necesitate, ntre satul
propriu-zis, colib i punea alpin.
Expunerea monumentelor a urmrit pe ct posibil, valorificarea peisajului att pentru fiecare unitate
ct i pentru ansamblu. Cu mijloacele de expunere n aer liber pot fi ilustrate mai multe aspecte ale
problematicii pstoritului. Dintre cele patru tipuri principale ale pstoritului - sedentar, agricol-local,
pendulator i transhumant - pstotitul pendulator (cu valorificarea zonelor de fnae) este cel mai bine
reprezentat. De asemenea, ca evoluia tipului de arhitectur sunt expuse construcii arhaice i
rudimentare (surla) urmnd ntr-o succesiune logic construcii mai evoluate (cum ar fi stna), pn la
complexe arhitecturale multifuncionale i chiar gospodrii nchegate, att din satele risipite, ct i din
13
satele de vale

C. MONUMENTE RECONSTRUITE N ANII 1990 - 2000


Cel mai vechi tip de pstorit la romni este pstoritul practicat n limitele satului, pn la
apariia, n secolul al XIX-iea (sub condiionarea expres a apariiei instalaiilor hidraulice industriei
textile. urbai~e), a transhuma1.1ei pastorale. ~ceast~ a. nsemn.at _o pe~d~lare _sezonie~, re~lat, ntre
punile alpme pentru vrat 1 zonele de es dm reg1u111le cu cl11na meridionala pentru iernat .
1lustrm n continuare cteva elemente de baz ale monumentelor din Dumbrava Sibiului transferate
din zonele de fnae i ale gospodriei de oier din Rinari, transferat din vatra satului.

72
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
I. GOSPODRII PASTORALE DIN ZONA DE FNA
I. STAUL POLIGONAL, Ludetii de Sus, comuna. Ortioara de Sus, judeul Hunedoara
Construcie transferat de pe Dealul Strugarilor (I OOO m. altitudine).
Dup cum se tie, n Munii Ortiei civilizaia dacilor a atins maxima nflorire. Este zona n care
dacii au edificat mari construcii i fortificaii de piatr avnd n jurul lor numeroase aezri rurale. Este
posibil ca staulul poligonal s reproduc un model arhitectural nc din perioada preroman i daco-
roman.
Construcia de tip conic este alctuit dintr-un acoperi din cpriori de brad (cu nvelitoare de i)
aezai pe o cunun de brne orizontale dispuse pe nou laturi, i are n vrf o cruce de lemn cu funcie
tripl: mbinare, protejarea vrfului acoperiului, simbol al credinei cretine.
2. STAUL PASTORAL, Rinari,judeul Sibiu
Transferat n muzeu n 1980, din Dealul Drjoni (1200 m. altitudine) aparine categoriei
ocoalelor poligonale i constituie un ansambu arhitectonic format din colib (adpostul oamenilor) i
stau I (adpostu I oi lor).
Tehnica de realizare este similar cu cea folosit de hodaie, att pentru colib, ct i pentru staul,
ceea ce demonstreaz o evoluie n plan constructiv la nivelul ansamblului.
3. GOSPODRIE PASTORAL CU COLN, Cmpu lui Neag, judeul Hunedoara
Transferat n muzeu n 1980, acest ansamblu arhitectonic se integreaz de asemenea ocolului
poligonal din zona de fnae, numindu-se n Valea Jiului "conac".
Are n componen "csoana", adpost omenesc, construcie cu plan dreptunghiular, bicelular - o
ncpere fiind locuit, cealalt destinat depozitrii uneltelor, "colna'', adpostul animalelor i "groapa
de cartofi", specific zonei.
Principiul constructiv i materialele sunt similare celor ale staulului din Rinari, dar importana
monumentului din Cmpu lui Neag, sub aspect documentar-etnografic const n modul de a reflecta
organizarea vieii pastorale din zon, axat pe iernarea animalelor n zona de fnae.
n planul evoluiei gospodriei pastorale, pornind de la staulul poligonal cu o colib, gospodria cu
coln reprezint o etap superioar, procesul evolund spre casa cu curte ntrit, ilustrat de
gospodriile din Mrginimea Sibiului, transferate n muzeu (Tilica, Poiana Sibiului, Rinari) i
finalizat prin gospodria din Mgura Branului.
De-a lungul secolelor, mai ales n epoca feudal s-a constata o valoare economic mai ridicat a
pstoritului n raport cu cea a culturii pmntului sau a altor ndeletniciri, datorit unor mprejurri de
natur istoric, social i mai ales, rentabilitii sale mai ridicate
15

Aceast dezvoltare nemantlnit a pstorutului transhumant este definitorie pentru o seam de


regiuni din ara noastr (Mrginimea Sibiului, Zona Bran, Valea Jiului, Vrancea) contribuind decisiv
prin consecinele sale la emanciparea romnilor ardeleni n secolul al XIX-iea i nceputul secolului
XX.
Absena ndelungat a patronului, capul familiei i eful unei afaceri nfloritoare, proprietar i
ntreprinztor, om cu o for economic i financiar mereu crescnd i cu adevrat redutabil pe la
1900, au condus spre nevoia de izolare i protecie a bunurilor i familiei, unde femeia devenea
"managerul" averii (a domeniului domestic, a proprietii, a diferitelor tranzacii mobiliare etc.).
Evident, aceasta im pune restructurarea proprietii (mai ales a imobile lor) i concentrarea ei prin
gospodria din Mgura Branului i cea din Poiana Sibiului se exemplific cristalin evoluia gospodriei
prin spaiul nchis i excelent protejat; protecia poate fi orientat i n raport cu clima aspr.
Dezvoltarea locuinei, a anexelor (pn la atelierul de lumnrit de la Rinari) se produce n
detrimentul staulului; nelipsit construciilor din zona de fna, dar a crui urm o rgsim, totui n acel
"suop".

li. GOSPODRII PASTORALE ALE PSTORILOR TRANSHUMANI


I. GOSPODRIE DE OIER CU ATELIER DE CONFECTIONARE A LUMANRILOR
DIN SEU DE OAIE - Rinari, judeul Sibiu
Rinariul este unul din cele mai renumite centre ale pstoritului transhumant din Transilvania,
ntiul atestat documentar ca practicnd iernarea anumalelor n ara Romneasc pe la 1400, n timpul
lui Mircea cel Btrn. Alturi de prelucrarea lnii i a pieilor de ovine, confecionarea lumnrilor din
seu de oaie devine un meteug practicat cu mare intensitate pn la nceputul secolului XX.
Gospodria este alctuit din casa oierului, prezentnd caracteristicile arhitecturale tipice
Mrginim ii, cu plan tricelular - tind, cas i casa mic, cu arpant n dou ape, acoperit din ie lungi
de 1,60 m. Faa lung dinspre curtea casei, este mpodobit de privariu cu stlpi cioplii ce protejeaz
intrarea n "chim i".

73
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
ura cu cele dou grajduri i cmara alturat sunt realizate ca i casa n tehnica cununilor de brne
cioplite n patru fee.
Mai reine atenia "csoaia", construcie monocelular, avnd drept caracteristic "fumarul/" nalat
pe muchia acoperiului, servind evacurii fumului, precum i poarta datat 1966. ntreaga gospodrie
este mprejmuit cu un plan de scnduri.
Evoluia arhitecturii n comparaie cu celelalte monumente este evident, ilustrnd modul specific
gospodriei de oier de nchidere a curii prin aezarea perimetral a construciilor i umplerea golurilor
cu ~arduri i pori, dnd imaginea unei fortificaii.
Inpreun cu staulul formeaz un complex pastoral ce evideniaz organizarea vieii oierilor din
Mrginimea Sibiului.
2. GOSPODRIE PASTORAL PENTRU ILUSTRAREA PRELUCRRII LNII - Poiana
Sibiului, jud. Sibiu
Gospodria cu ocol nchis din Poiana Sibiului, jud. Sibiu, este un monument de arhitectur
caracteristic aezrilor pastorale din Mrginimea Sibiului, datnd din anul 1854 (conform inscripiei
aflat pe una dintre grinzile din "casa mare"). Momentul a fost transferat i reconstruit, n muzeu ntre
anii 1977-1980.
Nota specific a acestui tip de gospodrie rezid n circumscrierea porii prin dispunerea perimetric
a construciilor de locuit - casa i csoaia, i a anexelor gospodreti: ura, grajdurile i opronul.
Spaiile ntre acestea sunt nchise, la faa principal, prin stlpi masivi zidii din piatr ntre care sunt
montate poarta i portia, iar spre grdin, printr-o porti acoperit cu i.
Ca elevaie, casa de locuit are dou nivele: pivnia, construit n funcie de panta terenului din sat, n
partea din spate a casei, i spaiile de locui, nlate pe un soclu de piatr zidit, la care se accede pe
scara din dreptul prispei.
Planimetric, casa se integreaz tipului vechii locuine poienreti, format din dou ncperi, tind
median netvnuit i prisp scurt "privariu" situat n dreptul tindei i protejat de un acoperi
propriu, construit ntr-o singur ap, pe sistemul acoperiului pe furci ce dubleaz acoperiul casei.
lnchis n spate cu un perete de scnduri i mrginit lateral de o balustrad, "plimar", "privariul" este
amenajat ca spaiu de odihn n timp de var prin mobilarea cu un "pcel" deasupra cruia este fixat o
"poli" pe care se in "hainele de o sptmn" (mbrcmintea i textilele folosite i splate n
decursul unei sptmni).
n tinda casei se gsete cuptorul de pine care ocup aproape o treime din suprafaa ncperii,
marginea lui fiind folosit ca vatr liber de foc. Din tind se intr n cele dou ncperi: casa de ezut i
casa mare. Aezarea celor dou ncperi variaz n funcie de panta terenului de construcie, casa mare,
care nu se nclzete, fiind dispus de regul deasupra pivniei.
"Casa de ezut" amplasat, n cazul exponantului din muzeu spre uli, este ncperea care servete
activitilor cotidiene ntre care i esutul. Rzboiul de esut expus dateaz din prima parte a secolului al
XX-iea, aparine tipologic rzboaielor cu pedal, cu dou suluri mobile, variant mai recet, scurtat,
pentru a ocupa un spaiu mai redus n condiiile utilizrii mai ndelungate.
"Casa mare" are funcia de camer de srbtoare, i de depozit al ntregii zestre a gospodriei care
este aezat ntr-o ordine desvrit pe "polia" deasupra paturilor. ncparea este bogat mobilat cu
tipurile principale ale mobilelor rneti din zon, lucrate din lemn de brad natur. Decoraia bogat a
pereilor cu cncee, icoane, litografii i fotografii, este caracteristic pentru Poiana Sibiului la sfritul
sec. al XIX-iea i nceputul sec. al XX-iea.
Viaa locuitoruilor din acest sat, caracterizat prin transhuman i o activitate social susinut a
permis aici, introducerea n interiorul rnesc, mai devreme ca n alte localiti de munte i ntr-o
msur mult mai mare, a unor produse mai noi, moderne la timpul lor cum sunt: soba de cahle
smluite, cu ornamentul albastru pe fond alb, lada de haine pictat, cu sertar, litografiile i farfuriile de
faian.
ura, grajdurile, formeaz o singur construcie, realizat, ca i casa, pe o fundaie de piatr cu tlpi
de stejar, perei din brne rotunde de brad. Construcia prezint trei ncperi ... ura podit, cu dou
accese n podul urii, una exterioar pentru alimentarea mai uoar a ieslelor. n ur se execut, n
anotimpul cald, urzitul pentru rzboi. Dintre instalaiile folosite pentru aceast operaie premergtoare
esutului, sunt expuse aici "capr", folosit pentru susinerea mosoarelor i "coul de urzit". La cele
dou extremiti ale construciei se afl grajdurile, unul avnd o submprire pentru porci.
"opul" este un adpost multifuncional avnd un perete exterior din brne de brad i spre interior o
galerie de stlpi care susin grinda pe care se sprijin cpriorii acoperiului. Podul "opului" este folosit
ca depozit de fn. Sub "op" s-au inut n trecut oile rmase n sat, tot aici se adposteau lemnele de foc,

74
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
tiate i strivite pentru iarn, se puneau pieile la uscat, iar n anotimpul cald se executau unele operaii
n cadrul industriei casnice textile ca: depnatul, rsucitul etc.
Csoaia este o construcie mic realizat n aceeai tehnic cu cea a urii, avnd o singur ncpere
care a servit iniial, ca locuin unei femei btrne care ngrijea gospodria n timpul ct proprietarii
erau plecai cu oile. n aceast ncpere sunt expuse uneletele folosite pentru pregtirea firului de ln:
foarfeca de tuns oile, pieptenii, cele dou tipuri de furci de tors folosite n sat - furca de bru cu coarne
i furca cu scunel -, fusul, crligul i tocila care serveau la rsucitul firului.
ntreg ansamblul gospodresc are o unitate constructiv i funcional armonioas, constituind, pe
linia evouiei arhitecturii satelor pastorale din Romnia, etapa preliminar realizrii complexului
monobloc al gospodriei cu ocol ntrit.
Monumentul exprim, n complexitatea aspectelor sale: tehnic-constructiv, de organizarea spaiilor
i prin ilustrarea instrumental a proceselor i procedeelor de prelucrare a lnii, nivelul superior de
civilizaie, atins, n a doua jumtate a secolului al XIX-iea de locuitorii din Piana Sibiului, cel mai
renumit centru al transhumanei pastorale din ara noastr.

D. TEHNOLOGIE PASTORAL I INSTRUMENTAR TRADIIONAL

Prezentarea proceselor i instrumentarului de lucru trebuie s ia n considerare o serie de factori


care pot orienta ntreprinderea respectiv, pentru ca aceasta s surprind cu acuratee esenialitatea
fenomenelor.
Bineneles organizarea intern a stnii, n primul rnd, utilarea ei cu instrumentarul necesar sunt
determinate, printre ali factori i de tehnicile de prelucrare a laptelui 16
Instrumentarul folosit este n funcie de tehnicile de principalele produse obinute (brnza de burduf,
untul .a.) i de tehnologia obinut.
n afar de prelucrarea laptelui sau de ngrijirea propriu-zis a animalelor, mai aveau i alte
ndeletniciri, care m1 sunt legate intrinsec de preocupri pastorale; acestea in de generaliti ale
organizrii habitatului (n sens primar) sau, altfel spus, de necesiti imediate - casnice, agricole .a.
Aceste alte activiti cresc progresiv, pe msura evoluiei gospodriei i a mririi complexitii ei.
S inventariem principalele tehnologii i instrumentarul specific, pentru a obine o imagine de
ansamblu a proceselor de munc i a efortului depus de aceste comuniti de-a lungul devenirii lor i
constituirii lor ca entiti reprezentative.
Creterea animalelor i prelucrarea laptelui, activiti specific pastorale presupun: adpostul i
asigurarea hranei, controlul turmei sau cioporului de oi, vite, capre, elemente de etologie - i meninerea
unui echilibru metabolic i fiziologic (tunsul); mulsul, prelucrarea depozitarea i comercializarea
produselor lactate.
Asta presupune odat elemente de control i de igienizare a animalelor - bta sau baltagul, unelte
multifuncionale folosite pentru autoaprare, sprijinire, mnatul sau, n anumite regiuni chematul oilor
(prin ataarea unei bile - clopot metalic la care animalele acioneaz reflexiv) i n acelai timp cu rol n
diferite ceremonii religioase, dansuri iniiatice, invocaii etc., foarfecele de tuns oi, diferite instrumente
17
de marcat
Apoi avem vase pentu muls (printre ele vase monoxile, piese de mare expresivitate i care descind
dintr-un prototip arhaic) vase pentru scos laptele (spre exemplu, cucul pentru care s-a stabilit cu
certitudine o continuitate nc din perioada neolitic, crinte monoxile (pentru stors), rvare pentru cutii
din scoar, pentru depozitat sau rbojul - instrument arhaic i rudimentar pentru msurat laptele.
n gospodriile evoluate, tehnologiile se diversific: confecionarea textilelor (cuite de fragmentare,
meli, piepteni, donie, vrtelni rchitoare sau rzboiul de esut care asigur faza cea mai avansat
de prelucrare - esutul).
Dac instrumentarul surlei este srac, el cuprinde doar cteva vase din lemn, bte, elemente de
vestimentaie - cojocul, folosit ca protecie sau aternut, ori, ca instalaie simplul "pat" pentru afumat
brnza, urmrind succesiv construciile, ncepnd cu stna din Stic i pn la gospodriile complexe
de la Mgura, Rinari sau poiana Sibiului, observm cum instrumentarul de lucru devine mai bogat i
mai diversificat.
Chiar n zone mai puin propice agriculturii (ca n regiunea fnaelor din proprietatea satului Cmpu
lui Neag, o agricultur rudimentar a fost proiectat; apar astfel uneltele agricole i plugul.
Transferul furajelor sau produselor agricole presupun mijloace de transport mai simple sau mai
perfecionate. De la sanie - care exist la Cmpul lui Neag, Mgura, Poiana, Rinari, pn la car sau

75
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
chiar cru potalion, toate ilustreaz excelent evoluia instrumentarului i a celorlalte componente fr
de care diferitele activiti economice nu s-ar putea desfura.
Concluzionm c inventarul monumentelor din sectorul pastoral este de o mare varietate tipologic
i deosebit de consistent, lacunele existente nefiind semnificative (i corectabile n viitor).

E. HABITATUL

Prin habitat nelegem fie, n sens general, "arie geografic restrns sau larg, condiionat de
bogia solului, altitudine i clim, n care un individ , un grup social sau o comunitate etnic se
adpostete i i poate desfura normal activitile eseniale pentru via" 18 , fie n sens etnologic,
microzon de adpost i de trai, care n istoria omenirii evolueaz de la slaul primitiv, pn la urbea
ultramodern.
Mai exist un sens restrns (i originar) de habitat-locuin, adic diverse locuine rudimentare
construite din materiale cu origini variate, locuite de o familie sau grup de familii, alctuind prima
treapt de organizare a unui habitat primitiv autohton, "ale crui relicve etnografice i reminiscene mai
supravieuiesc pn n vremea noastr" n izolate etnice sau izolate culturale.
19

Desigur locuina acestui tip de habitat este de regul monocelular, satisfcnd ns toate necesitile
domestice (munc, preparatul i consumatul hranei, odihna).
Habitatul nu poate fi reconstituit niciodat cu acuratee, dificultatea constnd n dihotomia generat
de ncercarea vitalizrii unui aspect care implic ns inevitabil necesitatea elementului central - OMUL
- ca parte activ i permanent. Carevaszic, dac o cas, stn, adpost etc., nu este locuit, nu poate
fi ilustrat convingtor habitatul.
Totui, se poate evidenia un s-i spunem "contiguu ultrasugestiv", care, prin fora argumentelor
materiale i a elementelor de cult sau a celor cu valoare spiritual pot stimula imagistica oaspetelui
nostru cultural, indiferent de condiia sau formaia acestuia.
O ntmplare fericit face ca n sectorul pastoral, diferitele tipuri de habitat s poat fi redate pe un
spaiu relativ restrns, ns cu caracteristici similare locurilor de provenien ale monumentelor.
Elementele care concur n aceast ncercare de a prezenta expresiv un fenomen sau o serie
fenomenologic sunt multiple.
a) Valorificarea inteligent a ambientului natual (att peisajul, ct i flora sunt adecvate, pa lng
flora spontan existnd i vegetaie adopat; de asemenea s-au executat amenajri peisagistice
permanente, de la alei la taluzri ori ameliorri hidrotehnice) astfel nct senzaia vizitatorului este
aceea c se afl realmente n plin zon montan; nsi stratificarea pe altitudine a dispunerii
monumentelor respect dispunerea lor fireasc in situ.
b) n cadrul interioarelor, vatra, dup cum se tie, ocup un loc central, cu sensuri profunde nc din
vremuri arhaice. Ca instalaie de nclzit sau chiar iluminat (ntr-o faz timpurie) vatra probeaz gradul
de civilizaie al locuinei.
La surl, stna din Stic sau staulul din Rinari, avem vatra liber.
"Cloniul" sau coul de tiraj din "csoana" de la Cmpu lui Neag face trecerea spre o instalaie mai
complex pe care o ntlnim la Poiana Sibiului, soba cu "cahli", de origine urban (din mediul
german). Mai avem i instalaii intermediare, soba cu plit (de dat mai recent) de la Rinari i
cuptoarele de la Poiana, Rinari sau Mgura. n plus, un alt moment nsemnat al evoluiei l constituie
transferul cuptorului la Rinari n "csoaie", devenit atelier de lumnrit, prin zidirea unui ceaun,
acest cuptor servind i proceselor tehnologice (topirea jumrilor din seu de oaie n vederea tescuirii lor).
c) S-a specificat deja, n capitolul despre arhitectur, c se poate observa o concentrare a anexelor n
jurul locuinei i fortificarea ntregului ansamblu. Se mai petrece ns i o modernizare a curii i a
diferitelor anexe: pavarea cu piatr a curii, depozitarea fnului n pod (n "feldere") spre deosebire de
zonele montane, unde fnul se depoziteaz n cli.
d) Interiorul locuinei se distinge prin creterea gradului de civilizaie. Dac la Cmpu lui Neag nu
ntlnim dect un minim de mobilier (pat, stla, scunele) i un inventar strict utilitar, la Poiana
Sibiului.
Mgura i Rinari mobilierul este bogat, preocuparea pentru estetic devenind predominant. Exist
mobilier pictat, masa-tron de origine baroc-european, pereii sunt mpodobii cu icoane pe sticl,
litografii, cu fotografiile proprietarilor sau chiar a unor personaliti cum ar fi cea a lui Aurel Ylaicu)
toate susinute de textile excelent lucrate n gospodrie i de acea "culme", fala oricrei "case mari". Nu
trebuie omis nici modernizarea mijloacelor de iluminat; de la simpla tor (la surla din Stic) pn la

76
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
superba "lamp de Vaiana", lamp alimentat cu petrol lampant, cu sticl de factur industrial, frumos
ornamentat i eficient pentru perioad respectiv, ntlnim ntreaga gam a acestor mijloace.
Aadar, fr a avea pretenia de reconstituire absolut a habitatului, toate cele trei elemente de baz
(arhitctur, tehnologie, habitat) reprezentate n Muzeul din Dumbrava, ilustreaz convingtor un mod
de existen multisecular al romnilor. Demonstraia aceasta merit urmrit la faa locului !

F. ELEMENTE DE SPIRITUALITATE

Spiritualitatea societii tradiionale romneti, manifestat printr-o multitudine de simboluri,


rituri i ritualuri magico-religioase ori producii artistice, literare etc., prezint n pofida registrului
scenaristic stufos, o surprinztoare unitate a coninutului.
Desigur, comunitile care i bazeaz economia n primul rnd pe creterea animalelor i, n special,
pstoritul transhumant, au adaptat o serie de obiceiuri conform specificului ocupaiei (aceasta
demonstrnd un important aspect de pragmatism) sau au creat propriie lor genuri folclorice. Nu este
locul pentru a aborda probleme teoretice, ne mulumin cu succintele introspecii n diferitele paliere care
structureaz spiritualitatea societilor de pstori, aa cum aceasta se reveleaz prin studiul expresiilor
obiectuale i sau tridimensionale expuse n monumentele din Dumbrav. nsi aceast ntreprindere o
vom limita, deoarece elemente de simbolistic se regsesc pn la nivelul simplului vemnt, ori acesta
nu constituie o prioritate a studiului nostru.
Majoritatea pieselor cu valoare simbolic magic ori religioas se regsesc n interioarele
locuinelor.
nainte de a ncerca o sistematizare a categoriilor de obiecte care acoper alte necesiti dect cele
strict utilitare precizm c ele nu sunt rspndite cantitativ uniform pentru fiecare dintre monumente:
adposturile temporare sau efemere nu dein n mod necesar obiecte cretine, acestea aflndu-se cel
mai adesea asupra posesorului n lungile sale itinerarii, n timp ce locuinele stabile sunt decorate
permanent cu cruci, icoane, plante cu rol apotropaic sau alte elemente cu valoare de simbol; mulimea i
valoarea acestora depind i de statutul economic, social sau de rolul spiritual al stpnului casei.
Dintre elementele cu rol magic, am intim potcoava de desupra grajdului (la Rinari) care protejeaz,
ntreaga gospodrie este garantul norocului (neles ca belug, sntatea animalelor, fertilitate), florile
(busuiocul, snzienele), cereale (n special grul) nelipsite n orice cas.
Cele mai multe simboluri sunt din sfera vieii cretine. Crucea o ntlnim cel mai adesea - fie
ncrustat n poart (Rinari) sau ca pristolnic (Rinari, Poiana Sibiului) fie ca element central n
compoziia stilistic a icoanelor cu tematica lor bogat (Rinari, Poiana).
Sub influena mediului urban ssesc i datorit lrgirii orizontului cultural i al cunotinelor -
consecin direct a "extensiei viziunii spaiale" a oierului transhumant, a bunstrii care-i permitea
acestuia s cumpere produse care circulau n mediile nstrite ale Imperiului Habsburgic, au ptruns n
casele economilor mrgineni litografiile cu teme religioase (Poiana, Rinari).
Odat cu creterea forei economice a mrginenilor se modific evident i ierarhia social.
Proprietarul simte nevoia etalrii statutului su social, ulterior a consacrrii sale. Casa este mai mare,
mai bogat decorat, interiorul mai bogat, pereii mai mpodobii. n plus, proprietarul i imortalizeaz
chipul, al su i al familiei sale, al su n mijlocul persoanelor onorabile ale satului i, de ce nu, chiar al
urbei: se fotografiaz!
Mai mult, datorit intelectualitii acestor sate apare contiina naional. Oamenii particip
sufletete la toate evenimentele al crui protagonist este unul de-al lor - n casa mare a locuinei din
Poiana Sibiului avem un protret al lui Aurel Vlaicu.
Staulul din Ludeti provine dintr-o zon n care viaa cotidian a localnicilor se desfoar la o
altitudine foarte mare, comunicarea cu vatra satului din vale fiind deosebit de dificil. n direct
corelaie cu vechiul obicei al ngroprii morilor n ograd, obicei ntlnit n satele din cursul superior al
Ortiei, familiile care locuiau aici i ngropau morii n cimitire de familie, n locuri apropiate de
gospodrie.
Pentru a ilustra convingtor aceast realitate a fost reconstituit alturi de staulul din Ludeti,
cimitirul de ograd al familiei Rujai.
Completnd palierul diverselor manifestri din cadrul vieii pastorale, capitolul despre
spiritualitate ncheie convingtor demonstraia, care ns urmeaz a fi ntregit n viitor.

77
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Note:

1
Ion Chelcea - Muzeografia etnografic n Moldova. Preocupri irealizn; n: Anuar, Muzeul Satului, 1966,
r.111-202
Constantin Popa, Aspecte ale vieii pastorale n Munii C/imam; n CIBINIUM, 1979, p.221-228
3
Corneliu Bucur, Muzeul Civilizaiei Populare din Romnia -ASTRA; n REF, Tomul 37, nr.5, 1992, p.479-495
4
Stdii i comunicri a civilizaieipopulare din Romnia, 1,2, Sibiu, 1981
5
Corneliu Bucur, Premise la o istorie a civilizaiei populare romneti, n Studii" i Comunicri, Sibiu, 1978, p.93-
110
6
HERSENI, Traian, L 'organisation pastorale en Roumanie, n Arhiva pentru tiin i reform social, XIII, 1936
C. CONSTANTINESCU MIRCETI, Pstoritu/ transhumant i implica,tiile sale n Transilvania i ara
7

Romneasc n sec. XVIII-XIX, Bucureti, 1976


8
POPA, Constantin Pstoritu/ n Mrginimea Sibiului, Bucureti, 1986, p.199-228
9
HERSENI, Traian Probleme de sociologie pastoral, Bucureti, 1941, p.18
1
CURINSCHI VORONA, Ghe. Introducere n arhitectura comparat, Bucureti, 1991
11
KOPEZYNSKA Y A-JOWORSKA B. La vie pastorale des Carpathes ln Edudes rurales (extras)
12
APOLZAN, Lucia Carpa,t1i - tezaur de istorie, Bucureti, 1978
13
VUIA, Romulus Studii de etnografie i folclor, voi. 1-11, Bucureti, 1980
14
BUCUR, Come li Varian,t i invariabilitate n pstritu/ tradiional n: AM ET, 1978, X, Cluj Napoca
15
Idem
16
POPA, Constantin Problematica pstoritului n M7Pn: CIBINIUM, Sibiu, 1979, p.195 sqk
17
Idem
VULCNESCU, Romulus Dic,tionar de etnologie, Bucureti, 1981
18
19
Idem

DAS VORFUHREN DER IIlRTENSCHAFT IM MUSEUM DER


TRADITIONELLEN VOLKSKULTUR ASTRA AUS OEM JUNGEN WALD

Zusammenfassung

Das Museum der Volkstiimlichen Technik aus Sibiu hat verschiedene reprsentative
Hirtenbaudenkmler erworben, transloziert und wiederaufgebaut, die ftir das Phnomen der Viehzucht
und der rumnischen "Hirtenzivilisation" relevant sind.
Gemss dieser Tradition und durch eine hi:ihere Verwertung -aus rnuseographischer Sicht- des
obergenannten Phnomens, hat das Museum der Volkskultur "ASTRA" (die neue Benennung des
Museurn s nach 1990) neue Baudenkmler transloziert, die nach neuen Kriterien (Architektur,
Arbeitsinstrumentar und Wohnkultur) eingeordnet wurden.
Aus dem Heuwiesengebiet wurde die poligonale Schafl1iirde aus der Ortschaft Ludeti (Landkreis
Hunedoara), die Schafthiirde aus Rinari (Landkreis Sibiu), das Schfergehi:ift mit Schuppen aus
Cmpul lui Neag (Landkreis Hunedoara) transloziert und aus der Region mit Fernweideschafszucht gibt
es zwei andere emblematische Gehi:ifte, ein Gehi:ift ftir die Herstellung der Kerzen aus Schafsfett,
Rinari (Landkreis Sibiu) und ein Bauerngehi:ift ftir die Verarbeitung von Schafswolle aus Poiana
Sibiului (Landkreis Sibiu), die den Schafszuchtsektor des Museurns vervollstndigen.
Das Instrumentar ist reichhaltig und vielfaltig, sowohl fi.ir die Viehzucht als auch ftir die
Hauswirtschaft (Verarbeitung von Wolle oder Kerzenherstellung).
Die Wohnkultur wird durch den stndigen Naturwandel und die Anpassung an die ambientalen
Bedingungen wiederspiegelt.

78
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
~

v~e
s

~i>E l)?:.~

..... ~~-

1. G~po.:l.;r;i=- .d~ ~ier CJ.J afel,er de luv'l0:~tr.1"r dii\


2. S-laul c(;'\ R_o.s1 f'\Qf
prelucra re. d .1e1J de Oq ie
1 R.O.~;l\a.r,
3 Go~f>od<l'r1e c.~ colnei -C<Mpi.< l..11 N~~
'1. SW.ul f.ol<:ional di L1..<defi-i ?e Svs. . . _
5.Go~p"da'r,e d~ prelvcn:.ue o '"'"" , Po1C1f\Q S,b,u/t.ir

Amplasarea n expoziia n aer liber a noilor


monumente de arhitectur pastoral

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Scule de luminat.
1. Lumi n de zad.a. 2. Gg~u Sil ii Ciob. 3. T :lm;lieriu. -t 'Pii h:ir. 5. T i~ a ic sa u Cam lil:i. li, 7 i fi. Fc!
S. U1 111 pn de horh;m,

"Scule de iluminat" utilizate n gospodria pastoral din Rinari, cu atelier


de prelucrare a lumnrilor din seu de oaie (dup Victor Pcal).
"Beleuchtungswerkzeuge" verwendet in dem Hirtengehoft aus Rinari und
Werkstatt zur Herstellung der Kerzen aus Schaftstalg (nach Victor Pcal).

Foto 1: Gospodrie pastoral cu atelier pentru confecionarea lumnrilor


din seu de oaie, Rinari (jud. Sibiu).
. Hirtengehoft mit Warkstatt zur Herstellung der Kerzen aus Schafstalg,
Rinari (jud. Sibiu).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 2: Imagine din cadrul grupei tematici! pstorit popular: colib din zona de fnae,
Stic Uud. Arge) i staul poli5onal, Ludetii de Sus Uud. Hunedoara).
Bild aus der thematischen Gruppe-Hirtenschaft: Hi.itte aus der Zone Fanate Stic
(Kreis Arge) und poligonaler Stall aus Ludetii de Sus (Kreis Hunedoara).

Foto 3: "Cimitir de ograd'', Ludetii de Sus Uud. Hunedoara).


Begrbnisstte im Hof, Ludetii de Sus (Kreis Hunedoara).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 4: Gospodrie pastoral cu "coln'', Cmpu lui Neag Uud. Hunedoara).
Hirtengehoft mit Schuppen, Cmpu lui Neag (Kreis Hunedoara).

Foto 5: Gospodrie pastoral de prelucrare a lnii, Poiana Sibiului Uud. Sibiu).


HirtengehOft zur Verarbeitung der Wolle, Poiana Sibiului (Kreis Sibiu).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
TARA OLTULUI - O "TAR" ISTORIC N MUZEUL TRII.
, , A ,

SPECIFICITATE I REPREZENTARE IN DOMENIUL ARHITECTURII,


AL GOSPODRIEI I METEUGURILOR TRADIIONALE
Sorin Sebastian Sarsam Dragomir

1. Muzeul Civilizaiei Populare Tradiionale ASTRA a debutat n anii 1960/1962, prin


originalul i temerarul su proiect (considerat de muli contemporani, la vremea debutului, ca unul de-a
dreptul utopic, irealizabil n Romnia datorit grandorii sale), ca un muzeu naional (de reprezentare
naional) al ntregii fenomenologii a culturii tehnice tradiionale din satul romnesc, cu corolarul su -
civilizaia tehnic.
Avnd beneficiul uria al unei anchete statistice la scar naional, realizat de Comisia de Stat a
Apelor n anul 1917, privind instalaiile hidraulice din Romnia, Muzeul Tehnicii Populare s-a axat
iniial, preponderent pe reprezentarea patrimoniului monumental i instrumental al civilizaiei tehnice
preindustriale.
Anul 1970 marcheaz o cotitur radical n raport cu filosofia proiectului iniial, conducerea
muzeului n aer liber devenit instituie autonom (desprins din Muzeul Brukenthal) sub titulatura
cunoscut astzi, circumscris ntregii civilizaii populare tradiionale, prin elaborarea mai multor
amendamente ce urmresc orientarea profilului expoziiei permanente tot mai mult spre unul
antropologic-cultural, n sensul siturii omului i nu a uneltei n centrul cercetrilor i reprezentrii
muzeale.
Potrivit noii concepii, cercetrile au fost orientate spre totalitatea proceselor constitutive ale
sistemului ocupaional tradiional, viznd transferarea n muzeu a unor gospodrii ilustrative pentru cele
mai diverse ocupaii tradiionale, care au ajuns s reprezinte un procent din ce n ce mai important n
strtuctura tematic i suprafaa muzeului n aer liber.
n felul acesta a fost posibil i chiar necesar ntreprinderea unor investigaii la scara ntregii ri,
pentru depistarea de gospodrii reprezentative att n planul arhitecturii populare, ct i n planul
ilustrrii activitilor lucrative determinate de profilul ocupaional principal i considerat a fi cel mai
reprezentativ pentru populaia zonei etnografice sau chiar a localitii alese.
Firesc n cazul unui muzeu naional, ideea reprezentrii tuturor zonelor etnografice a stat mereu n
atenia specialitilor muzeului. n acest context general, trebuie fcut precizarea c sudul Transilvaniei
(i n mod special sud-estul acestui "smbure tare al Romniei",cum a numit Ghe. Brtianu Ardealul)
ne-a preocupat n mod deosebit avnd n vedere importana excepional pe care au avut-o n istoria,
cultura i civilizaia romnilor, zone ca Mrginimea Sibiului i Mocnimea Braovului, ara Oltului i
Zona Branului (coridoarele de trecere din Transilvania n Muntenia).
Proiecia la scar naional a ntregii fenomenologii a culturii tradiionale a condus la ilustrarea n
muzeu a celor mai semnificative procese culturale i fapte de civilizaie din perimetrul habitatului
tradiional i civilizaiei muncii, a obinerii i prelucrrii celor mai diverse resurse naturale sau producii
ale omului, toate acestea fiind circumscrise ocupaiilor tradiionale, transporturilor i depozitrii
materiilor prime sau produselor, meteugurilor, industriilor rneti i culturii spirituale, prin tot ce
cuprinde aceasta n spaiul reprezentativ-social, ludic, religios sau artistic.
Cu eforturi considerabile au fost aduse i prezentate aici, monumente i valori obiectuale
reprezentative din ara Maramureului, a Oaului i a Lpuului, din ara Bihariei i a Criurilor, din
ara Moilor i a Zrandului, din rile Olteniei (a Vlcei i a Gorjului) i ale Munteniei (a Prahovei i
a Dmboviei), din ara Moldovei "de Sus" (Bucovinei) i a Moldovei "de Jos", astfel nct, astzi, la
95 de ani de la ntemeierea Muzeului ASTRA (n 1905) i la 38 de ani de la aprobarea proiectului
Muzeului Tehnicii Populare de ctre Academia Romn (o alt premier naional a muzeologiei
romneti) am reuit s ctitorim un adevrat "Muzeu al rii", cuprinztor al mai tuturor "rilor din
Marea ar".

2. n prezentul material ne propunem s ilustrm modul n care am conceput proiecia


muzeografic a rii Oltului sau a rii Fgraului.

83

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
n proiectul tematic iniial al Muzeului Tehnicii Populare figura i prezentarea unei gospodrii
agricole care s ilustreze procese i procedee de prelucrare a fibrelor vegetale pentru confecionarea
mbrcminii.
Acest proiect este pe cale s se materializeze prin transferul unei gospodrii din ara Oltului, ce va
putea demonstra simbioza dintre gospodria agro-pastoral clasic i cea specializat n cultivarea i
valorificarea plantelor tehnice( inul i cnepa).
Demersul nostru cu privire la reprezentarea muzeal a acestei zone etnografice nu este nou,
cunoscndu-se cercetrile n zon ale colii Sociologice de la Bucureti, condus de Dimitrie Gusti,
concretizate prin transferul i reconstruirea n "Muzeul Satului" din capital a unei gospodrii din
Drgu. Merite deosebite n selecionarea acestei comune i n includerea ei n planul de cercetri i
achiziii a avut Traian Herseni, eminent om de tiin originar, aa cum o arat i numele su, din
Hrseni (fostul jude Fgra).
2.1.Gospodriile tradiionale sau actuale din ara Oltului sunt intravilanuri cu suprafee inegale,
cu planimetrie dreptunghiular, amplasate de-a lungul drumurilor pe ambele pri, alctuite din curte i
grdin.
Ca suprafa ocupat, acestea sunt mijlocii i mici, cu o dinamic n evoluia celor dou tipuri
constnd din mprirea intravilanului datorit donaiilor sau prin vnzare-cumprare.
Se poate vorbi de "gospodrie" cnd pe un intravilan liber se ncepe construcia unei case, eventual
cu un minim de anexe( cel puin un grajd pentru vitele mari, oile putnd fi ngrdite arhaic n arcuri, iar
porcii protejai de o simpl streain).
ntemeierea unei gospodrii pornind "de pe iarb" parcurge mai multe etape:
a) construirea casei pe temelie de piatr de ru din brne de brad, cu arpant nvelit cu snopi din
paie de secar (pi) ;
b) sumara organizare a casei deopotriv n interior i n exterior, constnd din construirea sobei din
piatr sau crmid, precum i aranjarea "podmolului" (ridictur de pmnt bttorit pe o lime de 30-
40 cm de la talpa dinspre curte, pentru scurgerea apei);
c) construirea grajdului pentru vite;
d) extinderea ulterioar a spaiilor anexe: ur, suop cu cotee pentru porci, ocol pentru oi, eventual
"uric" ;
e) sparea unei fntni ;
f) mprejmuirea proprietii .
Regula general prevede construirea casei pe "miezuina" de nord a "heiului", cu obligativitatea ca
streaina s scurg apa pluvial pe proprietatea deintorului casei.
Ritualurile naterii unei gospodrii au conotaii arhaice. Dup delimitarea topografic se bate
"parul", mai nti la colul dinspre strad i nspre miazzi, punct iniial al msurtorilor viitoarei
gospodrii. Planimetria casei este marcat de "ruul" btut n temelia acesteia n aceleai coordonate
topografice. Lng "ru", imediat sub talp, se ngroap o "ulcic plin cu crbuni din vatr", stropii
cu ap sfinit. Finalizarea arpantei presupune consacrarea ritualic a construciei, fapt consemnat prin
aninarea n vrful acesteia a unei cruci din flori de cmp.Construcia terminat este sfinit printr-un
maslu sau o sfetanie.
Fenomenul de ntr-ajutorare n ridicarea unei gospodrii este o constant pn n zilele noastre, dei
ntr-o form diminuat.Aportul cel mai important l aduc neamurile, vecinii i, ntr-o msur mai mic,
ceilali membrii ai comunitii, la tierea i transportul lemnului din pdure, prelucrarea acestuia,
ridicarea construciilor i la alte activiti conexe. ntr-ajutorarea se ofer direct, nefiind neaprat
solicitat, reciprocitatea fiind regul unanim respectat, avndu-i originile n tradiia obtilor steti.
Preotul, dasclul, primarul i cei ce ocup funcii de autoritate public beneficiaz de ajutorul ntregii
comuniti n ridicarea propriilor gospodrii.
Multiplicarea gospodriei se realizeaz prin mprirea suprafeei aflat n proprietate (dup 1848)
unuia sau mai multor urmai sau prin vnzare-cumprare.
Se remarc gruparea noilor gospodrii rezultate din mprirea intravilanului n jurul unei gospodrii
matc, pe baz de rudenie.
Divizarea proprietii din sat se face n cadrul aceleiai familii fie prin mprirea longitudinal a
gospodriei n cazul n care suprafaa permite acest lucru, fie prin divizarea transversal, a doua
gospodrie fiind orientat spre strada opus. Trebuie precizat c "pe curte" rmne ntotdeauna fiul cel

84
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
mai mare, fetele beneficiind de acest privilegiu doar atunci cnd nu au frai. Noua gospodrie va
aparine celui de-al doilea fiu al proprietarului.
mpririle succesive de terenuri duc la micorarea proprietilor pn la imposibilitatea construirii
unor noi gospodrii, ceea ce determin, alturi de numeroi ali factori economici i sociali, procesul de
emigrare n ar sau strintate (n perioada emigrrii n Dobrogea se pleca chiar i noaptea lsndu-se
poarta deschis, semn al "npustirii").
n cazul unor calamiti, familia afectat este ajutat de ntreaga comunitate prin donaii n bani,
tfneori cu vite, ns de cele mai multe ori cu sprijin la reconstrucia gospodriei distruse.
Delimitarea gospodriei fa de vecini i uli a suferit o evoluie. Spre uli i spre "cmp"
predomin pn n anii '30 ai secolului nostru zidurile din piatr de ru."Miezuina din fundu' grdinii",
nspre hotar, se face i din "mrcini" pentru mpiedicarea accesului vitelor n grdin.Curile se
delimiteaz de grdini prin garduri de nuiele. Uneori,zidul i gardul de mrcini delimitau ntreaga
gospodrie nlocuind mai vechiul gard de nuiele ce separa proprietile .Aceste poriuni ale gardului sau
zidului se construiesc "n parte" de ctre cei doi vecini. n perioada interbelic delimitrile ncep s fie
construite din scnduri de brad ("plan"), acum generalizndu-se la scar industrial gaterele pentru
debitat buteni.
Accesul oamenilor n gospodrie se face printr-o "porti"simpl din scndur de brad, acoperit n
dou ape tot cu scnduri i ncadrat de doi stlpi de stejar.Accesul animalelor se face pe o poart ce
iniial avea doar "o foaie".
2.2.Gospodria tradiional din ara Oltului este definit, esenial, de casa de locuit i ura
polifuncional. Casa este amplasat n partea nordic a proprietii ,cu latura scurt spre strad. urile
sunt amplasate,n raport cu casa, longitudinal (n cele mai multe cazuri) sau transversal.
ura transversal, "peste curte",apare mai trziu, acolo unde "heiul nu-i destul de larg", ca urmare a
mpririlor succesive ale proprietilor, astfel nct amplasarea urii n prelungirea casei ar fi
limitat suprafaa grdinii.
2.2.1.Casa, construcie paralelipipedic din cununi orizontale din brne cu acoperiul simetric
n patru ape i nvelitoare din snopi de paie are planul bicameral, fiind alctuit din "tind" i "cas".
Tinda este spaiul multifuncional: asigur accesul din curte, adpostete instalaia de foc pentru
coacerea pinii i prepararea hranei, reprezint locul unde se depoziteaz anumite alimente (fina, ntr-o
lad) i uneori a hainelor de lucru. n timpul iernii, tinda servete i ca adpost vremelnic pentru
mieii i purceii proaspt ftai.
Elementul central al tindei l constituie vatra deschis, cu "hurloi" (coul de fum) de form
tronconic din crmid, prin care fumul este evacuat n podul casei, cu acces din tind, prin
intermediul unei scrie.
n secolul al XVIII-iea se generalizeaz cuptorul de pine, construit n tind, n spatele vetrei, din
crmid lipit cu lut. Dup 1920 cuptorul "migreaz" n afar, nspre "suop", sub un acoperi ntr-o
ap.
Singura fereastr a tindei este orientat spre grajdul ncorporat urii, grajd ce iniial face corp comun
cu locuina, separarea avnd loc n sec. al XIX-iea. Pe polia ferestrei ptrate cu doi "ochi" se aeza
"'lampa de gaz" pentru iluminarea grajdului.
"Casa'' este spaiul permanent locuit, cu dimensiuni relativ constante (3/4 m). Iniial, "casa" are o
singur fereastr spre curte ce asigur i iluminatul natural al ncperii, Ulterior, prin condiionarea
expres a autoritilor austriece motivat de interesul de a controla pe cei supui impozitrii imperiale
apare fereastra spre strad.
Sistemul de nclzire, cunoscut de noi pentru orizontul secolelor XIX i XX este relativ evoluat:vatr
liber cu ''hurloi" geometric, din cahle.Nendoielnic c nainte de ptrunderea din oraele sseti mult
mai avansate i din "Secuime" a cahlelor, "soba" este lucrat din lespezi de piatr, crmid i nuiele
mpletite, lipite cu lut.
Mobilierul este sumar: pat simplu sau suprapus ("cotrlu"), scaune cu sau fr sptar, mas, "laia"
i ''canapeiul", aprute mai trziu.
Casa tradiional din ara Oltului are arpanta n patru ape i nvelitoarea din "pi". arpanta
evoluat.n trei ape i cu fronton ascuit nchis cu scndur, spre strad, apare n jurul lui 1900 i
presupune nlocuirea paielor cu igl "solzi".
n preajma anului 1900, planimetria locuinei se modific prin mrirea suprafeei "casei"i
construirea n partea nordic a acesteia, pe latura lung, a "celarului", cu acces din casa de locuit, avnd

85
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
funcie de depozit pentru alimente. Groapa de cartofi este abandonat, iar produsele conservate
odinioar aici sunt transferate n "celar".n fundul tindei, n spatele cuptorului, se amenajeaz "cmara
de carne'' delimitat printr-un perete din brne i destinat depozitrii alimentelor din carne de porc.
Apariia celei de-a doua ferestre la strad, respectiv spre curte, precum i a uneia mai mici la "celar"
sunt determinate de mrirea suprafeei construite, de nlarea construciei i de necesitatea iluminrii
mai bune, sub jurisdicia imperiului.
Paralel cu fereastra de la "celar", dup 1920 se modific i arpanta n trei ape cu fronton ascuit spre
strad, prin apariia, n stilul caselor baroce, a teiturii de la faad i implicit a frontonului trapezoidal
nchis cu scndur i prevzut cu dou mici lumintoare.
Sub spaiul locuibil i "celar" apare "chimnia" monocelular, zidit cu piatr de ru, cu intrarea
dinspre curte sau ur pe nite scri din lespezi de ru, prin "grligi".Aici sunt depozitate butoiul cu
varz, cartofii "i mari" i fructele pstrate n timpul iernii pe "ptule" confecionate din scndur.
Materialul de construcie este lemnul de brad sau de fag, provenit din pdurile aflate n proprietate
privat sau obteasc. Rndul inferior de brne din pereii construciilor ("tlpile" masive) sunt de multe
ori din lemn de stejar. Toate brnele pereilor se cioplesc n patru fee. Peste cununile acoperiului se
aeaz grinzile cu "podeaua" podului, pe capetele crora se sprijin "cpriorii" arpantei, ce poart
"laii" distanai n funcie de natura nvelitorii (mai rari pentru ''pi", mai apropiai pentru igl).
Pe coama acoperiului se pune un strat suplimentar de "pi",reinui mpotriva vntului de o prjin
aezat de-a lungul coamei, peste care se desaoar ''mrtacii" de lemn.
Pereii sunt tencuii i vruii, att n interior ct i la exterior, capetele grinzilor fiind mascate de
tencuial.
n urma cercetrilor de depistare din teren a fost selecionat o cas caracteristic nceputului de
secol XX, din comuna Lisa, jud. Braov.
2.2.2.ura de la Smbta de Sus, jud. Braov, depistat ulterior, completeaz ideal casa din
Lisa, ntreg ansamblul constituindu-se ntr-o structur tipic pentru acest orizont temporal i
reprezentativ pentru toat ara Oltului.
Dup separarea casei de ur, apar elemente constructive noi, reflectate planimetric i funcional:
''aria urii'', "suopul" (n care se amenajeaz 1-2 cotee de porci deasupra crora se adpostesc
ginile).cu acces n grajd. ulterior 'feldera'' (o prelungire a ''ariei", de care se separ printr-un perete
incomplet din brne, avnd 150 cm nlime).
n aceast alctuire, ntreaga construcie ofer posibilitatea desfurrii optime a unor funcii i
activiti agricole (mbltitul) i adpostirii animalelor, furajelor, atelajelor i uneltelor.
Planul urii "de ara Oltului" este dreptunghiular ( 18/6 m, n medie), fiind mprit n patru
compartimente:"suop'', grajd. "arie" i "felder".
Planimetria i funcionalitatea compartimentelor asigur o exploatare aproape ideal a spaiului
construciei:
a. "SUOPUL"este spaiul de trecere spre grajd, cu coteele de porci amplasate longitudinal, pe o
treime din peretele grajdului. Latura dinspre curte este liber, arpanta sprijinindu-se pe un singur stlp.
b. GRAJDUL are intrarea "de suop" i dou "obroacc'' spre 'arie", sub care este am plasat
''ieselea".
c. "ARIA" este spaiul de mbltit i manevrat nutreul, deschis nspre curte. n fundul "ariei", la
nivelul grinzilor ntre grajd i "felder'', se amenajeaz din lamnc rotunde un spaiu pentru depozitat
legume.
d. "FELDERA" este spaiul de depozitare a nutreului (fn) i paielor (snopii adui "din cmp"
pentru a fi mbltii dup terminarea tuturor lucrrilor agricole de toam n,"pi i" din paie de secar
confecionai dup mbltit, ce vor fi folosii pentru reparaii la nvelitorile acoperiurilor i paie de
secar pentru aternut n grajd). Iarna, pe treimea dinspre curte se adposteau oile Ta.ttoare prin
improvizarea unui perete i a unui plafon din scnduri.accesul fcndu-se printr-o deschiztur nspre
"arie". La nivelul grinzilor se afl 'alaul" pentru paie construit dintr-un pod de scnduri, la nivelul
solului depozit<ndu-se fnul.
ntreaga construcie este din lemn de brad (brne ci op Iite n patru fce,stpi fuii, grinzi, cpriori
rotunzi. scnduri i lai).
Tehnica de construcie este mixt:
a. cununi de brne n cheutori drepte (peretele dinspre vecini, pereii coteelor de porci i ai
grajdului, peretele incomplet dintre ''arie" i ''felder"):

86
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
b. grinzi i stlpi ("jug"): "suop'', grajd, "arie", "felder".
"Fundu urii" de la nivelul solului pn la coam, peretele dinspre curte al "felderii" i timpanul
"suopului" sunt nchise cu scnduri (la capetele urii, de la nivelul cosoroabelor pn la coama
acoperiului, scndura a aprut dup trecerea de la arpanta n patru ape nvelit cu "pi" la cea
evoluat, n dou ape, cu nvelitoare din igl "solzi").
arpanta n dou ape a urii este construit din "cpriori" consolidai de contrafise, pe care sunt
btui "laii". nspre curte, pe lungimea "suopului" i grajdului, arpanta este prelungit (grinzile sunt
mai lungi cu 80 cm) pentru depozitarea lemnelor de foc "la uscat" i pentru ctigarea de spaiu de
depozitare a fnului, n pod.
urile tradiionale din ara Oltului au, pn la nceputul secolului al XX-iea arpanta n patru ape i
nvelitoare din "pi". Evoluia arpantei conduce la apariia acoperiului n dou ape nchis la capete cu
frontoane ascuite din scndur i acoperit cu igl "solzi'', cele dou tipuri coexistnd n prima jumtate
a secolului al XX-iea, funcie de localiti.
Dup 1900 apar pivniele spate sub "felder", ce completeaz micile pivnie de sub cas, aprute pe
la jumtatea secolului al XIX-iea, fiind destinate mai ales depozitrii fructelor.
2.2.3. Ocupaiile tradiionale n corelaie cu "starea" proprietarilor determin modificri n
cadrul gospodriei.
n perioada interbelic apare "peste curte" o nou construcie, "csua" care preia funciile de locuit
ale casei, inclusiv cuptorul de pine din spatele acestuia. "Csua" faciliteaz o nou repartizare a
spaiului locuibil, pe generaii.
Dup al doilea rzboi mondial are loc legarea casei de "suop", prin transformarea spaiului liber n
camer de locuit.
n cazul economilor mai nstrii, cu vite mai numeroase, se construiete un al doilea grajd, fie n
spaiul destinat "felderii", fie ntr-o construcie nou, paralel cu ura ("urica"),compartimentat n
grajd, "arie" i, eventual, "felder", o copie incomplet a urii.
Sub "feldera" din "uric" poate fi spat o nou pivni, a crei apariie este legat de dezvoltarea
pomiculturii n anii '20- '30.
Intrarea n aceste pivnie se face printr-un "grligi" ce se protejeaz iarna cu "foi de cucuruz" i paie,
pivniele fiind "sigilate" 2-3 luni, pn prin martie-aprilie. Pereii acestora sint zidii din piatr de ru,
iar pe tavan sunt btute scnduri pe grinzi de arin sau stejar.
Gospodria din ara Oltului mai cuprinde un "coar de cucuruz", fntn cu cumpn i poart.

3. Locul amplasriiviitoarei gospodrii n cadrul muzeului n aer liber a fost ales n mod logic
n vecintatea "Gospodriei pentru prelucrarea cnepii i de funrit" din Ssui, jud. Sibiu, sat situat la
interferena zonelor rii Oltului i Vii Hrtibaciului, fapt ce explic similitudinile i diferenele
parametrilor arhitecturali dintre gospodriile tradiionale ale celor dou zone.
3.1. Casa din Ssui, com. Chirpr, datnd din a doua jumtate a secolului al XIX-iea, are
planimetria tradiional (tind cu cuptor de pine i cas de locuit cu cuptor de cahle) caracteristic i
casei din Lisa, n acelai orizont temporal. Amplasarea n cadrul gospodriei este similar.
Nota distinctiv o constituie elevaia construciei, locuina propriu- zis fiind supranlat pe o
pivni boltit zidit din piatr, iar arpanta n patru ape cu nvelitoare din snopi de paie (cea dinspre
faad este mai scurt) fiind continuat cu un fronton trapezoidal nchis cu o "gardin" din nuiele
mpletite, sub care se gsete streaina din snopi de paie. Diferenele fa de elevaia casei din Lisa
demonstreaz influena mult mai puternic i mai timpurie a arhitecturii sseti asupra celei tradiionale
romneti n aceast zon etnografic (la Lisa, pivnia este "ngropat", iar acoperiul cu nvelitoare din
''pi" este ntotdeauna n patru ape complete, fr fronton ascuit sau trapezoidal, acesta din urm
aprnd n arhitectura casei din ara Oltului abia la nceputul secolului XX, odat cu nvelitoarea din
igl "solzi").
Nivelul superior al casei din Ssui este constituit dintr-un schelet din brne masive de stejar cu o
mpletitur de nuiele lutuite, soluie tehnic-constructiv ce rezolv problema deficitului local de lemn de
construcie din zon. fapt ce explic i folosirea pietrei la ridicarea pereilor unor uri (pereii casei i ai
anexelor gospodreti din ara Oltului sunt construii din cununi de brne orizontale) i a nuielelor la
nchiderea frontonului trapezoidal al casei, precum i a spaiului cuprins ntre nivelul superior al
peretelui urii i cosoroabele acoperiului acesteia (n ara Oltului, ambele spaii sunt nchise cu
scndur de brad).

87
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
3.2. ura de la Ssui este mprit, ca i cea din Smbta de Sus, n patru compartimente:
"suopul" cu atelierul de msar, "ferdela" pentru depozitat paie, "aria" pentru mbltit i grajdul.
Comparnd planimetria celor dou uri monumentale se observ, n cazul urii din Ssui, c
"suopul" este amplasat la cealalt extremitate a construciei (n continuarea "ferdelii" i nu ca spaiu ce
protejeaz intrarea n grajdul vitelor, asemeni urii de la Smbta de Sus). Este important de subliniat c
n "suopul" din Ssui este prezent instalaia fix (stlpul cu crlige) pentru confecionat frnghiile
(completat la captul opus, la zeci de metrii, cu "croaia" mobil).
Daca n ara Oltului, amplasarea urii n gospodrie "peste curte" este o necesitate impus de
reducerea suprafetei proprietilor n urma deiviziunilor succesive, reprezentnd astfel un caz particular,
n satul Ssui, ca i n ntrega zon a Vii Hrtibaciului, ura este amplasat "n fundul curii",
nchiznd acest spaiu al proprietii i separndu-l de grdina ce se desfoar ncepnd din spatele
acesteia, sub influena determinant a arhitecturii francone.
Proiecia muzeografic a Tarii Oltului in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului, va fi
completat prin reconstituirea n viitorul apropiat a "troiei brncoveneti" din Arpau de Jos, judeul
Sibiu.

4. Sub form de concluzii, se impune a evidenia trsturile unitare ale gospodriei din ara
Oltului cu cele ale gospodriilor transferate din restul Transilvaniei. Dac n cazul stilului arhitectonic
al casei, nregistrm o adoptare evident a profilului caselor baroc austriac, ptruns prin filiera
administraiei germane i maghiare, n cazul urii, n special, nregistrm monumentalitatea
construciilor rurale cu multiple funcii agro-pastorale, creterea cornutelor i a porcinelor avnd aici
semnificaia incontestabil a stabilitii populaiei i a importanei fundamentale a econom iei rurale.
Emanciparea vizibil a arhitecturii rii Oltului la nceputul secolului al XX-iea ine nendoielnic de
masiva emigraie inclusiv n America, de repatrierea capitalului (agoniselii lor financiare) i investirea
acestuia n emanciparea tehnico-edilitar, de introducerea pe scar larg a materialelor de construcie
"nobile" (scndura i igla).
Tradiia i-a spus nc o dat cuvntul, pstrnd i trdnd n acelai timp.

BIBLIOGRAFIE:

I. HERSENI, Traian Driigu - un sat din ara


Oltului (Feigra). UmMi soc1~1/c, Bucureti, 1946
2. IRIMIE, Cornel Cercetri etno-sociologice n am Oltului n peri0c1d;1 interbelicei. Despre rela,tii
sociale intersiitet1; Sf.Gheorghe, 1981
3. ISTRATI, I.V. Valea Oltului cu mprejurimile ei n Ardeal, Bucureti, 1927
4. LITERAT, Valer Oraul i ara Fiigraulw; Fgr, 1943
5. METE{, {tefan Situa.fia economic a romnilor din ara F;igraului, Bucureti, 1926
6. Ibidem Viaa agrar, economicii a rommlor dli1 Ardeal i Ung;1ri;1, Bucureti, 1921
7. PASCU, {tefan Meteugurile din Transilvania pn n sec. al XVI-iea, Bucureti, 1976-1990
8. PRODAN, David Din istoria Trans!lvaniei. Stu/ii i evocn; Bucureti, 1991.
9. Ibidem Transilvania i iar Transilvania, Bucureti, 1992
10. Catalog-ghid, CiviliZEie milenarei rom;neasc;i n Muzeul ASTRA - Sibiu, 1995

88
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
TARA OLTULUI - EIN HISTORISCHES "LAND" IM LANDESMUSEUM.
SPEZIFIKUM UND DARSTELLUNG IM BEREICH DER ARCHITEKTUR.
DES GEHOFTES UND DIE TRADITIONELLEN HANDWERKE

Zussamenfassung

Im Frilichtmuseum "ASTRA'', wird demnchst ein spezialisiertes Bauerngehft fi.ir die


Verarbeitung von Lein und Hanf aus dem Altland transloziert und wiederaufgebaut.
Das traditionelle Bauerngehft aus dem Altland setzt sich als Hauptbau aus dem Wohnhaus und der
Polyfunctionalen Scheune zusammen, die anderen Bauten des Gehftes sind die "urica" (kleine
Scheune) und der Maiskorb.
Das Wohnhaus hat, aus planimetrischen Sich, einen rechteckingen Plan (Flur und "Haus") und
umfasst auch die Lebensmittelkammer, auf der langen Seite des Wohnzimmers. Der Flur stellt den
multifunctionellen Raum dar, ermglicht den Zutritt in den Bauernhof, ist Unterbringunsort des
Feuerherdes flir den Backofen und Lagerraum flir verschiedene Lebensmittel (Mehl in einer Truhe) und
manchmal flir Arbeitskleidung.
Das "Haus" ist der permanente Wohnraum mit konstanten planimetrischen Dimensionen (3-4m).
Die Mbelausstattung ist sprlich: einfaches ader hohes Bett (cotrlu), Sti.ihle mit ader ohne Lehne,
Tisch, Sitzbank "lai" und das sogenannte "canapei" (Sofa) das spter verwendet wurde.
Der Plan der Scheune aus dem Altland ist rechteckig. Die Scheune hat vier Abteile: "uop"
(Unterschophen), der Durchgangsraum zum Stall, mit zwei kleinen Schweinestallungen, Viehstall,
Dreschtenne, gei:iffnet zur Hofseite und "Feldera" (Viertel).
Das Wohnhaus bildet die zentrale Achse des ganzen Gehi:iftes und die Scheune befindet sich in
einer Verlngerung. Die transversale Scheune erschien spter, dort wo die aufeinanderfolgende
Aufteilung des Eigentumus eine Verminderung der Gartenflche erfordert hat.
Nach den durchgefi.ihrten Feldforschungen, wurden in der Ortschaft Lisa (Lankreis Braov) eine
Scheune entdeckt, die aus museographischer Sicht, die ethnographische Zone des Atlandes im
Freilichtmuseum aus Sibiu darstellen werden.

