Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Titu Maiorescu

Facultatea de Psihologie

FUNCȚIONALISMUL

Disciplina: Introducere în filosofia minții


Prof. univ. dr. Dumitru GHEORGHIU

Oana Bianca Nisioi


Anul I, ID, Grupa 3

București, Februarie 2017


TEMA
Cum poate fi caracterizată funcțional o entitate? Dați exemple de entități care pot primi
caracterizări funcționale și exemple de entități care nu pot primi caracterizări funcționale,
altele decât cele din curs.Cum caracterizează funcționalismul stările mentale? Dați exemple,
altele decât cele din curs. De ce funcționalismul este compatibil cu ipoteza realizabilității
multiple a stărilor mentale? Conform argumentului creierului chinez, funcționalismul permite
atribuirea de stări mentale unor sisteme care par să nu poată avea o viață mentală. Explicați
premisele acestui argument. Cum răspund filosofii funcționaliști la problema ridicată de acest
argument?

Introducere
Concluzii

Bibliografie