89

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
~~~
s
~
~2.

1. Go~rodci1;e Je. P'"\i.icra<~ o c:On.:r< ,'5o.s;u~i - r&Of\s.fruif-,;:


2..Gosr".:l.irie de. f rel"'"1e ~ iMlu: ~; r:i-efi; ,Lise1 - li\ wr~ de rer,,rs.f.v.:
3."Troitq d;" Arpa~"( de 1os - 7n proiect

Monumente de arhitectur din Tara


'
Oltului
i zona limitrof

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 1: Cas din Lisa (jud. Braov) - vedere faad cu fronton.
Haus aus Lisa (Kreis Braov) - Vorderansicht mit Fronton.

Foto 2: Locul de amplasare a gospodriei de cultivator de cnep i in, Lisa (jud. Braov)
n cadrul grupei tematice prelucrarea textilelor, din Muzeul n Aer Liber ASTRA.
Anlagestelle des Gehi:iftes eines Hanf- und Flachsanbauers, im Rahmen der thematischen
Gruppe der Verarbeitung der ptlanzlichen Fasern - im ASTRA Freilichtmuseum.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 3: Gospodrie de prelucrare a cnepii (funrit) din S s ui Gud . Sibiu), transferat
n Muzeul n Aer Liber ASTRA.
Gehoft zur Verarbeitung des Hanfes (Seilerei) aus Ssui (Kreis Sibiu), ins
ASTRA-Freilichtmuseum.

Foto 4: "Troia lui Brncoveanu", Arpau de Jos Gud. Sibiu).


"Brancoveanus Marterl" , Arpau de Jos (Kreis Sibiu).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 5: ur din ara Oltului, Smbta de Sus (jud. Braov).
Scheune aus ara Oltului, Smbta de Sus (Kreis Braov).

Foto 6: ur din ara Oltului, Smbta de Sus (jud. Braov) , detaliu grajd.
Scheune aus ara Oltului, Smbta de Sus (Kreis Braov) , Stall-Detail.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 5: ur din ara Oltului, Smbta de Sus Uud . Braov), detaliu suop.
Scheune aus ara Oltului, Smbta de Sus (Kreis Braov) , Schuppen-Detail.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
SISTEMUL MULINO LOG IC NATIONAL REPREZENTAT
A )

IN MUZEUL CIVILIZAIEI POPUIARE


TRAD ITIONALE "ASTRA"
'
Dr.Corneliu Bucur
Remus Iancu

Instalaiile,simple sau complexe, folosite la zdrobirea prin frecare (mcinarea) cerealelor pot fi
urmrite pe teritoriul Romniei, de-a lungul evoluiei lor istorice, multimilenare, prin intermediul
materialelor arheologice, istorice, lingvistice i etnografice, din neolitic pn astzi.

1. Morile de mn

Morile manuale cu micare liniar sau semicircular au cunoscut un progres lent din neolitic
pn in secolul al II-iea .Hr. (1) iar cea care avea s revoluioneze tehnica mcinatului, moara manual
rotativ, se rspndete in Dacia, in secolele II .Hr.-1 d.Hr. (2), fiind adoptat in toate categoriile de
aezri, perfecionndu-se mai ales prin aplatizarea ambelor pietre (ce prezentau iniial o conicitate
accentuat), prin adncirea concavitii superioare a pietrei mobile sau prin introducerea unei scoabe
metalice transversale, avnd rolul de mbuntire a centrrii pietrelor (3). Moara de mna prefeudal
prezint aplatizarea i orizontalizarea feelor active, poziionarea excentric superioar a orificiului
prghiei de acionare precum i generalizarea folosirii prpriei"- dispozitiv sub forma unui flutura,
din lemn de esen tare sau din oel, avnd funcia de reglare a distanei dintre pietre, pentru reglarea
mciniului. Rnia" medieval (de la sl. jrank-a zdrobi) cunoate o adaptare a prghiei duble, a
manivelei i adoptarea angrenajului cu roi dinate sau a curelei, ca dispozitic pentru transmiterea
micrii de la manivel sau pentru amplificarea micrii de rotaie, avnd ca rezultat creterea
randamentului .

2. Morile cu traciune animal

Prima energie, superioar celei umane utilizat la acionarea morilor a fost cea a animalelor de
traciune, tipul cu traciune animal" fiind cunoscut pe teritoriul Romniei nc din antichitatea
elenistic i apoi daco-roman.
Din perioada anterioar cuceririi romane s-au descoperit mai multe exemplare, n zona cetilor
greceti dobrogene iar din perioada ocupaiei romane pietre de moar de tip clepsidr" au fost
descoperite la Apulum, Porolissum i probabil Sucidava (4).
Supravieuirea lor n spaiul romnesc, n condiiile istorice specifice primului mileniu se consider a
fi improbabil. Conform izvoarelor scrise ale evului mediu ele sunt atestate inclusiv n sud-estul
Europei ncepnd cu secolul al XIV-iea. Numrul lor a fost n continu cretere - n 1861 n ara
Romneasc ajungnd la 825 (5). Morile cu manej" (folosind deopotriv traciunea cabalinelor sau
bovinelor), numite i mori seci" (mola seca") fiind prezente n numeroase sate din zonele de cmpie
pn spre sfritul secolului XIX, cnd ncepe declinul i apoi, disoluia lor.
Aceste instalaii prezint dou tipuri de baz, funcie de tipul transmisiei (direct sau indirect).
Sistemul de transmisie este construit dintr-un sistem de prghii (n antichitate) sau dintr-un angrenaj cu
roi dinate (n evul mediu i epoca modern), n corelaie direct cu forma i modul de dispunere al
pietrelor: cu pietre circumscrise (tipul clepsidr-n antichitate) sau cu pietre suprapuse de diametre egale
(aprute n epoca imperial-roman dar generalizate abia din sec. X-XI) i cu planul dispunerii pietrelor
(vertical sau orizontal). Variantele constructive ale tipurilor de mai sus depind, n principal, de poziia i
modul de fixare a prghiei de traciune i de poziia roii dinate.

2.1. Moara cu cai din Snpetru Mare, judeul Timi


n urma unei cercetri intreprinse in Banat, n peste 40 de localiti, n anul 1977, au fost
descoperite in gospodria unui agricultor vab din Snpetru Mare, Peter Wischet, elemente

95

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
reprezentative (pri din "roata mare'', roata mselat, axul de metal al roii, fragmente din grinda ce
susinea roata pe fus, piatra inferioar, coul, prparia, lagrul de ae~ i sita) ale unei mori construit n
1829 i demontat in 1940, alte zece fragmente fiind descoperite n Lenauheim.
Moara cu cai reconstruit n Muzeul "ASTRA", unicul monument de acest gen existent n Romnia
este o moar cu transmisie indirect, cu angrenaj compus i traciune pe roata dinat orizontal, dispus
in plan inferior.
Instalaia se compune din roata dinat, cu diametrul de 12 m, confecionat din segmente cioplite
din grinzi masive de stejar (nplazi), ncheiat n tehnica obedelor roilor de car. Pe roat sunt fixate
cca. 600 de msele din corn, cu lungimea in exterior de 20 cm i n interior de 7 cm. Arborele roii
pivoteaz in partea inferioar ntr-un lagr metalic prin intermediul unui pinten de oel iar la partea
superioar este ancorat ntre dou grinzi sprijinite pe construcia acoperiului. Roata este fixat pe
arbore prin 12 "spie" orizontale i prin alte 12 spie oblice. Raportul de transmisie intre roat i "crng"
este de 1:60. Micarea de rotaie a "crngului" este transmis la piatra alergtoare, prin intermediul
axului su, la al crui vrf se afl "prpria", care angreneaz piatra. Cele dou pietre sunt protejate de
o "corf" i sunt adpostite mpreun cu postamentul, coul de grune i lzile cu site in "casa morii",
construcie al crei acoperi se inndete cu cel conic al instalaiei. Ambele construcii au nvelitoarea
din stuf, ce ajunge pn la 9 m nlime,. sprijinit pe stlpi robuti, ngropai n pmnt.

3. Morile hidraulice

nc din sec.II-III e.n. (6) Dacia a cunoscut moara de ap n ambele versiuni tipologice: tipul
oriental, cu roat orizontal i transmisia direct prin prghie i tipul occidental (sau vitruvian), cu roat
vertical i cu angrenaj cu roi dinate, fr a depi nivelul unei instalaii de funcionare urban. n timp
instalaia mecanic nu va mai suferi schimbri, dar va avea loc o diversificare tipologic impresionant
la nivelul transmisiei, al sistemului hidraulic i al soluiilor constructive.

3.1. Morile cu roi orizontale


Se consider ca morile cu ciuturi au supravieuit n condiiile istorice specifice spaiului
carpato-ponto-dunrean n secolele IV-X, argumentul cel mai puternic asupra continuitii lor fiind
constituit de terminologia specific esenial, de origine latin (7).
ncepnd din secolul al XI-iea are loc o generalizare a morilor de ap pe teritoriul romnesc, morile
cu ciutur avnd o mare densitate pe teritoriul Banatului i Olteniei. Astfel, conform unei statistici
efectuat n 1957, din cele 885 de mori cu ciutur existente, un numr de 509 se aflau n Banat, 304 n
Oltenia i Muntenia, 29 n Transilvania (8), mod de rspndire care pstreaz analogic direciile
ptrunderii influenelor civilizaiei bizantine, din epoca de sfrit a mileniului I.
n seria tipologic a morilor hidraulice, moara cu roat orizontal (n ambele variante constructive-
cu aripi i cu cuce) este cea mai simpl instalaie, bazndu-se pe o transmisie direct a micrii, de la
roat la piatra alergtoare. Caracteristica definitorie a morilor cu ciutur este construcia nalt pe piloi,
aezat deasupra cursului apei, cu roata orizontal i piatra alergtoare pe un ax comun, fiind construite
de regul pe cursuri mici de ap.
n Muzeul n aer liber din Dumbrava Sibiului au fost reconstituite ase astfel de mori, n variante ce
pornesc de la cea mai simpl (moara din Tople, jud. Cara-Severin - cu o ciutur) pn la cele mai
complexe (moara din Gleoaia, jud.Gorj, cu ase ciuturi, respectiv exemplarul cu angrenaj de
transmisie din jud.Hunedoara).
3.1.1. Moara cu dou ciuturi i angrenaj de transmisie din comuna Ru de Mori, jud.Hunedoara.
n preajma primului rzboi mondial au aprut n raza localitii Ru de Mori instalaii la care, pe
axul vertical al ciuturilor erau dispuse roi dinate din lemn care se cuplau cu pinioane metalice,
multiplicnd viteza de rotaie a pietrei alergtoare.
Prin aceast inovaie a aprut o variant ingenioas a tipului clasic al morilor cu ciutur, un exemplar
caracteristic fiind reconstruit n Muzeul 'ASTRA".
Moara transferat n 1982 n muzeu dateaz din anul 1920. Prin introducerea angrenajului, format
din roata dinat i "crng", se obine un raport de transmisie de I :8, rezultnd o instalaie de mare
randament, fapt la care contribuie i alte modificri, dintre care enumerm diametrul mare al roilor
(1,60 m) i al pietrelor, modificare justificat de debitul mare al rului, lagrul din cremene, care
uureaz nvrtirea roilor i ntrebuinarea drept "ridictor" a unui dispozitiv cu urub cu manivel.

96
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
3.2. Morile cu roi hidraulice verticale
Instalaiile de mcinat cereale cu roi verticale aparin ariei central i vest europene. Aprute
dup morile cu roat orizontal, datorit randamentului su superior, se rspndesc rapid pe ntreg
teritoriul Romniei, una din consecine fiind diferenierea social a proprietarilor fa de restul
populaiei. n Moldova nceputului de secol XIX au fost nregistrate 1735 de mori iar n ara
Romneasc un numr de 2299 mori de ap (9). n raport cu cele cu ciutur numrul i distribuia
acestui tip de moar sunt inverse, fiind condiionate de existena unor cursuri de ap cu debit relativ
constant. Astfel, n 1957, din totalul de 3450 de mori cu roi verticale, 2787 se aflau n Transilvania,
272 n Oltenia i Muntenia, 239 n Moldova, 74 n Banat i 14 n Dobrogea (10).
Randamentul mrit fa de moara cu ciutur se datoreaz forei imprimate de ap roilor, fie ele cu
admisie superioar (cu palei- "aripi"), fie cu admisie inferioar (cu "cupe") i sistemului de transmisie,
realizat de regul cu angrenaje de roi dinate.
n Muzeul "ASTRA" au fost reconstituite apte mori cu roi verticale (n aceast categorie fiind
incluse i morile plutitoare), iar a opta, o moar cu "alvan", transferat deja, urmeaz a-i gsi locul n
anul 2000, completnd colecia deosebit a Muzeului n aer liber.
3.2.1. Moara cu admisie superioar i transmisie n dou trepte din Rogojelu, jud.Cluj
Aceast moar ilustreaz un progres n direcia creterii randamentului i reprezint o original
realizare tehnic prin introducerea celei de a doua trepte de transmisie, idee care se pare c a fost
inspirat de angrenajul dublu al morilor plutitoare, frecvente odat n zon.
Instalaia ce dateaz din anul 1853 a fost transferat n muzeu n 1981. Se compune din jgheabul de
admisie, roata hidraulic cu cupe de mari dimensiuni (are diametrul de 4,30 m), fusul roii, sistemul de
transmisie, perechea de pietre cu 1,10 m diametru i accesoriile.
Datorit potenialului hidroenergetic sczut s-a ajuns la folosirea unei roi cu diametrul foarte mare,
ceea ce a avut drept consecin o vitez iniial de rotaie mic. Astfel s-a impus ca necesitate obinerea
unei viteze mari la piatra alergtoare, necesitate realizat prin introducerea unei a doua trepte la
sistem ul de transmisie cu roi dinate, rezultnd un raport final de transmisie de I: 14 .
3 .2.2. Moara cu alvan din Ciocmani, jud.Slaj
Moara a fost construit n anul 1952 de ctre 6 meteri, pe Some, beneficiind de un iaz ndiguit
cu fascine.
Construcia morii este un edificiu monocelular, cu pereii din scnduri, iar acoperiul este n patru
ape, cu nvelitoare din igl.
Deosebit la acest tip de moar este soluia constructiv adoptat pentru adaptarea la caracteristicile
cursului de ap (debit mare, variabil funcie de sezon i maluri nalte). Aceasta const n manevrarea
roii de ap (cu palete fixate pe trei cercuri verticale) i a arborelui motor, pe care se afl roata mselat,
prin intermediul "alvanului". Alvanul este o construcie fix din 6 piloni verticali,nali de 4 m, aezai
de o parte i de alta a axului roii hidraulice, unii n partea superioar cu dou traverse orizontale n
consol peste care se ntinde cablul ce susine roata hidraulic la un capt i o contragreutate la cellalt
capt. Deplasarea cablului i n consecin a roii hidraulice, care poate culisa pe vertical pe distana de
1.5 m, se face manual, cu un troliu cu reductor cu angrenaj metalic. Pinionul de pe arborele receptor
este cuplat la roata mselat a arborelui motor printr-un lan de tip "Gali".
Instalaia interioar este compus dintr-un angrenaj cu roi dinate cu dublu rol de schimbare a
planului de rotaie i de multiplicare a vitezei. n final se obine un raport de transmisie de 1: 18.
Prin transferul su a fost salvat ultima moar cu alvan din Romnia, monument de o valoare
deosebit a coleciei mulinologice a muzeului sibian.

4. Morile de vnt

Prima meniune documentar a morilor de vnt se afl ntr-un act din a doua jumtate a
secolului XVI dar par s fi f'ost cunoscute nc din secolele XIV-XV ( 11 ). S-au rspndit n zonele
deficitare hidroenergetic (Dobrogea), sau n regiunile cu locuri bine expuse vntului (n Moldova,
Muntenia i Banat). n Dobrogea. zona romneasc cu cea mai mare densitate de mori eoliene, la
nceputul secolului XX. din cele 916 mori existente, 742 erau de vnt. n Muntenia n 1861 s-au
nregistrat 197 de mori de vnt (din care 140 n inutul Brilei), iar n Moldova nceputului de secol XX
127 de mori de vnt ( 12).
Tipologic, morile de vnt prezin trei tipuri distincte.

97
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
4.1. Moara de vnt oriental
Acest tip este lipsit de generatorul eolian exterior. Construcia prezint o ni vertical prin care
vntul ptrunde pentru a roti o roat orizontal aflat pe acelai ax cu piatra alergtoare, pe un principiu
similar celui al morii hidraulice cu roat orizontal.

4.2. Moara de vnt occidental


Are generatorul eolian exterior format din 4-6 aripi montate n plan vertical pe un arbore motor
orizontal (uor oblic), aflat n partea superioar a morii. Toat construcia se poate roti n direcia
vntului, n jurul unui pivot central.
O variant mai evoluat este aa-zisa "moar olandez" sau "moar cciulat", la care construcia
este fix, iar cupola, care include generatorul i arborele motor, este mobil.
Se pot ntlni aici mai multe variante n funcie de numrul de nivele, numrul de instalaii, cu
transmisie simpl sau dubl, cu poziionri diferite ale instalaiilor etc.

4.3. Moara mediteranean


Prezint toate caracteristicile tipului anterior (cu construcia mobil), singura deosebire fiind
generatorul eolian format din 12 pnze triunghiulare ntinse pe un sistem de susinere specific.
Colecia mulinologic a Muzeului "ASTRA" conine prin urmare 22 de instalaii de mcinare a
cerealelor: 1 moar de mn, 1 moar cu traciune animal, 6 mori cu ciutur, 8 mori cu roi verticale
(aici fiind incluse cele 2 mori plutitoare i moara cu alvan) i 6 mori de vnt, realiznd o sintez
original a creaiei tehnice populare.
Din impresionanta varietate tipologic alturi de fenomene cum ar fi marea densitate i modul de
adaptare la condiiile hidrografice se desprinde imaginea unei civilizaii agrare sedentare, care n urma
unei experiene milenare nentrerupte a ajuns la o asemenea diversitate a expresiei tehnice.

Note

I. Giuseppe Sebesta, La via dei Mulini, Trento, 1977, p.67


2. Petru Caraman, Studii de etnogrnfie i /O/clor, lai, 1997, p.221-222
3. Corneliu Bucur, Moara de mn JJ istoria civJJiznici tehnice a poporului romn, n: Cibinium,
Sibiu, 1984, p.84
4. Corneliu Bucur, Procese, procedee i instalaii cu traciune animal de obinere i prelucrare a
cerealelor. de pe teritoriul Romniei, n: Studii i comunicliri de istoric a civJiiZEiei populare din
Romnia, Sibiu, 1981, li, p.95
5. Analele statistice pentru cunoscinia prei muntene din Romnia (Redactor Dionisie Pop Marian),
an li, 5-8, I-IV, 1861
6. Corneliu Bucur, Moara de ap 11 Dacia roman, n lwmna descopcrinlor arheologice, n: Cibinium,
Sibiu, 1979, p.190
7. Constantin C. Giurescu, Contribuii la istoria dezvoltrii tiinei i tehnicii romneti n secolele
XV-nceputul secolului XIX, Bucureti, 1973, p.140
8. Cornel Irimie, Anchct;i statistic;i 11 lcgfitur cu reeaua de instalaii telmicc populare acionate de
ap:ipeteritoriulR0111nic1; n: Cihinium, Sibiu, 1967/68, p.418
9. Corneliu Bucur, Introducere la istoria civiliwici tehnice populare romneti (Tc.zii de doctorat),
Academia de tiine Sociale i Politice, Institutul de Istoria Artei, p.142
10. Cornel lrimie, op. cit., p.423
11. Constantin C. Giurescu, op. cit., p.143
12. Corneliu Bucur, Introducere la i'itoria civJliz.aiei tehnice populare rormneti (Tcz.i de doctorat),
Academia de tiine Sociale i Politice, Institutul de Istoria Artei, p.145

98
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
BIBLIOGRAFIE

1. Analele stat1st1ce pentru cunoscinia prei muntene din Romnia (Redactor Dionisie Pop
Marian), an II , 5 - 8, I - IV, 1861
2. Bucur, Corneliu Ioan: Introducere la istoria civilizaiei tehnice populare romneti (Tez de
doctorat), Academia de tiine Sociale i Politice, Institutul de Istoria Artei
3. Bucur, Corneliu Ioan: Moara de ap n Dacia Roman, n lumina descoperirilor arheologice n:
Cibinium Sibiu , 1979
4. Bucur, Corneliu Ioan: Moara de mn n istoria civilizaiei tehnice a poporului romn, n:
Cibinium Sibiu , 1984
5. Bucur, Corneliu Ioan: Procese, procedee i instalaii cu traciune animal de obinere i
prelucrare a cerealelor, de pe teritoriul Romniei, n: Studii i comunicri de istorie a civilizaiei
populare romne din Romnia, Sibiu, 1981
6. Caraman, Petru: Studii de etnografie i folclor, Editura Junimea, lai, 1997
7. Gimpel, Jean: Revolua industrial n Evul Mediu, Editura Meridiane, Bucureti, 1983
8. Giurescu, Constantin C.: Contribuii la istoria dezvoltrii tiinei i tehnicii romneti n secolele
XV - nceputul secolului XIX, Bucureti, 1973
9. I rim ie, Cornel: Anchet statistic n legtur cu reeaua de instalaii tehnice populare acionate
de ap pe teritoriul Romniei, n Cibinium, Sibiu 1967/68
I O. Sebesta, Giuseppe: La via dei Mulini, Trento, 1977
11. Snagov, Ion D.: rile romne n secolul al XIV-iea, Codex Latinus Parisinus, Editura Cartea
Romneasc, Bucureti, 1979

The National Molinological System in the Museum


of Traditional Folk Civilization "ASTRA"

Summary

The article presents the types of the installations which were used at tlour-milling on the
Romanian territory and which were transferred into the "ASTRA" Museum.
As part of every type there have been chosen to illustrate the monuments with the most interesting
features, monuments which reflect the cleverness of the anonymous handicraftsmen.
The "ASTRA" Museum constitutes, by its mills collection too, an illustrative image of the Roman ian
technical pre-industrial civilization.

99
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
A,,

V~~
s

I. Moarl de mn - Bumbuieti, jud. Vlcea


2 Moarl cu cai - Snpetru Mare, jud. Timi
J. Moarl cu doul ciuturi i angrenaj de transmisie - Ru de Mori, jud. Hunedoara
4. Moarl cu admisie superioar i transmisie n dou trepte - Rogojelu, jud. Cluj
S. Moar de vnt joas - Enisala, jud.Tulcea
6. Moara de vnt "clciulatl" - Betepe, jud.Tulcea
7 Moarli de vnt cu pnze - Curcani, jud.Constanta

Tipuri reprezentative de mori n Muzeul n Aer Liber


www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto I: Moar cu cai, Snpetru Mare Uud. Timi), vedere general.
Horse-driven mii!, Snpetru Mare (Timi County), general view.

Foto 2: Moar cu cai , Snpetru Mare Uud. Timi), detaliu roat mare .
Horse-driven mii!, Snpetru Mare (Timi County), detail ofthe big wheel.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 3: Moar cu cai, Snpetru Mare Uud . Timi) , detaliu arbore vertical.
Horse-driven mill , Snpetru Mare (Timi County), detail ofthe vertical shaft.

Foto 4: Moar cu cai, Snpetru Mare Uud. Timi) , detaliu felinar vertical.
Horse-driven mill, Snpetru Mare (Timi County), detail ofthe
vertical wooden pin-wheel.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 5: Moar cu dou ciuturi i angrenaj de transmisie, Ru de Mori
(jud. Hunedoara), vedere general.
Water-mill with two horizontal wheels and gearing, Ru de Mori
(Hunedoara County), ~eneral view.

Foto 6: Moar cu dou ciuturi i angrenaj de transmisie, Ru de Mori


(jud. Hunedoara), detaliu ciutur.
Water-mill with two horizontal wheels and gearing, Ru de Mori
(Hunedoara County), detail of the horizontal wheel.
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 7: Moar cu dou ciuturi i angrenaj de transmisie, Ru de Mori
Qud. Hunedoara), detaliu instalaie .
Water-mill with two horizontal wheels and gearing, Ru de Mori
(Hunedoara County), detail of the installation.

Foto 8: Moar cu admisie superioar i transmisie n dou trapte, Rogojelu


Qud. Cluj), vedere general .
Water-rnill with overshot wheel and drive in two steps, Rogojelu
(Cluj County), general view.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 9: Moar cu admisie superioar i transmisie n dou trapte, Rogojelu
Uud. Cluj), detaliu inst& laie .
Water-mill with overshot wheel and drive in two steps, Rogojelu
(Cluj County), detail ofthe installation .

Foto I O: Moar cu alvan , Ciocmani Uud. Slaj), vedere genera l .


Water-mill with " alvan", Ciocmani Uud. Slaj), general view.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 11: Moar de vnt joas, Enisala Uud. Tulcea), vedere general.
Small windmill with stone-socle, Enisala Uud . Tulcea), general view.

Foto 12: Moar vnt cu pnze, Curcani Uud . Constana) , vedere general .
Windmill with sails, Curcani Uud. Constana), general view.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
DIALECTICA TRADIIEI N TIPOLOGIA LOCUINELOR
I ANEXELOR GOSPODRETI DIN MUNTII APUSENI A )

(RECONSTITUIREA UNUI "CRANG" MOTESC


A )

IN DUMBRAVA SIBIULUI)

Vrtej Alexandru

Gospodriile aezrilor risipite din Munii Apuseni modeleaz unul dintre cele mai umanizate
peisaje montane din Europa, conferind un farmec deosebit locului i asigurnd o legtur intim ntre
natur i cultur, reprezentat prin arhitectur. Ca i n celelalte inuturi romneti, casa din Munii
Apuseni a parcurs urmtoarea evoluie tipologic: casa monocelular, frecvent n Evul Mediu, cea cu o
ncpere de locuit i o cmar, casa alctuit dintr-o camer de locuit cu tind i cmar, casa cu 2
ncperi, care evideniaz tendina de descentralizare a ncperii originale'. Forma particular a acestor
monumente de arhitectur popular exprim un anumit tip de rspuns cultural pe care locuitorii din
Munii Apuseni l-au dat nevoilor complexe crora trebuiau s le fac fa. Fiecare tip de rspuns de
acest fel constituie rezultatul unei ndelungate experiene specifice de via obteasc, al concepiei i a
atitudinii generale pe plan material, social i spiritual al comunitilor 2
Aezrile din aceast zon de munte au casele risipite pe nlimi. Fiecare sat are gospodriile
dispersate pe ntreaga suprafa a hotarului, vatra satului confundndu-se deci cu aproape ntregul hotar.
"Forma ce caracterizea.z aezrile din Munii Apuseni este "crngul': adic grupul de case care poate fi
uneori de dou-trei case, de cinci-ase case sau mai multe, fiecare cu denumire proprie, constituind
subuniti sociale distinctd' .
3

Casele sunt aezate n perimetrul proprietii funciare a gospodriei alturi de culturi, fnee, puni;
buci din aceste terenuri se gsesc mprtiate i n alte pri ale "crngului". Se observ o strns
legtur ntre configuraia geografic i dispersarea "crngurilor", att n ceea ce privete poziia, ct i
forma lor. Gospodriile au gsit o aezare mai prielnic pe suprafaa platoului dect n vile nguste cu
luncile reduse la o fie de civa zeci de metri. Tot pe nlimi i chemau i nevoile economice: furajele
erau greu de transportat n vale, iar ngrmintele naturale erau i ele necesare culturilor pe nlimi.
Vile n-au constituit dect ci de ptrundere n munte, ci ce au dus spre punile i pdurile culmilor i
pe alocuri, unde culmile permiteau, spre un nucleu, o vatr de sat, ca in cazul Bistrei i Cmpeniului.
Alturi de factorii naturali, un rol important n naterea "crngurilor" l-au avut factorii sociali.
Localnicii leag formarea "crngurilor" de un "vtra" btrn ai crui urmai se consider. Vatra satului
a avut, la obrie, proprietatea din jurul gospodriei primului ocupant a strmoului care a deselenit
locul. Vatra s-a mrit n msura n care i-a permis mediul i evoluia "crngurilor" vecine. Descendenii
primei familii constituie astzi populaia "crngului" Creterea populaiei a influenat dinamica
4

"crngurilor". Prin nmulirea populaiei i frmiarea proprietii, oamenii au fost nevoii s gseasc
noi terenuri pentru aezri. Acestea nu se puteau cuta dect spre munte, unde prin tierea pdurii se
obinea la nceput o poian, n care se stabilea o familie, mai nti, temporar, sub form de "muttur",
care mai trziu devine locuin permanent 5 .
Datorit configuraiei geo~rafice speciale i prin structura aezrilor de tip risipit, crngurile dau
impresia de oarecare izolare. In realitate, un "crng" nu este izolat de celelalte, dei, de multe ori, este
desprit de cel vecin printr-o pant, vale sau pdure. Nevoia care-i face s se ntlneasc este n primul
rnd de ordin economic. Locuitorii "crngurilor" apropiate se ajut reciproc la muncile cmpului, se
ntlnesc n vale la moar i la punile de munte, sau la diferite munci la pdure. Alte necesiti sunt de
natur spiritual. Nevoia de a comunica se manifest n timpul marilor momente din viaa familiilor, a
comunitilor: naterea, nunta, moartea, dar i n timpul eztorilor, jocurilor.
Un factor particular de strngere a unitii etnoculturale i artistice a "rilor" din Munii Apuseni,
dar i de lrgire a orizontului geografic i cultural al populaiei l-au constituit trgurile periodice cu
caracter strict econom ic i "nedeile" care aveau un dublu statut: de trg i de srbtoare obteasc
tradiional.
Aceast argumentare etnografic-documentar a avut ca finalizare, n plan etnomuzeal, realizarea
unui model de aezare de tip "crng" n Muzeul Civilizaiei Populare Tradiionale ASTRA din
Dumbrava Sibiului.

107

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
De mai multvreme, s-a pus problema reprezentrii muzeotehnice n paralel cu cea etnocultural a
civilizaiei specifice locuitorilor din Munii Apuseni, innd cont de valoarea etnografic i istoric
deosebit a acestei zone n spaiul tradiional romnesc , de nivelul cu totul excepional al specializrii
6

moilor n meteugurile prelucrrii lemnului i pietrei de unicitatea civilizaiei habitatului de intensul


comer pe baz de troc.
Pentru acest demers au fost fcute cercetri teoretice i de teren de ctre muzeografii sibieni tefan
Palada i Alexiu Tatu, n perioada 1985-1989, n comunele Poiana Vadului, Vidra, Vadu Moilor,
Avram Iancu, Scrioara, Grda din judeul Alba. n urma acestor cercetri s-a ajuns la concluzia
necesitii realizrii unui model de aezare specific acestor aezri i reprezentrii ntr-o dialectic
original a valorilor tradiionale n edificarea locuinelor i acareturilor, n reorganizarea interiorului, n
domeniile artei populare n cadrul muzeului. Aceste demers a fost continuat din anul 1995 de ctre
subsemnatul. ansa depistrilor ne-a fost oferit de colaborarea cu colegul nostru lovu Tolomei, de la
Laboratorul de conservare restaurare, originar din aceast zon i un excelent cunosctor al locurilor.
O asemenea reprezentare muzeal a unui "crng" din Munii Apuseni nu s-a mai realizat la noi n
ar. n cadrul Muzeului Civilizaiei Populare Tradiionale ASTRA, n cadrul Sectorului de prezentare a
arhitecturii i meteugurilor i industriilor de prelucrare a lemnului au fost aduse i grupate cte dou
gospodrii din Bucovina, Maramure i Gorj, fr a fi ns nici una dintre ele un model pentru un tip
specific de aezare.
"Crngul" are o valoare polisemantic deosebit, identificndu-se cu aezare de neam. Legturile de
neam nu pot fi reprezentate n muzeu dect teoretic, printr-o operaie de remodelare, ajungndu-se la un
model ideal.
"Crngul" a evoluat ca ntindere de-a lungul timpului, avnd n unele locuri apte-opt gospodrii.
Reprezentarea n muzeu are limite n acest sens, dar ncercarea de remodelare este cu att mai incitant.
"Crngul" remodelat n muzeu trebuie s sugereze un mod de via, un nivel de civilizaie, o atmosfer
cultural. Cu ct analizm mai amnunit componentele gospodriei, elementele de arhitectonice,
materialele de constructii, simbolistica elementelor de interior, cu att crete autenticitatea acestui mod
de via dar i dificulta.tea de a sugera aceste relaii profunde. n ara Moilor s-au observat, n urma
cercetrii ntreprinse, schimbri ce in de diacronia fenomenului i de evoluia n timp a acestui tip de
aezare. Cercetrile au scos n eviden trei mari etape de evoluie a gospodriilor care au existat n
timp, dar care i-au pstrat individualitatea fr s dispar nici una dintre ele.
Printr-o remodelare teoretic, ce se dorete sugestiv, aceste trei etape (ce reprezint trei stadii ale
evoluiei) au fost identificate cu trei tipuri ideale i anume:
O gospodrie din prima jumtate a sec. XVIII-iea;
O gospodrie din a doua jumtate a sec. XVIII-iea;
O gospodrie din a doua jumtate a secolului al XIX-iea.
Acest interval este singurul care poate fi urmrit n cazul demersului nostru, pentru c urme mai
vechi nu se mai pstreaz. Specificul acestor uniti expoziionale este oferit de structura gospodriilor,
de planimetria, elevaia i sistemele tehnico-constructive ca i de organizarea interiorului locuinelor.
Pentru a se realiza un model al modului de via al locuitorilor din ara Moilor s-au ales elementele
funcionale specifice, din multitudinea aspectelor selecionndu-se cteva elemente cu valoare
reprezentativ.
Gospodria, n general, nu este numai sediul locuinei, ci totodat ea constituie o unitate economic
i una familial. Dup ce s-a realizat un model teoretic cu ajutorul remodelrii, au fost selecionate cele
trei gospodrii dup mai multe criterii: valoarea lor arhitectural, valoarea lor istoric, valoarea de
reprezentare n plan socio-ocupaional, starea lor de conservare, valenele artistice, dar i posibilitatea
de a fi cumprate i transferate n muzeu. Aceste gospodrii au fost toate salvate i aduse n muzeu,
aflndu-se la data depistrii n stare avansat de degradare i chiar de abandonare, neputnd fi
conservate in situ. Gospodriile din Tomueti i Stneti se aflau n "crnguri" foarte deprtate de
drumurile principale de acces. n cazul netransferrii lor n muzeul sibian toate aceste case urmau a fi
demolate de ctre ultimii proprietari, pierzndu-se definitiv .
7

I. Casa din Tomuteti, comuna Vadu Moilor a fost ridicat de meteri locali din prima jumtate
a secolului al XVIII-iea. Din punct de vedere al planimetriei, casa are, la nivelul inferior o ncpere cu
rol de atelier. La nivelul superior se afl o camer i o cmar, intrarea n acestea fcndu-se printr-un
"'trna'" (prisp de col deschis) n care se ajunge printr-o scar din lespezi de piatr. Aceast cas
reprezint un moment evolutiv deosebit constnd n separarea casei de cmar. Zidria de piatr era
ntr-o stare foarte bun, pereii de lemn au fost degradai n proporie de 50%, iar podeaua i planeul n

108
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
proporie de 70%, acoperiul din paie fiind aproape n totalitate compromis. Casa nu mai era locuit de
peste I 5 ani i urma s fie demolat de proprietar. Obiectivul a fost transferat n muzeu n anul 1993.

2. Casa din Stnesti este cunoscut n literatura de specialitate sub denumirea de "Casa Hane
Zamfira" i dateaz din a doua jumtate a secolului al XVIII-iea. Construit pe un teren n pant, casa
are dou nivele. La primul nivel se afl dou ncperi, una cu rol de buctrie de var iar alta cu rol de
cmar. La cel de-al doilea nivel se afl dou ncperi la care se ajunge dintr-un trna dispus pe col i
cu ajutorul unei scri de piatr. Aceast cas aparine unei familii de condiie medie i anume unui preot
originar din aceast regiune. Din datele obinute de la localnicii btrni i din studierea unor documente
ce ofer informaii pariale, aflm c n casa popii din Stneti a fost amenajat o "coal" ca urmare a
faptului c pr~ptul a gazduit aici un nvtor refugiat din Oltenia, n urma Revoluiei lui Tudor
Vladimirescu. In coala improvizat aici ar fi urmat primele dou clase marele revoluionar paoptist
Avram Iancu. Tot potrivit tradiiei locale, eroul legendar al Munilor Apuseni (alintat de locuitorii zonei
cu numele de "Criorul Munilor") ar fi poposit aici n timpul pelegrinrilor sale. Casa are la cel de-al
doilea nivel o camer mare de locuit i o ncpere mai mic unde se pstrau cele mai frumoase lucruri
din gospodrie, ncpere ce face trecerea spre "camera din fa".

3. Casa din Goesti, comuna Vidra, a fost ridicat n a doua jumtatea a secolului al XIX-iea de
ctre meteri locali, ultimul proprietar, Gaia Cornel, reprezentnd a cincea generaie care o folosea. Din
punct de vedere planimetric, casa are dou ncperi la nivelul inferior, una cu rol de atelier iar cealalt
avnd rolul de buctrie de var. La cel de-al doilea nivel se afl dou ncperi mari una cu rol de
camer de locuit, cealalt avnd rol de reprezentare, ntreg ansamblu constituind un stadiu avansat al
arhitecturii populare din zon. Noutatea absolut i atipic zonei const i ntr-un foior (dispus central)
la care se ajungea printr-o scar de lemn monumental acoperit. Casa a aparinut unei vechi familii de
dogari, a cror circulaie pentru vinderea produselor, n sudul rii, motiveaz acest interesant proces de
aculturaie (transplantarea unui model cultural din zona de origine n alt zon).
Cele trei monumente aduse n muzeu au fost amplasate n Sectorul de Arhitectur i de Prelucrarea
Lemnului, cu faadele spre aleea principal de vizitare, ncadrndu-se foarte bine n specificul
etnomuzeotehnic al sectorului, constituind n fapt o adevrat uvertur n prezentarea "civilizaiei
lemnului.
Moii au fost i sunt i astzi adevrai artizani ai prelucrrii lemnului, att n ceea ce privete
arhitectura locuinelor i a anexelor, ct i al instrumentarului de lucru, valorilor spirituale i al
obiectelor de interior.
Demersurile de factur tiinific care au drept obiect arhitectura s-au constituit n jurul celor trei
atribute vitruviene -utilitate, soliditate, frumusee- corespunztoare celor trei laturi ale fenomenului
(funciune, structur constructiv i expresie artistic) 8 .
Toate cele trei case au temelie de zid. La nceput, temelia caselor consta din bolovani mari de piatr.
Temelia s-a modificat, treptat, lund proporiile unui soclu foarte puternic. Aceast parte ia amploare
unui parter bine construit, cu funcii locative complexe. De nlimea soclului depinde mprirea casei
din Munii Apuseni n "cas joas" i "cas nalt".
La casele din Stneti i Tomueti, primul nivel este construit n totalitate din piatr. La casa din
Tomueti, zidul are o grosime de 1,45 m., iar dimensiunile planimetrice exterioare sunt: lungimea de
6,85 111., limea de 4,85 m. Pe vertical, se adapteaz pantei avnd nlimea maxim de 2,5 m. i cea
minim de 0,5 m. De asemenea, casa din Stneti este aezat pe o pant astfel c zidul are nlimea
ntre 2,3 i I ,2 m i o grosime de 0,7-0,9 m
Toate cele trei case au pereii catului superior din brne de brad cioplite cu barda. La casa din
Tomueti, se ntlnesc cinci brne, la cea din Stneti ase, iar la cea din Goeti zece brne.
Dimensiune "grinzii-meter" sunt diferite la cele trei case: Tomueti-20/35 cm. (fiind susinut de un
pop), Stneti- I 8/30 cm. i Goeti-16/26 cm. Se observ o reducere n timp a dimensiunilor grinzilor
care devin mai numeroase i mai atent lucrate.
Camera mare de la etajul casei din Stneti are dimensiunile mai mari fa de casa din Tomueti i
anume 4,86/5,53 fa de 4,45/5,20. Aceste dimensiuni evolueaz la casa din Goeti la 5, I 0/5,80,
evideniind o treapt superioar constructiv, econom ic i cultural.
Dac la casa din Tomueti ntlnim o cmar de dimensiuni reduse (2,80/3, 1O) aceasta se
transform, la casa din Stneti ntr-o ncpere de pstrare a unor obiecte, dar i de cazare a unor
oaspei, de 3,60/3, 73, ajungnd la casa din Goeti la 4, 13/4,61 i devenind o adevrat "odaie curat".

109
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Volumetria casei nalte este completat, n mod fericit, de una dintre cele mai importante realizri
ale meterilor rani: foiorul (trnaul). Foiorul se integreaz organic n ansamblul construit, soclul
su, terasa cu stlpi cioplii, acoperiul legndu-se armonic de cel al casei. Foiorul la casa din
Tomueti, avnd dimensiunile de 1,80/2,20, cuprinde dou arcade la faada principal i dou arcade la
faada lateral, n ultima arcad fiind ncadrat i ua. La casa din Stneti, foiorul are dimensiuni mai
mari de 1,90/3,60, fiind prevzut cu trei arcade pe o latur i dou pe alta. Estetica monumentului
dobndete, aici, valee noi prin stlpii frumos lucrai i contrafisele dintre grind i stlp. La casa din
Goeti, stlpii sunt frumos sculptai, completai cu un trafor deosebit.
Dimensiunile i estetica uilor i ferestrelor au evoluat n timp, simindu-se nclinaia din ce n ce
mai mare pentru nfrumusearea lor i pentru mai buna prelucrare a lemnului din care sunt fcute. Apar,
de asemeni, cuiele de metal i feroneria care permit soluii tehnice i estetice deosebite.
Elementul care impresioneaz n aceste construcii este acoperiul de dimensiuni foarte mari cu o
nclinare a pantei foarte mare ca urmare a adaptrii la condiiile geografice i climaterice deosebite.
nvelitoarea casei din Tomueti este realizat din paie de secar, cu o grosime de I m., fiind fcut
dup o tehnic strveche ce folosea ienupr i cetina de brad. La casele din Stneti i Goeti,
nvelitoarea este realizat din i. nvelitoarea este nfrumuseat prin crestarea dup diferite modele a
capetelor vizibile i prin modul lor de aezare.
Elementele definitorii ale organizrii interiorului locuinei rneti s-au consolidat n urma unei
evoluii n timp, stimulate de nmulirea mobilierului, a ceramicii sub influena oraului i a dorinei de
confort a locuitorilor din Munii Apuseni.
"Sistemul de organizare a interiorului tradiional constituie o modalitate de codificare a spaiului
destinat locuinei. Astfel, se dezvluie corelri ntre felul ocupaiilor i starea material pe de-o parte, i
o anumit viziune asupra utilizrii ncperilor i concepiilor artistice, pe de alt parte, ntre permanena
i aparena la o arie cultural cu un pronunat caracter zonal" .
9

Specificul ocupaional al locuitorilor din ara Moilor este surprins n cadrul celor trei tipuri de
locuin ce constituie "crngul" transferat n Muzeul din Dumbrava Sibiului. Astfel, casei de dogar
srac i urmeaz o locuin de preot i apoi o locuin de negustor ce are un statut social mai ridicat.
Elementele de interior ne dau o imagine a acestei stratificri sociale.
Sistemele de nclzit i preparat hrana, mobilierul i obiectele de uz casnic, se contopesc ntr-o
compoziie, care rspunde principiului unitii ntre ansamblu i fiecare element component n parte.
"Sistemul de dispunere a pieselor de mobilier n spaiul casei rneti este amplasarea perimetral,
centrul ncperii rmnnd liber i n felul acesta interiorul prnd mai mare dect este n realitate".
10

Elementele de interior graviteaz n jurul "colurilor": "colul cu patul", "colul cu masa" i "colul
cu sistemul de nclzit i de preperarea hranei". ntre aceti "poli" se stabilesc legturi practice,
funcionale, estetice i sacre.
n colul format de peretele median i cel longitudinal din spatele casei, se afl sistemul de nclzit i
de preparat hrana, ce difer la cele trei case n funcie de vechimea caselor, mrimea camerelor i de
materialele disponibile.
La casa din Tomueti soba este simpl, avnd plita dintr-o singur bucat de piatr. De form
dreptunghiular soba este fcut din piatr, legat cu pmnt galben.
La casa din Stneti soba, construit n trei trepte, este realizat din crmid fcut manual.
Elementul de noutate este apariia unei plite mici din font i a unor recipiente din metal pentru
prepararea hranei. ntreaga instalaie, cu excepia plitei este vruit.
Casa din Goieti are un sistem de nclzire i de preparare a hranei realizat din crmid cumprat
de la un atelier local. Soba are dou plite pentru prepararea hranei i este realizat mai ngrijit. Vasele
din ceramic pentru preparearea hranei sunt diversificate i de mai bun calitate, iar cele din metal sunt
mai numeroase. ntreaga instalaie, cu excepia plitelor, este vruit. n "camera din fa" a casei din
Goieti se afl o sob frumos proporionat pentru nclzit ncperea. Aceast sob are o mic plit i
patru picioare din lemn sculptate. Elementul de noutate absolut a acestei instalaii l constituie cahlele,
care se realizau n ateliere locale din cteva sate din ara Moilor. Cahlele sunt smluite, de un verde
plcut, au un dublu rol: plecnd de la funcia utilitar, principal, de a reine mai bine i pentru mai
mult vreme cldura, primete ulterior prin ornamentic i smluire i pe cel estetic.
Sistemele de nclzit i de prepararea a hranei din casele tradiionale din Munii Apuseni au pe lng
funcii le practice de nclzit, prepararea hranei i iluminat i funcii rituale legate de natere i moarte i
de alte momente ale vieii religioase a comunitilor.
n cadrul interiorului tradiional din Munii Apuseni, "colul cu patul" are un rol foarte important.
Patul avea un rol funcional prin faptul c aici oamenii se odihneau, procreau i un rol estetic de etalare

11 o
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
a pledurilor, cergilor i pernelor frumos ornamentate. Aceste paturi din zona rii Moilor se numeau
"cu trgaci" pentru c aveau o parte mobil care se desfcea n timpul nopii pentru c familiile din
zon erau foarte numeroase. n dreptul patului, pe perete, la cele trei case se aflau "pretare" esute la
rzboiul de esut. Deasupra paturilor se aflau, la toate cele trei case, icoane cu tergar. La casa din
Stneti, unde a locuit un preot, se afl mai multe icoane, iar la cea din Goieti o icoan cumprat din
ora.

Patul casei din Tomueti este din brad, simplu ca form i are un "strujac" (saltea) umplut cu fn.
La casa din Stneti patul are dou tblii ornamentate. Tot aici se gsete un pat mai mic, fr "trgaci".
La casa din Goieti patul este frumos ornamentat, are dou tblii i este acoperit cu textile frumos
lucrate. n "camera din fa" a casei din Goieti se afl un pat din lemn de nuc cu influene citadine n
ornamentaie.
"Colul cu masa" cuprinde masa propriu-zis, lavie, colar (podior) i dup caz, o lamp. La casa
din Tomueti masa este simpl, de form dreptunghiular, din lemn de brad. Scaunele sunt fr sptar,
dreptunghiulare i rotunde, cu patru picioare. Faa de mas este una simpl, din in. La casa din Stneti
masa este de form dreptunghiular, cu sertar, avnd picioarele unite jos, prin nite tlpi. Pe mas se
afl o f de mas frumos lucrat cu motive geometrice, cusut cu rou i negru. n dreptul pereilor se
afl dou lavie acoperite cu textile. La casa din Goieti masa este n form dreptunghiular i are
picioarele legate jos, i este din lemn de nuc. La masa din "camera din fa" picioarele sunt scurtate. n
jurul meselor se afl scaune cu sptar, frumos lucrate, unele dintre ele cumprate din ora. Deasupra
meselor de la casele din Stneti i Goieti se afl nite lmpi cu "lanuri" ce funcionaz cu gaz,
cumprate de la ora.
"Culmea de haine" este prezent n toate casele locuitorilor din Munii Apuseni. Pe aceast culme se
puneau elemente textile, frumos lucrate: tergare, costume de srbtoare, cojocele etc. Deoarece la casa
din Goeiti apare "camera din fa", culmea de haine este transferat aici.
La casa din Stneti i Goieti se ntlnesc i cuiere de haine.
La toate cele trei case se gsesc blidare de perete de la cel simplu la casa din Tomueti, pn la cel
cu influene citadine la casa din Goieti. Toate cele trei case au "lingurare" de dimensiuni i
ornamentic diferite. Dulapurile pentru vesel i alimente apar la casa din Stneti i se ntlnesc ntr-o
form evoluat la casa din Goieti. La casele din Stneti i Goieti se afl i "podioare" din dou
corpuri pentru vesel i alimente.
La toate cele trei case se gsesc leagne pentru copii, mpletite, fixate deasupra patului i leagne
("'luici") foa1te utile pentru creterea copiilor numeroi. La casa din Goieti se afl o "coal de mers"
din lemn cu un cadru mobil i cu roi, deosebit de ingenios lucrat.
Dac la casa din Tomueti interiorul este simplu, ceramica puin numeroas iar textilele la limita
funcionalului. La casele din Stneti i Goieti se gsesc vase ceramice din ce n ce mai numeroase ca
form, colorit i funcionalitate i textile frumos lucrate, etalate pe pat i culme.
La casa din Stneti se afl un ceas de mas, o lamp de tavan simpl, mai multe icoane i vase de
metal pentru gtit. La casa din Goieti lampa este de mai bun calitate, apare un fier de clcat cu jar,
mai multe vase de metal de gtit, iar n "camera din fa" o pendul cu greuti i o lamp mic de
mas.
La casa din Tomueti se afl o lad de zestre simpl, de dimensiuni mai reduse, la cea din Stneti o
lad pictat iar la cea din Goieti elementul de noutate const, pe lng lada pictat, ntr-un cufr
deosebit, adus din America, acolo unde moii mergeau s lucreze pentru a-i putea cumpra pmnturi
la nceputul secolului XX.
La casele din Tomueti i Goieti se afl, la nivelul inferior, cte o ncpere amenajat ca atelier de
prelucrare a lemnului i n special pentru dogrit. Apogeul procesului de diversificare a meseriilor
referitoare la prelucrarea lemnului a fost atins spre sfritul secolului trecut i nceputul secolului
nostru. "Ca s avem o imagine nwi clar despre amploarea care o cunoate prelucrarea lenmului 11 acest
timp, amintlin c, potrivit unei statistici din 1932, nuJJWi in 12 comune din MunJi' Apuseni erau
nregistrai oficial 270 ciubran; JOJO indnlari, 1366 scnduran; 2060 cercuran; 210 dulgheri, 2750
t/iietori de lemne specializ.ai i 142 de ali meteri lemnari." 11
Cea mai mare parte a populaiei din Vidra de Jos, Avram Iancu, Ponorel, Albac, Scrioara, Grda,
Lzeti, Arieeni dar i din Neagra (actualmente Poiana Vadului), Vadu Moilor i Vidra de unde au
fost aduse cele trei case, era angajat, ntr-un fel sau altul, n aceasta ndustrie casnic a ciubritului
(vsrit, butnrit) i anume: pe cnd unii erau meteri propriu-zii, alii se ocupau fie cu vnzarea
produselor pc loc, tic cu prelucrarea i vnzarea produselor prin ar i, n sfrit, cu vnzarea prin ar a
marfci cumprate 12 .

111
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Se lucrau vase din stejar, frasin, dud, paltin, cire, ulm, fag de diferite dimensiuni i pentru diferite
ntrebuinri. n Munii Apuseni se lucrau "utere" mari i mici, "ciubrae", "ferdelue", "ptrree",
"prlaie" mici i mari. Ciubrarii ncrcau n crue 6-8 "chiie" de vase (o "chii" cuprindea 12
ciubere de diferite dimensiuni, care se aezau unul n altul). Toate aceste tipuri de vase au fost
achiziionate i se afl prezentate n atelierele amenajate n casele de la Tomueti i Goieti. De
asemeni muzeul a achiziionat i prezint vizitatorilor, n cele dou ateliere toat tipologia uneltelor de
dogrit: securi, scaune de tras doage, cuitoaie drepte i curbe, dogare, pene, mai de lemn, barde,
mezdrele, mese de dat doagele la muchie etc. Atelierul de la Goieti prezint unelte mai diversificate i
mai moderne, care asigurau o producie mai mare necesar valorificrii ei "n ar".
Imaginea "crngului" este completat de anexele gospodreti, unele dintre ele de o mare frumusee
i monumentalitate. S-a reuit aducerea n muzeu a unei ntregi tipologii de uri din zon i anume o
ur hexagonal ce a fost deja reconstruit, o ur octogonal i o ur de "muttur:. La acestea se
adaug o cmar cu trna de o valoare deosebit avnd temelia construit, n funcie de nclinaia
pantei, pe "cie" (mai multe buci de brne care susin peretele construciei n aval) i coteele de
psri i porci.
Aceste monumente au fost conservate i restaurate de ctre echipe ale muzeului i reconstruite de
ctre meteri din Munii Apuseni, dup tehnici strvechi.
Cele trei case au fost date spre vizitare n vara anului 1997, urmnd ca cel trziu anul viitor s se
reconstruiasc toate anexele pentru a avea o imagine complet a acestui tip de aezare tradiional care
este crngul din Munii Apuseni.

Note:

Dunre, Nicolae Arta popular din MunJi' Apusem; Editura Meridiane, Bucureti, 1981, p.5
1
2
Ibidem, p. 28
3
Apolzan, Lucia: Carpaii Te:zaur de Istorie, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1987, p.2121
Apolzan, Lucia: Sate-crnguri din Munii Apusem; Editura Ramuri, Craiova, 1944, p. 61
4

5
Vrtej, Alexandru Crngul din Munii Apuseni transferat i reconstruit n Muzeul ASTRA dli1 Sibiu,
ln: Patrimoniu arhitectural vernacular - Tunad 1999, p. 212.
6
Ibidem, p.213
7
Ibidem, p.214
8
Voruna, Gheorghe Curinschi Introducere n arhitectura comparat, Editura Tehnic, Bucureti, 1991, p.12
9
Paul Petrescu, Radu Octavian Maier: Mobilieru/ rnesc, n volumul Art popularei ronk1neasc , Editura
Academiei, Bucureti, 1969, p.38
10
Aurelia Tia: Sisteme pentru prepararea hranei i nclzire n interioarele rneti din Muzeul Etnografic al
Transilvaniei n anuarul Muzeul Etnografic al Transilvaniei X, 1978, Cluj Napoca, p. 135
11
Gheorghe Iordache: OcupaJi" tradiionale pe teritoriul Romniei; voi. IV, Editura Scrisul Romnesc, Craiova,
1996,p.249
12
Idem, p. 279

BIBLIOGRAFIE:

1. APOLZAN, Lucia Carpa tezaur de istorie, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1987;
Ibidem: Cercetri etnografice 1n Munii Apusem; Tipografia "Alba", Alba Iulia, 1942;
Ibidem: Sate-crnguri din Munii Apusem~ Editura Ramuri, Craiova, 1944;
2. CLOPOEL, Ion Satele rsleeale Romiinei, Editura "Alba", Alba Iulia, 1931;
3. CRISTACHE-PANAIT, Ioana Arhitectura de lemn din Transilvania, Editura Museion, Bucureti,
1992;
4. Civilizate mlienar romneasc n Muzeul ASTRA SIBIU, Editura "Astra Museum", Sibiu, 1996;
5. DUNRE, Nicolae Arta popular din Munii" Apusem: Editura Meridiane,Bucureti, 1981;
6. GEAN, Gheorghi Spiritul constructiv i nelepciunea n'ineasc, n ETHNOS, I, Editura
Museion, Bucureti, 1992;
7. IONESCU, Grigore Arhitectura pe teritoriul Romniei de-a lungul veacurilor, Editura Academiei,
Bucureti, 1982;

112
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
8. IORDACHE, Gheorghe Ocupaii tradiionale pe teritoriul Romniei, Editura Scrisul Romnesc,
Craiova 1996
9. PETRESCU, Paul Arhitectura rneasc de lemn din Romnia, Editura Meridiane, Bucureti,
1974;
1O. STHAL, Paul Planimetnile caselor romnet1; Sibiu, 1958;
11. STHAL, Paul; PETRESCU Paul Locuina ranuluiromn, Editura Esla, Bucureti, 1958
12. TIA, Aurelia Sisteme pentru prepararea hranei i nclzire n interioarele rneti din Muzeul
Etnografic al Transilvaniei, n AMET, X, Cluj 1978;
13. Idem, ~se de lemn i'n colecia Muzeului Etnografic al Trans1Jvanie1; n AMET, 1971-1973, Cluj
1973.
14. VORONA, Gheorghe CURINSCHI Introducere n arhitectura comparat, Editura Tehnic,
Bucureti, 1991;

THE TRADITION'S DIALECTICS IN THE TYPOLOGY OF THE HOUSE


AND HOMESTEADS FROM APUSENI MOUNTAINS

Summary

Western Carpathians represent one of the most interesting regions of Romania. Situated
between the middle valley ofthe Mure and the valley of the Someul Mic, these mountains are like an
imposing natural fortress. Settlements from this area consist of scattered houses, which is a general
characteristic of ancient mountain villages. Houses are dispersed in every village on the whole surface
of its fields. Therefore the territory of a village coincides with its lands. Characteristic settlements of the
ara Moilor region are made up groups of two, three, five, six or more houses, each of these having its
own name and being a distinct social unit.
Diachronic research revealed the changes of this type of settlement. The evolution of these
farmsteads can be divided into three phases, consisting of changes that could not destroy the farmsteads
or their individuality.
By modeling theoretically the three phases of the evolution of the inhabitants' culture, three ideal
types have been identified:
I . An early l 81h century farmstead;
2. A late I 81h century farmstead;
3. A late I 91h century farmstead.
After creating a theoretical model by remodeling, the three farmsteads were selected according to the
following criteria: architectural value, historic value, states of preservation, artistic characteristics and
possibilities of being bought and transported to the museum.
The farmsteads selected, brought to the museum and this way saved could not be conserved in situ,
duce to the extent of their degradation. The farmsteads from Tomueti and Stneti were situated very
far from the main roads. Ali these houses were to be demolished by their last owners, and this way they
would have been lost forever.
This remarkable effort of MCPT ASTRA including ten years of researches acquisition exhibitions
rebuilding succeeded by representing ara Moilor as "the land of the wood civilization" between the
other ethnographical regions of Roman ia.

113

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
~

V~~
s

I. Gospodrie atelier de dogar, Tomueti (AB)


2. Gospodlrie de intelectual (preot). cu coal, Stneti ( AB)
3 Gospodlrie de negustor ambulant, Goieti (AB)
4. ur hexagonal!, Poienile Vidrei (AB)
5. CAmarll, Vidra de Sus (AB)

Amplasarea "Crngului" din Munii Apuseni


n Muzeul Civilizaiei Populare Tradiionale ASTRA

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
?~\tt. . _._~{~'
~. v
'.'t --
' ;
'
~~~-*t
.._~' ~:,.~
.t.,.,..... _
~.
.. _/

Foto I: "Crngul" din Munii Apuseni reconstituit n Muzeul n Aer


Liber ASTRA, vedere general .
"Crng" from Apuseni Mountains in the Open Air Museum ,
general view.

Foto 2: "Crngul" din Munii Apuseni reconstituit n Muzeul n Aer


Liber ASTRA, cas atelier de dulgher din Tomueti Qud. Alba).
"Crng" from Apuseni Mountains in the Open Air Museum,
cooper's homestead and workshop, Tomueti (Alba County).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 3: "Crngul" din Munii Apuseni reconstituit n Muzeul n Aer
Liber ASTRA, cas de preot i coal tradiional , Stneti Uud. Alba).
"Crng" from Apuseni Mountains in the Open Air Museum ,
priest's house and traditional school, Stneti (Alba County).

Foto 4 : "Crngul" din Munii Apuseni reconstituit n Muzeul n Aer


Liber ASTRA, cas de negustor ambulant, din Goieti (jud. Alba).
"Crng" from Apuseni Mountains in the Open Air Museum,
peddler's house, Goieti (Alba County).
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 5: "Crngul' din Mun\ii Apuseni reconstituit n Muzeul n Aer
Liber ASTRA,cmar, Fgetul de Sus Gud. Alba).
"Crng" from Apuseni Mountains in the Open Air Museum,
larder, Fgetul de Sus (Alba Councy).

Foto 6: "Crngul"din Mun\ii Apuseni reconstituit n Muzeul n Aer


Liber ASTRA,iur dinPoienile Vidrei Gud. Alba).
"Crng"from Apuseni Mountains in the Open Air Museum,
shed from Poienile Vidrei (Alba Councy).
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 7: Cas de preot i coal tradiional, Stneti Uud. Alba), interior
Priest's house and traditional school, Stneti (Alba County),interior.

Foto 8: Cas de negustor ambulant, Goieti Uud. Alba), cas "din fa", interior.
Peddler's house, Goieti (Alba County), interior.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
"EDIFICII PRIVIND VIATA PUBLIC STF.ASC,
A ,

REPREZENTARE IN MUZEUL ASTRA - SIBIU"


(UN NOU SECTOR EXPOZIIONAL CREAT DUP 1990)

Ioan Fulea-Popa

Surprinderea caracteristicilor stilului de via tradiional cu modificri minore pn n pragul


modernitii, pe planul viziunii despre lume, al mentalitilor i ideologiilor, al structurilor sociale i al
tipurilor de instituii, rmne nc o problem deosebit, deschis argumentrii tiinifice temeinice.
Reprezentarea foarte sugestiv a lui Pierre Chaunnu , care imagineaz lumea occidental sub fonna
1

unei piramide n care baza, constituit de lumea rural, este deosebit de stabil, iar vrful, constituit de
un mic segment reprezentat de structurile urbane i statale de conducere, este foarte mobil, cel care face
de fapt istoria2, este de fapt o reprezentare care ntrete oarecum concepia foarte rspndit privind
imobilismul structurilor lumii rurale. Modernitatea este cea care va strica "echilibrul" acestei lumi, iar
unul din lucrurile n care s-a reliefat aceasta cel mai bine este spaiul public.
O interpretare structurat n funcie de cele trei conotaii pe care le implic termenul originar latinesc
"publicus" - public i anume acela de grup social-uman, spaiu cu o calitate specific i respectiv "res
3

publicus"-treburi, activiti publice, presupune implicit o larg viziune asupra unor fenomene variate i
de diferite naturi care au avut loc n cadrul satului tradiional romnesc.
Multitudinea sferelor de activitate care se manifest n cadrul spaiului public stesc, implicaia
relaiilor unor grupuri i instituii de origini diferite la nivel intra i extra comunitar, complicate de
dinamica n timp a proceselor care se nasc din asemenea interaciuni, scot n eviden polisemia
deosebit a acestui spaiu, complexitatea ideatic i de relaie pe multiple planuri a proceselor i
fenomenelor conexe lui i odat mai mult necesitatea unui demers analitic cu un caracter
interdisciplinar dintre cele mai complete.
ncercarea de sintetizare n cteva rnduri a acestei problematici, impus de economia lucrrii de
fa, ne oblig la o expunere schematizat i de maxim generalitate, prin care vom ncerca s integrm
spaiul public i fenomenele conexe lui n complexul de via care l reprezint satul tradiional ca
entitate social-uman.
Raportarea la conceptul de "sat tradiional", esenial acestei viziuni integrative ne impune ca fir
conductor al demersului teoretic de analiz:
a) cunoaterea i decelarea unor principii valorice i pattern-uri simbolice specifice acestui tip de
comunitate, printr-o raportare i integrare a elementelor de cultur popular n marele sistem - n
orizontul de mentalitate care le-a generat i care adesea le justific, n scopul distingerii de aspectele
alogene, de tip urban sau modern-statal, implicate cu accente diferite, cantitativ i calitativ, de-a lungul
istoriei.
b) distingerea mecanismelor pe care le implic procesele interne de enculturaie la nivelul satului a
valorilor exterioare, respectiv nivelul de asimilare prin prisma viziunii tradiionale i cel reprezentat de
resemnificare, reevaluare sau desemnificare mergnd pn la gradul de pierdere a eficienei reale la
nivel social a respectivelor valori, norme cutumiare, obiceiuri, instituii, care au mai mult sau mai puin
loc de desfurare i contact spaiul public.
Din perspectiva enunat mai sus, evideniem un aspect foarte important pentru descifrarea i
nelegerea culturii i civilizaiei tradiionale i anume calitatea de cultur de tip oral, iliterat, care a
creat mecanisme specifice de transmitere a informaiei, ce au dus la persistena la nivelul mentalului
rnesc, a unor rmie din stilul gndirii magico-religioase, contaminate de integrarea n timpul
istoric, care pstreaz ns la nivelul gndirii steanului o coeren de tip semnificativ i o interpretare
analogic a raporturilor om-realitate extern (comunitte-natur-divinitate).
4

Implicaia cunoaterii coordonatelor principale ale acestei gndiri pentru nelegerea coerenei i
semnificaiei actelor performate social de ranul din satul tradiional, n ceea ce privete organizarea i
delimitarea spaiului public, continund cu timpul afectat folosirii lui i cu tipul de manifestri i
activiti, de grupuri i instituii din cadrul acestuia, este deosebit.

119

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
n acelai sens se impune demersul analitic n durata lung, diacronic i complex, singurul n msur
s elucideze "schemele de evoluie" care le urmeaz fenomenele i procesele5 ce integreaz n derularea
lor structuri ale publicului.
Din perspectiva celor expuse mai sus, spaiul public n satul tradiional, l vedem ca un spaiu care
are o structur semantic i socio-funcional specific, funcie de momentul istoric n care este supus
analizei.
La modul ideal ns, structura spaiului public al unui sat romnesc, poate fi interpretat n funcie de
urmtoarele aspecte:

1. Funcionalitatea:
Spaiul public este caracterizat de conceptele de "relaie" i "interaciune" social-uman,
reprezentnd n acest sens adevrate noduri sau poli de relaii. Acestea pot fi de dou tipuri, pe de o
parte ntre individ-comunitate-natur-divinitate i pe de alt parte ntre individ-grupuri i instituii. De
fapt cele dou tipuri se ntreptrund asigurnd astfel coeziunea spiritual i social a satului. Spaiul
public are un statut deloc oficial, datorat funciilor cu vdite conotaii obteti de o importan
comunitar deosebit, rnduite n edificii privind viaa administrativ-politic - "Sfatul obtei",
"Primrie", "Judectorie", viaa cultural-educativ i cultural-artistic - "coal", "Cmin Cultural",
"Pavilion de joc", "Scrnciob", viaa social cu caracteristici difuze - "Crcium", "Popicrie", "Han",
la care adugm "Drumul public", "Fntna public", viaa moral-religioas - "Biserica".
La acestea se adaug calitatea de "loc de expunere", privit n dublu sens, pe de-o parte a modelelor
sociale, artistice, de comportament, morale etc., care sunt caracteristice, tradiionale, conforme cu
ordinea, "rnduiala" societii, iar pe de alt parte este loc de expunere a individualului, a particularului
sau a diferenei ce provine din potenialitatea intrinsec, de spaii de afiare a unor atitudini i
comportamente reformatoare sau chiar contestatare la adresa ordinii, a "rnduielii".

2. Semnificaia:
ntocmai cum se explic n timpul zilelor prezente "o supravieuire pana 1 111 orizontul
mentalitii celei mai raionaliste a ceea ce s-a numit 'regimul nocturn al spiritului' , la fel persist o
6

semantic de origine arhaic n satul romnesc, caracterizat prin spaiu ordonat, rnduit , cu un centru 8
7

ncrcat de sacralitate, care confer spaiului astfel constituit dimensiunea realului absolut, a importanei
deosebite.
Spaiul satului tradiional parcelat cu locuri semnificate, a reinut pentru semantica spaiului public,
liniile de for izvorte din mitul cosmogonic originar, cu o "rnduial" care corespunde "rnduielii"
ansamblului 9 , fiind n plus, exponent i instrument de meninere a acestuia prin funciile ndeplinite
(vezi mai sus), de locuri ale unor manifestri i sedii ale unor instituii coordonatoare i conductare ale
vieii satului (Biseric, Sfatul obtii, Primrie, Judectorie, coal).
Doar privite din perspectiva binomului spaiu-timp (implicnd spaiu profan/spaiu sacru, timp
profan/timp sacru), vechea simbolistic arhaic a centrului ncrcat de sacralitate, poate fi regsit astzi
ntocmai sau resemnificat n spaiul public stesc, ca loc central, oficial (Sfatul Obtii, Primrie,
coal) n viaa comunitii, ca loc sacru (Biseric), sau ca loc sacralizat de manifestrile gzduite -
respectiv srbtorile (Pavilion dejoc, Scrnciob).
O alt categorie din structura spaiilor cu conotaii publice, o reprezint cele cu o existen temporar
sau difuz. Acestea, privite din perspectiva binomurilor privat-public, interior-exterior, le vedem ca
spaii intermediare, praguri. Astfel sunt, pe de o parte "faa porii" i "gardul" (foto I) legate de
dimensiunea profan cotidian, iar pe de alt parte "cimitirul", "rscrucile troielor" (foto 2), care aduc
n atenie un aspect al pecepiei spaiului, acela al spaiilor intermediare dintre lumea de aici i cea de
dincolo.
Dimensiunea public a primelor spaii menionate, provine din calitatea lor potenial de loc de
manifestare a unei activiti cu caracter public-social, cum este cea ncadrat n fenomenul de opinie
public - "gura lumii".
Un spaiu cu caracter public social este de asemenea cel creat temporar pe locul de desfurare al
unor manifestri economice - "trgurile" sau cultural-economice - "nedeile" etc.
Dac spaiul public se preteaz mai uor la o tipologizare sau clasificare, celelealte dou coordonate
incluznd aici pe de-o parte formele de organizare respectiv diferitele instituii i grupuri sociale, iar pe
de alt parte actele i manifestrile care dau natere relaiilor dintre cele dou, ridic dificulti

120
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
deosebite. Nu doar datorit greutii de a le surprinde n dinamica lor istoric ci i mai ales
ntreptrunderii lor, guvernrii de tip difuz a satului tradiional, la care se adaug treptat intrarea tot mai
mult n viaa satului a instituiilor externe, cele ale statului feudal i modern sau ale oraului.
Situaia se complic astfel i mai mult, vechile instituii steti pierznd din autoritate, din atribuiile
lor de control i conducere a vieii satului n conformitate cu ordinea, cu "rnduiala". i aici menionm
ca instituii principale ale satului Sfatul obtei, Sfatul oamenilor buni i btrni, Clasele de vrst.
Acestea controleaz i conduc o via obteasc a satului cu ajutorul a diferite tipuri de norme i reguli
motenite prin tradiie, cum sunt spre exemplu "obiceiul pmntului" ("legea rii")JO, datini i
obiceiuri de peste an, dintre care menionm aleatoriu "Strigarea peste sat", prima instan de
12
judecat public a satului , performat, de ceata de strigtori odat pe an, "Splarea ritual a
11
14
picioarelor" etc .. Aceste datini i obiceiuri la care mai adugm eztorile , indeplineau pe lng
13

funciile specifice i pe aceea de "regulator social" Ele reliefeaz pe de o parte, "conformismul"


15

satului tradiional punnd n eviden raportul tradiie-inovaie la nivelul satului, caracterizat de aa


numitul "conformism de inovaie" , iar pe de alt parte, degradarea sensurilor acestora, pierderea
16

calitii obiceiului i datinei, ca mecanisme eficiente n plan social pentru controlul i meninerea ordinii
17
societii "ordo homini" Acestea s-au datorat unui fenomen cu dubl aciune, pe de-o parte, pierderea
treptat a autoritii vechilor instituii a nsemnat i demonetizarea unor norme folosite de acestea
18
pentru asigurarea vieii de tradiie , iar pe de alt parte, apariia altora noi, impuse de relaiile
constrngtoare cu instituiile superioare externe satului, cum sunt Primria, Judectoria, coala
public, care folosesc ca norme legea i educaia scris, comportamentele politice etc. strine de spiritul
19
vechiului sat tradiional i care au creat canalele de difuziune spre lumea satului a unor concepii i
viziuni noi, provocnd reacii i atitudini din cele mai diferite.
Extraordinara complexitate a relaiilor social-cominitare, participarea instituiilor vechi i noi, fac
din spaiul public i viaa social-comunitar public o punte de contact ntre vechi i nou, ntre tradiie i
modernitate. Dificultile implicate de analiza unei realiti socio-culturale att de complexe se rsfrng
i n planul expunerii muzeografice. Nu este mai puin adevrat c aceast complexitate de fenomene
social-umane totale, pe care o au manifestrile vieii comunitare publice ne ofer n acelai timp noi
perspective n planul reprezentrii muzeale, unele dintre acestea chiar spectaculoase.
Punnd accentul pe o reprezentare nu doar la modul descriptiv, ci ncadrat ntr-un context
fenomenologic ct mai apropiat de cel original pentru fiecare monument al acestei noi grupe
tematice, "Edificii cu funcii social-comunitare publice din satul romnesc", Muzeul Civilizaiei
Populare Tradiionale ASTRA, tinde s devin ceea ce este denumit un concept ce implic o nou
optic a reprezentrii muzeale, "m useum vivum ". Monumentele noului sector, dezvoltat de la nceputul
anilor '90, sunt prin caracteristicile lor primele vizate de noi pe acest drum de nceput. Reprezentnd
mai multe paliere ale vieii cultural-sociale tradiionale, respectiv viaa spiritual (biseric, casa
meteroaiei), viaa cultural-educativ (casa-coal a preotului), viaa cultural-ludic (pavilion de joc,
popicrie scrnciob) i viaa economico-comercial cu aspecte sociale difuze (han, crcium), aceste
monumente sunt astzi puncte de aplicare a noii concepii de "museum vivum" prin cteva
caracteristici:
a) redarea funcionalitii originare a monumentelor: biserica este sfinit (foto 4) purtnd hramul
"Sf. Arhangheli Mihail i Gavril" i activ cultual, oficiind slujbe n zilele de srbtori i duminica, cu
excepia sezonului de iarn; cele dou edificii comerciale, hanul i crciuma sunt deschise pentru
servicii specifice ctre publicul vizitator la fel procedndu-se i cu popicria, pavilionul de joc i
scrnciobul.
b) recreerea unei atmosfere de autentic srbtoare rneasc, cu ocazia manifestrilor legate de
"revital izarca srbtori lor tradiionale'' n 111 uzeul nostru, 'Armindenu I", "Ispasu I" (foto 5), "Nedeia de
Sf. Ilie" (foto 6) etc.
c) cadre ideale pentru ncadrarea ntr-un adevrat "sat viu", al aciunilor deja consacrate cum sunt
T<rgul Creatorilor Populari, Olimpiada Naional Meteuguri Artistice Tradiional, sau a expoziiilor
pav i Iionare i respectiv vernisajelor de monumente, care se desfoar cu participarea steni lor din
localitatea de provenien a respectivului monunent.
Monumentele acestui sector, care urmeaz a fi completat urmare a cercetrilor noastre viitoare,
selecionate i transferate pe baza criteriilor de reprezentativitate arhitectural, istoric, artistic,
funcional etc., ridic o problematic complex privind expunerea relaiilor profunde socio-culturale pe
care le implic i a adecvrii mesajului acesteia spre o receptare ct mai uoar i adecvat de ctre
publicul vizitator.

121
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
I. EDIFICII CU FUNCII RELIGIOASE I CULTURAL SPIRITUALE

1. Biserica de lemn
Biserica provine din satul Bezded, corn. Grbou, jud. Slaj, situat pe valea greu accesibil a
Brglezului i a fost reconstruit n muzeu n anul 1990. Urmtoare inscripie, greu lizibil astzi,
situat pe latura de nord a pronaosului, "Aceast sfnt biseric s-au zidit n anul de la Hristos 1..4 i s-
au zugrvit n anul 17.9 cu ajutorul a tot satul", coroborat cu inscripia de pe icoanele mprteti
originale existente, datate 1759 ne permit s concluzionm c biserica a fost construit i pictat ntre
anii 1754-1759.
Monumentul este ilustrativ din dou puncte de vedere:
a) reprezint o adevrat "carte n lemn" n care se pot citi mult mai uor i complet dect la
celelalte tipuri de monumente coordonatele antropologice ale unui ansamblu arhitectural:
- tehnica i mijloacele de construcie material folosit de meteri
- concepiile cultural spirituale ale comunitii respective
b) reprezint un monument cu posibiliti deosebite (foto 7) pentru o reprezentare a fenomenului
religios i a rolului pe care biserica I-a avut n toate sferele de aciune ale unui sat autentic.
Prima caracteristic, scoas n eviden de expunerea descriptiv-muzeografic a monumentului, este
aceea a reprezentativitii sale n planul valorii arhitecturale, incluznd aici tehnicile i materialele de
construcii, planimetria i elevaia, n planul valorii artistice - ornamentica elementelor de arhitectur i
decorul pictat al spaiilor interioare, n planul valorii istorice, ea fiind datat 1759, valoare sporit i de
faptul c primul preot slujitor a fost Alexandru Ioan Pop tatl crturarului Alexandru Papiu Ilarian. La
acestea se adaug valoarea de patrimoniu, edificiul fiind salvat de la distrugere prin transferul su n
muzeul nostru n anul 1984.
Astfel, planimetric biserica face parte din tipul celor cu plan dreptunghiular, cu absida altarului
decroat i poligonal, tipul cel mai rspndit n secolul XVIII la bisericile de lemn din zona nord-
vestic, dar i din restul rii . Dispoziia este aadar tripartit cuprinznd pronaosul, naosul i altarul,
20

la care se adaug un pridvor de-a lungul laturii sudice.


Elevaia, dispunerea siluetei edificiului n contextul spaiului construit, denot o concepie
armonioas a volumelor, caracterizat de echilibrul proporiilor, cu un acoperi n ape repezi i un turn
care confer ntregii construcii monumentalitate.
Tehnica, sistemul constructiv, este caracteristic celui al unei case de locuit, prezentnd ns n plus
f de aceasta un turn cu clopotni i boli semicilindrice interioare. Astfel pereii sunt din cununi
orizontale de brne fuite i ncheiate n "cheotoare dreapt", avnd la baz o talp masiv plasat pe o
temelie de piatr. Pridvorul este mrginit de opt stlpi, fixai ntr-o talp masiv dispus longitudinal,
care deschid apte arcade, susinnd grinzile cosoroab pe care sunt fixai cpriorii acoperiului, iar n
partea exterioar este nchis pn la nlimea de I m. cu un plimar din scnduri dispuse oriziontal.
Turnul, nalt de 1O m. de la coama acoperiului, este constituit dintr-un schelet de grinzi verticale,
oblice i orizontale, ncheiat cu o clopotni cu patru laturi deschise, prevzut cu un acoperi conic,
evazat la baz. Bolile sunt plasate deasupra naosului i altarului (a acestuia fiind mai joas) i sunt de
tip semicilindric, din scnduri dispuse longitudinal, fixate ntre nervuri i avnd la capete timpane din
scnduri dispuse orizontal. Acoperiul n ape repezi este prevzut cu o nvelitoare din indril de fag,
ncheiat n sistem pan i uluc. Menionm n final c esenele lemnoase folosite sunt fagul pentru
nvelitoare i stejarul pentru restul ansamblului.
Un alt aspect, funcionalitatea spaiului este demonstrat de dispunerea tripartit pe o ax est-vest,
determinat de cerinele rituale caracteristice unei biserici ortodoxe. Pronaosul reprezint prima
ncpere i era destinat iniial adpostitii femeilor i catehumenilor, fiind desprit de naos, printr-un
perete prevzut cu dou ferestre mici i o u la mijloc. Naosul, nava central a edificiului este destinat
brbailor participani la slujb, dispui n "strane" n funcie de stratificarea social-instituional a
satului (pe clase de vrste i funcii) i este desprit de altar prin peretele catapetesmei, prevzut cu
trei spaii pentru ui: uile mprteti - la mijloc, i uile diaconeti - lateral. Altarul, este locul unde se
produce "taina", avnd ca oficiant pe preot, el fiind prevzut cu masa altarului (mormntul mistic al lui
Iisus Hristos care adpostete moate sfinte).
Valoarea artistic, scoas n eviden de ornamentica elementelor de lemn i decorul interior pictat,
reprezint o mare atracie pentru vizitatori i o deosebit valoare pentru cercettorii avizai, n primul

122

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
caz, datorit frumuseii acestora i n al doilea, datorit exprimrii la nivel imagistic a credinelor,
mentalitilor, necesitilor practice sociale ale satului sljean de secol XVIII prin mna i viziunea
artistic a meterilor tmplari i zugravi de biserici.
Ornamentica ncrustat n lemn, prezent pe stlpii i arcadele pridvorului i pe ancadramentele
uilor const din rozete, triunghiuri, romburi, "dini de lup", motivul viei de vie etc. Decorul pictat se
ntinde pe ntreg spaiul interior, fiind alctuit din scene ncadrate n chenare florale (influene ale
barocului trziu difuzate din mediul artei de factur aulic sau cult). Avem astfel n spaiul altarului
"Teoria sfinilor ierarhi", "Schimbarea la fa" (cu o interesant tratare, n maniera picturii de evalet a
peisajelor), "Jertfa lui Avraam" etc., n spaiul naosului pe catapeteasm "Iisus rstignit'', iar pe perei
scene din ciclul hristologic, iar n pronaos "Pilda celor zece fecioare", "Ctana i moartea" (singura
scen cu subiect din viaa laic) i figuri de sfini.
Toate acestea, alturi de plasamentul bisericii conform cu vechea simbolistic a centrului, respectat
i ''n situ", n satul de provenien, pe un teren mai ridicat n ansambul spaial al muzeului, scot n
eviden un monument care ofer extraordinar de mult vizitatorului, chiar i fr o expunere a
fenomenului pe care-l reprezint. Dar oferta muzeului, cum vom vedea, trece dincolo de aceast
reprezentare static, conferind bisericii rolul originar, acela de "inim" a satului.

2. "Casa meteroaiei"
Provenind dintr-o zon etnografic care-i pstreaz valorile tradiionale pn n zilele noastre,
ara Maramureului, casa originar din satul Spna, are o valoare istoric i arhitectural deosebit.
Ea reprezint pe de o parte, o cas de secol XVIII cu un aspect arhaic, btrnesc, cu ferestre mici,
dispuse asimetric i cu pereii din brne masive ncheiate n "cheotoare romneasc", dreapt, iar pe de
alt parte, un tip intermediar ntre casa fr prisp i cea cu prisp, ea fiind prevzut cu o prisp
parial, "atra nfundat". Planimetric, casa are o structur tripartit cuprinznd casa de locuit, tinda
rece i o mic cmar pentru alimente.
Casa a aparinut unui pesonaj deopotriv temut i cutat de stenii din Spna, respectiv vrjitoarei,
denumit local ''meteroaie'', "'strig". Complexitatea fenomenului magic a relaiilor profunde pe care le
nate n satul romnesc, pot ti cu greu surprinse ntr-o expunere static a casei reprezentnd locuina
meteroaiei. n acest sens fenomenul este ilustrat pe dou ci:
a) plasarea monumentului n spaiul muzeului ntr-o zon mai retras, adumbrit (foto 8), care
evideniaz semantica spaiului interior slab luminat, mpnzit deopotriv cu ierburi de leac i lucru pe
care-l accentum, cu icoane cretine, ncercndu-se creerea unei atmosfere de "loc cu conotaii
initiatice, secrete", foarte greu de surprins n lipsa actantului principal, "meteroaia";
b) organizarea n muzeu a unor obiceiuri tradiionale care au n componena lor elemente de ritual
magic.
Datnd din secolul XVIII, ambele monumete prezint pe de-o parte dou aspecte ale aceluiai
univers, lllental itatea i sensibi I itatea religioas, iar pe de alt parte numai n particular, prin biseric, o
instituie n care elelllentele religioase se altur celor de natur practic-social administrare i control a
vieii lllorale steti.
Plecnd de la ideea lui Victor Kernbach 21 , potrivit cruia "cretinismul originar de expresie latin,
absoarbe i rcorganizeaz.ii celelalte componente de mentalitatea arhaic, genernd noul stadiu, cel al
mcntalitiitii trad1jionalc, folclorice", putem sesiza existena n cadrul vieii religioase a satului romnesc
a dou componente, pe de-o parte religia prescris, cu caracter oficial, instituionalizat prin biseric,
organizat ntr-un sistem dogmatic i liturgic (foto 9) i pe de alt parte religia trit, nglobnd
universul pietii populare n care sunt prezente, pe lng aa numitele elemente ale "mirabilului
cretin" i elemente de magie i superstiie, ca dimensiuni ale unei sensibiliti religioase de cea mai
22

mare profunzime.
Neintenionnd n studiul de fa o analiz a acestui fenomen, dorim s aducem n prim plan
obiectivrile acestui univers religios, parte dominant n cadrul "concepiei despre via" a ranului
romn, i lllodul cum sunt ele reprezentate astzi n Muzeul ASTRA. Avem pe de o parte obiecte care
reprezint martorii mui ai acestui univers i aici alturi de biserica i "casa meteroaiei'', aducem n
prilll plan dovezile materiale ale unor manifestri ale pietii populare, reprezentate prin cultul
illlaginilor sacre, n cazul de fa "'cultul marial" i al "Cinstirii sfintei cruci".
Cultul marial, reprezentat n muzeu prin cele patru icoane, reprezentnd pe Maica Domnului n
diferite ipostaze, datate 1759, provenind din Bezded i prin cele aflate n restul caselor expuse n

123
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
muzeu, denot locul central i privilegiat de care se bucura cultul marial n satul romnesc, n cazul de
fa Bezdedul secolului XVIII. Chipul fecioarei este mereu n centrul ateniei credincioilor, prin
intermediul icoanelor fctoare de minuni, ea este cel mai adesea invocat pentru a proteja sau
23
vindeca
"Cinstirea Sfintei Cruci", denot o dimensiune profund a devoiunii populare 24 . Este surprins n
muzeul nostru, n special datorit preocuprilor pentru complectarea prin monumente reprezentative a
acestui fenomen larg rspndit n satul romnesc, printr-un numr de ase troie de cele mai diferite
tipuri i printr-o serie de cruci de mn, cruci de perete i crucifixuri aflate ndeosebi n spaiul bisericii
de lemn.
Cealalt dimensiune n care apare religiosul i magicul n muzeu, cea a formelor sociale i a
funciilor pe care acestea le au n viaa ranilor, este reprezentat n muzeu periodic, prin anumite
obiceiuri care contopesc n structura lor elemente din cele dou fenomene. Un exemplu sugestiv n acest
sens este "obiceiul de Ispas", reconstituit n muzeu n joia din sptmna a asea dup Pate, cu ajutorul
unei comuniti rneti autentice, i care ofer posibilitatea tririi pe viu a dimensiunii sale religioase,
surprins prin intermediul slujbei la biserica de lemn, ntmpinrii cu formulele "Hristos s-a nlat",
dar n acelai timp i a dimensiunii magice ce rzbate din ritualul culegerii de flori i plante apotropaice
i mpodobirea i lovirea cu acestea a unei vite, ceremonial care are ca scop alungarea relelor i a
farmecelor, att n privina vieii personale ct i a celei economice, sociale25 etc.
Se desprinde din cele prezentate mai sus, n ceea ce privete fenomenul magic, o dimensiune
specific magiei romneti, mult deosebit de formele luate de cea occidental-medival, aceea de
practic sau tehnic care vizeaz "restabilirea echilibrului" distrus sau ameninat al vieii omului,
26
vitelor, rodniciei cmpului, livezilor etc.
Rolul bisericii n cadrul vieii satului este ns mult mai complex. Ea este ordonatoarea timpului
satului, clopotele sale ritmnd timpul de lucru i timpul de srbtoare, este ordonatoarea vieii morale
aflat la temelia ordinii sociale a satului , ea este loc de ntrunire n probleme de administrare a vieii
27
28
comunitare - fenomen constatat pentru timpurile mai vechi . Toate acestea atest cu prisosin locul
central i autoritar al instituiei bisericii n cazul vieii social-comunitare de interes obtesc-public al
satului tradiional. Se mbogete ns, datorit acestui fapt i problematica reprezentrii muzeografice
a relaiilor profunde nscute de aceast instituie n viaa unui sat.

II. EDIFICII CU FUNCII CULTURAL-LUDICE

Cele trei monumente cu funcii cultural ludice, aflate n muzeul nostru, respectiv scrnciobul,
popicria i pavilionul de joc, erau situate n spaiul satului romnesc n zonele cu destinaie public,
fiind prezente att n marginea satului (scrnciobul - n locurile de trg), ct i n centrul satului
(pavilionul dejoc) sau n vecintarea crciumii (pavilionul cu popicria sau scrnciobul).
Coordonata spaial este strict legat de cea temporal, ele fiind folosite iniial doar cu ocazia
srbtorilor. Srbtorile satului tradiional aveau n componena lor, pe lng riturile i ceremonialul
festiv i o component ludic, de joc, bucurie i petrecere. Dar n acelai timp ele sunt momente n care
ordinea social, etic etc ntr-un cuvnt "rnduiala" satului, se reafce sau este pus n eviden cu tot
fastul.
Una din aspiraiile majore ale ranului, aceea de integrare social n viaa comunitii se produce n
timpul srbtorilor, cele trei monumente menionate avndu-i un loc important n acest demers.
Srbtoarea este ocazia ideal pentru performarea unor ceremonii de iniiere a tinerilor, cum este spre
exemplu cea prilejuit de obiceiul numit "al intrrii n hor" , legat deci de spaiul pavilionului dejoc.
29

De asemenea este ocazia de a-i etala ordinea i conveniile sociale, hora fiind un bun exemplu i o
oglind, alturi de biseric, a etalrii unei ordini sociale pe clase de vrst, de sex, sau pe categorii,
semantica gesturilor i a comportamentelor, adugndu-se simbolisticii foarte gritoare a elementelor
costumului de srbtoare. Modelele erau astfel extrem de vizibile i uor de receptat pentru generaiile
tinere, care asistau de pe margine sau i fceau debutul n viaa de aduli (hora i "scrnciobul" fiind
dou ocazii n acest sens).
Reprezentarea doar a acestei laturi a unei srbtori, - cea care ne intereseaz avnd n vedere tema
lucrrii de fa - ofer ns o imagine incomplet, trunchiat de aspectul ei spiritual, acela de timp cu un
rost ontologic bine precizat pentru viaa unei comuniti rneti, un timp n care povestea i modelele
mitice ale rosturilor lucrurilor, "rnduielii", sunt reactualizate i trite de comunitate prin gesturi, rituri,

124
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
aciuni, ctece, jocuri, care refondeaz ordinea lumii sau i ntresc echilibrul, punnd lucrurile pe
direcia lor cea bun.
Timpul srbtorilor, la nivelul percepiei mentale a ranilor, are valene sacre, este timpul n care
"cerurile se deschid." 30 , "n care revelaia de sus n jos este posibil, n care graia se ntruchipeaz din
nalt, devenind sensibil" i n care fiina ranului, a comunitii este cea care beneficiaz de toate
31

acestea, primenindu-se.
Profundele conexiuni cu "omul arhaic" pe care le prezint ranul, "omul tradiional", reliefate prin
aceste credine, rituri i obiceiuri efectuate n timpul srbtorilor, sunt scoase n eviden i n felul de a
integra noile edificii n spaiul i n timpul sacru al srbtorii, conform cu anumite scheme mentale,
pattern-uri, prin care orice obiect nou este sacralizat - justificat n sfera ordinii sociale a lumii cu o
. - . ~ 12
autoritate sacra-superioara .
Exemplul la ndemn pentru noi este scrnciobul, descendent din cunoscutul leagn strvechi i
care difuzat n lumea statului pe filier urban, a fost integrat conform unei mai vechi mitologii
proprii leagnului i care a fost revalorificat i resemnificat cu elemente din mitologia cretinismului.
Astfel, legenda spune c a fost tcut n amintirea spnzurtoarei lui Iuda Iscarioteanul 33 , i era folosit
strict conexat de anumite zile din calendarul cretin
34

Plasarea celor trei monumente n apropierea crciumei din Btrni, ne permit o valorificare muzeal
foarte apropiat de cea real, monumentele fiind adesea folosite de ctre vizitatori pentru aceeleai
scopuri pentru care erau folosite i de ctre ranii din satele romneti, respectiv de petrecere,
divertisment i joc.

1. Scrnciob din Bicaz-Chei (NT)


Avnd diferite denumiri n funcie de zonele istorico-etnografice, scrnciob n Moldova, uul i
scrnciob n Transilvania, sau dulap i leagn n Muntenia, scrnciobul prezentat n muzeu provine din
localitatea Bicaz-Chei, zona etnografic Neam i este de tip mare. Acest tip de srnciob, are un sistem
constructiv bazat pe acelai principiu aplicat n cazul unei roi elevatoare, respectiv ntre doi stlpi
masivi din lemn de stejar. nali de cca. 3,5 m. i fixai bine n pmnt,este montat la partea lor
superioar. un ax de rotaie "grndei", prin care sunt petrecute dou perechi de "sgei" sau "dreve", ce
au prinse la capete cte un ax "'grndeu", pe care se monteaz cte un scaun.
Acionarea scrnciobului se face manual de ctre doi tineri sau dou perechi de tineri, numii
"scrnciobari", care l pot nvrti att ntr-un sens ct i n cellalt. Acesta era plasat de obicei n
vecintatea crciumei, a locului sau pavilionului de joc.

2. Popicria
din Pltini (SB)
Construit n staiunea montan Pltini, Munii Cindrel, n jurul anului 1920, de ctre meteri
rani din Rinari, Mrginimea Sibiului i relevnd un fenomen de difuziune n lumea steasc, a
modelelor urbane de divertisment i petrecerea timpului liber din cea de-a doua jumtate a secolului
XIX. popicria era localizat n sat n preajma crciumii, hanului sau pavilionului de joc, principalii
actani fiind brbaii. n muzeu ea i-a recptat funcia original.
Popicria este o construcie simpl din lemn de brad (foto 11 ), cu o structur planimetric specific,
constituit, pe de-o parte, dintr-un opron patrulater (5 x 5 m.) cu acoperiul n dou ape, din i de
brad i nchis pe trei laturi cu scnduri, care este folosit ca spaiu de lansare a bilei i pe de alt parte,
dintr-un opron deschis, alungit (20 x 2 m.), relizat din stlpi care susin acoperiul n dou ape. Acesta
din urm, este prevzut de asemenea cu un jgheab din scnduri, pe care se rentorc bilele.

3. Pavilion de joc din Botiza (MM)


Denumit popular "opron de joc", monumentul transferat n muzeu din satul Botiza, judeul
Maramure, reprezint o construcie special pentru desfurarea "horei", "jocului", n zilele de
srbtoare. Difuzat n satul romnesc nord transilvan din mediul urban sau pe filiera austriac, opronul
de joc are o structur planimetric care valorific ideal spaiul de joc (foto 12), fiind un octogon,
constituit dintr-un acoperi format dintr-un schelet de grinzi dispuse radial, care sprijin, la capete, pe
stlpii vericali montai n tlpile de la baza construciei.
Acoperiul conic este nvelit n i de brad i se continu deasupra intrrii ntr-o form
triunghiular, n dou ape, avnd un fronton decorat semnificativ cu dou inimi, simboliznd dragostea

125
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
i n special rolul important al acestui spaiu, n facilitarea raporturilor premergtoare cstoriei, care se
stabilesc ntre bieii i fetele tinere "intrate n hor".

III. EDIFICII CU FUNCII CULTURAL-EDUCATIVE

Satului tradiional, caracterizat de o structur instituional nedifereniat strict, pe funcii i


roluri specializate, creaz n multe cazuri o via social-comunitr public, n care au loc procese i
fenomene difuze care de multe ori poart marca ocazionalului. Un asemenea mod de desfurare
prezint procesul educaiei, pedagogiei tradiionale. Instituiile de baz ale educaiei tradiionale sunt
familia i biserica, care acioneaz n aceast direcie n funcie de mprejurri, ocazional, neavnd o
activitate cu o structur precis, cum este spre exemplu cea a colii.
Cele dou instituii tradiionale menionate, acioneaz n trei direcii principale, respectiv educaia
de sntate (femeia- foto 13), educaia gospodreasc (brbatul) i cea spiritual (preotul). Acestea
interacioneaz ntre ele, sau i extind autoritatea i n sfera altor instituii, cum face mai ales preotul,
care controleaz ncepnd de la viaa familial privat - felul cum sunt deprinse rugciunile de ctre
copii etc.- pn la activitatea eztorilor sau a cetelor de feciori cu o structur, acestea din urm, care
mimeaz organizaia ceteneasc a satului 35 .
Problematica difuzrii nvturii cu caracter religios sau laic n lumea satului, are de la nceput ca
actor principal pe preot. Acest fapt, i va pune amprenta asupra felului de educaie i nvmnt
existente n satul romnesc pn la apariia colii de stat, cu o funcie educativ clar, n fapt o instituie
strict specializat. Muzeul nostru are ansa s ilustreze acest fenomen avnd n componena sa o cas
coal, care i-a aparinut unui preot din Munii Apuseni n secolul XVIII. Plasarea colii n locuina
preotului sau ntr-un local care era folosit i pentru alte activiti, este un fenomen larg rspndit n
satele romneti, primele localuri cu destinaie special aprnd n mediul rural la nceputul secolului
XIX sporadic i n numr mai mare n a doua jumtate a aceluiai secol. Majoritatea edificiilor din urm
erau localuri construite, respectiv nchiriate unde era cazul, din fondurile satului.
Este i n acest fel explicabil caracterul de, coal strns legat de sat, de realitile i necesitile
acestuia, pe care le-a avut coala din mediul rural pn trziu, n Transilvania chiar pn n perioada
interbelic, atunci cnd coala se rupe de sat devenind a statului i funcionnd dup un program cu
scopuri modernizatoare.
Acest aspect al luptei dintre sat i stat, dintre tradiie i modernitate va putea fi foarte bine scos n
eviden n cadrul muzeului nostru, n momentul n care vom achiziiona i o coal cu caracteristici
ahitecturale i funcionale de tip statal (urban), de la nceputul secolului XX. Intenia noastr de a
reactiva expozitiv "coala lui Iancu'', ca o coal cu metode tradiionale de predare pentru copiii de la
colile din Sibiu, alturi de posibilitatea ca n coala steasc difuzat din mediul urban, s se
organizeze cursuri urmate de aplicaii practice pe monumentele din muzeu privind istoria ocupaiilor,
tehnologiilor etc., ne ofer o perspectiv de expunere spectaculoas, nu doar a monumentelor ci i a
proceselor educative care se desfurau n satul romnesc.
Procesul culturale-educativ tradiional, dominat de instituii steti ntre care biserica, prin
reprezentantul su preotul, avea un rol de baz n controlul activitii cetelor de feciori sau a eztorilor,
va avea de suferit impactul cu modernitatea, alturi de coala ca instituie de reformare impus din
exterior, tcndu-i apariia Cminul Cultural, o instituie care va ncerca s reformeze din interior,
viaa cultural i spiritual a satului 36 Ilustrarea unui fenomen care penduleaz ntre sat i ora, tradiie
i modernitate, cum este cel determinat de apariia Cminelor Culturale de la sate, n prima jumtate a
secolului XX, rmne o problem deschis interpretrilor relativ la locul i rostul unui asemenea
monument ntr-un muzeu al satului tradiional.

Casa-coal din Stneti (AB)


Casa a fost transferat n muzeu n anul 1992 i provine din localitatea Stneti, comuna Poiana
Vadului, Munii Apuseni. Reconstruit ntocmai ca in situ (foto 14), pe o temelie din piatr fr
tencuial, "pchiatr cu ieruri", casa prezint dou nivele, primul din piatr i al doilea cu pereii din
grinzi masive de brad, cioplite n patru muchii, dispuse n cununi orizontale i ncheiate n cheotoare
"muctoare" dreapt.
Planimetric, construcia prezint la primul nivel dou ncperi, cmara i grajdul, iar la cel superior
trei, respectiv trnaul la intrare, dispus pe col, o camer de locuit "casa" i respectiv o cmar.

126
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Acoperiul este n patru ape, cu nvelitoare din indril de brad, horjit i btut la un rnd.
Valoarea arhitectural-artistic, relevat de monumentalitatea construciei pe cele dou nivele cu un
acoperi nalt n pante repezi i respectiv frumosele arcade ornamentate ale trnaului, este completat
cu o valoare istoric deosebit, casa datnd de la sfritul secolului XVIII, fiind o cas de preot n care
se organizau cursuri de coal primar, unde a efectuat primii doi ani vestitul revoluionar Avram Iancu.

, COMERCIALE
IV. EDIFICII CU FUNCTII

Prezentd un aspect al vieii comerciale, crciuma din satul romnesc este n majoritatea
cazurilor, avnd n vedere caracteristicile de economie mai puin difereniat avute de economia
steasc, o instituie de comer cu caracter mixt, de loc de vnzare a buturilor i al produselor de
prvlie.
Vom prezenta ns n continuare, avnd n vedere tematica demersului nostru, crciuma, respectiv
hanul, ca fenomene sociale, ca spaii n cadrul crora are loc o via social difuz, n care o serie de
relaii i convenii sociale sunt puse n cumpn, sau n care apar altele noi, proprii acestora.
Caracteristica principal, aceea de spaiu de ntlnire, de adunare ntr-un loc comun doar arareori
prevzut cu un separeu, i pune amprenta asupra tipurilor de relaii dintre persoanele care frecventeaz
crciuma. Se pstreaz n mare, o vag difereniere pe clase de vrste (brbai cstorii - feciori -
btrni) sau pe sexe (brbai-feme3 ) sau pe categorii socio-profesionale (n special intelectualii satului
7

se adun n separeu). Frecvena este n funcie de dihotomia clasic pentru lumea rural, timp de
lucru/timp de srbtoare, dar crciuma sau restaurantul hanului ca locuri publice de discuii, sunt
frecventate i n timpul sptmnii, n funcie de evenimente.
Printre aciunile specifice, alturi de cea de local de petrecere, sau chiar de joc , acestea constituiau
38

locuri n care se ddea admaul la ncheierea unui trg, sau n care se fceau "pcile" ntre consteni.
Rolul crciumei ca loc de aplanare a conflictelor dintre rani, rmne ns o problem interpretabil.
Dar n primul rnd caracterul de "local de sfat", n care probleme dintre cele mai diverse, plecnd de
la cele privind hotarele, necazurile cu copiii, cu vitele i pn la problemele privind conducerea satului
sau a statului, sunt abordate i comentate de steni. Reliefm ns importana spaiului, infuena acestuia
asupra discuiilor, a spiritului acestora, accentund pe caracterul de sfat public ocazional i restrns, n
care problemele majore i afl de regul soluii forte, care difuzeaz apoi n opinia public a satului
ntreg. Se observ din acestea, caracterul crciumei de punct de pornire sau de lansare a anumitor
"curente de opinie", n viaa social-comunitar a satului1' .
1

Instituia crciumei privit ca unitate social separat, are aadar n viaa social-comunitar a satului,
un rol important. La cele de mai sus adugm concluziile lui Traian Herseni, dup o cercetare a
fenomenului n satul Drgu, "crciumile nu-s ntotdeauna localuri de desfru, rtcire, ci ele satisfac
naintea Cminelor Culturale i Caselor de Sfat, instituii ce au aprut abia de curnd, nevoi sufleteti
dintre cele mai sntoase i morale".
Cele dou monumente, crciuma din Btrni (PH) i hanul din Tulghe (HG), sunt prezentate n
muzeu prin redarea funcionalitii lor originale (foto 15), ncercdu-se de asemenea sugerarea ctre
vizitatori, cu ocazia srbtorilor organizate cu participarea comunitilor unor sate, a unei atmosfere i a
unui mediu de crcium rneasc steasc.

I. Crciuma din Btrni (PH)


Originar dintr-o zon n care comercializarea fructelor i buturilor, a reprezentat din vechime
o surs important de venit. zona Vlenilor de Munte respectiv a Chiojdurilor, crciuma din Btrni,
datnd din jurul anului 1850, prezint aadar un fenomen economic i socio-cultural cu o importan
definitorie pentru zona n ansamblu.
Sistemul constructiv este specific zonei (FOTO 16), cu temelia de piatr uscat i pereii din brne
rotunde de fag i stejar, ncheiate n cheutori rotunde, fiind cercuii i tencuii pe ambele laturi.
Acoperiul este n patru ape, cu nvelitoarea din i, avnd montate dou olane de ceramic smluit
verde. la colurile coamei. Planimetric, construcia este un ansambu constituit din dou corpuri dispuse
n form de ''L", cu o cas tricelular, cas bun, tind, cas mic i localul crciumii, unicelular,
prezentnd un foior la intrare i o prisp pe trei laturi. Sub ncperea crciumei, avnd intrarea prin
dreptul foiorului se afl o pivni pentru pstrarea buturilor, adesea o condiie esenial pentru
calitatea buturii i n consecin a numrului de clieni.

127
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Ornamentaia foiorului i a prispei prezent pe trei laturi ale construciei, dispunerea ntrrii n
crcium pe colt, printr-o u n dou canate, flancat de dou ferestre mari i nu n ultimul rnd
intrndul masiv al pivniei, creaz pentru ntregul ansamblu o fizionomie deosebit, cu valene att
artistice ct i funcionale, extrem de atrgtoare i sugestive pentru pubicul vizitator.

2. Hanul din Tulghe (HG)


Construit n anul 1922, la o rascruce de drumuri din mijlocul satului, hanul, provine din
localitatea Tulghe, zona etnografic Harghita, plasat pe drumul de cruie care traversa Carpaii prin
pasul cu acelai nume, ntre Transilvania i Moldova. Din 1925 proprietate a negustorului german
Friederich Jahrmann, hanul reprezint un ansamblu arhitectural deosebit, a crui funcie special este
scoas n eviden mai ales de turnuleul de 1Om. nlime, care are o ornamentic de n fluen urban
i este prevzut cu un felinar care era lsat aprins pe timpul nopii. Acest turn, adpostete la parter
intrarea n sala de mese a hanului.
Planimetric, construcia prezint dou corpuri dispuse n form de "L", avnd o distribuie mai
complex, cu dou sli de mese i buctrie n cadrul hanului propriu-zis i dou camere de locuit,
buctria i camer de acces la pod, n cadrul locuinei hangiului. Prispa pe dou laturi, prevzut cu
foior la intrarea n locuin, complecteaz planul ansambului. Hanul este construit pe o temelie din
piatr i crmid, cu pereii din lemn de fag, constituii din stlpi i brne orizontale ncheiate n
tehnica oilor i cu un acoperi n dou ape, cu nvelitoarea din i de brad la un rnd, prevzut cu
timpane laterale i adpostind un pod mare.
Integrarea tuturor acestor monumente prezentate mai sus, n spaiul muzeului nostru, completeaz
oferta multipl i divers deja existent, profilat pe tehnici, ocupaii i meteuguri tradiionale, cu
dimensiunea vieii social-comunitare, culturale i spirituale a satului romnesc.
Din prezentarea celor opt monumente, se observ c acestea -poate exceptnd popicria-, sunt
integrate structurilor interne, proprii satului, mobilnd un spaiu public de factur tradiional. Celelalte
monumente menionate, Primria, coala de tip urban-statal, Judectoria, Cminul Cultural, aparin de
asemenea spaiului public stesc, ns acestea sunt caracterizante pentru perioada modern a satului,
fiind subordonate n principal, intereselor externe acestuia, urbane sau statale. Expunerea lor n cadrul
muzeului nostru, ar scoate n eviden un fenomen deosebit de important i interesant, pentru ilustrarea
transformrii structurilor steti sub influenele urban-statale, acela al raporturilor i relaiilor profunde
care se deruleaz n lumea satului, urmare a luptei dintre tradiie i modernitate, dintre vechi i nou, sat
i ora sau stat.
Mai adugm la acestea, c aspectul tradiional i respectiv de noutate, vizibil pentru cele dou
grupe de edificii menionate mai sus, poate fi observat la o analiza diacronic, pentru fiecare dintre ele.
1n aceeai idee se mai poate observa, im portana de puncte cheie, de puncte de turnur pe care le-au
avut dou dintre ele n strucurarea spaiului public stesc i nu numai, atunci cnd au aprut pe scena
isoriei, numind aici Biserica i respectiv Primria.
La importana strict tiinific a acestor edificii, adugm n ncheire efectele pe care acestea le au n
relaia muzeu-public. Primul efect, este dinamizarea acestei relaii, urmare a prezentrii monumentelor
ntr-o viziune nou, aceea amintit mai sus, a unui "museum vivum". Aceste edificii i-au luat astfel n
primire funcia lor originar, aceea de locuri de contact i coeziune ntre steni -cu ocazia srbtorilor i
trgurilor organizate cu participarea unor comuniti din satele actuale-, devenind de asemenea locuri
de contact i coeziune ntre "satul muzeu" i vizitatorii din lumea modern de astzi.
Poate supralicitnd puin din perspectiva funciei cultural-educative a muzeului, mai putem aduga
c, spectacularul i ineditul - punctele forte al acestui tip de prezentare muzeal, fiind iniial atraciile
principale pentru vizitatori,asigur o percepie care modeleaz ntr-un mod eficient personalitatea i
cultura acestora, ndreptndu-i spre o viziune despre via n care sinteza valorilor tradiionale i
moderne le ofer o punte de legur i un punct de echilibru important, n raporturile lor cu lumea i
societatea actual.

Note:

1
Chaunnu, Pierre Civiliz.aia Europei Clasice, Ed. Meridiane, Bucureti. 1989, p.20.
2
El este anticipat, la nivelul percepiei colective a istoriei oficiale de un ran din Drguul anilor '30. "Ce
schimhare ar.fce ei (ungurii nn) n sat la noi? Tot cu pmnt niu riimtncm. Tot cu portu i cu limba btrneasc.

128
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Rzboaiele le file numai regii i mpraii i dup rzboaie numa domnii se schimb. }ranul rmne unde /-a lsat
D-zeu ! Cf. Romulus Cotaru: Etica drguenilor. In: Sociologie Romneasc, an III, nr.7-9, 1938, 310-338.
3
Concept cu valoare teoretic, inexistent n limbajul comun al satului tradiional, adoptat de noi din necesiti
metodologice i de analiz tiinific; termenul popular stesc cu cele mai apropiate conotaii este "obtesc".
Nicoar, Tudor Transilvania la nceputul timpunJor moderne (1680-1800). Societate rural i mentaliti
4

colective Cluj Napoca, 1994, p.33.


5
Braudel, Fernand Gra11u1tica civi/J'zaiJJor, Ed. Meridiane, Bucureti, 1994, p.21
Eliade, Mircea Tratat de istoria religiilor, Ed. Humanitas, Bucureti, 1992, p.129-130
6

7
"Rnduia/ii cosmic este o idee i o formul ce exprimun dar al gndirii i concepiei romneti' Cf. Bernea,
Ernest, Spaiu, t1l11JJ i cauzalitate la poporul romn, Ed. Humanitas, Bucureti, 1997, p.47
8
"Noi aa zicem, c aici e osia pmntului i a cerului; toatc-n lume au o rnduial i rnduiala astJ e ... "
Informaie de teren. Cf. Idem, p.87
"Penru poporul romn cuvntul nu are numai o accepiune gospodreasc, cu caracter economic . Termenul
9

este mult ntrebuinat n neles de ordonare a tot ce exist ie legat de echilibru i de armonie". Cf. Ibidem
1
Cernea, Emil Istoria statului i dreptului romnesc, Ed.Press, Bucureti, 1999, p.64
Informare de teren:"E o judecat a!>pr strigarea peste sat, dar ajut! Nu-i n stare nici o lege, nici o fric de
11

pedeaps, nici o autoritate s moralizeze aa de mult satul ca strigarea aceasta" cf. Cobuc George Tribunalu/
satului n: Dintr-ale neamului nostru, Bucureti, 1903, p.131-135, apud Vulcnescu, Romulus Etnologie juridic,
Bucureti, 1971, p.260
12
O 1i1stitu,tie juridicei conceput;i ca o subunitate cultural a cetei de !Ccion; reprezentani ai comunitii sociale
de vrst i sex" Cf. Idem, op.cit. p.260
13
Obicei al crui funcie ritual, pomana moilor, este complectat cu o evident funcie social, avnd loc o mas
la care "se l11JJcicau pric1i11Je ivite de-a lungul anului prin strangerea mimJor i pronun,tarea !Ormulei 's ne ierte
moii pcatele' "(atestat n sudul Munteniei) Cf. Ghinoiu, Ion, op.cit, p.186.
14
"Fenomenul cel mai complex ca structur dintre toate care mpletesc via.ta satului romnesc n perioada de iarn
i dat1i1 cu cca mai nsenmat fimcie social." (FOTO 2') Cf. Amzr D. C. Sociologia eztorii, Arhiva pentru
tiin i reform social, anul X, nr. 1-4
Ba land ier Georges An tipologie politic Ed. AMA CORD, Timioara, 1998, p.106
15

Herseni Traian Categoriile sociale cornovene n: Arhiva pentru tiine i reform social, an X, nr. 1-4.
16

17
Baladier Georges op.cit. p. 62
18
"lntc1pohirile i contan11i1nJe survenite n ultimele dou secole au fcut ca strigarea peste sat . s-i piard
caracteru/ ini,t1~1/ de judecat<i comunitar de vrst pentru a ctiga un caracter nou, ceremonia/" Vulcnescu
Romulus, op.cit. p.261
') lat n acest sens opinia unui ran din satul an (BN), 1936: "Alt dat i coala i biserica i primria
1

mcrgcilu lao/a/t i popa era ascultilt. i nu era atta wajb. Azi primarii i tac de cap. N-ascult de comun c i
sus,t1i1 oamenii politici De nu-i wcm noi ei v1i1 n comisia interimar. Jar dasclu nu-i ascultat nici batr ct popa''.
Cf. Stanciu, Stoian "Procesul educativ i'n satul an,t-Nsud, ln: Sociologie romneasci'. anul V, nr.1-6, p.64-118.
20
Monumente istorice bisericeti din Eparhia Oradiei Bisericile de lemn. Ed. Eparhia Ortodox Romn a
Oradiei, 1978, p.14
21
Kernbach, V. Universul mitic al romnilor, Ed. tiinific, Bucureti 1994, p.
22
N icoar, Toader Transilvania n secolul al XVI II-iea, Ed. Presa Univeritar Clujan, Cluj, 1994, p.122
Nicoar, Toader op.cit p.120
20

24
Este semnificativ informaia provenind de la un cltor strin din secolul XVIII Este marca veneraia pe care o
<lll pentru Sitinm Oucc pc care o ileaz;i d1iw1ntec1 bisericilor satelor i o venereaz cnd trec pe dinaintea ei Cf.
Dobrescu Nicolae Contnbu,tii la istoria bisericii; p.65 apud, idem, p.118
25
C f. Ghinoiu. Ion Obiceiuri populare de peste an, Ed. Fundaiei Culturale Rimne, Bucureti 1997, p.89
r' Bernea Ernest Civiliza.tic romn stcasc;i Colecia ar i Neam, Bucureti, 1944, p.63
2
27
"Cca d1iJtiarmatii pc lume c religia i a doua jandarmul. Fr religie jandarmul n-ar fiJce nimic, cci el nu poate
li i vedea 11 tot Jocul. Religia, adic 1n1!11a, ruinea care te ine mai tare ca toijandarmii de la relti' Informator I.
Stan im ir Cf. Cotaru, Romulus op.cit.p.310-338
Tinda bisericii reprezenta "spaiul agoral" al "Sfatului obtei", dar doar pentru reprezentanii acestuia "Sfatul
28

oamenilor buni i btrni". Cf. Vulcnescu, Romulus op.cit, p.32


29
Ceremonial prin care tinerii proaspt intrai n rndul adulilor, ntroduc n hor tinerele fete, care devin astfel
disponibile pentru mritat. Cf. Vulcnescu, Romulus, op.cit, p.216
3
Colindele ne ajut s percepem aceast trire a timpului srbtorii de ctre rani: ''Soare, soare unde raz? I
Rilni-n v,irfiJ/ munte/li/I L1 crucile bmdului./Este-o scar de argint,/ Se coboar Domnul Slnt;I Se coboar
ilrarcon/ L:1 Sfintele s<.irb/itori"Cf. Filip, V. Vasile: Universul co/Ji1dei romneti, Ed. Saeculum l.D Bucureti,
1999, p.158

129

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
31
Blaga, Lucian, Spaiul mioritic n Trilogia culturii, Ed. Minerva, Bucureti, 1985, p. 231
32
Schem de integrare sau acceptare, care se aplic pentru majoritatea instituiilor tradiionale. Vezi Balandier,
Georges, op.cit., p.50
" ... dup ce a vndut pre Mntuitorul lumii; Domnul nostru. cci precum se adunar atunci o mulime de
33

oameni ca s vad pre Iuda vnz3torul, aa se adun i acuma o mulime de poporca s se dea n scrnciob ntru
aducerea-aminte de pania lui Iuda. n scrnciob ns se d mai ales tineretul, iar oame111i btrni numai foarte
pui111; i chiar i acetia mai mult din ntmplare, fiindc se afl de lil. i asta se ntmpl de aceea pentru c
atunci; cnd s-a auzit c Iuda vnzftorul s-a aninat, tineretul a fost acela care a alergat mai nti ca s vad aceast
ntmplare." Cf. Marian Simion Florea Srbtorile la romm; Ed.Fundaia Cultural Romn, Bucureti 1994,
p,.220
4
Spre exemplu n Moldova scrnciobul "se ine cele 2 zile ale Patilor, adic Juni i mari; i dup aceea toate
srbtonle i duminicile pn la Ispas'; Cf. idem, p.216
35
Stanciu, Stoian Procesul educativ n satul an-Nsud, ln: Sociologie romneasc, anul V, nr.1-6, p.64-118
36
Idem, op.cit.
37
i-Jn mai ales femeile vduve i acestea stau n picioare i pltesc pe loc, nu lile datorii. Cf. Herseni, Traian
Cteva date privitoare la o crcium rrneasca ln: Arhiva pentru tiin i reform social, 1937
38
ln perioada interbelic n Moroeni (DB), datorit numrului mare de crciumi, acestea organizau "joc", la care
se participa pe categorii sociale, Moroeni fiind un sat emancipat economic, cu o difereniere social accentuat;
Informaie de teren 1998
39
Redm un fragment de discuie privitoare la primar, n care, deoarece "nu e regul n comun i nici cu
pdurea'', acetia (drguenii) concluzioneaz subversiv "i pe acesta trebuie s-l araniini'. Cf. Herseni, Traian
op.cit.

VILLAGE'S PUBLIC INSTITUTIONS


IN ASTRA" MUSEUM SIBIU

The monuments of a recently developed thematic group, debutating from the beginning of the
90 111 and gathered under the name of "Social- comunitar public edifices from the Romanian villages",
belonging to the Museum of Traditional Folk Civilization ASTRA'', are being exhibited evincing in
the same time the network of relationship that surrounds them, keeping more in touch with the
originals.
These monuments stand for many fields of the Romaniat1 traditional village, retlecting the many
facets of life itself: the spiritual life ( The Church, The House of the Witch ), the cultural educational
life ( The Dwelling House-School of the Priest ), the cultural and playing life ( The Pavilion for Dance,
The Skittle Alley, The Swings ), the commercial, social and economic life ( The Pub, The lnn ).
The complexity of the public life brings about a variate set of questions that solicits the museum
man to send a message able to be easily and appropriately received by the visiting public.

130
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
A/

V~~
s

Ro;.11'1A~/
----
~~-
72. Crcium, Btrni (jud Prahova)
72A Pavilion de joc. Botiza (jud. Maramure)
728 Popicrie. Pltini (jud Sibiu )
73 Han. Tulghc (jud. Harghita )
7JC 'Casa Mcteroaiei", Spna (jud Maramure l
73D Scrancil1b. Bicaz - Chei (Jud Neam )
79A Biserica de lemn. Rezded (jud Slaj )
89A ~coala cas de preot. Stne~ti (jud Alba)

Sectorul edificiilor cu funcii social-comunitare publice


Muzeul ASTRA Sibiu

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto I: rani la poart, Mrginimea Sibiului, foto IosifBerman .
Peasant at the front gate, Sibiu County, photo Iosif Berman.

Foto 2: Fete i biei la troi, Mrginimea Sibiului, foto Iosif Berman .


Girls and boys at the cross, Sibiu County, photo Iosif Bem1an.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 3: eztoare de "borese i fetie'', Drgui, 1929, foto Iosif Berman.
Women's winter gathering with little girls, Drgui, 1929, photo Iosif Berman.

sfinire a bisericii din Muzeul Civilizaiei Populare


Foto 4: Slujba de
Tradiionale
ASTRA .
Church's Holiness first service, Museum of Folk Civilization
ASTRA

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 5: Srbtoarea de " fspas", reconstituire n muzeu cu ra nii din Sibiel, 2000.
The traditional festivity of " lspas'', reconstitute in Museum with Sibiel 's
villagers, 2000.

Foto 6: Nedeea de "Sfntul llie", reconstituire n muzeu cu ranii


din Gura Rului, 1998.
The traditional festiv'.ty and fair of"Sfntul Ilie'', reconstitute
in Museum with Gura Ru lui's villagers, 1998

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 7: Biserica de lemn, Bezded (jud. Slaj) , M.C.P.T. ASTRA.
Wooden church, Bezded (Slaj County), M.F.C ASTRA.

Foto 8: "Casa Meteroaiei", Spna (jud. Maramure), M.C.P.T. ASTRA.


"Witch 's house'', Spna (Maramure County), M.F.C. ASTRA.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 9: Religia prescris - " la biseric", an i loc nemenionat,
foto Iosif Bemrnn.
Formal religion - "at the church", place and year not
mentioned, photo IosifBerman .

--

;

. . <

Foto I O: Femeia i educaia copilului, Drgu , 1929, foto Iosif Bennan .


Women 's role in little child's upbringing, Drgu , photo Iosif Berman.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 11: Popicrie , P ltini Qud. Sibiu), M.C.P.T. ASTRA.
Skittle alley, Pltini (Sibiu County), M.F.C. ASTRA .

Foto 12: Povilion dejoc, Botiza Qud. Maramure) , M.C.P.T. ASTRA .


Dance pavilion, Botiza (Maramure County), M.F.C. ASTRA.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
;:~;.~
. . . . . '4:... .

Foto 13: Scrnciob, Bicaz Chei Qud. Neam) , M.C.P.T ASTRA .


Swing, Bicaz Chei (Neam County), M.F.C. ASTRA.

Foto 14: Cas


de preot i coal memorial "Avram Iancu'',
Stneti Qud. Alba), M.C.P.T ASTRA .
Priest's house and memorial school "Avram Iancu",
Stneti (Alba County), M.F.C. ASTRA.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 15: Vizitatori la hanul din Tulghe , M.C .P.T. ASTRA.
Visitors at the traditional inn from Tulghe, M.F.C. ASTRA.

Foto 16: Crcium rneasc, Btrni Uud. Prahova), M.C.P.T. ASTRA.


Village Pub, Btrni (Prahova County), M.F.C. ASTRA.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 17: Han tradiional, Tulghe (jud. Harghita), M.C.P.T. ASTRA .
Traditional inn, Tulghe (Harghita County), M.F.C. ASTRA .

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
SISTEMUL TRANSPORlURILOR TRADITIONALE.
COLECIE I REPREZENTARE EXPOZIIONAL N MUZEUL
CIVILIZA TIEI POPUIARE TRADITIONALE "ASTRA"
' '
Valer Deleanu

I. INTRODUCERE

1. Pentru majoritatea fiinelor mobile n spaiul existenial deplasarea i transportul resurselor


vitale provine dintr-o caracteristic a mediului n care triesc: distribuia inegal i asimetric a
respectivelor resurse. Genernd civilizaie oamenii au acordat deplasrii i transportului dimensiuni
complexe evolutiv-istorice i funcionale n timp (transporturi arhaice, tradiionale, modeme) i de nivel
econom ic-social (transporturi populare, transporturi urbane, etc.), difereniate n raport de mediu, de
specificul etnic, de gradul de cultur, de ingeniozitate a fiecrui grup social n inovarea sau vehicularea
de valori de civilizaie i de cultur.
2. Datorit aciunii de modelare n timp, mijloacele de transport (MT) au suferit i sufer i n
prezent schimbrile de form i de funcionalitate cu efect n structura lor tehnic (St). Situaia actual
se caracterizeaz prin variabilitate dinamic, cu pierderi i conservri din fondul tradiional, cu eliminri
treptate a structurilor considerate ineficiente sau cu randament sczut. Gradul de entropie este destul de
ridicat n prezent i trebuie luat n considerare pe plan etnomuzeologic ca o aciune de salvare de valori,
cu urgen cultural.

II. SISTEMUL TRANSPORTURILOR POPULARE. REPREZENTARE


MUZEAL

1. Prima problem pe care trebuie s-o abordeze i rezolve cercetarea etnologic tematic privind
fenomenul transport n spaiul de civilizaie, este sistematizarea unor numeroase fapte i elemente ale
cmpului etnologic real (mediul rural actual ce conserv acest fenomen, dar n acelai timp este deschis
spre posibiliti ce vin din exteriorul acestui mediu i dizolv fapte i elemente tradiionale), ale
taxonomiei etnologice (forme i structuri, clase i tipologii), ale procesului transportului i ale
infrastructurii sale (mijloace de transport, ci de comunicaie metode i modaliti de transport). Precum
n orice domeniu de cercetare i n acest caz cercetarea trebuie s impun ordonarea relaiilor ntre
structurile unui sistem. Aplicativ, rezultatele trebuie ncadrate unei concepii muzeologice de
reprezentare a fenomenului (n spe ntr-un muzeu etnografic n aer liber de tipul Muzeului Civilizaiei
Populare Tradiionale "ASTRA" din Sibiu).
2. Elaborarea unui asemenea sistem al transporturilor populare, cu dimensiunea sa tradiional
trebuie s in cont de civa factori ce dau specificitate transporturilor i mijloacelor de transport n
contextul de civilizaie popular i tradiional:
conceperea transportului ca realitate distinct n cmpul de civilizaie;
conceperea mijloacelor de transport populare ca unelte /instalaii specifice funciilor proprii;
relaionarea fenomen /instrumentar n raport de sistemic multinivel cu celelalte componente
ale cmpului de civilizaie (ndeosebi rural): producie (ocupaii, meteuguri), vnzare, consum, etc.;
iar n ceea ce privete mijlocul de transport acesta trebuie considerat ca o mbinare a trei structuri
eseniale:
structura de cuprindere a poverii (resurse, persoane) P;
structura de deplasare spaial, pe arcuri de mrimi variabile ntre cel puin dou puncte
nodale (primo: unde resursa devine P; secondo: unde P devine depozit sau consum);
structura de impulsionare i de efort n timp, cu o surs de energie capabil s realizeze
transportul (cuplat la exterior i provenit din mediu; energie natural oferit prin relaia omului ca
subiect i obiect de transport, cu propria for de traciune i purtare de P, mrit i multiplicat de surse
de energie biologic-animal, hidraulic sau eolian, n limitele transportului tradiional).

141
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Rezultatul acestei mbinri tehnice este mijlocul de transport; de armonizarea mbinrii depinde
randamentul transportului P. Complexitatea sa ca sistem tehnic n devenire nu este dect efortul mintal
/experimental (prin binomul mintal idee /verificare) de perfecionare multivalent sin-i diacronic a
relaiei ntre cele minim 3 structuri, prin acceptarea influenelor exterioare (ndeosebi urbane-
meteugreti i comerciale) pe plan cultural; selectivitate practic i performanele de randament.
3. Cercetarea tematic ce-i propune realizarea unui asemenea sistem teoretic este complexat
prin problemele ce trebuie s le rezolve. Algoritmul cercetrii i conturrii sistemului presupune:
- documentare i cercetare de teren i de colecie;
- analiz i sintez materialului informaional;
- construirea sistemului;
- valorificarea rezultatelor cercetrii n raport aplicativ.
A doua etap (sin-sau diacronica primei etape) are de asemenea un algoritm propriu:
realizarea unei colecii reprezentative de MT prin complectarea sistematic a golurilor (sau
iniierea unei asemenea colecii);
stabilirea dimensiunilor calitative i cantitative, a limitelor msurii coleciei (n spaiu i timp),
componentelor sale tipologice i semantice;
stabilirea modalitilor de realizare i depozitare a coleciei Muzeului din Dumbrav care a
acumulat n anii 60,70 i 80 ai secolului (nc al nostru) o experien metodologic i de concepie
deosebit de bogat n cercetarea fenomenelor de civilizaie popular, inclusiv n problematica
transportului popular.
4. Principala problem teoretic rezolvat este de Iimitarea transportului popular i tradiional,
considerat ca fenomen general i stabilirea limitelor de reprezentare muzeal a fenomenului. Cu toate
acestea este greu s tragi o linie categoric ntre clasic, tradiional i modern din cauza formelor de
tranziie, numeroase i n cazul MT. Criteriul energetic pare a fi hotrtor n stabilirea unor limite de
reprezentare a fenomenului i manifestrilor sale n St(= sistemul tehnic).
5. Muzeul din Dumbrav, fiind un muzeu etnografic n aer liber i-a propus de la nceput (din
faza MTP, Muzeul Tehnicii Populare - 1963 - 1990) reprezentarea sectorial a transportului popular n
ecuaia ocupaional-meteugreasc a civilizaiei populare: un sector propriu situat la ntretierea
celorlalte 3 sectoare: prelucrarea materiilor prime pentru alimentaie, pentru cas i obiecte casnice,
pentru port. De la nceput s-a acordat atenie reprezentrii fenomenului prin monumente tehnice (poduri
plutitoare) i prin complectarea cu inventar de transport a componentelor monumentelor, ndeosebi a
gospodriilor rneti, specializate sau gospodrii-atelier. De la mijlocul anilor '70, ndeosebi datorit
stabilirii unei relaii ntre cercetare i coleciile muzeale, dar mai ales descoperirea unor MT originale,
necunoscute n literatura de specialitate (telegile de arat din zona Sibiului /Tara Oltului) s-a neles
importana realizrii unei colecii de MT populare pentru reprezentare muzeal, dup ce o experien
asemntoare n privina teascurilor a dat rezultate bune (reprezentate ntr-un pavilion specializat).
Realizarea coleciei s-a fcut n pas cu cercetarea fenomenului, pe baz Proiectului Tematic ( 1971 ),
respectndu-se modalitile i normele metodologice privind realizarea unei asemenea colecii tematice.

III. COLECIA

Colecia unui muzeu n aer liber reprezint o acumulare treptat de valori, n timp i de pe un
spaiu determinat (n acest caz spaiul naional pe care s-a manifestat fenomenul i s-au folosit MT),
avnd ca scop reprezentarea fenomenului prin obiecte tridimensionale provenite din cuprinsul
manifestrii sale. A realiza o colecie presupune rezolvarea teoretic (mintal) i practic
(organizatoric) a problemelor genezei, complectrii, depozitrii i n proiecie, perspectiva
reprezentrii ei ntr-un cadru care s pun n valoare caracteristicile sale tehnice i semantice.
I. Colecia de MT realizat n cadrul muzeului este o colecie tematic n limitele reprezentrii
fenomenului, la care s-a inut de sistemul rezolvat teoretic: un grafic matricial n care se regsesc clase,
tipuri pe coordonate funcional-energetice i structurale:

142
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Sistemul MT:
g n care:
E1 X z w s t g =efect gravitaional
E2 xy zy wy sy ty Hy (cdere liber)
E3 h H x = locomoie;
E4 He p =purtare;
w = trre la sol;
s =glisare;
t =rulare;
y =traciune animal;
e =traciune eolian;
h =plutire (liber);
H =ambarcaiune;
Ei E4 =surse de energie
(uman, animal,
h idrau Iic,eol ian)
2. Deoarece structurile x; z; xy; zy; la nivel de colecie s-au rezelvat ndeosebi n cadrul
achiziiilor de inventar pentru monumentele transferate, colecia MT s-a realizat pe seama celorlalte
structuri ce se realizeaz ca MT/ St n semivehicule, vehicule i ambarcaiuni.
Structura coleciei se prezint:
clasa w (MT trte) - traciune uman (tri, trritoare, etc.);
- traciune animal (trgi);
clasa s (MT glisate) - traciune uman (trlii, ctrgi, cioacle, snii mici);
- traciune animal (cochirle, sancee, snii mari);
clasat (MT rulate) - traciune uman (roabe, crucioare);
- traciune animal (telegi, care telegite, care, crue,
unele trsuri);
clasa h/H (MT plutitoare) - traciune hidraulic (plutire liber, plute libere);
- traciune hidraulic i dirijare uman (plute)
(poduri plutitoare), ambarcaiuni;
- traciune hidraulic i animal (tras la edec);
- traciune eolian i uman (ambarcaiuni cu pnze)
3. Metodologia realizrii coleciei s-a aplicat pornind de la:
stabilirea cadrului, criteriilor i limitelor coleciei:
un cadru tematic: vehicule i ambarcaiuni de transport;
criterii: selectivitate valoric;
ncadrare n sistem;
complectarea sistematic;
reprezentare muzeal final;
continuarea creterii coleciei;
limite: tradiie i funcionalitate ocupaional i meteugreasc;
mediul rural i tradiional urban;
morfologii tipice i faze de tranziie la modern;
asigurare spaiului de depozitare a coleciei (problem dificil din cauza caracteristicilor
dimensiomale ale MT);
verificarea reprezentrii muzeale pe pri de colecie n cadrul unor expoziii temporare;
realizarea proiectului reprezentrii permanente.
4. n aproximativ 2 decenii colecia de MT a Muzeului Sibian a crescut de la 30 tipuri diferite
de snii. 15 tipuri de care /crue i 45 piese componente (fragmente) n 1975 la 60 de snii, 50 telegi I
care/ crue/ trsuri, 74 piese componente i 104 anexe la MT, colecionate, n 1998 (fr a socoti i
mijloacele de plutire). Colecia a devenit reprezentativ n spaiu i sistemul MT.
n prezent problematica coleciei este complectarea sa n continuare i realizarea proiectului de
rcrrezentare a MT utilizate la sol i pe ap, conform proiectului tematic printr-un pavilion al vehiculelor
populare tradiionale i unul al mijloacelor de transport prin plutire. Criteriul de reprezentare va fi cel pe
clase i tipologii, urmnd ca n proiectele pavilionare viitoare s fie nfiate i MT din clasele x i z
(xy i zy).

143
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
IV. PROBLEME DE CONSERVARE-RESTAURARE

Contribuia Laboratorului de Conservare-Restaurare la pstrarea i reprezentarea coleciei n


expoziiile temporare s-a manifestat n dou direcii:
restaurarea patrimoniului muzeal monumental: restaurarea n anul 1997 integral a celordou
poduri plutitoare (podul plutitor de la Turnu Rou; bacul cu zbat de la Topalul-Constana);
conservarea i restaurarea unor vehicule pentru expoziiile temporare (crua sliteanc din
Sibiel; crua-potalion din Rinari; birja din Vicsani) sau n cadrul unor lucrri de atestare (cruciorul
din Cisndioara);
Pregtirea unui proiect de pavilion pentru MT n cadrul muzeului presupune o viitoare activitate de
conservare i restaurare pentru expunere, prevzut n proiectul de realizare a pavilionului MT.

V. VERIFICAREA REPREZENTRII MUZEALE

n cursul realizrii coleciei MT s-a recurs la verificarea prezentrii n ntregime sau secvenial,
n cadrul unor expoziii temporare periodice n care modalitile de prezentare, conservare, restaurare i
contact cu publicul au fost ci de experimentare a valorificrii pariale a coleciei:
- 1987: Transporturi populare n Romnia (expoziie realizat la Casa Artelor din Piaa Mic, Sibiu)
suprafaa de expunere 400 m.p.;
- 1990: Valori estetice la mijloacele de transport populare (expoziie realizat la Muzeul Brukenthal)
suprafa de expunere: 40 m.p.;
- 1997: Vehicule pe roi n transporturile populare din Romnia (expoziie realizat n pavilionul de
expoziii temporare din Muzeul n Aer Liber ASTRA), suprafa de expunere: 200 m.p.
Expoziiile au fost bine primite de public i au ncurajat proiectul de reprezentare n Muzeul n Aer
Liber, prin realizarea unui pavilion al MT care s prezinte tipologic i semantic clase de vehicule
tradiionale mari i mijloace de plutire.

VI. PROIECTUL UNUI PAVILION TEMATIC


Prevzut n Proiectul tematic din 1971, pavilionul MT poate fi n prezent realizat ca proiect pe
baza unei tematici i rezolvabil arhitectural-constructiv pornind de la:
- amplasarea sa n sectorul transporturilor populare din muzeu;
- realizarea unui proiect arhitectural ncadrabil n peisaj i corespunztor principiilor arhitecturii
populare;
- rezolvarea problemelor financiare i constructiv-tehnice;
- asigurarea securitii patrimoniului valorificat n reprezentare muzeal pavilionar;
- cuprinderea n construcii conexe a vehiculelor deplasate la sol i a mijloacelor de plutire;
Prin rezolvarea problemelor muzeologice (colecie), se deschide faza realizrii reprezentrii
pavilionare pentru ntreaga segmentului transporturilor n contextul prezentrii civilizaiei populare
tradiionale n muzeul n aer liber.

VII. PERSPECTIVE

Cercetarea, complectarea coleciei i rezolvarea ncadrrii stiinifice a fenomenului i a


mijloacelor de transport vor constitui n viitor direcii ale continurii reprezentrii etnomuzeale a
transportului popular. Teoretic sunt deschise pentru rezolvarea istorice, semantice antropologice ale
transportului popular, precizare componentelor sistemului i ariilor de utilizare, modernizarea
transportului n mediul rural dar mai ales etap comparativ, de integrare a fenomenului n plan
european i mondial (prin documentare comparativ, prin cercetari de teren pornind de la un asemenea
criteriu). Muzeal, perspectivele se leag de complectarea coleciei i de reprezentare complex pe cele
dou forme: n cadrul pavilionar i n cadrul monumentelor transferate n muzeu, fiecare monument s
cuprind mijloacele specifice de transport n zona (de ex. un monument transferat din Gura Rului, SB,
nu se poate lipsi de "hurite", sania local de crat lemne, cu traciune uman). Colecia nsi poate fi
considerat un subiect de cercetare i nlegere mai adnc a diversitii soluiilor n civilizaia
popular. Colecia trebuie s fie nbogit cu exemplare locale, cu "forme" date de specificul etnic (la

144
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
intersecia factorilor de cultur i civilizaie). Principala semnificaie a coleciei este aceia de a pune n
eviden un adevr stiinific important al culturii populare i tradiionale romneti, a civilizaiei sale: i
n domeniul MT realitile contureaz o original reacie antropologic de veche tradiie a spaiului
carpatic la interferena curenilor de civilizaie european: darul de a sintetiza al acestui spaiu i de a
rspunden acest fel la aderena de civilizaie pe fond european (i acesta n timp sintetizator al
curentelor de civilizaie extraeuropene).

FOLK TRANSPORTATION SYSTEM - COLLECTION AND EXHIBffiON


IN "ASTRA" MUSEUM OF TRADITIONAL FOLK CIVILIZATION SIBIU

SUMMARY

Transportation is considered as an integral part of the Roman ian traditional folk civilization.
The folk means of transportation that are exhibited as an independent sector in a museum of folk
civilisation have besides their ethnographical, ethnological, anthropological value a museological one.
Today many changes take place in all the domains of folk civilization including means of
transportation too. Therefore , their presentation on classes, types and functions is a work of patrimonial
safeguarding.
Any thematical collection is starting with the research work and continues with the selection of
values for a virtual patrimony, discovered on the field. The limits in which such a collection is included
are important and they are established according to their characteristics originating in rural and
traditional roots. These characteristics are previously established usually based on classes and types.
Until technical , material and financial posibilities will allow the collection to be exhibited in a
specialized pavilion or in the household's inventories transferred and reconstructed in tha museum , the
collection is verified from its scientific and methodological point of view by temporary exhibition.
The collection is completed step by step following the diverse ways of transportation n relat ion with
their space of using, the specific of occupation and the human groups' of ethnocultural identity.

145
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
-- ,-- :;a.......,_1

:;,

Legenda:

ffifWCRAAE TEXTILE A Pavilion de primire a publicului


! V. V~R6fTTUNG VON TEXTll.FASERN B Expozitie cu proiectul tematic
TEXTILI. PROCf.SSJNG C Pavilion expozitional
D mrow;
E Chioec al.,,_.tar
; F Grup sanitar
G Estrada spectacole
H Ateii.,. de restaurare si
conservare

Amplasarea sectorului Transporturi populare n


Muzeul n Aer Liber ASTRA

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Proveniena coleciei de transport popular
Vehicule i ambarcaiuni cu piesei fragmente ale
structurilor aparintoare

.-,.
.
SUCUWI:
,,,... /
/.-..-..,_,c.........
0

Localitti
,din care s-au fcut achizitii
,
o Zone din care se vor completa coleciile
de MT n perspectiv

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Mijloace de transport din colecia Muzeului n Aer Liber ASTRA

CA~VCIORPE MOAR
AL 10935

Loc.alilllte: SIBIU
Secolul XX ,meter anonim
Fii@ stejar; tiat. ciC1p!it . gurit. fas,>aat. a.'amblat,
Fier , ciocnit la cald
Dimensiuni : H ~ 1,00 ; t ,_ O.S 5 ;
S1mc1uri; c.OOru pt!lllTll p.war:!, doua miniere, dou;i ro
U tilizar" ; lrallS[>Orl aci la moar ,
DondJic ; 1985 , de la Seca IOllD , Sibiu

CRUCIOR Dii MN
AL 13&91

L,'Cal.i1a1e, Cisuadioara (SB)


Sec. XX (1930),meter local sai;
Fag , stejar . carpcn , '!!rad ;tiai . cropht .srrun_J1I .
gurii . asamblat .
Fier. odu:ur la .::Alrl. /egJt
Dimensiuni, Ll ,35 , 1=0,64 , H=O, 72 ;
Utilizare: lnmspJrl produ~ ~ricolc, marfii.
saci la moar'ii;
S!r"Jcturi : doua drkllli. inima, loitre si serij;lJ.a..
4 roJi . osii metal , ruda de mnii ;
Achiziie: 1996, de la Nicolae Ivnu. Sibiu

CROAJli Dii MN~


AL !JS94

Loc:ahtate : SIBIU
Sec. XX (1945)
Faa. s1e:jar,bz-ad;lia1,ciopli1,stnmjit,
suri1,fasonar.ai;21nhla1;
Ficr,ciocioit la cald,tumal;
DimCll5iuni; L=2,20(c;u mner);
1=1,35; H=l,00;
Utilizare: transport produse pentru
vnzare la pia
Structuri: osie de metal.doua roi
platfonnJ,obJo311e
del3fabile, miiner ;
Achiziie : 1996, dC' la Ddncil
Dorin Sihiu

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Localitate: Baia de Fier <GJ1 ; sec. :XX (l 9301.mt1ter k1C3l anonim
S tejar.fag;cioplit til.i~tcrestat,Mrunj1t fasonat,i:i:iunt,Js,nnhlat; fier.ciocwt lJ cald
Dimensiuni: L = 3,50 (plus proap 2,40) ; I= I .OS ; H = 0.58 ,
Structuri : dona dricuri ("pr'fap", "furL-a di.t1ap,,i"1;0sii de lew.n.parru rciJi ;
Utilizare: lr.msporl lemn : trxiune: doi b11i :
Achi71Ji": 1978. J id Grigor" Gheorghe.Dai.ad" Fier.sar Schodol (GJi .

CAR DE..!..E_t.j'l_E_
AL 4968
l.vcalil:He: Avram Iancu (AB),
Sec. XX me:rc:r anonim local :
F 38. fra.in.s.tcj~;mes!eacn; dopbt~re:;r.-11,!(311ri'..struujit8 ci uit a'ambbr, tier,legar
D11nens1uw. L-:--,60 (+ruda 3, l 0),1-1.50.H=l ,)O;og +l ,OJ;d1ametre roi: O, 75 i o.8~:
Strncnm: doud dncun lt11ate prin inimJ.mnu~osie de lemn.4 ro~.ruda cu ctu.
Utilizare: transport lemn; traciune :doua vite.
Aduzi~c: 1972. Aurel Le."lhu, Avram Iancu tABJ.

CAR DE FN CU CORCIE
AL:!S79
Locah1ate: lntresalde {AB) ;
Sec. XX , meter anonim local ;
Fag.frasm,s<tjar,mc;teacn; ciophta"'ra1,Mruujit.fa5,,nat,dsiUL1l>b~ fier,ci,1~~inir la ~ald. kgal.
Dimensiuni: L=J,00 (+ruda 3,00);!=2,00;H=l ,OO;og. -c 1.40;
Structuri: 2 dricuri corcie(dispoziliv inform de silllie J'l transportat fan11l).o~i1 de lemn.4 "'P ,
U olizare : transport f3n; traciune :doi boi ;
Achi7itie : 1971, GbeofBhe Florea . intregalde tAB; .

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
c;:AROAIE JEH\.bG~
AL SIOS AL 994~

Lc'C('lilllrc: M.:ihu (SB) L.xolitale: Vitea de fos (13V)


s~. XX ( 1906 ' :meirer aJlQDOW llCa.I Sec. XX ( 192 5 J, :w~ter: Moi.~e Cilrje
F 311.~ 1tjar,ju1_1asrru, brad,mestc:acan: Fal! .stejar. brad.wesce-..ic.m;
1ia1.cioplilgauriLs1IUnjiL!leluiLasarnblaL 1iaLciopht,cres1a1,g;mriLslrnnj1L fasonai.asamblat
hcr,ciocoit la cald,Jegar; F1er,ciocn.il );1 cald.mrua1.lega1;
Dimensiuni; L=2.25;1=1.7S:I H .06; Dimen.,iuru, L=2.50;J -l.30;og. I ,25:H=l.16:
0

S1rucruri :I .rotila pentru plug; 2 croaie; Strucn1ri :I .rob.la:~ telE>.iga; co de loilre I


co.leu~"i,funJ,o~ci Je Uemn.prn(ap,dou ro11; ceslau.osie de Uemn.propp cu furc.dou wP,
Utilizare: lrdWlp.:-rtul pluf!ului.grapei.,la arat Utilizare: trnnsporrul plugului.11rnpci. la arat
f1aqiu111:: doua vitt:.rar doi cai Traciune : doua vite ,
Ach.i.z.iie : 197 7,de la Ilie Da.u..il~ Mc'hll Achiziie:l 'tS I ,Ghror1_11ie A. Borzea. Viljtea de Sus

CAR DE OG_M!i
AL4%S
Locali!llte : Dragu' (BV) ;
St:e. XX ( 1900), m~ter : Zevedei Tataru dill Dr;1j_:u:
f as ,sl~;n,carpen. brad,mesteacin, frasin: cic'phl,crt.:Stal,iz uriLstrnnjit,1_1cluit. as am blat: fier, kg al .
DllDensiuni: 1=3,SOO (+proap 2,60);1=2,00;H=l ,41;og.1 l,20;diJDJ-'rre r,,~:0,90 ~i 1.00;
Snucruri: dou dricuri, mim, osii dl' ll'ID.11.4 roJLliorre de fau ,
U Li.li.?arl! : lr.msporr ta:n,lemne, bucate din cinlp; 1rac(:i1111e :doi b,11 ,
Achizi(:ie : I 9S I, de la Zevedei Rogo7ea,D~u.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 1-2: Car pentru transportul fnului, AL 2879, Fene Uud. Alba). Exemplar
valoros n colecie prin asocierea unui car cu o "cochirl"("corcie") - un vehicul
rulat cu unul glisat pentru eficientizarea transportului specializat al poverii;
n foto cele dou dricuri.
Wagon for hay carrying, Fene (Alba County).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
_...____

Foto 3-4: Cru dobrogean , Topologu Uud. Tulcea), confecionat de me te rul


Ion Treteanu; cele dou dricuri .
Painted cart from Dobrogea, Topologu (Tulcea County).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
F.oto 5: Cru dobrogean, Topologu Uud. Tulcea), imaginea cruei
asamblate. Cru intrat n colecie n anul 1998.
Painted cart from Dobrogea, Topologu (Tulcea County).

Foto 6: Cru ialomiean , m:!ter Simion Petre; achiziie 1998.


Cart from Ialo:nia .

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 7: Car de pdure ("car de lemne"), Avram Iancu (jud. Alba), AL 4968 .
Foust wagon, Avram Iancu (Alba County).

Foto 8: "Car de trei sferturi'', ura Mic (jud . Sibiu), vehicul confecionat de un
rotar sas i legat de un fierar romn .
Middle-size wagon, ura Mic (Sibiu County).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
;. .

Foto 9-1 O: " Croaie '', Mohu Uud. Sibiu) i "teleag", Vitea de Jos Uud . Braov),
vehicule mixte pentru arat; AL 8108; AL 9942.
Two wheeld wagon, Mohu (Sibiu County) and Vitea de Jos
(Braov County), used at plaughing.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 11: " Cru-potalion '', care a funcionat n jurul anului 1900
la Rinari, pentru transportul persoanelor i a potei la Sibiu.
Trsur adaptate la funcii moderne n mediul rural. Achiziie
1997.
Cart used as a mail coach, 1900, Rinari (Sibiu County).

Foto 12: "Roate de pdure" , Baia de fier Uud. Gorj), vehicul achizi ion at n 1978
Wagon for wood build up through the combination oftwo wagons with
two wheels, Baia de Fier (Braov County).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 13: Car de fn, 1954, Rucr Qud. Braov) .
Wagon for hay, 1954, Rucr (Braov County).

j.;~7 -
r'vt\

~...,.11n. ~~~=:;

Foto 14: Cru modern transportnd " iesle pentru arcul de oi",
Croara Uud . Sibiu).
Cart carrying mangbes for sheep, Crioara (Sibiu County).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 15: Cru tras de bivoli , transportnd gunoi de grajd,
Avrig Gud. Sibiu).
Cart drawned by buffalos, for carrying manure,
Avrig (Sibiu County) .

...

Foto 16: Cru, Straja Gud . Suceava); achiziionat de muzeu n anul 1997.
Cart, Straja (Suceava County).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
EXPOZIIA PAVILIONAR- DEMERS COMPLEMENTAR
,
FUNDAMENTAL AL MUZEULUI CIVILIZA TIEI POPULARE
,
TRADITIONALE "ASTRA"

Valer Deleanu

01. Conceput ca un muzeu n aer liber, Muzeul Tehnicii Populare (1963 - 1990), muzeu n care
monumente transferate din teren i reconstruite (cu respectarea tuturor msurilor de pstrare a
autenticitii lor, de respectare a criteriilor tiinifice i muzeologice) n spaiul Pdurii Dumbrava se
nscriau n modalitile specifice de reprezentare n astfel de muzee, se complecta firesc prin Secia de
Art Popular - secie pavilionar n cadrul Complexului Muzeal Brukental din acea vreme. Din 1974,
prin unirea celor dou secii, expoziia pavilionar a devenit o component strns legat de M.T.P.
printr-o concepie unitar teoretic i de reprezentare muzeal a unui bogat patrimoniu etnografic,
contribuind la reprofilarea treptat a Muzeului Tehnicii Populare ntr-un Muzeu al Civilizaiei Populare
Tradiionale, proiect existent nc n Programul Societii ASTRA.
02.Expoziia Seciei de Art Popular a fost organizat n anul 1957 de un colectiv de
muzeografi talentai sub conducerea lui Cornel Irimie. A fost la vremea ei una din cele mai modeme i
mai tiinific realizate expoziii din ara i s-a bucurat de un meritat prestigiu i n rndul vizitatorilor
din strintate. Realiznd o asociere exemplar a spaiului muzeal oferit de primul nivel al Palatului
Brukenthal, cu fenomenele populare tematic reprezentate n fiecare sal (att din aria culturii i
civilizaiei populare romneti dar i a populaiei sseti i maghiare din Transilvania), expoziia se
referea la arta popular, n cuprindere naional. A fost o experien reuit din care s-au tras concluzii
pentru profilul tematic al Muzeului n Aer Liber, nfiinat din 1963, dei demersurile pentru organizarea
sa au nceput din 1956, aproape n paralel cu realizarea expoziiei pavilionare. Muzeul din Dumbrava a
fost gndit ca un muzeu de reprezentare a patrimoniului sub forma de monumente (monumente de
tehnic popular), solicitnd eforturi i demersuri specifice, dar trebuie spus c ntemeietorii si, o
echip de specialiti condui tot de Cornel Irimie, a luat n consideraie nc de la nceput construcia
unui pavilion expoziional de mari dimensiuni, cu funcii complexe, inclusiv de gzduire a unor
expoziii permanente sau temporare care s complecteze tematica M.T.P. Deoarece atenia principal a
fost acordat firesc spre salvarea patrimoniului monumental i din cauza dificultilor de realizare a
unui asemenea obiectiv, acesta a fost lsat pe plan secundar, limitndu-se la proiecte arhitecturale i la o
politic de achiziii n care monumentele erau prioritatre.
03.Timp de 8 ani Expoziia de Art Popular a fost o experien iar n continuare, dup 1963 a
construit o echilibrare n reprezentarea culturii i artei populare n raport cu muzeul din Dumbrava. Dar
realitile etnografice romneti fiind complexe i recunoscute ca atare n cadrul Colocviilor
Interdisciplinare de Istorie a Civilizaiei Populare Romneti, patronate de muzeul sibian iar experiena
european ntrind aceast recunoatere, existena paralel a celor dou expoziii se cerea regndit n
cadrul mai complex al reorganizrii M.T.P. ntr-un Muzeu al Civilizaiei Populare Tradiionale.
Cercetarea tematic de teren a artat c fenomenele de civilizaie popular nu se rezum doar la tehnic
i tehnologii ci au o complexitate mult mai mare iar patrimoniul e mult mai divers i mai bogat dect se
credea n anii 50 sau 60 ai sec. XX. Cercetrile de muzeografie au dat deasemenea date despre
importana i rolul expoziiilor pavilionare n context cu cele n aer liber, pe care Societatea ASTRA o
avea nc de la nceputul sec. XX (mai precis din anul 1905, de la inaugurarea Muzeului Asociaiunii).
Din aceast pricin s-a simit nevoia complectrii tematice a muzeului n aer liber, chiar n spaiul su a
unor expoziii pavilionare care s complecteze expoziia monumental. Primul pas a fost fcut prin
organizarea unei Expoziii permanente a Planului Tematic, menit s explice vizitatorilor, dar i
specialitilor caracterul original al muzeului din Dumbrav. Expoziia a fost realizat ntr-o caban
transferat din Plini care asigur prin dimensiunile sale (8.00 x 6.00 m) o suprafa expozabil de
48,00 m.p. Exponatele bidimensionale i tridimensionale (machete din colecia ASTRA i machete noi
realizate de meterii muzeului i de copiii i instructorii lor din cadrul Casei Pionierilor din Sibiu)
povesteau" istoricul ideilor i a realizrii muzeului i explicau tipul unic de muzeu tematic n aer liber
din Romnia.

159

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
0.4.Dezvoltarea Muzeului n Aer Liber a dovedit ca i aceste forme de prezentare a unor
expoziii permanente nu este n msur s mplineasc dezideratul unei reprezentri complecte
etnomuzeale a fenomenologiei civilizaiei populare. Soluia era n continuare vzut n cadrul unui
Complex multifuncional dotat i cu sli de expoziii permanente n care cel puin tematica popular s
fie reprezentat prin serii tipologice de unelte i prin reprezentarea contextual a mediului n care
instalaiile utilizate n ocupaii i meteuguri, tehnologiile, implicrile social-culturale i spirituale s
fie prezentate n complectare monumentelor din sectoarele tematice ale muzeului. Chiar i orientarea
reprezentrii tehnicii populare in context gospodresc se dovedea incomplet in raport cu marea
diversitate i marea originalitate a fenomenelor din cmpul de civilizaie popular, cu intensitatea
dinamicii sale dia- i sincronice.

1. Pn n anul 1990 n-a lipsit preocuparea pentru expoziii temporare care s acopere "golul"
de reprezentare prin patrimoniu etnomuzeal, a complexitii fenomenelor din cmpul de civilizaie
popular. Folosind spaii adecvate sau mai puin adecvate M.T.P. ca unic secie etnomuzeografic a
realizat o gam larg de expoziii temporare prin care pe lng complectarea patrimoniului expus n
monumente se realiza i rotaia sa n reprezentare expoziional. n acelai timp scopul acestor expoziii
era de a da dimensiune mai complect nelegerii patrimoniului n contextul sau de civilizaie popular:
o tematic variat (expoziii medalion monografice de vetre etnografice i de creatori populari,
documentare pe teme de civilizaie i cultur popular) care au avut un larg ecou n ora i n tar.
Expoziii pe asemenea teme, realizate n sala de la "Casa Artelor" n anii 70-80 au fost consacrate
pescuitului popular, mijloacelor populare de transport, de asemenea Mrginimii Sibiului ca vatr de
cultur i civilizaie romneasc dar i aniversrii a 20 de ani de existen a MTP. Toate aceste
experiene expoziionale au constituit pai spre nelegerea necesitii unei restructurri a Muzeului n
Aer Liber spre o cuprindere larg a fenomenului i patrimoniului etnografic.
2. A venit anul 1989 i n 1990 M.T.P. a devenit Muzeu al Civilizaiei Populare Tradiionale
din Romnia. Din pcate, expoziia de art popular a fost dezafectat prin separarea celor dou muzee
sibiene. Rolul refacerii ei a revenit noului Muzeu al Civilizaiei Transilvane. Muzeul din Dumbrava a
continuat activitatea sa de dezvoltare patrimonial i organizatoric. Muzeul s-a reorganizat spre
cuprinderea unui domeniu complex i a reluat proiectul program etnomuzeal al Societii ASTRA.
Numrul de monumente i sectoare tematice a crescut. Cu att mai necesar era reprezentarea
fenomenologiei populare romneti prin diversitatea de forme muzeologice, inclusiv prin expoziii
permanente i temporare ntr-o concepie unic de integrare a funciilor de valorificare expoziional
monumental-instrumental i semnificaii ale culturii i civilizaiei populare.
3. Expoziia permanent Planul Tematic a rmas n continuare n cadrul muzeului Dumbrava.
Ea a fost reorganizat n anul 1993 i ulterior n 1996, 1999 prin contribuia seciei de grafic i
computerizare a Muzeului n aa fel nct n prezent cuprinde o larg arie de probleme: de la locul
muzeului n plan naional i internaional, la proiectele sale de dezvoltare, trecnd prin rdcinile sale
conceptuale i organizatorice ale Muzeului Asociaiunii, prin cercetare i activiti specific muzeale i
de conservare i restaurare la valorificarea patrimoniului sau pentru public. n acest fel expoziia ine la
curent vizitatorii cu tot ceea ce reprezint muzeul ca specific de activitate, toat informaia sa de baz
pentru o nelegere mai complect a sectoarelor sale tematice.
4. Pentru a suplinii lipsa unui Complex muzeal polifuncional, n anul 1990 a fost achiziionat
un pavilion de mari dimensiuni (35,00 x 9,00 m) cu suprafa expoziional de 25,00 x 9.00 = 225 m.p
amenajat din 1991 ca pavilion expoziional pentru expoziii temporare i i de depozitare a materialelor
muzeotehnice n dou "buzunare" laterale.
Tematica expoziiilor temporare organizate dealungul a 1O ani a fost circumscris concepiei
generale a noului muzeu civilizaia popular tradiional n toat complexitatea sa fenomenologic,
realiznd anual, n sezonul estival ( 18 mai - 15 octombrie) expoziii de inut care s complecteze
profilul su tematic i patrimoniul su muzeal n strnsa relaie cu cea de "museum vivum": interiorul
pentru expoziii iar "prispa" pentru standuri de prezentare a creaiei populare n timpul unor manifestri
specifice. Pn la realizarea unui Pavilion multifuncional acest pavilion, amplasat ntr-o poziie
central n muzeu, legnd ntre ele cele 4 i apoi 6 sectoare tematice, suplinete repzentarea
fenomenelor de civilizaie popular dincolo de monumentele de civilizaie (gospodrii i instalaii).
De-alungul anilor, expoziiile organizate n acest pavilion au fost:
1991 "Civilizaie Popular Romneasc" (V. Deleanu, A. Rozor) organizat cu prilejul Colocviului
Interdisciplinar de Istorie a Civilizaiei Populare ed. V;

160
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
1992 "130 de ani de etnografie romneasc n Transilvania" (Ana Grama, Aurelia Marcu, Cornelia
Gangolea, Valer Deleanu);
1993 "De la Muzeul Asociaiunii la Muzeul Civilizaiei Populare Tradiionale ASTRA" (Dr.
Corneliu Bucur, Ana Grama, Valer Deleanu);
1994 "De la strmoi pentru urmai" (Ana Grama), expoziie realizat n colaborare cu Muzeul
Brukenthal;
1995 "90 de ani de etmomuzeologie romneasc transilvnean" (Ana Grama);
1996 "Ceramica popular n Romnia" (Aurel Rozor);
1997 "Vehicule cu roi n Romnia" (Valer Deleanu);
1998 "Valori arhetipale n civilizaia popular romneasc" (Dr.Corneliu Bucur, Valer Deleanu);
I 999 "Mrginenii Sibiului" (Ovidiu Calboreanu);
2000 "Valori cretine n civilizaia popular romneasc" (Valer Deleanu, Aurelia Marcu, Cornelia
Gangolea);
Dup cum se observ tematica acestor expoziii a avut ca scop n primii ani ai deceniului 90
argumentarea prin documente i exponate a tradiiilor etnografice i etnomuzeologice romneti din
Transilvania pe baza crora a aprut nu ntmpltor la Sibiu cel mai mare muzeu etnografic n aer liber
din ar. De asemenea s-a acordat atenie rolului istoric al muzeelor sibiene n salvarea i conservarea
patrimoniului etnografic i de alt natur. Dup o scurt experien de prezentare a civilizaiei populare
romneti n I 99 I, n cea de a doua jumtate a deceniului 90 expoziiile au trecut la teme de civilizaie
tradiional popular realiznd sinteze tematice sau reluarea unor teme tratate, dar ntr-o nou concepie
expoziional, aa cum s-a ntmplat cu Mrginimea Sibiului. Una din expoziii tratnd o tem inedit
(valori arhetipale) a fost complectat n cercetare cu o tem de contract cu Ministerul Cercetrii i
Tehnologiei privind tipologia instrumentarului de munc n civilizaia popular. Din anul 2000 tendina
spre reprezentarea componentelor spirituale ale cilizaiei populare romneti a nceput s devin un
factor constant al acestor expoziii (cu prilejul "Jubileului 2000 - Dou milenii de cretinism", milenii
cu puternic implementare a valorilor cretine n civilizaia romneasc popular, civilizaie de tip
european prin toate compartimentele sale). n viitor tematica expoziiilor n cadrul pavilionului
expoziional din Muzeul n Aer Liber va continua s de atenie fenomenelor complexe etnografice
privind vatra i semnificaia sa n civilizaia popular, nunta romneasc, rolul unor zone etnografice
(ara Oltului) n istoria civilizaiei populare romneti, satul ca locuire complex, etc.
Experiena expoziiilor permanente i temporare din Muzeul n Aer Liber ASTRA nu epuizeaz
activitatea de realizare de expoziii ale Muzeului ASTRA. Ele sunt numeroase i reprezint o activitate
recunoscut n ora i ar a talentului muzeografilor sibieni legai de tradiia ASTREI i a tuturor celor
ce contribuie la realizarea acestor expoziii pe toate funciile i compartimentele de organizare.
5. Experiena muzeologic ctigat n ultimii 10 ani, de realizare a expoziiilor temporare n
incinta Muzeului n Aer Liber poate fi concentrat n cteva concluzii:
( 1) Tematica expoziiilor trebuie adaptat problematicii civilizaiei populare tradiionale ntr-o
modalitate diversificat i modern privind prezentarea patrimoniului muzeal; interesul
publicului pentru asemenea teme este un factor stimulativ;
(2) Rezolvarea problemelor de conservare-restaurare prin colaborare n bune condiii, aa cum a
artat experiena anilor 90; competena Laboratorului Zonal de Conservare i Restaurare a
contribuit la creterea inutei expoziiilor i la eficiena lor;
(3) Necesitatea specializrii unei echipe de organizare a expoziiilor care s beneficieze n
colaborare de specialiti cu bun pregtire n domeniu a Seciei de Grafic - Computerizare;
(4) Perfecionarea modalitilor de organizare muzeal prin modernizarea expunerii i
diversificarea formelor muzeografice de valorificare a patrimoniului;
(5) Colaborri cu alte muzee din ar i din alte ri; itinerarea unor expoziii;
(6) Participarea tot mai larg a Studiolui ASTRA FILM la cercetarea tematic legat de dezvoltarea
muzeului i de organizarea expoziiilor temporare.
6. ntreaga experien ctigat n realizarea expoziiilor temporare nMuzeul n Aer Liber,
inclusiv n colaborarea ntre seciile Muzeului ASTRA n realizarea lor (Centrul de Informare i
Documentare Etnologic, Muzeul Civilizaiei Transilvane, Secia Grafic - Computerizare, Laboratorul
Zonal de Conservare-Restaurare, Serviciul Administrativ, Serviciul de Contabilitate) este un bun
ctigat n favoarea realizrii unor expoziii de inut care s corespund intereselor muzeale de
reprezentare ct mai integral a fenomenelor reale ale cmpului de civilizaie popular tradiional. Dar

161
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
ea nu poate suplinii n nici un caz nevoia unei expoziii permanente privind civilizaia popular, care
pornind de la nivelul fostei expoziii de art popular s realizeze o alt dimensiune complementar a
reprezentrii monumentelor din cele 6 sectoare tematice ale Muzeului n Aer Liber. Deocamdat
realizarea unui complex multifuncional este greu de realizat din lipsa fondurilor financiare, dar
importana lui rmne aceiai: doar prin realizarea unor linii muzeografice de reprezentare
complementar a Muzeului n Aer Liber poate fi pltit datoria profesiei de etnomuzeolog fa de
amploarea unui cmp dinamic de valori ce trebuiesc salvate, conservate, revitalizate. Noi putem realiza
restul prin talent i tenacitate ntr-un limbaj tiinific, semantic, muzeologic. Abia atunci Muzeul Astra
va devenii un adevrat Muzeu de Istorie a Civilizaiei Populare Tradiionale.

Die Pavillionausstellung - grundlegendes komplementares


Vorgehen des Museums der traditionellen Volkskultur "ASTRA"

Das Material analysiert die voruebergehenden Ausstellungen, organisiert zwischen 1990-2000


im Frelichtmuseum "ASTRA". Die Ausstellungen wurden in einem speziell ausgestatteten Raum des
Museums orgasiert und ergaenzen somit den Ueberblick der volkstuemlichen Baudenkmaeler, die im
Museum transloziert wurden. Diese Ergaenzung, erfolgt durch die Darstellung der ethnographischen
Phaenomenologie und Thematik die Baudenkmaeler des Museums nicht erklaebar sind.

162
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
1.EXPOZITIA :VEHICULE TRADITIONALE CU ROTI''"- 1997

~A~ o-
,9 ,1
I care ~le
I 1Q 1
1 I
''c ~re de. "j;i~e "

-r::::=r-
I
- -de Care
nlltre ~, ,,.~,.r~
-
Care. p~vre
+e.re91te
t;J cSrvr.Joare Tr~6uri C~rtl<
Te.le~j t'lv11t-;~

Q-g -O
o- q b"O 'Q
- o__ Q-- I li I .......

2.EXPOZITIA : lVIARGINENII SIBIULUI"- 1999

O:o I
o
o
&t~~
oe Da Lo
c:::J
lni:iv~~ri e.
J)e.poz.it ------ Ci15n,j,e~ Interior-O Me~fe~vjuri []
m.5rjne..;in..
p opo I c;1rc

I
G-o~poel5'ri e.
c.adrvl
\~tor ie l'\A..-tvr-A-1- Ohic.eiuri
ointropr>lbji c..
A?ezSri

3.EXPOZITIA: VALORI CRESTINE IN CIVILIZATIA POPULARA


R0!\1ANEASCA"- 2000

11
Do o 01'.f J4'-t
''cas;;i de
crettif'I..." cic.lurile vie.fii t t lnvief~d

T~iJe

+ Troi,t~ C OISCI

t si~ol iszn~ O I co;in~

_______
+ A rh ;tec f _.___
,t111iwn 11 ......___........
ur,j
S/
c1i(it1, J
f-
ere
. 8iseric.~

Pai spre realizarea expoziiei permanente pavilionare - expoziii


temporare realizate n Muzeul n Aer Liber ASTRA

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
,,_ r~~a~~

a
~

'~L ../1~
fO!f';<'f.l K~ji'
, tt;
::t?~
t;ti~!l(IW' 111"

I .

c~

Foto I: Expoziia permanent a Proiectului Tematic.


Ausstellung des thematischen Projektes.

Foto 2: Cabinetul Memorial "Dr. Cornel Irimie".


Dokumentationszentrum "Dr. Cornel Irimie".

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 3: Vernisajul expoziiei "90 de ani de etnomuzeologie din
Transilvania" - 1995.
Die Einweihung der Ausstellung "90 Jahre rumaenische
Ethnomuseologie in Siebenbuergen" - 1995.

Foto 4: Expoziia "90 de ani de etnomuzeologie din Transilvania"


- 1995.
Ausstellung "90 Jahre rumaenische Ethnomuseologie n
Siebenbuergen" - 1995

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
I
.

l I '

---.
""M ...................
.. .

~' ~ ~'

{fj.;.M.. ~. .
,. -,
':'"
~g. -
_<_

1! f

Foto 5-6: Expoziia "90 de ani de etnomuzeologie din Transil vania"


- 1995.
Ausstellung " 90 Jahre rumaenische Ethnomuseologie in
Siebenbuergen" - 1995

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
UN EXPERIMENT N PREMIER NAIONAL.:
O GALERIE DE SCULPTUR MODERN,
N COMPLECTAREA UNUI MUZEU
ETNOGRAFIC N AER LIBER

Simona Bealcovschi

n anul 1992 s-a organizat n Muzeul n aer liber din Dumbrava Sibiului (Muzeul Civilizatiei
Populare Traditionale ASTRA) i din initiativa aceleai instituii, prima tabr de sculptur
monumental n lemn n colaborare cu Uniunea artitilor plastici i Inspectoratul pentru Cultur al
judeului Sibiu. Iniiativa se integra ntr-un program amplu i original de dezvoltare modern a
muzeului n aer liber, program care viza dinamizarea cultural a funciilor muzeale i nu n cele din
urm reconceptualizarea statutului de instituie muzeal. Depind conveniile i prejudeciile
conceptului de muzeu-standard-cutie de conserv, experimentul de la Sibiu deschidea perspectiva unui
muzeu- fr prejudeci-platou de creaie pentru artele moderne, nealternd cu nimic ritmul de via al
instituiei ci din contr dinamiznd ambientul i adugnd elementul viu, fierbinte al "zmislirii"
operei de art ntr-un ciclu care ncepea de la materia prim, lemnul, devenea concept i ndoial
(sculptura i imaginea filmat) pentru a se ntoarce apoi din nou la lemn n forma sa de obiect de art.
Iniiativa urma s se concretizeze prin nfiinarea unei prime galerii sui-generis de sculptur
monumental n incinta muzeului i prin realizarea simultan a unui film document cine-verite despre
creat ia sculpturi lor.
Astfel, instituia muzeal i aduga pe lng funciile clasice de conservare i valorificare
expoziional a coleciilor, o funcie nou, cea de laborator de producie artistic modern
contemporan prin colaborarea conjugata a celor dou artelor vizuale, sculptura i filmul..
i dac sculptorii i-au propus s valorifice elementul arhaic traditional, lemnul ca materie prim,
elementul decorativ naional tradiional ca surs de inspiraie, considernd ambientul drept criteriu
esential al specificitii naionale, cineatii i-au propus s surprind actul de genez al sculpturilor, de
la tierea copacului, pn la instalarea lor pe aleile muzeului.
Exist n acest proiect o vdit aplicaie de reprezentare a unui pathos autohton cu o conotaie
special implicnd att tririle emoionale i ndoielile artistilor (sculptori i cineati) ct i speranele
i ateptrile muzeografilor, beneficiarii de drept ai ambelor experimente vizuale.
Cele cinci sculpturi rezultate din aceast tabr de creaie se doresc o ilustrare modern a spaiului
geo-ethnic-traditional. Liniile curbe ale "Ochiului Cosmic" (I.I.Bistria) corespund peisajului ondulat
din zona subcarpatic, "Tripticul ortodox" (S.Stoianov) zonei Deltei Dunarii, "Troi"(S. Enghi)
spaiului cmpiei, "Moara lui Dumitru" (I.Grosu) ilustreaz spaiul sadovenian ntr-un fel de replic la
Hanul Ancuei iar "Cristul" lui Darie Dup trimite la permanena ortodoxa a romnilor.
"Sculptorii" (Sacre du bois) (VHS.45 min. D.Budrala-regie,S.Bealcovshi-scenariu) film realizat cu
aceast ocazie a fost prezentat n Frana i Romnia i a inaugurat la rndul su un alt proiect al
muzeului sibian, crearea primului studio de film documentar n incinta unei instituii muzeale din
Romnia.
Experimentul de la Sibiu demonstreaz, dincolo de originalitatea sa, uriaul potenial al acelor
instituii culturale moderne care printr-o politic cultural indraznea i pot depi limitele i pot crea
premizele conturului unui nou standard.

167

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Une premiere ouverture dans la politique museale en Roumanie

- Resumee -

"Sacre du bois"- un project experiment du Musee de plein air de Dumbrava Sibiului


(departement du Musee de la Civilisation Populaire Traditionnelle"Astra") realisee pendant l'ete de
1992, project qui envisageait remettre en question le statut conventionnel du musee classique,
institution destinee exclusivement la convervaton des collections et leur valorification
expositionnelle. Visant l'ouverture du concept d'institution museale, le musee de Sibiu tentait
d'experimenter en premiere nationale une nouvelle politique culturelle, dynamisant et transformat
l'espace du musee en atelier des arts visuels. Cinq des plus renommes sculpteurs roumains (Sava
Stoianov, Darie Dup, Ioan Deac, Alexandru Grosu, Septimiu Enghis) se sout reunis pendant un mois
dans un camp de sculpture monumentale inspiree de la culture traditionnelle. Deux cineastes aut realise
et monte sur le champ leur premier film cine-verite inspire de cette "genese'des sculptures, temps des
doutes et des contestations jusqu'au jour ou le bois se transforma en sculpture. "Sacre du bois"(VHS,
45 min.regie D.Budrala, scenario S.Bealcovschi) et Ies cinq sculptures monumentales en bois ont
remportes en bois ont remportes en 1993 le grand prix de l'Union des Artistes Plastiques de la
Roumanie.

168

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
.V

V~~
s

-- - - -
I. Ion Deac-Bistria: "CONSTRUCIE MOBIL" 10. Corneliu Tache: "IZVORUL"
2. Ion lancuJ: "NTOARCEREA FIULUI RISIPITOR" 11. Traian Moldovan "IZVORUL LACRIMII"
3. Sava Stoianov: "TRJPTIC ORTODOX" 12. Mihai Istodor "CAVALERUL"
4. Alexandru Clinescu-Arghira "JIL" 13 Nicolae aptefraJi "DI~LOG"
5. Alexandnt Grosu: "ROATA LUI DUMITRU" 14. Tuvia Yuster: "LOC SFANT"
6. Septinuu Enghis "ARCA LUI NOE" 15. Petrovits Istvan: "POARTA"
7. Darie Dub: "CHRJST" 16. Ioan Cndea: "FLORJ"
8. Dinu Cmpeanu: "FERESTRE" 17. Gavril Abrihan "NLARE"
9. Clin Baciu "PIU'.

Expoziie de sculptur monumental

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 1: "Construcie mobil", autor Ion Deac-Bistria.
"Construction mobile", auteur Ion Deac-Bistria.

Foto 2: "Izvorul", autor Corneliu Tache.


"La source", auteur Corneliu Tache.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 3: "Triptic ortodox'', autor Sava Stoianov.
"Triptyque orthodoxe", auteur Sava Stoianov.

. :.
:
t;i -'."' -
,.... ,. .... _ ,

Foto 4: "Ferestre", autor Dinu Cmpeanu.


"Fenetres'', auteur Dinu Cmpeanl'..

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 5: " Jil", autor Alexandru Clinescu-Arghira .
"Tr6ne", auteur Alexandru Clinescu-Arghira.

... .

-~( :

Foto 6: "Fiori", autor Ioan Cndea.


"Fleurs", auteur Toan Cndea.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
,,
..
Foto 7: "Arca lui Noe'', autor Septimiu Enghi.
"L' archL: de Noe", auteur Septimiu Enghi.

Foto 8: "Dialog", autor Nicolae aptefrai.


"Dialogue", auteur Nicolae aptefrai .

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 9: "Izvorul lacrimii", autor Traian Moldovan.
"La source des lannes'', auteur Traian Moldovan .

Foto I O: "nltare'', autor Gavril Abrihan.


"Ele~ation", auteur Gavril Abrihan.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
SEMNAL

BISERICA DE LEMN DIN SADU (JUD. SIBIU) :


UN EXPERIMENT VALOROS PRIVIND TRANSIAREA
I RESTAURAREA UNUI MONUMENT ISTORIC.

Laureniu Toma

Cele mai importante monumente ale vechii arhitecturi romneti sunt fr ndoial bisericile de
lemn, considerate n mod unanim o adevrat culme a ndemnrii i simului pentru frumos a
romnului.
Este cunoscut faptul c n Romnia arhitectura religioas n lemn mai cuprinde azi numai cteva
sute de obiective 1, cele mai bine valorificate n literatura tiinific sau de popularizare fiind bisericile
maramureene.

n cuprinsul judeului Sibiu mai exist azi doar 6 astfel de monumente - Apoldul de Jos, Ilimbav
(adus de la Noul Romn ), Sadu, Sngtin, Presaca i Poiana Sibiului - toate construite n secolul 18,
iar faptul c nu exist nc nici o cercetare solid a lor ne-a determinat s facem cunoscute acele
monumente sibiene care au rezistat trecerii veacurilor. Istoricul, starea lor de conservare, prezentarea
arhitectural, a detaliilor sau elementelor specifice care le deosebesc sau le aseaman cu bisericile din
alte zone ale rii, ofer posibilitatea completarii informaiei de specialitate, n sperana realizrii unei
imagini de ansamblu a artei de a construi la romni.
Prezentnd o mare varietate arhitectural, mai ales n ceea ce privesc detaliile, bisericile de lemn au
constituit o prezen ndelungat n timp i n spaiu, rspunznd necesitilor religioase ale
transilvnenilor, n pofida condiiilor neprielnice de dezvoltare ce caracterizeaz spaiul intracarpatic,
n pofida permanentelor presiuni politice i a disputelor confesionale.
Posibilitiile materiale reduse ale romnilor, legislaia prohibitiv i existena din belug a
materialului lemnos pentru construcii au fcut ca mult vreme serviciul religios al ortodocilor s se
desfaoare n lcauri aproape miniaturale, dar de un farmec deosebit.
Localitatea Sadu, situata la 15 km. sud de oraul reedin de jude, n zona de limit a depresiunii
Sibiului cu Munii Cibinului, este una dintre vechile vetre romneti care alctuiesc "Mrginimea
Sibiului" i, dei a cunoscut o istorie frmntat, a permis solidificarea unei autentice viei romneti.
Izvoarele documentare vorbesc despre existena mai multor biserici pe cuprinsul localitii
(o biseric cu hramul "Sfinii Arhangheli", una cu hramul "Cuvioasa Paraschiva" i doua purttoare a
hramului "Adormirea Maicii Domnului"), dar astzi credincioii merg numai la dou dintre ele,
celelalte nefiind cunoscute. Este vorba de Biserica de din sus i Biserica de din jos, prima din zid iar
cea de-a doua de lemn, amndou avnd acelai hram.
Biserica de lemn, creia stenii i mai spun i "unit" a fost construit probabil n primele decenii
ale secolului al XVIII-iea.
La 1700, n urma emiterii diplomelor leopoldine, Mitropolitul Ardealului, Atanasie Anghel, a
permis acceptarea unirii cu Roma, iar autoritile au procedat la ndeprtarea din bisericile proprii a
preoilor schismatici (ortodocsi) i a cedincioilor lor, prednd lcaurile de cult celor care acceptaser
unirea. Acest fapt se considera a sta la baza construirii unei noi biserici n Sadu, dup ce biserica de din
sus a fost preluat de preoii greco-catolici, n favoarea unui mic numr de localnici i a ctorva familii
de igani colonizate aici2. Necesitatea satisfacerii serviciului religios n condiii optime a determinat
comunitatea steasc s iniieze construirea unei noi biserici, dup ce, o vreme, slujba bisericeasca s-a
desfurat probabil n casele preoilor sau n lcauri improvizate. Strdania sdenilor este susinut de
preotul Oprea care a donat o parte din curtea sa ca teren pentru ridicarea noii biserici3. Se pare deci c
urgena construirii unui alt lca a determinat alegerea lemnului pentru confecionarea pereilor i a
siselor (indrila). Sugestiv este faptul c slujitorii dreptei credine i-au pstrat hramul de la vechiul
lca la cel nou.

175

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Edictul de toleran dat de mprteasa Maria Tereza (1759) va readuce biserica de zid n stpnirea
ortodocilor, recurgndu-se la un schimb prin care uniii primesc mica biseric de lemn, fapt care
explica de ce btrnii i mai spun i azi "unit".
Profesorul Lotreanu, autorul unei lucrri monografice destinat comunei Sadu, susine ca biserica a
fost folosit de greco-catolici pn n anul 1848.
n decursul vremii biserica a suportat reparaii i renovri multiple care au determinat modificarea
substanial a aspectului su iniial, azi necunoscut, datorit lipsei unor izvoare concludente care s ne
ofere o informaie amnunit (n anul 1850 arde arhiva parohial i cea colar, disprnd astfel o
bogat documentaie). Actualul preot, care a participat la demontarea bisericii precizeaz c nu a gsit
nici o inscripie sau ncrustaie care s permit datarea sau momentele de intervenie la structura
original. Actualmente, biserica se gsete n starea final de conservare, dup ce, ultimele decenii au
adus importante modificri de form, detalii i situare.
Sfritul anului 1996 a nsemnat mutarea construciei la numai cteva zeci de metri de vechiul
amplasament, pe malul drept al Rului Sadului, cu scopul de a asigura bisericii statutul de monument i
de a construi pe locul iniial o nou biseric din crmid, mai ncptoare.
n pofida cerinelor cultului cretin ortodox de axare a edificiului pe directia est (altar) - vest,
biserica de lemn este orientat azi din considerente "estetice" exact invers 4
Biserica este construit prin tehnica cunoscut sub numele de " blockbau", din brne de brad
sprijinite pe o talp de stejar care la rndul su este fixat pe o fundaie azi din ciment, n trecut - din
piatr de ru, amestecat cu bucai de crmid i legat cu mortar. Fundaia initial avea cca. 40 cm.
nlime iar acum cca. 60 cm.
Brnele au grosimea de cca. 20 de centimetri i sunt mbinate la coluri n "coad de rndunic",
lungimea lor fiind egal cu cea a naosului iniial.
n urma memoriului din 1974 5, ca urmare a strii precare de conservare a bisericii i a necesitii
sporirii spaiului de cult se intervine la structura bisericii, adoptndu-se soluia alungirii naosului prin
demolarea peretelui vestic i fixarea capetelor vechi i a noilor brne prelungitoare n stlpi montanti.
Tot n anul 1974 se propun msuri pentru consolidare i se semnalizeaz obligativitatea refacerii
turnului situat pe latura vestic a bisericii, care asigura accesul i funcia de clopotni, n condiiile
putrezirii grinzilor de lemn de la baz, ceea ce a condus la nclinarea i desprinderea acestuia de corpul
bisericii. Pentru rezolvarea problemei se adopt dou soluii variante:
- reconstruirea turnului din crmid pe fundaie de beton;
- refacerea complet din acelai material - lemnul.
Cum turnul fusese construit din lemn iar apoi cptuit cu plci de tabl zincat, s-a recurs la
refacerea lui din materialul natural, iar apoi cptuirea cu indril rotund, pentru ca acum, n urma
deplasrii bisericii turnul s suporte ultima modificare - lambriarea exterioar. Acoperiul turnului,
realizat din igl mare solzi, prezint la baz un evazaj cu patru laturi, continuat cu un coif - piramid
optlateral i adpostete dou clopote.
n timpul primului rzboi mondial stpnirea austro-ungar a dispus c n fiecare biseric s fie
lsat numai un singur clopot, celelalte fiind topite pentru utiliti militare. Dup terminarea rzboiului,
sdenii plecai n Statele Unite ale Americii cumpr trei clopote din care unul revine bisericii din jos,
care va avea astfel din 1922 dou clopote.
Dei lipit de corpul navei, mai ngust dect limea bisericii, turnul pare a fi o anex ulterioar
ridicarii bisericii. Renovarea din 1974 i-a aplicat un paravan pentru aprarea intrrii de ploaie, iar n
urma reamplasrii meterii adui din Maramure au adugat un pridvor simplu, lipsit de balustrad dar
prevazut cu stlpi ornamentai cu motive geometrice (solare) i acoperit cu ise.
Din punct de vedere planimetric, naosului de form clasic rectangular i s-a adugat n 1974 un
pronaos construit n aceeai tehnic, astfel nct lungimea iniial de 12 metri a fost completat cu nc
4 metrii, fcnd spaiul liturgic mult mai ncptor. nlimea total a navei este de 1O metri iar limea
de aproape 6 metri. Conform informatiilor preluate de la btrnii satului, n urma modificrilor
ultimelor trei decenii proporiile i armonia bisericii au avut de suferit: n timp ce nalimea turnului a
sczut, lungimea navei a crescut considerabil.
n situaia de nainte de 1974, pereii lcaului alctuii din brne cioplite n 4 muchii, erau tencuii
att n interior ct i n exterior, stratul de tencuial fiind prins cu ajutorul unor icuri de brad nfipi n

176
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
brne, iar acum, n ncercarea de readucere la o form ct mai aproape de cea original s-a procedat la
baterea tencuielii pentru care a fost ndeprtat, brnele prezint perforaii - urme ale icurilor care au
susinut stratul de tencuial exterior.
Nava este fragmentat de un perete despritor care separa spaiul n pronaos sau naosul femeilor
i naosul brbailor (naosul propriu-zis) . Pereii de nord i sud sunt n interior tencuii i vruii,
fiecare prezentnd cte dou mici ferestre prevzute cu zbrele de fier forjat. Cafasul a fost
deasemenea instalat n anul 1974. Ca elemente de decor s-a recurs la aplicarea unor icoane moderne i
diferite ca factur, fr pretenii estetice.
Nava are o bolt semicilindric , tencuit, vruit dar lipsit de elemente decorative i de pictur.
De altfel, Bisericua sdenilor nu a prezentat pictur interioar, singurul component caracterizat prin
elemente decorative, pictura si sculptura, fiind iconostasul .
Icoanele mprteti i cele diaconeti lipsite de o calitate estetic deosebit datate 1837, sunt opera
pictorului Ioan Zugravu din Boia. n anul 1975 ele au suportat operaiuni de curire n laboratoarele
Muzeului Brukenthal. Sub marginea superioar a iconostasului, alctuit dintr-un sir denticulat
tricolor, se afl registrul cu apostoli datat 1836 dar fr autor, icoanele fiind i ele supuse unei splri
de ctre femeile din localitate .
Din punct de vedere constructiv, cel mai interesant element al bisericii l constituie altarul al crei
form reprezint o raritate nu numai n zon, ci n tot spaiul arhitecturii ecleziastice romneti
determinnd un caracter arhaic. Acesta se ncheie spre vest n unghi ascutit. Absida nedecrosat este
construit din patru laturi, formnd o muchie n centru, fr a lsa impresia unei intenii de rotunjire.
Fiecare dintre cele patru laturi ale altarului este prevzut cu cte o fereastr de aceeai factur cu cele
ale perei lor de sud i nord. Ca i restul construciei, altarul a fost nainte de 1974 tencuit n exterior i
exterior, iar astzi interiorul este lambriat.
arpanta, unic pentru toata nava susine nvelitoarea n pante repezi alctuit azi din igl, se
continu cu o streain din indril cu rol de aprare a zidurilor i tlpilor de scurgerile de ap.
Initial acoperiul, cu o singur poal, era ntrerupt ntre naos i altar, acesta din urm avnd
invelitoare proprie cu un numr de ape corespunzator numarului de laturi. El se sprijin pe zidurile ale
cror cununi superioare se prelungesc formnd consolele - aripi. Prezena acestora nu poate fi neleas
dect strict constructiv, modul n care au fost fasonate lsnd impresia de nengrijire. Alte puncte de
sprijin le reprezint cei 4 stlpi simpli, de seciune ptrat, neornamentai, cte doi pe fiecare latur,
montai n cimentul fundaiei.
Biserica construit acum aproape 3 veacuri, se pare cu sprijin financiar de peste Muni, pe terenul
preotului Oprea i cu munca stenilor, constituie un caz interesant, rar, dar i tragic datorit deselor
intervenii care i-au schimbat nu odat nfiarea original.
Considerentele practice, acelea de a face biserica mai ncptoare, lipsa materialului informativ
pertinent, lipsa implicrii unor instituii specializate n conservarea i valorificarea patrimoniului, au
determinat mai mult o alterare a unui stravechi martor dect o preuire a valorii i autenticitii sale.

Note:

1
Ioan Godea, Biserici de lemn din Romnia, Ed. Meridiane, Bucureti, 199
2
Ion Lotreanu, Studiu etnomuzicologic i sociologic al comunei Sadu, 1984, n curs de publicare
3
Idem
4
Preotul Bisericii, Parintele Bourel, a adoptat aceast soluie pentru a asigura un acces facil n urma mutrii
bisericii.
5
Memoriu tehnic ntocmit de arhitect Ioan Holho la cererea Arhiepiscopiei Sibiu.
O serie de informaii referitoare la Biserica de lemn au fost furnizate de preotul acesteia, printele Gheorghe
Bourel, cruia i mulumim.

177
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
THE WOODEN CHURCH IN SADU, SIBIU COUNTY

Summary

Some hundreds of old wooden churches still exist in Romania today. Out of them, the most
well-known monuments are the wooden churches in Maramures, which have been the object of
extensive research throughout the years. In the Sibiu County, only six such churches are preserved.
Their stories are complex and intricate and no exhaustive study has been performed so far on this topic.
The paper refers to the wooden church in the village Sadu and it is part of a broader research
programme that aims to provide monographs of all wooden churches in the Sibiu diocese.
The wooden church in Sadu is an interesting case. It was built by the villagers in the early 1gth
century and went through many changes during its existence. The study follows all these
transformations, placing them in their historical context.

178

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Figura 1: Amplasamentul bisericii nainte i dup strmutare.
Church location before and after reconstruction.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
..,-
0- I
Cil

--
(li

o
I
I
I
I
~~~--JL...-~~_,__I
I
1--i--'~
I
I
, I

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 1: Turnul bisericii, placat cu tabl zincat, nainte de
intervenia din 1974.
Church tower before the restoration in 1974.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
. .
. \

- ,..--.:f:.~:
.. ~-
- . ..~f}t ~ ' .Y:
1'1;1il/- li

- .. ii..~l.

Foto 2: Turnul bisericii dup modificrile fcute n 1974.


Church tower after the restoration in 1974.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
II
MUZEUL "ASTRA"
I
CULTURA TRADIIONAL A SATULUI CONTEMPORAN.
CONCEPTUL DE "MUSEUM VIVUM"

SA TUL ROMNESC N TRANZIIE I MUZEUL "ASTRA"


(Recuperarea contiinei propriei identiti etnoculturale)

Dr. Corneliu Bucur

1. Pentru satul romnesc, comunismul a nsemnat condamnarea la moarte a ultimelor sale


testimonii materiale i spirituale aparinnd unei culturi i civilizaii de sorginte medieval,
conservatoare ale unor structuri socio-economice i ale unui patrimoniu cultural <ie cror origini, facies
cultural i tipologii coboar pn n antichitatea daco-roman i chiar dincolo de ea, n latene-ul geto-
dacic, probnd reminiscene ale primelor comuniti sedentar agrare din epoca neolitic.
Expropierea i comunizarea pmntului, animalelor, atelajelor i utilajelor agricole au provocat
desrdcinarea populaiei active din satele romneti, ntr-o proporie covritoare, i un exod masiv
spre oraele, condamnate, ele nsele, s primeasc i s asimileze cohortele de muncitori, agrarieni i
pstori, forestieri i pescari, devenii peste noapte "proletariat industrial".
Navetismul, la rndul su, a transformat satele - odinioar adevrai stupi efervesceni, productori
de "miere"- n simple "dormitoare" i reedine oczionale (la sfrit de sptmn), ale celor chemai s
dea o mn de ajutor la o economie rural devenit de minim subzisten, cu sustrageri ilicite masive
din producia vegetal cooperatist, impuse de inconsistena i insuficiena propriilor resurse alimentare,
la limita inferioar a condiiei existeniale.
ntre acest marasm economic i social, intensificat an de an, pe msura destructurrii tuturor
sistemelor unei viei comunitare tradiionale, de o coeziune i for participativ-global a membrilor
comunitii rurale absolut impresionant, pn n 1945/48, a compromis, fundamental, ntreg
patrimoniul cultural-tradiional al satelor noastre.
Ritualurile socio-culturale, de esen, cu coninut i cu mesaj religios, au fost incriminate i agresate
de o impozant agentur a "propagandei ateismului la sate". ntreg programul educaional n coli a
fost subordonat ideologiei materialismului istoric, a "internaionalismului proletar", condamnndu-se
orice fel de tradiii culturale, expresie a "napoierii culturale sau a mentalitilor burghezo-moiereti".
Au scpat din acest "rzboi ideologic" doar exponanii folclorului popular (ludic, muzical, artistic,
meteugresc) pervertit i alterat, i el, de "noile creaii socialiste" i aservit nevoilor de reprezentare,
de protocol i spectacol ditirambic, ntru preaslvirea "victoriei socialismului" i; din anul 1971, pentru
slvirea "genialului crmaci", a dictatorului Ceauescu.
Soarta educaiei naionale i chiar comunitar-locale sau familiale, n sprijinul valorilor tradiiei, a
sentimentului de responsabilitate n faa naiunii i a generaiilor viitoare pentru conservarea propriului

183
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
patrimoniu, revine, de regul, unor spirite aculturale, unor venetici (strini de localitate), unui corp
didactic nici el educat n spirul acestor valori.
2. n aceste condiii, patrimoniul cultural a fost abandonat, nstrinat, vndut sau distrus.
O soart special au avut-o instalaiile de industrie popular (mori, pive, drste, uleinie, poverne,
fierstraie, teampuri etc.), proprietarii acestor strvechi stabilimente industriale fiind declarai
"chiaburi", deportai n Banat sau Dobrogea, ori condamnai i trimii s "edifice Canalul". Efectele au
fost o disoluie rapid a acestor valori economice, reprezentative i n plan cultural.
Pe fondul "emanciprii economice i sociale" (n nici un caz culturale), interiorul locuinelor steti
se modific radical, locul mobilierului robust, rezistent, din cherestea de zeci sau sute de ani, adeseori
ornat, sculptat sau pictat, fiind luat de mobilierul modern din "pal" (rumegu presat) lcuit, melaminat,
strlucitor, deloc rezistent i nici att de confortabil. "Moda" i spune decisiv cuvntul, condamnnd la
moarte sau la nstrinare tot ce este "vechi".
Muzeele, colecionarii privai, negustorii intermediari, misiii (cel mai adeseori igani i cortorari)
strng, colecioneaz, culeg i intermediaz, nu arareori nstrineaz,"tot": mobilier, instrumentar casnic
sau gospodresc, ceramic, sticlrie, icoane i xilogravuri, piese de port popular, esturi, custuri,
broderie popular, podoabe etc. etc.
Populaia satelor asist impasibil sau colaboreaz la aceste devastri culturale ale satului de valorile
tradiionale, fr nici un regret, cu sentimentul c se pierde definitiv acel sistem de valori care a
circumscris i a definit un mod de via revolut, un stil de via abandonat, un orizont cultural opus.
Cercettorii etnografi i muzeografii sunt ntmpinai, n perieghezile i cercetrile lor locale, cu
invariabilul rspuns: "i de la noi s-o dus o cas btrn la muzeul satului din ... ", "i la noi o fost o
moar tare veche, de o luat-o i o dus-o la muzu"; "am avut dar, cum s nu avem i noi, oale i taiere
din cele vechi, icoane pe doi prei n cas, da o vinit nite oameni de la ora care ne-o dat blide din cele
noi i icoane de hrtie, puse sub geam, tare faine, i noi am fost bucuroi s le dm pe le vechi"; "am
avut, de toate lucrurile cele vechi de la mou, de la i btrni, da mi le-o cerut popa (sau doctoru, sau de
la primrie) i le-am dat, duc-se pe pustii"; "cum s nu fi fost, domnule drag, dapi cine mai ine amu
n cas urturi de-lea, c s spriau pruncii i mici de sfinii i uri din icoane"; "am avut icoane din
cele pe sticl, da s-o spart i le-am prpdit".
Aadar "s-o dus", "le-am dat", "mi le-o luat", "s-o prpdit", oricarea ar fi variantele folosite, ideea
exprimat este aceeai: expropierea cultural, abandonarea, risipirea lucrurilor valoraoase de odinioar,
distrugerea lor.
3. A venit i revoluia antidictatorial i anticomunist. Pentru toi muzeografii i cercettorii
din sistemul valorilor culturii populare, problema care se punea era acea de a reeduca populaia satelor
n spiritul conservrii i prezervrii propriilor valori cultural-tradiionale, deopotriv obiectuale i
vivante, obiectivul fundamental fiind recuperarea sistemului de valori ce definesc propria identitate
cultural-tradiional a fiecrei comuniti locale, regionale sau zonal etnografice, i n final, ntr-o
adevrat sintez, naionale.
La nceput, totul prea de domeniul absurdului, o inepie cultural, un act don-quijotesc. Atunci cnd
vorbeam cu colegii din alte muzee (mai ales cele cu cea mai mare vechime), strneam controverse
puternice, ironii, zmbete lturalnice, comentarii ironice .
Ne-am hotrt s atacm "baricada advers" singuri, fr nici un alt arsenal (de argumente) dect
propriul nostru patrimoniu, propria noastr construcie muzeal. nceputul 1-a constituit invitarea
meteugarilor-artiti populari din toat ara la un adevrat trg naional (iniiativa dateaz din anul
1986). Succesul a fost gradual, permanent n cretere, iar astzi el este de notorietate naional i
internaional. Au urmat, dup 1990, nfiinarea Asociaiei Creatorilor Populari din Romnia (ca o
fundaie de tip ONG), apoi a Academiei Artelor Tradiionale (conceput ca forum-ul naional superior al
valorilor individuale superlative din perimetrul culturii, civilizaiei i artei populare tradiionale), n
sfrit, organizarea Olimpiadei Naionale a Meteugurilor Artistice (la nivelul Ministerului Educaiei
Naionale), o competiie naional pentru copiii satelor romneti, n domeniul artelor populare de
tradiie.
Toate mpreun au reprezentat, prin reunirea lor ntr-un sistem coerent, la nivelele de reprezentare,
de aciune -cu valoare comercial i educaional- i de mediatizare, la scar naional, programul
"Muzeului ASTRA"- Sibiu, privind consolidarea, reactivarea, catalizarea i transmiterea ctre tinerele
generaii a activitilor de creaie cultural-artistic i recunoaterea public a importanei naionale a
culturii noastre folclorice.

184
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Au urmat numeroasele aciuni de prezentare internaional, prin deplasarea interpreilor folclorului
nostru muzical i ludic, ca i a meteugarilor artizani populari, n numeroase ri din Occidentul i
Orientul Europei i mai recent, n vara lui '99, n capitala SUA, la "Smithsonian Folk-live Festival".
Notorietatea lor naional a devenit internaional, iar valoarea creaiilor i artei interpretrii lor,
paaport de liber circulaie internaional.
Cultura i arta popular romneasc s-a "mobilizat" cel dinti i s-a "integrat", cu un uria succes, n
toate structurile euro-atlantice.
Au urmat, n atenia noastr, locuitorii satelor de origine a monumentelor i valorilor excepionale,
transferate n Muzeul n aer liber din Dumbrava Sibiului.
Rnd pe rnd, oaspei de seam ai Muzeului Civilizaie Populare Tradiionale au fost exponenii
comunitilor rurale din Rinari, Slite, Sibiel i Cacova (jud. Sibiu), Bezded (jud. Slaj), Straja
(jud. Suceava), Avran Iancu, Stneti i Goeti (jud. Alba), Spna i Botiza (jud. Maramure), Tulghe
(jud. Harghita) .a., care au traversat aceeai experien cultural inedit, participnd la acelai ritual
"de iniiere": slujba religioas la bisericua de lemn din Bezded (localnicii din. satul care ne-a donat
biseric~ au participat la sfinirea bisericii), vizitarea, cu ghidaj special, a ntregului muzeu, popas
ndelung, cu o dezbatere temeinic, la monumentul din satul sau comuna lor (invitaii insistnd asupra
lucrurilor nereprezentate, a erorilor de expunere comise, a absenelor inadmisibile din recuzita
gospodriei sau a monumentului de tehnic popular), sugestiile de optimizare a expunerii fiind cele
mai competente sfaturi primite de muzeografi.
Finalul l-a constituit, de fiecare dat, o reacie impresionant, stupefiant, exaltat, a oaspeilor. Era
urnarea fireasc a revelaiei valorii i importanei monumentelor aduse din satul lor -comune, deci fr
nici o relevan special n percepia lor, n sistemul lor de valori exponeniale, n cel mai mare, mai
reprezentativ, mai acoperitor tematic, mai modern organizat, mai sistematizat tiinific i mai armonios
integrat n peisaj, muzeu n aer liber din Romnia. Spectacolul artistic (jocul popular n stilul horei
satului sau spectacolul "sui generis" dat de oaspei pe scena de spectacole din amfiteatrul n aer liber al
muzeului) a ncununat irul de manifestri ocazionale de vizitarea muzeului de ctre "oamenii locului",
al "tuturor locurilor" din care provin monumentele transferate n muzeu. Transformarea lor este
miraculoas ! La ntoarcerea lor n satul de origine, le povestesc celor rmai acas, despre "minunea
din Dumbrava Sibiului", care este, cu adevrat, "o Dumbrav Minunat", cu un puternic sentiment de
mndrie c au i ei ceva reprezentativ pentru satul lor, acolo, n Muzeul rii,
Psihologia lor s-a schimbat cu totul. n locul maximei "i de la noi s-o dus", "i de la noi o luat",
acum ei gndesc "api dac astea sunt nite valori, lucruri importante pentru domnii cei cu mult carte,
api trebuie s ne ostenim s le dm i noi mai mult importan i s le cinstim cum se cuvine".
i urmrile nu s-au lsat mult timp ateptate: prin coal (copiii), prin biseric (enoriaii), prin
Primrie (stenii), cei ce nu au fost ntia oar la muzeu au dorit s vin.
Muzeul a continuat asediul informaional: n fiecare sat sau comun din care avem reprezentate
monumente, n muzeu, s-au trimis n dar (la coal, pentru bibliotec, la Primrie pentru oficialiti),
ghidul-catalog al muzeului, care prezint, distinct, fiecare monument din muzeu, ncadrat tematic n
categoria fenomenologic pe care o reprezint. Cei doritori, dasclii colii, pot prezenta, pe baza acestei
lucrri, n mod amnunit, valoarea i importana bunurilor lor n "muzeul rii".
i nu ne-am oprit aici. Au unnat o serie de articole de prezentare succesiv a tuturor monumentele
aduse din satele i comunele fiecrui jude, n presa judeean din toat ara, stimulnd mndria
stenilor de a-i vedea patrimoniul lor ludat "la ziar".
n etapa urmtoare, prin studioul propriu de film etno-muzeal i antropologic, intenionm s
realizm filme video pentru toate studiourile de televiziune locale, care s prezinte, pentru
telespectatorii judeului, valorile locale tezaurizate n muzeul sibian.
Aceast "terapie intensiv" pentru reconsiderarea valorilor reprezentative n planul definirii etno-
identitii are deja rezultate spectaculoase. Lansarea competiiei etno-folclorice dup modelul
Festivalului folcloric internaional, organizat de Institutul Smithsonian n capiatala SUA, Washington
DC (la care Romnia a fost invitat i a participat n vara anului '99). Festivalul naional folcloric de la
Sibiu, cu ncepere din toamna anul 200 l va avea menirea s ntreasc, n toate comunitile rurale din
Romnia, responsabilitatea pentru pstrarea activ a tradiiilor culturale, pentru cultivarea la un nivel
superior de preuire i reprezentare a tuturor "tezaurelor umane vii" (concept universal lansat n 1989 de
UNESCO, prin generalizarea unei experiene unice, cea a legiferrii n Japonia a proteciei, la cel mai
nalt nivel naional, a magitrilor artefactori ai naiunii).

185
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Prin ntreg acest pachet de programe educaionale, n planul recuperrii contiinei valorilor etno-
identitare, Muzeul "ASTRA" demonstreaz, cu prisosin, c i-a nsuit i aplic admirabil ndemnul
cu adevrat testamentar, al lui Grigore Antipa (1927), potrivit cruia scopul muzeelor, oricare le-ar fi
profilul sau coleciile, nu poate fi altul dect "tiina, cultura, educaia"
Intrnd n secolul XXI i n mileniul III, instituia muzeal i-a nnoit fundamental scopul i mesajul,
demolnd mitul secular al fetiismului obiectual.
Iar Muzeul "ASTRA" din Sibiu a dovedit, n plus, c poate, c tie cum s-i depeasc funciile
clasice i manifestrile vetuste "intra muros", devenind una dintre cele mai importante, active i
ofensive instituii culturale, o adevrat cariatid a edificiului culturii naionale modeme, capabile s
contribuie la edificarea unei contiine modeme privitoare la valoarea propriului patrimoniu i a vocaiei
acestuia de a se defini ca parte a patrimoniului cultural european i universal.

TIIE ROMANIAN VILLAGE IN TRANSmON AND


"ASTRA''MUSEUM

SUMMARY

"ASTRA"Museum tries to retrieve the conscience of ethno cultural identity of the village
inhabitants, whose monuments are restored in the Open Air Museum.
The communist systems and its policy to expropriate and communalize led to the alienation and
"uprooting" of those who created civilization goods and values and the results of their work.
On such conditions the cultural patrimony was abandoned, alienated, sold or destroyed. The
conscience of rural inhabitants recorded this situation as a "loss" oftheir goods and values even ofthose
that meantime were restored and conserved by museums.
The museal patrimony is considered as a motivated argument of the recovery process. On different
ways the village inhabitants in transition are faced with this patrimony and they are insolved in
improving the ways of exhibiting the patrimony according to new social, politica! and cultural context.
The proposed aim of the museum is achieved: the village inhabitants are aware of the patrimony
that is still their and represents them.

186
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto I: Locuitori din Sibiel Gud. Sibiu) n vizit n
Muzeul n Aer Liber "ASTRA" (1998).
Inhabitants from Sibiel (Sibiu county) visiting
The ASTRA Open Air Museum (1998).

Foto 2: Locuitori din Toprcea Gud. Sibiu) participnd la srbtorirea


obiceiului "Boul nstruat" n Muzeul n Aer Liber "ASTRA".
Inhabitants from Toprcea (Sibiu county) participating at the celebration
ofthe "Adorned ox" custom, in The ASTRA Open Air Museums.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 3: Locuitori din Toprcea Uud. Sibiu) participnd la srbtorirea
obiceiului "Boul nstruat" n Muzeul n Aer Liber "ASTRA".
lnhabitants from Toprcea (Sibiu county) participating at the celebration
ofthe "Adomed ox" custom, in The ASTRA Open Air Museums.

Foto 4: Srbtoarea "Ispasului" n Muzeul n Aer Liber "ASTRA".


The "Ispas" feast in The ASTRA Open Air Museurns.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
CONCEPTUL DE "MUSEUM VIVUM" LEITMOTIVUL TRGULUI
CREA TORIWR POPUIARI DIN MUZEUL CIVILIZAIEI POPUIARE
TRADITIONALE "ASTRA"
'
Antonie Dumitru

Motto:
Integrat sistemului cultural, ntr-un moment temporal ma.real de explozia
informaional, instituia muzeal nu poate fi viabil fr o deschidere spre exterior.
Stocarea valorilor patrimoniale - de orice fel ar fi ele -devine inutil fr posibJlitatea
de a le "comunica" lumii nconjurtoare, dar nu oricum, ci tinz;ind spre obinerea unei eficiene
maxime.

Articolul de fa i propune s evidenieze, pe de-o parte caracterul pem1c1os (nociv) al


adoptrii/perpeturii aa-ziselor "strategii de supravieuire" i, pe de alt parte -acordnd o extensie
fireasc- necesitatea promovrii unui concept nou, apt a circumstania dimensiunea interactiv a
instituiei muzeale n prezent. .
Interactivitii (feed-back-ului) ca funcie integratoare oricrui sistem i se poate conferi un rol
director n domeniul muzeologiei romneti. n acest sens v'oi ncerca s configurez dinamic, nsufleit
instituia muzeal sibian, asemenea unei entiti capabile s modifice publicul vizitator i s se lase
modelat, transformat de acesta.
Succesul, atractivitatea i popularitatea Muzeului Civilizaiei Populare Tradiionale "ASTRA" au
fost i sunt obinute numai printr-o continu comunicare/comuniune cu publicul vizitator. Relaia,
activitile cu publicul constituie elementul de baz care-i confer muzeului personalitate. Dac dialogul
cu publicul este unul alimentat reciproc i dinamizat n egal msur de "parteneri", efectele vor fi
benefice att pentru instituie ct i pentru publicul vizitator.
Dimensionarea corect a valenelor comunicaionale n ecuaia muzeu-public, unde vectorul de
sarcin este reprezentat de muzeografi, este una dintre exigenele ce se impun la sfrit de secol XX, n
aria activitilor Muzeului Civilizaiei Populare Tradiionale "ASTRA".
n prezentul articol nu ne propunem epuizarea unei problematici att de vaste cum este aceea a
muzeului viu, ci doar schiarea, sub forma unei pledoarii pro-domo, a unei aciuni cultural educative
organizate de muzeul sibian de-a lungul anilor i care poate fi circumscris conceptului de "museum
vivum".
Transformarea Muzeului Civilizaiei Populare Tradiionle "ASTRA" sau redimensionarea sa la
conceptul de "muzeu viu" trebuie s duc la acel tip de instituie catalitic i nu conservativ. n
cadrul instituiei muzeale sibiene, dinamizarea programatic constituie elementul central al tuturor
activitilor organizate i gzduite de aceasta.

n perioada actual, muzeele n aer liber de la noi din ar acord sau ar trebui s acorde o atenie tot
mai mare termenului de "Museum vivum" 1 nainte de toate trebuie s clarificm nelesul acestui
termen metaforic.
"Museum vivum" (muzeul nsufleit, muzeul care triete) este acel muzeu, care, printr-un
ansamblu de activiti i servicii" metamuzeale, ncearc s reduc pe ct posibil,fr a elimina
caracterul tli"nifico-intelectual, fcndu-l ct mai accesibil acelora care doresc s se implice n
knomenul cultural, ilustrat de tematica i profilul muzeului..
Printr-o reform n cadrul Muzeului Civilizaiei Populare Tradiionale "ASTRA", s-a reuit, n parte,
demitizarea sacr de "tiin, cultur i educaie", transformndu-i pe vizitatori din "spectatori" n
"actori" sau participani la actul cultural, beneficiari ai unei oferte numeroase distractiv-educative 2 n
cadrul unui "muzeu viu" caracterul static al modului de prezentare a exponatelor i interpretare a
fenomenului cultural, trebuie s fie nlocuit cu "imagini i scene" aflate n permanent micare

189

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
i transformare, realizndu-se astfel o animaie continu. Aceast animaie trebuie s fie generatoarea
unei atmosfere specifice, n msur s atrag publicul vizitator, s strneasc interesul pentru actul de
animaie i s trezeasc n interiorul lui sentimente participative la acest act.
M.C.P.T. ASTRA, prin Trgul Creatorilor Populari din Romnia, a reuit s creeze acea atmosfer
care s trezeasc sentimente participative, prin care, vizitatorii devin beneficiarii acelor aciuni.
Nu este scopul acestui articol de a face o trecere n revist a numeroaselor aciuni cultural-educative
organizate n cadrul muzeului sibian i care pot fi circumscrise conceptului de "museum vivum", n cele
ce urmeaz am dori s analizm doar o singur manifestare cultural, care n decursul anilor a dobndit
o importan major, plasnd Muzeul Civilizaiei Populare Tradiionale "ASTRA" n fruntea muzeelor
care se identific tot mai mult cu conceptul de "museum vivum".
Zestrea cultural tradiional acumulat i transmis cu mare grij din generaie n generaie, a ajuns
s fie etalat la cea mai nalt cot a ndemnrii i acurareii artistice prin intermediul Trgului
Creatorilor Populari din Romnia, implicat n pstrarea, revitalizarea i promovarea valorilor
culturale, create, pstrate i perpetuate de Mria Sa, ranul romn ..
Organizat din anul 1983 n muzeul din Dumbrava Sibiului -de srbtoarea Sf. Maria ( 15 august)-
Trgul Creatorilor Populari din Romnia a cunoscut o deosebit efervescen devenind un fenomen
social, att printre actani (meteri populari) ct i n rndul publicului vizitator, iubitor de art popular
i doritor de a se implica tot mai mult n atmosfera trgurilor de odinioar.
Trgul a reprezentat i reprezint i astzi n lumea satului romnesc acea imagine idilic, i unul din
aspectele fundamentale ale vieii comunitare, reunind un ansamblu de activiti specifice menite s duc
la o interaciune ct mai intens ntre actani. Aceste trguri aveau - pe lng caracterul lor specific-
scopul de a menine i chiar de a ntri coeziunea n cadrul unei comuniti, oferindu-le oamenilor
posibilitatea de a se ntlni, de a se cunoate mai bine i de a participa n mod direct la toate activitile
specifice (slujba de la biseric, hora, etc.).
n acest context, Muzeul Civilizaiei Populare Tradiionale "ASTRA" a ncercat i a reuit, prin
osmoza ambient-funcionalitate-demonstraie practic i ofert comercial, s creeze acea
atmosfer, proprie trgurilor de odinioar, descrise cu atta har de Ion Creang n neuitatele sale
Aminitri din Copilrie. Prezena la trg a meterilor populari din majoritatea zonelor etnografice ale
Romniei, reprezentnd ntreaga tipologie a meteugurilor tradiionale, confer muzeului din
Dumbrava Sibiului acea raz de "via" i nsufleire avnd un impact deosebit asupra vizitatorilor
muzeului, care devin n acele zile participani direci la toate "secvenele" specifice trgului.
Trgul din Muzeul Civilizaiei Populare Tradiionale "ASTRA" pstreaz caracterul original,
adugnd funciei comerciale specifice, funcia instructiv, prin demonstraii practice
meteugreti, funcia documentar artistic, prin etalarea frumuseii costumelor populare din
zonele de provenien a creatorilor i funcia social, de intermediere a unor contacte ntre meteri i
publicul vizitator.
Funcia comercial, specific fiecrui trg, ilustreaz fr putere de tgad i n cadrul Trgului
Creatorilor Populari din M.C.P.T. "ASTRA" interesul publicului vizitator pentru calitatea i valoarea
obiectelor oferite spre vnzare de meterii populari. Este mbucurtor, c la ultimele ediii ale
manifestrii sus menionate, s-a nregistrat un interes sporit pentru obiectele oferite spre vnzare de
meterii populari, nregistrndu-se un numr sporit de cumprtori, venii n mod expres la Sibiu, att
pentru a cumpra obie9te de calitate ct i pentru a participa n mod direct la trg.
Chiar dac funcia comercial-specific oricrui trg-ocup un loc central n cadrul trgului sibian,
funcia instructiv, caracterizat prin demonstraii practice meteugreti, transform ntreg muzeul
sibian ntr-un adevrat "atelier" de creaie popular. Acest "atelier" de creaie nu are numai rolul de a-i
familiariza pe vizitatori cu tehnicile i procedeele tradiionale de lucru, ci mai ales de a revitaliza
vechile meteuguri, unele dintre ele czute n desuetudine sau chiar disprute. Foarte muli vizitatori se
arat foarte interesai i chiar fascinai de secretele vechilor meteuguri tradiionale, manifestnd
disponibilitate pentru a deslui tainele acestora.
Un alt aspect care vine s ntregeasc conceptul de "muzeu viu" n cadrul trgului este punerea n
eviden a funciei documentar artistice, prin etalarea frumuseii i bogiei costumelor populare din
zonele de provenien a meterilor participani la trg. Parada portului popular, organizat odat cu
nceperea fiecrui trg din muzeul sibian, nu face altceva dect s pun n valoare frumuseea i bogia
straielor, purtate cu atta mndrie de meterii populari. Se urmrete astfel pstrarea vechilor obiceiuri
vestimentare ale trgului, obiceiuri care n multe zone cu vechi tradiii etnografice sunt respectate pn

190
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
astzi, chiar dac tnra generaie manifest un oarecare dezinteres fa de frumuseea straielor populare
de srbtoare.
Dintre toate funciile Trgului Creatorilor Populari din cadrul Muzeul Civilizaiei Populare
Tradiionale "ASTRA", funcia social este cea care poate fi considerat drept cea mai important n
procesul de vitalizare (nsufleire) a instituiei muzeale. Aceast funcie are la baz intermedierea a
numeroase contacte ntre meterii populari i publicul vizitator. Pentru a da co consisten i mai sporit
acestei funcii, cu ocazia fiecrui trg, muzeul sibian invit cu ocazia srbtorii de Sf. Maria o
comunitate steasc n muzeu, care, condus de personalitile satului (preot, primar, nvtor),
particip la toate activitile specifice unei zile de trg, ncepnd cu serviciul religios de la biseric i
ncheind cu voie bun la crcium.
Prin mbinarea funciilor specifice unui trg de ar oarecare i transpunerea lor n mod practic,
spontan ntr-o instituie de cultur, muzeul din Dumbrava Sibiului devine n acele zile un loc sfnt care
scoate n eviden pe de-o parte, rolul i locul meterilor rani n panteonul cultural tradiional iar pe de
alt parte, identificarea publicului vizitator cu valorile cultural tradiionale romneti.
Toate aceste "secvene" din cadrul unei manifestri culturale de anvergur naional i chiar
internaional au rolul de a conferi conceptului de "muzeu viu" o ct mai mare consisten, de a
evidenia, conserva i perpetua identitatea cultural a poporului romn, evideniind implicarea Muzeului
Civilizaiei Populare Tradiionale "ASTRA" n sistemul valoric al civilizaiei tradjionale n special i al
civilizaiei universale n general.

Note:
1
Metafora de "Museum vivum" este folosit de dr. Comelui Bucur ntr-unul din pliantele MCP. T. ASTRA n
care filee o prezentare n versuri hazlii a ctorva activiti care dau ntr-adevr muzeului un caracter animativ i
nsufleit.
2
Ibidem.

THE CONCEPT OF THE "MUSEUM VIVUM" AT THE


TRADIDONAL ARTISAN FAIR IN THE
"ASTRA" MUSEUM

This paper attemps to approach two aspects of the present development of the museum
institution the so-called "survival strategy'' on the one hand and secondly, but naturally more
extensively analyzed, the need to promote a new development concept which can .sustain the interactive
role museums are expected to play in aur days.
As in any interactive system, the feed-back component is the key element in the development
strategy of the modern museum. This paper focuses on the case of the "ASTRA" Museum in Sibiu,
analyzing both the strategy and its impact on aur beneficiaries.
My study is based on the concept that the museum is a dynamic and lively institution which must
have the capacity to intluence the public but at the same time to show tlexibility towards the visitor's
needs.
Our museum can be successful, attractive and popular only if the communication with aur public
functions uninterrupted and both ways. This relationship is fundamental for the museum 's image and
personality. lf the dialogue between the museum and itspublic is dynamic and continuously maintained
by both sides, results are positive for both the visitors and the institution.
In the equation museum-public, the load vector is represented by the curators. Today, at the end of
the 20 th. Century, they are expected to evaluate correctly the opportunities for a good communication.
My paper is a pro domo plea.
It does not atternpt to exhaust the rnuch too broad issue of the living museum. My study is focused on some
outlines and guide rnarks as well as personal proposals for a development strategy.

191
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto I: Reconstituirea obiceiurilor populare n muzeu.
Reconstitution of folk customs in the museum.

Foto 2: Obiceiuri strvechi pstrate i prezentate n muzeu.


Old customs preserved and presented in the museum.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 3: Olarul la lucru n muzeu.
Potters work in the museum .

Foto 4: Demonstraii practice ale meteugarilor.


Practicai demonstration of the craftsman.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 5: Interaciunea meter popular - vizitatori.
Interaction between craftsman and visitors.

Foto 6: Atmosfera "steasc" la hanul din muzeu.


"Village atmosphere" in the museum's inn.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
SRBTORILE TRADITIONALE
NTRE AUTENTIC I RECONSTiTUIRE MUZFAU
N MUZEUL "ASTRA"
Ilie Coltor-Constantinescu

Obiceiurile populare tradiionale ale romnilor au constituit obiectul preocuprilor a numeroi


oameni de tiin i de cultur, ncepnd cu Dimitrie Cantemir, lor adugndu-li-se numeroase relatri
ale unor cltori strini , n trecere prin rile romne. Contribuii autorizate despre "eterna rentoarcere
la origine" i aparin lui Mircea Eliade. n concepia ilustrului istoric i filozof al religiilor universale,
fundamental n actul reproductiv al tradiiilor spirituale, pe parcursul unei existene multimilenare a
unui popor, este actul mitic originar, cel a crui reproducere, prin ritmurile sacre i sociale, care
leag minuios generaiile, confer continuitate actului cultural peste secole i milenii, dincolo chiar de
coninutul transmiterii tradiiei: Prima manifestare a unui lucru este cea semnificativ i
valabil, iar nu succesivele sale apariii . Aijderea , nu ceea ce au fcut tatl i bunicul l nva ei pe
copil , ci ceea ce au fcut pentru prima oar strmoii n timpurile mitice. Fr ndoial, tatl i bunicul
s-au mrginit s-i imite pe strmoi; s-ar putea, aadar, crede c imitndu-l pe tata s-ar obine acelai
rezultat . Dar judecnd astfel ar nsemna s-i ignorm rolul esenial al Timpului de la origine care,
am vzut acest lucru, e considerat un timp 'tare' tocmai pentru c a fost ntructva 'receptorul' unei 'noi
creaii" 1
Stpnind magistral universul caleidoscopic al miturilor i religiilor universale, Mircea Eliade
conchide, pe baza unui studiu corn parativ impresionant, c rolul esenial n asigurarea continuitii
spirituale a unui popor aparine riturilor, cele ce materializeaz" i dau expresie cultural timpului
sacru", a crui etern reciclare (recirculare) ofer contemporanilor, ansa absolut misterioas, de a
reproduce, la infinit, actul mitic originar:Omul religios triete astfel n dou feluri de timp , dintre
care cel mai important, timpul sacru se prezinta sub aspectul paradoxal al unui Timp circular reversibil,
un fel de etern prezent mitic, n care te reintegrezi periodic prin intermediul riturilor "2
Muzeul Civilizaiei Populare Tradiionale "ASTRA" din Sibiu a nceput, n anul 1998, prezentarea
prin reconstituirea n "Dumbrav", a obiceiurilor de Ispas", de Snziene" i de Sf. Ilie'', dorindu-se
ca bogatul i originalul patrimoniu de care dispune s fie ct mai bine pus n valoare .
Ambiionnd, prin numeroase scenarii muzeale s devin un muzeu viu" ,prin pitorescul i
culoarea, prin veridicitatea i originalitatea reprezentrii aduse n rriuzeu de locuitorii satelor invitate,
muzeul din Dumbrava Sibiului a devenit scena unor veritabile spectacole de mas", impresionante prin
fora sugestiv a prezentrii actului sacru al srbtorii populare religioase.

l. Prima dintre srbtorile prezentate n muzeul sibian a fost srbtoarea de Ispas (31 mai
1998).Aa cum o consemneaz Simion Florea Marian 3, aceasta se desfoar cu o zi nainte de nlarea
Domnului (Ispas), cnd femeile iau: cu ele azime calde,ceap verde i ridichii i mergnd prin sat, s
le dea de poman pentru sufletul morilor, zicnd ca s aib pe drum, cci n aceast zi cred ele c
zboar morii n cer" sau, n alte zone, chiar n ziua de nlare, cnd se dau flori, lumnri i brnz ...
fiindc n aceast zi n cele mai multe pri se pun oile pe brnz".n continuare se relateaz:n ziua de
Ispas att romnii din Transilvania ct i cei din Banat ndatineaz de a mpna i nfrumusea
mormintele, bisericile i casele cu diferite verdeuri i flori, cu deosebire ns a pune prin case crengi i
frunze de paltin, cari, dac se pstreaz peste an, sunt bune de aprins i de afumat cu dnsele n contra
trznetului, iar prin ferestre se pune leutean i tot cu acesta se bat vacile,ca s nu le strice
strigoaiele, iar pe sine se ncing i se bat anume ca s se ngrae. Din ziua de Pati i pn n
ziua de Ispas, partea cea mai mare a romnilor, cnd se viziteaz sau se ntlnesc unul cu altul, se salut
numai cu cuvintele Hristos a nviat i Adevrat c-a nviat. n ziua de Ispas ns se salut cu :
Hristos s-a nlat i: Adevrat c s-a nlat. Iar dup Ispas ncep iari a se saluta i a-i da binee
dup cum li-i datina n decursul anului"
4

195
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Reconstituirea n muzeu a srbtorii de Ispas a nceput pe platoul din faa bisericuei de lemn cu o
slujb religioas i cu acordarea binecuvntrii tuturor participanilor i a continuat cu ocolirea troielor
de cte trei ori, de ctre copii , fete i clrei , pe rnd, cntnd:
Sfnt Cruce, nu te duce,
C vinjunii,cu cai buni,
i fete mari cu cununi,
i btrni cu-nchinciuni,
i preoi cu rugciuni."
Semnificaia ritualului nconjurrii locurilor sfinte (biseric, troie, cruci), n sensul invers acelor
ceasornicului - ntlnit i atestat chiar iconografic (vezi fresca bisericii din Vioreti de Sltioara, judeul
Vlcea) - nu poate fi alta dect aceea a invocrii Proniei cereti de a binecuvnta credincioii, ca
mpotriva pedepsei i uzurii timpului, s le fie dat oamenilor sntate i vigoare (tineree).
Publicul aflat n muzeu i-a nsoit pe "sigherenii" mbrcai n frumoasele lor costume populare,
asistnd la spectacolul artistic desfurat n continuare pe scena de pe malul lacului (cntece cu corul
de copii i o scenet, avndu-i pe cei mai tineri protagoniti din Sibiel n rolul "Pene Curcanul", corul
bisericii din Sibiel, recitri de versuri i citirea numelor eroilor czui n rzboi).
Prezena i evoluia, n contextul amintit,a locuitorilor din Sibiel, n muzeul culturii i civilizaiei
populare romneti, a avut un dublu scop i un dublu efect. n afara impresiei extraordinare produse de
ei asupra vizitatorilor muzeului, se impune s evideniem puternica impresie asupra oaspeilor din
Sibiel. Prin invitarea comunitii steti, cu cele mai diverse ocazii, n acest muzeu, noi am lansat o
provocare satului contemporan, aceea de a-i recupera, contient i responsabil, toate valorile etno-
identitare proprii, aceea de a provoca un recurs la asumarea unei identiti etnoculturale a crei
imagine -sintez este muzeul etnografic.

2. Ziua de 24 iunie, cnd biserica noastr cinstete naterea,nainte Mergtorului i


Boteztorului Ioan", este cunoscut n popor sub numele de Sf. Ioan de V ar, Snzienele sau
Drgaica.Este vremea maturitii pentru tot soiul de ierburi i flori ce vor fi adunate acum pentru
proprietile lor binefctoare asupra sntii .
5

Este imposibil reconstituirea n amnunt a formelor pe care le-a avut obiceiul naintea primelor
descrieri ce ne-au parvenit, precum i a rosturilor avute atunci n viaa colectivitilor umane.
6

Cea mai veche i totodat cea mai amnunit descriere de care dispunem i aparine lui Dimitrie
Cantemir: Dup cum se vede prin ea o neleg pe Ceres.Cci n acea vreme a anului cnd ncep s se
coac semnturile toate fetele ranilor din satele nvecinate se adun i o aleg pe cea mai frumoas
dintre ele, creia i dau numele de Drgaica. O petrec pe ogoare cu mare alai, o gtesc cu o cunun
mpletit din spice i cu multe basmale colorate i-i pun n mini cheile de la jitnie.Drgaica aceasta,
mpodobit n acest chip, se ntoarce de la cmp spre cas cu minile ntinse i cu basmalele fluturnd
n vnt,de parc ar zbura, i cutreier toate satele din care s-a adunat lume s-o petreac cntnd i
jucnd laolalt cu toate tovarele ei de joc, care o numesc foarte des sora i mai marea lor n cntecele
alctuite cu destul iscusin. Fetele din Moldova doresc din toat inima s aib parte de aceast
cinstire steasc, dei n cntecele lor spun mereu, dup datin, c fata care a ntruchipat Drgaica nu se
poate mrita dect abia dup trei ani".
7

Cei doi termeni, Drgaic i Snziene, denumesc o strveche srbtoare popular precretin, peste
care s-a suprapus, la un moment dat, srbtoarea cretin a naterii Sf. Ioan Boteztorul. Srbtoarea
Snzienelor marcheaz o dat important n calendarul popular, ea coincide aproape cu solstiiul de var
(21 iunie), cu marea rscruce n cursa soarelui". 8 Aceast srbtoare cumulez manifestri folclorice
complexe, avnd o esen i o finalitate deosebite privind att viaa omului i a animalelor, ct i soarta
cmpurilor i semnturilor, avnd aadar un caracter agrar semnificativ. Pentru reprezentarea acestei
srbtori agrare" n muzeu, s-a apelat la comunitatea din satul Toprcea. Cu ajutorul unor toprceni
inimoi i puternic ataai ideii de recuperare a propriilor tradiii, aproape stinse n propriul lor sat, s-a
procedat la reconstituirea n muzeu, pe 28 iunie 1998, a unui obicei practicat pn recent n localitate:
boul nstruat" sau boul cu snziene". Ritualul prevedea, din cele mai vechi timpuri, memorate de cei
mai vrstnici locuitori ai Toprcei, alegerea de ctre ceata de feciori din Toprcea, cu 3 - 4 zile nainte
de Snziene, a celui mai frumos bou din sat, un animal voinic, cu coarne mari i crescute n sus, destinat
s devin cel mai important actant al ritualului srbtoresc.
n ajunul srbtorii, era lsat s pasc liber, chiar i n locuri oprite n tot restul anului. n dimineaa
de Snziene, boul era splat i eslat pentru a sclipi de curenie".Apoi, se mpodobea cu cele mai

196
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
frumoase esturi i covoare de care se prindeau alese terguri i custuri, alctuind o adevrat
expoziie de art popular mobil.
Coarnele i coada boului erau nfurate cu bruri colorate, iar n vrful coarnelor i cozii se puneau
buchete de snziene. Conductorul boului poart drept sceptru bta ciobneasc, cioplit dup tradiia
local ( bta cu mr") - ferecat la captul de jos cu metal. Cortegiul festiv, avndu-l n frunte pe
animalul astfel mpodobit, pornete pe ulie, vizitnd la rnd, gospodriile din sat. Ca semn de bun
primire a boului, gospodarii deschideau larg poarta. Se da gazdei plosca s nchine i apoi se ncinge un
joc n jurul boului cu snziene".
Totul se desfoar ntr-o atmosfer solemn, de mare intensitate emoional, creat de cntecul
dulce al viorii, de strigturile feciorilor, de sunetul clopoeilor i de ritmurile jocului, pe fondul
impresiei cromatice produs de bogaia artistic a expoziiei volante", care este nsui boul cu
snziene".
Btrnii din Toprcea povestesc faptul c obiceiul a fost un punct de senzaie la festivitile
organizate la Sibiu i Alba-Iulia, cu ocazia ncoronrii" (1922).
9

Din cauza depopulrii satului i a dispariiei animalelor de munc, de povar, cum e boul, n ultimii
ani, cnd acest obicei a mai avut loc n Toprcea, s-a folosit o vac. La reconstituirea obiceiului n
muzeu a fost adus un bou din alt localitate. Femeile l-au mpodobit cu esturi colorate, cu flori de
snziene i la fel ca pe uliele satului lor, au pornit cu tot alaiul sutelor de vizitatori pe la gospodriile
din muzeu, aruncnd coronie sau cruci din flori de snziene pe acoperiuri i fcnd urri de sntate.
Faptul c muzeul a oferit comunitii din Toprcea posibilitatea de a se regsi unit, de la cei rmai
paznici de cimitir n comun, la cei plecai n Sibiu i aiurea, a avut semnificaia aprinderii unui tciune
pe vatra stins.Va avea , oare, muzeul, fora reaprinderii focului sacru al continuitii acestei tradiii
ntr-un sat care abia i mai trage sufletul ? Acele momente de proiecie a tradiiilor sfinte" ale satului
lor, n faa ntregii naiuni, snt rememorate nostalgic, cu sentimentul stingerii unei lumi care le-a oferit
prilejul de a se nla, prin srbtorile satului lor, la rangul de simbol al culturii naionale.

3. De Sf. Ilie am dorit reconstituirea unei nedei n spaiul muzeului, n vecintatea


Crciumii din Btrni" Qud.Prahova) i a opronului de joc din Botiza" Uud.Maramure).
Vorbind despre nedei, I.Pop Reteganul subliniaz c n trecut ele se ineau cu sfinenie", altfel, n
credina stenilor, era periclitat soarta recoltelor:
"S-a pus odat marele posesor din Silvaul de Jos i-a oprit pe silveni ntr-un an de la inerea
nedeii. S-a ntmplat ns de n acel an a picat grindina i le-a nimicit viile i smnturile". 10
Datinele i credinele romnilor, care se leag de ziua Sf.Ilie ( 20 iulie), sunt multe: n ziua de
Sf.Ilie nu este nimnui ngduit s lucreze, din pricina pietrii sau grindinii i a focului iscat din trsnet...
Oamenii se duc la biseric i printre alte flori duc i busuioc, spre a-l sfinio acest busuioc este bun de
pus printre haine i-n zestre, ca s le fereasc de molii .... n ziua de Sf.Ilie se crede pretudindeni c
sfntul umbl prin cer i caut pe diavol ca s-l ucid ... Este credina aproape pretudindeni c la Sf. Ilie
vin morii pe la casele lor i mai ales copiii pe la cminele printeti. Femeile cheam atunci copiii
strini de prin sat i adunndu-i sub un mr nescuturat nc, adic un mr de unde n-a luat nimeni mere,
l scutur pentru ntiai dat, ca s culeag copiii mere iar morii s se veseleasc. Femeile n vrst nu
mnnc mere pn n acest zi, iar acum, mprind pentru sufletul rposai lor, mnnc i ele". 11
Am invitat comunitatea din Gura Rului Qud.Sibiu), existnd dorina de colaborare cu muzeul i o
relaie de concuren" cu satul Sibiel, din apropiere, afirmat prin reconstituirea srbtorii de Ispas.
Exist obiceiul, n satul tradiional romnesc, de a srbtori, n preajma zilei Sf.Ilie, bucuria
recoltelor ferite de ap, foc, grindin i de a-i mulumi sfntului pentru aceasta. Locuitorii din Gura
Rului- numit de ctre Lucian Blaga col de rai" - au prezentat un bogat program artistic alctuit din :
cntece corale.soliti vocali i instrumentali de muzic popular, recitri (Dor de sat").
Alturi de cei care au venit la srbtoare cu diverse produse, au participat doi membri din Gura
Rului ai Academiei Artelor Tradiionale ASTRA": Maria Hanzu, cu esturi i Ilie Voicu, cu obiecte
lucrate din piele. Ali creatori populari au venit cu obiecte lucrate din lemn, mpletituri,ceramic etc.
Ca un semn de la Sf. Ilie, la cteva ore de la plecarea stenilor din Gura Rului, n muzeu a nceput
s plou ...
Pe baza experienei acumulate din aceste activiti se pot trage cteva concluzii de care va trebui s
inem seama n organizarea aciuniilor viitoare. Astfel, apare necesar colaborarea factorilor de decizie
i a formatorilor de opinie din sat (primar,preot,director de coal sau de cmin cultural, alte

197
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
personaliti locale), chiar dac nu mai au domiciliul acolo.De asemeni este util recompensarea
participanilor cu mici amintiri (invitaii la aciunea respectiv,fotografii i articolele din pres privind
desfurarea sa, faptul c a fost prezent televiziunea) i gsirea surselor de sponsorizare n natur
(gustri,buturi rcoritoare,bere). Pentru succesul acestor manifestri este decisiv s existe surse
bugetare pentru cheltuielile privind: transportul participanilor, tiprirea afielor, invitaiilor i
programului de desfurare a manifestrii respective. Din motive economice, dar i de alt natur, este
preferabil ca localitile invitate s reconstituie n muzeu diferite srbtori s fie ct mai apropiate de
acesta (n cazul nostru distana fiind de cca. 25 Km de Sibiu ). Este de dorit continuarea i n viitor a
unor astfel de manifestri ce vor deveni tot mai bine pregtite i prin repetarea lor s conduc la
formarea unei noi tradiii". Este o activitate cultural din care toi participanii, dar mai ales publicul
vizitator ctig o incomparabil de bogat n semnificaii experien prin tot ce nsemneaz sub forma
renaterii tradiiilor. Iar muzeul, la rndul su tinde s devin, cu adevrat, un "muzeu viu".

Note:

1
Mircea Eliade -"Aspecte ale mitului", 1978, Ed. Univers, Bucureti , p. 33
2
Mircea Eliade -"Sacrul si profanul", 1992, Ed. Humanitas, Bucureti, p 65
3
Simion Florea Marian -"Srbtorile la romni", II, 1994, Ed. Fundaiei culturale romne Bucureti, p. 349
4
ldem -p. 350
5
Tudor Pam file -"Srbtorile la romni", II , 1994, ed. Saeculum I.O Bucureti, p. 67
6
Dumitru Pop -"Obiceiuri agrare n tradiia popular romneasc", 1989, Ed. Dacia , Cluj-Napoca,
p. 171
7
Dimitrie Cantemir -"Descrierea Moldovei", 1969, Ed. penrtu literatur i art, Bucureti, p. 268-269
8
James George Fraser -"Creanga de aur", 1980, Ed. Minerva, Bucureti, voi. V, p. 5
9
Gheorghe Pavelescu - "'Boul nstruat'. Un vechi obicei agrar din Transilvania'', n "Anuarul Muzeului
etnografic al Transilvaniei", 1977, IX, Cluj-Napoca, p. 283-284.
0
' I. Pop Reteganul -"Legende , povestiri i obiceiuri romneti", 1943, Bucureti, p.155
11
Tudor Pamfile -op. cit., p. 131

TRADIDONAL HOLIDA YS BETWEEN AUTHENTICITY


AND MUSEAL RECONSTITUTION IN "ASTRA" MUSEUM

SUMMARY

The papers deal with subjects concerning the reconstitution in the museum of some traditional
folk holidays: Ispas, Snziene, Saint Ilie.
The picturesque and the colours which are spacific for every custom, astonished the public that was
an active porticipant in this "live museum" that brought the local traditions from the ethnographical
zone "Mrginimea Sibiului".

198
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 1-2: Reconstituirea srbtorii de " Ispas" n muzeu.
The reconstitution folk holiday "Ispas" in the museum.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 3: Reconstituirea srbtorii de "Ispas" n muzeu.
The reconstitution folk holiday "Ispas" in the museum.

Foto 4: Srbtoarea Snzienelor n muzeu.


Folk holiday "Snziene" n the museum.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 5-6: Nedeia de Sf. Ilie n muzeu.
Saint Ilie "Nedeia" in the museum.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro

Foto 7: rani la po art Uud. Braov).
Peasants at the front gate (Braov county).

Foto 8: Poarta Muzeului ASTRA.


The front gate of The ASTRA Museurn.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
UN MUZEU FONDEAZ I PATRONEAZ
O ACADEMIE A SATULUI ROMNESC -
ACADEMIA ARTELOR TRADIIONALE DIN ROMNIA
Dr. Corneliu Bucur,
Aurelia Marcu,
Mirela Creu

''Naiunea nseanm memorie etnocultural."


Alexandru Zub

n Dumbrava Sibiului, din iniiativa Muzeului Civilizaiei Populare Tradiionale "Astra'', a


debutat la mijlocul acestui veac un proiect grandios de recuperare i valorificare a culturii i civilizaiei
populare tradiionale, concretizat i prin Trgul Creatorilor Populari din Romnia ( 1983), Galeriile de
Art Popular (1991), Asociaia Creatorilor Populari din Romnia (1992), Olimpiada Naional
"Meteuguri Artistice Tradiionale ( 1992), Academia Artelor Tradiionale din Romnia ( 1993 ).
n cadrul acestui autentic program naional cu o concepie sistemic riguroas, antamnd i
cataliznd capaciti, energii i potene din ntreaga ar, Academia Artelor Tradiionale din Romnia
este cheia de bolt a edificiului. Conceput a fi i a reprezenta "forumul naional al celor mai valoroi
i reputai creatori de art popular din ara noastr, alei de cei mai buni specialiti din domeniul
etnologiei, reunii deopotriv ntr-un dialog concret, analitic, viu, deschis, democratic i permanent, cu
privire la trecutul (tradiia), prezentul i viitorul creaiei artistice de toate genurile" I, Academia Artelor
Tradiionale din Romnia se inspir nu din tradiiile i funciile Academiei Romne, ci se dorete mai
degrab o parafraz semantic la ceea ce anticii numeau Academia din Atena, iar contemporanii
fenomenului spiritual, o numeau "Grdina lui Akademos".
Obiectul de activitate i menirea Academiei Artelor Tradiionale din Romnia constau, ntre altele,
din etalonarea valorilor individuale reale ale culturii i civilizaiei populare tradiionale i promovarea
lor n contiina naional i universal ca elemente ale capacitii de creaie superlative n domeniul
artei i artefactelor populare, toate expresive n planul configurrii identitii noastre etnoculturale.
n discursurile de recepie n Academia Romn, personaliti de talia lui Lucian Blaga i Liviu
Rebreanu invocau caracterul sacru, fundamental pentru destinul unei culturi naionale, a valorilor
culturale ale satului romnesc, matricea existenei noastre istorice i leagnul culturii i civilizaiei
noastre multimilenare. Att Lucian Blaga ct i Liviu Rebreanu au devenit membri ai Academiei
Romne pe locuri nou create, avnd astfel posibilitatea s-i aleag naintaul. Dac Lucian Blaga i-a
rezervat dreptul de a face elogiul satului romnesc ca o "nemuritoare prezen, care n-a ocupat
niciodat un scaun n aceast nobil incint"2, Liviu Rebreanu a adus laud ranului romn, "spiritului
autohton" al acestuia, fr de care nu se poate "produce opere autentice i universal preioase"3.
Aadar, ce este cultura popular, care este semnificaia i importana sa istoric n gestarea fiinei
naionale, a culturii etno-identitare, n zmislirea acelei eterne i inalienabile specificiti culturale a
unui neam, efigia originalitii sale culturale?
Prin intermediul culturii sale istorice, un popor se poate cunoate i, mai ales, poate ncerca s se
depeasc. Nu putem face abstracie de ea cum nu putem fugi de propria contiin. Tradiiile pe care
le incumb impun continuitatea drept criteriu al unor permanene axiomatice pentru identitatea unui
popor.
Timpul fiecrei naiuni i marcheaz trecerea n i prin istorie, raportnd fluiditatea "curgerii" sale
la perenitatea unor esene naionale, ntre care, cultura popular nu trebuie invocat doar dintr-un
convenionalism pios. Rolul su nu este doar acela de a subiectiva specificul naional n sine ci de a
legitima, tocmai prin originalitatea ei, sau, dimpotriv, prin comunitatea n plan universal a valorilor
culturale din spaiul etnic pe care l definete.

203
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Cultura popular aparine fondului primordial al determinaiilor i interdependenelor intrate n
complicata alchimie a procesului de constituire a unei culturi naionale. Nscut din atemporalitatea i
arhaismul lumii rurale, n care constantele cutumiare se suprapun i se contopesc celor naturale, cultura
popular a cptat ceva din fidelitatea de expresie a ritmurilor cosmice, posednd intimitatea unei
confesiuni n care contiina unui neam nu-i poate refuza sinceritatea. Copil, martor, ctitor i, n
acelai timp, judector al duratei, culturii populare i se poate acorda credibilitatea izvorului istoric prin
faptul c reprezint capacitatea de stilizare a experienei milenare a unei comuniti, proiecia
predispoziiilor ei mentale, n sfera celest a creaiei artistice. Nesupus canoanelor pedante ale
cronologiei, ea se refuz clipei i se sustrage impetuoasei deveniri obiectiv-istorice, pentru a se hrzi
unei ndelungi hermeneutici a "sinelui" naional. Puin sensipil la capriciile istoriei de cancelarie ea
extrage semnificativul particularizant, sedimentndu-l n esene ale etnicitii.
Principala instituie creat n scopul consacrrii nominale a valorilor individuale superlative din
toate domeniile i genurile culturii i artei populare tradiionale, Academia Artelor Tradiionale din
Romnia este "ateptat" s-i ocupe locul, sub menirea tutelar a Academiei Romne, de for cultural
reprezentativ la scar naional chemat s evidenieze, s recunoasc i s recompenseze moral
autenticele valori ale culturii naionale. Cea mai important manifestare dedicat evalurii nominale a
celor vrednici s dobndeasc aceast onorant investitur, recunoscndu-li-se calitatea de autentici
directori ai contiinei naionale vis-a-vis de perpetuarea tradiiei i valoarea n cmpul creaiei
populare contemporane, o constituie Zilele Academiei Artelor Tradiionale din Romnia, realizate
trimestrial din anul 1993.
Structura Academiei Artelor Tradiionale din Romnia cuprinde Seciile: Arte plastice (meteugari
i artiti populari), Arte mecanice (meteri constructori i artefactori de geniu n toate domeniile
civilizaiei populare tradiionale), Arte ludice (coregrafi), Arte muzicale (rapsozi populari i interprei
instrumentali) i Arte literare (poei i naratori populari).
Zilele Academiei Artelor Tradiionale din Romnia nu sunt manifestri "festiviste", ci au un
caracter exponenial-demonstrativ, contient, tiinific. Creatorului popular i este omagiat activitatea
nu numai n funcie de prestigiul local sau zonal, ci este recunoscut i pe plan naional, urmrindu-se:
respectarea tradiiei n funcionalitatea, creativitatea i autenticitatea procesului de producie;
procedeele tehnice i instrumentarul de lucru; mijloacele de expresie; structurile morfo-tipologice;
inovaiile adoptate; integrarea unor tradiii n realitile prezentului.
De la nfiinarea sa n august 1993 i pn n prezent, s-au desfurat XXXV de ediii ale Zilelor
Academiei Artelor Tradiionale din Romnia, fiind primii un numr de 161 de membri n patru secii
distincte: Arte plastice - 113 membri, Arte mecanice - 13 membri, Arte ludice - 8 membri, Arte
muzicale - 27 membri.
Calculul procentajului, pe genuri de creaie, ne prezint orientativ situaia comparativ, din toate
aceste domenii ale meteugurilor tradiionale evideniind pe cei mai valoroi meteugari i implicit,
meteugurile practicate, ponderea lor n raport cu celelalte genuri ale artei populare.

Nr. de
Seciunea Genuri de creaie Procent
membri
esut, brodat 28 17,39
olrit 22 13,66
prelucrarea artistic a lemnului 13 8,07
prelucrarea artistic a osului 1 0,62
prelucrarea artistic a metalelor 1 0,62
prelucrarea chihlimbarului 1 0,62
Arte plastice
ncrustaii cositor 1 0,62
constructor de biserici 1 0,62
sculptur religioas (catapetesme, altare) 1 0,62
icoane pe sticl 4 2,48
pictur naiv 7 4,34
ncondeierea oulor 4 2,48

204 / www.cimec.ro
www.muzeulastra.com
confecionat mti 5 3,10
confecionat instrumente muzicale 6 3,72
confecionat piese de harnaament curelrit, 2 1,24
Arte plastice cojocrit 9 5,59
confecionat plrii 2 1,24
croetat tradiional 2 1,24
mpletituri fibre vegetale 3 1,86
fierari, piuari, jognari, ceasornicari, mecanici,
Arte mecanice 13 8,07
reparatori de orgi
Arte ludice coregrafi 8 4,97
Arte muzicale interprei vocali i instrumentiti 27 16,77

Selecia valorilor individuale i elaborarea ntregului program pentru toate manifestrile din cadrul
Zilelor Academiei Artelor Trad1/jonale din Romnia presupun o documentare bibliografic riguroas,
urmat de studiul de colecie pentru depistarea de obiecte tradiionale din centrul sau zona etnografic
de provenien a creatorului, cercetare de teren efectuat n localitatea n care i desfoar activitatea
meterul (fotografiere, filmare, nregistrare pe casete audio, achiziii de obiecte - n cazul n care ne
permite bugetul afectat achiziiilor), completarea fielor de creator popular, toate aceste documente
depunndu-se apoi la Centrul de Informare i Documentare "Cornel Irimie".
Pentru organizarea Expoziiei personale a candidailor la primirea n Academia Artelor Tradiionale
din Romnia (care va trata, comparativ, aspecte ale creaiei contemporane i a celei tradiionale) sunt
selectate piesele cele mai reprezentative din colecie i cele executate de subiectul ales, a cror valoare
trebuie s aib i acreditivul comunitii creia i aparine.
Prin toate mijloacele mass media, locale i centrale, manifestarea este popularizat n scopul
atragerii unui public (avizat sau interesat) ct mai numeros. La primirea n Academia Artelor
Tradiionale din Romnia particip meterul omagiat, reprezentani ai familiei sau colectivitii,
discipoli, ali meteugari populari, muzeografi, reprezentani ai Centrelor judeene de conservare i
valorificare a culturii i tradiiei populare, accesul fiind liber pentru orice categorie de public.
Muzeul Civilizaiei Populare Tradiionale "Astra" devine, prin exprimrile, dialogurile i discuiile
purtate cu aceast ocazie o "agora" sau dup prerea lui Keneth Hudson o "tribun public", ceea ce
evideniaz capacitatea instituiei muzeale moderne de a se ncadra n noul tip de muzeu dialogal-
interactiv capabil a rspunde necesitilor "generaiei ntrebrilor". Se creaz un univers consensual, n
care fiecare acioneaz ca "observator curios" sau ca "amator", i poate exprima liber opiniile,
gndirea fiind astfel exteriorizat, devenind o activitate public ce satisface nevoia de comunicare.
Discuiile purtate ntre creatori, sau ntre creatori i specialiti, sau ntre public, creatori i
specialiti, contribuie eficient la stabilirea programului i .motivaiilor privind conservarea activ a
meteugurilor tradiionale ntr-o societate modern aflat n plin transformare.
Titlul onorant de membru al Academiei Artelor Tradiionale din Romnia creaz o nou identitate
socio-cultural a celor ce au ptruns n forumul "oamenilor alei" i ca o consecin direct noi
responsabiliti, n planul manifestrii sale sociale i profesionale. Sunt numeroase exemplele de sate i
comuniti rurale n care au renviat vechi meteuguri, n urma implicrii totale a membrilor
Academiei Artelor Tradiionale din Romnia (de exemplu: Nicolae Suciu, Cincu, judeul Braov -
icoane pe sticl; Dan Gherasimescu,Valea Danului, judeul Arge - icoane de vatr; Constantin Niu,
Poboru, judeul Olt - esut; Victoria Berbecar, Botiza, judeul Maramure - esut; Silvia Tecoan,
Alna,judeul Sibiu - esut; Nicolae Purcrea,judeul Braov - prelucrarea artistic a lemnului).
Expoziia cu vnzare a olarului Cornel Sitar (Baia Mare) din cadrul Zilelor Academiei Artelor
Tradiionale din Romnia a contribuit la educarea gustului publicului orientnd, cu tact, vizitatorul
spre aprecierea valorilor autentice, trezind interesul pentru achiziionarea de obiecte lucrate n spiritul
tradiiei (nu neaprat "n litera" ei).
n abordarea problematicii conservrii active accentul cade asupra componentei subiective a
procesului de creaie ca factor determinant a tot ceea ce este tradiional n arta noastr popular.

205

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
n perioada 24-27 februarie 1999 Academia Artelor Tradiionale din Romnia a avut posibilitatea
s-i fac cunoscut activitatea pe plan internaional prin participarea directorului general al Muzeului
Civilizaiei Populare Tradiionale "Astra", profesor univershar, doctor Corneliu Bucur, la lucrrile
Atelierului internaional de instruire de la Veneia, care s-a desfurat n cadrul programului "Tezaure
umane vii", iniiat de UNESCO, nc din anul 1989, Departamentul patrimoniu cultural - patrimoniu
intangibiJ4. De asemenea, Academia Artelor Tradiionale din Romnia a beneficiat de o ans
excepional de afirmare pe plan universal prin participarea a 11 membri ai si la Smithsonian Folklife
Festival: Romnia - Pori deschise, de la Washigton DC, n perioada 23 iunie - 4 iulie 1999.
Datorit interveniei la lucrrile Atelierului internaional de la Veneia i la colocviile prilejuite de
Smithsonian Folklife Festival, unde s-au etalat iniiativele i programele lansate de peste 20 de ani de
Muzeul Civilizaiei Populare Tradiionale "Astra", privind tezaurizarea i valorificarea modern a
culturii populare romneti, s-a putut contura una dintre politicile definirii propriei identiti
etnoculturale. ns, o bun imagine "n exterior" depinde, necondiionat, de fizionomia interioar a
fenomenului, de modul n care aceast politic cultural funcioneaz "n interior", este asumat
programatic de un Minister, de Guvernul Romniei i este legiferat. Fa de aceste comandamente, se
impune, ca o necesitate, discutarea strategii lor de integrare n serii culturale ample.
O problem cardinal pentru reverberarea valorilor naionale (ca i a programelor cultural-
naionale) n plan internaional este aceea a integrrii Academiei Artelor Tradiionale din Romnia n
sistemul formal i informal al valorilor culturale din alte ri.
Vizita efectuat, cu ocazia participrii iniiatorului Academiei Artelor Tradiionale din Romnia la
Atelierul internaional de instruire de la Veneia, la atelierele de sticlrie ale lui Archimede Seguso, la
Murano, 1-a condus la luarea pe loc a unei decizii importante, sub ocul revelator al valorii mondiale a
marelui meter i artist sticlar. Ocazionat de organizarea celei de-a XXXII-a ediii a Zilelor Academiei
Artelor Tradiionale din Romnia, s-a luat iniiativa de a acorda titlul de membru de onoare al
Academiei Artelor Tradiionale din Romnia unor meteri din strintate, lui Archimede Seguso
(n.1909). Pentru a avea valoare, iniiativa se cere continuat.
n pragul secolului XXI ne putem reaminti i ceea ce spunea Dimitrie Gusti n discursul de recepie
n Academie - pentru a-i respecta menirea "ca institut naional" i pentru "a se apropia i mai mult de
Academia perfect", Academia Romn "trebuie s fac unele returi"S. n spiritul unui asemenea
proiect, de mare deschidere pentru reafirmarea integralitii culturii i spiritualitii noastre naionale,
putem reflecta la sensurile multiple, la registrul semantic superior pe care l-ar oferi organizarea unor
edine festive care s-i reuneasc deopotriv pe membrii Academiei Romne i pe cei ai Academiei
Artelor Tradiionale din Romnia. Ar fi pentru prima dat cnd un eveniment de o asemenea amploare,
i cu o asemenea semnificaie major n planul culturii naionale, s-ar desfura n spaiul academic
romnesc.
i datorm culturii populare cronica unui timp care nu trece: ea este condeiul cuvntului, gramatica
gestului, pergamentul memoriei ...
Academia Artelor Tradiionale din Romnia este dovada c viitorul are nevoie s descopere ceea ce
muli tiu, ns puini o recunosc: faptul c frumuseea i prea-plinul vieii sunt nuntrul oamenilor,
cci adevrul se construiete acum, ca i altdat, cu acelei mijloace - curaj, perseveren, efort,
ncredere. Existena acestei instituii, ntr-o perioad de tranziie a societii romneti, demonstreaz
c ne putem nfrnge nesigurana i teama de banalizare a cuvintelor pentru o confruntare critic,
neprtinitoare a oricror opinii privind valorile satului romnesc.

Note:

1
Statutul Academiei Artelor Trad4ionale din Romnia, articolul I.
2
Lucian Blaga, Elogiul satului romnesc, discurs de recepie n Academia Romn, rostit n edina solemn din 5
iunie 1937, n "Academia Romn. Discursuri de recepiune", Bucureti, 1937, p. 3.
3
Liviu Rebreanu, Laud ranului romn, discurs de recepie n Academia Romn, rostit n edina solemn din
29 mai 1940, n "Academia Romn. Discursuri de recepiune", Bucureti, 1940, p.14.
4
Recommandation sur la sauvegarde de la cu/ture traditionnelle el populaire, adoptee par la Conference
generale a sa vingt-cinquieme session, Paris, 15 novembre, 1989.
1
Dimitrie Gusti, Fiina i menirea Acadenullor, discurs de recepie n Academia Romn, rostit n edina solemn
din 10 iunie 1923, n "Opere", volumul. VIII, Buzu, 1997, p. 121-145.

206
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
UN MUSEE CREE ET PATRONNE UNE ACADEMIE.
"L' ACADEMIE DE L' ART TRADITIONNEL DE ROUMANIE"

-resume-

Fondee a Sibiu sur l'initative de Musee "ASTRA", "L'Academie de l'Art Traditionnel de


Roumanie" est un forum national qui reunit Ies plus valeureux createurs populaires du pays, des vrais
"chefs d'ecole" et mentors des generations successives dans la garde et la transmission a l'avenir de
l'art et des metiers pratiques, en conscientisant a tous Ies niveaux sur la valeur incommensurable de ce
patrimoine culturel national.
La principale institution cree dans le but de la consacration nominale des valeurs individuelles
superlatives de tous Ies domaines et Ies genres de la culture et de l'art populaire traditionnels est
"L' Academie de I' Art Traditionnel de Roumanie" et la principale manifestation dediee a l'evaluation
nominale des ceux capables d'acquerir cette honorante qualite, en reconnaissant leur valeur de facteurs
determinants dans la preservation a tout ce qui est traditionnel dans notre art populaire, sont "Les
Journees de I' Academie de I' Art Traditionnel de Roumanie", realisee toutes Ies 2-3 mois a partir de
1993.
La structure de "I' Academie de I' Art Traditionnel de Roumanie" comprend des sections comme: Ies
arts plastiques (createurs populaires), Ies arts mecaniques (artisans constructeurs), Ies arts ludiques
(choregraphes), Ies arts musicaux (rapsodes populaires), Ies arts litteraires (poetes et narrateurs
populaires).
Depuis sa creation du mois d'aoO.t 1993 et jusqu'a present, ii yen a eu lieu 35 editions etant rec;:us
un nombre de 161 membres en 4 sections distinctes: arts plastiques - 113 membres, arts mecaniques -
13 membres, arts ludiques - 8 membres, arts musicaux - 27 membres.
"L' Academie de I' Art Traditionnel de Roumanie" represente la preuve que l'avenir a besoin de
decouvrir ce que beaucoup de gens savent, mais peu le reconnat: le fait que la beaute et la richesse de
la vie se trouve dans I' me des gens, car la verite se construit maintenant, comme autrefois aussi, avec
Ies memes moyens- courage, perseverance, effort, confiance.
L' existence de cette institution, a une peri ode de transition de la societe roumaine, demontre que
nous pouvons vaincre notre incertitude et notre peur de banaliser Ies paroles pour une confrontation
critique, impartiale de n'importe quelles opinions concernant Ies valeurs du village roumain.

Anex

STATUT
ACADEMIA ARTELOR TRADIIONALE DIN ROMNIA

ART. 1. DENUMIRE, SEDIU, SCOP


Acadc1ma Artelor TradJionalc din Romfima este forumul naional al celor mai valoroi i
reputai creatori de art popular din ara noastr, alei de cei mai buni specialiti din domeniul
etnologiei, reunii deopotriv ntr-un dialog concret, analitic, viu, deschis, democratic i permanent cu
privire la trecutul (tradiia), prezentul i viitorul creaiei artistice de toate genurile. Creatorii provin din
toate mediile sociale i etnice i din toate regiunile rii noastre.
Ea are, aadar, un eminamente scop cultural de selecie, promovare (recunoatere social) a valorilor
superioare din perimetrul creaiei de art popular contemporan.

207
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Acadenva Artelor Trad1/iona/e din Romma are personalitate juridic. Sediul Academiei Artelor
Tradiionale
din Romma este n Sibiu, Piaa Mic, nr. I I.
Prin urmare, Academia va fi o adevrat agora n care se vor ntlni meteri populari cu cercettori
ai institutelor academice romne, ai nvmntului universitar, ai muzeelor etnografice i de art
popular, ai muzeelor de arte palstice, ai oficiilor judeene pentru patrimoniul cultural-naional, ai
laboratoarelor de conservare i restaurare (pentru problemele de ordin tehnic) ntr-un discurs "de
specialitate" axat exclusiv pe analiza coordonatelor contemporane ale procesului de creaie de art
popular.

ART. 2. DURA TA DE FUNCTIONAREA ACADEMIEI


' A

ARTELOR TRADIIONALE DIN RO MANIA

Durata activitii Acadenvei Artelor Trad1/iona/e din RomJma este nelimitat.

ART. 3. OBIECTUL DE ACTIVITATE


Obiectul de activitate i menirea Academiei sunt:
a) nregistrarea critic-obiectiv a celor mai importante mutaii produse n ultimele decenii, n
domeniul creaiei de art popular tradiional din ntreaga ar, la nivelul concepiei creatorilor
populari, despre statutul i menirea lor social, despre valoarea tradiiei n practicarea meteugului
artistic sau realizarea funciei utilitar-moderne i artistic-decorative a produselor de art popular n
contemporaneitate i despre producia artizanal, ca epi-fenomen al creaiei autentice a artei populare;
b) analizarea problematicii socio-economice implicat procesului de creaie i valorificare a
produciei de art popular;
c) evaluarea cadrului "mecanismului"' procedeelor - spontane sau dirijate - de transmitere ntre
generaii a secretelor meteugului artistic (tehnici de lucru, repertoriu morfologic, registrul stilistic i
ornamental) ca i a posibilitii reaprinderii focului sacru al creaiei de frumos n centrele de vechi
tradiii n practicarea meteugului artistic pe cale de a se stinge dar care mai pstreaz disponibiliti
poteniale pentru regenerarea acestor activiti i chiar de formare a unor centre noi prin organizarea
unor adevrate "coli ale artelor populare tradiionale", att de necesare n perspectiva relansrii
turismului naional i internaional, care presupune i un comer nfloritor, cu valori autentice de art
popular;
d) contientizarea ntregii naiuni asupra valorii incomensurabile, cu adevrat sacre, a acestui
patrimoniu cultural-naional, prin combatrea demonstrativ a pseudo sau non valorii (kitsch-ului), prin
instituirea, n locul unor aciuni festiviste i a unui "dirijism" neprofesionist, diletant chiar, din ultimii
ani, a unei ndrumri de strict specialitate, de nivel academic i eficient la nivelul practicii sociale;
e) omologarea valorilor reale n materie de produse .i creatori, participani la puzderia de
manifestri aprute n ntreaga ar, de tipul "trgurilor de art popular", prin sancionarea public a
nonvalorilor i substituirea acestora cu valori originale;
f) promovarea la scar internaional i la adevrata valoare comercial a produselor de art
popular;
g) redresarea i ndrumarea, prin organizarea de dezbateri concret-analitice, pe fgaul potrivit, a
ntregii activiti a creatorilor de frumos din spaiul artelor populare tradiionale din Romnia.

ART. 4. DOBNDIREA CALITTII


, DE MEMBRU
Calitatea de membru al Academiei Artelor Trad1/iona/e din Romiinia se dobndete la
recomandarea a cel puin trei membri ai Prezidiului Academici Artelor Trad1/ionalc din Romnia, prin
votul majoritar al acestui organism de coordonare a activitii Academiei i, firete, fr nici o
discriminare de selecie pe criterii de vrst, sex, religie, profesiune i naionalitate, cu acordul
persoanei n cauz.
Calitatea de membru al Acadenv"ei Artelor Trad1/ionale din Romnia se atest prin Diploma de
membru al Acadenv.ei Artelor Trad1/iona/e din Romnia acordat cu ocazia primirii sale n acest for i
cu o legitimaie eliberat i semnat de preedintele n exerciiu.

208
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
ART. 5. PIERDEREA CALITII DE MEMBRU

Pierderea calitii de membru al Academiei Artelor Tradiionale din Rormnia se face pe baza
hotrrii adoptate de majoritatea relativ a membrilor constituii n Adunarea General, hotrre luat
fa de fapte care se apreciaz a fi incompatibile cu statutul artistic i moral al membrilor Academiei
Artelor Tradiionale din Romnia.

ART. 6. DREPTURILE MEMBRILOR


Membrii nu se pot folosi dect de drepturile ce le sunt necesare pentru realizarea scopului i
destinaiei Academiei Artelor Tradiionale din Romnia, i anume:
a) s participe la toate aciunile organizate de ctre Academia Artelor Tradiionale din Romnia,
att n ar ct i n strintate;
b) s beneficieze de toate facilitile asigurate de Academia Artelor Tradljionale din Romnia;
c) s aleag i s fie alei n organele de conducere ale Academiei Artelor Tradiionale din
Romnia;
d) s participe la dezbaterea tuturor problemelor Academiei Artelor Tradl{ionale din Romnia;
e) s se adreseze cu cereri scrise sau propuneri organelor de conducere ale Academiei Artelor
Tradl{ionale din Romnia;

ART. 7. NDATORIRILE MEMBRILOR


a) sa-1 111sueasc i s respecte prevederile statutare, s se implice cu competen i
responsabilitate n realizarea finalitii acestei instituii;
b) s participe la aciunile organizate de Academia Artelor Tradiionale din Romnia;
c) s manifeste iniiativ n soluionarea cu operativitate a tuturor programelor adoptate de ctre
organele de conducere;
d) s vegheze la pstrarea unui climat de bun colaborare ntre toi membrii instituiei, chezia
realizrii obiectivelor statutare;
e) s depun tot efortul la dezvoltarea i conservarea Academiei Artelor Tradiionale din Romnia
ce-i bazeaz ntreaga autoritate i activitate, exclusiv pe deplina egalitate n drepturi i ndatoriri ntre
toi membrii, pe colaborarea ntre toi membrii si liber consimit i dezinteresat.

ART. 8. PATRIMONIUL
Academia Artelor Tradl{ionale din Romnia are un patrimoniu distinct i autonom de
patrimoniul individual al fiecrui membru.
Patrimoniul iniial al Academiei Artelor Tradiionale din Romnia se constituie din: fonduri bneti
provenite din donaii, (completate cu fonduri bneti din ncasri de taxe de intrare n expoziiile
organizate de Academia Artelor Tradiionale din Romnia), din comercializarea de publicaii, din
donaii, din manifestri culturale precum i bunuri mobile i imobile, dup caz.

ART. 9. MODALITI DE FUNCIONARE

Principalele activiti ale Acade1m"ei Artelor Tradiionale din Romnia vor fi:
a) colocviul;
b) simpozionul (pentru prezentarea, analizarea i detalierea celor mai diverse aspecte ale complexei
problematici ce urmeaz a fi cercetat, din perspectiva modern interdisciplinar);
c) expozitia (care va trata comparativ aspecte ale creaiei contemporane i a celei tradiionale);
d) excursie documentar pe teren (n centre ale creaiei populare tradiionale);
e) ntlniri de lucru cu publicul.
Modalitile de lucru n cadrul colocviilor vor consta din:
- invitarea succesiv a tuturor genurilor de creatori (ceramiti, sculptori n lemn, pictori, iconari,
cojocari-pielari, estoare, creatori de instrumente muzicale, etc.) i dezbaterea problemelor specifice
fiecrui gen;

209
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
invitarea creatorilor din toate genurile, pe zone etnografice sau provincii pentru analizarea
problematicii circumscrise acestor teritorii, fie, n sfrit, din invitarea tututror creatorilor populari
pentru dezbaterea unor probleme de interes naional.

ART. 10. ORGANELE DE CONDUCERE I COORDONAREA ACTIVITTII


, ~

ACADEMIEI ARTELOR TRADIIONALE DIN RO MANIA

Organele care asigur conducerea i controlul activitii desfurat de Academia Artelor


Tradiionale din Romnia sunt:
a) Adunarea General
b) Consiliul Directorial
c) Preedinte

a) Adunarea general
Adunarea General este organul suprem al Acadc1m'ei Artelor Tradiionale din Romnia
compus din totalitatea membrilor acesteia, fr nici o distincie.
Adunarea general se convoac de regul odat pe an de ctre Consiliul Directorial cu cel puin dou
sptmni naintea datei fixate.
De asemenea, se va mai putea convoca, dup caz, i la solicitarea scris i motivat adresat
Consiliului Directorial a cel puin unei 1/3 din numrul membrilor Academiei Artelor Trad1/ionale din
Romnia.
Convocarea va cuprinde locul i data convocrii, precum i ordinea de zi.
Cnd cei nsrcinai cu convocarea sunt abseni sau mpiedicai a o face din diverse motive, de
aceast sarcin va fi responsabil unul dintre membrii secretariatului.
Adunarea General decide asupra:
adoptrii, dup caz, a unor modificri ale statutului;
- admiterii i excluderii membrilor din Academia Artelor Tradlfionalc din Romiinia;
- modul de utilizare a fondurilor Academiei Artelor Tradiionale din Romiinia (adoptrii i
modificrii bugetului, verificnd i aprobnd bilanul i contul de gestiune);
- programelor de activitate anuale sau pe termen lung, cuprinznd aciuni comune: simpozioane,
colocvii, sesiuni tiinifice, dezbateri, consftuiri, publicaii, participarea la activiti internaionale;
formelor de convocare a Adunrii Generale;
modului de votare;
quorum-ului i majoritii cu care se vor adopta hotrrile;
numirii preedintelui, vicepreedintelui i a cenzorilor;
atribuiilor i responsabilitilor Consiliului Directorial i a cenzorilor, efectund un control
asupra activitii acestora ori de cte ori este cazul;
- revocrii individuale sau colective a mandatelor membrilor Consiliului Directorial i a cenzorilor,
cnd prin culpa lor ar periclita interesele Academiei Artelor Trad1/ionale din Romiinia.
Adunarea General nu va putea adopta nici o hotrre dect dac vor fi rspuns convocrii cel puin
jumtate plus unu din totalul membrilor nscrii.
Quorum-ul privind adoptarea hotrrilor este de jumtate plus unu (majoritatea simpl).
n situaia n care la prima convocare Adunarea General nu este statutar se va proceda la
reconvocare, caz n care adoptarea hotrrilor se va face doar cu o majoritate simpl a celor prezeni.
Propunerile sau actele fcute n scris, fr deliberare, vor avea puterea de hotrre dac vor fi
semnate de membrii Academici Artelor Tradlfionale din Romnia n unanimitate.

b) Consiliul Directorial
Consiliul Directorial se compune dintr-un numr de cinci membrii alei de membrii Academiei
Artelor Tradiionale din Romnia pe o perioad de doi ani, .cu posibilitatea realegerii pentru nc un
mandat.
Consiliul se compune dintr-un preedinte, doi vicepreedini i doi membri.
Secretariatul va fi asigurat de o persoan desemnat de ctre Consiliu.

210
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Locurile devenite vacante n cadrul Consiliului Directorial se vor completa pn la proxima Adunare
General de ctre persoanele desemnate de preedintele Academiei Artelor Tradiionale din Romfinia.
Consiliul Directorial va lucra n limita drepturilor conferite de statut sau a puterilor delegate lui de
Adunarea General, n edine anuale.
Deciziile vor putea fi adoptate doar n prezena a jumtate plus unu din totalul membrilor nscrii,
cu un quorum de jumtate plus unu (majoritatea simpl) din cei prezeni.
Consiliul Directorial decide:
- asupra realizrii programelor de activitate adoptate de ctre Adunarea General, raportnd dri de
seam anuale privind modul lor de realizare supuse spre aprobare Adunrii generale;
- asupra organizrii Adunrii Generale, a colocviilor, simpozioanelor, expoziiilor, celorlalte
modaliti de funcionare a Academiei Artelor Tradiionale din Romfinia;
- asupra realizrii planului financiar adoptat de Adunarea General;
- asupra ordinii de zi a Adunrii Generale, colocviilor, simpozioanelor, consftuirilor, etc.
comunicndu-le n prealabil n timp util.

c) Preedintele
Preedintele, iar n absena acestuia, vicepreedintele dup
caz, o persoan desemnat de
sau,
acetia va reprezenta Academia Artelor Tradl{ionale din Romnia n relaiile cu terii, n justiie sau n
faa altor activiti publice.

ART. 11. RSPUNDERFA JURIDIC A CONSILIULUI DIRECTORIAL

Academia Artelor Tradiionale din Romnia rspunde de toate actele contractuale i actele
delictuale svrite de ctre organele proprii n timpul executrii funciunii lor.
Membrii care formeaz Consiliul Directorial sunt personal i solidar rspunztori pentru daunele
provocate din cauza lor, att fa de teri ct i fa de Academia Artelor Tradl{ionalc din Romfinia
nsi.

ART. 12. ORGANUL DE CONTROL FINANCIAR

Activitatea financiar a Academiei Artelor Tradiionale din Romfinia se desfoar sub


controlul permanent al Comisiei de cenzori format dintr-un numr de trei membri alei de Adunarea
General n aceleai condiii ca i Corn itetul Director.
Cnd vreunul dintre cenzori nu poate funciona din cauza absenei, vacanei, bolii sau oricrei alte
cauze, preedintele Academici Artelor Tradiionale din Romnia desemneaz o persoan care va
completa locul devenit vacant pn la inerea Adunrii Generale.
Cenzorii au urmtoarele atribuii:
a) s verifice legalitatea constituirii patrimoniului Academiei Artelor Tradl{ionale din Romfinia, i
a surselor proprii de venit;
b) s verifice dac activitile desfurate de Academia Artelor Tradiionale din Romfinia
corespund statutului;
c) s verifice, conform normelor n vigoare, ncasrile (veniturile) i cheltuielile Academiei Artelor
Trad1jionalc din Romnia;
d) s
inventarieze periodic gestiunile materiale i bneti;
e) s aduc la cunotina organelor de conducre neregulile constatate propunnd, dup caz,
sancionarea persoanelor vinovate.

ART. 13. PRINCIPII DE REVOCARE A ORGANELOR


DECONDUCEREICONTROL

211
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
a) Revocarea membrilor de conducere se face prin petiie, supus la vot secret cu 2/3 din numrul
total de membri ai Academiei Artelor Trad1jionale din Romnia, pe motive de incompeten, conduit
potrivnic asociaiei, conduit imoral;
b) Preedintele poate fi revocat prin vot secret cu 3/4 din numrul membrilor nscrii n Academia
Artelor Trad1fionale din Romnia;

ART. 14. NCETAREi\. PERSONALITII I LICHIDAREi\. ACADEMIEI


ARTELOR TRADIIONALE DIN ROMNIA

Academia Artelor Trad1fionale din Romnia i pierde personalitatea juridic n urmtoarele


situaii:
a) de plin drept cnd scopul social nu mai poate fi realizat;
b) prin judecat, cnd mijloacele ce se ntrebuineaz pentru realizarea scopului sau nsui scopul
au devenit ilicite, contrare legii, cnd Academia Artelor Tradf/ionalc din Romnia fr a fi ndeplinit
formalitile legale necesare pentru transformarea scopului social, urmrete un alt scop dect acela
pentru care s-a constituit i pe care l-a declanat sau cnd Adunarea General ia hotrri contrare
dispoziiilor statutare sau ale legii.
Lichidarea patrimoniului se va face n conformitate cu normele n vigoare.

ART. 15. MODIFICAREA STATUTULUI

Statutul poate fi modificat numai prin hotrrea Adunrii Generale.


Modificarea nu poate atinge profilul - specialitatea - instituiei.

, FINALE
ART. 16. DISPOZITII

Ac.ade1ma Artelor Trad1fionalc din Romma are sigiliu, tampil proprie, precum i legitimaii
de membru, putnd hotr n cadrul Adunrii Generale i asupra unui drapel propriu.

212
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto I : Maria Spiridon - estoare Avrig (Sibiu).
Maria Spiridon - tisseuse Avrig (Sibiu).

Foto 2: Nicolae Suciu - pictor iconar Cincu (Braov).


Nicolae Suciu - peintre d' ic6nes sur verre Cincu (Braov).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 3: Maria Poenariu Deac - pictor iconar Laz (Alba) .
Maria Poenariu Deac - pe intre d ' icones sur verre Laz (Alba).

: ;.. .
----- ------
Foto 4: Veta Biri - interpret muzic popular Veseu (Alba).
Veta Biri - rapshode populaire Vaseu (Alba).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 5: Sergiu Cipariu, Viorica Flintau , Dumitru Frca, Ana Pop Corondan
i Valeria Peter Predescu - interprei muzic popular .
Sergiu Cipariu, Viorica Flintau , Dumitru Frca , Ana Pop Corondan
et Valeria Peter Predescu - rapshodes populaires.

Foto 6: Nicolae Dolhescu - cojocar Pipirig (Neam).


Nicolae Dolhescu - pelletier Pipirig (Neam) .

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 7: Academia Artelor Tradiionale din Romnia, ediia a XXIV- a.
L' Academie de L' Art Traditionnel de Roumanie, XXIV- e me edition.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
OLIMPIADA NAIONAL "METEUGURI ARTISTICE
TRADIIONALE" I MUZEUL CIVILIZAIEI POPULARE
,
TRADITIONALE "ASTRA"

Dr. Corneliu Bucur,


Maria Drban

Prin activitile pe care ledesfoar, Muzeul Civilizaiei Populare Tradiionale "ASTRA",


arhiv unic n plan naional i european privind ntreaga creaie tehnic aparinnd civilizaiei
populare tradiionale romneti, depozitar al unor valori indispensabile cunoaterii capacitii de
creaie arhitectonic, tehnic i artistic a poporului romn, este nu numai un conservator activ, prin
programele sale de manifestare, dar i un factor catalitic care i propune revitalizarea la scar
naional i recuperarea pentru cultura i economia satului romnesc contemporan a acestor importante
sectoare ale vieii cotidiene tradiionale.
n cadrul acestui program, prin valenele sale sociale n privina relansrii prin coal a
meteugurilor artistice tradiionale o poziie preeminent o ocup Olimpiada naional "Meteuguri
artistice tradiionale". ncepnd cu anul 1992, Muzeul "ASTRA" a organizat patru ediii ale "Trgului
copiilor meteugari din Romnia". Manifestarea a aprut ca o necesitate de prelungire i completare a
Trgului Creatorilor Populari din Romnia (iniiat nc din 1983). Ideea organizrii acestei Olimpiade
a venit la timp, procesul recuperator mai fiind posibil, iar lanul continuitii nefiind rupt iremediabil.
Prin demersurile ntreprinse de Muzeul "ASTRA" la Ministerul Educaiei Naionale, ncepnd cu
anul 1996 s-a reuit cuprinderea acestei manifestri n cadrul calendarului aciunilor extracolare i
transformarea ei n olimpiad naional. Muzeul "ASTRA", mpreun cu Inspectoratul colar Judeean
Sibiu, a elaborat un Regulament (anexa I) al Olimpiadei care are ca scop sensibilizarea populaiei
colare la valorile perene ale civilizaiei populare romneti, precum i dezvoltarea talentului i
aptitudinilor celor care, cu pasiune, se apleac asupra acelor valori. Totodat, se urmrete dezvoltarea
abilitilor practice de a produce valori de art popular autentic, educarea n spiritul valorilor etno-
culturale, cunoaterea i evaluarea propriei identiti culturale n spiritul comparrii valorilor
universale i promovarea acestora n dialogul cultural-tiinific i politico-diplomatic internaional.
La baza ntregului program instructiv-educaional st perceptul fundamental definit cu peste 60 de
ani n urm de dasclul de geniu care a fost Simion Mehedini "a instrui - i mai ales a educa -
nseamn a integra pe copil n neamul din care face parte" I. Recursul la tradiiile etnoculturale, care se
constitue n rdcinile culturii noastre etno-identitare, formeaz, aadar, ntia coal de nvtur
pentru orice comunitate etnic sau popor.
A patra ediie a fazei finale a Olimpiadei naionale "Meteuguri artistice tradiionale", desfurat
la Muzeul n Aer Liber din Dumbrava Sibiului n perioada 25-30 august 1999, datorit eforturilor
depuse de Muzeul "ASTRA", mpreun cu Inspectoratul colar Judeean Sibiu i Agenia Teritorial a
Taberelor i Turismului colar Sibiu, a venit nc o dat s demonstreze virtuiile i virtualitile artei
populare romneti, perenitatea valorilor sale n satele Romniei, disponibilitatea excepional a
copiilor i tinerilor din toat ara pentru preluarea i conservarea tradiiilor acestui important sector al
creaiei noastre naionale.
Fie c au deprins meteugul n familie (spre exemplu fiul i fiicele familiei Bacea din satul Tureac,
comuna Tiha Brgului, jud. Bistria Nsud - vestii cojocari, sau copiii nu mai puin celebrului
cojocar Sofonea Dumitru din Drgu, ncondeietoarele de ou ale familiei Hotopil din Uima, jud.
Suceava), de la mari maetri, membri ai Academiei Artelor Tradiionale din Romnia (Tecoan Silvia,
Suciu Nicolae, Purcrea Nicolae, Niu Constantin i muli alii), sau n cadrul Cluburilor Copiilor i
Elevilor (coala Normal Deva, jud. Hunedoara), copiii prezeni la faza final a Olimpiadei naionale
au fcut dovada unor caliti artistice i tehnice excepionale, de ndemnare i rafinament artistic,
impresionnd ntreaga asisten i convingnd pe cei mai sceptici specialiti c, paradoxal, arta
popular romneasc are un viitor pe msura trecutului ei glorios.

217

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Se observ, de la o ediie la alta o indiscutabil cretere calitativ a participrii, susinut de efortul
deopotriv al copiilor i celor care i ndrum. De la cunotinele teoretice la cele practice, de la
nscrierea n eforturile de continuitate multiseculare n unele sate, la eforturile depuse de unele cluburi
(Palatul Copiilor din Trgu-Jiu), evidente pentru recuperarea tradiiilor locale, i chiar pentru
diversificarea meteugurilor, s-a constatat o evident propensiune spre o motivaie superioar a
micilor meteugari. Toate acestea dovedesc c ediiile Olimpiadei naionale "Meteuguri artistice
tradiionale" sunt strlucite prilejuri de stimulare a creaiei, de concuren calitativ, fiecare copil
ncercnd s se autodepasc, s aduc ceva "nou" n practicarea meteugului preferat, deopotriv n
repertoriul morfologic, n registrul stilistic, n paleta cromatic.
n cadrul gospodriilor din Muzeul n Aer Liber din Dumbrava Sibiului micii meteugari presteaz
o serie de demonstraii practice, lucrrile pentru concurs trebuind s respecte tradiia local a genului,
lsnd loc exprimrii talentului i forei de creaie proprii, manifestate n deplin respect pentru spiritul
original al tradiiei.
Spectacolul general al Olimpiadei este potenat artistic i de costumele autentice cu care copiii se
prezint la aceast ntrecere, completate n cazul fetielor prin modelele de mpletire a cosielor, de
mpodobire a capului cu frumoasele marame de odinioar, cu comnacele nflorate, cu broboadele cu
ciucuri, asemenea mamelor sau bunicilor lor.
La faza final particip, de regul anual , peste I 00 de copii, reprezentnd toate provinciile
Romniei. Judeele participante la ultima ediie au fost: Arge, Bacu, Bihor, Botoani, Brila, Bistria
Nsud, Braov, Cara-Severin, Cluj, Covasna, Constana, Dmbovia, Dolj, Gorj, Harghita,
Hunedoara, Maramure, Neam, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Vlcea, Vaslui, Vrancea, la care se
adaug i municipiul Bucureti.
Copiii participani din mediul rural au provenit din localitile: Botiza - jud. Maramure; Bedeciu,
Iclod - jud.Cluj; Vaa - jud. Hunedoara; Oboga - jud. Olt; Drmneti, Ciocoieti - jud. Prahova;
Negri Ieti, Nereju - jud. Vrancea; Tlmcel, Alna, Poiana, Rinari, Cristian, Chirpr - jud. Sibiu.
Dintre Cluburile Copiilor i Elevilor au fost prezente: Clubul Copiilor i Elevilor Caransebe,
Clubul Elevilor Odorheiul Secuiesc, Clubul Copiilor Roman, Palatul Copiilor Trgu Jiu, Palatul
Copiilor i Elevilor Oradea, Palatul Copiilor i Elevilor Brila, Clubul Elevilor i Copiilor Horezu,
Clubul Copiilor Botoani, Clubul Copiilor Roman, Clubul Copiilor Sfntu Gheorghe, Palatul Copiilor
Vaslui, Palatul Copiilor i Elevilor Oradea, Clubul Copiilor i Elevilor Moreni, Clubul Copiilor i
Elevilor Deva.
n ceea ce privete meteugurile practicate, acestea reprezint toate domeniile creaiei artistice
tradiionale: ou ncondeiate, icoane pictate pe sticl, icoane pictate pe lemn, icoane sculptate pe lemn,
icoane de vatr, mti, ceramic, sculptur lemn, prelucrarea artistic a osului i metalelor, mpletit
fibre vegetale, jucrii, esut, broderie, broderie cu mrgele, broderie pe piele, custuri, tapiserie.
Alturi de demonstraiile practice, programul a cuprins i vizitarea laboratoarelor de restaurare, a
depozitelor Muzeului "ASTRA", prezentarea unei gale de filme antropologice, desfurat la Studioul
"ASTRA"- film, precum i dezbateri pe teme de etnografie i etnologie. La sfritul olimpiadei, timp
n care Muzeul n Aer Liber din Dumbrava Sibiului a fost nsufleit de prezena lor i a miilor de
vizitatori, copiii sunt rspltii, anual, cu 51 de premii acordate de Ministerul Educaiei Naionale,
precum i cu alte numeroase premii oferite de Muzeul "ASTRA"prin bunvoina unor sponsori.
n cadrul programului de cunoatere i mediatizare n plan internaional, menionm participarea n
perioada 19-22 septembrie 1996, a unui numr de 10 copii premiani ai fazei naionale a Olimpiadei la
Festivalul Internaional "Arca copiilor '96" - Dresda, Germania, organizat cu ocazia semicentenarului
UNICEF, n cadrul programelor de cunoatere a identitilor mondiale, bucurndu-se de o apreciere
deosebit, n pres i la TV.
Conform hotrrilor unanime ale ONU, anul 2000 a fost declarat "Anul internaional pentru o
cultur pacifist", iar intervalul 2001-20 I O va sta sub egida "Decada internaional a culturii, pcii i
non-violenei mpotriva copiilor". n acest context, Muzeul Civilizaiei Populare Tradiionale
"ASTRA", considerat din anul 1995, de ctre Comitetul. Executiv UNESCO, un model privind
experiena sa de protejare a "tezaurului uman viu ", a fcut propunera ca, n colaborare cu Ministerul
Educaiei Naionale, Ministerul Transporturilor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Tineretului
i Sportului, Comisia Naional a Romniei pentru UNESCO i Comitetul Naional Pentru UNICEF, s
organizeze, n vara anului 2000, Caravana feroviar cu un traseu european avnd ca staie terminus"

218
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Trgul internaional de la Hanovra-Germania, avnd ca generic " Romnia - Mileniul III - "Tezaure
umane vii" i ca motto "Olimpiada Naional <<Meteuguri artistice tradiionale n Romnia>>".
La aceast expediie european vor participa, n urma unei selecii riguroase, campionii olimpici ai
Romniei,capabili s ilustreze rezultatele excepionale obinute n toate domeniile creaiei artistice
tradiionale. Pentru a prezenta ct mai bine miestria copiilor ce vor deveni adevrai ambasadori ai
culturii i artei populare romneti contemporane, intenionm s organizm - n funcie de
receptivitatea i diponibilitile locale - o expoziie i demonstraii practice n cte un ora din fiecare
ar strbtut. Traseul propus urmeaz s strbat Croaia, Slovenia, Italia, Frana, Germania, Austria,
Ungaria.
Aceast manifestare de anvergur european ce urmrete s afirme prezena romneasc pe plan
cultural internaional, se ncadreaz perfect strategiei Uniunii Europene i Consiliului Europei de a
dezvolta contactele i schimburile culturale ntre toate rile membre, ncepnd chiar cu cetenii de
cea mai fraged vrst din fiecare ar, n perspectiva unei mai depline cunoateri reciproce,
indispensabil unificrii Europei. Contactul direct cu alte culturi i civilizaii i poate ajuta pe tinerii
creatori populari s-i formeze o viziune obiectiv asupra propriei identiti culturale. Numai situarea
pe o poziie de deplin egalitate i cu o prezumie de similitudine cu metabolismele culturale
prestigioase din toate rile vizitate, le permite susinerea convingtoare a unicitii produciei culturale
autohtone, revelat n concertul valorilor internaionale.

Note:

Simion Mehedini, Scrieri despre educaie i nvmnt, Antologie, Editura Academiei Romne,
1

Bucureti,1992, p. l 04.

DER NATIONALE WETTBEWERB "TRADITIONELLE KUNSTLERISCHE


GEWERBE" UND DAS ASTRA - MUSEUM

Zusammenfassung

Im Rahmen des Programms der Wiederbelebung des volkstUmlichen Schaffens belegt der
naionale Wettbewerb "Traditionelle kiinstlerische Gewerbe" eine vorherrschende Stellung. Beginnend
mit dem Jahr 1992 hat das ASTRA-Museum 4 Autlagen des "Marktes der kleinen Handwerker aus
Rumnien" veranstaltet, als eine Yerlngerung und Vervollstndigung des "Marktes der
volksti.imlichen Handwerker aus Rumnien".
Durch die Schritte die ASTRA-Museum ab 1996 beim Erziehungsministerium untenrnommen hat,
ist es gelungen, diese Veranstaltung in der Kalender der ausserschulischen Aktionen zu erfassen und
sie in einen nationalen Wettbewrb umzuwandeln.
ln den letzten Jahren wurde eine Yorschrift dieses Wettbewerbs erarbeitet, um die Schiiler auf die
dauerhaften Werte der rumnische Yolkskultur aufmerksam zu machen, um das Talent und die
Fertigkeiten derer zu entwickeln, die sich mit Leidenschaft diesen Werten widmen, um die
Geschicklichkeit zu entfalten, authentische Werte der Volkskunst herzustellen, und dadurch die ethno-
kulturelle Erziehung einzusetzen, sowie die eigene ldentitt besser zu kennen und in den
kulturellwissenschaftlichen und politisch-diplomatischen Dialog zu befordern.

219
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Anex

MINISTERUL CULTIJRII MUZEUL CIVILIZAIEI POPULARE


TRADIIONALE "ASTRA" - SIBIU

MINISTERUL EDUCAIEI INSPECTORATUL COLAR


NAIONALE JUDEEAN - SIBIU

REGULAMENT
OLIMPIADA "METEUGURI ARTISTICE TRADIIONALE''

Ministerul Culturii, prin Muzeul Civilizaiei Populare Tradiionale "Astra" Sibiu, n colaborare
cu Ministerul Educaiei Naionale, prin Inspectoratul colar Judeean Sibiu, organizeaz Olimpiada
"Meteuguri artistice tradiionale". Scopul acestei aciuni este de a contientiza populaia colar
asupra valorilor perene ale civilizaiei populare romneti, de a dezvolta talentul i aptitudinile celor
care, cu pasiune se apleac asupra acelor valori, urmrind dezvoltarea abilitilor practice de a produce
valori de art popular autentic.

1. Condiii de participare:

Pot participa copii intre 6-18 ani care se manifest, prin instrucia i educaia primite n familie
sau la coal, ca adevrai creatori de art popular, cunosctori ai secretelor meteugului artistic
tradiional, al specificului artizanal din satul de origine, avnd calitile de manualitate, dexteritate
tehnic i sim artistic propriu unui artist autentic, provenind din mediul rural, membri ai cercurilor de
profil de art popular, din coli sau cluburile elevilor din mediul rural sau urban.
Prezena la etapele-concurs va fi aprobat exclusiv n costum popular, reprezentnd portul popular
specific satului i zonei de reziden pentru fiecare concurent. Se va evita utilizarea pieselor moderne
din materiale industriale (nylon, etc.) in confectionarea pieselor de port popular.
Lucrrile prezentate pentru concurs vor trebui s respecte tradiia local a genului, lasnd loc i
exprimrii talentului i forei de creaie proprii, ns, manifestate n deplin respect pentru spiritul
original al tradiiei.
Fiecare jude va stimula participarea in concurs, la faza judeean, a unui numr nelimitat de elevi,
selecionai, ns, la nivel comunal sau orenesc pentru unul din meteugurile tradiionale: olrit,
esut, brodat, confeciont podoabe sau mti, cojocrit, curelrit, sculptur lemn, prelucrare sau decorare
a metalelor, osului sau cornului, confecionat instrumente muzicale, pictur pe lemn sau sticl,
ncondeierea oulor, mpletituri paie, foi de porumb sau nuiele.
Faza naional se va desfura n dou etape:
Etapa I: n perioada 18-20 iulie - va consta din prezentarea unor produse brute sau semifinite pe care
le vor desvri in timpul competiiei, concurentul, demonstrnd c posed personal cunotine
temeinice legate de practicarea meteugului, c stpnete tehnicile de lucru privind confecionarea,
modelarea i decorarea artistic a produselor, conform tradiiei.
Etapa a U-a: n perioada 21-25 iul ie - va cuprinde doar premianii fazei naionale pentru un stagiu de
documentare sub ndrumarea specialitilor muzeului in "Tabra Naional a Micilor Meteugari
Artiti".
Scopul taberei este de a asigura, sub indrumarea celor mai buni specialiti din ar, - teoreticieni i
practicieni - un stagiu pentru perfecionarea deprinderilor i aprofundarea cunotinelor cu caracter
general - teoretic privind istoricul artei populare din Romnia, specificul etno-cultural al diferitelor zone
etnografice, evoluia genurilor de creaie in plan istoric sau mutaiile contemporane, utilizndu-se, in
acest scop, intregul patrimonial al muzeului ca surs de documentare. La incheierea taberei copiii vor
organiza o expoziie (cu vnzare) a creaiilor, confecionate in perioada petrecut in tabra de la Sibiu.
n baza unei selecii riguroase a valorilor, se vor depune toate eforturile pentru organizarea unor
trguri sau a unor expoziii internaionale cu lucrri ale celor mai dotai copii, care promit s devin

220
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
tafeta cultural de mine a creaiei de art popular autentic din Romnia, prin participarea lor la
manifestri de acest gen, n afara Romniei.
Jurizarea valorilor de la faza judeean va fi asigurat de ctre o Comisie de jurizare, constituit din
specialiti - teoreticieni (etnologi, muzeologi, critici de art), practicieni (creatori populari, meteri
instructori) i reprezentani ai inspectoratelor colare judeene.
La faza naional, fiecare jude va participa cu un numr de I O (zece) elevi, ctigtori ai fazei
judeene, copii excepional dotai, reprezentnd, pe ct posibil, grila de meteuguri.

2. Perioada i locul de desfurare

Faza judeean a concursuului se va desfura n lunile martie-aprilie, pn la 15 mai, fcndu


se cunoscui, in scris, pe baza unei fie de nscriere (vezi modelul alturat), ctigtorii acestei faze, pe
adresa Inspectoratului colar Judeean Sibiu, str.Berriei nr.2 tel.069/210466 fax 069/210817
Faza naional se va organiza, n fiecare an, n Muzeul Civilizaiei Populare Tradiionale "Astra"
Sibiu, dup metodologia i cu respectarea riguroas a principiilor de concurs stabilite pentru faza
judeean, prin convocarea unei Comisii Naionale de Jurizare, dup aceleai criterii, dar avnd, de
aceast dat, in componena i reprezentani ai Ministerului Culturii i ai Ministerului Educaiei
Naionale.
Fiecare delegaie judeean va fi insoit la Sibiu de ctre doi reprezentani aduli.
Pot participa i alte persoane, ns, pe cheltuiala lor. Insoitorului i copiilor participani la faza
final li se asigur cheltuielile de deplasare, mas i cazare.

3. Premiile

Pentru fiecare prob de concurs (deci pe fiecare gen de creaie) se acord premiile I, II, III care
vor consta n diplome, nsoite de cadouri n bani i obiecte, n funcie de fondurile asigurate de
Ministerul Educaiei Naionale i de Ministerul Culturii.
Pentru stimularea participanilor cu premii ct mai consistente se va apela, in afara fondurilor,
asigurate de ctre cele dou ministere tutelare i la sponsori din ntreaga ar.

4. Aciunea fiind cuprins in Calendarul aciunilor extracolare al Ministerului Invamntului,


cheltuielile de transport pentru elevi i insoitori, conform legislaiei in vigoare, se suporta de
inspectoratele colare de unde provin acetia iar cele de cazare i mas de ctre Ministerul Educaiei
Naionale.

5. Sosirea participanilor la Sibiu va avea loc n ziua de ............................................................... .


Grupurile vor fi ateptate n staia CFR Sibiu (Rugm comunicai ziua i ora sosirii conform
prevederilor din Regulament).

6. Participanii vor avea asupra lor suma de ................................ lei reprezentnd contravaloarea
biletelor de intrare la diferite muzee.

TABEL NOMINAL

Nr. Numele i Data i locu I coala Metesugul


Domiciliul
crt. prenumele naterii (clasa) practicat

221
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto l: Olimpiada Naional "Meteuguri Artistice Tradiionale" Foto 2: Olimpiada Naional "Meteuguri Artistice Tradiionale"
ed. IV: Simona Gmflean, Alna (Sibiu) esturi. ed. IV: Lucia Mihaela Todoran, Salva (Bistria-Nsud) broderie cu mrgele ..
Der nationale Wettbewerb "Traditionelle ktinstlerische Gewerbe" Der nationale Wettbewerb "Traditionelle ki.instlerische Gewerbe"
IV Edition: Simona Gmflean , Alna/Alzen (Kreis Sibiu) Gewebe. IV Edition: Lucia Mihaela Todoran, Salva (Kreis Bistria-Nsud) Perlenstickerei.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
~--

.....:..
...
r

"' " _ {f

;:

Foto 3: Olimpiada Naional "Meteuguri Artistice Tradiionale" Foto 4: Olimpiada Naional "Meteuguri Artistice Tradiionale"
ed. TV: Ctlina Loredana Cndea, Horezu (Vlcea) stand de ceramic. ed. IV: Festivitatea de decernare a premiilor.
Der nationale Wettbewerb "Traditionelle ktinstlerische Gewerbe" Der nationale Wettbewerb "Traditionelle ktinstlerische Gewerbe"
TV Edition: Ctlina Loredana Cndea, Horezu (Kreis Vlcea) Topferin. IV Edition: Preisverleihung.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 5: Olimpiada Naional "Meteuguri Artistice Tradiionale"
ed. TV: Maria Rotaru, Tlmcel (Sibiu).
Der nationale Wettbewerb "Traditionelle kiinstlerische Gewerbe"
lV Edition: Maria Rotaru, Tlmcel (Kreis Sibiu).

Foto 6: Olimpiada Naional "Meteuguri Artistice Tradiionale" ed. JV.


Der nationale Wettbewerb "Traditionelle kiinstlerische Gewerbe" TV Edition.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
ASOCIATIA CRFATORILOR POPUIARI DIN ROMNIA
' w w
INIIA TA I COORDONATA DE MUZEUL "ASTRA"

Cristina Ungurean

Necesitatea educrii artistice a publicului n spiritul valorilor autentic-tradiionale, precum si


necesitatea de a ajuta ranii meteugari -care au salvat miraculos i continu s practice meteugurile
tradiionale - s-i promoveze produsele i s supravieuiasc ntr-o competiie acerb, global, generat
de economia liber de pia nu au fost niciodat mai stringente dect n aceti ani de tranziie, cnd
problema fundamental a naunii, viznd destinul su istoric pe termen lung, este conservarea identitii
cultural naionale, n condiiile globalizrii civilizaiei modeme occidentale.
Dicionarul "Random House Webster's Collegate" definete breasla ca " o organizaie de persoane
legate de interese i obiective comune, special creat pentru protecia i ajutorul reciproc al membrilor
si". Breslele meteugarilor sunt originare din Germania secolului al XI-iea. Instituirea uniunilor de
bresle dateaz din perioada medieval, mai exact din sec. XIII-XIV, din Anglia. O definiie modern a
zilelor noastre ar asimila breasla unei asociaii sau organizaii care servete interesele meteugarilor din
domenii specifice i din anumite arii geografice. Cele mai multe dintre aceste uniuni au nceput cu un
grup restrns de meteugari, reunii din necesiti economice i de comunicare, de promovare a
produselor lor, de mprtire a problemelor specifice persoanelor din afara comunitii.
n Romnia, ranii meteugari reprezint un grup socio-profesional ancorat nc ntr-un mod de
via tradiional-conservator, care beneficiaz n mic msur de accesul la informaii i se
caracterizeaz printr-o inerie mare a adaptrii la conjunctura socio-economic actual, dominat de
problemele tranziiei spre economia de pia. Dupa anul 1989, pe fundalul regresului economic general,
numrul practicanilor meteugurilor tradiionale a nregistrat o descretere dramatic. Abandonurile
temporare sau definitive au fost i sunt motivate i de lipsa contactelor cu piaa .Muli dintre
meteugari locuiesc n zone rurale izolate sau ndeprtate, cu acces limitat la piaa de desfacere, pentru
muli rmas o mare necunoscut. Ptrunderea masiv a produselor industriale ca nlocuitori ai celor
tradiionale "fcute n gospodrie", chiar i n cele mai ndeprtate localiti, au micorat, adeseori pn
la dispariie, piaa local i regional. Puinii meteugari rmai se ntreab unde s-i gseasc
cumprtorii, n lipsa crora producia nu se justific. Adeseori, pui n contact cu cumprtorul,
productorii nu pot aprecia corect preurile propriilor valori create, vnznd produsul muncii lor sub
nivelul costurilor reclamate de reluarea ciclului produciei. Dificultile n aprovizionarea cu materie
prim se constituie ntr-un alt uria handicap. Producia de arte facte tradiionale de calitate se bazeaz
pe folosirea de materii prime foarte bune. Aceeai izolare de pia restricioneaz accesul la materialele
necesare, de calitatea dorit ( n special n cazul textilelor esute sau brodate, al icoanelor pictate, al
mtilor etc.) . Atunci cnd totui se gsesc, se cumpr de obicei n cantiti mici, la preuri "en
detail", mai mari . Lipsa pregtirii antreprenoriale i manageriale este, evident, o condiie de natur s
condamne din start orice efort de adaptare i modernizare. Dobndirea abilitilor practice, de producie
propriu-zis se nva de obicei n familie, de la o generaie la alta, dar lipsete formarea calitilor prin
care un simplu productor s poat dezvolta o afacere de succes . Fr aceste cunotine, meteugarul
poate avea dificulti n evaluarea i selecia alternativelor de producie i plasare pe pia a produselor.
Constatarea fcut de ctre specialitii etnografi, n urm cu aproape 8 ani, a existenei acelorai
motive, la nivelul grupului creatorilor populari romni, a semnalat nevoia de asisten, de asociere a
acestora pentru rezolvarea problemelor comune. Dar se putea afirma atunci, c grupul monitorizat nu i
cunotea nici drepturile, nici obligaiile. Totui, dei exista contiina de grup i se simea dorina de
aciune colectiv, lipseau deprinderile de organizare i aciune necesare ntr-un asemenea demers.
Acesta a fost momentul la care Muzeul "ASTRA" i-a asumat rolul de generator i catalizator al
procesului de constituire a "Asociaiei Creatorilor Populari din Romnia". La nceputul anilor '90,

225

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
instituia muzeal sibian, ea nsi n faa unei provocri capitale, aceea de a-i rennoi funciile (fr a
le abandona pe cele clasice) a iniiat, asumndu-i pentru ntia oar, ntr-un proces ordonat i
coordonat, sarcina de a proteja, ncuraja i valorifica superior i patrimoniul cultural naional "viu", pe
lng cel imobil (obiectual sau monumental).
n edina de constituire a Asociaiei, desfurat n august 1992, cu prilejul desfurrii Trgului
Creatorilor Populari din Romnia - aciune organizat anual la Sibiu, avnd ca actani pe cei mai
renumii meteugari romni ai momentului - s-au definit scopul si obiectul de activitate ale noii
asociaii, acestea constnd n : promovarea statutului oficial al creatorilor contemporani din domeniul
creaiei meteugreti i artistice tradiionale contemporane ; ncurajarea activitii de creaie
meteugreasc i artistic tradiional n toate satele n care exist o asemenea activitate, iar la nivelul
noilor generaii, transmiterea acestei tafete culturale viitorimii ; protejarea i ncurajarea creaiei
autentice valoroase i combaterea kitsch-ului ; promovarea creaiei autentice n cadrul reelei comercial-
turistice naionale i internaionale; promovarea celor mai reprezentativi creatori populari pentru
manifestri oficiale, organizate n ar i n strintate ; aprarea intereselor morale i materiale ale
acestor creatori 1>
Asociaia numr n prezent 195 creatori populari, membri cotizanti, reprezentnd toate genurile
creaiei artistice tradiionale i provenind din toate zonele rii, aduli i copii, romni i reprezentani ai
altor etnii, indiferent de apartenena religioas i sex. nscrierea n Asociaie se face pe baza unei
selecii bazat pe criterii de respectare a tradiiei, de ctre un grup de membri specialiti n acelai
domeniu cu creatorul candidat. Completarea bazei de date la scar naional a creatorilor populari - un
alt program al Muzeului "ASTRA", intreprins pe baz de contracte de colaborare cu cele mai
importante muzee etnografice din ar - ne-a semnalat c un numr de aproape 1000 de meteugari
chestionai sunt interesai de activitatea Asociaiei i de nscrierea ca membri, ei ntrunind criteriile de
eligibilitate. Acest fapt odat mplinit ne permite a afirma c Asociaia reprezint interesele a peste
I .OOO de creatori populari i este doar o chestiune de timp, legat de posibiliti tehnice i financiare, de
deplasare n teren, pentru a ntocmi formalitile de nscriere a tuturor celor interesai.
Primii ani de existen ai Asociaiei au relevat dificulti de asumare a responsabilitilor la nivel de
conducere, dei preedintele i comitetul director au fost schimbai,n conditii statutare de 3 ori. Este
adevrat ns, c nici resursele financiare i umane nu permiteau programe de mare anvergur i c
formarea deprinderilor servirii prioritare a intereselor de grup, fa de cele individuale este o chestiune
de timp, de schimbare de mentalitate, de efort susinut, n primul rnd la nivel personal, de apariie a
liderilor autentici, formai n spiritul nou al principiilor democratice.
n aceste condiii, Muzeul "ASTRA" i-a asumat rolul de "agent motor" al activitilor Asociaiei,
urmrind cu consecven ndeplinirea obiectivelor organizaiei:
Promovarea produselor membrilor pe piaa intern i internaional a avut ca punct de plecare, chiar
deschiderea celei dinti expoziii permanente cu vnzare a muzeului, intitulat "Galeriile de art
popular", n anul 1993. Succesul de care s-a bucurat aceast prim iniiativ deopotriv n plan cultural
i comercial a determinat deschiderea unei a doua uniti, n 1999, n Muzeul n aer liber din Dumbrava
Sibiului. Ambele "magazine" etaleaz produse ale membrilor Asociaiei - dar nu numai - i constituie
importante surse de venituri, att pentru meteugari, ct i pentru muzeu. Urmnd exemplul Muzeului
"ASTRA", multe alte uniti muzeale din ar i-au nfiinat uniti comerciale proprii, cu rezultate
notabile. Activitatea de marketing a instituiei sibiene s-a concentrat i pe marketingul produselor de
art popular contemporan, expuse la vnzare n magazinul propriu, astfel nct, n timp, s-au
identificat i finalizat oportuniti de export (Olanda, Italia, Japonia, Germania ) n curs evident de
extindere. S-au orientat direct spre productori numeroi poteniali cumprtori, s-au promovat n
trguri naionale i internaionale i n mprejurri "neconvenionale" ( prin standuri cu vnzare
organizate cu prilejul unor festivaluri, ntruniri internaionale, prin reeaua INTERNET - prezentarea
Galeriilor de art popular) produsele de gen.
Promovarea celor mai reprezentativi creatori populari pentru manifestri oficiale, organizate n ar
i n strintate a fost un obiectiv urmarit nc de la nceput, continuat cu consecven i ndeplinit,

226
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
pn acum, n numeroase prilejuri n care, prin reeaua de relaii internaionale la care s-a racordat
Muzeul "ASTRA" - statornicite prin parteneriate sau schimburi de experien - grupuri de artizani
romni membri ai Asociaiei - aduli i copii-, adevrate ambasade culturale ale Romniei, au evoluat
n strintate (Frana, Germania, Cehia, Olanda, Bulgaria, S.U.A.).
Pentru aciuni organizate n ar, muzeul, atunci cnd este solicitat, face n numele Asociaiei
recomandri, baza de date de care dispune fiind permanent actualizat i extins.
Transmiterea ctre viitorime a tafetei culturale a activitii de creaie meteugreasc se
ncurajeaz prin aciuni dedicate copiilor meteugari. Concursul naional al acestora, desfurat anual
n muzeu, sub forma fazei finale a Olimpiadei colare, n maniera cunoscut, agreat i finanat de
Ministerul Educaiei Naionale este scena pe care apar, pentru prima dat, la examenul cu publicul i cu
juriul format din specialiti etnografi i maetri aduli, copii de vrst colar, strlucii continuatori ai
tradiiilor artei populare . Premianii fiecrei ediii a Olimpiadei sunt recompensai cu invitaii n
taberele de perfecionare, organizate sub ndrumarea specialitilor muzeului.
Promovarea statutului oficial al creatorilor contemporani din domeniul creaiei meteugreti i
artistice tradiionale contemporane se traduce prin cuprinderea celor mai merituoi meteri populari,
membri ai Asociaiei, n "Academia Artelor Tradiionale din Romnia ", cel mai nalt for naional de
recunoatere a valorilor individuale ale culturii i civilizaiei populare tradiionale, ca valori
reprezentative nominale ale capacitii de creaie superlativ n domeniul artei populare.
Totui, vorbind despre statutul socio-profesional al meteugarilor, n materie de recunoatere
oficial, la nivel de autoriti centrale, de conferire a unor drepturi, faciliti stimulative pentru
continuarea activitii, nu s-a nregistat nici un progres evident. Rmne ca, printr-un efort comun
susinut,al tuturor membrilor, avnd alturi muzeele, organizaiile meteugreti similare, factorii
interesai de conservarea fenomenului creaiei populare, s nceap demersuri de contientizare a opiniei
publice i a legiuitorilor cu privire la nsemntatea demers.ului nscut dintr-o necesitate obiectiv de
conservare activ a tuturor valorilor fundamentale etno-identitare.
n 1995, fundaia american neguvernamental, non-profit "Aid to Artisans" i-a nceput, alturi de
Muzeul"ASTRA" - singura instituie din Romnia care a primit cu ncredere provocarea original i
ingenioas a fundaiei americane, oferindu-i deopotriv sprijin logistic i de specialitate - n nume
propriu i ca reprezentant al Asociaiei Creatorilor Populari din Romnia , proiectul "Romnia-
Artisans&Enterprises". Dezvoltat la nivelul membrilor Asociaiei i al unitilor din cooperaia
meteugreasc, proiectul -aflat acum n al cincilea an al existenei -urmrete marketingul produselor
tradiionale (asistarea produciei, studiul pieei, promovarea pe piaa american i vest-european),
pregtirea productorilor pentru econom ia de pia ( prin seminarii desfurate de dou ori pe an, n
Muzeul "ASTRA", prin stagii de pregtire i schimburi de experien n S.U.A.), ncurajarea activitii
de grup, prin organisme neguvernamentale de tipul Asociaiei (consultan). Interesul evident de care
se bucur acest program, numrul mare al beneficiarilor direci sau indireci, rezultatele materializate n
gsirea de comanditari strini i implicit stimularea produciei i creterea substanial a veniturilor,
nregistrarea primelor mrturii ale schimbrii de mentalitate a productorilor meteugari
recompenseaz meritoriile eforturi materiale i organizatorice deopotriv ale membrilor echipei "Aid to
Artisans" i ale specialitilor muzeului.
Att Asociaia Creatorilor Populari i Academia Artelor Tradiionale din Romnia, ct i complexul
de activiti de conservare i promovare a patrimoniului cultural "viu", iniiate i dezvoltate de
Muzeul" ASTRA" se nscriu n perspectiva Recomandrilor Conferinelor UNESCO de la Paris - 1989
i Veneia - februarie 1999, de salvare a culturilor tradiionale. UNESCO a acordat recunoaterea
oficial activitilor Muzeului "ASTRA" de acest gen , nscriindu-le i monitorizndu-le n cadrul
Programului de anvergur universal "Tezaure umane vii".
Dei bilanul activitilor Asociaiei este unul pozitiv, ncurajator nu trebuie s neglijm faptul c,
deocamdat, meritele organizatorice revin Muzeului "ASTRA". Din pcate nu s-a gsit, nc, formula
optim, motivaional i stimulativ, de preluare real, nemijlocit a destinelor organizaiei de ctre
chiar membrii si. Sperm, totui, c asistena, consultana, activitatea de advocacy (mobilizarea
resurselor pentru promovarea sau iniierea unor schimburi de idei, atitudini, aciuni, proceduri la nivelul
instituiilor/indivizilor) pe care Muzeul" ASTRA" intenioneaz s le acorde n continuare Asociaiei
Creatorilor Populari din Romnia, o vor transforma curnd ntr-o organizaie matur, puternic,
recunoscut i eficient.

227
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
DER VEREIN DER VOLKSKUNSTLER AUS RUMANIEN

Die Bauernhandwerker stellen in Rumnien eine sozio - professionelle Gruppe dar, die noch in
einer traditionell - konservatorischen Lebensweise verankert ist, in geringem MaBe i.iber den Zugang zu
lnformationen verfiigt und sich durch eine gesteigerte Trgheit der Anpassung an die derzeitige sozio -
okonomische Konjunktur, die von den Obergangsproblemen zu einer Marktwirtschaft beherrscht wird,
kennzeichnet.
Zu Beginn der 90 - er Jahre hat sich das ASTRA" - Museum die Verantwortung i.ibernommen, den
Gri.indungsprozess des Vereins der VolkskUnstler aus Rumnien" einzuleiten und zu untersti.itzen.
Der Verein vertritt die lnteressen von i.iber I OOO YolkskUnstlern und es ist bloB eine Sache der Zeit,
gebunden an technische und finanzielle Moglichkeiten, der Reisen ins Gelnde, um die
Einschreibeformalitten aller Interessenten zu erledigen.
Obwohl die Bilanz der Yereinsttigkeiten positiv, ermutigend ausgefallen ist, soli nicht
vernachlBigt werden, daB vorlufig die organisatorischen Yerdienste dem ASTRA" - Museum zu
verdanken sind.
Leider wurde die optimale motivierende und stimulierende Formei noch nicht gefunden, die
Geschicke der Organisation unmittelbar von ihren Mitgliedern selbst zu i.ibernehmen.

Anex

STA1UT

ASOCIAIA CREATORILOR DEART POPUIARDIN ROMNIA

Art.I. Denumirea societii este Asociaia Creatorilor Populari din Romnia.


Art.2. Asociaia Creatorilor Populari din Romnia este alctuit din membrii creatori populari
din Romnia (estimai pentru nceput la numr de 200 de persoane).
Art.3. Sediul Asociaiei este n Romnia, oraul Sibiu, Piaa Mic nr. I I.
Art.4. Durata activitii Asociaiei este nelimitat, cu ncepere de la data nregistrrii 1
aprobrii statutului n Adunarea General de constituire.
Art. 5. Scopul i obiectul de activitate al Asociaiei este unul cultural - tiinific:
- promovarea statutului oficial al creatorilor contemporani din domeniul creaiei
meteugreti i artistice populare tradiionale;
- ncurajarea activitii de creaie meteugreasc i artistic tradiional n toate satele n
care exist o asemenea activitate, iar la nivelul noilor generaii, transmiterea acestei tafete
culturale viitoromii;
- protejarea i ncurajarea creaiei autentice valoroase i combaterea kitsch-ului;
- promovarea creaiei autentice n cadrul reelei comercial-turistice naionale i internaionale;
- promovarea celor mai reprezentativi creatori populari pentru manifestri oficiale, organizate
n ar i strintate;
- aprarea intereselor morale i materiale ale acestor creatori;
Art.6. Organele de conducere ale Asociaiunii sunt:
Adunarea General
Comitetul Director
Biroul Executiv

228
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Art. 7. Adunarea General se ntrunete n edine ordinare, cel puin o dat pe an i n edine
extraordinare, ori de cte ori este nevoie, acestea din urm putnd fi convocate, fie prin decizia a cel
puin o treime din membrii alei, fie prin decizia Comitetului director. Lucrrile curente ale Adunrii
Generale sunt asigurate de biroul Executiv, care are edine de lucru trimestriale.
Adunarea general are urmtoarele atribuii:
a). adopt Statutul Asociaiei Creatorilor Populari din Romnia cu majoritatea a cel puin dou
treimi din numrul total al membrilor Asociaiei;
b). alege preedintele Asociaiei i membrii Comotetului Director;
c). prezint Comitetului Director rapoartele privind executare anual a bugetului;
d). desemneaz vicepreedintele de specialitate al Asociaiei, care se va ocupa direct de
activitatea Asociaiei.
Art.8. Membrii Asociaiei Creatorilor Populari din Romnia pltesc o cotizaie de I O.OOO lei,
care va intra n bugetul Asociaiei iar banii vor fi folosii pentru activitile curente ale Asociaiei.
Art.9. Membrii Asociaiei au urmtoarele drepturii:
s aleag i s fie alei n organele de conducere a Asociaiei;
s participe la toate aciunile organizate de Asociaie n ar i n strintate;
s beneficieze de facilitile asigurate de Asociaie privind procurarea resurselor materiale
necesare desfurrii activitii lor creatoare, cu sprijinul organelor locale;
s-i valorifice produsele realizate prin munca proprie, prin magazinele specializate n
vnzarea creaiilor de art popular original din ar i din strintate.
Art. JO. Membrii Asociaiei au urmtoarele obligaii:
s respecte ntocmai prevederile statutului Asociaiei;
s-i intensifice activitatea de cercetare pentru stabilirea celor mat importante mutaii
produse n ultimile decenii n domeniul creaiei de art popular tradiional;
s manifeste combativitate fa de orice ncercare de depreciere, prin abaterea de la tradiia
local a artei populare;
s participe cu consecven la toate aciunile organizate de ctre Asociaie, cu scopul
revitalizrii i transmiterii tinerei generaii a meteugului de art popular romneasc
tradiional; transmiterea ctre tnra generaie de meteugari a secretelor meteugului
artistic, deopotriv cu tehnicile de lucru.
Art. I I. Conducerea Asociaiei se va preocupa de statornicirea unor relaii directe de
aprovizionare ntre creatori i beneficiarii de resursemateriale din zon, solicitndu-se dup caz i
sprijinul autoritilor locale n asigurarea bazei materiale pentru toate formele de activitate
meteugreasc.
Art.12. Nerespectarea prevederilor statutare duce la pierderea calitii de membru al Asociaiei;
calitatea de membru seretrage prin hotrrea adunrii generale dup procedura de adoptare a fotrrilor.
Art.13. Prezentul Statut este susceptibil de modificare, respectiv de complectare prin acordul
membrilor, opinute pe baza procedurii statutare de adoptare a hotrrilor.

Asociaiei Creatorilor Populari din Romnia, cu sediul n Sibiu, Piaa Mic, nr. I I, s-a registrat
ca persoan juridic la Judectoria Sibiu sub nr.414 din 02.11.1992.

229
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 1: ntrunirea Asociaiei Creatorilor Populari din Romnia, august 1996.
Die Zusammenk:unft des Vereins der Volkskilnstler aus Rumnien,
August 1996.

Foto 2: Aspect de la edina Asociaiei Creatorilor Populari din Romnia,


august 1998.
Aspekt von der Zusammenkunft des Vereins der Volkskilnstler aus
Rumanien, August 1998.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
ORGANIZAIILE NEGUVERNAMENTALE
FONDATE DE MUZEUL "ASTRA"
Cristina Ungurean
Angela Opriiu

Ultima parte a anilor '90 a marcat n evoluia Muzeului "ASTRA" perioada de maxim
provocare att n ceea ce privete afirmarea noii identiti instituionale - la nivel de programe i
strategii de dezvoltare - ct i ca reaezare a principiilor de funcionare economico - financiar pe baze
noi, dictate de realitile sociale.
n competiie cu sine nsui, n ncercarea de a se defini ca o instituie modern, consonant cu ceea
ce reprezint muzeologia sfritului de veac, Muzeul "ASTRA" a abordat, deseori n ipostaza de
pionier, arii de activitate inedite, depind cu mult graniele definiiei consacrate a muzeului, aceea de
simplu depozitar al valorilor patrimoniale. Conceptele care fundamenteaz noile programe, obiectivele
lor, mijoacele prin care se nfptuiesc, nsemntatea lor sunt tratate n capitole separate ale acestui
volum. Ceea ce trebuie subliniat ns, este faptul c parcursul elaborrii i derulrii lor a nsemnat un
proces de contientizare al importanei noii dimensiuni a rolului muzeului, acela de catalizator social.
Prin nsi natura activitilor dezvoltate, muzeul provoac comunitatea. Este o provocare adresat
autoritilor, asociailor profesionale sau patronale, oamenilor de afaceri, de cultur i art, unitilor
colare, bisericii, mai pe scurt tuturor acelora care contribuie la susinerea i dezvoltarea comunitii.
Factorii amintii sunt stimulai s evolueze de la starea pasiv, la cea de implicare activ, sub form de
actori, receptori sau susintori ai actului cultural. Cele trei categorii coexist i se condiioneaz
reciproc ntr-un sistem ale crui coordonate sunt schiate de muzeu. De-a lungul anilor s-a constatat ns
c o funcionare flexibil, uor de adaptat unor circumstane i cerine de grup - fie el de actori,
receptori sau susintori - ar putea fi facilitat de organisme civile, independente, non-profit a cror
existen este orientat, mult mai n detaliu, spre satisfacerea intereselor unor grupuri mai restrnse, n
care muzeul i are propria reprezentare. S-au identificat ca prioritare, pe msura evoluiei noilor direcii
de dezvoltare a muzeului : grupul meterilor populari - purttor al unei problematici cruciale pentru
nsi existena i perpetuarea meteugurilor tradiionale n Romnia-, Studioul ASTRA Film -
departament cu profil unic n ar, ale crui nevoi vizeaz racordarea plenar i eficient la reeaua
internaional de productori de film antropologic - i nsui Muzeul "ASTRA", confruntat n ultima
vreme cu o acut criz financiar , a crei ponderare se poate mplini prin finanri acordate unei
instituii de tip ONG care i reprezint interesele.
n acest sens, la iniiativa conducerii muzeului au luat fiin trei organizaii neguvernamentale:
I. Asociaia Creatorilor Populari din Romnia s-a nfiinat n 1992, cu sediul n Sibiu - Piaa
Mic nr. I I i are urmtoarele obiective: promovarea statutului oficial al creatorilor contemporani din
domeniul creaiei meteugreti i artistice populare tradiionale ; ncurajarea activitii de creaie
meteugreasc i artistic tradiional n toate satele n care exist o asemenea activitate, iar la nivelul
noi lor generaii transmiterea acestei tafete culturale viitorimii; protejarea i ncurajarea creaiei
autentice valoroase i combaterea kitsch-ului; promovarea creaiei autentice n cadrul reelei comerciale
turistice naionale i internaionale ; promovarea celor mai reprezentativi creatori populari pentru
manifestri oficiale, organizate n ar i n strintate; aprarea intereselor morale i materiale ale
acestor creatori;
n prezent Asociaia numr cca. 200 de membri asociai, meteugari ai artei tradiionale romneti,
reprezentani ai tuturor zonelor etnografice de pe cuprinsul rii.
Prin activitatea desfurat de la nfiinare pn n prezent, Asociaia a dus faima meteugului
romnesc prin participarea membrilor asociai la diferite trguri interne i internaionale, iar prin
donaiile membrilor meteugari s-a mbogit cu noi valori patrimoniul instituiei muzeale.

231

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
2. Fundaia "Antropologie Vizual" s-a nfiinat n anul 1996, cu sediul n Sibiu - str.Avrig
nr.14 i i desfoaractivitatea sub coordonarea lui Dumitru Budrala.
Fundaia are un scop cultural care se realizeaz n principal prin promovarea i realizarea de filme
documentar-artistice i antropologice, n ar i n strintate, organizarea de cursuri de formare i
perfecionare pe teme antropologice etc.
Odat nfiinat, fundaia a sprijinit financiar muzeul n organizarea i desfurarea festivalurilor
internaionale de film antropologic, de organizare i desfurare n ar i strintate a unor expoziii
foto i, totodat, n realizarea de filme de ctre Studioul ASTRA Film.
3. Fundaia "Muzeul ASTRA" s-a nfiinat n anul 2000, cu sediul n Sibiu - Piaa Aurel Vlaicu
nr. I i i desfoar activitatea sub coordonarea dr.Corneliu Bucur. Fundaia i-a propus ca obiect de
activitate :promovarea imaginii muzeului ca instituie care ilustreaz capacitatea creatoare a poporului
romn i a etniilor conlocuitoare, care promoveaz valori culturale, etnografice i folclorice ale tuturor
zonelor arii; atragerea turitilor din ar i strintate s viziteze muzeul, facilitarea contactelor dintre
turiti i meteugarii romni; organizarea de activiti de profil etnologic i muzeal, activiti de
popularizare a manifestrilor muzeului; organizarea de ghidaje speciale, conferine, colocvii, serbri
folclorice etc.; sprijinirea organizrii i desfurrii aciunilor muzeului, editarea de publicaii privind
activitile muzeului; colecionarea, elaborarea i editarea materialelor documentare, tiinifice,
infomaii privind valorile culturale, etnografice i folclorice ale poporului romn, ale etniilor
conlocuitoare, pentru mbogirea zestrei muzeale.
Odat dobndit personalitatea juridic i aceast fundaie i-a planificat prin msuri concrete n
principal activitatea de sprijinire a aciunilor Muzeului "ASTRA".

DIE VOM ASTRA - MUSEUM GEGRUNDETEN


REGIERUNGSUNABHNGIGE ORGANISATIONEN

Zusammenfassung

Durch die Natur der entwickelten Ttigkeit fordert das Museum die Gemeinschaft heraus. Es ist
eine Herausforderung, gerichtet an die Behorden, an die professionellen Vereine, an die
Arbeitgeberschaften, an die Geschftsleute und an diejenigen, die im Bereich der Kultur und Kunst ttig
sind, an die Schulen und Kirchen, kurz gefasst - an alle die zur Untersti.itzung und Entwicklung der
Gemeinschaft beitragen.
Als vorrangig identifiziert, wurden aufgrund der Herausbildung der neuen Entwicklungsrichtungen
des Museums: die Gruppe der volksti.imlichen Handwerker - Trger einer entscheidenden Problematik
ft.ir das Bestehen und Fortdauern der traditionellen Handwerke in Rumanien-, das ASTRA - Filmstudio
- Abteilung mit einem auf Landesebene einzigartigen Profil, dessen Bedi.irfnisse den volligen und
wirkungsvollen Anschluss an das internationale Netz der Produzenten von anthropologischen Filmen
zielen - und das "ASTRA" - Museum selbst, das sich in letzter Zeit mit einer heftigen finanziellen
Krise konfrontiert, die durch Finanzierungen, die gewhrt einer Anstalt des Typus NGO
(Regierungsunabhngige Organisationen), die die lnteressen des Museums ve11ritt, gemssigt werden
kann.
Die Arbeit prsentiert - kurzgefasst - die drei aufgezhlten regierungsunabhngige Organisationen.

232
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Anex

STATUTUL
FUNDATIEI "MUZEUL ASTRA"
CAP.I. DENUMIREA, FORMA JURIDIC, SCOPUL, SEDIUL, DURATA

Art. 1. Denumirea fundaiei este "Muzeul Astra"


Art. 2. Fundaia este persoan juridic independent, fiind o organizaie neguvernamental i
apolitic, non-profit.
Art. 3. Sediul fundaiei este n Romnia, muncipiul Sibiu, Piaa Aurel Vlaicu, nr. I, bi. V4,
Judeul Sibiu.
Fundaia va putea nfiina filiale n ar i strintate pe baza legilor n vigoare.
Art. 4. Durata fundaiei este nedeterminat ncepnd cu data nscrierii n Registrul special al
persoanelor juridice de la Tribunalul Sibiu.
Art. 5. Scopul fundaiei este promovarea imaginii Muzeului Civilizaiei Populare Tradiionale
"Astra" - Sibiu n ar i n strintate.

CAP.II. PATRIMONIUL FUNDAIEI

Art. 6. Patrimoniul propriu iniial este constituit din contribuii financiare ale membrilor
fondatori n valoare total evaluat la 2.000.000 lei.
Acesta va fi completat ulterior cu contribuia benevol a altor persoane fizice i juridice romne sau
strine, prin sponsorizri i finanri ale diferitelor instituii i organizaii din ar sau strintate.
Bilanurile de venituri i cheltuieli se ntocmesc conform legii contabilitii. Bunurile i valorile
aduse ca aport de membrii fundaiei devin proprietatea fundaiei i vor fi folosite n conformitate cu
scopul i obiectul de activitate al acesteia.

CAP. III. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 7. Obiectul de activitate al fundaiei este urmtorul:


a) promovarea imaginii muzeului ca instituie care ilustreaz capacitatea creatoare a poporului
romn i a etniilor conlocuitoare, care promoveaz valori culturale, etnografice i folclorice ale tuturor
zonelor rii.
b) Atragerea turitilor din ar i strintate s viziteze muzeul, facilitarea contactelor dintre
turiti i meteugari romni.
c) Organizarea de activiti de profil etnologic i muzeal, activiti de popularizare a
manifestrilor muzeului.
d) Organizarea de ghidaje speciale, conferine, colocvii, serbri folclorice, etc.
e) Sprijinirea organizrii i desfurrii aciunilor muzeului, editarea de publicaii privind
activiti le muzeului
f) Strngerea, elaborarea i editarea materialelor documentare, tiinifice, informaii privind
valorile culturale, etnografice i folclorice ale poporului romn, ale etniilor conlocuitoare pentru
mbogirea zestrei muzeale

CAP. IV. ORGANIZAREA I FUNCIONAREA FUNDAIEI

Art. 8. Adunarea general este compus din toi mebrii fundaiei i are rol de organ elector,
fiind forul care alege Comitetul director la termenele sta bi Iite de statut. Adunarea general se ntrunete
o dat la 2 ani pentru realegerea Comitetului director, sau n mod excepional la cererea majoritii
simple a Comitetului director.
Fiecare membru al fundaiei are dreptul la un singur vot n adunarea general. Adunarea
funcioneaz valabil n prezena a jumtate plus unu din numrul membrilor si i ia decizii cu
majoritatea simpl a membrilor prezeni.

233
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Art. 9. Atribuiile adunrii generale sunt urmtoarele:
a) aprob statutul fundaiei precum i modificrile ulterioare ale acestuia;
b) dezbate i aprob bugetul de venituri i cheltuieli; contul de execuie a bugetului de venituri
i cheltuieli, bilanul contabil precum i raportul de activitate ale Comitetului director i ale Comisiei de
cenzori;
c) aprob programul de activitate al fundaiei;
d) alege membrii Comitetului director i verific activitatea acestora;
e) alege preedintele fundaiei i dup caz l revoc din funcie
f) aprob raportul anual de activitate al preedintelui
g) aprob orice alte msuri necesare ndeplinirii scopului fundaiei
Art. 10. Comitetul director - asigur conducerea operativ
a) Comitetul director este format din 3 membri (I preedinte, I vicepreedinte i un membru
secretar cu probleme organizatorive) alei prin vot nominal (valabil exprimat i prin coresponden) de
ctre adunarea general, pentru o perioad de 2 an: I preedinte, 2 vicepreedinte i 4 membri. Membrii
Comitetului director sunt reeligibili. Locurile devenite vacante n cadrul Comitetului director se
completeaz prin votul adunrii generale.
b) Comitetul director se ntrunete o dat pe lun i n mod extraordinar la convocarea
preedintelui, la cererea scris i motivat a cel puin 1/5 din membrii fundaiei.
c) edinele Comitetului director se desfoar sub conducerea unui preedinte de edin, ales
n funcie de tematica dezbateri lor.
d) Hotrrile comitetului se iau privat cu o majoritate simpl; fiecare membru al comitetului are
dreptul la un singur vot
e) Pentru operativitate, membrii comitetului vor fi n majoritate localnici
f) Membrii Comitetului director sunt rspunztori pentru activitatea lor, n condiiile art. 12 din
Legea nr. 21/1994 funcie de "note cu sarcini personale de serviciu" stabilite de comun acord cu
membrii comitetu Iu i
Art. 11. Atribuiile Comitetului director sunt urmtoarele:
a) duce la ndeplinire hotrrile adunrii generale
b) conduce activiti le specifice fundaiei i stabilete cile de realizare a obiectivelor propuse
c) ntocmete proiectul de buget anual
d) ntocmete angajarea prin contract (de munc sau prestri servicii) personal de specialitate
pentru rezolvarea unor probleme curente
e) aprob excluderea membrilor fundaiei
f) stabilete funciile i atribuiile membrilor si i ale organelor de control i deci de asupra
activitii acestora
g) reprezint fundaia n relaiile cu teri, instituii financiare, bancare, etc.
Comitetul director va fi sprijinit de un secretariat tehnic format din doi membri alei de adunarea
general.
A11. 12. Preedintele Comitetului de direcie
a) asigur conducerea executiv a fundaiei
b) este responsabil de buna funcionare a fundaiei
c) coordoneaz membrii Comitetului director
d) vegheaz la stabilirea ordinii de zi a edinelor la propunerea Comitetului de direcie
e) reprezint fundaia n relaiile cu autoritile statului, n justiie, cu alte organizaii i
organisme care pot sprijini fundaia n scopurile sale, n limita competenelor atribuite de ctre
Corn itetu I director. Poate transfera aceste atribuii altei persoane prin mputernici re scris.
Art. 13. Corn isia de cenzori
Este format din 3 membrii din afara fundaiei numii de ctre Comitetul de direcie. Comisia
i alege dintre membrii si un preedinte.
Comisia are drept competen verificarea gestiunii financiare a fundaiei asupra creia ntocmete
rapoarte supuse aprobrii adunrii generale.

234
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
CAP. V. CONDIII DE ADERARE, PARTICIPARE I IEIRE DIN
FUNDAIE

Art. 13. Condiiile de aderare i ieire din fundaie:


a) Pot adera i participa la activitile fundaiei orice persoan fizic sau juridic care
desfoar o activitate legal, fr obligaia de a contribui financiar la fondurile organizaiei cu excepia
cotizaiei lunare stabilit n sum fix de ctre adunarea general.
b) Calitatea de membru se dobndete prin cererea scris a persoanei interesate i aprobat de
Comitetul director.
Membrul fundaiei se bucur de urmtoarele:
drepturi:
a) de a alege i a fi ales, n organele de conducere ale fundaiei
b) de a participa la adunrile generale i la toate aciunile fundaiei
c) s reprezinte fundaia n exterior n cazul delegrii
obligatii:
a) s contribuie la organizarea i realizarea aciunilor fundaiei
b) s propage scopurile i aciunile fundaiei
c) s plteasc cotizaia.
Retragerea din fundaie a membrilor este liber condiionat ns de comunicarea scris ctre
Comitetul de direcie cu 30 de zile nainte.
Retragerea calitii de membru opereaz i n cazul nerespectrii cu vinovie a prevederilor
statutare, la propunerea Comitetului de direcie.

CAP. VI. RSPUNDERFA FUNDATIEI


,
Art. 14. Fundaia rspunde pentru obligaiile sale n limita patrimoniului su conform normelor
legale n vigoare.

CAP. VII. DIZOLVARFA I LICHIDARFA FUNDAIEI

Art. 15. Dizolvarea fundaiei are loc n urmtoarele condiii i situaii:


a) prin hotrrea adunrii generale n situaia imposibilitii atingerii scopului fundaiei
b) imposibilitatea continurii activitii din cauza insolvabilitii fundaiei
c) retragerea a 95% din membrii fundaiei.
Art. 16. Lichidarea patrimoniului se va face n condiiile normelor legale n vigoare.

CAP. VIII. DISPOZITII FINALE


Art. 17. Fundaia are cont n banc i tampil, n condiiile legii.

Adoptat azi 16.09.1999, la Sibiu.

235
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 1: Academia Artelor Tradiionale.
The Academy ofTraditional Arts .

Foto 2: Expoziia "Valori cretine


n civilizaia popular
romneasc" . Seciunea "Ciclurile v ieii" .
The exhibition "Christian values in the romanian
folk civilisation" . Section "Life ciclis" .

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
VALORIFICAREA COMERCIAL A CREATIEI CONTEMPORANE
DE ART POPUIAR: "GALERIILE DE ART POPUIAR"
ALE MUZEULUI "ASTRA"
Ioana Luca

Complexul Muzeal "Astra" din Sibiu a devenit, prin noua sa structur i proiecie tematic, un
adevrat muzeu al civilizaiei populare tradiionale din Romnia. Caracterul viu, dinamic, modem al
muzeului este datorat activitii susinute, pe toate planurile, de la depozitarea tezaurului patrimonial
original, la valorificarea acestuia n cadrul expoziiilor permanente i temporare deopotriv a valorilor
monumentale i obiectuale (inclusiv instrumentale), laice i eclesiastice, a valorilor uzuale i festiv-
srbtoreti. a celor aparinnd spaiului lucrativ sau celor cu valene artistic- decorative.
Depind tiparul clasic al muzeului etnografic din secolul al XIX-iea i primele trei ptrimi ale
secolului XX, constnd din fetiizarea coleciilor, Muzeul "Astra" a intenionat i a reuit s treac de la
muzeul ca simplu depozitar de valori culturale ( cu accent pe prezentarea static a obiectelor), la
muzeul "viu", aspectele vivante fiind asigurate n muzeu de prezena continu, sub cele mai diverse
motive i scenarii expoziionale, a oamenilor, a creatorilor de obiecte i valori. Programul curpinde
activiti extrem de diverse, de la ncercarea de salvare a satelor de meteugari din Romnia, la
manifestrile culturale, organizate n muzeu, pn la prezentarea, n cadrul unor expoziii cu vnzare, a
obiectelor autentice de art rneasc, n Galeriile de Art Popular Toate aceste aciuni completeaz
organic proiectele de recuperare, consolidare i valorificare a tradiiilor meteugurilor artistice, menite
s susin, s argumenteze i s afirme, deopotriv semnificaia istoric i valoarea cultural a
creaiilor artistice populare romneti. n context european.
Prin valorile produse de cei mai renumii meteugari artiti ai satelor din ntreaga ar, creaia
artistic popular, de esen tradiional, este astzi la ea acas, att la sediul muzeului din centrul
istoric al Sibiului unde au loc numeroase vernisaje de expoziii individuale ("medalion") sau colective,
ale creatorilor populari contemporani, din toat ara, ct i n cadrul "Galeriilor de Art Popular", cele
dinti fiind organizate sub forma unei expoziii sugestive pentru interiorul caselor tradiionale romneti
("casa de oaspei") sau sseti (buctrie sseasc) din sudul Transilvaniei, iar cele mai noi, ntr-o
construcie de o deosebit valoare arhitectonic, realizat recent, din fonduri de investiii, n Muzeul n
Aer Liber din Dumbrava Sibiului.
Primele galerii au fost inaugurate, cu un deosebit succes, n august 1991 cu scopul de a face
cunoscute valorile creaiei artistice populare i a le oferi, spre cumprare, publicului ndrgostit de arta
popular autentic i turitilor. Promovarea culturii tradiionale a satului romnesc are ca efect
relansarea i revitalizarea meteugurilor de art popular n ntreaga ar. Pentru a nelege mai bine
necesitatea nfiinrii lor, trebuie amintit c dup 1989 are loc un nou proces de revalorizare a creaiei
populare, realizat pe mai multe nivele ale actului creator: realizarea obiectelor autentice, n spiritul
tradiiei, prin exprimarea unor noi opiuni, generate de mutaiile, produse n acest sfrit de secol i
mileniu, n ceea ce privete orientarea gustului, i viznd refuncionalizarea modern, designul
interiorului locuinei urbane actuale, n sfrit, combaterea kitsch-ului.
Galeriile de art popular sunt concepute ca un loc de "ntlnire" ntre productorii i consumatorii
de bunuri culturale, oferind vizitatorilor un mesaj coerent legat de o tem sau de creaia unui artist,
venind astfel n ntmpinarea intereselor publicului. Prin promovarea valorilor autentice galeria de art
influeneaz devenirea artistic a creatorilor.
Astfel ne-am propus - i sperm s fi reuit - s prezentm mrturii convingtoare a ceea ce ranul
romn, sas, maghiar, etc. a creat pentru satisfacerea nevoilor sale i ale semenilor, dnd dovada
creativitii, simului artistic, echilibrului, sobrietii i armoniei, eternului creator popular anonim.
Abundena i varietatea produselor prezentate n galerii reconstituie, aevea, universul mirific al
locuinei tradiionale din satele Romniei, i prilejuiesc bucuria achiziionrii de suveniruri - produse
autentice de art popular, romneasc i sseasc - n compensaie cu multe alte magazine care

237

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
comercializeaz tot felul de produse de artizanat de provenine i gusturi ndoielnice. n aceasta a
constat necesitatea imperativ a deschiderii, n oraul nostru, a primelor galerii de art popular, prin
intermediul lor fcndu-se legtura ntre creator i marele public. Obiectele pot fi vizualizate sau
cumprate de clieni, dar oricum se produce o familiarizare i intimizare cu o diversitate de produse i
manifestri ale actului creator tradiional autentic. Specificul produselor i a serviciilor culturale oferite
ne determin s utilizm cele mai noi strategii de marketing, care accentueaz "metodele cele mai
relevante de promovare a valorilor i personalitilor creatoare." 11
Galeriile de art reprezint un segment principal n circuitul de ofertare comercial a artei populare,
o cale de cunoatere a produselor tradiiei, ca valori culturale, i au un sistem original de prezentare a
mrfurilor, care permit o percepie i o nelegere mai clar a funciei i valorii produselor etalate n
cadrul gospodriei rneti. O mare parte a publicului adult descoper, cu nostalgie, atmosfera unei
viei de odinioar, trite direct sau indirect, dar pstrnd savoarea unei societi patriarhale, n care
esteticul i artisticul triau ntr-o armonie perfect cu utilul i lucrativul.
Prin nsi funcionarea celor dou expoziii cu vnzare, atingem multe obiective de importan
major din domeniul culturii, economiei, comerului, turismului i nu n ultimul rnd, al educaiei.
Rezult o ofert cultural divers, capabil s satisfac publicul consumator n cele mai diverse
segmente ale sale. Astfel magazinul din str. Avram Iancu, funcioneaz n trei ncperi, de la parterul
unei cldiri vechi, acnd parte din patrimoniul istoric al Sibiului. Fiindc nu ne-am oprit la un singur
domeniu al artei populare, ci vrem s oferim o bucurie ochiului i minii cu obiecte variate ca form,
funcie, tehnic i cromatic, primul impact este neobinuit, dar epatant: o explozie de vase de ceramic,
din cele mai renumite centre active din ar, alturi de mti, obiecte sculptate n lemn i instrumente
muzicale tradiionale.
Ppuile n port romnesc, ssesc i unguresc ntregesc imaginea de bogie, varietate, armonie i te
mbie s peti n a doua ncpere mobilat i mbrcat cu piese de port popular i textile, specifice
"odii de oaspei" din vechile gospodrii transilvane. Patul este mpodobit cu straie multicolore i
'cptie'', peste care "ruda" (de lemn) este ncrcat de tergare i ii esute i decorate cu cele mai
cunoscute motive ornamentale. Deasupra lzii de zestre i a laviei, este etalat o coroan de icoane pe
sticl i lemn de o mare valoare documentar i artistic.
Raiunea construirii galeriilor din muzeul n aer liber este cu totul diferit. Ele vin n completarea
imaginii i impresiei rmase dup vizitarea muzeului din Dumbrava Sibiului, unde vizitatorii au ntlnit,
n interioarele gospodriilor, obiecte identice cu cele din magazin. Totodat ele constituie o legtur cu
actul creaiei, suprins, n geneza sa cea mai intim, pe perioada celor dou trguri anuale ale creatorilor
populari: de aduli i de copii. Dorina publicului de a admira i cumpra, tot timpul anului, producii
autentice de art popular, a dus la deschiderea celui de-al doilea magazin, chiar la intrarea principal n
muzeul n aer liber. ntr-un spaiu generos (114 m 2 ) sunt etalate, pe dou nivele, obiecte din toate
domeniile artei populare din ara noastr, din cele mai renumite zone etnografice. Privelitea ce se
deschide spre muzeu, prin peretele circumsferic realizat din panouri transparente din sticl, este feeric,
cu lacul i aleile ce duc spre obiectivele strmutate din toate colurile rii, i ncnt att sibienii ct i
vizitatorii de pretutindeni.
i aici obiectele expuse spre vnzare sunt, n majoritate, opera artitilor - rani, muli dintre ei fiind
membri ai Academiei Artelor Tradiionale din Romnia i ai Asociaiei Creatorilor Populari, cei mai
renumii artiti n lut, lemn, arta esutului, a ncondeierii oulor, a confecionrii de podoabe, a
confecionrii mtilor i instrumentelor muzicale, a mpletitului n fibre vegetale.
Reclama permanent prin radio, pres, posturi locale de televiziune, precum i difuzarea de pliante,
afie, cri de vizit, pune accentul pe autenticitate, n ncercarea de a combate comercializarea unor
subproducii ce frizeaz kitsh-ul.
Procesul complex, generat de migraia masiv de la sat la ora (accelerat n anii 1965-1989) a dus la
abandonarea valorilor tradiionale n siturile lor de origine, i a perceperii lor generale ca valori
fundamentale ale unui sistem cultural naional, aflat n plin transformare. Tradiia din creaia popular
constituie "memoria social a poporului", iar renunarea la un mod tradiional de via duce, n mod
implicit i la modificarea ntregului inventar de valori care l reprezint sau la adaptarea acestuia la
condiiile de trai citadin, fenomen ce nu are rezultate prea atrgtoare, la aceasta contribuind i tendina
de modificare a semnificaiilor iniiale.

238
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Din motive pecuniare i de marketing comercial, creatorii produc tot mai des i tot mai mult, obiecte
adaptate noului stil de via i astfel, nivelul estetic, de apreciere, al publicului scade. Noi nu suntem
adepii "nghearii" artei populare n tipare rigide, dar acceptm ideea instituirii unui filtru autorizat i
competent, care s elibereze produsele contemporane de balastul kitsch-lui, nu prin impunerea forat a
unor structuri fixe, ci prin educarea gustului publicului, prin sugerarea respectului pentru valorile
autentic-tradiionale. "Orice cultur veritabil este prospectiv" pentru c presupune un proiect de
2

emancipare a omului i a societii n care triete. Prin decorul i ntreaga gam de obiecte, mai vechi
i mai noi, oferite spre vnzare prin Galeriile de Art Popular, artm clar c nu negm aspectul
inovaiei, ca proces care determin configuraia contemporan a creaiei populare. Prin activitatea
noastr ncercm, att pentru creatori, ct i pentru public, s surprindem elementul nou, grefat pe
suprafaa tradiiei, elementul tipic, care poate deveni, n timp, o nou tradiie, n momentul acceptrii
generale de ctre colectivitate i al integrrii sale n contemporaneitate. Este una dintre cele mai
puternice motivaii pentru existena galeriilor, pentru educarea publicului din ar i din afar, n
aprecierea unor produse caracterizate de o nalt expresivitate artistic.
n ajutorul ideii de pstrare i recunoatere a principalelor domenii ale creaiei artistice din Romnia,
au avut loc la Galeriile de Art Popular prezentri, pe o perioad de cteva zile, a unor meteugari, cu
unelte specifice, pentru ilustrarea modului de lucrare a diferitelor produse: aducerea unui rzboi de esut
i a unei estoare care a demonstrat, practic, dibcia ntr-unul dintre cele mai vechi meteuguri. Dou
ncondeietoare de ou din Bucovina au prezentat tot procesul de lucru, miestru i miglos, al
"nchistririi" oulor. Dou eleve ale Liceului Pedagogic din Deva, virtuoase creatoare de valori n
spiritul artei populare autentice, i-au demonstrat talentul, n vzul publicului, n arta ncrustrii
lemnului, osului i cornului. Aceste experiene reprezint o ncercare de a trezi interesul sau mcar
curiozitatea tinerilor n legtur cu adevratele valori din universul artistic al satului romnesc. Pe
aceeai linie se are n perspectiv nfiinarea primelor Galerii Naionale de Art Popular, "in vitro".
Dup modelul sticlarilor din Murano-ltalia i avnd ca suport organismele create de muzeul "Astra"
(Asociaia Creatorilor Populari i Academia Artelor Tradiionale din Romnia) acest obiectiv cultural-
turistic ar putea fi prezentat ca avnd puternice motivaii ECONOMICE (de producie in actu),
COMERCIALE (spaii de desfacere pe loc a produselor originale), TURISTICE (ntregul spaiu fiind
acccesibil publicului, care va putea urmri ntregul proces de producie) EDUCATIVE, prin prezentarea
celei mai largi game de producii autentice de art popular, realizate de cei mai renumii meteri
populari din Romnia.
Din experiena de pn acum , din punct de vedere al ncasrilor, al renumelui ctigat prin sporirea
numrului de vizitatori i cumprtori, ct i prin invitaiile repetate la diverse trguri internaionale de
artizanat (Italia, Germania, Frana i SUA) suntem ncurajai s credem c activitatea noastr d roade
i-i atinge scopul: produciile meteugarilor populari sunt cunoscute i apreciate n ntreaga lume i
numrul sporit de creatori populari demonstreaz cererea lor tot mai mare pe pia, deci recunoaterea
valorilor artei populare din Romnia.

Note:

1
Moldoveanu, Maria; Franc, Valeriu-Ioan. - "Marketing i cultur". Editura Expert. Bucureti. 1997. p. 22
2
Charpentreau, Jacques - "Pour une politique culturelle". Paris. Les Editions ouvrieres. 1967

Bibliografie

I. Charpentreau, Jacques. - "Pour une politique culturelle". Paris. Les Editions ouvrieres. 1967
2.Karnouh, Claude - Romnii. Tipologie i mentaliti.Editura humanitas. Bucureti. 1994
3. Moldoveanu, Maria; Franc, Valeriu-Ioan. - "Marketing i cultur". Editura Expert. Bucureti. 1997

239
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
"TIIE FOLK ART GALLERIES" OF THE ASTRA MUSEUM
A W A Y TO GENUINE FOLK ART UNDERST ANDING

SUMMARY

The preservation and promotion of traditional culture and art in Roman ia have been among the
mast important goals for the ASTRA Museum. Its strategy and cultural policy include severa(
programmes for artisans, offering them support, promotion, training ea.
The Galleries are part of this strategy. The Museum opened its first Gallery in I 99 I, in the old part
of the medieval city of Sibiu, sensing the need for good quality folk art products. From the very
beginning, the Gallery was more than a usual museum shop, acting like an interface between the
artisans and the public, helping really valuable artisans to make their work known and, on the other
hand, educating the buyers to recognize genuine folk art products and reject the kitsch.
The display reconstructs the traditional rural home, giving the visitors an accurate idea about the use
of each object. The offer includes pottery, household objects carved n wood, textiles, leather and fur
items, painted eggs, ornaments, traditional costumes, music instruments, ea.
The success of this first stage lead to the opening of a second Gallery, located at the entrance of the
Open Air Museum in Sibiu. Thus, the visitors can buy products belonging to the traditional way of life
after having visited the households and pre/industrial installations displayed on a surface of 100
hectares. The artisans who are invited for demonstrations increase the attraction.
The number of visitors, the sales, the recognition gained by the artisans, their participation at
international fairs and the better understanding of folk art products among the Romanian public prove
that the Folk Art Galleries programme is a success.

240
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto I: Galeriile de Art Popular. Cldirea construit n Muzeul n Aer Liber.
The Folie Art Galleries. The shop in The Open Air Museum.

Foto 2: Galeriile de Art Popular din Muzeul n Aer Liber.


The Folk Art Galleries n The Open Air Museum.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 3: Aspect din interiorul Galeriilor de Art Popular , strada Avram Iancu 2-4.
Jnside view of The Folk Art Galleries, Avram Iancu street, nr 2-4.

Foto 4: Minicar pentru public.


Minitrail for the public.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
m
CONSERVAREA PATRIMONIULUI RFAL I VIRTUAL
N CADRUL LABORATORULUI ZONAL DE CONSERVARE
I RESTAURARE "ASTRA"

LABORATORUL ZONAL DE CONSERVARE-RESTAURARE "ASTRA"


SIBIU N PROGRAMUL INTERNATIONAL DE PREGTIREA
' w
RESTAURATORILOR DIN REEAUA NAIONALA
Valeriu Olaru

I. nfiinat prin Ordin al Ministerului Culturii, Laboratorul zonal de conservare-restaurare din


M.C.P.T."Astra" Sibiu a fost organizat i dezvoltat ncepnd cu anul 1991 pe nucleul existent n
Dumbrav, unde de mai bine de 25 de ani au funcionat atelierele de conservare-restaurare a lemnului i
monumentelor transferate i reconstruite n "Muzeul n aer liber".
Departamentul actual de conservare-restaurare ocup o suprafa de peste 990 m.p. n spaii proprii
aflate n incinta muzeului din Dumbrav i centrul istoric al oraului Sibiu (Piaa Mic nr. 12).
Laboratorul zonal n structura sa actual este o "clinic" de specialitate pregtit s cerceteze s
previn sau s trateze un spectru larg de afeciuni care degradeaz att patrimoniul monumental istoric
i etnografic, ct i cel obiectual mobil. n acelai timp el se remarc pe plan naional ca o important
unitate de nvmnt teoretic i practic cu o baz material i documentar unic, indispensabil
specializrii restauratorilor din reeaua naional i chiar internaional.
Adaptat necesitilor actuale, structura sa funcional este urmtoarea:
1 - Compartimentul de cercetare i investigaii tiinifice care cuprinde:
- Laboratorul de investigaii chimice
- Laboratorul experimentul de testare i aplicare a noilor materiale i tehnologii
- Laboratorul de investigaii biologice
2 - Compartimentul de informatizare, stocare i prelucrare a datelor pentru activitatea de
conservare i restaurare a monumentelor i patrimoniului mobil.
3 - Serviciul de transfer, reconstrucie i restaurare a monumentelor istorice i etnografice cu
ateliere specializate de dulgherie, tmplrie, zidrie i fierrie
4 - serviciul de conservare, monumente istorice i etnografice cu staii speciale de tratament
chim ic i fizic pentru materialul de construcie, depozite de tranzit i laboratoare de conservare a
patrimoniului mobil
5 - Serviciul de restaurare a patrimoniului mobil, cu laboratoarele de specialitate:
- pictur tempera
- lemn etnografic
- lemn arheologic

243
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
lemn policrom
- textile
piele-blan
- ceramic-sticl
metal
La acestea se adaug biblioteca documentar-tiinific care cuprinde sute de titluri de specialitate din
lumea ntreag, cri, periodice i reviste publicate n cele mai importante centre culturale ale lumii.
Personalul angajat n activitatea de restaurare este specializat n ar i strintate i este atestat
individual n 2-3 specialiti tocmai pentru a se crea posibilitatea utilizrii flexibile i eficiente a
acestuia n situaia unor solicitri exterioare provenite din aria sa de competen zonal.
n cadrul laboratorului funcioneaz "Centrul Metodologic pentru pregtirea specialitilor din
reeaua naional a muzeelor n aer liber", unde se organizeaz periodic cursuri cu caracter naional sau
internaional.

li. ncepnd cu anul 1997, Laboratorul Zonal "Astra" a iniiat un vast program de colaborri,
schimburi de experien i parteneriat internaional cu instituii similare din Europa. n cadrul acestui
program, pregtirea restauratorilor de la toate nivelurile de competen ocup un loc central.
I. n Programul de parteneriat dintre Camera de Comer Industrie i Agricultur Sibiu - Camera
Meteugarilor din Mainz (Germania) i Muzeul "Astra", se deruleaz, ncepnd cu anul 1997 un
program susinut de profesori germani, specialiti n restaurarea monumentelor istorice. Cursul
urmrete specializarea meterilor restauratori pentru urmtoarele discipline:
- dulgherie ( 1997); cioplitorie n piatr ( 1999-2000), zidrie (2000).
2. n cadrul Programului de colaborare i asisten de specialitate ncheiat cu "Asociaia
Restauratorilor Profesioniti (ADR) din Germania, se deruleaz, ncepnd cu anul 2000 un program de
pregtire i specializare a tinerilor restauratori romni din reeaua naional i universiti. Programul
este susinut de profesori n domeniul restaurrii bunurilor culturale, cursurile desfurndu-se sub
forma "Universitate de var". Colaborarea n cadrul acestui program se ntinde pe o perioad de cel
puin 3 ani i are n vedere toate disciplinele. Prelegerile teoretice sunt dublate de lucrri practice pentru
care se realizeaz, cu prioritate, echiparea unui laborator la standardul occidental actual.
3. n cadrul Programului de colaborare i parteneriat cu Buckinghamshire Chilterns University
College din Anglia, se desfoar un program de specializare pentru restauratori de mobilier i obiecte
din lemn. Cursurile au nceput n anul 2000 i se continu cu prelegeri teoretice i lucrri practice
organizate n grupe mixte de studeni i restauratori romni i englezi. Colaborarea se va extinde cu un
program de cercetare i asisten tehnic n domeniul investigaiilor de laborator pentru patrimoniul
monumental i mobil cu privire la materialele i tehnicile folosite n procesul de restaurare.
4. Cu Departamentul de restaurare al Muzeului Naional Ungar din Budapesta a fost
concretizat colaborarea prin participarea cu lucrri de specialitate a restauratorilor notri, la Sesiunile
naionale de restaurare maghiare ( 1998-1999-2000) - 12 restauratori, urmate de un acord privind
restaurarea n colaborare a unor valori excepionale din "colecia egiptean" a "Muzeului de Etnografie
Universal Franz Binder". n cadrul acestui program, s-a creat disponibilitatea, oferit de colegii
maghiari, de a colariza tineri restauratori romni n instituii de nvmnt i muzee din Ungaria.

m. Pe lngdezvoltarea acestor iniiative care vizeaz deschiderea internaional a


specialitilor notri, M.C.P.T."Astra", Laboratorul Zonal de conservare-restaurare colaboreaz cu
succes i cu alte instituii de cultur i nvmnt din ar. Printre acestea amintim Universitatea
"Lucian Blaga" din Sibiu, unde suntem angrenai n programul de pregtire practic de specialitate a
tinerilor studeni de la "Catedra de conservare-restaurare bunuri culturale mobile". Colaborarea prevede
punerea la dispoziia studenilor a celei mai bogate baze materiale, cazuistice i documentare din ar n
domeniul conservrii i restaurrii monumentelor istorice i etnografice i a bunurilor culturale mobile.

IV. Centrul Metodologic pentru pregtirea


restauratorilor din muzeele n aer liber mpreun cu
(ADR) (Germania) i n colaborare cu Asociaia Restauratorilor Transilvneni (ATRECO) pregtesc
diseminarea informaiei de ultim or publicat n periodicele germane pentru toate laboratoarele i
restauratorii din ar. Scopul acestei aciuni concertate este acela de a informa prompt ntreaga reea

244
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
naional cu cele mai noi tendine vest-europene n domeniul conservrii i restaurrii bunurilor
culturale.
O serie de realizri remarcabile obinute n ultimii ani au impus Laboratorul Zonal "Astra" din Sibiu,
att pe plan naional ct i pe plan internaional, facilitnd punerea n practic a acestor ambiioase
proiecte. Ele au devenit realitate i justific pe deplin solicitrile actuale venite din partea unor
universiti vest-europene pentru cuprinderea n programele noastre de pregtire i specializare a
studenilor lor.

"ASTRA" SIBIU ZONAL LABORATORY OF CONSERVATION


AND RESTORATION AND THE INTERNATIONAL PROGRAM IN
TRAINING RESTORERS OF THE NATIONAL NETWORK

SUMMARY

"ASTRA" Zonal Laboratory with thc nowadays name and structure is a spccialized "clinic" that
ovcr 25 ycars researchcs and "curcs" a vast spcctrum of diseases that degrades the cultural -historical
and ethnographical patrimony. It is at the samc time an important centre of theoretical and practicai
training of restorers from Romania.
Thc dcpartment of conscrvation and restoration of "ASTRA" Museum Sibiu initiated since 1997 a
vast program of intcrnational collaboration, partnership and scientific exchangcs with West European
similar institutions.
Now , in our museum are going on series of professional training and perfecting programs for the
national network conservators and restorers.
Thc training courscs arc lcctured by professors and restorcrs from important European ccnters and
organisations :
- Rcstorcrs' Association ADR - Gcrmany
- Buckinghamshirc Chiltcrns Univcrsity Collcgc - England
- Chambcr of Artisans from Mainz - Gcrmany
- Dcpartmcnt of Rcstoration of thc Hungarian National Museum - Hungary
In our lab Romanian and foreign studcnts are also trained during short or long thcoretical and
practicai training programs.

245
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto l: Laboratorul Zonal de Conservare-Restaurare ASTRA. Laboratoarele
din Muzeul n Aer Liber. Centru metodologic pentru pregtirea restauratorilor
din ntreaga reea a muzeelor n aer liber.
The Local Preservation-Restoration ASTRA Laboratory. The laboratories
from The Open Air Museurn, methodological centre for the preparation ofthe
restores from the whole net ofthe open air museums.

Foto 2: Laboratorul Zonal de Conservare-Restaurare ASTRA. Centru de stocare i


prelucrare etnografic a informaiei de conservare-restaurare.
The Local Preservation-Restoration ASTRA Laboratory. Ethnographical
storing and processing of the preservation-restoration information.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 3: Laboratorul Zonal de Conservare-Restaurare ASTRA. Laboratorul
de investigaii biologice.
The Local Preservation-Restoration ASTRA Laboratory. Biologica)
Investigations Laboratory.

Foto 4: Laboratorul Zonal de Conservare-Restaurare ASTRA . Laboratorul de


restaurare lemn policrom.
The Local Preservation-Restoration ASTRA Laboratory. The laboratory
for polycrome wood restoring.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
V

I
I

Foto 5: Laboratorul Zonal de Conservare-Restaurare ASTRA . Laboratorul


de conservare lemn mrunt.
The Local Preservation-Restoration ASTRA Laboratory. The
laboratory for fine wood preservation .

Foto 6: Laboratorul Zonal de Conservare-Restaurare ASTRA. Laboratorul de


restaurare metal.
The Local Preservation-Restoration ASTRA Laboratory. The laboratory
for metal restoration.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 7: Vernisarea donaiei Werner Wimmel (Asociaia Restauratorilor din
Germania) tcut Laboratorului Zonal de Conservare Restaurare ASTRA .
The varnising of the Werner Wimmel donation (The Association of
The Restorers from Germany) made for the Zonal Preservation-Restoration
ASTRA Laboratory.

Foto 8: O parte a donaiei Werner Wimmel din Freiburg (Germania).


A part ofthe Werner Wimmel donation from Freiburg (Germany).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 9: Pliantul Expoziiei Laboratorului Zonal de Conservare-Restaurare ASTRA.
The brochure's Exhibition ofthe Zonal Prezervation-Restoration ASTRA Laboratory.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
METODE I TEHNICI DE CONSERVARE SI RESTAURARE
A OBIECTELOR DIN PIELE- BI.AN UTILIZA TE N
LABORATORUL COMPLEXULUI MUZEAL "ASTRA"
Florena Moga

Printre materialele de natur organic, obiectele. din piele ridic probleme deosebite de
conservare i restaurare.
Coleciile Complexului Muzeal "Astra" conin un mare numr de obiecte din piele, a cror varietate
structural, tipologic i decorativ este tot att de mare i bogat precum a costumului popular de pe
teritoriul Romniei. Cele mai multe sunt obiecte de mbrcminte, accesorii ale acestora, obiecte de uz
gospodresc, din dotarea atelierelor meteugreti sau din recuzita obiceiurilor tradiionale (cojoace,
pieptare, chimire, nclminte, cciuli, hamuri, curele, cimpoaie, dobe, mti, etc.).
De cele mai multe ori aceste obiecte sunt decorate policrom, fie prin vopsire sau brodare cu
materiale textile, metal, piele, sticl, etc.
Majoritatea covritoare a obiectelor din piele-blan aflate n coleciile Complexului "Astra", sunt
realizate manufacturai n ateliere tradiionale din toate zonele rii. De aceea exist o multitudine de
aspecte legate de modul de realizare i tehnicile de execuie a acestora (modul de prelucrare a pieilor,
substanele utilizate, reete tradiionale, utilaj i instrumentar de faluit).
Cercetrile realizate n cteva centre actuale de prelucrarea pieilor i producie de obiecte
tradiionale, au contribuit la cunoaterea n amnunt a specificului zonal privind prelucrarea tradiional
a materialelor i metodelor de lucru. Aceste cunotine sunt absolut necesare restauratorilor piele-blan.
Pielea cu structura sa complex, compus din cele trei structuri: epiderma, derma i hipoderma
prezint interes pentru meteugul pielriei doar prin stratul median (derma), celelalte structuri fiind
ndeprtate n procesul initial sau cel de tbcire. Prin reacia dintre colagen care se gsete n derm i
materialul tanant, pielea este transformat prin tbcire ntr-un produs rezistent la procesul de putrezire.
Pentru obiectele ce necesit restaurare sunt necesare investigaii privind determinarea naturii i
calitii procesului de tbcire, natura materialelor, metodele de finisare, starea de conservare, tehnica
de lucru, etc.
n timp obiectele din piele pierd unele proprieti prin fenomenul de mbtrnire a materialului.
Acest fenomen se datoreaz utilizrii sau pstrrii lor n condiii improprii. De acea o serie de
tratamente de dezinfecie emoliere, rehidratare i curire sunt absolut necesare n procesul de
conservare-restaurare.
Tipurile de degradri cele mai des ntlnite la obiecte din piele-blan din coleciile Muzeului "Astra"
sunt:
piele deshidratat (mbtrnit, casant)
- . piele cu rupturi datorate uzurii funcionale sau unor degradrii mecanice violente
piele ptat cu produi naturali, biologici, oxizi metalici, etc.
piele i blnuri cu atac biologic activ sau stopat
piele decolorat
- obiecte din piele cu pri lips sau dezlipit
- obiecte din piele cu broderie decorativ lips
obiecte din piele cu ncercri nereuite de reparare (restaurare), etc.
Numeroase obiecte de valoare din coleciile muzeului nostru i din alte muzee au fost supuse
tratamentelor de conservare i operaiilor de restaurare, respectndu-se toate principiile prevzute n
codul deontologic al restauratorilor: - intervenia minim, compatibilitatea materialelor i tehnicilor,
lizibilitatea interveniei, etc.
Amintim lucrri mai importante realizate n ultimii ani:

251
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
restaurarea coleciei de obiecte din piele blan a Muzeului de Etnografie Braov
- colecia de obiecte din expoziia "Valori de patrimoniu" Muzeul "Astra"
obiecte din colecia de Etnografie Universal - Muzeul Franz Binder, etc.

Prezentate sintetic, etapele definitorii ale restaurrii obiectelor din piele sunt urmtoarele:
Recepia i investigarea obiectelor (realizarea documentaiei tiinifice, investigare chimico-
fizico-biologic)
Realizarea proiectului de restaurare i expunerea lui n cadrul comisiei de validare
- Curirea i tratamentele de emoliere i consolidare
Reconstituirea tehnic i a motivelor decorative degradate sau lips
Finisarea obiectelor i complectarea documentaiei de execuie a restaurrii
Elaborarea indicaiilor la normele de pstrare n conservare
Recepionarea lucrrilor de restaurare i predarea obiectului n gestiune.
La finalul lucrrilor de restaurare, pentru toate piesele se confecioneaz huse specifice din pnz de
bumbac, ca o msur suplimentar de conservare.
n situaia deosebit cnd se constat c degradrile se ntind pe suprafee mai mari, materialele fiind
foarte fragilizate i nu exist nici o posibilitate de consolidare, se apeleaz la nlocuirea fragmentului
deteriorat. Fragmentul nou se execut respectnd ntocmai tehnica iniial de execuie a ansamblului i
materialele folosite.

PRESERVATION METHODS AND TECHNIQUES


RESTORATION OF LEAIBER-FUR OBJECT, UTILIZED
IN THE LABORATORY OF THE ASTRA MUSEUM COMPLEX

Summary

The objects of leather, resulting either from sleeveless fur coats, peasant belts, sheepskin coats,
footwear or accessories have an important place in the collection of the ASTRA Museum from Sibiu.
The remaking of leather through traditionally methods, like tanning was known a long time ago.
The objects of leather can irremediable loose some characteristics in their compositions. That is
why, during the restoration workings there are made some operations and we use substances which
keep the objects in repair.

252
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto l: Operaii de restaurare aplicate pe piele (pieptar).
Restoring operation applique on leather ( sleeveless).

Foto 2: Piptar din piele de oaie nainte de restaurare (spatele cu poriuni rupte,
lip s, multiple degradri ).
Sleevless sheepskin coat before restoraton (the back with torn, missing
parts, many degradations).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 3: Cojoc de piele de oaie (Rinari , creator Ana Omot).
Sheepskin coat (Rinari , creator Ana Omot) .

Foto 4: Piptar dup restaurare - nlocuirea spatelui cu piele - blan de miel


alb prin lipire i coasere.
Sleevless sheepskin coat after restoraton - the replacement ofthe back
with leather - white Iamb fur, through gluiding and sewing.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 5: Chimir: pies restaurare n ansamblu.
Money belt: a totally restored object.

Foto 6: Chimir transilvnean cu deteriorri majore (lips i pierderi de elemente).


Transylvanian many belt with major degradation (absence and loss of elements).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 7: Laboratorul Zonal de Conservare-Restaurare ASTRA.
The ASTRA Zonal Preservation-Restoration Laboratory.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
CONTRIBUTII ALE LA.BORA TORULUI RESTAURARE TEXTILE IA
RFALIZARFA RESTAURRII I CONSERVRII OBIECTELOR DIN
COLECTIILE MUZEULUI ASTRA
'
Cornelia Kertesz

Una dintre misiunile importante pe care le are de ndeplinit muzeul este "rspunderea de a
pstra i a preda generaiilor viitoare intact, sntos i mbogit patrimoniul cultural i artistic naional,
creaia de veacuri a unui popor'''.
O seciune important n realizarea acestor deziderate o reprezint i nencetata activitate de
conservare i restaurare a obiectelor din coleciile pe care un muzeu le deine.
Colecia de textile a Muzeului ASTRA, deine un fond variat de esturi, veminte, custuri populare
ce acoper ca provenien ntreaga suprafa a Romniei.
Acesteia i se adaug textilele din colecia de obiecte exotice a Muzeului de Etnografie Universal
"Franz Binder" din cadrul Complexului muzeal sibian, cu. piese vechi, ct i cu obiecte ale creaiei
contemporane din diferite regiuni ale lumii - China, Japonia, Asia, Africa, America. De aici rezult o
mare diversitate de materiale, iar problemele ridicate de conservarea i restaurarea acestora sunt tot att
de variate.
Laboratorului Zonal de Conservare-Restaurare -al Muzeului ASTRA i revine aceast sarcin de
mare rspundere. Totodat, lucrrile desfurate aici reuesc s acopere ntreaga gam de suporturi din
care sunt confecionate obiectele, restaurare ce se desfoar n compartimentele: lemn, pictur tempera,
lemn policrom, textile, ceramic, metal, piele-blan, monumente etnografice pe lng care funcioneaz
un sector de investigaii tiinifice.
Fiind un laborator relativ "tnr" (nfiinat n anul 1990), dar creat pe un nucleu de restaurare a
lemnului i monumentelor etnografice, prezent n sectorul n aer liber nc de la nfiinarea acestuia n
1963, Laboratorul Muzeului ASTRA desfoar, n paralel, activitatea de extindere, dotare, specializare
a personalului, cu cea de conservare-restaurare. Alturi de specialitii cu experien venii din alte
laboratoare, aici s-au format tineri restauratori pregtii teoretic la cursuri de specializare din ar i
strintate.
Pe lng restaurarea i conservarea obiectelor aflate n colecia muzeului, ncepnd cu anul 1998,
aici sunt executate lucrri de specialitate i pentru beneficiari externi, din ar ct i din strintate,
contribuind astfel la aciunea de autofinanare a laboratorului.
Realizrile colectivului laboratorului au fost prezentate n cadrul expoziiilor de restaurare organizate
periodic, i care datorit lucrrilor de excepie realizate, au fost unanim apreciate de specialiti i public.
O astfel de pies recent restaurat n cadrul compartimentului Textile al Laboratorului a fost un
Steag de breasl datnd, cu aproximaie, din secolul XVIII, i care aparine Fundaiei Kolping din
Germania.
Piesa a ridicat probleme deosebit de complexe de restaurare i conservare prin dimensiunea ei mare,
prin materialele din care a fost confecionat i prin starea de degradare avansat n care se afla.
Astfel, dimensiunile piesei care sunt: 1,90-1,94 m. ne-au creat probleme de manevrare deosebite mai
ales de acces spre centrul piesei, la care s-a adugat i fragilitatea deosebit la care au ajuns, n timp,
materialele componente.
Steagul a fost confecionat din mtase natural cu chenar i medalion central, pictat pe ambele fee,
avnd ca accesorii franjuri i ciucuri din cupru argintat, mtase galben i fanion din stof fin de ln,
datat 1927.
Chenarul de nuan bordo este ornamentat simetric cu motive florale (frunze de acant, flori de col)
din mtase pictat, decupate i aplicate pe ambele fee, panglici inscripionate cu expresii ca: "munc i
hrnicie", "voie bun i g/wmT', ''fii vesel" etc. -din cele zece panglici mai pstrndu-se doar patru- i
ase steme -existente doar patru- cu nsemne ale dulgherilor, estorilor, fierarilor i tmplarilor.
Uneltele reprezentate pe steme ne indic faptul c steagul a aparinut unor bresle reunite.
n interiorul medalionului, pe una din fee este reprezentat Sf. Anton de Padova cu pruncul Iisus n
brae, iar pe cealalt, probabil, Sf. Ignaiu.

257
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Obiectul a mai suferit o restaurare anterioar (posibil nceputul secolului XX) cnd a fost montat,
pentru conservare, ntre dou straturi de fileu, din a groas pescreasc. Aceast plas prin tehnica de
execuie, greutate i felul cum a fost prins de steag, a acionat negativ asupra lui producndu-i
tensionri, tieturi, sfieri, pierderi pariale din suport.
Pe lng depunerile de praf i murdrie prezente pe ntreaga suprafa, destrmrilor, pierderilor de
estur, ifonrilor i cutrilor li s-a adugat i aciunea fotochimic a luminii, care a dus n timp la
alterarea structurii i coloritului piesei. Firele esturii de mtase au mbtrnit, s-au uscat, fragilizat,
rigidizat i decolorat.
Piesele metalice (firul metalic, intele ce fixau steagul de hamp) s-au oxidat.
Piesa a fost analizat, testat i studiat amnunit, iar n urma acestor investigaii s-au stabilit i
tratamentele de restaurare adecvate.
Restaurarea propriu-zis a nceput cu msurarea i schiarea laturilor steagului, urmat de
desprfuire, operaie executat cu un aspirator cu filtru de tifon. A urmat descoaserea plasei de
protecie, a marginilor de mtase sintetic ce au fost aplicate cu maina de cusut, desprinderea cu grij a
fiecrui nod pentru a nu produce deteriorri n plus, n punctele de prindere. Au fost demontate stemele
i personajul Sf.Anton cu pruncul Iisus, din medalion.
Per ansamblu, steagul a fost confecionat din mtase natural, ns s-au folosit materiale cu grosimi
de fire i tehnici de esere diferite. De exemplu, estur tip Damasc - folosit la suport (margine i
medalion), estur tip Rips i n legtur pnz folosite la elementele decorative i personaje. Acestea
s-au comportat i rezistat diferit n timp.
n vederea curirii umede s-a fcut o consolidare provizorie a prilor destrmate i fragmentate prin
prinderea acestora ntre dou straturi de tiil. Curirea s-a efectuat local, pe un pat absorbant
confecionat special, pe poriuni de 30 x 30 cm. S-a folosit soluie de Radix Saponaria i ap distilat i
o soluie pentru tratament.
Redarea formei i ndreptarea cutelor i a ifonrilor s-a efectuat prin presare cu plci de marmur.
Elementelor decorative demontate (steme, personaje) li s-a aplicat acelai tratament. Acestea au fost
curite, consolidate separat pe suport de mtase i apoi, montate pe suportul steagului.
Poriunile lips au fost completate cu estur fin de mtase n legtur pnz vopsit n culori
apropiate materialului iniial.
n urma degradrilor fizico-chimice suferite, a rezultat un fragment deosebit de rigid i friabil ce nu
a permis coaserea, fixarea acestuia pe suport s-a efectuat prin lipire cu o soluie de Glutofix
(carboximetil celuloz).
Toate operaiile de coasere, fixare, consolidare, cu exepia celei menionate mai sus, s-au efectuat
manual, cu o reea din fire de mtase n punct bizantin.
Pentru protejare, steagul s-a montat ntre dou straturi de creplin transparente, apretate cu gelatin,
tratate preventiv cu timol mpotriva atacului biologic i vopsite n tonalitatea predominant bej deschis.
Prile metalice au fost curite i protejate.
n final, steagul a fost prins de hamp.
n urma restaurrii actuale, piesa poate fie expus temporar, n poziie vertical i respectndu-se
condiiile de microclimat.
n depozit, este indicat a se pstra n poziie orizontal, ntre dou straturi de pnz de bumbac sau
foi japonez, protejat de praf.
Investigaii le laborioase i lucrri le de restaurare au marcat att pe pecursul desfurrii lor ct i n
ncheiere, momente de deosebit satisfacie emoional i profesional. Este vorba, n primul rnd, de
bucuria pe care i-o d succesul ntr-o activitate ce poate fi considerat o "lupt" de maxim dificultate
pentru recuperarea unui obiect de valoare considerat de deintorii si ca i pierdut. Apoi mulumirea
dat de depirea tuturor dificultilor prin realizarea unui proces complex de restaurare n premier
absolut cel puin pentru noi i nu n ultimul rnd satisfacia de a fi trecut cu succes un examen de
maturitate i profesionalism dat n faa unui exigentjuriu din Germania.

Note:

1
Corina Nicolescu, Muzeologic generalii

258
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
CONTRIBUTIONS OF TIIE TEXTILES RESTORATION LABORATORY,
TO THE FULFILLING OF THE RESTORATION AND PRESERVATION OF TIJE
OBJECTS, BELONGING TO THE COLLECTIONS OF TIIE ASTRA MUSEUM

Summary

The activity of restoration-preservation is an indispensable component ofthe museum, in order


to put the patrimony into account. The textiles restoration-preservation laboratory of the ASTRA
Museum takes care of the autochthonous and universal ethnographic objects, which are included in its
collections. Beside this, the laboratory also performs specialty works for outside beneficiaries from our
country and from abroad. Such a work of great proportions was the restoration of a painted silk flag,
dating back to the end of the XVIII-th century, proceeding from Germany.
The main restoration-preservation operations which have been applied were: cleaning (dust
removing and local washing on an absorbent prop with the solution of Radix Saponaria and distilled
water) and the consolidation (depending on the degradation state of the object, there have been used two
consolidation techniques - the doubling with silk good and sewing oh the original fragments with
Byzantine stitch, as well as the fastening on a prop with cellulose carboximetil solution).
The flag has been protected between two translucent silk strata fastened with invisible sewing stitch.
The actual restoration allows the temporary exhibiting of the flag hanging by the handle, lt is
preferably for the object to be kept in a storage room horizontal ly on a stiff prop.

259

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 1: Activiti de restaurare a steagului de breasl (operaiuni de demontare) .
Restoration activities ofthe guild flag (dismantling operations).

Foto 6: Restaurare steag de breasl : completare material.


Restoration ofthe guild flag: material completion.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 3: Desprinderea plasei (detaliu restaurare).
Separation ofthe net (restoration detail).

Foto 4: Desprinderea plasei (detaliu restaurare).


Separation ofthe net (restoration detail).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 5: Consolidare (detaliu restaurare).
Consolidation (restoration detail).

Foto 6: Detaliu restaurare steag de breasl.


Restoration detail - guild flag.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 7: Detaliu steag de breasl: Sfntul Anton de Padova
cu pruncul Iisus n brae (nainte de restaurare).
Detail - guild flag: Saint Anthony from Padova with Foto 8: Detaliu steag de breasl: stem (dup restaurare).
the child Christ in his arms (before restoration). Detail - guild flag: escutcheon (after restoration).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 9: Detaliu steag de breasl : medalion Sfntul Ignaiu.
Detail - guild flag: Saint Ignaius locket.

Foto 10: Steag de breasl : ansamblu dup restaurare.


Guild flag : ensemble after the restoration.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
RESTAURAREA ICONOSTASULUI BISERICII EPISCOPALE DE
I.A CURTFA DE ARGE - UN PAS IMPORTANT N ACJIUNFA
DE SALVAREA ARTEI ECLEZIASTICEDINROMANIA

Olimpia Coman - Sipeanu


Marius Coman - Sipeanu

Laboratorul de restaurare pictur tempera din cadrul Laboratorului Zonal de conservare-


restaurare al Muzeului ASTRA - Sibiu este, nc de la nfiinarea sa, gazda unor evenimente deosebite
n domeniul restaurrii.
Pe lng restaurrile efectuate pe piese aparinnd vastei colecii de obiecte de cult a muzeului sau
pe ansambluri valoroase aparinnd monumentelor de arhitectur popular, cum ar fi icoanele bisericii
Bezded (Slaj), datnd din a douajumtate a secolului al XVIII-iea, aici se consum, ncepnd din anul
1993, un adevrat eveniment ce const n salvarea prin restaurare a iconostasului Bisericii Episcopale
de la Curtea de Arge.
Iconostasul cu care erban Cantacuzino, Domnul rii Romneti a mpodobit biserica Mnstirii
Curtea de Arge, ctitorie a lui Neagoe Basarab, cu ocazia restaurrii acesteia din 1682, este o pies de
excepie, de o mare valoare artistic i istoric, o veritabil bijuterie a artei vechi romneti.
Produs al meterilor provenind din lumea italo-cretan i al meterilor romni ce au lucrat la sfritul
secolului al XVII-iea i nceputul secolului al XVIII-iea pentru Cantacuzini i pentru Constantin
Brncoveanu, acest iconostas este o grandioas construcie arhitectonic din lemn mpodobit cu o
bogat decoraie aurit i pictat.
n anul I 989, n urma solicitrii Episcopiei Argeului i Muscelului, prin persoana Prea Sfinitului
Episcop Calinic Argeanu!, zeci de piese disparate ce alctuiau, la acea dat, iconostasul, intrau n
atelierele Laboratorului de restaurare al Muzeului ASTRA spre a fi supuse restaurrii. Ele se aflau
ntr-o avansat stare de degradare, apropiat de colaps. Fragilizarea extrem a suportului de lemn pn
la consistena de pulbere, numeroasele fragmente care lipseau, fisurile i fracturile, desprinderile i
pierderile de straturi picturale sau depunerile masive de murdrie erau grave degradri ce impuneau
operaii deosebit de complexe i dificile de restaurare. Din acest motiv restaurarea ansambului s-a
desfurat n mai multe etape, fiecare dintre acestea fiind precedat de investigaii tiinifice i
experimentri riguroase.
O prim etap de restaurare, cuprins ntre anii 1993-1995, a constat n restaurarea elementelor de
rezisten ale iconostasului, respectiv cei ase stlpi de susinere, cele opt frize cu decoraie sculptat n
altorelief i aurit, uile mprteti i medalioanele pictate pe friza proorocilor i pe coronament. La
finalizarea acestei prime etape, piesele restaurate au fcut obiectul unei mari expoziii de restaurare,
organizate n iulie 1995 la Muzeul ASTRA, iar documentaia de restaurare a fost prezentat n cadrul
Salonului naional de restaurare de la Craiova, din anul 1995.
Crucea, cele dou maienii care o ncadreaz i cele dou panouri decorative plasate sub icoanele
mprteti au constituit obiectul celei de-a doua etape de restaurare desfurate ntre anii 1997-1998,
iar n octombrie 1998, aceste piese restaurate au fost expuse n cadrul unei expoziii intitulate "Valori
de patrimoniu restaurate ntre anii l 995-1998 n Laboratorul de conservare- restaurare 'ASTRA '".
A treia i ultima etap de restaurare, nceput n anul 1999 i care este nc n curs de desfurare,
const n restaurarea celor peste 20 de icoane - prznicare i apostoli.
Finalizarea restaurrii ntregului ansamblu va fi marcat, aa cum se cuvine, printr-o manifestare de
talie naional, intitulat "Dou milenii de cret1i11~sw. Salvarea artei cretine prin restaurare',
manifestare ce va fi gzduit de Episcopia Argeului unde iconostasul i va recpta integritatea prin
expunerea sa n muzeul mnstirii.
La intrarea pieselor n laborator s-a constatat starea de degradare deosebit de avansat att a
elementelor de rezisten ct i a picturii. Sta bi Iirea diagnosticului s-a fcut pe baza analizei minuioase
a fiecrui material component (lemn, grund. bolus, foi de aur, liani i pigmeni) i a fiecrei degradri

265

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
n parte. S-au efectuat examinri microscopice, teste microchimice, determinri de punct de topire,
studiu n lumin dirijat i n lumin ultraviolet.
Urmrind ndeaproape raportul cauz-efect, adic raportul dintre solicitarea extern i funcia de
rspuns a sistemului pictural, s-a constatat aciunea nociv a factorilor fizici, chimici i biologici asupra
ansamblului. Dintre aceti factori cei mai importani sunt: variaiile de temperatur i umiditate relativ,
atacul biologic, mbtrnirea natural a materialelor, manipulrile inadecvate, depozitarea n condiii
. ..
1mproprt1.
Tratamentul pe care l-am aplicat a fost precedat de teste de consolidare a suportului i teste de
curire a picturii efectuate n scopul alegerii materialelor i metodelor optime.
innd seama de fragilitatea accentuat a lemnului, care la interior era ca o pulbere fin, iar la
exterior avea aspectul cojii de ou, am efectuat testri n zone puternic deteriorate. Astfel, am considerat
oportun impregnarea cu Paraloid B 72 n toluen sau aceton prin metoda "pictur cu pictur"
(perfuzie). Aceast operaie s-a dovedit mai eficace dect pensularea sau injectarea forat ntruct ea
permitea ptrunderea lent i continu a consolidantului fr riscul formrii de pelicul, risc ce apare n
impregnarea realizat la intervale de timp.
Paraloid 872 este un copolimer de metacrilat de etil i acrilat de metil, adic o rin termoplastic,
de duritate mijlocie, insensibil la lumin i mbtrnire, solubil n toluen, aceton, xilen.
Testele efectuate au permis alegerea solventului potrivit i a gradului de concentraie a rinii n
solvent n scopul obinerii unei bune penetrrii a rinii i a unei consolidri optime a suportului. S-a
nceput cu concentraii mici care s-au mrit treptat, ajungndu-se la I 0-12 %. Considerm c aceast
concentraie ofer consistena i rezistena necesar lemnului mai ales n cazul elementelor de rezisten
(stlpi, frize) menite s susin ntregul ansamblu.
Avantajele impregnrii cu Paraloid B 72 constau n faptul c asigur att rezistena, ct i
elasticitatea suportului, nu mrete considerabil greutatea acestuia i se realizeaz la temperatura
mediului ambiant, fr aport de ap.
Pentru a obtura orificiile datorate atacului insectelor xilofage (Anobium punctatum), pentru
completarea micilor lacune i pentru a realiza relaia i echilibrul tensional ntre original i completrile
din lemn uscat, am utilizat, cu bune rezultate, Covidez RLP. Acesta este un adeziv de topire, deci fr
solvent, utilizat la cald i conine cear microcristalin, colofoniu esterificat i copolimer EVA (etilen-
acetat de vinil). Avantajele acestui adeziv constau n faptul c este compatibil cu materialele sistemului
pictural, este solubil, la cald, n white spirit, toluen etc., are o putere adeziv dubl fa de mixtura
clasic de cear de albine-colofoniu brut, are un indice de aciditate mult diminuat fa de aceasta,
penetreaz rapid, se solidific obturnd/etannd multiplele goluri ale structurilor lemnului distrus de
atacul biologic. n plus, fiind un produs de concepie i fabricaie romneasc (conceput de restaurator
Ghillis Alexandru i inginer chimist Rey Sanda i produs de S.C. Anticorozivul S.A Bucureti) preul
su este foa1te avantajos.
n procesul restaurrii, am extins folosirea acestui material i la completrile de suport mai mici ca
form i profunzime, realiznd o past compus din Covidez RLP cald, rumegu i pigment.
Completrile realizate astfel sunt rezistente i totodat elastice. n plus, ele sunt reversibile deoarece pot
fi ndeprtate la cald i ofer posibilitatea de integrare cromatic a suportului.
Pentru ntregirea ansamblului am executat replici dup elemente foarte distruse sau pierdute,
respectnd tehnica original (sculptur n lemn de tei, grunduire, aurire, patinare).
Consolidarea straturilor picturale am efectuat-o prin injectare i pensulare cu clei de pete fierbinte,
urmat de presare cald i rece.
Pentru chituirea lacunelor am folosit chit clasic pe baz de cret i clei de pete.
n scopu I ndeprtrii murdriei superficiale i aderente ca i pentru subierea selectiv a verniulu i
original mbtrnit am folosit conform testelor de curire, amestecuri de solveni coninnd: alcool
izopropilic, izooctan, white spirit, toluen etc.
A vnd n vedere starea de conservare relativ bun a straturi lor picturale, am optat, n cazul
repictrilor de epoc, pentru pstrarea acestora cu att mai mult cu ct pictura mai veche, aparent n
unele zone, era deosebit de uzat iar posibilitatea de a radiografia piesele a fost exclus din cauza
mrimii i mai ales a grosimii acestora.
Integrarea cromatic a zonelor chituite sau uzate am realizat-o prin retu difereniat: ritocco, velatura
sau tratteggio, cu ajutorul pigmenilor amestecai cu liant organic (emulsie de glbenu de ou cu adaus
de substan conservant).
Protejarea peliculei de culoare am efectuat-o cu ajutorul verniului de dammar pensulat sau pulverizat
n strat subire.

266
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Datorit dimensiunilor mari ale elementelor de rezisten realizate din lemn sculptat i aurit la
restaurarea acestora a participat o ntreag echip famat din aproape toi membrii laboratorului. n
cazul scenelor pictate i al icoanelor au lucrat numai specialitii n restaurare pictur i lemn policrom,
ntruct fiecare pies reprezint un unicat att din punct de vedere artistic, ct mai ales din punct de
vedere al problemelor de restaurare.
Majoritatea icoanelor au necesitat consolidarea structural a suportului prin impregnare cu Paraloid
B 72 i consolidarea mecanic a acestuia prin introducerea n grosimea panoului a unor tije din lemn de
soc, flexibil i rezistent, nglobate n Covidez RLP introdus la cald. Au existat, ns, icoane rupte n mai
multe buci sau deteriorate prin lovire care prezentau prbuiri ale straturilor picturale. n cazul
acestora am optat pentru transpunerea straturilor picturale originale pe un nou suport special
confecionat. Este cazul icoanelor "Deisis", "Botezul Domnului" i "Marcu Evanghelistul", unde
renunarea la suportul total compromis a fcut posibil nsntoirea i punerea n valoare a picturii de o
rar frumusee.
pies i mai ales fiecare icoan au impus metode diferite, foarte diverse i de cele mai multe
Fiecare
ori, soluii
originale n care ingeniozitatea i experiena restauratorilor i-au spus cuvntul. Amintim aici
instalaiile i ustensilele originale confecionate i utilizate n premier n scopul ndreptrii panourilor
sau atenurii curburilor dobndite n timp de acestea. Aceste elemente vor face subiectul unor lucrri de
specialitate ce vor fi prezentate la viitoarele Sesiuni naionale de restaurare sau n paginile Revistei
Muzeelor. .
Acum, cnd ne mai despart doar cteva luni de finalizarea lucrrilor de restaurare a iconostasului de
la Curtea de Arge, putem afirma c, cei apte ani de munc asidu sunt un ctig enorm, att pentru
piesa care redevine, ncet dar sigur, capodopera de altdat, redobndindu-i semnificaia artistic si
spiritual cu care a fost investit, ct i pentru noi ca restauratori, care ne putem considera privilegiai c
lucrarea noastr de restaurare echivaleaz cu miracolul ce reinvestete via ntr-un lucru osndit, altfel,
la moarte.
Implicndu-ne profesional i moral n salvarea acestui monument, lansm tuturor specialitilor -
restauratori, istorici, critici de art etc ct i forurilor competente din Romnia, un apel "SOS-
Iconostasele romneti", propunnd demararea de urgen a unei campanii de restaurare a acestor valori
aflate n mare suferin.

THE RESTORATION OF THE ICONOSTASIS OF THE CURTEA DE ARGE


EPISCOP AL CHURCH - AN IMPORTANT STEP IN ORDER
TO SA VE THE OLO ROMANIAN ART.

Summary

The restoration of the iconostasis belonging to the episcopal church from Curtea de Arge - an
important step in the salving action ofthe old Romanian art.
The iconostasis with which erban Cantacuzino, the ruler of the Roman ian Country adorned in 1683
the church of the Curtea de Arge monastery, is an object of exception having a great artistic and
historical value, being a real jewel of Roman ian art.
ln 1989, as a resuit ofthe Arge and Muscel diocese requirement, this valuable but highly damaged
object has been brought to the restoration laboratory of the ASTRA Museum from Sibiu in order be
restored.
The lamentable conservation state of the object required complex restoration interventions. These
have been carried on in three stages between 1993-2000. The treatment applied to the iconostasis has
been precedeed by punctilinous tests and analysis and consisted of specific operations. During these
operations there have been used traditional techniques and new materials.
After the restoration, the iconostasis regained its material integrity and became again the masterpiece
it has been a long time ago.
Our participation at the salving action of this object involves us not only professionally but alsa
morally. We thercfore start up an appeal "SOS- The Roma11ian iconostasis" and we suggest an urgent
stai1 of restoration cam paing of these va lues, which are damaged.

267
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 1: Uile mprteti - dup restaurare .
The imperial doors - after the restoration.

Foto 2: Detaliu dup restaurare.


Detail after the restoration.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 3: Piese diparate - nainte de restaurare.
Disparate pieces - before the restoration .

Foto 4: Detaliu - n timpul restaurrii.


Detail - during the restoration.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto Sa: Panou decorativ - n timpul operaiei de curire. Foto 5b: Panou decorativ - dup restaurare.
Ornamental panel - during the cleaning operations. Ornamental panel - after restoration .

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
'J l"\;~ 1KI I .
J

Foto 6a: Icoan "Apostolul Luca" - nainte de restaurare. Foto 6b: Icoan "Apostolul Luca" - dup restaurare.
Icon "The Apostie Luke" - before the restoration. Icon "The Apostie Luke" - after the restoration.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
n .... n ..
Mjr ~: tl,E1Jttf:

~
//~ #.
~ ,f J~
lliZ ;/(~ t AfJ' j
,,,,;,..1 ,
' ,
V
I
"
't! '

Foto 7a: Icoan "Rstignirea" - nainte de restaurare. Foto 7b: Icoan " Rstignirea" - dup restaurare.
Icon "The crucifixion" - before the restoration. Icon " The crucifixion" - after the restoration.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
\

i
~

Foto 8a: Icoan "Deisis" - ansamblu fa - Foto 8b: Icoan "Deisis" - verso -
nainte de restaurare. nainte de restaurare.
Icon "Deisis" - front ensemble - Icon "Deisis" - verso -
before the restoration. before the restoration.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
0~:~~'
,

I'\ .i

Foto 8c: Icoan"Deisis" - n timpul operaiei de Foto 8d: Icoan "Deisis" - dup restaurare.
ndeprtarea suportului n timpul transpunerii. Icon "Deisis" - after the restoration.
Icon "Deisis" - during the removing
operation ofthe prop during the transportation.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
e
.

'

Foto 9a: Crucea iconostasului - nainte de restaurare.


The Iconostasis cross - before the restoration.

Foto 9b: Crucea iconostasului - dup restaurare.


The Iconostasis cross - after the restoration.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
....,.._ ' .

Foto 10: Iconost~sului Bisericii Episcopale Curtea de Arge -


partea supenoar, dup restaurare.
Iconostasis of the Curtea de Arge Episcopal Church -
the upper part, after the restoration .

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
CONSERVAREA I RESTAURAREA OBIECTELOR
,
CERAMICE DIN COLECTIILE COMPLEXULUI MUZEAL "AS1RA"

Sorin Fogarascher

Vechimea tradiiei olritului pe actualul teritoriu al Romniei se pierde n negura timpului.


Peste filonul de sorginte dacic sau suprapus de-a lungul secolelor influenele masive ale altor
popoare i etnii care au venit n contact cu populaia autohton, sau au ocupat vremelnic teritorii.
Odat cu aezarea ungurilor i secuilor n sec. al XI-iea i cu cea a sailor n sec. al XII-iea, tradiiile
modelrii lutului au fost i mai puternic diversificate.
Coleciile de ceramic ale Complexului Muzeul "Astra" cuprind obiecte cu vechimi cuprinse ntre
sec. XV-XX. Patrimoniul su deine cea mai complet i valoroas colecie de cahle transilvnene
nesmluite i smluite din sec. XV-XIX ce au aparinut sailor, secuilor, ungurilor i romnilor. Pe
lng acestea obiectele ceramice uzuale (blide, ulcioare, cni, cncee, oale, farfurii) de diferite forme i
mrimi, decorate ntr-o diversitate coloristic inepuizabil, completeaz inventarul valoros al coleciilor.
Din repertoriul decorativ al ceramicii, cele mai rspndire motive sunt cele zoomorfe, florale i
ideografice, precum i o variat gam coloristic aplicat pe obiectele ceramice glazurate.
Datorit vechimii i factorilor de degradare (fizici, chimici i biologici), multe dintre obiectele
ceramice prezint o varietate larg de degradri (ale suportului ceramic, ale smalului, lipsa suportului
ceramic, lipsa smalului, atac coroziv al smalului i suportului ceramic, fragmentri ale obiectelor
ceramice).
Contribuia laboratorului de restaurare ceramic la conservarea i restaurarea acestor obiecte, const
n primul rnd n organizarea unui flux tehnologic foarte bine pus la punct, mprit dup criterii de
degradare.
n funcie de analizele vizuale, microscopice, chimice se determin dificultatea operaiei i se aleg
metodele de restaurare. Astfel, la obiectele ceramice cu probleme de exfoliere a smalului, se aplic un
tratament de curire local, cu tampoane de vat mbibate n soluie apoas cu detergent neionic (cu
PH-neutru) urmat de o neutralizare local cu ap distilat.
Fixarea smalului se face prin pensulare sau injectare local cu soluie de Paraloid 872 2%, urmat
de o curire total a obiectului n soluie apoas cu detergent Rom opal 1%.
Completarea smalului lips este o operaie important n procesul de restaurare a ceramicii prin care
se completeaz lipsa i se consolideaz suportul ceramic. Completarea smalului lips se face cu diluie
de Keramiplast care se aplic prin pensulri repetate.
Urmtoarea operaiune n fluxul tehnologic este finisarea completrilor care se face cu instrumentar
de specialitate (bisturiu, dltie de sculptur, spatule, hrtie glazurat de granulaie fin), integrare
cromatic cu culori de ap, tempera, urmat de peliculizare de protecie a completrilor care se va face
cu lac Vernice sau Paraloid 872 2%.
Un astfel de tratament a fost aplicat de curnd n laborator unor obiecte cum ar fi: cnceu sec. XIX,
zona Tohan- Braov cu numrul de inventar 1480-C, cnceu sec. XI X- zona Veza-B laj cu numrul de
inventar 1691-C.
Pentru obiectele fragmentate fluxul tehnologic este specific. Dup o analiz vizual se trece la
identificarea fragmentelor i numerotarea lor, curirea i lipirea lor succesiv. Aceast operaie se
execut la ldia cu nisip, fragmentele lipite cu Aracet E 50 fiind aezate n poziie de echilibru n
aceasta. Lipirea se face cu Aracet E 50, deoarece acest adeziv este reversibil. Aceast activitate este
premergtoare operaiilor amintite mai sus.
O alt categorie de obiecte este aceea crora le lipsesc fragmente din suportul ceramic. Acestea sunt
supuse aceluiai tratament amintit, n plus, efectundu-se confecionarea armturilor din srm

277
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
inoxidabil precum i a negativelor din cauciuc siliconic, plastelin sau cear dentar. Turnarea se va
face cu ghips maidana, urmnd apoi finisarea, integrarea cromatic i peliculizarea de protecie.
Laboratorul execut i activitatea de cercetare a noilor materiale i substane. De exemplu
Keramiplast de tip EFA-PLAST care este o mas de modelat, ce se usuc la aer, coninnd caolin
natural curat, liant aglomerant pe baz natural, pigmeni cosmetici anorganici, conservant
alimentar i ap, extrem de srac n metal greu, lacuri i rini epoxidice. Materialul se mnuiete foarte
uor i este reversibil. Aceste teste se fac n timp i sub o atent supraveghere.
Confecionarea unor unelte i scule necesare operaiilor n care nu sunt suficiente cele clasice (din
dotare), este nc o component a muncii membrilor laboratorului, ceea ce-i d acestuia dinamism i
operativitate, ncadrndu-l astfel n cerinele i standardele actuale.

THE PRESERVATION AND RESTORATION OF THE CERAMIC ORJECTS


FROM THE COLLECTIONS OF THE "ASTRA" MUSEAL COMPLEX

Summary

The ceramics collection belonging to the "ASTRA" Museum Complex includes objects from
ancient times between the XV 111 and the XX 111 century. One can find these objects in a large scale,
beginning with jugs, jars, plates, pans, decanters and last but nat least, a rich collection of
Transylvanian tiles, containing over 1500 objects displayed in the Emil Sigerus permanent exhibition of
"Transyvanian Tiles".
The restoration and preservation of these objects follows a technological ebb and flow which is
divided on criterions of degradations.

278
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto I: Laboratorul de restaurare ceramic . Aspecte din timpul
operaiunilor pe material ceramic (cahle).
The laboratory of ceramic restoration. Aspects ofthe
operations on ceramic material (tiles).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 2a: Cnceu din secolul XIX (nr.inv. 5038 C). Foto 2b: Cnceu din secolul XIX (nr.inv. 5038 C).
nainte de restaurare. Dup restaurare.
Decanter from the XIXth century Decanter from the XIXth century
(nr. 5038 C). Before the restoration. (nr. 5038 C). After the restoration.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 3a: Farfurie din secolul XIX (nr.inv. 566 I C). nainte de restaurare.
Plate from the XIXth century (nr. 5661 C). Before the restoration.

Foto 3b: Farfurie din secolul XIX (nr.inv. 5661 C). Dup restaurare .
Plate from the XIXth century (nr. 5661 C). After the restoration.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 4a: Cahl haban transilvan secolul XVIII (nr.inv. 1664 C).
nainte de restaurare.
"Haban" Transylvanian tile (17th century fine poltery of
Alba country Transylvania), from the XVIIIth century (nr. 1664 C).
Before the restoration.

Foto 4b: Cahl haban transilvan


secolul XVIII (nr.inv. 1664 C).
Dup restaurare.
"Haban" Transylvanian tile (17th century fine poltery of
Alba country Transylvania), from the XVIIIth century (nr. 1664 C).
After the restoration.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
IV
SERVICII MODERNE ALE MUZEULUI CONTEMPORAN:
INFORMATIZAREA, MARKETINGUL CULTURAL I
PEDAGOGIA MUZEAL

PRELUCRAREA AUTOMAT A DATELOR


N MUZEUL "ASTRA"
Lucia Cunir

Muzeele etnografice i de art popular sunt, prin excelen, deintoarele unor arhive culturale
deosebit de valoroase. Prin specificul partimoniului obiectual i monumental - n cazul muzeelor n aer
liber - i prin bogia arhivelor documentare propriu-zise, ele sunt pstrtorii memoriei colective a
fiecrei regiuni istorico-geografice sau zone etnografice, marcndu-i originile i specificitatea
cultural. Viznd fundamental salvarea i conservarea patrimoniului cultural, cunoaterea acestuia i
educaia n spiritul valorilor celor mai reprezentative, MUZEUL reprezint azi una dintre cele mai
importante instituii de cultur i educaie, fiind n acest sens, o adevrat trezorerie de valori culturale,
arhiv tiinific i, aa cum afirma la nceputul secolului Al. Tzigara Samurca, cea mai important
coal pentru desluirea adevratei personaliti a popoarelor lumii.
n contextul acumulrii, n ultimul secol, a unui volum informaional uria referitor deopotriv la
coleciile deinute dar i la ntreaga fenomenologie cultural-istoric reprezentat de acestea, realizarea
funciei moderne de tezaurizare a informaiei tiinifice impune CALCULATORUL drept unealt sine
qua non.
n 1990, la scurt timp de la constituirea Muzeului Civilizaiei Populare Tradiionale "ASTRA" ca
muzeu de sine stttor, ca o dovad incontestabil a importanei acordate documentrii, cercetrii
coleciilor i valorificrii tezaurului documentar deinut, s-a nfiinat, n cadrul muzeului, o nou secie
paramuzeal: Centrul de Informare i Documentare "Cornel Irimie". n 1991, nou nfiinatul centru
deinea un calculator personal 286. Era deschis perspectiva fireasc de dezvoltare a unui sistem
informatic propriu, care s ofere posibiliti moderne de sistematizare, stocare, cutare i regsire a
informaiilor documentare. Prin specificul lor narativ-descriptiv, implicnd interpretri subiective i
nuanate, informaiile culturale sunt o categorie greu adaptabil la standardizarea i rigoarea impuse de
prelucrarea automat. Astfel, pentru a demara aceast activitate, ne-am bazat pe experiena colegilor de
la Centrul pentru Informatic i Memorie Cultural (CIMEC) Bucureti, care au nceput, nc din anii

283

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
'80, un vast proiect naional pentru realizarea unui sistem informatic privind ntreg patrimoniul cultural
naional.
ncepnd din anul 1991, o dat cu dotarea M.C.P.T. "Astra" cu un prim calculator PC 286, n cadrul
Centrului de Informare i Documentare a nceput o susinut activitate de studiu i pregtire a datelor
n vederea creerii unei baze de date muzeale privind patrimoniul mobil i imobil, pentru a pune la
dispoziia muzeografilor, cercettorilor, studenilor etc ... , unelte moderne de lucru pentru prelucrarea
i regsirea automat a datelor. Pe parcurs, dotarea cu aparatur performant de calcul s-a completat,
astfel nct, n prezent, secia noastr dispune de:
Staie de lucru SUN Ultra 5 care este folosit ca server de fiiere pentru reeaua local
2 calculatoare PC 586 - conectate la reeaua local, folosite pentru dezvoltarea de aplicaii,
editare texte, conectare la INTERNET
Imprimant Laser Jet SN (pentru coli A4)
Imprimant HP DeskJet 870 (pentru coli A4) - pentru listare color
Proiectul privind informatizarea ntregii arhive informaionale i a gestiunii muzeale, demarat n
martie 1991, viznd, pentru nceput, aparatul documentar complementar (colecia de peste
60.000 de fotografii, I I.OOO de diapozitive, 2.600 piese de grafic documentar i 6.700 desene), a
presupus refacerea sau revizuirea (dup caz) fielor de eviden manual a acestor colecii de obiecte,
n sensul sistematizrii i completrii coninutului lor. Pentru a le putea nregistra cu folos pe
calculator, aceste fie trebuie s conin informaii complete: precizarea temei reprezentate (s-a
elaborat n acest scop un catalog tematic al acestor colecii), detalii privind imaginea reprezentat,
localitate, etnie reprezentat, deintor (n cazul n care. obiectele reprezentate proveneau dintr-o
colecie sau de la un muzeu). Dup o munc susinut de aproape 4 ani, deineam o prim baz de date
n care puteam regsi, dup orice criteriu dorit, rapid, orice informaie. Mai mult, puteam grupa i
sistematiza informaia documentar dup tematica reprezentat, realiznd astfel o serie de statistici cu
privire la coninutul acestor colecii: n ce proporie i din ce zone provin obiectele, cum acoper
tematica general reprezentat, cum sunt reprezentate etniile. Aceast prim baz de date este i astzi
deosebit de eficient folosit, spre satisfacia noastr muzeografii s-au deprins s o utilizeze i, nu n
ultimul rnd, a constituit pentru toi o prim experien reuit. Baza de date a fost conceput i
realizat pe suportul software PARADOX3.5.

O alt aplicaie abordat a fost evidena creatorilor populari din Romnia, aplicaie prin
care am realizat o cuprinztoare baz de date de nivel naional, coninnd date cu privire la meterii
populari, copiii creatori populari, ct i date turistice referitoare la zonele de reziden ale creatorilor
populari. Informaiile nregistrate n aceast baz de date provin din ntreaga ar, ele centralizndu-se
la muzeul nostru n urma ncheierii unor contracte cu muzeografi din principalele muzee etnografice
din ar, care au cules informaiile despre creatorii din zona lor.
Baza de date cuprinde:

Nr. fie
preluate pe
CREATORI POPULARI
calculator
Creatori populari 2.726
Constructori de case 238
Copii meteugari 232
Ghid turistic de localitate 274

Una din aplicaiilecele mai dificile a fost (i mai este nc) prelucrarea fielor de eviden
analitic (fie FAE) referitoare la coleciile de obiecte muzeale. Fiele analitice de eviden au fost
concepute de specialiti din muzee i de analiti de la Centrul pentru Informatic i Memorie Cultural
(CIMEC) Bucureti n anii '80. Fiele ce s-au trimis la Bucureti sunt nregistrate n baza de date

284
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
naional privitoare la patrimoniul cultural naional, existent la CIMEC. De acolo, am preluat pe
calculatorul nostru nregistrrile provenind din coleciile noastre i, pornind de la aceste nregistrri,
care au fost ulterior selectate pe colecii i sortate dup numrul de inventar, n colaborare cu
muzeografii, urmrim realizarea unei evidene exacte a fiecrei colecii n parte. Astfel, n prezent,
muzeografii se preocup s completeze fie FAE pentru toate obiectele muzeale, fiele fiind preluate
pe calculator selectiv, pe colecii, situaia la zi fiind urmtoarea:

OBIECTE Nr. fie


Numr de obiecte:
MUZEALE nregistrate
Obiecte de cult 3.636 1.104
Ceramic 6.819 1.565
Lemn, os, fier 3.545 2.196
Port - textile 11.3 I 5 2.407
Broderii 9.868 1.031
Ob. de etngrafie
universal
2.243 -
TOTAL: 37.426 8.303

Alt aplicaie privind prelucrarea automata datelor este evidena monumentelor din Muzeul
n aer liber din Dumbrava Sibiului. In acest caz, fiele pentru prelucrarea datelor au fost
concepute astfel nct s se poat nregistra date privind:
- unitile muzeale (ansambluri de unul sau mai multe monumente) - constituite n fiierul
principal
- construciile (edificiile) - fiecare construcie din cadrul unei uniti muzeale - constituite n
fisierul de construcii
- instalaiile - fiecare instalaie din cadrul unei uniti muzeale - constituite n fiierul de instalaii

Situaia exact a acestor nregistrri este urmtoarea:

MONUMENTE Fie pentru preluare pe


N AER LIBER calculator
Uniti muzeale 127
Construcii 308
Instalaii 103
TOTAL: 538

Datele privind monumentele din Muzeul n aer liber din Dumbrava Sibiului sunt prezentate i pe
Internet, pe serverul Institutului pentru Memorie Cultural, CIMEC Bucureti putnd fi consultate de
cercettori, muzeografi, pe site-ul www.cimec.ro
n prezent, principala preocupare a informaticienilor muzeului privete realizarea unei reele locale,
avnd drept server de fiiere staia Sun, cuprinznd calculatoarele din toate unitile complexului
muzeal "ASTRA", astfel nct muzeografii i specialitii serviciilor muzeale i paramuzeale s poat
avea acces la toate informaiile coninute n baza de date. Muzeul Civilizaiei Populare Tradiionale
"Astra" - cum a fost numit nucleul instituiei etnomuzeale sibiene dup I 989 (lund locul Muzeului
Tehnicii Populare), a evoluat spectaculos n ultimii 10 ani, dezvoltnd patru muzee cu colecii i profil
expoziional distinct, aflate n faze diferite de organizare (Muzeul Etnografic n Aer Liber din
Dumbrava Sibiului, Muzeul Civilizaiei Transilvane "ASTRA", Muzeul Civilizaiei Sseti "Emil
Sigerus", Muzeul de Etnografie Universal "Franz Binder") i patru servicii paramuzeale de
importan capital pentru ntreaga prestaie tiinific i cultural a celor patru uniti muzeale

285
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
(Laboratorul Zonal de Restaurare-conservare, Centrul de Informare i Documentare "Cornel Irimie",
Studioul "ASTRA Film" i Centrul de Consultan i Marketing Cultural). ntreaga structur de
activiti a acestei impozante structuri instituionale se sprijin fundamental pe cele mai moderne
tehnici informaionale bazate pe tehnologia computerizat. Realizarea acestei reele de calculatoare la
nivelul ntregii instituii, pe ntreaga structur virtual i orientat n toate domeniile (tiinific, cultural,
educaional, tehnic, contabil-financiar i de personal), ofer tuturor salariailor instituiei posibilitatea
de a consulta i actualiza datele nregistrate. Cum serverul dispune de un enorm spaiu de stocare a
datelor (6 GB), va fi posibil i crearea unei arhive imagistice, coninnd imagini ale monumentelor ct
i a celor mai valoroase obiecte din coleciile muzeale.
Conectarea calculatoarelor n reeaua local ar putea permite i accesul la Internet de la fiecare din
calculatoarele din dotare, atunci cnd conectarea muzeului se va face pe o linie telefonic inchiriat.
Cel mai important i valoros aspect al existenei unei asemenea bnci de date este valorificarea
superioar a tezaurului informaional uria, ordonat pe cele mai diferite criterii tematice. O prim
reuit spectaculoas a Muzeului "ASTRA" n aceast direcie a constituit-o colaborarea cu Institutul

de Tehnic de Calcul Bucureti pentru editarea unui compact disc de prezentare a muzeului, pornind
de la ghidul muzeului, retiprit n 1995, completnd aceast informaie cu o impozant documentaie
fotografic, filmografic, muzical, constituit din tot ce a realizat muzeul n ultimii zece ani, care
ofer o ans absolut extraordinar de a proiecta n toat dinamica sa, ntreaga activitate muzeal. Fiind
un suport informaional multimedia, CD-ul ofer posibilitatea completrii informaiei tip hypertext cu
imagini color, cu secvene video i cu fond sonor muzical. Ales dup zona de provenien a
monumentelor prezentate, acest adevrat "tezaur folcloric" se poate constitui el nsui ntr-o baz de
date individual, poate fi activat separat de prezentarea monumentelor, pornind de la harta cu judeele
Romniei. Prin intermediul lui, vizita electronic prin muzeu se poate face, dup dorin, pornind de
la harta reprezentnd planul muzeului, alegnd succesiv orice monument reprezentat, sau, pornind de la
haita Romniei, prin alegerea monumentelor dup apartenena lor la o zon geografic. O alt opiune
ar putea fi selectarea monumentelor respectnd gruparea lor pe sectoare i grupe tematice, sau,
alegerea lor dup vechime, pornind de la datarea istoric. Pentru c ofer i posibilitatea vizionrii unor
scurte secvene video, CD-ul conine un "capitol" intitulat semnificativ "Museum vivum", care
ofer informaii i imagini despre principalele evenimente culturale ce au loc n fiecare an n muzeu:
Academia Artelor Tradiionale din Romnia, Trgul creatorilor populari din Romnia, Olimpiada
copiilor "Meteuguri artistice tradiionale". Activitatea Laboratorului Zonal de Conservare-restaurare
al muzeului reprezint un capitol distinct al scenariului care a stat la baza realizrii CD-Rom-ului.
Restaurarea i conservarea se dezvluie publicului pentru ntia oar n toat intimitatea i fascinaia
complexei opere de recuperare a sntii, integritii i valorii unor opere culturale sau strlucite
realizri tehnice, ce mrturisesc peste secole vitalitatea i miestria celor ce le-au realizat n spiritul
unor epoci istorice revolute.
Astfel, utiliznd calculatorul, vizitatorul modern poate primi o mulime de informaii suplimentare
care nu ar putea fi reprezentate eficient cu mijloace clasice. Pe ecranul calculatorului, imaginile color
de o calitate deosebit, putnd fi selectate interactiv, se constituie ntr-un adevrat spectacol vizual de
cea mai mare atractivitate. Vizitatorul poate explora aceste informaii care, prezentate n acest mod,
incontestabil atractiv, i sporesc efectul educativ.
Conectarea muzeului la reeaua INTERNET - n septembrie 1996 i realizarea unei pagini de
prezentare a muzeului in colaborare cu Institutul de Tehnic de Calcul Bucureti, pagin ce se
regsete pe Internet la adresa httn://www. romquest .corn ./astra sau la
http://''"'' .itc.rn/sibiu/engl/aslra e.htm, ofer i facilitile potei electronice, e-mail, intens folosit n
relaiile internaionale.

286
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Editarea de texte speciale (lucrri tiinifice, afie, invitaii, pliante, etichete etc.) pentru toate
expoziiile i manifestrile culturale ale muzeului, completeaz agenda serviciilor speciale asigurate de
moderna dotare tehnic.
n sfrit, trebuie s adugm i preocuparea pentru dotarea adecvat cu programe utilitare, software
de aplicaii i hardware, necesare pentru o mai bun desfurare a ntregii activiti, n pas cu progresul
tehnic att de dinamic din domeniul informaticii.
n perspectiv, avem n vedere necesitatea integrrii n sistemul automat de prelucrare a datelor a
unor noi compartimente cum ar fi biblioteca de specialitate existent n cadrul centrului nostru ct i a
ntregii arhive tiinifice.
Abordnd acest aspect esenial, de modernizare a ntregii activiti informaionale la nivelul tuturor
compartimentelor strategice ale activitilor muzeale i paramuzeale, am reuit - credem - s facem mai
uor neleas nsi ideea de Reform n cadrul instituiilor profesioniste de cultur, deintoare de
patrimoniu cultural naional din Romnia.

AUTOMATION PROJECTS IN ASTRA MUSEUM

The ethnographical museums are the keepers of the collective memory of a community. Using
computers, the work on digital heritage has a specific aim: to improve access to the cultural patrimony,
to facilitate its valorisation and stimulate cultural development. Multimedia makes use of computers to
store, combine, retrieve and present information from a variety of media, and enables user-defined
interactive navigation through these sources. A multimedia database of text, images and sound can be
searched quickly and effectively. These capabilities open up a wealth of possibilities in alt areas of
museum activity, including education, curatorial research and documentation.
The INTERNET connection enables the presence of the museum on the web, and, as well, an
efficient collaboration with externai partners by e-mail, stimulates new partnerships and new services
for the visitors.

287
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Dotarea cu calculatoare a Muzeului "ASTRA" Sibiu

Centrul de Informare i Centrul de Informare i Muzeul Civilizaiei Muzeul de Etnografie


Documentare "C.Irimie" Documentare "C.Irimie" Transilvane "Astra" Sseasc "Emil Si~erus"

calculator Pentium III calculator Pentium Ill calculator Pentium calculator Pentium
Imprimanta HP Laser Jet Impr. +scannemopiator HP Office Jet 45 lmprimj oolo.-llP """Jd Imprimanta colorHP Desk Jet


Staie SUN Ultra 5

I
I Secia Marketing Studioul "ASTRA Film" Studioul "ASTRA
I

: o
I
I
Cultural Film"

~ . .

a
<

I1 ~, .. . .
I

: Calculator Pentium Calculator Pentium Calculator Pentium II


:I Imprimanta col.HP Desk Jet Imprimanta HP Desk Jet Imprimanta HP Desk Jet
: Conectare TNTERNET , Conectare INTERNET
~- ----- - ---- -- ----- - - - -- - - ----- -------------- ------------- - ----- - --'

Muzeul in Aer Liber din Dumbrava Sibiului


:I Secia cercetare, Secia funcionare expoziii, Secia proiectare, grafic,
; evident tiintific acti vitti culturale eviden, informatizare
Secretariat

:__.CI
I

o o
I

.:
Calculator Pentium 11 Calculator Pentium Il
Imprimanta HP Desk Imprimanta HP Desk Jet
Calculator 386
Imprimanta HP Desk Jet
Calculator Pentium Calculator 486
Imprimanta color HP Desk Jet
Conectare INTERNET Scanner color

Dolari obtinute din sponsorizare

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto l: Centrul de Informare i Documentare n Etnologie "Dr.Comei Irimie" .
Prelucrarea datelor la calculator.
Centre of Information and Documentation in Ethnology "Dr. Comei
Irimie".

Foto 2: Centrul de Informare i Documentare n Etnologie "Dr.Cornel Irimie".


(cldirea) .
Centre of Information and Documentation in Ethnology "Dr. Comei
Irimie" (the building).

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Foto 1: Centrul de Informare i Documentare n Etnologie "Dr.Cornel lrimie".
Introducerea datelor n calculator.
Centre of Information and Pocumentation in Ethnology "Dr. Cornel
Irimie" .

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
PROIECTE CULTURALE PROPUSE DE MUZEUL "ASTRA" SIBIU
N CAMPANIA "EUROPA- UN PATRIMONIU COMUN"
Dr. Corneliu Bucur
Lucia Cunir
Valer Deleanu

Programele pe care le prezentm sunt rspunsul Muzeului "ASTRA" la campania lansat de


Consiliul Europei sub genericul "EUROPA - UN PATRIMONIU COMUN", la colocviul din 12-13
septembrie I 999, desfurat la Sibiu.
Preocuparea pentru patrimoniul european a fost conceput ca o sintez a conceptelor lansate prin
conveniile privind conservarea mediului natural (Berna, I 979), a patrimoniului arhitectural (Granada,
I 985), a patrimoniului arheologic (La Valetta, I 992) i a declaraiei finale a Summitului Uniunii
Europene (Viena, 1993) prin care, la valorile principale ale europenilor (democraie, drepturile omului,
preeminena dreptului) se adaug i patrimoniul cultural comun, conceput ca un ntreg al dimensiunilor
natur-umanitate: prin spontaneitatea valorilor i raionalizarea patrimoniului cultural. n aceast
viziune, patrimoniul european e alctuit din bunurile materiale mobile i imobile, valorile intelectuale
etice i spirituale i componenta biologic a creaiei patrimoniale.
Colocviul sibian a avut scopul sensibilizrii publicului asupra identitii europene culturale comune
prin cunoaterea i compararea specificitii identitilor culturale naionale. Parlamentul romn a aderat
la conveniile europene mai sus menionate, astfel nct, la Sibiu s-a impus elaborarea de politici ale
patrimoniului statelor europene, inclusiv a statului romn, obiectivul pragmatic fiind elaborarea de
programe de cooperare, asisten tehnic, de formare profesional n domeniul acestui patrimoniu
cultural, conceput unitar pe plan continental, printr-un program comun de proiecte transnaionale.
Prin preocuprile sale de concepere i realizare practic a planului tematic ntr-un cadru ecologic n
care mediul umane strns legat de mediul natural, Muzeul Civilizaiei Populare Tradiionale "Astra'', se
integreaz - prin conservarea i valorificarea, de mai bine de trei decenii a unui patrimoniu de interes
european - actualelor concepte, activitatea sa fiind convergent i preemptorie actualei campanii a
Uniunii Europene. Programele propuse colaborrii se refer la:
Repertoriul european al valorilor de civilizaie tehnic preindustrial conservate n Muzeul n aer
liber
Repertoriul monumentelor de arhitectur vernacular conservate n muzeele n aer liber
"Tezaure umane vii" n spaiul cultural european (conform viziunii recomandrilor UNESCO,
Paris, 1989)

Aceste programe sunt deschise pentru colaborare tuturor instituiilor culturale din spaiul european.

291

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
MONUMENTELE DE TEHNIC POPUIAR PREZERVATE
N MUZEUL N AER LIBER DIN DUMBRAVA SIBIULUI

Muzeul "ASTRA" se distinge prin caracterul tematic unic n reeaua muzeal: ilustrarea
civilizaieipopulare tradiionale romneti , cu accent pe creaia tehnic preindustrial.
Sistemul instrumental manual, de o bogat varietate tipologic, acoper practic ntreg sectorul
ocupaional tradiional din Romnia, demonstrnd un nivel nalt de specializare n meteuguri i
industrii populare.

Categoria monumentelor de tehnic popular


impresioneaz prin marea varietate tematic a gospodriilor
ateliere meteugreti i a instalaiilor de industrie popular i
printr-o completitudine tipologic inegalat n alte muzee din
ntreaga lume.
Astfel, exist 88 monumente de industrie popular
dintre care: 26 teascuri, 22 mori de cereale care prezint toate
tipurile de mori cunoscute n spaiul Euro-Asiei, 9 pive, 1O
vltori, 5 fierstraie, 4 drste, 8 uleinie, 2 poverne, un ciocan
hidraulic, un teamp, culminnd cu trei mari complexe de
industrie popular .
Muzeul este interesat de o colaborare cu specialiti din
toat lumea, din diverse domenii (etnografie, istorie,
sociologie, antropologie etc.) i propune un program de
cercetare comparat n domeniul creaiei tehnice
preindustriale universale, program care i propune, pe lng
studiul patrimoniului deja existent n diverse colecii muzeale,
depistarea i salvarea (n situ sau prin transfer n muzee) a
unor monumente similare din patrimoniul virtual ameninate
cu degradarea sau dispariia.
Moara de la Curcani , jud. Co nstana

Moara cu 6 ciuturi de la Galeoaia, jud.


Gorj

Muzeograf: Remus Iancu

292

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
MUZEUL N AER LIBER "ASTRA" -ARHIV EUROPEAN I
UNIVERSALDEARHITECTUR POPUIAR
VERNACULAR. DIN ROMNIA

Muzeul "ASTRA'', situat n Sibiu, cu o suprafa de 100 ha, este un muzeu etnografic,
specializat n cercetarea (depistarea), salvarea (transferul) i reprezentarea ntr-un cadru natural - ct
mai similar celui original - a unor monumente de arhitectur vernacular, reprezentative pentru
civilizaia popular romneasc.
Valorile muzeului sunt de importan european i universal, incluznd exemplare care prezint
caracteristicile identitii naionale n perimetrul carpato-ponto-dunrean, prin elemente care sunt
comune sintezei culturale universale, n forme identificatoare ale caracteristicilor naionale romneti i
ale etniilor cu care romnii au convieuit de-a lungul istoriei.
Monumentele de arhitectur se constituie ntr-o arhiv ce conine peste 186 de uniti muzeale
transferate i 30 de monumente prevzute n proiectul de dezvoltare.

Structura muzeului conine 6 sectoare de prezentare a


monumentelor legate de meteuguri, gospodrii i monumente
publice, ilustrnd o istorie a casei i a aezrilor de diferite modele:
- colibe locuite temporar (refugii i adposturi umane) cu
anexe pentru animale,
- construcii i gospodrii pastorale i agro-pastorale,
~
Sectorul pastoral din Muzeul - case i gospodrii meteugreti specializate sau ateliere
n aer liber n dividuale
- corn plexe arhitectonice specifice pentru diverse zone i
tradiii,
- monumente publice i sociale,
- prin modul de structurare expoziional se reconst1tu1e
muzeistic unele tipuri de aezri arhaice din perspectiva dinamicii
tradiiei privind arhitectura i organizarea n teriorului, prin
monumente ce reprezint o etap temporar a civilizaiei, a locuirii
n secolele XVIII -XIX, pe plan tehnico-constructiv i estetic.

Gospodarie pentru prelucrarea


cinepii, Sasausi, jud. Sibiu

Sectorul de arhitectura vernaculara Detaliu arhitectonic


Bisericuta de lemn din Bezded,
jud. Sala}

293
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Muzeul dorete i este n teresat de o colaborare cu specialiti din domenii de cercetare
adiacente sau complementare (etnografie, arhitectur, sociologie, ecologie, istorie, geografie) t cu
instituii de profil (institute de cercetare, muzee, firme, organizaii non-profit) propunnd un

PROGRAM DE CERCETARE

a valorilor arhitecturii populare vernaculare, pe direcii comparative europene i universale,


pornind de la:
- fondul monumental al muzeului-expresie a interferenelor zonale i europene,
- disponibilitatea personalului de cercetare ctre colaborarea internaional,
- o structur pentru programul de cercetare care conine
istoria (geneza) construciilor,
poziia zonal-geografic a construciilor,
tipologie tehnico-constructiv,
relaia arhitectur-mediu,
structura construciilor i gospodriilor,
formele i tipurile aezrilor,
tehnici constructive i materiale tradiionale,
organizarea interioarelor,
valoarea estetic a arhitecturii tradiionale,
moduri de conservare a monumentelor de arhitectur popular,
terminologia arhitecturii populare.
Modaliti de colaborare:
- schimburi de informaii,
- selectarea temelor programului,
- vizite de documentare,
- expoziii,
- accentuarea valorilor comparate ale arhitecturii populare vernaculare,
- finanarea de proiecte comune pe structura prezentat.

Cercetator: Valer Deleanu

294
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
PROIECTUL RUDRIA
Numele proiectului: Conservarea n situ a complexului de mori hidraulice cu roi orizontale Rudria .
Localitate : Eftimie Murgu, judeul Cara-Severin.
Structura complexului: 22 de mori cu cte o instalaie, mori ce sunt proprietatea grupurilor familiale
locale.
Dispunere: pe Valea Rudriei ; 9 n afara satului i 13 n sat.
Scopul proiectului: conservarea n situ a complexului, meninerea funciei sale.
S ITUAI A ACTU AL A COMPLEXULUI:

Complexul are o valoare etnologic i antropologic deosebit, o


valoare istoric i arhitectural de prim ordin, fiecare moar din cadrul su
fiind un monument de arhitectur, de civilizaie popular.
Localitatea Rudria (azi localitatea Eftimie Murgu) este situat n
centrul depresiunii Almajului, la contactul dintre esul depresionar i rama
de muni cu altitudine joas ce n conjoar depresiunea.
Morile sunt situate pe o singur ap (Valea Rudriei) cu valoare
hidroenergetic permanent dar cu variaii mari ale nivelului primvara i
toamna, variaii cu caracter distructiv uneori .
Construciile de adpostire ale morilor sunt din lemn, acoperite cu i,
iar instalaiile au acelai principiu tehnic, constructiv i funcional.
Dei au supravieuit n numr mare, morile nu au fost scutite de
modificri:
nlocuirea majoritii roilor din lemn cu roi metalice, dar tot
orizontale-doar dou mori au pstrat roile din lemn;
nlocuirea j gheaburilor din lemn, de aduciune a apei, cu jgheaburi
metalice (cu dou excepii );
o moar are acoperiul de i nlocuit cu unul cu igl;
utilizarea de ciment n loc de piatr pentru consolidarea unor
structuri de rezisten .

MSURI NECESARE:

Proiectul Rudria n ciude o serie de activiti n vederea conservrii complexului 1 a


v a lorificriisale:
cercetare-documentare;
reparaii ale construciilor de adpostire ( perei , acoperiuri ), ale sistemelor de aduciune a apei i
ale in stalaiilor de mcinare ;
tratam ente i restaurare;
valorificare turi stic .

Muzeograf: Remus Iancu

295

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
TEZAURE UMANE VII -ACADEMJA ARTELOR TRADITIONALE A )

DINROMANIA

Academia Artelor Tradiionale din Romnia, inaugurat la Sibiu n 14 august 1993, este
forumul naional al celor mai valoroi creatori populari din ara noastr, alei de cei mai buni specialiti
din domeniul etnologiei, reunii deopotriv ntr-un dialog concret, analitic, viu, deschis, democratic i
permanent cu privire la trecutul (tradiia) prezentul i viitorul creaiei artistice de toate genurile.
Obiective:
- nregistrarea critico-obiectiv a celor mai importante mutaii produse n ultimele decenii n
domeniul creaiei de art popular tradiional din ntreaga ar, la nivelul concepiei creatorilor
populari despre statutul i menirea lor social, despre valoarea tradiiei i practicarea mesteugului
artistic, despre producia artizanal ca epifenomen al creaiei autentice a artei populare;
- evaluarea cadrului " mecanismului" procedeelor - spontane sau dirijate - de transmitere ntre
generaii a secretelor meteugului artistic ca i a posibilitatii reaprinderii focului sacru al creaiei de
frumos n centrele cu vechi tradiii meteugreti i chiar de formare a unor centre noi prin organizarea
unor adevarate " coli de arte populare tradiionale".
Calitatea de membru al Academiei Artelor Tradiionale din Romnia se dobndete la
recomandarea a cel putin trei membri ai Prezidiului Academiei Artelor Tradiionale din Romnia,
prin votul majoritar al acestui organism de coordonare a activitii Academiei i firete, fr nici o
discriminare de selecie pe criterii de vrst, sex, religie, profesiune i naionalitate, cu acordul
persoanei n cauz.
Calitatea de membru al Academiei Artelor Tradiionale din Romnia se atest prin Diploma
de membru acordat cu ocazia primirii sale n Academia Artelor Tradiionale din Romnia.
Menirea Academiei Artelor Tradiionale din Romnia este de a analiza problemele actuale
legate de pstrarea i revitalizarea meteugurilor, de conservarea i transmiterea tradiiilor i de a
atrage atenia asupra nepreuitelor valori ale acestui tezaur, combatnd orice manifestare creatoare de
nonvaloare ce afecteaz astzi din ce n ce mai agresiv cultura i arta satelor noastre.

Solista vocal Veta Biri din PlrierulOctavian Ddarla t din


Maria Spiridon din Avrig, Veseu, jud Alba Slite, jud Sibiu
jud. Sibiu

Structura i numrul de membri:


32 ediii - 135 membri;
I membru de onoare, Archimede Seguso (Murano, Italia)
- arte plastice (creatori populari) - I 09 membri
arte mecanice (meteri constructori) - I O membri
arte ludice (coregrafi) - 9 membri
arte muzicale (rapsozi populari) - 7 membri.
arte literare (poei si naratori populari)

296

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
ARTE PLASTICE
genuri de creaie nr. membri
esut 24
olrit 22
prelucrarea lemnului 13
prelucrarea osului I
prelucrarea metalelor 1
prelucrarea chihlimbarului I
incrustaii cositor I
constructor de biserici I
sculptura religioas (catapetesme, altare) I
icoane pe sticl 4
pictur naiv 7
ncondeierea oulor 4
confecionat mti 5
confecionare de instrumente muzicale 6
curelrit, piese de harnaament 2
cojocrit 9
confecionat plrii 2
croetat tradiional 2
mpletituri fibre vegetale 3

ARTE MUZICALE
interprei
vocali i instrumentali 7

ARTE LUDICE
coregrafi 9

ARTE MECANICE
fierar, piuar, joganar, ceasornicar, mecanic,
reparator de orgi 10

Avnd n vedere programul UNESCO (recomandarea din I 989 reactualizat prin recomandarea
UNESCO de la Veneia din februarie 1999 i prin rezoluia de la Washinghton din august 1999) se
impune cooperarea concret ntre rile membre UNESCO prin asociaiile culturale i instituiile
implicate n conservarea "Tezaurelor umane vii":
- propagarea reciproc a culturii populare prin: expoziii ale meterilor, ateliere de lucru,
participarea la trguri internaionale;
- participarea celor mai buni interprei vocali i ansambluri folclorice la festivaluri de muzic
popular;
- schimb de publicaii;
- promovarea unor proiecte bilaterale i multilaterale de pregtire i documentare a specialitilor;
- promovarea la scar internaional i la adevrata valoare comercial a produselor de art
popular romneasc.
- schimb de experien pentru protecia social a creatorilor populari.

Muzeografi:Marcu Aurelia
Creu Mirela

297
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Olimpiada copiilor : "Meteuguri artistice tradiionale"

n cadrul programului de revitalizare i recuperare - pentru cultura i economie - a tradiiilor


creaieiartistice populare, un loc deosebit - prin val e nele sale sociale privind relansarea prin coal a
meteugurilor artistice tradiionale - l ocup Olimpiada "Meteuguri artistice tradiionale".
Dac pn acum Muzeul " ASTRA" (prin secia Muzeul n aer liber) a organizat ncepnd cu 1992
"Trgul copiilor meteugari din Romania'', din necesitatea prelungirii i completrii "Trgului
Creatorilor Populari din Romania" - iniiat nc din 1983 - prin demersurile iniiate pe lng conducerea
Ministerului Educaiei Naionale, instituia noastr a obinut aprobarea pentru includerea acestei
manifestri n rndul olimpiadelor naionale colare, aciunea fiind cuprins n Programul activitilor
extracolare, viznd prin excelena colile din mediul rural.

Organizatori: Ministerul Educaiei Naional e, prin Inspectoratul colar Judeean Sibiu, Ministerul
Culturii prin Muzeul ASTRA i Agenia Naional a Taberelor i Turismului.
Scopul: contientizarea populaiei co lare asupra valorilor perene ale civilizaiei, culturii i artei
populare romneti , n scopul dezvoltrii talentului i aptitudinilor tinerilor, urmrind
perpetuarea i n viitor a practicrii genurilor artei populare n spiritul valorilor tradiionale.
Locul desfurrii: fazele jud eene n localitile de origine a competitorilor, iar faza final n Muzeul
n aer liber din Dumbrava Sibiului.
Perioada: vacana de var a elevilor (luna iunie).
Participani: copii ntre 6-16 ani , practicani efectivi, deosebit de talentai n domeniul meteugurilor
artistice traditionale, mbrcai n costumul popular specific zonei de unde provin .

Genuri de creaie: esut, brodat, olrit, pictur pe sticl i lemn, ncondeierea oulor, prelucrarea
lemnului, osului, metalelor, mpletituri din fibre vegetale, confecionarea mtilor, a
instrumentelor muzicale, a obiectelor de vestimentaie i de podoab.

Lucrrile prezentate pentru concurs trebuie s respecte tradiia local, lsnd loc i manifestrii
talentului i forei de creaie proprii.
Pentru promovarea i popularizarea pe plan naional i internaional a celor mai talentai mici
meteugari se vor depune eforturi pentru organizarea unor trguri sau a unor expoziii colective sau
personale.

Muzeograf: Maria Daraban

298

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
SISTEMUL CULTURAL INTERETNIC DIN TRANSILVANIA
INTRACARPATIC I BANAT-MEDIATOR AL REIAIILOR
CULTURALE EUROPENE.

SCOP:
Descoperirea i cunoaterea identitilor etnoculturale a fiecrei etnii - premis a dialogului
cultural european.

OBIECTIVE:
I. Salvarea, conservarea i valorificarea patrimoniului mobil i imobil aparinnd culturii i
civilizaiei etniilor conlocuitoare din Transilvania i Banat.
2. Cercetarea interdisciplinar (istorie, etnologie, antropologie, .sociologie, filologie) a istoriei
convieuirii interetnice a civilizaiilor i culturilor populare rurale din Transilvania i Banat.
3. Utilizarea patrimoniului diferitelor etnii, ca suport al dialogului interetnic sub aspect
cultural.
4. Transformarea patrimoniului cultural indiferent de natura sa n material didactic, n
instrument pedagogic.

CONTEXT:
I. Patrimoniul cultural al minoritilor i al majoritii reprezint un element fundamental
pentru o mai bun cunoatere i nelegere reciproc. Muzeul i formeaz pe cei cu care intr n contact
n spiritul sensibilitii la diferene i la percepia diferenelor. n acest sens, muzeul se transform n
instrument - mediator al relaiilor culturale interetnice i europene.
2. Muzeul se prezint ca spaiu de cunoatere i comunicare, chiar cu funcii n definirea
identitii personale i culturale - jucnd un dublu rol:
a) catalizator cultural n comunitile n care fiineaz;
b) instituie generatoare de relaii, de legturi i puni de dialog.
3. Triunghiul muzeu - coal - societate civil, alctuiete un complex unitar ce acioneaz
nspre formare comunitar i civic - permind individului s depasc identitile culturale
particulare i s intre ntr-o formul cultural-european.
4. Muzeul ofer deschiderea spre universal, prin depirea viziunilor culturale segmentare,
printr-un demers interdisciplinar; Cunoaterea identitilor, prin ceea ce le este specific i comun, prin
ce le aseamn i le difereniaz ca profile etno-culturale distincte, tinznd s apropie persoane i
culturi, exprimnd unitatea valorilor cultural europene.

ACTIVITI:
1. Elaborarea unor programe colare i extracolare destinate cunoaterii reciproce -
promovarea valorilor etnoculturale n plan educativ. Dezvoltarea de proiecte didactice desfurate n i
prin muzeu (funcia educativ).
2. Prezentarea muzeului ca laborator i instrument de cercetare a dimensiunii interetnice a
satului din Transilvania i Banat (funcia tiinific)
3. Definirea (afirmarea) muzeului ca spaiu cultural axat pe dimensiunea interetnic,
considerat sub aspect social, cultural, istoric i religios (funcia comunitar)
4. Evaluarea muzeului - ca spaiu al dialogului comunitar in diversitatea sa etnic i cultural.

Muzeograf: Marius Zambori

299

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
MUZEUL CULTURII I CIVILIZATIEI RROMILOR
~
DIN ROMANIA - SPECIFICITATE 'I DIVERSITATE
CULTURAL EUROPEAN

n contextul democratizrii societii romneti din ultimii ani s-a produs o intensificare a
procesului de emancipare economico-social i politic a rromilor, completat de o efervescen
cultural menit s atrag atenia asupra acestei comuniti. n acest sens se desprinde ca o prioritate a
strategiilor de dezvoltare a comunitii rromilor din Romnia reconstituirea unui profil etnic capabil s
articuleze i s promoveze modele identitare coerente i viabile fundamentate pe ideea unitii n
diversitate.
Coordonatele acestui program de perspectiv urmresc:
- Identificarea patrimoniului cultural specific tuturor grupurilor i neamurilor de rromi i crearea
unei bnci de date prin cercetare de arhive i de teren;
- Valorificarea patrimoniului cultural al rromilor prin publicaii, expoziii temporare, colecii
muzeale i manifestri cultural artistice;
- Organizarea pe baza patrimoniului mobil ce se va coleciona a unui muzeu permanent al rromilor.
Proiectul nfiinri la Sibiu a primului muzeu ca instituie etno-definitorie n plan cultural pentru
aceast minoritate conlocuitoare destinat prezentrii valorilor materiale i spirituale (prin intermediul
mijloacelor audio-vizuale) caracteristice n plan tradiional acestei comuniti etnice din Romnia va
nsemna instituionalizarea politicii culturale a statului romn pentru revelarea identitii etno-culturale
a etniei rromilor din ara noastr. Organizarea Zilelor Culturii Rromilor n septembrie 1998 (cuprinznd
un seminar intitulat Strategii pentru secolul XXI, un Trg al rromilor meteugari aducnd n prim plan
meteugurile tradiionale practicate de rromi din ara noastr, o gal de filme documentare, un Festival
artistic prezentnd dansuri i cntece autentice ale diferitelor ramuri de rromi , o expoziie Noi "omi ce
a valorificat colecia extrem de valoroas de fotografie documentar de secol XIX i nceput de XX,
aflat n patrimoniul Muzeului "ASTRA") a constituit prin succesul su deosebit premisa necesar
pentru ndeplinirea obiectivului propus, acela de a crea la Sibiu n perspectiva derulrii cu rigurozitate a
manifestrilor diverse n programul anual al Festivalului, Muzeul Culturii i Civilizaiei Rromilor din
Romnia.

Fotografii din arhiva muzeulw; din colecia ''ASTRA"

Muzeograf: Bogdan Andreescu

300

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
CLTORI EUROPENI N SPAIULEXTRAEUROPFAN
I FONDAREA MUZEELOR DE ETNOGRAFIE UNIVERSAL

Muzeul de Etnografie Universal "Franz Binder"

Muzeul de Etnografie Universal "Franz Binder'', inaugurat n 1993, reprezint o reuit n


direcia v alorificriipatrimoniului extraeuropean existent, n primul rnd, la Sibiu, dar i n Romnia.
Constituit ca secie a Complexului muzeal "Astra" din Sibiu, el este singurul muzeu cu acest profil din
ar. Iniiativa expunerii muzeale comport dou sectoare: expoziia permanent - " Din cultura i arta
popoarelor lumii" i sectorul, cu o activitate extrem de susinut, realizat deseori prin colaborri cu alte
muzee sau instituii , al expoziiilor tematice temporare- "Din creaia artizanal a popoarelor lumii".

Colecii

Din punct de vedere cronologic, coleciile Muzeului "Franz Binder" se


mpart n colecii etnografice "vechi", alctuite din piese donate n cea de-a
doua jumtate a secolului al XIX-iea, i colecii " noi", intrate n patrimoniul
muzeului dup anul 1990. Prin componen i dimensiune, coleciile cele mai
vechi ale Muzeului " Franz Binder" sunt dintre cele mai valoroase. Ele provin
din toate continentele i au fost colectate, n cea mai mare parte, pe teren, de
membri ai comunitii locale, apoi donate, n cea de-a doua jumtate a
secolului trecut, Societii Ardelene pentru tiinele Naturii din Sibiu.

Cltori i cltorii
Cunoscute, mult vreme, sub denumirea de "colecia exotic'', piesele componente ale
acesteia sunt o splendid reflectare concret, neefemer, asupra cltoriei ca form de
cunotere i asupra naterii etnologiei ca tiin . Este perioada cnd c ltorii i-au precedat pe
etnolog i, i , de multe ori, pentru unii dintre ei, o curiozitate vie a venit s nlocuiasc formaia
academic, cu rezultate, totui , nu rareori, uimitoare. Enumerm doar civa dintre cltorii care au
contribuit la fondarea, apoi la mbogirea coleciilor, precum i unele din cltoriile pe care ei le-au
fcut:

- Franz Binder, fondatorul coleciilor. Comerciant. O edere de


aproape l O ani n Africa, la Cairo, apoi la Khartum (1852-1861 ). Cltorie n
regiunea Nilului Alb (1860-1861 );

- Franz Binder (1820-1875). Comerciant, apoi, n 1857, vice-consul al


Imperiului Austro-Ungar la Khartum . Cltorie n regiunea Nilului Alb
( 1860-1861 ). n 1862 doneaz colecia de obiecte africane, provenite n
principal de la triburile nilotice. Calitatea colectrii i istoricitatea lui Franz
Binder dau importan acestei colecii n spaiul european al coleciilor de
acest fel , ca form exemplar de etnografie a secolului al XIX-iea:
- "Este, fr ndoial, cea mai veche colecie nchis din
regiunea superioar a Nilului pe care o cunoatem azi".
(W.Hirschberg, Yolkerkunde Museum, Viena).

301

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
- Andreas Breckner. Medic. Cltorie n China, Japonia, Siam, Java, Ceylon, India (1871-1873);
Carl F. Jickeli. Naturalist. Expediie n Abisinia (1870-1871 );
Arthur von Sachsenheim. Medic de vapor. Donaii n 1896 i 1897. Obiecte provenite din
Asia (China, Hong Kong, India, Ceylon), Africa (Africa oriental, Insulele Capului Verde), America
(Brazilia), dar i din Turcia sau Norvegia (de la populaia lapon);
- Gustav A. Schoppelt. Geolog. Cltorii de lucru n Australia (1896), Urali (1898), Siberia,
Guiana Olandez ( 1902). Doneaz o colecie cu piese botanice, zoologice i etnografice. Piesele
etnografice provin din Australia;
- Hermann von Hannenheim. Consul n Egipt la nceputul secolului al XX-iea. Doneaz o
mumie egiptean.
- parte din coleciile noi provin, de asemenea, de la cltori; spre exemplu:
- Ctlin Rang, lector, oaspete n Congo (fost Zair), i soia sa, Violeta, n anii '70, etc.
Aceste colecii sunt valorificate n primul rnd n cadrul expoziiei permanente, dar i n numeroase
expoziii temporare. Exemplu: Andreas Breckner - cltor n Extremul Orient. Colaborare cu
strnepotu I cltoru I u i.
Mai ales n acestea din urm accentul este pus, dincolo de obiect i de conotaiile lui culturale, pe
dimensiunea comunitar a manifestrii, respectiv pe:
- cunoaterea donatorilor ca personaje istorice, raporturile lor cu locurile de batin;
- evidenierea viziunii donatorilor cu privire la obiectele colecionate i la spaiile de provenien a
acestora;
- recuperarea diferitelor paliere de cunoatere a obiectelor i a circulaiei acestora, ntr-un discurs
cu dubl direcionare, n care muzeul i publicul devin, pe rnd, emitor i, respectiv, receptor.
Prin procesul de valorificare se confirm nsuirea fundamental a patrimoniului amintit, aceea de a fi
un rezultat al creativitii i al schimbului, att la nivel concret, ct i ideatic.

Propuneri de colaborare
- schimburi de colecii cu obiecte contemporane de factur tradiional pentru mbogirea
coleciilor (asemenea schimburi au fost realizate, pn n prezent, cu Japonia).

Muzeograf Maria Bozan

302
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
IMPORTANTA ANCHETELOR I STUDIILOR
SOCIO LOG IC E I DE MARKETING IN STABILIREA STRATEG IILO R
' A

OPTIME DE MARKETING CULTURAL


Marius Zambori

Marketingul este procesul determinrii cererii pentru o anumit marf ori pentru un anumit
serviciu, ca baz a vnzrii i distribuiei sale ctre utilizator sau consumator, avnd ca scop realizarea
unui anumit profit. Definiia de mai sus, perfect valabil pentru un sistem strict economic, sufer
mutaii de esen n momentul introducerii marketingului n context cultural, producndu-se o
sublimare a funciilor sale, astfel nct nu mai putem vorbi de scopul ultim al marketingului ca intind
doar obinerea unui profit Marketingul cultural opereaz ntr-un domeniu al realitilor sensibile (
1

bunuri i servicii culturale ), ntr-un domeniu al semnificaiilor i simbolurilor, astfel nct, pe lng
funcia sa tradiional de favorizare a obinerii profitului, marketingul cultural vizeaz dezvoltarea
cultural a indivizilor i dimensionarea serviciilor i bunurilor culturale n conformitate cu dezideratele
2
politicii culturale
Sesizm aadar c, spre deosebire de marketingul clasic, aplicat sistemelor pur economice,
marketingul cultural are o realitate mult mai complex, finalitile sale fiind articulabile pe trei
dimensiuni:
a) favorizeaz dezvoltarea cultural a indivizilor prin sporirea accesibilitii culturii i sporirea
realitilor cu valoare cultural ( dezvoltarea cultural este neleas nu doar ca achiziie cultural
personal, manifestat la nivelul individului particular, ci i ca dezvoltare instituional - manifestat
printr-o cretere a posibililor culturali - cu rol direct i imediat n structurarea cultural a unei zone,
supo11 pentru dezvoltarea sentimentului identitii ntr-un spaiu social determinat);
b) atingerea dezideratelor politicii culturale a unui sistem politic dat ( n acest caz, marketingul
cultural nu pornete de la un program de tip administrativ, ci de la credina n valabilitatea valorilor
promovate prin sistemul cultural, manifestate n practicile diferitelor grupuri culturale);
c) abia n ultimul rnd se are n vedere obinerea profiturilor; nu trebuie, ns, neglijat aceast
dimensiune a unui sistem cultural ( sistem de bunuri simbolice ), deoarece economia acestui cmp, o
economie a bunurilor simbolice, se bazeaz pe refularea, mascarea interesului economic3 , iar aceasta
nu nseamn absena lui. Chiar dac cmpul de producie cultural nu depinde direct de cerere, nu este
supus sanciunilor nemijlocite ale pieei, rudimente ale unei necesiti economice sunt vizibile i n
acest domeniu.
Aceste dimensiuni, aceste deziderate care subordoneaz aciunile marketingului cultural, datorit
complexitii, subtilitii manifestrii lor, sunt extrem de greu de cuantificat, de circumscris, de
ierarhizat prin stabilirea de prioriti (este greu de spus ce este mai important - obinerea de profit sau
dezvoltarea cultural, dezvoltarea cultural sau atingerea obiectivelor politicilor culturale, ndeplinirea
politicilor culturale sau dezvoltare cultural). Din necesitatea depirii acestor dificulti s-a nscut
nevoia apelului la metode tiinifice de predicie a pieelor culturale ( naionale, zonale, locale ), a
comportamentelor i dinamicii cmpului cultural, a preferinelor consumatorului, a consumului cultural
( stuctura consumului cultural, profilele consumului cultural), a industriilor culturale.
Pe baza analizelor i radiografiilor realizate prin intermediul anchetelor sociologice i a sondajelor
de marketing4 adaptate condiiilor particulare ale unei zone culturale deterni inate, managementul
instituiilor culturale, n cunotin de cauz i pe baza unor analize riguros tiinifice, ia decizii
privitoare la strategiile globale de marketing ( strategii pe termen lung ), strategii adaptate la condiiile
particulare ale zonelor culturale. Abia apoi, prin aprofundare, se coboar pe palierele particulare ale
aciunii culturale stabilindu-se programe specifice de marketing ( marketing de mas, marketing
segmentat i marketing individualizat ), n funcie de scopurile specifice ale instituiei i oportunitile
oferite de mediul n care acioneaz respectiva instituie cultural.
Aceast perspectiv de concepere a managementului i marketingului cultural funcioneaz
excepional la nivel teoretic, dar pentru a putea fi implementat este necesar reformarea sistemului de
administrare a domeniului cultural, presupune descentralizarea deciziei n domeniul culturii, implic
renunarea la alocarea autoritar a fondurilor bugetare de ctre Ministerul Culturii pe baza unor strategii

303
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
de birou, mult prea globale pentru a percepe i nelege subtilitile i determinantele caracteristicilor
culturale zonale i locale. Muzeul "ASTRA", angajat deja n procesul de reform a sistemului cultural,
este pregtit la un astfel de "salt nainte" spre modernitate, spre un comportament dinamic i flexibil de
asumare a deciziilor culturale; de altfel, muzeul a experimentat deja, n limitele fondurilor bugetare
alocate de ctre Ministerul Culturii, spiritul marketingului cultural modern.
Vedem, aadar, importana pe care o presupune analiza mediului n care o instituie i desfoar
activitatea pentru stabilirea strategiilor optime de marketing. Orice instituie de cultur nu trebuie
privit ca suspendat ntr-un vid social, ci trebuie privit ca un nod ntr-o reea de determinate
economice ( venituri, bugete locale), psihologice (ateptri, opinii, atitudini ), sociale ( relaii cu alte
instituii, reprezentri colective ), politice ( decizii administrative i politice ), etc. Ca urmare a acestor
strnse interdependene, prima condiie n analiza eficienei unei instituii culturale i primul pas n
stabilirea strategiilor manageriale i de marketing const n identificarea i cuantificarea oportunitilor
mediului, n toate dimensiunile sale.
Scopul acestui articol este acela de a arta c nivelul oportunitilor oferite de mediu, diferite de la o
regiune la alta, identificabil cu ajutorul anchetelor de dezvoltare zonal i local, anchete comerciale,
studii de opinie public, studii ale consumului cultural, are un impact direct i puternic asupra
strategiilor de marketing i management i implicit asupra performanelor "prezenei publice" a unei
instituii culturale.
n cazul particular al Sibiului i al Muzeului "ASTRA'', empiric studiat i analizat, monitorizarea
performanei, imperios necesar, este bine s in seama de natura mediului demografic (numrul
locuitorilor i structura demografic a populaiei ), economic ( bugetul fiecrei familii, ponderea
bugetului alocat culturii din totalul bugetului familiei, valoarea i amploarea turismului n general i a
turismului cultural n particular, flux turistic zonal, sistemul obiectivelor turistice locale i zonale, etc. ),
politic-financiar ( alocaiile bugetare de la Ministerul Culturii ), cultural ( nivelul de educaie cultural,
opiuni culturale, structura i natura consumului cultural, ateptri, interese, etc. ) i social (colaborare
cu alte instituii, organizaii, asociaii, reprezentarea social a culturii i a instituiilor culturale).
Dac n ultimele dou situaii Muzeul "ASTRA" a dovedit c joac un rol activ, novator, venind n
ntmpinarea ateptrilor publicului ( fapt dovedit prin creterea liniar, de la an la an, a numrului de
persoane care viziteaz Complexul Muzeal "ASTRA") i iniiind permanent colaborri i parteneriate
5

cu alte instituii (coli, universitate, teatre, asociaii ale societii civile, agenii de turism cultural, etc.),
n celelalte cazuri, ndeosebi n ceea ce privete reacia la mediul politic ( vizibil prin alocaiile
bugetare acordate Muzeului "ASTRA" i Inspectoratului Judeean pentru Cultur de ctre Ministerul
Culturii ), Muzeul "ASTRA" s-a lovit de incapacitatea de a dialoga cu o entitate care impune un mod
centralizat i unidirecional, vdit autoritar i chiar subiectiv (discriminativ ), de luare a deciziei.
Rezumnd cele enunate anterior, modelul optimizrii relaiilor de marketing (ntr-o zon
determinat) este necesar s cuprind:
a) evaluarea condiiilor i posibilitilor oferite de mediu;
b) radiografierea i diagnosticarea oportunitilor oferite de mediu;
c) stabilirea strategiilor de marketing pornind de la determinantele mediului.
Demonstrat fiind ineficiena stabilirii strategiilor de marketing fr o analiz atent, sistematic i
profund a mediului, care se constituie n cadru de funcionare a instituiei culturale, centrul de greutate
cade asupra rolului sondajelor i studiilor de sociologie i marketing, singurele capabile s ofere o
cunoatere riguros exact a:
a) relaiilor de tip pia (cerere - ofert);
b) bunurilor i serviciilor culturale existente pe pia;
c) competitorilor aflai n lupta pentru supremaia pe piaa bunurilor i serviciilor culturale;
d) ateptrilor publicului;
e) a oportunitilor oferite de mediu, cu putina dezvoltrii segmentului de pia deinut, a ofertei de
noi produse i servicii culturale;
t) numrul real i potenial al beneficiarilor actului cultural oferit.
Muzeul "ASTRA", angrenat autentic i total n procesul de reformare a sistemului cultural, i
bazeaz strategia managerial i de marketing cultural pe analiza mediului global n care fiineaz (
politic, economic, cultural ), pe radiografierea mediului particular ( dezvoltare zonal, concurena pe
piaa cultural ), pe investigarea mediului intern ( autogestionare a instituiei ca i organizaie n scopul
adecvrii articulrii sale interne la dinamica mediului n care fiineaz).
Ca o concluzie, din aceast analiz efectuat pe trei paliere, se deduce o dubl contradicie:

304
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
a) Muzeul "ASTRA", ca urmare a reformrii sale la nivelul valorilor organizaionale, se dovedete a
fi o instituie flexibil, descentralizat, dinamic i capabil s ofere soluii la provocrile unui mediu
fluid, dar blocat de Ministerul Culturii, un sistem mecanicist, puternic birocratizat, puin flexibil,
centralizat, slab adaptat la mediul foarte dinamic al culturii;
b) Ministerul Culturii, ca urmare a centralizrii excesive, impune anumite moduri de funcionare i
canoane, printr-o serie de limitri legislative, de autorizare sau financiare, n timp ce Muzeul ASTRA
este racordat la cerinele publicului i la necesitile culturale locale i zonale.
Acest articol propune o metod de stabilire a strategiilor optime de marketing cultural, pornind de la
analiza mediului extern (economic, politic, cultural, social) i intern (structur organizaional, valori
organizaionale ) prin utilizarea de studii i anchete sociologice i de marketing. Scopul este acela de a
arta c orice intenie de apreciere a prformanelor unei instituii, n afara acestor.metode de cunoatere
tiinific, sunt hazardate, nefundamentate i ca atare, expuse unor evaluri superficiale.

Note:

1
Moise, Zamfir. Marketing prin intermediul trgurilor i expoziiilor. Editura ALL. Bucureti. 1997. p.11
2
Moldoveanu, Maria, Ioan Franc, Valeriu. Marketing i cultur. Editura Expert. Bucureti. 1997. p. 23
3
Bourdieu, Pierre. Raiuni practice. Editura Meridiane. Bucureti. 1999. p. 156
4
pentru diferenierea ntre sondaj, anchet studiu de marketing vezi Chelcea, Septimiu, Mrginean, Ioan, Cauc,
Ion. Cercetarea sociologic. Editura Destin. Bucureti. 1998.
5
Informaii din baza de date a Departamentului de Consultan i Marketing Cultural. Pentru date suplimentare
adresa este prastra(<vsbx. logicnet.ro

BIBLIOGRAFIE

1. Bourdieu, Pierre. Raiuni practice. Editura Meridiane. Bucureti. 1999.


2. Chelcea, Septimiu, Mrginean, Ioan, Cauc, Ion. Cercetarea sociologic. Editura De Bucureti.
1998.
3. Moise, Zamfir. Marketing prin intermediul trgurilor i expoziiilor. Editura ALL. Bucureti.
1997.
4. Moldoveanu, Maria, Ioan Franc, Valeriu. Marketing i cultur. Editura Expe'rt. Bucureti.
1997.
5. Stoia, Livia, Stan, Simona. Consideraii asupra relaiei Muzeului "ASTRA" - public. Lucrare
nepublicat, existent n arhiva Muzeului ASTRA.
6. Saxby, Carl, Peterson, Richard, Abercrombie, C.L. Selecting marketing Strategy through
environmental Analysis. ln The Journal of Marketing Management. Voi. 5,Spring/summer 1995.

THE IMPORTANCE OF SOCIOLOGICAL AND MARKETING STUDIES


AND INQUIRIES TO ESTABLISH OPTIMAL STRATEGIES
OF CULTURAL MARKETING

SUMMARY

The paper suggests the cultural institutions a method to establish optimal strategies of cultural
marketing starting from the analysis of the externai environment (economic, politica!, cultural and
social) and internai one (organisation ofstructures, values, culture and resources) using sociologica! and
marketing studies and inquiries.
The aim is to underline that any other methods used for counting the institution performances are
hazardous, ungrounded and the evaluations are superficial.

305
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
-..
~----\. '
\ \

Foto 1: Vizitatori n Muzeul n Aer Liber ASTRA.


Visitors in The ASTRA Open Air Museum.

/
/

Foto 2: Srbtorirea "nvierii" n Muzeul n Aer Liber ASTRA.


Celebrating "The Resurrection" in The ASTRA Open
AirMuseum.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
PEDAGOGIA MUZEAL.- OFERT ORIGINAL. I MODERN
N SPIRITUL EDUCAIEI CULTURALE PERMANENTE

Marius Zambori

n sens clasic, ntr-o societate modern, instituiile special mandatate pentru a face educaie sunt
familia i coala. .
O interpretare lrgit a educaiei, care identific problema fundamental a educaiei ca fiind educaia
nspre creativitate i autodepire, face necesar extinderea nvmntului n afara colii i a familiei i
delegarea actului educaional i ctre alte instituii socializatoare care articuleaz societatea.
Toate acestea sunt provocri la care o instituie precum muzeul poate rspunde, muzeul aprnd ca o
oportunitate de educaie nonformal, cu putina deschiderii spre nelegerea problematicii modernitii
n acord cu tradiia i memoria colectiv a unei comuniti. Se cere un efort imaginativ din partea
muzeului, efort materializat n programele de pedagogie muzeal.
Pedagogia este o tiin general din domeniul social, o tiin a fenomenului educaional sub
multiplele sale aspecte. Pedagogia muzeal, aparent o disciplin de ramur a pedagogiei generale, este,
n realitate, un concept care acoper o realitate insuficient cercetat i teoretizat; de aceea, natura sa
este una difuz, termenul putnd primi mai multe nelesuri:
a) pedagogia muzeal studiaz un aspect al domeniului educaional, i anume educaia prin
intermediul muzeelor, nglobnd principii ale educaiei intelectuale, estetice i civice; n aceste condiii,
muzeul, prin expoziiile, simpozioanele, manifestrile pe care le patroneaz, devine agent educogen -
iar educatul devine publicul, adic toi acei care vin n contact cu creaiile muzeului.
Acceptnd aceast interpretare, remarcm aspectul intermitent, slab structurat, lipsit de rigoare al
procesului educativ, att din partea muzeului ct i din partea publicului. Acest neajuns poate fi
unilateral nlturat prin organizarea de ctre muzeu a unor serii tematice avnd un scop intit, dublat de
efortul creerii unui public constant i fidel.
b) n plan metodologic pedagogia muzeal recomand principii i reguli, n interiorul activitilor
muzeale, pentru sporirea persuasiunii mesajului cultural, iar n exteriorul muzeului, aciuni asupra
publicului potenial pentru sensibilizarea acestuia fa de muzeu i produsele acestuia.
Avem aadar de-a face cu un domeniu n expansiune care caut s-i construiasc instrumentele
conceptuale i metodologice proprii, cu ajutorul crora s explice i s intervin n discontinuitile
relaiei muzeu - public.
Pedagogia muzeal este o pedagogie n care coninutul educaional este altul dect cel clasic, n care
canalul de transmitere a mesajului educaional este esenialmente schimbat, fiind, n principal, axat pe
transmiterea experienei de la naintai prin intermediul patrimoniului cultural, acesta din urm
asigurnd att i continuitata istoric ct i dialogul sincronic al culturilor.
Pedagogia muzeal i propune ca obiect de studiu formele, metodele, tehnicile de educare n i
pentru muzeu, pentru mbogirea cunotinelor de cultur general, pentru odihn, pentru delectare i
divertisment, pentru formarea moral-civic a publicului, precum i sensibilizarea publicului potenial
fa de muzeu. Pedagogia muzeal va avea ca scop ultim construirea identitii "de sine" pornind de la
identitatea comunitar, precum i iniierea unui dialog ntre diferitele culturi, astfel nct muzeul s se
transforme ntr-un veritabil liant social cu for de creare i meninere a coeziunii i armoniei sociale.
Muzeul este o "instituie cu caracter permanent, destinat publicului, pentru instruirea i delectarea
acestuia, avnd menirea de a conserva, studia, analiza prin diferite mijloace obiecte de valoare
cultural."
ntr-o accepiune mai puin tehnicist, muzeul este un spaiu de memorie i comunicare. Muzeul,
alturi de biseric, coal, mass-media, formeaz salba de instituii socio - culturale nsrcinate s
furnizeze cheile de interpretare legitim a realului. Pedagogia muzeal, ca principal instrument educativ
de care dispune un muzeu, particip direct la definirea realului, precum i la oferirea de interpretri
legitime nu numai ale prezentului , ci i ale viitorului i toate acestea, articulate la trecut; dintre
instituiile socio-culturale amintite mai sus, muzeul are o poziie dominant n definirea trecutului,
devenind astfel un factor primordial n construirea memoriei colective a unei comuniti.
n triada trecut - prezent - viitor, viitorul comand prezentul, trecutul susine i legitimeaz
prezentul, prezentul devine trecut i viitor totodat, iar muzeul este cmp al acestor sublimri i
totodat, agent al acestora.
307

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
n raport cu alte instituii, care asigur socializarea individului ( coal, familie, biseric), muzeul
modern tinde, din ce n ce mai mult, s-i asume rolul de spaiu al formrii, un loc unde se desfoar
actul educativ, n scopul inculcrii valorilor comunitii. Muzeul este mai aproape de dezideratele
educaiei moderne: acelea ale unei educaii n spiritul participrii, implicrii, creativitii, toleranei
interculturale, n care graniele dintre elevi i profesori se estompeaz iar implicarea este una voluntar
dictat de contiin i propriile interese.
Muzeul apare ca o punte de legtur ntre generaii i culturi, educatorul i educatul participnd, n
egal msur, la punerea n scen a unui dialog, cu valene formative pentru toi actorii implicai n
acest proces.
ntr-o astfel de perspectiv i beneficiind de programe de pedagogie muzeal din ce n ce mai
consistente, muzeul va cpta o importan social pe msura activitilor pe care le desfoar.
Astzi este nevoie de o alt viziune asupra muzeului - care este un spaiu de comunicare i memorie
ntr-o comunitate, este o instituie care tinde s devin liantul cunoaterii i nelegerii reciproce.
Muzeul se transform ntr-un receptacol gata s primeasc sufletul unei comuniti i totodat, s
iradieze ntr-un registru cultural, spiritualiznd i modelnd ntreaga comunitate n care el fiineaz.
Se spune c Biserica este centrul spiritual i social al unei comuniti - aceste funcii ntr-o lume
laicizat sunt parial delegate ctre alte instituii. Muzeul, fiind una dintre acestea, devine unul din
reperele sigure ale comunitii. n acest fel, muzeul se smulge din condiia sa de simpl instituie ce
colecioneaz i expune obiecte, i depete propriile obsesii i sufer o mutaie de sens,
preschimbndu-se ntr-o instituie care gestioneaz simboluri, instituie care deine, prezint, transmite
i impune valorile unei comuniti, nsi comunitii respective, participnd, n egal msur, la
pstrarea tradiiei i la promovarea inovaiilor.
Din expunerea anterioar nu trebuie dedus c ntre muzeu i celelalte instituii de socializare ar
exista relaii de concuren. Dac se constituie relaii, i cu siguran acestea se constituie, atunci ele
sunt relaii de complicitate obiectiv ntemeiate pe interese, preocupri, scopuri comune.
Muzeul se constituie ntr-un mediu educaional, alternativ i completare pentru mediul educaional
edificat de coal.
coala este, prin excelen, principala instituie educativ din cadrul unei societi, iar socializarea
indivizilor este una dintre funciile principale ale sale. Educaia prin coal este o educaie riguros
instituionalizat i se exercit doar ntr-o anumit perioad din viaa indivizilor( variabil de la o epoc
la alta, de la o societate la alta), avnd un pronunat caracter formal-cognitiv. Practic coala, ntr-o
accepiune cvasi - general creditat asigur transmiterea de cunotine n vederea obinerii unei
performane academice i transmiterea de norme i reguli de comportament intind formarea civic a
elevilor. Printre acuzele cele mai frecvent vehiculate la adresa colii sunt i acelea c accentueaz prea
mult conformismul copiilor i capacitatea lor de memorie i valorizeaz prea puin flexibilitatea
gndirii, imaginaia i creativitatea, capacitatea de exteriorizare, empatia i comunicarea, efortul
voluntar de cunoatere.
n plus, sistemul de nvmnt actual este caracterizat de un puternic imobilism vertical, rezultat al
unei organizri ierarhice foarte stricte i al unei specializri excesive i premature. Este o structur ce se
articuleaz prea puin pe personalitatea i aspiraiile celui educat i intervine prea mult, ntr-un sens
deformator, de sorginte autoritar. n sistemul clasic de nvmnt, se poate identifica o linie de ruptur
ntre actorii implicai n procesul educativ: elevi, profesori, administratori ai sistemului de nvmnt.
Aici i face simit prezena, cu maxim eficien, muzeul care, prin programele sale de pedagogie
muzeal, poate contribui decisiv la diminuarea distanelor i asperitilor dintre actori, pentru a estompa
graniele dintre educatori i educai, pentru a rennoda firele comunicrii. Programele de pedagogie
muzeal se vor orienta nspre:
dezvoltarea i exprimarea sentimentelor;
- depistarea aptitudinilor i cultivarea creativitii;
transmiterea de cunotine;
formarea i exprimarea atitudinilor;
Muzeul intervine, prin esena sa de ferment al dialogului, vitaliznd comunicarea, adic firescul
actului educativ. i nu numai att, dar ca spaiu de memorie centrat n jurul patrimoniului cultural ce-l
gestioneaz la nivel simbolic, muzeul se transform n cheia de bolt a schimburilor interculturale i
dialogului ntre generaii:
i) diacronic - n perspectiva iniierii cunoaterii i nelegerii trecutului. De exemplu, n cazul
unui muzeu etnografic, publicul, pornind de la oferta specific a acestui tip de muzeu, p~te descoperi
un univers printr-un efort propriu de cunoatere. Acest univers este racordat la o lume: lumea
308
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
satului.Descoperind satul, ei s-au proiectat n felul de-a fi al celor care l-au ridicat (nu poi nelege
tehnica dect ptrunznd n modul de gndire al celor care l-au construit). Publicul, prin tot acest effort,
deopotriv intelectual i afectiv, s-a apropiat empatic de valorile i tradiiile lumii rurale. Gradual,
publicul se transform : dac, ntr-o prim faz, vine la muzeu pentru a "cheltui", n mod plcut, un
surplus de timp liber, prin aciuni concertate i sistematice de pedagogie muzeal, publicul poate
cunoate i nelege tradiia, succesul maxim al programelor de pedagogie muzeal fiind atunci cnd
muzeul reuete s-i formeze publicul n spiritul acelei tradiii.
ii) sincronic - n perspectiva cunoaterii i nelegerii celui de lng noi, a celui format n alt
spirit, n alt tradiie i care triete ntr-o alt cultur.
Spaiul de comunicare intens, care este cmpul muzeal, transcende, printr-un efort de includere i
integrare generoas, identiti culturale particulare, fie de ordin religios, fie de ordin etnic sau de alt
natur.
Prin strategii pedagogice centrate pe valorificarea patrimoniului, muzeul este capabil s structureze
acte educaionale pe mai multe planuri:
a) cognitiv - transmiterea de informaii, de cunotine, avnd un accentuat rol intelectual;
b) afectiv - muzeul devine surs de emoii, de pasiuni, dar totodat, instituie care nate debuee
pentru exprimarea emoiilor, pentru punerea n scen a dimensiunii noastre afective, avnd un pronunat
rol expresiv;
c) reflexiv - descoperirea sinelui, cunoaterea de sine, definirea ca persoan a publicului constant al
muzeului;
d) social - muzeul nu poate exista dect n cadrul unei comuniti i prin respectiva comunitate.
Muzeul este pstrtor al sufletului comunitii, patrimoniul muzeului fiind obiectivarea acestui
suflet, asigurnd permanena temporal a unei comuniti, prin sinteza celor trei momente:
i) ceea ce a fost ( memorie colectiv);
ii) ceea ce este (definirea situaiei);
iii) ceea ce va fi (proiect comun).
Muzeul este gestionarul trecutului - manipulnd simbolurile, miturile, legendele comunitii i
conferind acestora semnificaii legitime, stimulnd astfel o identitate de grup. Muzeul impune scheme
care pot facilita indivizilor, care vin n contact cu el, identiti personale valorizante. Acesta este un
mecanism psihologic i social prin care muzeul particip la crearea i meninerea identitii unei
comuniti, muzeul aprnd ca surs principal a unei comuniti m ceea ce privete identitatea sa:
muzeul iradiaz reprezentri colective i simboluri contribuind la construirea spiritului comunitii. De
aceea, slbirea muzeului ca instituie, prin minima valorizare social a muzeului, nu poate dect s
atrag efecte nefaste ducnd la slbirea solidaritilor colective.
Orice program de pedagogie muzeal ar fi un non-sens fr o mutaie n maniera de a concepe i a
organiza muzeul. n acest sens, pedagogia muzeal se prezint ca fiind un epifenomen al teoriilor
moderne asupra muzeului. Schimbarea de concepie a condus la nlocuirea vechii perspective a
"muzeului static", a muzeului ce se rezum la a ordona, nregistra i prezenta obiecte, " muzeu ce
triete cu obsesia coleciilor i se oprete la a ordona i expune valorile colecionate, muzeu ce nu se
poate smulge de sub tirania fetiismului obiectual" (3)
Sintagma de "muzeu dinamic/muzeu viu"( "museum vivum") este purttoarea unor idei novatoare
n ceea ce privete nu att existena, ct modul de prezentare a coleciilor unui muzeu. Muzeul modern,
dinamic, viu cere o participare personal a vizitatorilor care sunt privii nu ca public, ci ca publicuri.
Muzeul apare ca oglinda i creatorul realitii sociale, o surs de ncntare pentru cei care vin n contact
cu prezena sa. Muzeul este " arhivarul, depozitarul, reflectorul imagistic al transformrii sociale ntr-o
epoc dat ... este i va fi racordat la marile probleme ale societii." ( 3 )
Concepia "muzeului dinamic" a introdus un nou echilibru n relaia muzeului cu "publicurile" sale.
S-a creat, ntre participanii la interaciune, o relaie sinergic rezultat din aciunea permanent a
muzeului, care educ i formeaz, i publicul care, la rndul su, amprenteaz muzeul - l transform, i
adaug existena sa, manifestrile sale, trsturile sale - l ncarc cu dinamism, via, suflet. Din
realitatea muzeului i realitatea publicului emerge o nou realitate ireductibil la nici una din realitile
particulare din care ia natere.
Dac muzeul fetiizant a desprins obiectele din mediul lor, oblignd publicul s le trateze ca pe ceva
abstract i fr via, a desfiinat simbolurile i funciile originale ale obiectelor, muzeul modern oblig,
printr-un efort empatic de nelegere a fenomenului cultural, chiar dac nu reuete ntodeauna, n
totalitate, la rentoarcerea mental i imagistic la origini, la a te situa n obiecte i pe acestea, a le
considera n epoc.

309
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Muzeul suport o metamorfoz: apare ca agent social ce-i depete cu mult condiia, fiind totodat
instituie
de cultur, instituie de divertisment, instituie educativ i din ce n ce mai mult, o instituie
economic.
Dar nu trebuie uitat c prin educaie i cultur se realizeaz dezvoltarea; muze.ul fiind capabil s le
fac pe ambele cum trebuie,este perceput ca o instituie vital pentru societate, o instituie de importan
central pentru societate.
Pentru un astfel de spaiu magic constituit prin muzeu, ideea de educaie permanent i gsete,
firesc, aplicabilitatea. Educaia permanent este un concept fundamental al pedagogiei contemporane i
un principiu suscceptibil de a aduce transformri importante educaiei clasice. Conceptul de educaie
permanent a modificat ntreg coninutul i modalitile de desfurare a aciunilor educative. Omul este
nvat s fie el nsui, s se afirme i s evolueze, s devin. n acest sens, educaia sufer, treptat, o
mutaie de esen, devenind autoeducaie. Ideea unei educaii care s continue dup terminarea colii
sau universitii s-a impus sub influena necesitii nelegerii celuilalt, a situaiilor a cror curgere s-a
accelerat devenind fluide, nevoii de a ntri legturile sociale.
Strategiile pedagogice dezvoltate n muzee tind s se integreze acestui nou curent n materie de
educaie care ne avertizeaz c nu putem vorbi de un nou palier educativ, adugat peste educaia
formal, ci doar despre o alternativ, de o educaie continu i nu despre o educaie continuat.
Educaia permanent, sub forma de programe de pedagogie muzeal are valoare sinergetic, jucnd
rolul unui principiu integrator care favorizeaz circulaia publicului n interiorul unui sistem educativ
vast, creat de muzeu.
Scopul ultim al unui muzeu nu este de a prezenta o tradiie ci de a educa n spiritul acelei tradiii, iar
aceasta nu este o problem de educaie punctiform i discontinu ci este o problem de educaie
permanent i strategic, privit ca mod de via.
Acestea sunt provocrile aruncate n faa oricrui program educativ iniiat de muzee.

BIBLIOGRAFIE:

I. Bonta, Ioan. Pedagogie. Editura Ali. Bucureti. 1994.


2. Bucur, Corneliu. Patrimoniul etnocultural naional. n arhiva Muzeului "ASTRA" - Sibiu.
3. Bucur, Corneliu. Museum vivum. n arhiva Muzeului "ASTRA" - Sibiu
4. Duu, Mircea. Educaia i problemele lumii contemporane. Editura Albatros. Bucureti. 1989.
5. Hudson, Keneth. O istorie social a muzeelor. Editura Meridiane. Bucureti. 1986
6. Macavei, Elena. Pedagogie. Editura Didactic i Pedagogic. Bucureti.
7. Sticulescu, Elisabeta. Teorii sociologice ale educaiei. Editura Polirom.lai. 1996.
8. Videanu, George. Educaia la frontiera dintre milenii. Editura politic. bucureti. 1988

THE MUSEAL PEDAGOGY - AN ORIGINAL AND MODERN OFFER FOCUSED


ON PERMANENT CULTURAL EDUCATION

A modern interpretation of education states that its fundamental problem is the education
towards creativity and self-improvement. This interpretation leads to the expansion of the limits of the
educational system beyond the traditional institutions, specially designed to ensure education ( school,
family ); as a resuit the educational activity is taken up by other institutions, which articulate the
society.
These are challenges to which an institution like the museum could answer, because it is an
oppo1tunity for an informal education manifest through some museal pedagogy programs. ln this way
the problems of the modern age become comprehensible according to the tradition and the collective
memory of a group. The possibility of creating museal pedagogy programs is the consequence of some
changes in the manner of organizing the museum, the museal pedagogy presenting itself as a derivation
of the modern theories about the museum. The ph rase "museum vivum" condenses the very essence of
these new ideas, from the point of view of the manner of redefining the museal institution.
The museal dimension of cultural education appears n the form of some museal pedagogy
programs, which plays the role of an integrator principie encouraging the movement of the
public inside of a vast educative system created by the museum.

310
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
V
MUZEUL "ASTRA" I FILMUL DOCUMENTAR

MUZEUL ASTRA " I FILMUL DOCUMENTAR


(FILMUL PENTRU", DE.5PRE" I N" MUZEU)

Dr. Corneliu Bucur

1. Inventarea i relativ rapida difuzare a fotografiei si cinematografiei (n fapt, imaginea n


micare) au accelerat, brusc, dezvoltarea culturii i civilizaiei omenirii i odat cu aceasta, intensa
mediatizare a imaginii despre sine.Imortalizarea imaginilor pe clieul de sticl i apoi de celuloid a
conferit memoriei vizuale, practic, nemurire.Un nou gen al arhivisticii umanitii se nate din
gestionarea peliculei foto- i filmografice i odat cu aceasta, consacrarea imagisticii, ca o tiin
modern,auxiliar sau complementar istoriei i antropologiei.
Dei acaparate, iniial, de cea de a 7 - a art (ndustria cinematografiei), noile invenii transgreseaz,
treptat.frontierele lumii, imaginare,ptrunznd n lumea realului.n documentaristic i jurnalistic.
Capacitatea informrii, pe viu", static (fotografic) sau dinamic (filmografie), asupra realitilor prezente
- surprins instantaneu sau prin reconstruire - a marcat puternic ntreaga via soclal.
Invenia televiziunii (transmiterea imaginii la distan) a contribuit, substanial, la o mai rapid
difuzare i generalizare a filmului documentar. Filmul TV a spulberat distanele universal-
intercomunitare, realitile planetei au devenit fapte "cotidiene", transmise din orice col al lumii, minut
cu minut. Noutatea din toate domeniile (politic, social, economic, cultural, tiinific, tehnic, artistic.
sportiv) a devenit accesibil, instantaneu, lumii ntregi.
Sensibile la marile disponibiliti de cunoatere, tezaurizare i investigare ale tehnicii filmului,
TIINA i CULTURA n-au ezitat s i le apropie.
De la iniiative autodidacte (s rememorm primele filme socio-etnografice ale campaniilor de teren
ale echipelor "colii Sociologice" din Bucureti, din anii '30) s-a ajuns, treptat, la filmul documentar
specializat (instituionalizat prin studiouri ale documentarului) i de aici, n instituiile specializate
(precum Institutul de film tiinific din Gottingen-Germania, CNRS-Frana s.a.) productoare de filme
tiini fie-documentare.
De la arhivele naionale ale filmului documentar tiinific nu a mai fost dect un pas pn la Arhiva
internaional a filmului documentar ("Encyclopedia Cinematographica").
Tematica noului gen de filme a devenit inepuizabil: de la filmul naturalist i etnografic (cele mai
vechi), la filmele despre operaiile cu laser, ingineria biologic i genetic, tehnica zborurilor spaiale,
microbiologia. fotosinteza s.a.

311

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Istoria, tiinele naturii, memoralistica, lumea artelor, antropologia, etnologia, tiinele exacte s-au
oferit, cu maxim disponibilitate, spre ilustrare prin film.
Filmul cu caracter tiinific-documentar a devenit bun public, a ptruns n coal, n aula
universitar, n cabinetul academic, i, n cele din urm, a btut i la porile MUZEULUI.
Perspectiva nu numai a conservrii, ci mai ales a ilustrrii cinematice a memoriei directe, aa cum
a fost'' , a ntregii fenomenologii a culturii i civilizaiei omenirii, n muzee - concepute i ndelung
rmase doar sanctuare (museion") ale lucrurilor moarte, pasive - a provocat i a sfrit prin a
revoluiona muzeologia modern.
Drumul de la contientizarea utilitii (i apoi) valorificrii filmului n muzeu i pn la realizarea
filmelor, cu mijloace proprii, cu proprii specialiti, n propriile studiouri, a fost extrem de lung, presrat
de numeroase eecuri i improvizaii i n-am putea afirma c a fost nc strbtut pn la capt, de cei
mai muli dintre noi, nici astzi, (Simpozionul romno-olandez din '93, de la Sinaia, ne-a demonstrat c
nici n rile cele mai dezvoltate ale Europei - Olanda fiind membr fondatoare a, E.C. - filmul nu a
cucerit, ci doar a sedus muzeologia.Rmas dependent de simpla prestare de servicii" n raporturile
cu filmul documentar - ceea ce echivaleaz cu "a te scrpina cu mna altcuiva" - muzeologia trebuia
s recidiveze" n acest dialog cultural-tiinific. De ce manier ar putea-o face? Persevernd, cu toate
sacrificiile, pentru a-i produce ea nsi filme, n cele mai diverse concepii i stiluri, definite de noi,
prin sintagmele film pentru", filme despre" i filme n" muzeu.

2. O privire retrospectiv n filmologia muzeal evideniaz faptul c filmul a debutat, n noul


su domeniu de activitate: ca o motivaie suplimentar (i chiar auxiliar) a nsi facerii" muzeului,
martor direct i important al demersurilor de cunoatere - (a naturii i culturii) - a producerii
artefactelor destinate tezaurizrii n muzee, a funcionrii lor n situ, a transferrii lor n muzee (cazul
transferrii monumentelor ni se pare cel mai relevant) i apoi, a organizrii pro'priuzis a expoziiei
muzeale (reconstituirea i restaurarea, n cazul nostru, a monumentelor).
Categoria filmelor pentru muzeu" are, evident, i alte conotaii mai apropiate de zilele noastre,
transgresnd cunoaterea ad obiectum" spre cea fenomenologic, aceasta fiind funcia superioar a
muzeului modern.
Sunt peste dou decenii de cnd, n marile muzee ale lumii, filmul documentar a ptruns nu doar
numai n arhiva muzeal, ci n nsi expoziiile de baz" (permanente) i temporare, completnd, de o
manier esenial (indispensabil n viziunea tematicienilor moderni) , reprezentarea i ilustrarea
fenomenelor obiectivate prin faptele de civilizaie (artefacte) expuse n muzeu.
Cu att mai mult, conferinele, simpozioanele i dezbaterile ocazionate de noile expoziii nu mai fac,
de mult, abstracie de proiecia filmic, singurul mijloc capabil s ofere consisten i via lumii
factice sau proceselor istorice i culturale.
Realizate fr scenariu", prin surprinderea pe pelicul a procesului (fenomenului) in actu" -
operatorul ndeplinind, astfel, rolul de nregistrator fidel al scenelor naturale, la care asist sau
dimpotriv, dup un scenariu riguros tiinific, bazat la rndul lui pe ndelungate studii i documentarii
prealabile n teren, (ceea ce permite o regizare mai riguroas, organizarea platoului de filmare, stabilirea
precis, aprioric, a locurilor i unghiurilor de filmare, a numrului de camere indispensabile
surprinderii celor mai semnificative sau intime" detalii) n sfrit, lucrate prin reconstituire"
(ndeosebi n situaiile care cer recuperarea din situaii pasive - ocazionale sau permanente - a unor
procese aproape uitate, aceste filme pentru muzeu" constituie fondul documentar inestimabil al
muzeelor.Ele renvie sau aduc n slile de muzeu imagini ale unor locuri ndeprtate, ascunse (netiute)
sau ale unor timpuri contextualiznd, istoric i cultural, valorile muzeale prezentate n original, prin
copii sau machete, prin fotografii sau grafic, nsoite de texte i etichete, din muzee.
Accesul vizual, n sala de expoziie ori n slile speciale (sau cabinele) de proiecie filmic din
muzee, la imaginea discursiv a proceselor cultural-istorice (sau naturale), are un important impact
asupra publicului vizitator, oferindu-i ansa cunoaterii, n profunzime pe viu", la obiect, spre
fenomenul sau procesul care-l ntegreaz activ, explicitindu-i nu doar numai funcia, ci i semnificaia
cultural, a realitii.
Coloana sonor a acestor filme contribuie, la rndu-i, la o percepie complex-senzorial, sporind
implicit coeficientul de trire emoional, dincolo de percepia ccognitiv dar complementar a acesteia,
a subiectelor prezentate, i de aici, o atracie superioar fa de lumea muzeului.
3. Filmele despre muzeu" au, prin excelen, o valoare pedagogic sau propagandistic
(cultural sau turistic, instructiv sau educaional).

312
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
3.1. Cu un pregnant caracter monografic'', ele pot trata muzeul n ansamblu sau doar pe
seciuni distincte, expoziii tematice sau momente inaugurale, abordnd chiar i numai valori
individuale din patrimoniul muzeal (monumente, instalaii sau obiecte), cu scopul precis de a promova
sau explica muzeul, n general, sau valorile sale individuale.
3.2. Un pas mai departe l constituie filmul eseu" n care patrimoniul muzeal filmat este doar
pretextul imagistic al unei cltorii mult mai interesante n istoria culturii sau a civilizaiei, a tehnicii
sau artelor (vezi PolitehnicaSatului"), mergnd pn la ample interpretri comparatist-europene (vezi
serialul TV filmat n muzeul din Sibiu, avnd ca generic Civilizaie popular romneasc. Interferene
europene").
3.3. O categorie distinct din acelai gen o constituie filmul - ofert", realizat cu scopul precis
de a evidenia complexitatea serviciilor oferite de o instituie muzeal modern, de la cadrul natural, cu
toate valenele peisagistice-n cazul muzeelor n aer liber, de cea mai mare atracie- la ntreg patrimoniu
constituit, de la patrimoniul expus, la modalitile de acces i vizitare, de la spaiile auxiliare,
paramuzeale - capabile s constituie locul de desfurare a unor manifestri culturale sau tiinifice - la
amfiteatrele n aer liber, de la spaiile de cazare i mas, la mijloacele de agrement, (cazul filmului
realizat pentru Festivalul European de poezie i Dialog Cultural Est-Vest", care a contribuit, decisiv,
dup prezentarea sa n Belgia, la nominalizarea muzeului din Dumbrava Sibiului ca loc de desfurare,
bienal, a Festivalurilor europene de poesie).
n aciunile promoionale, pe plan turistic european i mondial, acest gen de filme despre muzeu"
sunt astzi absolut indispensabile, dac se urmrete vnzarea" bun a produselor mai puin cutate pe
piaaa cultural internaional.

4. Filmele ,,n muzeu" reprezint un gen mai nou al filmului documentar, din pcate ignorat de
numeroase muzee, n detrimentul interesului lor major.
Ele aduc n discuie,n primul rnd, noua calitate a muzeului de platou cinematografic" sui generis,
concept care, la rndul su, nu poate fi explicat n afara sintagmei de "museum vivum"
Muzeele au ncetat s mai fie - i aceasta, pretutindeni n lume - conserve culturale", locuri n care
"nu se ntmpla nimic", locurile de pstrare a lucrurilor noastre".
Muzeul modern este (sau ar trebui s fie) un permanent spectacol, un spaiu vivant, capabil s ofere
publicului, de toate vrstele i categoriile socio-profesionale, cele mai diverse programe culturale, n
cea mai strns relaie cu nsui patrimoniul muzeal expus sau avnd conotaii intime cu spaiul cultural
reprezentat (n cazul muzeelor etnografice,cultura satului tradiional, n cazul muzeelor de art, nsui
mediul istoric urban care i-a fost contemporan, vezi "Pictura german n Muzeul Brukenthal").
4.1. Filmele n muzeu" pot nregistra delicatul i att de intimul proces al cuceriri tinerelor
generaii de coninutul ideatic i mesajul educativ, adnc patriotic, prin cunoaterea, de visu, direct,
profund, intim (adeseori neintermediat), a valorilor patrimoniale (vezi Practica de var"). Acelai
gen reprezint cel mai valoros mijloc propagandistic privitor la necesitatea transmiterii i conservrii
active a tradiiilor culturale (vezi filmele despre trgurile meteugreti, ale adulilor i copiilor, din
Dumbrava Sibiului, despre festivalurile folclorice naionale i internaionale, reconstituite sau
organizate numai de muzeele n aer liber, despre obiceiurile tradiionale, ndelung i tot mai intens,
gzduite n incinta muzeului).
Recuperarea i prezentarea valoroselor tradiii etnoculturale, definitorii pentru nelegerea eseneei
specificitii culturale a ficrui popor, n incinta muzeului (instituia gazd jucnd rolul de catalizator,
de energizant n procesul de perpetuare a tradiiilor la nivelul colectivelor rurale i de difuzor cultural,
prin transmiterea acestora noilor generaii, n chiar incinta muzeal), ncrcat, la rndul sau, cu
simboluri i mesaje semnificative prin valoarea de ansamblu a patrimoniului etnografic, reprezint nu
doar numai o ans a muzeelor etnografice, ci i o ndatorire cultural de cel mai nalt nivel profesional
(vezi "Puterea dinuirii").Puterea de convingere a unor astfel de filme despre rolul muzeelor n
pstrarea i chiar revigorarea tradiiilor culturale este deosebit, un astfel de film putnd ndeplini --n
contexte culturale deosebite (festivaluri, srbtori naionale, simpozioane etc.) rolul unei adevrate
ambasade culturale.
Tot n plan educaional, de data acesta la nivelul colectivitilor steti din care provin monumentele
muzeului, realizarea filmelor despre vizita tematica" special a reprezentanilor comunitii respective
n muzeu are o valoare inimaginabil. Din ipostaza de victim spoliat de valori culturale ("de la noi s-o
luat''. de aici s-o dus la muzeu"), stenii sunt ajutai s neleag, printr-o adevrat relevaie produs

313
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
n timpul vizitrii, asistai de specialitii muzeului, valoarea i semnificaia reprezentrii satului lor ntr-
un muzeu naional, prin valori culturale reprezentative.
Dialogul cultural purtat n muzeu cu specialitii si, manifestrile tradiionale oficiate de ei nii
(slujba religioas la biserica muzeului, hora satului, n pavilonul de joc, pregtirea i servirea mesei la
crciuma din muzeu), le red respectul de sine i i atenioneaz asupra importanei cultivrii tradiiilor
satului (vezi filmul Museum vivum").
4.2. Un muzeu viu" se ofer i ca un spaiu fecund de creaie cultural modern prin valoarea
sa documentar i ca surs de inspiraie cum este cazul taberelor de sculptur monumental n lemn din
Dumbrava Sibiului, concepute n cea mai curat tradiie brncuian, inspiraia artitilor moderni din
lumea satului, din tezaurul artefactelor tradiional-rurale fiind obligatorii (vezi filmul druit acestui
moment Sacralitatea lemnului").
4.3. n sfrit, muzeul este altarul de nchinare, cu veneraie, dar i prin rostire cultural-
tradiional a omagierii generaiilor noi fa de ntemeierile moilor i strmoilor notri. i ce poate fi
mai frumos dect colindul cetelor de colindtori de toate vrstele, n zilele de srbtoare, Crciunul i
Anul nou (vezi filmul Colindtorii").
Muzeele se trezesc la via prin ceea ce gzduiesc ele i devin platouri cinematografice sui
generis", prin ce se filmeaz n timpul manifestrilor gzduite n propria incint.
4.4. O categorie de filme n muzeu", avnd deopotriv valoare documentar dar i
propagandistic, sunt cele lucrate n laboratoarele de cercetare, restaurare i conservare (vezi filmul
Arta conservrii i restaurrii").
Aceast categorie de filme, ce dezvluie publicului mai puin avizat partea nevzut a activitii
specialitilor muzeului, trudnica i laborioasa lor strdanie de a renoda firul vieii pacienilor
defunci" (descoperii n momentul lor arheologic) de a reda vigoare centenarilor sau bicentenarilor
pacieni etnografici, de a reda prospeimea i tinereea personajelor multicentenare ce ne privesc, plini
de speran, din pnzele de epoc, spre a putea fi din nou activai i animai n cadrul expoziiilor (cci
ce altceva este un laborator muzeal de conservare-restaurare dect o clinic de geriatrie).
Departe de noi ideea de a fi epuizat multitudinea clarificrilor sau a exemplelor posibile,
circumscrise domeniului i categoriilor filmice abordate. Aflai, de fapt, la nceputul dialogului cu
specialitii muzeologi din toate muzeele Romniei, ne-am preocupat doar de angajarea" problemei.
Avem ncredere - din proprie experian - ca filmul va deschide perspective novatoare, nebnuie nc,
pentru modernizarea dialogului muzeu-public, pentru remodelarea fizionomiei" actului cultural
destinat unui public din ce n ce mai emancipat, din ce n ce mai pretenios.

DAS "ASTRA" MUSEUM UND DER DOKUMENT ARFILM

Die Aufnahme der statischen (Fotos) und dynamischen Bilder (Filme) hatte als Ergebnis, die
Entwicklung eines neuen wissenschaftlichen Forschungstypus. Der wissenschaftliche Dokumentarfilm
entwickelte sich somit im Museum. ln den ethnographischen Museen wird das ethnographische
Phnomen durch den wissenschaftlichen Film konsequent konserviert und illustriert.
Das "ASTRA" Museum hat das lnteresse, durch das ASTRA-Filmstudio, Filmproduktionen mit
eigenen Mitteln und eigenem Personal zu drehen.
Der Autor beschreibt die musealen Bereiche, in denen sich der wissenschaftliche Film, sewohl
funktionell als auch typologisch, entwickelt hat, in Filmen "flir das Museum", "iiber das Museum" und
"im Museum".

314
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
POLISEMIA DOCUMENTULUI FILMIC
Simona Bealcovschi

1. REPERE TEORETICE

Pentru nceput se impune a delimita cteva concepte i aria obiectului analizei mele-abordarea
reflexiv a imaginii i lectura ei prin intermediul codurilor semiotice. Analiza mea se bazeaz pe
dichotomia IMAGINE (Imaginar-) CUVNT, concepte pe care le voi aborda att din perspectiva
tiinelor cognitive ct i lingvistice i respectiv semiotice. Voi ncerca astfel s elaborez o taxonomie
care s explice caracterul specific de metalimbaj al discursului filmic. Fiind vorba despre un concept
relativ nou, am considerat oportun s includ n abordarea mea att noiuni istoriografice ct i analitice.
Ce este imaginea, care este originea ei?
Imaginea mental (visul sau limbajul n imagini al Incontientului) corespunde reprezentrilor care
iau natere n momentul n care citim sau auzim despre locuri i ntmplri nevzute. Elaborm atunci
un adevrat film i aceast capacitate a creierului de a construi secvene VIZUALE nu are de obicei
nici o legatur cu realitatea.
Fenomenul de VIZUALIZARE are legatur cu Imaginea EULUI sau cu "IMAGINEA DE
MARC" - care ne trimite la preimaginile individuale sau colective pe care creierul nostru le
indentific prin asocieri subiective declanate de cuvnt. Aceste reprezentri care nu au de obicei
legatura cu realitatea se nscriu mai degrab n seria proceselor cognitive.
Se cere n acelai context s amintim i de faptul c "Imaginea" este asimilat "metaforei" vdind
astfel trstura ei esenial - cea de analogie declanat subiectiv de cuvnt sau de un anumit obiect,
trstura care conduce la uriaa capacitate a imaginii de a fi polivalent i cognitiv (aceleai imagini
declaneaz reprezentri diferite n mentalul indivizilor, astfel c putem ajunge ca o singur imagine s
declaneze o serie de lecturi n funcie de numarul lectorilor).
Care sunt funciile imaginii? Funcia esenial a imaginii este cea de PURTTORE DE MESAJ iar
lectura ei declaneaz alte mesaje. A priori ea devine obiect de analiz a unui anumit tip de limbaj care
ne transmite informaii i deci se supune regulilor de analiz a oricrui discurs (gramatica-lingvistica)
dar i ale unei discipline mai noi-semiotic care s-a ocupat inial de studiul limbajelor particulare
(metalimbajul) (ex: limbajul gestual, limbajul teatrului).
i dac percepia este fcut prin simuri, interpretarea ei, referirile pe care le facem la concepte se
realizeaz prin CUVNT. Vom ncerca s explicm aici relaia care se stabilete ntre IMAGINE ca
semn i CUVNT ca mijloc de nelegere universal a semnului.
Etimologic, "semeion" (grec) nseamn SEMN. Semiologia este disciplina care studiaz
interpretarea semnelor sau a simbolurilor folosite de oameni n procesul de comunicatie.
Istoriografic, disciplina a aprut nc n antichitatea greac, cnd semiologia era legat de studierea
bolilor prin (dup) semnele (simptomele) ei.
La nceputul secolului nostru Ferdinand de Saussure va pune bazele semiologiei moderne prin
implantarea principiului ca "Limba, nu este singurul sistem de semne care exprim idei" pe
care oamenii l folosesc n comunicarea curent.
El a conceput semilogia "ca o tiin general a semnelor" care ar trebui inventat i n cadrul creia
"lingvistica'' - studiul sistematic al limbii- ar sta pe primul loc.
Saussure a pornit deci s izoleze unitile constitutive ale limbii: sunetele, (fonemele) golite de sens,
apoi unitile minimale de semnificaie (monemele) sau semnele lingvistice. Studiind apoi natura
semnului lingvistic, Saussure l-a descris ca pe o entitate cu 2 faete inseparabile n care se leag un
SEMN! FI CANT (Sunetu I) de un SEMN I FICAT (conceptul). Specificitatea relaiei dintre sunete i sens
sau dintre Semnificant i Semnificat n limb, a fost apoi declarat drept "arbitrar" adic
convenional, n opoziie cu o relaie numit "motivat" pentru ca are justificri naturale, precum
analogia sau nvecinarea.

315

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Continund teoriile lui Saussure, Charles Sanders Peirce, lingvist american ncerca s gseasc o
adevarat teorie a semnelor. "Un semn -spune Peirce- are o materialitate pe care o percepem cu
ajutorul unuia sau al mai multor simuri pe care le avem. Acest lucru pe care l percepem ine locul
altui lucru: este vorba de particularitatea esenial a semnului: s fie acolo prezent, pentru a desemna
sau a nsemna altceva care este absent, concret sau abstract.
El poate deveni un act de comunicare din momentul n care mi este destinat intenionat (un salut, o
scrisoare) sau mi ofer informaii doar pentru c am nvat s-l descifrez (o postur, un tip de hain,
un cer cenuiu).
Pentru Peirce, un semn este "ceva care ine loc de altceva pentru cineva, sub un oarecare raport sau
cu un oarecare titlu".
Aceast definiie are meritul s arate c un SEMN ntreine o relaie solidar ntre 3 poli:
- fa perceptibil a semnului sau SEMNIFICANTUL
- ceea ce reprezint el, obiectul sau REFERENTUL
- ceea ce semnific sau SEMNIFICATUL ajungem n acest fel la un sistem tripartit (superior
abordrii saussuriene). Semnul este citit prin triunghiularitatea sa care este vzut ca un proces
semiotic DINAMIC a crui semnificatie (citire, percepie) depinde de contextul apariiei sale ca i de
ateptrile receptorului su.
Vom enuna aici clasificarea pe care Peirce a dat-o semnelor: dup teoria sa ar trebui s distingem
trei mari tipuri de semne: ICOANA, INDICELE i SIMBOLUL.
ICOANA (are aici nelesul preluat n tiinele matematice (informatica) i este asimilat unui
simbol grafic afiat pe ecran i corespunznd unui tip de program).
ICOANA - corespunde clasei semnelor al cror semnificant se afl ntr-o relaie de analogie cu
obiectul pe care l reprezint, adic cu referentul su. Un desen figurativ, o fotografie, o imagine de
sintez infisnd un copac sau o cas sunt icoane n msura n care "seaman" cu un copac sau o casa.
Dar asemnarea mai poate fi i altfel dect vizual: nregistrarea galopului unui cal poate fi
considerat drept ICOANA (prin extensie a semnului imitativ). De asemenea, parfumurile sintetice ale
anumitor jucrii pentru copii, gustul sintetic al alimentelor sunt de asemenea ICOANE.
INDICELE corespunde clasei semnelor care ntrein o relaie cauzal de CONTINGUITATE
PSIHIC cu ceea ce reprezint. n cazul semnelor numite -naturale-cum este paloarea pentru oboseal,
fumul pentru foc, norul pentru ploaie etc ..
SIMBOLUL corespunde clasei semnelor care ntrein o relaie de convenie cu referentul lor.
Simbolurile clasice ar fi drapelul - pentru ri, porumbelul - pentru pace dar i limbajul considerat ca
un semn convenional.
n ceea ce privete IMAGINEA, Pierce o va considera ca pe o sub-categorie a ICOANEI.

2. DESPRE SEMIOLOGIA IMAGINII

Se impune acum ns s explicm i s justificm demersul nostru care are ca scop o nou
abordare a imaginii filmate, dintr-o perspectiv semiologic, pornind de la structura i funcia ei pentru
a contientiza modul subiectiv i difereniat n care se efectueaz -lectura imaginii.
M voi sprijini n demonstraia mea pe cercetrile i studiile lui Roland Barthes, iniiator al analizei
semiotice a discursului filmic i pe teoria gramaticii generative a lui N. Chomsky cu aplicabilitate
direct n analiza filmului.
Cum "citim" o IMAGINE? Care este raportul ei cu semnul? Ce alte funcii ale imaginii deriv din
acest raport?
Lectura oricrei imagini (imagine vizual, imagine mental, imagine virtual) are la baz procesul
de ANALOGIE.
Material sau imaterial, vizual sau nu, fabricat, imagine concret sau imagine mental,
"imaginea" este mai nti de toate CEVA CARE SEAMAN CU ALTCEVA (fie c seamn cu
viziunea natural a lucrurilor - visul, fantasma, fie c se alctuiete pornind de la un paralelelism
(metafora verbal, propria imagine, imagine de marc). Prima consecin a acestei constatri este c
analogia sau asemnarea care stau la baza producerii/percepiei imaginii situeaz dintr-o dat
IMAGINEA n seria reprezentrilor (i aici instaurm imaginea printre procesele cognitive). DAC
EA SE ASEAMAN-NSEAMN C EA NU ESTE LUCRUL N SINE I FUNCIA SA

316
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
ESTE S EVOCE FOLOSIND PROCESUL ASEMNRII. Dac imaginea este perceput ca
reprezentare nseamn c este perceput ca semn.
Dar imaginea este perceput de asemenea ca semn analogic cci ASEMNAREA ESTE
PRINCIPIUL SU DE FUNCIONARE.
Instrument de comunicare ntre persoane, IMAGINEA poate servi i ca mediator ntre om i lume
de unde prin extensie ne vom opri la funciile IMAGINII:
- funcia informativ (prin coninutul pe care l comunic)
- funcia epistemologic (imaginea este un pretext care se amplific prin analogii i ne conduce la
interpretri de sensuri de unde i aspectul de cunoatere/epistemologic). Nici o imagine nu este
univalent ea conducnd la procese de cunoatere declanate prin unul sau mai multe elemente sau
combinaii de detalii din cadrul ei.
- funcia estetic a imaginii productoare de senzaii specifice prin virtui artistice sau de mpletiri de
reprezentri expresive deosebite (metafore vizuale).
Relevant n acest sens este studiul lui Roland Barthes "Al treilea sens" (Cercetri asupra ctorva
imagini ale lui Eisenstein) care decodific i explic citirea IMAGINII plecnd de la o lectur a unei
secvene din filmul "Ivan cel Groaznic".
lat o secven/imagine din filmul -Ivan cel Groaznic- : doi curteni, doi aghiotani i doi servitori
toarn aur pe capul tnarului cezar. Cred c este posibil s distingem 3 nivele de nelegere a acestei
1mag1111:
I. UN NIVEL DE INFORMAIE, adic tot ceea ce pot nvaa din decor, costume, personaje,
relaiile lor. Acest nivel este echivalent cu un nivel de comunicaie. Dac ar fi necesar s-l analizez,
atunci analiza mea ar fi semiotic, analiza unui mesaj.
2. UN NIVEL SIMBOLIC, adic turnarea aurului - nivel care este la rndul su stratificat. Este
simbolismul referenial: ritualul imperial al botezului cu aur. Apoi simbolismul diegetic: Tema aurului,
a bogiei n filmul Ivan cel Groaznic (presupunnd c exist aa o tem) ceea ce este o intervenie
semnificant n acest tem. Apoi simbolismul lui Eisenstein - aici s-ar putea conveni sau demonstra c
aurul, sau turnarea aurului (gestul) sau desfigurarea pot fi vzute ca aparinnd unei reele de substituii
i analogii tipice lui Eisenstein. In cele din urm, este un simbolism istoric dac se poate arta c aurul
aduce ntr-un joc teatral o scenografie de schimb, localizabil att psihoanalitic ct i economic adic
semiologic. Luat n totalitatea sa, acest nivel este cel de semnificaie. Modul de analizare ar fi o
semiotica mai dezvoltat dect prima deschis tiinelor cognitive.
3. AL TREILEA NIVEL, AL TREILEA NELES - evident este eretic i ncpnat. Nu
pot s-i dau un nume. Dar pot s-i vad trsturile din care acest semn incomplet este compus , vd
machiajul compact pe faa curtenilor, gros i insistent pentru unul, fn i distins pentru celalalt. Nasul
stupid al primului, sprncenele bine definite ale celui de-la doilea, prul su blond, faa palid, coafura
care sugereaz o peruc, faa pudrat. Nu tiu dac citirea acestui al 3-lea neles poate fi generalizat
dar deja mi se pare c semnificantul are o individualitate teoretic. El depete descrirea scenei,
solicit o citire interogativ. n clasica paradigma a celor 5 simuri, cel de-al 3-lea sim este auzul, (de
prima importan n Evul Mediu). Este o fericit coinciden deoarece aici avem de-a face cu o citire
prin -ascultare- imaginile, metaforele textualului sunt susinute de stereofonie, de contrapunct".

3. SEMIOLOGIA GENERATIV I ANALIZA SEMIOTICA A


DISCURSULUI CINEMATOGRAFIC

(Cteva tendine contemporane)


Anii 1960 - 1965 sunt revoluionari pentru dezvoltarea acestei tiine, ani n care profesorul
american Noam Chomsky pune bazele cunoscutei Semiologii Generative care se ocup cu studiul
mecanismului regulilor fundamentale care permit GENERAREA unet infiniti de fraze
corn prehensibi le (cercetarea polisemantic).
Extins la studiul textului sau discursului, n cazul imaginii (a cinematografului), semiologia
generativ se ocupa de organizarea ansamblului frazelor sau n cazul filmului de ansamblul
planurilor/cadrelor n contextul unui montaj. Acest ansamblu se organizeaz dup reguli care i asigur
coerena i progresia pentru ca spectatorul s neleag privind filmul un anumit context.

317
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Imaginile/planurile se organizeaz n succesiuni de planuri/cadre care se numesc SECVENTE. Ele
sunt definite dup cteva criterii care ne ajuta s le distingem.
- criteriul TEMPORAL care ne ajut s ancorm scena i secvena ntr-un context al duratei (timp
continu i timp discontinuu, elipsa) El va recunoate dac desfurarea temporal a fost ntrerupt sau
nu, i v face automat o interpretare semantic a secvenei (ANUMITE CADRE SIMBOLICE POT
SUGERA TEMPORALITATEA - prezena unui ceas, scderea intensitii luminii, dispariia unui
personaj).
- criteriul SPAIAL exprimat prin diferena dintre dou locuri, sau apariia unui loc nchis sau
deschis, trecerea de la un decor la altul.
Diferena de loc/decor este un element vizual care marcheaz diferena ntre 2 planuri sau n cadrul
unei secvene. Se poate astfel determina structura profund de sintax (enchaine-uri, combinaii logice)
ntr-o suit de planuri. Exemplu: secvena nr. I= Locul I + locul 2. Spaiul are ntotdeauna o logic ca
i elementul temporal de altfel.
Spectatorul recunoate un loc unic care caracterizeaz scena i locurile multiple care caracterizeaz
secvena. Logicile spaiale (includerea spaiilor, a co-referinelor, repetiia acelorai obiecte sau figuri,
deplasarile dintr-un spatiu n altul) i logicile temporale (anterioritate, linearitate) explic n
profunzime construcia secvenelor aa cum le percepe spectatorul.
Ceea ce lingvitii au numit TSE (teoria standard a gramaticii generative, aprut n anul 1973)
reluat i extins ulterior, aduce o noutate n studiul discursului filmic sau literar. Contrar teoriei
standard anterioare, ea difereniaz sintaxa de semantic. Funciunile, rolul elementelor n cadrul
textului sau al filmului sunt studiate independent astfel nct aceste elemente s devin productive (s
genereze o nou nelegere a contextului, o dinamic).
S nelegi imaginile unui film nu nseamn s nelegi doar sensul dat de aceste imagini ci s
interpretezi i s tii s vezi aceste imagini. S observi care elemente le compun, n ce ordine apar i n
ce loc din cadrul imaginii. Pentru ca s avem un discurs avem nevoie de o anumit coeren a
elementelor i de o anumit progresie. De aici a aprut necesitatea unei ordini anumite a planurilor.

Exemplul I.
Imaginea este compus n aa fel nct primul plan (sau prima suit de planuri) s aib un
personaj sau un obiect n stnga cadrului, al doilea plan s aib un element n mijloc iar al treilea plan
s aiba un element n dreapta. Aceast alegere (de sintaxa) va da sensul urmator: n partea stng va fi
un element pe care spectatorul l cunoate deja, n dreapta un element nou, NECUNOSCUT care va
face s progreseze filmul. Exista deci o orientare, o direcie (un vector) n montajul planurilor de la
stnga la dreapta.

Exemplul 2.
- Aciune poate implica dou elemente. n aciunea de "a privi" exist elementele A i B astfel
nct: A l privete pe B. Dup un plan unde vedem privirea unui personaj, spectatorul va atepta s
vad un obiect.
- Privit (al 2-lea element al aciunii). Direcia privirii determin nelegerea mesajului pentru
spectator (cine privete pe cine sau ce este privit)

4. LIMBAJUL FILMIC - UN METALIMBAJ

Considernd "LIMBA-UN ANSAMBLU DE TEXTE" (N.Chomsky) prin analogie,


cinematograful-arta a discursului prin imagine se va supune acelorai legi care vor permite n acest caz
echivalarea VERBULUI ca unitate dinamica a limbajului cu IMAGINEA.
FILMUL ne apare ca un discurs in care unitatea de baza este imaginea.
- Filmul ar fi deci un ansamblu de planuri (nu neaprat de secvene) organizate dup o ordine a
discursului care implic coerena i progresie. Aceast lrgire conceptual autorizeaz cutarea i
stabilirea unor reguli asemntoare celor care controleaz fraza (sintactice).
- Cinematograful s-a dezvoltat istoric ca o art i nu ca un limbaj (n sensul comunicrii
enunului) iar regulile s-au modificat constant. n acelai timp, amplasat n contextul recepiei filmului

318
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
de ctre spectator, cmp teoretic privilegiat la ora actual, conceptul GRAMATIZRII se suprapune
peste cel al LIZIBILITII.
- Prin ce anume un anumit plan sau o anumit nlnuire de planuri este mai lizibil pentru un
spectator fa de o alta?
- Care ar fi elementele pentru spectator care ar face o lectur a imaginii mai lizibil dect alta?
Care sunt aceste regu Ii?
- Acoper aceste reguli ntregul amsamblu al fenomenelor filmice?
Pentru a dezbate aceste legile inerente ale acestui tip de metalimbaj - (cinematograful) va trebui s
abordm n termeni largi conceptul de SINTAX ICONIC, strns legat de semiologia generativ a
lui Christian Metz, lingvist i teoretician al filmului francez.
Toat lumea este de acord s considere c mesajul lingvistic este hotrtor n interpretarea unei
imagini n ansamblul su deoarece -IMAGINEA- este polisemic drept care poate duce la numeroase
semnificatii/mesaje lingvistice.
Vom spune doar c dac imaginea este polisemic este mai nti pentru c ea vehiculeaz un numr
mare de informaii. S ne gndim de exemplu la descrierea unei imagini; folosim cteva sute de
cuvinte, adica un enun lung care la rndul su este purttor de informaii deci polisemic.
n concluzie, semnificaia global a unui mesaj vizual este construit prin interaciunea diferitelor
instrumente de tip: plastic, iconic, lingvistic. Interpretarea acestor tipuri de semne mizeaz pe
cunotiinele culturale, socio-culturale ale spectatorului i implic o imens cutare de asociaii
mentale.
Far s{1 ambiionm a epuiza aici prezentarea noastr, ar fi binevenit o ultim remarc: nelegerea
oricrei imagini ine n cea mai mre msur de nelegrea i interpretarea pe care orice privitor o
acorda mesajului verbal, deci lingvistic. q.e.d.

BIBLIOGRAFIE

I. --introducere n analiza imaginii'' (Martine Joly)


.., Le troisieme sens" (Rolandes Barthes)
3. conditions on Transformation" (Noam Chomsky)
4. Le signifiant l maginaire (Christian Metz)
5. L --1mage-Mouvement" (Christian Deleuze)
6. Le Cinema: Langue ou Language?" (Communications, Paris/1964)
7. Le Pereu ct le Nomme" (Melanges Mikel Dufrenne)
8. Esthetique et psychologie du cinema" (Jean Mitry)
9. Les theories du Cinema Aujourd"hui" (Jacques Kermabon)
I O. Elcments de Linguistique" (Ferdinand de Saussure)

LA POL YSEMIE DU DOCUMENT VISUEL

Mon approche vise un debat sur la dichotomie image-mot, concepts-cle pour une introduction
dans la semiologie de l"image afin d"expliciter la lecture du discours cinematographique. Je tenterai
egalcment de developper chaque indice de la taxonomie de ce nouveau metalangage au long de mon
survol sur l"evolution des concepts de sciences cognitives et de ceux appartenant exclusivement a la
Iinguistique.

319
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
..
.. .
: ~ . . -
. ,'
.. " ~

Cu trsura n Muzeul n Aer Liber ASTRA.


With the carriage n The ASTRA Open Air Museum.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
PELICULA DE TEREN DOCUMENT DE CERCETARE
Dumitru Budrala

1. SCURT ISTORIC AL DOCUMENTULUI VIZUAL

PELICULA DE TEREN

Primele nregistrri pe pelicul ale unor fenomene etnografice au aprut la sfritul secolului
al 19-lea, cnd datorit inveniei frailor Lumiere i a lui Edison deplasarea cu echipament n afara
studiourilor a devenit posibil.
Prima persoan care a realizat un "film etnografic" a fost Felix-Louis Regnault, un fizician
specializat n anatomie patologic, care n anul 1888 a asistat la demonstraia lui Jules-Etienne Marey,
inventatorul "cronofotografiei", demonstraie fcut la Academia Francez de tiine.
Demonstraia era facut cu o camer ce folosea role de celuloid. apte ani mai trziu, F.L.Regnault
va filma primul material cu coninut etnografic: o femeie din tribul Wolof, executnd oale din lut,
demonstraie fcut n faa publicului, n cadrul Expoziiei Africii occidentale de la Paris. Filmul
prezint tehnica de lucru a oalelor de lut fcute fr roata olarului. Autorul ilustreaz chiar tranziia
de la ceramica facut fr roat pn la cea contemporan, trecnd prin tehnicile de lucru din Egiptul
antic, India i Grecia.
Un alt pionier al nregistrrilor vizuale etnografice din secolul al 19-lea este englezul A.C. Haddon,
care n anul 1898 a organizat expediia antropologic de la Cambridge n Strimtoarea Toress. Expediia
urmrea s efectueze o cercetare interdisciplinar n echip, interesndu-se de aspectul antropologiei
fizice, a psihologiei, a folclorului, a organizarii sociale i a religiei. Ei au realizat fotografii i mai
multe minute de pelicul filmate cu o camer Lumiere.
A urmat apoi expediia lui B. Spencer din 1901 printre aborigenii din Australia de nord, cnd s-au
filmat pentru prima oara 2000 m de pelicul. n mod similar Rudolf Poch din Wiena a filmat
cercetrile sale de teren n Noua Guinee i Asia de sud-est n 1904 i respectiv n 1907. Aceste
ncercri timpurii se concentreaz mai mult asupra activitilor ceremoniale, n principal asupra
dansurilor, terne care vor rmne pn la sfritul secolului importante pentru etnocinematografia
european.
Im portant a fost contribuia antropologului american F. W .Hodge, care a fi Imat n 1923 indienii
Zuni pentru Fundaia Haye i Muzeul Indienilor Americani care a artat pentru prima oar o orientare
mai larg tematic, incluznd printre subiectele filmate, activiti agricole, activiti casnice i jocuri
ale copiilor pe lng obinuitele activiti ceremoniale. Poziia lui Hodge, care o reflect pe cea a
muzeului su, a prefigurat evoluiile similare din Statele Unite. Contribuia sa este o indicaie tirnputie
a rolului pe care-l poate juca un muzeu n producerea i prezervarea nregistrarilor audio-vizuale.
Dup 1900, expediiile cercettorilor solitari sau n echipe interdisciplinare se multiplic, ncepnd
s acopere pari tot mai ntinse din Australia (Noua Guinee), Africa, i Oceania.
Este perioada "pionierilor" n filmri etnografice care s-a prelungit pn la nceputul primului
rzboi mondial.
"Generaia de dinainte de primul rzboi mondial a deschis drumul inovaiilor; perioada interbelic a
fost perioada popularizrii filmri lor etnografice (aa numitul cinema colonial). Abia n anul 1931,
Regnault pune n discuie pentru prima oar -statutul peliculei n antropologie- stipulnd cele 3 direcii
ale documentului vizual:
- de popularizare a lumilor exotice, de educaie, i ca instrument de cercetare n tiine.
Introducerea sunetului n film n 1927 a fost ns descoperirea crucial prin care subtitrrile vor fi
nlocuite cu vocea comentatorului dnd dimensiunea complex filmului tiinific." (Principiile
antropologiei vizuale-P.Hockings, p.20).
Renumitele cercetri ale lui Boas, Malinowski, Frazer, M.Mead i G. Bates, D. Gusti, n Romnia,
au costituit ulterior baza de studiu n universitile lumii pentru multe generaii de studeni i
cercettori.

321

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Tot n aceast perioad se contureaz ideea "valorii materialului vizual de teren" care este privit ca
un instrument de cercetare. Studiul meu va lua n considerare documentul vizual realizat de
etnologi/antropologi n scopul precis de "colectare de informatie" pentru analiza i cercetarea n centre
universitare.

2. DOCUMENTUL VIZUAL- O DILEM PENTRU CERCETTORI

Considerat initial drept o ilustrare a notelor de teren, pelicula de teren a fost mult vreme
ignorat pentru valoarea ei intrisec i "CITIREA" ei a parcus etapele metodologiei muncii de teren.
Celebrul studiu al lui Margaret Mead "antropologia vizual este o disciplin a cuvintelor" a conturat o
dilem care i azi continu s fie dezbtut.
Prima problem care a schimbat statutul documentului vizual i a deschis porile unei noi
discipline (antropologia vizual) a fost punerea n discuie a urmtorului enun: este documentul vizual
un element ilustrativ sau este un material nregistrat spre studiere.
Cum filmam? Ce vrem s filmm? Vrem s gsim nite cadre care s ilustreze teoria noastr
tiinific sau vrem s surprindem o realitate pe care nimeni nu a putut-o vedea i pe care s o studiem
ulterior? Vrem s fim obiectivi i atunci lsm camera s fimeze 24 de ore n continuu sau filmam doar
ce selectm noi mental pentru discursul nostru teoretic?
Istoria atitudinilor n filmare, a stilurilor i a metodologiei este ns strns legat de evoluia
tehnologic.
nregistrrile vizuale au pornit de la o tehnic i metoda simpla. Tehnica nu permitea nregistrarea
sunetului iar concepia despre materialul vizual - ca document anexat cercetrii - a meninut pentru
cteva decenii concepia abordrii unilaterale, subiective. "Oamenii de tiin au considerat pelicula
asemeni fotografiei, un instrument de lucru aditional sau explicativ "notelor de teren". Opinia ca
materialul vizual este "un instrument obiectiv de nregistrare" a aprut n jurul anilor "60 cnd se
ridica pentru prima oar n discuie subiectivitatea celui care filmeaz, reproducerea realului prin
selecia dorit n cadrul montajului, i se pune pentru prima oar problema interactivitii.
Dilema continu i astzi, muli dintre cercettorii tradiionaliti prefernd filmrile controlate cu
comentariul personal ilustrnd textul de cercetare.

3. ETAPELE ELABORRII UNUI DOCUMENT VIZUAL

Indiferent de scopul i utilitatea pe care o va avea materialul de teren

I. destinat eminamente unei Baze de date vizuale,


2. destinat proieciei ntr-o conferin academic ca ilustraie pentru o comuni care sau
3. destinat prelucrrii ntr-un studio de montaj pentru a deveni FILM, etapele pe care
nregistrarea vizual le impune sunt aceleai.

n ultimele 3 decenii, cinematograful documentar s-a constituit n exemplu pentru cercettorii


ambiioi s foloseasc o camer de filmat i a impus cunotine de tehnic i arta cinematografic tot
mai accentuate.
Exista n acest sens o metodologie standard a crei insuire garanteaz succesul i calitatea oricrei
nregistrri vizuale.
Ea ia n consideraie:
- aspectele tehnice (pregtirea aparaturii, achiziionarea materialelor de filmat, pregtirea echipei,
vizitarea i cunoaterea terenului, alctuirea bugetului real)
- aspectele etice (Pentru cine filmez ? Ce filmez ? Filmez obiectiv sau simulez ? Filmez cu
camera ascuns sau cer aprobarea subiectilor? Accept colaborarea i dorintele lor? etc.)
- aspectele teoretice (parcurgerea bibliografiei asupra fenomenului ce va fi filmat, pregtirea
programului de filmare, lista descriptiv a secvenelor filmate).
Profunzimea cu care sunt analizai aceti pai i capacitatea de a prevedea ct mai bine eventualele
probleme i disfunciuni (stricarea unei piese din echipament, alimentare electrica, probleme legate de
transport, de clim de relief) sunt vitale pentru o bun desfurare a filmrilor. Contrar impresiei de
"inspiraie de moment" realizatorul unui material vizual se bazeaz mai puin pe spontaneitate,

322
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
sprijinindu-se n schimb pe concluziile 1 analiza CERCETRII sale anterioare filmarilor. Iat un
model de PROIECT DE FILMRI:

1. Reperaj
Vizitarea terenului i ntocmirea unui studiu de fezabilitate care va anliza dac ceea ce se dorete a
fi filmat este accesibil. Obinerea autorizaiilor, vizualizarea unghiurilor, evaluarea unor posibili
subieci pentru interviuri.

2. Recitirea bibliografiei i ntocmirea unei liste cu punctele pe care dorim s le atingem n film.

3. Stabilirea temporar n teren.


Universul pe care dorim s-l filmm trebuie s ne devin familiar. Oamenii, ritmul de viata i rutina
de fiecare zi trebuie cunoscute foarte bine. Cea mai bun metod este s lucuim o vreme n locurile
unde dorim s filmam.
Vom nepe s OBSERVM tot ce ne nconjoar i s alctuim Lista activitilor normale i Lista
activitilor atipice. Dac ne fixm asupra unor Subieci (filmari, interviuri) este bine s cerem
informaii despre ei i terilor, mai ales cnd personajele sunt ambigue.
Tipul de interviu frontal practicat de jurnaliti pentru reportajele TV nu va fi niciodat practicat de
un cercettor.

4. Ctigarea ncrederii
Proiectul se va discuta selectiv cu cei civa subieci alesi spre a fi filmai. Este bine s ctigm
ncrederea oamenilor i s-i implicm n proiect. n unele stiluri de lucru (cinema verite) se ajunge
chiar pn la a-i cere subiectului filmat s colaboreze la construcia materialului, urmrindu-se aspectul
interactiv. luat n considerare n ultimile decenii dup ca tehnica INTERVIULUI ILUSTRAT a fost
abandonat.

5. Elaborarea ipotezei de lucru


Revizuirea etapei I, referitoare la modul de abordare a subiectului, deoarece dup parcurgerea
tuturor etapelor menionate, acesta a suferit cu siguran schimbri. Cu ct vom reui s ne definim
mai clar tematica, cu att vom ti mai bine ce trebuie s filmm.

6. Preinterviuri
Cu ocazia cercetrii preliminare se pot face preinterviuri (audio sau video) ai celor pe care dorim
s-i lilmf1111. ntrebrile trebuie s fie diferite de acelea pe care dorim s le punem n film. Este
imprntant s-i nregistrm pe aceti subieci, pentru a ne forma o idee asupra rezultatului video i audio
al viitoarelor lilmri. Dac nregistrrile audio sunt bune, se pot folosi ulterior n film, ca comentariu
suprapus.

7. Revizuirea final a propunerii de proiect


Chiar dac nu trebuie s artm nimnui acest proiect, ntocmirea revizuirii finale ne va fi foarte
folositoare i de rigurozitatea cu care o facem depinde garania filmrilor bune.

8. Tratarea fcnomenu Iu i studiat


Este o etap faculativ pe care muli cercettori nu o fac. Este vorba de prezentarea cercetrii
noastre n scris. Ea va folosi ulterior la montaj sau la nscrierea materialului ntr-o baz de date vizuale.

9. Obinerea autorizaiillor
De multe ori avem nevoie de autorizaii pentru fi Imri speciale n anumite locuri. Este bine s
adunm aceste autrizaii nainte de a intra n febra filmarilor.

I O. Asigurarea echipei
Aceast problem este discutabil. n anumite situaii un singur cercettor cu echipament digital
poate s se descurce. n mod normal ns, pentru filmri se consider necesar un minim de 4 persoane
(cameraman. sunetist. tehnician de lumini i cercettor, atunci cnd el nu suplinete una din muncile
mai sus menionate).

323
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
11. ntocmirea programului de filmri
Planificarea se va face n funcie de fenomen, de lumina i de posibile dificulti, se vor prevedea mai
multe filmri pentru fiecare context.

12. ntocmirea bugetului

13. Filmri de prob


Sunt necesare pentru asigurarea comunicrii cu echipa de lucru i pentru stimularea ei.

14. Alegerea stilului de filmare si a strategiilor care vor face posibil realizarea nregistrrii vizuale
aa cum o dorim.

STILUL DE FILMARE
Aparent cu o semnificaie mai mic (dac lum n considerare imensa munc pe care o impune
cercetarea bibliografic) stilul de filmare n antropologia vizual a devenit de-a lungul anilor un
adevrat obiect de studiu.
i dac periada de pionierat, tributar unei tehnici precare dar mereu perfectibile a fost supus
tuturor experimentelor (filmri fr sunet, montaj cu subtitrri, concepia montajului sunetului post i
ncron, etc.) deceniul 6 aduce ca inovaie camera video, independenta i uoar care faciliteaz noi
tipuri de stiluri n filmare.
Ideea ca filmul tiinific trebuie s fie o ilustraie pentru o conferin sau o baz teoretic de
cercetare ncepe s fie pus sub semnul ntrebrii. Tot mai multe voci se ridica mpotriva filmului cu
comentariu impus n care VOCEA AUTORITAR ne spune ce s vedem, cum s nelegem, ce s
simim.
Din acest motiv, materialului de teren ncepe s i se acorde o importan tot mai mare i implicit
stilului de filmare.
Noile aparate care permit captarea sunetului n teren contribuie i ele la modelarea noului stil.
O mare problem care s-a ridicat n literatura de specialitate a anilor "60 a fost TEHNICA
INTERVIULUI.
Mult vreme munca cercetatorului n teren a fost integral tributar OBSERVAIEI i DESCRIERII
acestuia, acordindu-se o mic importan "exprimrii libere" a unui subiect studiat.
Este tiut c "interviul" ca instrument de lucru al jurnalistului este un element care d iluzia de
realitate. Televiziunea a supralicitat acest element i nu este de mirare c multe filme tiinifice l-au
preluat din dorina de a da un plus de obiectivitate nregistrrilor vizuale. Este tiut ns, c orice
intervievat n faa camerei de filmat se va dedubla i va spune, exact contrariul adevrului, din dorina
de a se integra ntr-un sistem idealizat sau de a fi vzut n alt ipostaz. Justificrile oamenilor de
tiin n contact cu grupuri umane pe care le studiau sunt semnificative . "Eu vreau s descopr ceva
depsre aceti oameni i universul lor. Descrierea mi se pare cea mai bun metod de a o face. Cnd l
intervievez pe unul dintre actanii unui ritual, el mi va spune ntotdeauna ceea ce Ei doresc ca Noi s
tim despre ei i nu s aflm ADEVARUL" (Marcorelles, Observational Cinema, 1973)
Din aceast perioad dateaz explozia celor 2 stiluri de filmare practicate n cinematografia
antropologic: stilul observaional i stilul "cinema verite".
Ambele se refer la felul n care trebuie manevrat camera i la atitudinea celui din spatele ei n
timpul nregistrrilor.

Stilul observational (cinema observational sau Cinema direct)


Stilul observaional a aprut n SUA i obiectivul noii tehnici era reducerea la maximum a
intruziunii camerei pentru a putea capta mai bine evenimentele n cursul lor natural i spontan.
Filmrile se fceau fr lumini i pregtiri speciale. Adepii cinemaului direct (observaional) susin c
aceast tehnic nu altereaz realitatea, dei n cazul n care camera nu este ascuns (practica
ndoielnic din cauza implicaiei etice) subiecii filmai sunt contieni de acest lucru i i modific
comportamentul. Aparentele de cinema direct pot fi pstrate prin felul n care la montaj aceste cadre
sunt el im inate. Acest sti I confer spectatoru lui senzaia c este un observator privilegiat, dar
autenticitatea celor prezentate este discutabil.

324
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Ceea ce se reproeaz ns cinematografului direct este asemnarea sa cu scrierea unui studiu
tiinificn care cercetatorul exploreaz terenul, ia notie dar cnd ncepe prelucrarea materialului
pentru publicare devine automat tributar metodei tiinifice de lucru pe care inscontient o pune n
aplicare.
Pa11izanii unui material vizual care s "CAPTUREZE" total realitatea au propus ca unic tehnic
obiectiv de lucru n cercetare stilul "CINEMA VERITE" inventat la nceputul anilor "60 de Jean
Rouch n Frana.

CINEMA VERITE
Stilul nu a aprut ca o invenie ci ca o prelungire a neo-realismului italian.Rouch, asemeni lui
Flaherty cu al su ''Nanook" a considerat ca subiecii umani au dreptul la participare n film, dar acest
lucru implic un anumit tip de relaie ntre cel care filmeaz i subieci. Astfel, subiecii particip
impreun cu cel ce realizeaz filmul la construcia acestuia. Autorul documentului vizual are dreptul s
improvizeze dnd libertate subiectului filmat s improvizeze i el, ignorndu-se astfel, orice plan
prestabilit. Publicul devine n acest mod total participativ realiznd gradul de spontaneitate al
evenimentului i n consecin acordnd o mai mare credibilitate filmrii.

4. BAZA DE DATE VIZUALE

Ideea stocrii imaginilor filmate n centre de arhivare a aprut nc de timpuriu. Mai


interesant ni se pare ns iniiativa transformri acestor centre de arhive vizuale n centre operaionale
n care accesul publicului su al cercettorului, respectiv al studentului, s fie facil i relativ ieftin.
Desigur, cercettorii menionai la nceputul studiului au iniiat astfel de programe n cadrul
universiti lor lor (pentru utilizarea nregistrri lor n amfiteatre) sau al muzeelor care au finanat
cercetrile, dar un sistem complex a aprut abia n 1974 n USA, cnd Institutul Smithsonian a decis
crearea unui INSTITUT DE CERCETARE PRIN FILM ANTROPOLOGIC. Peste 600.000 de metri de
material filmat pentru cercetare au fost arhivate i nmagazinate n containere speciale. O parte a
materialului are nregistrat traducerea dialogului i comentarii etnografice nregistrate pe o pist
sonora separat. Numai un singur film complet a fost realizat din acest imens material care a fost
folosit special pentru cercetare.
Recent, centrul din Washington a fost transformat n Arhiva a Filmului de Studiu al Omului i este
deschis tuturor cercetatori lor.
Concepia mea de integrare a materialului vizual n cercetare a condus la nfiinarea unei arhive de
date vizuale n cadrul studioului Astra Film.
Toate materialele filmate pe teren (pe casete video VHS, S-VHS i BETA SP) au fost stocate n
dulapuri separate i protejate prin cxecuarea de copii pentru vizionri sau probe de lucru, sau montaje
de film.
Baza de date vizuale de la Astra Film cuprinde un numar de 400 de casete cu aproximativ 400.000
de cadre, logate pe mai multe cmpuri. Subiectele lnregistrate pot fi cutate pe computer i identificate
apoi pe casete. Aria tematic a Bazei de date vizuale cuprinde:
- ceremonialuri din sudul Transilvaniei (ritualuri romneti de iarn i de vara-1990-1999)
- artefacte, tehnici de lucru, tehnici de conservare i restaurare ( 1991-1999)
- trguri de meteugari, festivaluri, activiti muzeale ( 1991-1999)
- civilizaie pastoral din Munii Cibinului (1991-1999)
- civilizaie sseasc
- arhitectura medieval din Transilvania (situri i monumente)
- interviuri
- nregistrri de conferine
Baza de date vizuale este folosita pentru cercetare, seminarii cu studentii (la cererea profesorului)
sau montaj de film.

5. CONCLUZII
Prezentul studiu nu ambiioneaz s epuizeze toate aspectele subiectului. El a ncercat doar o
incursiune n istoria i metodologia materialului vizual de teren.

325
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
Un ultim aspect se mai impune a fi discutat.
Cine realizeaz nregistrrile de teren? Etnologul/antropologul? Sau un cineast profesionist?
De-alungul istoriei filmului antropologic acest aspect a fost larg dezbtut.
Cu mici excepii, filmele antropologice au fost n majoritate realizate de echipe care includeau un
antropolog i un cineast profesionist.
Aportul antropologului este esenial deoarece acesta nelege cultura ca un ntreg funcional, ceea
ce-i permite s selecioneze o tem pentru film, reprezentnd un element vital al vieii sociale sau al
culturii - int.
Din punctul de vedere al cineastului aceste contribuii au o mare valoare. Cineastul gsete n
antropolog un informator competent i important i are un atu n plus n depirea stilului jurnalistic
(sau de televiziune). Pentru a obine o vedere din interior a vieii comunitii el va folosi elementele
oferite de antropolog. Colaborrile de acest tip au o mare finee a detaliilor, integritate etnografic i o
caliate tehnic - vizual deosebit.
n ultimile decenii ns, o dat cu apariia noilor tehnici de filmare (camera video) majoritatea
cercettorilor, (universitari, cercettori n muzee) au depit handicapul echipamentului greu i au
nceput exploatarea solitar a filmrilor n teren. Aceste materiale sunt inestimabile i constituie
preioase achiziii pentru Bazele de date vizuale. Utilizarea sistematic a materialelor
etnologice/antropologice de teren n amfiteatrele universitare sau n centre specializate de cercetri
vizuale va determina n viitor apariia unor noi strategii pedagogice care implic o mai mare autonomie
a studentului. O atitudine mai activ de sinteza i o diminuare a atitudinii totalitare a profesorului.

BIBLIOGRAFIE

I. "'The Camera and the Man" Jean Rouch


2. "Ethnographic Film and History" Jean Dominique Lajoux
3. Film in Ethnographic Research" Timothy Patsy Asch
4. "Audiovisual Tools for the Analysis ofCulture Style" Alan Lomax
5. "'Visual Anthropology in a Discipline of words" Margaret Mead
6. "Le film ethnographique et Ies musees" Asen Balikci
7. ''Photography and Anthropology" Elizabeth Edwards
8. "I magin ing Real ity" The Faber book of the Documentary
9. "lnovation in ethnographic film", 1955-85 Pitter Lozos
I O. "Directing the Documetary" Michael Raabiger
I I. "Considera] ii asupra antropologiei cu !turale" Robert Borofsky
12. ''Grammaire du langage filme" Daniel Arijon
13. ''Filmul documentar romnesc" Clin Climan
14. "'Rethinking the Visual Antropology'' Markus Banks

RELDFOOTAGEASRESEARCHINSTRUMENT

Summary

What and how must we film in the field? What criteria must we have in mind when collecting
visual documents for an anthropology research? Who qualifies best for the job? ls it the anthropologist
or the professional filmmaker? The study makes a brief review of the different approaches in the
h istory of documentary cinema and anthropology film and defines the steps of the product ion of visual
documents and the building of a Visual Data Base, illustrated with a case study on the ASTRA FILM
visual data basc within the ASTRA FILM Studio.

326
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro
VI
IMAGINEA MUZEULUI ASTRA N
,
PIAN INTERNA TIONAL

IMPRESII DESPRE MUZEUL


CIVILIZATIEI POPUIARE TRADITIONALE "ASTRA"
' '
Cnd intri ntr-o catedral, te copleete mreia divin, transmis, deopotriv, prin bolile i
coloanele nlate spre cer.
Cnd intri ntr-o pdure, vibrezi odat cu aerul filtrat de verdele copacilor, cutnd spre nalt.
Ce simi cnd peti ntr-o mprejmuire unde sunt cuprinse, deopotriv, biserici i arbori,
pridvoare i pori, civilizaia unui popor concentrat ntr-un petec de frumusee nzuind
spre sublim ?

"Am vizitat Muzeul Civilizaiei Populare Tradiionale "ASTRA" Sibiu, un miracol al Sibiului i al
ntregii Romnii."
l.P.S. Dr. Antonie Plmdeal
Mitropolitul Ardealului, Crianei i Maramureului

"Muzeul ofer o cltorie senzaional n timpul romnesc, n istoria noastr plin de mreie, de
inventivitate i de frumusee.
Felicitri celor care nu las s se vestejeasc rdcinile noastre i care, plini de vigoare, asigur, nc
i nc, legtura din trecut, spre un viitor al identitii spirituale romneti, n context european."
Adrian Nstase